Sprawozdanie z działalności Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1997 roku.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1997 roku."

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1997 roku. Struktura organizacyjna: Liczba członków Oddziału Krakowskiego w 1997 roku wyniosła 295. W tym z Krakowa 247 a z Zakopanego (Koło Tatrzańskie) 48 osób. Władze Oddziału: W okresie sprawozdawczym odbyło się 14 posiedzeń Zarządu Oddziału, podczas których przygotowano program działalności Oddziału oraz analizowano bieżące sprawy dotyczące pracy Oddziału Krakowskiego. Zarząd Oddziału zbierał się w składzie: Prezes Oddziału prof. dr hab. inż. Zygmunt Kolenda Wiceprezes dr Józef Wróbel Skarbnik Wiesław Krawczyński Sekretarz Piotr Borowiec Członkowie Zarządu: dr Krystyna Gąsowska, Kazimierz Dobrzański, Maciej Jachymiak oraz Komisja Rewizyjna w składzie: Przewodniczący Władysław Zawiślak Zastępca Krystyna Borzemska Sekretarz Paweł Zarychta Członek komisji Irena Jasicka Biuro Oddziału i Domu Polonii: Biuro działało w ramach trzech zespołów organizacyjnych: programowego w którym zatrudnionych jest czterech pracowników, księgowości z dwoma pracownikami oraz zespołu administracyjno - gospodarczego (sześciu pracowników). DZIAŁALNOŚĆ PROGRAMOWA W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 1997 r Krakowski Oddział Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" realizował zadania państwowe zlecone przez Senat RP, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz zadania własne. Zdecydowana większość zadań adresowana była do środowisk polskich na Wschodzie, w tym głównie dla Polaków mieszkających na Ukrainie. W nieco mniejszym stopniu podczas realizacji zadań programowych uwzględniono potrzeby środowisk polskich z Litwy, Łotwy, Białorusi, Kazachstanu, Rosji, Mołdawii, Estonii, Rumunii oraz Czech i Słowacji. Specyfiką Oddziału, podyktowaną znakomitym zapleczem naukowym Krakowa, jest wielokierunkowa współpraca z organizacjami polskimi ze Wschodu w dziedzinie oświaty (kursy językowe) oraz dokształcania zawodowego (staże zawodowe). W programie Oddziału uwzględniono również zadania o charakterze kulturalnym (występy artystów polskich i polonijnych), rekreacyjnym (obozy wakacyjne i kolonie) oraz pobyty dzieci i osób starszych w Polsce. 1

2 Wszystkie zadania programowe realizowane były łącznie z bogatym programem krajoznawczym i kulturalnym. Należy dodać, iż Wspólnota Polska pokrywała wszystkie koszty związane z organizacją poszczególnych zadań, w tym także koszty podróży uczestników naszych kursów, szkoleń, obozów i kolonii. ZADANIA PROGRAMOWE ZREALIZOWANE W 1997 r. PRZEZ ODDZIAŁ KRAKOWSKI (zadania państwowe ) I. Współpraca z organizacjami polonijnymi i polskimi ze świata. 1) Spotkania polonijne z przedstawicielami i działaczami organizacji polskich ze Wschodu i Zachodu organizowane w Domu Polonii i Biurze Oddziału Krakowskiego przez cały rok. Spotkania te podyktowane są koniecznością stałych kontaktów służących wymianie doświadczeń, informacji oraz uzgodnień programowych. Krakowski Oddział Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" zorganizował w 1997 roku kilkadziesiąt spotkań z działaczami polskimi z Litwy, Ukrainy, Białorusi, Łotwy, Kazachstanu i Rosji. Odbyły się również konferencje prasowe i oficjalne spotkania z prezesami polskich organizacji na Wschodzie tj. z prezesem Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie - Emilią Chmielową, prezesem Związku Polaków na Białorusi - Tadeuszem Gawinem oraz prezesem Związku Polaków na Litwie - Ryszardem Maciejkianiecem. Wystąpienia prezesów poświęcone były działalności organizacji polskich oraz sytuacji Polaków na Wschodzie. 2) Klub Studentów Polonijnych. W 1997 r. przy Krakowskim Oddziale Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" został utworzony Klub Studentów Polonijnych zrzeszający 150 studentów krakowskich uczelni pochodzących z Rosji, Ukrainy, Kazachstanu, Litwy, Łotwy oraz Mołdawii. Celem Klubu jest pomoc w organizacji zadań programowych, spotkania adaptacyjne i integracyjne ze studentami polonijnymi z początkowych lat. W ubiegłym roku odbył się integracyjny wyjazd członków Klubu do Zakopanego (początek maja) oraz spotkanie andrzejkowe. II. Oświata i nauka Kursy i obozy językowe, szkoła letnia - dla młodzieży i dorosłych 1) Warsztaty języka polskiego i historii dla młodzieży polskiej z Ukrainy ( w dniach od 16 do 29 lutego) W warsztatach udział wzięła 15 -to osobowa grupa młodzieży z Liceum Pedagogicznego w Barze. Zajęcia obejmowały naukę języka polskiego (6 godzin dziennie), historię Polski (10 godzin zajęć) oraz hospitacje zajęć w szkole podstawowej (6 godzin). 2) Intensywne kursy języka polskiego dla Polaków z Kazachstanu. W roku sprawozdawczym Oddział Krakowski zorganizował dwa tego rodzaju kursy w czerwcu i październiku. Wzięło w nich udział 44 Polaków z Kazachstanu z obwodów: karagandyjskiego, kokczetawskiego, ałmatyńskiego i pietropawłowskiego. Zajęcia językowe w dwóch grupach: średniozaawansowanej i zaawansowanej (po 90 godzin zajęć) prowadzili wykładowcy UJ. Zdecydowana większość uczestników kursów starała się bądź była w trakcie załatwiania formalności związanych z repatriacją. Pomocne dla wszystkich zainteresowanych okazały się spotkania z urzędnikami Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Wojewódzkiego, radnymi 2

