INSTRUKCJA OBSŁUGI WYPALARKI STEROWANIE TT3 W WERSJI 4.xx.xx

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI WYPALARKI STEROWANIE TT3 W WERSJI 4.xx.xx"

Transkrypt

1 WYPALARKI DO BLACH DO CIĘCIA PLAZMĄ I TLENEM INSTRUKCJA OBSŁUGI WYPALARKI STEROWANIE TT3 W WERSJI 4.xx.xx Podstawowe dane techniczne: Grubość cięcia 0.5 do 150 mm Prędkość cięcia 40 do 6000 mm/min, stałą prędkość kątowa Prędkość przejazdowa 40 do 9990 mm/min Ilość suportów max 2 szt. (zamontowany jeden) Długość robocza typowo [mm] Szerokość robocza typowo [mm] Układ współrzędnych typowy kartezjański X Y, gdzie belka poprzeczna stanowi oś Y ze zwrotem dodatnim od pulpitu. Jedn. Programowania 0,1mm, kod ESSI Pamięć linii kodu ESSI (512kB) Pulpit Klawisze oznaczone na niebiesko, stanowią blok obsługujący menu oraz tryb pracy ręcznej. [OK] - akceptacja pozycji MENU lub wraz z klaw. kier. szybka praca ręczna. strona 1/27

2 [DÓŁ] - kierunek pracy ręcznej Y- [GÓRA] - kierunek pracy ręcznej Y+ [LEWO] - kierunek pracy ręcznej X- oraz przewijanie pozycji menu. [PRAWO] [START] - kierunek pracy ręcznej X+ oraz przewijanie pozycji menu. - klawisz uruchamia pracę automatyczną z dowolnego praktycznie poziomu menu oraz pozwala na opuszczenie pracy ręcznej i wejście do głównego poziomu menu. [STOP] - klawisz zatrzymuje posuw w pracy automat., pozwala na skasowanie wskazań pozycji w pracy ręcznej lub po wciśnięciu dłuższym niż 1 s skasowanie bazy programu. [COFANIE] - pozwala na zmianę kierunku ruchu w pracy automatycznej. [ZAPŁON] - pozwala na realizację komendy '7' kodu ESSI (włączenie przedmuchu lub zapłon plazmy) w trybie pracy automatycznej lub analogiczne działanie w pracy ręcznej. [ESC] wyjście z określonych funkcji lub poziomu menu. URUCHOMIENIE MASZYNY UWAGA: napis np. [OK] oznacza konieczność naciśnięcia klawisza 1. Pierwszym etapem jest załączenie zasilania wyłącznikiem sieciowym. 2. Napis AVE! TT3 (91362) 2004 wersja ( ) sygnalizuje rozpoczęcie inicjalizacji sterownika CNC. Wykrycie błędów w pamięci programu sterującego ESSI lub bloku parametrów powoduje skasowanie zawartości Static RAM i komunikat Reset RAM, naciśnij OK. Napis w dolnej linii może różnić się w zależności od aktualnej wersji oprogramowania sterownika. 3. Pojawienie się żądania podania kodu autoryzacji wymaga kontaktu ze sprzedawcą. 4. UWAGA sterownik CNC współpracuje z mikro kontrolerem suportu palnika. Problemy z realizacją cykli stałych i brak reakcji na klawisze [GÓRA][DÓŁ] oznacza awarię / brak połączenia sterownika palnika z systemem CNC. strona 2/27

3 5. UWAGA brak wykonywania kroków, problemy z jazdą etc. mogą oznaczać błędne wpisy parametrów maszyny z menu [parametry], w szczególności F_MAX, BUFOR. 1. MENU POZIOMU GŁÓWNEGO Menu pozycje głównego menu przedstawia poniższe wyliczenie 1.Praca automatyczna 2.Praca ręczna 3.Gotowe kształty 4.Odbior programu 5.Podglad programu 6.Parametry 7.Zjazd na baze 8.Inicjalizacja 9.Serwis Po menu poruszamy się naciskając klawisze kierunkowe a wybór określonej pozycji realizujemy wciskając klawisz [OK]. W większości wypadków rezygnacja z wybranej opcji realizowana jest klawiszem [ESC]. Klawisze skrótów: [START] - [STOP] - wciśnięty z dowolnego poziomu menu uruchamia tryb pracy automatycznej, o ile w pamięci RAM znajduje się program sterujący. wciśnięty z dowolnego poziomu menu uruchamia tryb pracy ręcznej. Ad (a) Praca automatyczna Menu tej opcji wygląda następująco: Wybierz opcje... Start z listingu : 0001 z 0121 Start od nr bloku : 0001 z 0121 Start od nr otworu: 0001 z 0031 Zaplon : ZAP.OFF Rezygnacja : ESC Predkosc : F03500 Lustro X : [NIE] Lustro Y : [NIE] Obrot 90 prawo : [NIE] strona 3/27

4 Obrot 90 lewo : [NIE] Pod/przetw.progr. : Odeslanie progr. : 1. Start z listingu pozwala na wybranie bloku kodu ESSI od którego rozpocznie się wykonanie programu. Przesuwając program klawiszami [GÓRA][DÓŁ] ustawiamy żądany blok ponad przerywaną linią. W przykładzie jest to linia nr 6. Treść programu sterującego jest analizowana i wykrycie przesunięcia w osiach X lub Y powoduje zadanie pytania sugerującego dojazd na tą pozycję wg. poniższego schematu (wyświetlone zostaje poniżej przerywanej linii): Dojechac na pozycje? TAK N=0006 NIE X= Y= Klawiszami [GÓRA][DÓŁ] zmianiamy pole wyboru TAK <lub> NIE w zależności od potrzeby. Klawisz [ESC] pozwala na rezygnację z funkcji. [OK] zatwierdza wybór uruchamiając wykonanie programu: TAK 1. zapamiętanie ustawionej prędkości 2. ustawienie F na 4500 mm/min strona 4/27

5 3. wyłączenie zapłonu lub przedmuchu 4. wykonanie interpolacji liniowej łączącej punkt w jakim znajdowała się maszyna z tym w jakim winna być rozpoczynając wykonywanie wybranego bloku w trakcie normalnej pracy, przy starcie od początku programu. 5. Zatrzymanie i odtworzenie ustawionej prędkości oraz ustawionego zezwolenia dla przedmuchu lub zapłonu. NIE Program zostaje wykonywany od punktu postoju z ustawionymi wcześniej parametrami. 2. Start od nr bloku : 0001 z 0121 Wartość przykładowa 0121 określa ilość bloków w programie sterującym. Po wybraniu tej opcji w polu wprowadzania wartości (w przykładzie 0001) podświetlone migającym kursorem zostaje pole jedności (tutaj '1'). Klawisze [GÓRA][DÓŁ] zmieniają wartości liczbowe na wybranej kursorem pozycji od 0 do 9. Przykładowo, jeśli planujemy wprowadzenie wartości 78 powinniśmy sześciokrotnie wcisnąć klawisz [GÓRA] tak zmienić cyfrę '1' na '8' Po przesunięciu kursora klawiszem [LEWO] rozpoczynamy zmianę '0' na '7' Możemy poruszać się w obrębie całej edytowanej liczby klawiszami [LEWO][PRAWO] edytując ją niejako analogicznie do typowego nastawnika wartości. Wartość zatwierdzamy wciskając [OK], rezygnujemy [ESC]. Następny krok to decyzja o dojeździe na wybraną pozycję zgodnie z procedurą opisaną w punkcie (a).1 3. Start od nr otworu: 0001 z 0031 Wartość przykładowa 0031 określa numer rozkazu '7' w kodzie ESSI programu sterującego. Po wybraniu tej opcji w polu wprowadzania wartości (w przykładzie 0001) podświetlone migającym kursorem zostaje pole jedności (tutaj '1'). Klawisze [GÓRA][DÓŁ] zmieniają wartości liczbowe na wybranej kursorem pozycji od 0 do 9. Przykładowo, jeśli planujemy wprowadzenie wartości 31 powinniśmy zostawić bez zmian cyfrę '1' w polu jedności przesuwając kursor klawiszem [LEWO] Rozpoczynamy zmianę '0' na '7' na pole dziesiątek. Możemy poruszać się w obrębie całej edytowanej liczby klawiszami [LEWO][PRAWO] edytując ją niejako analogicznie do typowego nastawnika wartości. Wartość zatwierdzamy wciskając [OK], rezygnujemy [ESC]. Następny krok to decyzja o dojeździe na wybraną pozycję zgodnie z procedurą opisaną w punkcie (a).1 strona 5/27

