PROJEKT BUDOWLANY. KROZ Henryk Pachla ul. Hetmańska 11b Kraków tel/fax

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY. KROZ Henryk Pachla ul. Hetmańska 11b 30-528 Kraków tel/fax 12 257 10 36"

Transkrypt

1 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji: Projekt remontu elewacji, pokrycia oraz więźby dachowej oficyny bocznej (północnej) kompleksu obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Adres inwestycji: ul. Westerplatte 19 Kraków (dz. nr 100 obr. 2 jedn. ewid. Śródmieście) Inwestor: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej ul. Westerplatte 19 Kraków Jednostka projektowania KROZ Henryk Pachla ul. Hetmańska 11b Kraków tel/fax Architektura: Projektant: mgr inż. arch. Bartosz Pionka MPOIA/053/2007 Data: Sprawdzający: mgr inż. arch. Joanna Włoskowicz Rz/A-12/10 Data: Konstrukcja: Projektant: dr inż. Filip Pachla MAP/0412/PWOK/12 Data: Sprawdzający: dr inż. Henryk Pachla MAP/BO/1855/01 Data:

2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO: Oświadczenie projektantów Uprawnienia i zaświadczenia projektantów Projekt architektoniczno budowlany Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Ekspertyza konstrukcyjna Program konserwatorski str.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 OŚWIADCZENIE Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz z późn. zm.) niniejszym oświadczam, że: Projekt remontu elewacji, pokrycia oraz więźby dachowej oficyny bocznej (północnej) kompleksu obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, zlokalizowanej: ul. Westerplatte 19, Kraków (dz. nr 100 obr. 2 jedn. ewid. Śródmieście) sporządzony: , dla: Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Architektura: Projektant: mgr inż. arch. Bartosz Pionka MPOIA/053/2007 Data: Sprawdzający: mgr inż. arch. Joanna Włoskowicz Rz/A-12/10 Data: Konstrukcja: Projektant: dr inż. Data: Filip Pachla MAP/0412/PWOK/12 Sprawdzający: dr inż. Henryk Pachla MAP/BO/1855/01 Data:

14 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Nazwa inwestycji: Projekt remontu elewacji, pokrycia oraz więźby dachowej oficyny bocznej (północnej) kompleksu obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Adres inwestycji: ul. Westerplatte 19 Kraków (dz. nr 100 obr. 2 jedn. ewid. Śródmieście) Inwestor: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej ul. Westerplatte 19 Kraków Jednostka projektowania KROZ Henryk Pachla ul. Hetmańska 11b Kraków tel/fax Zawartość opracowania: Część opisowa: 1. Podstawa opracowania 2. Cel i zakres opracowania 3. Opis stanu istniejącego 4. Opis prac remontowych 5. Układ konstrukcyjny i zastosowane rozwiązania konstrukcyjno materiałowe 6. Sposób za zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne 7. Charakterystyka energetyczna obiektu 8. Dane techniczne obiektu charakteryzujące jego wpływ na środowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie 9. Warunki ochrony i zabezpieczenia przeciwpożarowego 10. Wnioski i uwagi końcowe Część rysunkowa: I-01 Elewacja pn-zach i pd-zach (inwentaryzacja) 1:100 I-02 Elewacja pn-wsch (inwentaryzacja) 1:100 A-01 Sytuacja 1:500 A-02 Elewacja pn-zach i pd-zach 1:100 A-03 Elewacja pn-wsch 1:100 A-04 Zestawienie stolarki i ślusarki 1:50 Projektant: mgr inż. arch. Bartosz Pionka MPOIA/053/2007 Data: dr inż. Filip Pachla MAP/0412/PWOK/12 Data: Sprawdzający: mgr inż. arch. Joanna Włoskowicz Rz/A-12/10 Data: dr inż. Henryk Pachla MAP/BO/1855/01 Data:

