40 OGÓLNOPOLSKI RAJD GÓRSKI SZLAKAMI OBROŃCÓW GRANIC BIESZCZADY 2011 REGULAMIN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "40 OGÓLNOPOLSKI RAJD GÓRSKI SZLAKAMI OBROŃCÓW GRANIC BIESZCZADY 2011 REGULAMIN"

Transkrypt

1 40 OGÓLNOPOLSKI RAJD GÓRSKI SZLAKAMI OBROŃCÓW GRANIC BIESZCZADY 2011 REGULAMIN Ustrzyki Górne, czerwiec 2011 rok

2 My, natchnieni Bieszczadami opętani przez Dusioły, przesiąknięci retortami, ukochani przez Anioły My szaleńcy, my dziwacy, romantycy z wiatrem w włosach, my z kielonkiem za pazuchą, z zacnym sercem, choć bez grosza My tańczący o poranku w koszulinie z mgieł utkanej my wielbiący o zachodzie połoniny w snach skąpane My codzienni, tak zwyczajni My wątpiący, my wierzący, powsimordy i włóczęgi, twardzi, czule kochający My smagani słońcem, deszczem, My wolnością upojeni, przygarbieni własnym cieniem My natchnieni My Magdalena Apostołowicz Z okazji jubileuszowego 40 Ogólnopolskiego Rajdu Górskiego Szlakami Obrońców Granic mamy zaszczyt zaprosić Państwa w Bieszczady. Góry o przebogatej historii, owiane masą legend, pretendujące do miana najbardziej romantycznych gór Polski. Ich granice na zachodzie wyznacza Przełęcz Łupkowska 640 m n.p.m., a na wschodzie Przełęcz Wyszkowska 930 m n.p.m. Obecnie na terenie Polski znajdują się jedynie tzw. Bieszczady Zachodnie, które od Bieszczad Wschodnich oddziela Przełęcz UŜocka 853 m n.p.m., która leŝy na granicy Polski i Ukrainy. Z Przełęczy UŜockiej wypływają źródła największej rzeki bieszczadzkiej Sanu. Południowa część Bieszczad znajduje się natomiast na terenie Słowacji i zwana jest Górami Bukowskimi (Bukovske Vrchy). Do czasów panowania króla Kazimierza Wielkiego tereny te naleŝały do Rusi, a do Polski zostały przyłączone właściwie dopiero za panowania królowej Jadwigi w roku W tamtych czasach pozostawały zupełnie niezamieszkałe. Dopiero w wieku XV i XVI poprzez proces tzw. kolonizacji wołoskiej zaczęto zaludniać góry. Tereny doliny Sanu, na których odbywa się nasz rajd przypadły we władanie znamienitej szlacheckiej rodzinie Kmitów, którzy lokowali tu wsie i miasteczka. Ludność zamieszkującą Bieszczady do końca II wojny światowej zwano Bojkami. Była to społeczność ukształtowana poprzez wymieszanie się ludności rusińskiej i wołoskiej. Od ludności polskiej róŝnili się oni przede wszystkim religią w zdecydowanej większości byli grekokatolikami lub prawosławnymi. 1

3 Koniec II wojny światowej przyniósł zmianę ukształtowanej ponad 550 lat temu - za panowania królowej Jadwigi wschodnie granicy Polski. San stał się rzeką graniczną, a połowa Bieszczad tzw. Bieszczady Wschodnie z najwyŝszym szczytem Bieszczad Pikuj 1408 m n.p.m. stały się wtedy częścią ZSRR, a obecnie od roku 1991 naleŝą do Ukrainy. Koniec II wojny światowej stał się jednocześnie końcem zamieszkiwania na terenie Bieszczad ludności Bojkowskiej. Najpierw wymiana ludności pomiędzy PRL i USRR w latach , a następnie Akcja Wisła w roku 1947 sprawiły, Ŝe tereny Bieszczad opustoszały na okres ok. 10 lat. Wydarzenia te to bodaj najbardziej tragiczny okres w historii Bieszczad. Wysiedleniami objęto wszystkich mieszkańców, którzy nie byli wyznania rzymskokatolickiego. Blisko pół miliona ludzi pod przymusem musiało przenieść się na tereny USRR, a ci którzy pozostali w roku 1947 zostali wysiedleni na tzw. ziemie odzyskane. Mało kto wie, Ŝe dzikie dziś Bieszczady przed wojną były terenem przeludnionym. Dziś w Ustrzykach Górnych mieszka ok. 100 mieszkańców, a przed wojną mieszkało tu ponad 500 osób, w Lutowiskach mieszka obecnie ok. 760 osób przed wojną ok. 2200, w Brzegach Górnych obecnie jest tylko leśniczówka, a przed wojną mieszkało tu ponad 500 osób. Wiele wsi po wojnie dosłownie przestało istnieć: Beniowa kiedyś ok. 600 mieszkańców, Dźwiniacz ponad 1200 mieszkańców, Sianki ok. 800 osób, itd. Okres końca II wojny światowej to w Bieszczadach równieŝ czas walki z tzw. bandami UPA. Dziś, kiedy Polska i Ukraina dąŝą do pojednania nie uŝywa się juŝ wobec UPA określenia bandy. Ukraińska Powstańcza Armia, bo tak brzmi pełna nazwa UPA, była zbrojnym ramieniem OUN Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, a jej głównym celem było doprowadzenie do powstania niepodległej Ukrainy. To prawda, Ŝe UPA dopuściła się wielkich zbrodni szczególnie na Wołyniu. Jednak mało kto słyszał o rozejmie zawartym w kwietniu 1945 roku pomiędzy UPA i AK w sprawie nie atakowania ludności cywilnej i wspólnym zwalczaniu NKWD. Niestety pomimo tego rozejmu dochodziło do mordów z obu stron. Największy mord UPA na terenie Bieszczad to rozstrzelanie 42 mieszkańców Baligrodu według wcześniej przygotowanej listy nazwisk. Z drugiej strony polscy Ŝołnierze w Terce zamordowali 30 osób, a w Zawadce Morochowskiej ponad 70 osób (w tym kobiety i dzieci). Obecnie ukazuje się wiele artykułów i ksiąŝek na ten temat. Ocenę tych wydarzeń pozostawiamy sumieniu kaŝdego zainteresowanego. Po tragicznych latach powojennych w Bieszczadach zapanowała niemal zupełna cisza. Przez wiele lat prawie nikt tu nie mieszkał, pola uprawne ponownie porosły lasy, a w wielu miejscach śladem po dawnych mieszkańcach pozostały jedynie drzewa owocowe. Dopiero pod koniec lat pięćdziesiątych bieszczadzkie ścieŝki dla turystyki zaczęli przecierać Władysław Krygowski i Edward Moskała, którzy dosłownie z siekierą w ręku wytyczyli bieszczadzki odcinek Głównego Szlaku Beskidzkiego im. Kazimierza Sosnowskiego (kolor czerwony). Po wybudowaniu pierwszej utwardzonej drogi tzw. DuŜej Obwodnicy Bieszczadzkiej w roku 1962 (pamiątkową płytę moŝna zobaczyć na Przełęczy WyŜnej przy Ŝółtym szlaku prowadzącym na Połoninę Wetlińską) w Bieszczady ruszyły niezliczone wycieczki szkolne i zakładowe. W latach siedemdziesiątych XX wieku odbywały się tu rajdy, w których uczestników liczono w tysiącach osób m.in. nasz rajd Szlakami Obrońców Granic. 2

