Renowacja, konserwacja oraz rewitalizacja obiektów zabytkowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Renowacja, konserwacja oraz rewitalizacja obiektów zabytkowych"

Transkrypt

1 Renowacja, konserwacja oraz rewitalizacja obiektów zabytkowych Przedsiębiorstwo grupy

2 Profesjonalny partner niezbędny podczas renowacji oraz konserwacji obiektów zabytkowych Przed rozpoczęciem prac renowacyjnych należy wnikliwie ocenić stan techniczny remontowanego obiektu. Ocenie powinna zostać poddana cała konstrukcja jak również jej poszczególne elementy. Szczególną uwagę należy zwrócić na poziom zawilgocenia, stopień zasolenia oraz stopień biologicznego porażenia obiektu. Szczegółowa analiza zebranych wyników pozwala na podjęcie optymalnych decyzji dotyczących zakresu prac renowacyjnych. Renowacja zabytkowych murów wymaga specjalistycznej wiedzy dotyczącej między innymi: murowania, spoinowania oraz tynkowania murów wzmacniania ścian oraz sklepień tynkowania murów zawilgoconych oraz zasolonych szpachlowania malowania zabezpieczania murów przed wnikaniem wilgoci osuszania murów uzupełniania ubytków w cegle oraz kamieniu usuwania porażeń biologicznych wzmacniania podłoży hydrofobizacji itd. Firma TUBAG od kilkudziesięciu lat specjalizuje się w produkcji materiałów stosowanych z powodzeniem podczas renowacji wielu zabytkowych obiektów. Do produkcji zapraw wykorzystujemy historyczne receptury. Wiele z zapraw powstało w wyniku współpracy Firmy TUBAG z ośrodkami akademickimi zajmującymi się renowacją obiektów zabytkowych. Informacje zawarte w niniejszej broszurze pokazują jedynie przykładowe zastosowania wybranych grup produktów. W przypadku zainteresowania naszą ofertą pozostajemy do Państwa dyspozycji. 2

3 Od spoiw powietrznych do spoiw hydraulicznych Spoiwa mineralne stosowane w budownictwie dzielą się na spoiwa powietrzne oraz hydrauliczne. Spoiwa powietrzne to takie, które po zmieszaniu z wodą wiążą na powietrzu. Spoiwa hydrauliczne to takie, które wiążą zarówno na powietrzu jak i pod wodą. Do najstarszych powietrznych spoiw budowlanych należy glina. Znacznym postępem w zakresie produkcji powietrznych spoiw budowlanych było wynalezienie ok lat p.n.e. wapna palonego. Wapno palone stosowali już Egipcjanie. Rzymianie udoskonalili produkcję wapna palonego. Odkryli również sposób produkcji zaprawy wiążącej hydraulicznie poprzez mieszanie wapna palonego z pucolaną. Pucolana (z j. włoskiego puzzolana) to mineralny materiał budowlany, stosowany jako wypełniacz w zaprawach hydraulicznych. Pucolana jest popiołem pochodzenia wulkanicznego. Cechą charakterystyczną zapraw wapiennych modyfi kowanych pucolaną jest zdolność do wiązania wapna także pod wodą. W efekcie mieszania wapna palonego z pucolaną powstaje spoiwo hydrauliczne. W czasach Imperium Rzymskiego zaprawy wapienne z domieszką pucolany używano powszechnie do wznoszenia budowli. Wiele z nich można podziwiać do chwili obecnej, między innymi Świątynię Posejdona, najstarszy w Rzymie most Fabrycjusza oraz Amfi teatr Flawiuszów zwany Koloseum. Król Judei Herod Wielki budując olbrzymi port morski w Cezarei Nadmorskiej, do wykonania fundamentów falochronów nakazał stosowanie spoiwa wapiennego mieszanego z pucolaną. Pucolana wydobywana była w miejscowości Puzzuoli położonej u podnóża wulkanu Wezuwiusz na południu półwyspu Apenińskiego. Na kolejne odkrycie w dziedzinie produkcji spoiw budowlanych trzeba było poczekać aż do pierwszej połowy XIX wieku, kiedy to wynaleziono cement. Spis treści: Od spoiw powietrznych do spoiw hydraulicznych...3 Tras dar natury...4 Wpływ spoiwa na właściwości zaprawy...5 Zaprawy murarskie...6 Zaprawy do spoinowania murów...8 Zaprawy tynkarskie...10 Zaprawy sztukatorskie...12 Zaprawy do uzupełniania ubytków w cegle i kamieniu...12 Tynki renowacyjne WTA...14 Zaprawy do szpachlowania...16 Powłoki malarskie...18 Ocieplanie ścian obiektów zabytkowych...19 Zaprawy do wzmacniania oraz szlamowania murów...20 Izolacje poziome ścian piwnicznych...22 Izolacje pionowe ścian piwnicznych...23 Zestawienie produktów renowacyjnych

4 Tras dar natury WI w.n.e. nastąpiła ekspansja Cesarstwa Rzymskiego na północ Europy, powstawały nowe prowincje. Jedną z nich była Dolna Germania. Obejmowała swym zasięgiem terytorium obecnej Belgii, Luksemburga, część Holandii, skrawek Francji oraz zachodnie Niemcy. W prowincji rozpoczęło się intensywne osadnictwo, powstawały nowe aglomeracje, a jej stolicą została Kolonia. Potrzeby zmusiły Rzymian do poszukiwania surowców budowlanych. Stosunkowo łatwo pozyskano w tym rejonie surowiec do produkcji wapna. Sprowadzanie w dużych ilościach pucolany z okolic wulkanu Wezuwiusz było już jednak nieopłacalne. Dlatego też Rzymianie zainteresowali się charakterystycznymi wzgórzami leżącymi w dorzeczu Renu i Mozeli. Jak się okazało odkryli około 100 wygasłych stożków wulkanicznych, które powstały przed ok laty w wyniku erupcji wulkanicznych. Okolice wulkanicznego pasma górskiego Eifel na długie wieki stały się miejscem wydobycia surowca przewyższającego swoimi właściwościami włoskie pucolany. Kilka wieków później Holendrzy, specjaliści od budowania na podmokłych terenach, nadali mu nazwę tras. Na obszarze Dolnej Germanii Rzymianie używali tras reński do wznoszenia budowli. Szczytowym osiągnięciem inżynierii Rzymian była budowa w I w.n.e. akweduktu doprowadzającego wodę do Kolonii. Akwedukt miał łączną długość ok. 95 km, pokonywał spadek ok. 360 metrów. Akwedukt zaopatrywał Kolonię w wodę pitna przez kilkaset lat. Do budowy akweduktu narażonego na stały kontakt z wodą użyto oczywiście zaprawy hydraulicznej wapna palonego zmieszanego w odpowiedniej proporcji z trasem reńskim. Wiodącym producentem zapraw na bazie trasu reńskiego jest fi rma TUBAG należąca do quick-mix. Firma TUBAG podczas produkcji wapna trasowego stosuje oryginalną metodę polegającą na podwójnym mieleniu w młynach kulowych trasu reńskiego z wapnem. W wyniku takiego procesu produkcyjnego otrzymujemy produkt o wyjątkowym rozdrobnieniu i niespotykanych właściwościach. Zaprawy te charakteryzują się między innymi: zwiększoną wytrzymałością mechaniczną odpornością na warunki atmosferyczne odpornością na pojawianie się wykwitów wapiennych łatwością w obróbce optymalną porowatością, nasiąkliwością oraz paroprzepuszczalnością zmniejszonym skurczem zwiększoną przyczepnością do podłoża zwiększoną szczelnością dodatkowo ograniczają przebarwienia na powierzchni marmuru 4

