Klimatyzatory typu split i multi-split certyfikacja i dobór wg EUROVENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Klimatyzatory typu split i multi-split certyfikacja i dobór wg EUROVENT"

Transkrypt

1 Klimatyzatory typu split i multi-split certyfikacja i dobór wg EUROVENT W artykule poruszono podstawowe zagadnienia związane z pracą najprostszych urządzeń klimatyzacyjnych. Często inwestorzy w projektach marketingowych i reklamach swoich obiektów posługują się pojęciem, iż oferowane budynki są klimatyzowane. W praktyce okazuje się, że system klimatyzacyjny stanowi urządzenie typu split lub multi-split ze sprężarką sterowaną na zasadzie załącz/wyłącz w celu ograniczenia kosztów instalacji. Często tego typu urządzenia określane są mianem klimatyzatorów komfortu. Czy sam proces schładzania, osuszania i filtracji powietrza, (brak możliwości doprowadzenia powietrza świeżego w odpowiedniej ilości i o wymaganych parametrach powietrza pierwotnego), skokowe zmiany i wahania temperatury powietrza nawiewanego (sprężarki konwencjonalne załącz/wyłącz) mogą przyczynić się do postrzegania takiego systemu jako komfortowy? Zdecydowanie nie. Jednak dużo ciekawych rozwiązań, niska cena, atrakcyjny design jednostek wewnętrznych, podstawowy warunek dotrzymania zakładanej temperatury powietrza (choć nienadążny w odniesieniu do temperatury powietrza zewnętrznego) powoduje, iż systemy te są coraz częściej wykorzystywane jako jeden z niezbędnych elementów wyposażenia pomieszczeń. Przegląd rozwiązań producentów Klimatyzator typu split stanowi pojedyncza jednostka zewnętrzna, która jest przyporządkowana jedna jednostka wewnętrzna. Obydwie jednostki połączone są przewodami chłodniczymi, w których krąży czynnik chłodniczy. Klimatyzatory multisplit to urządzenia wykorzystujące jedną jednostkę zewnętrzną do której podłączonych jest do kilku (najczęściej do czterech) jednostek wewnętrznych. Obecnie najczęściej wykorzystywanym czynnikiem chłodniczym jest mieszanina niejednorodna R410A, charakteryzująca się małym poślizgiem temperaturowym w stosunku do obecnie wypieranego R407C. Jednostka wewnętrzna wyposażona jest w wentylator, element rozprężny i wymiennik bezpośredniego odparowania czynnika parowacz. Jednostki wewnętrzne w zależności od przeznaczenia dostępne są jako: ścienne, przypodłogowe,podsufitowe, kasetonowe, kanałowe. W zależności od wybranego typu urządzenia wewnętrznego, wykorzystywane są wentylatory promieniowe i poprzeczne. Jednostka zewnętrzna wyposażona jest w skraplacz oraz wentylator (najczęściej osiowy) umożliwiający wymuszone odprowadzenie ciepła kondensacji czynnika do atmosfery. Obecnie można spotkać również jednostki zewnętrzne chłodzone wodą, a dokładniej wodnym roztworem glikolu, w których ciepło skraplania odprowadzone zostaje przez medium pośredniczące (wodny roztwór glikolu) i z użyciem pompy cyrkulacyjnej oraz schładzacza cieczy (dry-cooler a) przekazywane do powietrza zewnętrznego. Z uwagi na dość niską temperaturę odparowania czynnika chłodniczego oraz temp. powierzchni ścianki chłodnicy, podczas schładzania powietrza z pomieszczenia, nieodłącznym procesem jest kondensacja pary wodnej zawartej w powietrzu, która zbierana jest w tacce ociekowej.

2 Odprowadzenie skroplin przeprowadzane jest z wykorzystaniem pompki skroplin, bądź grawitacyjnie. Przy podłączeniu do systemu kanalizacyjnego należy zastosować syfon, który powinien pozostać wypełniony cieczą, tak by nieprzyjemne odory nie przedostawały się do klimatyzowanego pomieszczenia. Instalacje freonowe pomiędzy jednostkami wewnętrznymi a zewnętrznymi mogą osiągać długości nawet do 70 m przy maksymalnej różnicy poziomów do 30 m. Nie wymagają przy tym zastosowania syfonów, kontrasyfonów oraz specjalnego wymiarowania optymalnych średnic przewodów freonowych (ssawnego i cieczowego) jak to ma miejsce dla tradycyjnych instalacji freonowych. Większe dopuszczalne długości przewodów freonowych z reguły dotyczą urządzeń ze sprężarką o płynnej regulacji prędkości obrotowej. Należy jednak zaznaczyć, iż podawane maksymalne długości przewodów freonowych dla klimatyzatorów typu multi-split dotyczą sumarycznej odległości pomiędzy wszystkimi jednostkami wewnętrznymi. Jeśli jednostka zewnętrzna systemu multi-split przeznaczona do współpracy z 3 jednostkami wewnętrznymi ma łączną maksymalną długość przykładowo 50 m, to odległość pomiędzy jedną z trzech jednostek wewnętrznych a zewnętrzną wynosi 16,6 m. Jeśli do jednostki zewnętrznej przeznaczonej do trzech jednostek wewnętrznych wykorzystamy tylko dwie jednostki wewnętrzne i zastosujemy zaślepkę na trzeci wolny układ chłodniczy, wówczas długości przypadające na poszczególne dwie jednostki wewnętrzne nieznacznie się zwiększą. Klimatyzatory w programie certyfikacji EUROVENT Program certyfikacji EUROVENT to program mający na celu standaryzację danych technicznych urządzeń przeznaczonych dla klimatyzacji i chłodnictwa zgodnie z europejskimi i międzynarodowym normami. Laboratorium EUROVENT pozwala producentom uczestniczącym w programie na wyrównaną konkurencję, integrację pomiędzy producentami oraz systematyzację parametrów technicznych urządzeń. Certyfikacja dostarcza korzyści przy wyborze produktów i ich osiągów zarówno dla potencjalnych odbiorców jak i producentów. Końcowemu użytkownikowi ułatwia właściwy wybór urządzenia, oszacowanie kosztów zużycia energii i tym samym dostawę produktu odpowiadającego wstępnym założeniom projektowym. Dla wytwórców urządzeń program certyfikacji EUROVENT tworzy wspólną platformę do współzawodnictwa na takich samych zasadach możliwości bezpośredniego porównania danych technicznych urządzeń. Ostatecznie, wizerunek i integracja całego rynku klimatyzacyjnego staje się korzystniejsza i wszelkie niejasności pomiędzy producentami jak też specyfikacjami technicznymi zostają rozwiane. Do aktualnych programów certyfikacji EUROVENT można zaliczyć: klimatyzatory komfortu o wydajności chłodniczej poniżej 12 kw (AC1); klimatyzatory komfortu o wydajności chłodniczej od 12 do 45 kw (AC2);