15 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Umowa z dnia roku z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej, przedmiotem której jest wykonanie niniejszego opracowania. Wizja lokalna, uzgodnienia z Inwestorem, własne pomiary. Program prac konserwatorskich opracowany przez mgr M.Chojkowskiego we wrześniu 2014r. Decyzja o wpisie do rejestru zabytków pod numerem A-572 z dnia r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej. 2. CEL i ZAKRES OPRACOWANIA Zakres projektu obejmuje remont elewacji oraz wymianę pokrycia dachu oficyny bocznej (północnej) należącej do kompleksu zabudowań Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. W projekcie zawarto także zalecenia dotyczące ewentualnych prac na więźbie dachowej, której stan techniczny możliwy będzie do określenia po zdjęciu pokrycia dachu. 3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Obiekty objęte opracowaniem należą do kompleksu zabudowań należących do Miejskiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Westerplatte 19 w Krakowie, który został zrealizowany w latach w stylu neogotyckim. Niniejszy projekt ma na celu określenie prac budowlanych i konserwatorskich oficyn zlokalizowanych w północnej części zabudowań straży. Obiekty te położone są w jednym ciągu - rozpoczynają się za bramą wjazdową na teren działki Inwestora i biegną aż do jej granicy, którą stanowi ceglany mur graniczny. Przedmiotowe obiekty utrzymane są w takim samym stylu architektonicznym jak pozostałe obiekty i są w jednym ciągu. W pierwszym z obiektów-tuż za bramą wjazdową znajduje się portiernia (I). Jest to budynek jednokondygnacyjny, murowany, w którym znajduje się jedno pomieszczenie. Obiekt przekryty jest dachem pulpitowym. Kolejno przechodzi się do kolejnego jednokondygnacyjnego obiektu, w którym mieszczą się cztery pomieszczenia (II). W pierwszym pomieszczeniu za portiernią znajduje się zaplecze gospodarczo-socjalne, do którego można wejść przez portiernię, albo bezpośrednio od zewnątrz. W dalszych trzech pomieszczeniach mieszczą się garaże. Obiekt ten jest jednokondygnacyjny, przekryty również dachem pulpitowym. Następny obiekt to budynek dwukondygnacyjny (III), podpiwniczony przekryty dachem dwuspadowym. Strop międzypiętrowy żelbetowy na żebrach. Kolejno znajduje się kolejny obiekt jednokondygnacyjny mieszczący pięć pomieszczeń garażowych (IV). Pierwsze trzy pomieszczenia zostały wtórnie wydłużone ze względów użytkowych- mieszczą wozy strażackie. Następny obiekt to jest dwukondygnacyjny z ośmioboczną wieżyczką (V), przekryty dachem pulpitowym. Strop międzypiętrowy żelbetowy. Z budynku (V) przechodzi się do kolejnego niższego dwukondygnacyjnego obiektu (VI). Budynek ten również przekryty jest dachem pulpitowym. Dostęp do tego obiektu możliwy jest również od zewnątrz. Wszystkie budynki pokryte są blachą ocynkowaną na deskowaniu pełnym. Wszystkie budynki opisywanej oficyny są murowane z cegły, nietynkowane z wyjątkiem płaszczyzn obejmujących wewnętrzne części wykrojów podziału parterowych części gdzie znajdują się garaże. Zły stan zachowania cegły powoduje konieczność natychmiastowego jej ratowania. Elementy betonowe stanowią głównie czapy na przyporach wieżyczki flankującej od strony zachodniej ostatni od wschodu budynek, stanowiący zakończenie skrzydła północnego. Czapy betonowe znajdują się w dość dobrym stanie. Powierzchnia betonu pokryta jest w większej części warstwą porostów. Pierwotna stolarka drewniana zachowała się w obrębie okien ostatniego od strony wschodniej, budynku skrzydła północnego. Stan zachowania stolarki pierwotnej jest w większości zły. Drewno zostało pozbawione warstwy lakierowej i wystawione na działanie promieniowania ultrafioletowego, co spowodowało jego destrukcję. Pozostała stolarka okienna i drzwiowa pochodzi z różnych okresów i zarówno wykonana jest z drewna jak też częściowo jest plastikowa. Nowa stolarka znajduje się w dobrym stanie. Elementy stolarki okapu dachowego budynku głównego w obrębie belek konstrukcji wyglądają na dość dobrze zachowane (brak bezpośredniego dojścia), natomiast w partii deskowania wydają się być bardzo zniszczone pod wpływem długotrwałego wystawienia na działanie wilgoci.

