Elewacje Uszczelnienia przeciwwodne. System StoMurisol Uszczelnienia przeciwwodne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Elewacje Uszczelnienia przeciwwodne. System StoMurisol Uszczelnienia przeciwwodne"

Transkrypt

1 Elewacje Uszczelnienia przeciwwodne System StoMurisol Uszczelnienia przeciwwodne

2 Woda - główna przyczyna zniszczeń najważniejszy element życia może stanowić dla budynku największe niebezpieczeństwo. Skutki zawilgocenia budynków mogą być bardzo różne - zawsze jednak niosą ze sobą określone zniszczenia i to w różnych płaszczyznach: zmniejszenie wytrzymałości, a nawet deformację budynków zmniejszenie termoizolacyjności muru pogorszenie mikroklimatu pomieszczeń, a w konsekwencji przy dłuższym zawilgoceniu nawet pogorszenie stanu zdrowia mieszkańców rozwój zniszczeń biologicznych, fizycznych i chemicznych substancji budowlanej znaczne pogorszenie walorów estetycznych budynku (szpecące plamy, wykwity na ścianach i stropach) wprowadzanie w substancję budowlaną soli rozpuszczalnych, które krystalizując potrafią zniszczyć tynk, farbę, a nawet mur. Przyczyn zawilgocenia murów, tak jak i skutków, jest bardzo wiele, jednak można wyróżnić generalnie kilka podstawowych: kapilarne podciąganie wody związane ze strukturą materiałów budo- wlanych; najczęściej obecne w przypadku braku izolacji przeciwwodnych (np. wilgoć podciągana z gruntu); mechanizm ten jest szczególnie niebezpieczny, ponieważ prawie zawsze wodzie podciąganej kapilarnie towarzyszą sole, które krystalizując potrafią zniszczyć farbę, tynk, a nawet mur sorpcja wilgoci, czyli zdolność pochłaniania pary wodnej z otoczenia, najczęściej związana z kondensacją pary wodnej (np. przy słabo wentylowanych pomieszczeniach - charakterystyczne jest wówczas skraplanie wody na powierzchni) oraz higroskopijnością - cechą niektórych soli obecnych w murze polegającą na zdolności pochłaniania i wiązania wody z powietrza (ujawnia się w postaci ciemnych, wilgotnych plam na różnych wysokościach ściany) działanie wody zewnętrznej,np. woda opadowa (śnieg, deszcz) - groźna, jeżeli mur nie jest przed nią zabezpieczony, lub skutki powodzi (gwałtowne lub długotrwałe zawilgocenie ścian). Przykłady negatywnych skutków odziaływania wody w budynkach. Główne drogi dostępu wody do budynku: 1 Woda rozbryzgowa 2 Woda deszczowa 3 Woda powierzchniowa 4 Przesiąkanie poprzeczne 5 Woda podciągana kapilarnie 6 Kondensacja pary wodnej 7 Wilgoć higroskopijna 2 StoMurisol - izolacje pionowe Należy bezwzględnie przestrzegać wszystkich wytycznych i parametrów podanych w kartach technicznych produktów i w dopuszczeniach.

