Pracownia projektowa Zadanie projektowe Nr projektu Strona/Stron DRESLER STUDIO ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pracownia projektowa Zadanie projektowe Nr projektu Strona/Stron DRESLER STUDIO ARCHITEKTURA I URBANISTYKA"

Transkrypt

1 Strona 1 z 11 OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne 1.1. Przedmiot i cel opracowania 1.2. Zakres opracowania 1.3. Podstawa opracowania 1.4. Inwestor 1.5. Stan istniejący 1.6. Podstawowe założenia projektowe 2. Opis techniczny 3. Obliczenia 4. Założenia dla branż związanych 4.1. Wytyczne do projektu architektoniczno budowlanego 4.2. Wytyczne do projektu elektrycznego 4.3. Wytyczne do projektu kotłowni 4.4. Wytyczne do projektu wod-kan 5. Wymagania i zalecenia 5.1. Wymagania przeciwpożarowe 5.2. Wymagania BHP 5.3. Wymagania sanitarno - higieniczne 5.4. Wymagania ochrony akustycznej 5.5. Wymagania ochrony środowiska 5.6. Wymagania w zakresie montażu, rozruchu i odbioru instalacji 5.7. Transport urządzeń 5.8. Wymagania w zakresie użytkowania instalacji

2 1. INFORMACJE OGÓLNE Strona 2 z Przedmiot i cel opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zamienny instalacji wentylacji i klimatyzacji dla magazynu teatru znajdującego się w Krakowie przy ul. Radziwiłłowskiej 3. Celem projektu jest przedstawienie rozwiązania instalacji dla budynku, lokalizacja urządzeń oraz wyrysowanie tras prowadzenia instalacji Zakres opracowania Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz szczegółowe wytyczne dla branż: architektoniczno-budowlanej, grzewczej, wod-kan oraz elektrycznej Podstawa opracowania. - Projekt Budowlany Architektury - Projekt Budowlany Instalacji Wentylacyjnych i Klimatyzacyjnych - Uzgodnienia z Biurem Architektonicznym i Inwestorem oraz Projektantami branżowymi - Obowiązujące normy i przepisy 1.4. Inwestor. Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Pac Św. Ducha Stan istniejący. Projektowana instalacja wykonywana będzie w istniejącym budynku znajdującym się pod opieką konserwatora zabytków. Budynek poddany zostanie kompleksowemu remontowi Podstawowe założenia projektowe Odzysk ciepła. Centrale klimatyzacyjne wyposażone zostaną w wymienniki odzysku ciepła, pozwalające zmniejszyć zapotrzebowanie ciepła dla nagrzewnic w okresie zimowym. Przewiduje się zastosowanie obrotowych wymienników odzysku ciepła Izolacja termiczna kanałów wentylacyjnych. Izolowane będą wszystkie kanały wentylacyjne. Kanały nawiewne i wywiewne będą izolowane wełną mineralną grubości 30mm, kanały powietrza świeżego i usuwanego będą izolowane wełną mineralną grubości 50mm. Wyjątek stanowią kanały po stronie ssącej klimakonwektorów oraz kanały powietrza usuwanego z WC-tów, które nie podlegają izolacji. Izolowane będą również wszystkie rurociągi, wyjątek stanowią rurociągi skroplin, które nie podlegają izolacji Oczyszczanie powietrza. Powietrze świeże dla wentylacji oczyszczane będzie w centralach klimatyzacyjnych. Zastosowane zostaną w nich filtry klasy G4 i F7.

3 Strona 3 z Ogrzewanie budynku. Pomieszczenia ogrzewane będą poprzez system centralnego ogrzewania. Ciepło do nagrzewnic w centralach doprowadzone zostanie z kotłowni znajdującej się na poddaszu. Parametr wody dla nagrzewnic w centralach wynosił będzie 70/50 C Chłodzenie. Chłodzenie wybranych pomieszczeń realizowane będzie za pomocą klimakonwektorów, natomiast zakłada się, że całość powietrza nawiewanego do pomieszczeń będzie chłodzona. Chłód do chłodnic w centralach klimatyzacyjnych i klimakonwektorach dostarczany będzie z agregatu chłodniczego, znajdującego się w wentylatorowni na poddaszu (2p). Czynnikiem chłodniczym będzie woda o parametrach: 7/12 C Osuszanie. Zakłada się osuszanie powietrza tylko w instalacji K4. Będzie ono realizowane za pomocą centrali osuszającej Nawilżanie. Zakłada się nawilżanie powietrza w instalacji K4. Będzie ono realizowane za pomocą nawilżacza parowego z lancą. Lanca będzie umieszczona w kanale nawiewnym, natomiast nawilżacz będzie podwieszony przy osuszaczu Skropliny. Skropliny z central, klimkonwektorów, nawilżacza i osuszacza odprowadzane będą grawitacyjnie do kanalizacji Napięcie zasilania. Urządzenia zasilane będą napięciem 230V/50Hz lub 400V/50Hz Automatyka. Instalacje klimatyzacyjne pracować będą automatycznie. Automatyka ma za zadanie utrzymywanie właściwych parametrów powietrza, kontrolę prawidłowej pracy urządzeń oraz sygnalizowanie stanów alarmowych Strefy pożarowe. Budynek nie został podzielony na strefy pożarowe Lokalizacja urządzeń. Centrale klimatyzacyjne oraz agregat chłodniczy znajdować się będą w wentylatorowni na poddaszu. Centrala osuszająca będzie zlokalizowana w kondygnacji piwnic. Czerpnia znajdować się będzie w ścianie zewnętrznej na poziomie poddasza (2p), natomiast wyrzutnie oraz skraplacz agregatu chłodniczego umieszczone zostaną na dachu Obsługa instalacji.

4 Strona 4 z 11 Urządzenia klimatyzacyjne pracować będą automatycznie. Istnieje jednak niezbędna potrzeba stałego nadzoru nad ich pracą. Sprowadza się ona do okresowej wymiany filtrów, czyszczenia wymienników ciepła i tac skroplin. 2. OPIS TECHNICZNY Ogólne rozwiązanie wentylacji. Instalacja K-1 Instalacja ta obsługuje wszystkie pomieszczenia w kondygnacji parteru. Ogólna koncepcja wentylacji polega na doprowadzeniu do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi minimalnej ilości powietrza świeżego wymaganej ze względów higienicznych, wynoszącej 30m 3 /h/osobę oraz zapewnienie odpowiedniej krotności wymian powietrza świeżego. Instalacja oparta została na centrali klimatyzacyjnej nawiewnowywiewnej umieszczonej w wentylatorowni na poddaszu. W skład centrali wchodzi po stronie nawiewnej: króciec elastyczny, przepustnica z siłownikiem, filtr powietrza klasy G4, obrotowy, higroskopijny wymiennik odzysku ciepła, nagrzewnica wodna, chłodnica wodna, wentylator nawiewny, filtr powietrza klasy F7 Po stronie wywiewnej centrala składa się z: przepustnicy z siłownikiem, filtra powietrza klasy G4, wentylatora, obrotowego, higroskopijnego wymiennika odzysku ciepła. Centrala wyposażona będzie w kompletne układy AKPiA. Powietrze świeże doprowadzane będzie do centrali z czerpni wspólnej dla wszystkich instalacji zlokalizowanej w ścianie. Po obróbce w centrali, odpowiedniej do pory roku (filtracja, odzysk ciepła, chłodzenie, grzanie) powietrze nawiewane będzie do pomieszczeń poprzez sieć kanałów zakończonych anemostatami lub kratkami. Wywiew z pomieszczeń odbywał się będzie poprzez kratki wywiewne, dalej siecią kanałów. Wyrzut powietrza po procesie odzysku ciepła w centrali odbywał się będzie wyrzutnią zlokalizowaną na dachu. Sieć kanałów wyposażona będzie w komplet tłumików akustycznych, przepustnic i innych elementów niezbędnych do jej prawidłowego funkcjonowania. W celu chłodzenia wybranych pomieszczeń zastosowane będą dodatkowo klimakonwektory w wersji dwururowej. Urządzenia te zasilane będą w chłód z agregatu chłodniczego zlokalizowanego w wentylatorowi na poddaszu. Instalacja ta obsługuje również sanitariaty. Służyć do tego będą wentylatory kanałowe pracujące równolegle z centralą K1. Przyjmuje się następujące ilości powietrza: 50m 3 /h/1 miskę ustępową oraz 25m 3 /h/1 pisuar. Powietrze siecią kanałów zakończonych zaworami wywiewnymi transportowane będzie do wyrzutni zlokalizowanej na dachu. Instalacja K-2 Instalacja ta obsługuje wszystkie pomieszczenia w kondygnacji 1- szego piętra. Ogólna koncepcja wentylacji polega na doprowadzeniu do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi minimalnej ilości powietrza świeżego wymaganej ze względów higienicznych, wynoszącej 30m3/h/osobę oraz zapewnienie odpowiedniej krotności wymian powietrza świeżego. Instalacja oparta została na centrali klimatyzacyjnej nawiewnowywiewnej umieszczonej w wentylatorowni na poddaszu. W skład centrali wchodzi po stronie nawiewnej: króciec elastyczny, przepustnica

