Instrukcja obsługi aplikacji Biuro Maklerskie Banku BPH S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi aplikacji Notow@niaPlus. Biuro Maklerskie Banku BPH S.A."

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi aplikacji Biuro Maklerskie Banku BPH S.A.

2 Spis treści 1. Instalacja aplikacji (na przykładzie przeglądarki Mozzilla Firefox) Uruchamianie aplikacji 5 3. Główne elementy aplikacji 5 4. Jak stworzyć nowy ekran (pulpit)? Narzędzia główne aplikacji Jak stworzyć tabelę notowań? Jak dodać instrument do nowej tabeli? Jak usunąć instrument? Dodawanie i usuwanie kolumn Typ pola czyli zawartość komórek tabeli jak zmodyfikować kolumny aby wyświetlały dane? Jak stworzyć wykres? Zawartość okna wykresu Narzędzia pomocnicze wykresu Powiększanie i przesuwanie wykresu Wskaźniki analizy technicznej Pełny arkusz zleceń Zmiana kolejności kolumn Blokowanie kolumn Widoczność Style Wiązanie z tabelą Informacje szczegółowe Lista transakcji Oferty Statystyka sesji Alerty Interfejs DDE Style Styl główny Styl okna Modyfikacja stylu okna Modyfikacja stylów wybranych kolumn Modyfikacja stylów wybranych wierszy Modyfikacja stylów wybranych komórek Stan połączenia

3 1. Instalacja aplikacji (na przykładzie przeglądarki Mozzilla Firefox) W celu instalacji aplikacji należy, po zalogowaniu do Systemu Internetowego Banku BPH, przejść do zakładki Giełda (1), wybrać Notowania (2) a następnie w bocznym menu Uruchom Notowania (3). W głównym oknie pojawi się krótka instrukcja instalacyjna wraz z podaną lokalizacją do pliku instalacyjnego (4). Po kliknięciu linku pojawi się okno z potwierdzeniem rozpoczęcia zapisu pliku instalacyjnego na komputerze. Należy uruchomić plik zapisany na dysku lokalnym. 2

4 W oknie Instalatora należy wybrać Dalej. Należy zapoznać się z Warunkami Umowy Licencyjnej i w przypadku braku zastrzeżeń wybrać opcję Akceptuję warunki Umowy Licencyjnej i wybrać przycisk Dalej. Należy wybrać folder w którym zostaną zainstalowane, lub zaakceptować folder domyślny i kliknąć Dalej. 3

5 Instalator umożliwia wybranie lokalizacji w których utworzone zostaną skróty. Po ich wybraniu należy kliknąć Dalej. Tak zebrane dane pozwalają na rozpoczęcie instalacji poprzez wybranie przycisku Instaluj. Po zakończonej instalacji zostanie wyświetlony komunikat. Należy odznaczyć checkbox Uruchom i wybrać przycisk zakończ. 4

6 UWAGA!!! Pozostawienie check boxu zaznaczonego i wybranie przycisku Zakończ spowoduje nieudaną próbę uruchomienia aplikacji Jak uruchomić aplikację opisuje sekcja poniżej uruchomianie aplikacji 2. Uruchamianie aplikacji można uruchomić poprzez użycie skrótów lub z poziomu aplikacji Instalator umożliwia umieszczenie skrótów na Pulpicie, w grupie programów w menu Start oraz w pasku szybkiego uruchamiania. Aby możliwe było uruchomienie notowań z wykorzystaniem skrótów niezbędne jest posiadanie uruchomionej aplikacji w tle. W takim przypadku nie jest konieczne dokonywanie żadnych dodatkowych czynności. Jeżeli nie ma aktywnej sesji aplikacja automatycznie wywoła okno przeglądarki internetowej wraz z oknem logowania do Systemu Internetowego Banku BPH. Po udanym logowaniu do bankowości internetowej i uruchomieniu aplikacji należy ponownie kliknąć na wybrany skrót uruchamiający notowania. Ponadto aplikację można uruchomić za pośrednictwem systemu wybierając w górnym menu Rynek a następnie 3. Główne elementy aplikacji 5

7 1. Przycisk menu głównego aplikacji - pozwala na rozwinięcie głównego menu programu. 2. Wstążka - to główne narzędzie interakcji użytkownika z programem. Za jej pomocą można wydawać polecenia oraz ustalać ich parametry. Wstążka składa się z zakładek głównych (Narzędzia główne, Wskaźniki, Formacje) oraz opcjonalnie zakładek kontekstowych, które pojawiają się w przypadku kliknięcia w okno niektórych narzędzi. 3. Zakładki ekranów - możliwość przełączania pomiędzy utworzonymi ekranami. 4. Kontrolka statusu połączenia - pokazuje stan połączenia z serwerami danych. 5. Obszar roboczy - część okna, w której są otwierane wybrane narzędzia. 4. Jak stworzyć nowy ekran (pulpit)? Aplikacja umożliwia stworzenie dowolnej liczby ekranów (pulpitów), na których można umieszczać np. tabele z notowaniami. Aby stworzyć taki pulpit należy kliknąć na zakładkę nowego ekranu. Pojawi się Ekran 2. Nazwę ekranu można zmienić poprzez dwukrotne kliknięcie na stworzoną zakładkę. 6

8 5. Narzędzia główne aplikacji Aplikacja udostępnia wiele narzędzi przydatnych w codziennej pracy inwestora giełdowego. Do narzędzi głównych należą TABELE, WYKRESY, SZCZEGÓŁY WALORU, OFERTY, TRANSAKCJE oraz PEŁNY ARKUSZ ZLECEŃ (jeśli użytkownik posiada odpowiedni pakiet notowań). Każde z narzędzi udostępnia szeroki zakres funkcjonalności oraz modyfikacji poszczególnych parametrów Jak stworzyć tabelę notowań? Tabele notowań są podstawowym narzędziem umożliwiającym obserwację bieżących kursów oraz innych parametrów instrumentów. W aplikacji można otworzyć dowolną liczbę tabel. W każdej tabeli można umieścić dowolną liczbę instrumentów. Aby stworzyć nową tabelę, należy wybrać polecenie Tabela z zakładki Narzędzia główne na wstążce aplikacji: Po wybraniu tego polecenia, w obszarze roboczym (na pulpicie aplikacji) pojawi się nowa tabela notowań (Tabela). 7

9 5.2. Jak dodać instrument finansowy do nowej tabeli? Najszybszym sposobem aby dodać instrument finansowy do tabeli notowań jest wywołanie tzw. Skrótera poprzez wybranie na klawiaturze klawisza INSERT ( Skróter pojawi się wtedy w miejscu wskazywanym przez wskaźnik myszy). Na rysunku poniżej widać Skróter otwarty po wciśnięciu klawisza Insert (Uwaga: na niektórych klawiaturach, klawisz ten oznaczony jest napisem "Ins"). Wpisany instrument, po zatwierdzeniu klawiszem Enter zostanie umieszczony w tabeli (Uwaga: Skróter Narzędzie to podpowiada również te instrumenty finansowe, które najlepiej pasują do wpisywanego aktualnie ciągu znaków). Widać to na rysunku poniżej: Drugim sposobem jest wybór polecenia "Dodaj" na wstążce (zakładka kontekstowa tabeli o nazwie "Instrument"). 8

10 Trzecim sposobem dodania nowego instrumentu do tabeli jest zasada przeciągania np. z innej tabeli, wykresu czy okna statystyki sesji. Przeciąganie jest mechanizmem intensywnie wykorzystywanym w aplikacji dlatego warto zapoznać się z tą metodą. Przeciąganie lub inaczej metoda "przeciągnij i upuść" (ang. Drag&Drop), polega na "chwyceniu" myszką nazwy lub skrótu instrumentu w jednym oknie, a następnie "upuszczeniu" jej w oknie docelowym. Aby "chwycić" nazwę instrumentu należy przesunąć wskaźnik myszy nad nazwę, wcisnąć lewy klawisz myszy, a następnie cały czas trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy naprowadzić jej wskaźnik nad tabelę docelową po czym zwolnić klawisz Jak usunąć instrument finansowy? Najszybszym sposobem na usunięcie instrumentu z tabeli jest ustawienie kursora myszy na wybranym walorze w tabeli i wybranie przycisku "Usuń" na zakładce kontekstowej "Instrument". W tym celu można również skorzystać z okna zarządzania instrumentami poprzez wciśnięcie prawego klawisza myszy w obszarze tabeli i wybór Zarządzaj instrumentami lub Usuń Dodawanie i usuwanie kolumn. Aby dodać nową kolumnę należy wybrać polecenie "Dodaj za" lub "Dodaj przed" grupy "Dodaj/Usuń" zakładki kontekstowej "Kolumna". Polecenia te odpowiednio: wstawiają nową kolumnę za lub przed kolumną, w której znajduje się kursor tabeli. Kolumnę, w której znajduje się kursor tabeli, można również usunąć korzystając z polecenia "Usuń". 9

11 Korzystając z poleceń zakładki kontekstowej "Kolumna" można zmieniać pozycję kolumny, w której znajduje się kursor, przesuwając ją w lewo i prawo (odpowiednio polecenia "W lewo" i "W prawo"). Tabela z wstawionymi nowymi pustymi kolumnami pokazana jest na rysunku poniżej. Na rysunku widać dodatkowe puste wiersze, które przeznaczane są do prezentowania informacji o ofertach kupna i sprzedaży (pięć linii ofert) ale nie jest to regułą i zależy wyłącznie od potrzeb użytkownika. Na jeden instrument może przypadać od jednego do dziewięciu wierszy. Aby zwiększyć liczbę wierszy dostępnych dla jednego z instrumentów w tabeli należy kliknąć kilka razy w ikonę zwiększającą liczbę linii ofert. Ikona taka w postaci znaku plus znajduje się (wraz z ikoną zmniejszającą liczbę wierszy w postaci znaku minus) obok nazwy instrumentu. Liczbę wierszy dla instrumentu można również zwiększyć na wstążce, na zakładce kontekstowej "Instrument", w pozycji "Liczba linii" grupy "Opcje" lub wybierając na klawiaturze klawisz prawy Alt+n, gdzie n to liczba linii od 1 do 9. 10

12 Przykładowy wygląd tabeli po powiększeniu liczby dostępnych wierszy dla instrumentu znajduje się na rysunku poniżej. Uwaga: Zwykle dodatkowe wiersze przeznaczane są do prezentowania informacji o ofertach kupna i sprzedaży (pięć linii ofert) ale nie jest to regułą i zależy wyłącznie od potrzeb użytkownika Typ pola czyli zawartość komórek tabeli jak zmodyfikować kolumny aby wyświetlały dane? Każda komórka tabeli może (nie musi - może pozostać pusta) posiadać określony typ informacji, jaki wyświetla. Typ informacji, inaczej "typ pola to każdy rodzaj danych dotyczących instrumentu, jaki można umieścić w tabeli. Przykładowo mogą to być: ostatni kurs, wolumen, kurs maksymalny na sesji, LOP, czas ostatniej transakcji, oferta kupna, oferta sprzedaży itd. Aby określić, jaki typ informacji ma znajdować się w danej komórce tabeli, należy wyświetlić zakładkę kontekstową "Tabela" na wstążce aplikacji, a następnie wybrać pozycję Dostosuj w grupie "Zawartość". 11