3 Izolacje pionowe w systemie StoMurisol produkty na każdy typ obciążenia W przeszłości doskonale zdawano sobie sprawę z problemów, jakie niesie ze sobą zawilgocenie budynku przez przesiąkanie wody z gruntu. Właśnie dlatego ogromną większość budynków stawiano na kamiennych ławach fundamentowych; kamienie wraz z modyfikowanymi zaprawami w części podziemnej stanowiły również formę izolacji pionowej. Niestety, postępujące przez lata zmiany ukształtowania terenu - często podniesienie jego poziomu (np.budowa ulic i nowych nawierzchni), oraz zwykła korozja materiałów budowlanych sprawiły, że dawne izolacje przestały pełnić swoją funkcję. Dotyczy to prawie wszystkich budynków miejskich. Najważniejszym wówczas zabiegiem chroniącym budynek staje się ułożenie nowej izolacji pionowej. System StoMurisol to kompletny zestaw najwyższej jakości, sprawdzonych w praktyce, produktów zarówno do izolacji mineralnej (sztywnej i elastycznej) jak i bitumicznej (jednoi dwukomponentowej) o najwyższej elastyczności, przekrywających rysy. Sytem przeznaczony jest do ścian narażonych na działanie wody gruntowej, jak i wody pod ciśnieniem Schemat izolacji pionowej. 1. Mur ceglany 2. Tynk wyrównawczy 3. Izolacja pionowa bitumiczna lub mineralna 4. Warstwa ochronna Materiał StoMurisol BD 1K do izolacji pionowej można bardzo łatwo nanosić na powierzchnie ścian przy użyciu powszechnie dostępnych narzędzi. Izolacje pionowe - charakterystyka produktów Produkt Materiał wiążący Rozcieńczalnik Izolacja jednokomponentowa Izolacja dwukomponentowa Elastyczność powłoki Opakowanie StoMurisol BD 1K bitum woda wiadro 30 L StoMurisol BD 2K bitum woda wiadro 30 L StoMurisol DS cement woda worek 25kg StoCrete ES cement/dyspersja woda worek/wiadro 10kg/10kg StoFlexyl dyspersja woda wiadro 18kg bardzo dobre własności i zastosowanie dobre własności i zastosowanie Należy bezwzględnie przestrzegać wszystkich wytycznych i parametrów podanych w kartach technicznych produktów i w dopuszczeniach. StoMurisol - izolacje pionowe 3

4 Izolacje poziome w systemie StoMurisol certyfikowany produkt i nowoczesna technika iniekcji Podziemne części budynków stale stykające się z gruntem, są bezpośrednio narażone na dostęp wody. Porowate materiały budowlane, z których powstawały dawne budynki bardzo łatwo chłoną wodę, która wraz z rozpuszczonymi solami dokonuje ogromnych szkód. Historyczne ławy fundamentowe po latach nie spełniają często już swojej roli, dlatego konieczne jest wówczas wykonanie nowej izolacji poziomej. Technika i rodzaj materiału izolacyjnego w przypadku budynków zabytkowych są szczególnie ważne, ponieważ mamy najczęściej do czynienia z niejednorodnym i mocno zawilgoconym materiałem. Ponadto ingerencja w zabytkowy materiał musi być ograniczona do minimum. Dlatego zwykle należy wykluczyć izolacje mechaniczne np. przez podcinanie budynku. Najlepszym i najskuteczniejszym sposobem jest zastosowanie w takich przypadkach barier wprowadzanych na drodze iniekcyjnej. Dobór odpowiedniego środka iniekcyjnego w połączeniu z właściwą techniką wprowadzania może być jedyną skuteczną metodą wykonania szczelnej i trwałej izolacji poziomej. Produkt StoMurisol Micro to stężona mikroemulsja silikonowa spełniająca wymogi Instrukcji WTA , rozcieńczana czystą wodą w zależności od stopnia zwilgocenia i chłonności muru. Jedna z najbardziej istotnych zalet systemu StoMurisol Micro wynika właśnie z właściwości mikroemulsji silikonowej. Substancja ta nie zamyka całkowicie kapilar muru, a jedynie powleka ich wewnętrzne powierzchnie, nadając im bardzo wysoką wartość napięcia powierzchniowego, dzięki czemu nie są zwilżalne. Podciąganie kapilarne wody w tak zabezpieczonej strukturze staje się niemożliwe. Ponadto StoMurisol Micro doskonale penetruje w murze o zawilgoceniu nawet do 96% bez konieczności dodatkowego osuszania, co jest niezwykle ważne, ponieważ izolacje zakładane są przecież najczęściej na obiektach już zawilgoconych! Certyfikat WTA to gwarancja jakości i skuteczności działania StoMurisol Micro. Większość preparatów uszczelnia kapilary zmniejszając również dufyzję pary wodnej. Preparat StoMurisol Micro wytwarza wysokohydrofobową przeponę. StoMurisol Micro uniemożliwia podciąganie wody, ale zostawia kapilary otwarte. 4 StoMurisol - izolacje poziome Należy bezwzględnie przestrzegać wszystkich wytycznych i parametrów podanych w kartach technicznych produktów i w dopuszczeniach.

