Regulamin sklepu internetowego chiantivini.pl (obowiązujący od dnia 26 marca 2012 r. do dnia jego odwołania)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin sklepu internetowego chiantivini.pl (obowiązujący od dnia 26 marca 2012 r. do dnia jego odwołania)"

Transkrypt

1 Regulamin sklepu internetowego chiantivini.pl (obowiązujący od dnia 26 marca 2012 r. do dnia jego odwołania) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Właścicielem sklepu internetowego jest firma SEI Group sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zwierzynieckiej 29/501, Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem: Spółka jest podatnikiem podatku VAT od towarów i usług oraz posiada numer NIP Dalej zwanym również Sprzedawcą. 2. Firma SEI Group sp. z o.o. posiada ważne zezwolenia na: a) obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu za wyjątkiem piwa: nr 11/W/2012, ważne od r. do r. wydane przez Marszałka województwa małopolskiego na podstawie art. 9 ust 2 i 3 i art. 9 ust.1 pkt 2 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U r. nr 70 poz. 473 z poźń. zm.) oraz art.104 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2000r.nr 98, poz.1071, z późń., zm.). b) sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży: nr 3/D/B/2013, ważne od r. do r.wydane przez Wójta Gminy Świlcza na podstawie art.104 KPA (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz.1071 z późn. zm.) i art.18 ust. 1 i ust. 3a Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U r. nr 70 poz. 473 z poźń. zm.). 3. Miejscem zawierania umów sprzedaży jest punkt sprzedaży położony w miejscowości Mrowla 162, , woj. podkarpackie. 4. Dane zamieszczone w sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Dane te pełnią jedynie rolę informacji handlowej. 5. SKLEP internetowy przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich. 6. Dokonując zakupu w sklepie internetowym Zamawiający deklaruje, że jest osobą pełnoletnią, akceptuje niniejszy Regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia oraz w celu obsługi zaistniałych reklamacji (Zamawiający ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania). Powyższa deklaracja jest konieczna z powodu obowiązków nałożonych na sklep internetowy przez Ustawy: a) o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 133/1997 z późn.zm.), b) o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (Dz.U. nr 147/2002 z późn. zm.), c) o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. nr 144/2002 z późn. zm.). 7. Korzystanie ze sklepu internetowego i dokonywanie zakupów jest równoznaczne z akceptacją całości Regulaminu, w tym warunków realizacji zamówień, warunków i cennika dostaw i płatności, polityki cenowej i szczegółowych regulaminów promocji oraz z poświadczeniem pełnoletniości przez Zamawiającego. 8. Niniejszy Regulamin określa sposób dokonywania sprzedaży Towarów, jak również zawiera treść zobowiązań pomiędzy sklepem internetowym a Zamawiającym.

2 II. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ 9. Zamówienia można składać poprzez sklep internetowy 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. 10. Warunkiem dokonania zakupu w sklepie internetowym jest podanie niezbędnych informacji do realizacji zamówienia lub dokonanie REJESTRACJI. 11. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na stronie internetowej co jest równoznaczne ze złożeniem przez Zamawiającego oferty zawarcia umowy sprzedaży, na warunkach określonych w oświadczeniu i opisie Towaru. Oferta wiąże Zamawiającego przez 48 godziny, od momentu złożenia zamówienia. W zamówieniu Zamawiający wskazuje: a) zamawiany Towar lub Towary, b) sposób dostawy, c) sposób płatności, d) rodzaj dokumentu zakupu (paragon lub faktura VAT) e) dane osobowe, w tym imię, nazwisko, adres , NUMER TELEFONU, dane adresowe na jaki ma być dostarczony Towar (dane do dostawy) oraz ew. dokładne dane do wystawienia faktury VAT, w tym nazwę i adres płatnika oraz numer NIP. 12. Akceptacja zamówienia przez Zamawiającego jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia, że bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór przesyłki przez osobę pełnoletnią. 13. Złożenie zamówienia jest tożsame z oświadczeniem Zamawiającego, iż nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych, nie jest też nietrzeźwa w chwili składania zamówienia i w chwili jego odbioru oraz nie dokonuje zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży. 14. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane. 15. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzymuje na podany w rejestracji adres POTWIERDZENIE przyjęcia zamówienia, naliczające ew. rabaty i upusty oraz szczegóły dotyczące zamówienia. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży, pod warunkiem uiszczenia przez Zamawiającego należności oraz wydania Towaru przez sklep internetowy Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie łącznego spełnienia wszystkich wymienionych wyżej warunków. Zarejestrowany Zamawiający jest zobowiązany każdorazowo do poinformowania Sprzedawcy o zmianie adresu i/lub numeru telefonu, dokonując aktualizacji danych w sekcji Moje dane lub informując o tej zmianie, poprzez wysłany na adres 16. SKLEP internetowy potwierdzi przyjęcie zamówienia w ciągu 48 godzin, od chwili jego otrzymania. W przypadku, gdy zamówienie zostało złożone w dni powszednie po godz , w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, sklep internetowy potwierdzi przyjęcie zamówienia w ciągu 48 godzin począwszy od godziny 9:00 najbliższego dnia roboczego. Po upływie tego czasu uważa się, że Zamawiający nie jest już związany treścią zamówienia. 17. Firma SEI Group sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień. 18. Odmowa realizacji zamówienia lub upływ czasu przeznaczonego na przyjęcie zamówienia powoduje niedojście umowy sprzedaży do skutku. Odmowa przyjęcia zamówienia nastąpi w szczególności wówczas, gdy: a) Towar jest niedostępny w magazynie Sprzedawcy, b) nastąpiła nieprzewidziana zmiana cen zakupu wprowadzonych przez dostawcę, c) podane przez Zamawiającego dane są niekompletne, błędne lub budzą uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości, d) Zamawiający nie odebrał poprzedniego zamówienia, e) pojawiły się zdarzenia losowe, na które Sprzedawca nie miał wpływu. 19. Sprzedawca może również, w terminie przewidzianym na przyjęcie zamówienia, odpowiedzieć na zamówienie z zastrzeżeniem tej zmiany, że termin realizacji zamówienia będzie dłuższy niż standardowy. Sprzedawca określi w przybliżeniu czas realizacji zamówienia. Wówczas Zamawiający, w ciągu 24 godzin, ma prawo przyjęcia tak zmodyfikowanej oferty (art. 68 KC). W przypadku odmowy przyjęcia przez Zamawiającego zmodyfikowanej oferty lub upływu 24 godzin od wysłania do Zamawiającego zmodyfikowanej oferty, umowa sprzedaży nie dochodzi do skutku.

3 20. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności uznania na koncie Sprzedawcy płatności za zamówione Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. III. PŁATNOŚCI 21. Wszystkie ceny towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają 23% podatku VAT). Ceną wiążącą jest cena podana na stronie internetowej przy Towarze w chwili składania zamówienia. 22. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki. 23. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów, wprowadzania i odwoływania cen promocyjnych na stronie sklepu internetowego bądź wprowadzania w nich zmian. 24. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia prezentowana jest po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru formy dostawy oraz formy płatności. 25. Należność za zamówiony towar Zamawiający może uregulować: a) przedpłatą - przelewem na rachunek bankowy SEI Group sp. z o.o., ul. Zwierzyniecka 29/501, Kraków, o numerze (tytuł płatności: zamówienie internetowe + nr zamówienia z a potwierdzającego przyjęcie zamówienia). Zamówienie zostaje skierowane do realizacji po wpływie należności na rachunek, a towar opuści magazyn w czasie do 24 godzin; b) kartą kredytową - należność z karty pobierana jest po pozytywnej autoryzacji przeprowadzonej przez system PayU. Zamówienie zostaje skierowane do realizacji po wpływie należności na rachunek i towar opuści magazyn w czasie do 24 godzin; c) gotówką przy odbiorze - należność pobiera osoba dostarczająca towar. Zamówienie zostaje skierowane do realizacji po deklaracji Zamawiającego o tej formie płatności i towar opuści magazyn w czasie do 24 godzin; d) za pomocą kuponu, zakupionego na łamach innych portali internetowych, umożliwiającego dokonanie zakupu Towarów Sprzedawcy z określonym rabatem na poszczególne Towary i koszty transportu, Kupony będą realizowane na zasadach określonych w warunkach opisanych w ofercie sprzedawcy kuponów. 26. Do każdej przesyłki dołączane jest POTWIERDZENIE kupna (paragon lub faktura VAT). W przypadku, gdy Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT, będzie zobowiązany do upoważnienia sklepu do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Dokument sprzedaży wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie Towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki. 27. W przypadku podania przez Zamawiającego błędnych lub niekompletnych danych do odbioru przesyłki uniemożliwiających dostarczenie przesyłki, czy też w przypadku nieobecności Zamawiającego lub osoby uprawnionej do odbioru zamówienia w wyznaczonych w formularzu zamówienia godzinach, kosztami dodatkowej dostawy zostanie obciążony Zamawiającego. Koszt ten będzie równy kosztowi dostawy przypisanemu najniższemu przedziałowi kwotowemu zamówienia, bez względu na wartość zamówienia. 28. W przypadku wybranych Towarów lub kategorii produktowych Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostawy zamówień lub form dokonania płatności za zamówienie.

4 IV. SYSTEM RABATOWY 29. W sklepie internetowym można uzyskać status Stałego Klienta. 30. Status Stałego Klienta uzyskuje się po zrealizowaniu 3 zamówień w sklepie internetowym 31. O uzyskaniu statusu Stałego Klienta Zamawiający zostanie powiadomiony oddzielnym mailem, przesłanym ze sklepu internetowego 31. Zamawiąjącemu, któremu został przyznany status Stałego Klienta, każdorazowo będzie naliczone 5% rabatu na wszystkie Towary w sklepie internetowym 32. Rabat przysługujący Zamawiającemu ze statusem Stałego Klienta łączy się z innymi akcjami promocyjnymi jednak nie obejmuje kosztów dostawy i promocji związanych z darmową dostawą. 33. SKLEP internetowy zastrzega sobie prawo do realizacji doraźnych akcji promocyjnych, o których informacje pojawią się na stronie internetowej w dziale Wydarzenia, i/lub zostaną przesłane em, i/lub zostaną zamieszczone na stronie V. WARUNKI DOSTAWY 34. Towar dostarczany jest pod adres odbiorcy, wskazany w formularzu zamówienia lub PODANY pracownikowi sklepu internetowego 35. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu otrzymania przelewu (uznania na rachunku bankowym) przez Sprzedawcę, od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia, w przypadku płatności za pobraniem lub od momentu otrzymania przez Sprzedawcę akceptacji zamówienia za pośrednictwem adresu mailowego na adres w przypadku Zamawiającego składającego zamówienie telefonicznie. Dostawy będą realizowane w ciągu jednego dnia roboczego (24 godziny) pod warunkiem, że płatność została zaksięgowana na koncie Sprzedawcy lub przyjęto zamówienie za pobraniem do godziny 14:00, a dzień następujący po nim jest dniem roboczym. W innym przypadku dostawy będą realizowane w terminie od 48 do 72 godzin, począwszy od godziny 9:00 najbliższego dnia roboczego, pod warunkiem, że kolejne dni następujące po nim są dniami roboczymi. Sprzedawca zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wydłużenie czasu dostawy z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy. 36. Waga 1 butelki o pojemności 0,75 l do przesyłki we wszystkich sposobach dostawy wynosi 1,5 kg. 37. Sklep internetowy umożliwia następujące formy dostawy: a) Paczkomaty 24/7 to system skrytek pocztowych rozmieszczonych w całej Polsce (zobacz listę miejsc). Każdy "Paczkomat 24/7" składa się z 76 skrytek w 3 rozmiarach (podobny jest w obsłudze do bankomatu). Odbiór przesyłki jest możliwy o dowolnej, dogodnej dla adresata porze dnia lub nocy, 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Osoba kupująca towary przez Internet, po wyborze opcji dostawy "Paczkomaty 24/7", otrzyma powiadomienie SMS i z kodem odbioru. Na panelu "Paczkomatu 24/7" należy wpisać NUMER TELEFONU komórkowego oraz otrzymany kod, aby skrytka z przesyłką otworzyła się. Aby skorzystać z tej formy dostawy w sklepie internetowym niezbędne jest założenie darmowego konta na stronie: https://rejestracja.paczkomaty.pl/register Tę formę dostawy można WYBRAĆ przy zamówieniu maksymalnie 12 butelek wina w jednej paczce, ze względu na rozmiar skrytek w "Paczkomatach". b) Paczka ekstra24, Paczka24", Paczka48 - USŁUGA realizowana przez Pocztę Polską. Polega na tym, że przy wybraniu jednej z wyżej wymienionych usługi (z różnymi wariantami takimi jak: sprawdzenie zawartości przy odbiorze, pobranie, doręczenie w sobotę) przesyłkę przynosi listonosz na adres PODANY przez Zamawiającego w formularzu zamówienia. Podczas nieobecności Zamawiającego pod wskazanym adresem listonosz zostawia awizo i przesyłkę należy odebrać w placówce pocztowej; Przy wybraniu którejkolwiek z wyżej wymienionych usług przy opcji odbiór w placówce pocztowej" Zamawiający odbiera

5 ją sam we wskazanej w zamówieniu placówce pocztowej (informację należy wpisać w polu Uwagi ) po uprzednim powiadomieniu go sms-em lub -em przez Pocztą Polską. W ramach punktu b) można wybrać różne warianty: - zwykła (opłata zgodnie z cennikiem), - z odbiorem w placówce pocztowej (-2,50 zł od ceny paczki zgodnie z cennikiem; z wyjątkiem "Paczki pocztowej") - ze sprawdzeniem zawrtości przy odbiorze (opłata dodatkowa +6,15 zł do ceny paczki zgodnie z cennikiem), - za pobraniem (opłata dodatkowa +2,45 zł do ceny paczki zgodnie z cennikiem), - z doręczeniem w sobotę (opłata dodatkowa +50% do ceny paczki zgodnie z cennikiem). Więcej informacji na temat usług Poczty Polskiej tj. Paczka ekstra24, Paczka24", Paczka48 można znaleźć pod tym linkiem: Drogę przesyłki można śledzić na stronie internetowej: wpisując numer nadania tej przesyłki, który otrzymacie Państwo od nas em. 38. Opłaty z tytułu dostawy przesyłki ponosi Zamawiający i są one określone przez cenniki przewoźników: a) paczkomaty 24/7 (www.paczkomaty.pl), b) Poczta Polska (www.poczta-polska.pl). 39. Informacja o koszcie dostawy pojawi się po dokonaniu wyboru formy dostawy i formy płatności w podsumowaniu zamówienia. 40. DOKUMENT potwierdzający dokonanie sprzedaży jest dołączany do przesyłki, albo wysyłany Zamawiającemu pocztą tradycyjną, w terminie do 14 dni od zawarcia umowy, na wskazany przez Zamawiającego adres dostawy. 41. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest prezent paragon lub faktura VAT nie jest dołączana do przesyłki, lecz wysyłana na adres płatnika wskazany przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia. 42. W przypadku, gdy zawartość przesyłki jest niezgodna z treścią zamówienia lub Towar uległ uszkodzeniu, Zamawiający jest zobowiązany sporządzić protokół szkody z wyszczególnieniem wszystkich wad Towaru i podpisem kuriera. Sprzedawca zastrzega, iż reklamacje bez kompletnego protokołu nie będą uznawane 43. SKLEP internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego Towaru i tym samym realizacji zamówienia, wynikające z zaistnienia siły wyższej, nieobecności osoby upoważnionej do odbioru zamówienia pod wskazanym adresem oraz błędnie podanego przez Zamawiającego lub niedokładnego adresu dostawy oraz w przypadku braku możliwości skontaktowania się z Zamawiającym na podany adres i/lub numer telefonu. 44. Oferta jest ważna tylko na terenie Polski jednak Zamawiający może wskazać adres do wysyłki w innym państwie Unii Europejskiej. Ilość wysyłanego wina regulują odpowiednie przepisy celne danego państwa.

6 VI. REKLAMACJE I ZWROTY 45. W okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru, Zamawiający ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość (zgodnie z Ustawą O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia r.- Dz.U. nr 22/2000 z późn. zm.). Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, w butelce z nienaruszonymi banderolami oraz z oryginalnym dokumentem sprzedaży. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu towar należy odesłać na adres SEI Group sp. z o.o., Mrowla 162. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. Jeżeli towar spełnia powyższe wymagania, zostaje wystawiona faktura korygująca, która następnie listem priorytetowym wysyłana jest do Zamawiającego. Zamawiający powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, po otrzymaniu której sklep w ciągu 2 dni roboczych dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Zamawiającego. Zwroty dokonane niezgodnie z powyższą procedurą nie będą przyjmowane. 46. Zwroty towaru dokonywane są na koszt i ryzyko Zamawiającego. Koszt odesłania Towaru nie podlega zwrotowi. 47. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem. 48. Towar podlega zwrotowi pod warunkiem, że zostanie zwrócony w oryginalnym i nienaruszonym opakowaniu, nie nosi śladów używania oraz nie posiada wad, za wyjątkiem wad stanowiących podstawę do reklamacji. Towar zwrócony nie może być niekompletny. W przypadku zamówienia zestawu, za Towar uznaje się cały zestaw. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii, otwarciu butelki lub usunięciu innych zabezpieczeń, a w szczególności banderoli, w przypadku zestawu dotyczy to wszystkich jego elementów. 49. W razie skutecznego odstąpienia od umowy, Sprzedawca gwarantuje zwrot kwoty równej cenie Towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Zamawiającego lub przekazem pocztowym pod adres Zamawiającego wskazany w zamówieniu. 50. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedawcą a Zamawiającym będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według kpc. VII. BEZPIECZEŃSTWO 51. Wszystkie informacje podawane przez Zamawiającego w trakcie składania i realizacji zamówienia są przesyłane za pośrednictwem i w ramach infrastruktury używającej bezpiecznych technik. 52. Wszystkie informacje niezbędne do dokonania przelewu podawane przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia są przesyłane za pośrednictwem i w ramach infrastruktury ecard (PayU) używającej bezpiecznych technik. 53. W szczególności właściciel strony internetowej nie posiada dostępu do numerów kart kredytowych ani kodów CVV i CV2, ponieważ płatność jest realizowana na serwerach w centrum autoryzacji ecard (PayU).

7 VIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI 54. W czasie korzystania ze strony internetowej Zamawiający może zostać poproszony o PODANIE niektórych swoich danych osobowych. 55. Składając zamówienie, Zamawiający świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, komunikacji marketingowo-sprzedażowej, rozpatrywania ewentualnych reklamacji i obsługi innych procesów posprzedażowych, optymalizacji działania systemu oraz dostosowywania oferty do indywidualnych potrzeb i preferencji. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. 56. Jeśli Zamawiający zgodzi się w procesie składania zamówienia jego dane (adres ) będą wykorzystywane w celu wysyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na wskazany adres , informacji handlowych w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 57. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu internetowego są przetwarzane wyłącznie dla jej potrzeb. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 58. Przechowywane dane mogą w każdej chwili zostać udostępnione Zamawiającym do wglądu, mogą być również przez niego zmieniane lub usuwane. Zmianę lub usunięcie danych Zamawiający może wykonać samodzielnie w sekcji Moje dane lub zwrócić się, mailowo na adres z prośbą do pracownika sklepu internetowego o wprowadzenie stosownych zmian. Sprzedawca, celem uniemożliwienia ich jednoznacznej identyfikacji z Zamawiającym, usunie dane osobowe Zamawiający na wyraźną jego prośbą. Sprzedawca zastrzega, że usunięcie danych osobowych uniemożliwi wykonanie procesów posprzedażowych. Raz usunięte konto nie może być ponownie aktywowane. 59. SKLEP internetowy umożliwia Zamawiającemu umieszczanie opinii pod Towarami. Opinie, o których mowa wyżej stają się własnością i mogą zostać użyte w takiej formie lub skróconej do promocji sklepu lub Towarów w nim się znajdujących. W sklepie internetowym obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym i wulgarnym. 60. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za PODANIE nieprawdziwych danych osobowych. IX. POLITYKA PLIKÓW COOKIES Na naszej stronie użyliśmy ciasteczek - cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze przez serwer internetowy podczas odwiedzania strony internetowej. Ciasteczka pełnią następujące funkcje: pozwalają rozpoznać urządzenie, z którego korzysta internauta i dostosować stronę internetową do jego preferencji; dzięki nim strona działa prawidłowo, pomagają w zabezpieczeniu strony, powodują, że strona staje się łatwiejsza w użyciu, poprzez zapamiętywanie informacji, które zostały podane, ułatwiają użytkownikowi utrzymanie sesji po załogowaniu; dzięki temu internauta nie jest zmuszony logować się na każdej podstronie, pomagają nam zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny; dzięki nim możliwe jest ulepszenie struktury i zawartości SERWISU, pozwalają tworzyć statystyki. Chiantivini.pl dokłada wszelkich starań, aby traktować klientów uczciwie i otwarcie, przy uwzględnieniu najlepszych praktyk. Dlatego też wdrożyliśmy rozwiązania wymagane przez Dyrektywę o prywatności i łączności elektronicznej (Dyrektywa WE Parlamentu Europejskiego), która obejmuje wykorzystywanie ciasteczek.

8 Ciasteczka, których używamy są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na Twój komputer. Informujemy również, że w wyniku korzystania z plików cookies nie przechowujemy Twoich danych osobowych, ani innych poufnych informacji. Rodzaje Ciasteczek używanych przez naszą stronę: Ciasteczka sesji: działają one tylko podczas trwania wizyty i pozwalają nam określić, że ta sama osoba porusza się ze strony na stronę. Są one dla nas niezbędne, aby upewnić się, że określone części strony działają prawidłowo. Ciasteczka sesyjne są również wykorzystywane przez serwer do przechowywania informacji o działaniach użytkownika. Dzięki temu, w przypadku zerwania połącznia z serwerem użytkownik łatwo może wrócić w to samo miejsce na stronie. Domyślnie strony internetowe nie mają pamięci. Ciasteczka informują serwer którą stronę wyświetlić, dzięki czemu użytkownik nie musi tego pamiętać, a w przypadku zerwania połączenia użytkownik nie musi rozpoczynać wszystkiego od początku. Ciasteczka na stronie działają niczym zakładka w książce. Ciasteczka trwałe: pozostają one na Twoim komputerze po odwiedzeniu naszej strony, co oznacza, że witryna może zapamiętać Twoje ustawienia kiedy nas odwiedzasz. Dzięki temu strona staje się dla Ciebie łatwiejsza w nawigacji i pamięta Twoje preferencje. Więcej informacji o plikach cookies na stronie Użytkownicy SERWISU chiantivini.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Sposób zmiany ustawień plików cookies może być uzależniony od rodzaju przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik. W każdej przeglądarce w zakładce Pomoc znajdują się informacje na temat plików cookies. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza Twoją akceptację, że portal chiantivini.pl będzie przechowywać informacje w komputerze użytkownika i uzyskiwać do nich dostęp. X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 61. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Zamawiającym a SEI GROUP Sp. z o.o. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Zamawiającemu wraz z przesyłką dokumentu sprzedaży w postaci paragonu lub faktury VAT. 62. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie sklepu internetowego 63. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres wskazany przez Zamawiającego oraz za usuwanie i blokowanie adresu przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Zamawiającego. 64. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wystąpienia przerw technicznych w obsłudze witryny i sklepu internetowego wynikających z przyczyn technicznych dotyczących sprzętu służącego do obsługi Serwisu lub innych przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. 65. Różnice pomiędzy wizualizacją Towaru prezentowanego w sklepie internetowym wynikające z indywidualnych ustawień komputera Zamawiającego (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego Towaru w sklepie internetowym 66. Towary będące winami, dostępne w sklepie internetowym mogą pochodzić z różnych partii dostaw, a przy szerokim asortymencie win, może dojść do zmiany szybciej niż zostanie zaktualizowany asortyment w sklepie internetowym Zatem zdjęcie opakowania i oznakowania Towaru może odbiegać od rzeczywistego opakowania i oznakowania Towaru dostarczonego do Zamawiającego. Różnice mogą dotyczyć w szczególności rocznika win oraz wyglądu etykiety i kontretykiety.

9 67. Sprzedawca dokłada należytej staranności, aby treść oferty sprzedaży Towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. cen, konfiguracji, itd.) ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie realizacji zamówienia. 68. Podana zawartość alkoholu na stronie produktowej i na etykiecie może odbiegać od rzeczywistej zawartości alkoholu, co wynika ze specyficznych właściwości wina. 69. Trwałość poszczególnych rodzajów win jest indywidualna. Optymalny termin spożycia i ewentualny okres przechowywania może być PODANY na etykiecie wina. 70. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. 71. Wszystkie nazwy Towarów oferowanych do sprzedaży przez SKLEP internetowy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i/lub zastrzeżone. 72. Wszystkie zdjęcia i teksty zamieszczone na stronie posiadają ochronę prawno-autorską. Nie można ich przedrukowywać bez zgody właściciela praw autorskich do niego. 73. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie dla umów zawieranych od dnia 26 marca 2012 r.

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.telmobile.pl. Sprzedającym jest Tel Mobile Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów I. Postanowienia wstępne II. Panel Klienta

Ogólne Warunki Umów I. Postanowienia wstępne II. Panel Klienta I. Postanowienia wstępne 1. Ogólne Warunki Umów zwane w dalszej części OWU określają zasady na jakich świadczone są usługi na rzecz Klienta przez nazwa.pl Spółka Akcyjna (dawniej NetArt Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 Constraco Sp. z o.o. 80-298 Gdańsk, ul. Bysewska 47 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 1 POSTANOWIENIE OGÓLNE 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS ) określają zasady zawierania umów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 I. Postanowienia ogólne 1. Ogólne Warunki Handlowe dla umów zawieranych z Konsumentami (zwane dalej Warunkami ) określają zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ z 25-12-2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EYESITY.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO FASHION. 1.Przedmiot regulaminu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO FASHION. 1.Przedmiot regulaminu REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO FASHION 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za pośrednictwem sklepu internetowego EURO FASHION dostępnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży Produktów przez ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RANAILS 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RANAILS 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RANAILS 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za pośrednictwem sklepu internetowego RANAILS dostępnego pod adresem:

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o.

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o. Reda dnia 23.03.2009r. Obowiązuje od dnia 23.03.2009r. Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o. 1. Definicje 1. Sprzedający Logistal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Artykuł 1. - Postanowienia ogólne i zakres stosowania 1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży i dostawy towarów oferowanych przez

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI DOSTAW ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o. DEFINICJE 1. Grupy produktowe Są to kategorie produktów oferowane przez Rockwool Polska Sp. z o.o. podzielone według terminów dostaw. 2. Minimalna dostawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM Dział I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych 1 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Stan na 2 stycznia 2014 r. Warszawa 2014 Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A.

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. I. Zakres i przesłanki stosowania ogólnych warunków umów 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej w skrócie OWS) określają prawa i obowiązki stron

Bardziej szczegółowo

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Usługa żeglarskich blogów i stron internetowych sails.pl świadczona jest przez SELJA Adam Jankowski, z siedzibą w 81 586 Gdyni przy ul. Św. Kazimierza Królewicza 22, REGON:

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestniczenia Użytkowników w programie Klub Łowców Nagród oraz warunki prowadzenia tego programu przez

Bardziej szczegółowo