PROGRAM KONSERWATORSKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM KONSERWATORSKI"

Transkrypt

1 PROJEKT REMONTU WNĘTRZA KOŚCIOŁA GARNIZONOWEGO W KATOWICACH PROGRAM KONSERWATORSKI ADRES BUDOWY: Katowice, ul. Skłodowskiej-Curie 20 NUMERY DZIAŁEK: 159, 197, 164, 165, 166, 167, 168/4, 169/5 karta mapy 14, obręb: Dz. Śródmieście-Załęże INWESTOR: Rejonowy Zarząd Infrastruktury ADRES INWESTORA: Kraków, ul. Mogilska 85 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: AMAYA ARCHITEKCI Bartosz Majewski ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ: Katowice, ul. J. Baildona 24c/10 OPRACOWANIE PROGRAMU KONSERWATORSKIEGO: mgr inż. arch. Agnieszka Majewska upr. specj. arch. b/o nr 51/06/SLOKK/II Katowice, grudzień 2013 A M A Y A A R C H I T E K C I B a r t o s z M a j e w s k i, u l. J. B a i l d o n a 2 4 c / 1 0, K a t o w i c e t e l , , b i u r a m a y a a r c h i t e k c i. p l, w w w. a m a y a a r c h i t e k c i. p l

2 PROGRAM KONSERWATORSKI REMONTU WNĘTRZA KOŚCIOŁA GARNIZONOWEGO W KATOWICACH I. Prace przygotowawcze i rozbiórkowe 1. Rozbiórka wtórnej ścianki w przedsionku kaplicy św. Józefa 2. Rozbiórka uszkodzonej podłogi z lastriko wraz z cokołami w przedsionku i fragmentu podłogi w nawie głównej na wejściu do kościoła oraz przy kanałach C.O. 3. Rozbiórka elementów instalacji centralnego ogrzewania grzejników i rur wraz z osłonami grzejników 4. Kompleksowe odgrzybianie w obrębie murów, kanałów ciepłowniczych i wentylacyjnych, tynków pod lamperiami na parterze i na klatkach schodowych, które należy powtórzyć po pół roku od poprzedniego odgrzybiania. Odgrzybianie preparatem biobójczym np. 2,0% roztworem wodnym preventolu R-80 lub produktem fabrycznym do ogrzybiania. II. Prace izolacyjne p/wodne piwnic i murów fundamentowych 1. Wykonanie izolacji pionowej zewnętrznej ścian piwnic systemowa izolacja przeciwwodna ciężka - odkopanie fundamentów i ścian piwnic wg. zakresu jak na rysunkach -zdjęcie istniejących powłok, zmurszałych tynków od zewnątrz, skucie tynków od wewnątrz, wykucie zmurszałych spoin z wymianą na nowe systemowe od wewnątrz i zewnątrz Od zewnątrz: Oczyszczenie istniejąca ściana ceglanej Wykonanie mineralnego krzemionkowania hydrofobizującego 1:1 z wodą naniesienie warstwy szlamu uszczelniającego do poziomu terenu uszczelnienie przejść rur i kabli masą uszczelniającą trwale plastyczną naniesienie 2 cm tynku podkładowego paroprzepuszczalnego naniesienie 2x masy hydroizolacyjnej grubopowłokowej bitumiczno-polimerowej gr. 6 kg/m2 w przypadku piwnic i 4 kg/m2 w przypadku ław fundamentowych (od str. prezbiterium). Masę rozprowadzić do poz. cokołu (min. 15 cm powyżej poziomu terenu w najniższym miescu na elewacjinie dotyczy elewacji klinkierowej) ułożenie 5 cm izolacja termiczna styrodur XPS na kleju do styroduru ułożenie folii kubełkowej do poziomu nawierzchni odtworzenie doświetlaczy okienek piwnicznych z analogicznymi izolacjami j.w., przykrycie wyłazu ze schronu wykonanie opaski żwirowej od str. podwórza odtworzenie chodnika z kostki brukowej Od wewnątrz: Wykonanie przepony poziomej po obrysie ścian piwnic i parteru w postaci wykonania iniekcji niskociśnieniowej (hydrofobizacji) Wykonananie siatki hydrofobowej na zawilgoconych wewnętrznych ścianach piwnic (gdzie nie ma możliwości odkopania) osuszenie zawilgoconych murów metodą mikrofalową Wypełnienie otworów po iniekcjach zaprawą drobnoziarnistą trasową, w przypadku przecieków mineralną zaprawą szybkowiążącą W przypadku siatki hydrofobowej 3x szlamowanie ścian Wykonanie obrzutki mineralnej pod tynk renowacyjny 1

