Pracownia projektowa Zadanie projektowe Nr projektu Strona/Stron DRESLER STUDIO ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pracownia projektowa Zadanie projektowe Nr projektu Strona/Stron DRESLER STUDIO ARCHITEKTURA I URBANISTYKA"

Transkrypt

1 Strona 1 z 11 OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne 1.1. Przedmiot i cel opracowania 1.2. Zakres opracowania 1.3. Podstawa opracowania 1.4. Inwestor 1.5. Stan istniejący 1.6. Podstawowe założenia projektowe 2. Opis techniczny 3. Obliczenia 4. Założenia dla branż związanych 4.1. Wytyczne do projektu architektoniczno budowlanego 4.2. Wytyczne do projektu elektrycznego 4.3. Wytyczne do projektu kotłowni 4.4. Wytyczne do projektu wod-kan 5. Wymagania i zalecenia 5.1. Wymagania przeciwpożarowe 5.2. Wymagania BHP 5.3. Wymagania sanitarno - higieniczne 5.4. Wymagania ochrony akustycznej 5.5. Wymagania ochrony środowiska 5.6. Wymagania w zakresie montażu, rozruchu i odbioru instalacji 5.7. Transport urządzeń 5.8. Wymagania w zakresie użytkowania instalacji

2 1. INFORMACJE OGÓLNE Strona 2 z Przedmiot i cel opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zamienny instalacji wentylacji i klimatyzacji dla magazynu teatru znajdującego się w Krakowie przy ul. Radziwiłłowskiej 3. Celem projektu jest przedstawienie rozwiązania instalacji dla budynku, lokalizacja urządzeń oraz wyrysowanie tras prowadzenia instalacji Zakres opracowania Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz szczegółowe wytyczne dla branż: architektoniczno-budowlanej, grzewczej, wod-kan oraz elektrycznej Podstawa opracowania. - Projekt Budowlany Architektury - Projekt Budowlany Instalacji Wentylacyjnych i Klimatyzacyjnych - Uzgodnienia z Biurem Architektonicznym i Inwestorem oraz Projektantami branżowymi - Obowiązujące normy i przepisy 1.4. Inwestor. Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Pac Św. Ducha Stan istniejący. Projektowana instalacja wykonywana będzie w istniejącym budynku znajdującym się pod opieką konserwatora zabytków. Budynek poddany zostanie kompleksowemu remontowi Podstawowe założenia projektowe Odzysk ciepła. Centrale klimatyzacyjne wyposażone zostaną w wymienniki odzysku ciepła, pozwalające zmniejszyć zapotrzebowanie ciepła dla nagrzewnic w okresie zimowym. Przewiduje się zastosowanie obrotowych wymienników odzysku ciepła Izolacja termiczna kanałów wentylacyjnych. Izolowane będą wszystkie kanały wentylacyjne. Kanały nawiewne i wywiewne będą izolowane wełną mineralną grubości 30mm, kanały powietrza świeżego i usuwanego będą izolowane wełną mineralną grubości 50mm. Wyjątek stanowią kanały po stronie ssącej klimakonwektorów oraz kanały powietrza usuwanego z WC-tów, które nie podlegają izolacji. Izolowane będą również wszystkie rurociągi, wyjątek stanowią rurociągi skroplin, które nie podlegają izolacji Oczyszczanie powietrza. Powietrze świeże dla wentylacji oczyszczane będzie w centralach klimatyzacyjnych. Zastosowane zostaną w nich filtry klasy G4 i F7.

3 Strona 3 z Ogrzewanie budynku. Pomieszczenia ogrzewane będą poprzez system centralnego ogrzewania. Ciepło do nagrzewnic w centralach doprowadzone zostanie z kotłowni znajdującej się na poddaszu. Parametr wody dla nagrzewnic w centralach wynosił będzie 70/50 C Chłodzenie. Chłodzenie wybranych pomieszczeń realizowane będzie za pomocą klimakonwektorów, natomiast zakłada się, że całość powietrza nawiewanego do pomieszczeń będzie chłodzona. Chłód do chłodnic w centralach klimatyzacyjnych i klimakonwektorach dostarczany będzie z agregatu chłodniczego, znajdującego się w wentylatorowni na poddaszu (2p). Czynnikiem chłodniczym będzie woda o parametrach: 7/12 C Osuszanie. Zakłada się osuszanie powietrza tylko w instalacji K4. Będzie ono realizowane za pomocą centrali osuszającej Nawilżanie. Zakłada się nawilżanie powietrza w instalacji K4. Będzie ono realizowane za pomocą nawilżacza parowego z lancą. Lanca będzie umieszczona w kanale nawiewnym, natomiast nawilżacz będzie podwieszony przy osuszaczu Skropliny. Skropliny z central, klimkonwektorów, nawilżacza i osuszacza odprowadzane będą grawitacyjnie do kanalizacji Napięcie zasilania. Urządzenia zasilane będą napięciem 230V/50Hz lub 400V/50Hz Automatyka. Instalacje klimatyzacyjne pracować będą automatycznie. Automatyka ma za zadanie utrzymywanie właściwych parametrów powietrza, kontrolę prawidłowej pracy urządzeń oraz sygnalizowanie stanów alarmowych Strefy pożarowe. Budynek nie został podzielony na strefy pożarowe Lokalizacja urządzeń. Centrale klimatyzacyjne oraz agregat chłodniczy znajdować się będą w wentylatorowni na poddaszu. Centrala osuszająca będzie zlokalizowana w kondygnacji piwnic. Czerpnia znajdować się będzie w ścianie zewnętrznej na poziomie poddasza (2p), natomiast wyrzutnie oraz skraplacz agregatu chłodniczego umieszczone zostaną na dachu Obsługa instalacji.

4 Strona 4 z 11 Urządzenia klimatyzacyjne pracować będą automatycznie. Istnieje jednak niezbędna potrzeba stałego nadzoru nad ich pracą. Sprowadza się ona do okresowej wymiany filtrów, czyszczenia wymienników ciepła i tac skroplin. 2. OPIS TECHNICZNY Ogólne rozwiązanie wentylacji. Instalacja K-1 Instalacja ta obsługuje wszystkie pomieszczenia w kondygnacji parteru. Ogólna koncepcja wentylacji polega na doprowadzeniu do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi minimalnej ilości powietrza świeżego wymaganej ze względów higienicznych, wynoszącej 30m 3 /h/osobę oraz zapewnienie odpowiedniej krotności wymian powietrza świeżego. Instalacja oparta została na centrali klimatyzacyjnej nawiewnowywiewnej umieszczonej w wentylatorowni na poddaszu. W skład centrali wchodzi po stronie nawiewnej: króciec elastyczny, przepustnica z siłownikiem, filtr powietrza klasy G4, obrotowy, higroskopijny wymiennik odzysku ciepła, nagrzewnica wodna, chłodnica wodna, wentylator nawiewny, filtr powietrza klasy F7 Po stronie wywiewnej centrala składa się z: przepustnicy z siłownikiem, filtra powietrza klasy G4, wentylatora, obrotowego, higroskopijnego wymiennika odzysku ciepła. Centrala wyposażona będzie w kompletne układy AKPiA. Powietrze świeże doprowadzane będzie do centrali z czerpni wspólnej dla wszystkich instalacji zlokalizowanej w ścianie. Po obróbce w centrali, odpowiedniej do pory roku (filtracja, odzysk ciepła, chłodzenie, grzanie) powietrze nawiewane będzie do pomieszczeń poprzez sieć kanałów zakończonych anemostatami lub kratkami. Wywiew z pomieszczeń odbywał się będzie poprzez kratki wywiewne, dalej siecią kanałów. Wyrzut powietrza po procesie odzysku ciepła w centrali odbywał się będzie wyrzutnią zlokalizowaną na dachu. Sieć kanałów wyposażona będzie w komplet tłumików akustycznych, przepustnic i innych elementów niezbędnych do jej prawidłowego funkcjonowania. W celu chłodzenia wybranych pomieszczeń zastosowane będą dodatkowo klimakonwektory w wersji dwururowej. Urządzenia te zasilane będą w chłód z agregatu chłodniczego zlokalizowanego w wentylatorowi na poddaszu. Instalacja ta obsługuje również sanitariaty. Służyć do tego będą wentylatory kanałowe pracujące równolegle z centralą K1. Przyjmuje się następujące ilości powietrza: 50m 3 /h/1 miskę ustępową oraz 25m 3 /h/1 pisuar. Powietrze siecią kanałów zakończonych zaworami wywiewnymi transportowane będzie do wyrzutni zlokalizowanej na dachu. Instalacja K-2 Instalacja ta obsługuje wszystkie pomieszczenia w kondygnacji 1- szego piętra. Ogólna koncepcja wentylacji polega na doprowadzeniu do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi minimalnej ilości powietrza świeżego wymaganej ze względów higienicznych, wynoszącej 30m3/h/osobę oraz zapewnienie odpowiedniej krotności wymian powietrza świeżego. Instalacja oparta została na centrali klimatyzacyjnej nawiewnowywiewnej umieszczonej w wentylatorowni na poddaszu. W skład centrali wchodzi po stronie nawiewnej: króciec elastyczny, przepustnica

5 Strona 5 z 11 z siłownikiem, filtr powietrza klasy G4, obrotowy, higroskopijny wymiennik odzysku ciepła, nagrzewnica wodna, chłodnica wodna, wentylator nawiewny, filtr powietrza klasy F7 Po stronie wywiewnej centrala składa się z: przepustnicy z siłownikiem, filtra powietrza klasy G4, wentylatora, obrotowego, higroskopijnego wymiennika odzysku ciepła. Centrala wyposażona będzie w kompletne układy AKPiA. Powietrze świeże doprowadzane będzie do centrali z czerpni wspólnej dla wszystkich instalacji zlokalizowanej w ścianie. Po obróbce w centrali, odpowiedniej do pory roku (filtracja, odzysk ciepła, chłodzenie, grzanie) powietrze nawiewane będzie do pomieszczeń poprzez sieć kanałów zakończonych anemostatami lub kratkami. Wywiew z pomieszczeń odbywał się będzie poprzez kratki wywiewne, dalej siecią kanałów. Wyrzut powietrza po procesie odzysku ciepła w centrali odbywał się będzie wyrzutnią zlokalizowaną na dachu. Sieć kanałów wyposażona będzie w komplet tłumików akustycznych, przepustnic i innych elementów niezbędnych do jej prawidłowego funkcjonowania. W celu chłodzenia wybranych pomieszczeń zastosowane będą dodatkowo klimakonwektory w wersji dwururowej. Urządzenia te zasilane będą w chłód z agregatu chłodniczego zlokalizowanego w wentylatorowi na poddaszu. Instalacja ta obsługuje również sanitariaty. Służyć do tego będą wentylatory kanałowe pracujące równolegle z centralą K1. Przyjmuje się następujące ilości powietrza: 50m3/h/1 miskę ustępową oraz 25m3/h/1 pisuar. Powietrze siecią kanałów zakończonych zaworami wywiewnymi transportowane będzie do wyrzutni zlokalizowanej na dachu. Instalacja K-3 Instalacja ta obsługuje wszystkie pomieszczenia w kondygnacji drugiego piętra (na poddaszu). Ogólna koncepcja wentylacji polega na doprowadzeniu do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi minimalnej ilości powietrza świeżego wymaganej ze względów higienicznych, wynoszącej 30m3/h/osobę oraz zapewnienie odpowiedniej krotności wymian powietrza świeżego. Instalacja oparta została na centrali klimatyzacyjnej nawiewnowywiewnej umieszczonej w wentylatorowni na poddaszu. W skład centrali wchodzi po stronie nawiewnej: króciec elastyczny, przepustnica z siłownikiem, filtr powietrza klasy G4, obrotowy, higroskopijny wymiennik odzysku ciepła, nagrzewnica wodna, chłodnica wodna, wentylator nawiewny, filtr powietrza klasy F7 Po stronie wywiewnej centrala składa się z: przepustnicy z siłownikiem, filtra powietrza klasy G4, wentylatora, obrotowego, higroskopijnego wymiennika odzysku ciepła. Centrala wyposażona będzie w kompletne układy AKPiA. Powietrze świeże doprowadzane będzie do centrali z czerpni wspólnej dla wszystkich instalacji zlokalizowanej w ścianie. Po obróbce w centrali, odpowiedniej do pory roku (filtracja, odzysk ciepła, chłodzenie, grzanie) powietrze nawiewane będzie do pomieszczeń poprzez sieć kanałów zakończonych anemostatami lub kratkami. Wywiew z pomieszczeń odbywał się będzie poprzez kratki wywiewne, dalej siecią kanałów. Wyrzut powietrza po procesie odzysku ciepła w centrali odbywał się będzie wyrzutnią zlokalizowaną na dachu. Sieć kanałów wyposażona będzie w komplet tłumików akustycznych, przepustnic i innych elementów niezbędnych do jej prawidłowego funkcjonowania.

6 Strona 6 z 11 W celu chłodzenia wybranych pomieszczeń zastosowane będą dodatkowo klimakonwektory w wersji dwururowej. Urządzenia te zasilane będą w chłód z agregatu chłodniczego zlokalizowanego w wentylatorowi na poddaszu. Instalacja ta obsługuje również sanitariaty. Służyć do tego będą wentylatory kanałowe pracujące równolegle z centralą K1. Przyjmuje się następujące ilości powietrza: 50m3/h/1 miskę ustępową oraz 25m3/h/1 pisuar. Powietrze siecią kanałów zakończonych zaworami wywiewnymi transportowane będzie do wyrzutni zlokalizowanej na dachu. Instalacja K-4 Instalacja ta obsługuje wszystkie pomieszczenia w kondygnacji piwnic. Ogólna koncepcja wentylacji polega na zapewnieniu w pomieszczeniach 0,5 krotnej wymiany powietrza świeżego w ciągu godziny oraz stabilnych warunków do przechowywania strojów, tzn. temperatury 22 o C i wilgotności 40%. Instalacja ta oparta została na centrali osuszającej, pracującej w recyrkulacji. Centrala osuszająca zlokalizowana jest w piwnicy, powinna zapewnić: osuszanie, nawilżanie, ogrzewanie oraz chłodzenie powietrza. Centrala osuszająca w części przepływu powietrza procesowego składa się z: sekcji filtracji G4 sekcji rotora adsorpcyjnego z bypasem sekcji wentylatora procesowego z falownikiem sekcji chłodnicy wodnej sekcji nagrzewnicy wodnej nawilżacza parowego z lancą - lanca w kanale nawiewnym, nawilżacz podwieszony przy osuszaczu. W części regenerującej rotor centrala składa się z: sekcji filtracji G4 sekcji nagrzewnicy regeneracji (nagrzewnica elektryczna) sekcji wentylatora powietrza wilgotnego. Centrala wyposażona będzie w kompletne układy AKPiA. Powietrze świeże doprowadzane będzie do centrali z czerpni wspólnej dla wszystkich instalacji zlokalizowanej w ścianie wentylatorowni na 2piętrze. Po obróbce w centrali, odpowiedniej do pory roku (filtracja, odzysk ciepła, chłodzenie, grzanie, nawilżanie, osuszanie) powietrze nawiewane będzie do pomieszczeń poprzez sieć kanałów zakończonych nawiewnikami. Powietrze wywiewane z pomieszczeń kierowane jest do centrali pracującej w recyrkulacji. Na zewnątrz usuwane jest tylko 500m3/h, co bilansuje 500m3/h powietrza świeżego doprowadzanego do centrali osuszającej. Powyższe stanowi półkrotną wymianę powietrza świeżego w pomieszczeniu. Instalacja Ch-1 Instalacja ta zapewnia doprowadzenie chłodu do central klimatyzacyjnych oraz do klimakonwektorów. Źródłem chłodu będzie agregat chłodniczy zlokalizowany na poddaszu, współpracujący

