Weber DEITERMANN Produkty i systemy przeznaczone do dachów płaskich i garaży podziemnych oraz renowacji pokryć dachowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Weber DEITERMANN Produkty i systemy przeznaczone do dachów płaskich i garaży podziemnych oraz renowacji pokryć dachowych"

Transkrypt

1 Weber DEITERMANN Produkty i systemy przeznaczone do dachów płaskich i garaży podziemnych oraz renowacji pokryć dachowych

2 Nowa przestrzeń życiowa dach Produkty stosowane do wykonywania powłok ochronnych i dekoracyjnych dachów: W związku z kurczącą się powierzchnią działek przeznaczonych pod zabudowę, a tym samym i z rosnącymi cenami za parcele budowlane rośnie znaczenie nowej przestrzeni życiowej, jaką stanowi dach. Perspektywa wykorzystania powierzchni dachów, nawet na gęsto zaludnionych obszarach miast, stwarza nowy potencjał związany z przestrzenią życiową. Architekci, projektanci zajmujący się planowaniem przestrzennym oraz urbaniści już od dłuższego czasu obserwują tę tendencję. O ile dawniej powierzchnia dachu płaskiego często stanowiła jedynie alternatywę cenową, to obecnie powierzchnia ta jest świadomie wykorzystywanym elementem urbanistycznym. Rosnąca liczba obiektów pokazuje, że świadome i ukierunkowane wykorzystywanie dachu stwarza nie tylko dodatkową przestrzeń życiową, ale również wielokrotnie zwiększa jego trwałość. Do walorów wypoczynku w naturalnym otoczeniu dochodzą aspekty związane z izolacją termiczną i zabezpieczeniem elementów konstrukcyjnych. Produkty stosowane do wykonywania hydroizolacji dachów odwróconych, dachów zielonych oraz dachów garaży podziemnych: weber.tec 905 (Plastikol 2) rozpuszczalnikowa, stosowana na zimno bitumiczna masa uszczelniająca, plastyczna po związaniu, o wysokiej wytrzymałości i rozciągliwości. Materiał szczególnie nadaje się jako powłoka ochronna do dachowych pokryć papo wych, blaszanych, eternitu, betonu. weber.tec 960 (Superflex FDF) wysokoelastyczna, 1-komponentowa płynna folia z tworzywa sztucznego, tworząca ochronną, dekoracyjną i odbijającą promienie słoneczne powłokę. Jest stosowana na dachach z pokryciem bitumicznym, blaszanym i eternitowym wiąże włókna azbestowe. Ponadto jest ona samogasnąca, odporna na starzenie się, promieniowanie UV, rozcieńczone kwasy i alkalia oraz agresywne gazy przemysłowe. wysoka odporność na warunki atmosferyczne, gazy przemysłowe, dodatki podnoszące przyczepność umożliwiają stosowanie tego materiału również na podłożu wilgotnym absorbery UV skutecznie hamują powstawanie szkód w wyniku działania promieni ultrafioletowych, wysoka odporność na roztwory kwasów i zasad. odporna na promieniowanie ultrafioletowe i chemikalia mostkuje rysy i spękania wiąże włókna zabestowe odporna na padające iskry paroprzepuszczalna bezrozpuszczalnikowa zabezpiecza przed agresywnym działaniem atmosfery zapewnia długotrwały, estetyczny wygląd obiektów. weber.tec Superflex 100 weber.tec Superflex 100 S weber.tec 922 (Plastikol UDM 2 S) Produkty stosowane do naprawy pokryć dachowych: elastyczne, dwuskładnikowe polimerowobitumiczne masy uszczelniające (KMB), przeznaczone do trwałego i niezawodnego uszczelniania budowli, nakładane ręcznie (weber.tec Superflex 100 S można natryskiwać). Materiały nie zawierają rozpuszczalników, przez co nie wpływają negatywnie na środowisko. Produkty te cechują się zdolnością mostkowania rys, dobrą przyczepnością do podłoża, odpornością na starzenie się, wodę i normalnie występujące w gruncie agresywne substancje. przyjazne dla środowiska, nie zawierają rozpuszczalników, elastyczne, mostkujące rysy, o wysokiej zawartości części stałych, do zastosowań na wszystkich podłożach mineralnych, do zastosowań na podłożach suchych i lekko wilgotnych, do zastosowań na powierzchniach pionowych i poziomych, krótki czas całkowitego wysychania, wiążą w wyniku reakcji chemicznej - po krótkim czasie są odporne na deszcz. weber.tec 911 (Plastikol 1) plastyczna, odporna na promienie UV, przyczepna, zawierająca włókna i rozpuszczalniki, uszczelniająca masa na bazie bitumu stosowana do uszczelniania dachowych załamań, przyklejania blach stalowych, ołowianych i cynkowych, do usuwania pęcherzy na dachach papowych oraz do zamykania pęknięć. po ułożeniu jest natychmiast wodoszczelny wysoka odporność na warunki atmosferyczne, gazy przemysłowe dodatki podnoszące przyczepność umożliwiają stosowanie tego materiału również na podłożu wil gotnym zawarte plastyfikatory działają przeciw pojawianiu się kruchości absorbery UV skutecznie hamują powstawanie szkód w wyniku działania promieni ultrafioletowych, wysoka odporność na roztwory kwasów i zasad. 2 3