4 Baza naszego rajdu Ustrzyki Górne to wieś lokowana przed rokiem Nazwa wsi pochodzi od słowa ustnik oznaczającego w języku ukraińskim miejsce zbiegu 3 potoków czyli w Ustrzykach Górnych: Wołosatki, Terebowca i Rzeczycy. Obecnie to niewielka wioska, ale w wakacje nagle robi się tu tłoczno, gdyŝ Ustrzyki to główna baza wypadowa w najczęściej uczęszczane bieszczadzkie pasma Połoninę Caryńską, tzw. gniazdo Tarnicy czy Małą i Wielką Rawkę. Niegdyś na terenie gdzie obecnie stoi Hotel Górski PTTK nasza rajdowa baza stało stare schronisko PTTK, po którym pozostał jedynie tzw. Zielony Domek, w którym znajduje się muzeum turystyki górskiej. Z dawnej zabudowy Ustrzyk nie zostało nic. Dawne budynki spłonęły w roku Jedyną zachowaną pamiątką przedwojennych Ustrzyk Górnych jest mostek nad Wołosatym (tuŝ za ogrodzeniem Hotelu Górskiego PTTK), którym obecnie prowadzi czerwony szlak na Połoninę Caryńską. Mostek ten to pozostałość po kolejce wąskotorowej zbudowanej w latach r. o długość ok. 45 km, którą transportowano drewno z okolic Ustrzyk Górnych przez BereŜki, Stuposiany, Muczne i Tarnawę NiŜną do stacji kolei normalnotorowej w Sokolikach Górskich. Linię tę obsługiwały 4 lokomotywy Madziarka, Baligrodka, Maryśka i Zośka. Ponoć kaŝda z nich miała charakterystyczny odgłos gwizdka parowego, po którym je rozpoznawano. Praca maszynisty kolejki była bardzo niebezpieczna, gdyŝ z uwagi na rzadkie remonty torowiska oraz mostków często dochodziło do wypadków, ale jednocześnie gwarantowała wysokie zarobki dniówka na kolejce wynosiła 6 9 zł, podczas gdy dniówka robotnika leśnego zaledwie 0,80 1 zł. Podobno w końcowej fazie funkcjonowania kolejki przed niektórymi mostkami maszyniści wysiadali i przechodzili je pieszo, a pociąg bez obsługi przejeŝdŝał na wolnych obrotach. Iskry sypiące się spod kół parowozów często wywoływały poŝary. Największym takim poŝarem był poŝar torfowiska w Dźwiniaczu Górnym trwający przez 5 lat od 1926 do 1931 roku. W związku z wielkim kryzysem ekonomicznym lat trzydziestych XX wieku zbankrutowali właściciele opisywanej kolejki, co doprowadziło do rozebrania jej torowiska w latach i sprzedania taboru po cenie złomu. Dziś znamy jedynie kolejkę wąskotorową z Majdanu koło Cisnej, która jako atrakcja turystyczna słuŝy do przewozu osób. NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe na początku XX wieku z powodu braku utwardzonych dróg kolejki wąskotorowe były jedynym środkiem transportu słuŝącym do transportu drewna z karpackich lasów m.in. Bieszczad, Gorganów i Czarnochory. Inną ciekawostką okolic Ustrzyk Górnych są śubry. W latach sześćdziesiątych XX wieku do leśnictwa BereŜki sprowadzono kilkanaście śubrów, które doskonale się zaaklimatyzowały w bieszczadzkich leśnych kniejach. Najbardziej znanym bieszczadzkim śubrem stał się byk Pulpit, który w roku 1965 wędrował przez całe Podkarpacie, wzbudzając wielką sensację. Pulpit stał się pupilem regionalnej prasy i radia, które codziennie podawały komunikaty z trasy jego wędrówki i spotkań z ludnością. W ciągu niespełna 28 dni przewędrował 400 kilometrów i w okolicy wsi śabno nad Dunajcem (k. Tarnowa) został ujęty i zabrany do hodowli w Niepołomicach. Resztę Ŝycia, do 1970 roku, spędził w krakowskim ZOO, będąc jedną z największych jego atrakcji. Obecnie w Bieszczadach Ŝyje ok. 100 sztuk Ŝubrów głównie w masywie Jeleniowatego nad Mucznem 3

5 oraz na zboczach Chryszczatej i Magurycznego w okolicach Woli Michowej. Od roku 1973 znaczna część Bieszczad objęta została ochroną poprzez utworzenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego, którego siedziba mieści się obecnie w Ustrzykach Górnych. Na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego ochroną objęto wiele bardzo rzadkich gatunków zwierząt. Symbolem BPN jest Ryś, ponadto występują tu śbiki, Wilki, Niedźwiedzie, śubry, bardzo rzadkie Orły Przednie czy Orliki Krzykliwe. W lecie na bieszczadzkich połoninach naleŝy uwaŝać na wygrzewające się na słońcu śmije zygzakowate, a w dolinie Sanu spotkać moŝna jedynego występującego na terenie Polski WęŜa Eskulapa. W roku 1992 Bieszczadzki Park Narodowy wszedł w skład pierwszego na świecie Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery UNESCO Karpaty Wschodnie złoŝonego z Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Parku Krajobrazowego Doliny Sanu i Ciśniańsko Wetlińskiego Parku Krajobrazowego po stronie polskiej, Parku Narodowego Połoniny po stronie Słowackiej i UŜańskiego Parku Narodowego oraz Nadsańskiego Regionalnego Parku Krajobrazowego na Ukrainie. Zapraszamy na wspólną wędrówkę poprzez bieszczadzkie połoniny oraz dolinami nieistniejących juŝ wsi do źródeł Sanu. Nie zapominajmy, Ŝe Bieszczady choć piękne potrafią być jednocześnie bardzo niebezpieczne. W czerwcu kiedy odbywa się nasz Rajd często występują deszcze i burze. Na niezalesionych bieszczadzkich grzbietach człowiek jest szczególnie naraŝony na poraŝenie piorunem. Natychmiast po usłyszeniu pierwszego trzasku wyładowania atmosferycznego naleŝy jak najszybciej zejść z grzbietu, a następnie przeczekać burzę kucając w tzw. pozycji antyporaŝeniowej (kaŝda osoba w odległości kilku metrów od siebie). Prosimy równieŝ o zapewnienie sobie właściwego stroju turystycznego kurtka przeciwdeszczowa, dobre buty trekkingowe, czapka i rękawiczki (w górach mogą być konieczne nawet latem). Piotr Spłocharski 4

6 BIESZCZADKA LEGENDA Z nazwą tych gór wiąŝe się pewna legenda. W owych górach niepodzielnie panował zły duch zwany Biesem, a za swoich pomocników miał duszki zwane Czadami. Bies w swej złośliwości niszczył wszystko co przybywający na te tereny ludzie wypracowali palił ich zagrody i niszczył uprawy. Jednak pewnego dnia, w ramach tzw. kolonizacji wołoskiej, przybył na te tereny Wołoch zwany San. San odznaczał się nie tylko wielką siłą fizyczną, ale teŝ siłą charakteru, a jednocześnie był przy tym niezwykle uparty. Kiedy San dowiedział się o swawolach Biesa postanowił uwolnić ludzi od złego ducha. Zadanie, które sobie postawił był bardzo trudne, gdyŝ Bies uchodził za niepokonanego. Pewnego razu w lesie San usłyszał dziwne jęki dochodzące spod zwalonego drzewa. Kiedy postanowił sprawdzić co się stało, pod drzewem zauwaŝył przygniecionego Czada. Biednego duszka niechybnie czekała śmierć. San w dobroci swego serca postanowił pomóc Czadowi, choć ten był sługą Biesa. Uratowany Czad przysiągł odwdzięczyć się Sanowi w chwili zagroŝenia Ŝycia. Po jakimś czasie San spotkał Biesa kąpiącego się w rzece i postanowił stanąć z nim do walki na śmierć i Ŝycie. Walka między nimi trwała cały dzień, a pod wieczór San opadł z sił i niechybnie zginąłby, gdyby nie nagła i niespodziewana pomoc ze strony uratowanego niegdyś Czada. Ów Czad zjawił się tak jak przysiągł i wrzucił do wody leŝące na brzegu skrzydła Biesa. Nagle Bies stracił swą moc, gdyŝ jak się okazało cała jego siła ukryta była w skrzydłach, których nie wolno było zamoczyć. San ostatecznie pokonał Biesa. Od tego momentu juŝ nikt nie psocił się ludziom, a na pamiątkę tych wydarzeń góry nazwano Bieszczadami, a główną rzekę Sanem. 5

7 I. CELE RAJDU 1. Uczczenie pamięci Ŝołnierzy i funkcjonariuszy poległych w ochronie granic państwowych Polski. 2. Poznanie piękna przyrody i kultury Bieszczad oraz zasad ekologicznego współistnienia. 3. Doskonalenie umiejętności uprawiania turystyki górskiej pieszej i rowerowej. 4. Propagowanie zasad bezpieczeństwa w rowerowym ruchu turystycznym. 5. Propagowanie uprawiania sportów obronnych, w tym nabywania umiejętności orientowania się oraz poruszania w trudnym terenie górskim. 6. Rekreacja i wypoczynek. II. KOMITET HONOROWY Przewodniczący Komitetu Honorowego Rajdu Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Członkowie Komitetu Komendant Główny StraŜy Granicznej Komendant Główny Policji Prezes ZG PTTK Przewodniczący KKW NSZZ Funkcjonariuszy StraŜy Granicznej Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów Komendant Bieszczadzkiego Oddziału StraŜy Granicznej Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie Komendant PSG w Ustrzykach Górnych Komendant Powiatowy Policji w Ustrzykach Dolnych Wójt Gminy Lutowiska III. ORGANIZATORZY Komenda Główna StraŜy Granicznej Komenda Główna Policji Komisja Turystyki w resorcie Spraw Wewnętrznych i Administracji Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiego Rajdu Górskiego "Szlakami Obrońców Granic" 6

8 IV. KOMITET ORGANIZACYJNY Komandor Rajdu Honorowy Komandor Rajdu Z-ca Komandora, Sekretarz Skarbnik Sędzia Główny Rzecznik prasowy, kronikarz Przewodniczący Komisji Turystyki w resorcie Spraw Wewnętrznych i Administracji Przedstawiciel Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału StraŜy Granicznej - Mariusz Skrzyński - Alojzy Nowak - Wiesław F. Kubera - Krystyna Tomczyńska - Marian Weksej - Aleksander Załęski - Kazimierz Rabczuk - Wiesław Czajkowski KIEROWNICY TRAS - SĘDZIOWIE Ewa Malorny Tadeusz Aleksandrzak Kazimierz Pardyak Piotr Spłocharski V. WARUNKI UCZESTNICTWA 1. W Rajdzie mogą uczestniczyć druŝyny wieloosobowe reprezentujące StraŜ Graniczną, Policję, Państwową StraŜ PoŜarną, Wojsko Polskie, zakłady pracy, szkoły, organizacje społeczne oraz kluby turystyczne i inne. 2. Punktacji rajdowej podlega druŝyna czteroosobowa. W skład druŝyny mogą wchodzić osoby rezerwowe. 3. Uczestnikami Rajdu mogą być osoby o dobrej kondycji fizycznej poniewaŝ Rajd odbędzie się w terenie górskim w róŝnych warunkach atmosferycznych. 4. MłodzieŜ szkolna do lat 18 moŝe brać udział w Rajdzie pod opieką wychowawców (jeden wychowawca dla max. 10-ciu podopiecznych), a dzieci do lat 12 - wyłącznie pod opieką rodziców. 5. Organizacje bądź zakłady pracy zgłaszające druŝyny, mają obowiązek ubezpieczyć uczestników od NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) na czas trwania Rajdu. To samo dotyczy osób indywidualnych oraz członków Komitetu Organizacyjnego Rajdu. 6. Uczestnicy Rajdu na trasach rowerowych powinni posiadać sprzęt do naprawy rowerów oraz urządzenia do ich zabezpieczania. Organizatorzy Rajdu nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenia przepisów o ruchu drogowym przez uczestników Rajdu. 7. Kierownikiem druŝyny powinna być osoba pełnoletnia, posiadająca doświadczenie w uprawianiu turystyki górskiej oraz umiejętności w udzielaniu pierwszej pomocy medycznej. 8. Wszyscy uczestnicy Rajdu są zobowiązani do noszenia, w widocznym miejscu, znaczka 40 Ogólnopolskiego Rajdu Górskiego StraŜy Granicznej. 7

9 VI. ZGŁASZANIE UCZESTNIKÓW Zgłoszenia uczestników na 40 Ogólnopolski Rajd Górski Szlakami Obrońców Granic naleŝy przesłać na załączonej Karcie Zgłoszenia (dokładnie wypełnionej) wraz z kserokopią dowodu wpłaty za udział w Rajdzie, w nieprzekraczalnym terminie do 15 maja 2011 roku. na niŝej podany adres: Rezerwacją miejsc zajmuje się : Krystyna Tomczyńska ul. Niepodległości 25/ Częstochowa tel. miejski 34 / tel. kom Krystyna Tomczyńska tel. miejski tel. kom Wpłat naleŝności za udział w Rajdzie (z zaznaczeniem wybranego wariantu zakwaterowania) naleŝy dokonywać na rachunek : Nadwiślański Oddział StraŜy Granicznej ul. 17 Stycznia Warszawa Narodowy Bank Polski Okręgowy Oddział w Warszawie Udzielaniem informacji dot. Rajdu zajmuje się : UWAGA! z dopiskiem "Rajd StraŜy Granicznej". Krystyna Tomczyńska oraz Wiesław F. Kubera Pszczyna Łąka ul. Dąbrowszczaków 4i tel. miejski tel. kom Zakwaterowanie jest uzaleŝnione od wcześniejszego opłacenia naleŝności za udział w Rajdzie (nieprzestrzeganie powyŝszych zasad skutkuje skreśleniem z listy, bez informowania Zainteresowanego). 8

10 VII. TERMIN I BAZA RAJDU 40 Ogólnopolski Rajd Górski " Szlakami Obrońców Granic" odbędzie się w dniach: Uczestnicy Rajdu zakwaterowani zostaną w: czerwiec 2011 r. "Hotel Górski " PTTK oraz Camping nr 150 PTTK w Ustrzykach Górnych; Informacje o hotelu i campingu dostępne są na stronie internetowej hotelu: VIII. ZAKWATEROWANIE I WYśYWIENIE Organizacje zgłaszające druŝyny, bądź osoby indywidualne, ponoszą koszty udziału w Rajdzie w wysokości wybranego wariantu : WARIANT 1 " Hotel Górski " Ustrzyki Górne, pokoje 1, 2, 3, 4, 5 - osobowe, z pełnym węzłem sanitarnym i wyŝywieniem (5 śniadań + 5 obiadokolacji) zł WARIAN 2 Camping nr 150, pawilony mieszkalne A, B, C - wspólne łazienki na korytarzu i prysznice dostępne w budynku obok; z wyŝywieniem (5 śniadań + 5 obiadokolacji) zł WARIANT 3 Camping nr Ustrzyki Górne, domki campingowe: - 4 pokoje dwuosobowe, łazienki na korytarzu, - 2 pokoje dwuosobowe z łazienkami, - 2 pokoje czteroosobowe z łazienkami; z wyŝywieniem (5 śniadań + 5 obiadokolacji) zł WARIANT 4 Camping nr Ustrzyki Górne, domki campingowe bez łazienki - standard turystyczny, (łazienki oraz toalety w pawilonie mieszkalnym); z wyŝywieniem (5 śniadań + 5 obiadokolacji) zł WARIANT 5 Camping nr Ustrzyki Górne, pole namiotowe, własny sprzęt biwakowy; bez wyŝywienia zł Osoby mieszkające poza bazą Rajdu, chcące być uczestnikami Naszej imprezy turystycznej, zobowiązane są do opłaty wpisowego zł. Dla ww. osób będzie moŝliwość wykupienia wyŝywienia w bazie Rajdu. 9

11 W ramach wpisowego i kosztów zakwaterowania uczestnicy otrzymują: 6 noclegów wg wybranego wariantu, 5 śniadań i 5 obiadokolacji, kiełbasę na ognisko oraz grochówkę w dniu zakończenia Rajdu, bilety wstępu do Bieszczadzkiego Parku Narodowego, opłatę klimatyczną, pamiątkową odznakę Rajdu, okolicznościową chustę 40 Rajdu Szlakami Obrońców Granic, odcisk pieczęci rajdowej, dowóz autokarem na jedną z tras pieszych. Ponadto w ramach wpisowego Komitet Organizacyjny zapewnia: obsługę sędziowską (Przewodnicy Górscy z uprawnieniami na Beskidy Wschodnie) i programową, kolportaŝ Regulaminu i materiałów krajoznawczych, nagrody w konkursach, program kulturalno-oświatowy, upominki lub puchary rajdowe. UWAGA: O miejscu zakwaterowania decyduje kolejność zgłoszenia i opłata kosztów pobytu. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za stan wynajmowanych pomieszczeń. W razie nieprzybycia druŝyny (osoby indywidualnej) na Rajd, Komitet Organizacyjny nie zwraca kosztów poniesionych przez te osoby. Wpłacone wpisowe nie podlega zwrotowi. W miejscu zakwaterowania obowiązuje przestrzeganie Regulaminu Porządkowego Hotelu Górskiego PTTK oraz campingu nr 150 PTTK w Ustrzykach Górnych. IX. ZASADY PUNKTACJI DruŜyny otrzymują punkty dodatnie za: kaŝdy dzień uczestnika na trasie - 2 pkt. ubiór uczestnika wg regulaminu turysty - 2 pkt. posiadanie godła - proporca - 5 pkt. posiadanie zweryfikowanej ksiąŝeczki turystyki kwalifikowanej - 2 pkt. posiadanie aktualnej legitymacji członkowskiej organizacji turystycznej - 2 pkt. orientację w terenie pkt. znajomość tras Rajdu, tradycji, historii StraŜy Granicznej i Policji pkt. piosenkę turystyczną pkt. konkurs strzelania z broni pneumatycznej pkt. 10

12 DruŜyny otrzymują punkty ujemne za: wykluczenie członka druŝyny z Rajdu - 15 pkt. zakłócenie ciszy nocnej - 15 pkt. brak apteczki pierwszej pomocy medycznej na trasie - 5 pkt. zanieczyszczanie środowiska - 15 pkt. brak dyscypliny na trasie (zmiana trasy, ominięcie punktu kontrolnego) - 5 pkt. nieobecność Kierownika DruŜyny na odprawie - 5 pkt. brak ubezpieczenia członka druŝyny - 5 pkt. DruŜyny rowerowe: Wszyscy rowerzyści są mile widziani na Rajdzie. Trasy naleŝy kaŝdorazowo uzgadniać z Sędzią Głównym w bazie Rajdu. X. NAGRODY Nagrody ufundowane będą przez Organizatorów Rajdu oraz sponsorów. Będą to puchary, a takŝe upominki rzeczowe. MoŜliwe do zdobycia będą między innymi następujące nagrody: Nagroda Główna - przechodnia, dla zespołu, jednostki, organizacji zgłaszającej, której dwie druŝyny na trasach pieszych uzyskały w łącznej punktacji największą liczbę punktów, Puchar Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Nagroda Komendanta Głównego StraŜy Granicznej, Nagroda Komendanta Głównego Policji, Nagroda Prezesa ZG PTTK, Nagroda Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej, Nagroda Prezesa Ligi Obrony Kraju, Nagroda Przewodniczącego KKW NSZZ Funkcjonariuszy StraŜy Granicznej, Nagroda Przewodniczącego ZG NSZZ Policjantów, Nagroda Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności Wojska Polskiego, Nagroda Komisji Turystyki w resorcie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Nagroda Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału StraŜy Granicznej, Nagroda Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, Nagroda ZO NSZZ FSG przy Bieszczadzkim Oddziale SG w Przemyślu, Nagroda ZW NSZZ Policjantów w Rzeszowie, Nagroda Starosty Powiatu Bieszczadzkiego Ustrzyki Dolne, Nagroda Komendanta Placówki StraŜy Granicznej w Ustrzykach Górnych, Nagroda Komendanta Powiatowego Policji w Ustrzykach Dolnych, Nagroda Wójta Gminy Lutowiska, Nagroda Komandora Rajdu, oraz inne nagrody i wyróŝnienia. 11

13 XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. W czasie Rajdu wszyscy jego uczestnicy powinni przestrzegać: regulaminu Rajdu, regulaminu Bieszczadzkiego Parku Narodowego, praw i zasad obowiązujących na szlakach turystycznych (koleŝeństwo, przestrzeganie karty Turysty), poleceń i decyzji organizatorów Rajdu, ogólnie przyjętych zasad współŝycia społecznego. 2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody i wypadki powstałe w czasie Rajdu na trasach pieszych, rowerowych i w bazie Rajdu. Odpowiedzialność za powstałe szkody lub wypadki ponoszą indywidualni turyści. 3. Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 4. Na biwaku będą potwierdzane oraz weryfikowane punkty do GOT. 5. Podczas Rajdu odbędzie się konkurs strzelania z broni pneumatycznej wg następującej punktacji: 1-5 0,5 pkt pkt ,5 pkt pkt ,5 pkt pkt ,5 pkt pkt ,5 pkt pkt. UWAGA: w konkursie udział bierze 1 zawodnik wytypowany z kaŝdej druŝyny, o kolejności miejsc i punktacji na podstawie uzyskanych wyników, a takŝe w sprawach spornych decyduje Sędzia Główny i od jego decyzji nie ma odwołania. 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo niedopuszczenia do uczestnictwa w Rajdzie tych osób, które nie będą spełniać warunków określonych w niniejszym Regulaminie. 7. Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów oraz na przejazdy mikrobusami opłacają sami uczestnicy Rajdu. Z turystycznym pozdrowieniem: Komitet Organizacyjny Rajdu 12

14 Regulamin dla zwiedzających Bieszczadzki Park Narodowy w 2010 r. W Parku Narodowym całość przyrody oŝywionej i nieoŝywionej jest chroniona. Niniejszy regulamin określa zasady udostępnienia Bieszczadzkiego Parku Narodowego do zwiedzania, w oparciu o wybrane przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody określające zasady zachowania się zwiedzających w polskich parkach narodowych. 1. Na obszarze Bieszczadzkiego Parku Narodowego funkcjonuje sieć oznakowanych szlaków turystycznych, ścieŝek przyrodniczych i historyczno-przyrodniczych oraz ścieŝek spacerowych, które są udostępnione dla zwiedzających. Za wstęp na szlaki turystyczne oraz za udostępnianie obszaru ścieŝek przyrodniczych pomiędzy 24 kwietnia 2010 a 15 listopada 2010 r., pobierana jest opłata w punkach informacyjno-kasowych. Wysokość opłat zawiera cennik, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. W celu promowania wiedzy z zakresu ochrony przyrody w obszarze ścieŝek przyrodniczych i podniesienia świadomości ekologicznej zwiedzających ustalono, iŝ wysokość opłat z tytułu udostępniania zasobów przyrodniczych na ścieŝkach będzie niŝsza od opłat za wstęp do Parku. 2. Istnieje moŝliwość zakupienia biletów wejścia wielokrotnego - karnetów 4-dniowych. Dowodem wniesienia opłaty za wstęp do Parku bądź udostępnianie obszaru ścieŝki przyrodniczej jest odpowiedni paragon z kasy fiskalnej, który naleŝy zachować do kontroli. W przypadku braku obsługi na punkcie informacyjno-kasowym, zwiedzających obowiązuje wykupienie biletu w punkcie kasowym po zejściu ze szlaku lub ścieŝki przyrodniczej. 3. Turystyka konna dozwolona jest po oznakowanych trasach turystyki konnej na koniach naleŝących do Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Dla organizatorów rajdów konnych istnieje moŝliwość wydania licencji na wjazd na teren Parku po spełnieniu warunków określonych odrębnymi przepisami. 4. Trasy jazd zaprzęgami konnymi prowadzą od parking BdPN w Bukowcu w kierunku potoku Niedźwiedzi oraz na trasie Ustrzyki Górne-Wołosate-droga w kierunku Rozsypańca. 5. Przewodnicy terenowi PTTK prowadzący grupy po uzyskaniu licencji BdPN wchodzą bezpłatnie na szlaki turystyczne i ścieŝki przyrodnicze. 6. Turystyka rowerowa w granicach parku dozwolona jest po drogach publicznych oraz po odpowiednio oznakowanych trasach w dolinie górnego Sanu. 7. Wędrówki na nartach dozwolone są na odpowiednio oznakowanych odcinkach pieszych szlaków turystycznych relacji: Ustrzyki Górne - Szeroki Wierch - Siodło pod Tarnicą - Wołosate, Przełęcz WyŜna - Połonina Wetlińska (schronisko)- Brzegi Górne, Wetlina - Przełęcz Orłowicza - Połonina Wetlińska oraz na narciarskich szlakach spacerowych wokół Wetliny i Wołosatego. 8. Wprowadzanie psów na obszar parku dozwolone jest wyłącznie w obszarze ochrony krajobrazowej. Zabrania się wprowadzania psów na szlaki turystyczne i ścieŝki przyrodnicze, za wyjątkiem odcinków prowadzących wzdłuŝ dróg publicznych. 13

15 9. Ze względu na bezpieczeństwo zwiedzających i ochronę przyrody poruszanie się po szlakach na obszarze parku narodowego dozwolone jest wyłącznie od świtu do zmierzchu. 10. Biwakowanie dozwolone jest w następujących miejscach wyznaczonych przez BdPN: Pole namiotowe w BereŜkach, Pole namiotowe w Berehach Górnych, Camping Górna Wetlinka. 11. Parkowanie pojazdów na obszarze Parku dozwolone jest wyłącznie w następujących miejscach wyznaczonych przez BdPN: Ustrzyki Górne, Wołosate, WyŜniański Wierch, Berehy Górne, Bukowiec, w dolinie Terebowca, w dolinie Rzeczycy, BereŜki przy polu biwakowym - w czasie jego funkcjonowania, Przełęcz WyŜna i Ustrzyki Górne (parkingi Gminy Lutowiska). 12. Rozpalanie ognisk dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych i odpowiednio przygotowanych przez BdPN: Pole namiotowe w BereŜkach, Pole namiotowe w Berehach Górnych, Zachowawcza Hodowla Konia Huculskiego w Wołosatem, Stanica Konna w Tarnawie NiŜnej, Hotelik nad Roztoką w Tarnawie NiŜnej, Schron turystyczny w Wołosatem, Schron turystyczny w Ustrzykach Górnych, Camping Górna Wetlinka, Wiata ogniskowa przy Terenowej Stacji Edukacji Ekologicznej w Suchych Rzekach, Wiaty ogniskowe w Ustrzykach Górnych i Wołosatem. 13. Organizowanie masowych imprez turystycznych, w tym rajdów jest na obszarze Parku dopuszczalne wyłącznie za zgodą Dyrektora Parku i na warunkach uzgodnionych przed organizacją imprezy. 14. W Parku zabronione jest: Zakłócanie ciszy, płoszenie, chwytanie i zabijanie dziko Ŝyjących zwierząt, łowienie ryb, niszczenie gniazd, nor i legowisk, zbieranie poroŝy, zbieranie dziko występujących roślin i grzybów oraz ich części, niszczenie drzew i krzewów, Zaśmiecanie terenu, pozostawianie resztek poŝywienia i opakowań, zanieczyszczanie wód powietrza i gleby. Śmieci naleŝy znosić do pojemników umieszczonych przy punktach informacyjno-kasowych lub innych obiektach infrastruktury turystycznej. Ze względu na ochronę dziko Ŝyjących zwierząt pojemniki na odpadki nie są wykładane w obrębie szlaków turystycznych, Schodzenie ze znakowanych szlaków turystycznych, ścieŝek przyrodniczych i historyczno-przyrodniczych, poruszanie się pieszo po trasach turystyki konnej, poruszanie się na rowerach po turystycznych szlakach pieszych i konnych oraz 14

16 ścieŝkach przyrodniczych, za wyjątkiem ich odcinków biegnących drogami publicznymi, Palenie wyrobów tytoniowych oraz uŝywania źródeł światła o otwartym płomieniu, Naruszanie ekosystemów przez osoby latające na motolotniach, lotniach, paralotniach i spadolotniach, poniewaŝ jest to umyślne płoszenie zwierząt kręgowych (ptaków i ssaków) oraz stanowi ingerencję w obszar nieudostępniony, Niszczenie obiektów dziedzictwa historycznego, Poruszanie się pojazdami mechanicznymi po drogach wewnętrznych Parku, za wyjątkiem tych prowadzących do osiedli mieszkalnych, campingów i pól namiotowych, Prowadzenie bez zgody Dyrektora Parku działalności handlowej, Umieszczanie tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków. 15. Organizator imprezy turystycznej powinien zapewnić udział górskiego przewodnika turystycznego (z aktualnymi uprawnieniami na teren Beskidów Wschodnich) w obsłudze grupy liczącej powyŝej 10 osób. 16. Wykonywanie zdjęć i filmów dla celów komercyjnych wymaga uzyskania zgody Dyrektora Parku i wniesienia opłaty. 17. Ze względu na bezpieczeństwo turysty po letnim sezonie od do wychodząc na szlaki turystyczne lub ścieŝki przyrodnicze w obszarze Parku, naleŝy planowaną trasę do przejścia zgłosić w stacjach ratunkowych GOPR lub w leśniczówkach obwodów ochronnych. Zgłaszanie moŝe być osobiste, telefoniczne lub w dowolny-lecz skuteczny sposób. Wykaz obwodów (leśnictw) wraz z tel. kontaktowymi podany jest na stronie internetowej Za wstęp do Parku w okresie od do nie pobiera się opłat. 18. Uprawnionymi do kontroli osób w zakresie przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie Parku, w tym do kontroli biletów wstępu, oraz do nakładania mandatów karnych są funkcjonariusze StraŜy Parku. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92 poz. 880). 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004r. Nr 223, poz. 2268). 3. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie parków narodowych lub niektórych ich obszarów, gdzie za wstęp pobiera się opłaty (Dz. U. Nr 91 z 2005 r., poz. 765). 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 roku w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz.U nr 57 poz. 358). 15

17 Wycieczki za dodatkową opłatą ZałoŜenia organizacyjne wycieczek: 1. Proponowane wycieczki są przeznaczone dla uczestników 40. Rajdu Obrońców Granic. 2. Wymagane posiadanie paszportu z co najmniej 3-miesięcznym okresem waŝności! 3. Zgłoszenia na wycieczkę wraz z dodatkowymi danymi (PESEL nr paszportu) oraz opłatą wpisowego przyjmowane będą przy zgłoszeniu na rajd, z zaznaczeniem nazwy (numeru) wycieczki. 4. Dodatkowe zapisy (w ramach wolnych miejsc!) przyjmowane będą w Biurze Organizacyjnym Rajdu w Ustrzykach Górnych w niedzielę 19 czerwca 2011 r. (do godziny 20.30). 5. "Suchy prowiant" przysługuje uczestnikom wycieczki jedynie w przypadku posiadania prawa do rajdowego wyŝywienia (za zwrotem rajdowego "karnetu Ŝywieniowego"). 6. Przewidywana wysokość opłat moŝe ulec zmianie w przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby chętnych. 7. Uczestnicy wycieczek powinni posiadać "kieszonkowe" (ukraińskie "hrywny" UAH). Przewiduje się wymianę PLN; USD; ; GBP w kantorach Ukrainy. 8. Uzupełnianie danych osobowych (do polisy NNWiKL) musi zostać zakończone dwa dni przed wycieczką. Dodatkowe informacje i szczegóły krajoznawczo-turystyczne będą prezentowane podczas odprawy (spotkania organizacyjnego) uczestników wycieczki. Dokładny termin odprawy zostanie ogłoszony oddzielnie. 9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w programie oraz prawo do ostatecznej interpretacji. Wycieczka nr 1 "PIKUJ" najwyŝszy szczyt Bieszczadów wtorek 21 czerwca 2011 r.: wyjazd o godz. 4.00) przekraczanie granicy w Krościenku / Smolnicy, przejazd przez Chyrów (Hyriv), Sambor, Stary Sambor, Turkę do punktu wyjścia na trasę: Roztoka (Bukowiec) Pikuj (1.408 m npm.) Libuchora (odpoczynek, czas wolny). Istnieje moŝliwość rezerwacji regionalnego posiłku obiadowego po przebyciu trasy (ok. 15 PLN). Wymagane posiadanie ubioru, okrycia p/deszczowego i obuwia przystosowanego do górskiej wędrówki w trudnych warunkach (duŝe przewyŝszenia) oraz kompasu. Przewidywany powrót do Ustrzyk Górnych ok Opłata wycieczkowa obejmuje: transport autokarowy, ubezpieczenie NNWiKL + ukraińskie ubezpieczenie medyczne (!) opłaty graniczne, rezerwacyjne i parkingowe oraz kwalifikowana obsługa pilotarskoprzewodnicka, Opłata wycieczkowa wynosi: a/ przy minimum 15 osobach PLN; b/ przy minimum 25 osobach PLN; c/ przy minimum 30 osobach PLN; 16

18 Wycieczka nr 2 "POZNAJMY ATRAKCJE LWOWA" piątek 24 czerwca 2011 r.: wyjazd o godz. 3.30) przekraczanie granicy w Krościenku / Smolnicy, przejazd przez Chyrów (Hyriv), Sambor, zwiedzanie wybranych zabytków Lwowa, czas wolny. Przewidywany powrót do Ustrzyk Górnych ok. godz Opłata wycieczkowa obejmuje: transport autokarowy, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów (wg programu krajoznawczego), ubezpieczenie NNWiKL + ukraińskie ubezpieczenie medyczne (!), opłaty graniczne, rezerwacyjne i parkingowe oraz kwalifikowana obsługa pilotarskoprzewodnicka, Opłata wycieczkowa wynosi: a/ przy minimum 20 osobach PLN; b/ przy minimum 25 osobach PLN; c/ przy minimum 35 osobach PLN; Program krajoznawczy we Lwowie:, grecko-katolicka archikatedra Św. Jura; panorama Lwowa z "Wysokiego Zamku"; Cmentarz-Muzeum Łyczakowski i Obrońców Lwowa; Starówka; cerkiew wołoska; archikatedra łacińska; kaplica Boimów; Rynek; katedra ormiańska; pamiątkowe zdjęcia przed pomnikiem Adama Mickiewicza; wnętrza Teatru Opery i Baletu; dworzec kolejowy; czas wolny zakupy (m.in. zakupy souvenirów na "pchlim targu"). Istnieje moŝliwość fakultatywnej rezerwacji zwiedzania Muzeum Browarnictwa (godz , za dodatkową opłatą 8 PLN) połączonego z degustacją produkcji. Uwaga! PowyŜsza kolejność jest przykładowa i moŝe ulec zmianie. UWAGA: Ze względów organizacyjnych przy wcześniejszych wpłatach przelewem za wycieczki prosimy zaznaczyć te wpłaty osobno dopiskiem: kwota zł - opłata za wycieczkę nr. za.. osób. ZGŁASZAJCIE SIĘ warto poznać sąsiedzkie tereny! ZAPRASZAMY! 17

