ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA TWÓRCZE W DZIEDZINACH ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA, PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I URBANISTYKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA TWÓRCZE W DZIEDZINACH ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA, PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I URBANISTYKI"

Transkrypt

1 2008 ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA TWÓRCZE W DZIEDZINACH ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA, PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I URBANISTYKI

2 Szanowni Państwo, serdecznie gratuluję wszystkim Laureatom, którzy poddali ocenie konkursowej swoje osiągnięcia twórcze w dziedzinie architektury, budownictwa, planowania przestrzennego i urbanistyki. Podstawową zasadą konkursu jest nagradzanie prac zrealizowanych, wdrożonych, o sprawdzonych walorach użytkowych. Wyróżnione w tym roku dzieła zaspokajają potrzeby społeczne, rozsądnie godząc proporcje zabudowy do przestrzeni publicznej. Zachowanie tych proporcji nabiera szczególnego znaczenia w sytuacji rosnących potrzeb na mieszkania, autostrady, obwodnice miast, linie kolejowe, porty lotnicze. Mamy prawo oczekiwać zapewnienia pełnego programu społecznego w osiedlach mieszkaniowych, budowanych bez zawłaszczania przestrzeni publicznej. Bowiem to jej ład i organizacja decydują o warunkach naszego życia i świadczą o kulturze danej społeczności. Nagrodzone w tym roku obiekty architektury i inżynierii oraz opracowania planistyczne, promując takie zachowania, mogą stać się wzorami dla innych twórców przestrzeni. Uczestnikom konkursu życzę dalszych sukcesów zawodowych i wszystkiego dobrego w życiu osobistym, wszystkim Gościom dzisiejszej uroczystości zgodnego współdziałania na rzecz rozwoju infrastruktury kraju. Z poważaniem Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk Szanowni Państwo, w 2008 roku, w 53. edycji konkursu, spośród 41 zgłoszonych wniosków przyznano 14 nagród, w tym: 3 pierwszego, 4 drugiego oraz 7 trzeciego stopnia. Przeważały wyróżnienia z zakresu architektury i budownictwa, wśród których znalazły się wszystkie nagrody pierwszego stopnia. Nagrodę pierwszego stopnia otrzymał projekt Biblioteki Publicznej w Jaworznie, będący przykładem świetnej architektury związanej z tradycją regionu, opartej na dobrej analizie terenu. Duża elastyczność funkcji oraz bogata forma przestrzenna podkreśla walory projektu. Wyróżniony również nagrodą pierwszego stopnia projekt Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej SYMFONIA w Katowicach stworzył zabudowę unikalną architektonicznie, opartą na doskonałym połączeniu starej i nowej architektury. Zwraca uwagę wysoki poziom działań konserwatorskich, związanych z istniejącą architekturą zabytkową zespołu. Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół w Konstancinie pod Warszawą to kolejny projekt, który uzyskał najwyższą nagrodę. Autorzy doskonale dostosowali nową zabudowę do specyficznej, zabytkowej architektury Konstancina. Stosunek do istniejącej zieleni oraz wykorzystanie cech tworzyw budowlanych, połączone z wzorową funkcją, jest przykładem świetnej architektury. Wszystkie nagrodzone projekty architektoniczne są przykładem doskonałego połączenia formy i funkcji, troski o stosunek do otoczenia, wreszcie wykorzystania współczesnych technik budowlanych. Nagrodzone prace z dziedziny planowania przestrzennego i urbanistyki dotyczą w przeważającej części prac analityczno- -badawczych oraz analityczno-koncepcyjnych. Studia krajobrazu gminy Poronin albo analiza przestrzeni publicznej Poznania to przykłady wartościowych badań dla potrzeb przyszłych decyzji inwestycyjnych. Szanowni Laureaci jestem zaszczycony, iż mogłem oceniać Wasze prace. W imieniu Komisji Nagród oraz swoim gratuluję Paniom i Panom uzyskania nagrody Ministra Infrastruktury. Przewodniczący Komisji Nagród prof. dr hab. inż. Adam Zbigniew Pawłowski

