Klimatyzatory typu split i multi-split certyfikacja i dobór wg EUROVENT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Klimatyzatory typu split i multi-split certyfikacja i dobór wg EUROVENT"

Transkrypt

1 Klimatyzatory typu split i multi-split certyfikacja i dobór wg EUROVENT W artykule poruszono podstawowe zagadnienia związane z pracą najprostszych urządzeń klimatyzacyjnych. Często inwestorzy w projektach marketingowych i reklamach swoich obiektów posługują się pojęciem, iż oferowane budynki są klimatyzowane. W praktyce okazuje się, że system klimatyzacyjny stanowi urządzenie typu split lub multi-split ze sprężarką sterowaną na zasadzie załącz/wyłącz w celu ograniczenia kosztów instalacji. Często tego typu urządzenia określane są mianem klimatyzatorów komfortu. Czy sam proces schładzania, osuszania i filtracji powietrza, (brak możliwości doprowadzenia powietrza świeżego w odpowiedniej ilości i o wymaganych parametrach powietrza pierwotnego), skokowe zmiany i wahania temperatury powietrza nawiewanego (sprężarki konwencjonalne załącz/wyłącz) mogą przyczynić się do postrzegania takiego systemu jako komfortowy? Zdecydowanie nie. Jednak dużo ciekawych rozwiązań, niska cena, atrakcyjny design jednostek wewnętrznych, podstawowy warunek dotrzymania zakładanej temperatury powietrza (choć nienadążny w odniesieniu do temperatury powietrza zewnętrznego) powoduje, iż systemy te są coraz częściej wykorzystywane jako jeden z niezbędnych elementów wyposażenia pomieszczeń. Przegląd rozwiązań producentów Klimatyzator typu split stanowi pojedyncza jednostka zewnętrzna, która jest przyporządkowana jedna jednostka wewnętrzna. Obydwie jednostki połączone są przewodami chłodniczymi, w których krąży czynnik chłodniczy. Klimatyzatory multisplit to urządzenia wykorzystujące jedną jednostkę zewnętrzną do której podłączonych jest do kilku (najczęściej do czterech) jednostek wewnętrznych. Obecnie najczęściej wykorzystywanym czynnikiem chłodniczym jest mieszanina niejednorodna R410A, charakteryzująca się małym poślizgiem temperaturowym w stosunku do obecnie wypieranego R407C. Jednostka wewnętrzna wyposażona jest w wentylator, element rozprężny i wymiennik bezpośredniego odparowania czynnika parowacz. Jednostki wewnętrzne w zależności od przeznaczenia dostępne są jako: ścienne, przypodłogowe,podsufitowe, kasetonowe, kanałowe. W zależności od wybranego typu urządzenia wewnętrznego, wykorzystywane są wentylatory promieniowe i poprzeczne. Jednostka zewnętrzna wyposażona jest w skraplacz oraz wentylator (najczęściej osiowy) umożliwiający wymuszone odprowadzenie ciepła kondensacji czynnika do atmosfery. Obecnie można spotkać również jednostki zewnętrzne chłodzone wodą, a dokładniej wodnym roztworem glikolu, w których ciepło skraplania odprowadzone zostaje przez medium pośredniczące (wodny roztwór glikolu) i z użyciem pompy cyrkulacyjnej oraz schładzacza cieczy (dry-cooler a) przekazywane do powietrza zewnętrznego. Z uwagi na dość niską temperaturę odparowania czynnika chłodniczego oraz temp. powierzchni ścianki chłodnicy, podczas schładzania powietrza z pomieszczenia, nieodłącznym procesem jest kondensacja pary wodnej zawartej w powietrzu, która zbierana jest w tacce ociekowej.

2 Odprowadzenie skroplin przeprowadzane jest z wykorzystaniem pompki skroplin, bądź grawitacyjnie. Przy podłączeniu do systemu kanalizacyjnego należy zastosować syfon, który powinien pozostać wypełniony cieczą, tak by nieprzyjemne odory nie przedostawały się do klimatyzowanego pomieszczenia. Instalacje freonowe pomiędzy jednostkami wewnętrznymi a zewnętrznymi mogą osiągać długości nawet do 70 m przy maksymalnej różnicy poziomów do 30 m. Nie wymagają przy tym zastosowania syfonów, kontrasyfonów oraz specjalnego wymiarowania optymalnych średnic przewodów freonowych (ssawnego i cieczowego) jak to ma miejsce dla tradycyjnych instalacji freonowych. Większe dopuszczalne długości przewodów freonowych z reguły dotyczą urządzeń ze sprężarką o płynnej regulacji prędkości obrotowej. Należy jednak zaznaczyć, iż podawane maksymalne długości przewodów freonowych dla klimatyzatorów typu multi-split dotyczą sumarycznej odległości pomiędzy wszystkimi jednostkami wewnętrznymi. Jeśli jednostka zewnętrzna systemu multi-split przeznaczona do współpracy z 3 jednostkami wewnętrznymi ma łączną maksymalną długość przykładowo 50 m, to odległość pomiędzy jedną z trzech jednostek wewnętrznych a zewnętrzną wynosi 16,6 m. Jeśli do jednostki zewnętrznej przeznaczonej do trzech jednostek wewnętrznych wykorzystamy tylko dwie jednostki wewnętrzne i zastosujemy zaślepkę na trzeci wolny układ chłodniczy, wówczas długości przypadające na poszczególne dwie jednostki wewnętrzne nieznacznie się zwiększą. Klimatyzatory w programie certyfikacji EUROVENT Program certyfikacji EUROVENT to program mający na celu standaryzację danych technicznych urządzeń przeznaczonych dla klimatyzacji i chłodnictwa zgodnie z europejskimi i międzynarodowym normami. Laboratorium EUROVENT pozwala producentom uczestniczącym w programie na wyrównaną konkurencję, integrację pomiędzy producentami oraz systematyzację parametrów technicznych urządzeń. Certyfikacja dostarcza korzyści przy wyborze produktów i ich osiągów zarówno dla potencjalnych odbiorców jak i producentów. Końcowemu użytkownikowi ułatwia właściwy wybór urządzenia, oszacowanie kosztów zużycia energii i tym samym dostawę produktu odpowiadającego wstępnym założeniom projektowym. Dla wytwórców urządzeń program certyfikacji EUROVENT tworzy wspólną platformę do współzawodnictwa na takich samych zasadach możliwości bezpośredniego porównania danych technicznych urządzeń. Ostatecznie, wizerunek i integracja całego rynku klimatyzacyjnego staje się korzystniejsza i wszelkie niejasności pomiędzy producentami jak też specyfikacjami technicznymi zostają rozwiane. Do aktualnych programów certyfikacji EUROVENT można zaliczyć: klimatyzatory komfortu o wydajności chłodniczej poniżej 12 kw (AC1); klimatyzatory komfortu o wydajności chłodniczej od 12 do 45 kw (AC2);