5 Wpływ spoiwa budowlanego na właściwości zaprawy Wapno wapniowe 5

6 Zaprawy murarskie Zaprawa murarska choć stanowi jedynie kilka procent objętości muru wpływa w decydujący sposób na wytrzymałość konstrukcji murowej. Podstawowym zadaniem zaprawy murarskiej jest trwałe połączenie poszczególnych elementów murowych w konstrukcję skutecznie przenoszącą obciążenia. Zaprawa murarska dodatkowo kompensuje odchyłki wymiarowe elementów murowych. Po związaniu zaprawa murarska wpływa na izolacyjność termiczną przegrody jak również na sposób transportu wilgoci przez mur. Należy podkreślić, że wytrzymałość zaprawy na ściskanie nie jest najważniejszą właściwością zaprawy murarskiej. Wytrzymałość konstrukcji murowej w większym stopniu zależy od wytrzymałości elementów murowych niż wytrzymałości samej zaprawy. Do najistotniejszych parametrów zaprawy murarskiej należy przyczepność zaprawy do podłoża, którą defi niujemy nie tylko jako siłę wiążącą zaprawę z podłożem, ale przede wszystkim jako procent przylegania zaprawy do podłoża. Ścisłe przyleganie zaprawy do całej powierzchni elementu murowego pozwala na wyeliminowanie potencjalnych ścieżek, którymi wody opadowe wnikają w głąb muru. Na przyczepność zaprawy do podłoża decydujący wpływ ma rodzaj spoiwa z jakiego wytworzono zaprawę. Cząsteczki wapna są czterokrotnie mniejsze od cząsteczek cementu. Dzięki temu zaprawy produkowane z wykorzystaniem wapna oraz wapna trasowego zdecydowanie lepiej wypełniają nierówności podłoża, zapewniając tym samym szczelne i trwałe połączenia murarskie. Przed i po renowacji Zaprawy wapienne charakteryzują się dodatkowo elastycznością. Elastyczność pozwala na znacznie większe odkształcenia liniowe muru wykonanego na zaprawie wapiennej w stosunku do muru wykonanego na zaprawie cementowej. W przypadku pojawienia się w wapiennej zaprawie murarskiej drobnych rys, wapno samoczynnie zasklepia je, likwidując potencjalne miejsca wnikania wody w mur. Zaprawy murarskie produkowane przez fi rmę quick-mix oraz Tubag umożliwiają dopasowanie zaprawy murarskiej pod względem wytrzymałości, przyczepności, uziarnienia oraz barwy do właściwości starej historycznej zaprawy w murze poddawanym renowacji. 6

7 Zaprawy murarskie Wapno dolomitowe DL-M Zaprawa murarska na bazie wapna dolomitowego Zaprawa murarska na bazie wapna dolomitowego DL 85. Przeznaczona do murowania murów oraz sklepień z kamienia naturalnego oraz z cegły. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Uziarnienie: 0-2: 0-4 mm M 2,5 (po 90 dniach) wg PN-EN Zużycie: ok. 1,7 kg/dm³ Wapno NHL2 NHL-M Historyczna zaprawa murarska Historyczna zaprawa murarska na bazie naturalnego wapna hydraulicznego NHL-2. Przeznaczona do murowania murów oraz sklepień z kamienia naturalnego oraz z cegły. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Uziarnienie: 0-2: 0-4 mm M 2,5 (po 90 dniach) wg PN-EN Zużycie: ok. 1,8 kg/dm³ Wapno trasowe TKM Zaprawa trasowo-wapienna Trasowo-wapienna zaprawa murarska. Przeznaczona do murowania murów oraz sklepień z kamienia naturalnego oraz z cegły. Może być używana do tynkowania ręcznego murów. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Uziarnienie: 0-2: 0-4 mm M 5 wg PN-EN Zużycie: ok. 1,6 kg/dm³ Wapno trasowe TWM Zaprawa murarska trasowo-wapienna Trasowo-wapienna zaprawa murarska. Przeznaczona do murowania murów oraz sklepień z kamienia naturalnego oraz z cegły. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Uziarnienie: 0-4 mm M 5 wg PN-EN Zużycie: ok. 1,5 kg/dm³ Cement trasowy TZM Zaprawa trasowo-cementowa Trasowo-cementowa zaprawa murarska. Przeznaczona do murowania murów oraz sklepień z kamienia naturalnego oraz z cegły. Może być używana do tynkowania ręcznego murów. Charakteryzuje się podwyższoną odpornością na ściskanie. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Uziarnienie: 0-4 mm M 10 wg PN-EN Zużycie: ok. 1,6 kg/dm³ Cement trasowy TWM-s Zaprawa murarska trasowo-cementowa Hydrofobowa, trasowo-cementowa zaprawa murarska. Przeznaczona do murowania murów oraz sklepień z kamienia naturalnego oraz z cegły. Może być używana fugowania oraz osadzania kamienia naturalnego. Charakteryzuje się podwyższoną odpornością na ściskanie. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Uziarnienie: 0-4 mm M 10 wg PN-EN Zużycie: ok. 1,5 kg/dm³ Cement odporny na korozję siarczanową HSM Zaprawa murarska o podwyższonej odporności Zaprawa murarska o podwyższonej odporności na korozję siarczanową. Produkowana na bazie specjalnych spoiw. Przeznaczona do murowania murów oraz sklepień z kamienia naturalnego oraz z cegły. Może być używana do tynkowania ręcznego murów. Zalecana do murów zawierających gips. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Uziarnienie: 0-2; 0-4 mm M 2,5; M5; M10 wg PN-EN Zużycie: ok. 1,6 kg/dm³ 7

8 Zaprawy do spoinowania murów Oryginalne zaprawy wapienne, którymi spoinowano mury, charakteryzowały się dużą nasiąkliwością oraz dobrą zdolnością do kapilarnego podciągania wody. Niestety zaprawy te miały niską odporność na kwasowe zanieczyszczenia powietrza, ich spoiwo wapienne ulega destrukcji w wodzie zawierającej dwutlenek węgla. Dodatkowo na zły stan techniczny starych fug wapiennych wpływa ich niska mrozoodporność. Podczas renowacji zabytkowych murów kamiennych oraz ceglanych zachodzi najczęściej potrzeba wymiany starych, skorodowanych fug na nowe. Niestety podczas tych prac bardzo często popełniane są błędy związane ze stosowaniem mocnych i szczelnych zapraw cementowych. Zaprawy cementowe mają małą zdolność kapilarnego podciągania wody oraz wysychania. Dodatkowo zaprawy cementowe mają znacznie wyższe parametry wytrzymałościowe od starej cegły, posiadają również wyższy współczynnik rozszerzalności liniowej. W efekcie nieumiejętnych prac fuga cementowa tworzy barierę dla wody zamiast ją wyciągać z muru powoduje jej gromadzenie, woda ta zamarzając wewnątrz muru rozsadza cegłę. Dodatkowo w murze wyspoinowanym zaprawą cementową pojawiają się znaczne naprężenia, które prowadzą do wykruszania, pękania oraz złuszczania starej cegły. Zaprawy do fugowania zabytkowych murów produkowane przez fi rmę Tubag spełniają najwyższe wymagania konserwatorskie: wytrzymałość na ściskanie < 6 MPa nasiąkliwość ok. 15% skurcz < 0,5% czas podciągania wody mniejszy niż 60 min/5 cm nie zawierają soli rozpuszczalnych w wodzie Mur ceglany zaspoinowany fugą TKF posiadają dobrą przyczepność do podłoża są wodoodporne oraz mrozoodporne posiadają różnorodne uziarnienie są pigmentowane na wiele kolorów Mur kamienny zaspoinowany fugą TKF 8

