Instrukcja instalacji plotera nawigacyjnego GPSMAP 8500

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja instalacji plotera nawigacyjnego GPSMAP 8500"

Transkrypt

1 PRZESTROGA Podczas wiercenia, cięcia lub szlifowania należy zawsze nosić okulary ochronne, ochronniki słuchu i maskę przeciwpyłową. Instrukcja instalacji plotera nawigacyjnego GPSMAP 8500 Ploter GPSMAP 8500 to morskie urządzenie nawigacyjne i system informacyjny o dużych możliwościach dostosowania. Te instrukcje objaśniają połączenia między różnymi komponentami systemu i umożliwiają sporządzenie planu oraz instalację najlepszego systemu dla łodzi. Poza tym, instrukcje zawierają informacje o montażu i okablowaniu głównego urządzenia GPSMAP Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych wskazówek. Nie wolno zdejmować wbudowanego uchwytu bezpiecznika z przewodu zasilającego w przypadku podłączania przewodu zasilającego. Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia produktu wskutek pożaru lub przegrzania, musi być zastosowany odpowiedni bezpiecznik wskazany w specyfikacji produktu. Oprócz tego podłączenie przewodu zasilającego bez zastosowanego odpowiedniego bezpiecznika spowoduje unieważnienie gwarancji na produkt. UWAGA Podczas wiercenia i wycinania należy zawsze sprawdzić, co znajduje się po drugiej stronie obrabianej powierzchni. Rejestrowanie urządzenia Pomóż nam jeszcze sprawniej udzielać Tobie pomocy i jak najszybciej zarejestruj swoje urządzenie przez Internet. Odwiedź stronę Pamiętaj o konieczności zachowania oryginalnego dowodu zakupu (względnie jego kserokopii) i umieszczenia go w bezpiecznym miejscu. Kontakt z działem pomocy technicznej firmy Garmin Odwiedź stronę i kliknij opcję Contact Support, aby uzyskać informacje o pomocy technicznej dostępnej w poszczególnych krajach. Jeśli znajdujesz się w USA, zadzwoń pod numer (913) lub (800) Jeśli znajdujesz się w Wielkiej Brytanii, zadzwoń pod numer Jeśli znajdujesz się w Europie, zadzwoń pod numer +44 (0) komponentów System GPSMAP 8500 można skonfigurować na różne sposoby, zależnie od potrzeb użytkownika oraz od schematu łodzi. Urządzenie GPSMAP 8500 to mózg systemu GPSMAP 8500, który łączy się z innymi urządzeniami oraz systemami GPSMAP 8500 na łodzi. Sterowanie urządzeniem GPSMAP 8500 jest możliwe za pośrednictwem podłączonego monitora GMM, podłączonego urządzenia wejściowego GRID lub obu tych urządzeń. Luty _0A Wydrukowano na Tajwanie

2 Pozycja Nazwa À GMM GMM to monitor dotykowy, który po podłączeniu do urządzenia GPSMAP 8500 może pełnić rolę wyświetlacza oferującego funkcje interfejsu lub pozbawionego tych funkcji. Istnieje możliwość podłączenia dwóch monitorów GMM do jednego plotera nawigacyjnego GPSMAP 8500, choć tylko jedno z podłączonych urządzeń będzie umożliwiało sterowanie ploterem nawigacyjnym GPSMAP 8500 za pośrednictwem interfejsu dotykowego. Á Port GARMIN PROCESSOR BOX Port Garmin sieci morskiej umożliwia korzystanie z funkcji dotykowych monitora GMM w ploterze nawigacyjnym GPSMAP Aby zapewnić prawidłowe działanie monitora GMM podłączonego do tego portu, należy podłączyć je także do portu MAIN DVI VIDEO IN, korzystając z przewodu DVI-D. Â Port MAIN DVI VIDEO IN Ten port wideo DVI służy do podłączenia monitora GMM umożliwiającego sterowanie funkcjami plotera nawigacyjnego GPSMAP Aby zapewnić prawidłowe działanie monitora GMM podłączonego do tego portu, należy podłączyć je także do plotera nawigacyjnego GPSMAP 8500 za pośrednictwem portu GARMIN PROCESSOR BOX IN, korzystając z przewodu sieci morskiej firmy Garmin. Do tego portu można podłączyć monitor innego producenta, w takim przypadku funkcja interfejsu dotykowego nie będzie jednak obsługiwana. Ã GRID GRID to urządzenie do zdalne urządzenie wejściowe, które umożliwia sterowanie funkcjami urządzenia GPSMAP Do podłączenia urządzenia GRID do sieci GPSMAP 8500 służy standardowy przewód sieci morskiej firmy Garmin. Jeśli na łodzi jest zainstalowany więcej niż jeden system, urządzenie wejściowe GRID jest podczas konfiguracji oprogramowania przypisywane do konkretnego plotera nawigacyjnego GPSMAP Ä Przewód zasilający Zaleca się podłączenie wszystkich komponentów systemu GPSMAP 8500 do tego samego źródła zasilania V DC. Å Æ Port GARMIN MONITOR Port MAIN DVI-I VIDEO OUT Port Garmin sieci morskiej umożliwia sterowanie funkcjami urządzenia GPSMAP 8500 za pośrednictwem urządzenia GMM. Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia GMM podłączonego do tego portu, należy podłączyć je także do portu MAIN DVI-I VIDEO OUT, korzystając z przewodu DVI-D. Ten port wideo DVI służy do podłączenia urządzenia GMM umożliwiającego sterowanie funkcjami urządzenia GPSMAP Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia GMM podłączonego do tego portu, należy podłączyć je także do portu GARMIN MONITOR, korzystając z przewodu sieci morskiej firmy Garmin. Ç Czytnik kart Czytnik kart umożliwia korzystanie z funkcji wymagających obsługi kart pamięci we wszystkich urządzeniach należących do sieci morskiej Garmin. Można korzystać z wysokiej jakości map, aktualizować oprogramowanie urządzenia i przesyłać dane. 2

3 Pozycja Nazwa È Port NMEA 2000 Port GPSMAP 8500 służy do podłączenia do standardowej sieci NMEA 2000 w celu umożliwienia komunikacji z urządzeniami NMEA 2000 takimi jak antena GPS lub radio VHF. Porty z oznaczeniami ENGINE i HOUSE są przeznaczone do przyszłego użytku i nie podłączać ich do standardowej sieci NMEA É Port NETWORK ( 4) Przewód sieci morskiej Garmin służy do podłączenia urządzenia GPSMAP 8500 do innych urządzeń Garmin takich jak radar lub echosonda oraz do innych urządzeń GPSMAP, jeśli na łodzi znajduje się więcej niż jedno urządzenie GPSMAP. Uwagi dotyczące montażu UWAGA Jeśli urządzenie zostało zamontowane pionowo, należy upewnić się, że złącza są skierowane w dół. Pozwoli to uniknąć potencjalnego zatrzymywania się wody wokół złącz. Urządzenie należy zamontować w miejscu, które nie jest narażone na działanie skrajnych temperatur lub ekstremalnych warunków. Zakres temperatur dla tego urządzenia jest podany w danych technicznych produktu. Długotrwałe wystawianie urządzenia na działanie temperatur spoza tego zakresu (dotyczy przechowywania i użytkowania) może spowodować uszkodzenie urządzenia. Uszkodzenia spowodowane działaniem skrajnych temperatur i powiązane konsekwencje nie są objęte gwarancją. Urządzenia nie należy montować w miejscu zanurzenia. Urządzenie należy zamontować w miejscu oferującym dostateczną wentylację, gdzie nie będzie narażone na działanie skrajnych temperatur. Optymalnym rozwiązaniem jest poziomy montaż urządzenia z radiatorem skierowanym w górę. Jeśli urządzenie zostało zamontowane pionowo, jego złącza muszą być skierowane w dół. Montowanie urządzenia 1 Po wybraniu miejsca montażu należy określić, jakich elementów montażowych użyć w przypadku danej powierzchni. Elementy montażowe zostały dołączone do urządzenia, mogą jednak nie być odpowiednie dla powierzchni montażu wybranej przez użytkownika. 2 Umieść urządzenie w miejscu montażu i oznacz położenie otworów prowadzących. 3 Wywierć odpowiedni otwór prowadzący w miejscu, w którym ma się znaleźć jeden z rogów urządzenia. 4 Luźno przymocuj urządzenie do powierzchni montażowej w jednym rogu i sprawdź położenie pozostałych trzech otworów prowadzących. 5 W razie potrzeby oznacz nowe otwory prowadzące, a następnie zdejmij urządzenie z powierzchni montażowej. 6 Wywierć odpowiednie otwory prowadzące w trzech pozostałych oznaczonych miejscach. 7 Zabezpiecz urządzenie na powierzchni montażowej. Uwagi dotyczące montażu czytnika kart UWAGA Urządzenie należy zamontować w miejscu, które nie jest narażone na działanie skrajnych temperatur lub ekstremalnych warunków. Zakres temperatur dla tego urządzenia jest podany w danych technicznych produktu. Długotrwałe wystawianie urządzenia na działanie temperatur spoza tego zakresu (dotyczy przechowywania i użytkowania) może spowodować uszkodzenie urządzenia. Uszkodzenia spowodowane działaniem skrajnych temperatur i powiązane konsekwencje nie są objęte gwarancją. Czytnik kart można zamontować płasko na desce rozdzielczej przy użyciu dostarczonego osprzętu. Wybierając miejsce montażu, należy zwrócić uwagę na następujące kwestie. Czytnik kart należy zamontować w dostępnym miejscu. Dostęp do czytnika kart jest wymagany w przypadku konieczności włożenia lub wyjęcia kart pamięci zawierających dodatkowe mapy i aktualizacje urządzenia, a także przeniesienia danych użytkownika. Aby uniknąć zakłóceń kompasu magnetycznego, urządzenia nie należy instalować w odległości mniejszej niż bezpieczny dystans dla kompasu podany w danych technicznych produktu. Miejsce musi umożliwiać doprowadzenie i podłączenie przewodów. Montaż czytnika kart UWAGA Należy zachować ostrożność podczas wycinania otworu w celu płaskiego montażu urządzenia. Między obudową a otworami montażowymi istnieje niewielki odstęp, a wycięcie zbyt dużego otworu może spowodować problemy ze stabilnością urządzenia po jego zamontowaniu. W przypadku montażu wspornika na włóknie szklanym przy użyciu śrub zalecane jest użycie wiertła z pogłębiaczem stożkowym do nawiercenia otworów przejściowych tylko w górnej warstwie żelkotu. Pozwoli to uniknąć popękania warstwy żelkotu po dokręceniu śrub. Dostarczony szablon i osprzęt umożliwiają płaski montaż urządzenia w wybranym miejscu. 1 Przytnij szablon i upewnij się, że pasuje do miejsca, w którym chcesz wykonać montaż urządzenia. 2 Odklej warstwę ochronną z tyłu szablonu i przyklej go w miejscu, w którym chcesz zamontować urządzenie. 3 Używając wiertła o średnicy ¼ cala (6 mm) wywierć jeden lub więcej otworów w rogach linii ciągłej na szablonie, aby przygotować się do wycinania powierzchni montażowej. 4 Za pomocą wyrzynarki przetnij powierzchnię montażową wzdłuż wewnętrznej krawędzi linii ciągłej oznaczonej na szablonie. 5 Umieść urządzenie w otworze, aby sprawdzić dopasowanie. 6 W razie potrzeby skorzystaj z pilnika i papieru ściernego w celu dostosowania rozmiaru wycięcia. 7 Po dopasowaniu urządzenia À do wycięcia upewnij się, że otwory montażowe urządzenia są wyrównane z otworami prowadzącymi Á na szablonie. 3

