KRASICZYN DZIEJE PARAFII I SPOŁECZNOŚCI NASZKICOWANE PRZEZ STAREGO PROBOSZCZA T. 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRASICZYN DZIEJE PARAFII I SPOŁECZNOŚCI NASZKICOWANE PRZEZ STAREGO PROBOSZCZA T. 1"

Transkrypt

1 KRASICZYN DZIEJE PARAFII I SPOŁECZNOŚCI NASZKICOWANE PRZEZ STAREGO PROBOSZCZA T. 1 1

2 Pochylając się z szacunkiem nad dokonaniami Tych, którzy odeszli dokumentując działalność Współczesnych tę pracę wydaję z okazji dwieście pięćdziesiątej rocznicy konsekracji krasiczyńskiego kościoła parafialnego Wasz były proboszcz ks. Stanisław Bartmiński 2

3 Ks. Stanisław Bartmiński KRASICZYN DZIEJE PARAFII I SPOŁECZNOŚCI NASZKICOWANE PRZEZ STAREGO PROBOSZCZA T. 1 KRASICZYN-Przemyśl

4 PROJEKT OKŁADKI Tadeusz Nuckowski FOTOGRAFIE Ze zbiorów autora oraz Zamku w Krasiczynie KOREKTA Adam Białoń, Małgorzata Radochońska, Anna Siciak ISBN... - Ks. Stanisław Bartmiński Nakład 1000 egz., Format B5, Przygotowanie: Agencja Reklamowo-Wydawnicza JM, Przemyśl Druk: San Set, Przemyśl, Ostrów 485,

5 SPIS TREŚCI Słowo wstępne...9 WPROWADZENIE 1. Dlaczego zdecydowałem się opisać dzieje krasiczyńskiej parafii Na jakie okresy dzielę dzieje opisywanej parafii Moja droga na probostwo do Krasiczyna Źródła i literatura do poznania dziejów Krasiczyna i okolicznych miejscowości Wyjaśnienie podstawowych pojęć dotyczących dziejów Kościoła katolickiego i funkcjonowania parafii Wyjaśnienie podstawowych pojęć dotyczących urzędów i godności świeckich w dawnej Polsce Używane w przeszłości miary, wagi i pieniądze...37 Rozdział 1 POŁOŻENIE I TERYTORIUM PARAFII KRASICZYŃSKIEJ 1. Region w cieniu Przemyśla Najstarsze osadnictwo na terenie dzisiejszej parafii Założenie krasiczyńskiego zamku i jego dominująca rola Założenie miasteczka Krasiczyn i jego początkowe dzieje Inne miejscowości na terenie parafii krasiczyńskiej...63 Brylińce...64 Cisowa...65 Mielnów...67 Korytniki...68 Krasice...68 Krzeczkowa...69 Olszany Rokszyce...71 Śliwnica...72 Tarnawce i Dybawka...75 Zalesie Chołowice

6 6 Rozdział 2 UTWORZENIE PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ W KRASICZYNIE I JEJ DZIAŁALNOŚĆ DUSZPASTERSKA 1. Erygowanie parafii. Wymogi prawne Trudności w początkowym funkcjonowaniu parafii Lokalizacja, lokacja i budowa kościoła...82 Budowa i wczesne losy kościoła...83 Patronowie kościoła parafialnego Likwidacja i przywrócenie parafii krasiczyńskiej, dalsze losy świątyni (do początku XX w.) Kościół, kaplica zamkowa i parafia w tragicznych latach II wojny światowej Straty powojenne Kościół w nowej sytuacji politycznej (lata ) Lata powojenne diecezji przemyskiej Parafia w życiu religijnym wiernych Udzielanie sakramentów Msze Święte Fundacje mszalne Głoszenie Słowa Bożego Misje parafialne Rekolekcje parafialne Rekolekcje zamknięte Rekolekcje oazowe Katecheza Troska o rodzinę Kursy przedmałżeńskie Spotkania formacyjne dla małżonków Różne formy pomocy rodzinie Wizytacje biskupie i sakrament bierzmowania Nabożeństwa paraliturgiczne Diecezjalne pielgrzymki związane z kultem Maryjnym Pielgrzymki na Jasną Górę Inne pielgrzymki pobożne Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 10. Działalność charytatywna krasiczyńskiej parafii Krasiczyński szpital ubogich Od szpitala dla ubogich do stacji opieki Caritas Opieka nad chorymi...154

7 11. Troska o Dom Boży. Działalność budowlana i remontowa świątyń oraz budynków parafialnych po II wojnie światowej Odnowienie zdewastowanej świątyni parafialnej Budowa kościoła w Tarnawcach Odbudowa świątyni w Chołowicach Odbudowa kościoła w Korytnikach Przystosowanie budynku plebanii do funkcji domu rekolekcyjnego Funkcjonowanie plebanii jako domu rekolekcyjnego i oazowego Najnowsze prace remontowe wokół kościoła parafialnego Działalność społeczna parafii Ludność zróżnicowanie etniczne i kulturowe Jubileusz Tysiąclecia Chrztu Rusi-Ukrainy Polsko-ukraińskie wspólne kolędowanie Wspólne nabożeństwa międzyobrządkowe Pomoc Ukrainie Przywoływanie pamięci o dawnych mieszkańcach wyznania mojżeszowego Odnowienie cmentarza żydowskiego w Krasiczynie Ława i świecznik z krasiczyńskiej synagogi Inne wspólnoty religijne na terenie parafii Rozdział 3 DOBRA DOCZESNE KRASICZYŃSKIEGO KOŚCIOŁA 1. Świątynia parafialna pw. św. Marcina z Tours i św. Barbary Męczennicy Inwentarze kościoła parafialnego Budynek kościoła z zakrystią i dzwonnicą Wyposażenie świątyni Naczynia i szaty liturgiczne Krasiczyńskie ornaty Dzwony Organy kościelne Druga świątynia parafialna. Kaplica zamkowa pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny Opis kaplicy Wnętrze kaplicy Rekonsekracja kaplicy w 2007 r

8 Obecne wyposażenie kaplicy Krypta grobowa w podziemiach kaplicy zamkowej Kościoły filialne i kaplice parafii krasiczyńskiej Kościół w Tarnawcach Kościół w Chołowicach Kościół w Korytnikach Kościół w Mielnowie Plebania w Krasiczynie Cmentarze grzebalne na terenie parafii Cmentarz parafialny i inne cmentarze grzebalne Cmentarz w Śliwnicy Inne cmentarze grzebalne Cmentarze użytkowane przez parafię rzymskokatolicką w Olszanach Dawne cmentarze, obecnie nie używane Cmentarze pocerkiewne Cmentarze wojenne Cmentarz żydowski w Krasiczynie Zagadkowy cmentarz w warzywniku zamkowym Kaplice, kapliczki i krzyże przydrożne na terenie parafii Kapliczka w Śliwnicy Kapliczka w Komarze Kapliczka w Nahurczanach Kapliczki w Tarnawcach Kapliczka między Chołowicami a Kupną Figury i krzyże przydrożne Uposażenie parafii Majątek w Reczpolu Grunt rolny w Krasiczynie Dochody parafii Tace niedzielne i inne zbiórki parafialne w latach Rachunki parafialne z lat Kolęda i inne formy zbiórek funduszy w latach Wynajem pomieszczeń Bóg zapłać, czyli prace darmowe na rzecz parafii Aneksy ZAMIAST PODSUMOWANIA Autor kilka słów o sobie

