PROJEKT BUDOWLANY. KROZ Henryk Pachla ul. Hetmańska 11b Kraków tel/fax

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY. KROZ Henryk Pachla ul. Hetmańska 11b 30-528 Kraków tel/fax 12 257 10 36"

Transkrypt

1 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji: Projekt remontu elewacji, pokrycia oraz więźby dachowej oficyny bocznej (północnej) kompleksu obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Adres inwestycji: ul. Westerplatte 19 Kraków (dz. nr 100 obr. 2 jedn. ewid. Śródmieście) Inwestor: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej ul. Westerplatte 19 Kraków Jednostka projektowania KROZ Henryk Pachla ul. Hetmańska 11b Kraków tel/fax Architektura: Projektant: mgr inż. arch. Bartosz Pionka MPOIA/053/2007 Data: Sprawdzający: mgr inż. arch. Joanna Włoskowicz Rz/A-12/10 Data: Konstrukcja: Projektant: dr inż. Filip Pachla MAP/0412/PWOK/12 Data: Sprawdzający: dr inż. Henryk Pachla MAP/BO/1855/01 Data:

2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO: Oświadczenie projektantów Uprawnienia i zaświadczenia projektantów Projekt architektoniczno budowlany Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Ekspertyza konstrukcyjna Program konserwatorski str.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 OŚWIADCZENIE Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz z późn. zm.) niniejszym oświadczam, że: Projekt remontu elewacji, pokrycia oraz więźby dachowej oficyny bocznej (północnej) kompleksu obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, zlokalizowanej: ul. Westerplatte 19, Kraków (dz. nr 100 obr. 2 jedn. ewid. Śródmieście) sporządzony: , dla: Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Architektura: Projektant: mgr inż. arch. Bartosz Pionka MPOIA/053/2007 Data: Sprawdzający: mgr inż. arch. Joanna Włoskowicz Rz/A-12/10 Data: Konstrukcja: Projektant: dr inż. Data: Filip Pachla MAP/0412/PWOK/12 Sprawdzający: dr inż. Henryk Pachla MAP/BO/1855/01 Data:

14 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Nazwa inwestycji: Projekt remontu elewacji, pokrycia oraz więźby dachowej oficyny bocznej (północnej) kompleksu obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Adres inwestycji: ul. Westerplatte 19 Kraków (dz. nr 100 obr. 2 jedn. ewid. Śródmieście) Inwestor: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej ul. Westerplatte 19 Kraków Jednostka projektowania KROZ Henryk Pachla ul. Hetmańska 11b Kraków tel/fax Zawartość opracowania: Część opisowa: 1. Podstawa opracowania 2. Cel i zakres opracowania 3. Opis stanu istniejącego 4. Opis prac remontowych 5. Układ konstrukcyjny i zastosowane rozwiązania konstrukcyjno materiałowe 6. Sposób za zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne 7. Charakterystyka energetyczna obiektu 8. Dane techniczne obiektu charakteryzujące jego wpływ na środowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie 9. Warunki ochrony i zabezpieczenia przeciwpożarowego 10. Wnioski i uwagi końcowe Część rysunkowa: I-01 Elewacja pn-zach i pd-zach (inwentaryzacja) 1:100 I-02 Elewacja pn-wsch (inwentaryzacja) 1:100 A-01 Sytuacja 1:500 A-02 Elewacja pn-zach i pd-zach 1:100 A-03 Elewacja pn-wsch 1:100 A-04 Zestawienie stolarki i ślusarki 1:50 Projektant: mgr inż. arch. Bartosz Pionka MPOIA/053/2007 Data: dr inż. Filip Pachla MAP/0412/PWOK/12 Data: Sprawdzający: mgr inż. arch. Joanna Włoskowicz Rz/A-12/10 Data: dr inż. Henryk Pachla MAP/BO/1855/01 Data:

15 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Umowa z dnia roku z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej, przedmiotem której jest wykonanie niniejszego opracowania. Wizja lokalna, uzgodnienia z Inwestorem, własne pomiary. Program prac konserwatorskich opracowany przez mgr M.Chojkowskiego we wrześniu 2014r. Decyzja o wpisie do rejestru zabytków pod numerem A-572 z dnia r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej. 2. CEL i ZAKRES OPRACOWANIA Zakres projektu obejmuje remont elewacji oraz wymianę pokrycia dachu oficyny bocznej (północnej) należącej do kompleksu zabudowań Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. W projekcie zawarto także zalecenia dotyczące ewentualnych prac na więźbie dachowej, której stan techniczny możliwy będzie do określenia po zdjęciu pokrycia dachu. 3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Obiekty objęte opracowaniem należą do kompleksu zabudowań należących do Miejskiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Westerplatte 19 w Krakowie, który został zrealizowany w latach w stylu neogotyckim. Niniejszy projekt ma na celu określenie prac budowlanych i konserwatorskich oficyn zlokalizowanych w północnej części zabudowań straży. Obiekty te położone są w jednym ciągu - rozpoczynają się za bramą wjazdową na teren działki Inwestora i biegną aż do jej granicy, którą stanowi ceglany mur graniczny. Przedmiotowe obiekty utrzymane są w takim samym stylu architektonicznym jak pozostałe obiekty i są w jednym ciągu. W pierwszym z obiektów-tuż za bramą wjazdową znajduje się portiernia (I). Jest to budynek jednokondygnacyjny, murowany, w którym znajduje się jedno pomieszczenie. Obiekt przekryty jest dachem pulpitowym. Kolejno przechodzi się do kolejnego jednokondygnacyjnego obiektu, w którym mieszczą się cztery pomieszczenia (II). W pierwszym pomieszczeniu za portiernią znajduje się zaplecze gospodarczo-socjalne, do którego można wejść przez portiernię, albo bezpośrednio od zewnątrz. W dalszych trzech pomieszczeniach mieszczą się garaże. Obiekt ten jest jednokondygnacyjny, przekryty również dachem pulpitowym. Następny obiekt to budynek dwukondygnacyjny (III), podpiwniczony przekryty dachem dwuspadowym. Strop międzypiętrowy żelbetowy na żebrach. Kolejno znajduje się kolejny obiekt jednokondygnacyjny mieszczący pięć pomieszczeń garażowych (IV). Pierwsze trzy pomieszczenia zostały wtórnie wydłużone ze względów użytkowych- mieszczą wozy strażackie. Następny obiekt to jest dwukondygnacyjny z ośmioboczną wieżyczką (V), przekryty dachem pulpitowym. Strop międzypiętrowy żelbetowy. Z budynku (V) przechodzi się do kolejnego niższego dwukondygnacyjnego obiektu (VI). Budynek ten również przekryty jest dachem pulpitowym. Dostęp do tego obiektu możliwy jest również od zewnątrz. Wszystkie budynki pokryte są blachą ocynkowaną na deskowaniu pełnym. Wszystkie budynki opisywanej oficyny są murowane z cegły, nietynkowane z wyjątkiem płaszczyzn obejmujących wewnętrzne części wykrojów podziału parterowych części gdzie znajdują się garaże. Zły stan zachowania cegły powoduje konieczność natychmiastowego jej ratowania. Elementy betonowe stanowią głównie czapy na przyporach wieżyczki flankującej od strony zachodniej ostatni od wschodu budynek, stanowiący zakończenie skrzydła północnego. Czapy betonowe znajdują się w dość dobrym stanie. Powierzchnia betonu pokryta jest w większej części warstwą porostów. Pierwotna stolarka drewniana zachowała się w obrębie okien ostatniego od strony wschodniej, budynku skrzydła północnego. Stan zachowania stolarki pierwotnej jest w większości zły. Drewno zostało pozbawione warstwy lakierowej i wystawione na działanie promieniowania ultrafioletowego, co spowodowało jego destrukcję. Pozostała stolarka okienna i drzwiowa pochodzi z różnych okresów i zarówno wykonana jest z drewna jak też częściowo jest plastikowa. Nowa stolarka znajduje się w dobrym stanie. Elementy stolarki okapu dachowego budynku głównego w obrębie belek konstrukcji wyglądają na dość dobrze zachowane (brak bezpośredniego dojścia), natomiast w partii deskowania wydają się być bardzo zniszczone pod wpływem długotrwałego wystawienia na działanie wilgoci.

