40 OGÓLNOPOLSKI RAJD GÓRSKI SZLAKAMI OBROŃCÓW GRANIC BIESZCZADY 2011 REGULAMIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "40 OGÓLNOPOLSKI RAJD GÓRSKI SZLAKAMI OBROŃCÓW GRANIC BIESZCZADY 2011 REGULAMIN"

Transkrypt

1 40 OGÓLNOPOLSKI RAJD GÓRSKI SZLAKAMI OBROŃCÓW GRANIC BIESZCZADY 2011 REGULAMIN Ustrzyki Górne, czerwiec 2011 rok

2 My, natchnieni Bieszczadami opętani przez Dusioły, przesiąknięci retortami, ukochani przez Anioły My szaleńcy, my dziwacy, romantycy z wiatrem w włosach, my z kielonkiem za pazuchą, z zacnym sercem, choć bez grosza My tańczący o poranku w koszulinie z mgieł utkanej my wielbiący o zachodzie połoniny w snach skąpane My codzienni, tak zwyczajni My wątpiący, my wierzący, powsimordy i włóczęgi, twardzi, czule kochający My smagani słońcem, deszczem, My wolnością upojeni, przygarbieni własnym cieniem My natchnieni My Magdalena Apostołowicz Z okazji jubileuszowego 40 Ogólnopolskiego Rajdu Górskiego Szlakami Obrońców Granic mamy zaszczyt zaprosić Państwa w Bieszczady. Góry o przebogatej historii, owiane masą legend, pretendujące do miana najbardziej romantycznych gór Polski. Ich granice na zachodzie wyznacza Przełęcz Łupkowska 640 m n.p.m., a na wschodzie Przełęcz Wyszkowska 930 m n.p.m. Obecnie na terenie Polski znajdują się jedynie tzw. Bieszczady Zachodnie, które od Bieszczad Wschodnich oddziela Przełęcz UŜocka 853 m n.p.m., która leŝy na granicy Polski i Ukrainy. Z Przełęczy UŜockiej wypływają źródła największej rzeki bieszczadzkiej Sanu. Południowa część Bieszczad znajduje się natomiast na terenie Słowacji i zwana jest Górami Bukowskimi (Bukovske Vrchy). Do czasów panowania króla Kazimierza Wielkiego tereny te naleŝały do Rusi, a do Polski zostały przyłączone właściwie dopiero za panowania królowej Jadwigi w roku W tamtych czasach pozostawały zupełnie niezamieszkałe. Dopiero w wieku XV i XVI poprzez proces tzw. kolonizacji wołoskiej zaczęto zaludniać góry. Tereny doliny Sanu, na których odbywa się nasz rajd przypadły we władanie znamienitej szlacheckiej rodzinie Kmitów, którzy lokowali tu wsie i miasteczka. Ludność zamieszkującą Bieszczady do końca II wojny światowej zwano Bojkami. Była to społeczność ukształtowana poprzez wymieszanie się ludności rusińskiej i wołoskiej. Od ludności polskiej róŝnili się oni przede wszystkim religią w zdecydowanej większości byli grekokatolikami lub prawosławnymi. 1

3 Koniec II wojny światowej przyniósł zmianę ukształtowanej ponad 550 lat temu - za panowania królowej Jadwigi wschodnie granicy Polski. San stał się rzeką graniczną, a połowa Bieszczad tzw. Bieszczady Wschodnie z najwyŝszym szczytem Bieszczad Pikuj 1408 m n.p.m. stały się wtedy częścią ZSRR, a obecnie od roku 1991 naleŝą do Ukrainy. Koniec II wojny światowej stał się jednocześnie końcem zamieszkiwania na terenie Bieszczad ludności Bojkowskiej. Najpierw wymiana ludności pomiędzy PRL i USRR w latach , a następnie Akcja Wisła w roku 1947 sprawiły, Ŝe tereny Bieszczad opustoszały na okres ok. 10 lat. Wydarzenia te to bodaj najbardziej tragiczny okres w historii Bieszczad. Wysiedleniami objęto wszystkich mieszkańców, którzy nie byli wyznania rzymskokatolickiego. Blisko pół miliona ludzi pod przymusem musiało przenieść się na tereny USRR, a ci którzy pozostali w roku 1947 zostali wysiedleni na tzw. ziemie odzyskane. Mało kto wie, Ŝe dzikie dziś Bieszczady przed wojną były terenem przeludnionym. Dziś w Ustrzykach Górnych mieszka ok. 100 mieszkańców, a przed wojną mieszkało tu ponad 500 osób, w Lutowiskach mieszka obecnie ok. 760 osób przed wojną ok. 2200, w Brzegach Górnych obecnie jest tylko leśniczówka, a przed wojną mieszkało tu ponad 500 osób. Wiele wsi po wojnie dosłownie przestało istnieć: Beniowa kiedyś ok. 600 mieszkańców, Dźwiniacz ponad 1200 mieszkańców, Sianki ok. 800 osób, itd. Okres końca II wojny światowej to w Bieszczadach równieŝ czas walki z tzw. bandami UPA. Dziś, kiedy Polska i Ukraina dąŝą do pojednania nie uŝywa się juŝ wobec UPA określenia bandy. Ukraińska Powstańcza Armia, bo tak brzmi pełna nazwa UPA, była zbrojnym ramieniem OUN Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, a jej głównym celem było doprowadzenie do powstania niepodległej Ukrainy. To prawda, Ŝe UPA dopuściła się wielkich zbrodni szczególnie na Wołyniu. Jednak mało kto słyszał o rozejmie zawartym w kwietniu 1945 roku pomiędzy UPA i AK w sprawie nie atakowania ludności cywilnej i wspólnym zwalczaniu NKWD. Niestety pomimo tego rozejmu dochodziło do mordów z obu stron. Największy mord UPA na terenie Bieszczad to rozstrzelanie 42 mieszkańców Baligrodu według wcześniej przygotowanej listy nazwisk. Z drugiej strony polscy Ŝołnierze w Terce zamordowali 30 osób, a w Zawadce Morochowskiej ponad 70 osób (w tym kobiety i dzieci). Obecnie ukazuje się wiele artykułów i ksiąŝek na ten temat. Ocenę tych wydarzeń pozostawiamy sumieniu kaŝdego zainteresowanego. Po tragicznych latach powojennych w Bieszczadach zapanowała niemal zupełna cisza. Przez wiele lat prawie nikt tu nie mieszkał, pola uprawne ponownie porosły lasy, a w wielu miejscach śladem po dawnych mieszkańcach pozostały jedynie drzewa owocowe. Dopiero pod koniec lat pięćdziesiątych bieszczadzkie ścieŝki dla turystyki zaczęli przecierać Władysław Krygowski i Edward Moskała, którzy dosłownie z siekierą w ręku wytyczyli bieszczadzki odcinek Głównego Szlaku Beskidzkiego im. Kazimierza Sosnowskiego (kolor czerwony). Po wybudowaniu pierwszej utwardzonej drogi tzw. DuŜej Obwodnicy Bieszczadzkiej w roku 1962 (pamiątkową płytę moŝna zobaczyć na Przełęczy WyŜnej przy Ŝółtym szlaku prowadzącym na Połoninę Wetlińską) w Bieszczady ruszyły niezliczone wycieczki szkolne i zakładowe. W latach siedemdziesiątych XX wieku odbywały się tu rajdy, w których uczestników liczono w tysiącach osób m.in. nasz rajd Szlakami Obrońców Granic. 2

4 Baza naszego rajdu Ustrzyki Górne to wieś lokowana przed rokiem Nazwa wsi pochodzi od słowa ustnik oznaczającego w języku ukraińskim miejsce zbiegu 3 potoków czyli w Ustrzykach Górnych: Wołosatki, Terebowca i Rzeczycy. Obecnie to niewielka wioska, ale w wakacje nagle robi się tu tłoczno, gdyŝ Ustrzyki to główna baza wypadowa w najczęściej uczęszczane bieszczadzkie pasma Połoninę Caryńską, tzw. gniazdo Tarnicy czy Małą i Wielką Rawkę. Niegdyś na terenie gdzie obecnie stoi Hotel Górski PTTK nasza rajdowa baza stało stare schronisko PTTK, po którym pozostał jedynie tzw. Zielony Domek, w którym znajduje się muzeum turystyki górskiej. Z dawnej zabudowy Ustrzyk nie zostało nic. Dawne budynki spłonęły w roku Jedyną zachowaną pamiątką przedwojennych Ustrzyk Górnych jest mostek nad Wołosatym (tuŝ za ogrodzeniem Hotelu Górskiego PTTK), którym obecnie prowadzi czerwony szlak na Połoninę Caryńską. Mostek ten to pozostałość po kolejce wąskotorowej zbudowanej w latach r. o długość ok. 45 km, którą transportowano drewno z okolic Ustrzyk Górnych przez BereŜki, Stuposiany, Muczne i Tarnawę NiŜną do stacji kolei normalnotorowej w Sokolikach Górskich. Linię tę obsługiwały 4 lokomotywy Madziarka, Baligrodka, Maryśka i Zośka. Ponoć kaŝda z nich miała charakterystyczny odgłos gwizdka parowego, po którym je rozpoznawano. Praca maszynisty kolejki była bardzo niebezpieczna, gdyŝ z uwagi na rzadkie remonty torowiska oraz mostków często dochodziło do wypadków, ale jednocześnie gwarantowała wysokie zarobki dniówka na kolejce wynosiła 6 9 zł, podczas gdy dniówka robotnika leśnego zaledwie 0,80 1 zł. Podobno w końcowej fazie funkcjonowania kolejki przed niektórymi mostkami maszyniści wysiadali i przechodzili je pieszo, a pociąg bez obsługi przejeŝdŝał na wolnych obrotach. Iskry sypiące się spod kół parowozów często wywoływały poŝary. Największym takim poŝarem był poŝar torfowiska w Dźwiniaczu Górnym trwający przez 5 lat od 1926 do 1931 roku. W związku z wielkim kryzysem ekonomicznym lat trzydziestych XX wieku zbankrutowali właściciele opisywanej kolejki, co doprowadziło do rozebrania jej torowiska w latach i sprzedania taboru po cenie złomu. Dziś znamy jedynie kolejkę wąskotorową z Majdanu koło Cisnej, która jako atrakcja turystyczna słuŝy do przewozu osób. NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe na początku XX wieku z powodu braku utwardzonych dróg kolejki wąskotorowe były jedynym środkiem transportu słuŝącym do transportu drewna z karpackich lasów m.in. Bieszczad, Gorganów i Czarnochory. Inną ciekawostką okolic Ustrzyk Górnych są śubry. W latach sześćdziesiątych XX wieku do leśnictwa BereŜki sprowadzono kilkanaście śubrów, które doskonale się zaaklimatyzowały w bieszczadzkich leśnych kniejach. Najbardziej znanym bieszczadzkim śubrem stał się byk Pulpit, który w roku 1965 wędrował przez całe Podkarpacie, wzbudzając wielką sensację. Pulpit stał się pupilem regionalnej prasy i radia, które codziennie podawały komunikaty z trasy jego wędrówki i spotkań z ludnością. W ciągu niespełna 28 dni przewędrował 400 kilometrów i w okolicy wsi śabno nad Dunajcem (k. Tarnowa) został ujęty i zabrany do hodowli w Niepołomicach. Resztę Ŝycia, do 1970 roku, spędził w krakowskim ZOO, będąc jedną z największych jego atrakcji. Obecnie w Bieszczadach Ŝyje ok. 100 sztuk Ŝubrów głównie w masywie Jeleniowatego nad Mucznem 3

5 oraz na zboczach Chryszczatej i Magurycznego w okolicach Woli Michowej. Od roku 1973 znaczna część Bieszczad objęta została ochroną poprzez utworzenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego, którego siedziba mieści się obecnie w Ustrzykach Górnych. Na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego ochroną objęto wiele bardzo rzadkich gatunków zwierząt. Symbolem BPN jest Ryś, ponadto występują tu śbiki, Wilki, Niedźwiedzie, śubry, bardzo rzadkie Orły Przednie czy Orliki Krzykliwe. W lecie na bieszczadzkich połoninach naleŝy uwaŝać na wygrzewające się na słońcu śmije zygzakowate, a w dolinie Sanu spotkać moŝna jedynego występującego na terenie Polski WęŜa Eskulapa. W roku 1992 Bieszczadzki Park Narodowy wszedł w skład pierwszego na świecie Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery UNESCO Karpaty Wschodnie złoŝonego z Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Parku Krajobrazowego Doliny Sanu i Ciśniańsko Wetlińskiego Parku Krajobrazowego po stronie polskiej, Parku Narodowego Połoniny po stronie Słowackiej i UŜańskiego Parku Narodowego oraz Nadsańskiego Regionalnego Parku Krajobrazowego na Ukrainie. Zapraszamy na wspólną wędrówkę poprzez bieszczadzkie połoniny oraz dolinami nieistniejących juŝ wsi do źródeł Sanu. Nie zapominajmy, Ŝe Bieszczady choć piękne potrafią być jednocześnie bardzo niebezpieczne. W czerwcu kiedy odbywa się nasz Rajd często występują deszcze i burze. Na niezalesionych bieszczadzkich grzbietach człowiek jest szczególnie naraŝony na poraŝenie piorunem. Natychmiast po usłyszeniu pierwszego trzasku wyładowania atmosferycznego naleŝy jak najszybciej zejść z grzbietu, a następnie przeczekać burzę kucając w tzw. pozycji antyporaŝeniowej (kaŝda osoba w odległości kilku metrów od siebie). Prosimy równieŝ o zapewnienie sobie właściwego stroju turystycznego kurtka przeciwdeszczowa, dobre buty trekkingowe, czapka i rękawiczki (w górach mogą być konieczne nawet latem). Piotr Spłocharski 4

6 BIESZCZADKA LEGENDA Z nazwą tych gór wiąŝe się pewna legenda. W owych górach niepodzielnie panował zły duch zwany Biesem, a za swoich pomocników miał duszki zwane Czadami. Bies w swej złośliwości niszczył wszystko co przybywający na te tereny ludzie wypracowali palił ich zagrody i niszczył uprawy. Jednak pewnego dnia, w ramach tzw. kolonizacji wołoskiej, przybył na te tereny Wołoch zwany San. San odznaczał się nie tylko wielką siłą fizyczną, ale teŝ siłą charakteru, a jednocześnie był przy tym niezwykle uparty. Kiedy San dowiedział się o swawolach Biesa postanowił uwolnić ludzi od złego ducha. Zadanie, które sobie postawił był bardzo trudne, gdyŝ Bies uchodził za niepokonanego. Pewnego razu w lesie San usłyszał dziwne jęki dochodzące spod zwalonego drzewa. Kiedy postanowił sprawdzić co się stało, pod drzewem zauwaŝył przygniecionego Czada. Biednego duszka niechybnie czekała śmierć. San w dobroci swego serca postanowił pomóc Czadowi, choć ten był sługą Biesa. Uratowany Czad przysiągł odwdzięczyć się Sanowi w chwili zagroŝenia Ŝycia. Po jakimś czasie San spotkał Biesa kąpiącego się w rzece i postanowił stanąć z nim do walki na śmierć i Ŝycie. Walka między nimi trwała cały dzień, a pod wieczór San opadł z sił i niechybnie zginąłby, gdyby nie nagła i niespodziewana pomoc ze strony uratowanego niegdyś Czada. Ów Czad zjawił się tak jak przysiągł i wrzucił do wody leŝące na brzegu skrzydła Biesa. Nagle Bies stracił swą moc, gdyŝ jak się okazało cała jego siła ukryta była w skrzydłach, których nie wolno było zamoczyć. San ostatecznie pokonał Biesa. Od tego momentu juŝ nikt nie psocił się ludziom, a na pamiątkę tych wydarzeń góry nazwano Bieszczadami, a główną rzekę Sanem. 5

7 I. CELE RAJDU 1. Uczczenie pamięci Ŝołnierzy i funkcjonariuszy poległych w ochronie granic państwowych Polski. 2. Poznanie piękna przyrody i kultury Bieszczad oraz zasad ekologicznego współistnienia. 3. Doskonalenie umiejętności uprawiania turystyki górskiej pieszej i rowerowej. 4. Propagowanie zasad bezpieczeństwa w rowerowym ruchu turystycznym. 5. Propagowanie uprawiania sportów obronnych, w tym nabywania umiejętności orientowania się oraz poruszania w trudnym terenie górskim. 6. Rekreacja i wypoczynek. II. KOMITET HONOROWY Przewodniczący Komitetu Honorowego Rajdu Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Członkowie Komitetu Komendant Główny StraŜy Granicznej Komendant Główny Policji Prezes ZG PTTK Przewodniczący KKW NSZZ Funkcjonariuszy StraŜy Granicznej Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów Komendant Bieszczadzkiego Oddziału StraŜy Granicznej Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie Komendant PSG w Ustrzykach Górnych Komendant Powiatowy Policji w Ustrzykach Dolnych Wójt Gminy Lutowiska III. ORGANIZATORZY Komenda Główna StraŜy Granicznej Komenda Główna Policji Komisja Turystyki w resorcie Spraw Wewnętrznych i Administracji Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiego Rajdu Górskiego "Szlakami Obrońców Granic" 6

8 IV. KOMITET ORGANIZACYJNY Komandor Rajdu Honorowy Komandor Rajdu Z-ca Komandora, Sekretarz Skarbnik Sędzia Główny Rzecznik prasowy, kronikarz Przewodniczący Komisji Turystyki w resorcie Spraw Wewnętrznych i Administracji Przedstawiciel Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału StraŜy Granicznej - Mariusz Skrzyński - Alojzy Nowak - Wiesław F. Kubera - Krystyna Tomczyńska - Marian Weksej - Aleksander Załęski - Kazimierz Rabczuk - Wiesław Czajkowski KIEROWNICY TRAS - SĘDZIOWIE Ewa Malorny Tadeusz Aleksandrzak Kazimierz Pardyak Piotr Spłocharski V. WARUNKI UCZESTNICTWA 1. W Rajdzie mogą uczestniczyć druŝyny wieloosobowe reprezentujące StraŜ Graniczną, Policję, Państwową StraŜ PoŜarną, Wojsko Polskie, zakłady pracy, szkoły, organizacje społeczne oraz kluby turystyczne i inne. 2. Punktacji rajdowej podlega druŝyna czteroosobowa. W skład druŝyny mogą wchodzić osoby rezerwowe. 3. Uczestnikami Rajdu mogą być osoby o dobrej kondycji fizycznej poniewaŝ Rajd odbędzie się w terenie górskim w róŝnych warunkach atmosferycznych. 4. MłodzieŜ szkolna do lat 18 moŝe brać udział w Rajdzie pod opieką wychowawców (jeden wychowawca dla max. 10-ciu podopiecznych), a dzieci do lat 12 - wyłącznie pod opieką rodziców. 5. Organizacje bądź zakłady pracy zgłaszające druŝyny, mają obowiązek ubezpieczyć uczestników od NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) na czas trwania Rajdu. To samo dotyczy osób indywidualnych oraz członków Komitetu Organizacyjnego Rajdu. 6. Uczestnicy Rajdu na trasach rowerowych powinni posiadać sprzęt do naprawy rowerów oraz urządzenia do ich zabezpieczania. Organizatorzy Rajdu nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenia przepisów o ruchu drogowym przez uczestników Rajdu. 7. Kierownikiem druŝyny powinna być osoba pełnoletnia, posiadająca doświadczenie w uprawianiu turystyki górskiej oraz umiejętności w udzielaniu pierwszej pomocy medycznej. 8. Wszyscy uczestnicy Rajdu są zobowiązani do noszenia, w widocznym miejscu, znaczka 40 Ogólnopolskiego Rajdu Górskiego StraŜy Granicznej. 7

9 VI. ZGŁASZANIE UCZESTNIKÓW Zgłoszenia uczestników na 40 Ogólnopolski Rajd Górski Szlakami Obrońców Granic naleŝy przesłać na załączonej Karcie Zgłoszenia (dokładnie wypełnionej) wraz z kserokopią dowodu wpłaty za udział w Rajdzie, w nieprzekraczalnym terminie do 15 maja 2011 roku. na niŝej podany adres: Rezerwacją miejsc zajmuje się : Krystyna Tomczyńska ul. Niepodległości 25/ Częstochowa tel. miejski 34 / tel. kom Krystyna Tomczyńska tel. miejski tel. kom Wpłat naleŝności za udział w Rajdzie (z zaznaczeniem wybranego wariantu zakwaterowania) naleŝy dokonywać na rachunek : Nadwiślański Oddział StraŜy Granicznej ul. 17 Stycznia Warszawa Narodowy Bank Polski Okręgowy Oddział w Warszawie Udzielaniem informacji dot. Rajdu zajmuje się : UWAGA! z dopiskiem "Rajd StraŜy Granicznej". Krystyna Tomczyńska oraz Wiesław F. Kubera Pszczyna Łąka ul. Dąbrowszczaków 4i tel. miejski tel. kom Zakwaterowanie jest uzaleŝnione od wcześniejszego opłacenia naleŝności za udział w Rajdzie (nieprzestrzeganie powyŝszych zasad skutkuje skreśleniem z listy, bez informowania Zainteresowanego). 8

10 VII. TERMIN I BAZA RAJDU 40 Ogólnopolski Rajd Górski " Szlakami Obrońców Granic" odbędzie się w dniach: Uczestnicy Rajdu zakwaterowani zostaną w: czerwiec 2011 r. "Hotel Górski " PTTK oraz Camping nr 150 PTTK w Ustrzykach Górnych; Informacje o hotelu i campingu dostępne są na stronie internetowej hotelu: VIII. ZAKWATEROWANIE I WYśYWIENIE Organizacje zgłaszające druŝyny, bądź osoby indywidualne, ponoszą koszty udziału w Rajdzie w wysokości wybranego wariantu : WARIANT 1 " Hotel Górski " Ustrzyki Górne, pokoje 1, 2, 3, 4, 5 - osobowe, z pełnym węzłem sanitarnym i wyŝywieniem (5 śniadań + 5 obiadokolacji) zł WARIAN 2 Camping nr 150, pawilony mieszkalne A, B, C - wspólne łazienki na korytarzu i prysznice dostępne w budynku obok; z wyŝywieniem (5 śniadań + 5 obiadokolacji) zł WARIANT 3 Camping nr Ustrzyki Górne, domki campingowe: - 4 pokoje dwuosobowe, łazienki na korytarzu, - 2 pokoje dwuosobowe z łazienkami, - 2 pokoje czteroosobowe z łazienkami; z wyŝywieniem (5 śniadań + 5 obiadokolacji) zł WARIANT 4 Camping nr Ustrzyki Górne, domki campingowe bez łazienki - standard turystyczny, (łazienki oraz toalety w pawilonie mieszkalnym); z wyŝywieniem (5 śniadań + 5 obiadokolacji) zł WARIANT 5 Camping nr Ustrzyki Górne, pole namiotowe, własny sprzęt biwakowy; bez wyŝywienia zł Osoby mieszkające poza bazą Rajdu, chcące być uczestnikami Naszej imprezy turystycznej, zobowiązane są do opłaty wpisowego zł. Dla ww. osób będzie moŝliwość wykupienia wyŝywienia w bazie Rajdu. 9