3 Dachy odwrócone (balastowe) Dach odwrócony to konstrukcja, w której warstwa hydroizolacji ułożona jest bezpośrednio na płycie nośnej, natomiast termoizolacja stanowi bezpośrednią ochronę warstwy hydroizolacyjnej. Jest on od dziesiątków lat sprawdzonym i ogólnie uznawanym sposobem wykonywania uszczelnienia i izolacji termicznej na dachach płaskich. Dach odwrócony to także lepsza możliwość zagospodarowania i wykorzystania coraz skromniejszych terenów w zabudowie wielkomiejskiej pod parkingi, zieleńce, skwery. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykorzystywać do tego celu nawet elementy małej architektury. oraz dachy parkingów i garaży podziemnych Układ warstw konstrukcji dachu odwróconego jest następujący: warstwa wierzchnia użytkowa (balastowa) termoizolacja hydroizolacja płyta konstrukcyjna. Taki układ warstw, w porównaniu z układem tradycyjnym ma wiele zalet: pozwala na niemal dowolne użytkowanie połaci dachowej, bez obaw o jej uszkodzenie czy zniszczenie zapewnia ochronę warstwy hydroizolacji podczas eksploatacji obiektu zapewnia ochronę hydroizolacji przed mechanicznymi uszkodzeniami podczas kolejnych etapów robót chroni hydroizolację przed czynnikami atmosferycznymi (promieniowanie UV, opady gradu, itp.) warstwa hydroizolacji i elementy nośne konstrukcji nie są narażone na obciążenia termiczne, zwłaszcza szokowe. punkt rosy znajduje się powyżej hydroizolacji. Dach zielony Przyczyn coraz większej popularności dachów zielonych jest kilka. Przede wszystkim, rosnąca świadomość ekologiczna i powrót do proekologicznych rozwiązań, znacznie większe poszanowanie energii i chęć oddania środowisku naturalnemu terenów wykorzystanych pod zabudowę. Dach zielony to także lepsza możliwość zagospodarowania i wykorzystania coraz skromniejszych terenów w zabudowie wielkomiejskiej pod parkingi, zieleńce, skwery. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykorzystywać do tego celu nawet elementy małej architektury. Wymaga to ścisłej współpracy architektów, projektantów i inwestorów, jednak końcowy efekt może być imponujący. Podkreślić należy, że nie ma uniwersalnego rozwiązania, dla każdego typu dachu zielonego. Dobór rozwiązania konstrukcyjnego zależy przede wszystkim od rodzaju przewidywanego użytkowania, z czym ściśle wiąże się przyjęcie warstwy użytkowej oraz zazielenienia. Dla dachów zielonych w tzw. układzie odwróconym, układ warstw od góry konstrukcji przedstawia się następująco: warstwa wierzchnia wegetacyjna termoizolacja hydroizolacja płyta konstrukcyjna Attyka Uszczelnienie powierzchni ścian wykonuje się używając do tego celu materiałów weber.tec 922 (Plastikol UDM 2 S). Po wyschnięciu powłoki gruntującej nakłada się pacą metalową weber.tec Superflex 100 lub weber.tec 922 (Plastikol UDM 2 S), wykonując w ten sposób pierwszą warstwę grubości 2 mm. Na świeżej warstwie masy uszczelniającej układa się tkaninę nr 2 z włókna szklanego dociskając ją do całej powierzchni tak, żeby nie powstały żadne pustki i następnie pokrywa się warstwą materiału weber.tec Superflex 100 lub weber.tec 922 (Plastikol UDM 2 S) grubości 2 mm. Szczególnie starannie należy wykonać uszczelnienie styku attyki ze stropem. Przyklejoną do attyki tkaninę nr 2 z włókna szklanego należy poprowadzić na stropie na odcinku ok. 15 cm, zatopić w weber.tec 922 (Plastikol UDM 2 S) i zaszpachlować na całej powierzchni, wykonując w narożach odpowiednie wyoblenia (fasety). Szczeliny dylatacyjne Obok uszczelnienia powierzchni decydujący wpływ na sprawne funkcjonowanie całej izolacji ma zaplanowanie i wykona nie uszczelnienia newralgicznych detali konstrukcji, w szczególności szczelin dylatacyjnych. Uszczelnienie szczelin dylatacyj nych wykonuje się przed zaizolowaniem całej powierzchni na zagruntowanej powierzchni betonowej za pomocą taśm uszczelniających weber.tec Superflex B 240, względnie weber.tec Superflex B 400. Są to pod bite włókniną, elastyczne taśmy na bazie miękkiego PCV. Taśmy uszczelniające wkłada się w formie pętli do szczelin dyla tacyjnych konstrukcji budowlanych, a ich podbite włókniną krawędzie zatapia w materiale weber.tec 922 (Plastikol UDM 2 S), którym po krywa się również wierzchnie krawędzie taśm. Możliwość doklejenia (zgrzewania za pomocą gorącego powietrza) specjal nych kształtek, przeznaczonych do narożników wewnętrznych i zewnętrznych, skrzyżowań i końcówek zapewnia niezawodne uszczelnianie spoin konstrukcyjnych fot. 1: Fot. 2: Fot. 3: Fot. 4: Wykonywanie powłoki gruntującej z weber.tec 901 (Eurolan 3 K) rozcieńczonego wodą w stosunku objętościowym 1:10 Wykonywanie izolacji attyki i wyoblenia na styku ze stropem Nakładanie pierwszej warstwy weber.tec 922 (Plastikol UDM 2 S) na wyschniętą powlokę grun tującą ułożenie wkładki wzmacniającej i nałożenie 2 warstwy weber.tec 922 (Plastikol UDM 2 S) 4 5