3 Nagroda I stopnia ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO 3 Fot. T. M. KONIOR, A. K. BARYSZ, A. WITKOWSKI, A. NOWACKI Zrealizowany projekt Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej SYMFONIA w Katowicach Nagroda za zaprojektowanie rozbudowy Akademii, tworzącej całość programową i przestrzenną, stanowiącej nowy fragment miasta w postaci zwartego układu urbanistycznego, z uwzględnieniem uwarunkowań konserwatorskich, a w szczególności za: q budynek o unikalnych wartościach architektonicznych, q konsekwentne integrowanie dawnej i współczesnej architektury, q uszanowanie zabytkowej substancji zgodnie ze sztuką konserwatorską. Zaprojektowany budynek składa się z dwóch części: biblioteczno-administracyjnej i sali koncertowej. Jego powierzchnia użytkowa wynosi 7339 m 2 (z częścią istniejącą m 2 ). Atrium stanowi przestrzeń wie lo funkcyjną o elastycznej aranżacji. Sala koncertowa stwarza możliwość realizacji różnorodnych form muzycznych. Zaprojektowany zespół uzupełnia również inne brakujące funkcje uczelni. TOMASZ M. KONIOR, A. KRZYSZTOF BARYSZ, ANDRZEJ WITKOWSKI, ALEKSANDER NOWACKI, EWA NOWACKA, JOANNA KORCZYŃSKA, MAREK KORYCZAN, MACIEJ STRĄCZEK, WOJCIECH CZAPNIK, PIOTR ZOWADA, ANNA ZAWIŁA, MACIEJ NIEWIADOMSKI, MARCIN JURKIEWICZ KONIOR STUDIO ul. Kilińskiego 46, Katowice tel , fax

4 Nagroda I stopnia ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO 4 Fot. I. NIESPOREK-ZWARYCZ, W. PODLESKI, R. SZOTA, A. SZOTA Zrealizowany projekt Biblioteki Głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie, woj. śląskie Nagroda za zaprojektowanie biblioteki nawiązującej do historycznej zabudowy pierzei rynku i ulic sąsiadujących, wzorowo wkom ponowanej w otaczającą zabudowę, a w szczególności za: q interesującą formę budynku, wynikającą z analiz terenu i istniejącej zieleni, q niekonwencjonalną architekturę, nawiązującą do tradycji regionu, q dużą elastyczność przekształceń funkcjonalnych i przestrzennych. Zaprojektowana biblioteka uzupełnia pierzeję rynku i ul. Pocztowej w Jaworznie oraz zamyka główną oś kompozycyjną wyznaczoną przez kościół, dzięki czemu poprawia układ przestrzenny śródmieścia oraz zwiększa jego walory estetyczne i funkcjonalne. WOJCIECH PODLESKI, IWONA NIESPOREK-ZWARYCZ, WIESŁAWA KOWALSKA, ROBERT SZOTA, ANDRZEJ SZOTA Pracownia Projektowa WOJCIECH PODLESKI Spółka z o.o. ul. Kilińskiego 38, Katowice tel./fax

5 Nagroda I stopnia ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO 5 Fot. Archiwum BULANDA & MUCHA Zrealizowany projekt rozbudowy i modernizacji Zespołu Szkół nr 2 w Konstancinie Jeziornej przy ul. Żeromskiego Nagroda za zaprojektowanie budynku współczesnego, zharmonizowanego z otoczeniem i krajobrazem, z zastosowaniem nowatorskich rozwiązań technicznych, uwzględniających uwarunkowania konserwatorskie, a w szczególności za: q przykład rozbudowy i modernizacji doskonale wpisany w zadrzewioną działkę oraz zabytkowe wille Konstancina, q bardzo dobrze zaprojektowany budynek, w którym w rozwiązaniach elewacji wykorzystano walory naturalnych materiałów. Do istniejącego budynku szkoły dobudowano część dydaktyczną wraz z dużą wielofunkcyjną salą sportową, która może być wykorzystywana do organizowania imprez kulturalnych i wystawienniczych. Zagospodarowano przyległy teren działki-parku, sytuując w nim boiska i bieżnie. ANDRZEJ BULANDA, WŁODZIMIERZ MUCHA, JACEK CHYROSZ, JAROSŁAW PTASZYŃSKI, ILONA BITEL, PIOTR PACHOWSKI, MAREK JANISZEWSKI BULANDA & MUCHA Architekci Spółka z o.o. ul. Barcicka 14, Warszawa tel , fax