7 Strona 7 z 11 ze skraplaczem (chłodzonym powietrzem) zlokalizowanym na dachu. Czynnikiem chłodniczym zarówno dla central jak i dla klimakonwektorów będzie woda o parametrach 7/12 C. Sieć rurociągów wykonana zostanie z rur stalowych przewodowych czarnych bez szwu. Instalacja wyposażona zostanie w pompy, zawory regulacyjne, filtry, manometry, termometry i inne niezbędne elementy zapewniające jej prawidłową pracę Parametry powietrza w pomieszczeniach. Przyjmuje się następujące parametry powietrza w pomieszczeniach: Rodzaj pomieszczenia Temperatura (zima/lato) [ C] Wilgotność [%] Magazyn w piwnicy (-1.03) 22 ± 2 > 40 Wypożyczalnia kostiumów (-1.02) 22 ± 2 > 40 Ekspozycja (0.01) 20 / 24 ± 2 wynikowa Fotograf (0.5) 20 / 24 ± 2 wynikowa Garderoby (0.06, 1.04, 1.05, 1.09) 20 / 24 ± 2 wynikowa Hall (0.14, 1.01) 20 / 24 ± 2 wynikowa Sala prób (1.03) 20 / 24 ± 2 wynikowa Pracownia krawiecka (2.05) 20 / 24 ± 2 wynikowa Komunikacja (2.01) 20 / 24 ± 2 wynikowa Przymierzalnie (2.03, 2.04) 20 / 24 ± 2 wynikowa Pozostałe pomieszczenia wg projektu c.o. / wynikowa wynikowa 2.3. Hałas wywołany pracą urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Instalacja wentylacyjna wyposażona zostanie w kanałowe tłumiki akustyczne, zmniejszające hałas od wentylatorów do wartości dopuszczalnych przez polską normę PN- 87/B-02151/02 (hałas w sali prób nie wyższy niż 35dB(A), w pozostałych pomieszczeniach nie wyższy niż 40dB(A)). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia emisja hałasu wywołanego pracą urządzeń wentylacyjnych do środowiska, mierzona na granicy działki, nie będzie przekraczała 55 db(a) w dzień i 45 db(a) w nocy Skropliny. Skropliny z central, klimakonwektorów, klimatyzatora oraz z nawilżacza będą odprowadzone do instalacji kanalizacyjnej. Instalacje odprowadzenia skroplin wyposażane zostaną w syfony. 3. OBLICZENIA. Parametry powietrza zewnętrznego: - okres letni strefa II t z =+30 C φ=45% - okres zimowy strefa III t z =-20 C φ=100% Parametry powietrza wewnętrznego wg punktu 2.3 Bilans zysków ciepła sporządzono na podstawie: - wymaganych temperatur w pomieszczeniach - obliczeniowych parametrów powietrza zewnętrznego wg PN-76/B-03420

8 - projektu architektonicznego Strona 8 z 11 Szczegółowy bilans znajduje się w archiwum biura, poniżej przedstawiono tylko zbiorcze wyniki: - zapotrzebowanie ciepła dla central wynosi: 28,24kW - zapotrzebowanie chłodu dla central, osuszacza i klimakonwektorów wynosi: 92,9x0,9=83,6 kw (z uwzględnieniem współczynnika jednoczesności 0,9) Ilości powietrza dla poszczególnych instalacji: - instalacja K1 Vn=2890m 3 /h, Vw=2640 m 3 /h - instalacja K2 Vn=3000m 3 /h, Vw=2550 m 3 /h - instalacja K3 Vn=1290m 3 /h, Vw=1240 m 3 /h - instalacja K4 (z osuszaczem) Vn=4500m 3 /h, V świeże =500m 3 /h 4. ZAŁOŻENIA DLA BRANŻ ZWIĄZANYCH Wytyczne do projektu architektoniczno budowlanego. W ramach projektu architektonicznego należy wziąć pod uwagę następujące zagadnienia: - w ścianach i stropach przewidzieć należy otwory dla prowadzenia kanałów wentylacyjnych, - w pomieszczeniu wentylatorowni należy wziąć pod uwagę montaż 3 central klimatyzacyjnych i agregatu chłodniczego o ciężarze jednostkowym urządzeń 500kg/m 2, - w części pomieszczenia (-1.03) w piwnicy, należy wziąć pod uwagę montaż centrali osuszającej o ciężarze jednostkowym 500kg/m2, - na dachu nad wentylatorownią należy wykonać konstrukcję pod skraplacz agregatu chłodniczego oraz cokoły pod wyrzutnie, - w drzwiach wskazanych na rysunku należy przewidzieć kratki przepływowe lub szczeliny o przekroju netto minimum 0,014 m Wytyczne do projektu elektrycznego. W ramach projektu elektrycznego należy doprowadzić zasilanie do następujących odbiorników: Urządzenie Centrala klimatyzacyjna 1Ck (wentylator nawiewny i wywiewny, silnik wymiennika obrotowego) Centrala klimatyzacyjna 2Ck (wentylator nawiewny i wywiewny, silnik wymiennika obrotowego) Centrala klimatyzacyjna 3Ck (wentylator nawiewny i wywiewny, silnik wymiennika obrotowego) Ilość Napięcie Moc Lokalizacja [szt.] [V] [kw] odbiornika , Wentylator łazienkowy 1-Wt ,1 0.3 Wentylator łazienkowy 1-Wt , Wentylator łazienkowy 1-Wt ,1 0.12

