Zestawienie darowizn przyznanych przez Fundację Polska Miedź w 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zestawienie darowizn przyznanych przez Fundację Polska Miedź w 2013 r."

Transkrypt

1 Zestawienie darowizn przyznanych przez Fundację Polska Miedź w 2013 r. Lp. Nazwa instytucji Nazwa projektu p.w. Wniebowzięcia NMP w Chocianowie Klub Strzelecki AGAT w Złotoryi Zjednoczenie Łemków w Gorlicach p.w. św. Apostołów Szymona i Tadeusza Judy w Jaczowie Fundacja im. Jerzego Szmajdzińskiego 6. Gmina Gaworzyce Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Aktywność Kobiet na Dolnym Śląsku Pomoc osobom i rodzinom najbardziej potrzebującym z terenu Dekanatu Chocianów w postaci zakupu żywności, odzieży, środków czystości czy opału. Dofinansowanie organizacji X Międzynarodowych Zawodów Strzeleckich w strzelaniach z broni pneumatycznej o Wielki Puchar Kaczawy, realizowanych przez Klub Strzelecki AGAT w Złotoryi, w dniach: luty 2013 r. Dofinansowanie organizacji koncertu promującego kulturę łemkowską w Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej, realizowanego w ramach projektu muzycznego pt. DaMyr przez Zjednoczenie Łemków w Gorlicach, w dniu r. Dofinansowanie udziału w turnusie rehabilitacyjnym seniorów z parafii p.w. św. Ap. Szymona i Tadeusza Judy w Jaczowie, realizowanego w Domu Uzdrowienia Chorych w Głogowie, w dniach od 16 do 30 stycznia 2013 r., w celu poprawy sprawności fizycznej i kondycji psychicznej uczestników. Dofinansowanie stypendiów naukowych dla 10 gimnazjalistów z regionu jeleniogórsko legnickiego, osiągających bardzo dobre wyniki w nauce lub sporcie a znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Dofinansowanie zakupu urządzeń do siłowni zewnętrznej w ramach projektu pn. Siłownie pod chmurką miejsce sportu i rekreacji dla młodzieży z Gminy Gaworzyce, w celu utworzenia w czterech miejscowościach Gminy miejsca do uprawiania sportu. Dofinansowanie zakupu cyfrowego aparatu RTG do Pracowni RTG Szpitala przy ul. Gen.J.Bema 5-6. Dofinansowanie organizacji Gali podsumowującej konkurs pt. Aktywność kobiet 2012, realizowanej w Katowicach. Kwota przyznana brutto PLN , ,00 9. Fundacja Panteon Narodowy w Krakowie Realizacja projektu pt. Panteon Narodowy , Teatr im.heleny Modrzejewskiej Rzymsko Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Otyniu Wrocławski Teatr Współczesny im. E. Wiercińskiego Dofinansowanie organizacji 2 edycji Festiwalu Teatru Nie- Złego, realizowanego przez Teatr im.h.modrzejewskiej. Dofinansowanie prac remontowo konserwatorskich kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego po katastrofie wieży, a w szczególności na wzmocnienie uszkodzonego fragmentu wieży oraz na naprawę pokrycia dachowego. Pokrycie kosztów przygotowania spektaklu pt. Życie jest snem, realizowanego w ramach projektu pn. Co z tą Rosją przez Wrocławski Teatr Współczesny ,00

2 13. Muzeum Łazienki Dofinansowanie II etapu prac rewitalizacyjnych przy Alei Chińskiej w Muzeum Łazienki Królewskie Salezjańskie Centrum Młodzieżowe LINA Równe Szanse w Ścinawie Społeczne Gimnazjum Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Fundacja wspierania młodych artystów i inicjatyw kulturalnych Bliżej Gwiazd w Jeleniej Górze Dofinansowanie organizacji zimowiska w Zakrzowie dla dzieci i młodzieży z rodzin niezamożnych w ramach projektu pn. W świecie marzeń, pasji i zasad, realizowanego w dniach: 3 9 luty 2013 r., a w szczególności na pokrycie kosztów transportu. Dofinansowanie organizacji zajęć sportowo rekreacyjnych, połączonych z treningami nordic walking oraz wyjazdami integracyjnymi, realizowanych przez Równe Szanse w ramach projektu pn. Cztery pory roku dla integracji z nording walking. Dofinansowanie zakupu sprzętu multimedialnego do sali lekcyjnej, w celu podniesienia atrakcyjności i jakości procesu edukacyjnego w Społecznym Gimnazjum Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Dofinansowanie organizacji warsztatów dla dzieci oraz imprez artystycznych w ramach cyklu działań charytatywnych Fundacji Bliżej Gwiazd w Jeleniej Górze, a w szczególności na pokrycie kosztów obsługi technicznej i promocji koncertu , , Towarzystwo Piłki Nożnej LZS Kometa w Krzelowie na rzecz rozwoju gospodarczego i kulturalnego sołectwa Jezierzyca w Krzelowie Młoty Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia Dofinansowanie zakupu doposażenia boiska sportowego, sprzętu sportowego oraz stroi sportowych dla trampkarzy, uczestniczących w zajęciach sportowych organizowanych przez Towarzystwo Piłki Nożnej LZS Kometa w Krzelowie. Dofinansowanie organizacji cyklicznej imprezy plenerowej pt. Lipcówka w Krzelowie oraz wyjazdu na Ukrainę grupy młodzieży w celu sprzątania grobów, realizowanych w ramach projektu pn. Razem dbamy o wspólną przeszłość. Przeprowadzenie II etapu badań przesiewowych w kierunku wykrycia raka prostaty u mężczyzn, zamieszkałych na terenie Zagłębia Miedziowego Miejski Klub Sportowy Miedź Legnica S.A. Wykonanie repliki Pucharu Polski w Piłce Nożnej. 700, Towarzystwo Miłośników Muzyki Wokalnej im. Haliny Halskiej Fijałkowskiej Sympatyków Zagłębia Lubin ZAGŁĘBIE FANATYKÓW MTB Obiszów Team w Grębocicach Dolnośląska Federacja Sportu Bieg Piastów w Szklarskiej Porębie Jakuszycach Dofinansowanie organizacji VI Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im.h. Halskiej Fijałkowskiej. Dofinansowanie działalności statutowej Stowarzyszenia Sympatyków Zagłębia Lubin Zagłębie Fanatyków. i młodzieży w zakresie kolarstwa na terenie gmin wiejskich Zagłębia Miedziowego w ramach prowadzonych szkółek kolarskich przez MTB Obiszów Team w Grębocicach. Dofinansowanie organizacji II Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach umysłowych DOLNY ŚLĄSK 2013, realizowanej przez Dolnośląską Federację Sportu, w dniach: kwietnia 2013 r. Dofinansowanie organizacji narciarskich biegów dla dzieci i młodzieży w Szklarskiej Porębie Jakuszycach, realizowanych w ramach XXXVII Biegu Piastów, w dniach: 1 3 III 2013 r ,00 2

3 27. YES TO FILM Sp. z o.o. Kontynuacja prac związanych z realizacją filmu fabularnego pt. Fotograf w reż. Waldemara Krzystka , Politechnika Wrocławska Muzeum Narodowe Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Klub Karate Shotokan TORA Klub Sportowy SPR Chrobry Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Głogowie Młodzieżowe Piłki Ręcznej SIÓDEMKA Miejski Klub Sportowy Zagłębie Dofinansowanie organizacji XIII Konferencji Doktorantów i Młodych Uczonych pt. Interdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii, realizowanej w Szklarskiej Porębie, w dniach maja 2013 roku. Dofinansowanie organizacji wystawy czasowej pt. Za wielkim murem sztuka chińska ze zbiorów Muzeum Narodowego, realizowanej w okresie od 8 marca do 12 maja 2013 roku. Dofinansowanie organizacji konkursu dla uczniów szkół gimnazjalnych pt. W pogoni za indeksem, a w szczególności na zakup nagród dla laureatów konkursu. Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego urządzenia do leczenia podciśnieniowego na potrzeby Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu. Dofinansowanie organizacji szkolenia z zakresu karate i nauki pływania dla dzieci i młodzieży z terenu Zagłębia Miedziowego, realizowanych przez Klub Karate Shotokan TORA w ramach projektu pn. Zagłębie Miedziowe promotor zdrowego stylu życia i sportu wśród dzieci i młodzieży. i młodzieży w zakresie piłki ręcznej, realizowanej w ramach projektu pn. Popularyzacja sportu i kultury fizycznej wśród społeczności głogowskiej. Dofinansowanie organizacji szkolenia dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej w celu propagowania oraz popularyzacji sportu i kultury fizycznej wśród mieszkańców Zagłębia Miedziowego. Dofinansowanie działalności szkoleniowej dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej w celu promowania kultury fizycznej i sportu wśród lokalnej społeczności , , Klub Sportowy Gwardia Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im.prof.dr hab. T.Dorobisza p.w. Ap.Piotra i Pawła Miejski Klub Sportowy PIAST w Żmigrodzie Dofinansowanie działalności szkoleniowej sekcji piłki siatkowej mężczyzn oraz drużyn młodzieżowych Klubu Sportowego Gwardia. Dofinansowanie zakupu dwóch kompletów przenośnych foteli do pobierania krwi na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, w celu poprawy efektywności pracy na wyjazdowych akcjach. Dofinansowanie osuszenia murów Katedry p.w.św. Ap. Piotra i Pawła, w celu zabezpieczenia budynku przed podciąganiem kapilarnym. Dofinansowanie organizacji letniego obozu sportowego dla dzieci i młodzieży w wieku od 9 do 18 lat pod hasłem Sportowe wakacje, w dniach: VII 2013 r , , Klub Piłki Ręcznej w Jeleniej Górze i młodzieży w zakresie piłki ręcznej zrzeszonej w KPR Jelenia Góra. 41. Ludowy Klub Sportowy HUZAR Raszówka Dofinansowanie zakupu strojów sportowych i sprzętu treningowego na potrzeby klubu LKS HUZAR Raszówka ,00 3