3 Wybicie otworów wentylacyjnych typu zet, założenie kratek od wewnątrz i zewnątrz Wykonanie 2 cm tynku renowacyjnego Wykonanie szpachlówki renowacyjnej drobnoziarnistej gruntowanie pod malowanie gruntem pod farbę sylikatową malowanie ścian i sufitów piwnic farbą silikatową o współczynniku oporu dyfuzyjnego sd 0,04 m (farby wysokoparoprzepuszczalne) III. Roboty murarskie Naprawa spękań stropów i ścian piwnicy południowej, balkonów, w tym balustrad i balkonów żelbetowych, ściany na styku wieży i kościoła oraz ścian w pomieszczeniu strychowym za pomocą systemowych iniekcji dwuskładnikowych żywicami epoksydowymi IV. Prace tynkarskie i malarskie 1. Uzupełnienie tynków w miejscach montażu instalacji elektrycznej 1. Usunięcie lamperii olejnych ze ścian, parapetów okien i filarów 2. skucie tynków pod lamperiami, przyjęto 100% powierzchni 3. oczyszczenie powierzchni cegły przy użyciu szczotek stalowych 4. wykucie starych spoin na odkrytych murach wypełnienie tynkiem renowacyjnym 5. Usunięcie pyłu i kurzu luźno osadzonego na powierzchniach muru, tynków i opracowań malarskich 6. zastosowanie środka uszczelniającego przeciwwilgociowego krzemionkującego do miejsc zawilgoconych 7. naniesienie farby odcinającej w miejscu zacieków 8. wykonanie obrzutki renowacyjnej 9. na parterze wymiana tynków pod lamperią na tynki systemowe renowacyjne 10. powyżej lamperii uzupełnienie tynków tynkiem zwykłym cementowo-wapiennym 11. zatopienie narożników aluminiowych wyoblonych lub ściętych do wys. 180 cm w narożach ścian i filarów narażonych na uszkodzenie 12. nałożenie siatki zbrojonej alkaliodopornej z włókna szklanego do zbrojenia tynków wewnętrznych szpachlowanie ścian szpachlówką mineralną drobnoziarnistą, uziarnienie 0,5 mm 13. gruntowanie pod malowanie pod malowanie gruntem (wysokoparoprzepuszczalnym) pod farbę silikatową 14. uszczelnienie styku ściany i cokołu masą akrylową zabezpieczającą przed pękaniem styku ściany i cokołu 15. dwukrotne malowanie dwukrotnie malowanie farbą silikatową o współczynniku oporu dyfuzyjnego sd 0,05 m (farby wysokoparoprzepuszczalne) odporną na zmywania klasa 2 V. Renowacja fresków -sprawdzenie typu farby jakimi freski były malowane (np. tempera) -odcięcie tynku wokół fresków i zabezpiecznie fresków przed uszkodzeniem -oczyszczenie fresków z brudu metodami konserwatorskimi np. gumką chlebową -naprawa spękań fresków poprzez pogłębienie rys rylcem, wypełnienie kitem wapiennym obojętnym chemicznie -uzupełnienie i wypunktowanie brakujących fragmentów fresku oraz imion świętych -utrwalenie fresków poprzez kilkakrotne rozpylenie substancji utrwalającej np. 3% roztworem paraloidu B 72 -dobór konkretnych środków chemicznych na etapie wykonywania renowacji przez uprawnionego konserwatora zabytków -wykonanie dokumentacji powykonaczej opisowej i fotograficznej 3 egz. Remont elementów metalowych ołtarza św. Antoniego Elementy metalowe ołtarza należy oczyścić. Blacha w kolorze srebrnym do ponownego przelakierowania na kolor srebrny. Przed malowaniem zabezpieczyć mosiężne elementy liter. Elementy mosiężne witryn do oczyszczenia chemicznie i zabezpieczenia przed śniedzią. 2