16 4. OPIS PRAC REMONTOWYCH Planuje się następujące prace remontowe w obiektach: Elewacje: 1. Uzupełninie i naprawa powierzchni tynkowanych. 2. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na drewnianą, nawiązującą do użytej w budynku głównym oraz drugiej oficynie. Przemurowania z luksferów również zostaną zastąpione stolarką. Kolor zostanie dobrany w ramach nadzoru autorskiego z komisyjnym udziałem WUOZ 3. Wymiana bram garażowych, rodzaj i kolor zostaną dobrane w ramach nadzoru autorskiego z komisyjnym udziałem WUOZ. 4. W środkowej części ostatniego budynku (VI) usunięte zostanie wtórne nadproże żelbetowe i naświetle z luksferów. W ich miejscu, w postaci wnęk, zostaną odtworzone pierwotne otwory okienne. 5. Z elewacji należy usunąć wszystkie przewody biegnące na wierzchu i w razie konieczności ich pozostawienia umieścić w przygotowanych przekuciach. 6. Wymiana zewnętrznych opraw oświetleniowych, rodzaj i kolor zostaną dobrane w ramach nadzoru autorskiego z komisyjnym udziałem WUOZ. 7. Usunięcie poliwęglanowych daszków. 8. Wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych na wykonane z blachy cynkowo tytanowej. Powierzchnie wątków ceglanych (zgodnie z programem konserwatorskim): 9. Ustalenie oryginalnej kolorystyki i sposobu wykończenia spoinowania cegły. 10. Oczyszczenie powierzchni elewacji metodą mechaniczną przy zastosowaniu wody pod ciśnieniem. Zabieg musi być przeprowadzany z dużą ostrożnością i poprzedzany próbami na niewielkim obszarze. 11. Oczyszczenie powierzchni pomalowanej farbą i całości powierzchni elewacji tylnych metoda piaskowania przy użyciu agregatów CE - PE. 12. Doczyszczenie pozostałych zabrudzonych powierzchni cegły metodą chemiczną przy użyciu specjalnej pasty przeznaczonej do usuwania zanieczyszczeń z powierzchni ceglanych, zawierającej związki fluorowe Doczyszczenie mechaniczne metodą zeskrobania pozostałości zachlapań smołą. 14. Doczyszczenie miejsc zabrudzonych zaprawą cementową lub wapienną, specjalnym środkiem do usuwania tego typu zanieczyszczeń. 15. Usunięcie metodą wykucia obluzowanego lub niewłaściwego spoinowania. 16. Usunięcie metodą wykucia niewłaściwych uzupełnień cementowych lub gipsowych z powierzchni elewacji. 17. Usunięcie metodą wykucia zbędnych elementów metalowych z powierzchni elewacji. 18. Wykucie cegieł lub ich fragmentów w celu przygotowania pod założenie uzupełnień. 19. Usunięcie obluzowanych cegieł w celu ponownego ich osadzenia. 20. Usunięcie (w razie konieczności) zasolonych cegieł. 21. Nawiercenie otworów wentylacyjnych w celu osuszenia wątku w miejscach silnego zawilgocenia. 22. Impregnacja strukturalna cegły w celu wzmocnienia jej struktury, np. impregnaty KSE firmy Remmers o odpowiednio dobranej mocy ( ). 23. Uzupełnienie ubytków cegły metodą flekowania z odpowiednio dobranych cegieł. 24. Uzupełnienie płytkich ubytków cegieł zaprawą. Proponowana gotowa zaprawa do uzupełnień ubytków w cegle o odpowiednio dobranej kolorystyce, lub zaprawą cementowo (biały cement portlandzki) wapienną barwioną w masie do odpowiedniego koloru (zalecane). 25. Uzupełnienie brakujących cegieł i ponowne osadzenie wcześniej wyciągniętych na zaprawie cementowej (biały cement portlandzki). 26. Uzupełnienie ubytków fugowania z odpowiednim dostosowanym do pierwotnych opracowaniem ich powierzchni. 27. Pokrycie powierzchni elewacji tylnych warstwą gotowej zaprawy wapiennej (trasowej) z ewentualnym zastosowaniem tynków szerokoporowych w partii przyziemia. 28. Nasączenie wątków w partiach zaatakowanych, środkiem do zwalczania mchów i glonów. 29. Scalenie kolorystyczne uzupełnień cegły i w razie konieczności fugowania. Zalecane tworzywo Paraloid B 72 w roztworze acetonowym. 30. Hydrofobizacja całej powierzchni wszystkich elewacji środkiem hydrofobowym przeznaczonym do cegły. 1. Wszystkie firmowe środki chemiczne oraz zaprawy wymieniane w poniższych punktach muszą posiadać atesty dopuszczające je do stosowania przy obiektach zabytkowych.

17 Elementy betonowe: 1. Oczyszczenie powierzchni metodą mechaniczną przy użyciu wody pod ciśnieniem. 2. Doczyszczenie powierzchni metodą chemiczną (w razie konieczności) przy użyciu pasty zawierającej związki fluoru przeznaczonej do tego celu. 3. Usunięcie ruchomych fragmentów metodą wykucia. 4. Wypełnienie pęknięć mleczkiem cementowym metodą iniekcyjną. 5. Wykonanie zbrojenia w miejscach dużych ubytków. 6. Wykonanie uzupełnień z zaprawy cementowo piaskowej. 7. Nasączenie (w razie konieczności) struktury elementu środkiem zabezpieczającym przed zakwitami glonów. 8. Hydrofobizacja elementów środkiem hydrofobowym. Elementy stolarki więźby dachowej (dot. elementów okapu bez deskowania): 1. Oczyszczenie powierzchni drewna metodą mechaniczną, szczotkami stalowymi oraz papierem ściernym. 2. Wycięcie fragmentów zbutwiałych. 3. Uzupełnienie ubytków metodą flekowania z odpowiednio dobranego gatunku drewna. Wklejanie drewna klejem o właściwościach hydrofobowych. 4. Uzupełnianie drobnych ubytków metodą szpachlowania odpowiednio dobraną masą trocinową. 5. Opracowanie powierzchni uzupełnień. 6. Scalenie kolorystyczne uzupełnień. 7. Nasączenie (w razie konieczności) środkiem owadobójczym przeznaczonym do zwalczania drewnojadów. 8. Nasączenie drewna impregnatem wzmacniającym strukturę o właściwościach zabezpieczenia przeciwogniowego. Pokrycie dachu: Istniejące pokrycie dachu z blachy ocynkowanej ułożonej na deskowaniu pełnym należy wymienić na blachę tytancynk z warstwą wentylującą, mocowaną na płytach OSB gr. 22mm, które należy przykręcić do istniejących krokwi. Należy wykonać ocieplenie dachu wełną mineralną gr. 20 cm oraz ukrytą pod płytami g-k. W ramach nadzoru, biorąc pod uwagę konieczność zachowania przejazdu, należy sprawdzić możliwość zwiększenia wysięgu okapu nad wejściem do pierwszego budynku od strony północnej. Jeśli okaże się to możliwe, wysieg tego okapu oraz okapu kolejnego budynku należy zwiększyć w celu zabezpieczenia wejść do budynku. Więźba dachowa: Należy sprawdzić stan techniczny drewnianej konstrukcji więźby dachowej po odkryciu dachu. Elementy uszkodzone na skutek korozji biologicznej należy wymienić na nowe o tych samych parametrach geometrycznych lub wzmocnić poprzez obustronne obicie elementami takich samych parametrach geometrycznych. Węzły konstrukcyjne wiązarów głównych należy uzupełnić o łączniki stalowe. Wszystkie elementy drewniane przed przeprowadzeniem prac związanych z wymianą pokrycia dachu wymagają sprawdzenia i indywidualnej oceny stanu technicznego substancji drewna. Wszystkie zgniłe elementy drewniane należy wymienić na nowe. Wymianę fragmentów drewnianych elementów konstrukcyjnych należy przeprowadzić z zachowaniem odpowiednich połączeń z pozostawionymi fragmentami (odpowiedni zacios + łączniki stalowe + śruby). Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć preparatem grzybobójczym i ogniochronnym (np. FOBOS M4) po uprzednim ich dokładnym oczyszczeniu. Należy wykonać prawidłowo izolowaną dylatację przybudówki w części środkowej oficyn. Podczas prac na dachu należy również przemurować istniejące kominy, wskazane na rysunku podwyższyć oraz wykonać dla nich nowe czapy betonowe i obróbki blacharskie. Wyloty kominów wentylacyjnych wykonać jako poziome, dwustronne.