19 PROGRAM RAJDU ORAZ TRASY PIESZE 19 czerwca 2011 r. niedziela godz godz godz przyjmowanie uczestników Rajdu na terenie bazy - Hotel Górski PTTK w Ustrzykach Górnych - otwarcie Rajdu - odprawa kierowników druŝyn 20 czerwca 2011 r. poniedziałek godz godz śniadanie - wyjście na szlak: Ustrzyki Górne - Połonina Caryńska 1297 m n.p.m. - Brzegi Górne - Schronisko PTTK Chatka Puchatka na Połoninie Wetlińskiej 1232 m n.p.m. (szlak czerwony) - Przełęcz WyŜna (szlak Ŝółty); czas przejścia ok. 7 godz pkt. GOT godz godz obiadokolacja - odprawa kierowników druŝyn (podczas odprawy sprawdzenie legitymacji PTTK oraz zweryfikowanych ksiąŝeczek GOT) 21 czerwca 2011 r. wtorek godz śniadanie godz wyjazd autokarami do Bukowca i wyjście na szlak: Bukowiec - Beniowa -Sianki - źródło Sanu - Sianki - Beniowa - Bukowiec (ścieŝka przyrodniczo-historyczna "W Dolinie Górnego Sanu"); czas przejścia ok. 6h 23 pkt. GOT (uwaga przejazd odbędzie się w kilku turach) lub trasa alternatywna Widełki - Magura Stuposiańska 1016m n.p.m. (szlak niebieski) - Przeł. Przysłup Caryński - Połonina Caryńska 1239m n.p.m. (szlak zielony) - Ustrzyki Górne (szlak czerwony); czas przejścia ok. 4 godz. 18

20 godz godz obiadokolacja - odprawa kierowników druŝyn 22 czerwca 2011 r. środa godz godz śniadanie - wyjście na szlak: Ustrzyki Górne - Szeroki Wierch (szlak czerwony) - Tarnica 1346 m n.p.m. - Wołosate (szlak niebieski); czas przejścia ok. 5,5 godz pkt. GOT godz godz godz godz obiadokolacja - odprawa kierowników druŝyn - konkurs piosenki turystycznej - ognisko z pieczeniem kiełbasek 23 czerwca 2011 r. czwartek godz godz śniadanie - wyjście na szlak: Ustrzyki Górne - Wielka Rawka 1304 m n.p.m. (szlak niebieski) - Krzemieniec 1221 m n.p.m. (trójstyk granic Polski, Ukrainy i Słowacji) - Wielka Rawka - Mała Rawka 1272 m n.p.m. - Schronisko Bacówka PTTK pod Rawkami - Przełęcz WyŜniańska; czas przejścia ok. 6,5 godz pkt. GOT po powrocie z trasy konkurs strzelecki godz godz godz obiadokolacja - sprawdzian wiedzy o terenie Rajdu, historii, tradycji StraŜy Granicznej i Policji odprawa kierowników druŝyn 19

REGULAMIN WYCIECZEK I WYJŚĆ SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 78 WE WROCŁAWIU

REGULAMIN WYCIECZEK I WYJŚĆ SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 78 WE WROCŁAWIU REGULAMIN WYCIECZEK I WYJŚĆ SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 78 WE WROCŁAWIU Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MENiS z dn. 8 listopada 2001 w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr2 w Gdańsku

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr2 w Gdańsku 1 REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr2 w Gdańsku Podstawą opracowania regulaminu są następujące akty prawne: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU

PORADNIK BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU PORADNIK BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU PORADNIK BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU Poradnik dla organizatorów wypoczynku, dla dzieci i młodzieży oraz dla rodziców wysyłających dziecko na wypoczynek 1 Publikacja Poradnik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I WYJAZDÓW SZKOLNYCH. w Gimnazjum Nr 3 w Grodzisku Mazowieckim im. Leonida Teligi

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I WYJAZDÓW SZKOLNYCH. w Gimnazjum Nr 3 w Grodzisku Mazowieckim im. Leonida Teligi REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I WYJAZDÓW SZKOLNYCH w Gimnazjum Nr 3 w Grodzisku Mazowieckim im. Leonida Teligi Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 118 W WARSZAWIE

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 118 W WARSZAWIE REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 118 W WARSZAWIE Podstawa prawna 1. Ustawa o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 r. (Dz.U. Nr 25, poz. 113 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin X RAJDU WETERANÓW SZOS PO ZIEMI MOGILEŃSKIEJ. 25-27 kwietnia 2014 r.

Regulamin X RAJDU WETERANÓW SZOS PO ZIEMI MOGILEŃSKIEJ. 25-27 kwietnia 2014 r. Regulamin X RAJDU WETERANÓW SZOS PO ZIEMI MOGILEŃSKIEJ 25-27 kwietnia 2014 r. 1 1. Organizator: Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów Zabytkowych MOTOKLASYCZNI z siedzibą w Mogilnie, ul. Narutowicza 7. Adres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK I WYJAZDÓW

REGULAMIN WYCIECZEK I WYJAZDÓW REGULAMIN WYCIECZEK I WYJAZDÓW w Liceum Ogólnokształcącym z Litewskim Językiem Nauczania im. 11 Marca w Puńsku 1. ZASADY OGÓLNE 1. Wycieczki i inne formy turystki są integralną formą działalności wychowawczej

Bardziej szczegółowo

Góry uczą pokory czyli szlakiem zakopiańskich ścieżek

Góry uczą pokory czyli szlakiem zakopiańskich ścieżek Góry uczą pokory czyli szlakiem zakopiańskich ścieżek Przygotowały: Małgorzata Klimowska Katarzyna Kostecka Joanna Majchrzak Projekt wycieczki szkolnej zrealizowany w ramach przedmiotu Turystyka dzieci

Bardziej szczegółowo

Powiatowy program ochrony środowiska dla powiatu bieszczadzkiego

Powiatowy program ochrony środowiska dla powiatu bieszczadzkiego Powiatowy program ochrony środowiska dla powiatu bieszczadzkiego na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2021 Grudzień, 2010 r. TYTUŁ OPRACOWANIA: POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI: DALEKIE-TARTAK

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI: DALEKIE-TARTAK Załącznik do uchwały Nr XXI/98/08 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 19 marca 2008r. PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI: DALEKIE-TARTAK DALEKIE-TARTAK CZERWIEC 2006 r. MIEJSCOWOŚĆ: DALEKIE-TARTAK GMINA: BRAŃSZCZYK POWIAT:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Strategia rozwoju turystyki Gminy Zwierzyniec Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

ISSN 0867-3888 AKADEMIA WYCHOWANIA FI ZYCZ NE GO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRA KO WIE FOLIA TURISTICA. Nr 17 2006

ISSN 0867-3888 AKADEMIA WYCHOWANIA FI ZYCZ NE GO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRA KO WIE FOLIA TURISTICA. Nr 17 2006 ISSN 0867-3888 AKADEMIA WYCHOWANIA FI ZYCZ NE GO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRA KO WIE FOLIA TURISTICA Nr 17 2006 KRAKÓW 2006 Redaktor naczelny: Andrzej Matuszyk Rada naukowa: Stefan Bosiacki, Milan Ďuriček,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Z1 DO PROGRAMU STRATEGICZNEGO ROZWOJU BIESZCZAD DIAGNOZA STANU ROZWOJU

ZAŁĄCZNIK Z1 DO PROGRAMU STRATEGICZNEGO ROZWOJU BIESZCZAD DIAGNOZA STANU ROZWOJU ZAŁĄCZNIK Z1 DO PROGRAMU STRATEGICZNEGO ROZWOJU BIESZCZAD DIAGNOZA STANU ROZWOJU BIESZCZAD PAWEŁ CHURSKI Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Regulamin XI RAJDU WETERANÓW SZOS PO ZIEMI MOGILEŃSKIEJ. 24-26 kwietnia 2015 r.

Regulamin XI RAJDU WETERANÓW SZOS PO ZIEMI MOGILEŃSKIEJ. 24-26 kwietnia 2015 r. Regulamin XI RAJDU WETERANÓW SZOS PO ZIEMI MOGILEŃSKIEJ 24-26 kwietnia 2015 r. 1 1. Organizator: Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów Zabytkowych MOTOKLASYCZNI z siedzibą w Mogilnie, ul. Narutowicza 7. Adres

Bardziej szczegółowo

Nr 11 (235) Listopad 2010 rok XX

Nr 11 (235) Listopad 2010 rok XX Nr 11 (235) Listopad 2010 rok XX DPS 11/2010 1 i n f o r m u j e W 21 minut i 44 sekundy na górę Cergową 16 października br. odbył się XI Bieg Górski na Cergową (716 m n. p. m). Celem biegu jest promocja

Bardziej szczegółowo

biuletyn informacyjny

biuletyn informacyjny ZIMA 2014 biuletyn informacyjny kwartalnik organizacyjny Oddziału Krakowskiego PTTK im. ks. Karola Wojtyły DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO 78 SPIS TREŚCI XXXIX Nadzwyczajny Zjazd Oddziału Krakowskiego PTTK... 2

Bardziej szczegółowo

ZAGOSPODAROWANIA PRZERSTRZENNEGO

ZAGOSPODAROWANIA PRZERSTRZENNEGO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/136/01 Rady Gminy w Czarnej z dnia 24 kwietnia 2001r STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZERSTRZENNEGO GMINY CZARNA CZARNA 2000 UWAGI WSTĘPNE Studium uwarunkowań

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU SUSKIEGO NA LATA 2008 2015 (projekt)

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU SUSKIEGO NA LATA 2008 2015 (projekt) STRATEGIA ROZWOJU POWIATU SUSKIEGO NA LATA 2008 2015 (projekt) Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej ulica Mickiewicza 19 34-200 Sucha Beskidzka e-mail: starostwo@powiatsuski.pl http://www.powiatsuski.pl

Bardziej szczegółowo

NOWINKI STROŃSKIE BIULETYN SAMORZĄDOWY GMINY STRONIE ŚLĄSKIE

NOWINKI STROŃSKIE BIULETYN SAMORZĄDOWY GMINY STRONIE ŚLĄSKIE NOWINKI STROŃSKIE BIULETYN SAMORZĄDOWY GMINY STRONIE ŚLĄSKIE Urząd Miejski ul. Kościuszki 55 tel. (74) 811-77-11 fax. (74) 811-77-32 www.stronie.pl e-mail: gmina@stronie.pl MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY Nakład

Bardziej szczegółowo

Autor: Kazimierz Sieroń. Wypadki uczniów

Autor: Kazimierz Sieroń. Wypadki uczniów Autor: Kazimierz Sieroń Wypadki uczniów 1 Podstawa prawna Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM NA LATA 2008-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM NA LATA 2008-2020 STRATEGIA ROZWOJU GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM NA LATA 2008-2020 KRAKÓW 2008 Składam serdeczne podziękowania Panu Wójtowi Stanisławowi Gawędzie i Panu Januszowi Piwoniemu Zastępcy Wójta Gminy oraz wszystkim

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 7 lipca 2014 roku. Sekretarz Stanu Pan Tadeusz Sławecki Ministerstwo Edukacji Narodowej Al. J. Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa

Warszawa, dn. 7 lipca 2014 roku. Sekretarz Stanu Pan Tadeusz Sławecki Ministerstwo Edukacji Narodowej Al. J. Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa Warszawa, dn. 7 lipca 2014 roku Sekretarz Stanu Pan Tadeusz Sławecki Ministerstwo Edukacji Narodowej Al. J. Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa Towarzystwo Turystów Przyrodników i Krajoznawców jako organizacja

Bardziej szczegółowo

Powiat Leski z najwyższą dotacją!

Powiat Leski z najwyższą dotacją! Bezpłatny kwartalnik Powiatu Leskiego NR 6 Marzec 2013 adres e-mail: poczta@powiat-leski.pl telefon: (13) 469 7124 www.powiat-leski.pl Atrakcyjne działki na sprzedaż! Więcej na str. 6-7 W NUMERZE Powiat

Bardziej szczegółowo

Chevrolet i Peugeot dla Policji w Skoczowie

Chevrolet i Peugeot dla Policji w Skoczowie Chevrolet i Peugeot dla Policji w Skoczowie 25 stycznia br. o godz. 11:00 przed Urzędem Miejskim w Skoczowie Burmistrz Jerzy Malik dokonał uroczystego przekazania Komendantowi Komisariatu Policji w Skoczowie,

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015

PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015 Stan na dzień 25 Lutego 2015 PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: Wprowadzenie... 3 1. Kwalifikowanie

Bardziej szczegółowo

kwartalnik nr 4 (36) grudzień 2011

kwartalnik nr 4 (36) grudzień 2011 kwartalnik nr 4 (36) grudzień 2011 ISSN 1899-5608 Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Od połowy października br. w Rzeszowie tętni życiem największy na Podkarpaciu obiekt handlowy Millenium

Bardziej szczegółowo

BAL SYLWESTROWY W RADZIECHOWACH

BAL SYLWESTROWY W RADZIECHOWACH Nr 11 (58) listopad 2012 egzemplarz bezpłatny BAL SYLWESTROWY W RADZIECHOWACH W imieniu Zarządu Rady Rodziców Zespołu Szkół im. ks. Prałata Stanisława Gawlika w Radziechowach zapraszamy na bal sylwestrowy

Bardziej szczegółowo