Instrukcja instalacji plotera nawigacyjnego GPSMAP 8500

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja instalacji plotera nawigacyjnego GPSMAP 8500"

Transkrypt

1 PRZESTROGA Podczas wiercenia, cięcia lub szlifowania należy zawsze nosić okulary ochronne, ochronniki słuchu i maskę przeciwpyłową. Instrukcja instalacji plotera nawigacyjnego GPSMAP 8500 Ploter GPSMAP 8500 to morskie urządzenie nawigacyjne i system informacyjny o dużych możliwościach dostosowania. Te instrukcje objaśniają połączenia między różnymi komponentami systemu i umożliwiają sporządzenie planu oraz instalację najlepszego systemu dla łodzi. Poza tym, instrukcje zawierają informacje o montażu i okablowaniu głównego urządzenia GPSMAP Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych wskazówek. Nie wolno zdejmować wbudowanego uchwytu bezpiecznika z przewodu zasilającego w przypadku podłączania przewodu zasilającego. Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia produktu wskutek pożaru lub przegrzania, musi być zastosowany odpowiedni bezpiecznik wskazany w specyfikacji produktu. Oprócz tego podłączenie przewodu zasilającego bez zastosowanego odpowiedniego bezpiecznika spowoduje unieważnienie gwarancji na produkt. UWAGA Podczas wiercenia i wycinania należy zawsze sprawdzić, co znajduje się po drugiej stronie obrabianej powierzchni. Rejestrowanie urządzenia Pomóż nam jeszcze sprawniej udzielać Tobie pomocy i jak najszybciej zarejestruj swoje urządzenie przez Internet. Odwiedź stronę Pamiętaj o konieczności zachowania oryginalnego dowodu zakupu (względnie jego kserokopii) i umieszczenia go w bezpiecznym miejscu. Kontakt z działem pomocy technicznej firmy Garmin Odwiedź stronę i kliknij opcję Contact Support, aby uzyskać informacje o pomocy technicznej dostępnej w poszczególnych krajach. Jeśli znajdujesz się w USA, zadzwoń pod numer (913) lub (800) Jeśli znajdujesz się w Wielkiej Brytanii, zadzwoń pod numer Jeśli znajdujesz się w Europie, zadzwoń pod numer +44 (0) komponentów System GPSMAP 8500 można skonfigurować na różne sposoby, zależnie od potrzeb użytkownika oraz od schematu łodzi. Urządzenie GPSMAP 8500 to mózg systemu GPSMAP 8500, który łączy się z innymi urządzeniami oraz systemami GPSMAP 8500 na łodzi. Sterowanie urządzeniem GPSMAP 8500 jest możliwe za pośrednictwem podłączonego monitora GMM, podłączonego urządzenia wejściowego GRID lub obu tych urządzeń. Luty _0A Wydrukowano na Tajwanie

2 Pozycja Nazwa À GMM GMM to monitor dotykowy, który po podłączeniu do urządzenia GPSMAP 8500 może pełnić rolę wyświetlacza oferującego funkcje interfejsu lub pozbawionego tych funkcji. Istnieje możliwość podłączenia dwóch monitorów GMM do jednego plotera nawigacyjnego GPSMAP 8500, choć tylko jedno z podłączonych urządzeń będzie umożliwiało sterowanie ploterem nawigacyjnym GPSMAP 8500 za pośrednictwem interfejsu dotykowego. Á Port GARMIN PROCESSOR BOX Port Garmin sieci morskiej umożliwia korzystanie z funkcji dotykowych monitora GMM w ploterze nawigacyjnym GPSMAP Aby zapewnić prawidłowe działanie monitora GMM podłączonego do tego portu, należy podłączyć je także do portu MAIN DVI VIDEO IN, korzystając z przewodu DVI-D. Â Port MAIN DVI VIDEO IN Ten port wideo DVI służy do podłączenia monitora GMM umożliwiającego sterowanie funkcjami plotera nawigacyjnego GPSMAP Aby zapewnić prawidłowe działanie monitora GMM podłączonego do tego portu, należy podłączyć je także do plotera nawigacyjnego GPSMAP 8500 za pośrednictwem portu GARMIN PROCESSOR BOX IN, korzystając z przewodu sieci morskiej firmy Garmin. Do tego portu można podłączyć monitor innego producenta, w takim przypadku funkcja interfejsu dotykowego nie będzie jednak obsługiwana. Ã GRID GRID to urządzenie do zdalne urządzenie wejściowe, które umożliwia sterowanie funkcjami urządzenia GPSMAP Do podłączenia urządzenia GRID do sieci GPSMAP 8500 służy standardowy przewód sieci morskiej firmy Garmin. Jeśli na łodzi jest zainstalowany więcej niż jeden system, urządzenie wejściowe GRID jest podczas konfiguracji oprogramowania przypisywane do konkretnego plotera nawigacyjnego GPSMAP Ä Przewód zasilający Zaleca się podłączenie wszystkich komponentów systemu GPSMAP 8500 do tego samego źródła zasilania V DC. Å Æ Port GARMIN MONITOR Port MAIN DVI-I VIDEO OUT Port Garmin sieci morskiej umożliwia sterowanie funkcjami urządzenia GPSMAP 8500 za pośrednictwem urządzenia GMM. Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia GMM podłączonego do tego portu, należy podłączyć je także do portu MAIN DVI-I VIDEO OUT, korzystając z przewodu DVI-D. Ten port wideo DVI służy do podłączenia urządzenia GMM umożliwiającego sterowanie funkcjami urządzenia GPSMAP Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia GMM podłączonego do tego portu, należy podłączyć je także do portu GARMIN MONITOR, korzystając z przewodu sieci morskiej firmy Garmin. Ç Czytnik kart Czytnik kart umożliwia korzystanie z funkcji wymagających obsługi kart pamięci we wszystkich urządzeniach należących do sieci morskiej Garmin. Można korzystać z wysokiej jakości map, aktualizować oprogramowanie urządzenia i przesyłać dane. 2