6 Nagroda II stopnia ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO 6 Fot. R. WÓJCIK Opracowanie i wdrożenie metody parafinowej iniekcji termohermetycznej służącej do odtwarzania poziomych izolacji przeciwwilgociowych w istniejących budynkach Nagroda za twórczy charakter rozwiązania, wdrożonego w budownictwie, w tym w budynkach zabytkowych, a w szczególności za: q oryginalną, nowoczesną i skuteczną technologię wdrażaną w kraju, q niezawodność metody odtwarzania poziomej izolacji budynków, potwierdzoną na wielu obiektach. Istotą metody jest technologiczne połączenie procesu osuszania ścian i procesu impregnacji kompozytami wosków naftowych, opracowanymi przez autora. W wyniku tych procesów następuje odprowadzenie wilgoci z mokrych ścian oraz wytworzenie w nich izolacji poziomej skutecznie chroniącej przed podciąganiem wilgoci. Autor opracował również odpowiednie oprzyrządowanie umożliwiające stosowanie metody. Nagrodę otrzymał ROBERT WÓJCIK Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Nauk Technicznych ul. Oczapowskiego 11 bl. 50, Olsztyn tel./fax

7 Nagroda II stopnia PLANOWANIE PRZESTRZENNE I URBANISTYKA 7 Fot. Biuro Rozwoju Gdańska Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz Dolny rejon Kolonii Żeńcy i Kolonii Uroda w Gdańsku Nagroda za plan miejscowy opracowany na podstawie starannych analiz społecznych, pozwalający na realizację zabudowy i zagospodarowania przestrzennego zgodnie ze ściśle określonymi zasadami kształtowania ładu przestrzennego struktury urbanistycznej zespołu osiedli. Plan obejmuje fragment dzielnicy Wrzeszcz Dolny (około 87 ha) i jest przykładem zastosowania w planowaniu przestrzennym urbanistyki operacyjnej. Dotyczy ważnego śródmiejskiego obszaru miasta, na którym została stworzona koncepcja nowego osiedla o unikatowym charakterze Gdańskich Niderlandów. Trudne ze względów społecznych decyzje zostały podjęte w wyniku szerokiej dyskusji i partycypacji społecznej, znacznie przekraczających wymagania wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. MAREK PISKORSKI, ANNA KOSTKA, JADWIGA PANKAU, MARIA WŁODARSKA, EWA MĄCZKA, JOLANTA ROLLE, MARTA LEŚ-SZCZECHOWSKA, MAŁGORZATA GÓRECKA, JOANNA LABENZ Biuro Rozwoju Gdańska ul. Wały Piastowskie 24, Gdańsk tel

8 Nagroda II stopnia PLANOWANIE PRZESTRZENNE I URBANISTYKA 8 Fot. A. ROZENAU-RYBOWICZ Opracowanie analizy krajobrazu gminy Poronin Nagroda za profesjonalną metodę wielostopniowej waloryzacji krajobrazu gminy, z oceną wrażliwości krajobrazu na przekształcenia o fundamentalnym znaczeniu dla utrwalania piękna podhalańskiego krajobrazu oraz rozwoju ekonomicznego regionu. W ramach opracowania zostały wykonane: analizy zasobów krajobrazu, w tym analizy widoczności wybranych terenów, panoramy z charakterystycznych ujęć widokowych, waloryzacja zasobów, badania rezerw terenów przeznaczonych do zainwestowania (wyodrębnionych na podstawie ustaleń obowiązującego studium i planów miejscowych oraz istniejącego zagospodarowania), które w znaczący sposób poszerzają lub zmieniają istniejący układ ruralistyczny, analiza relacji pomiędzy walorami krajobrazowymi a istniejącymi przesądzeniami planistycznymi oraz opracowanie wytycznych do dokumentów planistycznych. DOROTA SZLENK-DZIUBEK, AGNIESZKA ROZENAU-RYBOWICZ Instytut Rozwoju Miast ul. Cieszyńska 2, Kraków tel , fax