9 Zaprawy do spoinowania murów Wapno dolomitowe DL-F Zaprawa do spoinowania na bazie wapna dolomitowego Zaprawa do spoinowania na bazie wapna dolomitowego DL 85. Przeznaczona do spoinowania murów oraz sklepień z kamienia naturalnego oraz z cegły. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Uziarnienie: 0-2: 0-4 mm M 2,5 (po 90 dniach) wg PN-EN Zużycie: ok. 1,6 kg/dm³ Wapno NHL2 NHL-F Historyczna zaprawa do spoinowania Historyczna zaprawa do spoinowania na bazie naturalnego wapna hydraulicznego NHL-2. Przeznaczona do spoinowania murów oraz sklepień z kamienia naturalnego oraz z cegły. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Uziarnienie: 0-2: 0-4 mm M 2,5 (po 90 dniach) wg PN-EN Zużycie: ok. 1,7 kg/dm³ Wapno trasowe TKF Zaprawa do spoinowania na bazie wapna trasowego Trasowo-wapienna zaprawa do spoinowania. Przeznaczona do spoinowania murów oraz sklepień z kamienia naturalnego oraz z cegły. Do obróbki ręcznej oraz maszynowej. Dostępna w kolorach: starobiel, żółty, pomarańczowy, czerwony, brązowy, czarny. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Uziarnienie: 0-1,2 mm M 5 wg PN-EN Zużycie: ok. 1,6-1,7 kg/dm³ Cement trasowy TWM-s Zaprawa do spoinowania na bazie cementu trasowego Trasowo-cementowa zaprawa do spoinowania. Przeznaczona do spoinowania murów oraz sklepień z kamienia naturalnego oraz z cegły. Zalecana do stosowania w miejscach narażonych na oddziaływanie opadów atmosferycznych np. korony murów. Charakteryzuje się podwyższoną odpornością na ściskanie. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Uziarnienie: 0-4 mm M 10 wg PN-EN Zużycie: ok. 1,5 kg/dm³ Cement odporny na korozję siarczanową HSF Zaprawa do spoinowania o podwyższonej odporności Zaprawa do spoinowania o podwyższonej odporności na korozję siarczanową oraz o zwiększonej porowatości. Produkowana na bazie specjalnych spoiw. Przeznaczona do spoinowania murów oraz sklepień z kamienia naturalnego oraz z cegły. Zalecana do murów zawierających gips. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Uziarnienie 0-2,5 mm M5 wg PN-EN Zużycie: ok. 1,6 kg/dm³ NAGRODA RENOWATOR 2012 na EGIR ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA W RENOWACJI STREF HISTORYCZNYCH, za aplikacje Trasowo-wapiennej zaprawy do spoinowania TKF w Kaplicy Zamkowej na Zamku Lubelskim fot. Edward Hardt 9

10 Zaprawy tynkarskie tynki są nie tylko elementem ozdobnym fasady, przede wszystkim chronią budynek przed negatywnym oddziaływaniem zewnętrznych warunków atmosferycznych. W przypadku remontów obiektów zabytkowych najlepiej sprawdzają się tynki wapienne oraz wapienne z niewielka domieszką trasu lub cementu. W obiektach zabytkowych powinno się wykonywać tradycyjne tynki trójwarstwowe składające się z obrzutki (szpryc), warstwy wyrównującej (narzutu) oraz tynku nawierzchniowego (gładzi). Każda z tych warstw posiada inne uziarnienie. Dzięki temu w warstwie tynku dochodzi do zjawiska kapilarnego podciągania wilgoci. Tynki wielowarstwowe działają jak naturalna pompa ssąca, która odciąga wilgoć z muru. Dlatego tynki wielowarstwowe idealnie nadają się do tynkowania murów zawilgoconych. Dodatkowo wapienne tynki wielowarstwowe mają zdolność do kompensowania naprężeń termicznych powstających na styku muru z tynkiem. Natomiast zawartość wapna w tynku podnosi jego ph, utrudnia tym samym rozwój mikroorganizmów na powierzchni tynku. Firma Tubag oferuje różnorodne zaprawy tynkarskie produkowane przy udziale wapna oraz wapna trasowego. Żywotność prawidłowo wykonanego tynku trójwarstwowego na bazie wapna szacuje się na ok lat. Zaprawy tynkarskie Wapno wapniowe HKP Tynk historyczny Tynk produkowany na podstawie historycznej receptury przy wykorzystaniu wapna wapniowego CL 90. Zalecany do tynkowania obiektów zabytkowych. Łatwy w obróbce, niski skurcz. Uziarnienie: 0-2 mm GP CS I wg PN-EN Zużycie: ok. 13,3 kg/m²/10 mm Wapno NHL2 NHL-P Historyczna zaprawa do tynkowania Historyczna zaprawa do tynkowania na bazie naturalnego wapna hydraulicznego NHL-2. Przeznaczona do tynkowania murów oraz sklepień z kamienia naturalnego oraz z cegły. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Uziarnienie: 0-1; 0-2; 0-4; 0-8 mm GP CS I wg PN-EN Zużycie: ok. 15,3 kg/ m²/10 mm Wapno trasowe TMD Tynk ciepłochronny wapienno-trasowy Ciepłochronna, trasowo-wapienna zaprawa tynkarska. Przeznaczona do tynkowania murów oraz sklepień z kamienia naturalnego oraz z cegły. Silnie napowietrzony, zwiększa izolacyjność termiczną ścian. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Uziarnienie: 0-2 mm T CS I wg PN-EN Zużycie: ok. 5,5 kg/ m²/10 mm 10