3 klimatyzatory komfortu o wydajności chłodniczej od 45 do 100 kw (AC3); szafy klimatyzacji precyzyjnej (CC); n klimakonwektory wentylatorowe (FC); klimakonwektory wentylatorowe typu kanałowego (FCP); agregaty wody ziębniczej (LCP); n chłodnice wentylatorowe przeznaczone dla chłodnictwa (HECOOL); zdalne skraplacze chłodzone powietrzem (HECOND); schładzacze cieczy / dry cooler y (HEDCOOL); wieże chłodnicze (CT); n centrale klimatyzacyjne (AHU); komory chłodnicze (RDC); wymienniki ciepła chłodzące i grzewcze (HECOILS); krzyżowo-płytowe wymienniki ciepła typu powietrze- powietrze (AAHE); obrotowe wymienniki ciepła typu powietrze-powietrze (AARE); dokładne filtry powietrza klasy F5-F9 (Filters); n belki chłodzące (CB). W dalszej części tekstu zostaną omówione zasadnicze zagadnienia związane z programem certyfikacji klimatyzatorów. Program certyfikacji dotyczący klimatyzatorów został podzielony na trzy grupy zależnie od wydajności chłodniczej urządzeń. Pierwsza grupa obejmuje urządzenia o wydajności ziębienia do 12 kw, kolejna obejmuje urządzenia o zakresie wydajności od 12 do 45 kw oraz ostatnia, trzecia grupa od 45 do 100 kw. EUROVENT podaje definicję tej grupy urządzeń: Klimatyzatory komfortu od 12 do 100 kw (AC1, AC2 i AC3) to fabrycznie wykonane urządzenia, których zadaniem jest schłodzenie powietrza na potrzeby systemu klimatyzacyjnego. Produkty te mogą być wykorzystywane zarówno jako chłodzące jak i grzewcze, poprzez zastosowanie odwracalnego układu chłodniczego. Firmy uczestniczące w programie muszą dokonać certyfikacji wszystkich produkowanych modeli z zakresu programu w jakim mają uczestniczyć. Dotyczy to szczególnie klimatyzatorów typu multi-split z dwoma jednostkami wewnętrznymi. W opisie programu certyfikacji można odszukać również opis budowy klimatyzatora. Według definicji zawartej na stronach EUROVENT: Klimatyzator jest zamkniętą konstrukcją zaprojektowaną jako urządzenie dostarczające uzdatnione powietrze do zamkniętej przestrzeni. Zawiera układ chłodniczy zasilany elektrycznie, którego zadaniem jest schłodzenie powietrza i posiadający dodatkową zaletę, a mianowicie możliwość osuszania powietrza. Urządzenie może być stosowane jako grzewcze, cyrkulujące, czyszczące i osuszające powietrze. Jeśli wyposażenie jest dostarczone w postaci rozdzielonej to traktowane są jako całość. Klimatyzator poddawany do badań może być zbudowany jako: a) urządzenie monoblokowe: fabrycznie zmontowane komponenty układu chłodniczego połączone wspólnie w formie pojedynczego urządzenia. b) urządzenie typu split (rozdzielony): fabrycznie zmontowane komponenty układu chłodniczego w postaci dwóch lub większej ilości elementów, wspólnie połączone jako funkcjonalne urządzenie. W tabeli 1 ujęto podział i kodyfikację stosowaną przy wyborze właściwego produktu spośród różnych typów urządzeń wchodzących w zakres programu certyfikacji dla klimatyzatorów AC1, AC2 i AC3. Do parametrów jakie są weryfikowane podczas testów klimatyzatorów przynależnych do grup

4 certyfikacyjnych AC1, AC2 oraz AC3 należą: a) całkowita wydajność chłodnicza; ciepło odprowadzone przez klimatyzator od powietrza w określonym przedziale czasowym; b) wydajność grzewcza dla urządzeń z odwracalnym obiegiem chłodniczym; ciepło doprowadzone poprzez odwracalny obieg chłodniczy klimatyzatora do powietrza w określonym przedziale czasowym; c) efektywne zużycie energii; średnie zużycie energii elektrycznej doprowadzonej do urządzenia obejmujące: zużycie energii doprowadzonej podczas pracy sprężarki i dodatkowe zużycie energii elektrycznej do rozmrożenia wymiennika z wyłączeniem dodatkowej nagrzewnicy elektrycznej niewykorzystywanej do rozmrożenia, zużycie energii elektrycznej wszystkich elementów sterujących i zabezpieczających urządzenie, proporcjonalne zużycie energii elektrycznej dodatkowych urządzeń (np. wentylatory, pompy służące do transferu ciepła znajdujące się w obrębie klimatyzatora). Dodatkowo weryfikowane są: d) współczynnik efektywności energetycznej (podczas trybu chłodzenia); e) współczynnik efektywności energetycznej (podczas trybu grzania); f) poziom mocy akustycznej według krzywej ważonej A po stronie jednostki wewnętrznej (urządzenie nieokanałowane); g) poziom mocy akustycznej według krzywej ważonej A po stronie jednostki zewnętrznej (urządzenie nieokanałowane); h) poziom mocy akustycznej według krzywej ważonej A emitowanej po stronie kanału (urządzenie okanałowane). Ostatnie trzy parametry związane z głośnością obowiązują dla klimatyzatorów o wydajności chłodniczej do 45 kw (grupy AC1, AC2). Dla urządzeń o większych wydajnościach kw (AC3) weryfikowane są następujące parametry: f ) poziom mocy akustycznej według krzywej ważonej A po stronie jednostki wewnętrznej (w kanale); g ) poziom mocy akustycznej według krzywej ważonej A po stronie jednostki zewnętrznej (od obudowy); h ) poziom mocy akustycznej według krzywej ważonej A po stronie jednostki zewnętrznej (w kanale). Wszystkie badania są przeprowadzane dla standardowych warunków pracy ujętych w tabeli 2. Parametry techniczne dla takich warunków pracy są weryfikowane poprzez badania przeprowadzane w niezależnych laboratoriach EUROVENT zgodnie z normami: projektem europejskiej normy pr EN (test parametrów technicznych), EN-ISO 3741:1999 (test dźwięku) oraz EUROVENT 6/C/ Komisja wdrażająca dyrektywę 92/75/EEC z odniesieniem do tabel energetycznych klimatyzatorów do użytku domowego czyni obligatoryjnym, aby wszystkie urządzenia były oklejone naklejką, gdy są wystawiane na sprzedaż w sklepach lub centrach handlowych. Jednakże nie jest obligatoryjne zastosowanie tabelek w obecnej Dyrektywie Certyfikowanych Produktów. Pełen tekst dyrektywy opisujący wszystkie specyfikacje można znaleźć na stronie internetowej Eurovent/Cecomaf: Dyrektywa definiuje dla każdego typu produktu klasę energetyczną rozpoczynającą się od A (najbardziej efektywne) do G (najmniej efektywne). Klasa efektywności energetycznej jest określona zgodnie z tabelami 3-6.

5 Wydajność chłodnicza jawna i utajona jednostek wewnętrznych Dane dotyczące wydajności znajdujące się w katalogach producentów są podawane dla warunków EUROVENT. Przykładowo całkowita wydajność chłodnicza (jawna i całkowita) jednostek wewnętrznych jest przedstawiana dla temperatury powietrza wlotowego do urządzenia 27/19 C (wg term. suchego /wg term. mokrego ). W praktyce obliczeniowe parametry powietrza wewnętrznego przyjmowane są dla okresu letniego w zakresie C, którym odpowiadają niższe temperatury odparowania czynnika chłodniczego, co wiąże się z niższą efektywnością energetyczną klimatyzatorów i mniejszą wydajnością chłodniczą w stosunku do warunków odpowiadającym programowi certyfikacji EUROVENT. Niestety nie zawsze jest to rozpatrywane przy doborze urządzeń, czego rezultatem jest niedoszacowanie wydajności ziębniczej jednostki wewnętrznej do bilansu cieplnego pomieszczenia. Kolejnym, istotnym zagadnieniem jest pojęcie całkowitej (jawnej i utajonej) wydajności chłodniczej urządzeń. Z reguły w katalogach producentów podawane są tylko całkowite wydajności chłodnicze. Część tej wydajności z uwagi na niskie temperatury powierzchni ścianki chłodnicy bezpośredniego odparowania w klimatyzatorze jest tracona na osuszanie powietrza, stąd też całkowita wydajność chłodnicza klimatyzatorów nie powinna być wyznacznikiem przy doborze urządzenia, którego zadaniem jest asymilacja określonych jawnych zysków ciepła pomieszczenia. Aby zobrazować powyższe, obydwa zagadnienia, posłużono się prostym przykładem obliczeniowym. Przykład Na potrzeby przykładu posłużono się rzeczywistym obiektem z wydzielonym pomieszczeniem o powierzchni 10 m2 i wysokości 2,6 m. Zakładaną temperaturę powietrza wewnętrznego przyjęto na poziomie tp = 23 C, zaś wilgotność względną równą: φp = 45%. Pomieszczenie wyposażone jest w jedną ścianę zewnętrzną, pozostałe przegrody wewnętrzne sąsiadują z innymi pomieszczeniami o takich samych docelowych parametrach powietrza jak dla analizowanego pomieszczenia (brak wymiany ciepła pomiędzy pomieszczeniami sąsiadującymi i analizowanym). Obliczone sumaryczne jawne zyski ciepła (od przegród przeźroczystych i nieprzeźro zystych, ludzi, oświetlenia, urządzeń komputerowych) wynoszą dla rozpatrywanego przypadku: 2,15 kw. Posługując się standardowym (i błędnym) tokiem rozumowania dobrano klimatyzator z katalogów jednego z producentów o wydajności chłodniczej całkowitej Qcałk,E = 2,15 kw. Jak wspomniano, dane te odnoszą się do parametrów powietrza wlotowego według warunków EUROVENT (tj. tp.e = 27 C, φp,e = 50%), którym odpowiada średnia temperatura odparowania czynnika chłodniczego rzędu 5 C. Temperatura powierzchni ścianki chłodnicy, gdyż ona wyznacza kierunek procesu schładzania powietrza na wykresie Molliera, jest wyższa o ok. 1 C, czyli wynosi ona dla w/w parametrów tśc,e = 6 C. Przebieg przemiany powietrza dla warunków EUROVENT przedstawiono na wykresie h-x (w postaci krzywej PE-CE; E EUROVENT). Parametry powietrza w pomieszczeniu (i na wlocie do jednostki wewnętrznej) oznaczono jako punkt PE, parametry powietrza na wylocie z chłodnicy bezpośredniego odparowania jako punkt CE. Patrząc na przebieg tej krzywej można zaobserwować, iż jawna wydajność chłodnicza jest mniejsza od zakładanej i wynosi Qj.E = 1,66 kw. Wydajność chłodnicza utajona równa jest Qu,E = 0,49 kw, co stanowi 22% całkowitej wydajności chłodniczej i jest tracona na odwilżanie pary wodnej zawartej w powietrzu wilgotnym. Stosunek jawnej wydajności chłodniczej do całkowitej wynosi: Qj.E/Qcałk,E 77%. Na tym samym wykresie naniesiono przebieg zmiany stanu powietrza dla warunków rzeczywistych PR-CR z uwzględnieniem spadku wydajności chłodniczej urządzenia. Dla obranych parametrów powietrza (tp,r = 23oC, φp,e = 45%) całkowita wydajność chłodnicza, odczytana z katalogów

6 producenta wynosi Qcałk,R = 1,70 kw. Jawna wydajność chłodnicza związana ze schładzaniem powietrza wynosi zaledwie 1,44 kw. Kierunek przemiany dla takich warunków jest bardziej zbliżony do kierunku pionowego w stosunku do warunków EUROVENT, w związku, z czym mniejsza część całkowitej wydajności chłodniczej jest zużywana na osuszenie powietrza wilgotnego. Stosunek wydajności ziębniczej jawnej do całkowitej wynosi Qj.R/Qcałk,R 84%. Sposób określenia jawnej, utajonej oraz całkowitej mocy chłodniczej przedstawiono dla obu przemian na rozpatrywanym wykresie h-x. Reasumując, prezentowany tok postępowania pozwala na uwypuklenie błędów związanych z najczęstszym doborem urządzeń. Dobrany z katalogu producenta klimatyzator nie spełni oczekiwań i w okresie maksymalnych zysków ciepła temperatura w pomieszczeniu będzie wyższa od zakładanej. Warto jednak wspomnieć, iż znając kierunek przemiany (związany z temperaturą powierzchni ścianki i parametrami powietrza wlotowego), wydajności chłodnicze całkowite oraz podawany z reguły przez producentów wydatek powietrza w jednostce wewnętrznej, można określić parametry powietrza na wylocie z klimatyzatora oraz stosunek wydajności chłodniczej jawnej i utajonej w całkowitej mocy ziębniczej klimatyzatora. Przekształcając następującą zależność na moc chłodniczą klimatyzatora Q ch = m x Δh gdzie: Q ch całkowita wydajność chłodnicza jednostki wewnętrznej [kw], m strumień masowy powietrza [kg/s], Δh różnica entalpii powietrza przed i na wylocie z klimatyzatora [kj/kg] wyliczamy różnicę entalpii powietrza przed i na wylocie z chłodnicy: Δh = Q ch /m Następnie od entalpii powietrza odpowiadającej parametrom powietrza w pomieszczeniu i na określonym kierunku przemiany powietrza na chłodnicy bezpośredniego odparowania w klimatyzatorze, zaznaczamy obliczoną uprzednio różnicę entalpii, otrzymując parametry powietrza na wyjściu z chłodnicy. Wykorzystując sposób obliczeń na prezentowanym wykresie h-x dokonujemy określenia udziałów jawnej i utajonej (w całkowitej) wydajności chłodniczej jednostki wewnętrznej systemu split. Podsumowanie Klimatyzatory są urządzeniami pozwalającymi na dotrzymanie jednego z podstawowych warunków komfortu temperatury powietrza. Stosowane przez deweloperów i innych inwestorów możliwości podniesienia prestiżu budynku poprzez wprowadzenie do folderów reklamowych pojęcia, że pomieszczenia są klimatyzowane, gdy stosowanymi urządzeniami są klimatyzatory typu split jest niezgodne z prawdą. Bardziej właściwym sformułowaniem powinien być zapis, iż pomieszczenia w okresie letnim są schładzane. Tylko część podstawowych założeń systemów klimatyzacyjnych jest realizowanych przez klimatyzatory split: filtracja, schładzanie, osuszanie, grzanie, czasami doprowadzenie powietrza świeżego. Należy jednak pamiętać, iż system klimatyzacyjny to zespół urządzeń pozwalający na utrzymanie oprócz temperatury i jakości powietrza w pomieszczeniu: właściwej wilgotności, prędkości powietrza, temperatury powietrza nawiewanego, doprowadzenie właściwej ilości powietrza świeżego (kryterium higieniczne) i o odpowiednich parametrach, co często

7 wymaga zastosowania kilku urządzeń modułowych, jednocześnie tak by wstępnie założone wymagania zostały spełnione. Takie możliwości daje tylko kompletnie wyposażona centrala klimatyzacyjna. Jednak należy podkreślić, iż z uwagi na cenę, możliwości montażu w niektórych budynkach mieszkalnych najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie klimatyzatorów typu split i multi-split. Dla niewymagających użytkowników już samo utrzymanie właściwej temperatury powietrza wewnętrznego w okresach występowania ekstremalnych temperatur powietrza zewnętrznego jest komfortem. Jeśli opisane w tekście warunki właściwego doboru urządzeń zagwarantują dotrzymanie właściwej temperatury powietrza w pomieszczeniu to, zależnie od punktu widzenia użytkownika, klimatyzatory przez jednych będą postrzegane jako symbol luksusu przez innych jako standard wyposażenia budynków. Według własnej opinii autora wkrótce klimatyzatory, będą stanowiły standard wyposażenia wszystkich pomieszczeń, przykładowo z uwagi na coraz wyższe średnie temperatury miesięczne powietrza zewnętrznego. Pamiętajmy jednak, iż pojęcie komfortu znacznie bardziej wykracza poza możliwości oferowanych najprostszych urządzeń typu split i multi-split. Problemem przed jakim staną wówczas wszystkie strony (inwestorzy, użytkownicy, projektanci) będzie związany raczej z zużyciem energii elektrycznej. Warto o tym wspomnieć już teraz. LITERATURA RECKNAGEL, SPRENGER, HONMANN, SCHRAMEK: Poradnik Ogrzewanie+Klimatyzacja. Gdańsk, Materiały reklamowe KLIMA-THERM / FUJITSU oraz innych producentów. Autor: mgr inż. Bartłomiej Adamiski członek PZITS O/Kraków KONTAKT Chłodnictwo & Klimatyzacja Tel: Fax: Adres: al. Komisji Edukacji Narodowej Warszawa

Programy certyfikacji EUROVENT (cz. 1.)

