Kurs zastępowych harcerskich Camelot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kurs zastępowych harcerskich Camelot"

Transkrypt

1 Kurs Komendantów Szczepów SZCZEPIONKA Warszawa 2012 Aleksandra Nowak Kurs zastępowych harcerskich Camelot Organizator: IV SDHiGZ Awangarda im. Cichociemnych Cele kursu: - Wykształcenie przyszłych zastępowych i podzastępowych: - uświadomienie roli zastępowego; - pokazanie sposobów zdobywania pomysłów na ciekawe i interesujące zbiórki; - zapoznanie z zasadami metodyki harcerskiej, regulaminów ZHP; - uzmysłowienie konieczności samorozwoju, samokształcenia i samorealizacji; - przygotowanie do działania w praktyce. - Rozwój umiejętności szkoleniowych kadry szczepu. - Wsparcie systemu małych grup w drużynach harcerskich i starszoharcerskich w szczepie. - Uzupełnienie lub nabycie wiadomości dotyczących technik harcerskich. - Integracja środowisk szczepu i dobra zabawa. Zamierzenia kursu: Po ukończeniu kursu uczestnik będzie: - Uczestnik przygotowany jest do świadomego pełnienia funkcji zastępowego. - Znał swoje dobre i słabe strony, wie, nad czym powinien pracować. - Znał i zrozumiał ideał dobrego zastępowego, stara się do niego dążyć. - Umiał zorganizować pracę śródroczną zastępu zgodnie z metodą harcerską - Potrafił poprowadzić zastęp w czasie obozu harcerskiego, - Posiadał wiedzę teoretyczną dotyczącą sposobówpracy z zastępem: umiał przygotować i przeprowadzić zbiórkę zastępu, zgodną z zasadami dobrej zbiórki; umiał zaplanować pracę zastępu na okres dłuższy niż 3 miesiące; potrafił prowadzić dokumentację zastępu. - Znał doskonale i rozumiał Prawo Harcerskie oraz Przyrzeczenie Harcerskie. - Wykazywał się znajomością systemu stopni i sprawności harcerskich, musztry, kwatermistrzostwa, zasad przygotowania gier terenowych i biegów harcerskich, technik harcerskich itp. - Umiał zbudować swój autorytet, być liderem małej grupy, rozwiązywać powstałe w niej konflikty i kierować jej pracą. - Znał narzędzia motywacji, stosował kary i nagrody. - Znał kadrę szczepu i wiedział, gdzie szukać wsparcia we trudnych kwestiach. Założenia wstępne uczestnictwa w kursie zastępowych: 1. Co najmniej roczny staż aktywnej pracy w drużynie. 2. Stopień ochotniczki młodzika lub wyższy. 3. Opłacone składki członkowskie. 4. Uczniowie przynajmniej 5 klasy szkoły podstawowej. 5. Członkowie IV SDHiGZ Awangarda (w przypadku pozostanie wolnych miejsc po pierwszych terminie rekrutacji, istnieje możliwość zaproszenia innych środowisk do udziału w kursie).

2 Informacje ogólne: Kurs zastępowych przyjmie formę biwakową, zakwaterowanie w budynkach szkolnych (na terenie działania szczepu), odbędą się 2 biwaki kursowe oraz jedno spotkanie przedzjazdowe, na którym uczestnikom zostaną podane wszystkie informacje organizacyjne. Uczestnicy będą pracować w zastępach (stworzonych na potrzeby kursu), podzielonych odgórnie przez kadrę kursu. zastępowych wybierają samodzielnie, miedzy sobą. Uczestnicy będą mieli do wykonania kilka zadań przedkursowych, z których dowiedzą się m.in. o obrzędowości kursu Patent zastępowego otrzymać może każdy uczestnik kursu, który: o Napisze poprawnie dwa konspekty zbiórkowe (zajęcia dwugodzinne) jeden na poręwiosenną/ letnią, a drugi na zimową. o Napisze poprawnie półroczny plan pracy zastępu i dostarczy go na drugi weekend kursowy. o Będzie aktywnie uczestniczył w zajęciach podczas kursu o Przygotuje konspekt 60 minutowej zbiórki zastępu kursowego. Na drugi weekend kursowy musi zabrać wszystkie materiały, które są potrzebne do jej przeprowadzeniai. o Wykaże się odpowiednią postawą na kursie ocena kadry kursu Oceny uczestnika dokonuje komenda kursu i na tej podstawie przyznaje zaświadczenie ukończenia kursu lub uczestnictwa w kursie. Komenda kursu może określić dodatkowe warunki ukończenia kursu i uzyskania odpowiedniego zaświadczenia. Zaświadczenie ukończenia kursu jest potwierdzeniem posiadania kwalifikacji do prowadzenia zastępu. Ukończenie kursu potwierdza w rozkazie właściwy drużynowy. Osoby, które nie spełniły warunków ukończenia kursu otrzymują zaświadczenie uczestnictwa w kursie. Forma zajęć zależna jest tylko od osoby prowadzącej, po wcześniejszym skonsultowaniu się z kadrą kursu. Kadrę kursu stanowią: o Komendant kursu instruktor szczepu posiadający co najmniej BOKK, o Komenda kursu 2 osoby: z-ca komendanta ds. programowych oraz z-ca komendanta ds. kwatermistrzowskich, posiadające min. roczne doświadczenie w tych dziedzinach o Prowadzący zajęcia instruktorzy i drużynowi szczepu oraz zaprzyjaźnione osoby z innych środowisk o Oboźny kursu członek szczepu w wieku wędrowniczym, przygotowujący się do pracy z kształceniem w ZHP Zadania międzyzjazdowe: - stworzenie dwóch konspektów zbiórek zastępu (na zimę i wiosnę/lato) - stworzenie półrocznego planu pracy zastępu - stworzenie konspektu na zbiórkę pokazową zastępu kursowego i zgromadzenie materiałów niezbędnych do jej przeprowadzenia Obrzędowość Uczestnicy są rycerzami, przyszłymi kandydatami do walki u boku króla Artura. Przybyli, aby odbyć specjalne szkolenie przygotowujące ich do tej funkcji. W jego trakcie rozwiną nie tylko swoje ciało, ale i umysł oraz duszę będą wykuwać swoje miecze i charaktery. Przez ten trudny okres przeprowadzą ich rycerze okrągłego stołu (kadra kursu) oraz sam król Artur (komendant kursu). W trakcie trwania kursu uczestnicy poznają zwyczaje i tradycje związane z legendą o rycerzach okrągłego stołu i przede wszystkim

3 morały z niej płynące pochwałę odwagi i postawy rycerskiej. Kurs pokaże, że zastępowy/harcerz może być rycerzem życia codziennego nieustannie tak jak średniowieczni rycerze wprowadzać w życie idee honoru, odwagi, odpowiedzialności itp. Zadaniem zastępów kursowych (uczestnicy poznają ich skład na zbiórce przedkursowej) jest stworzenie wspólnego herbu, który umieszczą na białych koszulkach, które będą ich strojem w trakcie szkolenia. Następnie zastęp wybiera nazwę rodu, z którą będzie identyfikowany w trakcie kursu, a także rodowe zawołanie, np. Odwaga to my!; Miecz i rozum naszymi braćmi! Itp. Każdy kursant musi zaopatrzyć się w rodową kronikę zeszyt a4, 32 st. Oprawiony w obrzędowym klimacie Oboźny kursu używa trąbki i zwany jest herodem. Większość zajęć prowadzonych na kursie musi w jakiś sposób nawiązywać do obrzędowości. Posiłki kończą się i rozpoczynają zawołaniem rodowym, zamiast piosenki. W ramach rozpoczęcia dnia, tuż przed śniadaniem, król Artur zwołuje odprawę, na której wita wszystkich uczestników. Potem następuje audiencja, w czasie której można zwracać się do króla z wszystkimi sprawami i problemami. W ramach zakończenia dnia (tuż przed ciszą nocną) uczestnicy spotykają się w zastępach z królewskimi rycerzami, którzy opowiadają im na dobranoc jedną legendą rycerską, posiadającej morał przydatny w pracy zastępowego. Harmonogram Godz. Temat zajęć Forma Podstawowe zagadnienia Uczestnik po zajęciach będzie: Zakwaterowanie, sprawy organizacyjne 17:00 17:30 30 min 17:30 20:00 2,5 h 20:00 20:30 30 min 20:30-22:00 Wprowadzenie do obrzędowości kursu oraz omówienie roli obrzędowości w zastępie Kolacja w zastępach Narada przy okrągłym stole - podstawy wychowawcze ZHP Gra fabularna Świeczkowisko a) Zapoznanie z obrzędowością kursu. b) Obrzędowe rozpoczęcie kursu. c) Co to jest obrzędowość? d) Co zaliczamy do obrzędowości zastępu? e) Pomysły na obrzędowość własnego zastępu, zgodne z metodą harcerską? Konspekt poniżej a) Jakie są cele ZHP? b) Jaki jest wizerunek ZHP w społeczeństwie? c) Czy jest dla nas Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie? a) Znał obrzędowość imprezy. b) Wiedział co to jest obrzędowość i co do niej zaliczamy. c) Umiał pracować z obrzędowością zastępu. d) Umiał stworzyć obrzędowość w oparciu o preferencje członków zastępu. a) Znał cele działania ZHP. b) Miał świadomość kształtowania swoją postawą opinii o ZHP. c) Znał i rozumiał Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie.

4 22:00 8:00 8:00-9:00 9:00-12:00 3 h Cisza nocna, toaleta wieczorna Toaleta poranna, śniadanie w zastępach Sobota Metoda harcerska Warsztaty a) Jakie są elementy i cechy metody harcerskiej? b) Jak stosować system nagród i kar w zastępie? c) Jaki jest styl pracy w ZHP, co to jest zadanie zespołowe? c) Jaka jest rola zastępu w ZHP? a) Znał i rozumiał cechy i elementy metody harcerskiej (ogólnie, intuicyjnie). b) Wiedział jak stosować nagrody oraz jak i kiedy karać harcerzy z zastępu. c) Umiał poprowadzić zadanie zespołowe. 12:15 14:15 2 h 14:15 15:45 15:45-17:15 Zasady dobrej zbiórki Obiad + cisza podobiednia Wiedza o ZHP Zbiórka pokazowa oraz warsztaty Turniej wiedzy rycerskiej wzorowany na teleturnieju Milionerzy a) Jakie są zasady dobrej zbiorki? b)czy są potrzebne w planowaniu zbiórki zastępu? a) Jaka jest struktura ZHP? b) Jak brzmi regulamin mundurowy i musztry? a) Poznał i zrozumiał zasady dobrej zbiorki. b) Rozumiał sens tych zasad. c) Umiał się nimi kierować w planowaniu zbiórki. a) Znał strukturę ZHP (najważniejsze szczeble struktury) i miejsce drużyny w strukturze ZHP. b) Wiedział kto jest Komendantem Hufca, znał adres i telefon Komendy Hufca (załatwi przynajmniej jedną sprawę zleconą przez drużynowego w KH). c) Znał podstawy regulaminu mundurowego (jak wygląda prawidłowo umundurowany harcerz i harcerka), potrafił zadbać o mundur swój i swoich harcerzy. d) Znał podstawy musztry zastępu, wiedział jak zachować się podczas musztry drużyny i na apelu. e) Umiał się zameldować. f) Umiał zameldować swój zastęp. g) Wiedział jak obchodzić się z flagą państwową i jak zachować się podczas śpiewania Hymnu Narodowego i ZHP. h) Wiedział jak należy pełnić

5 17:30 19:30 2 h 19:30-20:00 20:00-22:00 2 h 22:00-8:00 8:00-9:00 9:00-14:00 5 h 14:00-15:30 15:30 17:15 1 h45 min 17:30 18:00 Plan pracy i konspekt zbiórki Kolacja w zastępach Zastępowy - Lider, przywódca Warsztaty + zadanie międzyzjazdowe Świeczkowisko Cisza nocna, toaleta wieczorna Toaleta poranna, śniadanie w zastępach Techniki harcerskie Obiad, cisza poobiednia Powtórzenie zdobytej wiedzy a) Jak napisać dobry konspekt? b) Co powinno znajdować się w konspekcie? c) Jak powinien wyglądać konspekt? d) Czy warto pisać konspekty? e) Jak pisać plan pracy zastępu? f) Jak powinien wyglądać plan pracy zastępu? g) Jaką rolę pełni przemienność form w planie pracy? a) Jaki jest ideał zastępowego? b) Jaką role w zastępie pełni zastępowy? c) Co kryje się pod słowem autorytet i lider? d) Czym jest zaufanie, i co ma do lidera? Niedziela Na dworze zaimprowizowana jest wioska średniowieczna, w której znajdują się warsztaty ludzi o różnych umiejętnościach terenoznawstwa, szyfrów, przyrodoznawstwa, pionierki, samarytanki. Zastępy wędrują po wiosce, zaglądając do warsztatów i odbywając w nich szkolenia (czas jednago 1 godz.) Gra giełdowa Konspekt poniżej Zakończenie pierwszego zjazdu ewaluacja i podsumowanie służbę wartowniczą. a) Potrafił wyznaczyć cele zbiórki i na ich podstawie ułożyć konspekt. b)wiedział jak powinien wyglądać dobry konspekt (miejsce, czas, cel, opis, kto, co). c) Widział sens planowaniapisania konspektów. d) Wiedział jak powinien wyglądać plan pracy zastępu. e)wiedział, co wchodzi w skład planu pracy zastępu. f) Umiał powiązać prace zastępu z pracą drużyny. g) Widział sens w planowaniu długoterminowym. h) Umiał planować prace zastępu. i) Umiał określić słabe i mocne strony własnego zastępu i na tym opiera plan pracy. a) Zrozumie, jaką rolę pełni w zastępie zastępowy. b) Będzie rozumiał znaczenie słowa autorytet i lider. c) Dowie się jak ważne jest zaufanie i współpraca wynikająca z niego między osobami w zastępie. a) Znał podstawowe techniki harcerskie i opanował je na poziomie wywiadowcy/tropicielki.

6 18:00-18:30 18:30 20:00 20:30 22:00 22:00-8:00 8:00-9:00 9:00 10:30 10:30 12:30 2 h Sprawy organizacyjne, zakwaterowanie Regulaminy i dokumentacj a zastępu Wielki bal u króla Artura Pląsy, gry, zabawy, gawędy Roztrzepany skryba gra terenowa Zajęcia połączone z kolacją Cisza nocna, toaleta wieczorna Toaleta poranna, śniadanie w zastępach Harcerskie formy pracy Bezpieczeństwo na zbiórkach Warsztaty Warsztaty Piątek a) Jak prowadzić następujące dokumenty: a. Książeczka zastępu b. Kronika drużyny c. System alarmowy zastępu b) Jak gospodarować funduszami zastępu? c) Jak dbać o sprzęt pionierski i obozowy? a) Jakie znamy przerywniki, pląsy, krótkie gry na zbiórkach? b) Jakie są zasady i sposoby opowiadania krótkiej gawędy? Sobota a) Jakie są formy pracy w zastępie (zwiad, gra itd..)? b) Skąd czerpać pomysły na zbiórkę? c) Jak wymyślać tematykę gier, skąd czerpać inspiracji? a) Jakie są podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas zbiórek i biwaków? b) Jakie są podstawy udzielania pierwszej pomocy? c) Jak zachować się podczas wypadku? a) Wiedział jak prowadzić książeczkę zastępu. b) Znał rolę kroniki drużyny (potrafił wraz z zastępem dokonać wpisu w kronice drużyny dotyczącego ważnego wydarzenia w zastępie). c) Potrafił zaplanować system alarmowy zastępu. d) Potrafił rozliczyć się wobec drużynowego z powierzonych mu funduszy (bilety, paragony). e) Potrafił wraz z zastępem współuczestniczyć w akcji zarobkowej drużyny. f) Wiedział jak prawidłowo używać i konserwować sprzęt pionierski, jak zadbać o namiot i inne urządzenia obozu. a) Znał różne rodzaje pląsów i przerywników, okrzyków, piosenek. b) Umiał opowiedzieć krótką gawędę. a) Znał różnorodne formy pracy. b) Umiał dobrać formę pracy do zbiórki. c) Stosował różnorodność form pracy. d) Wiedział skąd czerpać inspirację do przygotowania gier terenowych. a) Znał niebezpieczeństwa grożące dzieciom podczas zbiórki w harcówce i w terenie w tym zwłaszcza podczas poruszania się po drogach. b) Wiedział, jakie działania wymagają dozoru osób specjalnie wykwalifikowanych (kąpiele, uprawianie niektórych sportów). c) Znał zasady rozpalania i dozoru

7 12:45-14:15 14:15-15:30 15:30-20:30 5 h 20:30 21:00 21:00 22:30 22:45-0:15 0:15 9:00 9:00-10:00 10:00-13:00 3 h 13:00-14:00 Stopnie i sprawności Obiad i cisza poobiednia Warsztaty Zbiórki pokazowe przygotowane przez kursantów Kolacja w zastępach Trudne sytuacje w zastępie, prawa i obowiązki zastępowego Świeczkowisko Zakończenie Gra nocna obrzędowości - Ostatnia przygoda w krainie rycerzy Cisza nocna, toaleta wieczorna Toaleta poranna, śniadanie w zastępach Rozmowy indywidualne z kursantami a) Czy punkty ze sprawności można realizować podczas zbiórek? b) Czy zastępowy może nadawać sprawność? c) Jakie są stopnie w ZHP i jak się je oznacza na mundurze? a) Jakie są prawa i obowiązki zastępowego? b) Jakie mogą być funkcje w zastępie? c) Poznanie zasady: To co mam- tego wymagam, tego co nie mam, nie mogę.. Konspekt poniżej Niedziela Zakończenie kursu, rozdanie dyplomów, ewaluacja i podsumowanie ogniska. d) Potrafił udzielić pierwszej pomocy w prostych wypadkach. e) Znał alarmowe numery telefonów. a) Wiedział, jakie są stopnie w ZHP i umie je odczytać z munduru. b) Rozumiał potrzebę realizowania sprawności podczas zbiorek zastępu. a) Wiedział, jakie mogą być funkcje w zastępie. b) Rozumiał pojęcie prawa i obowiązki- pozna ich zakres na przykładzie funkcji zastępowego. c) Rozumiał, czemu nie może wymagać od innych tego czego sam nie ma lub nie potrafi zrobić.

8 Konspekty Gra wprowadzająca do obrzędowości Zastępy dowiadują się, że aby wziąć udział w szkoleniu muszą wykazać się wiedzą, o czasach w których się znajdują tylko najmądrzejsze głowy mogą być szkolone przez samego Króla Artura. Aby udowodnić swoją wiedzę muszą rozwiązać krzyżówkę. Niestety, krzyżówka którą otrzymali posiada jedynie kratki, bez podanych podpowiedzi do haseł. Aby je zdobyć zastępy muszą rozpytać się mieszkańców zamku, którzy ponoć, aby zażartować z młodych rycerzy, oderwali je od krzyżówki. Nie ma jednak nic za darmo, każdy dworzanin zażąda przysługi za ujawnienie hasła: 1. Kucharz należy uszeregować w odpowiedniej kolejności rozsypane elementy przepisu na pieczone prosię (wspomina o Gildiach kupieckich, np. narzekając na wysokie ceny) Kraj z którego pochodzi język łaciński 2. Nadworny malarz do obrazów średniowiecznych należy dopasować podpisy (wspomina o legendzie o Wandzie) Pieśń o.. słynny utwór średniowieczny 3. Skryba należy jak najładniej przepisać fragment książki za pomocą pióra (ważne aby Skryba użył w trakcie rozmowy z zastępem słowa Inicjał ) Nie chciała Niemca 4. Błazen należy wykonać sztuczkę akrobatyczną, która zainspiruje go do nowych dowcipów dla króla (Błazen wspomina o Pieśni o Rolandzie) Zdobiona pierwsza litera w księdze średniowiecznej 5. Dama dworu należy zaprojektować jak najładniejszą suknię dla niej Zrzeszała średniowiecznych kupców 6. Służąca należy w ciągu określonego czasu jak najładniej przygotować posłanie dla księżniczki Ochrania rycerza Uwaga treści rozmów i zadań przy poszczególnych postaciach nie są powiązane z przekazywanymi przez nich hasłami (zapisane pochyłą czcionką), przez co uczestnicy muszą uważnie słuchać postaci i zapamiętywać, o czym z nimi rozmawiali, ponieważ nie wiadomo, w którym momencie będą musieli użyć tej wiedzy. 1 W Ł O C H Y 2 R O L A N D 3 W A N D A 4 I N I C J A Ł 5 G I L D I A 6 Z B R O J A Gra giełdowa Na terenie szkoły rozlokowane są krótkie, kluczowe informacje dotyczące zajęć, jakie odbyły się na kursie do tej pory. Zadaniem uczestników jest odnalezienie ich, zapamiętanie a następnie sprzedanie informacji odpowiedniej osobie. Osoby obstawiające grę reprezentują różnego rodzaju kupców średniowiecznych: Gerwazy Podstawicus ZHPous; Hieronim Metodowski; Jadwiga z robu Zbiórek; Kinga z rodu Obrzędów; Anna z domu Wiedzy o ZHP, Jan Liderowski. Uczestnicy, gdy znajdują informacje na terenie szkoły idą z nią do wybranego kupca. Jeżeli kupiec uzna informację z przydatną (będzie dotyczyły jego dziedziny i będzie zawierała kluczowe rzeczy), daje im weksel. Weksle na kawałki złota wymienia królewski bankier. W dowolnym momencie gry można do niego przyjść i dokonać wymiany, jednak należy mieć na uwadze kurs złota, który zmienia się co jakiś czas. Wygrywa uczestnik, który w momencie zakończenia gry ma najwięcej złota.

9 Gra terenowa o regulaminach i dokumentacji Zapominalski skryba Zapominalski skryba królewski nie pamiętał o wypuszczeniu swoich 4 kotów z komnat, w których pracuje. Złośliwe zwierzaki podarły dokumenty i regulaminy, a następnie porozrzucały je po zamku. Skryba, dowiedziawszy się, że na zamku znajduje się tłum rycerzy na szkoleniu, prosi i o pomoc w znalezieniu zgubionych fragmentów i uporządkowaniu dokumentacji, zanim król dowie się o czymkolwiek. Zastępy kursowe otrzymują fragmenty regulaminów (musztry, służby wartowniczej, poruszania się po drodze etc.) z lukami oraz opisy elementów dokumentacji zastępu (plan pracy, lista członków, lista obecności, lista opłaconych składek, kronika etc) również zawierające braki. Na terenie szkoły poukrywane są brakujące słowa, w niektórych z nich pojedyncze litery lub sylaby są nieczytelne. Zastępy otrzymują również mapę terenu. Jeśli udadzą się do złośliwych 4 kotów, mogą od nich uzyskać informacje, gdzie znajdują się brakujące wyrazy, jeśli wykonają zadania: 1 przejście przez sieć bez poruszenia zawieszonych na niej dzwoneczków 2 rozplątanie włóczki i zwinięcie jej w kłębek w określonym czasie 3 wykonanie z przygotowanych materiałów (kolorowy papier, tektura, klej, nożyczki etc.) zabawki dla kota 4 wypicie miski mleka bez użycia rąk W trakcie gry po zamku spaceruje Król Artur, który będzie pytał się zastępów, co aktualnie robią. Mają w pamięci sympatycznego, ale zapominalskiego skrybę nie mogą oni się wygadać przed królem, tylko sprytnie odwrócić jego uwagę. Wygrywa zastęp, który pierwszy naprawi błąd skryby. Gra nocna kończąca obrzędowość Zastępy dowiadują się, że zamek oblegany jest przez rozłoszczone smoki. Niezwłocznie trzeba stanąć do walki z nimi! Jednak nie tak prosto jest pokonać smoka, zwłaszcza będąc młodym rycerzem. Istnieje natomiast sprytny sposób, aby uspokoić smoki i przemienić ich w przyjaciół zamkowych należy zostawić im kubek magicznej wody, który ugasi ich złość. Służba królewska przygotowała już przed zamkiem miejsca na kubki po minimum jednym dla każdego smoka, jednak źródło z magiczną wodą znajduje się za terenem zajętym przez smoki. Zadaniem zastępów jest przedostać się niezauważonym przez grupę smoków, zdobyć wodę w źródełku i zanieść ją na wyznaczone miejsce. Gdy miejsce jest już zajęte przez kubeczek, można dostawić swój obok niego dużo magicznej wody na pewno nie zaszkodzi smokowi. Zastępy otrzymują wodę w kubkach, każdy zastęp ma swój kolor kubeczka. Oczywiście, wylanie wody w trakcie transportu skutkuje koniecznością powrotu do źródełka po następną porcję. Wody w źródełku pilnuje Czarodziej. Aby otrzymać kubeczek należy mu udowodnić, że nie jest się byle kmiotkiem, odpowiadając na pytanie związane z wiedzą zdobytą na kursie. Gra kończy się, gdy wszystkie miejsca na kubeczki są zapełnione, a smoki przemienione w przyjaciół. Wygrywa zastęp, który dostarczył najwięcej kubeczków.

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Będzińskiej Im. Króla Kazimierza Wielkiego. Plan Kursu Drużynowych Drużyn Harcerskich Podróż dookoła świata

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Będzińskiej Im. Króla Kazimierza Wielkiego. Plan Kursu Drużynowych Drużyn Harcerskich Podróż dookoła świata Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Będzińskiej Im. Króla Kazimierza Wielkiego Plan Kursu Drużynowych Drużyn Harcerskich Podróż dookoła świata Opracował: phm. Rafał Bartoszek HR brązowa OKK/503/2011

Bardziej szczegółowo

Założenia kursu zastępowych ZASTĘPOWI! GOTOWI! Ośrodek ZHP Luboń 2010/2011 r.

Założenia kursu zastępowych ZASTĘPOWI! GOTOWI! Ośrodek ZHP Luboń 2010/2011 r. Założenia kursu zastępowych ZASTĘPOWI! GOTOWI! Cel 1. Popularyzacja harcerskich metod pracy; 2. Wzbogacenie wiedzy i umiejętności uczestników kursu; 3. Kształcenie funkcyjnych drużyn; 4. Integracja środowiska

Bardziej szczegółowo

KURS KOMENDANTÓW SZCZEPÓW

KURS KOMENDANTÓW SZCZEPÓW Hufiec ZHP Warszawa Praga Północ ul. Suwalska 13, 03 252 Warszawa oraz Ruch Całym Życiem ul. Raszyńska 22 a, 02 026 Warszawa zapraszają na KURS KOMENDANTÓW SZCZEPÓW 2 CEL I ZAMIERZENIA Cel: Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Plan Cyklu Warsztatów Akademia Młodej Kadry

Plan Cyklu Warsztatów Akademia Młodej Kadry Związek Harcerstwa Polskiego I Szczep Harcerski Czarne Stopy Hufiec Chorzów Im. Obrońców Chorzowa Plan Cyklu Warsztatów Akademia Młodej Kadry Opracował: pwd. Krzysztof HRH Cel: - Przygotowanie harcerzy

Bardziej szczegółowo

Kurs Przewodnikowski i Drużynowych 2011

Kurs Przewodnikowski i Drużynowych 2011 Kurs Przewodnikowski i Drużynowych 2011 Prowadzący: pwd. Justyna Kaczmarek Data i jednostka: 18 sierpnia 2011, rano II KONSPEKT ZAJĘĆ Temat zajęć: Konspekt gry. Planowanie pracy drużyny część I. Uczestnicy

Bardziej szczegółowo

XVI ZLOT DRUŻYN HUFCA ZIEMI WADOWICKIEJ

XVI ZLOT DRUŻYN HUFCA ZIEMI WADOWICKIEJ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pt: Festiwal kultur Ponad granicami współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Zadania kursowe i karta oceny kursanta Kurs Zastępowych W Stronę Ognia

Zadania kursowe i karta oceny kursanta Kurs Zastępowych W Stronę Ognia Zadania kursowe i karta oceny kursanta Kurs Zastępowych W Stronę Ognia Imię i Nazwisko : Zastęp kursowy : Lp. Treść zadania 0. Nauczę się Piosenki harcerskiej "Ogniu" na drugi zjazdu kursowy. Gdzie znaleźć

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ WIZYTACYJNY AKCJI ZIMOWEJ DRUŻYNY HARCERZY

ARKUSZ WIZYTACYJNY AKCJI ZIMOWEJ DRUŻYNY HARCERZY M a ł o p o l s k a C h o r ą g i e w H a r c e r z y Zespół Wizytacyjny ARKUSZ WIZYTACYJNY AKCJI ZIMOWEJ DRUŻYNY HARCERZY Dane informacyjne o drużynie: Drużyna: Drużynowy: Dane informacyjne o zimowisku:

Bardziej szczegółowo

Materiał opracowany w ramach próby podharcmistrzowskiej pwd. Krzysztof Białas

Materiał opracowany w ramach próby podharcmistrzowskiej pwd. Krzysztof Białas Materiał opracowany w ramach próby podharcmistrzowskiej SCENARIUSZ ZAJĘĆ Biwak i jego organizacja. Rola drużynowego w drużynie NS Zajęcia prowadzone na kursie drużynowych Nieprzetartego Szlaku 21.04.2007r

Bardziej szczegółowo

Instruktor lider. WARSZTATY DLA INSTRUKTORÓW, DRUŻYNOWYCH, PRZYBOCZNYCH

Instruktor lider. WARSZTATY DLA INSTRUKTORÓW, DRUŻYNOWYCH, PRZYBOCZNYCH Instruktor lider. WARSZTATY DLA INSTRUKTORÓW, DRUŻYNOWYCH, PRZYBOCZNYCH Termin: 20 22 listopada 2009 r. Koszt: 5 zł lub 10 zł Miejsce: okolice Pruszkowa Oferowane zajęcia: - kształtowanie postawy asertywnej

Bardziej szczegółowo

IV HUFCOWA AKCJA SZKOLENIOWA DOOKOŁA ŚWIATA 2016/ 2017

IV HUFCOWA AKCJA SZKOLENIOWA DOOKOŁA ŚWIATA 2016/ 2017 ORGANIZATOR: Hufiec ZHP Bochnia im. gen J.H. Dąbrowskiego FORMY KSZTAŁCENIOWE: W ramach Hufcowej Akcji Szkoleniowej Dookoła Świata odbędą się: - kurs zastępowych, - kurs przybocznych. TERMINY ZJAZDÓW:

Bardziej szczegółowo

ZIMOWE WARSZTATY ARTYSTYCZNE. CHOCHOŁÓW 16 23 stycznia 2016

ZIMOWE WARSZTATY ARTYSTYCZNE. CHOCHOŁÓW 16 23 stycznia 2016 ZIMOWE WARSZTATY ARTYSTYCZNE CHOCHOŁÓW 16 23 stycznia 2016 PROGRAM WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury- Dom Harcerza 30-059 Kraków, ul. Reymonta 18 Miejsce: Ośrodek szkolno- wypoczynkowy

Bardziej szczegółowo

Mikołajkowy Biwak Drużynowych

Mikołajkowy Biwak Drużynowych Mikołajkowy Biwak Drużynowych Hufca Strzelce Krajeńskie ZHP Organizator: Komenda Hufca Strzelce Krajeńskie ZHP Komenda biwaku: - phm. komendant biwaku - pwd. Bartosz Guścin z-ca komendanta biwaku - ćw.

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Kadry Kształcącej Chorągwi Białostockiej 2014 rok

Plan pracy Zespołu Kadry Kształcącej Chorągwi Białostockiej 2014 rok Plan pracy Zespołu Kadry Kształcącej Chorągwi Białostockiej 2014 rok Skład zespołu: 1. SOKK szefowa (koordynacja pracy zespołu, warsztaty opiekunów prób, Kształceniowe Inspiracje, warsztaty/ kursy programowe/

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ORGANIZACJA HARCERZY STOPNIE PROGRAM PRÓBY NA STOPIEŃ ASPIRANTA GŁÓWNA KWATERA HARCERZY LONDYN 2013

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ORGANIZACJA HARCERZY STOPNIE PROGRAM PRÓBY NA STOPIEŃ ASPIRANTA GŁÓWNA KWATERA HARCERZY LONDYN 2013 ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ORGANIZACJA HARCERZY STOPNIE PROGRAM PRÓBY NA STOPIEŃ ASPIRANTA GŁÓWNA KWATERA HARCERZY LONDYN 2013 Główna Kwatera Harcerzy 2013 ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ORGANIZACJA HARCERZY

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM. Piątek Godziny zajęć Treści Zamierzenia, czyli po kursie uczestnik będzie Prowadzący

HARMONOGRAM. Piątek Godziny zajęć Treści Zamierzenia, czyli po kursie uczestnik będzie Prowadzący Zespół Kadry Kształcącej Chorągwi Dolnośląskiej im. hm. Stefana Mirowskiego HARMONOGRAM Zjazd Termin Hasło przewodnie I 15.-17.IV Ja w drodze do samorealizacji Piątek 15.04 Godziny zajęć Treści Zamierzenia,

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC SOSNOWIEC

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC SOSNOWIEC ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC SOSNOWIEC REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA GROMAD I DRUŻYN W 2013 ROKU O TYTUŁ NAJLEPSZEJ GROMADY-DRUŻYNY HUFCA SOSNOWIEC W 2013R. STYCZEŃ 2013r. I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

Bardziej szczegółowo

STANDARD KURSU PRZEWODNIKOWSKIEGO

STANDARD KURSU PRZEWODNIKOWSKIEGO "Prawdziwy autorytet tworzy tylko osobisty przykład, prawdziwość czynów, odpowiedzialność, porządek, konsekwencja". dh hm. Stefan Mirowski Druhny i Druhowie, Oddaję w Wasze ręce standard kursu przewodnikowskiego.

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE ZADANIA NA STOPIEŃ PRZEWODNICZKI/PRZEWODNIKA

PRZYKŁADOWE ZADANIA NA STOPIEŃ PRZEWODNICZKI/PRZEWODNIKA Komisja Stopni Instruktorskich ZHP Hufiec Ziemi Wadowickiej PRZYKŁADOWE ZADANIA NA STOPIEŃ PRZEWODNICZKI/PRZEWODNIKA Wymaganie 1. Kształtuje własną osobowość zgodnie z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim,

Bardziej szczegółowo

KATEGORYZACJA ZASTĘPÓW

KATEGORYZACJA ZASTĘPÓW KATEGORYZACJA ZASTĘPÓW 3 PgDH-y Matecznik im. Andrzeja Małkowskiego Hufca Kraków Podgórze Małopolskiej Chorągwi Harcerzy Organizacji Harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRÓBY NA STOPIEŃ PWD HUFIEC KRAKÓW - NOWA HUTA. Witaj!

SPRAWOZDANIE Z PRÓBY NA STOPIEŃ PWD HUFIEC KRAKÓW - NOWA HUTA. Witaj! 1 Witaj! Komisja Stopni instruktorskich Hufca Kraków Nowa Huta postanowiła opracować wzór, przykład sprawozdania z próby na stopień instruktorski, aby ujednolicić sposób opisania realizacji zadań. Ułatwi

Bardziej szczegółowo

AXIS MUNDI Kurs Przewodnikowski i Drużynowych 2013

AXIS MUNDI Kurs Przewodnikowski i Drużynowych 2013 AXIS MUNDI Kurs Przewodnikowski i Drużynowych 2013 KONSPEKT ZAJĘĆ Prowadzący: hm. Katarzyna Kurowska Data i jednostka: 20 sierpnia 2013 (rano I i II ) Temat zajęć: planowanie pracy Uczestnicy zajęć charakterystyka

Bardziej szczegółowo

SYSTEM STOPNI HARCERSKICH

SYSTEM STOPNI HARCERSKICH SYSTEM STOPNI HARCERSKICH wprowadzono rozkazem Naczelnika ZHP nr L.4/93 z dnia 23.04.1993 r. wersja elektroniczna http://www.zhp.org.pl V-06-1993/04/23 2 Rola stopnia w metodzie harcerskiej V-06-1993/04/23

Bardziej szczegółowo

Arkusz kategoryzacji drużyn harcerek ZHR (Opracowanie Łódzka Chorągiew Harcerek)

Arkusz kategoryzacji drużyn harcerek ZHR (Opracowanie Łódzka Chorągiew Harcerek) Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Dolnośląska Chorągiew Harcerek im. Św. Jadwigi Śląskiej ul. Pomorska 27/2 50-216 Wrocław Arkusz kategoryzacji drużyn harcerek ZHR (Opracowanie Łódzka Chorągiew Harcerek)

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY HUFCA 2016/2017. CHORĄGIEW ZIEMI LUBUSKIEJ ZHP HUFIEC STRZELCE KRAJEŃSKIE ZHP (załącznik do uchwały KH nr 2/2017 z dnia )

PLAN PRACY HUFCA 2016/2017. CHORĄGIEW ZIEMI LUBUSKIEJ ZHP HUFIEC STRZELCE KRAJEŃSKIE ZHP (załącznik do uchwały KH nr 2/2017 z dnia ) PLAN PRACY HUFCA 2016/2017 CHORĄGIEW ZIEMI LUBUSKIEJ ZHP HUFIEC STRZELCE KRAJEŃSKIE ZHP (załącznik do uchwały KH nr 2/2017 z dnia 07-01-2017) CELE: CELE I ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-KSZTAŁCENIOWE: (na podstawie

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE PRZYGOTOWANIE SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PRÓBY NA STOPIEŃ PRZEWODNIKA I PODHARCMISTRZA

PRZYKŁADOWE PRZYGOTOWANIE SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PRÓBY NA STOPIEŃ PRZEWODNIKA I PODHARCMISTRZA PRZYKŁADOWE PRZYGOTOWANIE SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PRÓBY NA STOPIEŃ PRZEWODNIKA I PODHARCMISTRZA KOMISJA STOPNI INSTRUKTORSKICH HUFCA ZHP TARNÓW im. gen. Józefa Bema Tarnów, październik 2014 r. Czuwaj!

Bardziej szczegółowo

Stopnie. Kolejne stopnie przeznaczone są dla harcerek i harcerzy w określonym wieku:

Stopnie. Kolejne stopnie przeznaczone są dla harcerek i harcerzy w określonym wieku: Stopnie Dla harcerki i harcerza stopień jest wyzwaniem, które pozwala zmierzyć się z samym sobą. Kolejne stopnie wskazują im pożądane cechy charakteru i wyznaczają etapy osiągnięć życiowych. Każdy stopień

Bardziej szczegółowo

Plan pracy I Drużyny Harcerskiej im. Wincentego Witosa działającej w Zespole Szkół Publicznych w Baszni Dolnej w roku szkolnym 2013/2014

Plan pracy I Drużyny Harcerskiej im. Wincentego Witosa działającej w Zespole Szkół Publicznych w Baszni Dolnej w roku szkolnym 2013/2014 Plan pracy I Drużyny Harcerskiej im. Wincentego Witosa działającej w Zespole Szkół Publicznych w Baszni Dolnej w roku szkolnym 2013/2014 Cel ogólny: kształtowanie osobowości człowieka i jego rozwój intelektualny,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOPNIA PRZEWODNIKA

REGULAMIN STOPNIA PRZEWODNIKA REGULAMIN STOPNIA PRZEWODNIKA Zatwierdzony Rozkazem Naczelnika Harcerzy L.4 z dnia 23 kwietnia 1966 Uzupełniony Rozkazem Naczelnika Harcerzy L.8 z dnia 1 września 1983 Uzupełniony Rozkazem Naczelnika Harcerzy

Bardziej szczegółowo

KURS DRUŻYNOWYCH STARSZOHARCERSKICH

KURS DRUŻYNOWYCH STARSZOHARCERSKICH KURS DRUŻYNOWYCH STARSZOHARCERSKICH Wytyczne dla kursów obowiązkowych w procesie kształcenia drużynowych ZHP Czym jest standard i z czego się składa? Standard kursu określa minimum obowiązkowych treści,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zlotu Hufca Wrocław 2017

Regulamin Zlotu Hufca Wrocław 2017 Regulamin Zlotu Hufca Wrocław 2017 I. PODSTAWOWE INFORMACJE 1. CELE ZLOTU HUFCA WROCŁAW 2017 Cele Zlotu to: integracja członków hufca Wrocław, obchody Jubileuszu 10-lecia istnienia Hufca Wrocław, zwieńczenie

Bardziej szczegółowo

Referat Starszoharcerski Chorągwi Dolnośląskiej ZHP

Referat Starszoharcerski Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Referat Starszoharcerski Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Organizatorzy: Referat Starszoharcerski Chorągwi Dolnośląskiej ZHP o Burmistrz dzikiego miasteczka - phm. Nikola Rymaszewska o Naczelne charros - pwd.

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE PRZYGOTOWANIE PRÓBY NA STOPNIE PRZEWODNIKA I PODHARCMISTRZA. KOMISJA STOPNI INSTRUKTORSKICH HUFCA ZHP TARNÓW im. gen.

PRZYKŁADOWE PRZYGOTOWANIE PRÓBY NA STOPNIE PRZEWODNIKA I PODHARCMISTRZA. KOMISJA STOPNI INSTRUKTORSKICH HUFCA ZHP TARNÓW im. gen. PRZYKŁADOWE PRZYGOTOWANIE PRÓBY NA STOPNIE PRZEWODNIKA I PODHARCMISTRZA KOMISJA STOPNI INSTRUKTORSKICH HUFCA ZHP TARNÓW im. gen. Józefa Bema Tarnów, październik 2014 r. Czuwaj! Komisja Stopni instruktorskich

Bardziej szczegółowo

Jak napisać? Plan pracy warsztatów metodycznych

Jak napisać? Plan pracy warsztatów metodycznych Jak napisać? Plan pracy warsztatów metodycznych Materiał dla referatów metodycznych Chorągwi Krakowskiej Opracowanie: hm. Anna Nowak HR (SOKK) 1 S t r o n a Dokładna nazwa jednostki organizującej warsztaty

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC SOSNOWIEC. REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA GROMAD I DRUŻYN w 2012 ROKU

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC SOSNOWIEC. REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA GROMAD I DRUŻYN w 2012 ROKU ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC SOSNOWIEC REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA GROMAD I DRUŻYN w 2012 ROKU STYCZEŃ 2012r. I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE: Współzawodnictwo GROMAD I DRUŻYN odbywa się corocznie. Współzawodnictwo

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. Brązowa Odznaka Kadry Kształcącej. Opracowane na potrzeby Szkoły Wodzów hm. Lidia Drzewiecka

WNIOSEK. Brązowa Odznaka Kadry Kształcącej. Opracowane na potrzeby Szkoły Wodzów hm. Lidia Drzewiecka WNIOSEK Brązowa Odznaka Kadry Kształcącej Opracowane na potrzeby Szkoły Wodzów hm. Lidia Drzewiecka BRĄZOWA ODZNAKA KADRY KSZTAŁCĄCEJ Brązowa Odznaka Kadry Kształcącej jest potwierdzeniem uprawnień do

Bardziej szczegółowo

1. Informacje o drużynie. 2. Informacje o kadrze Drużynowa/y Przyboczni. Data: Drużyna: Skład wizytacji:

1. Informacje o drużynie. 2. Informacje o kadrze Drużynowa/y Przyboczni. Data: Drużyna: Skład wizytacji: Skład wizytacji: 1. 2. 3. Data: Drużyna: Arkusz wizytacji drużyny harcerskiej Hufca Warszawa-Żoliborz 1. Informacje o drużynie Numer i nazwa drużyny Bohater Miejsce działania Szczep/Środowisko Liczebność

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC PIEKARY ŚLĄSKIE IM. HATKI, HADASIA I TOMY PLAN ROZWOJU HUFCA NA LATA 2015 2019

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC PIEKARY ŚLĄSKIE IM. HATKI, HADASIA I TOMY PLAN ROZWOJU HUFCA NA LATA 2015 2019 ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC PIEKARY ŚLĄSKIE IM. HATKI, HADASIA I TOMY PLAN ROZWOJU HUFCA NA LATA 2015 2019 MISJA PIEKARSKIEGO HUFCA Stosując harcerski system wychowawczy, pragniemy stworzyć szanse

Bardziej szczegółowo

PRÓBA NA STOPIEŃ PRZEWODNIKA/PRZEWODNICZKI HUFIEC KRAKÓW - NOWA HUTA 1. Witaj!

PRÓBA NA STOPIEŃ PRZEWODNIKA/PRZEWODNICZKI HUFIEC KRAKÓW - NOWA HUTA 1. Witaj! PRÓBA NA STOPIEŃ PRZEWODNIKA/PRZEWODNICZKI HUFIEC KRAKÓW - NOWA HUTA 1 Witaj! Komisja Stopni instruktorskich Hufca Kraków Nowa Huta postanowiła opracować wzór, przykład próby na stopień instruktorski,

Bardziej szczegółowo

Wiosenna Akcja Szkoleniowa. Matecznik. Informator

Wiosenna Akcja Szkoleniowa. Matecznik. Informator Wiosenna Akcja Szkoleniowa Matecznik Informator 28-30 marca 2014 11-13 kwietnia 2014 Kowalewo Pomorskie Wiosenna Akcja Szkoleniowa organizowana przez Ośrodek Szkolenia Kadr Quercus i Chorągiew Kujawsko-Pomorską

Bardziej szczegółowo

Chorągwiana Letnia Akcja Szkoleniowa Wszystkie Barwy Śląska Kurs drużynowych drużyn starszoharcerskich. TEMAT ZAJĘĆ: Instrumenty metodyczne

Chorągwiana Letnia Akcja Szkoleniowa Wszystkie Barwy Śląska Kurs drużynowych drużyn starszoharcerskich. TEMAT ZAJĘĆ: Instrumenty metodyczne 1 Chorągwiana Letnia Akcja Szkoleniowa Wszystkie Barwy Śląska Kurs drużynowych drużyn starszoharcerskich TEMAT ZAJĘĆ: Instrumenty metodyczne prowadzący : phm. Robert Latacz, HR data : 18.08.2008r miejsce

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej Załącznik nr 4 KSIĄŻKA PRACY KOMENDANTA

Instrukcja Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej Załącznik nr 4 KSIĄŻKA PRACY KOMENDANTA Instrukcja Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej Załącznik nr 4 KSIĄŻKA PRACY KOMENDANTA Spis treści PODSTAWOWE INFORMACJE... 3 LISTA UCZESTNIKÓW... 6 REALIZACJA PROGRAMU FORMY WYPOCZYNKU... 9 WPISY KONTROLI

Bardziej szczegółowo

Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie Lietuvos Lenkų Harcerių (Skautų) Sąjunga

Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie Lietuvos Lenkų Harcerių (Skautų) Sąjunga Zatwierdzony Rozkazem L01/2015 Naczelnika OH-rzy ZHPnL z dnia 5 czerwca 2015 r. Regulamin stopni instruktorskich Organizacji Harcerzy ZHPnL 1 Komisję Stopni Instruktorskich Organizacji Harcerzy powołuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin stopni harcerskich

Regulamin stopni harcerskich Regulamin stopni harcerskich Rozdział I TRYB ZDOBYWANIA STOPNI 1. Przepisy wstępne. 1.1. Regulamin składa się z: - trybu zdobywania gwiazdek zuchowych i stopni, - wymagania na gwiazdki zuchowe, - wymagania

Bardziej szczegółowo

Drużyny harcerskie Żyjmy zdrowo na sportowo JURA 2015

Drużyny harcerskie Żyjmy zdrowo na sportowo JURA 2015 BIWAK-RAJD HUFCA SOSNOWIEC Drużyny harcerskie Żyjmy zdrowo na sportowo JURA 2015 I. Organizator Komenda Hufca ZHP Sosnowiec II. Cele: rozwijanie zainteresowań turystycznych i krajoznawczych, poznanie walorów

Bardziej szczegółowo

VII OGÓLNOPOLSKI BIWAK DRUŻYN HARCERSKICH NS Z OKAZJI 55-LECIA NIEPRZETARTEGO SZLAKU MIELEC IV 2013r. W HARCERSKIM MUNDURZE PRZEZ EUROPĘ

VII OGÓLNOPOLSKI BIWAK DRUŻYN HARCERSKICH NS Z OKAZJI 55-LECIA NIEPRZETARTEGO SZLAKU MIELEC IV 2013r. W HARCERSKIM MUNDURZE PRZEZ EUROPĘ VII OGÓLNOPOLSKI BIWAK DRUŻYN HARCERSKICH NS Z OKAZJI 55-LECIA NIEPRZETARTEGO SZLAKU MIELEC 19-21 IV 2013r. W HARCERSKIM MUNDURZE PRZEZ EUROPĘ Drużyny Harcerskie Nieprzetartego Szlaku działające przy SOSW

Bardziej szczegółowo

Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej. ( ) pwd. Patryk Rempała ćw.

Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej. ( ) pwd. Patryk Rempała ćw. Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej Uchwała Komendy Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 8/2015 z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Planu Kształcenia Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej na okres od marca do października

Bardziej szczegółowo

PLANY OPERACYJNE HUFCA NA 2015 ROK

PLANY OPERACYJNE HUFCA NA 2015 ROK ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW KRAKOWSKA HUFIEC TARNÓW IM. JÓZEFA BEMA PLANY OPERACYJNE HUFCA NA 2015 ROK Przyjęte uchwałą komendy nr 9/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. Tarnów, grudzień 2014 r. DOBRY

Bardziej szczegółowo

załącznik do Uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 79/2003 z dnia 23 października 2003 r. ze zmianami z dnia 28 czerwca 2006 r.

załącznik do Uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 79/2003 z dnia 23 października 2003 r. ze zmianami z dnia 28 czerwca 2006 r. załącznik do Uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 79/00 z dnia października 00 r. ze zmianami z dnia 8 czerwca 006 r. STANDARDY KURSÓW DRUŻYNOWYCH W ZHP Standardy zawierają obowiązkowe treści, które muszą się

Bardziej szczegółowo

ROZKAZ L. 12/2010/HAL

ROZKAZ L. 12/2010/HAL KOMENDANT OBOZU Smolnik, 10.07.2010 r. 462 Drużyny Harcerskiej z Łomianek w Smólniku Chorągiew Stołeczna ZHP ROZKAZ L. 12/2010/HAL 5. Przyznanie stopni, sprawności, zadań zespołowych, odznak specjalistycznych,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU KOMENDANTÓW SZCZEPÓW " MATECZNIK" oraz SZKOLENIA DLA KOMEND SZCZEPÓW. Organizowanego przez: Zespół Kształcenia Hufca Łódź-Polesie

PROGRAM KURSU KOMENDANTÓW SZCZEPÓW  MATECZNIK oraz SZKOLENIA DLA KOMEND SZCZEPÓW. Organizowanego przez: Zespół Kształcenia Hufca Łódź-Polesie Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka Hufiec Łódź-Polesie PROGRAM KURSU KOMENDANTÓW SZCZEPÓW " MATECZNIK" oraz SZKOLENIA DLA KOMEND SZCZEPÓW Organizowanego przez: Zespół Kształcenia Hufca Łódź-Polesie

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko.. Zastęp. Wnioskuję o otwarcie próby na stopień tropicielki Wymagania Data uzyskania Podpis

Imię i nazwisko.. Zastęp. Wnioskuję o otwarcie próby na stopień tropicielki Wymagania Data uzyskania Podpis Karta Próby na stopień harcerski w 33 WDH Dżungla Imię i nazwisko.. Zastęp. Wnioskuję o otwarcie próby na stopień tropicielki Wymagania Data uzyskania Podpis Zdobycie 3 sprawności jednogwiazdkowych: 1....

Bardziej szczegółowo

PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP TARNÓW NA ROK HARCERSKI 2012/2013

PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP TARNÓW NA ROK HARCERSKI 2012/2013 PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP TARNÓW NA ROK HARCERSKI 2012/2013 Plan kształcenia Hufca ZHP Tarnów na rok harcerski 2012/2013 Wstęp Rok harcerski 2011/2012 był pierwszym pełnym rokiem działania ZKK "Kompas",

Bardziej szczegółowo

Karta próby na stopień Młodzika/Ochotniczki 2013/14

Karta próby na stopień Młodzika/Ochotniczki 2013/14 Karta próby na stopień Młodzika/Ochotniczki 2013/14 Czuwaj! Na zbiórce przed obozowej podzieliliśmy wymagania na stopień na 5 głównych działów: 1. Notatnik Tutaj musicie sami wyszukać informacje do punktów

Bardziej szczegółowo

Z Regulaminu Organizacji Harcerek z roku 2010:

Z Regulaminu Organizacji Harcerek z roku 2010: Z Regulaminu Organizacji Harcerek z roku 2010: 8. Drużynowa Zuchów Na czele gromady stoi drużynowa zuchow, mianowana rozkazem Komendantki Chorągwi lub za jej upoważnieniem przez Hufcową na wniosek Hufcowej

Bardziej szczegółowo

Hufiec Poznań Siódemka. Analiza Hufca ROK 2013

Hufiec Poznań Siódemka. Analiza Hufca ROK 2013 Analiza Hufca ROK 2013 Profil Instruktora Na podstawie 63 poprawnie wypełnionych ankiet. Przeciętny ankietowany jest: Kobietą Z Poznania (51,67%) (71,67%) Posiada wykształcenie średnie ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

KURS PRZEWODNIKOWSKI AKADEMIA REKRUTÓW

KURS PRZEWODNIKOWSKI AKADEMIA REKRUTÓW INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW KOMENDANT AKADEMII REKRUTÓW WRAZ Z OFICERAMI SZTABOWYMI ZAPRASZA NA WYJĄTKOWY BO: Ciekawy, znakomicie przygotowany, atrakcyjny, uczący i dający możliwość zdobycia doświadczenia.

Bardziej szczegółowo

Ochotniczka swym postępowaniem w pracy zastępu i drużyny, w domu i w najbliższym otoczeniu stara się zasłużyć na miano harcerki

Ochotniczka swym postępowaniem w pracy zastępu i drużyny, w domu i w najbliższym otoczeniu stara się zasłużyć na miano harcerki Ochotniczka swym postępowaniem w pracy zastępu i drużyny, w domu i w najbliższym otoczeniu stara się zasłużyć na miano harcerki Druhna:... Opiekunka stopnia:... Zastęp:... II POSTAWA. 1. Idea. a/ uczestniczy

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY HUFCA ŁÓDŹ WIDZEW

PLAN PRACY HUFCA ŁÓDŹ WIDZEW Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka im. Aleksandra Kamińskiego PLAN PRACY HUFCA ŁÓDŹ WIDZEW Na rok harcerski 2012/2013 Hufiec Łódź Widzew zrzesza 200 zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY. GROMADY ZUCHOWEJ LEŚNE SKRZATY na okres XI.2014 do IV.2015 CHARAKTERYSTYKA GROMADY:

PLAN PRACY. GROMADY ZUCHOWEJ LEŚNE SKRZATY na okres XI.2014 do IV.2015 CHARAKTERYSTYKA GROMADY: PLAN PRACY GROMADY ZUCHOWEJ LEŚNE SKRZATY na okres XI.2014 do IV.2015 CHARAKTERYSTYKA GROMADY: Kadra i zuchy: W czasie gromadą będą kierowały nauczycielka przyrody Anna Kędziora (instruktor ZHP) oraz nauczycielki

Bardziej szczegółowo

PLAN OPERACYJNY HUFCA ZIEMI OSTRZESZOWSKIEJ NA ROK 2014 Komenda hufca przyjęła plan operacyjny w dniu 20.11.2013r uchwałą NR 4/2013

PLAN OPERACYJNY HUFCA ZIEMI OSTRZESZOWSKIEJ NA ROK 2014 Komenda hufca przyjęła plan operacyjny w dniu 20.11.2013r uchwałą NR 4/2013 PLAN OPERACYJNY HUFCA ZIEMI OSTRZESZOWSKIEJ NA ROK 2014 Komenda hufca przyjęła plan operacyjny w dniu 20.11.2013r uchwałą NR 4/2013 1. Komenda Hufca zorganizowała spotkanie instruktorskie w dniu 18.09.2013r

Bardziej szczegółowo

Szkolenie instruktorskie jest doskonałą formą doskonalenia zawodowego dla pedagogów już pracujących z dziećmi w grupach harcerskich i zuchowych.

Szkolenie instruktorskie jest doskonałą formą doskonalenia zawodowego dla pedagogów już pracujących z dziećmi w grupach harcerskich i zuchowych. Szkolenie instruktorskie jest doskonałą formą doskonalenia zawodowego dla pedagogów już pracujących z dziećmi w grupach harcerskich i zuchowych. Szkolenie jest skierowane także do osób z wykształceniem

Bardziej szczegółowo

Plan pracy I Środowiskowej Druzyny Harcerskiej z Grajewa na rok harcerski 2004/2005.

Plan pracy I Środowiskowej Druzyny Harcerskiej z Grajewa na rok harcerski 2004/2005. Plan pracy I Środowiskowej Druzyny Harcerskiej z Grajewa na rok harcerski 2004/2005. Część ogólna 1. Charakterystyka drużyny Drużyna liczy 14 osób, w tym 7 harcerek i 7 harcerzy. Działa trzeci rok. Członkowie

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE KADRY W ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

KSZTAŁCENIE KADRY W ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO Załącznik nr 1 do Uchwały GK ZHP nr 50/2011 z dnia 29.03.2011 r. w sprawie dokumentów dotyczących pracy z kadrą 1 KSZTAŁCENIE KADRY W ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO 1. Kształcenie kadry w ZHP jest organizowane

Bardziej szczegółowo

Karta próby na stopień pionierki / odkrywcy

Karta próby na stopień pionierki / odkrywcy 1 Karta próby na stopień pionierki / odkrywcy Dane harcerki / harcerza: Imię i nazwisko: Adres: Adres e-mail: Telefon: Rok urodzenia: Drużyna: 40-ta Bydgoska Drużyna ZHP Synowie i Córki Wiatru Zastęp:

Bardziej szczegółowo

Karta próby na 1 stopień: ochotniczki / młodzika

Karta próby na 1 stopień: ochotniczki / młodzika 1 Karta próby na 1 stopień: ochotniczki / młodzika Dane harcerki / harcerza: Imię i nazwisko: Adres: Adres e-mail: Telefon: Rok urodzenia: Drużyna: 40-ta Bydgoska Drużyna ZHP Synowie i Córki Wiatru Zastęp:

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM KURSU DRUŻYNOWYCH HUFCA WARSZAWA-CENTRUM

HARMONOGRAM KURSU DRUŻYNOWYCH HUFCA WARSZAWA-CENTRUM GODZINA CZAS 9.00-11.00 2h 11.15-12.15 1 h 12.30-14.30 2h HARMONOGRAM KURSU DRUŻYNOWYCH HUFCA WARSZAWA-CENTRUM 8 marca 2008r. (sobota) ZUCHY / HARCERZE Zajęcia wstępne Przywitanie, Przedstawienie celów

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKO O GWIAZDKACH REGULAMIN SPRAWNOŚCI ZUCHOWYCH

WSZYSTKO O GWIAZDKACH REGULAMIN SPRAWNOŚCI ZUCHOWYCH WSZYSTKO O GWIAZDKACH REGULAMIN SPRAWNOŚCI ZUCHOWYCH wprowadzono rozkazem Naczelnika ZHP nr L.10/94 z dnia 25.09.1994 r. wersja elektroniczna http://www.zhp.org.pl V-07-1994/09/25 2 Załącznik nr 1 do Rozkazu

Bardziej szczegółowo

XIX Zlot Drużyn Hufca Ziemi Wadowickie WYZWOLIĆ ENERGIĘ! maja 2016 r.

XIX Zlot Drużyn Hufca Ziemi Wadowickie WYZWOLIĆ ENERGIĘ! maja 2016 r. XIX Zlot Drużyn Hufca Ziemi Wadowickie WYZWOLIĆ ENERGIĘ! 20-22 maja 2016 r. 1. Założenia programowe Zlotu Zlot Drużyn Hufca to okazja do integracji wspólnoty zuchów i harcerzy oraz podsumowania całorocznej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DRUŻYNY HARCERSKIEJ w Poniecu na okres próbny - 2014/2015

PLAN PRACY DRUŻYNY HARCERSKIEJ w Poniecu na okres próbny - 2014/2015 PLAN PRACY DRUŻYNY HARCERSKIEJ w Poniecu na okres próbny - 2014/2015 CHARAKTERYSTYKA DRUŻYNY: Kadra: Drużyna: Zbiórki: Drużynowy pwd. Paweł Szynka Przyboczna dh. Agnieszka Szynka Drużyna zgodnie z metodyką

Bardziej szczegółowo

Plan operacyjny Hufca ZHP Ziemi Ostrzeszowskiej im. Szarych Szeregów na rok 2016

Plan operacyjny Hufca ZHP Ziemi Ostrzeszowskiej im. Szarych Szeregów na rok 2016 Plan operacyjny Hufca ZHP Ziemi Ostrzeszowskiej im. Szarych Szeregów na rok 2016 Plan operacyjny przedstawia zadania w podziale na poszczególne obszary, które zostaną zrealizowane w roku 2016 przez Komendę

Bardziej szczegółowo

Związek Harcerstwa Polskiego Komendant Hufca Ziemi Koszalińskiej Koszalin, 31 marca 2017 r. Rozkaz L.03/2017

Związek Harcerstwa Polskiego Komendant Hufca Ziemi Koszalińskiej Koszalin, 31 marca 2017 r. Rozkaz L.03/2017 Związek Harcerstwa Polskiego Komendant Hufca Ziemi Koszalińskiej Koszalin, 31 marca 2017 r. Rozkaz L.03/2017 Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi Zachodniopomorskiej L. 6/2017 rok z dnia 24.03.2017 r.

Bardziej szczegółowo

Rozkaz L17/ Informacje.

Rozkaz L17/ Informacje. Związek Harcerstwa Polskiego Komendant Hufca Ziemi Wodzisławskiej Wodzisław Śląski, dnia 30 listopada 2016 r. Rozkaz L17/2016 WYJĄTKI Z ROZKAZU KOMENDANTKI CHORĄGWI ŚLĄSKIEJ L19/2016 Z 31.10.2016 9. Zaliczanie

Bardziej szczegółowo

KURS PRZYBOCZNYCH KLINIKA DOBREGO HARCERSTWA

KURS PRZYBOCZNYCH KLINIKA DOBREGO HARCERSTWA KURS PRZYBOCZNYCH KLINIKA DOBREGO HARCERSTWA 1. Organizator kursu Zespół Kształcenia Hufca Andrychów 2. Czas i miejsce trwania kursu 31.01.- 04.02.2014 r., Andrychów, Szkoła Podstawowa nr 4 im. M. Kopernika

Bardziej szczegółowo

1. Przyjmuje zasady przyznawania dofinansowania do szkoleń instruktorskich organizowanych przez ZHP, które stanowią załącznik nr 1 do uchwały.

1. Przyjmuje zasady przyznawania dofinansowania do szkoleń instruktorskich organizowanych przez ZHP, które stanowią załącznik nr 1 do uchwały. Uchwała nr 6/2016 Komendy Hufca Tarnów im. gen. Józefa Bema z dnia 24 kwietnia 2016 r. ws. zasad przyznawania dofinansowania do kursów i warsztatów instruktorskich organizowanych przez ZHP Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Jak ona być pożytecznym i nieść chętną pomoc bliźnim ROK 2014/2015 ROKIEM HM ŁUCJI ZAWADA HUFIEC ZHP RUDA ŚLĄSKA IM.

Jak ona być pożytecznym i nieść chętną pomoc bliźnim ROK 2014/2015 ROKIEM HM ŁUCJI ZAWADA HUFIEC ZHP RUDA ŚLĄSKA IM. HUFIEC ZHP RUDA ŚLĄSKA IM. HM ŁUCJI ZAWADA ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE /2015 1. Rok /2015 rokiem hm Łucji Zawada. W tym roku harcerskim swą uwagę kierujemy ku bohaterce naszego hufca hm Łucji Zawada ps. Luśka.

Bardziej szczegółowo

S (lub 10) 19 * Wyjścia i wycieczki gromady są wplecione w fabułę realizowanego cyklu

S (lub 10) 19 * Wyjścia i wycieczki gromady są wplecione w fabułę realizowanego cyklu 1.4 NR Wymaganie OBO H K R KL 1 W gromadzie jest przyboczny Przyboczny ma: 2 przynajmniej stopień wywiadowcy 3 przynajmniej stopień ćwika 4 przynajmniej stopień Harcerza Orlego 5 ukończony kurs I stopnia

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Szczepu 296 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych Palmiry

Plan Pracy Szczepu 296 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych Palmiry Plan Pracy Szczepu 296 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych Palmiry Charakterystyka Szczepu Jednostki w szczepie Kadra szczepu Analiza Program Praca z kadrą Wizerunek Finanse, sprzęt, gospodarka

Bardziej szczegółowo

Konspekt udostępniamy na zasadach: zachowania informacji o autorstwie tylko niekomercyjnego wykorzystania

Konspekt udostępniamy na zasadach: zachowania informacji o autorstwie tylko niekomercyjnego wykorzystania Konspekt udostępniamy na zasadach: zachowania informacji o autorstwie tylko niekomercyjnego wykorzystania Licencja CC BY-NC http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ Konspekt zajęć Ja drużynowy 11-20.02.2011

Bardziej szczegółowo

HUFCOWY REGULAMIN SPRAWNOŚCI HARCERSKICH

HUFCOWY REGULAMIN SPRAWNOŚCI HARCERSKICH HUFIEC ZHP NOWY SĄCZ Namiestnictwo Harcerskie HUFCOWY REGULAMIN SPRAWNOŚCI HARCERSKICH Opracowała phm. Monika Kierczyńska Zatwierdzony do realizacji Rozkazem Komendanta Hufca L.7/2013 z dnia 31.05.2013

Bardziej szczegółowo

TERMINARZ PRACY. na rok harcerski 2014/2015

TERMINARZ PRACY. na rok harcerski 2014/2015 TERMINAR PRACY na rok harcerski 2014/2015 REIEŃ NIEREENI YCOACA IERPIEŃ NIEREENI YCOACA UAGI 26 kładanie planów pracy jednostek Każda jednostka oddaje plan zgodnie z wymogami przyjętymi w zczepie. Powinien

Bardziej szczegółowo

IV JESIENNY ZLOT OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH STEMPLEW 23-24 - 25.10.2015

IV JESIENNY ZLOT OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH STEMPLEW 23-24 - 25.10.2015 Stowarzyszenie Mamy Wielkie Serca Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. J. Tuwima w Stemplewie oraz Starostwo Powiatu Łęczyckiego mają zaszczyt zaprosić na IV JESIENNY ZLOT OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH STEMPLEW

Bardziej szczegółowo

Karta próby na stopień: samarytanki / ćwika

Karta próby na stopień: samarytanki / ćwika 1 Karta próby na stopień: samarytanki / ćwika Dane harcerki / harcerza: Imię i nazwisko: Adres: Adres e-mail: Telefon: Rok urodzenia: Drużyna: 40-ta Bydgoska Drużyna ZHP Synowie i Córki Wiatru Zastęp:

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMENDY HUFCA ZHP WARSZAWA-PRAGA-POŁUDNIE UCHWAŁA KOMENDY HUFCA NR 34/XIII Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2013 R.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMENDY HUFCA ZHP WARSZAWA-PRAGA-POŁUDNIE UCHWAŁA KOMENDY HUFCA NR 34/XIII Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2013 R. ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMENDY HUFCA ZHP WARSZAWA-PRAGA-POŁUDNIE UCHWAŁA KOMENDY HUFCA NR 34/XIII Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2013 R. 1 Uchwała Komendy Hufca ZHP Praga-Południe nr 34/XIII z dnia 30 września

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY ZHP HO MONIKA MACIASZEK

DOKUMENTY ZHP HO MONIKA MACIASZEK DOKUMENTY ZHP HO MONIKA MACIASZEK Dokumenty ZHP to wszystkie ustawy, instrukcje, uchwały, decyzje, regulaminy, stanowiska, wiadomości urzędowe, ordynacje wyborcze, porozumienia, komunikaty, rozkazy, czyli

Bardziej szczegółowo

PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP CHRZANÓW NA ROK 2012

PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP CHRZANÓW NA ROK 2012 PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP CHRZANÓW NA ROK 2012 I WIZYTÓWKA im. dh dr Zdzisława Krawczyńskiego 32 500 Chrzanów ul. 3 Maja 1, tel./fax. 0-32 623 33 15 Godziny otwarcia 8.00 16.00 II CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Gromady Zuchenek Organizacji Harcerek ZHR

Regulamin Gromady Zuchenek Organizacji Harcerek ZHR Regulamin Gromady Zuchenek Organizacji Harcerek ZHR (wprowadzony Uchwałą Naczelnictwa nr 299/2 z dnia 27 maja 2015 r.) 1. Gromada jest podstawową jednostką organizacyjną ZHR i podstawowym środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Scenariusz godziny wychowawczej w kl. VI

Scenariusz godziny wychowawczej w kl. VI Chełm Źródło: http://chelm.lscdn.pl/oc/publikacje-nauczycieli/konspekty-lekcji/777,co-znaczy-byc-patriota-scenariusz-godziny-wychowawczej-w-kla sie-vi.html Wygenerowano: Niedziela, 19 lutego 2017, 07:38

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZASAD DZIAŁANIA KRĘGU AKADEMICKIEGO

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZASAD DZIAŁANIA KRĘGU AKADEMICKIEGO INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZASAD DZIAŁANIA KRĘGU AKADEMICKIEGO wprowadzono uchwałą Rady Naczelnej ZHP nr 4 z dnia 23.05.1998 r. pierwotnie opublikowano Wiadomości Urzędowe nr 5/98 wersja elektroniczna

Bardziej szczegółowo

Hufiec ZHP Pabianice Regulamin Kapituły Stopni Wędrowniczych

Hufiec ZHP Pabianice Regulamin Kapituły Stopni Wędrowniczych REGUAMIN PRACY KAPITUŁY STOPNI WĘDROWNICZYCH HUFCA ZHP PABIANICE: I. Postanowienia Ogólne 1. Hufcową Kapitułę Stopni Wędrowniczych, zwaną dalej Kapitułą powołuje rozkazem oraz dokonuje zmian w jej składzie

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Hufca ZHP Warszawa Wawer na rok harcerski 2013/2014

Plan Pracy Hufca ZHP Warszawa Wawer na rok harcerski 2013/2014 Plan Pracy Hufca ZHP Warszawa Wawer na rok harcerski 2013/2014 Opis hufca Dnia 13 października 2013 r. Hufiec ZHP Warszawa Wawer został wyodrębniony z Hufca ZHP Warszawa Praga Południe. Hufiec obecnie

Bardziej szczegółowo

PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP TARNÓW im. gen. Józefa Bema IX 2014 XII 2015

PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP TARNÓW im. gen. Józefa Bema IX 2014 XII 2015 PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP TARNÓW im. gen. Józefa Bema IX 2014 XII 2015 Przyjęty uchwałą Komendy Hufca nr 6/2014 z dnia 8 września 2014 r. Tarnów, wrzesień 2014 r. Spis treści 1. OPIS SYTUACJI KSZTAŁCENIOWEJ

Bardziej szczegółowo

OSADA INDIAŃSKA

OSADA INDIAŃSKA PROGRAM OBOZU HARCERSKIEGO KOMENDY HUFCA ZHP W ŁAŃCUCIE MAJDAN SOPOCKI 24 31.07.2006 OSADA INDIAŃSKA http://www.lancut.zhp.pl Społeczność OSADY INDIAŃSKIEJ OSADĘ INDIAŃSKĄ zamieszkiwać będzie 68 kandydatów

Bardziej szczegółowo

ZASADY WSPIERANIA PROGRAMOWO-METODYCZNEGO DRUŻYNOWYCH W ZHP

ZASADY WSPIERANIA PROGRAMOWO-METODYCZNEGO DRUŻYNOWYCH W ZHP Załącznik do Uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 54 /2011 z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Zasady wspierania programowo-metodycznego drużynowych w ZHP ZASADY WSPIERANIA PROGRAMOWO-METODYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

STANDARDY KURSÓW DRUŻYNOWYCH W ZHP

STANDARDY KURSÓW DRUŻYNOWYCH W ZHP załącznik do Uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 79/00 z dnia października 00 r. ze zmianami z dnia 8 czerwca 006 r. STANDARDY KURSÓW DRUŻYNOWYCH W ZHP Standardy zawierają obowiązkowe treści, które muszą się

Bardziej szczegółowo

Hufiec ZHP Włocławek-Miasto Regulamin przyznawania honorowego wyróżnienia za lata służby instruktorskiej LIŚĆ DĘBU w Hufcu ZHP Włocławek-Miasto

Hufiec ZHP Włocławek-Miasto Regulamin przyznawania honorowego wyróżnienia za lata służby instruktorskiej LIŚĆ DĘBU w Hufcu ZHP Włocławek-Miasto Hufiec ZHP Włocławek-Miasto Regulamin przyznawania honorowego wyróżnienia za lata służby instruktorskiej LIŚĆ DĘBU w Hufcu ZHP Włocławek-Miasto 1. Wyróżnienie LIŚĆ DĘBU mogą otrzymać instruktorzy, którzy:

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE. ZESPół KADRY KSZTAłCąCEJ SI - AGRIKOLA HUFCA WARSZAWA MOKOTóW

OPRACOWANIE. ZESPół KADRY KSZTAłCąCEJ SI - AGRIKOLA HUFCA WARSZAWA MOKOTóW OPRACOWANIE ZESPół KADRY KSZTAłCąCEJ SI - AGRIKOLA HUFCA WARSZAWA MOKOTóW Druhno Drużynowa, Druhu Drużynowy! Oddajemy w Twoje ręce poradnik, który pomoże Ci w napisaniu programu pracy na rok harcerski.

Bardziej szczegółowo

Zasady działania Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Czerwionka-Leszczyny

Zasady działania Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Czerwionka-Leszczyny Zasady działania Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Czerwionka-Leszczyny 1. Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowi Uchwała Rady Naczelnej ZHP Nr 40/XXXVI z dnia 6 marca 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO Hufiec Warszawa-Mokotów im. Szarych Szeregów Szczep 40 WDHiZ 40 Warszawska Drużyna Harcerzy WYWIADOWCA Jestem na tropie harcerskiej przygody. Przestrzegam Prawa i Przyrzeczenia

Bardziej szczegółowo

Plan kształcenia. w roku Tarnów, r.

Plan kształcenia. w roku Tarnów, r. Plan kształcenia w roku 2016 Tarnów, 28.12.2015r. Spis treści phm. Anna Drabik szef zespołu - BOKK 840/2015...5 hm. Katarzyna Mróz BOKK 683/2013...5 phm. Karolina Kaczmarczyk BOKK 769/2014... 6 pwd. Ewelina

Bardziej szczegółowo