4 VI. Remont posadzek 1. Wymiana najbardziej zniszczonych posadzek (w nawie głównej i przedsionku) -wykonanie remontu, czyszczenia i odrzybiania kanałów ciepłowniczych - skucie i uzupełnienie istniejącej wylewki cementowej - uzupełnienie cokołów przyściennych z betonu, wykonanie wyoblenia z lastriko na styku z posadzką -Odtworzenie płytek lastriko 30x30 w kolorze białym i czarnym 2. Renowacja posadzek, schodów, stopnic, podstopnic, kropielnic, parapetów i innych elementów z lastriko -czyszczenie agregatem Karcher parą wodną pod ciśnieniem z dodatkiem środka czyszczącego -przyklejenie obluzowanych pojedynczych płytek lastriko (min. w części ołtarza głównego) z naprawą i odpyleniem wylewki - naprawa, zakitowanie, uzupełnienie ubytków posadzek - naprawa, uzupełnienie i ponowne przymurowanie cokołów przyściennych, - szlifowanie, froterowanie posadzek lastrykowych i impregnacja środkiem do impregnowania podłóg lastriko -szlifowanie maks. do 1 mm (przed oczyszczeniem całości wykonać próbkę w mało widocznym miejscu) -wykucie wadliwych uzupełnień i flekowanie ubytków masą lastriko dobraną do istniejącej -zagruntowanie stopnic i podestów impregnatem silikonowym antypoślizgowym - odtworzenie charakterystycznych rowków na brzegach stopnic schodów klatek 3. Uzupełnienie brakujących cokołów przy posadzkach płytkami o wys. 12 cm, gr. 1,5 cm dobranymi do posadzek w ich sąsiedztwie -w przypadku odspojenia płytki cokołów należy ponownie przykleić klejem do betonu. -oczyszczenie istniejących cokołów z warstw farby olejnej i warstw zaprawy mechanicznie i chemicznie -flekowanie ubytków i spoinowanie cokołów -uszczelnienie styku cokołów i ściany masą akrylową -wymiana ćwierćwałków przy podeście drewnianym chóru na cokoły z drewna iglastego opłaszowanego naturalnym fornirem -Montaż listwy stalowej dylatacyjnej na dylatacji nawy bocznej i kaplicy św. Józefa -Wymiana krat wycieraczek w przedsionku i przed wejściem głównym na nowe kraty typu Wema karbowane -Wykonanie rewizji kanałów instalacyjnych w posadzkach -kanał w przedsionku do przykrycia płytkami lastriko na kątowniku i wylewce cementowej, w nawie głównej kraty ażurowe -Zmiana i pomniejszenie pokryw kanałów nieczynnego ogrzewania powietrznego -Oczyszczenie stopnia do kaplicy św. Józefa z farby olejnej Zamiast oznaczenia stopnia do kaplicy św. Józefa farbą olejną proponuje się montaż przenośnej rampki o konstrukcji drewnianej z desek i nachyleniu do 15 %. Istniejące oznaczenie z farby olejnej w kolorze białym należy usunąć. -Uzupełnienie i oczyszczenie odkrytej wylewki pod podestami ławek -Naprawa pęknięć cokołu balustrady z prawej strony ołtarza głównego zaprawą elastyczną barwioną na kolor lastriko -Uzupełnienie szczelin w podeście chórów pod organami wstawkami z drewna i polakierować w kolorze podestu chóru. -Wymiana podłogi na gruncie w pom. piwnicy od str. północnej VII. Remont toalety na parterze -poszerzenie otworu drzwiowego (nadproże), wykonanie okładzin z płytek ceramicznych, pochwytów dla niepełnosprawnych, biały montaż 3

