C Wzmacni anie ko n s tr u kc ji. Efekty kształcenia i kompetencje. Treści merytoryczne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "C1 0-1 6 Wzmacni anie ko n s tr u kc ji. Efekty kształcenia i kompetencje. Treści merytoryczne"

Transkrypt

1 C Wzmacni anie ko n s tr u kc ji Kod przedmiotu: BUD-SIIRBiMOZ-PSP-C10-16 Język w ykładowy: polski 2 / III Godzin w tygodniu Punkty kredytowe ECTS Umiejętności w zakresie projektowania i wykonawstwa napraw i wzmocnień konstrukcji budynku Przyczyny uszkodzeń budynków i ich elementów. Ocena możliwości dokonania napraw i wzmocnień konstrukcji. Określanie dopuszczalnych obciążeń budynku. Wzmacnianie podłoża gruntowego. Wzmacnianie fundamentów. Izolacje i osuszanie murów. Usuwanie uszkodzeń i wzmacnianie ścian i słupów. Przemurowania. Iniekcje. Zbrojenie ścian i filarów. Wzmacnianie nadproży. Wzmacnianie stropów drewnianych. Wzmacnianie stropów stalo-ceramicznych i żelbetowych. Wzmacnianie drewnianych konstrukcji więźb dachowych. Konserwacja i remonty. Zakres i możliwości konstrukcyjno-materiałowe. kluczowe Wzmacnianie elementów budynku, wzmacnianie konstrukcji budowli podstawowa uzupełniająca Budownictwo ogólne. Materiały budowlane. Wytrzymałość materiałów. Konstrukcje żelbetowe. Konstrukcje metalowe. Konstrukcje drewniane. [1] Arendarski J. Trwałość i niezawodność budynków mieszkalnych. Arkady, Warszawa [2] Linczowski Cz. Trwałość, ochrona i eksploatacja budowli. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa [3] Łempicki J. Ekspertyzy konstrukcji budowlanych. Arkady, Warszawa [4] Runkiewicz L. Zasady kontroli i oceny jakości remontów i wzmocnień konstrukcji budowlanych. Zeszyt Naukowy Politechniki Wrocławskiej Nr 71, Wrocław [5] Thierry J., Zaleski S. Remonty budynków i wzmacnianie konstrukcji. Arkady, Warszawa [1] Konecki W., Sitkowski J., Ulatowski A. Remonty budynków mieszkalnych. Arkady, Warszawa [2] Lenkiewicz W. aprawy i modernizacja obiektów budowlanych. Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej 1998.

2 [3] Awarie budowlane: badania - diagnostyka - naprawy - rekonstrukcje, Konferencja Naukowo-Techniczna, Szczecin, Politechnika Szczecińska Wykład -warunkiem jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium Projekt - warunkiem jest uzyskanie pozytywnych ocen z dwóch projektów cząstkowych oraz z kolokwium Osoby prowadzące dr inż. Wojciech Eckert, dr inż. Beata Nowogońska Odpowiedzialny Zakład Budownictwa Ogólnego i Architektury dr inż. Beata Nowogońska

3 C Ge o de zyj n a i nw e ntar y zacj a obie k t ów b u d ow la nyc h Kod przedmiotu: BUD-SIIRBiMOZ-PSP-C9-15 Język w ykładow y: polski 2 / II Godzin w tygodniu Punkty kredytowe ECTS Umiejętności w zakresie: projektowania geodezyjne osnowy realizacyjnej, tyczenia obiektów, geodezyjne opracowanie projektów inwestycji, metody określania objętości robót ziemnych, numeryczny model terenu, pomiary przemieszczeń i deformacji geometrycznych budowli. Geodezyjne pomiary inwentaryzacyjne. Geodezyjne osnowy i metody pomiarów inwentaryzacyjnych. Dokumentacja inwentaryzacyjne. Pomiary inwentaryzacyjne sieci przewodów podziemnych i nadziemnych. Geodezyjne opracowanie projektów inwestycji. Zasady geometryzacji obiektu. Dokładność geodezyjnego opracowania projektów. Geodezyjne opracowanie lokalizacji poszczególnych obiektów i elementów konstrukcyjnych budowli. umeryczny model terenu. Metody opracowania numerycznego modelu terenu, pozyskiwanie informacji dla potrzeb Powszechnej Taksacji Nieruchomości, realizacja mapy numerycznej. Współczesne metody pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania informacji o terenie. Pomiary przemieszczeń i deformacji geometrycznych budowli. Pomiary przemieszczeń. Pomiary deformacji geometrycznych: wychylenie osi komina od pionu, wyznaczenie deformacji zbiornika kulistego i chłodni hiperbolicznej. Systemy Informacji Przestrzennej. Pozyskiwanie danych za pomocą metod geodezyjnych, fotogrametrycznych i teledetekcyjnych. Zarządzania danymi. Rodzaje baz danych i ich zastosowanie w Systemach Informacji Przestrzennej. Przykłady Systemów Informacji Przestrzennej kluczowe podstawowa uzupełniająca Pomiary inwentaryzacyjne. Dokumentacja inwentaryzacyjna. Pomiary kontrolne. Numeryczny model terenu. Pomiary deformacji. Systemy Informacji Przestrzennej. Podstawy matematyki, analizy matematycznej i statystyki, podstawy geodezji [4] Praca zbiorowa, Geodezja inżynieryjna t. I i II, PPWK, Warszawa [5] Gaździcki J., Systemy Informacji Przestrzennej, PPWK, Warszawa 1995 [6] Gil J., Pomiary geodezyjne w praktyce inżynierskiej, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2005, [7] Przewłocki S., Geodezja dla kierunków niegeodezyjnych, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2002, [8] Kraak M.J, Ormeling F., Kartografia wizualizacja danych przestrzennych Projekt - warunkiem jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych przeprowadzonych dwa razy w semestrze oraz pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń projektowych przewidzianych do realizacji w ramach

4 programu. Laboratorium - warunkiem pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych przewidzianych do realizacji w ramach programu. Osoby prowadzące Dr hab. inż. Józef Gil, dr inż. Maria Mrówczyńska, dr inż. Sławomir Gibowski Odpowiedzialny Zakład Geotechniki i Geodezji Dr hab. inż. Józef Gil, prof. UZ

5 C Detal architektoni c zny Kod przedmiotu: BUD-SIIRBiMOZ-PSP-POB-C Język w ykładow y: polski 1 / I Godzin w tygodniu Punkty kredytowe ECTS Umiejętności w zakresie znajomości stylów architektonicznych, historii architektury europejskiej i polskiej, sposobów i metod budowania w różnych okresach historycznych Detal w architekturze starożytnej, gotyku, renesansie, baroku, XIX-wiecznej, XXwiecznej. Konserwacja, naprawa i wzmacnianie elementów detalu architektonicznego. Kolor w architekturze. Tradycyjne materiały wykończeniowe. Stolarka okienna i drzwiowa. kluczowe podstawowa uzupełniająca detal architektoniczny, epoki stylistyczne, architektura, urbanistyka, ochrona zabytków. Historia architektury, Budownictwo ogólne, [1] Borusiewicz W.: Konserwacja zabytków budownictwa murowanego. Arkady, Warszawa 1985 [2] Charytonow E.: Historia architektury. PWN, Warszawa 1980 [3] Małachowicz E.: Konserwacja i rewaloryzacja architektury w zespołach i krajobrazie. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1994 [1] Borusiewicz W.: Budownictwo murowane w Polsce. PWN, Warszawa 1985 [2] Zin W. praca zbiorowa: Zabytki urbanistyki i architektury w Polsce. Odbudowa i konserwacja. Arkady, Warszawa [3] Inżynieryjne Problemy Odnowy Staromiejskich Zespołów Zabytkowych, Konferencja Naukowo-Techniczna, Kraków, Politechnika Krakowska. [4] Czasopismo Renowacje Wykład - warunkiem jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium pisemnego Projekt warunkiem jest uzyskane pozytywnej oceny z ćwiczenia projektowego Osoby prowadzące dr inż. Wojciech Eckert Odpowiedzialny Zakład Budownictwa Ogólnego i Architektury dr inż. Wojciech Eckert