5 Technika StoMurisol - Impulssystem rozwiązuje bardzo ważny problem techniki iniekcji, czyli wprowadzania preparatu w mur. Praktyka pokazuje, iż środki wprowadzane ręcznie - grawitacyjnie nie spełniają całkowicie swojego zadania. Przy takiej metodzie, bariera może np. utworzyć się tylko częściowo. StoMurisol - Impulssystem pozwala w pełni kontrolować wprowadzanie mikroemulsji pod ciśnieniem, w postaci impulsów, w regulowanych odstępach czasu. Dzięki temu mur zależnie od chłonności zapełniany jest stopniowo, aż do wytworzenia pełnej bariery poziomej. Ponadto, specjalna, perforowana lanca umożliwia wprowadzanie preparatu na całej szerokości muru, a nie tylko na jego początku, jak w przypadku stosowania tzw. pakerów. System StoMurisol - Impulssystem został oceniony przez Politechnikę Wrocławską jako najskuteczniejszy na rynku. Schemat iniekcji w systemie StoMurisol - Impulssystem - lance wprowadzane są pod kątem w odstępach 8-10 cm, pozostawiając 5 cm przekroju muru, taki system umożliwia jednostronną iniekcję nawet do 120 cm. Przekrój lancy infuzyjnej - iniekcja następuje przez specjalne otwory na całej szerokości; ruchomy wentyl zapobiega zawracaniu preparatu. System StoMurisol - Impulssystem został pozytywnie zaopiniowany przez Politechnikę Wrocławską jako najskuteczniejszy na rynku. Właściwości preparatu StoMurisol Micro: bardzo wysoka paroprzepuszczalność skuteczność działania w środowisku o poziomie zawilgocenia nawet do 96% możliwość regulacji stężenia roztworu certyfikat WTA Specjalny agregat w połączeniu z systemem lanc umożliwia prowadzenie iniekcji w 64 otworach jednocześnie. Należy bezwzględnie przestrzegać wszystkich wytycznych i parametrów podanych w kartach technicznych produktów i w dopuszczeniach. StoMurisol - izolacje poziome 5

6 Tynki renowacyjne WTA skuteczna technologia przeciw solom budowlanym Sole praktycznie zawsze towarzyszą budynkom: powstają na drodze chemicznej i biologicznej korozji kamieni pochodzą z zanieczyszczeń atmosfery i pyłów są transportowane z gleby przez wodę znajdują się w większości materiałów budowlanych i często wprowadzane są przez nieodpowiednie działania renowacyjne Najczęściej są to: chlorki wprowadzane np. w okresach zimowych do usuwania śniegu siarczany powstające w wyniku reakcji kwaśnych deszczy z materiałami budowlanymi azotany pochodzące najczęściej z rozkładu biologicznego, fekalii. Dopiero jednak w połączeniu z wodą sole stanowią jedno z najpowszechniejszych i najgroźniejszych zjawisk niszczących budynki. Mechanizm działania soli rozpuszczalnych w wodzie polega głównie na krystalizacji i powiększaniu objętości kryształów w porach. Ciśnienie, które towarzyszy krystalizacji jest na tyle wysokie, że zniszczeniu może ulec nawet beton. Proces krystalizacji odbywa się zawsze podczas wysychania muru. Woda odparowując przemieszcza się w kierunku powierzchni wraz z rozpuszczonymi w niej solami (migracja soli), które po zwiększeniu stężenia krystalizują właśnie w porach powierzchniowych, lub na samej powierzchni muru. Efektem tego działania są rozmaite, zależnie od warunków - plamy, wykwity, puszyste naloty itp. Charakterystyczną cechą soli jest ich higroskopijność, przez co w dalszym ciągu są rozpuszczane i przemieszczają się z wodą, a następnie ponownie krystalizują. Problem będzie istniał niestety zawsze, ponieważ niemożliwe jest zapewnienie stałych warunków wilgotnościowych obiektom zewnętrznym. Sole budowlane zawsze krystalizują w miejscach odparowywania wody. Sole budowlane mogą bardzo łatwo zniszczyć tynki o zbyt niskiej porowatości. Tynki renowacyjne WTA Produkt Wstępna obrzutka Tynk podkładowo / wyrównawczy StoMurisol VS StoMurisol GP StoMurisol SP weiss Pomimo wykonania izolacji poziomej, sole budowlane znajdujące się wyżej spowodowały zniszczenie tynków naprawczych, wkrótce po ich nałożeniu. bardzo dobre własności i zastosowanie 6 Tynki renowacyjne WTA Należy bezwzględnie przestrzegać wszystkich wytycznych i parametrów podanych w kartach technicznych produktów i w dopuszczeniach.

7 Izolacje poziome oraz pionowe usuwają w większości przyczyny dostępu soli. Jednak w budynkach zabytkowych, które przez wiele lat ulegały stopniowemu niszczeniu, nadal pozostaje problem wprowadzonych wcześniej soli oraz istniejącego zawilgocenia w murze. Osuszanie murów jest niezwykle praco- i czasochłonne, a przy dużych powierzchniach ścian w praktyce nieosiągalne. Może to uniemożliwić dalsze prace, jak wykonanie nowych wypraw tynkarskich.tradycyjnie stosowane, nawet najmocniejsze tynki naprawcze mają zbyt małą porowatość i zbyt niską dyfuzyjność.wzbierająca i nieodprowadzana wilgoć, a także krystalizujące sole szybko spowodują zniszczenie nowego naprawczego tynku. Już od wielu lat rozwiązaniem tego problemu jest stosowanie szerokoporych tynków renowacyjnych WTA. Naukowo Techniczne Zrzeszenie ds. Ochrony Zabytków i Odnowy Budowli Stanowią one bardzo dobrze oddychający kompres, który pozwala na stopniową dyfuzje pary wodnej z zawilgoconego muru, bez widocznych oznak na powierzchni. Sole krystalizują w wielkich porach tynku i dlatego nie następuje jego zniszczenie. Ostatnia warstwa systemu jest hydrofobowa, dzięki czemu pozostaje wolna od migracji soli z wewnątrz i odporna na warunki atmosferyczne z zewnątrz. Krystalizacja soli w porach tynku renowacyjnego. Schemat działania tynków renowacyjnych WTA - rozpuszczone związki soli mogą migrować maksymalnie do 5 mm w głąb hydrofobowego tynku renowacyjnego; tutaj dzięki wysokiej paroprzepuszczalności i porowatości zaprawy, następuje krystalizacja soli bez szkód dla podłoża i samego tynku. zestawienie produktów Hydrofobowy tynk renowacyjny Kapilane podciąganie wody Paroprzepuszczalność Porowatość Odporność na sole budowlane Kolor Opakowanie szary worek 25kg szary worek 25kg biały worek 25kg dobre własności i zastosowanie własności i zastosowanie ograniczone Należy bezwzględnie przestrzegać wszystkich wytycznych i parametrów podanych w kartach technicznych produktów i w dopuszczeniach. Tynki renowacyjne WTA 7

8 Centra Sprzedaży: Bydgoszcz ul. Gajowa 7/9 tel fax Kraków ul. Powstańców 50 tel fax Szczecin ul. Balińskiego 23 tel fax Chorzów ul. Niedźwiedziniec 18 tel fax Lublin ul. Zemborzycka 57E tel fax Wrocław ul. Ostrowskiego 13a tel fax Gdynia ul. Chwaszczyńska 172 tel fax Poznań ul. Strzeszyńska 29 tel fax Warszawa ul. Płochocińska 19 tel fax Sto-ispo Sp. z o.o Warszawa ul. Zabraniecka 15 tel / 102 fax Koszalin ul. Szczecińska 3 tel fax Manager Produktu d.s. Renowacji fax tel Rzeszów ul. Wspólna 4 tel fax Centrum Profili Elewacyjnych Radom ul r. 3U tel. fax Doradcy Techniczni: Kraków tel. kom Warszawa tel. kom Zielona Góra tel. kom Doradcy Handlowi: Białystok tel. kom Kalisz tel. kom Opole tel. kom Bielsko-Biała tel. kom Kielce tel. kom Wałbrzych tel. kom Częstochowa tel. kom Gorzów Wlkp. tel. kom Łódź tel./fax / 834 tel. kom tel. kom tel. kom Sto/Elewacje-uszczelnienia/Wer.2/

Temat Spółdzielnie i Wspólnoty Mieszkaniowe. Spółdzielnie i Wspólnoty Mieszkaniowe Przegląd systemów i produktów

Temat Spółdzielnie i Wspólnoty Mieszkaniowe. Spółdzielnie i Wspólnoty Mieszkaniowe Przegląd systemów i produktów Temat Spółdzielnie i Wspólnoty Mieszkaniowe Spółdzielnie i Wspólnoty Mieszkaniowe Przegląd systemów i produktów Informacje techniczne, wszelkie dane, zdjęcia i rysunki, zawarte w niniejszej broszurze,

Bardziej szczegółowo

Hydroizolacja budowli Uszczelnianie i renowacja zawilgoconych ścian piwnicy. INTRASIT Doszczelnienie ścian wewnątrz piwnicy

Hydroizolacja budowli Uszczelnianie i renowacja zawilgoconych ścian piwnicy. INTRASIT Doszczelnienie ścian wewnątrz piwnicy Hydroizolacja budowli Uszczelnianie i renowacja zawilgoconych ścian piwnicy INTRASIT Doszczelnienie ścian wewnątrz piwnicy Renowacja zawilgoconych Êcian piwnicy Wprowadzenie Zasadniczo budowla powinna

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA i INŻYNIERII ŚRODOWISKA KATEDRA PODSTAW BUDOWNICTWA i OCHRONY BUDOWLI PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA TEMAT: SYSTEMY RENOWACJI ZABYTKOWYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

DODATEK HYDROIZOLACJE INIEKCJA KRYSTALICZNA. Inżynier budownictwa czerwiec 2014

DODATEK HYDROIZOLACJE INIEKCJA KRYSTALICZNA. Inżynier budownictwa czerwiec 2014 6 2014 HYDROIZOLACJE DODATEK INIEKCJA KRYSTALICZNA Inżynier budownictwa czerwiec 2014 artykuł sponsorowany Innowacyjne remonty dachów płaskich TechnoNICOL Osiedla mieszkaniowe zmieniają się nie do poznania.

Bardziej szczegółowo

Sto-ispo sp. z o.o. Elewacje. System ociepleń elewacji StoTherm Classic

Sto-ispo sp. z o.o. Elewacje. System ociepleń elewacji StoTherm Classic Sto-ispo sp. z o.o. Elewacje System ociepleń elewacji StoTherm Classic StoTherm Classic I System StoTherm Classic: Przyśpieszenie dla systemów ociepleń StoTherm Classic jest najbardziej znanym i uznanym

Bardziej szczegółowo

Poradnik malowania elewacji

Poradnik malowania elewacji Poradnik malowania elewacji ARBY ELEWACYJNE FARBY ELEWACYJNE FARBY ELEWACYJNE FARBY ELEWACYJNE F Praktyczne wskazówki Oferta produktów Wstęp Malowanie elewacji budynków to najpopularniejsze i jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Historia. 3 2. Opis techniczny.. 4 3. Inwentaryzacja i badania wilgotnościowe. 4 3.1 Wnioski wynikające z inwentaryzacji i badań

