Renowacja, konserwacja oraz rewitalizacja obiektów zabytkowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Renowacja, konserwacja oraz rewitalizacja obiektów zabytkowych"

Transkrypt

1 Renowacja, konserwacja oraz rewitalizacja obiektów zabytkowych Przedsiębiorstwo grupy

2 Profesjonalny partner niezbędny podczas renowacji oraz konserwacji obiektów zabytkowych Przed rozpoczęciem prac renowacyjnych należy wnikliwie ocenić stan techniczny remontowanego obiektu. Ocenie powinna zostać poddana cała konstrukcja jak również jej poszczególne elementy. Szczególną uwagę należy zwrócić na poziom zawilgocenia, stopień zasolenia oraz stopień biologicznego porażenia obiektu. Szczegółowa analiza zebranych wyników pozwala na podjęcie optymalnych decyzji dotyczących zakresu prac renowacyjnych. Renowacja zabytkowych murów wymaga specjalistycznej wiedzy dotyczącej między innymi: murowania, spoinowania oraz tynkowania murów wzmacniania ścian oraz sklepień tynkowania murów zawilgoconych oraz zasolonych szpachlowania malowania zabezpieczania murów przed wnikaniem wilgoci osuszania murów uzupełniania ubytków w cegle oraz kamieniu usuwania porażeń biologicznych wzmacniania podłoży hydrofobizacji itd. Firma TUBAG od kilkudziesięciu lat specjalizuje się w produkcji materiałów stosowanych z powodzeniem podczas renowacji wielu zabytkowych obiektów. Do produkcji zapraw wykorzystujemy historyczne receptury. Wiele z zapraw powstało w wyniku współpracy Firmy TUBAG z ośrodkami akademickimi zajmującymi się renowacją obiektów zabytkowych. Informacje zawarte w niniejszej broszurze pokazują jedynie przykładowe zastosowania wybranych grup produktów. W przypadku zainteresowania naszą ofertą pozostajemy do Państwa dyspozycji. 2

3 Od spoiw powietrznych do spoiw hydraulicznych Spoiwa mineralne stosowane w budownictwie dzielą się na spoiwa powietrzne oraz hydrauliczne. Spoiwa powietrzne to takie, które po zmieszaniu z wodą wiążą na powietrzu. Spoiwa hydrauliczne to takie, które wiążą zarówno na powietrzu jak i pod wodą. Do najstarszych powietrznych spoiw budowlanych należy glina. Znacznym postępem w zakresie produkcji powietrznych spoiw budowlanych było wynalezienie ok lat p.n.e. wapna palonego. Wapno palone stosowali już Egipcjanie. Rzymianie udoskonalili produkcję wapna palonego. Odkryli również sposób produkcji zaprawy wiążącej hydraulicznie poprzez mieszanie wapna palonego z pucolaną. Pucolana (z j. włoskiego puzzolana) to mineralny materiał budowlany, stosowany jako wypełniacz w zaprawach hydraulicznych. Pucolana jest popiołem pochodzenia wulkanicznego. Cechą charakterystyczną zapraw wapiennych modyfi kowanych pucolaną jest zdolność do wiązania wapna także pod wodą. W efekcie mieszania wapna palonego z pucolaną powstaje spoiwo hydrauliczne. W czasach Imperium Rzymskiego zaprawy wapienne z domieszką pucolany używano powszechnie do wznoszenia budowli. Wiele z nich można podziwiać do chwili obecnej, między innymi Świątynię Posejdona, najstarszy w Rzymie most Fabrycjusza oraz Amfi teatr Flawiuszów zwany Koloseum. Król Judei Herod Wielki budując olbrzymi port morski w Cezarei Nadmorskiej, do wykonania fundamentów falochronów nakazał stosowanie spoiwa wapiennego mieszanego z pucolaną. Pucolana wydobywana była w miejscowości Puzzuoli położonej u podnóża wulkanu Wezuwiusz na południu półwyspu Apenińskiego. Na kolejne odkrycie w dziedzinie produkcji spoiw budowlanych trzeba było poczekać aż do pierwszej połowy XIX wieku, kiedy to wynaleziono cement. Spis treści: Od spoiw powietrznych do spoiw hydraulicznych...3 Tras dar natury...4 Wpływ spoiwa na właściwości zaprawy...5 Zaprawy murarskie...6 Zaprawy do spoinowania murów...8 Zaprawy tynkarskie...10 Zaprawy sztukatorskie...12 Zaprawy do uzupełniania ubytków w cegle i kamieniu...12 Tynki renowacyjne WTA...14 Zaprawy do szpachlowania...16 Powłoki malarskie...18 Ocieplanie ścian obiektów zabytkowych...19 Zaprawy do wzmacniania oraz szlamowania murów...20 Izolacje poziome ścian piwnicznych...22 Izolacje pionowe ścian piwnicznych...23 Zestawienie produktów renowacyjnych

4 Tras dar natury WI w.n.e. nastąpiła ekspansja Cesarstwa Rzymskiego na północ Europy, powstawały nowe prowincje. Jedną z nich była Dolna Germania. Obejmowała swym zasięgiem terytorium obecnej Belgii, Luksemburga, część Holandii, skrawek Francji oraz zachodnie Niemcy. W prowincji rozpoczęło się intensywne osadnictwo, powstawały nowe aglomeracje, a jej stolicą została Kolonia. Potrzeby zmusiły Rzymian do poszukiwania surowców budowlanych. Stosunkowo łatwo pozyskano w tym rejonie surowiec do produkcji wapna. Sprowadzanie w dużych ilościach pucolany z okolic wulkanu Wezuwiusz było już jednak nieopłacalne. Dlatego też Rzymianie zainteresowali się charakterystycznymi wzgórzami leżącymi w dorzeczu Renu i Mozeli. Jak się okazało odkryli około 100 wygasłych stożków wulkanicznych, które powstały przed ok laty w wyniku erupcji wulkanicznych. Okolice wulkanicznego pasma górskiego Eifel na długie wieki stały się miejscem wydobycia surowca przewyższającego swoimi właściwościami włoskie pucolany. Kilka wieków później Holendrzy, specjaliści od budowania na podmokłych terenach, nadali mu nazwę tras. Na obszarze Dolnej Germanii Rzymianie używali tras reński do wznoszenia budowli. Szczytowym osiągnięciem inżynierii Rzymian była budowa w I w.n.e. akweduktu doprowadzającego wodę do Kolonii. Akwedukt miał łączną długość ok. 95 km, pokonywał spadek ok. 360 metrów. Akwedukt zaopatrywał Kolonię w wodę pitna przez kilkaset lat. Do budowy akweduktu narażonego na stały kontakt z wodą użyto oczywiście zaprawy hydraulicznej wapna palonego zmieszanego w odpowiedniej proporcji z trasem reńskim. Wiodącym producentem zapraw na bazie trasu reńskiego jest fi rma TUBAG należąca do quick-mix. Firma TUBAG podczas produkcji wapna trasowego stosuje oryginalną metodę polegającą na podwójnym mieleniu w młynach kulowych trasu reńskiego z wapnem. W wyniku takiego procesu produkcyjnego otrzymujemy produkt o wyjątkowym rozdrobnieniu i niespotykanych właściwościach. Zaprawy te charakteryzują się między innymi: zwiększoną wytrzymałością mechaniczną odpornością na warunki atmosferyczne odpornością na pojawianie się wykwitów wapiennych łatwością w obróbce optymalną porowatością, nasiąkliwością oraz paroprzepuszczalnością zmniejszonym skurczem zwiększoną przyczepnością do podłoża zwiększoną szczelnością dodatkowo ograniczają przebarwienia na powierzchni marmuru 4

5 Wpływ spoiwa budowlanego na właściwości zaprawy Wapno wapniowe 5

6 Zaprawy murarskie Zaprawa murarska choć stanowi jedynie kilka procent objętości muru wpływa w decydujący sposób na wytrzymałość konstrukcji murowej. Podstawowym zadaniem zaprawy murarskiej jest trwałe połączenie poszczególnych elementów murowych w konstrukcję skutecznie przenoszącą obciążenia. Zaprawa murarska dodatkowo kompensuje odchyłki wymiarowe elementów murowych. Po związaniu zaprawa murarska wpływa na izolacyjność termiczną przegrody jak również na sposób transportu wilgoci przez mur. Należy podkreślić, że wytrzymałość zaprawy na ściskanie nie jest najważniejszą właściwością zaprawy murarskiej. Wytrzymałość konstrukcji murowej w większym stopniu zależy od wytrzymałości elementów murowych niż wytrzymałości samej zaprawy. Do najistotniejszych parametrów zaprawy murarskiej należy przyczepność zaprawy do podłoża, którą defi niujemy nie tylko jako siłę wiążącą zaprawę z podłożem, ale przede wszystkim jako procent przylegania zaprawy do podłoża. Ścisłe przyleganie zaprawy do całej powierzchni elementu murowego pozwala na wyeliminowanie potencjalnych ścieżek, którymi wody opadowe wnikają w głąb muru. Na przyczepność zaprawy do podłoża decydujący wpływ ma rodzaj spoiwa z jakiego wytworzono zaprawę. Cząsteczki wapna są czterokrotnie mniejsze od cząsteczek cementu. Dzięki temu zaprawy produkowane z wykorzystaniem wapna oraz wapna trasowego zdecydowanie lepiej wypełniają nierówności podłoża, zapewniając tym samym szczelne i trwałe połączenia murarskie. Przed i po renowacji Zaprawy wapienne charakteryzują się dodatkowo elastycznością. Elastyczność pozwala na znacznie większe odkształcenia liniowe muru wykonanego na zaprawie wapiennej w stosunku do muru wykonanego na zaprawie cementowej. W przypadku pojawienia się w wapiennej zaprawie murarskiej drobnych rys, wapno samoczynnie zasklepia je, likwidując potencjalne miejsca wnikania wody w mur. Zaprawy murarskie produkowane przez fi rmę quick-mix oraz Tubag umożliwiają dopasowanie zaprawy murarskiej pod względem wytrzymałości, przyczepności, uziarnienia oraz barwy do właściwości starej historycznej zaprawy w murze poddawanym renowacji. 6

7 Zaprawy murarskie Wapno dolomitowe DL-M Zaprawa murarska na bazie wapna dolomitowego Zaprawa murarska na bazie wapna dolomitowego DL 85. Przeznaczona do murowania murów oraz sklepień z kamienia naturalnego oraz z cegły. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Uziarnienie: 0-2: 0-4 mm M 2,5 (po 90 dniach) wg PN-EN Zużycie: ok. 1,7 kg/dm³ Wapno NHL2 NHL-M Historyczna zaprawa murarska Historyczna zaprawa murarska na bazie naturalnego wapna hydraulicznego NHL-2. Przeznaczona do murowania murów oraz sklepień z kamienia naturalnego oraz z cegły. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Uziarnienie: 0-2: 0-4 mm M 2,5 (po 90 dniach) wg PN-EN Zużycie: ok. 1,8 kg/dm³ Wapno trasowe TKM Zaprawa trasowo-wapienna Trasowo-wapienna zaprawa murarska. Przeznaczona do murowania murów oraz sklepień z kamienia naturalnego oraz z cegły. Może być używana do tynkowania ręcznego murów. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Uziarnienie: 0-2: 0-4 mm M 5 wg PN-EN Zużycie: ok. 1,6 kg/dm³ Wapno trasowe TWM Zaprawa murarska trasowo-wapienna Trasowo-wapienna zaprawa murarska. Przeznaczona do murowania murów oraz sklepień z kamienia naturalnego oraz z cegły. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Uziarnienie: 0-4 mm M 5 wg PN-EN Zużycie: ok. 1,5 kg/dm³ Cement trasowy TZM Zaprawa trasowo-cementowa Trasowo-cementowa zaprawa murarska. Przeznaczona do murowania murów oraz sklepień z kamienia naturalnego oraz z cegły. Może być używana do tynkowania ręcznego murów. Charakteryzuje się podwyższoną odpornością na ściskanie. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Uziarnienie: 0-4 mm M 10 wg PN-EN Zużycie: ok. 1,6 kg/dm³ Cement trasowy TWM-s Zaprawa murarska trasowo-cementowa Hydrofobowa, trasowo-cementowa zaprawa murarska. Przeznaczona do murowania murów oraz sklepień z kamienia naturalnego oraz z cegły. Może być używana fugowania oraz osadzania kamienia naturalnego. Charakteryzuje się podwyższoną odpornością na ściskanie. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Uziarnienie: 0-4 mm M 10 wg PN-EN Zużycie: ok. 1,5 kg/dm³ Cement odporny na korozję siarczanową HSM Zaprawa murarska o podwyższonej odporności Zaprawa murarska o podwyższonej odporności na korozję siarczanową. Produkowana na bazie specjalnych spoiw. Przeznaczona do murowania murów oraz sklepień z kamienia naturalnego oraz z cegły. Może być używana do tynkowania ręcznego murów. Zalecana do murów zawierających gips. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Uziarnienie: 0-2; 0-4 mm M 2,5; M5; M10 wg PN-EN Zużycie: ok. 1,6 kg/dm³ 7

8 Zaprawy do spoinowania murów Oryginalne zaprawy wapienne, którymi spoinowano mury, charakteryzowały się dużą nasiąkliwością oraz dobrą zdolnością do kapilarnego podciągania wody. Niestety zaprawy te miały niską odporność na kwasowe zanieczyszczenia powietrza, ich spoiwo wapienne ulega destrukcji w wodzie zawierającej dwutlenek węgla. Dodatkowo na zły stan techniczny starych fug wapiennych wpływa ich niska mrozoodporność. Podczas renowacji zabytkowych murów kamiennych oraz ceglanych zachodzi najczęściej potrzeba wymiany starych, skorodowanych fug na nowe. Niestety podczas tych prac bardzo często popełniane są błędy związane ze stosowaniem mocnych i szczelnych zapraw cementowych. Zaprawy cementowe mają małą zdolność kapilarnego podciągania wody oraz wysychania. Dodatkowo zaprawy cementowe mają znacznie wyższe parametry wytrzymałościowe od starej cegły, posiadają również wyższy współczynnik rozszerzalności liniowej. W efekcie nieumiejętnych prac fuga cementowa tworzy barierę dla wody zamiast ją wyciągać z muru powoduje jej gromadzenie, woda ta zamarzając wewnątrz muru rozsadza cegłę. Dodatkowo w murze wyspoinowanym zaprawą cementową pojawiają się znaczne naprężenia, które prowadzą do wykruszania, pękania oraz złuszczania starej cegły. Zaprawy do fugowania zabytkowych murów produkowane przez fi rmę Tubag spełniają najwyższe wymagania konserwatorskie: wytrzymałość na ściskanie < 6 MPa nasiąkliwość ok. 15% skurcz < 0,5% czas podciągania wody mniejszy niż 60 min/5 cm nie zawierają soli rozpuszczalnych w wodzie Mur ceglany zaspoinowany fugą TKF posiadają dobrą przyczepność do podłoża są wodoodporne oraz mrozoodporne posiadają różnorodne uziarnienie są pigmentowane na wiele kolorów Mur kamienny zaspoinowany fugą TKF 8

9 Zaprawy do spoinowania murów Wapno dolomitowe DL-F Zaprawa do spoinowania na bazie wapna dolomitowego Zaprawa do spoinowania na bazie wapna dolomitowego DL 85. Przeznaczona do spoinowania murów oraz sklepień z kamienia naturalnego oraz z cegły. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Uziarnienie: 0-2: 0-4 mm M 2,5 (po 90 dniach) wg PN-EN Zużycie: ok. 1,6 kg/dm³ Wapno NHL2 NHL-F Historyczna zaprawa do spoinowania Historyczna zaprawa do spoinowania na bazie naturalnego wapna hydraulicznego NHL-2. Przeznaczona do spoinowania murów oraz sklepień z kamienia naturalnego oraz z cegły. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Uziarnienie: 0-2: 0-4 mm M 2,5 (po 90 dniach) wg PN-EN Zużycie: ok. 1,7 kg/dm³ Wapno trasowe TKF Zaprawa do spoinowania na bazie wapna trasowego Trasowo-wapienna zaprawa do spoinowania. Przeznaczona do spoinowania murów oraz sklepień z kamienia naturalnego oraz z cegły. Do obróbki ręcznej oraz maszynowej. Dostępna w kolorach: starobiel, żółty, pomarańczowy, czerwony, brązowy, czarny. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Uziarnienie: 0-1,2 mm M 5 wg PN-EN Zużycie: ok. 1,6-1,7 kg/dm³ Cement trasowy TWM-s Zaprawa do spoinowania na bazie cementu trasowego Trasowo-cementowa zaprawa do spoinowania. Przeznaczona do spoinowania murów oraz sklepień z kamienia naturalnego oraz z cegły. Zalecana do stosowania w miejscach narażonych na oddziaływanie opadów atmosferycznych np. korony murów. Charakteryzuje się podwyższoną odpornością na ściskanie. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Uziarnienie: 0-4 mm M 10 wg PN-EN Zużycie: ok. 1,5 kg/dm³ Cement odporny na korozję siarczanową HSF Zaprawa do spoinowania o podwyższonej odporności Zaprawa do spoinowania o podwyższonej odporności na korozję siarczanową oraz o zwiększonej porowatości. Produkowana na bazie specjalnych spoiw. Przeznaczona do spoinowania murów oraz sklepień z kamienia naturalnego oraz z cegły. Zalecana do murów zawierających gips. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Uziarnienie 0-2,5 mm M5 wg PN-EN Zużycie: ok. 1,6 kg/dm³ NAGRODA RENOWATOR 2012 na EGIR ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA W RENOWACJI STREF HISTORYCZNYCH, za aplikacje Trasowo-wapiennej zaprawy do spoinowania TKF w Kaplicy Zamkowej na Zamku Lubelskim fot. Edward Hardt 9

10 Zaprawy tynkarskie tynki są nie tylko elementem ozdobnym fasady, przede wszystkim chronią budynek przed negatywnym oddziaływaniem zewnętrznych warunków atmosferycznych. W przypadku remontów obiektów zabytkowych najlepiej sprawdzają się tynki wapienne oraz wapienne z niewielka domieszką trasu lub cementu. W obiektach zabytkowych powinno się wykonywać tradycyjne tynki trójwarstwowe składające się z obrzutki (szpryc), warstwy wyrównującej (narzutu) oraz tynku nawierzchniowego (gładzi). Każda z tych warstw posiada inne uziarnienie. Dzięki temu w warstwie tynku dochodzi do zjawiska kapilarnego podciągania wilgoci. Tynki wielowarstwowe działają jak naturalna pompa ssąca, która odciąga wilgoć z muru. Dlatego tynki wielowarstwowe idealnie nadają się do tynkowania murów zawilgoconych. Dodatkowo wapienne tynki wielowarstwowe mają zdolność do kompensowania naprężeń termicznych powstających na styku muru z tynkiem. Natomiast zawartość wapna w tynku podnosi jego ph, utrudnia tym samym rozwój mikroorganizmów na powierzchni tynku. Firma Tubag oferuje różnorodne zaprawy tynkarskie produkowane przy udziale wapna oraz wapna trasowego. Żywotność prawidłowo wykonanego tynku trójwarstwowego na bazie wapna szacuje się na ok lat. Zaprawy tynkarskie Wapno wapniowe HKP Tynk historyczny Tynk produkowany na podstawie historycznej receptury przy wykorzystaniu wapna wapniowego CL 90. Zalecany do tynkowania obiektów zabytkowych. Łatwy w obróbce, niski skurcz. Uziarnienie: 0-2 mm GP CS I wg PN-EN Zużycie: ok. 13,3 kg/m²/10 mm Wapno NHL2 NHL-P Historyczna zaprawa do tynkowania Historyczna zaprawa do tynkowania na bazie naturalnego wapna hydraulicznego NHL-2. Przeznaczona do tynkowania murów oraz sklepień z kamienia naturalnego oraz z cegły. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Uziarnienie: 0-1; 0-2; 0-4; 0-8 mm GP CS I wg PN-EN Zużycie: ok. 15,3 kg/ m²/10 mm Wapno trasowe TMD Tynk ciepłochronny wapienno-trasowy Ciepłochronna, trasowo-wapienna zaprawa tynkarska. Przeznaczona do tynkowania murów oraz sklepień z kamienia naturalnego oraz z cegły. Silnie napowietrzony, zwiększa izolacyjność termiczną ścian. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Uziarnienie: 0-2 mm T CS I wg PN-EN Zużycie: ok. 5,5 kg/ m²/10 mm 10

