ANKIETA WERYFIKUJĄCA UCZESTNICTWO W KURSIE Kierowca Zawodowiec

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANKIETA WERYFIKUJĄCA UCZESTNICTWO W KURSIE Kierowca Zawodowiec"

Transkrypt

1 ANKIETA WERYFIKUJĄCA UCZESTNICTWO W KURSIE Kierowca Zawodowiec Imię Nazwisko Wiek Płeć Miejsce zamieszkania (wieś / miasto) Wykształce Branża firmy Wielkość firmy (samo zatrudniony, mikro, małe śred przedsiębiorstwo) Prosimy o zaznacze wybranych pól poprzez postawie znaku X 1. Czy uczestniczyłeś/łaś w szkoleniach/kursach współfinansowanych w ramach EFS? Tak, uczestniczyłem/łam w. (prosimy o wpisa liczby szkoleń/kursów) Nie 2. Czy uczestniczyłeś/łaś w szkoleniach/kursach opłacanych z własnych środków? Tak, uczestniczyłem/łam w. (prosimy o wpisa liczby szkoleń/kursów) Nie 3. Czy uczestniczyłeś/łaś w szkoleniach/kursach opłacanych przez pracodawcę? Tak, uczestniczyłem/łam w. (prosimy o wpisa liczby szkoleń/kursów) Nie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 4. Jaką kwotę mógłbyś/mogłabyś przeznaczyć na szkole, gdyby jego koszt ponosiłbyś/ponosiłabyś sam/a? 0 pln pln do 500 pln więcej. (prosimy o wpisa kwoty) 5. Czy Twój pracodawca wysłałaby Cię na szkole, na które aktual aplikujesz, gdyby musiał za zapłacić sam? Tak Nie Nie wiem 6. Co wpłynęło na Twoją decyzję o zgłoszeniu na nasz kurs? (np., że jest bezpłatne, wymogi pracodawcy, poszerza kwalifikacji, itp.) Czy masz trudności w odszukiwaniu rzetelnych informacji dotyczących szkolenia na które się wybierasz? mam trudności mam częściowe trudności 8. Jakie czynniki głów decydują o wyborze przez Ciebie szkolenia (maksymal 3 odpowiedzi)? cena miejsce szkolenia marka i renoma firmy szkoleniowej treść szkolenia warunki szkolenia nazwisko i doświadcze trenera 9. Czy starałeś/łaś się o udział w szkoleniu/kursie dofinansowanym z EFS, na który udało Ci się dostać? Tak Nie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 10. Jakie utrudnia napotykasz w dostępie do oferty szkoleniowej? mam ograniczeń miejsce zamieszkania koszty szkolenia wykształce mój wiek brak informacji o szkoleniu brak czasu inne, jakie? W jaki sposób dowiedziałeś/łaś się o organizowanym przez nas kursie? prasa Internet - wyszukiwarka internet strony dedykowane szkoleniom znajomi... Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4