4 Ludowy Zespół Sportowy CZARNI DZIEWIN w Ścinawie Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie p.w.św. Michała Archanioła Ziemia Legnicka w Krotoszycach Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Dofinansowanie zakupu kosiarki samojezdnej na potrzeby LZS CZARNI DZIEWIN, w celu utrzymania obiektu sportowego klubu zgodnie z wymaganymi przepisami. Dofinansowanie organizacji 18.edycji Ścinawskiego Flisu Odrzańskiego przez Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie, realizowanej na przełomie czerwca/lipca 2013 r. w celu propagowania turystycznych i krajobrazowych walorów Odry wśród mieszkańców Zagłębia Miedziowego. Dofinansowanie organizacji trzech wyjazdów edukacyjno rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży ze świetlicy środowiskowej Oratorium św.jana Bosko, realizowanych na terenie Dolnego Śląska w ramach projektu pn. Ziemia Dolnego Śląska bez tajemnic, a w szczególności na pokrycie kosztów transportu. Dofinansowanie zakupu strojów ludowych dla Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Legnicka. Dofinansowanie organizacji Ogólnopolskiego XI Zjazdu członków Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, realizowanego przez Oddział im.piastów Śląskich PTN w dniach: V 2013 r , , Fundacja ROJT Dofinansowanie wydania książki poświęconej kulturze żydowskiej w Sudetach Zachodnich. 48. Muzeum Regionalne w Chojnowie Dofinansowanie modernizacji oświetlenia w dwóch salach wystaw czasowych w Muzeum Regionalnym w Chojnowie Szprotawski Dom Kultury w Szprotawie Ojczyzny Polszczyzny Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie I Liceum Ogólnokształcące im.t.kościuszki 53. Uniwersytet Wrocławski II Liceum Ogólnokształcące im.st. Wyspiańskiego Ośrodek Kultury i Sztuki Huta Pieniacka we Wschowie Dofinansowanie organizacji I. Festiwalowych Warsztatów Wokalnych pt. Szprotawskie Divertimenta dla młodzieży z terenów wiejskich i małych miasteczek, realizowanych w dniach: 2-11 VIII 2013 r. Dofinansowanie organizacji Ogólnopolskiego Konkursu Ojczyzny Polszczyzny 2013 dla szkół podstawowych i gimnazjów. Dofinansowanie organizacji warsztatów i zajęć artystyczno rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Ścinawa, realizowanych w okresie wakacji w ramach projektu pn. Rozwijam się i uczę z Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie. Dofinansowanie zakupu tablic interaktywnych z komputerami i kompletnym oprzyrządowaniem do 5 pracowni języków obcych I LO, w ramach projektu pn. Paryż Berlin Londyn stolice europejskie oczami ucznia z wykorzystaniem tablic interaktywnych. Dofinansowanie organizacji obozu naukowego pn. Indonezja 2013 śladami Profesora Józefa Zwierzyckiego, realizowanego przez Studenckie Koło Naukowe Geologów Uniwersytetu Wrocławskiego, w sierpniu 2013 roku. Dofinansowanie zakupu stołów laboratoryjnych i sprzętu do pracowni chemicznej II LO. Dofinansowanie organizacji 5 edycji akcji charytatywnej związanej ze zbiórką krwi dla szpitali dziecięcych pt. Wrocławski krwiobieg podziel się życiem, połączonej z Wrocław śpiewa dzieciom, realizowanej na Rynku Wrocławskim w dniu V 2013 r. Dofinansowanie kolejnego cyklu leczenia chemioterapią dla 14-letniego chłopczyka z Ukrainy w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie-Prokocimiu , ,00

5 Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu Wspierania Ortopedii Ortopedia Żarska w Żarach PKC Klub Honorowych Dawców Krwi przy HM Głogów w Głogowie Fundacja Rozwoju Politechniki Wrocławskiej Prawosławna p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rudnej p.w. św.urszuli w Gwizdanowie p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Górze Fundacja Lubiąż p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wilkowie Złotoryja Dom Opieki Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Chełmsku Śląskim p.w. Matki Bożej Różańcowej w Okmianach p.w. Narodzenia NMP we Wielowsi Kolegiata p.w. Wniebowzięcia NMP w Głogowie p.w. św.jana Chrzciciela Dofinansowanie zakupu wyposażenia sal chorych w Oddziałach Psychiatrycznych Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi, w celu podniesienia jakości świadczeń zdrowotnych. Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu ,00 Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu bus-long do przewozu osób pacjentów leczonych w Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w Żarach. Dofinansowanie działalności Klubu HDK PCK w Głogowie w 2013 r. w zakresie propagowania i prowadzenia akcji honorowego krwiodawstwa. Dofinansowanie organizacji Tygodnia Zdrowia na Politechnice Wrocławskiej, realizowanego w dniach: 8-12 IV 2013 r. Dofinansowanie prac remontowo konserwatorskich elewacji ceglanej w kościele prawosławnym p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rudnej. Dofinansowanie prac remontowych dachu zabytkowego kościoła parafialnego p.w. św. Urszuli w Gwizdanowie. Dofinansowanie II etapu prac remontowo konserwatorskich elewacji barkowej kruchty i wież kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Górze. Dofinansowanie prac konserwatorskich na ścianie wschodniej w pasie nisz okiennych, w III niszy w bibliotece budynku klasztornego zespołu obiektów pocysterskich w Lubiążu. Dofinansowanie prac remontowych w kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wilkowie, a w szczególności na pokrycie kosztów ułożenia posadzki w prezbiterium wraz z posadowieniem ołtarza oraz odwodnienia świątyni. Dofinansowanie prac remontowych elewacji budynku Domu Opieki Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Chełmsku Śląskim, a w szczególności na zakup materiałów. Dofinansowanie prac konserwatorskich barokowego epitafium ku czci Rudolfa von Debisch w kościele filialnym p.w. Nawiedzenia NMP w Radziechowie. Dofinansowanie prac remontowo konserwatorskich elewacji kościoła parafialnego p.w. Narodzenia NMP we Wielowsi, które uchronią obiekt przed zniszczeniem i poprawią jego estetykę. Dofinansowanie odbudowy Kolegiaty Głogowskiej, a w szczególności na wykonanie sklepień krzyżowych w nawie bocznej południowej. Dofinansowanie prac remontowo konserwatorskich sklepienia pozornego nad nawą główną kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela II etap , , ,00 5

6 p.w. św. Matki Boskiej Częstochowskiej p.w. NMP z Góry Karmel w Brzegu Dolnym Zespół Szkół Sportowych Szkoła Podstawowa nr 3 w Olszynie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie Gimnazjum im.jana Wyżykowskiego w Haczowie Oddział Miejski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Bolesławcu Okręgowy Związek Piłki Nożnej Politechnika Wrocławska Szkoła Podstawowa w Chocianowie 82. Dom Dziecka Centrum Opiekuńczo Wychowawcze Szkoła Podstawowa nr 7 im.konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej Zagłębia Miedziowego Centrum Opiekuńczo Wychowawczym Powiatu Legnickiego w Golance Dolnej Dofinansowanie prac remontowo konserwatorskich elewacji wschodniej wraz z doszczelnieniem witraży kościoła p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej. Dofinansowanie prac remontowo - konserwatorskich elewacji kościoła filialnego p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Jodłowicach. Dofinansowanie zakupu zestawu multimedialnego do pracowni języka polskiego Zespołu Szkół Sportowych w ramach projektu pn. Multimedialna pracownia języka polskiego. Dofinansowanie zakupu mebli, pomocy dydaktycznych i sprzętu sportowego do szkoły w ramach projektu pn. Przyjazna szkoła lepsze jutro, w celu polepszenia warunków edukacyjnych uczniów. Dofinansowanie zakupu sprzętu oświetleniowego, nagłośnieniowego i audiowizualnego do pracowni teatralno filmowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie. Dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. Edukacja w zakresie nowoczesnych technologii komputerowych jako szansa na wyrównanie wiedzy i umiejętności dla młodzieży wiejskiej z gimnazjum. Dofinansowanie organizacji integracyjnych kolonii nad morzem dla dzieci i młodzieży z rodzin niezamożnych z terenu powiatu bolesławieckiego, realizowanych w formie 3 turnusów przez Oddział Miejski TPD w Bolesławcu, w terminie: VI-VIII 2013 r. Realizacja projektu edukacyjno wychowawczego pt. Z nowym pokoleniem na stadiony przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej w celu kreowania postaw bezpiecznego zachowania w trakcie imprez masowych wśród młodego pokolenia. Dofinansowanie organizacji IX konferencji pt. Dziedzictwo i historia górnictwa oraz wykorzystanie pozostałości dawnych robót górniczych, realizowanej przez Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, w dniach IV 2013 r. Dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego do nowoczesnej pracowni informatycznej w ramach projektu pn. Pracownia komputerowa dla szkoły podstawowej. Realizacja programu prozdrowotnego dla wychowanków Domu Dziecka w celu wyrównania ich szans. Dofinansowanie modernizacji pomieszczeń - jadalni i korytarza Centrum Opiekuńczo Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr św.elżbiety, w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznych warunków. Dofinansowanie organizacji Zielonej Szkoły w Międzyzdrojach dla uczniów klas 3 b i 3 d Szkoły Podstawowej, realizowanej w dniach: V 2013 r. Dofinansowanie organizacji imprez naukowo technicznych w ramach XXXVI Dni Nauki i Techniki, realizowanych w dniach: 1 V 31 X 2013 r. Dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego dla wychowanków w Centrum Opiekuńczo Wychowawczym Powiatu Legnickiego Golance Dolnej ,00

7 87. Zespół Szkół Nr 1 im.prof.b.krupińskiego 88. Gmina Gromadka Związek Harcerstwa Polskiego Chorągwi Dolnośląskiej Hufiec Związek Harcerstwa Polskiego Chorągwi Dolnośląskiej Hufiec w Złotoryi Związek Harcerstwa Polskiego Chorągwi Dolnośląskiej Hufiec w Bierutowie Fundacja Wspieram Dofinansowanie organizacji obchodów 50 lecia Szkolnictwa Górniczego w Zespole Szkół Nr 1, a w szczególności na organizację sesji popularno naukowej, konkursów o tematyce górniczej i imprez sportowych oraz na wydanie monografii. Realizacja projektu pn. Wiejska Szkółka aktywności i zdrowia, w celu wyrównania szans edukacyjnych uczniów klas 0-3 Dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Lubińskiego w ramach projektu pn. Kolorowe wakacje dla każdego, realizowanego przez Hufiec ZHP, w okresie: VII VIII 2013 r. Dofinansowanie organizacji Harcerskiej Akcji Letniej 2013 dla dzieci i młodzieży, realizowanej przez Hufiec ZHP w Złotoryi, w okresie: VII VIII 2013 r. Dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego nad morzem dla dzieci i młodzieży z rodzin niezamożnych i dysfunkcyjnych w ramach Akcji Letniej pn. Podróż do Hogwartu, realizowanego w dniach: VII 2013 r. Dofinansowanie organizacji 6. edycji Festiwalu Filmów Polskich Wisła w Rosji w terminie: IV-VI 2013 r., realizowanej przez Fundację Wspieram, w celu promocji i rozwoju kultury polskiej zagranicą , EAR Piotr Skulski Centrum Jana Pawła II Nie lękajcie się! w Krakowie Centrum Opiekuńczo Wychowawcze Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety Dofinansowanie organizacji koncertu muzyki filmowej Akademickiej Orkiestry Rosyjskiej Telewizji i Radia, realizowanego w Sali Kongresowej, w dniu 11 kwietnia 2013 roku. Dofinansowanie wykonania pokrycia dachowego kościoła w Sanktuarium bł.jana Pawła II w Krakowie, powstającego w ramach kompleksu Centrum Jana Pawła II Nie lękajcie się! w Krakowie, a w szczególności na zakup blachy miedzianej stanowiącej materiał pokrycia dachowego kościoła. Dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego w formie 10-dniowych obozów w Osłoninie dla dzieci i młodzieży dwóch domów dziecka Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek , Grupa VIRTUS w Szlichtyngowej PRO HUMANITATIS w Szklarach Górnych Wspierające Rozwój Wsi Radziechów w Radziechowie Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Dofinansowanie udziału Zespołu VIRTUS-RAZEM SZLICHTYNGOWA w ćwierćfinale Mistrzostw Polski w Wałczu, w dniach: 6-7 IV 2013 r. Dofinansowanie zakupu sprzętu do wielozmysłowego stymulowania rozwoju dzieci z dysfunkcją intelektualną oraz sprzężeniami rozwojowymi, potrzebnych do prowadzenia zajęć terapeutycznych metodą Warnkego i w Białej Sali w ramach projektu pn. Przyjazny świat. Realizacja projektu pn. Radziechów moje Centrum świata. Dofinansowanie organizacji sesji naukowych, warsztatów i kursów szkoleniowych w ramach 40 Jubileuszowego Zjazdu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, w dniach: 6-8 VI 2013 r., w celu przedstawienia najnowszych osiągnięć z zakresu radiologii. Dofinansowanie zakupu uretero-renoskopu giętkiego z włóknami laserowymi na potrzeby Oddziału Urologii Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli ,00 7

8 Cisi Pracownicy Krzyża w Głogowie Cisi Pracownicy Krzyża w Głogowie Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Chojnowie p.w.św.michała Archanioła w Sobinie Lions Club Wrocław Pałac Krasków w Kraskowie Krajowa Izba Sportu p.w. św. Jana Chrzciciela w Grodowcu Fundacja Wspierania Onkologii Dolnośląskiej Byłych Żołnierzy 62.Kompanii Specjalnej Commando w Bolesławcu Towarzystwo im. Ferenca Liszta Towarzystwo Aktywności Kulturalnej w Jaworze 112. Palium Ludowy Klub Sportowy ODRA Głoska p.w. Wniebowzięcia NMP w Głosce Fundacja Cztery Strony Kultury 116. Diecezja Legnicka Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego Fala uderzeniowa przeznaczonego do prowadzenia zabiegów rehabilitacyjnych w Domu Uzdrowienie Chorych im.jana Pawła II w Głogowe. Dofinansowanie organizacji integracyjnego spotkania osób niepełnosprawnych i chorych w ramach obchodów 10-lecia działalności Domu Uzdrowienie Chorych im. Jana Pawła II w Głogowie. Dofinansowanie organizacji szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży z terenu gminy Chojnów. Odtworzenie dzwonu na wieży kościoła parafialnego p.w.św. Michała Archanioła w Sobinie. Dofinansowanie organizacji koncertu charytatywnego pt. Diamenty Rosji w ramach projektu pn. Children for children, realizowanego w Teatrze w Świdnicy przez Lions Club Wrocław Pałac Krasków. Dofinansowanie organizacji konferencji promującej raport pt. Sponsoring podstawowy instrument marketingu sportowego. Analiza rynku sponsoringu sportowego w Polsce z uwzględnieniem działalności spółek z udziałem Skarbu Państwa. Dofinansowanie wymiany okien i części stolarki w zabytkowym budynku plebanii parafii w Grodowcu. Realizacja Programu Profilaktyki Onkologicznej pt. Zbadani Wygrani na terenie Dolnego Śląska przez Fundację Wspierania Onkologii Dolnośląskiej. Dofinansowanie obozów szkoleniowych z ratownictwa wodnego dla młodzieży z klas o profilu wojskowym z rejonu Dolnego Śląska oraz na zakup sprzętu szkoleniowego z ratownictwa wodnego. Dofinansowanie organizacji trzech koncertów pianistycznych w auli Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Głogowie w ramach projektu pn. Gwiazdy pianistyki w Głogowie, realizowanych przez Towarzystwo im. Ferenca Liszta, w dniach: 22 V, 25 IX i 29 X 2013 roku. Dofinansowanie organizacji III edycji festiwalu pozytywnej muzyki i inspirujących smaków pt. Wegetariada 2013, realizowanego przez Towarzystwo Aktywności Kulturalnej w Jaworze, w dniu 11 maja 2013 r. Dofinansowanie prac remontowo modernizacyjnych pomieszczeń Zakładu Opiekuńczo Pielęgnacyjnego RCZ. Dofinansowanie organizacji zajęć sportowo rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z Głoski i przyległych miejscowości w ramach projektu pn. PINPONG Moją Pasją. Dofinansowanie prac izolacyjnych ścian fundamentowych barokowego budynku kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Głosce wraz z odprowadzeniem wód opadowych. Dofinansowanie organizacji Festiwalu Jazz on Grass, realizowanego przez Fundację Cztery Strony Kultury, w dniach: sierpnia 2013 roku. Dofinansowanie organizacji warsztatów, koncertów i konferencji dla młodzieży w ramach XX Europejskiego Spotkania Młodych w Legnickim Polu, realizowanych przez Diecezję Legnicką w dniach: sierpnia 2013 r , ,00 1

9 117. Diecezja Legnicka Złotoryjskie Towarzystwo Tradycji Górniczych w Złotoryi p.w. św. Jana Chrzciciela w Piszkowicach Galeria Sztuki Gimnazjum Nr 5 Zespół Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich Fundacja Wspierania Kultury Muzycznej Chorda Auxit w Świdnicy Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski Koło Centrum Kultury w Rudnej Komenda Wojewódzka Policji Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy przy Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Chrzanowie Klub Sportowy Gwardia BASKET WROCŁAW 96 Dofinansowanie zakupu sprzętu radiotechnicznego na potrzeby organizacji pieszych pielgrzymek, realizowanych dla mieszkańców naszego regionu przez Diecezję Legnicką w okresie: VII/VIII 2013 r. Dofinansowanie organizacji Dymarek Floriańskich w skansenie górniczo hutniczym w Leszczynie, w dniu 10 maja 2013 roku. Dofinansowanie III etapu prac remontowych elewacji kościoła parafialnego p.w. św. Jana Chrzciciela w Piszkowicach. Dofinansowanie organizacji Legnickiego Festiwalu SREBRO Dofinansowanie doposażenie gabinetów przedmiotowych w sprzęt komputerowy w ramach projektu pn. e-szkoła. Dofinansowanie udziału szkolnego Zespołu Tanecznego Balbinki w XII Międzynarodowym Festiwalu Sztuki dla Dzieci i Młodzieży Magia Italiana 2013 w Rimini. Dofinansowanie organizacji ośmiu koncertów w ramach Międzynarodowego Festiwalu Organowego Chorda Auxit, realizowanych w każdy piątek lipca w Katedrze Świdnickiej oraz w każdą sobotę w Kościele Uniwersyteckim. Dofinansowanie organizacji 4-dniowej wycieczki krajoznawczo turystycznej dla osób niewidomych i niedowidzących członków Koła PZN Lubin, realizowanej w ramach projektu pn. Poznajemy kulturę naszego narodu i sławnych ludzi - szlakiem Mikołaja Kopernika sławnego astronoma, w lipcu 2013 roku. Dofinansowanie organizacji akcji edukacyjnej pn. Bezpiecznie żyj w ramach obchodów Dnia Policji, realizowanej przez Centrum Kultury w Rudnej, w dniu 26 lipca 2013 r., w celu upowszechniania wśród dzieci i młodzieży wiedzy z zakresu bezpiecznego stylu życia. Dofinansowanie zakupu doposażenia Komendy Powiatowej Policji. Dofinansowanie organizacji zajęć szkoleniowych w 16 grupach treningowych dla dzieci i młodzieży z zakresu akrobatyki sportowej, piłki siatkowej i ręcznej, imprez sportowo rekreacyjnych oraz udziału we współzawodnictwie sportowym młodych sportowców w ramach projektu pn. Sport uprawiamy dobre wyniki osiągamy II, realizowanego przez UMKS przy PMOS w Chrzanowie, w okresie od czerwca 2013 roku do lutego 2014 roku. Dofinansowanie działalności szkoleniowej zawodników sekcji judo i piłki siatkowej chłopców KS Gwardia. i młodzieży z zakresu koszykówki w ramach projektu pn. Wrocław to koszykówka. Koszykówka to Wrocław, realizowanego przez BASKET WROCŁAW 96 poprzez organizację zajęć treningowych w różnych grupach wiekowych, obozów oraz imprez sportowych, a także udział we współzawodnictwie sportowym ,00 9