9 SŁOWO WSTĘPNE Ksiądz prałat Stanisław Bartmiński był i pozostaje postacią nietuzinkową. Ten bardzo aktywny kapłan archidiecezji przemyskiej przebył drogę życiową, która zaprowadziła go od rodzinnego Kruhela do Seminarium Duchownego w Przemyślu, a następnie, po okresie wikariuszowskiej posługi, na probostwo w Krasiczynie. Spędził tam 40 pracowitych lat, od 1970 do 2007 r. jako proboszcz, a obecnie jako zasłużony rezydent. Obdarzony niezwykłą witalnością i darem zjednywania sobie ludzi, uczynił z krasiczyńskiej plebanii ośrodek, który przyciągał jednostki i całe środowiska. W latach 70-tych i 80-tych byli to różnej maści opozycjoniści i kontestatorzy ówczesnego systemu politycznego, w całym okresie swojej posługi kapłańskiej osoby i grupy wykluczone społecznie, dzieci i młodzież wywodząca się z trudnych i zaniedbanych środowisk, a często także dotkniętych stygmatem innego pochodzenia narodowego i obrządkowego. W okresie, gdy duchowni niezbyt chętnie udzielali się w życiu publicznym, był proboszcz krasiczyński czynnym orędownikiem wspierania rozwoju lokalnej gminy, zawsze na pierwszej linii budowy jej infrastruktury cywilizacyjnej i kulturalnej. Zachęcał do stawiania i przebudowy szkół, poprawy systemu komunikacyjnego, tworzenia sieci wodociągowych i miejscowej oczyszczalni ścieków; z Gminnego Ośrodka Kultury uczynił latający uniwersytet, organizował sesje i sympozja naukowe i na wiele sposobów popularyzował w kraju prawdziwą perłę krasiczyńską, kompleks rezydencjonalny, sprzężony z kościołem p.w. św. Marcina. Czynnie i skutecznie wspierał budowę mostu przez San, który zastąpił niewątpliwie romantyczny, ale nieskuteczny transport promowy przez rzekę. Widział nade wszystko wielką potrzebę budowania i wzmacniania relacji społecznych, co skutecznie czynił nie tylko w różnych i rozwiniętych formach działalności duszpasterskiej, ale też w nietypowych inicjatywach. Powołany przez Niego i niemal jednoosobowo prowadzony tygodnik parafialny Wieści Krasiczyńskie, dostarczał nie tylko informacji wiernym, należącym do lokalnej wspólnoty Kościoła łacińskiego, ale też formował opinię społeczną w duchu poszanowania i troski o dobro wspólne, uwrażliwiał na obecność i potrzeby katolików obrządku greckokatolickiego (unickiego) oraz wyznawców innych religii. Miał odwagę przekonać swoich parafian do idei renowacji miejscowego cmentarza żydowskiego, a młodzież 9

10 szkolną do udziału w uroczystości otwarcia tegoż kirkutu, połączonej z sesją na temat dziejów Żydów w regionie na krasiczyńskim zamku. Miał też nie tylko odwagę, ale i wyczucie czasu, gdy zdecydował się na współpracę z zespołem przygotowującym popularny serial filmowy pt. Plebania, otwierający zamknięty dotąd dla ogółu społeczeństwa świat zakrystii oraz proboszczowskiego domu. Listę Jego zasług na wielu polach aktywności można mnożyć. Gdy w 2009 r. ks. Stanisław Bartmiński w znakomitej formie fizycznej i umysłowej święcił rocznicę 50-lecia swoich święceń kapłańskich wielu zaproszonych gości, braci w kapłaństwie i świeckich, zadawało sobie pytanie, czym zajmuje się na emeryturze niestrudzony dotąd duszpasterz i animator życia społecznego? Podczas okolicznościowego spotkania na zamku, gdy z dumą oprowadzał gości po obiekcie i pokazywał przepięknie odrestaurowaną kaplicę pałacową w Baszcie Boskiej zdradził, że pracuje nad monografią parafii krasiczyńskiej. Postawił przed sobą to trudne zadanie, gdyż próby zorganizowania zespołu badaczy, podejmowane przezeń w przeszłości i to parokrotnie, spełzły na niczym, a zbliżała się 250-ta rocznica powołania do życia w 1760 r. parafii extra muros krasiczynensis, czyli parafii p. w. św. Marcina. Niniejsze dzieło stanowi tom pierwszy zamierzonej dwutomowej edycji. Jest to praca nietypowa, trudna do jednoznacznego zakwalifikowania jako gatunek pisarski, a jeszcze trudniejsza w ocenie. Zawiera bowiem, obok wątku wspomnieniowego, zarys dziejów parafii krasiczyńskiej, podany na szerokim tle losów diecezji i ziemi przemyskiej, historii miasteczka i zamku krasiczyńskiego. Dopełnia ją spory szkic poświęcony gminnemu samorządowi, czyli władzy lokalnej. Próba połączenia tak wielu i tak różnych wątków treściowych i redakcyjnych wydaje się karkołomna, tak też jest odbierana w pierwszej lekturze początkowych ustępów książki. Z czasem jednak czytelnik poddaje się urokowi swoistego stylu pisarskiego księdza proboszcza i wciąga go świat kościoła i plebanii krasiczyńskiej oraz losy jej gospodarza, te akurat postawione nieco na drugim planie. Wędruje po czasach historycznie odległych, towarzyszy momentowi erygowania parafii zamkowej jeszcze w XVII w., ale w rzeczywistości skupia się na okresie po II wojnie światowej, gdy autor znał z autopsji lub z bliskich i wiarygodnych relacji sprawy swojej duchowej i społecznej małej ojczyzny. Zaletą książki nie jest biegłość warsztatowa jej autora jako historyka, ale Jego wiarygodność jako świadka swoich czasów. A jest ks. Stanisław Bartmiński skrupulatny, krytyczny i otwarty zarówno wtedy, gdy odsłania meandry swojego osobistego życia i kariery duchownej, jak i wówczas, gdy pisze o losach swojej parafii w kolejnych odsłonach powojennych czasów, przedzielanych cezurami 10

11 politycznych i społecznych przełomów w kraju, które jakoś dziwnie zbiegały się z ważnymi okresami w prywatnej biografii księdza prałata. Znajdziemy tu bogaty materiał dotyczący form działalności duszpasterskiej i społecznej oraz pieczołowicie udokumentowany zapis odnoszący się do inwestycji budowlanych i dóbr materialnych, składających się na majątek parafii. Nie unika też duchowny informacji o swoich kontaktach z władzami oficjalnymi i doświadczeń, jakie miał ze służbą bezpieczeństwa. Otwarcie pisze o blaskach i cieniach swojej posługi duszpasterskiej. To godne polecenia dzieło przypomina nieco swoją formą popularne staropolskie sylwariusze (od łac. Silva Rerum), czyli żywe, czytane i komentowane w kręgu sąsiedzkim dzieła, składające się z różnych tekstów i materiałów. Różni je jednak ciężar gatunkowy, wykraczający poza doraźność i przeciętność, skoncentrowany na wypełnianiu misji kapłańskiej i powinności społecznej, tak jak je rozumiał i realizował w swoim życiu ks. Stanisław Bartmiński, proboszcz z Krasiczyna. W Rzeszowie, dnia 4 kwietnia 2010 r. Prof. dr hab. Zdzisław Budzyński 11