9 Nagroda II stopnia PLANOWANIE PRZESTRZENNE I URBANISTYKA 9 Fot. A. JANUCHTA-SZOSTAK Opracowanie analizy przestrzeni publicznych miasta Poznania pod kątem możliwości lokalizacji pomników i elementów wodnych Nagroda za kompleksową realizację programu badawczo-analityczno-projektowego, obejmującego wyznaczanie najważniejszych miejsc publicznych miasta Poznania jako podstawy do dyskusji ze społecznością lokalną oraz formułowania polityki rozwoju przestrzeni publicznych i decyzji lokalizacyjnych, dotyczących realizacji obiektów architektonicznych. Przedmiotem badań była jakość przestrzeni publicznych miasta i możliwości jej uatrakcyjnienia przez wprowadzenie pomników i elementów wodnych. Przedstawiono korzyści wdrożeniowe na przykładach miejsc publicznych Poznania, wyselekcjonowanych na podstawie analizy i oceny struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta. Uwzględniono czynniki decydujące o randze i oglądalności jako najistotniejszych kryteriach wyboru miejsc publicznych predysponowanych do poprawy jakości krajobrazu miejskiego przez wprowadzenie elementów rzeźbiarskich. Przeanalizowano różne rodzaje przestrzeni publicznych i wnętrz urbanistycznych. ANNA JANUCHTA-SZOSTAK, MAGDALENA GYURKOVICH, PIOTR ZIERKE Politechnika Poznańska Wydział Architektury Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego ul. Nieszawska 13C, Poznań tel , fax

10 Nagroda III stopnia ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO 10 Fot. SZ. POLAŃSKI Projekt osiedla mieszkaniowego BULWARY Rawy III etap w Katowicach Nagroda za projekt dotyczący III etapu budowy osiedla mieszkaniowego o interesującej formie architektonicznej, dostosowanej do otoczenia i układu komunikacyjnego, spełniającego wymagania budownictwa społecznego, a w szczególności za: q konsekwentne przekształcenie zaniedbanej części Katowic w nowoczesną dzielnicę mieszkaniową, q oryginalną formę architektoniczną budynków o niekonwencjonalnej kolorystyce, q funkcjonalne i proste rozwiązania mieszkań. W III etapie budowy osiedla wzniesiono trzy budynki mające od 5 do 7 kondygnacji, o formie nawiązującej do tradycyjnych budynków dwuklatkowych. Powierzchnia użytkowa budynków wynosi m 2, a kubatura m 3. JAN PALLADO, ALEKSANDER SKUPIN, ANDRZEJ PYRA, MARCIN ZASADA Biuro Projektów Architektonicznych Spółka z o.o. Architekci PALLADO i SKUPIN ul. Noskowskiego 6, Katowice tel , fax Biuro ARCON ul. Kosów 31, Katowice tel./fax

11 Nagroda III stopnia ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO 11 Fot. Transprojekt Gdański Zrealizowany projekt mostu przez Wartę w Koninie Nagroda za zaprojektowanie mostu o całkowitej długości 1694 m, składającego się z trzech estakad i trójprzęsłowego mostu typu extradosed o rozpiętości nurtowego przęsła wynoszącej 80 m, obecnie największej tego rodzaju konstrukcji w Polsce, charakteryzującego się walorami technicznymi i ekonomicznymi, a w szczególności za: q charakterystyczny most stanowiący ważny element architektoniczny w pejzażu miasta, q wdrożenie do krajowego mostownictwa systemu extradosed (bardziej ekonomicznego i szybszego w budowie), q profesjonalnie wykonany projekt umożliwiający szybką i sprawną realizację, q wyeliminowanie ruchu tranzytowego z centrum Konina i ułatwienie szybkiego dojazdu do autostrady A2. Konstrukcja mostu składa się z trójdźwigarowego rusztu podwieszonego do niskich pylonów utwierdzonych w dźwigarach. Sprężenie zapewniają kable zewnętrzne (podwieszenie) oraz kable wewnętrzne. Podpory posadowiono na palach wielkośrednicowych. ADAM NADOLNY, MARIUSZ ŁUCKI, KRYSTIAN MAJOCHA, HENRYK OLCZYK, EDWARD KOWALCZYK TRANSPROJEKT GDAŃSKI Spółka z o.o. ul. Partyzantów 72A, Gdańsk tel , fax

