Sp/s b eśd. Ogólny opis...3. Warunki pracy Problemy techniczne Po serwisie Informacje dodatkowe... 20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sp/s b eśd. Ogólny opis...3. Warunki pracy... 4. Problemy techniczne... 17. Po serwisie... 19. Informacje dodatkowe... 20"

Transkrypt

1 GPC12AFK3

2 Sp/s b eśd Budowa kmatyzatora... "..... " Ogólny opis Zasada działania...3 Warunki pracy... 4 Obsługa kmatyzatora Obsługa sterownika zdalnego sterowania Akcesoria i montaż przewodu wywiewu powietrza Obsługa i konserwacja Problemy techniczne Uwagi dla użytkownika Po serwisie Informacje dodatkowe Produkt ten nie może być traktowany jako odpad gospodarstwa domowego. Powinien zostać przekazany do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Uwaga! Niniejszą instrukcję możesz pobrać w wersji elektronicznej ze strony internetowej - 1

3 Budowa kmatyzatora PRZÓD wylot powietrza na wanego panel sterowania -----lft;~~~~i~1\ ~ uchwyt miejsce na sterownik TYŁ górna kratka wlotu powietrza wylot powietrza wywiewanego (przez rurę wywiewu powietrza) dolna kratka wlotu powietrza 2

4 Og6lnyopls Przenosny kmatyzator GREE jest małym, przenośnym kmatyzatorem. Posiada on funkcje chłodzenia, osuszania i wentylacji. Może być używany w wielu miejscach. Jego rozmiar pozwala na użytkowanie w mieszkaniach, domach, biurach, a zwłaszcza w domach z wieloma pomieszczeniami. Dzięki zwartej budowie, wysokiej jakości wykonania, eleganckiej obudowie, wygląda dobrze w każdym wnętrzu. Jest wygodny do przemieszczenia, oszczędza energię i cichy jak na ten typ urządzeri. Uwaga: Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi uważnie przed pierwszym uruchomieniem kmatyzatora. Podane są też dane techniczne i sposoby montażu i eksploatacji urządzenia. Zasada działania Powietrze z pomieszczenia jest zasysane przez kratkę wlotu powietrza z dolu i tyłu urządzenia. Następnie powietrze przepływając wewnątrz obudowy przez parownik jest ochładzane i za pomocą wentylatora nawiewane do pomieszczenia. Jednoczesnie powietrze przepływając przez skraplacz chłodzi go, lecz jednocześnie podgrzewa się i musi być usuwane z pomieszczenia za pomocą specjalnej rury powietrza wywiewanego zamocowanej do tylnej części obudowy kmatyzatora. W procesie chłodzenia powstają skropny, które gromadzą się na tacy ociekowej i potem spływają do dolnej części urządzenia skąd muszą być okresowo usuwane przez użytkownika. Zasada działania Chłod... powietrze eilnik g6r... go wentylatora silnik dolnego wanty ł. to ra Parownik _.. ~_lti p ilara P rzepływ powietrza 1.. ciepłego,-~ Prze pływ powietrza 2 PRZ60 3

5 Warunki pracy Zakres pracy w trybie chłodzenia i osuszania. Zakres pracy jest od 16 C do 30G. Wymagania lokazacji Podczas pracy, jednostka powinna stać poziomo, więcej niż 50 cm od ściany i innych przaeszkód. Zasilanie elektryczne Przed podłączeniem zasilania proszę sprawdzić poniższe : Standardowe parametry zasilania to napięcie 220/240V +1-6\1/0, 50Hz, jeś napięcie będzie niższe lub wyższe, będzie to miało niekorzystny wpływ na działanie kmatyzatora. Kabel zasitający powinien by ć dostosowany na conajmniej 20A pobór prądu podczas startu urządzenia, w przeciwnym razie może nastąpić gwałtowny spadek napięcia. Kabel zasilający I wtyczka powinny byc dostosowane dla przepływu prądu większego niż 16A. Przekrój przewodu za s ilającego powinien być nie mniejszy niż2. 5 mm2. Jeś kabel zasilający jest uszkodzony trzeba go niezwłocznie wymienić na nowy o takich samych parametrach. Jeś będzie potrzeba wymiany kabla lub konserwacji, proszę skontaktować się ze sprzedawcą i zapytać jak właściwie wykonać prace naprawcze. Kmatyzator powinien być odpowiednio uziemiony. Uziemienie musi być połączone do odpowiedniego systemu budynku. Właściwie wykonane uziemienie jest niezbędne do prawidłowej pracy kmatyzatora i powinno być wykonane zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych. Wymagane zabezpieczenie obwodu elektrycznego Kmatyzator (W) 12K Bezpiecznik 16A 4

6 Obsługa kmatyzatora CHŁODZENIE Wybierz miejsce do usławienia kmatyzatora w pobżu okna lub drzwi, zamontuj rurę odprowadzenia ciepłego powietrza z wylotem na zewnątrz przez uc hylone drzwi lub okno. Pozwo to także na utrzymanie odpowiedniej wentylacji w pomieszczeniu. Wciśnij przycisk " MO DE " i wybierz tryb chłodzenia" COOL ", Wciśnij przycisk "", ""... " i ustaw wymaganą temperaturę w zakresie od 16' do 30t. UWAGI Kiedy urządzenie pracuje w trybie chłodzenia, należy dla zapewnienia najlepszego efektu sprawdzić poniższe : 1) Jeś światło słoneczne wpada bezpośrednio przez okno można zasłonić okna roletami lub zasłonami dla osłony. 2) Nie używać źródeł ciepła w pomieszczeniu gdzie słoi kmatyzator. OSUSZANIE Prosimy zamknąć drzwi i okna w celu uzyskania najlepszego efektu Wciśnij przycisk" MOOE " i wybierz tryb osuszania. UWAGA Kiedy kmatyzator nie będzie używany przez dłuższy czas proszę wyciągnąć wtyczkę zasilania z gniazdka. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, musi on zostać wymieniony na nowy przez wykwafikowanego fachowca. Uwaga I Ryzyko porażenia prądem elektrycznym. 5