11 Zaprawy tynkarskie Wapno trasowe TKP-L Lekki tynk na bazie wapna trasowego Lekka trasowo-wapienna zaprawa tynkarska. Przeznaczona do tynkowania murów oraz sklepień z kamienia naturalnego oraz z cegły. Silnie napowietrzony, odporny na działanie szkodliwych soli budowlanych. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Uziarnienie: 0-2 mm GP CS II PN-EN Zużycie: ok. 10 kg/ m²/10 mm Wapno trasowe TKP Tynk podkładowy na bazie wapna trasowego Trasowo-wapienna zaprawa tynkarska. Przeznaczona do wykonywania tynków podkładowych na murach oraz sklepieniach z kamienia naturalnego oraz z cegły. Tynk silnie napowietrzony, odporny na działanie szkodliwych soli budowlanych. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Uziarnienie: 0-2; 0-4 mm GP CS II wg PN-EN Zużycie: ok. 14,6 kg/ m²/10 mm Zaprawy wapienno-cementowe MFR Tynk wzmocniony włóknem rozproszonym Hydrofobowy tynk wapienno-cementowy, zawiera włókno rozproszone. Do tynkowania ścian, sufi tów oraz elewacji. Posiada zwiększoną odporność na zarysowanie podłoża. Uziarnienie: 0-1,2 mm GP CS III wg PN-EN Zużycie: ok. 13 kg/ m²/10 mm Zaprawy wapienno-cementowe FWR Tynk do obiektów zalanych wodami powodziowymi Silnie porowaty tynk osuszający mury zalane wodami powodziowymi. Przyspiesza transport kapilarny wody z głębi muru. Do nakładania na mokre mury. Odporny na działanie szkodliwych soli. Uziarnienie: 0-1,2 mm GP CS II wg PN-EN Zużycie: ok. 12 kg/ m²/10 mm Cement trasowy TZP Tynk cementowo-trasowy Trasowo-cementowa zaprawa do tynkowania. Przeznaczona do tynkowania murów oraz sklepień z kamienia naturalnego oraz z cegły. Zalecana do stosowania w miejscach narażonych na oddziaływanie opadów atmosferycznych: cokoły oraz korony murów. Charakteryzuje się podwyższoną odpornością na ściskanie. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Uziarnienie: 0-1; 0-4 mm GP CS IV wg PN-EN Zużycie: ok. 14,6 kg/ m²/10 mm Cement odporny na korozję siarczanową HSP Tynk o podwyższonej odporności Zaprawa tynkarska o podwyższonej odporności na korozję siarczanową oraz o zwiększonej porowatości. Produkowana na bazie specjalnych spoiw. Przeznaczona do tynkowania murów oraz sklepień z kamienia naturalnego oraz z cegły. Zalecana do murów zawierających gips. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Uziarnienie: 0-4 mm GP CS II wg PN-EN Zużycie: ok. 14,3kg/ m²/10 mm 11

12 Zaprawy sztukatorskie, hydrofobizacja podłoży Zaprawy do uzupełniania ubytków w cegle i kamieniu Zaprawy sztukatorskie: Detale architektoniczne takie jak gzymsy, bonie, pilastry, opaski wokół otworów okiennych oraz drzwiowych są elementami dekoracyjnymi. Nadają elewacji niepowtarzalny wygląd. Bardzo często podczas remontu obiektu zabytkowego wymagają specjalistycznej naprawy lub odtworzenia. Firma quick-mix posiada w swojej ofercie materiały do odtwarzania detali architektonicznych. Elementy długie o stałym przekroju np. gzymsy oraz opaski okienne najłatwiej jest odtworzyć metoda ciągnioną. Za pomocą gruboziarnistej zaprawy sztukatorskiej Stukoplan SGS wykonuje się najpierw rdzeń gzymsu, natomiast przy użyciu zaprawy drobnoziarnistej Stukoplan STW nadaje się ostateczny kształt naprawianemu profi lowi. Drobne, powtarzalne elementy takie jak ozdobne fryzy, bonie można odlewać we wcześniej przygotowanych formach silikonowych. Po wyjęciu detali z formy można je montować do powierzchni elewacji. Uzupełnianie ubytków w cegle i piaskowcu: Zaprawy stosowane do uzupełniana ubytków cegle i kamieniu muszą posiadać właściwości fi zyczne i mechaniczne podobne do materiałów budowlanych, które mają zostać naprawione (uzupełnione). Powinny więc mieć zbliżoną do naprawianego podłoża zdolność transportu wody tzn. muszą działać jak sączki ściągające wodę. Dodatkowo powinny mieć zbliżoną wytrzymałość mechaniczną oraz zbliżony współczynnik rozszerzalności liniowej. Powinny mieć również podobne uziarnienie oraz barwę możliwie jak najbardziej zbliżoną do naprawianego podłoża. Hydrofobizacja: Po zakończeniu prac związanych z naprawą detali architektonicznych z kamienia nasiąkliwego zaleca się ich hydrofobizację. Zabieg ten zmniejsza nasiąkliwość podłoża oraz zwiększa jego odporność na działanie opadów atmosferycznych. Firma quick-mix oferuje zaprawy do wytwarzania detali architektonicznych metodą ciągnioną oraz metodą odlewania w formach silikonowych. Dodatkowo możemy zaproponować zestaw materiałów do uzupełniania ubytków w cegle oraz piaskowcu. 12

13 Zaprawy sztukatorskie Zaprawa cementowo-wapienna Stukoplan Zaprawa sztukatorska Mineralna, szybkowiążąca, hydrofobowa zaprawa sztukatorska do wykonywania metodą ciągnioną detali architektonicznych takich jak gzymsy oraz opaski okienne. Duża przyczepność, łatwa w obróbce. Dostępna w dwóch rodzajach uziarnienia: Stukoplan SGS, uziarnienie 0-2 mm, do wykonywania rdzenia Stukoplan STW, uziarnienie 0-0,4 mm, do szpachlowania Cement szybkosprawny S-Fix Zaprawa zalewowa Szybkowiążąca, płynna zaprawa zalewowa do wykonywania odlewów detali architektonicznych. Charakteryzuje się pęcznieniem. Wodo- i mrozoodporna. Zaprawy do uzupełniania ubytków w cegle i kamieniu Cement trasowy GP CS III wg PN-EN CT-C50-F5 wg PN-EN Uziarnienie: 0-1 mm Pęcznienie: >0,1 % Terzith Zaprawa do uzupełniania ubytków w cegle Mineralna zaprawa na bazie cementu trasowego do uzupełniania ubytków w cegle. Posiada dobrą przyczepność, niski skurcz jest łatwa w obróbce, może być szlifowana. Dostępne kolory: biały, szary, zółty, zielony, czerwony. Uziarnienie: 0-1 mm M 15 wg PN-EN Cement trasowy P 250 Zaprawa do uzupełniania ubytków w kamieniu Mineralna zaprawa na bazie cementu trasowego do uzupełniania ubytków w kamieniu naturalnym np. w piaskowcu. Posiada dobrą przyczepność, niski skurcz jest łatwa w obróbce. Dostępne kolory: biały, szary. Inne na zamówienie. Uziarnienie: 0-0,5 mm M 15 wg PN-EN Wzornik kolorów P 250 Hydrofobizacja podłoży mineralnych Mikroemulsja siloksanowa IWA Środek do impregnacji Wodorozcieńczalny koncentrat na bazie mikroemulsji siloksanoiwej nie zawiera rozpuszczalników. Do hydrofobizacji nasiąkliwych podłoży mineralnych. Zużycie: 0-0,2 do 0-0,9 l/m² 13

14 Tynki renowacyjne t ynki renowacyjne zgodnie z defi nicją zawartą w Instrukcji WTA to tynki o dużej porowatości oraz dyfuzyjności, jednocześnie o ograniczonej absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym. Zadaniem tynków renowacyjnych jest magazynowanie szkodliwych soli budowlanych wnikających w ich strukturę z zasolonego muru. Aby tynki renowacyjne spełniały swoja rolę przez wiele lat muszą składać się z kilku warstw nakładanych w ściśle określony sposób oraz w określonej kolejności. Na starannie oczyszczonym podłożu najpierw należy wykonać obrzutkę, tzw. warstwę sczepną, która pokrywa mur w maksymalnie 50%. Następnie wykonuje się podkładowy tynk renowacyjny o minimalnej grubości 10 mm. Warstwę zewnętrzną wykonuje się z tynku renowacyjnego nawierzchniowego, jej minimalna grubość powinna również wynosić 10 mm. Łączna minimalna grubość warstwy tynku renowacyjnego nie może być mniejsza od 20 mm. W przypadku dużych zasoleń podłoża zalecamy pogrubianie tynku renowacyjnego do 2,5 a nawet 3,0 cm. Jako warstwy wykończeniowe dla tynków renowacyjnych mogą być używane jedynie materiały o dużej paroprzepuszczalności np. farby krzemianowe lub silikonowe produkowane przez quick-mix. Cement trasowy VSP-wta Obrzutka renowacyjna WTA Zaprawa na bazie cementu trasowego odpornego na działanie siarczanów. Służy do wykonywania półkryjących obrzutek na zawilgoconych oraz zasolonych murach. Wzmacnia podłoże, wyrównuje chłonność, zwiększa przyczepność renowacyjnego tynku podkładowego do podłoża. Uziarnienie: 0-4 mm GP CS IV wg PN-EN Posiada Certyfi kat WTA Zużycie: ok. 3-4 kg/m² Wapno trasowe TKP-wta Tynk podkładowy renowacyjny WTA Renowacyjny tynk podkładowy na bazie wapna trasowego. Tynk o dużej porowatości, może magazynować znaczne ilości szkodliwych soli budowlanych. Służy do wyrównywania podłoży, uzupełniania ubytków oraz spoinowania murów. Grubość warstwy do 20 mm. Uziarnienie: 0-1,5 mm R CS II wg PN-EN Posiada Certyfi kat WTA Zużycie: ok. 10kg/m²/10mm Wapno trasowe TKS-wta Tynk renowacyjny WTA do wilgotnych i zasolonych wymurowań Renowacyjny tynk nawierzchniowy na bazie wapna trasowego. Tynk o dużej porowatości, może magazynować znaczne ilości szkodliwych soli budowlanych. Służy do wykonywania wierzchniej warstwy tynku zacieranej na gładko lub na ostro. Grubość warstwy do 20 mm. Dostępny w kolorze białym oraz szarym. Uziarnienie: 0-1 mm R CS II wg PN-EN Posiada Certyfi kat WTA Zużycie: ok. 10kg/m²/10mm 14

15 Tynki renowacyjne Cement odporny na korozję siarczanową SAN-V Obrzutka natryskowa Zaprawa na bazie cementu odpornego na działanie siarczanów. Służy do wykonywania półkryjących obrzutek na zawilgoconych oraz zasolonych murach. Wzmacnia podłoże, wyrównuje chłonność, zwiększa przyczepność renowacyjnego tynku podkładowego do podłoża. Uziarnienie: 0-4 mm GP CS IV wg PN-EN Posiada Certyfi kat WTA Zużycie: ok. 3-4 kg/m² Zaprawa wapienno-cementowa SAN-A Tynk renowacyjny wyrównawczy Renowacyjny tynk podkładowy, wapienno-cementowy. Tynk o dużej porowatości, może magazynować znaczne ilości szkodliwych soli budowlanych. Służy do wyrównywania podłoży, uzupełniania ubytków oraz spoinowania murów. Grubość warstwy od 10 do 30 m Uziarnienie: 0-4 mm R CS II wg PN-EN Posiada Certyfi kat WTA Zużycie: ok. 10kg/m²/10mm Zaprawa wapienno-cementowa SAN-1 Tynk renowacyjny drobnoziarnisty Renowacyjny tynk nawierzchniowy, wapienno-cementowy. Tynk o dużej porowatości, może magazynować znaczne ilości szkodliwych soli budowlanych. Służy do wyrównywania wierzchnich warstw tynku. Może być zacierany na gładko. Grubość warstwy od 10 do 20 m. Dostępny w kolorze białym oraz szarym. Uziarnienie: 0-1 mm R CS II wg PN-EN Posiada Certyfi kat WTA Zużycie: ok. 13kg/m²/10mm Zaprawa wapienno-cementowa SAN-4 Tynk renowacyjny gruboziarnisty Renowacyjny tynk nawierzchniowy, wapienno-cementowy. Tynk o dużej porowatości, może magazynować znaczne ilości szkodliwych soli budowlanych. Służy do wyrównywania wierzchnich warstw tynku. Grubość warstwy od 10 do 30 m Uziarnienie: 0-4 mm R CS II wg PN-EN Posiada Certyfi kat WTA Zużycie: ok. 14kg/m²/10mm Zaprawa wapienno-cementowa SAN-E Tynk renowacyjny jednowarstwowy Tynk renowacyjny do układania w jednej warstwie. Tynk o dużej porowatości oraz o niskim zużyciu. Pozwala na skrócenie czasu wykonywania robót tynkarskich. Uziarnienie: 0-1 mm R CS II wg PN-EN Posiada Certyfi kat WTA Zużycie: ok. 11 kg/m²/10mm 15

16 Zaprawy do szpachlowania Wapienne zaprawy szpachlowe zwane często tynkami cienkowarstwowymi mają różnorodne zastosowanie. Służą do wygładzania powierzchni ścian i sklepień pokrytych nowymi tynkami. Idealnie nadają się do szpachlowania starych tynków w obiektach zabytkowych oraz do wyrównywania podłoży jak również do ujednolicania faktury tynku w miejscach łączenia się tynków o różnym uziarnieniu. Zaprawy wapienne mają niską wytrzymałość mechaniczną, dlatego po pewnym okresie czasu można je usunąć nie niszcząc historycznego tynku. Bardzo często są używane do maskowania połączeń w miejscach łączenia starego tynku z nowym. Szpachle wapienne są idealnym podłożem pod wszelkiego rodzaju powłoki malarskie. 16

17 Zaprawy do szpachlowania Wapno wapniowe CL 90 KGL Gładź wapienna Naturalna gładź wapienna z dodatkiem mączki marmurowej, umożliwia uzyskanie bardzo gładkich powierzchni na ścianach oraz na sufi tach. Nadaje się do szlifowania. Kolor biały. Do stosowania wewnątrz. GP CS I wg PN-EN Uziarnienie: 0-0,1 mm Grubość warstwy do: 1 mm Zużycie: 0,85 kg/m²/1 mm Wapno wapniowe CL 90 KFP Wapienna zaprawa szpachlowa Paroprzepuszczalna zaprawa szpachlowa na bazie wapna CL 90, umożliwia uzyskanie bardzo gładkich powierzchni na ścianach oraz na sufi tach. Kolor biały. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Wapno NHL2 NHL-FP Wapienna zaprawa szpachlowa Paroprzepuszczalna zaprawa szpachlowa na bazie naturalnego wapna hydraulicznego NHL 2, umożliwia uzyskanie bardzo gładkich powierzchni na ścianach oraz na sufi tach. Kolor biały. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. CR CS I wg PN-EN Uziarnienie: 0-0,5 mm Grubość warstwy do: 3 mm Zużycie: 1,3 kg/m²/1 mm CR CS I wg PN-EN Uziarnienie: 0-0,6 mm Grubość warstwy do: 3 mm Zużycie: 1,5 kg/m²/1 mm Wapno trasowe TKFP Szpachla na bazie wapna trasowego Zaprawa szpachlowa na bazie naturalnego wapna trasowego, umożliwia uzyskanie bardzo gładkich powierzchni na ścianach oraz na sufi tach. Może być fi lcowana. Kolor biały. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. CR CS II wg PN-EN Uziarnienie: 0-0,6 mm Grubość warstwy do: 3 mm Zużycie: 1,33 kg/m²/1 mm Zaprawy wapienno-cementowe SHF i SHG Zaprawa szpachlowa wzmocniona włóknem rozproszonym Zaprawa szpachlowa zbrojona włóknem rozproszonym do szpachlowania starych jak również nowych tynków mineralnych. Zalecana do szpachlowania tynków renowacyjnych quick-mix. Dostępna w dwóch rodzajach uziarnienia. GP CS II wg PN-EN Uziarnienie: SHG: 0-0,3 mm SHF: 0-0,6 mm Grubość warstwy do: 5 mm Zużycie: 1,1 kg/m 2 /1 mm 17

18 Powłoki malarskie Farby krzemianowe (silikatowe): Produkowane na bazie potasowego szkła wodnego, przeznaczone do wykonywania wewnętrznych oraz zewnętrznych dekoracyjnych jak również ochronnych powłok malarskich na podłożach mineralnych. Zalecane szczególnie do stosowania w obiektach zabytkowych ze względu na wysoką dyfuzyjność, odporność na działanie warunków atmosferycznych, trwałość kolorów oraz mineralny charakter tworzonej powłoki. Umożliwiają odparowanie wilgoci z podłoża, optymalnie zabezpieczają elewację, chronią przed rozwojem grzybów i pleśni. Farby silikonowe: Produkowane na bazie emulsji silikonowej. Zalecane szczególnie do malowania elewacji obiektów zabytkowych. Charakteryzują się dużą dyfuzyjnością oraz bardzo dużą odpornością na działanie warunków atmosferycznych. Dodatkowo powłoka malarska ma właściwości hydrofobowe, redukuje podatność na skażenia biologiczne, pomalowana elewacja uzyskuje właściwości samooczyszczania się pod wpływem opadów atmosferycznych. Farby pigmentowane są zgodnie z wzornikiem quick-mix Preparat gruntujący krzemianowy MTG Preparat gruntujący Głębokopenetrujący preparat gruntujący za bazie szkła wodnego potasowego. Zwiększa wytrzymałość podłoża, zwiększa również przyczepność powłok malarskich. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Zużycie ok. 0,25 l/m² Preparat gruntujący dyspersyjny ATG Preparat gruntujący Głębokopenetrująca wodna dyspersja żywic akrylowych. Zwiększa wytrzymałość podłoża, zwiększa również przyczepność powłok malarskich. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Zużycie ok. 0,25 l/m² Farba krzemianowa wewnętrzna LI 400 Wewnętrzna farba krzemianowa Wewnętrzna, dyfuzyjna farba krzemianowa. Do malowania podłoży mineralnych. Zalecana szczególnie do malowania ścian oraz sklepień w obiektach zabytkowych. Trwale łączy się z mineralnym podłożem. Zalecana do malowania tynków renowacyjnych. Kolory zgodne z paletą kolorystyczną quick-mix. Zużycie ok. 0,2 l/m² na 1 warstwę. Klasa ścieralności: II Farba krzemianowa zewnętrzna LK 300 Fasadowa farba krzemianowa Zewnętrzna, dyfuzyjna farba krzemianowa. Do malowania podłoży mineralnych. Zalecana szczególnie do malowania fasad, ścian oraz sklepień w obiektach zabytkowych. Trwale łączy się z mineralnym podłożem. Zalecana do malowania tynków renowacyjnych. Kolory zgodne z paletą kolorystyczną quick-mix Zużycie ok. 0,2 l/m² na 1 warstwę Farba silikonowa zewnętrzna LX 350 Fasadowa farba silikonowa Zewnętrzna, dyfuzyjna farba silikonowa. Do malowania podłoży mineralnych oraz starych powłok malarskich. Zalecana szczególnie do malowania fasad, ścian oraz sklepień w obiektach zabytkowych. Zalecana do malowania tynków renowacyjnych. Kolory zgodne z paletą kolorystyczną quick-mix. Zużycie ok. 0,2 l/m² na 1 warstwę 18

19 Hydroaktywny system ocieplania ścian obiektów zabytkowych od wewnątrz Lobatherm MI-XI Ściany zewnętrzne obiektów zabytkowych, mimo znacznej grubości, bardzo często nie spełniają podstawowych wymogów dotyczących izolacyjności termicznej. Mikroklimat wewnątrz pomieszczeń o niedostatecznej izolacyjności termicznej jest nieprzyjemny. Ściany o złej izolacji termicznej ulegają stopniowemu zawilgoceniu, w efekcie końcowym mogą pojawić się na powierzchniach ścian porażenia biologiczne. Zgodnie z zasadami sztuki budowlanej ściany powinny być ocieplane od strony zewnętrznej. W przypadku obiektów zabytkowych, elewacji licowanych cegłą bądź kamieniem, na wykonanie zewnętrznej izolacji termicznej nie zgadzają się służby konserwatorskie. Tradycyjne systemy zewnętrznej izolacji termicznej bazującej na styropianie lub wełnie mineralnej nie sprawdzają się w takich sytuacjach, musza być zastąpione przez system izolacji termicznej wykonywanej od strony wewnętrznej. Firma quick-mix oferuje system wewnętrznej izolacji termicznej ścian Lobatherm MI-XI oparty o mineralną płytę izolacyjną. Zalety systemu ocieplania od wewnątrz: zachowanie oryginalnego wyglądu zabytkowej elewacji możliwość ocieplania tylko wybranych pomieszczeń szybkie nagrzewanie pomieszczeń w budynkach użytkowanych okresowo np.: w kościołach, salach konferencyjnych obniżenie kosztów eksploatacji obiektu zdrowy mikroklimat wewnątrz ocieplanego pomieszczenia Dane techniczne: płyta MI-XI jest niepalna, klasa A1 współczynnik przewodzenia λ=0,045 W/mK współczynnik oporu dyfuzyjnego μ = 3 klasa absorpcji dźwięku D, poprawia akustykę pomieszczeń, poręczny format 600 x 390 mm grubość: 50, 60, 80, 100, 120 mm ciężar objętościowy kg/m³ Preparat gruntujący krzemianowy MTG Preparat gruntujący Głębokopenetrujący preparat gruntujący za bazie szkła wodnego potasowego. Zwiększa wytrzymałość podłoża, zwiększa również przyczepność zapraw klejących. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Zużycie ok. 0,25 l/m² Lekka zaprawa mineralna MS-KS-K Lekka zaprawa klejąca oraz szpachlowa Mineralna, lekka, dyfuzyjna zaprawa klejąca do przyklejania płyt ocieplających MI-XI oraz do wykonywania warstwy szpachlowej zbrojonej siatką z włókna szklanego GP CS II wg PN-EN kolor biały λ = 0,027 Mineralna płyta ocieplająca MI-XI Płyta mineralna do ocieplania od wewnątrz Mineralna, niepalna, dyfuzyjna, hydroaktywna płyta do wykonywania ociepleń w budynkach od strony wewnętrznej. Zalecana do ocieplania obiektów zabytkowych, których elewacje wykonano z cegły, kamienia bądź fasady są zdobione detalami architektonicznymi. Poprawia akustykę wnętrz. ETA -05/0093 Wymiary: 600x390 λ = 0,045 grubość: 50, 60, 80, 100, 120 mm współczynnik oporu dyfuzyjnego μ = 3 19

20 Zaprawy do wzmacniania oraz do szlamowania murów Zaprawy do wzmacniania murów metodą iniekcji: W obiektach zabytkowych często spotykamy mury warstwowe. Mury wypełnione od środka gruzem lub zasypką. Wytrzymałość mechaniczną na ściskanie takich murów można zwiększyć za pomocą zaczynów iniekowanych w strukturę zasypki. Wymaga to nawiercenia w zewnętrznej, licowej warstwie muru otworów, umieszczenia w nich pakerów i wtłoczenia pod niewielkim ciśnieniem płynnego zaczynu wzmacniającego. Oferujemy wzmacniające zaprawy iniekcyjne produkowane na bazie różnych spoiw oraz o uziarnieniu dostosowanym do potrzeb użytkownika. Zaprawy do szlamowania murów: Mury kamienne oraz ceglane narażone na długotrwałe działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych ulegają stopniowej degradacji. Szczególnie narażone na uszkodzenia przez wody opadowe są ukośne przypory, gzymsy jak również korony murów. W przypadku kiedy nie można tych elementów architektonicznych zabezpieczyć za pomocą obróbek blacharskich istnieje możliwość wykonania na ich powierzchni przeciwwilgociowej powłoki izolacyjnej za pomocą szlamu ochronnego. Szlam wzmacnia powierzchnię muru oraz tworzy warstwę zabezpieczającą mur przed wnikaniem wody. Ściana przygotowana do iniekcji płynnego zaczynu Rysy w murze kamiennym 20

Program 2015/16. Systemy materiałów budowlanych Uszczelnienia budowlane i renowacja budownictwa. www.schomburg.pl. Klejenie wyłożeń ceramicznych

Program 2015/16. Systemy materiałów budowlanych Uszczelnienia budowlane i renowacja budownictwa. www.schomburg.pl. Klejenie wyłożeń ceramicznych Systemy materiałów budowlanych Uszczelnienia budowlane i renowacja budownictwa Klejenie wyłożeń ceramicznych Rozwiązania dla budownictwa przemysłowego i inżynieryjnego www.schomburg.pl Program 2015/16

Bardziej szczegółowo

Poradnik malowania elewacji

Poradnik malowania elewacji Poradnik malowania elewacji ARBY ELEWACYJNE FARBY ELEWACYJNE FARBY ELEWACYJNE FARBY ELEWACYJNE F Praktyczne wskazówki Oferta produktów Wstęp Malowanie elewacji budynków to najpopularniejsze i jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne materiały budowlane. PORADNIK WYKONAWCY quick-mix Murowanie klinkieru.

Innowacyjne materiały budowlane. PORADNIK WYKONAWCY quick-mix Murowanie klinkieru. Innowacyjne materiały budowlane PORADNIK WYKONAWCY quick-mix Murowanie klinkieru. Autor - Igor Gorzelski Product Manager i.gorzelski@quick-mix.pl tel. +48 695-251-043 Spis treści strona Informacje ogólne.

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Historia. 3 2. Opis techniczny.. 4 3. Inwentaryzacja i badania wilgotnościowe. 4 3.1 Wnioski wynikające z inwentaryzacji i badań

Spis treści 1. Historia. 3 2. Opis techniczny.. 4 3. Inwentaryzacja i badania wilgotnościowe. 4 3.1 Wnioski wynikające z inwentaryzacji i badań Spis treści 1. Historia. 3 2. Opis techniczny.. 4 3. Inwentaryzacja i badania wilgotnościowe. 4 3.1 Wnioski wynikające z inwentaryzacji i badań wilgotnościowych.. 4 4. Zakres prac izolacyjnych. 5 4.1 Izolacja

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WST ĘP

I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WST ĘP SPIS TREŚCI I. Wymagania ogólne 1. Wstęp 2. Materiały 3. Sprzęt 4. Transport 5. Wykonywanie robót 6. Kontrola jakości robót 7. Obmiar robót 8. Odbiór robót 9. Przepisy związane II. Roboty budowlane 1.

Bardziej szczegółowo

HYDROIZOLACJE ISSN 2353-5261

HYDROIZOLACJE ISSN 2353-5261 miesięcznik HYDROIZOLACJE ISSN 2353-5261 edycja 2015 poleca Iniekcja Krystaliczna 28 lat doświadczenia Trwałe osuszanie budynków poprzez wytworzenie blokady przeciwwilgociowej Iniekcja Krystaliczna, opracowana

Bardziej szczegółowo

Hydroizolacja budowli Uszczelnianie i renowacja zawilgoconych ścian piwnicy. INTRASIT Doszczelnienie ścian wewnątrz piwnicy

Hydroizolacja budowli Uszczelnianie i renowacja zawilgoconych ścian piwnicy. INTRASIT Doszczelnienie ścian wewnątrz piwnicy Hydroizolacja budowli Uszczelnianie i renowacja zawilgoconych ścian piwnicy INTRASIT Doszczelnienie ścian wewnątrz piwnicy Renowacja zawilgoconych Êcian piwnicy Wprowadzenie Zasadniczo budowla powinna

Bardziej szczegółowo

Technik. forum. poradnik eksperta 01/2014 FARBY TYNKI OCIEPLENIA TECHNIKI DEKORACYJNE FARBY TYNKI OCIEPLENIA

Technik. forum. poradnik eksperta 01/2014 FARBY TYNKI OCIEPLENIA TECHNIKI DEKORACYJNE FARBY TYNKI OCIEPLENIA Technik poradnik eksperta 01/2014 forum FARBY TYNKI OCIEPLENIA TECHNIKI DEKORACYJNE FARBY TYNKI OCIEPLENIA W NUMERZE 4 CENTRUM SZKOLENIOWE W KLESZCZOWIE 8 KREATYWNE MOŻLIWOŚCI MODELOWANIA FASAD 12 SYSTEMY

Bardziej szczegółowo

Wykonanie bezspoinowego pokrycia dachowego w systemie IZOHAN IZOBUD Materiały systemu IZOHAN IZOBUD str. 6

Wykonanie bezspoinowego pokrycia dachowego w systemie IZOHAN IZOBUD Materiały systemu IZOHAN IZOBUD str. 6 IZOHAN jest dynamicznie rozwijającą się firmą, której początki sięgają roku 1989. Od początku istnienia zajmuje się produkcją nowoczesnych materiałów chemii budowlanej. Dzięki zastosowaniu nowatorskich

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y ARCHITEKTURA

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y ARCHITEKTURA BRANśA: FAZA: P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y ARCHITEKTURA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY TEMAT: ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA REMONCIE BUDYNKU KRUS PLACÓWKI

Bardziej szczegółowo

Nowości budowlane 2008 roku w ofercie dostawców PSB

Nowości budowlane 2008 roku w ofercie dostawców PSB 6 NOWOŚCI DOSTAWCÓW PSB Odpowiedzi na ankietę Nowości budowlane 2008 roku w ofercie dostawców PSB Po raz piąty zwróciliśmy się do dostawców PSB z prośbą o wytypowanie spośród wyrobów/systemów oferowanych

