Sprawozdanie z działalności Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1997 roku.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1997 roku."

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1997 roku. Struktura organizacyjna: Liczba członków Oddziału Krakowskiego w 1997 roku wyniosła 295. W tym z Krakowa 247 a z Zakopanego (Koło Tatrzańskie) 48 osób. Władze Oddziału: W okresie sprawozdawczym odbyło się 14 posiedzeń Zarządu Oddziału, podczas których przygotowano program działalności Oddziału oraz analizowano bieżące sprawy dotyczące pracy Oddziału Krakowskiego. Zarząd Oddziału zbierał się w składzie: Prezes Oddziału prof. dr hab. inż. Zygmunt Kolenda Wiceprezes dr Józef Wróbel Skarbnik Wiesław Krawczyński Sekretarz Piotr Borowiec Członkowie Zarządu: dr Krystyna Gąsowska, Kazimierz Dobrzański, Maciej Jachymiak oraz Komisja Rewizyjna w składzie: Przewodniczący Władysław Zawiślak Zastępca Krystyna Borzemska Sekretarz Paweł Zarychta Członek komisji Irena Jasicka Biuro Oddziału i Domu Polonii: Biuro działało w ramach trzech zespołów organizacyjnych: programowego w którym zatrudnionych jest czterech pracowników, księgowości z dwoma pracownikami oraz zespołu administracyjno - gospodarczego (sześciu pracowników). DZIAŁALNOŚĆ PROGRAMOWA W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 1997 r Krakowski Oddział Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" realizował zadania państwowe zlecone przez Senat RP, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz zadania własne. Zdecydowana większość zadań adresowana była do środowisk polskich na Wschodzie, w tym głównie dla Polaków mieszkających na Ukrainie. W nieco mniejszym stopniu podczas realizacji zadań programowych uwzględniono potrzeby środowisk polskich z Litwy, Łotwy, Białorusi, Kazachstanu, Rosji, Mołdawii, Estonii, Rumunii oraz Czech i Słowacji. Specyfiką Oddziału, podyktowaną znakomitym zapleczem naukowym Krakowa, jest wielokierunkowa współpraca z organizacjami polskimi ze Wschodu w dziedzinie oświaty (kursy językowe) oraz dokształcania zawodowego (staże zawodowe). W programie Oddziału uwzględniono również zadania o charakterze kulturalnym (występy artystów polskich i polonijnych), rekreacyjnym (obozy wakacyjne i kolonie) oraz pobyty dzieci i osób starszych w Polsce. 1

2 Wszystkie zadania programowe realizowane były łącznie z bogatym programem krajoznawczym i kulturalnym. Należy dodać, iż Wspólnota Polska pokrywała wszystkie koszty związane z organizacją poszczególnych zadań, w tym także koszty podróży uczestników naszych kursów, szkoleń, obozów i kolonii. ZADANIA PROGRAMOWE ZREALIZOWANE W 1997 r. PRZEZ ODDZIAŁ KRAKOWSKI (zadania państwowe ) I. Współpraca z organizacjami polonijnymi i polskimi ze świata. 1) Spotkania polonijne z przedstawicielami i działaczami organizacji polskich ze Wschodu i Zachodu organizowane w Domu Polonii i Biurze Oddziału Krakowskiego przez cały rok. Spotkania te podyktowane są koniecznością stałych kontaktów służących wymianie doświadczeń, informacji oraz uzgodnień programowych. Krakowski Oddział Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" zorganizował w 1997 roku kilkadziesiąt spotkań z działaczami polskimi z Litwy, Ukrainy, Białorusi, Łotwy, Kazachstanu i Rosji. Odbyły się również konferencje prasowe i oficjalne spotkania z prezesami polskich organizacji na Wschodzie tj. z prezesem Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie - Emilią Chmielową, prezesem Związku Polaków na Białorusi - Tadeuszem Gawinem oraz prezesem Związku Polaków na Litwie - Ryszardem Maciejkianiecem. Wystąpienia prezesów poświęcone były działalności organizacji polskich oraz sytuacji Polaków na Wschodzie. 2) Klub Studentów Polonijnych. W 1997 r. przy Krakowskim Oddziale Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" został utworzony Klub Studentów Polonijnych zrzeszający 150 studentów krakowskich uczelni pochodzących z Rosji, Ukrainy, Kazachstanu, Litwy, Łotwy oraz Mołdawii. Celem Klubu jest pomoc w organizacji zadań programowych, spotkania adaptacyjne i integracyjne ze studentami polonijnymi z początkowych lat. W ubiegłym roku odbył się integracyjny wyjazd członków Klubu do Zakopanego (początek maja) oraz spotkanie andrzejkowe. II. Oświata i nauka Kursy i obozy językowe, szkoła letnia - dla młodzieży i dorosłych 1) Warsztaty języka polskiego i historii dla młodzieży polskiej z Ukrainy ( w dniach od 16 do 29 lutego) W warsztatach udział wzięła 15 -to osobowa grupa młodzieży z Liceum Pedagogicznego w Barze. Zajęcia obejmowały naukę języka polskiego (6 godzin dziennie), historię Polski (10 godzin zajęć) oraz hospitacje zajęć w szkole podstawowej (6 godzin). 2) Intensywne kursy języka polskiego dla Polaków z Kazachstanu. W roku sprawozdawczym Oddział Krakowski zorganizował dwa tego rodzaju kursy w czerwcu i październiku. Wzięło w nich udział 44 Polaków z Kazachstanu z obwodów: karagandyjskiego, kokczetawskiego, ałmatyńskiego i pietropawłowskiego. Zajęcia językowe w dwóch grupach: średniozaawansowanej i zaawansowanej (po 90 godzin zajęć) prowadzili wykładowcy UJ. Zdecydowana większość uczestników kursów starała się bądź była w trakcie załatwiania formalności związanych z repatriacją. Pomocne dla wszystkich zainteresowanych okazały się spotkania z urzędnikami Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Wojewódzkiego, radnymi 2