9 Strona 9 z 11 Wentylator łazienkowy 1-Wt , Wentylator łazienkowy 2-Wt , Wentylator łazienkowy 2-Wt , Wentylator łazienkowy 2-Wt , Wentylator łazienkowy 3-Wt , Wentylator łazienkowy 4-Wt ,1 dach Klimakonwektor 1Fc , Klimakonwektor 1Fc , Klimakonwektory 1Fc3,1Fc4, 1Fc x0, Klimakonwektory 1Fc6,1Fc x0, Klimakonwektor 2Fc , Klimakonwektor 2Fc , Klimakonwektor 2Fc , Klimakonwektory 2Fc4, 2Fc x0, Klimakonwektor 2Fc , Klimakonwektory 3Fc1, 3Fc2, 3Fc x0, Klimakonwektor 3Fc , Klimakonwektor 3Fc , Klimakonwektor 3Fc , Agregat chłodniczy Ag prąd rozruchu 203 A prąd pracy 61 A Skraplacz Sk współpracujący z Ag ,7 dach Pompa obiegu wodnego Pm , Centrala osuszająca (bez pompy ciepła) , wentylatory, nagrzewnica regeneracyjna +nawilżacz ,5 Klimatyzator z pom dach Kurtyna powietrzna Suma 72,4 Centrale klimatyzacyjne, klimakonwektory oraz agregat chłodniczy wyposażone będą fabrycznie w kompletne układy automatyki. Po stronie elektrycznej należy jedynie wykonać sterowanie wentylatorów łazienkowych, których praca powinna zostać sprzężona z pracą central w następujący sposób: w czasie pracy centrali K1 pracują wentylatory na parterze, w czasie pracy centrali K2 pracują wentylatory na 1p, w czasie pracy centrali K3 pracują wentylatory na 2p. W ramach projektu elektrycznego należy również przewidzieć instalację sterowania i sygnalizacji klap przeciwpożarowych Wytyczne do projektu kotłowni. W ramach projektu kotłowni należy doprowadzić ciepło do nagrzewnic central klimatyzacyjnych (parametr wody 70/50 C) - centrala K1; 7,5 kw - centrala K2; 9,2 kw - centrala K3; 2,6 kw - centrala osuszająca K4; 9,0 kw Powyższe maksymalne zapotrzebowanie ciepła wynosi 28,3 kw.

10 Strona 10 z Wytyczne do projektu wod-kan. W ramach projektu wod.- kan. należy przewidzieć możliwość włączenia do pionów kanalizacyjnych instalacji odprowadzenia skroplin z central, klimakonwektorów oraz nawilżacza (skropliny odprowadzane z nawilżacza mogą osiągać temperaturę 100 C, dotyczy pomieszczenia z osuszaczem -1.03). doprowadzić wodę do nawilżacza (pomieszczenie z osuszaczem) w ilości 24l/h zaprojektować odprowadzenie wody (temp. nawet 100 o C) z nawilżacza parowego w ilości 60l/h. 5. WYMAGANIA I ZALECENIA Wymagania przeciwpożarowe. Projektowane instalacje klimatyzacyjne nie stwarzają zagrożenia pożarowego. Zastosowane urządzenia i elementy są niepalne. 5.2.Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. Zaprojektowane instalacje klimatyzacyjne spełniają warunki obowiązujących przepisów BHP jak: - odpowiednia prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi, - odpowiednia głośność w pomieszczeniach od urządzeń klimatyzacyjnych, - odpowiednie temperatury w pomieszczeniach w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, 5.3. Wymagania sanitarno - higieniczne. Powietrze nawiewane do pomieszczeń jest filtrowane. W strefie przebywania ludzi zachowane są wymagane parametry środowiska powietrznego w granicach zgodnych z wymaganiami sanitarno - higienicznymi Wymagania ochrony akustycznej. Wewnątrz wentylowanych pomieszczeń źródłem hałasu mogą być anemostaty nawiewne i wywiewne oraz klimakonwektory, jednak ich dobór przeprowadzono biorąc pod uwagę dopuszczalny hałas w pomieszczeniu Wymagania ochrony środowiska. Powietrze usuwane na zewnątrz przez instalację wentylacyjną nie zawiera czynników szkodliwych /gazów, par, pyłów/, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia r. w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu /Dziennik Ustaw nr 55 z 1998r. poz. 355/ Wymagania w zakresie montażu, rozruchu i odbioru instalacji. - instalacja winna być montowana zgodnie z dokumentacją projektową oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, - montaż urządzenia wykonać zgodnie z DTR, - należy zapewnić stały dostęp do central wentylacyjnych i agregatów chłodniczych, - sieć kanałów wentylacyjnych winna spełniać warunki szczelności klasy A,

11 Strona 11 z 11 - wszystkie przejścia kanałów przez ściany należy uszczelnić, - zachować montowaną sieć w czystości i zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem przez inne branże, - regulację ilości powietrza w instalacji oraz badania wynikające z normy PN-78/B i z Wytycznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych należy wykonać po zmontowaniu instalacji. Jako uzupełnienie w/w normy należy traktować Zasady regulacji i warunki odbioru instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych opracowane przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej. - przed wykonaniem instalacji, czy też zamówieniem kształtek należy bardzo dokładnie sprawdzić obszary w których mają być prowadzone prace i zweryfikować rozwiązania przedstawione w projekcie, - podczas prowadzenia robót instalacyjno-budowlanych należy przestrzegać obowiązujących przepisów i zarządzeń odnośnie BHP i ppoż Transport urządzeń. Zastosowane centrale i agregat transportowane będą na poddasze windą towarową (lub jej szybem), korytarzami i klatką schodową. Zastosowane urządzenia dostarczone zostaną w podzespołach ułatwiających transport Wymagania w zakresie użytkowania instalacji. Projektowane instalacje klimatyzacyjne będą całkowicie zautomatyzowane. Warunkiem prawidłowej pracy instalacji i spełnienia wymagań stawianych im w projekcie jest właściwa jej eksploatacja.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ALEJA JANA PAWŁA II 232 WENTYLACJA POMIECZEŃ RESTAURACJI INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT WYKONAWCZY

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ALEJA JANA PAWŁA II 232 WENTYLACJA POMIECZEŃ RESTAURACJI INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT WYKONAWCZY INSTAL-KLIMA-PROJEKT Sp. z o.o. ul. Kordylewskiego 11, 31-547 Kraków, tel. (0-12) 411 82 09, 413 49 48, fax. (012) 411 82 09 e-mail: ikp@instal-klima-projekt.pl, www.instal-klima-projekt.pl ING Bank Śląski

Bardziej szczegółowo

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE Biuro Logistyki Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ul. Basztowa 22 PROJEKT Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE 31-156 KRAKÓW UL. BASZTOWA 22 MAŁOPOLSKI URZĄD

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku 80-750 Gdańsk ul. Stągiewna 13/3 tel/fax (058) 305 11 74 Opracowanie: Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie

Bardziej szczegółowo

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 1 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. WSTĘP... 2 4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....2 5. OPIS PROJEKTOWANEJ WENTYLACJI... 3 6. ZAGADNIENIA P.POś.... 5 7. WYTYCZNE BRANśOWE...

Bardziej szczegółowo

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI DLA BUDYNKU URZĘDU GMINY PACANÓW PRZY UL. BIECHOWSKIEJ, RÓG RYNKU W PACANOWIE. ZAWARTOŚĆ: I. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI STRONA: 16. 2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI 7.C.2.1 Część opisowa 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Projekt niniejszy opracowano na podstawie następujących materiałów: - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW:

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW: SPIS ZAWARTOŚCI OPIS TECHNICZNY... 2 1. Podstawa opracowania... 2 2. Przedmiot opracowania... 2 3. Opis obiektu... 2 4. Opis projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji... 2 4.1 Założenia...

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres działania instalacji 2. Cel pracy instalacji 3. Parametry instalacji 4. Opis instalacji 5. Organizacja przepływu powietrza 6. Instrukcja montażu instalacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... Wstęp... 3 1.1 Podstawa opracowania... 3 1.2 Przedmiot opracowania... 4 1.3 Wykorzystana dokumentacja... 4 1.4 Stan istniejący... 4 1.5 Założenia wyjściowe... 4 2 Opis przyjętych

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKT BUDOWLANY

BUDYNEK D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY DOPOSAŻENIE W WENTYLACJĘ NAWIEWNO - WYWIEWNĄ BUDYNKU D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Bogdan Maciejewski

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. DA E OGÓL E...2 2. I STALACJA WE TYLACJI MECHA ICZ EJ...2 3. ZAŁĄCZ IKI...8 4. ZESTAWIE IA MATERIAŁÓW...

