Renowacja, konserwacja oraz rewitalizacja obiektów zabytkowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Renowacja, konserwacja oraz rewitalizacja obiektów zabytkowych"

Transkrypt

1 Renowacja, konserwacja oraz rewitalizacja obiektów zabytkowych Przedsiębiorstwo grupy

2 Profesjonalny partner niezbędny podczas renowacji oraz konserwacji obiektów zabytkowych Przed rozpoczęciem prac renowacyjnych należy wnikliwie ocenić stan techniczny remontowanego obiektu. Ocenie powinna zostać poddana cała konstrukcja jak również jej poszczególne elementy. Szczególną uwagę należy zwrócić na poziom zawilgocenia, stopień zasolenia oraz stopień biologicznego porażenia obiektu. Szczegółowa analiza zebranych wyników pozwala na podjęcie optymalnych decyzji dotyczących zakresu prac renowacyjnych. Renowacja zabytkowych murów wymaga specjalistycznej wiedzy dotyczącej między innymi: murowania, spoinowania oraz tynkowania murów wzmacniania ścian oraz sklepień tynkowania murów zawilgoconych oraz zasolonych szpachlowania malowania zabezpieczania murów przed wnikaniem wilgoci osuszania murów uzupełniania ubytków w cegle oraz kamieniu usuwania porażeń biologicznych wzmacniania podłoży hydrofobizacji itd. Firma TUBAG od kilkudziesięciu lat specjalizuje się w produkcji materiałów stosowanych z powodzeniem podczas renowacji wielu zabytkowych obiektów. Do produkcji zapraw wykorzystujemy historyczne receptury. Wiele z zapraw powstało w wyniku współpracy Firmy TUBAG z ośrodkami akademickimi zajmującymi się renowacją obiektów zabytkowych. Informacje zawarte w niniejszej broszurze pokazują jedynie przykładowe zastosowania wybranych grup produktów. W przypadku zainteresowania naszą ofertą pozostajemy do Państwa dyspozycji. 2

3 Od spoiw powietrznych do spoiw hydraulicznych Spoiwa mineralne stosowane w budownictwie dzielą się na spoiwa powietrzne oraz hydrauliczne. Spoiwa powietrzne to takie, które po zmieszaniu z wodą wiążą na powietrzu. Spoiwa hydrauliczne to takie, które wiążą zarówno na powietrzu jak i pod wodą. Do najstarszych powietrznych spoiw budowlanych należy glina. Znacznym postępem w zakresie produkcji powietrznych spoiw budowlanych było wynalezienie ok lat p.n.e. wapna palonego. Wapno palone stosowali już Egipcjanie. Rzymianie udoskonalili produkcję wapna palonego. Odkryli również sposób produkcji zaprawy wiążącej hydraulicznie poprzez mieszanie wapna palonego z pucolaną. Pucolana (z j. włoskiego puzzolana) to mineralny materiał budowlany, stosowany jako wypełniacz w zaprawach hydraulicznych. Pucolana jest popiołem pochodzenia wulkanicznego. Cechą charakterystyczną zapraw wapiennych modyfi kowanych pucolaną jest zdolność do wiązania wapna także pod wodą. W efekcie mieszania wapna palonego z pucolaną powstaje spoiwo hydrauliczne. W czasach Imperium Rzymskiego zaprawy wapienne z domieszką pucolany używano powszechnie do wznoszenia budowli. Wiele z nich można podziwiać do chwili obecnej, między innymi Świątynię Posejdona, najstarszy w Rzymie most Fabrycjusza oraz Amfi teatr Flawiuszów zwany Koloseum. Król Judei Herod Wielki budując olbrzymi port morski w Cezarei Nadmorskiej, do wykonania fundamentów falochronów nakazał stosowanie spoiwa wapiennego mieszanego z pucolaną. Pucolana wydobywana była w miejscowości Puzzuoli położonej u podnóża wulkanu Wezuwiusz na południu półwyspu Apenińskiego. Na kolejne odkrycie w dziedzinie produkcji spoiw budowlanych trzeba było poczekać aż do pierwszej połowy XIX wieku, kiedy to wynaleziono cement. Spis treści: Od spoiw powietrznych do spoiw hydraulicznych...3 Tras dar natury...4 Wpływ spoiwa na właściwości zaprawy...5 Zaprawy murarskie...6 Zaprawy do spoinowania murów...8 Zaprawy tynkarskie...10 Zaprawy sztukatorskie...12 Zaprawy do uzupełniania ubytków w cegle i kamieniu...12 Tynki renowacyjne WTA...14 Zaprawy do szpachlowania...16 Powłoki malarskie...18 Ocieplanie ścian obiektów zabytkowych...19 Zaprawy do wzmacniania oraz szlamowania murów...20 Izolacje poziome ścian piwnicznych...22 Izolacje pionowe ścian piwnicznych...23 Zestawienie produktów renowacyjnych

4 Tras dar natury WI w.n.e. nastąpiła ekspansja Cesarstwa Rzymskiego na północ Europy, powstawały nowe prowincje. Jedną z nich była Dolna Germania. Obejmowała swym zasięgiem terytorium obecnej Belgii, Luksemburga, część Holandii, skrawek Francji oraz zachodnie Niemcy. W prowincji rozpoczęło się intensywne osadnictwo, powstawały nowe aglomeracje, a jej stolicą została Kolonia. Potrzeby zmusiły Rzymian do poszukiwania surowców budowlanych. Stosunkowo łatwo pozyskano w tym rejonie surowiec do produkcji wapna. Sprowadzanie w dużych ilościach pucolany z okolic wulkanu Wezuwiusz było już jednak nieopłacalne. Dlatego też Rzymianie zainteresowali się charakterystycznymi wzgórzami leżącymi w dorzeczu Renu i Mozeli. Jak się okazało odkryli około 100 wygasłych stożków wulkanicznych, które powstały przed ok laty w wyniku erupcji wulkanicznych. Okolice wulkanicznego pasma górskiego Eifel na długie wieki stały się miejscem wydobycia surowca przewyższającego swoimi właściwościami włoskie pucolany. Kilka wieków później Holendrzy, specjaliści od budowania na podmokłych terenach, nadali mu nazwę tras. Na obszarze Dolnej Germanii Rzymianie używali tras reński do wznoszenia budowli. Szczytowym osiągnięciem inżynierii Rzymian była budowa w I w.n.e. akweduktu doprowadzającego wodę do Kolonii. Akwedukt miał łączną długość ok. 95 km, pokonywał spadek ok. 360 metrów. Akwedukt zaopatrywał Kolonię w wodę pitna przez kilkaset lat. Do budowy akweduktu narażonego na stały kontakt z wodą użyto oczywiście zaprawy hydraulicznej wapna palonego zmieszanego w odpowiedniej proporcji z trasem reńskim. Wiodącym producentem zapraw na bazie trasu reńskiego jest fi rma TUBAG należąca do quick-mix. Firma TUBAG podczas produkcji wapna trasowego stosuje oryginalną metodę polegającą na podwójnym mieleniu w młynach kulowych trasu reńskiego z wapnem. W wyniku takiego procesu produkcyjnego otrzymujemy produkt o wyjątkowym rozdrobnieniu i niespotykanych właściwościach. Zaprawy te charakteryzują się między innymi: zwiększoną wytrzymałością mechaniczną odpornością na warunki atmosferyczne odpornością na pojawianie się wykwitów wapiennych łatwością w obróbce optymalną porowatością, nasiąkliwością oraz paroprzepuszczalnością zmniejszonym skurczem zwiększoną przyczepnością do podłoża zwiększoną szczelnością dodatkowo ograniczają przebarwienia na powierzchni marmuru 4

5 Wpływ spoiwa budowlanego na właściwości zaprawy Wapno wapniowe 5

6 Zaprawy murarskie Zaprawa murarska choć stanowi jedynie kilka procent objętości muru wpływa w decydujący sposób na wytrzymałość konstrukcji murowej. Podstawowym zadaniem zaprawy murarskiej jest trwałe połączenie poszczególnych elementów murowych w konstrukcję skutecznie przenoszącą obciążenia. Zaprawa murarska dodatkowo kompensuje odchyłki wymiarowe elementów murowych. Po związaniu zaprawa murarska wpływa na izolacyjność termiczną przegrody jak również na sposób transportu wilgoci przez mur. Należy podkreślić, że wytrzymałość zaprawy na ściskanie nie jest najważniejszą właściwością zaprawy murarskiej. Wytrzymałość konstrukcji murowej w większym stopniu zależy od wytrzymałości elementów murowych niż wytrzymałości samej zaprawy. Do najistotniejszych parametrów zaprawy murarskiej należy przyczepność zaprawy do podłoża, którą defi niujemy nie tylko jako siłę wiążącą zaprawę z podłożem, ale przede wszystkim jako procent przylegania zaprawy do podłoża. Ścisłe przyleganie zaprawy do całej powierzchni elementu murowego pozwala na wyeliminowanie potencjalnych ścieżek, którymi wody opadowe wnikają w głąb muru. Na przyczepność zaprawy do podłoża decydujący wpływ ma rodzaj spoiwa z jakiego wytworzono zaprawę. Cząsteczki wapna są czterokrotnie mniejsze od cząsteczek cementu. Dzięki temu zaprawy produkowane z wykorzystaniem wapna oraz wapna trasowego zdecydowanie lepiej wypełniają nierówności podłoża, zapewniając tym samym szczelne i trwałe połączenia murarskie. Przed i po renowacji Zaprawy wapienne charakteryzują się dodatkowo elastycznością. Elastyczność pozwala na znacznie większe odkształcenia liniowe muru wykonanego na zaprawie wapiennej w stosunku do muru wykonanego na zaprawie cementowej. W przypadku pojawienia się w wapiennej zaprawie murarskiej drobnych rys, wapno samoczynnie zasklepia je, likwidując potencjalne miejsca wnikania wody w mur. Zaprawy murarskie produkowane przez fi rmę quick-mix oraz Tubag umożliwiają dopasowanie zaprawy murarskiej pod względem wytrzymałości, przyczepności, uziarnienia oraz barwy do właściwości starej historycznej zaprawy w murze poddawanym renowacji. 6

7 Zaprawy murarskie Wapno dolomitowe DL-M Zaprawa murarska na bazie wapna dolomitowego Zaprawa murarska na bazie wapna dolomitowego DL 85. Przeznaczona do murowania murów oraz sklepień z kamienia naturalnego oraz z cegły. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Uziarnienie: 0-2: 0-4 mm M 2,5 (po 90 dniach) wg PN-EN Zużycie: ok. 1,7 kg/dm³ Wapno NHL2 NHL-M Historyczna zaprawa murarska Historyczna zaprawa murarska na bazie naturalnego wapna hydraulicznego NHL-2. Przeznaczona do murowania murów oraz sklepień z kamienia naturalnego oraz z cegły. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Uziarnienie: 0-2: 0-4 mm M 2,5 (po 90 dniach) wg PN-EN Zużycie: ok. 1,8 kg/dm³ Wapno trasowe TKM Zaprawa trasowo-wapienna Trasowo-wapienna zaprawa murarska. Przeznaczona do murowania murów oraz sklepień z kamienia naturalnego oraz z cegły. Może być używana do tynkowania ręcznego murów. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Uziarnienie: 0-2: 0-4 mm M 5 wg PN-EN Zużycie: ok. 1,6 kg/dm³ Wapno trasowe TWM Zaprawa murarska trasowo-wapienna Trasowo-wapienna zaprawa murarska. Przeznaczona do murowania murów oraz sklepień z kamienia naturalnego oraz z cegły. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Uziarnienie: 0-4 mm M 5 wg PN-EN Zużycie: ok. 1,5 kg/dm³ Cement trasowy TZM Zaprawa trasowo-cementowa Trasowo-cementowa zaprawa murarska. Przeznaczona do murowania murów oraz sklepień z kamienia naturalnego oraz z cegły. Może być używana do tynkowania ręcznego murów. Charakteryzuje się podwyższoną odpornością na ściskanie. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Uziarnienie: 0-4 mm M 10 wg PN-EN Zużycie: ok. 1,6 kg/dm³ Cement trasowy TWM-s Zaprawa murarska trasowo-cementowa Hydrofobowa, trasowo-cementowa zaprawa murarska. Przeznaczona do murowania murów oraz sklepień z kamienia naturalnego oraz z cegły. Może być używana fugowania oraz osadzania kamienia naturalnego. Charakteryzuje się podwyższoną odpornością na ściskanie. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Uziarnienie: 0-4 mm M 10 wg PN-EN Zużycie: ok. 1,5 kg/dm³ Cement odporny na korozję siarczanową HSM Zaprawa murarska o podwyższonej odporności Zaprawa murarska o podwyższonej odporności na korozję siarczanową. Produkowana na bazie specjalnych spoiw. Przeznaczona do murowania murów oraz sklepień z kamienia naturalnego oraz z cegły. Może być używana do tynkowania ręcznego murów. Zalecana do murów zawierających gips. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Uziarnienie: 0-2; 0-4 mm M 2,5; M5; M10 wg PN-EN Zużycie: ok. 1,6 kg/dm³ 7

8 Zaprawy do spoinowania murów Oryginalne zaprawy wapienne, którymi spoinowano mury, charakteryzowały się dużą nasiąkliwością oraz dobrą zdolnością do kapilarnego podciągania wody. Niestety zaprawy te miały niską odporność na kwasowe zanieczyszczenia powietrza, ich spoiwo wapienne ulega destrukcji w wodzie zawierającej dwutlenek węgla. Dodatkowo na zły stan techniczny starych fug wapiennych wpływa ich niska mrozoodporność. Podczas renowacji zabytkowych murów kamiennych oraz ceglanych zachodzi najczęściej potrzeba wymiany starych, skorodowanych fug na nowe. Niestety podczas tych prac bardzo często popełniane są błędy związane ze stosowaniem mocnych i szczelnych zapraw cementowych. Zaprawy cementowe mają małą zdolność kapilarnego podciągania wody oraz wysychania. Dodatkowo zaprawy cementowe mają znacznie wyższe parametry wytrzymałościowe od starej cegły, posiadają również wyższy współczynnik rozszerzalności liniowej. W efekcie nieumiejętnych prac fuga cementowa tworzy barierę dla wody zamiast ją wyciągać z muru powoduje jej gromadzenie, woda ta zamarzając wewnątrz muru rozsadza cegłę. Dodatkowo w murze wyspoinowanym zaprawą cementową pojawiają się znaczne naprężenia, które prowadzą do wykruszania, pękania oraz złuszczania starej cegły. Zaprawy do fugowania zabytkowych murów produkowane przez fi rmę Tubag spełniają najwyższe wymagania konserwatorskie: wytrzymałość na ściskanie < 6 MPa nasiąkliwość ok. 15% skurcz < 0,5% czas podciągania wody mniejszy niż 60 min/5 cm nie zawierają soli rozpuszczalnych w wodzie Mur ceglany zaspoinowany fugą TKF posiadają dobrą przyczepność do podłoża są wodoodporne oraz mrozoodporne posiadają różnorodne uziarnienie są pigmentowane na wiele kolorów Mur kamienny zaspoinowany fugą TKF 8

9 Zaprawy do spoinowania murów Wapno dolomitowe DL-F Zaprawa do spoinowania na bazie wapna dolomitowego Zaprawa do spoinowania na bazie wapna dolomitowego DL 85. Przeznaczona do spoinowania murów oraz sklepień z kamienia naturalnego oraz z cegły. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Uziarnienie: 0-2: 0-4 mm M 2,5 (po 90 dniach) wg PN-EN Zużycie: ok. 1,6 kg/dm³ Wapno NHL2 NHL-F Historyczna zaprawa do spoinowania Historyczna zaprawa do spoinowania na bazie naturalnego wapna hydraulicznego NHL-2. Przeznaczona do spoinowania murów oraz sklepień z kamienia naturalnego oraz z cegły. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Uziarnienie: 0-2: 0-4 mm M 2,5 (po 90 dniach) wg PN-EN Zużycie: ok. 1,7 kg/dm³ Wapno trasowe TKF Zaprawa do spoinowania na bazie wapna trasowego Trasowo-wapienna zaprawa do spoinowania. Przeznaczona do spoinowania murów oraz sklepień z kamienia naturalnego oraz z cegły. Do obróbki ręcznej oraz maszynowej. Dostępna w kolorach: starobiel, żółty, pomarańczowy, czerwony, brązowy, czarny. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Uziarnienie: 0-1,2 mm M 5 wg PN-EN Zużycie: ok. 1,6-1,7 kg/dm³ Cement trasowy TWM-s Zaprawa do spoinowania na bazie cementu trasowego Trasowo-cementowa zaprawa do spoinowania. Przeznaczona do spoinowania murów oraz sklepień z kamienia naturalnego oraz z cegły. Zalecana do stosowania w miejscach narażonych na oddziaływanie opadów atmosferycznych np. korony murów. Charakteryzuje się podwyższoną odpornością na ściskanie. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Uziarnienie: 0-4 mm M 10 wg PN-EN Zużycie: ok. 1,5 kg/dm³ Cement odporny na korozję siarczanową HSF Zaprawa do spoinowania o podwyższonej odporności Zaprawa do spoinowania o podwyższonej odporności na korozję siarczanową oraz o zwiększonej porowatości. Produkowana na bazie specjalnych spoiw. Przeznaczona do spoinowania murów oraz sklepień z kamienia naturalnego oraz z cegły. Zalecana do murów zawierających gips. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Uziarnienie 0-2,5 mm M5 wg PN-EN Zużycie: ok. 1,6 kg/dm³ NAGRODA RENOWATOR 2012 na EGIR ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA W RENOWACJI STREF HISTORYCZNYCH, za aplikacje Trasowo-wapiennej zaprawy do spoinowania TKF w Kaplicy Zamkowej na Zamku Lubelskim fot. Edward Hardt 9

10 Zaprawy tynkarskie tynki są nie tylko elementem ozdobnym fasady, przede wszystkim chronią budynek przed negatywnym oddziaływaniem zewnętrznych warunków atmosferycznych. W przypadku remontów obiektów zabytkowych najlepiej sprawdzają się tynki wapienne oraz wapienne z niewielka domieszką trasu lub cementu. W obiektach zabytkowych powinno się wykonywać tradycyjne tynki trójwarstwowe składające się z obrzutki (szpryc), warstwy wyrównującej (narzutu) oraz tynku nawierzchniowego (gładzi). Każda z tych warstw posiada inne uziarnienie. Dzięki temu w warstwie tynku dochodzi do zjawiska kapilarnego podciągania wilgoci. Tynki wielowarstwowe działają jak naturalna pompa ssąca, która odciąga wilgoć z muru. Dlatego tynki wielowarstwowe idealnie nadają się do tynkowania murów zawilgoconych. Dodatkowo wapienne tynki wielowarstwowe mają zdolność do kompensowania naprężeń termicznych powstających na styku muru z tynkiem. Natomiast zawartość wapna w tynku podnosi jego ph, utrudnia tym samym rozwój mikroorganizmów na powierzchni tynku. Firma Tubag oferuje różnorodne zaprawy tynkarskie produkowane przy udziale wapna oraz wapna trasowego. Żywotność prawidłowo wykonanego tynku trójwarstwowego na bazie wapna szacuje się na ok lat. Zaprawy tynkarskie Wapno wapniowe HKP Tynk historyczny Tynk produkowany na podstawie historycznej receptury przy wykorzystaniu wapna wapniowego CL 90. Zalecany do tynkowania obiektów zabytkowych. Łatwy w obróbce, niski skurcz. Uziarnienie: 0-2 mm GP CS I wg PN-EN Zużycie: ok. 13,3 kg/m²/10 mm Wapno NHL2 NHL-P Historyczna zaprawa do tynkowania Historyczna zaprawa do tynkowania na bazie naturalnego wapna hydraulicznego NHL-2. Przeznaczona do tynkowania murów oraz sklepień z kamienia naturalnego oraz z cegły. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Uziarnienie: 0-1; 0-2; 0-4; 0-8 mm GP CS I wg PN-EN Zużycie: ok. 15,3 kg/ m²/10 mm Wapno trasowe TMD Tynk ciepłochronny wapienno-trasowy Ciepłochronna, trasowo-wapienna zaprawa tynkarska. Przeznaczona do tynkowania murów oraz sklepień z kamienia naturalnego oraz z cegły. Silnie napowietrzony, zwiększa izolacyjność termiczną ścian. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Uziarnienie: 0-2 mm T CS I wg PN-EN Zużycie: ok. 5,5 kg/ m²/10 mm 10

11 Zaprawy tynkarskie Wapno trasowe TKP-L Lekki tynk na bazie wapna trasowego Lekka trasowo-wapienna zaprawa tynkarska. Przeznaczona do tynkowania murów oraz sklepień z kamienia naturalnego oraz z cegły. Silnie napowietrzony, odporny na działanie szkodliwych soli budowlanych. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Uziarnienie: 0-2 mm GP CS II PN-EN Zużycie: ok. 10 kg/ m²/10 mm Wapno trasowe TKP Tynk podkładowy na bazie wapna trasowego Trasowo-wapienna zaprawa tynkarska. Przeznaczona do wykonywania tynków podkładowych na murach oraz sklepieniach z kamienia naturalnego oraz z cegły. Tynk silnie napowietrzony, odporny na działanie szkodliwych soli budowlanych. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Uziarnienie: 0-2; 0-4 mm GP CS II wg PN-EN Zużycie: ok. 14,6 kg/ m²/10 mm Zaprawy wapienno-cementowe MFR Tynk wzmocniony włóknem rozproszonym Hydrofobowy tynk wapienno-cementowy, zawiera włókno rozproszone. Do tynkowania ścian, sufi tów oraz elewacji. Posiada zwiększoną odporność na zarysowanie podłoża. Uziarnienie: 0-1,2 mm GP CS III wg PN-EN Zużycie: ok. 13 kg/ m²/10 mm Zaprawy wapienno-cementowe FWR Tynk do obiektów zalanych wodami powodziowymi Silnie porowaty tynk osuszający mury zalane wodami powodziowymi. Przyspiesza transport kapilarny wody z głębi muru. Do nakładania na mokre mury. Odporny na działanie szkodliwych soli. Uziarnienie: 0-1,2 mm GP CS II wg PN-EN Zużycie: ok. 12 kg/ m²/10 mm Cement trasowy TZP Tynk cementowo-trasowy Trasowo-cementowa zaprawa do tynkowania. Przeznaczona do tynkowania murów oraz sklepień z kamienia naturalnego oraz z cegły. Zalecana do stosowania w miejscach narażonych na oddziaływanie opadów atmosferycznych: cokoły oraz korony murów. Charakteryzuje się podwyższoną odpornością na ściskanie. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Uziarnienie: 0-1; 0-4 mm GP CS IV wg PN-EN Zużycie: ok. 14,6 kg/ m²/10 mm Cement odporny na korozję siarczanową HSP Tynk o podwyższonej odporności Zaprawa tynkarska o podwyższonej odporności na korozję siarczanową oraz o zwiększonej porowatości. Produkowana na bazie specjalnych spoiw. Przeznaczona do tynkowania murów oraz sklepień z kamienia naturalnego oraz z cegły. Zalecana do murów zawierających gips. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Uziarnienie: 0-4 mm GP CS II wg PN-EN Zużycie: ok. 14,3kg/ m²/10 mm 11

12 Zaprawy sztukatorskie, hydrofobizacja podłoży Zaprawy do uzupełniania ubytków w cegle i kamieniu Zaprawy sztukatorskie: Detale architektoniczne takie jak gzymsy, bonie, pilastry, opaski wokół otworów okiennych oraz drzwiowych są elementami dekoracyjnymi. Nadają elewacji niepowtarzalny wygląd. Bardzo często podczas remontu obiektu zabytkowego wymagają specjalistycznej naprawy lub odtworzenia. Firma quick-mix posiada w swojej ofercie materiały do odtwarzania detali architektonicznych. Elementy długie o stałym przekroju np. gzymsy oraz opaski okienne najłatwiej jest odtworzyć metoda ciągnioną. Za pomocą gruboziarnistej zaprawy sztukatorskiej Stukoplan SGS wykonuje się najpierw rdzeń gzymsu, natomiast przy użyciu zaprawy drobnoziarnistej Stukoplan STW nadaje się ostateczny kształt naprawianemu profi lowi. Drobne, powtarzalne elementy takie jak ozdobne fryzy, bonie można odlewać we wcześniej przygotowanych formach silikonowych. Po wyjęciu detali z formy można je montować do powierzchni elewacji. Uzupełnianie ubytków w cegle i piaskowcu: Zaprawy stosowane do uzupełniana ubytków cegle i kamieniu muszą posiadać właściwości fi zyczne i mechaniczne podobne do materiałów budowlanych, które mają zostać naprawione (uzupełnione). Powinny więc mieć zbliżoną do naprawianego podłoża zdolność transportu wody tzn. muszą działać jak sączki ściągające wodę. Dodatkowo powinny mieć zbliżoną wytrzymałość mechaniczną oraz zbliżony współczynnik rozszerzalności liniowej. Powinny mieć również podobne uziarnienie oraz barwę możliwie jak najbardziej zbliżoną do naprawianego podłoża. Hydrofobizacja: Po zakończeniu prac związanych z naprawą detali architektonicznych z kamienia nasiąkliwego zaleca się ich hydrofobizację. Zabieg ten zmniejsza nasiąkliwość podłoża oraz zwiększa jego odporność na działanie opadów atmosferycznych. Firma quick-mix oferuje zaprawy do wytwarzania detali architektonicznych metodą ciągnioną oraz metodą odlewania w formach silikonowych. Dodatkowo możemy zaproponować zestaw materiałów do uzupełniania ubytków w cegle oraz piaskowcu. 12

13 Zaprawy sztukatorskie Zaprawa cementowo-wapienna Stukoplan Zaprawa sztukatorska Mineralna, szybkowiążąca, hydrofobowa zaprawa sztukatorska do wykonywania metodą ciągnioną detali architektonicznych takich jak gzymsy oraz opaski okienne. Duża przyczepność, łatwa w obróbce. Dostępna w dwóch rodzajach uziarnienia: Stukoplan SGS, uziarnienie 0-2 mm, do wykonywania rdzenia Stukoplan STW, uziarnienie 0-0,4 mm, do szpachlowania Cement szybkosprawny S-Fix Zaprawa zalewowa Szybkowiążąca, płynna zaprawa zalewowa do wykonywania odlewów detali architektonicznych. Charakteryzuje się pęcznieniem. Wodo- i mrozoodporna. Zaprawy do uzupełniania ubytków w cegle i kamieniu Cement trasowy GP CS III wg PN-EN CT-C50-F5 wg PN-EN Uziarnienie: 0-1 mm Pęcznienie: >0,1 % Terzith Zaprawa do uzupełniania ubytków w cegle Mineralna zaprawa na bazie cementu trasowego do uzupełniania ubytków w cegle. Posiada dobrą przyczepność, niski skurcz jest łatwa w obróbce, może być szlifowana. Dostępne kolory: biały, szary, zółty, zielony, czerwony. Uziarnienie: 0-1 mm M 15 wg PN-EN Cement trasowy P 250 Zaprawa do uzupełniania ubytków w kamieniu Mineralna zaprawa na bazie cementu trasowego do uzupełniania ubytków w kamieniu naturalnym np. w piaskowcu. Posiada dobrą przyczepność, niski skurcz jest łatwa w obróbce. Dostępne kolory: biały, szary. Inne na zamówienie. Uziarnienie: 0-0,5 mm M 15 wg PN-EN Wzornik kolorów P 250 Hydrofobizacja podłoży mineralnych Mikroemulsja siloksanowa IWA Środek do impregnacji Wodorozcieńczalny koncentrat na bazie mikroemulsji siloksanoiwej nie zawiera rozpuszczalników. Do hydrofobizacji nasiąkliwych podłoży mineralnych. Zużycie: 0-0,2 do 0-0,9 l/m² 13

14 Tynki renowacyjne t ynki renowacyjne zgodnie z defi nicją zawartą w Instrukcji WTA to tynki o dużej porowatości oraz dyfuzyjności, jednocześnie o ograniczonej absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym. Zadaniem tynków renowacyjnych jest magazynowanie szkodliwych soli budowlanych wnikających w ich strukturę z zasolonego muru. Aby tynki renowacyjne spełniały swoja rolę przez wiele lat muszą składać się z kilku warstw nakładanych w ściśle określony sposób oraz w określonej kolejności. Na starannie oczyszczonym podłożu najpierw należy wykonać obrzutkę, tzw. warstwę sczepną, która pokrywa mur w maksymalnie 50%. Następnie wykonuje się podkładowy tynk renowacyjny o minimalnej grubości 10 mm. Warstwę zewnętrzną wykonuje się z tynku renowacyjnego nawierzchniowego, jej minimalna grubość powinna również wynosić 10 mm. Łączna minimalna grubość warstwy tynku renowacyjnego nie może być mniejsza od 20 mm. W przypadku dużych zasoleń podłoża zalecamy pogrubianie tynku renowacyjnego do 2,5 a nawet 3,0 cm. Jako warstwy wykończeniowe dla tynków renowacyjnych mogą być używane jedynie materiały o dużej paroprzepuszczalności np. farby krzemianowe lub silikonowe produkowane przez quick-mix. Cement trasowy VSP-wta Obrzutka renowacyjna WTA Zaprawa na bazie cementu trasowego odpornego na działanie siarczanów. Służy do wykonywania półkryjących obrzutek na zawilgoconych oraz zasolonych murach. Wzmacnia podłoże, wyrównuje chłonność, zwiększa przyczepność renowacyjnego tynku podkładowego do podłoża. Uziarnienie: 0-4 mm GP CS IV wg PN-EN Posiada Certyfi kat WTA Zużycie: ok. 3-4 kg/m² Wapno trasowe TKP-wta Tynk podkładowy renowacyjny WTA Renowacyjny tynk podkładowy na bazie wapna trasowego. Tynk o dużej porowatości, może magazynować znaczne ilości szkodliwych soli budowlanych. Służy do wyrównywania podłoży, uzupełniania ubytków oraz spoinowania murów. Grubość warstwy do 20 mm. Uziarnienie: 0-1,5 mm R CS II wg PN-EN Posiada Certyfi kat WTA Zużycie: ok. 10kg/m²/10mm Wapno trasowe TKS-wta Tynk renowacyjny WTA do wilgotnych i zasolonych wymurowań Renowacyjny tynk nawierzchniowy na bazie wapna trasowego. Tynk o dużej porowatości, może magazynować znaczne ilości szkodliwych soli budowlanych. Służy do wykonywania wierzchniej warstwy tynku zacieranej na gładko lub na ostro. Grubość warstwy do 20 mm. Dostępny w kolorze białym oraz szarym. Uziarnienie: 0-1 mm R CS II wg PN-EN Posiada Certyfi kat WTA Zużycie: ok. 10kg/m²/10mm 14

15 Tynki renowacyjne Cement odporny na korozję siarczanową SAN-V Obrzutka natryskowa Zaprawa na bazie cementu odpornego na działanie siarczanów. Służy do wykonywania półkryjących obrzutek na zawilgoconych oraz zasolonych murach. Wzmacnia podłoże, wyrównuje chłonność, zwiększa przyczepność renowacyjnego tynku podkładowego do podłoża. Uziarnienie: 0-4 mm GP CS IV wg PN-EN Posiada Certyfi kat WTA Zużycie: ok. 3-4 kg/m² Zaprawa wapienno-cementowa SAN-A Tynk renowacyjny wyrównawczy Renowacyjny tynk podkładowy, wapienno-cementowy. Tynk o dużej porowatości, może magazynować znaczne ilości szkodliwych soli budowlanych. Służy do wyrównywania podłoży, uzupełniania ubytków oraz spoinowania murów. Grubość warstwy od 10 do 30 m Uziarnienie: 0-4 mm R CS II wg PN-EN Posiada Certyfi kat WTA Zużycie: ok. 10kg/m²/10mm Zaprawa wapienno-cementowa SAN-1 Tynk renowacyjny drobnoziarnisty Renowacyjny tynk nawierzchniowy, wapienno-cementowy. Tynk o dużej porowatości, może magazynować znaczne ilości szkodliwych soli budowlanych. Służy do wyrównywania wierzchnich warstw tynku. Może być zacierany na gładko. Grubość warstwy od 10 do 20 m. Dostępny w kolorze białym oraz szarym. Uziarnienie: 0-1 mm R CS II wg PN-EN Posiada Certyfi kat WTA Zużycie: ok. 13kg/m²/10mm Zaprawa wapienno-cementowa SAN-4 Tynk renowacyjny gruboziarnisty Renowacyjny tynk nawierzchniowy, wapienno-cementowy. Tynk o dużej porowatości, może magazynować znaczne ilości szkodliwych soli budowlanych. Służy do wyrównywania wierzchnich warstw tynku. Grubość warstwy od 10 do 30 m Uziarnienie: 0-4 mm R CS II wg PN-EN Posiada Certyfi kat WTA Zużycie: ok. 14kg/m²/10mm Zaprawa wapienno-cementowa SAN-E Tynk renowacyjny jednowarstwowy Tynk renowacyjny do układania w jednej warstwie. Tynk o dużej porowatości oraz o niskim zużyciu. Pozwala na skrócenie czasu wykonywania robót tynkarskich. Uziarnienie: 0-1 mm R CS II wg PN-EN Posiada Certyfi kat WTA Zużycie: ok. 11 kg/m²/10mm 15

16 Zaprawy do szpachlowania Wapienne zaprawy szpachlowe zwane często tynkami cienkowarstwowymi mają różnorodne zastosowanie. Służą do wygładzania powierzchni ścian i sklepień pokrytych nowymi tynkami. Idealnie nadają się do szpachlowania starych tynków w obiektach zabytkowych oraz do wyrównywania podłoży jak również do ujednolicania faktury tynku w miejscach łączenia się tynków o różnym uziarnieniu. Zaprawy wapienne mają niską wytrzymałość mechaniczną, dlatego po pewnym okresie czasu można je usunąć nie niszcząc historycznego tynku. Bardzo często są używane do maskowania połączeń w miejscach łączenia starego tynku z nowym. Szpachle wapienne są idealnym podłożem pod wszelkiego rodzaju powłoki malarskie. 16

17 Zaprawy do szpachlowania Wapno wapniowe CL 90 KGL Gładź wapienna Naturalna gładź wapienna z dodatkiem mączki marmurowej, umożliwia uzyskanie bardzo gładkich powierzchni na ścianach oraz na sufi tach. Nadaje się do szlifowania. Kolor biały. Do stosowania wewnątrz. GP CS I wg PN-EN Uziarnienie: 0-0,1 mm Grubość warstwy do: 1 mm Zużycie: 0,85 kg/m²/1 mm Wapno wapniowe CL 90 KFP Wapienna zaprawa szpachlowa Paroprzepuszczalna zaprawa szpachlowa na bazie wapna CL 90, umożliwia uzyskanie bardzo gładkich powierzchni na ścianach oraz na sufi tach. Kolor biały. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Wapno NHL2 NHL-FP Wapienna zaprawa szpachlowa Paroprzepuszczalna zaprawa szpachlowa na bazie naturalnego wapna hydraulicznego NHL 2, umożliwia uzyskanie bardzo gładkich powierzchni na ścianach oraz na sufi tach. Kolor biały. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. CR CS I wg PN-EN Uziarnienie: 0-0,5 mm Grubość warstwy do: 3 mm Zużycie: 1,3 kg/m²/1 mm CR CS I wg PN-EN Uziarnienie: 0-0,6 mm Grubość warstwy do: 3 mm Zużycie: 1,5 kg/m²/1 mm Wapno trasowe TKFP Szpachla na bazie wapna trasowego Zaprawa szpachlowa na bazie naturalnego wapna trasowego, umożliwia uzyskanie bardzo gładkich powierzchni na ścianach oraz na sufi tach. Może być fi lcowana. Kolor biały. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. CR CS II wg PN-EN Uziarnienie: 0-0,6 mm Grubość warstwy do: 3 mm Zużycie: 1,33 kg/m²/1 mm Zaprawy wapienno-cementowe SHF i SHG Zaprawa szpachlowa wzmocniona włóknem rozproszonym Zaprawa szpachlowa zbrojona włóknem rozproszonym do szpachlowania starych jak również nowych tynków mineralnych. Zalecana do szpachlowania tynków renowacyjnych quick-mix. Dostępna w dwóch rodzajach uziarnienia. GP CS II wg PN-EN Uziarnienie: SHG: 0-0,3 mm SHF: 0-0,6 mm Grubość warstwy do: 5 mm Zużycie: 1,1 kg/m 2 /1 mm 17

18 Powłoki malarskie Farby krzemianowe (silikatowe): Produkowane na bazie potasowego szkła wodnego, przeznaczone do wykonywania wewnętrznych oraz zewnętrznych dekoracyjnych jak również ochronnych powłok malarskich na podłożach mineralnych. Zalecane szczególnie do stosowania w obiektach zabytkowych ze względu na wysoką dyfuzyjność, odporność na działanie warunków atmosferycznych, trwałość kolorów oraz mineralny charakter tworzonej powłoki. Umożliwiają odparowanie wilgoci z podłoża, optymalnie zabezpieczają elewację, chronią przed rozwojem grzybów i pleśni. Farby silikonowe: Produkowane na bazie emulsji silikonowej. Zalecane szczególnie do malowania elewacji obiektów zabytkowych. Charakteryzują się dużą dyfuzyjnością oraz bardzo dużą odpornością na działanie warunków atmosferycznych. Dodatkowo powłoka malarska ma właściwości hydrofobowe, redukuje podatność na skażenia biologiczne, pomalowana elewacja uzyskuje właściwości samooczyszczania się pod wpływem opadów atmosferycznych. Farby pigmentowane są zgodnie z wzornikiem quick-mix Preparat gruntujący krzemianowy MTG Preparat gruntujący Głębokopenetrujący preparat gruntujący za bazie szkła wodnego potasowego. Zwiększa wytrzymałość podłoża, zwiększa również przyczepność powłok malarskich. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Zużycie ok. 0,25 l/m² Preparat gruntujący dyspersyjny ATG Preparat gruntujący Głębokopenetrująca wodna dyspersja żywic akrylowych. Zwiększa wytrzymałość podłoża, zwiększa również przyczepność powłok malarskich. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Zużycie ok. 0,25 l/m² Farba krzemianowa wewnętrzna LI 400 Wewnętrzna farba krzemianowa Wewnętrzna, dyfuzyjna farba krzemianowa. Do malowania podłoży mineralnych. Zalecana szczególnie do malowania ścian oraz sklepień w obiektach zabytkowych. Trwale łączy się z mineralnym podłożem. Zalecana do malowania tynków renowacyjnych. Kolory zgodne z paletą kolorystyczną quick-mix. Zużycie ok. 0,2 l/m² na 1 warstwę. Klasa ścieralności: II Farba krzemianowa zewnętrzna LK 300 Fasadowa farba krzemianowa Zewnętrzna, dyfuzyjna farba krzemianowa. Do malowania podłoży mineralnych. Zalecana szczególnie do malowania fasad, ścian oraz sklepień w obiektach zabytkowych. Trwale łączy się z mineralnym podłożem. Zalecana do malowania tynków renowacyjnych. Kolory zgodne z paletą kolorystyczną quick-mix Zużycie ok. 0,2 l/m² na 1 warstwę Farba silikonowa zewnętrzna LX 350 Fasadowa farba silikonowa Zewnętrzna, dyfuzyjna farba silikonowa. Do malowania podłoży mineralnych oraz starych powłok malarskich. Zalecana szczególnie do malowania fasad, ścian oraz sklepień w obiektach zabytkowych. Zalecana do malowania tynków renowacyjnych. Kolory zgodne z paletą kolorystyczną quick-mix. Zużycie ok. 0,2 l/m² na 1 warstwę 18

19 Hydroaktywny system ocieplania ścian obiektów zabytkowych od wewnątrz Lobatherm MI-XI Ściany zewnętrzne obiektów zabytkowych, mimo znacznej grubości, bardzo często nie spełniają podstawowych wymogów dotyczących izolacyjności termicznej. Mikroklimat wewnątrz pomieszczeń o niedostatecznej izolacyjności termicznej jest nieprzyjemny. Ściany o złej izolacji termicznej ulegają stopniowemu zawilgoceniu, w efekcie końcowym mogą pojawić się na powierzchniach ścian porażenia biologiczne. Zgodnie z zasadami sztuki budowlanej ściany powinny być ocieplane od strony zewnętrznej. W przypadku obiektów zabytkowych, elewacji licowanych cegłą bądź kamieniem, na wykonanie zewnętrznej izolacji termicznej nie zgadzają się służby konserwatorskie. Tradycyjne systemy zewnętrznej izolacji termicznej bazującej na styropianie lub wełnie mineralnej nie sprawdzają się w takich sytuacjach, musza być zastąpione przez system izolacji termicznej wykonywanej od strony wewnętrznej. Firma quick-mix oferuje system wewnętrznej izolacji termicznej ścian Lobatherm MI-XI oparty o mineralną płytę izolacyjną. Zalety systemu ocieplania od wewnątrz: zachowanie oryginalnego wyglądu zabytkowej elewacji możliwość ocieplania tylko wybranych pomieszczeń szybkie nagrzewanie pomieszczeń w budynkach użytkowanych okresowo np.: w kościołach, salach konferencyjnych obniżenie kosztów eksploatacji obiektu zdrowy mikroklimat wewnątrz ocieplanego pomieszczenia Dane techniczne: płyta MI-XI jest niepalna, klasa A1 współczynnik przewodzenia λ=0,045 W/mK współczynnik oporu dyfuzyjnego μ = 3 klasa absorpcji dźwięku D, poprawia akustykę pomieszczeń, poręczny format 600 x 390 mm grubość: 50, 60, 80, 100, 120 mm ciężar objętościowy kg/m³ Preparat gruntujący krzemianowy MTG Preparat gruntujący Głębokopenetrujący preparat gruntujący za bazie szkła wodnego potasowego. Zwiększa wytrzymałość podłoża, zwiększa również przyczepność zapraw klejących. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Zużycie ok. 0,25 l/m² Lekka zaprawa mineralna MS-KS-K Lekka zaprawa klejąca oraz szpachlowa Mineralna, lekka, dyfuzyjna zaprawa klejąca do przyklejania płyt ocieplających MI-XI oraz do wykonywania warstwy szpachlowej zbrojonej siatką z włókna szklanego GP CS II wg PN-EN kolor biały λ = 0,027 Mineralna płyta ocieplająca MI-XI Płyta mineralna do ocieplania od wewnątrz Mineralna, niepalna, dyfuzyjna, hydroaktywna płyta do wykonywania ociepleń w budynkach od strony wewnętrznej. Zalecana do ocieplania obiektów zabytkowych, których elewacje wykonano z cegły, kamienia bądź fasady są zdobione detalami architektonicznymi. Poprawia akustykę wnętrz. ETA -05/0093 Wymiary: 600x390 λ = 0,045 grubość: 50, 60, 80, 100, 120 mm współczynnik oporu dyfuzyjnego μ = 3 19

20 Zaprawy do wzmacniania oraz do szlamowania murów Zaprawy do wzmacniania murów metodą iniekcji: W obiektach zabytkowych często spotykamy mury warstwowe. Mury wypełnione od środka gruzem lub zasypką. Wytrzymałość mechaniczną na ściskanie takich murów można zwiększyć za pomocą zaczynów iniekowanych w strukturę zasypki. Wymaga to nawiercenia w zewnętrznej, licowej warstwie muru otworów, umieszczenia w nich pakerów i wtłoczenia pod niewielkim ciśnieniem płynnego zaczynu wzmacniającego. Oferujemy wzmacniające zaprawy iniekcyjne produkowane na bazie różnych spoiw oraz o uziarnieniu dostosowanym do potrzeb użytkownika. Zaprawy do szlamowania murów: Mury kamienne oraz ceglane narażone na długotrwałe działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych ulegają stopniowej degradacji. Szczególnie narażone na uszkodzenia przez wody opadowe są ukośne przypory, gzymsy jak również korony murów. W przypadku kiedy nie można tych elementów architektonicznych zabezpieczyć za pomocą obróbek blacharskich istnieje możliwość wykonania na ich powierzchni przeciwwilgociowej powłoki izolacyjnej za pomocą szlamu ochronnego. Szlam wzmacnia powierzchnię muru oraz tworzy warstwę zabezpieczającą mur przed wnikaniem wody. Ściana przygotowana do iniekcji płynnego zaczynu Rysy w murze kamiennym 20

Zawartość oryginalnego trasu Tubag: minimalizuje ryzyko powstawania wykwitów zwiększa odporność zapraw na agresywne środowisko zewnętrzne zmniejsza

Zawartość oryginalnego trasu Tubag: minimalizuje ryzyko powstawania wykwitów zwiększa odporność zapraw na agresywne środowisko zewnętrzne zmniejsza Zawartość oryginalnego trasu Tubag: minimalizuje ryzyko powstawania wykwitów zwiększa odporność zapraw na agresywne środowisko zewnętrzne zmniejsza skurcz zapraw cementowo wapiennych zwiększa wytrzymałość

Bardziej szczegółowo

Zawartość oryginalnego trasu Tubag:

Zawartość oryginalnego trasu Tubag: 98 Zawartość oryginalnego trasu : minimalizuje ryzyko powstawania wykwitów zwiększa odporność zapraw na agresywne środowisko zewnętrzne zmniejsza skurcz zapraw cementowo wapiennych zwiększa wytrzymałość

Bardziej szczegółowo

Renowacja obiektów zabytkowych

Renowacja obiektów zabytkowych Renowacja obiektów zabytkowych www.quick-mix.pl Przedsiębiorstwo grupy Profesjonalny partner niezbędny podczas renowacji oraz konserwacji obiektów zabytkowych Przed rozpoczęciem prac renowacyjnych należy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XI. Renowacja starego budownictwa Tynki renowacyjne, przepona pozioma, powłoki izolacyjne

ROZDZIAŁ XI. Renowacja starego budownictwa Tynki renowacyjne, przepona pozioma, powłoki izolacyjne ROZDZIAŁ XI Renowacja starego budownictwa Tynki renowacyjne, przepona pozioma, powłoki izolacyjne Podczas prowadzenia prac renowacyjnych w obiektach zawilgoconych zaleca się stosować systemy materiałowo-technologiczne,

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY TYNKÓW RENOWACYJNYCH. Skuteczna walka z solami i zawilgoceniem

SYSTEMY TYNKÓW RENOWACYJNYCH. Skuteczna walka z solami i zawilgoceniem SYSTEMY TYNKÓW RENOWACYJNYCH Skuteczna walka z solami i zawilgoceniem Od ponad 60-u lat Kompetencja made in Germany SYSTEMY TYNKÓW RENOWACYJNYCH REMMERS Genialny pomysł i jego realizacja Zadaniem systemów

Bardziej szczegółowo

Renowacja zamku w Szydłowcu

Renowacja zamku w Szydłowcu Renowacja zamku w Szydłowcu Zamek w Szydłowcu po zakończeniu prac remontowych. Przygotowanie ściany do wykonania izolacji pionowej. Zamek w Szydłowcu został wybudowany w latach 1470 1480 przez Stanisława

Bardziej szczegółowo

Katalog zawiera podstawowe informacje o produktach, przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną produktu.

Katalog zawiera podstawowe informacje o produktach, przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną produktu. 3 Zaprawy murarskie do klinkieru z trasem Tubag Zaprawy do spoinowania z trasem Tubag Zaprawy murarskie ogólnego stosowania Zaprawy murarskie ciepłochronne Cienkowarstwowe zaprawy klejące Zaprawy specjalne

Bardziej szczegółowo

quick-mix sp. z o.o. ul. Brzegowa 73, 57-100 Strzelin tel: 071/ 39 27 215, 601/997 187

quick-mix sp. z o.o. ul. Brzegowa 73, 57-100 Strzelin tel: 071/ 39 27 215, 601/997 187 quick-mix sp. z o.o. ul. Brzegowa 73, 57-100 Strzelin tel: 071/ 39 27 215, 601/997 187 TEMAT Renowacja zawilgoconych oraz zasolonych ścian OBIEKT Stodoła należąca do folwarku w Bukowcu ADRES Bukowiec ZLECENIODAWCA

Bardziej szczegółowo

pomieszczenia gospodarcze, przemysłowe, garaże, łazienki, kuchnie piwnice, ściany cokołowe mieszany, ściana otynk.

pomieszczenia gospodarcze, przemysłowe, garaże, łazienki, kuchnie piwnice, ściany cokołowe mieszany, ściana otynk. 60 wapienne wewnętrzne 63 wapienne zewnętrzne 64 cementowo-wapienne ogólnego stosowania 64 cementowo-wapienne lekkie 65 cienkowarstwowe 66 wygładzające i gładzie 67 Obrzutki cementowe 67 Podkłady gruntujące

Bardziej szczegółowo

Produkty uszczelniające i hydroizolacje

Produkty uszczelniające i hydroizolacje 70 y uszczelniające i hydroizolacje Hydroizolacje bitumiczne 71 Hydroizolacje mineralne i dyspersyjne 73 Izolacje poziome murów wykonywane metodą iniekcji 75 y uzupełniające 76 71 tabela stosowania Zasady

Bardziej szczegółowo

Naprawa i montaż konstrukcji betonowych oraz murowych

Naprawa i montaż konstrukcji betonowych oraz murowych 12 Naprawa i montaż konstrukcji betonowych oraz murowych Zaprawy zalewowe i kotwiące 14 System naprawy konstrukcji betonowych 16 Betony natryskowe 17 Betony i zaprawy murarsko-tynkarskie 18 13 Zaprawy

Bardziej szczegółowo

LOBATHERM Systemy ociepleń

LOBATHERM Systemy ociepleń 20 Systemy ociepleń Zaprawy do systemów ociepleń 24 Zaprawy z płytką P 25 System ociepleń stropów G BS 26 Elementy uzupełniające 27 21 systemy ociepleń tabela systemowa Firma quick-mix jest członkiem Lobatherm

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XIX. Spoiwa budowlane dawniej i obecnie

ROZDZIAŁ XIX. Spoiwa budowlane dawniej i obecnie ROZDZIAŁ XIX Spoiwa budowlane dawniej i obecnie Spoiwa budowlane wykorzystywane był w bardzo odległych czasach. Badania archeologiczne prowadzone w Iraku oraz w Egipcie pozwoliły na odkrycie ruin murów

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja zabytkowej kopalni Julia w Wałbrzychu

Rewitalizacja zabytkowej kopalni Julia w Wałbrzychu quick-mix sp. z o.o. ul. Brzegowa 73 57-100 Strzelin tel.: (71) 392 72 20 www.quick-mix.pl Stan techniczny budynków przed remontem. Rewitalizacja zabytkowej kopalni Julia w Wałbrzychu Pierwszy pisemny

Bardziej szczegółowo

Produkty uszczelniające i hydroizolacje

Produkty uszczelniające i hydroizolacje 74 y uszczelniające Hydroizolacje bitumiczne 77 Hydroizolacje mineralne 79 Hydroizolacje dyspersyjne 80 Izolacje poziome murów wykonywane metodą iniekcji 81 y uzupełniające 82 Profi le balkonowo-tarasowe

Bardziej szczegółowo

Knauf buduje. zaufanie. Systemy budowlane 02/2009. Knauf Gładź gipsowa. Systemy budowlane. Knauf Bauprodukte

Knauf buduje. zaufanie. Systemy budowlane 02/2009. Knauf Gładź gipsowa. Systemy budowlane. Knauf Bauprodukte Systemy budowlane 02/2009 Knauf Gładź gipsowa Systemy budowlane 02/2009 Systemy budowlane Knauf Bauprodukte 1 Knauf buduje Jesteśmy producentem profesjonalnych materiałów z sektora chemii budowlanej. Nasze

Bardziej szczegółowo

TYNK SILIKONOWO SILIKATOWY Masa tynkarska

TYNK SILIKONOWO SILIKATOWY Masa tynkarska Strona 1 KARTA TECHNICZNA PRODUKTU TYNK SILIKONOWO SILIKATOWY Masa tynkarska Zakres stosowania: Tynk Silikonowo Silikatowy jest przeznaczony do wykonywania wyprawy wierzchniej w systemie ociepleń Termodek

Bardziej szczegółowo

Zaprawy murarskie ogólnego stosowania 14 Zaprawy murarsko-tynkarskie 16 Zaprawy murarskie ciepłochronne 17 Cienkowarstwowe zaprawy klejące 18

Zaprawy murarskie ogólnego stosowania 14 Zaprawy murarsko-tynkarskie 16 Zaprawy murarskie ciepłochronne 17 Cienkowarstwowe zaprawy klejące 18 14 ogólnego stosowania 14 murarsko-tynkarskie 16 ciepłochronne 17 Cienkowarstwowe zaprawy klejące 18 15 ogólnego stosowania HM 2a Zaprawa murarska Uniwersalna zaprawa murarska do każdego rodzaju cegły,

Bardziej szczegółowo

LOBATHERM Systemy ociepleń

LOBATHERM Systemy ociepleń 22 Systemy ociepleń Zaprawy do systemów ociepleń 24 Zaprawy z płytką P 25 System ociepleń stropów G BS 26 Elementy uzupełniające 27 23 systemy ociepleń tabela systemowa Firma quick-mix jest członkiem Lobatherm

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW CENNIK 2010

KATALOG PRODUKTÓW CENNIK 2010 KATALOG PRODUKTÓW CENNIK 2010 TYNK AKRYLOWY WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE : Łatwo obrabialny, elastyczny Odporny na ekstremalne warunki atmosferyczne Zmywalny, hydrofobowy Posiada zdolności dyfuzyjne Zabezpieczony

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja obiektów postindustrialnych na przykładzie zabytkowej kopalni Julia w Wałbrzychu

Rewitalizacja obiektów postindustrialnych na przykładzie zabytkowej kopalni Julia w Wałbrzychu quick-mix sp. z o.o. ul. Nyska 36 57-100 Strzelin tel.: (71) 392 72 20 www.quick-mix.pl Rewitalizacja obiektów postindustrialnych na przykładzie zabytkowej kopalni Julia w Wałbrzychu Pierwszy pisemny dokument

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XIII. Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne

ROZDZIAŁ XIII. Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne ROZDZIAŁ XIII Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne Prawidłowo wykonana izolacja wodochronna budowli ma ogromne wpływ na walory użytkowe obiektu, jego trwałość jak również na koszty eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Ocieplenia budynków zabytkowych od zewnątrz oraz od wewnątrz. Autor: Maciej Nocoń

Ocieplenia budynków zabytkowych od zewnątrz oraz od wewnątrz. Autor: Maciej Nocoń Ocieplenia budynków zabytkowych od zewnątrz oraz od wewnątrz Autor: Maciej Nocoń Koncern Sievert Zaprawy budowlane Chemia budowlana Logistyka Zakłady produkcyjne quick-mix Jörl Kaltenkirchen Rostock Rosja

Bardziej szczegółowo

YTONG MULTIPOR MINERALNE PŁYTY IZOLACYJNE. Xella Polska sp. z o.o

YTONG MULTIPOR MINERALNE PŁYTY IZOLACYJNE. Xella Polska sp. z o.o YTONG MULTIPOR MINERALNE PŁYTY IZOLACYJNE Xella Polska sp. z o.o. 31.05.2010 YTONG MULTIPOR YTONG MULTIPOR jest mineralnym materiałem produkowanym na bazie piasku kwarcowego, wapna, cementu i wody z dodatkiem

Bardziej szczegółowo

Uderzająca feeria barw! Nowa kolekcja kolorów farb i tynków quick-mix jest już dostępna!

Uderzająca feeria barw! Nowa kolekcja kolorów farb i tynków quick-mix jest już dostępna! 28 akrylowe 32 siloksanowe 33 silikonowe 34 silikatowe 35 HYDROCON 35 mineralne 36 Podkłady gruntujące 38 kamienne i tynki mozaikowe 39 29 Uderzająca feeria barw! Nowa kolekcja kolorów farb i tynków quick-mix

Bardziej szczegółowo

Systemy budowlane Knauf Bauprodukte

Systemy budowlane Knauf Bauprodukte Knauf Bauprodukte 2010 Knauf buduje Nasze produkty i usługi opracowujemy zgodnie z rzeczywistymi potrzebami Klienta, jego wymaganiami i oczekiwaniami korzystając z wieloletniego doświadczenia całej Grupy

Bardziej szczegółowo

Beton komórkowy. katalog produktów

Beton komórkowy. katalog produktów Beton komórkowy katalog produktów Beton komórkowy Termobet Bloczki z betonu komórkowego Termobet produkowane są z surowców naturalnych: piasku, Asortyment wapna, wody, cementu i gipsu. Surowce te nadają

Bardziej szczegółowo

Pakowanie worki papierowe: 25 kg, 54 szt. na palecie Średnie zużycie: ok. 4,0-5,0 kg / m²

Pakowanie worki papierowe: 25 kg, 54 szt. na palecie Średnie zużycie: ok. 4,0-5,0 kg / m² ZAPRAWY KLEJĄCE DO SYSTEMÓW OCIEPLEŃ KLEIB I KLEIB W KLEIB C1 ZAPRAWA KLEJĄCA DO MOCOWANIA PŁYT STYROPIANOWYCH DO PODŁOŻA, DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ. Doskonała przyczepność; Pełna wodoodporność

Bardziej szczegółowo

Ocieplanie od wewnątrz

Ocieplanie od wewnątrz Ocieplanie od wewnątrz Ocieplenie od wewnątrz alternatywa czy ratunek? Istnieje grupa budynków, które z różnych względów nie mogą lub nie powinny być ocieplone od zewnątrz: obiekty zabytkowe obiekty o

Bardziej szczegółowo

Zdjęcie 1: Białe wykwity na elewacji żelbetowej bez udziału wapna

Zdjęcie 1: Białe wykwity na elewacji żelbetowej bez udziału wapna WYKWITY PRZYCZYNY I ZAPOBIEGANIE. Dość często białe naloty na murach są kojarzone w występowaniem wapna w zaprawie murarskiej. Jest to głównie spowodowane białą barwą nalotu, która jest automatycznie kojarzona

Bardziej szczegółowo

Tynki strukturalne. Tynki HYDROCON

Tynki strukturalne. Tynki HYDROCON 28 Tynki HYDROCON 31 Tynki mineralne 32 Tynki silikatowe 33 Tynki siloksanowe 34 Tynki silikonowe 35 Tynki akrylowe 36 Podkłady gruntujące 37 Tynki kamienne i tynki mozaikowe 38 29 Tynki HYDROCON Redukuje

Bardziej szczegółowo

Gładzie i szpachle w wykańczaniu wnętrz Właściwości oraz zastosowanie produktów Ceresit

Gładzie i szpachle w wykańczaniu wnętrz Właściwości oraz zastosowanie produktów Ceresit Gładzie i szpachle w wykańczaniu wnętrz Właściwości oraz zastosowanie produktów Ceresit Autor: Ceresit Z kolei masy szpachlowe przeznaczone są do wypełniania ubytków, mocowania listew narożnych itp. Mogą

Bardziej szczegółowo

Oddychający system ociepleń

Oddychający system ociepleń Baumit open Oddychający system ociepleń NOWOŚĆ Pomysły z przyszłością. Oddychający system ociepleń Baumit open System ociepleń Baumit open Dzięki połączeniu unikalnych właściwości opatentowanego systemu

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW. chemia budowlana

KATALOG PRODUKTÓW. chemia budowlana KATALOG PRODUKTÓW chemia budowlana ZAPRAWY MURARSKIE Zaprawa murarska cementowo-wapienna CX-Z120 klasa M5/typ G Plastyczna i wydajna Tradycyjna zaprawa ogólnego przeznaczenia do murowania ścian z cegieł,

Bardziej szczegółowo

ATLAS ZŁOTY WIEK Specjalistyczne produkty do prac konserwatorskich Cennik 2015

ATLAS ZŁOTY WIEK Specjalistyczne produkty do prac konserwatorskich Cennik 2015 ATLAS ZŁOTY WIEK Specjalistyczne produkty do prac konserwatorskich Cennik 2015 SYSTEMY HYDROIZOLACYJNE I OSUSZAJĄCE PREPARATY INIEKCYJNE CENNIK OBOWIĄZUJE OD 01.06.2015 * (CENY NETTO - do ceny dolicza

Bardziej szczegółowo

Laboratorium. Kompleksowy asortyment. Informacje dla klienta. Doradztwo na budowie. Opracowywanie receptur i stała kontrola jakości

Laboratorium. Kompleksowy asortyment. Informacje dla klienta. Doradztwo na budowie. Opracowywanie receptur i stała kontrola jakości Laboratorium Opracowywanie receptur i stała kontrola jakości LK 300 Kompleksowy asortyment Najwyższa jakość i rozwiązania systemowe Informacje dla klienta Katalogi, broszury, serwis internetowy, aplikacje

Bardziej szczegółowo

ATLAS ZŁOTY WIEK Specjalistyczne produkty do prac konserwatorskich Cennik 2017

ATLAS ZŁOTY WIEK Specjalistyczne produkty do prac konserwatorskich Cennik 2017 ATLAS ZŁOTY WIEK Specjalistyczne produkty do prac konserwatorskich Cennik 2017 SYSTEMY HYDROIZOLACYJNE I OSUSZAJĄCE PREPARATY INIEKCYJNE CENNIK OBOWIĄZUJE OD 02.05.2017 * (CENY NETTO - do ceny dolicza

Bardziej szczegółowo

CENNIK PRODUKTÓW 2012

CENNIK PRODUKTÓW 2012 Innowacyjne materiały budowlane CENNIK PRODUKTÓW 2012 obowiązuje od 01.04.2012 www.quick-mix.pl ZAPRAWY MURARSKIE VK Plus T Zaprawa z trasem Tubag cena za VK Plus T jasnobeżowa 43802 25 48 ok 43-53 kg/m²

Bardziej szczegółowo

Naturalne, funkcjonalne, zdrowe. Produkty silikatowe marki Brillux

Naturalne, funkcjonalne, zdrowe. Produkty silikatowe marki Brillux Naturalne, funkcjonalne, zdrowe Produkty silikatowe marki Brillux Fundament ekologii Krzemiany w XXI wieku W czasach coraz większej świadomości zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i zdrowia coraz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Techniczna Strona 1/5

Instrukcja Techniczna Strona 1/5 Instrukcja Techniczna Strona 1/5 Charakterystyka Funkcja Obróbka Zakres stosowania Dane techniczne Grupa produktów Podstawowe składniki Parametry Hydrofobizowana Dobra przyczepność do podłoża Odporność

Bardziej szczegółowo

Multipor system izolacji termicznej ścian i stropów. Małgorzata Bartela, Product Manager Xella Polska

Multipor system izolacji termicznej ścian i stropów. Małgorzata Bartela, Product Manager Xella Polska system izolacji termicznej ścian i stropów Małgorzata Bartela, Product Manager Xella Polska Xella Polska Bloczki z autoklawizowanego betonu komórkowego Mineralne płyty izolacyjne Bloki wapienno-piaskowe

Bardziej szczegółowo

Sposób na ocieplenie od wewnątrz

Sposób na ocieplenie od wewnątrz Sposób na ocieplenie od wewnątrz Piotr Harassek Xella Polska sp. z o.o. 25.10.2011 Budynki użytkowane stale 1 Wyższa temperatura powierzchni ściany = mniejsza wilgotność powietrza Wnętrze (ciepło) Rozkład

Bardziej szczegółowo

Produkt / cecha akrylowy silikonowy silikatowy silikatowosilikonowy krzemianowosilikonowy mozaikowy mineralny Podłoże każde każde mineralne mineralne każde mineralne Rodzaj spoiwa dyspersja akrylowa spoiwo

Bardziej szczegółowo

YTONG MULTIPOR Mineralne płyty izolacyjne

YTONG MULTIPOR Mineralne płyty izolacyjne YTONG MULTIPOR Mineralne płyty izolacyjne Jarosław Kraś Xella Polska sp. z o.o. 25.10.2011 YTONG MULTIPOR YTONG MULTIPOR jest mineralnym materiałem produkowanym na bazie piasku kwarcowego, wapna, cementu

Bardziej szczegółowo

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU Strona 1 z 5 Zakres stosowania Główne zalety produktu Silikatowo-silikonowa masa tynkarska służy do wykonywania ochronno-dekoracyjnej wyprawy tynkarskiej w systemie ociepleń Akrys 3000 ze styropianem i

Bardziej szczegółowo

Nr.1/2015. CEDAT Sp. z o.o. ul. Budowlanych Gdańsk. Katalog Produktów. Profesjonalna chemia budowlana.

Nr.1/2015. CEDAT Sp. z o.o. ul. Budowlanych Gdańsk. Katalog Produktów. Profesjonalna chemia budowlana. CEDAT Sp. z o.o. ul. Budowlanych 19 80-298 Gdańsk Nr.1/2015 Profesjonalna chemia budowlana Katalog Produktów www.cekol.pl PROFESJONALNA CHEMIA BUDOWLANA Spełnia wymagania: PN-EN 12004 typ C1 Przyczepność

Bardziej szczegółowo

Tynk mozaikowy karta kolorów

Tynk mozaikowy karta kolorów Tynk mozaikowy karta kolorów TYLKO DLA ProFESJONALISTÓW 2 1,5 mm 1,5 mm M-1502 M-1516 M-1530 M-1544 M-1558 M-1572 M-1586 M-1600 M-1504 M-1518 M-1532 M-1546 M-1560 M-1574 M-1588 M-1602 M-1506 M-1520 M-1534

Bardziej szczegółowo

Zaczyny i zaprawy budowlane

Zaczyny i zaprawy budowlane Zaczyny budowlane to mieszanina spoiw lub lepiszczz wodą. Rozróżnia się zaczyny: wapienne, gipsowe, cementowe, zawiesiny gliniane. Spoiwa charakteryzują się aktywnością chemiczną. Lepiszcza twardnieją

Bardziej szczegółowo

SYSTEM CIENKOWARSTWOWYCH MAS SZPACHLOWYCH

SYSTEM CIENKOWARSTWOWYCH MAS SZPACHLOWYCH JAK UZYSKAĆ GŁADKIE, PROSTE ŚCIANY? SYSTEM CIENKOWARSTWOWYCH MAS SZPACHLOWYCH W dzisiejszych czasach budownictwu stawia się bardzo wysokie wymagania zarówno ze strony europejskich norm budowlanych, środowiska

Bardziej szczegółowo

RENOWACJA BUDYNKÓW 1/2

RENOWACJA BUDYNKÓW 1/2 SKUTECZNE RENOWACJE 1/2 RENOWACJA BUDYNKÓW Woda przedostająca się do murów jest przyczyną szkód powodujących obniżenie trwałości elementów budynku. Roztwory soli mogą przedostawać się do murów z zewnątrz

Bardziej szczegółowo

Szybki sposób na piękne ściany

Szybki sposób na piękne ściany BOTAMENT RENOVATION Szybki sposób na piękne ściany Inteligentny system tynków regulujących wilgotność Materiały budowlane dla fachowców Przyczyny i skutki Zawilgocenia murów Długotrwałe zawilgocenie murów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU ELEWACJI

PROJEKT REMONTU ELEWACJI PROJEKT REMONTU ELEWACJI ŻMIGRÓD ul. Rybacka 13 OPRACOWAŁ: żmigród maj 2011 I DANE EWIDENCYJNE 1. Adres: ul. Rybacka 13, 55-140 Żmigród, 2. Właściciel: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rybacka 13,15, 3. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Capatect Sanierputz. zgodny z WTA. Capatect Sanierputzsystem

Capatect Sanierputz. zgodny z WTA. Capatect Sanierputzsystem Capatect zgodny z WTA Capatect system Do szybkiego i prostego nakładania ręcznie lub maszynowo. System tynków renowacyjnych do wszechstronnych zastosowań Jednowarstwowy w przypadku słabego, średniego i

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY NA ELEWACJE I DO WNĘTRZ

PRODUKTY NA ELEWACJE I DO WNĘTRZ PRODUKTY NA ELEWACJE I DO WNĘTRZ 2 PRODUKTY ELEWACYJNE FARBY ELEWACYJNE ETERNA akrylowa farba elewacyjna Wodorozcieńczalna farba akrylowa przeznaczona do wykonywania zarówno pierwszych, jak i renowacyjnych

Bardziej szczegółowo

NIEZAWODNA CHEMIA BUDOWLANA

NIEZAWODNA CHEMIA BUDOWLANA NIEZAWODNA CHEMIA BUDOWLANA Klej do montażu styropianu CENNIK DETALICZNY PRODUKTÓW cennik 3/2009 obowiązuje od 1 kwietnia 2009 Kod Produkt i zastosowanie Opakowanie Ilość ZAPRAWY KLEJOWE UNIWERSALNE I

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Roboty naprawcze w piwnicach Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie - na poziomie -1 i -2

PRZEDMIAR ROBÓT Roboty naprawcze w piwnicach Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie - na poziomie -1 i -2 PRZEDMIAR ROBÓT Roboty naprawcze w piwnicach Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta 28-42 w Warszawie - na poziomie -1 i -2 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45212313-3 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XII. Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne

ROZDZIAŁ XII. Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne ROZDZIAŁ XII Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne Prawidłowo wykonana izolacja wodochronna budowli ma ogromne wpływ na walory uŝytkowe obiektu, jego trwałość jak równieŝ na koszty eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Produkty można zamawiać wysyłając zapytanie na stronie

Produkty można zamawiać wysyłając zapytanie na stronie 750ml E118 Kleje do ociepleń Klej do styropianu TYTAN EOS - ok. 8* Klej do płyt XPS TYTAN EOS - ok. 14* Zaprawa klejowa E do przyklejania styropianu 7szt./12 kartonów 7szt./12 kartonów za kg - 31, - 33,60

Bardziej szczegółowo

SILIKONOWE SPOIWA I HYDROFOBIZATORY SARSIL ME-25 SARSIL ME-40 POLSIL AMO-50 SARSIL CM-70 SARSIL G-50

SILIKONOWE SPOIWA I HYDROFOBIZATORY SARSIL ME-25 SARSIL ME-40 POLSIL AMO-50 SARSIL CM-70 SARSIL G-50 SILIKONOWE SPOIWA I HYDROFOBIZATORY SARSIL ME-25 SARSIL ME-40 POLSIL AMO-50 SARSIL CM-70 SARSIL G-50 Wodne emulsje silikonowe stosowane są jako dodatki uszlachetniające lub spoiwo w produkcji materiałów

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny system do instalacji wykładzin. z nami się układa

Profesjonalny system do instalacji wykładzin. z nami się układa Profesjonalny system do instalacji wykładzin z nami się układa QBIX MA11 ZAPRAWA SAMOPOZIOMUJĄCA samoczynnie wygładzająca się masa, pod wszelkiego rodzaju wykładziny łatwo wyrównująca posadzki cementowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH WRAZ Z DRENAŻEM OTOKOWYM BUDYNKU NR 25 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA OPIS TECHNICZNY Adres inwestycji: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. ST 01.04 ROBOTY IZOLACYJNE Numery pozycji CPV Roboty izolacyjne-45320000-6 1.WSTĘP 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

WEGNER Rumia, ul. Jantarowa 1 PRZEDMIAR

WEGNER Rumia, ul. Jantarowa 1 PRZEDMIAR WEGNER 8-0 Rumia, ul. Jantarowa Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 5000000-7 Roboty budowlane 500-9 Roboty w zakresie burzenia 50000- Tynkowanie 5000- Izolacja cieplna 500-8 Roboty malarskie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Pomieszczenia mokre, izolacje podpłytkowe

ROZDZIAŁ I. Pomieszczenia mokre, izolacje podpłytkowe ROZDZIAŁ I Pomieszczenia mokre, izolacje podpłytkowe Nawet najbardziej starannie wypełnienie fug pomiędzy płytkami nie gwarantuje szczelności powierzchni pokrytej okładziną ceramiczną. Powierzchnie licowane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR I ZLECENIODAWCA Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24 Starostwo Powiatowe w Górze Ul. Mickiewicza 1 56-200 Góra GENERALNY

Bardziej szczegółowo

szwajcarska jakość. KATALOG materiałów dla budownictwa obowiązuje od 07.05.2015 SWISS FORMULA

szwajcarska jakość. KATALOG materiałów dla budownictwa obowiązuje od 07.05.2015 SWISS FORMULA szwajcarska jakość. KATALOG materiałów dla budownictwa obowiązuje od 07.05.2015 SWISS FORMULA I. PRODUKTY NA ELEWACJE 1. Systemy ocieplania budynków OPARTE NA STYROPIANIE KABE THERM RENO Z AKRYLOWĄ WYPRAWĄ

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe

Budownictwo mieszkaniowe Budownictwo mieszkaniowe www.paech.pl Wytrzymałość prefabrykowanych ścian żelbetowych 2013 Elementy prefabrykowane wykonywane są z betonu C25/30, charakteryzującego się wysokimi parametrami. Dzięki zastosowaniu

Bardziej szczegółowo

Zastosowania tynków wapiennych TUBAG do remontu zabytkowej elewacji kościoła w Kątach Wrocławskich

Zastosowania tynków wapiennych TUBAG do remontu zabytkowej elewacji kościoła w Kątach Wrocławskich quick-mix sp. z o.o. ul. Nyska 36 57-100 Strzelin tel.: (71) 392 72 20 www.quick-mix.pl Zastosowania tynków wapiennych TUBAG do remontu zabytkowej elewacji kościoła w Kątach Wrocławskich Widok kościoła

Bardziej szczegółowo

DACHY - PODŁOGI - TARASY ŚCIANY. Ciepłe posadzki Ciepłe tynki Ciepłe ściany

DACHY - PODŁOGI - TARASY ŚCIANY. Ciepłe posadzki Ciepłe tynki Ciepłe ściany DACHY - PODŁOGI - TARASY ŚCIANY Ciepłe posadzki Ciepłe tynki Ciepłe ściany System Polytech - Izolacje Termo-Akustyczne CIEPŁA, LEKKA IZOLACJA DACHÓW, PODŁÓG, TARASÓW I ŚCIAN System Polytech jest lekką

Bardziej szczegółowo

Tynki maszynowe do nakladania agregatem

Tynki maszynowe do nakladania agregatem Tynki maszynowe do nakladania agregatem Baumit Gips Tynkarski MG1 Plus (GlattPutz Plus) Gips tynkarski MG1 Plus jest gotowym do użycia tynkiem jednowarstwowym, do ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń,

Bardziej szczegółowo

CR 90 Crystaliser. Potrójna ochrona przed wodą

CR 90 Crystaliser. Potrójna ochrona przed wodą CR 90 Crystaliser Potrójna ochrona przed wodą 1. Powłoka uszczelniająca 2. Proces krystalizacji blokowanie przenikania wody 3. Uszczelnianie mikrorys w betonie CR 90 Crystaliser Potrójna ochrona przed

Bardziej szczegółowo

Farby na elewacje. Jakość warstwa po warstwie. akrylowe L P. krzemianowe (silikatowe) F. polikrzemianowe (niskoalkaliczne silikatowe) silikonowe

Farby na elewacje. Jakość warstwa po warstwie. akrylowe L P. krzemianowe (silikatowe) F. polikrzemianowe (niskoalkaliczne silikatowe) silikonowe L P I C Farby na elewacje akrylowe A I N E E krzemianowe (silikatowe) F A R B Y T Y N I K O polikrzemianowe (niskoalkaliczne silikatowe) silikonowe Jakość warstwa po warstwie 9m 2 1l 6m 2 1l 8m 2 1l TRADYCJA

Bardziej szczegółowo

TYNK AKRYLOWY TYNK KRZEMIANOWY (SILIKATOWY) TYNK MOZAJKOWY. PREPARAT GRUNTUJĄCY akrylowy. PREPARAT GRUNTUJĄCY krzemianowy

TYNK AKRYLOWY TYNK KRZEMIANOWY (SILIKATOWY) TYNK MOZAJKOWY. PREPARAT GRUNTUJĄCY akrylowy. PREPARAT GRUNTUJĄCY krzemianowy TYNKI I PREPARATY GRUNTUJĄCE Biuro: 82-300 Elbląg, ul. Hetmańska 3/41, Tel/Fax +048 (55) 235 78 77 (9.00-15.00), GSM 693 847434 TYNKI i GRUNTY TYNK AKRYLOWY Akrylowa masa tynkarska do wykonywania wypraw

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKO RESTAURATORSKICH I SCALENIA KOLORYSTYCZNEGO ELEWACJI KORPUSU GŁÓWNEGO ORAZ ŁĄCZNIKÓW PAŁACU ZAMOYSKICH W KOZŁÓWCE

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKO RESTAURATORSKICH I SCALENIA KOLORYSTYCZNEGO ELEWACJI KORPUSU GŁÓWNEGO ORAZ ŁĄCZNIKÓW PAŁACU ZAMOYSKICH W KOZŁÓWCE Załącznik nr 10 do siwz PROGRAM PRAC KONSERWATORSKO RESTAURATORSKICH I SCALENIA KOLORYSTYCZNEGO ELEWACJI KORPUSU GŁÓWNEGO ORAZ ŁĄCZNIKÓW PAŁACU ZAMOYSKICH W KOZŁÓWCE Opracowanie Artysta Plastyk- Konserwator

Bardziej szczegółowo

SCHIEDEL PUSTAKI WENTYLACYJNE

SCHIEDEL PUSTAKI WENTYLACYJNE SCHIEDEL PUSTAKI WENTYLACYJNE KARTA OPIS WYROBU Pustaki wentylacyjne produkowane przez firmę Schiedel Sp. z o.o. wykonywane są z keramzytobetonu o gęstości 1200 kg / m 3 i wytrzymałości na ściskanie minimum

Bardziej szczegółowo

Naturalne. Trwałe. Zdrowe

Naturalne. Trwałe. Zdrowe Wapno budowlane hydratyzowane (wodorotlenek wapnia) jest najprostszym i najbardziej wszechstronnym produktem wśród materiałów wiążących. Zalicza się do materiałów wiążących powietrznych. Używane od tysiącleci,

Bardziej szczegółowo

Kiesol. Instrukcja Techniczna Numer artykułu 1810

Kiesol. Instrukcja Techniczna Numer artykułu 1810 Strona 1 z 5 Właściwości produktu Kiesol jest płynnym, złożonym produktem zawierającym hydrofobowe związki kwasu krzemowego. Wgłębne uszczelnienie wilgotnego muru w wyniku hydrofobizacji i zwężenia kapilar.

Bardziej szczegółowo

Cennik materiałów dla budownictwa

Cennik materiałów dla budownictwa Cennik materiałów dla budownictwa Produkty na elewacje Produkty do wnętrz Produkty do napraw i renowacji Jakość warstwa po warstwie OBOWIĄZUJE OD 18.08.2008 SPIS TREŚCI: I. PRODUKTY NA ELEWACJE II. PRODUKTY

Bardziej szczegółowo

Informacja wprowadzająca 3. Przygotowanie podłoża 5

Informacja wprowadzająca 3. Przygotowanie podłoża 5 KAMIENICA Spis treści Informacja wprowadzająca 3 Przygotowanie podłoża 5 Zasady tworzenia zestawów tynkarskich na murach wilgotnych, o dużym lub średnim stopniu zasolenia. 6 Przykłady tworzenia zestawów

Bardziej szczegółowo

Systemy napraw i ochrony konstrukcji budowlanych MC - Bauchemie MC-DURFLOOR WERSJA ANTYPOŚLIZGOWA

Systemy napraw i ochrony konstrukcji budowlanych MC - Bauchemie MC-DURFLOOR WERSJA ANTYPOŚLIZGOWA MC-DURFLOOR WERSJA ANTYPOŚLIZGOWA Posadzka przemysłowa na bazie bezrozpuszczalnikowej żywicy epoksydowej i barwionego kruszywa kwarcowego Antypoślizgowa posadzka przemysłowa MC-DUROFLOOR Opis produktu

Bardziej szczegółowo

PL B1. Akademia Górniczo-Hutnicza im.st.staszica,kraków,pl BUP 08/04

PL B1. Akademia Górniczo-Hutnicza im.st.staszica,kraków,pl BUP 08/04 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 199518 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 356513 (22) Data zgłoszenia: 07.10.2002 (51) Int.Cl. C04B 28/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

System łazienkowy. Uszczelnianie klejenie fugowanie. Wskazówki dla profesjonalistów. Chemia budowlana. Technologia Hydrodur

System łazienkowy. Uszczelnianie klejenie fugowanie. Wskazówki dla profesjonalistów.  Chemia budowlana. Technologia Hydrodur System łazienkowy Wskazówki dla profesjonalistów. Uszczelnianie klejenie fugowanie efekt antybakteryjny Technologia Hydrodur www.sopro.pl Chemia budowlana Jak unikać problemów związanych z wilgocią w łazience?

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH B TYNKI I GŁADZIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH B TYNKI I GŁADZIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TYNKI I GŁADZIE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

"Hydroizolacje w budownictwie Poradnik. Wybrane zagadnienia w praktyce.

Hydroizolacje w budownictwie Poradnik. Wybrane zagadnienia w praktyce. "Hydroizolacje w budownictwie Poradnik. Wybrane zagadnienia w praktyce. " Maciej Rokiel ISBN: 83-919132-2-8 Wydawnictwo Medium Wydanie I, Hydroizolacje stosuje się praktycznie w każdym budynku, aby chronić

Bardziej szczegółowo

TERMOIZOLACJA, ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ, EKOLOGIA, INNOWACYJNOŚĆ. ETG TO SYSTEM OCIEPLENIA W JEDNYM WORKU

TERMOIZOLACJA, ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ, EKOLOGIA, INNOWACYJNOŚĆ. ETG TO SYSTEM OCIEPLENIA W JEDNYM WORKU TERMOIZOLACJA, ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ, EKOLOGIA, INNOWACYJNOŚĆ. ETG TO SYSTEM OCIEPLENIA W JEDNYM WORKU KRYTERIUM CIEPLNE Wymagania wg W.T. 2014 I zaprojektowanie budynku o zapotrzebowaniu na energię pierwotną

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45410000-4 Tynkowanie 45442100-8 Roboty malarskie Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : REMONT KONSERWATORSKI ELEWACJI PAŁACYKU

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia fizyki budowli przy ocieplaniu od wewnątrz

Zagadnienia fizyki budowli przy ocieplaniu od wewnątrz Zagadnienia fizyki budowli przy ocieplaniu od wewnątrz YTONG MULTIPOR Xella Polska sp. z o.o. 31.05.2010 Izolacja od wnętrza Zazwyczaj powinno wykonać się izolację zewnętrzną. Pokrywa ona wówczas mostki

Bardziej szczegółowo

Firma Farby Kabe Polska działa od 1995 roku i wytwarza wysokiej jakości, profesjonalne produkty chemii budowlanej do elewacji i wnętrz orazfarby w

Firma Farby Kabe Polska działa od 1995 roku i wytwarza wysokiej jakości, profesjonalne produkty chemii budowlanej do elewacji i wnętrz orazfarby w N A G R O D Y I W Y R Ó Ż N I E N I A Firma Farby Kabe Polska działa od 1995 roku i wytwarza wysokiej jakości, profesjonalne produkty chemii budowlanej do elewacji i wnętrz orazfarby w dwóch zakładach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Remont elewacji, wymiana obróbek blacharskich, rynien dachowych i rur spustowych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Remont elewacji, wymiana obróbek blacharskich, rynien dachowych i rur spustowych Zał. nr 7 do SIWZ znak: 3/ZP/PN/art. 4 pkt 8/r.b./2016 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Projekt: Branża: Obiekt: Remont elewacji, wymiana obróbek blacharskich, rynien dachowych i rur spustowych

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW MARKI PSB

KATALOG PRODUKTÓW MARKI PSB KATALOG PRODUKTÓW MARKI PSB Wiprom Świdnik 21-040 Świdnik ul. Lotników Polskich 56 tel. (0 81) 468-50-00 email: info@wiprom.pl www.wiprom.pl SPIS TREŚCI PSB KLEJ DO GLAZURY I TERAKOTY WEWNĘTRZNY PSB KLEJ

Bardziej szczegółowo

TEMAT 11: CZYNNIKI NISZCZĄCE PODŁOŻA I POWŁOKI MALARSKIE

TEMAT 11: CZYNNIKI NISZCZĄCE PODŁOŻA I POWŁOKI MALARSKIE TEMAT 11: CZYNNIKI NISZCZĄCE PODŁOŻA I POWŁOKI MALARSKIE 1 CZYNNIKAMI, KTÓRE OBNIŻAJĄ WARTOŚĆ LUB NISZCZĄ PODŁOŻE I POWŁOKI MALARSKIE, SĄ ODDZIAŁYWANIA: - FIZYCZNE: ściskanie, rozciąganie, zginanie, ścieranie,

Bardziej szczegółowo

dla rodziny dla radości życia dla Ciebie farby fotokatalityczne

dla rodziny dla radości życia dla Ciebie farby fotokatalityczne dla rodziny dla radości życia dla Ciebie farby fotokatalityczne czystość i zdrowie Czym są produkty fotokatalityczne? Z wyglądu i w sposobie stosowania nie różnią się od typowych materiałów malarskich.

Bardziej szczegółowo

Budynek bez wilgoci Skutecznie, szybko i łatwo

Budynek bez wilgoci Skutecznie, szybko i łatwo Budynek bez wilgoci Skutecznie, szybko i łatwo Nowoczesne materiały hydroizolacyjne Systemy Weber chronią fundamenty, tarasy, balkony oraz pomieszczenia mokre. Specjalistyczne materiały izolacyjne w systemach

Bardziej szczegółowo

Teraz budowanie jest jeszcze łatwiejsze!

Teraz budowanie jest jeszcze łatwiejsze! Zapraszamy do zapoznania się z bogatą ofertą klejów Ceresit, przeznaczonych do mocowania glazury i terakoty. Spośród całej gamy produktów z pewnością wybiorą Państwo najbardziej właściwe kleje do łazienki,

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW. chemia budowlana

KATALOG PRODUKTÓW. chemia budowlana KATALOG PRODUKTÓW chemia budowlana ZAPRAWY MURARSKIE Zaprawa murarska cementowo-wapienna CX-Z120 klasa M5/typ G Plastyczna i wydajna Tradycyjna zaprawa ogólnego przeznaczenia do murowania ścian z cegieł,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja. - kosztorys inwestorski etap I: izolacja pionowa ścian fundamentowych budynku szkoły od strony drogi,

Dokumentacja. - kosztorys inwestorski etap I: izolacja pionowa ścian fundamentowych budynku szkoły od strony drogi, Załącznik nr 7 do siwz Znak sprawy IOS.VI.ZP.271.4.2015 Dokumentacja Nazwa inwestycji: Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Buszkowicach wraz z izolacją termiczną i przeciwwilgociową fundamentów etap

Bardziej szczegółowo

ZAPRAWY TYNKARSKIE. komórkowego, ściany i stropy z elementów betonowych. Nie stosować w strefie cokołowej. Lekka zaprawa tynkarska cementowo-wapienna

ZAPRAWY TYNKARSKIE. komórkowego, ściany i stropy z elementów betonowych. Nie stosować w strefie cokołowej. Lekka zaprawa tynkarska cementowo-wapienna 1 / 2008 1 PODŁOŻE: WYKONANIE: ZAPRAWY TYNKARSKIE Przed przystąpieniem do prac tynkarskich należy sprawdzić jakość podłoża gdyż ma to bezpośredni wpływ na przyczepność tynku i trwałość wykonanych prac.

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW. chemia budowlana

KATALOG PRODUKTÓW. chemia budowlana KATALOG PRODUKTÓW chemia budowlana ZAPRAWY MURARSKIE Zaprawa murarska cementowo-wapienna CX-Z120 klasa M5/typ G Plastyczna i wydajna Łatwa w aplikacji Tradycyjna zaprawa ogólnego przeznaczenia do murowania

Bardziej szczegółowo

Aida Kiesol. Instrukcja Techniczna Numer artykułu 1810

Aida Kiesol. Instrukcja Techniczna Numer artykułu 1810 Aida Kiesol Instrukcja Techniczna Numer artykułu 1810 Preparat krzemionkujący o działaniu wgłębnym przeznaczony do uszczelniania i renowacji w systemie Aida Kiesol, w budowlach istniejących i nowo budowanych

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Widok Kościoła i Zespołu Klasztornego Ojców Jezuitów w Starej Wsi stan przed renowacją

Rys. 1. Widok Kościoła i Zespołu Klasztornego Ojców Jezuitów w Starej Wsi stan przed renowacją Naprawa i wzmacnianie konstrukcji murowych z wykorzystaniem systemu MAPE-ANTIQUE na przykładzie renowacji Zespołu Klasztornego Ojców Jezuitów w Starej Wsi Dr inż. Maciej Gruszczyński, Politechnika Krakowska,

Bardziej szczegółowo