Magazyn Uznanego Europejskiego Rzeczoznawcy Majątkowego, nr 10, styczeń 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Magazyn Uznanego Europejskiego Rzeczoznawcy Majątkowego, nr 10, styczeń 2015"

Transkrypt

1 Magazyn Uznanego Europejskiego Rzeczoznawcy Majątkowego, nr 10, styczeń 2015 TEGoVA doradza Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Bankowego ws. wartości bankowo-hipotecznej i niezależności rzeczoznawców W ostatnich miesiącach Europejski Urząd Nadzoru Bankowego przygotowywał projekty standardów technicznych wytycznych dla zawodowych rzeczoznawców dotyczące wartości bankowo hipotecznej (MLV) w kontekście wprowadzenia wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (CRR) i niezależności rzeczoznawców, jako elementu wprowadzenia dyrektywy ws. naprawy, restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków (BRRD). TEGoVA wydała swoje stanowisko w kwestii MLV i odpowiedziała na dokument konsultacyjny ws. niezależności. Dokumenty można pobrać na stronie WARTOŚĆ BANKOWO HIPOTECZNA (MORTGAGE LENDING VALUE) Artykuł 124(4)(a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. ws. wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, (Capital Requirements Regulation) stawia przed EUNB wymóg przygotowania projektów standardów technicznych wytycznych, aby określić: surowe kryteria oceny wartości bankowo-hipotecznej... określonej w Artykule 4(74) następująco: bankowo-hipoteczna wartość nieruchomości oznacza wartość nieruchomości określoną w drodze ostrożnej oceny przyszłej zbywalności nieruchomości przy uwzględnieniu długoterminowych cech nieruchomości, normalnych warunków rynkowych i warunków na rynku lokalnym, obecnego użytkowania oraz odpowiednich alternatywnych możliwości użytkowania nieruchomości. To stwarza wyjątkową okazję, aby pojęcie MLV z narzędzia analitycznego stało się uznaną podstawą wartości, stojącą w hierarchii wyceny w jednym szeregu z wartością rynkową. TEGoVA podkreśliła potrzebę zapewnienia wystarczająco elastycznego podejścia, aby europejskie zasady dotyczące wartości bankowo-hipotecznej mogły zostać przyjęte w różnych krajowych systemach finansowo-hipotecznych i na rynkach nieruchomości państw członkowskich UE. Jeśli standardy technicznych wytycznych zapewnią elastyczność wystarczającą do uwzględnienia krajowych / a nawet lokalnych warunków rynkowych, wykorzystanie pojęcia MLV będzie znacznie prostsze. Struktura regulacyjna, wymagająca od niezależnych i kompetentnych rzeczoznawców korzystania ze ściśle określonej metodologii, nie może ograniczać się do przedstawienia minimalnych i maksymalnych aktualizacji wycen czy danych wyjściowych. Te należy pozostawić osądowi kompetentnego rzeczoznawcy. Nieuniknione jest bowiem, że będą one różne w różnych krajach, a 1 s t r o n a

2 nawet wewnątrz danego państwa, jak również będą inne między poszczególnymi sektorami nieruchomości i wewnątrz każdego z nich. Jedynie doświadczony i odpowiednio przeszkolony rzeczoznawca, po dogłębnej analizie lokalnego rynku, może je właściwie i dokładnie wskazać. Regulacja może zalecać uznane metody wyceny (porównawcza, dochodowa, kosztowa), ale wybór najwłaściwszej w danym przypadku powinien należeć do rzeczoznawcy. Generalnie rzecz biorąc, to od charakteru danego typu nieruchomości i rynku oraz dostępnych źródeł zależeć będzie, czy najbardziej odpowiednie jest podejście porównawcze, czy dochodowe (albo nawet, czy można wykorzystać oba). Zróżnicowanie nieruchomości i okoliczności powoduje, że standardy muszą być elastyczne, aby profesjonalny rzeczoznawca podejmujący się zlecenia mógł sam o wyborze podejścia zdecydować. Aby na poziomie europejskim zapewnić profesjonalizm i zgodność, wszelkie przepisy dotyczące wartości bankowo-hipotecznej powinny wymagać od rzeczoznawców majątkowych kwalifikacji i niezależności w zgodzie z Europejskimi Standardami Wyceny. NIEZALEŻNOŚĆ RZECZOZNAWCY W odpowiedzi na konsultacje poświęcone niezależności rzeczoznawców, TEGoVA wskazała Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Bankowego, że: Niezależność rzeczoznawcy musi być zapewniona na każdym poziomie bankowych przepisów dotyczących procesu wyceny, także w czasie określania zabezpieczenia nieruchomości w tym przypadku kryteria niezależności muszą być dostosowane do rzeczoznawców majątkowych. Choć wycena w Dyrektywie nie obejmuje w pierwszym rzędzie wyceny nieruchomości, w wielu sytuacjach audytor wyceniający będzie brał pod uwagę stronę aktywów z bilansu, np. kredyty hipoteczne, i aby określić rzeczywistą wartość kredytu, będzie musiał ocenić wartość istniejącego zabezpieczenia. Może się tak stać w przypadku wysokiego wskaźnika LTV, gdy wartość zabezpieczenia ma wpływ na wartość kredytu. Do takiej sytuacji może też dojść, gdy organ decyzyjny wymaga od audytora systematycznego oceniania istniejących zabezpieczeń, np. w przypadku likwidacji banku hipotecznego. W takich sytuacjach, jeśli audytor nie ma kwalifikacji do wyceniania nieruchomości, zleci to zadanie zawodowym rzeczoznawcom. W obu przypadkach, istotne jest zapewnienie wyceniającym niezależności. Audytorzy wyceniający nieruchomości lub rzeczoznawcy majątkowi biorący udział w tym procesie, muszą więc mieć kwalifikacje do wyceniania nieruchomości i być niezależni w zgodzie z Europejskimi Standardami Wyceny (zastosowanie EVS do kwalifikacji rzeczoznawców wypływa też z bezpośredniego związku z Minimalnym Wymaganiami Szkoleniowymi TEGoVA). 2 s t r o n a

3 Europejska Federacja Hipoteczna i TEGoVA wydają wspólną specyfikację komercyjnych wycen hipotecznych John Hockey REV, prezes Rady Europejskich Standardów Wyceny TEGoVA połączyła siły z Europejską Federacją Hipoteczną, aby rozpocząć wykorzystanie Specyfikacji Komercyjnych Wycen Hipotecznych do wycen opracowywanych w przypadku nowych kredytów, kredytów zastępczych lub kredytów dodatkowych zabezpieczonych na nieruchomościach komercyjnych (niemieszkalnych). Specyfikacja ma sprostać potrzebom pożyczkodawców i ich regulatorów odnośnie wymaganej zawartości operatów szacunkowych, jednocześnie spełniając wymagania uznanych standardów wyceny. Rzeczoznawcy zyskają m.in. na tym, że bezpośrednie nawiązanie do specyfikacji w ramach zasad współpracy zniesie konieczność zawierania w operatach szacunkowych normalnie tam występujących odniesień do większości ze standardowych założeń. Operat szacunkowy ma być zwięzły i ma odzwierciedlać zakres podjętych badań i dociekań. Specyfikacja rekomenduje, aby rzeczoznawca miał na względzie Profil Kryteriów Ryzyka w Wycenach Europejskiej Federacji Hipotecznej, jako część procesu oceny ryzyka. Od rzeczoznawcy nie wymaga się jednak przedstawienia komentarzy czy zaleceń odnośnie warunków hipoteki lub kwoty zaliczki za te decyzje odpowiada wyłącznie pożyczkodawca. Rzeczoznawcy powinni zadbać o to, żeby operat zawierał instrukcje zlecenia, podstawę i cel wyceny oraz wyniki analizy, łącznie ze szczegółami porównywalnych danych jeśli są odpowiednie wykorzystanych w metodologii oceny wartości. Operat szacunkowy musi zapewniać jasną i jednoznaczną opinię ws. wartości, jak w dniu wyceny, oraz szczegóły wystarczająco opisujące wszystkie uzgodnione z klientem kwestie dotyczące zasad współpracy. Na przedstawiony szacunek wartości nie może mieć wpływu presja wywierana przez klienta lub stronę trzecią, aby otrzymać konkretny wynik samej wyceny lub jakiejś innej powiązanej porady. Jeśli rzeczoznawca poinformuje klienta o istnieniu konfliktu interesów i mimo to zostanie poproszony o przygotowanie wyceny, sytuacja ta powinna znaleźć odzwierciedlenie w operacie i w zasadach współpracy. Operat szacunkowy nie może być dwuznaczny, nie może w żaden sposób wprowadzać w błąd lub stwarzać błędnego wrażenia. Powinien też, na ile to będzie możliwe, unikać stosowania terminologii technicznej, która może nie zostać zrozumiana przez klienta. Podczas konsultacji często podnoszono dwie kwestie. Po pierwsze, że w operacie należy koniecznie przedstawić dowody przeprowadzenia procedury wystarczającej do uprawnionego określenia wartości szacunkowej. Po drugie, jeśli pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości dotyczące określenia wartości, rzeczoznawca powinien w operacie zawrzeć ich szczegółowy opis. 3 s t r o n a