12 Nagroda III stopnia ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO 12 Fot. Archiwum Warsztatu Architektury Zrealizowany projekt Muzeum Marynarki Wojennej RP/ Muzeum Miasta Gdyni przy ul. Zawiszy Czarnego 1 w Gdyni Nagroda za zaprojektowanie spójnej architektonicznie formy przestrzennej, respektującej i podkreślającej istniejące walory krajobrazowe, kulturowe i kompozycyjne, a w szczególności za: q wprowadzenie nowych idei architektonicznych i wystawienniczych, q harmonijne łączenie tradycji ze współczesnością, q ekspresyjne i rzeźbiarskie rozwiązanie bryły muzeum, dobrze wpisanej w kontekst otoczenia. Budynek muzeum został zlokalizowany w centralnej, reprezentacyjnej części Gdyni, w bezpośrednim sąsiedztwie Bulwaru Nadmorskiego, Teatru Muzycznego oraz parku stanowiącego historyczną przestrzeń Forum Morskiego za Skwerem Kościuszki. Zrealizowany obiekt zawiera Muzeum Marynarki Wojennej RP (powierzchnia użytkowa 3672 m 2, kubatura m 3 ) oraz Muzeum Miasta Gdyni (powierzchnia użytkowa 3851 m 2, kubatura m 3 ). KRZYSZTOF KOZŁOWSKI, PIOTR NOFSKI, MACIEJ JAŚKOWIEC, MARIA STANKIEWICZ, PIOTR PUZYREWSKI Warsztat Architektury Pracownia Autorska Krzysztof Kozłowski ul. Armii Krajowej 85/1, Sopot tel./fax

13 Nagroda III stopnia ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO 13 Fot. J. SIKORA Fot. K. KRZEMPEK Fot. M. GRYCH Fot. A. PRUSIEWICZ Zrealizowany projekt nowego budynku Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Nagroda za projekt budynku dydaktycznego charakteryzującego się jednością formy, funkcji i konstrukcji, zaliczanego do budynków inteligentnych, a w szczególności za: q nowoczesną architekturę, odzwierciedlającą współczesne tendencje w projektowaniu budynków dydaktyczno- -naukowych, q przejrzysty, czytelny układ przestrzenny o złożonych funkcjach użytkowych. Budynek jest czterokondygnacyjny. W planie ma kształt odwróconej litery Y. Trzy segmenty budynku zespala część centralna. Konstrukcję stanowi ustrój żelbetowy monolityczny, z płytą żelbetową na palach wierconych typu Atlas. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 8556 m 2, a kubatura m 3. MARIUSZ GRYCH, ANDRZEJ PRUSIEWICZ, JANUSZ MATYSKIEWICZ, KAZIMIERZ GWIZDAŁA Politechnika Gdańska Wydział Architektury ul. G. Narutowicza 11/12, Gdańsk tel , fax

14 Nagroda III stopnia ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO 14 Fot. J. BIELECKI Zrealizowany projekt wielofunkcyjnego budynku zaplecza technicznego Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice Nagroda za projekt budynku charakteryzującego się spójnością w zakresie układu funkcjonalno-przestrzennego oraz ukształtowania architektonicznego, przyczyniającego się do zachowania ładu przestrzennego w obrębie kompleksu obiektów lotniskowych oraz jego otoczenia, a w szczególności za: q jednorodną, wyważoną architekturę budynku, q bardzo dobre powiązanie przestrzenne z istniejącą zabudową i autostradą A4, q oryginalne rozwiązania funkcjonalno- -przestrzenne i użytkowe. Budynek techniczno-administracyjny składa się z trzech hal warsztatowo-magazynowych oraz części administracyjnej. Stanowi niezbędne zaplecze umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie lotniska. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi m 2, a kubatura m 3. JACEK CZECH, JANUSZ DULIŃSKI, PIOTR WRÓBEL, JOLANTA MARZEC APA Czech-Duliński-Wróbel Agencja Projektowa Architektura Spółka z o.o. ul. Wróblewskiego 3/2, Kraków tel , fax

