zmienił nazwę i siedzibę

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "zmienił nazwę i siedzibę"

Transkrypt

1 72007 EDYCJA POLSKA ISSN Z Centrum... Pałac Kultury i Nauki URIC zmienił nazwę i siedzibę A Dworzec Centralny W numerze: Uchodźcy z Białorusi opowiadają o sobie s. 2 3 Polska wchodzi do strefy Schengen s. 4 Abolicja poniżej piszemy o abolicji ogłoszonej właśnie w Polsce. O tym, co to jest abolicja i jak działa w innych krajach s. 5 Sytuacja uchodźców w krajach Unii Europejskiej s. 6 W Polsce jest coraz więcej pracy, ale często na czarno. To niesie ryzyko s. 7 Wrzesień to czas rozpoczynania się różnych kursów dla uchodźców. Opis propozycji s. 8 URIC 138 A Plac Na Rozdrożu Do nowego budynku Urzędu można dotrzeć między innymi w następujący sposób: ze stacji metra Wilanowska autobusem 165 (w stronę Natolina ): 9 przystanków, czas podróży ok. 15 minut, autobus kursuje co pół godziny. z okolic Dworca Centralnego (przystanek 03 przy Alei Jana Pawła II) autobusem 192: 17 przystanków, czas podróży ok. 25 minut, autobus kursuje co 20 minut (do przystanku Taborowa ) lub autobusem 174 na przystanek Bokserska 04. z okolic dotychczasowej siedziby URIC: z pobliskiego Placu na Rozdrożu (przystanek 06) autobusem linii 138, ze stacji Metro Wierzbno autobusem 174 w kierunku Bokserska. Należy wysiąść na przystanku Bokserska 04 (mapka dojścia do obiektu z przystanków autobusowych znajduje się obok) Instytucja rozpatrująca wnioski o status uchodźcy w Polsce Urząd do spraw Repatriacji i Cudzoziemców zmienił latem zarówno nazwę, jak i siedzibę. Instytucja nosi teraz nazwę Urząd do Spraw Cudzoziemców (UDSC). Jej kompetencje zostały okrojone m. in. o sprawy dotyczące uzyskiwania polskiego obywatelstwa uchodźcy, którzy mogą ubiegać się o polskie obywatelstwo będą odtąd musieli zwracać się w tej sprawie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Urząd do Spraw Cudzoziemców nadal rozpatruje wnioski o status uchodźcy. Od lipca 2007 przyjmowanie tych wniosków, a także wywiady statusowe i wydawanie oraz przedłużanie dokumentów tożsamości dla osób ubiegających się o status uchodźcy odbywa się w nowym budynku Urzędu, przy ul. Taborowej 33 (w dzielnicy Służewiec w południowej części Warszawy, niedaleko torów wyścigów konnych). Nowa siedziba Urzędu do spraw Cudzoziemców znajduje się w odległości około półgodzinnej podróży z centrum Warszawy, niedaleko przystanku autobusowego Taborowa. Jest to przystanek na żądanie. W bliskiej odległości znajduje się też przystanek Bokserska 04, gdzie również można dojechać bezpośrednio z centrum.... na Taborową A A Taborowa UDSC Polska dla uchodźców: zmiany na lepsze Lato przyniosło uchodźcom w Polsce sporo dobrych zmian choć niektóre przepisy dopiero jesienią wejdą w życie. Ten numer refugee.pl poświęcamy więc kilku ważnym, naszym zdaniem, kwestiom prawnym. Wielu cudzoziemców z wyczekiwaniem czeka na moment wejścia Polski do strefy Schengen który osobom z pobytem tolerowanym umożliwi zagraniczne podróże. Wśród ważnych zmian dotyczących uchodźców są też: możliwość korzystania przez niepełnosprawnych uchodźców z rent socjalnych; możliwość zakładania spółdzielni socjalnych przez uchodźców, którzy uczestniczą w programie integracyjnym. Obie te zmiany poprawiają sytuację uchodźców w Polsce wszelkie szczegółowe informacje można uzyskać w organizacjach pozarządowych wspierających uchodźców (ich spis, jak zwykle, na stronie 7). Polska podjęła też latem decyzję o ogłoszeniu abolicjidla nielegalnych imigrantów Choć ta sprawa nie dotyczy uchodźców ani osób z pobytem tolerowanym poświęcamy jej sporo uwagi. Zdaniem redakcji potrzebne jest szerokie rozpropagowanie wiedzy o tym, co to jest abolicja i na czym polega. Oto podstawowe informacje, jak skorzystać z abolicji w Polsce (więcej informacji o abolicji w innych krajach podajemy na stronach 4 5): Możliwość zalegalizowania pobytu mają cudzoziemcy, którzy przyjechali do Polski przed 1997 rokiem. Wnioski można składać do 22 stycznia 2008 roku. Aby zalegalizować swój pobyt w Polsce, cudzoziemiec musi spełnić trzy warunki: przyjechać do Polski przed 1997 rokiem przedstawić tytuł prawny do lokalu mieszkalnego (to znaczy dołączyć do swojego wniosku dokument potwierdzający akt własności mieszkania albo umowę najmu) wykazać, że jest zatrudniony albo ma przyrzeczenie zatrudnienia (przedstawić stosowne dokumenty od pracodawcy). Osoba, która złoży wniosek o legalizację swojego nielegalnego pobytu w Polsce w ramach abolicji, ale nie spełnia tych warunków lub nie spełni wymogów formalnych (na przykład złoży wniosek po terminie), otrzyma nakaz opuszczenia terytorium Polski. Abolicję na takich samych warunkach Polska ogłosiła już w 2003 roku. Wniosek o legalizację pobytu złożyło wtedy 3508 osób, z czego 2413 osób uzyskało zgodę na legalny pobyt. Największe grupy cudzoziemców objętych wtedy abolicją pochodziły wówczas z Armenii i Wietnamu. Dużym mankamentem poprzedniej abolicji była słaba akcja informacyjna na temat możliwości legalizacji pobytu wielu cudzoziemców nie wiedziało o tej możliwości, wielu innych nie miało zaufania do władz, że ujawnienie nielegalnego pobytu w Polsce nie skończy się deportacją do kraju pochodzenia. Eksperci podkreślają, że obecna abolicja nie obejmie zbyt wielu osób przede wszystkim ze względu na wymóg dziesięcioletniego pobytu w Polsce (w porównaniu do rozwiązań w innych krajach jest to okres bardzo długi).

2 2 Uchodźcy w Polsce pochodzą z Czeczenii takie jest powszechne przekonanie o uchodźcach w Polsce. Faktycznie Czeczeni stanowią największą grupę przybyszy ale nie jedyną. Do Polski przybywają także uchodźcy z innych krajów, gdzie ich prawa są łamane najkrótszą drogę do Polski mają uchodźcy z Białorusi. Z tego kraju pochodzi piąta co do wielkości grupa osób wnioskujących o status uchodźcy w Polsce. Blok tekstów o uchodźcach z Białorusi, który publikujemy w tym numerze, powstał z ich inicjatywy i dzięki ich pracy. Niektórzy miękką polszczyzną wygłosili na spotkaniu redakcyjnym swoje przesłanie: My tu też jesteśmy!. Spośród Białorusinów ubiegających się o status uchodźcy w Polsce niemal dwie trzecie stanowią mężczyźni na przestrzeni ostatnich trzech lat o status uchodźcy wystąpiło 67 kobiet i 126 mężczyzn. W grupie uznanych uchodźców jest inaczej: 22 spośród 40 uznanych uchodźców, a 7 spośród 16 osób objętych pobytem tolerowanym w tych latach to kobiety. (AK) Kraj pochodzenia: Białoruś Uchodźcy z Białorusi w Polsce (dane URIC) Wnioski o status uchodźcy Status uchodźcy Zgoda na pobyt tolerowany Białoruś O położeniu Białorusi w Europie można dowiedzieć się patrząc na mapę. Jej ogólna powierzchnia wynosi 207,6 tys. km kwadratowych. Odległość z północy na południe 560 km, a z zachodu na wschód 650 km. Stolica państwa, Mińsk, ma około 2 miliony mieszkańców i prawie 1000-letnią tradycję. Miasto wiele razy padało ofiarą wrogów. Wielokrotnie burzono go i palono, ale zawsze niczym Feniks odradzał się z popiołów i stawał się jeszcze piękniejszy. Franciszek AWdziej Na Białorusi znajduje się wiele zabytków. Większość z nich związana jest ze znanymi na całym świecie działaczami. Wielu z nich Polacy uważają za swoich rodaków: Radziwiłłów, Sapiehów, Ogińskich, Tadeusza Kościuszkę, Elizę Orzeszkową i wielu innych. Polska i Białoruś mają bogatą, choć nie zawsze przyjazną, wspólną historię, o czym w Polsce często się zapomina. A przecież nie można o niej zapominać czy wstydzić się jej, ale szanować i przekazywać następnym pokoleniom. Mam mieszane uczucia, kiedy wykształcony, mający dobrą pracę człowiek nie potrafi powiedzieć np. dlaczego stworzono Rzeczpospolitą Obojga Narodów albo nie wie, skąd wywodzi się dynastia Jagiellonów, albo kto sporządził tekst Ustawy Rządowej (drugiej na świecie konstytucji), z czego przecież tak dumni są Polacy (choć o Białorusi tu zapominają). Najważniejszymi symbolami każdego państwa jest godło i sztandar. Na Białorusi to tematy kontrowersyjne. Instytucje państwowe i prawdziwi Białorusini reprezentują różne punkty widzenia. Białorusini czczą symbole narodowe posiadające prawie 1000-letnia tradycję, a przez władze okazywanie przywiązania do nich przyjmowane jest wrogo i widziane jako antypaństwowe. Spoiwem narodu jest jego język. Jeżeli nie istnieje język narodowy, ginie też naród: rozmywa się wśród innych. Według oficjalnych informacji na Białorusi funkcjonują dwa równorzędne języki: białoruski (narodowy) i rosyjski (zaadaptowany). Mimo to próżno szukać języka białoruskiego na urzędowych formularzach, czy w biurach. Urzędnicy państwowi zazwyczaj mają bardzo negatywne podejście do języka białoruskiego i nieprzychylnie podchodzą do tych, którzy się nim posługują. Osoby mówiące po białorusku uważane są od razu za opozycjonistów i wrogów państwa a do tego rodzaju ludzi stosunek jest jednoznaczny. Zwykłemu człowiekowi trudno pojąć, że w kraju nie ma żadnej uczelni państwowej, w której nauka odbywa się w języku narodowym. Tak jest właśnie na Białorusi. Jedyną szkołą nauczającą po białorusku jest istniejące nielegalnie Liceum im. Jakuba Kołasa. Oficjalnie zostało zamknięte, a jego budynki przekazano innej instytucji. Skutkiem takiej polityki jest rusyfikacja społeczeństwa i jego stopniowa degradacja. Społeczny upadek najbardziej dotyka wieś. Na wsiach prawie w ogóle nie zostało już prawdziwych gospodarzy, spadkobierców białoruskiego języka i kultury. Zostają tam ludzie przesiedleni na te tereny z Rosji w ramach rusyfikacji. Zresztą niszczenie społeczeństwa też ich dotyka. Czegoś takiego nie było nawet za Breżniewa, w czasach najwiekszego pijaństwa. Kiedyś za butelkę wódki można było kupić trzy kilogramy wołowiny, teraz kilo mięsa warte jest tyle, co trzy butelki wódki... Według statystyk państwowych każdego roku rodzi sie na Bialorusi 50 tys. mniej ludzi niż umiera. Śmiertelność jest duża szczególnie w grupie mężczyzn Zapraszamy! wielu umiera z powodu zatrucia alkoholem nieznanego pochodzenia. Na Białorusi mieszkają ludzie różnych narodowości. Są wśród nich Rosjanie, którzy żyją na Białorusi od czasów komunizacji i uważają się niby za Białorusinow, ale wnętrze mają rosyjskie. Obecnie stanowią oni piatą część społeczeństwa. Pod względem liczebności, trzecie miejsce zajmują Polacy. Tak jak i przedstawiciele innych narodowości mają swoje narodowe zgrupowanie, w którym, podobnie jak białoruskiej opozycji, nie ma jedności. Na Białorusi wielość dotyczy też religii. Od zawsze wspołistniały u nas bez konfliktów różne wyznania, o czym świadczy sąsiedztwo kościołów i cerkwii. Katolicyzm jest, szczególnie na Grodzieńszczyźnie, drugą religią pod względem liczby wiernych. Niestety, nie ma u nas miejsca dla naszej białoruskiej cerkwii autochtonicznej. Gdy na Grodzieńszczyźnie wierni zbudowali za własne pieniądze cerkiew, władza nakazała ją zburzyć. W czasach gdy tworzyły sie współczesne kraje europejskie, Wielkie Ksiestwo Litewskie (tak nazywało się państwo, w skład którego wchodziły tereny Bialorusi) było jednym z największych i najsilniejszych państw w Europie. Nazwę Białoruś kraj otrzymał pod koniec XIX w. od Rosji (już wtedy zakazany był język białoruski). Sami Białorusini mówią o swoim kraju Ciemnoniebieskooka na jej terytorium jest ponad 10 tysięcy jezior i 20 tysięcy rzek. Żeby przekonać się o niepowtarzalności białoruskiej przyrody i doświadczyc gościnności Białorusinów, trzeba tam pojechać. Łatwo wtedy dojść do wniosku, że zasługują oni na znacznie lepsze życie i równe traktowanie wśród państw europejskich. Zapraszamy uchodźców z innych krajów do współtworzenia prezentacji Waszych krajów pochodzenia, a także Waszej perspektywy na życie w Polsce. Blok tekstów o Białorusi został napisany przez uchodźców z tego kraju chętnie przygotujemy podobne strony o innych krajach. Teksty uchodźców są redagowane staramy się eliminować z nich wszystkie treści natury politycznej (choć zdajemy sobie sprawę, że wbrew naszym intencjom to nie zawsze się udaje), ponieważ refugee.pl nie chce uczestniczyć w dyskusji politycznej na temat sytuacji w krajach pochodzenia. Nie chcemy też, aby ta dyskusja toczyła się na naszych łamach. Zależy nam na tym, aby prezentować, co uchodźcy myślą o swoim życiu w Polsce. Chcemy pisać w refugee.pl o tym, jak życie w Polsce spełnia lub nie Wasze oczekiwania, co jest dla Was w Polsce trudne, a co przeciwnie niesie ukojenie czy radość. Wszystkich chętnych do pisania czy opowiadania o tym, jak wygląda ich życie jako uchodźców w Polsce zapraszamy do kontaktu. Adres redakcji: Refugee.pl Centrum Pomocy Uchodźcom PAH ul. Szpitalna 5/18, Warszawa