3 Urzędu Miasta Krakowa i przedstawicielami Związku Gmin Małopolskich. Dzięki nim uczestnicy kursów zapoznawali się z procedurą repatriacyjną, jak również mieli okazję bezpośredniego dotarcia do gmin zainteresowanych zaproszeniem na stałe polskich rodzin z Kazachstanu.Dla trzech polskich rodzin z Kazachstanu spotkania tego typu zakończyły się konkretnymi propozycjami przyjazdu do Polski na stałe. 3 ) Kurs języka polskiego dla Polonii brazylijskiej (od 5 do 30 lipca ) Uczestnikami kursu byli słuchacze dwuletnich podyplomowych studiów języka polskiego na Uniwersytecie Federalnym Stanu Parana w Kurytybie. Zajęcia językowe (90 godzin) prowadził dyrektor Instytutu Polonijnego w Przegorzałach. W programie pobytu grupy z Brazylii znalazło się spotkanie z prezydentem miasta - Józefem Lassotą bowiem Kurytyba jest partnerskim miastem Krakowa. 4) Obóz językowy dla młodzieży polonijnej ze Wschodu i Zachodu ( w dniach od 3 do 23 sierpnia) był adresowany do młodzieży ze średnią znajomością języka polskiego, w wieku lat. Uczestnicy rekrutowali się z Niemiec, Francji, Węgier, Rosji, Łotwy, Kazachstanu, Mołdawii, Białorusi i Ukrainy (w sumie 38 osób). Zajęcia językowe (4 godziny dziennie) odbywały się do południa. Popołudnia oraz soboty i niedziele zarezerwowane zostały na zwiedzanie Krakowa i okolic. Przy okazji zwiedzania muzeów i zabytków młodzież zapoznawała się z kulturą i historią Polski. Integracyjna formuła obozu służyła doskonaleniu języka polskiego nie tylko na zajęciach ale również w życiu codziennym. 5) Szkoła Letnia Kultury, Historii i Języka Polskiego (od 30 czerwca do 15 lipca) Celem Szkoły Letniej jest ogólne dokształcanie dorosłych Polaków zamieszkałych poza granicami kraju. W programie ubiegłorocznej Szkoły Letniej przewidziano wykłady z historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem Kresów Wschodnich (24 godz.), literatury polskiej i emigracyjnej (30 godz.) oraz współczesnego polskiego teatru i kina (4 godz.). Dużym powodzeniem cieszyły się również wykłady ilustrujące dzieje Krakowa od czasów najdawniejszych po XX wiek połączone ze zwiedzaniem miasta (4 godz.). Ogółem w Szkole Letniej wzięły udział 32 osoby z Białorusi, Słowacji, Bułgarii, Mołdawii, Estonii, Węgier, Łotwy, Litwy i Ukrainy. Inne zadania oświatowe - dla młodzieży 1) Kurs przygotowawczy na studia dla młodzieży maturalnej z Ukrainy (od 2 do 15 stycznia). Kurs zorganizowano już po raz piąty z kolei przy udziale pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego. Celem kursu było wyrównanie dysproporcji w poziomie wiedzy i zapoznanie maturzystów z wymogami polskich uczelni, na których pragną oni studiować. W kursie wzięło udział 38 uczestników ze Lwowa, Krzemieńca, Mościsk, Nadwórnej, Chmielnickiego, Stryja, Truskawca i Równego. Młodzież odbywała zajęcia w dwóch grupach: biologiczno - chemicznej i humanistycznej. Ogółem przeprowadzono 180 godzin zajęć lekcyjnych. 2) Śródroczne pobyty dzieci polskich ze Wschodu w szkołach w Krakowie i na Podhalu. W ramach realizacji tego zadania przez cały rok przyjęto 82 dzieci w tym: 40 uczniów z Litwy ( Liceum im. Jana Pawła II z Wilna, szkoły podstawowe w Mickunach i Pogirach), 21 z Ukrainy (szkoła w Strzelczyskach), oraz 21 uczniów z Mołdawii (szkoła polska w Kiszyniowie). Uczniowie szkół polskich ze Wschodu mieszkali u rodzin swoich rówieśników w Krakowie (Szkoła Podstawowa nr 91, oraz Liceum Ogólnokształcące Księży Pijarów) i na Podhalu (Szkoły Podstawowe w Poroninie i w Zębie) oraz uczęszczali ze swymi 3

4 rówieśnikami na zajęcia szkolne. W czasie wolnym od zajęć dzieci zwiedziły Kraków, Zakopane i Wieliczkę. 3) Wyjazd oświatowy studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego na Ukrainę. Celem wyjazdu było dotarcie do polskich środowisk w małych miejscowościach rejonów : Chmielnickiego, Chersonia i Żytomierza. Studenci prowadzili zajęcia z dziećmi i młodzieżą z języka polskiego i historii Polski. Ogółem w zajęciach wzięło udział kilkadziesiąt osób. Dokształcanie zawodowe 1 ) II Forum Środowiskowe Polskich Historyków i Nauczycieli Historii ze Wschodu ( w dniach od 25 do 27 kwietnia ) Uczestnicy Forum obradowali pod hasłem Historia Polski po upadku komunizmu. II Forum było kontynuacją ubiegłorocznego i miało na celu wzbogacenie wiedzy o zasobach krakowskich bibliotek w wydawnictwa drugiego obiegu oraz w wydawnictwa dotyczące dziejów najnowszych Polski. Omówienia i prezentacje odbywały się w bibliotekach krakowskich: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polskiej Akademii Nauk oraz w Archiwum Państwowym (4 godz.) Towarzyszyły im wykłady na temat Kresów (6 godz.), tradycji polsko - syberyjskich (4 godz.) oraz historii Polski po Jałcie (4 godz.). Uczestnikom forum przedstawiono również możliwości dostępu do bibliotek i archiwów świata poprzez Internet (2 godz.) W forum uczestniczyło 19 historyków z Litwy, Białorusi, Rosji i Ukrainy. 2) Kurs przysposobienia bibliotekarskiego dla 12 Polaków z Ukrainy ( w dniach od 17 do 30 listopada). Adresowany był do osób pracujących lub zakładających biblioteki bądź punkty biblioteczne w środowiskach polskich na Wschodzie. Kurs przebiegał w dwóch etapach. W pierwszym odbyły się zajęcia z pracownikami Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie z zakresu katalogowania i klasyfikacji zbiorów oraz form pracy z czytelnikiem. Drugi etap obejmował staże w wybranych bibliotekach dzielnicowych, gdzie w praktyce uczestnicy kursu zaznajamiali się z pracą i funkcjonowaniem biblioteki. 3) Staże zawodowe indywidualne ( realizowane przez cały rok ). Celem staży zawodowych było umożliwienie Polakom zamieszkałym na Wschodzie zdobycie dodatkowych umiejętności zawodowych jak również doskonalenie ich kwalifikacji zawodowych. W ramach zadania Krakowski Oddział zorganizował staże zawodowe w następujących specjalizacjach: etnologia, historia, biologia, muzyka, malarstwo, pedagogika, prawo patentowe. Szczególnie cenne dla stażystów było doskonalenie medyczne w zakresie okulistyki, pediatrii, gastroenteorologii, chirurgii i kardiologii przeprowadzone dzięki współpracy z Collegium Medicum UJ. Ogółem z różnych form doskonalenia zawodowego skorzystały 24 osoby z Rosji, Białorusi, Urugwaju, Kazachstanu, Ukrainy, Argentyny i Litwy. Czas trwania staży zawodowych od miesiąca do trzech. 4 ) Spotkanie w Domu Polonii uczestników Światowego Zjazdu Polonii Medycznej, który odbywał się w dniach od czerwca w Krakowie i Częstochowie. Celem konferencji była wymiana doświadczeń naukowych oraz pogłębienie integracji polonijnych środowisk medycznych. W spotkaniu w Domu Polonii udział wzięło około 200 lekarzy z polskich organizacji działających na Wschodzie. 4

5 III. Popularyzacja kultury polskiej 1) Współorganizacja Dni Polskich, przeglądów polskiej sztuki w środowiskach polonijnych i polskich za granicą. W ramach Dni Polskich odbyły się następujące imprezy kulturalne: Dni Kultury Polskiej w Złoczowie zorganizowane z inicjatywy krakowskiego Klubu Złoczowian ( w dniach od 5 do 7 września). Występy artystów krakowskich z okazji Święta Niepodległości w Kijowie w dniach 9-11 listopada. Wyjazd aktorów krakowskich do Budapesztu na III Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej z poezją Wisławy Szymborskiej i Kazaniami Skargi Wyjazd Akademickiego Chóru Organum z koncertem kolęd na Ukrainę (w dniach od 27 grudnia do 2 stycznia). Trasa koncertowe chóru biegła przez Stryj, Stanisławów, Czerniowce i Kołomyję. 2) Organizacja koncertów i spotkań z artystami polonijnymi. W ramach zadania nasz Oddział zaprosił do Krakowa : amatorski Teatr Polski z Wilna ze spektaklem Grube ryby ; zespół dziecięcy Świtezianka z Wilna, który wziął także udział w festiwalu Krakowiak 97 ; zespół folklorystyczny Sużenianka z Litwy. W Domu Polonii w Krakowie odbył się wieczór poświęcony twórczości i życiu Marii Rodziewiczówny oraz koncerty artystów polonijnych z Moskwy. 3 ) Wystawy twórczości artystów polonijnych w krakowskiej Galerii Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" prowadzonej od czerwca ubiegłego roku przez Mariana Gołogórskiego. W 1997 r. mieszkańcy Krakowa i turyści mieli okazję obejrzeć następujące wystawy polskich artystów tworzących poza granicami kraju: 23 stycznia - 6 lutego: wystawa Kwiaty dla Podola reportaż fotograficzny z podróży śladami polskości po Podolu lutego: wystawa malarstwa Lidii Moliński z Niemiec marca: wystawa rysunku i malarstwa Bronisława Firli z Czech czerwca wystawa rysunków Barbary Miroslaw z Kanady 26 czerwca - 27 lipca zestaw piramid lustrzanych na dziedzińcu Collegium Maius pt. Adonalia, autorstwa Krystyny Schwarzer Litworni z Kanady 6-26 czerwca wystawa malarstwa Małgorzaty Levittoux z Anglii 4 lipiec - 3 sierpnia wystawa fotograficzna grupy New Work z USA ( w galerii KTF) 19 września - 11 października wystawa grafiki i instalacji Vadima Flissaka z Rosji 19 grudnia - 9 stycznia malarstwo Zygmunta Turkiewicza z Anglii IV. Pobyty krajoznawcze i sportowe dzieci i młodzieży Imprezy sportowe Współorganizacja z Polskim Towarzystwem Gimnastycznym Sokół obchodów 130-lecia Sokolstwa Polskiego. Uroczystość rozpoczęła się we Lwowie 22 czerwca po mszy św. w Katedrze Lwowskiej w obecności ponad dwustu przedstawicieli Sokoła z Polski, Francji, Czech, Chorwacji, USA, Słowenii, Wielkiej Brytanii i Ukrainy. Ze Lwowa wystartowała kolarsko - biegowa Olimpijska Sztafeta Pokoju, której trasa prowadziła przez Kraków, 5

6 Racibórz do Czech. W hali Sokoła w Krakowie odbyły się mistrzostwa polski w gimnastyce artystycznej i gimnastyczny turniej gwiazd. Wspólnota Polska sfinansowała udział młodzieży kresowej w obchodach i imprezach sokolich. Kolonie dla dzieci i młodzieży 1. Kolonie społeczne. Zadaniem kolonii społecznych jest połączenie aktywnego wypoczynku z doskonaleniem znajomości języka polskiego oraz nawiązaniem kontaktów z polskimi rówieśnikami. W ramach kolonii społecznych Oddział Krakowski współorganizował pobyt dzieci w Luborzycy k/ Krakowa grup oazyjnych z Czerniowiec i Chmielnickego na Ukrainie. Gościliśmy również młodzież z Liceum Polskiego w Grodnie oraz grupę dzieci z Drohobycza. Ogółem w koloniach społecznych wzięło udział 194 dzieci. 2. Kolonie sponsorowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej W 1997 r. zorganizowano kolonie w Bochni i Krakowie dla 120 dzieci z Ukrainy (Winnica, Bar, Chmielnicki i Brasiłów ) oraz Łotwy ( Rezekne, Ryga, Jełgawa ) ponadto uruchomiono Krakowski Ośrodek Wycieczkowy z którego skorzystało ok dzieci ze wszystkich środowisk polonijnych. W koloniach brały udziały także dzieci z kraju. V. Pielgrzymki Zadanie ma na celu organizację pielgrzymek do znanych w Polsce ośrodków kultu religijnego oraz umożliwienie pielgrzymom uczestnictwo w obchodach świąt państwowych i kościelnych. Uczestnicy pielgrzymek - osoby starsze - w większości po raz pierwszy przyjeżdżają do Polski. W ubiegłym roku na zaproszenie Oddziału Krakowskiego przybyło 170 pielgrzymów z Łotwy, Ukrainy, Rosji i Węgier na Mszę św. na Błoniach z udziałem Ojca Świętego Jana Pawła II. Pielgrzymi zamieszkali u rodzin krakowskich, które zaopiekowały się nimi podczas pobytu w Krakowie w dniach od 6 do 9 czerwca. Dla pielgrzymów z dalekiej Chakasjii i Syberii zorganizowano dwutygodniowy pobyt podczas którego mieli możliwość zwiedzenia również Zakopanego i Częstochowy. VI. Pomoc Polakom z Kazachstanu Pomoc dla repatriantów zamieszkałych na terenie woj. krakowskiego (m. in. w Świątnikach Górnych, Niepołomicach, Myślenicach, i Krakowie) polegała na zakupie niezbędnych sprzętów gospodarstwa domowego, sfinansowaniu kursów zawodowych oraz na okresowych zapomogach socjalnych. Pomoc objęła również studentów z Kazachstanu studiujących na krakowskich uczelniach, którym wypłacono jednorazowe zapomogi na zakup podręczników, pomocy naukowych i inne potrzeby. Ogółem doraźna pomocą finansową objęto kilkanaście osób z Kazachstanu. Dzięki współpracy z Hutą im. Tadeusza Sendzimira pozyskano dla polskiej rodziny z Kazachstanu wyremontowany domek wraz z działką w podkrakowskim Wyciążu. Koszty utrzymania domu do czasu finansowego usamodzielnienia się repatriantów ponosi Oddział Krakowski. 6

7 VII. Materiały programowe - zakup i dystrybucja Materiały programowe przekazywano według indywidualnych do ośrodków polskich, szkół, punktów nauczania jęz. polskiego i polskich towarzystw kulturalnych. Były to głównie słowniki jęz. polskiego, lektury, atlasy historyczne i geograficzne, kalendarze polskie, mapy, kasety audio-video, godła Polski i stroje ludowe. W 1997 roku przekazano materiały programowe do następujących ośrodków: KAZACHSTAN: oddziały Związku Polaków w Kazachstanie (Kokczetaw, Szczuczyńsk, Dżambuł, Pietropawłowsk, Kustanaj, Czkałowo, Szortandy, Akmoła) UKRAINA: polskie organizacje w Tarnopolu, Stryju, Stanisławowie, Krzemieńcu Podolskim, Stachanowie, Charkowie, Ostrogu, Gródku Podolskim, Winnicy, Szkole Polskiej w Strzelczyskach, Drohobyczu i Samborze, polskie przedszkola we Lwowie LITWA: Szkoła Polska w Kownie, Szkoła Polska w Piekieliszkach, Szkoła Polska im. Jana Pawła II w Wilnie ROSJA: Stowarzyszenie Polaków Latarnik w Iszymiu, Zjednoczenie Polskie Polonia w Jakucji, Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe Polonia w Abakanie BIAŁORUŚ: Polskie Liceum przy ZPB w Grodnie ŁOTWA: Przedszkole Polskie i Szkoła w Dyneburgu, Związek Polaków na Łotwie BRAZYLIA: zespół Karolinka z Kurytyby, Uniwersytet Federalny Stanu Parana w Kurytybie MOŁDAWIA: Dom Polski w Bielcach FRANCJA: Szkoła Polska w Grenoble RUMUNIA: Szkoła Polska w Suczeawie VIII. Wydawnictwa 1) Kalendarz z informatorem polonijnym na 1998 rok opracowanym przez Oddział Krakowski Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Zawiera podstawowe informacje o działalności stowarzyszenia, wykaz jego oddziałów i Domów Polonii. W drugiej części informacyjnej znalazły się liczne adresy polskich i polonijnych organizacji działających na Wschodzie i Zachodzie, wybór placówek dyplomatyczno - konsularnych na świecie i w Polsce oraz wykaz wybranych rocznic literacko - historycznych w 1998 roku. 2 ) Oddział Krakowski opracował również trójdzielny kalendarz ścienny Wspólnoty Polskiej na 1998 r. IX. Pomoc socjalna i rzeczowa W ramach pomocy socjalnej Oddział Krakowski wypłacił zapomogi finansowe i stypendia dla studentów i osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Pomocą objęto ogółem 60 osób z Ukrainy, Rosji, Mołdawii i Łotwy. Pomoc przyznawana była osobom nie mającym żadnych środków finansowych na czas pobytu lub nauki w Polsce. Od studentów i uczniów wymagane były zaświadczenia z uczelni lub szkoły potwierdzające naukę oraz średnią uzyskanych ocen. Dzięki życzliwości lekarzy z Instytutu Pediatrii oraz z innych szpitali przeprowadzono leczenie dzieci oraz osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej lub nie mających dostępu do nowoczesnych metod diagnozowania i leczenia w kraju zamieszkania. Środowiskom polskim głównie na Ukrainie przekazano paczki żywnościowe oraz lekarstwa. 7

8 ŚRODKI FINANSOWE I RZECZOWE POZYSKANE PRZEZ ODDZIAŁ 1) Środki finansowe pozyskane z Urzędu Miasta Krakowa i innych źródeł: Wydział Edukacji UM współpracując z Oddziałem Krakowskim Stowarzyszenia Wspólnota Polska dofinansował w ubiegłym roku koszty kursu przygotowawczego dla młodzieży maturalnej z Ukrainy oraz częściowo zwrócił koszty podróży uczestnikom obozu języka polskiego z Kazachstanu i Usola Syberyjskiego (Rosja). Wydział Kultury UM dofinansował wystawy prac Małgorzaty Levittoux z Angli i Bronisława Firli z Czech w Krakowskiej Galerii Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Wydział Zdrowia UM pokrył koszty leczenia w Instytucie Pediatrii trzymiesięcznego Benedykta Razowskiego z Ukrainy. Fundacja Pomocy Polakom na Wschodzie z siedzibą w Warszawie zwróciła koszty podróży w obie strony opiekunce grupy młodzieży z Usola Syberyjskiego. 2 ) Huta im. Tadeusza Sendzimira przekazała naszemu Oddziałowi nieruchomość mieszczącą się przy ulicy Tymiankowej 4, z kolei Wspólnota Polska przekazała tę nieruchomość( wyremontowany dom wraz z działką ) Franciszce Wierzbickiej i jej rodzinie z Kazachstanu. Ponadto Huta im. T. Sendzimira wykonała nieodpłatnie remont instalacji gazowej. Ogólna kwota pozyskanych środków finansowych na zadania realizowane przez Oddział Krakowski w 1997 roku wyniosła ,21 zł.,wartość otrzymanej nieruchomości znacznie zwiększa tę kwotę. 3 ) Pozyskanie książek dla środowisk polskich na Wschodzie: Wojewódzka Biblioteka Publiczna przekazała literaturę polską i beletrystykę z przeznaczeniem do rozprowadzenia wśród polskich bibliotek na Ukrainie na łączną kwotę zł. Hurtownia Książek "SEZAM" podarowała podręczniki szkolne, lektury oraz encyklopedie (koszt darowizny zł) dla polskich szkół na Wschodzie. Wydawnictwo ZNAK przekazało homilie Ojca św. z ostatniej pielgrzymki do Polski (koszt darowizny zł). 4 ) Bezpłatne leki przekazane dla środowisk polskich na Ukrainie i w Kazachstanie od Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Farmaceutycznego "Cefarm" (na kwotę zł.) 5 ) trudne do oszacowania liczne paczki z lekarstwami podstawowymi i specjalistycznymi z Apteki Darów (ul. na Błonie 1). 6) Dzięki życzliwości dyrekcji Zamku Wawelskiego wszystkie polskie grupy ze Wschodu miały zapewnione bezpłatne wejście do komnat wawelskich i niektórych ekspozycji. 7) W razie potrzeby zajęcia językowe podczas kursów odbywały się nieodpłatnie w salach Instytutu Polonistyki oraz Instytutu Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego. ZADANIA WŁASNE ODDZIAŁU KRAKOWSKIEGO W ramach zadań własnych, finansowanych z działalności gospodarczej i składek członkowskich, Oddział Krakowski w 1997 roku objął opieką finansową polskie środowiska we Lwowie polskie grupy przedszkolne otrzymały kwotę zł na zakup opału, wyżywienia oraz zapłaty dla wychowawczyń; 8

9 polskie szkoły we Lwowie ( nr 10 i 24) otrzymały kwotę zł. - na zakup niezbędnych sprzętów szkolnych ponadto: ufundowano jednorazowe stypendia dla studentów pochodzenia polskiego z Ukrainy oraz zapomogi socjalne dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zakupiono stroje krakowskie dla polskiego zespołu regionalnego z Brazylii dofinansowano wyjazd chóru Organum z koncertem kolęd na Ukrainę (Stanisławów, Czerniowce, Kołomyja, Stryj ) Ogółem w ramach zadań własnych wydatkowano zł. prof. Zygmunt Kolenda Prezes Oddziału 9

Raport z działalności Fundacji Polska Akcja Humanitarna za rok 1997

Raport z działalności Fundacji Polska Akcja Humanitarna za rok 1997 Raport z działalności Fundacji Polska Akcja Humanitarna za rok 1997 ul. Nowy Świat 41/12 00-042 Warszawa Tel./Fax: (0.22) 828 90 86 Tel./Fax: (0.22) 635 88 82 Tel./Fax: (0.22) 831 99 38 E-mail: pah@pah.ngo.pl

Bardziej szczegółowo

X. ROZWÓJ I PROMOCJA UCZELNI

X. ROZWÓJ I PROMOCJA UCZELNI X. ROZWÓJ I PROMOCJA UCZELNI 1. DZIAŁ PROMOCJI ORAZ DZIAŁ REKRUTACJI I INICJATYW EUROPEJSKICH 2. FUNDUSZE STRUKTURALNE 3. BYDGOSKI FESTIWAL NAUKI 4. INTEGRACYJNE DNI STUDENTÓW EUROPY 5. WYDARZENIA ROKU

Bardziej szczegółowo

im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej

im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej 1 (3) 2007 SESJA JUBILEUSZOWA Materiały sesyjne PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W GDAŃSKU im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej 80-401 Gdańsk, Al. Gen. J. Hallera 14, tel./fax: (0-58) 344-01-68 MATERIAŁY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski za okres od lipca 2006 r. do lipca 2007 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski za okres od lipca 2006 r. do lipca 2007 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski za okres od lipca 2006 r. do lipca 2007 r. Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski przedkłada Państwu sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Raport roczny. Fundacja Polska Akcja Humanitarna

Raport roczny. Fundacja Polska Akcja Humanitarna Raport roczny 2003 Fundacja Polska Akcja Humanitarna ul. Szpitalna 5/3, 00-031 Warszawa tel.: (+48 22) 828 88 82, fax: (+48 22) 831 99 38 http://www.pah.org.pl/ email: pah@pah.org.pl I. INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Poradnik. dla animatorów szkolnictwa polonijnego, nauczycieli i rodziców

Poradnik. dla animatorów szkolnictwa polonijnego, nauczycieli i rodziców Poradnik dla animatorów szkolnictwa polonijnego, nauczycieli i rodziców Poradnik dla animatorów szkolnictwa polonijnego, nauczycieli i rodziców 2 Poradnik dla animatorów szkolnictwa polonijnego, nauczycieli

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Zarządzania

PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Zarządzania Wydział Nauk Społecznych PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Zarządzania Zespół redakcyjny: Agata Bury Kamila Jakubczak - Krawczyńska Jacek Jarczyński Joanna Łuczak Ewa Opala Piotr Winczewski Piotrków Trybunalski

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O Uczelni. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Przewodnik. Wydział Ekonomii. Wydział Administracji. Wydział Transportu i Informatyki

Spis treści. O Uczelni. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Przewodnik. Wydział Ekonomii. Wydział Administracji. Wydział Transportu i Informatyki O Uczelni Władze Uczelni 2 Kroki milowe 6 WSEI w otoczeniu naukowym 7 Wydarzenia w WSEI 8 WSEI w rankingach 20 Dlaczego warto studiować w WSEI? 21 Rekrutacja 22 Warunki ogólne studiów 23 Grant NCBR na

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. www.wsei.lublin.pl

Spis treści. www.wsei.lublin.pl Spis treści Kroki milowe 2 Władze Uczelni 3 WSEI w rankingach edukacyjnych 4 Dlaczego warto studiować w WSEI 5 Wydarzenia w WSEI 6 WSEI w otoczeniu naukowym 12 Pomoc finansowa dla studentów 13 Warunki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 200/20 Obowiązek sporządzania i przedstawiania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym wynika

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. 1. Zmiany Organizacyjne.

WSTĘP. 1. Zmiany Organizacyjne. WSTĘP W roku 2007 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku skupił się na zadaniach wynikających z przepisów prawa, które co warto podkreślić, często ulegały zmianom. W zakresie pracy kontynuowano działania

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Ekonomii

PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Ekonomii Wydział Nauk Społecznych PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Ekonomii Zespół redakcyjny: Agata Bury Kamila Jakubczak - Krawczyńska Jacek Jarczyński Joanna Łuczak Ewa Opala Piotr Winczewski Piotrków Trybunalski

Bardziej szczegółowo

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat 2 LUDZIE Ewa Łączyńska-Widz Markowe BWA Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski wręczył dyrektor Biura Wystaw Artystycznych Ewie Łączyńskiej- Widz nagrodę Marka Radia Kraków za wystawę

Bardziej szczegółowo

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Projekt w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie płockim za rok szkolny 2012/2013. Na podstawie art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r.

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r. INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r. Realizując swoje cele statutowe i troszcząc się o godność każdego człowieka, Caritas Archidiecezji Krakowskiej obejmuje opieką ludzi

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie FUNDACJA IM. STEFANA BATOREGO

Wprowadzenie FUNDACJA IM. STEFANA BATOREGO Wprowadzenie Stosunki międzynarodowe, tradycyjnie należące do wyłącznej sfery aktywności państwa, stały się dziś także domeną działań organizacji pozarządowych. To właśnie one wspierają budowę społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Oceny jednostek miejskich za 2013 rok Opole, dnia 31.07.2014 r.

Oceny jednostek miejskich za 2013 rok Opole, dnia 31.07.2014 r. KW.060.00003.2014 KW.ZD.00053.2014 Oceny jednostek miejskich za 2013 rok Opole, dnia 31.07.2014 r. Spis treści I Tabela prezentująca propozycje ocen poszczególnych podmiotów biorących 3 udział w procesie

Bardziej szczegółowo

Tytułem wstępu. Drodzy Młodzi Przyjaciele,

Tytułem wstępu. Drodzy Młodzi Przyjaciele, Tytułem wstępu Cokolwiek zamierzasz zrobić, o czymkolwiek marzysz, zacznij działać! Śmiałość zawiera w sobie geniusz, siłę i magię. Johann Wolfgang Goethe Drodzy Młodzi Przyjaciele, Związek Młodzieży Wiejskiej

Bardziej szczegółowo

a. Udział w konkursach przedmiotowych i sportowych, co najmniej na szczeblu wojewódzkim... 15

a. Udział w konkursach przedmiotowych i sportowych, co najmniej na szczeblu wojewódzkim... 15 Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1. Typy jednostek specjalnych:... 5 2. Rekrutacja... 6 3. Dane wg arkuszy organizacji... 7 2. Placówki specjalne prowadzone przez m.st. Warszawę podsumowanie... 9 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA w 2013 r. Warszawa, maj 2014 r.

ZARZĄD GŁÓWNY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA w 2013 r. Warszawa, maj 2014 r. ZARZĄD GŁÓWNY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA w 2013 r. Warszawa, maj 2014 r. I WSTĘP Sprawozdanie z działalności programowo-organizacyjnej Polskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI Pismo Uniwersytetu Wrocławskiego Nr 7 (30) Rok IV lipiec sierpień 1998 Cena 1 zł ISSN 1425-798X 2 PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI Numer 7 NOMINACJE, HABILITACJE, DOKTORATY, WYRÓŻNIENIA Stanowisko

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny dla Bezrobotnych odwiedziły 2 osoby, którym udostępniono oferty pracy ze strony Portalu Publicznych Służb Zatrudnienia.

Punkt Informacyjny dla Bezrobotnych odwiedziły 2 osoby, którym udostępniono oferty pracy ze strony Portalu Publicznych Służb Zatrudnienia. B - BB. 0057.2.2014 Czeladź, dnia 17.03.2014r. Informacja międzysesyjna za okres od 11.02.2014 r. do 13.03.2014. 1. Informacje ogólne. 1.1 Dane demograficzne. Liczba ludności wg stanu na dzień 1 marca

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO SPRAWOZDANIE. z wykonania budżetu w 2014 r. w części 67 POLSKA AKADEMIA NAUK WARSZAWA, MAJ 2015 R.

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO SPRAWOZDANIE. z wykonania budżetu w 2014 r. w części 67 POLSKA AKADEMIA NAUK WARSZAWA, MAJ 2015 R. MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu w 2014 r. w części 67 POLSKA AKADEMIA NAUK WARSZAWA, MAJ 2015 R. Spis treści nr str. Dochody budżetowe 5 Zbiorcze omówienie wydatków

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZADAŃ ZREALIZOWANYCH PRZEZ SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY CZĘŚĆ OPISOWA

WYKAZ ZADAŃ ZREALIZOWANYCH PRZEZ SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY CZĘŚĆ OPISOWA CHÓR PUERI ET PUELLAE CANTORES PLOCENSES 1. Działalność edukacyjna, organizacja i udział w festiwalach i konkursach międzynarodowych i krajowych 01/Chór/G plan 6,00 108.105,00 286.095,00 394.200,00 wykonanie

Bardziej szczegółowo

słychać...? INFORMATOR plus www.pzg.lodz.pl

słychać...? INFORMATOR plus www.pzg.lodz.pl Co słychać...? plus INFORMATOR www.pzg.lodz.pl Co słychać...? plus INFORMATOR www.pzg.lodz.pl Co słychać...? plus jest informatorem Łódzkiego Oddziału Polskiego Związku Głuchych. Redakcja: ul. Nawrot 94/96

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2007 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2007 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2007 rok Opracowano w Wydziale Polityki Gospodarczej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim Wydział Nauk Społecznych PRZEWODNIK ECTS 2011/2012

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim Wydział Nauk Społecznych PRZEWODNIK ECTS 2011/2012 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim Wydział Nauk Społecznych PRZEWODNIK ECTS 2011/2012 Piotrków Trybunalski 2011 1 2 PRZEWODNIK ECTS 2011/2012 Zespół redakcyjny:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA ŚWIDNICA ZA LATA 2012-2013

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA ŚWIDNICA ZA LATA 2012-2013 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA ŚWIDNICA ZA LATA 2012-2013 Wizja rozwoju miasta: Miasto do życia Misja Miasta: rozwój wartości wspólnotowych w nawiązaniu do tradycji miasta kupieckiego

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU AKADEMICKIEGO W KRAKOWIE

ORGANIZACJA I DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU AKADEMICKIEGO W KRAKOWIE ORGANIZACJA I DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU AKADEMICKIEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCNO KRAJOZNAWCZEGO W KRAKOWIE OPRACOWANIE: JERZY WIĄCKOWSKI Spis treści Od autora... 3 Wstęp... 3 Powstanie Oddziału Akademickiego

Bardziej szczegółowo