3 Pozycja Nazwa È Port NMEA 2000 Port GPSMAP 8500 służy do podłączenia do standardowej sieci NMEA 2000 w celu umożliwienia komunikacji z urządzeniami NMEA 2000 takimi jak antena GPS lub radio VHF. Porty z oznaczeniami ENGINE i HOUSE są przeznaczone do przyszłego użytku i nie podłączać ich do standardowej sieci NMEA É Port NETWORK ( 4) Przewód sieci morskiej Garmin służy do podłączenia urządzenia GPSMAP 8500 do innych urządzeń Garmin takich jak radar lub echosonda oraz do innych urządzeń GPSMAP, jeśli na łodzi znajduje się więcej niż jedno urządzenie GPSMAP. Uwagi dotyczące montażu UWAGA Jeśli urządzenie zostało zamontowane pionowo, należy upewnić się, że złącza są skierowane w dół. Pozwoli to uniknąć potencjalnego zatrzymywania się wody wokół złącz. Urządzenie należy zamontować w miejscu, które nie jest narażone na działanie skrajnych temperatur lub ekstremalnych warunków. Zakres temperatur dla tego urządzenia jest podany w danych technicznych produktu. Długotrwałe wystawianie urządzenia na działanie temperatur spoza tego zakresu (dotyczy przechowywania i użytkowania) może spowodować uszkodzenie urządzenia. Uszkodzenia spowodowane działaniem skrajnych temperatur i powiązane konsekwencje nie są objęte gwarancją. Urządzenia nie należy montować w miejscu zanurzenia. Urządzenie należy zamontować w miejscu oferującym dostateczną wentylację, gdzie nie będzie narażone na działanie skrajnych temperatur. Optymalnym rozwiązaniem jest poziomy montaż urządzenia z radiatorem skierowanym w górę. Jeśli urządzenie zostało zamontowane pionowo, jego złącza muszą być skierowane w dół. Montowanie urządzenia 1 Po wybraniu miejsca montażu należy określić, jakich elementów montażowych użyć w przypadku danej powierzchni. Elementy montażowe zostały dołączone do urządzenia, mogą jednak nie być odpowiednie dla powierzchni montażu wybranej przez użytkownika. 2 Umieść urządzenie w miejscu montażu i oznacz położenie otworów prowadzących. 3 Wywierć odpowiedni otwór prowadzący w miejscu, w którym ma się znaleźć jeden z rogów urządzenia. 4 Luźno przymocuj urządzenie do powierzchni montażowej w jednym rogu i sprawdź położenie pozostałych trzech otworów prowadzących. 5 W razie potrzeby oznacz nowe otwory prowadzące, a następnie zdejmij urządzenie z powierzchni montażowej. 6 Wywierć odpowiednie otwory prowadzące w trzech pozostałych oznaczonych miejscach. 7 Zabezpiecz urządzenie na powierzchni montażowej. Uwagi dotyczące montażu czytnika kart UWAGA Urządzenie należy zamontować w miejscu, które nie jest narażone na działanie skrajnych temperatur lub ekstremalnych warunków. Zakres temperatur dla tego urządzenia jest podany w danych technicznych produktu. Długotrwałe wystawianie urządzenia na działanie temperatur spoza tego zakresu (dotyczy przechowywania i użytkowania) może spowodować uszkodzenie urządzenia. Uszkodzenia spowodowane działaniem skrajnych temperatur i powiązane konsekwencje nie są objęte gwarancją. Czytnik kart można zamontować płasko na desce rozdzielczej przy użyciu dostarczonego osprzętu. Wybierając miejsce montażu, należy zwrócić uwagę na następujące kwestie. Czytnik kart należy zamontować w dostępnym miejscu. Dostęp do czytnika kart jest wymagany w przypadku konieczności włożenia lub wyjęcia kart pamięci zawierających dodatkowe mapy i aktualizacje urządzenia, a także przeniesienia danych użytkownika. Aby uniknąć zakłóceń kompasu magnetycznego, urządzenia nie należy instalować w odległości mniejszej niż bezpieczny dystans dla kompasu podany w danych technicznych produktu. Miejsce musi umożliwiać doprowadzenie i podłączenie przewodów. Montaż czytnika kart UWAGA Należy zachować ostrożność podczas wycinania otworu w celu płaskiego montażu urządzenia. Między obudową a otworami montażowymi istnieje niewielki odstęp, a wycięcie zbyt dużego otworu może spowodować problemy ze stabilnością urządzenia po jego zamontowaniu. W przypadku montażu wspornika na włóknie szklanym przy użyciu śrub zalecane jest użycie wiertła z pogłębiaczem stożkowym do nawiercenia otworów przejściowych tylko w górnej warstwie żelkotu. Pozwoli to uniknąć popękania warstwy żelkotu po dokręceniu śrub. Dostarczony szablon i osprzęt umożliwiają płaski montaż urządzenia w wybranym miejscu. 1 Przytnij szablon i upewnij się, że pasuje do miejsca, w którym chcesz wykonać montaż urządzenia. 2 Odklej warstwę ochronną z tyłu szablonu i przyklej go w miejscu, w którym chcesz zamontować urządzenie. 3 Używając wiertła o średnicy ¼ cala (6 mm) wywierć jeden lub więcej otworów w rogach linii ciągłej na szablonie, aby przygotować się do wycinania powierzchni montażowej. 4 Za pomocą wyrzynarki przetnij powierzchnię montażową wzdłuż wewnętrznej krawędzi linii ciągłej oznaczonej na szablonie. 5 Umieść urządzenie w otworze, aby sprawdzić dopasowanie. 6 W razie potrzeby skorzystaj z pilnika i papieru ściernego w celu dostosowania rozmiaru wycięcia. 7 Po dopasowaniu urządzenia À do wycięcia upewnij się, że otwory montażowe urządzenia są wyrównane z otworami prowadzącymi Á na szablonie. 3