11 W ramach wpisowego i kosztów zakwaterowania uczestnicy otrzymują: 6 noclegów wg wybranego wariantu, 5 śniadań i 5 obiadokolacji, kiełbasę na ognisko oraz grochówkę w dniu zakończenia Rajdu, bilety wstępu do Bieszczadzkiego Parku Narodowego, opłatę klimatyczną, pamiątkową odznakę Rajdu, okolicznościową chustę 40 Rajdu Szlakami Obrońców Granic, odcisk pieczęci rajdowej, dowóz autokarem na jedną z tras pieszych. Ponadto w ramach wpisowego Komitet Organizacyjny zapewnia: obsługę sędziowską (Przewodnicy Górscy z uprawnieniami na Beskidy Wschodnie) i programową, kolportaŝ Regulaminu i materiałów krajoznawczych, nagrody w konkursach, program kulturalno-oświatowy, upominki lub puchary rajdowe. UWAGA: O miejscu zakwaterowania decyduje kolejność zgłoszenia i opłata kosztów pobytu. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za stan wynajmowanych pomieszczeń. W razie nieprzybycia druŝyny (osoby indywidualnej) na Rajd, Komitet Organizacyjny nie zwraca kosztów poniesionych przez te osoby. Wpłacone wpisowe nie podlega zwrotowi. W miejscu zakwaterowania obowiązuje przestrzeganie Regulaminu Porządkowego Hotelu Górskiego PTTK oraz campingu nr 150 PTTK w Ustrzykach Górnych. IX. ZASADY PUNKTACJI DruŜyny otrzymują punkty dodatnie za: kaŝdy dzień uczestnika na trasie - 2 pkt. ubiór uczestnika wg regulaminu turysty - 2 pkt. posiadanie godła - proporca - 5 pkt. posiadanie zweryfikowanej ksiąŝeczki turystyki kwalifikowanej - 2 pkt. posiadanie aktualnej legitymacji członkowskiej organizacji turystycznej - 2 pkt. orientację w terenie pkt. znajomość tras Rajdu, tradycji, historii StraŜy Granicznej i Policji pkt. piosenkę turystyczną pkt. konkurs strzelania z broni pneumatycznej pkt. 10

12 DruŜyny otrzymują punkty ujemne za: wykluczenie członka druŝyny z Rajdu - 15 pkt. zakłócenie ciszy nocnej - 15 pkt. brak apteczki pierwszej pomocy medycznej na trasie - 5 pkt. zanieczyszczanie środowiska - 15 pkt. brak dyscypliny na trasie (zmiana trasy, ominięcie punktu kontrolnego) - 5 pkt. nieobecność Kierownika DruŜyny na odprawie - 5 pkt. brak ubezpieczenia członka druŝyny - 5 pkt. DruŜyny rowerowe: Wszyscy rowerzyści są mile widziani na Rajdzie. Trasy naleŝy kaŝdorazowo uzgadniać z Sędzią Głównym w bazie Rajdu. X. NAGRODY Nagrody ufundowane będą przez Organizatorów Rajdu oraz sponsorów. Będą to puchary, a takŝe upominki rzeczowe. MoŜliwe do zdobycia będą między innymi następujące nagrody: Nagroda Główna - przechodnia, dla zespołu, jednostki, organizacji zgłaszającej, której dwie druŝyny na trasach pieszych uzyskały w łącznej punktacji największą liczbę punktów, Puchar Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Nagroda Komendanta Głównego StraŜy Granicznej, Nagroda Komendanta Głównego Policji, Nagroda Prezesa ZG PTTK, Nagroda Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej, Nagroda Prezesa Ligi Obrony Kraju, Nagroda Przewodniczącego KKW NSZZ Funkcjonariuszy StraŜy Granicznej, Nagroda Przewodniczącego ZG NSZZ Policjantów, Nagroda Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności Wojska Polskiego, Nagroda Komisji Turystyki w resorcie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Nagroda Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału StraŜy Granicznej, Nagroda Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, Nagroda ZO NSZZ FSG przy Bieszczadzkim Oddziale SG w Przemyślu, Nagroda ZW NSZZ Policjantów w Rzeszowie, Nagroda Starosty Powiatu Bieszczadzkiego Ustrzyki Dolne, Nagroda Komendanta Placówki StraŜy Granicznej w Ustrzykach Górnych, Nagroda Komendanta Powiatowego Policji w Ustrzykach Dolnych, Nagroda Wójta Gminy Lutowiska, Nagroda Komandora Rajdu, oraz inne nagrody i wyróŝnienia. 11

13 XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. W czasie Rajdu wszyscy jego uczestnicy powinni przestrzegać: regulaminu Rajdu, regulaminu Bieszczadzkiego Parku Narodowego, praw i zasad obowiązujących na szlakach turystycznych (koleŝeństwo, przestrzeganie karty Turysty), poleceń i decyzji organizatorów Rajdu, ogólnie przyjętych zasad współŝycia społecznego. 2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody i wypadki powstałe w czasie Rajdu na trasach pieszych, rowerowych i w bazie Rajdu. Odpowiedzialność za powstałe szkody lub wypadki ponoszą indywidualni turyści. 3. Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 4. Na biwaku będą potwierdzane oraz weryfikowane punkty do GOT. 5. Podczas Rajdu odbędzie się konkurs strzelania z broni pneumatycznej wg następującej punktacji: 1-5 0,5 pkt pkt ,5 pkt pkt ,5 pkt pkt ,5 pkt pkt ,5 pkt pkt. UWAGA: w konkursie udział bierze 1 zawodnik wytypowany z kaŝdej druŝyny, o kolejności miejsc i punktacji na podstawie uzyskanych wyników, a takŝe w sprawach spornych decyduje Sędzia Główny i od jego decyzji nie ma odwołania. 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo niedopuszczenia do uczestnictwa w Rajdzie tych osób, które nie będą spełniać warunków określonych w niniejszym Regulaminie. 7. Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów oraz na przejazdy mikrobusami opłacają sami uczestnicy Rajdu. Z turystycznym pozdrowieniem: Komitet Organizacyjny Rajdu 12

14 Regulamin dla zwiedzających Bieszczadzki Park Narodowy w 2010 r. W Parku Narodowym całość przyrody oŝywionej i nieoŝywionej jest chroniona. Niniejszy regulamin określa zasady udostępnienia Bieszczadzkiego Parku Narodowego do zwiedzania, w oparciu o wybrane przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody określające zasady zachowania się zwiedzających w polskich parkach narodowych. 1. Na obszarze Bieszczadzkiego Parku Narodowego funkcjonuje sieć oznakowanych szlaków turystycznych, ścieŝek przyrodniczych i historyczno-przyrodniczych oraz ścieŝek spacerowych, które są udostępnione dla zwiedzających. Za wstęp na szlaki turystyczne oraz za udostępnianie obszaru ścieŝek przyrodniczych pomiędzy 24 kwietnia 2010 a 15 listopada 2010 r., pobierana jest opłata w punkach informacyjno-kasowych. Wysokość opłat zawiera cennik, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. W celu promowania wiedzy z zakresu ochrony przyrody w obszarze ścieŝek przyrodniczych i podniesienia świadomości ekologicznej zwiedzających ustalono, iŝ wysokość opłat z tytułu udostępniania zasobów przyrodniczych na ścieŝkach będzie niŝsza od opłat za wstęp do Parku. 2. Istnieje moŝliwość zakupienia biletów wejścia wielokrotnego - karnetów 4-dniowych. Dowodem wniesienia opłaty za wstęp do Parku bądź udostępnianie obszaru ścieŝki przyrodniczej jest odpowiedni paragon z kasy fiskalnej, który naleŝy zachować do kontroli. W przypadku braku obsługi na punkcie informacyjno-kasowym, zwiedzających obowiązuje wykupienie biletu w punkcie kasowym po zejściu ze szlaku lub ścieŝki przyrodniczej. 3. Turystyka konna dozwolona jest po oznakowanych trasach turystyki konnej na koniach naleŝących do Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Dla organizatorów rajdów konnych istnieje moŝliwość wydania licencji na wjazd na teren Parku po spełnieniu warunków określonych odrębnymi przepisami. 4. Trasy jazd zaprzęgami konnymi prowadzą od parking BdPN w Bukowcu w kierunku potoku Niedźwiedzi oraz na trasie Ustrzyki Górne-Wołosate-droga w kierunku Rozsypańca. 5. Przewodnicy terenowi PTTK prowadzący grupy po uzyskaniu licencji BdPN wchodzą bezpłatnie na szlaki turystyczne i ścieŝki przyrodnicze. 6. Turystyka rowerowa w granicach parku dozwolona jest po drogach publicznych oraz po odpowiednio oznakowanych trasach w dolinie górnego Sanu. 7. Wędrówki na nartach dozwolone są na odpowiednio oznakowanych odcinkach pieszych szlaków turystycznych relacji: Ustrzyki Górne - Szeroki Wierch - Siodło pod Tarnicą - Wołosate, Przełęcz WyŜna - Połonina Wetlińska (schronisko)- Brzegi Górne, Wetlina - Przełęcz Orłowicza - Połonina Wetlińska oraz na narciarskich szlakach spacerowych wokół Wetliny i Wołosatego. 8. Wprowadzanie psów na obszar parku dozwolone jest wyłącznie w obszarze ochrony krajobrazowej. Zabrania się wprowadzania psów na szlaki turystyczne i ścieŝki przyrodnicze, za wyjątkiem odcinków prowadzących wzdłuŝ dróg publicznych. 13

15 9. Ze względu na bezpieczeństwo zwiedzających i ochronę przyrody poruszanie się po szlakach na obszarze parku narodowego dozwolone jest wyłącznie od świtu do zmierzchu. 10. Biwakowanie dozwolone jest w następujących miejscach wyznaczonych przez BdPN: Pole namiotowe w BereŜkach, Pole namiotowe w Berehach Górnych, Camping Górna Wetlinka. 11. Parkowanie pojazdów na obszarze Parku dozwolone jest wyłącznie w następujących miejscach wyznaczonych przez BdPN: Ustrzyki Górne, Wołosate, WyŜniański Wierch, Berehy Górne, Bukowiec, w dolinie Terebowca, w dolinie Rzeczycy, BereŜki przy polu biwakowym - w czasie jego funkcjonowania, Przełęcz WyŜna i Ustrzyki Górne (parkingi Gminy Lutowiska). 12. Rozpalanie ognisk dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych i odpowiednio przygotowanych przez BdPN: Pole namiotowe w BereŜkach, Pole namiotowe w Berehach Górnych, Zachowawcza Hodowla Konia Huculskiego w Wołosatem, Stanica Konna w Tarnawie NiŜnej, Hotelik nad Roztoką w Tarnawie NiŜnej, Schron turystyczny w Wołosatem, Schron turystyczny w Ustrzykach Górnych, Camping Górna Wetlinka, Wiata ogniskowa przy Terenowej Stacji Edukacji Ekologicznej w Suchych Rzekach, Wiaty ogniskowe w Ustrzykach Górnych i Wołosatem. 13. Organizowanie masowych imprez turystycznych, w tym rajdów jest na obszarze Parku dopuszczalne wyłącznie za zgodą Dyrektora Parku i na warunkach uzgodnionych przed organizacją imprezy. 14. W Parku zabronione jest: Zakłócanie ciszy, płoszenie, chwytanie i zabijanie dziko Ŝyjących zwierząt, łowienie ryb, niszczenie gniazd, nor i legowisk, zbieranie poroŝy, zbieranie dziko występujących roślin i grzybów oraz ich części, niszczenie drzew i krzewów, Zaśmiecanie terenu, pozostawianie resztek poŝywienia i opakowań, zanieczyszczanie wód powietrza i gleby. Śmieci naleŝy znosić do pojemników umieszczonych przy punktach informacyjno-kasowych lub innych obiektach infrastruktury turystycznej. Ze względu na ochronę dziko Ŝyjących zwierząt pojemniki na odpadki nie są wykładane w obrębie szlaków turystycznych, Schodzenie ze znakowanych szlaków turystycznych, ścieŝek przyrodniczych i historyczno-przyrodniczych, poruszanie się pieszo po trasach turystyki konnej, poruszanie się na rowerach po turystycznych szlakach pieszych i konnych oraz 14

16 ścieŝkach przyrodniczych, za wyjątkiem ich odcinków biegnących drogami publicznymi, Palenie wyrobów tytoniowych oraz uŝywania źródeł światła o otwartym płomieniu, Naruszanie ekosystemów przez osoby latające na motolotniach, lotniach, paralotniach i spadolotniach, poniewaŝ jest to umyślne płoszenie zwierząt kręgowych (ptaków i ssaków) oraz stanowi ingerencję w obszar nieudostępniony, Niszczenie obiektów dziedzictwa historycznego, Poruszanie się pojazdami mechanicznymi po drogach wewnętrznych Parku, za wyjątkiem tych prowadzących do osiedli mieszkalnych, campingów i pól namiotowych, Prowadzenie bez zgody Dyrektora Parku działalności handlowej, Umieszczanie tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków. 15. Organizator imprezy turystycznej powinien zapewnić udział górskiego przewodnika turystycznego (z aktualnymi uprawnieniami na teren Beskidów Wschodnich) w obsłudze grupy liczącej powyŝej 10 osób. 16. Wykonywanie zdjęć i filmów dla celów komercyjnych wymaga uzyskania zgody Dyrektora Parku i wniesienia opłaty. 17. Ze względu na bezpieczeństwo turysty po letnim sezonie od do wychodząc na szlaki turystyczne lub ścieŝki przyrodnicze w obszarze Parku, naleŝy planowaną trasę do przejścia zgłosić w stacjach ratunkowych GOPR lub w leśniczówkach obwodów ochronnych. Zgłaszanie moŝe być osobiste, telefoniczne lub w dowolny-lecz skuteczny sposób. Wykaz obwodów (leśnictw) wraz z tel. kontaktowymi podany jest na stronie internetowej Za wstęp do Parku w okresie od do nie pobiera się opłat. 18. Uprawnionymi do kontroli osób w zakresie przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie Parku, w tym do kontroli biletów wstępu, oraz do nakładania mandatów karnych są funkcjonariusze StraŜy Parku. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92 poz. 880). 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004r. Nr 223, poz. 2268). 3. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie parków narodowych lub niektórych ich obszarów, gdzie za wstęp pobiera się opłaty (Dz. U. Nr 91 z 2005 r., poz. 765). 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 roku w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz.U nr 57 poz. 358). 15

17 Wycieczki za dodatkową opłatą ZałoŜenia organizacyjne wycieczek: 1. Proponowane wycieczki są przeznaczone dla uczestników 40. Rajdu Obrońców Granic. 2. Wymagane posiadanie paszportu z co najmniej 3-miesięcznym okresem waŝności! 3. Zgłoszenia na wycieczkę wraz z dodatkowymi danymi (PESEL nr paszportu) oraz opłatą wpisowego przyjmowane będą przy zgłoszeniu na rajd, z zaznaczeniem nazwy (numeru) wycieczki. 4. Dodatkowe zapisy (w ramach wolnych miejsc!) przyjmowane będą w Biurze Organizacyjnym Rajdu w Ustrzykach Górnych w niedzielę 19 czerwca 2011 r. (do godziny 20.30). 5. "Suchy prowiant" przysługuje uczestnikom wycieczki jedynie w przypadku posiadania prawa do rajdowego wyŝywienia (za zwrotem rajdowego "karnetu Ŝywieniowego"). 6. Przewidywana wysokość opłat moŝe ulec zmianie w przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby chętnych. 7. Uczestnicy wycieczek powinni posiadać "kieszonkowe" (ukraińskie "hrywny" UAH). Przewiduje się wymianę PLN; USD; ; GBP w kantorach Ukrainy. 8. Uzupełnianie danych osobowych (do polisy NNWiKL) musi zostać zakończone dwa dni przed wycieczką. Dodatkowe informacje i szczegóły krajoznawczo-turystyczne będą prezentowane podczas odprawy (spotkania organizacyjnego) uczestników wycieczki. Dokładny termin odprawy zostanie ogłoszony oddzielnie. 9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w programie oraz prawo do ostatecznej interpretacji. Wycieczka nr 1 "PIKUJ" najwyŝszy szczyt Bieszczadów wtorek 21 czerwca 2011 r.: wyjazd o godz. 4.00) przekraczanie granicy w Krościenku / Smolnicy, przejazd przez Chyrów (Hyriv), Sambor, Stary Sambor, Turkę do punktu wyjścia na trasę: Roztoka (Bukowiec) Pikuj (1.408 m npm.) Libuchora (odpoczynek, czas wolny). Istnieje moŝliwość rezerwacji regionalnego posiłku obiadowego po przebyciu trasy (ok. 15 PLN). Wymagane posiadanie ubioru, okrycia p/deszczowego i obuwia przystosowanego do górskiej wędrówki w trudnych warunkach (duŝe przewyŝszenia) oraz kompasu. Przewidywany powrót do Ustrzyk Górnych ok Opłata wycieczkowa obejmuje: transport autokarowy, ubezpieczenie NNWiKL + ukraińskie ubezpieczenie medyczne (!) opłaty graniczne, rezerwacyjne i parkingowe oraz kwalifikowana obsługa pilotarskoprzewodnicka, Opłata wycieczkowa wynosi: a/ przy minimum 15 osobach PLN; b/ przy minimum 25 osobach PLN; c/ przy minimum 30 osobach PLN; 16

18 Wycieczka nr 2 "POZNAJMY ATRAKCJE LWOWA" piątek 24 czerwca 2011 r.: wyjazd o godz. 3.30) przekraczanie granicy w Krościenku / Smolnicy, przejazd przez Chyrów (Hyriv), Sambor, zwiedzanie wybranych zabytków Lwowa, czas wolny. Przewidywany powrót do Ustrzyk Górnych ok. godz Opłata wycieczkowa obejmuje: transport autokarowy, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów (wg programu krajoznawczego), ubezpieczenie NNWiKL + ukraińskie ubezpieczenie medyczne (!), opłaty graniczne, rezerwacyjne i parkingowe oraz kwalifikowana obsługa pilotarskoprzewodnicka, Opłata wycieczkowa wynosi: a/ przy minimum 20 osobach PLN; b/ przy minimum 25 osobach PLN; c/ przy minimum 35 osobach PLN; Program krajoznawczy we Lwowie:, grecko-katolicka archikatedra Św. Jura; panorama Lwowa z "Wysokiego Zamku"; Cmentarz-Muzeum Łyczakowski i Obrońców Lwowa; Starówka; cerkiew wołoska; archikatedra łacińska; kaplica Boimów; Rynek; katedra ormiańska; pamiątkowe zdjęcia przed pomnikiem Adama Mickiewicza; wnętrza Teatru Opery i Baletu; dworzec kolejowy; czas wolny zakupy (m.in. zakupy souvenirów na "pchlim targu"). Istnieje moŝliwość fakultatywnej rezerwacji zwiedzania Muzeum Browarnictwa (godz , za dodatkową opłatą 8 PLN) połączonego z degustacją produkcji. Uwaga! PowyŜsza kolejność jest przykładowa i moŝe ulec zmianie. UWAGA: Ze względów organizacyjnych przy wcześniejszych wpłatach przelewem za wycieczki prosimy zaznaczyć te wpłaty osobno dopiskiem: kwota zł - opłata za wycieczkę nr. za.. osób. ZGŁASZAJCIE SIĘ warto poznać sąsiedzkie tereny! ZAPRASZAMY! 17

19 PROGRAM RAJDU ORAZ TRASY PIESZE 19 czerwca 2011 r. niedziela godz godz godz przyjmowanie uczestników Rajdu na terenie bazy - Hotel Górski PTTK w Ustrzykach Górnych - otwarcie Rajdu - odprawa kierowników druŝyn 20 czerwca 2011 r. poniedziałek godz godz śniadanie - wyjście na szlak: Ustrzyki Górne - Połonina Caryńska 1297 m n.p.m. - Brzegi Górne - Schronisko PTTK Chatka Puchatka na Połoninie Wetlińskiej 1232 m n.p.m. (szlak czerwony) - Przełęcz WyŜna (szlak Ŝółty); czas przejścia ok. 7 godz pkt. GOT godz godz obiadokolacja - odprawa kierowników druŝyn (podczas odprawy sprawdzenie legitymacji PTTK oraz zweryfikowanych ksiąŝeczek GOT) 21 czerwca 2011 r. wtorek godz śniadanie godz wyjazd autokarami do Bukowca i wyjście na szlak: Bukowiec - Beniowa -Sianki - źródło Sanu - Sianki - Beniowa - Bukowiec (ścieŝka przyrodniczo-historyczna "W Dolinie Górnego Sanu"); czas przejścia ok. 6h 23 pkt. GOT (uwaga przejazd odbędzie się w kilku turach) lub trasa alternatywna Widełki - Magura Stuposiańska 1016m n.p.m. (szlak niebieski) - Przeł. Przysłup Caryński - Połonina Caryńska 1239m n.p.m. (szlak zielony) - Ustrzyki Górne (szlak czerwony); czas przejścia ok. 4 godz. 18

20 godz godz obiadokolacja - odprawa kierowników druŝyn 22 czerwca 2011 r. środa godz godz śniadanie - wyjście na szlak: Ustrzyki Górne - Szeroki Wierch (szlak czerwony) - Tarnica 1346 m n.p.m. - Wołosate (szlak niebieski); czas przejścia ok. 5,5 godz pkt. GOT godz godz godz godz obiadokolacja - odprawa kierowników druŝyn - konkurs piosenki turystycznej - ognisko z pieczeniem kiełbasek 23 czerwca 2011 r. czwartek godz godz śniadanie - wyjście na szlak: Ustrzyki Górne - Wielka Rawka 1304 m n.p.m. (szlak niebieski) - Krzemieniec 1221 m n.p.m. (trójstyk granic Polski, Ukrainy i Słowacji) - Wielka Rawka - Mała Rawka 1272 m n.p.m. - Schronisko Bacówka PTTK pod Rawkami - Przełęcz WyŜniańska; czas przejścia ok. 6,5 godz pkt. GOT po powrocie z trasy konkurs strzelecki godz godz godz obiadokolacja - sprawdzian wiedzy o terenie Rajdu, historii, tradycji StraŜy Granicznej i Policji odprawa kierowników druŝyn 19

40 OGÓLNOPOLSKI RAJD GÓRSKI SZLAKAMI OBROŃCÓW GRANIC BIESZCZADY 2011 REGULAMIN

40 OGÓLNOPOLSKI RAJD GÓRSKI SZLAKAMI OBROŃCÓW GRANIC BIESZCZADY 2011 REGULAMIN 40 OGÓLNOPOLSKI RAJD GÓRSKI SZLAKAMI OBROŃCÓW GRANIC BIESZCZADY 2011 REGULAMIN Ustrzyki Górne, 19-25 czerwiec 2011 rok My, natchnieni Bieszczadami opętani przez Dusioły, przesiąknięci retortami, ukochani

Bardziej szczegółowo

GÓRY BYSTRZYCKIE 2011

GÓRY BYSTRZYCKIE 2011 Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze KOŁO PTTK NR 14 "DOLNOŚLĄZACY" PRZY KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI WE WROCŁAWIU www.dolnoslaska.policja.gov.pl/pttk VII OGÓLNOPOLSKI SUDECKI RAJD POLICJANTÓW

Bardziej szczegółowo

WYCIECZKI DLA CIEBIE NA 2013 ROK

WYCIECZKI DLA CIEBIE NA 2013 ROK POZNAJ PRZEŻYJ WYPOCZNIJ WYCIECZKI DLA CIEBIE NA 2013 ROK Biuro Turystyczne PTTK Przemyśl ul. Waygarta 3, 37-700 Przemyśl tel/fax 16 678 53 74 pttkprzemysl@op.pl www.przemysl.pttk.pl Biuro Turystyczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VIII ZLOTU AKTYWU TURYSTYKI KOLARSKIEJ WOJ. POMORSKIEGO I KUJAWSKO-POMORSKIEGO

REGULAMIN VIII ZLOTU AKTYWU TURYSTYKI KOLARSKIEJ WOJ. POMORSKIEGO I KUJAWSKO-POMORSKIEGO ODDZIAŁ KUJAWSKI PTTK WE WŁOCŁAWKU REGULAMIN VIII ZLOTU AKTYWU TURYSTYKI KOLARSKIEJ WOJ. POMORSKIEGO I KUJAWSKO-POMORSKIEGO Włocławek, 14 16 maja 2010 roku Włocławski Krajoznawczy Klub Rowerowy PTTK CYKLISTA

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Cykliczny Zlot Turystów Rowerowych pt.

Ogólnopolski Cykliczny Zlot Turystów Rowerowych pt. Klub Turystyki Rowerowej Sigma Poznań Zaprasza na Ogólnopolski Cykliczny Zlot Turystów Rowerowych pt. II Poznańska Wiosna z Koziołkami - lokacja miasta Poznania- W dniach 18-20.V. 2012r. w Poznaniu Regulamin

Bardziej szczegółowo

II Rajd Biały Beskid

II Rajd Biały Beskid II Rajd Biały Beskid REGULAMIN Bartne 23 stycznia 2016r (sobota) Organizatorzy: Klub Podróżnika Klimkówka 49.5 Gminny Ośrodek Kultury w Ropie Wiejski Dom Kultury i Turystyki w Klimkówce Komitet organizacyjny:

Bardziej szczegółowo

XXXVI Rajd Kleebergowski

XXXVI Rajd Kleebergowski POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE O/PTTK w Radzyniu Podlaskim Komisja InO Oddziału PTTK w Radzyniu Podlaskim zapraszają na XXXVI Rajd Kleebergowski REGULAMIN Radzyń Podlaski Kock Wola Gułowska

Bardziej szczegółowo

XX Rajd Niepodległości 14-15 listopada 2014 r.

XX Rajd Niepodległości 14-15 listopada 2014 r. XX Rajd Niepodległości 14-15 listopada 2014 r. R E G U L A M I N I/ ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE: Rajd jest imprezą turystyczno-krajoznawczą zorganizowaną dla realizacji następujących głównych celów programowych:

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE REGIONALNY ODDZIAŁ w Białymstoku oraz KLUB PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH PTTK w Białymstoku zapraszają na:

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE REGIONALNY ODDZIAŁ w Białymstoku oraz KLUB PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH PTTK w Białymstoku zapraszają na: POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE REGIONALNY ODDZIAŁ w Białymstoku oraz KLUB PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH PTTK w Białymstoku zapraszają na: XIV PODLASKI RAJD DŁUGODYSTANSOWY pamięci Jacka Konopko

Bardziej szczegółowo

TURYSTYCZNY RAJD MOTOROWY PTTK SZLAKIEM KLASZTORÓW I SANKUARIÓW W POLSCE REGULAMIN

TURYSTYCZNY RAJD MOTOROWY PTTK SZLAKIEM KLASZTORÓW I SANKUARIÓW W POLSCE REGULAMIN II TURYSTYCZNY RAJD MOTOROWY PTTK SZLAKIEM KLASZTORÓW I SANKUARIÓW W POLSCE 2007 REGULAMIN KOMISJA TURYSTYKI NARCIARSKIEJ, KOLARSKIEJ I MOTOROWEJ ZO PTTK SUDETY ZACHODNIE W JELENIEJ GORZE I. Organizator

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA WYCIECZKI NARTY 2017r r KLUSZKOWCE

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA WYCIECZKI NARTY 2017r r KLUSZKOWCE KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA WYCIECZKI NARTY 2017r 08-12.01.2017r KLUSZKOWCE Imię i Nazwisko... Adres zamieszkania (ulica, nr domu, kod pocztowy)... Wiek... Nr telefonu... Zakwaterowanie w pokoju : 2 osobowy

Bardziej szczegółowo

Bieszczady Ustrzyki Górne Połonina Caryńska Kruhly Wierch (1297 m n.p.m.) Tarnica(1346 m n.p.m.) Wielką Rawkę (1307 m n.p.m.

Bieszczady Ustrzyki Górne Połonina Caryńska Kruhly Wierch (1297 m n.p.m.) Tarnica(1346 m n.p.m.) Wielką Rawkę (1307 m n.p.m. Bieszczady Gdzieś na krańcu Polski, na południowym wschodzie leży legendarna i trudno dostępna kraina górska, czyli słynne Bieszczady. Dostać się tutaj środkiem komunikacji publicznej jest niezwykle ciężko.

Bardziej szczegółowo

XVI OGÓLNOPOLSKI ZLOT ODDZIAŁÓW I KÓŁ ŚRODOWISKOWYCH PTTK PODBESKIDZIE 2015

XVI OGÓLNOPOLSKI ZLOT ODDZIAŁÓW I KÓŁ ŚRODOWISKOWYCH PTTK PODBESKIDZIE 2015 POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ PODBESKIDZIE W BIELSKU BIAŁEJ I KOMISJA ŚRODOWISKOWA ZG PTTK XVI OGÓLNOPOLSKI ZLOT ODDZIAŁÓW I KÓŁ ŚRODOWISKOWYCH PTTK PODBESKIDZIE 2015 SZCZYRK, 02

Bardziej szczegółowo

Zaprasza na VII Poznańską Wiosnę z Koziołkami pt. Enigma W dniach V. 2017r. w Poznaniu

Zaprasza na VII Poznańską Wiosnę z Koziołkami pt. Enigma W dniach V. 2017r. w Poznaniu Klub Turystyki Rowerowej Sigma Poznań Zaprasza na VII Poznańską Wiosnę z Koziołkami pt. Enigma W dniach 19-21.V. 2017r. w Poznaniu Regulamin I ORGANIZATORZY - Oddział Poznański PTTK, - Klub Turystyki Rowerowej

Bardziej szczegółowo

Oddział Wojskowy PTTK przy Klubie SOW we Wrocławiu Klub Imprez na Orientację ORIENTOP. zaprasza na OGÓLNOPOLSKI GÓRSKI MARATON NA ORIENTACJĘ

Oddział Wojskowy PTTK przy Klubie SOW we Wrocławiu Klub Imprez na Orientację ORIENTOP. zaprasza na OGÓLNOPOLSKI GÓRSKI MARATON NA ORIENTACJĘ Oddział Wojskowy PTTK przy Klubie SOW we Wrocławiu Klub Imprez na Orientację ORIENTOP zaprasza na OGÓLNOPOLSKI GÓRSKI MARATON NA ORIENTACJĘ ORIENTOP 2011 2 runda Pucharu Polski w Marszach na Orientację

Bardziej szczegółowo

XI Ogólnopolski Zlot Młodzieży Wiejskiej PTTK Kociewie 2015 15-17 maja 2015 r.

XI Ogólnopolski Zlot Młodzieży Wiejskiej PTTK Kociewie 2015 15-17 maja 2015 r. XI Ogólnopolski Zlot Młodzieży Wiejskiej PTTK Kociewie 2015 15-17 maja 2015 r. I Organizator: Regulamin Oddział Regionalny PTTK w Gdańsku im. doktora Mariana Czyżewskiego II Współorganizatorzy: Komisja

Bardziej szczegółowo

XVI SPŁYW KAJAKOWY SŁUŻB MUNDUROWYCH RESORTU SPRAW WEWNĘTRZNYCH r.

XVI SPŁYW KAJAKOWY SŁUŻB MUNDUROWYCH RESORTU SPRAW WEWNĘTRZNYCH r. KOMISJA TURYSTYKI W RESORCIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH POMORSKI WOJSKOWY ODDZIAŁ PTTK w WAŁCZU XVI SPŁYW KAJAKOWY SŁUŻB MUNDUROWYCH RESORTU SPRAW WEWNĘTRZNYCH 15 18.06.2017 r. REGULAMIN PROGRAM REGULAMIN PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Kierownictwo Rajdu: Paweł Czarnecki - komandor Małgorzata Gosik z-ca komandora Jadwiga Nowakowska- kierownik finansowy.

Kierownictwo Rajdu: Paweł Czarnecki - komandor Małgorzata Gosik z-ca komandora Jadwiga Nowakowska- kierownik finansowy. Oddział PTTK,,Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy zaprasza wszystkich miłośników aktywnego wypoczynku i krajoznawstwa na XXXIII Zlot do Środka Polski, który odbędzie się 19 maja 2012r. Na uczestników Zlotu czekają

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZE. II OGÓLNOPOLSKI RAJD AKADEMICKI Tykocin 13-15 maja 2011 r.

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZE. II OGÓLNOPOLSKI RAJD AKADEMICKI Tykocin 13-15 maja 2011 r. POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZE Regionalny Oddział Ul. Waryńskiego 30 15-461 Białystok Tel.( 0-85)744-55-60 Fax. 744-56-50 e-mail: ro.pttk.bialystok@neostrada.pl http://bialystok.pttk.pl II

Bardziej szczegółowo

- ElŜbieta Antczak. - członkowie KM ENERGETYK Bełchatów

- ElŜbieta Antczak. - członkowie KM ENERGETYK Bełchatów REGULAMIN 1. Organizator Organizatorem Zlotu jest Klub Motorowy ENERGETYK przy PGE Elektrowni Bełchatów S.A. 2. Cel Zlotu - uświetnienie uroczystości obchodów Dnia Energetyka - promowanie PGE Elektrowni

Bardziej szczegółowo

Komandor Vice komandor Kwatermistrz I i II RUNDA Biuro zlotu MISTRZOSTW POLSKI W JE DZIE SAMOCHODEM Z PRZYCZEP 2010 Imprezy towarzysz

Komandor Vice komandor  Kwatermistrz I i II RUNDA Biuro zlotu MISTRZOSTW POLSKI W JE DZIE SAMOCHODEM Z PRZYCZEP 2010 Imprezy towarzysz 60 lat PZM AUTOMOBILKLUB WIELKOPOLSKI ZAPRASZA NA OGÓLNOPOLSKI ZLOT CARAVANINGOWY który odbędzie się w dniach 31.04-3.05.2010r. w POZNANIU W czasie trwania zlotu zostaną przeprowadzone na zlecenie Komisji

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Komisja Turystyki Kajakowej ZG PTTK Oddział Gdański im. dr. Jerzego Szukalskiego REGULAMIN

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Komisja Turystyki Kajakowej ZG PTTK Oddział Gdański im. dr. Jerzego Szukalskiego REGULAMIN Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Komisja Turystyki Kajakowej ZG PTTK Oddział Gdański im. dr. Jerzego Szukalskiego REGULAMIN Centralny Spływ Kajakowy PTTK 44 Zlot Przodowników Turystyki Kajakowej

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI OKRĘG GORZÓW WIELKOPOLSKI. Komunikat nr 1

POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI OKRĘG GORZÓW WIELKOPOLSKI. Komunikat nr 1 POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI OKRĘG GORZÓW WIELKOPOLSKI Komunikat nr Ogólnopolskich Zawodów Spinningowych Puchar Odry zaliczanych do Grand Prix Puchar Polski na 0 rok Wędkarski Klub Sportowy ORFA w Słubicach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ZAŁĄCZNIK NR 10 REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zm.) Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej

Bardziej szczegółowo

CEL ZLOTU: ORGANIZATOR: - Oddział Wojskowy PTTK przy Klubie SOW we Wrocławiu - Klub InO ORIENTOP przy OW PTTK Wrocław - Klub InO "Skróty" Radom

CEL ZLOTU: ORGANIZATOR: - Oddział Wojskowy PTTK przy Klubie SOW we Wrocławiu - Klub InO ORIENTOP przy OW PTTK Wrocław - Klub InO Skróty Radom CEL ZLOTU: - uczczenie 50 rocznicy powołania Komisji InO ZG PTTK - popularyzacja Imprez na Orientację w różnych jej formach - spotkanie kadry przodownickiej, wymiana doświadczeń - poznanie walorów krajoznawczo-turystycznych

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział w Szamotułach Zespół Szkół w Pamiątkowie. ZAPROSZENIE na

Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział w Szamotułach Zespół Szkół w Pamiątkowie. ZAPROSZENIE na Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział w Szamotułach Zespół Szkół w Pamiątkowie ZAPROSZENIE na XXXVI Wielkopolski Zlot Turystów "Na Powitanie Jesieni '2015" MIĘDZYPOKOLENIOWA SZTAFETA TURYSTYCZNA

Bardziej szczegółowo

urodzeni w 1990-91 - JUNIORZY MŁODSI 8000m

urodzeni w 1990-91 - JUNIORZY MŁODSI 8000m Projekt: pn. "Strategia Sportowej Współpracy Przygranicznej - Profesjonalizacja wspólnych działań sportowych miast Polski i Ukrainy" realizowany jest w ramach Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XII Ogólnopolskiego Zlotu Aktywu Turystyki Kolarskiej Goreń Duży, 23 25 maja 2014 roku

REGULAMIN XII Ogólnopolskiego Zlotu Aktywu Turystyki Kolarskiej Goreń Duży, 23 25 maja 2014 roku ODDZIAŁ KUJAWSKI PTTK WE WŁOCŁAWKU REGULAMIN XII Ogólnopolskiego Zlotu Aktywu Turystyki Kolarskiej Goreń Duży, 23 25 maja 2014 roku Włocławski Krajoznawczy Klub Rowerowy PTTK CYKLISTA I. KOMITET HONOROWY

Bardziej szczegółowo

XXXVIII WOJEWÓDZKIEGO ZLOTU MŁODZIEśY PTSM

XXXVIII WOJEWÓDZKIEGO ZLOTU MŁODZIEśY PTSM R E G U L A M I N XXXVIII WOJEWÓDZKIEGO ZLOTU MŁODZIEśY PTSM W BIESZCZADACH I. Termin i miejsce Zlotu: Zlot odbędzie się w dniach 30.09-03.10. r. na terenie Bieszczadów Zakończenie Zlotu: 02-03.10. r.

Bardziej szczegółowo

Wpisowe w wysokości 17 zł od osoby naleŝy wpłacić w biurze zlotu. Powiat Piotrkowski

Wpisowe w wysokości 17 zł od osoby naleŝy wpłacić w biurze zlotu. Powiat Piotrkowski Powiat Piotrkowski REGULAMIN XI OGÓLNOPOLSKIEGO ZLOTU TURYSTYCZNO-EKOLOGICZNEGO SZLAKIEM NADPILICZNYM LUDOWYCH ZESPOŁÓW SPORTOWYCH im. WIESŁAWA GAJZLERA SULEJÓW 21-23 MAJA 2010 r. I. CEL - poznanie walorów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 49 DOLNOŚLĄSKIEGO ZLOTU PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI PIESZEJ 19 20 październik 2013 roku

REGULAMIN 49 DOLNOŚLĄSKIEGO ZLOTU PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI PIESZEJ 19 20 październik 2013 roku Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku REGULAMIN 49 DOLNOŚLĄSKIEGO ZLOTU PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI PIESZEJ 19 20 październik 2013 roku DUSZNIKI ZDRÓJ POLSKO/CZESKIE

Bardziej szczegółowo

Włocławski Krajoznawczy Klub Rowerowy CYKLISTA. REGULAMIN Jubileuszowego Zlotu Rowerowego Strzał w Dyche

Włocławski Krajoznawczy Klub Rowerowy CYKLISTA. REGULAMIN Jubileuszowego Zlotu Rowerowego Strzał w Dyche Włocławski Krajoznawczy Klub Rowerowy CYKLISTA REGULAMIN Jubileuszowego Zlotu Rowerowego Strzał w Dyche 14 16 lipca 2017 I. KOMITET HONOROWY Marszałek Sejmiku Woj. Kujawsko-Pomorskiego Wójt Gminy Kowal

Bardziej szczegółowo

Oddział PTTK w Turku Miasto Turek Szkoła Podstawowa nr 4 w Turku. zapraszają na I INTEGRACYJNY RAJD FLAGI. 2 MAJA 2017 r.

Oddział PTTK w Turku Miasto Turek Szkoła Podstawowa nr 4 w Turku. zapraszają na I INTEGRACYJNY RAJD FLAGI. 2 MAJA 2017 r. Oddział PTTK w Turku Miasto Turek Szkoła Podstawowa nr 4 w Turku zapraszają na I INTEGRACYJNY RAJD FLAGI REGULAMIN I INTEGRACYJNEGO RAJDU FLAGI organizowanego w dniu 2 maja 2017 roku Organizatorzy: Oddział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JANA PAWŁA II W SANOKU I. Podstawa prawna

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JANA PAWŁA II W SANOKU I. Podstawa prawna REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JANA PAWŁA II W SANOKU I. Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Bieszczady & Lwów (Ukraina)

Bieszczady & Lwów (Ukraina) Bieszczady & Lwów (Ukraina) 17 22 września 2013 Serdecznie zapraszam na Piąty Wyjazd Studencki organizowany przez Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział w Toruniu Żeby dobrze wykorzystać całe 6 dni wyjeżdżamy

Bardziej szczegółowo

RAJD GÓRSKI HUTNIKÓW WIOSENNE TATRY ZACHODNIE 2016

RAJD GÓRSKI HUTNIKÓW WIOSENNE TATRY ZACHODNIE 2016 RAJD GÓRSKI HUTNIKÓW WIOSENNE TATRY ZACHODNIE 2016 I. Czas i miejsce Rajdu. Rajd Górski Hutników Wiosenne Tatry Zachodnie 2016 przeprowadzony zostanie na trasach Tatr Zachodnich w dniach 30 kwietnia -

Bardziej szczegółowo

XII Turystyczny Rajd Motorowy W Nieznane

XII Turystyczny Rajd Motorowy W Nieznane XII Turystyczny Rajd Motorowy W Nieznane 10.09.2016 - Kalisz R E G U L A M I N I. Cele rajdu 1. Krzewienie zorganizowanych form turystyki samochodowej. 2. Popularyzacja aktywnego stylu życia - czynnych

Bardziej szczegółowo

U K R A I N A (BESKIDY WSCHODNIE, POŁONINY ZAKARPACIA)

U K R A I N A (BESKIDY WSCHODNIE, POŁONINY ZAKARPACIA) BIURO TURYSTYCZNE PIOTR ŻUK zaprasza na wycieczkę w dniach od 8 do 16 lipca 2017 r. U K R A I N A (BESKIDY WSCHODNIE, POŁONINY ZAKARPACIA) Cena wycieczki: 1050,- zł od osoby Zapraszamy do odwiedzenia wspólnie

Bardziej szczegółowo

V Ponadregionalny Rajd Gwiaździsty po GWPK Smólnik czerwca 2013

V Ponadregionalny Rajd Gwiaździsty po GWPK Smólnik czerwca 2013 V Ponadregionalny Rajd Gwiaździsty po GWPK Smólnik 2013 21 czerwca 2013 1 REGULAMIN I. Organizatorzy: Gostynińsko - Włocławski Park Krajobrazowy Gmina Włocławek Oddział Kujawski PTTK we Włocławku Oddział

Bardziej szczegółowo

III RAJD ROWEROWY POZNAJEMY OKOLICE JEZIORA GOCZAŁKOWICKIEGO

III RAJD ROWEROWY POZNAJEMY OKOLICE JEZIORA GOCZAŁKOWICKIEGO III RAJD ROWEROWY POZNAJEMY OKOLICE JEZIORA GOCZAŁKOWICKIEGO Oddział PTTK Ziemi Pszczyńskiej www.pttk-pszczyna.slask.pl Starostwo Powiatowe w Pszczynie MORiS Pszczyna Jacht Klub PTTK Pszczyna Pszczyńskie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w 3. Ogólnopolskim cyklu pn. Noc Zima Góry 2016

Regulamin uczestnictwa w 3. Ogólnopolskim cyklu pn. Noc Zima Góry 2016 Regulamin uczestnictwa w 3. Ogólnopolskim cyklu pn. Noc Zima Góry 2016 Niniejszy regulamin (zwanych dalej regulaminem) określa warunki i zasady naboru, organizacji oraz uczestnictwa w 3. Ogólnopolskim

Bardziej szczegółowo

XX Rajd Niepodległości TRASA MOTOROWA 15 listopada 2014 r.

XX Rajd Niepodległości TRASA MOTOROWA 15 listopada 2014 r. XX Rajd Niepodległości TRASA MOTOROWA 15 listopada 2014 r. I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE R E G U L A M I N Rajd jest imprezą turystyczno-krajoznawczą zorganizowaną dla realizacji następujących głównych celów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uczestnictwa Rajd 55-lecia Parku Kampinoskiego Julinek 19.01.2014

Regulamin Uczestnictwa Rajd 55-lecia Parku Kampinoskiego Julinek 19.01.2014 1. Organizator rajdu narciarstwa biegowego Centrum Narciarstwa Biegowego ALPINA 05-080 Klaudyn, ul. Lutosławskiego 60 tel.: 517 143 924 www.moczydloalpina.pl alpinamoczydlo@gmail.com Rajd jest realizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CEL IMPREZY:

REGULAMIN CEL IMPREZY: REGULAMIN CEL IMPREZY: - popularyzacja imprez na orientację - popularyzacja walorów krajoznawczych Ziemi Kłodzkiej, - upowszechnianie umiejętności posługiwania się mapą i kompasem ORGANIZATOR: Klub InO

Bardziej szczegółowo

REGION - TURYSTYKA: W poniedziałek ruszają zapisy do Rajdu GAP

REGION - TURYSTYKA: W poniedziałek ruszają zapisy do Rajdu GAP REGION - TURYSTYKA: W poniedziałek ruszają zapisy do Rajdu GAP Rajd GAP-u to coś więcej niż 3-dniowa wycieczka górska. Jest to świetne wydarzenie dla osób zaczynających przygodę ze studiami na Katedrze

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wycieczek Szkolnych organizowanych przez Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Pszennie

Regulamin Wycieczek Szkolnych organizowanych przez Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Pszennie Regulamin Wycieczek Szkolnych organizowanych przez Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Pszennie Podstawa prawna: I. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU Z DNIA 8 LISTOPADA 2001 ROKU

Bardziej szczegółowo

TURYSTYCZNE MOTOROWE MISTRZOSTWA POLSKI V RUNDA VIII OGÓLNOPOLSKI TURYSTYCZNY RAJD MOTOROWY BELLA RALLY 2007. Toruń, 07-09 września 2007 rok

TURYSTYCZNE MOTOROWE MISTRZOSTWA POLSKI V RUNDA VIII OGÓLNOPOLSKI TURYSTYCZNY RAJD MOTOROWY BELLA RALLY 2007. Toruń, 07-09 września 2007 rok TURYSTYCZNE MOTOROWE MISTRZOSTWA POLSKI V RUNDA VIII OGÓLNOPOLSKI TURYSTYCZNY RAJD MOTOROWY BELLA RALLY 2007 Toruń, 07-09 września 2007 rok R E G U L A M I N TURYSTYCZNE MOTOROWE MISTRZOSTWA POLSKI V RUNDA

Bardziej szczegółowo

1. ZARZĄD GŁÓWNY NSZZ PW. 2. ZARZĄD OKRĘGU PWiDzP NSZZ PW. 3. KOMISJA DS. SPORTU I TURYSTYKI ZG NSZZ PW.

1. ZARZĄD GŁÓWNY NSZZ PW. 2. ZARZĄD OKRĘGU PWiDzP NSZZ PW. 3. KOMISJA DS. SPORTU I TURYSTYKI ZG NSZZ PW. REGULAMIN ZLOTU DZIAŁACZY SPORTU I TURYSTYKI NSZZ PW im. Stanisława Kaliwody I. ORGANIZATORZY XVII ZLOTU 1. ZARZĄD GŁÓWNY NSZZ PW. 2. ZARZĄD OKRĘGU PWiDzP NSZZ PW. 3. KOMISJA DS. SPORTU I TURYSTYKI ZG

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK PRZEDSZKOLA NR 11 w SIEMIANOWICACH ŚL.

REGULAMIN WYCIECZEK PRZEDSZKOLA NR 11 w SIEMIANOWICACH ŚL. REGULAMIN WYCIECZEK PRZEDSZKOLA NR 11 w SIEMIANOWICACH ŚL. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1 Rajdu Rowerowego Śladami Radusza wsi, której nie ma

Regulamin. 1 Rajdu Rowerowego Śladami Radusza wsi, której nie ma I. Organizator Regulamin 1 Rajdu Rowerowego Śladami Radusza wsi, której nie ma Organizatorem 1 Rajdu Rowerowego Śladami Radusza wsi, której nie ma zwanego dalej Rajdem, jest Stowarzyszenie Nowy Międzychód

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rajdu rowerowego Wycieczka po Gminie Deszczno Weekend Polska na Rowery. I. Organizatorzy

Regulamin Rajdu rowerowego Wycieczka po Gminie Deszczno Weekend Polska na Rowery. I. Organizatorzy Regulamin Rajdu rowerowego Wycieczka po Gminie Deszczno Weekend Polska na Rowery I. Organizatorzy 1. Gmina Deszczno Referat Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu Adres do korespondencji: Maszewo, ul. Kręta

Bardziej szczegółowo

II ŚWIĘTOKRZYSKI RAJD WIOSNA NA PONIDZIU im. Wojtka Belona REGULAMIN

II ŚWIĘTOKRZYSKI RAJD WIOSNA NA PONIDZIU im. Wojtka Belona REGULAMIN POLSKIE TOWARZYSTWO SCHRONISK MŁODZIEŻOWYCH ODDZIAŁ ŚWIĘTOKRZYSKI W KIELCACH II ŚWIĘTOKRZYSKI RAJD WIOSNA NA PONIDZIU im. Wojtka Belona REGULAMIN UMIANOWICE 25-26 maj 2011 r. 1 CEL RAJDU: Popularyzacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin II Integracyjnego Rajdu. Krokusy Razem

Regulamin II Integracyjnego Rajdu. Krokusy Razem Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział Ziemi Tarnowskiej w Tarnowie Koło PTTK nr 23 WŁÓCZYKIJE przy SOSW im. Eugenii Gierat w Tarnowie Regulamin II Integracyjnego Rajdu Krokusy Razem Tarnów,

Bardziej szczegółowo

VIII Ogólnopolski Rajd Geologiczny Młodzieży Szkolnej KOWARY 2013 pod honorowym patronatem burmistrza Kowar Pana Mirosława Góreckiego

VIII Ogólnopolski Rajd Geologiczny Młodzieży Szkolnej KOWARY 2013 pod honorowym patronatem burmistrza Kowar Pana Mirosława Góreckiego Oddział PTTK Sudety Zachodnie w Jeleniej Górze Studenckie Koło Naukowe Geologów Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają na imprezę VIII Ogólnopolski Rajd Geologiczny Młodzieży Szkolnej KOWARY 2013 pod honorowym

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZO WA NIA WY C IECZEK SZKOLNYCH

PROCEDURA ORGANIZO WA NIA WY C IECZEK SZKOLNYCH PROCEDURA ORGANIZO WA NIA WY C IECZEK SZKOLNYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W LUBLIŃCU ORGANIZACJA WYCIECZEK SZKOLNYCH PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzeni MENiS z 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

51. Ogólnopolski Sportowo-Szkoleniowy Zlot Przodowników Turystyki Kolarskiej PTTK R E G U L A M I N. 18 25 VI 2011 r. Nowy Sącz Bartkowa

51. Ogólnopolski Sportowo-Szkoleniowy Zlot Przodowników Turystyki Kolarskiej PTTK R E G U L A M I N. 18 25 VI 2011 r. Nowy Sącz Bartkowa 51. Ogólnopolski Sportowo-Szkoleniowy Zlot Przodowników Turystyki Kolarskiej PTTK R E G U L A M I N 18 25 VI 2011 r. Nowy Sącz Bartkowa REGULAMIN 51. Ogólnopolskiego Sportowo-Szkoleniowego Zlotu Przodowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I ZŁAZU ZŁOTA JESIEN SENIORA

REGULAMIN I ZŁAZU ZŁOTA JESIEN SENIORA REGULAMIN I ZŁAZU ZŁOTA JESIEN SENIORA I. ORGANIZATORZY Zarząd Oddziału PTTK PODBESKIDZIE w Bielsku-Białej, Zarząd Oddziału Okręgu Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów II. KIEROWNICTWO ZŁAZU

Bardziej szczegółowo

RAJD SILESIA 2013- REGULAMIN

RAJD SILESIA 2013- REGULAMIN RAJD SILESIA 2013- REGULAMIN 1. ORGANIZATORZY RAJDU - Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska - organizator wiodący - Przedstawicielstwo Śląskie Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich organizator - Samorząd

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 90/2013

Zarządzenie nr 90/2013 Ustrzyki Górne, 31.12.2013 r. Zarządzenie nr 90/2013 Dyrektora Bieszczadzkiego Parku Narodowego z siedzibą w Ustrzykach Górnych, z dnia 31 grudnia Narodowego w celach naukowych, edukacyjnych i turystycznych

Bardziej szczegółowo

Rajd odbywa się na szlakach turystycznych i bezdrożach Pogórza Kaczawskiego - Krainy Wygasłych Wulkanów. Za główne cele i zadania stawiamy:

Rajd odbywa się na szlakach turystycznych i bezdrożach Pogórza Kaczawskiego - Krainy Wygasłych Wulkanów. Za główne cele i zadania stawiamy: GMINNY OŚRODEK KULTURY w PASZOWICACH zaprasza na Rajd Szlakiem Trzech Wąwozów CEL i ZADANIA RAJDU Rajd odbywa się na szlakach turystycznych i bezdrożach Pogórza Kaczawskiego - Krainy Wygasłych Wulkanów.

Bardziej szczegółowo

VIII OGÓLNOPOLSKI SPŁYW KAJAKOWY WOJSKA POLSKIEGO MAZURSKA JESIEŃ 2011

VIII OGÓLNOPOLSKI SPŁYW KAJAKOWY WOJSKA POLSKIEGO MAZURSKA JESIEŃ 2011 VIII OGÓLNOPOLSKI SPŁYW KAJAKOWY WOJSKA POLSKIEGO MAZURSKA JESIEŃ 2011 22.09-25.09.2011 REGULAMIN VIII OGÓLNOPOLSKIEGO SPŁYWU KAJAKOWEGO WOJSKA POLSKIEGO MAZURSKA JESIEŃ 2011 ORGANIZATOREM SPŁYWU SĄ: Wojskowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin wycieczek szkolnych w Zespole Szkół Elektronicznych w Lublinie

Regulamin wycieczek szkolnych w Zespole Szkół Elektronicznych w Lublinie Regulamin wycieczek szkolnych w Zespole Szkół Elektronicznych w Lublinie Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zm.) Ustawa z dnia 18 stycznia

Bardziej szczegółowo

Drużyny harcerskie Żyjmy zdrowo na sportowo JURA 2015

Drużyny harcerskie Żyjmy zdrowo na sportowo JURA 2015 BIWAK-RAJD HUFCA SOSNOWIEC Drużyny harcerskie Żyjmy zdrowo na sportowo JURA 2015 I. Organizator Komenda Hufca ZHP Sosnowiec II. Cele: rozwijanie zainteresowań turystycznych i krajoznawczych, poznanie walorów

Bardziej szczegółowo

XX Ogólnopolską IMPREZ Ę NA ORIENTACJĘ WIOSNA 2013 II Runda Pucharu Polski

XX Ogólnopolską IMPREZ Ę NA ORIENTACJĘ WIOSNA 2013 II Runda Pucharu Polski Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Lwóweckiej w Lwówku Śląskim ZAPRASZA NA XX Ogólnopolską IMPREZ Ę NA ORIENTACJĘ WIOSNA 2013 II Runda Pucharu Polski Świeradów Zdrój 12-14 KWIETNIA

Bardziej szczegółowo

Karpaty przyjazne ludziom - lokalna inicjatywa partnerska na rzecz zrównoważonego użytkowania i

Karpaty przyjazne ludziom - lokalna inicjatywa partnerska na rzecz zrównoważonego użytkowania i Karpaty przyjazne ludziom - lokalna inicjatywa partnerska na rzecz zrównoważonego użytkowania i ochrony górskich obszarów województwa podkarpackiego SPPW KiK 31 Bieszczadzki Park Narodowy - inwestycje

Bardziej szczegółowo

Gminne Przedszkole w Dąbrowie Zielonej

Gminne Przedszkole w Dąbrowie Zielonej REGULAMIN ORGANIZOWANIA SPACERÓW I WYCIECZEK W GMINNYM PRZEDSZKOLU W DĄBROWIE ZIELONEJ Opracowano na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

IX MISTRZOSTWA POLSKI ENERGETYKÓW W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM KROŚCIENKO 8 12 STYCZNIA 2008 r.

IX MISTRZOSTWA POLSKI ENERGETYKÓW W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM KROŚCIENKO 8 12 STYCZNIA 2008 r. Szanowni Państwo!!! Mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić na IX MISTRZOSTWA POLSKI ENERGETYKÓW W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM KROŚCIENKO 8 12 STYCZNIA 2008 r. Organizatorami Mistrzostw są: Rada Główna Federacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 67/2014

Zarządzenie nr 67/2014 DYREKTOR BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO Z SIEDZIBĄ W USTRZYKACH GÓRNYCH Ustrzyki Górne 19 38-713 Lutowiska Ustrzyki Górne, 31 grudnia 2014 r. Zarządzenie nr 67/2014 Dyrektora Bieszczadzkiego Parku Narodowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 17/2017

Zarządzenie nr 17/2017 DYREKTOR BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO Z SIEDZIBĄ W USTRZYKACH GÓRNYCH 19 Ustrzyki Górne, 27 kwietnia 2017 r. 38-713 LUTOWISKA Zarządzenie nr 17/2017 Dyrektora Bieszczadzkiego Parku Narodowego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin XII Ogólnopolskiego Rajdu Ekologicznego pn. Ekologicznie po Ziemi Koronowskiej

Regulamin XII Ogólnopolskiego Rajdu Ekologicznego pn. Ekologicznie po Ziemi Koronowskiej Ludowy Klub Turystyczny W Y C Z Ó Ł G o ś c i e r a d z Regulamin XII Ogólnopolskiego Rajdu Ekologicznego pn. Ekologicznie po Ziemi Koronowskiej stanowiący III rundę Turystycznych Motorowych Mistrzostw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XXXII OGÓLNOPOLSKIEGO ZLOTU TURYSTÓW ZMOTORYZOWANYCH ENERGETYK 2011. Góra Kamieńsk - Słok 27 28 sierpnia 2011 r.

REGULAMIN XXXII OGÓLNOPOLSKIEGO ZLOTU TURYSTÓW ZMOTORYZOWANYCH ENERGETYK 2011. Góra Kamieńsk - Słok 27 28 sierpnia 2011 r. REGULAMIN XXXII OGÓLNOPOLSKIEGO ZLOTU TURYSTÓW ZMOTORYZOWANYCH ENERGETYK 2011 Góra Kamieńsk - Słok 27 28 sierpnia 2011 r. 1. Organizator Organizatorem Zlotu jest Klub Motorowy ENERGETYK przy Elektrowni

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT. X V I Ogólnopolskich Mistrzostw Pracowników Wojska w Wędkarstwie Morskim Hel - Jurata września 2014 r. w sprawie

KOMUNIKAT. X V I Ogólnopolskich Mistrzostw Pracowników Wojska w Wędkarstwie Morskim Hel - Jurata września 2014 r. w sprawie KOMUNIKAT X V I Ogólnopolskich Mistrzostw Pracowników Wojska w Wędkarstwie Morskim Hel - Jurata 05-07 września 2014 r. w sprawie ORGANIZATOR Zarząd Okręgu NSZZ PW Marynarki Wojennej Okręgowa Komisja Sportu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I IMPREZ Przedszkola Samorządowego im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Lipnicy Murowanej

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I IMPREZ Przedszkola Samorządowego im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Lipnicy Murowanej REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I IMPREZ Przedszkola Samorządowego im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Lipnicy Murowanej Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

60 lat PZM OGÓLNOPOLSKI ZLOT CARAVANINGOWY. Współrzędne GPS miejsca zlotu 49 45'35.279"N, 18 48'41.687"E. Patroni medialni:

60 lat PZM OGÓLNOPOLSKI ZLOT CARAVANINGOWY. Współrzędne GPS miejsca zlotu 49 45'35.279N, 18 48'41.687E. Patroni medialni: Patroni medialni: 60 lat PZM AUTOMOBILKLUB ŚLĄSKI Zaprasza na OGÓLNOPOLSKI ZLOT CARAVANINGOWY Miejsce organizowanej imprezy: Stanica Obozowa "LIPOWIEC" Hufca Ziemi Wodzisławskiej ul. Bernadka 9 43-431

Bardziej szczegółowo

XV OGÓLNOPOLSKIE JUBILEUSZOWE WIOSENNE MARSZE NA ORIENTACJĘ WIMNO 2013

XV OGÓLNOPOLSKIE JUBILEUSZOWE WIOSENNE MARSZE NA ORIENTACJĘ WIMNO 2013 KLUB IMPREZ NA ORIENTACJĘ STOWARZYSZE KOŁO NR 44 PRZY ODDZIALE MIĘDZYUCZELNIANYM PTTK W WARSZAWIE ZAPRASZA NA XV OGÓLNOPOLSKIE JUBILEUSZOWE WIOSENNE MARSZE NA ORIENTACJĘ WIMNO 2013 REGULAMIN CZŁEKÓWKA,

Bardziej szczegółowo

XIII Zimę w Mieście 2017

XIII Zimę w Mieście 2017 POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE Oddział PTTK w Radzyniu Podlaskim SKKT PTTK nr 21 przy I LO w Radzyniu Podlaskim zapraszają na XIII Zimę w Mieście 2017 śladami Powstania Styczniowego w Radzyniu

Bardziej szczegółowo

W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. PATRONAT HONOROWY PREZYDENT MIASTA Dąbrowa Górnicza ZBIGNIEW PODRAZA. M E T A przy fontannie

W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. PATRONAT HONOROWY PREZYDENT MIASTA Dąbrowa Górnicza ZBIGNIEW PODRAZA. M E T A przy fontannie ZARZĄD ODDZIAŁU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ KOMISJA TURYSTYKI GÓRSKIEJ ZAPRASZAJĄ PATRONAT HONOROWY PREZYDENT MIASTA Dąbrowa Górnicza ZBIGNIEW PODRAZA M E T A przy fontannie ==========================================================================================

Bardziej szczegółowo

Organizacja wycieczek

Organizacja wycieczek Załącznik nr 6 REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 z Oddziałami Integracyjnymi Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego im. Michała Drzymały w Wolsztynie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH. W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 z Oddziałami Integracyjnymi

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH. W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 z Oddziałami Integracyjnymi Załącznik nr 6 REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 z Oddziałami Integracyjnymi Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego im. Michała Drzymały w Wolsztynie

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Klub Turystyki Górskiej Wierch. Hutniczo-Miejski Oddział PTTK w Krakowie REGULAMIN

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Klub Turystyki Górskiej Wierch. Hutniczo-Miejski Oddział PTTK w Krakowie REGULAMIN Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Klub Turystyki Górskiej Wierch Hutniczo-Miejski Oddział PTTK w Krakowie REGULAMIN XXXVI OGÓLNOPOLSKIEGO ZLOTU KLUBÓW GÓRSKICH PTTK Ustrzyki Górne 2016 19 22

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY ODDZIAŁ SZCZECIŃSKI PTTK im. Stefana Kaczmarka STOCZNIOWY KLUB TURYSTYKI KOLARSKIEJ NEPTUN

REGIONALNY ODDZIAŁ SZCZECIŃSKI PTTK im. Stefana Kaczmarka STOCZNIOWY KLUB TURYSTYKI KOLARSKIEJ NEPTUN REGIONALNY ODDZIAŁ SZCZECIŃSKI PTTK im. Stefana Kaczmarka STOCZNIOWY KLUB TURYSTYKI KOLARSKIEJ NEPTUN Ogólnopolski Zlot rowerowy "Poznaj Swój Kraj" Powiat Policki 30 LAT Z NEPTUNEM REGULAMIN Zaprasza wszystkich

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 1 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z dnia 16 kwietnia 2003 r.)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 1 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z dnia 16 kwietnia 2003 r.) Dz.U.03.65.599 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie Tatrzańskiego Parku Narodowego (Dz. U. z dnia 16 kwietnia 2003 r.) Na podstawie art.14 ust. 7 ustawy z dnia 16 października

Bardziej szczegółowo

Regulamin II RAJDU WETERANÓW SZOS PO ZIEMI MOGILEŃSKIEJ. 22-24 kwietnia 2005 r.

Regulamin II RAJDU WETERANÓW SZOS PO ZIEMI MOGILEŃSKIEJ. 22-24 kwietnia 2005 r. Regulamin II RAJDU WETERANÓW SZOS PO ZIEMI MOGILEŃSKIEJ 22-24 kwietnia 2005 r. 1 I. Organizator: Komitet Organizacyjny II Rajdu Weteranów Szos po Ziemi Mogileńskiej c/o Mogileński Dom Kultury ul. ks. Piotra

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINAŁU CENTRALNEGO

REGULAMIN FINAŁU CENTRALNEGO REGULAMIN FINAŁU CENTRALNEGO XXXII OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY WIEDZY TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZEJ L.Z.S. p.n. POLSKA BENELUX UNIA EUROPEJSKA Zakopane 6 8 listopada 2015 r. I/ Cel upowszechnianie wiedzy o Unii

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Lwóweckiej w Lwówku Śląskim ZAPRASZA NA

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Lwóweckiej w Lwówku Śląskim ZAPRASZA NA Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Lwóweckiej w Lwówku Śląskim ZAPRASZA NA Ogólnopolskie MARSZE NA ORIENTACJĘ W POSZUKIWANIU ŻABKI KWISI II Runda Pucharu Dolnego Śląska w MNO 2013r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I SPACERÓW W BAJKOWYM PRZEDSZKOLU W DAWIDACH

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I SPACERÓW W BAJKOWYM PRZEDSZKOLU W DAWIDACH REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I SPACERÓW W BAJKOWYM PRZEDSZKOLU W DAWIDACH Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku

Bardziej szczegółowo

58-580 Szklarska Poręba, ul. Słowackiego 13 ; lot@szklarskaporeba.org 1 Szklarska Poręba, 18 kwietnia 2013

58-580 Szklarska Poręba, ul. Słowackiego 13 ; lot@szklarskaporeba.org 1 Szklarska Poręba, 18 kwietnia 2013 1 1 Szklarska Poręba, 18 kwietnia 2013 Dot.: Szrenickiej Karty Wakacyjnej 2013 Hotelarze, Koleżanki i Koledzy! Wiosna to właściwy czas do przygotowania letnich propozycji dla naszych Gości. Zasada, którą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYJAZDÓW dla uczestników zajęć stałych w Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu

REGULAMIN ORGANIZACJI WYJAZDÓW dla uczestników zajęć stałych w Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu REGULAMIN ORGANIZACJI WYJAZDÓW dla uczestników zajęć stałych w Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 1. Wyjazdy uczestników zajęć stałych są elementem planu pracy placówki. 2. Cele

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PIERWSZEGO RAJDU MOTOCYKLOWEGO PO SZLAKU PIASTOWSKIM r.

REGULAMIN PIERWSZEGO RAJDU MOTOCYKLOWEGO PO SZLAKU PIASTOWSKIM r. REGULAMIN PIERWSZEGO RAJDU MOTOCYKLOWEGO PO SZLAKU PIASTOWSKIM 5-7.05.2017 r. I. Rajd nie jest usługą turystyczną w rozumieniu ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych. (Dz.U. 1997 Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK Punkt Przedszkolny Wojszycka Akademia Talentów

REGULAMIN WYCIECZEK Punkt Przedszkolny Wojszycka Akademia Talentów REGULAMIN WYCIECZEK Punkt Przedszkolny Wojszycka Akademia Talentów Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ MIEJSKI W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ SKARŻYSKI MARATON PIESZY NAD KAMIENNĄ REGULAMIN

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ MIEJSKI W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ SKARŻYSKI MARATON PIESZY NAD KAMIENNĄ REGULAMIN POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ MIEJSKI W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ SKARŻYSKI MARATON PIESZY NAD KAMIENNĄ REGULAMIN Skarżysko-Kamienna, 13 14 maja 2017 r. I. CEL IMPREZY Uczczenie Roku Rzeki

Bardziej szczegółowo

Komunikat organizacyjny nr 1 OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY W SPORTACH UMYSŁOWYCH PODKARPACKIE 2012

Komunikat organizacyjny nr 1 OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY W SPORTACH UMYSŁOWYCH PODKARPACKIE 2012 Komunikat organizacyjny nr 1 OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY W SPORTACH UMYSŁOWYCH PODKARPACKIE 2012 ORGANIZATORZY: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 1 I. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 14 21.04.2012

Bardziej szczegółowo

Droga do celu to nie połowa przyjemności, to cała przyjemność Jan Paweł II ZAPROSZENIE. pieszo rowerowy

Droga do celu to nie połowa przyjemności, to cała przyjemność Jan Paweł II ZAPROSZENIE. pieszo rowerowy Droga do celu to nie połowa przyjemności, to cała przyjemność Jan Paweł II ZAPROSZENIE pieszo rowerowy odbędzie się 26 kwietnia 2014r. z metą w Szkole Podstawowej nr 3 w Szamotułach Organizatorzy: Szkoła

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Sympatyków Gąsawy, OSP Gąsawa, Rada Sołecka Gąsawa. Starosta żniński, Wójt Gminy Gąsawa, Komendant Powiatowy Policji w Żninie

Stowarzyszenie Sympatyków Gąsawy, OSP Gąsawa, Rada Sołecka Gąsawa. Starosta żniński, Wójt Gminy Gąsawa, Komendant Powiatowy Policji w Żninie REGULAMIN Biegów Gąsawskich im. Gustawa Mądroszyka VII Edycja Gąsawa 01.08.2015 NAZWA IMPREZY: Biegi Gąsawskie im. Gustawa Mądroszyka ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Sympatyków Gąsawy, OSP Gąsawa, Rada Sołecka

Bardziej szczegółowo

IX OGÓLNOPOLSKI ZLOT MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ PTTK Wieruszów, 17 19 maja 2013 r.

IX OGÓLNOPOLSKI ZLOT MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ PTTK Wieruszów, 17 19 maja 2013 r. IX OGÓLNOPOLSKI ZLOT MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ PTTK Wieruszów, 17 19 maja 2013 r. I. Organizatorzy Zlotu: Oddział PTTK ZIEMIA WIERUSZOWSKA w Wieruszowie, Starostwo Powiatowe w Wieruszowie, Lokalna Grupa Działania

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Oddział Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego - Mielecki Klub Górski Carpatia http://www.carpatia.mielec.pl/

Regulamin. Oddział Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego - Mielecki Klub Górski Carpatia http://www.carpatia.mielec.pl/ Regulamin 1. Nazwa rajdu: VI Mielecki Leśny Rajd Rowerowy. 2. Cel imprezy: - popularyzacja turystyki rowerowej, jako formy rekreacji i aktywnego wypoczynku, - promowanie walorów turystyczno-krajobrazowych

Bardziej szczegółowo

RAJD MŁODZIEśOWYCH DRUśYN POśARNICZYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

RAJD MŁODZIEśOWYCH DRUśYN POśARNICZYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO RAJD MŁODZIEśOWYCH DRUśYN POśARNICZYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO MŁODZIEś NA RATUNEK! ORGANIZATORZY: MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ, MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO PIOTR CAŁBECKI, STAROSTWO

Bardziej szczegółowo

Regulamin IV Rajdu MTB Jastrzębi Łaskich

Regulamin IV Rajdu MTB Jastrzębi Łaskich Regulamin IV Rajdu MTB Jastrzębi Łaskich 1. ORGANIZATOR Klub Rowerowy Jastrzębie Łaskie Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku 2. KOMITET ORGANIZACYJNY Komandor Roman Hajzler Sędzia główny Jan Dawicki Szef

Bardziej szczegółowo

XII OGÓLNOPOLSKI SPŁYW KAJAKOWY WOJSKA POLSKIEGO. Regulamin. MAZURSKA JESIEŃ 2015 OGÓLNOPOLSKI SPŁYW KAJAKOWY RZEKĄ NIDKĄ 17-20 września 2015 r.

XII OGÓLNOPOLSKI SPŁYW KAJAKOWY WOJSKA POLSKIEGO. Regulamin. MAZURSKA JESIEŃ 2015 OGÓLNOPOLSKI SPŁYW KAJAKOWY RZEKĄ NIDKĄ 17-20 września 2015 r. XII OGÓLNOPOLSKI SPŁYW KAJAKOWY WOJSKA POLSKIEGO Regulamin MAZURSKA JESIEŃ 2015 OGÓLNOPOLSKI SPŁYW KAJAKOWY RZEKĄ NIDKĄ 17-20 września 2015 r. REGULAMIN XII OGÓLNOPOLSKIEGO SPŁYWU KAJAKOWEGO WOJSKA POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo