PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I STOPNIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I STOPNIA"

Transkrypt

1 PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I STOPNIA dr hab. inż. Andrzej Kosecki, prof. PK 1. Przygotowanie oferty przetargowej na wykonanie wybranego obiektu budowlanego lub wybranych robót budowlanych 2. Organizacja przetargu na wykonawstwo robót budowlanych studium przypadku 3. Wielokryterialna ocena ofert w procedurach przetargowych na wybranym przykładzie 4. Koszty alternatywnych rozwiązań projektowych elementów obiektów budowlanych 5. Koszty alternatywnych rozwiązań technologicznych w wykonawstwie robót budowlanych 6. Model sieciowy przebiegu przedsięwzięcia budowlanego na wybranym przykładzie 7. Planowanie czasu i kosztu wykonania robót budowlanych z wykorzystaniem sieci czynności 8. Planowanie finansowania robót budowlanych przez wykonawcę na wybranym przykładzie 9. Planowanie zatrudnienia na budowie z wykorzystaniem modelu sieciowego przedsięwzięcia 10. Wymagania jakościowe a koszty wykonania robót budowlanych na wybranych przykładach 11. Projekt zagospodarowania placu budowy zespołu obiektów budowlanych prof. dr hab. Stanisław Belniak 1. Ryzyko inwestowania w nieruchomości na wybranym przykładzie 2. Rozwój firm deweloperskich na wybranym przykładzie 3. Rozwój budownictwa indywidualnego w miejscowości X 4. Przygotowanie i ocena wybranego projektu inwestycyjnego 5. Inwestycje samorządu terytorialnego na wybranym przykładzie 6. Wpływ inflacji na proces szacowania nieruchomości 7. Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w budownictwie 8. System ubezpieczeń budowlano montażowych 9. Koszty funkcjonowania firm budowlanych na wybranym przykładzie 10. System organizacji procesu budowlanego na wybranym przykładzie dr inż. Renata Kozik 1. Analiza techniczno-ekonomiczna materiałów i technologii wykonania wybranych elementów obiektu budowlanego (np. ściany, stropy) 2. Projekt organizacji robót dla wybranego przedsięwzięcia budowlanego 3. Projekt technologii i organizacji wykonania remontu budynku wraz oszacowaniem kosztów remontu 4. Analiza rozwiązań technologicznych dla zabezpieczeń cieplno-wilgotnościowych budynków wraz z oszacowaniem kosztów 5. Technologie wzmacniania fundamentów starych budowli (analiza techniczno ekonomiczna) 6. Metody oceny stopnia zużycia technicznego budynków i ich wykorzystanie w praktyce 7. Nowoczesne metody osuszania murów analiza techniczno- ekonomiczna 8. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budownictwie mieszkaniowym 9. Metody planowania i kontroli realizacji przedsięwzięcia budowlanego na wybranym przykładzie 10. Technologia budowy domów drewnianych - analiza techniczno ekonomiczna 11. Analiza przyczyn i okoliczności wystąpienia katastrof budowlanych 12. Budownictwo inteligentne (np. zintegrowane systemy zarządzania) 13. Budowlany proces inwestycyjny na wybranym przykładzie wraz z oszacowaniem kosztów) 14. Nowoczesne technologie remontów elementów budynków i uwarunkowania technologiczno organizacyjne ich realizacji. 15. Budownictwo pasywne

2 16. Biobudownictwo analiza techniczno - ekonomiczna 17. Procedura przetargu ograniczonego na roboty budowlane na przykładzie. 18. Procedura przetargu nieograniczonego na roboty budowlane na przykładzie Przetargowe tryby udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane teoria i praktyka 20. Nieprzetargowe tryby udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane teoria i praktyka 21. Projektowanie zagospodarowania placu budowy w aspekcie optymalizacji kosztów. 22. Przygotowanie oferty przetargowej na roboty budowlane studium przypadku 23. Analiza technologiczno ekonomiczna robót remontowych obiektów budowlanych. 24. Zasada uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców w zamówieniach publicznych teoria i praktyka 25. Umowy o roboty budowlane i ich wpływ na zarządzanie przedsięwzięciem budowlanym 26. Procedura administracyjno prawna i jej wpływ na przebieg procesu budowlano inwestycyjnego w Polsce i wybranych krajach 27. Procedura administracyjno prawna poprzedzająca rozpoczęcie robót budowlanych na wybranym przykładzie (obiekty zabytkowe, inwestycje szczególnie szkodliwe dla środowiska) 28. Dokumentacja techniczna budynku teoria i praktyka 29. Umowy o roboty budowlane i ich wpływ na zarządzanie przedsięwzięciem budowlanym 30. Przygotowanie postępowania o zamówienie publiczne na roboty budowlane (np. zaprojektowanie i wykonanie) 31. Badanie i analiza rynku budowlanego dr inż. Zdzisław Milian 1. Rozwiązania alternatywne warstw ścian i stropów przy ograniczonych kosztach dla budynków mieszkalnych 2. Analiza elementów konstrukcji ze względu na procentowy udział w kosztach realizacji dla różnych typów obiektów 3. Nowoczesne systemy grzewcze w budownictwie 4. Wykorzystanie pomp cieplnych do ogrzewania lub klimatyzacji budynków jednorodzinnych 5. Robotyka w budownictwie 6. Zarządzanie realizacją budowy zgodnie z procedurą Łańcuch krytyczny 7. Planowanie i kontrola realizacji budowy z wykorzystaniem programu MS Projekt 8. Charakterystyka programów do planowania i kontroli przedsięwzięć budowlanych 9. Automatyczne przedmiary robót z oprogramowania typu CAD 10. Koordynacja dostaw materiałów na plac budowy z wykorzystaniem IT 11. Koordynacja pracą brygad roboczych na budowie z wykorzystaniem IT 12. Planowanie budowy a zarządzanie przedsięwzięciem 13. Techniki harmonogramowania w ramach zarządzania przedsięwzięciem 14. Zarządzanie kosztami w przedsięwzięciu budowlanym 15. Bazy danych dla celów przygotowywania kosztorysów ofertowych 16. Kontrakty budowlane w kontekście zarządzania przedsięwzięciem 17. Zarządzanie przedsięwzięciem wg koncepcji Project Management - studium przypadku. 18. Temat do uzgodnienia w zakresie zarządzania budową dr inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina 1. Metody ocieplania ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych nowowznoszonych ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań 2. Metody wykonania ciepłochronnych ścian zewnętrznych 3. Metody termomodernizacji budynków 4. Nowoczesne materiały i technologie docieplania ścian zewnętrznych budynków istniejących 5. Stosowane w Polsce i na świecie materiały i metody ocieplania ścian za pomocą izolacji transparentnej 6. Remont lub budowa obiektu budowlanego technologia i organizacja budowy na wybranym przykładzie

3 7. Analiza techniczno-ekonomiczna materiałów i technologii związanych z wykonaniem poszczególnych elementów budynku (ściany, stropy, dachy)technologia i organizacja wybranych robót wykończeniowych (np. tynkarskich) 8. Analiza techniczno-ekonomiczna współczesnych rozwiązań drzwi i okien 9. Analiza techniczno-ekonomiczna pokryć dachowych 10. Technologia i organizacja wykonania zielonego dachu 11. Materiały i technologie wykonania izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej 12. Budownictwo systemowe. Analiza techniczno-ekonomiczna wybranych systemów wznoszenia ścian 13. Analiza techniczno-ekonomiczna wybranych maszyn budowlanych do robót ziemnych 14. Organizacja przetargu na roboty budowlane na przykładzie wybranej gminy 15. Analiza działalności inwestycyjnej gminy 16. Systemy realizacji przedsięwzięć budowlanych na wybranych przykładach 17. Procedura przetargowa w budownictwie teoria i praktyka 18. Opracowanie oferty przetargowej wraz z dokumentacją i pakietem prezentacyjnym firmy budowlanej 19. Analiza niekonwencjonalnych źródeł energii. Budownictwo energooszczędne dr inż. Agnieszka Leśniak 1. Analiza techniczno-ekonomiczna wybranych rozwiązań stropów / lub pokryć dachowych/ lub elewacji/. 2. Analiza techniczno-ekonomiczna wybranych systemów budownictwa jednorodzinnego/ lub wybranych systemów dociepleń budynków/. 3. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na wybranej budowie 4. Sposoby obliczania narzutów w kalkulacji kosztorysowej wykonawcy budowlanego teoria i praktyka 5. Podstawy sporządzania kosztorysu i ich wpływ na jego wynik 6. Efektywność wykonywania wybranych robót budowlanych 7. Metody osuszania murów analiza techniczno ekonomiczna 8. Kosztorys ofertowy a rzeczywista wartość robót budowlanych 9. Spory i roszczenia stron w kontrakcie budowlanym realizowanym w warunkach FIDIC 10. Procedura płatności miesięcznych w kontrakcie budowlanym w warunkach FIDIC Warunki Ogólne i Warunki Szczególne 11. Stopień zużycia technicznego wybranego budynku studium przypadku 12. Remont i modernizacja budynku mieszkalnego studium przypadku. 13. Sposoby pozyskiwania wykonawców/podwykonawców robót budowlanych na przykładzie Partnerstwo w przedsięwzięciach budowlanych 15. Sposoby szacowania kosztów pośrednich w kalkulacji kosztorysowej wykonawcy budowlanego teoria i praktyka. 16. Przygotowanie oferty przetargowej na roboty budowlane dla inwestora publicznego i prywatnego dr inż. Wojciech Drozd 1. Ocena stanu technicznego obiektu kubaturowego. 2. Dokumentacja realizacji inwestycji budowlanej. 3. Analiza techniczno ekonomiczna adaptacji strychu w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. 4. Procedury administracyjne w procesie budowlanym. 5. Analiza techniczno ekonomiczna rozbudowy budynku mieszkalnego.

4 dr inż. Edyta Plebankiewicz 1. Oszacowanie wartości zamówienia na roboty budowlane teoria i praktyka. 2. Metody pozyskiwania wykonawców robót budowlanych na przykładzie wybranego inwestora. 3. Analiza ofert przetargowych wykonawców budowlanych na wybranych przykładach. 4. Przygotowanie inwestycji budowlanej na wybranym przykładzie. 5. Analiza techniczno ekonomiczna realizacji wybranych elementów budynku. 6. Analiza techniczno ekonomiczna realizacji wybranych systemów budownictwa jednorodzinnego 7. Remont i modernizacja wybranego obiektu budowlanego studium przypadku. 8. Czas i koszt wybranego obiektu budowlanego w aspekcie jego rozwiązań technologicznomateriałowych. 9. Projekt organizacji budowy wybranego obiektu lub zespołu obiektów. dr inż. Krzysztof Zima 1. Budownictwo mieszkaniowe realizowane przez deweloperów w Krakowie. 2. Ryzyko w działalności firmy budowlanej. 3. Ryzyko w działalności firmy deweloperskiej 4. Przygotowanie inwestycji budowlanej do realizacji. 5. Alternatywne źródła energii stosowane w budownictwie jedno- i wielorodzinnym. 6. Urządzenia i elementy zapewniające bezpieczeństwo na budowie. 7. Analiza techniczno-ekonomiczna systemów deskowań lub rusztowań. 8. Analiza techniczno-ekonomiczna wybranych nowoczesnych rozwiązań technologicznych. 9. Planowanie czasu wykonania inwestycji budowlanej 10. Planowanie kosztów realizacji inwestycji budowlanej 11. Organizacja budowy lub wybranych procesów budowlanych. 12. Kosztorysowanie robót budowlanych porównanie wariantów rozwiązań wybranych elementów budowlanych dr inż. Elżbieta Starzyk 1. Alternatywne metody wykonania wybranych robót budowlanych 2. Organizacja budowy studium porównawcze przykładowych realizacji 3. Czynności kierownika budowy studium przypadku 4. Nadzór autorski na budowie przepisy i praktyka 5. Nadzór inwestorski na budowie przepisy i praktyka dr inż. Andrzej Więckowski Materiałochłonność, nakłady Analiza materiałochłonności budownictwa tradycyjnego i systemowego Sozoekonomia budownictwa Ekobudownictwo Biobudynki z surowców miejscowych Technologie wznoszenia i mikroklimat bioobiektów Analiza dostępności i efektywność realizacji projektu prośrodowiskowego domu jednorodzinnego Budownictwo o niskim zapotrzebowaniu na energię Technologia budownictwa pasywnego Domy pasywne i ich ekonomika Ekonomika wznoszenia i eksploatacji obiektów niskoenergochłonnych oraz standardowych Technologia realizacji i efektywność stosowania dodatkowych izolacji termicznych

5 Efektywność nowoczesnych okien oraz wyposażonych w zasłony, żaluzje i okiennice termoizolacyjne Termorenowacja i ogrzewanie Analiza nakładów i efektywność wybranych systemów termoizolacji budynków Audyt energetycny i analiza zaleceń termomodernizacyjnych dla przykładowego domu jednorodzinnego Analiza techniczno-ekonomiczna systemów ogrzewania budynków jednorodzinnych Budownictwo jednorodzinne Technologiczność i ekonomika wybranych systemów budowy domu jednorodzinnego Technologiczność i ekonomika stosowania lekkich ścian systemowych w budownictwie jednorodzinnym Techologie tradycyjne oraz wykonawstwo systemowe i ekonomika robót wykończeniowych w budownictwie jednorodzinnym Analiza technologiczno-ekonomiczna realizacji piwnic i podłóg na gruncie w budynkach jednorodzinnych Technologia dachów zielonych Technologia i ekonomika pokryć dachowych Budownictwo wielorodzinne Analiza technologiczno-ekonomiczna systemów wznoszenia budynków mieszkalnych wielorodzinnych Analiza technologiczno-ekonomiczna modernizacji zasobów mieszkaniowych z prefabrykatów wielkowymiarowych Efektywność tradycyjnych i systemowych robót wykończeniowych Budownictwo ogólne Analiza technologii i organizacji budowy na przykładzie realizacji powtarzalnego obiektu handlowo-usługowego Ekonomika posadowienia budynku na palach Budownictwo monolityczne Rusztowania i deskowania systemowe w budownictwie... Analiza wydajności węzła produkcji mieszanki betonowej i liczebności środków transportowych Technologia wznoszenia budynków monolitycznych Budownictwo specjalistyczne Analiza technologii budowy wiaduktu drogowego Analiza technologii budowy mostu drogowego Analiza technologii i nakłady na przebudowę stadionu sportowego Elewacje i dachy Analiza technologii robót i efektywność wybranych pokryć dachowych w budownictwie jednorodzinnym Technologiczność i ekonomika stosowania systemowych ścian osłonowych w budownictwie mieszkaniowym i ogólnym Aluminiowe konstrukcje osłonowe przeszklone i analiza efektywności przy zastosowaniu w budynku... Remonty Analiza rewaloryzacji kamienicy... Wybrane problemy remontu-modernizacji i eksploatacji budynku na przykładzie obiektu użyteczności publicznej Analiza efektywności rozwiązań projektowych osuszania ścian na przykładzie remontumodernizacji budynku użyteczności publicznej

