INSTRUKCJA OBSŁUGI WYPALARKI STEROWANIE TT3 W WERSJI 4.xx.xx

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI WYPALARKI STEROWANIE TT3 W WERSJI 4.xx.xx"

Transkrypt

1 WYPALARKI DO BLACH DO CIĘCIA PLAZMĄ I TLENEM INSTRUKCJA OBSŁUGI WYPALARKI STEROWANIE TT3 W WERSJI 4.xx.xx Podstawowe dane techniczne: Grubość cięcia 0.5 do 150 mm Prędkość cięcia 40 do 6000 mm/min, stałą prędkość kątowa Prędkość przejazdowa 40 do 9990 mm/min Ilość suportów max 2 szt. (zamontowany jeden) Długość robocza typowo [mm] Szerokość robocza typowo [mm] Układ współrzędnych typowy kartezjański X Y, gdzie belka poprzeczna stanowi oś Y ze zwrotem dodatnim od pulpitu. Jedn. Programowania 0,1mm, kod ESSI Pamięć linii kodu ESSI (512kB) Pulpit Klawisze oznaczone na niebiesko, stanowią blok obsługujący menu oraz tryb pracy ręcznej. [OK] - akceptacja pozycji MENU lub wraz z klaw. kier. szybka praca ręczna. strona 1/27

2 [DÓŁ] - kierunek pracy ręcznej Y- [GÓRA] - kierunek pracy ręcznej Y+ [LEWO] - kierunek pracy ręcznej X- oraz przewijanie pozycji menu. [PRAWO] [START] - kierunek pracy ręcznej X+ oraz przewijanie pozycji menu. - klawisz uruchamia pracę automatyczną z dowolnego praktycznie poziomu menu oraz pozwala na opuszczenie pracy ręcznej i wejście do głównego poziomu menu. [STOP] - klawisz zatrzymuje posuw w pracy automat., pozwala na skasowanie wskazań pozycji w pracy ręcznej lub po wciśnięciu dłuższym niż 1 s skasowanie bazy programu. [COFANIE] - pozwala na zmianę kierunku ruchu w pracy automatycznej. [ZAPŁON] - pozwala na realizację komendy '7' kodu ESSI (włączenie przedmuchu lub zapłon plazmy) w trybie pracy automatycznej lub analogiczne działanie w pracy ręcznej. [ESC] wyjście z określonych funkcji lub poziomu menu. URUCHOMIENIE MASZYNY UWAGA: napis np. [OK] oznacza konieczność naciśnięcia klawisza 1. Pierwszym etapem jest załączenie zasilania wyłącznikiem sieciowym. 2. Napis AVE! TT3 (91362) 2004 wersja ( ) sygnalizuje rozpoczęcie inicjalizacji sterownika CNC. Wykrycie błędów w pamięci programu sterującego ESSI lub bloku parametrów powoduje skasowanie zawartości Static RAM i komunikat Reset RAM, naciśnij OK. Napis w dolnej linii może różnić się w zależności od aktualnej wersji oprogramowania sterownika. 3. Pojawienie się żądania podania kodu autoryzacji wymaga kontaktu ze sprzedawcą. 4. UWAGA sterownik CNC współpracuje z mikro kontrolerem suportu palnika. Problemy z realizacją cykli stałych i brak reakcji na klawisze [GÓRA][DÓŁ] oznacza awarię / brak połączenia sterownika palnika z systemem CNC. strona 2/27

3 5. UWAGA brak wykonywania kroków, problemy z jazdą etc. mogą oznaczać błędne wpisy parametrów maszyny z menu [parametry], w szczególności F_MAX, BUFOR. 1. MENU POZIOMU GŁÓWNEGO Menu pozycje głównego menu przedstawia poniższe wyliczenie 1.Praca automatyczna 2.Praca ręczna 3.Gotowe kształty 4.Odbior programu 5.Podglad programu 6.Parametry 7.Zjazd na baze 8.Inicjalizacja 9.Serwis Po menu poruszamy się naciskając klawisze kierunkowe a wybór określonej pozycji realizujemy wciskając klawisz [OK]. W większości wypadków rezygnacja z wybranej opcji realizowana jest klawiszem [ESC]. Klawisze skrótów: [START] - [STOP] - wciśnięty z dowolnego poziomu menu uruchamia tryb pracy automatycznej, o ile w pamięci RAM znajduje się program sterujący. wciśnięty z dowolnego poziomu menu uruchamia tryb pracy ręcznej. Ad (a) Praca automatyczna Menu tej opcji wygląda następująco: Wybierz opcje... Start z listingu : 0001 z 0121 Start od nr bloku : 0001 z 0121 Start od nr otworu: 0001 z 0031 Zaplon : ZAP.OFF Rezygnacja : ESC Predkosc : F03500 Lustro X : [NIE] Lustro Y : [NIE] Obrot 90 prawo : [NIE] strona 3/27

4 Obrot 90 lewo : [NIE] Pod/przetw.progr. : Odeslanie progr. : 1. Start z listingu pozwala na wybranie bloku kodu ESSI od którego rozpocznie się wykonanie programu. Przesuwając program klawiszami [GÓRA][DÓŁ] ustawiamy żądany blok ponad przerywaną linią. W przykładzie jest to linia nr 6. Treść programu sterującego jest analizowana i wykrycie przesunięcia w osiach X lub Y powoduje zadanie pytania sugerującego dojazd na tą pozycję wg. poniższego schematu (wyświetlone zostaje poniżej przerywanej linii): Dojechac na pozycje? TAK N=0006 NIE X= Y= Klawiszami [GÓRA][DÓŁ] zmianiamy pole wyboru TAK <lub> NIE w zależności od potrzeby. Klawisz [ESC] pozwala na rezygnację z funkcji. [OK] zatwierdza wybór uruchamiając wykonanie programu: TAK 1. zapamiętanie ustawionej prędkości 2. ustawienie F na 4500 mm/min strona 4/27

5 3. wyłączenie zapłonu lub przedmuchu 4. wykonanie interpolacji liniowej łączącej punkt w jakim znajdowała się maszyna z tym w jakim winna być rozpoczynając wykonywanie wybranego bloku w trakcie normalnej pracy, przy starcie od początku programu. 5. Zatrzymanie i odtworzenie ustawionej prędkości oraz ustawionego zezwolenia dla przedmuchu lub zapłonu. NIE Program zostaje wykonywany od punktu postoju z ustawionymi wcześniej parametrami. 2. Start od nr bloku : 0001 z 0121 Wartość przykładowa 0121 określa ilość bloków w programie sterującym. Po wybraniu tej opcji w polu wprowadzania wartości (w przykładzie 0001) podświetlone migającym kursorem zostaje pole jedności (tutaj '1'). Klawisze [GÓRA][DÓŁ] zmieniają wartości liczbowe na wybranej kursorem pozycji od 0 do 9. Przykładowo, jeśli planujemy wprowadzenie wartości 78 powinniśmy sześciokrotnie wcisnąć klawisz [GÓRA] tak zmienić cyfrę '1' na '8' Po przesunięciu kursora klawiszem [LEWO] rozpoczynamy zmianę '0' na '7' Możemy poruszać się w obrębie całej edytowanej liczby klawiszami [LEWO][PRAWO] edytując ją niejako analogicznie do typowego nastawnika wartości. Wartość zatwierdzamy wciskając [OK], rezygnujemy [ESC]. Następny krok to decyzja o dojeździe na wybraną pozycję zgodnie z procedurą opisaną w punkcie (a).1 3. Start od nr otworu: 0001 z 0031 Wartość przykładowa 0031 określa numer rozkazu '7' w kodzie ESSI programu sterującego. Po wybraniu tej opcji w polu wprowadzania wartości (w przykładzie 0001) podświetlone migającym kursorem zostaje pole jedności (tutaj '1'). Klawisze [GÓRA][DÓŁ] zmieniają wartości liczbowe na wybranej kursorem pozycji od 0 do 9. Przykładowo, jeśli planujemy wprowadzenie wartości 31 powinniśmy zostawić bez zmian cyfrę '1' w polu jedności przesuwając kursor klawiszem [LEWO] Rozpoczynamy zmianę '0' na '7' na pole dziesiątek. Możemy poruszać się w obrębie całej edytowanej liczby klawiszami [LEWO][PRAWO] edytując ją niejako analogicznie do typowego nastawnika wartości. Wartość zatwierdzamy wciskając [OK], rezygnujemy [ESC]. Następny krok to decyzja o dojeździe na wybraną pozycję zgodnie z procedurą opisaną w punkcie (a).1 strona 5/27

6 Ad (b) Praca reczna Praca ręczna realizowana jest w dwóch trybach: 1. praca ręczna 2. praca ręczna po wciśnięciu klawisza [STOP] Drugi tryb realizowany jest jako podzbiór typowej pracy ręcznej bez możliwości przełączania trybów [praca ustawcza][szybka praca ręczna][normalna praca ręczna] oraz oddzielnego zliczania pozycji PR. Typowa praca ręczna pozwala na osiągnięcie dowolnego punktu w obszarze roboczym maszyny. Ruch rozpoczyna się w kierunku zgodnym z oznaczeniami dookoła klawiszy i trwa do momentu jego zwolnienia. Pozwala również na testowanie parametrów cięcia przed rozpoczęciem pracy automatycznej lub sformatowanie blachy. Zmiana prędkości ruchu realizowana jest klawiszami [F+] i [F-] w zakresie od 40 mm/min do F_MAX ustawionej w menu [Parametry][F_MAX]. Szybka zmiana prędkości w obrębie trybów [praca ustawcza][szybka praca ręczna][normalna praca ręczna] realizowana jest klawiszem [OK]. Załączenie przedmuchu lub zapłonu wykonujemy wciskając klawisz [Zapłon/przedmuch] a proces cięcia podtrzymywany jest do momentu jego zwolnienia. Cykle stałe w trakcie pracy ręcznej nie są realizowane. Funkcję opuszczamy klawiszem [ESC] wracając do menu głównego lub [START] dla wejścia do menu pracy automatycznej. Wyświetlane po lewej stronie ekranu współrzędne PR X i PR Y są wartościami 'chwilowymi', przypisanymi do danej sesji pracy ręcznej. Po krótkim naciśnięciu klawisza [STOP] są zerowane. strona 6/27

7 Wyświetlane po prawej stronie ekranu współrzędne ABS X i ABS Y są wartościami absolutnymi, na których pracuje maszyna zarówno w trakcie pracy automatycznej jak i ręcznej. Ich skasowanie, a tym samym ustawienie punktu początkowego do jakiego będzie zjeżdżać maszyna, następuje po dłuższym niż 2 sekundy przytrzymaniu klawisza [STOP]. Wyświetlone zostaje pytanie Skas.? TAK NIE Przesuwając klawiszami [GÓRA][DÓŁ] kursor poruszający się wewnątrz ścieżki ustawiamy go w wierszu odpowiedzi i zatwierdzamy klawiszem [OK]. Wybranie TAK spowoduje ustawienie w danym miejscu postoju maszyny początku układu współrzędnych, gdzie absx=0; absy=0. Ad (c) Gotowe ksztalty W obrębie tej opcji dostępne są następujące podmenu: 1.Okregi 2.Prostokaty 3.Linie 4.Multi linie 5.Flansze 6.Dojazdy 7.Inicjalizacja 1.OKRĘGI W ramach poniższej formatki mamy możliwość pełnego zdefiniowania wypalanego okręgu, gdzie: Po prawej stronie napisów Promień, Typ... itd. Znajdują się dwie pionowe linie pomiędzy którymi porusza się kursor przemieszczany klawiszami [GÓRA][DÓŁ]. Wybranie określonej opcji polega na ustawieniu go po prawej stronie określonej pozycji i wciśnięciu [OK]. 1. Promień : wprowadzić należy w opisany już sposób wartość promienia w milimetrach 2. Typ [Z/W] : obok napisu pojawia się symbol <*> Funkcja ta określa typ dojazdu do punktu wpalenia. Klawiszami [LEWO][PRAWO] zmieniamy go na dojazd OD ZEWNĄTRZ (gdy kreska stykająca się z kołem na rysunku jest na zewnątrz okręgu) lub OD WEWNĄTRZ. Zatwierdzamy klawiszem [OK]. strona 7/27

8 3. Szczelina : w sposób typowa dla wprowadzania wartości numerycznych podajemy spodziewaną, wyrażoną w mm szerokość szczeliny cięcia. Zostanie ona uwzględniona przy generowaniu programu sterującego jako kompensacja w zależności od typu dojazdu (zewnątrz / wewnątrz). 4. Kierunek : obok napisu pojawia się symbol <*> Funkcja ta określa zwrot okręgu. Symbolizowany jest piktogramem pośrodku okręgu. Klawiszami [LEWO][PRAWO] zmieniamy go na CW (kierunek zgodny z kierunkami zegara) lub CCW (przeciwny do kierunku ruchu wskazówek zegara). Zatwierdzamy klawiszem [OK]. 5. Wpalenie : obok napisu pojawia się symbol <*> Funkcja ta określa miejsce wpalenia. Symbolizowany jest linią stykającą się w punkcie wpalenia. Zmieniamy go klawiszami [LEWO] [PRAWO]. Zatwierdzamy klawiszem [OK] 6. Podgląd : graficzne zobrazowanie tworzonego detalu 7. Start : wygenerowanie programu i przejście do menu pracy automatycznej. 2.Prostokaty W ramach poniższej formatki mamy możliwość pełnego zdefiniowania wypalanego prostokąta, gdzie: Po prawej stronie napisów Szerokość, Wysokość itd. Znajdują się dwie pionowe linie pomiędzy którymi porusza się kursor przemieszczany klawiszami [GÓRA][DÓŁ]. Wybranie określonej opcji polega na ustawieniu go po prawej stronie określonej pozycji i wciśnięciu [OK]. 1. Szerokość : należy wprowadzić w opisany już sposób szerokość w milimetrach. 2. Wysokość : należy wprowadzić w opisany już sposób szerokość w milimetrach. 3. Typ [Z/W] : obok napisu pojawia się symbol <*> Funkcja ta określa typ dojazdu do punktu wpalenia. Klawiszami [LEWO][PRAWO] zmieniamy go na dojazd OD ZEWNĄTRZ (gdy kreska stykająca się z kołem na rysunku jest na zewnątrz prostokąta) lub OD WEWNĄTRZ. Zatwierdzamy klawiszem [OK]. 4. Szczelina : w sposób typowa dla wprowadzania wartości numerycznych podajemy spodziewaną, strona 8/27

9 wyrażoną w mm szerokość szczeliny cięcia. Zostanie ona uwzględniona przy generowaniu programu sterującego jako kompensacja w zależności od typu dojazdu (zewnątrz / wewnątrz). 5. Kierunek : obok napisu pojawia się symbol <*> Funkcja ta określa zwrot prostokąta. Symbolizowany jest piktogramem pośrodku. Klawiszami [LEWO][PRAWO] zmieniamy go na CW (kierunek zgodny z kierunkami zegara) lub CCW (przeciwny do kierunku ruchu wskazówek zegara). Zatwierdzamy klawiszem [OK]. 6. Wpalenie : obok napisu pojawia się symbol <*> Funkcja ta określa miejsce wpalenia. Symbolizowany jest linią stykającą się w żądanym punkcie. Zmieniamy go klawiszami [LEWO] [PRAWO]. Zatwierdzamy klawiszem [OK]. 7. Podgląd : graficzne zobrazowanie tworzonego detalu 8. Start : wygenerowanie programu i przejście do menu pracy automatycznej. 3.Linie W ramach poniższej formatki mamy możliwość pełnego zdefiniowania wypalanej linii, gdzie: Po prawej stronie napisów Szerokość, Wysokość itd. Znajdują się dwie pionowe linie pomiędzy którymi porusza się kursor przemieszczany klawiszami [GÓRA][DÓŁ]. Wybranie określonej opcji polega na ustawieniu go po prawej stronie określonej pozycji i wciśnięciu [OK]. 1. Wymiar [X] : należy wprowadzić w opisany już sposób przesunięcie w osi X w milimetrach. 2. Wymiar [Y] : należy wprowadzić w opisany już sposób przesunięcie w osi Y w milimetrach. 3. Start : wygenerowanie programu i przejście do menu pracy automatycznej. 4.Multilinie Podmenu Multilinie pozwala w znany już sposób wybrać opcje: strona 9/27

10 5.Edycja multilinii 6.Symulacja 7.Start ad 1. W ramach poniższej formatki mamy możliwość pełnego zdefiniowania do 100 rozkazów ESSI z użyciem następujących kodów: 0 koniec programu 5 załączenie szybkiej jazdy 6 powrót do ustawionej prędkości roboczej 7 załączenie palnika 8 wyłączenie palnika 11 postój czasowy maszyny w oczekiwaniu na wciśnięcie klawisza START Ustawiając klawiszami [GÓRA][DÓŁ] linię do edycji we wskazanym miejscu i naciskając [OK] wywołujemy listwę edycyjną: po której poruszamy się klawiszami [LEWO][PRAWO]. 1. Dodawanie pustej linii: po wywołaniu listwy edycyjnej należy wcisnąć klawisz [STOP]. Poniżej wywołanej linii zostanie dopisana nowa. 2. Usuwanie linii: po wywołaniu listwy edycyjnej należy wcisnąć klawisz [COFANIE] i przytrzymać ponad sekundę. Linia zostanie usunięta. 3. Edycja linii: Po wybraniu określonego rozkazu wciskamy [OK] rozpoczynając edycję określonego rozkazu np interpolacji kołowej strona 10/27

11 Pomiędzy pozycjami x,y,i,k poruszamy się klawiszami [LEWO][PRAWO]. Wybrana pozycja oznaczona jest białym podświetleniem. Jeśli pragniemy edytować np pozycję X (jak na rysunku powyżej) należy wcisnąć [OK] by w znany sposób podać żądaną wartość. Listwę edycyjną opuszczamy klawiszem [ESC]. ad 2. Symulacja pozwala na podgląd i symulację stworzonego programu. ad 3. Wygenerowanie programu i wywołanie menu pracy automatycznej. 8.FLANSZE W ramach poniższej formatki mamy możliwość pełnego zdefiniowania wypalanego okręgu, gdzie: Po prawej stronie napisów Promień [W], Promień [Z] itd. Znajdują się dwie pionowe linie pomiędzy którymi porusza się kursor przemieszczany klawiszami [GÓRA][DÓŁ]. Wybranie określonej opcji polega na ustawieniu go po prawej stronie określonej pozycji i wciśnięciu [OK]. 1. Promień [W] : wprowadzić należy w opisany już sposób wartość promienia wewnętrznego w milimetrach 2. Promień [Z] : wprowadzić należy w opisany już sposób wartość promienia zewnętrznego w milimetrach 3. Szczelina : w sposób typowa dla wprowadzania wartości numerycznych podajemy spodziewaną, wyrażoną w mm szerokość szczeliny cięcia. Zostanie ona uwzględniona przy generowaniu programu sterującego. 4. Podgląd : graficzne zobrazowanie tworzonego detalu 5. Start : wygenerowanie programu i przejście do menu pracy automatycznej. strona 11/27

12 9. Dojazdy W obrębie poniższej formatki wprowadzamy wartości przesunięcia w osi X i Y dojazdu do wybranego punktu wpalenia dla makro flansza, okrąg, prostokąt 10.Inicjalizacja Opcja powoduje skasowanie wszystkich ustawień, wymiarów i programu multilinii. Ad (d) Odbior programu Do mieszczącej bloków ESSI pamięci program wprowadzamy za pomocą dowolnego urządzenia pozwalającego na transmisję z szybkością 9600 bps bez kontroli parzystości, 8 bitową z jednym bitem stopu (9600,n,8,1) bez kontroli przepływu. Proponujemy użyć do tego celu np. Nasz przenośnik programów NP4, który w liczącej 3,6MB pamięci pozwala na zarchiwizowanie max 700 programów. Procedura polega na uruchomieniu NP4, podłączeniu kabla RS-232 typu NULL-MODEM pomiędzy nim a sterownikiem TT3 oraz wybraniu z menu głównego na maszynie opcji [odbiór programu]. Po pojawieniu się poniższego ekranu za pomocą klawiszy [GÓRA][DÓŁ] podejmujemy decyzję ze świadomością, iż zgoda na zadane pytanie spowoduje utratę wgranego uprzednio programu, mimo np. Opuszczenia dalszej części procedury. Po wyrażeniu zgody pojawia się formatka ekranowa dająca wgląd w proces odbioru. ODBIOR PROGRAMU STERUJACEGO Czekam na program Odebrane: bloków Klawiszem [ESC] przerywamy procedurę. strona 12/27

13 Zmieniające się wskazania po słowie odebrane oznaczają przyjętą liczbę bloków programu sterującego. Ponieważ standard ESSI dopuszcza zapis w jednym rozkazie interpolacji kołowej o mierze łukowej większej niż 90 stopni oraz przechodzące przez osie układu współrzędnych konieczna jest konwersja na kody wewnętrzne nie dopuszczające takiej sytuacji. W związku z tym może zaistnieć sytuacja gdzie program z dużą ilością interpolacji kołowych zapisanych w niekompatybilny sposób zostanie rozwinięty o ilość linii wynikającej z tego faktu. Prawidłowe zakończenie procedury odbioru potwierdzane jest pojawieniem się napisów Agregowanie rozkazow Ustalanie wektorow predkosci Przeliczanie na wart.absol. Przeliczanie kroku Obliczanie sum kontrolnych oraz końcowego: KONIEC ODBIORU i powrotu do głównego menu. PROBLEMY: 1. jeśli system mikroprocesorowy rozpozna jakiekolwiek problemy transmisji (w tym błędy parzystości, prędkości, bitów stopu, długości słowa) odbiór zostaje przerwany, dotychczas odebrany program skasowany a na ekranie pojawia się widoczny przez około 5 sekund komunikat: Prob.transmisji 2. jeśli odebrany blok ma długość przekraczającą 30 znaków uznawane jest to za błąd w efekcie czego odbiór zostaje przerwany, dotychczas odebrany program skasowany a na ekranie pojawia się widoczny przez około 5 sekund komunikat: Za dlu.linia 3. jeśli ilość odebranych bloków przekracza zostaje to uznane za błąd w efekcie czego odbiór zostaje przerwany, dotychczas odebrany program skasowany a na ekranie pojawia się widoczny przez około 5 sekund komunikat: Za dlu.progr. Ad (e) Podglad programu Podmenu to pozwala na zapoznanie się z tekstem programu głównego lub multilinii oraz graficzny podgląd strona 13/27

14 1. Pod.Tekst.PR.GLOW Pod.Tekst.MULTI jest opcją pozwalającą po zapoznanie się z zawartością programu sterującego lub multilinii w obrębie formatki ekranowej wspólnej dla punktów 2,3,4,5. Klawisze [GÓRA][DÓŁ] służą do przesuwania listingu. Klawiszem [ESC] opuszczamy procedurę. Klawiszem [START] przechodzimy do opcji podglądu i symulacji programu głównego lub multilinii. 2.Symulacja PR.GLOW Symulacja MULTI Wielkość wyświetlonego detalu jest wstępnie skalowana do wielkości wyświetlacza. Za pomocą klawiszy kierunkowych przesuwamy wyświetlamy detal w pożądane miejsce. Klawisz [F+] służy do powiększenia rysunku. strona 14/27

15 Klawisz [F-] analogicznie do pomniejszenia. Klawisz [START] uruchamia proces symulacji procesu cięcia, z prędkością regulowaną klawiszami [F+] i [F-] ( tę funkcję mają TYLKO w trakcie symulacji. Jeśli odbywa się ona zbyt szybko należy przy wciśniętym klawiszu [START] zmniejszać ją [F-]) Klawisz [STOP] zatrzymuje proces symulacji opuszczamy ją wciskając [ESC] kontynuujemy ponownie wciskając [START] Klawisz [OK] przywraca domyślne ustawienia wyświetlając detal tak jak za pierwszym razem. 3.Edycja Prog.Glown. Sam sposób obsługi tej formatki jest analogiczny jak przy edycji multilinii. Ad (f) Parametry Podmenu PARAMETRY pozwala na szybką i łatwą konfigurację sterownika do aktualnych potrzeb użytkownika. STRUKTURA MENU 1. Ciecie TLEN 1. Czas grzania [s] 2. Droga przebijania [mm] strona 15/27

16 3. F startowe cyklu [mm/min] 4. Wysokosc odjazdu <16 [mm] 5. Czas oproznienia wezy [s] 6. Cykle uruchomione TAK/NIE 2. Ciecie PLAZMA 3. Czas grzania [s] 4. Droga przebijania [mm] 5. F startowe cyklu [mm/min] 6. Wysokosc odjazdu <16 [mm] 7. Cykle uruchomione TAK/NIE 8. Plazma/Tlen 9. F MAX 10.KROK 11.BUFOR 12.Palnik 1 TAK/NIE 13.Palnik 2 TAK/NIE ad 1. Ciecie TLEN w ramach tej formatki ekranowej możemy ustalić : Po prawej stronie napisów Czas grzania, Droga... itd. Znajdują się dwie pionowe linie pomiędzy którymi porusza się kursor przemieszczany klawiszami [GÓRA][DÓŁ]. Wybranie określonej opcji polega na ustawieniu go po prawej stronie określonej pozycji i wciśnięciu [OK]. 1. Czas grzania czyli okres na jaki zostanie załączony dodatkowy tlen podgrzewający materiał przed rozpoczęciem cyklu przebijania. Podanie czasu powyżej 50s powoduje wyłączenie jego zliczania i przejście do ręcznego trybu sterowania czasem grzania, gdzie dopiero po wciśnięciu klawisza [START] rozpoczniemy cykl. Czas podajemy wprowadzając wartość w sekundach i dziesiątych częściach po przecinku. 2. Droga przebijania [mm] określa odcinek na jakim maszyna będzie przyspieszała od prędkości F startowe cyklu [mm/min] do prędkości roboczej. Wartości w mm. 3. F startowe cyklu [mm/min] prędkość początkowa od jakiej rozpoczyna się cykl przebijania podana musi zostać w mm/min. 4. Wysokosc odjazdu <16 [mm] określa odcinek o jaki w trakcie wykonywania cyklu przebijania strona 16/27

17 podniesiony zostanie palnik by następnie powrócić do pozycji wyjściowej. Wartości w mm. 5. Czas oproznienia wezy [s] określa dodatkowy czas który pozwala maszynie w trakcie cięcia tlenem opróżnić węże PO wykonaniu rozkazu '8' kodu ESSI. Pozwala on uniknąć efektu przepalania detalu w trakcie np. przejazdu do następnego detalu gdy został już wprawdzie wyłączony tlen tnący lecz ciśnienie w wężach ma wciąż wysoką wartość generują słabnący wciąż przedmuch. 6. Cykle uruchomione TAK/NIE z pomocą klawisza [OK] zmieniamy napis TAK lub NIE w zależności od potrzeb. ad 2. Ciecie PLAZMA w ramach tej formatki ekranowej możemy ustalić : Po prawej stronie napisów Czas grzania, Droga... itd. Znajdują się dwie pionowe linie pomiędzy którymi porusza się kursor przemieszczany klawiszami [GÓRA][DÓŁ]. Wybranie określonej opcji polega na ustawieniu go po prawej stronie określonej pozycji i wciśnięciu [OK]. 1. Czas grzania czyli okres na jaki zostanie załączony zapłon plazmy przed wykonaniem cyklu. Czas podawany jest w sekundach i dziesiątych częściach po przecinku. 2. Droga przebijania [mm] określa odcinek na jakim maszyna będzie przyspieszała od prędkości F startowe cyklu [mm/min] do prędkości roboczej. Wartości w mm. 3. F startowe cyklu [mm/min] prędkość początkowa od jakiej rozpoczyna się cykl przebijania podana musi zostać w mm/min. 4. Wysokosc odjazdu <16 [mm] określa odcinek o jaki w trakcie wykonywania cyklu przebijania podniesiony zostanie palnik by nastepnie powrócić do pozycji wyjściowej. Wartości w mm. 5. Cykle uruchomione TAK/NIE z pomocą klawisza [OK] zmieniamy napis TAK lub NIE w zależności od potrzeb. ad 3. Plazma/Tlen jest opcją pozwalającą na wybranie typu palnika jaki będzie używany w danym momencie przez maszynę. Napis: Plazma/Tlen PLAZMA oznacza załączenie plazmy. Plazma/Tlen TLEN oznacza załączenie tlenu. Opcja przełączana jest klawiszem [OK] po najechaniu kursorem do wiersza z tym menu. strona 17/27

18 ad 4. F_MAX opcja pozwala na wprowadzenie prędkości uznawanej za graniczną przy wszelkich funkcjach związanych z regulacją prędkości pracy maszyny. ad 5. KROK opcja nieaktywna. ad 6. BUFOR Bufor jest pojęciem pomocniczym przy ustalaniu dynamiki maszyny. Wartość maksymalna to 600. Zbyt mała głębokość może skutkować gubieniem kroków gdy maszyna zostanie zmuszona do bardzo gwałtownego hamowania. ad 7. Palnik 1 TAK/NIE z pomocą klawisza [OK] zmieniamy napis TAK lub NIE w zależności od potrzeb. Wybranie TAK uaktywnia sterowanie suportem palnika 1. NIE wyłącza dany suport. ad 8. Palnik 2 TAK/NIE z pomocą klawisza [OK] zmieniamy napis TAK lub NIE w zależności od potrzeb. Wybranie TAK uaktywnia sterowanie suportem palnika 1. NIE wyłącza dany suport. Ad (g) Zjazd na baze Wybranie tej opcji powoduje rozpoczęcie procedury zjazdu na pozycję bazową określoną przez współrzędne absx i absy. Ich zerowanie przeprowadzamy w trakcie pracy ręcznej. Zjazd odbywa się z prędkością mm/min po linii łączącej punkt [absx=0,absy=0] i bieżącą maszyny. Zapłon i przedmuch zostają wyłączone. Ad (h) Inicjalizacja Po wybraniu tej opcji zostanie wyświetlony napis: Inicjalizacja systemu >>> wejscie w procedure skasuje >>> wszelki ustawienia >>> POTWIERDZASZ? TAK NIE strona 18/27

19 Wybranie NIE powoduje opuszczenie opcji bez żadnych konsekwencji. Wybranie TAK uruchamia ciąg dalszy procedury i wyświetlenie pytania: Podaj kod 0000 Wprowadzenie sekwencji 4321 uaktywnia procedurę całkowitego czyszczenie pamięci. Wprowadzenie innego kodu spowoduje opuszczenie opcji. Aktywna procedura czyszczenie pamięci wyświetla napis: Inicjalizacja w trakcie W trakcie inicjalizacji przeprowadzany jest również test pamięci który w razie wykrycia problemów wyświetla w pierwszej linii wyświetlacza napis: Aw.StRAM xxxxxx gdzie xxxxxx oznacza błędną komórkę. W takim przypadku należy niezwłocznie skontaktować się z serwisem Prawidłowe zakończenie procedury inicjalizacji sygnalizowane jest komunikatem URUCHOM PONOWNIE MASZYNE UWAGA : Dalsza praca możliwa jest dopiero po wyłączeniu i włączeniu zasilania. Ad (i) Serwis Menu serwis pozwala na przetestowanie poprawności funkcjonowania określonych modułów maszyny. Formatka ekranowa pozwala na wybranie następujących opcji: strona 19/27

20 1.Test kontaktr.p1 2.Test kontaktr.p2 3.Test przedmuch 4.Test zaplon 5.Test grzanie 6.Test klawiatury 7.LCD negatyw TAK/NIE ad 1. Test kontaktr.p1 Kontaktrony stanowią narzędzie do mierzenia liczby obrotów śruby napędzającego suport palnika. Po wybraniu tej opcji pojawia się ekran: Test kontaktronow palnika [1] Koniec [ESC] Puls 0000 Kat 0000 Klawiszami [Palnik Góra][Palnik Dół] przypisanymi do palnika nr 1 wprawiamy w ruch suport. Zmiana wartość Puls z 0 na 1 i z powrotem oznacza otrzymywanie impulsów. Równomierna zmiana wartości kąta świadczy o poprawnej pracy układu. Opuszczamy test klawiszem [ESC] ad 2. Test kontaktr.p2 Kontaktrony stanowią narzędzie do mierzenia liczby obrotów śruby napędzającego suport palnika. Po wybraniu tej opcji pojawia się ekran: Test kontaktronow palnika [2] Koniec [ESC] Puls 0000 Kat 0000 Klawiszami [Palnik Góra][Palnik Dół] przypisanymi do palnika nr 2 wprawiamy w ruch suport. Zmiana wartość Puls z 0 na 1 i z powrotem oznacza otrzymywanie impulsów. Równomierna zmiana wartości kąta świadczy o poprawnej pracy układu. Opuszczamy test klawiszem [ESC] strona 20/27

21 ad 3. Test przedmuch Załączony zostaje przedmuch tlenu podtrzymywany do momentu wciśnięcia dowolnego klawisza, w tym w szczególności [ESC]. ad 4. Test zaplon Załączony zostaje zapłon agregatu plazmowego podtrzymywany do momentu wciśnięcia dowolnego klawisza, w tym w szczególności [ESC]. ad 5. Test klawiatury W opcji tej możemy sprawdzić działanie klawiatury. W zależności od wciśniętego klawisza wyświetlany jest napis. [Cofanie]... Cofanie [Start]... Start [Stop]... Stop [Lewo]... w Lewo [Gora]... w Gore [OK]... OK [Dół]... w Dol [Prawo]... w Prawo [Prędkość +]... plus F [Prędkość -]... minus F [ESC]... Esc [Zapłon/Przedmuch]... Przedmuch [Palnik 1 DÓŁ]... Palnik 1 Minus [Palnik 1 GÓRA]... Palnik 1 Plus [Palnik 1 DÓŁ]... Palnik 2 Minus [Palnik 2 GÓRA]... Palnik 2 Plus Wyjście z procedury realizowane jest poprzez równoczesne wciśnięcie klawiszy [OK][ESC]. Ad 6. LCD negatyw TAK/NIE Wciskając klawisz [OK] włączamy/wyłączamy wyświetlanie w negatywie obrazu na wyświetlaczu LCD sterownika. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA Przeznaczenie: Urządzenie służy do wycinania detali o dowolnym kształcie z blach stalowych w zakresie grubości 0.5 do 150 mm. strona 21/27

22 Zasada działania: Palnik tnący zasilany jest acetylenem i tlenem z butli ciśnieniowych. Palnik plazmowy zasilany jest odpowiednią mieszanką gazów oraz wysokim napięciem generowanym przez dołączony agregat plazmowy. Palnik prowadzony jest automatycznie wg wcześniej opracowanego programu w dwóch osiach współrzędnych X i Y realizując w razie potrzeby cykle przebijania blach. Istnieje również możliwość pracy w trybie ręcznym. Usytuowanie: Urządzenie powinno zostać ustawione na hali tak, aby zostały spełnione następujące warunki: - w miarę możliwości stabilna temperatura, - odległość miejsca wypalania minimum 5 m od materiałów łatwopalnych i wybuchowych, - zapewnienie miejsca umożliwiającego dojazd wózkiem widłowym w celu załadunku lub przesunięcia materiału lub za pomocą suwnicy. - zasilanie stabilnym prądem 1-fazowym o napięciu 220V i zerowanie urządzenia. - skuteczna wentylacja z wyrzutem spalin na zewnątrz hali. Obsługa i praca: Do pracy na wypalarce winien być dopuszczony pracownik posiadający: - aktualne uprawnienia do spawania gazowego, - przeszkolenie przez odpowiedzialnego za sprawy BHP pracownika w zakresie ogólnych zasad BHP, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznej obsługi wypalarki, - przeszkolenie przez bezpośredni dozór techniczny w zakresie obsługi w/w urządzenia z uwzględnieniem zasad BHP, - aktualne badania lekarskie pozwalające na wykonywanie tego rodzaju pracy, - wyposażenie w sprzęt i ekwipunek ochronny (szczególnie okulary ochronne spawalnicze). BHP Przy obsłudze wypalarki obowiązują przepisy BHP jak przy obsłudze gazowych urządzeń spawalniczych w szczególności należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń producentów palników gazowych, palników plazmowych, reduktorów, urządzeń filtrowentylacji, agregatów strona 22/27

23 plazmowych. W poniższym opisie jako gaz palny podawany jest acetylen, lecz zalecenia te dotyczą wszystkich gazów palnych. Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać się z niżej podanymi zaleceniami: - sprawdzić butle spawalnicze gazowe (tlenowe i acetylenowe ewentualnie do cięcia plazmą) oraz stan reduktorów, - ciśnienie gazów w butlach oraz stan i czystość węży spawalniczych, reduktorów i butli (nie powinny być zaolejone ani pobrudzone), - w czasie pracy do butli powinien być zapewniony łatwy dostęp a na zaworze powinien znajdować się klucz do otwierania i zamykania zaworu, - przy zapalaniu palnika należy w pierwszej kolejności otworzyć zawór tlenowy a następnie acetylenowy, przy gaszeniu palnika należy postępować odwrotnie, chyba że producent palnika zaleca inną procedurę, - w pobliżu wypalarki powinna znajdować się gaśnica śniegowa, - w pobliżu usytuowania butli acetylenowej winien znajdować się koc szklany, - w przypadku cofnięcia się płomienia w palniku należy natychmiast zamknąć zawory przy palniku, w pierwszej kolejności acetylenowy a następnie tlenowy, - w przypadku zapalenia się acetylenu przy zaworze butli należy płomień zgasić kocem szklanym i zakręcić zawór butli, rozgrzaną butlę należy schłodzić wodą, a gdy ciśnienie wzrośnie powyżej 1,5 MPa (15 atm) należy je zmniejszyć wypuszczając acetylen do atmosfery, należy zachować szczególną ostrożność przy wypuszczaniu acetylenu aby nie stworzył się obłok mieszanki wybuchowej, - w przypadku samozapłonu reduktora tlenowego (występuje przy zaolejeniu lub zabrudzeniu smarem reduktora) należy zamknąć zawór butlowy i schłodzić reduktor wodą, - w przypadku innego niebezpieczeństwa należy wyłączyć ruch palnika przyciskiem [stop] na pulpicie sterującym urządzenia i zgasić palnik, - w przypadku oparzenia płomieniem lub rozgrzanym materiałem, skaleczenia, zaprószenia lub zranienia oka należy natychmiast zgłosić wypadek przedstawicielowi bezpośredniego dozoru technicznego, tam też zostanie udzielona pierwsza pomoc w nagłych nieszczęśliwych wypadkach.. UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA 1. Użytkownik maszyny zobowiązany jest do codziennej konserwacji elementów jezdnych urządzenia polegających na usunięciu wszelkich zabrudzeń i resztek materiału osiadłe nań w wyniku procesu strona 23/27

Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ

Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ Wersja dokumentu 1.0 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com;

Bardziej szczegółowo

P O S N E T N E O E J

P O S N E T N E O E J I N S T R U K C J A O B S Ł U G I P O S N E T N E O E J Wersja dokumentu 2.02 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889;

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Posnet Polska SA; ul Municypalna 33; 02-28 Warszawa wwwposnetcom; bezpłatna infolinia: 080020322 wersja tekstu: 0 Spis treści Ważne zalecenia4 2 Wprowadzenie6 2 Korzystanie z niniejszego

Bardziej szczegółowo

Sprzedawca i serwis kasy: Wersja dokumentu 1.05

Sprzedawca i serwis kasy: Wersja dokumentu 1.05 I N S T R U K C J A P O S N E T O B S Ł U G I R E V O Wersja dokumentu 105 Prawa autorskie: Posnet Polska SA ul Municypalna 33; 02-281 Warszawa; wwwposnetcom; posnet@posnetcom Uwaga: Instrukcja może ulec

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna

Dokumentacja Techniczna Dokumentacja Techniczna POBIERAK PRÓB i STACJA MONITORINGU PP 2002+ PP 2002M PP 2002E UWAGA!!! PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA NALEŻY BEZWGLĘDNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z DOKUMENTACJĄ Producent: POL-EKO-APARATURA

Bardziej szczegółowo

I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a MAŁA PLUS E 2.01

I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a MAŁA PLUS E 2.01 I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a 2.01 COMP S.A. ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa Oddział Nowy Sącz, NOVITUS - Centrum Technologii Sprzedaży, ul. Nawojowska 118, 33-300 Nowy Sącz

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Mobile HS EJ Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu 1.4 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; f aks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com; posnet@posnet.com

Bardziej szczegółowo

Politechnika Szczecińska Wydział Mechaniczny. Systemy CNC. Laboratorium nr 1 Programowanie tokarkowych układów CNC - sys. ProLight

Politechnika Szczecińska Wydział Mechaniczny. Systemy CNC. Laboratorium nr 1 Programowanie tokarkowych układów CNC - sys. ProLight Politechnika Szczecińska Wydział Mechaniczny Systemy CNC Laboratorium nr 1 Programowanie tokarkowych układów CNC - sys. ProLight Laboratorium nr 2 Programowanie frezarkowych układów CNC - sys. EasyMove

Bardziej szczegółowo

WAGI SERII X2 wagi analityczne AS X2 wagi precyzyjne serii PS X2 wagi precyzyjne serii APP X2

WAGI SERII X2 wagi analityczne AS X2 wagi precyzyjne serii PS X2 wagi precyzyjne serii APP X2 Numer instrukcji: IMMU-16-07-07-15-PL WAGI SERII X2 wagi analityczne AS X2 wagi precyzyjne serii PS X2 wagi precyzyjne serii APP X2 PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH www.radwag.pl LIPIEC 2015-2 - Spis treści

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące formy instrukcji oraz informacje o zauważonych błędach proszę kierować na adres dokumentacja@innova-sa.pl.

Uwagi dotyczące formy instrukcji oraz informacje o zauważonych błędach proszę kierować na adres dokumentacja@innova-sa.pl. Uwagi dotyczące formy instrukcji oraz informacje o zauważonych błędach proszę kierować na adres dokumentacja@innova-sa.pl. Wersja instrukcji: 1.0 Wersja oprogramowania 15.1 Instrukcje opracowali: Jacek

Bardziej szczegółowo

Edycja: 01.11.2012 r.

Edycja: 01.11.2012 r. Instrukcja Obsługi Rejestratorów UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację i ulepszenia,

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I P O S N E T N E O X L E J

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I P O S N E T N E O X L E J I N S T R U K C J A O B S Ł U G I P O S N E T N E O X L E J Wersja dokumentu 3.02 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889;

Bardziej szczegółowo

BINGO HS wersja standard i plus

BINGO HS wersja standard i plus BINGO HS wersja standard i plus Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu 1.1 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; f aks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com;

Bardziej szczegółowo

P r z e n o ś n a K a s a F i s k a l n a

P r z e n o ś n a K a s a F i s k a l n a I n s t r u k c j a o b s ł u g i P r z e n o ś n a K a s a F i s k a l n a COMP S.A. ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa Oddział Nowy Sącz, NOVITUS - Centrum Technologii Sprzedaży, ul. Nawojowska 118,

Bardziej szczegółowo

MOBILE. Podręcznik użytkownika. Wersja dokumentu 1.2

MOBILE. Podręcznik użytkownika. Wersja dokumentu 1.2 MOBILE Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu Prawa autorskie: Posnet Polska SA ul Municypalna 33; 0-8 Warszawa; tel +48 (0) 8686888; faks +48 (0) 8686889; wwwposnetcom; posnet@posnetcom bezpłatna infolinia:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Drukarki Hbot 3D 1.1

Instrukcja Obsługi Drukarki Hbot 3D 1.1 Instrukcja Obsługi Drukarki Hbot 3D 1.1 1 Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11 1. Opis ogólny... 3 1.1. Przeznaczenie urządzenia... 3 1.2. Bezpieczeństwo pracy... 4 1.3. Specyfikacja techniczna urządzenia...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLOTERÓW TNĄCYCH SUMMACUT TM D60, D60 SE D60 FX, D60 FX SE D120, D120 SE D140 SE Łódź 01.01.2007 Spis treści 1. Montaż - Wypakowanie podstawy i plotera - Montaż podstawy - Łączenie podstawy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLOTERÓW TNĄCYCH SUMMACUT TM D60, D60 SE D60 FX, D60 FX SE D120, D120 SE D140 SE D160 SE oraz najnowszej serii Pharos

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLOTERÓW TNĄCYCH SUMMACUT TM D60, D60 SE D60 FX, D60 FX SE D120, D120 SE D140 SE D160 SE oraz najnowszej serii Pharos INSTRUKCJA OBSŁUGI PLOTERÓW TNĄCYCH SUMMACUT TM D60, D60 SE D60 FX, D60 FX SE D120, D120 SE D140 SE D160 SE oraz najnowszej serii Pharos Spis treści 1. Montaż - Wypakowanie podstawy i plotera - Montaż

Bardziej szczegółowo

WAGI LCD RADWAG PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH. Numer instrukcji: LMI-64-05/10/13/PL

WAGI LCD RADWAG PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH. Numer instrukcji: LMI-64-05/10/13/PL Numer instrukcji: LMI-64-05/10/13/PL WAGI LCD RADWAG PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH RADWAG 26 600 Radom ul. Bracka 28 Centrala tel. (0-48) 38 48 800, tel./fax. 385 00 10 Dział Sprzedaży (0-48) 366 80 06

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą

UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą Rejestrator cyfrowy serii Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację i

Bardziej szczegółowo

KAMERA TERMOWIZYJNA KT-140

KAMERA TERMOWIZYJNA KT-140 INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERA TERMOWIZYJNA KT-140 1. Wyświetlacz LCD 4. Karta pamięci SD 8. Gniazdo USB 2. Wskaźnik naładowania (LED) 5. Uchwyt paska 9. Obiektyw podczerwieni 3. Przyciski funkcji 6. Osłona

Bardziej szczegółowo

kasa fiskalna Najnowsza wersja dokumentu dostępna jest na stronie internetowej www.posnet.com Posnet Polska SA; ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa

kasa fiskalna Najnowsza wersja dokumentu dostępna jest na stronie internetowej www.posnet.com Posnet Polska SA; ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa I N S T R U K C J A O B S Ł U G I kasa fiskalna P O S N E T C O M B O Posnet Polska SA; ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa www.posnet.com; bezpłatna infolinia: 0800120322 Wersja tekstu: 1.0 Uwaga: Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Plotery Summa S CLASS - Instrukcja obsługi INSTRUKCJA OBSŁUGI PLOTERÓW TNĄCYCH SUMMA S CLASS S75 / S120 / S140 / S160 SERII D/T

Plotery Summa S CLASS - Instrukcja obsługi INSTRUKCJA OBSŁUGI PLOTERÓW TNĄCYCH SUMMA S CLASS S75 / S120 / S140 / S160 SERII D/T INSTRUKCJA OBSŁUGI PLOTERÓW TNĄCYCH SUMMA S CLASS S75 / S120 / S140 / S160 SERII D/T Łódź 01.01.2007 Spis treści 1. Montaż - Wypakowanie podstawy i plotera - Montaż podstawy - Łączenie podstawy z ploterem

Bardziej szczegółowo

AMX 530 AMX 530RS AMX 530USB AMX 530BT. Czytnik OBD II / EOBD. www.automex.pl

AMX 530 AMX 530RS AMX 530USB AMX 530BT. Czytnik OBD II / EOBD. www.automex.pl AMX 530 AMX 530RS AMX 530USB AMX 530BT Czytnik OBD II / EOBD www.automex.pl Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych. Treść instrukcji obsługi nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń

Bardziej szczegółowo

K a s a F i s k a l n a

K a s a F i s k a l n a I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a COMP S.A. ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa Oddział Nowy Sącz, NOVITUS - Centrum Technologii Sprzedaży, ul. Nawojowska 118, 33-300 Nowy Sącz Infolinia:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. CNConv USB Controller. Technika CNC łatwiejsza niż możesz przypuszczać. Ver 0.14.0

Instrukcja Obsługi. CNConv USB Controller. Technika CNC łatwiejsza niż możesz przypuszczać. Ver 0.14.0 Instrukcja Obsługi CNConv USB Controller Technika CNC łatwiejsza niż możesz przypuszczać Ver 0.14.0 Spis treści Str. 1. Wskazówki bezpieczeństwa 3 2. Opis ogólny 3 3. Przykłady wykonanych prac 4 4. Główne

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I P O S N E T N E O. 1 Instrukcja obsługi kasy fiskalnej Posnet NEO 1.02

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I P O S N E T N E O. 1 Instrukcja obsługi kasy fiskalnej Posnet NEO 1.02 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I P O S N E T N E O 1 Instrukcja obsługi kasy fiskalnej Posnet NEO 1.02 Spis treści 1 Ważne informacje...7 WERSJE KAS...7 ROLKI KASOWE...7 WYMIANA PAPIERU...7 NAPRAWA KASY...8

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 135 ZAKŁAD RUCHU DROGOWEGO MATERIAŁY DYDAKTYCZNE Robert Rozenek WIDEOREJESTRATORY POLCAM I VIDEORAPID 2. OBSŁUGA URZĄDZEŃ CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Legionowo 2015 1 Zakład Ruchu Drogowego 2 Korekta, skład

Bardziej szczegółowo

ISP - 010. Automatyczny nastawnik grubości cięcia do traków taśmowych

ISP - 010. Automatyczny nastawnik grubości cięcia do traków taśmowych ISP - 010 Automatyczny nastawnik grubości cięcia do traków taśmowych Instrukcja montażu i użytkowania Automatyczny nastawnik grubości cięcia ISP-010 przeznaczony jest do zamontowania w traku taśmowym poziomym.

Bardziej szczegółowo

K a s a F i s k a l n a

K a s a F i s k a l n a I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a COMP S.A. ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa Oddział Nowy Sącz, NOVITUS - Centrum Technologii Sprzedaży, ul. Nawojowska 118, 33-300 Nowy Sącz Infolinia:

Bardziej szczegółowo