12 12

13 Wprowadzenie 1. Dlaczego zdecydowałem się opisać dzieje krasiczyńskiej parafii W kościele parafialnym w Krasiczynie, nad wejściem do zakrystii, widnieje napis w języku łacińskim informujący, że świątynię tę konsekrował 13 kwietnia 1760 r. biskup Wacław Sierakowski, jeden z najwybitniejszych hierarchów Kościoła przemyskiego, mianowany już wtedy arcybiskupem lwowskim. Przez długie lata mego proboszczowania wpatrywałem się w ten napis Niedługo minie dwieście pięćdziesiąt lat... Ileż to pokoleń parafian i księży, ileż niedoli ludzi na ziemi tej nękanej tyloma klęskami, ileż radości i sukcesów nie mniej zapewne licznych. Ojczyzna to pamięć i groby. A parafia? Myślę, że to miejsce na ziemi, gdzie ludzie, którzy wierzyli w Chrystusa i próbowali realizować Jego wskazania. Może nie zawsze udolnie, zmagając się z własnymi słabościami i grzechami, ze skrajną niekiedy biedą, z wichrami historii, stworzyli, albo usiłowali stworzyć coś, co nie powinno zaginąć w niepamięci. Jako że nie jestem profesjonalnym historykiem, nie mogę się zatem równać ze Stefanem Kieniewiczem 1, który opisał życie księcia Adama z rodu Sapiehów, czy z historykami krasiczyńskiego zamku profesorami Józefem T. Frazikiem 2, Krzysztofem Wolskim 3, czy choćby ks. Mieczysławem Kociubińskim, który z archiwalnych grobów wyprowadził kilka tysięcy przemyskich księży, poświęcając tej pracy całe lata swego życia. Momentem przełomowym dla mojego pisarstwa było przejście na emeryturę, szczególnie zaś dobre przyjęcie wspomnień z lat ministranckich 1. S. Kieniewicz, Adam Sapieha , Lwów 1939, wyd. 2: Warszawa 1993; tegoż: Środowisko rodzinne Adama Stefana Sapiehy, [w:] Księga Sapieżyńska, red. J. Wolny, R. Z awadzki, Kraków W jego bogatym dorobku naukowym należy wymienić choćby kilka dotyczących Krasiczyna: J.T. Frazik, Zamek w Krasiczynie, Kraków 1968; tegoż: Zamek w Krasiczynie, [w:] Zamek w Krasiczynie, Przemyśl 1971; tegoż: Przemiany przestrzenne i stylistyczne zamku w Krasiczynie, Sprawozdanie z Posiedzeń Komisji Naukowych, Kraków 1968, nr 12; tegoż: Z zagadnień rozwoju przestrzennego zamku w Krasiczynie, Biuletyn Historii Sztuki 1969, t. XXXI, nr 2; tegoż: Z zagadnień rozwoju przestrzennego miasta Krasiczyna, Teka Komisji Urbanistyki i Architektury 1977, t K. Wolski, Krasiczyn. Rys dziejów zamku i latyfundium krasiczyńskiego, Rocznik Przemyski 1962, t. 9, z

14 w przemyskiej katedrze, które opisałem w książce Introibo ad altare Dei. Dzieje służby ministranckiej w latach Spróbuję, w przededniu 250. rocznicy konsekracji krasiczyńskiego kościoła, opisać jego dzieje. Może to być ciekawe. Parafia nie wyróżnia się wprawdzie niczym szczególnym: ani terytorium ani wybitnymi duchownymi, nie ma też porażających zabytków. Ale z drugiej strony zaskakuje wieloma niecodziennymi zdarzeniami: rodziła się przez sto kilkadziesiąt lat, powstawała i funkcjonowała przy dwóch równocześnie erygowanych centrach kaplicy zamkowej i kościele prepozycjonalnym, jak go nazywano. Mała, ale poszczycić się może wspaniałą kaplicą, czterema kościołami dojazdowymi, kilkoma kaplicami i dziesiątkami przydrożnych kapliczek i krzyży. W swym parafialnym muzeum posiada zaś unikalny zbiór ornatów. Ciekawą ma również historię powojenną, w której jak w kropli rosy odbija się bogactwo ówczesnego polskiego, prowincjonalnego życia religijnego. Jej losy, przez cztery dziesiątki lat były także moimi losami. Grzebiąc w pamięci, w starych zapiskach, dokumentach, kronikach, w archiwalnych szpargałach, słuchając wspomnień ludzi tak szybko odchodzących jak żalił się ks. Jan Twardowski starałem się odtworzyć dzieje kościołów, budynków, ludzi, organizacji parafialnych. Spróbuję uratować dla ludzkiej pamięci ułomki ich działań, zrozumieć czym żyli, czego dokonali albo nie dokonali, ze świadomością, że są to jedynie przypadkowo zachowane fragmenty, że to odtworzone życie ma się nijak do życia realnego, jakie kwitło bujnie w tej kilkusetletniej parafii. O ileż bogatszą okaże się księga życia zapisana przez Boga, od tych moich zapisków. Jeśli nawet Pan Bóg w swoim miłosierdziu, wymaże z niej wszystko zło i wszelką niedoskonałość będzie i tak ciekawsza niż współcześnie serwowane nam horrory i thrillery, ociekające krwią i pełne przemocy. Nie udało mi się pomieścić tego bogactwa w jednym tomie. Nie wiedziałem jak poszatkować te wydarzenia, według jakiego kryterium je podzielić na dwa tomy. W końcu zdecydowałem pierwszy tom potraktować bardziej podmiotowo, wspomnieniowo, drugi zaś bardziej przedmiotowo uzupełnień o materiały źródłowe trochę w formie. Niezręcznie było mi opowiadać o swoim proboszczowaniu, ale tyle w tym czasie ciekawych rzeczy działo się w Kościele, w Polsce i w samej parafii, że trudno to przykryć zasłoną podszytego fałszywą skromnością milczenia. Tym bardziej, że, jak ktoś powiedział: jaka była w tym trucizna, najlepszy spec się już nie wyzna. Wszystko z czasem wypłowiało, wiele ulot- 4. S. Bartmiński, Introibo ad altare Dei. Dzieje służby ministranckiej przy katedrze przemyskiej p.w. Św. Jana Chrzciciela i Wniebowzięcia NMP w latach , Przemyśl