6 Analiza technologiczno-ekonomiczna rewitalizacji zabytkowych budynków mieszkalnych Krakowa Analiza technologiczno-organizacyjna i ekonomika rewitalizacji zabytkowego budynku mieszkalnego Badania empiryczne procesów rewaloryzacyjnych z przykładem analizy czasu pracy przy odnowieniu Kontekst architektoniczny Analiza technologii i kosztów realizacji budynku w aspekcie rozwiązań architektonicznych i konstrukcyjnych Analiza wznoszenia oraz efektywność zabudowy szeregowej Technologia i ekonomika budowy wielokondygnacyjnych piwnic oraz części nadziemnych budynków niskich i wysokich na terenach centrów miast Ekonomika wykonywania pomieszczeń piwnicznych, naziemnych i poddaszy w budynkach jednorodzinnych Galanteria betonowa i kamienna Technologia produkcji galanterii betonowej Technologia realizacji nawierzchni z prasowanej kostki brukowej i ekonomika mechanizacji prac Technologia realizacji wielkopowierzchniowych prac brukarskich na przykładzie remontu... Prefabrykacja Technologia prefabrykacji i wznoszenie budynków jednorodzinnych Technologia prefabrykacji konstrukcji drewnianych Analiza technologiczno-ekonomiczna magazynowania materiałów i prefabryktów budowlanych Technologie Systemy podziemnych drążeń i wybór technologii budowy kanalizacji Technologia realizacji głębokich wykopów Technologia realizacji wielokondygnacyjnych piwnic Obiekty kopułowe i technologia torkretowania Technologia wznoszenia budynków wysokich Maszyny budowlane Skuteczność i uniwersalność współczesnych maszyn budowlanych na przykładzie zastosowań... Analiza pracy zespołu koparka-samochody przy realizacji wykopu szerokoprzestrzennego Wydajność Badanie czasu pracy i racjonalność działań na przykładzie realizaji utwardzanej posadzki fibrobetonowej Analiza technologii i wydajności w realizacjach obiektów żelbetowych Analiza technologii i wydajności w realizacjach obiektów o konstrukcji stalowej Analiza technologii i wydajności robót wykończeniowych Analiza technologii i wydajności w realizacjach budynków jednorodzinnych Technologiczność i analiza wykorzystywania czasu pracy przy realizacji lekkich ścian systemowych Analiza pracy zespołów roboczych przy wykonywaniu głębokich wykopów i kilkukondygnacyjnych piwnic budynków Organizacja Analiza organizacji budowy... Analiza organizacji robót w systemach dociepleń budynków Analiza projektu i przykład wyboru wykonawcy Osiedla... Specjalizacja technologiczna małej firmy budowlanej z przykładem działalności Zakładu Budowlanego Analiza optymalnego profilu robót dla małej firmy z przykładem realizacji zadań przez Zakład

7 Remontowo-Budowlany... Analiza zadań i rynku budowlanego, program działalności i rozwoju oraz zarządzanie małą firmą budowlaną Oferty na roboty budowlane oraz kredytowanie inwestora i wykonawcy Zagospodarowanie terenu budowy Analiza technologiczno-ekonomiczna realizacji dróg czasowych na terenie budowy Analiza realizacji budowy w aspekcie uwarunkowań bhp i technologiczno-ekonomicznych Jakość Analiza systemu zapewnienia jakości dla projektu budowy... Analiza badań jakości produkcji drobnowymiarowych prefabrykatów betonowych Tematy mogą zostać ukierunkowane na badania związane z wykonawstwem na budowie oraz na działalność firm. Studenci mogą zaproponować temat lub problematykę, np. wynikającą z ich osobistych doświadczeń realizacyjnych w budownictwie albo z zainteresowań. dr inż. Jerzy Kowalik 1. Analiza techniczno ekonomiczna wybranych systemów budownictwa jednorodzinnego 2. Technologia i organizacja budowy domów w drewnianym szkielecie 3. Analiza techniczna ekonomiczna zastosowań deskowań drobnowymiarowych U-Form i Stal- Form 4. Analiza techniczno ekonomiczna wybranych systemów urządzeń formujących w budownictwie monolitycznym 5. Nowe systemy docieplania budynków i ich analiza techniczno ekonomiczna 6. Ocena opłacalności inwestycji termo modernizacyjnych 7. Techniczno ekonomiczna analiza remontów budynków mieszkalnych wznoszonych 8. Metodami tradycyjnymi i uprzemysłowionymi 9. Nowoczesne rusztowania budowlane i ich ocena ekonomiczna 10. Technologie transportowe w budownictwie oraz systemy organizacji przewozów 11. Ocena kosztów zagospodarowania placu budowy przy wznoszeniu obiektów 12. Technologia dociepleń ścian zewnętrznych stosowanych w kraju i za granicą 13. Nowoczesne systemy ogrzewania i ich ekonomika 14. Badanie energochłonności budownictwa mieszkaniowego 15. Technologia wykonywania głębokich wykopów z obudową 16. Analiza efektywności maszyn i zestawów przy realizacji robót ziemnych 17. Bezpieczeństwo pracy budowlanych żurawi wieżowych w warunkach kolizyjnej lokalizacji 18. Projektowanie technologii i organizacji budynków mieszkaniowych w aspekcie czasu i kosztu z zastosowaniem metod sieciowych 19. Nowoczesne pokrycia dachów i ich analiza techniczno ekonomiczna 20. Technologia i organizacja robót wykończeniowych w budownictwie mieszkaniowym 21. Analiza techniczno - ekonomiczna wybranych stropów w budownictwie dr inż. arch. Agnieszka Makowska 1. Organizacja robót budowlanych dla wybranego projektu z zastosowaniem modelu sieciowego 2. Analiza porównawcza wybranych przedsiębiorstw budowlanych i ustalenie strategii rozwojowej 3. Nowoczesne materiały i technologie oraz ich zastosowanie w obecnym budownictwie 4. Projekt i zarządzanie bazą danych w budownictwie 5. Projekt struktury informacyjnej wybranej firmy budowlanej z zastosowaniem języka HTML

PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH II STOPNIA

PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH II STOPNIA PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH II STOPNIA dr hab. inż. Andrzej Kosecki, prof. PK 1. Tradycyjne i nowoczesne struktury organizacyjne przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Kierunek Budownictwo Wykaz pytań na egzamin dyplomowy Przedmioty podstawowe i kierunkowe Studia I- go stopnia Stacjonarne i niestacjonarne

Kierunek Budownictwo Wykaz pytań na egzamin dyplomowy Przedmioty podstawowe i kierunkowe Studia I- go stopnia Stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Budownictwo Wykaz pytań na egzamin dyplomowy Przedmioty podstawowe i kierunkowe Studia I- go stopnia Stacjonarne i niestacjonarne Pytania z przedmiotów podstawowych i kierunkowych (dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Zakres projektów inżynierskich p (łącznie 10 tematów) obejmuje obliczenia statyczne i wymiarowanie elementów żelbetowych według Eurokodu 2.

Zakres projektów inżynierskich p (łącznie 10 tematów) obejmuje obliczenia statyczne i wymiarowanie elementów żelbetowych według Eurokodu 2. Studia I o stacjonarne i niestacjonarne Budownictwo Dr hab. inż. Tadeusz Ciężak, prof. PL 1 5. Projekt konstrukcyjny wybranych elementów żelbetowych w wielokondygnacyjnym budynku usługowym o układzie szkieletowym

Bardziej szczegółowo

Przykładowe tematy prac dyplomowych- inżynier.

Przykładowe tematy prac dyplomowych- inżynier. Przykładowe tematy prac dyplomowych- inżynier. Autor: Administrator 07.12.2010. StudentBuduje.pl - Portal Studentów Budownictwa Nie masz jeszcze tematu pracy dyplomowej? Wahasz się? Wiemy z doświadczenia,

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Budownictwo Forma

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań na ocenę dostateczną (podstawowych). Uczeń potrafi: -klasyfikuje fundamenty wg różnych kryteriów -wylicza rodzaje izolacji

Poziom wymagań na ocenę dostateczną (podstawowych). Uczeń potrafi: -klasyfikuje fundamenty wg różnych kryteriów -wylicza rodzaje izolacji WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: Organizacja robót klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 Dział programowy ORGANIZACJA I KONTROLA ROBÓT BUDOWLANYCH STANU

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH NA ROK AKADEM. 2015/2016 BUDOWNICTWO NABÓR 2012/2013

INSTYTUT ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH NA ROK AKADEM. 2015/2016 BUDOWNICTWO NABÓR 2012/2013 TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH NA ROK AKADEM. 2015/2016 prof. dr hab. inż. Mykhaylo Delyavskyy (3) BUDOWNICTWO NABÓR 2012/2013 1. Ocena nośności granicznej ramy portalowej 2. Analiza stanu granicznego konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Kosztorysowanie w budownictwie : poradnik / Janusz Traczyk, Wiesława Sikorska-Ożgo, Paweł Kaczmarski. Warszawa, Spis treści

Kosztorysowanie w budownictwie : poradnik / Janusz Traczyk, Wiesława Sikorska-Ożgo, Paweł Kaczmarski. Warszawa, Spis treści Kosztorysowanie w budownictwie : poradnik / Janusz Traczyk, Wiesława Sikorska-Ożgo, Paweł Kaczmarski. Warszawa, 2016 Spis treści Od Wydawcy 9 Konwencje nazewnictwa 11 CZĘŚĆ I. Wycena kosztorysowa robót

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE DOCIEPLANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

TECHNOLOGIE DOCIEPLANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH TECHNOLOGIE DOCIEPLANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Doskonalenie umiejętności wykonywania dociepleń obiektów budowlanych nowowznoszonych i istniejących w oparciu o nowoczesne technologie termoizolacyjne to cel

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ nr ref.: DOA-ZP-V.271.69.2014 Opis przedmiotu zamówienia 1.Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Główny kod CPV: 71.24.70.00-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Sporządzanie kosztorysów

Spis treści. I. Sporządzanie kosztorysów Pracownia sporządzania kosztorysów i dokumentacji przetargowej : kwalifikacja B.30 : sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej : technik budownictwa / Renata Solonek. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 2/0/10/09

Przedmiar robót 2/0/10/09 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót 2/0/10/09 Instalacja gazu - pomieszczenie kotłowni Obiekt Budowa Inwestor ul. M. Konopnickiej 63-220 Kotlin Urząd Gminy Kotlin

Bardziej szczegółowo

Program Systemu Zielonych Inwestycji (GIS)

Program Systemu Zielonych Inwestycji (GIS) Program Systemu Zielonych Inwestycji (GIS) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych, część 5) Uwarunkowania techniczne i ocena merytoryczna projektów Dariusz Szymczak

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej budynków objętych ochroną konserwatorską

Poprawa efektywności energetycznej budynków objętych ochroną konserwatorską Poprawa efektywności energetycznej budynków objętych ochroną konserwatorską Wprowadzenie w dyskusję Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska działa od 1999 roku w zakresie oszczędzania energii

Bardziej szczegółowo

Jak zbudować dom poradnik

Jak zbudować dom poradnik Jak zbudować dom poradnik Technologie Koszty budowy Finansowanie inwestycji Domem energooszczędnym jest budynek, na którego ogrzanie zużywamy przynajmniej o 30% mniej energii niż w typowych budynkach,

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

Formularz ankiety na potrzeby opracowania (PGN) PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUGOWE I PRODUKCYJNE

Formularz ankiety na potrzeby opracowania (PGN) PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUGOWE I PRODUKCYJNE 1. 1.1. INFORMACJE OGÓLNE Nazwa miejscowości 1.2. Adres przedsiębiorstwa 1.3. Rodzaj działalności Branża: 1.4. Osoba kontaktowa / tel. / adres e-mail Powierzchnia użytkowa / ogrzewana budynków: 1.5. usługowych

Bardziej szczegółowo

Program Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w Kościerzynie. 26 listopada 2015 roku

Program Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w Kościerzynie. 26 listopada 2015 roku Program Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w Kościerzynie 26 listopada 2015 roku OGÓLNA STRATEGIA W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEGO ZUŻYCIA ENERGII - WIZJA DŁUGOTERMINOWA

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE CENOWE w celu oszacowania wartości zamówienia

ROZEZNANIE CENOWE w celu oszacowania wartości zamówienia Lądek, dnia 07.10.2015r. ROZEZNANIE CENOWE w celu oszacowania wartości zamówienia na usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej

Bardziej szczegółowo

Zakres działań do ekspertyzy: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w latach 2015-2020". Mirosław Kimla. Kielce, styczeń 2015r.