11 Zaprawy tynkarskie Wapno trasowe TKP-L Lekki tynk na bazie wapna trasowego Lekka trasowo-wapienna zaprawa tynkarska. Przeznaczona do tynkowania murów oraz sklepień z kamienia naturalnego oraz z cegły. Silnie napowietrzony, odporny na działanie szkodliwych soli budowlanych. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Uziarnienie: 0-2 mm GP CS II PN-EN Zużycie: ok. 10 kg/ m²/10 mm Wapno trasowe TKP Tynk podkładowy na bazie wapna trasowego Trasowo-wapienna zaprawa tynkarska. Przeznaczona do wykonywania tynków podkładowych na murach oraz sklepieniach z kamienia naturalnego oraz z cegły. Tynk silnie napowietrzony, odporny na działanie szkodliwych soli budowlanych. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Uziarnienie: 0-2; 0-4 mm GP CS II wg PN-EN Zużycie: ok. 14,6 kg/ m²/10 mm Zaprawy wapienno-cementowe MFR Tynk wzmocniony włóknem rozproszonym Hydrofobowy tynk wapienno-cementowy, zawiera włókno rozproszone. Do tynkowania ścian, sufi tów oraz elewacji. Posiada zwiększoną odporność na zarysowanie podłoża. Uziarnienie: 0-1,2 mm GP CS III wg PN-EN Zużycie: ok. 13 kg/ m²/10 mm Zaprawy wapienno-cementowe FWR Tynk do obiektów zalanych wodami powodziowymi Silnie porowaty tynk osuszający mury zalane wodami powodziowymi. Przyspiesza transport kapilarny wody z głębi muru. Do nakładania na mokre mury. Odporny na działanie szkodliwych soli. Uziarnienie: 0-1,2 mm GP CS II wg PN-EN Zużycie: ok. 12 kg/ m²/10 mm Cement trasowy TZP Tynk cementowo-trasowy Trasowo-cementowa zaprawa do tynkowania. Przeznaczona do tynkowania murów oraz sklepień z kamienia naturalnego oraz z cegły. Zalecana do stosowania w miejscach narażonych na oddziaływanie opadów atmosferycznych: cokoły oraz korony murów. Charakteryzuje się podwyższoną odpornością na ściskanie. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Uziarnienie: 0-1; 0-4 mm GP CS IV wg PN-EN Zużycie: ok. 14,6 kg/ m²/10 mm Cement odporny na korozję siarczanową HSP Tynk o podwyższonej odporności Zaprawa tynkarska o podwyższonej odporności na korozję siarczanową oraz o zwiększonej porowatości. Produkowana na bazie specjalnych spoiw. Przeznaczona do tynkowania murów oraz sklepień z kamienia naturalnego oraz z cegły. Zalecana do murów zawierających gips. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Uziarnienie: 0-4 mm GP CS II wg PN-EN Zużycie: ok. 14,3kg/ m²/10 mm 11

12 Zaprawy sztukatorskie, hydrofobizacja podłoży Zaprawy do uzupełniania ubytków w cegle i kamieniu Zaprawy sztukatorskie: Detale architektoniczne takie jak gzymsy, bonie, pilastry, opaski wokół otworów okiennych oraz drzwiowych są elementami dekoracyjnymi. Nadają elewacji niepowtarzalny wygląd. Bardzo często podczas remontu obiektu zabytkowego wymagają specjalistycznej naprawy lub odtworzenia. Firma quick-mix posiada w swojej ofercie materiały do odtwarzania detali architektonicznych. Elementy długie o stałym przekroju np. gzymsy oraz opaski okienne najłatwiej jest odtworzyć metoda ciągnioną. Za pomocą gruboziarnistej zaprawy sztukatorskiej Stukoplan SGS wykonuje się najpierw rdzeń gzymsu, natomiast przy użyciu zaprawy drobnoziarnistej Stukoplan STW nadaje się ostateczny kształt naprawianemu profi lowi. Drobne, powtarzalne elementy takie jak ozdobne fryzy, bonie można odlewać we wcześniej przygotowanych formach silikonowych. Po wyjęciu detali z formy można je montować do powierzchni elewacji. Uzupełnianie ubytków w cegle i piaskowcu: Zaprawy stosowane do uzupełniana ubytków cegle i kamieniu muszą posiadać właściwości fi zyczne i mechaniczne podobne do materiałów budowlanych, które mają zostać naprawione (uzupełnione). Powinny więc mieć zbliżoną do naprawianego podłoża zdolność transportu wody tzn. muszą działać jak sączki ściągające wodę. Dodatkowo powinny mieć zbliżoną wytrzymałość mechaniczną oraz zbliżony współczynnik rozszerzalności liniowej. Powinny mieć również podobne uziarnienie oraz barwę możliwie jak najbardziej zbliżoną do naprawianego podłoża. Hydrofobizacja: Po zakończeniu prac związanych z naprawą detali architektonicznych z kamienia nasiąkliwego zaleca się ich hydrofobizację. Zabieg ten zmniejsza nasiąkliwość podłoża oraz zwiększa jego odporność na działanie opadów atmosferycznych. Firma quick-mix oferuje zaprawy do wytwarzania detali architektonicznych metodą ciągnioną oraz metodą odlewania w formach silikonowych. Dodatkowo możemy zaproponować zestaw materiałów do uzupełniania ubytków w cegle oraz piaskowcu. 12

13 Zaprawy sztukatorskie Zaprawa cementowo-wapienna Stukoplan Zaprawa sztukatorska Mineralna, szybkowiążąca, hydrofobowa zaprawa sztukatorska do wykonywania metodą ciągnioną detali architektonicznych takich jak gzymsy oraz opaski okienne. Duża przyczepność, łatwa w obróbce. Dostępna w dwóch rodzajach uziarnienia: Stukoplan SGS, uziarnienie 0-2 mm, do wykonywania rdzenia Stukoplan STW, uziarnienie 0-0,4 mm, do szpachlowania Cement szybkosprawny S-Fix Zaprawa zalewowa Szybkowiążąca, płynna zaprawa zalewowa do wykonywania odlewów detali architektonicznych. Charakteryzuje się pęcznieniem. Wodo- i mrozoodporna. Zaprawy do uzupełniania ubytków w cegle i kamieniu Cement trasowy GP CS III wg PN-EN CT-C50-F5 wg PN-EN Uziarnienie: 0-1 mm Pęcznienie: >0,1 % Terzith Zaprawa do uzupełniania ubytków w cegle Mineralna zaprawa na bazie cementu trasowego do uzupełniania ubytków w cegle. Posiada dobrą przyczepność, niski skurcz jest łatwa w obróbce, może być szlifowana. Dostępne kolory: biały, szary, zółty, zielony, czerwony. Uziarnienie: 0-1 mm M 15 wg PN-EN Cement trasowy P 250 Zaprawa do uzupełniania ubytków w kamieniu Mineralna zaprawa na bazie cementu trasowego do uzupełniania ubytków w kamieniu naturalnym np. w piaskowcu. Posiada dobrą przyczepność, niski skurcz jest łatwa w obróbce. Dostępne kolory: biały, szary. Inne na zamówienie. Uziarnienie: 0-0,5 mm M 15 wg PN-EN Wzornik kolorów P 250 Hydrofobizacja podłoży mineralnych Mikroemulsja siloksanowa IWA Środek do impregnacji Wodorozcieńczalny koncentrat na bazie mikroemulsji siloksanoiwej nie zawiera rozpuszczalników. Do hydrofobizacji nasiąkliwych podłoży mineralnych. Zużycie: 0-0,2 do 0-0,9 l/m² 13

14 Tynki renowacyjne t ynki renowacyjne zgodnie z defi nicją zawartą w Instrukcji WTA to tynki o dużej porowatości oraz dyfuzyjności, jednocześnie o ograniczonej absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym. Zadaniem tynków renowacyjnych jest magazynowanie szkodliwych soli budowlanych wnikających w ich strukturę z zasolonego muru. Aby tynki renowacyjne spełniały swoja rolę przez wiele lat muszą składać się z kilku warstw nakładanych w ściśle określony sposób oraz w określonej kolejności. Na starannie oczyszczonym podłożu najpierw należy wykonać obrzutkę, tzw. warstwę sczepną, która pokrywa mur w maksymalnie 50%. Następnie wykonuje się podkładowy tynk renowacyjny o minimalnej grubości 10 mm. Warstwę zewnętrzną wykonuje się z tynku renowacyjnego nawierzchniowego, jej minimalna grubość powinna również wynosić 10 mm. Łączna minimalna grubość warstwy tynku renowacyjnego nie może być mniejsza od 20 mm. W przypadku dużych zasoleń podłoża zalecamy pogrubianie tynku renowacyjnego do 2,5 a nawet 3,0 cm. Jako warstwy wykończeniowe dla tynków renowacyjnych mogą być używane jedynie materiały o dużej paroprzepuszczalności np. farby krzemianowe lub silikonowe produkowane przez quick-mix. Cement trasowy VSP-wta Obrzutka renowacyjna WTA Zaprawa na bazie cementu trasowego odpornego na działanie siarczanów. Służy do wykonywania półkryjących obrzutek na zawilgoconych oraz zasolonych murach. Wzmacnia podłoże, wyrównuje chłonność, zwiększa przyczepność renowacyjnego tynku podkładowego do podłoża. Uziarnienie: 0-4 mm GP CS IV wg PN-EN Posiada Certyfi kat WTA Zużycie: ok. 3-4 kg/m² Wapno trasowe TKP-wta Tynk podkładowy renowacyjny WTA Renowacyjny tynk podkładowy na bazie wapna trasowego. Tynk o dużej porowatości, może magazynować znaczne ilości szkodliwych soli budowlanych. Służy do wyrównywania podłoży, uzupełniania ubytków oraz spoinowania murów. Grubość warstwy do 20 mm. Uziarnienie: 0-1,5 mm R CS II wg PN-EN Posiada Certyfi kat WTA Zużycie: ok. 10kg/m²/10mm Wapno trasowe TKS-wta Tynk renowacyjny WTA do wilgotnych i zasolonych wymurowań Renowacyjny tynk nawierzchniowy na bazie wapna trasowego. Tynk o dużej porowatości, może magazynować znaczne ilości szkodliwych soli budowlanych. Służy do wykonywania wierzchniej warstwy tynku zacieranej na gładko lub na ostro. Grubość warstwy do 20 mm. Dostępny w kolorze białym oraz szarym. Uziarnienie: 0-1 mm R CS II wg PN-EN Posiada Certyfi kat WTA Zużycie: ok. 10kg/m²/10mm 14

15 Tynki renowacyjne Cement odporny na korozję siarczanową SAN-V Obrzutka natryskowa Zaprawa na bazie cementu odpornego na działanie siarczanów. Służy do wykonywania półkryjących obrzutek na zawilgoconych oraz zasolonych murach. Wzmacnia podłoże, wyrównuje chłonność, zwiększa przyczepność renowacyjnego tynku podkładowego do podłoża. Uziarnienie: 0-4 mm GP CS IV wg PN-EN Posiada Certyfi kat WTA Zużycie: ok. 3-4 kg/m² Zaprawa wapienno-cementowa SAN-A Tynk renowacyjny wyrównawczy Renowacyjny tynk podkładowy, wapienno-cementowy. Tynk o dużej porowatości, może magazynować znaczne ilości szkodliwych soli budowlanych. Służy do wyrównywania podłoży, uzupełniania ubytków oraz spoinowania murów. Grubość warstwy od 10 do 30 m Uziarnienie: 0-4 mm R CS II wg PN-EN Posiada Certyfi kat WTA Zużycie: ok. 10kg/m²/10mm Zaprawa wapienno-cementowa SAN-1 Tynk renowacyjny drobnoziarnisty Renowacyjny tynk nawierzchniowy, wapienno-cementowy. Tynk o dużej porowatości, może magazynować znaczne ilości szkodliwych soli budowlanych. Służy do wyrównywania wierzchnich warstw tynku. Może być zacierany na gładko. Grubość warstwy od 10 do 20 m. Dostępny w kolorze białym oraz szarym. Uziarnienie: 0-1 mm R CS II wg PN-EN Posiada Certyfi kat WTA Zużycie: ok. 13kg/m²/10mm Zaprawa wapienno-cementowa SAN-4 Tynk renowacyjny gruboziarnisty Renowacyjny tynk nawierzchniowy, wapienno-cementowy. Tynk o dużej porowatości, może magazynować znaczne ilości szkodliwych soli budowlanych. Służy do wyrównywania wierzchnich warstw tynku. Grubość warstwy od 10 do 30 m Uziarnienie: 0-4 mm R CS II wg PN-EN Posiada Certyfi kat WTA Zużycie: ok. 14kg/m²/10mm Zaprawa wapienno-cementowa SAN-E Tynk renowacyjny jednowarstwowy Tynk renowacyjny do układania w jednej warstwie. Tynk o dużej porowatości oraz o niskim zużyciu. Pozwala na skrócenie czasu wykonywania robót tynkarskich. Uziarnienie: 0-1 mm R CS II wg PN-EN Posiada Certyfi kat WTA Zużycie: ok. 11 kg/m²/10mm 15

16 Zaprawy do szpachlowania Wapienne zaprawy szpachlowe zwane często tynkami cienkowarstwowymi mają różnorodne zastosowanie. Służą do wygładzania powierzchni ścian i sklepień pokrytych nowymi tynkami. Idealnie nadają się do szpachlowania starych tynków w obiektach zabytkowych oraz do wyrównywania podłoży jak również do ujednolicania faktury tynku w miejscach łączenia się tynków o różnym uziarnieniu. Zaprawy wapienne mają niską wytrzymałość mechaniczną, dlatego po pewnym okresie czasu można je usunąć nie niszcząc historycznego tynku. Bardzo często są używane do maskowania połączeń w miejscach łączenia starego tynku z nowym. Szpachle wapienne są idealnym podłożem pod wszelkiego rodzaju powłoki malarskie. 16

17 Zaprawy do szpachlowania Wapno wapniowe CL 90 KGL Gładź wapienna Naturalna gładź wapienna z dodatkiem mączki marmurowej, umożliwia uzyskanie bardzo gładkich powierzchni na ścianach oraz na sufi tach. Nadaje się do szlifowania. Kolor biały. Do stosowania wewnątrz. GP CS I wg PN-EN Uziarnienie: 0-0,1 mm Grubość warstwy do: 1 mm Zużycie: 0,85 kg/m²/1 mm Wapno wapniowe CL 90 KFP Wapienna zaprawa szpachlowa Paroprzepuszczalna zaprawa szpachlowa na bazie wapna CL 90, umożliwia uzyskanie bardzo gładkich powierzchni na ścianach oraz na sufi tach. Kolor biały. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Wapno NHL2 NHL-FP Wapienna zaprawa szpachlowa Paroprzepuszczalna zaprawa szpachlowa na bazie naturalnego wapna hydraulicznego NHL 2, umożliwia uzyskanie bardzo gładkich powierzchni na ścianach oraz na sufi tach. Kolor biały. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. CR CS I wg PN-EN Uziarnienie: 0-0,5 mm Grubość warstwy do: 3 mm Zużycie: 1,3 kg/m²/1 mm CR CS I wg PN-EN Uziarnienie: 0-0,6 mm Grubość warstwy do: 3 mm Zużycie: 1,5 kg/m²/1 mm Wapno trasowe TKFP Szpachla na bazie wapna trasowego Zaprawa szpachlowa na bazie naturalnego wapna trasowego, umożliwia uzyskanie bardzo gładkich powierzchni na ścianach oraz na sufi tach. Może być fi lcowana. Kolor biały. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. CR CS II wg PN-EN Uziarnienie: 0-0,6 mm Grubość warstwy do: 3 mm Zużycie: 1,33 kg/m²/1 mm Zaprawy wapienno-cementowe SHF i SHG Zaprawa szpachlowa wzmocniona włóknem rozproszonym Zaprawa szpachlowa zbrojona włóknem rozproszonym do szpachlowania starych jak również nowych tynków mineralnych. Zalecana do szpachlowania tynków renowacyjnych quick-mix. Dostępna w dwóch rodzajach uziarnienia. GP CS II wg PN-EN Uziarnienie: SHG: 0-0,3 mm SHF: 0-0,6 mm Grubość warstwy do: 5 mm Zużycie: 1,1 kg/m 2 /1 mm 17

18 Powłoki malarskie Farby krzemianowe (silikatowe): Produkowane na bazie potasowego szkła wodnego, przeznaczone do wykonywania wewnętrznych oraz zewnętrznych dekoracyjnych jak również ochronnych powłok malarskich na podłożach mineralnych. Zalecane szczególnie do stosowania w obiektach zabytkowych ze względu na wysoką dyfuzyjność, odporność na działanie warunków atmosferycznych, trwałość kolorów oraz mineralny charakter tworzonej powłoki. Umożliwiają odparowanie wilgoci z podłoża, optymalnie zabezpieczają elewację, chronią przed rozwojem grzybów i pleśni. Farby silikonowe: Produkowane na bazie emulsji silikonowej. Zalecane szczególnie do malowania elewacji obiektów zabytkowych. Charakteryzują się dużą dyfuzyjnością oraz bardzo dużą odpornością na działanie warunków atmosferycznych. Dodatkowo powłoka malarska ma właściwości hydrofobowe, redukuje podatność na skażenia biologiczne, pomalowana elewacja uzyskuje właściwości samooczyszczania się pod wpływem opadów atmosferycznych. Farby pigmentowane są zgodnie z wzornikiem quick-mix Preparat gruntujący krzemianowy MTG Preparat gruntujący Głębokopenetrujący preparat gruntujący za bazie szkła wodnego potasowego. Zwiększa wytrzymałość podłoża, zwiększa również przyczepność powłok malarskich. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Zużycie ok. 0,25 l/m² Preparat gruntujący dyspersyjny ATG Preparat gruntujący Głębokopenetrująca wodna dyspersja żywic akrylowych. Zwiększa wytrzymałość podłoża, zwiększa również przyczepność powłok malarskich. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Zużycie ok. 0,25 l/m² Farba krzemianowa wewnętrzna LI 400 Wewnętrzna farba krzemianowa Wewnętrzna, dyfuzyjna farba krzemianowa. Do malowania podłoży mineralnych. Zalecana szczególnie do malowania ścian oraz sklepień w obiektach zabytkowych. Trwale łączy się z mineralnym podłożem. Zalecana do malowania tynków renowacyjnych. Kolory zgodne z paletą kolorystyczną quick-mix. Zużycie ok. 0,2 l/m² na 1 warstwę. Klasa ścieralności: II Farba krzemianowa zewnętrzna LK 300 Fasadowa farba krzemianowa Zewnętrzna, dyfuzyjna farba krzemianowa. Do malowania podłoży mineralnych. Zalecana szczególnie do malowania fasad, ścian oraz sklepień w obiektach zabytkowych. Trwale łączy się z mineralnym podłożem. Zalecana do malowania tynków renowacyjnych. Kolory zgodne z paletą kolorystyczną quick-mix Zużycie ok. 0,2 l/m² na 1 warstwę Farba silikonowa zewnętrzna LX 350 Fasadowa farba silikonowa Zewnętrzna, dyfuzyjna farba silikonowa. Do malowania podłoży mineralnych oraz starych powłok malarskich. Zalecana szczególnie do malowania fasad, ścian oraz sklepień w obiektach zabytkowych. Zalecana do malowania tynków renowacyjnych. Kolory zgodne z paletą kolorystyczną quick-mix. Zużycie ok. 0,2 l/m² na 1 warstwę 18

19 Hydroaktywny system ocieplania ścian obiektów zabytkowych od wewnątrz Lobatherm MI-XI Ściany zewnętrzne obiektów zabytkowych, mimo znacznej grubości, bardzo często nie spełniają podstawowych wymogów dotyczących izolacyjności termicznej. Mikroklimat wewnątrz pomieszczeń o niedostatecznej izolacyjności termicznej jest nieprzyjemny. Ściany o złej izolacji termicznej ulegają stopniowemu zawilgoceniu, w efekcie końcowym mogą pojawić się na powierzchniach ścian porażenia biologiczne. Zgodnie z zasadami sztuki budowlanej ściany powinny być ocieplane od strony zewnętrznej. W przypadku obiektów zabytkowych, elewacji licowanych cegłą bądź kamieniem, na wykonanie zewnętrznej izolacji termicznej nie zgadzają się służby konserwatorskie. Tradycyjne systemy zewnętrznej izolacji termicznej bazującej na styropianie lub wełnie mineralnej nie sprawdzają się w takich sytuacjach, musza być zastąpione przez system izolacji termicznej wykonywanej od strony wewnętrznej. Firma quick-mix oferuje system wewnętrznej izolacji termicznej ścian Lobatherm MI-XI oparty o mineralną płytę izolacyjną. Zalety systemu ocieplania od wewnątrz: zachowanie oryginalnego wyglądu zabytkowej elewacji możliwość ocieplania tylko wybranych pomieszczeń szybkie nagrzewanie pomieszczeń w budynkach użytkowanych okresowo np.: w kościołach, salach konferencyjnych obniżenie kosztów eksploatacji obiektu zdrowy mikroklimat wewnątrz ocieplanego pomieszczenia Dane techniczne: płyta MI-XI jest niepalna, klasa A1 współczynnik przewodzenia λ=0,045 W/mK współczynnik oporu dyfuzyjnego μ = 3 klasa absorpcji dźwięku D, poprawia akustykę pomieszczeń, poręczny format 600 x 390 mm grubość: 50, 60, 80, 100, 120 mm ciężar objętościowy kg/m³ Preparat gruntujący krzemianowy MTG Preparat gruntujący Głębokopenetrujący preparat gruntujący za bazie szkła wodnego potasowego. Zwiększa wytrzymałość podłoża, zwiększa również przyczepność zapraw klejących. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Zużycie ok. 0,25 l/m² Lekka zaprawa mineralna MS-KS-K Lekka zaprawa klejąca oraz szpachlowa Mineralna, lekka, dyfuzyjna zaprawa klejąca do przyklejania płyt ocieplających MI-XI oraz do wykonywania warstwy szpachlowej zbrojonej siatką z włókna szklanego GP CS II wg PN-EN kolor biały λ = 0,027 Mineralna płyta ocieplająca MI-XI Płyta mineralna do ocieplania od wewnątrz Mineralna, niepalna, dyfuzyjna, hydroaktywna płyta do wykonywania ociepleń w budynkach od strony wewnętrznej. Zalecana do ocieplania obiektów zabytkowych, których elewacje wykonano z cegły, kamienia bądź fasady są zdobione detalami architektonicznymi. Poprawia akustykę wnętrz. ETA -05/0093 Wymiary: 600x390 λ = 0,045 grubość: 50, 60, 80, 100, 120 mm współczynnik oporu dyfuzyjnego μ = 3 19

20 Zaprawy do wzmacniania oraz do szlamowania murów Zaprawy do wzmacniania murów metodą iniekcji: W obiektach zabytkowych często spotykamy mury warstwowe. Mury wypełnione od środka gruzem lub zasypką. Wytrzymałość mechaniczną na ściskanie takich murów można zwiększyć za pomocą zaczynów iniekowanych w strukturę zasypki. Wymaga to nawiercenia w zewnętrznej, licowej warstwie muru otworów, umieszczenia w nich pakerów i wtłoczenia pod niewielkim ciśnieniem płynnego zaczynu wzmacniającego. Oferujemy wzmacniające zaprawy iniekcyjne produkowane na bazie różnych spoiw oraz o uziarnieniu dostosowanym do potrzeb użytkownika. Zaprawy do szlamowania murów: Mury kamienne oraz ceglane narażone na długotrwałe działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych ulegają stopniowej degradacji. Szczególnie narażone na uszkodzenia przez wody opadowe są ukośne przypory, gzymsy jak również korony murów. W przypadku kiedy nie można tych elementów architektonicznych zabezpieczyć za pomocą obróbek blacharskich istnieje możliwość wykonania na ich powierzchni przeciwwilgociowej powłoki izolacyjnej za pomocą szlamu ochronnego. Szlam wzmacnia powierzchnię muru oraz tworzy warstwę zabezpieczającą mur przed wnikaniem wody. Ściana przygotowana do iniekcji płynnego zaczynu Rysy w murze kamiennym 20

quick-mix sp. z o.o. ul. Brzegowa 73, 57-100 Strzelin tel: 071/ 39 27 215, 601/997 187

quick-mix sp. z o.o. ul. Brzegowa 73, 57-100 Strzelin tel: 071/ 39 27 215, 601/997 187 quick-mix sp. z o.o. ul. Brzegowa 73, 57-100 Strzelin tel: 071/ 39 27 215, 601/997 187 TEMAT Renowacja zawilgoconych oraz zasolonych ścian OBIEKT Stodoła należąca do folwarku w Bukowcu ADRES Bukowiec ZLECENIODAWCA

Bardziej szczegółowo

Katalog zawiera podstawowe informacje o produktach, przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną produktu.

Katalog zawiera podstawowe informacje o produktach, przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną produktu. 3 Zaprawy murarskie do klinkieru z trasem Tubag Zaprawy do spoinowania z trasem Tubag Zaprawy murarskie ogólnego stosowania Zaprawy murarskie ciepłochronne Cienkowarstwowe zaprawy klejące Zaprawy specjalne

Bardziej szczegółowo

Naprawa i montaż konstrukcji betonowych oraz murowych

Naprawa i montaż konstrukcji betonowych oraz murowych 12 Naprawa i montaż konstrukcji betonowych oraz murowych Zaprawy zalewowe i kotwiące 14 System naprawy konstrukcji betonowych 16 Betony natryskowe 17 Betony i zaprawy murarsko-tynkarskie 18 13 Zaprawy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XIX. Spoiwa budowlane dawniej i obecnie

ROZDZIAŁ XIX. Spoiwa budowlane dawniej i obecnie ROZDZIAŁ XIX Spoiwa budowlane dawniej i obecnie Spoiwa budowlane wykorzystywane był w bardzo odległych czasach. Badania archeologiczne prowadzone w Iraku oraz w Egipcie pozwoliły na odkrycie ruin murów

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja zabytkowej kopalni Julia w Wałbrzychu

Rewitalizacja zabytkowej kopalni Julia w Wałbrzychu quick-mix sp. z o.o. ul. Brzegowa 73 57-100 Strzelin tel.: (71) 392 72 20 www.quick-mix.pl Stan techniczny budynków przed remontem. Rewitalizacja zabytkowej kopalni Julia w Wałbrzychu Pierwszy pisemny

Bardziej szczegółowo

Knauf buduje. zaufanie. Systemy budowlane 02/2009. Knauf Gładź gipsowa. Systemy budowlane. Knauf Bauprodukte

Knauf buduje. zaufanie. Systemy budowlane 02/2009. Knauf Gładź gipsowa. Systemy budowlane. Knauf Bauprodukte Systemy budowlane 02/2009 Knauf Gładź gipsowa Systemy budowlane 02/2009 Systemy budowlane Knauf Bauprodukte 1 Knauf buduje Jesteśmy producentem profesjonalnych materiałów z sektora chemii budowlanej. Nasze

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW CENNIK 2010

KATALOG PRODUKTÓW CENNIK 2010 KATALOG PRODUKTÓW CENNIK 2010 TYNK AKRYLOWY WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE : Łatwo obrabialny, elastyczny Odporny na ekstremalne warunki atmosferyczne Zmywalny, hydrofobowy Posiada zdolności dyfuzyjne Zabezpieczony

Bardziej szczegółowo

Systemy budowlane Knauf Bauprodukte

Systemy budowlane Knauf Bauprodukte Knauf Bauprodukte 2010 Knauf buduje Nasze produkty i usługi opracowujemy zgodnie z rzeczywistymi potrzebami Klienta, jego wymaganiami i oczekiwaniami korzystając z wieloletniego doświadczenia całej Grupy

Bardziej szczegółowo

Beton komórkowy. katalog produktów

Beton komórkowy. katalog produktów Beton komórkowy katalog produktów Beton komórkowy Termobet Bloczki z betonu komórkowego Termobet produkowane są z surowców naturalnych: piasku, Asortyment wapna, wody, cementu i gipsu. Surowce te nadają

Bardziej szczegółowo

Pakowanie worki papierowe: 25 kg, 54 szt. na palecie Średnie zużycie: ok. 4,0-5,0 kg / m²

Pakowanie worki papierowe: 25 kg, 54 szt. na palecie Średnie zużycie: ok. 4,0-5,0 kg / m² ZAPRAWY KLEJĄCE DO SYSTEMÓW OCIEPLEŃ KLEIB I KLEIB W KLEIB C1 ZAPRAWA KLEJĄCA DO MOCOWANIA PŁYT STYROPIANOWYCH DO PODŁOŻA, DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ. Doskonała przyczepność; Pełna wodoodporność

Bardziej szczegółowo

Oddychający system ociepleń

Oddychający system ociepleń Baumit open Oddychający system ociepleń NOWOŚĆ Pomysły z przyszłością. Oddychający system ociepleń Baumit open System ociepleń Baumit open Dzięki połączeniu unikalnych właściwości opatentowanego systemu

Bardziej szczegółowo

CENNIK PRODUKTÓW 2012

CENNIK PRODUKTÓW 2012 Innowacyjne materiały budowlane CENNIK PRODUKTÓW 2012 obowiązuje od 01.04.2012 www.quick-mix.pl ZAPRAWY MURARSKIE VK Plus T Zaprawa z trasem Tubag cena za VK Plus T jasnobeżowa 43802 25 48 ok 43-53 kg/m²

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Techniczna Strona 1/5

Instrukcja Techniczna Strona 1/5 Instrukcja Techniczna Strona 1/5 Charakterystyka Funkcja Obróbka Zakres stosowania Dane techniczne Grupa produktów Podstawowe składniki Parametry Hydrofobizowana Dobra przyczepność do podłoża Odporność

Bardziej szczegółowo

Multipor system izolacji termicznej ścian i stropów. Małgorzata Bartela, Product Manager Xella Polska

Multipor system izolacji termicznej ścian i stropów. Małgorzata Bartela, Product Manager Xella Polska system izolacji termicznej ścian i stropów Małgorzata Bartela, Product Manager Xella Polska Xella Polska Bloczki z autoklawizowanego betonu komórkowego Mineralne płyty izolacyjne Bloki wapienno-piaskowe

Bardziej szczegółowo

YTONG MULTIPOR Mineralne płyty izolacyjne

YTONG MULTIPOR Mineralne płyty izolacyjne YTONG MULTIPOR Mineralne płyty izolacyjne Jarosław Kraś Xella Polska sp. z o.o. 25.10.2011 YTONG MULTIPOR YTONG MULTIPOR jest mineralnym materiałem produkowanym na bazie piasku kwarcowego, wapna, cementu

Bardziej szczegółowo

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU Strona 1 z 5 Zakres stosowania Główne zalety produktu Silikatowo-silikonowa masa tynkarska służy do wykonywania ochronno-dekoracyjnej wyprawy tynkarskiej w systemie ociepleń Akrys 3000 ze styropianem i

Bardziej szczegółowo

Tynk mozaikowy karta kolorów

Tynk mozaikowy karta kolorów Tynk mozaikowy karta kolorów TYLKO DLA ProFESJONALISTÓW 2 1,5 mm 1,5 mm M-1502 M-1516 M-1530 M-1544 M-1558 M-1572 M-1586 M-1600 M-1504 M-1518 M-1532 M-1546 M-1560 M-1574 M-1588 M-1602 M-1506 M-1520 M-1534

Bardziej szczegółowo

Szybki sposób na piękne ściany

Szybki sposób na piękne ściany BOTAMENT RENOVATION Szybki sposób na piękne ściany Inteligentny system tynków regulujących wilgotność Materiały budowlane dla fachowców Przyczyny i skutki Zawilgocenia murów Długotrwałe zawilgocenie murów

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY NA ELEWACJE I DO WNĘTRZ

PRODUKTY NA ELEWACJE I DO WNĘTRZ PRODUKTY NA ELEWACJE I DO WNĘTRZ 2 PRODUKTY ELEWACYJNE FARBY ELEWACYJNE ETERNA akrylowa farba elewacyjna Wodorozcieńczalna farba akrylowa przeznaczona do wykonywania zarówno pierwszych, jak i renowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. ST 01.04 ROBOTY IZOLACYJNE Numery pozycji CPV Roboty izolacyjne-45320000-6 1.WSTĘP 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

NIEZAWODNA CHEMIA BUDOWLANA

NIEZAWODNA CHEMIA BUDOWLANA NIEZAWODNA CHEMIA BUDOWLANA Klej do montażu styropianu CENNIK DETALICZNY PRODUKTÓW cennik 3/2009 obowiązuje od 1 kwietnia 2009 Kod Produkt i zastosowanie Opakowanie Ilość ZAPRAWY KLEJOWE UNIWERSALNE I

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH WRAZ Z DRENAŻEM OTOKOWYM BUDYNKU NR 25 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA OPIS TECHNICZNY Adres inwestycji: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR I ZLECENIODAWCA Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24 Starostwo Powiatowe w Górze Ul. Mickiewicza 1 56-200 Góra GENERALNY

Bardziej szczegółowo

szwajcarska jakość. KATALOG materiałów dla budownictwa obowiązuje od 07.05.2015 SWISS FORMULA

szwajcarska jakość. KATALOG materiałów dla budownictwa obowiązuje od 07.05.2015 SWISS FORMULA szwajcarska jakość. KATALOG materiałów dla budownictwa obowiązuje od 07.05.2015 SWISS FORMULA I. PRODUKTY NA ELEWACJE 1. Systemy ocieplania budynków OPARTE NA STYROPIANIE KABE THERM RENO Z AKRYLOWĄ WYPRAWĄ

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XII. Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne

ROZDZIAŁ XII. Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne ROZDZIAŁ XII Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne Prawidłowo wykonana izolacja wodochronna budowli ma ogromne wpływ na walory uŝytkowe obiektu, jego trwałość jak równieŝ na koszty eksploatacji

Bardziej szczegółowo

CR 90 Crystaliser. Potrójna ochrona przed wodą

CR 90 Crystaliser. Potrójna ochrona przed wodą CR 90 Crystaliser Potrójna ochrona przed wodą 1. Powłoka uszczelniająca 2. Proces krystalizacji blokowanie przenikania wody 3. Uszczelnianie mikrorys w betonie CR 90 Crystaliser Potrójna ochrona przed

Bardziej szczegółowo

DACHY - PODŁOGI - TARASY ŚCIANY. Ciepłe posadzki Ciepłe tynki Ciepłe ściany

DACHY - PODŁOGI - TARASY ŚCIANY. Ciepłe posadzki Ciepłe tynki Ciepłe ściany DACHY - PODŁOGI - TARASY ŚCIANY Ciepłe posadzki Ciepłe tynki Ciepłe ściany System Polytech - Izolacje Termo-Akustyczne CIEPŁA, LEKKA IZOLACJA DACHÓW, PODŁÓG, TARASÓW I ŚCIAN System Polytech jest lekką

Bardziej szczegółowo

Kiesol. Instrukcja Techniczna Numer artykułu 1810

Kiesol. Instrukcja Techniczna Numer artykułu 1810 Strona 1 z 5 Właściwości produktu Kiesol jest płynnym, złożonym produktem zawierającym hydrofobowe związki kwasu krzemowego. Wgłębne uszczelnienie wilgotnego muru w wyniku hydrofobizacji i zwężenia kapilar.

Bardziej szczegółowo

Naturalne. Trwałe. Zdrowe

Naturalne. Trwałe. Zdrowe Wapno budowlane hydratyzowane (wodorotlenek wapnia) jest najprostszym i najbardziej wszechstronnym produktem wśród materiałów wiążących. Zalicza się do materiałów wiążących powietrznych. Używane od tysiącleci,

Bardziej szczegółowo

Systemy napraw i ochrony konstrukcji budowlanych MC - Bauchemie MC-DURFLOOR WERSJA ANTYPOŚLIZGOWA

Systemy napraw i ochrony konstrukcji budowlanych MC - Bauchemie MC-DURFLOOR WERSJA ANTYPOŚLIZGOWA MC-DURFLOOR WERSJA ANTYPOŚLIZGOWA Posadzka przemysłowa na bazie bezrozpuszczalnikowej żywicy epoksydowej i barwionego kruszywa kwarcowego Antypoślizgowa posadzka przemysłowa MC-DUROFLOOR Opis produktu

Bardziej szczegółowo

Farby na elewacje. Jakość warstwa po warstwie. akrylowe L P. krzemianowe (silikatowe) F. polikrzemianowe (niskoalkaliczne silikatowe) silikonowe

Farby na elewacje. Jakość warstwa po warstwie. akrylowe L P. krzemianowe (silikatowe) F. polikrzemianowe (niskoalkaliczne silikatowe) silikonowe L P I C Farby na elewacje akrylowe A I N E E krzemianowe (silikatowe) F A R B Y T Y N I K O polikrzemianowe (niskoalkaliczne silikatowe) silikonowe Jakość warstwa po warstwie 9m 2 1l 6m 2 1l 8m 2 1l TRADYCJA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKO RESTAURATORSKICH I SCALENIA KOLORYSTYCZNEGO ELEWACJI KORPUSU GŁÓWNEGO ORAZ ŁĄCZNIKÓW PAŁACU ZAMOYSKICH W KOZŁÓWCE

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKO RESTAURATORSKICH I SCALENIA KOLORYSTYCZNEGO ELEWACJI KORPUSU GŁÓWNEGO ORAZ ŁĄCZNIKÓW PAŁACU ZAMOYSKICH W KOZŁÓWCE Załącznik nr 10 do siwz PROGRAM PRAC KONSERWATORSKO RESTAURATORSKICH I SCALENIA KOLORYSTYCZNEGO ELEWACJI KORPUSU GŁÓWNEGO ORAZ ŁĄCZNIKÓW PAŁACU ZAMOYSKICH W KOZŁÓWCE Opracowanie Artysta Plastyk- Konserwator

Bardziej szczegółowo

SCHIEDEL PUSTAKI WENTYLACYJNE

SCHIEDEL PUSTAKI WENTYLACYJNE SCHIEDEL PUSTAKI WENTYLACYJNE KARTA OPIS WYROBU Pustaki wentylacyjne produkowane przez firmę Schiedel Sp. z o.o. wykonywane są z keramzytobetonu o gęstości 1200 kg / m 3 i wytrzymałości na ściskanie minimum

Bardziej szczegółowo

Cennik materiałów dla budownictwa

Cennik materiałów dla budownictwa Cennik materiałów dla budownictwa Produkty na elewacje Produkty do wnętrz Produkty do napraw i renowacji Jakość warstwa po warstwie OBOWIĄZUJE OD 18.08.2008 SPIS TREŚCI: I. PRODUKTY NA ELEWACJE II. PRODUKTY

Bardziej szczegółowo

dla rodziny dla radości życia dla Ciebie farby fotokatalityczne

dla rodziny dla radości życia dla Ciebie farby fotokatalityczne dla rodziny dla radości życia dla Ciebie farby fotokatalityczne czystość i zdrowie Czym są produkty fotokatalityczne? Z wyglądu i w sposobie stosowania nie różnią się od typowych materiałów malarskich.

Bardziej szczegółowo

Schiedel Pustaki wentylacyjne

Schiedel Pustaki wentylacyjne Schiedel Pustaki wentylacyjne Opis wyrobu Pustaki wentylacyjne produkowane przez firmę Schiedel Sp. z o.o. wykonywane są z keramzytobetonu o gęstości 1200 kg / m 3 i wytrzymałości na ściskanie minimum

Bardziej szczegółowo

Teraz budowanie jest jeszcze łatwiejsze!

Teraz budowanie jest jeszcze łatwiejsze! Zapraszamy do zapoznania się z bogatą ofertą klejów Ceresit, przeznaczonych do mocowania glazury i terakoty. Spośród całej gamy produktów z pewnością wybiorą Państwo najbardziej właściwe kleje do łazienki,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Nakładczy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys Nakładczy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Nakładczy Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne 4521361-4 83-441 Wiele, ul.

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNA CHEMIA BUDOWLANA SYSTEMU

PROFESJONALNA CHEMIA BUDOWLANA SYSTEMU PROFESJONALNA CHEMIA BUDOWLANA PROFESJONALNA CHEMIA BUDOWLANA SYSTEMU HYDROIZOLACJA BALKONÓW I TARASÓW HYDROIZOLACJA BALKONÓW I TARASÓW Tarasy i balkony, naleŝą do tych części budynku, które naraŝone są

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja. - kosztorys inwestorski etap I: izolacja pionowa ścian fundamentowych budynku szkoły od strony drogi,

Dokumentacja. - kosztorys inwestorski etap I: izolacja pionowa ścian fundamentowych budynku szkoły od strony drogi, Załącznik nr 7 do siwz Znak sprawy IOS.VI.ZP.271.4.2015 Dokumentacja Nazwa inwestycji: Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Buszkowicach wraz z izolacją termiczną i przeciwwilgociową fundamentów etap

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR MUZEUM PAŁACU KRÓLA JANA III W WILA- NOWIE. Warszawa ul.st.kostki Potockiego 10/16

PRZEDMIAR MUZEUM PAŁACU KRÓLA JANA III W WILA- NOWIE. Warszawa ul.st.kostki Potockiego 10/16 MUZEUM PAŁACU KRÓLA JANA III W WILA- NOWIE Warszawa ul.st.kostki Potockiego 1/16 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Konserwacja muru i elementów piaskowcowych muru oporowego od wejścia głównego do Pałacu ADRES

Bardziej szczegółowo

PROBLEMATYKA ZAWILGOCONYCH ŚCIAN W BUDYNKACH I POMIESZCZENIACH:

PROBLEMATYKA ZAWILGOCONYCH ŚCIAN W BUDYNKACH I POMIESZCZENIACH: PROBLEMATYKA ZAWILGOCONYCH ŚCIAN W BUDYNKACH I POMIESZCZENIACH: unoszący się w piwnicy zapach wilgoci, soli, stęchlizny, zagrzybienie, olbrzymie straty energii (już 6 % zawilgocenia powoduje 30 % redukcję

Bardziej szczegółowo

GRUNTOWANIE POWIERZCHNI

GRUNTOWANIE POWIERZCHNI GRUNTOWANIE NIEZBĘDNE NARZĘDZIA mały pędzel duży pędzel ławkowiec wałek pistolet natryskowy maska ochronna rękawice robocze metalowa szczotka papier ścierny mieszadło do farb wiertarka z tarczą szlifierską

Bardziej szczegółowo

Obrzutka (szpryc) narzut Tynki maszynowe

Obrzutka (szpryc) narzut Tynki maszynowe Obrzutka (szpryc) narzut Tynki maszynowe TYNKI DEKORACYJNE Zaletą tynków dekoracyjnych jest różnorodność faktur, jakie można uzyskać na ścianie. Zależą one od rodzaju tynku, metod nakładania i fakturowania,

Bardziej szczegółowo

Katalog 2015. Innowacyjne materiały budowlane. www.quick-mix.pl. quick-mix Sp. z o.o.

Katalog 2015. Innowacyjne materiały budowlane. www.quick-mix.pl. quick-mix Sp. z o.o. Innowacyjne materiały budowlane 9 10 11 12 8 7 6 doradcy techniczno-handlowi: 1 tel. kom. 605 302 124 2 tel. kom. 695 168 864 3 tel. kom. 695 250 961 4 tel. kom. 603 769 966 5 tel. kom. 695 250 867 6 tel.

