Kurs zastępowych harcerskich Camelot

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kurs zastępowych harcerskich Camelot"

Transkrypt

1 Kurs Komendantów Szczepów SZCZEPIONKA Warszawa 2012 Aleksandra Nowak Kurs zastępowych harcerskich Camelot Organizator: IV SDHiGZ Awangarda im. Cichociemnych Cele kursu: - Wykształcenie przyszłych zastępowych i podzastępowych: - uświadomienie roli zastępowego; - pokazanie sposobów zdobywania pomysłów na ciekawe i interesujące zbiórki; - zapoznanie z zasadami metodyki harcerskiej, regulaminów ZHP; - uzmysłowienie konieczności samorozwoju, samokształcenia i samorealizacji; - przygotowanie do działania w praktyce. - Rozwój umiejętności szkoleniowych kadry szczepu. - Wsparcie systemu małych grup w drużynach harcerskich i starszoharcerskich w szczepie. - Uzupełnienie lub nabycie wiadomości dotyczących technik harcerskich. - Integracja środowisk szczepu i dobra zabawa. Zamierzenia kursu: Po ukończeniu kursu uczestnik będzie: - Uczestnik przygotowany jest do świadomego pełnienia funkcji zastępowego. - Znał swoje dobre i słabe strony, wie, nad czym powinien pracować. - Znał i zrozumiał ideał dobrego zastępowego, stara się do niego dążyć. - Umiał zorganizować pracę śródroczną zastępu zgodnie z metodą harcerską - Potrafił poprowadzić zastęp w czasie obozu harcerskiego, - Posiadał wiedzę teoretyczną dotyczącą sposobówpracy z zastępem: umiał przygotować i przeprowadzić zbiórkę zastępu, zgodną z zasadami dobrej zbiórki; umiał zaplanować pracę zastępu na okres dłuższy niż 3 miesiące; potrafił prowadzić dokumentację zastępu. - Znał doskonale i rozumiał Prawo Harcerskie oraz Przyrzeczenie Harcerskie. - Wykazywał się znajomością systemu stopni i sprawności harcerskich, musztry, kwatermistrzostwa, zasad przygotowania gier terenowych i biegów harcerskich, technik harcerskich itp. - Umiał zbudować swój autorytet, być liderem małej grupy, rozwiązywać powstałe w niej konflikty i kierować jej pracą. - Znał narzędzia motywacji, stosował kary i nagrody. - Znał kadrę szczepu i wiedział, gdzie szukać wsparcia we trudnych kwestiach. Założenia wstępne uczestnictwa w kursie zastępowych: 1. Co najmniej roczny staż aktywnej pracy w drużynie. 2. Stopień ochotniczki młodzika lub wyższy. 3. Opłacone składki członkowskie. 4. Uczniowie przynajmniej 5 klasy szkoły podstawowej. 5. Członkowie IV SDHiGZ Awangarda (w przypadku pozostanie wolnych miejsc po pierwszych terminie rekrutacji, istnieje możliwość zaproszenia innych środowisk do udziału w kursie).

2 Informacje ogólne: Kurs zastępowych przyjmie formę biwakową, zakwaterowanie w budynkach szkolnych (na terenie działania szczepu), odbędą się 2 biwaki kursowe oraz jedno spotkanie przedzjazdowe, na którym uczestnikom zostaną podane wszystkie informacje organizacyjne. Uczestnicy będą pracować w zastępach (stworzonych na potrzeby kursu), podzielonych odgórnie przez kadrę kursu. zastępowych wybierają samodzielnie, miedzy sobą. Uczestnicy będą mieli do wykonania kilka zadań przedkursowych, z których dowiedzą się m.in. o obrzędowości kursu Patent zastępowego otrzymać może każdy uczestnik kursu, który: o Napisze poprawnie dwa konspekty zbiórkowe (zajęcia dwugodzinne) jeden na poręwiosenną/ letnią, a drugi na zimową. o Napisze poprawnie półroczny plan pracy zastępu i dostarczy go na drugi weekend kursowy. o Będzie aktywnie uczestniczył w zajęciach podczas kursu o Przygotuje konspekt 60 minutowej zbiórki zastępu kursowego. Na drugi weekend kursowy musi zabrać wszystkie materiały, które są potrzebne do jej przeprowadzeniai. o Wykaże się odpowiednią postawą na kursie ocena kadry kursu Oceny uczestnika dokonuje komenda kursu i na tej podstawie przyznaje zaświadczenie ukończenia kursu lub uczestnictwa w kursie. Komenda kursu może określić dodatkowe warunki ukończenia kursu i uzyskania odpowiedniego zaświadczenia. Zaświadczenie ukończenia kursu jest potwierdzeniem posiadania kwalifikacji do prowadzenia zastępu. Ukończenie kursu potwierdza w rozkazie właściwy drużynowy. Osoby, które nie spełniły warunków ukończenia kursu otrzymują zaświadczenie uczestnictwa w kursie. Forma zajęć zależna jest tylko od osoby prowadzącej, po wcześniejszym skonsultowaniu się z kadrą kursu. Kadrę kursu stanowią: o Komendant kursu instruktor szczepu posiadający co najmniej BOKK, o Komenda kursu 2 osoby: z-ca komendanta ds. programowych oraz z-ca komendanta ds. kwatermistrzowskich, posiadające min. roczne doświadczenie w tych dziedzinach o Prowadzący zajęcia instruktorzy i drużynowi szczepu oraz zaprzyjaźnione osoby z innych środowisk o Oboźny kursu członek szczepu w wieku wędrowniczym, przygotowujący się do pracy z kształceniem w ZHP Zadania międzyzjazdowe: - stworzenie dwóch konspektów zbiórek zastępu (na zimę i wiosnę/lato) - stworzenie półrocznego planu pracy zastępu - stworzenie konspektu na zbiórkę pokazową zastępu kursowego i zgromadzenie materiałów niezbędnych do jej przeprowadzenia Obrzędowość Uczestnicy są rycerzami, przyszłymi kandydatami do walki u boku króla Artura. Przybyli, aby odbyć specjalne szkolenie przygotowujące ich do tej funkcji. W jego trakcie rozwiną nie tylko swoje ciało, ale i umysł oraz duszę będą wykuwać swoje miecze i charaktery. Przez ten trudny okres przeprowadzą ich rycerze okrągłego stołu (kadra kursu) oraz sam król Artur (komendant kursu). W trakcie trwania kursu uczestnicy poznają zwyczaje i tradycje związane z legendą o rycerzach okrągłego stołu i przede wszystkim

3 morały z niej płynące pochwałę odwagi i postawy rycerskiej. Kurs pokaże, że zastępowy/harcerz może być rycerzem życia codziennego nieustannie tak jak średniowieczni rycerze wprowadzać w życie idee honoru, odwagi, odpowiedzialności itp. Zadaniem zastępów kursowych (uczestnicy poznają ich skład na zbiórce przedkursowej) jest stworzenie wspólnego herbu, który umieszczą na białych koszulkach, które będą ich strojem w trakcie szkolenia. Następnie zastęp wybiera nazwę rodu, z którą będzie identyfikowany w trakcie kursu, a także rodowe zawołanie, np. Odwaga to my!; Miecz i rozum naszymi braćmi! Itp. Każdy kursant musi zaopatrzyć się w rodową kronikę zeszyt a4, 32 st. Oprawiony w obrzędowym klimacie Oboźny kursu używa trąbki i zwany jest herodem. Większość zajęć prowadzonych na kursie musi w jakiś sposób nawiązywać do obrzędowości. Posiłki kończą się i rozpoczynają zawołaniem rodowym, zamiast piosenki. W ramach rozpoczęcia dnia, tuż przed śniadaniem, król Artur zwołuje odprawę, na której wita wszystkich uczestników. Potem następuje audiencja, w czasie której można zwracać się do króla z wszystkimi sprawami i problemami. W ramach zakończenia dnia (tuż przed ciszą nocną) uczestnicy spotykają się w zastępach z królewskimi rycerzami, którzy opowiadają im na dobranoc jedną legendą rycerską, posiadającej morał przydatny w pracy zastępowego. Harmonogram Godz. Temat zajęć Forma Podstawowe zagadnienia Uczestnik po zajęciach będzie: Zakwaterowanie, sprawy organizacyjne 17:00 17:30 30 min 17:30 20:00 2,5 h 20:00 20:30 30 min 20:30-22:00 Wprowadzenie do obrzędowości kursu oraz omówienie roli obrzędowości w zastępie Kolacja w zastępach Narada przy okrągłym stole - podstawy wychowawcze ZHP Gra fabularna Świeczkowisko a) Zapoznanie z obrzędowością kursu. b) Obrzędowe rozpoczęcie kursu. c) Co to jest obrzędowość? d) Co zaliczamy do obrzędowości zastępu? e) Pomysły na obrzędowość własnego zastępu, zgodne z metodą harcerską? Konspekt poniżej a) Jakie są cele ZHP? b) Jaki jest wizerunek ZHP w społeczeństwie? c) Czy jest dla nas Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie? a) Znał obrzędowość imprezy. b) Wiedział co to jest obrzędowość i co do niej zaliczamy. c) Umiał pracować z obrzędowością zastępu. d) Umiał stworzyć obrzędowość w oparciu o preferencje członków zastępu. a) Znał cele działania ZHP. b) Miał świadomość kształtowania swoją postawą opinii o ZHP. c) Znał i rozumiał Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie.

4 22:00 8:00 8:00-9:00 9:00-12:00 3 h Cisza nocna, toaleta wieczorna Toaleta poranna, śniadanie w zastępach Sobota Metoda harcerska Warsztaty a) Jakie są elementy i cechy metody harcerskiej? b) Jak stosować system nagród i kar w zastępie? c) Jaki jest styl pracy w ZHP, co to jest zadanie zespołowe? c) Jaka jest rola zastępu w ZHP? a) Znał i rozumiał cechy i elementy metody harcerskiej (ogólnie, intuicyjnie). b) Wiedział jak stosować nagrody oraz jak i kiedy karać harcerzy z zastępu. c) Umiał poprowadzić zadanie zespołowe. 12:15 14:15 2 h 14:15 15:45 15:45-17:15 Zasady dobrej zbiórki Obiad + cisza podobiednia Wiedza o ZHP Zbiórka pokazowa oraz warsztaty Turniej wiedzy rycerskiej wzorowany na teleturnieju Milionerzy a) Jakie są zasady dobrej zbiorki? b)czy są potrzebne w planowaniu zbiórki zastępu? a) Jaka jest struktura ZHP? b) Jak brzmi regulamin mundurowy i musztry? a) Poznał i zrozumiał zasady dobrej zbiorki. b) Rozumiał sens tych zasad. c) Umiał się nimi kierować w planowaniu zbiórki. a) Znał strukturę ZHP (najważniejsze szczeble struktury) i miejsce drużyny w strukturze ZHP. b) Wiedział kto jest Komendantem Hufca, znał adres i telefon Komendy Hufca (załatwi przynajmniej jedną sprawę zleconą przez drużynowego w KH). c) Znał podstawy regulaminu mundurowego (jak wygląda prawidłowo umundurowany harcerz i harcerka), potrafił zadbać o mundur swój i swoich harcerzy. d) Znał podstawy musztry zastępu, wiedział jak zachować się podczas musztry drużyny i na apelu. e) Umiał się zameldować. f) Umiał zameldować swój zastęp. g) Wiedział jak obchodzić się z flagą państwową i jak zachować się podczas śpiewania Hymnu Narodowego i ZHP. h) Wiedział jak należy pełnić

5 17:30 19:30 2 h 19:30-20:00 20:00-22:00 2 h 22:00-8:00 8:00-9:00 9:00-14:00 5 h 14:00-15:30 15:30 17:15 1 h45 min 17:30 18:00 Plan pracy i konspekt zbiórki Kolacja w zastępach Zastępowy - Lider, przywódca Warsztaty + zadanie międzyzjazdowe Świeczkowisko Cisza nocna, toaleta wieczorna Toaleta poranna, śniadanie w zastępach Techniki harcerskie Obiad, cisza poobiednia Powtórzenie zdobytej wiedzy a) Jak napisać dobry konspekt? b) Co powinno znajdować się w konspekcie? c) Jak powinien wyglądać konspekt? d) Czy warto pisać konspekty? e) Jak pisać plan pracy zastępu? f) Jak powinien wyglądać plan pracy zastępu? g) Jaką rolę pełni przemienność form w planie pracy? a) Jaki jest ideał zastępowego? b) Jaką role w zastępie pełni zastępowy? c) Co kryje się pod słowem autorytet i lider? d) Czym jest zaufanie, i co ma do lidera? Niedziela Na dworze zaimprowizowana jest wioska średniowieczna, w której znajdują się warsztaty ludzi o różnych umiejętnościach terenoznawstwa, szyfrów, przyrodoznawstwa, pionierki, samarytanki. Zastępy wędrują po wiosce, zaglądając do warsztatów i odbywając w nich szkolenia (czas jednago 1 godz.) Gra giełdowa Konspekt poniżej Zakończenie pierwszego zjazdu ewaluacja i podsumowanie służbę wartowniczą. a) Potrafił wyznaczyć cele zbiórki i na ich podstawie ułożyć konspekt. b)wiedział jak powinien wyglądać dobry konspekt (miejsce, czas, cel, opis, kto, co). c) Widział sens planowaniapisania konspektów. d) Wiedział jak powinien wyglądać plan pracy zastępu. e)wiedział, co wchodzi w skład planu pracy zastępu. f) Umiał powiązać prace zastępu z pracą drużyny. g) Widział sens w planowaniu długoterminowym. h) Umiał planować prace zastępu. i) Umiał określić słabe i mocne strony własnego zastępu i na tym opiera plan pracy. a) Zrozumie, jaką rolę pełni w zastępie zastępowy. b) Będzie rozumiał znaczenie słowa autorytet i lider. c) Dowie się jak ważne jest zaufanie i współpraca wynikająca z niego między osobami w zastępie. a) Znał podstawowe techniki harcerskie i opanował je na poziomie wywiadowcy/tropicielki.

6 18:00-18:30 18:30 20:00 20:30 22:00 22:00-8:00 8:00-9:00 9:00 10:30 10:30 12:30 2 h Sprawy organizacyjne, zakwaterowanie Regulaminy i dokumentacj a zastępu Wielki bal u króla Artura Pląsy, gry, zabawy, gawędy Roztrzepany skryba gra terenowa Zajęcia połączone z kolacją Cisza nocna, toaleta wieczorna Toaleta poranna, śniadanie w zastępach Harcerskie formy pracy Bezpieczeństwo na zbiórkach Warsztaty Warsztaty Piątek a) Jak prowadzić następujące dokumenty: a. Książeczka zastępu b. Kronika drużyny c. System alarmowy zastępu b) Jak gospodarować funduszami zastępu? c) Jak dbać o sprzęt pionierski i obozowy? a) Jakie znamy przerywniki, pląsy, krótkie gry na zbiórkach? b) Jakie są zasady i sposoby opowiadania krótkiej gawędy? Sobota a) Jakie są formy pracy w zastępie (zwiad, gra itd..)? b) Skąd czerpać pomysły na zbiórkę? c) Jak wymyślać tematykę gier, skąd czerpać inspiracji? a) Jakie są podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas zbiórek i biwaków? b) Jakie są podstawy udzielania pierwszej pomocy? c) Jak zachować się podczas wypadku? a) Wiedział jak prowadzić książeczkę zastępu. b) Znał rolę kroniki drużyny (potrafił wraz z zastępem dokonać wpisu w kronice drużyny dotyczącego ważnego wydarzenia w zastępie). c) Potrafił zaplanować system alarmowy zastępu. d) Potrafił rozliczyć się wobec drużynowego z powierzonych mu funduszy (bilety, paragony). e) Potrafił wraz z zastępem współuczestniczyć w akcji zarobkowej drużyny. f) Wiedział jak prawidłowo używać i konserwować sprzęt pionierski, jak zadbać o namiot i inne urządzenia obozu. a) Znał różne rodzaje pląsów i przerywników, okrzyków, piosenek. b) Umiał opowiedzieć krótką gawędę. a) Znał różnorodne formy pracy. b) Umiał dobrać formę pracy do zbiórki. c) Stosował różnorodność form pracy. d) Wiedział skąd czerpać inspirację do przygotowania gier terenowych. a) Znał niebezpieczeństwa grożące dzieciom podczas zbiórki w harcówce i w terenie w tym zwłaszcza podczas poruszania się po drogach. b) Wiedział, jakie działania wymagają dozoru osób specjalnie wykwalifikowanych (kąpiele, uprawianie niektórych sportów). c) Znał zasady rozpalania i dozoru

7 12:45-14:15 14:15-15:30 15:30-20:30 5 h 20:30 21:00 21:00 22:30 22:45-0:15 0:15 9:00 9:00-10:00 10:00-13:00 3 h 13:00-14:00 Stopnie i sprawności Obiad i cisza poobiednia Warsztaty Zbiórki pokazowe przygotowane przez kursantów Kolacja w zastępach Trudne sytuacje w zastępie, prawa i obowiązki zastępowego Świeczkowisko Zakończenie Gra nocna obrzędowości - Ostatnia przygoda w krainie rycerzy Cisza nocna, toaleta wieczorna Toaleta poranna, śniadanie w zastępach Rozmowy indywidualne z kursantami a) Czy punkty ze sprawności można realizować podczas zbiórek? b) Czy zastępowy może nadawać sprawność? c) Jakie są stopnie w ZHP i jak się je oznacza na mundurze? a) Jakie są prawa i obowiązki zastępowego? b) Jakie mogą być funkcje w zastępie? c) Poznanie zasady: To co mam- tego wymagam, tego co nie mam, nie mogę.. Konspekt poniżej Niedziela Zakończenie kursu, rozdanie dyplomów, ewaluacja i podsumowanie ogniska. d) Potrafił udzielić pierwszej pomocy w prostych wypadkach. e) Znał alarmowe numery telefonów. a) Wiedział, jakie są stopnie w ZHP i umie je odczytać z munduru. b) Rozumiał potrzebę realizowania sprawności podczas zbiorek zastępu. a) Wiedział, jakie mogą być funkcje w zastępie. b) Rozumiał pojęcie prawa i obowiązki- pozna ich zakres na przykładzie funkcji zastępowego. c) Rozumiał, czemu nie może wymagać od innych tego czego sam nie ma lub nie potrafi zrobić.

8 Konspekty Gra wprowadzająca do obrzędowości Zastępy dowiadują się, że aby wziąć udział w szkoleniu muszą wykazać się wiedzą, o czasach w których się znajdują tylko najmądrzejsze głowy mogą być szkolone przez samego Króla Artura. Aby udowodnić swoją wiedzę muszą rozwiązać krzyżówkę. Niestety, krzyżówka którą otrzymali posiada jedynie kratki, bez podanych podpowiedzi do haseł. Aby je zdobyć zastępy muszą rozpytać się mieszkańców zamku, którzy ponoć, aby zażartować z młodych rycerzy, oderwali je od krzyżówki. Nie ma jednak nic za darmo, każdy dworzanin zażąda przysługi za ujawnienie hasła: 1. Kucharz należy uszeregować w odpowiedniej kolejności rozsypane elementy przepisu na pieczone prosię (wspomina o Gildiach kupieckich, np. narzekając na wysokie ceny) Kraj z którego pochodzi język łaciński 2. Nadworny malarz do obrazów średniowiecznych należy dopasować podpisy (wspomina o legendzie o Wandzie) Pieśń o.. słynny utwór średniowieczny 3. Skryba należy jak najładniej przepisać fragment książki za pomocą pióra (ważne aby Skryba użył w trakcie rozmowy z zastępem słowa Inicjał ) Nie chciała Niemca 4. Błazen należy wykonać sztuczkę akrobatyczną, która zainspiruje go do nowych dowcipów dla króla (Błazen wspomina o Pieśni o Rolandzie) Zdobiona pierwsza litera w księdze średniowiecznej 5. Dama dworu należy zaprojektować jak najładniejszą suknię dla niej Zrzeszała średniowiecznych kupców 6. Służąca należy w ciągu określonego czasu jak najładniej przygotować posłanie dla księżniczki Ochrania rycerza Uwaga treści rozmów i zadań przy poszczególnych postaciach nie są powiązane z przekazywanymi przez nich hasłami (zapisane pochyłą czcionką), przez co uczestnicy muszą uważnie słuchać postaci i zapamiętywać, o czym z nimi rozmawiali, ponieważ nie wiadomo, w którym momencie będą musieli użyć tej wiedzy. 1 W Ł O C H Y 2 R O L A N D 3 W A N D A 4 I N I C J A Ł 5 G I L D I A 6 Z B R O J A Gra giełdowa Na terenie szkoły rozlokowane są krótkie, kluczowe informacje dotyczące zajęć, jakie odbyły się na kursie do tej pory. Zadaniem uczestników jest odnalezienie ich, zapamiętanie a następnie sprzedanie informacji odpowiedniej osobie. Osoby obstawiające grę reprezentują różnego rodzaju kupców średniowiecznych: Gerwazy Podstawicus ZHPous; Hieronim Metodowski; Jadwiga z robu Zbiórek; Kinga z rodu Obrzędów; Anna z domu Wiedzy o ZHP, Jan Liderowski. Uczestnicy, gdy znajdują informacje na terenie szkoły idą z nią do wybranego kupca. Jeżeli kupiec uzna informację z przydatną (będzie dotyczyły jego dziedziny i będzie zawierała kluczowe rzeczy), daje im weksel. Weksle na kawałki złota wymienia królewski bankier. W dowolnym momencie gry można do niego przyjść i dokonać wymiany, jednak należy mieć na uwadze kurs złota, który zmienia się co jakiś czas. Wygrywa uczestnik, który w momencie zakończenia gry ma najwięcej złota.

9 Gra terenowa o regulaminach i dokumentacji Zapominalski skryba Zapominalski skryba królewski nie pamiętał o wypuszczeniu swoich 4 kotów z komnat, w których pracuje. Złośliwe zwierzaki podarły dokumenty i regulaminy, a następnie porozrzucały je po zamku. Skryba, dowiedziawszy się, że na zamku znajduje się tłum rycerzy na szkoleniu, prosi i o pomoc w znalezieniu zgubionych fragmentów i uporządkowaniu dokumentacji, zanim król dowie się o czymkolwiek. Zastępy kursowe otrzymują fragmenty regulaminów (musztry, służby wartowniczej, poruszania się po drodze etc.) z lukami oraz opisy elementów dokumentacji zastępu (plan pracy, lista członków, lista obecności, lista opłaconych składek, kronika etc) również zawierające braki. Na terenie szkoły poukrywane są brakujące słowa, w niektórych z nich pojedyncze litery lub sylaby są nieczytelne. Zastępy otrzymują również mapę terenu. Jeśli udadzą się do złośliwych 4 kotów, mogą od nich uzyskać informacje, gdzie znajdują się brakujące wyrazy, jeśli wykonają zadania: 1 przejście przez sieć bez poruszenia zawieszonych na niej dzwoneczków 2 rozplątanie włóczki i zwinięcie jej w kłębek w określonym czasie 3 wykonanie z przygotowanych materiałów (kolorowy papier, tektura, klej, nożyczki etc.) zabawki dla kota 4 wypicie miski mleka bez użycia rąk W trakcie gry po zamku spaceruje Król Artur, który będzie pytał się zastępów, co aktualnie robią. Mają w pamięci sympatycznego, ale zapominalskiego skrybę nie mogą oni się wygadać przed królem, tylko sprytnie odwrócić jego uwagę. Wygrywa zastęp, który pierwszy naprawi błąd skryby. Gra nocna kończąca obrzędowość Zastępy dowiadują się, że zamek oblegany jest przez rozłoszczone smoki. Niezwłocznie trzeba stanąć do walki z nimi! Jednak nie tak prosto jest pokonać smoka, zwłaszcza będąc młodym rycerzem. Istnieje natomiast sprytny sposób, aby uspokoić smoki i przemienić ich w przyjaciół zamkowych należy zostawić im kubek magicznej wody, który ugasi ich złość. Służba królewska przygotowała już przed zamkiem miejsca na kubki po minimum jednym dla każdego smoka, jednak źródło z magiczną wodą znajduje się za terenem zajętym przez smoki. Zadaniem zastępów jest przedostać się niezauważonym przez grupę smoków, zdobyć wodę w źródełku i zanieść ją na wyznaczone miejsce. Gdy miejsce jest już zajęte przez kubeczek, można dostawić swój obok niego dużo magicznej wody na pewno nie zaszkodzi smokowi. Zastępy otrzymują wodę w kubkach, każdy zastęp ma swój kolor kubeczka. Oczywiście, wylanie wody w trakcie transportu skutkuje koniecznością powrotu do źródełka po następną porcję. Wody w źródełku pilnuje Czarodziej. Aby otrzymać kubeczek należy mu udowodnić, że nie jest się byle kmiotkiem, odpowiadając na pytanie związane z wiedzą zdobytą na kursie. Gra kończy się, gdy wszystkie miejsca na kubeczki są zapełnione, a smoki przemienione w przyjaciół. Wygrywa zastęp, który dostarczył najwięcej kubeczków.

Jak wprowadzić system zastępowy w drużynie harcerskiej?

Jak wprowadzić system zastępowy w drużynie harcerskiej? Anna Józefczyk Hufiec ZHP Wejherowo Jak wprowadzić system zastępowy w drużynie harcerskiej? Praca podharcmistrzowska napisana pod kierunkiem hm. Weroniki Pydy-Ledwoń Gdańsk 2002 Spis treści I. System małych

Bardziej szczegółowo

JAK ZROBIĆ DOBRY KURS PRZEWODNIKOWSKI?

JAK ZROBIĆ DOBRY KURS PRZEWODNIKOWSKI? JAK ZROBIĆ DOBRY KURS PRZEWODNIKOWSKI? Poradnik dla kadry kształcącej Poradnik dla kadry kształcącej Jak zrobić dobry Kurs Przewodnikowski? pod redakcją hm. Lucyny Czechowskiej Centralna Szkołą Instruktorska

Bardziej szczegółowo

Konsultacja językowa. Elżbieta Ciesielska-Zając. Konsultanci merytoryczni: hm. Ryszard Polaszewski. hm. Aleksandra Ziółek. hm.

Konsultacja językowa. Elżbieta Ciesielska-Zając. Konsultanci merytoryczni: hm. Ryszard Polaszewski. hm. Aleksandra Ziółek. hm. M 2 Konsultacja językowa Elżbieta Ciesielska-Zając Konsultanci merytoryczni: hm. Ryszard Polaszewski hm. Aleksandra Ziółek hm. Maciej Młynarczyk Autorzy: pwd. Małgorzata Folusiak phm. Aleksandra Baranowska

Bardziej szczegółowo

STANDARD KURSU PRZEWODNIKOWSKIEGO

STANDARD KURSU PRZEWODNIKOWSKIEGO "Prawdziwy autorytet tworzy tylko osobisty przykład, prawdziwość czynów, odpowiedzialność, porządek, konsekwencja". dh hm. Stefan Mirowski Druhny i Druhowie, Oddaję w Wasze ręce standard kursu przewodnikowskiego.

Bardziej szczegółowo

Przed pierwszym gwizdkiem

Przed pierwszym gwizdkiem phm. Maciej Młynarczyk Przed pierwszym gwizdkiem Pogawędki dla organizatorów i członków kadry obozów harcerskich SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 1 2. Pierwsze kroki 2 3. Kadra obozu 9 4. Program obozu 12 5.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA KADRY KOLONII ZUCHOWEJ

PORADNIK DLA KADRY KOLONII ZUCHOWEJ PORADNIK DLA KADRY KOLONII ZUCHOWEJ pwd. Monika Witusik phm. Agnieszka Kander phm. Anna Książek phm. Agnieszka Półtorak hm. Emilia Kulczyk przy współpracy hm. Adama Czetwertyńskiego ilustracje Beata Sajewska

Bardziej szczegółowo

C..D..F organizacji biwaków phm. Krzysztof Wiśnioch Spis treści:

C..D..F organizacji biwaków phm. Krzysztof Wiśnioch Spis treści: ` Spis treści: Słów kilka. 3 Przypomnijmy jak organizować biwak 4 Najczęściej popełniane błędy podczas biwaków wg. obserwacji Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP Białystok. 7 Najciekawsze pomysły zajęć na biwaku

Bardziej szczegółowo

3 poruszanie się na rynku pracy, poszukiwanie pracy, 3 etyka w biznesie, postawy życia i współpracy,

3 poruszanie się na rynku pracy, poszukiwanie pracy, 3 etyka w biznesie, postawy życia i współpracy, 36 3 ofiarność, akcje charytatywne, 3 oszczędność, dbałość o powierzony majątek i sprzęt, 3 działalność gospodarcza ZHP, 3 podstawowe pojęcia ekonomiczne, 3 umiejętności z zakresu bankowości zakładanie

Bardziej szczegółowo

W drużynie harcerskiej

W drużynie harcerskiej S Y S T E M Z a s tępowy W drużynie harcerskiej BROSZURA METODYCZNA ZESPOŁU HARCERSKIEGO CHORĄGWI DOLNOŚLĄSKIEJ 1 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 PRZEDMOWA... 3 ROZDZIAŁ I CZYM JEST SYSTEM ZASTĘPOWY... 4

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprawności harcerskich Organizacji Harcerzy ZHPnL

Regulamin sprawności harcerskich Organizacji Harcerzy ZHPnL Zatwierdzony Rozkazem L02/2012 Naczelnika OH-rzy ZHPnL z dnia 31 stycznia 2012 r. Regulamin sprawności harcerskich Organizacji Harcerzy ZHPnL 1 Sprawność to zdobyta i udowodniona działaniem umiejętność,

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE PRACY W DRUŻYNIE PORADNIK DLA DRUŻYNOWEGO

PLANOWANIE PRACY W DRUŻYNIE PORADNIK DLA DRUŻYNOWEGO PLANOWANIE PRACY W DRUŻYNIE PORADNIK DLA DRUŻYNOWEGO Witaj, druhno drużynowa! Witaj, druhu drużynowy! Masz przed sobą poradnik planowania pracy w drużynie. Powstał po to, żeby pomóc Ci zaplanować działania

Bardziej szczegółowo

SPRAWNOŚCI HARCERSKIE

SPRAWNOŚCI HARCERSKIE SPRAWNOŚCI HARCERSKIE SPRAWNOŚCI HARCERSKIE 1 Zamieszczony regulamin i programy sprawności zostały przyjęte uchwałą Głównej Kwatery ZHP nr 24/2014 z dnia 11 czerwca 2014 r. 2 SPRAWNOŚCI HARCERSKIE REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

MOTYWOWANIE KOGOŚ PRAWA MOTYWACJI WARUNKI SKUTECZNEJ MOTYWACJI CZYNNIKI POZBAWIAJĄCE MOTYWACJI RODZAJE MOTYWACJI NAGRODY RÓŻNICE INDYWIDUALNE

MOTYWOWANIE KOGOŚ PRAWA MOTYWACJI WARUNKI SKUTECZNEJ MOTYWACJI CZYNNIKI POZBAWIAJĄCE MOTYWACJI RODZAJE MOTYWACJI NAGRODY RÓŻNICE INDYWIDUALNE JAK SKUTECZNIE MOTYWOWAĆ PORADNIK DLA DRUŻYNOWEGO PWD. AGATA JAKÓB CO TO JEST MOTYWACJA? MOTYWOWANIE KOGOŚ PRAWA MOTYWACJI WARUNKI SKUTECZNEJ MOTYWACJI CZYNNIKI POZBAWIAJĄCE MOTYWACJI RODZAJE MOTYWACJI

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie funduszy na działalność drużyny harcerskiej

Pozyskiwanie funduszy na działalność drużyny harcerskiej Praca podharcmistrzowska Pozyskiwanie funduszy na działalność drużyny harcerskiej pwd. Przemysław Kot Kotecki 733 Morska Drużyna Harcerska Panta Rhei 07 czerwca 2010r. Pozyskiwanie funduszy na działalność

Bardziej szczegółowo

nr 10 (320) październik 2014 h-learning czyli e-learning w wersji harcerskiej

nr 10 (320) październik 2014 h-learning czyli e-learning w wersji harcerskiej nr 10 (320) październik 2014 h-learning czyli e-learning w wersji harcerskiej FOTKI MIESIĄC Na ognisku podczas Kursu Harcmistrzowskiego Cogito (foto: Dorota Całka)...oraz podczas Wędrowniczej Watry 2014

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 83/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 5 października 2013 r. w sprawie systemu metodycznego ZHP

Uchwała nr 83/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 5 października 2013 r. w sprawie systemu metodycznego ZHP Uchwała nr 83/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 5 października 2013 r. w sprawie systemu metodycznego ZHP I. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie 67 ust. 4 pkt 2 i 3 Statutu ZHP Rada Naczelna ZHP uchwala

Bardziej szczegółowo

Przewodnik od młodzieży dla młodzieży

Przewodnik od młodzieży dla młodzieży Przewodnik od młodzieży dla młodzieży Lublin 2012 Autorzy publikacji: Agata Gliniak Maciej Małyska Magdalena Sobczuk Kamila Furmaniak Krzysztof Miciuła Przemysław Panas Michał Marczak Redakcja: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

(45) WRZESIEŃ 2005 BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK KH ZHP ŻARY GAZETKA REDAGOWANA PRZEZ CZERWONE BRACTWO NAKŁAD:100 EGZEMPLARZY

(45) WRZESIEŃ 2005 BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK KH ZHP ŻARY GAZETKA REDAGOWANA PRZEZ CZERWONE BRACTWO NAKŁAD:100 EGZEMPLARZY NR 4(4 (45) WRZESIEŃ 2005 BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK KH ZHP ŻARY GAZETKA REDAGOWANA PRZEZ CZERWONE BRACTWO NAKŁAD:100 EGZEMPLARZY 2 GONIEC Szanowni Państwo Pogrążona w smutku rodzino, Druhny i Druhowie! WRZESIEŃ

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA BHP w pytaniach i odpowiedziach. Zdaniem uznanych specjalistów

SZKOLENIA BHP w pytaniach i odpowiedziach. Zdaniem uznanych specjalistów SZKOLENIA BHP w pytaniach i odpowiedziach Zdaniem uznanych specjalistów ORGANIZACJA SZKOLEŃ Z ZAKRESU BHP. Jak analizować potrzeby szkoleniowe w firmie? Razem z Wami, specjalistami z zakresu bhp, opracowaniem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM HARCERSTWA STARSZEGO SPIS TREŚCI:

PROGRAM HARCERSTWA STARSZEGO SPIS TREŚCI: PROGRAM HARCERSTWA STARSZEGO SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 2. PROGRAM HARCERSTWA STARSZEGO 3. STOPNIE I SPRAWNOŚCI HARCERSKIE W NASTĘPNEJ KOLEJNOŚCI UKAŻĄ SIĘ: - GRA PROGRAMOWA - ZNAKI SŁUŻB - STARSZOHARCERSKI

Bardziej szczegółowo

70. rocznica Powstania Warszawskiego. Teka drużynowego HARCERKI I HARCERZE W POWSTANIU WARSZAWSKIM

70. rocznica Powstania Warszawskiego. Teka drużynowego HARCERKI I HARCERZE W POWSTANIU WARSZAWSKIM 70. rocznica Powstania Warszawskiego Teka drużynowego HARCERKI I HARCERZE W POWSTANIU WARSZAWSKIM Teka drużynowego HARCERKI I HARCERZE W POWSTANIU WARSZAWSKIM 1 Teka drużynowego HARCERKI I HARCERZE W POWSTANIU

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Koordynator projektu: Kaja Latko

Koordynator projektu: Kaja Latko Koordynator projektu: Kaja Latko Redakcja tekstów: Kaja Latko Michał Wójcicki Szymon Krasuski Jarosław Jaworski Wojciech Karcz Dominika Foretek Jan Krzysztoforski Łukasz Drożdż Korekta i edycja tekstów:

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

całym życiem pełnić służbę Polsce

całym życiem pełnić służbę Polsce całym życiem pełnić służbę Polsce Propozycja programowa wspierająca wychowanie patriotyczne w drużynach i gromadach Propozycję przygotowała: pwd. Agnieszka Pietrzak HO Wstęp Wychowanie patriotyczne jest

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII Raport z badania jakościowego Warszawa, czerwiec 2014 ALBO TYLKO 2 r Autorzy: Jolanta Choińska-Mika Jakub Lorenc Krzysztof Mrozowski Aleksandra Oniszczuk Jacek Staniszewski

Bardziej szczegółowo

Propozycja programowa dotycząca doradztwa i rozwoju zawodowego.

Propozycja programowa dotycząca doradztwa i rozwoju zawodowego. KIE R P K E RUN Ć Ś O Ł ZYSZ Propozycja programowa dotycząca doradztwa i rozwoju zawodowego. Dla kogo? Dla wędrowników i instruktorów chcących świadomie szukać swojego miejsca na rynku pracy. Co można

Bardziej szczegółowo