Zakres działań do ekspertyzy: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w latach 2015-2020. Mirosław Kimla. Kielce, styczeń 2015r. Zestawienie wszystkich możliwych źródeł pozyskania zewnętrznych środków finansowych na projekty przewidziane w Planie gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin 2014 2020, wraz z warunkami ich pozyskania

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa pasażu handlowego w budynku mieszkalnym przy ul. Śniadeckiego w Oświęcimiu

Rozbudowa pasażu handlowego w budynku mieszkalnym przy ul. Śniadeckiego w Oświęcimiu ul. Mikołaja Kopernika 5/2, 32-602 Oświęcim; tel. 600-27-33-39 egz. 1. Rozbudowa pasażu handlowego w budynku mieszkalnym przy ul. Śniadeckiego 23-39 w Oświęcimiu Wstępna koncepcja architektoniczna Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 2/0/06/2013

Przedmiar robót 2/0/06/2013 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót 2/0/06/2013 Instalacja gazu Obiekt ZESPÓŁ PAWILONÓW HANDLOWYCH Budowa ul. Bema dz. nr 4, ark.m.1 obręb 0048 63-400 Ostrów Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Technologia robót budowlanych

Technologia robót budowlanych Technologia robót budowlanych ROK III SEM.5 Wykład 1 ROK AKADEMICKI 2015/2016 Dr inż. Marek Sawicki Zakład Technologii i Zarządzania w Budownictwie Z6 Budynek C-7, pok. 816 Konsultacje: wtorek 13-15, Środa

Bardziej szczegółowo

Kredyty bankowe a finansowanie energooszczędnych budynków

Kredyty bankowe a finansowanie energooszczędnych budynków Grażyna Kasprzak ekspert ds. inżynierii środowiska Bank Ochrony Środowiska S.A. Kredyty bankowe a finansowanie energooszczędnych budynków IV Forum Budownictwa Energooszczędnego i Pasywnego BUDMA, Poznań,

Bardziej szczegółowo

Formularz danych do wykonania audytu remontowego budynku

Formularz danych do wykonania audytu remontowego budynku 1 Formularz danych do wykonania audytu remontowego budynku Dane ogólne budynku Właściciel budynku (podmiot występujący o kredyt) - proszę podać dokładne dane wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni, samorządu,

Bardziej szczegółowo

Strona 1

Strona 1 +48 787 442 626 www.viewarchitekci.pl pracownia@viewarchitekci.pl ul. Roztoki 3/28 NIP: 547 216 81 81 www.facebook.com/viewarchitekci/ 43-300 Bielsko-Biała REGON: 365 919 542 Strona 1 O NAS Firma View

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW. w RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW. w RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW w RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020 Warszawa, 16 kwietnia 2015 OGÓLNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA stosunek uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Początki MABUDO Sp. z o.o. sięgają dnia 10 kwietnia 1989 roku, kiedy to jako Wytwórnia Materiałów Budowlanych MABUDO z siedzibą w Suchoczasach 24,

Początki MABUDO Sp. z o.o. sięgają dnia 10 kwietnia 1989 roku, kiedy to jako Wytwórnia Materiałów Budowlanych MABUDO z siedzibą w Suchoczasach 24, Początki MABUDO Sp. z o.o. sięgają dnia 10 kwietnia 1989 roku, kiedy to jako Wytwórnia Materiałów Budowlanych MABUDO z siedzibą w Suchoczasach 24, koło Zduńskiej Woli rozpoczęła swoją działalność. Firma

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków. Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych

Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków. Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych Krzysztof Szczotka PRZEDSIĘWZIĘCIA DLA POPRAWY EFEKTYWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zał. nr 1 Opracowanie nr 1 pn.: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wykonanie projektu budowlano wykonawczego termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 17 w Tychach przy ul. Begonii Zakres robót

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA SZKOLEŃ W PIIB

TEMATYKA SZKOLEŃ W PIIB 6 października 2011 r. Niniejsze opracowanie zostało wykonane przez pana Zbigniewa Dzierżewicza, z wyjątkiem tematyki dotyczącej grupy 10, przekazanej przez pana Andrzeja Myśliwca. TEMATYKA SZKOLEŃ W PIIB

Bardziej szczegółowo

Zakończenie prac modernizacji obiektów Instytutu w Warszawie, Szczecinie, Igołomi i Łodzi dotacje inwestycyjne MNiSW na lata 2012 2013

Zakończenie prac modernizacji obiektów Instytutu w Warszawie, Szczecinie, Igołomi i Łodzi dotacje inwestycyjne MNiSW na lata 2012 2013 Zakończenie prac modernizacji obiektów Instytutu w Warszawie, Szczecinie, Igołomi i Łodzi dotacje inwestycyjne MNiSW na lata 2012 2013 Szanowni Państwo, Z ogromną przyjemnością i satysfakcją informuję,

Bardziej szczegółowo

Technologie efektywnego wykorzystania i odnawialnych źródeł energii w budynkach

Technologie efektywnego wykorzystania i odnawialnych źródeł energii w budynkach Technologie efektywnego wykorzystania i odnawialnych źródeł energii w budynkach Sławomir Pasierb Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Gazów Cieplarnianych

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ORGANIZACJA BUDOWY

EKONOMIKA I ORGANIZACJA BUDOWY EKONOMIKA I ORGANIZACJA BUDOWY TEMAT: KOSZTORYS ROBÓT OBIEKTU BUDOWLANEGO (ps) pracownia specjalistyczna studia niestacjonarne I stopnia, sem. VI, budownictwo Dr inż. Edyta Pawluczuk POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

Bardziej szczegółowo

Przykłady modernizacji do stanu nzeb (przykłady głębokiej termomodernizacji z udziałem OZE) Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska.

Przykłady modernizacji do stanu nzeb (przykłady głębokiej termomodernizacji z udziałem OZE) Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska. Przykłady modernizacji do stanu nzeb (przykłady głębokiej termomodernizacji z udziałem OZE) Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska. Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska działa od 1999

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewództwaPodkarpackiego na lata

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej S t r o n a 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej I / OBIEKTY KUBATUROWE 1/ Budynek techniczno administracyjny w formule przeprojektuj i wybuduj - obiekt w stanie wykończonym

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO WYKONANIA PROJEKTU NA REMONT D.S. PRZEGUBOWIEC nr II UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU

ZAŁOŻENIA DO WYKONANIA PROJEKTU NA REMONT D.S. PRZEGUBOWIEC nr II UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ w postępowaniu nr K/DZP-362-005/13 ZAŁOŻENIA DO WYKONANIA PROJEKTU NA REMONT D.S. PRZEGUBOWIEC nr II UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU Opis przedmiotu zamówienia 1. wykonanie

Bardziej szczegółowo

Możliwości obniżania kosztów eksploatacji budynków w świetle wchodzącej w życie dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

Możliwości obniżania kosztów eksploatacji budynków w świetle wchodzącej w życie dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Możliwości obniżania kosztów eksploatacji budynków w świetle wchodzącej w życie dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Zmiany cen surowców 2007 Survey of energy sources Alternatywne