4 8 Jeśli otwory montażowe urządzenia nie są wyrównane, zaznacz nowe położenie otworów prowadzących. 9 Używając punktaka, przebij otwory prowadzące i nawierć otwory przejściowe w warstwie żelkotu zgodnie z przedstawioną uwagą. 10Usuń szablon z powierzchni montażowej. 11Jeśli po zamontowaniu urządzenia nie będzie można uzyskać dostępu do jego tylnej części, podłącz wszystkie niezbędne kable do urządzenia przed umieszczeniem go w wycięciu. 12Umieść urządzenie w wycięciu. 13Przymocuj urządzenie do powierzchni montażowej przy użyciu dostarczonych śrub Â. 14Zamocuj ramkę dekoracyjną, zatrzaskując ją wokół krawędzi urządzenia. Uwagi dotyczące podłączania UWAGA Dla każdego portu DVI urządzenia dołączona jest niebieska uszczelka gumowa. Uszczelkę należy zamocować między każdym portem DVI a złączem przewodu DVI w celu uniknięcia uszkodzeń złączy. Podłączając urządzenie GPSMAP 8500 do zasilania, do monitora GMM oraz do innych urządzeń Garmin, należy uwzględnić następujące uwagi. Choć zaleca się korzystanie z dołączonych przewodów DVI firmy Garmin, można korzystać także z wysokiej jakości przewodów DVI innych producentów. Przed doprowadzeniem przewodu DVI należy sprawdzić jego sprawność, podłączając go do urządzeń. Urządzenie GPSMAP 8500 należy podłączyć do tego samego źródła zasilania co urządzenia GMM i GRID. Jeśli nie jest to możliwe, urządzenia należy podłączyć do tego samego uziemienia. Należy upewnić się, że przewód zasilania i uziemienia są odpowiednio zabezpieczone i nie poluzują się. Sterowanie urządzeniem GPSMAP 8500 za pośrednictwem ekranu dotykowego jest możliwe z użyciem jednego z maksymalnie dwóch podłączonych urządzeń GMM. Urządzenie GMM wykorzystywane do sterowania urządzeniem GPSMAP 8500 należy podłączyć zarówno do portu GARMIN MONITOR, jak i portu MAIN DVI-I VIDEO urządzenia GPSMAP 8500, korzystając z przewodu sieci morskiej firmy Garmin oraz przewodu DVI-D. W urządzeniu GMM lub na innym wyświetlaczu podłączonym do portu MIRROR DVI-I VIDEO OUT zostanie wyświetlony ten sam obraz, który jest wyświetlany w głównym urządzeniu GMM, nie będzie jednak możliwa obsługa dotykowa. Urządzenia sieci morskiej firmy Garmin mogą zostać podłączone dowolnego portu NETWORK z wyjątkiem portu GARMIN MONITOR, który jest wykorzystywany wyłącznie do użytku z głównym urządzeniem GMM. Aby ułatwić doprowadzenie, przewody zasilający, interfejsu NMEA 0183 i sieci morskiej Garmin zostały dołączone bez zainstalowanych kółek blokujących. Przewody należy doprowadzić przed zainstalowaniem kółek blokujących. Po podłączeniu kółka blokującego do przewodu należy upewnić się, że kółko jest prawidłowo podłączone, a także że obecna jest okrągła uszczelka w celu zapewnienia bezpieczeństwa połączenia zasilania lub danych. Uwagi dotyczące podłączania stacji To urządzenie można skonfigurować w połączeniu z innymi zgodnymi urządzeniami firmy Garmin do wspólnej pracy jako stacja. Podczas planowania stacji na łodzi należy zwrócić uwagę na następujące kwestie. W stacji nie można używać urządzeń firmy GPSMAP w wersji wcześniejszej niż seria 8000 i GPSMAP Wprawdzie nie jest to wymagane, ale zaleca się instalację obok siebie wszystkich urządzeń, które będą używane w ramach jednej stacji. Utworzenie stacji nie wymaga żadnych specjalnych połączeń, o ile wszystkie urządzenia są podłączone do sieci morskiej Garmin (strona 5). Stacje są tworzone i modyfikowane przy użyciu oprogramowania urządzeń. Więcej informacji zawiera podręcznik użytkownika dołączony do urządzenia. Podłączanie zasilania OSTRZEŻENIE Nie wolno zdejmować wbudowanego uchwytu bezpiecznika z przewodu zasilającego w przypadku podłączania przewodu zasilającego. Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia produktu wskutek pożaru lub przegrzania, musi być zastosowany odpowiedni bezpiecznik wskazany w specyfikacji produktu. Oprócz tego podłączenie przewodu zasilającego bez zastosowanego odpowiedniego bezpiecznika spowoduje unieważnienie gwarancji na produkt. 1 Poprowadź przewód zasilający do źródła zasilania i urządzenia. 2 Podłącz czerwony przewód do dodatniego (+) zacisku akumulatora, a czarny przewód do ujemnego (-) zacisku akumulatora. 3 Zamocuj kółko blokujące i okrągłą uszczelkę na końcu przewodu zasilającego. 4 Podłącz przewód zasilający do urządzenia poprzez obróćenie kółka blokującego w prawo. Przedłużanie przewodu zasilającego W razie potrzeby przewód zasilający można przedłużyć przy użyciu innego przewodu o odpowiedniej grubości w stosunku do wymaganej długości. Pozycja À Á Â Bezpiecznik Bateria 1,8 m (6 stóp) bez możliwości przedłużenia 4

5 Pozycja À Splot Á Przedłużacz 12 AWG (3,31 mm²), do 4,6 m (15 stóp) Przedłużacz 10 AWG (5,26 mm²), do 11 m (23 stopy) Przedłużacz 8 AWG (8,36 mm²), do 11 m (36 stóp)  Bezpiecznik à 20,3 cm (8 cali) Ä Bateria Å 20,3 cm (8 cali) Æ Maksymalna długość przedłużacza 11 m (36 stóp) Uwagi dotyczące dodatkowego uziemienia W przypadku większości sposobów instalacji urządzenie nie wymaga dodatkowego uziemienia podwozia. W przypadku wystąpienia zakłóceń można skorzystać z dołączonej śruby uziemiającej À, by podłączyć urządzenie do uziemienia łodzi i wyeliminować zakłócenia. Podłączanie urządzenia GMM do plotera nawigacyjnego GPSMAP 8500 Do monitora GPSMAP 8500 z funkcją obsługi dotykowej można podłączyć jedno urządzenie GMM; dodatkowe urządzenie GMM lub wyświetlacz innego producenta można podłączyć do urządzenia GPSMAP 8500 w celu wyświetlania tego samego obrazu, który jest wyświetlany na głównym wyświetlaczu. UWAGA: Te instrukcje zawierają jedynie informacje o połączeniach wideo i połączeniach transmisji danych ustanawianych z użyciem urządzenia GMM i wyświetlacza innego producenta. Zapoznaj się z instrukcjami dołączonymi do urządzenia GMM i wyświetlacza innego producenta, aby uzyskać informacje dotyczące podłączania zasilania. 1 Poprowadź przewód sieci morskiej firmy Garmin i przewód DVI-D do głównego urządzenia GMM oraz urządzenia GPSMAP Poprowadź przewód DVI-D do dodatkowego urządzenia GMM lub odpowiedni przewód do wyświetlacza innego producenta (opcjonalny). 3 Załóż kółko blokujące oraz okrągłą uszczelkę na końcu przewodu sieci morskiej firmy Garmin. 4 Podłącz przewód sieci morskiej firmy Garmin do portu GARMIN MONITOR urządzenia GPSMAP 8500 i do portu GARMIN PROCESSOR BOX urządzenia GMM. 5 Podłącz przewód DVI-D do portu MAIN DVI-I VIDEO OUT urządzenia GPSMAP 8500 oraz do portu MAIN DVI VIDEO IN urządzenia GMM. 6 Podłącz odpowiedni przewód do portu MIRROR DVI-I VIDEO OUT urządzenia GPSMAP 8500 i do innego urządzenia GMM lub do wyświetlacza innego producenta (opcjonalnego). Uwagi dotyczące sieci morskiej firmy Garmin Urządzenie GPSMAP 8500 może zostać podłączone do dodatkowych urządzeń z sieci morskiej firmy Garmin, co umożliwi udostępnianie danych z radaru i sonaru, jak również szczegółowych map. Podłączając urządzenia z siec morskiej firmy Garmin do urządzenia GPSMAP 8500 należy uwzględnić poniższe uwagi. Przewód sieci morskiej Garmin musi być używany dla wszystkich połączeń sieci morskiej Garmin. Podłączając komponenty do sieci morskiej firmy Garmin nie należy korzystać ze przewodów CAT5 oraz złączy RJ45 innych firm. Dodatkowe przewody i złącza sieci morskiej Garmin są dostępne u dealera firmy Garmin. W ploterze nawigacyjnym GPSMAP 8500 dostępne są cztery porty NETWORK, z których każdy pełni rolę przełącznika sieciowego. Do każdego portu NETWORK można podłączyć dowolne zgodne urządzenie. Dowolny zgodny czujnik podłączony do jednego z portów NETWORK plotera nawigacyjnego GPSMAP 8500, taki jak radar lub sonar, udostępnia dane innym ploterom nawigacyjnym Garmin lub stacjom GPSMAP 8500 podłączonym do urządzenia GPSMAP 8500 za pośrednictwem portu NETWORK. Piąte złącze, oznaczone jako GARMIN MONITOR, jest przeznaczone do użytku z głównym interfejsem GMM i nie należy korzystać z niego do podłączania urządzeń sieci morskiej formy Garmin. Uwagi dotyczące połączeń interfejsu NMEA 2000 UWAGA Jeśli na łodzi jest zainstalowana sieć NMEA 2000, powinna być już podłączona do zasilania. Nie podłączaj dołączonego przewodu zasilającego NMEA 2000 do zainstalowanej już sieci NMEA 2000, ponieważ tylko jedno źródło zasilania powinno być podłączone do sieci NMEA Dostarczony przewód zasilający NMEA 2000 należy podłączyć do stacyjki łodzi lub przez inny wbudowany przełącznik.urządzenia NMEA 2000 rozładują akumulator, jeśli ich przewody zasilające NMEA 2000 zostaną podłączone bezpośrednio do akumulatora. Ploter nawigacyjny GPSMAP 8500 może łączyć się z zainstalowaną na łodzi siecią NMEA 2000 w celu udostępniania danych z urządzeń zgodnych z interfejsem NMEA 2000, takich jak antena GPS lub radio VHF. Dołączone przewody i złącza NMEA 2000 umożliwiają podłączenie plotera nawigacyjnego GPSMAP 8500 do istniejącej sieci NMEA 2000 lub, w razie potrzeby, utworzenie podstawowej sieci NMEA Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat sieci NMEA 2000, zapoznaj się z rozdziałem Podstawy sieci NMEA 2000 w dokumencie Techniczne informacje referencyjne dla produktów NMEA 2000 na dołączonym dysku CD-ROM lub kliknij łącze Instrukcje na stronie posiadanego urządzenia w serwisie Port oznaczony NMEA 2000 służy do podłączenia plotera nawigacyjnego GPSMAP 8500 do standardowej sieci NMEA Porty z oznaczeniami ENGINE i HOUSE są przeznaczone do przyszłego użytku i nie podłączać ich do standardowej sieci NMEA

6 Pozycja À GPSMAP 8500 Á Przewód podłączeniowy sieci NMEA 2000  Przewód zasilający sieci NMEA 2000 à Stacyjka lub wbudowany przełącznik Ä Źródło zasilania 12 V DC Pozycja Å Terminator NMEA 2000 Æ Trójnik NMEA 2000 Ç Kabel szkieletowy NMEA 2000 Uwagi dotyczące połączeń interfejsu NMEA 0183 Instrukcja instalacji dostarczona wraz ze zgodnym z interfejsem NMEA 0183 urządzeniem powinna zawierać informacje wymagane do zidentyfikowania przewodu przesyłowego oraz (Tx) odbiorczego (Rx) A (+) i B (-). Podczas podłączania zgodnych z interfejsem NMEA 0183 urządzeń z dwoma przewodami przesyłowymi i dwoma przewodami odbiorczymi, nie jest konieczne podłączanie magistrali NMEA 2000 oraz urządzenia zgodnego z interfejsem NMEA 0183 do wspólnego uziemienia. Podczas podłączania zgodnego z interfejsem NMEA 0183 urządzenia z jednym przewodem przesyłowym (Tx) i jednym przewodem odbiorczym (Rx), magistralę NMEA 2000 oraz urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183 należy podłączyć do wspólnego uziemienia. Podstawowe połączenia interfejsu NMEA 0183 Te schematy przedstawiają podstawowe połączenia przewodów interfejsu NMEA 0183 służące do podłączania tego urządzenia do urządzeń zgodnych z interfejsem NMEA Więcej informacji na temat obsługi interfejsu NMEA 0183 przez to urządzenie zawiera sekcja strona 7. Pozycja À Źródło zasilania 12 V DC Á Przewód zasilający  Urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183 à Przewód NMEA 0183 Standardowe urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183 Pozycja Funkcja przewodu firmy Garmin Kolor przewodu firmy Garmin Funkcja przewodu urządzenia zgodnego z interfejsem NMEA 0183 Ê Zasilanie Czerwony Zasilanie Ë Uziemienie zasilania Czarny Uziemienie zasilania Ì Uziemienie danych Czarny Uziemienie danych Í Odbiór A (+) Biały Transmisja A (+) Î Odbiór B (-) Pomarańczowy/biały Transmisja B (-) Ï Transmisja A (+) Szary Odbiór A (+) Ð Transmisja B (-) Różowy Odbiór B (-) 6

7 Pozycja À Źródło zasilania 12 V DC Á Przewód zasilający  Urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183 à Przewód NMEA 0183 Urządzenie zgodne z jednostronnym interfejsem NMEA 0183 Pozycja Funkcja przewodu firmy Garmin Kolor przewodu firmy Garmin Funkcja przewodu urządzenia zgodnego z interfejsem NMEA 0183 Ê Zasilanie Czerwony Zasilanie Ë Uziemienie zasilania Czarny Uziemienie zasilania Ì Uziemienie danych Czarny Uziemienie danych Í Odbiór B (-) Pomarańczowy/biały niedostępne Î Odbiór A (+) Biały Transmisja Ï Transmisja A (+) Szary Odbiór Ð Transmisja B (-) Różowy niedostępne Jeśli urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183 ma tylko jeden przewód wejściowy (RX) (bez A, B, + lub -), pozostaw niepodłączony różowy przewód. Jeśli urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183 ma tylko jeden przewód wyjściowy (TX) (bez A, B, + lub -), podłącz pomarańczowy/biały przewód do uziemienia. Zapoznaj się z instrukcją instalacji urządzenia zgodnego z interfejsem NMEA 0183, aby zidentyfikować przewody wyjściowe A(+) i B(-) oraz przewody wejściowe A(+) i B(-). Jeśli konieczne jest przedłużenie kabli, należy użyć ekranowanej skrętki 28 AWG. Zlutuj wszystkie połączenia i zabezpiecz je termokurczliwą izolacją. Zaawansowane połączenia interfejsu NMEA 0183 Dostępne są cztery wewnętrzne porty wejściowe interfejsu NMEA 0183 (porty RX) i dwa wewnętrzne porty wyjściowe interfejsu NMEA 0183 (porty TX) na dołączonym przewodzie danych interfejsu NMEA Do każdego wewnętrznego portu RX można podłączyć jedno urządzenie NMEA 0183 w celu przesyłania danych do urządzenia firmy Garmin. Do każdego wewnętrznego portu TX można podłączyć równolegle do trzech urządzeń NMEA 0183 w celu odbierania danych przesyłanych przez urządzenie firmy Garmin. Każdy wewnętrzny port RX i TX ma dwa przewody oznaczone jako A (+) i B (-) zgodnie z konwencją standardu NMEA Odpowiednie przewody A (+) i B (-) poszczególnych portów wewnętrznych należy podłączyć do przewodów A (+) i B (-) urządzenia zgodnego z interfejsem NMEA Podczas podłączania przewodów danych do urządzeń NMEA 0183 zapoznaj się z tabelą i schematami połączeń. Zapoznaj się z instrukcją instalacji urządzenia zgodnego z interfejsem NMEA 0183, aby zidentyfikować przewody wyjściowe (TX) A (+) i B (-) oraz przewody wejściowe (RX) A (+) i B (-). Jeśli konieczne jest przedłużenie kabli, należy użyć ekranowanej skrętki 28 AWG. Zlutuj wszystkie połączenia i zabezpiecz je termokurczliwą izolacją. W przypadku dwukierunkowej komunikacji z urządzeniem NMEA 0183 porty wewnętrzne na przewodzie danych interfejsu NMEA 0183 nie zostają połączone. Jeśli na przykład wejście urządzenia zgodnego z interfejsem NMEA jest podłączone do wewnętrznego portu wyjściowego 1 na przewodzie danych, można podłączyć port wyjściowy urządzenia zgodnego z interfejsem NMEA 0183 do dowolnego wewnętrznego portu wejściowego (port 1, port 2, port 3 lub port 4) w wiązce przewodów. Przewody uziemienia przewodu danych interfejsu NMEA 0183 i urządzenia zgodnego z interfejsem NMEA 0183 muszą być podłączone do uziemienia. Sekcja strona 12 zawiera listę zatwierdzonych sentencji interfejsu NMEA 0183 przesyłanych z i do urządzenia. Wewnętrzne porty interfejsu NMEA 0183 i protokoły komunikacji są konfigurowane na podłączonym urządzeniu firmy Garmin. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją dotyczącą interfejsu NMEA 0183 lub konfiguracji komunikacji w podręczniku użytkownika dołączonym do urządzenia firmy Garmin. 7

8 Port Funkcja przewodu Kolor przewodu Numer styku Port wejściowy 1 RX/A (+) Biały RX/B (-) Pomarańczowy/biały Port wejściowy 2 RX/A (+) Brązowy RX/B (-) Brązowy/biały Port wejściowy 3 RX/A (+) Fioletowy RX/B (-) Fioletowy/biały Port wejściowy 4 RX/A (+) Czarny/biały RX/B (-) Czerwony/biały Port wyjściowy 1 TX/A (+) Szary TX/B (-) Różowy Port wyjściowy 2 TX/A (+) Niebieski TX/B (-) Niebieski/biały niedostępne Zarezerwowane niedostępne niedostępne Zarezerwowane niedostępne niedostępne Zarezerwowane niedostępne niedostępne Alarm Żółty niedostępne Akcesorium wł. Pomarańczowy niedostępne Uziemienie Czarny niedostępne Zarezerwowane niedostępne Standardowe urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183 połączone w celu komunikacji dwukierunkowej Pozycja À Źródło zasilania 12 V DC Á Przewód zasilający  Urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183 à Przewód NMEA

9 Pozycja Funkcja przewodu firmy Garmin Kolor przewodu firmy Garmin Funkcja przewodu urządzenia zgodnego z interfejsem NMEA 0183 Ê Zasilanie Czerwony Zasilanie Ë Uziemienie zasilania Czarny Uziemienie zasilania Ì Uziemienie danych Czarny Uziemienie danych Í RxA (+) Biały TxA (+) Î RxB (-) Pomarańczowy/biały TxB (-) Ï TxA (+) Szary RxA (+) Ð TxB (-) Różowy RxB (-) Standardowe urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183 połączone w celu komunikacji jednokierunkowej UWAGA: Ten schemat przedstawia połączenia służące zarówno do wysyłania, jak i odbierania. Zapoznaj się z pozycjami Ê, Ë, Ì, Í i Î podczas podłączania urządzenia firmy Garmin w celu odbierania informacji z urządzenia zgodnego z interfejsem NMEA Zapoznaj się z pozycjami Ê, Ë, Ì, Ï i Ð podczas podłączania urządzenia firmy Garmin w celu przesyłania informacji do urządzenia zgodnego z interfejsem NMEA Pozycja À Źródło zasilania 12 V DC Á Przewód zasilający  Urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183 à Przewód NMEA 0183 Pozycja Funkcja przewodu firmy Garmin Kolor przewodu firmy Garmin Funkcja przewodu urządzenia zgodnego z interfejsem NMEA 0183 Ê Zasilanie Czerwony Zasilanie Ë Uziemienie zasilania Czarny Uziemienie zasilania Ì Uziemienie danych Czarny Uziemienie danych Í RxA (+) Biały TxA (+) Î RxB (-) Pomarańczowy/biały TxB (-) Ï TxA (+) Szary RxA (+) Ð TxB (-) Różowy RxB (-) 9

10 Urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183 z pojedynczym przewodem odbiorczym podłączonym w celu odbierania danych Pozycja À Źródło zasilania 12 V DC Á Przewód zasilający  Urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183 à Przewód NMEA 0183 Pozycja Funkcja przewodu firmy Garmin Kolor przewodu firmy Garmin Funkcja przewodu urządzenia zgodnego z interfejsem NMEA 0183 Ê Zasilanie Czerwony Zasilanie Ë Uziemienie zasilania Czarny Uziemienie zasilania Ì Uziemienie danych Czarny Uziemienie danych Í TxA (+) Szary RxA Î TxB (-) Różowy niedostępne Urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183 z pojedynczym przewodem nadawczym podłączonym w celu przesyłania danych Pozycja À Źródło zasilania 12 V DC Á Przewód zasilający  Urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183 à Przewód NMEA 0183 Pozycja Funkcja przewodu firmy Garmin Kolor przewodu firmy Garmin Funkcja przewodu urządzenia zgodnego z interfejsem NMEA 0183 Ê Zasilanie Czerwony Zasilanie Ë Uziemienie zasilania Czarny Uziemienie zasilania Ì Uziemienie danych Czarny Uziemienie danych Í RxB (-) Pomarańczowy/biały niedostępne Î RxA (+) Biały TxA (+) 10