7 Obsługa kmatyzatora ll"':l Przycisk ustawienia trybu pracy T~b T~b c~enla osu$z;>nl;! W yświetlacz,"' wentylacji "i'", I Przycisk w/ąafwy/ąa * Panel sterowania i opis funkcji. "... "".. " Przyciski 1. Przycisk włącz/wyłącz. Naciśnij przycisk aby włączyć i następnie aby wyłączyć kmatyzator. 2. Przycisk ustawienia trybu pracy. Wciśnij ten przycisk aby zmienić tryb pracy w następującym porządku: COOL - DR Y - FAN - COOL (chlodzenie-osuszanie-wentylacja-chlodzenie) 3."'" ""... " Przyciski W trybie chłodzenia i grzania, wciśnij przycisk '... " raz, ustawienie temperatury zmniejszy się o l "C '... " raz, ustawienie temperatury zwiększy się o re. Wciśnij Ustawienie temperatury można zmieniać w zakresie od 16'C '" 30'C ODPŁYW SKROPLIN Kiedy kmatyzator pracuje w trybie chło dz enia lub osuszania pow s taj ą skropny, które spływają do zbiornika, kiedy zbiornik jest pełny, wtedy wlącza się brzęczyk wydający dżwięk ośmiokrotn i e, na wyświetlaczu LeO pojawia się kod " H8 ", i w tym samym czasie urządzenie wyłącza się, musimy opróżnić zbiornik, sprężarka zatrzyma s ię przez około 3 minuty i dopiero ponownie załączy s ię. W cełu opróżnienia zbiornika z wody podłącz wąż skropn, uważając by nie było wycieku zamocuj wąż zaciskami. Montaż wężyka odpływu skropn ( jak na poniższych rysunkach): Uwaga: Wężyk odpływu skropn musi zostać zainstalowany przed uruchomieniem urządzenia, w przeciwnym razie może nastąpić zablokowanie przepływu skropn i spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia. Zestaw odpływu skropn zawiera: (O) ) ty O ID ~ wężyk elastyczny uchwyt zacisk rury zaślepka śrubka 6

8 Obsługa kmatyzatora Montaż elastycznego wężyka odpływu skropn. 1. Zdejmij zaślepkę rurki odpływu skropn z przyłącza odpływu skropn. zaślepka nj/)' odpływu skropn 2. Zamocuj koncówkę wężyka do przyłącza odpływu skropn za pomocą zacisku. 3.wlÓż zaślepkę do drugiego korica wężyka i zabezpiecz zaciskiem. 4. Zamocuj uchwyt wężyka z tyłu panela kmatyzatora obok przyłącza odpływu skropn i wykorzystaj do tego załączoną śrubkę. UChwyt wężyka przypi! odpływu skropłin mocowartle uchwytu śrubq 5. Przyciągnij końcówkę wężyka do uchwytu mocowania wężyka. Wężyk elastyczny 7

9 Obsługa sterownika zdalnego sterowania UWAGA! Upewnij się CXo/ nic nie zakłóca współpracy kmatyzatora ze sterownikem bezprzewodowym. Nie rzucaj, ani nie upuszczaj sterownika. Powinien być chroniony przed cieczami i promieniami słonecznymi, a także przechowywany zdała od gorących miejsc. nadajnik podczerwieni sterownik bezprzewodowy o F-.H ' :::;;' -ffi" 1 :"'IlIVl.r; ~.''''''.\ ~ AIJBI: " - "" o 13.5'-' : I '/li' ~ CI] ~ = I,.'""TE""'I ~ ~IQ.EE31~1 X-FAN Przycisk X-FAN Przyciskiem X-FAN możemy w łączyć lub wyłączyć działanie funkcji, gdy kmatyzator pracuje w funkcji ch łodzenia lub osuszania. Normalnie tryb X-FAN jest wyłączony. Funkcja ta służy do szybkiego chłodzenia lub grzania z intensywnym nawiewem powietrza Funkcja X-FAN nie jest dostepna w trybie grzania, automatycznym lub wentylacji. Fukcja ta pozwala ma osuszenie parownika po wy łaczeniu urządzenia. Nazwa X-FAN jest alternatywna nazwą funkcji BLOW występująca w innych typach urządzeń. l ON/OFF Przycisk ON/OFF l Wciśn ięcie przycisku ON/OFF powoduje w łączen ie u rządzen ia, ponowne wciśnięcie wy łączenie. Włączenie! wyłączen ie urządzen ia kasuje ustawienia TImera oraz funkcji SLEEP. (+1 ) Przyciski zmiany temperatury Wc i śn ięcie przycisku (+) zwiększa ustawienie temperatury o 1 'c. Wciśn ięcie przycisku (-) obn iża ustawienie temperatury o f C. Tempe raturę można wybierać w zakresie pomiędzy 16"C - 30"C. I MO DE I ~rzyclsk MOOE Wc iśni ęc ie MOOE powoduje zmianę trybu pracy kmatyzatora w następującej ko lejności: c:~*~~ " - I. * l-l Tryb automatyczny Tryb chłodzenia 1" Tryb osuszania :. Tryb wentylacji FAN Przycisk FAN Wc iśnięc ie zmienia pręd kość pracy wentylatora: rauto---. ~."~- J mała prędkość średnia prędkość... wysoka prędkość Uwaga: po w łączeniu urządzenia, prędkość wentylatora ustawiona jest jako automatyczna. W trybie osuszania prędkość wentylatora jest zawsze jako mała i nie może być zmieniona. l 8

10 Obsługa sterownika zdalnego sterowania To jest uniwersalny sterownik bezprzewodo'łiy, przeznaczony do różnych typów kmatyzatorów GREE. Niektóre funkcje których kmatyzator nie posiada nie będą działać w trakcie naciskania przycisków sterownika. FNI "::;. "'R~IHU"" Og,oo" -.\ RIlBl " HIll 'C /li'-'.:..:. -m' sterownik,-- bezprzewodov.oy == ~ c:=;:] IMAHI 1TElOPllau,3 'l l1~1 I-L_'G_H T-L_p~ny~C~i~Sk~U~G~H~T~ ~1 Wciśnięcie powoduje w łączenie/ wyłączenie podświetlenia panelu sterowania. Kiedy jest włączone podświetlanie ikonka.~ będzie wyświetlona na wyświetlaczu.. Po wyłączeniu wskaźnik w postaci ikonki.~. nie będzie wyśw ietlany na sterowniku. -m' l Przycisk poziomego ruchu żaluzji l To urządzenie nie posiada funkcji poziomego ruchu żaluzji ( prawo -lewo). Jeś naciśniemy przycisk, usłyszymy charakterystyczne kknięcie z jednostki, ale nie zmieni to ustawień kmatyzatora. TFIM~E~R---[==~p~ny~C~iS~k~Tl~M~E~R========~1 Ustawienia czasu wyłączenia: naciśn ij przycisk TIMER podczas gdy urządzenie pracuje. Ustawienia czasu włączenia: naciśnij przycisk TIMER w czasie gd urządzenie nie pracuje. Naciskając jednokrotnie przycisk TIMER bedziemy mog rozpocząć ustawianie czasu w łączenia/wyłączenia. Gdy w ciągu S sekund wciśniemy przycisk "+" lub ". " podczas migania ikon ki, wprowadzić można odpowiednią wartość czasu w zakresie od 0.5 do 24 godzin. ( dłuższe przytrzymanie przycisku spowoduje szybsze przewijanie wartości czasu). Ponowne naciśnięcie przycisku zatwierdza ustawienia wprowadzonego czasu. Jeże l i w czasie S sekund nie naciśniemy przycisku TIMER podczas gdy będą migać na wyświetlaczu ustawione wartośc i wtedy ustawienia nie zostaną przez urządzen ie zatwierdzone. Jeże ustawienia timera są zrobione naciśnij przycisk TIMER raz jeszcze, aby wyjść z trybu ustawień i zapamię tać zrobione ustawienia. 9