4 Dach zielony - detale Izolacja termiczna Powierzchnie dachów parkingów, ogrodów dachowych lub tarasów, pod którymi znajdują się pomieszczenia mieszkalne, wymagają wykonania izo lacji termicznej, dobranej zgodnie z wymogami fizyki budowli. W obrębie wyoblenia (styku z attyką) płyty izolacji termicznej należy ukośnie przyciąć. W przypadku występowania większych obciążeń, np. w obrębię dachów parkingów, stosuje się wytłaczane płyty polistyrenowe o zwiększonej wytrzymałości na ściskanie. Minimalne wymagania stawiane materiałom do termoizolacji dachów w układzie odwróconym to m.in.: Wytrzymałość na ściskanie lub naprężenia ściskające przy odkształceniu 10 % min. 300 kpa. Odkształcenie przy obciążeniu 40 kpa i temperaturze 70 C max. 5 %. Nasiąkliwość wody po trzystu cyklach zamarzania i odmarzania max. 2 %. Redukcja wytrzymałości mechanicznej nie może być przy tym większa niż 10 % w porównaniu do próbek suchych. Nasiąkliwość na skutek dyfuzji pary wodnej dla płyt grubości 50 mm max. 5 %, dla płyt grubości 100 mm max. 3 %, dla płyt grubości 200 mm max. 1,5 %. Nasiąkliwość przy długotrwałym zanurzeniu w wodzie max 0,7 %. Dla dachów zielonych obecność roślin oraz warstwy wegetacyjnej wymusza odporność płyt termoizolacyjnych na substancje powstające na skutek cykli wegetacyjnych roślin, nawozy i inne agresywne substancje, mogące mieć kontakt z warstwą termoizolacyjną oraz na pozostałe rodzaje korozji biologicznej. Płyty termoizolacyjne muszą ponadto cechować się stabilnością wymiarów oraz stabilnością parametrów termoizolacyjnych w skrajnych warunkach cieplno-wilgotnościowych. W tak trudnych warunkach sprawdzają się płyty z polistyrenu ekstrudowanego (XPS), które dzięki zamkniętym porom cechują się bardzo niską nasiąkliwością, odpornością na wilgoć i kwasy humusowe. Rozkład i wielkość porów (drobne, zamknięte pory) nadają takiej płycie wysoką wytrzymałość mechaniczną, stabilność wymiarów i łatwość obróbki. Fot. 5: Mocowanie listwy wykończeniowej przeznaczonej do zamocowania zabez pieczenia przed przerastaniem korzeni Fot. 6: Układanie izolacji termicznej z płyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) Fot. 7: Rozprowadzanie warstwy filtracyjnej z gruboziarnistego żwiru na warstwie geowłókniny Fot. 8: Układanie wkładki filtracyjnej z geowłókniny Fot. 9: Ułożenie gleby urodzajnej Fot. 10: Układanie bruku betonowego na podłożu piaskowym Warstwa drenażowa i użytkowa Na płytach tworzących izolację ter miczną układa się luźno wkładkę filtracyjną z dyfuzyjnej włókniny (geowłókniny), odpornej na działanie mrozu, chemikaliów i kwasów humusowych. Na szwach i stykach należywykonać zakładki o wystarczającej szerokści, a sama tka nina filtracyjna musi być w obszarach wszystkich styków i połączeń poprowa dzona do górnej krawędzi warstwy filtr acyjnej. Właściwa warstwa filtracyjna składa się z gruboziarnistego żwiru (wiel kość ziarna od 4 do 32 mm), układanego na wkładce filtracyjnej. Warstwa ta przejmuje nadmiar wody i odprowadza ją do odpływów dachowych. Zamykająca wkładka filtracyjna - również wykonana z geowłókniny - ma zapobie gać zamulaniu warstwy filtracyjnej przez bardzo drobne cząstki gleby urodzajnej. Gleba urodzajna tworzy podstawę rozwoju posadzonych roślin. Jej zadaniem jest zatr zymywanie przenikającej wody i jej maga zynowanie dla potrzeb roślin. Ma ona także odprowadzać nadmiar wody do warstwy drenażowej. Okładziny powierzchniowe przeznaczo ne dla ruchu pieszych można wykonywać w obszarach graniczących z powierzchniami zielonymi przez układanie bruku betonowego lub z kamienia naturalnego na podłożu piaskowym (na warstwie drenażowej). Jeśli przewidziano ruch pojazdów, np. na dachach parkingowych, wówczas na warstwie drenażowej należy wykonać płytę betonową, zwymiarowaną zgodnie z wymogami statyki. Zasypka żwirowa Na włókninie filtracyjnej wykonuje się warstwę ochronno-drenującą składającą się z zasypki żwirowej (grubość ziarna 16/32 mm), która ponadto stabilizuje termoizolację. Obciążenie powstające w wyniku wyko nania warstwy żwirowej trzeba uwzględnić w obliczeniach statycznych. 6 7