5 VIII. Stolarka -Wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych do kościoła, wewnętrznych do toalety i do piwnicy na drewniane, stylizowane -Montaż drzwi pożarowych przy zejściu do piwnicy i na dzwonnicę -Renowacja drzwi wewnętrznych: -zdjęcie skrzydeł drzwiowych celem wykonania renowacji -odkręcenie uszkodzonych szyb poprzez odkręcenie listew, odkręcenie akcesoriów metalowych, numerów drzwi itp. -oczyszczenie drzwi z farby olejnej w sposób mechaniczny i chemiczny -podklejenie większych ubytków fragmentami drewna na kleju do drewna -szpachlowanie ubytków w sposób niewidoczny -przeszlifowanie powierzchni -dwukrotne bejcowanie bejcą wodną -dwukrotne lakierowanie lakierem bezbarwnym ogniochronnym wodnym do stopnia niezapalności półmat -wymiana brakujących szyb na szkło witrażowe ornamentowe typu "katedral" (surówka) gr. 3-3,5mm hartowane bezpieczne, wzór szkła dobrać do oryginalnego, ujednolicić typ szkła -oczyszczenie chemiczne elementów metalowych zawiasów z farby olejnej, kitowanie ubytków, przeszlifowanie i lakierowanie -uzupełnienie brakujących elementów antab, zamków i klamek mosiężnych -na mosiężne zabezpieczone przed śniedzią. -naprawa i konserwacja oryginalnych samozamykaczy żeliwnych -powtórne przykręcenie oryginalnej galanterii metalowej drzwi (klamki, zamki, samozamykacze, numery itp.) -Wymiana szyb w oknach zakrystii na szkło witrażowe ornamentowe typu "katedral" (surówka) gr. 3-3,5mm -Przełożenie drzwiczek przy balustradzie ołtarza głównego: drzwiczki oraz zawiasy należy przełożyć, tak, żeby dekoracja w formie orzełków była widoczna od str. wiernych IX. Remont witraży Remont witraży -remont witraży przez uprawnioną pracownię witrażową, mistrza witrażownika - umycie wodą z dodatkiem mydła niejonowego oraz benzyny ekstrakcyjnej, -usunięcie zużytych chwytek -rozołowienie skorodowanych, popękanych profili ołowianych -wykonanie nowych fragmentów witraży, które zostały nieprawidłowo odrestaurowane w poprzednich naprawach -malowanie i utrwalenie farby w temperaturze 650 st C (jeśli konieczne) -wymiana uszkodzonych elementów szklanych -oprawa w nowe profile ołowiane - do profili ołowianych zostaną zastosowane blaszki wzmacniające i usztywniające ołów z blachy ocynkowanej szer. 3mm., wstawiane pomiędzy szkło a serce ołowiu. - cynowanie profili ołowianych w całosci (nie tylko krzyżyki) -przekitowanie obustronne pól witrażowych kitem z pokostu lnianego, kredy szarej -dolutowanie nowych chwytek od strony wewnętrznej - renowacja lub wymiana płaskowników, śrub i wiatrownic -ocena stanu technicznego elementów konstrukcyjnych, odrdzewienie, renowacja i przemalowanie pasów konstrukcyjnych płaskowników i śrub na kolor czarny - montaż kwater w nowe ujęcia 4