15 nych wspomnień oddających atmosferę i ducha tamtych naszych czasów nie budzi emocji pokolenia nowych, młodych ludzi, historia stała się jakaś zhomogenizowana, jak żywność z supermarketu, o jednym smaku w ogólnoświatowej sieci. Natomiast historia mówiona, zawarta w tych wspomnieniach jest jak chleb z domowego pieca, o niepowtarzalnym smaku i zapachu bezpowrotnie minionego dzieciństwa... Spróbuję się z tym uporać. Ocenę, czy i w jakiej mierze to mi się udało pozostawiam ewentualnym Czytelnikom, którzy skonfrontują to z własnymi wspomnieniami i wiedzą. Aby to wyglądało poważnie, należało jeszcze podać źródła, z jakich przy pisaniu niniejszej pracy korzystałem, a ponieważ jest ona adresowana głównie do parafian, często nieobeznanych z fachową terminologią zamieściłem także encyklopedyczne wyjaśnienia podstawowych pojęć kościelnych. Przybliży to nieco tamtych ludzi, żyjących w innych czasach, mających problemami, inne świętości, ale przecież takich samych ludzi, jak my, ich potomkowie. 2. Na jakie okresy dzielę dzieje opisywanej parafii Planując tę opowieść o krasiczyńskiej parafii, jej kościołach i ludziach tam działających, umyśliłem sobie, że powinna ona obejmować trzy okresy: pierwszy to czasy przedrozbiorowe traktujące o początkach parafii i jej funkcjonowanie w Polsce szlacheckiej, wielokulturowej, wieloetnicznej i wieloobrządkowej. Parafię utworzył i uposażył możny pan, wojewoda podolski i przyjaciel króla Marcin Krasicki. Umyślił sobie wybudować w Krasiczynie dwa kościoły, osadzić przy nich prepozyta 5 i czterech wikariuszy, którzy każdego dnia śpiewaliby oficjum 6, różaniec, sprawowali i uświetniali liturgię w dwóch krasiczyńskich kościołach. Nie poskąpił grosza dla służby kościelnej: organisty, kościelnego, dzwonnika, nauczyciela. Pomyślał też o szpitalu dla ubogich. Niestety, przedwczesna i bezpotomna śmierć fundatora przekreśliła te ambitne marzenia. Nadszedł niemal 130-letni okres upadku parafii. Po nim znów zaświeciło słońce: Ludwika Potocka, można dobrodziejka podniosła kościół z ruiny, wyposażyła w piękne paramenty 7 i doprowadziła do jego konsekracji 5. Prepozyt lub primiceriusz (łac. praepositus przełożony) w Kościele katolickim przewodniczący kapituły kanoników kapituły katedralnej lub kolegiackiej, często w randze prałata lub infułata. 6. Oficjum lub służba boża (łac. officium lub officium divinum) terminem tym w Kościele zwykło się nazywać szeroko pojętą liturgię chrześcijańską. Nazwy tej często używa się w Kościele katolickim na określenie czynności odmawiania brewiarza przez duchownych. W średniowieczu oficjum nazywano część obrzędu liturgicznego nie należącego do kanonicznego składu nabożeństwa. 7. Paramenty (łac. paramentum - ozdoba) nazwą tą określa się szaty liturgiczne lub też ogólnie sprzęty kościelne niezbędne do sprawowania w kościele kultu Bożego. 15

16 w 1760 r. Właśnie 250-lecie tych wydarzeń skłoniło mnie do snucia poniższych opowieści. Niestety, wkrótce potem pierwszy rozbiór Polski (1772) położył kres funkcjonowaniu parafii w obrębie I Rzeczpospolitej. Krasiczyn znalazł się w granicach monarchii austriackiej. W dokumentach parafialnych ten ważny w życiu naszego narodu fakt nie znalazł wyraźnego odbicia, tak jakby zmieniły się jedynie urzędy, przed którymi proboszczowie, produkując sążniste dokumenty, dochodzili swoich praw majątkowych. Nie udało mi się ustalić pełnej listy księży, prepozytów, mansjonarzy 8, altarzystów 9 i innych duchownych z tego okresu. Niektórzy w oparciu o powinowactwa z właścicielami zamku doszli do wysokich godności kościelnych. Stosunkowo wiele miejsca zajmują w tej opowieści panowie na krasiczyńskim zamku. Nie dziwota: byli oni jednoczenie fundatorami i kolatorami 10 kościoła, szkoły i szpitala parafialnego. Okres drugi, to czasy rozbiorowe i lata II Rzeczpospolitej aż do zakończenia II wojny światowej. Tu miałem problem: czy okres II RP zamyka rozpoczęcie czy zakończenie II wojny? Ostatecznie najtragiczniejsze w dziejach parafii lata wojny włączyłem do tego drugiego okresu. W historii parafii nie odnotowano w tym okresie (przez większą jej część) jakichś znaczących wydarzeń, przynajmniej nie znalazły one odbicia w zachowanych dokumentach. Ważne wydarzenia historii powszechnej: wojny napoleońskie, powstania, odrodzenie narodowe polskie i ukraińskie, nie odbiły się w życiu bardzo zaściankowej już wtedy parafii szerszym echem. Zanikają żywe niegdyś więzi łączące parafię z zamkiem, ciągle zmieniającym właścicieli. Pod koniec okresu końcówka wieku XIX do wybuchu II wojny światowej, wraz z budzeniem się świadomości narodowej tak Polaków jak i Ukraińców, zaczęły ujawniać się problemy wielokulturowego pogranicza. Nastąpiło też ożywienie gospodarcze, kulturalne, pojawiło się kilku znakomitych działaczy świeckich i duchownych. Okres ten skończył się niewyobrażalną tragedią, jaką dla tych terenów okazała się II 8. Mansjonarz lub mansjonariusz (łac. maneo zostaję) w hierarchii kościelnej kapłan niższego rzędu (np. wikariusz), bez obowiązków kościelnych, który z tytułu zapewnionego utrzymania był zobowiązany trwać na miejscu i pełnić wyznaczone funkcje duszpasterskie i liturgiczne przy katedrach, kolegiatach i większych parafiach. 9. Altarzysta osoba posługująca do mszy lub ksiądz pomagający proboszczowi danej parafii w sprawowaniu różnych funkcji związanych z liturgią i działalnością parafii. 10. Kolator (łac. collator zbierający, znoszący, gromadzący, ofiarodawca) dawniej, patron danego kościoła bądź jego fundator. Najczęściej był nim właściciel majątku, na terenie którego leżała dana parafia. Dysponował on tzw. prawem prezenty, czyli przedstawiania biskupowi kandydata na wakujące beneficjum przy kościele. Miał również prawo do umieszczania w kościele kolateralnym tablic nagrobkowych, posiadał też ławkę podpisaną jego nazwiskiem. 16