18 5. UKŁAD KONSTRUKCYJNY I ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIAŁOWE Wszystkie odprowadzenia kanalizacji należy odkryć i sprawdzić ich drożność i szczelność do najbliższej studzienki. Uszkodzoną instalację należy wymienić. Wszystkie pęknięcia należy iniekować ciśnieniowo zaczynem na bazie białego cementu. Rozwarstwienia i odspojone części muru (szczególnie w strefie cokołowej) należy skotwić kotwami zabezpieczonymi przed korozją. Kotwy osadzać ciśnieniowo na zaczynie na bazie białego cementu. Wszystkie iniekcje ciśnieniowe poprzedzić uszczelnieniem pęknięć, zabezpieczając przed wyciekiem iniektu na lico muru. Dopiero po przeprowadzeniu zabiegów wzmacniających substancję murów należy przeprowadzić konserwację lica ceglanego i kamiennego wystroju architektonicznego wg zaleceń programu konserwatorskiego. 6. SPOSÓB ZAPEWNIENIA WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE Nie dotyczy. 7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU Nie dotyczy. 8. DANE TCHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJĄCE JEGO WPŁYW NA ŚRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE Realizacja projektu nie wpłynie na środowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie. 9. WARUNKI OCHRONY I ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO Realizacja projektu nie wpłynie na warunki ochrony i zabezpieczenia przeciwpożarowego istniejącego obiektu oraz obiektów sąsiednich. 10. WNIOSKI I UWAGI KOŃCOWE - Prace konserwatorskie dotyczące elewacji należy wykonać według załączonego szczegółowego opracowania konserwatorskiego opracowanego przez mgr Marcina Chojkowskiego (załącznik nr 1 Program prac konserwatorskich). - Wszystkie założenia należy weryfikować w trakcie prac i wszelkie niezgodności zgłaszać na bieżąco autorom opracowania. - Wszystkie roboty należy prowadzić po uzyskaniu stosownych pozwoleń i pod nadzorem osoby uprawnionej. Projektant: mgr inż. arch. Bartosz Pionka MPOIA/053/2007 dr inż. Filip Pachla MAP/0412/PWOK/12 Data: Data:

19 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Nazwa inwestycji: Projekt remontu elewacji, pokrycia oraz więźby dachowej oficyny bocznej (północnej) kompleksu obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Adres inwestycji: ul. Westerplatte 19 Kraków (dz. nr 100 obr. 2 jedn. ewid. Śródmieście) Inwestor: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej ul. Westerplatte 19 Kraków Jednostka projektowania KROZ Henryk Pachla ul. Hetmańska 11b Kraków tel/fax Zawartość opracowania: 1. Zakres robót. 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. Projektant: mgr inż. arch. Bartosz Pionka MPOIA/053/2007 Data: dr inż. Filip Pachla MAP/0412/PWOK/12 Data:

20 1. ZAKRES ROBÓT - roboty przygotowawcze - zagospodarowanie placu budowy i ogrodzenie go, - montaż rusztowania - konserwacja elewacji, - wymiana stolarki, malowanie bram garażowych, - demontaż istniejącego pokrycia dachowego, obróbek, rynien i rur spustowych, - konserwacja więźby dachowej, - montaż nowego pokrycia dachowego, obróbek, rynien i rur spustowych, - demontaż rusztowania oraz tymczasowego ogrodzenia placu budowy - prace porządkowe i przekazanie do użytkowania. 2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Na działce nr 100 poza przedmiotowym budynkiem znajduje się jeszcze budynek główny oraz oficyna północna 3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI Na przedmiotowej działce nie występują elementy zagospodarowania, mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 4. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA. Podczas realizacji robót budowlanych mogą wystąpić zagrożenia wymienione w art.21a Ustawy z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami: - p.4.1- przysypanie ziemią lub upadek z wysokości wymiana pokrycia dachu, montaż obróbek, rynien i rur spustowych, konserwacja elewacji - groźba upadku z wysokości, spadające przedmioty (narzędzi lub materiały budowlane, - p.4.2- działanie substancji chemicznych - impregnacja elementów konstrukcyjnych więźby dachowej - p.4.3- działanie promieniowania jonizującego - nie dotyczy, - p.4.4- linie wysokiego napięcia lub czynne linie komunikacyjne - nie dotyczy, - p.4.5- ryzyko utonięcia - nie dotyczy, - p.4.6- prace prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach - nie dotyczy, - p.4.7- prace prowadzone przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych - nie dotyczy, - p.4.8- prace prowadzone w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza - nie dotyczy, - p.4.9- prace wymagające użycia materiałów wybuchowych- nie dotyczy, - p montaż ciężkich elementów prefabrykowanych - nie dotyczy, Pozostałe zagrożenia występujące zwykle przy prowadzeniu robót budowlanych, związane z obsługą elektronarzędzi, sprzętu budowlanego, składowania materiałów, przenoszenia ciężarów itp. 5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH Instruktaż przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych powinien być przeprowadzony przez kierującego pracami (kierownika budowy), a wykonujący prace powinni posiadać odpowiednie przeszkolenie BHP w zakresie wykonywanych prac. 6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ.

21 Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych jest zobowiązany opracować instrukcję bezpiecznego wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie prowadzonych przez nich robót. Do podstawowych środków zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych, należy bezwzględne stosowanie zasad BHP przy realizacji poszczególnych etapów budowy, instruowanie pracowników itp. Ponadto teren budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich poprzez jego wygrodzenie ogrodzeniem tymczasowym. Należy zwrócić uwagę na nie utrudnianie ruchu drogowego w czasie transportu materiałów budowlanych na plac budowy. Z uwagi na dużą powierzchnie działki występują dogodne warunki dla urządzenia poszczególnych stanowisk pracy oraz składowania materiałów budowlanych. Projektant: mgr inż. arch. Bartosz Pionka MPOIA/053/2007 dr inż. Filip Pachla MAP/0412/PWOK/12 Data: Data:

22

23

24

25

26

27

28 Ekspertyza konstrukcyjna, dotycząca stanu technicznego zabudowań północnej oficyny bocznej w zabytkowym zespole architektonicznym Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Westerplatte 19 w Krakowie. Kraków, wrzesień 2014 r. Dr inż. Henryk Pachla Dr inż. Filip Pachla

29 1. Podstawy opracowania Umowa z dnia roku z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej, przedmiotem której jest wykonanie niniejszego opracowania Szczegółowe oględziny obiektu dokonane we wrześniu br Badania elementów konstrukcyjnych Opinia o stanie technicznym oficyny bocznej północnej budynku Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Westerplatte 19 w Krakowie opracowana przez dra inż. Marka Matyjaszka w czerwcu 2003 roku Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe Polskie Normy Budowlane oraz stosowna literatura techniczna. 2. Cel i zakres opracowania. Ekspertyza jest częścią opracowywanej dokumentacji, mającej być podstawą do kolejnego etapu prac przy rewaloryzacji pochodzącego z drugiej połowy XIX w. zabytkowego zespołu architektonicznego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Zakresem swym opracowanie obejmuje wskazanie defektów konstrukcji, określenie ich wpływu na bezpieczeństwo w obiekcie oraz wskazanie

30 rozwiązań konstrukcyjnych, mających na celu przywrócenie właściwego stanu technicznego i stabilności przedmiotowej konstrukcji. 3. Krótki opis obiektu. Przedmiotowy obiekt jest częścią zabudowań neogotyckiego kompleksu architektonicznego zaprojektowanego i zbudowanego w latach na koszary straży pożarnej. Są dziełem zasłużonego krakowskiego architekta i budowniczego Macieja Adama Moraczewskiego ( ). Obiekty koszar tworzyły zespół budowli, w skład którego wchodziły: budynek reprezentacyjny usytułowany przy pierwszej obwodnicy (ówczesna ulica Dworcowa, obecnie Westerplatte), dawne warsztaty, stajnie, magazyny, wozownie rozmieszczone wokół rozległego podworca. Zabudowania powstały jako skutek wielkiego pożaru, który zniszczył część starego Krakowa w 1850 roku. Do chwili obecnej budynki są użytkowane w zasadzie bez zmiany ich funkcji. Zmiany funkcji związane są jedynie ze zmianami technologii gaśniczych np. w byłych stajniach i wozowniach zlokalizowane zostały garaże samochodów i sprzętu gaśniczego. W północnej części zespołu zlokalizowano przedmiotowe zabudowania, w których obecnie mieszczą się garaże dla wozów strażackich, pomieszczenia dla dyżurujących strażaków (dyżurka), pomieszczenia biurowe i magazyny. Zabudowania te są złożone z kilku różnych form architektonicznych, stanowiących zabudowę zwartą. Są wśród nich obiekty parterowe, i piętrowe. Obiekt centralny jest podpiwniczony, zaś pozostałe są niepodpiwniczone. Konstrukcja budynków jest tradycyjna. Ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapienno-cementowej i cementowowapiennej. Fundamenty wykonano z kamienia i cegły ceramicznej pełnej. Stropy kondygnacji użytkowych wykonano jako monolityczne, żelbetowe, płytowe oparte na belkach żelbetowych i ścianach konstrukcyjnych. Stropy podstrychowe w segmentach jednokondygnacyjnych są drewniane oparte na ścianach konstrukcyjnych, a częściowo podwieszone do konstrukcji więźb dachowych.

31 Więźby dachowe drewniane o różnej konstrukcji oparte na ścianach podłużnych. Nad dyżurką więźba krokwiowa, nad garażami o konstrukcji wieszarowej. Więźbę nad częścią biurowo-magazynową wykonano o konstrukcji płatwiowo-krokwiowej. Dachy pulpitowe i dwuspadowe, pokryte blachą stalową ocynkowaną położoną na deskowaniu pełnym. Nad dobudowanymi wydłużeniami wjazdów do garaży pokrycie papą. Wody opadowe odprowadzone rynnami i rurami spustowymi do kanalizacji, znajdującej się w podworcu. Obiekty kompleksu zlokalizowane zostały w obszarze dawnych murów obronnych i fosy, a także miejsc gromadzenia odpadów starego miasta Krakowa. Przez wiele lat miało to istotny wpływ na stabilność fundamentów budowanych w tym obszarze obiektów. 4. Opis stanu istniejącego. Szczegółowe oględziny obiektu wskazują na brak stabilności fundamentów w przeszłości. Defekty posadowienia obiektu spowodowały, iż w 2003 roku przygotowano dokumentację i rozpoczęto prace mające na celu wzmocnienie posadowienia przedmiotowej oficyny w technologii posadowienia pośredniego. Posadowienie pośrednie zrealizowano wykonując pale iniekcyjne kotwione w fundamentach. Rozmieszczenie pali przedstawiono na załączonych rysunkach. Prace prowadzono etapami w latach Wykonane w trakcie tych prac iniekcje pęknięć do chwili obecnej nie wykazują zarysowań i wskazują na ustabilizowanie się obiektu (Fot. 1). Analiza obliczeń statyczno-wytrzymałościowych wskazuje na dostateczną nośność wykonanego posadowienia pośredniego. Należy jednak przewidzieć możliwość lokalnego dopalowania przedmiotowego obiektu wskazanego w trybie nadzoru autorskiego. Zapadliska powierzchni dziedzińca w strefie odprowadzenia wód opadowych i ścieków w bezpośrednim sąsiedztwie ścian budynków wskazuje na nieszczelność kanalizacji (Fot. 9, 10). Woda z nieszczelnej instalacji migruje pod fundamenty, stwarzając niekorzystne warunki dla nośności także wzmocnionego już posadowienia. Innym niekorzystnym oddziaływaniem takiego stanu faktycznego jest zamakanie substancji murów i obniżanie właściwości zarówno cegły jak i zaprawy (Fot. 6, 9).

32 W piwnicy budynku centralnego poziom wody napływowej wynosi 20cm powyżej posadzki. Poziom wód gruntowych w tym obszarze zlokalizowano na poziomie 4,5m ppt. Ściany nośne przedmiotowego obiektu wykonane zostały z cegły ceramicznej o odsłoniętym licu. Ogólnie stan techniczny tych ścian jest dobry. Na ścianach widoczne są jednak efekty wcześniejszego braku stabilności w postaci pęknięć i rozwarstwień (Fot. 2-5). Obszar, w którym uszkodzenia są najintensywniejsze koncentruje się w ostatnim segmencie obiektu. Stropy żelbetowe znajdujące się w obiekcie nie wykazują oznak przeciążenia. Ich stan techniczny uznaje się za prawidłowy. Stan techniczny drewnianych stropów podstrychowych zlokalizowanych w obszarach bez dostępu (stropodachy) jak również więźb dachowych w tych obszarach należy zweryfikować po zdjęciu pokrycia dachowego. Więźba dachowa nad częścią centralną znajduje się w złym stanie technicznym. Krokwie wraz z elementami podsufitki w tej części są całkowicie spróchniałe (Fot. 7, 8). Ocieplenie stanowi sieczka ze słomy. Pokrycie dachów wykonane z blachy stalowej w ramach konserwacji zostało pomalowane. Jednakże w wielu miejscach widoczne są efekty korozji i uszkodzenia. Podobnie obróbki blacharskie i elementy odwodnienia (rynny i rury spustowe). Całość pokrycia dachów i odwodnienia należy wymienić. Naprawy poprzez przemurowanie wymagają kominy w części nad dachem. Uszkodzone i spękane są również czapki kominowe. 5. Wnioski i zalecenia. Na podstawie przeprowadzonych badań konstrukcji oraz wizji lokalnych w przedmiotowym obiekcie należy stwierdzić, że stan techniczny zabudowań jest zły lokalnie awaryjny. W celu przywrócenia właściwego stanu technicznego obiektu zaleca się wykonanie następujących prac: 1. Wszystkie odprowadzenia kanalizacji należy odkryć i sprawdzić ich drożność i szczelność do najbliższej studzienki. Uszkodzoną instalację należy wymienić.

33 2. Wszystkie pęknięcia należy iniekować ciśnieniowo zaczynem na bazie białego cementu. Rozwarstwienia i odspojone części muru (szczególnie w strefie cokołowej) należy skotwić kotwami zabezpieczonymi przed korozją. Kotwy osadzać ciśnieniowo na zaczynie na bazie białego cementu. Wszystkie iniekcje ciśnieniowe poprzedzić uszczelnieniem pęknięć, zabezpieczając przed wyciekiem iniektu na lico muru. 3. Po przeprowadzeniu zabiegów wzmacniających substancję murów należy przeprowadzić konserwację lica ceglanego i kamiennego wystroju architektonicznego wg zaleceń programu konserwatorskiego. 4. Analiza przeprowadzonych w opracowaniu 1.4 obliczeń statyczno wytrzymałościowych wskazuje iż, więźby dachowe we wszystkich częściach zespołu spełniają warunki graniczne. Po odkryciu pokrycia dachów należy przeprowadzić badania dendrologiczne poszczególnych elementów konstrukcyjnych. Elementy uszkodzone na skutek korozji biologicznej należy wymienić na nowe o tych samych parametrach geometrycznych. 5. Całość pokrycia dachów wraz z rynnami i rurami spustowymi należy wymienić. Proponuje się zastosowanie blachy tytan-cynk. 6. Część kominów ponad dachem wymaga przemurowania. Podczas tych prac należy również wymienić czapki kominowe.... dr inż. Henryk Pachla... dr inż. Filip Pachla