6 Ad (b) Praca reczna Praca ręczna realizowana jest w dwóch trybach: 1. praca ręczna 2. praca ręczna po wciśnięciu klawisza [STOP] Drugi tryb realizowany jest jako podzbiór typowej pracy ręcznej bez możliwości przełączania trybów [praca ustawcza][szybka praca ręczna][normalna praca ręczna] oraz oddzielnego zliczania pozycji PR. Typowa praca ręczna pozwala na osiągnięcie dowolnego punktu w obszarze roboczym maszyny. Ruch rozpoczyna się w kierunku zgodnym z oznaczeniami dookoła klawiszy i trwa do momentu jego zwolnienia. Pozwala również na testowanie parametrów cięcia przed rozpoczęciem pracy automatycznej lub sformatowanie blachy. Zmiana prędkości ruchu realizowana jest klawiszami [F+] i [F-] w zakresie od 40 mm/min do F_MAX ustawionej w menu [Parametry][F_MAX]. Szybka zmiana prędkości w obrębie trybów [praca ustawcza][szybka praca ręczna][normalna praca ręczna] realizowana jest klawiszem [OK]. Załączenie przedmuchu lub zapłonu wykonujemy wciskając klawisz [Zapłon/przedmuch] a proces cięcia podtrzymywany jest do momentu jego zwolnienia. Cykle stałe w trakcie pracy ręcznej nie są realizowane. Funkcję opuszczamy klawiszem [ESC] wracając do menu głównego lub [START] dla wejścia do menu pracy automatycznej. Wyświetlane po lewej stronie ekranu współrzędne PR X i PR Y są wartościami 'chwilowymi', przypisanymi do danej sesji pracy ręcznej. Po krótkim naciśnięciu klawisza [STOP] są zerowane. strona 6/27

7 Wyświetlane po prawej stronie ekranu współrzędne ABS X i ABS Y są wartościami absolutnymi, na których pracuje maszyna zarówno w trakcie pracy automatycznej jak i ręcznej. Ich skasowanie, a tym samym ustawienie punktu początkowego do jakiego będzie zjeżdżać maszyna, następuje po dłuższym niż 2 sekundy przytrzymaniu klawisza [STOP]. Wyświetlone zostaje pytanie Skas.? TAK NIE Przesuwając klawiszami [GÓRA][DÓŁ] kursor poruszający się wewnątrz ścieżki ustawiamy go w wierszu odpowiedzi i zatwierdzamy klawiszem [OK]. Wybranie TAK spowoduje ustawienie w danym miejscu postoju maszyny początku układu współrzędnych, gdzie absx=0; absy=0. Ad (c) Gotowe ksztalty W obrębie tej opcji dostępne są następujące podmenu: 1.Okregi 2.Prostokaty 3.Linie 4.Multi linie 5.Flansze 6.Dojazdy 7.Inicjalizacja 1.OKRĘGI W ramach poniższej formatki mamy możliwość pełnego zdefiniowania wypalanego okręgu, gdzie: Po prawej stronie napisów Promień, Typ... itd. Znajdują się dwie pionowe linie pomiędzy którymi porusza się kursor przemieszczany klawiszami [GÓRA][DÓŁ]. Wybranie określonej opcji polega na ustawieniu go po prawej stronie określonej pozycji i wciśnięciu [OK]. 1. Promień : wprowadzić należy w opisany już sposób wartość promienia w milimetrach 2. Typ [Z/W] : obok napisu pojawia się symbol <*> Funkcja ta określa typ dojazdu do punktu wpalenia. Klawiszami [LEWO][PRAWO] zmieniamy go na dojazd OD ZEWNĄTRZ (gdy kreska stykająca się z kołem na rysunku jest na zewnątrz okręgu) lub OD WEWNĄTRZ. Zatwierdzamy klawiszem [OK]. strona 7/27

8 3. Szczelina : w sposób typowa dla wprowadzania wartości numerycznych podajemy spodziewaną, wyrażoną w mm szerokość szczeliny cięcia. Zostanie ona uwzględniona przy generowaniu programu sterującego jako kompensacja w zależności od typu dojazdu (zewnątrz / wewnątrz). 4. Kierunek : obok napisu pojawia się symbol <*> Funkcja ta określa zwrot okręgu. Symbolizowany jest piktogramem pośrodku okręgu. Klawiszami [LEWO][PRAWO] zmieniamy go na CW (kierunek zgodny z kierunkami zegara) lub CCW (przeciwny do kierunku ruchu wskazówek zegara). Zatwierdzamy klawiszem [OK]. 5. Wpalenie : obok napisu pojawia się symbol <*> Funkcja ta określa miejsce wpalenia. Symbolizowany jest linią stykającą się w punkcie wpalenia. Zmieniamy go klawiszami [LEWO] [PRAWO]. Zatwierdzamy klawiszem [OK] 6. Podgląd : graficzne zobrazowanie tworzonego detalu 7. Start : wygenerowanie programu i przejście do menu pracy automatycznej. 2.Prostokaty W ramach poniższej formatki mamy możliwość pełnego zdefiniowania wypalanego prostokąta, gdzie: Po prawej stronie napisów Szerokość, Wysokość itd. Znajdują się dwie pionowe linie pomiędzy którymi porusza się kursor przemieszczany klawiszami [GÓRA][DÓŁ]. Wybranie określonej opcji polega na ustawieniu go po prawej stronie określonej pozycji i wciśnięciu [OK]. 1. Szerokość : należy wprowadzić w opisany już sposób szerokość w milimetrach. 2. Wysokość : należy wprowadzić w opisany już sposób szerokość w milimetrach. 3. Typ [Z/W] : obok napisu pojawia się symbol <*> Funkcja ta określa typ dojazdu do punktu wpalenia. Klawiszami [LEWO][PRAWO] zmieniamy go na dojazd OD ZEWNĄTRZ (gdy kreska stykająca się z kołem na rysunku jest na zewnątrz prostokąta) lub OD WEWNĄTRZ. Zatwierdzamy klawiszem [OK]. 4. Szczelina : w sposób typowa dla wprowadzania wartości numerycznych podajemy spodziewaną, strona 8/27

9 wyrażoną w mm szerokość szczeliny cięcia. Zostanie ona uwzględniona przy generowaniu programu sterującego jako kompensacja w zależności od typu dojazdu (zewnątrz / wewnątrz). 5. Kierunek : obok napisu pojawia się symbol <*> Funkcja ta określa zwrot prostokąta. Symbolizowany jest piktogramem pośrodku. Klawiszami [LEWO][PRAWO] zmieniamy go na CW (kierunek zgodny z kierunkami zegara) lub CCW (przeciwny do kierunku ruchu wskazówek zegara). Zatwierdzamy klawiszem [OK]. 6. Wpalenie : obok napisu pojawia się symbol <*> Funkcja ta określa miejsce wpalenia. Symbolizowany jest linią stykającą się w żądanym punkcie. Zmieniamy go klawiszami [LEWO] [PRAWO]. Zatwierdzamy klawiszem [OK]. 7. Podgląd : graficzne zobrazowanie tworzonego detalu 8. Start : wygenerowanie programu i przejście do menu pracy automatycznej. 3.Linie W ramach poniższej formatki mamy możliwość pełnego zdefiniowania wypalanej linii, gdzie: Po prawej stronie napisów Szerokość, Wysokość itd. Znajdują się dwie pionowe linie pomiędzy którymi porusza się kursor przemieszczany klawiszami [GÓRA][DÓŁ]. Wybranie określonej opcji polega na ustawieniu go po prawej stronie określonej pozycji i wciśnięciu [OK]. 1. Wymiar [X] : należy wprowadzić w opisany już sposób przesunięcie w osi X w milimetrach. 2. Wymiar [Y] : należy wprowadzić w opisany już sposób przesunięcie w osi Y w milimetrach. 3. Start : wygenerowanie programu i przejście do menu pracy automatycznej. 4.Multilinie Podmenu Multilinie pozwala w znany już sposób wybrać opcje: strona 9/27

10 5.Edycja multilinii 6.Symulacja 7.Start ad 1. W ramach poniższej formatki mamy możliwość pełnego zdefiniowania do 100 rozkazów ESSI z użyciem następujących kodów: 0 koniec programu 5 załączenie szybkiej jazdy 6 powrót do ustawionej prędkości roboczej 7 załączenie palnika 8 wyłączenie palnika 11 postój czasowy maszyny w oczekiwaniu na wciśnięcie klawisza START Ustawiając klawiszami [GÓRA][DÓŁ] linię do edycji we wskazanym miejscu i naciskając [OK] wywołujemy listwę edycyjną: po której poruszamy się klawiszami [LEWO][PRAWO]. 1. Dodawanie pustej linii: po wywołaniu listwy edycyjnej należy wcisnąć klawisz [STOP]. Poniżej wywołanej linii zostanie dopisana nowa. 2. Usuwanie linii: po wywołaniu listwy edycyjnej należy wcisnąć klawisz [COFANIE] i przytrzymać ponad sekundę. Linia zostanie usunięta. 3. Edycja linii: Po wybraniu określonego rozkazu wciskamy [OK] rozpoczynając edycję określonego rozkazu np interpolacji kołowej strona 10/27

11 Pomiędzy pozycjami x,y,i,k poruszamy się klawiszami [LEWO][PRAWO]. Wybrana pozycja oznaczona jest białym podświetleniem. Jeśli pragniemy edytować np pozycję X (jak na rysunku powyżej) należy wcisnąć [OK] by w znany sposób podać żądaną wartość. Listwę edycyjną opuszczamy klawiszem [ESC]. ad 2. Symulacja pozwala na podgląd i symulację stworzonego programu. ad 3. Wygenerowanie programu i wywołanie menu pracy automatycznej. 8.FLANSZE W ramach poniższej formatki mamy możliwość pełnego zdefiniowania wypalanego okręgu, gdzie: Po prawej stronie napisów Promień [W], Promień [Z] itd. Znajdują się dwie pionowe linie pomiędzy którymi porusza się kursor przemieszczany klawiszami [GÓRA][DÓŁ]. Wybranie określonej opcji polega na ustawieniu go po prawej stronie określonej pozycji i wciśnięciu [OK]. 1. Promień [W] : wprowadzić należy w opisany już sposób wartość promienia wewnętrznego w milimetrach 2. Promień [Z] : wprowadzić należy w opisany już sposób wartość promienia zewnętrznego w milimetrach 3. Szczelina : w sposób typowa dla wprowadzania wartości numerycznych podajemy spodziewaną, wyrażoną w mm szerokość szczeliny cięcia. Zostanie ona uwzględniona przy generowaniu programu sterującego. 4. Podgląd : graficzne zobrazowanie tworzonego detalu 5. Start : wygenerowanie programu i przejście do menu pracy automatycznej. strona 11/27

12 9. Dojazdy W obrębie poniższej formatki wprowadzamy wartości przesunięcia w osi X i Y dojazdu do wybranego punktu wpalenia dla makro flansza, okrąg, prostokąt 10.Inicjalizacja Opcja powoduje skasowanie wszystkich ustawień, wymiarów i programu multilinii. Ad (d) Odbior programu Do mieszczącej bloków ESSI pamięci program wprowadzamy za pomocą dowolnego urządzenia pozwalającego na transmisję z szybkością 9600 bps bez kontroli parzystości, 8 bitową z jednym bitem stopu (9600,n,8,1) bez kontroli przepływu. Proponujemy użyć do tego celu np. Nasz przenośnik programów NP4, który w liczącej 3,6MB pamięci pozwala na zarchiwizowanie max 700 programów. Procedura polega na uruchomieniu NP4, podłączeniu kabla RS-232 typu NULL-MODEM pomiędzy nim a sterownikiem TT3 oraz wybraniu z menu głównego na maszynie opcji [odbiór programu]. Po pojawieniu się poniższego ekranu za pomocą klawiszy [GÓRA][DÓŁ] podejmujemy decyzję ze świadomością, iż zgoda na zadane pytanie spowoduje utratę wgranego uprzednio programu, mimo np. Opuszczenia dalszej części procedury. Po wyrażeniu zgody pojawia się formatka ekranowa dająca wgląd w proces odbioru. ODBIOR PROGRAMU STERUJACEGO Czekam na program Odebrane: bloków Klawiszem [ESC] przerywamy procedurę. strona 12/27

13 Zmieniające się wskazania po słowie odebrane oznaczają przyjętą liczbę bloków programu sterującego. Ponieważ standard ESSI dopuszcza zapis w jednym rozkazie interpolacji kołowej o mierze łukowej większej niż 90 stopni oraz przechodzące przez osie układu współrzędnych konieczna jest konwersja na kody wewnętrzne nie dopuszczające takiej sytuacji. W związku z tym może zaistnieć sytuacja gdzie program z dużą ilością interpolacji kołowych zapisanych w niekompatybilny sposób zostanie rozwinięty o ilość linii wynikającej z tego faktu. Prawidłowe zakończenie procedury odbioru potwierdzane jest pojawieniem się napisów Agregowanie rozkazow Ustalanie wektorow predkosci Przeliczanie na wart.absol. Przeliczanie kroku Obliczanie sum kontrolnych oraz końcowego: KONIEC ODBIORU i powrotu do głównego menu. PROBLEMY: 1. jeśli system mikroprocesorowy rozpozna jakiekolwiek problemy transmisji (w tym błędy parzystości, prędkości, bitów stopu, długości słowa) odbiór zostaje przerwany, dotychczas odebrany program skasowany a na ekranie pojawia się widoczny przez około 5 sekund komunikat: Prob.transmisji 2. jeśli odebrany blok ma długość przekraczającą 30 znaków uznawane jest to za błąd w efekcie czego odbiór zostaje przerwany, dotychczas odebrany program skasowany a na ekranie pojawia się widoczny przez około 5 sekund komunikat: Za dlu.linia 3. jeśli ilość odebranych bloków przekracza zostaje to uznane za błąd w efekcie czego odbiór zostaje przerwany, dotychczas odebrany program skasowany a na ekranie pojawia się widoczny przez około 5 sekund komunikat: Za dlu.progr. Ad (e) Podglad programu Podmenu to pozwala na zapoznanie się z tekstem programu głównego lub multilinii oraz graficzny podgląd strona 13/27

14 1. Pod.Tekst.PR.GLOW Pod.Tekst.MULTI jest opcją pozwalającą po zapoznanie się z zawartością programu sterującego lub multilinii w obrębie formatki ekranowej wspólnej dla punktów 2,3,4,5. Klawisze [GÓRA][DÓŁ] służą do przesuwania listingu. Klawiszem [ESC] opuszczamy procedurę. Klawiszem [START] przechodzimy do opcji podglądu i symulacji programu głównego lub multilinii. 2.Symulacja PR.GLOW Symulacja MULTI Wielkość wyświetlonego detalu jest wstępnie skalowana do wielkości wyświetlacza. Za pomocą klawiszy kierunkowych przesuwamy wyświetlamy detal w pożądane miejsce. Klawisz [F+] służy do powiększenia rysunku. strona 14/27

15 Klawisz [F-] analogicznie do pomniejszenia. Klawisz [START] uruchamia proces symulacji procesu cięcia, z prędkością regulowaną klawiszami [F+] i [F-] ( tę funkcję mają TYLKO w trakcie symulacji. Jeśli odbywa się ona zbyt szybko należy przy wciśniętym klawiszu [START] zmniejszać ją [F-]) Klawisz [STOP] zatrzymuje proces symulacji opuszczamy ją wciskając [ESC] kontynuujemy ponownie wciskając [START] Klawisz [OK] przywraca domyślne ustawienia wyświetlając detal tak jak za pierwszym razem. 3.Edycja Prog.Glown. Sam sposób obsługi tej formatki jest analogiczny jak przy edycji multilinii. Ad (f) Parametry Podmenu PARAMETRY pozwala na szybką i łatwą konfigurację sterownika do aktualnych potrzeb użytkownika. STRUKTURA MENU 1. Ciecie TLEN 1. Czas grzania [s] 2. Droga przebijania [mm] strona 15/27

16 3. F startowe cyklu [mm/min] 4. Wysokosc odjazdu <16 [mm] 5. Czas oproznienia wezy [s] 6. Cykle uruchomione TAK/NIE 2. Ciecie PLAZMA 3. Czas grzania [s] 4. Droga przebijania [mm] 5. F startowe cyklu [mm/min] 6. Wysokosc odjazdu <16 [mm] 7. Cykle uruchomione TAK/NIE 8. Plazma/Tlen 9. F MAX 10.KROK 11.BUFOR 12.Palnik 1 TAK/NIE 13.Palnik 2 TAK/NIE ad 1. Ciecie TLEN w ramach tej formatki ekranowej możemy ustalić : Po prawej stronie napisów Czas grzania, Droga... itd. Znajdują się dwie pionowe linie pomiędzy którymi porusza się kursor przemieszczany klawiszami [GÓRA][DÓŁ]. Wybranie określonej opcji polega na ustawieniu go po prawej stronie określonej pozycji i wciśnięciu [OK]. 1. Czas grzania czyli okres na jaki zostanie załączony dodatkowy tlen podgrzewający materiał przed rozpoczęciem cyklu przebijania. Podanie czasu powyżej 50s powoduje wyłączenie jego zliczania i przejście do ręcznego trybu sterowania czasem grzania, gdzie dopiero po wciśnięciu klawisza [START] rozpoczniemy cykl. Czas podajemy wprowadzając wartość w sekundach i dziesiątych częściach po przecinku. 2. Droga przebijania [mm] określa odcinek na jakim maszyna będzie przyspieszała od prędkości F startowe cyklu [mm/min] do prędkości roboczej. Wartości w mm. 3. F startowe cyklu [mm/min] prędkość początkowa od jakiej rozpoczyna się cykl przebijania podana musi zostać w mm/min. 4. Wysokosc odjazdu <16 [mm] określa odcinek o jaki w trakcie wykonywania cyklu przebijania strona 16/27

17 podniesiony zostanie palnik by następnie powrócić do pozycji wyjściowej. Wartości w mm. 5. Czas oproznienia wezy [s] określa dodatkowy czas który pozwala maszynie w trakcie cięcia tlenem opróżnić węże PO wykonaniu rozkazu '8' kodu ESSI. Pozwala on uniknąć efektu przepalania detalu w trakcie np. przejazdu do następnego detalu gdy został już wprawdzie wyłączony tlen tnący lecz ciśnienie w wężach ma wciąż wysoką wartość generują słabnący wciąż przedmuch. 6. Cykle uruchomione TAK/NIE z pomocą klawisza [OK] zmieniamy napis TAK lub NIE w zależności od potrzeb. ad 2. Ciecie PLAZMA w ramach tej formatki ekranowej możemy ustalić : Po prawej stronie napisów Czas grzania, Droga... itd. Znajdują się dwie pionowe linie pomiędzy którymi porusza się kursor przemieszczany klawiszami [GÓRA][DÓŁ]. Wybranie określonej opcji polega na ustawieniu go po prawej stronie określonej pozycji i wciśnięciu [OK]. 1. Czas grzania czyli okres na jaki zostanie załączony zapłon plazmy przed wykonaniem cyklu. Czas podawany jest w sekundach i dziesiątych częściach po przecinku. 2. Droga przebijania [mm] określa odcinek na jakim maszyna będzie przyspieszała od prędkości F startowe cyklu [mm/min] do prędkości roboczej. Wartości w mm. 3. F startowe cyklu [mm/min] prędkość początkowa od jakiej rozpoczyna się cykl przebijania podana musi zostać w mm/min. 4. Wysokosc odjazdu <16 [mm] określa odcinek o jaki w trakcie wykonywania cyklu przebijania podniesiony zostanie palnik by nastepnie powrócić do pozycji wyjściowej. Wartości w mm. 5. Cykle uruchomione TAK/NIE z pomocą klawisza [OK] zmieniamy napis TAK lub NIE w zależności od potrzeb. ad 3. Plazma/Tlen jest opcją pozwalającą na wybranie typu palnika jaki będzie używany w danym momencie przez maszynę. Napis: Plazma/Tlen PLAZMA oznacza załączenie plazmy. Plazma/Tlen TLEN oznacza załączenie tlenu. Opcja przełączana jest klawiszem [OK] po najechaniu kursorem do wiersza z tym menu. strona 17/27

18 ad 4. F_MAX opcja pozwala na wprowadzenie prędkości uznawanej za graniczną przy wszelkich funkcjach związanych z regulacją prędkości pracy maszyny. ad 5. KROK opcja nieaktywna. ad 6. BUFOR Bufor jest pojęciem pomocniczym przy ustalaniu dynamiki maszyny. Wartość maksymalna to 600. Zbyt mała głębokość może skutkować gubieniem kroków gdy maszyna zostanie zmuszona do bardzo gwałtownego hamowania. ad 7. Palnik 1 TAK/NIE z pomocą klawisza [OK] zmieniamy napis TAK lub NIE w zależności od potrzeb. Wybranie TAK uaktywnia sterowanie suportem palnika 1. NIE wyłącza dany suport. ad 8. Palnik 2 TAK/NIE z pomocą klawisza [OK] zmieniamy napis TAK lub NIE w zależności od potrzeb. Wybranie TAK uaktywnia sterowanie suportem palnika 1. NIE wyłącza dany suport. Ad (g) Zjazd na baze Wybranie tej opcji powoduje rozpoczęcie procedury zjazdu na pozycję bazową określoną przez współrzędne absx i absy. Ich zerowanie przeprowadzamy w trakcie pracy ręcznej. Zjazd odbywa się z prędkością mm/min po linii łączącej punkt [absx=0,absy=0] i bieżącą maszyny. Zapłon i przedmuch zostają wyłączone. Ad (h) Inicjalizacja Po wybraniu tej opcji zostanie wyświetlony napis: Inicjalizacja systemu >>> wejscie w procedure skasuje >>> wszelki ustawienia >>> POTWIERDZASZ? TAK NIE strona 18/27

19 Wybranie NIE powoduje opuszczenie opcji bez żadnych konsekwencji. Wybranie TAK uruchamia ciąg dalszy procedury i wyświetlenie pytania: Podaj kod 0000 Wprowadzenie sekwencji 4321 uaktywnia procedurę całkowitego czyszczenie pamięci. Wprowadzenie innego kodu spowoduje opuszczenie opcji. Aktywna procedura czyszczenie pamięci wyświetla napis: Inicjalizacja w trakcie W trakcie inicjalizacji przeprowadzany jest również test pamięci który w razie wykrycia problemów wyświetla w pierwszej linii wyświetlacza napis: Aw.StRAM xxxxxx gdzie xxxxxx oznacza błędną komórkę. W takim przypadku należy niezwłocznie skontaktować się z serwisem Prawidłowe zakończenie procedury inicjalizacji sygnalizowane jest komunikatem URUCHOM PONOWNIE MASZYNE UWAGA : Dalsza praca możliwa jest dopiero po wyłączeniu i włączeniu zasilania. Ad (i) Serwis Menu serwis pozwala na przetestowanie poprawności funkcjonowania określonych modułów maszyny. Formatka ekranowa pozwala na wybranie następujących opcji: strona 19/27

20 1.Test kontaktr.p1 2.Test kontaktr.p2 3.Test przedmuch 4.Test zaplon 5.Test grzanie 6.Test klawiatury 7.LCD negatyw TAK/NIE ad 1. Test kontaktr.p1 Kontaktrony stanowią narzędzie do mierzenia liczby obrotów śruby napędzającego suport palnika. Po wybraniu tej opcji pojawia się ekran: Test kontaktronow palnika [1] Koniec [ESC] Puls 0000 Kat 0000 Klawiszami [Palnik Góra][Palnik Dół] przypisanymi do palnika nr 1 wprawiamy w ruch suport. Zmiana wartość Puls z 0 na 1 i z powrotem oznacza otrzymywanie impulsów. Równomierna zmiana wartości kąta świadczy o poprawnej pracy układu. Opuszczamy test klawiszem [ESC] ad 2. Test kontaktr.p2 Kontaktrony stanowią narzędzie do mierzenia liczby obrotów śruby napędzającego suport palnika. Po wybraniu tej opcji pojawia się ekran: Test kontaktronow palnika [2] Koniec [ESC] Puls 0000 Kat 0000 Klawiszami [Palnik Góra][Palnik Dół] przypisanymi do palnika nr 2 wprawiamy w ruch suport. Zmiana wartość Puls z 0 na 1 i z powrotem oznacza otrzymywanie impulsów. Równomierna zmiana wartości kąta świadczy o poprawnej pracy układu. Opuszczamy test klawiszem [ESC] strona 20/27

21 ad 3. Test przedmuch Załączony zostaje przedmuch tlenu podtrzymywany do momentu wciśnięcia dowolnego klawisza, w tym w szczególności [ESC]. ad 4. Test zaplon Załączony zostaje zapłon agregatu plazmowego podtrzymywany do momentu wciśnięcia dowolnego klawisza, w tym w szczególności [ESC]. ad 5. Test klawiatury W opcji tej możemy sprawdzić działanie klawiatury. W zależności od wciśniętego klawisza wyświetlany jest napis. [Cofanie]... Cofanie [Start]... Start [Stop]... Stop [Lewo]... w Lewo [Gora]... w Gore [OK]... OK [Dół]... w Dol [Prawo]... w Prawo [Prędkość +]... plus F [Prędkość -]... minus F [ESC]... Esc [Zapłon/Przedmuch]... Przedmuch [Palnik 1 DÓŁ]... Palnik 1 Minus [Palnik 1 GÓRA]... Palnik 1 Plus [Palnik 1 DÓŁ]... Palnik 2 Minus [Palnik 2 GÓRA]... Palnik 2 Plus Wyjście z procedury realizowane jest poprzez równoczesne wciśnięcie klawiszy [OK][ESC]. Ad 6. LCD negatyw TAK/NIE Wciskając klawisz [OK] włączamy/wyłączamy wyświetlanie w negatywie obrazu na wyświetlaczu LCD sterownika. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA Przeznaczenie: Urządzenie służy do wycinania detali o dowolnym kształcie z blach stalowych w zakresie grubości 0.5 do 150 mm. strona 21/27

22 Zasada działania: Palnik tnący zasilany jest acetylenem i tlenem z butli ciśnieniowych. Palnik plazmowy zasilany jest odpowiednią mieszanką gazów oraz wysokim napięciem generowanym przez dołączony agregat plazmowy. Palnik prowadzony jest automatycznie wg wcześniej opracowanego programu w dwóch osiach współrzędnych X i Y realizując w razie potrzeby cykle przebijania blach. Istnieje również możliwość pracy w trybie ręcznym. Usytuowanie: Urządzenie powinno zostać ustawione na hali tak, aby zostały spełnione następujące warunki: - w miarę możliwości stabilna temperatura, - odległość miejsca wypalania minimum 5 m od materiałów łatwopalnych i wybuchowych, - zapewnienie miejsca umożliwiającego dojazd wózkiem widłowym w celu załadunku lub przesunięcia materiału lub za pomocą suwnicy. - zasilanie stabilnym prądem 1-fazowym o napięciu 220V i zerowanie urządzenia. - skuteczna wentylacja z wyrzutem spalin na zewnątrz hali. Obsługa i praca: Do pracy na wypalarce winien być dopuszczony pracownik posiadający: - aktualne uprawnienia do spawania gazowego, - przeszkolenie przez odpowiedzialnego za sprawy BHP pracownika w zakresie ogólnych zasad BHP, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznej obsługi wypalarki, - przeszkolenie przez bezpośredni dozór techniczny w zakresie obsługi w/w urządzenia z uwzględnieniem zasad BHP, - aktualne badania lekarskie pozwalające na wykonywanie tego rodzaju pracy, - wyposażenie w sprzęt i ekwipunek ochronny (szczególnie okulary ochronne spawalnicze). BHP Przy obsłudze wypalarki obowiązują przepisy BHP jak przy obsłudze gazowych urządzeń spawalniczych w szczególności należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń producentów palników gazowych, palników plazmowych, reduktorów, urządzeń filtrowentylacji, agregatów strona 22/27

23 plazmowych. W poniższym opisie jako gaz palny podawany jest acetylen, lecz zalecenia te dotyczą wszystkich gazów palnych. Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać się z niżej podanymi zaleceniami: - sprawdzić butle spawalnicze gazowe (tlenowe i acetylenowe ewentualnie do cięcia plazmą) oraz stan reduktorów, - ciśnienie gazów w butlach oraz stan i czystość węży spawalniczych, reduktorów i butli (nie powinny być zaolejone ani pobrudzone), - w czasie pracy do butli powinien być zapewniony łatwy dostęp a na zaworze powinien znajdować się klucz do otwierania i zamykania zaworu, - przy zapalaniu palnika należy w pierwszej kolejności otworzyć zawór tlenowy a następnie acetylenowy, przy gaszeniu palnika należy postępować odwrotnie, chyba że producent palnika zaleca inną procedurę, - w pobliżu wypalarki powinna znajdować się gaśnica śniegowa, - w pobliżu usytuowania butli acetylenowej winien znajdować się koc szklany, - w przypadku cofnięcia się płomienia w palniku należy natychmiast zamknąć zawory przy palniku, w pierwszej kolejności acetylenowy a następnie tlenowy, - w przypadku zapalenia się acetylenu przy zaworze butli należy płomień zgasić kocem szklanym i zakręcić zawór butli, rozgrzaną butlę należy schłodzić wodą, a gdy ciśnienie wzrośnie powyżej 1,5 MPa (15 atm) należy je zmniejszyć wypuszczając acetylen do atmosfery, należy zachować szczególną ostrożność przy wypuszczaniu acetylenu aby nie stworzył się obłok mieszanki wybuchowej, - w przypadku samozapłonu reduktora tlenowego (występuje przy zaolejeniu lub zabrudzeniu smarem reduktora) należy zamknąć zawór butlowy i schłodzić reduktor wodą, - w przypadku innego niebezpieczeństwa należy wyłączyć ruch palnika przyciskiem [stop] na pulpicie sterującym urządzenia i zgasić palnik, - w przypadku oparzenia płomieniem lub rozgrzanym materiałem, skaleczenia, zaprószenia lub zranienia oka należy natychmiast zgłosić wypadek przedstawicielowi bezpośredniego dozoru technicznego, tam też zostanie udzielona pierwsza pomoc w nagłych nieszczęśliwych wypadkach.. UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA 1. Użytkownik maszyny zobowiązany jest do codziennej konserwacji elementów jezdnych urządzenia polegających na usunięciu wszelkich zabrudzeń i resztek materiału osiadłe nań w wyniku procesu strona 23/27

SPIS TREŚCI. Strona 1 / 32

SPIS TREŚCI. Strona 1 / 32 SPIS TREŚCI PULPIT...4 URUCHOMIENIE MASZYNY...5 MENU...5 AD (A) PRACA AUTOMATYCZNA...6 AD (B) PRACA RĘCZNA...8 AD (C) GOTOWE KSZTALTY...8 1. OKRĘGI...9 2. PROSTOKATY...9 3. LINIE...10 4. MULTILINIE...10

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Napędu robotów

Laboratorium Napędu robotów WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT MASZYN, NAPĘDÓW I POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH Laboratorium Napędu robotów INS 5 Ploter frezująco grawerujący Lynx 6090F 1. OPIS PRZYCISKÓW NA PANELU STEROWANIA. Rys. 1. Przyciski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i użytkowania Panel sterujący KPZ 52(E) 7

Instrukcja obsługi i użytkowania Panel sterujący KPZ 52(E) 7 Instrukcja obsługi i użytkowania Panel sterujący KPZ 52(E) 7 1 Wyświetlacz 2 Ekran LCD 0 : Waga znajduje się w położeniu zerowym STABLE : Waga znajduje się w położeniu spoczynkowym (bez zmiany wskazań

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Tylna strona Vibstand a 2 zawiera panele zawierające przyłącza komunikacyjne, zasilające oraz bezpieczniki.

Tylna strona Vibstand a 2 zawiera panele zawierające przyłącza komunikacyjne, zasilające oraz bezpieczniki. Rys. 4. Panel dotykowy Tylna strona Vibstand a 2 zawiera panele zawierające przyłącza komunikacyjne, zasilające oraz bezpieczniki. Rys. 5. Widok tylnej strony Vibstand 2 Panel w części napędowej zawiera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania wieratko-frezarki BFKO, sterowanej odcinkowo (Sinumerik 802C)

Instrukcja programowania wieratko-frezarki BFKO, sterowanej odcinkowo (Sinumerik 802C) Instrukcja programowania wieratko-frezarki BFKO, sterowanej odcinkowo (Sinumerik 802C) Stan na dzień Gliwice 10.12.2002 1.Przestrzeń robocza maszyny Rys. Układ współrzędnych Maksymalne przemieszczenia

Bardziej szczegółowo

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA Białystok 2014r INFORMACJE OGÓLNE Dane techniczne: - zasilanie 230V AC 50Hz - obciążenie: 1,6 A (maksymalnie chwilowo 2 A) - sposób montażu: naścienny

Bardziej szczegółowo

LICZARKA WARTOŚCIOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

LICZARKA WARTOŚCIOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI LICZARKA WARTOŚCIOWA DO BILONU Glover HCS-20 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 Glover HCS-20 Spis treści: 1. Wprowadzenie 2. Zasady bezpieczeństwa 3. Specyfikacja 4. Opis funkcji zasada działania 4.1 Opis przycisków

Bardziej szczegółowo

Obrabiarki CNC. Nr 10

Obrabiarki CNC. Nr 10 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Obrabiarki CNC Nr 10 Obróbka na tokarce CNC CT210 ze sterowaniem Sinumerik 840D Opracował: Dr inż. Wojciech Ptaszyński Poznań, 17 maja,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika mikroprocesorowego MIKSTER MCM 023

Instrukcja obsługi sterownika mikroprocesorowego MIKSTER MCM 023 Instrukcja obsługi sterownika mikroprocesorowego MIKSTER MCM 023 Sp. z o.o 41-250 Czeladź, ul. Wojkowicka 21 Tel. +48 (32) 763 77 77, 265 76 41, 265 70 97 Fax +48 (32) 763 75 94 www.mikster.com.pl mikster@mikster.com.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A.

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "E L E K T R O N". ul. Dolina Zielona 46 a 65-154 Zielona Góra Tel/fax.: (

Bardziej szczegółowo

REGULATOR WYDAJNOŚCI WENTYLACJI RC2

REGULATOR WYDAJNOŚCI WENTYLACJI RC2 REGULATOR WYDAJNOŚCI WENTYLACJI RC2 Przystosowany jest do montażu w podtynkowych puszkach instalacyjnych (60) w ramkach serii POLO OPTIMA (na specjalne życzenie również w ramkach POLO BARVA - patrz http://www.hager.pl/).

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 7. Wprowadzenie do funkcji specjalnych sterownika LOGO!

ĆWICZENIE 7. Wprowadzenie do funkcji specjalnych sterownika LOGO! ćwiczenie nr 7 str.1/1 ĆWICZENIE 7 Wprowadzenie do funkcji specjalnych sterownika LOGO! 1. CEL ĆWICZENIA: zapoznanie się z zaawansowanymi możliwościami mikroprocesorowych sterowników programowalnych na

Bardziej szczegółowo

Start maszyny Włączenie zasilania lub zwolnienie guzika Bezpieczeństwa ZEROWANIE. [Prędkości maksymalne]

Start maszyny Włączenie zasilania lub zwolnienie guzika Bezpieczeństwa ZEROWANIE. [Prędkości maksymalne] Start maszyny Włączenie zasilania lub zwolnienie guzika Bezpieczeństwa ZEROWANIE [Prędkości maksymalne] - Podniesienie Silnika - Przejazd silnika do krańcówki OSI-Y MIN - Cofnięcie Pasa jeśli czujnik optyczny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie 1. Zastosowanie INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik amperogodzin ETM-01.1 Licznik ETM jest licznikiem ładunku elektrycznego przystosowanym do współpracy z prostownikami galwanizerskimi unipolarnymi. Licznik posiada

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL2 AL <> FE

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL2 AL <> FE INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL2 AL FE www.elmarco.net.pl - 2 - Miernik do pomiaru grubości lakieru na karoserii samochodu z pamięcią 20 pomiarów. MGL2 AL FE Pomiaru można dokonać

Bardziej szczegółowo

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów.

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-40 Przeznaczenie Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI

instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI SPIS TREŚCI 04 Opis opcji terminala 05 SKANOWANIE 06 Skanowanie kod 07 Skanowanie kod ilość 08 Skanowanie kod ilość cena

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Licznika PLI-2

Dokumentacja Licznika PLI-2 Produkcja - Usługi - Handel PROGRES PUH Progres Bogdan Markiewicz ------------------------------------------------------------------- 85-420 Bydgoszcz ul. Szczecińska 30 tel.: (052) 327-81-90, 327-70-27,

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika.

Dokumentacja użytkownika. P L U S Spółka z o.o. Dokumentacja użytkownika. Panel sterujący SRG3100P - skrócony opis obsługi. Opracował: Grzegorz Żmuda R&G PLUS Spółka z o.o. Dział Konstrukcyjny 39-300 Mielec, ul.traugutta 7 tel.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 1. Dane techniczne. 2.Montaż

Instrukcja obsługi. 1. Dane techniczne. 2.Montaż Instrukcja obsługi 1. Dane techniczne inteo POWER 2.5 DC RTS jest odbiornikiem radiowym przeznaczonym do jednoczesnego sterowania 4-6 napędami 24 V DC. Jest kompatybilny z wszystkimi dostępnymi nadajnikami

Bardziej szczegółowo

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01 Manometr cyfrowy BPA Wydanie LS 15/01 SPIS TREŚCI DTR.BPA..01 1. Ustawienie manometru w tryb pomiaru...3 1.1 Wyłączenie manometru...3 1.2 Komunikaty...3 1.3 Ustawienie kontrastu wyświetlacza...3 2. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Opis panelu przedniego

Opis panelu przedniego Opis panelu przedniego 1. Klawisz wejścia do MENU sterownika oraz zatwierdzania ustawień 2. Klawisz wyjścia, cofnięcia do opcji wcześniejszej oraz start/stop pracy pieca 3. Klawisz + (wielofunkcyjny) Naciśnięcie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TABLICY WYNIKÓW SPORTOWYCH SERIA PROFI

INSTRUKCJA OBSŁUGI TABLICY WYNIKÓW SPORTOWYCH SERIA PROFI INSTRUKCJA OBSŁUGI TABLICY WYNIKÓW SPORTOWYCH SERIA PROFI (dotyczy modeli DTS 10P, 30P, 60P, 110P, 130P, 160P, 180P, DTS 200, DTS 500) Wersja z 22.10.2012r Niniejsza instrukcja dotyczy zestawu tablic składających

Bardziej szczegółowo

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P Compaction measurement for vibrating rollers CompactoBar ALFA-040-050H/P Spis treści Spis treści...1 1 Wstęp...2 2 Włączanie urządzenia...2 3 Konfiguracja...2 3.1 Próg CMV...2 3.2 Intensywność wyświetlacza...2

Bardziej szczegółowo

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino UZUPEŁNIENIE DO INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA DOTYCZĄCE STEROWNIKA /z wyświetlaczem LCD/ DLA ROWERU ELEKTRYCZNEGO WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino 1 Opis funkcji sterownika z wyświetlaczem LCD dla modeli rowerów

Bardziej szczegółowo

1/3/2009 4:29 PM. Instrukcja obsługi i eksploatacji. Wyświetlacz KPZ 52E - 8. Ustawienie wartości zadanej Drukarka

1/3/2009 4:29 PM.  Instrukcja obsługi i eksploatacji. Wyświetlacz KPZ 52E - 8. Ustawienie wartości zadanej Drukarka Instrukcja obsługi i eksploatacji Wyświetlacz KPZ 52E - 8 Opcje : Interfejs Ustawienie wartości zadanej Drukarka 11 Widok wyświetlacza z przodu 12 Widok wyświetlacza 0 STABLE Net GROSS M+ kg Symbole na

Bardziej szczegółowo

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 POLSKI ZAMEK KODOWY - 100 KODÓW Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy dokument techniczny w celach informacyjnych. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz funkcyjny C6

Wyświetlacz funkcyjny C6 Wyświetlacz funkcyjny C6 PODSUMOWANIE FUNKCJI Funkcje przedstawione są poniżej. PEŁNE POLE WIDZENIA NORMALNE POLE WIDZENIA Po włączeniu wyświetlacza, wyświetlają się wskaźniki taki jak prędkość jazdy,

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-5 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-5 3 6 1 2 7 3 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

SET ENTER/TEST HOUR MIN MONTH DEMO PROGRAM DAY

SET ENTER/TEST HOUR MIN MONTH DEMO PROGRAM DAY PRZYGOTOWANIE DOZOWNIKA Aby otworzyć pokrywę, włóż kluczyk do zamka, przekręć i pociągnij do siebie. Włóż dwie baterie alkaliczne. Włóż puszkę z aerozolem. Dozownik jest gotowy do zaprogramowania. PANEL

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 DZIĘKUJEMY, ŻE ZDECYDOWALI SIĘ PAŃSTWO NA ZAKUP TEGO PILOTA. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTA- LACJI NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY ZXX FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Zastosowanie... 4 1.2 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

WAGA DO NAPEŁNIANIA I ODZYSKU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO VES-50A/100A INSTRUKCJA OBSŁUGI

WAGA DO NAPEŁNIANIA I ODZYSKU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO VES-50A/100A INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGA DO NAPEŁNIANIA I ODZYSKU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO VES-50A/100A INSTRUKCJA OBSŁUGI Szanowny Użytkowniku Dziękujemy za wybranie produktu marki VALUE. Dla uzyskania najlepszych wyników i właściwego korzystania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TABLICY WYNIKÓW SPORTOWYCH SERIA PROFI

INSTRUKCJA OBSŁUGI TABLICY WYNIKÓW SPORTOWYCH SERIA PROFI INSTRUKCJA OBSŁUGI TABLICY WYNIKÓW SPORTOWYCH SERIA PROFI (dotyczy modeli DTS 10P, 30P, 60P, 110P, 130P, 160P, 180P oraz DTS 200) Wersja z 22.12.2009r Niniejsza instrukcja dotyczy zestawu tablic składających

Bardziej szczegółowo

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją,

Bardziej szczegółowo

Przecinarka plazmowa Stamos Selection S-PLASMA 85CNC S-PLASMA 85CNC Plasma Cutter CNC

Przecinarka plazmowa Stamos Selection S-PLASMA 85CNC S-PLASMA 85CNC Plasma Cutter CNC Przecinarka plazmowa Stamos Selection S-PLASMA 85CNC S-PLASMA 85CNC Plasma Cutter CNC SPECYFIKACJA TECHNICZNA Model S-PLASMA 85CNC Nr katalogowy 2079 Stan artykułu Nowy Znamionowe napięcie wejściowe 400

Bardziej szczegółowo

Przekaźnika sygnalizacyjnego PS-1

Przekaźnika sygnalizacyjnego PS-1 Instrukcja do oprogramowania ENAP Przekaźnika sygnalizacyjnego PS-1 Do przekaźnika sygnalizacyjnego PS-1 dołączone jest oprogramowanie umożliwiające konfigurację urządzenia, rejestrację zdarzeń oraz wizualizację

Bardziej szczegółowo

Licznik prędkości LP100 rev. 2.48

Licznik prędkości LP100 rev. 2.48 Licznik prędkości LP100 rev. 2.48 Instrukcja obsługi programu PPH WObit mgr inż. Witold Ober 61-474 Poznań, ul. Gruszkowa 4 tel.061/8350-620, -800 fax. 061/8350704 e-mail: wobit@wobit.com.pl Instrukcja

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

Podstawy technik wytwarzania PTWII - projektowanie. Ćwiczenie 4. Instrukcja laboratoryjna

Podstawy technik wytwarzania PTWII - projektowanie. Ćwiczenie 4. Instrukcja laboratoryjna PTWII - projektowanie Ćwiczenie 4 Instrukcja laboratoryjna Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa 2011 2 Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

SORTER DO BILONU. Glover HCS-31 INSTRUKCJA OBSŁUGI

SORTER DO BILONU. Glover HCS-31 INSTRUKCJA OBSŁUGI SORTER DO BILONU Glover HCS-31 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp Urządzenie Glover HCS-31 moŝe sortować jednocześnie sześć rodzajów monet oraz realizuje zliczanie, przechowywanie i drukowanie wyników zliczania,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok. oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3

INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok. oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3 INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3 Termostat dwustopniowy pracuje w zakresie od -45 do 125 C. Nastawa histerezy do 51 C (2x25,5 C ) z rozdzielczością

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie i specyfikacja techniczna 2. Opis ogólny wyświetlacza i panelu sterującego 3. Sterowania w trybie ISOBAR 4. Sterowanie ręczne 5

Wprowadzenie i specyfikacja techniczna 2. Opis ogólny wyświetlacza i panelu sterującego 3. Sterowania w trybie ISOBAR 4. Sterowanie ręczne 5 IsoBar ControlModul Instrukcja Obsługi Spis Treści Wprowadzenie i specyfikacja techniczna 2 Opis ogólny wyświetlacza i panelu sterującego 3 Sterowania w trybie ISOBAR 4 Sterowanie ręczne 5 Ustawienie trybu

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-1 3 3 2 6 7 1 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

- Tryb tygodniowy (F) dla każdego dnia tygodnia możliwe jest zaprogramowanie dowolnego czasu podnoszenia i czasu opuszczania osłon okiennych

- Tryb tygodniowy (F) dla każdego dnia tygodnia możliwe jest zaprogramowanie dowolnego czasu podnoszenia i czasu opuszczania osłon okiennych Programator czasowy Chronis RTS smart INSTRUKCJA OBSŁUGI W celu optymalnego wykorzystania możliwości sterownika Chronis RTS smart, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. inteo

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com ARS3-RA v.1.0 mikro kod sterownika 8 Linii I/O ze zdalną transmisją kanałem radiowym lub poprzez port UART. Kod przeznaczony dla sprzętu opartego o projekt referencyjny DOK 01-05-12. Opis programowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU. Diego G3 / NEVO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU. Diego G3 / NEVO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU Diego G3 / NEVO Strona 2 z 7 Spis treści 1. URUCHAMIANIE SILNIKA... 3 2. PANEL STERUJĄCY... 3 2.1

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania sterownika temperatury Piec APE 800

Instrukcja programowania sterownika temperatury Piec APE 800 25-551 Kielce; ul. Warszawska 229 tel. (+48 41) 368-59-59, 331-62-89 www.argenta.pl argenta@argenta.pl Instrukcja programowania sterownika temperatury Piec APE 800 Kielce 2005 Data utworzenia 20 stycznia

Bardziej szczegółowo

MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN

MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny do wyświetlaczy SEM 04.2010 Str. 1/5 MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN W wyświetlaczach LDN protokół MODBUS RTU wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Symulacja działania sterownika dla robota dwuosiowego typu SCARA w środowisku Matlab/Simulink.

Symulacja działania sterownika dla robota dwuosiowego typu SCARA w środowisku Matlab/Simulink. Symulacja działania sterownika dla robota dwuosiowego typu SCARA w środowisku Matlab/Simulink. Celem ćwiczenia jest symulacja działania (w środowisku Matlab/Simulink) sterownika dla dwuosiowego robota

Bardziej szczegółowo

Zwory na płycie z łączem szeregowym ustawienie zworek dla programowania.

Zwory na płycie z łączem szeregowym ustawienie zworek dla programowania. I. OPIS STANOWISKA DO BADANIA SILNIKÓW KROKOWYCH LINIOWYCH Pracą silnika można sterować za pomocą sterownika lub przez łącze szeregowe RS485/232 z komputera. Rysunek przedstawiający sposób podłączenia

Bardziej szczegółowo

E K O N O M I C Z N E R O Z W I Ą Z A N I E. W Y D A J N Y I N I E Z AW O D N Y.

E K O N O M I C Z N E R O Z W I Ą Z A N I E. W Y D A J N Y I N I E Z AW O D N Y. FALCON. E K O N O M I C Z N E R O Z W I Ą Z A N I E. W Y D A J N Y I N I E Z AW O D N Y. FALCON. Optymalny stosunek kosztów do korzyści gwarantujący sukces. FALCON może być używany do cięcia plazmowego,

Bardziej szczegółowo

Przykład 1 wałek MegaCAD 2005 2D przykład 1 Jest to prosty rysunek wałka z wymiarowaniem. Założenia: 1) Rysunek z branży mechanicznej; 2) Opracowanie w odpowiednim systemie warstw i grup; Wykonanie 1)

Bardziej szczegółowo

IIPW_SML3_680 (Z80) przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych

IIPW_SML3_680 (Z80) przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych IIPW_SML3_680 (Z80) przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych wrzesieo 2010 UWAGA: Moduł jest zasilany napięciem do 3.3V i nie może współpracowad z wyjściami układów zasilanych z wyższych napięd. Do pracy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz alfanumeryczny LCD zbudowany na sterowniku HD44780

Wyświetlacz alfanumeryczny LCD zbudowany na sterowniku HD44780 Dane techniczne : Wyświetlacz alfanumeryczny LCD zbudowany na sterowniku HD44780 a) wielkość bufora znaków (DD RAM): 80 znaków (80 bajtów) b) możliwość sterowania (czyli podawania kodów znaków) za pomocą

Bardziej szczegółowo

Bufor danych DL 111K Nr produktu

Bufor danych DL 111K Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Bufor danych DL 111K Nr produktu 000100034 Strona 1 z 7 Elementy sterowania 1 Wtyczka USB 4 Zielona dioda (REC) 2 Przycisk bufora danych Data 5 Pokrywa zasobnika baterii 3 Czerwona dioda

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA POMP DOZUJĄCYCH DOSER ONE v3

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA POMP DOZUJĄCYCH DOSER ONE v3 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA POMP DOZUJĄCYCH DOSER ONE v3 1.OPIS URZĄDZENIA. DOSER ONE v3 to mikroprocesorowy sterownik pomp dozujących służących do uzupełniania mikroelementów, pierwiastków śladowych,

Bardziej szczegółowo

Opis Ogólny OPIS OGÓLNY LICZNIKA AL154LI01.

Opis Ogólny OPIS OGÓLNY LICZNIKA AL154LI01. 1. OPIS OGÓLNY LICZNIKA AL154LI01. 8 Przyrząd umożliwia pomiar, wyświetlenie na wyświetlaczu oraz przesłanie na komputer wartości ośmiu niezależnych liczników impulsów. Zerowanie oraz włączenie (uruchomienie)

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows XP

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows XP Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez UWAGA modem ED77 w systemie Windows XP wersja 1.0 Niniejsza instrukcja nie opisuje sposobu i przebiegu instalacji sterowników urządzenia. W

Bardziej szczegółowo

INDU-21. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki

INDU-21. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-21 Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

S e r i a 4 0 0 ( R 4 2 x, N 4 2 x ) Wskaźnik Cyfrowy I n s t r u k c j a o p e r a t o r a

S e r i a 4 0 0 ( R 4 2 x, N 4 2 x ) Wskaźnik Cyfrowy I n s t r u k c j a o p e r a t o r a Seria 400 (R42x, N42x) Wskaźnik Cyfrowy Instrukcja operatora do użycia z wersjami oprogramowania 1.0 i wyżej 1. WSTĘP... 4 WŁAŚCIWOŚCI... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 OPTYMALNE ŚRODOWISKO POPRAWNEGO DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik grupowy on/off

INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik grupowy on/off INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik grupowy on/off KJR-90B Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. KJR-90B to ujednolicony, prosty w obsłudze i kompaktowy sterownik centralny,

Bardziej szczegółowo

EasyStart T. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi. J. Eberspächer GmbH & Co. KG

EasyStart T. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi. J. Eberspächer GmbH & Co. KG EasyStart T Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Telefon (centrala) 00 49 (0)711 939-00

Bardziej szczegółowo

WS 2007 LINIA DO GOTOWANIA PIEROGÓW

WS 2007 LINIA DO GOTOWANIA PIEROGÓW WS 2007 LINIA DO GOTOWANIA PIEROGÓW 42-583 Bobrowniki ul. Sienkiewicza 63 Tel. (032) 287-41-70 Fax.(032) 381-17-00 www.phu-jatex.pl biuro@phu-jatex.pl 1. DANE TECHNICZNE... 3 2. PRZEZNACZENIE... 4 3. PULPIT

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 Wymiary: szerokość = 147 mm, wysokość = 71 mm głębokość = 28 mm Opis: Ekran wyświetla bądź to ustawioną skorygowaną

Bardziej szczegółowo

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5"

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5 Brelok do kluczy Deluxe Cyfrowa ramka na zdjęcia Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5" Instrukcja obsługi Drodzy klienci! Cyfrowa ramka 1,5 umożliwia Państwu oglądanie i zapisywanie zdjęć w formacie JPG lub BMP.

Bardziej szczegółowo

CECHY URZĄDZENIA: Podłączenie wyświetlacza

CECHY URZĄDZENIA: Podłączenie wyświetlacza CECHY URZĄDZENIA: Napięcie zasilania: 230 VAC; Średni pobór prądu (gdy wyświetlany jest tekst) 0,25A; Maksymalny pobór prądu 0,45 A; Matryca LED o wymiarach 32 x 128 punktów, zbudowana z czerwonych diod

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm Nr produktu: 1227013 Strona 1 z 7 Schemat połączenia: 7. Zasady dotyczące bezpieczeństwa Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Sterowania Crestron UG Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Instrukcja obsługi Systemu Sterowania Crestron UG Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instrukcja obsługi Systemu Sterowania Crestron UG Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki 1 1. WPROWADZENIE System sterowania jest urządzeniem mającym na celu ułatwienie obsługi sprzętów audio oraz video

Bardziej szczegółowo

1.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu ROBOT Millennium

1.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu ROBOT Millennium ROBOT Millennium wersja 20.0 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 3 1. PRZYKŁADY UWAGA: W poniższych przykładach została przyjęta następująca zasada oznaczania definicji początku i końca pręta

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz funkcyjny C600E

Wyświetlacz funkcyjny C600E Wyświetlacz funkcyjny C600E Szanowny Użytkowniku, Aby zapewnić lepszą wydajność Państwa roweru elektrycznego, przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją produktu C600E-USB. Wszystkie szczegóły,

Bardziej szczegółowo

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS...

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... SMS-8010 SMS telefon Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... Spis treści: 1. Główne funkcje telefonu SMS-8010?... 3 2. Instalacja... 4 3. Ustawianie daty i czasu... 4 4. Rozmowy telefoniczne...

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 26/2010

Deklaracja zgodności nr 26/2010 Deklaracja zgodności nr 26/2010 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

OXY - TEST Instrukcja obsługi pulsoksymetru OXY TEST 2000

OXY - TEST Instrukcja obsługi pulsoksymetru OXY TEST 2000 OXY - TEST Instrukcja obsługi pulsoksymetru OXY TEST 2000 Producent: MES Sp. z o.o. ul. Zawiła 56 30-390 Kraków tel/fax (12) 263 77 67 tel. (12) 269 02 09 mes@mes.com.pl www.mes.com.pl 7.4.19.1 EN ISO

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium Programowanie obrabiarek CNC. Nr 2

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium Programowanie obrabiarek CNC. Nr 2 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Programowanie obrabiarek CNC Nr 2 Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia Opracował: Dr inŝ. Wojciech Ptaszyński

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 3 1 2 7 4 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami Opis stanu pracy Nadmuch Pompa C.O.

Bardziej szczegółowo

Kasa fiskalna "TURKUS" Blok funkcji dostępnych dla Serwisu.

Kasa fiskalna TURKUS Blok funkcji dostępnych dla Serwisu. Blok funkcji dostępnych dla Serwisu. Po wprowadzeniu hasła serwisowego dostępny jest blok funkcji serwisowych (hasło standardowe - 0000). Należy wybrać za pomocą strzałek funkcję i nacisnąć klawisz .

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY MIERNIK MOCY RF-1000

PRZENOŚNY MIERNIK MOCY RF-1000 PRZENOŚNY MIERNIK MOCY RF-1000 1. Dane techniczne Zakresy pomiarowe: Dynamika: Rozdzielczość: Dokładność pomiaru mocy: 0.5 3000 MHz, gniazdo N 60 db (-50dBm do +10dBm) dla zakresu 0.5 3000 MHz 0.1 dbm

Bardziej szczegółowo

Symulacja komputerowa i obróbka części 5 na frezarce sterowanej numerycznie

Symulacja komputerowa i obróbka części 5 na frezarce sterowanej numerycznie LABORATORIUM TECHNOLOGII Symulacja komputerowa i obróbka części 5 na frezarce sterowanej numerycznie Przemysław Siemiński, Cel ćwiczenia: o o o o o zapoznanie z budową i działaniem frezarek CNC, przegląd

Bardziej szczegółowo

Centrum wiertarsko-frezarskie MAKA PE 75

Centrum wiertarsko-frezarskie MAKA PE 75 Centrum wiertarsko-frezarskie MAKA PE 75 NOWA OPCJA W STANDARDZIE Portalna zabudowa maszyny Agregat frezujący: - 5-cio osiowy - chłodzony cieczą - moc 11 kw Agregat wiertarski: - 7 + 10 + 2 x 1 wierteł

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika Novitek Triton

Instrukcja obsługi sterownika Novitek Triton Instrukcja obsługi sterownika Triton I. Zastosowanie Sterownik TRITON przeznaczony jest do obsługi generatorów. Sterownik ten jest wyposażony w funkcję sterowania przekaźnikiem światła oraz przekaźnikiem

Bardziej szczegółowo

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8 Podręcznik użytkowania Spis treści Spis treści...2 Wprowadzenie...3 Komplet...3 Dane techniczne...3 Panel sterujący...4 Panel tylny...5 Obsługa sterownika...6 Zmiana trybu

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE OBIEKTÓW GRAFICZNYCH

TWORZENIE OBIEKTÓW GRAFICZNYCH R O Z D Z I A Ł 2 TWORZENIE OBIEKTÓW GRAFICZNYCH Rozdział ten poświęcony będzie dokładnemu wyjaśnieniu, w jaki sposób działają polecenia służące do rysowania różnych obiektów oraz jak z nich korzystać.

Bardziej szczegółowo