Konsekwencje zagubienia przez pacjenta recepty bądź leku i inne przypadki związane z ordynacją leków w praktyce poz.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konsekwencje zagubienia przez pacjenta recepty bądź leku i inne przypadki związane z ordynacją leków w praktyce poz."

Transkrypt

1 Konsekwencje zagubienia przez pacjenta recepty bądź leku i inne przypadki związane z ordynacją leków w praktyce poz. Czy lekarze poz mają dostateczną wiedzę na ten temat? Niestety nie precyzują tej kwestii żadne ustawy i rozporządzenia patrz : -Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. -Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. -Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich. - Kodeks Etyki Lekarskiej. - Umowy Narodowego Funduszu Zdrowia z lekarzami zezwalającymi im na wypisywanie recept refundowanych. ---Z jednej strony wielu lekarzy, gdy pacjent oświadczy ze zagubił receptę lub leki refundowane przepisywane niedawno temu pacjentowi, tzw. lekką ręką wystawiają mu nową receptę. I w takim przypadku mogą się narażać na konsekwencje finansowe lub utratę prawa wypisywania recept, udzielonego przez NFZ. Co może się równać ze,, śmiercią zawodową,, tego lekarza. Wszak NFZ twierdzi, że recepta jest,, czekiem na pieniądze,, --- Z drugiej strony odmowa przepisania leków refundowanych np. antybiotyku, leku psychotropowego, leku przeciw nadciśnieniu tętniczemu lub niedokrwieniu serca, leku przeciwastmatycznemu lub obniżającego poziom glukozy u diabetyka może doprowadzić do pogorszenia zdrowia lub utraty życia pacjenta - co może zakończyć się postępowaniem w sądzie karnym, cywilnym i lekarskim. Wszystkie przepisy odnośnie ordynowania leków / wypisywania recept refundowanych / określają warunki jakimi powinien się kierować lekarz : -osobiście zbadać pacjenta -zapoznać się z jego dokumentacją leczenia -zapoznać się z wynikami badań diagnostycznych potwierdzających rozpoznanie -postawić rozpoznanie i zalecić skuteczny lek w myśl najnowszej wiedzy medycznej - ale także sprawdzić jego dane osobowe i aktualne ubezpieczenie zdrowotne w NFZ / fakt odprowadzanie składki zdrowotnej /.,,Konia z rzędem,, który to lekarz poz w praktyce na co dzień robi.

2 Może i wszystko jest dobrze jeśli jest to pacjent z naszego rejonu, dobrze nam znany i rejestratorka przed każdą wizytą sprawdzi u niego aktualny dokument ubezpieczenia zdrowotnego lub fakt odprowadzenia składki zdrowotnej za ostatni miesiąc do NFZ. Gorzej jeśli jest to pacjent nam nieznany, z innego miasta lub bez dokumentów lub aktualnych dokumentów a to bardzo często zdarza się okresie wakacji lub ferii zimowych, w okresie jego urlopu, a nagminne jest na dyżurach tak zwanej Nocnej Pomocy Lekarskiej, którą wielu świadczeniodawców poz pełni we własnym zakresie. I tutaj powstają dylematy natury prawnej, finansowej i etycznej, których wcześniej wspominałem. Kilka przykładów praktycznych : 1. pacjent nie ma żadnych dokumentów lub matka nie ma książeczki zdrowia dziecka i jego numeru PESEL - po pierwsze skąd lekarz ma wiedzieć, że bada tego a nie innego człowieka, w praktyce i takie przypadki się zdarzają i raczej nie powinien mu wypisać leków na recepcie refundowanej bez numeru PESEL i tak nie będzie on mógł jej zrealizować w aptece 2. pacjent nie aktualnego dokumenty ubezpieczenia zdrowotnego leki powinny być zapisane na tzw. 100 % - pomimo, on domaga się przepisywania ich na zniżkę i tak samo z lekami na choroby przewlekłe gdzie zwykle na recepcie zaznaczamy literę P. PS. Powinien także zapłacić za poradę lekarską 3. pacjent z innego miasta lub województwa twierdzi, że jest przewlekle chory i prosi o wypisanie leków refundowanych, oprócz dowodu osobistego lub nawet dokumentu ubezpieczenia zdrowotnego nie potrafi udowodnić lej choroby, a i na pierwszy rzut oka jej nie widać co zrobić? odmówić i narazić się ewentualne konsekwencje wyżej wspomniane wypisać narażając się na konsekwencje służbowe i finansowe. Z biura refundacji leków NFZ otrzymałem odpowiedź, że zaistniałą sytuację należy dokładnie opisać i odebrać własnoręcznie podpisane przez niego oświadczenie z danymi osobowymi pacjenta o zaistniałej sytuacji - tylko praktycznie kto z nas to robi i czy miałby czas w natłoku pracy. Ale nawet w takim przypadku nie można napisać recepty na leki z literą P / wyszczególnione choroby przewlekłe / gdy pacjent nie potrafi udowodnić, że ma do nich uprawnienia np. : - Clonazepamum bezpłatnie tylko w przypadku padaczki, a pacjenci niektórzy zażywają go na sen - clopidogrel niska odpłatność, czasowo po zawale mięśnia sercowego i wszczepieniu pomostowania wieńcowego, a pacjenci chcieli by go brać przez dłuższy czas lub jako profilaktyka udaru mózgowego - tramadol bezpłatnie lub niska odpłatność tylko w chorobach nowotworowych, a pacjenci chcieli by go brać na różne inne bóle lub w celu odurzania się. Takich przypadkach, nawet po złożeniu stosownego oświadczenia należy im zapisać te leki ale bez litery P.