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR I ZLECENIODAWCA Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24 Starostwo Powiatowe w Górze Ul. Mickiewicza 1 56-200 Góra GENERALNY

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a

O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a 1 O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a OBIEKT: Zabezpieczenie zabytkowego budynku stacyjnego LOKALIZACJA: Łódź-Karolew, ul. Wróblewskiego 33 dz. nr 1/85 sekcja

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa str. nr. 1 2. Opis techniczny wraz z planem BIOZ str. nr. 2-7 3) Oświadczenie autora projektu str. nr. 8-11 4.Rysunki: -Plan Sytuacyjny rys. nr - 1 str. nr. 12

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, MIKOŁAJKI POMORSKIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, MIKOŁAJKI POMORSKIE BRANśA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, 82-433 MIKOŁAJKI POMORSKIE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Uprawnienia projektantów.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja budynku gospodarczego Poznań, ul. Cegielskiego 1. Architektura. budynek gospodarczy. Inwentaryzacja budowlana

Inwentaryzacja budynku gospodarczego Poznań, ul. Cegielskiego 1. Architektura. budynek gospodarczy. Inwentaryzacja budowlana jednostka projektowa obiekt budowlany budynek gospodarczy stadium Inwentaryzacja budowlana data 07.2012 adres obiektu budowlanego nr działki 31/2, obr. 51, arkusz 35. inwestor Miasto Poznań Poznań, Pl.

Bardziej szczegółowo

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE Projekt prac remontowych Temat opracowania: Remont Budynku Mieszkalnego i Świetlicy Wiejskiej w Skale Zamawiający: Gmina i Miasto w Lwówku Śląskim Aleja Wojska Polskiego 25 A

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA ZESPOŁU BUDYNKÓW

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA ZESPOŁU BUDYNKÓW INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA ZESPOŁU BUDYNKÓW NAZWA I ADRES OBIEKTU: ZESPÓŁ BUDYNKÓW HALI SPORTOWEJ ul. MICKIEWICZA 30 W PRZEMYŚLU, DZ. NR 1026, OBR. 207. INWESTOR: GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDYNKU GARAŻOWO-WARSZTATOWEGO

INWENTARYZACJA BUDYNKU GARAŻOWO-WARSZTATOWEGO INWENTARYZACJA BUDYNKU GARAŻOWO-WARSZTATOWEGO Inwestor: Wiesław Kuciński Adres zam.: Mława, ul. Padlewskiego 59 Adres obiektu: Mława, ul. Padlewskiego 59 działka nr ewidencyjny 3596/1 i 3596/2 Obręb: 10

Bardziej szczegółowo

Opinia dotycząca stanu technicznego budynku gospodarczego przy UP Zalewo ul. Sienkiewicza 3, działka nr 24 obr. 2

Opinia dotycząca stanu technicznego budynku gospodarczego przy UP Zalewo ul. Sienkiewicza 3, działka nr 24 obr. 2 Opinia dotycząca stanu technicznego budynku gospodarczego przy UP Zalewo ul. Sienkiewicza 3, działka nr 24 obr. 2 1.Informacje ogólne 2.Charakterystyka budynku 3.Opis techniczny budynku 4.Stan techniczny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU ELEWACJI

PROJEKT REMONTU ELEWACJI PROJEKT REMONTU ELEWACJI ŻMIGRÓD ul. Rybacka 13 OPRACOWAŁ: żmigród maj 2011 I DANE EWIDENCYJNE 1. Adres: ul. Rybacka 13, 55-140 Żmigród, 2. Właściciel: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rybacka 13,15, 3. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PLAN REMONTU BUDYNKU GOSPODARCZEGO LEŚNICZÓWKI NATALIN GMINA BRAŃSZCZYK

PLAN REMONTU BUDYNKU GOSPODARCZEGO LEŚNICZÓWKI NATALIN GMINA BRAŃSZCZYK Zn spr: S-203-352011/3548 PLAN REMONTU BUDYNKU GOSPODARCZEGO LEŚNICZÓWKI NATALIN GMINA BRAŃSZCZYK ADRES: TURZN 203 OBRĘB EW. TRZCIANKA DZIAŁKA NR 2066 INWESTOR: NADLEŚNICTWO WYSZKÓW Z SIEDZIBĄ W LESZCZYDOLE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TEMAT : Remont elewacji budynku Strazy Miejskiej W Bielsku-Białej przy ul. Kołłataja 10 LOKALIZACJA : Bielsko-Biała, ul. Kołłątaja działka nr 102/9,

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego

PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego LOKALIZACJA: Łódź ul. Sopocka 3/5 działka Nr 592/2 obręb G-23 INWESTOR: Gmina Miasta Łódź Urząd Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Edukacji

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE

ORZECZENIE TECHNICZNE 1 RODZAJ DOKUMENTACJI: ORZECZENIE TECHNICZNE Obiekt: budynek warsztatowo-biurowy Adres: Wrocław, pl. Hirszfelda 12, Ozn. geod. Obręb Południe, AM- 23, dz. nr 9,10 Inwestor: Dolnośląskie Centrum Onkologii

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKTU

PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKTU Specyfikacja / rys. oraz informacje są własnością firmy Projektowanie i Nadzór Jadwiga Papst-Wojtas c. i nie mogą być bez pisemnej zgody powielane, kopiowane ani udostępniane stronie trzeciej. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REWITALIZACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO MIESZKALNEGO W PROCHOWICACH, UL.1-GO MAJA 5, DZIAŁKA 120/15

PROJEKT REWITALIZACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO MIESZKALNEGO W PROCHOWICACH, UL.1-GO MAJA 5, DZIAŁKA 120/15 PROJEKT REWITALIZACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO MIESZKALNEGO W PROCHOWICACH, UL.1-GO MAJA 5, DZIAŁKA 120/15 III. SPIS TREŚCI I. Strona tytułowa......1 II. Oświadczenie projektanta...2 III.Spis treści...3

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy

TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy Roboty remontowe Lokalizacja: Piotrków

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BYŁEJ SZKOŁY NA CELE USŁUG KULTURY ORAZ TURYSTYKI I REKREACJI

EKSPERTYZA TECHNICZNA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BYŁEJ SZKOŁY NA CELE USŁUG KULTURY ORAZ TURYSTYKI I REKREACJI EKSPERTYZA TECHNICZNA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BYŁEJ SZKOŁY NA CELE USŁUG KULTURY ORAZ TURYSTYKI I REKREACJI Adres: Gorzędziej, dz. Nr 22/8, 45 Gm. Subkowy Inwestor: Gmina Subkowy

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWY DACHU BUDYNKU

PRZEBUDOWY DACHU BUDYNKU PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT Jan Koperkiewicz, 82-300 Elbląg, ul. Prusa 3B/6 NIP 578 102 14 41 tel./fax (055) 235 47 25 REGON 170049655 e-mail: jankoperkiweicz@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA.

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA. OPIS ZAWARTOŚCI I.. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. 3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU. 4. ANALIZA PRZEDMIOTU OPINII. 5. ANALIZA OBLICZENIOWA. 6. KONCEPCJA ADAPTACJI OBIEKTU. 7. WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA stanu technicznego istniejącego budynku głównego Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie w związku z projektowanymi nadprożami. ADRES INWESTYCJI: Tarnów, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Zlecenie Inwestora, Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące przepisy i normy w zakresie Prawa Budowlanego,

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ ul. Armii Krajowej 9 40-698 Katowice tel. (32) 204-61-60 NIP 634-143-42-92 fax. (32) 202-13-51 tel. (501) 76-44-79 krysia@dziekonski.eu.org

Bardziej szczegółowo

II SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

II SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA II SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. Strona tytułowa - str. nr 1 II. Spis zawartości opracowania - str. nr 2 III.Opis techniczny - str. nr 3 1. Podstawa opracowania - str. nr 3 2. Przedmiot i zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

O p i s T e c h n i c z n y P r o j e k t b u d o w l a n o - w y k o n a w c z y

O p i s T e c h n i c z n y P r o j e k t b u d o w l a n o - w y k o n a w c z y 1 O p i s T e c h n i c z n y P r o j e k t b u d o w l a n o - w y k o n a w c z y OBIEKT: Zabezpieczenie zabytkowego budynku stacyjnego LOKALIZACJA: Łódź-Karolew, ul. Wróblewskiego 33 dz. nr 1/85 sekcja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Pracownia Projektowa ARCHITEKT mgr inż.arch. Janusz Rotko email: rotkoj@wp. p l PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: URZĄD GMINY ROPA ROPA 733, 38-312 ROPA BUDYNEK WIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Architekt Janusz Urbanowicz 33-300 Nowy Sacz, ul.fabryczna 8A tel/fax 18-4429962 Opracowanie... projekt budowlany - remont nazwa... Ośrodek Zdrowia adres...barcice, działka nr

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: PRZEDSZKOLA PUBLICZNE NR 33 I 35 UL. TOPOLOWA W TARNOWIE WYMIANA POKRYĆ DACHOWYCH WRAZ Z ICH DOCIEPLENIEM INWESTOR: URZĄD MIASTA TARNOWA, WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i nadzory budowlane mgr inż. Paweł Tomicki 87 630 Skępe, ul. Pszczela 19 tel. 603 272 356 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Przebudowa dachu istniejącego budynku mieszkalnego Adres: Srebrna 45, gm.

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach

Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA: DANE FORMALNO PRAWNE OPIS TECHNICZNY: A. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 1. Przedmiot opracowania. 2. Stan istniejący zagospodarowania terenu. 3. Układ komunikacyjny.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki PROJEKT BUDOWLANY Projekt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach, ul. Warszawska 73 na działkach nr ewid. 451, 452 i 454, obręb 0004 Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY strona: 1 SPIS TREŚCI

OPIS TECHNICZNY strona: 1 SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY strona: 1 SPIS TREŚCI A. Opis techniczny. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Konstrukcja budynków. 4. Konstrukcja remontu budynków. 5. Wytyczne rozbiórki budynku. 6. Wytyczne wykonawstwa.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY w Żukowie, gm. Mokobody Branża: Budowlana Część: Remont budynku świetlicy Inwestor: Gmina Mokobody 08-124 Mokobody, ul. Plac Chreptowicza 25 Adres budowy: Żuków

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A

E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A RODZAJ OPRACOWANIA : E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A PRZEDSIĘWZIĘCIE rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Międzyzdrojach przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 41, (działki

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA Nazwa BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA W KRUSZYNIE Adres UL. KOŚCIELNA 70 42-282 KRUSZYNA Numery ewidencyjne działek DZIAŁKA NR EWID. 759 Inwestor GMINA KRUSZYNA UL. KMICICA 5 42-282

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa budynku obory, ocena stanu technicznego

Inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa budynku obory, ocena stanu technicznego Jednostka projektowa PRZEDMIOT OPRACOWANIA Usługi Ogólnobudowlane Daniela Maciejewska, 64-300 Nowy Tomyśl, ul. M. Curie-Skłodowskiej 8 tel. 64 44-23-437 0-607-583-697 Inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY REMONT ELEWACJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO NADLEŚNICTWA STAROGARD GD. - KOLORYSTYKA STAROGARD GD., UL. GDAŃSKA 12

OPIS TECHNICZNY REMONT ELEWACJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO NADLEŚNICTWA STAROGARD GD. - KOLORYSTYKA STAROGARD GD., UL. GDAŃSKA 12 OPIS TECHNICZNY REMONT ELEWACJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO NADLEŚNICTWA STAROGARD GD. - KOLORYSTYKA STAROGARD GD., UL. GDAŃSKA 12 FOT. 1 WIDOK ELEWACJI FRONTOWEJ-PÓŁNOCNEJ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW NA TERENIE ZAKŁADU MARMUR SP. Z O.O. W SŁAWNIOWICACH

WSTĘPNA OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW NA TERENIE ZAKŁADU MARMUR SP. Z O.O. W SŁAWNIOWICACH WSTĘPNA OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW NA TERENIE ZAKŁADU MARMUR SP. Z O.O. W SŁAWNIOWICACH Pokrycie dachu na budynku kotłowni, odpylacza cyklonowego, wieży ciśnień i zbiornika silosowego na opał. LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2 Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku....2 1.1 Fundamenty... 2 1.2 Ściany... 2 1.2.1 Ściany piwnic... 2 1.2.2 Ściany kondygnacji nadziemnych...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO Z080/04-10 DATA : 04.2010 ZLECENIE : em.forma B I U R O P R O J E K T O W E e-mail: biuro@emforma.pl www.emforma.pl PROJEKT WYKONAWCZY CPV: TEMAT PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1 DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1.0 Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I RYSUNKOWA FOTOGRAFIE WYKONANO W DNIU 07 KWIETNIA 2014 r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I RYSUNKOWA FOTOGRAFIE WYKONANO W DNIU 07 KWIETNIA 2014 r. 1 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I RYSUNKOWA FOTOGRAFIE WYKONANO W DNIU 07 KWIETNIA 2014 r. Fot. nr 1. Elewacja frontowa. Fot. nr 2. Fot. nr 3. Fot. nr 4. Fot. nr 2 4. Uszkodzenia elewacji frontowej zarysowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU, PRZEBUDOWY I KOLORYSTYKI ELEWACJI

PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU, PRZEBUDOWY I KOLORYSTYKI ELEWACJI PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU, PRZEBUDOWY I KOLORYSTYKI ELEWACJI OBIEKT : Budynek Gospodarstwa Pomocniczego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie ADRES : Włocławek ulica Św. Antoniego 11 działka nr 134/2

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

: Przedszkole nr 12 w Jarosławiu. Inwestor : Miejskie Przedszkole nr 12

: Przedszkole nr 12 w Jarosławiu. Inwestor : Miejskie Przedszkole nr 12 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JJ Spółka z o.o. 37 500 Jarosław ul. Pasieka 56 tel. (O - 16) 621 57 39 Jarosław ul. Racławicka 1a tel. fax. (o 16) 621 28 94 Obiekt Nazwa opracowania : Przedszkole nr 12

Bardziej szczegółowo

BIOZ INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.).

BIOZ INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.). BIOZ (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.). SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne 2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 3. Wskazanie elementów zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI

1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 1.1 Budynek nr 9 garaż Budynek parterowy ze stropodachem płaskim. Przylega szczytem do budynku warsztatu. Ściany budynku murowane z cegły od zewnątrz otynkowane.

Bardziej szczegółowo

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA PROJEKT PRZYSTOSOWANIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ TJ. WEJŚCIE DO BUDYNKU WINDA ZEWNĘTRZNA, PARTER Z SANITARIATEM ORAZ UDOSTĘPNIENIE PIĘTRA BUDYNKU,

Bardziej szczegółowo

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica strona : 1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica INWENTARYZACJA BUDOWLANA DACHU Obiekt : Budynek mieszkalny, wielorodzinny w Nidzicy Adres : Nidzica, ul. Warszawska 5 Opracowali ; Roboty

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki

INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM nr 2 przy ul. F. Akinsa 6 w Dziekanowie Leśnym, na działce nr 167, obręb Dziekanów Leśny. INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Łomianki,

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy ogrodzić teren przy obiekcie linami na szerokość większą od powierzchni zabudowy o ok.10m w każdym z możliwych kierunków

Bardziej szczegółowo

Kosztorys OFERTOWY. Sporządził. inż. Rajmund Scheffler. 15.04. 2015r

Kosztorys OFERTOWY. Sporządził. inż. Rajmund Scheffler. 15.04. 2015r Kosztorys OFERTOWY Obiekt Budowa Biuro kosztorysowe ROBOTY REMONTOWE, NAPRAWCZE I REWITALIZACYJNE KAPLICZKI p. w. NMP NIEPOKALANIE POCZĘTEJ Wola Rzędzińska, województwo małopolskie powiat tarnowski gmina

Bardziej szczegółowo

PR0JEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PRZEBUDOWA BUDYNKU BIURWEGO UL. BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO 1 W SZCZECINIE

PR0JEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PRZEBUDOWA BUDYNKU BIURWEGO UL. BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO 1 W SZCZECINIE PR0JEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PRZEBUDOWA BUDYNKU BIURWEGO UL. BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO 1 W SZCZECINIE INWESTYCJA: Budynek Biurowy, SZCZECIN, UL. Bohaterów Getta Warszawskiego 1 INWESTOR: Szczecińskie

Bardziej szczegółowo

TERMOIZOLACJĘ ŚCIANY OD PODWÓRKA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ Z ZASTOSOWANIEM WARSTWY IZOLACYJNEJ gr. 14 cm ZE STYROPIANU

TERMOIZOLACJĘ ŚCIANY OD PODWÓRKA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ Z ZASTOSOWANIEM WARSTWY IZOLACYJNEJ gr. 14 cm ZE STYROPIANU PRZEWIDUJE: RENOWACJĘ ŚCIANY OD ULICY NARUTOWICZA WG PROGRAMU KONSERWATORSKIEGO TERMOIZOLACJĘ ŚCIANY OD PODWÓRKA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ Z ZASTOSOWANIEM WARSTWY IZOLACYJNEJ gr. 14 cm ZE STYROPIANU 1 1. OKAP

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany rozbiórki pustostan po oficynie mieszkalnej

Projekt budowlany rozbiórki pustostan po oficynie mieszkalnej Pracownia Projektowa mgr inż. arch. Zdzisław Bałabaoski ul. Solankowa 66/4, Inowrocław tel. 793 05 03 45; 793 07 11 29 fax 052 357 01 03 e-mail : balabanski@architekci.pl Egz. nr Projekt budowlany rozbiórki

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1. Wprowadzenie 1.1.1. Budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w latach przedwojennych w konstrukcji tradycyjnej z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Inwestor: Nadleśnictwo Jamy adres: 86-318 Rogóźno, Jamy 5 Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 Stadium: Projekt remontu budynku z wymianą

Bardziej szczegółowo

Budowa bazy dydaktyczno-informatycznej dla Technikum Informatycznego w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

Budowa bazy dydaktyczno-informatycznej dla Technikum Informatycznego w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie Budowa bazy dydaktyczno-informatycznej dla Technikum Informatycznego w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ROBOTY BUDOWLANE INWESTOR: Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie ul. Wiejska 2 14-500 BRANIEWO

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA Październik 2013 r. EKSPERTYZA TECHNICZNA na okoliczność : Określenia stanu technicznego istniejącego obiektu usytuowanego na działce nr 1036/1 przy ul. Świerczewskiego 2 w Krośnie Odrzańskim. Autorzy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. ul. Św. Andrzeja Boboli 98/17, Białystok ZESPÓŁ PROJEKTOWY: NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS:

PROJEKT BUDOWLANY. ul. Św. Andrzeja Boboli 98/17, Białystok ZESPÓŁ PROJEKTOWY: NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS: PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ADRES: ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO działki nr geod. 379 położona w Turośni Kościelnej INWESTOR: ANDRZEJ SZUBZDA ul. Św. Andrzeja Boboli 98/17, 15-649 Białystok PROJEKTANT:

Bardziej szczegółowo

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Niedziałkowskiego 6,7; Poznań. obr. Wilda, ark.05, nr dz.26. ul. Narutowicza 10; Koło tel.

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Niedziałkowskiego 6,7; Poznań. obr. Wilda, ark.05, nr dz.26. ul. Narutowicza 10; Koło tel. PROJEKT BUDOWLANY REMONTU DACHU W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM W POZNANIU PRZY ULICY NIEDZIAŁKOWSKIEGO 6,7 PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Niedziałkowskiego 6,7;

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 PROJEKT BUDOWLANY Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 Inwestor : GMINA STRUMIEŃ Strumień Rynek 4 Projektant : inż. Jan

Bardziej szczegółowo

Z PRZEBIEGU PRAC REMONTOWYCH ELEWACJI SZKOŁY

Z PRZEBIEGU PRAC REMONTOWYCH ELEWACJI SZKOŁY SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z PRZEBIEGU PRAC REMONTOWYCH ELEWACJI SZKOŁY I. STAN BUDYNKU SZKOŁY PRZED REMONTEM Dane dotyczące budynku przed remontem w 2014: - data poprzedniej renowacji elewacji 1997, - data

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. ul. Wrocławska 6; Oława dz. nr 23, obręb 0003 Oława, jedn. ewid _1 Oława

PROJEKT BUDOWLANY. ul. Wrocławska 6; Oława dz. nr 23, obręb 0003 Oława, jedn. ewid _1 Oława Egz.nr. 5 PROJEKT BUDOWLANY Remont elewacji frontowej w części parterowej budynku wraz z wymianą witryn okiennych OBIEKT : Filia Urzędu Pocztowego ADRES: ul. Wrocławska 6; 55 200 Oława dz. nr 23, obręb

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI BUDYNKU DOMU KULTURY. Spis zawartości opracowania: LP Wyszczególnienie Strona Skala:

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI BUDYNKU DOMU KULTURY. Spis zawartości opracowania: LP Wyszczególnienie Strona Skala: Inwestor:Gmina Węgliniec Ul. Sikorskiego 3 59-940 Węgliniec PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: W JAGODZINIE REMONT ELEWACJI BUDYNKU DOMU KULTURY Lokalizacja: Działka Nr 296; jagodzin Obręb:jAGODZINam-1;gmina: Węgliniec

Bardziej szczegółowo

3 PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

3 PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 3 PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA architekt Ewa Bielesza-Karolak 80 288 Gdańsk ul. Br. Czecha 7/3 tel. fax. 348 59 66 kom. 501 54 77 95 e-mail bielesza@interia.pl PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT Remont dachu (w tym

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI I ELEMENTÓW BUDYNKU Z UWZGLĘDNIENIEM STANU PODŁOŻA GRUNTOWEGO

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI I ELEMENTÓW BUDYNKU Z UWZGLĘDNIENIEM STANU PODŁOŻA GRUNTOWEGO TEMAT: WYDZIELENIE POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNEGO, PRZEBICIE JEDNEGO OTWORU DRZWIOWEGO ORAZ ZABUDOWA JEDNEGO OTWORU DRZWIOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODY, KANALIZACJI, CENTRALNEGO

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK ZAMKU POŁCZYN ZDRÓJ, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28

BUDYNEK ZAMKU POŁCZYN ZDRÓJ, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28 OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANY WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI BUDYNKU ZAMKU W POŁCZYNIE ZDROJU, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28 OBIEKT: BUDYNEK ZAMKU POŁCZYN ZDRÓJ, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28 BRANśA: KONSTRUKCYJNA

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH Nr umowy ZP 31 2014 AREA-BP Marcin Smuda 43-100 Tychy, ul. Zwierzyniecka 73 tel/fax. 791 691 360 / (032) 258-58-46 INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI 1. Inwestor: GMINA UDANIN 2. Lokalizacja: Udanin 86b 3. Obiekt: Budynek biurowo-usługowy 4. Stadium: Projekt budowlany 5. Branża: budowlana Nazwa Opracowania Projektant

Bardziej szczegółowo

ATK. P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573

ATK. P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ATK P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573 TEMAT/ OBIEKT: INWENTARYZACJA BUDOWLANA PIWNIC W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu

do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu 4 OPIS TECHNICZNY do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu Inwestor : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Kościuszki 6a 86-100 Świecie I. DANE OGÓLNE 1.1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU MOSTU NA KANALE MŁYŃSKIM

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU MOSTU NA KANALE MŁYŃSKIM PROJEKTOWANIE I NADZÓR 76-200 SŁUPSK UL.WŁODKOWICA 28 TEL./FAX (0-59) 845-71-77 NIP 839-144-39-28 REGON 771588708 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU MOSTU NA KANALE MŁYŃSKIM OBIEKT: INWESTOR: ADRES INWESTORA: ADRES

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE Poz. 1. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PARTERU. Poz. 1.1. KONSTRUKCJA WIĄZARA DACHOWEGO. strefa wiatrowa - III strefa śniegowa - III drewno C - 24 f m.0,d = 2,40 x 0,9 : 1,3

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ

NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ INWESTOR: GMINA BŁAŻOWA PLAC JANA PAWŁA II 1 36-030 BŁAŻOWA NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ LOKALIZACJA: DZIAŁKA NR 1189 ul. PARTYZANTÓW 1 36-030 BŁAŻOWA Lipiec 2014 r. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania 2. Szczegółowy zakres robót związanych z dociepleniem.

OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania 2. Szczegółowy zakres robót związanych z dociepleniem. OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiot opracowania obejmuje budynek użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Wilkowa. Jest to budynek dwukondygnacyjny o konstrukcji murowanej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO STARCZANOWO 10, MUROWANA GOŚLINA REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO W STARCZANOWIE 10, MUROWANA GOŚLINA PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA INWESTOR: LIDER Sp. z o.o. Ul. Grunwaldzka 19,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY EKSPERTYZA TECHNICZNA Z INWENTARYZACJĄ BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY Z SIEDZIBĄ W SILNICY

PROJEKT TECHNICZNY EKSPERTYZA TECHNICZNA Z INWENTARYZACJĄ BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY Z SIEDZIBĄ W SILNICY Biuro Projektowe SanitDesign Roman Księżnik 97-500 Radomsko ul. M. C. Skłodowskiej 29a PROJEKT TECHNICZNY EKSPERTYZA TECHNICZNA Z INWENTARYZACJĄ BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY Z SIEDZIBĄ W SILNICY ADRES

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny... 3.

Opis techniczny... 3. POMIESZCZEŃ NR 4 I 4a W SĄDZIE REJONOWYM W ŁAŃCUCIE STRONA: 2. Spis treści Opis techniczny... 3. 1. Przedmiot i zakres opracowania 2 Podstawa opracowania 3. Opis konstrukcji budynku 4. Stan techniczny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: PROJEKT TERMOMODERNIZACJ SZKOŁY PODSTAWO- WEJ W GŁUCHOWIE REMONT ATTYKI Gmina Czempiń ul. 24 Stycznia 25 64-020 Czempiń Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Westerplatte 19 31-033 Kraków NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Westerplatte 19 31-033 Kraków NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Usługi Projektowo Budowlane Projekt Technika ul. Skibińskiego 13; 25-819 Kielce tel. 886-720-094; www.projekt-technika.pl email: biuro@projekt-technika.pl INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZO BUDOWLANY KONSTRUKCJI ADRES: ul. Wojska Polskiego 10

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE Basista - Krasucka. Projekt budowlany rozbiórki budynku gospodarczego w Jarogniewicach, dz. nr 231/14, 66-006 Jarogniewice

BIURO PROJEKTOWE Basista - Krasucka. Projekt budowlany rozbiórki budynku gospodarczego w Jarogniewicach, dz. nr 231/14, 66-006 Jarogniewice 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA do projektu budowlanego rozbiórki budynku gospodarczego w Jarogniewicach 66-006 Jarogniewice, dz. nr 231/14 1. Strona tytułowa projektu str.1 2. Zawartość opracowania str.2 3. Opis

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO

OPIS TECHNICZNY REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO OPIS TECHNICZNY REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r.-prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami, oświadczamy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ADRES: Żmigród, ul. Lipowa 4, dz. nr 23 STADIUM: Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia INWESTOR Publiczny Zespół Zakładów Leczenia Ambulatoryjnego. Żmigród, ul. Lipowa 4 BRANŻA: Architektura

Bardziej szczegółowo

WRAZ Z OCENĄ STANU ISTNIEJĄCEGO

WRAZ Z OCENĄ STANU ISTNIEJĄCEGO EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OCENĄ STANU ISTNIEJĄCEGO Dotycząca budowy instalacji solarnej dla Szkoły Podstawowej nr 65 ul. Golikówka 52 w Krakowie Branża: konstrukcyjno - budowlana Lokalizacja: Kraków,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECH ICZ Y 1. DA E EWIDE CYJ E: 1.1. Faza opracowania. Projekt wymiany pokrycia dachowego Lokalizacja i adres. Budynek położony w Maniowie

OPIS TECH ICZ Y 1. DA E EWIDE CYJ E: 1.1. Faza opracowania. Projekt wymiany pokrycia dachowego Lokalizacja i adres. Budynek położony w Maniowie ZG PROJEKT Zbigniew Głowa 58-100 Świdnica, ul. Wałbrzyska 25-27 tel. kom. 664 081 452 e-mail: zgprojekt@wp.pl PROJEKT REMO TU POKRYCIA DACHOWEGO -ZAŁOŻE IA DO KOSZTORYSU- OBIEKT: BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Egz. 3 PROJEKT BUDOWLANY. Projekt na wymianę pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym Jabłonna 6, gmina Rydzyna. Jabłonna 6 64-130 Rydzyna

Egz. 3 PROJEKT BUDOWLANY. Projekt na wymianę pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym Jabłonna 6, gmina Rydzyna. Jabłonna 6 64-130 Rydzyna Egz. 3 PROJEKT BUDOWLANY TEMAT Projekt na wymianę pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym Jabłonna 6, gmina Rydzyna. LOKALIZACJA INWESTOR Jabłonna 6 64-130 Rydzyna Gmina Rydzyna 64-130 Rydzyna, ul Rynek

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Zakres robót renowacyjnych

OPIS TECHNICZNY. Zakres robót renowacyjnych OPIS TECHNICZNY do robót elewacyjnych budynku mieszkalnego przy ulicy Kutnowskiej nr14 w Krośniewicach Kosztorys wykonano na zlecenie MZGKiM Krośniewice ul. Paderewskiego 3 Remontowany obiekt jest budynkiem

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA MUSZLI KONCERTOWEJ W PARKU PRASKIM WRAZ Z WYKONANIEM ZADASZENIA WIDOWNI Tel/fax INFORMACJA BIOZ

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA MUSZLI KONCERTOWEJ W PARKU PRASKIM WRAZ Z WYKONANIEM ZADASZENIA WIDOWNI Tel/fax INFORMACJA BIOZ 1 V. INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 1. MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC 03-708 WARSZAWA UL. KS.I.KŁOPOTOWSKIEGO 15 W ZAKRESIE POŁĄCZENIA I REWITALIZACJĄ ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH WRAZ Z DRENAŻEM OTOKOWYM BUDYNKU NR 25 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA OPIS TECHNICZNY Adres inwestycji: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO "DOMU JÓZEFA MEHOFFERA" BRANŻA KONSTRUKCYJNA

EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO DOMU JÓZEFA MEHOFFERA BRANŻA KONSTRUKCYJNA 1 EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO "DOMU JÓZEFA MEHOFFERA" BRANŻA KONSTRUKCYJNA Lokalizacja: Kraków ul. Krupnicza 26 Zleceniodawca: Muzeum Narodowe w Krakowie 30-062 Kraków al. 3 Maja 1 Nazwisko i imię Pieczątka

Bardziej szczegółowo

budynków NR 12 i NR 1

budynków NR 12 i NR 1 KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA budynków NR 12 i NR 1 INWESTOR (ZAMAWIAJĄCY): ADRES OBIEKTÓW: EC1 ŁÓDŹ MIASTO KULTURY 90-022022 Łódź ul. Targowa 1/3 AUTORZY OPRACOWANIA: mgr inż. Dariusz Dolecki UPR

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH I INWESTYCYJNYCH PROJEKT Skoczów, ul. Morcinka 18a, tel ,

PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH I INWESTYCYJNYCH PROJEKT Skoczów, ul. Morcinka 18a, tel , Egz. nr 3 DLA INWESTORA OBIEKT : Powiatowy Dom Pomocy Społecznej - Budynek B skrzydło północne TEMAT : Ocena stanu techniczna obiektu ADRES: 43-430 Pogórze ul. Zamek 132, segment B ZLECENIODAWCA : Powiatowy

Bardziej szczegółowo