5 Strona 5 z 11 z siłownikiem, filtr powietrza klasy G4, obrotowy, higroskopijny wymiennik odzysku ciepła, nagrzewnica wodna, chłodnica wodna, wentylator nawiewny, filtr powietrza klasy F7 Po stronie wywiewnej centrala składa się z: przepustnicy z siłownikiem, filtra powietrza klasy G4, wentylatora, obrotowego, higroskopijnego wymiennika odzysku ciepła. Centrala wyposażona będzie w kompletne układy AKPiA. Powietrze świeże doprowadzane będzie do centrali z czerpni wspólnej dla wszystkich instalacji zlokalizowanej w ścianie. Po obróbce w centrali, odpowiedniej do pory roku (filtracja, odzysk ciepła, chłodzenie, grzanie) powietrze nawiewane będzie do pomieszczeń poprzez sieć kanałów zakończonych anemostatami lub kratkami. Wywiew z pomieszczeń odbywał się będzie poprzez kratki wywiewne, dalej siecią kanałów. Wyrzut powietrza po procesie odzysku ciepła w centrali odbywał się będzie wyrzutnią zlokalizowaną na dachu. Sieć kanałów wyposażona będzie w komplet tłumików akustycznych, przepustnic i innych elementów niezbędnych do jej prawidłowego funkcjonowania. W celu chłodzenia wybranych pomieszczeń zastosowane będą dodatkowo klimakonwektory w wersji dwururowej. Urządzenia te zasilane będą w chłód z agregatu chłodniczego zlokalizowanego w wentylatorowi na poddaszu. Instalacja ta obsługuje również sanitariaty. Służyć do tego będą wentylatory kanałowe pracujące równolegle z centralą K1. Przyjmuje się następujące ilości powietrza: 50m3/h/1 miskę ustępową oraz 25m3/h/1 pisuar. Powietrze siecią kanałów zakończonych zaworami wywiewnymi transportowane będzie do wyrzutni zlokalizowanej na dachu. Instalacja K-3 Instalacja ta obsługuje wszystkie pomieszczenia w kondygnacji drugiego piętra (na poddaszu). Ogólna koncepcja wentylacji polega na doprowadzeniu do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi minimalnej ilości powietrza świeżego wymaganej ze względów higienicznych, wynoszącej 30m3/h/osobę oraz zapewnienie odpowiedniej krotności wymian powietrza świeżego. Instalacja oparta została na centrali klimatyzacyjnej nawiewnowywiewnej umieszczonej w wentylatorowni na poddaszu. W skład centrali wchodzi po stronie nawiewnej: króciec elastyczny, przepustnica z siłownikiem, filtr powietrza klasy G4, obrotowy, higroskopijny wymiennik odzysku ciepła, nagrzewnica wodna, chłodnica wodna, wentylator nawiewny, filtr powietrza klasy F7 Po stronie wywiewnej centrala składa się z: przepustnicy z siłownikiem, filtra powietrza klasy G4, wentylatora, obrotowego, higroskopijnego wymiennika odzysku ciepła. Centrala wyposażona będzie w kompletne układy AKPiA. Powietrze świeże doprowadzane będzie do centrali z czerpni wspólnej dla wszystkich instalacji zlokalizowanej w ścianie. Po obróbce w centrali, odpowiedniej do pory roku (filtracja, odzysk ciepła, chłodzenie, grzanie) powietrze nawiewane będzie do pomieszczeń poprzez sieć kanałów zakończonych anemostatami lub kratkami. Wywiew z pomieszczeń odbywał się będzie poprzez kratki wywiewne, dalej siecią kanałów. Wyrzut powietrza po procesie odzysku ciepła w centrali odbywał się będzie wyrzutnią zlokalizowaną na dachu. Sieć kanałów wyposażona będzie w komplet tłumików akustycznych, przepustnic i innych elementów niezbędnych do jej prawidłowego funkcjonowania.