5 weber.tec 960 (Superflex FDF) płynna folia - uszczelnia, chroni powierzchnie dachowe i wiąże włókna azbestowe Uszczelnienia dachowe narażone są na działanie szczególnie dużych obciążeń, takich jak: silne wahania temperatur, naprzemienne zamarzanie i odmarzanie, promieniowanie ultrafioletowe, wilgoć, zanieczyszczenia powietrza i wody opadowej. Trwałość, a tym samym spra wne funkcjonowanie uszczelnień dachowych wykonanych z materiałów bitumicznych, można przedłużać przez regularnie wykonywane roboty pielęgna cyjne i konserwujące. W zależności od stanu izolacji dachowej wykonuje się różne prace konserwacyjne. Produkty na bazie bitumicznych mas uszczelniających, zawierających rozpuszczalniki, ulepszone tworzywem sztucznym, sprawdziły się jako: Powłoki pielęgnacyjne i konserwujące do dachów płaskich powłoki pielęgnacyjne i konser wujące powłoki ochronne Jeśli powierzchnia uszczelnienia dachowego wykazuje oznaki znaczniejszych uszkodzeń, powstałych w wyniku oddziaływania warunków atmosferycz nych, wówczas niezbędne jest nałożenie grubszej ochronnej powłoki malarskiej. weber.tec 905 (Plastikol 2) - półpłynna, zawierająca włókna i rozpuszczalnik ochronna powłoka malarska na bazie bitumicznej, po związaniu tworzy plastyczną i odporną izolację. Dodatek środka adhezyjnego umożliwia stosowanie również na lekko wilgotnym podłożu. Plastyfikator zapobiega utracie elastyczności (wzrostowi łamliwości), a absorber ultrafioletu hamuje szkodliwy rozkład powodowany promieniami ultrafioletowy mi. Zużycie wynosi od 400 do 700 ml/m 2. W przypadku dachów mocno zwietrzałych zaleca się stosowanie zbrojenia za pomocą siatki z włókna szklanego. Fot. 11: Czyszczenie starej powierzchni dachu Fot. 12: Gruntowanie materiałem weber.tec 902 (Plastikol 4 V) Fot. 13: Wypełnianie uszkodzonego miejsca mate riałem weber.tec 905 (Plastikol 2) Fot. 14: Układanie zbrojenia w formie wkładki z tkaniny szklanej nr 2 w pierwszej warstwie weber.tec 905 (Plastikol 2) Fot. 15: Zakrywanie (zaszpachlowywanie) zbrojenia materiałem weber.tec 905 (Plastikol 2) Fot. 16: Nakładanie posypki mineralnej na świeżą warstwę weber.tec 905 (Plastikol 2) Renowacja dachów Materiałom uszczelniającym, stosowanym do renowacji dachów stawia się wysokie wymagania. Dotyczy to szczególnie dachów bitumicznych i azbestowo-cemen towych. Zadaniem nowej powłoki och ronnej jest przerwanie procesu starzenia się powierzchni dachów oraz - w przy padku użytych materiałów zawierających włókna azbestowe - skuteczne ich wiązanie. Ponadto musi ona zapobiegać powstawaniu szkód wywołanych przez wilgoć. Marka Weber DEITERMANN zajęła się problemem związanym z renowacją dachów. Wynikiem całego szeregu długoletnich badań jest weber.tec 960 (Superflex FDF). Bardzo ela styczna, płynna folia posiada wszystkie właściwości, które przyczyniają się do tego, że preparat ten chroni dachy bitu miczne, metalowe oraz dachy wykonane z płyt azbestowo-cementowych przed działaniem procesu wietrzenia. Elastyczna i refleksyjna powłoka wykonana z mate riału weber.tec 960 (Superflex FDF) spełnia wszystkie wymogi stawiane poszyciom dachowym. Układa się ją na całej połaci dachu bez względu na pochylenie, a także na po wierzchniach pionowych (np. elewacje), w taki sposób, że nie powstają żadne spoiny. Przenosi ona naprężenia termicz ne powstałe w zakresie temperatur od - 30 C do +100 C (jej wydłużenie przy zer waniu wynosi 350 %). Posiada zdolność samogaśnięcia. W zależności od swojego zabarwienia powłoka ta może odbijać do 70 % pro mieni słonecznych. Oznacza to, że w okresie lata uzyskuje się niższe tempe ratury w pomieszczeniach oraz reduko wane są naprężenia termiczne konstrukc ji dachu. daje się nakładać wałkiem, pędzlem oraz można go natryskiwać, można go używać bezpośrednio z pojemnika, jest jednoskładnikowy, daje powłokę bezspoinową, można go układać na połaciach dachów o dowolnym pochyleniu, a także na powierzchniach pio nowych (np. elewacje), wiąże skutecznie włókna azbestowe, jest bardzo elastyczny, jest odporny na starzenie się, posiada zdolność samogaśnięcia, jest odporny na działanie promieniowania ultrafio letowego (nie trzeba stosować posypki mineralnej). jest odporny na działanie gazów przemysłowych i na naprężenia termiczne. 8 9