13 Aby wygodnie definiować zawartość tabeli, dobrze jest odsunąć nieco definiowaną tabelę tak, aby lista dostępnych typów pól nie przysłaniała tabeli. Pokazuje to rysunek poniżej. Na przykładzie poniżej do pierwszej pustej kolumny przeciągnięty został typ "Maksimum" z sekcji "Transakcje" oraz "Minimum" do drugiej. Uwaga: Typ pola został przeciągnięty do jednej komórki, a dzienny kurs maksymalny i minimalny pojawił się nie tylko w tej komórce gdzie dany typ został upuszczony (czyli dla instrumentu akcje PZU), ale również w analogicznych pozycjach (nazywanych komórkami siostrzanymi) wszystkich instrumentów, jakie znajdują się lub kiedykolwiek zostaną umieszczone przez użytkownika w tabeli. Uwaga: Można również określać typy pól znajdujących się nie tylko w pierwszym wierszu instrumentu. Na rysunku poniżej pod nazwą instrumentu umieszczono typ pola Status, który wyświetla aktualną fazę sesji na danym instrumencie finansowym. 12

14 Poniżej znajduje się przykład gotowej tabeli z notowaniami: 5.6. Jak stworzyć wykres? Aby stworzyć nowy wykres, należy wybrać polecenie Wykres z zakładki Narzędzia główne na wstążce aplikacji. Po wybraniu tego polecenia, w obszarze roboczym (na pulpicie aplikacji) pojawi się okno Wybór instrumentu. W lewej części okna dostępne są grupy instrumentów finansowych. W prawej części okna - instrumenty należące do wybranej w lewej części grupy. Po wybraniu instrumentu należy przejść Dalej. W kolejnym oknie można wybrać odpowiednie parametry wykresu. Po określeniu wszystkich parametrów należy wybrać klawisz "Zakończ" co spowoduje otwarcie wykresu i automatyczne pobranie danych koniecznych do jego zbudowania. 13

15 W oknie Wybór parametrów wykresu można określić: Interwał danych (i jego krotność) z których zbudowany będzie wykres do wyboru interwał tikowy, sekundowy, minutowy, godzinowy, dzienny, tygodniowy, miesięczny, roczny. Dodatkowo dla każdego z interwałów można określać krotność np. można otworzyć nie tylko wykres minutowy ale i 10. Minutowy czy nawet 7. Minutowy. Zakres danych, które wykres będzie obejmował (można podać liczbę dni lub zakres dat)- długość wykresu określa się w postaci ilości sesji jakie mają zostać umieszczone na wykresie, ale Uwaga: sesja jest tu jednostką umowną i oznacza raczej dzień roboczy niż faktyczną sesję. Z tego względu w okresach świątecznych wpisanie 10 sesji może oznaczać otwarcie wykresu obejmującego na przykład pięć faktycznych sesji giełdowych. Typ wykresu wykres liniowy, wolumenowy, słupkowy (otwarcia/zamknięcia), świecowy. 14

16 Uwaga: zakładka kontekstowa Kurs pojawi się w momencie zaznaczenia wartości kursu na wykresie. Dopiero wtedy będzie możliwa modyfikacja typu wykresu. Typ skali czasu skala transakcyjna, liniowa, liniowa stała. Uwaga: Każdy istniejący wykres można modyfikować z poziomu funkcji znajdujących się na wstążce kontekstowej Wykres. Rysunek poniżej: Alternatywnie wykres można otworzyć klikając dwukrotnie lewym klawiszem myszy w nazwę instrumentu w tabeli notowań. Oczywiście jeśli wykres otwierany jest z tego poziomu część okna związana z wyborem instrumentu nie jest już dostępna Zawartość okna wykresu. W aplikacji w każdym z okien wykresu, można śledzić przebieg kursów więcej niż jednego instrumentu. Aby dodać drugi (trzeci, czwarty, ) instrument do otwartego już okna, na wykresie należy wybrać klawisz Insert. Pojawi się Skróter, znany już z tabel notowań. Po wpisaniu symbolu i zatwierdzeniu wyboru klawiszem Enter, nowy instrument zostanie dodany do okna wykresu. 15

17 Okno wykresu może składać się z jednego lub większej liczby paneli, logicznie dzielących to okno na części. Standardową sytuacją jest wykres kontraktu terminowego, którego kurs i LOP znajdują się na panelu górnym, natomiast wolumen na panelu poniżej. Panel wolumenu ma zwykle wysokość niższą niż panel ceny (stosunek wysokości panelu wolumenu do panelu ceny możesz regulować w Opcjach aplikacji, grupa "Wykres" pozycja "Panel wolumenu" - wartość w procentach). Po kliknięciu w tło jednego panelu, zostanie on oznaczany jako aktywny poprzez obrysowanie go dodatkową ramką/kursorem. Aktywność panelu ma znaczenie w kontekście wskazywania, na którym panelu wykonać operację z zakładki "Wykres", a konkretnie z grupy "Panel" tej zakładki. Polecenie "Dodaj" stworzy nowy panel, na który można przeciągnąć serie danych. Polecenie "Usuń" - usuwa aktywny panel. Polecenie "Oś czasu" - ukrywa/pokazuje oś czasu w aktywnym panelu. 16