11 Połączenia lampy lub brzęczyka Urządzenie może być używane z lampą lub brzęczykiem (bądź z oboma urządzeniami jednocześnie) w celu emitowania alertu dźwiękowego lub świetlnego, kiedy ploter nawigacyjny wyświetla komunikat. Jest to opcjonalne, a przewód alarmu nie musi być używany w celu prawidłowego działania urządzenia. Podczas podłączania lampy lub brzęczyka do tego urządzenia należy zwrócić uwagę na następujące kwestie. Obwód alarmu przełącza się do stanu niskiego napięcia podczas emitowania sygnału dźwiękowego alarmu. Maksymalne natężenie wynosi100 ma; wymagany jest przekaźnik w celu ograniczenia natężenia z plotera nawigacyjnego do 100 ma. Aby ręcznie przełączać alerty dźwiękowe i świetlne, można zainstalować jednobiegunowe przełączniki jednokrotne. Pozycja À Źródło zasilania V DC Á Przewód zasilający  Brzęczyk à Lampa Ä Przewód NMEA 0183 Å Przekaźnik (natężenie cewki 100 ma) Æ Przełączniki do włączania i wyłączania alertów lampy lub brzęczyka Pozycja Kolor przewodu Funkcja przewodu Ê Czerwony Zasilanie Ë Czarny Uziemienie Ì Żółty Alarm Uwagi dotyczące wejścia i wyjścia wideo Ploter nawigacyjny GPSMAP 8500 umożliwia odbiór kompozytowego sygnału wideo z czterech źródeł oraz przesyłanie wyjściowego sygnału wideo do dwóch wyświetlaczy cyfrowych lub analogowych. Podczas podłączania źródeł wejściowych wideo i wyjścia wideo należy zwrócić uwagę na następujące kwestie. Cztery kompozytowe wejścia wideo są oznaczone jako CVBS 1 IN, CVBS 2 IN, CVBS 3 IN i CVBS 4 IN. Te cztery porty wykorzystują złącza BNC. Istnieje możliwość użycia adaptera BNC RCA w celu podłączenia do tych portów źródła kompozytowego wideo ze złączami RCA. Sygnał wideo ze źródeł podłączonych do tych portów może być wyświetlany wyłącznie w urządzeniu GMM lub na dodatkowym monitorze podłączonym do tego samego plotera nawigacyjnego GPSMAP Kompozytowy sygnał wideo nie jest udostępniany w ramach sieci morskiej Garmin lub sieci NMEA Dwa porty wyjściowe DVI-I są oznaczone jako MAIN DVI-I VIDEO OUT i MIRROR DVI-I VIDEO OUT. Te dwa porty wykorzystują złącza DVI-I i są zgodne z różnorodnymi adapterami i złączami cyfrowymi i analogowymi. Przewód DVI-D może służyć do podłączenia do urządzenia GMM lub innego cyfrowego wyświetlacza z obsługą sygnału DVI. W razie potrzeby można użyć adaptera DVI-D-HDMI w celu podłączenia telewizora HD lub innego wyświetlacza zgodnego ze standardem HDMI. Przewód DVI-I może służyć do podłączenia do monitora komputerowego lub innego wyświetlacza z obsługą sygnału DVI-I. W razie potrzeby w celu podłączenia do wyświetlacza z obsługą sygnału VGA można skorzystać z adaptera DVI-I VGA. Port MAIN DVI-I VIDEO OUT jest wykorzystywany z głównym urządzeniem GMM. Więcej informacji można znaleźć w części strona 5. Do tego portu można podłączyć monitor innej firmy, nie jest jednak możliwa obsługa urządzenia z użyciem interfejsu ekranu dotykowego. Port MIRROR DVI-I VIDEO OUT umożliwia wyświetlenie na podłączonym wyświetlaczu sygnału identycznego z tym z portu MAIN DVI-I VIDEO OUT. Połączenia czytnika kart Podłączanie zasilania OSTRZEŻENIE Nie wolno zdejmować wbudowanego uchwytu bezpiecznika z przewodu zasilającego w przypadku podłączania przewodu zasilającego. Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia produktu wskutek pożaru lub przegrzania, musi być zastosowany odpowiedni bezpiecznik wskazany w specyfikacji produktu. Oprócz tego podłączenie przewodu zasilającego bez zastosowanego odpowiedniego bezpiecznika spowoduje unieważnienie gwarancji na produkt. 1 Poprowadź przewód zasilający do źródła zasilania i urządzenia. 11

12 2 Podłącz czerwony przewód do dodatniego (+) zacisku akumulatora, a czarny przewód do ujemnego (-) zacisku akumulatora. 3 Zamocuj kółko blokujące i okrągłą uszczelkę na końcu przewodu zasilającego. 4 Podłącz przewód zasilający do urządzenia poprzez obróćenie kółka blokującego w prawo. Podłączanie czytnika kart do sieci morskiej Garmin Czytnik kart nie jest zgodny z ploterami nawigacyjnymi firmy Garmin w wersji wcześniejszej niż seria GPSMAP 8000 i GPSMAP Podłącz czytnik kart do urządzenia firmy Garmin w sieci morskiej Garmin przy użyciu przewodu sieci morskiej Garmin. Dane z kart włożonych do czytnika kart są udostępniane dla wszystkich zgodnych urządzeń w sieci morskiej Garmin. Załącznik Dane techniczne Fizyczne dane techniczne Dane techniczne Wymiary (szer. wys. gł.) Masa Zakres temperatur Materiał Dane techniczne zasilania Wielkość Moc wejściowa Bezpiecznik Wielkość / / / 64 cala ( ,5 239,5 mm) 10,85 funta (4,92 kg) Od 5 F do 131 F (od -15 C do 55 C) Aluminium Maks. zużycie energii przy 10 V DC Typowy pobór prądu przy 12 V DC Maks. pobór prądu przy 12 V DC NMEA 2000 LEN 2 NMEA 2000 pobór Bezpieczny dystans dla kompasu Informacje o PGN NMEA 2000 Typ PGN Dane techniczne V DC 7,5 A, 42 V szybkodziałający 17 W 0,8 A 1,7 A Maks. 75 ma Transmisja i odbiór Potwierdzenie ISO Transmisja Żądanie ISO 5½ cala (140 mm) Uzyskanie adresu ISO NMEANMEA grupowa funkcja Polecenie/Żądanie/Potwierdzenie Grupowa funkcja Transmisja/Odbieranie listy PGN Informacje o produkcie COG i PND: szybka aktualizacja Dane pozycji GNSS Widoczne satelity GNSS Dane o wietrze Temperatura Kierunek łodzi Deklinacja magnetyczna Prędkość względem wody Głębokość wody Pozycja: szybka aktualizacja Błąd zejścia z trasy Dane nawigacji Typ PGN Odbiór Informacje o trasie i punktach Godzina systemowa Kierunek łodzi Parametry silnika: dynamiczne Parametry silnika: szybka aktualizacja Parametry transmisji: dynamiczne Poziom płynu Prędkość względem wody Głębokość wody Pozycja: szybka aktualizacja Raport pozycji A klasy AIS Raport pozycji B klasy AIS Rozszerzony raport pozycji B klasy AIS GNSS DOP Dane statyczne i związane z podróżą A klasy AIS Raport danych statycznych CS B klasy AIS, część A Raport danych statycznych CS B klasy AIS, część B Parametry środowiskowe Parametry środowiskowe (zdezaktualizowane) Wilgotność Rzeczywiste ciśnienie Informacje o interfejsie NMEA 0183 Typ Sentencja Transmisja GPAPB APB: sentencja B kontrolera kierunku lub trasy (autopilota) GPBOD GPBWC GPGGA GPGLL GPGSA GPGSV GPRMB GPRMC GPRTE GPVTG GPWPL GPXTE PGRME PGRMM PGRMZ SDDBT SDDPT SDMTW SDVHW BOD: namiar (początek do celu) BWC: namiar i dystans do punktu GGA: dane pozycji systemu GPS GLL: pozycja geograficzna (szerokość i długość) GSA: GNSS DOP i aktywne satelity GSV: widoczne satelity GNSS RMB: zalecane minimalne informacje dotyczące nawigacji RMC: zalecane minimalne dane specyficzne dla satelitów GNSS RTE: trasy VTG: kurs i prędkość nad dnem WPL: pozycja punktu XTE: błąd zejścia z trasy E: szacowany błąd M: układ odniesienia Z: wysokość DBT: głębokość poniżej przetwornika DPT: głębokość Odbiór DPT Głębokość DBT MTW VHW WPL MTW: temperatura wody VHW: prędkość i kierunek wody Głębokość poniżej przetwornika Temperatura wody Prędkość i kierunek wody Pozycja punktu 12

13 Typ Sentencja DSC DSE HDG HDM MWD MDA MWV VDM Informacje cyfrowego wywołania selektywnego Rozszerzone cyfrowe wywołanie selektywne Kierunek, zboczenie i deklinacja Kierunek, magnetyczny Kierunek i prędkość wiatru Złożone informacje meteorologiczne Prędkość i kąt wiatru Komunikat łącza danych AIS VHF Można wykupić kompletne informacje o formacie danych oraz zdaniach organizacji National Marine Electronics Association (NMEA): NMEA, Seven Riggs Avenue, Severna Park, MD USA (www.nmea.org) 13

14 Garmin International, Inc East 151st Street Olathe, Kansas 66062, Stany Zjednoczone Garmin (Europe) Ltd. Liberty House, Hounsdown Business Park Southampton, Hampshire, SO40 9LR Wielka Brytania Garmin Corporation No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist. New Taipei City, 221, Tajwan (R.O.C.) Garmin, logo Garmin oraz GPSMAP są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. GMM i GRID są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione. NMEA, NMEA 2000 i logo NMEA 2000 są zastrzeżonymi znakami towarowymi organizacji National Marine Electronics Association Garmin Ltd. lub jej oddziały

GMR 18/24 xhd instrukcja instalacji

GMR 18/24 xhd instrukcja instalacji GMR 18/24 xhd instrukcja instalacji Obsługa tego urządzenia jest możliwa wyłącznie za pośrednictwem zgodnych z radarem urządzeń firmy Garmin lub za pośrednictwem sieci Garmin Marine Network. Więcej informacji

Bardziej szczegółowo

etrex 10 Skrócony podręcznik użytkownika

etrex 10 Skrócony podręcznik użytkownika etrex 10 Skrócony podręcznik użytkownika Rozpoczęcie pracy z urządzeniem Ogólne informacje o urządzeniu ostrzeżenie Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu przewodnikiem Ważne informacje

Bardziej szczegółowo

zūmo 590 Podręcznik użytkownika

zūmo 590 Podręcznik użytkownika zūmo 590 Podręcznik użytkownika Lipiec 2014 Wydrukowano na Tajwanie 190-01706-40_0C Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub

Bardziej szczegółowo

zūmo 590 Podręcznik użytkownika

zūmo 590 Podręcznik użytkownika zūmo 590 Podręcznik użytkownika Czerwiec 2015 Wydrukowano na Tajwanie 190-01706-40_0E Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości

Bardziej szczegółowo

nüvi 205 / 205W Series Podręcznik użytkownika Do użytku z następującymi modelami nüvi: 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275

nüvi 205 / 205W Series Podręcznik użytkownika Do użytku z następującymi modelami nüvi: 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275 nüvi 205 / 205W Series Podręcznik użytkownika Do użytku z następującymi modelami nüvi: 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275 2010 Garmin Ltd. lub podmioty zależne Garmin International, Inc. 1200

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced

Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced P/N 1069792-GR3 (PL) REV F ISS 04NOV14 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Wersja Certyfikaty Dyrektywy Unii Europejskiej Informacje

Bardziej szczegółowo

4-KANAŁOWY REJESTRATOR DVR HD-SDI

4-KANAŁOWY REJESTRATOR DVR HD-SDI 4-KANAŁOWY REJESTRATOR DVR HD-SDI Instrukcja obsługi SRD-480D 4-Kanałowy Rejestrator DVR HD-SDI Instrukcja obsługi Prawa autorskie 2012 Samsung Techwin Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe

Bardziej szczegółowo

Centrum pamięci masowej firmy Dell

Centrum pamięci masowej firmy Dell Centrum pamięci masowej firmy Dell System pamięci masowej SCv2080 Instrukcja uruchomienia Model regulacji: E11J Typ regulacji: E11J001 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: Napis UWAGA wskazuje ważną

Bardziej szczegółowo

ViewSonic. PJD7383/ PJD7383i PJD7583w/PJD7583wi DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario

ViewSonic. PJD7383/ PJD7383i PJD7583w/PJD7583wi DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario ViewSonic PJD7383/ PJD7383i PJD7583w/PJD7583wi DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas

Bardziej szczegółowo

PL Instrukcja montażu

PL Instrukcja montażu Instrukcja montażu PL 2 Spis treści Zawartość zestawu Podłączenie kabla zasilającego Połączenie ze stacyjką zapłonu Podłączenie i prawidłowe umiejscowienie anteny GPS/GSM Kontrola instalacji urządzenia

Bardziej szczegółowo

RV 760/Camper 760 Podręcznik użytkownika

RV 760/Camper 760 Podręcznik użytkownika RV 760/Camper 760 Podręcznik użytkownika Styczeń 2014 190-01600-40_0B Wydrukowano na Tajwanie Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w

Bardziej szczegółowo

nüvi Seria 3507/3508 Podręcznik użytkownika

nüvi Seria 3507/3508 Podręcznik użytkownika nüvi Seria 3507/3508 Podręcznik użytkownika Marzec 2013 190-01580-40_0A Wydrukowano na Tajwanie Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika

Bardziej szczegółowo

V300X/V260X/V230X/ V260/V230/V300W/V260W

V300X/V260X/V230X/ V260/V230/V300W/V260W Projektor przenośny V300X/V260X/V230X/ V260/V230/V300W/V260W Podręcznik użytkownika Modele V230X, V230 i V260W nie są rozprowadzane na terenie Ameryki Północnej. Nr modelu: NP-V300X, NP-V260X, NP-V230X,

Bardziej szczegółowo

GE Security. Legend IP Instrukcja instalacji

GE Security. Legend IP Instrukcja instalacji GE Security Instrukcja instalacji Copyright Wykluczenie odpowiedzialności Znaki towarowe i patenty Umowa licencyjna Przeznaczenie Zgodność z przepisami FCC Copyright 2008, GE Security Inc. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych

Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych ACC Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych Instrukcja obsługi, montażu i programowania sterownika ACC i sterownika dekoderowego ACC ACC-1200 12 - Sterownik sekcyjny, możliwość podłączenia 42

Bardziej szczegółowo

nüvi seria 2407/2408/2507/2508 Podręcznik użytkownika

nüvi seria 2407/2408/2507/2508 Podręcznik użytkownika nüvi seria 2407/2408/2507/2508 Podręcznik użytkownika Listopad 2014 Wydrukowano w USA 190-01579-40_0B Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika

Bardziej szczegółowo

UM351W/UM301W/ UM361X/UM301X

UM351W/UM301W/ UM361X/UM301X Projektor przenośny UM351W/UM301W/ UM361X/UM301X Podręcznik użytkownika Produkty UM301W i UM301X nie są rozpowszechniane na terenie Ameryki Północnej. Model nr NP-UM351W, NP-UM301W, NP-UM361X, NP-UM301X

Bardziej szczegółowo

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E pl Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF Spis treści pl 3 Spis treści 1 Przedmowa 6 1.1 Informacje dotyczące niniejszej instrukcji 6 1.2 Konwencje przyjęte w instrukcji

Bardziej szczegółowo

Garmin Dash Cam 10/20 Podręcznik użytkownika

Garmin Dash Cam 10/20 Podręcznik użytkownika Garmin Dash Cam 10/20 Podręcznik użytkownika Grudzień 2013 190-01711-40_0A Wydrukowano na Tajwanie Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika

Bardziej szczegółowo

MW712 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika

MW712 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika MW712 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika Spis treści Ważne instrukcje bezpieczeństwa... 3 Wprowadzenie... 7 Funkcje projektora... 7 Zestaw... 8 Zewnętrzny widok projektora... 9 Elementy sterujące

Bardziej szczegółowo

W1060 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika. Witamy

W1060 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika. Witamy W1060 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika Witamy Spis treści Istotne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa...3 Wprowadzenie...7 Funkcje projektora... 7 Zawartość opakowania... 8 Widok zewnętrzny projektora...

Bardziej szczegółowo

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi Welch Allyn Connex Integrated Wall System Instrukcja obsługi 2012 Welch Allyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nabywcy produktu zezwala się na kopiowanie niniejszej publikacji z nośnika dostarczonego przez

Bardziej szczegółowo

Dell Optiplex 760 Instrukcja konfiguracji i informacje o systemie

Dell Optiplex 760 Instrukcja konfiguracji i informacje o systemie Dell Optiplex 760 Instrukcja konfiguracji i informacje o systemie Niniejszy przewodnik obejmuje przegląd funkcji, dane techniczne, instrukcje konfiguracji podstawowej oraz informacje o oprogramowaniu i

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz LFD Instrukcja obsługi

Wyświetlacz LFD Instrukcja obsługi Wyświetlacz LFD Instrukcja obsługi UE46C UE55C Kolor i wygląd mogą się różnić w zależności od produktu. Jego specyfikacja może bez wcześniejszego powiadomienia ulec zmianie mającej na celu poprawę jakości

Bardziej szczegółowo

PA600X/PA500X/ PA550W/PA500U

PA600X/PA500X/ PA550W/PA500U Projektor przenośny PA600X/PA500X/ PA550W/PA500U Podręcznik użytkownika Nr modelu NP-PA600X/NP-PA500X/NP-PA550W/NP-PA500U 4. wydanie, luty 2012 r. Macintosh, Mac OS X i PowerBook są znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Projektor Acer Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika projektora Acer serii X1160/X1260 Wydanie oryginalne: 8/2007

Bardziej szczegółowo

Phaser 6130. printer. User Guide

Phaser 6130. printer. User Guide Phaser 6130 printer User Guide Guide d utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do Usuário Gebruikershandleiding Användarhandbok Betjeningsvejledning www.xerox.com/support Niepublikowane

Bardziej szczegółowo

Wireless Audio - Soundbar

Wireless Audio - Soundbar HW-H750 HW-H751 Instrukcja obsługi Wireless Audio - Soundbar Wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby uzyskać bardziej kompletny serwis, należy zarejestrować produkt pod

Bardziej szczegółowo

RP550+ / RP650 / RP650+ Interaktywny monitor płaskoekranowy Podręcznik użytkownika

RP550+ / RP650 / RP650+ Interaktywny monitor płaskoekranowy Podręcznik użytkownika RP550+ / RP650 / RP650+ Interaktywny monitor płaskoekranowy Podręcznik użytkownika Wyłączenie odpowiedzialności BenQ Corporation nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyrażonych lub domniemanych,

Bardziej szczegółowo

Projektor przenośny P420X/P350X/P350W. Podręcznik użytkownika. Nr modelu NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W

Projektor przenośny P420X/P350X/P350W. Podręcznik użytkownika. Nr modelu NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W Projektor przenośny P420X/P350X/P350W Podręcznik użytkownika Nr modelu NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W 2. wydanie, stycznia 2011 Macintosh, Mac OS X i PowerBook są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zastrzeżonymi

Bardziej szczegółowo