Weber DEITERMANN Produkty i systemy przeznaczone do dachów płaskich i garaży podziemnych oraz renowacji pokryć dachowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Weber DEITERMANN Produkty i systemy przeznaczone do dachów płaskich i garaży podziemnych oraz renowacji pokryć dachowych"

Transkrypt

1 Weber DEITERMANN Produkty i systemy przeznaczone do dachów płaskich i garaży podziemnych oraz renowacji pokryć dachowych

2 Nowa przestrzeń życiowa dach Produkty stosowane do wykonywania powłok ochronnych i dekoracyjnych dachów: W związku z kurczącą się powierzchnią działek przeznaczonych pod zabudowę, a tym samym i z rosnącymi cenami za parcele budowlane rośnie znaczenie nowej przestrzeni życiowej, jaką stanowi dach. Perspektywa wykorzystania powierzchni dachów, nawet na gęsto zaludnionych obszarach miast, stwarza nowy potencjał związany z przestrzenią życiową. Architekci, projektanci zajmujący się planowaniem przestrzennym oraz urbaniści już od dłuższego czasu obserwują tę tendencję. O ile dawniej powierzchnia dachu płaskiego często stanowiła jedynie alternatywę cenową, to obecnie powierzchnia ta jest świadomie wykorzystywanym elementem urbanistycznym. Rosnąca liczba obiektów pokazuje, że świadome i ukierunkowane wykorzystywanie dachu stwarza nie tylko dodatkową przestrzeń życiową, ale również wielokrotnie zwiększa jego trwałość. Do walorów wypoczynku w naturalnym otoczeniu dochodzą aspekty związane z izolacją termiczną i zabezpieczeniem elementów konstrukcyjnych. Produkty stosowane do wykonywania hydroizolacji dachów odwróconych, dachów zielonych oraz dachów garaży podziemnych: weber.tec 905 (Plastikol 2) rozpuszczalnikowa, stosowana na zimno bitumiczna masa uszczelniająca, plastyczna po związaniu, o wysokiej wytrzymałości i rozciągliwości. Materiał szczególnie nadaje się jako powłoka ochronna do dachowych pokryć papo wych, blaszanych, eternitu, betonu. weber.tec 960 (Superflex FDF) wysokoelastyczna, 1-komponentowa płynna folia z tworzywa sztucznego, tworząca ochronną, dekoracyjną i odbijającą promienie słoneczne powłokę. Jest stosowana na dachach z pokryciem bitumicznym, blaszanym i eternitowym wiąże włókna azbestowe. Ponadto jest ona samogasnąca, odporna na starzenie się, promieniowanie UV, rozcieńczone kwasy i alkalia oraz agresywne gazy przemysłowe. wysoka odporność na warunki atmosferyczne, gazy przemysłowe, dodatki podnoszące przyczepność umożliwiają stosowanie tego materiału również na podłożu wilgotnym absorbery UV skutecznie hamują powstawanie szkód w wyniku działania promieni ultrafioletowych, wysoka odporność na roztwory kwasów i zasad. odporna na promieniowanie ultrafioletowe i chemikalia mostkuje rysy i spękania wiąże włókna zabestowe odporna na padające iskry paroprzepuszczalna bezrozpuszczalnikowa zabezpiecza przed agresywnym działaniem atmosfery zapewnia długotrwały, estetyczny wygląd obiektów. weber.tec Superflex 100 weber.tec Superflex 100 S weber.tec 922 (Plastikol UDM 2 S) Produkty stosowane do naprawy pokryć dachowych: elastyczne, dwuskładnikowe polimerowobitumiczne masy uszczelniające (KMB), przeznaczone do trwałego i niezawodnego uszczelniania budowli, nakładane ręcznie (weber.tec Superflex 100 S można natryskiwać). Materiały nie zawierają rozpuszczalników, przez co nie wpływają negatywnie na środowisko. Produkty te cechują się zdolnością mostkowania rys, dobrą przyczepnością do podłoża, odpornością na starzenie się, wodę i normalnie występujące w gruncie agresywne substancje. przyjazne dla środowiska, nie zawierają rozpuszczalników, elastyczne, mostkujące rysy, o wysokiej zawartości części stałych, do zastosowań na wszystkich podłożach mineralnych, do zastosowań na podłożach suchych i lekko wilgotnych, do zastosowań na powierzchniach pionowych i poziomych, krótki czas całkowitego wysychania, wiążą w wyniku reakcji chemicznej - po krótkim czasie są odporne na deszcz. weber.tec 911 (Plastikol 1) plastyczna, odporna na promienie UV, przyczepna, zawierająca włókna i rozpuszczalniki, uszczelniająca masa na bazie bitumu stosowana do uszczelniania dachowych załamań, przyklejania blach stalowych, ołowianych i cynkowych, do usuwania pęcherzy na dachach papowych oraz do zamykania pęknięć. po ułożeniu jest natychmiast wodoszczelny wysoka odporność na warunki atmosferyczne, gazy przemysłowe dodatki podnoszące przyczepność umożliwiają stosowanie tego materiału również na podłożu wil gotnym zawarte plastyfikatory działają przeciw pojawianiu się kruchości absorbery UV skutecznie hamują powstawanie szkód w wyniku działania promieni ultrafioletowych, wysoka odporność na roztwory kwasów i zasad. 2 3

3 Dachy odwrócone (balastowe) Dach odwrócony to konstrukcja, w której warstwa hydroizolacji ułożona jest bezpośrednio na płycie nośnej, natomiast termoizolacja stanowi bezpośrednią ochronę warstwy hydroizolacyjnej. Jest on od dziesiątków lat sprawdzonym i ogólnie uznawanym sposobem wykonywania uszczelnienia i izolacji termicznej na dachach płaskich. Dach odwrócony to także lepsza możliwość zagospodarowania i wykorzystania coraz skromniejszych terenów w zabudowie wielkomiejskiej pod parkingi, zieleńce, skwery. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykorzystywać do tego celu nawet elementy małej architektury. oraz dachy parkingów i garaży podziemnych Układ warstw konstrukcji dachu odwróconego jest następujący: warstwa wierzchnia użytkowa (balastowa) termoizolacja hydroizolacja płyta konstrukcyjna. Taki układ warstw, w porównaniu z układem tradycyjnym ma wiele zalet: pozwala na niemal dowolne użytkowanie połaci dachowej, bez obaw o jej uszkodzenie czy zniszczenie zapewnia ochronę warstwy hydroizolacji podczas eksploatacji obiektu zapewnia ochronę hydroizolacji przed mechanicznymi uszkodzeniami podczas kolejnych etapów robót chroni hydroizolację przed czynnikami atmosferycznymi (promieniowanie UV, opady gradu, itp.) warstwa hydroizolacji i elementy nośne konstrukcji nie są narażone na obciążenia termiczne, zwłaszcza szokowe. punkt rosy znajduje się powyżej hydroizolacji. Dach zielony Przyczyn coraz większej popularności dachów zielonych jest kilka. Przede wszystkim, rosnąca świadomość ekologiczna i powrót do proekologicznych rozwiązań, znacznie większe poszanowanie energii i chęć oddania środowisku naturalnemu terenów wykorzystanych pod zabudowę. Dach zielony to także lepsza możliwość zagospodarowania i wykorzystania coraz skromniejszych terenów w zabudowie wielkomiejskiej pod parkingi, zieleńce, skwery. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykorzystywać do tego celu nawet elementy małej architektury. Wymaga to ścisłej współpracy architektów, projektantów i inwestorów, jednak końcowy efekt może być imponujący. Podkreślić należy, że nie ma uniwersalnego rozwiązania, dla każdego typu dachu zielonego. Dobór rozwiązania konstrukcyjnego zależy przede wszystkim od rodzaju przewidywanego użytkowania, z czym ściśle wiąże się przyjęcie warstwy użytkowej oraz zazielenienia. Dla dachów zielonych w tzw. układzie odwróconym, układ warstw od góry konstrukcji przedstawia się następująco: warstwa wierzchnia wegetacyjna termoizolacja hydroizolacja płyta konstrukcyjna Attyka Uszczelnienie powierzchni ścian wykonuje się używając do tego celu materiałów weber.tec 922 (Plastikol UDM 2 S). Po wyschnięciu powłoki gruntującej nakłada się pacą metalową weber.tec Superflex 100 lub weber.tec 922 (Plastikol UDM 2 S), wykonując w ten sposób pierwszą warstwę grubości 2 mm. Na świeżej warstwie masy uszczelniającej układa się tkaninę nr 2 z włókna szklanego dociskając ją do całej powierzchni tak, żeby nie powstały żadne pustki i następnie pokrywa się warstwą materiału weber.tec Superflex 100 lub weber.tec 922 (Plastikol UDM 2 S) grubości 2 mm. Szczególnie starannie należy wykonać uszczelnienie styku attyki ze stropem. Przyklejoną do attyki tkaninę nr 2 z włókna szklanego należy poprowadzić na stropie na odcinku ok. 15 cm, zatopić w weber.tec 922 (Plastikol UDM 2 S) i zaszpachlować na całej powierzchni, wykonując w narożach odpowiednie wyoblenia (fasety). Szczeliny dylatacyjne Obok uszczelnienia powierzchni decydujący wpływ na sprawne funkcjonowanie całej izolacji ma zaplanowanie i wykona nie uszczelnienia newralgicznych detali konstrukcji, w szczególności szczelin dylatacyjnych. Uszczelnienie szczelin dylatacyj nych wykonuje się przed zaizolowaniem całej powierzchni na zagruntowanej powierzchni betonowej za pomocą taśm uszczelniających weber.tec Superflex B 240, względnie weber.tec Superflex B 400. Są to pod bite włókniną, elastyczne taśmy na bazie miękkiego PCV. Taśmy uszczelniające wkłada się w formie pętli do szczelin dyla tacyjnych konstrukcji budowlanych, a ich podbite włókniną krawędzie zatapia w materiale weber.tec 922 (Plastikol UDM 2 S), którym po krywa się również wierzchnie krawędzie taśm. Możliwość doklejenia (zgrzewania za pomocą gorącego powietrza) specjal nych kształtek, przeznaczonych do narożników wewnętrznych i zewnętrznych, skrzyżowań i końcówek zapewnia niezawodne uszczelnianie spoin konstrukcyjnych fot. 1: Fot. 2: Fot. 3: Fot. 4: Wykonywanie powłoki gruntującej z weber.tec 901 (Eurolan 3 K) rozcieńczonego wodą w stosunku objętościowym 1:10 Wykonywanie izolacji attyki i wyoblenia na styku ze stropem Nakładanie pierwszej warstwy weber.tec 922 (Plastikol UDM 2 S) na wyschniętą powlokę grun tującą ułożenie wkładki wzmacniającej i nałożenie 2 warstwy weber.tec 922 (Plastikol UDM 2 S) 4 5