6 - Witraż należy osadzić w ramie stalowej z zachowaniem 5 mm luzu po obwodzie. Luz ten należy wypełnić ołowiem. Ma to na celu zmniejszenie negatywnego wpływu ewentualnych ruchów budynku kościoła na sztywną płaszczyznę szyb i witraży. -ponowny montaż witraży, uzupełnienie tynków i malowanie -malowanie wnętrz parapetów (od wewnątrz, tam gdzie ścieka woda z witraży) farbą olejną Uszczelnienie styków ramy witraży i węgarków sylikonem witraże zewnętrzne remont wg technologii powyżej oraz: - zabezpieczenie otworu okiennego poprzez równoległy montaż tymczasowej szyby zastępczej bezpiecznej - usunięcie szkła zbrojonego i zastąpienie go pakietem szyb zespolonych - cynowanie ołowiu jedynie na krzyżykach - oprawienie witraża w pakiet szyb zespolonych -wymiana parapetów zewnętrznych na parapety w formie obróbki blacharskiej z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,6 mm w kolorze naturalnym. -Renowacja skrzydeł okiennych witraży otwieranych do oczyszczenia z warstw farby, pobejcowania i polakierowania lakierem bezbarwnym X. Remont elementów wyposażenia Renowacja elementów drewnianych -remont ławek i konfesjonałów, oblistwowania (drewnianego parapetu) balustrad na piętrze, remont podestu chóru, odnowienie krzyża w przedsionku i tablicy ogłoszeń -demontaż ławek, podestów -dezynsekcja - uzupełnienie dużych ubytków drewnianych wstawkami z drewna. Mniejsze ubytki uzupełnić szpachlówką do drewna (kolor szpachlówki dobrać do późniejszego odcienia bejcy). - oczyszczenie elementów drewnianych metalowych z farby olejnej chemicznie i mechanicznie -montaż dodatkowych pochwytów z rur mosiężnych na parapetach empor południowej i północnej (chór przy ołtarzu) zabezpieczonych przed śniedzią. -bejcowanie bejcą wodną - dwukrotne lakierowanie lakierem bezbarwnym ogniochronnym do stopnia niezapalności, półmat, lakier o podwyższonej ścieralności -naprawa nie działających podnóżków ławek -tapicerowanie podłokietników konfesjonałów materialem obiciowym w kolorze czerwonym -wymiana instalacji elektrycznej w konfesjonałach (kable, renowacja kinkietów, wymiana włączników i wtyczek) -Montaż rampek drewnianych pomiędzy kaplicą św. Józefa i nawą południową kościoła -wymiana podestów drewnianych pod ciąg ławek na nowe wykonane z desek z drewna dębowego klasy C 40 (dawniej K 39), a na elementy drugorzędne klasy C 35 (dawniej K 33) analogiczne do obecnych. Renowacja łączników metalowych, bejcowanie i lakierowanie ogniochronne. XI. remont organów - zabezpieczenie organów przed przedostawaniem się wilgoci do mechanizmu - Ostrożny demontaż piszczałek z blachy cynkowej, ułożenie w bezpiecznym miejscu poza traktami komunikacyjnymi - Wymiana instalacji elektrycznych: wymiana okablowania, zabezpieczenie zasilania dmuchawy, - Remont kontuaru - Czyszczenie szaf z warstw farby (również wnętrza-przejścia południowego, konserwacja środkami owadobójczymi, gruntowanie pod malowanie, malowanie farbami ogniochronnymi bezbarwnymi-dobór technologii przez organmistrza na podstawie odkrywek - Malowanie szaf z zewnątrz (po uprzednim usunięciu powłok malarskich i przygotowaniu podłoża) 5

7 - Otwarcie i czyszczenie komór rejestrowych - Wymiana membran 100% - Ponowne oskórowanie zaworów - Czyszczenie, prostowanie i malowanie piszczałek - kolor złoty mat - Sukcesywny montaż piszczałek - Korekta intonacji - Strojenie organów - Sporządzenie dokumentacji powykonawczej XII Roboty kamieniarskie -umycie elementów marmurowych ołtarzy, stacji drogi krzyżowej i tablic wotywnych: -wymiana blatów drewnianych ołtarzy bocznych w ołtarzu św. Antoniego i św. Teresy na marmurowe, gładkie, gr.8. jak w ołtarzu kaplicy katyńskiej. Rodzaj marmuru dobrać do istniejącego na danym ołtarzu. (kolor szary z czarnymi żyłkami). Brzegi z minimalną fazą. -montaż parapetów z lastriko nad grzejnikami -oczyszczenie i uzupełnienie uszkodzeń blatu ołtarza św. Józefa (z lastriko) poprzez wklejenie i szpachlowanie lastriko XIII Remont elementów metalowych -renowacja elementów -stalowych skarbonek na ofiary, elementów metalowych przytrzymujących drzwi itp. oczyszczenie z farby do gołego metalu, przepolerowanie i zabezpieczeni przed rdzą lakierem bezbarwnym do metalu. -Pozostawienie oryginalnych tabliczek w kolorze czarnym z napisem ofiara w kolorze czarnym -renowacja krat wewnętrznych, poręczy i balustrad stalowych -oczyszczenie z warstw farby -podmurowanie cegły w miejscu osadzenia zawiasów, ponowne osadzenie zawiasów krat -odrdzewienie krat mechanicznie poprzez piaskowanie Josem (dobrać ziarno do materiału piaskowanego) i chemicznie -uzupełnienie brakujących elementów metaloplastyki (motyw lilii) wg. rys. detalu. -oczyszczenie balustrad schodów z warstw lakieru i rdzy poprzez opalenie, mechanicznie poprzez piaskowanie Josem, ręcznie szczotkami i chemicznie preparatem w klasie Scansol, zaszpachlowanie ubytków szpachlówką do metalu. następnie przemalowanie farbą matową do metalu -Remont elementów mosiężnych-oczyszczenie i przegląd. Uzupełnianienie brakujących elementów mosiężnych i kloszy, tablic, krzyżyków itp. prostowanie wygiętych elementów mosiężnych, restauracja, czyszczenie mosiądzu ze śniedzi mechanicznie wełną stalową i chemicznie preparatem do czyszczenia mosiądzu w klasie Starwax i zabezpieczenie przed śniedzią odpowiednim preparatem. -uzupełnienie balustrad z płaskowników i rur (dwie furtki) w pomieszczeniu nr 0.17 (pom. zaplecza) -podwyższenie balustrad klatki schodowej w zakrystii -Wymiana balustrady w piwnicy północnej, następnie balustradę należy odrdzewić i pomalować farbą podkładową i farbą do metalu. -wymiana kratek wentylacyjnych w ścianach -montaż kratek z blachy perforowanej ocynkowanej gr. 2 mm o wymiarach 51x28 cm oblicowanej płaskownikiem szer. 30 mm i zlicowanej ze ścianą na istniejących wlotach kanałów wentylacyjnych na piętrze. Blacha o oczkach kwadratowych w układzie prostym. Otwory kwadratowe 20x20 mm szerokość kraty 3 mm. -renowacja klamer wyłazów ze schronu klamry wyłazu do oczyszczenia, odrdzewienia i przelakierowania na kolor biały RAL1013 (biały perłowy) XIV remont instalacji C.O. -wymiana grzejników i rur, wymiana grzejników na stylizowane, wykucie parapetów z blachy, wykucie rur stalowych grzewczych istniejących, zamurowanie otworów po wykutych rurach w ścianach, usunięcie śladów po murach w posadzkach (flekowanie) -montaż parapetów nad przyściennymi grzejnikami C.O. z lastriko w kolorze białym gr. 3 cm Lastriko z drobnym grysem 1-4 mm koloru białego. Parapety o górnej fakturze gładkiej (szlifowane). 6