SPIS TREŚCI 1. DA E OGÓL E...2 2. I STALACJA WE TYLACJI MECHA ICZ EJ...2 3. ZAŁĄCZ IKI...8 4. ZESTAWIE IA MATERIAŁÓW... SPIS TREŚCI 1. DA E OGÓL E....2 1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....2 1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA...2 2. I STALACJA WE TYLACJI MECHA ICZ EJ....2 2.1. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE....2 2.2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA...2

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres działania instalacji 2. Cel pracy instalacji 3. Parametry instalacji 4. Opis instalacji 5. Organizacja przepływu powietrza 6. Instrukcja montażu instalacji

Bardziej szczegółowo

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ POMIESZCZENIA GENERATORA W.CZ. W BUDYNKU CYKLOTORONU WERSJA_00 CZĘŚĆ INSTALACYJNA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 1. ZAŁOśENIA PROJEKTOWE INSTALACYJI. Merytoryczną podstawę

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa SPIS TREŚĆI I. Część opisowa 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Ogólna charakterystyka obiektu. 5. Opis przyjętego rozwiązania instalacji wentylacyjnej dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis obiektu 4. Opis projektowanych rozwiązań 5. Automatyka 6. Wytyczne dla innych branż 7. Wymagania

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1.0. Dane ogólne 1.1.Podstawa opracowania 1.2.Cel i zakres opracowania 1.3.Materiały do opracowania 1.4.Charakterystyka obiektu 2.0. Bilanse 3.0. Opis instalacji wentylacyjnej

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA TEMAT: MODERNIZACJA SIECI KOMPUTEROWEJ, BUDOWA SERWEROWNI BRANŻA: INSTALACYJNA KLIMATYZACJA I WENTYLACJA Zleceniodawca: AKADEMIA ROLNICZA im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Bardziej szczegółowo

BRAŻA SANITARNA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

BRAŻA SANITARNA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ ZAPROJEKTOWANIE ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W GNOJNICY DOLNEJ O SALĘ GIMNASTYCZNĄ I PRZEDSZKOLE. Adres inwestycji: dz. nr ew. 3032 w Gnojnicy Dolnej Inwestor: GMINA ROPCZYCE, ul. Krisego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest modernizacja szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Berensona 31/Zaułek 34 w Warszawie Część wentylacyjna

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest modernizacja szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Berensona 31/Zaułek 34 w Warszawie Część wentylacyjna 1 OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest modernizacja szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Berensona 31/Zaułek 34 w Warszawie Część wentylacyjna 2. Podstawa opracowania 2.1.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Zakres opracowania Opis techniczny Instalacja wentylacji Instalacja wentylacji szatnie...

SPIS TREŚCI. 1. Zakres opracowania Opis techniczny Instalacja wentylacji Instalacja wentylacji szatnie... SPIS TREŚCI 1. Zakres opracowania... 2 2. Opis techniczny... 2 2.1. Instalacja wentylacji... 2 2.1.1. Instalacja wentylacji szatnie... 2 2.1.2. Instalacja wentylacji sala wielofunkcyjna... 3 2.1.3. Instalacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

2.0. Zawartość teczki

2.0. Zawartość teczki 2.0. Zawartość teczki 1.0. Strona tytułowa 2.0. Zawartość teczki 3.0. ZałoŜenia ogólne 4.0. Opis techniczny instalacji wentylacji 5.0. Wytyczne branŝowe 6.0. Uwagi końcowe 7.0. Zestawienie urządzeń i materiałów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WENTYLACJI. Klub Ba³t. Ba³tów 55. 27-423 Ba³tów

PROJEKT WENTYLACJI. Klub Ba³t. Ba³tów 55. 27-423 Ba³tów PROJEKT WENTYLACJI Klub Ba³t Ba³tów 55 27-423 Ba³tów SPIS TREŒCI 1.Opis techniczny 1.1.Opis systemu wentylacji 1.2.Obróbka powietrza wentylacyjnego 1.3.Organizacja wymiany powietrza w pomieszczeniach 1.4.Wentylacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II WENTYLACJA, OGRZEWANIE OB. NR 3 BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. Opis techniczny B. Rysunki ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Rzut przyziemia skala 1 : 100 2. Rzut balkonu skala 1 : 100 3. Rzut balkonu - instalacja wywiewna skala 1 : 100 4. Rzut maszynowni skala 1 : 100 5.

Bardziej szczegółowo

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY ZMIANY W STOSUNKU DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZATWIERDZONEGO DECYZJĄ 53/2010 Z DN.01.02.2010R. SĄ NIEISTOTNE ZGODNIE Z ART. 36A USTAWY PRAWO BUDOWLANE. Opis do instalacji wentylacji mechanicznej

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA.

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA. SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA. I. Opis techniczny 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis projektowanej zabudowy 4. Opis projektowanego rozwiązania 4.1. Wentylacja garaży 4.1.1. Wentylacja

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne 1. Obiekt Adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych w Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu Strona 1 z 6 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

ASP Katowice ul. Raciborska 37 Katowice

ASP Katowice ul. Raciborska 37 Katowice PPUW EXPERT-WENT PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH 40-282 KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 7262918; 602 645 083 http://www.expert-went.alpha.pl email: expert-went@alpha.pl

Bardziej szczegółowo

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. RYSUNKI 1W Rzut poziomu 0 (+- 0,00) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1 : 50 2W Rzut poziomu I (+ 3,04) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1

Bardziej szczegółowo

Ryszard Kaszowski & Józef Lis

Ryszard Kaszowski & Józef Lis I. SPIS TREŚCI I. SPIS TREŚCI... 1 II. SPIS RYSUNKÓW... 1 III. CZĘŚĆ OGÓLNA... 2 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA... 2 3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 4. ZAKRES OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

F.H.U. A R K T Y K A Marcin Duszyński 81-571 Gdynia ul. Chwaszczyńska 70 tel. 0 512 413 852. Urząd Gminy w Zblewie PROJEKT BUDOWLANY.

F.H.U. A R K T Y K A Marcin Duszyński 81-571 Gdynia ul. Chwaszczyńska 70 tel. 0 512 413 852. Urząd Gminy w Zblewie PROJEKT BUDOWLANY. F.H.U. A R K T Y K A Marcin Duszyński 81-571 Gdynia ul. Chwaszczyńska 70 tel. 0 512 413 852 Inwestor Urząd Gminy Zblewo Obiekt Temat Urząd Gminy w Zblewie Instalacja Wentylacji Mechanicznej i Klimatyzacji

Bardziej szczegółowo

Tarnowskie Góry, ul.

Tarnowskie Góry, ul. TCK KOMPLEKSOWA PRZEBUDOWA TARNOGÓRSKIEGO CENTRUM KULTURY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ --------------------------------------------------------------------------------------------------------Tarnowskie

Bardziej szczegółowo

ST.02.07.02.Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Wentylatory, centrale wentylacyjne, klimatyzatory. :VWS

ST.02.07.02.Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Wentylatory, centrale wentylacyjne, klimatyzatory. :VWS ST.02.07.02.Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Wentylatory, centrale wentylacyjne,. :VWS 1.1.Przedmiot ST 3U]HGPLRWHPVSHF\ILNDFMLWHFKQLF]QHMVZ\PDJDQLDZ]DNUHVLHGRVWDZ\PRQWD*XLRGELoru XU]G]HZHQW\ODF\MQ\FKLNOLPDW\]DF\MQ\FKZHQW\ODWRU\FHQWUDOHZHQW\ODF\MQH

Bardziej szczegółowo

PPUW EXPERT-WENT. PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52

PPUW EXPERT-WENT. PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52 PPUW EXPERT-WENT PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52 OBIEKT BIBLIOTEKA ŚLĄSKA SEKCJA ARCHIWIZACJI ZBIORÓW PLAC RADY

Bardziej szczegółowo

MPA-W z nagrzewnicą wodną

MPA-W z nagrzewnicą wodną z nagrzewnicą wodną MPA to nawiewna centrala wentylacyjna w skład której wchodzi: filtr klasy G, kanałowy wentylator z łopatkami wirnika zagiętymi do przodu, nagrzewnica elektryczna (MPA E) lub nagrzewnica

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej. w Nieliszu.

OPIS TECHNICZNY. do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej. w Nieliszu. OPIS TECHNICZNY do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej w Nieliszu. 1. Podstawa opracowania zlecenie inwestora projekty branŝ towarzyszących obowiązujące przepisy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego wentylacji mechanicznej kuchni dla budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu dz. nr 1477/7.

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego wentylacji mechanicznej kuchni dla budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu dz. nr 1477/7. 1 OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego wentylacji mechanicznej kuchni dla budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu dz. nr 1477/7. Zawartość opracowania CZĘŚĆ OPISOWA 1. WENTYLACJA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Elementy składowe instalacji rekuperacyjnej

Elementy składowe instalacji rekuperacyjnej Elementy składowe instalacji rekuperacyjnej Jakie elementy wchodzą w skład wentylacji z odzyskiem ciepła? rekuperator, czyli centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła, elementy nawiewne oraz wywiewne, czerpnia,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Przedmiot opracowania 2. 2. Podstawa opracowania 2. 3. Założenia projektowe 3. 4. Informacje ogólne 3

SPIS TREŚCI. 1. Przedmiot opracowania 2. 2. Podstawa opracowania 2. 3. Założenia projektowe 3. 4. Informacje ogólne 3 SPIS TREŚCI 1. Przedmiot opracowania 2 2. Podstawa opracowania 2 3. Założenia projektowe 3 4. Informacje ogólne 3 5. Opis projektu -rozwiązania projektowe 3 6. Urządzenia 4 7. Wymagania bhp 4 8. Wytyczne

Bardziej szczegółowo

ZałoŜenia do kosztorysu

ZałoŜenia do kosztorysu strona nr: 1 ZałoŜenia do kosztorysu Podstawa opracowania: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego - metoda

Bardziej szczegółowo

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Wprowadzenie 3. Zakres opracowania 4. Instalacja klimatyzacji 5. Dobór urządzeń klimatyzacyjnych 6. Instalacja odprowadzenia skroplin 7.

Bardziej szczegółowo

TEMAT : Projekt budowlany instalacji wentylacyjnej ogrzewania i klimatyzacyjnej

TEMAT : Projekt budowlany instalacji wentylacyjnej ogrzewania i klimatyzacyjnej TEMAT : Projekt budowlany instalacji wentylacyjnej ogrzewania i klimatyzacyjnej OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ ADRES : 37-500 Jarosław ul. Czarnieckiego

Bardziej szczegółowo

Część opisowa. Cześć rysunkowa. 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe

Część opisowa. Cześć rysunkowa. 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe Część opisowa 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe Cześć rysunkowa Skala 1. Plan sytuacyjny - 2. Instalacja wentylacji mechanicznej rzut parteru 1:50

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJI MECHANICZNEJ

WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ OBIEKT: BUDYNEK BYŁEJ SZKOŁY STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY ADRES OBIEKTU: SZCZYTY DZIĘCIOŁOWO GM. ORLA NR GEOD. 125 INWESTOR: ZWIĄZEK MŁODZIEŻY BIAŁORUSKIEJ ADRES

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 1 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Cel opracowania str. 2 3. Zakres opracowania str. 2 4. Założenia wyjściowe str. 3 5. Obliczenia przekrojów kanałów

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZAWIERA:

DOKUMENTACJA ZAWIERA: 1 DOKUMENTACJA ZAWIERA: A. Opis techniczny B. Załączniki 1. Warunki techniczne zasilania w ciepło projektowanego budynku wydane przez PEC w Kolnie. C. Część rysunkowa 1. Sytuacja 1:500 rys. nr 1 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

VUT R EHEC/VHEC - wymiennik obrotowy, nagrzewnica elektryczna/wodna, silniki EC

VUT R EHEC/VHEC - wymiennik obrotowy, nagrzewnica elektryczna/wodna, silniki EC VUT R EHEC/VHEC - wymiennik obrotowy, nagrzewnica elektryczna/wodna, silniki EC Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła to kompletne urządzenie, które zapewnia mechaniczną wymianę powietrza w pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNA INŻYNIERIA SANITARNA Ul. Archimedesa 1, NIEMCZ

NOWOCZESNA INŻYNIERIA SANITARNA Ul. Archimedesa 1, NIEMCZ I. Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Opis rozwiązań projektowych 2.1 Instalacja wentylacji mechanicznej 2.2 Instalacje klimatyzacyjne 3. Wytyczne dla branż 4. Uwagi końcowe 5. Informacja BIOZ

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

WZÓR. Projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. WZÓR Projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Inwestor... Obiekt Stadium Opracowanie numer Budynek mieszkalny jednorodzinny działka nr 124/7 przy ul. Krakowskiej 44-200

Bardziej szczegółowo

WYMIANA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYKU PRZEDSZKOLA NR16 W CIESZYNIE

WYMIANA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYKU PRZEDSZKOLA NR16 W CIESZYNIE I. OPIS INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ WYMIANA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYKU PRZEDSZKOLA NR16 W CIESZYNIE 1.1.1 Przedmiot opracowania. OPRACAWANIE: inż. Monika Wajda- Chmielecka Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Opole INSTALACJE SANITARNE. CRH Proj Bud tel ul Kasprowicza 1/ Opole 22

Opole INSTALACJE SANITARNE. CRH Proj Bud tel ul Kasprowicza 1/ Opole 22 INSTALACJE SANITARNE 45 346 Opole 22 7. Opis techniczny Projekt instalacyjny w zakresie wentylacji... str. 24 7.1. Przedmiot opracowania.... str. 24 7.2. Podstawa opracowania... str. 24 7.3. Zakres opracowania..