11 Obsługa sterownika zdalnego sterowania To jest uniwersalny sterownik bezprzewodowy, przeznaczony do różnych typów kmatyzatorów GREE. Niektóre funkcje których kmatyzator nie posiada nie będą działać w trakcie naciskania przycisków sterownika.. FAN... 0pEJ't A1R!VI.!M x.f""., "''' 1U!i(> ':~:. 'C (3.5-' sterownik ; i. I,,,, bezprzewodowy G CD l Przycisk pionowego ruchu żaluzji I Wciśnij ten przycisk, aby ustawić pionowy ruch żaluzji nawiewu powietrza, ponowne jego nac iśnięcie wyłącza tą funkcję. Naciśnięcie przycisku umożwia pionowy ruch żaluzji wg. ponizszego schematu: "'1.., + 'I SLEEP I Przycisk SLEEP Wciśnięcie przycisku SLEEP powoduje ustawienie funkcji SEN i zatrzymanie jej po wyłączeni u. W trybie wentylacji i automatycznym funkcja ta nie jest dostępna. C:. to ikonka wyświetlana, gdy włączona jest funkcja SLEEP W trybie chłodzenia i osuszania: Po 1 godzinie od włączenia funkcji temperatura wzrośnie o 1 "C, po 2 godzinach o 2"C. Ponowne wciśnięcie przycisku spowoduje pracę w normalnym trybie i ustawionej temperaturze. W trybie grzania: Po 1 godzinie od włączenia funkcji temperatura zostanie obniżona o 1"C, po 2 godzinach o 2"C. Ponowne wciśnięcie spowoduje pracę w normalnym trybie i ustawionej temperaturze. HEALTH /SAVE Przycisk HEALTH/SAVE Funkcja HEAL TH nie jest dostępna dla tego urządzenia. Naciśnięcie przycisku spowoduje, że usłyszymy sygnał dźwiękowy odebrania sygnału z pilota przez urządzenie, lecz nic nie zmieni się w ustawieniach i działaniu urządzenia. Funkcja SAVE: to urządzenie nie posiada tej funkcji. Wciśnięcie przycisku spowoduje, że usłyszymy kknięcie potwierdzające wciśnięcie przycisku, na wyświetlaczu sterownika pojawi się napis "SE", prędkość wentylatora zmieni się na automatyczną. Po ponownym wciśnięciu przycisku prędkość wentylatora powróci do poprzedniego ustawienia. I I JKiedy urządzenie jest wyłączone, jednoczesne naciśn ięcie przycisków "+" oraz przycisku pionowego ruchu żaluzji powoduje przełączanie pomiędzy stałym ustawieniem żaluzji a trybem wahlowania ~ I ikanka oznacza pionowy ruch żaluzji '=? Po wy łączeniu urządzenia żaluzje zatrzymują się w niezwłocznie i pozostają w jednej z pozycji jakie obrazują wyżej pokazane ikonki TEMP Przycisk TEMP Przyciskiem tym można zmienić wyświetlanie temperatury ustawionej i temperatury wewnątrz pomieszczenia. I 10

12 Obsługa sterownika zdalnego sterowania Przewodnik po standardowych ustawieniach sterownika 1. Po włączen iu urządzenia do zasilania naciśnij przycisk ON/OFF, kmatyzator uruchomi się (Uwaga: Po wyłączeniu urządzenia żaluzje nawiewu powietrza są zamykane automatycznie). 2. Wciśn ij przycisk MODE, aby wybrać żądany tryb pracy np. c hłodzen ie lub grzanie. 3. Wc iśn ij przycisk + lub - aby ustawić wymaganą temperaturę w pomieszczeniu ( nie dotyczy trybu AUTO) 4. Naciśnij przycisk FAN, aby ustawić prędkość nawiewanego powietrza. Możwy jest wybór: auto, ma/a, ś redn i a i wysoka. ~= ~~~ ~~~ 5. Naciśnij ~. aby wybrać ustawienia ruchu ża lu zji. Przewodnik po opcjonalnych ustawieniach sterownika 1. Wciśnij przycisk SLEEP, aby ustawić tryb snu. 2. Wcisnij przycisk TIMER dla ustawienia opóźn i onego czasu włączen i a lub dla czasu wyłączen i a kmatyzaora. Przyciskami + lub - ustawiamy żądany czas. 3. Wciśn ij przycisk LIGHT, do podświetlenia panelu sterowania. lub wyłącze n ia tej funkcji 4. N ac i ś nij przycisk X-FAN dla włącze n ia lub wyłączenia funkcji (i) (OH.Orr) ~ EJ[±] = o:::j 1"--) = ~~- "",c;;;;3f.;i * Naciśnij przycisk TURBO dla włącze nia lub wy łącze ni a funkcji intensywnego ch łodzen ia lub grzania połączonego ze zwiększonym nawiewem powietrza do pomieszczenia. wste:p do funkcji specjalnych ) C * ~ Funkcja X-FAN Ta funkcja służy do osuszania wewnętrzych części parownika jednostki wewnętrznej po wyłączeniu, aby zapobiec powstawaniu pleśni w wilgotnym środowisku. 1. Włączona funkcja X-FAN: po wyłączeniu urządzenia przez naciśnięcie przycisku ONjOFF, wentylator jednostki wewnętrznej będzie pracował przez około 10 minut na niskiej prędkości. W tym czasie wciś ni ęc ie ponowne przycisku X-FAN zatrzyma działanie wentylatora. 2. Wyłączona funkcja X-FAN: po wy łączeniu urządzenia przez naciśnięcie przycisku ONjOFF, jednostka po prostu wyłączy się. 11

13 * * * Obsługa sterownika zdalnego sterowania Funkcja automatycznego działania AUTO RUN Kiedy wybrany jest tryb automatycznego działania, ustawienia temperatury nie będą wyświet lane na panelu LeD sterownika. Urządzenie w zależności od temperatury w pomieszczeniu wybierze odpowiedni tryb działania i prędkość wentylatora aby osiągnąć ustaloną temperaturę. Blokada klawiatury Wciśnięcie jednoczesne przycisków "+" i - 1/ blokuje bjtdź odblokowuje klawiaturę sterownika. Po zablokowaniu pojawia się na wyświetlaczu ikanka i wtedy wciskając dowolny klawisz klawiatury symbol będzie migał 3 razy. Po odblokowaniu klawiatury symbol zniknie. Funkcja TURBO Jeś włączymy tą funkcję jednostka uruchmi się z maksymalnymi obrotami wentylatora, aby szybko schłodzić lub ogrzać powietrze w pomieszczeniu do żąda nej temperatury, ustawionej przez uzytkownika. * Przełączanie mie;dzy stopniami Celcjusza i Farenheita Kiedy urządzenie jest wyłączone, naciśnij przyciski MODE i "- " jednocześnie aby przełączyć wyświetlanie temperatury w 'C lub 4f. * Nowa funkcja odszraniania Oznacza, że po uruchomieniu tej funkcji za pomocą sterownika bezprzewodowego i urządzenie będzie pracować w trybie odszraniania, po wyłączeniu kmatyzatora za pomocą sterownika, praca w trybie odszraniania nie zostanie przerwana aż do jej ukończenia. Jeś będziemy chcie przełączyć na inną funkcję,np. tą która była ustawiona ostatnim razem, nie będzie aktywna aż do ukończenia cyklu odszraniania. Uruchomienie odszraniania: po wyłączeniu urządzenia przyciskiem ONjOFF naciśnięcie jednocześnie przycisków MODE i BlOW rozpocznie odszranianie lub ponowne naciśnięcie zatrzyma proces. Jeś urządzenie jest w trybie odszraniania na wyświetlaczu lcd sterownika wyświet l i się napis "Hl". Jeś przełączymy na tryb grzania napis "Hl" będzie m igał przez 5 sekund, w tym czasie naciśniemy przyciskiem "+" lub "- ", napis "Hl" zniknie i pojawi się bieżąca ustawiona temperatura. Gdy włączmy sterownik, nowa funkcja odszraniania jest normalnie wyłączona. ( Wymiana baterii w sterowniku i uwagi ) ~ ~ 1. Dekatnie naciśnij z tyłu ~ sterownika bezprzewodowego i pociągnij w kierunku oznaczonym strzałką, aby zdjąć tylną klapkę sterownika (rys. l) 2. Wyciągnij stare baterie (jak pokazano na rys.l). 3. Włóż dwie nowe baterie typu AAA 1.5V, zwracając uwagę na po l aryzację. 4. Zamontuj tylną klapkę (jak pokazano na rys. 2). * UWAGA: Przy wymianie baterii nie używaj jednocześnie starych i nowych baterii, w przeciwnym razie istnieje ryzyko niewłaści wej pracy sterownika. Jeś sterownik nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie, aby nie dopuścić do wycieku elektrotu i do możwego w związku z tym uszkodzenia sterownika. Nie powinno przekraczać się max. odległości działania sterownika. Sterownik powinien być w odległości min. l m od sprzętu RTV. Jeśłi sterownik nie pracuje normalnie, proszę wyjąć baterie, odczekać około 30 sekund, w/ożyć je ponownie i spróbować. Jeże to nie pomogło należy wymienić baterie na nowe. CD ~ ~- 'Qi (i) ~ ~ ~~ 12

14 Akcesoria I montat pruwoclu wywiewu powleb7a Długość rury wywiewu powietrza powinna być 50"'15Ocm. Zaleca się stosowanie krótkiego odcinka rury. Przy montażu zaleca się, aby rura była w miarę możwości poziomo. Nie nalezv przedłużać d/ugości rury lub łączyć z innymi rurami wywiewu powietrza, gdyi może to spowodować n ieprawid/ową pracę urządzenia. Poprawny sposób instalacji jest podany poniżej na rysunku. Przy montażu rury przez ścianę - otwór w ścianie powinien być na wysokości około 130 cm od podłogi. E o o co ~ ~~ 1- -, <=) \ D ł 13

15 Akcesoria I montaż przewodu wywiewu powietrza Jeś rura wywiewu powietrza ma być zagięta prosimy o zastosowanie się do poniższego wymiaru r- rl-~ /0" 550m \ D Nieprawid/owy montaż jest pokazany na rysunku poniżej ( j eś rura jest zagięta zbyt mocno, może to doprowadzić w prosty sposób do awarii urządzenia) 14

16 Załączone części Przednie zakończenie przewodu Tylne zakończenie przewodu Elastyczny przewód wywiewny Okienny adapter wywiewny Czyszczenie kmatyzatora Prosimy używać do czyszczenia miękkiej, wilgotnej szmatki nasączonej ciepłą wodą poniżej 40C ( z dodatkiem dekatnego detergentu), na końcu wytrzeć obudowę do sucha. Nie używa ć do czyszczenia benzyny, oleju bądż innych żrących substancji, które mogą spowodować odkształcenie b ądż trwale uszkodzenie obudowy. Przed czyszczeniem prosimy wy c iągnąć wtyczk ę zasilania z gniazdka. 15

17 Obsługa I konserwacja zaczep Kmatyzator przenośny Na wyposazeniu znajdują się kółka do zamocowania od spodu urządzenia, wedlug potrzeby można przemieszczać kmatyzator w pomieszczeniu przy zachowaniu os trożności. kratka wlotu powietrza i filtr (wewnątrz) UWAGA L, Przed czyszczeniem, proszę wyciągnąć wtyczkę zasilającą z gniazdka, aby zapobiec porażeni u prądem. Czyszczenie filtra powietrza Jeś filtr powietrza jest brudny spada wyydajność ch łodze nia u rządzenia. Czyść filtr powietrza co dwa tygodnie. Demontaż i czyszczenie: Zdejmij kratkę wlotu powietrza wciskając dwa zaczepy i wyciągnij filtr. Umyj filtr powietrza w ciepłej wodzie ( ok C) z dodatkiem niewielkiej il ości detergentu a następnie wysusz, najlepiej w zacienionym miejscu. - UWAGA L, Ostrzeżenie: Nigdy nie używaj do mycia filtra wody o temperaturze powyżej 45C, gdyż może to spowodować zmian~ koloru lub deformacj~ ramki filtra 16

18 Problemy techniczne S prawdź pozycje poniżej przed skontaktowaniem się z centrum serwisowym Problem Prawdopodobna przyczyna Sposób naprawy Ur/.ądzcnic nic pracuje Brak zasilania!. W l ącl. poprawnk \\1yC"/J;ę I.Wy l ąclolla wlyczka od zasilania 2. Wymień wtyczko; lub gniazdo 2. Wadwa wtyczka lub gniazdo 3. Skontaktuj sic; z centrum 3. Pnepaloll)' bezpicl'znik serwisowym IV cdu,,')'miany bezpiecznika S ł aba wydajnosc IV trybie ch!odl.eni:t I. Temperatura IV pomieszczeniu jest niższa od tem pe::ralury nutwiollcj 2. Oblodzony parowacz I. Normalne zjawisko 2. Jednostka jest IV trakcie odmriq::lflll i w rączy sic; po zakoc7.cniu procesu Słabe ch łodzenie IV \t)'bie osus7.unia Oblodzony pamwacz I. Jednostka jest IV trakcie odmrv.ania. \\Iącz)' się po z~,kończtniu pro\:l:su Zalrlyrnaj jednostkę wylącl.nikiem Wyświetla się błąd -ES N I. NiestabiJn~ zasija ni~ zasi lania. 2.1ednostkn prncuje Wlącljednos lk ę 10 min. później. IV niewlaiiciwy sposob jeś poka1x sil; ponownie "ES'", skontaktuj się z serwisem. Wyświetla się błąd "HS" Zbiornik wody jest prrepełniony 1. Opró:ł.nij l.biornik 2. Jeś o usterka wciąż istnieje skontaktuj się l serwisem. Wyświetla się błąd "FI" Usterk<! czujnik<! temperatury pomieszczenia Skontaktuj się z serwisem. Wyświetla Się błąd "Fr UsteOOI czujnika temperatury f\a rurze chlodnk:zej Skontaktuj Się z serwisem. 17