Bardziej szczegółowo

Ewa Osiecka. WAPNO W BUDOWNICTWIE tradycja i nowoczesność

Ewa Osiecka. WAPNO W BUDOWNICTWIE tradycja i nowoczesność Ewa Osiecka WAPNO W BUDOWNICTWIE tradycja i nowoczesność Kraków 2006 2 Ewa Osiecka Recenzent: prof. dr hab. inż. Jan Małolepszy Copyright by Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego WAPNO W BUDOWNICTWIE

Bardziej szczegółowo

Kabiny walk-in. Jak zaprojektować strefę natryskową? Jak zabezpieczyć materiały przed wilgocią? Temat numeru Ocieplanie

Kabiny walk-in. Jak zaprojektować strefę natryskową? Jak zabezpieczyć materiały przed wilgocią? Temat numeru Ocieplanie nr 1 (3) 2014 kwartalnik profesjonalnego wykonawcy www.ceresit-pro.pl Twórcza strefa Kabiny walk-in Jak zaprojektować strefę natryskową? Jak zabezpieczyć materiały przed wilgocią? Temat numeru Ocieplanie

Bardziej szczegółowo

IZOHAN Sp. z o.o. - skr. pocztowa 179, 81-963 GDYNIA, ul. Łużycka 2, tel./fax (+58) 781 45 85, www.izohan.pl, info@izohan.pl

IZOHAN Sp. z o.o. - skr. pocztowa 179, 81-963 GDYNIA, ul. Łużycka 2, tel./fax (+58) 781 45 85, www.izohan.pl, info@izohan.pl IZOHAN Sp. z o.o. - skr. pocztowa 179, 81-963 GDYNIA, ul. Łużycka 2, tel./fax (+58) 781 45 85, www.izohan.pl, info@izohan.pl IZOHAN jest dynamicznie rozwijającą się firmą, której początki sięgają roku

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie izolacji wodochronnych z tworzyw sztucznych i zapraw wodoszczelnych w budynkach 713[08].Z2.03

Wykonywanie izolacji wodochronnych z tworzyw sztucznych i zapraw wodoszczelnych w budynkach 713[08].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Barbara Dobrek Wykonywanie izolacji wodochronnych z tworzyw sztucznych i zapraw wodoszczelnych w budynkach 713[08].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii

Bardziej szczegółowo

Każdy budynek traci pewną ilość energii cieplnej.

Każdy budynek traci pewną ilość energii cieplnej. Każdy budynek traci pewną ilość energii cieplnej. Sposobem na zminimalizowanie tej ilości może być wstawienie nowych, szczelnych okien lub ocieplenie dachu. Jednak najwięcej energii budynek traci przez

Bardziej szczegółowo

instrukcja wykonawcza alpol eko plus

instrukcja wykonawcza alpol eko plus uwaga! Uwagi ogólne System ALPOL EKO PLUS jest złożonym systemem zewnętrznej izolacji cieplnej budynków (tzw. ETICS External Thermal Insulation Composite System). System ten określany dawniej jako technologia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nr sprawy: VII Zp 2300/4/13 ZAŁĄCZNIK nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPIS ZAWARTOŚCI Część I Wymagania ogóle 1. Część ogólna 2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych

Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych REFORMA 2012 Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych Mirosława Popek Kwalifikacja B. 18.4 Podręcznik do nauki zawodu MURARZ-TYNKARZ TECHNIK BUDOWNICTWA Podręcznik dopuszczony

Bardziej szczegółowo

Dotycząca pomieszczeń przeznaczonych na stałą ekspozycję zbiorów tyflologicznych

Dotycząca pomieszczeń przeznaczonych na stałą ekspozycję zbiorów tyflologicznych Konserwacja Zabytków Andrzej Lipiński ul. Powstańców Wlkp. 57 Drużyna 62-05 Mosina tel.kom. 0504 164 07 e-mail: andrzej.lipinski@op.pl OPINIA KONSERWATORSKA Dotycząca pomieszczeń przeznaczonych na stałą

Bardziej szczegółowo

Histolith. Ochrona i renowacja zabytków Profesjonalne rozwiązania firmy Caparol

Histolith. Ochrona i renowacja zabytków Profesjonalne rozwiązania firmy Caparol Histolith Ochrona i renowacja zabytków Profesjonalne rozwiązania firmy Caparol Spis treści Wstęp 3 Historia firmy Caparol 4 Farby mineralne 5 Farby wapienne 12 Program materiałów wapiennych Histolith 14

Bardziej szczegółowo

Budujące Rozwiązania dla Rolnictwa

Budujące Rozwiązania dla Rolnictwa Budujące Rozwiązania dla Rolnictwa materiały budowlane i technologie o najwyższej jakości, spełniające wysokie wymagania współczesnej produkcji rolnej www.grupapsb.com.pl Grupa Polskie Składy Budowlane

Bardziej szczegółowo

DODATEK HYDROIZOLACJE INIEKCJA KRYSTALICZNA. Inżynier budownictwa czerwiec 2014

DODATEK HYDROIZOLACJE INIEKCJA KRYSTALICZNA. Inżynier budownictwa czerwiec 2014 6 2014 HYDROIZOLACJE DODATEK INIEKCJA KRYSTALICZNA Inżynier budownictwa czerwiec 2014 artykuł sponsorowany Innowacyjne remonty dachów płaskich TechnoNICOL Osiedla mieszkaniowe zmieniają się nie do poznania.

Bardziej szczegółowo

Poradnik budowlany. Rozwiązania ścienne

Poradnik budowlany. Rozwiązania ścienne Poradnik budowlany Rozwiązania ścienne Rozwiązania ścienne Spis treści Wienerberger...2 Ceramika poryzowana najlepszy wybór do budowy... 4 Rodzaje ścian z pustaków... 8 Ściana jednowarstwowa... 8 Ściana

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA część 1 Opis techniczny architektoniczny Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Informacja BIOZ/ KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja obiektu: Ul. Kwiatka 10 09-400 Płock Dz. Nr 544. Nr ewid. MA-1368 255/69. Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/5 104/02 62/87 62/87

Lokalizacja obiektu: Ul. Kwiatka 10 09-400 Płock Dz. Nr 544. Nr ewid. MA-1368 255/69. Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/5 104/02 62/87 62/87 Strona 1 Tytuł: Zamawiający: Projekt budowlany Remontu kamienicy /wymiana więźby dachowej, stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji/ Płock, ul. Kwiatka 10. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓLNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO 15 03-708

Bardziej szczegółowo

Płytki duże, większe i największe

Płytki duże, większe i największe nr 1 (1) 2013 kwartalnik profesjonalnego wykonawcy www.ceresit-pro.pl Temat Numeru Płytki duże, większe i największe nowe trendy i wzornictwo CM 22 megaklej do megaformatów układanie krok po kroku CERESIT

Bardziej szczegółowo

P.U. RONSBUD al. Ossolińskich 12

P.U. RONSBUD al. Ossolińskich 12 9 - OPIS TECHNICZNY - Do projektu budowlanego wykonania prac konserwatorskich elewacji budynku UKW zlokalizowanego przy Al. Ossolińskich 12. 1. CZĘŚĆ WSTĘPNA: 1.1. Podstawa opracowania Umowa na prace projektowe

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA i INŻYNIERII ŚRODOWISKA KATEDRA PODSTAW BUDOWNICTWA i OCHRONY BUDOWLI PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA TEMAT: SYSTEMY RENOWACJI ZABYTKOWYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo