Regulamin sklepu internetowego chiantivini.pl (obowiązujący od dnia 26 marca 2012 r. do dnia jego odwołania)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin sklepu internetowego chiantivini.pl (obowiązujący od dnia 26 marca 2012 r. do dnia jego odwołania)"

Transkrypt

1 Regulamin sklepu internetowego chiantivini.pl (obowiązujący od dnia 26 marca 2012 r. do dnia jego odwołania) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Właścicielem sklepu internetowego jest firma SEI Group sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zwierzynieckiej 29/501, Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem: Spółka jest podatnikiem podatku VAT od towarów i usług oraz posiada numer NIP Dalej zwanym również Sprzedawcą. 2. Firma SEI Group sp. z o.o. posiada ważne zezwolenia na: a) obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu za wyjątkiem piwa: nr 11/W/2012, ważne od r. do r. wydane przez Marszałka województwa małopolskiego na podstawie art. 9 ust 2 i 3 i art. 9 ust.1 pkt 2 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U r. nr 70 poz. 473 z poźń. zm.) oraz art.104 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2000r.nr 98, poz.1071, z późń., zm.). b) sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży: nr 3/D/B/2013, ważne od r. do r.wydane przez Wójta Gminy Świlcza na podstawie art.104 KPA (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz.1071 z późn. zm.) i art.18 ust. 1 i ust. 3a Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U r. nr 70 poz. 473 z poźń. zm.). 3. Miejscem zawierania umów sprzedaży jest punkt sprzedaży położony w miejscowości Mrowla 162, , woj. podkarpackie. 4. Dane zamieszczone w sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Dane te pełnią jedynie rolę informacji handlowej. 5. SKLEP internetowy przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich. 6. Dokonując zakupu w sklepie internetowym Zamawiający deklaruje, że jest osobą pełnoletnią, akceptuje niniejszy Regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia oraz w celu obsługi zaistniałych reklamacji (Zamawiający ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania). Powyższa deklaracja jest konieczna z powodu obowiązków nałożonych na sklep internetowy przez Ustawy: a) o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 133/1997 z późn.zm.), b) o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (Dz.U. nr 147/2002 z późn. zm.), c) o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. nr 144/2002 z późn. zm.). 7. Korzystanie ze sklepu internetowego i dokonywanie zakupów jest równoznaczne z akceptacją całości Regulaminu, w tym warunków realizacji zamówień, warunków i cennika dostaw i płatności, polityki cenowej i szczegółowych regulaminów promocji oraz z poświadczeniem pełnoletniości przez Zamawiającego. 8. Niniejszy Regulamin określa sposób dokonywania sprzedaży Towarów, jak również zawiera treść zobowiązań pomiędzy sklepem internetowym a Zamawiającym.

2 II. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ 9. Zamówienia można składać poprzez sklep internetowy 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. 10. Warunkiem dokonania zakupu w sklepie internetowym jest podanie niezbędnych informacji do realizacji zamówienia lub dokonanie REJESTRACJI. 11. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na stronie internetowej co jest równoznaczne ze złożeniem przez Zamawiającego oferty zawarcia umowy sprzedaży, na warunkach określonych w oświadczeniu i opisie Towaru. Oferta wiąże Zamawiającego przez 48 godziny, od momentu złożenia zamówienia. W zamówieniu Zamawiający wskazuje: a) zamawiany Towar lub Towary, b) sposób dostawy, c) sposób płatności, d) rodzaj dokumentu zakupu (paragon lub faktura VAT) e) dane osobowe, w tym imię, nazwisko, adres , NUMER TELEFONU, dane adresowe na jaki ma być dostarczony Towar (dane do dostawy) oraz ew. dokładne dane do wystawienia faktury VAT, w tym nazwę i adres płatnika oraz numer NIP. 12. Akceptacja zamówienia przez Zamawiającego jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia, że bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór przesyłki przez osobę pełnoletnią. 13. Złożenie zamówienia jest tożsame z oświadczeniem Zamawiającego, iż nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych, nie jest też nietrzeźwa w chwili składania zamówienia i w chwili jego odbioru oraz nie dokonuje zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży. 14. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane. 15. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzymuje na podany w rejestracji adres POTWIERDZENIE przyjęcia zamówienia, naliczające ew. rabaty i upusty oraz szczegóły dotyczące zamówienia. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży, pod warunkiem uiszczenia przez Zamawiającego należności oraz wydania Towaru przez sklep internetowy Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie łącznego spełnienia wszystkich wymienionych wyżej warunków. Zarejestrowany Zamawiający jest zobowiązany każdorazowo do poinformowania Sprzedawcy o zmianie adresu i/lub numeru telefonu, dokonując aktualizacji danych w sekcji Moje dane lub informując o tej zmianie, poprzez wysłany na adres 16. SKLEP internetowy potwierdzi przyjęcie zamówienia w ciągu 48 godzin, od chwili jego otrzymania. W przypadku, gdy zamówienie zostało złożone w dni powszednie po godz , w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, sklep internetowy potwierdzi przyjęcie zamówienia w ciągu 48 godzin począwszy od godziny 9:00 najbliższego dnia roboczego. Po upływie tego czasu uważa się, że Zamawiający nie jest już związany treścią zamówienia. 17. Firma SEI Group sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień. 18. Odmowa realizacji zamówienia lub upływ czasu przeznaczonego na przyjęcie zamówienia powoduje niedojście umowy sprzedaży do skutku. Odmowa przyjęcia zamówienia nastąpi w szczególności wówczas, gdy: a) Towar jest niedostępny w magazynie Sprzedawcy, b) nastąpiła nieprzewidziana zmiana cen zakupu wprowadzonych przez dostawcę, c) podane przez Zamawiającego dane są niekompletne, błędne lub budzą uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości, d) Zamawiający nie odebrał poprzedniego zamówienia, e) pojawiły się zdarzenia losowe, na które Sprzedawca nie miał wpływu. 19. Sprzedawca może również, w terminie przewidzianym na przyjęcie zamówienia, odpowiedzieć na zamówienie z zastrzeżeniem tej zmiany, że termin realizacji zamówienia będzie dłuższy niż standardowy. Sprzedawca określi w przybliżeniu czas realizacji zamówienia. Wówczas Zamawiający, w ciągu 24 godzin, ma prawo przyjęcia tak zmodyfikowanej oferty (art. 68 KC). W przypadku odmowy przyjęcia przez Zamawiającego zmodyfikowanej oferty lub upływu 24 godzin od wysłania do Zamawiającego zmodyfikowanej oferty, umowa sprzedaży nie dochodzi do skutku.

3 20. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności uznania na koncie Sprzedawcy płatności za zamówione Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. III. PŁATNOŚCI 21. Wszystkie ceny towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają 23% podatku VAT). Ceną wiążącą jest cena podana na stronie internetowej przy Towarze w chwili składania zamówienia. 22. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki. 23. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów, wprowadzania i odwoływania cen promocyjnych na stronie sklepu internetowego bądź wprowadzania w nich zmian. 24. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia prezentowana jest po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru formy dostawy oraz formy płatności. 25. Należność za zamówiony towar Zamawiający może uregulować: a) przedpłatą - przelewem na rachunek bankowy SEI Group sp. z o.o., ul. Zwierzyniecka 29/501, Kraków, o numerze (tytuł płatności: zamówienie internetowe + nr zamówienia z a potwierdzającego przyjęcie zamówienia). Zamówienie zostaje skierowane do realizacji po wpływie należności na rachunek, a towar opuści magazyn w czasie do 24 godzin; b) kartą kredytową - należność z karty pobierana jest po pozytywnej autoryzacji przeprowadzonej przez system PayU. Zamówienie zostaje skierowane do realizacji po wpływie należności na rachunek i towar opuści magazyn w czasie do 24 godzin; c) gotówką przy odbiorze - należność pobiera osoba dostarczająca towar. Zamówienie zostaje skierowane do realizacji po deklaracji Zamawiającego o tej formie płatności i towar opuści magazyn w czasie do 24 godzin; d) za pomocą kuponu, zakupionego na łamach innych portali internetowych, umożliwiającego dokonanie zakupu Towarów Sprzedawcy z określonym rabatem na poszczególne Towary i koszty transportu, Kupony będą realizowane na zasadach określonych w warunkach opisanych w ofercie sprzedawcy kuponów. 26. Do każdej przesyłki dołączane jest POTWIERDZENIE kupna (paragon lub faktura VAT). W przypadku, gdy Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT, będzie zobowiązany do upoważnienia sklepu do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Dokument sprzedaży wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie Towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki. 27. W przypadku podania przez Zamawiającego błędnych lub niekompletnych danych do odbioru przesyłki uniemożliwiających dostarczenie przesyłki, czy też w przypadku nieobecności Zamawiającego lub osoby uprawnionej do odbioru zamówienia w wyznaczonych w formularzu zamówienia godzinach, kosztami dodatkowej dostawy zostanie obciążony Zamawiającego. Koszt ten będzie równy kosztowi dostawy przypisanemu najniższemu przedziałowi kwotowemu zamówienia, bez względu na wartość zamówienia. 28. W przypadku wybranych Towarów lub kategorii produktowych Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostawy zamówień lub form dokonania płatności za zamówienie.

4 IV. SYSTEM RABATOWY 29. W sklepie internetowym można uzyskać status Stałego Klienta. 30. Status Stałego Klienta uzyskuje się po zrealizowaniu 3 zamówień w sklepie internetowym 31. O uzyskaniu statusu Stałego Klienta Zamawiający zostanie powiadomiony oddzielnym mailem, przesłanym ze sklepu internetowego 31. Zamawiąjącemu, któremu został przyznany status Stałego Klienta, każdorazowo będzie naliczone 5% rabatu na wszystkie Towary w sklepie internetowym 32. Rabat przysługujący Zamawiającemu ze statusem Stałego Klienta łączy się z innymi akcjami promocyjnymi jednak nie obejmuje kosztów dostawy i promocji związanych z darmową dostawą. 33. SKLEP internetowy zastrzega sobie prawo do realizacji doraźnych akcji promocyjnych, o których informacje pojawią się na stronie internetowej w dziale Wydarzenia, i/lub zostaną przesłane em, i/lub zostaną zamieszczone na stronie V. WARUNKI DOSTAWY 34. Towar dostarczany jest pod adres odbiorcy, wskazany w formularzu zamówienia lub PODANY pracownikowi sklepu internetowego 35. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu otrzymania przelewu (uznania na rachunku bankowym) przez Sprzedawcę, od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia, w przypadku płatności za pobraniem lub od momentu otrzymania przez Sprzedawcę akceptacji zamówienia za pośrednictwem adresu mailowego na adres w przypadku Zamawiającego składającego zamówienie telefonicznie. Dostawy będą realizowane w ciągu jednego dnia roboczego (24 godziny) pod warunkiem, że płatność została zaksięgowana na koncie Sprzedawcy lub przyjęto zamówienie za pobraniem do godziny 14:00, a dzień następujący po nim jest dniem roboczym. W innym przypadku dostawy będą realizowane w terminie od 48 do 72 godzin, począwszy od godziny 9:00 najbliższego dnia roboczego, pod warunkiem, że kolejne dni następujące po nim są dniami roboczymi. Sprzedawca zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wydłużenie czasu dostawy z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy. 36. Waga 1 butelki o pojemności 0,75 l do przesyłki we wszystkich sposobach dostawy wynosi 1,5 kg. 37. Sklep internetowy umożliwia następujące formy dostawy: a) Paczkomaty 24/7 to system skrytek pocztowych rozmieszczonych w całej Polsce (zobacz listę miejsc). Każdy "Paczkomat 24/7" składa się z 76 skrytek w 3 rozmiarach (podobny jest w obsłudze do bankomatu). Odbiór przesyłki jest możliwy o dowolnej, dogodnej dla adresata porze dnia lub nocy, 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Osoba kupująca towary przez Internet, po wyborze opcji dostawy "Paczkomaty 24/7", otrzyma powiadomienie SMS i z kodem odbioru. Na panelu "Paczkomatu 24/7" należy wpisać NUMER TELEFONU komórkowego oraz otrzymany kod, aby skrytka z przesyłką otworzyła się. Aby skorzystać z tej formy dostawy w sklepie internetowym niezbędne jest założenie darmowego konta na stronie: https://rejestracja.paczkomaty.pl/register Tę formę dostawy można WYBRAĆ przy zamówieniu maksymalnie 12 butelek wina w jednej paczce, ze względu na rozmiar skrytek w "Paczkomatach". b) Paczka ekstra24, Paczka24", Paczka48 - USŁUGA realizowana przez Pocztę Polską. Polega na tym, że przy wybraniu jednej z wyżej wymienionych usługi (z różnymi wariantami takimi jak: sprawdzenie zawartości przy odbiorze, pobranie, doręczenie w sobotę) przesyłkę przynosi listonosz na adres PODANY przez Zamawiającego w formularzu zamówienia. Podczas nieobecności Zamawiającego pod wskazanym adresem listonosz zostawia awizo i przesyłkę należy odebrać w placówce pocztowej; Przy wybraniu którejkolwiek z wyżej wymienionych usług przy opcji odbiór w placówce pocztowej" Zamawiający odbiera

5 ją sam we wskazanej w zamówieniu placówce pocztowej (informację należy wpisać w polu Uwagi ) po uprzednim powiadomieniu go sms-em lub -em przez Pocztą Polską. W ramach punktu b) można wybrać różne warianty: - zwykła (opłata zgodnie z cennikiem), - z odbiorem w placówce pocztowej (-2,50 zł od ceny paczki zgodnie z cennikiem; z wyjątkiem "Paczki pocztowej") - ze sprawdzeniem zawrtości przy odbiorze (opłata dodatkowa +6,15 zł do ceny paczki zgodnie z cennikiem), - za pobraniem (opłata dodatkowa +2,45 zł do ceny paczki zgodnie z cennikiem), - z doręczeniem w sobotę (opłata dodatkowa +50% do ceny paczki zgodnie z cennikiem). Więcej informacji na temat usług Poczty Polskiej tj. Paczka ekstra24, Paczka24", Paczka48 można znaleźć pod tym linkiem: Drogę przesyłki można śledzić na stronie internetowej: wpisując numer nadania tej przesyłki, który otrzymacie Państwo od nas em. 38. Opłaty z tytułu dostawy przesyłki ponosi Zamawiający i są one określone przez cenniki przewoźników: a) paczkomaty 24/7 (www.paczkomaty.pl), b) Poczta Polska (www.poczta-polska.pl). 39. Informacja o koszcie dostawy pojawi się po dokonaniu wyboru formy dostawy i formy płatności w podsumowaniu zamówienia. 40. DOKUMENT potwierdzający dokonanie sprzedaży jest dołączany do przesyłki, albo wysyłany Zamawiającemu pocztą tradycyjną, w terminie do 14 dni od zawarcia umowy, na wskazany przez Zamawiającego adres dostawy. 41. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest prezent paragon lub faktura VAT nie jest dołączana do przesyłki, lecz wysyłana na adres płatnika wskazany przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia. 42. W przypadku, gdy zawartość przesyłki jest niezgodna z treścią zamówienia lub Towar uległ uszkodzeniu, Zamawiający jest zobowiązany sporządzić protokół szkody z wyszczególnieniem wszystkich wad Towaru i podpisem kuriera. Sprzedawca zastrzega, iż reklamacje bez kompletnego protokołu nie będą uznawane 43. SKLEP internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego Towaru i tym samym realizacji zamówienia, wynikające z zaistnienia siły wyższej, nieobecności osoby upoważnionej do odbioru zamówienia pod wskazanym adresem oraz błędnie podanego przez Zamawiającego lub niedokładnego adresu dostawy oraz w przypadku braku możliwości skontaktowania się z Zamawiającym na podany adres i/lub numer telefonu. 44. Oferta jest ważna tylko na terenie Polski jednak Zamawiający może wskazać adres do wysyłki w innym państwie Unii Europejskiej. Ilość wysyłanego wina regulują odpowiednie przepisy celne danego państwa.

6 VI. REKLAMACJE I ZWROTY 45. W okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru, Zamawiający ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość (zgodnie z Ustawą O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia r.- Dz.U. nr 22/2000 z późn. zm.). Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, w butelce z nienaruszonymi banderolami oraz z oryginalnym dokumentem sprzedaży. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu towar należy odesłać na adres SEI Group sp. z o.o., Mrowla 162. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. Jeżeli towar spełnia powyższe wymagania, zostaje wystawiona faktura korygująca, która następnie listem priorytetowym wysyłana jest do Zamawiającego. Zamawiający powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, po otrzymaniu której sklep w ciągu 2 dni roboczych dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Zamawiającego. Zwroty dokonane niezgodnie z powyższą procedurą nie będą przyjmowane. 46. Zwroty towaru dokonywane są na koszt i ryzyko Zamawiającego. Koszt odesłania Towaru nie podlega zwrotowi. 47. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem. 48. Towar podlega zwrotowi pod warunkiem, że zostanie zwrócony w oryginalnym i nienaruszonym opakowaniu, nie nosi śladów używania oraz nie posiada wad, za wyjątkiem wad stanowiących podstawę do reklamacji. Towar zwrócony nie może być niekompletny. W przypadku zamówienia zestawu, za Towar uznaje się cały zestaw. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii, otwarciu butelki lub usunięciu innych zabezpieczeń, a w szczególności banderoli, w przypadku zestawu dotyczy to wszystkich jego elementów. 49. W razie skutecznego odstąpienia od umowy, Sprzedawca gwarantuje zwrot kwoty równej cenie Towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Zamawiającego lub przekazem pocztowym pod adres Zamawiającego wskazany w zamówieniu. 50. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedawcą a Zamawiającym będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według kpc. VII. BEZPIECZEŃSTWO 51. Wszystkie informacje podawane przez Zamawiającego w trakcie składania i realizacji zamówienia są przesyłane za pośrednictwem i w ramach infrastruktury używającej bezpiecznych technik. 52. Wszystkie informacje niezbędne do dokonania przelewu podawane przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia są przesyłane za pośrednictwem i w ramach infrastruktury ecard (PayU) używającej bezpiecznych technik. 53. W szczególności właściciel strony internetowej nie posiada dostępu do numerów kart kredytowych ani kodów CVV i CV2, ponieważ płatność jest realizowana na serwerach w centrum autoryzacji ecard (PayU).

7 VIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI 54. W czasie korzystania ze strony internetowej Zamawiający może zostać poproszony o PODANIE niektórych swoich danych osobowych. 55. Składając zamówienie, Zamawiający świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, komunikacji marketingowo-sprzedażowej, rozpatrywania ewentualnych reklamacji i obsługi innych procesów posprzedażowych, optymalizacji działania systemu oraz dostosowywania oferty do indywidualnych potrzeb i preferencji. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. 56. Jeśli Zamawiający zgodzi się w procesie składania zamówienia jego dane (adres ) będą wykorzystywane w celu wysyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na wskazany adres , informacji handlowych w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 57. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu internetowego są przetwarzane wyłącznie dla jej potrzeb. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 58. Przechowywane dane mogą w każdej chwili zostać udostępnione Zamawiającym do wglądu, mogą być również przez niego zmieniane lub usuwane. Zmianę lub usunięcie danych Zamawiający może wykonać samodzielnie w sekcji Moje dane lub zwrócić się, mailowo na adres z prośbą do pracownika sklepu internetowego o wprowadzenie stosownych zmian. Sprzedawca, celem uniemożliwienia ich jednoznacznej identyfikacji z Zamawiającym, usunie dane osobowe Zamawiający na wyraźną jego prośbą. Sprzedawca zastrzega, że usunięcie danych osobowych uniemożliwi wykonanie procesów posprzedażowych. Raz usunięte konto nie może być ponownie aktywowane. 59. SKLEP internetowy umożliwia Zamawiającemu umieszczanie opinii pod Towarami. Opinie, o których mowa wyżej stają się własnością i mogą zostać użyte w takiej formie lub skróconej do promocji sklepu lub Towarów w nim się znajdujących. W sklepie internetowym obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym i wulgarnym. 60. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za PODANIE nieprawdziwych danych osobowych. IX. POLITYKA PLIKÓW COOKIES Na naszej stronie użyliśmy ciasteczek - cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze przez serwer internetowy podczas odwiedzania strony internetowej. Ciasteczka pełnią następujące funkcje: pozwalają rozpoznać urządzenie, z którego korzysta internauta i dostosować stronę internetową do jego preferencji; dzięki nim strona działa prawidłowo, pomagają w zabezpieczeniu strony, powodują, że strona staje się łatwiejsza w użyciu, poprzez zapamiętywanie informacji, które zostały podane, ułatwiają użytkownikowi utrzymanie sesji po załogowaniu; dzięki temu internauta nie jest zmuszony logować się na każdej podstronie, pomagają nam zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny; dzięki nim możliwe jest ulepszenie struktury i zawartości SERWISU, pozwalają tworzyć statystyki. Chiantivini.pl dokłada wszelkich starań, aby traktować klientów uczciwie i otwarcie, przy uwzględnieniu najlepszych praktyk. Dlatego też wdrożyliśmy rozwiązania wymagane przez Dyrektywę o prywatności i łączności elektronicznej (Dyrektywa WE Parlamentu Europejskiego), która obejmuje wykorzystywanie ciasteczek.

8 Ciasteczka, których używamy są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na Twój komputer. Informujemy również, że w wyniku korzystania z plików cookies nie przechowujemy Twoich danych osobowych, ani innych poufnych informacji. Rodzaje Ciasteczek używanych przez naszą stronę: Ciasteczka sesji: działają one tylko podczas trwania wizyty i pozwalają nam określić, że ta sama osoba porusza się ze strony na stronę. Są one dla nas niezbędne, aby upewnić się, że określone części strony działają prawidłowo. Ciasteczka sesyjne są również wykorzystywane przez serwer do przechowywania informacji o działaniach użytkownika. Dzięki temu, w przypadku zerwania połącznia z serwerem użytkownik łatwo może wrócić w to samo miejsce na stronie. Domyślnie strony internetowe nie mają pamięci. Ciasteczka informują serwer którą stronę wyświetlić, dzięki czemu użytkownik nie musi tego pamiętać, a w przypadku zerwania połączenia użytkownik nie musi rozpoczynać wszystkiego od początku. Ciasteczka na stronie działają niczym zakładka w książce. Ciasteczka trwałe: pozostają one na Twoim komputerze po odwiedzeniu naszej strony, co oznacza, że witryna może zapamiętać Twoje ustawienia kiedy nas odwiedzasz. Dzięki temu strona staje się dla Ciebie łatwiejsza w nawigacji i pamięta Twoje preferencje. Więcej informacji o plikach cookies na stronie Użytkownicy SERWISU chiantivini.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Sposób zmiany ustawień plików cookies może być uzależniony od rodzaju przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik. W każdej przeglądarce w zakładce Pomoc znajdują się informacje na temat plików cookies. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza Twoją akceptację, że portal chiantivini.pl będzie przechowywać informacje w komputerze użytkownika i uzyskiwać do nich dostęp. X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 61. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Zamawiającym a SEI GROUP Sp. z o.o. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Zamawiającemu wraz z przesyłką dokumentu sprzedaży w postaci paragonu lub faktury VAT. 62. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie sklepu internetowego 63. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres wskazany przez Zamawiającego oraz za usuwanie i blokowanie adresu przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Zamawiającego. 64. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wystąpienia przerw technicznych w obsłudze witryny i sklepu internetowego wynikających z przyczyn technicznych dotyczących sprzętu służącego do obsługi Serwisu lub innych przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. 65. Różnice pomiędzy wizualizacją Towaru prezentowanego w sklepie internetowym wynikające z indywidualnych ustawień komputera Zamawiającego (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego Towaru w sklepie internetowym 66. Towary będące winami, dostępne w sklepie internetowym mogą pochodzić z różnych partii dostaw, a przy szerokim asortymencie win, może dojść do zmiany szybciej niż zostanie zaktualizowany asortyment w sklepie internetowym Zatem zdjęcie opakowania i oznakowania Towaru może odbiegać od rzeczywistego opakowania i oznakowania Towaru dostarczonego do Zamawiającego. Różnice mogą dotyczyć w szczególności rocznika win oraz wyglądu etykiety i kontretykiety.

9 67. Sprzedawca dokłada należytej staranności, aby treść oferty sprzedaży Towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. cen, konfiguracji, itd.) ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie realizacji zamówienia. 68. Podana zawartość alkoholu na stronie produktowej i na etykiecie może odbiegać od rzeczywistej zawartości alkoholu, co wynika ze specyficznych właściwości wina. 69. Trwałość poszczególnych rodzajów win jest indywidualna. Optymalny termin spożycia i ewentualny okres przechowywania może być PODANY na etykiecie wina. 70. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. 71. Wszystkie nazwy Towarów oferowanych do sprzedaży przez SKLEP internetowy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i/lub zastrzeżone. 72. Wszystkie zdjęcia i teksty zamieszczone na stronie posiadają ochronę prawno-autorską. Nie można ich przedrukowywać bez zgody właściciela praw autorskich do niego. 73. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie dla umów zawieranych od dnia 26 marca 2012 r.

REGULAMIN SKLEPU WWW.MU-MU.PL

REGULAMIN SKLEPU WWW.MU-MU.PL REGULAMIN SKLEPU WWW.MU-MU.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym WWW.MU-MU.PL (zwany dalej Sklepem) jest: MUMU J. Mucha i Wspólnik Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu ZAQUAD

Regulamin sklepu ZAQUAD Regulamin sklepu ZAQUAD 1 Informacje o sklepie Sklep Internetowy działający pod adresem www.zaquad.com, prowadzony jest przez firmę ZPHU DANA Danuta Banaczek z siedzibą w Skarżysku Kościelnym, ul. Kolonia

Bardziej szczegółowo

1. Sklep internetowy Fabryka Snu działa za pośrednictwem witryny internetowej w domenie www.fabrykasnu.info.pl.

1. Sklep internetowy Fabryka Snu działa za pośrednictwem witryny internetowej w domenie www.fabrykasnu.info.pl. REGULAMIN SKLEPU 1. Sklep internetowy Fabryka Snu działa za pośrednictwem witryny internetowej w domenie www.fabrykasnu.info.pl. Składanie zamówień może się odbywać przez 24 godziny na dobę za pomocą strony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Home & Kids. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Home & Kids. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Home & Kids 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I Postanowienia ogólne 1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.fundacja-amg.pl jest: Fundacja na rzecz studentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 a) Fundacji Niepodległości należy rozumieć przez to Fundację Niepodległości z siedzibą przy ul. Bohaterów Monte Cassino 53, 20-705

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU CASA BIANCA obowiązujący do dnia 24.12.2014. Właścicielem i operatorem sklepu internetowego www.casabianca.

REGULAMIN SKLEPU CASA BIANCA obowiązujący do dnia 24.12.2014. Właścicielem i operatorem sklepu internetowego www.casabianca. REGULAMIN SKLEPU CASA BIANCA obowiązujący do dnia 24.12.2014 Właścicielem i operatorem sklepu internetowego www.casabianca.pl jest: Casa Bianca Anna Pytlarz Adres: ul. Limanowskiego 4/49; 02-943 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Słowniczek: Sklep Kupujący Sprzedający Dni robocze Czas realizacji zamówienia Przelew bankowy Punkt Odbioru I Przyjmowanie i realizacja zamówień

Słowniczek: Sklep Kupujący Sprzedający Dni robocze Czas realizacji zamówienia Przelew bankowy Punkt Odbioru I Przyjmowanie i realizacja zamówień Regulamin Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży, będące podstawą działalności sklepu internetowego operującego pod adresem http://www.mbe-poznan.pl. Słowniczek: Sklep - sklep internetowy działający

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. I. Postanowienia ogólne

Regulamin sklepu. I. Postanowienia ogólne Regulamin sklepu Poniższy regulamin obowiązuje sklep internetowy oraz jego klientów, w wersji aktualnej, opublikowanej na stronach sklepu w momencie zawarcia umowy kupna. Sklep internetowy znajdujący się

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów. 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej:

Regulamin zakupów. 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej: Obowiązuje od dnia 01.01.2011 roku. Regulamin zakupów Sklep internetowy działający pod adresem www.koinonia.org.pl, prowadzony jest przez: Wydawnictwo KOINONIA Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja,

Bardziej szczegółowo

1 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA.

1 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA. 1. Sprzedawca - Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internetowej. 2. Zamówienia przyjmowane są za pomocą serwisu: strefamilitarna.com,

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za odwiedzenie naszego sklepu. Zapraszamy ponownie! Regulamin Sklepu

Dziękujemy za odwiedzenie naszego sklepu. Zapraszamy ponownie! Regulamin Sklepu Regulamin sklepu Regulamin Sklepu Regulamin określa zasady sprzedaży artykułów oferowanych przez internetowy sklep Dentashop.pl należący do firmy DENTASHOP Agata Mysiak, z siedzibą przy ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne. Właścicielem sklepu internetowego jest firma. FARMA-NOWA Zofia Małecka. ul. Szamotulska 21

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne. Właścicielem sklepu internetowego jest firma. FARMA-NOWA Zofia Małecka. ul. Szamotulska 21 REGULAMIN I. Postanowienia ogólne Właścicielem sklepu internetowego jest firma FARMA-NOWA Zofia Małecka ul. Szamotulska 21 62-081 CHYBY NIP 777-155-17-82 Ceny są podane w złotych polskich PLN. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży wysyłkowej prowadzonej przez MULTICO Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o. SŁOWNICZEK

Regulamin sprzedaży wysyłkowej prowadzonej przez MULTICO Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o. SŁOWNICZEK Regulamin sprzedaży wysyłkowej prowadzonej przez MULTICO Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o. SŁOWNICZEK Sklep internetowy multicobooks.pl sklep działający pod adresem http://www.multicobooks.pl, sprzedający

Bardziej szczegółowo

1. [Postanowienia ogólne]

1. [Postanowienia ogólne] Regulamin sklepu internetowego obowiązujący do dnia 25 grudnia 2014 Spis treści: 1. [Postanowienia ogólne] 2. [Rejestracja użytkownika] 3. [Złożenie zamówienia oraz realizacja transakcji] 4. [Płatność]

Bardziej szczegółowo

1 Zakres usług. 2 Warunki przyjmowania i realizacji zamówień

1 Zakres usług. 2 Warunki przyjmowania i realizacji zamówień REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Obowiązuje od 2009-11-01 Sklep internetowy EVS Education, działający pod adresem www.evs.edu.pl, prowadzony jest przez: EVS Education Feliński i Wspólnicy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne 1. Internetowy sklep www.matbud.pl prowadzony jest przez Kazimierz Kula prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MATBUD MATERIAŁY BUDOWLANE, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL Właścicielem sklepu internetowego LONPOS.PL jest: ul. Odrzańska 8/7, 30-408 Kraków NIP 679 249 93 65 REGON 120145725 tel. kom.: +48 604 952 332 I. Definicje Użyte

Bardziej szczegółowo

TWOJA SKÓRA ŚPI SPOKOJNIE

TWOJA SKÓRA ŚPI SPOKOJNIE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.dermasova.pl Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.dermasova.pl. I. Dane kontaktowe 1. Magdalena

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne 1 Postanowienia ogólne 1. Księgarnia internetowa www.pons.pl (dalej zwana Księgarnią) jest prowadzona przez Wydawnictwo LektorKlett sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań

Bardziej szczegółowo

korzysta z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 5.Prawo odstąpienia od umowy nie

korzysta z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 5.Prawo odstąpienia od umowy nie Regulamin zakupów sklepu internetowego szprycha.com.pl I. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW 1.Strona www.szprycha.com.pl (zwana dalej sklepem internetowym szprycha.com.pl lub sklepem ) jest sklepem internetowym,

Bardziej szczegółowo

4. Podczas składania zamówienia Klient dokonuje: 1. wyboru zamawianych towarów oraz ich ilości; 3. wyboru sposobu płatności

4. Podczas składania zamówienia Klient dokonuje: 1. wyboru zamawianych towarów oraz ich ilości; 3. wyboru sposobu płatności Regulamin I. INFORMACJE OGÓLNE Sklep internetowy trimex24.pl prowadzony jest przez: TRIMEX Sp. z o.o., z siedzibą w Szczebrzeszynie przy ul. Zamojskiej 5, 22-460 Szczebrzeszyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1 Informacje ogólne. 2 Oferta. 1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w PLN i zawierają podatek VAT.

Regulamin. 1 Informacje ogólne. 2 Oferta. 1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w PLN i zawierają podatek VAT. Regulamin 1 Informacje ogólne 1. Sklep działający pod adresem mi-tu.pl, zwany dalej Sklepem lub Sprzedawcą, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Warunkiem dokonania zamówienia w Sklepie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży 1 Informacje ogólne Sklep internetowy działający pod adresem http://agapo.pl prowadzony jest przez firmę: PC-NET Rafał Latacz wpisaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU WWW.MU-MU.PL

REGULAMIN SKLEPU WWW.MU-MU.PL REGULAMIN SKLEPU WWW.MU-MU.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym WWW.MU-MU.PL (zwany dalej Sklepem) jest: MUMU J. Mucha i Wspólnik Spółka

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, , zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

Szanowni Państwo, , zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Szanowni Państwo, złożenie zamówienia w naszym sklepie internetowym jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zasad zawartych w niniejszym regulaminie. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z tymi zasadami

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego ZAKSA S.A. 1 Informacje ogólne

Regulamin Sklepu internetowego ZAKSA S.A. 1 Informacje ogólne Regulamin Sklepu internetowego ZAKSA S.A. 1 Informacje ogólne 1. Internetowy Sklep kibica ZAKSA S.A., funkcjonujący pod adresem elektronicznym www.zaksa.pl, prowadzony jest przez sprzedawcę: ZAKSA S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Definicje. II. Postanowienia ogólne

Regulamin. I. Definicje. II. Postanowienia ogólne Regulamin I. Definicje 1 W niniejszym regulaminie zwanym dalej Regulaminem, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć: 1) Portale - strona główna www.rodziceprzyszlosci.pl oraz jej podstrony, www.vademecumrodzica.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO belumi

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO belumi REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO belumi na dzień 7.04.2015 r. 1. Informacje Ogólne 1. Właścicielem i operatorem Sklepu Internetowego belumi jest belumi Krzysztof Sosnowski z siedzibą: ul. Ostródzka 44, 03-289

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Informacje Ogólne

REGULAMIN. 1. Informacje Ogólne REGULAMIN 1. Informacje Ogólne 1. Właścicielem nick u Swiat-Florysty na poratlu internetowym Allegro jest firma Sky-Net Łukasz Przeździecki z siedzibą w Warszawie przy ulicy Szańcowa 28. 2. Nasza obecność

Bardziej szczegółowo

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności:

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.VITADIET.PL INFORMACJE OGÓLNE 1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

wpisany do KRS pod numerem 0000360880, o numerze NIP 113-280-84-49 oraz Regon 142490095.

wpisany do KRS pod numerem 0000360880, o numerze NIP 113-280-84-49 oraz Regon 142490095. Sklep internetowy Perfumeria Tagomago działający pod adresem : http://tagomago.pl jest prowadzony przez: "Tagomago Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością" Spółka Komandytowa ul. Walecznych 68 03-926 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu.

Regulamin. Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu. Regulamin Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu. I. Informacje ogólne 1. Sklep internetowy Scarpa Dolce działający pod adresem www.sklep.scarpadolce.pl jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO KARTON P.P.U.H. EXPORT IMPORT TERESA TYRAKOWSKA I. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego. 1.2. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży. 1 Wstęp

Regulamin sprzedaży. 1 Wstęp Regulamin sprzedaży 1 Wstęp 1. Sklep internetowy pod adresem www.lediplex.pl. (dalej sklep internetowy) prowadzi Kinga Lewandowska, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Grafnet Kinga Lewandowska,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.LINGEA.PL (obowiązujący od dnia 29 czerwca 2016 r.) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy LINGEA, działający

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Postanowienia zawarte w Regulaminie platformy sklepowej buildmall.eu stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Sklep internetowy, działający pod adresem PHUWYSOKINSKI.PL, prowadzony jest przez firmę PHU Wysokiński Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa ul.adama Branickiego 9/90, działającą

Bardziej szczegółowo

Sklep internetowy, działająca pod adresem www.hurtowniabudowlana24.pl, jest prowadzona przez: Maxcomers Sp. z o.o. ul. Iwonicka 39 A.

Sklep internetowy, działająca pod adresem www.hurtowniabudowlana24.pl, jest prowadzona przez: Maxcomers Sp. z o.o. ul. Iwonicka 39 A. Sklep internetowy, działająca pod adresem www.hurtowniabudowlana24.pl, jest prowadzona przez: Maxcomers Sp. z o.o. REGULAMIN ZAKUPÓW 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci

Bardziej szczegółowo

Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co.

Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co. REGULAMIN 1) INFORMACJE OGÓLNE: Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co.uk Ilekroć w regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ FUNDACJI GENERAŁ ELŻBIETY ZAWACKIEJ

REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ FUNDACJI GENERAŁ ELŻBIETY ZAWACKIEJ REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ FUNDACJI GENERAŁ ELŻBIETY ZAWACKIEJ Księgarnia Internetowa, mająca adres na stronie www.zawacka.pl, prowadzona przez: Fundację Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Informacja o sprzedawcy; 2. Słowniczek; 3. Dane osobowe- ochrona; 4. Realizacja zamówienia; - szczegółowe warunki realizacji zamówienia; - ceny towarów; - modyfikacja

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, wyklucza jego postanowień. p Zdrowy But, zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem serwisu Allegro.

Szanowni Państwo, wyklucza jego postanowień. p Zdrowy But, zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem serwisu Allegro. Szanowni Państwo, Dokonanie zakupu na naszych aukcjach jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zasad zawartych w niniejszym regulaminie. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z wyklucza jego postanowień.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego Regulamin sklepu internetowego Wydawnictwa Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (obowiązywał do 23.12.2014 roku) I. Słownik pojęć Sprzedawca Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, przy al.

Bardziej szczegółowo

Poniższy Regulamin Sklepu Internetowego określa zasady i warunki realizacji zamówień złożonych od dnia roku. 1. Postanowienia ogólne

Poniższy Regulamin Sklepu Internetowego określa zasady i warunki realizacji zamówień złożonych od dnia roku. 1. Postanowienia ogólne Poniższy Regulamin Sklepu Internetowego określa zasady i warunki realizacji zamówień złożonych od dnia 25.12.2014 roku 1. Postanowienia ogólne Sklep Internetowy działający pod adresem: www.paso-trading.pl,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE

REGULAMIN SKLEPU PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE REGULAMIN SKLEPU I. PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE 1. Sklep internetowy drabiny-nowak.poznan.pl jest własnością P.H.U. NOWAK sp. z o.o. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. NOWAK sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin. sklepu internetowego estetiq.pl, działającego pod adresem prowadzonego przez firmę ESTETIQ POLSKA Sp. z o.o.

Regulamin. sklepu internetowego estetiq.pl, działającego pod adresem  prowadzonego przez firmę ESTETIQ POLSKA Sp. z o.o. Regulamin sklepu internetowego estetiq.pl, działającego pod adresem www.sklep.estetiq.pl prowadzonego przez firmę ESTETIQ POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, nr NIP 631-22-05-436, nr Regon 276179410.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedawcy imall24

Regulamin Sprzedawcy imall24 Regulamin Sprzedawcy imall24 I. DEFINICJE 1. Sprzedawca IMPACT IT Sp. z o.o. z siedzibą w 37-450 Stalowa Wola. ul. Siedlanowskiego 3., posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 8652557632, który

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży usług firmy pod nazwą Termy Krakowskie prowadzone przez Spółdzielnię Mieszkaniową im.st. Staszica

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Regulamin sklepu internetowego Glantier I. Definicje ogólne Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL

SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL REGULAMIN Sklep internetowy higio.com.pl ( Sklep ) prowadzony jest przez Partner in Pet Food Polska SA z siedzibą przy ul. Palisadowej 20/22, 01-940 Warszawa, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży sadzonek roślin przez gospodarstwo rolne Jadwigi i Janusza Rudnickich mieszczące się w Rakszawie

Bardziej szczegółowo

Kropka Milena Brózda-Nikiel z siedzibą w Krakowie, 31-916, os. Ogrodowe 12/2.

Kropka Milena Brózda-Nikiel z siedzibą w Krakowie, 31-916, os. Ogrodowe 12/2. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KROPKASHOES.COM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy kropkashoes.com, dalej Sklep, działający pod adresem internetowym www.kropkashoes.com, dalej strona internetowa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego Lusti-Polska. Informacje ogólne

Regulamin Sklepu Internetowego Lusti-Polska. Informacje ogólne Regulamin Sklepu Internetowego Lusti-Polska 12 Informacje ogólne 1. Złożenie zamówienia oznacza akceptację przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu i jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia

Bardziej szczegółowo

na temat towarów Sklep zamieszcza na stronie www.wlaczoszczedzanie.jimdo.pl 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony internetowe

na temat towarów Sklep zamieszcza na stronie www.wlaczoszczedzanie.jimdo.pl 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony internetowe REGULAMIN Obowiązuje od 23-03-2012 Sklep internetowy www.wlaczoszczedzanie.jimdo.pl, działający pod adresem www.wlaczoszczedzanie.jimdo.pl, prowadzony jest przez firmę MAG-MAR Józef Susfał wpisaną do Ewidencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

3. Sklep BELMEB zajmuje się sprzedażą akcesoriów meblowych. Kontakt ze Sklepem BELMEB jest możliwy przez adres e-mail: sklep@belmeb.pl.

3. Sklep BELMEB zajmuje się sprzedażą akcesoriów meblowych. Kontakt ze Sklepem BELMEB jest możliwy przez adres e-mail: sklep@belmeb.pl. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BELMEB I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep Internetowy znajdujący się pod adresem http://www.belmeb.pl ma siedzibę pod adresem: 34-144 Izdebnik 542 i prowadzony jest przez BELMEB

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku Regulamin określa zasady sprzedaży kosmetyków firmy Dax Cosmetics Sp. z o.o. oferowanych w sklepie internetowym sklep.dax.com.pl 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

1. Właścicielem sklepu internetowego dostępnego na stronie internetowej www.krainadziecka.com.pl

1. Właścicielem sklepu internetowego dostępnego na stronie internetowej www.krainadziecka.com.pl Regulamin I. Warunki ogólne 1. Właścicielem sklepu internetowego dostępnego na stronie internetowej www.krainadziecka.com.pl jest : Woźniak Radosław FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "IGA" z siedzibą w Katowicach

Bardziej szczegółowo

4. Utworzenie za pomocą rejestracji oraz korzystanie z konta użytkownika e-sklepu POLLOV jest dobrowolne i bezpłatne.

4. Utworzenie za pomocą rejestracji oraz korzystanie z konta użytkownika e-sklepu POLLOV jest dobrowolne i bezpłatne. Regulamin REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POLLOV 1. Sklep www.pollov.pl jest prowadzony przez firmę: ul. Porzeczkowa 25 B, tel. +48 737 450 818 NIP: 782 23 08 420 REGON: 361491366 Dane do KONTA BANKOWEGO:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT Prosimy zapoznaj się z naszym regulaminem. Znajdziesz tu ciekawe i przydatne informacje, jak wygląda zamawianie w naszym sklepie. Wszystko napisane jest prostym i

Bardziej szczegółowo

1 Definicja Sprzedawcy

1 Definicja Sprzedawcy REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 Definicja Sprzedawcy Sprzedawca w portalu wszystko.pl: ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków NIP: 6762495204 REGON: 362855439 Tel. 601740065 E-mail: biuro@alsitech.pl Numer

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Niniejszy regulamin określa warunki korzystania ze sklepu internetowego

REGULAMIN Niniejszy regulamin określa warunki korzystania ze sklepu internetowego REGULAMIN Niniejszy regulamin określa warunki korzystania ze sklepu internetowego www.soldo.isklep24.pl Niniejszy regulamin jest regulaminem o którym mowa w art.8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WITRYNY INTERNETOWEJ WWW.VINORAMA.PL

REGULAMIN WITRYNY INTERNETOWEJ WWW.VINORAMA.PL REGULAMIN WITRYNY INTERNETOWEJ WWW.VINORAMA.PL Operatorem witryny internetowej www.vinorama.pl (zwanej dalej Witryną) jest VINORAMA Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach przy ul. Sempołowskiej 4, 95-200

Bardziej szczegółowo

3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. REGULAMIN Postanowienia Ogólne 1. Warunki korzystania z oferty proponowanej przez sklep internetowy kuxido.com reguluje poniższy dokument, zwany w dalszej części "Regulaminem". 2. Właścicielem sklepu kuxido.com

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI III. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI Sklep internetowy BINI, działający pod adresem www.bini.co, za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Zawartość sklepu internetowego www.fotkom.com.pl nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego

Regulamin. Zawartość sklepu internetowego www.fotkom.com.pl nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego **REGULAMIN** I. Postanowienia ogólne Regulamin Sklep internetowy www.fotkom.com.pl prowadzony jest przez firmę Fotkom Marcin Liszewski ul. Klaudyny 38/18 01-684 Warszawa NIP: 729-237-75-24 Regon 015685845

Bardziej szczegółowo

3.Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony www.hugoepapierosy.pl.

3.Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony www.hugoepapierosy.pl. 1.Postanowienia ogólne 1.Sklep internetowy hugo-epapierosy.pl działający pod adresem internetowym www.hugo-epapierosy.pl prowadzony jest przez P.H.U Hugo Sławomir Strzelczyk., z siedzibą w Oleśnicy (Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego Regulamin sklepu internetowego www.magiatworzenia.pl 1 Warunki ogólne Sklep internetowy dostępny pod adresem http://www.magiatworzenia.pl jest własnością firmy FRESA Agata Skiba, ul. Fasolowa 39/30, 02-482

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów w firmie Reper I INFORMACJE O FIRMIE:

Regulamin zakupów w firmie Reper I INFORMACJE O FIRMIE: Regulamin zakupów w firmie Reper I INFORMACJE O FIRMIE: Sklep internetowy REPER (zwany dalej: Sklep) działający pod adresem /sklep) prowadzony jest przez firmę Reper Adam Jamróżkiewicz z siedzibą w Zawoni

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.kucaj.pl

Regulamin sklepu internetowego www.kucaj.pl Regulamin sklepu internetowego www.kucaj.pl 1 Definicje Sprzedawca oznacza Jan Paweł Grzesikiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jan Paweł Grzesikiewicz, adres: ul. Żytnia 66/25, 01-156

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.outlet-tapet.pl

Regulamin sklepu internetowego www.outlet-tapet.pl 25 września 2015r Regulamin sklepu internetowego www.outlet-tapet.pl Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.outlet-tapet.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN: 1- SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ. 1. Zamówienia można składać:

REGULAMIN: 1- SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ. 1. Zamówienia można składać: REGULAMIN: 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.niro-bio.pl prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno _ Usługowo Handlowe NIRO Sp. z o.o. z siedzibą w Bronowie 42-283 ; przy ulicy

Bardziej szczegółowo

2. Stroną dokonującą sprzedaży jest właściciel sklepu internetowego kabinybartycka24.pl

2. Stroną dokonującą sprzedaży jest właściciel sklepu internetowego kabinybartycka24.pl Regulamin Sklepu 1 Definicje Klient każda osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w Sklepie; pojęcie to oznacza również osobę, która nie posiada Konta i jest w trakcie składania zamówienia,

Bardziej szczegółowo

Kontakt z właścicielem serwisu możliwy jest pod numerem telefonu 661-713-716 lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem akademia@akademiatp.pl.

Kontakt z właścicielem serwisu możliwy jest pod numerem telefonu 661-713-716 lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem akademia@akademiatp.pl. Właścicielem serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.akademiatp.pl jest Akademia Transportu i Przedsiębiorczości Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Annopol 4B, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Nabywców ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę. 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie

Bardziej szczegółowo

I. Rodzaj świadczonych usług II. Przyjmowanie i realizacja zamówień

I. Rodzaj świadczonych usług II. Przyjmowanie i realizacja zamówień Regulamin Podmiotem świadczącym usługi pod adresem http://sklep-sportowy.eu jest: Sklep rowerowy Leszek Tomica, ul. Daszyńskiego 10, 43-450 Ustroń, Polska NIP: 548-135-12-69 Spis treści: I. Rodzaj świadczonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin zamówień Dietapremium.pl Informacja zgodna z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.eurosejfy.pl obowiązujący od 25.12.2014r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.eurosejfy.pl obowiązujący od 25.12.2014r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.eurosejfy.pl obowiązujący od 25.12.2014r. Sejfy.PL Sp. z o. o. Orla 8 00-143 Warszawa Nip:5223017052 Regon:147329217 Infolinia 22 620 02 07 Mobile +48533888866 +48604655554

Bardziej szczegółowo

1 Informacje ogólne. - Klient - pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna dokonująca zakupu;

1 Informacje ogólne. - Klient - pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna dokonująca zakupu; 1 Informacje ogólne 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: - Klient - pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna dokonująca zakupu; - Konsument - osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy WIDZI MISIE [dalej Sklep ] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin ]. 2. Właścicielem Sklepu

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu

Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu I. Informacje o firmie Sklep internetowy Atelier Tiu prowadzony jest za pośrednictwem strony internetowej w domenie www.ateliertiu.pl. Właścicielem sklepu jest:

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY TOWARÓW FIRMY ACCROS24.PL ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO I PLATFORMY ALLEGRO.

WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY TOWARÓW FIRMY ACCROS24.PL ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO I PLATFORMY ALLEGRO. WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY TOWARÓW FIRMY ACCROS24.PL ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO I PLATFORMY ALLEGRO. Wstęp 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady i warunki składania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WITRYNY INTERNETOWEJ WWW.VINORAMA.PL

REGULAMIN WITRYNY INTERNETOWEJ WWW.VINORAMA.PL REGULAMIN WITRYNY INTERNETOWEJ WWW.VINORAMA.PL Operatorem witryny internetowej www.vinorama.pl (zwanej dalej Witryną) jest VINORAMA Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach przy ul. Sempołowskiej 4, 95-200

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży w Sklepie Internetowym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie z dnia 07.01.2014 roku

Regulamin sprzedaży w Sklepie Internetowym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie z dnia 07.01.2014 roku I. Definicje Regulamin sprzedaży w Sklepie Internetowym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie z dnia 07.01.2014 roku Sklep Internetowy jest prowadzony przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP: 701-04-02-488

LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP: 701-04-02-488 Sklep internetowy LOCAL HEROES, działający pod adresem http://www.localheroesstore.com prowadzony jest przez: LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP:

Bardziej szczegółowo

w inny sposób:... Miejscowość, data... Podpis... (jeżeli wysyłasz w wersji papierowej)

w inny sposób:... Miejscowość, data... Podpis... (jeżeli wysyłasz w wersji papierowej) REGULAMIN Obowiązujący, na podstawie art.8 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast. Ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM WWW.STILL.PL Sklep Internetowy still.pl działający pod adresem http://www.still.pl, zwany w niniejszym Regulaminie Sklep Internetowy still.pl jest prowadzony

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia Ogólne

1 Postanowienia Ogólne Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie sklepu www.brasmania.pl Sklep internetowy brasmania.pl [dalej zwany jako Sklep] prowadzi handel detaliczny

Bardziej szczegółowo

Kontakt z ConvaTec można uzyskać pod numerem telefonu bezpłatnej Infolinii 800 120 093 lub 022 579 66 50, e-mail: dzial.pomocy@convatec.

Kontakt z ConvaTec można uzyskać pod numerem telefonu bezpłatnej Infolinii 800 120 093 lub 022 579 66 50, e-mail: dzial.pomocy@convatec. Regulamin określający zasady dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym prowadzonym przez ConvaTec Polska sp. z o.o. pod adresem www.mojarana.pl, dalej Regulamin Sprzedającym jest spółka ConvaTec Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Regulamin Sklepu Internetowego

REGULAMIN. Regulamin Sklepu Internetowego REGULAMIN Sprzedaż w ramach sklepu internetowego prowadzi sie w oparciu o Regulamin sklepu internetowego, z którym każdy Klient winien się zapoznać przed złożeniem zamówienia. Złożenie zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ. www.fert.krakow.pl

REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ. www.fert.krakow.pl Księgarnia internetowa, działająca pod adresem internetowym www.fert.krakow.pl prowadzona jest przez: Grażyna Górecka FERT ul. Kazimierza Wielkiego 54 A, 30-074 Kraków, NIP 677-007-36-24; REGON 350651189.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ PRZEZ INTERNET

WARUNKI I ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ PRZEZ INTERNET WARUNKI I ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ PRZEZ INTERNET Zamówienia składane pod adresem http://www.forplyt.pl są obsługiwane przez: P.P.U.H. Forpłyt Jan Zadrożny Grzegorz Zadrożny Sp.J. ul. Grodzieńska 37 a

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. www.bizuteriapiotrowski.pl. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym

Regulamin sklepu. www.bizuteriapiotrowski.pl. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym 25 grudnia 2014 Regulamin sklepu Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem Sprzedającym jest firma Piotrowski z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu beading.pl obowiązujący dla zamówień złożonych przed 25.12.2014. Informacje wstępne

Regulamin sklepu beading.pl obowiązujący dla zamówień złożonych przed 25.12.2014. Informacje wstępne Regulamin sklepu beading.pl obowiązujący dla zamówień złożonych przed 25.12.2014 Informacje wstępne 1. Właścicielem sklepu internetowego beading.pl jest firma: GALERIA MARGO Małgorzata Grzesiak, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

II. Postanowienia ogólne

II. Postanowienia ogólne Regulamin zakupów obowiązujący do 24-12-2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU Sklepaeg.pl (obowiązujący od 25 grudnia 2014 do 31 grudnia 2016)

REGULAMIN SKLEPU Sklepaeg.pl (obowiązujący od 25 grudnia 2014 do 31 grudnia 2016) REGULAMIN SKLEPU Sklepaeg.pl (obowiązujący od 25 grudnia 2014 do 31 grudnia 2016) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.sklepaeg.pl, prowadzony jest przez firmę CTC

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell

Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell 1. Postanowienia ogólne. 1.1 Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej www.piri-inhell.com 1.2 Sprzedawcą jest firma Piri

Bardziej szczegółowo

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych.

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych. REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 24.12.2014 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy działający pod adresem: www.sklep.branq.eu prowadzony jest przez firmę: F.H.U. Rafał Zielonka mieszczącą się

Bardziej szczegółowo