Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego"

Transkrypt

1 Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

2 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu reaguje na zmieniającą się rzeczywistość społeczną, wdrażając nowatorskie rozwiązania oraz uskuteczniając dotychczasowe metody działania. Przemianom struktury klientów, artykułowanych potrzeb oraz oczekiwaniom społecznym towarzyszy m.in. systematyczne modyfikowanie oferty pomocowej, rozwijanie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami w mieście m.in. poprzez podejmowanie działań aktywizujących społeczność lokalną Wrocławia, a także ciągłe udoskonalanie stosowanych metod pracy oraz podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników. Adresatem działań Dyrekcji MOPS są nie tylko klienci - mieszkańcy Wrocławia, ale również pracownicy MOPS, na rzecz których prowadzone są konsultacje merytoryczne, warsztaty edukacyjne poświęcone zagadnieniom pracy socjalnej oraz zespoły interdyscyplinarne, a także dla których przeznaczona jest bogata oferta szkoleniowoedukacyjna nakierowana na rozwój kompetencji zawodowych. Trudno sobie wyobrazić skuteczne świadczenie oferty socjalnej na rzecz mieszkańców naszego miasta bez dobrze i profesjonalnie do tego przygotowanego i wykształconego zespołu pracowników. MOPS we Wrocławiu od kilku lat realizując konsekwentnie politykę inwestowania w kapitał ludzki coraz częściej przy tym i coraz skuteczniej angażuje do tego środki zewnętrzne pozyskiwane w ramach rożnych programów. Najlepszym tego przykładem był realizowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego projekt Pomoc Społeczna Skuteczna, którego celem było wzmocnienie i podniesienie jakości świadczonych usług poprzez poszerzenie wiedzy i umiejętności pracowników pomocy społecznej w gminie Wrocław. W ramach realizowanego projektu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego ponad 700 pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wrocławskiego Centrum Opieki Wychowania i Adopcji (dawniej OAO) wzięło udział w blisko 48 zaplanowanych blokach szkoleniowych. Blisko 100 pracowników ukończyło studia podyplomowe. To co ważne i warte podkreślenia to znakomita frekwencja podczas szkoleń i studiów oraz doskonałe wyniki uzyskiwane przez słuchaczy podczas końcowych testów i egzaminów sprawdzających wzrost wiedzy. To dla nas wszystkich był trudny i wymagający projekt. Dlatego słowa podziękowania za jego sprawne i profesjonalne przeprowadzenie kieruje do kierownika projektu i całego biura projektu. Dziękuje również pozostałym pracownikom MOPS za pomoc w jego realizacji, a kadrze kierowniczej i wszystkim pracownikom za aktywny w nim udział gratulując jednocześnie bardzo dobrych wyników. Teraz jednak w mojej ocenie przed nami najtrudniejszy egzamin, abyśmy efekty tego projektu - zdobytą wiedze i nowe kompetencje, skutecznie i w odpowiedni sposób umieli zastosować i wykorzystać w codziennej pracy na rzecz poprawy sytuacji naszych klientów, czego Państwu i sobie serdecznie życzę. Jacek Sutryk

3 Miałem podwójną przyjemność uczestnicząc w realizacji Projektu Pomoc Społeczna -Skuteczna: po pierwsze, jako aktywny uczestnik studiów podyplomowych, po drugie, jako osoba, która mogła skierować pracowników Wrocławskiego Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji, na studia, czy też szkolenia, o których w innej sytuacji moglibyśmy tylko pomarzyć. Z perspektywy celów i zadań, które stoją przed nami do realizacji, każde szkolenie i wiedza wyniesiona ze studiów doskonalących warsztat pracy, w sposób znakomity przyczyniają się do zwiększonej skuteczności działania naszej Firmy. Ważnym aspektem jest również satysfakcja uczestników, której źródło tkwi w możliwości zdobycia kolejnych kwalifikacji, nowych umiejętności, czy też poznania nowych osób, albo też nabrania odpowiedniej perspektywy do własnych umiejętności. Starałem się na bieżąco zbierać informacje i wrażenia uczestników Projektu, co było o tyle proste, że mogłem również oprzeć się na własnych odczuciach w tym obszarze. Można stwierdzić, iż zarówno poziom szkoleń, jak też poziom prezentowanego przygotowania wykładowców był na wysokim poziomie. Co niezwykle cenne, kierownicy poszczególnych studiów uwzględniali nasze oczekiwania, sugestie, ale również i uwagi. To tworzyło atmosferę i poczucie indywidualnego traktowania i liczenia się z naszymi potrzebami. To wydaje się być generalnie myślą przewodnią Projektu realizacja autentycznych potrzeb uczestników Projektu. I w tym upatrywałbym największy sukces tego przedsięwzięcia. Żywię ogromną nadzieję, którą podzielają pracownicy Wrocławskiego Centrum, iż w niedalekiej przyszłości możliwa będzie realizacja podobnego projektu, gdyż ten dostarczył tylu pozytywnych doświadczeń, że słychać jeden głos: Chcemy Więcej! Sylwester Pajęcki Naprawdę nie zauważyłam, kiedy minął czas Projektu. Trwał przecież 25 miesięcy, a jednak jakby wczoraj był listopad 2008r., kiedy z wielką obawą stanęłam przed kierownikami, aby przedstawić im siebie i swój Projekt. Liczne pytania i uwagi, które spłynęły do mnie po tym spotkaniu uznałam za zły znak, że będzie trudno. I było, nie da się ukryć, ale dziś jest dla mnie oczywistym, że na tamtym etapie nie miałam pojęcia o skali czekającego mnie wyzwania. Nie wiedziałam też, że doświadczenie moich koleżanek na kierowniczych stanowiskach będzie dla mnie ogromnym, życzliwym wsparciem. Później wszystko potoczyło się niesłychanie szybko; dobór zespołu, organizacja biura, seminarium, pierwsze negocjacje, umowy, wniosek o płatność.. Wszystko nabrało tempa i rosło, jak śnieżna kula staczająca się po zboczu. Projekt przeszedł rozbudowę, wymianę personelu, przeprowadzkę, trzy poważne kontrole. Przyznam, że liczba 710, będąca sumą osób, które zostały objęte działaniami Projektowymi mocno mnie zaskoczyła, więc policzyłam inne dane. Zacznę od tego, że statystyczny uczestnik Projektu wziął udział w 6 szkoleniach (najaktywniejsi mają na swoim koncie 20 szkoleń). Aby umożliwić realizację 63 szkoleń, zorganizowano 307 grup szkoleniowych, które łącznie przepracowały 681 dni (cały Projekt to 619 dni roboczych). Iloczyn dni szkoleniowych i ilości biorących w nich udział osób to liczba (co oznacza, że wszyscy przepracowaliśmy podczas szkoleń prawie 57 tys. godzin.) Studia podyplomowe odbyły się w 23 grupach, w których, może nie uwierzycie; 99 uczestników przepracowało dni, (co daje ok. 24 tys. godzin). Trudno to ogarnąć, prawda?. Tymczasem udało się ten ogrom zajęć pogodzić z codzienną pracą zawodową i innymi obowiązkami. Nie wiem jak Państwo, ale ja jestem wciąż zdziwiona, że się udało. Osiągnęliśmy sukces dzięki wielkiej życzliwości kierowników wszystkich jednostek, wyrozumiałości Dyrekcji i ogromnemu zaangażowaniu uczestników. Dziękuję Dyrekcji za zaufanie, Kierownikom za wspaniałą współpracę, mojemu Zespołowi za prawdziwą wytrwałość i determinację, a Uczestnikom za sumienność i wyrozumiałość. Pozwólcie, że imienne wyrażę swoją wdzięczność najbliższym współpracownikom w MOPS; Arkadiuszowi Dudkowi, Marcie Juraszek, Magdalenie Ejchart. Pani Joannie Cargill, niezastąpionej opiekunce Projektu z ramienia Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Pani Joannie Szałkiewicz i Joannie Piotrowskiej, które wspierały nas w imieniu Gminy Wrocław. Na zakończenie chciałabym podzielić się jeszcze jedną refleksją. Kończę pracę w Projekcie z głębokim przekonaniem, że nie tylko spełnił on swoje edukacyjne założenia, ale zbliżył uczestników na wielu płaszczyznach. Zechcieliście Państwo uznać Projekt za swój, co ja poczytuję za sukces. Ewa Chrzan

4 Projekt PL 092 Pomoc Społeczna Skuteczna realizowany w okresie od grudnia 2008 do grudnia 2010 dysponował budżetem w wysokości 674,103 euro. 85% jego wartości w kwocie ęuro pochodziła ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Mechanizmu dla Polski na lata % wartości projektu wniósł Beneficjent, którym była Gmina Wrocław. Projekt realizowany był przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Odbiorcę Systemy motywacyjne ostatecznego stanowiła kadra MOPS i WCOWiA. Cel projektu wskazywał na wzmocnienie i podniesienie jakości świadczonych przez instytucje usług poprzez poszerzenie wiedzy i umiejętności pracowników pomocy społecznej. Ponadto zakładał wzmocnienie instytucjonalne społeczeństwa obywatelskiego poprzez wsparcie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Na podstawie diagnozy potrzeb szkoleniowych pracowników MOPS i WCOWiA we Wrocławiu określono zakres zadań projektowych. Zgodnie z którą projekt miał organizować udział uczestników w studiach podyplomowych i szkoleniach zawodowych, komputerowych, językowych i innych.projekt wzbogacił koncepcję doskonalenia zawodowego w naszej instytucji rozszerzając działania szkoleniowe z grupy pracowników socjalnych na osoby zatrudnione w innych działach. Wsparciem zostali objęci wszyscy pracownicy, którzy zadeklarowali chęć podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. W ramach realizacji projektu udało się nie tylko przeprowadzić wszystkie zaplanowane szkolenia i studia podyplomowe, ale w znacznym stopniu rozszerzono zakres pierwotnej oferty zarówno pod względem ilości szkoleń, jak również ilości uczestników. Dzięki wsparciu udzielonemu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego uczestnicy Projektu uzyskali możliwość rozwoju osobistego, służącego poprawie jakości standardów świadczonych usług socjalnych. Poprzez przekazywaną Państwu publikację chcemy podzielić się refleksjami uczestników i wyrazić wdzięczność za uzyskane wsparcie. Program aktywności lokalnej Zarządzanie przez cele

5 Czym są EFTA i EOG? Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (EFTA) zostało utworzone w 1960 roku w celu wspierania wolnego handlu, wzrostu gospodarczego Krajów Członkowskich, bliższej współpracy gospodarczej między krajami Zachodniej Europy oraz rozwoju globalnego handlu. Obecnie członkami EFTA są: Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria. Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) obejmuje 27 Krajów Członkowskich Unii Europejskiej oraz trzy kraje EFTA: Islandię, Liechtenstein i Norwegię. Kraje te biorą udział w Rynku Wewnętrznym, którego celem jest umożliwienie niezakłóconego przepływu dóbr, usług, kapitału i osób przez cały obszar EOG przy zachowaniu warunków otwartości i konkurencyjności. Skąd się wzięły granty EOG? W momencie przystąpienia Polski i innych krajów w struktury Unii Europejskiej, Norwegia, Islandia oraz Liechtenstein zobowiązały się do udzielenia im wsparcia finansowego. Na przestrzeni lat , z dwóch źródeł: Mechanizmu Finansowego EOG, który tworzy Norwegia, Islandia i Liechtenstein oraz z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, popłynęły środki finansowe w wys. 1,167 mld euro. Mechanizm dla Polski W październiku 2004 r. polski rząd podpisał dwie umowy z EOG, dotyczące korzystania z bezzwrotnej pomocy zagranicznej. W konsekwencji tego w latach Polsce przyznano bezzwrotną pomoc w wysokości 533,51 mln euro z czego 96% pochodziło z Norwegii. 28 lipca 2010 r. podpisana została kolejna umowa o pomocy z Mechanizmu Finansowego EOG, oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Z kwoty 1,788 mld euro, przeznaczonej na zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w ramach EOG, w latach do Polski trafi kolejne 578 mln euro. Środki zostaną uruchomione na początku 2011 roku. W ramach nowej perspektywy szczególny nacisk został położony na wsparcie technologii wychwytywania i składowania CO2 (CCS), innowacyjnego przemysłu przyjaznego środowisku, ochrony środowiska oraz badań naukowych i stypendiów. Dofinansowanie otrzymają także projekty z zakresu rozwoju zasobów ludzkich, wymiaru sprawiedliwości, Funduszu decent work i promocji trójstronnej współpracy, a także społeczeństwa obywatelskiego i ochrony dziedzictwa kulturowego. Flam

6 Fundusze EOG: 1.Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii, 2.Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i zarządzanie zasobami, 3.Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast, 4.Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej, a także wzmacnianie wspierających go procesów demokratycznych, 5.Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem, 6.Badania naukowe Trondheim Norweski Mechanizm Finansowy: Przyjmuje obszary priorytetowe wyznaczone przez EOG, a ponadto podkreśla rangę: 1.Wdrażania przepisów z Schengen, wspierania Narodowych Planów Działania z Schengen, jak również wzmacniania sądownictwa, 2.Ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia zdolności administracyjnych do wprowadzania w życie odpowiednich przepisów istotnych dla realizacji projektów inwestycyjnych, 3.Polityki regionalna i działania transgraniczne, 4.Pomocy techniczna przy wdrażaniu acquis communautaire. O Norwegii w skrócie Przeciętnemu Polakowi Norwegia kojarzy się z fiordami, ropą naftową, pięknymi krajobrazami. Niektórzy dorzucą Muncha, Ibsena i może zespół AHA. Co oprócz tego warto wiedzieć o Norwegii? Położenie i ustrój Norwegia jest krajem położonym w północnej Europie na Półwyspie Skandynawskim. Kraj ten zamieszkuje obecnie 4,8 miliona mieszkańców. Władzę ustawodawczą w państwie sprawuje Norweskie Zgromadzenie Narodowe natomiast władzę wykonawczą rząd. Ten ostatni powoływany przez króla z przedstawicieli Stortingu (zgromadzenia narodowego). Król pełni ważną, symboliczną funkcję Głowy Państwa oraz oficjalnego przedstawiciela społeczeństwa. Cieszy się dużym poszanowaniem i autorytetem wśród Norwegów. Społeczeństwo norweskie jest bardzo aktywne jeżeli chodzi o udział w życiu politycznymi społecznym. Przeciętny Norweg jest członkiem 4 organizacji, a 80% frekwencji wyborczej może im pozazdrościć niejeden kraj.

7 Opieka socjalna w Norwegii Na szczególną uwagę zasługują norweskie rozwiązania dotyczące opieki socjalnej. W ciągu ostatniej dekady Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) kilkukrotnie uznawał Norwegię za kraj najlepszy do zamieszkania. Ponadto Norwegia została uznana za jedno z wiodących na świecie państw w dziedzinie zmniejszania dyskryminacji kobiet i mężczyzn. Widać to na przykładzie świadczeń rodzicielskich. Norwescy rodzice mają prawo do rocznego płatnego urlopu w pierwszym roku życia dziecka, aby zwiększyć zaangażowanie w wychowanie dzieci przez ojców 10 tygodni urlopu przypada na mężczyznę. Dzięki temu kobiety mają większe możliwości podejmowania pracy. Na chwile obecną Norwegia przewodzi na świecie w statystykach urodzeń i aktywności zawodowej kobiet. Rodzice mogą także wybierać między 100% płatnym 46 tygodniowym urlopem, a płatnym w 80% 56 tygodniowym urlopem. Kolejnym rozwiązaniem zachęcającym do posiadania dzieci jest ustawowe zapewnienie miejsca w przedszkolu wszystkim dzieciom w wieku 1-5. Rodzice pokrywają średnio 20% opłaty za opiekę nad dzieckiem. Tym, którzy się nie zdecydowali na taką formę opieki państwo wypłaca comiesięczny zasiłek w ramach równości podziału środków państwowych. Wszystkie świadczenie wypłacane są z narodowego systemu ubezpieczeń społecznych, którego mieszkańcy i wszyscy pracujący w Norwegii są automatycznie traktowani jako członkowie. System ten obejmuje większość wypłacanych świadczeń począwszy od świadczeń emerytalnych po zasiłki i świadczenia rodzinne. W końcówce lat 90-tych nakłady na świadczenia wynosiły 34,3 % budżetu państwa. Norwegowie a natura Norwegowie mają niebywałe uwielbienie dla natury, można powiedzieć że jest to jeden z ważniejszych składników norweskiej tożsamości narodowej. W tym kraju miernikiem zamożności nie jest liczba posiadanych urządzeń i sprzętów (jakkolwiek na co dzień Norwedzy żyją wygodnie). Umiłowanie do bliskości z naturą skłania do poszukiwania prostoty. Przyroda dla Norwega ma trzy wymiary: polityczny - jako skarb narodowy, ekologiczny, a także religijny. Nawet duchowni państwowi zalecają medytacje i refleksje religijną na wolnym powietrzu. Dlatego mimo, iż w praktykach kościelnych bierze udział tylko 10% społeczeństwa, większość deklaruje ważność religii w ich życiu. Garten Z przymrużeniem oka Pierwszym Europejczykiem, który zobaczył Amerykę Pn. był Norweg Leif Ericson, już o pięć stuleci wyprzedził Krzysztofa Kolumba. (9 października jest w USA dniem Leifa Ericsona). Powiedzenia: w Norwegii nie ma złej pogody, co najwyżej masz nieodpowiednie ubranie. Udany spacer : skalą udanego spaceru jest liczba spotkanych osób im mniej ludzi tym bardziej udany. Kulinaria: Łososia możesz w Norwegii zjeść na nieskończona liczbę sposobów, a najlepiej smakuje złowiony własnoręcznie. Źródło:

8 Seminarium upowszechniające 2008 r. W trakcie trwania projektu systematycznie podejmowano działania promocyjne poprzez; -umieszczanie plakatów w UM Wrocławia, w jednostkach MOPS i WCOWiA, oraz w miejscach gdzie odbywały się szkolenia i studia podyplomowe. -ogłoszenia prasowe narozpoczęcie i zakończenie projektu. -prowadzenie strony internetowej projektu. -zamieszczanie na wszystkich dokumentach związanych z projektem informacji pochodzeniu dofinansowania oraz loga NMF. -rozpowszechnianie ulotek promocyjnych, materiałów biurowych w postaci notesów, długopisów, teczek, smyczy, pendrive, kalendarzy, parasoli noszących loga darczyńcy. -zorganizowanie dwóch seminariów upowszechniających. W grudniu 2008 r. celem uroczystego otwarcia projektu, zapoznania potencjalnych uczestników z możliwościami jakie ze sobą wnosi oraz celem jego promowania na terenie miasta. Na seminarium we wrześniu 2010r. uroczyście podsumowano realizację projektu. Ogłoszono uzyskane rezultaty, podsumowano wkład pracy jego uczestników i realizatorów. Podkreślono wartość wkładu Norweskich Mechanizmów Finansowych we wzmacnianiu instytucjonalnym społeczeństwa, podnoszeniu jakości świadczonych usług i samorozwoju pracowników pomocy społecznej. Seminarium podsumowujące 2010r.

9 Realizując szkolenia zawodowe: psycho-edukacyjne: 1. Komunikacja interpersonalna jako podstawa obsługi klienta - 46 osób 2. Praca z trudnym klientem - 88 osób 3. Obsługa klientów niesłyszących - 28 osób 4. Systemy motywacyjne - 53 osoby 5. Budowanie zespołu - 27 osób 6. Radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu - 72 osoby 7. Techniki negocjacji osób 8. Superwizja osób 9. Zarządzanie przez cele - 30 osób 10. Mobbing, jak zapobiegać i przeciwdziałać osoby 11. Być asertywnym - 2 os. 12. Kierunki rozwoju pracy socjalnej w MOPS 60 osób 13. Praca socjalna ze sprawcą przemocy domowej 23 osoby 14. Praca socjalna z osobą chorą i zaburzoną psychicznie, jej rodziną i otoczeniem - 51 os. Zarządzanie przez cele Jako firma Competence Training & Coaching Institute mieliśmy przyjemność realizować dwa moduły szkoleniowe dla pracowników MOPS w ramach projektu Pomoc Społeczna-Skuteczna. Pierwsze szkolenie dotyczyło Technik negocjacji i uczestniczyło w nim 126 pracowników różnych szczebli. Podczas dwudniowego szkolenia zadania były realizowane metodą warsztatową, a uczestnicy na bieżąco zgłaszali swoje potrzeby dotyczące rozwoju umiejętności negocjacyjnych. Najwięcej emocji wzbudziły scenki dotyczące trudnych sytuacji negocjacyjnych, z którymi na co dzień spotykają się pracownicy socjalni podczas spotkań z klientami MOPS. Szkolenie spotkało się z dużym zainteresowaniem uczestników, szczególnie w zakresie taktyki negocjacyjnej i obrony przed manipulacją. Żywe dyskusje podczas szkolenia i wnikliwa, analiza wykonywanych ćwiczeń wskazywały na dużą potrzebę szkolenia z zakresu negocjacji. Drugim szkoleniem było dwudniowe szkolenie dla 30 osobowej grupy kadry kierowniczej z zakresu Zarządzania przez cele. Tematyka zarządzania przez cele była nowa dla kierowników. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z koncepcją zarządzania przez cele, przećwiczyć umiejętność poprawnego stawiania celów i rozliczania pracowników z ich realizacji. Samodzielnie dokonać oceny mocnych i słabych stron takiej formy zarządzania oraz ocenić korzyści płynące z motywowania poprzez podawanie celów. Uczestnicy zastanawiali się również nad możliwością wdrożenia tego systemu zarządzania w MOPS. Podczas obu szkoleń pracownicy MOPS z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w ćwiczeniach, poddawali analizie swoje zachowania i wyciągali z nich trafne wnioski. Jako firma na co dzień diagnozująca potrzeby szkoleniowe dostrzegamy dużą potrzebę szkoleń miękkich dla pracowników MOPS, którzy chcą się doskonalić. Charakterystyczna dla uczestników otwartość i motywacja do zapoznania się nowymi treściami, zwiększają szanse na praktyczne wykorzystanie treści wyniesionych z zajęć w codziennej pracy. Dziękujemy za aktywne uczestnictwo w szkoleniach, bardzo pozytywne informacje zwrotne na temat jakości naszych szkoleń jak również miłą współpracę z biurem projektu. Barbara Jaśkiewicz z zespołem trenerskim Competence Budowanie zespołu

10 z zakresu prawa: 1. Kodeks postępowania administracyjnego osób 2. Ustawa o finansach publicznych - 35 osób 3. Ustawa o rachunkowości - 20 osób 4. Prawo zamówień publicznych - 36 osób 5. Kodeks cywilny - 26 osób 6. Kodeks postępowania cywilnego - 22 osoby 7. Ustawa o świadczeniach rodzinnych - 50 osób 8. Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - 42 osoby 9. Ustawa o emeryturach i rentach - 42 osoby 10. Akty prawne dotyczące zdrowia psychicznego - 64 osoby 11. Akty prawne dotyczące Rodziny (KRIO) - 93 osoby 12. Akty prawne dotyczące spraw mieszkaniowych - 55 osób 13. Akty prawne dotyczące osób starszych i niepełnosprawnych - 55 osób 14. Akty prawne dotyczące równości kobiet i mężczyzn - 12 osób 15. Ustawa o promocji zatrudnienia - 27 osób 16. Ustawa o pomocy społecznej - 99 osób 17. Orzecznictwo w zakresie pomocy społecznej - 33 osoby 18. Kontrola zarządcza w jednostkach sektora publicznego - 10 osób 19. Ochrona danych osobowych osób 20. Akty prawne dotyczące uzależnień i przemocy - 93 osoby 21. Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie osoby 22. Zamówienia publiczne na usługi i dostawy informatyczne - 6 osób 23. Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - 11 osób 24. Ustalanie dochodu osób prowadzących działalność gospodarczą - 74 osoby Uczestniczyłam w szkoleniu Ochrona danych osobowych zorganizowanym przez FRDL, mimo iż szkolenie było obowiązkowe to z przyjemnością spędziłam dzień na nauce. Głównie dzięki p. Jackowi Wajsowi, który w przystępny sposób i z humorem przekazywał wiedzę. Na sucho byłaby ciężka do ogarnięcia i zapamiętania, a tak pewnie do końca życia będę pamiętać o chowaniu do szuflad dokumentów, nie dawaniu do kserowania dowodu osobistego (szczególnie w hotelach, żeby nie mieć na swoje konto założonej firmy i wziętych kredytów). Podobało mi się także zdrowe podejście prowadzącego do samej ustawy tj. działać w granicach prawa, ale ze współczynnikiem humanistycznym. Pewnie wielu uczestników będzie przekazywać ustnie zasłyszane anegdoty Pana Jacka, którymi okraszał poszczególne paragrafy. Mnie szczególnie zapadł w pamięć problem kurojajowy, jak potwierdzić podpisem odbiór przesyłki skoro nie ma się jej w ręku?. nasz prowadzący znalazł rozwiązanie i z lubością, ku zdumieniu urzędników pocztowych, wpisuje na blankiecie zaraz otrzymam paczkę Jacek Wajs:) Grażyna Kobos Akty prawne dotyczące spraw rodziny Co sądzicie o szkoleniach zawodowych z zakresu jakichkolwiek przepisów prawnych? Myślę, że odpowiedź oscylowałaby blisko stwierdzenia: Wieje nudą!!!. Pewnie kiedyś zgodziłabym się z Wami, ale teraz Miłą niespodzianką był dla mnie udział w takich właśnie szkoleniach, realizowanych w ramach projektu Pomoc Społeczna - Skuteczna. Szkolenia dotyczące m.in. orzecznictwa w zakresie pomocy społecznej, a także praktycznych aspektów ustawy o promocji zatrudnienia ( ) są przykładami, że tematyka z pozoru mało interesująca może być przekazana w sposób ciekawy, a nierzadko przykuwający uwagę słuchaczy. Jestem bardzo zbudowana profesjonalizmem i wysokimi nowoczesnymi standardami pracy specjalistów prowadzących te szkolenia! Elżbieta Norberciak Kodeks Postępowania Administracyjnego

11 1. MS Word na poziomie podstawowym - 54 osoby 2. MS Excel na poziomie podstawowym - 85 osób 3. MS Excel na poziomie zaawansowanym - 22 osoby 4. MS Power Point - 21 osób 5. Program Płatnik - 43 osoby 6. Program Pomost - 50 osób 7. Program Syriusz - 70 osób 8. ADM 100 SAP dla administratorów systemów informatycznych - 4 osoby 9. Edytor aktów prawnych HML - 13 osób 10. SAP dla księgowości - 49 osób 11. Testowanie oprogramowania klasy ERP - 8 osób 12. Rozwiązania ESET i RA - 2 osoby 13. Konfiguracja CISCO - 4 osoby 14. Wdrażanie systemów MS - 10 osób Excel Bardzo serdecznie dziękujemy za umożliwienie nam udziału w specjalistycznych szkoleniach z zakresu administracji, zarządzania i konfiguracji informatycznych systemów serwerowych i sieciowych MOPS. Przeprowadzone szkolenia w sposób ścisły wpisują się w przeprowadzaną od kilku lat informatyzację tutejszego Ośrodka i korelują z realizowanymi inwestycjami. Jest to silne wsparcie, które na pewno zaowocuje w przyszłości podniesieniem jakości obsługi i wzrostem bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej naszej jednostki. Jeszcze raz wielkie dzięki. Grzegorz Polkowski Firma Naukomp Justyna Wiśniewska w ramach Projektu Pomoc Społeczna - Skuteczna współfinansowanego ze środków NMF realizowała dwu- (12 i 14-godzinne) i trzydniowe (21-godzinne) szkolenia komputerowe z obsługi edytora tekstowego, arkusza kalkulacyjnego i programu prezentacyjnego, będących składnikiem pakietu biurowego Microsoft Office Uczestnikami było 187 pracowników, w przeważającej większości kobiety. Kilka osób wzięło udział we wszystkich typach szkoleń. Ze względu na zróżnicowane doświadczenia i kompetencje uczestników szkoleń, podczas zajęć szczególny nacisk położony został na aktywizujące formy zajęć w postaci ćwiczeń wykonywanych z pomocą prowadzącego oraz praktycznych zadań wykonywanych przez uczestników szkoleń. Każdy z uczestników mógł pracować w trybie dostosowanym do jego możliwości i potrzeb. Wszystkie osoby były otwarte, zainteresowane zdobywaniem wiedzy i tym samym bardzo mocno zaangażowane w szkolenia, dzięki czemu znacząco podniosły swoją wiedzę oraz umiejętności. Zostały wypracowane konkretne sposoby efektywnego wykorzystania pakietu biurowego w pracy pracownika ośrodka pomocy społecznej. Uczestnicy szkoleń udowodnili, że szkolenia były bardzo potrzebne. Chęć osiągnięcia jak najwyższego poziomu efektywnego wykorzystywania programów pakietu biurowego została na tyle pobudzona, że w przeprowadzonych ankietach, szkolenia często zostały uznane za zbyt krótkie. Większość uczestników szkoleń deklarowała chęć uczestnictwa w szkoleniach komputerowych organizowanych cyklicznie. Justyna Wiśniewska Excel Excel

12 Zajęcia dla uczestników Projektu MOPS, odbywały się dwa lub trzy razy w tygodniu w siedzibie szkoły językowej Between przy ul. Legnickiej 55 we Wrocławiu. 135 osób w 13 grupach roboczych, na pięciu poziomach umiejętności językowych podjęło naukę na bazie podręczników Total English. Zajęcia polegały na wprowadzaniu języka ogólnego z elementami słownictwa używanego przez pracowników MOPS na co dzień w pracy. Wszyscy uczestnicy kursu języka angielskiego rozwiązali test końcowy z pozytywnym wynikiem. Nasi lektorzy doceniali zaangażowanie uczestników i starali się jak najefektywniej wykorzystywać czas nauki. Zarówno prowadzący zajęcia lektorzy Between jak i uczestnicy projektu wypowiadali się o zajęciach z sympatią i uśmiechem. Zadowolenie ze współpracy potwierdziły także anonimowe ankiety, wypełnione przez słuchaczy na koniec zajęć. Do dziś niektórzy uczestnicy kursów utrzymują kontakt z Between. Dziękujemy za wybór naszej szkoły, zapraszamy wszystkich, którzy myślą o dalszej nauce języka, do skorzystania z kursów na warunkach promocyjnych. Pracownicy Szkoły Językowej Between Samoobrona Zarządzanie przez cele 1. Udzielanie pierwszej pomocy osób 2. Metody aktywizacji środowiska lokalnego i budowanie Programu Aktywności Lokalnej - 25 osób 3. Program Rodzina - 16 osób 4. Streetworking - 16 osób 5. Samoobrona osób 6. Warsztaty BHP - 1 osoba 7. Usamodzielnianie wychowanków / Ekonomia Robinsona - 38 osób 8. Praktyczna zarządzania projektami - 3 osoby 9. Zarządzania projektami metodą Prince - 2 osoby 10. Nordic Walking Instructor - 1 osoba Firma Acteam opracowała i przeprowadziła specjalny program kursów samoobrony dla pracowników MOPS. Szkolenia wymagały od uczestników chęci i nakładu czasu. Ponad 120 uczestników poznawało praktyczne umiejętności obrony w sytuacjach zagrożenia mogących wystąpić w pracy i w życiu codziennym. Szczególny nacisk został położony na naukę rozpoznawania i unikania zagrożenia. Egzamin końcowy udowodnił, że nawet w tak krótkim czasie można nabyć umiejętności pozwalające skutecznie się obronić. Chcielibyśmy zaznaczyć, że jesteśmy bardzo miło zaskoczeni dużymi postępami poczynionymi przez uczestników. Przerosły one nasze najśmielsze założenia i potwierdziły sens takich szkoleń. Jednocześnie głęboko pragniemy, aby umiejętności nabyte na naszych szkoleniach nigdy nie musiały być użyte w praktyce. Jako organizatorzy i instruktorzy pragniemy podziękować wszystkim uczestnikom za wspaniałą atmosferę i zaangażowanie podczas treningów. Dziękujemy. Lidia Żybura, Marcin Wroński

13 Bóg dał Ci dwoje oczu do patrzenia i dwoje uszu do słuchania, ale tylko jeden język po to, żebyś mógł dwa razy więcej patrzeć i słuchać niż mówić. Studia podyplomowe Akademia Mediatora w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu miały za zadanie umożliwić nam teoretyczne i praktyczne poznanie zasad procesów mediacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem roli mediatora, przebiegu i sposobu prowadzenia rozmów mediacyjnych, narzędzi mediacji oraz kompetencji mediatora. 240 godzin zajęć nie tylko teoretycznych, ale przede wszystkim praktycznych ułożonych w ćwiczenia, warsztaty i treningi pozwoliły nam zgłębić wiedzę, poszerzyć własne umiejętności i doświadczenia z zakresu komunikacji, budowania kontaktu, rozwiązywania konfliktów i szeroko rozumianego procesu mediacji. Zajęcia prowadzili doskonali specjaliści, którzy potrafili elastycznie modyfikować poszczególne elementy zajęć do oczekiwań, potrzeb i możliwości grupy. Wielogodzinne warsztaty i treningi pozwoliły nam pod okiem specjalistów wyćwiczyć zachowania postawy i reakcje kluczowe na każdym etapie procesu mediacji i uświadomić sobie jak ważne jest właściwe komunikowanie się między ludźmi oraz jakie są sygnały i efekty zaburzeń procesu komunikacji międzyludzkiej. Mediacja w Polsce jest wciąż jeszcze nowatorską metodą rozwiązywania konfliktów. Konflikty towarzyszą nam każdego dnia, zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym. Umiejętności interwencji w konflikt, zarządzania konfliktem i poprzez konflikty są bardzo ważną i trudną umiejętnością, ale przynoszącą bardzo duże korzyści społeczne. Ukończone studia pozwalają nam szerzej patrzeć na komunikowanie się między ludźmi, a przede wszystkim uświadamiają jak wiele istniejących i rodzących się konfliktów jest wynikiem zaburzonego procesu komunikacji. Mediator wspomaga i udrażnia komunikację, co jak zdołałyśmy się przekonać - jest rolą bardzo odpowiedzialną i szalenie trudną. Podsumowując uczelnia zapewniła nam zdobywanie i poszerzanie wiedzy na wysokim poziomie, gwarantując bardzo profesjonalny dobór kadry wykładowców. Jedynie nienajlepsze warunki lokalowe oraz wielogodzinne bloki zajęć w jednym dniu utrudniały aktywne uczestnictwo w zajęciach. Krystyna Pisarek, Barbara Wójcik i Joanna Hawryś Studia podyplomowe- rozdanie dyplomów. Ukończone przeze mnie studia podyplomowe na kierunku - Zarządzanie potencjałem pracowników w SWPS prowadzone były przez wybitnych specjalistów, twórców polskiej psychologii - prof. dr hab. Dariusza Dolińskiego, prof. dr hab. Tomasza Zaleśkiewicza oraz praktyków, mającymi wieloletnie doświadczenie zdobyte w firmach doradczych oraz w dużych korporacjach. Uczestnicząc w zajęciach realizowanych w formie warsztatów, ćwiczeń i interaktywnych wykładów zdobyłam wiedzę, którą będę mogła wykorzystać w pracy zawodowej. Zapoznałam się z nowoczesnymi metodami doboru i motywowania pracowników, budowania zespołu, rozwiązywania konfliktów. Poznałam narzędzia efektywnego zarządzania pracą własną oraz podległego zespołu. Ukończyłam te studia z pewnym niedosytem wiedzy praktycznej, ale wskazano mi obszary, które mogę zgłębić już samodzielnie i literaturę, która dostarczy mi niezbędnej wiedzy. Bożena Zimoch

14 1. Pracownik samorządu terytorialnego - 3 os. 2. Organizacja pomocy społecznej - 22 os. 3. Psychologiczne kompetencje w zarządzaniu zespołem - 11 os. 4. Zarządzanie projektami szkoleniowymi - 6 os. 5. Rachunkowość i podatki - 2 os. 6. Rachunkowość i kontrola finansowa - 7 os. 7. Socjoterapia - 1 os. 8. Poradnictwo rodzinne - 4 os. 9. Prawo zamówień publicznych - 4 os. 10. Administracja publiczna w Polsce i UE - 1 os. 11. Administracja publiczna - 1 os. 12. Pracownik samorządu terytorialnego i gospodarki lokalnej - 2 os. 13. Psychologiczne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z trudnościami - 4 os. 14. Zastosowanie psychologii w pracy socjalnej - 10 os. 15. Diagnoza kliniczna i psychoterapia - 6 os. 16. Zarządzanie potencjałem pracowników - 6 os. 17. Akademia mediatora - 6 os. 18. Doradca zawodowy na europejskim rynku pracy - 1 os. 19. Administrowanie sieciami komputerowymi -1 os. 20. Zarządzanie nieruchomościami - 1 os. W roku akademickim 2009/2010 dzięki środkom Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach projektu Pomoc Społeczna Skuteczna ukończyłam na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego studia podyplomowe na kierunku Pracownik Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej. Było to doświadczenie ze wszech miar pouczające. Pozwoliło mi zarówno poszerzyć już posiadaną wiedzę z zakresu pracy samorządu lokalnego w Polsce, jak i przypomnieć sobie odlegle lata życia studenckiego. Poznałam również ciekawych ludzi, z którymi dalej utrzymuję kontakty. Niewątpliwe był to czas spędzony i mile, i pożytecznie, zarówno z punktu widzenia pracy zawodowej jak i życia prywatnego. M.O. Studia podyplomowe Psychologiczne kompetencje w zarządzaniu zespołem

15 Excel W maju 2010 r. miałam przyjemność uczestniczyć w kursie MS Excel na poziomie zaawansowanym, prowadzonym przez Pana Mariusza Sidowskiego. Uważam, że szkolenie było doskonałym wstępem do przygody, jaką jest prowadzenie chociażby rejestru danych klientów. Wiele zagadnień przestało być tak tajemniczymi, a zdobyta wiedza pozwoliła mi na praktyczne jej wykorzystanie w efektywny sposób. Szkolenie pozwoliło na zdobycie wystarczających umiejętności w obsłudze programu i wykorzystywania go w praktyce. Prowadzone było w sposób jasny i z optymalną ilością praktycznych ćwiczeń. Polecam je każdemu, kto chce zgłębiać tajniki programu Excel. M.G. Język migowy Jestem pracownikiem Działu Adaptacji Osób Niepełnosprawnych. W roku 2009 uczestniczyłam w szkoleniu Obsługa klientów niesłyszących. Ukończyłam dwa stopnie kursu. Z przyjemnością stwierdzam, iż szkolenie było bardzo interesujące. Na moją wysoką opinię wpłynął przede wszystkim fakt, iż wiedza przekazana przez prowadzących ma praktyczne przełożenie na wykonywaną przeze mnie pracę - duża liczba osób niesłyszących jest Klientami działu, w którym pracuję. Wykorzystuję znajomość języka migowego i bardzo mnie satysfakcjonuje zadowolenie Klientów niesłyszących, którym potrafię pomóc w załatwianiu spraw, nie tylko w dziale, w którym pracuję. Materiały szkoleniowe były i są dużą pomocą w ugruntowaniu wiedzy zdobytej podczas zajęć. Mila atmosfera w trakcie szkolenia okazała się jego dodatkowym atutem. Kamila Miazga Miałam okazję wziąć udział w wielu szkoleniach organizowanych w ramach projektu Pomoc Społeczna Skuteczna. Między innymi, szkolić się w zakresie języka angielskiego, w szkoleniach komputerowych oraz zdobyć umiejętność posługiwania się językiem migowym na dwóch poziomach. Wszystkie szkolenia były przeprowadzone na wysokim poziomie i jestem niezmiernie usatysfakcjonowana, że mogłam podwyższyć swoje kwalifikacje i umiejętności dzięki wsparciu norweskiemu i dyrekcji. Za sprawą projektu narodziło się moje nowe hobby jakim jest j. migowy i w związku z tym planuje kontynuować naukę w tym zakresie. Także ze względu na intensywność szkoleń językowych zaistniała możliwość zapoznania się z innymi pracownikami MOPS. Dzięki temu nawiązałam nowe znajomości, które ułatwiły mi funkcjonowanie wewnątrz dużej instytucji jaką jest MOPS. Julia Andreeva-Pochaba

16 Dokładnie cztery lata temu miałam okazję współuczestniczyć przy tworzeniu projektu Pomoc Społeczna-Skuteczna, który ku uciesze wielu otrzymał dofinansowanie ze środków norweskich. Założenia projektu, a tym bardziej zakres tematyczny szkoleń i studiów powstał dzięki ankiecie przeprowadzonej wśród pracowników MOPS i WCOWiA (wtedy OAO), badającej ich potrzeby szkoleniowe. Wyniki diagnozy wykazały m.in. że kadra MOPS i WCOWiA odczuwa potrzebę zgłębienia wiedzy w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Na pierwszy rzut oka propozycja szkolenia wydała mi się troszkę zabawna. Powszechne przekonanie wskazuje, że każdy z nas JAKOŚ potrafi zareagować, gdy uczestniczy w zdarzeniu zagrażającym zdrowiu, czy życiu człowieka. Jednak szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy zostało zaplanowane i jak się okazało bardzo słusznie. Sama wzięłam w nim udział i nie żałuję Jednodniowe szkolenie miało charakter warsztatowy i było bardzo ciekawe. Okazało się, że potoczna wiedza uczestników wymaga weryfikacji i poszerzenia. Prowadzący w przystępny sposób, zapoznawał nas z wieloma sposobami udzielania pierwszej pomocy. Ćwiczyliśmy na manekinach m.in. sztuczne oddychanie, masaż serca. Każdy mógł spróbować, jak prawidłowo ułożyć osobę poszkodowaną w wypadku. Usłyszeliśmy wiele cennych wskazówek, które w najmniej oczekiwanej sytuacji życiowej mogą się nam kiedyś przydać. Oby nie, oczywiście! Dziękuję Norwegom za umożliwienie mi przeszkolenia w bądź co bądź życiowym temacie Magda Ejchart, DPRO Samoobrona Pierwsza Pomoc Pierwsza Pomoc Zapisując się na samoobronę nie spodziewałem się, że to będzie tak bolesny kurs. Wymagano od nas wzorowej kondycji fizycznej, a o jej braku świadczył ból mięśni i zakwasy po każdym dniu treningu. W tak krótkim czasie nie sposób pokazać wszystkich technik obrony przed fizycznym atakiem. Jednak odgrywane scenki nauczyły nas racjonalnego myślenia w sytuacjach ryzykownych i przysporzyły paru siniaków. W przekonywujący i przezabawny sposób przekazano nam nie tylko wiedzę na temat opanowania paniki, unikania zagrożenia, ale też informacje o tym, gdzie uderzyć, by zdezorientować napastnika, jak nie przekroczyć granic obrony koniecznej. Nauczono nas podstawowych technik, które pozwalają w chwili zagrożenia zachować zimną krew. Mateusz Winkel, DPRO

17 Program Aktywności Lokalnej Szkolenie z zakresu tworzenia i realizacji Programu Aktywności Lokalnej na terenie miasta było intensywnym treningiem oryginalnej metody pracy socjalnej opartej na pobudzaniu rozwoju społeczności lokalnej. 6 trzydniowych sesji szkoleniowych, w tym 2 wyjazdowe - to czas przyglądania się wiedzy i doświadczeniom ludzi pracujących tą metodą oraz czas na własne pierwsze kroki i próby praktycznego wdrażania idei pobudzania ludzi do działania we własnym środowisku pracy. Organizator szkolenia Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zadbał o możliwie szerokie ujęcie problemu, tak aby każdy znalazł tam coś przydatnego we własnej pracy. Dla mnie szczególnie ważna jest alternatywa dla tradycyjnego modelu pracy socjalnej możliwość próbowania budowania sieci współpracy różnych podmiotów społeczności w kierunku dążenia do rozwoju form samopomocy i samoorganizacji w środowisku. Mapa potrzeb i zasobów społeczności, analiza jej problemów, budowanie wokół tego celów i strategii działań, organizacja spotkań partnerskich, inspirowanie ludzi do działania, tworzenie grup wsparcia i samopomocowych, Punktów Informacji Obywatelskiej, umiejętności liderskie i w zakresie animacji społeczności i w końcu tworzenie projektu przy stałym wsparciu doradczym RCWIP to zarówno kwestie teoretyczne jak i praktyczne poruszane na szkoleniu. Co wybrać z tego? W ramach zadań domowych szkolenia ja spróbowałam zarazić kilka osób z mojego ZTPS wiarą, że coś w tym jest i zorganizowaliśmy Debatę Środowiskową spotkanie partnerskie aktywnych podmiotów działających w rejonie naszej pracy i No i teraz mamy Partnerstwo Lokalne dla Wielkiej Wyspy i Placu Grunwaldzkiego skupiające instytucje i organizacje o różnym profilu działania: MOPS, policja, służba zdrowia, szkoły, organizacje pozarządowe, rady osiedla, ośrodek działań twórczych, portal internetowy i inne. Mamy swoją ulotkę, ankietę, inicjatywy, imprezy, swoje spotkania i swoje sprawy. Znamy się coraz lepiej i rozwijamy współpracę na rzecz rozwoju dzielnicy, współtworzymy życie obywatelskie w naszym otoczeniu. Jesteśmy na początku drogi. Wsparcie doradcze i motywacja ze strony RCWIP również po szkoleniu pozwala nam wierzyć, że taka metoda pracy ma sens. Zainicjowanie tej działalności to moja osobista korzyść z tego szkolenia. Streetworking Dorota Sieńkowska-Czyż W ramach Projektu zostało przeprowadzone również specjalistyczne szkolenie pod nazwą Streetworking. 16 osobowa grupa uczestników zapoznała się z młodą metodą pracy; streetwork i przećwiczyła ją podczas zajęć.

18 1. Rezultatami Projektu znacznie przekraczającymi zakładane wielkości: a. 710 uczestników szkoleń (planowanych 400), b. 63 zrealizowane bloki szkoleniowe (planowanych 37), c. 99 absolwentów studiów podyplomowych (planowanych 78). 2. Blisko 100% frekwencją uczestnictwa w zajęciach. 3. Bardzo dobrymi wynikami badania wzrostu wiedzy uczestników szkoleń po ich ukończeniu. 4. Wyłącznie bardzo dobrymi i dobrymi ocenami na dyplomach naszych studentów. 5. Satysfakcjonującymi ocenami uczestników Projektu w badaniu ich zadowolenia. Pomoc społeczna skuteczna? Wierzymy, że tak. Specyfika naszej pracy nie pozwala się poddawać i każdą trudność pracownicy pomocy społecznej pokonują zwykle skutecznie, wykorzystując własne możliwości. Projekt Pomoc Społeczna-Skuteczna pozwolił nam na poszerzenie naszych kwalifikacji, zgłębienie specjalistycznej wiedzy, a także wyjaśnienie prawnych niejasności, wątpliwości. Wraz z pracownikami WCOWiA mogłam uczestniczyć w specjalistycznym szkoleniu, ważnym dla nas, bo dającym uprawnienia trenerskie do przygotowywania kandydatów na opiekunów zastępczych według programu Rodzina. Większa liczba trenerów, to więcej szkoleń, a co za tym idzie, krótszy czas oczekiwania dzieci na rodzinę zastępczą lub adopcyjną. Zawartość merytoryczna szkolenia pozwoliła poszerzyć kompetencje pedagogów, psychologów i pracowników socjalnych, którzy na co dzień pracują z dziećmi w placówkach opiekuńczych, pomagając ich rodzicom odzyskać wiarę w siebie i usprawnić funkcjonowanie rodziny, by na nowo mogli zaopiekować się swoimi dziećmi. Lepsza znajomość problematyki dzieci osieroconych i wynikających z sieroctwa społecznego konsekwencji dla ich rozwoju pozwoli z większą pokorą i zrozumieniem wspierać opiekunów w różnych formach opieki zastępczej w rozwiązywaniu ich codziennych problemów, w zmaganiu się z trudną trójkątną relacją: rodzice - dziecko opiekunowie zastępczy. Dorota Roszak -Maćkowiak Program Rodzina Ten projekt to był świetny pomysł. Osobiście bardzo dużo skorzystałam. No i dysponuję materiałem porównawczym, gdyż w ramach projektu wzięłam udział w 20 szkoleniach. Podobała mi się różnorodność tematyki szkoleń proponowanych w projekcie. Nie był to tylko zakres ściśle związany z wykonywanymi przez nas na co dzień obowiązkami w pracy, czyli kpa, pomoc społeczna, finanse publiczne, itp. Mogłam także poznać techniki, które pomagają funkcjonować w pracy, nawiązywać relacje ze współpracownikami, stworzyć właściwą atmosferę, organizować miejsce i czas pracy, a także odreagowywać i odstresować się. Dodatkową korzyścią dla mnie była możliwość spotkania z ludźmi, pozostałymi pracownikami, na innej, pozapracowej płaszczyźnie. Swobodna rozmowa, wysłuchanie opinii, wymiana poglądów, opowiadanie o charakterze wykonywanej przez nas pracy. To, moim zdaniem, również ułatwia wzajemne kontakty. Joanna Niełacna Testowanie systemów

19 Pracownicy Projektu zwracają się do wszystkich Uczestników i Realizatorów Projektu z wyrazami wdzięczności za wyrozumiałość i wielką przychylność którymi zechcieliście nas Państwo obdarowywać. Każdego dnia mogłyśmy liczyć na Wasze zaangażowanie i odpowiedzialność, dzięki którym Projekt osiągnął wspaniałe rezultaty. Dziękujemy za przyjazne wsparcie i przemiłą atmosferę współpracy, dzięki którym czułyśmy się ważną częścią wspaniałego Zespołu. Ewelina Pukalak, do r Asystent Kierownika Projektu Anna Rosłaniec, do r Pracownik administracyjno-biurowy Ewa Chrzan Kierownik Projektu Grażyna Kobos, od r Asystent Kierownika Projektu Julia Andreeva Pochaba, od r Pracownik administracyjno-biurowy Grażyna Przekwas Sienkiewicz Księgowa Projektu, od r. Grażyna Szebsczyk, do r. Księgowa Projektu

Podsumowanie projektu. Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice

Podsumowanie projektu. Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice Podsumowanie projektu Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice Kilka słów o projekcie... Główny problem, na potrzeby którego został stworzony i zrealizowany niniejszy projekt......zagrożenie

Bardziej szczegółowo

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45 grupa worldwideschool w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 OVER 45 INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 Worldwide School Sp. z o.o. w okresie od

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA Załącznik do Uchwały Nr... Rady Powiatu Żarskiego z dnia..2016 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA 2016-2021 Żary, 2016 r. 1 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE.3 II. DIAGNOZA..4 III. CEL

Bardziej szczegółowo

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE O NAS Działalność naszego stowarzyszenia skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych profilaktyką oraz promocją zdrowego i aktywnego

Bardziej szczegółowo

Z Internetem w świat

Z Internetem w świat Z Internetem w świat Raport ewaluacyjny Opracowała: Czesława Surwiłło Projekt pt. Z Internetem w świat POKL.09.05.00-02-118/10 realizowany był w partnerstwie przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Bardziej szczegółowo

Projekt 3E - EASY E-LEARNING ENGLISH. LONG współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt 3E - EASY E-LEARNING ENGLISH. LONG współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt 3E - EASY E-LEARNING ENGLISH. LONG współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TYTUŁ PROJEKTU 3E - EASY E-LEARNING ENGLISH. LONG NAZWA PROGRAMU Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry Projekt Inwestujmy w Kadry współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy, 9-220

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach.

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach. PWSIiP w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach. Zarządzanie finansami banków i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

DORADCA KLIENTA TRENER PRACY Podniesienie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji pracowników CAZ

DORADCA KLIENTA TRENER PRACY Podniesienie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji pracowników CAZ Motto: Życie nabiera sensu wtedy, kiedy motywujesz się, wyznaczasz sobie cele oraz nieustannie za nimi gonisz - Les Brown DORADCA KLIENTA TRENER PRACY Podniesienie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Beata Kościelniak. Urząd Miejski Wrocławia

Beata Kościelniak. Urząd Miejski Wrocławia Projekt Nowoczesny pracownik administracji samorządowej podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta i innych jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław Beata Kościelniak Urząd

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja merytoryczna za okres od 1 stycznia 2009r. do 31grudnia 2009r. z realizacji Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach. INFORMACJA O PROJEKCIE PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA. PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA.  PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI www.akademiadlamlodych.pl PODRĘCZNIK WPROWADZENIE Akademia dla Młodych to nowa inicjatywa mająca na celu wspieranie ludzi młodych w rozwijaniu umiejętności niezbędnych w ich miejscu

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 W 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie realizował projekt systemowy DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Szkolenia. Czerwiec 2009. Fundacja Umbrella zaprasza na. organizowane we. Wrocławskim Centrum Wpierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3

Szkolenia. Czerwiec 2009. Fundacja Umbrella zaprasza na. organizowane we. Wrocławskim Centrum Wpierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 Wzmacnianie osobowości lidera Trzeci sektor dla początkujących Trzeci sektor dla zaawansowanych Ramowy plan szkoleń organizowanych we Wrocławskim Centrum Wpierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 w

Bardziej szczegółowo

STUDIUM SOCJOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

STUDIUM SOCJOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ Studia podyplomowe STUDIUM SOCJOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA 2014 2020 1 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Cele Programu Aktywności Lokalnej 5 3. Kierunki działań 6 4. Adresaci Programu 7 5. Metody wykorzystywane do realizacji

Bardziej szczegółowo

Szkoła Trenerów STO. pomożemy Ci w tym!

Szkoła Trenerów STO. pomożemy Ci w tym! Szkoła Trenerów STO Jeśli chcesz: zdobyć nowy, prestiżowy zawód doskonalić swoje umiejętności rozwijać się pomożemy Ci w tym! Dzięki udziałowi w naszym projekcie możesz: zrealizować swoje życiowe cele

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU

PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Nowego Sącza z dnia PROJEKT SOCJALNY SĄDECKA POMOCNA DŁOŃ PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU PROJEKTODAWCA

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki RAPORT z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nazwa projektu: Profesjonalizacja i konkurencyjność szkolenia specjalistyczne dla instalatorów i projektantów instalacji wodociągowych

Bardziej szczegółowo

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW AKADEMICKICH WROCŁAW, WARSZAWA, ŁÓDŹ, KRAKÓW, KATOWICE

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW AKADEMICKICH WROCŁAW, WARSZAWA, ŁÓDŹ, KRAKÓW, KATOWICE INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW AKADEMICKICH WROCŁAW, WARSZAWA, ŁÓDŹ, KRAKÓW, KATOWICE CO PROPONUJEMY? Szkoła Tutorów Akademickich to nowatorski, 64-godzinny program dla wykładowców, doktorantów,

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNA AKADEMIA ABC Lidera Ekonomii Społecznej W RAMACH PROJEKTU

BEZPŁATNA AKADEMIA ABC Lidera Ekonomii Społecznej W RAMACH PROJEKTU BEZPŁATNA AKADEMIA ABC Lidera Ekonomii Społecznej W RAMACH PROJEKTU Sieć MOWES Małopolskie Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej na rzecz wzmocnienia potencjału i rozwoju sektora ES w regionie DLA ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW VII EDYCJA: KRAKÓW, WARSZAWA, ŁÓDŹ GDAŃSK, POZNAŃ, KALISZ

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW VII EDYCJA: KRAKÓW, WARSZAWA, ŁÓDŹ GDAŃSK, POZNAŃ, KALISZ INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW VII EDYCJA: KRAKÓW, WARSZAWA, ŁÓDŹ GDAŃSK, POZNAŃ, KALISZ CO PROPONUJEMY? Szkoła Tutorów to nowatorski, 64-godzinny program dla nauczycieli, wykładowców akademickich,

Bardziej szczegółowo

Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice. Dotyczy realizacji projektu za rok 2012

Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice. Dotyczy realizacji projektu za rok 2012 RAPORT Z EWALUACJI SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice Dotyczy realizacji projektu za rok 2012 Projekt Efektywny rozwój aktywnej integracji w Gminie Ożarowice

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMOWY CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ LATA REALIZACJI

PROJEKT SYSTEMOWY CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ LATA REALIZACJI PROJEKT SYSTEMOWY CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ LATA REALIZACJI 2008-2013 W roku 2008 w ramach Umowy Ramowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Socjoterapia

Studia Podyplomowe. Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA. Fundacja REA Rozwój, Edukacja, Aktywność

RAPORT Z BADANIA. Fundacja REA Rozwój, Edukacja, Aktywność 1 RAPORT Z BADANIA Badanie potrzeb w zakresie rozwoju kompetencji wychowawczych wśród studentów kierunków nauczycielskich Fundacja REA Rozwój, Edukacja, Aktywność http://fundacja-rea.org/ Fundacja REA

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

Kurs inspiracji poradnictwo grupowe

Kurs inspiracji poradnictwo grupowe SZKOLENIA OTWARTE-DOSTĘPNE DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH Zgłoszenia przyjmujemy do dnia poprzedzającego rozpoczęcie zajęć. Nabór: e-mail: walbrzych.ciz@dwup.pl, tel. 74/ 88 66 539, 537, 522 08-12 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Konferencja regionalna Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ - Solidarność pokoleń

Konferencja regionalna Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ - Solidarność pokoleń Konferencja regionalna Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ - Solidarność pokoleń JAKUB PIOSIK Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze Rola ROPS w Zielonej Górze w

Bardziej szczegółowo

Jasne, że konsultacje. Częstochowa, styczeń 2014

Jasne, że konsultacje. Częstochowa, styczeń 2014 Jasne, że konsultacje Częstochowa, styczeń 2014 Budżet partycypacyjny w Częstochowie stwórzmy go wspólnie! Miasto Częstochowa, w partnerstwie z Instytutem Mediacji i Integracji Społecznej, realizuje projekt

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Socjoterapia

Studia Podyplomowe Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO PRACY

RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO PRACY RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO PRACY PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PRIORYTETU VI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH - DZIAŁANIE 6.3 INICJATYWY

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE Szanowna Pani, Szanowny Panie Zwracamy się do Pana/Pani w związku z podejmowaniem działań na rzecz Stworzenia standardu Superwizji pracy socjalnej, realizowanych

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny doradca klienta - metody i narzędzia coachingu w aktywizacji zawodowej

Profesjonalny doradca klienta - metody i narzędzia coachingu w aktywizacji zawodowej Motto: Wierzę, że jeśli pokażesz ludziom problemy i wskażesz ich rozwiązania, to pobudzisz ich do działania Bill Gates Profesjonalny doradca klienta - metody i narzędzia coachingu w aktywizacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

Bądź niezależny korzystając z siły grupy

Bądź niezależny korzystając z siły grupy Bądź niezależny korzystając z siły grupy O NAS d kilkunastu lat jesteśmy obecni na rynku farmaceutycznym, w związku z tym nie są nam obce oproblemy z jakimi borykają się dziś właściciele aptek. Zmiany

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Specjalność międzynarodowe stosunki ekonomiczne skierowana jest do osób, które pragną aktywnie działać na rynkach międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

AKTYWNI NA RYNKU PRACY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy.

Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Kielce, marzec 2012 Spis treści 1.Informacja o projekcie... 2 1.1. Informacja o praktykach... 3

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Konstantynowie Łódzkim

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Konstantynowie Łódzkim Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Konstantynowie Łódzkim Wsparcie finansowe udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia STUDIA PODYPLOMOWE

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE DZIEMIANY WPROWADZENIE. Rozdział 1

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE DZIEMIANY WPROWADZENIE. Rozdział 1 Załącznik do Uchwały XX/100/16 Rady Gminy Dziemiany z dnia 18.03.2016r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE DZIEMIANY WPROWADZENIE Do zadań własnych określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe

Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Opis kierunku Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

Podnoszę swoje kwalifikacje

Podnoszę swoje kwalifikacje Podnoszę swoje kwalifikacje Dorota Marszałek Podejmując działania edukacyjne musisz brać pod uwagę fakt, iż współczesny rynek pracy wymaga ciągłego dokształcania i rozwoju od wszystkich poszukujących pracy,

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

USTAWA z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej USTAWA z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Ustawa obowiązuje od 1.01.2012r. Ustawa określa : zasady i formy wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu

Bardziej szczegółowo

AKTYWNA SPRZEDAŻ. Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi?

AKTYWNA SPRZEDAŻ. Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi? AKTYWNA SPRZEDAŻ Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi? Potrzebna jest odpowiednia baza, polegająca na odpowiednim nastawieniu sprzedawcy do swojego zawodu, oraz nabyciu i skorygowaniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Specyfikacji. tel. 29 761 73 95 faks 29 643 24 22 http://www.rzekun.pl/osrodek-pomocy-spolecznej.html ops@rzekun.

Załącznik nr 1 do Specyfikacji. tel. 29 761 73 95 faks 29 643 24 22 http://www.rzekun.pl/osrodek-pomocy-spolecznej.html ops@rzekun. Załącznik nr 1 do Specyfikacji Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie konsultacji, warsztatów, treningów oraz szkoleń w zakresie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Rozwój osobisty- studia coachingu

Studia podyplomowe Rozwój osobisty- studia coachingu Załącznik do Uchwały Rady Instytutu INHS w Płocku Nr /16 z dnia 8 września 16 roku Studia podyplomowe Rozwój osobisty- studia coachingu I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia zawodowe inżynierskie, licencjackie, magisterskie.

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie projektu

Podsumowanie projektu Podsumowanie projektu Eko-mediator promotorem zrównoważonego rozwoju zrealizowanego przez CE2 Centrum Edukacji M. Dziewa, E. Tarnas-Szwed Sp. j. dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Sylabus. Praktyka 2: rok II, semestr III Praktyka 3: rok II, semestr III

Sylabus. Praktyka 2: rok II, semestr III Praktyka 3: rok II, semestr III Sylabus Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu Praktyka 2 Typ modułu obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 Kod modułu PPWSZ-FA-1-212-jn Kierunek, kierunek: filologia 5 specjalność,

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO ZAWODOWE. Strona1. Doradztwo zawodowe

DORADZTWO ZAWODOWE. Strona1. Doradztwo zawodowe Strona1 DORADZTWO ZAWODOWE Moduł 1: Diagnoza zawodowa Pierwsze spotkanie poświęcone jest określeniu problemu z jakim zmaga się klient, oraz zaproponowaniu sposobu jego rozwiązania. Jeśli klient jest zainteresowany

Bardziej szczegółowo

Z Internetem w świat

Z Internetem w świat Z Internetem w świat Raport ewaluacyjny Opracowała: Czesława Surwiłło Projekt pt. Z Internetem w świat POKL.09.05.00-02-117/10 realizowany był w partnerstwie przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Bardziej szczegółowo

Fundacja Bez Względu Na Niepogodę. Doświadczenia w realizacji projektów skierowanych do kobiet Prezentacja nowego projektu: STREFA KOBIET

Fundacja Bez Względu Na Niepogodę. Doświadczenia w realizacji projektów skierowanych do kobiet Prezentacja nowego projektu: STREFA KOBIET Fundacja Bez Względu Na Niepogodę Doświadczenia w realizacji projektów skierowanych do kobiet Prezentacja nowego projektu: STREFA KOBIET O Fundacji Bez Względu Na Niepogodę Projekty: Inwencja Kobiet i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2015 GNOJNIK 2015 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

TRENING ASERTYWNOŚCI OFERTA SZKOLENIOWA

TRENING ASERTYWNOŚCI OFERTA SZKOLENIOWA TRENING ASERTYWNOŚCI OFERTA SZKOLENIOWA 2 SPIS TREŚCI Tytuł Szkolenia: Trening asertywności... 3 Opis szkolenia:... 3 Spodziewane korzyści dla Uczestników:... 3 Forma szkolenia:... 3 Czas trwania i terminy:...

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Wolontariatu CENTERKO (do niedawna Punkt Pośrednictwa. Pracy Wolontarystycznej CENTERKO ) od 2008 roku działa przy Stowarzyszeniu

Regionalne Centrum Wolontariatu CENTERKO (do niedawna Punkt Pośrednictwa. Pracy Wolontarystycznej CENTERKO ) od 2008 roku działa przy Stowarzyszeniu 1 DLACZEGO MY? Regionalne Centrum Wolontariatu CENTERKO (do niedawna Punkt Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej CENTERKO ) od 2008 roku działa przy Stowarzyszeniu Pomost promując ideę wolontariatu jako

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Mediacje i negocjacje NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia STUDIA PODYPLOMOWE (studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Motto: Niesprzeciwianie się złu - przemocą Lew Tołstoj. Praca pod presją kiedy zaczyna się mobbing?

Motto: Niesprzeciwianie się złu - przemocą Lew Tołstoj. Praca pod presją kiedy zaczyna się mobbing? Motto: Niesprzeciwianie się złu - przemocą Lew Tołstoj Praca pod presją kiedy zaczyna się mobbing? 1. ADRESACI SZKOLENIA Niniejszą ofertę szkolenia dedykujemy Kadrze Kierowniczej oraz wszystkim zainteresowanym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 2 do sprawozdania Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW VI EDYCJA: KRAKÓW, WARSZAWA, WROCŁAW, SZCZECIN, GDAŃSK, POZNAŃ,

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW VI EDYCJA: KRAKÓW, WARSZAWA, WROCŁAW, SZCZECIN, GDAŃSK, POZNAŃ, INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW VI EDYCJA: KRAKÓW, WARSZAWA, WROCŁAW, SZCZECIN, GDAŃSK, POZNAŃ, CO PROPONUJEMY? Szkoła Tutorów to nowatorski, 64-godzinny program dla nauczycieli, dyrektorów szkół,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXXII/483/2009 Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej z dnia 20 sierpnia 2009 roku. Program Aktywności Lokalnej

Załącznik do uchwały Nr XXXII/483/2009 Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej z dnia 20 sierpnia 2009 roku. Program Aktywności Lokalnej Załącznik do uchwały Nr XXXII/483/2009 Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej z dnia 20 sierpnia 2009 roku Program Aktywności Lokalnej dla Miasta i Gminy Środa Wielkopolska na lata 2009 2013 I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wstęp...3. I. Założenia teoretyczne programu...4. Adresaci programu...5. III. Cele programu...6. IV. Zadania Programu...6

Wstęp...3. I. Założenia teoretyczne programu...4. Adresaci programu...5. III. Cele programu...6. IV. Zadania Programu...6 POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZAKRESIE PROMOWANIA I WDROŻENIA PRAWIDŁOWYCH METOD WYCHOWAWCZYCH W STOSUNKU DO DZIECI W RODZINACH ZAGROŻONYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE Sandomierz 2013r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM AKADEMII ROZWOJU KARIERY w 2015 roku

HARMONOGRAM AKADEMII ROZWOJU KARIERY w 2015 roku Akademia Rozwoju Kariery 2015 HARMONOGRAM AKADEMII ROZWOJU KARIERY w 2015 roku 01.07.2015 Lider doskonały czyli jak przewodzić zespołom... 3 08.07.2015- Sztuka tworzenia wizerunku. Czyli jak pewnością

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA W SŁUŻBIE CYWILNEJ - szkolenie

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA W SŁUŻBIE CYWILNEJ - szkolenie SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA W SŁUŻBIE CYWILNEJ - szkolenie Termin 1: 18-20.05.2016, Termin 2: 13-15.06.2016, Termin 3: 28-30.09.2016, Miejsce: kurs Warszawa Termin: 5-6.05.2016, Miejsce: kurs Kraków Termin:

Bardziej szczegółowo

CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ W WAŁBRZYCHU. Zajęcia warsztatowe w III kwartale 2013r.

CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ W WAŁBRZYCHU. Zajęcia warsztatowe w III kwartale 2013r. CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ W WAŁBRZYCHU Zajęcia warsztatowe w III kwartale 2013r. SZKOLENIA OTWARTE DOSTĘPNE DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH Zgłoszenia przyjmujemy do dnia poprzedzającego

Bardziej szczegółowo

CZTERY KROKI DO KARIERY PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH W GRUPIE GUMUŁKA

CZTERY KROKI DO KARIERY PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH W GRUPIE GUMUŁKA CZTERY KROKI DO KARIERY PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH W GRUPIE GUMUŁKA KROK NR 1 Uwierz w swoje możliwości Twoja kariera zawodowa zależy tylko od Ciebie! Nie trać czasu i zdobądź praktyczne umiejętności.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Fundacja Bez Względu Na Niepogodę działa od 1990 roku. Realizuje zadania w obszarze rynku pracy, edukacji i integracji oraz pomocy społecznej. Pomaga osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej

Bardziej szczegółowo

Szkolenie rozpoczęło się 17 października 2013 r. Trwało do 29 listopada 2013

Szkolenie rozpoczęło się 17 października 2013 r. Trwało do 29 listopada 2013 Szkolenie rozpoczęło się 17 października 2013 r. Trwało do 29 listopada 2013 W tym czasie 11 pracowników Instytucji Integracji Społecznej odbyło 80 godzin zajęć, które mają pomóc im bardziej efektywnie

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy.

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Kielce, marzec 2013 Spis treści 1.Informacja o projekcie... 2 1.1. Informacja o praktykach... 3 1.2 Statystyki

Bardziej szczegółowo

to autorski, 100-godzinny program szkoleniowy dla osób, które stawiają pierwsze kroki w pracy trenerskiej.

to autorski, 100-godzinny program szkoleniowy dla osób, które stawiają pierwsze kroki w pracy trenerskiej. to autorski, 100-godzinny program szkoleniowy dla osób, które stawiają pierwsze kroki w pracy trenerskiej. to podstawowa wiedza i najważniejsze umiejętności w pracy trenera. Dlaczego Szkoła Młodych Trenerów?

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU CENTERKO

REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU CENTERKO PROGRAM SZKOLENIOWY WOLONTARIUSZ JAKO LOKALNY ANIMATOR ŁÓDŹ, 20.08.-23.09.2016 Cykl szkoleniowy realizowany jest w ramach Programu Współtworzenia Wydarzeń PGNiG Transatlantyk, a jego celem jest zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Cel Działania: Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do zapoznania się ze szczegółową ofertą szkoleniową oraz z warunkami uczestnictwa w Projekcie.

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do zapoznania się ze szczegółową ofertą szkoleniową oraz z warunkami uczestnictwa w Projekcie. Szanowni Państwo, mam przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w Projekcie Innowacyjne firmy rodzinne podstawą gospodarki Pomorza. Przygotowaliśmy dla Państwa bogaty program szkoleń, uwzględniający

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIE KONFLIKTU JEST W ZASIĘGU. www.strefadialogu.com kontakt@strefadialogu.com tel. 535 353 354

ROZWIĄZANIE KONFLIKTU JEST W ZASIĘGU. www.strefadialogu.com kontakt@strefadialogu.com tel. 535 353 354 ROZWIĄZANIE KONFLIKTU JEST W ZASIĘGU www.strefadialogu.com kontakt@strefadialogu.com tel. 535 353 354 Badania dowodzą, że średnio: pracowników zmieniających pracę wskazuje na konflikty personalne jako

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata 2016-2018 Wprowadzenie Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata 2016-2018 został opracowany w oparciu o ustawę o wspieraniu

Bardziej szczegółowo

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy www.leszno.roefs.pl Leszno Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy Już od 2004 roku wielkopolskie organizacje i instytucje mogą korzystać ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim zbliża się do końca realizacji działań w partnerskim Projekcie systemowym Integracja społeczna w powiecie stargardzkim. Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Głównym celem szkoleń realizowanych przez BD Center w ramach Instytutu Kształcenia

Bardziej szczegółowo

KURSY I SZKOLENIA DLA MAM

KURSY I SZKOLENIA DLA MAM KURSY I SZKOLENIA DLA MAM Mama może wszystko możliwości, jakie dają fundusze europejskie kobietom powracającym na rynek pracy Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach Chojnice, 19

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Chełmnie

Koncepcja pracy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Chełmnie Koncepcja pracy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Chełmnie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. 2004 nr 256 poz. 2572). 2. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Szkoły Podstawowej w Piecniku

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Szkoły Podstawowej w Piecniku Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Szkoła promuje wartość edukacji

Szkoła promuje wartość edukacji Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : Nowa Szansa 2013

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : Nowa Szansa 2013 Podsumowanie realizacji projektu systemowego : Nowa Szansa 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki W 2013 roku Gmina Troszyn/Ośrodek Pomocy Społecznej w Troszynie realizował projekt systemowy Nowa Szansa

Bardziej szczegółowo

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE VII. SZKOLENIA MIĘKKIE 1. Przywództwo Cel: Nabycie umiejętności skutecznego angażowania innych ludzi w realizację celu. Adresat: Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania. Rola i zadania lidera

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY. Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu pod patronatem Wrocławskiego Parku Przemysłowego. w ramach

OFERTA WSPÓŁPRACY. Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu pod patronatem Wrocławskiego Parku Przemysłowego. w ramach Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu pod patronatem Wrocławskiego Parku Przemysłowego OFERTA WSPÓŁPRACY w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 PRIORYTET II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ Przewodnik po szkoleniu specjalizacyjnym

ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ Przewodnik po szkoleniu specjalizacyjnym ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ 2017 Przewodnik po szkoleniu specjalizacyjnym Organizacja pomocy społecznej S Z K O L E N I E S P E C J A L I Z A C Y J N E Program szkolenia jest zgodny z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Przedszkole nr 3 w Gryfinie (nazwa przedszkola/szkoły)

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Przedszkole nr 3 w Gryfinie (nazwa przedszkola/szkoły) Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Zwięzły opis Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie istniejące na rynku pracowników sektora administracyjnego na poszerzanie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA ogólne wytyczne dla Instytucji Pośredniczących

POMOC PUBLICZNA ogólne wytyczne dla Instytucji Pośredniczących POMOC PUBLICZNA ogólne wytyczne dla Instytucji Pośredniczących Zgodnie z art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, wsparcie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą podlega

Bardziej szczegółowo

Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w powiecie sępoleńskim

Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w powiecie sępoleńskim Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w powiecie sępoleńskim Priorytet III Wysoka jakość oświaty Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Okres

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA ORAZ WSPÓŁPRACA PARTNERÓW

EWALUACJA ORAZ WSPÓŁPRACA PARTNERÓW EWALUACJA ORAZ WSPÓŁPRACA PARTNERÓW w ramach projektu Program unowocześnienia kształcenia w SGGW dla zapewnienia konkurencyjności oraz wysokiej kompetencji absolwentów mgr Bartłomiej Wojdyło LIDER PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Beneficjent projektu: Miasto Chełm Projekt : realizowany w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Studium Pomocy Psychologicznej

Studia Podyplomowe. Studium Pomocy Psychologicznej I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania:

Bardziej szczegółowo