3 Urzędu Miasta Krakowa i przedstawicielami Związku Gmin Małopolskich. Dzięki nim uczestnicy kursów zapoznawali się z procedurą repatriacyjną, jak również mieli okazję bezpośredniego dotarcia do gmin zainteresowanych zaproszeniem na stałe polskich rodzin z Kazachstanu.Dla trzech polskich rodzin z Kazachstanu spotkania tego typu zakończyły się konkretnymi propozycjami przyjazdu do Polski na stałe. 3 ) Kurs języka polskiego dla Polonii brazylijskiej (od 5 do 30 lipca ) Uczestnikami kursu byli słuchacze dwuletnich podyplomowych studiów języka polskiego na Uniwersytecie Federalnym Stanu Parana w Kurytybie. Zajęcia językowe (90 godzin) prowadził dyrektor Instytutu Polonijnego w Przegorzałach. W programie pobytu grupy z Brazylii znalazło się spotkanie z prezydentem miasta - Józefem Lassotą bowiem Kurytyba jest partnerskim miastem Krakowa. 4) Obóz językowy dla młodzieży polonijnej ze Wschodu i Zachodu ( w dniach od 3 do 23 sierpnia) był adresowany do młodzieży ze średnią znajomością języka polskiego, w wieku lat. Uczestnicy rekrutowali się z Niemiec, Francji, Węgier, Rosji, Łotwy, Kazachstanu, Mołdawii, Białorusi i Ukrainy (w sumie 38 osób). Zajęcia językowe (4 godziny dziennie) odbywały się do południa. Popołudnia oraz soboty i niedziele zarezerwowane zostały na zwiedzanie Krakowa i okolic. Przy okazji zwiedzania muzeów i zabytków młodzież zapoznawała się z kulturą i historią Polski. Integracyjna formuła obozu służyła doskonaleniu języka polskiego nie tylko na zajęciach ale również w życiu codziennym. 5) Szkoła Letnia Kultury, Historii i Języka Polskiego (od 30 czerwca do 15 lipca) Celem Szkoły Letniej jest ogólne dokształcanie dorosłych Polaków zamieszkałych poza granicami kraju. W programie ubiegłorocznej Szkoły Letniej przewidziano wykłady z historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem Kresów Wschodnich (24 godz.), literatury polskiej i emigracyjnej (30 godz.) oraz współczesnego polskiego teatru i kina (4 godz.). Dużym powodzeniem cieszyły się również wykłady ilustrujące dzieje Krakowa od czasów najdawniejszych po XX wiek połączone ze zwiedzaniem miasta (4 godz.). Ogółem w Szkole Letniej wzięły udział 32 osoby z Białorusi, Słowacji, Bułgarii, Mołdawii, Estonii, Węgier, Łotwy, Litwy i Ukrainy. Inne zadania oświatowe - dla młodzieży 1) Kurs przygotowawczy na studia dla młodzieży maturalnej z Ukrainy (od 2 do 15 stycznia). Kurs zorganizowano już po raz piąty z kolei przy udziale pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego. Celem kursu było wyrównanie dysproporcji w poziomie wiedzy i zapoznanie maturzystów z wymogami polskich uczelni, na których pragną oni studiować. W kursie wzięło udział 38 uczestników ze Lwowa, Krzemieńca, Mościsk, Nadwórnej, Chmielnickiego, Stryja, Truskawca i Równego. Młodzież odbywała zajęcia w dwóch grupach: biologiczno - chemicznej i humanistycznej. Ogółem przeprowadzono 180 godzin zajęć lekcyjnych. 2) Śródroczne pobyty dzieci polskich ze Wschodu w szkołach w Krakowie i na Podhalu. W ramach realizacji tego zadania przez cały rok przyjęto 82 dzieci w tym: 40 uczniów z Litwy ( Liceum im. Jana Pawła II z Wilna, szkoły podstawowe w Mickunach i Pogirach), 21 z Ukrainy (szkoła w Strzelczyskach), oraz 21 uczniów z Mołdawii (szkoła polska w Kiszyniowie). Uczniowie szkół polskich ze Wschodu mieszkali u rodzin swoich rówieśników w Krakowie (Szkoła Podstawowa nr 91, oraz Liceum Ogólnokształcące Księży Pijarów) i na Podhalu (Szkoły Podstawowe w Poroninie i w Zębie) oraz uczęszczali ze swymi 3

4 rówieśnikami na zajęcia szkolne. W czasie wolnym od zajęć dzieci zwiedziły Kraków, Zakopane i Wieliczkę. 3) Wyjazd oświatowy studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego na Ukrainę. Celem wyjazdu było dotarcie do polskich środowisk w małych miejscowościach rejonów : Chmielnickiego, Chersonia i Żytomierza. Studenci prowadzili zajęcia z dziećmi i młodzieżą z języka polskiego i historii Polski. Ogółem w zajęciach wzięło udział kilkadziesiąt osób. Dokształcanie zawodowe 1 ) II Forum Środowiskowe Polskich Historyków i Nauczycieli Historii ze Wschodu ( w dniach od 25 do 27 kwietnia ) Uczestnicy Forum obradowali pod hasłem Historia Polski po upadku komunizmu. II Forum było kontynuacją ubiegłorocznego i miało na celu wzbogacenie wiedzy o zasobach krakowskich bibliotek w wydawnictwa drugiego obiegu oraz w wydawnictwa dotyczące dziejów najnowszych Polski. Omówienia i prezentacje odbywały się w bibliotekach krakowskich: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polskiej Akademii Nauk oraz w Archiwum Państwowym (4 godz.) Towarzyszyły im wykłady na temat Kresów (6 godz.), tradycji polsko - syberyjskich (4 godz.) oraz historii Polski po Jałcie (4 godz.). Uczestnikom forum przedstawiono również możliwości dostępu do bibliotek i archiwów świata poprzez Internet (2 godz.) W forum uczestniczyło 19 historyków z Litwy, Białorusi, Rosji i Ukrainy. 2) Kurs przysposobienia bibliotekarskiego dla 12 Polaków z Ukrainy ( w dniach od 17 do 30 listopada). Adresowany był do osób pracujących lub zakładających biblioteki bądź punkty biblioteczne w środowiskach polskich na Wschodzie. Kurs przebiegał w dwóch etapach. W pierwszym odbyły się zajęcia z pracownikami Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie z zakresu katalogowania i klasyfikacji zbiorów oraz form pracy z czytelnikiem. Drugi etap obejmował staże w wybranych bibliotekach dzielnicowych, gdzie w praktyce uczestnicy kursu zaznajamiali się z pracą i funkcjonowaniem biblioteki. 3) Staże zawodowe indywidualne ( realizowane przez cały rok ). Celem staży zawodowych było umożliwienie Polakom zamieszkałym na Wschodzie zdobycie dodatkowych umiejętności zawodowych jak również doskonalenie ich kwalifikacji zawodowych. W ramach zadania Krakowski Oddział zorganizował staże zawodowe w następujących specjalizacjach: etnologia, historia, biologia, muzyka, malarstwo, pedagogika, prawo patentowe. Szczególnie cenne dla stażystów było doskonalenie medyczne w zakresie okulistyki, pediatrii, gastroenteorologii, chirurgii i kardiologii przeprowadzone dzięki współpracy z Collegium Medicum UJ. Ogółem z różnych form doskonalenia zawodowego skorzystały 24 osoby z Rosji, Białorusi, Urugwaju, Kazachstanu, Ukrainy, Argentyny i Litwy. Czas trwania staży zawodowych od miesiąca do trzech. 4 ) Spotkanie w Domu Polonii uczestników Światowego Zjazdu Polonii Medycznej, który odbywał się w dniach od czerwca w Krakowie i Częstochowie. Celem konferencji była wymiana doświadczeń naukowych oraz pogłębienie integracji polonijnych środowisk medycznych. W spotkaniu w Domu Polonii udział wzięło około 200 lekarzy z polskich organizacji działających na Wschodzie. 4

5 III. Popularyzacja kultury polskiej 1) Współorganizacja Dni Polskich, przeglądów polskiej sztuki w środowiskach polonijnych i polskich za granicą. W ramach Dni Polskich odbyły się następujące imprezy kulturalne: Dni Kultury Polskiej w Złoczowie zorganizowane z inicjatywy krakowskiego Klubu Złoczowian ( w dniach od 5 do 7 września). Występy artystów krakowskich z okazji Święta Niepodległości w Kijowie w dniach 9-11 listopada. Wyjazd aktorów krakowskich do Budapesztu na III Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej z poezją Wisławy Szymborskiej i Kazaniami Skargi Wyjazd Akademickiego Chóru Organum z koncertem kolęd na Ukrainę (w dniach od 27 grudnia do 2 stycznia). Trasa koncertowe chóru biegła przez Stryj, Stanisławów, Czerniowce i Kołomyję. 2) Organizacja koncertów i spotkań z artystami polonijnymi. W ramach zadania nasz Oddział zaprosił do Krakowa : amatorski Teatr Polski z Wilna ze spektaklem Grube ryby ; zespół dziecięcy Świtezianka z Wilna, który wziął także udział w festiwalu Krakowiak 97 ; zespół folklorystyczny Sużenianka z Litwy. W Domu Polonii w Krakowie odbył się wieczór poświęcony twórczości i życiu Marii Rodziewiczówny oraz koncerty artystów polonijnych z Moskwy. 3 ) Wystawy twórczości artystów polonijnych w krakowskiej Galerii Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" prowadzonej od czerwca ubiegłego roku przez Mariana Gołogórskiego. W 1997 r. mieszkańcy Krakowa i turyści mieli okazję obejrzeć następujące wystawy polskich artystów tworzących poza granicami kraju: 23 stycznia - 6 lutego: wystawa Kwiaty dla Podola reportaż fotograficzny z podróży śladami polskości po Podolu lutego: wystawa malarstwa Lidii Moliński z Niemiec marca: wystawa rysunku i malarstwa Bronisława Firli z Czech czerwca wystawa rysunków Barbary Miroslaw z Kanady 26 czerwca - 27 lipca zestaw piramid lustrzanych na dziedzińcu Collegium Maius pt. Adonalia, autorstwa Krystyny Schwarzer Litworni z Kanady 6-26 czerwca wystawa malarstwa Małgorzaty Levittoux z Anglii 4 lipiec - 3 sierpnia wystawa fotograficzna grupy New Work z USA ( w galerii KTF) 19 września - 11 października wystawa grafiki i instalacji Vadima Flissaka z Rosji 19 grudnia - 9 stycznia malarstwo Zygmunta Turkiewicza z Anglii IV. Pobyty krajoznawcze i sportowe dzieci i młodzieży Imprezy sportowe Współorganizacja z Polskim Towarzystwem Gimnastycznym Sokół obchodów 130-lecia Sokolstwa Polskiego. Uroczystość rozpoczęła się we Lwowie 22 czerwca po mszy św. w Katedrze Lwowskiej w obecności ponad dwustu przedstawicieli Sokoła z Polski, Francji, Czech, Chorwacji, USA, Słowenii, Wielkiej Brytanii i Ukrainy. Ze Lwowa wystartowała kolarsko - biegowa Olimpijska Sztafeta Pokoju, której trasa prowadziła przez Kraków, 5

6 Racibórz do Czech. W hali Sokoła w Krakowie odbyły się mistrzostwa polski w gimnastyce artystycznej i gimnastyczny turniej gwiazd. Wspólnota Polska sfinansowała udział młodzieży kresowej w obchodach i imprezach sokolich. Kolonie dla dzieci i młodzieży 1. Kolonie społeczne. Zadaniem kolonii społecznych jest połączenie aktywnego wypoczynku z doskonaleniem znajomości języka polskiego oraz nawiązaniem kontaktów z polskimi rówieśnikami. W ramach kolonii społecznych Oddział Krakowski współorganizował pobyt dzieci w Luborzycy k/ Krakowa grup oazyjnych z Czerniowiec i Chmielnickego na Ukrainie. Gościliśmy również młodzież z Liceum Polskiego w Grodnie oraz grupę dzieci z Drohobycza. Ogółem w koloniach społecznych wzięło udział 194 dzieci. 2. Kolonie sponsorowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej W 1997 r. zorganizowano kolonie w Bochni i Krakowie dla 120 dzieci z Ukrainy (Winnica, Bar, Chmielnicki i Brasiłów ) oraz Łotwy ( Rezekne, Ryga, Jełgawa ) ponadto uruchomiono Krakowski Ośrodek Wycieczkowy z którego skorzystało ok dzieci ze wszystkich środowisk polonijnych. W koloniach brały udziały także dzieci z kraju. V. Pielgrzymki Zadanie ma na celu organizację pielgrzymek do znanych w Polsce ośrodków kultu religijnego oraz umożliwienie pielgrzymom uczestnictwo w obchodach świąt państwowych i kościelnych. Uczestnicy pielgrzymek - osoby starsze - w większości po raz pierwszy przyjeżdżają do Polski. W ubiegłym roku na zaproszenie Oddziału Krakowskiego przybyło 170 pielgrzymów z Łotwy, Ukrainy, Rosji i Węgier na Mszę św. na Błoniach z udziałem Ojca Świętego Jana Pawła II. Pielgrzymi zamieszkali u rodzin krakowskich, które zaopiekowały się nimi podczas pobytu w Krakowie w dniach od 6 do 9 czerwca. Dla pielgrzymów z dalekiej Chakasjii i Syberii zorganizowano dwutygodniowy pobyt podczas którego mieli możliwość zwiedzenia również Zakopanego i Częstochowy. VI. Pomoc Polakom z Kazachstanu Pomoc dla repatriantów zamieszkałych na terenie woj. krakowskiego (m. in. w Świątnikach Górnych, Niepołomicach, Myślenicach, i Krakowie) polegała na zakupie niezbędnych sprzętów gospodarstwa domowego, sfinansowaniu kursów zawodowych oraz na okresowych zapomogach socjalnych. Pomoc objęła również studentów z Kazachstanu studiujących na krakowskich uczelniach, którym wypłacono jednorazowe zapomogi na zakup podręczników, pomocy naukowych i inne potrzeby. Ogółem doraźna pomocą finansową objęto kilkanaście osób z Kazachstanu. Dzięki współpracy z Hutą im. Tadeusza Sendzimira pozyskano dla polskiej rodziny z Kazachstanu wyremontowany domek wraz z działką w podkrakowskim Wyciążu. Koszty utrzymania domu do czasu finansowego usamodzielnienia się repatriantów ponosi Oddział Krakowski. 6

7 VII. Materiały programowe - zakup i dystrybucja Materiały programowe przekazywano według indywidualnych do ośrodków polskich, szkół, punktów nauczania jęz. polskiego i polskich towarzystw kulturalnych. Były to głównie słowniki jęz. polskiego, lektury, atlasy historyczne i geograficzne, kalendarze polskie, mapy, kasety audio-video, godła Polski i stroje ludowe. W 1997 roku przekazano materiały programowe do następujących ośrodków: KAZACHSTAN: oddziały Związku Polaków w Kazachstanie (Kokczetaw, Szczuczyńsk, Dżambuł, Pietropawłowsk, Kustanaj, Czkałowo, Szortandy, Akmoła) UKRAINA: polskie organizacje w Tarnopolu, Stryju, Stanisławowie, Krzemieńcu Podolskim, Stachanowie, Charkowie, Ostrogu, Gródku Podolskim, Winnicy, Szkole Polskiej w Strzelczyskach, Drohobyczu i Samborze, polskie przedszkola we Lwowie LITWA: Szkoła Polska w Kownie, Szkoła Polska w Piekieliszkach, Szkoła Polska im. Jana Pawła II w Wilnie ROSJA: Stowarzyszenie Polaków Latarnik w Iszymiu, Zjednoczenie Polskie Polonia w Jakucji, Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe Polonia w Abakanie BIAŁORUŚ: Polskie Liceum przy ZPB w Grodnie ŁOTWA: Przedszkole Polskie i Szkoła w Dyneburgu, Związek Polaków na Łotwie BRAZYLIA: zespół Karolinka z Kurytyby, Uniwersytet Federalny Stanu Parana w Kurytybie MOŁDAWIA: Dom Polski w Bielcach FRANCJA: Szkoła Polska w Grenoble RUMUNIA: Szkoła Polska w Suczeawie VIII. Wydawnictwa 1) Kalendarz z informatorem polonijnym na 1998 rok opracowanym przez Oddział Krakowski Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Zawiera podstawowe informacje o działalności stowarzyszenia, wykaz jego oddziałów i Domów Polonii. W drugiej części informacyjnej znalazły się liczne adresy polskich i polonijnych organizacji działających na Wschodzie i Zachodzie, wybór placówek dyplomatyczno - konsularnych na świecie i w Polsce oraz wykaz wybranych rocznic literacko - historycznych w 1998 roku. 2 ) Oddział Krakowski opracował również trójdzielny kalendarz ścienny Wspólnoty Polskiej na 1998 r. IX. Pomoc socjalna i rzeczowa W ramach pomocy socjalnej Oddział Krakowski wypłacił zapomogi finansowe i stypendia dla studentów i osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Pomocą objęto ogółem 60 osób z Ukrainy, Rosji, Mołdawii i Łotwy. Pomoc przyznawana była osobom nie mającym żadnych środków finansowych na czas pobytu lub nauki w Polsce. Od studentów i uczniów wymagane były zaświadczenia z uczelni lub szkoły potwierdzające naukę oraz średnią uzyskanych ocen. Dzięki życzliwości lekarzy z Instytutu Pediatrii oraz z innych szpitali przeprowadzono leczenie dzieci oraz osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej lub nie mających dostępu do nowoczesnych metod diagnozowania i leczenia w kraju zamieszkania. Środowiskom polskim głównie na Ukrainie przekazano paczki żywnościowe oraz lekarstwa. 7