6 Naprawa spękań, ubytków i usuwanie pęcherzy powstałych w uszczelnieniu dachu należy do codziennych zadań dekarza. Naprawcza bitumiczna masa szpachlowa musi spełniać specjalne wymogi, jakie stawiane są w związku ze stosowaniem na dachu. weber.tec 911 (Plastikol 1) - bitumiczna masa szpachlowa i uszc zelniająca, zawierająca rozpuszczalnik i włókna, doskonale sprawdziła się przez dziesięciolecia jej stosowania do szybkich i niezawodnych napraw uszkodzeń dachów płaskich. Zawarte w materiale włókna nadają powierzchni dachu płaskie go odporność na powstawanie spękań i stabilizują ją. Materiał ten nadaje się rów nież do wykonywania napraw na powierzchniach pionowych. Niezawodna naprawa uszkodzonych miejsc na dachach Podłoża Na podłoża nadają się powłoki bitumiczne (od których wykonania upłynął przynajmniej 1 rok), płyty azbestowo-cementowe, cynk, aluminium, beton i jastrych. W przypadku renowacji dachów z eternitu szczególnie polecamy nasz materiał weber.tec 960 (Superflex FDF), który przerywa uwalnia nie się włókien azbestu wywołane przez proces wietrzenia. Wszystkie podłoża muszą być suche, nośne i wolne od zabrudzeń, kurzu, luźnych cząstek, oleju lub tłuszczu. Najlepszą metodą czysz czenia dachów jest ich zmywanie przy użyciu sprzętu dającego strumień wody o dużym ciśnieniu. Pozostałości po czyszczeniu dachów należy zebrać i wywieźć, co trzeba uczy nić zgodnie z obowiązującymi przepisa mi. W trakcie czyszczenia płyt azbesto wocementowych należy przestrzegać odpowiednich przepisów BHP. W celu wzmocnienia podłoży chłonnych (np. beton lub zwietrzały azbesto-cement) należy je zagruntować materiałem weber.prim 801 (Eurolan TG 2) lub weber.tec 960 V (Superflex V). Na bitumicznej powierzchni dachu oraz na cynku i aluminium wykonuje się grun towanie przy użyciu materiału weber.tec 960 V (Superflex V). Materiał weber.tec 960 V (Superflex V) nakłada się wałkiem przy bezdeszczowej pogodzie. Po całkowitym wyschnięciu warstwy gruntującej materiał weber.tec 960 (Superflex FDF) nakłada się wałkiem lub przy użyciu sprzętu natryskowego typu airless. Szczeliny (rysy) dylatacyjne na powierzch ni dachu, pokrywa się taśmami uszczel niającymi. Taśmy te przykleja się materiałem weber.tec 960 (Superflex FDF). Ogromnym obszarem stosowania da chów falistych z płyt cementowo-azbestowych są tereny wiejskie oraz obiekty przemysłowe. Często spotykany jest eter nit również jako płyta osłonowa w ele wacjach budynków. Także w tym przy padku, łatwy sposób użycia, brak szkod liwego wpływu na środowisko naturalne, przemawia za użyciem materiału weber.tec 960 (Superflex FDF). Fot. 17: Malowanie weber.tec 960 (Superflex FDF) za pomocą szczotki dekarskiej. Fot. 18: Natryskiwanie materiału na dużej powierzchni za pomocą urządzenia typu airless. Fot. 19: Malowanie weber.tec 960 (Superflex FDF) za pomocą pędzla Szczególne właściwości materiału: stosowany na zimno, trwale plastyczny, nie kruszy się, bardzo dobra przyczepność, nawet na lekko wilgotnych podłożach, długotrwała odporność na działanie promieni ultrafioletowych, stabilny, nawet w przypadku intensywnego pro mieniowania słonecznego. Ze względu na jego specjalne właściwości weber.tec 911 (Plastikol 1) można stosować w szerokim zakresie, np. do wykonywania uszczelnień na dachach oraz w budownictwie naziemnym i podziemnym, do naprawy pęcherzy i spękań w pokryciach wykonanych z papy bitumicznej, do uszczelniania koszy dachowych, połączeń z cynku i ołowiu do wykonywania powłok na dachach pokrytych papą bitumiczną oraz na powierzchniach betonowych. Naprawa pęcherzy i spękań Pęcherze powstałe na starych dachach pokrytych papą bitumiczną można niezawodnie i pewnie usunąć w następujący sposób: przeciąć pęcherz na krzyż, pod nieść końce i wytrzeć wilgoć ściereczką. Następnie wnętrze pęcherza wyszpachlować materiałem weber.tec 911 (Plastikol 1) i ponownie wcisnąć końce papy w masę szpachlową. Na koniec napra wione miejsce należy pokryć (zaszpachlować) tym samym materiałem Fot. 20: Krzyżowe nacięcie pęcherza Fot. 21: Osuszenie wilgotnego, uszkodzonego miejsca za pomocą chłonnej szmatki Fot. 22: Wypełnienie uszkodzonego miejsca materiałem weber.tec 911 (Plastikol 1) Fot. 23: Ponowne przyklejanie końców dachowej papy izolacyjnej Fot. 24: Dociskanie końców papy do podłoża Fot. 25: Pokrywanie uszkodzonego miejsca warstwą weber.tec 911 (Plastikol 1) 10 11

7 Wykaz przedstawicieli regionalnych marki Weber DEITERMANN Dyrektor handlowy mgr inż. Andrzej Banaś Bydgoszcz, ul. Startowa 5 tel./fax (52) , kom Makroregion PÓŁNOC Przedstawicielstwo Magazyn Dolnośląskie Wrocław mgr inż. Piotr Kolankiewicz (71) fax (71) inż. Mariusz Więcław Lubin inż. Mariusz Kowalczyk (76) Kujawsko-pomorskie Toruń Józef Grzęda (56) Lubuskie Zielona Góra mgr inż. Robert Gondyk (68) Pomorskie Gdynia inż. Marcin Wenda (58) fax (58) Warmińsko-mazurskie Olsztyn mgr inż. Jerzy Tyc (89) Wielkopolskie Poznań mgr inż. Marek Świerczyński (61) Zachodniopomorskie Szczecin mgr inż. Krzysztof Przybyszewski (91) (91) Dyrektor makroregionu Makroregion POŁUDNIE Lubelskie Lublin mgr inż. Tomasz Woźniak (81) Łódzkie Łódź mgr inż. Robert Socha (42) Konin mgr inż. Przemysław Michalski (63) Małopolskie Kraków Paweł Różycki (12) Mazowieckie Warszawa mgr inż. Krzysztof Duda (22) Opolskie Opole mgr inż. Dariusz Ortman (77) Podkarpackie Rzeszów Robert Sołtys (17) Nowy Sącz Kielce Tarnów Robert Sołtys (14) Podlaskie Białystok mgr inż. Włodzimierz Kołodko (85) Śląskie Bielsko-Biała dr inż. Maciej Pędziwiatr (33) Knurów mgr inż. Maciej Krzemień (32) Częstochowa Mirosław Pawlik (34) Świętokrzyskie Kielce mgr inż. Anita Zdankiewicz Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o. marka Weber DEITERMANN Biuro we Wrocławiu ul. Mydlana Wrocław tel fax infolinia

Wykonanie bezspoinowego pokrycia dachowego w systemie IZOHAN IZOBUD Materiały systemu IZOHAN IZOBUD str. 6

Wykonanie bezspoinowego pokrycia dachowego w systemie IZOHAN IZOBUD Materiały systemu IZOHAN IZOBUD str. 6 IZOHAN jest dynamicznie rozwijającą się firmą, której początki sięgają roku 1989. Od początku istnienia zajmuje się produkcją nowoczesnych materiałów chemii budowlanej. Dzięki zastosowaniu nowatorskich

Bardziej szczegółowo

IZOHAN Sp. z o.o. - skr. pocztowa 179, 81-963 GDYNIA, ul. Łużycka 2, tel./fax (+58) 781 45 85, www.izohan.pl, info@izohan.pl

IZOHAN Sp. z o.o. - skr. pocztowa 179, 81-963 GDYNIA, ul. Łużycka 2, tel./fax (+58) 781 45 85, www.izohan.pl, info@izohan.pl IZOHAN Sp. z o.o. - skr. pocztowa 179, 81-963 GDYNIA, ul. Łużycka 2, tel./fax (+58) 781 45 85, www.izohan.pl, info@izohan.pl IZOHAN jest dynamicznie rozwijającą się firmą, której początki sięgają roku

Bardziej szczegółowo

HYDROIZOLACJE ISSN 2353-5261

HYDROIZOLACJE ISSN 2353-5261 miesięcznik HYDROIZOLACJE ISSN 2353-5261 edycja 2015 poleca Iniekcja Krystaliczna 28 lat doświadczenia Trwałe osuszanie budynków poprzez wytworzenie blokady przeciwwilgociowej Iniekcja Krystaliczna, opracowana

Bardziej szczegółowo

Elastyczna, modyfikowana polimerami, grubowarstwowa masa uszczelniająca (masa KMB)

Elastyczna, modyfikowana polimerami, grubowarstwowa masa uszczelniająca (masa KMB) WŁAŚCIWOŚCI weber.tec Superflex 10 elastyczny, mostkuje rysy o wysokiej zawartości części stałych - 90% przyjazny dla środowiska - nie zawiera rozpuszczalników dobra przyczepność do podłoża odporny na

Bardziej szczegółowo

CPV 45214620-2 OŚRODKI BADAWCZE. Projekt Wykonawczy STB 1.7. Temat ROBOTY HYDROIZOLACYJNE CPV 45320000-6. Inwestor / Zamawiający

CPV 45214620-2 OŚRODKI BADAWCZE. Projekt Wykonawczy STB 1.7. Temat ROBOTY HYDROIZOLACYJNE CPV 45320000-6. Inwestor / Zamawiający Nazwa inwestycji: BUDYNKI TECHNICZNE DO OBSŁUGI SZKLARNI ZADANIA NR 1 i NR 2 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ ZADANIE NR 5 W RAMACH PROJEKTU,,MODERNIZACJA LABORATORIÓW DLA WZMOCNIENIA INNOWACYJNOŚCI BADAŃ

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie izolacji wodochronnych z tworzyw sztucznych i zapraw wodoszczelnych w budynkach 713[08].Z2.03

Wykonywanie izolacji wodochronnych z tworzyw sztucznych i zapraw wodoszczelnych w budynkach 713[08].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Barbara Dobrek Wykonywanie izolacji wodochronnych z tworzyw sztucznych i zapraw wodoszczelnych w budynkach 713[08].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii

Bardziej szczegółowo

DODATEK HYDROIZOLACJE INIEKCJA KRYSTALICZNA. Inżynier budownictwa czerwiec 2014

DODATEK HYDROIZOLACJE INIEKCJA KRYSTALICZNA. Inżynier budownictwa czerwiec 2014 6 2014 HYDROIZOLACJE DODATEK INIEKCJA KRYSTALICZNA Inżynier budownictwa czerwiec 2014 artykuł sponsorowany Innowacyjne remonty dachów płaskich TechnoNICOL Osiedla mieszkaniowe zmieniają się nie do poznania.

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla budownictwa

Rozwiązania dla budownictwa Rozwiązania dla budownictwa STYROFOAM XPS - Izolacja Termiczna INSTA-STIK - klej poliuretanowy do izolacji termicznych GREAT STUFF - profesjonalna uszczelniająca piana montażowa Spis treści The Dow Chemical

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZASTOSOWANIA SYSTEMU OCIEPLEŃ ETICS KOSBUD-ST

INSTRUKCJA ZASTOSOWANIA SYSTEMU OCIEPLEŃ ETICS KOSBUD-ST INSTRUKCJA ZASTOSOWANIA SYSTEMU OCIEPLEŃ ETICS KOSBUD-ST PRODUCENT CHEMII BUDOWLANEJ I SYSTEMÓW OCIEPLEŃ System ociepleń ścian zewnętrznych budynków ETICS SYSTEM KOSBUD ST stanowi układ warstwowy składający

Bardziej szczegółowo

Program 2015/16. Systemy materiałów budowlanych Uszczelnienia budowlane i renowacja budownictwa. www.schomburg.pl. Klejenie wyłożeń ceramicznych

Program 2015/16. Systemy materiałów budowlanych Uszczelnienia budowlane i renowacja budownictwa. www.schomburg.pl. Klejenie wyłożeń ceramicznych Systemy materiałów budowlanych Uszczelnienia budowlane i renowacja budownictwa Klejenie wyłożeń ceramicznych Rozwiązania dla budownictwa przemysłowego i inżynieryjnego www.schomburg.pl Program 2015/16

Bardziej szczegółowo

instrukcja wykonawcza alpol eko plus

instrukcja wykonawcza alpol eko plus uwaga! Uwagi ogólne System ALPOL EKO PLUS jest złożonym systemem zewnętrznej izolacji cieplnej budynków (tzw. ETICS External Thermal Insulation Composite System). System ten określany dawniej jako technologia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Strona 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 02-05 Izolacje termiczne i przeciwwodne dachów płaskich Budowa centrum kultury wraz z rozbudową i przebudową pływalni Delfin oraz

Bardziej szczegółowo

Z.Ch. Anser Tarnobrzeg Sp. z o. o. Tel. +48 15 64 16 307 do 09 Ul. Zakładowa 48 Fax +48 15 64 16 323 39-400 Tarnobrzeg biuro@anser.tarnobrzeg.

Z.Ch. Anser Tarnobrzeg Sp. z o. o. Tel. +48 15 64 16 307 do 09 Ul. Zakładowa 48 Fax +48 15 64 16 323 39-400 Tarnobrzeg biuro@anser.tarnobrzeg. Z.Ch. Anser Tarnobrzeg Sp. z o. o. Tel. +48 15 64 16 307 do 09 Ul. Zakładowa 48 Fax +48 15 64 16 323 39-400 Tarnobrzeg biuro@anser.tarnobrzeg.pl www.anser.tarnobrzeg.pl 1. DEFINICJA SYSTEMU Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie podłóg 311[04].Z3.03

Wykonywanie podłóg 311[04].Z3.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Danuta Gąsiorowska Wykonywanie podłóg 311[04].Z3.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Nowości budowlane 2008 roku w ofercie dostawców PSB

Nowości budowlane 2008 roku w ofercie dostawców PSB 6 NOWOŚCI DOSTAWCÓW PSB Odpowiedzi na ankietę Nowości budowlane 2008 roku w ofercie dostawców PSB Po raz piąty zwróciliśmy się do dostawców PSB z prośbą o wytypowanie spośród wyrobów/systemów oferowanych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZYDATNOŚCI WYBRANYCH MATERIAŁÓW W BUDOWNICTWIE W SEKTORZE PRODUKCJI ŻYWNOŚCI. CZĘŚĆ II. MATERIAŁY HYDROIZOLACYJNE

ANALIZA PRZYDATNOŚCI WYBRANYCH MATERIAŁÓW W BUDOWNICTWIE W SEKTORZE PRODUKCJI ŻYWNOŚCI. CZĘŚĆ II. MATERIAŁY HYDROIZOLACYJNE Acta Sci. Pol., Technica Agraria 8(3-4) 2009, 25-33 ANALIZA PRZYDATNOŚCI WYBRANYCH MATERIAŁÓW W BUDOWNICTWIE W SEKTORZE PRODUKCJI ŻYWNOŚCI. CZĘŚĆ II. MATERIAŁY HYDROIZOLACYJNE Łukasz Stadnik, Franciszek

Bardziej szczegółowo

Szczelne konstrukcje żelbetowe PENTAFLEX - PENTABOX - PENTABORD

Szczelne konstrukcje żelbetowe PENTAFLEX - PENTABOX - PENTABORD Szczelne konstrukcje żelbetowe PENTAFLEX - PENTABOX - PENTABORD Mapa regionów POMORSKIE 1 WARMIŃSKO-MAZURSKIE ZACHODNIOPOMORSKIE 2 KUJAWSKO-POMORSKIE 3 PODLASKIE LUBUSKIE WIELKOPOLSKIE MAZOWIECKIE ŁÓDZKIE

Bardziej szczegółowo

Jak poprawnie zaprojektować i wykonać izolacje PRZECIWWODNE dachów płaskich

Jak poprawnie zaprojektować i wykonać izolacje PRZECIWWODNE dachów płaskich Jacek Sawicki Jak poprawnie zaprojektować i wykonać izolacje PRZECIWWODNE dachów płaskich Analiza opracowania: Dachy płaskie. Wytyczne do projektowania i wykonania dachów z izolacją przeciwwodną wytyczne

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WST ĘP

I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WST ĘP SPIS TREŚCI I. Wymagania ogólne 1. Wstęp 2. Materiały 3. Sprzęt 4. Transport 5. Wykonywanie robót 6. Kontrola jakości robót 7. Obmiar robót 8. Odbiór robót 9. Przepisy związane II. Roboty budowlane 1.

Bardziej szczegółowo

Technik. forum. poradnik eksperta 01/2014 FARBY TYNKI OCIEPLENIA TECHNIKI DEKORACYJNE FARBY TYNKI OCIEPLENIA

Technik. forum. poradnik eksperta 01/2014 FARBY TYNKI OCIEPLENIA TECHNIKI DEKORACYJNE FARBY TYNKI OCIEPLENIA Technik poradnik eksperta 01/2014 forum FARBY TYNKI OCIEPLENIA TECHNIKI DEKORACYJNE FARBY TYNKI OCIEPLENIA W NUMERZE 4 CENTRUM SZKOLENIOWE W KLESZCZOWIE 8 KREATYWNE MOŻLIWOŚCI MODELOWANIA FASAD 12 SYSTEMY

Bardziej szczegółowo

Kabiny walk-in. Jak zaprojektować strefę natryskową? Jak zabezpieczyć materiały przed wilgocią? Temat numeru Ocieplanie

Kabiny walk-in. Jak zaprojektować strefę natryskową? Jak zabezpieczyć materiały przed wilgocią? Temat numeru Ocieplanie nr 1 (3) 2014 kwartalnik profesjonalnego wykonawcy www.ceresit-pro.pl Twórcza strefa Kabiny walk-in Jak zaprojektować strefę natryskową? Jak zabezpieczyć materiały przed wilgocią? Temat numeru Ocieplanie

Bardziej szczegółowo

Każdy budynek traci pewną ilość energii cieplnej.

Każdy budynek traci pewną ilość energii cieplnej. Każdy budynek traci pewną ilość energii cieplnej. Sposobem na zminimalizowanie tej ilości może być wstawienie nowych, szczelnych okien lub ocieplenie dachu. Jednak najwięcej energii budynek traci przez

Bardziej szczegółowo

PORADNIK TECHNICZNY SYSTEMY OGRZEWANIA I CHŁODZENIA PŁASZCZYZNOWEGO POLSKA 03/2015

PORADNIK TECHNICZNY SYSTEMY OGRZEWANIA I CHŁODZENIA PŁASZCZYZNOWEGO POLSKA 03/2015 SYSTEMY OGRZEWANIA I CHŁODZENIA PŁASZCZYZNOWEGO POLSKA 03/2015 SPIS TREŚCI I. Wstęp IS 1. Idea systemu...4 III.Specjalne zastosowania systemów płaszczyznowych ZS 2. Zalety systemu...4 1. Chłodzenie płaszczyznowe...

Bardziej szczegółowo

Znak towarowy firmy Ravago S.A.

Znak towarowy firmy Ravago S.A. RAVATHERM XPS Informacje ogólne Izolacja termiczna RAVATHERM XPS to zamknięto- komórkowa pianka polistyrenowa produkowana przy zastosowaniu najnowocześniejszej technologii XXI. wieku. Niebieska piana wykonana

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązania do prac glazurniczych

Kompleksowe rozwiązania do prac glazurniczych Kompleksowe rozwiązania do prac glazurniczych KATALOG PRODUKTOWY Jesteśmy wiodącym na świecie specjalistą, dostarczającym inteligentne rozwiązania w zakresie klejów i uszczelniaczy. Posiadamy silne zaplecze

Bardziej szczegółowo

12011 (31) budowlany. Balkon na poddaszu. Rzadki goêç w ogrodzie. Bezpieczny dom

12011 (31) budowlany. Balkon na poddaszu. Rzadki goêç w ogrodzie. Bezpieczny dom wnę trza budowa instalacje ogrody M A G A Z Y N B E Z P Ł A T N Y produktów i nowoêci budowlany 12011 (31) DWUMIESI CZNIK ISSN 1730-1904 Balkon na poddaszu Rzadki goêç w ogrodzie Bezpieczny dom PRZEGLÑDY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45111200 ROBOTY ZIEMNE 45430000 POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN 45262310 ZBROJENIE 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE 45262300 BETONOWANIE 45410000

Bardziej szczegółowo

Temat numeru: STOSOWANIE MATERIAŁÓW DO KRYCIA DACHÓW

Temat numeru: STOSOWANIE MATERIAŁÓW DO KRYCIA DACHÓW Temat numeru: STOSOWANIE MATERIAŁÓW DO KRYCIA DACHÓW DWUMIESIĘCZNIK POLSKICH SKŁADÓW BUDOWLANYCH www.glospsb.com.pl 3 (63) 2011 ISSN 1733-9146 Cena: 1,50 zł Można i tak... Dom w Szymbarku na Kaszubach

Bardziej szczegółowo

BETON. Płynny jastrych anhydrytowy. Poradnik techniczny. dla ekip wykonawczych i inwestorów

BETON. Płynny jastrych anhydrytowy. Poradnik techniczny. dla ekip wykonawczych i inwestorów BETON Płynny jastrych anhydrytowy Poradnik techniczny dla ekip wykonawczych i inwestorów Szanowni Państwo Mamy przyjemność przedstawić Poradnik o charakterze informacyjno-instruktażowym, którego zadaniem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Gmina i Miasto Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy

PROJEKT BUDOWLANY Gmina i Miasto Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy Biuro Obsługi Klienta: Dąbrówka 13 42-110 Popów 692-489-371, 695-46-90-35 mp.projekt@vp.pl Inwestor: PROJEKT BUDOWLANY Gmina i Miasto Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy Lokalizacja obiektu:

Bardziej szczegółowo