16 4. OPIS PRAC REMONTOWYCH Planuje się następujące prace remontowe w obiektach: Elewacje: 1. Uzupełninie i naprawa powierzchni tynkowanych. 2. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na drewnianą, nawiązującą do użytej w budynku głównym oraz drugiej oficynie. Przemurowania z luksferów również zostaną zastąpione stolarką. Kolor zostanie dobrany w ramach nadzoru autorskiego z komisyjnym udziałem WUOZ 3. Wymiana bram garażowych, rodzaj i kolor zostaną dobrane w ramach nadzoru autorskiego z komisyjnym udziałem WUOZ. 4. W środkowej części ostatniego budynku (VI) usunięte zostanie wtórne nadproże żelbetowe i naświetle z luksferów. W ich miejscu, w postaci wnęk, zostaną odtworzone pierwotne otwory okienne. 5. Z elewacji należy usunąć wszystkie przewody biegnące na wierzchu i w razie konieczności ich pozostawienia umieścić w przygotowanych przekuciach. 6. Wymiana zewnętrznych opraw oświetleniowych, rodzaj i kolor zostaną dobrane w ramach nadzoru autorskiego z komisyjnym udziałem WUOZ. 7. Usunięcie poliwęglanowych daszków. 8. Wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych na wykonane z blachy cynkowo tytanowej. Powierzchnie wątków ceglanych (zgodnie z programem konserwatorskim): 9. Ustalenie oryginalnej kolorystyki i sposobu wykończenia spoinowania cegły. 10. Oczyszczenie powierzchni elewacji metodą mechaniczną przy zastosowaniu wody pod ciśnieniem. Zabieg musi być przeprowadzany z dużą ostrożnością i poprzedzany próbami na niewielkim obszarze. 11. Oczyszczenie powierzchni pomalowanej farbą i całości powierzchni elewacji tylnych metoda piaskowania przy użyciu agregatów CE - PE. 12. Doczyszczenie pozostałych zabrudzonych powierzchni cegły metodą chemiczną przy użyciu specjalnej pasty przeznaczonej do usuwania zanieczyszczeń z powierzchni ceglanych, zawierającej związki fluorowe Doczyszczenie mechaniczne metodą zeskrobania pozostałości zachlapań smołą. 14. Doczyszczenie miejsc zabrudzonych zaprawą cementową lub wapienną, specjalnym środkiem do usuwania tego typu zanieczyszczeń. 15. Usunięcie metodą wykucia obluzowanego lub niewłaściwego spoinowania. 16. Usunięcie metodą wykucia niewłaściwych uzupełnień cementowych lub gipsowych z powierzchni elewacji. 17. Usunięcie metodą wykucia zbędnych elementów metalowych z powierzchni elewacji. 18. Wykucie cegieł lub ich fragmentów w celu przygotowania pod założenie uzupełnień. 19. Usunięcie obluzowanych cegieł w celu ponownego ich osadzenia. 20. Usunięcie (w razie konieczności) zasolonych cegieł. 21. Nawiercenie otworów wentylacyjnych w celu osuszenia wątku w miejscach silnego zawilgocenia. 22. Impregnacja strukturalna cegły w celu wzmocnienia jej struktury, np. impregnaty KSE firmy Remmers o odpowiednio dobranej mocy ( ). 23. Uzupełnienie ubytków cegły metodą flekowania z odpowiednio dobranych cegieł. 24. Uzupełnienie płytkich ubytków cegieł zaprawą. Proponowana gotowa zaprawa do uzupełnień ubytków w cegle o odpowiednio dobranej kolorystyce, lub zaprawą cementowo (biały cement portlandzki) wapienną barwioną w masie do odpowiedniego koloru (zalecane). 25. Uzupełnienie brakujących cegieł i ponowne osadzenie wcześniej wyciągniętych na zaprawie cementowej (biały cement portlandzki). 26. Uzupełnienie ubytków fugowania z odpowiednim dostosowanym do pierwotnych opracowaniem ich powierzchni. 27. Pokrycie powierzchni elewacji tylnych warstwą gotowej zaprawy wapiennej (trasowej) z ewentualnym zastosowaniem tynków szerokoporowych w partii przyziemia. 28. Nasączenie wątków w partiach zaatakowanych, środkiem do zwalczania mchów i glonów. 29. Scalenie kolorystyczne uzupełnień cegły i w razie konieczności fugowania. Zalecane tworzywo Paraloid B 72 w roztworze acetonowym. 30. Hydrofobizacja całej powierzchni wszystkich elewacji środkiem hydrofobowym przeznaczonym do cegły. 1. Wszystkie firmowe środki chemiczne oraz zaprawy wymieniane w poniższych punktach muszą posiadać atesty dopuszczające je do stosowania przy obiektach zabytkowych.

17 Elementy betonowe: 1. Oczyszczenie powierzchni metodą mechaniczną przy użyciu wody pod ciśnieniem. 2. Doczyszczenie powierzchni metodą chemiczną (w razie konieczności) przy użyciu pasty zawierającej związki fluoru przeznaczonej do tego celu. 3. Usunięcie ruchomych fragmentów metodą wykucia. 4. Wypełnienie pęknięć mleczkiem cementowym metodą iniekcyjną. 5. Wykonanie zbrojenia w miejscach dużych ubytków. 6. Wykonanie uzupełnień z zaprawy cementowo piaskowej. 7. Nasączenie (w razie konieczności) struktury elementu środkiem zabezpieczającym przed zakwitami glonów. 8. Hydrofobizacja elementów środkiem hydrofobowym. Elementy stolarki więźby dachowej (dot. elementów okapu bez deskowania): 1. Oczyszczenie powierzchni drewna metodą mechaniczną, szczotkami stalowymi oraz papierem ściernym. 2. Wycięcie fragmentów zbutwiałych. 3. Uzupełnienie ubytków metodą flekowania z odpowiednio dobranego gatunku drewna. Wklejanie drewna klejem o właściwościach hydrofobowych. 4. Uzupełnianie drobnych ubytków metodą szpachlowania odpowiednio dobraną masą trocinową. 5. Opracowanie powierzchni uzupełnień. 6. Scalenie kolorystyczne uzupełnień. 7. Nasączenie (w razie konieczności) środkiem owadobójczym przeznaczonym do zwalczania drewnojadów. 8. Nasączenie drewna impregnatem wzmacniającym strukturę o właściwościach zabezpieczenia przeciwogniowego. Pokrycie dachu: Istniejące pokrycie dachu z blachy ocynkowanej ułożonej na deskowaniu pełnym należy wymienić na blachę tytancynk z warstwą wentylującą, mocowaną na płytach OSB gr. 22mm, które należy przykręcić do istniejących krokwi. Należy wykonać ocieplenie dachu wełną mineralną gr. 20 cm oraz ukrytą pod płytami g-k. W ramach nadzoru, biorąc pod uwagę konieczność zachowania przejazdu, należy sprawdzić możliwość zwiększenia wysięgu okapu nad wejściem do pierwszego budynku od strony północnej. Jeśli okaże się to możliwe, wysieg tego okapu oraz okapu kolejnego budynku należy zwiększyć w celu zabezpieczenia wejść do budynku. Więźba dachowa: Należy sprawdzić stan techniczny drewnianej konstrukcji więźby dachowej po odkryciu dachu. Elementy uszkodzone na skutek korozji biologicznej należy wymienić na nowe o tych samych parametrach geometrycznych lub wzmocnić poprzez obustronne obicie elementami takich samych parametrach geometrycznych. Węzły konstrukcyjne wiązarów głównych należy uzupełnić o łączniki stalowe. Wszystkie elementy drewniane przed przeprowadzeniem prac związanych z wymianą pokrycia dachu wymagają sprawdzenia i indywidualnej oceny stanu technicznego substancji drewna. Wszystkie zgniłe elementy drewniane należy wymienić na nowe. Wymianę fragmentów drewnianych elementów konstrukcyjnych należy przeprowadzić z zachowaniem odpowiednich połączeń z pozostawionymi fragmentami (odpowiedni zacios + łączniki stalowe + śruby). Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć preparatem grzybobójczym i ogniochronnym (np. FOBOS M4) po uprzednim ich dokładnym oczyszczeniu. Należy wykonać prawidłowo izolowaną dylatację przybudówki w części środkowej oficyn. Podczas prac na dachu należy również przemurować istniejące kominy, wskazane na rysunku podwyższyć oraz wykonać dla nich nowe czapy betonowe i obróbki blacharskie. Wyloty kominów wentylacyjnych wykonać jako poziome, dwustronne.

18 5. UKŁAD KONSTRUKCYJNY I ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIAŁOWE Wszystkie odprowadzenia kanalizacji należy odkryć i sprawdzić ich drożność i szczelność do najbliższej studzienki. Uszkodzoną instalację należy wymienić. Wszystkie pęknięcia należy iniekować ciśnieniowo zaczynem na bazie białego cementu. Rozwarstwienia i odspojone części muru (szczególnie w strefie cokołowej) należy skotwić kotwami zabezpieczonymi przed korozją. Kotwy osadzać ciśnieniowo na zaczynie na bazie białego cementu. Wszystkie iniekcje ciśnieniowe poprzedzić uszczelnieniem pęknięć, zabezpieczając przed wyciekiem iniektu na lico muru. Dopiero po przeprowadzeniu zabiegów wzmacniających substancję murów należy przeprowadzić konserwację lica ceglanego i kamiennego wystroju architektonicznego wg zaleceń programu konserwatorskiego. 6. SPOSÓB ZAPEWNIENIA WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE Nie dotyczy. 7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU Nie dotyczy. 8. DANE TCHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJĄCE JEGO WPŁYW NA ŚRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE Realizacja projektu nie wpłynie na środowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie. 9. WARUNKI OCHRONY I ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO Realizacja projektu nie wpłynie na warunki ochrony i zabezpieczenia przeciwpożarowego istniejącego obiektu oraz obiektów sąsiednich. 10. WNIOSKI I UWAGI KOŃCOWE - Prace konserwatorskie dotyczące elewacji należy wykonać według załączonego szczegółowego opracowania konserwatorskiego opracowanego przez mgr Marcina Chojkowskiego (załącznik nr 1 Program prac konserwatorskich). - Wszystkie założenia należy weryfikować w trakcie prac i wszelkie niezgodności zgłaszać na bieżąco autorom opracowania. - Wszystkie roboty należy prowadzić po uzyskaniu stosownych pozwoleń i pod nadzorem osoby uprawnionej. Projektant: mgr inż. arch. Bartosz Pionka MPOIA/053/2007 dr inż. Filip Pachla MAP/0412/PWOK/12 Data: Data:

19 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Nazwa inwestycji: Projekt remontu elewacji, pokrycia oraz więźby dachowej oficyny bocznej (północnej) kompleksu obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Adres inwestycji: ul. Westerplatte 19 Kraków (dz. nr 100 obr. 2 jedn. ewid. Śródmieście) Inwestor: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej ul. Westerplatte 19 Kraków Jednostka projektowania KROZ Henryk Pachla ul. Hetmańska 11b Kraków tel/fax Zawartość opracowania: 1. Zakres robót. 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. Projektant: mgr inż. arch. Bartosz Pionka MPOIA/053/2007 Data: dr inż. Filip Pachla MAP/0412/PWOK/12 Data:

20 1. ZAKRES ROBÓT - roboty przygotowawcze - zagospodarowanie placu budowy i ogrodzenie go, - montaż rusztowania - konserwacja elewacji, - wymiana stolarki, malowanie bram garażowych, - demontaż istniejącego pokrycia dachowego, obróbek, rynien i rur spustowych, - konserwacja więźby dachowej, - montaż nowego pokrycia dachowego, obróbek, rynien i rur spustowych, - demontaż rusztowania oraz tymczasowego ogrodzenia placu budowy - prace porządkowe i przekazanie do użytkowania. 2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Na działce nr 100 poza przedmiotowym budynkiem znajduje się jeszcze budynek główny oraz oficyna północna 3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI Na przedmiotowej działce nie występują elementy zagospodarowania, mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 4. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA. Podczas realizacji robót budowlanych mogą wystąpić zagrożenia wymienione w art.21a Ustawy z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami: - p.4.1- przysypanie ziemią lub upadek z wysokości wymiana pokrycia dachu, montaż obróbek, rynien i rur spustowych, konserwacja elewacji - groźba upadku z wysokości, spadające przedmioty (narzędzi lub materiały budowlane, - p.4.2- działanie substancji chemicznych - impregnacja elementów konstrukcyjnych więźby dachowej - p.4.3- działanie promieniowania jonizującego - nie dotyczy, - p.4.4- linie wysokiego napięcia lub czynne linie komunikacyjne - nie dotyczy, - p.4.5- ryzyko utonięcia - nie dotyczy, - p.4.6- prace prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach - nie dotyczy, - p.4.7- prace prowadzone przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych - nie dotyczy, - p.4.8- prace prowadzone w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza - nie dotyczy, - p.4.9- prace wymagające użycia materiałów wybuchowych- nie dotyczy, - p montaż ciężkich elementów prefabrykowanych - nie dotyczy, Pozostałe zagrożenia występujące zwykle przy prowadzeniu robót budowlanych, związane z obsługą elektronarzędzi, sprzętu budowlanego, składowania materiałów, przenoszenia ciężarów itp. 5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH Instruktaż przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych powinien być przeprowadzony przez kierującego pracami (kierownika budowy), a wykonujący prace powinni posiadać odpowiednie przeszkolenie BHP w zakresie wykonywanych prac. 6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ.

21 Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych jest zobowiązany opracować instrukcję bezpiecznego wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie prowadzonych przez nich robót. Do podstawowych środków zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych, należy bezwzględne stosowanie zasad BHP przy realizacji poszczególnych etapów budowy, instruowanie pracowników itp. Ponadto teren budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich poprzez jego wygrodzenie ogrodzeniem tymczasowym. Należy zwrócić uwagę na nie utrudnianie ruchu drogowego w czasie transportu materiałów budowlanych na plac budowy. Z uwagi na dużą powierzchnie działki występują dogodne warunki dla urządzenia poszczególnych stanowisk pracy oraz składowania materiałów budowlanych. Projektant: mgr inż. arch. Bartosz Pionka MPOIA/053/2007 dr inż. Filip Pachla MAP/0412/PWOK/12 Data: Data:

22

23

24

25

26

27

28 Ekspertyza konstrukcyjna, dotycząca stanu technicznego zabudowań północnej oficyny bocznej w zabytkowym zespole architektonicznym Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Westerplatte 19 w Krakowie. Kraków, wrzesień 2014 r. Dr inż. Henryk Pachla Dr inż. Filip Pachla

29 1. Podstawy opracowania Umowa z dnia roku z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej, przedmiotem której jest wykonanie niniejszego opracowania Szczegółowe oględziny obiektu dokonane we wrześniu br Badania elementów konstrukcyjnych Opinia o stanie technicznym oficyny bocznej północnej budynku Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Westerplatte 19 w Krakowie opracowana przez dra inż. Marka Matyjaszka w czerwcu 2003 roku Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe Polskie Normy Budowlane oraz stosowna literatura techniczna. 2. Cel i zakres opracowania. Ekspertyza jest częścią opracowywanej dokumentacji, mającej być podstawą do kolejnego etapu prac przy rewaloryzacji pochodzącego z drugiej połowy XIX w. zabytkowego zespołu architektonicznego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Zakresem swym opracowanie obejmuje wskazanie defektów konstrukcji, określenie ich wpływu na bezpieczeństwo w obiekcie oraz wskazanie

30 rozwiązań konstrukcyjnych, mających na celu przywrócenie właściwego stanu technicznego i stabilności przedmiotowej konstrukcji. 3. Krótki opis obiektu. Przedmiotowy obiekt jest częścią zabudowań neogotyckiego kompleksu architektonicznego zaprojektowanego i zbudowanego w latach na koszary straży pożarnej. Są dziełem zasłużonego krakowskiego architekta i budowniczego Macieja Adama Moraczewskiego ( ). Obiekty koszar tworzyły zespół budowli, w skład którego wchodziły: budynek reprezentacyjny usytułowany przy pierwszej obwodnicy (ówczesna ulica Dworcowa, obecnie Westerplatte), dawne warsztaty, stajnie, magazyny, wozownie rozmieszczone wokół rozległego podworca. Zabudowania powstały jako skutek wielkiego pożaru, który zniszczył część starego Krakowa w 1850 roku. Do chwili obecnej budynki są użytkowane w zasadzie bez zmiany ich funkcji. Zmiany funkcji związane są jedynie ze zmianami technologii gaśniczych np. w byłych stajniach i wozowniach zlokalizowane zostały garaże samochodów i sprzętu gaśniczego. W północnej części zespołu zlokalizowano przedmiotowe zabudowania, w których obecnie mieszczą się garaże dla wozów strażackich, pomieszczenia dla dyżurujących strażaków (dyżurka), pomieszczenia biurowe i magazyny. Zabudowania te są złożone z kilku różnych form architektonicznych, stanowiących zabudowę zwartą. Są wśród nich obiekty parterowe, i piętrowe. Obiekt centralny jest podpiwniczony, zaś pozostałe są niepodpiwniczone. Konstrukcja budynków jest tradycyjna. Ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapienno-cementowej i cementowowapiennej. Fundamenty wykonano z kamienia i cegły ceramicznej pełnej. Stropy kondygnacji użytkowych wykonano jako monolityczne, żelbetowe, płytowe oparte na belkach żelbetowych i ścianach konstrukcyjnych. Stropy podstrychowe w segmentach jednokondygnacyjnych są drewniane oparte na ścianach konstrukcyjnych, a częściowo podwieszone do konstrukcji więźb dachowych.

31 Więźby dachowe drewniane o różnej konstrukcji oparte na ścianach podłużnych. Nad dyżurką więźba krokwiowa, nad garażami o konstrukcji wieszarowej. Więźbę nad częścią biurowo-magazynową wykonano o konstrukcji płatwiowo-krokwiowej. Dachy pulpitowe i dwuspadowe, pokryte blachą stalową ocynkowaną położoną na deskowaniu pełnym. Nad dobudowanymi wydłużeniami wjazdów do garaży pokrycie papą. Wody opadowe odprowadzone rynnami i rurami spustowymi do kanalizacji, znajdującej się w podworcu. Obiekty kompleksu zlokalizowane zostały w obszarze dawnych murów obronnych i fosy, a także miejsc gromadzenia odpadów starego miasta Krakowa. Przez wiele lat miało to istotny wpływ na stabilność fundamentów budowanych w tym obszarze obiektów. 4. Opis stanu istniejącego. Szczegółowe oględziny obiektu wskazują na brak stabilności fundamentów w przeszłości. Defekty posadowienia obiektu spowodowały, iż w 2003 roku przygotowano dokumentację i rozpoczęto prace mające na celu wzmocnienie posadowienia przedmiotowej oficyny w technologii posadowienia pośredniego. Posadowienie pośrednie zrealizowano wykonując pale iniekcyjne kotwione w fundamentach. Rozmieszczenie pali przedstawiono na załączonych rysunkach. Prace prowadzono etapami w latach Wykonane w trakcie tych prac iniekcje pęknięć do chwili obecnej nie wykazują zarysowań i wskazują na ustabilizowanie się obiektu (Fot. 1). Analiza obliczeń statyczno-wytrzymałościowych wskazuje na dostateczną nośność wykonanego posadowienia pośredniego. Należy jednak przewidzieć możliwość lokalnego dopalowania przedmiotowego obiektu wskazanego w trybie nadzoru autorskiego. Zapadliska powierzchni dziedzińca w strefie odprowadzenia wód opadowych i ścieków w bezpośrednim sąsiedztwie ścian budynków wskazuje na nieszczelność kanalizacji (Fot. 9, 10). Woda z nieszczelnej instalacji migruje pod fundamenty, stwarzając niekorzystne warunki dla nośności także wzmocnionego już posadowienia. Innym niekorzystnym oddziaływaniem takiego stanu faktycznego jest zamakanie substancji murów i obniżanie właściwości zarówno cegły jak i zaprawy (Fot. 6, 9).

32 W piwnicy budynku centralnego poziom wody napływowej wynosi 20cm powyżej posadzki. Poziom wód gruntowych w tym obszarze zlokalizowano na poziomie 4,5m ppt. Ściany nośne przedmiotowego obiektu wykonane zostały z cegły ceramicznej o odsłoniętym licu. Ogólnie stan techniczny tych ścian jest dobry. Na ścianach widoczne są jednak efekty wcześniejszego braku stabilności w postaci pęknięć i rozwarstwień (Fot. 2-5). Obszar, w którym uszkodzenia są najintensywniejsze koncentruje się w ostatnim segmencie obiektu. Stropy żelbetowe znajdujące się w obiekcie nie wykazują oznak przeciążenia. Ich stan techniczny uznaje się za prawidłowy. Stan techniczny drewnianych stropów podstrychowych zlokalizowanych w obszarach bez dostępu (stropodachy) jak również więźb dachowych w tych obszarach należy zweryfikować po zdjęciu pokrycia dachowego. Więźba dachowa nad częścią centralną znajduje się w złym stanie technicznym. Krokwie wraz z elementami podsufitki w tej części są całkowicie spróchniałe (Fot. 7, 8). Ocieplenie stanowi sieczka ze słomy. Pokrycie dachów wykonane z blachy stalowej w ramach konserwacji zostało pomalowane. Jednakże w wielu miejscach widoczne są efekty korozji i uszkodzenia. Podobnie obróbki blacharskie i elementy odwodnienia (rynny i rury spustowe). Całość pokrycia dachów i odwodnienia należy wymienić. Naprawy poprzez przemurowanie wymagają kominy w części nad dachem. Uszkodzone i spękane są również czapki kominowe. 5. Wnioski i zalecenia. Na podstawie przeprowadzonych badań konstrukcji oraz wizji lokalnych w przedmiotowym obiekcie należy stwierdzić, że stan techniczny zabudowań jest zły lokalnie awaryjny. W celu przywrócenia właściwego stanu technicznego obiektu zaleca się wykonanie następujących prac: 1. Wszystkie odprowadzenia kanalizacji należy odkryć i sprawdzić ich drożność i szczelność do najbliższej studzienki. Uszkodzoną instalację należy wymienić.

33 2. Wszystkie pęknięcia należy iniekować ciśnieniowo zaczynem na bazie białego cementu. Rozwarstwienia i odspojone części muru (szczególnie w strefie cokołowej) należy skotwić kotwami zabezpieczonymi przed korozją. Kotwy osadzać ciśnieniowo na zaczynie na bazie białego cementu. Wszystkie iniekcje ciśnieniowe poprzedzić uszczelnieniem pęknięć, zabezpieczając przed wyciekiem iniektu na lico muru. 3. Po przeprowadzeniu zabiegów wzmacniających substancję murów należy przeprowadzić konserwację lica ceglanego i kamiennego wystroju architektonicznego wg zaleceń programu konserwatorskiego. 4. Analiza przeprowadzonych w opracowaniu 1.4 obliczeń statyczno wytrzymałościowych wskazuje iż, więźby dachowe we wszystkich częściach zespołu spełniają warunki graniczne. Po odkryciu pokrycia dachów należy przeprowadzić badania dendrologiczne poszczególnych elementów konstrukcyjnych. Elementy uszkodzone na skutek korozji biologicznej należy wymienić na nowe o tych samych parametrach geometrycznych. 5. Całość pokrycia dachów wraz z rynnami i rurami spustowymi należy wymienić. Proponuje się zastosowanie blachy tytan-cynk. 6. Część kominów ponad dachem wymaga przemurowania. Podczas tych prac należy również wymienić czapki kominowe.... dr inż. Henryk Pachla... dr inż. Filip Pachla

PROJEKT BUDOWLANY. REMONTU ELEWACJI KAMIENICY FRONTOWEJ przy ul.bednarskiej 23 w Warszawie

PROJEKT BUDOWLANY. REMONTU ELEWACJI KAMIENICY FRONTOWEJ przy ul.bednarskiej 23 w Warszawie MIF PRACOWNIA PROJEKTOWA ELŻBIETA MISZTA 00-321 Warszawa, ul. Bednarska 23 m 47; tel/fax 22 828 55 28; 601 828 552 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ELEWACJI KAMIENICY FRONTOWEJ przy ul.bednarskiej 23 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REWALORYZACJI ELEWACJI BUDYNKUMUZEUM WOLI PRZY UL. SREBRNEJ 12 W WARSZAWIE W DZIELNICY WOLA

PROJEKT BUDOWLANY REWALORYZACJI ELEWACJI BUDYNKUMUZEUM WOLI PRZY UL. SREBRNEJ 12 W WARSZAWIE W DZIELNICY WOLA Foto GEOCONTROL PROJEKT BUDOWLANY REWALORYZACJI ELEWACJI BUDYNKUMUZEUM WOLI PRZY UL. SREBRNEJ 12 W WARSZAWIE W DZIELNICY WOLA ROZDZIAŁ 1 A - CZĘŚĆ OGÓLNA B - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI C - PROJEKT

Bardziej szczegółowo

mgr inż. arch. Paweł Litwinowicz upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/33/2007 mgr inż. arch. Aleksandra Litwinowicz

mgr inż. arch. Paweł Litwinowicz upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/33/2007 mgr inż. arch. Aleksandra Litwinowicz nazwa i adres inwestycji PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO u. Źródlana 3, 60-642 Poznań inwestor Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Źródlana 3 w Poznaniu ul. Źródlana

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja obiektu: Ul. Kwiatka 10 09-400 Płock Dz. Nr 544. Nr ewid. MA-1368 255/69. Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/5 104/02 62/87 62/87

Lokalizacja obiektu: Ul. Kwiatka 10 09-400 Płock Dz. Nr 544. Nr ewid. MA-1368 255/69. Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/5 104/02 62/87 62/87 Strona 1 Tytuł: Zamawiający: Projekt budowlany Remontu kamienicy /wymiana więźby dachowej, stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji/ Płock, ul. Kwiatka 10. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

projektowanie i realizacja inwestycji Przebudowa willi "Pałacu Ślubów" OBIEKT/INWESTYCJA: ADRES: Ul. Kazimierza Wielkiego 1 dz.

projektowanie i realizacja inwestycji Przebudowa willi Pałacu Ślubów OBIEKT/INWESTYCJA: ADRES: Ul. Kazimierza Wielkiego 1 dz. m g r i n ż. a r c h i t e k t Marta Bejnar-Bejnarowicz projektowanie i realizacja inwestycji Ul. Orląt Lwowskich 13/2 66-40 0 Gorzów Wlkp. 6 0 1 9 4 0 1 2 1 N I P 5 9 9-1 8 7-1 9-9 6 w w w. b e j n a

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY 01-875 Warszawa ul. Zgrupowania Żmija 3 p.21 tel./fax (22) 40-321-32 www.aba-architekci.pl e-mail: biuroaba@wp.pl TEMAT: REMONT ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO Kordian Morawski ul. Groszowicka 21a 45-517 Opole tel. 77-423-11-02 bestprojektkm@o2.pl wrzesień 2012 PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

Bardziej szczegółowo

P.U. RONSBUD al. Ossolińskich 12

P.U. RONSBUD al. Ossolińskich 12 9 - OPIS TECHNICZNY - Do projektu budowlanego wykonania prac konserwatorskich elewacji budynku UKW zlokalizowanego przy Al. Ossolińskich 12. 1. CZĘŚĆ WSTĘPNA: 1.1. Podstawa opracowania Umowa na prace projektowe

Bardziej szczegółowo

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24 Prrzedsiiębiiorrsttwo Usłługowo Handllowe SANMED Arkadiusz Rygol 43-187 ORZESZE ul. Mikołowska 133 tel.: (032) 729 83 47 fax.: (032) 729 86 30 e-mail: sanmed@4-net.pl NIP 635-111-65-99 Regon: 277844795

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO CEL I ZAKRES OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA, REMONT ORAZ TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ KAMIENICY PRZY UL. CZARNOWIEJSKIEJ 50B W KRAKOWIE INWESTOR: AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel.

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel. 1 inż. Bogdan Motyliński TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl tel. egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY adaptacji budynku Suskiego Domu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Gmina i Miasto Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy

PROJEKT BUDOWLANY Gmina i Miasto Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy Biuro Obsługi Klienta: Dąbrówka 13 42-110 Popów 692-489-371, 695-46-90-35 mp.projekt@vp.pl Inwestor: PROJEKT BUDOWLANY Gmina i Miasto Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy Lokalizacja obiektu:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHU DLA BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAŻOWEGO I HYDROFORNI WRAZ Z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHU DLA BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAŻOWEGO I HYDROFORNI WRAZ Z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ ŻAKOWICE: 14.06.2013r. PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHU DLA BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAŻOWEGO I HYDROFORNI WRAZ Z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ INWESTOR: S.G.G.W. LEŚNY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI str. 1-2

SPIS ZAWARTOŚCI str. 1-2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: Część opisowa SPIS ZAWARTOŚCI str. 1-2 I. OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne str. 3 2. Opis stanu istniejącego str. 3-7 3. Założenia projektowe str. 7-8 3. Opis technologii osuszania

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY.

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. BUDOGRAF PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. 04-807 Warszawa ul. Sobierajska 31 tel/fax. (022)6157990 konto: BRE Bank SA 20114020040000340237821691 email: budograf@op.pl UPROSZCZONA DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO NA CELE DOMU KULTURY. INWESTOR: GMINA ŻARNÓW, ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓLNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO 15 03-708

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie Zamawiający: SZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

2 METRY Sebastian Kalota, ul. Górczewska 26/38 Warszawa PROJEKT TECHNICZNY

2 METRY Sebastian Kalota, ul. Górczewska 26/38 Warszawa PROJEKT TECHNICZNY 2 METRY Sebastian Kalota, ul. Górczewska 26/38 Warszawa PROJEKT TECHNICZNY Remontu elewacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Chopina 5 A INWESTOR: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA BUDYNKU MIESZKALNEGO POD KĄTEM MOZLIWOŚCI WYKONANIA REMONTU i DOCIEPLENIA ELEWACJI

EKSPERTYZA BUDYNKU MIESZKALNEGO POD KĄTEM MOZLIWOŚCI WYKONANIA REMONTU i DOCIEPLENIA ELEWACJI EKSPERTYZA BUDYNKU MIESZKALNEGO POD KĄTEM MOZLIWOŚCI WYKONANIA REMONTU i DOCIEPLENIA ELEWACJI Obiekt: Budynek mieszkalny Adres: ul. Hołdu Pruskiego 3; 72-600 Świnoujście Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

TERMOIZOLACJA I ZMIANA ELEWACJI HALI 3A PROJEKT BUDOWLANY

TERMOIZOLACJA I ZMIANA ELEWACJI HALI 3A PROJEKT BUDOWLANY dok. nr Um. nr 110/FAI/JD/2013 Inwestor: BUMAR ELEKTRONIKA S.A. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa Obiekt: HALA NR 3A Adres: ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa dz. nr ewid. 4/23 obręb 3-05-21 Temat: TERMOIZOLACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 64-730 WIELEŃ UL. SZKOLNA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA 64-730 WIELEŃ

Bardziej szczegółowo

projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379

projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe AGATA NOWAKOWSKA projekt projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Nazwa inwestycji Branża Nazwa opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ADAMOWIE UL. CMENTARNA 33 21-412 ADAMÓW MAP/0027/POOK/07 MAP/0018/POOK/06. stadium

PROJEKT BUDOWLANY GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ADAMOWIE UL. CMENTARNA 33 21-412 ADAMÓW MAP/0027/POOK/07 MAP/0018/POOK/06. stadium stadium projekt PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ADAMOWIE NA DZIAŁCE NR EWID. 46/, JEDN. EWID. 0600_2, ADAMÓW, OBRĘB EWID. 060_2.000, ADAMÓW, NR DZ. PODGIK 784/202 WRAZ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO

PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO OBIEKT: ADRES INWESTYCJI : INWESTOR Rodzaj robót Budynek Pałacu Kozłówka gm. Kamionka Muzeum Zamoyskich w Kozłówce Prace remontowe dachu budynku Pałacu OŚWIADCZENIE:

Bardziej szczegółowo

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 SPIS TREŚCI 1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 2.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 4 STAN ISTNIEJĄCY... 4 2.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 5 3.

Bardziej szczegółowo