6

7 C Diagnos ty k a b u dow l i Kod przedmiotu: BUD-SIIRBiMOZ-PSP-POB-C Język w ykładow y: polski 1 / I Godzin w tygodniu Punkty kredytowe ECTS Umiejętności w zakresie diagnostyki uszkodzeń budowli. Zakres dokumentacji. Oceny, opinie, ekspertyzy. Rodzaje prac przedprojektowych. Prace inwentaryzacyjne. Objawy uszkodzeń. Przyczyny powstawania zniszczeń i uszkodzeń. Diagnostyka uszkodzeń budynków wykonanych w technologii tradycyjnej. Analiza rys i spękań. Trwałość budowli. Ocena możliwości dokonania napraw i wzmocnień konstrukcji. Określanie dopuszczalnych obciążeń budynku. Kryteria oceny zużycia technicznego elementów składowych budynku. kluczowe podstawowa uzupełniająca Techniczno-prawne zasady prawidłowej eksploatacji budowli. Diagnostyka, ocena stanu technicznego, trwałość elementów składowych budynku Budownictwo ogólne. Materiały budowlane. Wytrzymałość materiałów. Konstrukcje żelbetowe. Konstrukcje metalowe. Konstrukcje drewniane. [9] Arendarski J. Trwałość i niezawodność budynków mieszkalnych. Arkady, Warszawa [10] Kalinowska H. Wybrane zagadnienia eksploatacji i napraw elementów budowlanych w budynkach mieszkalnych zrealizowanych metodami uprzemysłowionymi. Centrum Informacji i Wydawnictw Inwestprojekt, Łódź [11] Linczowski Cz. Trwałość, ochrona i eksploatacja budowli. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa [12] Łempicki J. Ekspertyzy konstrukcji budowlanych. Arkady, Warszawa [13] Mikoś J. Wybrane problemy diagnostyki i prognozowania trwałości tworzyw i obiektów budowlanych. Politechnika Warszawska, Warszawa [14] Ściślewski Z. Trwałość budowli. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej [15] Niziński S. Elementy diagnostyki obiektów technicznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn [16] Runkiewicz L. Zasady kontroli i oceny jakości remontów i wzmocnień konstrukcji budowlanych. Zeszyt Naukowy Politechniki Wrocławskiej Nr 71,

8 Wrocław [17] Awarie budowlane: badania - diagnostyka - naprawy - rekonstrukcje, Konferencja Naukowo-Techniczna, Szczecin, Politechnika Szczecińska Wykład -warunkiem jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium Projekt - warunkiem jest uzyskanie pozytywnych ocen z dwóch projektów cząstkowych oraz z kolokwium Osoby prowadzące dr inż. Wojciech Eckert, dr inż. Beata Nowogońska Odpowiedzialny Zakład Budownictwa Ogólnego i Architektury dr inż. Beata Nowogońska

9 C Budow ni c t w o tr a dyc y j ne Kod przedmiotu: BUD-SIIRBiMOZ-PSP-POB-C Język w ykładow y: polski 1 / I Godzin w tygodniu Punkty kredytowe ECTS Umiejętności w zakresie projektowania, wykonawstwa i utrzymania obiektów wykonanych w technologii tradycyjnej Posadowienie budynków. Grunt i fundamenty. Ściany kamienne i ceglane. techniczne i sposoby konstruowania. Projektowanie konstrukcji murowych. Uwarunkowania projektowe. Metody obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych. Stropy drewniane. Sklepienia ceramiczne. adproża tradycyjne. Łuki łęki. Schody wewnętrzne - drewniane, Kleina, kamienne. techniczne i zasady konstruowania schodów. Schody zewnętrzne - kamienne, ceglane. techniczne i zasady konstruowania schodów. Szkieletowe konstrukcje drewniane. Dachy, roboty ciesielskie. Pokrycia dachów i hełmów. kluczowe podstawowa Elementy wykończeniowe. Tynki i okładziny, narzuty, sztablatury, sztukaterie. Stolarka. Ślusarka i okucia. Podłogi i posadzki. Faktura i malowanie. budownictwo tradycyjne, konstrukcje murowe, ściany kamienne i ceglane, stropy drewniane, sklepienia ceramiczne Budownictwo ogólne, Materiały budowlane [18] Lewicki B., Jarmontowicz R., Kubica J. Podstawy projektowania niezbrojonych konstrukcji murowych. Wydawnictwa ITB, Warszawa, [19] Matysek P., Seruga A. Konstrukcje murowe. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków, [20] Panas J. owy poradnik majstra budowlanego. Arkady, Warszawa, [21] Pierzchlewicz J., Jarmontowicz R. Budynki murowane materiały i konstrukcje. Arkady, Warszawa [22] Pliszka E. Vademecum budowlane Arkady, Warszawa, 2001.

10 uzupełniająca [23] Stefańczyk B. Budownictwo ogólne Arkady, Warszawa, [24] Żenczykowski W. Budownictwo ogólne. Elementy i konstrukcje budowlane, tom 2/1. Arkady, Warszawa, PN-EN :2006 Projektowanie konstrukcji murowych. [25] Kotwica J. Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym. Arkady, Warszawa, [2] Romanowski J. adproża: projektowanie i obliczenia. WACETOB, Warszawa, Wykład -warunkiem jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium Projekt - warunkiem jest uzyskanie pozytywnych ocen z dwóch projektów cząstkowych oraz z kolokwium Osoby prowadzące dr inż. Wojciech Eckert, dr inż. Beata Nowogońska Odpowiedzialny Zakład Budownictwa Ogólnego i Architektury dr inż. Wojciech Eckert

11 C Opty malizac j a ko n str u kc ji Kod przedmiotu: BUD-SIIRBiMOZ-PKI-POB-C Język wykładow y: polski 1 / I Godzin w tygodniu Punkty kredytowe ECTS kluczowe podstawowa uzupełniająca Osoby prowadzące Umiejętności w zakresie: rozumienia i stosowania zasad optymalnego kształtowania konstrukcji, co do ich kształtu i wykorzystania nośności; rozumienia i stosowania metod i algorytmów optymalizacji matematycznej do zaawansowanych problemów w praktyce inżynierskiej. Podstawy metodologii projektowania technicznego. Miary niezawodności oraz bezpieczeństwa konstrukcji. Kryteria optymalności konstrukcji. Optymalne kształtowanie słupów i łuków równej wytrzymałości. Zadanie programowania liniowego (ZPL). Problem dualny ZPL. Metoda graficzna dla ZPL. Metoda simpleks dla ZPL. Optymalne projektowanie kratownic, belek i ram według teorii nośności granicznej. Zadanie programowania kwadratowego. Ekstremum funkcji na zbiorze wypukłym i warunki konieczne ekstremum. Karusha-Kuhna-Tuckera dla zagadnień sprężysto-plastycznych. Metoda mnożników Lagrange a. Analiza wrażliwości konstrukcji w zakresie statyki, dynamiki i stateczności. Minimalizacja funkcji z ograniczeniami, optymalne kształtowanie konstrukcji, nośność graniczna konstrukcji, metoda elementów skończonych, zadanie programowania liniowego, zadanie programowania kwadratowego, metody numeryczne minimalizacji. Znajomość metod komputerowych; statyki, stateczności i dynamiki konstrukcji; teorii sprężystości i plastyczności. [1] A. M. Brandt (red.), Kryteria i metody optymalizacji konstrukcji. PWN, Warszawa [2] A. M. Brandt (red.), Podstawy optymalizacji elementów budowlanych. PWN, Warszawa [3] K.I. Majid, Optymalne projektowanie konstrukcji. PWN, Warszawa [4] Z. Wasiutyński, Pisma, tom II: O zagadnieniach optymalizacji konstrukcyj i o rozwijaniu tych zagadnień. PWN, Warszawa [5] C. Szymczak, Elementy teorii projektowania. PWN, Warszawa [1] A. Borkowski, Statyczna analiza układów prętowych w zakresach sprężystym i plastycznym. IPPT PAN, Warszawa Poznań [2] W. Findeisen, J. Szymanowski, A. Wierzbicki, Teoria i metody obliczeniowe optymalizacji. PWN, Warszawa Wykład - warunkiem jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego. Projekt zaliczenie przewidzianego ćwiczenia projektowego dr hab. inż. Mieczysław Kuczma, prof. UZ