17 wojna światowa, eksterminacja Żydów, walki polsko-ukraińskie, deportacja obywateli polskich pochodzenia ukraińskiego. Dawniej tereny ludne, z dwoma kościołami i dwiema kaplicami, czteroma parafiami unickimi i kilkoma cerkwiami filialnymi oraz bożnicą żydowską w samym Krasiczynie opustoszały. Dość powiedzieć, że w ramach akcji Wisła wysiedlono z terenu samej dawnej parafii łacińskiej niemal 7 tys. osób pochodzenia ukraińskiego 11, zginęli wszyscy Żydzi w samych pobliskich Tarnawcach na Leonczynie dwadzieścia kilka osób, głównie z Przemyśla 12, większość budynków legła w gruzach. Wreszcie przyszedł okres trzeci czasy powojenne. Chciałoby się powiedzieć parafia w szponach totalitaryzmów : sowieckiego komunizmu z początku wojny, potem hitleryzmu i wreszcie powojennego rodzimego, polskiego realnego socjalizmu o różnych obliczach, i na koniec przyszły lata oddechu wolności w III Rzeczpospolitej. Właśnie w tym okresie, w 1970 r., rozpocząłem swoje prawie 40-letnie proboszczowanie. Tu właściwie wypadałoby zakończyć pisanie historii parafii, ponieważ nemo iudex in causa sua, nikt nie powinien oceniać własnej działalności. Lecz chociaż nie chcę, ale muszę : nie piszę przecież monografii, raczej coś na kształt wspomnień. Może ktoś kiedyś odsączy z tych kart nadmiar subiektywizmu. Mnie szkoda odrzucić to, co wtedy, i dziś jeszcze, wydaje się ważne. Czy było ważne? Nie mnie oceniać, ale sądzę, że dużo ciekawych rzeczy wtedy się działo, a ja w jakiś sposób byłem ich uczestnikiem i świadkiem. W tych trzech przedziałach czasowych chciałbym zarysować cztery elementy kształtujące każdą parafię: 1. Terytorium, będącą jakby areną, na której żyli konkretni ludzie, wypracowywali wartości materialne i duchowe, prowadzili bogatą działalność religijną i społeczną. Ludność zamieszkująca te wieloetniczne tereny, z licznymi cerkwiami i żydowskimi synagogami, tak w Przemyślu jak i w samym Krasiczynie. Poświęciłem też kilka słów początkom chrześcijaństwa na tym terenie, przemyskiej diecezji i miastu stolicy ziemi przemyskiej. Należy tu także poświęcić trochę miejsca Krasiczynowi i jego zabytkom: zamkowi, przepięknemu parkowi, okolicznym wioskom tworzącym parafię z ich duszpasterzami. Przy istniejących niegdyś parafiach grecko- 11. Z terenu dawnej (sprzed 1970 r.) łacińskiej parafii krasiczyńskiej wysiedlono osób z parafii śliwnickiej, z cisowskiej 3.087, i z olszańskiej Por.: S. Nabywaniec i M. Lignowski, Stan greckokatolickiej diecezji przemyskiej w pozostałej w granicach Polski jej części według danych z 10 III 1946 roku, [w:] Kościół na drogach historii. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Doktorowi Tadeuszowi Śliwie, red. ks. J. Wołczański, Lwów-Kraków 1999, s B. Mazur yk, Ocalmy od zapomnienia. Obrazki z przedwojennych i wojennych dziejów Krasiczyna, Krasiczyn 1997, s. 47 i in. Zob. również: kopie dokumentów Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w archiwum parafii w Krasiczynie. 17

18 katolickich przedstawiam wybiórczo niestety poczet obsługujących je proboszczów. Na koniec zamieszczam kilka słów na temat okolicznych dworów, ciągle jeszcze czekających na swego kronikarza W drugiej części tego tomu pokazałem to, co nazywamy dobrami doczesnymi Kościoła : były to kolejno fundacja i budowa kościoła a raczej dwóch kościołów parafialnych, niezależnych od siebie: kaplicy zamkowej i kościoła pod wezwaniem świętych Marcina i Barbary. Opisałem również uposażenie tak kościołów jak i samej parafii. Tam też zaprezentowałem pozostałe kościoły, nowe czy pocerkiewne i ich krótką historię. Należało też wspomnieć o budynkach parafialnych, plebanii pełniącej przez pewien czas rolę Domu Rekolekcyjnego, o Szpitalu Ubogich, o licznych w parafii kapliczkach, cmentarzach i krzyżach przydrożnych. Pomocne okazały się zachowane inwentarze, a także wspomnienia żyjących jeszcze, ale już powoli odchodzących świadków i bohaterów tamtych wydarzeń. Dziś dobra doczesne rodzą się z ofiarności i zapobiegliwości wiernych. Im więc poświęcam dość obszerny fragment dotyczący zdobywaniu funduszy niekiedy w przemyślny sposób. Przedstawiłem też nieco wyciągów z ksiąg finansowych parafii, wszak pieniądze, zwłaszcza cudze zawsze budzą ciekawość i zainteresowanie. 3. Wspólnota wierzących. Parafia to jednak przede wszystkim ludzie: duchowni i świeccy, zamieszkujący na tym terenie. Duchowni: proboszcz, wikariusze, księża rodacy, siostry zakonne, wszyscy oni z ludzi wzięci dla ludzi są ustanowieni. Należało też omówić różne formy aktywności ludzi świeckich, należących do parafii. To przede wszystkim członkowie ruchów i organizacji religijnych. Tu znalazło się miejsce dla dosłownie tysięcy członków Bractwa Różańcowego, ministrantów, dziewcząt ze scholi, czy członków chóru. Sporo miejsca poświęciłem szkolnictwu. Napotkałem też temat trudny czy zgoła niemożliwy do wyeksploatowania, a mianowicie jak przedstawić pokłady ludzkiej aktywności, przejawiającej się w działalności wielu komitetów zrodzonej z religijnej inspiracji, a tak słabo udokumentowanej w archiwaliach, zwłaszcza tych z wcześniejszych wieków. Uznałem też za stosowne wspomnieć o ludziach udzielających się we władzach samorządowych. Pokazałem więc w zarysie samorządowość, problemy gminy, najważniejsze inicjatywy rodzące się często spontanicznie, a realizowane przez członków wspomnianych komitetów. Pisząc o ludziach nie sposób nie wspomnieć przynajmniej o niektórych przedstawicielach poszczegól- 13. Ukazało się wprawdzie opracowanie Marka Gosztyły i Michała Proksy, ale jest bardzo szczupłe (134 strony) i nie zawsze dokładne. Zob.: M. Gosztyła, M. Proksa, Zamki, pałace i klasztory województwa przemyskiego. Przewodnik po wybranych obiektach architektury monumentalnej województwa przemyskiego, Przemyśl