Programy certyfikacji EUROVENT (cz. 1.) Programy certyfikacji EUROVENT (cz. 1.) Certyfikat EUROVENT Program certyfikacji EUROVENT ma na celu standaryzację danych technicznych urządzeń przeznaczonych do klimatyzacji i chłodnictwa zgodnie z europejskimi

Bardziej szczegółowo

Kanałowa chłodnica wodna CPW

Kanałowa chłodnica wodna CPW 134 Kanałowa chłodnica wodna ZASTOSOWANIE Kanałowe chłodnice wodne powietrza, przeznaczone są do schładzania nawiewanego powietrza w systemach wentylacyjnych o prostokątnym przekroju kanałów, a także mogą

Bardziej szczegółowo

Chłodzenie naturlane w całorocznym przygotowaniu czynnika ziębniczego

Chłodzenie naturlane w całorocznym przygotowaniu czynnika ziębniczego Chłodzenie naturlane w całorocznym przygotowaniu czynnika ziębniczego Koszty przygotowania czynnika ziębniczego są zasadniczymi kosztami eksploatacyjnymi układów chłodniczych. Wykorzystanie niskiej temperatury

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE URZĄDZENIA I SYSTEMY KLIMATYZACYJNE

NOWOCZESNE URZĄDZENIA I SYSTEMY KLIMATYZACYJNE INSTALACJE NOWOCZESNE URZĄDZENIA I SYSTEMY KLIMATYZACYJNE Bartłomiej Adamski CZ. 1. AGREGATY WODY ZIĘBNICZEJ JAKO POŚREDNIE ŹRÓDŁO CHŁODU W SYSTEMIE KLIMATYZACYJNYM Biblioteka Rynku Instalacyjnego Wydanie

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna chłodzenia bezpośredniego i wyparnego

Analiza ekonomiczna chłodzenia bezpośredniego i wyparnego Analiza ekonomiczna chłodzenia bezpośredniego i wyparnego Dla celów klimatyzacyjnych obecnie najpowszechniej stosowane są freonowe klimatyzatory sprężarkowe. Swoją popularność zawdzięczają stosunkowo szybkiemu

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja pomieszczeń nr : 160, 170, 171, 172, 174, 176, 177, 270, 271, 273, 276 na poziomie I i II piętra budynku "B"

Klimatyzacja pomieszczeń nr : 160, 170, 171, 172, 174, 176, 177, 270, 271, 273, 276 na poziomie I i II piętra budynku B Klimatyzacja pomieszczeń nr : 160, 170, 171, 172, 174, 176, 177, 270, 271, 273, 276 na poziomie I i II piętra budynku "B", ul. Zygmunta Starego 17 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - BRANŻA SANITARNA- INST.

Bardziej szczegółowo

Koncern Swegon. Blue Box Group. Ogromne możliwości konfiguracji, precyzja i niezawodność. Moduły chłodzące do serwerowni o dużej gęstości mocy

Koncern Swegon. Blue Box Group. Ogromne możliwości konfiguracji, precyzja i niezawodność. Moduły chłodzące do serwerowni o dużej gęstości mocy Koncern Swegon Szwedzki koncern Swegon jest jednym z wiodących europejskich producentów urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. W zakres szerokiej oferty wchodzą nie tylko pojedyncze urządzenia, ale

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Każdy z nich wymaga odpowiedniego układu, w którym zachodzą procesy jego przygotowania, transportu oraz odprowadzenia ciepła.

Każdy z nich wymaga odpowiedniego układu, w którym zachodzą procesy jego przygotowania, transportu oraz odprowadzenia ciepła. Koszty przygotowania czynnika ziębniczego są zasadniczymi kosztami eksploatacyjnymi układów chłodniczych. Wykorzystanie niskiej temperatury powietrza zewnętrznego do naturalnego tzw. swobodnego ochładzania

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy klimatyzacji precyzyjnej Swegon

Nowoczesne systemy klimatyzacji precyzyjnej Swegon Nowoczesne systemy klimatyzacji precyzyjnej Swegon Swegon jest jednym z wiodących europejskich producentów urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. W zakresie oferty koncernu znajdują się nie tylko

Bardziej szczegółowo

Lekcja 13. Klimatyzacja

Lekcja 13. Klimatyzacja Lekcja 13. Klimatyzacja Jednym z bardzo często popełnianych błędów jest mylenie klimatyzacji z wentylacją. Wentylacja to wymiana powietrza w pomieszczeniu. Dzięki niej z pomieszczenia usuwane jest zanieczyszczone

Bardziej szczegółowo

Wymiennik ciepła wysokiej wydajności. Technologia E.S.P (liniowa kontrola ciśnienia dyspozycyjnego) Praca w trybie obejścia (Bypass)

Wymiennik ciepła wysokiej wydajności. Technologia E.S.P (liniowa kontrola ciśnienia dyspozycyjnego) Praca w trybie obejścia (Bypass) Wymiennik ciepła wysokiej wydajności Będąca sercem systemu wentylacji jednostka odzysku energii zapewnia wysoką wydajność i komfort przebywania w pomieszczeniach. Odzyskuje ona energię z usuwanego z pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

VAM-FA. Wentylacja z odzyskiem ciepła

VAM-FA. Wentylacja z odzyskiem ciepła VAM-FA Wentylacja z odzyskiem ciepła Czyste powietrze z zewnątrz Zużyte powietrze po wymianie ciepła Czyste powietrze po wymianie ciepła Zużyte powietrze z pomieszczenia System wentylacji z odzyskiem ciepła

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA Centrale wentylacyjne ecov mogą być integralną częścią systemów MULTI V zapewniając czyste i zdrowe powietrze w klimatyzowanych pomieszczeniach. 136 ecov 144 ecov

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory komercyjne LG 28 KOMERYCJNE SPLIT KANAŁOWE

Klimatyzatory komercyjne LG 28 KOMERYCJNE SPLIT KANAŁOWE Klimatyzatory komercyjne LG 28 KOMERYCJNE SPLIT 29 KOMERCYJNE SPLIT Technologia ESP (Liniowa kontrola sprężu dyspozycyjnego) Funkcja sterowania wartością ESP pozwala w łatwy sposób za pomocą zdalnego sterownika

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnica elektryczna LEO EL

Nagrzewnica elektryczna LEO EL Nagrzewnica elektryczna LEO EL Spis treści Ogólna charakterystyka...3 Konstrukcja...4 Wymiary...5 Dane techniczne...5 Montaż...6 Sterowanie...8 Schemat blokowy...9 Prędkość nawiewanego powietrza LEO EL

Bardziej szczegółowo

AGB AGC APARAT GRZEWCZY APARAT GRZEWCZO-CHŁODZĄCY. do ogrzewania powietrza w pomieszczeniach o średniej i dużej kubaturze

AGB AGC APARAT GRZEWCZY APARAT GRZEWCZO-CHŁODZĄCY. do ogrzewania powietrza w pomieszczeniach o średniej i dużej kubaturze AGB APARAT GRZEWCZY AGC APARAT GRZEWCZO-CHŁODZĄCY do ogrzewania powietrza w pomieszczeniach o średniej i dużej kubaturze do ogrzewania bądź chłodzenia hal fabrycznych, magazynów, salonów samochodowych

Bardziej szczegółowo

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE Biuro Logistyki Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ul. Basztowa 22 PROJEKT Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE 31-156 KRAKÓW UL. BASZTOWA 22 MAŁOPOLSKI URZĄD

Bardziej szczegółowo

Ocena techniczna systemu FREE COOLING stosowanego w agregatach wody lodowej dla systemów klimatyzacji.

Ocena techniczna systemu FREE COOLING stosowanego w agregatach wody lodowej dla systemów klimatyzacji. POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Mechaniczny Katedra Techniki Cieplnej Seminarium z Chłodnictwa Ocena techniczna systemu FREE COOLING stosowanego w agregatach wody lodowej dla systemów klimatyzacji. Jarosław

Bardziej szczegółowo

Metody chłodzenia powietrza w klimatyzacji. Koszty chłodzenia powietrza

Metody chłodzenia powietrza w klimatyzacji. Koszty chłodzenia powietrza Metody chłodzenia powietrza w klimatyzacji. Koszty chłodzenia powietrza dr inż.grzegorz Krzyżaniak Systemy chłodnicze stosowane w klimatyzacji Systemy chłodnicze Urządzenia absorbcyjne Urządzenia sprężarkowe

Bardziej szczegółowo

Amoniakalne urządzenia chłodnicze Tom I

Amoniakalne urządzenia chłodnicze Tom I Amoniakalne urządzenia chłodnicze Tom I W tomie pierwszym poradnika omówiono między innymi: amoniak jako czynnik roboczy: własności fizyczne, chemiczne, bezpieczeństwo użytkowania, oddziaływanie na organizm

Bardziej szczegółowo

AGC. APARAT GRZEWCZO-CHŁODZĄCY do ogrzewania, bądź chłodzenia hal fabrycznych, magazynów, salonów samochodowych

AGC. APARAT GRZEWCZO-CHŁODZĄCY do ogrzewania, bądź chłodzenia hal fabrycznych, magazynów, salonów samochodowych AGC APARAT GRZEWCZO-CHŁODZĄCY do ogrzewania, bądź chłodzenia hal fabrycznych, magazynów, salonów samochodowych i innych. Szybkie ogrzewanie, bądź chłodzenie pomieszczeń Cicha i wydajna praca aparatu Niskie

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja & Chłodnictwo (3)

Klimatyzacja & Chłodnictwo (3) Klimatyzacja & Chłodnictwo (3) Systemy klimatyzacyjne Prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 2009 1 Systemy klimatyzacyjne Systemy tylko

Bardziej szczegółowo

AGB AGC. APARAT GRZEWCZY ogrzewanie powietrza w budynkach o średniej i dużej kubaturze

AGB AGC. APARAT GRZEWCZY ogrzewanie powietrza w budynkach o średniej i dużej kubaturze AGB APARAT GRZEWCZY ogrzewanie powietrza w budynkach o średniej i dużej kubaturze AGC APARAT GRZEWCZO-CHŁODZĄCY ogrzewanie lub chłodzenie w budynkach o średniej i dużej kubaturze AGB APARAT GRZEWCZY ogrzewanie

Bardziej szczegółowo

FRAMEDIC SZAFY KLIMATYZACYJNE

FRAMEDIC SZAFY KLIMATYZACYJNE FRAMEDIC SZAFY KLIMATYZACYJNE GŁÓWNE CECHY FRAMEDIC NOWA JAKOŚĆ KLIMATYZACJI SAL OPERACYJNYCH Kompaktowa szafa klimatyzacyjna w wykonaniu poziomym lub pionowym. PRZEZNACZENIE Klimatyzacja pomieszczeń o

Bardziej szczegółowo

Jaka płaca, taka... temperatura - klimatyzatory grzewczo-chłodzące (1)

Jaka płaca, taka... temperatura - klimatyzatory grzewczo-chłodzące (1) Jaka płaca, taka... temperatura - klimatyzatory grzewczo-chłodzące (1) W celach ogrzewania pomieszczeń coraz powszechniej stosuje się tak zwane klimatyzatory grzewczo-chłodzące. Są to urządzenia zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

PL B1. Podwieszana centrala klimatyzacyjna z modułem pompy ciepła, przeznaczona zwłaszcza do klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń

PL B1. Podwieszana centrala klimatyzacyjna z modułem pompy ciepła, przeznaczona zwłaszcza do klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń PL 223368 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223368 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 407350 (22) Data zgłoszenia: 28.02.2014 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Flowair: Akcesoria do nagrzewnic wodnych LEO FB

Flowair: Akcesoria do nagrzewnic wodnych LEO FB Flowair: Akcesoria do nagrzewnic wodnych LEO FB Wodne nagrzewnice powietrza LEO FB produkowane przez firmę FLOWAIR Głogowski i Brzeziński Sp. J. to nowoczesne aparaty grzewcze, które od przeszło 5 lat

Bardziej szczegółowo

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Systemair w świetle wymagań NFOŚiGW

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Systemair w świetle wymagań NFOŚiGW Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Systemair w świetle wymagań NFOŚiGW Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła produkcji Systemair spełniają warunki i założenia przyjęte przez Narodowy Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

Czynnik chłodniczy R410A

Czynnik chłodniczy R410A Chłodzone powietrzem agregaty wody lodowej, pompy ciepła oraz agregaty skraplające z wentylatorami osiowymi, hermetycznymi sprężarkami typu scroll, płytowymi parownikami, lamelowymi skraplaczami i czynnikiem

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Stowarzyszenie Polska Wentylacja

Dyrektor Stowarzyszenie Polska Wentylacja w w w. w e n t y l a c j a. o r g. p l 02-520 Warszawa, ul. Wiśniowa 40B lok. 6 tel./fax 22 542 43 14 e-mail: spw@wentylacja.org.pl Warszawa, 27.10.2014 Szanowny Pan Janusz Żbik Podsekretarz Stanu Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA Z ODZYSKIEM 153 VAM-FA 154 VKM-GA (M) 155 JEDNOSTKA UZDATNIAJĄCA POWIETRZE ZEWNĘTRZNE 157 FXMQ-MF 157

WENTYLACJA Z ODZYSKIEM 153 VAM-FA 154 VKM-GA (M) 155 JEDNOSTKA UZDATNIAJĄCA POWIETRZE ZEWNĘTRZNE 157 FXMQ-MF 157 WENTYLACJA WENTYLACJA Z ODZYSKIEM 153 VAM-FA 154 VKM-GA (M) 155 JEDNOSTKA UZDATNIAJĄCA POWIETRZE ZEWNĘTRZNE 157 FXMQ-MF 157 AGREGATY SKRAPLAJĄCE DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH ERQ/ERX 158 VRV + EXV-kit 160

Bardziej szczegółowo

LG Electronics Polska: Technologia wysokiej wydajności - klimatyzatory H-Inverter

LG Electronics Polska: Technologia wysokiej wydajności - klimatyzatory H-Inverter LG Electronics Polska: Technologia wysokiej wydajności - klimatyzatory H-Inverter W dzisiejszym, nowoczesnym świecie podnoszenie komfortu życia odbywa się często kosztem środowiska naturalnego. Należy

Bardziej szczegółowo

Woda lodowa Klimatyzacja precyzyjna Klimakonwektory. Klimakonwektory wentylatorowe

Woda lodowa Klimatyzacja precyzyjna Klimakonwektory. Klimakonwektory wentylatorowe Woda lodowa Klimatyzacja precyzyjna wentylatorowe 3 i belki chłodzące wentylatorowe przysufitowopodłogowe przysufitowo- SYSCOIL podłogowe SYSCOIL kanałowe kanałowe SYSDUCT SYSDUCT kanałowe o kanałowe

Bardziej szczegółowo

Możliwości odbioru ciepła ze współczesnych sprężarkowych urządzeń chłodniczych

Możliwości odbioru ciepła ze współczesnych sprężarkowych urządzeń chłodniczych Możliwości odbioru ciepła ze współczesnych sprężarkowych urządzeń chłodniczych We współczesnych systemach klimatyzacji najczęściej wykorzystywanym źródłem chłodu, obok absorpcyjnych agregatów chłodniczych,

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła powietrze woda WPL 15 ACS / WPL 25 AC

Pompa ciepła powietrze woda WPL 15 ACS / WPL 25 AC European Quality Label for Heat Pumps Katalog TS 0 WPL ACS / WPL AC WPL / AC(S) Inwerterowa, kompaktowa pompa ciepła powietrze/woda z funkcją chłodzenia aktywnego, do ustawienia na zewnątrz budynku. Szeroki

Bardziej szczegółowo

Skraplacze SF mogą być stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych, instalacjach chłodniczych, w układach odzysku ciepła itp.

Skraplacze SF mogą być stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych, instalacjach chłodniczych, w układach odzysku ciepła itp. URZĄZENIA CŁONICZE SF SRAPACZE ZASTOSOWANIE Skraplacze SF mogą być stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych, instalacjach chłodniczych, w układach odzysku ciepła itp. OPIS URZĄZENIA Typoszereg skraplaczy

Bardziej szczegółowo

Czym jest chłodzenie ewaporacyjne?

Czym jest chłodzenie ewaporacyjne? Czym jest chłodzenie ewaporacyjne? Praktycznie klimatyzacja ewaporacyjna jest odpowiedzialna np. za chłodną bryzę nad morzem. Wiatr wiejący od strony morza w kierunku plaży, powoduje odparowanie wody,

Bardziej szczegółowo

10/11. Aregat y wody lodowe j i pompy

10/11. Aregat y wody lodowe j i pompy 10/11 Agregaty wody lodowej i pompy ciepła Aregat y wody lodowe j i pompy ciepła ze sprężarką spiralną Agregat y śrubowe: Chłodzone powie trzem i Chłodzone wodą Agregat y odśrodkowe chłodzone wodą Agregat

Bardziej szczegółowo

PPUW EXPERT-WENT. PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52

PPUW EXPERT-WENT. PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52 PPUW EXPERT-WENT PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52 OBIEKT BIBLIOTEKA ŚLĄSKA SEKCJA ARCHIWIZACJI ZBIORÓW PLAC RADY

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja & Chłodnictwo (2)

Klimatyzacja & Chłodnictwo (2) Klimatyzacja & Chłodnictwo (2) Przemiany powietrza. Centrale klimatyzacyjne Prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 2009 1 Zakres Zadania

Bardziej szczegółowo

Klimatyzator LG Standard

Klimatyzator LG Standard Klimatyzator LG Standard Klimatyzator ścienny split LG Standard należy do bardzo cichych klimatyzatorów, posiadający ponadto dwa rodzaje filtrów - antyalergiczny i potrójny. Mocny nadmuch jednostki wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Zestawienie urządzeń wentylacyjnych

Zestawienie urządzeń wentylacyjnych Zestawienie urządzeń wentylacyjnych Układ N1/W1 sekcja filtracji (G4) sekcja odzysku ciepła wymiennik krzyżowy sekcja wentylatorowa z płynną regulacją wydatku powietrza: V n=5160m 3 /h, Δp=500Pa, N el=2,72

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesu odszraniania wentylatorowych chłodnic powietrza gorącymi parami czynnika w małych urządzeniach chłodniczych

Automatyzacja procesu odszraniania wentylatorowych chłodnic powietrza gorącymi parami czynnika w małych urządzeniach chłodniczych POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Automatyzacja procesu odszraniania wentylatorowych chłodnic powietrza gorącymi parami czynnika w małych urządzeniach chłodniczych Andrzej Domian SUCHiKL GDAŃSK

Bardziej szczegółowo

Agregaty skraplające i klimatyzatory kanałowe typu split

Agregaty skraplające i klimatyzatory kanałowe typu split Agregaty skraplające i klimatyzatory kanałowe typu split Agregaty skraplające chłodzone powietrzem (5-16,3 kw) Agregaty skraplające w wersji chłodzącej oraz pompy ciepła chłodzone powietrzem przeznaczone

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 1. ZAŁOśENIA PROJEKTOWE INSTALACYJI. Merytoryczną podstawę

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła 25.3.2014

Pompy ciepła 25.3.2014 Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego prof. dr hab. inż. Bogusław Zakrzewski Wykład 6: Pompy ciepła 25.3.2014 1 Pompy ciepła / chłodziarki Obieg termodynamiczny lewobieżny Pompa ciepła odwracalnie

Bardziej szczegółowo

AGREGATY WODY LODOWEJ AGREGATY SKRAPLAJĄCE

AGREGATY WODY LODOWEJ AGREGATY SKRAPLAJĄCE AGREGATY WODY LODOWEJ AGREGATY SKRAPLAJĄCE ZASTOSOWANIE Agregaty wody lodowej stosujemy do schładzania wody (glikolu) na potrzeby systemów klimatyzacyjnych (hotele, budynki biurowe, szpitale, muzea itp.),

Bardziej szczegółowo

PAWGr CENTRALA BEZKANAŁOWA

PAWGr CENTRALA BEZKANAŁOWA PAWGr CENTRALA BEZKANAŁOWA WSTĘP Podstropowe aparaty wentylacyjno-grzewcze w wersji nawiewnej z recyrkulacją powietrza PAWGr przeznaczone są do ogrzewania i wentylacji dużych pomieszczeń handlowych, magazynów,

Bardziej szczegółowo

EKSPERYMENTALNE OKREŚLENIE WPŁYWU DOBORU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO NA MOC CIEPLNĄ CHŁODZIARKI SPRĘŻARKOWEJ**

EKSPERYMENTALNE OKREŚLENIE WPŁYWU DOBORU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO NA MOC CIEPLNĄ CHŁODZIARKI SPRĘŻARKOWEJ** Górnictwo i Geoinżynieria Rok 30 Zeszyt 2 2006 Krzysztof Filek*, Bernard Nowak* EKSPERYMENTALNE OKREŚLENIE WPŁYWU DOBORU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO NA MOC CIEPLNĄ CHŁODZIARKI SPRĘŻARKOWEJ** 1. Wstęp Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Druga grupa obejmuje czynniki wpływające na jakość powietrza. Zakwalifikować tutaj. Pompy ciepła w systemach klimatyzacyjnych typu split

Druga grupa obejmuje czynniki wpływające na jakość powietrza. Zakwalifikować tutaj. Pompy ciepła w systemach klimatyzacyjnych typu split Jeżeli przyjrzymy się rozwojowi cywilizacji na przestrzeni lat, to możemy zauważyć, że do końca XIX wieku działania mające na celu poprawę warunków w pomieszczeniach, skierowane były wyłącznie na ich ogrzewanie.

Bardziej szczegółowo

PGDX Prostokątne chłodnice kanałowe korzystające z medium DX, do pracy w trybie schładzania lub ogrzewania wraz z pompą ciepła

PGDX Prostokątne chłodnice kanałowe korzystające z medium DX, do pracy w trybie schładzania lub ogrzewania wraz z pompą ciepła Prostokątne chłodnice kanałowe korzystające z medium DX, do pracy w trybie schładzania lub ogrzewania wraz z pompą ciepła Prostokątna chłodnica kanałowa korzystająca z medium DX, dostosowana także do schładzania

Bardziej szczegółowo

REFERENCJE DOTYCZĄCE INSTALACJI HVACR

REFERENCJE DOTYCZĄCE INSTALACJI HVACR Oddział we Wrocławiu,, REFERENCJE DOTYCZĄCE INSTALACJI HVACR Firma PARTNER SERWIS Sp. z o.o. wykonała na zakładzie produkcyjnym ALSTOM POWER Sp. z o.o. O/Wrocław szereg instalacji z zakresu wentylacji,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Wysoka sezonowa efektywność energetyczna

Wysoka sezonowa efektywność energetyczna NOWE URZĄDZENIA VRF EP-YLM Wysoka sezonowa efektywność energetyczna Pierwszy na świecie płaskorurowy (płaskokanałowy) wymiennik ciepła z aluminium Moc grzewcza dostępna także podczas Informacje na temat

Bardziej szczegółowo

Ogólne wytyczne RADWAG: Wymagane warunki środowiskowe: Wymagania dla pojedynczego stanowiska pomiarowego: 70 cm. 80 cm. 100 cm

Ogólne wytyczne RADWAG: Wymagane warunki środowiskowe: Wymagania dla pojedynczego stanowiska pomiarowego: 70 cm. 80 cm. 100 cm Wytyczne pomieszczenia dla poprawnej pracy mikrowag i komparatorów Ogólne wytyczne RADWAG: Pomieszczenie badawcze o minimalnych wymiarach 3 x 2,5 m. W pomieszczeniu może przebywać nie więcej niż 1 osoba

Bardziej szczegółowo

Porównanie strat ciśnienia w przewodach ssawnych układu chłodniczego.

Porównanie strat ciśnienia w przewodach ssawnych układu chłodniczego. Porównanie strat ciśnienia w przewodach ssawnych układu chłodniczego. Poszczególne zespoły układu chłodniczego lub klimatyzacyjnego połączone są systemem przewodów transportujących czynnik chłodniczy.

Bardziej szczegółowo

1. ZMIANA PARAMETRÓW POWIETRZA

1. ZMIANA PARAMETRÓW POWIETRZA Zastosowanie: Centrale basenowe typu AF-B służą do wentylacji, osuszania oraz ogrzewania wszelkiego rodzaju hal krytych basenów prywatnych, hotelowych i publicznych o charakterze rekreacyjnym, sportowym

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Kierunek studiów: Mechanika i Budowa Maszyn

Bardziej szczegółowo

Instalacja klimatyzacji

Instalacja klimatyzacji Instalacja klimatyzacji 19 0. SPIS TREŚCI 1 PODSTAWA OPRACOWANIA...21 1.1 DANE OGÓLNE...21 1.2 MATERIAŁY WYJŚCIOWE...21 2 ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE...21 2.1 INSTALACJA KLIMATYZACJI...21 2.1.1 Pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

ASP Katowice ul. Raciborska 37 Katowice

ASP Katowice ul. Raciborska 37 Katowice PPUW EXPERT-WENT PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH 40-282 KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 7262918; 602 645 083 http://www.expert-went.alpha.pl email: expert-went@alpha.pl

Bardziej szczegółowo

Mistral SLIM Centrale wentylacyjne FIT

Mistral SLIM Centrale wentylacyjne FIT Mistral SLIM Centrale wentylacyjne FIT S P I S T R E Ś C I Przeznaczenie i opis Cechy charakterystyczne Zestawienie produkowanych central Dopuszczalne warunki eksploatacji Warunki montażu i wymagana przestrzeń

Bardziej szczegółowo

Regulacja EHPA w sprawie badań (B1) *

Regulacja EHPA w sprawie badań (B1) * Regulacja EHPA w sprawie badań (B1) * Badanie pomp ciepła typu woda-woda oraz solanka-woda Zasady, warunki oraz metody badania opracowane w oparciu o Normy Europejskie EN 14511-1 do 14511-4 oraz EN 12102

Bardziej szczegółowo

Vento - centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne wyjątkowe urządzenia

Vento - centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne wyjątkowe urządzenia Vento - centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne wyjątkowe urządzenia Kanałowe centrale Vento są skonstruowane tak, żeby umożliwiały konstruowanie kompleksowych a zarazem prostych urządzeń klimatyzacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Dobór klimatyzatora - Klima-Therm

Dobór klimatyzatora - Klima-Therm Dobór klimatyzatora - Klima-Therm Dobór klimatyzatora jest najczęściej poszukiwaniem kompromisu pomiędzy kryteriami technicznymi a dodatkowo, oczekiwaniami użytkownika czy architekta z punktu widzenia

Bardziej szczegółowo

Monoblokowe centrale klimatyzacyjne do hal krytych pływalni DP CF / DP CF HP

Monoblokowe centrale klimatyzacyjne do hal krytych pływalni DP CF / DP CF HP Monoblokowe centrale klimatyzacyjne do hal krytych pływalni DP CF / DP CF HP Monoblokowe centrale basenowe DP CF / DP CF HP Głównym zadaniem instalacji wentylacji obiektu basenowego jest utrzymywanie w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ Skarbiec w Rzeszowie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ Skarbiec w Rzeszowie JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA: Model PUHY-HP400YSHM SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ Skarbiec w Rzeszowie Wydajność chłodnicza [kw] nie mniejsza niż 45,00 pobór prądu [kw] nie większy niż 12,86 EER nie mniejszy

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii I stopień (I stopień/ II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki/praktyczny) prof. dr hab. inż.

Odnawialne Źródła Energii I stopień (I stopień/ II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki/praktyczny) prof. dr hab. inż. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Wentylacja i klimatyzacja Nazwa modułu w języku angielskim Ventilation and air conditioning Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYSTEMU KLIMATYZACJI DLA KRYTYCH PŁYWALNI Z OSUSZANIEM CZĘŚCI POWIETRZA RECYRKULOWANEGO Z WYKORZYSTANIEM POMPY CIEPŁA

ANALIZA SYSTEMU KLIMATYZACJI DLA KRYTYCH PŁYWALNI Z OSUSZANIEM CZĘŚCI POWIETRZA RECYRKULOWANEGO Z WYKORZYSTANIEM POMPY CIEPŁA ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ Nr 283 Budownictwo i Inżynieria Środowiska z. 59 (4/12) 2012 Vyacheslav PISAREV Agnieszka HABA Politechnika Rzeszowska ANALIZA SYSTEMU KLIMATYZACJI DLA KRYTYCH

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła Wysoka skuteczność odzysku energii, rekuperator krzyżowy o sprawności do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana

Bardziej szczegółowo

POMPY CIEPŁA ulotka 03/p/2016 Produkujemy w Polsce

POMPY CIEPŁA ulotka 03/p/2016 Produkujemy w Polsce POMPY CIEPŁA ulotka 03/p/06 Produkujemy w Polsce www.galmet.com.pl klasa energetyczna A 60 POMPA CIEPŁA W SYSTEMIE POWIETRZE WODA DO C.W.U. ZE ZBIORNIKIEM - spectra Wartość współczynnika COP: 4,4. Podgrzewanie

Bardziej szczegółowo

ZASADA DZIAŁANIA CENTRALI MISTRAL BSR

ZASADA DZIAŁANIA CENTRALI MISTRAL BSR Centrala MISTRAL BSR to nawiewno-wywiewne urządzenie wentylacyjne z wysokoefektywnym wymiennikiem ciepła przeznaczone do wentylacji i osuszania niewielkich hal krytych przydomowych basenów kąpielowych

Bardziej szczegółowo

SKRAPLACZE FREONOWE CHŁODNICE WENTYLATOROWE (DRY-COOLERY)

SKRAPLACZE FREONOWE CHŁODNICE WENTYLATOROWE (DRY-COOLERY) SKRAPLACZE FREONOWE CHŁODNICE WENTYLATOROWE (DRY-COOLERY) ZASTOSOWANIE Skraplacze freonowe są przeznaczone do współpracy z szafami klimatyzacji precyzyjnej lub agregatami wody lodowej (bezskraplaczowymi)

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja izolacji rur instalacji klimatyzacyjnych z wodą lodową

Optymalizacja izolacji rur instalacji klimatyzacyjnych z wodą lodową Optymalizacja izolacji rur instalacji klimatyzacyjnych z wodą lodową Artykuł ma za zadanie udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy można uzyskać oszczędność energii poprzez zastosowanie optymalnej izolacji

Bardziej szczegółowo

Produkty wymiany ciepła

Produkty wymiany ciepła System Ochrony Antykorozyjnej Baltibond zinc Sprzęt firmy BAC odróżnia się od wielu innych... TSU-C/D TSU-M 325-5060 kwh 834-2082 kwh System ochrony antykorozyjnej Baltibond CZAS EKSPLOATACJI OOWANIE +

Bardziej szczegółowo

MPA-W z nagrzewnicą wodną

MPA-W z nagrzewnicą wodną z nagrzewnicą wodną MPA to nawiewna centrala wentylacyjna w skład której wchodzi: filtr klasy G, kanałowy wentylator z łopatkami wirnika zagiętymi do przodu, nagrzewnica elektryczna (MPA E) lub nagrzewnica

Bardziej szczegółowo

POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z 200 l ZASOBNIKIEM C.W.U. I JEDNĄ WĘŻOWNICĄ

POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z 200 l ZASOBNIKIEM C.W.U. I JEDNĄ WĘŻOWNICĄ Pompy ciepła do przygotowania c.w.u. POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z 200 l ZASOBNIKIEM C.W.U. I JEDNĄ WĘŻOWNICĄ Nowoczesna automatyka z intuicyjnym dotykowym panelem sterowania Zasobnik c.w.u.

Bardziej szczegółowo

HYDRO KIT - nowe systemy ogrzewania podłogowego i produkcji wody użytkowej marki LG. Piątek, 15 Czerwiec :58

HYDRO KIT - nowe systemy ogrzewania podłogowego i produkcji wody użytkowej marki LG. Piątek, 15 Czerwiec :58 Polacy, tak jak reszta świata, zaczynają budować domy oraz budynki użyteczności z coraz większą świadomością kosztów eksploatacyjnych. Cały świat chętnie korzysta z bardziej ekonomicznych rozwiązań. Także

Bardziej szczegółowo

NOTATKA PRASOWA Agregaty wody lodowej Domino Thermocold

NOTATKA PRASOWA Agregaty wody lodowej Domino Thermocold Warszawa, dnia 2013.08.12 NOTATKA PRASOWA Agregaty wody lodowej Domino Thermocold System Domino Thermocold to innowacyjny modułowy system agregatów wody lodowej z wykorzystaniem ekologicznego czynnika

Bardziej szczegółowo

JAK16 - F340L - E. Q rz = Q st * Wk

JAK16 - F340L - E. Q rz = Q st * Wk Zastosowanie: Typoszereg podstropowych chłodnic powietrza nowej generacji JAK16 został specjalnie zaprojektowany do przechowalni owoców i warzyw. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie opracowaliśmy typoszereg

Bardziej szczegółowo

10. Przemiany powietrza zachodzące w urządzeniach centralnych ze sterowaniem

10. Przemiany powietrza zachodzące w urządzeniach centralnych ze sterowaniem ZAGADNIENIA obowiązujące do egzaminu z przedmiotu KLIMATYZACJA II dla studentów po VIII semestrze Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej 1. Klimatyzacja, podział, definicje itp. 2. Własności

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja 3. dr inż. Maciej Mijakowski

Klimatyzacja 3. dr inż. Maciej Mijakowski dr inż. Maciej Mijakowski Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Środowiska Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa http://www.is.pw.edu.pl Termodynamika powietrza wilgotnego Schemat procesu projektowania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału SPIS TREŚCI 1 Podstawa opracowania 2 2 Cel i zakres opracowania 2 3 Dane ogólne obiektu 2 4 Instalacja klimatyzacji 2 4.1 Zasada działania 2 4.2 Materiały i montaż 3 4.3 Izolacja termiczna 3 4.4 Odbiór

Bardziej szczegółowo

Układy wentylacyjne i klimatyzacyjne i ich ocena

Układy wentylacyjne i klimatyzacyjne i ich ocena Układy wentylacyjne i klimatyzacyjne i ich ocena Efektywność energetyczna Prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Styczeń 2009 1 Zakres

Bardziej szczegółowo

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza,

Bardziej szczegółowo

Wymagania projektowe dla instalacji wentylacji, ogrzewania oraz klimatyzacji sal teatralnych Teatru Groteska. Spis treści

Wymagania projektowe dla instalacji wentylacji, ogrzewania oraz klimatyzacji sal teatralnych Teatru Groteska. Spis treści Wymagania projektowe dla instalacji wentylacji, ogrzewania oraz klimatyzacji sal teatralnych Teatru Groteska Spis treści 1. Założenia ogólne.... 2 1.1 Parametry powietrz zewnętrznego dla okresu zimowego

Bardziej szczegółowo

25 HP AHU KIT Dane techniczne R 410 A

25 HP AHU KIT Dane techniczne R 410 A 25 HP AHU KIT Dane techniczne R 410 A System GHP 25 HP do współpracy z centralami wentylacyjnymi Charakterystyka Nominalna moc chłodnicza: 71KW Nominalna moc grzewcza: 80KW Maksymalna moc grzewcza: 84KW

Bardziej szczegółowo

Domekt R. Centrale z obrotowym wymiennikiem ciepła. Zakres wydajności: od 50 do 950 m³/h. Obrotowy wymiennik ciepła. Zalety central serii Domekt R

Domekt R. Centrale z obrotowym wymiennikiem ciepła. Zakres wydajności: od 50 do 950 m³/h. Obrotowy wymiennik ciepła. Zalety central serii Domekt R OMKT omekt R entrale z obrotowym wymiennikiem ciepła. Zakres wydajności: od do 9 m³/h. Standardowe rozmiary central omekt R,3,6,8,11,14,17,19,22,25,28 9 U 7 V, H, F 6 H U, H, V 4 V 4 V, H, F 2 F V 4 6

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii. w budynkach hotelowych. Warszawa, marzec 2012

MoŜliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii. w budynkach hotelowych. Warszawa, marzec 2012 MoŜliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii w budynkach hotelowych Warszawa, marzec 2012 Definicja źródeł alternatywnych 2 Źródła alternatywne Tri-Generation (CHP & agregaty absorbcyjne) Promieniow.

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła Rekuperator krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana powietrza Redukcja kosztów

Bardziej szczegółowo

Wentylacja i Klimatyzacja - Podstawy Nowa książka dla studentów

Wentylacja i Klimatyzacja - Podstawy Nowa książka dla studentów Wentylacja i Klimatyzacja - Podstawy Nowa książka dla studentów Nowa książka dr. inż. Aleksandra Pełecha, pracownika Katedry Klimatyzacji i Ciepłownictwa Politechniki Wrocławskiej, pt. Wentylacja i klimatyzacja

Bardziej szczegółowo

Domekt R. Centrale z obrotowym wymiennikiem ciepła. Obrotowy wymiennik ciepła. Zalety central serii Domekt R. Standardowe rozmiary central Domekt R

Domekt R. Centrale z obrotowym wymiennikiem ciepła. Obrotowy wymiennik ciepła. Zalety central serii Domekt R. Standardowe rozmiary central Domekt R OMKT omekt R entrale z obrotowym wymiennikiem ciepła. Standardowe rozmiary central omekt R,3,6,8,11,14,17,19,22,25,28 9 7 6 4 4 2 4 6 7 8 9 Zalety central serii omekt R Oszczędność energii cieplnej W procesie

Bardziej szczegółowo

Elektronika: Pompy skroplin Sauermann

Elektronika: Pompy skroplin Sauermann Elektronika: Pompy skroplin Sauermann Firma Sauermann jest jednym z liderów w produkcji pomp skroplin do chłodnictwa i klimatyzacji. W Polsce jej produkty oferowane są przez generalnego dystrybutora firmę

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału SPIS TREŚCI 1 Podstawa opracowania 2 2 Cel i zakres opracowania 2 3 Dane ogólne obiektu 2 4 Instalacja klimatyzacji 2 4.1 Zasada działania 2 4.2 Materiały i montaż 3 4.3 Izolacja termiczna 3 4.4 Odbiór

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANA ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIU SERWEROWNI

PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANA ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIU SERWEROWNI PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE AMBIT MAGDALENA ŁOPACKA 80-126 Gdańsk, Ul. S. Lema 7, NIP: 957-084 - 02-85, regon: 220745103, tel. [+48] 504-478 - 968, e-mail: mlopacka10@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANA ISTNIEJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Klimatyzator LG Prestige

Klimatyzator LG Prestige Klimatyzator LG Prestige Klimatyzatory naścienne LG serii Prestige z technologią lnverter V charakteryzują się niskim zużyciem energii w trybie chłodzenia i grzania (klasa energetyczna A+++), dużą wydajnością

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne centrale wentylacyjne ze zintegrowaną POMPĄ CIEPŁA

Innowacyjne centrale wentylacyjne ze zintegrowaną POMPĄ CIEPŁA Innowacyjne centrale wentylacyjne ze zintegrowaną POMPĄ CIEPŁA KOMFOVENT DOMEKT RHP KOMFOVENT VERSO RHP Wydajność: 000-5 000 m /h WENTYLACJA GRZANIE CHŁODZENIE Pompy ciepła w centralach wentylacyjnych

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja pomieszczeń biurowych o średnim i wysokim standardzie - Aparaty indukcyjne, czy klimakonwektory?

Klimatyzacja pomieszczeń biurowych o średnim i wysokim standardzie - Aparaty indukcyjne, czy klimakonwektory? Klimatyzacja pomieszczeń biurowych o średnim i wysokim standardzie - Aparaty indukcyjne, czy klimakonwektory? Różnorodność wymagań użytkownika odnośnie komfortu cieplnego, spodziewanych kosztów inwestycji,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI A.OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI A.OPIS TECHNICZNY 2 SPIS TREŚCI A.OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania str. 3 2. Zakres opracowania str. 3 3. Klimatyzacja pomieszczeń MOPR-u str. 3 4. Klimatyzacja i wentylacja pomieszczeń Domu Seniora str. 9 5. Informacja

Bardziej szczegółowo

VUT ECO HEC/EHEC - wymiennik przeciwprądowy, bez nagrzewnicy/z nagrzewnicą elektryczną, silniki EC

VUT ECO HEC/EHEC - wymiennik przeciwprądowy, bez nagrzewnicy/z nagrzewnicą elektryczną, silniki EC VUT ECO HEC/EHEC - wymiennik przeciwprądowy, bez nagrzewnicy/z nagrzewnicą elektryczną, silniki EC Centrala wentylacyjne VUT H EC ECO oraz VUT EH EC ECO z odzyskiem ciepła to kompletne urządzenie wentylacyjne

Bardziej szczegółowo