15 Nagroda III stopnia PLANOWANIE PRZESTRZENNE I URBANISTYKA 15 Fot. Zespół autorski WBU Opracowanie studium zagospodarowania przestrzennego turystycznej trasy dla zmotoryzowanych Via Montana Nagroda za: q wartościową koncepcję międzynarodowej trasy turystyki zmotoryzowanej, uwzględniającą szeroki kontekst (przyrodniczy, kulturowy, społeczno-gospodarczy i infrastrukturalny), z kryteriami wartościowania oraz wskazaniem etapów wdrażania koncepcji, q wnikliwą diagnozę uwarunkowań realizacji trasy na podstawie bogatego zbioru informacji z różnych krajów. Studium dotyczy transnarodowego przebiegu turystycznej trasy samochodowej jako osi aktywizacji rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów górskich i podgórskich Sudetów i Karpat. Obejmuje swym zakresem obszar rozciągający się terytorialnie wzdłuż Saksonii i Turyngii, południowych województw Polski oraz północnej części Republiki Czeskiej i Słowacji. Analizy i badania zostały skoncentrowane na terenach charakteryzujących się stosunkowo niskim potencjałem socjoekonomicznym. ILONA SZARAPO, ALEKSANDRA SIERADZKA-STASIAK, MAGDALENA BELOF, ALICJA BRAKONIECKA, WOJCIECH MALESZKA, RAJMUND NOWICKI, WERONIKA KUMOREK- -KAZIMIERSKA, PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI, DARIUSZ ZIĘBA, MARZENA PASAK Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu ul. Świdnicka 12/16, Wrocław tel./fax

16 Nagroda III stopnia PLANOWANIE PRZESTRZENNE I URBANISTYKA 16 Fot. M. WŁODARCZYK Opracowanie koncepcji rozbudowy ścieżek rowerowych wraz z materiałami promocyjnymi dla projektu Ścieżki rowerowe szansą na rozwój pogranicza Raciborsko- -Opawskiego Nagroda za koncepcję rozbudowy systemu ścieżek rowerowych, uwzględniającą czynniki społeczne oraz wartości przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe regionu, uzupełnioną zintegrowanym programem działań realizacyjnych. Opracowanie dotyczy rozbudowy ścieżek rowerowych na terenie miasta Raciborza, z odprowadzeniem do przejść granicznych Chałupki Bohumin i Pietraszyn Sudice. Zaproponowane rozwiązania wynikają z analiz teoretycznych, jak też zaleceń z dziedziny inżynierii ruchu i drogownictwa. Wykorzystano doświadczenia i przykłady z innych krajów, takich jak Dania, Holandia i Niemcy. Uwzględniono wyniki konsultacji społecznych. Nagrodę otrzymał MICHAŁ WŁODARCZYK ARCH-URBS Spółka z o.o. Architektoniczno-Urbanistyczne Biuro Projektowo-Badawcze ul. Sępia 7, Katowice tel./fax

MIASTO KATOWICE KATOWICE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO II EDYCJA CZĘŚĆ II KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

MIASTO KATOWICE KATOWICE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO II EDYCJA CZĘŚĆ II KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTO KATOWICE KATOWICE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO II EDYCJA CZĘŚĆ II KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTO KATOWICE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LUBLIN

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LUBLIN PREZYDENT MIASTA LUBLIN ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LUBLIN Kierunki zagospodarowania przestrzennego ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr 165/XI/2011 Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 20 sierpnia 2014 r. Poz. 4316 UCHWAŁA NR 443/XLV/2014 RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu opieki

Bardziej szczegółowo

KATOWICE CZĘŚĆ II KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTO KATOWICE

KATOWICE CZĘŚĆ II KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTO KATOWICE MIASTO KATOWICE KATOWICE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Projekt, do wyłożenia do publicznego wglądu CZĘŚĆ II KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTO KATOWICE STUDIUM

Bardziej szczegółowo

Konkurs PZITB Budowa Roku

Konkurs PZITB Budowa Roku Konkurs PZITB Budowa Roku 25 L A T Wyróżnienie ZASŁUŻONYM DLA PZITB Wyróżnienie to przyznajemy Firmom, które od wielu lat biorą aktywny udział w Konkursie PZITB Budowa Roku. Należą do grona inwestorów,

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO Wydanie I. Ark. Wyd. 18,0. Ark. Druk. 24,6. Format B5. USPol 58/07

WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO Wydanie I. Ark. Wyd. 18,0. Ark. Druk. 24,6. Format B5. USPol 58/07 Artykuły wydrukowane zgodnie z materiałami dostarczonymi przez Autorów. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść, formę i styl artykułów. Rada Wydawnicza Stanisław Czepita, Maria Czerpaniak-Walczak,

Bardziej szczegółowo

S T O W A R Z Y S Z E N I E A R C H I T E K T Ó W P O L S K I C H. l u t y / m a r z e c 2 0 0 8

S T O W A R Z Y S Z E N I E A R C H I T E K T Ó W P O L S K I C H. l u t y / m a r z e c 2 0 0 8 S T O W A R Z Y S Z E N I E A R C H I T E K T Ó W P O L S K I C H l u t y / m a r z e c 2 0 0 8 ISSN 0239-3549 Spis treści Najlepszy Dyplom na Politechnice Śląskiej...6 Parę kwestii dotyczących Warszawy...7

Bardziej szczegółowo

S T O W A R Z Y S Z E N I E A R C H I T E K T Ó W P O L S K I C H. l i p i e c / s i e r p i e ń 2 0 0 7

S T O W A R Z Y S Z E N I E A R C H I T E K T Ó W P O L S K I C H. l i p i e c / s i e r p i e ń 2 0 0 7 S T O W A R Z Y S Z E N I E A R C H I T E K T Ó W P O L S K I C H l i p i e c / s i e r p i e ń 2 0 0 7 ISSN 0239-3549 Spis treści VI Międzynarodowa Konferencja SACROEXPO...6 MISTER ARCHITEKTURY woj.

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZAJĄCY STUDIUM ZESPÓŁ PRZYGOTOWUJĄCY STUDIUM

SPORZĄDZAJĄCY STUDIUM ZESPÓŁ PRZYGOTOWUJĄCY STUDIUM SPORZĄDZAJĄCY STUDIUM Prezydent Miasta Krakowa Prof. Jacek Majchrowski Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Zbigniew Zuziak Główny Architekt Miasta Prof. Andrzej Wyżykowski ZESPÓŁ PRZYGOTOWUJĄCY STUDIUM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI POWIATU WODZISŁAWSKIEGO Załącznik do uchwały Nr XLVIII/506/2010 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 24 czerwca 2010 roku PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI POWIATU WODZISŁAWSKIEGO Wodzisław Śląski 2010 r. 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Ustalenia kierunków zagospodarowania przestrzennego

Ustalenia kierunków zagospodarowania przestrzennego Załącznik Nr 2a Do Uchwały Nr XXVI/580/2010 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 21.01.2010 roku w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy miasta Elbląg

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ Projekt opracowany przez Zespół, kierowany przez a WBiA Lublin, marzec 2014 1 S t r o n a Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1 Struktura

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ZABYTKÓW W GMINIE ŁAPSZE NIŻNE

PROGRAM OCHRONY ZABYTKÓW W GMINIE ŁAPSZE NIŻNE Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV-406/14 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 sierpnia 2014r. PROGRAM OCHRONY ZABYTKÓW W GMINIE ŁAPSZE NIŻNE Urząd Gminy Łapsze Niżne ul. Jana Pawła II 20 34-442 Łapsze Niżne

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XI/92/11 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 26 października 2011 r.

Załącznik do uchwały Nr XI/92/11 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 26 października 2011 r. Załącznik do uchwały Nr XI/92/11 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 26 października 2011 r. PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI POWIATU KOSZALIŃSKIEGO NA LATA 2011-2015 1 Uwarunkowania prawne ochrony i opieki nad

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO TOM I UWARUNKOWANIA ROZWOJU

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO TOM I UWARUNKOWANIA ROZWOJU PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO TOM I UWARUNKOWANIA ROZWOJU Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Środowiska i Rozwoju Wsi Kraków 2003 ISBN 83-920726-0-X

Bardziej szczegółowo

Zespół ds. Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami:

Zespół ds. Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami: Zgodnie z Zarządzeniami Nr 43/11 i 98/11 Marszałka Województwa Mazowieckiego został powołany Zespół ds. Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami: Ludwik Rakowski Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego,

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA JAROSŁAWIA KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA JAROSŁAWIA KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Załącznik nr 3 do uchwały Nr 286/XXIX/2012 Rady Miasta Jarosławia z dnia 23 kwietnia 2012 r. Załącznik nr l do uchwały Nr 442/XXXI/2001 Rady Miasta Jarosławia z dnia 23 kwietnia 2001r. tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY LISZKI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LISZKI. USTALENIA STUDIUM tekst jednolity

WÓJT GMINY LISZKI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LISZKI. USTALENIA STUDIUM tekst jednolity WÓJT GMINY LISZKI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LISZKI USTALENIA STUDIUM tekst jednolity INSTYTUT ROZWOJU MIAST TEKST JEDNOLITY, KWIECIEŃ 2006 R. ZESPÓŁ SPORZĄDZAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Miejsce ekspozycji: BIBLiOTEKA UNiwersytecka w warszawie, ul. Dobra 56/66

Miejsce ekspozycji: BIBLiOTEKA UNiwersytecka w warszawie, ul. Dobra 56/66 Miejsce ekspozycji: BIBLiOTEKA UNiwersytecka w warszawie, ul. Dobra 56/66 Szanowni Państwo Wystawa Plany na przyszłość już od 15. lat pozwala na szersze i perspektywiczne spojrzenie na Warszawę oraz

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Piasecznie STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO. Część II: Strategia i program działań

Starostwo Powiatowe w Piasecznie STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO. Część II: Strategia i program działań Starostwo Powiatowe w Piasecznie STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO Część II: Strategia i program działań Piaseczno, grudzień 2003 2 Spis treści: I. ZAŁOŻENIA WSTĘPNE... 7 1. Podstawy

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA SOPOTU

PREZYDENT MIASTA SOPOTU PREZYDENT MIASTA SOPOTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA SOPOTU PROJEKT STUDIUM Sopot, marzec 2010 r. ZESPÓŁ AUTORSKI: Pracownia Prac Projektowych PLAN PROJEKT s.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/213/2013 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM. z dnia 30 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/213/2013 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM. z dnia 30 września 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI/213/2013 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 30 września 2013 r. w sprawie: przyjęcia "Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Nowodworskiego na lata 2013-2017". Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO PERSPEKTYWA 2020 TEKST PLANU

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO PERSPEKTYWA 2020 TEKST PLANU Samorządowa jednostka organizacyjna Załącznik nr 1 do UCHWAŁY NR XLVIII/1622/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. TEKST PLANU PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent m.st. Warszawy

Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent m.st. Warszawy ISSN 1643-7861 Od kilkunastu lat, każdej wiosny na wystawie Plany na przyszłość możemy zobaczyć, jak będzie się zmieniać Warszawa. Obserwujemy nowe propozycje architektów i inwestorów. Część, już zrealizowanych,

Bardziej szczegółowo

MIASTA TYCHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TEKST STUDIUM

MIASTA TYCHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TEKST STUDIUM MI AST O TY CHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA TYCHY TEKST STUDIUM /Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Tychy z dnia.../ BIURO ROZWOJU REGIONU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Rewitalizacji Krakowa

Miejski Program Rewitalizacji Krakowa Miejski Program Rewitalizacji Krakowa Załącznik nr 1 na iz Analiz na iz ka i skali ka i ia a miasta ia a Czerwiec 2008 Miejski Program Rewitalizacji Krakowa Załącznik nr 1 na iz Analiz na iz ka i skali

Bardziej szczegółowo

Warsztat IV - SMART ENVIRONMENT

Warsztat IV - SMART ENVIRONMENT RAPORT Z WARSZTATÓW SMART_KOM. Kraków w sieci inteligentnych miast Warsztat IV - SMART ENVIRONMENT Krakowski Park Technologiczny, 9.01.2014 r. Zawartość Raport z warsztatów SMART ENVIRONMENT, Leszek Michno

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁAŃCUTA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁAŃCUTA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁAŃCUTA Uchwała Nr XXXVI/247/01 Rady Miasta Łańcuta z dnia 31 października 2001 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków

Bardziej szczegółowo

KATOWICE CZĘŚĆ I UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTO KATOWICE

KATOWICE CZĘŚĆ I UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTO KATOWICE MIASTO KATOWICE KATOWICE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO II EDYCJA CZĘŚĆ I UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTO KATOWICE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU REDA, CZERWIEC 2007 r. 1 I Wprowadzenie 2 II Zasady aktualizacji Strategii 3 2.1 Założenia aktualizacji Strategii 3 2.2 Proces aktualizacji 4 2.3

Bardziej szczegółowo