5 Diagnoza potrzeb szkoleniowych i doradczych Uczestników/czek Projektu Kierowca Zawodowiec pod kątem stanu wiedzy/ kompetencji/ umiejętności Prosimy o wypeł ankiety dotyczącej określenia Państwa potrzeb szkoleniowych i doradczych. Ankieta przyczyni się do podsienia jakości udzielanego wsparcia. Wyniki przeprowadzonej pogłębionej diagnozy deficytów wiedzy, kompetencji, czy umiejętności Uczestników/czek pozwolą na dostosowa proponowanego wsparcia do indywidualnych potrzeb Uczestników/czek Projektu i pozwolą na określe bazowego stanu i poziomu wiedzy, kompetencji, czy umiejętności Uczestników/czek. Wyniki diagnozy umożliwią formowa grup szkoleniowych, o podobnych deficytach, co zwiększy efektywność proponowanych szkoleń oraz zapewni adekwatność wsparcia doradczego. Prosimy zaznaczyć wybrane odpowiedzi poprzez postawie znaku x. METRYCZKA 1. Imię i nazwisko 2. Płeć Kobieta Mężczyzna 3. Wiek poniżej 25 lat lat lat lat powyżej 55 lat 4. Miejsce zamieszkania Wieś miasto do 20 tys. mieszkańców miasto 20 tys. 100 tys. mieszkańców miasto 100 tys. 500 tys. mieszkańców miasto powyżej 500 tys. mieszkańców 5. Wykształce: wyższe (inż., mgr) wyższe pełne (licencjat) śred zawodowe śred ogólnokształcące zawodowe podstawowe 6. Obecne stanowisko.. 7. Status stanowiska: kadra zarządzająca pracownik średgo szczebla pracownik niższego szczebla samodzielne/koordynator Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 CZĘŚĆ I KWESTIONARIUSZ ANALIZY POTRZEB SZKOLENIOWYCH 1. Jakie godziny szkoleń najbardziej Panu/Pani odpowiadają? Szkolenia w godzinach przedpołudniowych Szkolenia w godzinach popołudniowych Szkolenia weekendowe Nie mam preferencji odnoś godzin szkolenia Inne. 2. Jakie dni szkoleń teoretycznych najbardziej Panu/Pani odpowiadają? Piątek, (od godziny 17:00) Sobota, Niedziela (8:00-16:00) Sobota, Niedziela (8:00-16:00) 3. Jakie metody szkolenia stosowane podczas szkoleń uważa Pan/Pani za najbardziej efektywne dla siebie? Wykład Prezentacje Samodzielna praca Metody warsztatowe Praca na komputerze Dyskusje grupowe Ćwiczenia praktyczne Praca przy komputerze Różnorodność stosowanych metod Nie mam preferencji Trudno powiedzieć Inne, (jakie). 4. Co zwiększyłoby Pani/Pana motywację do udziału w szkoleniach? 5. Jakie ma Pan/Pani oczekiwania względem kadry trenerskiej? 6. Jakie czynniki wpłynęły na podjęcie decyzji o udziale w szkoleniu? Możliwość bezpłatnej nauki Chęć podsienia posiadanych kwalifikacji Chęć zmiany kwalifikacji/ zajmowanego stanowiska Chęć nabycia nowych umiejętności Zachęta przełożonego/pracodawcy Przydatność w pracy zawodowej Wymagania rynku pracy Reklama Zachęta współpracowników/ znajomych Inne, (jakie?). Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 7. Jakich rezultatów oczekuje Pan/Pani w wyniku udziału w szkoleniu? Zdobycia praktycznych umiejętności Zdobycia nowej wiedzy/ poszerzenia posiadanej wiedzy Zdobycie nowych kontów interpersonalnych Nie mam konkretnych oczekiwań Zdobycia certyfikatu potwierdzającego posiadane umiejętności Innych, (jakich?). 8. Jakich rezultatów oczekuje Pana/Pani pracodawca w wyniku udziału w Pana/Pani w szkoleniu? Zdobycia praktycznych umiejętności Zdobycia nowej wiedzy/ poszerzenia posiadanej wiedzy Zdobycie nowych kontów interpersonalnych Nie mam konkretnych oczekiwań Zdobycia certyfikatu potwierdzającego posiadane umiejętności Innych, (jakich). 9. Jakie są Pana/Pani oczekiwania, co do długości trwania szkolenia? Maksymal skrócony intensywny (zajęcia codzienne) Mieszany (zajęcia codzienne odbywające się co drugi tydzień) Maksymal wydłużony (zajęcia wyłącz weekendowe, co drugi tydzień) 10. Proszę ocenić swoje zainteresowa poszczególnymi tematami objętymi programem szkolenia (należy wypełnić tabelę w zakresie interesującego Pana/Panią szkolenia) Lp Tematyka Zajęcia teoretyczne w ramach kat. C Zajęcia praktyczne w ramach kat. C Zajęcia teoretyczne w ramach kat. C Zajęcia praktyczne w ramach kat. C+E Zajęcia teoretyczne w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej Zajęcia praktyczne w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej Kurs Kierowcy (zaznacz kółkiem wybraną odpowiedź) Całkowity brak Niski poziom Średni poziom Wysoki poziom zainteresowania zainteresowania zainteresowania zainteresowania 4 Bardzo wysoki poziom zainteresowania Czy uważa Pani/Pan za uzasadnione uczestnictwo w projekcie mającym na celu wzrost jakości kadr w przedsiębiorstwach z województwa świętokrzyskiego w zakresie uprawń kierowcy samochodów ciężarowych / autobusów? zdecydowa raczej ani, ani raczej zdecydowa Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 12. Czy brał/a Pani/Pan udział w szkoleniach mających na celu wzrost jakości kadr w przedsiębiorstwach z województwa świętokrzyskiego? Tak Nie proszę przejść do części II ankiety 13. Jakie zagadnia obejmowały przebyte przez Panią/Pana szkolenia? 14. Jak Pani/Pan ocenia przydatność tych szkoleń w życiu zawodowym? CZĘŚĆ II - SAMOOCENA POSIADANEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI OBJĘTEJ SZKOLENIEM: 15. Proszę dokonać obiektywnej oceny posiadanej wiedzy teoretycznej z zakresu objętej szkolem: Zupełny brak wiedzy wiedza ekspercka 16. Proszę dokonać obiektywnej oceny posiadanej wiedzy praktycznej z zakresu objętej szkolem: Zupełny brak wiedzy wiedza ekspercka 17. Proszę dokonać obiektywnej oceny posiadanych umiejętności z zakresu objętego szkolem Zupełny brak wiedzy wiedza ekspercka 18. Proszę dokonać obiektywnej oceny posiadanych kompetencji (wiedza + doświadcze zawodowe) z zakresu objętego szkolem Zupełny brak wiedzy wiedza ekspercka Dziękujemy za wypeł ankiety! Miejscowość. data. podpis Uczestnika Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Załącznik nr 13 do umowy na przeprowadze szkoleń dofinansowanych z funduszy Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin / Zasady udziału w projekcie: Kierowca Zawodowiec 1 Postanowienia ogólne 1. Nijszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Kierowca Zawodowiec realizowanym w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działa 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regio, Poddziała Wspiera rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Realizatorem projektu (Beneficjentem) Kierowca Zawodowiec jest Akademickie Stowarzysze Inicjatyw Społeczno Edukacyjnych z siedzibą w Lubli ul. Narutowicza 61, Lublin 3. Biuro projektu prowadzone na tere województwa świętokrzyskiego. 4. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską (UE) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz budżet państwa na podstawie umowy podpisanej z Instytucją Pośredniczącą (IP) Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, ul Witosa 86, Kielce 5. Okres realizacji projektu: r. do r. 6. Zasięg projektu: woj. świętokrzyskie. 7. W ramach projektu wsparciem zosta objętych przynajmj 20 przedsiębiorstw oraz 70 osób w nich pracujących spełniających kryteria Uczestnika Poddziałania POKL, o których mowa w 5. 2 Definicje 1. Definicje odnoszące się do nijszego regulaminu: a) Projekt : tj. projekt zatytułowany Kierowca Zawodowiec realizowany na podstawie umowy nr UDA-POKL /13 zawartej pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach a Akademickim Stowarzyszem Inicjatyw Społeczno Edukacyjnych; b) Organizator : tj. Akademickie Stowarzysze Inicjatyw Społeczno - Edukacyjnych; c) Operator pomocy publicznej : tj. podmiot który udziela pomocy de minimis, czyli Akademickie Stowarzysze Inicjatyw Społeczno Edukacyjnych. d) Pomoc publiczna pomoc de minimis : tj. uczestnictwo w projekcie objęte jest regułami pomocy de minimis zgod z Rozporządzem Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis, ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241) oraz Rozporządzem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL (Dz. U. Nr 239, poz. 1598); Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 e) Uczestnik projektu : tj. osoba samo zatrudniona, mikroprzedsiębiorstwo, małe przedsiębiorstwo lub śred przedsiębiorstwo 1, które posiada siedzibę lub jednostkę organizacyjną na tere województwa świętokrzyskiego. f) Uczestnik szkoleń : tj. osoby, które biorą udział w szkoleniu organizowanym w ramach Projektu, tj. osoby samozatrudnione, kadra zarządzająca oraz oddelegowani pracownicy mikro małych i średnich przedsiębiorstw będących uczestnikami projektu; 3 Zakres wsparcia 1. Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje do wyboru jedno ze szkoleń: kurs prawa jazdy w kat. C, kurs prawa jazdy w kat. E, kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej przewozu rzeczy lub kurs prawa jazdy w kat. D, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej przewozu osób 4 Ogólne zasady rekrutacji 1. Proces rekrutacji będzie składał się z trzech etapów: a) I etap - rekrutacja Uczestników Projektu, polegający na złożeniu przez przedsiębiorcę do Biura Projektu osobiście lub pocztą tradycyjną formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami wskazanymi w 5 ust. 2, b) II etap weryfikacja dostarczonych dokumentów stworze listy Przedsiębiorców, którzy spełniają wszystkie kryteria formalne, zbędne do ubiegania się o wsparcie. c) III etap - rekrutacja uczestników szkoleń. 2. Wzory dokumentów zgłoszeniowych dostępne są na stro internetowej: oraz w Biurze Projektu oraz drogą mailową. 3. Kandydaci na Uczestników Projektu, przed złożem dokumentów rekrutacyjnych, mają obowiązek zapoznać się z całością tekstu nijszego regulaminu. 4. Kwalifikowalność kandydatów na Uczestników Projektu oraz poprawność dokumentacji zgłoszeniowej weryfikowana jest przez Menadżera projektu lub Asystenta menadżera na etapie przyjmowania Formularza Zgłoszeniowego do Projektu oraz w trakcie obrad Komisji Rekrutacyjnej, 5. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą min 2 osoby. 6. Rekrutacja Uczestników Projektu odbywać się będzie w sposób ciągły przez okres , w dni robocze od podziałku do piątku w godzinach 8.00 do lub do skutecznego zrekrutowania co najmj 20 mikroprzedsiębiorców/samozatrudnionych, małych lub średnich przedsiębiorstw Uczestników Projektu oraz 70 osób (10 K i 60 M) Uczestników Szkoleń. 7. Przyjmowane będą jedy zgłoszenia wypełnione na właściwych drukach, opatrzone datą i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy. 1 Zgod z definicją małych i średnich przedsiębiorstw zawartą w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. (art. 1 6) uznającego które rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu, m.in.: 1) śred przedsiębiorstwo śred przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które: zatrudnia mj niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny przekracza 43 milionów euro; 2) małe przedsiębiorstwo małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które: zatrudnia mj niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót przekracza 10 milionów euro lub całkowity bilans roczny przekracza 10 milionów euro; 3) mikroprzedsiębiorstwo - mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które: zatrudnia mj niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót przekracza 2 milionów euro lub całkowity bilans roczny przekracza 2 milionów euro. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 8. Kwalifikowalność przedsiębiorstw będzie weryfikowana w oparciu o złożone dokumenty rekrutacyjne. 9. O udziale w projekcie, w przypadku przedsiębiorstw spełniających kryteria uczestnictwa, decydować będzie data dostarczenia kompletu dokumentów zgłoszeniowych. 5 Zasady kwalifikowania Uczestników Projektu 1. Zakwalifikowa przedsiębiorstwa do udziału w projekcie następuje po pozytywnej weryfikacji dokumentów zgłoszeniowych wraz z załącznikami i stwierdzeniu, że spełnione są wszystkie warunki uczestnictwa, tj.: -przedsiębiorstwo spełnia kryterium wielkości (samozatrudni, mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa lub śred przedsiębiorstwa) zgod z definicją, -przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą lub posiada siedzibę na tere województwa świętokrzyskiego, -przedsiębiorstwo przekroczyło limitu pomocy publicznej przeznaczonej dla przedsiębiorstwa, oraz korzystało ze wsparcia w ramach projektów z poddziałania przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą w ramach branż: budowlanej, metalurgicznej, metalowej, maszynowej, spożywczej, turystycznej, hotelowej, sanatoryjno zdrowotnej, transportowej, mineralnej związanej z zagospodarowam odpadów, wykorzystam odnawialnych źródeł energii, usługowej, handlowej 2. Zgłosze do udziału w projekcie odbywa się poprzez wypeł i dostarcze (osobiście, przesła pocztą tradycyjną) do Biura Projektu następujących dokumentów: - Umowa z przedsiębiorcą Zał. 1 - Karta zgłoszenia, Zał. 2 - Oświadcze określające przynależność do danej kategorii przedsiębiorstwa Zał. 3 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, Zał. 4 - Oświadcze o wielkości przedsiębiorstwa, Zał. 5 - Oświadcze o miejscu prowadze działalności gospodarczej, Zał. 6 - Oświadcze o zatrudnianiu pracowników delegowanych na szkole oraz o wykonywaniu pracy na tere województwa świętokrzyskiego, Zał. 7 - Oświadcze o otrzymanej pomocy de minimis. Zał. 8 - Oświadcze o otrzymywaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów Kwalifikowanych Zał. 8a - Oświadcze dotyczące korzysta ze wsparcia w zakresie projektów z poddziałania Zał.9 - Oświadcze o znajdowaniu się w trudnej sytuacji ekonomicznej Zał.10 - Oświadcze o braku obowiązku zwrotu pomocy w wyniku decyzji podjętej przez komisję europejską Zał.11 - Oświadcze o podleganiu wykluczeniu z możliwości uzyskania pomocy publicznej Zał.12 - Dane instytucji objętej wsparciem oraz jej pracowników Uczestników Szkoleń Zał.13 Regulamin uczestnictwa w kursie Zał.14 Deklaracja uczestnictwa w projekcie Zał.15 - Oświadcze o miejscu zamieszkania (dowód osobisty do wglądu) Zał.16 - Oświadcze Uczestnika o prawdziwości danych i zgodzie na ich przetwarza, Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Zał.17 - Ksero świadectwa szkolnego uczestnika z datą i czytelnym podpisem właściciela Zał.18 - Ksero prawa jazdy uczestnika z datą i czytelnym podpisem właściciela, Zał Zaświadczenia poświadczające otrzymaną pomoc de minimis w ciągu ostatnich trzech lat podatkowych Zał Kopia KRS/wypis z ewidencji działalności gospodarczej Przedsiębiorcy 3. Dokumenty zgłoszeniowe w postaci formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami składane są raz w trakcie trwania projektu oraz każdorazowo przy zmia danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym do uczestnictwa w projekcie (aktualizacja danych). 4. Przyjmowane będą jedy zgłoszenia wypełnione na właściwych drukach, opatrzone datą i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy. 5. W przypadku złożenia kompletnych lub poprawnych pod względem formalnym dokumentów zgłoszeniowych do uczestnictwa w projekcie, pisem lub za pomocą poczty elektronicznej wzywa się do ich uzupełnia. Za moment dokonania zgłoszenia przyjmuje się chwilę, w której złożony został poprawny formularz zgłoszeniowy. Niezłoże dokumentów w termi wyznaczonym w wezwaniu do uzupełnia/poprawy oznacza rezygnację z uczestnictwa w projekcie. 6. Dopuszcza się poprawia oczywistych pomyłek w formularzu zgłoszeniowym do projektu weryfikowalnych na podstawie dostarczonych dodatkowych dokumentów. 7. Złoże poprawnego pod względem formalnym formularza zgłoszeniowego do projektu jest równoznaczne z zakwalifikowam do udziału w projekcie ostateczna decyzja należy do Komisji Rekrutacyjnej. 8. O zakwalifikowaniu kandydatów na poszczególne szkolenia decydować będzie Komisja Rekrutacyjna, zgod z zasadami przedstawionymi poniżej. Zasady kwalifikowania uczestników szkoleń 1. Podstawą w procesie rekrutacji uczestników szkoleń jest stwierdze braku przeszkód do wzięcia udziału w projekcie (wymogi formalne), 2. Proces rekrutacji na szkolenia składa się z następujących etapów: a) złożenia popraw wypełnionego Indywidualnego Formularza Zgłoszeniowego na szkole przez pracownika przedsiębiorstwa b) złoże zaświadczenia o zatrudniu, potwierdzonego przez pracodawcę c) złoże oświadczenia potwierdzającego miejsce zamieszkania d) złoże kserokopii prawa jazdy (potwierdze posiadania kat. B) e) złoże kserokopii świadectwa szkolnego (potwierdze wykształcenia) f) prac Komisji Rekrutacyjnej mających na celu zakwalifikowa kandydatów do udziału w szkoleniach, g) sporządze listy uczestników szkolenia. 3. W przypadku przekroczenia planowanej liczby uczestników poszczególnych grup szkoleniowych kolejne zgłoszenia będą rejestrowane na liście rezerwowej i/lub kwalifikowane do kolejnych edycji odpowiedgo szkolenia. 4. Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do uczestnictwa w szkoleniu będą informowani o wynikach rekrutacji telefonicz i/lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 5. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wyraże zgody na przetwarza danych osobowych w formie pisemnej przez uczestnika szkolenia 6. Po zakończeniu procesu rekrutacji każdy z przedsiębiorców jest zobligowany do podpisania umowy szkoleniowej. Podpisa umowy szkoleniowej przez przedsiębiorstwo jest równoznaczne z otrzymam pomocy de minimis przez Przedsiębiorstwo Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 6 Uczestnicy Szkolenia 1. Projekt skierowany jest do osób spełniających łącz niżej wskazane warunki: a. osoby pełnolet (powyżej 21 roku życia dla osób uczestniczących w kursie kierowców samochodów ciężarowych, 23 rok życia dla osób uczestniczących w kursie kierowców autobusów), b. osoby posiadające prawo jazdy kat. B od minimum 2 lat, c. osoby pracujące, zatrudnione na podstawie umowy o pracę na czas określony lub określony, których udział w projekcie został zgłoszony przez pracodawcę, d. osoby zameldowane lub pracujące na tere woj. świętokrzyskiego, e. osoby posiadające co najmj wykształce podstawowe, f. osoby, które przejdą pozytyw stosowne badania lekarskie, g. osoby samozatrudnione lub pracujące w mikroprzedsiębiorstwach, małych przedsiębiorstwach, średnich przedsiębiorstwach, których pracodawca posiada jednostkę organizacyjną na tere woj. świętokrzyskiego, h. osoby zatrudnione w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w następujących branżach: budowlanej, metalurgicznej, metalowej, maszynowej, spożywczej, turystycznej, hotelowej sanatoryjno zdrowotnej, transportowej, mineralnej związanej z zagospodarowam odpadów, wykorzystam odnawialnych źródeł energii, usługowej, handlowej. 7 Organizacja usług 1.Pełny cykl szkoleniowy obejmuje do wyboru: a) kurs prawa jazdy w kat. C b) kurs prawa jazdy w kat. E c) kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej przewozu rzeczy lub a) kurs prawa jazdy w kat. D b) kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej przewozu osób Każdy z powyższych etapów składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Poszczególne etapy szkolenia kończą się egzaminem państwowym, teoretycznym oraz praktycznym, organizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. 2. Szkole składające się z części teoretycznej i praktycznej odbywać się będzie w grupach 15- osobowych w formie zjazdów weekendowych (piątek-dziela). Szczegółowy harmonogram znajduje w siedzibie biura projektu. 3. Miejsce realizacji szkolenia: certyfikowany ośrodek na tere województwa świętokrzyskiego. 4.Wszystkie zajęcia będą realizowane poza godzinami i miejscem pracy uczestników. Nabór na szkole jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych. 5. W ramach szkolenia Uczestnicy otrzymują: wyżywie, zwrot kosztów dojazdu, badania lekarskie. 6. Uczestnicy kursów mogą ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu. Dojazd jest kosztem kwalifikowanym, jeżeli forma wsparcia realizowana jest w miejscowości innej niż miejsce zameldowania i zatrudnia Uczestnika. Uczestnik może przedstawić komplet biletów przejazdowych (tam i z powrotem) za 1 weekend danej formy wsparcia. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Powstały koszt będzie wówczas pomnożony przez liczbę obecności w okresie trwania danej formy wsparcia. Bilety przejazdowe to: bilety kolejowe II klasy, bilety autobusowe PKS lub komunikacji prywatnej na danej trasie. W sytuacji możności skorzystania z komunikacji zbiorowej koszt dojazdu może być rozliczony samochodem osobowym. Wówczas kosztem kwalifikowanym są wydatki na paliwo w wysokości odpowiadającej ce biletu na przejechanej trasie. W tym celu Uczestnik przedstawia stosowne oświadcze o wykorzystaniu samochodu, na dostarczonym przez organizatora formularzu (wraz ze wskazanymi tam załącznikami) z odsiem do cen biletów przewoźnika na przejechanej trasie (wg pisemnej informacji uzyskanej od przewoźnika). Zwrot kosztów dojazdu wynosi maksymal 800,00 pln/osoba. Zwrot kosztów obejmuje maksymal 50% uczestników tj. 30 osób z kursu przewozu rzeczy oraz 5 osób z kursu przewozu osób. Zwrot kosztów dojazdów przysługiwał będzie osobom zamieszkującym najdalej od miejsca szkolenia. Beneficjent po dokonaniu weryfikacji odległości: miejsce zamieszkania-miejsce szkolenia, dokona wyboru osób, którym zosta przyznany zwrot kosztów przejazdów. Zwrot kosztów dojazdu nastąpi po zakończeniu Projektu, najpóźj do dnia r. (daty zakończenia Projektu). 9. Każdy Uczestnik jest zobligowany do uczestniczenia w minimum 80% zajęć. Speł tego wymogu jest zbędne do przystąpienia do poszczególnych egzaminów, kończących kolejne etapy kursu. Zajęcia opuszczone muszą zostać usprawiedliwione. Za czas obecności uważa się rówż czas, w którym mimo stawienia się uczestnika na szkole, może uczestniczyć on w zajęciach z przyczyn leżących po jego stro. 11. Usprawiedliwie opuszczonych zajęć następuje poprzez pisemne wyjaś i dokument potwierdzający wystąpie określonych okoliczności. Maksymalna dopuszczalna procentowa absencja uczestników 20% godzin obecności. 12. Przekrocze dozwolonej obecności będzie wiązało się z możnością otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz zwrotem przez Uczestnika kosztów posionych przez Organizatora szkolenia (por. 11 punkt 6 nijszego Regulaminu) 13. Uczestnik zobowiązuje się do co najmj jednokrotnego, poza opłaconym w ramach kursu, podejścia do egzaminu państwowego w zakresie odbytego w ramach kursu szkolenia 14. W przypadku rezygnacji lub skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu jego miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej. 15. Osoby zakwalifikowane z listy rezerwowej otrzymują wsparcie wykorzystane przez osoby, które zastąpiły. 16. Uczestnik szkolenia obowiązany jest do wypełniania ankiet ewaluacyjnych w trakcie trwania projektu i po jego zakończeniu. 8 Pomoc de minimis 1. Akademickie Stowarzysze Inicjatyw Społeczno - Edukacyjnych realizując projekt Kierowca Zawodowiec jest Beneficjentem pomocy, a zarazem podmiotem udzielającym pomocy de minimis tzw. Operatorem. 2. Szkole organizowane w ramach projektu Kierowca Zawodowiec objęte jest regułami pomocy de minimis zgod z Rozporządzem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zmienionym Rozporządzem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 października 2011 r. zmieniającym rozporządze w sprawie udzielania pomocy publicznej w Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz innych dokumentów wspólnotowych wymienionych. 3. Przedsiębiorstwo ubiegające się o uczestnictwo w projekcie na etapie rekrutacji składa wraz z formularzem zgłoszeniowym załączniki wymienione w 5, zbędne do zweryfikowania możliwości udzielenia przez Akademickie Stowarzysze Inicjatyw Społeczno - Edukacyjnych pomocy de minimis. 4. Uczestnik projektu ponosi odpowiedzialność za składa oświadczeń zgodnych z prawdą. W przypadku złożenia oświadczeń zgodnych z prawdą, Akademickiemu Stowarzyszeniu Inicjatyw Społeczno - Edukacyjnych przysługuje od uczestnika projektu roszcze w drodze powództwa cywilnego przed sadem właściwym dla siedziby Akademickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno - Edukacyjnych. 5. Akademickie Stowarzysze Inicjatyw Społeczno - Edukacyjnych w związku z pełm funkcji Operatora pomocy de minimis realizuje obowiązki wynikające z udzielania pomocy publicznej tj.: a) zapewnia prawidłowości udzielania pomocy publicznej na etapie rekrutacji beneficjenta pomocy do projektu (np. zweryfikowa czy beneficjentowi pomocy może być udzielona pomoc publiczna, czy pomoc jest udzielana na działalność wykluczoną ze wsparcia, czy beneficjent pomocy spełnia kryterium wielkości przedsiębiorstwa, czy zostały spełnione przesłanki dotyczące efektu zachęty i załączona stosowna analiza, czy beneficjent pomocy znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej itp.), b) zapewnia zgodności informacji zawartych we wniosku o dofinansowa projektu ze stanem faktycznym, c) kontrolowania i monitorowania sposobu wykorzystania udzielonej pomocy i jej zgodności ze stosowanymi regulacjami, na podstawie których pomoc została udzielona, d) podania beneficjentowi pomocy numeru referencyjnego programu pomocowego, na podstawie, którego jest udzielana pomoc (numery dostępne na stro internetowej UOKIK), e) przechowywania dokumentów związanych z udzieloną pomocą przez co najmj 10 lat od dnia udzielenia pomocy oraz udostęp tychże dokumentów, jak rówż stosownych informacji dotyczących udzielonej pomocy na żąda Prezesa UOKIK, f) w przypadku występowania w projekcie pomocy de minimis wydania Beneficjentowi pomocy zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis, zgod ze wzorem określonym w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2011 r. zmieniającego rozporządze w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. g) w przypadku, gdy beneficjent wykorzysta w całości kwoty przyznanej pomocy de minimis wydania korekty zaświadczenia o wysokości uzyskanej pomocy. 6. Operator ma możliwość kontroli dokumentów potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniach składanych przez uczestników w trakcie kontroli projektu. 7. Po zakończeniu procesu rekrutacji każdy z przedsiębiorców jest zobligowany do podpisania umowy 8. Podpisa umowy przez przedsiębiorstwo jest równoznaczne z otrzymam pomocy de minimis przez Przedsiębiorstwo, zgod z zapisami projektu. 9. Każdy z przedsiębiorców biorących udział w projekcie otrzyma zaświadcze o udzielonej pomocy de minimis, zgod ze wzorem określonym w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2011 r. zmieniającego rozporządze w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 9 Zasady monitoringu Uczestników 1. Uczestnicy zobowiązani są do każdorazowego potwierdzania swojej obecności na zajęciach. Potwierdze obecności następuje poprzez złoże podpisu na liście obecności. 2. Uczestnicy zobowiązani są do wypełniania ankiet monitorujących w trakcie uczestnictwa w projekcie oraz po jego zakończeniu. 3. Uczestnicy zobowiązani są do informowania Organizatora o ewentualnych zmianach swojej sytuacji zawodowej (utrata zatrudnia, zmiana zatrudnia, itp.). 4. Uczestnicy zobowiązani są do wyrażenia zgody na przetwarza danych osobowych, stanowi to koczny warunek do otrzymania wsparcia w ramach Projektu. 5. Informacje, o których mowa w punktach 1-4 będą wykorzystywane wyłącz do wywiązania się Organizatora z obowiązków sprawozdawczych z realizacji projektu wobec Instytucji Pośredniczącej. 10 Obowiązki i odpowiedzialność Uczestników 1. Uczestnicy posiadają następujące obowiązki: a. Przestrzega nijszego Regulaminu b. Punktualne przychodze na zajęcia c. Rzetelne przygotowywa się do zajęć zgod z poleceniami trenerów d. Przystępowa do egzaminów końcowych e. Poddawa się monitoringowi zgod z zasadami o których mowa w 9 2. Uczestnik szkolenia ponosi odpowiedzialność za szkodę w mieniu organizatora szkolenia i jego podwykonawców oraz za szkodę na osobie wyrządzoną w związku z uczestnictwem w szkoleniu, powstałą z jego winy. 11 Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie 1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez złoże pisemnego oświadczenia o rezygnacji. 2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 1 nijszego paragrafu mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady mogą być znane Uczestnikowi w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. 3. Dopuszczalna jest rezygnacja Uczestnika Projektu do dnia poprzedzającego rozpoczęcie udziału w szkoleniu. Rezygnacja w tej formie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, musi jednak zostać zgłoszona organizatorowi. 4. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika z listy uczestników kursu w przypadku naruszenia przez go nijszego regulaminu oraz zasad współżycia społecznego, w szczególności w przypadku naruszenia tykalności cielesnej innego słuchacza, lektora lub Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 pracownika biura projektu, udowodnionego aktu kradzieży lub szczególnego wandalizmu oraz uczestniczenia w szkoleniu pod wypływem alkoholu. 5. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej zgod z zasadami zawartymi w W przypadku braku powiadomienia o rezygnacji Uczestnika z uczestnictwa w szkoleniu lub skreślenia z listy Uczestników zgod z punktem 4 nijszego paragrafu lub przekroczenia limitu obecności (por. 7 pkt.12) Uczestnik zobowiązuje się do zwrotu pełnych kosztów przedmiotowego szkolenia w wysokości 9 550,00 pln (dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100 gr.) kurs kat. C, C+E, Kwalifikacja wstępna przewozu rzeczy, lub w wysokości 9 080,00 pln (dziewięć tysięcy osiemdziesiąt złotych 00/100 gr.) kurs prawa jazdy D i kwalifikacji wstępnej przyspieszonej przewozu osób.. 12 Postanowienia końcowe 1. Sprawy uregulowane nijszym Regulaminem rozstrzygane są przez Beneficjenta projektu. 2. Ostateczna interpretacja Regulaminu Projektu należy do Akademickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno - Edukacyjnych. w oparciu o wytyczne dla instytucji biorących udział we wdrażaniu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regulamin wchodzi w życie w dniu r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18

19 Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. (poz. 1543) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z , str. 1) A. Informacje dotyczące podmiotu któremu ma być udzielona pomoc de minimis 1) 1) Identyfikator podatkowy NIP podmiotu Załącznik nr 1 A1. Informacje dotyczące wspólnika spółki cywilnej lub osobowej wnioskującego o pomoc de minimis w związku z działalnością prowadzoną w tej spółce 2) 1a) Identyfikator podatkowy NIP wspólnika 3) 2) Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu 2a) Imię i nazwisko albo nazwa wspólnika 3) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby podmiotu 3a) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby wspólnika 4) Identyfikator gminy, w której podmiot ma miejsce zamieszkania albo siedzibę 4) 5) Forma prawna podmiotu 5) przedsiębiorstwo państwowe jednoosobowa spółka Skarbu Państwa jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego, w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku do których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe lub jednoosobowa spółka Skarbu Państwa są podmiotami, które posiadają uprawnia ie, jak przedsiębiorcy dominujący w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochro konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) inna (podać jaka) 6) Wielkość podmiotu, zgod z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego które rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z , str. 1) 5) mikroprzedsiębiorca mały przedsiębiorca średni przedsiębiorca inny przedsiębiorca 7) Klasa działalności, zgod z rozporządzem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, z późn. zm.) 6) 8) Data utworzenia podmiotu - - Strona 1 z 7

20 9) Powiązania z innymi przedsiębiorcami 7) Czy pomiędzy podmiotem a innymi przedsiębiorcami istją powiązania polegające na tym, że: a) jeden przedsiębiorca posiada w drugim większość praw głosu? b) jeden przedsiębiorca ma prawo powołać lub odwołać większość członków organu zarządzającego lub nadzorującego innego przedsiębiorcy? c) jeden przedsiębiorca ma prawo wywierać dominujący wpływ na innego przedsiębiorcę zgod z umową zawartą z tym przedsiębiorcą lub jego dokumentami założycielskimi? d) jeden przedsiębiorca, który jest akcjonariuszem lub wspólnikiem innego przedsiębiorcy lub jego członkiem, zgod z porozumiem z innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub członkami tego przedsiębiorcy, samodziel kontroluje większość praw głosu u tego przedsiębiorcy? e) przedsiębiorca pozostaje w jakimkolwiek ze stosunków opisanych powyżej poprzez jednego innego przedsiębiorcę lub kilku innych przedsiębiorców? W przypadku zaznaczenia przynajmj jednej odpowiedzi twierdzącej, należy podać: a) identyfikator podatkowy NIP wszystkich powiązanych z podmiotem przedsiębiorców b) łączną wartość pomocy de minimis udzielonej w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających latach podatkowych wszystkim powiązanym z podmiotem przedsiębiorcom 8) 10) Informacja o utworzeniu wnioskodawcy w wyniku podziału innego przedsiębiorcy lub połączenia z innym przedsiębiorcą, w tym przez przejęcie innego przedsiębiorcy Czy podmiot w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz w okresie dwóch poprzedzających lat podatkowych: a) powstał wskutek połączenia się innych przedsiębiorców? b) przejął innego przedsiębiorcę? c) powstał w wyniku podziału innego przedsiębiorcy? W przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej w lit. a) lub b) należy podać: a) identyfikator podatkowy NIP wszystkich połączonych lub przejętych przedsiębiorców b) łączną wartość pomocy de minimis udzielonej w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających latach podatkowych wszystkim połączonym lub przejętym przedsiębiorcom 8) W przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej w lit. c) należy podać: a) identyfikator podatkowy NIP przedsiębiorcy przed podziałem b) łączną wartość pomocy de minimis udzielonej w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających latach podatkowych przedsiębiorcy istjącemu przed podziałem w odsieniu do działalności przejmowanej przez podmiot 8) Jeśli jest możliwe ustale, jaka część pomocy de minimis uzyskanej przez przedsiębiorcę przed podziałem przeznaczona była na działalność przejętą przez podmiot, należy podać: łączną wartość pomocy de minimis udzielonej w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających latach podatkowych przedsiębiorcy przed podziałem 8) wartość kapitału przedsiębiorcy przed podziałem (w PLN) wartość kapitału podmiotu na moment podziału (w PLN) Strona 2 z 7

21 B. Informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej podmiotu któremu ma być udzielona pomoc de minimis 9) 1) Czy podmiot spełnia kryteria kwalifikujące go do objęcia postępowam upadłościowym? 2) Czy podmiot będący przedsiębiorcą innym niż mikro, mały lub średni znajduje się w sytuacji gorszej niż sytuacja kwalifikująca się do oceny kredytowej B- 10)? dotyczy 3) Czy w odsieniu do okresu ostatnich 3 lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udziele pomocy de minimis: a) podmiot odnotowuje rosnące straty? b) obroty podmiotu maleją? c) zwiększeniu ulegają zapasy podmiotu lub wykorzystany potencjał do świadczenia usług? d) podmiot ma nadwyżki produkcji 11)? e) zmjsza się przepływ środków finansowych? f) zwiększa się suma zadłużenia podmiotu? g) rosną kwoty odsetek od zobowiązań podmiotu? h) wartość aktywów netto podmiotu zmjsza się lub jest zerowa? i) zaistniały inne okoliczności wskazujące na trudności w zakresie płynności finansowej? Jeśli, należy wskazać jakie: Strona 3 z 7

22 C. Informacje dotyczące działalności gospodarczej prowadzonej przez podmiot któremu ma być udzielona pomoc de minimis Czy podmiot, któremu ma być udzielona pomoc de minimis, prowadzi dzialalność: 1) w sektorze rybołówstwa i akwakultury 12)? 2) w dziedzi produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej? 3) w dziedzi przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej? 4) w sektorze drogowego transportu towarów? Jeśli, to czy wnioskowana pomoc będzie przeznaczona na nabycie pojazdów wykorzystywanych do świadczenia usług w zakresie drogowego transportu towarów? 5) Czy wnioskowana pomoc de minimis przeznaczona będzie na działalność wskazaną w pkt 1-4? 6) W przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej w pkt 1, 2 lub 4 czy zapewniona jest rozdzielność rachunkowa 13) umożliwiająca przesie na wskazaną w tych punktach działalność korzyści wynikających z uzyskanej pomocy de minimis (w jaki sposób)? dotyczy Strona 4 z 7

23 Lp Dzień udzielenia pomocy 1 Podmiot udzielający pomocy 2 Podstawa prawna udzielenia pomocy informacje podstawowe informacje szczegółowe 3a 3b Forma pomocy 4 Wartość otrzymanej pomocy nominalna 5a brutto 5b Przeznacze pomocy 6 D. Informacje dotyczące pomocy otrzymanej w odsieniu do tych samych kosztów, na pokrycie których ma być przeznaczona wnioskowana pomoc de minimis Czy wnioskowana pomoc de minimis zosta przeznaczona na pokrycie dających się zidentyfikować kosztów? Jeśli, czy na pokrycie tych samych kosztów, o których mowa powyżej, podmiot otrzymał pomoc inną niż pomoc de minimis? Jeśli, należy wypełnić poniższą tabelę 14) w odsieniu do ww. pomocy innej niż de minimis oraz pomocy de minimis na te same koszty. Strona 5 z 7

24 Jeżeli w tabeli wykazano otrzymaną pomoc inną niż pomoc de minimis, należy dodatkowo wypełnić pkt 1-8 poniżej: 1) opis przedsięwzięcia: 2) koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą w wartości nominalnej i zdyskontowanej oraz ich rodzaje: 3) maksymalna dopuszczalna intensywność pomocy: 4) intensywność pomocy już udzielonej w związku z kosztami, o których mowa w pkt 2: 5) lokalizacja przedsięwzięcia: 6) cele, które mają być osiągnięte w związku z realizacją przedsięwzięcia: 7) etapy realizacji przedsięwzięcia: 8) data rozpoczęcia i zakończenia realizacji przedsięwzięcia: E. Informacje dotyczące osoby upoważnionej do przedstawienia informacji Imię i nazwisko Stanowisko służbowe Numer telefonu Data i podpis Strona 6 z 7

25 1) W przypadku gdy o pomoc de minimis wnioskuje wspólnik spółki cywilnej, jawnej albo partnerskiej albo komplementariusz spółki komandytowej albo komandytowoakcyjnej będący akcjonariuszem, w związku z działalnością prowadzoną w tej spółce, w formularzu podaje się informacje dotyczące tej spółki. W przypadku spółki cywilnej należy podać NIP tej spółki, nazwę pod jaką spółka funkcjonuje na rynku oraz miejsce prowadzenia działalności, a w przypadku braku nazwy i miejsca prowadzenia działalności imiona i nazwiska oraz adresy wszystkich wspólników tej spółki. 2) Wypełnia się wyłącz w przypadku, gdy o pomoc de minimis wnioskuje wspólnik spółki cywilnej, jawnej albo partnerskiej albo komplementariusz spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej będący akcjonariuszem, w związku z działalnością prowadzoną w tej spółce (podaje się informacje dotyczące tego wspólnika albo komplementariusza). 3) O ile posiada identyfikator podatkowy NIP. 4) Wpisuje się siedmiocyfrowe oznacze nadane w sposób określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn. zm.). Lista identyfikatorów gmin znajduje się na stro internetowej 5) Zaznacza się właściwą pozycję znakiem X. 6) Podaje się klasę działalności, w związku z którą podmiot ubiega się o pomoc de minimis. Jeżeli brak jest możliwości ustalenia jednej iej działalności, podaje się klasę PKD tej działalności, która generuje największy przychód. 7) Za powiązane uważa się podmiotów, w przypadku których powiąza występuje wyłącz za pośrednictwem organu publicznego, np. Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego. 8) Podaje się wartość pomocy w euro obliczoną zgod z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, rozporządzem Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy oraz właściwymi przepisami unijnymi. 9) Wypełnia się jedy w przypadku podmiotów, którym ma być udzielona pomoc de minimis, do obliczenia wartości której koczne jest ustale ich stopy referencyjnej (tj. w formie iej jak:pożyczki, gwarancje, odroczenia, rozłożenia na raty), z wyjątkiem podmiotów, którym pomoc de minimis ma być udzielona na podstawie art. 34a ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz które osoby prawne (Dz. U. z 2012 r. poz. 657, z późn. zm.) oraz będących osobami fizycznymi, którzy na dzień złożenia informacji określonych w nijszym rozporządzeniu rozpoczęli prowadzenia działalności gospodarczej. 10) Ocena kredytowa B- oznacza wysokie ryzyko kredytowe. Zdolność do obsługi zobowiązań istje jedy przy sprzyjających warunkach zewnętrznych. Poziom odzyskania wierzytelności w przypadku wystąpienia wypłacalności jest średni lub niski. 11) Dotyczy wyłącz producentów. 12) Objętych rozporządzem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającym rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającym rozporządze Rady (WE) nr 104/2000 (Dz. Urz. UE L 354 z , str. 1). 13) Rozdzielność rachunkowa określonej działalności gospodarczej polega na prowadzeniu odrębnej ewidencji dla tej działalności gospodarczej oraz prawidłowym przypisywaniu przychodów i kosztów na podstawie konsekwent stosowanych i mających obiektywne uzasad metod, a że określeniu w dokumentacji, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 360, z późn zm.), zasad prowadzenia odrębnej ewidencji oraz metod przypisywania kosztów i przychodów. 14) Wypełnia się zgod z Instrukcją wypełnia tabeli w części D formularza. Strona 7 z 7

26 Instrukcja wypełnia tabeli w części D formularza Należy podać informacje o dotychczas otrzymanej pomocy, w odsieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których udzielana będzie pomoc de minimis. Na przykład, jeżeli podmiot ubiegający się o pomoc de minimis otrzymał w przeszłości pomoc w związku z realizacją inwestycji, należy wykazać jedy pomoc przeznaczoną na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być udzielona pomoc de minimis. 1. Dzień udzielenia pomocy (kol. 1) - należy podać dzień udzielenia pomocy w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. 2. Podmiot udzielający pomocy (kol. 2) - należy podać pełną nazwę i adres podmiotu, który udzielił pomocy. W przypadku gdy podmiot uzyskał pomoc na podstawie aktu normatywnego, który uzależnia nabycie prawa do otrzymania pomocy wyłącz od spełnia przesłanek w nim określonych, bez koczności wydania decyzji albo zawarcia umowy, należy pozostawić to miejsce wypełnione. 3. Podstawa prawna otrzymanej pomocy (kol. 3a i 3b) Uwaga: istją następujące możliwości łączenia elementów tworzących podstawę prawną otrzymanej pomocy, które należy wpisać w poszczególnych kolumnach tabeli w sposób przedstawiony poniżej. Podstawa prawna - informacje podstawowe 3a przepis ustawy przepis ustawy przepis ustawy przepis ustawy Podstawa prawna - informacje szczegółowe 3b brak* przepis aktu wykonawczego przepis aktu wykonawczego decyzja/uchwała/ umowa symbol decyzja/uchwała/umowa symbol * W przypadku braku aktu wykonawczego, decyzji, uchwały i umowy należy wpisać określe brak. Kol. 3a Podstawa prawna - informacje podstawowe - należy podać w następującej kolejności: datę i tytuł oraz oznacze roku (numeru) i pozycji Dziennika Ustaw, w którym ustawa została opublikowana oraz oznacze przepisu ustawy będącego podstawą udzielenia pomocy (w kolejności: artykuł, ustęp, punkt, litera, tiret). Kol. 3b Podstawa prawna - informacje szczegółowe - jeżeli podstawą udzielenia pomocy był akt wykonawczy do ustawy, należy podać w następującej kolejności: nazwę organu wydającego akt, datę aktu i tytuł aktu oraz oznacze roku (numeru) i pozycji Dziennika Ustaw, w którym akt został opublikowany oraz przepis aktu wykonawczego będącego podstawą udzielenia pomocy (w kolejności: paragraf, ustęp, punkt, litera, tiret). Akt powin być aktem wykonawczym do ustawy wskazanej w kol. 3a. W przypadku braku aktu wykonawczego będącego podstawą prawną udzielenia pomocy, należy wstawić określe brak. Jeżeli podstawą udzielenia pomocy była decyzja, uchwała lub umowa, należy podać symbol określający ten akt; w przypadku decyzji - numer decyzji, w przypadku uchwały - numer uchwały, w przypadku umowy numer, przedmiot oraz strony umowy. W przypadku braku decyzji, uchwały lub umowy będącej podstawą prawną udzielenia pomocy, należy wstawić określe brak. Strona 1 z 5

27 4. Forma pomocy (kol. 4) - należy podać wyłącz kod oznaczający właściwą formę pomocy. Forma pomocy Kod 1 2 dotacja A1.1 dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych (bezpośrednio dla przedsiębiorców) A1.2 inne wydatki związane z funkcjonowam jednostek budżetowych lub realizacją ich zadań A1.3 statutowych refundacja A1.4 rekompensata A1.5 zwol z podatku A2.1 odlicze od podatku A2.2 obniżka lub zmjsze, powodujące obniże podstawy opodatkowania lub wysokości A2.3 podatku obniże wysokości opłaty A2.4 zwol z opłaty A2.5 zacha poboru podatku A2.6 zacha poboru opłaty A2.7 umorze zaległości podatkowej wraz z odsetkami A2.8 umorze odsetek od zaległości podatkowej A2.9 umorze opłaty (składki, wpłaty) A2.10 umorze odsetek za zwłokę z tytułu opłaty (składki, wpłaty) A2.11 umorze kar A2.12 odda do korzystania mienia będącego własnością Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków na warunkach korzystjszych dla przedsiębiorcy od A2.13 oferowanych na rynku zbycie mienia będącego własnością Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego lub A2.14 ich związków na warunkach korzystjszych od oferowanych na rynku umorze kosztów egzekucyjnych A2.15 jednorazowa amortyzacja A2.16 umorze kosztów procesu sądowego A2.17 wsie kapitału B1.1 konwersja wierzytelności na akcje lub udziały B2.1 pożyczka preferencyjna C1.1 kredyt preferencyjny C1.2 dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych (dla banków) C1.3 pożyczki warunkowo umorzone C1.4 odrocze terminu płatności podatku C2.1 odrocze terminu płatności zaległości podatkowej lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami C2.1.2 rozłoże na raty płatności podatku C2.2 rozłoże na raty płatności zaległości podatkowej lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami C2.3.1 odrocze terminu płatności opłaty (składki, wpłaty) C2.4 odrocze terminu płatności zaległej opłaty (składki, wpłaty) lub zaległej opłaty (składki, wpłaty) C2.4.1 wraz z odsetkami rozłoże na raty opłaty (składki, wpłaty) C2.5 rozłoże na raty płatności zaległej opłaty (składki, wpłaty) lub zaległej opłaty (składki, wpłaty) C2.5.1 wraz z odsetkami odrocze terminu płatności kary C2.6 rozłoże na raty kary C2.7 rozłoże na raty kosztów egzekucyjnych C2.8 rozłoże na raty odsetek C2.9 Strona 2 z 5

28 odrocze terminu płatności kosztów egzekucyjnych C2.10 odrocze terminu płatności odsetek C2.11 odrocze terminu płatności kosztów procesu sądowego C2.12 rozłoże na raty kosztów procesu sądowego C2.13 poręcze D1.1 gwarancja D1.2 inne E 5. Wartość otrzymanej pomocy publicznej lub pomocy de minimis (kol. 5a i 5b) - należy podać: a) wartość nominalną pomocy (jako całkowitą wielkość środków finansowych będących podstawą do obliczania wielkości udzielonej pomocy, np. kwota udzielonej pożyczki lub kwota odroczonego podatku) oraz b) wartość brutto (jako ekwiwalent dotacji brutto obliczony zgod z rozporządzem Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz właściwymi przepisami unijnymi). 6. Przeznacze pomocy publicznej (kol. 6) - należy podać kod wskazujący przeznacze otrzymanej pomocy według poniższej tabeli. Wyszczegól Kod 1 2 A. POMOC HORYZONTALNA Pomoc na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną pomoc na projekty badawczo-rozwojowe: badania podstawowe a1.1.1 pomoc na projekty badawczo-rozwojowe: badania przemysłowe a1.1.2 pomoc na projekty badawczo-rozwojowe: eksperymentalne prace rozwojowe a1.1.3 pomoc dla młodych innowacyjnych przedsiębiorstw a1.2 pomoc na techniczne studia wykonalności a1.3 pomoc na innowacje w obrębie procesów i innowacje organizacyjne w sektorze usług a1.4 pomoc na usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji a1.5 pomoc na tymczasowe zatrud wysoko wykwalifikowanego personelu a1.6 pomoc na klastry innowacyjne a1.7 pomoc na pokrycie kosztów praw własności przemysłowej dla małych i średnich przedsiębiorstw a1.8 Pomoc na ochronę środowiska pomoc inwestycyjna umożliwiająca przedsiębiorstwom dostosowa do norm wspólnotowych a2.1 (zgod z załącznikiem XII Traktatu o przystąpieniu Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej), zastosowa norm surowszych niż normy wspólnotowe w zakresie ochrony środowiska lub podsie poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm wspólnotowych pomoc na nabycie nowych środków transportu spełniających normy surowsze niż normy a2.2 wspólnotowe lub podnoszących poziom ochrony środowiska w przypadku braku norm wspólnotowych pomoc na wcześjsze dostosowa przedsiębiorstw do przyszłych norm wspólnotowych a2.3 pomoc w obszarze ochrony środowiska na inwestycje zwiększające oszczędność energii, w tym a2.4 pomoc operacyjna pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony środowiska na układy kogeneracji o wysokiej a2.5 sprawności, w tym pomoc operacyjna pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony środowiska na propagowa energii ze źródeł a2.6 odnawialnych, w tym pomoc operacyjna pomoc na badania środowiska a2.7 pomoc na ochronę środowiska w formie ulg podatkowych a2.8 pomoc na efektywne energetycz ciepłownictwo komunalne a2.9 pomoc na gospodarowa odpadami a2.10 pomoc na rekultywację zaczyszczonych terenów a2.11 Strona 3 z 5

29 pomoc na relokację przedsiębiorstw a2.12 pomoc dotycząca programów handlu uprawniami a2.13 Pomoc inwestycyjna i na zatrud dla małych i średnich przedsiębiorstw pomoc inwestycyjna a3 pomoc na zatrud a4 Pomoc na usługi doradcze dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz udział małych i średnich przedsiębiorstw w targach pomoc na usługi doradcze a5 pomoc na udział w targach a6 Pomoc dla pracowników znajdujących się w szczegól korzystnej sytuacji oraz pracowników pełnosprawnych pomoc w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników znajdujących się w a11 szczegól korzystnej sytuacji pomoc w formie subsydiów płacowych na zatrudnia pracowników pełnosprawnych a12 pomoc na rekompensatę dodatkowych kosztów związanych z zatrudniam pracowników a13 pełnosprawnych Pomoc szkoleniowa szkolenia specjalistyczne a14.1 szkolenia ogólne a14.2 Pomoc na ratowa a15 Pomoc na restrukturyzację a16 Pomoc udzielana na naprawie szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne a17 nadzwyczajne zdarzenia Pomoc udzielana na zapobieże lub likwidację poważnych zakłóceń w gospodarce o charakterze ponadsektorowym Pomoc udzielana na wsparcie krajowych przedsiębiorców działających w ramach przedsięwzięcia gospodarczego podejmowanego w interesie europejskim Pomoc na wspiera kultury i zachowa dziedzictwa kulturowego Pomoc o charakterze socjalnym dla indywidualnych konsumentów Pomoc w formie kapitału podwyższonego ryzyka Pomoc przeznaczona na ułatwia rozwoju których działań gospodarczych lub których regionów gospodarczych, o ile zmienia warunków wymiany handlowej w zakresie sprzecznym z rynkiem wewnętrznym Pomoc na rzecz małych przedsiębiorstw nowo utworzonych przez kobiety B. POMOC REGIONALNA pomoc inwestycyjna pomoc na zatrud regionalna pomoc inwestycyjna na duże projekty inwestycyjne pomoc operacyjna pomoc dla nowo utworzonych małych przedsiębiorstw C. INNE PRZEZNACZENIE pomoc stanowiąca rekompensatę za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym pomoc de minimis pomoc de minimis w sektorze transportu drogowego udzielana zgod z rozporządzem Komisji nr 1998/2006 oraz pomoc de minimis w sektorze transportu drogowego towarów udzielana zgod z rozporządzem Komisji nr 1407/2013 pomoc de minimis stanowiąca rekompensatę za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym udzielana zgod z rozporządzem Komisji nr 360/2012 Strona 4 z 5 a18 a19 a20 a21 a22 a23 a24 b1 b2 b3 b4 b5 c5 e1 e1t e1c

30 D. POMOC W SEKTORACH - przeznaczenia szczególne SEKTOR BUDOWNICTWA OKRĘTOWEGO pomoc na przedsięwzięcia innowacyjne pomoc związana z kredytami eksportowymi pomoc na rozwój całkowite zaprzesta prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę częściowe zaprzesta prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę SEKTOR GÓRNICTWA WĘGLA pomoc na pokrycie kosztów nadzwyczajnych pomoc na pokrycie kosztów produkcji bieżącej dla jednostek objętych planem likwidacji pomoc na pokrycie kosztów produkcji bieżącej dla jednostek objętych planem dostępu do zasobów węgla pomoc na inwestycje początkowe SEKTOR TRANSPORTU ŻEGLUGA MORSKA d2.1 d2.2 d2.3 d2.4 d2.5 pomoc inwestycyjna d4.1 pomoc na poprawę konkurencyjności d4.2 pomoc na repatriację marynarzy d4.3 pomoc na wsparcie żeglugi bliskiego zasięgu d4.4 LOTNICTWO pomoc na budowę infrastruktury portu lotniczego d5.1 pomoc na usługi portu lotniczego d5.2 pomoc dla przewoźników na rozpoczęcie działalności d5.3 SEKTOR KOLEJOWY pomoc regionalna w celu zakupu lub modernizacji taboru pomoc w celu anulowania długów pomoc na koordynację transportu TRANSPORT MULTIMODALNY I INTERMODALNY INNA POMOC W SEKTORZE TRANSPORTU SEKTOR ENERGETYKI pomoc na pokrycie kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązam umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej SEKTOR KINEMATOGRAFII pomoc dotycząca kinematografii i innych przedsięwzięć audio-wizualnych SEKTOR TELEKOMUNIKACYJNY Strona 5 z 5 d3.1 d3.2 d3.3 d3.4 d6.1 d6.2 d6.3 d7 t d8 d9 d10

31 Umowa nr..././akademickie Stowarzysze Inicjatyw Społeczno - Edukacyjnych na przeprowadze Szkolenia dofinansowanego z funduszy EFS w ramach projektu Kierowca Zawodowiec zawarta w Lubli w dniu.. r. pomiędzy: Akademickim Stowarzyszem Inicjatyw Społeczno - Edukacyjnych. z siedzibą w Lubli, ul. Narutowicza 61, Lublin; wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lubli z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS ; NIP ; REGON ; reprezentowanym przez: Marcina Gajewskiego Prezesa Zarządu, zwanym dalej ASISE a (Nazwa firmy) z siedzibą w wpisaną do rejestru przedsiębiorców, pod nr REGON. NIP... reprezentowaną przez., zwaną dalej Przedsiębiorcą, kopia odpisu KRS/wypisu z ewidencji działalności gospodarczej Przedsiębiorcy stanowi załącznik nr Przedmiot Umowy 1. ASISE oferuje, zaś Przedsiębiorca zamawia przeprowadze szkolenia (dalej zwanego Szkolem) dla pracowników Przedsiębiorcy (zwanymi dalej Uczestnikami) na warunkach określonych w 2, nijszej Umowy. 2. Szkole objęte jest projektem szkoleniowym pt. Kierowca Zawodowiec (UDA-POKL /13), realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Poddziała 8.1.1) i współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwanego dalej Projektem. 3. Wysokość pomocy publicznej udzielonej w ramach Projektu wynosi PLN (słow: sześćset dwadzieścia tysięcy osiemset zł 00/100 PLN), Wysokość wkładu prywatnego wynosi: 00,00 PLN (słow: zero złotych). Pomoc udzielana jest w formie pomocy de minimis o 100% intensywności, tj. w pełnej wysokości wartości udzielonego wsparcia. 4. ASISE informuje, iż ma obowiązku uprzedj notyfikacji Komisji Europejskiej o pomocy publicznej udzielanej na podstawie nijszej umowy (na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy). 5. Program Szkolenia dostępny w biurze projektu ul. Narutowicza 61, Lublin. 6. W sprawach uregulowanych nijszą Umową zastosowa ma Regulamin Uczestnictwa w Szkoleniach dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego opublikowany na stro w dniu podpisania Umowy. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1/5

32 2. Obowiązki Stron 1. Do obowiązków ASISE w ramach realizacji nijszej Umowy należy: a) przygotowa programu Szkolenia, b) zapew Uczestnikowi udziału w zajęciach prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów, zgod z programem Szkolenia, c) zapew Uczestnikowi w trakcie Szkolenia obiadu oraz ciepłych i zimnych napojów, d) sporządze i wyda Beneficjentowi pomocy zaświadczenia o otrzymaniu pomocy de minimis oraz stosownej korekty zaświadczenia 2. ASISE zobowiązuje się wykonać świadczenia określone w ust. 1 wg standardów świadczenia usług przyjętych przez ASISE. 3. Do obowiązków Przedsiębiorcy/Uczestnika w ramach realizacji nijszej Umowy należy: a) Dostarcze zbędnych dokumentów stanowiących załączniki do nijszej Umowy. Wymienione niżej dokumenty Przedsiębiorca/Uczestnik powin dostarczyć późj niż w dniu podpisania Umowy: - Umowa z przedsiębiorcą Zał. 1 - Karta zgłoszenia, Zał. 2 - Oświadcze określające przynależność do danej kategorii przedsiębiorstwa Zał. 3 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, Zał. 4 - Oświadcze o wielkości przedsiębiorstwa, Zał. 5 - Oświadcze o miejscu prowadze działalności gospodarczej, Zał. 6 - Oświadcze o zatrudnianiu pracowników delegowanych na szkole oraz o wykonywaniu pracy na tere województwa świętokrzyskiego, Zał. 7 - Oświadcze o otrzymanej pomocy de minimis. Zał. 8 - Oświadcze o otrzymywaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych Zał. 8a - Oświadcze dotyczące korzysta ze wsparcia w zakresie projektów z poddziałania Zał.9 - Oświadcze o znajdowaniu się w trudnej sytuacji ekonomicznej Zał.10 - Oświadcze o braku obowiązku zwrotu pomocy w wyniku decyzji podjętej przez komisję europejską Zał.11 - Oświadcze o podleganiu wykluczeniu z możliwości uzyskania pomocy publicznej Zał.12 - Dane instytucji objętej wsparciem oraz jej pracowników Uczestników Szkoleń Zał.13 Regulamin uczestnictwa w kursie Zał.14 Deklaracja uczestnictwa w projekcie Zał.15 - Oświadcze o miejscu zamieszkania (dowód osobisty do wglądu) Zał.16 - Oświadcze Uczestnika o prawdziwości danych i zgodzie na ich przetwarza, Zał.17 - Ksero świadectwa szkolnego uczestnika z datą i czytelnym podpisem właściciela Zał.18 - Ksero prawa jazdy uczestnika z datą i czytelnym podpisem właściciela, Zał.19 - Zaświadczenia poświadczające otrzymaną pomoc de minimis w ciągu ostatnich trzech lat podatkowych Zał.20 - Kopia KRS/wypis z ewidencji działalności gospodarczej Przedsiębiorcy b) Przekaza danych osobowych Uczestników projektu na formularzu, który stanowi załącznik nr 12 do Umowy i jest zgodny z wymogami umowy o dofinansowa Projektu w ramach POKL oraz przepisami regulującymi zasady i warunki przyznawania funduszy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki c) Przekaza ASISE najpóźj w dniu podpisania Umowy oświadczenia zawierającego zgodę Uczestnika na zbiera i przetwarza jego danych osobowych według wzoru oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarza danych osobowych, stanowiącego załącznik nr 16 do nijszej Umowy. d) Udział w badaniu ankietowym w trakcie i po Szkoleniu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2/5

33 e) Uczestnictwo w zajęciach zgod z harmonogramem Szkolenia (wymagana obecność na co najmj 80% zajęć). f) Podpisa dokumentów związanych z udziałem w Szkoleniu, w szczególności listy obecności, protokołu odbioru materiałów szkoleniowych, wyżywienia. g) Udział w badaniu ewaluacyjnym na etapie szkolenia oraz po jego zakończeniu. h) Przechowywa dokumentacji dotyczącej otrzymanej w ramach projektu pomocy publicznej przez okres 10 lat, liczony od momentu zakończenia uczestnictwa w ostatj formie wsparcia przewidzianego nijszą umową. i) Niezwłoczne poinformowa Organizatora Projektu o rozwiązaniu stosunku pracy z pracownikiem delegowanym na szkole Uczestnikiem projektu. j) Niezwłocznego poinformowania Organizatora Projektu o następujących zmianach swojego statusu, to jest: złożony został wobec go wniosek o ogłosze upadłości, otwarto jego likwidacje podlega zarządowi komisarycznemu, zawiesił wykona działalności lub jest przedmiotem postępowań o podobnym charakterze 4. ASISE odpowiada za obecność Uczestników na Szkoleniu. 5. W przypadku naruszenia przez Przedsiębiorcę zobowiązania zawartego w ust. 3, powodującego brak możliwości przeprowadzenia Szkolenia zgod z nijszą Umową oraz Projektem, w tym w szczególności w przypadku obecności na zajęciach w wymiarze mjszym niż 80% lub w przypadku podania prawdziwych danych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3 pkt b, ASISE będzie uprawniona do dochodzenia kary umownej w wys. 100% kosztów brutto Szkolenia przypadającego na jednego Uczestnika. Zastrzeże kary umownej pozbawia ASISE prawa dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. 6. Przekaza przez Przedsiębiorcę oświadczeń, o których mowa w ust. 3 pkt b i c stanowi warunek koczny uczestnictwa w Szkoleniu przez Uczestników. W przypadku braku któregokolwiek z wymienionych oświadczeń, zależ od prawa do dochodzenia zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 5, ASISE będzie uprawniona zawiesić realizację Szkolenia do czasu uzyskania wszystkich oświadczeń lub odstąpić od Umowy. 7. Uczestnik zobowiązuje się do zwłocznego pisemnego informowania ASISE o zmia danych zawartych w nijszej Umowie, późj jednak niż w termi 7 dni od zaistnia zmiany. 8. Uczestnik w przypadku zdania egzaminu państwowego w ramach kat. C, C+E, kwalifikacji wstępnej przewozu rzeczy lub kat. D, kwalifikacji wstępnej przewozu osób, w pierwszej próbie, zobowiązuje się do opłacania z własnych środków i przystąpie, w określonych przez ASISE terminach, do egzaminu państwowego, w celu uzyskania pozytywnego wyniku. Punkt umowy uznaje się za spełniony po uzyskaniu przez uczestnika uprawń do kierowania pojazdami w ramach kat. C, C+E, kwalifikacji wstępnej przewozu rzeczy lub kat. D, kwalifikacji wstępnej przewozu osób. 9. Pracodawca uczestnika, samozatrudniony, który będzie odbywał egzaminów państwowych w terminach ustalonych przez ASISE, zgod z zapisem zawartym w 2 pkt. 8, zobligowany jest, do zwrotu środków posionych na szkole z części z której uzyskał uprawń tj. kat. C, C+E, kwalifikacji wstępnej przewozu rzeczy lub kat. D, kwalifikacji wstępnej przewozu osób. 10. Przedsiębiorca zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczeń o otrzymanej dotychczas pomocy de minimis. 3. Wielkość pomocy 1. Nie występuję wkład własny wnoszony przez Przedsiębiorcę. Pomoc udzielana jest w formie pomocy de minimis o 100% intensywności, tj. w pełnej wysokości wartości udzielonego wsparcia. Wielkość pomocy przypadającej na jednego uczestnika w ramach szkolenia wynosi: Szkole: kurs prawa jazdy C, E, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej przewozu rzeczy 9 550,00 PLN, lub 8 750,00 PLN w przypadku braku kosztów dojazdu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 3/5

34 kurs prawa jazdy D kwalifikacji wstępnej przyspieszonej przewozu osób 9 080,00 PLN, lub 8 280,00 PLN w przypadku braku kosztów dojazdu 4. Osoby ds. kontów 1. Każda ze Stron wyznaczy Osobę ds. kontów odpowiedzialną za bieżącą koordynację i nadzorowa wykonania nijszej Umowy. 2. Osobą ds. kontów ze strony Przedsiębiorcy będzie...., tel. stacjonarny..., tel. kom:...., ...,fax 3. Osobą ds. kontów ze strony ASISE będzie...., tel. stacjonarny..., tel. kom:...., ..., fax 4. Zmiana Osoby ds. kontów jest zmianą nijszej Umowy i wymaga jedy pisemnego zwłocznego poinformowania drugiej Strony. 5. Poufność 1. Strony zobowiązują zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne i organizacyjne dotyczące drugiej Strony, a że dane osobowe, uzyskane od drugiej Strony w trakcie realizacji nijszej umowy. Zastrzeże to dotyczy przypadku udostępniania powyższych danych organom kontrolnym, właściwym dla każdej z umawiających się Stron. 2. Strony zobowiązują się wykorzystać informacje, o których mowa w ust 1, jedy w celach prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. 6. Oświadczenia Przedsiębiorcy 1. Przedsiębiorca określa wielkość przedsiębiorstwa zgod z załącznikiem Nr 4 do nijszej umowy (w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego które rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu.) 2. Przedsiębiorca oświadcza, iż pozostaje pod zarządem komisarycznym, jest prowadzone względem go postępowa likwidacyjne, upadłościowe ani naprawcze. 3. Przedsiębiorca oświadcza, iż wszelkie dane dotyczące Przedsiębiorcy i jego pracowników przekazane ASISE w ramach nijszej Umowy, są zgodne z prawdą. 4. Przedsiębiorca (w okresie realizacji i rozliczania Szkolenia) zobowiązuje się do zwłocznego pisemnego informowania ASISE o zmia danych, o których mowa w nijszym paragrafie, późj jednak niż w termi 7 dni od ich zaistnia. 5. W przypadku uchybienia postanowieniom ust 1-4 nijszego paragrafu, Przedsiębiorca zobowiązuje się zapłacić ASISE karę umowną w wysokości 100% kwoty wydatków, objętych regułami pomocy publicznej, czyli sumy kwot znajdujących się w 3 Pkt.1 Zastrzeże kary umownej pozbawia ASISE prawa dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. 6. Przedsiębiorca oświadcza że zapoznał się i akceptuje Regulamin Uczestnictwa w Szkoleniach opublikowany na stro Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 4/5

35 7. Rozwiąza Umowy Organizator Projektu może rozwiązać nijszą umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku gdy: a. został złożony wobec Beneficjenta pomocy wniosek o ogłosze upadłości lub gdy Beneficjent pomocy pozostaje w sta likwidacji lub gdy podlega zarządowi komisarycznemu lub gdy zawiesił wykonywa działalności lub jest przedmiotem postępowań o podobnym charakterze, b. Beneficjent pomocy uchyla się z wykonam obowiązków przewidzianych w umowie, a że gdy przestrzega postanowień określonych w Regulami uczestnictwa w Projekcie, c. Beneficjent pomocy złoży pisemny wniosek o rozwiąza umowy, gdyż on sam i/lub oddelegowani pracownicy z udokumentowanych przyczyn losowych jest/są w sta kontynuować udziału w projekcie 8. Postanowienia końcowe. 1. W przypadku sporów sądem właściwym do ich rozstrzygnięcia jest sąd właściwy dla siedziby ASISE. 2. Wszelkie zamiany nijszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ważności. 3. Umowę nijszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. ASISE: Przedsiębiorca: Pieczątka... Pieczątka Podpis:. Podpis: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 5/5

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. (poz. 1543) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. (poz. 1543) Załącznik nr 1 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do de minimis

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. (poz. 1543) Załącznik nr 1 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do de minimis

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A INFORMACJE DOTYCZĄCE PODMIOTU, KTÓREMU MA BYĆ UDZIELONA POMOC DE MINIMIS 1

CZĘŚĆ A INFORMACJE DOTYCZĄCE PODMIOTU, KTÓREMU MA BYĆ UDZIELONA POMOC DE MINIMIS 1 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określanych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Załącznik do Wniosku o udziele gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS 1

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS 1 Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania pomocy de minimis FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS 1 A. Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc de

Bardziej szczegółowo

- - Strona 1 z 7. 1) Identyfikator podatkowy NIP wspólnika. 1) Identyfikator podatkowy NIP podmiotu. 2) Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu

- - Strona 1 z 7. 1) Identyfikator podatkowy NIP wspólnika. 1) Identyfikator podatkowy NIP podmiotu. 2) Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis udzielaną na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji Europejskiej (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS Stosuje się do de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013

Bardziej szczegółowo

A1. Informacje dotyczące wspólnika spółki cywilnej lub osobowej wnioskującego o pomoc de minimis w związku z działalnością prowadzoną w tej spółce 2)

A1. Informacje dotyczące wspólnika spółki cywilnej lub osobowej wnioskującego o pomoc de minimis w związku z działalnością prowadzoną w tej spółce 2) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

Oświadczam. ...,że (pełna nazwa wnioskodawcy)* /ZAZNACZ WŁAŚCIWE/

Oświadczam. ...,że (pełna nazwa wnioskodawcy)* /ZAZNACZ WŁAŚCIWE/ Oświadczam...,że (pełna nazwa wnioskodawcy)* /ZAZNACZ WŁAŚCIWE/ 1) w okresie ostatnich 3 lat przed dm złożenia nijszego wniosku o udziele pomocy publicznej otrzymałam/em / otrzymałam/em pomoc publiczną

Bardziej szczegółowo

A. Informacje dotyczące podmiotu któremu ma być udzielona pomoc de minimis 1) - - Strona 1 z 8

A. Informacje dotyczące podmiotu któremu ma być udzielona pomoc de minimis 1) - - Strona 1 z 8 Załącznik nr 2 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym Stosuje się do de minimis

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 8. b) łączną wartość pomocy de minimis udzielonej w bieżącym. roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających latach

Strona 2 z 8. b) łączną wartość pomocy de minimis udzielonej w bieżącym. roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających latach 9) Powiązania z innymi przedsiębiorcami 7) Czy pomiędzy podmiotem a innymi przedsiębiorcami istją powiązania polegające na tym, że: a) jeden przedsiębiorca posiada w drugim większość praw głosu? b) jeden

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS DLA BENEFICJENTÓW POMOCY W PROJEKCIE

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS DLA BENEFICJENTÓW POMOCY W PROJEKCIE Projekt Zielone budowa. Szkolenia z proekologicznych rozwiązań w budownictwie energooszczędnym w Wielkopolsce FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

1) Imię i nazwisko albo nazwa... 2) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby...

1) Imię i nazwisko albo nazwa... 2) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby... Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis udzielaną na warunkach określonych z rozporządzeniu Komisji Europejskiej (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorstwo państwowe jednoosobowa spółka Skarbu Państwa

przedsiębiorstwo państwowe jednoosobowa spółka Skarbu Państwa Załącznik nr 9 do Regulaminu projektu pn. ROZWIĄZANIA EKOLOGICZNE przyszłością transportu drogowego FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS A. Informacje dotyczące wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS CZĘŚĆ A...............

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS CZĘŚĆ A............... Załącznik nr 3 do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Małopolska Akademia Zarządzania II systemowy cykl szkoleń dla mikro i małych przedsiębiorstw Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

przepis aktu wykonawczego decyzja/uchwała/umowa symbol przepis ustawy

przepis aktu wykonawczego decyzja/uchwała/umowa symbol przepis ustawy Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza Należy podać informacje o dotychczas otrzymanej pomocy, w odniesieniu do tych samych kosztów 1. Dzień udzielenia pomocy (kol. 1) - należy podać dzień

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1. Imię i nazwisko albo nazwa 2. Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby 3. Identyfikator

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA TABELI W CZĘŚCI D FORMULARZA

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA TABELI W CZĘŚCI D FORMULARZA Strona9 INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA TABELI W CZĘŚCI D FORMULARZA Należy podać informacje o dotychczas otrzymanej pomocy, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie

Bardziej szczegółowo

3. Identyfikator gminy, w której wnioskodawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę 1)

3. Identyfikator gminy, w której wnioskodawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę 1) FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS /wzór zgod z rozporządzem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. Nr 53, poz. 311/ A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1. Imię

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS............

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS............ Załącznik 4 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1.Imię i nazwisko albo nazwa...... 2.Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby......

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1. Imię i nazwisko albo nazwa 2. Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby 3. Identyfikator

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1 WZÓR FORMULARZA INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

ZAŁĄCZNIK 1 WZÓR FORMULARZA INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 17 Rektora UŚ z dnia 14 lutego 2014 r. ZAŁĄCZNIK 1 WZÓR FORMULARZA INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O UZYSKANEJ POMOCY DE MINIMIS

INFORMACJA O UZYSKANEJ POMOCY DE MINIMIS Strona1 Załącznik nr 10 INFORMACJA O UZYSKANEJ POMOCY DE MINIMIS Zestawienia publicznej otrzymanej w okresie od dnia... do dnia... (wstawić datę ubiegania się o pomoc) Oświadczam, że suma wartości wliczanej

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Projekt Eko Budownictwo współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Podziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Załącznik do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc de minimis

Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc de minimis Instrukcja wypełniania nowego Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą (załącznik do Rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Załącznik nr 2a Załącznik 2 do Wniosku o udziele gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (na podstawie Załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych

Bardziej szczegółowo

3. Identyfikator gminy, w której wnioskodawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę 1)

3. Identyfikator gminy, w której wnioskodawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę 1) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1. Imię i nazwisko albo nazwa Komentarz [u1]: wystarczy wpisać imię i nazwisko 2. Adres miejsca

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis A. Informacje dotyczące podmiotu któremu ma być udzielona pomoc de minimis 1) 1) Identyfikator podatkowy NIP podmiotu Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. (poz. 1543)

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Załącznik nr 1 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013

Bardziej szczegółowo

A. Informacje dotyczące wnioskodawcy

A. Informacje dotyczące wnioskodawcy FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1. Imię i nazwisko albo nazwa 2. Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby 3. Identyfikator

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

3a 3b 3c 3d 3e. przepis aktu wykonawczego przepis aktu wykonawczego

3a 3b 3c 3d 3e. przepis aktu wykonawczego przepis aktu wykonawczego Załącznik do formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Załącznik do formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Załącznik do formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Załącznik do formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Załącznik do formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 5 Załącznik nr 5 dotyczy Przedsiębiorstwa uczestniczącego w projekcie ŁÓDZKA AKADEMIA IT POKL.08.01.01-10-037/12 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS Priorytet VIII, Działa 8.1.2 OD ZWOLNIENIA DO SAMOZATRUDNIENIA FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1. Imię i nazwisko albo nazwa

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. (poz. 1543) Załącznik nr 1 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. (poz.1543) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Dziennik Ustaw 3 Poz. 1543 WZÓR Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. (poz. 1543) Załącznik nr 1 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de

Bardziej szczegółowo

...... 3. Identyfikator gminy, w której wnioskodawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę 1)... 4. Numer identyfikacji podatkowej (NIP)...

...... 3. Identyfikator gminy, w której wnioskodawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę 1)... 4. Numer identyfikacji podatkowej (NIP)... Załącznik nr 7 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1. Imię i nazwisko albo nazwa 2. Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Załącznik nr 1 do wniosku Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Załącznik nr 2 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Załącznik nr 1 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 1) Identyfikator podatkowy NIP podmiotu Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. (poz. 1543) Załącznik nr 1 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Załącznik nr 14 do Regulaminu konkursu: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. (poz. 1543) Załącznik nr 1 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. (poz. 1543) Załącznik nr 1 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. (poz. 1543) Załącznik nr 1 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de

Bardziej szczegółowo

A. Informacje dotyczące podmiotu któremu ma być udzielona pomoc de minimis 1) Strona 1 z 7

A. Informacje dotyczące podmiotu któremu ma być udzielona pomoc de minimis 1) Strona 1 z 7 Załącznik nr 1 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. (poz. 1543) Załącznik nr 1 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do formularza zgłoszenia. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 2 do formularza zgłoszenia. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Załącznik nr 2 do formularza zgłoszenia Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis A. Informacje dotyczące podmiotu któremu ma być udzielona pomoc de minimis 1) Załączniki

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1. Imię i nazwisko albo nazwa 2. Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby 3. Identyfikator

Bardziej szczegółowo

... ... ... 3. Identyfikator gminy, w której wnioskodawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę 1)

... ... ... 3. Identyfikator gminy, w której wnioskodawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę 1) Załącznik nr 3 do umowy szkoleniowej FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS Prosimy o wypeł wszystkich pól formularza czytel, drukowanymi literami, a pola wyboru zaznaczyć

Bardziej szczegółowo

A1. Informacje dotyczące wspólnika spółki cywilnej lub osobowej wnioskującego o pomoc de minimis w związku z działalnością prowadzoną w tej spółce 2)

A1. Informacje dotyczące wspólnika spółki cywilnej lub osobowej wnioskującego o pomoc de minimis w związku z działalnością prowadzoną w tej spółce 2) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Załącznik nr 9 do Regulaminu Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów Załącznik nr 1 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej

Bardziej szczegółowo

1) Identyfikator podatkowy NIP podmiotu 1a) Identyfikator podatkowy NIP wspólnika 3)

1) Identyfikator podatkowy NIP podmiotu 1a) Identyfikator podatkowy NIP wspólnika 3) Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. (poz. 1543) Załącznik nr 1 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł projektu: Biznes w nauce, nauka w biznesie rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Załącznik nr 1 DO WNIOSKU PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA SFINANSOWANIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO A. Informacje dotyczące podmiotu któremu ma być udzielona pomoc de minimis

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Załącznik nr 1 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. (poz. 1543) Załącznik nr 1 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Załącznik nr 2 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Załączniki 2A Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. (poz. 1543) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Załącznik nr 1 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis A. Informacje dotyczące podmiotu któremu ma być udzielona pomoc de minimis 1) 1) Identyfikator podatkowy NIP podmiotu Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. (poz. 1543)

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis A. Informacje dotyczące podmiotu któremu ma być udzielona pomoc de minimis 1) Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. (poz. 1543) Załącznik nr 1 Formularz informacji

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. (poz. 1543) Załącznik nr 1 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. (poz. 1543) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis A. Informacje dotyczące podmiotu któremu ma być udzielona pomoc de minimis 1) 1) Identyfikator podatkowy NIP podmiotu Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. (poz. 1543)

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Załącznik nr 1 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. (poz.1543) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis A. Informacje dotyczące podmiotu któremu ma być udzielona pomoc de minimis 1) 1) Identyfikator podatkowy NIP podmiotu Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. (poz. 1543)

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. (poz. 1543) Załącznik nr 1 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis..................

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.................. Załącznik 5 Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (poz. 311) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis A. Informacje dotyczące wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. (poz. 1543) Załącznik nr 1 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. 1. Nazwa pracodawcy i adres siedziby... ... Reprezentowany przez... 2. Miejsce prowadzenia działalności...

WNIOSEK. 1. Nazwa pracodawcy i adres siedziby... ... Reprezentowany przez... 2. Miejsce prowadzenia działalności... Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. poz. 865 pieczęć pracodawcy miejscowość i data WNIOSEK Wojewódzka Komenda OHP za pośrednictwem Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do wniosku o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Załącznik nr 6 do wniosku o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego Załącznik nr 6 do wniosku o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. (poz. 1543) Załącznik nr 1

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. (poz. 1543) Załącznik nr 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 4 do Umowy stażowej nr UDA-POKL.08.02.01-12-024/14-00 projektu

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik nr 3 - Formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

Bardziej szczegółowo