4 Dach zielony - detale Izolacja termiczna Powierzchnie dachów parkingów, ogrodów dachowych lub tarasów, pod którymi znajdują się pomieszczenia mieszkalne, wymagają wykonania izo lacji termicznej, dobranej zgodnie z wymogami fizyki budowli. W obrębie wyoblenia (styku z attyką) płyty izolacji termicznej należy ukośnie przyciąć. W przypadku występowania większych obciążeń, np. w obrębię dachów parkingów, stosuje się wytłaczane płyty polistyrenowe o zwiększonej wytrzymałości na ściskanie. Minimalne wymagania stawiane materiałom do termoizolacji dachów w układzie odwróconym to m.in.: Wytrzymałość na ściskanie lub naprężenia ściskające przy odkształceniu 10 % min. 300 kpa. Odkształcenie przy obciążeniu 40 kpa i temperaturze 70 C max. 5 %. Nasiąkliwość wody po trzystu cyklach zamarzania i odmarzania max. 2 %. Redukcja wytrzymałości mechanicznej nie może być przy tym większa niż 10 % w porównaniu do próbek suchych. Nasiąkliwość na skutek dyfuzji pary wodnej dla płyt grubości 50 mm max. 5 %, dla płyt grubości 100 mm max. 3 %, dla płyt grubości 200 mm max. 1,5 %. Nasiąkliwość przy długotrwałym zanurzeniu w wodzie max 0,7 %. Dla dachów zielonych obecność roślin oraz warstwy wegetacyjnej wymusza odporność płyt termoizolacyjnych na substancje powstające na skutek cykli wegetacyjnych roślin, nawozy i inne agresywne substancje, mogące mieć kontakt z warstwą termoizolacyjną oraz na pozostałe rodzaje korozji biologicznej. Płyty termoizolacyjne muszą ponadto cechować się stabilnością wymiarów oraz stabilnością parametrów termoizolacyjnych w skrajnych warunkach cieplno-wilgotnościowych. W tak trudnych warunkach sprawdzają się płyty z polistyrenu ekstrudowanego (XPS), które dzięki zamkniętym porom cechują się bardzo niską nasiąkliwością, odpornością na wilgoć i kwasy humusowe. Rozkład i wielkość porów (drobne, zamknięte pory) nadają takiej płycie wysoką wytrzymałość mechaniczną, stabilność wymiarów i łatwość obróbki. Fot. 5: Mocowanie listwy wykończeniowej przeznaczonej do zamocowania zabez pieczenia przed przerastaniem korzeni Fot. 6: Układanie izolacji termicznej z płyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) Fot. 7: Rozprowadzanie warstwy filtracyjnej z gruboziarnistego żwiru na warstwie geowłókniny Fot. 8: Układanie wkładki filtracyjnej z geowłókniny Fot. 9: Ułożenie gleby urodzajnej Fot. 10: Układanie bruku betonowego na podłożu piaskowym Warstwa drenażowa i użytkowa Na płytach tworzących izolację ter miczną układa się luźno wkładkę filtracyjną z dyfuzyjnej włókniny (geowłókniny), odpornej na działanie mrozu, chemikaliów i kwasów humusowych. Na szwach i stykach należywykonać zakładki o wystarczającej szerokści, a sama tka nina filtracyjna musi być w obszarach wszystkich styków i połączeń poprowa dzona do górnej krawędzi warstwy filtr acyjnej. Właściwa warstwa filtracyjna składa się z gruboziarnistego żwiru (wiel kość ziarna od 4 do 32 mm), układanego na wkładce filtracyjnej. Warstwa ta przejmuje nadmiar wody i odprowadza ją do odpływów dachowych. Zamykająca wkładka filtracyjna - również wykonana z geowłókniny - ma zapobie gać zamulaniu warstwy filtracyjnej przez bardzo drobne cząstki gleby urodzajnej. Gleba urodzajna tworzy podstawę rozwoju posadzonych roślin. Jej zadaniem jest zatr zymywanie przenikającej wody i jej maga zynowanie dla potrzeb roślin. Ma ona także odprowadzać nadmiar wody do warstwy drenażowej. Okładziny powierzchniowe przeznaczo ne dla ruchu pieszych można wykonywać w obszarach graniczących z powierzchniami zielonymi przez układanie bruku betonowego lub z kamienia naturalnego na podłożu piaskowym (na warstwie drenażowej). Jeśli przewidziano ruch pojazdów, np. na dachach parkingowych, wówczas na warstwie drenażowej należy wykonać płytę betonową, zwymiarowaną zgodnie z wymogami statyki. Zasypka żwirowa Na włókninie filtracyjnej wykonuje się warstwę ochronno-drenującą składającą się z zasypki żwirowej (grubość ziarna 16/32 mm), która ponadto stabilizuje termoizolację. Obciążenie powstające w wyniku wyko nania warstwy żwirowej trzeba uwzględnić w obliczeniach statycznych. 6 7

5 weber.tec 960 (Superflex FDF) płynna folia - uszczelnia, chroni powierzchnie dachowe i wiąże włókna azbestowe Uszczelnienia dachowe narażone są na działanie szczególnie dużych obciążeń, takich jak: silne wahania temperatur, naprzemienne zamarzanie i odmarzanie, promieniowanie ultrafioletowe, wilgoć, zanieczyszczenia powietrza i wody opadowej. Trwałość, a tym samym spra wne funkcjonowanie uszczelnień dachowych wykonanych z materiałów bitumicznych, można przedłużać przez regularnie wykonywane roboty pielęgna cyjne i konserwujące. W zależności od stanu izolacji dachowej wykonuje się różne prace konserwacyjne. Produkty na bazie bitumicznych mas uszczelniających, zawierających rozpuszczalniki, ulepszone tworzywem sztucznym, sprawdziły się jako: Powłoki pielęgnacyjne i konserwujące do dachów płaskich powłoki pielęgnacyjne i konser wujące powłoki ochronne Jeśli powierzchnia uszczelnienia dachowego wykazuje oznaki znaczniejszych uszkodzeń, powstałych w wyniku oddziaływania warunków atmosferycz nych, wówczas niezbędne jest nałożenie grubszej ochronnej powłoki malarskiej. weber.tec 905 (Plastikol 2) - półpłynna, zawierająca włókna i rozpuszczalnik ochronna powłoka malarska na bazie bitumicznej, po związaniu tworzy plastyczną i odporną izolację. Dodatek środka adhezyjnego umożliwia stosowanie również na lekko wilgotnym podłożu. Plastyfikator zapobiega utracie elastyczności (wzrostowi łamliwości), a absorber ultrafioletu hamuje szkodliwy rozkład powodowany promieniami ultrafioletowy mi. Zużycie wynosi od 400 do 700 ml/m 2. W przypadku dachów mocno zwietrzałych zaleca się stosowanie zbrojenia za pomocą siatki z włókna szklanego. Fot. 11: Czyszczenie starej powierzchni dachu Fot. 12: Gruntowanie materiałem weber.tec 902 (Plastikol 4 V) Fot. 13: Wypełnianie uszkodzonego miejsca mate riałem weber.tec 905 (Plastikol 2) Fot. 14: Układanie zbrojenia w formie wkładki z tkaniny szklanej nr 2 w pierwszej warstwie weber.tec 905 (Plastikol 2) Fot. 15: Zakrywanie (zaszpachlowywanie) zbrojenia materiałem weber.tec 905 (Plastikol 2) Fot. 16: Nakładanie posypki mineralnej na świeżą warstwę weber.tec 905 (Plastikol 2) Renowacja dachów Materiałom uszczelniającym, stosowanym do renowacji dachów stawia się wysokie wymagania. Dotyczy to szczególnie dachów bitumicznych i azbestowo-cemen towych. Zadaniem nowej powłoki och ronnej jest przerwanie procesu starzenia się powierzchni dachów oraz - w przy padku użytych materiałów zawierających włókna azbestowe - skuteczne ich wiązanie. Ponadto musi ona zapobiegać powstawaniu szkód wywołanych przez wilgoć. Marka Weber DEITERMANN zajęła się problemem związanym z renowacją dachów. Wynikiem całego szeregu długoletnich badań jest weber.tec 960 (Superflex FDF). Bardzo ela styczna, płynna folia posiada wszystkie właściwości, które przyczyniają się do tego, że preparat ten chroni dachy bitu miczne, metalowe oraz dachy wykonane z płyt azbestowo-cementowych przed działaniem procesu wietrzenia. Elastyczna i refleksyjna powłoka wykonana z mate riału weber.tec 960 (Superflex FDF) spełnia wszystkie wymogi stawiane poszyciom dachowym. Układa się ją na całej połaci dachu bez względu na pochylenie, a także na po wierzchniach pionowych (np. elewacje), w taki sposób, że nie powstają żadne spoiny. Przenosi ona naprężenia termicz ne powstałe w zakresie temperatur od - 30 C do +100 C (jej wydłużenie przy zer waniu wynosi 350 %). Posiada zdolność samogaśnięcia. W zależności od swojego zabarwienia powłoka ta może odbijać do 70 % pro mieni słonecznych. Oznacza to, że w okresie lata uzyskuje się niższe tempe ratury w pomieszczeniach oraz reduko wane są naprężenia termiczne konstrukc ji dachu. daje się nakładać wałkiem, pędzlem oraz można go natryskiwać, można go używać bezpośrednio z pojemnika, jest jednoskładnikowy, daje powłokę bezspoinową, można go układać na połaciach dachów o dowolnym pochyleniu, a także na powierzchniach pio nowych (np. elewacje), wiąże skutecznie włókna azbestowe, jest bardzo elastyczny, jest odporny na starzenie się, posiada zdolność samogaśnięcia, jest odporny na działanie promieniowania ultrafio letowego (nie trzeba stosować posypki mineralnej). jest odporny na działanie gazów przemysłowych i na naprężenia termiczne. 8 9

6 Naprawa spękań, ubytków i usuwanie pęcherzy powstałych w uszczelnieniu dachu należy do codziennych zadań dekarza. Naprawcza bitumiczna masa szpachlowa musi spełniać specjalne wymogi, jakie stawiane są w związku ze stosowaniem na dachu. weber.tec 911 (Plastikol 1) - bitumiczna masa szpachlowa i uszc zelniająca, zawierająca rozpuszczalnik i włókna, doskonale sprawdziła się przez dziesięciolecia jej stosowania do szybkich i niezawodnych napraw uszkodzeń dachów płaskich. Zawarte w materiale włókna nadają powierzchni dachu płaskie go odporność na powstawanie spękań i stabilizują ją. Materiał ten nadaje się rów nież do wykonywania napraw na powierzchniach pionowych. Niezawodna naprawa uszkodzonych miejsc na dachach Podłoża Na podłoża nadają się powłoki bitumiczne (od których wykonania upłynął przynajmniej 1 rok), płyty azbestowo-cementowe, cynk, aluminium, beton i jastrych. W przypadku renowacji dachów z eternitu szczególnie polecamy nasz materiał weber.tec 960 (Superflex FDF), który przerywa uwalnia nie się włókien azbestu wywołane przez proces wietrzenia. Wszystkie podłoża muszą być suche, nośne i wolne od zabrudzeń, kurzu, luźnych cząstek, oleju lub tłuszczu. Najlepszą metodą czysz czenia dachów jest ich zmywanie przy użyciu sprzętu dającego strumień wody o dużym ciśnieniu. Pozostałości po czyszczeniu dachów należy zebrać i wywieźć, co trzeba uczy nić zgodnie z obowiązującymi przepisa mi. W trakcie czyszczenia płyt azbesto wocementowych należy przestrzegać odpowiednich przepisów BHP. W celu wzmocnienia podłoży chłonnych (np. beton lub zwietrzały azbesto-cement) należy je zagruntować materiałem weber.prim 801 (Eurolan TG 2) lub weber.tec 960 V (Superflex V). Na bitumicznej powierzchni dachu oraz na cynku i aluminium wykonuje się grun towanie przy użyciu materiału weber.tec 960 V (Superflex V). Materiał weber.tec 960 V (Superflex V) nakłada się wałkiem przy bezdeszczowej pogodzie. Po całkowitym wyschnięciu warstwy gruntującej materiał weber.tec 960 (Superflex FDF) nakłada się wałkiem lub przy użyciu sprzętu natryskowego typu airless. Szczeliny (rysy) dylatacyjne na powierzch ni dachu, pokrywa się taśmami uszczel niającymi. Taśmy te przykleja się materiałem weber.tec 960 (Superflex FDF). Ogromnym obszarem stosowania da chów falistych z płyt cementowo-azbestowych są tereny wiejskie oraz obiekty przemysłowe. Często spotykany jest eter nit również jako płyta osłonowa w ele wacjach budynków. Także w tym przy padku, łatwy sposób użycia, brak szkod liwego wpływu na środowisko naturalne, przemawia za użyciem materiału weber.tec 960 (Superflex FDF). Fot. 17: Malowanie weber.tec 960 (Superflex FDF) za pomocą szczotki dekarskiej. Fot. 18: Natryskiwanie materiału na dużej powierzchni za pomocą urządzenia typu airless. Fot. 19: Malowanie weber.tec 960 (Superflex FDF) za pomocą pędzla Szczególne właściwości materiału: stosowany na zimno, trwale plastyczny, nie kruszy się, bardzo dobra przyczepność, nawet na lekko wilgotnych podłożach, długotrwała odporność na działanie promieni ultrafioletowych, stabilny, nawet w przypadku intensywnego pro mieniowania słonecznego. Ze względu na jego specjalne właściwości weber.tec 911 (Plastikol 1) można stosować w szerokim zakresie, np. do wykonywania uszczelnień na dachach oraz w budownictwie naziemnym i podziemnym, do naprawy pęcherzy i spękań w pokryciach wykonanych z papy bitumicznej, do uszczelniania koszy dachowych, połączeń z cynku i ołowiu do wykonywania powłok na dachach pokrytych papą bitumiczną oraz na powierzchniach betonowych. Naprawa pęcherzy i spękań Pęcherze powstałe na starych dachach pokrytych papą bitumiczną można niezawodnie i pewnie usunąć w następujący sposób: przeciąć pęcherz na krzyż, pod nieść końce i wytrzeć wilgoć ściereczką. Następnie wnętrze pęcherza wyszpachlować materiałem weber.tec 911 (Plastikol 1) i ponownie wcisnąć końce papy w masę szpachlową. Na koniec napra wione miejsce należy pokryć (zaszpachlować) tym samym materiałem Fot. 20: Krzyżowe nacięcie pęcherza Fot. 21: Osuszenie wilgotnego, uszkodzonego miejsca za pomocą chłonnej szmatki Fot. 22: Wypełnienie uszkodzonego miejsca materiałem weber.tec 911 (Plastikol 1) Fot. 23: Ponowne przyklejanie końców dachowej papy izolacyjnej Fot. 24: Dociskanie końców papy do podłoża Fot. 25: Pokrywanie uszkodzonego miejsca warstwą weber.tec 911 (Plastikol 1) 10 11

7 Wykaz przedstawicieli regionalnych marki Weber DEITERMANN Dyrektor handlowy mgr inż. Andrzej Banaś Bydgoszcz, ul. Startowa 5 tel./fax (52) , kom Makroregion PÓŁNOC Przedstawicielstwo Magazyn Dolnośląskie Wrocław mgr inż. Piotr Kolankiewicz (71) fax (71) inż. Mariusz Więcław Lubin inż. Mariusz Kowalczyk (76) Kujawsko-pomorskie Toruń Józef Grzęda (56) Lubuskie Zielona Góra mgr inż. Robert Gondyk (68) Pomorskie Gdynia inż. Marcin Wenda (58) fax (58) Warmińsko-mazurskie Olsztyn mgr inż. Jerzy Tyc (89) Wielkopolskie Poznań mgr inż. Marek Świerczyński (61) Zachodniopomorskie Szczecin mgr inż. Krzysztof Przybyszewski (91) (91) Dyrektor makroregionu Makroregion POŁUDNIE Lubelskie Lublin mgr inż. Tomasz Woźniak (81) Łódzkie Łódź mgr inż. Robert Socha (42) Konin mgr inż. Przemysław Michalski (63) Małopolskie Kraków Paweł Różycki (12) Mazowieckie Warszawa mgr inż. Krzysztof Duda (22) Opolskie Opole mgr inż. Dariusz Ortman (77) Podkarpackie Rzeszów Robert Sołtys (17) Nowy Sącz Kielce Tarnów Robert Sołtys (14) Podlaskie Białystok mgr inż. Włodzimierz Kołodko (85) Śląskie Bielsko-Biała dr inż. Maciej Pędziwiatr (33) Knurów mgr inż. Maciej Krzemień (32) Częstochowa Mirosław Pawlik (34) Świętokrzyskie Kielce mgr inż. Anita Zdankiewicz Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o. marka Weber DEITERMANN Biuro we Wrocławiu ul. Mydlana Wrocław tel fax infolinia

DACHY W SKŁAD SYSTEMÓW ELASTAR WCHODZĄ: 1.MASA PLASTYCZNA ELASTAR HD

DACHY W SKŁAD SYSTEMÓW ELASTAR WCHODZĄ: 1.MASA PLASTYCZNA ELASTAR HD DACHY Pokrycia dachowe ELASTAR to systemy bezspoinowych pap nowej generacji. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości komponentów, niewątpliwym walorom estetycznym i przystępnej cenie ELASTAR zyskał już znaczną

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XIII. Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne

ROZDZIAŁ XIII. Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne ROZDZIAŁ XIII Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne Prawidłowo wykonana izolacja wodochronna budowli ma ogromne wpływ na walory użytkowe obiektu, jego trwałość jak również na koszty eksploatacji

Bardziej szczegółowo

"Hydroizolacje w budownictwie Poradnik. Wybrane zagadnienia w praktyce.

Hydroizolacje w budownictwie Poradnik. Wybrane zagadnienia w praktyce. "Hydroizolacje w budownictwie Poradnik. Wybrane zagadnienia w praktyce. " Maciej Rokiel ISBN: 83-919132-2-8 Wydawnictwo Medium Wydanie I, Hydroizolacje stosuje się praktycznie w każdym budynku, aby chronić

Bardziej szczegółowo

System do izolacji fundamentów Trwałość na lata

System do izolacji fundamentów Trwałość na lata System do izolacji fundamentów Trwałość na lata Niezawodne i długotrwałe zabezpieczenie przed wodą 3 rodzaje mas bitumiczno-kauczukowych BT 18 nowoczesne rozwiązanie alternatywne do papy termozgrzewalnej

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja. - kosztorys inwestorski etap I: izolacja pionowa ścian fundamentowych budynku szkoły od strony drogi,

Dokumentacja. - kosztorys inwestorski etap I: izolacja pionowa ścian fundamentowych budynku szkoły od strony drogi, Załącznik nr 7 do siwz Znak sprawy IOS.VI.ZP.271.4.2015 Dokumentacja Nazwa inwestycji: Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Buszkowicach wraz z izolacją termiczną i przeciwwilgociową fundamentów etap

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie systemowe Krycie i naprawa powierzchni dachów DAKORIT PUR 1K 30P

Rozwiązanie systemowe Krycie i naprawa powierzchni dachów DAKORIT PUR 1K 30P Rozwiązanie systemowe Krycie i naprawa powierzchni dachów DAKORIT PUR 1K 30P Renowacja i uszczelnianie dachu p askiego przy pomocy p ynnej folii DAKORIT PUR1K 30P Kiedy dach płaski staje się nieszczelny,

Bardziej szczegółowo

Budynek bez wilgoci Skutecznie, szybko i łatwo

Budynek bez wilgoci Skutecznie, szybko i łatwo Budynek bez wilgoci Skutecznie, szybko i łatwo Nowoczesne materiały hydroizolacyjne Systemy Weber chronią fundamenty, tarasy, balkony oraz pomieszczenia mokre. Specjalistyczne materiały izolacyjne w systemach

Bardziej szczegółowo

Układanie membran Sarnafil TG w systemie balastowym

Układanie membran Sarnafil TG w systemie balastowym Bro_0033760, A, Rozdział 5 / 10.2007 Krycie dachów materiałami FPO / Układanie membran Sarnafil TG w systemie balastowym Rozdział 5 19/32 Układanie membran Sarnafil TG w systemie balastowym Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

AktuAlności TECHNICZNE. System izolacji dachów zielonych. Materiały budowlane dla fachowców

AktuAlności TECHNICZNE. System izolacji dachów zielonych. Materiały budowlane dla fachowców AktuAlności TECHNICZNE System izolacji dachów zielonych Materiały budowlane dla fachowców Dach zielony Informacje ogólne Dach zielony stanowi szczególną odmianę tarasu nadziemnego tj. stropodachu nad częścią

Bardziej szczegółowo

Construction. System do ogniochronnego zabezpieczania szczelin dylatacyjnych w klasie do EI 120. Opis produktu. Badania 1/6

Construction. System do ogniochronnego zabezpieczania szczelin dylatacyjnych w klasie do EI 120. Opis produktu. Badania 1/6 Karta Informacyjna Wydanie 09/04/2013 Karta systemowa System do ogniochronnego zabezpieczania szczelin dylatacyjnych w klasie do EI 120 Construction Opis produktu Zastosowanie Niezawodny system do uszczelniania

Bardziej szczegółowo

Hydroizolacje bitumiczne

Hydroizolacje bitumiczne Hydroizolacje bitumiczne Hydroizolacje bitumiczne Produkty zaprezentowane w tej broszurze pod marką Avenarius-Agro przeznaczone są do wykonywania hydroizolacji z zastosowaniem grubowarstwowych powłok bitumicznych

Bardziej szczegółowo

Taśmy uszczelniające niezbędne akcesorium w ręku montera instalacji

Taśmy uszczelniające niezbędne akcesorium w ręku montera instalacji Taśmy uszczelniające niezbędne akcesorium w ręku montera instalacji Taśmy na bazie folii aluminiowej służą do uszczelniania połączeń kształtek i kanałów wentylacyjnych. Są elastyczne, dzięki czemu znakomicie

Bardziej szczegółowo

weber.tec 906 (Plastikol UDM 2)

weber.tec 906 (Plastikol UDM 2) Elastyczna, modyfikowana polimerami, grubowarstwowa bitumiczna masa uszczelniająca. OPIS PRODUKTU jest elastyczną, dwuskładnikową bitumiczną masą uszczelniającą (KMB), przeznaczoną do trwałego i niezawodnego

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNA CHEMIA BUDOWLANA SYSTEMU

PROFESJONALNA CHEMIA BUDOWLANA SYSTEMU PROFESJONALNA CHEMIA BUDOWLANA PROFESJONALNA CHEMIA BUDOWLANA SYSTEMU HYDROIZOLACJA BALKONÓW I TARASÓW HYDROIZOLACJA BALKONÓW I TARASÓW Tarasy i balkony, naleŝą do tych części budynku, które naraŝone są

Bardziej szczegółowo

Systemy napraw i ochrony konstrukcji budowlanych MC - Bauchemie MC-DURFLOOR WERSJA ANTYPOŚLIZGOWA

Systemy napraw i ochrony konstrukcji budowlanych MC - Bauchemie MC-DURFLOOR WERSJA ANTYPOŚLIZGOWA MC-DURFLOOR WERSJA ANTYPOŚLIZGOWA Posadzka przemysłowa na bazie bezrozpuszczalnikowej żywicy epoksydowej i barwionego kruszywa kwarcowego Antypoślizgowa posadzka przemysłowa MC-DUROFLOOR Opis produktu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Pomieszczenia mokre, izolacje podpłytkowe

ROZDZIAŁ I. Pomieszczenia mokre, izolacje podpłytkowe ROZDZIAŁ I Pomieszczenia mokre, izolacje podpłytkowe Nawet najbardziej starannie wypełnienie fug pomiędzy płytkami nie gwarantuje szczelności powierzchni pokrytej okładziną ceramiczną. Powierzchnie licowane

Bardziej szczegółowo

system PUR dachy ściany zbiorniki rurociągi wypełnienia

system PUR dachy ściany zbiorniki rurociągi wypełnienia system izolujemy: dachy ściany zbiorniki rurociągi wypełnienia Podstawą Systemu jest wytworzenie, metodą natrysku lub wylewania, warstwy twardej pianki poliuretanowej bezpośrednio na powierzchniach izolowanych:

