Instrukcja obsługi aplikacji Biuro Maklerskie Banku BPH S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi aplikacji Notow@niaPlus. Biuro Maklerskie Banku BPH S.A."

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi aplikacji Biuro Maklerskie Banku BPH S.A.

2 Spis treści 1. Instalacja aplikacji (na przykładzie przeglądarki Mozzilla Firefox) Uruchamianie aplikacji 5 3. Główne elementy aplikacji 5 4. Jak stworzyć nowy ekran (pulpit)? Narzędzia główne aplikacji Jak stworzyć tabelę notowań? Jak dodać instrument do nowej tabeli? Jak usunąć instrument? Dodawanie i usuwanie kolumn Typ pola czyli zawartość komórek tabeli jak zmodyfikować kolumny aby wyświetlały dane? Jak stworzyć wykres? Zawartość okna wykresu Narzędzia pomocnicze wykresu Powiększanie i przesuwanie wykresu Wskaźniki analizy technicznej Pełny arkusz zleceń Zmiana kolejności kolumn Blokowanie kolumn Widoczność Style Wiązanie z tabelą Informacje szczegółowe Lista transakcji Oferty Statystyka sesji Alerty Interfejs DDE Style Styl główny Styl okna Modyfikacja stylu okna Modyfikacja stylów wybranych kolumn Modyfikacja stylów wybranych wierszy Modyfikacja stylów wybranych komórek Stan połączenia

3 1. Instalacja aplikacji (na przykładzie przeglądarki Mozzilla Firefox) W celu instalacji aplikacji należy, po zalogowaniu do Systemu Internetowego Banku BPH, przejść do zakładki Giełda (1), wybrać Notowania (2) a następnie w bocznym menu Uruchom Notowania (3). W głównym oknie pojawi się krótka instrukcja instalacyjna wraz z podaną lokalizacją do pliku instalacyjnego (4). Po kliknięciu linku pojawi się okno z potwierdzeniem rozpoczęcia zapisu pliku instalacyjnego na komputerze. Należy uruchomić plik zapisany na dysku lokalnym. 2

4 W oknie Instalatora należy wybrać Dalej. Należy zapoznać się z Warunkami Umowy Licencyjnej i w przypadku braku zastrzeżeń wybrać opcję Akceptuję warunki Umowy Licencyjnej i wybrać przycisk Dalej. Należy wybrać folder w którym zostaną zainstalowane, lub zaakceptować folder domyślny i kliknąć Dalej. 3

5 Instalator umożliwia wybranie lokalizacji w których utworzone zostaną skróty. Po ich wybraniu należy kliknąć Dalej. Tak zebrane dane pozwalają na rozpoczęcie instalacji poprzez wybranie przycisku Instaluj. Po zakończonej instalacji zostanie wyświetlony komunikat. Należy odznaczyć checkbox Uruchom i wybrać przycisk zakończ. 4

6 UWAGA!!! Pozostawienie check boxu zaznaczonego i wybranie przycisku Zakończ spowoduje nieudaną próbę uruchomienia aplikacji Jak uruchomić aplikację opisuje sekcja poniżej uruchomianie aplikacji 2. Uruchamianie aplikacji można uruchomić poprzez użycie skrótów lub z poziomu aplikacji Instalator umożliwia umieszczenie skrótów na Pulpicie, w grupie programów w menu Start oraz w pasku szybkiego uruchamiania. Aby możliwe było uruchomienie notowań z wykorzystaniem skrótów niezbędne jest posiadanie uruchomionej aplikacji w tle. W takim przypadku nie jest konieczne dokonywanie żadnych dodatkowych czynności. Jeżeli nie ma aktywnej sesji aplikacja automatycznie wywoła okno przeglądarki internetowej wraz z oknem logowania do Systemu Internetowego Banku BPH. Po udanym logowaniu do bankowości internetowej i uruchomieniu aplikacji należy ponownie kliknąć na wybrany skrót uruchamiający notowania. Ponadto aplikację można uruchomić za pośrednictwem systemu wybierając w górnym menu Rynek a następnie 3. Główne elementy aplikacji 5

7 1. Przycisk menu głównego aplikacji - pozwala na rozwinięcie głównego menu programu. 2. Wstążka - to główne narzędzie interakcji użytkownika z programem. Za jej pomocą można wydawać polecenia oraz ustalać ich parametry. Wstążka składa się z zakładek głównych (Narzędzia główne, Wskaźniki, Formacje) oraz opcjonalnie zakładek kontekstowych, które pojawiają się w przypadku kliknięcia w okno niektórych narzędzi. 3. Zakładki ekranów - możliwość przełączania pomiędzy utworzonymi ekranami. 4. Kontrolka statusu połączenia - pokazuje stan połączenia z serwerami danych. 5. Obszar roboczy - część okna, w której są otwierane wybrane narzędzia. 4. Jak stworzyć nowy ekran (pulpit)? Aplikacja umożliwia stworzenie dowolnej liczby ekranów (pulpitów), na których można umieszczać np. tabele z notowaniami. Aby stworzyć taki pulpit należy kliknąć na zakładkę nowego ekranu. Pojawi się Ekran 2. Nazwę ekranu można zmienić poprzez dwukrotne kliknięcie na stworzoną zakładkę. 6

8 5. Narzędzia główne aplikacji Aplikacja udostępnia wiele narzędzi przydatnych w codziennej pracy inwestora giełdowego. Do narzędzi głównych należą TABELE, WYKRESY, SZCZEGÓŁY WALORU, OFERTY, TRANSAKCJE oraz PEŁNY ARKUSZ ZLECEŃ (jeśli użytkownik posiada odpowiedni pakiet notowań). Każde z narzędzi udostępnia szeroki zakres funkcjonalności oraz modyfikacji poszczególnych parametrów Jak stworzyć tabelę notowań? Tabele notowań są podstawowym narzędziem umożliwiającym obserwację bieżących kursów oraz innych parametrów instrumentów. W aplikacji można otworzyć dowolną liczbę tabel. W każdej tabeli można umieścić dowolną liczbę instrumentów. Aby stworzyć nową tabelę, należy wybrać polecenie Tabela z zakładki Narzędzia główne na wstążce aplikacji: Po wybraniu tego polecenia, w obszarze roboczym (na pulpicie aplikacji) pojawi się nowa tabela notowań (Tabela). 7

9 5.2. Jak dodać instrument finansowy do nowej tabeli? Najszybszym sposobem aby dodać instrument finansowy do tabeli notowań jest wywołanie tzw. Skrótera poprzez wybranie na klawiaturze klawisza INSERT ( Skróter pojawi się wtedy w miejscu wskazywanym przez wskaźnik myszy). Na rysunku poniżej widać Skróter otwarty po wciśnięciu klawisza Insert (Uwaga: na niektórych klawiaturach, klawisz ten oznaczony jest napisem "Ins"). Wpisany instrument, po zatwierdzeniu klawiszem Enter zostanie umieszczony w tabeli (Uwaga: Skróter Narzędzie to podpowiada również te instrumenty finansowe, które najlepiej pasują do wpisywanego aktualnie ciągu znaków). Widać to na rysunku poniżej: Drugim sposobem jest wybór polecenia "Dodaj" na wstążce (zakładka kontekstowa tabeli o nazwie "Instrument"). 8

10 Trzecim sposobem dodania nowego instrumentu do tabeli jest zasada przeciągania np. z innej tabeli, wykresu czy okna statystyki sesji. Przeciąganie jest mechanizmem intensywnie wykorzystywanym w aplikacji dlatego warto zapoznać się z tą metodą. Przeciąganie lub inaczej metoda "przeciągnij i upuść" (ang. Drag&Drop), polega na "chwyceniu" myszką nazwy lub skrótu instrumentu w jednym oknie, a następnie "upuszczeniu" jej w oknie docelowym. Aby "chwycić" nazwę instrumentu należy przesunąć wskaźnik myszy nad nazwę, wcisnąć lewy klawisz myszy, a następnie cały czas trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy naprowadzić jej wskaźnik nad tabelę docelową po czym zwolnić klawisz Jak usunąć instrument finansowy? Najszybszym sposobem na usunięcie instrumentu z tabeli jest ustawienie kursora myszy na wybranym walorze w tabeli i wybranie przycisku "Usuń" na zakładce kontekstowej "Instrument". W tym celu można również skorzystać z okna zarządzania instrumentami poprzez wciśnięcie prawego klawisza myszy w obszarze tabeli i wybór Zarządzaj instrumentami lub Usuń Dodawanie i usuwanie kolumn. Aby dodać nową kolumnę należy wybrać polecenie "Dodaj za" lub "Dodaj przed" grupy "Dodaj/Usuń" zakładki kontekstowej "Kolumna". Polecenia te odpowiednio: wstawiają nową kolumnę za lub przed kolumną, w której znajduje się kursor tabeli. Kolumnę, w której znajduje się kursor tabeli, można również usunąć korzystając z polecenia "Usuń". 9

11 Korzystając z poleceń zakładki kontekstowej "Kolumna" można zmieniać pozycję kolumny, w której znajduje się kursor, przesuwając ją w lewo i prawo (odpowiednio polecenia "W lewo" i "W prawo"). Tabela z wstawionymi nowymi pustymi kolumnami pokazana jest na rysunku poniżej. Na rysunku widać dodatkowe puste wiersze, które przeznaczane są do prezentowania informacji o ofertach kupna i sprzedaży (pięć linii ofert) ale nie jest to regułą i zależy wyłącznie od potrzeb użytkownika. Na jeden instrument może przypadać od jednego do dziewięciu wierszy. Aby zwiększyć liczbę wierszy dostępnych dla jednego z instrumentów w tabeli należy kliknąć kilka razy w ikonę zwiększającą liczbę linii ofert. Ikona taka w postaci znaku plus znajduje się (wraz z ikoną zmniejszającą liczbę wierszy w postaci znaku minus) obok nazwy instrumentu. Liczbę wierszy dla instrumentu można również zwiększyć na wstążce, na zakładce kontekstowej "Instrument", w pozycji "Liczba linii" grupy "Opcje" lub wybierając na klawiaturze klawisz prawy Alt+n, gdzie n to liczba linii od 1 do 9. 10

12 Przykładowy wygląd tabeli po powiększeniu liczby dostępnych wierszy dla instrumentu znajduje się na rysunku poniżej. Uwaga: Zwykle dodatkowe wiersze przeznaczane są do prezentowania informacji o ofertach kupna i sprzedaży (pięć linii ofert) ale nie jest to regułą i zależy wyłącznie od potrzeb użytkownika Typ pola czyli zawartość komórek tabeli jak zmodyfikować kolumny aby wyświetlały dane? Każda komórka tabeli może (nie musi - może pozostać pusta) posiadać określony typ informacji, jaki wyświetla. Typ informacji, inaczej "typ pola to każdy rodzaj danych dotyczących instrumentu, jaki można umieścić w tabeli. Przykładowo mogą to być: ostatni kurs, wolumen, kurs maksymalny na sesji, LOP, czas ostatniej transakcji, oferta kupna, oferta sprzedaży itd. Aby określić, jaki typ informacji ma znajdować się w danej komórce tabeli, należy wyświetlić zakładkę kontekstową "Tabela" na wstążce aplikacji, a następnie wybrać pozycję Dostosuj w grupie "Zawartość". 11

13 Aby wygodnie definiować zawartość tabeli, dobrze jest odsunąć nieco definiowaną tabelę tak, aby lista dostępnych typów pól nie przysłaniała tabeli. Pokazuje to rysunek poniżej. Na przykładzie poniżej do pierwszej pustej kolumny przeciągnięty został typ "Maksimum" z sekcji "Transakcje" oraz "Minimum" do drugiej. Uwaga: Typ pola został przeciągnięty do jednej komórki, a dzienny kurs maksymalny i minimalny pojawił się nie tylko w tej komórce gdzie dany typ został upuszczony (czyli dla instrumentu akcje PZU), ale również w analogicznych pozycjach (nazywanych komórkami siostrzanymi) wszystkich instrumentów, jakie znajdują się lub kiedykolwiek zostaną umieszczone przez użytkownika w tabeli. Uwaga: Można również określać typy pól znajdujących się nie tylko w pierwszym wierszu instrumentu. Na rysunku poniżej pod nazwą instrumentu umieszczono typ pola Status, który wyświetla aktualną fazę sesji na danym instrumencie finansowym. 12

14 Poniżej znajduje się przykład gotowej tabeli z notowaniami: 5.6. Jak stworzyć wykres? Aby stworzyć nowy wykres, należy wybrać polecenie Wykres z zakładki Narzędzia główne na wstążce aplikacji. Po wybraniu tego polecenia, w obszarze roboczym (na pulpicie aplikacji) pojawi się okno Wybór instrumentu. W lewej części okna dostępne są grupy instrumentów finansowych. W prawej części okna - instrumenty należące do wybranej w lewej części grupy. Po wybraniu instrumentu należy przejść Dalej. W kolejnym oknie można wybrać odpowiednie parametry wykresu. Po określeniu wszystkich parametrów należy wybrać klawisz "Zakończ" co spowoduje otwarcie wykresu i automatyczne pobranie danych koniecznych do jego zbudowania. 13

15 W oknie Wybór parametrów wykresu można określić: Interwał danych (i jego krotność) z których zbudowany będzie wykres do wyboru interwał tikowy, sekundowy, minutowy, godzinowy, dzienny, tygodniowy, miesięczny, roczny. Dodatkowo dla każdego z interwałów można określać krotność np. można otworzyć nie tylko wykres minutowy ale i 10. Minutowy czy nawet 7. Minutowy. Zakres danych, które wykres będzie obejmował (można podać liczbę dni lub zakres dat)- długość wykresu określa się w postaci ilości sesji jakie mają zostać umieszczone na wykresie, ale Uwaga: sesja jest tu jednostką umowną i oznacza raczej dzień roboczy niż faktyczną sesję. Z tego względu w okresach świątecznych wpisanie 10 sesji może oznaczać otwarcie wykresu obejmującego na przykład pięć faktycznych sesji giełdowych. Typ wykresu wykres liniowy, wolumenowy, słupkowy (otwarcia/zamknięcia), świecowy. 14

16 Uwaga: zakładka kontekstowa Kurs pojawi się w momencie zaznaczenia wartości kursu na wykresie. Dopiero wtedy będzie możliwa modyfikacja typu wykresu. Typ skali czasu skala transakcyjna, liniowa, liniowa stała. Uwaga: Każdy istniejący wykres można modyfikować z poziomu funkcji znajdujących się na wstążce kontekstowej Wykres. Rysunek poniżej: Alternatywnie wykres można otworzyć klikając dwukrotnie lewym klawiszem myszy w nazwę instrumentu w tabeli notowań. Oczywiście jeśli wykres otwierany jest z tego poziomu część okna związana z wyborem instrumentu nie jest już dostępna Zawartość okna wykresu. W aplikacji w każdym z okien wykresu, można śledzić przebieg kursów więcej niż jednego instrumentu. Aby dodać drugi (trzeci, czwarty, ) instrument do otwartego już okna, na wykresie należy wybrać klawisz Insert. Pojawi się Skróter, znany już z tabel notowań. Po wpisaniu symbolu i zatwierdzeniu wyboru klawiszem Enter, nowy instrument zostanie dodany do okna wykresu. 15

17 Okno wykresu może składać się z jednego lub większej liczby paneli, logicznie dzielących to okno na części. Standardową sytuacją jest wykres kontraktu terminowego, którego kurs i LOP znajdują się na panelu górnym, natomiast wolumen na panelu poniżej. Panel wolumenu ma zwykle wysokość niższą niż panel ceny (stosunek wysokości panelu wolumenu do panelu ceny możesz regulować w Opcjach aplikacji, grupa "Wykres" pozycja "Panel wolumenu" - wartość w procentach). Po kliknięciu w tło jednego panelu, zostanie on oznaczany jako aktywny poprzez obrysowanie go dodatkową ramką/kursorem. Aktywność panelu ma znaczenie w kontekście wskazywania, na którym panelu wykonać operację z zakładki "Wykres", a konkretnie z grupy "Panel" tej zakładki. Polecenie "Dodaj" stworzy nowy panel, na który można przeciągnąć serie danych. Polecenie "Usuń" - usuwa aktywny panel. Polecenie "Oś czasu" - ukrywa/pokazuje oś czasu w aktywnym panelu. 16

18 Polecenie "Styl panelu" pozwala na zmianę stylu (Uwaga: wyłącznie aktywnego panelu a nie całego okna) 5.8. Narzędzia pomocnicze wykresu. Inspektor danych Inspektor danych jest narzędziem pokazującym wartości wszystkich serii danych w punkcie X wskazywanym przez kursor myszy. Wyświetla się automatycznie, gdy wskaźnik myszy zostanie umieszczony w obrębie obszaru okna wykresu. Można go wyłączyć (lub ponownie włączyć) korzystając z polecenia "Inspektor" znajdującego się na zakładce Narzędzia główne w sekcji wykresy. Wskaźnik pozycji Wskaźnik pozycji jest narzędziem pomocniczym do Inspektora danych i pozwala na precyzyjne określenie pozycji wskaźnika myszy. Wskaźnik pozycji rysowany jest w postaci dwóch linii, przecinających się w punkcie wskazywanym przez użytkownika. Wskaźnik pozycji można włączyć na zakładce Narzędzia główne wstążki aplikacji. 17

19 5.9. Powiększanie i przesuwanie wykresu. Powiększanie wykresu czyli zmiana zakresu widocznych danych bez usuwania tych danych, możliwe jest w na trzy sposoby: 1. Aby powiększyć wykres można użyć narzędzi lupy, znajdujących się w grupie "Powiększenie" zakładki kontekstowej "Wykres". Po wybraniu ikony "Powiększ" należy zaznaczyć na wykresie punkt początkowy powiększenia (klikając myszą), a następnie puścić mysz w punkcie końcowym powiększenia. Zakres powiększenia będzie w trakcie tej operacji oznaczany przyciemnionym tłem. 18

20 2. Przy pomocy suwaka - suwak jest elementem każdego okna wykresu, który umożliwia: Przesuwanie widocznego zakresu danych - Odbywa się to jak w przypadku każdego standardowego suwaka - poprzez zmianę jego pozycji. Analogiczny efekt można osiągnąć "chwytając" wykres za jego tło i przesuwając je w prawo lub w lewo. 19

21 Modyfikowanie widocznego zakresu danych - Chwytając suwak za jego prawą lub lewą krawędź można go rozciągać i zwężać powodując proporcjonalną modyfikację zakresu widocznych rekordów. Resetowanie powiększenia - Klikając dwukrotnie w suwak, powiększenie wykresu zostanie zlikwidowane. 3. Oś czasu - umożliwia graficzne, stosunkowo precyzyjne wyznaczenie początku i końca zakresu prezentowanych danych. Opcja znajduje się na zakładce Narzędzia główne wstążki aplikacji Wskaźniki analizy technicznej. oferują dostęp do: 39 wskaźników standardowych 9 średnich 15 oscylatorów. Aby nanieść na wykres wskaźnik, należy wybrać okno w którym zostanie umieszczony a następnie przejść na zakładkę Wskaźniki na wstążce aplikacji. 20

22 Po umieszczeniu wskaźnika na wykresie, można zmienić jego parametr. Należy wybrać serię wskaźnika, a następnie wybrać narzędzie "Parametry wskaźnika" z zakładki kontekstowej serii danych. Na ekranie pojawi się okno, w którym można dokonać zmiany parametru (lub parametrów) wskaźnika. 6. Pełny arkusz zleceń. W oknie pełnego arkusza zleceń jest możliwość obserwowania wszystkich zleceń oczekujących na realizację dla wskazanego instrumentu (opcja aktywna dla odpowiedniego pakietu notowań). Okno pełnego arkusza może pracować w dwóch trybach: w trybie zleceń, gdzie prezentowane jest każde zlecenie oraz w trybie linii ofert, w którym zlecenia agregowane są do linii ofert. Najszybszym sposobem otwarcia pełnego arkusza jest ustawienie kursora w tabeli notowań, na instrumencie, którego arkusz chcemy otworzyć, a następnie kliknięcie polecenia "Pełny arkusz" na głównej zakładce wstążki. 21

23 Bez wskazywania instrumentu w tabeli, okno otworzy się puste. W takiej sytuacji można umieścić w nim instrument (oraz w każdej chwili podmienić na inny) przez jego przeciągnięcie na okno arkusza z innego okna lub użycie klawisza "Insert". Aby przełączyć okno w tryb linii ofert, należy użyć polecenia "Tryb ofert" zakładki kontekstowej okna. 22

24 W trybie tym, okno pełnego arkusza zleceń wyświetla zawartość zbieżną z oknem ofert. W oknie ofert prezentowanych jest jednak maksymalnie pięć poziomów ofert, natomiast w oknie arkusza nie ma takich ograniczeń - wszystkie zlecenia agregowane są do odpowiadających im linii. Widoczne z prawej strony przycisku trybu, polecenie "Widoczne kolumny" służy do konfigurowania okna pod kątem widoczności poszczególnych kolumn. Kolumny widoczne dla trybu ofert zapamiętywane są niezależnie od kolumn widocznych dla trybu zleceń Zmiana kolejności kolumn. Kolumny można przestawiać poprzez ich przeciąganie za nagłówki. Nagłówek kolumny należy chwycić poprzez wciśnięcie i przytrzymanie lewego klawisza myszy. Upuszczenie nagłówka w wybrany miejscu spowoduje przestawienie całej kolumny Blokowanie kolumn. Tak jak każde okno tabelaryczne w programie, również okno pełnego arkusza może pracować w trybie blokady kolumn, powodującym, że zmiana szerokości jednej kolumny nie wpływa na szerokości innych kolumn lecz na szerokość całego okna Widoczność. W tej grupie wstążki można odpowiednio: ukryć wiersz ostatniej ceny rozdzielający zlecenia podaży od zleceń popytu; ukryć suwaki służące do przewijania zleceń niemieszczących się w oknie oraz ukryć kursor Style. Grupa Style na wstążce arkusza zleceń daje możliwość modyfikacji styl okna jak również pozwala nadać styl kolumnie lub wierszowi, w którym znajduje się kursor. Opcjonalnie można również przełączyć sposób kolorowania okna tak, aby kolorowane były naprzemiennie kolumny lub wiersze. 23

25 6.5. Wiązanie z tabelą. Arkusz zleceń można powiązać z tabelą notowań, używając w tym celu polecenia "Powiąż". Uwaga: Opcja ta jest dostępna dla wszystkich okien narzędziowych. Powiązany z tabelą arkusz zleceń będzie wypełniany zleceniami instrumentu po wciśnięciu w tabeli klawisza Enter lub po wybraniu polecenia "Wypełnij okna powiązane" z menu kontekstowego powiązanej z tym oknem arkusza tabeli. 7. Informacje szczegółowe. Okno Informacje szczegółowe jest narzędziem prezentującym komplet bieżących informacji o instrumencie finansowym. Opcja znajduje się w zakładce Narzędzia główne na wstążce aplikacji. Po wybraniu opcji pojawia się okno szczegółowe instrumentu. 24

26 W aplikacji można otworzyć dowolną liczbę okien szczegółów. Instrument w oknie można podmieniać przeciągając go z innego okna lub używając klawisza Insert. Wszystkie opcje okna Szczegółów można zmodyfikować na zakładce kontekstowej tego okna na wstążce aplikacji. W przypadku okna szczegółów można zmienić kolejność wyświetlanych informacji poprzez przeniesienie wiersza w którym znajduje się kursor, w górę lub w dół (ikony strzałek). Dostępne jest również polecenie blokowania kolumn. W zakresie kolorystyki, tak jak w przypadku wszystkich okien, można zmodyfikować styl okna, jak również zmienić kierunek jego kolorowania. Okno szczegółów można również powiązać z wybraną tabelą notowań. Powiązane z nią okno szczegółów będzie automatycznie wypełniane danymi instrumentu, na którym wciśnięto klawisz Enter w powiązanej tabeli. 8. Lista transakcji. Lista transakcji jest narzędziem prezentującym kompletną listę transakcji zawartych w czasie wybranej sesji (domyślnie na sesji bieżącej) na wybranym instrumencie. Aby otworzyć listę transakcji należy wybrać polecenie "Transakcje" w zakładce Narzędzia główne wstążki aplikacji. Po wybraniu opcji pojawi się okno zawartych transakcji wybranego instrumentu finansowego. 25

27 Polecenie otwierające okno transakcji może być użyte w kombinacji z tabelą notowań. W takiej sytuacji, zostanie automatycznie wypełnione danymi instrumentu, na którym znajdował się kursor w tabeli. W aplikacji można otworzyć dowolną liczbę okien transakcji. Instrument w oknie można podmienić poprzez przeciągnięcie go z innego okna lub poprzez klawisz "Insert". Wszystkie opcje okna Transakcji można zmodyfikować na zakładce kontekstowej tego okna na wstążce aplikacji. 9. Oferty. Oferty to narzędzie prezentujące zestawienie bieżących ofert kupna i sprzedaży wybranego instrumentu. Aby otworzyć okno należy wybrać polecenie "Oferty" w zakładce Narzędzia główne na wstążce aplikacji. Po wybraniu polecenia pojawi się okno Oferty wybranego instrumentu. Polecenie otwierające okno ofert może być użyte w kombinacji z tabelą notowań. W takiej sytuacji, zostanie automatycznie wypełnione ofertami instrumentu, na którym znajdował się kursor w tabeli. W aplikacji można otworzyć dowolną liczbę okien ofert. Instrument w oknie można podmienić poprzez przeciągnięcie go z innego okna lub używając klawisza "Insert". Wszystkie opcje okna Oferty można zmodyfikować na zakładce kontekstowej tego okna na wstążce aplikacji. 26

28 10. Statystyka sesji. Statystyka sesji to narzędzie prezentujące aktualne podsumowanie bieżącej sesji GPW. Aby otworzyć okno należy wybrać polecenie "Pokaż" w zakładce Narzędzia główne na wstążce aplikacji. Po wybraniu polecenia pojawi się okno Statystyka sesji w podziale na: wzrosty, spadki, obroty i transakcje. Wartości w poszczególnych kolumnach można sortować od największych do najmniejszych, poprzez dwukrotne Kliknięcie na nazwę nagłówka kolumny. Wszystkie opcje okna Statystyka sesji można zmodyfikować na zakładce kontekstowej tego okna na wstążce aplikacji. 11. Alerty. Aplikacja umożliwia definiowanie i obsługę powiadomień o sytuacjach zdefiniowanych przez użytkownika. Powiadomienia takie nazywane są alertami. Można zdefiniować dowolną liczbę alertów. Przykładowe alerty możliwe do zdefiniowania w aplikacji Poinformuj mnie, gdy kurs TPSA spadnie poniżej 30 zł. Poinformuj mnie, gdy kurs PKN spadnie poniżej 30 zł lub wzrośnie powyżej 40 zł. 27

29 Poinformuj mnie, gdy wskaźnik MACD przetnie od dołu swoją średnią i jednocześnie wartość Wig20 spadnie poniżej 2000 punktów. Poinformuj mnie, gdy kurs przetnie od góry swoją średnią 30 sesyjną i obrót wyniesie powyżej 10 mln zł lub gdy obrót na rynku wzrośnie powyżej 1 mld zł. Poinformuj mnie, gdy najlepsza oferta sprzedaży instrumentu spadnie poniżej 10 zł. Aby zdefiniować nowy alert należy wybrać polecenie "Nowy" znajdujące się w grupie "Alerty" na zakładce Narzędzia główne wstążki aplikacji. Po wybraniu tego polecenia otworzy się okno definiowania nowego alertu. Okno to podzielone jest na trzy główne sekcje: "Alert kupna", "Alert sprzedaży" i "Właściwości alertu". Poszczególne sekcje okna można zwijać i rozwijać używając w tym celu odpowiednich przycisków znajdujących się przy nagłówkach wymienionych wyżej sekcji. Poniżej zaprezentowano widok okna przy zwiniętych wszystkich sekcjach. Alert utworzony w oknie definiowania nowego alertu jest dodawany do listy alertów, która dostępna jest poprzez Menadżer alertów. Menadżer alertów to okno za pośrednictwem którego można usuwać, zmieniać oraz dezaktywować alerty jak również przeglądać historię ich generowania. 28

30 Okno to posiada dwie zakładki: Wygenerowane oraz Zdefiniowane. Na drugiej zakładce widoczna jest lista zdefiniowanych alertów. Na zakładce Wygenerowane znajduje się historia generowania alertów. Podstawową funkcjonalnością zakładki Zdefiniowane jest możliwość edycji istniejącego warunku co można zrobić przez dwukrotne kliknięcie lewym klawiszem myszy w wiersz alertu. Alternatywnie można skorzystać z polecenia Edytuj alert zakładki kontekstowej wstążki powiązanej z Menadżerem alertów. Na zakładce tej można również usunąć wszystkie alerty poprzez polecenie Usuń wszystkie, usunąć wybrany alert Usuń alert oraz dodać nowy Nowy. W tym miejscu można również ręcznie dezaktywować i ponownie aktywować alert używając w tym celu przycisku Aktywny. 12. Interfejs DDE. Interfejs DDE jest uniwersalnym sposobem wymiany informacji pomiędzy programami Windows. Przy jego wykorzystaniu, aplikacje implementujące ten mechanizm są w stanie wymieniać się danymi, co umożliwia korzystanie z danych udostępnianych przez jeden program w innej aplikacji, całkowicie od tego programu niezależnej. Najczęstszym i najprostszym przykładem wykorzystania interfejsu DDE jest możliwość przekopiowania linków DDE do arkusza kalkulacyjnego Excel dzięki czemu użytkownik uzyskuje w tym programie dynamicznie zmieniające się wartości komórek zgodnie z bieżącymi notowaniami. W tym wypadku, użytkownik nie musi znać ani aktualnych ustawień serwera DDE w programie, ani nawet zasady tworzenia formuły DDE, ponieważ poprawna formuła, zgodna z aktualnymi ustawieniami, zostanie wygenerowana przez program i skopiowana do schowka. Aby dokonać kopiowania linków DDE należy: Zaznaczyć w tabeli komórki do skopiowania, wykorzystując do tego celu klawisze nawigacyjne klawiatury (strzałki) z jednocześnie wciśniętym klawiszem SHIFT. Zaznaczony obszar zostanie wyróżniony w tabeli. Przejść do zakładki kontekstowej Komórka i kliknąć w opcję Kopiuj >> Linki DDE. 29

31 Istnieje również możliwość szybkiego kopiowania linków DDE z wykorzystaniem skrótu klawiszowego CTRL+C. Aby było to możliwe, w oknie opcji programu w zakładce Tabela notowań, należy ustawić parametr Kopiuj do schowka na Linki DDE. W przeciwnym wypadku skrót klawiszowy Ctrl+C kopiuje tylko aktualne wartości komórek. Teraz wystarczy już tylko wkleić skopiowaną zawartość do arkusza kalkulacyjnego MS Excel. Uwaga: W przypadku, gdy kopiowane są jednocześnie linki z kilku kolumn tabeli notowań, dla automatycznego rozdzielenia kopiowanych kolumn do osobnych komórek arkusza - parametr Separator listy (w zakładce Ogólne opcji aplikacji) należy ustawić na Tabulacja. 13. Style. W aplikacji ważną rolę w zakresie zarządzania wyglądem programu pełnią style. Styl jest to zestaw cech jakiegoś obiektu. Cechy będące parametrami stylu, są kopiowane do obiektu, który korzysta z tego stylu. Style w programie używane są do określania wyglądu całych okien ale również mniejszych elementów, takich jak kolumna czy komórka tabeli, seria danych na wykresie czy formacja graficzna Styl główny. Szczególnym rodzajem stylu jest styl główny programu, determinujący wygląd okna głównego aplikacji jak również okien i narzędzi, które swój styl własny mają ustawiony na "Domyślny" co oznacza - korzystaj ze stylu okna określonego w stylu głównym programu. Ostatnim przyciskiem zakładki "Narzędzia główne" wstążki aplikacji jest "Styl główny". Polecenie to umożliwia zmianę głównego motywu kolorystycznego aplikacji. dostarczane są z kilkoma predefiniowanymi głównymi motywami kolorystycznymi, zwanymi "Stylami głównymi programu". Poniżej widoczny jest podgląd dostępnych stylów głównych. 30

32 Zmiana stylu głównego powoduje zmianę kolorystyki wstążki, ramki okna aplikacji, okien wewnętrznych. Poza tym styl główny wpływa na każdy aspekt wizualny programu włącznie z kolorem kursorów, wielkością i krojem czcionek wykorzystywanych w programie czy kolorystyką tła wykresów i linii poszczególnych serii danych Styl okna. Każde okno programu ma nadany styl. Styl okna może być zmieniony lub zmodyfikowany. Zmiana stylu polega na wybraniu stylu innego stylu niż obecny. Modyfikacja stylu polega na zmianie jednego lub kilku parametrów obecnie wybranego stylu okna. Po wybraniu opcji "Styl" zakładki kontekstowej tabeli, której styl ma być zmieniony lub zmodyfikowany, pojawia się galeria dostępnych stylów tabel. W galerii stylów każdego okna dostępne są dwa style specjalne: Domyślny i Własny oraz standardowe style wspólne dla wszystkich okien tego samego typu: BPH, Czarny, Niebieski i Srebrny. Wybór jednego ze stylów wpływa na zmianę wyglądu tabeli, której styl jest zmieniany. Jednocześnie, przesuwając wskaźnik myszy nad miniaturami podglądów stylów w galerii, w czasie rzeczywistym widać w edytowanym oknie tabeli, jak wybór danego stylu wpłynie na wygląd tego okna ("podgląd zmian na żywo"). Potencjalną zmianę można anulować klawiszem ESC, lub klikając poza galerią stylów Modyfikacja stylu okna. Aplikacja daje również możliwość modyfikacji wybranego parametru stylu okna. Można na przykład zmienić wielkość czcionki wykorzystywanej w tabeli czy kolor podświetlenia zmian lub tła wykresu. Zanim jakieś okno zostanie zmodyfikowane, należy podjąć decyzję co do zasięgu tych zmian. Do wyboru są następujące opcje: 31

33 1. Zmiany będą dotyczyły wyłącznie edytowanego okna. 2. Zmiany będą dotyczyły wszystkich okien tego samego typu (w obrębie bieżącego stylu głównego). Uwaga: Ważna zasada modyfikacji stylów: Edytuj styl Własny, jeśli chcesz zmienić jakiś parametr w obrębie wyłącznie bieżącego okna; Edytuj styl Domyślny, jeśli chcesz aby zmiana dotyczyła wszystkich okien korzystających z tego samego stylu. Po wyborze polecenia edycji stylu, program przełącza się w tryb podglądu i edycji tego stylu. Tryb ten wizualnie podobny jest do trybu podglądu wydruku w programach Microsoft Office. Aby zaakceptować zmiany wprowadzone w stylu, należy wybrać klawisz "Zamknij i zapisz" Modyfikacja stylów wybranych kolumn. Aby zmienić lub zmodyfikować styl kolumny należy rozwinąć galerię stylów tej kolumny. Aby rozwinąć galerię stylów kolumny trzeba wybrać zakładkę kontekstową "Kolumna" wstążki tabeli, a następnie wybrać opcję "Styl kolumny". 32

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

Pulpit Inwestora. Zarządzanie zleceniami. 1. Składanie zleceń. Biuro Maklerskie

Pulpit Inwestora. Zarządzanie zleceniami. 1. Składanie zleceń. Biuro Maklerskie Pulpit Inwestora Zarządzanie zleceniami Biuro Maklerskie 1. Składanie zleceń Aplikacja umożliwia składanie zleceń na kilka sposobów: > poprzez komponent Zlecenia, > poprzez komponent Instrument, > z tabeli

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Pasek menu. Kategoria zakładki umożliwia dodawanie zakładek notowań i edytowanie sposobu ich wyświetlania.

Pasek menu. Kategoria zakładki umożliwia dodawanie zakładek notowań i edytowanie sposobu ich wyświetlania. Pierwsze kroki Główne okno Notowań Online składa się z: paska menu, obszaru daty i godziny wraz ze statusem połączenia aplikacji z siecią, paska narzędzi, okna notowań wraz z zakładkami do aktualnej grupy

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Notowania Mobilne wersja Java dotykowa. Instrukcja obsługi programu

Notowania Mobilne wersja Java dotykowa. Instrukcja obsługi programu Notowania Mobilne wersja Java dotykowa Instrukcja obsługi programu Notowania Mobilne to aplikacja, która pozwala na dostęp do notowań giełdowych w czasie rzeczywistym z każdego miejsca na świecie, gdzie

Bardziej szczegółowo

Notowania Mobilne wersja Java

Notowania Mobilne wersja Java Notowania Mobilne wersja Java Instrukcja obsługi programu Notowania Mobilne to aplikacja, która pozwala na dostęp do notowań giełdowych w czasie rzeczywistym z każdego miejsca na świecie, gdzie tylko możliwe

Bardziej szczegółowo

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów BESKIDZKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE Podstawy technologii cyfrowej i komputerów Budowa komputerów cz. 2 systemy operacyjne mgr inż. Radosław Wylon 2010 1 Spis treści: Rozdział I 3 1. Systemy operacyjne 3

Bardziej szczegółowo

Nowe notowania epromak Professional

Nowe notowania epromak Professional Nowe notowania epromak Professional Poniższa instrukcja obsługi zawiera: 1. Pobranie pliku instalacyjnego... 1 2. Proces Instalacji... 2 3. Uruchomienie notowań... 4 4. Dodatkowe funkcjonalności... 6 1.

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Slajd 1 Uruchomienie edytora Word dla Windows otwarcie menu START wybranie grupy Programy, grupy Microsoft Office,

Bardziej szczegółowo

NOL3. Zarządzanie zleceniami. 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3. Biuro Maklerskie Zlecenia

NOL3. Zarządzanie zleceniami. 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3. Biuro Maklerskie Zlecenia NOL3 Zarządzanie zleceniami Biuro Maklerskie 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3 NOL3 umożliwia składanie zleceń bezpośrednio z aplikacji bez konieczności przechodzenia do bankowości internetowej.

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej. W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2012. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska A.: Obsługa programu AutoCAD 14 i 2000.

Bardziej szczegółowo

Notowania Mobilne wersja BlackBerry. Instrukcja obsługi programu

Notowania Mobilne wersja BlackBerry. Instrukcja obsługi programu Notowania Mobilne wersja BlackBerry Instrukcja obsługi programu Notowania Mobilne to aplikacja, która pozwala na dostęp do notowań giełdowych w czasie rzeczywistym z każdego miejsca na świecie, gdzie tylko

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10

Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10 Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10 Skróty klawiaturowe to klawisze lub kombinacje klawiszy, które zapewniają alternatywny sposób na wykonanie czynności zwykle wykonywanych za pomocą myszy. Kopiowanie,

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie Słownik tłumaczeń Informacje ogólne Edytor słownika jest aplikacją MDI, umożliwiającą otwieranie różnych słowników, w celu zarzadzania nimi oraz zapisywania ich do poszczególnych plików. Słownik tłumaczeń

Bardziej szczegółowo

Notowania DM BPS STATICA 4 opis funkcjonalności programu

Notowania DM BPS STATICA 4 opis funkcjonalności programu Notowania DM BPS STATICA 4 opis funkcjonalności programu Program DM BPS STATICA 4, to wszechstronna aplikacja przeznaczona dla wymagających inwestorów, którzy pragnązapewnić sobie wysokiej jakości, stabilne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS NOWOŚCI W SDIG UDOSTĘPNIONYCH W LIPCU 2012

SZCZEGÓŁOWY OPIS NOWOŚCI W SDIG UDOSTĘPNIONYCH W LIPCU 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS NOWOŚCI W SDIG UDOSTĘPNIONYCH W LIPCU 2012 HISTORIA SESJI W menu Nowe okno dodano nową opcję Historia sesji, która umożliwia przeglądanie danych historycznych sesji giełdowych. Domyślnie,

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Podręcznik aplikacji maklerskiej CONDICO Trade

Podręcznik aplikacji maklerskiej CONDICO Trade Podręcznik aplikacji maklerskiej CONDICO Trade Spis treści Wprowadzenie Ekran rynku Książka zleceń Transakcje pozasesyjne Ustawienia Dodatkowe funkcje w nowej wersji Wprowadzenie Menu - Ikony służą wyświetlania

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy Instrukcja obsługi programu 2.18. Terminy, alarmy Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-09-25 System Informatyczny CELAB Terminy, alarmy Spis treści 1. Terminy, alarmy...2 1.1. Termin

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Uruchomienie edytora Word dla Windows otwarcie menu START wybranie grupy Programy, grupy Microsoft Office, a następnie

Bardziej szczegółowo

Wstęp Arkusz kalkulacyjny Za co lubimy arkusze kalkulacyjne Excel

Wstęp Arkusz kalkulacyjny Za co lubimy arkusze kalkulacyjne Excel SPIS TREŚCI Wstęp... 7 1 Arkusz kalkulacyjny... 11 Za co lubimy arkusze kalkulacyjne... 14 Excel 2007... 14 2 Uruchamianie programu... 17 3 Okno programu... 21 Komórka aktywna... 25 4 Nawigacja i zaznaczanie...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Word 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp Te

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Notowania Mobilne (wersja BlackBerry)

Notowania Mobilne (wersja BlackBerry) Notowania Mobilne (wersja BlackBerry) Instrukcja obsługi programu Notowania Mobilne to aplikacja, która pozwala na dostęp do notowań giełdowych w czasie rzeczywistym z każdego miejsca na świecie, gdzie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2010. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska

Bardziej szczegółowo

Krok 2 Systemy transakcyjne

Krok 2 Systemy transakcyjne Krok 2 Systemy transakcyjne XTB-Trader Po zalogowaniu na rachunku konkursowym uzyskujemy pełną funkcjonalność platformy transakcyjnej. Przy pierwszym logowaniu ekran platformy wygląda jak na rysunku powyżej.

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

Informacje Giełdowe w Aplikacji Mobilnej. Instrukcja dla użytkowników

Informacje Giełdowe w Aplikacji Mobilnej. Instrukcja dla użytkowników Informacje Giełdowe w Aplikacji Mobilnej Instrukcja dla użytkowników 2 Informacje giełdowe Informacje giełdowe umożliwiają obserwację opóźnionych o co najmniej 15 minut notowań instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

Notowania Mobilne wersja Java. Instrukcja obsługi programu

Notowania Mobilne wersja Java. Instrukcja obsługi programu Notowania Mobilne wersja Java Instrukcja obsługi programu Notowania Mobilne to aplikacja, która pozwala na dostęp do notowań giełdowych w czasie rzeczywistym z każdego miejsca na świecie, gdzie tylko możliwe

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje CONDICO Trade 4.0

Nowe funkcje CONDICO Trade 4.0 Nowe funkcje CONDICO Trade 4.0 Czerwiec, 2010 Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. Streszczenie Ekran rynku Listy instrumentów Zlecenia własne Transakcje własne Transakcje pozasesyjne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja redaktora strony

Instrukcja redaktora strony Warszawa 14.02.2011 Instrukcja redaktora strony http://przedszkole198.edu.pl wersja: 1.1 1. Zasady ogólne 1.1. Elementy formularza do wprowadzania treści Wyróżniamy następujące elementy do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej prowadzi: dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 04 Przygotowywanie danych źródłowych Poniżej przedstawiono zalecenia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Adobe InDesign lab.1 Jacek Wiślicki, Paweł Kośla. Spis treści: 1 Podstawy pracy z aplikacją Układ strony... 2.

Adobe InDesign lab.1 Jacek Wiślicki, Paweł Kośla. Spis treści: 1 Podstawy pracy z aplikacją Układ strony... 2. Spis treści: 1 Podstawy pracy z aplikacją... 2 1.1 Układ strony... 2 strona 1 z 7 1 Podstawy pracy z aplikacją InDesign jest następcą starzejącego się PageMakera. Pod wieloma względami jest do niego bardzo

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do MS Excel

Wprowadzenie do MS Excel Wprowadzenie do MS Excel Czym jest Excel? Excel jest programem umożliwiającym tworzenie tabel, a także obliczanie i analizowanie danych. Należy do typu programów nazywanych arkuszami kalkulacyjnymi. W

Bardziej szczegółowo

4.Arkusz kalkulacyjny Calc

4.Arkusz kalkulacyjny Calc 4.Arkusz kalkulacyjny Calc 4.1. Okno programu Calc Arkusz kalkulacyjny Calc jest zawarty w bezpłatnym pakiecie OpenOffice.org 2.4. Można go uruchomić, podobnie jak inne aplikacje tego środowiska, wybierając

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z aplikacji mobilnej NOTOWANIA MOBILNE 3

Instrukcja korzystania z aplikacji mobilnej NOTOWANIA MOBILNE 3 Instrukcja korzystania z aplikacji mobilnej NOTOWANIA MOBILNE 3 Spis treści Wprowadzenie... 2 Wymagania minimalne... 3 Menu główne programu... 3 Menu podręczne instrumentu... 4 Panel statystyki sesji...

Bardziej szczegółowo

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Instrukcja obsługi Aplikacja wizualizuje obszar projektu tj. Dorzecze Środkowej Odry będące w administracji Regionalnego Zarządu

Bardziej szczegółowo

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich.

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich. Tabele przestawne Tabela przestawna to narzędzie służące do tworzenia dynamicznych podsumowań list utworzonych w Excelu lub pobranych z zewnętrznych baz danych. Raporty tabeli przestawnej pozwalają na

Bardziej szczegółowo

Informacje Giełdowe w Aplikacji Mobilnej. Instrukcja dla użytkowników z systemem Windows Phone

Informacje Giełdowe w Aplikacji Mobilnej. Instrukcja dla użytkowników z systemem Windows Phone Informacje Giełdowe w Aplikacji Mobilnej Instrukcja dla użytkowników z systemem Windows Phone INFORMACJE GIEŁDOWE INFORMACJE GIEŁDOWE umożliwiają obserwację opóźnionych o co najmniej 15 minut notowań instrumentów

Bardziej szczegółowo

4.2. Ustawienia programu

4.2. Ustawienia programu 4.2. Ustawienia programu Zmiana wielkości dokumentu Pracując w programie MS Excel 2010 niejednokrotnie doświadczysz sytuacji, w której otwarty przez Ciebie arkusz nie będzie mieścił się na ekranie monitora.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. Pierwsze logowanie. Wygląd platformy po zalogowaniu. Składnianie zleceń. Widok nowego zlecenia na wykresie oraz w zakładce handel

Spis treści. Wstęp. Pierwsze logowanie. Wygląd platformy po zalogowaniu. Składnianie zleceń. Widok nowego zlecenia na wykresie oraz w zakładce handel Instrukcja obsługi Spis treści Wstęp 3 Pierwsze logowanie 4 Wygląd platformy po zalogowaniu 5 Składnianie zleceń 6 Widok nowego zlecenia na wykresie oraz w zakładce handel 7 Zamykanie i modyfikacja zlecenia

Bardziej szczegółowo

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Lekcja 1. Strona 1 z 13 Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Zeszyt Nowy plik programu Excel nazywany zeszytem lub skoroszytem składa się na ogół z trzech arkuszy. Przykładowe okno z otwartym

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP?

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Problemy techniczne Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Użytkownicy programów firmy VULCAN, korzystający z porad serwisu oprogramowania, proszeni są czasami o udostępnienie różnych plików. Pliki te można

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym Rozdział II Praca z systemem operacyjnym 55 Rozdział III - System operacyjny i jego hierarchia 2.2. System operacyjny i jego życie Jak już wiesz, wyróżniamy wiele odmian systemów operacyjnych, które różnią

Bardziej szczegółowo

Klawiatura. Klawisze specjalne. Klawisze specjalne. klawisze funkcyjne. Klawisze. klawisze numeryczne. sterowania kursorem. klawisze alfanumeryczne

Klawiatura. Klawisze specjalne. Klawisze specjalne. klawisze funkcyjne. Klawisze. klawisze numeryczne. sterowania kursorem. klawisze alfanumeryczne Klawiatura Klawisze specjalne klawisze funkcyjne Klawisze specjalne klawisze alfanumeryczne Klawisze sterowania kursorem klawisze numeryczne Klawisze specjalne Klawisze specjalne Klawiatura Spacja służy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Opis panelu użytkownika Pierwsze zalogowanie w systemie Procedura resetowania hasła Składanie nominacji krok po kroku System Telnom Nominacje znajduje

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2)

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2) Program RMUA Instrukcja konfiguracji i pracy w programie (Wersja 2) 1 Wstęp Program RMUA powstał w związku z obowiązkiem przekazywania ubezpieczonym informacji rocznej zwanej wcześniej RMUA. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Excel

Podstawowe czynnos ci w programie Excel Podstawowe czynnos ci w programie Excel Program Excel to zaawansowana aplikacja do obsługi arkuszy kalkulacyjnych i analizy danych, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw poznać

Bardziej szczegółowo

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt.

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt. Grafika w dokumencie Wprowadzanie ozdobnych napisów WordArt Do tworzenia efektownych, ozdobnych napisów służy obiekt WordArt. Aby wstawić do dokumentu obiekt WordArt: 1. Umieść kursor w miejscu, w którym

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 1. Tworzenie slajdów MS PowerPoint 2010 to najnowsza wersja popularnego programu do tworzenia prezentacji multimedialnych. Wygląd programu w

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010

Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010 Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010 Czym jest Excel 2010 Excel jest programem umożliwiającym tworzenie tabel, a także obliczanie i analizowanie danych. Należy do typu

Bardziej szczegółowo

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu...

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... Kreator szablonów I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... 7 a. Grafika... 7 b. Tekst... 7 c.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG dla Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy 1. Uruchomienie aplikacji. a. Wprowadź nazwę użytkownika w miejsce Nazwa użytkownika b. Wprowadź hasło

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

1. Dockbar, CMS + wyszukiwarka aplikacji Dodawanie portletów Widok zawartości stron... 3

1. Dockbar, CMS + wyszukiwarka aplikacji Dodawanie portletów Widok zawartości stron... 3 DODAJEMY TREŚĆ DO STRONY 1. Dockbar, CMS + wyszukiwarka aplikacji... 2 2. Dodawanie portletów... 3 Widok zawartości stron... 3 Omówienie zawartości portletu (usunięcie ramki itd.)... 4 3. Ikonki wybierz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania...

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania... INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Spis treści I. Wprowadzenie... 2 II. Tworzenie nowej karty pracy... 3 a. Obiekty... 4 b. Nauka pisania... 5 c. Piktogramy komunikacyjne... 5 d. Warstwy... 5 e. Zapis... 6 III. Galeria...

Bardziej szczegółowo

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9)

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) ABC 2002/XP PL EXCEL Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) Obszar roboczy programu (10) o Pasek tytułowy (10) o Przyciski Minimalizuj

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Ćwiczenia nr 4 Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Arkusz kalkulacyjny składa się z komórek powstałych z przecięcia wierszy, oznaczających zwykle przypadki, z kolumnami, oznaczającymi

Bardziej szczegółowo

WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI

WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI Zapraszamy do zapoznania się z Instrukcją obsługi panelu CMS Wordpress, która w krótkim czasie i bez większego kłopotu pozwoli na edycję treści i zawartości strony, w tym:

Bardziej szczegółowo

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010 ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika Wersja 1.0 Warszawa 2010 Spis treści Wstęp...3 Organizacja menu nawigacja...3 Górne menu nawigacyjne...3 Lewe menu robocze...4 Przestrzeń robocza...5 Stopka...5 Obsługa

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word)

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word) Dostosowywanie paska zadań Ćwiczenia nr 2 Edycja tekstu (Microsoft Word) Domyślnie program Word proponuje paski narzędzi Standardowy oraz Formatowanie z zestawem opcji widocznym poniżej: Można jednak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia: Program ten umożliwi Tobie między innymi: tworzenie arkuszy kalkulacyjnych wyszukiwanie i analizę danych tworzenie wykresów (diagramów)

Zagadnienia: Program ten umożliwi Tobie między innymi: tworzenie arkuszy kalkulacyjnych wyszukiwanie i analizę danych tworzenie wykresów (diagramów) Rozdział 5: Zagadnienia: Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych 1. Wprowadzanie i formatowanie danych 2. Praktyczne wykorzystanie możliwości Microsoft Office Excel 3. Podstawowe opcje Microsoft Office Excel

Bardziej szczegółowo

Baza wiedzy instrukcja

Baza wiedzy instrukcja Strona 1 z 12 Baza wiedzy instrukcja 1 Korzystanie z publikacji... 2 1.1 Interaktywny spis treści... 2 1.2 Przeglądanie publikacji... 3 1.3 Przejście do wybranej strony... 3 1.4 Przeglądanie stron za pomocą

Bardziej szczegółowo

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy.

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. Do wprowadzania danych do tabel słuŝą formularze. Dlatego zanim przystąpimy do wypełniania danymi nowo utworzonych tabel, najpierw przygotujemy odpowiednie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ Spis treści: 1 Logowanie do panelu administracyjnego 2 Dodawanie obiektów na stronie 2.1 Wybór podstrony 2.2 Wybór obiektu 2.2.1 Dodawanie obiektów tekstowych

Bardziej szczegółowo

Wstęp 2. Instalacja 2. Uruchomienie odbierania faksów 2. Monitowanie odbierania faksu 3. Zakończenie pracy programu faksowego 3

Wstęp 2. Instalacja 2. Uruchomienie odbierania faksów 2. Monitowanie odbierania faksu 3. Zakończenie pracy programu faksowego 3 1 ZPKSoft Fax Wstęp 2 Instalacja 2 Uruchomienie odbierania faksów 2 Monitowanie odbierania faksu 3 Zakończenie pracy programu faksowego 3 Wstrzymanie pracy programu faksowego 3 Ustawienia 3 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6 PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6 Notowania BRE Statica 3 instalacja programu, funkcje dedykowane. Notowania BRE Statica 3 to wszechstronna, łatwa w obsłudze aplikacja, przeznaczona dla osób

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu.

Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu. Klub Seniora - Podstawy obsługi komputera oraz korzystania z Internetu Str. 1 Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu. Część 3 Opis programu MS Office

Bardziej szczegółowo

Wszelkie dane rynkowe, dostępne w programie, prezentowane są w tabelach notowań.

Wszelkie dane rynkowe, dostępne w programie, prezentowane są w tabelach notowań. Jesteś tu: Bossa.pl Notowania 3. Prezentacja informacji w tabelach notowań Wszelkie dane rynkowe, dostępne w programie, prezentowane są w tabelach notowań. Polecamy skorzystanie z domyślnych pulpitów.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Excel 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Dodawanie poleceń do paska narzędzi

Bardziej szczegółowo

Supermakler - wersja tabletowa. Unikalne rozwiązania. Warszawa, czerwiec 2015

Supermakler - wersja tabletowa. Unikalne rozwiązania. Warszawa, czerwiec 2015 Warszawa, czerwiec 2015 Formatka szybkich zleceń dotykowe składanie zleceń Aby złożyć zlecenie dotykowo należy wybrać zakładkę Pulpit i dotknąć nazwę wybranej spółki w ekranie notowań Wybranie waloru spowoduje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia Instrukcja obsługi Platformy nszkoła Panel Ucznia Spis Treści I. Rozpoczęcie pracy... 3 Pulpit... 3 Menu Start... 4 Tablica... 4 II. Mój profil... 5 Dane personalne... 5 Adres do korespondencji... 6 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Office Word

Edytor tekstu MS Office Word Edytor tekstu program komputerowy ukierunkowany zasadniczo na samo wprowadzanie lub edycję tekstu, a nie na nadawanie mu zaawansowanych cech formatowania (do czego służy procesor tekstu). W zależności

Bardziej szczegółowo

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Animacja (przejście) slajdu... 2 Wybór przejścia slajdu... 2 Ustawienie dźwięku dla przejścia... 3 Ustawienie szybkości przejścia slajdu... 4 Sposób przełączenia

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych 5.2. Pierwsze kroki z bazami danych Uruchamianie programu Podobnie jak inne programy, OO Base uruchamiamy z Menu Start, poprzez zakładkę Wszystkie programy, gdzie znajduje się folder OpenOffice.org 2.2,

Bardziej szczegółowo

Obsługa programu PowerPoint poziom podstawowy materiały szkoleniowe

Obsługa programu PowerPoint poziom podstawowy materiały szkoleniowe Obsługa programu PowerPoint poziom podstawowy materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Szybki start SAMOOCENA W NOR-STA

Szybki start SAMOOCENA W NOR-STA Szybki start SAMOOCENA W NOR-STA W kwadrans nauczysz się jak: oceniać zgodność ze standardem w NOR-STA przeglądać i prezentować wyniki ocen oraz generować raporty z dowolnymi wykresami i zestawieniami

Bardziej szczegółowo

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi URLOPY BY CTI Instrukcja obsługi 1. Wstęp.... 3 2. Uruchomienie programu.... 4 3. Rozpoczęcie pracy w programie.... 6 4. Widok kalendarza.... 8 5. Widok pracowników.... 10 6.Tabela z danymi... 11 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet

Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet Zadania do wykonania Ćwiczenie 1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu:

Instalacja programu: Instrukcja programu Konwerter Lido Aktualizacja instrukcji : 2012/03/25 INSTALACJA PROGRAMU:... 1 OKNO PROGRAMU OPIS... 3 DODANIE MODUŁÓW KONWERSJI... 3 DODANIE LICENCJI... 5 DODANIE FIRMY... 7 DODAWANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r.

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. W systemie SZOI została wprowadzona nowa funkcjonalność umożliwiająca tworzenie graficznych harmonogramów pracy.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Notowaniach Statica mdm 4

Przewodnik po Notowaniach Statica mdm 4 Przewodnik po Notowaniach Statica mdm 4 Notowania Statica mdm 4 to nowa wszechstronna, łatwa w obsłudze aplikacja, przeznaczona dla osób inwestujących na rynkach finansowych. Jej główną funkcją jest wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 4

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 4 Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 4 Uwaga! Każde ćwiczenie rozpoczynamy od stworzenia w katalogu Moje dokumenty swojego własnego katalogu roboczego, w którym będziecie Państwo zapisywać swoje pliki.

Bardziej szczegółowo

najlepszych trików Excelu

najlepszych trików Excelu 70 najlepszych trików W Excelu 70 najlepszych trików w Excelu Spis treści Formatowanie czytelne i przejrzyste zestawienia...3 Wyświetlanie tylko wartości dodatnich...3 Szybkie dopasowanie szerokości kolumny...3

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 LP Vario* Wersja Zmiany 1. BPM 3.003.60177.00403 Ulepszenie działania pola przeznaczonego do

Bardziej szczegółowo