Stowarzyszenie Obrona Narodowa.pl. Kurs Działań Nieregularnych. /program szczegółowy/ II etap szkolenia. Opracował: dr Paweł MAKOWIEC /GSR/

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stowarzyszenie Obrona Narodowa.pl. Kurs Działań Nieregularnych. /program szczegółowy/ II etap szkolenia. Opracował: dr Paweł MAKOWIEC /GSR/"

Transkrypt

1 Stowarzyszenie Obrona Narodowa.pl Kurs Działań Nieregularnych. /program szczegółowy/ II etap szkolenia. Opracował: dr Paweł MAKOWIEC /GSR/

2 L.p. Temat (zagadnienie główne). Zagadnienia podstawowe Cele nauczania w ujęciu czynnościowym Środki dydaktyczne Ilość godzin Uwagi 1. Pojęcie i zakres działań nieregularnych Taktyka A - szkolony zna pojęcie działań taktycznych Rzutnik multimedialny 2 h Zajęcia w sali wykładowej. w działaniach taktycznych piechoty. Działania taktyczne A - szkolony zna pojęcie działań regularnych i Komputer Działania regularne nieregularnych Prezentacja multimedialna pt. Działania Diałania nieregularne Rozpoznanie specjalne Dywersja Sabotaż Działania partyzanckie A - szkolony zna uwarunkowania przejścia z nieregularne i ich formy. działań regularnych do nieregularnych A - szkolony zna formy działań nieregularnych A - szkolony zna przykłady działań nieregularnych Konspiracja 2. Podstawy działań taktycznych i organizacja lekkiej piechoty. Przestrzeń walki Środowisko walki Pododdział Drużyna Sekcja ogniowa Zespół specjalistyczny Zespół dowodzenia 3. Planowanie i organizacja działania. Proces dowodzenia Zarządzenie przygotowawcze Rozkaz bojowy Uzupełniającyc rozkaz bojowy Rekonesans Mapa plastyczna Kontrola czynności do wykonania zadania (PCC/PCI/PEC) Ćwiczenie przygotowawcze Odprawa poakcyjna (AAR) A - szkolony zna zadania lekkiej piechoty w działaniach taktycznych A - szkolony zna chcarakterystykę przestrzeni walki i różne środowiska walki w działaniach nieregularnych A - szkolony zna organizację podododziałów lekkiej piechoty A - szkolony zna zadania zespołu dowodzenia B - rozumie konieczność zmian organizacji pododdziału w zależności od środowiska i wykonywanego zadania A - szkolony zna składowe procesu dowodzenia A - szkolony zna strukturę rozkazu bojowego A - szkolony zna strukturę uzupełniającego rozkazu bojowego A - szkolony zna składowe procesu planowania A - szkolony zna metody przeprowadzenia ćwiczenia przygotowawczego A - szkolony zna składowe procesu i procedury kontroli przygotowania do wykonania zadania B - szkolony rozumie konieczność planowania i przygotowania działań B - szkolony rozumie konieczność kontroli przygotowania do wykonania zadania C - szkolony przygotuje i przedstawi przykładowy rozkaz bojowy/zarządzenie przygotowawcze C - szkolony przeprowadzi przykładowy rekonesans C - szkolony przygotuje mapę plastyczną wskazanego terenu C - szkolony przeprowadzi ćwiczenie przygotowawcze (wszystkimi metodami) C - szkolony przeprowadzi kontrolę przygotowania do wykonania zadania C - szkolony przygotuje i przeprowadzi Rzutnik multimedialny Komputer Prezentacja multimedialna pt. Organizacja pododdziałów piechoty Zajęcia teoretyczne (T) Rzutnik multimedialny Komputer K. Grabowski, C. Dąbrowski, Proces dowodzenia dowódcy pododdziału w aspekcie DD/3.2.5, Zeszyty Naukowe WSOWL, nr 2, Wrocław 2008 Mapy topograficzne (ćwiczebne) Zajęcia praktyczne (PST) Wyposażenie indywidualne (wg standardu) Łopatki piechoty (2 szt.) Zestaw do wykonania mapy plastycznej 2 h Zajęcia w sali wykładowej. 3 h (T) 4 h (P) Zajecia w sali wykładowej (T) Zajęcia praktyczne na PST (P)

3 4. Działania taktyczne lekkiej piechoty (taktyka indywidualna i zespołowa w sekcji ogniowej). Nawigacja Punkt zbiórki Trasa główna/zapasowa Maskowanie Skryte przemieszczanie się Prowadzenie obserwacji Wykrywanie Tropienie odprawę poakcyjną (AAR) Nawigacja (I) A - szkolony zna zasady nawigacji lądowej A - szkolony zna zasady działania i metody wykorzystania podstawowych środków nawigacyjnych (busola, GPS) A - szkolony zna zasady posługiwania się mapą w terenie A - szkolony zna zasady konstruowania trasy marszu pododdziału B - szkolony rozumie konieczność prawidłowej nawigacji w czasie marszu C szkolony wykona przykładowy marsz z wykorzystaniem busoli i GPS (noc/dzień) Maskowanie (II) A - szkolony zna zasady maskowania A szkolony zna zasady skrytego przemieszczania się (indywidualnie/zespołowo ) B szkolony rozumie konieczność skrytego przemieszczania się w czasie działań C szkolony stosuje metody skrytego przemieszczania się MCI 0336 Scouting and patrolling BGL / FP 001 Patrolling, Ottawa 2002 Ranger Handbook, Ft. Benning 2011 Wyposażenie indywidualne (wg standardu) Oporządzenie taktyczne Kbk AKMS/SWD/RPK Ochraniacze stawów Mundur wz.93 Kapelusz Busola Odbiornik GPS (1 szt. na drużynę) Szminka maskująca (5 szt.) 2 h (I) 2 h (II) 2h (III) 2 h (IV) Zajęcia praktyczne na PST (P) Zajęcia z maskowania i obserwacji w formie ćwiczenia dwustronnego. Temat stanowi powtórzenie zagadnień z zakresu taktyki indywidualnej i Kursu Piechoty oraz etap unifikacji i przygotowania do opanowania procedur stosowanych w czasie działań nieregularnych. Obserwacja (III) A szkolony zna zasady prowadzenia obserwacji w czasie marszu, postoju i z wykorzystaniem doraźnego stanowiska obserwacyjnego C szkolony prowadzi obserwację różnymi metodami 5. SOP pododdziału w działaniach Ugrupowania nieregularnych (poziom I). sekcji/drużyny/grupy/plutonu Marsz taktyczny Marsz ubezpieczony Marsz ubezpieczony na kontakt Postój ubezpieczony Postój orientacyjny SLLS Postój w celu nasłuchu Tropienie (IV) A szkolony zna zasady wykrywania śladów obecności przeciwnika A szkolony zna zasady prowadzenia obserwacji w czasie tropienia przeciwnika C szkolony prowadzi obserwację w czasie marszu i wskazuje ślady przeciwnika C szkolony stosuje różne metody mylenia przeciwnika i maskowania śladu A szkolony zna ugrupowania MCI 0336 Scouting and patrolling sekcji/drużyny/grupy/plutonu BGL / FP 001 A szkolony zna zasady przekształcania Patrolling, Ottawa 2002 ugrupowań Ranger Handbook, Ft. Benning 2011 A szkolony zna zasady przemieszczania się pododdziału w marszu Wyposażenie indywidualne (wg taktycznym/ubezpieczonym/na kontakt standardu): A szkolony zna zasady działania żołnierza w Oporządzenie taktyczne czasie postoju ubezpieczonego/w celu Kbk AKMS/SWD/RPK 6 8 h Zajęcia praktyczne na PST (P)

4 Rejon wyjściowy (ześrodkowania) RW 6. SOP pododdziału w działaniach Procedury działania w nieregularnych (poziom II). kontakcie (IA Drills) Kontakt wzrokowy Kontakt ogniowy Ocena sytuacji taktycznej Element manewrowy/wsparcia ogniowego Reakcja na kontakt Zerwanie kontaktu Natarcie improwizowane Szybka zasadzka Reakcja na zasadzkę (bliska/daleka) Reakcja na ogień snajpera. 7. Prowadzenie rozpoznania w czasie Pas terenu działań nieregularnych Metody: bławatek/kość/pudełko Linia rozpoczęcia/wyrównania/zak ończenia rozpoznania Punkt rozejścia/zejścia (spotkania lub kontaktowy) Rejon wyjściowy Oko Raport ASS (ACE) 5 punktowy plan działania nasłuch Ochraniacze stawów A szkolony zna zasady zajmowania i Mundur wz.93 przebywania w rejonie wyj ściowym Kapelusz B szkolony rozumie uwarunkowania Plecak taktyczny taktyczne wykonywania przez pododdział w postoju ubezpieczonego/w celu nasłuchu Lornetka (1 szt.) B szkolony rozumie uwarunkowania taktyczne wykorzystania rejonu wyjściowego B szkolony rozumie zastosowanie różnych metod zajmowania RW C szkolony działa w ugrupowaniu drużyny/grupy/plutonu w marszu taktycznym/ubezpieczonym/na kontakt C szkolony stosuje procedury indywidualne i zespołowe w czasie postoju ubezpieczonego C szkolony stosuje procedury indywidualne i zespołowe w czasie postoju orientacyjnego A szkolony zna zasady działania MCI 0336 Scouting and patrolling indywidualnego po nawiązaniu kontaktu BGL / FP 001 wzrokowego Patrolling, Ottawa 2002 A szkolony zna zasady działania Ranger Handbook, Ft. Benning 2011 indywidualnego po nawiązaniu kontaktu ogniowego A szkolony zna zasady działania indywidualnego i osób funkcyjnych w Oporządzenie taktyczne poszczególnych procedurach działania w Kbk AKMS/ kb SWD/ kbkmrpk kontakcie Ochraniacze stawów B szkolony rozumie uwarunkowania Mundur wz.93 taktyczne zastosowania różnych wariantów Kapelusz taktycznych w zależności od sytuacji na polu Plecak taktyczny walki B szkolony rozumie rolę dowódcy w działaniu pododdziału C szkolony stosuje procedury indywidualne Uzbrojenie i wyposażenie etatowe : Pozoracja pola walki: Granat dymny GD 10 (8 szt.) w reakcji na kontaktgranat hukowy GH 2 (8 szt.) C szkolony stosuje procedury w działaniu Petarda K0203 (50 szt.) zespołowym wykonując działanie jako członek elementu wsparcia ogniowego lub manewrowego A zna procedury obowiązujące przy Uzbrojenie i wyposażenie etatowe (bez organizacji patrolu rozpoznawczego, plecaków). A zna organizację zespołu rozpoznawczego, Środki łączności: radiotelefon TK 890 (8 A - zna cele prowadzenia rozpoznania, szt.). A zna zasady prowadzenia rozpoznania Indywidualne środki maskujące (farby, terenu i obiektu, siatki). A zna zasady prowadzenia skrytej Mapa topograficzna terenu działania obserwacji, 1: A zna metody rozpoznania terenu: Busola (1 szt. na drużynę). bławatek/kość/pudełko, Środki obserwacji (lornetka, peryskop B - rozumie znaczenie prowadzenia zwiadowcy). rozpoznania na rzecz sił własnych, Tablica przenośna/flamastry. 8h Zajęcia praktyczne na PST (P) 8 h Zajęcia praktyczne na PST (P)

5 (GOTWA) 8. Zasadzka w działaniach Zasadzka (punktowa, nieregularnych plutonu liniowa) Rejon wyjściowy / punkt rozejścia i zejścia Grupa ubezpieczenia/napadu/wspa rcia/zespoły zadaniowe Strefa śmierci Granica działania Bramka Raport ASS (ACE) 5 punktowy plan działania 9. Rajd (napad) w działaniach Rajd nieregularnych plutonu piechoty Postój ubezpieczony/postój w celu nasłuchu Baza patrolowa/pasywna Rejon wyjściowy / punkt rozejścia i zejścia Grupa ubezpieczenia/napadu/wspa rcia/zespoły zadaniowe B- rozumie znaczenie ubezpieczenia i maskowania pododdziału w w czasie prowadzenia działań rozpoznawczych, B rozumie znaczenie współpracy żołnierzy w zespole rozpoznawczym, B rozumie konieczność szczegółowego przygotowania do działania (sprzęt, rozkaz bojowy, planowanie, ćwiczenie przygotowawcze), C przeprowadza ćwiczenie przygotowawcze w pododdziale, C - stosuje w praktyce procedury działania w patrolu rozpoznawczym (SOP) A zna procedury obowiązujące przy Szkolenie taktyczne organizacji zasadzki przez pluton piechoty, Uzbrojenie i wyposażenie etatowe (bez A zna organizację plutonu do wykonania plecaków). zasadzki punktowej, Środki łączności: A zna zasady organizowania zasadzki radiotelefon TK 890 (8 szt.), punktowej (liniowej i łamanej L ), Świece dymne RGD 2 szt. A - zna cele organizowania zasadzki Granat dymny GD 10 (8 szt.) punktowej, Symulator miny SEM 2 (kierunkowy) 2 B - rozumie znaczenie połączenia manewru i szt. ognia pododdziału w zasadzce, Petarda K0203 (50 szt.) B - rozumie konieczność rozpoznania rejonu Drużyna OPFOR. zasadzki, Samochód terenowy (opcjonalnie). B- rozumie znaczenie wzajemnego Mapa topograficzna terenu działania ubezpieczania się przez członków 1: pododdziału w zasadzce, Tablica przenośna/flamastry. B rozumie znaczenie współpracy żołnierzy w sekcji dwuosobowej/zespole ogniowym w Szkolenie ogniowe zasadzce, Kbk AKMS/Beryl (8 szt.). B rozumie znaczenie efektu zaskoczenia i Amunicja 7,62/5,56 mm (60 szt. na konieczność maskowania pododdziału w szkolonego). zasadzce, Km PK (2 szt) B rozumie konieczność szczegółowego Amunicja 7,62 (30 szt. na szkolonego) przygotowania do działania (sprzęt, rozkaz bojowy, planowanie, ćwiczenie przygotowawcze), C przeprowadza ćwiczenie przygotowawcze w pododdziale, C - stosuje w praktyce procedury działania w zasadzce (SOP) A zna procedury obowiązujące przy Szkolenie taktyczne organizacji rajdu przez pluton piechoty, Uzbrojenie i wyposażenie etatowe (bez A zna organizację plutonu do wykonania plecaków). rajdu, Środki łączności: A zna zasady organizowania rajdu, radiotelefon TK 890 (8 szt.), A - zna cele organizowania rajdu, Świece dymne RGD 2 szt. B - rozumie znaczenie połączenia manewru i Granat dymny GD 10 (8 szt.) ognia pododdziału w czasie wykonania rajdu, Symulator miny SEM 2 (kierunkowy) 2 B - rozumie konieczność rozpoznania rejonu szt. 2 h (T) 6 h (P) 6 h (ST) Zajęcia w sali wykładowej (część teoretyczna) Zajęcia w terenie na PST (część praktyczna, ćwiczenie sprawdzające) (P) Zajęcia na strzelnicy (szkolenie ogniowe w ramach ćwiczenia sprawdzającego) (ST) 8 h Zajęcia w terenie na PST (część praktyczna, ćwiczenie sprawdzające)

6 Granica działania rajdu i obiektu, Petarda K0203 (50 szt.) Raport ASS (ACE/LACE) B- rozumie znaczenie wzajemnego Drużyna OPFOR. 5 punktowy plan działania ubezpieczania się przez członków Samochód terenowy (opcjonalnie). (GOTWA) pododdziału w czasie wykonywania zadania, Mapa topograficzna terenu działania B rozumie znaczenie współpracy żołnierzy w 1: sekcji dwuosobowej/zespole ogniowym w Tablica przenośna/flamastry. czasie wykonywania zadania, B rozumie znaczenie efektu zaskoczenia i konieczność maskowania pododdziału, B rozumie konieczność szczegółowego przygotowania do działania (sprzęt, rozkaz bojowy, planowanie, ćwiczenie przygotowawcze), C przeprowadza ćwiczenie przygotowawcze w pododdziale, C - stosuje w praktyce procedury działania czasie wykonania rajdu (SOP) Razem: 60 h

Warszawa, dnia 9 lipca 2014 r. Poz. 240. DECYZJA Nr 289/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 8 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 9 lipca 2014 r. Poz. 240. DECYZJA Nr 289/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 8 lipca 2014 r. Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego Warszawa, dnia 9 lipca 2014 r. Poz. 240 DECYZJA Nr 289/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie Standardu Kształcenia Wojskowego dla kandydatów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO KURSU PRZESZKOLENIA PODOFICERÓW REZERWY

PROGRAM KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO KURSU PRZESZKOLENIA PODOFICERÓW REZERWY PROGRAM KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO KURSU PRZESZKOLENIA PODOFICERÓW REZERWY KORPUS OSOBOWY: INŻYNIERIA WOJSKOWA GRUPA OSOBOWA: SAPERSKA SPECJALNOŚĆ: OGÓLNA 34-A-21 I. ORGANIZACJA I PRZEBIEG PROCESU KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DOWÓDCY DRUŻYNY/ZAŁOGI/OBSŁUGI

PORADNIK DOWÓDCY DRUŻYNY/ZAŁOGI/OBSŁUGI DOWÓDZTWO WOJSK LĄDOWYCH PION SZKOLENIA DWLąd. Wewn. 190/2011 PORADNIK DOWÓDCY DRUŻYNY/ZAŁOGI/OBSŁUGI WARSZAWA 2011 sd 1 DOWÓDCA WOJSK LĄDOWYCH Zalecam do użytku w Wojskach Lądowych wydawnictwo pt.: Poradnik

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 maja 2015 r. Poz. 140

Warszawa, dnia 12 maja 2015 r. Poz. 140 Warszawa, dnia 1 maja 015 r. Poz. 140 Zarząd Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia P3/P7 DECYZJA Nr 158 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 maja 015 r. w sprawie realizacji szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE ROZPOZNANIA W WARUNKACH NOCY I OGRANICZONEJ WIDOCZNOŚCI

PROWADZENIE ROZPOZNANIA W WARUNKACH NOCY I OGRANICZONEJ WIDOCZNOŚCI WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA Im. Tadeusza Kościuszki Wyższy Kurs Specjalistyczny - Oficerów Rozpoznania Oddziałów i ZT PROWADZENIE ROZPOZNANIA W WARUNKACH NOCY I OGRANICZONEJ WIDOCZNOŚCI // PRACA STUDYJNA //

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ANIA TAKTYCZNE WOJSK LĄ DOWYCH

DZIAŁ ANIA TAKTYCZNE WOJSK LĄ DOWYCH A K A D E M I A O B R O N Y N A R O D O W E J Do użytku wewnętrznego Egz.nr... DZIAŁ ANIA TAKTYCZNE WOJSK LĄ DOWYCH Podręcznik 2 W A R S Z A W A 1 9 9 5 Opracowanie wykonał zespół autorski pod kierownictwem

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA OBSAD STANOWISK KIEROWANIA

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA OBSAD STANOWISK KIEROWANIA KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA OBSAD STANOWISK KIEROWANIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Warszawa 2011 Koordynacja prac: mł. bryg. mgr inż. Adam Langner Komenda

Bardziej szczegółowo

PORADNIK METODYCZNY ĆWICZEŃ OBRONY CYWILNEJ

PORADNIK METODYCZNY ĆWICZEŃ OBRONY CYWILNEJ Załącznik do Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju w sprawie organizowania ćwiczeń obrony cywilnej PORADNIK METODYCZNY ĆWICZEŃ OBRONY CYWILNEJ PORADNIK określa zasady przygotowania i organizowania ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

Program kursu specjalistycznego dla policjantów-ekspertów, pełniących służbę w kontyngentach policyjnych

Program kursu specjalistycznego dla policjantów-ekspertów, pełniących służbę w kontyngentach policyjnych Załącznik do decyzji nr. Komendanta Głównego Policji z dnia... Program kursu specjalistycznego dla policjantów-ekspertów, pełniących służbę w kontyngentach policyjnych SPIS TREŚCI 1. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 171 / MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 lipca 2001 r.

DECYZJA NR 171 / MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 lipca 2001 r. Dep. Budżetowy 116 DECYZJA NR 171 / MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie wprowadzenia Zasad metodycznych opracowywania norm budżetowych i wskaźników kosztów utrzymania wojsk

Bardziej szczegółowo

Host Nations Suport (HNS) Zarządzanie logistyczne poza granicami kraju

Host Nations Suport (HNS) Zarządzanie logistyczne poza granicami kraju Host Nations Suport (HNS) Zarządzanie logistyczne poza granicami kraju prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik Warszawa listopad 2012 www. gen-prof.pl HNS nie jest wyłącznie domeną wojska, lecz dotyczy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU rok akademicki 2014/2015

KARTA PRZEDMIOTU rok akademicki 2014/2015 KARTA PRZEDMIOTU rok akademicki 2014/2015 Kod przedmiotu 12.6-3FIZJ-C1-KUR Nazwa przedmiotu polskim Kształcenie umiejętności ruchowych i metodyka nauczania ruchu w języku angielskim Education and methods

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ SYSTEM SZKOLENIA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH BIORĄCYCH BEZPOŚREDNI UDZIAŁ W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH Warszawa, 2006 W opracowaniu systemu szkolenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA Z DZIAŁAŃ POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZYCH REALIZOWANYCH PRZEZ KSRG W ZAKRESIE PODSTAWOWYM

PROGRAM SZKOLENIA Z DZIAŁAŃ POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZYCH REALIZOWANYCH PRZEZ KSRG W ZAKRESIE PODSTAWOWYM KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA Z DZIAŁAŃ POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZYCH REALIZOWANYCH PRZEZ KSRG W ZAKRESIE PODSTAWOWYM Warszawa 2015 Opracowanie merytoryczne:

Bardziej szczegółowo

sił powietrznych str. 4 Lotniczy algorytm

sił powietrznych str. 4 Lotniczy algorytm przegląd miesięcznik StYCZeń 2012 NR 01 (055) sił powietrznych Cena 6 zł (w tym 5% VAT). ISSN 1897-8428 str. 4 Lotniczy algorytm W ostatnich latach zmieniło się oblicze Sił Powietrznych, zmienia się też

Bardziej szczegółowo

Formacje obrony cywilnej

Formacje obrony cywilnej OBRONA CYWILNA I OCHRONA LUDNOŚCI Formacje obrony cywilnej Andrzej Marjański R e f l e k s y j n i e Nigdy nie ma wystarczającej ilości czasu, by zrobić wszystko, ale zawsze jest wystarczająca ilość, by

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY RESORTU OBRONY NARODOWEJ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PARTNERAMI SPOŁECZNYMI NA ROK 2010

PLAN WSPÓŁPRACY RESORTU OBRONY NARODOWEJ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PARTNERAMI SPOŁECZNYMI NA ROK 2010 MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT WYCHOWANIA I PROMOCJI OBRONNOŚCI PROJEKT PLAN WSPÓŁPRACY RESORTU OBRONY NARODOWEJ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PARTNERAMI SPOŁECZNYMI NA ROK 2010 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Sylabusy (karty przedmiotów)

Sylabusy (karty przedmiotów) Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy (karty przedmiotów) Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia.2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia.2011 r. Projekt z dnia.. 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia.2011 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM WRAZ Z EDUKACJĄ ZDROWOTNĄ

PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM WRAZ Z EDUKACJĄ ZDROWOTNĄ PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM WRAZ Z EDUKACJĄ ZDROWOTNĄ I. Wstęp i założenia programu II. Cele ogólne III. Treści nauczania wymagania szczegółowe IV. Procedury osiągania celów V.

Bardziej szczegółowo

AN ASSESSMENT OF APPLYING OF PERSONAL AND VEHICLE BROADBAND RADIOS IN TACTICAL NETWORKS

AN ASSESSMENT OF APPLYING OF PERSONAL AND VEHICLE BROADBAND RADIOS IN TACTICAL NETWORKS Journal of KONBiN 2(18)2011 ISSN 1895-8281 AN ASSESSMENT OF APPLYING OF PERSONAL AND VEHICLE BROADBAND RADIOS IN TACTICAL NETWORKS OCENA POTRZEB I MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA SZEROKOPASMOWYCH RADIOSTACJI

Bardziej szczegółowo

SIECIOCENTRYCZNY SYSTEM INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ ZATOKI GDAŃSKIEJ WSPOMAGANIA DZIAŁAŃ OPERACYJNYCH MORSKICH SŁUŻB PAŃSTWOWYCH

SIECIOCENTRYCZNY SYSTEM INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ ZATOKI GDAŃSKIEJ WSPOMAGANIA DZIAŁAŃ OPERACYJNYCH MORSKICH SŁUŻB PAŃSTWOWYCH SERIA GEOMATYKA SIECIOCENTRYCZNY SYSTEM INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ ZATOKI GDAŃSKIEJ WSPOMAGANIA DZIAŁAŃ OPERACYJNYCH MORSKICH SŁUŻB PAŃSTWOWYCH Jerzy Pyrchla, Marek Kowalewski, Martyna Leyk, Marek Przyborski,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA SŁUŻBY DYŻURNEJ KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI, KOMEND WOJEWÓDZKICH POLICJI, KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI

PROGRAM KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA SŁUŻBY DYŻURNEJ KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI, KOMEND WOJEWÓDZKICH POLICJI, KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI PROGRAM KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA SŁUŻBY DYŻURNEJ KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI, KOMEND WOJEWÓDZKICH POLICJI, KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI SPIS TREŚCI Lp. Treść 1. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE KURSU 1.1.

Bardziej szczegółowo

Wnioski wynikające z analizy monitoringu w zakresie wyników egzaminów zewnętrznych doświadczenia szkół o wysokich wynikach efektów kształcenia

Wnioski wynikające z analizy monitoringu w zakresie wyników egzaminów zewnętrznych doświadczenia szkół o wysokich wynikach efektów kształcenia Wnioski wynikające z analizy monitoringu w zakresie wyników egzaminów zewnętrznych doświadczenia szkół o wysokich wynikach efektów kształcenia W związku z prowadzoną w Kuratorium Oświaty w Opolu analizą

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE MODUŁOWEGO PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU

OPRACOWANIE MODUŁOWEGO PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU Andrzej Żelasko Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ŁCDNiKP OPRACOWANIE MODUŁOWEGO PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów zawodowych Uzasadnienie potrzeby realizacji

Bardziej szczegółowo

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Opracowanie: Eleonora Żmijowska-Wnęk Wrocław 2014 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 2. CELE OGÓLNE SZKOLENIA... 4 3. METODY PRACY... 4 4. TREŚCI I PRZEWIDYWANE

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA DLA KADRY DOWÓDCZEJ SZCZEBLA STRATEGICZNEGO

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA DLA KADRY DOWÓDCZEJ SZCZEBLA STRATEGICZNEGO KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA DLA KADRY DOWÓDCZEJ SZCZEBLA STRATEGICZNEGO Warszawa 2012 I. ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE 1. Cel szkolenia Celem szkolenia

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH

PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH Doskonalenie systemu rozpoznania Co mamy, czego oczekujemy Krym tlący się konflikt PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH Cena 10 zł (w tym 5% VAT) nr 3 / 2014 W O J S K O W Y I N S T Y T U T W Y D A W N I C Z Y ISSN

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK SYMBOL CYFROWY 342[04] 1. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia.2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia.2011 r. Projekt z dnia 14 listopada 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia.2011 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców

Bardziej szczegółowo