Bardziej szczegółowo

kosztorysowej na termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Zakres robót obejmuje: 1) Wykonanie kompletnej

kosztorysowej na termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Zakres robót obejmuje: 1) Wykonanie kompletnej Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.deblin.pl Dęblin: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na termomodernizację

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia Wykonanie w formule Zaprojektuj i wybuduj dokumentacji budowlanej i robót budowlanych dla zadania pn.: Budowa altany śmietnikowej na potrzeby budynku położonego przy ulicy Kobielskiej

Bardziej szczegółowo

Perspektywy termomodernizacji i budownictwa niskoenergetycznego w Polsce

Perspektywy termomodernizacji i budownictwa niskoenergetycznego w Polsce Perspektywy termomodernizacji i budownictwa niskoenergetycznego w Polsce dr inż. Arkadiusz Węglarz Dyrektor ds. Zrównoważonego rozwoju w KAPE S.A., adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej PW 2010-07-13

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE ROBÓT PN: Docieplenie budynku, remont pokrycia dachowego wraz z remontem kominów oraz wymianą obróbek blacharskich,

Bardziej szczegółowo

Dach płaski kryty papą na betonowym podłożu. Ściany zewnętrzne murowane z cegły pełnej ceramicznej grubości 2 cegły (51 cm) na zaprawie

Dach płaski kryty papą na betonowym podłożu. Ściany zewnętrzne murowane z cegły pełnej ceramicznej grubości 2 cegły (51 cm) na zaprawie Opis obiektu Budynek z lat 50-tych ubiegłego wieku, trzykondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony, wykonany został w technologii tradycyjnej, murowanej ze stropami zmonolityzowanymi, żelbetonowymi. Dach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji technicznej robót remontowych części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Wleń

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji technicznej robót remontowych części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Wleń Wleń, 12.08.2016r. ZP.7021.14.2016 Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji technicznej robót remontowych części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Wleń Gmina Wleń, działająca

Bardziej szczegółowo

BUDOWLANYCH ROBOTY MONOLITYCZNE

BUDOWLANYCH ROBOTY MONOLITYCZNE BUDOWLANYCH ROBOTY MONOLITYCZNE Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki www.agh.edu.pl Dane wstępne do projektu. Dokumentacja projektowa Informacje ogólne o inwestycji tj.: rodzaj budowli, lokalizacja,

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY

ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY MR TERMO Mirosław Ruczyński, Segnowy 4/1, 14-241 Ząbrowo kom. 509-529-452 www.mrtermo.pl e-mail: biuro@mrtermo.pl nazwa ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY WŁAŚCICIEL BUDYNKU (PODMIOT WYSTĘPUJĄCY O KREDYT)

Bardziej szczegółowo

Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik 4. ilość 15 - to godzinnych jednostek zajęć w podziale na formy zajęć II ROK

Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik 4. ilość 15 - to godzinnych jednostek zajęć w podziale na formy zajęć II ROK Forma zaliczenia RAZEM Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik 4 WYDZIAŁ: Mechaniczny Kierunek: Budownictwo Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik 4. ilość 15 - to godzinnych jednostek zajęć w podziale na formy zajęć II ROK

Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik 4. ilość 15 - to godzinnych jednostek zajęć w podziale na formy zajęć II ROK Forma zaliczenia RAZEM Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik 4 WYDZIAŁ: Mechaniczny Kierunek: Budownictwo Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

13 maj 2013 KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE Strona 1 z 11

13 maj 2013 KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE Strona 1 z 11 13 maj 2013 KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE Strona 1 z 11 SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO II STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE UWAGI: 1. Oznaczenie dla przedmiotów prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Czy wybudowany dom można zaadaptować na energooszczędny?

Czy wybudowany dom można zaadaptować na energooszczędny? Czy wybudowany dom można zaadaptować na energooszczędny? Opublikowany 16 sierpnia 2016 przez MG Projekt Pracownia Architektoniczna Adaptacja starego domu na energooszczędny Czy warto zbudować dom energooszczędny?

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie budowlane w procesie poprawy jakości energetycznej

Nowoczesne technologie budowlane w procesie poprawy jakości energetycznej Nowoczesne technologie budowlane w procesie poprawy jakości energetycznej budynków - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Nowoczesne technologie budowlane w procesie poprawy jakości energetycznej

Bardziej szczegółowo

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ URZĄD MIASTA CHORZÓW WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZASOBÓW KOMUNALNYCH LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ 1 ZAŁOŻENIA, INFORMACJE I WYMAGANIA NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA 1. 1 kwota przewidywana przez miasto na

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BARBARA ul. Wiejska 8, 41-503 Chorzów REGULAMIN

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BARBARA ul. Wiejska 8, 41-503 Chorzów REGULAMIN 1 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BARBARA ul. Wiejska 8, 41-503 Chorzów REGULAMIN określający zasady przeprowadzania i rozliczania przedsięwzięć termomodernizacji budynków oraz przedsięwzięć remontowych związanych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ZAKRES I OCZEKIWANE REZULTATY PLANOWANYCH DZIAŁAŃ, ANALIZA UWARUNKOWAŃ I OGRANICZEŃ

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ZAKRES I OCZEKIWANE REZULTATY PLANOWANYCH DZIAŁAŃ, ANALIZA UWARUNKOWAŃ I OGRANICZEŃ MAŁOPOLSKA AKADEMIA SAMORZĄDOWA DOBRA TERMOMODERNIZACJA W PRAKTYCE PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ZAKRES I OCZEKIWANE REZULTATY PLANOWANYCH DZIAŁAŃ, ANALIZA UWARUNKOWAŃ I OGRANICZEŃ autor: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA: WYKONANIE DOCIEPLENIA ELEWACJI WEJŚCIOWEJ, WRAZ Z WYMIANĄ WITRYNY STALOWO-SZKLANEJ Z DRZWIAMI WEJŚCIOWYMI, WYKONANIEM COKOŁÓW Z TYNKU MOZAIKOWEGO, WYMIANĄ

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek mieszkalny wielorodzinny całkowocie podpiwniczony, Wyciska 12, 41-800 Zabrze Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Wyciska 12 41-800 Zabrze Miasto na prawach powiatu: Zabrze województwo: śląskie

Bardziej szczegółowo

Andrzej Szajner bape@bape.com.pl

Andrzej Szajner bape@bape.com.pl Wspieranie przedsięwzięć termomodernizacyjnych przez firmy typu ESCO w Polsce Andrzej Szajner bape@bape.com.pl ESCO podstawowe definicje ESCO Energy Saving / Service Company, przedsiębiorstwo oferujące

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA MUSZLI KONCERTOWEJ W PARKU PRASKIM WRAZ Z WYKONANIEM ZADASZENIA WIDOWNI Tel/fax INFORMACJA BIOZ

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA MUSZLI KONCERTOWEJ W PARKU PRASKIM WRAZ Z WYKONANIEM ZADASZENIA WIDOWNI Tel/fax INFORMACJA BIOZ 1 V. INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 1. MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC 03-708 WARSZAWA UL. KS.I.KŁOPOTOWSKIEGO 15 W ZAKRESIE POŁĄCZENIA I REWITALIZACJĄ ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE BUDYNKO W NISKOENERGETYCZNYCH EFEKTYWNOS C ENERGETYCZNA, EKONOMIA, MIKROKLIMAT

PROJEKTOWANIE BUDYNKO W NISKOENERGETYCZNYCH EFEKTYWNOS C ENERGETYCZNA, EKONOMIA, MIKROKLIMAT Wydarzenia: I dzień - Konferencja II dzień - Szkolenie Wystawa technik EE i OZE Konkurs TOPTEN Okna 2014 Rekomendacje DAES Prezentacje domków NF 40 i NF 15 PROJEKTOWANIE BUDYNKO W NISKOENERGETYCZNYCH EFEKTYWNOS

Bardziej szczegółowo

1 III Akademia Energooszczędności. dr inż. arch. Miłosz Lipiński www.lipinscy.pl Biuro Projektowe M.&L.Lipińscy, WROCŁAW

1 III Akademia Energooszczędności. dr inż. arch. Miłosz Lipiński www.lipinscy.pl Biuro Projektowe M.&L.Lipińscy, WROCŁAW DLACZEGO WARTO BUDOWAĆ DOMY ENERGOOSZCZĘDNE W POLSCE? 1 III Akademia Energooszczędności dr inż. arch. Miłosz Lipiński Biuro Projektowe M.&L.Lipińscy, WROCŁAW Struktura zużycia energii pierwotnej w Polsce

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ nr ref.: DOA-ZP-V.271.56.2014 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 71-24-70-00-1 Nadzór nad robotami budowlanymi; 71-54-00-00-5 Usługi

Bardziej szczegółowo

Porównanie charakterystyki energetycznej liczonej metodą zużyciową względem metody szczegółowej

Porównanie charakterystyki energetycznej liczonej metodą zużyciową względem metody szczegółowej TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH-st.stacjonarne I stopnia ROK AKADEMICKI REALIZACJI PRACY 2016/2017 Pełna nazwa jednostki: Zakład Inżynierii Materiałów i Procesów Budowlanych Tematyka pracy dyplomowej

Bardziej szczegółowo

Biurowiec niskoenergetyczny i pasywny w Euro-Centrum, zastosowane technologie, doświadczenia użytkownika

Biurowiec niskoenergetyczny i pasywny w Euro-Centrum, zastosowane technologie, doświadczenia użytkownika Biurowiec niskoenergetyczny i pasywny w Euro-Centrum, zastosowane technologie, doświadczenia użytkownika dr Stanisław Grygierczyk Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum 05.07.2012 r., Kraków 1. Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery poprzez likwidację źródeł niskiej emisji, termomodernizację oraz zwiększenie produkcji

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery poprzez likwidację źródeł niskiej emisji, termomodernizację oraz zwiększenie produkcji EWA Ograniczenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery poprzez likwidację źródeł niskiej emisji, termomodernizację oraz zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych; Ochrona wód gruntowych

Bardziej szczegółowo

Tychy Nowe kierunki rozwoju technologii docieplania od wewnątrz obiektów historycznych

Tychy Nowe kierunki rozwoju technologii docieplania od wewnątrz obiektów historycznych Tychy 2016 Nowe kierunki rozwoju technologii docieplania od wewnątrz obiektów historycznych dr hab. inż. ROBERT WÓJCIK, prof. UWM rwojcik@w-art.com.pl WYDZIAŁ GEODEZJI, INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna kluczowym narzędziem wzrostu gospodarczego i ochrony środowiska

Efektywność energetyczna kluczowym narzędziem wzrostu gospodarczego i ochrony środowiska Efektywność energetyczna kluczowym narzędziem wzrostu gospodarczego i ochrony środowiska Instrumenty poprawy efektywności energetycznej polskiej gospodarki MINISTERSTWO GOSPODARKI Andrzej Guzowski, Departament

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy

TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy Roboty remontowe Lokalizacja: Piotrków

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynków szansą na poprawę efektywności energetycznej. Anna Woroszyńska

Termomodernizacja budynków szansą na poprawę efektywności energetycznej. Anna Woroszyńska Termomodernizacja budynków szansą na poprawę efektywności energetycznej Anna Woroszyńska 35 40 % energii zużywają budynki mieszkalne, z czego 80 % związane jest z ogrzewaniem mieszkań i przygotowaniem

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice Budynek mieszkalny wielorodzinny, Audyt Energetyczny Budynku Kwiatowa 14 66-131 Cigacice Powiat Zielonogórski województwo: lubuskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 3 - Dane architektoniczne budynków do opracowania audytu energetycznego

Zał. Nr 3 - Dane architektoniczne budynków do opracowania audytu energetycznego Zał. Nr 3 - Dane architektoniczne budynków do opracowania audytu energetycznego Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 13 4491062-64 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl

Bardziej szczegółowo

WARTOŚCI KOSZTORYSU INWESTYCJI (WKI)

WARTOŚCI KOSZTORYSU INWESTYCJI (WKI) WARTOŚCI KOSZTORYSU INWESTYCJI (WKI) OBIEKT: DOM JEDNORODZINNY DZP--B LOKALIZACJA: INWESTOR: WARTOŚĆ NETTO(zł): 531534,44 SŁOWNIE: WARTOŚĆ BRUTTO(zł): 570535,14 pięćset trzydzieści jeden tysięcy pięćset

Bardziej szczegółowo

LP TYTUŁ PROWADZĄCY TEMAT PRACY GRUPA NAZWISKO i IMIĘ STUDEN- TA Projekt technologii i organizacji. budowlanych..

LP TYTUŁ PROWADZĄCY TEMAT PRACY GRUPA NAZWISKO i IMIĘ STUDEN- TA Projekt technologii i organizacji. budowlanych.. ZTIOB i 1. dr inż. Bożena Kuczma budowy Hurtowni materiałów budowlanych.. 2. dr inż. Bożena Kuczma budowy Budynku mieszkalnego wielorodzinnego. 3. dr inż. Bożena Kuczma budowy Budynku dwurodzinne- 4. 5.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Bilans potrzeb grzewczych

Rozdział 4. Bilans potrzeb grzewczych ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA ŻŻAAGAAŃŃ Rozdział 4 Bilans potrzeb grzewczych W-588.04

Bardziej szczegółowo

Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. FB VII w09 2006-01-24

Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. FB VII w09 2006-01-24 Przegląd d komputerowych narzędzi wspomagania analizy zagadnień fizyki budowli Krzysztof Żmijewski Doc. Dr hab. Inż. itp. itd. Zakład Budownictwa Ogólnego Zespół Fizyki Budowli 3.0 służy do określania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 listopada 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 listopada 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 2) Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ. o uchwalonej przez Sejm w dniu 5 września 2007 r.

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ. o uchwalonej przez Sejm w dniu 5 września 2007 r. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA Warszawa, dnia 12 września 2007 r. Druk nr 516 A SPRAWOZDANIE KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ o uchwalonej przez Sejm w dniu 5 września 2007 r. ustawie o zmianie

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE W POLSCE

BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE W POLSCE BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE W POLSCE Projektowanie, wdrożenie, audyty dr inż. Arkadiusz Węglarz U S T A W A z dnia 29 sierpnia 2014 r. O charakterystyce energetycznej budynków Ustawa określa: 1) zasady

Bardziej szczegółowo

WIĄZARY DACHOWE O ROZPIĘTOŚCI DO 30 METRÓW

WIĄZARY DACHOWE O ROZPIĘTOŚCI DO 30 METRÓW PREFABRYKOWANE KONSTRUKCJE DREWNIANE WIĄZARY DACHOWE O ROZPIĘTOŚCI DO 30 METRÓW Pozornie wydawać by się mogło, że konstrukcje drewniane mimo częstego wykorzystywania ich do wielu różnego typu prac budowlanych

Bardziej szczegółowo

Metoda z obmurowaniem. FB VII w05 2005-11-17. Termomodernizacja w Polsce. Dotychczasowe efekty. Dotychczasowe efekty termomodernizacji

Metoda z obmurowaniem. FB VII w05 2005-11-17. Termomodernizacja w Polsce. Dotychczasowe efekty. Dotychczasowe efekty termomodernizacji Termomodernizacja budynków Krzysztof Żmijewski Doc. Dr hab. Inż. itp. itd. Zakład Budownictwa Ogólnego Zespół Fizyki Budowli Termomodernizacja w Polsce Termomodernizacja budynków w Polsce przy finansowej

Bardziej szczegółowo

WARTOŚCI KOSZTORYSU INWESTYCJI (WKI)

WARTOŚCI KOSZTORYSU INWESTYCJI (WKI) WARTOŚCI KOSZTORYSU INWESTYCJI (WKI) OBIEKT: DOM JEDNORODZINNY DZP- LOKALIZACJA: INWESTOR: WARTOŚĆ NETTO(zł): 431701,9 SŁOWNIE: WARTOŚĆ BRUTTO(zł): 463107,4 czterysta trzydzieści jeden tysięcy siedemset

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH I ETAP REALIZACJI OSIEDLA NOWE KONINKO 2010-2011 ELEMENTY OGÓLNOBUDOWLANE ELEMENTY WYKOŃCZENIA ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI ELEMENTY WYPOSAŻENIA ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

Systemy solarne Systemy pasywne w budownictwie

Systemy solarne Systemy pasywne w budownictwie Dr inż. Mariusz Szewczyk Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Katedra Termodynamiki 35-959 Rzeszów, ul. W. Pola 2 Systemy solarne Systemy pasywne w budownictwie

Bardziej szczegółowo

Sposoby poszanowania energii inwestycje modernizacyjne w powiecie dzierżoniowskim

Sposoby poszanowania energii inwestycje modernizacyjne w powiecie dzierżoniowskim Sposoby poszanowania energii inwestycje modernizacyjne w powiecie dzierżoniowskim KATARZYNA ZŁOTNICKA DYREKTOR WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA, ROZWOJU I PROMOCJI STAROSTWA POWIATOWEGO W DZIERŻONIOWIE Powiat

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w Braniewie - miasto powiatowe najbardziej wysunięte na północ w województwie warmińsko-mazurskim

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w Braniewie - miasto powiatowe najbardziej wysunięte na północ w województwie warmińsko-mazurskim ZAŁĄCZNK NR 6 1.1. Opis lokalizacji/miejsca realizacji projektu Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w Braniewie - miasto powiatowe najbardziej wysunięte na północ w województwie warmińsko-mazurskim Źródło:

Bardziej szczegółowo

Implementacja dyrektyw UE wymagania w zakresie stosowania OZE stawiane obiektom użyteczności publicznej

Implementacja dyrektyw UE wymagania w zakresie stosowania OZE stawiane obiektom użyteczności publicznej Festiwal Słoneczny Forum Energetyki Solarnej, Ostoja 11 maja 2012 r. Implementacja dyrektyw UE wymagania w zakresie stosowania OZE stawiane obiektom użyteczności publicznej Karolina Kurtz Katedra Dróg,

Bardziej szczegółowo

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin.

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin. Zakres tematyczny: Moduł I Efektywność energetyczna praktyczne sposoby zmniejszania zużycia energii w przedsiębiorstwie. Praktyczne zmniejszenia zużycia energii w budynkach i halach przemysłowych. Instalacje

Bardziej szczegółowo

Z a i n w e s t u j m y ra z e m w ś ro d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Programy dofinansowania na budownictwo energooszczędne, zrównoważone i termomodernizację Paweł

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 1/1/11/10

Przedmiar robót 1/1/11/10 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót 1/1/11/10 Instalacja wentylacji mechanicznej Obiekt Budowa zespołu boisk sportowych ORLIK 2012 wraz z budynkiem socjalnym oraz

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań technicznych oraz zmian prawnych

Propozycje wymagań technicznych oraz zmian prawnych Wymagania techniczne i możliwości wsparcia dla termomodernizowanych budynków Centrum Zielna Warszawa, 8 czerwca 2016 Propozycje wymagań technicznych oraz zmian prawnych Szymon Firląg Buildings Performance

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny podstawą dobrej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych

Audyt energetyczny podstawą dobrej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych Audyt energetyczny podstawą dobrej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych mgr inż. Krzysztof Szczotka www.agh.e du.pl BUDOWNICTWO

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA. Jak to zrobić? Co nam to da? Szczecin październik 2009

TERMOMODERNIZACJA. Jak to zrobić? Co nam to da? Szczecin październik 2009 Jak to zrobić? Co nam to da? Jak to zrobić? Co nam to da? Jak to zrobić? Co nam to da? Jak to zrobić? Co nam to da? Szczecin październik 2009 Nasze środowisko to budynki 80 % naszego Ŝycia spędzamy we

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INWENTARYZACJI I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO BACHORZE 4, GMINA CHOJNICE

PROJEKT INWENTARYZACJI I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO BACHORZE 4, GMINA CHOJNICE , tel. 509 831 202 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PROJEKT INWENTARYZACJI I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO BACHORZE 4, GMINA CHOJNICE Branża : ARCHITEKTURA Inwestor : Charzykowy, Projekt został wykonany

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Grupy Roboczej Platformy PPP ds. efektywności energetycznej

Spotkanie Grupy Roboczej Platformy PPP ds. efektywności energetycznej Spotkanie Grupy Roboczej Platformy PPP ds. efektywności energetycznej Cele i zadania zespołu ds. opracowania krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Dokumentacja projektowa Przebudowa i termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku i nadzór autorski. ADRES: 21-040 Świdnik,

Bardziej szczegółowo

audyt energetyczny budynku.

audyt energetyczny budynku. Sektor budowlany zużywa 40% całkowitej energii w UE, więc realizacja celów polityki klimatycznej bez radykalnego zmniejszenia zużycia energii w budynkach nie jest możliwe. Około 85% tej energii jest przeznaczana

Bardziej szczegółowo