3 4. pacjent zbyt często prosi o przepisanie antybiotyku, bez wskazań medycznych,, tak na wszelki wypadek, żeby był w domu,, - uwaga antybiotyki mogą być podawane trzodzie chlewnej i dla drobiu aby nie chorowały i szybciej przybywała im masa mięśniowa 5. uwaga na młodych pacjentów nadużywających silnych leków przeciwbólowych i psychotropowych mogą oni z tego sporządzać tzw. koktajle wybuchowe odurzające i silnie uzależniające. Jeśli nawet pacjent z naszego rejonu i nam znany twierdzi że zagubił receptę lub leki, można mu je powtórzyć na dany okres czasu, ale także to wyrażnie odnotować i poprosić o stosowne oświadczenie pacjenta z jego podpisem. Niestety to rzadko też jest robione. Nagminną praktyką jest sposób powtarzanie leków dla pacjenta : piszemy najczęściej powtórzenie leków i Rp. lub przewlekle chory, powtórzenie leków i je wymieniamy. Zgłasza się po te recepty sam pacjent,jego rodzina, sąsiadka lub pani z opieki społecznej. A przecież są te w/w zasady na jakich powinniśmy recepty wystawiać, szczególnie na leki refundowane! Apteki prowadzą elektroniczna sprawozdawczość dla NFZ i da się to wszystko sprawdzić, że np. Pan X wykupił w danym miesiącu 500 tabletek silnych leków przeciwbólowych i 300 tabletek leków psychotropowych lub pani Y wykupiła w danym miesiącu 20 opakowań antybiotyku. Proszę na taki sposób wypisywanie leków często bez oglądania pacjentów zwrócić uwagę. A przecież pacjent ten może chodzić taż do innego lekarza poz, do specjalistów lub do lekarza w NPL i tak na prawdę nie wiemy ile on tych leków zużywa i co tak naprawdę z nimi robi! Myślę, że kontrola z NFZ gdyby w dokumentacji lekarskiej nagminnie znajdowała takie wpisy, bez uzasadnienia diagnostycznego wypisywania recept, bez rozpoznania, bez ilości opakowań i dawkowania, to naprawdę mogłoby się to skończyć dla tego lekarza. W ostatnich miesiącach pojawiają się informacje, że Centralne Biuro Śledcze prowadzi szeroko zakrojoną akcję śledzenia fałszowanych recept i na ten temat wypowiadała się też Pani Julia Pitera. Kwota wyłudzeń w całym kraju może sięgać setek milionów złotych. Mam nadzieję, że nie biorą w tym udziału koledzy lekarze, ale te wszelkie działania kontrolne i śledcze mogą wychwycić tez wyżej opisane nieprawidłowości w wypisywaniu recept! Chociaż z drugiej strony powstały wojewódzkie Systemy Numerowania Recept Lekarskich i powinny one skutecznie eliminować sytuacje fałszowania recept. System ten powstał w celu uszczelnienia systemu ordynacji leków i wyrobów medycznych i jako remedium na obserwowany od lat wzrost nakładów na leki refundowane. System ma służyć do dokładniejszego monitorowania wydatków na refundację leków i wyrobów medycznych.

4 Gromadzone w systemie informacje pozwolą stwierdzić jakie leki są ordynowane najczęściej, które z leków z listy refundacyjnej są najpopularniejsze i jakie kwoty wydatkuje NFZ na poszczególne grupy leków oraz z tytułu poszczególnych uprawnień ubezpieczonych pacjentów / zasłużony honorowy dawca krwi, kombatant wojenny /. Tego typu analiza ma także ułatwić NFZ prognozowanie finansów i analizę stanu zdrowotnego społeczeństwa oraz pozwoli wychwycić ewentualne nieprawidłowości w ordynacji leków analiza,, skrajnych,, przypadków np. pani Y. Więc, miejmy się na baczności! Od 29 września 2007 roku obwiązują przepisy, które poszerzają krąg osób uprawnionych do bezpłatnych leków : inwalidzi wojenni osoby represjonowane małżonkowie inwalidów wojennych i osób represjonowanych pozostające na ich wyłącznym utrzymaniu wdowy i wdowcy po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach oraz osób represjonowanych, uprawnieni do renty rodzinnej. Ale w takich przypadkach radzę aby starannie sprawdzić dokument potwierdzający takie uprawnienie, czy należy do danej osoby, wpisać jego numer i rok wydania w dokumentacji medycznej. Należałoby tez sprawdzić, czy małżonek lub wdowa nie ma innego środka utrzymania. Także u zasłużonego honorowego krwiodawcy starannie należy sprawdzić jego dokumenty. Nasilają się także kontrole odnośnie ordynowania leków z NFZ. W moim zakładzie poz miała miejsce kontrola ordynowania leków właśnie dla inwalidów wojennych, gdzie w stosunku do jednego z asystentów postawiono zarzut braku wpisów w dokumentacji medycznej na kilka wystawionych recept bezpłatnych i w kilku przypadkach braku uzasadnienia medycznego - został on upomniany naganą i zobowiązany do zwrotu ok.2000 zł. Drugim przypadku inny lekarz naszej poradni zaordynował pacjentowi duża ilość silnych, refundowanych leków przeciwbólowych. Mężczyzna ten krążył po gabinetach kilku lekarzy poz oraz bywał na dyżurach w NPL za każdym razem symulował silne napady kolki nerkowej, nosił w plastikowym pudełeczku kamyki, które jakoby niedawno wysikał domagał się silnego leku w zastrzyku / często narkotycznego, bo inny mu nie pomaga/. Ja osobiście na jednym z dyżurów zaproponowałem jemu skierowanie do szpitala i poprosiłem o dokument ubezpieczenia odmówił. Po kontroli z NFZ okazało się, że mężczyzna ten nie miał ubezpieczenia zdrowotnego i nie miał prawdopodobnie także tych ataków kamicy nerkowej w ogóle. Lekarz z mojej zobowiązany został do zwrócenia kosztów wypisanych leków do NFZ około 300 zł.

5 W biur Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej skarg pacjentów na odmowę wypisania recepty lub leku zagubionego w czasie ostatnich 8 lat nie było. Myślę, że bierze się to stąd, ze lekarze dla świętego spokoju wpisują te recepty. Ale jeszcze raz apeluję o ostrożność w tym zakresie i zabezpieczenie się przynajmniej w stosowne oświadczenia pacjentów. A drugiej strony jeśli pacjent coś kręci i wie, że nie jest na prawie, to po prostu takiej skargi nie będzie składał. Niestety zdarzają się sprawy związane z ordynowaniem leków, który mają podłoże korupcjogenne. Pamiętam sprawę - wypisanie przez jednego lekarza kilkuset opakowań Omnandrenu syntetycznego testosteronu stosowanego i refundowanego u mężczyzn w hipogonadyzmie i u kobiet w zaawansowanym raku sutka z przerzutami, recepty te realizowali młodzi zdrowi ludzie uczęszczający do siłowni lokalnych lekarz tłumaczył się zobowiązaniami towarzyskimi itp. - wypisywanie przez lekarkę dużych ilości silnych leków przeciwbólowych i psychotropowych dla potrzeb własnego syna narkomana, jakowy szantażował matkę przez wiele lat, że popełni samobójstwo albo właśnie już wychodzi z nałogu tak się kończy żle rozumiana milość matczyna - aktualna sprawa to wypisywanie przez jednego lekarza dużych ilości kosztownego leku Rebetol na recepty dla inwalidów wojennych / w pełni refundowany/ jako lek na przewlekle wirusowe zapalenie wątroby typu C. Historie chorób były fałszowane, a lek był sprzedawany na czarnym rynku za pół ceny. Cena jednego opakowania kilka tysięcy złotych. Lekarz został aresztowany. Poniesie zapewne także odpowiedzialność finansową i zawodową, jak to się stało także w w/w przypadkach. Pomijając takie skrajne przypadki, przypominam, recepta jest czekiem na pieniądze i tzw. wypisywanie jej w różnych przypadkach od reki i tylko na życzenie pacjenta lub jego rodziny może mieć swoje konsekwencje służbowe, zawodowe, finansowe i karne

Status uchodźcy ochrona uzupełniająca w Polsce co dalej?

Status uchodźcy ochrona uzupełniająca w Polsce co dalej? Prof. Irena Rzeplińska Jacek Białas Bogusława Domańska Ewa Ostaszewska - Żuk Karolina Rusiłowicz Marta Szczepanik Maja Tobiasz Status uchodźcy ochrona uzupełniająca w Polsce co dalej? Warszawa 2012 Face

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po polskim systemie opieki zdrowotnej

Przewodnik po polskim systemie opieki zdrowotnej 52007 EDYCJA POLSKA ISSN 1896-2734 Zdrowie W numerze: Wielu uchodźców, którzy przyjeżdżają do Polski, narzeka na trudności w uzyskaniu pomocy medycznej. Dlatego piąty numer refugee.pl poświęcamy sprawom

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-88568-42-8

ISBN 978-83-88568-42-8 Publikację sfinansowano ze środków Programu Operacyjnego FIO ISBN 978-83-88568-42-8 Publikacja została opracowana przez Małgorzatę Dziewanowską Konsultacja prawna : mec. Monika Gąsiorowska, Karolina Więckiewicz

Bardziej szczegółowo

Maksymalna wartość zwrotu nienależnej refundacji przez jednego lekarza w 2010r 759 261zł

Maksymalna wartość zwrotu nienależnej refundacji przez jednego lekarza w 2010r 759 261zł Maksymalna wartość zwrotu nienależnej refundacji przez jednego lekarza w 2010r 759 261zł Całkowita kwota zwrotu nienależnych refundacji recept przez lekarzy i przychodnie 5.4 mln zł Lekarze - indywidualne

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. prawa pacjenta LECZYĆ PO LUDZKU WWW.WYBORCZA.PL/LECZYC AKCJA SPOŁECZNA GAZETY WYBORCZEJ ORAZ INSTYTUTU PRAW PACJENTA I EDUKACJI ZDROWOTNEJ

PORADNIK. prawa pacjenta LECZYĆ PO LUDZKU WWW.WYBORCZA.PL/LECZYC AKCJA SPOŁECZNA GAZETY WYBORCZEJ ORAZ INSTYTUTU PRAW PACJENTA I EDUKACJI ZDROWOTNEJ PORADNIK prawa pacjenta LECZYĆ PO LUDZKU WWW.WYBORCZA.PL/LECZYC AKCJA SPOŁECZNA GAZETY WYBORCZEJ ORAZ INSTYTUTU PRAW PACJENTA I EDUKACJI ZDROWOTNEJ 2 Poradnik + Prawa Pacjenta Czwartek 10 grudnia 2009

Bardziej szczegółowo

Gazeta Dolnośląskiej Izby Lekarskiej

Gazeta Dolnośląskiej Izby Lekarskiej Nr 5/2015 (298) maj 2015 Gazeta Dolnośląskiej Izby Lekarskiej egzemplarz bezpłatny Reklama WROCŁAW Klinika Leczenia Niepłodności nr 1 w Polsce! średnia skuteczność programu in vitro 53% w Klinikach INVICTA

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin 2014 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

OSOBOM 50+ Informator o uprawnieniach, ulgach i usługach. Wydawnictwo sfinansowane ze środków Województwa Małopolskiego