8 -Remont pionów instalacji C.O.do pozostawienia-należy je odrdzewić, oczyścić i przelakierować farbą do grzejników (o podwyższonej wytrzymałości na wysokie temperatury) w kolorze ścian (złamany biały). XV. Remont bramy przejazdowej -rozbiórka nawierzchni z płytek lastriko celem późniejszego wykorzystania -rozbiórka podkładu betonowego w bramie przejazdowej (podłoga na gruncie) -wykonanie odcinkowo wykopu celem wymiany uszkodzonej rury kanalizacji deszczowej oraz studzienki kanalizacyjnej -odsłonięcie odcinkowo ściany piwnicy i wykonanie izolacji pionowej -wymiana rury kanalizacyjnej i sudzienki deszowej wg. części instalacyjnej -zagęszczenie wykopu podsypką piaskową stabilizowaną co 15 cm do ID=06. -wykonanie podbudowy-podłogi na gruncie -W przypadku uszkodzenia należy uzupełnić uszkodzone elementy cokołów z płytek lastriko w kolorze czarnym. XVI. Remont opraw oświetleniowych -Remont oryginalnych żyrandoli, lamp i kinkietów mosiężnych-uzupełnianienie brakujących elementów mosiężnych i kloszy, prostowanie wygiętych elementów mosiężnych, restauracja, czyszczenie mosiądzu ze śniedzi, -Po wykonaniu renowacji należy wymienić okablowanie i trzonki żarówek oryginalnych opraw. -Remont świadka mechanizmu wciągarki żyrandoli oraz remont zasilania żyrandoli -sprawdzić wytrzymałość istniejącego haka żyrandoli -demontaż liny wyciągowej -Istniejące bloczki przekładcze należy zdemontować i odrdzewić. -Zewnętrzną część systemu wyciągowego należy zdemontować, oczyścić ze rdzy i zamontować ponownie. - Elementy lin, rurek ochronnych, osłon bloczków i korbki należy wymienić na analogiczne do istniejących, ocynkowane. -Należy uzupełnić brakujące elementy korbki, osłony bloczka. -Należy ocenić przydatność techniczną bloczków-w razie przerdzewienia należy je wymienić na analogiczne do istniejących ocynkowane. -montaż wyciągarki systemowej do żyrandoli. Wciągarka w kolorze białym, maksymalnie ukryta w nowej czaszy mosiężnej. -Renowacja Lamp alabastrowe ołtarza w kaplicy katyńskiej-demontaż, oczyszczenie i ponownowny montaż. W przypadku lamp wiszących należy je rozebrać i przeprowadzić konserwację wewnątrz plafonów. Należy uzupełnić i wzmocnić kątowniki podtrzymujące konstrukcję z płyt alabastrowych. Zastosować nowe podkładki na przebicie płyt. Lampy stojące powinny zostać przytwierdzone do podłoża zapewniających ich stateczność. Prace powinny być wykonywane pod nadzorem uprawnionego konserwatora zabytków -Remont instalacji elektrycznych i słaboprądowych: -Wymiana okablowania -Uzupełnienie ilości gniazd wtykowych -montaż oświetlenia ewakuacyjnego -montaż instalacji sygnalizacji pożaru Opracowanie: mgr inż arch. Agnieszka Majewska 7

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA część 1 Opis techniczny architektoniczny Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Informacja BIOZ/ KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Opis techniczny II. Część graficzna Nr 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31 32. 33. 34. 35. Nazwa rysunku

Bardziej szczegółowo

NAZWA Przebudowa budynku po byłej ZADANIA bibliotece na świetlicę dla organizacji społecznych

NAZWA Przebudowa budynku po byłej ZADANIA bibliotece na świetlicę dla organizacji społecznych NAZWA Przebudowa budynku po byłej ZADANIA bibliotece na świetlicę dla organizacji społecznych ADRES Grębocice, ul. Kościelna 21 22 OBIEKTU ( dz. nr 221/1 - obręb Grębocice ) ZAKRES PROJEKTU Specyfikacje

Bardziej szczegółowo

T E C Z K A Z A W I E R A

T E C Z K A Z A W I E R A T E C Z K A Z A W I E R A A. Część opisowa - Opis techniczny B. Część rysunkowa - Rzut piwnic inwentaryzacja rys. nr 1 - Rzut parteru inwentaryzacja rys. nr 2 - Rzut 1.piętra inwentaryzacja rys. nr 3 -

Bardziej szczegółowo

projektowanie i realizacja inwestycji Przebudowa willi "Pałacu Ślubów" OBIEKT/INWESTYCJA: ADRES: Ul. Kazimierza Wielkiego 1 dz.

projektowanie i realizacja inwestycji Przebudowa willi Pałacu Ślubów OBIEKT/INWESTYCJA: ADRES: Ul. Kazimierza Wielkiego 1 dz. m g r i n ż. a r c h i t e k t Marta Bejnar-Bejnarowicz projektowanie i realizacja inwestycji Ul. Orląt Lwowskich 13/2 66-40 0 Gorzów Wlkp. 6 0 1 9 4 0 1 2 1 N I P 5 9 9-1 8 7-1 9-9 6 w w w. b e j n a

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Dokumenty formalno-prawne II. Opis techniczny III. Informacja do planu bioz ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA IV. Rysunki budowlane 1. Sytuacja B-1391.1 2. Rzut parteru B-1391.2 3. Rzut piętra B-1391.3 4. Rzut

Bardziej szczegółowo

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 SPIS TREŚCI 1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 2.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 4 STAN ISTNIEJĄCY... 4 2.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 5 3.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Do projektu przebudowy piętra budynku biurowego na potrzeby Biblioteki Gminnej 1. Inwestor: Gmina Strzelin ul. Ząbkowicka 11, 57-100

OPIS TECHNICZNY Do projektu przebudowy piętra budynku biurowego na potrzeby Biblioteki Gminnej 1. Inwestor: Gmina Strzelin ul. Ząbkowicka 11, 57-100 OPIS TECHNICZNY Do projektu przebudowy piętra budynku biurowego na potrzeby Biblioteki Gminnej 1. Inwestor: Gmina Strzelin ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin 2. Adres przedsięwzięcia: Strzelin ul. Grahama

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. REMONTU ELEWACJI KAMIENICY FRONTOWEJ przy ul.bednarskiej 23 w Warszawie

PROJEKT BUDOWLANY. REMONTU ELEWACJI KAMIENICY FRONTOWEJ przy ul.bednarskiej 23 w Warszawie MIF PRACOWNIA PROJEKTOWA ELŻBIETA MISZTA 00-321 Warszawa, ul. Bednarska 23 m 47; tel/fax 22 828 55 28; 601 828 552 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ELEWACJI KAMIENICY FRONTOWEJ przy ul.bednarskiej 23 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO CEL I ZAKRES OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA, REMONT ORAZ TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ KAMIENICY PRZY UL. CZARNOWIEJSKIEJ 50B W KRAKOWIE INWESTOR: AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa PROJEKT:

PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa PROJEKT: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJA SZATNI NA ZAPLECZU STADIONU na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, Warszawa dz. Nr ew. 31/7 obręb 2-11-12 INWESTOR: PROJEKT: AUTORZY:

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO Kordian Morawski ul. Groszowicka 21a 45-517 Opole tel. 77-423-11-02 bestprojektkm@o2.pl wrzesień 2012 PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

Bardziej szczegółowo

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Termomodernizacja budynku przy ul. Parkowa 5 w Lwówku Śląskim Obiekt : Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim Roboty

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE inpro- projektowanie, nadzory i wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa HoŜa 72/33 tel.(0 22) 625-40-85 kom.0602-190-624 e-mail: inpro@go2.pl NIP 527-015-66-83 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI str. 1-2

SPIS ZAWARTOŚCI str. 1-2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: Część opisowa SPIS ZAWARTOŚCI str. 1-2 I. OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne str. 3 2. Opis stanu istniejącego str. 3-7 3. Założenia projektowe str. 7-8 3. Opis technologii osuszania

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓLNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO 15 03-708

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU ELEWACJI KAMIENICY PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 2 W MYSŁOWICACH.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU ELEWACJI KAMIENICY PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 2 W MYSŁOWICACH. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU ELEWACJI KAMIENICY PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 2 W MYSŁOWICACH. 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Zlecenie umowa nr 6/2012 z dnia 09.10.2012r. na odtworzenie projektu remontu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STANISŁAWICACH GM. KOZIENICE Wspólny słownik zamówień 45321000-3 Izolacja cieplna;

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REWALORYZACJI ELEWACJI BUDYNKUMUZEUM WOLI PRZY UL. SREBRNEJ 12 W WARSZAWIE W DZIELNICY WOLA

PROJEKT BUDOWLANY REWALORYZACJI ELEWACJI BUDYNKUMUZEUM WOLI PRZY UL. SREBRNEJ 12 W WARSZAWIE W DZIELNICY WOLA Foto GEOCONTROL PROJEKT BUDOWLANY REWALORYZACJI ELEWACJI BUDYNKUMUZEUM WOLI PRZY UL. SREBRNEJ 12 W WARSZAWIE W DZIELNICY WOLA ROZDZIAŁ 1 A - CZĘŚĆ OGÓLNA B - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI C - PROJEKT

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY 01-875 Warszawa ul. Zgrupowania Żmija 3 p.21 tel./fax (22) 40-321-32 www.aba-architekci.pl e-mail: biuroaba@wp.pl TEMAT: REMONT ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie Zamawiający: SZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5

OPIS TECHNICZNY --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 SPIS TREŚCI DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO REMONTU POMIESZCZEŃ KUCHNI W PAWILONIE I, II, III POLEGAJĄCEJ NA WYKONANIU ROBÓT BUDOWLANYCH W KOMPLEKSIE 2909 I 2901 23 WSZUR W LĄDKU ZDROJU - PAWILON NR II STRONA

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH 80-541 Gdańsk; ul. Bliska 1b 5 OPIS TECHNICZNY

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH 80-541 Gdańsk; ul. Bliska 1b 5 OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO REMONTU, ODBUDOWY I ROZBUDOWY O KONDYGNACJĘ PODZIEMNĄ (PIWNICA CZĘŚCI PARTEROWEJ) ZABYTKOWEGO DWORU W KŁÓBCE Z PRZEZNACZENIEM NA CELE MUZEALNE W MIEJSCOWOŚCI KŁÓBKA,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Gmina i Miasto Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy

PROJEKT BUDOWLANY Gmina i Miasto Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy Biuro Obsługi Klienta: Dąbrówka 13 42-110 Popów 692-489-371, 695-46-90-35 mp.projekt@vp.pl Inwestor: PROJEKT BUDOWLANY Gmina i Miasto Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy Lokalizacja obiektu:

Bardziej szczegółowo