8 ŚRODKI FINANSOWE I RZECZOWE POZYSKANE PRZEZ ODDZIAŁ 1) Środki finansowe pozyskane z Urzędu Miasta Krakowa i innych źródeł: Wydział Edukacji UM współpracując z Oddziałem Krakowskim Stowarzyszenia Wspólnota Polska dofinansował w ubiegłym roku koszty kursu przygotowawczego dla młodzieży maturalnej z Ukrainy oraz częściowo zwrócił koszty podróży uczestnikom obozu języka polskiego z Kazachstanu i Usola Syberyjskiego (Rosja). Wydział Kultury UM dofinansował wystawy prac Małgorzaty Levittoux z Angli i Bronisława Firli z Czech w Krakowskiej Galerii Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Wydział Zdrowia UM pokrył koszty leczenia w Instytucie Pediatrii trzymiesięcznego Benedykta Razowskiego z Ukrainy. Fundacja Pomocy Polakom na Wschodzie z siedzibą w Warszawie zwróciła koszty podróży w obie strony opiekunce grupy młodzieży z Usola Syberyjskiego. 2 ) Huta im. Tadeusza Sendzimira przekazała naszemu Oddziałowi nieruchomość mieszczącą się przy ulicy Tymiankowej 4, z kolei Wspólnota Polska przekazała tę nieruchomość( wyremontowany dom wraz z działką ) Franciszce Wierzbickiej i jej rodzinie z Kazachstanu. Ponadto Huta im. T. Sendzimira wykonała nieodpłatnie remont instalacji gazowej. Ogólna kwota pozyskanych środków finansowych na zadania realizowane przez Oddział Krakowski w 1997 roku wyniosła ,21 zł.,wartość otrzymanej nieruchomości znacznie zwiększa tę kwotę. 3 ) Pozyskanie książek dla środowisk polskich na Wschodzie: Wojewódzka Biblioteka Publiczna przekazała literaturę polską i beletrystykę z przeznaczeniem do rozprowadzenia wśród polskich bibliotek na Ukrainie na łączną kwotę zł. Hurtownia Książek "SEZAM" podarowała podręczniki szkolne, lektury oraz encyklopedie (koszt darowizny zł) dla polskich szkół na Wschodzie. Wydawnictwo ZNAK przekazało homilie Ojca św. z ostatniej pielgrzymki do Polski (koszt darowizny zł). 4 ) Bezpłatne leki przekazane dla środowisk polskich na Ukrainie i w Kazachstanie od Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Farmaceutycznego "Cefarm" (na kwotę zł.) 5 ) trudne do oszacowania liczne paczki z lekarstwami podstawowymi i specjalistycznymi z Apteki Darów (ul. na Błonie 1). 6) Dzięki życzliwości dyrekcji Zamku Wawelskiego wszystkie polskie grupy ze Wschodu miały zapewnione bezpłatne wejście do komnat wawelskich i niektórych ekspozycji. 7) W razie potrzeby zajęcia językowe podczas kursów odbywały się nieodpłatnie w salach Instytutu Polonistyki oraz Instytutu Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego. ZADANIA WŁASNE ODDZIAŁU KRAKOWSKIEGO W ramach zadań własnych, finansowanych z działalności gospodarczej i składek członkowskich, Oddział Krakowski w 1997 roku objął opieką finansową polskie środowiska we Lwowie polskie grupy przedszkolne otrzymały kwotę zł na zakup opału, wyżywienia oraz zapłaty dla wychowawczyń; 8

9 polskie szkoły we Lwowie ( nr 10 i 24) otrzymały kwotę zł. - na zakup niezbędnych sprzętów szkolnych ponadto: ufundowano jednorazowe stypendia dla studentów pochodzenia polskiego z Ukrainy oraz zapomogi socjalne dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zakupiono stroje krakowskie dla polskiego zespołu regionalnego z Brazylii dofinansowano wyjazd chóru Organum z koncertem kolęd na Ukrainę (Stanisławów, Czerniowce, Kołomyja, Stryj ) Ogółem w ramach zadań własnych wydatkowano zł. prof. Zygmunt Kolenda Prezes Oddziału 9

Sprawozdanie z działalności Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1996 roku.

Sprawozdanie z działalności Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1996 roku. Sprawozdanie z działalności Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1996 roku. STRUKTURA ORGANIZACYJNA Liczba członków Oddziału Krakowskiego wyniosła

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1998 r.

Sprawozdanie z działalności Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1998 r. Sprawozdanie z działalności Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1998 r. STRUKTURA ORGANIZACYJNA Liczba członków Oddziału Krakowskiego w 1998 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIURA KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKA W ROKU 2006

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIURA KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU STOWARZYSZENIA WSPÓLNOTA POLSKA W ROKU 2006 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIURA KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKA W ROKU 2006 Krakowski Oddział Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w roku sprawozdawczym realizował zadania państwowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2015-02-17 DE.WZP.262.1.1.2015.3.BR. Oferenci zainteresowani złożeniem oferty w otwartym konkursie ofert

Warszawa, 2015-02-17 DE.WZP.262.1.1.2015.3.BR. Oferenci zainteresowani złożeniem oferty w otwartym konkursie ofert DE.WZP.262.1.1.2015.3.BR Warszawa, 2015-02-17 Oferenci zainteresowani złożeniem oferty w otwartym konkursie ofert Dotyczy: otwartego konkursu ofert Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności programowej Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w 2001 roku.

Sprawozdanie z działalności programowej Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska w 2001 roku. Sprawozdanie z działalności programowej Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w 2001 roku. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 r. Krakowski Oddział Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 975/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu

ZARZĄDZENIE Nr 975/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu ZARZĄDZENIE Nr 975/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 09.04.2014 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia uprawnień

Bardziej szczegółowo

Ocena nr 4/05 sprawozdania z działalności Fundacji Fundusz Pomocy Sybirakom

Ocena nr 4/05 sprawozdania z działalności Fundacji Fundusz Pomocy Sybirakom U R ZĄ D D O S P R A W K O M B A T A N T Ó W I O S Ó B R E P R E S J O N O W A N Y C H B I U R O D Y R E K T O R A G E N E R A L N E G O S t a n o w i s k o d s. K o n t r o l i Warszawa, 15 czerwca 2004

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKA W ROKU 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU STOWARZYSZENIA WSPÓLNOTA POLSKA W ROKU 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKA W ROKU 2012 Krakowski Oddział Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w roku sprawozdawczym realizował zadania państwowe zlecone

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PROGRAMOWEJ W 2005 r. KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PROGRAMOWEJ W 2005 r. KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU STOWARZYSZENIA WSPÓLNOTA POLSKA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PROGRAMOWEJ W 2005 r. KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKA Krakowski Oddział Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w roku sprawozdawczym realizował zadania państwowe

Bardziej szczegółowo

Współpraca z ośrodkami polonijnymi na Wschodzie

Współpraca z ośrodkami polonijnymi na Wschodzie Współpraca z ośrodkami polonijnymi na Wschodzie Polonia i Polacy za granicą chętnie utrzymują serdeczną więź z Krakowem, historycznym matecznikiem polskości. Miasto Kraków ceni sobie zaangażowanie Polonii

Bardziej szczegółowo

Załącznik - Program współpracy z zagranicą na rok 2005

Załącznik - Program współpracy z zagranicą na rok 2005 Załącznik - współpracy z zagranicą na rok 2005 Załącznik - współpracy z zagranicą na rok 2005 Załącznik Do uchwały Nr XXXVII/266/05 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 21 marca 2005 r. 1. PROGRAM WSPÓŁPRACY

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek oraz kwot dotacji celowych przyznanych poszczególnym jednostkom przez Prezydium Senatu w roku 2007

Wykaz jednostek oraz kwot dotacji celowych przyznanych poszczególnym jednostkom przez Prezydium Senatu w roku 2007 Załącznik Wykaz jednostek oraz kwot dotacji celowych przyznanych poszczególnym jednostkom przez Prezydium Senatu w roku 2007 Lp. Nazwa jednostki Zadania programowe Zadania i zakupy inwestycyjne 1 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: OUPiS- 0191/06/2014 Data: 04.10.2013

Nasz znak: OUPiS- 0191/06/2014 Data: 04.10.2013 Nasz znak: OUPiS- 0191/06/2014 Data: 04.10.2013 Prezesi Oddziałów ZNP Okręg Warmińsko Mazurski wszyscy Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych ZNP Filia 11 w Olsztynie organizuje podczas ferii 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2013 rok

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2013 rok Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2013 rok I. Dane organizacji pożytku publicznego 1. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Trójka 2. Adres siedziby i dane

Bardziej szczegółowo

Współpraca przygraniczna. im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim

Współpraca przygraniczna. im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim Współpraca przygraniczna Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim W Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim od wielu lat prowadzona jest nauka języka ukraińskiego jako języka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności. Fundacji Buma. im. Jacka i Piotra Michalskich. za rok 2013

Sprawozdanie z działalności. Fundacji Buma. im. Jacka i Piotra Michalskich. za rok 2013 Sprawozdanie z działalności Fundacji Buma im. Jacka i Piotra Michalskich za rok 2013 Kraków, maj 2014 Spis treści 1. Informacje o Fundacji, której dotyczy sprawozdanie 2. Działalność statutowa Fundacji

Bardziej szczegółowo

Szkoła Języka i Kultury Polskiej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Szkoła Języka i Kultury Polskiej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Szkoła Języka i Kultury Polskiej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie Szkoła letnia KUL to już TRADYCJA W marcu 1974 roku, po kilku latach starań i miesiącach intensywnych przygotowań,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2008

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2008 Olsztyn, dnia 27 marca 2009r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pożytku Publicznego ul. Nowogrodzka 1/3 00-513 Warszawa SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2008 1. Informacje ogólne o Stowarzyszeniu:

Bardziej szczegółowo

Podejmowanie i odbywanie studiów w Polsce przez cudzoziemców. Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

Podejmowanie i odbywanie studiów w Polsce przez cudzoziemców. Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej Podejmowanie i odbywanie studiów w Polsce przez cudzoziemców. Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej Studenci zagraniczni (I,II stopień, j. mgr.) w polskich uczelniach dane za rok akademicki

Bardziej szczegółowo

O kursach adaptacyjnych i kursach języka polskiego dla repatriantów i członków ich rodzin, organizowanych w formie obozów oraz kursów języka

O kursach adaptacyjnych i kursach języka polskiego dla repatriantów i członków ich rodzin, organizowanych w formie obozów oraz kursów języka O kursach adaptacyjnych i kursach języka polskiego dla repatriantów i członków ich rodzin, organizowanych w formie obozów oraz kursów języka polskiego w miejscu zamieszkania w 2016 r. Warszawa 2017 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE. Zakład Komparatystyki Literackiej i Kulturowej IFP UAM. Collegium Maius ul. Fredry Poznań pokoje: 210, 212

INFORMACJE. Zakład Komparatystyki Literackiej i Kulturowej IFP UAM. Collegium Maius ul. Fredry Poznań pokoje: 210, 212 INFORMACJE Zakład Komparatystyki Literackiej i Kulturowej IFP UAM Collegium Maius ul. Fredry 10 61-701 Poznań pokoje: 210, 212 Kierownik specjalności: Prof. dr hab. Bogusław Bakuła Opiekun specjalności:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/25/11 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA. z dnia 31 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR V/25/11 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA. z dnia 31 marca 2011 r. UCHWAŁA NR V/25/11 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży - Mieszkańców Wsi Bystra i Sidzina. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2004 R. W DZIALE OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA. Rozdział Szkoły Podstawowe

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2004 R. W DZIALE OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA. Rozdział Szkoły Podstawowe Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2004 R. W DZIALE OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

IX 2010 rozpoczęcie stażu. Plan rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji. Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju.

IX 2010 rozpoczęcie stażu. Plan rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji. Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju. L.p. Zadania do Formy Termin 1. Poznanie procedury Analiza przepisów VIII 2010 awansu zawodowego i prawa oświatowego przygotowanie planu dotyczących oświaty. Wniosek o IX 2010 rozpoczęcie stażu. Dowody

Bardziej szczegółowo

I Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie

I Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie I Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie Odbył się w Krakowie dniach od 8 do 11 września 2005 roku. Uczestniczyło w nim 60 naukowców z całego świata. Celem Kongresu było określenie stanu nauki

Bardziej szczegółowo

Centrum Kulturalne Białorusi w Warszawie

Centrum Kulturalne Białorusi w Warszawie Centrum Kulturalne Białorusi w Warszawie Styczeń 2014 Pn Wt Śr Cz Pt Sb N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 wydarzenia: 1 stycznia Święto Nowego Roku 7

Bardziej szczegółowo

Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz potrzebami szkoły

Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz potrzebami szkoły 8 ust. 2 pkt 1. Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 r.

Sprawozdanie z działalności Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 r. Sprawozdanie z działalności Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 r. STRUKTURA ORGANIZACYJNA Liczba członków Oddziału Krakowskiego w 2000 roku

Bardziej szczegółowo

Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia odwiedzają Białystok i Podlaskie

Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia odwiedzają Białystok i Podlaskie Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia odwiedzają Białystok i Podlaskie Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia spędzają w naszym regionie wakacje. Obóz rozpoczął się od uroczystej mszy

Bardziej szczegółowo

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM BRM.0012.3.8.2013 Protokół nr 8/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich odbytego w dniu 29 listopada 2013 roku Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

jest organizacją pożytku publicznego, nr KRS: 0000034914 patronat nad działalnością statutową Stowarzyszenia

jest organizacją pożytku publicznego, nr KRS: 0000034914 patronat nad działalnością statutową Stowarzyszenia jest organizacją pozarządową jest organizacją pożytku publicznego, nr KRS: 0000034914 patronat nad działalnością statutową Stowarzyszenia sprawują Senat Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII.../17 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 1 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XLIII.../17 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 1 lutego 2017 r. Projekt druk nr... UCHWAŁA NR XLIII.../17 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Wykaz czasopism prenumerowanych i pozyskiwanych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach Filia w Skarżysku-Kamiennej.

Wykaz czasopism prenumerowanych i pozyskiwanych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach Filia w Skarżysku-Kamiennej. Wykaz czasopism prenumerowanych i pozyskiwanych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach Filia w Skarżysku-Kamiennej (Rok 2012) Alkoholizm i Narkomania kwartalnik dla osób zajmujących się badaniami

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH za rok 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH za rok 2010 Kraków, dnia 31.3.211 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH za rok 21 1. Dane Fundacji. Fundacja Sztuk Wizualnych, z siedzibą w Krakowie przy ul. Piekarskiej 11/12, 31-67

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 595/2017 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu

ZARZĄDZENIE Nr 595/2017 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu ZARZĄDZENIE Nr 595/2017 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 09.03.2017 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia uprawnień

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE. Małopolskiego Stowarzyszenia "SKAŁA"

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE. Małopolskiego Stowarzyszenia SKAŁA SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Małopolskiego Stowarzyszenia "SKAŁA" za rok obrotowy 2008 1 SPIS TREŚCI 1) CzęśćI Dane ogólne.. str. 3 2) CzęśćII Cele i sposób ich realizacji... str. 6 3) CzęśćIII Podjęte inicjatywy..

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 września 2012 r. Poz. 4471 UCHWAŁA NR XV/118 /2012 RADY GMINY JORDANÓW. z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Kraków, dnia 12 września 2012 r. Poz. 4471 UCHWAŁA NR XV/118 /2012 RADY GMINY JORDANÓW. z dnia 30 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 września 2012 r. Poz. 4471 UCHWAŁA NR XV/118 /2012 RADY GMINY JORDANÓW z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie: Lokalnego Programu Wspierania Edukacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Dom Krakowski za rok 2007

Sprawozdanie z działalności Fundacji Dom Krakowski za rok 2007 Sprawozdanie z działalności Fundacji Dom Krakowski za rok 2007 Kraków, 17 marzec 2007 r. Spis treści: 1. Informacje o Fundacji, której dotyczy sprawozdanie. 3 str. 2. Działalność statutowa Fundacji. 4

Bardziej szczegółowo

LISTA ORGANIZACJI, KTÓRYM W 2009 ROKU URZĄD MIASTA RADOMSKO PRZEKAZAŁ ŚRODKI FINANSOWE

LISTA ORGANIZACJI, KTÓRYM W 2009 ROKU URZĄD MIASTA RADOMSKO PRZEKAZAŁ ŚRODKI FINANSOWE LISTA ORGANIZACJI, KTÓRYM W 2009 ROKU URZĄD MIASTA RADOMSKO PRZEKAZAŁ ŚRODKI FINANSOWE LP. NAZWA PODMIOTU NAZWA ZADANIA KWOTA PRZYZNANEJ DOTACJI EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA Komenda Hufca Radomsko Wychowanie

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki.

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach oferuje w bieżącej prenumeracie bogaty zbiór czasopism metodycznych i fachowych dla nauczycieli, wychowawców oraz bibliotekarzy, psychologów, pedagogów szkolnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności. Fundacji Buma. im. Jacka i Piotra Michalskich. za rok 2012

Sprawozdanie z działalności. Fundacji Buma. im. Jacka i Piotra Michalskich. za rok 2012 Sprawozdanie z działalności Fundacji Buma im. Jacka i Piotra Michalskich za rok 2012 Kraków, maj 2013 Spis treści 1. Informacje o Fundacji, której dotyczy sprawozdanie 2. Działalność statutowa Fundacji

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 126 im. Bohaterów Westerplatte w Warszawie SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 WSTĘP 1. Szkolny Program Edukacji Kulturalnej (SzPEK) został

Bardziej szczegółowo

Proponowane klasy w roku szkolnym 2015/2016

Proponowane klasy w roku szkolnym 2015/2016 Proponowane klasy w roku szkolnym 2015/2016 KLASA BIOLOGICZNO CHEMICZNA. Przygotuje ucznia do dalszej edukacji w klasach o profilu biologiczno chemicznym w szkołach ponadgimnazjalnych. OFERUJEMY: w III

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 3 listopada 2011 r. Szanowni Państwo,

Warszawa, 3 listopada 2011 r. Szanowni Państwo, Warszawa, 3 listopada 2011 r. Szanowni Państwo, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą działając na podstawie upoważnienia Ministra Edukacji Narodowej informuje Państwa o możliwości podjęcia pracy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.31.2015 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 12 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.31.2015 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 12 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.31.2015 BURMISTRZA OLECKA z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat

Bardziej szczegółowo

13-14 września 2012 r. Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław

13-14 września 2012 r. Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław 13-14 września 2012 r. Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław 13 września 2012 r. SESJA OTWARTA 8.30-9.30 Msza św. (Kościół Uniwersytecki Najśw. Imienia Jezus, Pl. Uniwersytecki 1) 9.30-10.00 Przybycie

Bardziej szczegółowo

Wykaz czasopism prenumerowanych i pozyskiwanych przez Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną w Skarżysku-Kamiennej (Rok 2015)

Wykaz czasopism prenumerowanych i pozyskiwanych przez Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną w Skarżysku-Kamiennej (Rok 2015) Wykaz czasopism prenumerowanych i pozyskiwanych przez Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną w Skarżysku-Kamiennej (Rok 2015) Aura miesięcznik poświęcony ochronie środowiska. Biblioteka Centrum Informacji kwartalnik

Bardziej szczegółowo

Obcy? Dalecy? Swoi! - studenci ze wschodu w UJ Konferencja Studenci zagraniczni w Polsce 2015 22-23 stycznia 2015

Obcy? Dalecy? Swoi! - studenci ze wschodu w UJ Konferencja Studenci zagraniczni w Polsce 2015 22-23 stycznia 2015 1. DANE STATYSTYCZNE 400 Liczba kandydatów ze wschodu przyjętych na studia w UJ w latach 2011-2014* Łotwa 300 200 64 64 Kazachstan Armenia Litwa 100 0 48 289 56 207 81 111 2011 2012 2013 2014 Rosja Białoruś

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA 2015-2016 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO ZAKONU PIJARÓW W KRAKOWIE

OFERTA EDUKACYJNA 2015-2016 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO ZAKONU PIJARÓW W KRAKOWIE OFERTA EDUKACYJNA 2015-2016 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO ZAKONU PIJARÓW W KRAKOWIE W Liceum Ogólnokształcącym Zakonu Pijarów uczniowie uczą się w klasach liczących maksymalnie 28 uczniów. Zajęcia lekcyjne

Bardziej szczegółowo

Koleżanki/Koledzy. Prezesi Oddziałów ZNP. Wszyscy. Poniżej przedstawiamy ofertę szkoleniowo wypoczynkową w ramach Akcji Lato 2014 Ł

Koleżanki/Koledzy. Prezesi Oddziałów ZNP. Wszyscy. Poniżej przedstawiamy ofertę szkoleniowo wypoczynkową w ramach Akcji Lato 2014 Ł Koleżanki/Koledzy Prezesi Oddziałów ZNP Wszyscy Poniżej przedstawiamy ofertę szkoleniowo wypoczynkową w ramach Akcji Lato 2014 Ł a) Kursu dla kandydatów na wychowawców form wypoczynku dla dzieci i młodzieży;

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

Stypendia Gminy Pawłowice

Stypendia Gminy Pawłowice Stypendia Gminy Pawłowice Program pomocy stypendialnej dla uczniów Motywacja 1. Stypendystą może zostać: a) ( ) uczeń /absolwent szkoły ponadgimnazjalnej kończącej się maturą, który kontynuuje naukę b)

Bardziej szczegółowo

Lp nazwa podmiotu tytuł oferty Przyznana dotacja 1. Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenie Księży Marianów z Lublina

Lp nazwa podmiotu tytuł oferty Przyznana dotacja 1. Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenie Księży Marianów z Lublina Zestawienie ofert w Konkursie z dziedziny kultury AD 2010 wraz z przyznanymi dotacjami Lp nazwa podmiotu tytuł oferty Przyznana dotacja 1. Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenie Księży Marianów z Lublina

Bardziej szczegółowo

PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 279

PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 279 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 279 IM. BATALIONÓW ARMII KRAJOWEJ GUSTAW I HARNAŚ 04-044 Warszawa, ul. Cyrklowa 1 tel./fax. 22 810-35-44 sp279@edu.um.warszawa.pl http://sp279.edupage.org/ PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Nasz Ośrodek we Wschowie 2009 r.

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Nasz Ośrodek we Wschowie 2009 r. Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Nasz Ośrodek we Wschowie 2009 r. A I. Dane o Stowarzyszeniu: 1. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Nasz Ośrodek.

Bardziej szczegółowo

III Polonijne Spotkania z Historią Najnowszą

III Polonijne Spotkania z Historią Najnowszą III Polonijne Spotkania z Historią Najnowszą W dniach 6 18 lipca 2009 r. odbyły się III Polonijne Spotkania z Historią Najnowszą. W kursie historii najnowszej dla polonijnych i polskich nauczycieli pracujących

Bardziej szczegółowo

Miejsce Organizatorzy konferencji Uczestnicy konferencji

Miejsce Organizatorzy konferencji Uczestnicy konferencji Konferencje, kongresy, seminaria X Międzynarodowy Kongres - W 80. rocznicę śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego w dniu 6.11.2015 w dniach 6-7.11.2015 Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna Współczesne

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 im. Karola Wojtyły

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 im. Karola Wojtyły 84-300 Lębork, ul. Marcinkowskiego 1 www.zso2.com e-mail: sekretariat@zso2.com tel.059-8622 297 KIERUNKI I CZAS KSZTAŁCENIA: II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE to szkoła ponadgimnazjalna o 3 letnim cyklu kształcenia.

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2014 rok

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2014 rok Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2014 rok I. Dane organizacji pożytku publicznego 1. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Trójka 2. Adres siedziby i dane

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego Plan rozwoju zawodowego mgr XXX nauczyciela w związku z ubieganiem się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego. Od 1.09.2010 do 31.05.2013 8 ust. 2 pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI CENTRUM INICJATYW EDUKACYJNYCH za rok 2011

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI CENTRUM INICJATYW EDUKACYJNYCH za rok 2011 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI CENTRUM INICJATYW EDUKACYJNYCH za rok 2011 Do punktu przedszkolnego uczęszczało 18 dzieci w wieku 3 5 lat z Jeżewa i okolic. Zajęcia trwały 4 godziny dziennie od poniedziałku

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY Zespół Szkolno Przedszkolny nr 9 w Krakowie. Przedszkole Samorządowe nr 19 oraz Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2012 rok

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2012 rok Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2012 rok I. Dane organizacji pożytku publicznego 1. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Trójka 2. Adres siedziby i dane

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO - FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI Wyszkowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ważna Róża w roku 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO - FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI Wyszkowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ważna Róża w roku 2010 WYSZKOWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WAŻNA RÓŻA 07 200 Wyszków ul. Geodetów 72/17 tel. 512 390 824 NIP 762-172-83-45 REGON 550652863 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO - FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

1

1 LP. Data Nazwa imprezy Miejsce Organizator 1 03.04 (czwartek) W oczekiwaniu na kanonizację Jana Pawła II zespół Familia HP wykona program "Tłumy serc". Utwory pochodzą z dzieł: Pieśń o Bogu ukrytym oraz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie biblioteki publicznej za rok I. D a n e p o d s t a w o w e

Sprawozdanie biblioteki publicznej za rok I. D a n e p o d s t a w o w e w bibliotekach połączonych: Sprawozdanie biblioteki publicznej za rok 2013 I. D a n e p o d s t a w o w e powiat: s z a m o t u l s k i miejscowość: O b r z y c k o pełna nazwa IN- M i e j s k a B i b

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.04.2015 godz. 15:04:12 Numer KRS: 0000000291

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.04.2015 godz. 15:04:12 Numer KRS: 0000000291 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.04.2015 godz. 15:04:12 Numer KRS: 0000000291 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny pod hasłem Nasza wspólna Europa"

Projekt edukacyjny pod hasłem Nasza wspólna Europa Projekt edukacyjny pod hasłem Nasza wspólna Europa" Obchody 10-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych Cel główny zgodny z ceremoniałem

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ KLASZTORU BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW POKÓJ I DOBRO

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ KLASZTORU BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW POKÓJ I DOBRO Sprawozdanie merytoryczne z działalności STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ KLASZTORU BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW POKÓJ I DOBRO w Stalowej Woli - Rozwadowie w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 1/14. Komisja dokonała w dniu 16.01.2014 r. kontroli finansowej i statutowej Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej za 2013 rok.

PROTOKÓŁ nr 1/14. Komisja dokonała w dniu 16.01.2014 r. kontroli finansowej i statutowej Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej za 2013 rok. PROTOKÓŁ nr 1/14 Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w Dobrzyniu nad Wisłą z przeprowadzonej kontroli Rady i Zarządu Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej za rok 2013 sporządzony

Bardziej szczegółowo

Przedmioty rozszerzone: jęz. angielski (dwujęzyczny) historia geografia

Przedmioty rozszerzone: jęz. angielski (dwujęzyczny) historia geografia ODDZIAŁ I A (klasa 3-letnia dwujęzyczna z językiem angielskim) Głównym celem nauki w tej klasie jest biegłe opanowanie języka angielskiego (poziom C1) i poznanie kultury krajów anglojęzycznych. Powyższe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Świętego Brata Alberta w Elblągu za rok 2011

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Świętego Brata Alberta w Elblągu za rok 2011 Elbląg, 2012-05-25 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Świętego Brata Alberta w Elblągu za rok 2011 1. Dane Fundacji: Nazwa: Fundacja Świętego Brata Alberta Siedziba: ul. Częstochowska 28,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 1 W skład zespołu przedmiotów humanistycznych działającego w Szkole Podstawowej nr 13 im. K. Makuszyńskiego w Częstochowie wchodzą

Bardziej szczegółowo

Terminarz XXVII LO na rok szkolny 2013/2014

Terminarz XXVII LO na rok szkolny 2013/2014 Terminarz XXVII LO na rok szkolny 2013/2014 Data Zadania programowe odpowiedzialni Imprezy odpowiedzialni 2.IX.2013 Rozpoczęcie roku szkolnego Dyrekcja Uroczysta inauguracja SU, M. Browarska, M. Mikrut

Bardziej szczegółowo

ORAWSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Sprawozdanie za okres od do r

ORAWSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Sprawozdanie za okres od do r ORAWSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Sprawozdanie za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010r Orawska Biblioteka Publiczna w Jabłonce działa jako Samorządowa Instytucja Kultury, posiada osobowość prawną i samodzielnie