6 Strona 6 z 11 W celu chłodzenia wybranych pomieszczeń zastosowane będą dodatkowo klimakonwektory w wersji dwururowej. Urządzenia te zasilane będą w chłód z agregatu chłodniczego zlokalizowanego w wentylatorowi na poddaszu. Instalacja ta obsługuje również sanitariaty. Służyć do tego będą wentylatory kanałowe pracujące równolegle z centralą K1. Przyjmuje się następujące ilości powietrza: 50m3/h/1 miskę ustępową oraz 25m3/h/1 pisuar. Powietrze siecią kanałów zakończonych zaworami wywiewnymi transportowane będzie do wyrzutni zlokalizowanej na dachu. Instalacja K-4 Instalacja ta obsługuje wszystkie pomieszczenia w kondygnacji piwnic. Ogólna koncepcja wentylacji polega na zapewnieniu w pomieszczeniach 0,5 krotnej wymiany powietrza świeżego w ciągu godziny oraz stabilnych warunków do przechowywania strojów, tzn. temperatury 22 o C i wilgotności 40%. Instalacja ta oparta została na centrali osuszającej, pracującej w recyrkulacji. Centrala osuszająca zlokalizowana jest w piwnicy, powinna zapewnić: osuszanie, nawilżanie, ogrzewanie oraz chłodzenie powietrza. Centrala osuszająca w części przepływu powietrza procesowego składa się z: sekcji filtracji G4 sekcji rotora adsorpcyjnego z bypasem sekcji wentylatora procesowego z falownikiem sekcji chłodnicy wodnej sekcji nagrzewnicy wodnej nawilżacza parowego z lancą - lanca w kanale nawiewnym, nawilżacz podwieszony przy osuszaczu. W części regenerującej rotor centrala składa się z: sekcji filtracji G4 sekcji nagrzewnicy regeneracji (nagrzewnica elektryczna) sekcji wentylatora powietrza wilgotnego. Centrala wyposażona będzie w kompletne układy AKPiA. Powietrze świeże doprowadzane będzie do centrali z czerpni wspólnej dla wszystkich instalacji zlokalizowanej w ścianie wentylatorowni na 2piętrze. Po obróbce w centrali, odpowiedniej do pory roku (filtracja, odzysk ciepła, chłodzenie, grzanie, nawilżanie, osuszanie) powietrze nawiewane będzie do pomieszczeń poprzez sieć kanałów zakończonych nawiewnikami. Powietrze wywiewane z pomieszczeń kierowane jest do centrali pracującej w recyrkulacji. Na zewnątrz usuwane jest tylko 500m3/h, co bilansuje 500m3/h powietrza świeżego doprowadzanego do centrali osuszającej. Powyższe stanowi półkrotną wymianę powietrza świeżego w pomieszczeniu. Instalacja Ch-1 Instalacja ta zapewnia doprowadzenie chłodu do central klimatyzacyjnych oraz do klimakonwektorów. Źródłem chłodu będzie agregat chłodniczy zlokalizowany na poddaszu, współpracujący

7 Strona 7 z 11 ze skraplaczem (chłodzonym powietrzem) zlokalizowanym na dachu. Czynnikiem chłodniczym zarówno dla central jak i dla klimakonwektorów będzie woda o parametrach 7/12 C. Sieć rurociągów wykonana zostanie z rur stalowych przewodowych czarnych bez szwu. Instalacja wyposażona zostanie w pompy, zawory regulacyjne, filtry, manometry, termometry i inne niezbędne elementy zapewniające jej prawidłową pracę Parametry powietrza w pomieszczeniach. Przyjmuje się następujące parametry powietrza w pomieszczeniach: Rodzaj pomieszczenia Temperatura (zima/lato) [ C] Wilgotność [%] Magazyn w piwnicy (-1.03) 22 ± 2 > 40 Wypożyczalnia kostiumów (-1.02) 22 ± 2 > 40 Ekspozycja (0.01) 20 / 24 ± 2 wynikowa Fotograf (0.5) 20 / 24 ± 2 wynikowa Garderoby (0.06, 1.04, 1.05, 1.09) 20 / 24 ± 2 wynikowa Hall (0.14, 1.01) 20 / 24 ± 2 wynikowa Sala prób (1.03) 20 / 24 ± 2 wynikowa Pracownia krawiecka (2.05) 20 / 24 ± 2 wynikowa Komunikacja (2.01) 20 / 24 ± 2 wynikowa Przymierzalnie (2.03, 2.04) 20 / 24 ± 2 wynikowa Pozostałe pomieszczenia wg projektu c.o. / wynikowa wynikowa 2.3. Hałas wywołany pracą urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Instalacja wentylacyjna wyposażona zostanie w kanałowe tłumiki akustyczne, zmniejszające hałas od wentylatorów do wartości dopuszczalnych przez polską normę PN- 87/B-02151/02 (hałas w sali prób nie wyższy niż 35dB(A), w pozostałych pomieszczeniach nie wyższy niż 40dB(A)). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia emisja hałasu wywołanego pracą urządzeń wentylacyjnych do środowiska, mierzona na granicy działki, nie będzie przekraczała 55 db(a) w dzień i 45 db(a) w nocy Skropliny. Skropliny z central, klimakonwektorów, klimatyzatora oraz z nawilżacza będą odprowadzone do instalacji kanalizacyjnej. Instalacje odprowadzenia skroplin wyposażane zostaną w syfony. 3. OBLICZENIA. Parametry powietrza zewnętrznego: - okres letni strefa II t z =+30 C φ=45% - okres zimowy strefa III t z =-20 C φ=100% Parametry powietrza wewnętrznego wg punktu 2.3 Bilans zysków ciepła sporządzono na podstawie: - wymaganych temperatur w pomieszczeniach - obliczeniowych parametrów powietrza zewnętrznego wg PN-76/B-03420

8 - projektu architektonicznego Strona 8 z 11 Szczegółowy bilans znajduje się w archiwum biura, poniżej przedstawiono tylko zbiorcze wyniki: - zapotrzebowanie ciepła dla central wynosi: 28,24kW - zapotrzebowanie chłodu dla central, osuszacza i klimakonwektorów wynosi: 92,9x0,9=83,6 kw (z uwzględnieniem współczynnika jednoczesności 0,9) Ilości powietrza dla poszczególnych instalacji: - instalacja K1 Vn=2890m 3 /h, Vw=2640 m 3 /h - instalacja K2 Vn=3000m 3 /h, Vw=2550 m 3 /h - instalacja K3 Vn=1290m 3 /h, Vw=1240 m 3 /h - instalacja K4 (z osuszaczem) Vn=4500m 3 /h, V świeże =500m 3 /h 4. ZAŁOŻENIA DLA BRANŻ ZWIĄZANYCH Wytyczne do projektu architektoniczno budowlanego. W ramach projektu architektonicznego należy wziąć pod uwagę następujące zagadnienia: - w ścianach i stropach przewidzieć należy otwory dla prowadzenia kanałów wentylacyjnych, - w pomieszczeniu wentylatorowni należy wziąć pod uwagę montaż 3 central klimatyzacyjnych i agregatu chłodniczego o ciężarze jednostkowym urządzeń 500kg/m 2, - w części pomieszczenia (-1.03) w piwnicy, należy wziąć pod uwagę montaż centrali osuszającej o ciężarze jednostkowym 500kg/m2, - na dachu nad wentylatorownią należy wykonać konstrukcję pod skraplacz agregatu chłodniczego oraz cokoły pod wyrzutnie, - w drzwiach wskazanych na rysunku należy przewidzieć kratki przepływowe lub szczeliny o przekroju netto minimum 0,014 m Wytyczne do projektu elektrycznego. W ramach projektu elektrycznego należy doprowadzić zasilanie do następujących odbiorników: Urządzenie Centrala klimatyzacyjna 1Ck (wentylator nawiewny i wywiewny, silnik wymiennika obrotowego) Centrala klimatyzacyjna 2Ck (wentylator nawiewny i wywiewny, silnik wymiennika obrotowego) Centrala klimatyzacyjna 3Ck (wentylator nawiewny i wywiewny, silnik wymiennika obrotowego) Ilość Napięcie Moc Lokalizacja [szt.] [V] [kw] odbiornika , Wentylator łazienkowy 1-Wt ,1 0.3 Wentylator łazienkowy 1-Wt , Wentylator łazienkowy 1-Wt ,1 0.12

9 Strona 9 z 11 Wentylator łazienkowy 1-Wt , Wentylator łazienkowy 2-Wt , Wentylator łazienkowy 2-Wt , Wentylator łazienkowy 2-Wt , Wentylator łazienkowy 3-Wt , Wentylator łazienkowy 4-Wt ,1 dach Klimakonwektor 1Fc , Klimakonwektor 1Fc , Klimakonwektory 1Fc3,1Fc4, 1Fc x0, Klimakonwektory 1Fc6,1Fc x0, Klimakonwektor 2Fc , Klimakonwektor 2Fc , Klimakonwektor 2Fc , Klimakonwektory 2Fc4, 2Fc x0, Klimakonwektor 2Fc , Klimakonwektory 3Fc1, 3Fc2, 3Fc x0, Klimakonwektor 3Fc , Klimakonwektor 3Fc , Klimakonwektor 3Fc , Agregat chłodniczy Ag prąd rozruchu 203 A prąd pracy 61 A Skraplacz Sk współpracujący z Ag ,7 dach Pompa obiegu wodnego Pm , Centrala osuszająca (bez pompy ciepła) , wentylatory, nagrzewnica regeneracyjna +nawilżacz ,5 Klimatyzator z pom dach Kurtyna powietrzna Suma 72,4 Centrale klimatyzacyjne, klimakonwektory oraz agregat chłodniczy wyposażone będą fabrycznie w kompletne układy automatyki. Po stronie elektrycznej należy jedynie wykonać sterowanie wentylatorów łazienkowych, których praca powinna zostać sprzężona z pracą central w następujący sposób: w czasie pracy centrali K1 pracują wentylatory na parterze, w czasie pracy centrali K2 pracują wentylatory na 1p, w czasie pracy centrali K3 pracują wentylatory na 2p. W ramach projektu elektrycznego należy również przewidzieć instalację sterowania i sygnalizacji klap przeciwpożarowych Wytyczne do projektu kotłowni. W ramach projektu kotłowni należy doprowadzić ciepło do nagrzewnic central klimatyzacyjnych (parametr wody 70/50 C) - centrala K1; 7,5 kw - centrala K2; 9,2 kw - centrala K3; 2,6 kw - centrala osuszająca K4; 9,0 kw Powyższe maksymalne zapotrzebowanie ciepła wynosi 28,3 kw.

10 Strona 10 z Wytyczne do projektu wod-kan. W ramach projektu wod.- kan. należy przewidzieć możliwość włączenia do pionów kanalizacyjnych instalacji odprowadzenia skroplin z central, klimakonwektorów oraz nawilżacza (skropliny odprowadzane z nawilżacza mogą osiągać temperaturę 100 C, dotyczy pomieszczenia z osuszaczem -1.03). doprowadzić wodę do nawilżacza (pomieszczenie z osuszaczem) w ilości 24l/h zaprojektować odprowadzenie wody (temp. nawet 100 o C) z nawilżacza parowego w ilości 60l/h. 5. WYMAGANIA I ZALECENIA Wymagania przeciwpożarowe. Projektowane instalacje klimatyzacyjne nie stwarzają zagrożenia pożarowego. Zastosowane urządzenia i elementy są niepalne. 5.2.Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. Zaprojektowane instalacje klimatyzacyjne spełniają warunki obowiązujących przepisów BHP jak: - odpowiednia prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi, - odpowiednia głośność w pomieszczeniach od urządzeń klimatyzacyjnych, - odpowiednie temperatury w pomieszczeniach w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, 5.3. Wymagania sanitarno - higieniczne. Powietrze nawiewane do pomieszczeń jest filtrowane. W strefie przebywania ludzi zachowane są wymagane parametry środowiska powietrznego w granicach zgodnych z wymaganiami sanitarno - higienicznymi Wymagania ochrony akustycznej. Wewnątrz wentylowanych pomieszczeń źródłem hałasu mogą być anemostaty nawiewne i wywiewne oraz klimakonwektory, jednak ich dobór przeprowadzono biorąc pod uwagę dopuszczalny hałas w pomieszczeniu Wymagania ochrony środowiska. Powietrze usuwane na zewnątrz przez instalację wentylacyjną nie zawiera czynników szkodliwych /gazów, par, pyłów/, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia r. w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu /Dziennik Ustaw nr 55 z 1998r. poz. 355/ Wymagania w zakresie montażu, rozruchu i odbioru instalacji. - instalacja winna być montowana zgodnie z dokumentacją projektową oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, - montaż urządzenia wykonać zgodnie z DTR, - należy zapewnić stały dostęp do central wentylacyjnych i agregatów chłodniczych, - sieć kanałów wentylacyjnych winna spełniać warunki szczelności klasy A,

11 Strona 11 z 11 - wszystkie przejścia kanałów przez ściany należy uszczelnić, - zachować montowaną sieć w czystości i zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem przez inne branże, - regulację ilości powietrza w instalacji oraz badania wynikające z normy PN-78/B i z Wytycznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych należy wykonać po zmontowaniu instalacji. Jako uzupełnienie w/w normy należy traktować Zasady regulacji i warunki odbioru instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych opracowane przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej. - przed wykonaniem instalacji, czy też zamówieniem kształtek należy bardzo dokładnie sprawdzić obszary w których mają być prowadzone prace i zweryfikować rozwiązania przedstawione w projekcie, - podczas prowadzenia robót instalacyjno-budowlanych należy przestrzegać obowiązujących przepisów i zarządzeń odnośnie BHP i ppoż Transport urządzeń. Zastosowane centrale i agregat transportowane będą na poddasze windą towarową (lub jej szybem), korytarzami i klatką schodową. Zastosowane urządzenia dostarczone zostaną w podzespołach ułatwiających transport Wymagania w zakresie użytkowania instalacji. Projektowane instalacje klimatyzacyjne będą całkowicie zautomatyzowane. Warunkiem prawidłowej pracy instalacji i spełnienia wymagań stawianych im w projekcie jest właściwa jej eksploatacja.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

SPIS RYSUNKÓW. Strona 2

SPIS RYSUNKÓW. Strona 2 SPIS TREŚCI A. Oświadczenia... 3 B. Uprawnienia Projektanta i Sprawdzającego... 4 C. Zaświadczenia Izby Inżynierów... 8 D. Opis techniczny... 9 1. Podstawa opracowania... 9 2. Założenia.... 9 3. Dane ogólne...

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP... 3 2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 5 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANAŁÓW I IZOLACJI... 16 4. WYTYCZNE BRANŻOWE...

1. WSTĘP... 3 2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 5 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANAŁÓW I IZOLACJI... 16 4. WYTYCZNE BRANŻOWE... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 1.2. WYKORZYSTANA DOKUMENTACJA... 3 1.3. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE... 4 1.4. ZAŁOŻENIA DO BILANSU CIEPLNEGO I POWIETRZNEGO OBIEKTU.... 5 2. OPIS PROJEKTOWANYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. IGS Usługi Projektowe

PROJEKT BUDOWLANY. IGS Usługi Projektowe IGS Usługi Projektowe MGR INŻ. PIOTR BOROŃ STARA WIEŚ 548, 36-200 BRZOZÓW TEL KOM: 608 52 82 09,E-MAIL: igsup@tlen.pl 1 PROJEKT BUDOWLANY Budowa instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla Szpitalnego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni STADIUM: Dokumentacja wykonawcza INWESTOR: Szpital Psychiatryczny w Toszku, Ul. Gliwicka 5 TEMAT: Adaptacja budynku archiwum na

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim PAWEŁ TIEPŁOW PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Osowska 27 m5, 04-302 Warszawa tel./fax. (0-22) 612-47-11, kom. 608-052-956 e-mail: tieplow@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny OBIEKT: ADRES: INWESTOR: TEMAT : STADIUM: BRANśA: Budynek A0 AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny Akademia Górniczo

Bardziej szczegółowo

I UWAGI REALIZACYJNE...6

I UWAGI REALIZACYJNE...6 SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. DANE OGÓLNE...2 1.1. NAZWA I ADRES INWESTYCJI...2 1.2. INWESTOR...2 1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA...2 1.4. IMIONA I NAZWISKA PROJEKTANTÓW...2 1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA...2

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA P.B. Instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, ciepła technologicznego, centralnego ogrzewania, wody lodowej oraz instalacji wod- kan dla budynku Wydziału Nauk Społecznych im. Jana Długosza w

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji klimatyzacji suszarni form ceramicznych w hali odlewni

Projekt instalacji klimatyzacji suszarni form ceramicznych w hali odlewni Prodlew Sp. z o. o. ul. Senatorska 12 00-082 Warszawa www.prodlew.com.pl Zakład Produkcyjny 03-804 Warszawa, ul. Bliska 17 tel.: 22 870 04 30, fax: 22 810 27 67 e-mail: prodlew@prodlew.com.pl Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 INWESTOR: MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 OBIEKT: Budynek biurowy Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Kraków, ul. Sokołowskiego

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

WENTYLACJA I KLIMATYZACJA PROJEKT WYKONAWCZY Ośrodka Radioterapii z 38 łóŝkowym oddziałem szpitalnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz parkingiem ul. Borowa 14/18 (działka nr ew.1/1 w obrebie 70) 05-400 Otwock WENTYLACJA

Bardziej szczegółowo

grupa projektowa proxima sp.z o.o ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel/fax +48(12)422 12 00; email:proxima@nb.com.pl

grupa projektowa proxima sp.z o.o ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel/fax +48(12)422 12 00; email:proxima@nb.com.pl grupa projektowa proxima sp.z o.o ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel/fax +48(12)422 12 00; email:proxima@nb.com.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ i SPA oraz studium rehabilitacyjnym

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3.0 OPIS UKŁADÓW WENTYLACYJNYCH... 3 4.0 OBLICZENIOWE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO... 4 4.1

Bardziej szczegółowo

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ POMIESZCZENIA GENERATORA W.CZ. W BUDYNKU CYKLOTORONU WERSJA_00 CZĘŚĆ INSTALACYJNA

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄ POWIATU MŁAWSKIEGO UL. REYMONTA 6 06 500 MŁAWA

ZARZĄ POWIATU MŁAWSKIEGO UL. REYMONTA 6 06 500 MŁAWA PROJEKTOWANIIE IINSTALAJII SANIITARNYH inż. i.roman Prrzyttuł ła Ull.. E.. Pllatterr 7//14 10--562 Ollszttyn tt tee ll l// / ff faa xx (( ( 00 -- -88 99 )) ) 55 22 -- -55 88 -- -44 77 TT EE LL... KK OO

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY. 2. ZŁĄCZNIKI: NR1 Zespół centrali wentylacyjnej. 3. ZESTAWIENIE ELEMENTÓW INSTALACJI I URZĄDZEŃ. 4. RYSUNKI: VAC-C-1 VAC-C-2 VAC-C-3 VAC-C-4 VAC-C-5 VAC-C-6 Rzut

Bardziej szczegółowo

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Wprowadzenie 3. Zakres opracowania 4. Instalacja klimatyzacji 5. Dobór urządzeń klimatyzacyjnych 6. Instalacja odprowadzenia skroplin 7.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

KOTŁOWNIA I WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA

KOTŁOWNIA I WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA KOTŁOWNIA I WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego kotłowni wodnej niskoparametrowej zasilanej gazem ziemnym GZ-50 o mocy nominalnej 47,7 kw i wewnętrznej instalacji gazowej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH Nazwa inwestycji : INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYNKU DOMU DZIECKA W TARNOWIE OPOLSKI Inwestor

Bardziej szczegółowo

- 1 - SPIS TREŚCI. I. CZĘŚĆ OPISOWA instalacja grzewczo wentylacyjna

- 1 - SPIS TREŚCI. I. CZĘŚĆ OPISOWA instalacja grzewczo wentylacyjna - 1 - SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA instalacja grzewczo wentylacyjna II. CZĘŚĆ GRAFICZNA - rzut piwnic instalacje grzewcze rys. 1 - rzut parteru instalacje grzewcze rys. 2 - rzut piętra instalacje grzewcze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Jednostka Projektowa: BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INSTALKOMFORT KRZYSZTOF ŁUKASZ MACIEJEWSKI REGON 280000141 NIP 739-332-10-11 10-686 OLSZTYN, UL. WILCZYŃSKIEGO 1A TEL./FAX: +48 89 533 94 58, TEL. KOM. +48

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T O Ś Ć P R O J E K T U

Z A W A R T O Ś Ć P R O J E K T U PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH DLA PRZEBUDOWYWANEGO BUDYNKU DYDAKTYCZNO NAUKOWEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO ZLOKALIZOWANEGO WE WROCŁAWIU PRZY UL. WSCHODNIEJ 68 Z A W A R T O Ś Ć P R O J E

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne 1. Obiekt Adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych w Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu Strona 1 z 6 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE

Bardziej szczegółowo