4 Konieczność opisania przejrzystości / niejasności wyceny została wprost wyrażona w specyfikacji. Jeśli rynek, w ramach którego nieruchomość jest wyceniana, jest niepewny i ma to związek z wyceną, rzeczoznawca powinien w operacie odnieść się do powodów i skali tej niepewności. Jeśli rynek danego typu wycenianych nieruchomości jest zmienny i niestabilny, rzeczoznawca może określić termin, po którym wycena zostanie uznana za nieważną. Pomocne mogą być rady zawarte w informacji TEGoVA (IP3) Pewność wyceny i ryzyko rynkowe przegląd. Proponuje ona na przykład, żeby rzeczoznawca przedstawił komentarz oddający pewien rodzaj współczesnego rozumienia stanu cyklu gospodarczego lub innych trendów ekonomicznych mogących mieć wpływ na rynkową pozycję nieruchomości. Mając na uwadze potrzebę udowodnienia oszacowanej wartości, specyfikacja wymaga od rzeczoznawcy, aby wyjaśnił przeprowadzony w trakcie wyceny proces analityczny i przedstawił dodatkowe informacje dotyczące wszystkich poruszonych kwestii. Osiągnięcie porozumienia dotyczącego różnych stanowisk prezentowanych przez europejskich kredytodawców, regulatorów i rzeczoznawców było niełatwe, ale satysfakcjonujące. Miejmy nadzieję, że zachęci ono sektor bankowy do wymagania, aby jego komercyjne wyceny kredytowe były opracowywane zgodnie z tą specyfikacją. Dla rzeczoznawców perspektywa możliwości wykorzystania tego samego szablonu dla różnych kredytodawców z pewnością jest znaczącym krokiem naprzód. Natomiast kredytodawcy, poznając format operatu szacunkowego przygotowanego zgodnie z wytycznymi specyfikacji, łatwiej zrozumieją zakres ryzyka związany z proponowanym zabezpieczeniem. Przygotowana przez TEGoVA i Europejską Federacją Hipoteczną Specyfikacja Komercyjnych Wycen Hipotecznych jest dostępna na stronie 4 s t r o n a

5 Wiadomość od Prezesa TEGoVA Drodzy Koledzy, Życząc Wam szczęśliwego i pełnego sukcesów Nowego Roku, chciałbym poinformować o niektórych z naszych nowych inicjatyw, dzięki którym w 38. roku swojej działalności TEGoVA nadal będzie Głosem Wyceny Nieruchomości w Europie. Jak zauważyliście na okładce, TEGoVA właśnie wydała swoje stanowisko ws. wartości bankowohipotecznej. Przewiduję, że dla rzeczoznawców będzie to gorący temat 2015 roku, szczególnie ze względu na planowane przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego przygotowanie europejskich standardów technicznych wytycznych określających surowe kryteria oceny wartości bankowohipotecznej.... Miejmy tylko nadzieję, że EUNB przyjmie sensowne podejście i pozwoli wykwalifikowanym i doświadczonym rzeczoznawcom oceniać MLV zgodnie z definicją. Nasza Rada Europejskich Standardów Wyceny pracuje także nad projektem nowej edycji Europejskich Standardów Wyceny, mających pojawić się wiosną 2016 r., a nowopowstała Rada Europejskich Kwalifikacji Rzeczoznawczych poszukuje sposobów poprawy relacji TEGoVA z rzeczoznawcami nieruchomości mieszkalnych. To tylko przedsmak tego, czego możemy się spodziewać w 2015 r. Co więcej, 17 kwietnia TEGoVA Niemcy będzie gościła Europejską Konferencję Rzeczoznawców w Berlinie. Jej program pt. Europejska Unia Bankowa i wschodząca europejska kultura rzeczoznawcza zostanie wkrótce opublikowany, ale bez wątpienia będzie to wydarzenie wysokiej rangi, w którym udział weźmie kilkanaście topowych mówców ze środowiska bankowego. Będzie to więc impreza nie do przegapienia. Obiecuję Wam rok pełen wrażeń. Z najlepszymi życzeniami Krzysztof Grzesik REV Powstanie Rady Europejskich Kwalifikacji Rzeczoznawczych Fenomenalny wzrost liczby członków i działań TEGoVA w ciągu ostatnich kilku lat wymógł powstanie Rady Europejskich Kwalifikacji Rzeczoznawczych (European Valuation Qualifications Board EVQB). Wśród jej kompetencji znalazła się: promocja i nadzór nad rozwojem programu Uznanych Europejskich Rzeczoznawców Majątkowych (REV), poprzez stały nadzór nad jego zapisami; rozpatrywanie odwołań któregokolwiek ze stowarzyszeń członkowskich nadających uprawnienia (Awarding Member Association AMA) od decyzji Komitetu Uznaniowego (organ doradczy dla wszystkich AMA i sprawdzający kandydatów na AMA); współpraca ze środowiskiem akademickim; pomoc członkom TEGoVA w organizacji kursów rzeczoznawczych i ciągłym rozwoju zawodowym; oraz badanie i zaspokajanie potrzeb członków w kwestiach postępów programów certyfikacji i kwalifikacji rzeczoznawców w specjalistycznych obszarach lub działach. 5 s t r o n a

6 Członkami EVQB są Roger Messenger REV (IRRV) prezes, Bernhard Bischoff REV (BVS), Alberto Cabrera Guardiola REV (AEVIU), Pat Davitt REV (IPAV), Gijs de Jager (VBO Makelaar), Jean-François Drouets REV (AFREXIM), Konstantinos Pallis REV (AVAG) i Ottar Skare (NTF) Prymat prawa UE Michael MacBrien, doradca TEGoVA Przyjęcie kilku Dyrektyw i Rozporządzeń EU wpływających na praktykę rzeczoznawczą, łącznie z Dyrektywą Kredytową i rozporządzeniem ws. wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (CRR), doprowadziło wielu niedowierzających rzeczoznawców do kwestionowania źródeł prymatu prawa UE nad prawami krajowymi, przy założeniu, że nie istnieje żaden Artykuł Traktatowy określający taką zależność. W przypadku konfliktu między prawem krajowym a europejskim, tak jak w przypadku wszystkich traktatów międzynarodowych, jedna ze stron może wnieść sprawę pod międzynarodową jurysdykcję w tym przypadku Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Proszę sobie jednak wyobrazić, jak by to funkcjonowało, gdyby sąd musiał rozpatrywać każdy przypadek uchwalenia przez państwo członkowskie prawa niezgodnego z istniejącym prawem UE? A co jeśli prawa przyznane jednostce na mocy unijnych regulacji byłyby obalane nowymi rozwiązaniami krajowymi? Wkrótce po wejściu w życie Traktatów Rzymskich, belgijskie przedsiębiorstwo Van Gend & Loos transportujące kilkanaście ton plastikowych materiałów z Niemiec do Holandii musiało zapłacić wyższe cła. Firma zwróciła się do holenderskiego sądu powołując się na Traktaty Rzymskie, ale minister finansów Holandii przywołał nowsze prawo tego kraju. Sprawa została skierowana do ETS, a jego wyrok z 5 lutego 1963 r. był decydujący dla Europy. Wszystkie trzy zaangażowane państwa Niemcy, Belgia i Holandia twierdziły, że jest to sprawa między państwami członkowskim a EWG i że żadna mała foremka transportowa nie ma tutaj żadnych praw. Komisja Europejska przyjęła stanowisko przeciwne. Siedmiu sędziów zajęło stanowisko, że odpowiedź na postawione im zapytanie nie leży tylko w założeniach Traktatów, ale w ich duchu, gospodarce i warunkach (son esprit, son économie et ses termes): Zważywszy, że cel traktatu EWG, jakim jest utworzenie wspólnego rynku, którego funkcjonowanie wpływać będzie bezpośrednio na sytuację podmiotów prawa we Wspólnocie, wymaga, by traktat ten był czymś więcej niż tylko umową ustanawiającą wzajemne zobowiązania umawiających się państw; że takie stanowisko znajduje potwierdzenie w preambule do traktatu, która, sięgając dalej niż tylko rządów, odwołuje się do narodów, a konkretniej w fakcie ustanowienia organów wyposażonych w 6 s t r o n a

7 uprawnienia władcze, których wykonywanie wywiera wpływ zarówno na państwa członkowskie, jak i na ich obywateli; że, jak należy poza tym zaznaczyć, jednostki pochodzące z państw zjednoczonych we Wspólnocie mają możliwość współuczestniczyć, za pośrednictwem Parlamentu Europejskiego i Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, w funkcjonowaniu tej Wspólnoty; że ponadto rola, jaką Trybunał Sprawiedliwości odgrywa w ramach art. 177, którego celem jest zapewnienie jednolitej interpretacji traktatu przez sądy krajowe, świadczy o tym, iż państwa członkowskie nadały prawu wspólnotowemu moc wiążącą, na którą pochodzące z nich jednostki mogą się przed tymi sądami powoływać; że wobec powyższego należy uznać, iż Wspólnota stanowi nowy porządek prawny w prawie międzynarodowym, na rzecz którego państwa ograniczyły, jakkolwiek tylko w wąskich dziedzinach, swoje prawa suwerenne, i którego normy znajdują zastosowanie nie tylko do państw członkowskich, ale i pochodzących z nich jednostek; że w związku z tym prawo wspólnotowe, niezależne od ustawodawstwa państw członkowskich, nie tylko nakłada na jednostki zobowiązania, lecz może również być źródłem uprawnień stanowiących element statusu prawnego tych jednostek; że nie muszą to być uprawnienia nadane wprost w traktacie, lecz że powstają one również jako skutek zobowiązań, które traktat nakłada w sposób ściśle określony zarówno na jednostki, jak i na państwa członkowskie oraz instytucje wspólnotowe. Konsekwencje były rewolucyjne. W nomenklaturze prawniczej ten wyrok stworzył pojęcie bezpośredniej skuteczności. Spowodowało to, że każdy sędzia, w każdej instancji wydawał wyrok trzymając rękę na Traktatach Rzymskich, i dało setkom milionom ludzi prawo powoływania się na prawo UE. Jak dotąd nic nie świadczyło jednak o prymacie prawa unijnego. Wszystko sprowadzało się do nowego ładu prawnego i bezpośredniej skuteczności, ale bez tych dwóch rzeczy nie mogłoby dojść do wyroku z 15 lipca 1964 r. w sprawie Costa v E.N.E.L., równie legendarnej, co Van Gend & Loos. W tym przypadku włoski sąd niższej instancji zwrócił się do Trybunału o rozstrzygnięcie w sprawie sporu konsumenta z państwowym przedsiębiorstwem energetycznym i konfliktu prawa unijnego z nowszymi rozstrzygnięciami krajowymi. Siedmiu sędziów orzekło, że: Powołując do życia na czas nieokreślony Wspólnotę, posiadającą własne instytucje, osobowość i zdolność prawną oraz prawo występowania na arenie międzynarodowej, a zwłaszcza poprzez wyposażenie jej w rzeczywiste uprawnienia wynikające z ograniczenia suwerenności przez państwa członkowskie i przekazania kompetencji na rzecz Wspólnoty, państwa członkowskie ograniczyły swoje suwerenne prawa i w ten sposób stworzyły system prawny, które wiąże zarówno te państwa jak i ich obywateli. Wprowadzenie do systemu prawnego każdego państwa członkowskiego przepisów wydawanych przez Wspólnotę, a mówiąc ogólniej litery i ducha Traktatu, uniemożliwia państwom członkowskim 7 s t r o n a

8 przyznania pierwszeństwa jednostronnym lub późniejszym przepisom przed systemem prawnym przyjętym przez nie na zasadzie wzajemności. Przepisy tego rodzaju nie mogą być sprzeczne z tym systemem prawnym. Prawo wynikające z Traktatu, będące niezależnym źródłem prawa, nie może być, ze względu na swój szczególny i wyjątkowy charakter, uchylane przez przepisy prawa krajowego, bez względu na ich moc, bez pozbawienia go jego charakteru jako prawa wspólnotowego i bez zakwestionowania podstaw prawnych, na których opiera się Wspólnota. Dokonany przez państwa członkowskie transfer praw i obowiązków z ich własnych systemów prawnych na rzecz wspólnotowego systemu prawnego prowadzi do trwałego ograniczenia ich praw suwerennych. Żadne z państw członkowskich nigdy nie próbowało tego podważyć. Zaakceptowanie takiego stanu zajęło sądom najwyższym wszystkich członkowskich państw założycielskich kolejne dziesięć lat, ale w końcu tak się stało. W przypadku państw nie-założycielskich było to elementem porządku prawnego (acquis communautaire), który musiały zaakceptować, żeby móc się przyłączyć w roku W latach , Konwent Europejski opracowujący projekt Traktatu Konstytucyjnego ogłosił prymat w samej Konstytucji, ale ta nigdy nie weszła w życie. Alternatywą był Traktat z Lizbony i jego Deklaracja 17: Konferencja przypomina, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Traktaty i prawo przyjęte przez Unię na podstawie Traktatów mają pierwszeństwo przed prawem Państw Członkowskich na warunkach ustanowionych przez wspomniane orzecznictwo. Odszkodowanie za wywłaszczenie Był to główny temat Europejskiej Konferencji Rzeczoznawców TEGoVA w Rydze w październiku. Dwóch jej uczestników, Geoff Fisher REV (IRRV UK) i Mohamad Khodr Al-Dah, dyrektor Wydziału Technicznego Zarządu Ziemskiego Dubaju, zgodziło się ją prześledzić w poniższych artykułach. Wielka Brytania, Geoff Fisher W następstwie przyznania w 2005 r. Londynowi organizacji Olimpiady w 2012 r., doszło do realizacji jednego z największych na świecie i najbardziej złożonych programów wywłaszczeniowych. Była to istotna część nie tylko rozwoju starego obszaru przemysłowego, ale też odzyskania pozostałości olimpijskich jako nowego obszaru mieszkaniowego i zatrudnieniowego we wschodnim Londynie publiczne, przysłowiowe KOŁACZE (czyli ZYSK). Ale to prywatna, przysłowiowa PRACA (czyli BÓL) związana z wywłaszczeniem spadła na ponad 200 firm, 450 mieszkańców i innych zainteresowanych, w tym łącznie ponad 2000 interesów prawnych na obszarze ponad 200 ha. 8 s t r o n a

9 Londyńska Agencja Rozwoju (The London Development Agency, LDA) przeprowadziła solidny, czteroletni program odkażania obszaru przemysłowego, a następnie budowy stadionów i powiązanej infrastruktury sportowej oraz mieszkaniowej. Korzyści z pozostałych po Olimpiadzie budynków, zatrudnienia i parku publicznego zostały jeszcze rozszerzone przez przyległe, prywatne komercyjne inwestycje budowlane łącznie z nowym, wielkim centrum handlowym na nieużywanych terenach kolejowych, czyli tzw. Stratford City. Brytyjskie regulacje dotyczące odszkodowań powstały głównie w XIX w. wraz z rozwojem kolei. Uczciwe odszkodowanie w szerokim sensie opera się na Zasadzie Równowartości i bierze pod uwagę dwa elementy: 1) wartość rynkową utraty udziału w nieruchomości; 2) zamieszanie związane z wywłaszczeniem, takie jak koszty przeprowadzki, opłaty czy jakakolwiek utrata zysków, itd. Odszkodowanie jest ustalane na zasadzie kontradyktoryjności, gdzie przedstawiciel powoda negocjuje z przedstawicielem instytucji nabywającej. O zaliczki można wnosić od momentu wywłaszczenia, jeśli odszkodowanie nie zostało ustalone, ale zakończenie sprawy może zająć nawet kilka lat. Procesy wywłaszczeniowe i odszkodowawcze w Europie wyglądają różnie, ale wspólnym czynnikiem wydaje się być możliwość wywłaszczenia jedynie na cele publiczne i za sprawiedliwe odszkodowanie gdzie uczciwe odszkodowanie ma opierać się o wartość rynkową i ma zabezpieczać straty związane z utratą własności. Spory i odwołania są zazwyczaj rozstrzygane przez niezależnych ekspertów lub sądy. Dubaj, Mohamad Khodr Al-Dah Choć Zjednoczone Emiraty Arabskie powstały w 1971 r., sam Rząd Dubaju istnieje od ponad 100 lat. Zarząd Miasta Dubaj i Zarząd Ziemski Dubaju powstały, odpowiednio, w 1954 i 1960 r. Pierwszy jest odpowiedzialny za usługi publiczne i rozpatruje kwestie odszkodowawcze od lat 60., kiedy nad Zatoką Perską zaczęły powstawać pierwsze pola naftowe i zakończyło się brytyjskie panowanie. W latach 70. wiele państw ogłosiło niepodległość. Był to pasjonujący czas dla Dubaju maleńkiego portu rybackiego rozpoczynającego główne projekty infrastrukturalne. Zarząd Ziemski Dubaju wydaje wszystkie tytuły własności dla Emiratu, jak również własności nieruchomości. Zarząd, który też przygotowuje wyceny dla celów publicznych i rządowych, jest członkiem stowarzyszonym TEGoVA od 2009 r. Opublikował Emiracką Księgę Standardów Wyceny, będących w zgodzie z Europejskimi Standardami Wyceny. Proces odszkodowania wywłaszczeniowego zaczyna się w Dubaju fazą przed-odszkodowawczą, na którą składa się przygotowanie projektu i akceptacja planu. 9 s t r o n a

10 Następnie, w fazie odszkodowawczej, do właścicieli, których to dotyczy, wysyłane są powiadomienia, dochodzi do spotkań/rozmów i przygotowywana jest wycena. Całkowita kwota odszkodowania podlega następnie akceptacji przez Jego Wysokość Władcę Dubaju (przez Zarząd Finansowy w rządzie centralnym). W trzeciej, ostatniej fazie, właściciele lub najemcy opuszczają daną nieruchomość, a odszkodowanie jest im wypłacane w formie pieniężnej lub/i jako ziemia zastępcza, z reguły na mniej rozwiniętych terenach. Transakcja jest następnie rejestrowana w Zarządzie Ziemskim Dubaju, który wydaje nowe, zgodne z nią, tytuły własności. Głównym przyczynkiem do wywłaszczeń w Dubaju jest rozrost miejskiej infrastruktury, głównie dróg, ale też lotnisk, kanałów, sieci energetycznych, a na niektórych obszarach także zmiany miejscowego planu zagospodarowania. Na przykład, w ostatniej dekadzie zabudowania w starej dzielnicy Al Shandagha, na które składały się wczesne budynki rządowe i rezydencja świętej pamięci Szejka Saeed Al Maktouma, Władcy Dubaju, dom i majlis, zostały pozyskane i starannie odrestaurowane przez władze. Obszar jest teraz integralną częścią historycznej Zatoki Dubajskiej, planowanej jako przyszły obiekt na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Na projekt złożyło się pozyskanie 217 nieruchomości. EVS i REV, siły sprawcze zmian w zawodzie rzeczoznawców w Hiszpanii Alberto Cabrera REV, sekretarz AEVIU Europejska Unia Bankowa i przejęcie nadzoru bankowego przez Europejski Bank Centralny po ostatnim Przeglądzie Jakości Aktywów (Asset Quality Review - AQR) oraz nacisk kładziony na Europejskie Standardy Wyceny (EVS) spowodowały, że te ostatnie zostały wreszcie zaszczepione w Hiszpanii. AEVIU aktywnie promuje EVS wśród wszystkich swoich głównych udziałowców, takich jak: ustawodawcy, Bank Hiszpanii, rozmaite organy zawodowe, publiczni rzeczoznawcy, banki, deweloperzy, właściciele, najemcy czy fundusze inwestycyjne. Hiszpańskie prawo reguluje zasady wyceny nieruchomości i zapewnia wyłączność na taką działalność pewnej grupie absolwentów uniwersyteckich (przede wszystkim architektom, kosztorysantom i niektórym inżynierom), nie narzucając wymagań minimalnego doświadczenia zawodowego czy obowiązkowego kodeksu etycznego. Samo wykształcenie nie zapewnia rzeczoznawcom całościowej, dogłębnej wiedzy w dziedzinie rzeczoznawstwa zgodnej z Minimalnym Wymaganiami Szkoleniowymi TEGoVA. AEVIU współpracuje z kilkunastoma uniwersytetami (pod nadzorem Politechniki Katalońskiej) przy opracowywaniu programów szkoleniowych opartych na Europejskich Standardach Wyceny. Na przykład nadchodzący magisterski program EM-REV będzie pierwszym zapewniającym pełne 10 s t r o n a

11 szkolenie zgodnie z wymaganiami schematu REV AEVIU. Nasze uniwersytety zapewniają niezależne, zewnętrzne gwarancje, że kandydaci na Uznanych Europejskich Rzeczoznawców Majątkowych posiadają właściwe zdolności rzeczoznawcze i spełniają odpowiedni program Politechniki Katalońskiej. Jednocześnie, niezależni specjaliści na rozmowach kwalifikacyjnych sprawdzają kompetencje kandydatów. Obecnie 16 rzeczoznawców uzyskało status REV. AEVIU i ATASA ustanowiły ostatnio TEGoVA Hiszpania, której zadaniem jest poszukiwanie zbieżności hiszpańskich i unijnych standardów i praktyki wyceny oraz umożliwienie pracownikom firm wyceniających uzyskanie statusu Uznanych Europejskich Rzeczoznawców Majątkowych. Równocześnie AEVIU bierze sobie za cel przekonanie rządu hiszpańskiego do uwzględnienia Europejskich Standardów Wyceny w prawodawstwie oraz do uznania w odpowiedzi na jej postępujący rozwój samoregulującej się profesji rzeczoznawcy. 11 s t r o n a

Ekspert: Magdalena Małecka MRICS REV

Ekspert: Magdalena Małecka MRICS REV Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Określanie wartości szkód i wynagrodzeń należnych z tytułu lokalizacji, posadowienia i korzystania z nieruchomości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Europejski program bezpieczeństwa lotniczego

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Europejski program bezpieczeństwa lotniczego KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.12.2015 r. COM(2015) 599 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Europejski program bezpieczeństwa lotniczego PL PL 1. KOMUNIKAT KOMISJI Z 2011

Bardziej szczegółowo

Prawo bankowe. doc. dr Marek Grzybowski. październik Katedra Prawa Finansowego

Prawo bankowe. doc. dr Marek Grzybowski. październik Katedra Prawa Finansowego Prawo bankowe doc. dr Marek Grzybowski październik 2014 Katedra Prawa Finansowego Próba definicji całokształt norm prawnych regulujących funkcjonowanie systemu bankowego, a w tym strukturę, organizację

Bardziej szczegółowo

EBA/GL/2017/03 11/07/2017. Wytyczne końcowe. w sprawie współczynnika konwersji długu na akcje w umorzeniu lub konwersji długu

EBA/GL/2017/03 11/07/2017. Wytyczne końcowe. w sprawie współczynnika konwersji długu na akcje w umorzeniu lub konwersji długu EBA/GL/2017/03 11/07/2017 Wytyczne końcowe w sprawie współczynnika konwersji długu na akcje w umorzeniu lub konwersji długu 1. Zgodność i obowiązki sprawozdawcze Status niniejszych wytycznych 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Członek Rady Europejskich Standardów Wyceny Przewodniczący grupy roboczej RESW ds. wartości bankowo-hipotecznej

Członek Rady Europejskich Standardów Wyceny Przewodniczący grupy roboczej RESW ds. wartości bankowo-hipotecznej Sz. P. Valérie de Bruyckere Ekspert ds. polityki i regulacji Europejski Urząd Nadzoru Bankowego Do wiadomości: Lars Overby drogą elektroniczną (e-mail) Bruksela, 20 stycznia 2015 r. Szanowna Pani, w związku

Bardziej szczegółowo

Ekspert: Magdalena Małecka MRICS REV

Ekspert: Magdalena Małecka MRICS REV Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Wycena Nieruchomości prawidłowy operat szacunkowy 27 28 stycznia 2016r., Warszawa Centrum Ekspert: Magdalena Małecka

Bardziej szczegółowo

MINISTER INFRASTRUKTURY

MINISTER INFRASTRUKTURY KOMUNIKAT MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 04 stycznia 2010 r. w sprawie uzgodnienia standardu zawodowego rzeczoznawców majątkowych Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności Na podstawie art. 175 ust.

Bardziej szczegółowo

POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY PODSTAWOWY NR 2 KSWP 2 WARTOŚCI INNE NIś WARTOŚĆ RYNKOWA

POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY PODSTAWOWY NR 2 KSWP 2 WARTOŚCI INNE NIś WARTOŚĆ RYNKOWA 1. Wprowadzenie POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY PODSTAWOWY NR 2 KSWP 2 WARTOŚCI INNE NIś WARTOŚĆ RYNKOWA 1.1. Celem niniejszego standardu jest przedstawienie definicji wartości

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz literatury... XVII Przedmowa... XIX

Spis treści. Wykaz literatury... XVII Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XIII Wykaz literatury... XVII Przedmowa... XIX Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające... 1 1. Prawo Unii Europejskiej jako akademicka dyscyplina prawa... 3 I. Rozwój autonomicznej dyscypliny

Bardziej szczegółowo

WERSJA SKONSOLIDOWANA TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ

WERSJA SKONSOLIDOWANA TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ WERSJA SKONSOLIDOWANA TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ 6655/1/08 REV 1 61 TYTUŁ VII WSPÓLNE REGUŁY W DZIEDZINIE KONKURENCJI, PODATKÓW I ZBLIŻENIA USTAWODAWSTW ROZDZIAŁ 1 REGUŁY KONKURENCJI SEKCJA

Bardziej szczegółowo

- w ramach ogólnych informacji o oferowanych kredytach mieszkaniowych;

- w ramach ogólnych informacji o oferowanych kredytach mieszkaniowych; EUROPEJSKIE POROZUMIENIE W SPRAWIE DOBROWOLNEGO KODEKSU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE INFORMACJI UDZIELANYCH PRZED ZAWARCIEM UMOWY KREDYTU MIESZKANIOWEGO (ZWANE DALEJ POROZUMIENIEM ) Niniejsze porozumienie zostało

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR L 355/60 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 31.12.2013 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1423/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w zakresie wymogów dotyczących

Bardziej szczegółowo

Prawo konstytucyjne. Niestacjonarne Studia Prawa 2016/2017 semestr zimowy

Prawo konstytucyjne. Niestacjonarne Studia Prawa 2016/2017 semestr zimowy Prawo konstytucyjne Niestacjonarne Studia Prawa 2016/2017 semestr zimowy Stosunek prawa międzynarodowego do prawa krajowego Artykuł 38. 1. Trybunał, którego zadaniem jest orzekać na podstawie prawa międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA ZASADY STOSOWANIA KODEKSU ETYKI ZAWODOWEJ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH I. Zasady Podstawowe 1. Niniejsze Zasady Stosowania Kodeksu Etyki Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych, stanowią zbiór zasad, jakimi powinni

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI... 5 WSTĘP ROZDZIAŁ 1 RYNEK NIERUCHOMOŚCI ROZDZIAŁ 2 NIERUCHOMOŚCI PODSTAWOWE POJĘCIA I DEFINICJE... 31

SPIS TREŚCI... 5 WSTĘP ROZDZIAŁ 1 RYNEK NIERUCHOMOŚCI ROZDZIAŁ 2 NIERUCHOMOŚCI PODSTAWOWE POJĘCIA I DEFINICJE... 31 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 5 WSTĘP... 11 ROZDZIAŁ 1 RYNEK NIERUCHOMOŚCI... 13 1.1 POJĘCIE RYNKU NIERUCHOMOŚCI... 13 1.2. KLASYFIKACJA RYNKU NIERUCHOMOŚCI... 20 1.3. CECHY CHARAKTERYSTYCZNE RYNKU NIERUCHOMOŚCI...

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Petycji 2009 20.03.2009 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Dotyczy: Petycji 0858/2007, którą złożył Paul Stierum (Holandia), w sprawie problemów związanych z przywozem pojazdów z Niemiec

Bardziej szczegółowo

TRAKTAT O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ (WYCIĄG)

TRAKTAT O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ (WYCIĄG) TRAKTAT O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ (WYCIĄG) Artykuł 37. (dawny art. 31 TWE) 1. Państwa Członkowskie dostosowują monopole państwowe o charakterze handlowym w taki sposób, aby wykluczona była wszelka

Bardziej szczegółowo

Niemieckie doświadczenia z wprowadzaniem dyrektywy y y w sprawie umów o kredyt konsumencki

Niemieckie doświadczenia z wprowadzaniem dyrektywy y y w sprawie umów o kredyt konsumencki 1 Standbild Niemieckie doświadczenia z wprowadzaniem dyrektywy y y w sprawie umów o kredyt konsumencki dr Alexander Schäfer Federalne Ministerstwo Żywności, Rolnictwa i Ochrony Konsumentów 2 Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

POLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY SPECJALISTYCZNY KSWS

POLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY SPECJALISTYCZNY KSWS POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY SPECJALISTYCZNY KSWS OKREŚLANIE WARTOŚCI OGRANICZONYCH PRAW RZECZOWYCH 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego standardu jest przedstawienie uzgodnionych

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 30.11.2005 KOM(2005) 623 wersja ostateczna 2005/0243 (ACC) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 w sprawie ochrony przed

Bardziej szczegółowo

Wycena Nieruchomości Prawidłowy operat szacunkowy

Wycena Nieruchomości Prawidłowy operat szacunkowy 29 30 29 sierpnia - 30 czerwca 2016r., 2016r., Warszawa, Warszawa Centrum Centrum Konferencyjne BusinessRoom Wycena Nieruchomości Stan prawa w zakresie wyceny nieruchomości, zasady i wymagania w zakresie

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób można zakwestionować wysokość opłaty z tytułu tego użytkowania?

W jaki sposób można zakwestionować wysokość opłaty z tytułu tego użytkowania? W jaki sposób można zakwestionować wysokość opłaty z tytułu tego użytkowania? Koniec każdego roku to okres, kiedy możemy spodziewać się nadejścia ze strony organów reprezentujących jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

Czym jest kredyt hipoteczny i jakie mamy jego rodzaje?

Czym jest kredyt hipoteczny i jakie mamy jego rodzaje? Czym jest kredyt hipoteczny i jakie mamy jego rodzaje? Autor: Przemysław Mudel p.mudel@niezaleznydoradca.pl Copyright 2007 Przemysław Mudel Edycja z dnia: 02 stycznia 2012 W ostatnim okresie nastąpiło

Bardziej szczegółowo

Ekspert: Magdalena Małecka MRICS REV

Ekspert: Magdalena Małecka MRICS REV Firma szkoleniowa 2015 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Wycena Nieruchomości zasady stosowania i istota podejścia 18 19 kwietnia 2016r., Warszawa Centrum Ekspert: Magdalena

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 27.05.2014 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja 0436/2012, którą złożył Mark Walker (Wielka Brytania) w sprawie transgranicznego doradztwa prawnego 1.

Bardziej szczegółowo

Instytucje Unii Europejskiej

Instytucje Unii Europejskiej Instytucje Unii Europejskiej Parlament Europejski Wybierany w bezpośrednich wyborach organ ustawodawczy UE, posiadający funkcje nadzorcze i budżetowe. Posłowie wybierani są w wyborach bezpośrednich co

Bardziej szczegółowo

Wycena Nieruchomości Zasady stosowania i istota podejścia porównawczego

Wycena Nieruchomości Zasady stosowania i istota podejścia porównawczego 24 25 października 2016r., Warszawa Centrum Konferencyjne BusinessRoom Wycena Nieruchomości Podstawy i omówienie zasad stosowania podejścia porównawczego Trend zmiany ceny, cechy, wagi, dane transakcyjne,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 czerwca 1997 r. o Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

USTAWA z dnia 26 czerwca 1997 r. o Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 26 czerwca 1997 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1997 r. Nr 106, poz. 674. o Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest jedną z siedmiu instytucji UE. W jego skład wchodzą trzy organy sądownicze: Trybunał Sprawiedliwości, Sąd i Sąd

Bardziej szczegółowo

Wytyczne EUNB. w sprawie analizy porównawczej wynagrodzeń EBA/GL/2012/4

Wytyczne EUNB. w sprawie analizy porównawczej wynagrodzeń EBA/GL/2012/4 Wytyczne EUNB w sprawie analizy porównawczej wynagrodzeń EBA/GL/2012/4 Londyn, 27.07.2012 r. Wytyczne EUNB w sprawie analizy porównawczej wynagrodzeń (EBA/GL/2012/4) Status wytycznych 1. Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

wraz z odpowiedziami Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji, Rady i Komisji

wraz z odpowiedziami Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji, Rady i Komisji Sprawozdanie sporządzone zgodnie z art. 92 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 806/2014 dotyczące wszelkich zobowiązań warunkowych (dotyczących Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji,

Bardziej szczegółowo

Jerzy Jendrośka Polityka energetyczna i ochrona środowiska w Unii Europejskiej:

Jerzy Jendrośka Polityka energetyczna i ochrona środowiska w Unii Europejskiej: Jerzy Jendrośka Polityka energetyczna i ochrona środowiska w Unii Europejskiej: uwarunkowania prawne Efektywność energetyczna w budownictwie i przemyśle Wrocław, 14-15 listopada 2012 Zagadnienia Prawo

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Petycji 2009 26.09.2008 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Dotyczy: Petycji 0391/2005, którą złożyła Penelope Mountzourea-Panagiotou (Grecja), z 8 podpisami, w sprawie domniemanej dyskryminacji

Bardziej szczegółowo

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 189c Traktatu, we współpracy z Parlamentem Europejskim,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 189c Traktatu, we współpracy z Parlamentem Europejskim, DYREKTYWA RADY 97/80/WE z dnia 15 grudnia 1997 r. dotycząca ciężaru dowodu w sprawach dyskryminacji ze względu na płeć RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Porozumienie w sprawie polityki społecznej załączone

Bardziej szczegółowo

KARTA ZAWODOWA INŻYNIERA W POLSCE I W EUROPIE

KARTA ZAWODOWA INŻYNIERA W POLSCE I W EUROPIE Do p. 8 porządku obrad 14. posiedzenia RP w Krakowie Józef S. Suchy wiceprezes Naczelnej Organizacji Technicznej KARTA ZAWODOWA INŻYNIERA W POLSCE I W EUROPIE Jednolity rynek to jeden z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.2.2015 L 29/3 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/171 z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie niektórych aspektów procedury wydawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym (Tekst mający znaczenie dla

Bardziej szczegółowo

Publikujemy zestawienie najważniejszych zapisów dyrektywy BRRD dotyczących zwolnień IPS z niektórych wymogów i restrykcji. Wyróżnienia w tekście red.

Publikujemy zestawienie najważniejszych zapisów dyrektywy BRRD dotyczących zwolnień IPS z niektórych wymogów i restrykcji. Wyróżnienia w tekście red. UPORZĄDKOWANA LIKWIDACJA BANKÓW WYJĄTKI DLA IPS W DYREKTYWIE BRRD 15 maja 2014 r. opublikowany został tekst dyrektywy BRRD, dotyczącej reguł restrukturyzacji banków oraz określenia kluczowych zasad finansowania

Bardziej szczegółowo

BANKI. EuroRating obniża oceny ratingowe dziesięciu polskich banków

BANKI. EuroRating obniża oceny ratingowe dziesięciu polskich banków Warszawa, 10.08.2015 EuroRating obniża oceny ratingowe dziesięciu polskich banków DZIAŁANIE RATINGOWE Warszawa, 10 sierpnia 2015 r. Agencja ratingowa EuroRating obniżyła oceny ratingowe dziesięciu polskich

Bardziej szczegółowo

ECB-PUBLIC WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) [RRRR/XX*] z dnia [xx] 2016 r.

ECB-PUBLIC WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) [RRRR/XX*] z dnia [xx] 2016 r. PL ECB-PUBLIC WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) [RRRR/XX*] z dnia [xx] 2016 r. w sprawie wykonywania opcji i swobód uznania przewidzianych w prawie Unii przez właściwe organy krajowe w stosunku

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla rzeczoznawców majątkowych a podatek VAT interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego Ministra Finansów

Szkolenia dla rzeczoznawców majątkowych a podatek VAT interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego Ministra Finansów Szkolenia dla rzeczoznawców majątkowych a podatek VAT interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego Ministra Finansów Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych otrzymała od Ministra

Bardziej szczegółowo

Wycena według wartości godziwej przyczyna kryzysu finansowego czy też jego miernik?

Wycena według wartości godziwej przyczyna kryzysu finansowego czy też jego miernik? Wraz z pogłębiającym się kryzysem finansowym i bessą giełdową pojawiły się krytyczne głosy w kontekście zastosowania wartości godziwej jako wyceny bilansowej. Wraz z pogłębiającym się kryzysem finansowym

Bardziej szczegółowo

usunięcie założeń dotyczących umów, dla których nie został ustalony harmonogram spłat,

usunięcie założeń dotyczących umów, dla których nie został ustalony harmonogram spłat, UZASADNIENIE Niniejsza ustawa wdraża do polskiego porządku prawnego dyrektywę Komisji 2011/90/UE z dnia 14 listopada 2011 r. zmieniającą część II załącznika I do dyrektywy 2008/48/WE Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

KATEGORYZACJA KLIENTÓW

KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW Prawnie obowiązującą wersją tego dokumentu jest wersja angielska. Niniejsze tłumaczenie ma jedynie charakter informacyjny. Kliknij tutaj, aby otworzyć dokument w języku angielskim.

Bardziej szczegółowo

Jakie informacje należy zamieścić w prospekcie emisyjnym emitenta, który poczynił takie zobowiązania lub ma złożoną historię finansową?

Jakie informacje należy zamieścić w prospekcie emisyjnym emitenta, który poczynił takie zobowiązania lub ma złożoną historię finansową? Jakie informacje należy zamieścić w prospekcie emisyjnym emitenta, który poczynił takie zobowiązania lub ma złożoną historię finansową? W niektórych przypadkach sytuacja finansowa emitenta jest na tyle

Bardziej szczegółowo

Test kwalifikacyjny z zakresu prawa unijnego i europejskiego

Test kwalifikacyjny z zakresu prawa unijnego i europejskiego . Imię i nazwisko Test kwalifikacyjny z zakresu prawa unijnego i europejskiego 1. Zgodnie z Traktatami założycielskimi, od daty wejścia w życie Traktatu z Lizbony Unia Europejska: a) ma osobowość prawną

Bardziej szczegółowo

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci biura pośrednictwa kredytowego / 4 2. Cele i zasoby

Bardziej szczegółowo

Autor: Bożena Grad, Urszula Nowicka, Jurij Stadnicki Tytuł: PODSTAWY OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI W teorii i praktyce Recenzent: prof. dr hab.

Autor: Bożena Grad, Urszula Nowicka, Jurij Stadnicki Tytuł: PODSTAWY OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI W teorii i praktyce Recenzent: prof. dr hab. Autor: Bożena Grad, Urszula Nowicka, Jurij Stadnicki Tytuł: PODSTAWY OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI W teorii i praktyce Recenzent: prof. dr hab. Lech Pałasz Liczba stron: 415 Rok wydania: 2011 SPIS TREŚCI WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego REKOMENDACJA F

Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego REKOMENDACJA F Narodowy Bank Polski Komisja Nadzoru Bankowego Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego REKOMENDACJA F z dnia 12 listopada 1998 r. dotycząca podstawowych kryteriów stosowanych przez Komisję Nadzoru Bankowego

Bardziej szczegółowo

Orzeczenie Trybunału (Trzeciej Izby) z dnia 18 grudnia 1997 r.

Orzeczenie Trybunału (Trzeciej Izby) z dnia 18 grudnia 1997 r. Orzeczenie Trybunału (Trzeciej Izby) z dnia 18 grudnia 1997 r. Ballast Nedam Groep NV przeciwko Belgii. Autor wniosku o orzeczenie wstępne: Raad van State - Belgia. Wolność świadczenia usług - Zamówienia

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 kwietnia 2006 r. (03.05) (OR. en) 8749/06. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2004/0166 (AVC)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 kwietnia 2006 r. (03.05) (OR. en) 8749/06. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2004/0166 (AVC) RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 28 kwietnia 2006 r. (03.05) (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2004/0166 (AVC) 8749/06 FC 14 CADREFIN 107 OC 317 NOTA Od: Grupa Robocza ds. Środków Strukturalnych

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DAR 410-1/04/JO/NS Warszawa, 1.09.2004 r. DECYZJA Nr DAR - 9/2004 Na podstawie art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia treści SIWZ. dotyczy: przetargu nieograniczonego: na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego (Identyfikator sprawy U/3/2012)

Wyjaśnienia treści SIWZ. dotyczy: przetargu nieograniczonego: na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego (Identyfikator sprawy U/3/2012) Wyjaśnienia treści SIWZ dotyczy: przetargu nieograniczonego: na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego (Identyfikator sprawy U/3/2012) Na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.10.2014 r. COM(2014) 678 final 2014/0313 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY ustalająca stanowisko, jakie ma zająć Unia w ramach Komitetu Administracyjnego Europejskiej Komisji

Bardziej szczegółowo

Pytania dotyczące CZĘŚCI III DPSN - DOBRE PRAKTYKI CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH

Pytania dotyczące CZĘŚCI III DPSN - DOBRE PRAKTYKI CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH Pytania dotyczące CZĘŚCI III DPSN - DOBRE PRAKTYKI CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH 1. (Ad. III. 1) Jakie informacje powinna zawierać samoocena rady nadzorczej jako odrębny dokument (punkt III.1.2 Dobrych Praktyk)

Bardziej szczegółowo

Ochrona konsumenta w obrocie profesjonalnym?

Ochrona konsumenta w obrocie profesjonalnym? Ochrona konsumenta w obrocie profesjonalnym? Granice swobody prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców Zakres swobody przy umowach jednostronnie a obustronnie profesjonalnych? Strategia

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA PFRN. Kontakt z PFRN: 22 654 58 69 (71); e-mail: federacja@pfrn.pl; http://www.pfrn.pl

SZKOLENIA PFRN. Kontakt z PFRN: 22 654 58 69 (71); e-mail: federacja@pfrn.pl; http://www.pfrn.pl SZKOLENIA PFRN UMOWY POŚREDNICTWA ZAWIERANE Z DEWELOPEREM zagadnienia prawne, wzajemne relacje deweloper pośrednik, właściwa treść umowy pośrednictwa i załączników do umowy a odpowiedzialność pośrednika

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY. z dnia 14 października 1991 r.

DYREKTYWA RADY. z dnia 14 października 1991 r. DYREKTYWA RADY z dnia 14 października 1991 r. w sprawie obowiązku pracodawcy dotyczącym informowania pracowników o warunkach stosowanych do umowy lub stosunku pracy (91/533/EWG) RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Bardziej szczegółowo

JESSICA. Nowy sposób wykorzystania środków UE w celu wspierania trwałych inwestycji i wzrostu na obszarach miejskich. Czym jest JESSICA?

JESSICA. Nowy sposób wykorzystania środków UE w celu wspierania trwałych inwestycji i wzrostu na obszarach miejskich. Czym jest JESSICA? Wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich JESSICA Nowy sposób wykorzystania środków UE w celu wspierania trwałych inwestycji i wzrostu na obszarach miejskich Czym

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI RADA Bruksela, 14 marca 2014 r. (OR. en) 2012/0184 (COD) 2012/0185 (COD) 2012/0186 (COD) PE-CONS 11/14 TRANS 18 CODEC 113 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Język interfejsu użytkownika został pomyślnie zmieniony na "polski".

Język interfejsu użytkownika został pomyślnie zmieniony na polski. Usługi 9009 2016 Język interfejsu użytkownika został pomyślnie zmieniony na "polski". 12/01/2016 S7 Usługi Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji I.II.IV.V.VI.

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie ujmowania oraz wyceny aktywów i zobowiązań innych niż rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe

Wytyczne w sprawie ujmowania oraz wyceny aktywów i zobowiązań innych niż rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe EIOPA-BoS-15/113 PL Wytyczne w sprawie ujmowania oraz wyceny aktywów i zobowiązań innych niż rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. +

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja sprawie dobrych praktyk zakresie ubezpieczeń finansowych powiązanych produktami bankowymi

Rekomendacja sprawie dobrych praktyk zakresie ubezpieczeń finansowych powiązanych produktami bankowymi Rekomendacja w sprawie dobrych praktyk w zakresie ubezpieczeń finansowych powiązanych z produktami bankowymi zabezpieczonymi hipotecznie Warszawa, 2 lutego 2010 r. Podstawowe informacje Cel określenie

Bardziej szczegółowo

Wykład otwarty : Aspekty teoretyczne i praktyczne wyceny nieruchomości

Wykład otwarty : Aspekty teoretyczne i praktyczne wyceny nieruchomości WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII TURYSTYKI i NAUK SPOŁECZNYCH Kielce, dnia 27 listopada 2011r. Wykład otwarty : Aspekty teoretyczne i praktyczne wyceny nieruchomości 1. Istota i cele wyceny nieruchomości 1.1.Podstawowym

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 października 2015 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 października 2015 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 października 2015 r. (OR. en) 12614/15 CCG 28 DELACT 128 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 29 września 2015 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: Sekretarz Generalny Komisji

Bardziej szczegółowo

FUZJE I PRZEJĘCIA, WYCENY

FUZJE I PRZEJĘCIA, WYCENY FUZJE I PRZEJĘCIA, WYCENY Staranne przygotowanie do procesu, realna ocena szans powodzenia i możliwości osiągnięcia stawianych w procesie celów oraz zaangażowanie doświadczonych ekspertów, zwiększają szanse

Bardziej szczegółowo

II. DEKLARACJE A. WSPÓLNA DEKLARACJA OBECNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH. Wspólna deklaracja w sprawie pełnego stosowania przepisów dorobku Schengen

II. DEKLARACJE A. WSPÓLNA DEKLARACJA OBECNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH. Wspólna deklaracja w sprawie pełnego stosowania przepisów dorobku Schengen L 112/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 24.4.2012 II. DEKLARACJE A. WSPÓLNA DEKLARACJA OBECNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH Wspólna deklaracja w sprawie pełnego stosowania przepisów dorobku Schengen Przyjmuje

Bardziej szczegółowo

Spółdzielcza Baza Nieruchomości. Realizacja postanowień Rekomendacji J

Spółdzielcza Baza Nieruchomości. Realizacja postanowień Rekomendacji J Spółdzielcza Baza Nieruchomości Realizacja postanowień Rekomendacji J Spółdzielcza Baza Nieruchomości PODSTAWOWE INFORMACJE O SYSTEMIE: System Spółdzielcza Baza Nieruchomości realizuje wytyczne Komisji

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (druk nr 3610).

- o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (druk nr 3610). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-157 (5)/10 Warszawa, 16 marca 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

Historia FPK Pierwsze fundusze poręczeniowe powstały w Polsce z inicjatywy jednostek samorządowych i zagranicznych fundacji w ramach Programu Inicjaty

Historia FPK Pierwsze fundusze poręczeniowe powstały w Polsce z inicjatywy jednostek samorządowych i zagranicznych fundacji w ramach Programu Inicjaty Aktualne zmiany systemu i rozwój współpracy banków spółdzielczych z regionalnymi i lokalnymi funduszami poręczeń kredytowych RYSZARD NOSOWICZ PREZES KSFP 14-1515 września 2009, WARSZAWA Historia FPK Pierwsze

Bardziej szczegółowo

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 31 marca 2005 r. (OR. en) AA 24/2/05 REV 2 TRAKTAT O PRZYSTĄPIENIU: DEKLARACJE PROJEKTY AKTÓW PRAWODAWCZYCH I INNYCH

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Wykaz skrótów Podstawowa literatura Wybrane adresy internetowe

Wprowadzenie Wykaz skrótów Podstawowa literatura Wybrane adresy internetowe Wprowadzenie Wykaz skrótów Podstawowa literatura Wybrane adresy internetowe XI XIII XV XIX Część A. Pytania Rozdział 1. Zagadnienia wstępne 3 1.1. Podstawowe pojęcia i definicje. Pytanie 1 2 3 1.2. Podmioty

Bardziej szczegółowo

Część II Dobre praktyki stosowane przez zarządy spółek giełdowych

Część II Dobre praktyki stosowane przez zarządy spółek giełdowych Zarząd spółki Cersanit SA (Emitent), w wykonaniu obowiązku określonego w par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Wartościowych w Warszawie S.A., informuje, że w spółce Cersanit SA nie są i nie będą stosowane

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 9.7.2015 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 9.7.2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 9.7.2015 r. C(2015) 4625 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 9.7.2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013

Bardziej szczegółowo

Zharmonizowane wymogi Część B. Dokument IV. Składowa opracowania Rekomendacji Agencji zgodnie z postanowieniami art. 15 Dyrektywy 2004/49/WE

Zharmonizowane wymogi Część B. Dokument IV. Składowa opracowania Rekomendacji Agencji zgodnie z postanowieniami art. 15 Dyrektywy 2004/49/WE Zharmonizowane wymogi Część B Dokument IV Celem wykorzystania przez Krajowe Władze Bezpieczeństwa Ruchu przy ocenie zgodności z wymogami certyfikatów bezpieczeństwa Część B wydanych zgodnie z art. 10(2)

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Suwałkach

Bank Spółdzielczy w Suwałkach Bank Spółdzielczy w Suwałkach POLITYKA INFORMACYJNA Banku Spółdzielczego w Suwałkach 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Bank prowadzi przejrzystą politykę informacyjną, uwzględniającą potrzeby informacyjne

Bardziej szczegółowo

Zasady stosowania prawa UE

Zasady stosowania prawa UE Zasady stosowania prawa UE Obowiązek wykładni zgodnej Costa vs E.N.E.L. (1964) Żadne normy prawa wewnętrznego nie mogą mieć pierwszeństwa przed prawem stanowionym przez Traktat, aby nie pozbawiać go jego

Bardziej szczegółowo

Spis treści Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 741) Dział I. Przepisy ogólne

Spis treści Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 741) Dział I. Przepisy ogólne Przedmowa.............................................. XIII Wykaz skrótów........................................... Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 115, poz.

Bardziej szczegółowo

ASM 603 + ASM 604 + ASM 605: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1-3

ASM 603 + ASM 604 + ASM 605: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1-3 ASM 603 + ASM 604 + ASM 605: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1-3 Szczegółowy program kursu ASM 603: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1 1. Zagadnienia ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Orange Polska S.A.

Regulamin Zarządu Orange Polska S.A. Załącznik do uchwały nr 15/17 Zarządu Orange Polska S.A z dnia 14.03.2017 r. Regulamin Zarządu Orange Polska S.A. Dział I. Postanowienia ogólne 1 Zarząd działa na podstawie obowiązującego prawa, postanowień

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Kontroli Budżetowej 22.1.2015 2014/2104(DEC) PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2013

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA. (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2014/208/UE)

ZALECENIA. (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2014/208/UE) 12.4.2014 L 109/43 ZALECENIA ZALECENIE KOMISJI z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie jakości sprawozdawczości dotyczącej ładu korporacyjnego (podejście przestrzegaj lub wyjaśnij ) (Tekst mający znaczenie

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE MINIMALNEGO WYKAZU USŁUG I INFRASTRUKTURY EBA/GL/2015/ Wytyczne

WYTYCZNE DOTYCZĄCE MINIMALNEGO WYKAZU USŁUG I INFRASTRUKTURY EBA/GL/2015/ Wytyczne EBA/GL/2015/06 06.08.2015 Wytyczne dotyczące minimalnego wykazu usług i infrastruktury niezbędnych do umożliwienia odbiorcy prowadzenia działalności przeniesionej na jego rzecz na mocy art. 65 ust. 5 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

STATUT Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii w Łodzi, w Polsce pod auspicjami UNESCO

STATUT Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii w Łodzi, w Polsce pod auspicjami UNESCO STATUT Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii w Łodzi, w Polsce pod auspicjami UNESCO Artykuł 1 Status prawny i siedziba Centrum 1. Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii z siedziba w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

Warunki do rozwoju finansowania zwrotnego dla instytucji ekonomii społecznej w Polsce. Zaproszenie do dyskusji. Anna Królikowska

Warunki do rozwoju finansowania zwrotnego dla instytucji ekonomii społecznej w Polsce. Zaproszenie do dyskusji. Anna Królikowska Warunki do rozwoju finansowania zwrotnego dla instytucji ekonomii społecznej w Polsce Zaproszenie do dyskusji Anna Królikowska Warunki do rozwoju finansowania zwrotnego dla instytucji ekonomii społecznej

Bardziej szczegółowo

Normy a prawo. Dr inż. Grażyna Ożarek. UKSW, Warszawa, Listopad 2015 mgr Artur Staśkiewicz

Normy a prawo. Dr inż. Grażyna Ożarek. UKSW, Warszawa, Listopad 2015 mgr Artur Staśkiewicz Normy a prawo Dr inż. Grażyna Ożarek UKSW, Warszawa, Listopad 2015 mgr Artur Staśkiewicz Projekt Badawczo- Rozwojowy realizowany na rzecz bezpieczeństwa i obronności Państwa współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Wytyczne. w sprawie ujawniania informacji o aktywach obciążonych i aktywach wolnych od obciążeń. 27 czerwca 2014 r. EBA/GL/2014/03

Wytyczne. w sprawie ujawniania informacji o aktywach obciążonych i aktywach wolnych od obciążeń. 27 czerwca 2014 r. EBA/GL/2014/03 WYTYCZNE W SPRAWIE UJAWNIANIA INFORMACJI O AKTYWACH OBCIĄŻONYCH I AKTYWACH WOLNYCH OD OBCIĄŻEŃ 27 czerwca 2014 r. EBA/GL/2014/03 Wytyczne w sprawie ujawniania informacji o aktywach obciążonych i aktywach

Bardziej szczegółowo

Data odniesienia. Wpisany przez Andrzej Okrasiński

Data odniesienia. Wpisany przez Andrzej Okrasiński Polskie instytucje podatkowe nie są zobowiązane do zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych operacji polegającej na podniesieniu kapitału zakładowego. Dotyczy to tzw. metody aportowej. Polskie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie rozpatrywania skarg przez pośredników ubezpieczeniowych

Wytyczne w sprawie rozpatrywania skarg przez pośredników ubezpieczeniowych EIOPA(BoS(13/164 PL Wytyczne w sprawie rozpatrywania skarg przez pośredników ubezpieczeniowych EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19

Bardziej szczegółowo

MASLANKA & Co. PATENTY I ZNAKI TOWAROWE. Logroño - Maj 2012

MASLANKA & Co. PATENTY I ZNAKI TOWAROWE. Logroño - Maj 2012 MASLANKA & Co. PATENTY I ZNAKI TOWAROWE Logroño - Maj 2012 CZYM SIĘ ZAJMUJEMY Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie Praw Własności Przemysłowej: zgłoszenia, rejestracja i ochrona w trybie krajowym i

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory... 7 Źródła prawa... 7 Inne skróty... 9

Spis treści. Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory... 7 Źródła prawa... 7 Inne skróty... 9 Spis treści Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory.......................................... 7 Źródła prawa........................................................ 7 Inne skróty..........................................................

Bardziej szczegółowo

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 338 ust. 1,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 338 ust. 1, L 311/20 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 17.11.2016 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/1954 z dnia 26 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1365/2006 w sprawie

Bardziej szczegółowo

L 66/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 8.3.2006

L 66/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 8.3.2006 L 66/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 8.3.2006 UMOWA pomiędzy Wspólnotą Europejską i Królestwem Danii w sprawie kryteriów i mechanizmów określania Państwa Członkowskiego właściwego dla rozpatrywania

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNE DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA OBECNYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON I NOWYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY

WSPÓLNE DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA OBECNYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON I NOWYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY WSPÓLNE DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA OBECNYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON I NOWYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY AF/EEE/BG/RO/DC/pl 1 WSPÓLNA DEKLARACJA W SPRAWIE TERMINOWEJ RATYFIKACJI UMOWY O UDZIALE REPUBLIKI

Bardziej szczegółowo

Mieczysław Prystupa. WYCENA NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘBIORSTW w podejściu kosztowym

Mieczysław Prystupa. WYCENA NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘBIORSTW w podejściu kosztowym Mieczysław Prystupa WYCENA NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘBIORSTW w podejściu kosztowym Warszawa 2012 Recenzenci prof. zw. dr hab. Stanisław Kasiewicz prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Mączyńska Korekta Paulina Chmielak

Bardziej szczegółowo

Proces inwestycyjny Polskich Inwestycji Rozwojowych. Grudzień 2014

Proces inwestycyjny Polskich Inwestycji Rozwojowych. Grudzień 2014 Proces inwestycyjny Polskich Inwestycji Rozwojowych Grudzień 2014 Proces inwestycyjny: zasady i kluczowe etapy Kluczowe zasady procesu inwestycyjnego Cel i podejście rynkowe Kluczowe zasady procesu inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Julia Jarnicka. aplikant radcowski PIERÓG & Partnerzy

Julia Jarnicka. aplikant radcowski PIERÓG & Partnerzy NGO JAKO ZAMAWIAJĄCY Julia Jarnicka aplikant radcowski PIERÓG & Partnerzy Mimo że organizacje pozarządowe nie zostały ujęte w pzp jako podmioty zobowiązane do stosowania ustawy, to jednak w pewnych sytuacjach

Bardziej szczegółowo

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej Stanowisko Pracodawców RP do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw Pracodawcy

Bardziej szczegółowo

ZAKRES ZASTOSOWANIA KARTY PRAW PODSTAWOWYCH (CFR):PODWAŻANIE KRAJOWYCH ŚRODKÓW PRAWNYCH NA PODSTAWIE CFR

ZAKRES ZASTOSOWANIA KARTY PRAW PODSTAWOWYCH (CFR):PODWAŻANIE KRAJOWYCH ŚRODKÓW PRAWNYCH NA PODSTAWIE CFR ZAKRES ZASTOSOWANIA KARTY PRAW PODSTAWOWYCH (CFR):PODWAŻANIE KRAJOWYCH ŚRODKÓW PRAWNYCH NA PODSTAWIE CFR Laurent Pech Middlesex University London (L.Pech@mdx.ac.uk) PLAN 1. KRÓTKIE OMÓWIENIE WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna

Polityka Informacyjna Załącznik do Uchwały Nr 85/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim z dnia 16 grudnia 2015 r. Zatwierdzono: Uchwała nr 28/2015 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJA. w sprawie dobrych praktyk w zakresie ubezpieczeń finansowych powiązanych z produktami bankowymi zabezpieczonymi hipotecznie

REKOMENDACJA. w sprawie dobrych praktyk w zakresie ubezpieczeń finansowych powiązanych z produktami bankowymi zabezpieczonymi hipotecznie REKOMENDACJA w sprawie dobrych praktyk w zakresie ubezpieczeń finansowych powiązanych z produktami bankowymi zabezpieczonymi hipotecznie Niniejsza Rekomendacja została opracowana we współpracy z Polską

Bardziej szczegółowo