OSOBOM 50+ Informator o uprawnieniach, ulgach i usługach. Wydawnictwo sfinansowane ze środków Województwa Małopolskiego MAPA POMOCY OSOBOM 50+ i ICH RODZINOM Informator o uprawnieniach, ulgach i usługach Wydawnictwo sfinansowane ze środków Województwa Małopolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ KRAKÓW 2009 MAPA

Bardziej szczegółowo

www.e-ginekologia.pl nr 1 (8) 2013 r. ISSN 2084-5839 dokumentów skrętnych

www.e-ginekologia.pl nr 1 (8) 2013 r. ISSN 2084-5839 dokumentów skrętnych www.e-ginekologia.pl nr 1 (8) 2013 r. ISSN 2084-5839 Kupujemy kolposkop Resterylizacja Rękawicę wyrobów diagnostyczne Kalendarz Dezynfekcja składania gabinetu dokumentów Technologia Zatrudnianie ultradźwięków

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ. Nowość!

PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ. Nowość! ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ LISTOPAD 2014 Numer 11 (60) ISSN 2353-2580 S E R W I S M E N E D Ż E R Ó W, W Ł A Ś C I C I E L I I K A D R Y Z A R Z Ą D Z A J Ą C E J Nowość! DYŻUR TELEFONICZNY ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM Warszawa 2011 Świadczenia opieki zdrowotnej fi nansowane

Bardziej szczegółowo

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM. Narodowy Fundusz Zdrowia www.nfz.gov.pl

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM. Narodowy Fundusz Zdrowia www.nfz.gov.pl Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM Narodowy Fundusz Zdrowia www.nfz.gov.pl VADEMECUM Warszawa 2010 Załączniki Tablica informacyjna Podstawowe informacje o tablicy

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R W 2 0 1 1 R O K U WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, RATOWNICTWA I ZDROWIA STAROSTWA POWIATOWEGO W OLEŚNIE

I N F O R M A T O R W 2 0 1 1 R O K U WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, RATOWNICTWA I ZDROWIA STAROSTWA POWIATOWEGO W OLEŚNIE I N F O R M A T O R O P I E K A Z D R O W O T N A W P O W I E C I E O L E S K I M W 2 0 1 1 R O K U WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, RATOWNICTWA I ZDROWIA STAROSTWA POWIATOWEGO W OLEŚNIE Przedkładamy Państwu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW PACJENTA. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi

KARTA PRAW PACJENTA. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi KARTA PRAW PACJENTA Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi Prawa pacjenta wynikające z przepisów Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej 1. Każdy ma prawo

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Ewa Krentzel

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Ewa Krentzel Sygn. akt I CSK 633/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 listopada 2014 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Dariusz

Bardziej szczegółowo

Pytanie do sformułowania na piśmie czego możemy się spodziewać, w jakim momencie jeśli chodzi o wizyty pierwszorazowe.

Pytanie do sformułowania na piśmie czego możemy się spodziewać, w jakim momencie jeśli chodzi o wizyty pierwszorazowe. W dniu 22.01.2015 z inicjatywy ZPOZDŚ odbyło się spotkanie w siedzibie DIL św-ów AOS z przedstawicielami NFZ. Poprzedzone było licznymi pytaniami nurtującymi lekarzy wysłanymi za pośrednictwem Związku

Bardziej szczegółowo

Definicja zakresu świadczeń u pacjenta pierwszorazowego jest niezmienna od lat.

Definicja zakresu świadczeń u pacjenta pierwszorazowego jest niezmienna od lat. Pytania odpowiedzi: 1. Definicja pacjent pierwszorazowy - to taki, który nie był 2 lata w poradni u danego świadczeniodawcy czy we wszystkich poradniach w danym zakresie np. dermatologicznych w kraju?