Bardziej szczegółowo

matowy, półpołysk 12 miesięcy w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze 10 35 C

matowy, półpołysk 12 miesięcy w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze 10 35 C VULMKORIZ-R RF PRZYJAZNE ŚRODOWISKU ROZCIEŃCZALNE W WODZIE DLA ŚRODOWISKA NATURALNEGO NIESZKODLIWE DLA ZDROWIA Opis produktu: to jednoskładnikowa, wodorozcieńczalna farba antykorozyjna do pokryć dachowych,

Bardziej szczegółowo

Membrany dachowe. Kompletny system membran dachowych, paroizolacji i akcesoriów montażowo-uszczelniających

Membrany dachowe. Kompletny system membran dachowych, paroizolacji i akcesoriów montażowo-uszczelniających Membrany dachowe Kompletny system membran dachowych, paroizolacji i akcesoriów montażowo-uszczelniających Membrany paroprzepuszczalne ISOVENT Classic 3-warstwowa membrana dachowa o wysokiej paroprzepuszczalności,

Bardziej szczegółowo

system uszczelniający FERMACELL

system uszczelniający FERMACELL FERMACELL wytyczne dla wykonawców: system uszczelniający FERMACELL Wymagania przeciwwilgociowe/ Obszary zastosowania. Płaszczyzna uszczelnienia z normowymi taśmami uszczelniającymi leży pod płytkami. W

Bardziej szczegółowo

HYDRO I TERMOIZOLACJE BUDYNKÓW

HYDRO I TERMOIZOLACJE BUDYNKÓW SKUTECZNA IZOLACJA OBIEKTÓW MIESZKALNYCH I PRZEMYSŁOWYCH HYDRO I TERMOIZOLACJE BUDYNKÓW Idea energooszczędności i ochrony budynków przed negatywnym oddziaływaniem warunków środowiska wymusza na inwestorach

Bardziej szczegółowo

Farby na elewacje. Jakość warstwa po warstwie. akrylowe L P. krzemianowe (silikatowe) F. polikrzemianowe (niskoalkaliczne silikatowe) silikonowe

Farby na elewacje. Jakość warstwa po warstwie. akrylowe L P. krzemianowe (silikatowe) F. polikrzemianowe (niskoalkaliczne silikatowe) silikonowe L P I C Farby na elewacje akrylowe A I N E E krzemianowe (silikatowe) F A R B Y T Y N I K O polikrzemianowe (niskoalkaliczne silikatowe) silikonowe Jakość warstwa po warstwie 9m 2 1l 6m 2 1l 8m 2 1l TRADYCJA

Bardziej szczegółowo

System do izolacji fundamentów Trwałość na lata

System do izolacji fundamentów Trwałość na lata System do izolacji fundamentów Trwałość na lata Niezawodne i długotrwałe zabezpieczenie przed wodą 3 rodzaje mas bitumiczno-kauczukowych BT 18 nowoczesne rozwiązanie alternatywne do papy termozgrzewalnej

Bardziej szczegółowo

Wejścia do budynków i rozwiązania NORD RESINE. Jeśli masz podobne problemy my mamy dla Ciebie rozwiązania! SOLID FLOOR!

Wejścia do budynków i rozwiązania NORD RESINE. Jeśli masz podobne problemy my mamy dla Ciebie rozwiązania! SOLID FLOOR! Wejścia do budynków i rozwiązania NORD RESINE Jeśli masz podobne problemy my mamy dla Ciebie rozwiązania! SOLID FLOOR! Gdzie leży źródło problemów? Materiały budowlane znajdujące się na powierzchniach

Bardziej szczegółowo

IZOLACJE BITUMICZNE Testo wane w każdych warunkach.

IZOLACJE BITUMICZNE Testo wane w każdych warunkach. IZOLACJE BITUMICZNE Testowane w każdych warunkach. Opady Opady Opady Warstwa drenażowa Drenaż 2 Opady Opady 3 m głębokość posadowienia zwierciadło wody 300 mm zwierciadło wody Bemessungswasserstand mind.

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI DLA PROFESJONALISTÓW. Chemia budowlana.

WSKAZÓWKI DLA PROFESJONALISTÓW. Chemia budowlana. WSKAZÓWKI DLA PROFESJONALISTÓW www.sopro.pl Chemia budowlana JAK UNIKAĆ PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z WILGOCIĄ... Powierzchnie wykonane z okładzin ceramicznych nie są wodoszczelne. Okładzina ceramiczna sama w

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XII. Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne

ROZDZIAŁ XII. Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne ROZDZIAŁ XII Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne Prawidłowo wykonana izolacja wodochronna budowli ma ogromne wpływ na walory uŝytkowe obiektu, jego trwałość jak równieŝ na koszty eksploatacji

Bardziej szczegółowo

System łazienkowy. Uszczelnianie klejenie fugowanie. Wskazówki dla profesjonalistów. Chemia budowlana. Technologia Hydrodur

System łazienkowy. Uszczelnianie klejenie fugowanie. Wskazówki dla profesjonalistów.  Chemia budowlana. Technologia Hydrodur System łazienkowy Wskazówki dla profesjonalistów. Uszczelnianie klejenie fugowanie efekt antybakteryjny Technologia Hydrodur www.sopro.pl Chemia budowlana Jak unikać problemów związanych z wilgocią w łazience?

Bardziej szczegółowo

Produkty BASF WODA. BASF rozwiązania dla podtopionych i zalanych domów

Produkty BASF WODA. BASF rozwiązania dla podtopionych i zalanych domów Produkty BASF WODA BASF rozwiązania dla podtopionych i zalanych domów Ulewne deszcze, powodzie oraz podtopienia stanowią zagrożenie dla budynku. Zalane piwnice i podmyte fundamenty - to tyle niektóre skutki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nazwa i adres obiektu : Składowisko śmieci Owińska Nazwa i adres Zamawiającego : Urząd Gminu Czerwonak Ul. Źródlana 39 62-004 Czerwonak Nazwa specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

PROFILE TARASOWO-BALKONOWE

PROFILE TARASOWO-BALKONOWE PROFILE TARASOWO-BALKONOWE RODZAJE PROFILI KRAWĘDZIOWYCH IZOHAN TB 10 do posadzek żywicznych wysokość progu na profilu: 3 mm IZOHAN TB 20 do posadzek ceramicznych wysokość progu na profilu: 0 mm IZOHAN

Bardziej szczegółowo

Purtop System Deck A. POSADZKA PRZEMYSŁOWA

Purtop System Deck A. POSADZKA PRZEMYSŁOWA Purtop System Deck SYSTEM IZOLACJI PRZECIWWODNEJ NA BAZIE CZYSTYCH LUB HYBRYDOWYCH ŻYWIC POLIMOCZNIKOWYCH, DO NAKŁADANIA NATRYSKIEM NA DACHACH PODDAWANYCH OBCIĄŻENIOM, MOSTACH I WIADUKTACH PRODUKTY WCHODZĄCE

Bardziej szczegółowo

RD 1 UNIVERSAL Światowa nowość. Jednokomponentowa izolacja reaktywna.

RD 1 UNIVERSAL Światowa nowość. Jednokomponentowa izolacja reaktywna. RD 1 UNIVERSAL Światowa nowość. Jednokomponentowa izolacja reaktywna. RD 1 UNIVERSAL Światowa nowość. Jednokomponentowa izolacja reaktywna. www.botament.com Materiały budowlane dla fachowców 2 ŚWIATOWA

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW CENNIK 2010

KATALOG PRODUKTÓW CENNIK 2010 KATALOG PRODUKTÓW CENNIK 2010 TYNK AKRYLOWY WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE : Łatwo obrabialny, elastyczny Odporny na ekstremalne warunki atmosferyczne Zmywalny, hydrofobowy Posiada zdolności dyfuzyjne Zabezpieczony

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST E-04. IZOLACJE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST E-04. IZOLACJE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST E-04. IZOLACJE KOD 45320000-6 Roboty izolacyjne Zawartość: 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

Dylatacje. Podręcznik A3. Ogniochronne zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych

Dylatacje. Podręcznik A3. Ogniochronne zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych Podręcznik A3 Dylatacje Ogniochronne zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych W większości obiektów budowlanych stosowane są szczeliny dylatacyjne. Szczeliny te muszą przejąć naprężenia wynikające ze zmian

Bardziej szczegółowo

Czym jest H-Block H-Block H-Block plus Właściwości izolacyjnej płyty konstrukcyjnej H-Block Kontakt

Czym jest H-Block H-Block H-Block plus Właściwości izolacyjnej płyty konstrukcyjnej H-Block Kontakt Czym jest H-Block H-Block H-Block plus Właściwości izolacyjnej płyty konstrukcyjnej H-Block Kontakt Czym jest H-Block to: chroniona prawem patentowym izolacyjna płyta konstrukcyjna zbudowana z pianki poliuretanowej,

Bardziej szczegółowo

SZYBKIE I TRWAŁE BUDOWANIE OBIEKTÓW ROLNICZYCH I PRZEMYSŁOWYCH.

SZYBKIE I TRWAŁE BUDOWANIE OBIEKTÓW ROLNICZYCH I PRZEMYSŁOWYCH. PŁYTY WARSTWOWE FIRMY IZOPANEL SZYBKIE I TRWAŁE BUDOWANIE OBIEKTÓW ROLNICZYCH I PRZEMYSŁOWYCH. Płyty warstwowe, stosowane w budownictwie od ponad 40 lat, to kompletne elementy budowlane składające się

Bardziej szczegółowo

Opis. Zastosowanie KARTA TECHNICZNA

Opis. Zastosowanie KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA Płynna papa bitumiczna wzmocniona włóknem, odporna na przebicie korzeni, z możliwością wykonania dodatkowego wykończenia, do aplikacji pacą Opis Zastosowanie NAILASTIC BIT-F to papa żywiczna

Bardziej szczegółowo

Balkony i tarasy Uszczelnianie i dekoracyjne. powierzchni. HADALAN Płynne tworzywa poliuretanowe

Balkony i tarasy Uszczelnianie i dekoracyjne. powierzchni. HADALAN Płynne tworzywa poliuretanowe Balkony i tarasy Uszczelnianie i dekoracyjne kształtowanie powierzchni HADALAN Płynne tworzywa poliuretanowe Renowacja balkonów i tarasów materia ami na bazie poliuretanowych p ynnych tworzyw sztucznych

Bardziej szczegółowo

FOLIA DACHOWA AUSTROPLAN

FOLIA DACHOWA AUSTROPLAN FOLIA DACHOWA Systemy uszczelniające z termoplastycznych poliolefinów Dzięki ponad czterdziestoletniemu doświadczeniu w przetwarzaniu wysokowartościowych tworzyw sztucznych oraz jako jedno z najbardziej

Bardziej szczegółowo

HYDROIZOLACJE. HyDroizolacja. pomieszczeń mokrych

HYDROIZOLACJE. HyDroizolacja. pomieszczeń mokrych HYDROIZOLACJE HyDroizolacja pomieszczeń mokrych Hydroizolacja pod płytkami Zastosowanie systemowej hydroizolacji jest koniecznością, gdy chcemy długo i w pełni użytkować pomieszczenia mokre jak np. łazienki,

Bardziej szczegółowo

H-Block. Copyright Solcraft sp. z o.o. All Rights Reserved www.solcraft.pl

H-Block. Copyright Solcraft sp. z o.o. All Rights Reserved www.solcraft.pl H-Block Czym jest H-Block H-Block H-Block plus Właściwości Izolacyjnej Płyty Konstrukcyjnej H-Block Kontakt Czym jest H-Block H-Block to: chroniona prawem patentowym izolacyjna płyta konstrukcyjna zbudowana

Bardziej szczegółowo

IZOLACJE. Spis treści

IZOLACJE. Spis treści IZOLACJE WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ GRUPY ROBÓT: 452 KLASY: 4521, 4523 KATEGORIE: 45213, 45233 Spis treści 1. Wstęp...49 1.1. Przedmiot ST...49 1.2. Zakres stosowania ST...49 1.3. Zakres robót S.T...49

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - ST-9 Docieplenie budynku SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9 DOCIEPLENIE ŚCIAN 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

099_Schotterrasensubstrat_0_32_Typ_SR.xls PL Stand: 14.04.09. Lawa, pumeks, mieszanka kruszyw mineralnych i ziemi ogrodowej. Maksymalna pojemość wodna

099_Schotterrasensubstrat_0_32_Typ_SR.xls PL Stand: 14.04.09. Lawa, pumeks, mieszanka kruszyw mineralnych i ziemi ogrodowej. Maksymalna pojemość wodna 099_Schotterrasensubstrat_0_32_Typ_SR.xls PL Stand: 14.04.09 Karta techniczna Wzmocniony substrat trawnikowy 0-32 Optigrün typ SR Charakterystyka Substrat pod drogi pożarowe na garażach podziemnych Klasa

Bardziej szczegółowo

Dwuskładnikowy, trwale elastyczny preparat uszczelniający. Nie zawiera zmiękczaczy i rozpuszczalników

Dwuskładnikowy, trwale elastyczny preparat uszczelniający. Nie zawiera zmiękczaczy i rozpuszczalników Dwuskładnikowy, trwale elastyczny preparat uszczelniający Nie zawiera zmiękczaczy i rozpuszczalników Umożliwia zagruntowanie i uszczelnienie w ciągu jednego dnia Jest otwarty na dyfuzję i nie obkurcza

Bardziej szczegółowo

System płynnych hydroizolacji weber.dry PUR SYSTEM

System płynnych hydroizolacji weber.dry PUR SYSTEM System płynnych hydroizolacji PUR SYSTEM Płynna membrana PUR seal Jednoskładnikowa, wysoce elastyczna, płynna membrana hydroizolacyjna PUR seal. Jeden produkt wiele zastosowań! PUR seal to wysokiej klasy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. ST 01.04 ROBOTY IZOLACYJNE Numery pozycji CPV Roboty izolacyjne-45320000-6 1.WSTĘP 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

COMBIDIC i COMBIFLEX. Szybkie. Mocne. Efektywne. Bitumiczne materiały izolacyjne

COMBIDIC i COMBIFLEX. Szybkie. Mocne. Efektywne. Bitumiczne materiały izolacyjne Bitumiczne materiały izolacyjne COMBIDIC i COMBIFLEX Szybkie. Mocne. Efektywne. Grubowarstwowe powłoki bitumiczne nowej generacji gwarantują skuteczną i bezpieczną hydroizolacje. Niezawodne rozwiązanie.

Bardziej szczegółowo

Kleje i uszczelniacze hybrydowe

Kleje i uszczelniacze hybrydowe Kleje i uszczelniacze hybrydowe Kleje i uszczelniacze hybrydowe Profesjonalne masy hybrydowe, opracowane przez koncern tremco illbruck, są najnowszym trendem technologicznym w zakresie klejenia i uszczelniania

Bardziej szczegółowo

Multipor innowacyjny system potrójnej izolacji stropów

Multipor innowacyjny system potrójnej izolacji stropów Multipor innowacyjny system potrójnej izolacji stropów doskonale izoluje termicznie podnosi odporność ogniową absorbuje hałas Zachęcamy Państwa do kontaktu z nami, aby z pomocą naszych doradców wybrać

Bardziej szczegółowo

Instrukcje montażu. Listwy Kombi Listwy kapinosowe Listwy przyokienne z siatką Profile dylatacyjne Profil podparapetowy Listwy przyokienne

Instrukcje montażu. Listwy Kombi Listwy kapinosowe Listwy przyokienne z siatką Profile dylatacyjne Profil podparapetowy Listwy przyokienne Instrukcje montażu Listwy Kombi Listwy kapinosowe Listwy przyokienne z siatką Profile dylatacyjne Profil podparapetowy Listwy przyokienne Listwy Kombi z siatką, PVC Trwałe i bezpieczne zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

1. Dach w systemie odwróconym

1. Dach w systemie odwróconym 1. Dach 1.1 Zasada pracy dachu Własności użytkowe i trwałość dachów płaskich zależą od wielu czynników, w tym od umiejscowienia warstw izolacji przeciwwodnej i cieplnej. Na dachach płaskich, o tradycyjnej

Bardziej szczegółowo

OGEN OGEN. Rozwiązania OGEN. Hydroizolacja dachów płaskich

OGEN OGEN. Rozwiązania OGEN. Hydroizolacja dachów płaskich OGEN Rozwiązania OGEN Hydroizolacja dachów płaskich OGEN Hydroizolacja dachów płaskich 1. Wstęp...2 2. Zalety materiału...3 3. Rodzaje folii i jej zastosowanie...4 4. Opis systemu... 4.1 Łączenie folii...

Bardziej szczegółowo

ROBOTY W ZAKRESIE POKRYĆ DACHOWYCH (Kod CPV 45260000)

ROBOTY W ZAKRESIE POKRYĆ DACHOWYCH (Kod CPV 45260000) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-04 ROBOTY W ZAKRESIE POKRYĆ DACHOWYCH (Kod CPV 45260000) 46 Spis treści 1. WSTĘP... 48 2. MATERIAŁY... 48 3. SPRZĘT... 50 4. TRANSPORT...

Bardziej szczegółowo

Suche fakty hydroizolacji. Biała masa uszczelniająca CP 1.

Suche fakty hydroizolacji. Biała masa uszczelniająca CP 1. Suche fakty hydroizolacji. Biała masa uszczelniająca CP 1. CP 1 wysokoelastyczna, niezawierająca bitumu, biała masa uszczelniająca oparta na technologii aktywnych polimerów Podwyższona odporność na promieniowanie

Bardziej szczegółowo

Systemy ocieplania budynków

Systemy ocieplania budynków P I C Systemy ocieplania budynków systemy ociepleń budynków na bazie styropianu A I N E L E O I systemy ociepleń budynków na bazie styropianu perforowanego F A R B Y T Y N K system ociepleń budynków na

Bardziej szczegółowo

GRUNTOWANIE POWIERZCHNI

GRUNTOWANIE POWIERZCHNI GRUNTOWANIE NIEZBĘDNE NARZĘDZIA mały pędzel duży pędzel ławkowiec wałek pistolet natryskowy maska ochronna rękawice robocze metalowa szczotka papier ścierny mieszadło do farb wiertarka z tarczą szlifierską

Bardziej szczegółowo

Poliuretanowe Systemy Uszczelniające

Poliuretanowe Systemy Uszczelniające Szczelność Pewność Ekologia Poliuretanowe Systemy Uszczelniające Rodzina oferowanych powłok uszczelniających DuroDach pozwala na skuteczną i długotrwałą izolację wodochronną obiektów takich jak dachy,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6. Docieplenie ścian szczytowych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6. Docieplenie ścian szczytowych. FIRMA PROJEKTOWO BUDOWLANA MTB Marcin Rajczakowski SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6 TEMAT: ADRES: INWESTOR: Docieplenie ścian szczytowych. ul. Kartuska 26, 59-220

Bardziej szczegółowo

CR 90 Crystaliser. Potrójna ochrona przed wodą

CR 90 Crystaliser. Potrójna ochrona przed wodą CR 90 Crystaliser Potrójna ochrona przed wodą 1. Powłoka uszczelniająca 2. Proces krystalizacji blokowanie przenikania wody 3. Uszczelnianie mikrorys w betonie CR 90 Crystaliser Potrójna ochrona przed

Bardziej szczegółowo

KARTA TECHNICZNA. Alifatyczna poliuretanowa warstwa wierzchnia, ochrona UV Obszary o lokalnym ruchu pieszych

KARTA TECHNICZNA. Alifatyczna poliuretanowa warstwa wierzchnia, ochrona UV Obszary o lokalnym ruchu pieszych KARTA TECHNICZNA Alifatyczna poliuretanowa warstwa wierzchnia, ochrona UV Obszary o lokalnym ruchu pieszych ul. Pocztowa 9 62-200 Gniezno, POLAND tel./fax + 48 61 6394751 fax + 48 61 6394521 biuro@pgic.pl

Bardziej szczegółowo

B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE

B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE 01-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA IZOLACJI TERMICZNYCH 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA I BADANIA JAKOŚCI

Bardziej szczegółowo

betonowych, cementowych, metalowych, drewnianych, bitumicznych, asfaltowych, izolacyjnych

betonowych, cementowych, metalowych, drewnianych, bitumicznych, asfaltowych, izolacyjnych 100 % żywica poliuretanowa bez rozpuszczalników, elastyczna stosowana na zimno w postaci płynnej silnie przyczepny do podłoża przy problemach z wodoszczelnością, korozją, zużyciem, uszkodzeniami ------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Właściwości BORNIT-Fundamentflex 2K to dwuskładnikowa, grubowarstwowa masa 01.

Właściwości BORNIT-Fundamentflex 2K to dwuskładnikowa, grubowarstwowa masa 01. BORNIT -Fundamentflex 2K Wysoce elastyczna, dwukomponentowa grubowarstwowa masa bitumiczna, zawierająca polistyren i uszlachetniona tworzywami sztucznymi. KMB zgodne z DIN 18195 Posiadający ogólny certyfikat

Bardziej szczegółowo

COOL-R KARTA TECHNICZNA ZALETY MIEJSCA APLIKACJI

COOL-R KARTA TECHNICZNA ZALETY MIEJSCA APLIKACJI COOL-R KARTA TECHNICZNA Cool-R to termorefleksyjna powłoka dekarska do stosowania na dachach nowych i remontowanych. Produkt tworzy bezspionową warstwę wodoodporną. Można go stosować na dachach płaskich

Bardziej szczegółowo

Posadzki przemysłowe

Posadzki przemysłowe Posadzki przemysłowe Spis treści SPIS TREŚCI... 1 WSTĘP... 2 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI... 2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI... 2 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ... 2 OKREŚLENIA PODSTAWOWE... 2 OGÓLNE WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCIEPLEŃ MAPETHERM

SYSTEM OCIEPLEŃ MAPETHERM MOCOWANIE PARAPETU W SYSTEMIE OCIEPLENIOWYM MAPETHERM 1. Pianka montażowa 2. Parapet aluminiowy, PCV z profilem bocznym 3. Profil podparapetowy 4. Sznur dylatacyjny Mapefoam z pianki polietylenowej 5.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.04.01 TYNKI CIENKOWARSTWOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.04.01 TYNKI CIENKOWARSTWOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TYNKI CIENKOWARSTWOWE 1. Wstęp 1.1. Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2.

Bardziej szczegółowo

CHEMIA BUDOWLANA WWW.ALUMASTER.PL

CHEMIA BUDOWLANA WWW.ALUMASTER.PL WWW.ALUMASTER.PL WINDOWS AND DOORS SOLUTIONS KLEJE COSMOPUR 819 Prosty w użyciu, poliuretanowy klej do łączenia naroży w produkcji okien z aluminium. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i odpornością

Bardziej szczegółowo

Gładzie i szpachle w wykańczaniu wnętrz Właściwości oraz zastosowanie produktów Ceresit

Gładzie i szpachle w wykańczaniu wnętrz Właściwości oraz zastosowanie produktów Ceresit Gładzie i szpachle w wykańczaniu wnętrz Właściwości oraz zastosowanie produktów Ceresit Autor: Ceresit Z kolei masy szpachlowe przeznaczone są do wypełniania ubytków, mocowania listew narożnych itp. Mogą

Bardziej szczegółowo

SYSTEM IZOLACJI PRZECIWWODNEJ NA BAZIE HYBRYDOWYCH ŻYWIC POLIMOCZNIKOWYCH DO NAKŁADANIA NATRYSKIEM NA DACHACH NIEPODDAWANYCH OBCIĄŻENIOM

SYSTEM IZOLACJI PRZECIWWODNEJ NA BAZIE HYBRYDOWYCH ŻYWIC POLIMOCZNIKOWYCH DO NAKŁADANIA NATRYSKIEM NA DACHACH NIEPODDAWANYCH OBCIĄŻENIOM Purtop System Roof SYSTEM IZOLACJI PRZECIWWODNEJ NA BAZIE HYBRYDOWYCH ŻYWIC POLIMOCZNIKOWYCH DO NAKŁADANIA NATRYSKIEM NA DACHACH NIEPODDAWANYCH OBCIĄŻENIOM PRODUKTY WCHODZĄCE W SKŁAD SYSTEMU: Purtop 600

Bardziej szczegółowo

Roboty w budynku Prokuratury Generalnej w Warszawie przy ulicy Krasińskiego 65

Roboty w budynku Prokuratury Generalnej w Warszawie przy ulicy Krasińskiego 65 Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych BC-INWEST S.C. biuro:00-153 Warszawa,ul. Zamenhofa 1/53 tel.22 8317188 Roboty w budynku Prokuratury Generalnej w Warszawie przy ulicy Krasińskiego 65 Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Elastyczna, modyfikowana polimerami, grubowarstwowa masa uszczelniająca (masa KMB)

Elastyczna, modyfikowana polimerami, grubowarstwowa masa uszczelniająca (masa KMB) WŁAŚCIWOŚCI weber.tec Superflex 10 elastyczny, mostkuje rysy o wysokiej zawartości części stałych - 90% przyjazny dla środowiska - nie zawiera rozpuszczalników dobra przyczepność do podłoża odporny na

Bardziej szczegółowo

Wyłączny Przedstawiciel Handlowy ASD www.artsytemdeco.com RODADECK MICROCEMENT EKSKLUZYWNE GŁADKIE POWIERZCHNIE

Wyłączny Przedstawiciel Handlowy ASD www.artsytemdeco.com RODADECK MICROCEMENT EKSKLUZYWNE GŁADKIE POWIERZCHNIE RODADECK MICROCEMENT EKSKLUZYWNE GŁADKIE POWIERZCHNIE Techniki dekoracji powierzchni MIKROCEMENT RODADECK SF RODADECK SF jest to dwuskładnikowy produkt na bazie spoiw hydraulicznych, żywic syntetycznych,

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE. plansze dydaktyczne. Część VIII.

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE. plansze dydaktyczne. Część VIII. WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE plansze dydaktyczne Część VIII Hydroizolacje www.wseiz.pl HYDROIZOLACJE Izolacje są to, posiadające

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny system do instalacji wykładzin. z nami się układa

Profesjonalny system do instalacji wykładzin. z nami się układa Profesjonalny system do instalacji wykładzin z nami się układa QBIX MA11 ZAPRAWA SAMOPOZIOMUJĄCA samoczynnie wygładzająca się masa, pod wszelkiego rodzaju wykładziny łatwo wyrównująca posadzki cementowe

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna ST A.02.04 Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych

Specyfikacja Techniczna ST A.02.04 Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych Projekt budowy parkingu strategicznego Parkuj i Jedź (Park & Ride), dz. ew. nr 2/13, 2/12, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6 i 2/7 z obrębu 2-06-06 w dzielnicy Włochy Specyfikacja Techniczna ST A.02.04 Wykonanie izolacji

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R.

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R. Załącznik nr 2 do obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 czerwca 2010 r. ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA

Bardziej szczegółowo

POSADZKI NA BAZIE ŻYWIC DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

POSADZKI NA BAZIE ŻYWIC DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO POSADZKI NA BAZIE ŻYWIC DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO Systemy posadzek na bazie żywic, opracowane według zaawansowanej technologii, o wysokich parametrach do stosowania w przemyśle spożywczym, zgodne z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

w technologii GREEN LAMBDA

w technologii GREEN LAMBDA w technologii GREEN LAMBDA Spółka SYNTHOS S.A. wyrosła z Firmy Chemicznej Dwory S.A. i Kaucuk a.s. Obecna nazwa firmy SYNTHOS (wprowadzona w 2007 r.) stanowi połączenie dwóch wyrazów greckiego pochodzenia

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ W TERMOPARAPETY?

DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ W TERMOPARAPETY? CIEPŁY MONTAŻ OKIEN CZY TO SIĘ OPŁACA? DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ W TERMOPARAPETY? Izolacja okien jest niezwykle ważną kwestią w energooszczędnym budownictwie. Okna o niskim współczynniku przenikania ciepła

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Zadanie obejmuje termomodernizację dachu Gimnazjum nr 1w Koronowie przy ulicy

OPIS TECHNICZNY. Zadanie obejmuje termomodernizację dachu Gimnazjum nr 1w Koronowie przy ulicy OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie inwestora; 1.2. Wizja lokalna w terenie, pomiary; 1.3. Dokumentacja zdjęciowa; 2. Przedmiot i lokalizacja zadania Zadanie obejmuje termomodernizację

Bardziej szczegółowo

austroplan MEMBRANY DACHOWE

austroplan MEMBRANY DACHOWE pl austroplan MEMBRANY DACHOWE l produkt z FPO, materiału przyjaznego dla środowiska l wysoki współczynnik elastyczności l odporny na penetrację korzeni l wytrzymały na ścieranie i odporny na wpływy pogodowe

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XIV. Zbiorniki na wodę

ROZDZIAŁ XIV. Zbiorniki na wodę ROZDZIAŁ XIV Zbiorniki na wodę Zbiorniki to budowle, które służą do składowania materiałów sypkich oraz płynnych. Zbiorniki muszą gwarantować jednocześnie łatwe oraz szybkie napełnianie oraz opróżniania

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Złotowie Adres obiektu budowlanego: Działka nr 198, Złotowo,

Bardziej szczegółowo

Pyroplast HW Pyroplast C SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH DREWNA I KABLI

Pyroplast HW Pyroplast C SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH DREWNA I KABLI Pyroplast HW Pyroplast C SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH DREWNA I KABLI Pyroplast HW Pyroplast HW jest bezbarwnym preparatem wieloskładnikowym typu powłokowego o zastrzeżonym składzie chemicznym. Posiada

Bardziej szczegółowo

systemy dachowe mapeplan t tpo/fpo

systemy dachowe mapeplan t tpo/fpo MapeplaN T TPO/FPO MAPEPLAN T TPO/FPO Spis TREŚCI str. 04 1. Green innovation str. 05 2. Smart White koncepcja dachów odbijających światło str. 06 3. System produkcji str. 08 4. Zastosowania dachowych

Bardziej szczegółowo

Inteligentne systemy dachowe Dachy płaskie Obróbki dachowe. Specjalista w zakresie płynnych tworzyw sztucznych

Inteligentne systemy dachowe Dachy płaskie Obróbki dachowe. Specjalista w zakresie płynnych tworzyw sztucznych Specjalista w zakresie płynnych tworzyw sztucznych Niezawodne uszczelnienia dachów płaskich Mogą się Państwo skoncentrować na kwestiach naprawdę istotnych. My zadbamy o szczegóły. Dachem płaskim uszczelnionym

Bardziej szczegółowo

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR NA TERENIE RP. Intrapol II Sp. z o.o. Żywiec, ul. Ks.Pr. Słonki 3c

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR NA TERENIE RP. Intrapol II Sp. z o.o. Żywiec, ul. Ks.Pr. Słonki 3c PRODUCENT VMP Research & Production Holding JSC (VMP Holding) Ekaterinburg,Russia WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR NA TERENIE RP Intrapol II Sp. z o.o. Żywiec, ul. Ks.Pr. Słonki 3c Antykorozja elementów stalowych

Bardziej szczegółowo

KARTA TECHNICZNA. Alifatyczna poliuretanowa warstwa wierzchnia, ochrona UV Obszary o lokalnym ruchu pieszych

KARTA TECHNICZNA. Alifatyczna poliuretanowa warstwa wierzchnia, ochrona UV Obszary o lokalnym ruchu pieszych KARTA TECHNICZNA Alifatyczna poliuretanowa warstwa wierzchnia, ochrona UV Obszary o lokalnym ruchu pieszych Phoenix Distribution ul. Gajowa 8, lok.1, 60-815 Poznań POLAND tel./fax + 48 61 6394751 fax +

Bardziej szczegółowo

KARTA TECHNICZNA. PŁYTY STYROPIANOWE Neographite Fasada 033

KARTA TECHNICZNA. PŁYTY STYROPIANOWE Neographite Fasada 033 KARTA TECHNICZNA PŁYTY STYROPIANOWE OPIS WYROBU: firmy Neotherm odznaczają się bardzo dobrymi właściwościami termoizolacyjnymi. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości polistyrenu grafitowego charakteryzują

Bardziej szczegółowo

CE USZCZELNIENIA STYKU ŚCIAN Z PŁYTP YTĄ TARASOWĄORAZ ORAZ USZCZELNIENIE ATTYK NISKICH I WYSOKICH ZA POMOCĄPAP

CE USZCZELNIENIA STYKU ŚCIAN Z PŁYTP YTĄ TARASOWĄORAZ ORAZ USZCZELNIENIE ATTYK NISKICH I WYSOKICH ZA POMOCĄPAP ROZWIĄZANIA ZANIA PROJEKTOWE DOTYCZĄCE CE USZCZELNIENIA STYKU ŚCIAN Z PŁYTP YTĄ TARASOWĄORAZ ORAZ USZCZELNIENIE ATTYK NISKICH I WYSOKICH ZA POMOCĄPAP PAP GDAŃSK STYCZEŃ 0 OBRÓBKA DETALI DACHOWYCH Klin

Bardziej szczegółowo

stosowania od -5 C do +30 C

stosowania od -5 C do +30 C Katalog produktów Pianki poliuretanowe Uszczelniacze silikonowe i akrylowe Uszczelniacze i kity Uszczelniacze dachowe i wodoodporne Kleje Produkty ognioodporne i żaroodporne Taśmy Środki czyszczące Poliuretanowa

Bardziej szczegółowo

Renowacja tarasu i balkonu. Instalacja na podłożu związanym

Renowacja tarasu i balkonu. Instalacja na podłożu związanym Renowacja tarasu i balkonu W większości przypadków, przy remontowaniu lub instalacji tarasu lub balkonu, podbudowa nie musi być tworzona na nowo. Niekiedy dobrym pomysłem jest zapewnienie izolacji termicznej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ELEWACJE TYNKOWE 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2. Materiały

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DOCIEPLENIE

Bardziej szczegółowo

matowy, półpołysk, połysk 12 miesięcy w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze 10 35 C

matowy, półpołysk, połysk 12 miesięcy w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze 10 35 C VULMKORIZ-PUR OIL PRZYJAZNE ŚRODOWISKU ROZCIEŃCZALNE W WODZIE DLA ŚRODOWISKA NATURALNEGO NIESZKODLIWE DLA ZDROWIA Opis produktu: to jednoskładnikowa, poliuretanowa antykorozyjna farba pigmentowana fosforanem

Bardziej szczegółowo

Produkty uszczelniające i hydroizolacje

Produkty uszczelniające i hydroizolacje 70 y uszczelniające i hydroizolacje Hydroizolacje bitumiczne 71 Hydroizolacje mineralne i dyspersyjne 73 Izolacje poziome murów wykonywane metodą iniekcji 75 y uzupełniające 76 71 tabela stosowania Zasady

Bardziej szczegółowo