Bardziej szczegółowo

ZAPRAWY TYNKARSKIE. komórkowego, ściany i stropy z elementów betonowych. Nie stosować w strefie cokołowej. Lekka zaprawa tynkarska cementowo-wapienna

ZAPRAWY TYNKARSKIE. komórkowego, ściany i stropy z elementów betonowych. Nie stosować w strefie cokołowej. Lekka zaprawa tynkarska cementowo-wapienna 1 / 2008 1 PODŁOŻE: WYKONANIE: ZAPRAWY TYNKARSKIE Przed przystąpieniem do prac tynkarskich należy sprawdzić jakość podłoża gdyż ma to bezpośredni wpływ na przyczepność tynku i trwałość wykonanych prac.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja fotograficzna

Dokumentacja fotograficzna Kościół Św. Antoniego w Ratowie Dokumentacja fotograficzna Załącznik do pracowania Renowacja elewacji i fundamentów Kościoła Św. Antoniego w Ratowie 1 Fot. 1 Elewacja boczna, wschodnia. Uszkodzenia lub

Bardziej szczegółowo

Aida Kiesol. Instrukcja Techniczna Numer artykułu 1810

Aida Kiesol. Instrukcja Techniczna Numer artykułu 1810 Aida Kiesol Instrukcja Techniczna Numer artykułu 1810 Preparat krzemionkujący o działaniu wgłębnym przeznaczony do uszczelniania i renowacji w systemie Aida Kiesol, w budowlach istniejących i nowo budowanych

Bardziej szczegółowo

Systemy renowacji zabytkowych obiektów budowlanych

Systemy renowacji zabytkowych obiektów budowlanych Politechnika Białostocka Katedra Podstaw Budownictwa i Ochrony Budowli Temat pracy: Systemy renowacji zabytkowych obiektów budowlanych Promotor: dr inż. Dorota Dworzańczyk Wykonał: Paweł Sokołowski Białystok

Bardziej szczegółowo

System do izolacji fundamentów Trwałość na lata

System do izolacji fundamentów Trwałość na lata System do izolacji fundamentów Trwałość na lata Niezawodne i długotrwałe zabezpieczenie przed wodą 3 rodzaje mas bitumiczno-kauczukowych BT 18 nowoczesne rozwiązanie alternatywne do papy termozgrzewalnej

Bardziej szczegółowo

Strona. 9 Renowacja pustek 177 pod płytkami i jastrychami

Strona. 9 Renowacja pustek 177 pod płytkami i jastrychami Strona 9 Renowacja pustek 177 pod płytkami i ami 175 Renowacja pustek pod płytkami i ami 9 Często okładziny ceramiczne, kamienne lub y odspajają się od podłoża. Wymaga to podjęcia pracochłonnych środków

Bardziej szczegółowo

Systemy ocieplania budynków

Systemy ocieplania budynków P I C Systemy ocieplania budynków systemy ociepleń budynków na bazie styropianu A I N E L E O I systemy ociepleń budynków na bazie styropianu perforowanego F A R B Y T Y N K system ociepleń budynków na

Bardziej szczegółowo

NIDA Hydro - płyta gipsowa do stosowania w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych

NIDA Hydro - płyta gipsowa do stosowania w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych GIPS POMIESZCZENIA MOKRE I WILGOTNE NIDA Hydro - płyta gipsowa do stosowania w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych Zwiększone parametry mechaniczne, wyjątkowa odporność na działanie wody oraz zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

E l e w a cj e S yst e m y oci e p leń ETIC S. StoTherm Ceramic Systemy ociepleń z okładziną Wytyczne

E l e w a cj e S yst e m y oci e p leń ETIC S. StoTherm Ceramic Systemy ociepleń z okładziną Wytyczne E l e w a cj e S yst e m y oci e p leń ETIC S StoTherm Ceramic Systemy ociepleń z okładziną Wytyczne StoTherm Ceramic: system ocieplenia z okładziną Alternatywne wykończenie powierzchni. StoTherm Ceramic

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS - IZOLACJA SCIAN PIWNIC - KOSZTORY SLEPY

KOSZTORYS - IZOLACJA SCIAN PIWNIC - KOSZTORY SLEPY F.H.U. JB-KOSZT 81-364 Gdynia ul. 1 Lutego 23/11 KOSZTORYS - IZOLACJA SCIAN PIWNIC - KOSZTORY SLEPY NAZWA INWESTYCJI : IZOLACJA ŚCIAN PIWNIC ADRES INWESTYCJI : Gdynia ul. Waszyngtona 42 INWESTOR : Instytut

Bardziej szczegółowo

Mieszanki torkretowe do natrysku metodą suchą

Mieszanki torkretowe do natrysku metodą suchą 120 Naprawa i wznoszenie obiektów inżynieryjnych Mieszanki torkretowe do natrysku metodą suchą 122 System napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych 124 Zaprawy zalewowe i kotwiące; 125 Budownictwo podziemne

Bardziej szczegółowo

Materiały budowlane. T. 2, Wyroby ze spoiwami mineralnymi i organicznymi / Edward Szymański, Michał Bołtryk, Grzegorz Orzepowski.

Materiały budowlane. T. 2, Wyroby ze spoiwami mineralnymi i organicznymi / Edward Szymański, Michał Bołtryk, Grzegorz Orzepowski. Materiały budowlane. T. 2, Wyroby ze spoiwami mineralnymi i organicznymi / Edward Szymański, Michał Bołtryk, Grzegorz Orzepowski. Białystok, 2015 Spis treści ROZDZIAŁ 11 MINERALNE SPOIWA BUDOWLANE 13 11.1.

Bardziej szczegółowo

open open dla przytulnego klimatu w mieszkaniu Perfekcyjnie ocieplona elewacja Aktywnie oddychający system ociepleń open

open open dla przytulnego klimatu w mieszkaniu Perfekcyjnie ocieplona elewacja Aktywnie oddychający system ociepleń open open Perfekcyjnie ocieplona elewacja open Aktywnie oddychający system ociepleń open dla przytulnego klimatu w mieszkaniu Piękno, które przetrwa Przytulny klimat we wnętrzu mieszkania System Baumit open

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI. Baseny Niecki basenowe z wodą wodociągową

ROZDZIAŁ VI. Baseny Niecki basenowe z wodą wodociągową ROZDZIAŁ VI Baseny Niecki basenowe z wodą wodociągową W ostatnich latach wzrasta ilość oddawanych do użytku basenów. Zwiększają się jednocześnie wymagania osób korzystających z basenów. Współczesne kompleksy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON M

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON M Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka przy realizacji projektu:..................................................................................................

Bardziej szczegółowo

OSUSZANIE BUDYNKÓW - TEORIA A PRAKTYKA. Opracowanie: dr inŝ.. Zbigniew Burski

OSUSZANIE BUDYNKÓW - TEORIA A PRAKTYKA. Opracowanie: dr inŝ.. Zbigniew Burski OSUSZANIE BUDYNKÓW - TEORIA A PRAKTYKA. Opracowanie: dr inŝ.. Zbigniew Burski Plan Prezentacji Słowo wstępu Przyczyny zawilgoceń przegród budowlanych Związanie wody w materiałach budowlanych Zjawisko kapilarnego

Bardziej szczegółowo

Parametry podłoży budowlanych

Parametry podłoży budowlanych Parametry podłoży budowlanych Dla wszystkich podłoży budowlanych, które będą zdobione lub zabezpieczane możemy wyróżnić pewne wspólne parametry oraz działania bez których aplikacja kolejnych warstw będzie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Nakładczy. Wałbrzych październik 2013r.

Kosztorys Nakładczy. Wałbrzych październik 2013r. Kosztorys Nakładczy Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Roboty remontowe budowlano-konserwatorskie wnętrza Mauzoleum Hochbergów w Zamku Książ w Wałbrzychu 45410000-4 - Tynkowanie 45200000-9 - Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Kosztorys opracowali: Bogusław Brach, Kosztorysant... Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ...

Kosztorys. Kosztorys opracowali: Bogusław Brach, Kosztorysant... Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ... Biuro Obsługi Inwestycji Bogusław Brach 35-328 Rzeszów, ul. Przybosia 9 Tel. kom. 889-014-14 Uprawniewnia bud. B- 6/84 o specjalności konstrukcyjno-budowlanej Uprawnienia do nadzoru nad robotami konserwatorskimi

Bardziej szczegółowo

Wpływ zawilgocenia ściany zewnętrznej budynku mieszkalnego na rozkład temperatur wewnętrznych

Wpływ zawilgocenia ściany zewnętrznej budynku mieszkalnego na rozkład temperatur wewnętrznych Wpływ zawilgocenia ściany zewnętrznej budynku mieszkalnego na rozkład temperatur wewnętrznych W wyniku programu badań transportu wilgoci i soli rozpuszczalnych w ścianach obiektów historycznych, przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Produkty BASF WODA. BASF rozwiązania dla podtopionych i zalanych domów

Produkty BASF WODA. BASF rozwiązania dla podtopionych i zalanych domów Produkty BASF WODA BASF rozwiązania dla podtopionych i zalanych domów Ulewne deszcze, powodzie oraz podtopienia stanowią zagrożenie dla budynku. Zalane piwnice i podmyte fundamenty - to tyle niektóre skutki

Bardziej szczegółowo

Concrete. Step inside and get inspired!

Concrete. Step inside and get inspired! Concrete Step inside and get inspired! BETON... PONADCZASOWOŚĆ, SUROWŚĆ, NIESKOŃCZONOŚĆ MOŻLIWOŚCI, PASJA!!! Beton świetnie sprawdza się we wnętrzach nowoczesnych, minimalistycznych. Doskonale prezentować

Bardziej szczegółowo

Proponowane postępowanie konserwatorskie

Proponowane postępowanie konserwatorskie Proponowane postępowanie konserwatorskie 1. Tynki Ze względu na zły stan wypraw tynkarskich, ich niejednorodność : tynki wapienne, tynki wapienno-cementowe i tynki wapienne z narzutem cementowym oraz znaczne

Bardziej szczegółowo

Baumit Nanopor. Elewacja samooczyszczająca się w naturalny sposób

Baumit Nanopor. Elewacja samooczyszczająca się w naturalny sposób Nanopor / Open Baumit Nanopor Elewacja samooczyszczająca się w naturalny sposób Trwale piękna elewacja? Jak sprawić by była wiecznie piękna? Trwała czystość trwałe piękno trwała ochrona: Tynk Baumit NanoporPutz

Bardziej szczegółowo

GIPS BUDOWLANY 4 GIPS MODELOWY 5 KLEJ GIPSOWY T 6 GIPS SZPACHLOWY 7 GIPS SZPACHLOWY UPLASTYCZNIONA FORMUŁA

GIPS BUDOWLANY 4 GIPS MODELOWY 5 KLEJ GIPSOWY T 6 GIPS SZPACHLOWY 7 GIPS SZPACHLOWY UPLASTYCZNIONA FORMUŁA DOLINA NIDY Sp. z o.o. to nie tylko firma, ale i marka produktów wysokiej jakości, wytwarzanych z naturalnego i syntetycznego kamienia gipsowego oraz produkty nowej generacji na bazie naturalnych spoiw

Bardziej szczegółowo

Eurokalmatron ZESTAWY OCHRONNO NAPRAWCZE KONSTRUKCJI BETONOWYCH

Eurokalmatron ZESTAWY OCHRONNO NAPRAWCZE KONSTRUKCJI BETONOWYCH Eurokalmatron JEST TO: Eurokalmatron ZESTAWY OCHRONNO NAPRAWCZE KONSTRUKCJI BETONOWYCH materiał na bazie cementu o działaniu kapilarnym, zapewniający wodoszczelność betonu, zapraw cementowopiaskowych i

Bardziej szczegółowo

"KOSZT" TOMASZ KURPIOS 00-337 Warszawa ul.bartoszewicza 5/34 tel.601223153 PRZEDMIAR

KOSZT TOMASZ KURPIOS 00-337 Warszawa ul.bartoszewicza 5/34 tel.601223153 PRZEDMIAR "KOSZT" TOMASZ KURPIOS 00-337 Warszawa ul.bartoszewicza /3 tel.033 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 00-9 Roboty w zakresie burzenia 30- Instalowanie drzwi i okien 00- Roboty murarskie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 45260000-7 Roboty hydroizolacyjne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 45260000-7 Roboty hydroizolacyjne SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie przepony poziomej zabezpieczającej przed podciąganiem kapilarnym wilgoci w ścianach przy użyciu zestawu materiałów f-my quick-mix

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Malowanie 2013 - Roboty remontowe / tynkarskie i malarskie / w wybranych pomieszczeniach Zamku Królewskiego na Wawelu

Przedmiar robót. Malowanie 2013 - Roboty remontowe / tynkarskie i malarskie / w wybranych pomieszczeniach Zamku Królewskiego na Wawelu Przedmiar robót pomieszczeniach Zamku Królewskiego na Budowa: Bieżąca konserwacja - roboty malarskie Obiekt lub rodzaj robót: Różne obiekty na Lokalizacja: Zamek Królewski na Inwestor: Zamek Królewski

Bardziej szczegółowo

Porotherm T Dryfix Porotherm T Profi Cegły szlifowane wypełnione wełną mineralną. Rozwiązania ścienne

Porotherm T Dryfix Porotherm T Profi Cegły szlifowane wypełnione wełną mineralną. Rozwiązania ścienne Porotherm T Dryfix Porotherm T Profi Cegły szlifowane wypełnione wełną mineralną Rozwiązania ścienne Rozwi¹zania cienne Innowacyjny, wysokiej klasy produkt do wznoszenia ścian jednowarstwowych bez docieplenia.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 PROJEKT REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 Inwestor: Zespół Szkół Nr 1 im Kazimierza Wielkiego ul. Budowlana 4 05-300 Mińsk Mazowiecki Opracował: mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

DACHY - PODŁOGI - TARASY ŚCIANY. Ciepłe posadzki Ciepłe tynki Ciepłe ściany

DACHY - PODŁOGI - TARASY ŚCIANY. Ciepłe posadzki Ciepłe tynki Ciepłe ściany DACHY - PODŁOGI - TARASY ŚCIAY Ciepłe posadzki Ciepłe tynki Ciepłe ściany System Polytech - owoczesne Styrobetony CIEPŁA, LEKKA IZOLACJA DACHÓW, PODŁÓG, TARASÓW I ŚCIA Zaprawy Polytech termoizolacja dachu

Bardziej szczegółowo

Pro. dla profesjonalistów. Zalety systemu Porotherm Prof. 4f POROTHERM Cegły ceramiczne

Pro. dla profesjonalistów. Zalety systemu Porotherm Prof. 4f POROTHERM Cegły ceramiczne Szlifowane pustaki ceramiczne do murowania ścian na cienką spoinę Pro Dzięki szlifowaniu pustaków system pozwala na zastosowanie cienkiej spoiny (grubości ok. 1 mm), co zwiększa szybkość prac murarskich

Bardziej szczegółowo

Farby silikonowe w zastosowaniu w budownictwie

Farby silikonowe w zastosowaniu w budownictwie Farby silikonowe w zastosowaniu w budownictwie Ściany zewnętrzne budynków są przeważnie wzniesione z materiałów opartych na składnikach mineralnych. Ich porowata struktura bardzo szybko wchłania wodę,

Bardziej szczegółowo

6. IZOLACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

6. IZOLACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH 6. IZOLACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH bardzo dobra izolacja cieplna produkt wzmocniony welonem szklanym wysoka paroprzepuszczalność dobra izolacja akustyczna produkt skompresowany odporny na grzyby, pleśń Doskonała

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne materiały budowlane. www.quick-mix.pl. systemy ociepleń LOBATHERM. systemy ociepleń. Międzynarodowy Koncern Budowlany sievert

Innowacyjne materiały budowlane. www.quick-mix.pl. systemy ociepleń LOBATHERM. systemy ociepleń. Międzynarodowy Koncern Budowlany sievert Innowacyjne materiały budowlane www.quick-mix.pl LOBATHERM systemy ociepleń LOBATHERM systemy ociepleń Międzynarodowy Koncern Budowlany sievert Baustoffgruppe Systemy ociepleń quick-mix LOBATHERM Systemy

Bardziej szczegółowo

U=0,15. System ścian jednowarstwowych

U=0,15. System ścian jednowarstwowych U=0,15 Przełom w budownictwie System ścian jednowarstwowych oszczędność czasu oszczędność ciepła oszczędność w eksploatacji oszczędność kosztów najniższy współczynnik izolacyjności U=0,15 Przełom w budownictwie

Bardziej szczegółowo

Katalog. Obowiązuje od: 20.06.2012 r.

Katalog. Obowiązuje od: 20.06.2012 r. Katalog Obowiązuje od: 20.06.2012 r. Produkty do napraw i renowacji SPIS TREŚCI: I. PRODUKTY NA ELEWACJE 1. Systemy ocieplania budynków Oparte na styropianie KABE THERM Z WPRAWĄ TYNKARSKĄ PERMURO 4 KABE

Bardziej szczegółowo

Jak osuszyć budynek z wilgoci kapilarnej

Jak osuszyć budynek z wilgoci kapilarnej Jak osuszyć budynek z wilgoci kapilarnej Woda przedostająca się do murów jest przyczyną szkód prowadzących do obniżenia trwałości elementów budynku. Jest ona rozpuszczalnikiem i medium umożliwiającym transport

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ELEWACJE TYNKOWE 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2. Materiały

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: PROJEKT ZAMIENNY DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ 81/09 Z DNIA 02.03.2009 NADBUDOWY DACHU NAD ISTNIEJĄCYM BUDYNKIEM URZĘDU GMINY SZULBORZE WIELKIE - ETAP III- TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

Balkony i tarasy Uszczelnianie i dekoracyjne. powierzchni. HADALAN Płynne tworzywa poliuretanowe

Balkony i tarasy Uszczelnianie i dekoracyjne. powierzchni. HADALAN Płynne tworzywa poliuretanowe Balkony i tarasy Uszczelnianie i dekoracyjne kształtowanie powierzchni HADALAN Płynne tworzywa poliuretanowe Renowacja balkonów i tarasów materia ami na bazie poliuretanowych p ynnych tworzyw sztucznych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON SYSTEM Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka przy realizacji projektu:.........................................................................................

Bardziej szczegółowo

Informacje podręczne: 1 Gruntowanie. 1A - ARDEX P 51 - środek gruntujący

Informacje podręczne: 1 Gruntowanie. 1A - ARDEX P 51 - środek gruntujący 1 Gruntowanie 1A - ARDEX P 51 - środek gruntujący Do stosowania wewnątrz Na podłoża chłonne - betony, jastrychy, tynki cementowe, wapienne, gipsowe Nakładać pędzlem, szczotką, miotłą Koncentrat - zawsze

Bardziej szczegółowo

ZMNIEJSZANIE NASIĄKLIWOŚCI TYNKÓW, IZOLOWANIE PLAM I ZACIEKÓW. Prowadzący: Magdalena Rutkowska-Matela

ZMNIEJSZANIE NASIĄKLIWOŚCI TYNKÓW, IZOLOWANIE PLAM I ZACIEKÓW. Prowadzący: Magdalena Rutkowska-Matela ZMNIEJSZANIE NASIĄKLIWOŚCI TYNKÓW, IZOLOWANIE PLAM I ZACIEKÓW Prowadzący: Magdalena Rutkowska-Matela 1. TYNKI NA SPOIWIE CEMENTOWYM I WAPIENNYM IZOLOWANIE PLAM I ZACIEKÓW Plamy spowodowane zaciekami wodnymi

Bardziej szczegółowo

POSADZKI NA BAZIE ŻYWIC DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

POSADZKI NA BAZIE ŻYWIC DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO POSADZKI NA BAZIE ŻYWIC DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO Systemy posadzek na bazie żywic, opracowane według zaawansowanej technologii, o wysokich parametrach do stosowania w przemyśle spożywczym, zgodne z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Wyłączny Przedstawiciel Handlowy ASD www.artsytemdeco.com RODADECK MICROCEMENT EKSKLUZYWNE GŁADKIE POWIERZCHNIE

Wyłączny Przedstawiciel Handlowy ASD www.artsytemdeco.com RODADECK MICROCEMENT EKSKLUZYWNE GŁADKIE POWIERZCHNIE RODADECK MICROCEMENT EKSKLUZYWNE GŁADKIE POWIERZCHNIE Techniki dekoracji powierzchni MIKROCEMENT RODADECK SF RODADECK SF jest to dwuskładnikowy produkt na bazie spoiw hydraulicznych, żywic syntetycznych,

Bardziej szczegółowo

Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń systemami GREINPLAST W, GREINPLAST WGS i GREINPLAST WGF GREINPLAST W

Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń systemami GREINPLAST W, GREINPLAST WGS i GREINPLAST WGF GREINPLAST W Dekllaracja zgodnościi nr W/0211 1. Producent wyrobu budowlanego: Greinplast Sp. z o.o. 36-007 Krasne 512B Zakład Produkcyjny: Greinplast Sp. z o.o. 36-007 Krasne 512B 2. Nazwa wyrobu budowlanego: Zestawy

Bardziej szczegółowo

Perlicover WP 520. Karta techniczna 1 z 5. J.P. COVER Sp. z o.o.; tel.: 32 469 49 70; www.jpcover.pl; jpcover@jpcover.pl

Perlicover WP 520. Karta techniczna 1 z 5. J.P. COVER Sp. z o.o.; tel.: 32 469 49 70; www.jpcover.pl; jpcover@jpcover.pl Lekka wylewka perlitowa Klasa: CT-C5-F2 Karta techniczna 1 z 5 3-4 krotne odciążenie konstrukcji stropu w porówaniu z tradycyjną wylewką Łatwość wykonania wylewki na nierównych podłożach Płynna regulacja

Bardziej szczegółowo

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU Strona 1 z 5 Zakres stosowania Elastyczny podkład pod Nanotech Fasada - element systemu Nanotech Fasada - przeznaczony do dekoracji i ochrony nowych budynków lub renowacji istniejących powłok. W systemie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.01.07.01 MURY Z BLOCZKÓW BETONOWYCH

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.01.07.01 MURY Z BLOCZKÓW BETONOWYCH WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH MURY Z BLOCZKÓW BETONOWYCH 1. Wstęp 1.1. Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami.

Bardziej szczegółowo

Układanie kamienia naturalnego bez przebarwień. Strona. 15 Renowacja betonu 241

Układanie kamienia naturalnego bez przebarwień. Strona. 15 Renowacja betonu 241 Układanie kamienia naturalnego bez przebarwień Strona 15 Renowacja betonu 241 239 Renowacja betonu 15 Podstawy Beton, dzięki swoim wyjątkowym właściwościom, stosowany jest we wszystkich obszarach budownictwa.

Bardziej szczegółowo