3 3 Franciszek AWdziej Polska i Białoruś: i różne, i podobne zarabia bardzo mało. I tam, i tu można zobaczyć ludzi grzebiących w śmietnikach: ale w każdym kraju kto inny szuka, i czego innego... Na Białorusi szczególnie ciekawe zdają się śmietniki w bogatych domach. Te domy zresztą w Polsce są w miastach, u nas na Białorusi poza miastem. Chodzi o to, żeby bogactwo nie wszyscy widzieli, żeby nie rzucało się w oczy. Polska jak sito Kim są uchodźcy? Na to pytanie nie znajdzie się jednoznacznej odpowiedzi. Przecież każdy człowiek jest indywidualnością, kimś niepodobnym do nikogo innego. Uchodźca to człowiek, który nie chce cierpieć z powodu trudnych warunków życia w swoim kraju i wyjeżdża do innego kraju w poszukiwaniu warunków zgodnych ze swoimi wyobrażeniami i oczekiwaniami. Robi to nie wiedząc, jak wygląda demokracja tam, gdzie jedzie chociaż to właśnie demokracji poszukują białoruscy uchodźcy. Jednocześnie każdy uchodźca jest przecież inny, ma inne problemy. Ludzi łączy to, że uciekając z własnego kraju, są zdani na łaskę losu sami muszą radzić sobie w sytuacji, w jakiej się znaleźli. Większość z nich nie zna dobrze języka, kultury, zwyczajów i przede wszystkim prawa państwa, do którego trafili i to radzenie sobie nie jest niestety takie proste. Polska wydaje nam się krajem, który dla uchodźców ma być sitem. Można tu spotkać ludzi i z Tybetu i z północnej Afryki. Są złodzieje, obieżyświaty, ale i świadomi zwolennicy demokracji. Są ludzie o różnych przekonaniach politycznych, o różnych problemach. Wiadomo, że znaczna część ludzi ubiegających się o status uchodźcy w Polsce tak naprawdę poszukuje lepszego życia w Europie Zachodniej. Są wśród nich i ci, którzy chcą uciec przed nieuniknioną karą za swoje poglądy polityczne i ci, którzy nie chcą już żyć pod dyktaturą i zwyczajnie ci, którzy pragną rozwijać swoje umiejętności i potencjał intelektualny w cywilizowanych warunkach, gdzie szanuje się prawa i godność człowieka. Polska do Białorusi podobna... Niektórym uchodźcom życie w Polsce przynosi zawód. Wszyscy dobrze wiedzą, jak wygląda białoruska rzeczywistość. Rozejrzawszy sie trochę, widzimy niestety także w Polsce dużo podobnych rzeczy, od których uciekaliśmy. Choćby taka sama biurokracja w strukturach władzy może to wpływy czasów komunizmu pozostawiły w obu naszych krajach ślad w umysłach przeciętnych obywateli? Z drugiej strony, obserwując życie w Polsce, doceniamy to, co Polskę od Białorusi różni. Demokracja białoruska bierze pod uwagę tylko obywatelskie obowiązki wykonywania woli prawodawcy. Polska z kolei deklaruje i nawet gwarantuje ludziom także jakieś prawa. W Polsce prowadzi się lustrację tych, którzy mieli bądź mogli mieć jakieś stosunki ze służbami bezpieczeństwa, na Białorusi wręcz przeciwnie: prześwietla się tych, którzy takich stosunków nie mają, ani wcześniej nie mieli. Zarówno w Polsce, jak i na Bialorusi zwyczajny robotnik w porównaniu z przedstawicielami innych zawodów Co nas jeszcze łączy? Z obydwu naszych krajów ludzie wyjeżdżają w poszukiwaniu lepszych zarobków i lepszego życia w krajach Europy Zachodniej, gdzie możliwości są właściwie nie do porównania z warunkami życia, które znamy z naszych krajów. Białoruscy uchodźcy potrzebują wsparcia Białorusini, którzy chcą żyć i pracować w Polsce powinni otrzymywać prawo do tego w krótszym czasie, a nie musieć czekać miesiącami, a nawet latami, zanim uzyskają odpowiedź w sprawie nadania statusu uchodźcy. Trzeba by im też trochę pomóc w adaptacji do polskiej rzeczywistości i podziękować im za to, że chcą tu zostać. Wielu Białorusinów zdecydowało się na przyjazd do Polski, żeby być jak najbliżej swojej ojczyzny Białorusi i robić coś, żeby poprawić jej sytuację. Uchodźcom potrzebna jest pomoc bo nazbyt często ludzie tułają się po Polsce jak błędne dzieci. Wielu z nich jest rozgoryczonych, bo nie dostają choćby niezbędnej pomocy, nawet tam, gdzie najbardziej się spodziewali. Tyle się mówi o wspieraniu demokracji na Białorusi ale często konkretów nie widać. Trochę w tym naszej winy bo opozycja białoruska jest słaba i skłócona ale i tak potrzebuje pomocy. Białoruski Fundusz Samopomocy Z inicjatywy uchodźców z Białorusi, dzięki pomocy Polaków, w maju 2007 roku powstał w Polsce Białoruski Fundusz Samopomocy. Celem organizacji jest pomoc Białorusinom, przede wszystkim tym mieszkającym w Polsce, w różnych nieoczekiwanych sprawach. Ktoś może powiedzieć, że w Polsce nie brakuje organizacji zajmujących się sprawami uchodźców i to prawda. One jednak zajmują się wszystkimi uchodźcami: i Wietnamczykami, i Afrykańczykami, i innymi. Ośrodek Migranta poświęca dużo czasu i starań przybyszom z Wietnamu. Klon/Jawor zawsze udzieli informacji i da odpowiedź na pytania o różne organizacje w Polsce. Problemami Białorusinów zajmują się organizacje w Białymstoku, których w Warszawie nie widać i nie słychać. Tu są przede wszystkim organizacje młodzieżowe, działające w środowisku studenckim. Nie chcemy nikogo krytykować to oczywiste, że nie myli się ten, kto nic nie robi. Trzeba też przyznać, że są takie organizacje pożytku publicznego, jak przede wszystkim Polska Akcja Humanitarna, gdzie uchodźcy zawsze znajdą wszechstronną pomoc: w nauczaniu języka polskiego, w znalezieniu pracy. Wystarczy tylko chcieć się czymś zająć i można zacząć integrować się w polskim społeczeństwie. Nasza Fundacja chętnie dołączy do więcej doświadczonych i obytych w świecie. Wszystkich chętnych do współpracy prosimy o kontakt. Franciszek Awdziej Prezes Zarządu Fundacji tel KO N K U R S Redakcja Refugee.pl już po raz drugi zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na najlepszy nadesłany tekst. W zeszłorocznej edycji konkursu przyznaliśmy osiem nagród oraz osiem wyróżnień. Uroczyste rozstrzygniecie konkursu i wręczenie nagród odbyło się w kinie Muranów, podczas pokazu filmowego zorganizowanego specjalnie na tę okazję. W tym roku zapraszamy do podzielenia się z nami Waszymi spisanymi refleksjami na jeden z poniższych tematów: Za 10 lat będzie już rok Jak wtedy będzie wyglądał świat? Gdzie wtedy będziesz Ty i Twoja rodzina? Jak sobie wyobrażasz swoje życie za 10 lat? Jesteśmy ciekawi, jak odbierasz otaczającą Cię polską rzeczywistość. Czy coś Cię po przyjeździe do Polski zdziwiło, zaskoczyło? Opisz sytuację, w której się znalazłaś/eś. Opowiedz o swoim zdziwieniu... oraz temat skierowany głównie do Pań ale nie tylko, Wyobraź sobie swój dom. Wiemy, że na razie to trudne, ale spróbuj. Dla utrudnienia wyobraź sobie, że ten dom jest gdzieś w Polsce. Gdzie, to już kwestia Twojej wyobraźni, jak również to, czy to dom, czy mieszkanie, na wsi, czy w mieście. I spróbuj zaprosić do swojego domu gości. Opisz to przyjęcie. Kogo zaprosisz, co przygotujesz, czy będziecie śpiewać, opowiadać dowcipy, czy dyskutować o polityce... Poprzez Wasze teksty chcielibyśmy się dowiedzieć więcej o Waszych marzeniach i ciekawych spostrzeżeniach z życia w Polsce. Jury oceni nadesłane prace, a najlepsze z nich zostaną nagrodzone*. Pula nagród wynosi zł. O jej podziale zdecyduje jury. Warunki uczestnictwa w konkursie: prace nie mogą być wcześniej publikowane; wszystkie prace muszą być podpisane imieniem, nazwiskiem autora; musi być podany adres zamieszkania autora i/lub telefon kontaktowy; autorów nadesłanych prac, którzy pragną pozostać anonimowi, prosimy o czytelne zaznaczenie tego faktu oraz o podanie wybranego przez siebie pseudonimu; akceptowane są teksty w języku polskim, angielskim, francuskim lub rosyjskim; prace mogą zawierać od dwóch do pięciu stron maszynopisu (10 tys. znaków włącznie ze spacjami); termin nadsyłania tekstów 30 września. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie Prace w formie drukowanej lub elektronicznej prosimy przysyłać na adres: Polska Akcja Humanitarna Centrum Pomocy Uchodźcom, ul. Szpitalna 5/18, Warszawa, z dopiskiem na kopercie konkurs dziennikarski, lub na adres mailowy * Wszyscy laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody pieniężne lub rzeczowe. Nagrody pieniężne mogą otrzymać tylko osoby z uregulowaną sytuacją pobytową, dlatego też dla pozostałych osób przewidujemy ekwiwalent w postaci nagród rzeczowych.

4 4 Coraz bliżej do SChengen Co w praktyce oznacza wejście Polski do strefy Schengen dla uchodźców i osób ze statusem tolerowanym? Wejście do Schengen oznacza możliwość swobodnego przepływu ludności, bez kontroli granicznej, a więc zmianę tę przede wszystkim odczują osoby z pobytem tolerowanym, które do tej pory nie mogły podróżować z Polski za granicę. Mam nadzieję, że skończą się nielegalne przeprawy w tirach do Niemiec, przez zieloną granicę. Osoby ze statusem uchodźcy będą mogły wyjeżdżać na podobnych zasadach, jak dotąd na okres do 3 miesięcy. Jeśli uchodźca albo osoba z pobytem tolerowanym będą chciały wyjechać na dłużej będą musiały wystąpić o wizę kraju docelowego. Z drugiej strony wschodnia granica Polski, która stanie się granicą obszaru Schengen, będzie lepiej zabezpieczona, a wymagania stawiane podróżującym będą większe. Unia Europejska liczy, że zmniejszy to liczbę nielegalnych przepraw do Europy. [Mimo większych wymogów na granicy wobec przybywających cudzoziemców, każde z państw Schengen ma obowiązek przyjąć wniosek cudzoziemca o status uchodźcy. Składanie wniosków o status uchodźcy w Polsce nie powinno więc ulec zmianie przyp. red.] Jak będzie wyglądała sytuacja z pozwoleniem na pracę, ubezpieczeniem zdrowotnym czy innym świadczeniami? Czy pomoc, którą uchodźca uzyska w Polsce, będzie mu przysługiwać we wszystkich państwach należących do Schengen? Ewa Pintera W 2008 r. Polska wchodzi do układu z Schengen, znoszącego kontrolę osób przekraczających granicę pomiędzy państwami Unii Europejskiej należącymi do układu. Co to oznacza dla uchodźców? O tym rozmawiamy z Agnieszką Gutkowską ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej. Wszelkie świadczenia, także pozwolenie na pracę, obowiązują tylko w kraju, w którym uchodźcy je uzyskali. Schengen daje możliwość swobodnego podróżowania na okres do trzech miesięcy, później cudzoziemiec ma obowiązek wrócić do kraju, w którym uzyskał ochronę. Tak więc jadąc do innego kraju europejskiego uchodźcy i osoby z pobytem tolerowanym będą mogły podjąć pracę tylko na czarno, i nie będą mieć żadnych świadczeń socjalnych. Jeśli chodzi o szkolnictwo, to w każdym kraju są w tej kwestii inne przepisy. Moim zdaniem z punktu widzenia uchodźców podstawowa korzyść z obecności Polski w strefie Schengen będzie taka, że wiele rodzin uchodźczych rozdzielonych od lat, porozrzucanych po różnych krajach, będzie mogło się wreszcie spotkać. Czy według Pani w styczniu rozpocznie się masowa fala wyjazdów z Polski? Z pewnością wiele osób skorzysta z możliwości podróżowania, ale trudno powiedzieć, jakie decyzje ludzie będą podejmować później. Niektórzy dotrą do swoich rodzin na zachodzie i pozostaną tam, korzystając z pomocy rodziny. Wiele rodzin wyjedzie w poszukiwaniu lepszych warunków ekonomicznych i ryzykując pracę na czarno. Ci ludzie muszą jednak wiedzieć, że w innych krajach nie mają praw, które w Polsce im przysługują. Wielu uchodźców, którzy wyjechali na Zachód z Polski szybko zorientuje się, że pomimo lepszych zarobków, koszty życia na Zachodzie są znacznie wyższe, bardzo uciążliwy jest też brak świadczeń zdrowotnych. W przypadku jakichkolwiek problemów ze zdrowiem uchodźca, czy osoba z pobytem tolerowanym będzie zmuszona zapłacić za pomoc medyczną a są to bardzo wysokie koszty. Sam fakt pracy na czarno niesie też ze sobą sporo ryzyka. Inna grupa ludzi dokona innych wyborów: przedstawiciel rodziny pojedzie na Zachód do pracy na jakiś czas, a zarobione pieniądze będzie wysyłać do rodziny, która pozostanie w Polsce. Dla uchodźców z Czeczenii, Polska jest krajem bliższym kulturowo i językowo, wielu z nich uważa, że mimo trudności w Polsce, wyjazd do innego kraju może okazać się sporym wyzwaniem. Polska nie jest pod względem ekonomicznym tak dobrze rozwinięta jak Zachód, jednakże jest wiele aspektów przemawiających za pozostaniem właśnie tutaj. Poza najważniejszym możliwością legalnej pracy, są to na pewno niższe koszty życia oraz programy integracyjne oferowane uchodźcom. Przypuszczam, że trzecia grupa ludzie będzie wyjeżdżać z ciekawości, aby zobaczyć jak wygląda wymarzony Zachód, czy da się tam ułożyćsobie życie. Ilu z nich powróci, nie jesteśmy w stanie stwierdzić. U k ł a d z S c h e n g e n Układ z Schengen został zawarty w miejscowości Schengen w Luksemburgu 14 czerwca 1985 roku. Porozumienie znosi kontrolę osób przekraczających granice między państwami Unii, a w zamian za to wzmacnia współpracę w zakresie bezpieczeństwa i polityki azylowej. Od 2008 r. do układu wchodzi dziewięć nowych krajów członkowskich UE (oprócz Cypru) oraz Szwajcaria. Obecnie w strefie Schengen są stare kraje UE (bez Wielkiej Brytanii i Irlandii), Norwegia i Islandia. Rozszerzenie strefy Schengen rozpocznie się w styczniu od zniesienia kontroli na przejściach granicznych lądowych i morskich, kontrole graniczne na lotniskach w nowych krajach UE dla obywateli podróżujących w obrębie strefy Schengen mają zniknąć do marca 2008 roku. Gianluca Bartalucci Czy abolicja powinna być powszechna? Nikt nie ma w Europie wątpliwości, że na ten kontynent przybyły w ostatnich dziesięcioleciach miliony imigrantów. Jedni dotarli tu z powodów politycznych, inni ekonomicznych. Faktem jest, że spora część z nich przekroczyła europejskie granice w sposób nie do końca legalny. Kiedy w końcu znajdują schronienie trzymają się z daleka od wymiaru sprawiedliwości i utrzymują się dzięki pracy na czarnym rynku. Czasem ten stan rzeczy trwa dłuższy czas, rodząc problemy społeczne i polityczne. Gdy zaczyna się dyskusja, co z tym fantem zrobić emocje dzielą polityków i opinię publiczną. Ogromny napływ nielegalnych imigrantów nie może się ciągnąć w nieskończoność z tym stwierdzeniem, mniej lub bardziej, wszyscy się zgadzają. Ale jak zareagować na obecny stan rzeczy? Tu opinie są skrajnie różne. Ciekawe, że głównym argumentem staje się nie aspekt humanitarny, a ekonomia i to bardziej, niż możnaby się spodziewać. Abolicja czy deportacja? Oto jest pytanie. Decyzja o abolicji i zalegalizowanie pobytu nielegalnych imigrantów może być jedną z najmniej popularnych i najtrudniejszych decyzji jakie polityk mógłby kiedykolwiek podjąć. Niepopularna, ale logicznie rzecz biorąc bardzo racjonalna. Bo jakie są alternatywy? Pozwolić nielegalnym imigrantom funkcjonować tak, jak teraz, nielegalnie? Ogłosić drakońskie kary? Można powiedzieć, że abolicja to praktyczne wyjście z sytuacji. Praktyczne ponieważ nielegalni imigranci są wszędzie. Większość nielegalnych przybyszy do Europy ciężko pracuje. Przyjechali, aby poprawić przyszłość swoją i swoich rodzin. Zapuścili tu korzenie i powoli stali się niezbędni. Żyją w ukryciu, nie mają wielu praw ani możliwości, a mimo to mają zasadnicze znaczenie dla delikatnych mechanizmów działania naszych europejskich społeczeństw. To ogromna, niewidoczna armia nielegalnych imigrantów sprawia, że tysiące biur i domów są posprzątane, ulice pozamiatane, drinki podane, dzieci pozostawione w dobrych rękach w czasie, gdy ich rodzice są w podróżach służbowych, starsze osoby mają zapewnioną opiekę i czystość, a miliony warzyw zostają zebrane na ogromnych polach, pod piekielnie palącym słońcem aby wzbogacić menu na naszych stołach. Oficjalnie nie uwzględniani w społecznych analizach, nielegalni imigranci są ważną częścią każdego społeczeństwa. I choć samej ich obecności nikt już nie neguje, trwa zażarta dyskusja, jaki do tego zjawiska mieć stosunek. Oczywiście ludzie mówiący nie abolicji mają swoje powody. Po pierwsze, wierzą, że z zasady źle jest wynagradzać nielegalne zachowanie, premiować osoby, które zrobiły coś niezgodnego z prawem. Przeciwnicy abolicji twierdzą, że jest ona niesprawiedliwa wobec tych, którzy czekają w kolejce na udzielenie pozwolenia na legalny pobyt. Argumentują też, że abolicje według nich odniosły porażkę w innych krajach, powodując jedynie większe napięcie na granicach i napływ jeszcze większej liczby ludzi. Takie argumenty powodują, że niektóre kraje europejskie stanowczo abolicji się sprzeciwiają: tak jest np. we Francji i Niemczech. Inne kraje widzą w abolicji szansę na uzdrowienie trudnej społecznej sytuacji. W ostatnich dwóch dekadach Włochy przeprowadziły pięć abolicji, a Hiszpania sześć. Zwolen-

5 Fot: Agnieszka Kunicka nicy abolicji w tych krajach podkreślają, że jej przeprowadzenie nie tylko jest krokiem humanitarnym, ale przynosi krajowi wymierne korzyści. Argument humanitarny jest ważny: pozbawieni legalnego prawa pobytu, często bez żadnych dokumentów tożsamości, cudzoziemcy funkcjonują w szarej strefie pod każdym względem: nie tylko w kwestii zatrudnienia, ale także ochrony zdrowia czy ochrony prawnej. Brak możliwości dostępu do mechanizmów ochrony ich praw zmusza wielu imigrantów do życia pełnego cierpienia i upokorzeń. Nielegalne funkcjonowanie w Europie oznacza, że tysiące ludzi nie ma dostępu do edukacji czy podstawowej pomocy medycznej. Rok temu The Independent opublikował wyniki badań Instytutu Badań Polityki Publicznej na temat możliwych korzyści abolicji dla Wielkiej Brytanii. Eksperci wykazali, że legalizacja pobytu przybyszów i uwolnienie ich od widma deportacji dałaby rocznie biliard funtów zysku do budżetu państwa z tytułu płaconych przez nich podatków. Jednocześnie, naukowcy obliczyli, że deportacja przebywających na Wyspach imigrantów zajęłaby co najmniej 30 lat i pochłonęła 4,7 biliarda funtów. Zdaniem Instytutu, ogłosić abolicję po prostu się państwu opłaci. Przykładem państw, które zdecydowały się na ten krok są wspomniane już Włochy (abolicje w latach: 1987, 1990, 1996, 1998 and 2002 objęły w sumie półtora miliona osób) i Hiszpania (1985, 1991, 1996, 2000, 2001, 2005, 1.2 miliona), ale także wiele innych krajów zachodnich. We wszystkich krajach z możliwości legalizacji pobytu nie mogą skorzystać cudzoziemcy, którzy popełnili przestępstwa kryminalne. Każde państwo miało inne, dodatkowe wymogi niektóre oczekiwały zaledwie półrocznego pobytu w kraju, inne pięciu lat. USA skorzystały z abolicji już siedem razy, po raz pierwszy w W ostatnich tygodniach Bush mówił na temat możliwości ogłoszenia następnej ale skuteczny sprzeciw wyraził Senat Stanów Zjednoczonych. Rozległa Reforma Imigracyjna miała zalegalizować pobyt ponad 12 milionów nielegalnie pracujących obcokrajowców, szczególnie Meksykańczyków. Holenderski parlament objął abolicją ponad ludzi ubiegających się o status uchodźcy w tym kraju. Ustawa pozwala wszystkim poszukiwaczom azylu, którzy W rzeszy ludzi przekraczających granice, uchodźcy stanowią tylko małą grupkę na zdjęciu uchodźcy z Czeczenii. przybyli do Holandii przed kwietniem 2001 legalnie pozostać w tym kraju. Również kraje takie jak Grecja czy Portugalia legalizowały nielegalnych imigrantów. Inny rodzaj abolicji ogłosiła ostatnio Malezja nielegalnym pracownikom zezwolono na bezkarny wyjazd z kraju; pozostali ryzykują więzieniem. Czy amnestia w tych krajach działa czy nie? Odpowiedź może być trochę niejednoznaczna zwolennicy i adwersarze interpretują sytuację odmiennie. Analiza doświadczeń europejskich przeprowadzona przez brytyjski Instytut Badań Polityki Publicznej pokazuje natomiast, że ogłoszenie abolicji nie wpływa na liczbę nowo przybyłych imigrantów. Abolicja wcale nie powoduje tłoku na granicy i nie okazuje się wabikiem. Zdaniem specjalistów Instytutu we współczesnym świecie żadne państwo nie jest natomiast w stanie odizolować się i nie przyjmować imigrantów, bo wszędzie potrzebna jest mobilna i tania siła robocza. Rozważając skuteczność czy nieskuteczność abolicji warto więc określić, czego się od niej oczekuje. Jeśli celem abolicji ma być pomoc ludziom żyjącym w tragicznych okolicznościach, ma polepszyć ich jakość życia Nielegalni imigranci często unikają kontaktu także z organizacjami pozarządowymi, obawiając się ujawnienia swojego statusu. Tymczasem wiele organizacji pomaga ludziom niezależnie od ich statusu prawnego. i dać im szansę na rozwój może zadziałać. Jeśli abolicja ma być korzystnym posunięciem ekonomicznym, które podniesie wpływy z podatków, również się sprawdzi, bo deportacja to bardzo kosztowna dla kraju operacja. Jeśli jednak oczekuje się, że amnestia wpłynie na napływ imigrantów zmniejszy lub zwiększy ich liczbę to czeka nas rozczarowanie. Wszystko zależy więc od oczekiwań: amnestia się sprawdza, jeśli ma na celu poprawienie życia ludzi. Czasami to wystarczy. Tłumaczenie: Agnieszka Żbikowska (AK) Polecamy ciekawy cykl tekstów o abolicji na stronie Co to jest abolicja? To jednorazowe uchylenie karalności popełnionego czynu zabronionego poprzez wydanie aktu prawnego zakazującego wszczęcia postępowania karnego w przedmiocie tego czynu lub nakazującego jego umorzenie. Abolicja może być bezwarunkowa albo warunkowa wtedy uniknięcie kary zależy od spełnienia określonych warunków. W przypadku abolicji migracyjnej czynem karalnym jest nielegalny pobyt w Polsce, aktem prawnym jest ustawa, która uwalnia cudzoziemca od konsekwencji (czyli deportacji), jeśli spełni on określone wymogi. Słowo abolicja oznacza co innego niż amnestia amnestia dotyczy anulowania kary już orzeczonej (np. powoduje uwolnienie z więzienia osób skazanych). Abolicja powoduje, że określone przestępstwo na pewnych warunkach nie skutkuje karą. AK Fot. archiwum PAH

Abolicja w przyszłym roku, s. 5

Abolicja w przyszłym roku, s. 5 20 2011 E D Y C J A P O L S K A ISSN 1896-2734 Wizyta w Urzędzie Pracy, s. 3 Abolicja w przyszłym roku, s. 5 Wspomnienie z wakacji, obejrzyj zwycięskie prace, s. 8 Zajęcia w klasie międzykulturowej w gimnazjum

Bardziej szczegółowo

D Z I E Ń U C H O D Ź C Y 2 0 0 6

D Z I E Ń U C H O D Ź C Y 2 0 0 6 2006 EDYCJA POLSKA ISNN 1896-2734 D Z I E Ń U C H O D Ź C Y 2 0 0 6 W tym roku Dzień Uchodźcy świętować będziemy w Warszawie, Krakowie, Toruniu, Gorlicach, Poznaniu, Białej Podlaskiej, Grójcu. Na warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Specyfika pracy z uczniem cudzoziemcem i uchodźcą na podstawie doświadczeń polskich i walijskich

Specyfika pracy z uczniem cudzoziemcem i uchodźcą na podstawie doświadczeń polskich i walijskich 1 Kuratorium Oświaty w Katowicach Specyfika pracy z uczniem cudzoziemcem i uchodźcą na podstawie doświadczeń polskich i walijskich publikacja sfinansowana ze środków projektu Współpraca Swansea i Śląska

Bardziej szczegółowo

Ostrzejsze kary za. Trzy miesiące temu weszła w życie. nielegalnych pracowników

Ostrzejsze kary za. Trzy miesiące temu weszła w życie. nielegalnych pracowników 26 2012 E D Y C J A P O L S K A ISSN 1896-2734 Zwiększ swoje szanse na rynku pracy, s. 3 Ton Van Anh bohaterka Refugee.pl, s. 4 Sintar, czyli kawałek Czeczenii w Warszawie, s. 5 Ostrzejsze kary za nielegalnych

Bardziej szczegółowo

Życie w Polsce poradnik dla uchodźców

Życie w Polsce poradnik dla uchodźców Agnieszka Kosowicz, Agata Marek Życie w Polsce poradnik dla uchodźców Poradnik został wydany w ramach realizacji projektu Uchodźcy w polskim społeczeństwie współfinansowanego przez Europejski Fundusz na

Bardziej szczegółowo

Światowy Dzień Uchodźcy

Światowy Dzień Uchodźcy 24 2012 E D Y C J A P O L S K A ISSN 1896-2734 Jak podpisać umowę z pracodawcą?, s. 3 Zapaśnik Anzor Azhiev opowiada o sobie, s. 4, czyli filmy o uchodźcach, s. 6 20 czerwca Światowy Dzień Uchodźcy Marta

Bardziej szczegółowo

Zestaw narzędzi dla instytucji wspierających migrantów na rynku pracy

Zestaw narzędzi dla instytucji wspierających migrantów na rynku pracy Zestaw narzędzi dla instytucji wspierających migrantów na rynku pracy www.migrant-toolkit.eu www.migrant-toolkit.eu 2 Spis treści Rozdział 1: Wstęp Strona 1.1 Czym jest Europejski Pakiet Narzędziowy dla

Bardziej szczegółowo

CUDZOZIEMCY W POLSCE PODRĘCZNIK DLA FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH

CUDZOZIEMCY W POLSCE PODRĘCZNIK DLA FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH Jacek Białas, Bogusława Domańska, Marta Górczyńska, Małgorzata Jaźwińska, Maja Łysienia, Ewa Ostaszewska-Żuk, Marta Szczepanik, Daniel Witko Red. Maja Łysienia CUDZOZIEMCY W POLSCE PODRĘCZNIK DLA FUNKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

Dylemat absolwentów. E-biznes... dla ludzi z pasją Korzystaj z unijnych pieniędzy i rozwijaj swoją firmę. Oferty pracy.

Dylemat absolwentów. E-biznes... dla ludzi z pasją Korzystaj z unijnych pieniędzy i rozwijaj swoją firmę. Oferty pracy. VI 2012 ISSN: 2084-3283 egzemplarz bezpłatny NUMER 5 PROJEKT: Hiszpański staż WYWIAD: Inwestycja w młodzież PORADY: Dla migrujących... TEMAT NUMERU: Dylemat absolwentów Biała flaga i emigracja czy twarda

Bardziej szczegółowo

24. Austria 26. Belgia 28. Cypr 30. Dania 32. Finlandia 34. Francja 36. Grecja 38. Hiszpania 40. Holandia 42. Irlandia

24. Austria 26. Belgia 28. Cypr 30. Dania 32. Finlandia 34. Francja 36. Grecja 38. Hiszpania 40. Holandia 42. Irlandia spis treści 4. Czy tam jest w ogóle praca? 6. Przyjazd, pobyt, meldunek 8. Ubezpieczenie zdrowotne 10. Świadczenia, emerytury, zasiłki 12. Jaka praca przed osiemnastką? 14. Na swoim spółki i samozatrudnienie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO DS. UCHODŹCÓW, IMIGRACJI I INTEGRACJI. Obywatel Danii. Informator dla nowych obywateli

MINISTERSTWO DS. UCHODŹCÓW, IMIGRACJI I INTEGRACJI. Obywatel Danii. Informator dla nowych obywateli MINISTERSTWO DS. UCHODŹCÓW, IMIGRACJI I INTEGRACJI Obywatel Danii Informator dla nowych obywateli Obywatel Danii dostępny jest w 18 językach: Duńskim Angielskim Polskim Rosyjskim Chińskim Franucskim Arabskim

Bardziej szczegółowo

Magazyn Międzynarodowego Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock Sp. z o.o. afiliowanego ośrodka szkoleniowego UNITAR

Magazyn Międzynarodowego Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock Sp. z o.o. afiliowanego ośrodka szkoleniowego UNITAR Nr 2/2014 (3) Migracje Współpraca miast na rzecz migracji Rozmowa z Wojewodą Mazowieckim Jackiem Kozłowskim Społeczne konsekwencje nielegalnej imigracji do Polski Magazyn Międzynarodowego Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Edukacja cudzoziemców ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH PRZEWODNIK DLA SZKÓŁ NR 4 W BYTOMIU. Opracowała: Augustyna Janta

Edukacja cudzoziemców ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH PRZEWODNIK DLA SZKÓŁ NR 4 W BYTOMIU. Opracowała: Augustyna Janta Edukacja cudzoziemców ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 W BYTOMIU PRZEWODNIK DLA SZKÓŁ Opracowała: Augustyna Janta publikacja sfinansowana ze środków projektu Współpraca Swansea i Śląska na rzecz procesu

Bardziej szczegółowo

Moja Kariera. Praca i życie za granicą. Przygoda z Irlandią - s. 4-5. Magazyn Biura Karier Szkoły Głównej Służby Pożarniczej KWIECIEŃ 2007 1/2007 (2)

Moja Kariera. Praca i życie za granicą. Przygoda z Irlandią - s. 4-5. Magazyn Biura Karier Szkoły Głównej Służby Pożarniczej KWIECIEŃ 2007 1/2007 (2) 1/2007 (2) KWIECIEŃ 2007 Magazyn Biura Karier Szkoły Głównej Służby Pożarniczej Moja Kariera ISSN: 1897-2551 Fot. M. Kosowska Fot. A. Czarnecka Praca i życie za granicą Praca w Anglii str. 8-9 Wolontariat

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEGANIE PRAW. CUDZOZIEMCÓW w Polsce

PRZESTRZEGANIE PRAW. CUDZOZIEMCÓW w Polsce PRZESTRZEGANIE PRAW CUDZOZIEMCÓW w Polsce Warszawa 2012 BIULETYN RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 2012, nr 11 ŹRÓDŁA Zasada równego traktowania. Prawo i praktyka, nr 7 Przestrzeganie praw cudzoziemców w Polsce

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 DOKĄD CHCESZ WYJECHAĆ?... 3 PRZEMYŚL TO... 4 JĘZYK OBCY... 4 ZAWÓD I WYKSZTAŁCENIE... 6 WARUNKI ŻYCIA... 6 PODSUMOWANIE...

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 DOKĄD CHCESZ WYJECHAĆ?... 3 PRZEMYŚL TO... 4 JĘZYK OBCY... 4 ZAWÓD I WYKSZTAŁCENIE... 6 WARUNKI ŻYCIA... 6 PODSUMOWANIE... i NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ PRZYGOTUJ SIĘ DO WYJAZDU Podstawowe informacje dla osób wyjeżdżających do pracy za granicę Warszawa 2012 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 DOKĄD CHCESZ WYJECHAĆ?... 3 PRZEMYŚL TO... 4 JĘZYK

Bardziej szczegółowo

EMIGRACJA ZAROBKOWA POLAKÓW DO IRLANDII

EMIGRACJA ZAROBKOWA POLAKÓW DO IRLANDII EMIGRACJA ZAROBKOWA POLAKÓW DO IRLANDII raport z badań Opracowanie: Anna Radiukiewicz Współpraca: Jacek Bieliński Magdalena Larkowska Warszawa, listopad 2006 Spis treści WSTĘP.........................................................

Bardziej szczegółowo

Ziemia obiecana? Warunki pracy cudzoziemców w Polsce pod redakcją Witolda Klausa

Ziemia obiecana? Warunki pracy cudzoziemców w Polsce pod redakcją Witolda Klausa Ziemia obiecana? Warunki pracy cudzoziemców w Polsce pod redakcją Witolda Klausa Warszawa 2011 Redakcja naukowa: dr Witold Klaus Recenzja: dr Hanna Bojar Redakcja językowa: Barbara Jędraszko Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

Raport przygotowany w ramach projektu Młodzież, imigranci, tolerancja finansowanego ze środków Fundacji im. Stefana Batorego

Raport przygotowany w ramach projektu Młodzież, imigranci, tolerancja finansowanego ze środków Fundacji im. Stefana Batorego Joanna Konieczna Elżbieta Świdrowska Młodzież, imigranci, tolerancja Raport z badań terenowych w szkołach Warszawa 2008 Towarzystwo Demokratyczne Wschód Raport przygotowany w ramach projektu Młodzież,

Bardziej szczegółowo

Nr 102/2006. Europejska Wszechnica Samorządowa. Rozmowa z dyrektor KSAP Marią Gintowt-Jankowicz. Rozmowa z profesorem Witoldem Kieżunem

Nr 102/2006. Europejska Wszechnica Samorządowa. Rozmowa z dyrektor KSAP Marią Gintowt-Jankowicz. Rozmowa z profesorem Witoldem Kieżunem Nr 102/2006 Europejska Wszechnica Samorządowa Rozmowa z dyrektor KSAP Marią Gintowt-Jankowicz Rozmowa z profesorem Witoldem Kieżunem E-handlowiec zawód przyszłości dla kobiet Zarządzanie projektami wyzwanie

Bardziej szczegółowo

Miedzy- sektorowe Forum Robocze ds. Lokalnych Polityk Migracyjnych

Miedzy- sektorowe Forum Robocze ds. Lokalnych Polityk Migracyjnych nr 9 3 Miedzy- sektorowe Forum Robocze ds. Lokalnych Polityk Migracyjnych w Warszawie SONDA TOLERANCJI. SPOŁECZNY EKSPERYMENT WE WROCŁAWIU punkt info dla migrantów [10 13] [18 19] Spis treści 3 4 III Międzysektorowe

Bardziej szczegółowo

1. Nauka w kraju i za granicą

1. Nauka w kraju i za granicą 1. Nauka w kraju i za granicą Czy warto iść na studia? Jaki kierunek wybrać? Jakie przedmioty trzeba zdawać, aby się tam dostać? Czy można studiować w innych krajach UE? MYŚLIMY O PRZYSZŁOŚCI Każdy młody

Bardziej szczegółowo

Uchodźcy w szkole. Drodzy Czytelnicy, Zbliża się 1 września. Dla części Polaków data ta wciąż przypomina

Uchodźcy w szkole. Drodzy Czytelnicy, Zbliża się 1 września. Dla części Polaków data ta wciąż przypomina 10 2009 E D Y C J A P O L S K A ISSN 1896-2734 Drodzy Czytelnicy, Zbliża się 1 września. Dla części Polaków data ta wciąż przypomina o wkroczeniu wojsk niemieckich na terytorium Polski w 1939 roku. Te

Bardziej szczegółowo

10 lat z Wami! www.polishconnection.no www.podatek.no www.na-as.no MAGAZYN DLA POLSKIEGO PRZEDSIĘBIORCY I PRACOWNIKA W NORWEGII

10 lat z Wami! www.polishconnection.no www.podatek.no www.na-as.no MAGAZYN DLA POLSKIEGO PRZEDSIĘBIORCY I PRACOWNIKA W NORWEGII MAGAZYN DLA POLSKIEGO PRZEDSIĘBIORCY I PRACOWNIKA W NORWEGII Nr 2 (10) LIPIEC-WRZESIEŃ 2014 10 lat z Wami! www.polishconnection.no www.podatek.no www.na-as.no Spis treści Jak to się zaczęło? Firmowa podróż,

Bardziej szczegółowo

Status uchodźcy ochrona uzupełniająca w Polsce co dalej?

Status uchodźcy ochrona uzupełniająca w Polsce co dalej? Prof. Irena Rzeplińska Jacek Białas Bogusława Domańska Ewa Ostaszewska - Żuk Karolina Rusiłowicz Marta Szczepanik Maja Tobiasz Status uchodźcy ochrona uzupełniająca w Polsce co dalej? Warszawa 2012 Face

Bardziej szczegółowo

Pracownicy bez granic

Pracownicy bez granic Pracownicy bez granic Raport krajowy Polska Izabela Czerniejewska Warsaw 2014 Jak się czyta tę ustawę, to trzeba się trzy razy zastanowić( ) Ale trzeba się cztery razy zastanowić, czy zatrudnić nielegalnie

Bardziej szczegółowo

Wywiad z Aleksandrą Godziejewską, szefową misji PAH w Somalii Polska w Unii Europejskiej a pomoc dla głodującej Somalii

Wywiad z Aleksandrą Godziejewską, szefową misji PAH w Somalii Polska w Unii Europejskiej a pomoc dla głodującej Somalii ISSN 1507-4706 NR 35 luty 2012 Wakacje z PAH Akcje Szkół Globalnych w Polsce i Czechach Syryjscy uchodźcy w Libanie Wywiad z Aleksandrą Godziejewską, szefową misji PAH w Somalii Polska w Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

POMOC W DOBROWOLNYM POWROCIE Z POLSKI. Zasady i praktyka

POMOC W DOBROWOLNYM POWROCIE Z POLSKI. Zasady i praktyka POMOC W DOBROWOLNYM POWROCIE Z POLSKI Zasady i praktyka Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji IOM wyznaje zasadę, że uporządkowane migracje z poszanowaniem praw człowieka przynoszą korzyści zarówno osobom

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej SPIS TREŚCI 1. Klika praktycznych wskazówek 2. Planowanie poszukiwania pracy 3. Jak pracodawcy szukają pracowników i kandydaci pracy? 4. Pracodawca, czyli kto? 5. Jawny i ukryty rynek pracy 6. Pasywne

Bardziej szczegółowo

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r.

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. Opracowanie: Zespół do Spraw Migracji. Redakcja: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo