PROGRAM KONSERWATORSKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM KONSERWATORSKI"

Transkrypt

1 PROJEKT REMONTU WNĘTRZA KOŚCIOŁA GARNIZONOWEGO W KATOWICACH PROGRAM KONSERWATORSKI ADRES BUDOWY: Katowice, ul. Skłodowskiej-Curie 20 NUMERY DZIAŁEK: 159, 197, 164, 165, 166, 167, 168/4, 169/5 karta mapy 14, obręb: Dz. Śródmieście-Załęże INWESTOR: Rejonowy Zarząd Infrastruktury ADRES INWESTORA: Kraków, ul. Mogilska 85 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: AMAYA ARCHITEKCI Bartosz Majewski ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ: Katowice, ul. J. Baildona 24c/10 OPRACOWANIE PROGRAMU KONSERWATORSKIEGO: mgr inż. arch. Agnieszka Majewska upr. specj. arch. b/o nr 51/06/SLOKK/II Katowice, grudzień 2013 A M A Y A A R C H I T E K C I B a r t o s z M a j e w s k i, u l. J. B a i l d o n a 2 4 c / 1 0, K a t o w i c e t e l , , b i u r a m a y a a r c h i t e k c i. p l, w w w. a m a y a a r c h i t e k c i. p l

2 PROGRAM KONSERWATORSKI REMONTU WNĘTRZA KOŚCIOŁA GARNIZONOWEGO W KATOWICACH I. Prace przygotowawcze i rozbiórkowe 1. Rozbiórka wtórnej ścianki w przedsionku kaplicy św. Józefa 2. Rozbiórka uszkodzonej podłogi z lastriko wraz z cokołami w przedsionku i fragmentu podłogi w nawie głównej na wejściu do kościoła oraz przy kanałach C.O. 3. Rozbiórka elementów instalacji centralnego ogrzewania grzejników i rur wraz z osłonami grzejników 4. Kompleksowe odgrzybianie w obrębie murów, kanałów ciepłowniczych i wentylacyjnych, tynków pod lamperiami na parterze i na klatkach schodowych, które należy powtórzyć po pół roku od poprzedniego odgrzybiania. Odgrzybianie preparatem biobójczym np. 2,0% roztworem wodnym preventolu R-80 lub produktem fabrycznym do ogrzybiania. II. Prace izolacyjne p/wodne piwnic i murów fundamentowych 1. Wykonanie izolacji pionowej zewnętrznej ścian piwnic systemowa izolacja przeciwwodna ciężka - odkopanie fundamentów i ścian piwnic wg. zakresu jak na rysunkach -zdjęcie istniejących powłok, zmurszałych tynków od zewnątrz, skucie tynków od wewnątrz, wykucie zmurszałych spoin z wymianą na nowe systemowe od wewnątrz i zewnątrz Od zewnątrz: Oczyszczenie istniejąca ściana ceglanej Wykonanie mineralnego krzemionkowania hydrofobizującego 1:1 z wodą naniesienie warstwy szlamu uszczelniającego do poziomu terenu uszczelnienie przejść rur i kabli masą uszczelniającą trwale plastyczną naniesienie 2 cm tynku podkładowego paroprzepuszczalnego naniesienie 2x masy hydroizolacyjnej grubopowłokowej bitumiczno-polimerowej gr. 6 kg/m2 w przypadku piwnic i 4 kg/m2 w przypadku ław fundamentowych (od str. prezbiterium). Masę rozprowadzić do poz. cokołu (min. 15 cm powyżej poziomu terenu w najniższym miescu na elewacjinie dotyczy elewacji klinkierowej) ułożenie 5 cm izolacja termiczna styrodur XPS na kleju do styroduru ułożenie folii kubełkowej do poziomu nawierzchni odtworzenie doświetlaczy okienek piwnicznych z analogicznymi izolacjami j.w., przykrycie wyłazu ze schronu wykonanie opaski żwirowej od str. podwórza odtworzenie chodnika z kostki brukowej Od wewnątrz: Wykonanie przepony poziomej po obrysie ścian piwnic i parteru w postaci wykonania iniekcji niskociśnieniowej (hydrofobizacji) Wykonananie siatki hydrofobowej na zawilgoconych wewnętrznych ścianach piwnic (gdzie nie ma możliwości odkopania) osuszenie zawilgoconych murów metodą mikrofalową Wypełnienie otworów po iniekcjach zaprawą drobnoziarnistą trasową, w przypadku przecieków mineralną zaprawą szybkowiążącą W przypadku siatki hydrofobowej 3x szlamowanie ścian Wykonanie obrzutki mineralnej pod tynk renowacyjny 1

3 Wybicie otworów wentylacyjnych typu zet, założenie kratek od wewnątrz i zewnątrz Wykonanie 2 cm tynku renowacyjnego Wykonanie szpachlówki renowacyjnej drobnoziarnistej gruntowanie pod malowanie gruntem pod farbę sylikatową malowanie ścian i sufitów piwnic farbą silikatową o współczynniku oporu dyfuzyjnego sd 0,04 m (farby wysokoparoprzepuszczalne) III. Roboty murarskie Naprawa spękań stropów i ścian piwnicy południowej, balkonów, w tym balustrad i balkonów żelbetowych, ściany na styku wieży i kościoła oraz ścian w pomieszczeniu strychowym za pomocą systemowych iniekcji dwuskładnikowych żywicami epoksydowymi IV. Prace tynkarskie i malarskie 1. Uzupełnienie tynków w miejscach montażu instalacji elektrycznej 1. Usunięcie lamperii olejnych ze ścian, parapetów okien i filarów 2. skucie tynków pod lamperiami, przyjęto 100% powierzchni 3. oczyszczenie powierzchni cegły przy użyciu szczotek stalowych 4. wykucie starych spoin na odkrytych murach wypełnienie tynkiem renowacyjnym 5. Usunięcie pyłu i kurzu luźno osadzonego na powierzchniach muru, tynków i opracowań malarskich 6. zastosowanie środka uszczelniającego przeciwwilgociowego krzemionkującego do miejsc zawilgoconych 7. naniesienie farby odcinającej w miejscu zacieków 8. wykonanie obrzutki renowacyjnej 9. na parterze wymiana tynków pod lamperią na tynki systemowe renowacyjne 10. powyżej lamperii uzupełnienie tynków tynkiem zwykłym cementowo-wapiennym 11. zatopienie narożników aluminiowych wyoblonych lub ściętych do wys. 180 cm w narożach ścian i filarów narażonych na uszkodzenie 12. nałożenie siatki zbrojonej alkaliodopornej z włókna szklanego do zbrojenia tynków wewnętrznych szpachlowanie ścian szpachlówką mineralną drobnoziarnistą, uziarnienie 0,5 mm 13. gruntowanie pod malowanie pod malowanie gruntem (wysokoparoprzepuszczalnym) pod farbę silikatową 14. uszczelnienie styku ściany i cokołu masą akrylową zabezpieczającą przed pękaniem styku ściany i cokołu 15. dwukrotne malowanie dwukrotnie malowanie farbą silikatową o współczynniku oporu dyfuzyjnego sd 0,05 m (farby wysokoparoprzepuszczalne) odporną na zmywania klasa 2 V. Renowacja fresków -sprawdzenie typu farby jakimi freski były malowane (np. tempera) -odcięcie tynku wokół fresków i zabezpiecznie fresków przed uszkodzeniem -oczyszczenie fresków z brudu metodami konserwatorskimi np. gumką chlebową -naprawa spękań fresków poprzez pogłębienie rys rylcem, wypełnienie kitem wapiennym obojętnym chemicznie -uzupełnienie i wypunktowanie brakujących fragmentów fresku oraz imion świętych -utrwalenie fresków poprzez kilkakrotne rozpylenie substancji utrwalającej np. 3% roztworem paraloidu B 72 -dobór konkretnych środków chemicznych na etapie wykonywania renowacji przez uprawnionego konserwatora zabytków -wykonanie dokumentacji powykonaczej opisowej i fotograficznej 3 egz. Remont elementów metalowych ołtarza św. Antoniego Elementy metalowe ołtarza należy oczyścić. Blacha w kolorze srebrnym do ponownego przelakierowania na kolor srebrny. Przed malowaniem zabezpieczyć mosiężne elementy liter. Elementy mosiężne witryn do oczyszczenia chemicznie i zabezpieczenia przed śniedzią. 2

4 VI. Remont posadzek 1. Wymiana najbardziej zniszczonych posadzek (w nawie głównej i przedsionku) -wykonanie remontu, czyszczenia i odrzybiania kanałów ciepłowniczych - skucie i uzupełnienie istniejącej wylewki cementowej - uzupełnienie cokołów przyściennych z betonu, wykonanie wyoblenia z lastriko na styku z posadzką -Odtworzenie płytek lastriko 30x30 w kolorze białym i czarnym 2. Renowacja posadzek, schodów, stopnic, podstopnic, kropielnic, parapetów i innych elementów z lastriko -czyszczenie agregatem Karcher parą wodną pod ciśnieniem z dodatkiem środka czyszczącego -przyklejenie obluzowanych pojedynczych płytek lastriko (min. w części ołtarza głównego) z naprawą i odpyleniem wylewki - naprawa, zakitowanie, uzupełnienie ubytków posadzek - naprawa, uzupełnienie i ponowne przymurowanie cokołów przyściennych, - szlifowanie, froterowanie posadzek lastrykowych i impregnacja środkiem do impregnowania podłóg lastriko -szlifowanie maks. do 1 mm (przed oczyszczeniem całości wykonać próbkę w mało widocznym miejscu) -wykucie wadliwych uzupełnień i flekowanie ubytków masą lastriko dobraną do istniejącej -zagruntowanie stopnic i podestów impregnatem silikonowym antypoślizgowym - odtworzenie charakterystycznych rowków na brzegach stopnic schodów klatek 3. Uzupełnienie brakujących cokołów przy posadzkach płytkami o wys. 12 cm, gr. 1,5 cm dobranymi do posadzek w ich sąsiedztwie -w przypadku odspojenia płytki cokołów należy ponownie przykleić klejem do betonu. -oczyszczenie istniejących cokołów z warstw farby olejnej i warstw zaprawy mechanicznie i chemicznie -flekowanie ubytków i spoinowanie cokołów -uszczelnienie styku cokołów i ściany masą akrylową -wymiana ćwierćwałków przy podeście drewnianym chóru na cokoły z drewna iglastego opłaszowanego naturalnym fornirem -Montaż listwy stalowej dylatacyjnej na dylatacji nawy bocznej i kaplicy św. Józefa -Wymiana krat wycieraczek w przedsionku i przed wejściem głównym na nowe kraty typu Wema karbowane -Wykonanie rewizji kanałów instalacyjnych w posadzkach -kanał w przedsionku do przykrycia płytkami lastriko na kątowniku i wylewce cementowej, w nawie głównej kraty ażurowe -Zmiana i pomniejszenie pokryw kanałów nieczynnego ogrzewania powietrznego -Oczyszczenie stopnia do kaplicy św. Józefa z farby olejnej Zamiast oznaczenia stopnia do kaplicy św. Józefa farbą olejną proponuje się montaż przenośnej rampki o konstrukcji drewnianej z desek i nachyleniu do 15 %. Istniejące oznaczenie z farby olejnej w kolorze białym należy usunąć. -Uzupełnienie i oczyszczenie odkrytej wylewki pod podestami ławek -Naprawa pęknięć cokołu balustrady z prawej strony ołtarza głównego zaprawą elastyczną barwioną na kolor lastriko -Uzupełnienie szczelin w podeście chórów pod organami wstawkami z drewna i polakierować w kolorze podestu chóru. -Wymiana podłogi na gruncie w pom. piwnicy od str. północnej VII. Remont toalety na parterze -poszerzenie otworu drzwiowego (nadproże), wykonanie okładzin z płytek ceramicznych, pochwytów dla niepełnosprawnych, biały montaż 3

5 VIII. Stolarka -Wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych do kościoła, wewnętrznych do toalety i do piwnicy na drewniane, stylizowane -Montaż drzwi pożarowych przy zejściu do piwnicy i na dzwonnicę -Renowacja drzwi wewnętrznych: -zdjęcie skrzydeł drzwiowych celem wykonania renowacji -odkręcenie uszkodzonych szyb poprzez odkręcenie listew, odkręcenie akcesoriów metalowych, numerów drzwi itp. -oczyszczenie drzwi z farby olejnej w sposób mechaniczny i chemiczny -podklejenie większych ubytków fragmentami drewna na kleju do drewna -szpachlowanie ubytków w sposób niewidoczny -przeszlifowanie powierzchni -dwukrotne bejcowanie bejcą wodną -dwukrotne lakierowanie lakierem bezbarwnym ogniochronnym wodnym do stopnia niezapalności półmat -wymiana brakujących szyb na szkło witrażowe ornamentowe typu "katedral" (surówka) gr. 3-3,5mm hartowane bezpieczne, wzór szkła dobrać do oryginalnego, ujednolicić typ szkła -oczyszczenie chemiczne elementów metalowych zawiasów z farby olejnej, kitowanie ubytków, przeszlifowanie i lakierowanie -uzupełnienie brakujących elementów antab, zamków i klamek mosiężnych -na mosiężne zabezpieczone przed śniedzią. -naprawa i konserwacja oryginalnych samozamykaczy żeliwnych -powtórne przykręcenie oryginalnej galanterii metalowej drzwi (klamki, zamki, samozamykacze, numery itp.) -Wymiana szyb w oknach zakrystii na szkło witrażowe ornamentowe typu "katedral" (surówka) gr. 3-3,5mm -Przełożenie drzwiczek przy balustradzie ołtarza głównego: drzwiczki oraz zawiasy należy przełożyć, tak, żeby dekoracja w formie orzełków była widoczna od str. wiernych IX. Remont witraży Remont witraży -remont witraży przez uprawnioną pracownię witrażową, mistrza witrażownika - umycie wodą z dodatkiem mydła niejonowego oraz benzyny ekstrakcyjnej, -usunięcie zużytych chwytek -rozołowienie skorodowanych, popękanych profili ołowianych -wykonanie nowych fragmentów witraży, które zostały nieprawidłowo odrestaurowane w poprzednich naprawach -malowanie i utrwalenie farby w temperaturze 650 st C (jeśli konieczne) -wymiana uszkodzonych elementów szklanych -oprawa w nowe profile ołowiane - do profili ołowianych zostaną zastosowane blaszki wzmacniające i usztywniające ołów z blachy ocynkowanej szer. 3mm., wstawiane pomiędzy szkło a serce ołowiu. - cynowanie profili ołowianych w całosci (nie tylko krzyżyki) -przekitowanie obustronne pól witrażowych kitem z pokostu lnianego, kredy szarej -dolutowanie nowych chwytek od strony wewnętrznej - renowacja lub wymiana płaskowników, śrub i wiatrownic -ocena stanu technicznego elementów konstrukcyjnych, odrdzewienie, renowacja i przemalowanie pasów konstrukcyjnych płaskowników i śrub na kolor czarny - montaż kwater w nowe ujęcia 4

6 - Witraż należy osadzić w ramie stalowej z zachowaniem 5 mm luzu po obwodzie. Luz ten należy wypełnić ołowiem. Ma to na celu zmniejszenie negatywnego wpływu ewentualnych ruchów budynku kościoła na sztywną płaszczyznę szyb i witraży. -ponowny montaż witraży, uzupełnienie tynków i malowanie -malowanie wnętrz parapetów (od wewnątrz, tam gdzie ścieka woda z witraży) farbą olejną Uszczelnienie styków ramy witraży i węgarków sylikonem witraże zewnętrzne remont wg technologii powyżej oraz: - zabezpieczenie otworu okiennego poprzez równoległy montaż tymczasowej szyby zastępczej bezpiecznej - usunięcie szkła zbrojonego i zastąpienie go pakietem szyb zespolonych - cynowanie ołowiu jedynie na krzyżykach - oprawienie witraża w pakiet szyb zespolonych -wymiana parapetów zewnętrznych na parapety w formie obróbki blacharskiej z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,6 mm w kolorze naturalnym. -Renowacja skrzydeł okiennych witraży otwieranych do oczyszczenia z warstw farby, pobejcowania i polakierowania lakierem bezbarwnym X. Remont elementów wyposażenia Renowacja elementów drewnianych -remont ławek i konfesjonałów, oblistwowania (drewnianego parapetu) balustrad na piętrze, remont podestu chóru, odnowienie krzyża w przedsionku i tablicy ogłoszeń -demontaż ławek, podestów -dezynsekcja - uzupełnienie dużych ubytków drewnianych wstawkami z drewna. Mniejsze ubytki uzupełnić szpachlówką do drewna (kolor szpachlówki dobrać do późniejszego odcienia bejcy). - oczyszczenie elementów drewnianych metalowych z farby olejnej chemicznie i mechanicznie -montaż dodatkowych pochwytów z rur mosiężnych na parapetach empor południowej i północnej (chór przy ołtarzu) zabezpieczonych przed śniedzią. -bejcowanie bejcą wodną - dwukrotne lakierowanie lakierem bezbarwnym ogniochronnym do stopnia niezapalności, półmat, lakier o podwyższonej ścieralności -naprawa nie działających podnóżków ławek -tapicerowanie podłokietników konfesjonałów materialem obiciowym w kolorze czerwonym -wymiana instalacji elektrycznej w konfesjonałach (kable, renowacja kinkietów, wymiana włączników i wtyczek) -Montaż rampek drewnianych pomiędzy kaplicą św. Józefa i nawą południową kościoła -wymiana podestów drewnianych pod ciąg ławek na nowe wykonane z desek z drewna dębowego klasy C 40 (dawniej K 39), a na elementy drugorzędne klasy C 35 (dawniej K 33) analogiczne do obecnych. Renowacja łączników metalowych, bejcowanie i lakierowanie ogniochronne. XI. remont organów - zabezpieczenie organów przed przedostawaniem się wilgoci do mechanizmu - Ostrożny demontaż piszczałek z blachy cynkowej, ułożenie w bezpiecznym miejscu poza traktami komunikacyjnymi - Wymiana instalacji elektrycznych: wymiana okablowania, zabezpieczenie zasilania dmuchawy, - Remont kontuaru - Czyszczenie szaf z warstw farby (również wnętrza-przejścia południowego, konserwacja środkami owadobójczymi, gruntowanie pod malowanie, malowanie farbami ogniochronnymi bezbarwnymi-dobór technologii przez organmistrza na podstawie odkrywek - Malowanie szaf z zewnątrz (po uprzednim usunięciu powłok malarskich i przygotowaniu podłoża) 5

7 - Otwarcie i czyszczenie komór rejestrowych - Wymiana membran 100% - Ponowne oskórowanie zaworów - Czyszczenie, prostowanie i malowanie piszczałek - kolor złoty mat - Sukcesywny montaż piszczałek - Korekta intonacji - Strojenie organów - Sporządzenie dokumentacji powykonawczej XII Roboty kamieniarskie -umycie elementów marmurowych ołtarzy, stacji drogi krzyżowej i tablic wotywnych: -wymiana blatów drewnianych ołtarzy bocznych w ołtarzu św. Antoniego i św. Teresy na marmurowe, gładkie, gr.8. jak w ołtarzu kaplicy katyńskiej. Rodzaj marmuru dobrać do istniejącego na danym ołtarzu. (kolor szary z czarnymi żyłkami). Brzegi z minimalną fazą. -montaż parapetów z lastriko nad grzejnikami -oczyszczenie i uzupełnienie uszkodzeń blatu ołtarza św. Józefa (z lastriko) poprzez wklejenie i szpachlowanie lastriko XIII Remont elementów metalowych -renowacja elementów -stalowych skarbonek na ofiary, elementów metalowych przytrzymujących drzwi itp. oczyszczenie z farby do gołego metalu, przepolerowanie i zabezpieczeni przed rdzą lakierem bezbarwnym do metalu. -Pozostawienie oryginalnych tabliczek w kolorze czarnym z napisem ofiara w kolorze czarnym -renowacja krat wewnętrznych, poręczy i balustrad stalowych -oczyszczenie z warstw farby -podmurowanie cegły w miejscu osadzenia zawiasów, ponowne osadzenie zawiasów krat -odrdzewienie krat mechanicznie poprzez piaskowanie Josem (dobrać ziarno do materiału piaskowanego) i chemicznie -uzupełnienie brakujących elementów metaloplastyki (motyw lilii) wg. rys. detalu. -oczyszczenie balustrad schodów z warstw lakieru i rdzy poprzez opalenie, mechanicznie poprzez piaskowanie Josem, ręcznie szczotkami i chemicznie preparatem w klasie Scansol, zaszpachlowanie ubytków szpachlówką do metalu. następnie przemalowanie farbą matową do metalu -Remont elementów mosiężnych-oczyszczenie i przegląd. Uzupełnianienie brakujących elementów mosiężnych i kloszy, tablic, krzyżyków itp. prostowanie wygiętych elementów mosiężnych, restauracja, czyszczenie mosiądzu ze śniedzi mechanicznie wełną stalową i chemicznie preparatem do czyszczenia mosiądzu w klasie Starwax i zabezpieczenie przed śniedzią odpowiednim preparatem. -uzupełnienie balustrad z płaskowników i rur (dwie furtki) w pomieszczeniu nr 0.17 (pom. zaplecza) -podwyższenie balustrad klatki schodowej w zakrystii -Wymiana balustrady w piwnicy północnej, następnie balustradę należy odrdzewić i pomalować farbą podkładową i farbą do metalu. -wymiana kratek wentylacyjnych w ścianach -montaż kratek z blachy perforowanej ocynkowanej gr. 2 mm o wymiarach 51x28 cm oblicowanej płaskownikiem szer. 30 mm i zlicowanej ze ścianą na istniejących wlotach kanałów wentylacyjnych na piętrze. Blacha o oczkach kwadratowych w układzie prostym. Otwory kwadratowe 20x20 mm szerokość kraty 3 mm. -renowacja klamer wyłazów ze schronu klamry wyłazu do oczyszczenia, odrdzewienia i przelakierowania na kolor biały RAL1013 (biały perłowy) XIV remont instalacji C.O. -wymiana grzejników i rur, wymiana grzejników na stylizowane, wykucie parapetów z blachy, wykucie rur stalowych grzewczych istniejących, zamurowanie otworów po wykutych rurach w ścianach, usunięcie śladów po murach w posadzkach (flekowanie) -montaż parapetów nad przyściennymi grzejnikami C.O. z lastriko w kolorze białym gr. 3 cm Lastriko z drobnym grysem 1-4 mm koloru białego. Parapety o górnej fakturze gładkiej (szlifowane). 6

8 -Remont pionów instalacji C.O.do pozostawienia-należy je odrdzewić, oczyścić i przelakierować farbą do grzejników (o podwyższonej wytrzymałości na wysokie temperatury) w kolorze ścian (złamany biały). XV. Remont bramy przejazdowej -rozbiórka nawierzchni z płytek lastriko celem późniejszego wykorzystania -rozbiórka podkładu betonowego w bramie przejazdowej (podłoga na gruncie) -wykonanie odcinkowo wykopu celem wymiany uszkodzonej rury kanalizacji deszczowej oraz studzienki kanalizacyjnej -odsłonięcie odcinkowo ściany piwnicy i wykonanie izolacji pionowej -wymiana rury kanalizacyjnej i sudzienki deszowej wg. części instalacyjnej -zagęszczenie wykopu podsypką piaskową stabilizowaną co 15 cm do ID=06. -wykonanie podbudowy-podłogi na gruncie -W przypadku uszkodzenia należy uzupełnić uszkodzone elementy cokołów z płytek lastriko w kolorze czarnym. XVI. Remont opraw oświetleniowych -Remont oryginalnych żyrandoli, lamp i kinkietów mosiężnych-uzupełnianienie brakujących elementów mosiężnych i kloszy, prostowanie wygiętych elementów mosiężnych, restauracja, czyszczenie mosiądzu ze śniedzi, -Po wykonaniu renowacji należy wymienić okablowanie i trzonki żarówek oryginalnych opraw. -Remont świadka mechanizmu wciągarki żyrandoli oraz remont zasilania żyrandoli -sprawdzić wytrzymałość istniejącego haka żyrandoli -demontaż liny wyciągowej -Istniejące bloczki przekładcze należy zdemontować i odrdzewić. -Zewnętrzną część systemu wyciągowego należy zdemontować, oczyścić ze rdzy i zamontować ponownie. - Elementy lin, rurek ochronnych, osłon bloczków i korbki należy wymienić na analogiczne do istniejących, ocynkowane. -Należy uzupełnić brakujące elementy korbki, osłony bloczka. -Należy ocenić przydatność techniczną bloczków-w razie przerdzewienia należy je wymienić na analogiczne do istniejących ocynkowane. -montaż wyciągarki systemowej do żyrandoli. Wciągarka w kolorze białym, maksymalnie ukryta w nowej czaszy mosiężnej. -Renowacja Lamp alabastrowe ołtarza w kaplicy katyńskiej-demontaż, oczyszczenie i ponownowny montaż. W przypadku lamp wiszących należy je rozebrać i przeprowadzić konserwację wewnątrz plafonów. Należy uzupełnić i wzmocnić kątowniki podtrzymujące konstrukcję z płyt alabastrowych. Zastosować nowe podkładki na przebicie płyt. Lampy stojące powinny zostać przytwierdzone do podłoża zapewniających ich stateczność. Prace powinny być wykonywane pod nadzorem uprawnionego konserwatora zabytków -Remont instalacji elektrycznych i słaboprądowych: -Wymiana okablowania -Uzupełnienie ilości gniazd wtykowych -montaż oświetlenia ewakuacyjnego -montaż instalacji sygnalizacji pożaru Opracowanie: mgr inż arch. Agnieszka Majewska 7

"KOSZT" TOMASZ KURPIOS 00-337 Warszawa ul.bartoszewicza 5/34 tel.601223153 PRZEDMIAR

KOSZT TOMASZ KURPIOS 00-337 Warszawa ul.bartoszewicza 5/34 tel.601223153 PRZEDMIAR "KOSZT" TOMASZ KURPIOS 00-337 Warszawa ul.bartoszewicza /3 tel.033 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 00-9 Roboty w zakresie burzenia 30- Instalowanie drzwi i okien 00- Roboty murarskie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH WRAZ Z DRENAŻEM OTOKOWYM BUDYNKU NR 25 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA OPIS TECHNICZNY Adres inwestycji: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie

Projekt budowlany. Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie Projekt budowlany Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie Obiekt: Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Gołuchowie Inwestor: Zespół Szkolno Przedszkolny w Gołuchowie Adres obiektu: ul. Juliusza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Zakres prac dotyczących remontu 7 klatek schodowych w budynku Kochanowskiego 29

Załącznik nr 2. Zakres prac dotyczących remontu 7 klatek schodowych w budynku Kochanowskiego 29 Załącznik nr 2 Zakres prac dotyczących remontu 7 klatek schodowych w budynku Kochanowskiego 29 Lp. Opis robót j.m. ilość Cena jedn. Wartość Klatka schodowa nr 1. 3 Demontaż łączników instalacji podtynkowej

Bardziej szczegółowo

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A Zakres opracowania 1. Strona tytułowa 2. Zakres opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki : rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A OPIS TECHNICZNY 1.0.Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

Poglądowa tabela przedmiaru robót. Roboty remontowe ogólnobudowlane

Poglądowa tabela przedmiaru robót. Roboty remontowe ogólnobudowlane Poglądowa tabela przedmiaru robót Budowa: Budynek Nr 2, Nr 1 Roboty Ogólnobudowlane 25-205 Kielce ul.wojska Polskiego 300 Obiekt lub rodzaj robót: Budynek Nr 2, Nr 1 w kompleksie 3345 Lokalizacja: CPdMZ

Bardziej szczegółowo

OSP Piotrowice Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar robót

OSP Piotrowice Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar robót strona nr: 1 Przedmiar robót 1 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Remont sali widowiskowej I piętro 1 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg folią 128,68 m2 2 KNR 1901/1020/6 Demontaż boazerii

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY w Żukowie, gm. Mokobody Branża: Budowlana Część: Remont budynku świetlicy Inwestor: Gmina Mokobody 08-124 Mokobody, ul. Plac Chreptowicza 25 Adres budowy: Żuków

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. 76-200 Słupsk ul. Tuwima 4, PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Remont klatki schodowej ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Opis wykonanych prac. Jm. Ilość. Koszt jedn. Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cem.-wap. m3 25,27

Opis wykonanych prac. Jm. Ilość. Koszt jedn. Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cem.-wap. m3 25,27 1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE. (CZ. WARSZTATOWA). wyceny. 1. KNR 4-01 0349-02 2. KNR 4-01 0329-03 3. KNR 4-01 0331-07 4. KNR 4-01 0347-09 5. KNR 4-01 0349-03 6. KNR 4-01 0354-04 7. KNR 4-01 0354-05 8. KNR 4-01

Bardziej szczegółowo

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT Lp. Nazwa działu Od Do 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE 1 21 2 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 22 36 3 ROBOTY TERMORENOWACYJNE 37 49 4 ELEMENTY ZEWNĘTRZNE 50 59-2 - 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Biuro Inżynierskie Krzysztof Łanocha. ul. Wańkowicza 60/12, Wrocław

PRZEDMIAR. Biuro Inżynierskie Krzysztof Łanocha. ul. Wańkowicza 60/12, Wrocław Biuro Inżynierskie Krzysztof Łanocha ul. Wańkowicza 60/12, 54-622 Wrocław PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45410000-4 Tynkowanie 45442100-8 Roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 27+23+15+23+8+3+3+4+5+13+3 m 127.00 RAZEM 127.00

PRZEDMIAR. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 27+23+15+23+8+3+3+4+5+13+3 m 127.00 RAZEM 127.00 AMAYA ARCHITEKCI-KATOWICE PRZEDMIAR nr 7899 NAZWA INWESTYCJI : REMONTU WNĘTRZA KOŚCIOŁA GARNIZONOWEGO ADRES INWESTYCJI : Katowice, ul. Skłodowskiej-Curie 20 INWESTOR : Rejonowy Zarząd Infrastruktury ADRES

Bardziej szczegółowo

Kosztorys OFERTOWY. Sporządził. inż. Rajmund Scheffler. 15.04. 2015r

Kosztorys OFERTOWY. Sporządził. inż. Rajmund Scheffler. 15.04. 2015r Kosztorys OFERTOWY Obiekt Budowa Biuro kosztorysowe ROBOTY REMONTOWE, NAPRAWCZE I REWITALIZACYJNE KAPLICZKI p. w. NMP NIEPOKALANIE POCZĘTEJ Wola Rzędzińska, województwo małopolskie powiat tarnowski gmina

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 1 Remont klatki schodowej

Przedmiar. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 1 Remont klatki schodowej 1 Remont klatki schodowej 1 KNR 4-01 Ługowanie farby olejnej z tynków ścian ( należy założyć demontaż i ponowny d.1 1208-02 montaż rurek instalacji telekomunikacyjnej oraz tam gdzie to możliwe wkucie instalacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE

PRZEDMIAR ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE BIURO PROJEKTÓW 99 Małgorzata Wałęga 20-950 Lublin ul. Unicka 4 PRZEDMIAR ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45213310-9 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROBÓT REMONTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 24 W RZESZOWIE. Izolacja przeciwwilgociowa budynku Szkoły Podstawowej nr 24 w Rzeszowie

PROJEKT ROBÓT REMONTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 24 W RZESZOWIE. Izolacja przeciwwilgociowa budynku Szkoły Podstawowej nr 24 w Rzeszowie PROJEKT ROBÓT REMONTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 24 W RZESZOWIE Nazwa zadania : Izolacja przeciwwilgociowa budynku Szkoły Podstawowej nr 24 w Rzeszowie Inwestor : Szkoła Podstawowa nr 24 w Rzeszowie im.rudolfa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont elewacji budynku Teatru Dramatycznego im. J. Piłsudskiego w Białymstoku

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont elewacji budynku Teatru Dramatycznego im. J. Piłsudskiego w Białymstoku Data opracowania: 2007-09-12 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Remont elewacji budynku Teatru Dramatycznego im. J. Piłsudskiego w Białymstoku Adres inwestycji: Zamawiającyr: Białystok, ul. Elektryczna

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: PROJEKT ZAMIENNY DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ 81/09 Z DNIA 02.03.2009 NADBUDOWY DACHU NAD ISTNIEJĄCYM BUDYNKIEM URZĘDU GMINY SZULBORZE WIELKIE - ETAP III- TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 2014-04-24. Data zatwierdzenia. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 2014-04-24. Data zatwierdzenia. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO Makro-Budomat Development Sp. z o.o. -187 Warszawa ul.wolska 50 A Pawilon 9 B PZEDMIA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej 45442110-1 Malowanie budynków

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień DEMIURG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. NIP 779-23-93-070, REGON 301749386, KRS 0000386710 ul. Płowiecka 11/2, 60-277 Poznań, tel/fax 48 061 66 21 140 www.demiurg.com.pl, biuro@demiurg.com.pl

Bardziej szczegółowo

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 UL. WIECKOWSKIEGO 34 - Remont po pożarze lok 41, wc na IVp, drzwi do strychu, korytarz na IV p, lok 29 po zalaniu 1 REMONT MIESZKANIA NR 41 1 d.1 KNR 4-01 0701-05 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 1 wg nakładów rzeczowych KNR 4-010104-01-060

1 2 3 4 5 1 wg nakładów rzeczowych KNR 4-010104-01-060 Przedmiar robót Gimnazjum Nr 31- remont dachu, tarasu i sal lekcyjnych (nazwa obiektu, rodzaju robót) Lokalizacja Warszawa ul. Sierakowskiego nr 9 (kod - miejscowość) Lp. Podstawa ustalenia Opis robót

Bardziej szczegółowo

Zakres remontu budynku położonego w Wieliczce przy ul. Daniłowicza 12 Opis do kosztorysu inwestorskiego w-2 cz. 1 pom. 0.

Zakres remontu budynku położonego w Wieliczce przy ul. Daniłowicza 12 Opis do kosztorysu inwestorskiego w-2 cz. 1 pom. 0. 1 Zakres remontu budynku położonego w Wieliczce przy ul. Daniłowicza 12 Opis do kosztorysu inwestorskiego w-2 cz. 1 Zestawienie robót przewidzianych do wykonania ujęto w układzie poszczególnych pomieszczeń.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY 1. KLATKA SCHODOWA I KORYTARZ PARTERU, PIĘTRA PIERWSZEGO, PIĘTRA DRUGIEGO. lp. Rodzaj robót j.m. ilość

FORMULARZ CENOWY 1. KLATKA SCHODOWA I KORYTARZ PARTERU, PIĘTRA PIERWSZEGO, PIĘTRA DRUGIEGO. lp. Rodzaj robót j.m. ilość ZAŁĄCZNIK NR. 2. FORMULARZ CENOWY - KOSZTORYS OFERTOWY FORMULARZ CENOWY 1. KLATKA SCHODOWA I KORYTARZ PARTERU, PIĘTRA PIERWSZEGO, PIĘTRA DRUGIEGO lp. Rodzaj robót j.m. ilość cena 1.1 Zeskrobanie i zmycie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WOLNYCH GARAŻY

WYKAZ WOLNYCH GARAŻY WYKAZ WOLNYCH GARAŻY Przeznaczenie lokalu Stan techniczny lokalu wraz z wyszczególnieniem BOK ŚRÓDMIEŚCIE ul. 1 Maja 35 1. 1 Maja 15 18,75 Garaż Wolny od 03.11.2008r. 2. Nowy Świat 5c 32,60 Garaż Wolny

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Kosztorys opracowali: Bogusław Brach, Kosztorysant... Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ...

Kosztorys. Kosztorys opracowali: Bogusław Brach, Kosztorysant... Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ... Biuro Obsługi Inwestycji Bogusław Brach 35-328 Rzeszów, ul. Przybosia 9 Tel. kom. 889-014-14 Uprawniewnia bud. B- 6/84 o specjalności konstrukcyjno-budowlanej Uprawnienia do nadzoru nad robotami konserwatorskimi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Biuro Inżynierskie Krzysztof Łanocha. ul. Wańkowicza 60/12, Wrocław

PRZEDMIAR. Biuro Inżynierskie Krzysztof Łanocha. ul. Wańkowicza 60/12, Wrocław Biuro Inżynierskie Krzysztof Łanocha ul. Wańkowicza 60/12, 54-622 Wrocław Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45410000-4 Tynkowanie 45442100-8 Roboty malarskie

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa : 0,00 Podatek VAT 23% : 0,00 Cena kosztorysowa : 0,00.

Wartość kosztorysowa : 0,00 Podatek VAT 23% : 0,00 Cena kosztorysowa : 0,00. ---- Wartość kosztorysowa : 0,00 Podatek VAT 23% : 0,00 Cena kosztorysowa : 0,00 - Słownie: PLN ---- PRZEDMIAR ROBÓT ------ Obiekt: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ - MALOWANIE ŚCIAN I SUFITU Budowa: 34-360 MILÓWKA

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM 1 Rusztowania. 3 Prace budowlano konserwatorskie. przy murze z cegieł. przy murze z kamienia RAZEM

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM 1 Rusztowania. 3 Prace budowlano konserwatorskie. przy murze z cegieł. przy murze z kamienia RAZEM TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM 1 Rusztowania 2 Prace budowlano konserwatorskie przy murze z cegieł 3 Prace budowlano konserwatorskie przy murze z kamienia RAZEM

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 5A-11-B. Roboty budowlane - renowacja od wewnątrz ścian piwnic, taras i wymiana stolarki okiennej piwnic od strony tarasu

Przedmiar robót 5A-11-B. Roboty budowlane - renowacja od wewnątrz ścian piwnic, taras i wymiana stolarki okiennej piwnic od strony tarasu Przedmiar robót 5A-11-B. Roboty budowlane - renowacja od wewnątrz ścian piwnic, taras i wymiana stolarki okiennej piwnic od strony tarasu Obiekt DOM POBYTU DZIENNEGO DLA OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przedmiar Robót - Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie ul.nowaczyńskiego 1 - remont słupów i logii budynku głównego

Przedmiar robót. Przedmiar Robót - Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie ul.nowaczyńskiego 1 - remont słupów i logii budynku głównego Przedmiar robót budynku głównego Inwestor: Dom Pomocy Społecznej im. ul. Nowaczyńskiego 1 Kosztorys opracowany przez: inż. Andrzej Koziński,... Zuzia10 (C) Datacomp 1994-01(lic. 7707) strona nr: Przedmiar

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH Usługi Projektowe P L U S Sprzedaż Materiałów Budowlanych 18-500 Kolno; ul. Brzozowa 8 tel. 502 566 132 PROJEKT PRAC REMONTOWYCH Obiekt ZAKRES Inwestor: Adres bud.: Projektant: Świetlica wiejska - Remont

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 5AP-11-B.

Przedmiar robót 5AP-11-B. Przedmiar robót 5AP-11-B. Roboty budowlane - renowacja od wewnątrz ścian piwnic, taras i wymiana stolarki okiennej piwnic od strony tarasu Obiekt DOM POBYTU DZIENNEGO DLA OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM

Bardziej szczegółowo

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2 Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku....2 1.1 Fundamenty... 2 1.2 Ściany... 2 1.2.1 Ściany piwnic... 2 1.2.2 Ściany kondygnacji nadziemnych...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 PROJEKT REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 Inwestor: Zespół Szkół Nr 1 im Kazimierza Wielkiego ul. Budowlana 4 05-300 Mińsk Mazowiecki Opracował: mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO Z080/04-10 DATA : 04.2010 ZLECENIE : em.forma B I U R O P R O J E K T O W E e-mail: biuro@emforma.pl www.emforma.pl PROJEKT WYKONAWCZY CPV: TEMAT PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane. Budowa : Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń bibliotecznych na salę taneczną z pomieszczeniami pomocniczymi

Roboty budowlane. Budowa : Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń bibliotecznych na salę taneczną z pomieszczeniami pomocniczymi STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń bibliotecznych na salę taneczną z pomieszczeniami pomocniczymi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - kabiny WC

PRZEDMIAR ROBÓT. Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - kabiny WC Lp Specyfikacja techniczna Opis i wyliczenie Suma 1 Obiekt: kod CPV 45212322-9 Przebudowa węzłów sanitarnych: Budynek główny Teatru im. Cypriana Norwida w Jeleniej Górze ul. Wojska Polskiego 38 1. 1. Element:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR I ZLECENIODAWCA Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24 Starostwo Powiatowe w Górze Ul. Mickiewicza 1 56-200 Góra GENERALNY

Bardziej szczegółowo

1.1 Zakres prac remontowych: Pomieszczenie 102: b) przygotowanie powierzchni, naprawa pęknięć, gruntowanie, szpachlowanie i

1.1 Zakres prac remontowych: Pomieszczenie 102: b) przygotowanie powierzchni, naprawa pęknięć, gruntowanie, szpachlowanie i OPIS ZAKRESU PRAC - REMONT POMIESZCZEŃ I PIĘTRA ORAZ MONTAŻ ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM W BUDYNKU WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ ul. Własna Strzecha 18A 1.1 Zakres prac remontowych:

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 jadalnia

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 jadalnia 1 jadalnia 1 KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien d.1 2702-01 mineralnych dekoracyjnych niepalnych, nie kapiących w wysokiej temperaturze, wodoodporne

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót Strona 2/5 1 KNR /03 2 KNR /07 3 KNR /02 4 KNR /07 5 KNR /09 6 KNR /06 7

Tabela przedmiaru robót Strona 2/5 1 KNR /03 2 KNR /07 3 KNR /02 4 KNR /07 5 KNR /09 6 KNR /06 7 Przedmiar robót Remont sanitariatów parter, piwnica- roboty budowlane Obiekt Kod CPV 45400000-1, 45430000-0, 45421100-5, 45442100-8 Budowa Kraków, ul. Warszawska Inwestor Politechnika Krakowska im.t.kościuszki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY AUTORZY PROJEKTU. INWESTOR: Powiat Pleszewski OBIEKT:

PROJEKT BUDOWLANY AUTORZY PROJEKTU. INWESTOR: Powiat Pleszewski OBIEKT: PROJEKT BUDOWLANY mgr inż. Krzysztof KOWALSKI 63-200 Jarocin ul. Konwaliowa 2 INWESTOR: Powiat Pleszewski ADRES: 63-300 Pleszew NIP 617-000-36-50 Ul. Poznańska 79 tel. kom. 0502 223 864 ADRES BUDOWY: 63-300

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH

MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH Przedmiar robót Nazwa kosztorysu: MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH Budowa: GDAŃSK UL. WILANOWSKA 4 Nazwa obiektu lub robót: BUDYNEK WIELORODZINNY/ REMONTOWE Lokalizacja: GDAŃSK UL. WILANOWSKA 4 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Józefowie na schronisko

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Józefowie na schronisko Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO POZ. 1.3

ZAŁĄCZNIK DO POZ. 1.3 ZAŁĄCZNIK DO POZ. 1.3 OGÓLNEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Remont pomieszczeń dla Zakładu Ortodoncji Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie w budynku przy ul. Powstańców

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA KALKULACJA KOSZTÓW POTRZEB REMONTOWYCH ZASOBÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W WEJHEROWIE

WSTĘPNA KALKULACJA KOSZTÓW POTRZEB REMONTOWYCH ZASOBÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W WEJHEROWIE WSTĘPNA KALKULACJA KOSZTÓW POTRZEB REMONTOWYCH ZASOBÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W WEJHEROWIE 1. Malowanie klatek schodowych (drzwi do piwnicy, białkowanie ścian, ciągi komunikacyjne i pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Sporządził kalkulację : Data opracowania : 20.03.2014. Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR. Sporządził kalkulację : Data opracowania : 20.03.2014. Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : "ARTMANU STUDIO" PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO MARTA FIEMA DEMBIŃSKIEGO 16/17; 63-400 OSTRÓW WLKP. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45442100-8 Roboty malarskie 45431000-7 Kładzenie płytek

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45262700-8 Przebudowa budynków

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45262700-8 Przebudowa budynków ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa pomieszczeń na węzeł cieplny ADRES INWESTYCJI : Łódź ul.wólczańska 157 INWESTOR : Agencja UŜytkowania i Poszanowania

Bardziej szczegółowo

1 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ 0,000

1 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ 0,000 1 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ 0,000 1.1 KNR 4-01 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych - drzwi wejściowe. 1,50x2,05 m2 3,075 (P1) 0354-0500 SST B.001.00.00. 1,5*2,05 m2 3,075 1.2 WYCENA Dostawa i montaż

Bardziej szczegółowo

TERMOIZOLACJĘ ŚCIANY OD PODWÓRKA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ Z ZASTOSOWANIEM WARSTWY IZOLACYJNEJ gr. 14 cm ZE STYROPIANU

TERMOIZOLACJĘ ŚCIANY OD PODWÓRKA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ Z ZASTOSOWANIEM WARSTWY IZOLACYJNEJ gr. 14 cm ZE STYROPIANU PRZEWIDUJE: RENOWACJĘ ŚCIANY OD ULICY NARUTOWICZA WG PROGRAMU KONSERWATORSKIEGO TERMOIZOLACJĘ ŚCIANY OD PODWÓRKA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ Z ZASTOSOWANIEM WARSTWY IZOLACYJNEJ gr. 14 cm ZE STYROPIANU 1 1. OKAP

Bardziej szczegółowo

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH (TER)

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH (TER) TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH (TER) zadanie branŝa: ETAP B i ETAP F - Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Miasta Szczecin przy Pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie budowlana Pozycja TER Pozycja

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA Roboty remontowe Urzędu Pocztowego Jędrzejów 1

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA Roboty remontowe Urzędu Pocztowego Jędrzejów 1 Załącznik Nr 5 do SIWZ UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA Roboty remontowe Urzędu Pocztowego Jędrzejów 1 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO: Urząd Pocztowy Jędrzejów 1 zlokalizowany jest przy ul. Okrzei 26 w Jędrzejowie

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2015 r. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2015 r. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe - termomodernizacja obiektu polegająca na: izolacji ścian fundamentowych, odprowadzeniu deszczówki do kanalizacji miejskiej, ułozeniu chodnika z kostki betonowej wokół

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynku Katolickiego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynku Katolickiego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Daniszewski Sławomir Identyfikator: ds Data opracowania: 2010-01-22 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Remont izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynku Katolickiego Gimnazjum im. Kardynała

Bardziej szczegółowo

Kod: Zabrze, dnia r.

Kod: Zabrze, dnia r. Kod: 040-01136 Zabrze, dnia 08.04.2015r. OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT BEZ STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZBM-TBS Sp. z o.o. 89/2015 REB IV Nr 10/2015 ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKANIOWYCH - TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej euro

O G Ł O S Z E N I E o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej euro O G Ł O S Z E N I E o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 euro Miasto Rejowiec Fabryczny ogłasza zamiar udzielenia zamówienia na: Wykonanie robót budowlanych w budynku

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y P R O J E K T B U D O W L A N Y TEMAT: Remont pomieszczeń zajmowanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową zlokalizowanych na IV piętrze biurowca ADRES: Siedlce ul. Piłsudskiego 38 INWESTOR: Regionalna Izba

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T część 2

P R Z E D M I A R R O B Ó T część 2 Załącznik nr 5/2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia P R Z E D M I A R R O B Ó T część 2 Opis robót : Renowacja elewacji starej części obiektu B u d o w a : GMINA WOŁCZYN O b i e k t : Budynek

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont budynku administracyjnego 75-415 Koszalin, ul. Kościuszki 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przedmiar robót. Remont budynku administracyjnego 75-415 Koszalin, ul. Kościuszki 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przedmiar robót Budowa Inwestor Remont budynku administracyjnego 75-415 Koszalin, ul. Kościuszki 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 75-415 Koszalin, ul. Kościuszki 33 luty.2012

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA :

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA : 1. Inwentaryzacja zestawienie skala 1:100 rys. nr A01 2. Inwentaryzacja zestawienie skala 1:100 rys. nr A02 3. Inwentaryzacja zestawienie skala

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Ilość 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

PRZEDMIAR. Ilość 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis Jedn. przedm. Ilość 1. 1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE Schody zewnętrzne 1 KNR 2-01 0310-02 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szr. dna do 1,5 m ze złożeniem

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont zabytkowego przedsiona tzw. "FOYER" w budynku delegatury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu

Przedmiar robót. Remont zabytkowego przedsiona tzw. FOYER w budynku delegatury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu Przedmiar robót Remont zabytkowego przedsiona tzw. "FOYER" w budynku delegatury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu Budowa: Małopolski Urząd Wojewódzki - delegarura w Nowym Sączu Obiekt lub

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Strona 1/5. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Przedmiar Strona 1/5. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Przedmiar Strona 1/5 1 KNR 4-01 2 KNR 4-01 3 KNR 4-01 0811/07 4 KNR 4-01 0819/15 1.Roboty wykończeniowe wewnętrzne 1.1.Roboty wykończeniowe I piętra Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na

Bardziej szczegółowo

Przedmiar NAPRAWA USZKODZEŃ FASADY POŁUDNIOWEGO SEGMENTU BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHMIELNIKU

Przedmiar NAPRAWA USZKODZEŃ FASADY POŁUDNIOWEGO SEGMENTU BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHMIELNIKU Przedmiar NAPRAWA USZKODZEŃ FASADY POŁUDNIOWEGO SEGMENTU BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHMIELNIKU Data: 2013-06-22 Budowa: FASADA POŁUDNIOWEGO SEGMWNTU BUDYNKU SAMODZIELNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REALIZACYJNO - WYKONAWCZY

PROJEKT REALIZACYJNO - WYKONAWCZY PR O J EK T O W A N IE KRZYSZTOF OZGA akwamel ul. Budowlanych 10/9 66-405 Gorzów Wlkp. tel. 95 720 45 48, 795 584 861 www.akwamel.pl email biuro@akwamel.pl PROJEKT REALIZACYJNO - WYKONAWCZY OBIEKT : WODOCIĄG

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA DOKUMENTACJA PRZETARGOWA ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM : Remont klatek schodowych, piwnic i pomieszczeń ogólnego użytku w budynku mieszkalnym : Olsztyńska 10, 12, 14, 16 INWESTOR : 11-500 Giżycko,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO INWESTYCJA: INWESTOR: Prace remontowe w Budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku ul. Kościuszki 7 Miejski Ośrodek Kultury pl. Targowy 10 32-800 Brzesko

Bardziej szczegółowo

Zakres i program prac remontowych w budynku przy ul. Rolnej 6.

Zakres i program prac remontowych w budynku przy ul. Rolnej 6. Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Komunalna 1 86-060 Nowa Wieś Wielka tel. 52 381 22 20, fax. 52 320 65 62 Załącznik nr 10 I PIĘTRO 1. Pokoje nr 101, 107, 108, 109 - malowanie ścian farbą emulsyjną w kolorach

Bardziej szczegółowo

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach BUDYNEK Nr 5 SEGMENT A OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATÓW Nr 5 segment A ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWA Z PRZYSTOSOWANIEM NA MIESZKANIA AKTYWIZUJĘCE I TERAPII ŚWIATŁEM Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy adaptacja budowlana pomieszczeń kotłowni olejowej na potrzeby węzła cieplnego Starostwo Powiatowe ul.jackowskiego 18 Poznań

Projekt wykonawczy adaptacja budowlana pomieszczeń kotłowni olejowej na potrzeby węzła cieplnego Starostwo Powiatowe ul.jackowskiego 18 Poznań SPIS DOKUMENTACJI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Opis stanu istniejącego 4. Zakres modernizacji pomieszczeń 5. Opis konstrukcji 6. Prace wykończeniowe 7.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Kapica DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Kapica DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów

Bardziej szczegółowo

Załącznik do protokołu odbioru robót Termomodernizacja ZPO Wielgie z dnia 25.01.2013 28.01.2013r.

Załącznik do protokołu odbioru robót Termomodernizacja ZPO Wielgie z dnia 25.01.2013 28.01.2013r. 1 Załącznik do protokołu odbioru robót Termomodernizacja ZPO Wielgie z dnia 25.01.2013 28.01.2013r. 1. Szkoła Podstawowa Zdjęcie nr 1 Ściana wschodnia Niezgodna z projektem technologia termomodernizacji,

Bardziej szczegółowo

Remont klatki schodowej i położenie terakoty w budynku WMiUW w Białymstoku ul. Handlowa6. Przedmiar robót

Remont klatki schodowej i położenie terakoty w budynku WMiUW w Białymstoku ul. Handlowa6. Przedmiar robót Data utworzenia: 2009-10-06 Remont klatki schodowej i położenie terakoty w budynku WMiUW w Białymstoku ul. Handlowa6 Przedmiar robót Dział nr 1. UŁOŻENIE TERAKOTY [CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 8, Remont odtworzeniowy balkonów wraz z termomodernizacją ścian Pawilon A, elewacja wschodnia i zachodnia KOSZTORYS OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 8, Remont odtworzeniowy balkonów wraz z termomodernizacją ścian Pawilon A, elewacja wschodnia i zachodnia KOSZTORYS OFERTOWY ZAŁĄCZNIK NR 8, Remont odtworzeniowy balkonów wraz z termomodernizacją ścian Pawilon A, elewacja wschodnia i zachodnia KOSZTORYS OFERTOWY Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość 1 45215000-7

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Zakup wyposażenia oraz wymiana drzwi i okien w budynku Sali Wiejskiej w Dobrzycy

Kosztorys ofertowy. Zakup wyposażenia oraz wymiana drzwi i okien w budynku Sali Wiejskiej w Dobrzycy Kosztorys ofertowy Zakup wyposażenia oraz wymiana drzwi i okien w budynku Sali Wiejskiej w Dobrzycy Data: 2010-12-30 Budowa: 63-330 Dobrzyca, ul. Koźmińska 10 Obiekt/Rodzaj robót: Sala Wiejska w Dobrzycy

Bardziej szczegółowo

LOKALIZACJA: LESZCZYDÓŁ NOWINY DZ. NR 427/19 FAZA: REMONT BUDYNKU HYDROFORNI WRAZ Z ODWODNIENIEM

LOKALIZACJA: LESZCZYDÓŁ NOWINY DZ. NR 427/19 FAZA: REMONT BUDYNKU HYDROFORNI WRAZ Z ODWODNIENIEM TEMAT: PLAN RENMONTU BUDYNKU HYDROFORNI LOKALIZACJA: LESZCZYDÓŁ NOWINY DZ. NR 427/19 FAZA: REMONT BUDYNKU HYDROFORNI WRAZ Z ODWODNIENIEM INWESTOR: NADLEŚNICTWO WYSZKÓW Z SIEDZIBĄ W LESZCZYDOLE NOWINACH

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Zespół Szkół Ponadgimiazjalnych nr 2Wejherowo

Przedmiar robót. Zespół Szkół Ponadgimiazjalnych nr 2Wejherowo Przedmiar robót Data: 2009-06-08 Budowa: ciąg komunikacyjny - parter Wejherowo ul. Strzelecka 9 Obiekt: Wejherowo ul. Strzelecka 9 Zamawiający: 2 84-200 Wejherowo Jednostka opracowująca kosztorys: Sprawdzający:...

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS UPROSZCZONY

KOSZTORYS UPROSZCZONY Data opracowania: 2010-08-16 KOSZTORYS UPROSZCZONY Nazwa zadania: Termoizolacja budynku administracyjnego magazynowego i łącznika Powiatowego Inspektoratu Weterynarji w Zambrowie Adres inwestycji: 18-300

Bardziej szczegółowo

Grupa CPV: 454 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Kategoria CPV: Roboty remontowe i renowacyjne

Grupa CPV: 454 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Kategoria CPV: Roboty remontowe i renowacyjne Przedmiar robót remontowych ogólnobudowlanych sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. chor. Jana Szymańskiego w Marianowie Adres: Marianowo 7 18-421 Piątnica Grupa

Bardziej szczegółowo

I Opis prac do wykonania

I Opis prac do wykonania I Opis prac do wykonania Celem niniejszego opracowania jest opisanie zakresu prac remontowych, które należy wykonać w pomieszczeniach laboratoryjnych Katedry Chemii Nieorganicznej Wydziału Chemicznego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień PRZEDMIAR 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ADRES INWESTYCJI : 95-070 Aleksandrów Łódzki ul. Marii Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

2. Rozbiórka ścianek działowych na parterze i wykonanie nowych, zmiana w otworach okiennych oraz drzwi wejściowych segmentu A.

2. Rozbiórka ścianek działowych na parterze i wykonanie nowych, zmiana w otworach okiennych oraz drzwi wejściowych segmentu A. BUDYNEK Nr 5 Segment C OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATOWO- GARAŻOWEGO Nr 5 SEGMENT C ze zmianą sposobu użytkowania części budynku z przystawaniem na mieszkanie aktywizujące

Bardziej szczegółowo

1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ :

1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ : 1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ : Prace Przygotowawcze: uporządkowanie i zabezpieczenie terenu inwestycji, zabezpieczenie instalacji, wytyczenie budynku, Prace ziemne i rozbiórkowe:

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH W ODDZIALE WEWNĘTRZNYM - etap I

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH W ODDZIALE WEWNĘTRZNYM - etap I Łęczyca, dn. 20.06.2014 ZAKRES PRAC REMONTOWYCH W ODDZIALE WEWNĘTRZNYM - etap I KORYTARZ Zerwanie z podłogi płytek PCV, wykładziny typu tarkett oraz posadzki betonowej do płyt stropowych ( od drzwi balkonowych

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Obiekt : Adres : Świetlica wiejska Świetlica wiejska Osmola;17-306 Dziadkowice Inwestor : Gmina Dziadkowice 17-306 Dziadkowice Opracował

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE I. ZAGOSPODAROWANIE TERENU (OTOCZENIE) dojścia piesze kostka betonowa; mała architektura

Bardziej szczegółowo

6 W.C. 1. - Malowanie farbą emulsyjną ścian powyżej licowania ścian z płytek ceramicznych.

6 W.C. 1. - Malowanie farbą emulsyjną ścian powyżej licowania ścian z płytek ceramicznych. Lp. Zakres niezbędnych prac 1 Przedsionek 1. - Malowanie farbą emulsyjną ścian 3. - Regulacja drzwi wejściowych, zamek, samozamykacz. 4. - Regulacja drzwi wewnętrznych, zamek, montaż samozamykacza 2 Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Biuro Usług Projektowych OPUS Gniezno, ul. Mieszka I 28 lok. 7 PRZEDMIAR ROBÓT

Biuro Usług Projektowych OPUS Gniezno, ul. Mieszka I 28 lok. 7 PRZEDMIAR ROBÓT Biuro Usług Projektowych OPUS 62-200 Gniezno, ul. Mieszka I 28 lok. 7 ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchennych na sale lekcyjne wraz z przebudową kuchni w budynku Szkoły

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.2. Inwestor Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Bolesława Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań

OPIS TECHNICZNY. 1.2. Inwestor Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Bolesława Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest remont pomieszczeń Oddziału Noworodkowego w budynku Szpitala Świętej Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: STUDIO BUDOWLANE "UNITY" S.C. ul. Kędzierskiego 2/66, 01-493 Warszawa PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Izolacja pionowa ścian piwnicznych dziedzińca nr 2 ADRES INWESTYCJI : Al. Ujazdowskie 16, Warszawa

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKRESU ROBÓT REMONTOWYCH

OPIS ZAKRESU ROBÓT REMONTOWYCH OPIS ZAKRESU ROBÓT REMONTOWYCH Zadanie: Naprawa połaci dachowych i opierzeń na budynkach: SP ZOZ w Czersku, Zespołu Szkół w Łęgu, Zespołu Szkół w Rytlu oraz Ośrodka Kultury w Rytlu w ramach zachowania

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Darecka Gdańsk, 22. 08. 2010 Gdynia, ul. Falista 6/1 Konserwator zabytków-zabytkoznawca Nr dypl. UMK 865 OPINIA KONSERWATORSKA

Katarzyna Darecka Gdańsk, 22. 08. 2010 Gdynia, ul. Falista 6/1 Konserwator zabytków-zabytkoznawca Nr dypl. UMK 865 OPINIA KONSERWATORSKA Katarzyna Darecka Gdańsk, 22. 08. 2010 Gdynia, ul. Falista 6/1 Konserwator zabytków-zabytkoznawca Nr dypl. UMK 865 OPINIA KONSERWATORSKA Dokonano przeglądu okien na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki

Bardziej szczegółowo

I. Salka wykładowa 214 Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach

I. Salka wykładowa 214 Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach Przedmiar robót Strona 1/6 1 KNR 4-01 2 KNR 4-01 3 KNR 4-01 4 KNR 4-01 5 KNR 4-01 6 KNR 4-01 7 KNR 7-12w 8 KNR 4-01 9 KNR 4-01 10 KNR 4-01 11 KNR 4-01w 0816/03 12 KNR 4-01 0607/02 13 KNR 2-02 1111/08 14

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACJI SANITARNYCH Temat : Modernizacja pomieszczeń Muzeum Historii Katowic przy ul. Kopernika 11/2 w Katowicach Zamawiający: Muzeum Historii Katowic 40-025 Katowice ul.

Bardziej szczegółowo