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin 2013 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

lubelska okręgowa izba aptekarska ul. Lubartowska 60, 20-094 Lublin tel./fax (0-81) 532-72-97, (0-81) 534-28-61 Internet: www.loia.

lubelska okręgowa izba aptekarska ul. Lubartowska 60, 20-094 Lublin tel./fax (0-81) 532-72-97, (0-81) 534-28-61 Internet: www.loia. lubelska okręgowa izba aptekarska ul. Lubartowska 60, 20-094 Lublin tel./fax (0-81) 532-72-97, (0-81) 534-28-61 Internet: www.loia.pl BIURO czynne w godzinach: 8 00-15 00 sprawy dotyczące prawa wykonywania

Bardziej szczegółowo

Farmacja. Opieka. przyszłości. praktyczna. Straszyć czy zachęcać Jak mobilizować pacjenta do kontaktu z lekarzem

Farmacja. Opieka. przyszłości. praktyczna. Straszyć czy zachęcać Jak mobilizować pacjenta do kontaktu z lekarzem PRAKTYCZNY MAGAZYN DLA FARMACEUTÓW www.farmacjapraktyczna.pl Farmacja praktyczna POLPHARMA FARMACEUTOM Nr 1-2 (72) Styczeń-Luty 2014 Cena: 6,70 zł psychologia Straszyć czy zachęcać Jak mobilizować pacjenta

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin 2012 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych. ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje.

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych. ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje. Partner Społeczny 1 SIS -19 Lat Dla Rozwoju SIS - Kształtujemy Relacje Realizator projektu: Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl,

Bardziej szczegółowo

Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Jestem mamą. Nie rehabilitantką. Jestem tatą. Nie terapeutą.

Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Jestem mamą. Nie rehabilitantką. Jestem tatą. Nie terapeutą. Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami Jestem mamą. Nie rehabilitantką. Jestem tatą. Nie terapeutą. Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami Jestem mamą. Nie rehabilitantką.

Bardziej szczegółowo

Farmacja. dwa miesiące z nową ustawą. praktyczna. ryzyko w pracy naucz się kalkulować zagrożenie

Farmacja. dwa miesiące z nową ustawą. praktyczna. ryzyko w pracy naucz się kalkulować zagrożenie PRAKTYCZNY MAGAZYN DLA FARMACEUTÓW www.farmacjapraktyczna.pl Farmacja praktyczna POLPHARMA FARMACEUTOM Nr 3 (52) Marzec 2012 Cena: 6,70 zł psychologia ryzyko w pracy naucz się kalkulować zagrożenie zdrowie

Bardziej szczegółowo

WITAJ W POLSCE! Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa Lublin 2014

WITAJ W POLSCE! Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa Lublin 2014 WITAJ W POLSCE! Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa Lublin 2014 WITAJ W POLSCE! Magdalena Tota (red.) Piotr Kostecki Izabela Leraczyk Barbara Wójcik Fundacja Instytut na rzecz Panstwa Prawa Lublin

Bardziej szczegółowo

ROZMOWA O ZDROWIU: Jerzy O wsiak PISMO IZB LEKARSKICH E GZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 0867-2146. Palenie. sprawa życia i śmierci s. 6

ROZMOWA O ZDROWIU: Jerzy O wsiak PISMO IZB LEKARSKICH E GZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 0867-2146. Palenie. sprawa życia i śmierci s. 6 E GZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 0867-2146 ROZMOWA O ZDROWIU: Jerzy O wsiak 05 2011 PISMO IZB LEKARSKICH Palenie sprawa życia i śmierci s. 6 R E K L A M A PISMO IZB LEKARSKICH Obniżanie kosztów Część nowych

Bardziej szczegółowo

PORADNIK O PRAwAch PAcjeNtA

PORADNIK O PRAwAch PAcjeNtA PORADNIK o Prawach Pacjenta www.prawapacjenta.eu PRAWA PACJENTA Poradnik Wydanie II uzupełnione Ten poradnik został stworzony z myślą o wszystkich pacjentach i ich rodzinach. Jego zadaniem jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin Styczeń 2005 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego

Bardziej szczegółowo

Stenogram z negocjacji z Porozumieniem Zielonogórskim w dn. 29 grudnia 2014 r.

Stenogram z negocjacji z Porozumieniem Zielonogórskim w dn. 29 grudnia 2014 r. Stenogram z negocjacji z Porozumieniem Zielonogórskim w dn. 29 grudnia 2014 r. Min. Bartosz Arłukowicz: Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym naszym spotkaniu, już nie pamiętam którym, chyba 14.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny Centrum Systemów Informacyjnych jednostka Ministra Zdrowia Biuletyn informacyjny Ochrony Zdrowia MAJ 2014, WYDANIE PIĘTNASTE Koordynacja projektów e-zdrowie Szanowni Państwo, W tym numerze: Ranking jakości

Bardziej szczegółowo