KOMUNIKAT NR 1/KiS-1/2014 KOLEGIUM SĘDZIÓW MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA SPORTOWEGO W KRAKOWIE DODATKOWO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMUNIKAT NR 1/KiS-1/2014 KOLEGIUM SĘDZIÓW MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA SPORTOWEGO W KRAKOWIE DODATKOWO"

Transkrypt

1 KOMUNIKAT NR 1/KiS-1/2014 KOLEGIUM SĘDZIÓW MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA SPORTOWEGO W KRAKOWIE 1 Kolegium Sędziów MZSS uprzejmie informuje, że w dniu 22 lutego 2014 r. (sobota) rozpoczyna się KURS SĘDZIOWSKI (Kurs przygotowawczy dla kandydatów na sędziów wraz z egzaminem) dla kandydatów na sędziów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego klasy III-ciej w specjalnościach: 1. PISTOLET 2. KARABIN 3. STRZELBA GŁADKOLUFOWA 4. KLASYFIKACJA 5. STRZELECTWO DYNAMICZNE DODATKOWO dla wszystkich sędziów PZSS odbędzie się I cykl szkoleń zaplanowanych na dzień 22 lutego 2014 r.; powtórka w dniu 23 lutego (niedziela): KURS SZKOLENIOWY (Kurs szkoleniowy zatwierdzający podniesienie kwalifikacji sędziowskich oraz Kurs przygotowawczy; wraz z egzaminem) zgodnie z wymogami zawartymi m. in. w 5 pkt. 11 oraz 12 ust. 2 w połączeniu z zapisami wymagalnymi dla wszystkich sędziów, a wskazanymi w 13 ust. 1 i 4 Regulaminu Kolegium Sędziów PZSS Zajęcia na Kursie Szkoleniowym będą odbywać się równolegle z zajęciami Kursu Sędziowskiego. W ramach podnoszenia kwalifikacji sędziowskich przewiduje się zapoznanie sędziów z najnowszym stanem prawnym (podstawy działania) oraz zmianami w przepisach i regulaminach ISSF oraz PZSS wraz z interpretacjami w zakresie stosowania konkretnych przepisów podczas wykonywania obowiązków przez sędziego. KS MZSS zaleca uczestnictwo w Kursie Szkoleniowym wszystkim P.T. Koleżankom i Kolegom Sędziom z obszaru działania MZSS na podstawie zapisów 5 pkt. 1 i 2 Regulaminu Kolegium Sędziów PZSS. W ramach zajęć odbędą się cykle zajęć doszkalających powtarzanych w ramach terminarza zajęć obecnego kursu sędziowskiego w zależności od ilości zgłoszonych osób. W dniu 12 kwietnia (SOBOTA) 2014 r. odbędą się zajęcia z udziałem PRZEWODNICZĄCEGO KOLEGIUM SĘDZIÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA SPORTOWEGO SĘDZIĄ KLASY MIĘDZYNARODOWEJ KOL. ANTONIM KAMIŃSKIM

2 Egzamin przewidziano na dzień 13 kwietnia (NIEDZIELA) 2014 r. zakończenie Kursu Sędziowskiego oraz Kursu Doszkalającego. 2 EGZAMINY dla uczestników Kursów przeprowadzone będą w oparciu o 22 ust. 7 Regulaminu Kolegium Sędziów PZSS. Egzamin z zakresu specjalności strzelectwo dynamiczne odbędzie się oddzielnie i wcześniej (w ramach zawodów odbywających się w Zielonkach k/krakowa); ze względu na wymóg wykazania przez kursanta wiedzy praktycznej zgodnej z zatwierdzonym opisem torów. WARUNKI UCZESTNICTWA I PODSTAWOWE INFORMACJE: 1. CELE KURSÓW: a) Wdrożenie w życie: aktualnych przepisów bezpieczeństwa oraz wprowadzonych zmian w przepisach i regulaminach krajowych oraz międzynarodowych (Przepisy i regulaminy ISSF oraz PZSS, a także innych organizacji uznawanych przez PZSS) wraz z ich jednolitą (oficjalną) interpretacją, b) uzyskanie licencji sędziego klasy trzeciej, c) doskonalenie sędziów z licencjami sędziowskimi, d) przygotowanie sędziów klasy pierwszej do egzaminu na klasę państwową lub klasę państwowa RM, e) podniesienie licencji sędziego klasy III na II lub sędziego klasy III na RO, f) podniesienie licencji sędziego klasy II na klasę I (pierwszą) lub sędziego klasy II RO na sędziego klasy I (pierwszej) CRO, g) odnowienie licencji sędziego. 2. TERMIN KURSU: rozpoczęcie 22 lutego (sobota) 2014 r. zakończenie 13 kwietnia (niedziela) 2014 r. 3. MIEJSCE ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ (POCZĄTEK KURSÓW) w dniach: lutego (sobota/niedziela) SALA TRADYCJI WKS WAWEL W KRAKOWIE, budynek klubu przy ul. Podchorążych 3 I piętro. 4. OPŁATY: a) Kurs Sędziowski opłata jednorazowa od jednej osoby: 280,-zł (przy założeniu że będzie do 20 uczestników Kursu Sędziowskiego). W przypadku uczestnictwa w kursie (stan na dzień rozpoczęcia kursu) powyżej 20 osób opłata zostanie zredukowana do 250,- zł od osoby. Zwrotu ewentualnej nadpłaty dokona Skarbnik MZSS w sposób uzgodniony z zainteresowanym, bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat [ponoszonych przez MZSS i (lub) uczestnika kursu] oraz bez zbędnej zwłoki. b) W przypadku zapłaty ratalnej: I rata wpłata 150,-zł do dnia rozpoczęcia zajęć 22/23 lutego br. II rata wpłata 130,-zł do dnia 10 kwietnia 2014 r. c) Kurs Szkoleniowy opłata jednorazowa od jednej osoby: 30,- zł (niezależna od obecności w dowolnej ilości cykli i jednym egzaminie końcowym dla tej edycji kursu); wpłaty powyższej należy dokonać przed udziałem w pierwszych zajęciach danego cyklu. Dotyczy osób posiadających ważną licencję sędziego PZSS zgodnie z 10 Regulaminu Kolegium

3 Sędziów PZSS zastrzegając, że wszystkie bezterminowe licencje sędziowskie wystawione w latach tracą ważność 31 grudnia 2016 roku ( 25 ust. 5 Regulaminu KS PZSS). d) Osoby posiadające nieważne licencje sędziowskie lub osoby chcące je odnowić mogą uczestniczyć w Kursie Szkoleniowym przy uwzględnieniu m. in. zapisów w 10 ust. 2, 13 ust. 4, 19 oraz 20. W powyższym przypadku opłata wynosi: 105,-zł; wpłata jednorazowa, której należy dokonać przed udziałem w pierwszych zajęciach danego cyklu. 5. SPOSÓB DOKONANIA WPŁATY ZA UDZIAŁ W KURSIE SĘDZIOWSKIM LUB KURSIE SZKOLENIOWYM: WYŁĄCZNIE PRZELEW na konto Małopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Krakowie, ul. Pomorska 2, Kraków. NUMER KONTA: Bank Zachodni WBK S.A. 3 Dopisek tytułem: a) Kurs Sędziego PZSS III kl Kraków + strzel. dynamiczne [+strzel. dynamiczne wpisują wyłącznie osoby posiadające ważne uprawnienia do startu w strzelaniach dynamicznych; dopisek ten sporządza się dla celów porządkowych ułatwiających sporządzenie listy osób uprawnionych do udziału w kursie oraz w egzaminie ze specjalności sędziowskiej: strzelectwo dynamiczne]. 280,-zł Przy wpłacie ratalnej: I rata Kurs Sędziego PZSS III kl Kraków + strzel. dynamiczne 150,-zł lub II rata Kurs Sędziego PZSS III kl Kraków + strzel. dynamiczne 130,-zł b) Kurs Sędziego PZSS III kl Kraków pozostali uczestnicy Kursu Sędziowskiego 280,-zł Przy wpłacie ratalnej: I rata Kurs Sędziego PZSS III kl Kraków 150,-zł lub II rata Kurs Sędziego PZSS III kl Kraków 130,-zł c) Kurs Szkoleniowy Kraków 2014 sędziowie PZSS z ważną licencją sędziego; klasy III, II, I, P oraz (lub) RO, CRO, RM 30,- zł d) Kurs Szkoleniowy-ODNOWIENIE LICENCJI/Kraków 2014 sędziowie PZSS z nieważną licencją sędziego. 105,-zł 6. DOWÓD WPŁATY: potwierdzenie dowodu wpłaty przekazujemy organizatorowi kursu na pierwszych zajęciach z naszym udziałem na dowolnym Kursie. Może to być również ksero z podpisem (za zgodność) uczestnika kursu lub potwierdzenie przelewu wygenerowane

4 automatycznie (drukowane samodzielnie) z podpisem za zgodność (dokonanym przez uczestnika kursu). Z pokwitowania wpłaty musi wynikać w sposób jednoznaczny: imię, nazwisko oraz rodzaj szkolenia (kursu), a także w przypadku ratalnej opłaty: rodzaj wpłaty (I rata lub II rata) a) W przypadkach losowych (brak możliwości dokonania przelewu, awaria systemu etc.) dokonanie i sposób wpłaty uzgadniany jest indywidualnie z organizatorem kursu i czynność ta może wówczas być dokona nawet w trakcie trwania kursu. 7. WYMAGANIA FORMALNE: Zgodnie z 11 lub 12 i 13 Regulaminu Kolegium Sędziów PZSS, a w potocznym i uproszczonym brzmieniu: a) Wniosek o wydanie licencji sędziego III kl. b) Wniosek o wydanie licencji sędziego II kl. lub I kl. 4 PONADTO: Do każdego wniosku o przyznanie licencji lub o podwyższenie klasy sędziowskiej (na II lub I albo (oraz) na RO, CRO) musi być dołączona fotografia z imieniem i nazwiskiem na odwrocie (bez uwypuklenia podpisu na odwrocie wizerunkowym) - 10 ust. 3 Regulaminu Kolegium Sędziów PZSS. Z przyczyn formalnych (aktualizacja baz danych KS MZSS) Kolegium Sędziów MZSS uprzejmie prosi o dostarczenie podpisanej (bez uwypuklenia podpisu na odwrocie wizerunkowym), aktualnej kolorowej fotografii przez każdego z uczestników Kursu Szkoleniowego. Wymagania techniczne dla fotografii (w kolorze): papier gładki, fotografie o wymiarach 35x45 mm (osoba bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, widoczna głowa - (potocznie: fot. do dowodu osobistego lub prawa jazdy albo legitymacji studenckiej, paszportu etc.) Prosimy o nieużywanie dla tych czynności (dostarczenie fotografii) spinaczy oraz zszywek fotografia podlega digitalizacji nie może mieć uszkodzonej lub pogiętej powierzchni wizerunkowej. 8. POZOSTAŁE WYMAGANIA FORMALNE: Każdy udział sędziego w szkoleniu i zawodach, musi być odnotowany w karcie sędziego ( 25 ust. 4 Regulaminu Kolegium Sędziów PZSS); a) Sędzia, który ubiega się o podwyższenie klasy, przedłużenie licencji powinien prowadzić rejestr swojego udziału w zawodach oraz w szkoleniach zapisując niezbędne dane na odwrocie wniosku o przyznanie licencji wyższej klasy. b) Sędzia, który ubiega się o wznowienie licencji powinien prowadzić rejestr swojego udziału w szkoleniach zapisując niezbędne dane na odwrocie wniosku o przyznanie licencji. 9. Kontakt z organizatorem: Piotr Ludwig - Przewodniczący Kolegium Sędziów Małopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego; z dopiskiem w temacie wysyłanej wiadomości: KURS SĘDZIOWSKI/SZKOLENIE SĘDZIÓW HARMONOGRAM KURSU: Szczegółowy program zajęć zostanie podany uczestnikom Kursu Sędziowskiego na zajęciach w dniu r. Harmonogram ramowy (terminy): I r. (sobota) godz (po każdych 45 min. wykładu przerwa; obiad na koszt własny 12-13). Miejsce zajęć: siedziba WKS Wawel.

5 II r. (niedziela) godz (po każdych 45 min. wykładu przerwa; obiad na koszt własny 12-13). Miejsce zajęć: siedziba WKS Wawel. 5 III r. (porządek dwudniowy jak powyżej) miejsce zajęć do ustalenia. IV r. (porządek dwudniowy jak powyżej) miejsce zajęć do ustalenia. V r. (porządek dwudniowy jak powyżej) miejsce zajęć do ustalenia. VI r. TERMIN REZERWOWY (porządek dwudniowy jak powyżej) miejsce zajęć do ustalenia. VII r. Obowiązkowe Seminarium Szkoleniowe (dla wszystkich zgłoszonych uczestników) z udziałem Przewodniczącego KS PZSS, egzaminy - zakończenie kursu. Miejsce: zajęć: siedziba WKS Wawel. 11. RAMOWY PROGRAM KURSU - PODSTAWY: a) Zajęcia w sobotę: 6 godz. wykładów (godz. dydaktyczna: 45 minut). b) Zajęcia w niedzielę: 4 godz. wykładów (godz. dydaktyczna: 45 minut). c) Całkowita objętość zajęć: 100 godzin dydaktycznych (w tym: 16 godz. dydakt. na powtórzenia oraz 16 godzin dydakt. na treści poszerzające i nadobowiązkowe; objętość egzaminów praktycznych wraz z ćwiczeniami praktycznymi na strzelnicy dla strzelectwa dynamicznego 10 godz. dydaktycznych. Egzaminy obowiązkowe - teoria: 4 godz.). d) Środki dydaktyczne: teoria oraz zajęcia praktyczne w formie ćwiczeń, wykładów oraz seminariów (w zależności od poziomu zaawansowania i celu tematycznego danego kursu). e) Utrwalanie wiadomości z poprzednich zajęć konwersatorium (w wym. 2 x 45 min.), f) Pozytywne zaliczenie kursu: obecność na zajęciach oraz zdanie egzaminu z teorii (i) lub praktyki. 12. RAMOWY PROGRAM KURSU (W WYMIARZE 54 GODZ. DYDAKTYCZNYCH): a) Struktura organizacyjna PZSS b) Regulamin Kolegium Sędziów PZSS c) Regulamin organizacji zawodów PZSS d) Przepisy bezpieczeństwa w sporcie strzeleckim e) Międzynarodowe przepisy sportu strzeleckiego f) Krajowe regulaminy zawodów strzeleckich g) Instrukcje Kolegium Sędziów PZSS dotyczące przepisów krajowych h) Nauka posługiwania się urządzeniami do kontroli broni i ubioru, kalibromierzami i elektronicznymi czytnikami do tarcz oraz innym sprzętem (np. chronografem) niezbędnym w wykonywaniu funkcji sędziego lub delegata technicznego na zawodach strzeleckich. i) Specyfika strzelań dynamicznych w teorii oraz w praktyce. TREŚĆ ZAJĘĆ POSZERZAJĄCYCH MATERIAŁ OBOWIĄZKOWY (W WYMIARZE 16 GODZ. DYDAKTYCZNYCH): j) Wzorce i obieg dokumentacji w pracy sędziego; wykorzystanie urządzeń technicznych oraz praca za pomocą Internetu; przydatne metody digitalizacji danych - przykłady. k) Etyka w sporcie strzeleckim związki z pracą sędziego.

6 l) Wzorzec aktywnego samokształcenia sędziego metody pozyskiwania bieżących informacji o stanie prawnym lub o wprowadzonych zmianach w przepisach; zasady legalizmu formalnego. m) Historia strzelectwa na ziemiach polskich w zarysie: wzorce i tradycje zorganizowanej działalności sportowej w strzelectwie. Powstanie Kolegium Sędziów oraz narodziny struktur. n) Międzynarodowy sport strzelecki zarys działania, struktura i tradycje. Olimpizm, a strzelectwo udział Polski, dorobek narodowy strzelców; sylwetki wybranych olimpijczyków. o) Podstawy działania Małopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Krakowie; od tradycji do działalności codziennej. Rola Kolegium Sędziów MZSS. p) Wybrane zagadnienia prawne; regulacje prawne dotyczące broni synteza wiadomości wraz z najnowszym orzecznictwem krajowym; regulacje europejskie. q) Znajomość konstrukcji broni, a bezpieczeństwo dla czynności wykonywanych przez sędziego obligatoryjnie (ze względu na pełnioną funkcję lub powierzony zakres czynności). r) Szczególne zasady bezpieczeństwa uwagi praktyczne dotyczące pozostałych zakresów strzelań z użyciem broni myśliwskiej, wojskowej (służbowej) oraz czarnoprochowej. s) Wypadki na strzelnicy: przykłady dla przestrogi i nauki. t) Metodyka pracy sędziego prakseologia; powaga wizerunku, porządek organizacyjny, samodyscyplina oraz kompetencje (w tym miarkowanie działań: uznaniowość i obligatoryjność) uwagi praktyczne. u) Obecność mediów w pracy sędziego: pozytywne i negatywne aspekty wzajemnego oddziaływania; przykłady praktycznych rozwiązań. Konferencja prasowa, a ogłoszenie oficjalnych wyników. v) Ceremoniał widowiska sportowego, a rola sędziów; otwarcie, zakończenie zawodów, ślubowanie sędziów, rozdanie i wręczanie nagród; wychowawcze aspekty nagrody fair play. 6 Kolegium Sędziów Małopolskiego Związku Strzelectwa sportowego w Krakowie zastrzega sobie prawo do dokonania zmian (z przyczyn losowych) dotyczących terminów i miejsc odbywania pojedynczych zajęć będących w programie kursu (za wyjątkiem terminu i miejsca rozpoczęcia kursów). O ewentualnych zmianach wszyscy zgłoszeni oficjalnie uczestnicy kursów zostaną powiadomieni w sposób skuteczny na podstawie dostarczonych danych kontaktowych. Kurs Sędziowski oraz Kurs Szkoleniowy został zgłoszony i zatwierdzony przez KS PZSS. W załączeniu wzory obowiązujących formularzy PZSS (prosimy drukować dwustronnie tam gdzie formularz posiada dwie strony; można złożyć formularz w wersji czarno-białej). Przewodniczący Kolegium Sędziów MZSS (-) Piotr Ludwig Kraków, 18 lutego 2014 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Stargard Szczeciński 2 maja 2012r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński tel.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH III LIGI LUBELSKO - PODKARPACKIEJ sezon 2015/2016

R E G U L A M I N ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH III LIGI LUBELSKO - PODKARPACKIEJ sezon 2015/2016 LUBELSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ CZŁONEK POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 20-609 LUBLIN ul. Filaretów 44 www.lzpn.pl e-mail: lubelski@zpn.pl Kontakt: SEKRETARIAT tel. 81-528 05 68 BIURO tel. 81-525 99 03, fax.

Bardziej szczegółowo

REGULAMINY ROZGRYWEK 2014/2015

REGULAMINY ROZGRYWEK 2014/2015 WARMIŃSKO-MAZURSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ REGULAMINY ROZGRYWEK 2014/2015 OLSZTYN, 28 KWIETNIA 2014 ROKU TREŚĆ JEDNOLITA PO UWZGLĘDNIENIU ANEKSU NR 1 Z DNIA 14 LIPCA 2014 ROKU ANEKSU NR 2 Z DNIA 11 SIERPNIA

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ w Poznaniu

WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ w Poznaniu WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ w Poznaniu REGULAMIN ROZGRYWEK seniorów IV ligi i niższych klas na sezon 2014/2015 REGULAMIN ROZGRYWEK klas młodzieżowych na sezon 2014/2015 REGULAMIN ROZGRYWEK o Puchar

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu, ul. 11 Listopada 2a 42-400 Zawiercie tel/fax (032) 6721179 e-mail:kazw@praca.gov.pl http://pup.zawiercie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KURSÓW - REPETYTORIÓW PROCESOWYCH organizowanych przez Szkołę Prawa Procesowego AD Exemplum mec. Agaty Rewerskiej

REGULAMIN KURSÓW - REPETYTORIÓW PROCESOWYCH organizowanych przez Szkołę Prawa Procesowego AD Exemplum mec. Agaty Rewerskiej REGULAMIN KURSÓW - REPETYTORIÓW PROCESOWYCH organizowanych przez Szkołę Prawa Procesowego AD Exemplum mec. Agaty Rewerskiej 1 I. Agata Rewerska jest przedsiębiorcą prowadzącą działalność gospodarczą pod

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer zamówienia : III/DT/23110/ Pn-6/2015 ZAMAWIAJĄCY : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu 62-800 Kalisz, ulica Nowy Świat 4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VII/2014 Z DNIA 13 SIERPNIA 2014 ROKU

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VII/2014 Z DNIA 13 SIERPNIA 2014 ROKU KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VII/2014 Z DNIA 13 SIERPNIA 2014 ROKU Spis treści: 1. Uchwała nr VIII/138 z dnia 13 sierpnia 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy:

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim - reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 142-261141. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Wrocław: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 142-261141. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/16 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:261141-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 142-261141 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

STATUT Prywatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Toruniu

STATUT Prywatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Toruniu STATUT Prywatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Toruniu Spis treści Rozdział I Podstawowe informacje o szkole policealnej. Rozdział II Cele i zadania szkoły policealnej. Rozdział III Sposób wykonywania

Bardziej szczegółowo

1.2 Podstawę udzielenia Pożyczki stanowi Umowa Pożyczki zawarta w sposób wskazany w Regulaminie.

1.2 Podstawę udzielenia Pożyczki stanowi Umowa Pożyczki zawarta w sposób wskazany w Regulaminie. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.extraportfel.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 I. Wstęp OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015

PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015 Stan na dzień 25 Lutego 2015 PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: Wprowadzenie... 3 1. Kwalifikowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Załącznik do Uchwały Nr 42/2007 Senatu PWSZ w Nowym Sączu z dnia 28 września 2007 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Nowy Sącz, 2007 Spis treści: Podstawy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2007

ZARZĄDZENIE NR 7/2007 ZARZĄDZENIE NR 7/2007 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 5 lutego 2007 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Studiów Na podstawie art. 66, art. 161

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: Zamawiający Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach Ul. Żeromskiego 86 26-800 Białobrzegi SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szubianki 21, 63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie, tel. 062 5054606, faks 062 5054606.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szubianki 21, 63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie, tel. 062 5054606, faks 062 5054606. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcprjarocin.pl Jarocin: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu ABC przedsiębiorczości z elementami

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Piotrkowska 4/6, 95-070 Aleksandrów Łódzki, woj. łódzkie, tel. 042 7121611, faks 042 7121611.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Piotrkowska 4/6, 95-070 Aleksandrów Łódzki, woj. łódzkie, tel. 042 7121611, faks 042 7121611. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aleksandrowl.naszops.pl Aleksandrów Łódzki: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska Autorzy: Zespół Wydziału Oświaty Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Iwona Derda, Hanna Ratajczak, Magdalena Najdzion, Małgorzata Maciejewska Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska Recenzent:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn. ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański Tel. (58) 56-221-46, 56-223-51, 56-235-39 Fax. (58) 56-258-70 NIP 592-16-12-120 REGON 191950489 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 02.06.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK BILARDOWY KOMISJA POLSKIEJ LIGI BILARDOWEJ

POLSKI ZWIĄZEK BILARDOWY KOMISJA POLSKIEJ LIGI BILARDOWEJ POLSKI ZWIĄZEK BILARDOWY KOMISJA POLSKIEJ LIGI BILARDOWEJ 83-110 Tczew ul. Kard. Wyszyńskiego 18 tel. 602 36 47 48 e-mail: 2liga@bilard-sport.pl, www.bilard-sport.pl REGULAMIN I POLSKIEJ LIGI BILARDOWEJ

Bardziej szczegółowo