19 UwagI dla utytkownlka Lokazacja Nie instaluj urządzenia w całkowicie zamkniętym miejscu, musi być zapewniona wentylacja, w przeciwnym razie istnieje ryzyko awarii. Nie instaluj urządzenia wystawiając go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, może to spowodować wyraźny spadek wydajności. Nie instaluj urządzenia w miejscu o dużej wilgotności, może to spowodować porażenie prądem elektrycznym. Proszę stanowczo nie instalować urządze nia w niżej wymienionych miejscach: w pomieszczeniach gdzie mogą znajdować się łatwopalne substancje lub ich opary, oleje, lotne siarczki itp. Inne Należy wziąść pod uwagę następujące czynniki jeś chodzi o nawiew zimnego powietrza na ludzi: 1) dzieci, osoby chore. 2) alergicy 3) osoby zmęczone, biorące leki nasenne Nie stawaj na obudowie, może to spowodować jej pęknięcie i awarię urządzenia Nie kieruj strumienia zimnego powietrza przez dłuższy czas na ciało, może to spowodować problemy zdrowotne Urządzenie powinno być oddalone min. 1m od TV lub sprzętu audio, istnieje możwość zakłóceń przez powstawanie fal elektromagnetycznych Wlot i wylot powietrza nie powinien być blokowany przez żadne przeszkody, istnieje ryzyko awarii. Nie wkładaj rąk ani innych przedmiotów do wlotów bądż wylotu powietrza, zwłaszcza trzeba uważać na małe dzieci, istnieje możwość wypadku. Ostrzeżenie! Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania (włączając dzieci) przez osoby z obniżoną sprawnością psychofizyczną lub z brakiem wystarczającej wiedzy oraz doświadczenia,chyba że zapewni się odpowiedni nadzór lub przeszkolenie do obsługi urządzenia przez odpowiedzialne osoby dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania. Dzieciom powinno zapewnić się odpowiedni nadzór i uświadomić, że urządzenie nie jest przeznaczone dla zabawy. 18

20 Uwagi dla ułytkownlka Nie pochylaj lub przewracaj urządzenia. to spowodować nieprawidłowości w pracy urządzenia. Nie ciągnij za przewód zasilania. Skontaktuj się ze sprzedawcą w celu sprawdzenia lub serwisu. Może Nie używaj środków owadobójczych lub innych preparatów w sprayu do spryskiwania urządzenia. Może to spowodować deformację lub pękanie plastiku. Po serwisie Jeś pojawią się jakiekolwiek problemy po serwisie, proszę skontaktować się z lokalnym sprzedawcą. 19

21 Informacje dodatkowe Glówna siedziba: Free Polska Sp. z 0.0. ul. Kotl arska Kraków Tel: +48 \2430 \55\ fax: Nasze oddziały: Wienkra Sp. z 0.0. ul. Kotlarska Kraków Tel: +48 \ fax: +48 \ Alfaco Polska Sp. z 0.0. ul. Krakows ka W rocł aw Tel: +48 7\ fax: +48 7\ Kma Bis Sp. z 0.0. ul. Warszawska Ł omian k i Tel: \ 032\ fax: \ 567\ Firma Handlowo-Uslugowa "Bezet" Sp. j. Plac Koście l e c k i c h Bydgoszcz tel: fax: \ 9\ 80 Systherm Sp. j. ul. Św. W in centego Pozn rui te l: fax: +48 6\

22 $ GREE Ze względu na stały postęp prac nad udoskonalaniem technologii wykorzystywanych w produkcji urządzeń, producent zastrzega sobie prawo zmian w szczegółach technicznych rozwiązań wykorzystywanych w kmatyzatorze bez powiadomienia. KUMATYZATOR PRZENOŚNY INSTRUKOA OBSŁUGI wersja GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF IHUHAI lhuhai Guandong China

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją. Dziękujemy za zakup klimatyzatora Airwell. Nazwy i funkcje pilota bezprzewodowego Nota: Upewnij

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA:

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA: INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA: JAK ZAINSTALOWAĆ BATERIE Usuń zaślepkę znajdującą się na odwrocie pilota. Włóż dwie baterie alkaliczne AAA 1,5 V-DC. Upewnij się, że baterie są włożone prawidłowo.

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy produktów. Skonsultuj się z agencją sprzedaży lub producentem, aby dowiedzieć się o szczegółach.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Wstęp Klimatyzator jest drogim urządzeniem i dlatego też zalecamy, aby został zainstalowany przez doświadczonych instalatorów. W przeciwnym wypadku mogą wystąpić nie tylko straty materialne, lecz również

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów ASH 25 HMV ECO ASH 35 HMV ECO ASH 50 HMV ECO ASH 71 HMV ECO Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota.. 2 2. Informacje ogólne... 2 3. Opis funkcji.... 2 4. Opis

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania 035M00010-000 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Zasłony, drzwi lub podobne do nich obiekty utrudniają lub uniemożliwiają odbiór sygnału przez klimatyzator. Nie pozwalaj

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... 3 NAZWY I FUNKCJE WSKAŹNIKÓW W PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR ARTEL PRZYPODŁOGOWO - PODSUFITOWY. Przeczytaj uważnie i zachowaj na przyszłość. http://www.agdex.

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR ARTEL PRZYPODŁOGOWO - PODSUFITOWY. Przeczytaj uważnie i zachowaj na przyszłość. http://www.agdex. INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR ARTEL PRZYPODŁOGOWO - PODSUFITOWY RT12 RT18 RT24 RT36 RT48 RT60 Przeczytaj uważnie i zachowaj na przyszłość. http://www.agdex.com/ KLIMATYZATOR PRZYPODŁOGOWO PODSUFITOWY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV KLIMATYZATORY KANAŁOWE MHA (C ) 24HRDN1 MHA (C ) 30HRDN1 MHA (C ) 36HRDN1 MHA (C ) 48HRDN1 MHA (C ) 60HRDN1 Wyłączny importer Spis treści FUNKCJE PILOTA... 3 FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POKOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POKOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POKOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL: KC(R)-20/A(Ya) KC(R)-22/A(Ya) KC(R)-25/A(Ya) KC(R)-32/(Ya) KC(R)-35/(Ya) KC(R)-46/(Ya) KC(R)-50/(Ya) Jesteśmy wdzięczni za wybranie tego klimatyzatora. Prosimy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Tryb ręczny (ustawienie fabryczne)... 5 5. Programowanie w trybie ON/OFF... 6 6. Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-11

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-11 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA POLSKI ZAWARTOŚĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UŻYTKOWANIE PILOTA PODCZERWIENI PRACA Z PILOTEM 1-2 3 4-11 Dziekujemy za zakup klimatyzatora pokojowego.

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR NAŚCIENNY

KLIMATYZATOR NAŚCIENNY Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową - w przypadku przerwy

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

AT Wielofunkcyjne urządzenie klimatyzacyjne

AT Wielofunkcyjne urządzenie klimatyzacyjne AT-5461 Wielofunkcyjne urządzenie klimatyzacyjne Bezpieczeństwo Przeczytaj i zachowaj tę instrukcję Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 lat lub przez osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02 INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02 Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Specyfikacje pilota Model RM02A/BGE-A; RM02A/BGE (T)-A Napięcie znamionowe 3.0

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR C S R 9 1 E PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

KLIMATYZATOR C S R 9 1 E PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KLIMATYZATOR PILOT ZDALNEGO STEROWANIA C S 3 3 5 - R 9 1 E Dziękujemy bardzo za nabycie naszego klimatyzatora. Przed użyciem klimatyzatora prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji.

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA NAZWY PRZYCISKÓW Przyciśnij raz wybierając tryb pracy. Przyciśnij raz uruchamiając klimatyzator, po ponownym przyciśnięciu następuje zatrzymanie urządzenia.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. urządzeń klimatyzacyjnych typu split

INSTRUKCJA OBSŁUGI. urządzeń klimatyzacyjnych typu split INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych typu split 1 Ścienne: ON/OFF: MSR1-09HRN1-QC2 MSR1-12HRN1-QC2 MSR1-18HRN1-QB8 MSR1-24HRN1-QB8W INVERTER: MSR1-09HRDN1-QC2 MSR1-12HRDN1-QC2 MSR1-18HRDN1-QC2

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-15

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-15 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA POLSKI ZAWARTOŚĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UŻYTKOWANIE PILOTA PODCZERWIENI PRACA Z PILOTEM 1-2 3 4-15 Dziekujemy za zakup klimatyzatora pokojowego.

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA

KLIMATYZATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA KLIMATYZATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA SPIS TREŚCI OBSŁUGA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA......2 SPECYFIKACJA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA.....3 FUNKCJE PRACY....4 IKONY NA WYŚWIETLACZU...6 PRZYCISKI FUNKCYJNE........7

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RG58A

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RG58A INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RG58A Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. SPIS TREŚCI STRONA 1. Specyfikacje pilota 3 2. STEROWANIE ZA POMOCĄ PRZYCISKÓW

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 1 WSKAZÓWKI BEZPIECZNEGO UśYTKOWANIA 2 2 NAZWY ELEMENTÓW WYŚWIETLACZ 1. Nadajnik podczerwieni 2. Wybór trybu pracy urządzenia 3. Temperatura zadana 4. Bieg wentylatora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego

Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego Instrukcja obsługi sterownika dotykowego Wygląd i przyciski sterownika Rys.1 Sterownik dotykowy 1 Przycisk włączania/wyłączania Naciśnij przycisk WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 Wymiary: szerokość = 147 mm, wysokość = 71 mm głębokość = 28 mm Opis: Ekran wyświetla bądź to ustawioną skorygowaną

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR-12B/DP Wyłączny importer IO0024A032015 Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA WYŚWIETLACZ DZIAŁANIA Wyświetla bieżące ustawienia. Przycisk WYŚWIETLACZA Naciśnij ten przycisk jeden raz, by wstrzymać wyświetlanie przez zespół wewnątrz pomieszczenia, naciśnij

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI LUXURY ACP-07CIFM21GEI ACP-09CIFM25GEI ACP-12CIFM35GEI ACP-18CIFM50GEI. RoHS

INSTRUKCJA OBSŁUGI  LUXURY ACP-07CIFM21GEI ACP-09CIFM25GEI ACP-12CIFM35GEI ACP-18CIFM50GEI. RoHS LUXURY ACP-07CIFM21GEI ACP-09CIFM25GEI ACP-12CIFM35GEI ACP-18CIFM50GEI RoHS INSTRUKCJA OBSŁUGI WWW.VIVAXPOLSKA.PL SPIS TREŚCI WSTĘPNE INFORMACJE 1. STRONA TYTUŁOWA...1 2. SPIS TREŚCI...2 3. NAZWY ELEMENTÓW

Bardziej szczegółowo

Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji.

Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. - W przypadku przerwy w dopływie energii elektrycznej, klimatyzator wyłączy się a po przywróceniu zasilania klimatyzator uruchomi

Bardziej szczegółowo

TERMO-HIGROMETR Z ZEGAREM DM-302 INSTRUKCJA OBSŁUGI

TERMO-HIGROMETR Z ZEGAREM DM-302 INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMO-HIGROMETR Z ZEGAREM DM-302 I. Główne cechy INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Trzyliniowy wyświetlacz LCD, na którym wyświetlana jest godzina (lub data), temperatura wewnętrzna i wilgotność względna. 2. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem

Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Funkcje podstawowe... 4 7. Wybór regulacji temperatury pomieszczenia albo regulacji

Bardziej szczegółowo

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY 4 PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY OGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Urządzenia należy używać wyłącznie w pozycji pionowej na płaskiej powierzchni i w odległości przynajmniej 36 cm od innych przedmiotów (rys. 1

Bardziej szczegółowo

PRACA PROGRAMATOR CZASU WŁ. / WYŁ. PROGRAM PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA START/STOP. 4. Wciśnij przycisk

PRACA PROGRAMATOR CZASU WŁ. / WYŁ. PROGRAM PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA START/STOP. 4. Wciśnij przycisk PRACA PROGRAMATOR CZASU WŁ. / WYŁ. 1. Wciśnij przycisk Wybierz OFF TIMER lub ON TIMER. UWAGI RESET OFF TIMER ON TIMER PROGRAM TIMER (OFF ON, OFF ON) 2. Wciskając przyciski ustaw czas włączenia (ON) lub

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 1 I. PARAMETRY 1. Napięcie zasilania 220-240V~ 2. Moc wyjściowa 1650-2050W 3. Moc grzałki 1000-1200W 4. Prędkość powietrza 342 km/h 5. Klasa ochrony p.poż IPX4 6. Wymiary

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWH-2000W 1 OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii

Bardziej szczegółowo

Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila

Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila INSTRUKCJA OBSŁUGI Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila Nr produktu 856992 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Zastosowanie alkomatu obejmuje pomiar poziomu alkoholu w wydychanym

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR OKIENNY

KLIMATYZATOR OKIENNY KLIMATYZATOR OKIENNY INSTRUKCJA OBSŁUGI Modele z mechanicznym sterowaniem Prosimy o staranne o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed uruchomieniem klimatyzatora. Przy naprawach i konserwacji

Bardziej szczegółowo

34 sterowanie sterownik centralny CE51-24/E(M) Nazwa modelu Zasilanie Wymiary (HxWxD) Waga CE51-24/E(M) 220V~240V, 50/60 Hz 185 x 131 x 68 mm 557 g Ustawienia zegara systemowego Alarm i wyświetlanie kodów

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową - w przypadku przerwy

Bardziej szczegółowo

5 LAT gwarancji. INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych KAISAI

5 LAT gwarancji. INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych KAISAI INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych KAISAI SPLIT - ścienne ON/OFF: KSR1-09HRN KSR1-12HRN KSR1-18HRN KSR1-24HRN SPLIT - ścienne INVERTER: KSR1-09HRD KSR1-12HRD KSR1-18HRD KSR1-24HRD SPLIT - Multi

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8B

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8B Czyszczenie pozostałych filtrów. Jeżeli klimatyzator posiada inne filtry, np. elektrostatyczny, foto katalityczny, węglowy. Ich czyszczenie i wymiana w razie potrzeby powinna odbywać się podczas przeglądów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW ŚCIENNYCH SERII WGA - WGA IT RESIDENTIAL AIR CONDITIONERS

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW ŚCIENNYCH SERII WGA - WGA IT RESIDENTIAL AIR CONDITIONERS RESIDENTIAL AIR CONDITIONERS INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW ŚCIENNYCH SERII WGA - WGA IT Dziękujemy za zakup klimatyzatorów Vesser. Aby zapewnić właściwą pracę urządzenia prosimy o przestrzeganie zasad

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro Instrukcja obsługi KLIMATYZATOR ResfriAgro Spis treści : Funkcje mikroprocesora Funkcje programu Ważne informacje Części zamienne Dane techniczne Opis funkcji mikroprocesora 1) Czujnik sygnału pilota (opcja)

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy. Nr produktu

Sterownik czasowy. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Nr produktu 001312529 Strona 1 z 11 Instrukcja obsługi sterownika czasowego "podtynkowego" Model: EFP700ET A. Działanie 1. 20 programów na dzień, 15 możliwości ustawiania

Bardziej szczegółowo

Osuszacz powietrza SUPER DRY SD40-GAE INSTRUKCJA OBSŁUGI

Osuszacz powietrza SUPER DRY SD40-GAE INSTRUKCJA OBSŁUGI Osuszacz powietrza SUPER DRY SD40-GAE INSTRUKCJA OBSŁUGI Producent FRAL S.r.l. www.fral.it Importer UNI-LUX Sp. z o.o. www.uni-lux.pl 1 INFORMACJE BEZPIECZEŃSTWA 1. Proszę uważnie przeczytać instrukcję

Bardziej szczegółowo

Osuszacz powietrza FRAL Dry Mec 16

Osuszacz powietrza FRAL Dry Mec 16 Osuszacz powietrza FRAL Dry Mec 16 1 S trona Nie zwijać kabla Upewnić się że wtyczka jest dobrze włożona do gniazdka Nie używać przedłużacza Upewnić się że wtyczka jest czysta Wyjąć wtyczkę po zakończeniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi KLIMATYZATORA PRZENOŚNEGO AELIAN09 AELIAN12

Instrukcja obsługi KLIMATYZATORA PRZENOŚNEGO AELIAN09 AELIAN12 Instrukcja obsługi KLIMATYZATORA PRZENOŚNEGO AELIAN09 AELIAN12 SPIS TREŚCI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. INFORMACJE OGÓLNE...1 BEZPIECZEŃSTWO URZĄDZENIA... 2 OPIS URZĄDZENIA... 3 OBSŁUGA URZĄDZENIA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Diagnostyka

Instrukcja obsługi Diagnostyka Instrukcja obsługi Diagnostyka Dziękujemy za nabycie artykułu i zaufaniu do naszego asortymentu produktów. Compact 3.0 N&D jest urządzeniem klimatyzacyjnym niezależnym od wyłączonego lub włączonego silnika,

Bardziej szczegółowo

DRY 35 Przenośny osuszacz powietrza.

DRY 35 Przenośny osuszacz powietrza. wer. 210111 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AVICOLD" Sp.J. 43-400 CIESZYN, ul. BIELSKA 61c tel. / fax: 0-33-85-67-444, 0-33-85-67-445, http://www.avicold.com.pl 0-33-85-67-446 e-mail: avicold@avicold.com.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. v_1_01

Instrukcja obsługi. v_1_01 Instrukcja obsługi v 0 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWR-2000W OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii Europejskiej. UWAGA! Zabrania się

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową - w przypadku przerwy

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA ILUSTRACJA PILOTA

KLIMATYZACJA ILUSTRACJA PILOTA KLIMATYZACJA ILUSTRACJA PILOTA W celu ulepszenia produktów ich konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Skonsultuj się z agencją sprzedaży lub producentem, aby uzyskać szczegółowe

Bardziej szczegółowo

APY-09CL. Klimatyzator przenośny. Instrukcja obsługi

APY-09CL. Klimatyzator przenośny. Instrukcja obsługi APY-09CL Klimatyzator przenośny Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup tego wysokiej jakości klimatyzatora. Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI System: Modele: Moduł styków bezprądowych (Dry contact) PQDSBC UWAGA Przed instalacją wyrobu należy dokładnie przeczytać całą instrukcję. Prace instalacyjne muszą być wykonane

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 DZIĘKUJEMY, ŻE ZDECYDOWALI SIĘ PAŃSTWO NA ZAKUP TEGO PILOTA. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTA- LACJI NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

42HQE009. / 012. Pilot i jego funkcje

42HQE009. / 012. Pilot i jego funkcje Pilot i jego funkcje PL POLSKI 1. Przycisk wyboru trybu Za każdym naciśnięciem tego przycisku wybierany jest tryb pracy zgodnie z następującą sekwencją: AUTO, CHŁODZENIE, SUSZENIE, OGRZEWANIE (niedostępne

Bardziej szczegółowo

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino UZUPEŁNIENIE DO INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA DOTYCZĄCE STEROWNIKA /z wyświetlaczem LCD/ DLA ROWERU ELEKTRYCZNEGO WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino 1 Opis funkcji sterownika z wyświetlaczem LCD dla modeli rowerów

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową OSTRZEŻENIA!

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową OSTRZEŻENIA! Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową - w przypadku przerwy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego

Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego Art. Nr 61 60 21 Cyfrowy mini-zegar sterujący www.conrad.pl Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego A. Funkcje 1. Programowalny zegar cyfrowy (określany w dalszej części instrukcji jako zegar

Bardziej szczegółowo

Galanz INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNEGO KLIMATYZATORA. AM-09C53CD1(b)

Galanz INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNEGO KLIMATYZATORA. AM-09C53CD1(b) Galanz INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNEGO KLIMATYZATORA AM-09C53CD1(b) Dziękujemy za wybór naszego klimatyzatora. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA przed użyciem oraz zachowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E www.heliosin.pl 1 Otwieranie obudowy sterownika tylko przez wykwalifikowany personel! Wyłącz grzałkę elektryczną podczas używania ciepłej wody!

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2

Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2 Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2 Dane: Zasilanie Pobór mocy Maksymalna moc pompy Czujnik wymiary / zakres 230V AC 50Hz 2W 500W ø=8mm, L=60mm / od -35 o C do +110 o C Ustawienia: Układ może pracować

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterownik bezprzewodowy R05/BGE RM05/BGE(T) RM05/BG(T)E-A

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterownik bezprzewodowy R05/BGE RM05/BGE(T) RM05/BG(T)E-A INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik bezprzewodowy R05/BGE RM05/BGE(T) RM05/BG(T)E-A ŚRODKI OSTROśNOŚCI I UWAGI Zasłony, firany, drzwi i tym podobne przedmioty mogą ograniczać transmisję sygnału ze sterownika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI COLLIER ISLAND (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI COLLIER ISLAND (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI COLLIER ISLAND (PL 04308355) 2 3 4 5 6 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

FAN. Mode Power Speed MODE SWING

FAN. Mode Power Speed MODE SWING Pilot zdalnego sterowania Sterowanie przewodowe Instrukcja obsługi FAN Mode Power Speed MODE SWING Proszę zapoznać się uważnie z instrukcją obsługi i postępować zgodnie z zawartymi w niej zasadami Proszę

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.:

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: 656339 Otwór do powieszenia Wyświetlacz Przedział baterii Klawisze operacyjne Nóżka Ustawienia początkowe. Uwaga: Ta stacja pogody obsługuje tylko jeden czujnik temperatury.

Bardziej szczegółowo

PROGRAMATOR TYGODNIOWY

PROGRAMATOR TYGODNIOWY PROGRAMATOR TYGODNIOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI DTWT IHXR OSTRZEŻENIE! PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z PROGRAMATORA TYGODNIOWEGO NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ. Spis treści ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA...

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 3 1 2 7 4 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami Opis stanu pracy Nadmuch Pompa C.O.

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową - w przypadku przerwy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KITE, MASK (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KITE, MASK (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KITE, MASK (PL 04308148) *KUCHENKA ELEKTRYCZNA ** KUCHENKA GAZOWA Polski! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW KLIMATYZATORY ŚCIENNE MSR-09HRDN1 MSR-12HRDN1 MSR-18HRDN1 MSR-24HRDN1 SPIS TREŚCI FUNKCJE PILOTA...3 FUNKCJE WYŚWIETLACZA...5 MONTAŻ I WYMIANA BATERII...6 PRACA AUTOMATYCZNA...7

Bardziej szczegółowo

ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis Widok panelu przedniego wraz z zaznaczonymi funkcjami: 1 5 2 3 4 1. Wyświetlacz 2. Przycisk edycji/wyjścia wyświetlanych parametrów. 3. Przycisk

Bardziej szczegółowo

Dokument pobrany ze strony: sklep.e-szop.pl. Waga do napełniania i odzysku czynnika chłodniczego VES-50B/100B

Dokument pobrany ze strony: sklep.e-szop.pl. Waga do napełniania i odzysku czynnika chłodniczego VES-50B/100B Waga do napełniania i odzysku czynnika chłodniczego VES-50B/100B Instrukcja obsługi Szanowny Użytkowniku Dziękujemy za wybranie produktu marki. Dla uzyskania najlepszych wyników i właściwego korzystania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW ŚCIENNYCH SERII WGCE WGVE WGHE RESIDENTIAL AIR CONDITIONERS

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW ŚCIENNYCH SERII WGCE WGVE WGHE RESIDENTIAL AIR CONDITIONERS RESIDENTIAL AIR CONDITIONERS INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW ŚCIENNYCH SERII WGCE WGVE WGHE Dziękujemy za zakup klimatyzatorów Vesser. Aby zapewnić właściwą pracę urządzenia prosimy o przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania z LCD

Pilot zdalnego sterowania z LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania z LCD Nr produktu 646488 Strona 1 z 8 Używaj zgodnie z instrukcjami producenta. Pilot zdalnego sterowania może bezprzewodowo przełączyć bezprzewodowo odpowiedni

Bardziej szczegółowo

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0 Delvotest Inkubator Instrukcja obsługi Wersja 1.0 Przedmowa Dziękujemy za zakup naszego produktu: Delvotest Inkubator. Ten podręcznik przeznaczony dla użytkowników i zawiera informacje oraz wskazówki funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

TOSHIBA TCB-SC642TLE. Instrukcja obsługi TOSHIBA CARRIER CORPORATION

TOSHIBA TCB-SC642TLE. Instrukcja obsługi TOSHIBA CARRIER CORPORATION TOSHIBA TCB-SC642TLE Instrukcja obsługi TOSHIBA CARRIER CORPORATION JAK UŻYWAĆ STEROWNIKA CENTRALNEGO 1.Sekcja wyświetlacza A: ALL/ZONE/GR przycisk Umożliwia następujące sterowanie: ALL: włącz/wyłącz wszystkie

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTB-YUB ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTB-YUB ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTB-YUB ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N 9373329022 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA... 1 NAZWA CZĘŚCI... 1 PRZYGOTOWANIE... 2 PRACA...

Bardziej szczegółowo

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Higrometr Testo 623, 0 100 %RH, -10 do +60 C Nr produktu 101136 Strona 1 z 9 1 Opis produktu 1.1. Przegląd 1. Klawiatura Klawisz Funkcja Wyświetl wartość maks. Wyświetl wartość min.

Bardziej szczegółowo

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1. Opis ekranu dotykowego (Touch LCD Wall Controller) Naścienny ekran dotykowy LCD jest wyposażeniem do adaptera typu KKRP01A,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNY KARMNIK DLA RYB INSTRUKCJA OBSŁUGI

AUTOMATYCZNY KARMNIK DLA RYB INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNY KARMNIK DLA RYB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. PANEL KONTROLNY 2. BATERIE 3. OBSŁUGA I PROGRAMOWANIE 3.1 USTAWIENIE ZEGARA 3.2 PROGRAMOWANIE KARMIENIA 3.3 KARMIENIE RĘCZNE 3.4 PODGLĄD USTAWIEŃ 4. UWAGI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja UŜytkownika Pilota Zdalnego Sterowania

Instrukcja UŜytkownika Pilota Zdalnego Sterowania Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia naleŝy uwaŝnie przeczytać poniŝszą instrukcję. Instrukcja UŜytkownika Pilota Zdalnego Sterowania Przeczytaj tą instrukcję.

Bardziej szczegółowo

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych Prostownik Voltcraft VCW 12000 Instrukcja obsługi Nr produktu: 855980 Opis urządzenia 1 Uchwyt do przenoszenia urządzenia 2 Komora na kable (z tyłu prostownika) 3 Wyświetlacz 4 Gniazdko 12 V (z tyłu prostownika)

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-5 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-5 3 6 1 2 7 3 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL 04307665) OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg. W trybie pochłaniacza (rys. 1) powietrze jest zasysane przez okap, tłuszcze zostają wchłonięte przez

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW ŚCIENNYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW ŚCIENNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW ŚCIENNYCH Dziękujemy za zakup klimatyzatorów Electra. Aby zapewnić właściwą pracę urządzenia prosimy o przestrzeganie zasad zawartych w tej instrukcji. - 2 - SYMBOLE I

Bardziej szczegółowo