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO NR 137 IM. JANUSZA KORCZAKA W WARSZAWIE

PRZEDSZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO NR 137 IM. JANUSZA KORCZAKA W WARSZAWIE PRZEDSZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO NR 137 IM. JANUSZA KORCZAKA W WARSZAWIE Czas realizacji programu: 2015 r. 2020 r. Opracowała: Małgorzata Polkowska Agnieszka Lasota

Bardziej szczegółowo

Wykaz czasopism prenumerowanych i pozyskiwanych przez Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną w Skarżysku-Kamiennej (Rok 2016)

Wykaz czasopism prenumerowanych i pozyskiwanych przez Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną w Skarżysku-Kamiennej (Rok 2016) Wykaz czasopism prenumerowanych i pozyskiwanych przez Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną w Skarżysku-Kamiennej (Rok 2016) Aura miesięcznik poświęcony ochronie środowiska. Biblioteka Centrum Informacji kwartalnik

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia r. Projekt z dnia 29 grudnia 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia..2017 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji i działania oddziałów sportowych, szkół sportowych, oddziałów mistrzostwa

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat realizacji Miejskiego Programu. pn. Samorządowa Szkoła Środowiskowa - II za 2013 rok

Informacja na temat realizacji Miejskiego Programu. pn. Samorządowa Szkoła Środowiskowa - II za 2013 rok Informacja na temat realizacji Miejskiego Programu Informacja na temat realizacji Miejskiego Programu pn. Samorządowa Szkoła Środowiskowa - II za 2013 rok pn. Samorządowa Szkoła Środowiskowa - II za 2013

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁÓW

CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁÓW CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁÓW ODDZIAŁ I AH (klasa 3-letnia dwujęzyczna z językiem hiszpańskim) Głównym celem nauki w tej klasie jest biegłe opanowanie języka hiszpańskiego (poziom C1 DELE intermedio/superior)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK. dla studentów kierunku PEDAGOGIKA I stopnia specjalność: AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA I EDUKACYJNA OSÓB STARSZYCH

PROGRAM PRAKTYK. dla studentów kierunku PEDAGOGIKA I stopnia specjalność: AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA I EDUKACYJNA OSÓB STARSZYCH PROGRAM PRAKTYK dla studentów kierunku PEDAGOGIKA I stopnia specjalność: AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA I EDUKACYJNA OSÓB STARSZYCH Każdy student w/w specjalności zobowiązany jest do odbycia w toku studiów I stopnia

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016.

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. SIERPIEŃ 2015 r. 28.08.2015 r. (pt.) godz. 8.30 Zebranie rady pedagogicznej inaugurujące rok szkolny 2015/2016: o zatwierdzenie wyników klasyfikacji rocznej i promocji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalno ci Towarzystwa Miło ników Ziemi Muszy skiej jako Organizacji Po ytku Publicznego za 2008 rok, sporz

Sprawozdanie merytoryczne z działalno ci Towarzystwa Miło ników Ziemi Muszy skiej jako Organizacji Po ytku Publicznego za 2008 rok, sporz Sprawozdanie merytoryczne z działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej jako Organizacji PoŜytku Publicznego za 2008 rok, sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVIII/212/05 RADY GMINY BOCHNIA z dnia 13 kwietnia 2005 r.

UCHWAŁA Nr XVIII/212/05 RADY GMINY BOCHNIA z dnia 13 kwietnia 2005 r. UCHWAŁA Nr XVIII/212/05 RADY GMINY BOCHNIA z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie: ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŚWINOUJŚCIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŚWINOUJŚCIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.. Rady Miasta Świnoujście z dnia. STATUT MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŚWINOUJŚCIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Miejski Dom Kultury w Świnoujściu, zwany dalej MDK, jest

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Kraków, dnia 24 kwietnia 2010 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE I. Nazwa organizacji: Fundacja Bariera Siedziba i adres: ul. Smoleńsk 22/25,

Bardziej szczegółowo

Andrzej Paczkowski. Matura: rok szkolny 1954/1955

Andrzej Paczkowski. Matura: rok szkolny 1954/1955 Andrzej Paczkowski Matura: rok szkolny 1954/1955 Przed schroniskiem na Hali Gąsiennicowej Andrzej Paczkowski (ur. 1 października 1938 w Krasnymstawie) polski historyk, naukowiec, wykładowca akademicki,

Bardziej szczegółowo

Wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym oraz zadań wraz z kwotami przyznanych dotacji.

Wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym oraz zadań wraz z kwotami przyznanych dotacji. Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 827/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.03.2014 r. Realizacja w roku 2014 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne: LOGO

Podstawy prawne: LOGO Kształcenie osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich pobierających naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw Podstawy prawne: 1) ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewa Majer Bobruś Szkoła: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu

Bardziej szczegółowo

Informacja o kształceniu cudzoziemców w polskim systemie oświaty

Informacja o kształceniu cudzoziemców w polskim systemie oświaty Informacja o kształceniu cudzoziemców w polskim systemie oświaty Warunki podejmowania nauki przez cudzoziemców w polskich szkołach są określone przepisami art. 94a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w ramach Konkursu Grantowego. Bliżej Polski. Regranting

Wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w ramach Konkursu Grantowego. Bliżej Polski. Regranting Nr Numer porządkowy Organizacja Nazwa projektu Data wpłynięcia wersji Uwagi Elektronicznej Papierowej 1. 1/R/2016 Fundacja Edukacja i Przyszłość Zaczynam studia w języku polskim intensywny kurs języka

Bardziej szczegółowo

Ad.2) Na Zastępcę Przewodniczącego komisji jednogłośnie wybrano radną Danielę Jankowską- Bachor.

Ad.2) Na Zastępcę Przewodniczącego komisji jednogłośnie wybrano radną Danielę Jankowską- Bachor. BR.0012.7.2.2015 Protokół nr 1 /15 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odbytego dnia 8 stycznia 2015 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji wg listy obecności oraz: - dyrektor SAPO

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO I. Informacje personalne: 1. Imię i nazwisko nauczyciela: Leszek Karkut. 2. Przydział służbowy: nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA obowiązujące w r. szk. 2012/2013

ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA obowiązujące w r. szk. 2012/2013 ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA obowiązujące w r. szk. 2012/2013 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (dalej cyt. ustawa USO) Art. 15 ust. 2 ustawy OSO w brzmieniu: Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA Jesteśmy W BYTOWIE ZA 2007 ROK

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA Jesteśmy W BYTOWIE ZA 2007 ROK SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA Jesteśmy W BYTOWIE ZA 2007 ROK Niniejsze sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Jesteśmy sporządzono na podstawie dokumentacji księgowej i innej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM EDUKACJI PATRIOTYCZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W NIEBOCKU NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PROGRAM EDUKACJI PATRIOTYCZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W NIEBOCKU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PROGRAM EDUKACJI PATRIOTYCZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W NIEBOCKU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 1 Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla

Bardziej szczegółowo

MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE- GMACH GŁÓWNY. Fot: http://culture.pl/pl/miejsce/muzeum-narodowe-w-krakowie

MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE- GMACH GŁÓWNY. Fot: http://culture.pl/pl/miejsce/muzeum-narodowe-w-krakowie MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE- GMACH GŁÓWNY Fot: http://culture.pl/pl/miejsce/muzeum-narodowe-w-krakowie Kilka słów na temat Muzeum Narodowego w Krakowie Muzeum jest największą instytucją muzealną w Polsce

Bardziej szczegółowo