3 klimatyzatory komfortu o wydajności chłodniczej od 45 do 100 kw (AC3); szafy klimatyzacji precyzyjnej (CC); n klimakonwektory wentylatorowe (FC); klimakonwektory wentylatorowe typu kanałowego (FCP); agregaty wody ziębniczej (LCP); n chłodnice wentylatorowe przeznaczone dla chłodnictwa (HECOOL); zdalne skraplacze chłodzone powietrzem (HECOND); schładzacze cieczy / dry cooler y (HEDCOOL); wieże chłodnicze (CT); n centrale klimatyzacyjne (AHU); komory chłodnicze (RDC); wymienniki ciepła chłodzące i grzewcze (HECOILS); krzyżowo-płytowe wymienniki ciepła typu powietrze- powietrze (AAHE); obrotowe wymienniki ciepła typu powietrze-powietrze (AARE); dokładne filtry powietrza klasy F5-F9 (Filters); n belki chłodzące (CB). W dalszej części tekstu zostaną omówione zasadnicze zagadnienia związane z programem certyfikacji klimatyzatorów. Program certyfikacji dotyczący klimatyzatorów został podzielony na trzy grupy zależnie od wydajności chłodniczej urządzeń. Pierwsza grupa obejmuje urządzenia o wydajności ziębienia do 12 kw, kolejna obejmuje urządzenia o zakresie wydajności od 12 do 45 kw oraz ostatnia, trzecia grupa od 45 do 100 kw. EUROVENT podaje definicję tej grupy urządzeń: Klimatyzatory komfortu od 12 do 100 kw (AC1, AC2 i AC3) to fabrycznie wykonane urządzenia, których zadaniem jest schłodzenie powietrza na potrzeby systemu klimatyzacyjnego. Produkty te mogą być wykorzystywane zarówno jako chłodzące jak i grzewcze, poprzez zastosowanie odwracalnego układu chłodniczego. Firmy uczestniczące w programie muszą dokonać certyfikacji wszystkich produkowanych modeli z zakresu programu w jakim mają uczestniczyć. Dotyczy to szczególnie klimatyzatorów typu multi-split z dwoma jednostkami wewnętrznymi. W opisie programu certyfikacji można odszukać również opis budowy klimatyzatora. Według definicji zawartej na stronach EUROVENT: Klimatyzator jest zamkniętą konstrukcją zaprojektowaną jako urządzenie dostarczające uzdatnione powietrze do zamkniętej przestrzeni. Zawiera układ chłodniczy zasilany elektrycznie, którego zadaniem jest schłodzenie powietrza i posiadający dodatkową zaletę, a mianowicie możliwość osuszania powietrza. Urządzenie może być stosowane jako grzewcze, cyrkulujące, czyszczące i osuszające powietrze. Jeśli wyposażenie jest dostarczone w postaci rozdzielonej to traktowane są jako całość. Klimatyzator poddawany do badań może być zbudowany jako: a) urządzenie monoblokowe: fabrycznie zmontowane komponenty układu chłodniczego połączone wspólnie w formie pojedynczego urządzenia. b) urządzenie typu split (rozdzielony): fabrycznie zmontowane komponenty układu chłodniczego w postaci dwóch lub większej ilości elementów, wspólnie połączone jako funkcjonalne urządzenie. W tabeli 1 ujęto podział i kodyfikację stosowaną przy wyborze właściwego produktu spośród różnych typów urządzeń wchodzących w zakres programu certyfikacji dla klimatyzatorów AC1, AC2 i AC3. Do parametrów jakie są weryfikowane podczas testów klimatyzatorów przynależnych do grup

4 certyfikacyjnych AC1, AC2 oraz AC3 należą: a) całkowita wydajność chłodnicza; ciepło odprowadzone przez klimatyzator od powietrza w określonym przedziale czasowym; b) wydajność grzewcza dla urządzeń z odwracalnym obiegiem chłodniczym; ciepło doprowadzone poprzez odwracalny obieg chłodniczy klimatyzatora do powietrza w określonym przedziale czasowym; c) efektywne zużycie energii; średnie zużycie energii elektrycznej doprowadzonej do urządzenia obejmujące: zużycie energii doprowadzonej podczas pracy sprężarki i dodatkowe zużycie energii elektrycznej do rozmrożenia wymiennika z wyłączeniem dodatkowej nagrzewnicy elektrycznej niewykorzystywanej do rozmrożenia, zużycie energii elektrycznej wszystkich elementów sterujących i zabezpieczających urządzenie, proporcjonalne zużycie energii elektrycznej dodatkowych urządzeń (np. wentylatory, pompy służące do transferu ciepła znajdujące się w obrębie klimatyzatora). Dodatkowo weryfikowane są: d) współczynnik efektywności energetycznej (podczas trybu chłodzenia); e) współczynnik efektywności energetycznej (podczas trybu grzania); f) poziom mocy akustycznej według krzywej ważonej A po stronie jednostki wewnętrznej (urządzenie nieokanałowane); g) poziom mocy akustycznej według krzywej ważonej A po stronie jednostki zewnętrznej (urządzenie nieokanałowane); h) poziom mocy akustycznej według krzywej ważonej A emitowanej po stronie kanału (urządzenie okanałowane). Ostatnie trzy parametry związane z głośnością obowiązują dla klimatyzatorów o wydajności chłodniczej do 45 kw (grupy AC1, AC2). Dla urządzeń o większych wydajnościach kw (AC3) weryfikowane są następujące parametry: f ) poziom mocy akustycznej według krzywej ważonej A po stronie jednostki wewnętrznej (w kanale); g ) poziom mocy akustycznej według krzywej ważonej A po stronie jednostki zewnętrznej (od obudowy); h ) poziom mocy akustycznej według krzywej ważonej A po stronie jednostki zewnętrznej (w kanale). Wszystkie badania są przeprowadzane dla standardowych warunków pracy ujętych w tabeli 2. Parametry techniczne dla takich warunków pracy są weryfikowane poprzez badania przeprowadzane w niezależnych laboratoriach EUROVENT zgodnie z normami: projektem europejskiej normy pr EN (test parametrów technicznych), EN-ISO 3741:1999 (test dźwięku) oraz EUROVENT 6/C/ Komisja wdrażająca dyrektywę 92/75/EEC z odniesieniem do tabel energetycznych klimatyzatorów do użytku domowego czyni obligatoryjnym, aby wszystkie urządzenia były oklejone naklejką, gdy są wystawiane na sprzedaż w sklepach lub centrach handlowych. Jednakże nie jest obligatoryjne zastosowanie tabelek w obecnej Dyrektywie Certyfikowanych Produktów. Pełen tekst dyrektywy opisujący wszystkie specyfikacje można znaleźć na stronie internetowej Eurovent/Cecomaf: Dyrektywa definiuje dla każdego typu produktu klasę energetyczną rozpoczynającą się od A (najbardziej efektywne) do G (najmniej efektywne). Klasa efektywności energetycznej jest określona zgodnie z tabelami 3-6.

5 Wydajność chłodnicza jawna i utajona jednostek wewnętrznych Dane dotyczące wydajności znajdujące się w katalogach producentów są podawane dla warunków EUROVENT. Przykładowo całkowita wydajność chłodnicza (jawna i całkowita) jednostek wewnętrznych jest przedstawiana dla temperatury powietrza wlotowego do urządzenia 27/19 C (wg term. suchego /wg term. mokrego ). W praktyce obliczeniowe parametry powietrza wewnętrznego przyjmowane są dla okresu letniego w zakresie C, którym odpowiadają niższe temperatury odparowania czynnika chłodniczego, co wiąże się z niższą efektywnością energetyczną klimatyzatorów i mniejszą wydajnością chłodniczą w stosunku do warunków odpowiadającym programowi certyfikacji EUROVENT. Niestety nie zawsze jest to rozpatrywane przy doborze urządzeń, czego rezultatem jest niedoszacowanie wydajności ziębniczej jednostki wewnętrznej do bilansu cieplnego pomieszczenia. Kolejnym, istotnym zagadnieniem jest pojęcie całkowitej (jawnej i utajonej) wydajności chłodniczej urządzeń. Z reguły w katalogach producentów podawane są tylko całkowite wydajności chłodnicze. Część tej wydajności z uwagi na niskie temperatury powierzchni ścianki chłodnicy bezpośredniego odparowania w klimatyzatorze jest tracona na osuszanie powietrza, stąd też całkowita wydajność chłodnicza klimatyzatorów nie powinna być wyznacznikiem przy doborze urządzenia, którego zadaniem jest asymilacja określonych jawnych zysków ciepła pomieszczenia. Aby zobrazować powyższe, obydwa zagadnienia, posłużono się prostym przykładem obliczeniowym. Przykład Na potrzeby przykładu posłużono się rzeczywistym obiektem z wydzielonym pomieszczeniem o powierzchni 10 m2 i wysokości 2,6 m. Zakładaną temperaturę powietrza wewnętrznego przyjęto na poziomie tp = 23 C, zaś wilgotność względną równą: φp = 45%. Pomieszczenie wyposażone jest w jedną ścianę zewnętrzną, pozostałe przegrody wewnętrzne sąsiadują z innymi pomieszczeniami o takich samych docelowych parametrach powietrza jak dla analizowanego pomieszczenia (brak wymiany ciepła pomiędzy pomieszczeniami sąsiadującymi i analizowanym). Obliczone sumaryczne jawne zyski ciepła (od przegród przeźroczystych i nieprzeźro zystych, ludzi, oświetlenia, urządzeń komputerowych) wynoszą dla rozpatrywanego przypadku: 2,15 kw. Posługując się standardowym (i błędnym) tokiem rozumowania dobrano klimatyzator z katalogów jednego z producentów o wydajności chłodniczej całkowitej Qcałk,E = 2,15 kw. Jak wspomniano, dane te odnoszą się do parametrów powietrza wlotowego według warunków EUROVENT (tj. tp.e = 27 C, φp,e = 50%), którym odpowiada średnia temperatura odparowania czynnika chłodniczego rzędu 5 C. Temperatura powierzchni ścianki chłodnicy, gdyż ona wyznacza kierunek procesu schładzania powietrza na wykresie Molliera, jest wyższa o ok. 1 C, czyli wynosi ona dla w/w parametrów tśc,e = 6 C. Przebieg przemiany powietrza dla warunków EUROVENT przedstawiono na wykresie h-x (w postaci krzywej PE-CE; E EUROVENT). Parametry powietrza w pomieszczeniu (i na wlocie do jednostki wewnętrznej) oznaczono jako punkt PE, parametry powietrza na wylocie z chłodnicy bezpośredniego odparowania jako punkt CE. Patrząc na przebieg tej krzywej można zaobserwować, iż jawna wydajność chłodnicza jest mniejsza od zakładanej i wynosi Qj.E = 1,66 kw. Wydajność chłodnicza utajona równa jest Qu,E = 0,49 kw, co stanowi 22% całkowitej wydajności chłodniczej i jest tracona na odwilżanie pary wodnej zawartej w powietrzu wilgotnym. Stosunek jawnej wydajności chłodniczej do całkowitej wynosi: Qj.E/Qcałk,E 77%. Na tym samym wykresie naniesiono przebieg zmiany stanu powietrza dla warunków rzeczywistych PR-CR z uwzględnieniem spadku wydajności chłodniczej urządzenia. Dla obranych parametrów powietrza (tp,r = 23oC, φp,e = 45%) całkowita wydajność chłodnicza, odczytana z katalogów

6 producenta wynosi Qcałk,R = 1,70 kw. Jawna wydajność chłodnicza związana ze schładzaniem powietrza wynosi zaledwie 1,44 kw. Kierunek przemiany dla takich warunków jest bardziej zbliżony do kierunku pionowego w stosunku do warunków EUROVENT, w związku, z czym mniejsza część całkowitej wydajności chłodniczej jest zużywana na osuszenie powietrza wilgotnego. Stosunek wydajności ziębniczej jawnej do całkowitej wynosi Qj.R/Qcałk,R 84%. Sposób określenia jawnej, utajonej oraz całkowitej mocy chłodniczej przedstawiono dla obu przemian na rozpatrywanym wykresie h-x. Reasumując, prezentowany tok postępowania pozwala na uwypuklenie błędów związanych z najczęstszym doborem urządzeń. Dobrany z katalogu producenta klimatyzator nie spełni oczekiwań i w okresie maksymalnych zysków ciepła temperatura w pomieszczeniu będzie wyższa od zakładanej. Warto jednak wspomnieć, iż znając kierunek przemiany (związany z temperaturą powierzchni ścianki i parametrami powietrza wlotowego), wydajności chłodnicze całkowite oraz podawany z reguły przez producentów wydatek powietrza w jednostce wewnętrznej, można określić parametry powietrza na wylocie z klimatyzatora oraz stosunek wydajności chłodniczej jawnej i utajonej w całkowitej mocy ziębniczej klimatyzatora. Przekształcając następującą zależność na moc chłodniczą klimatyzatora Q ch = m x Δh gdzie: Q ch całkowita wydajność chłodnicza jednostki wewnętrznej [kw], m strumień masowy powietrza [kg/s], Δh różnica entalpii powietrza przed i na wylocie z klimatyzatora [kj/kg] wyliczamy różnicę entalpii powietrza przed i na wylocie z chłodnicy: Δh = Q ch /m Następnie od entalpii powietrza odpowiadającej parametrom powietrza w pomieszczeniu i na określonym kierunku przemiany powietrza na chłodnicy bezpośredniego odparowania w klimatyzatorze, zaznaczamy obliczoną uprzednio różnicę entalpii, otrzymując parametry powietrza na wyjściu z chłodnicy. Wykorzystując sposób obliczeń na prezentowanym wykresie h-x dokonujemy określenia udziałów jawnej i utajonej (w całkowitej) wydajności chłodniczej jednostki wewnętrznej systemu split. Podsumowanie Klimatyzatory są urządzeniami pozwalającymi na dotrzymanie jednego z podstawowych warunków komfortu temperatury powietrza. Stosowane przez deweloperów i innych inwestorów możliwości podniesienia prestiżu budynku poprzez wprowadzenie do folderów reklamowych pojęcia, że pomieszczenia są klimatyzowane, gdy stosowanymi urządzeniami są klimatyzatory typu split jest niezgodne z prawdą. Bardziej właściwym sformułowaniem powinien być zapis, iż pomieszczenia w okresie letnim są schładzane. Tylko część podstawowych założeń systemów klimatyzacyjnych jest realizowanych przez klimatyzatory split: filtracja, schładzanie, osuszanie, grzanie, czasami doprowadzenie powietrza świeżego. Należy jednak pamiętać, iż system klimatyzacyjny to zespół urządzeń pozwalający na utrzymanie oprócz temperatury i jakości powietrza w pomieszczeniu: właściwej wilgotności, prędkości powietrza, temperatury powietrza nawiewanego, doprowadzenie właściwej ilości powietrza świeżego (kryterium higieniczne) i o odpowiednich parametrach, co często

7 wymaga zastosowania kilku urządzeń modułowych, jednocześnie tak by wstępnie założone wymagania zostały spełnione. Takie możliwości daje tylko kompletnie wyposażona centrala klimatyzacyjna. Jednak należy podkreślić, iż z uwagi na cenę, możliwości montażu w niektórych budynkach mieszkalnych najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie klimatyzatorów typu split i multi-split. Dla niewymagających użytkowników już samo utrzymanie właściwej temperatury powietrza wewnętrznego w okresach występowania ekstremalnych temperatur powietrza zewnętrznego jest komfortem. Jeśli opisane w tekście warunki właściwego doboru urządzeń zagwarantują dotrzymanie właściwej temperatury powietrza w pomieszczeniu to, zależnie od punktu widzenia użytkownika, klimatyzatory przez jednych będą postrzegane jako symbol luksusu przez innych jako standard wyposażenia budynków. Według własnej opinii autora wkrótce klimatyzatory, będą stanowiły standard wyposażenia wszystkich pomieszczeń, przykładowo z uwagi na coraz wyższe średnie temperatury miesięczne powietrza zewnętrznego. Pamiętajmy jednak, iż pojęcie komfortu znacznie bardziej wykracza poza możliwości oferowanych najprostszych urządzeń typu split i multi-split. Problemem przed jakim staną wówczas wszystkie strony (inwestorzy, użytkownicy, projektanci) będzie związany raczej z zużyciem energii elektrycznej. Warto o tym wspomnieć już teraz. LITERATURA RECKNAGEL, SPRENGER, HONMANN, SCHRAMEK: Poradnik Ogrzewanie+Klimatyzacja. Gdańsk, Materiały reklamowe KLIMA-THERM / FUJITSU oraz innych producentów. Autor: mgr inż. Bartłomiej Adamiski członek PZITS O/Kraków KONTAKT Chłodnictwo & Klimatyzacja Tel: Fax: Adres: al. Komisji Edukacji Narodowej Warszawa

Programy certyfikacji EUROVENT (cz. 1.)

Programy certyfikacji EUROVENT (cz. 1.) Programy certyfikacji EUROVENT (cz. 1.) Certyfikat EUROVENT Program certyfikacji EUROVENT ma na celu standaryzację danych technicznych urządzeń przeznaczonych do klimatyzacji i chłodnictwa zgodnie z europejskimi

Bardziej szczegółowo

Chłodzenie naturlane w całorocznym przygotowaniu czynnika ziębniczego

Chłodzenie naturlane w całorocznym przygotowaniu czynnika ziębniczego Chłodzenie naturlane w całorocznym przygotowaniu czynnika ziębniczego Koszty przygotowania czynnika ziębniczego są zasadniczymi kosztami eksploatacyjnymi układów chłodniczych. Wykorzystanie niskiej temperatury

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE URZĄDZENIA I SYSTEMY KLIMATYZACYJNE

NOWOCZESNE URZĄDZENIA I SYSTEMY KLIMATYZACYJNE INSTALACJE NOWOCZESNE URZĄDZENIA I SYSTEMY KLIMATYZACYJNE Bartłomiej Adamski CZ. 1. AGREGATY WODY ZIĘBNICZEJ JAKO POŚREDNIE ŹRÓDŁO CHŁODU W SYSTEMIE KLIMATYZACYJNYM Biblioteka Rynku Instalacyjnego Wydanie

Bardziej szczegółowo

Koncern Swegon. Blue Box Group. Ogromne możliwości konfiguracji, precyzja i niezawodność. Moduły chłodzące do serwerowni o dużej gęstości mocy

Koncern Swegon. Blue Box Group. Ogromne możliwości konfiguracji, precyzja i niezawodność. Moduły chłodzące do serwerowni o dużej gęstości mocy Koncern Swegon Szwedzki koncern Swegon jest jednym z wiodących europejskich producentów urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. W zakres szerokiej oferty wchodzą nie tylko pojedyncze urządzenia, ale

Bardziej szczegółowo

Ocena techniczna systemu FREE COOLING stosowanego w agregatach wody lodowej dla systemów klimatyzacji.

Ocena techniczna systemu FREE COOLING stosowanego w agregatach wody lodowej dla systemów klimatyzacji. POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Mechaniczny Katedra Techniki Cieplnej Seminarium z Chłodnictwa Ocena techniczna systemu FREE COOLING stosowanego w agregatach wody lodowej dla systemów klimatyzacji. Jarosław

Bardziej szczegółowo

Wymiennik ciepła wysokiej wydajności. Technologia E.S.P (liniowa kontrola ciśnienia dyspozycyjnego) Praca w trybie obejścia (Bypass)

Wymiennik ciepła wysokiej wydajności. Technologia E.S.P (liniowa kontrola ciśnienia dyspozycyjnego) Praca w trybie obejścia (Bypass) Wymiennik ciepła wysokiej wydajności Będąca sercem systemu wentylacji jednostka odzysku energii zapewnia wysoką wydajność i komfort przebywania w pomieszczeniach. Odzyskuje ona energię z usuwanego z pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy klimatyzacji precyzyjnej Swegon

Nowoczesne systemy klimatyzacji precyzyjnej Swegon Nowoczesne systemy klimatyzacji precyzyjnej Swegon Swegon jest jednym z wiodących europejskich producentów urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. W zakresie oferty koncernu znajdują się nie tylko

Bardziej szczegółowo

Lekcja 13. Klimatyzacja

Lekcja 13. Klimatyzacja Lekcja 13. Klimatyzacja Jednym z bardzo często popełnianych błędów jest mylenie klimatyzacji z wentylacją. Wentylacja to wymiana powietrza w pomieszczeniu. Dzięki niej z pomieszczenia usuwane jest zanieczyszczone

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA Centrale wentylacyjne ecov mogą być integralną częścią systemów MULTI V zapewniając czyste i zdrowe powietrze w klimatyzowanych pomieszczeniach. 136 ecov 144 ecov

Bardziej szczegółowo

VAM-FA. Wentylacja z odzyskiem ciepła

VAM-FA. Wentylacja z odzyskiem ciepła VAM-FA Wentylacja z odzyskiem ciepła Czyste powietrze z zewnątrz Zużyte powietrze po wymianie ciepła Czyste powietrze po wymianie ciepła Zużyte powietrze z pomieszczenia System wentylacji z odzyskiem ciepła

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnica elektryczna LEO EL

Nagrzewnica elektryczna LEO EL Nagrzewnica elektryczna LEO EL Spis treści Ogólna charakterystyka...3 Konstrukcja...4 Wymiary...5 Dane techniczne...5 Montaż...6 Sterowanie...8 Schemat blokowy...9 Prędkość nawiewanego powietrza LEO EL

Bardziej szczegółowo

AGB AGC APARAT GRZEWCZY APARAT GRZEWCZO-CHŁODZĄCY. do ogrzewania powietrza w pomieszczeniach o średniej i dużej kubaturze

AGB AGC APARAT GRZEWCZY APARAT GRZEWCZO-CHŁODZĄCY. do ogrzewania powietrza w pomieszczeniach o średniej i dużej kubaturze AGB APARAT GRZEWCZY AGC APARAT GRZEWCZO-CHŁODZĄCY do ogrzewania powietrza w pomieszczeniach o średniej i dużej kubaturze do ogrzewania bądź chłodzenia hal fabrycznych, magazynów, salonów samochodowych

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja & Chłodnictwo (3)

Klimatyzacja & Chłodnictwo (3) Klimatyzacja & Chłodnictwo (3) Systemy klimatyzacyjne Prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 2009 1 Systemy klimatyzacyjne Systemy tylko

Bardziej szczegółowo

AGB AGC. APARAT GRZEWCZY ogrzewanie powietrza w budynkach o średniej i dużej kubaturze

AGB AGC. APARAT GRZEWCZY ogrzewanie powietrza w budynkach o średniej i dużej kubaturze AGB APARAT GRZEWCZY ogrzewanie powietrza w budynkach o średniej i dużej kubaturze AGC APARAT GRZEWCZO-CHŁODZĄCY ogrzewanie lub chłodzenie w budynkach o średniej i dużej kubaturze AGB APARAT GRZEWCZY ogrzewanie

Bardziej szczegółowo

Metody chłodzenia powietrza w klimatyzacji. Koszty chłodzenia powietrza

Metody chłodzenia powietrza w klimatyzacji. Koszty chłodzenia powietrza Metody chłodzenia powietrza w klimatyzacji. Koszty chłodzenia powietrza dr inż.grzegorz Krzyżaniak Systemy chłodnicze stosowane w klimatyzacji Systemy chłodnicze Urządzenia absorbcyjne Urządzenia sprężarkowe

Bardziej szczegółowo

Amoniakalne urządzenia chłodnicze Tom I

Amoniakalne urządzenia chłodnicze Tom I Amoniakalne urządzenia chłodnicze Tom I W tomie pierwszym poradnika omówiono między innymi: amoniak jako czynnik roboczy: własności fizyczne, chemiczne, bezpieczeństwo użytkowania, oddziaływanie na organizm

Bardziej szczegółowo

AGC. APARAT GRZEWCZO-CHŁODZĄCY do ogrzewania, bądź chłodzenia hal fabrycznych, magazynów, salonów samochodowych

AGC. APARAT GRZEWCZO-CHŁODZĄCY do ogrzewania, bądź chłodzenia hal fabrycznych, magazynów, salonów samochodowych AGC APARAT GRZEWCZO-CHŁODZĄCY do ogrzewania, bądź chłodzenia hal fabrycznych, magazynów, salonów samochodowych i innych. Szybkie ogrzewanie, bądź chłodzenie pomieszczeń Cicha i wydajna praca aparatu Niskie

Bardziej szczegółowo

Jaka płaca, taka... temperatura - klimatyzatory grzewczo-chłodzące (1)

Jaka płaca, taka... temperatura - klimatyzatory grzewczo-chłodzące (1) Jaka płaca, taka... temperatura - klimatyzatory grzewczo-chłodzące (1) W celach ogrzewania pomieszczeń coraz powszechniej stosuje się tak zwane klimatyzatory grzewczo-chłodzące. Są to urządzenia zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Stowarzyszenie Polska Wentylacja

Dyrektor Stowarzyszenie Polska Wentylacja w w w. w e n t y l a c j a. o r g. p l 02-520 Warszawa, ul. Wiśniowa 40B lok. 6 tel./fax 22 542 43 14 e-mail: spw@wentylacja.org.pl Warszawa, 27.10.2014 Szanowny Pan Janusz Żbik Podsekretarz Stanu Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA Z ODZYSKIEM 153 VAM-FA 154 VKM-GA (M) 155 JEDNOSTKA UZDATNIAJĄCA POWIETRZE ZEWNĘTRZNE 157 FXMQ-MF 157

WENTYLACJA Z ODZYSKIEM 153 VAM-FA 154 VKM-GA (M) 155 JEDNOSTKA UZDATNIAJĄCA POWIETRZE ZEWNĘTRZNE 157 FXMQ-MF 157 WENTYLACJA WENTYLACJA Z ODZYSKIEM 153 VAM-FA 154 VKM-GA (M) 155 JEDNOSTKA UZDATNIAJĄCA POWIETRZE ZEWNĘTRZNE 157 FXMQ-MF 157 AGREGATY SKRAPLAJĄCE DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH ERQ/ERX 158 VRV + EXV-kit 160

Bardziej szczegółowo

PPUW EXPERT-WENT. PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52

PPUW EXPERT-WENT. PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52 PPUW EXPERT-WENT PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52 OBIEKT BIBLIOTEKA ŚLĄSKA SEKCJA ARCHIWIZACJI ZBIORÓW PLAC RADY

Bardziej szczegółowo

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Systemair w świetle wymagań NFOŚiGW

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Systemair w świetle wymagań NFOŚiGW Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Systemair w świetle wymagań NFOŚiGW Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła produkcji Systemair spełniają warunki i założenia przyjęte przez Narodowy Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

LG Electronics Polska: Technologia wysokiej wydajności - klimatyzatory H-Inverter

LG Electronics Polska: Technologia wysokiej wydajności - klimatyzatory H-Inverter LG Electronics Polska: Technologia wysokiej wydajności - klimatyzatory H-Inverter W dzisiejszym, nowoczesnym świecie podnoszenie komfortu życia odbywa się często kosztem środowiska naturalnego. Należy

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła powietrze woda WPL 15 ACS / WPL 25 AC

Pompa ciepła powietrze woda WPL 15 ACS / WPL 25 AC European Quality Label for Heat Pumps Katalog TS 0 WPL ACS / WPL AC WPL / AC(S) Inwerterowa, kompaktowa pompa ciepła powietrze/woda z funkcją chłodzenia aktywnego, do ustawienia na zewnątrz budynku. Szeroki

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja & Chłodnictwo (2)

Klimatyzacja & Chłodnictwo (2) Klimatyzacja & Chłodnictwo (2) Przemiany powietrza. Centrale klimatyzacyjne Prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 2009 1 Zakres Zadania

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła 25.3.2014

Pompy ciepła 25.3.2014 Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego prof. dr hab. inż. Bogusław Zakrzewski Wykład 6: Pompy ciepła 25.3.2014 1 Pompy ciepła / chłodziarki Obieg termodynamiczny lewobieżny Pompa ciepła odwracalnie

Bardziej szczegółowo

PAWGr CENTRALA BEZKANAŁOWA

PAWGr CENTRALA BEZKANAŁOWA PAWGr CENTRALA BEZKANAŁOWA WSTĘP Podstropowe aparaty wentylacyjno-grzewcze w wersji nawiewnej z recyrkulacją powietrza PAWGr przeznaczone są do ogrzewania i wentylacji dużych pomieszczeń handlowych, magazynów,

Bardziej szczegółowo

1. ZMIANA PARAMETRÓW POWIETRZA

1. ZMIANA PARAMETRÓW POWIETRZA Zastosowanie: Centrale basenowe typu AF-B służą do wentylacji, osuszania oraz ogrzewania wszelkiego rodzaju hal krytych basenów prywatnych, hotelowych i publicznych o charakterze rekreacyjnym, sportowym

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 1. ZAŁOśENIA PROJEKTOWE INSTALACYJI. Merytoryczną podstawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ Skarbiec w Rzeszowie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ Skarbiec w Rzeszowie JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA: Model PUHY-HP400YSHM SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ Skarbiec w Rzeszowie Wydajność chłodnicza [kw] nie mniejsza niż 45,00 pobór prądu [kw] nie większy niż 12,86 EER nie mniejszy

Bardziej szczegółowo

AGREGATY WODY LODOWEJ AGREGATY SKRAPLAJĄCE

AGREGATY WODY LODOWEJ AGREGATY SKRAPLAJĄCE AGREGATY WODY LODOWEJ AGREGATY SKRAPLAJĄCE ZASTOSOWANIE Agregaty wody lodowej stosujemy do schładzania wody (glikolu) na potrzeby systemów klimatyzacyjnych (hotele, budynki biurowe, szpitale, muzea itp.),

Bardziej szczegółowo

10/11. Aregat y wody lodowe j i pompy

10/11. Aregat y wody lodowe j i pompy 10/11 Agregaty wody lodowej i pompy ciepła Aregat y wody lodowe j i pompy ciepła ze sprężarką spiralną Agregat y śrubowe: Chłodzone powie trzem i Chłodzone wodą Agregat y odśrodkowe chłodzone wodą Agregat

Bardziej szczegółowo

Klimatyzator LG Standard

Klimatyzator LG Standard Klimatyzator LG Standard Klimatyzator ścienny split LG Standard należy do bardzo cichych klimatyzatorów, posiadający ponadto dwa rodzaje filtrów - antyalergiczny i potrójny. Mocny nadmuch jednostki wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

PGDX Prostokątne chłodnice kanałowe korzystające z medium DX, do pracy w trybie schładzania lub ogrzewania wraz z pompą ciepła

PGDX Prostokątne chłodnice kanałowe korzystające z medium DX, do pracy w trybie schładzania lub ogrzewania wraz z pompą ciepła Prostokątne chłodnice kanałowe korzystające z medium DX, do pracy w trybie schładzania lub ogrzewania wraz z pompą ciepła Prostokątna chłodnica kanałowa korzystająca z medium DX, dostosowana także do schładzania

Bardziej szczegółowo

REFERENCJE DOTYCZĄCE INSTALACJI HVACR

REFERENCJE DOTYCZĄCE INSTALACJI HVACR Oddział we Wrocławiu,, REFERENCJE DOTYCZĄCE INSTALACJI HVACR Firma PARTNER SERWIS Sp. z o.o. wykonała na zakładzie produkcyjnym ALSTOM POWER Sp. z o.o. O/Wrocław szereg instalacji z zakresu wentylacji,

Bardziej szczegółowo

Regulacja EHPA w sprawie badań (B1) *

Regulacja EHPA w sprawie badań (B1) * Regulacja EHPA w sprawie badań (B1) * Badanie pomp ciepła typu woda-woda oraz solanka-woda Zasady, warunki oraz metody badania opracowane w oparciu o Normy Europejskie EN 14511-1 do 14511-4 oraz EN 12102

Bardziej szczegółowo

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza,

Bardziej szczegółowo

Agregaty skraplające i klimatyzatory kanałowe typu split

Agregaty skraplające i klimatyzatory kanałowe typu split Agregaty skraplające i klimatyzatory kanałowe typu split Agregaty skraplające chłodzone powietrzem (5-16,3 kw) Agregaty skraplające w wersji chłodzącej oraz pompy ciepła chłodzone powietrzem przeznaczone

Bardziej szczegółowo

ASP Katowice ul. Raciborska 37 Katowice

ASP Katowice ul. Raciborska 37 Katowice PPUW EXPERT-WENT PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH 40-282 KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 7262918; 602 645 083 http://www.expert-went.alpha.pl email: expert-went@alpha.pl

Bardziej szczegółowo

Ogólne wytyczne RADWAG: Wymagane warunki środowiskowe: Wymagania dla pojedynczego stanowiska pomiarowego: 70 cm. 80 cm. 100 cm

Ogólne wytyczne RADWAG: Wymagane warunki środowiskowe: Wymagania dla pojedynczego stanowiska pomiarowego: 70 cm. 80 cm. 100 cm Wytyczne pomieszczenia dla poprawnej pracy mikrowag i komparatorów Ogólne wytyczne RADWAG: Pomieszczenie badawcze o minimalnych wymiarach 3 x 2,5 m. W pomieszczeniu może przebywać nie więcej niż 1 osoba

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne centrale wentylacyjne ze zintegrowaną POMPĄ CIEPŁA

Innowacyjne centrale wentylacyjne ze zintegrowaną POMPĄ CIEPŁA Innowacyjne centrale wentylacyjne ze zintegrowaną POMPĄ CIEPŁA KOMFOVENT DOMEKT RHP KOMFOVENT VERSO RHP Wydajność: 000-5 000 m /h WENTYLACJA GRZANIE CHŁODZENIE Pompy ciepła w centralach wentylacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wysoka sezonowa efektywność energetyczna

Wysoka sezonowa efektywność energetyczna NOWE URZĄDZENIA VRF EP-YLM Wysoka sezonowa efektywność energetyczna Pierwszy na świecie płaskorurowy (płaskokanałowy) wymiennik ciepła z aluminium Moc grzewcza dostępna także podczas Informacje na temat

Bardziej szczegółowo

klimatyzacja wentylacja chłodnictwo

klimatyzacja wentylacja chłodnictwo klimatyzacja wentylacja chłodnictwo W ZAKRES NASZEJ DZIAŁALNOŚCI WCHODZI : PROJEKT I DORADZTWO TECHNICZNE, SPRZEDAŻ SYSTEMÓW KLIMATYZACJI, WENTYLACJI, CHŁODNICTWA; DOSTAWĘ I MONTAŻ URZĄDZEŃ; OBSŁUGĘ SERWISOWĄ

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła Wysoka skuteczność odzysku energii, rekuperator krzyżowy o sprawności do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana

Bardziej szczegółowo

ZASADA DZIAŁANIA CENTRALI MISTRAL BSR

ZASADA DZIAŁANIA CENTRALI MISTRAL BSR Centrala MISTRAL BSR to nawiewno-wywiewne urządzenie wentylacyjne z wysokoefektywnym wymiennikiem ciepła przeznaczone do wentylacji i osuszania niewielkich hal krytych przydomowych basenów kąpielowych

Bardziej szczegółowo

NOTATKA PRASOWA Agregaty wody lodowej Domino Thermocold

NOTATKA PRASOWA Agregaty wody lodowej Domino Thermocold Warszawa, dnia 2013.08.12 NOTATKA PRASOWA Agregaty wody lodowej Domino Thermocold System Domino Thermocold to innowacyjny modułowy system agregatów wody lodowej z wykorzystaniem ekologicznego czynnika

Bardziej szczegółowo

Vento - centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne wyjątkowe urządzenia

Vento - centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne wyjątkowe urządzenia Vento - centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne wyjątkowe urządzenia Kanałowe centrale Vento są skonstruowane tak, żeby umożliwiały konstruowanie kompleksowych a zarazem prostych urządzeń klimatyzacyjnych.

Bardziej szczegółowo

SKRAPLACZE FREONOWE CHŁODNICE WENTYLATOROWE (DRY-COOLERY)

SKRAPLACZE FREONOWE CHŁODNICE WENTYLATOROWE (DRY-COOLERY) SKRAPLACZE FREONOWE CHŁODNICE WENTYLATOROWE (DRY-COOLERY) ZASTOSOWANIE Skraplacze freonowe są przeznaczone do współpracy z szafami klimatyzacji precyzyjnej lub agregatami wody lodowej (bezskraplaczowymi)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANA ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIU SERWEROWNI

PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANA ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIU SERWEROWNI PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE AMBIT MAGDALENA ŁOPACKA 80-126 Gdańsk, Ul. S. Lema 7, NIP: 957-084 - 02-85, regon: 220745103, tel. [+48] 504-478 - 968, e-mail: mlopacka10@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANA ISTNIEJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

25 HP AHU KIT Dane techniczne R 410 A

25 HP AHU KIT Dane techniczne R 410 A 25 HP AHU KIT Dane techniczne R 410 A System GHP 25 HP do współpracy z centralami wentylacyjnymi Charakterystyka Nominalna moc chłodnicza: 71KW Nominalna moc grzewcza: 80KW Maksymalna moc grzewcza: 84KW

Bardziej szczegółowo

Wentylacja i Klimatyzacja - Podstawy Nowa książka dla studentów

Wentylacja i Klimatyzacja - Podstawy Nowa książka dla studentów Wentylacja i Klimatyzacja - Podstawy Nowa książka dla studentów Nowa książka dr. inż. Aleksandra Pełecha, pracownika Katedry Klimatyzacji i Ciepłownictwa Politechniki Wrocławskiej, pt. Wentylacja i klimatyzacja

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii. w budynkach hotelowych. Warszawa, marzec 2012

MoŜliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii. w budynkach hotelowych. Warszawa, marzec 2012 MoŜliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii w budynkach hotelowych Warszawa, marzec 2012 Definicja źródeł alternatywnych 2 Źródła alternatywne Tri-Generation (CHP & agregaty absorbcyjne) Promieniow.

Bardziej szczegółowo

Układy wentylacyjne i klimatyzacyjne i ich ocena

Układy wentylacyjne i klimatyzacyjne i ich ocena Układy wentylacyjne i klimatyzacyjne i ich ocena Efektywność energetyczna Prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Styczeń 2009 1 Zakres

Bardziej szczegółowo

Elementy składowe instalacji rekuperacyjnej

Elementy składowe instalacji rekuperacyjnej Elementy składowe instalacji rekuperacyjnej Jakie elementy wchodzą w skład wentylacji z odzyskiem ciepła? rekuperator, czyli centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła, elementy nawiewne oraz wywiewne, czerpnia,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału SPIS TREŚCI 1 Podstawa opracowania 2 2 Cel i zakres opracowania 2 3 Dane ogólne obiektu 2 4 Instalacja klimatyzacji 2 4.1 Zasada działania 2 4.2 Materiały i montaż 3 4.3 Izolacja termiczna 3 4.4 Odbiór

Bardziej szczegółowo

AUDYT NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO

AUDYT NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO Wytyczne do audytu wykonano w ramach projektu Doskonalenie poziomu edukacji w samorządach terytorialnych w zakresie zrównoważonego gospodarowania energią i ochrony klimatu Ziemi dzięki wsparciu udzielonemu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze Opracował: dr inż. Piotr Ziembicki dr inż. Jan Bernasiński

Bardziej szczegółowo

Regulacja EHPA w sprawie badań (B2) *

Regulacja EHPA w sprawie badań (B2) * Regulacja EHPA w sprawie badań (B2) * Badanie pomp ciepła typu powietrze-woda Zasady, warunki oraz metody badania opracowane w oparciu o Normy Europejskie EN 14511-1 do 14511-4 oraz EN 12102 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

POMPY CIEPŁA. grzanie przy temp. zewnętrznej -30 C

POMPY CIEPŁA. grzanie przy temp. zewnętrznej -30 C POMPY CIEPŁA grzanie przy temp. zewnętrznej -30 C POMPA CIEPŁA EKOLOGICZNE GRZANIE CO TO JEST POMPA CIEPŁA? ZASADA DZIAŁANIA POMPY CIEPŁA Pompy ciepła to ekologiczny i bardzo ekonomiczny sposób na zapewnienie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI A.OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI A.OPIS TECHNICZNY 2 SPIS TREŚCI A.OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania str. 3 2. Zakres opracowania str. 3 3. Klimatyzacja pomieszczeń MOPR-u str. 3 4. Klimatyzacja i wentylacja pomieszczeń Domu Seniora str. 9 5. Informacja

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja pomieszczeń biurowych o średnim i wysokim standardzie - Aparaty indukcyjne, czy klimakonwektory?

Klimatyzacja pomieszczeń biurowych o średnim i wysokim standardzie - Aparaty indukcyjne, czy klimakonwektory? Klimatyzacja pomieszczeń biurowych o średnim i wysokim standardzie - Aparaty indukcyjne, czy klimakonwektory? Różnorodność wymagań użytkownika odnośnie komfortu cieplnego, spodziewanych kosztów inwestycji,

Bardziej szczegółowo

Iwona Ziętkowska - Projektowanie PROJEKT WYKONAWCZY

Iwona Ziętkowska - Projektowanie PROJEKT WYKONAWCZY Iwona Ziętkowska - Projektowanie PROJEKT WYKONAWCZY Temat Klimatyzacja pomieszczeń diagnostyczno-zabiegowych na oddziale ginekologiczno-położniczym, I Pietro, Budynek Główny Branża Klimatyzacja Obiekt

Bardziej szczegółowo

klimatyzacja wentylacja chłodnictwo

klimatyzacja wentylacja chłodnictwo klimatyzacja wentylacja chłodnictwo W zakres naszej działalności wchodzi : Projekt i doradztwo techniczne, Sprzedaż systemów klimatyzacji, wentylacji, chłodnictwa; Dostawę i montaż urządzeń; Obsługę serwisową

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła Rekuperator krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana powietrza Redukcja kosztów

Bardziej szczegółowo

Flowair: Nagrzewnice gazowe w pytaniach i odpowiedziach

Flowair: Nagrzewnice gazowe w pytaniach i odpowiedziach Flowair: Nagrzewnice gazowe w pytaniach i odpowiedziach 1. Czy nagrzewnice Robur mogą służyć do wentylacji pomieszczeń? Tak mogą, w tym celu należy zastosować urządzenia z komora mieszania umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Prezentacja produktu SPINSAVER 1 SPINSAVER ITA, R5P

Prezentacja produktu SPINSAVER 1 SPINSAVER ITA, R5P Prezentacja produktu SPINSAVER 1 SPINSAVER ITA, R5P Wstęp SPINSAVER Jest najbardziej efektywnym urządzeniem monoblokowym dla instalacji scentralizowanych Urządzenie równocześnie w dowolnych proporcjach

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja 2. dr inż. Maciej Mijakowski

Klimatyzacja 2. dr inż. Maciej Mijakowski dr inż. Maciej Mijakowski Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Środowiska Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa http://www.is.pw.edu.pl Termodynamika powietrza wilgotnego Schemat procesu projektowania

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła Rekuperator krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana powietrza Redukcja kosztów

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła Wydajne i oszczędne urządzenie, dzięki wyposażeniu w wymiennik krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92%

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne osuszanie i oczyszczanie powietrza na basenach kąpielowych. DPD - Basenowe osuszacze kanałowe

Nowoczesne osuszanie i oczyszczanie powietrza na basenach kąpielowych. DPD - Basenowe osuszacze kanałowe Nowoczesne osuszanie i oczyszczanie powietrza na basenach kąpielowych DPD - Basenowe osuszacze kanałowe Kratka Kratka nawiewna Sposoby instalacji Cyrkulacja powietrza w hali basenowej jest bardzo istotna

Bardziej szczegółowo

Mechanika i Budowa Maszyn

Mechanika i Budowa Maszyn Wydział Mechaniczny Nazwa programu kształcenia (kierunku) Mechanika i Budowa Maszyn Poziom i forma studiów studia II stopnia stacjonarne Specjalność: Technika cieplna, chłodnictwo i klimatyzacja Ścieżka

Bardziej szczegółowo

Galerie handlowe wybór efektywnego energetycznie systemu klimatyzacji

Galerie handlowe wybór efektywnego energetycznie systemu klimatyzacji Galerie handlowe wybór efektywnego energetycznie systemu klimatyzacji W niniejszym artykule przedstawiono różne rozwiązania systemów klimatyzacyjnych wykorzystywanych w obiektach typu galerie handlowe.

Bardziej szczegółowo

AERMEC. Dane techniczne. Aermec od ponad 50 lat działa w przemyśle związanym z klimatyzacją.

AERMEC. Dane techniczne. Aermec od ponad 50 lat działa w przemyśle związanym z klimatyzacją. AERMEC Aermec od ponad 50 lat działa w przemyśle związanym z klimatyzacją. Dane techniczne We Włoszech firma jest liderem na rynku klimatyzacji z ponad 300 produktami w swojej ofercie, takimi jak: agregaty

Bardziej szczegółowo

LG Electronics Polska: Akcesoria dla klimatyzacji

LG Electronics Polska: Akcesoria dla klimatyzacji LG Electronics Polska: Akcesoria dla klimatyzacji Produkty oferowane przez LG Electronics Polska w kategorii akcesoria. Zdjęcie Nazwa Opis Pomieszczeniowy czujnik temp. Dry Contact Pozwala na dokładny

Bardziej szczegółowo

Chłodzenie pompą ciepła

Chłodzenie pompą ciepła Chłodzenie pompą ciepła W upalne dni doceniamy klimatyzację, w biurach i sklepach jest już niemal standardem. Również w domach jedno i wielorodzinnych coraz częściej stosowane jest chłodzenie pomieszczeń.

Bardziej szczegółowo

Czy proces uzdatniania powietrza świeżego może być bardziej efektywny?

Czy proces uzdatniania powietrza świeżego może być bardziej efektywny? Czy proces uzdatniania powietrza świeżego może być bardziej efektywny? Centrale klimatyzacyjne uzdatniające powietrze świeże ( pierwotne ) lub mieszaninę powietrza recyrkulacyjnego i powietrza świeżego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYSTEMU KLIMATYZACJI INDYWIDUALNEJ

ANALIZA SYSTEMU KLIMATYZACJI INDYWIDUALNEJ MGR INŻ. AGATA JAROSZ WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA, POLITECHNIKA KRAKOWSKA ANALIZA SYSTEMU KLIMATYZACJI INDYWIDUALNEJ S t r e s z c z e n i e Zainteresowanie wentylacją indywidualną wynikło z badań pokazujących,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie Obiekt: Urząd Miejski w Lublinie Adres: Lublin, ul. Wieniawska 14 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

AG R EG ATY WO DY LO D OW E J serii CF M i ZC F

AG R EG ATY WO DY LO D OW E J serii CF M i ZC F AG R EG ATY WO DY LO D OW E J serii CF M i ZC F ZASTOSOWANIE Małe wymiary i kompaktowa obudowa agregatów wody lodowej serii CFM daje możliwość pracy tych urządzeń zarówno na potrzeby systemów technologicznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W SEROCKU.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W SEROCKU. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W SEROCKU. OBIEKT: Sala Widowiskowa ul. Pułtuska 35 05-140 Serock INWESTOR: Centrum Kultury i Czytelnictwa

Bardziej szczegółowo

Szczelność przewodów wentylacyjnych Alnor

Szczelność przewodów wentylacyjnych Alnor Szczelność przewodów wentylacyjnych Alnor Przewody wentylacyjne łączą wszystkie elementy systemu wentylacyjnego, gwarantując właściwą wymianę powietrza w budynkach. Dobór średnicy przewodów oraz materiał,

Bardziej szczegółowo

PGDX Chłodnice freonowe, prostokątne

PGDX Chłodnice freonowe, prostokątne Chłodnice freonowe, prostokątne Prostokątne chłodnice kanałowe korzystające z medium DX Chłodnice stosowane są centralnie w systemach wentylacyjnych do schładzania. Chłodnice używane są również do indywidualnego

Bardziej szczegółowo

EKOLOGICZNY ZDROWY DOM. Ce n t ral e re ku perac yjn e I TH O. IGLOTECH / Rekuperacja

EKOLOGICZNY ZDROWY DOM. Ce n t ral e re ku perac yjn e I TH O. IGLOTECH / Rekuperacja EKOLOGICZNY ZDROWY DOM Ce n t ral e re ku perac yjn e I TH O REKUPERACJA Rekuperacja to inaczej mechaniczna wentylacja z odzyskiem ciepła. Polega na wymuszeniu obiegu powietrza oraz odzysku ciepła z powietrza

Bardziej szczegółowo

Wodny nawilżacz powietrza Condair FF2

Wodny nawilżacz powietrza Condair FF2 Wodny nawilżacz powietrza Condair FF2 WYSOKOCIŚNIENIOWY NAWILŻACZ WODNY. NIEZWYKŁA EFEKTYWNOŚĆ I PRECYZJA. www.swegon.pl Condair FF2 Inteligencja w działaniu Stacja pompy wysokociśnieniowej Układ sterowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

Jerzy Szulc Prezes Tempcold Sp. z o.o. Szanowni Państwo!

Jerzy Szulc Prezes Tempcold Sp. z o.o. Szanowni Państwo! CENNIK KLIMATYZATORÓW INNOVA 2014/2015 Szanowni Państwo! Mamy przyjemność przedstawić firmę Tempcold Sp. z o.o. świadczącą usługi w dziedzinie klimatyzacji, wentylacji oraz chłodnictwa w pełnym zakresie

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA POMIESZCZEŃ dla Pracowni ESWL w piwnicy bloku B

KLIMATYZACJA POMIESZCZEŃ dla Pracowni ESWL w piwnicy bloku B Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający : Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 22-400 Zamość OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

WHS, WCS, SHS, DXES, CS Nagrzewnice kanałowe, chłodnice kanałowe i skraplacze kanałowe dostosowane do potrzeb klienta

WHS, WCS, SHS, DXES, CS Nagrzewnice kanałowe, chłodnice kanałowe i skraplacze kanałowe dostosowane do potrzeb klienta WHS, WCS, SHS, DXES, CS Nagrzewnice kanałowe, chłodnice kanałowe i skraplacze kanałowe dostosowane WHS/WCS/SHS/DXES/DXCS/CS Prostokątne nagrzewnice kanałowe, chłodnice kanałowe i skraplacze dostosowane

Bardziej szczegółowo

Regulacja wydajności układów sprężarkowych. Sprężarki tłokowe

Regulacja wydajności układów sprężarkowych. Sprężarki tłokowe Regulacja wydajności układów sprężarkowych. Sprężarki tłokowe Rozbudowane instalacje chłodnicze stawiają przed nami sporo wymagań. Zapotrzebowanie cieplne układów nie jest stałe i wciąż się zmienia. Załączanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres czynności konserwacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, grzewczych, chłodniczych

Szczegółowy zakres czynności konserwacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, grzewczych, chłodniczych Załącznik nr 5 do ZDR Szczegółowy zakres czynności konserwacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, grzewczych, chłodniczych 1) Centrale wentylacyjne i aparaty grzewczo wentylacyjne przepustnice

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest modernizacja szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Berensona 31/Zaułek 34 w Warszawie Część wentylacyjna

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest modernizacja szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Berensona 31/Zaułek 34 w Warszawie Część wentylacyjna 1 OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest modernizacja szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Berensona 31/Zaułek 34 w Warszawie Część wentylacyjna 2. Podstawa opracowania 2.1.

Bardziej szczegółowo

PREMIUM PRESTIGE CLASSIC KONSOLE CLASSIC+ KANAŁOWE SLIM KASETONOWE 4-KIERUNKOWE MINI

PREMIUM PRESTIGE CLASSIC KONSOLE CLASSIC+ KANAŁOWE SLIM KASETONOWE 4-KIERUNKOWE MINI Systemy KLIMATYZACJI FJM PRESTIGE PREMIUM CLASSIC+ CLASSIC KONSOLE KANAŁOWE SLIM KASETONOWE 4-KIERUNKOWE MINI * Więcej informacji na: www.klimatyzacja.samsung.pl facebook.com/samsungpolska Systemy klimatyzacji

Bardziej szczegółowo

CF-GAS, CF-GAS/P. 24 171 kw CF-GAS, CF-GAS/P 600-700 POBÓR POWIETRZA Z ZEWNĄTRZ POWIETRZE RECYRKULACYJNE. POWIETRZE NAWIEWANE (ciepłe lub zimne)

CF-GAS, CF-GAS/P. 24 171 kw CF-GAS, CF-GAS/P 600-700 POBÓR POWIETRZA Z ZEWNĄTRZ POWIETRZE RECYRKULACYJNE. POWIETRZE NAWIEWANE (ciepłe lub zimne) , /P ROOFTOP Z GAZOWYMI MODUŁAMI GRZEWCZYMI I POMPĄ CIEPŁA. 9.000 m /h 4 7 89, /P Rooftop CF GAS i /P jest optymalnym rozwiązaniem ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji dla: obiektów handlowych budynków

Bardziej szczegółowo

Danfoss Learning - Twój bezpłatny dostęp do szkoleń z zakresu chłodnictwa w każdej chwili z dowolnego miejsca.

Danfoss Learning - Twój bezpłatny dostęp do szkoleń z zakresu chłodnictwa w każdej chwili z dowolnego miejsca. Danfoss Learning - Twój bezpłatny dostęp do szkoleń z zakresu chłodnictwa w każdej chwili z dowolnego miejsca. Firma Danfoss wprowadziła na rynek nowy portal szkoleniowy Danfoss learning który dostępny

Bardziej szczegółowo