4 8 Jeśli otwory montażowe urządzenia nie są wyrównane, zaznacz nowe położenie otworów prowadzących. 9 Używając punktaka, przebij otwory prowadzące i nawierć otwory przejściowe w warstwie żelkotu zgodnie z przedstawioną uwagą. 10Usuń szablon z powierzchni montażowej. 11Jeśli po zamontowaniu urządzenia nie będzie można uzyskać dostępu do jego tylnej części, podłącz wszystkie niezbędne kable do urządzenia przed umieszczeniem go w wycięciu. 12Umieść urządzenie w wycięciu. 13Przymocuj urządzenie do powierzchni montażowej przy użyciu dostarczonych śrub Â. 14Zamocuj ramkę dekoracyjną, zatrzaskując ją wokół krawędzi urządzenia. Uwagi dotyczące podłączania UWAGA Dla każdego portu DVI urządzenia dołączona jest niebieska uszczelka gumowa. Uszczelkę należy zamocować między każdym portem DVI a złączem przewodu DVI w celu uniknięcia uszkodzeń złączy. Podłączając urządzenie GPSMAP 8500 do zasilania, do monitora GMM oraz do innych urządzeń Garmin, należy uwzględnić następujące uwagi. Choć zaleca się korzystanie z dołączonych przewodów DVI firmy Garmin, można korzystać także z wysokiej jakości przewodów DVI innych producentów. Przed doprowadzeniem przewodu DVI należy sprawdzić jego sprawność, podłączając go do urządzeń. Urządzenie GPSMAP 8500 należy podłączyć do tego samego źródła zasilania co urządzenia GMM i GRID. Jeśli nie jest to możliwe, urządzenia należy podłączyć do tego samego uziemienia. Należy upewnić się, że przewód zasilania i uziemienia są odpowiednio zabezpieczone i nie poluzują się. Sterowanie urządzeniem GPSMAP 8500 za pośrednictwem ekranu dotykowego jest możliwe z użyciem jednego z maksymalnie dwóch podłączonych urządzeń GMM. Urządzenie GMM wykorzystywane do sterowania urządzeniem GPSMAP 8500 należy podłączyć zarówno do portu GARMIN MONITOR, jak i portu MAIN DVI-I VIDEO urządzenia GPSMAP 8500, korzystając z przewodu sieci morskiej firmy Garmin oraz przewodu DVI-D. W urządzeniu GMM lub na innym wyświetlaczu podłączonym do portu MIRROR DVI-I VIDEO OUT zostanie wyświetlony ten sam obraz, który jest wyświetlany w głównym urządzeniu GMM, nie będzie jednak możliwa obsługa dotykowa. Urządzenia sieci morskiej firmy Garmin mogą zostać podłączone dowolnego portu NETWORK z wyjątkiem portu GARMIN MONITOR, który jest wykorzystywany wyłącznie do użytku z głównym urządzeniem GMM. Aby ułatwić doprowadzenie, przewody zasilający, interfejsu NMEA 0183 i sieci morskiej Garmin zostały dołączone bez zainstalowanych kółek blokujących. Przewody należy doprowadzić przed zainstalowaniem kółek blokujących. Po podłączeniu kółka blokującego do przewodu należy upewnić się, że kółko jest prawidłowo podłączone, a także że obecna jest okrągła uszczelka w celu zapewnienia bezpieczeństwa połączenia zasilania lub danych. Uwagi dotyczące podłączania stacji To urządzenie można skonfigurować w połączeniu z innymi zgodnymi urządzeniami firmy Garmin do wspólnej pracy jako stacja. Podczas planowania stacji na łodzi należy zwrócić uwagę na następujące kwestie. W stacji nie można używać urządzeń firmy GPSMAP w wersji wcześniejszej niż seria 8000 i GPSMAP Wprawdzie nie jest to wymagane, ale zaleca się instalację obok siebie wszystkich urządzeń, które będą używane w ramach jednej stacji. Utworzenie stacji nie wymaga żadnych specjalnych połączeń, o ile wszystkie urządzenia są podłączone do sieci morskiej Garmin (strona 5). Stacje są tworzone i modyfikowane przy użyciu oprogramowania urządzeń. Więcej informacji zawiera podręcznik użytkownika dołączony do urządzenia. Podłączanie zasilania OSTRZEŻENIE Nie wolno zdejmować wbudowanego uchwytu bezpiecznika z przewodu zasilającego w przypadku podłączania przewodu zasilającego. Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia produktu wskutek pożaru lub przegrzania, musi być zastosowany odpowiedni bezpiecznik wskazany w specyfikacji produktu. Oprócz tego podłączenie przewodu zasilającego bez zastosowanego odpowiedniego bezpiecznika spowoduje unieważnienie gwarancji na produkt. 1 Poprowadź przewód zasilający do źródła zasilania i urządzenia. 2 Podłącz czerwony przewód do dodatniego (+) zacisku akumulatora, a czarny przewód do ujemnego (-) zacisku akumulatora. 3 Zamocuj kółko blokujące i okrągłą uszczelkę na końcu przewodu zasilającego. 4 Podłącz przewód zasilający do urządzenia poprzez obróćenie kółka blokującego w prawo. Przedłużanie przewodu zasilającego W razie potrzeby przewód zasilający można przedłużyć przy użyciu innego przewodu o odpowiedniej grubości w stosunku do wymaganej długości. Pozycja À Á Â Bezpiecznik Bateria 1,8 m (6 stóp) bez możliwości przedłużenia 4

5 Pozycja À Splot Á Przedłużacz 12 AWG (3,31 mm²), do 4,6 m (15 stóp) Przedłużacz 10 AWG (5,26 mm²), do 11 m (23 stopy) Przedłużacz 8 AWG (8,36 mm²), do 11 m (36 stóp)  Bezpiecznik à 20,3 cm (8 cali) Ä Bateria Å 20,3 cm (8 cali) Æ Maksymalna długość przedłużacza 11 m (36 stóp) Uwagi dotyczące dodatkowego uziemienia W przypadku większości sposobów instalacji urządzenie nie wymaga dodatkowego uziemienia podwozia. W przypadku wystąpienia zakłóceń można skorzystać z dołączonej śruby uziemiającej À, by podłączyć urządzenie do uziemienia łodzi i wyeliminować zakłócenia. Podłączanie urządzenia GMM do plotera nawigacyjnego GPSMAP 8500 Do monitora GPSMAP 8500 z funkcją obsługi dotykowej można podłączyć jedno urządzenie GMM; dodatkowe urządzenie GMM lub wyświetlacz innego producenta można podłączyć do urządzenia GPSMAP 8500 w celu wyświetlania tego samego obrazu, który jest wyświetlany na głównym wyświetlaczu. UWAGA: Te instrukcje zawierają jedynie informacje o połączeniach wideo i połączeniach transmisji danych ustanawianych z użyciem urządzenia GMM i wyświetlacza innego producenta. Zapoznaj się z instrukcjami dołączonymi do urządzenia GMM i wyświetlacza innego producenta, aby uzyskać informacje dotyczące podłączania zasilania. 1 Poprowadź przewód sieci morskiej firmy Garmin i przewód DVI-D do głównego urządzenia GMM oraz urządzenia GPSMAP Poprowadź przewód DVI-D do dodatkowego urządzenia GMM lub odpowiedni przewód do wyświetlacza innego producenta (opcjonalny). 3 Załóż kółko blokujące oraz okrągłą uszczelkę na końcu przewodu sieci morskiej firmy Garmin. 4 Podłącz przewód sieci morskiej firmy Garmin do portu GARMIN MONITOR urządzenia GPSMAP 8500 i do portu GARMIN PROCESSOR BOX urządzenia GMM. 5 Podłącz przewód DVI-D do portu MAIN DVI-I VIDEO OUT urządzenia GPSMAP 8500 oraz do portu MAIN DVI VIDEO IN urządzenia GMM. 6 Podłącz odpowiedni przewód do portu MIRROR DVI-I VIDEO OUT urządzenia GPSMAP 8500 i do innego urządzenia GMM lub do wyświetlacza innego producenta (opcjonalnego). Uwagi dotyczące sieci morskiej firmy Garmin Urządzenie GPSMAP 8500 może zostać podłączone do dodatkowych urządzeń z sieci morskiej firmy Garmin, co umożliwi udostępnianie danych z radaru i sonaru, jak również szczegółowych map. Podłączając urządzenia z siec morskiej firmy Garmin do urządzenia GPSMAP 8500 należy uwzględnić poniższe uwagi. Przewód sieci morskiej Garmin musi być używany dla wszystkich połączeń sieci morskiej Garmin. Podłączając komponenty do sieci morskiej firmy Garmin nie należy korzystać ze przewodów CAT5 oraz złączy RJ45 innych firm. Dodatkowe przewody i złącza sieci morskiej Garmin są dostępne u dealera firmy Garmin. W ploterze nawigacyjnym GPSMAP 8500 dostępne są cztery porty NETWORK, z których każdy pełni rolę przełącznika sieciowego. Do każdego portu NETWORK można podłączyć dowolne zgodne urządzenie. Dowolny zgodny czujnik podłączony do jednego z portów NETWORK plotera nawigacyjnego GPSMAP 8500, taki jak radar lub sonar, udostępnia dane innym ploterom nawigacyjnym Garmin lub stacjom GPSMAP 8500 podłączonym do urządzenia GPSMAP 8500 za pośrednictwem portu NETWORK. Piąte złącze, oznaczone jako GARMIN MONITOR, jest przeznaczone do użytku z głównym interfejsem GMM i nie należy korzystać z niego do podłączania urządzeń sieci morskiej formy Garmin. Uwagi dotyczące połączeń interfejsu NMEA 2000 UWAGA Jeśli na łodzi jest zainstalowana sieć NMEA 2000, powinna być już podłączona do zasilania. Nie podłączaj dołączonego przewodu zasilającego NMEA 2000 do zainstalowanej już sieci NMEA 2000, ponieważ tylko jedno źródło zasilania powinno być podłączone do sieci NMEA Dostarczony przewód zasilający NMEA 2000 należy podłączyć do stacyjki łodzi lub przez inny wbudowany przełącznik.urządzenia NMEA 2000 rozładują akumulator, jeśli ich przewody zasilające NMEA 2000 zostaną podłączone bezpośrednio do akumulatora. Ploter nawigacyjny GPSMAP 8500 może łączyć się z zainstalowaną na łodzi siecią NMEA 2000 w celu udostępniania danych z urządzeń zgodnych z interfejsem NMEA 2000, takich jak antena GPS lub radio VHF. Dołączone przewody i złącza NMEA 2000 umożliwiają podłączenie plotera nawigacyjnego GPSMAP 8500 do istniejącej sieci NMEA 2000 lub, w razie potrzeby, utworzenie podstawowej sieci NMEA Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat sieci NMEA 2000, zapoznaj się z rozdziałem Podstawy sieci NMEA 2000 w dokumencie Techniczne informacje referencyjne dla produktów NMEA 2000 na dołączonym dysku CD-ROM lub kliknij łącze Instrukcje na stronie posiadanego urządzenia w serwisie Port oznaczony NMEA 2000 służy do podłączenia plotera nawigacyjnego GPSMAP 8500 do standardowej sieci NMEA Porty z oznaczeniami ENGINE i HOUSE są przeznaczone do przyszłego użytku i nie podłączać ich do standardowej sieci NMEA

6 Pozycja À GPSMAP 8500 Á Przewód podłączeniowy sieci NMEA 2000  Przewód zasilający sieci NMEA 2000 à Stacyjka lub wbudowany przełącznik Ä Źródło zasilania 12 V DC Pozycja Å Terminator NMEA 2000 Æ Trójnik NMEA 2000 Ç Kabel szkieletowy NMEA 2000 Uwagi dotyczące połączeń interfejsu NMEA 0183 Instrukcja instalacji dostarczona wraz ze zgodnym z interfejsem NMEA 0183 urządzeniem powinna zawierać informacje wymagane do zidentyfikowania przewodu przesyłowego oraz (Tx) odbiorczego (Rx) A (+) i B (-). Podczas podłączania zgodnych z interfejsem NMEA 0183 urządzeń z dwoma przewodami przesyłowymi i dwoma przewodami odbiorczymi, nie jest konieczne podłączanie magistrali NMEA 2000 oraz urządzenia zgodnego z interfejsem NMEA 0183 do wspólnego uziemienia. Podczas podłączania zgodnego z interfejsem NMEA 0183 urządzenia z jednym przewodem przesyłowym (Tx) i jednym przewodem odbiorczym (Rx), magistralę NMEA 2000 oraz urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183 należy podłączyć do wspólnego uziemienia. Podstawowe połączenia interfejsu NMEA 0183 Te schematy przedstawiają podstawowe połączenia przewodów interfejsu NMEA 0183 służące do podłączania tego urządzenia do urządzeń zgodnych z interfejsem NMEA Więcej informacji na temat obsługi interfejsu NMEA 0183 przez to urządzenie zawiera sekcja strona 7. Pozycja À Źródło zasilania 12 V DC Á Przewód zasilający  Urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183 à Przewód NMEA 0183 Standardowe urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183 Pozycja Funkcja przewodu firmy Garmin Kolor przewodu firmy Garmin Funkcja przewodu urządzenia zgodnego z interfejsem NMEA 0183 Ê Zasilanie Czerwony Zasilanie Ë Uziemienie zasilania Czarny Uziemienie zasilania Ì Uziemienie danych Czarny Uziemienie danych Í Odbiór A (+) Biały Transmisja A (+) Î Odbiór B (-) Pomarańczowy/biały Transmisja B (-) Ï Transmisja A (+) Szary Odbiór A (+) Ð Transmisja B (-) Różowy Odbiór B (-) 6

7 Pozycja À Źródło zasilania 12 V DC Á Przewód zasilający  Urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183 à Przewód NMEA 0183 Urządzenie zgodne z jednostronnym interfejsem NMEA 0183 Pozycja Funkcja przewodu firmy Garmin Kolor przewodu firmy Garmin Funkcja przewodu urządzenia zgodnego z interfejsem NMEA 0183 Ê Zasilanie Czerwony Zasilanie Ë Uziemienie zasilania Czarny Uziemienie zasilania Ì Uziemienie danych Czarny Uziemienie danych Í Odbiór B (-) Pomarańczowy/biały niedostępne Î Odbiór A (+) Biały Transmisja Ï Transmisja A (+) Szary Odbiór Ð Transmisja B (-) Różowy niedostępne Jeśli urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183 ma tylko jeden przewód wejściowy (RX) (bez A, B, + lub -), pozostaw niepodłączony różowy przewód. Jeśli urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183 ma tylko jeden przewód wyjściowy (TX) (bez A, B, + lub -), podłącz pomarańczowy/biały przewód do uziemienia. Zapoznaj się z instrukcją instalacji urządzenia zgodnego z interfejsem NMEA 0183, aby zidentyfikować przewody wyjściowe A(+) i B(-) oraz przewody wejściowe A(+) i B(-). Jeśli konieczne jest przedłużenie kabli, należy użyć ekranowanej skrętki 28 AWG. Zlutuj wszystkie połączenia i zabezpiecz je termokurczliwą izolacją. Zaawansowane połączenia interfejsu NMEA 0183 Dostępne są cztery wewnętrzne porty wejściowe interfejsu NMEA 0183 (porty RX) i dwa wewnętrzne porty wyjściowe interfejsu NMEA 0183 (porty TX) na dołączonym przewodzie danych interfejsu NMEA Do każdego wewnętrznego portu RX można podłączyć jedno urządzenie NMEA 0183 w celu przesyłania danych do urządzenia firmy Garmin. Do każdego wewnętrznego portu TX można podłączyć równolegle do trzech urządzeń NMEA 0183 w celu odbierania danych przesyłanych przez urządzenie firmy Garmin. Każdy wewnętrzny port RX i TX ma dwa przewody oznaczone jako A (+) i B (-) zgodnie z konwencją standardu NMEA Odpowiednie przewody A (+) i B (-) poszczególnych portów wewnętrznych należy podłączyć do przewodów A (+) i B (-) urządzenia zgodnego z interfejsem NMEA Podczas podłączania przewodów danych do urządzeń NMEA 0183 zapoznaj się z tabelą i schematami połączeń. Zapoznaj się z instrukcją instalacji urządzenia zgodnego z interfejsem NMEA 0183, aby zidentyfikować przewody wyjściowe (TX) A (+) i B (-) oraz przewody wejściowe (RX) A (+) i B (-). Jeśli konieczne jest przedłużenie kabli, należy użyć ekranowanej skrętki 28 AWG. Zlutuj wszystkie połączenia i zabezpiecz je termokurczliwą izolacją. W przypadku dwukierunkowej komunikacji z urządzeniem NMEA 0183 porty wewnętrzne na przewodzie danych interfejsu NMEA 0183 nie zostają połączone. Jeśli na przykład wejście urządzenia zgodnego z interfejsem NMEA jest podłączone do wewnętrznego portu wyjściowego 1 na przewodzie danych, można podłączyć port wyjściowy urządzenia zgodnego z interfejsem NMEA 0183 do dowolnego wewnętrznego portu wejściowego (port 1, port 2, port 3 lub port 4) w wiązce przewodów. Przewody uziemienia przewodu danych interfejsu NMEA 0183 i urządzenia zgodnego z interfejsem NMEA 0183 muszą być podłączone do uziemienia. Sekcja strona 12 zawiera listę zatwierdzonych sentencji interfejsu NMEA 0183 przesyłanych z i do urządzenia. Wewnętrzne porty interfejsu NMEA 0183 i protokoły komunikacji są konfigurowane na podłączonym urządzeniu firmy Garmin. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją dotyczącą interfejsu NMEA 0183 lub konfiguracji komunikacji w podręczniku użytkownika dołączonym do urządzenia firmy Garmin. 7

8 Port Funkcja przewodu Kolor przewodu Numer styku Port wejściowy 1 RX/A (+) Biały RX/B (-) Pomarańczowy/biały Port wejściowy 2 RX/A (+) Brązowy RX/B (-) Brązowy/biały Port wejściowy 3 RX/A (+) Fioletowy RX/B (-) Fioletowy/biały Port wejściowy 4 RX/A (+) Czarny/biały RX/B (-) Czerwony/biały Port wyjściowy 1 TX/A (+) Szary TX/B (-) Różowy Port wyjściowy 2 TX/A (+) Niebieski TX/B (-) Niebieski/biały niedostępne Zarezerwowane niedostępne niedostępne Zarezerwowane niedostępne niedostępne Zarezerwowane niedostępne niedostępne Alarm Żółty niedostępne Akcesorium wł. Pomarańczowy niedostępne Uziemienie Czarny niedostępne Zarezerwowane niedostępne Standardowe urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183 połączone w celu komunikacji dwukierunkowej Pozycja À Źródło zasilania 12 V DC Á Przewód zasilający  Urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183 à Przewód NMEA

9 Pozycja Funkcja przewodu firmy Garmin Kolor przewodu firmy Garmin Funkcja przewodu urządzenia zgodnego z interfejsem NMEA 0183 Ê Zasilanie Czerwony Zasilanie Ë Uziemienie zasilania Czarny Uziemienie zasilania Ì Uziemienie danych Czarny Uziemienie danych Í RxA (+) Biały TxA (+) Î RxB (-) Pomarańczowy/biały TxB (-) Ï TxA (+) Szary RxA (+) Ð TxB (-) Różowy RxB (-) Standardowe urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183 połączone w celu komunikacji jednokierunkowej UWAGA: Ten schemat przedstawia połączenia służące zarówno do wysyłania, jak i odbierania. Zapoznaj się z pozycjami Ê, Ë, Ì, Í i Î podczas podłączania urządzenia firmy Garmin w celu odbierania informacji z urządzenia zgodnego z interfejsem NMEA Zapoznaj się z pozycjami Ê, Ë, Ì, Ï i Ð podczas podłączania urządzenia firmy Garmin w celu przesyłania informacji do urządzenia zgodnego z interfejsem NMEA Pozycja À Źródło zasilania 12 V DC Á Przewód zasilający  Urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183 à Przewód NMEA 0183 Pozycja Funkcja przewodu firmy Garmin Kolor przewodu firmy Garmin Funkcja przewodu urządzenia zgodnego z interfejsem NMEA 0183 Ê Zasilanie Czerwony Zasilanie Ë Uziemienie zasilania Czarny Uziemienie zasilania Ì Uziemienie danych Czarny Uziemienie danych Í RxA (+) Biały TxA (+) Î RxB (-) Pomarańczowy/biały TxB (-) Ï TxA (+) Szary RxA (+) Ð TxB (-) Różowy RxB (-) 9

10 Urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183 z pojedynczym przewodem odbiorczym podłączonym w celu odbierania danych Pozycja À Źródło zasilania 12 V DC Á Przewód zasilający  Urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183 à Przewód NMEA 0183 Pozycja Funkcja przewodu firmy Garmin Kolor przewodu firmy Garmin Funkcja przewodu urządzenia zgodnego z interfejsem NMEA 0183 Ê Zasilanie Czerwony Zasilanie Ë Uziemienie zasilania Czarny Uziemienie zasilania Ì Uziemienie danych Czarny Uziemienie danych Í TxA (+) Szary RxA Î TxB (-) Różowy niedostępne Urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183 z pojedynczym przewodem nadawczym podłączonym w celu przesyłania danych Pozycja À Źródło zasilania 12 V DC Á Przewód zasilający  Urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183 à Przewód NMEA 0183 Pozycja Funkcja przewodu firmy Garmin Kolor przewodu firmy Garmin Funkcja przewodu urządzenia zgodnego z interfejsem NMEA 0183 Ê Zasilanie Czerwony Zasilanie Ë Uziemienie zasilania Czarny Uziemienie zasilania Ì Uziemienie danych Czarny Uziemienie danych Í RxB (-) Pomarańczowy/biały niedostępne Î RxA (+) Biały TxA (+) 10

11 Połączenia lampy lub brzęczyka Urządzenie może być używane z lampą lub brzęczykiem (bądź z oboma urządzeniami jednocześnie) w celu emitowania alertu dźwiękowego lub świetlnego, kiedy ploter nawigacyjny wyświetla komunikat. Jest to opcjonalne, a przewód alarmu nie musi być używany w celu prawidłowego działania urządzenia. Podczas podłączania lampy lub brzęczyka do tego urządzenia należy zwrócić uwagę na następujące kwestie. Obwód alarmu przełącza się do stanu niskiego napięcia podczas emitowania sygnału dźwiękowego alarmu. Maksymalne natężenie wynosi100 ma; wymagany jest przekaźnik w celu ograniczenia natężenia z plotera nawigacyjnego do 100 ma. Aby ręcznie przełączać alerty dźwiękowe i świetlne, można zainstalować jednobiegunowe przełączniki jednokrotne. Pozycja À Źródło zasilania V DC Á Przewód zasilający  Brzęczyk à Lampa Ä Przewód NMEA 0183 Å Przekaźnik (natężenie cewki 100 ma) Æ Przełączniki do włączania i wyłączania alertów lampy lub brzęczyka Pozycja Kolor przewodu Funkcja przewodu Ê Czerwony Zasilanie Ë Czarny Uziemienie Ì Żółty Alarm Uwagi dotyczące wejścia i wyjścia wideo Ploter nawigacyjny GPSMAP 8500 umożliwia odbiór kompozytowego sygnału wideo z czterech źródeł oraz przesyłanie wyjściowego sygnału wideo do dwóch wyświetlaczy cyfrowych lub analogowych. Podczas podłączania źródeł wejściowych wideo i wyjścia wideo należy zwrócić uwagę na następujące kwestie. Cztery kompozytowe wejścia wideo są oznaczone jako CVBS 1 IN, CVBS 2 IN, CVBS 3 IN i CVBS 4 IN. Te cztery porty wykorzystują złącza BNC. Istnieje możliwość użycia adaptera BNC RCA w celu podłączenia do tych portów źródła kompozytowego wideo ze złączami RCA. Sygnał wideo ze źródeł podłączonych do tych portów może być wyświetlany wyłącznie w urządzeniu GMM lub na dodatkowym monitorze podłączonym do tego samego plotera nawigacyjnego GPSMAP Kompozytowy sygnał wideo nie jest udostępniany w ramach sieci morskiej Garmin lub sieci NMEA Dwa porty wyjściowe DVI-I są oznaczone jako MAIN DVI-I VIDEO OUT i MIRROR DVI-I VIDEO OUT. Te dwa porty wykorzystują złącza DVI-I i są zgodne z różnorodnymi adapterami i złączami cyfrowymi i analogowymi. Przewód DVI-D może służyć do podłączenia do urządzenia GMM lub innego cyfrowego wyświetlacza z obsługą sygnału DVI. W razie potrzeby można użyć adaptera DVI-D-HDMI w celu podłączenia telewizora HD lub innego wyświetlacza zgodnego ze standardem HDMI. Przewód DVI-I może służyć do podłączenia do monitora komputerowego lub innego wyświetlacza z obsługą sygnału DVI-I. W razie potrzeby w celu podłączenia do wyświetlacza z obsługą sygnału VGA można skorzystać z adaptera DVI-I VGA. Port MAIN DVI-I VIDEO OUT jest wykorzystywany z głównym urządzeniem GMM. Więcej informacji można znaleźć w części strona 5. Do tego portu można podłączyć monitor innej firmy, nie jest jednak możliwa obsługa urządzenia z użyciem interfejsu ekranu dotykowego. Port MIRROR DVI-I VIDEO OUT umożliwia wyświetlenie na podłączonym wyświetlaczu sygnału identycznego z tym z portu MAIN DVI-I VIDEO OUT. Połączenia czytnika kart Podłączanie zasilania OSTRZEŻENIE Nie wolno zdejmować wbudowanego uchwytu bezpiecznika z przewodu zasilającego w przypadku podłączania przewodu zasilającego. Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia produktu wskutek pożaru lub przegrzania, musi być zastosowany odpowiedni bezpiecznik wskazany w specyfikacji produktu. Oprócz tego podłączenie przewodu zasilającego bez zastosowanego odpowiedniego bezpiecznika spowoduje unieważnienie gwarancji na produkt. 1 Poprowadź przewód zasilający do źródła zasilania i urządzenia. 11

12 2 Podłącz czerwony przewód do dodatniego (+) zacisku akumulatora, a czarny przewód do ujemnego (-) zacisku akumulatora. 3 Zamocuj kółko blokujące i okrągłą uszczelkę na końcu przewodu zasilającego. 4 Podłącz przewód zasilający do urządzenia poprzez obróćenie kółka blokującego w prawo. Podłączanie czytnika kart do sieci morskiej Garmin Czytnik kart nie jest zgodny z ploterami nawigacyjnymi firmy Garmin w wersji wcześniejszej niż seria GPSMAP 8000 i GPSMAP Podłącz czytnik kart do urządzenia firmy Garmin w sieci morskiej Garmin przy użyciu przewodu sieci morskiej Garmin. Dane z kart włożonych do czytnika kart są udostępniane dla wszystkich zgodnych urządzeń w sieci morskiej Garmin. Załącznik Dane techniczne Fizyczne dane techniczne Dane techniczne Wymiary (szer. wys. gł.) Masa Zakres temperatur Materiał Dane techniczne zasilania Wielkość Moc wejściowa Bezpiecznik Wielkość / / / 64 cala ( ,5 239,5 mm) 10,85 funta (4,92 kg) Od 5 F do 131 F (od -15 C do 55 C) Aluminium Maks. zużycie energii przy 10 V DC Typowy pobór prądu przy 12 V DC Maks. pobór prądu przy 12 V DC NMEA 2000 LEN 2 NMEA 2000 pobór Bezpieczny dystans dla kompasu Informacje o PGN NMEA 2000 Typ PGN Dane techniczne V DC 7,5 A, 42 V szybkodziałający 17 W 0,8 A 1,7 A Maks. 75 ma Transmisja i odbiór Potwierdzenie ISO Transmisja Żądanie ISO 5½ cala (140 mm) Uzyskanie adresu ISO NMEANMEA grupowa funkcja Polecenie/Żądanie/Potwierdzenie Grupowa funkcja Transmisja/Odbieranie listy PGN Informacje o produkcie COG i PND: szybka aktualizacja Dane pozycji GNSS Widoczne satelity GNSS Dane o wietrze Temperatura Kierunek łodzi Deklinacja magnetyczna Prędkość względem wody Głębokość wody Pozycja: szybka aktualizacja Błąd zejścia z trasy Dane nawigacji Typ PGN Odbiór Informacje o trasie i punktach Godzina systemowa Kierunek łodzi Parametry silnika: dynamiczne Parametry silnika: szybka aktualizacja Parametry transmisji: dynamiczne Poziom płynu Prędkość względem wody Głębokość wody Pozycja: szybka aktualizacja Raport pozycji A klasy AIS Raport pozycji B klasy AIS Rozszerzony raport pozycji B klasy AIS GNSS DOP Dane statyczne i związane z podróżą A klasy AIS Raport danych statycznych CS B klasy AIS, część A Raport danych statycznych CS B klasy AIS, część B Parametry środowiskowe Parametry środowiskowe (zdezaktualizowane) Wilgotność Rzeczywiste ciśnienie Informacje o interfejsie NMEA 0183 Typ Sentencja Transmisja GPAPB APB: sentencja B kontrolera kierunku lub trasy (autopilota) GPBOD GPBWC GPGGA GPGLL GPGSA GPGSV GPRMB GPRMC GPRTE GPVTG GPWPL GPXTE PGRME PGRMM PGRMZ SDDBT SDDPT SDMTW SDVHW BOD: namiar (początek do celu) BWC: namiar i dystans do punktu GGA: dane pozycji systemu GPS GLL: pozycja geograficzna (szerokość i długość) GSA: GNSS DOP i aktywne satelity GSV: widoczne satelity GNSS RMB: zalecane minimalne informacje dotyczące nawigacji RMC: zalecane minimalne dane specyficzne dla satelitów GNSS RTE: trasy VTG: kurs i prędkość nad dnem WPL: pozycja punktu XTE: błąd zejścia z trasy E: szacowany błąd M: układ odniesienia Z: wysokość DBT: głębokość poniżej przetwornika DPT: głębokość Odbiór DPT Głębokość DBT MTW VHW WPL MTW: temperatura wody VHW: prędkość i kierunek wody Głębokość poniżej przetwornika Temperatura wody Prędkość i kierunek wody Pozycja punktu 12

13 Typ Sentencja DSC DSE HDG HDM MWD MDA MWV VDM Informacje cyfrowego wywołania selektywnego Rozszerzone cyfrowe wywołanie selektywne Kierunek, zboczenie i deklinacja Kierunek, magnetyczny Kierunek i prędkość wiatru Złożone informacje meteorologiczne Prędkość i kąt wiatru Komunikat łącza danych AIS VHF Można wykupić kompletne informacje o formacie danych oraz zdaniach organizacji National Marine Electronics Association (NMEA): NMEA, Seven Riggs Avenue, Severna Park, MD USA (www.nmea.org) 13

14 Garmin International, Inc East 151st Street Olathe, Kansas 66062, Stany Zjednoczone Garmin (Europe) Ltd. Liberty House, Hounsdown Business Park Southampton, Hampshire, SO40 9LR Wielka Brytania Garmin Corporation No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist. New Taipei City, 221, Tajwan (R.O.C.) Garmin, logo Garmin oraz GPSMAP są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. GMM i GRID są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione. NMEA, NMEA 2000 i logo NMEA 2000 są zastrzeżonymi znakami towarowymi organizacji National Marine Electronics Association Garmin Ltd. lub jej oddziały

GPSMAP Instrukcja instalacji urządzenia serii 500/700 i echomap serii 50/70

GPSMAP Instrukcja instalacji urządzenia serii 500/700 i echomap serii 50/70 GPSMAP Instrukcja instalacji urządzenia serii 500/700 i echomap serii 50/70 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu przewodnikiem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji urządzenia serii GPSMAP 8000

Instrukcja instalacji urządzenia serii GPSMAP 8000 Instrukcja instalacji urządzenia serii GPSMAP 8000 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu przewodnikiem Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Garmin fleet 590 Skrócony podręcznik użytkownika. Lipiec _0A Wydrukowano na Tajwanie

Garmin fleet 590 Skrócony podręcznik użytkownika. Lipiec _0A Wydrukowano na Tajwanie Garmin fleet 590 Skrócony podręcznik użytkownika Lipiec 2013 190-01505-60_0A Wydrukowano na Tajwanie Subskrypcja floty Zanim będzie możliwe rozpoczęcie korzystania z funkcji zarządzania flotą w urządzeniu,

Bardziej szczegółowo

GFS 10 Sensor Paliwa. szybki przewodnik

GFS 10 Sensor Paliwa. szybki przewodnik GFS 10 Sensor Paliwa szybki przewodnik 2010 Garmin Ltd. lub podmioty zależne Sierpień 2010 Numer katalogowy 190-00884-60 Rev. A Wydrukowano w Tajwanie Instalacja urządzenia GFS 10 Użyj Instrukcji Instalacji

Bardziej szczegółowo

Seria OREGON 450, 450t, 550, 550t. Skrócony podręcznik użytkownika

Seria OREGON 450, 450t, 550, 550t. Skrócony podręcznik użytkownika Seria OREGON 450, 450t, 550, 550t Skrócony podręcznik użytkownika Ostrzeżenie Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu

Bardziej szczegółowo

Dakota 10 i 20 Skrócony podręcznik użytkownika

Dakota 10 i 20 Skrócony podręcznik użytkownika Dakota 10 i 20 Skrócony podręcznik użytkownika Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele

Bardziej szczegółowo

GNX 20/21 Podręcznik użytkownika

GNX 20/21 Podręcznik użytkownika GNX 20/21 Podręcznik użytkownika Luty 2014 190-01659-40_0A Wydrukowano na Tajwanie Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub

Bardziej szczegółowo

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody firmy Garmin jest zabronione. Firma Garmin zastrzega

Bardziej szczegółowo

GMR 18/24 xhd instrukcja instalacji

GMR 18/24 xhd instrukcja instalacji GMR 18/24 xhd instrukcja instalacji Obsługa tego urządzenia jest możliwa wyłącznie za pośrednictwem zgodnych z radarem urządzeń firmy Garmin lub za pośrednictwem sieci Garmin Marine Network. Więcej informacji

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu GHP 20 Steer-by-Wire

Instrukcja instalacji systemu GHP 20 Steer-by-Wire Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa Instrukcja instalacji systemu GHP 20 Steer-by-Wire Aby uzyskać najwyższą możliwą wydajność urządzenia i uniknąć uszkodzenia łodzi, morski system autopilota Garmin

Bardziej szczegółowo

Sterowanie elektroniczne GHP Reactor

Sterowanie elektroniczne GHP Reactor Sterowanie elektroniczne GHP Reactor Instrukcja instalacji Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu przewodnikiem Ważne informacje

Bardziej szczegółowo

Dell Vostro 1014/1015 Arkusz informacyjny: konfiguracja i funkcje

Dell Vostro 1014/1015 Arkusz informacyjny: konfiguracja i funkcje Informacja o ostrzeżeniach OSTRZEŻENIE: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci. Dell Vostro 1014/1015 Arkusz informacyjny: konfiguracja

Bardziej szczegółowo

etrex 10 Skrócony podręcznik użytkownika

etrex 10 Skrócony podręcznik użytkownika etrex 10 Skrócony podręcznik użytkownika Rozpoczęcie pracy z urządzeniem Ogólne informacje o urządzeniu ostrzeżenie Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu przewodnikiem Ważne informacje

Bardziej szczegółowo

nüvi seria 2200 skrócony podręcznik użytkownika Do użytku z następującymi modelami nüvi: 2200, 2240, 2250

nüvi seria 2200 skrócony podręcznik użytkownika Do użytku z następującymi modelami nüvi: 2200, 2240, 2250 nüvi seria 2200 skrócony podręcznik użytkownika Do użytku z następującymi modelami nüvi: 2200, 2240, 2250 Rozpoczęcie pracy z urządzeniem OSTRZEŻENIE Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu

Bardziej szczegółowo

zūmo seria 300 Skrócony podręcznik użytkownika Lipiec _0C Wydrukowano na Tajwanie

zūmo seria 300 Skrócony podręcznik użytkownika Lipiec _0C Wydrukowano na Tajwanie zūmo seria 300 Skrócony podręcznik użytkownika Lipiec 2013 190-01457-59_0C Wydrukowano na Tajwanie Rozpoczęcie pracy z urządzeniem OSTRZEŻENIE Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji radiotelefonu VHF 100/200

Instrukcja instalacji radiotelefonu VHF 100/200 Instrukcja instalacji radiotelefonu VHF 100/200 Niniejsza instrukcja instalacji ma zastosowanie do niżej wymienionych radiotelefonówvhf oraz akcesoriów: Modele dla Ameryki Płn VHF 100 VHF 200 GHS 10 Modele

Bardziej szczegółowo

JAZZ OPLC JZ10-11-UA24/JZ10-J-UA24

JAZZ OPLC JZ10-11-UA24/JZ10-J-UA24 Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ10-11-UA24/JZ10-J-UA24 Poradnik montażu Micro OPLC 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 2 wejścia analogowe, 2 wejścia PT100/Termoparowe 5 wyjść przekaźnikowych,

Bardziej szczegółowo

RSC-04 konwerter RS485 SEM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego.

RSC-04 konwerter RS485 SEM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. RSC-04 konwerter RS485 SM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stosowane oznaczenia: SYMBOL OPIS Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. Ostrzeżenie o konieczności ścisłego stosowania

Bardziej szczegółowo

Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi

Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi Wersja 2.0.2 Witamy Dziękujemy za zakupienie cyfrowego rejestratora wizyjnego! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

etrex Skrócony podręcznik użytkownika Do użytku z modelami 20 i 30

etrex Skrócony podręcznik użytkownika Do użytku z modelami 20 i 30 etrex Skrócony podręcznik użytkownika Do użytku z modelami 20 i 30 Rozpoczęcie pracy z urządzeniem Ogólne informacje o urządzeniu ostrzeżenie Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu przewodnikiem

Bardziej szczegółowo

14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW

14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW 14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW SPIS TREŚCI 1. Zanim rozpoczniesz... 188 2. Zawartość opakowania... 188 3. Ogólne środki ostrożności... 188 4. Środki ostrożności dotyczące instalacji...

Bardziej szczegółowo

ecoroute HD dodatek 2010 Garmin Ltd. lub spółki zależne Luty 2010 190-01132-93 Rev. A Wydrukowano w Tajwanie

ecoroute HD dodatek 2010 Garmin Ltd. lub spółki zależne Luty 2010 190-01132-93 Rev. A Wydrukowano w Tajwanie ecoroute HD dodatek 2010 Garmin Ltd. lub spółki zależne Luty 2010 190-01132-93 Rev. A Wydrukowano w Tajwanie ecoroute HD Urządzenie ecoroute HD podłączane jest do złącza OBD II (On-Board Diagnostics) Twojego

Bardziej szczegółowo

Mechaniczny GHP Reactor

Mechaniczny GHP Reactor Mechaniczny GHP Reactor Instrukcja instalacji Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

COTAG. Instrukcja Instalacji KONTROLER 4101

COTAG. Instrukcja Instalacji KONTROLER 4101 COTAG Instrukcja Instalacji KONTROLER 4101 IN 016PL Montaż Kontroler jest wyposażony w trzy otwory montażowe z tyłu obudowy. Kontroler powinien być zainstalowany wewnątrz strzeżonej części obiektu, to

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ CZYTNIKA KART-KLUCZY MD-NIM05

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ CZYTNIKA KART-KLUCZY MD-NIM05 INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ CZYTNIKA KART-KLUCZY MD-NIM05 Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. MD-NIM05 MD-NIM05 przeznaczony jest przede wszystkim do współpracy

Bardziej szczegółowo

HC MODUŁ ROZSZERZAJĄCY

HC MODUŁ ROZSZERZAJĄCY HC MODUŁ ROZSZERZAJĄCY Hydrawise Szybki Start hunterindustries.com SPIS TREŚCI Montaż 3 Hydrawise Konfiguracja aplikacji 7 Wykrywanie i usuwanie usterek 8 MODUŁ ROZSZERZAJĄCY HC - POMOC Dziękujemy za zakup

Bardziej szczegółowo

podręcznik użytkownika GTU 10

podręcznik użytkownika GTU 10 podręcznik użytkownika GTU 10 LOKALIZATOR GPS 2011 Garmin Ltd. lub jej oddziały Wszelkie prawa zastrzeżone. Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie opisanej w niniejszym dokumencie, żadnej części tego podręcznika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji urządzenia echo

Instrukcja instalacji urządzenia echo Podczas planowania lokalizacji urządzenia należy wybrać miejsce widoczne podczas sterowania łodzią, umożliwiające łatwy dostęp do klawiszy urządzenia echo i znajdujące się w odpowiedniej odległości od

Bardziej szczegółowo

Dell Latitude 2120. Informacja o ostrzeżeniach. Konfiguracja i funkcje komputera. OSTRZEZENIE: Napis OSTRZEZENIE informuje o sytuacjach,

Dell Latitude 2120. Informacja o ostrzeżeniach. Konfiguracja i funkcje komputera. OSTRZEZENIE: Napis OSTRZEZENIE informuje o sytuacjach, Dell Latitude 2120 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach OSTRZEZENIE: Napis OSTRZEZENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

Bardziej szczegółowo

GPSMAP seria 78. Skrócony podręcznik użytkownika. przeznaczony dla urządzeń GPSMAP 78, GPSMAP 78s i GPSMAP 78sc

GPSMAP seria 78. Skrócony podręcznik użytkownika. przeznaczony dla urządzeń GPSMAP 78, GPSMAP 78s i GPSMAP 78sc GPSMAP seria 78 Skrócony podręcznik użytkownika przeznaczony dla urządzeń GPSMAP 78, GPSMAP 78s i GPSMAP 78sc Rozpoczęcie pracy z urządzeniem ostrzeżenie Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi NVR

Krótka instrukcja obsługi NVR Krótka instrukcja obsługi NVR Wersja 1.1.0 Witamy Dziękujemy za zakup naszego sieciowego rejestratora wizyjnego (NVR)! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji pomoże użytkownikowi w krótkim czasie zapoznać

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi

Krótka instrukcja obsługi Seria Mini 1U DVR Krótka instrukcja obsługi Wersja 2.0.1 Witamy Dziękujemy za zakupienie cyfrowego rejestratora wizyjnego! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji pomoże użytkownikowi w krótkim czasie

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi

Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi Wersja 1.1.0 Witamy Dziękujemy za zakup naszego sieciowego rejestratora wizyjnego (NVR)! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji pomoże

Bardziej szczegółowo

Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi

Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi Wersja 1.1.0 Witamy Dziękujemy za zakup naszego sieciowego rejestratora wizyjnego (NVR)! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji pomoże

Bardziej szczegółowo

Hydrauliczny GHP Reactor

Hydrauliczny GHP Reactor Hydrauliczny GHP Reactor Instrukcja instalacji Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi 1 Witamy! Dziękujemy za wybranie Arlo Q Plus. Rozpoczęcie pracy jest bardzo łatwe. 2 3 Zawartość zestawu 3 sposoby na połączenie nowej kamery Można połączyć kamerę Arlo Q Plus

Bardziej szczegółowo

Skrócony podręcznik użytkownika ZEGAREK SPORTOWY GPS

Skrócony podręcznik użytkownika ZEGAREK SPORTOWY GPS Skrócony podręcznik użytkownika F O R E R U N N E R 2 1 0 ZEGAREK SPORTOWY GPS Ważne informacje ostrzeżenie Przed rozpoczęciem lub wprowadzeniem zmian w programie ćwiczeń należy zawsze skonsultować się

Bardziej szczegółowo

Informacja o ostrzeżeniach

Informacja o ostrzeżeniach Dell Vostro 460 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach OSTRZEŻENIE: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D OSTRZEŻENIA 1. Proszę nie otwierać obudowy urządzenia ani nie dokonywać naprawy na własną rękę. W razie problemu skontaktuj się ze

Bardziej szczegółowo

Skrócony podręcznik użytkownika ZEGAREK SPORTOWY GPS Z SYNCHRONIZACJĄ BEZPRZEWODOWĄ

Skrócony podręcznik użytkownika ZEGAREK SPORTOWY GPS Z SYNCHRONIZACJĄ BEZPRZEWODOWĄ Skrócony podręcznik użytkownika F O R E R U N N E R 4 1 0 ZEGAREK SPORTOWY GPS Z SYNCHRONIZACJĄ BEZPRZEWODOWĄ Ostrzeżenie Ten produkt jest zasilany przez niewymienną baterię litowo-jonową. Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Dell Vostro 270. Konfiguracja i funkcje komputera. Widok od przodu i tyłu. Informacja o ostrzeżeniach

Dell Vostro 270. Konfiguracja i funkcje komputera. Widok od przodu i tyłu. Informacja o ostrzeżeniach Dell Vostro 270 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach PRZESTROGA: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

Bardziej szczegółowo

echo 100 i echo 150 Podręcznik użytkownika

echo 100 i echo 150 Podręcznik użytkownika echo 100 i echo 150 Podręcznik użytkownika 2011 Garmin Ltd. lub jej oddziały Wszelkie prawa zastrzeżone. Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie opisanej w niniejszym dokumencie, żadnej części tego podręcznika nie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Konwerter Interfejsu HDMI na dwa wyjścia 3G SDI z funkcją aktualizacji EDID HDMI/SDI-BP

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Konwerter Interfejsu HDMI na dwa wyjścia 3G SDI z funkcją aktualizacji EDID HDMI/SDI-BP INSTRUKCJA OBSŁUGI Konwerter Interfejsu MI na dwa wyjścia SDI z funkcją aktualizacji EDID MI/SDI-BP BEZPIECZEŃSTWO Proszę przeczytać instrukcję przed przystąpieniem do rozpakowywania, instalacji lub korzystania

Bardziej szczegółowo

KONTROLER SYSTEMU. Skrócona instrukcja obsługi. Polish SPC-6000

KONTROLER SYSTEMU. Skrócona instrukcja obsługi. Polish SPC-6000 KONTROLER SYSTEMU Skrócona instrukcja obsługi SPC6000 Polish Co znajduje się w opakowaniu Otwórz opakowanie i rozłóż produkt na podłodze lub płaskiej powierzchni. Sprawdź, czy do produktu dołączono następujące

Bardziej szczegółowo

Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART

Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART IP2030-PL/QS, wersja AA Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART Skrócona instrukcja instalacji OSTRZEŻENIE Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek instalacyjnych może spowodować śmierć lub

Bardziej szczegółowo

Garmin Swim Skrócony podręcznik użytkownika

Garmin Swim Skrócony podręcznik użytkownika Garmin Swim Skrócony podręcznik użytkownika Listopad 2013 190-01453-60_0D Wydrukowano na Tajwanie Wstęp OSTRZEŻENIE Przed rozpoczęciem lub wprowadzeniem zmian w programie ćwiczeń należy zawsze skonsultować

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Dell Latitude E6400 Instrukcja konfiguracji i funkcje

Dell Latitude E6400 Instrukcja konfiguracji i funkcje Ostrzeżenie OSTRZEŻENIE: OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia mienia, obrażeń ciała lub śmierci. Dell Latitude E6400 Instrukcja konfiguracji i funkcje 1 2 3 4 24 25

Bardziej szczegółowo

Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO

Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO Picture similar Podręcznik Użytkownika Spis treści 1.0 WPROWADZENIE 1 2.0 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 1 3.0 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 2 4.0 PODŁĄCZENIE ANTENY 2 5.0 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Skrócony podręcznik użytkownika ZEGAREK SPORTOWY GPS

Skrócony podręcznik użytkownika ZEGAREK SPORTOWY GPS Skrócony podręcznik użytkownika F O R E R U N N E R 2 1 0 ZEGAREK SPORTOWY GPS Ważne informacje ostrzeżenie Przed rozpoczęciem lub wprowadzeniem zmian w programie ćwiczeń należy zawsze skonsultować się

Bardziej szczegółowo

nüvi seria 2300 skrócony podręcznik użytkownika Do użytku z następującymi modelami nüvi: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

nüvi seria 2300 skrócony podręcznik użytkownika Do użytku z następującymi modelami nüvi: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 nüvi seria 2300 skrócony podręcznik użytkownika Do użytku z następującymi modelami nüvi: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Rozpoczęcie pracy z urządzeniem OSTRZEŻENIE Należy zapoznać się z zamieszczonym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Przełącznik/Rozgałęźnik sygnału 3G-SDI SDI-SW-4/2

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Przełącznik/Rozgałęźnik sygnału 3G-SDI SDI-SW-4/2 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przełącznik/Rozgałęźnik sygnału 3G-SDI SDI-SW-4/2 BEZPIECZEŃSTWO Proszę przeczytać instrukcję przed przystąpieniem do rozpakowywania, instalacji lub korzystania z tego urządzenia i przed

Bardziej szczegółowo

1.1 Wprowadzenie. 1.2 Cechy produktu

1.1 Wprowadzenie. 1.2 Cechy produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA GPS GR-213 1.1 Wprowadzenie Kompaktowy odbiornik GPS na magistrali USB do podłączenia do notebooka lub PC. Odbiornik ustala pozycję w oparciu o informację z 20 satelitów,

Bardziej szczegółowo

podręcznik użytkownika GTU 10

podręcznik użytkownika GTU 10 podręcznik użytkownika GTU 10 LOKALIZATOR GPS 2011 Garmin Ltd. lub jej oddziały Wszelkie prawa zastrzeżone. Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie opisanej w niniejszym dokumencie, żadnej części tego podręcznika

Bardziej szczegółowo

nüvi seria 2400 Skrócony podręcznik użytkownika Do użytku z następującymi modelami nüvi: 2440, 2450, 2460

nüvi seria 2400 Skrócony podręcznik użytkownika Do użytku z następującymi modelami nüvi: 2440, 2450, 2460 nüvi seria 2400 Skrócony podręcznik użytkownika Do użytku z następującymi modelami nüvi: 2440, 2450, 2460 Rozpoczęcie pracy z urządzeniem OSTRZEŻENIE Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu

Bardziej szczegółowo

GP GP

GP GP INSTRUKCJA OBSŁUGI GP-12-1000 GP-24-1000 Przetwornica napięcia DC AC 1000W Genius Power, Drow Enterprise Co., LTD., TAIWAN 1. OPIS Gniazdka wyjściowe AC Dioda sygnalizująca włączenie przetwornicy Dioda

Bardziej szczegółowo

Sieciowa kamera HD z obiektywem stałoogniskowym i. promiennikiem podczerwieni firmy Dahua. Krótka instrukcja obsługi

Sieciowa kamera HD z obiektywem stałoogniskowym i. promiennikiem podczerwieni firmy Dahua. Krótka instrukcja obsługi Sieciowa kamera HD z obiektywem stałoogniskowym i Krótka instrukcja obsługi Wersja 1.0.2 Dahua Technology CO., LTD Spis treści 1 Konstrukcja urządzenia... 2 1.1 Zewnętrzny przewód urządzenia... 2 1.2 Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika 1. Instrukcja użytkownika MC200CM MC210CS MC220L Media konwerter Gb, Ethernet PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Niniejsze specyfikacje mogą podlegać zmianom bez uprzedniego powiadomienia. jest zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu OR-VID-VT-1027KV

Instrukcja obsługi i montażu OR-VID-VT-1027KV Instrukcja obsługi i montażu OR-VID-VT-1027KV Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi oraz zachować ją na przyszłość. Samodzielny montaż

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi kamery Arlo Baby

Skrócona instrukcja obsługi kamery Arlo Baby Skrócona instrukcja obsługi kamery Arlo Baby Witamy! Dziękujemy za wybranie kamery Arlo Baby. Rozpoczęcie pracy jest bardzo łatwe. Zawartość zestawu Kamera Arlo Baby Kabel zasilający USB Zasilacz USB (różne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ20-R31. Poradnik montażu Micro OPLC

Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ20-R31. Poradnik montażu Micro OPLC Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ20-R31 Poradnik montażu Micro OPLC 16 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 2 wejścia analogowe, 11 wyjść przekaźnikowych Przed użyciem produktu użytkownik musi

Bardziej szczegółowo

Dell Vostro 470. Konfiguracja i funkcje komputera. Widok z przodu i z tyłu. Informacja o ostrzeżeniach

Dell Vostro 470. Konfiguracja i funkcje komputera. Widok z przodu i z tyłu. Informacja o ostrzeżeniach Dell Vostro 470 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach PRZESTROGA: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK NAWADNIANIA HC

STEROWNIK NAWADNIANIA HC STEROWNIK NAWADNIANIA HC Hydrawise Szybki start hunterindustries.com SPIS TREŚCI Montaż 1 Podłączanie do sieci Wi-Fi 3 Podłączanie elektrozaworów i zasilacza 4 Konfiguracja aplikacji 6 STEROWNIK HUNTER

Bardziej szczegółowo

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO User Manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Manuale d uso Manual de uso Bruksanvisning Használati kézikönyv Uživatelský manuál Instrukcja obsługi Uputstvo za upotrebu Руководство пользователя Active

Bardziej szczegółowo

Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand

Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski . Opis, funkcje i parametry techniczne. Opis:

Bardziej szczegółowo

Wspornik montażowy dysku twardego Instrukcja obsługi

Wspornik montażowy dysku twardego Instrukcja obsługi Wspornik montażowy dysku twardego Instrukcja obsługi CECH-ZCD1 7020229 Zgodne urządzenie System PlayStation 3 (seria CECH-400x) Środki ostrożności Aby móc bezpiecznie korzystać z tego produktu, przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Dell Precision M6500 Mobile Workstation Instrukcja konfiguracji oraz funkcje komputera

Dell Precision M6500 Mobile Workstation Instrukcja konfiguracji oraz funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach OSTRZEŻENIE: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci. Dell Precision M6500 Mobile Workstation Instrukcja

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INSTRUKCJE PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO

OGÓLNE INSTRUKCJE PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO OGÓLNE INSTRUKCJE PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO OGÓLNE INSTRUKCJE PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Producent zaleca

Bardziej szczegółowo

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Instrukcja obsługi Nr produktu: 511840 Wersja 06/09 Opis działania Zasilacz laboratoryjny działa za pomocą wysoce wydajnej i stałej technologii liniowej. Wyjście

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Samba OPLC. Model SM35-J-T20. Unitronics SM35-J-T20 posiada wbudowane następujące wejścia/wyjścia:

Instrukcja użytkownika. Samba OPLC. Model SM35-J-T20. Unitronics SM35-J-T20 posiada wbudowane następujące wejścia/wyjścia: Instrukcja użytkownika Samba OPLC Model SM35-J-T20 Unitronics SM35-J-T20 posiada wbudowane następujące wejścia/wyjścia: 12 wejść cyfrowych, które mogą zostać przekształcone w: o 3 szybkie wejścia licznikowe/enkoderowe

Bardziej szczegółowo

3 x 1W Lamp LED RJ 45

3 x 1W Lamp LED RJ 45 PX 185 3 x 1W Lamp LED RJ 45 INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Opis modelu... 4. Schemat podłączenia... 3 5. Opis przewodu RJ 45... 4 6. Dopuszczalna

Bardziej szczegółowo

Regulatory transformatorowe (do regulacji napięciowej) typu RTRD, RTRDU

Regulatory transformatorowe (do regulacji napięciowej) typu RTRD, RTRDU INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Regulatory transformatorowe (do regulacji napięciowej) typu RTRD, RTRDU 1. Informacje odnośnie bezpieczeństwa. Montaż, instalacja, podłączenie elektryczne oraz odbiór powinien być

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika EDGE 200 LICZNIK ROWEROWY GPS. Grudzień 2012 190-01368-40_0B Wydrukowano na Tajwanie

Podręcznik użytkownika EDGE 200 LICZNIK ROWEROWY GPS. Grudzień 2012 190-01368-40_0B Wydrukowano na Tajwanie Podręcznik użytkownika EDGE 200 LICZNIK ROWEROWY GPS Grudzień 2012 190-01368-40_0B Wydrukowano na Tajwanie Rozpoczęcie pracy z urządzeniem ostrzeżenie Przed rozpoczęciem lub wprowadzeniem zmian w programie

Bardziej szczegółowo

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230 ul. Kamieńskiego 201 219 PL- 51-126 Wrocław Tel.: +48 (0) 71 327 62 12 Fax: +48 (0) 71 320 74 78 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Spis treści 1. Właściwości...2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Transformator izolacyjny 2000W 115/230V 18/ 9A 3600W 115/230V 32/16A 3600W Auto 115/230V 32/16A

Instrukcja. Transformator izolacyjny 2000W 115/230V 18/ 9A 3600W 115/230V 32/16A 3600W Auto 115/230V 32/16A Instrukcja PL Transformator izolacyjny 2000W 115/230V 18/ 9A 3600W 115/230V 32/16A 3600W Auto 115/230V 32/16A Copyrights 2008 Victron Energy B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja nie może

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji urządzenia GHP 20 SmartPump

Instrukcja instalacji urządzenia GHP 20 SmartPump Instrukcja instalacji urządzenia GHP 20 SmartPump Aby zapewnić optymalne działanie oraz uniknąć uszkodzeń łodzi, morskiego autopilota Garmin należy zainstalować w sposób opisany w niniejszej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Złącza C162, C328, C364 i C365. Informacje ogólne na temat złączy

Złącza C162, C328, C364 i C365. Informacje ogólne na temat złączy Informacje ogólne na temat złączy Informacje ogólne na temat złączy Oprócz złączy specjalnie przeznaczonych do funkcji nadwozia i zebranych w konsoli nadwozia, istnieje pewna liczba złączy, które mogą

Bardziej szczegółowo

KEYsafe v.2 INSTRUKCJA INSTALACJI

KEYsafe v.2 INSTRUKCJA INSTALACJI KEYsafe v. INSTRUKCJA INSTALACJI KEYSAFE V INSTRUKCJA INSTALACJI SPIS TREŚCI. MONTAŻ DEPOZYTORA NA ŚCIANIE.... MONTAŻ TRANSFORMATORA NA ŚCIANIE... 4. PODŁĄCZENIE ZASILANIA DO TRANSFORMATORA... 5 4. PODŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i podstawowej konfiguracji. VONT-SP11xx

Instrukcja instalacji i podstawowej konfiguracji. VONT-SP11xx Instrukcja instalacji i podstawowej konfiguracji Switche PoE VONT-SP11xx (VONT-SP1104, VONT-SP1108, VONT-SP1124) Informacje zawarte w instrukcji Przed przystąpieniem do instalacji i eksploatacji kamery

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI WIDEOFONU KOLOROWEGO TYP VP-701V

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI WIDEOFONU KOLOROWEGO TYP VP-701V INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI WIDEOFONU KOLOROWEGO TYP VP-701V OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA Cienki, kolorowy 7 wyświetlacz LCD w gustownej aluminiowej obudowie Wandaloodporna kamera zewnętrzna (stop

Bardziej szczegółowo

EPPL , 15-31, 20-31

EPPL , 15-31, 20-31 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Szybkie uruchamianie. Powerline Model PL1200

Szybkie uruchamianie. Powerline Model PL1200 Szybkie uruchamianie Powerline 1200 Model PL1200 Zawartość opakowania W niektórych krajach do produktu dołączona jest płyta z oprogramowaniem. 2 Wprowadzenie Adaptery Powerline zapewniają alternatywną

Bardziej szczegółowo

Bufor danych DL 111K Nr produktu

Bufor danych DL 111K Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Bufor danych DL 111K Nr produktu 000100034 Strona 1 z 7 Elementy sterowania 1 Wtyczka USB 4 Zielona dioda (REC) 2 Przycisk bufora danych Data 5 Pokrywa zasobnika baterii 3 Czerwona dioda

Bardziej szczegółowo

Porady eksperta LG: AC Smart Premium podstawowe zasady instalacji urządzenia

Porady eksperta LG: AC Smart Premium podstawowe zasady instalacji urządzenia Porady eksperta LG: AC Smart Premium podstawowe zasady instalacji urządzenia AC Smart Premium to centralny kontroler systemów klimatyzacji i wentylacji, który instalowany jest w miejscu zarządzania obiektem.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZÓD URZĄDZENIA BOK URZĄDZENIA 297 286 50,8 52,2 Punkt podłączenia wody Grubość umywalki / blatu: max 57 mm, min 3,5 mm Odległość od perlatora do krawędzi urządzenia Max 835,5 / Min 631,5 266 Otwór z

Bardziej szczegółowo

Garmin Dash Cam 10/20 Podręcznik użytkownika

Garmin Dash Cam 10/20 Podręcznik użytkownika Garmin Dash Cam 10/20 Podręcznik użytkownika Grudzień 2013 190-01711-40_0A Wydrukowano na Tajwanie Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika

Bardziej szczegółowo

Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi

Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi. 35 03 13 Przed podłączeniem urządzenia zapoznaj się z instrukcją obsługi. Nadajnik Odbiornik I. Zastosowanie. Zestaw do bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEM DYNAMICZNEJ KONTROLI WYWAŻENIA SERIA S

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEM DYNAMICZNEJ KONTROLI WYWAŻENIA SERIA S INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEM DYNAMICZNEJ KONTROLI WYWAŻENIA SERIA S NARZĘDZIA Wiertarka Wiertła Otwornica Bity do wkrętów Ø 2,5 mm (3/32 ) Ø 3 mm (1/8 ) Ø 3,5 mm (9/64 ) Ø 4 mm (5/32 ) Ø 5 mm (3/16 ) Uszczelniacz

Bardziej szczegółowo

EM6053. Wideo przez UTP 200 m

EM6053. Wideo przez UTP 200 m EM6053 Wideo przez UTP 200 m EM6053 Wideo przez UTP 200m 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.1 Zawartość opakowania... 3 2.0 Wymagania w różnych sytuacjach... 3

Bardziej szczegółowo

CZUJNIK ŁADUNKU ELEKTRYCZNEGO 1

CZUJNIK ŁADUNKU ELEKTRYCZNEGO 1 CZUJNIK ŁADUNKU ELEKTRYCZNEGO 1 D 0361i Ryc. 1. Czujnik ładunku elektrycznego Opis skrócony Czujnik służy do pomiaru ładunku elektrostatycznego i może być używany zamiast elektroskopu. Może on również

Bardziej szczegółowo

EC Vent. Instrukcja montażu. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003

EC Vent. Instrukcja montażu. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003 P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003 Spis treści 1 Deklaracja zgodności... 1 2 Ostrzeżenia... 2 3 Prezentacja produktu... 3 3.1 Informacje ogólne... 3 3.1.1 Opis sterownika

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Powerline 500 Model XAVB5221

Instalacja. Powerline 500 Model XAVB5221 Instalacja Powerline 500 Model XAVB5221 Zawartość opakowania W niektórych krajach do produktu dołączona jest płyta z oprogramowaniem. 2 Wprowadzenie Rozwiązania sieciowe Powerline umożliwiają tworzenie

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz multimedialny NeoTV 350 NTV350

Odtwarzacz multimedialny NeoTV 350 NTV350 Odtwarzacz multimedialny NeoTV 350 NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przesyłana, poddawana transkrypcji, przechowywana w systemie

Bardziej szczegółowo

zūmo 590 Skrócony podręcznik użytkownika

zūmo 590 Skrócony podręcznik użytkownika zūmo 590 Skrócony podręcznik użytkownika Marzec 2014 190-01706-60_0A Wydrukowano na Tajwanie Rozpoczęcie pracy z urządzeniem OSTRZEŻENIE Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu przewodnikiem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika V E2B. Moduł wejść/wyjść Snap

Instrukcja użytkownika V E2B. Moduł wejść/wyjść Snap Instrukcja użytkownika V200-18-E2B Moduł wejść/wyjść Snap V200-18-E2B jest wpinany bezpośrednio do tylnej ścianki sterownika Unitronics OPLC, tworząc samowystarczalną jednostkę PLC z lokalną konfiguracją

Bardziej szczegółowo

Izolator portu RS485. Parametry techniczne izolatora portu

Izolator portu RS485. Parametry techniczne izolatora portu Izolator portu RS4 Izolator portu RS-4 o symbolu IC0ACC03 może zostać podłączony bezpośrednio do portu szeregowego RS-4 sterowników lub zamontowany na panelu i podłączony do sterownika Micro przy użyciu

Bardziej szczegółowo