Spis treści 1. Historia. 3 2. Opis techniczny.. 4 3. Inwentaryzacja i badania wilgotnościowe. 4 3.1 Wnioski wynikające z inwentaryzacji i badań Spis treści 1. Historia. 3 2. Opis techniczny.. 4 3. Inwentaryzacja i badania wilgotnościowe. 4 3.1 Wnioski wynikające z inwentaryzacji i badań wilgotnościowych.. 4 4. Zakres prac izolacyjnych. 5 4.1 Izolacja

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA, BADANIE I OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW CZ.1

DIAGNOSTYKA, BADANIE I OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW CZ.1 ARTYKUŁ: DIAGNOSTYKA, BADANIE I OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW CZ.1 DR INŻ.KRZYSZTOF MICHALIK RZECZOZNAWCA BUDOWLANY BIEGŁY SĄDOWY WYKŁADOWCA KATEDRA BUDOWNICTWA WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH

Bardziej szczegółowo

HYDROIZOLACJE ISSN 2353-5261

HYDROIZOLACJE ISSN 2353-5261 miesięcznik HYDROIZOLACJE ISSN 2353-5261 edycja 2015 poleca Iniekcja Krystaliczna 28 lat doświadczenia Trwałe osuszanie budynków poprzez wytworzenie blokady przeciwwilgociowej Iniekcja Krystaliczna, opracowana

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y ARCHITEKTURA

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y ARCHITEKTURA BRANśA: FAZA: P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y ARCHITEKTURA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY TEMAT: ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA REMONCIE BUDYNKU KRUS PLACÓWKI

Bardziej szczegółowo

Dotycząca pomieszczeń przeznaczonych na stałą ekspozycję zbiorów tyflologicznych

Dotycząca pomieszczeń przeznaczonych na stałą ekspozycję zbiorów tyflologicznych Konserwacja Zabytków Andrzej Lipiński ul. Powstańców Wlkp. 57 Drużyna 62-05 Mosina tel.kom. 0504 164 07 e-mail: andrzej.lipinski@op.pl OPINIA KONSERWATORSKA Dotycząca pomieszczeń przeznaczonych na stałą

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja obiektu: Ul. Kwiatka 10 09-400 Płock Dz. Nr 544. Nr ewid. MA-1368 255/69. Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/5 104/02 62/87 62/87

Lokalizacja obiektu: Ul. Kwiatka 10 09-400 Płock Dz. Nr 544. Nr ewid. MA-1368 255/69. Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/5 104/02 62/87 62/87 Strona 1 Tytuł: Zamawiający: Projekt budowlany Remontu kamienicy /wymiana więźby dachowej, stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji/ Płock, ul. Kwiatka 10. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

HYDROIZOLACJE HYDROIZOLACJA OD STRONY NEGATYWNEJ NA MUR I BETON

HYDROIZOLACJE HYDROIZOLACJA OD STRONY NEGATYWNEJ NA MUR I BETON HYDROIZOLACJE HYDROIZOLACJA OD STRONY NEGATYWNEJ NA MUR I BETON Kiedy występuje parcie wody od strony negatywnej? Typowy przypadek parcia negatywnego wody występuje, gdy woda przedostaje się przez ściany

Bardziej szczegółowo

XXIV Konferencja Naukowo-Techniczna XXIV Szczecin-Międzyzdroje, 26-29 maja 2009. awarie budowlane

XXIV Konferencja Naukowo-Techniczna XXIV Szczecin-Międzyzdroje, 26-29 maja 2009. awarie budowlane XXIV Konferencja Naukowo-Techniczna XXIV Szczecin-Międzyzdroje, 26-29 maja 2009 awarie budowlane Prof. dr hab. inŝ. JERZY HOŁA, jerzy.hola@pwr.wroc.pl Dr inŝ. ZYGMUNT MATKOWSKI, zygmunt.matkowski@pwr.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓLNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO 15 03-708

Bardziej szczegółowo

Technik. forum. poradnik eksperta 01/2014 FARBY TYNKI OCIEPLENIA TECHNIKI DEKORACYJNE FARBY TYNKI OCIEPLENIA

Technik. forum. poradnik eksperta 01/2014 FARBY TYNKI OCIEPLENIA TECHNIKI DEKORACYJNE FARBY TYNKI OCIEPLENIA Technik poradnik eksperta 01/2014 forum FARBY TYNKI OCIEPLENIA TECHNIKI DEKORACYJNE FARBY TYNKI OCIEPLENIA W NUMERZE 4 CENTRUM SZKOLENIOWE W KLESZCZOWIE 8 KREATYWNE MOŻLIWOŚCI MODELOWANIA FASAD 12 SYSTEMY

Bardziej szczegółowo

Wykonanie bezspoinowego pokrycia dachowego w systemie IZOHAN IZOBUD Materiały systemu IZOHAN IZOBUD str. 6

Wykonanie bezspoinowego pokrycia dachowego w systemie IZOHAN IZOBUD Materiały systemu IZOHAN IZOBUD str. 6 IZOHAN jest dynamicznie rozwijającą się firmą, której początki sięgają roku 1989. Od początku istnienia zajmuje się produkcją nowoczesnych materiałów chemii budowlanej. Dzięki zastosowaniu nowatorskich

Bardziej szczegółowo

IZOHAN Sp. z o.o. - skr. pocztowa 179, 81-963 GDYNIA, ul. Łużycka 2, tel./fax (+58) 781 45 85, www.izohan.pl, info@izohan.pl

IZOHAN Sp. z o.o. - skr. pocztowa 179, 81-963 GDYNIA, ul. Łużycka 2, tel./fax (+58) 781 45 85, www.izohan.pl, info@izohan.pl IZOHAN Sp. z o.o. - skr. pocztowa 179, 81-963 GDYNIA, ul. Łużycka 2, tel./fax (+58) 781 45 85, www.izohan.pl, info@izohan.pl IZOHAN jest dynamicznie rozwijającą się firmą, której początki sięgają roku

Bardziej szczegółowo

Elewacje Przegląd systemów. Elewacje

Elewacje Przegląd systemów. Elewacje Elewacje Przegląd systemów Elewacje Na okładce: INEA PARK TECHNOLOGICZNY, Poznań Informacje techniczne, dane, zdjęcia i rysunki, zawarte w niniejszej broszurze, należy traktować jedynie jako materiał poglądowy,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZYDATNOŚCI WYBRANYCH MATERIAŁÓW W BUDOWNICTWIE W SEKTORZE PRODUKCJI ŻYWNOŚCI. CZĘŚĆ II. MATERIAŁY HYDROIZOLACYJNE

ANALIZA PRZYDATNOŚCI WYBRANYCH MATERIAŁÓW W BUDOWNICTWIE W SEKTORZE PRODUKCJI ŻYWNOŚCI. CZĘŚĆ II. MATERIAŁY HYDROIZOLACYJNE Acta Sci. Pol., Technica Agraria 8(3-4) 2009, 25-33 ANALIZA PRZYDATNOŚCI WYBRANYCH MATERIAŁÓW W BUDOWNICTWIE W SEKTORZE PRODUKCJI ŻYWNOŚCI. CZĘŚĆ II. MATERIAŁY HYDROIZOLACYJNE Łukasz Stadnik, Franciszek

Bardziej szczegółowo

PROCES NISZCZENIA MURÓW CEGLANYCH W ZABYTKOWYCH BUDYNKACH I OBIEKTACH PRZEMYSŁOWYCH 1

PROCES NISZCZENIA MURÓW CEGLANYCH W ZABYTKOWYCH BUDYNKACH I OBIEKTACH PRZEMYSŁOWYCH 1 ROCZNIKI INŻYNIERII BUDOWLANEJ ZESZYT 10/2010 Komisja Inżynierii Budowlanej Oddział Polskiej Akademii Nauk w Katowicach PROCES NISZCZENIA MURÓW CEGLANYCH W ZABYTKOWYCH BUDYNKACH I OBIEKTACH PRZEMYSŁOWYCH

Bardziej szczegółowo

Architektoniczne problemy odnowy historycznych przestrzeni miejskich na przykładzie kolonii robotniczej Zandek w Zabrzu

Architektoniczne problemy odnowy historycznych przestrzeni miejskich na przykładzie kolonii robotniczej Zandek w Zabrzu Architektoniczne problemy odnowy historycznych przestrzeni miejskich na przykładzie kolonii robotniczej Zandek w Zabrzu Dr inż. arch. Jakub Czarnecki, dr inż. arch. Paweł Maryńczuk, Politechnika Śląska,

Bardziej szczegółowo

Elewacje. Efekt lotosu. Powłoki elewacyjne z efektem lotosu

Elewacje. Efekt lotosu. Powłoki elewacyjne z efektem lotosu Elewacje Efekt lotosu Powłoki elewacyjne z efektem lotosu Powłoki elewacyjne z efektem lotosu Elewacje nie muszą być brudne Powłoki elewacyjne z efektem lotosu utrzymują elewacje dłużej w czystości. Efekt

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA WYKONAWCZA

EKSPERTYZA TECHNICZNA WYKONAWCZA BARG Diagnostyka Budowli Sp. z o.o. ul. Delfina 4b, 03-196 Warszawa Tel.: (+48) 22 814 04 23 Fax: (+48) 22 884 65 66 EKSPERTYZA TECHNICZNA WYKONAWCZA WRAZ ZE SPOSOBEM ROZWIĄZANIA I USUNIĘCIA WIDOCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie izolacji wodochronnych z tworzyw sztucznych i zapraw wodoszczelnych w budynkach 713[08].Z2.03

Wykonywanie izolacji wodochronnych z tworzyw sztucznych i zapraw wodoszczelnych w budynkach 713[08].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Barbara Dobrek Wykonywanie izolacji wodochronnych z tworzyw sztucznych i zapraw wodoszczelnych w budynkach 713[08].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii

Bardziej szczegółowo

BOLIX Complex renowacje system renowacji i ochrony mikrobiologicznej ścian zewnętrznych budynków

BOLIX Complex renowacje system renowacji i ochrony mikrobiologicznej ścian zewnętrznych budynków REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1185/2010 BOLIX Complex renowacje system renowacji i ochrony mikrobiologicznej ścian zewnętrznych budynków WARSZAWA Rekomendacja techniczna została opracowana w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nr sprawy: VII Zp 2300/4/13 ZAŁĄCZNIK nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPIS ZAWARTOŚCI Część I Wymagania ogóle 1. Część ogólna 2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów

Bardziej szczegółowo

Program 2015/16. Systemy materiałów budowlanych Uszczelnienia budowlane i renowacja budownictwa. www.schomburg.pl. Klejenie wyłożeń ceramicznych

Program 2015/16. Systemy materiałów budowlanych Uszczelnienia budowlane i renowacja budownictwa. www.schomburg.pl. Klejenie wyłożeń ceramicznych Systemy materiałów budowlanych Uszczelnienia budowlane i renowacja budownictwa Klejenie wyłożeń ceramicznych Rozwiązania dla budownictwa przemysłowego i inżynieryjnego www.schomburg.pl Program 2015/16

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA MYKOLOGICZNO- BUDOWLANA

EKSPERTYZA MYKOLOGICZNO- BUDOWLANA UMOWA Z DNIA 26.02.2015 r. BZP.2421.18.2015.AB załącznik nr 11 DATA: 26.03.2015r. EGZ. NR TEMAT: EKSPERTYZA MYKOLOGICZNO- BUDOWLANA OBIEKT: POMIESZCZENIA PIWNICZNE I PARTERU ADRES: 50-237 WROCŁAW, UL.

Bardziej szczegółowo

P.U. RONSBUD al. Ossolińskich 12

P.U. RONSBUD al. Ossolińskich 12 9 - OPIS TECHNICZNY - Do projektu budowlanego wykonania prac konserwatorskich elewacji budynku UKW zlokalizowanego przy Al. Ossolińskich 12. 1. CZĘŚĆ WSTĘPNA: 1.1. Podstawa opracowania Umowa na prace projektowe

Bardziej szczegółowo