12 Odpowiedzialny Zakład Mechaniki Budowli dr hab. inż. Mieczysław Kuczma, prof. UZ

13 C Dy na mi ka B u d ow li Kod przedmiotu: BUD-SIIRBiMOZ-PKI-POB-C Język w ykładow y: polski 1 / I Godzin w tygodniu Punkty kredytowe ECTS kluczowe podstawowa uzupełniająca Umiejętności w zakresie: obliczanie częstotliwości drgań własnych i amplitudy drgań wymuszonych dla układów z dyskretnym rozkładem masy, znajomość podstawowych metod uwzględnienia tłumienia w takich układach, obliczanie częstotliwości podłużnych drgań własnych prętów i częstotliwości poprzecznych drgań własnych prętów i ram przy pomocy wzorów transformacyjnych, analiza drgań metodą elementów skończonych, określanie obciążeń krytycznych dla ram przy pomocy wzorów transformacyjnych metody przemieszczeń, analiza stanów granicznych prostych układów ramowych. Dynamiczne stopnie swobody, podstawy mechaniki Lagrange a, dynamika bryły sztywnej. Układ o jednym stopniu swobody: drgania własne, rezonans, drgania wymuszone, tłumienie. Układy o n stopniach swobody: metoda granulacji mas (nieobjektywna!), przykład - układ o dwóch stopniach swobody, macierz sztywności, macierz tłumienia, równania Lagrange a II rodzaju, drgania własne, wektory własne, współrzędne główne, transformacja własna, drgania wymuszone harmoniczne i nieharmoniczne, drgania kratownic, belek i ram. Układy ciągłe. Drgania podłużne: równanie falowe, rozwiązanie d Alamberta, metoda rozdzielania zmiennych, wzory transformacyjne. Drgania poprzeczne: funkcje własne, drgania własne, drgania wymuszone, wzory transformacyjne. Metoda elementów skończonych: równania ruchu elementu prętowego, globalne równanie ruchu. Fale w ośrodkach sprężystych. Elementy analizy stateczności ram. Wprowadzenie do metody stanów granicznych. Układ dynamiczny, dynamiczne stopnie swobody, granulacja mas, drgania własne, drgania wymuszone, funkcje i wektory własne, wzory transformacyjne, drgania własne i wymuszone układów ciąłych, stateczność ram, analiza stanów granicznych Znajomość analizy matematycznej i rachunku macierzowego, mechanika budowli - statyka, podstawy mechaniki komputerowej. [1] Ciesielski R. i inni: Mechanika budowli ujęcie komputerowe, tom 2, Arkady,Warszawa 1992 [2] Nowacki W.: Mechanika budowli, PWN, Warszawa 1974 [3] Rakowski G., Kacprzyk, Z.:Metoda elementówskończonych w mechanice konstrukcji, Oficyna Wydawn. Polit. Warsz., Warszawa 1993 [4] Kucharski T.: Drgania mechaniczne, rozwiązywanie zagadnień z MATHCADemi, WNT, Warszawa 2004 [26] Wilmański, K.: Dynamika budowli notatki do wykładów, skrypt na stronie Wykład - warunkiem jest uzyskanie pozytywnej oceny na egzaminie Ćwiczenia warunkiem jest uzyskanie pozytywnych ocen z colloquiów Projekt - warunkiem jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich

14 prac projektowych Osoby prowadzące Odpowiedzialny Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilmański, dr inż. Tomasz Socha, dr inż. Grzegorz Cyrok Zakład Mechaniki Budowli Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilmański

15 C Wzmocni e ni a p o dł o ża i fundame n t ów Kod przedmiotu: BUD-SIIRBiMOZ-PKI-POB-C Język wykładow y: polski 1/I Godzin w tygodniu Punkty kredytowe ECTS kluczowe podstawowa uzupełniająca Osoby prowadzące Odpowiedzialny Umiejętności w zakresie: opracowywania koncepcji wzmocnienia posadowienia budowli; wyboru metody wzmocnienia podłoża kształcenia. Badania podłoża gruntowego. Zmiany sztywności i wytrzymałości gruntu oraz nośności podłoża pod fundamentem podczas wykonywania wykopu. Metody wzmacniania podłoża gruntowego: wymiana, zagęszczanie, konsolidacja wstępna, zeskalanie, zbrojenie gruntów. Kryteria wyboru poszczególnych metod. Sposoby wzmacniania fundamentów. Badania podłoża, nośność podłoża, wymiana gruntu, zagęszczanie, wibroflotacja konsolidacja wstępna, zeskalanie, zbrojenie gruntów, wzmacnianie fundamentów Wytrzymałość materiałów: stan naprężenia, prawo Hooke a, hipotezy wytężeniowe. Mechanika gruntów: Naprężenia w gruncie. Obciążenie z drenażem i bez drenażu. Metody komputerowe: metoda elementów skończonych. [1] Biernatowski K. (1989) Fundamentowanie cz. II, Wyd. Polit. Wrocławskiej. [2] Masłowski E., Spiżewska D. (2000) Wzmacnianie konstrukcji budowlanych, Arkady, Warszawa. [3] Rossiński B. et al. (1976) Fundamenty. Projektowanie i wykonawstwo, Arkady, Warszawa. [4] Runkiewicz L. et al. (2001) Błędy i uszkodzenia budowlane oraz ich usuwanie, Wyd. Informacji Zawodowej WEKA, Warszawa. [1] Bowles J.E. (1988) Foundation analysis and design, McGraw-Hill, N.Y Wykład uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu końcowego Projekt uzyskanie pozytywnej oceny z zajęć projektowych dr inż. Waldemar Szajna Zakład Geotechniki i Geodezji dr inż. Waldemar Szajna

16 C 2-8 Reno w a cja budy nków Kod przedmiotu: BUD-SIIRBiMOZ-PSP-C2-8 Język wykładow y: polski 1 / I Godzin w tygodniu 2 E Punkty kredytowe ECTS Umiejętności w zakresie znajomości przestrzenno-strukturalnych właściwości budowli murowanych w okresie historycznym, doktryn konserwatorskich, stylów architektonicznych, historii architektury europejskiej i polskiej. Przestrzenno-strukturalne właściwości budowli murowanych w okresie historycznym. Doktryny i teorie ochrony zabytków. Tendencje i kierunki w projektowaniu konserwatorskim. Ważniejsze wydarzenia i osiągnięcia techniczne w budownictwie w okresie nowożytnym. Ważniejsze wydarzenia i daty w dziejach budownictwa murowanego na ziemiach polskich. kluczowe podstawowa uzupełniająca Doktryny konserwatorskie, epoki stylistyczne, architektura, urbanistyka, detal architektoniczny, ochrona zabytków. Historia architektury [1] Borusiewicz W.: Konserwacja zabytków budownictwa murowanego. Arkady, Warszawa 1985 [2] Charytonow E.: Historia architektury. PWN, Warszawa 1980 [3] Kadłuczka A.: Ochrona zabytków architektury. Rozwój doktryn i teorii. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków [4] Małachowicz E.: Konserwacja i rewaloryzacja architektury w zespołach i krajobrazie. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1994 [1] Borusiewicz W.: Budownictwo murowane w Polsce. PWN, Warszawa 1985 [2] Zin W. praca zbiorowa: Zabytki urbanistyki i architektury w Polsce. Odbudowa i konserwacja. Arkady, Warszawa [3] Inżynieryjne Problemy Odnowy Staromiejskich Zespołów Zabytkowych, Konferencja Naukowo-Techniczna, Kraków, Politechnika Krakowska. [4] Czasopismo Renowacje Wykład - em jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium pisemnego Projekt em jest uzyskanie pozytywnej oceny z zadanego ćwiczenia projektowego