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA SANITARNA (IS):

INSTALACJA SANITARNA (IS): INSTALACJA SANITARNA (IS): Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w sali muzealnej w Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w 1. Przedmiot i zakres opracowania...2 2. Podstawa opracowania...2 3. Opis instalacji...2

Bardziej szczegółowo

NIP 646-221-82-45; REGON 240420408 KONTO: PKO BP S.A. 50102055581111160256700076

NIP 646-221-82-45; REGON 240420408 KONTO: PKO BP S.A. 50102055581111160256700076 44-194 KNURÓW UL. B. CHROBREGO 11/6 TEL /FAX 32 230 59 37 biuro@constructor.net.pl www.constructor.net.pl P R A C O W N I A P R O J E K T O W A PROJEKTY KONSTRUKCYJNO- WYKONAWCZE PROJEKTY ARCHITEKTONICZO-

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA POMIESZCZEŃ dla Pracowni ESWL w piwnicy bloku B

KLIMATYZACJA POMIESZCZEŃ dla Pracowni ESWL w piwnicy bloku B Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający : Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 22-400 Zamość OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I NADZORY MGR INŻ. SŁAWOMIR OLSZEWSKI 90-233 ŁÓDŹ, UL. UNIWERSYTECKA 33 M. 35 NR UMOWY: 27/13 EGZ. NR: PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTOWANIE I NADZORY MGR INŻ. SŁAWOMIR OLSZEWSKI 90-233 ŁÓDŹ, UL. UNIWERSYTECKA 33 M. 35 NR UMOWY: 27/13 EGZ. NR: PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTOWANIE I NADZORY MGR INŻ. SŁAWOMIR OLSZEWSKI 90-233 ŁÓDŹ, UL. UNIWERSYTECKA 33 M. 35 NR UMOWY: 27/13 EGZ. NR: TOM V PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Instalacja wentylacji i klimatyzacji wraz z zasilaniem

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH

TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH Wstępny program użytkowy obiektu (ZAŁĄCZNIK 6 DO SIWZ na PROJEKT WYKONAWCZY przebudowy istniejącej hali laboratoryjnej na pomieszczenia laboratoryjne) TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH Warszawa maj

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła Wysoka skuteczność odzysku energii, rekuperator krzyżowy o sprawności do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana

Bardziej szczegółowo

MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o.

MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o. MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o. 42 201 CZĘSTOCHOWA, UL. SZYMANOWSKIEGO 15 tel./fax. (034) 324 57 58, e-mail: miastoprojekt@apl.pl Faza opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu: SALA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Temat: PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Adres Inwestora: OS. XXX-V LECIA PRL 9, KARNIOWICE, 32-082 BOLECHOWICE Adres

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny do projektu budowlanego instalacji ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji w budynku nastawni Susz.

I. Opis techniczny do projektu budowlanego instalacji ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji w budynku nastawni Susz. I. Opis techniczny do projektu budowlanego instalacji ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji w budynku nastawni Susz. 1.0 Podstawa opracowania Projekt opracowano na podstawie: 1.1. Zlecenia Inwestora 1.2.

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy wentylacji

Nowoczesne systemy wentylacji Systemy wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła Vitovent 300-W Vitovent 200-D 14.03.2014r. Wrocław Szymon Lenartowicz Akademia Viessmann Zakres zastosowania urządzeń wentylacyjnych Wentylacja mechaniczna

Bardziej szczegółowo

VUT 300 E2VEC - wymiennik przeciwprądowy, nagrzewnica elektryczna, silniki EC

VUT 300 E2VEC - wymiennik przeciwprądowy, nagrzewnica elektryczna, silniki EC VUT 300 E2VEC - wymiennik przeciwprądowy, nagrzewnica elektryczna, silniki EC Centrala wentylacyjne VUT 300 E2V EC z odzyskiem ciepła to kompletne urządzenie wentylacyjne zapewniające filtrację i dopływ

Bardziej szczegółowo

Wymiennik ciepła wysokiej wydajności. Technologia E.S.P (liniowa kontrola ciśnienia dyspozycyjnego) Praca w trybie obejścia (Bypass)

Wymiennik ciepła wysokiej wydajności. Technologia E.S.P (liniowa kontrola ciśnienia dyspozycyjnego) Praca w trybie obejścia (Bypass) Wymiennik ciepła wysokiej wydajności Będąca sercem systemu wentylacji jednostka odzysku energii zapewnia wysoką wydajność i komfort przebywania w pomieszczeniach. Odzyskuje ona energię z usuwanego z pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie Przebudowa części oddziału transplantologii na odcinek pooperacyjny torakochirurgii

Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie Przebudowa części oddziału transplantologii na odcinek pooperacyjny torakochirurgii OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej wraz z instalacją wody lodowej na potrzeby klimatyzacji dla przebudowywanych

Bardziej szczegółowo

S P I S Z A W A R T OŚCI. I. Opis techniczny 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot inwestycji 1.2. Inwestor 1.3. Autor projektu

S P I S Z A W A R T OŚCI. I. Opis techniczny 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot inwestycji 1.2. Inwestor 1.3. Autor projektu S P I S Z A W A R T OŚCI I. Opis techniczny 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot inwestycji 1.2. Inwestor 1.3. Autor projektu 2. Opis istniejącej instalacji wentylacyjnej 3. Projektowana instalacja wentylacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WENTYLACJI MECHANICZNEJ dla budynku w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7

PROJEKT BUDOWLANY - WENTYLACJI MECHANICZNEJ dla budynku w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7 1 PROJEKT BUDOWLANY - WENTYLACJI MECHANICZNEJ dla budynku w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7 Opracowanie zawiera : A) Część obliczeniowa i opisowa 1. Opis techniczny i obliczenia wentylacji mechanicznej 2.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Wentylacja i klimatyzacja

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Wentylacja i klimatyzacja Faza Branża Inwestor PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Wentylacja i klimatyzacja Gmina Miasta Gdyni z siedziba w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 DMM/P/12A/2007 Obiekt Pomieszczenia biurowe w budynku

Bardziej szczegółowo

Wymagania projektowe dla instalacji wentylacji, ogrzewania oraz klimatyzacji sal teatralnych Teatru Groteska. Spis treści

Wymagania projektowe dla instalacji wentylacji, ogrzewania oraz klimatyzacji sal teatralnych Teatru Groteska. Spis treści Wymagania projektowe dla instalacji wentylacji, ogrzewania oraz klimatyzacji sal teatralnych Teatru Groteska Spis treści 1. Założenia ogólne.... 2 1.1 Parametry powietrz zewnętrznego dla okresu zimowego

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TELEKOMUNIKACJI bud D-5 P.B. S-WM WENTYLACJA MECHANICZNA I KLIMATYZACJA - 1 -

KATEDRA TELEKOMUNIKACJI bud D-5 P.B. S-WM WENTYLACJA MECHANICZNA I KLIMATYZACJA - 1 - S-WM WENTYLACJA MECHANICZNA I KLIMATYZACJA - 1 - SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA...3 2. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 3. DANE TECHNICZNE BUDYNKU...5 4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE WENTYLACJI...5 4.1. SIEĆ N-1;W-1...

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY I OBLICZENIA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES OPRACOWANIA 3. OPIS SZCZEGÓŁOWY INSTALACJI WENTYLACYJNYCH 3.1. OPIS PROJEKTOWANEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ 3.2. ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

Adaptacja pomieszczenia sali chorych na pomieszczenie izolatki w Świnoujściu przy ulicy Żeromskiego 21.

Adaptacja pomieszczenia sali chorych na pomieszczenie izolatki w Świnoujściu przy ulicy Żeromskiego 21. OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej użytkowej, instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej dla adaptacji istniejącego pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT INSTALACJI KLIMATYZACJI INWESTOR: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Wschód os. Zgody 13a, Kraków

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT INSTALACJI KLIMATYZACJI INWESTOR: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Wschód os. Zgody 13a, Kraków PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO TJ. SZATNI Z INST. WEW. WOD-KAN, CO-MPEC, PRĄDU, WENT. MECH. Z PRZEBUDOWĄ ZEW. ODCINKA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OŚWIETLENIOWEJ, CHODNIKAMI, BUDOWĄ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU CPV Grupa - 45300000-0 Klasa - 45331200-8 Kategoria -

Bardziej szczegółowo

1. Wentylacja pomieszczeń

1. Wentylacja pomieszczeń I. WENTYLACJA MECHANICZNA 1. Wentylacja pomieszczeń Na podstawie bilansu ciepła określono strumienie powietrza wentylującego pomieszczenia, które zapewniają utrzymanie żądanych parametrów w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Zestawienie urządzeń wentylacyjnych

Zestawienie urządzeń wentylacyjnych Zestawienie urządzeń wentylacyjnych Układ N1/W1 sekcja filtracji (G4) sekcja odzysku ciepła wymiennik krzyżowy sekcja wentylatorowa z płynną regulacją wydatku powietrza: V n=5160m 3 /h, Δp=500Pa, N el=2,72

Bardziej szczegółowo

INWESTOR TEMAT INSTALACJE BRANŻA SANITARNA BRANŻA OBIEKT ADRES AUTOR. OPRACOWAŁ mgr inż. Rafał Stępkowski ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH W GŁUBCZYCACH

INWESTOR TEMAT INSTALACJE BRANŻA SANITARNA BRANŻA OBIEKT ADRES AUTOR. OPRACOWAŁ mgr inż. Rafał Stępkowski ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH W GŁUBCZYCACH 1 METRYKA OPRACOWANIA INWESTOR ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH W GŁUBCZYCACH TEMAT PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ BRANŻA INSTALACJE BRANŻA SANITARNA OBIEKT ADRES AUTOR WARSZTATY MECHANICZNE ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ

PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ Obiekt : PRZEBUDOWA FRAGMENTU PAWILONU USŁUGOWEGO NA PUNKT KONSULTACYJNY DLA RODZIN W KRYZYSIE SKAWINA ul. Popiełuszki 17 Projektował: mgr inż. Dariusz Chmielewski Sprawdził:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Dworkowa 3, Warszawa, Przedmiot: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

Opis instalacji. Wentylacja mechaniczna

Opis instalacji. Wentylacja mechaniczna Opis instalacji Wentylacja mechaniczna Dla pomieszczeń domu jednorodzinnego zaprojektowano układ wentylacji nawiewnowywiewnej mechanicznej. Powietrze zewnętrzne nawiewane oraz wywiewane będzie poprzez

Bardziej szczegółowo

ZADANIE INWESTYCYJNE: BUDOWA BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W TYCHACH DLA NEXTEER AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O.

ZADANIE INWESTYCYJNE: BUDOWA BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W TYCHACH DLA NEXTEER AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O. Spis treści 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA/ LOKALIZACJA. 2 2. PODSTAWY OPRACOWANIA. 2 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 4 4. INSTALACJA OGRZEWANIA I WENTYLACJI 6 5. WYTYCZNE BRANŻOWE 7 6. UWAGI KOŃCOWE 8 28.11.2014r.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W SEROCKU.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W SEROCKU. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W SEROCKU. OBIEKT: Sala Widowiskowa ul. Pułtuska 35 05-140 Serock INWESTOR: Centrum Kultury i Czytelnictwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowę budynku administracyjno-biurowego. BRANŻA Wentylacja ADRES INWESTYCJI:

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowę budynku administracyjno-biurowego. BRANŻA Wentylacja ADRES INWESTYCJI: PROJEKT BUDOWLANY Przebudowę budynku administracyjno-biurowego BRANŻA Wentylacja ADRES INWESTYCJI: Starostwo Powiatowe w Krapkowicach ul. Kilińskiego 1 INWESTOR: Starostwo Powiatowe w Krapkowicach ul.

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II. Opis techniczny projektowanych instalacji sanitarnych 1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Opis techniczny i obliczenia II. Specyfikacja elementów wentylacyjnych III. Część graficzna Rys. Rzut parteru instalacja wentylacji i chłodzenia skala -50 Rys. 2 Rzut dachu instalacja

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI NR ZADANIA

OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI NR ZADANIA Egzemplarz nr: 60-114 POZNAŃ UL. ŚMIEŁOWSKA 10 INWESTOR: Muzeum Narodowe w Poznaniu Al. Marcinkowskiego 9 61-745 Poznań ADRES INWESTYCJI / NR DZIAŁKI : Rogalin ul. Arciszewskiego 2 / dz. nr. 74, 75, 76

Bardziej szczegółowo

1.Informacje ogólne 3. 3.Instalacja wentylacyjna 4. 4.Instalacja ogrzewania 5 5.Instalacja wod.-kan dla budynku socjalno-technicznego.

1.Informacje ogólne 3. 3.Instalacja wentylacyjna 4. 4.Instalacja ogrzewania 5 5.Instalacja wod.-kan dla budynku socjalno-technicznego. 1 1 Spis treści 1.Informacje ogólne 3 1.1Przedmiot i zakres opracowania 3 1.2Podstawa opracowania 3 2.Założenia projektowe 3 2.1Charakterystyka obiektu 3 2.2Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA Centrale wentylacyjne ecov mogą być integralną częścią systemów MULTI V zapewniając czyste i zdrowe powietrze w klimatyzowanych pomieszczeniach. 136 ecov 144 ecov

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 MODERNIZACJA KUCHNI SZKOLNEJ PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ II ETAP REALIZACJI

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 MODERNIZACJA KUCHNI SZKOLNEJ PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ II ETAP REALIZACJI STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 MODERNIZACJA KUCHNI SZKOLNEJ ADRES: BEŁśYCE UL. KS. BISKUPA T. WILCZYŃSKIEGO 62 DZIAŁKA NR EWIDENCYJNY 878/1 TEMAT: PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Spis treści: 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Charakterystyka obiektu

OPIS TECHNICZNY. Spis treści: 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Charakterystyka obiektu OPIS TECHNICZNY do projektu klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń dodatkowych stanowisk konsultantów dla COF Dział Contact Centre w budynku Poczty Polskiej S.A. w Wieluniu, ul. Kolejowa 10 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Iwona Ziętkowska - Projektowanie PROJEKT WYKONAWCZY

Iwona Ziętkowska - Projektowanie PROJEKT WYKONAWCZY Iwona Ziętkowska - Projektowanie PROJEKT WYKONAWCZY Temat Klimatyzacja pomieszczeń diagnostyczno-zabiegowych na oddziale ginekologiczno-położniczym, I Pietro, Budynek Główny Branża Klimatyzacja Obiekt

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja Pomieszczeń UM w Suwałkach INSTALACJE KLIMATYZACJI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis techniczny CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Klimatyzacja Pomieszczeń UM w Suwałkach INSTALACJE KLIMATYZACJI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis techniczny CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1 INSTALACJE KLIMATYZACJI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Rzut pomieszczeń instalacja klimatyzacji skala 1:50 2 OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ OPRACOWANIA: Projekt budowlany dla dostosowania pomieszczeń na potrzeby zakładu diagnostyki endoskopowej II.

TYTUŁ OPRACOWANIA: Projekt budowlany dla dostosowania pomieszczeń na potrzeby zakładu diagnostyki endoskopowej II. 61-479 Poznań, ul Wspólna 40 tel. 61 839 22 67/68 fax 61 839 22 71 email: biuro@bpszr.pl TYTUŁ OPRACOWANIA: Projekt budowlany dla dostosowania pomieszczeń na potrzeby zakładu diagnostyki endoskopowej II.

Bardziej szczegółowo