10 Międzyszkolny Klub Sportowy Wrocław Wyższa Szkoła Fizjoterapii Sport Górski Jerzy Górski w Głogowie Papieski Wydział Teologiczny Lubiński Klub Karate Kyokushin Kulturalne Krajobrazy Kulturalne Krajobrazy Kulturalne Krajobrazy Oddział Miejski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Związek Harcerstwa Polskiego Chorągwi Dolnośląskiej Hufiec w Głogowie Na Rzecz Rozwoju Sichowa w Sichowie Gmina i Miasto Lwówek Śląski Dofinansowanie działalności szkoleniowej młodzieży z zakresu koszykówki chłopców w Międzyszkolnym Klubie Sportowym Wrocław, w celu popularyzacji sportu oraz kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta Wrocław. Dofinansowanie organizacji XXX Jubileuszowego Międzynarodowego Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, realizowanego przez Wyższą Szkołę Fizjoterapii w dniach: listopada 2013 roku, w celu przedstawienia współczesnych problemów medycyny sportowej. Pokrycie kosztów organizacji Otwartych Sztafetowych Mistrzostw Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych - Biegu Małego Straceńca. Dofinansowanie prac rewaloryzacyjnych głównego budynku Papieskiego Wydziału Teologicznego dawnego Pałacu Biskupiego zlokalizowanego na Ostrowie Tumskim. i młodzieży z terenu Zagłębia Miedziowego w zakresie karate kyokushin Lubińskiego Klubu Karate Kyokushin, realizowanej w celu upowszechniania kultury fizycznej oraz rozwoju aktywności ruchowej wśród młodego pokolenia. Dofinansowanie organizacji różnych imprez artystyczno kulturalnych oraz spotkań pisarzy kresowych z młodzieżą szkolną na terenie Zagłębia Miedziowego w ramach XII Legnickich Dni Kultury Kresowej, realizowanych przez Kulturalne Krajobrazy, w dniach od 6 do 20 X 2013 roku. Dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci pochodzących z rodzin polskich i polsko ukraińskich w ramach XVI Edycji Akcji Letniej pt. Dzieci z Kresów Wschodnich Gośćmi Piastowskiej Ziemi Dolnośląskiej, realizowanej przez Kulturalne Krajobrazy, w dniach od 29 czerwca do 15 lipca 2013 roku. Dofinansowanie organizacji cyklu koncertów i spotkań artystyczno kulturalnych na terenie Zagłębia Miedziowego w ramach II Legnickich Dni Romansu Polsko Rosyjskiego im. Lidii Nowikowej, realizowanych przez Kulturalne Krajobrazy, w dniach: IX 2013 r. Dofinansowanie organizacji integracyjnej kolonii letniej w Międzyzdrojach dla dzieci i młodzieży w wieku 8-15 lat z najuboższych rodzin z terenu Legnicy i z Drohobycza, realizowanych przez Oddział Miejski TPD, w okresie od 29 czerwca do 12 lipca 2013 roku. Dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego nad morzem dla dzieci z polonii ukraińskiej z Kamieńca Podolskiego w ramach Międzynarodowego Obozu Harcerskiego Stilo 2013, realizowanego przez Hufiec ZHP w Głogowie, w terminie od 15 lipca do 4 sierpnia 2013 roku. Realizacja projektu pn. Ja i Ty razem dla Sichowa 2013 przez Na Rzecz Rozwoju Sichowa w Sichowie, a w szczególności na organizację imprezy integracyjnej pt. Święto Tulipanowca oraz III Olimpiady Dzieci i Młodzieży Sichów Dofinansowanie organizacji imprezy plenerowej pn. XVI Lwóweckie Lato Agatowe w Lwówku Śląskim, realizowanej przez Gminę i Miasto Lwówek Śląski w terminie: VII 2013 r , ,00 10

11 Fundacja Odbudowy Demokracji im. Ignacego Paderewskiego GOLDEN SET Tomasz Borowski p.w. Chrystusa Króla w Osieku 145. Gmina Żukowice 146. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Henryka Pobożnego 147. Caritas Poznańska Fundacja Kosynierka Katolickie Radio Rodzina Dofinansowanie wzniesienia pomnika Wojciecha Korfantego, przywódcy ludu śląskiego zasłużonego w walce o niepodległość Polski, a w szczególności na pokrycie kosztów wykonania formy i odlewu pomnika. i młodzieży z zakresu tenisa w ramach projektu pn. Szkoła Tenisa GOLDEN SET wspierania młodych talentów. Dofinansowanie prac remontowych związanych z wykonaniem posadzki w kościele p.w. Chrystusa Króla w Osieku. Dofinansowanie modernizacji sal gimnastycznych w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Żukowice, w celu poprawy stanu technicznego zaplecza sportowego w placówkach oświatowych oraz poprawy bezpieczeństwa uczniów podczas zajęć z kultury fizycznej. Dofinansowanie wydania monografii Zespołu Szkół Hutniczych KGHM im. Henryka Pobożnego obecnego Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z okazji jubileuszu 50-lecia działalności szkoły. Dofinansowanie zakupu windy oraz dostosowania łazienek dla osób niepełnosprawnych w budynku charytatywno opiekuńczym Caritas w Zaniemyślu. Dofinansowanie organizacji imprez sportowych popularyzujących koszykówkę wśród dzieci i młodzieży, realizowanych w Hali Sportowej przez Fundację Kosynierka, w 2013 roku. Dofinansowanie organizacji imprezy sportowo rekreacyjnej pt. Odrzańskie Wiosło, realizowanej na terenie nadodrzańskim, w terminie: VI 2013 r , Dolnośląski Związek Tenisowy na rzecz odnowy wsi Bukwica Bukwica dolina miłości w Bukwicy Centrum Kultury w Rudnej Miejsko Gminny Klub Sportowy ZAMET Przemków Kaczawski Klub Siatkarski REN-BUT w Złotoryi Kaczawski Klub Siatkarski REN-BUT w Złotoryi 156. Automobilklub Leszczyński w Lesznie i młodzieży w zakresie tenisa. Dofinansowanie remontu i zakupu wyposażenia do Placówki Wsparcia Dziennego oraz jej bieżącej działalności, prowadzonej na terenie Gminy Żukowice przez na rzecz odnowy wsi Bukwica Bukwica dolina miłości. Dofinansowanie organizacji XIV Nadodrzańskiego Festynu Myśliwskiego pt. Majowe Koziołki, realizowanego przez Centrum Kultury w Rudnej, w dniu 25 maja 2013 r. Dofinansowanie działalności szkoleniowej dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej i siatkówki, w 2013 roku. Dofinansowanie organizacji obozu sportowo rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży po hasłem Żyj zdrowo wakacje na okrągło przez Kaczawski Klub Siatkarski REN-BUT w Złotoryi, w terminie: VIII 2013 r. Dofinansowanie organizacji zajęć szkoleniowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej, realizowanych przez Kaczawski Klub Siatkarski REN-BUT w Złotoryi, w okresie od maja 2013 r. do marca 2014 r. Dofinansowanie zakupu sprzętu kartingowego dla juniorów zawodników klubu, który umożliwi udział w cyklicznych ogólnopolskich zawodach kartingowych pn. Rok Cup Poland. 11

12 Wrocławski Teatr Lalek Szkoła Podstawowa nr 16 im. Kornela Makuszyńskiego 159. Gmina Gaworzyce Fundacja Wspierania Kultury Ruchu OCELOT w Złotoryi p.w. Św. Michała Archanioła w Osetnie p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie Fundacja Zielona Dolina w Miliczy 164. Św. Celestyna w Mikoszowie 165. Św. Celestyna w Mikoszowie Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Włodzimierza Puchalskiego w Jeleniej Górze Zespół Szkół im.t.kościuszki w Wołowie Liceum Ogólnokształcące im.m.kopernika w Wołowie p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP w Bolesławowie Dofinansowanie organizacji I Przeglądu Nowego Teatru dla Dzieci, realizowanego przez Wrocławski Teatr Lalek, w dniach: VI 2013 r. Dofinansowanie modernizacji pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 16, a w szczególności na zakup laptopów. Dofinansowanie IV etapu prac konserwatorskich i restauratorskich w zabytkowym pałacu w Gaworzycach. Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu do rehabilitacji i fizykoterapii oraz specjalistycznego sprzętu sportowo artystycznego na potrzeby Oddziałów Fundacji, Legnicy i Złotoryi w celu organizacji zajęć rehabilitacyjnych i artystyczno rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży z wadami postaw i osób niepełnosprawnych. Dofinansowanie II etapu prac remontowo konserwatorskich elewacji kamiennej i tynkowej kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Osetnie. Dofinansowanie prac renowacyjnych zabytkowej posadzki w prezbiterium i przyległej kaplicy kościoła parafialnego w Cieszkowie k/milicza, w celu zabezpieczenia cennego zabytku dziedzictwa kultury polskiej przed degradacją. Dofinansowanie wydania przewodnika turystycznego pt. Przez stawy i lasy Doliny Baryczy/Around ponds and woods of Barycz Valley przez Fundację Zielona Dolina w Miliczu, mającego na celu prezentowanie walorów przyrodniczych i turystycznych Parku Krajobrazowego Doliny Baryczy oraz przybliżenie dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska, a w szczególności na pokrycie kosztów druku. Dofinansowanie remontu dachu pawilonu terapeutyczno rehabilitacyjnego przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszowie, w celu zapewnienia odpowiednich warunków do rehabilitacji i prowadzenia zajęć ruchowo artystycznych dla dzieci i młodzieży dotkniętej chorobą lub niepełnosprawnością. Dofinansowanie zakupu pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Stowarzyszenia Św. Celestyna w Mikoszowie w celu likwidacji barier transportowych. Dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i wyposażenia mobilnej pracowni komputerowej w ramach projektu pn. Internet = Edukacja dla osób od 5+ do 105 w dzielnicy Uzdrowisko Cieplice. Dofinansowanie zakup sprzętu multimedialnego do pracowni językowej w ramach projektu pn. Języki obce naszą szansą na lepsze jutro. Dofinansowanie prac modernizacyjnych i zakupu wyposażenia do auli Liceum Ogólnokształcącego im. M.Kopernika z okazji obchodów 35 rocznicy lotu w kosmos gen.mirosława Hermaszewskiego absolwenta LO w Wołowie. Dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego nad morzem dla dzieci i młodzieży z terenu sołectwa Bolesławów i okolicznych wiosek w ramach projektu pn. Promyk słońca w stronę dziecka wakacje 2013, realizowanego w terminie: 8-18 VII 2013 r , ,00 12

13 Polska Akademia Umiejętności w Krakowie Centrum Kultury Muza Salezjańskie Centrum Młodzieżowe LINA Przyjaciół Domu Dziecka im.jana Wyżykowskiego Jeżyk w Wilkowie Osiedlu Zespół Szkół Zawodowych im.komisji Edukacji Zawodowej w Głogowie Zespół Placówek Specjalnych Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bronisława Malinowskiego w Ścinawie Oddział Miejsko Gminny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Górze Oddział Miejski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Henryka Pobożnego Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Turku Legnickie Profilaktyki Uzależnień RAZEM Salezjańskie Centrum Sportowe AMICO Kościół Chrześcijan Baptystów w Głogowie Dofinansowanie wydania hiszpańskojęzycznej wersji książki pt. Ignacy Domeyko. Kalendarium życia autorstwa prof. Zdzisława Jana Ryna. Dofinansowanie organizacji warsztatów plastycznych, parateatralnych, muzyczno-ruchowych oraz spektakli i projekcji filmowych dla dzieci w wieku 6-10 lat z terenu powiatu lubińskiego w ramach projektu pn. Zimowa Akademia Zabawy, realizowanych przez Centrum Kultury Muza, w dniach: r. Dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego w Kasinie Wielkiej dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin niezamożnych w ramach projektu pn. Kolonia na wysokościach Wzbij się wysoko, realizowanego przez Salezjańskie Centrum Młodzieżowe LINA, w dniach: 6-17 VII 2013 r. Dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego dla 15-osobowej grupy dzieci w wieku od 7 do 19 lat z Domu Dziecka im.jana Wyżykowskiego w Wilkowie Osiedlu w ramach projektu pn. Wspólne wakacje z szumem morza i fal, w dniach: VII 2013 r. Dofinansowanie organizacji wyjazdu na Ukrainę grupy młodzieży z Zespołu Szkół Zawodowych w Głogowie, w ramach projektu pn. Mogiłę pradziada ocal do zapomnienia, w dniach: 3-17 VII 2013 r., w celu ratowania polskich nekropolii na Wschodzie. Dofinansowanie organizacji warsztatów edukacyjnych, muzycznych, plastycznych oraz 4 jednodniowych wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w ramach projektu pn. Spotkania z kulturą kultywowanie dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska. Dofinansowanie zakupu wyposażenia do pracowni multimedialnej dla klas I-III w ramach projektu pn. Język angielski przyjazny dziecku XXI wieku. Dofinansowanie organizacji bezpłatnych kolonii nad morzem dla dzieci i młodzieży z rodzin biednych, wielodzietnych oraz dysfunkcyjnych w ramach projektu pn. Moje marzenie: Chociaż raz w życiu pragnę zobaczyć Morze Bałtyckie, w terminie: 5 VII 23 VIII 2013 r. Dofinansowanie organizacji imprezy integracyjnej dla dzieci i młodzieży z okazji Dnia Dziecka, realizowanej przez Oddział Miejski TPD, w dniu 1 VI 2013 r. Dofinansowanie organizacji konferencji popularno naukowej pt. 60 lat hutnictwa metali nieżelaznych na terenie LGOM z okazji jubileuszu 50-lecia działalności Zespołu Szkół Hutniczych KGHM im. Henryka Pobożnego, realizowanej przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, w dniu 27 IX 2013 r. Dofinansowanie organizacji kolonii letnich w Kołobrzegu dla dzieci i młodzieży, realizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Turku, w dniach od 14 do 25 lipca 2013 roku, a w szczególności na pokrycie kosztów pobytu trojga dzieci pochodzących z rodzin niezamożnych. Dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego na Rozewiu 12 osobowej grupy młodzieży w wieku lat, realizowanego przez Legnickie Profilaktyki Uzależnień RAZEM, w terminie: VII 2013 r. Dofinansowanie organizacji obozu sportowo rekreacyjnego w Rewalu dla dzieci i młodzieży w terminie: 2-13 VIII 2013 r. Dofinansowanie organizacji wyjazdu wakacyjnego na obóz dla dzieci i młodzieży z miasta i gminy Głogów oraz gminy Pęcław, w dniach: 1-10 VII , , , , , , ,00

14 Fundacja Metale Nieżelazne Tradycja i Rozwój w Krakowie Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Lwówku Śl. MONAR Dom Samotnych Matek z Dziećmi w Ścinawie 187. Dom Dziecka Centrum Edukacji Fischer Zespół Szkół Społecznych Dom Kultury Jowisz w Gaworzycach Lubińskie Twórców Kultury Muzeum Regionalne w Jaworze Teatr im.heleny Modrzejewskiej Klubu Seniora Złota Jesień w Luboszycach Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego Fundacja Międzynarodowych Festiwali Chopinowskich w Dusznikach- Zdroju Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi Fundacja Wspierania Kultury Kultura Mundi w Oławie Fundacja Ochrony Przyrody i Rozwoju Turystyki FOPiT-GOBI w Legnickim Polu Dofinansowanie wydania monografii pt. Wstęp do metalurgii metali szlachetnych, część I Srebro. Dofinansowanie organizacji kolonii letnich nad morzem w Ustroniu Morskim dla dzieci i młodzieży z rodzin niezamożnych oraz dysfunkcyjnych, w dniach: 29 VI 12 VII 2013 r. Dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego w formie obozów nad morzem i w górach dla dzieci i młodzieży z Domu Samotnych Matek z Dziećmi, w dniach: 1-10 VII 2013 r. Dofinansowanie organizacji wyjazdów wakacyjnych dla wychowanków Domu Dziecka. Dofinansowanie organizacji Wielkiego Testu Języka Angielskiego pt. Legnica Zna Angielski, realizowanego przez Centrum Edukacji Fischer, w dniu 9 VI 2013 r. Dofinansowanie organizacji wyjazdu do Centrum Nauki Kopernik dzieci z klas III podstawowej i I gimnazjum ZSS, w terminie: 5-8 VI 2013 r. Dofinansowanie organizacji półkolonii dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Gaworzyce, w dniach: 5-15 VII 2013 r. Dofinansowanie organizacji pleneru twórczego połączonego z warsztatami artystycznymi oraz wystawą poplenerową pt. Biały Dunajec piękno gór. Dofinansowanie imprezy cyklicznej międzynarodowego festiwalu muzyki kameralnej pn. XIX Jaworskich Koncertów Pokoju, organizowanego w Kościele Pokoju przez Muzeum Regionalne w Jaworze, terminie od maja do września 2013 roku ,00 Realizacja telewizyjna spektaklu Orkiestra ,00 Dofinansowanie organizacji V Regionalnego Festiwalu Pieśni Żołnierskiej i Patriotycznej w Luboszycach, w dniu 11 września 2013 r. Dofinansowanie organizacji 36 edycji Międzynarodowej Wystawy Satyrykon Legnica Dofinansowanie organizacji 68.Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego w Dusznikach Zdroju, w terminie: 2-10 VIII 2013 r. Dofinansowanie wydania publikacji pt. Kokolobolo. Dziennik prób autorstwa Katarzyny Knychalskiej przez Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi. Organizacja X Jubileuszowego Festynu SAMI SWOI w Dobrzykowicach. Koszty oprawy artystycznej, honoraria dla artystów. Termin: r. Dofinansowanie organizacji I biwaku historycznego Bitwa legnicka w ramach projektu pn. Miedź w średniowieczu, w terminie: VI 2013 r Muzeum Miedzi Dofinansowanie wydania publikacji pt. Miedzianka. 700 lat dziejów górniczego miasta. 14

15 201. Skorpion Polkowice Wojskowy Klub Strzelecki Baryt w Stanisławowie Uczniowski Klub Sportowy EKONOM LEGNICA Międzyszkolny Klub Sportowy Piast w Głogowie Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy Sokół Uczniowski Klub Sportowy Bierutów Ludowy Klub Sportowy Płomień w Nieszczycach Gminny Klub Sportowy Warta Bolesławiecka Klub Sportowy COGITO Zespół Aktywności Społecznej w Sobieszowie Klub Sportowy Polkowice Sp. z o.o. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy Uczniowski Klub Sportowy ARKON Przemków Uczniowski Klub Sportowy TORA w Prochowicach Uczniowski Klub Sportowy Shark Rudna i młodzieży w zakresie strzelectwa sportowego Skorpion Polkowice poprzez organizację zajęć sportowych oraz udział we współzawodnictwie sportowym w 2013 roku, w celu upowszechniania i rozwoju aktywności fizycznej wśród dla dzieci oraz młodzieży w wieku od 9 do 17 lat z terenu gminy Polkowice. Dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla sekcji młodzieżowej Wojskowego Klubu Strzeleckiego Baryt w Stanisławowie. Dofinansowanie działalności szkoleniowej dziewcząt w wieku lat w zakresie koszykówki w ramach projektu pn. UKS EKONOM sport, nauka, zdrowy styl życia, a w szczególności na organizację obozów szkoleniowych oraz na zakup sprzętu sportowego. Dofinansowanie organizacji Ogólnopolskich Zawodów Pływackich z okazji Dnia Górnika Barbórka 2013, realizowanych przez MKS Piast w Głogowie, w dniach: 7-8 XII 2013 r. i młodzieży z Zagłębia Miedziowego w zakresie lekkiej atletyki, w 2013 roku. Dofinansowanie organizacji półkolonii sportowych dla dzieci i młodzieży UKS Bierutów w ramach projektu pn. Wakacje z mistrzami, w dniach: VIII 2013 r. i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości Nieszczyce, w 2013 roku. i młodzieży środowiska wiejskiego w zakresie piłki nożnej poprzez organizację obozu treningowego oraz zakup wyposażenia sportowego dla uczestników obozu w celu poprawy warunków uprawiania sportu. Dofinansowanie organizacji obozu sportowo rekreacyjnego w Zakopanem Kościelisku dla dzieci, realizowanego przez KS COGITO, w okresie od 7 do 18 lipca 2013 r., a w szczególności na pokrycie kosztów transportu. Dofinansowanie zakupu zestawu urządzeń do siłowni zewnętrznej w ramach projektu pn. Siłownia zewnętrzna chcemy to MIEDŹ. Dofinansowanie organizację letnich obozów piłkarskich dla zawodników, realizowanych przez KS Polkowice Sp. z o.o. w okresie: lipiec - sierpień 2013 r., w celu profesjonalnego szkolenia piłkarskiego, integracji oraz kształcenia właściwych postaw życiowych wśród zawodników. Dofinansowanie organizacji międzyszkolnych zawodów podstrefowych i strefowych dla młodzieży Zagłębia Miedziowego pn. Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Gimnazjada i Licealiada. Dofinansowanie zakupu strojów piłkarskich dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 12 lat UKS ARKON. i młodzieży w zakresie karate w 2013 r. i młodzieży w zakresie pływania, w 2013 r , , ,00 15

16 Klub Sportowy WANKAN Klub Szachowy Junior Gminny Siatkarski Klub Sportowy Laskowa Uczniowski Klub Sportowy Gniewków Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Międzyszkolny Klub Sportowy Basket Chrobry Głogów Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczpospolitej Polskiej (SL SALOS RP) w Dzierżoniowie Góry Szalonych Możliwości w Janowicach Wielkich Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Legnica Czaple - Wieś z Przyszłością w Pielgrzymce Klub Sportowy COGITO Zespół Szkół w Chocianowie 228. Gmina Chojnów Klub Sportowy POGOŃ w Świerzawie Wiejski Klub Sportowy AMATOR w Wierzchowicach BOSZ Szymanik i wspólnicy spółka jawna w Olszanicy Ochotnicza Straż Pożarna w Krzywej i młodzieży w zakresie pływania sportowego KS WANKAN, w 2013 roku, mającej na celu popularyzację sportu pływackiego oraz wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży z terenu Zagłębia Miedziowego. i młodzieży w zakresie szachów, w 2013 r. i młodzieży wiejskiej w zakresie piłki siatkowej oraz plażowej, w okresie: V- XI 2013 r. i młodzieży w zakresie piłki nożnej oraz tenisa stołowego poprzez organizację zajęć oraz udział w turniejach i rozgrywkach ligowych, w 2013 r. Dofinansowanie organizacji Powiatowych Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi, mających na celu popularyzację sportu wśród mieszkańców powiatu Legnickiego, a w szczególności dzieci i młodzieży środowiska wiejskiego. Dofinansowanie organizacji obozu sportowo rekreacyjnego na Helu dla dzieci z MKS Basket Chrobry Głogów, w dniach: VIII 2013 r. Dofinansowanie organizacji obozu sportowego dla dzieci pochodzących z rodzin niezamożnych w ramach projektu pn. Wakacje Sportowe, realizowanego przez SL SALOS RP w Dzierżoniowie, w lipcu 2013 r. Dofinansowanie organizacji imprezy rekreacyjnej pn. Bieg Janowicki w czerwcu 2013 roku, promującej aktywny i zdrowy tryb życia. i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki MUKS Legnica w 2013 roku. Dofinansowanie zakupu strojów meczowych dla drużyny piłkarskiej LZS Czaple w ramach projektu pn. Nowe stroje na dobre nastroje. i młodzieży w zakresie badmintona i zajęć muzyczno ruchowych, realizowanych przez KS COGITO, w terminie: 1 VIII 30 XII 2013 r. Dofinansowanie organizacji XII Dnia Olimpijczyka w Chocianowie, realizowanego przez Zespół Szkół w Chocianowie, w dniu 27 września 2013 r. Dofinansowanie organizacji zajęć wychowania fizycznego na basenie dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Chojnów, a w szczególności na pokrycie kosztów wynajęcia basenu. Dofinansowanie organizacji 10-dniowego obozu sportowego w Brennie dla dzieci z gminy Świerzawa w ramach projektu pn. Sportowa aktywność sposób na wakacje, realizowanego przez KS POGOŃ, w lipcu 2013 roku. Dofinansowanie zakupu odzieży i wyposażenia sportowego na potrzeby Wiejskiego Klubu Sportowego AMATOR w Wierzchowicach. Dofinansowanie wydania publikacji popularnonaukowej pt. Minerały. Wzory i obrazy ukryte w kamieniu, w celu przybliżenia i popularyzacji zagadnień związanych z geologią. Dofinansowanie zakupu sprzętu do ratownictwa drogowego na potrzeby OSP Krzywa, w celu zwiększenia bezpieczeństwa oraz sprawniejszego prowadzenia akcji ratowniczych na terenie gminy Chojnów , , , , , , ,00

17 233. Środowiskowy Dom Samopomocy Lilia w Chojnowie 234. Gmina Żukowice 235. Gmina Żukowice 236. Gmina Żukowice 237. Gmina Żukowice 238. Gmina Żukowice 239. Gmina Żukowice 240. Gmina Kotla 241. Gmina Kotla 242. Gmina Kotla 243. Gmina Kotla 244. Gmina Kotla 245. Gmina Kotla 246. Gmina Kotla 247. Gmina Kotla 248. Gmina Kotla 249. Gmina Krotoszyce Dofinansowanie organizacji cyklu działań integracyjnych z uwzględnieniem uzdolnień i zamiłowań osób niepełnosprawnych, realizowanych w Środowiskowym Domu Samopomocy Lilia w Chojnowie. Dofinansowanie zakupu książek dla dzieci i młodzieży do bibliotek na terenie Gminy Żukowice, w celu promocji czytelnictwa wśród społeczności lokalnej. Dofinansowanie organizacji zajęć z pływania na basenie dla dzieci ze szkół oraz oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy Żukowice w ramach projektu pn. Czas na basen czas na zdrowie dzieci w Gminie Żukowice, realizowanych w roku szkolnym 2013/2014. Dofinansowanie organizacji wyjazdu nad morze na Zieloną Szkołę 22 uczniów ze szkół podstawowych z Nielubi i Brzegu Głogowskiego w ramach projektu pn. Zielone szkoły dla dzieci z terenu Gminy Żukowice, w terminie: II poł.2013 r. Dofinansowanie zakupu hełmów strażackich na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Żukowice, w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Dofinansowanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach użyteczności publicznej Gminy Żukowice. Dofinansowanie zakupu strojów ludowych dla zespołu Chaber i Brzegowianki z terenu Gminy Żukowice. Dofinansowanie organizacji 14. Międzynarodowego Pleneru Malarskiego GARDENS, w dniach: 4-14 IX 2013 r. Dofinansowanie zakupu doposażenia do świetlicy wiejskiej w Zabielu, w celu zapewnienia lokalnej społeczności miejsca do integracji. Dofinansowanie organizacji integracyjnej zabawy mikołajkowej pt. Mikołaj i przyjaciele, w dniu 6 XII 2013 r. Dofinansowanie zakupu doposażenia dla trzech Jednostek OSP z terenu Gminy Kotla, w celu poprawy bezpieczeństwa społeczności lokalnej. Dofinansowanie organizacji zajęć z pływania na basenie dla ok. 370 dzieci ze szkół oraz oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy Kotla w ramach projektu pn. Wodna rekreacja szansą na poprawę zdrowia dzieci z terenu Gminy Kotla w roku szkolnym 2013/2014. Dofinansowanie organizacji wyjazdu nad morze na Zieloną Szkołę 56 uczniów ze szkół podstawowych z Kotli i Chociemyśli w ramach projektu pn. Zielone szkoły dla dzieci z terenu Gminy Kotla, w roku szkolnym 2013/2014. Dofinansowanie modernizacji bazy sportowej w sołectwie Chociemyśl w ramach projektu pn. Sport i rekreacja w Chociemyśli, a w szczególności na renowację boiska sportowego, zakup sprzętu sportowego oraz na doposażenie placu zabaw. Dofinansowanie wymiany stolarki okiennej oraz zakupu wykładziny dywanowej do kącików rekreacyjnych w salach dla klas I III szkół podstawowych z terenu Gminy Kotla, w celu poprawy warunków nauczania. Dofinansowanie organizacji plenerowej imprezy kulturalnej pt. Stachuriada 2013 w Grochowicach, w dniach: VI 2013 r. Dofinansowanie organizacji zajęć na basenie dla 78 dzieci z klas I-VI ze Szkoły Podstawowej w Kościelcu z terenu Gminy Krotoszyce w roku szkolnym 2013/ , , , , , ,00 17

18 250. Gmina Krotoszyce 251. Gmina Krotoszyce 252. Gmina Krotoszyce 253. Gmina Krotoszyce 254. Gmina Jerzmanowa 255. Uniwersytet Wrocławski p.w. św. Rodziny w Chełmsku Śl. Dolina Świekotki w Jastrowcu Akademia Wilanowska Uniwersytet Wrocławski Biuro Dolnośląskiego Festiwalu Nauki 260. Powiat Głogowski Uczniowski Klub Sportowy Dziewiątka na rzecz Utworzenia i Rozwoju Katolickiego Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Brzegu Społeczne Towarzystwo Hospicjum Cordis w Katowicach 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Dofinansowanie organizacji Zielonej Szkoły w Ustroniu Morskim dla 45 dzieci szkół podstawowych z terenu Gminy Krotoszyce, realizowanej w X 2013 r. Dofinansowanie zakupu wyposażenia do trzech klas I-III Szkoły Podstawowej im. Jana Wyżykowskiego w Krotoszycach w ramach projektu pn. Badam, poznaję, doświadczam. Dofinansowanie zakupu doposażenia gabinetu rehabilitacji w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Krotoszycach, w celu poprawy zdrowia lokalnej społeczności. Dofinansowanie organizacji obchodów jubileuszu 200- lecia Bitwy nad Kaczawą w Gminie Krotoszyce, w dniach: sierpnia 2013 r. Dofinansowanie organizacji zielonej szkoły w górskich uzdrowiskach dla 62 uczniów z klas IV-V ze Szkoły Podstawowej w Jaczowie z terenu Gminy Jerzmanowa, realizowanej w terminach: 9-30 IX 2013 r. i 30 IX 21 X 2013 r. Dofinansowanie organizacji międzynarodowej konferencji naukowej pt. Współczesne teorie badań społecznych i humanistycznych, realizowanej przez Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, w dniach: czerwca 2013 r. Dofinansowanie I etapu prac remontowych dachu kościoła filialnego p.w. Narodzenia NMP w Okrzeszynie, a w szczególności na zakup dachówki karpiówki ceramicznej angobowej. Dofinansowanie organizacji półkolonii oraz różnych imprez sportowo kulturalno integracyjnych dla dzieci i młodzieży z miejscowości Jastrowiec oraz Grudno, realizowanych przez Dolina Świekotki w Jastrowcu, w 2013 roku. Realizacja projektu pn. Debiutantki przez Akademia Wilanowska. Dofinansowanie organizacji XVI edycji Dolnośląskiego Festiwalu Nauki pod hasłem Nauka Obywatelem Europy, realizowanego w terminie: IX X 2013 r. Dofinansowanie organizacji Święta Tradycji i Folkloru Powiatu Głogowskiego pn. W cieniu Kolegiaty, w dniu 15 sierpnia 2013 r , , , ,00 i młodzieży Zagłębia Miedziowego w zakresie piłki ręcznej. Dofinansowanie zakupu wyposażenia do sali lekcyjnej oraz pracowni komputerowej Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Tomasza z Akwinu w Brzegu. Dofinansowanie terapii leczenia krwią i preparatami krwiopochodnymi pacjentów Hospicjum Cordis w Katowicach, mającej na celu poprawę jakości życia chorych terminalnie. Dofinansowanie zakupu systemu telemetrii kardiologicznej ze stacją bazową na potrzeby 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ. 3 18

19 Zespół Opieki Zdrowotnej w Głogowie Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Miłośników Filmów Komediowych Sami Swoi w Lubomierzu Na Rzecz Aktywizacji Wsi Przy Szkole w Jędrzychowicach w Kowalewie Na Rzecz Rozwoju Gminy Dydnia w Dydni 270. Gmina Lubin Dolnośląski Związek Szachowy Fundacja Dyplomacji Publicznej Komenda Wojewódzka Policji Komenda Wojewódzka Policji Sportowe Górnik Lubin przy Związku Zawodowych Pracowników Dołowych Fundacja Wspierania Kultury Ruchu OCELOT w Złotoryi Klub Sportowy Cuprum Lubin Bolesławieckie Towarzystwo Gospodarcze w Bolesławcu Dofinansowanie budowy infrastruktury komunikacyjnej dla potrzeb nowego pawilonu szpitalnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie. Dofinansowanie prac terenowych oraz specjalistycznych badań laboratoryjnych Studenckich Kół Naukowych Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Dofinansowanie organizacji XVII Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Komediowych w Lubomierzu, w dniu VIII 2013 r. Dofinansowanie zakupu wyposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Jędrzychowicach w ramach projektu pn. Bajkowy świat. Dofinansowanie wydania książki pt. W krainie Pogórzy przez Na Rzecz Rozwoju Gminy Dydnia w Dydni. Dofinansowanie wykonania świetlicy modułowej przy Szkole Podstawowej w Szklarach Górnych poprzez dobudowę do szkoły modułów kontenerowych. Dofinansowanie organizacji 49 Międzynarodowego Festiwalu Szachowego im. Akiby Rubinsteina w Polanicy Zdroju, w dniach: VIII 2013 r. Dofinansowanie organizacji 2 Debat Strategicznych oraz konferencji pt. Bezpieczeństwo surowcowe aspekty międzynarodowe, realizowanych przez Fundację Dyplomacji Publicznej przy współpracy Państwowego Instytutu Spraw Międzynarodowych, w okresie od VI 2013 roku do XII 2014 roku. Dofinansowanie zakupu radiowozu osobowego oznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach, w celu podniesienia efektywności i niezawodności policjantów w służbie oraz poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu polkowickiego. Dofinansowanie zakupu pojazdu specjalistycznego oznakowanego radiowozu policyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Głogowie, w celu poprawy poczucia bezpieczeństwa publicznego mieszkańców powiatu głogowskiego. i młodzieży w zakresie piłki nożnej w ramach projektu Wspieranie działań mających na celu upowszechnienie kultury fizycznej i sportu dla dzieci, młodzieży. Dofinansowanie organizacji specjalistycznego obozu szkoleniowego w Pogorzelicy dla dzieci i młodzieży z zakresu sztuki ruchu, akrobatyki sportowej i gimnastyki artystycznej, realizowanego przez Fundację Wspierania Kultury Ruchu OCELOT, w dniach: 28 VII 10 VIII 2013 r. i młodzieży w zakresie piłki siatkowej KS Cuprum Lubin. Dofinansowanie organizacji trzydniowej konferencji naukowo gospodarczej pt. Innowacyjne metody wykorzystania zasobów mineralnych dla rozwoju gospodarczego w Euroregionie Neisse Nisa- Nysa, realizowanej w Bolesławcu przez Bolesławieckie Towarzystwo Gospodarcze, w sierpniu 2013 roku , , ,00 19

20 279. Dom Małych Dzieci w Jaworze 280. Gmina Jerzmanowa Ochotnicza Straż Pożarna w Jaszkowej Górnej Salezjańskie Centrum Młodzieżowe LINA p.w. św. Bartłomieja w Jędrzychowie p.w. św. Mikołaja w Pyskowicach Świetlica Środowiskowa dla Dzieci i Młodzieży BARTEK Miejskie Przedszkole Nr 10 Moniuszkowskie Towarzystwo Kulturalne w Kudowie-Zdroju 288. Gmina Kudowa Zdrój Ochotnicza Straż Pożarna w Parszowicach Łemków Autonomiczna Sekcja Szachowa Miedź 292. Politechnika Wrocławska Dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego nad morzem dla najstarszej grupy dzieci w wieku od 3 do 6 lat - wychowanków Domu Małych Dzieci w Jaworze, w lipcu 2013 roku, a w szczególności na pokrycie kosztów transportu. Dofinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania oraz pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych na terenie Gminy Jerzmanowa w ramach projektu pn. Wyposażenia placówek oświatowych Gminy Jerzmanowa filarem efektywnej i wydatnej pracy dydaktyczno wychowawczej. Dofinansowanie organizacji Dolnośląskiego Festiwalu Muzycznego pt. Kameralna Wieś. Dofinansowanie organizacji półkolonii dla 45 dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin niezamożnych oraz wielodzietnych z miejscowości Jastrowiec i Grudno w ramach projektu pn. W świecie marzeń, pasji i zasad, realizowanych przez Salezjańskie Centrum Młodzieżowe LINA, w terminie: VII 2013 r. Dofinansowanie organizacji półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin niezamożnych z parafii p.w.św. Bartłomieja, realizowanych w ramach projektu pn. Pomóż dzieciom, które nie wyjechały na wakacje, w sierpniu 2013 roku. Dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Pyskowic oraz Łabęd w ramach projektu pn. Wakacje ze św. Mikołajem. Dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego połączonego z profilaktyką zdrowotną w Dźwirzynie dla dzieci i młodzieży z rodzin o niskim statusie materialnym z okręgu Zagłębia Miedziowego, realizowanego przez Świetlicy Środowiskowej dla Dzieci i Młodzieży BARTEK, w 2013 roku. Dofinansowanie zakupu urządzeń rekreacyjno - zabawowych do ogrodu przedszkolnego przy Miejskim Przedszkolu Nr 10, w celu odpowiedniego zagospodarowania miejsca do aktywności ruchowej dla dzieci w wieku przedszkolnym. Dofinansowanie organizacji 51 edycji Międzynarodowego Festiwalu Moniuszkowskiego w Kudowie Zdroju, w dniach: sierpnia 2013 roku, realizowanego w celu promocji kultury narodowej. Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kudowie Czermna, w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostki oraz zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców. Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Parszowicach, w celu poprawy bezpieczeństwa w Gminie Ścinawa. Dofinansowanie organizacji XXXIII Łemkowskiej Watry na Obczyźnie w Michałowie, realizowanej przez Łemków, w dniach: 2-4 sierpnia 2013 r., w celu promocji kultury łemkowskiej w środowisku polskim. i młodzieży w klubie Autonomicznej Sekcji Szachowa Miedź, w okresie od października do grudnia 2013 roku. Dofinansowanie organizacji Międzynarodowej Konferencji pt. Mineral Enegineering Conference MEC2013, realizowanej przez Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, w terminie od 16 do 19 września 2013 r , , , ,00

Raport o finansach publicznych na działania organizacji pozarządowych oraz jednostek pomocniczych gminy w województwie pomorskim 2008 2009

Raport o finansach publicznych na działania organizacji pozarządowych oraz jednostek pomocniczych gminy w województwie pomorskim 2008 2009 Raport o finansach publicznych na działania organizacji pozarządowych oraz jednostek pomocniczych gminy w województwie pomorskim 2008 2009 Spis treści Od wydawców... 5 XV Edycja Bursztynowego Mieczyka...

Bardziej szczegółowo

Oferty złożone do 18.12.2006 roku. Zadanie: Wspieranie rozwoju kultury i ochrona jej dóbr oraz podtrzymywanie tradycji narodowej

Oferty złożone do 18.12.2006 roku. Zadanie: Wspieranie rozwoju kultury i ochrona jej dóbr oraz podtrzymywanie tradycji narodowej Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w 2007 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku

Bardziej szczegółowo

NR KRS NAZWA WOJEWÓDZTWO MIEJSCOWOŚĆ 90846 FUNDACJA IM. KSIĘDZA JORDANA DOLNOŚLĄSKIE BAGNO

NR KRS NAZWA WOJEWÓDZTWO MIEJSCOWOŚĆ 90846 FUNDACJA IM. KSIĘDZA JORDANA DOLNOŚLĄSKIE BAGNO NR KRS NAZWA WOJEWÓDZTWO MIEJSCOWOŚĆ 90846 FUNDACJA IM. KSIĘDZA JORDANA DOLNOŚLĄSKIE BAGNO 219599 STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIEWCZĄT I KOBIET POZOSTAJĄCYCH W DOLNOŚLĄSKIE BARDO ŚLĄSKIE SYTUACJACH KRYZYSU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA ŚWIDNICA ZA LATA 2012-2013

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA ŚWIDNICA ZA LATA 2012-2013 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA ŚWIDNICA ZA LATA 2012-2013 Wizja rozwoju miasta: Miasto do życia Misja Miasta: rozwój wartości wspólnotowych w nawiązaniu do tradycji miasta kupieckiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Chełm na lata 2009-2015 za 2012 r.

Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Chełm na lata 2009-2015 za 2012 r. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Chełm na lata 2009-2015 za 2012 r. Chełm, czerwiec 2013 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 CEL STRATEGICZNY 1: WZROST JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

I. Przeciwdziałanie patologiom społecznym: Kwota w roku 2006 r.: 96.790,00 zł.

I. Przeciwdziałanie patologiom społecznym: Kwota w roku 2006 r.: 96.790,00 zł. SPRAWOZDANIE Z PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ZAKRESIE ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2006 I. Dotacje na realizację zadań publicznych

Bardziej szczegółowo

1. GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD. Tabela nr 7. (w zł) pożyczki na zachowanie płynności finansowej. dopłaty do kredytów. dopłaty do kredytów

1. GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD. Tabela nr 7. (w zł) pożyczki na zachowanie płynności finansowej. dopłaty do kredytów. dopłaty do kredytów Wykaz zadań dofinansowywanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w 2013 r. i zobowiązań umownych na lata następne Tabela nr 7 (w zł) Środki wypłacone z umów w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013

Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013 Załącznik nr 1 Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013 PRIORYTET I. Działania w kierunku usprawniania i podwyższania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Wydział Infrastruktury Społecznej Urząd Miasta w Dzierżoniowie Dzierżoniów, sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

Oswiata. w Gminie Grodzisk Mazowiecki

Oswiata. w Gminie Grodzisk Mazowiecki , Oswiata w Gminie Grodzisk Mazowiecki 1 Szanowni Państwo Ważnym elementem w wychowaniu młodych ludzi jest otaczające ich środowisko. Szkoły kształtują osobowość, a także rozwój intelektualny i społeczny

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE. Arkadiusz Śliwa. Burmistrz Miasta Sulejówek

I. WPROWADZENIE. Arkadiusz Śliwa. Burmistrz Miasta Sulejówek RAPORT O STANIE MIASTA ZA OKRES 2010 2014 VI KADENCJA SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE.... 3 II. OCENA STANU MIASTA... 4 1. Dane dotyczące demografii i zaludnienia... 4 2. Dane Urzędu Stanu Cywilnego... 8 3.

Bardziej szczegółowo

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Śląskie Lokalnie (2014) Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS Data dokumentu: 2014-09-02. Wyniki oceny.

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Śląskie Lokalnie (2014) Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS Data dokumentu: 2014-09-02. Wyniki oceny. Nazwa konkursu: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Śląskie Lokalnie (2014) Organizator: Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS Data dokumentu: 2014-09-02 Wyniki oceny etap: Ocena Formalna Lp. Oferent

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.../.../... Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia... 2015 r.

Uchwała Nr.../.../... Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia... 2015 r. OBR.0006.24.2015 /Projekt/ Uchwała Nr.../.../... Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 200/20 Obowiązek sporządzania i przedstawiania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym wynika

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE. Hajnówka, dnia 05.10.2012 r. ZOK.4323.92.2012

I. INFORMACJE OGÓLNE. Hajnówka, dnia 05.10.2012 r. ZOK.4323.92.2012 ZOK.4323.92.2012 Hajnówka, dnia 05.10.2012 r. INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE MIEJSKIEJ HAJNÓWKA, W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 (aktualny stan oświaty w mieście z uwzględnieniem informacji

Bardziej szczegółowo

Obowi zek sporz dzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zada o

Obowi zek sporz dzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zada o Informacja Burmistrza Polkowic o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 009/010 jest przedstawiana Radzie Miejskiej po raz drugi, na podstawie znowelizowanej w marcu 009 r. ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Opolskiego Oddziału Okręgowego. Polskiego Czerwonego Krzyża. za rok 2014

Sprawozdanie. z działalności Opolskiego Oddziału Okręgowego. Polskiego Czerwonego Krzyża. za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Opolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża za rok 2014 I Wstęp Sprawozdanie Opolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża stanowi najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia

Protokół z posiedzenia Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim Posiedzenie odbyło się w dniu 22 stycznia 2013 r. w pokoju radnego Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim. Ogólny

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KUTNA Etap: wyłożenie do publicznego wglądu PROJEKT

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KUTNA Etap: wyłożenie do publicznego wglądu PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KUTNA Etap: wyłożenie do publicznego wglądu PROJEKT Nazwa opracowania: STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Białołęka w roku szkolnym 2010/2011

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Białołęka w roku szkolnym 2010/2011 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 8 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 8 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

Realizacja Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Rawickiego

Realizacja Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Rawickiego Załącznik Uchwały Nr./ /15 Rady Powiatu Rawickiego z dnia... czerwca 2015 r. Realizacja Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Rawickiego Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Rawickiego

Bardziej szczegółowo

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Projekt w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie płockim za rok szkolny 2012/2013. Na podstawie art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Obszaru Społeczno Gospodarczego Powiatu Rypińskiego. Załącznik

Strategia Rozwoju Obszaru Społeczno Gospodarczego Powiatu Rypińskiego. Załącznik Strategia Rozwoju Obszaru Społeczno Gospodarczego Powiatu Rypińskiego Załącznik Spis treści Tabela 1. Najwięksi pracodawcy prywatni... 3 Tabela 2. Ankieta dla Przedsiębiorcy... 4 Tabela 3. Pomoc społeczna...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY BOJSZOWY

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY BOJSZOWY INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY BOJSZOWY w roku szkolnym 2010/2011 Podstawa prawna: Art. 5a ust. 4 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. tekst jednolity z 19 listopada

Bardziej szczegółowo

Dobroć człowieka jest największą wartością Nie ma kaleki jest człowiek Każdy ma prawo do swojego szczęścia i miejsca w społeczeństwie

Dobroć człowieka jest największą wartością Nie ma kaleki jest człowiek Każdy ma prawo do swojego szczęścia i miejsca w społeczeństwie Zespół Szkół Specjalnych im Marii Grzegorzewskiej w Krotoszynie Rok założenia 1949 - Szkoła Podstawowa Nr 6 Specjalna im. Marii Grzegorzewskiej 1974 - Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy 1997- Zespół

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY W LATACH 2005-2010 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Wawer w roku szkolnym 2011/2012

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Wawer w roku szkolnym 2011/2012 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 11 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 11 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kieleckiego za rok szkolny 2011/2012

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kieleckiego za rok szkolny 2011/2012 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kieleckiego za rok szkolny 2011/2012 SPIS TREŚCI I. Wstęp i mapa powiatu...3 II. Sieć szkół i placówek...8 II. 1 Wprowadzenie nowych kierunków kształcenia

Bardziej szczegółowo

www.strzegom.pl Gminy Strzegom 7 lutego 2009 r. Nr 8/95/09 Bezpłatny ISSN 1508-2253 Dwa lata za nami. Wydanie specjalne

www.strzegom.pl Gminy Strzegom 7 lutego 2009 r. Nr 8/95/09 Bezpłatny ISSN 1508-2253 Dwa lata za nami. Wydanie specjalne Gminy Strzegom 7 lutego 2009 r. Nr 8/95/09 Bezpłatny ISSN 1508-2253 Dwa lata za nami. Wydanie specjalne Szanowni Państwo, za nami połowa kadencji władz samorządowych gminy Strzegom wybranych na lata 2006

Bardziej szczegółowo

MAPA ZASOBÓW I POTRZEB SUBREGION MORĄG 2011-2012

MAPA ZASOBÓW I POTRZEB SUBREGION MORĄG 2011-2012 MAPA ZASOBÓW I POTRZEB SUBREGION MORĄG 2011-2012 MAPA ZASOBÓW I POTRZEB Morąga Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin powstało w 2005r, głównym powodem założenia stowarzyszenia była obawa zamknięcia

Bardziej szczegółowo