17 Osoby prowadzące dr inż. Wojciech Eckert Odpowiedzialny Zakład Budownictwa Ogólnego i Architektury dr inż. Wojciech Eckert

18 C 3-9 Mo de r n i zac ja o bs zar ó w z ur b anizow a n yc h Kod przedmiotu: BUD-SIIRBiMOZ-PSP-C3-9 Język wykładow y: polski 2 / II Godzin w tygodniu 2 E Punkty kredytowe ECTS kluczowe podstawowa Umiejętności w zakresie: wykonywania analiz funkcjonalnych i tematycznych w urbanistycznych obszarach centrów miast; obliczania parametrów i wskaźników urbanistycznych; znajomości podstawowych pojęć inwestycji celu publicznego, obszarze przestrzeni publicznej, walorach ekonomicznych przestrzeni, itp.; podstawowych umiejętności projektowania i rekompozycji układów urbanistycznych wykonywanych w sposób klasyczny i ze wsparciem komputerowym; Przestrzenie publiczne, społeczne i prywatne. Modelowe układy funkcjonalne, Elementy kompozycji urbanistycznej. sytuowania budynków. Historia rozwoju miast. Miasta idealne. Modelowe przykłady układów osadniczych. Czynniki kompozycyjne miasta. Komunikacja Analizy i zagadnienia studialne - przedprojektowe: lokalizacja w skali miasta, śródmieścia, bezpośredniego sąsiedztwa; powiązania i relacje, uwarunkowania planistyczne, komunikacyjne, własnościowe, konserwatorskie, środowiska naturalnego, infrastruktury technicznej, topografii terenu, zieleni i szaty roślinnej, krajobrazowe; elementy kompozycji miejsca; struktura urbanistyczna miejsca i sąsiedztwa; stan istniejący zagospodarowania terenu; analiza przestrzeni publicznych, przeznaczenia terenów, stanu technicznego budynków, funkcji obiektów; waloryzacja przestrzenna z uwzględnieniem walorów, ograniczeń i zagrożeń miejsca. Projekt Koncepcja modernizacji kwartału śródmiejskiego uwzględniający docelową rolę i rangę miejsca w obszarze centrum dopełnienie programowofunkcjonalne, docelowa struktura urbanistyczna, docelowy system komunikacji, przeznaczenie terenów oraz preferowane funkcje nowej i adaptowanej zabudowy, linie rozgraniczające przestrzenie publiczne, podstawowe parametry zabudowy, podstawowe informacje o zagospodarowaniu terenów niepublicznych, schematy funkcjonalne bezskalowe, dyspozycje sylwet i przekrojów urbanistycznych. Rozwój przestrzenny miasta, element krystalizujący, elementy kompozycji urbanistycznej, komunikacja, waloryzacja, adaptacja, rekompozycja, struktura przestrzenna, przestrzenie publiczne, społeczne i prywatne Znajomość podstaw problematyki formalno prawnej dotyczącej obszarów miejskich, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. [1] Nowakowski Maciej, Domaradzka Wanda, Centra miast wojewódzkich : analiza ich dotychczasowego i planowanego rozwoju na przykładzie sześciu miast, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa 1992 [2] Nowakowski Maciej, Centrum miasta : teoria, projekty, realizacje, Arkady, Warszawa 1990 [3] Czarnecki Witold, Historia architektury rozwoju miast i urbanistyki, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Białystok 2001

19 [4] Nowakowski Maciej, Komunikacja a kształtowanie centrum miasta, Arkady, Warszawa 1976 [5] Koziński Stefan, Koncepcja zabudowy miasta, Arkady, Warszawa 1974 [6] Szolginia Witold, Ład przestrzenny w zespole mieszkaniowym, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa 1987 [7] Czarnecki Witold, Podstawy urbanistyki, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Białystok 2002 [8] Chmielewski Jan Maciej, Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001 uzupełniająca [1] Szponar Adolf, Fizjografia urbanistyczna, PWN, Warszawa 2003 [2] Zimny Henryk, Funkcjonowanie układów ekologicznych w warunkach zurbanizowanych, SGGW-AR, Warszawa 1990 [3] Drapella-Hermansdorfer Alina, Cebrat Krzysztof, Oblicza równowagi : architektura, urbanistyka, planowanie u progu międzynarodowej dekady edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005 [4] Ziobrowski Zygmunt, Odnowa miast : rewitalizacja, rehabilitacja, restrukturyzacja, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Kraków 2000 [5] Borowski Krzysztof, Śródmiejskie transurbacje technologiczne, Politechnika Poznańska, Poznań 2001 [6] Borowski Krzysztof, Urządzanie przestrzeni jako zagadnienie urbanistyczne, inwestycyjne i legislacyjne, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2003 [7] Kopietz-Unger Janina, Urbanistyka w systemie planowania przestrzennego, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2000 Wykład warunkiem jest uzyskanie pozytywnej oceny na egzaminie Projekt warunkiem jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich prac projektowych Osoby prowadzące dr inż. arch. Marta Skiba, mgr inż. arch. Paweł Kochański Odpowiedzialny Zakład Budownictwa Ogólnego i Architektury dr inż. arch. Marta Skiba

20 C 4-10 Ur b a ni st y ka i ar c hi te k t ur a Kod przedmiotu: BUD-SIIRBiMOZ-PSP-C4-10 Język wykładow y: polski 2 / II Godzin w tygodniu Punkty kredytowe ECTS kluczowe podstawowa Umiejętności w zakresie: rozumienia i stosowania zasad projektowania urbanistycznego i architektonicznego, rozumienie potrzeb tworzenia programu funkcjonalno-przestrzennego, podstawowa znajomość historii urbanistyki, architektury i teorii budowy miast. Zagadnienia studialnych i przedprojektowe. Lokalizacja w skali miasta. Lokalizacja w skali śródmieścia. Lokalizacja w skali bezpośredniego sąsiedztwa. Analiza powiązań i relacji. Dokumentacja fotograficzna miejsca (foto lotnicze i foto w terenie). Uwarunkowania planistyczne (plan miejscowy). Uwarunkowania komunikacyjne. Uwarunkowania własnościowe. Uwarunkowania konserwatorskie. Uwarunkowania środowiska naturalnego. Analiza topografii terenu. Analiza zieleni i szaty roślinnej. Uwarunkowania krajobrazowe. Elementy kompozycji miejsca. Uwarunkowania infrastruktury technicznej. Struktura urbanistyczna miejsca i sąsiedztwa. Analiza przestrzeni publicznych. Stan istniejący zagospodarowania terenu. Analiza przeznaczenia terenów. Analiza funkcji obiektów. Waloryzacja istniejących obiektów i budowli. Analiza stanu technicznego budynków i zagospodarowaniu. Największe walory miejsca. Największe ograniczenia miejsca. Największe zagrożenia miejsca. Omówienie podstawowych kierunków w architekturze i przybliżenie sylwetek niektórych architektów: gotyk, renesans, barok, klasycyzm, modernizm, konstruktywizm, funkcjonalizm, symbolizm, dekonstruktywizm. Kierunki, mistrzowie, arcydzieła. Analiza urbanistyczna, projekt koncepcyjny, budowlany, wykonawczy, projekt zagospodarowanie terenu, koncepcja zagospodarowania kwartału zabudowy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Remont, renowacja, restauracja, rewaloryzacja, rewitalizacja, restytucja, rekonstrukcja, itp. Znajomość podstaw budownictwa; rysunku technicznego. [6] Wejchert K., Elementy kompozycji urbanistycznej, Arkady, Warszawa 1984 [7] Czarnecki W., Historia architektury rozwoju miast i urbanistyki,wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Białystok 2001 [8] Adamczewska-Wejchert H., Kształtowanie zespołów mieszkaniowych: wybrane współczesne tendencje europejskie, Arkady, Warszawa 1985 [9] Adamczewska-Wejchert H., Wejchert K., Małe miasta: problemy urbanistyczne stale aktualne, Arkady, Warszawa 1986 [10] Odnowa miast: rewitalizacja, rehabilitacja, restrukturyzacja, red. Ziobrowski Z., Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Kraków 2000 [1] Gruszecka K., Wiślińska-Jasik M., Obszary śródmiejskie na tle aglomeracji:

21 uzupełniająca przykłady wybranych stolic europejskich, PWN, Warszawa 1988 [2] Odnowa miast europejskich, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa 1989 Osoby prowadzące Wykład - warunkiem jest uzyskanie z ćwiczeń projektowych i pozytywnej oceny z egzaminu. Projekt - warunkiem jest wykonanie projektu koncepcyjnego. Dr inż. Wojciech Eckert, dr. inż. arch. Marta Skiba, dr inż. arch. Sławomir Łotysz Odpowiedzialny Zakład Budownictwa Ogólnego i Architektury Dr inż. Wojciech Eckert

22 C Inżynieria ko n serwator s ka Kod przedmiotu: BUD-SIIRBiMOZ-PSP-C5-11 Język w ykładow y: polski 2 / II Godzin w tygodniu 2E Punkty kredytowe ECTS Umiejętności w zakresie znajomości projektowania i wykonawstwa prac konserwatorskich w budownictwie. Metodologia badań konserwatorskich. Program badań. Prace przygotowawcze - dokumentacja inwentaryzacyjna, opinie, oceny, ekspertyzy. Prace naukowobadawcze badania archiwalne, badania terenowe. Dokumentacja historyczno konserwatorska obiektu. Wnioski konserwatorskie. Materiały budowlane dawne a współczesne. Zasady prac konserwatorskich w budownictwie. Grunt i fundamenty. Mury i filary. Izolacje. Stropy i sklepienia. Konstrukcje drewniane. Pokrycia dachów. Stolarka, ślusarka. Tynki. Podłogi i posadzki. Mury w obiektach zabytkowych. Metody badań. Zasady konserwacji murów ceglanych i kamiennych detali architektonicznych. Metody i środki stosowane w konserwacji murów ceglanych i kamiennych detali architektonicznych. Konserwacja i zabezpieczanie elementów drewnianych. Konserwacja ruin. Etapy postępowania w procesie ochrony ruin. przetrwania. kluczowe podstawowa Prawo budowlane a konserwacja zabytków. Współpraca ze służbami konserwatorskimi. Zasady techniczno-prawne w obiektach wymagających utrwalenia dziedzictwa kulturowego. Interwencja konserwatorska, konserwacja murów kamiennych i ceglanych, konserwacja elementów drewnianych, konserwacja ruin, wnioski konserwatorskie Historia architektury. Budownictwo ogólne. Materiały budowlane. Technologia robót remontowych. [1] Borusiewicz W.: Konserwacja zabytków budownictwa murowanego. Arkady, Warszawa [2] Kadłuczka A.: Konserwacja zabytków i architektoniczne projektowanie konserwatorskie Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków [3] Kowalski T. Rekonstrukcja zabytków architektury. Teoria a praktyka. Wydawnictwa PKZ, Warszawa [4] Małachowicz E.: Konserwacja i rewaloryzacja architektury w zespołach i krajobrazie. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1994 [5] Zin W. praca zbiorowa Zabytki urbanistyki i architektury w Polsce.

C1 0-1 6 Wzmacni anie ko n s tr u kc ji. Efekty kształcenia i kompetencje. Treści merytoryczne

C1 0-1 6 Wzmacni anie ko n s tr u kc ji. Efekty kształcenia i kompetencje. Treści merytoryczne C1 0-1 6 Wzmacni anie ko n s tr u kc ji Kod przedmiotu: BUD-NSIIRBiMOZ-PSP-C10-16 Język w ykładowy: polski 2 / III Godzin w tygodniu 1 - - 1 Punkty kredytowe ECTS 2 - - 2 Umiejętności w zakresie projektowania

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie obiektów współczesnych/zabytkowych w1/w2. Kod przedmiotu. Informacje ogólne WI-BUDP-Utrzobiektwsp/zab.w1/w2-S16.

Utrzymanie obiektów współczesnych/zabytkowych w1/w2. Kod przedmiotu. Informacje ogólne WI-BUDP-Utrzobiektwsp/zab.w1/w2-S16. Utrzymanie obiektów współczesnych/zabytkowych w1/w2 - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Utrzymanie obiektów współczesnych/zabytkowych w1/w2 Kod przedmiotu 06.4-WI-BUDP-Utrzobiektwsp/zab.w1/w2-S16

Bardziej szczegółowo

Podstawy budownictwa - opis przedmiotu

Podstawy budownictwa - opis przedmiotu Podstawy budownictwa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy budownictwa Kod przedmiotu 06.4-WI-ISP-PB04-Ć-S14_pNadGenOS5WS Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Budownictwo - opis przedmiotu

Budownictwo - opis przedmiotu Budownictwo - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Budownictwo Kod przedmiotu 06.4-WA-AWP-BUD-W-S14_pNadGenJ4SUN Wydział Kierunek Wydział Artystyczny Architektura wnętrz Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Budownictwo - opis przedmiotu

Budownictwo - opis przedmiotu Budownictwo - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Budownictwo Kod przedmiotu 06.4-WA-AWP-BUD-W-S14_pNadGenJ4SUN Wydział Kierunek Wydział Artystyczny Architektura wnętrz Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Kierunek Budownictwo Wykaz pytań na egzamin dyplomowy Przedmioty podstawowe i kierunkowe Studia I- go stopnia Stacjonarne i niestacjonarne

Kierunek Budownictwo Wykaz pytań na egzamin dyplomowy Przedmioty podstawowe i kierunkowe Studia I- go stopnia Stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Budownictwo Wykaz pytań na egzamin dyplomowy Przedmioty podstawowe i kierunkowe Studia I- go stopnia Stacjonarne i niestacjonarne Pytania z przedmiotów podstawowych i kierunkowych (dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA

STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA Dz.U. z 2011 nr 207 poz. 1233 Załącznik nr 2 STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 7

Bardziej szczegółowo

Geodezja i systemy GIS - opis przedmiotu

Geodezja i systemy GIS - opis przedmiotu Geodezja i systemy GIS - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Geodezja i systemy GIS Kod przedmiotu W5 Geod._pNadGenYN7SF Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: specjalności obieralny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia, laboratorium ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE I AUDYT Energy certification and audit Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIORY KIERUNKOWE

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIORY KIERUNKOWE MATRYCA EFEKTÓW PRZEDMIORY KIERUNKOWE EFEKTÓW I I I K_W01 Ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, i chemii, która jest podstawą przedmiotów z zakresu teorii konstrukcji i technologii materiałów budowlanych

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Budownictwo Studia I stopnia

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Budownictwo Studia I stopnia Symbol BD1A_W01 BD1A_W02 BD1A_W03 BD1A_W04 BD1A_W05 BD1A_W06 BD1A_W07 BD1A_W08 ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Budownictwo Studia I stopnia Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Geodezja inżynieryjna Nazwa modułu w języku angielskim Engineering surveying

Bardziej szczegółowo

Przedmioty Kierunkowe:

Przedmioty Kierunkowe: Zagadnienia na egzamin dyplomowy magisterski w Katedrze Budownictwa, czerwiec-lipiec 2016 Losowanie 3 pytań: 1-2 z przedmiotów kierunkowych i 1-2 z przedmiotów specjalistycznych Przedmioty Kierunkowe:

Bardziej szczegółowo

Aktywne i pasywne systemy pozyskiwania energii słonecznej - opis przedmiotu

Aktywne i pasywne systemy pozyskiwania energii słonecznej - opis przedmiotu Aktywne i pasywne systemy pozyskiwania energii słonecznej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Aktywne i pasywne systemy pozyskiwania energii słonecznej Kod przedmiotu 06.4-WI-EKP-syst.poz.energ.słon.-

Bardziej szczegółowo

Warsztaty laborator.-modelowe (wybieralny) Typ przedmiotu. Informacje ogólne. Kod przedmiotu 06.4-WI-BUDT-warszt.labor-model.- 16.

Warsztaty laborator.-modelowe (wybieralny) Typ przedmiotu. Informacje ogólne. Kod przedmiotu 06.4-WI-BUDT-warszt.labor-model.- 16. Warsztaty laborator.-modelowe (wybieralny) - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Warsztaty laborator.-modelowe (wybieralny) Kod przedmiotu 06.4-WI-BUDT-warszt.labor-model.- 16 Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia Eksploatacja i remonty budynków KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA Informacje ogólne 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra Nauk

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Energetyka Rodzaj przedmiotu: specjalności obieralny Rodzaj zajęć: wykład, seminarium Urządzenia grzewcze Heat systems Forma studiów: stacjonarne Poziom studiów I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

C 1-7 Zaawansowane komputerowe wspomaganie projektowania

C 1-7 Zaawansowane komputerowe wspomaganie projektowania C 1-7 Zaawansowane komputerowe wspomaganie projektowania Kod przedmiotu: BUD-NSIITiOB-PSP-C1-7 Język w ykładow y: polski 2 / III Godzin w tygodniu - - 2 - Punkty kredytowe ECTS - - 3 - Osoby prowadzące

Bardziej szczegółowo

Mechanika gruntów - opis przedmiotu

Mechanika gruntów - opis przedmiotu Mechanika gruntów - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Mechanika gruntów Kod przedmiotu 06.4-WI-BUDP-Mechgr-S16 Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Technologia robót budowlanych

Technologia robót budowlanych Technologia robót budowlanych ROK III SEM.5 Wykład 1 ROK AKADEMICKI 2015/2016 Dr inż. Marek Sawicki Zakład Technologii i Zarządzania w Budownictwie Z6 Budynek C-7, pok. 816 Konsultacje: wtorek 13-15, Środa

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BUDOWNICTWO STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BUDOWNICTWO STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI UCZELNIA TECHNICZNO-HANDLOWA IM. H. CHODKOWSKIEJ WYDZIAŁ IŻYNIERYJNY Warszawa, rok 2014 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BUDOWNICTWO STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska. Gdańsk, 2010

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska. Gdańsk, 2010 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PODSTAWY BUDOWNICTWA PLANSZE DYDAKTYCZNE Michał ł Wójcik Gdańsk, 2010 ZAWARTOŚĆ Ogólne zagadnienia dotyczące budownictwa: podstawowe definicje,

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie budowlane w procesie poprawy jakości energetycznej

Nowoczesne technologie budowlane w procesie poprawy jakości energetycznej Nowoczesne technologie budowlane w procesie poprawy jakości energetycznej budynków - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Nowoczesne technologie budowlane w procesie poprawy jakości energetycznej

Bardziej szczegółowo

SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA

SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu KONSTRUKCJE BUDOWLANE 1, 2 2 Instytut Instytut Architektury i Urbanistyki 3 Kod PPWSZ-AU-1-416-S przedmiotu PPWSZ-AU-1-415-N Kierunek Architektura

Bardziej szczegółowo

Racjonalizacja energii w budynkach Kod przedmiotu

Racjonalizacja energii w budynkach Kod przedmiotu Racjonalizacja energii w budynkach - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Racjonalizacja energii w budynkach Kod przedmiotu rac03_pnadgen8tc5u Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury

Bardziej szczegółowo

Budownictwo ogólne. Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień/ II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki /praktyczny)

Budownictwo ogólne. Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień/ II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki /praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Budownictwo ogólne Nazwa modułu w języku angielskim Civil Engineering Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE

SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE 13 maj 2013 KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE Strona 1 z 20 SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE UWAGI: 1. Oznaczenie dla przedmiotów prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Humanizacja zabudowy mieszkaniowej, Malarstwo i Rzeźba w architekturze

Humanizacja zabudowy mieszkaniowej, Malarstwo i Rzeźba w architekturze Humanizacja zabudowy mieszkaniowej, Malarstwo i Rzeźba w architekturze - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Humanizacja zabudowy mieszkaniowej, Malarstwo i Rzeźba w architekturze Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Podstawy projektowania architektonicznego II

Podstawy projektowania architektonicznego II Podstawy projektowania architektonicznego II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy projektowania architektonicznego II Kod przedmiotu pod.02_pnadgenebrsw Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Audyting Energy auditing Kierunek: Rodzaj przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: studia II stopnia Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY II STOPNIA SPECJALNOŚĆ: REMONTY I KONSERWACJA ZABYTKÓW

PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY II STOPNIA SPECJALNOŚĆ: REMONTY I KONSERWACJA ZABYTKÓW PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY II STOPNIA SPECJALNOŚĆ: REMONTY I KONSERWACJA ZABYTKÓW Propedeutyka konserwacji zabytków 1. Kto jest w Polsce prawnie odpowiedzialny za ochronę zabytków? Wymień urzędy i instytucje.

Bardziej szczegółowo

Fizyka - opis przedmiotu

Fizyka - opis przedmiotu Fizyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Fizyka Kod przedmiotu 06.4-WI-EKP-Fiz-S16 Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Energetyka komunalna Profil

Bardziej szczegółowo

Architektura niskoenergetyczna Kod przedmiotu

Architektura niskoenergetyczna Kod przedmiotu Architektura niskoenergetyczna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Architektura niskoenergetyczna Kod przedmiotu 02.1-WI-AUP-AN/1_P Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury i

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia

Kierunkowe efekty kształcenia Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska BUDOWNICTWO: Kierunkowe efekty kształcenia K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 WIEDZA ma wiedzę z działów matematyki, fizyki, chemii i innych

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA 16 EKSPERTYZA TECHNICZNA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU WARSZTATOWO-GARAŻOWEGO ZLOKALIZOWANEGO W ZESPOLE BUDYNKÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BIAŁYMSTOKU PRZY ULICY WARSZAWSKIEJ 3 1.0. PRZEDMIOT i CEL EKSPERTYZY

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PODSTAWY MODELOWANIA PROCESÓW WYTWARZANIA Fundamentals of manufacturing processes modeling Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj

Bardziej szczegółowo

zbigniew.paszkowski@gmail.co

zbigniew.paszkowski@gmail.co OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW S1 SEMESTR VII (ZIMOWY) 2014/15 1. UCZESTNICTWO W WYKŁADACH DOKUMENTOWANE ZESZYTEM Z NOTATKAMI SKŁADANYMI DO WERYFIKACJI PO WYKŁADZIE I NA KONIEC SEMESTRU 2. UCZESTNICTWO

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA Informacje ogólne I. 1 Nazwa modułu kształcenia Podstawy architektury i urbanistyki 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO REFERATÓW Z BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO CZĘŚĆ STALOWA

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO REFERATÓW Z BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO CZĘŚĆ STALOWA MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO REFERATÓW Z BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO CZĘŚĆ STALOWA 1. Pałkowski Sz.: Obliczanie siatek cięgnowych metodą elementów skończonych. Archiwum Inżynierii Lądowej, Z. 2/1979, str. 177 194.