19 nych możnych krasiczyńskich rodów, okolicznych dziedziców czy o zwykłych szarych ludziach, którym wichry historii bardzo poplątały życie. 4. I wreszcie przedstawiam działalność parafii. Ciekawiło mnie jak to wszystko funkcjonowało na przestrzeni niemal czterech stuleci, bo sama parafia jest starsza o prawie 150 lat niż jej konsekrowana świątynia. Była to działalność wieloaspektowa, religijna i duszpasterska: ewangelizacja, katecheza, udzielanie sakramentów. Działalność licznych bractw i stowarzyszeń, przechodząca spontanicznie w działalność charytatywną, oświatową, niekiedy gospodarczą czy budowlaną. Starałem się jakoś upchać w tekst własne wspomnienia, ująć je w formę pamiętnika, czy może jakiejś kroniki. Niestety, często stawałem bezradny wobec natłoku wspomnień. Bez życzliwej pomocy profesjonalnych historyków byłbym bezradny. Dziękuję więc panie Stanisławie... za pomoc i za redaktorskie nożyczki i żmudną korektę tekstów. Zaprzyjaźnionym przemyskim księżom: ks. biskupowi Adamowi, szczególnie za dyskretne sugestie historyka, ks. prałatowi Zdzisławowi Majchrowi, który jako bezpośredni i aktywny świadek całego mego kapłańskiego życia, z autopsji kwestionował pewne zbyt zadufane opinie, ks. prałatowi Mieczysławowi Rusinowi za słowa zachęty i niezliczone kawy wypite na katedralnej plebanii, gdy zbierałem materiały, ks. kustoszowi Archiwum Henrykowi Borczowi za dostarczane archiwalia, szczególnie wtedy, gdy sam nie wiedziałem czego szukam. Dziękuję Siostrom Służebniczkom z Przemyśla i Krasiczyna za opracowanie całego rozdziału o ich pracy, za przeprowadzone ankiety odnośnie sióstr pracujących na oazach. Z Krasiczyna zaś dziękuję: wójtowi, przewodniczącemu i sekretarzowi Rady, b. wójtowi i dyrektorowi szkoły z Tarnawcach i jego synowi Witkowi za wydatną pomoc w opracowanie rozdziału o samorządzie gminnym i szkolnictwie, nauczycielkom krasiczyńskiej szkoły Joannie Buczyńskiej i Krystynie Partyce, za udostępnienie i opracowanie materiałów, jakie zebrały do swojej książki o 100-leciu Szkoły Podstawowej w Krasiczynie i Markowi Skwarce autorowi pracy o Szkole Podstawowej w Korytnikach. Oni są współautorami tych rozdziałów, które jedynie przeredagowałem. Babci Ziuni mojej gosposi Zuzannie Susowej, która wysłuchiwała i miną pochwalała lub ganiła to, co jej czytałem. I wszystkim innym, z którymi rozmawiałem na ten temat, za wypowiedziane uwagi, a może jeszcze bardziej za te niedopowiedzenia, zawieszenia głosu, dające wiele do myślenia. Szczególne słowa wdzięczności kieruję także do pracowników i współpracowników Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w Przemyślu, bez pomocy których opracowanie niniejszej publikacji byłoby niemalże niemożliwe. 19

20 20 3. Moja droga na probostwo do Krasiczyna Proboszczem w Krasiczynie zostałem tak z przypadku, czy może jakiegoś Bożego zamysłu. Nieco wcześniej, z racji zajmowania się głuchoniemymi i ministrantami spotykałem się z ks. Stanisławem Krzywińskim, ówczesnym dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego w przemyskiej Kurii Biskupiej. Dyskutowaliśmy wspólnie o konieczności stworzenia w diecezji jakiegoś domu rekolekcyjnego, przeszczepienia na przemyski grunt oaz, rekolekcji zamkniętych dla różnych grup społecznych. Wydawało się nam, że idealnym miejscem będzie Krasiczyn, położony nieopodal Przemyśla, skąd na konferencje mogliby dojeżdżać księża. Była tam obszerna plebania i budynki gospodarcze, które dałoby się zaadaptować na potrzeby takiego domu. Rada w radę, zgodziłem się zostać proboszczem w Krasiczynie. Mieliśmy w tym zamyśle poparcie ks. Tadeusza Błaszkiewicza odpowiedzialnego za katechezę w diecezji, który właśnie został mianowany pomocniczym biskupem przemyskim. Wakacje w 1970 roku rozpoczynałem oczekując na aplikatę, czyli skierowanie na probostwo krasiczyńskie. Pojechałem w tym czasie na trzy zaplanowane wcześniej obozy z młodzieżą i klerykami. Po powrocie z jednego takiego obozu, w sobotę prawie wieczorem okazało się, że dostałem przydział nie na probostwo w Krasiczynie, ale wikarego do przemyskiej parafii Błonie, z poleceniem natychmiastowego objęcia obowiązków. List czekał na mnie prawie tydzień, jako że w tym czasie odbywałem wędrówki z młodzieżą. Zostałem wikarym, bo żaden biskup nie lubi, jak się za niego podejmuje decyzje. Zasada ta sprawdziła się i w tym wypadku. Nie pierwszy i nie ostatni raz. Po kilku tygodniach otrzymałem jednak wezwanie do Kurii, gdzie ówczesny biskup Ignacy Tokarczuk, już z własnej inicjatywy, zaproponował mi probostwo w Krasiczynie. Zaproponował też, by zamiast wikarego, zamieszkał ze mną, jako rezydent, ks. Florian Zając, brat mojej matki. Biskup uznał, że jeśli zechce może mi pomagać w pracy duszpasterskiej. Dał mi dzień, czy dwa dni czasu do namysłu. Pojechałem szybko do wujka, który propozycję przyjął z radością, bo był w tym czasie bez przydziału, po rezygnacji z probostwa w Malawie na rzecz swego wychowanka ks. Wincentego Stępaka. Nazajutrz, 20 sierpnia 1970 r. z wujkiem księdzem Florianem i jego siostrą, a moją ciocią Marią, która przez wiele lat była jego gospodynią w kilku parafiach, pojechaliśmy do Krasiczyna. Proboszcza, ks. Edwarda Kwaśnika nie zastałem. Plebania była zamknięta, budynki dość marne, kościół oglądnęliśmy tylko przez kratę. Wujkowi zaświeciły się oczy do trzech hektarów plebańskiego pola pewnie już widział oczyma wyobraźni rzędy tyk i strąki fasoli piękny Jaś, bo jej uprawa była od dawna pasją jego życia. Zjedliśmy

25 maja 2008 r. Dziękujcie Panu, bo jest dobry. dziękować jako wspólnota parafialna

25 maja 2008 r. Dziękujcie Panu, bo jest dobry. dziękować jako wspólnota parafialna VERBUM Miesięcznik parafii pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Zagórzu numer 5(53)/2008 25 maja 2008 r. Dziękujcie Panu, bo jest dobry 1 czerwca 2008 roku został ogłoszony przez Metropolitę Warszawskiego, księdza

Bardziej szczegółowo

Jak nie kochać jesieni...

Jak nie kochać jesieni... EGZEMPLARZ BEZPŁATNY GAZETA POWIATOWA ISSN 1641-1935 NR 2/ 2012 (103) Jak nie kochać jesieni... Jak nie kochać jesieni, jej babiego lata, Liści niesionych wiatrem, w rytm deszczu tańczących. Ptaków, co

Bardziej szczegółowo

60-lecie kapłaństwa Benedykta XVI

60-lecie kapłaństwa Benedykta XVI (1005) niedziela, 10 lipca 2011 27 www.kai.pl www.ekai.pl ISSN 1230-8641 BIULETYN KATOLICKIEJ AGENCJI INFORMACYJNEJ 3 Abp Michalik: przewiduję miałki obraz naszej prezydencji 10 Prokuratura oczyściła członków

Bardziej szczegółowo

PL ISSN 0866-9961. Rok XXIII lipiec-sierpień 2011 Nr 4 (132) Deo et Patriae deditus dla Instytutu Prymasa Wyszyńskiego

PL ISSN 0866-9961. Rok XXIII lipiec-sierpień 2011 Nr 4 (132) Deo et Patriae deditus dla Instytutu Prymasa Wyszyńskiego PL ISSN 0866-9961 Rok XXIII lipiec-sierpień 2011 Nr 4 (132) Deo et Patriae deditus dla Instytutu Prymasa Wyszyńskiego Święto Patronalne KUL 1 lipca 2011 r. W numerze: Święto Patronalne Żyć i działać dla

Bardziej szczegółowo

I SYNOD ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ BIAŁYSTOK 2000

I SYNOD ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ BIAŁYSTOK 2000 I SYNOD ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ BIAŁYSTOK 2000 Wydano z polecenia J.E. Ks. Arcybiskupa Stanisława SZYMECKIEGO, Metropolity Białostockiego Białystok, dnia 18 maja 2000 r., w 80-lecie urodzin Ojca Świętego

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo Pruszkowskiego Towarzystwa Kulturalno-Naukowego nr 1/2011

Wydawnictwo Pruszkowskiego Towarzystwa Kulturalno-Naukowego nr 1/2011 Wydawnictwo Pruszkowskiego Towarzystwa Kulturalno-Naukowego nr 1/2011 Copyright by Pruszkowskie Towarzystwo Kulturalno-Naukowe, 2011 Grafika: Jerzy Blancard Redaktor: Irena Horban Zespół redakcyjny: Hanna

Bardziej szczegółowo

Rok założenia 2000. Nr 27 sierpień 2007 Pismo parafii Św. Dominika w Turobinie. Dalsze remonty przy kościele św. Dominika

Rok założenia 2000. Nr 27 sierpień 2007 Pismo parafii Św. Dominika w Turobinie. Dalsze remonty przy kościele św. Dominika Rok założenia 2000 1 Nr 27 sierpień 2007 Pismo parafii Św. Dominika w Turobinie Dalsze remonty przy kościele św. Dominika 2 FOTOREPORTAŻ I MAJ I CZERWIEC W PARAFII ŚW. DOMINIKA 3. maja w Turobinie I Komunia

Bardziej szczegółowo

WiadomościKai 49 BIULETYN KATOLICKIEJ AGENCJI INFORMACYJNEJ ISSN 1230-8641. Nowy biskup polowy

WiadomościKai 49 BIULETYN KATOLICKIEJ AGENCJI INFORMACYJNEJ ISSN 1230-8641. Nowy biskup polowy WiadomościKai (975) niedziela 12 grudnia 2010 49 www.kai.pl ekai.pl BIULETYN KATOLICKIEJ AGENCJI INFORMACYJNEJ ISSN 1230-8641 Nowy biskup polowy FOT. P. Tumidajski/ fotokai WYDARZENIA 3 XI Dzień modlitwy

Bardziej szczegółowo

W naszej wspólnocie parafialnej

W naszej wspólnocie parafialnej W wakacyjnym numerze naszej Skałki prosiłem, byśmy nauczyli się okazywać wdzięczność, cnotę chwaloną przez Jezusa, a dziś zapomnianą. Wdzięczność przede wszystkim Panu Bogu za życie i nieśmiertelność,

Bardziej szczegółowo

1 Jubileusz 1987-2012

1 Jubileusz 1987-2012 1 To już 25 lat... Jubileusz powstania parafii 2 W dniu 17 czerwca 2012 r. w czasie Mszy św. o godz. 11.00 sprawowanej pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Metropolity Lubelskiego Stanisława Budzika,

Bardziej szczegółowo

R O D Z I N Ą B O Ż Ą J E S T E Ś M Y. Słowo duszpasterza. Przyznaję rację publicystom, którzy twierdzą, że w okresie dyktatury komunistycznej

R O D Z I N Ą B O Ż Ą J E S T E Ś M Y. Słowo duszpasterza. Przyznaję rację publicystom, którzy twierdzą, że w okresie dyktatury komunistycznej R O D Z I N Ą B O Ż Ą J E S T E Ś M Y Przyznaję rację publicystom, którzy twierdzą, że w okresie dyktatury komunistycznej mieliśmy w kościołach o wiele więcej osób praktykujących, niż wierzących. Podstawą

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Czerwiec 2011. Powinność. Pismo kulturalno-społeczne Ziemi Chełmskiej

SPIS TREŚCI. Czerwiec 2011. Powinność. Pismo kulturalno-społeczne Ziemi Chełmskiej SPIS TREŚCI Powinność. Pismo kulturalno-społeczne Ziemi Chełmskiej Wydawca: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii pw. Chrystusa Odkupiciela 22-100 Chełm ul. Ks. Mrozka 2 redakcjapowinnosc@wp.pl

Bardziej szczegółowo

ODPUST PARAFIALNY W SUBKOWACH FESTYN MAJOWY 34. ROCZNICA ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH KSIĘDZA PROBOSZCZA WYBORY W AKCJI KATOLICKIEJ

ODPUST PARAFIALNY W SUBKOWACH FESTYN MAJOWY 34. ROCZNICA ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH KSIĘDZA PROBOSZCZA WYBORY W AKCJI KATOLICKIEJ 1 6 c z e r w c a 2 0 1 0 W a r s z a w a PARAFIA ŚW. STANISŁAWA BPA W SUBKOWACH NR 5 (117) MAJ 2010 ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAŁ Ks. Jerzy Popiełuszko B E A T Y F I K A C J A 2 ODPUST PARAFIALNY W SUBKOWACH FESTYN

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej Krasnosielcki Zeszyt Historyczny Nr 11 ISSN 2080-024X wrzesień 2012 rok

Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej Krasnosielcki Zeszyt Historyczny Nr 11 ISSN 2080-024X wrzesień 2012 rok Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej Krasnosielcki Zeszyt Historyczny Nr 11 ISSN 2080-024X wrzesień 2012 rok dodatek specjalny do miesięcznika Wieści znad Orzyca Nr 9(65) www.tpzk.pl www.naszkrasnosielc.tpzk.pl

Bardziej szczegółowo

Ziemia Lubliniecka. magazyn społeczno-kulturalny. Nie lękajcie się!

Ziemia Lubliniecka. magazyn społeczno-kulturalny. Nie lękajcie się! Ziemia Lubliniecka magazyn społeczno-kulturalny EGZEMPLARZ BEZPŁATNY GAZETA POWIATOWA ISSN 1641-1935 nr 1/2014 (116) Nie lękajcie się! Szanowni Państwo! Minęło 13 lat od ukazania się pierwszego wydania

Bardziej szczegółowo

Drodzy Bracia i Siostry, Czcigodni Dobrodzieje i Przyjaciele naszych misji, Życzmy sobie zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocy.

Drodzy Bracia i Siostry, Czcigodni Dobrodzieje i Przyjaciele naszych misji, Życzmy sobie zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocy. Tak więc i tajemnica Pana zapowiedziana od wieków, dziś oglądana przez nas, spełniona, znajduje wiarę, choć dla ludzi jest czymś niesłychanym. Jest bowiem tajemnica Pana i stara i nowa, stara przez zapowiedź,

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI. POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII. POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII

WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI. POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII. POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII POLSKA MISJA KATOLICKA w SZWAJCARII WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI NR 431 LIPIEC - SIERPIEŃ 2007 NR 431 LIPIEC

Bardziej szczegółowo

I Komunia Święta 4 V 2008

I Komunia Święta 4 V 2008 SERECEM KOCHAM JEZUSA SERECEM KOCHAM JEZUSA I Komunia Święta 4 V 2008 W dniu Pierwszej Komunii Świętej W dniu Pierwszej Komunii świętej chciałbym wszystkim dzieciom powiedzieć tak: Nie będę zachwycał się

Bardziej szczegółowo

29Smakuje. 48Komiks. W numerze. Historia. Malarstwo. 20Michał Anioł XXI wieku. Literatura. Muzyka. Varia. dzień dzisiejszy.

29Smakuje. 48Komiks. W numerze. Historia. Malarstwo. 20Michał Anioł XXI wieku. Literatura. Muzyka. Varia. dzień dzisiejszy. W numerze Historia 4 Sztuka jezuitów - fotoreportaż Przemysław Wysogląd SJ Malarstwo 12 Święta Przestrzeń Przemysław Wysogląd SJ 16 Pasja życia zakonnego Rafał Strzebrakowski SJ 20 Michał Anioł XXI wieku

Bardziej szczegółowo

Abp. Michalik: mnie też chcą zapisać do partii... 14 Abp Hoser: w Afryce ateizm nie występuje. 3 Co dzień przybywa na świecie 31 tys.

Abp. Michalik: mnie też chcą zapisać do partii... 14 Abp Hoser: w Afryce ateizm nie występuje. 3 Co dzień przybywa na świecie 31 tys. 3 Co dzień przybywa na świecie 31 tys. katolików 14 Abp Hoser: w Afryce ateizm nie występuje 26 O karierowiczostwie i nieprzyjętych nominacjach (1026) niedziela, 4 grudnia 2011 48 www.kai.pl www.ekai.pl

Bardziej szczegółowo

Biuletyn nr 59 2009 / 2010

Biuletyn nr 59 2009 / 2010 Biuletyn nr 59 2009 / 2010 Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa Biuletyn SKOZK 59 2009 / 2010 1 Biuletyn Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa Zespół redakcyjny Artur Chojnacki (red. naczelny)

Bardziej szczegółowo

Kupując nasze pismo, wspomagasz słowo polskie na Wschodzie WIEŚCI ZE LWOWA, Z ZIEMI LWOWSKIEJ, SZCZYT ENERGETYCZNY W KIJOWIE

Kupując nasze pismo, wspomagasz słowo polskie na Wschodzie WIEŚCI ZE LWOWA, Z ZIEMI LWOWSKIEJ, SZCZYT ENERGETYCZNY W KIJOWIE Kupując nasze pismo, wspomagasz słowo polskie na Wschodzie WIEŚCI ZE LWOWA, Z ZIEMI LWOWSKIEJ, KURIER galicyjski DWUTYGODNIK NIEZALEŻNE PISMO POLAKÓW NA UKRAINIE 27 maja 2008 nr 10 (62) HALICKO-POKUCKIEJ,

Bardziej szczegółowo

Abp Michalik 10 lat na czele KEP str. 2. 15 Benedykt XVI wspomina Jana Pawła II. 3 Akcja Caritas: Rodziny polskie rodzinom ukraińskim

Abp Michalik 10 lat na czele KEP str. 2. 15 Benedykt XVI wspomina Jana Pawła II. 3 Akcja Caritas: Rodziny polskie rodzinom ukraińskim 3 Akcja Caritas: Rodziny polskie rodzinom ukraińskim 15 Benedykt XVI wspomina Jana Pawła II 23 Papież jest człowiekiem jak wszyscy wywiad Franciszka dla Corriere della Sera www.kai.pl www.ekai.pl ISSN

Bardziej szczegółowo

11.09.2013 12.09.2013 3.10.2013. 14.10.2013 15.09.2013 16.10.2013 16.09.2013 20.09.2013 16.10.2013 10.10.2013 12.10.2013 Powo³anie

11.09.2013 12.09.2013 3.10.2013. 14.10.2013 15.09.2013 16.10.2013 16.09.2013 20.09.2013 16.10.2013 10.10.2013 12.10.2013 Powo³anie Po wo ³a ni e 1 11.09.2013 Kościół jako Matka: Kościół jest rzeczywiście matką chrześcijan. Kościół towarzyszy nam w całym życiu wiary, w całym życiu chrześcijańskim. Zadajmy więc sobie pytanie: jaka jest

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINY KAMIONKA WIELKA

KWARTALNIK SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINY KAMIONKA WIELKA ISSN 1442-5022 KWARTALNIK SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINY KAMIONKA WIELKA Nr 45 ROK XII STYCZEŃ, LUTY, MARZEC 2012r. Cena 3 PLN Radosnych Świat Zmartychwstania Pańskiego wszystkim naszym Czytelnikom życzy

Bardziej szczegółowo

Kółko Rolnicze w Siedliskach

Kółko Rolnicze w Siedliskach Jan Hebda, Maksymilian Kras, Zygmunt Bień Kółko Rolnicze w Siedliskach Opowieść o jego dziejach Siedliska 2011 Copyright by Jan Hebda, Maksymilian Kras, Zygmunt Bień Wydawca: Kółko Rolnicze w Siedliskach

Bardziej szczegółowo

PARAFIA ŚW. STANISŁAWA BPA W SUBKOWACH NR 10 (143) PAŹDZIERNIK 2012

PARAFIA ŚW. STANISŁAWA BPA W SUBKOWACH NR 10 (143) PAŹDZIERNIK 2012 1 PARAFIA ŚW. STANISŁAWA BPA W SUBKOWACH NR 10 (143) PAŹDZIERNIK 2012 POMNIK MĘĘ CZENNIKÓW N SUBKOWSKICH S K Wieczny odpoczynek racz im dać Panie... 2 Lista pomordowanych mieszkańców gminy Subkowy przez

Bardziej szczegółowo

Historia parafii Trzciana

Historia parafii Trzciana Ks. dr Piotr Jamioł MS Historia parafii Trzciana Wstęp Bardzo nieliczne i raczej popularno-naukowe są pozycje książkowe mówiące o historii i rozwoju Trzciany jak też i ziemi trzciańskiej. Literatura ta

Bardziej szczegółowo

Bibliotekarz Podlaski Nr 15/16 2007/2008

Bibliotekarz Podlaski Nr 15/16 2007/2008 Nr 15/16 2007/2008 1 Bibliotekarz Podlaski Nr 15/16 2007/2008 Z HISTORII ks. Stanisław Strzelecki, Czy Białystok pamięta o Izabeli Branickiej? 3 Agnieszka Długosz, Zjawisko rozproszenia spuścizn na przykładzie

Bardziej szczegółowo

PARAFIA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA + BOGUSZOWICE GOTARTOWICE ROK XIII + LUTY 2003 + NR 127

PARAFIA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA + BOGUSZOWICE GOTARTOWICE ROK XIII + LUTY 2003 + NR 127 1 z 11 PARAFIA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA + BOGUSZOWICE GOTARTOWICE ROK XIII + LUTY 2003 + NR 127 Rekolekcje szkolne odbędą się w dniach 22-24 marca, zaś rekolekcje parafialne w dniach 4-6 kwietnia.

Bardziej szczegółowo