18 Polecenie "Styl panelu" pozwala na zmianę stylu (Uwaga: wyłącznie aktywnego panelu a nie całego okna) 5.8. Narzędzia pomocnicze wykresu. Inspektor danych Inspektor danych jest narzędziem pokazującym wartości wszystkich serii danych w punkcie X wskazywanym przez kursor myszy. Wyświetla się automatycznie, gdy wskaźnik myszy zostanie umieszczony w obrębie obszaru okna wykresu. Można go wyłączyć (lub ponownie włączyć) korzystając z polecenia "Inspektor" znajdującego się na zakładce Narzędzia główne w sekcji wykresy. Wskaźnik pozycji Wskaźnik pozycji jest narzędziem pomocniczym do Inspektora danych i pozwala na precyzyjne określenie pozycji wskaźnika myszy. Wskaźnik pozycji rysowany jest w postaci dwóch linii, przecinających się w punkcie wskazywanym przez użytkownika. Wskaźnik pozycji można włączyć na zakładce Narzędzia główne wstążki aplikacji. 17

19 5.9. Powiększanie i przesuwanie wykresu. Powiększanie wykresu czyli zmiana zakresu widocznych danych bez usuwania tych danych, możliwe jest w na trzy sposoby: 1. Aby powiększyć wykres można użyć narzędzi lupy, znajdujących się w grupie "Powiększenie" zakładki kontekstowej "Wykres". Po wybraniu ikony "Powiększ" należy zaznaczyć na wykresie punkt początkowy powiększenia (klikając myszą), a następnie puścić mysz w punkcie końcowym powiększenia. Zakres powiększenia będzie w trakcie tej operacji oznaczany przyciemnionym tłem. 18

20 2. Przy pomocy suwaka - suwak jest elementem każdego okna wykresu, który umożliwia: Przesuwanie widocznego zakresu danych - Odbywa się to jak w przypadku każdego standardowego suwaka - poprzez zmianę jego pozycji. Analogiczny efekt można osiągnąć "chwytając" wykres za jego tło i przesuwając je w prawo lub w lewo. 19

21 Modyfikowanie widocznego zakresu danych - Chwytając suwak za jego prawą lub lewą krawędź można go rozciągać i zwężać powodując proporcjonalną modyfikację zakresu widocznych rekordów. Resetowanie powiększenia - Klikając dwukrotnie w suwak, powiększenie wykresu zostanie zlikwidowane. 3. Oś czasu - umożliwia graficzne, stosunkowo precyzyjne wyznaczenie początku i końca zakresu prezentowanych danych. Opcja znajduje się na zakładce Narzędzia główne wstążki aplikacji Wskaźniki analizy technicznej. oferują dostęp do: 39 wskaźników standardowych 9 średnich 15 oscylatorów. Aby nanieść na wykres wskaźnik, należy wybrać okno w którym zostanie umieszczony a następnie przejść na zakładkę Wskaźniki na wstążce aplikacji. 20

22 Po umieszczeniu wskaźnika na wykresie, można zmienić jego parametr. Należy wybrać serię wskaźnika, a następnie wybrać narzędzie "Parametry wskaźnika" z zakładki kontekstowej serii danych. Na ekranie pojawi się okno, w którym można dokonać zmiany parametru (lub parametrów) wskaźnika. 6. Pełny arkusz zleceń. W oknie pełnego arkusza zleceń jest możliwość obserwowania wszystkich zleceń oczekujących na realizację dla wskazanego instrumentu (opcja aktywna dla odpowiedniego pakietu notowań). Okno pełnego arkusza może pracować w dwóch trybach: w trybie zleceń, gdzie prezentowane jest każde zlecenie oraz w trybie linii ofert, w którym zlecenia agregowane są do linii ofert. Najszybszym sposobem otwarcia pełnego arkusza jest ustawienie kursora w tabeli notowań, na instrumencie, którego arkusz chcemy otworzyć, a następnie kliknięcie polecenia "Pełny arkusz" na głównej zakładce wstążki. 21

23 Bez wskazywania instrumentu w tabeli, okno otworzy się puste. W takiej sytuacji można umieścić w nim instrument (oraz w każdej chwili podmienić na inny) przez jego przeciągnięcie na okno arkusza z innego okna lub użycie klawisza "Insert". Aby przełączyć okno w tryb linii ofert, należy użyć polecenia "Tryb ofert" zakładki kontekstowej okna. 22

24 W trybie tym, okno pełnego arkusza zleceń wyświetla zawartość zbieżną z oknem ofert. W oknie ofert prezentowanych jest jednak maksymalnie pięć poziomów ofert, natomiast w oknie arkusza nie ma takich ograniczeń - wszystkie zlecenia agregowane są do odpowiadających im linii. Widoczne z prawej strony przycisku trybu, polecenie "Widoczne kolumny" służy do konfigurowania okna pod kątem widoczności poszczególnych kolumn. Kolumny widoczne dla trybu ofert zapamiętywane są niezależnie od kolumn widocznych dla trybu zleceń Zmiana kolejności kolumn. Kolumny można przestawiać poprzez ich przeciąganie za nagłówki. Nagłówek kolumny należy chwycić poprzez wciśnięcie i przytrzymanie lewego klawisza myszy. Upuszczenie nagłówka w wybrany miejscu spowoduje przestawienie całej kolumny Blokowanie kolumn. Tak jak każde okno tabelaryczne w programie, również okno pełnego arkusza może pracować w trybie blokady kolumn, powodującym, że zmiana szerokości jednej kolumny nie wpływa na szerokości innych kolumn lecz na szerokość całego okna Widoczność. W tej grupie wstążki można odpowiednio: ukryć wiersz ostatniej ceny rozdzielający zlecenia podaży od zleceń popytu; ukryć suwaki służące do przewijania zleceń niemieszczących się w oknie oraz ukryć kursor Style. Grupa Style na wstążce arkusza zleceń daje możliwość modyfikacji styl okna jak również pozwala nadać styl kolumnie lub wierszowi, w którym znajduje się kursor. Opcjonalnie można również przełączyć sposób kolorowania okna tak, aby kolorowane były naprzemiennie kolumny lub wiersze. 23

25 6.5. Wiązanie z tabelą. Arkusz zleceń można powiązać z tabelą notowań, używając w tym celu polecenia "Powiąż". Uwaga: Opcja ta jest dostępna dla wszystkich okien narzędziowych. Powiązany z tabelą arkusz zleceń będzie wypełniany zleceniami instrumentu po wciśnięciu w tabeli klawisza Enter lub po wybraniu polecenia "Wypełnij okna powiązane" z menu kontekstowego powiązanej z tym oknem arkusza tabeli. 7. Informacje szczegółowe. Okno Informacje szczegółowe jest narzędziem prezentującym komplet bieżących informacji o instrumencie finansowym. Opcja znajduje się w zakładce Narzędzia główne na wstążce aplikacji. Po wybraniu opcji pojawia się okno szczegółowe instrumentu. 24

26 W aplikacji można otworzyć dowolną liczbę okien szczegółów. Instrument w oknie można podmieniać przeciągając go z innego okna lub używając klawisza Insert. Wszystkie opcje okna Szczegółów można zmodyfikować na zakładce kontekstowej tego okna na wstążce aplikacji. W przypadku okna szczegółów można zmienić kolejność wyświetlanych informacji poprzez przeniesienie wiersza w którym znajduje się kursor, w górę lub w dół (ikony strzałek). Dostępne jest również polecenie blokowania kolumn. W zakresie kolorystyki, tak jak w przypadku wszystkich okien, można zmodyfikować styl okna, jak również zmienić kierunek jego kolorowania. Okno szczegółów można również powiązać z wybraną tabelą notowań. Powiązane z nią okno szczegółów będzie automatycznie wypełniane danymi instrumentu, na którym wciśnięto klawisz Enter w powiązanej tabeli. 8. Lista transakcji. Lista transakcji jest narzędziem prezentującym kompletną listę transakcji zawartych w czasie wybranej sesji (domyślnie na sesji bieżącej) na wybranym instrumencie. Aby otworzyć listę transakcji należy wybrać polecenie "Transakcje" w zakładce Narzędzia główne wstążki aplikacji. Po wybraniu opcji pojawi się okno zawartych transakcji wybranego instrumentu finansowego. 25

27 Polecenie otwierające okno transakcji może być użyte w kombinacji z tabelą notowań. W takiej sytuacji, zostanie automatycznie wypełnione danymi instrumentu, na którym znajdował się kursor w tabeli. W aplikacji można otworzyć dowolną liczbę okien transakcji. Instrument w oknie można podmienić poprzez przeciągnięcie go z innego okna lub poprzez klawisz "Insert". Wszystkie opcje okna Transakcji można zmodyfikować na zakładce kontekstowej tego okna na wstążce aplikacji. 9. Oferty. Oferty to narzędzie prezentujące zestawienie bieżących ofert kupna i sprzedaży wybranego instrumentu. Aby otworzyć okno należy wybrać polecenie "Oferty" w zakładce Narzędzia główne na wstążce aplikacji. Po wybraniu polecenia pojawi się okno Oferty wybranego instrumentu. Polecenie otwierające okno ofert może być użyte w kombinacji z tabelą notowań. W takiej sytuacji, zostanie automatycznie wypełnione ofertami instrumentu, na którym znajdował się kursor w tabeli. W aplikacji można otworzyć dowolną liczbę okien ofert. Instrument w oknie można podmienić poprzez przeciągnięcie go z innego okna lub używając klawisza "Insert". Wszystkie opcje okna Oferty można zmodyfikować na zakładce kontekstowej tego okna na wstążce aplikacji. 26

28 10. Statystyka sesji. Statystyka sesji to narzędzie prezentujące aktualne podsumowanie bieżącej sesji GPW. Aby otworzyć okno należy wybrać polecenie "Pokaż" w zakładce Narzędzia główne na wstążce aplikacji. Po wybraniu polecenia pojawi się okno Statystyka sesji w podziale na: wzrosty, spadki, obroty i transakcje. Wartości w poszczególnych kolumnach można sortować od największych do najmniejszych, poprzez dwukrotne Kliknięcie na nazwę nagłówka kolumny. Wszystkie opcje okna Statystyka sesji można zmodyfikować na zakładce kontekstowej tego okna na wstążce aplikacji. 11. Alerty. Aplikacja umożliwia definiowanie i obsługę powiadomień o sytuacjach zdefiniowanych przez użytkownika. Powiadomienia takie nazywane są alertami. Można zdefiniować dowolną liczbę alertów. Przykładowe alerty możliwe do zdefiniowania w aplikacji Poinformuj mnie, gdy kurs TPSA spadnie poniżej 30 zł. Poinformuj mnie, gdy kurs PKN spadnie poniżej 30 zł lub wzrośnie powyżej 40 zł. 27

29 Poinformuj mnie, gdy wskaźnik MACD przetnie od dołu swoją średnią i jednocześnie wartość Wig20 spadnie poniżej 2000 punktów. Poinformuj mnie, gdy kurs przetnie od góry swoją średnią 30 sesyjną i obrót wyniesie powyżej 10 mln zł lub gdy obrót na rynku wzrośnie powyżej 1 mld zł. Poinformuj mnie, gdy najlepsza oferta sprzedaży instrumentu spadnie poniżej 10 zł. Aby zdefiniować nowy alert należy wybrać polecenie "Nowy" znajdujące się w grupie "Alerty" na zakładce Narzędzia główne wstążki aplikacji. Po wybraniu tego polecenia otworzy się okno definiowania nowego alertu. Okno to podzielone jest na trzy główne sekcje: "Alert kupna", "Alert sprzedaży" i "Właściwości alertu". Poszczególne sekcje okna można zwijać i rozwijać używając w tym celu odpowiednich przycisków znajdujących się przy nagłówkach wymienionych wyżej sekcji. Poniżej zaprezentowano widok okna przy zwiniętych wszystkich sekcjach. Alert utworzony w oknie definiowania nowego alertu jest dodawany do listy alertów, która dostępna jest poprzez Menadżer alertów. Menadżer alertów to okno za pośrednictwem którego można usuwać, zmieniać oraz dezaktywować alerty jak również przeglądać historię ich generowania. 28

30 Okno to posiada dwie zakładki: Wygenerowane oraz Zdefiniowane. Na drugiej zakładce widoczna jest lista zdefiniowanych alertów. Na zakładce Wygenerowane znajduje się historia generowania alertów. Podstawową funkcjonalnością zakładki Zdefiniowane jest możliwość edycji istniejącego warunku co można zrobić przez dwukrotne kliknięcie lewym klawiszem myszy w wiersz alertu. Alternatywnie można skorzystać z polecenia Edytuj alert zakładki kontekstowej wstążki powiązanej z Menadżerem alertów. Na zakładce tej można również usunąć wszystkie alerty poprzez polecenie Usuń wszystkie, usunąć wybrany alert Usuń alert oraz dodać nowy Nowy. W tym miejscu można również ręcznie dezaktywować i ponownie aktywować alert używając w tym celu przycisku Aktywny. 12. Interfejs DDE. Interfejs DDE jest uniwersalnym sposobem wymiany informacji pomiędzy programami Windows. Przy jego wykorzystaniu, aplikacje implementujące ten mechanizm są w stanie wymieniać się danymi, co umożliwia korzystanie z danych udostępnianych przez jeden program w innej aplikacji, całkowicie od tego programu niezależnej. Najczęstszym i najprostszym przykładem wykorzystania interfejsu DDE jest możliwość przekopiowania linków DDE do arkusza kalkulacyjnego Excel dzięki czemu użytkownik uzyskuje w tym programie dynamicznie zmieniające się wartości komórek zgodnie z bieżącymi notowaniami. W tym wypadku, użytkownik nie musi znać ani aktualnych ustawień serwera DDE w programie, ani nawet zasady tworzenia formuły DDE, ponieważ poprawna formuła, zgodna z aktualnymi ustawieniami, zostanie wygenerowana przez program i skopiowana do schowka. Aby dokonać kopiowania linków DDE należy: Zaznaczyć w tabeli komórki do skopiowania, wykorzystując do tego celu klawisze nawigacyjne klawiatury (strzałki) z jednocześnie wciśniętym klawiszem SHIFT. Zaznaczony obszar zostanie wyróżniony w tabeli. Przejść do zakładki kontekstowej Komórka i kliknąć w opcję Kopiuj >> Linki DDE. 29

31 Istnieje również możliwość szybkiego kopiowania linków DDE z wykorzystaniem skrótu klawiszowego CTRL+C. Aby było to możliwe, w oknie opcji programu w zakładce Tabela notowań, należy ustawić parametr Kopiuj do schowka na Linki DDE. W przeciwnym wypadku skrót klawiszowy Ctrl+C kopiuje tylko aktualne wartości komórek. Teraz wystarczy już tylko wkleić skopiowaną zawartość do arkusza kalkulacyjnego MS Excel. Uwaga: W przypadku, gdy kopiowane są jednocześnie linki z kilku kolumn tabeli notowań, dla automatycznego rozdzielenia kopiowanych kolumn do osobnych komórek arkusza - parametr Separator listy (w zakładce Ogólne opcji aplikacji) należy ustawić na Tabulacja. 13. Style. W aplikacji ważną rolę w zakresie zarządzania wyglądem programu pełnią style. Styl jest to zestaw cech jakiegoś obiektu. Cechy będące parametrami stylu, są kopiowane do obiektu, który korzysta z tego stylu. Style w programie używane są do określania wyglądu całych okien ale również mniejszych elementów, takich jak kolumna czy komórka tabeli, seria danych na wykresie czy formacja graficzna Styl główny. Szczególnym rodzajem stylu jest styl główny programu, determinujący wygląd okna głównego aplikacji jak również okien i narzędzi, które swój styl własny mają ustawiony na "Domyślny" co oznacza - korzystaj ze stylu okna określonego w stylu głównym programu. Ostatnim przyciskiem zakładki "Narzędzia główne" wstążki aplikacji jest "Styl główny". Polecenie to umożliwia zmianę głównego motywu kolorystycznego aplikacji. dostarczane są z kilkoma predefiniowanymi głównymi motywami kolorystycznymi, zwanymi "Stylami głównymi programu". Poniżej widoczny jest podgląd dostępnych stylów głównych. 30

32 Zmiana stylu głównego powoduje zmianę kolorystyki wstążki, ramki okna aplikacji, okien wewnętrznych. Poza tym styl główny wpływa na każdy aspekt wizualny programu włącznie z kolorem kursorów, wielkością i krojem czcionek wykorzystywanych w programie czy kolorystyką tła wykresów i linii poszczególnych serii danych Styl okna. Każde okno programu ma nadany styl. Styl okna może być zmieniony lub zmodyfikowany. Zmiana stylu polega na wybraniu stylu innego stylu niż obecny. Modyfikacja stylu polega na zmianie jednego lub kilku parametrów obecnie wybranego stylu okna. Po wybraniu opcji "Styl" zakładki kontekstowej tabeli, której styl ma być zmieniony lub zmodyfikowany, pojawia się galeria dostępnych stylów tabel. W galerii stylów każdego okna dostępne są dwa style specjalne: Domyślny i Własny oraz standardowe style wspólne dla wszystkich okien tego samego typu: BPH, Czarny, Niebieski i Srebrny. Wybór jednego ze stylów wpływa na zmianę wyglądu tabeli, której styl jest zmieniany. Jednocześnie, przesuwając wskaźnik myszy nad miniaturami podglądów stylów w galerii, w czasie rzeczywistym widać w edytowanym oknie tabeli, jak wybór danego stylu wpłynie na wygląd tego okna ("podgląd zmian na żywo"). Potencjalną zmianę można anulować klawiszem ESC, lub klikając poza galerią stylów Modyfikacja stylu okna. Aplikacja daje również możliwość modyfikacji wybranego parametru stylu okna. Można na przykład zmienić wielkość czcionki wykorzystywanej w tabeli czy kolor podświetlenia zmian lub tła wykresu. Zanim jakieś okno zostanie zmodyfikowane, należy podjąć decyzję co do zasięgu tych zmian. Do wyboru są następujące opcje: 31

33 1. Zmiany będą dotyczyły wyłącznie edytowanego okna. 2. Zmiany będą dotyczyły wszystkich okien tego samego typu (w obrębie bieżącego stylu głównego). Uwaga: Ważna zasada modyfikacji stylów: Edytuj styl Własny, jeśli chcesz zmienić jakiś parametr w obrębie wyłącznie bieżącego okna; Edytuj styl Domyślny, jeśli chcesz aby zmiana dotyczyła wszystkich okien korzystających z tego samego stylu. Po wyborze polecenia edycji stylu, program przełącza się w tryb podglądu i edycji tego stylu. Tryb ten wizualnie podobny jest do trybu podglądu wydruku w programach Microsoft Office. Aby zaakceptować zmiany wprowadzone w stylu, należy wybrać klawisz "Zamknij i zapisz" Modyfikacja stylów wybranych kolumn. Aby zmienić lub zmodyfikować styl kolumny należy rozwinąć galerię stylów tej kolumny. Aby rozwinąć galerię stylów kolumny trzeba wybrać zakładkę kontekstową "Kolumna" wstążki tabeli, a następnie wybrać opcję "Styl kolumny". 32

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SIDOMA8

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SIDOMA8 2011-07-25 INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SIDOMA8 ING SECURITIES S. A. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...4 1.1. Cel dokumentu...4 1.2. Zakres dokumentu...4 1.3. Struktura i sposób posługiwania się dokumentem...4 1.4.

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny Sidoma Wersja 8.0

System Informatyczny Sidoma Wersja 8.0 SIDOMA System Informatyczny Sidoma Wersja 8.0 DOKUMENTACJA SYSTEMU Funkcjonalność dla Klienta Internetowego 1 Spis treści 1. Informacje wstępne... 4 2. Menu Sidoma... 6 2.1. Sidoma... 6 2.1.1. Logowanie

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny Sidoma Wersja 8.0

System Informatyczny Sidoma Wersja 8.0 SIDOMA System Informatyczny Sidoma Wersja 8.0 Instrukcja korzystania z systemu 1. Bezpieczeństwo systemu System (SIDOMA) zapewnia kompleksową obsługę klientów Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP Paribas przez

Bardziej szczegółowo

Sidoma8Online Funkcjonalność dla klienta wersja 1.07

Sidoma8Online Funkcjonalność dla klienta wersja 1.07 Funkcjonalność dla klienta wersja 1.07 Str. 1 / 72 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE......4 2. MENU SIDOMA......5 2.1. Logowanie do systemu...5 2.2. Rejestracja...6 2.3. Historia operacji w internecie...21

Bardziej szczegółowo

Biuro Maklerskie. Alior Trader. Podręcznik użytkownika część III Narzędzia wspomagające analizę 1/55

Biuro Maklerskie. Alior Trader. Podręcznik użytkownika część III Narzędzia wspomagające analizę 1/55 Biuro Maklerskie Alior Trader Podręcznik użytkownika część III Narzędzia wspomagające analizę 1/55 I. Spis Treści I. NARZĘDZIA OBROTU... 3 1. Wykres... 3 1.1. Interwał... 3 1.2. Typ ceny... 5 1.3. Typ

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie.

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie. Kurs Excel Poziom I SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE 1. Postać dokumentu, wygląd ekranu 2. Poruszanie się po arkuszu, adresowanie komórek 3. Menu programu (pełne, podręczne), paski narzędzi

Bardziej szczegółowo

Alior Trader 2. Podręcznik użytkownika. Copyrights Alior Bank

Alior Trader 2. Podręcznik użytkownika. Copyrights Alior Bank Alior Trader 2 Podręcznik użytkownika Copyrights Alior Bank SPIS TREŚCI I. NARZĘDZIA OBROTU 1. Wykres 1) Interwał 2) Typ ceny 3) Typ wykresu 4) Zakres danych 5) Zbliżanie i oddalanie wykresu 6) Ustawienia

Bardziej szczegółowo

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO 1. Menu główne... 2 1.1 Logo... 2 1.2 Dane rachunku... 2 1.3 Filtry... 2 1.4 Menu... 2 1.5 Ustawienia... 3 1.6 Pomoc... 5 1.7 Wyloguj... 5 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika. Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1

Instrukcja Użytkownika. Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1 Instrukcja Użytkownika Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 5 1.1 Sprzętowe i systemowe... 5 1.2 Programowe... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu SYSTEMU ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ dla użytkowników końcowych

Instrukcja obsługi panelu SYSTEMU ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ dla użytkowników końcowych Instrukcja obsługi panelu SYSTEMU ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ dla użytkowników końcowych Autor: Piotr Krawczyk Wersja dokumentu: 1.3 Data ostatniej modyfikacji: 2013-10-22 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Panel administracyjny...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Serwis Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Planowanie, budżetowanie i controlling KS-PBC Podręcznik użytkownika

Planowanie, budżetowanie i controlling KS-PBC Podręcznik użytkownika Planowanie, budżetowanie i controlling KS-PBC Podręcznik użytkownika Katowice 2011 2246PI01.00 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax: (0-32) 209-07-15

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Platformy transakcyjnej BOSSAFX Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. S t r o n a 2 Spis treści I) Obsługa rachunku internetowego... 7 1) Logowanie... 7 2) Dyspozycje... 7

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Platformy transakcyjnej BOSSAFX Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. S t r o n a 2 Spis treści I) Pierwsze kroki... 6 1) Instalacja... 6 2) Pierwsze uruchomienie... 6 3) Otwieranie

Bardziej szczegółowo

ADOBE INCOPY. Pomoc i samouczki

ADOBE INCOPY. Pomoc i samouczki ADOBE INCOPY Pomoc i samouczki Czerwiec 2013 Co nowego Część zawartości, do której kierują łącza na tej stronie może być dostępna wyłącznie w języku angielskim. 1 Współpraca Usprawnienia funkcji Monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 1. INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE... 2 1.1. INSTALACJA PROGRAMU... 2 2. ZASADY OBSŁUGI PROGRAMU... 2 2.1. URUCHOMIENIE PROGRAMU I REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Platformy BReTRADER

Instrukcja użytkownika Platformy BReTRADER Instrukcja użytkownika Platformy BReTRADER Spis treści 1 O platformie... 5 1.1 System bezpieczeństwa... 5 1.2 Wymagania... 6 1.3 Instalacja i uruchomienie... 6 1.4 Otwieranie rachunku... 8 1.5 Autoryzacja...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM WARSZAWA 2009 1 Spis Treści ROZDZIAŁ 1 WSTĘP... 6 O MARCE ASSECO WAPRO... 6 KRÓTKO O HISTORII SYSTEMÓW CRM... 6 PO CO NAM SYSTEM CRM?... 7 O PROGRAMIE WF-CRM...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Platformy mforex Trader

Instrukcja użytkownika Platformy mforex Trader Instrukcja użytkownika Platformy mforex Trader (wcześniej BRE TRADER ECN) Kontakt: e-mail: kontakt@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl 1 Spis treści 1 O platformie... 5 1.1 System bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 55 KASA 3 DODATEK A 7

MODUŁ 55 KASA 3 DODATEK A 7 MODUŁ 55 KASA 3 KONFIGURACJA MODUŁU KASA 3 ZDEFINIOWANIE FIRMY 3 ZDEFINIOWANIE OKIENEK KASOWYCH 3 DODAWANIE NOWEGO OKIENKA KASOWEGO 3 KONFIGURACJA OPCJI 3 USTAWIENIE DOMYŚLNEGO OKRESU PŁATNOŚCI 4 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

1. Szybkie zaznaczanie obszernych zakresów komórek.

1. Szybkie zaznaczanie obszernych zakresów komórek. 1. Szybkie zaznaczanie obszernych zakresów komórek. Sposób 1 Wciśnij klawisz funkcyjny F5, Pojawi się okno dialogowe Przechodzenie do. W polu Odwołanie wpisz zakres, który ma zostać podświetlony i zatwierdź,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM Warszawa 2008 Rozdział 1 Wstęp Spis treści ROZDZIAŁ 1. WSTĘP... 6 1.1. Krótko o historii CRM... 6 1.2. Po co nam CRM?... 6 1.3. O programie WF-CRM... 7 1.3.1. Główne

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.2010

System Comarch OPT!MA v.2010 System Comarch OPT!MA v.2010 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Alior Trader Web instrukcja użytkownika

Alior Trader Web instrukcja użytkownika Biuro Maklerskie Alior Trader Web instrukcja użytkownika 1/28 Spis Treści 1. Wstęp... 3 2. Logowanie do platformy... 4 3. Menu Główne... 5 3.1. Okno aplikacji... 5 3.2. Pasek narzędzi... 6 3.3. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Moduł: Kasa/Bank, Kasa/Bank Plus Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Moduł: Kasa/Bank, Kasa/Bank Plus Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Moduł: Kasa/Bank, Kasa/Bank Plus Wersja 2015.5.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Power Point

Materiały szkoleniowe Power Point Materiały szkoleniowe Power Point Przygotowane przez: WROcomp Spis treści: 1. UŻYWANIE APLIKACJI... 5 1.1 PRACA Z PREZENTACJAMI... 5 1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia aplikacji. Otwieranie,

Bardziej szczegółowo