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje metalowe - podstawy Kod przedmiotu

Konstrukcje metalowe - podstawy Kod przedmiotu Konstrukcje metalowe - podstawy - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Konstrukcje metalowe - podstawy Kod przedmiotu 06.4-WI-BUDP-Konstmet-pods-S16 Wydział Kierunek Wydział Budownictwa,

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski

Odnawialne Źródła Energii I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Audyt energetyczny Nazwa modułu w języku angielskim Energy audit of buildings Obowiązuje od roku akademickiego 2016/17 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań nr 1 na egzamin dyplomowy dla kierunku Budownictwo studia I stopnia obowiązujący od 01 października 2016 roku

Zestaw pytań nr 1 na egzamin dyplomowy dla kierunku Budownictwo studia I stopnia obowiązujący od 01 października 2016 roku A. Pytania o charakterze problemowym: Zestaw pytań nr 1 na egzamin dyplomowy dla kierunku Budownictwo studia I stopnia obowiązujący od 01 października 2016 roku Lp. Treść pytania 1. Jak rozumiesz pojęcie

Bardziej szczegółowo

Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. FB VII w09 2006-01-24

Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. FB VII w09 2006-01-24 Przegląd d komputerowych narzędzi wspomagania analizy zagadnień fizyki budowli Krzysztof Żmijewski Doc. Dr hab. Inż. itp. itd. Zakład Budownictwa Ogólnego Zespół Fizyki Budowli 3.0 służy do określania

Bardziej szczegółowo

Mechanika analityczna - opis przedmiotu

Mechanika analityczna - opis przedmiotu Mechanika analityczna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Mechanika analityczna Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-D-01_15W_pNadGenVU53Z Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP2-303z Zagadnienia optymalizacji Problems of optimization

Z-ZIP2-303z Zagadnienia optymalizacji Problems of optimization KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/03 Z-ZIP-303z Zagadnienia optymalizacji Problems of optimization A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Projektowanie architektury mieszkaniowej wielorodzinnej - opis przedmiotu

Projektowanie architektury mieszkaniowej wielorodzinnej - opis przedmiotu Projektowanie architektury mieszkaniowej wielorodzinnej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Projektowanie architektury mieszkaniowej wielorodzinnej Kod przedmiotu proj09_pnadgenam57r Wydział

Bardziej szczegółowo

Złożone konstrukcje metalowe II Kod przedmiotu

Złożone konstrukcje metalowe II Kod przedmiotu Złożone konstrukcje metalowe II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Złożone konstrukcje metalowe II Kod przedmiotu złoż.3_pnadgen6oo52 Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury

Bardziej szczegółowo

Program zajęć z przedmiotu Mechanika Budowli I na studiach niestacjonarnych I stopnia, na 2 roku Wydziału Inżynierii Lądowej (semestry: 5 i 6)

Program zajęć z przedmiotu Mechanika Budowli I na studiach niestacjonarnych I stopnia, na 2 roku Wydziału Inżynierii Lądowej (semestry: 5 i 6) Program zajęć z przedmiotu Mechanika Budowli I na studiach niestacjonarnych I stopnia, na 2 roku Wydziału Inżynierii Lądowej (semestry: 5 i 6) Wymagania: Zaliczenie Wytrzymałości materiałów z semestru

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia drugiego stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia drugiego stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia drugiego stopnia Przedmiot: Mechanika analityczna Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy Kod przedmiotu: MBM 2 S 0 1 02-0_1 Rok: 1 Semestr: 1

Bardziej szczegółowo

Habitat-środowisko mieszkaniowe Kod przedmiotu

Habitat-środowisko mieszkaniowe Kod przedmiotu Habitat-środowisko mieszkaniowe - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Habitat-środowisko mieszkaniowe Kod przedmiotu 06.4-WI-ArchP-H-ŚM-S16 Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury

Bardziej szczegółowo

Projektowanie obiektów architektury krajobrazu II - opis przedmiotu

Projektowanie obiektów architektury krajobrazu II - opis przedmiotu Projektowanie obiektów architektury krajobrazu II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Projektowanie obiektów architektury krajobrazu II Kod przedmiotu 06.4-WI-ArchKP-proj.obiektów II-

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium MODELOWANIE I SYMULACJA Modelling

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Inżynieria cieplna i samochodowa Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Wymiana ciepła Heat transfer Forma

Bardziej szczegółowo

Podstawy projektowania infrastruktury technicznej WF-ST1-GI--12/13Z-PWYP. Liczba godzin Wykłady: 15 Zajęcia terenowe: 10 Zajęcia projektowe: 30

Podstawy projektowania infrastruktury technicznej WF-ST1-GI--12/13Z-PWYP. Liczba godzin Wykłady: 15 Zajęcia terenowe: 10 Zajęcia projektowe: 30 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Podstawy projektowania infrastruktury technicznej Nazwa przedmiotu w j. ang. Język

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii I stopień (I stopień/ II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki/praktyczny) Stacjonarne (stacjonarne/ niestacjonarne)

Odnawialne Źródła Energii I stopień (I stopień/ II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki/praktyczny) Stacjonarne (stacjonarne/ niestacjonarne) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Systemy instalacji fotowoltaicznych Photovoltaic systems Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Detal architektoniczny - opis przedmiotu

Detal architektoniczny - opis przedmiotu Detal architektoniczny - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Detal architektoniczny Kod przedmiotu 06.4-WI-D-d.a.02-2014-W-N14_pNadGen2SQ40 Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury

Bardziej szczegółowo

DYNAMIKA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

DYNAMIKA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH DYNAMIKA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH Roman Lewandowski Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2006 Książka jest przeznaczona dla studentów wydziałów budownictwa oraz inżynierów budowlanych zainteresowanych

Bardziej szczegółowo

PN-B-03004:1988. Kominy murowane i żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03004:1988. Kominy murowane i żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie KOMINY PN-B-03004:1988 Kominy murowane i żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie Normą objęto kominy spalinowe i wentylacyjne, żelbetowe oraz wykonywane z cegły, kształtek ceramicznych lub betonowych.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRAC INŻYNIERSKICH Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Komputerowe projektowanie maszyn i urządzeń Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia Mechanika teoretyczna Informacje ogólne 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra Nauk Technicznych,

Bardziej szczegółowo

OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA

OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA Wydział Budownictwa ul. Akademicka 3 42-200 Częstochowa OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA Politechnika Częstochowska ul. J.H. Dąbrowskiego 69 42-201 Częstochowa Jednostki organizacyjne Katedra Budownictwa i Architektury

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Racjonalna gospodarka energią Kierunek: Inżynieria Środowiska Rodzaj przedmiotu: Poziom kształcenia: Obieralny, moduł 5.4 II stopnia Rodzaj zajęć: Liczba godzin/tydzień/zjazd * Wykład,

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Architektura i urbanistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Architektura i urbanistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 5 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Architektura i urbanistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 7 semestrów. Liczba

Bardziej szczegółowo

Aktywne i pasywne systemy energetyki słonecznej w budownictwie

Aktywne i pasywne systemy energetyki słonecznej w budownictwie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Poziom kształcenia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia modelowania i obliczeń inżynierskich Chosen problems of engineer modeling and numerical analysis Dyscyplina: Budowa i Eksploatacja Maszyn Rodzaj przedmiotu: Przedmiot

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia Wytrzymałość materiałów Informacje ogólne 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra Nauk Technicznych,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1 PROGRAM STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 ARCHITEKTURA I URBANISTYKA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE (WIECZOROWE) SEMESTR 1 PODSTAWOWE MATEMATYKA 2 2 4 15 E 4 GEOMETRIA WYKREŚLNA 2 2

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu Kierunek studiów Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Mechanika Techniczna Rodzaj przedmiotu: Podstawowy Kod przedmiotu:

Karta (sylabus) przedmiotu Kierunek studiów Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Mechanika Techniczna Rodzaj przedmiotu: Podstawowy Kod przedmiotu: Karta (sylabus) przedmiotu Kierunek studiów Mechatronika Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Mechanika Techniczna Rodzaj przedmiotu: Podstawowy Kod przedmiotu: MT 1 S 0 2 14-0_1 Rok: I Semestr: II Forma

Bardziej szczegółowo

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu/przedmiotu BUDOWNICTWO OGÓLNE 1 - WYKŁAD KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Kod AU_K_1.2_003 Kierunek studiów Profil kształcenia (ogólnoakademicki, praktyczny) ARCHITEKTURA ogólnoakademicki I/2

Bardziej szczegółowo

Mechanika gruntów i geotechnika Kod przedmiotu

Mechanika gruntów i geotechnika Kod przedmiotu Mechanika gruntów i geotechnika - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Mechanika gruntów i geotechnika Kod przedmiotu Mech05_pNadGenK3SD8 Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia Konstrukcje metalowe i drewniane KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA Informacje ogólne 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra Nauk

Bardziej szczegółowo

Budownictwo i materiałoznawstwo Kod przedmiotu

Budownictwo i materiałoznawstwo Kod przedmiotu Budownictwo i materiałoznawstwo - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Budownictwo i materiałoznawstwo Kod przedmiotu 06.4-WI-P-b.m.01-2014-W-S14_pNadGenSWH0S Wydział Kierunek Wydział Budownictwa,

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu [Mechanika i Budowa Maszyn] Studia drugiego stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu [Mechanika i Budowa Maszyn] Studia drugiego stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu [Mechanika i Budowa Maszyn] Studia drugiego stopnia Przedmiot: Drgania lotniczych zespołów napędowych Rodzaj przedmiotu: podstawowy Kod przedmiotu: MBM S 3 5-0_1 Rok:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Inżynieria cieplna i samochodowa Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Wymiana ciepła Heat transfer Forma

Bardziej szczegółowo

Pytania do egzaminu dyplomowego studiów I stopnia studia stacjonarne (poziom inżynierski)

Pytania do egzaminu dyplomowego studiów I stopnia studia stacjonarne (poziom inżynierski) Pytania do egzaminu dyplomowego studiów I stopnia studia stacjonarne (poziom inżynierski) Pytania dla specjalności Budowlano-Architektoniczna (CKI-Rybnik) UWAGA: Symbol # oddziela część zasadniczą pytania

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Wentylacja i klimatyzacja 3 Nazwa modułu w języku angielskim Ventilation and

Bardziej szczegółowo

Kierunkowy (podstawowy/ kierunkowy/ inny HES) do wyboru (obowiązkowy/ nieobowiązkowy) zimowy (semestr zimowy/ letni)

Kierunkowy (podstawowy/ kierunkowy/ inny HES) do wyboru (obowiązkowy/ nieobowiązkowy) zimowy (semestr zimowy/ letni) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Systemy instalacji fotowoltaicznych Nazwa modułu w języku angielskim Photovoltaic

Bardziej szczegółowo

Mechanika i wytrzymałość materiałów Kod przedmiotu

Mechanika i wytrzymałość materiałów Kod przedmiotu Mechanika i wytrzymałość materiałów - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Mechanika i wytrzymałość materiałów Kod przedmiotu 06.9-WM-IB-P-22_15W_pNadGenRDG4C Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny

Bardziej szczegółowo

Materiały budowlane i instalacyjne Kod przedmiotu

Materiały budowlane i instalacyjne Kod przedmiotu Materiały budowlane i instalacyjne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Materiały budowlane i instalacyjne Kod przedmiotu 06.4-WI-EKP-Matbudiinst-S16 Wydział Kierunek Wydział Budownictwa,

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium UKŁADY AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ Industrial Automatics Systems

Bardziej szczegółowo

BADANIA UZUPEŁNIONE SYMULACJĄ NUMERYCZNĄ PODSTAWĄ DZIAŁANIA EKSPERTA

BADANIA UZUPEŁNIONE SYMULACJĄ NUMERYCZNĄ PODSTAWĄ DZIAŁANIA EKSPERTA dr inż. Paweł Sulik Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych BADANIA UZUPEŁNIONE SYMULACJĄ NUMERYCZNĄ PODSTAWĄ DZIAŁANIA EKSPERTA Seminarium ITB, BUDMA 2010 Wprowadzenie Instytut Techniki Budowlanej

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Sieci sanitarne I The sanitary networks I Kierunek: Inżynieria Środowiska Kod przedmiotu: 4.9 Rodzaj przedmiotu: Poziom kształcenia: Semestr: Treści kierunkowe, moduł 4.9 I stopnia, 6

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Budownictwo Forma

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Architektury obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017 Kierunek studiów: Architektura Forma sudiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia Fundamentowanie Informacje ogólne 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra Nauk Technicznych,

Bardziej szczegółowo

Organizacja produkcji budowlanej i kierowanie procesem inwestycyjnym - opis przedmiotu

Organizacja produkcji budowlanej i kierowanie procesem inwestycyjnym - opis przedmiotu Organizacja produkcji budowlanej i kierowanie procesem inwestycyjnym - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Organizacja produkcji budowlanej i kierowanie procesem inwestycyjnym Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

FIZYKA BUDOWLI II. 1. Podstawowe różnice w parametrach między budynkami tradycyjnymi, energooszczędnymi a pasywnymi

FIZYKA BUDOWLI II. 1. Podstawowe różnice w parametrach między budynkami tradycyjnymi, energooszczędnymi a pasywnymi I. Specjalność KBI FIZYKA BUDOWLI II 1. Podstawowe różnice w parametrach między budynkami tradycyjnymi, energooszczędnymi a pasywnymi 2. Klasyfikacja budynków pod kątem standardu energetycznego 3. Zalecenia

Bardziej szczegółowo

Planowanie infrastruktury technicznej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 18

Planowanie infrastruktury technicznej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Planowanie infrastruktury technicznej Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Zbiorniki i rurociągi Kierunek: Inżynieria Środowiska Rodzaj przedmiotu: Poziom kształcenia: Moduł 5.5 I stopnia Rodzaj zajęć: Liczba godzin/tydzień/zjazd * Wykład, ćwiczenia W, C Profil

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014

PROGRAM STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 PROGRAM STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 03/04 ARCHITEKTURA I URBANISTYKA STUDIA II STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE (WIECZOROWE) SEMESTR PODSTAWOWE MATEMATYKA 4 5 E 4 GEOMETRIA WYKREŚLNA 4 5 E 4 KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Podstawy geodezyjnej obsługi inwestycji Nazwa modułu w języku angielskim Basis

Bardziej szczegółowo

13 maj 2013 KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE Strona 1 z 11

13 maj 2013 KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE Strona 1 z 11 13 maj 2013 KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE Strona 1 z 11 SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO II STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE UWAGI: 1. Oznaczenie dla przedmiotów prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie komputerowe projektowania w ogrzewnictwie i klimatyzacji - opis przedmiotu

Wspomaganie komputerowe projektowania w ogrzewnictwie i klimatyzacji - opis przedmiotu Wspomaganie komputerowe projektowania w ogrzewnictwie i klimatyzacji - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Wspomaganie komputerowe projektowania w ogrzewnictwie i klimatyzacji Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne w planowaniu przestrzennym WF-ST1-GI--12/13Z-TECH. Liczba godzin stacjonarne: Zajęcia projektowe: 45

Technologie informacyjne w planowaniu przestrzennym WF-ST1-GI--12/13Z-TECH. Liczba godzin stacjonarne: Zajęcia projektowe: 45 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Technologie informacyjne w planowaniu przestrzennym Nazwa przedmiotu w j. ang. Język

Bardziej szczegółowo

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu/przedmiotu Kierunek studiów GEOTECHNIKA ARCHITEKTURA KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Kod AU_U_1.5_008 Profil ogólnoakademicki Rok 3 / semestr 5 Specjalność Przedmiot oferowany w języku: Kurs

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo