SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MODERNIZACJA OBWODÓW PIERWOTNYCH W STACJI 220 KV BUJAKÓW WRAZ Z DOSTOSOWANIEM OBWODÓW WTÓRNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MODERNIZACJA OBWODÓW PIERWOTNYCH W STACJI 220 KV BUJAKÓW WRAZ Z DOSTOSOWANIEM OBWODÓW WTÓRNYCH"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MODERNIZACJA OBWODÓW PIERWOTNYCH W STACJI 220 KV BUJAKÓW WRAZ Z DOSTOSOWANIEM OBWODÓW WTÓRNYCH CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PF-U) Wersja aktualizowana z dnia r. Strona 1 z 34

2 SPIS TREŚCI 1. STRONA TYTUŁOWA OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Podstawowe elementy zakresu zamówienia Charakterystyczne informacje i parametry określające obiekty przedmiotu zamówienia 5 3. OPIS WYMAGAŃ W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Standardy i wymagania Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje Zakres prac budowlano montażowych, konstrukcyjnych i instalacyjnych Zakres prac w rozdzielni 220 kv SE Bujaków WYMAGANIA W ZAKRESIE PROGRAMU REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA W ZAKRESIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO Część budowlana Część technologiczna ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy Zabezpieczenie interesów osób trzecich Warunki bezpieczeństwa pracy Zasady ogólne dla wykonawstwa i dostaw WYMAGANIA PODSTAWOWE DLA OBWODÓW PIERWOTNYCH Instalowane urządzenia Wymagany zakres prac montażowych Demontaże Uziemienia aparatury Wymagania ogólne Konstrukcje wsporcze pod aparaturę Zabezpieczenie przed korozją Wymagania dotyczące technologii montażu i programów realizacji WYMAGANIA DLA TELEKOMUNIKACJI Okablowanie strukturalne Wymagania dotyczące sieci LAN/WAN Wymagania dotyczące Systemu Klimatyzacji WYMAGANIA DOTYCZĄCE BADAŃ ODBIORCZYCH I PRZEKAZANIA DO EKSPLOATACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Badania odbiorcze fabryczne aparatury i urządzeń Badania odbiorcze końcowe i przekazanie do eksploatacji przedmiotu zamówienia Instruktaże Strona 2 z 34

3 SPIS TABEL Tabela 1. Urządzenia objęte programem wymiany: szafki kablowe... 6 Tabela 2. Urządzenia objęte programem wymiany: napisy i oznaczenia informacyjno-ostrzegawcze 6 Tabela 3. Obwody pierwotne objęte programem wymiany: wyłączniki... 6 Tabela 4. Obwody pierwotne objęte programem wymiany: odłączniki i uziemniki... 7 Tabela 5. Obwody pierwotne objęte programem wymiany: przekładniki prądowe... 8 Tabela 6. Obwody pierwotne objęte programem wymiany: ograniczniki przepięć... 8 Tabela 7. Obwody pierwotne objęte programem wymiany: dławiki... 9 Tabela 8. Urządzenia sprężonego powietrza objęte programem wymiany: sprężarki, zbiorniki, instalacja, rozprężacz kondensatu... 9 Tabela 9. Rozdzielnica SN objęte programem wymiany Tabela 10. Transformatory potrzeb własnych objęte programem wymiany Tabela 11. Rozdzielnica 400/230 V AC objęta programem wymiany Tabela 12. Rozdzielnice 220 V DC, 48 V DC objęte programem wymiany Tabela 13. Prostowniki 220 V DC, 48 V DC, przetwornice DC/DC objęte programem wymiany Tabela 14. Urządzenia UPS i falowniki objęte programem wymiany Tabela 15. Obwody wtórne objęte programem wymiany: łączność Tabela 16. Obwody wtórne objęte programem wymiany: zabezpieczenia Tabela 18. Badania odbiorcze fabryczne aparatury i urządzeń Tabela 19. Instruktaże SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 1. Schemat zasadniczy stacji 220 kv Bujaków. 2. Schemat potrzeb własnych. 3. Wykaz standardowych specyfikacji, wymagań i wytycznych PSE S.A. Strona 3 z 34

4 1. STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego Modernizacja obwodów pierwotnych w stacji 220 kv Bujaków wraz z dostosowaniem obwodów wtórnych 2. Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy dokumentacja decyzyjna Stacja 220 kv Bujaków ul. Mokra Kobiernice 3. Nazwa Zamawiającego oraz jego adres Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska Konstancin-Jeziorna Strona 4 z 34

5 2. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2.1. Podstawowe elementy zakresu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wymiana aparatury pierwotnej na stacji 220 kv Bujaków wraz z dostosowaniem jej obwodów wtórnych. Stacja Bujaków w całości jest własnością PSE S.A. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie kompletu dostaw i prac umożliwiających podniesienie stanu technicznego stacji oraz w pełni przystosowanie do pracy bez stałej obsługi ruchowej. W ramach wykonywanych prac wymieniane będą urządzenia w zakresie aparatury pierwotnej, zabezpieczeń technicznych, łączności oraz potrzeb własnych oraz prowadzone będą prace dostosowawcze w obwodach wtórnych. Wykonawca powinien zrealizować przedmiot zamówienia metodą kompleksową, w następującym zakresie: a) zakup i dostawa urządzeń zgodnie z zakresem zamówienia, b) wykonanie projektu wykonawczego dla całości przedmiotu zamówienia. Uzyskanie akceptacji Zamawiającego, c) przeprowadzenie niezbędnych demontaży w zakresie modernizowanych urządzeń, d) zrealizowanie całości prac budowlano montażowych wraz z niezbędnymi dostawami materiałów, konstrukcji, urządzeń, itp. oraz wykonanie wymaganych badań i sprawdzeń pomontażowych i prac rozruchowych na stacjach dotyczących niniejszego zadania, e) wykonanie dokumentacji powykonawczej, f) aktualizacji instrukcji eksploatacji stacji, g) uzyskanie właściwych dokumentów wynikających z Ustawy o odpadach z dnia r. (Dz. U. z 2013 poz. 21) w związku z koniecznością unieszkodliwienia materiałów i odpadów powstałych w trakcie prowadzonych prac. W rozumieniu ww. ustawy, Art.3, pkt.13 Wykonawca stanie się posiadaczem odpadów. Przedmiot zamówienia należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i standardami oraz przepisami prawa Charakterystyczne informacje i parametry określające obiekty przedmiotu zamówienia Stan istniejący stacji Stacja 220/110 kv Bujaków jest zlokalizowana w południowym rejonie kraju (obszar PSE-Południe S.A. adres: Kobiernice, Mokra 13), została zbudowana jako jednorozdzielniowa stacja węzłowa. Na poziomie 220 kv jest połączona dwiema liniami 220 kv ze stacją Żar (ZAP) oraz pojedynczymi liniami ze stacjami Byczyna (BYC), Komorowice (KOM) i Liskovec (LIS). Schemat rozdzielni 220 kv przedstawiono w załączniku 1 na rys Rozdzielnia 220 kv została wybudowana jako napowietrzna w układzie 2S i obejmuje 9 pól. Stacja nie posiada rozdzielni 110 kv. W stacji były prowadzone prace modernizacyjne i między innymi wymieniono część odłączników, zabezpieczenia, przeprowadzono modernizację ogrodzenia oraz zainstalowano w roku 2008r. system SSiN prod. Mikronika. Strona 5 z 34

6 Obecnie na stacji eksploatowane jest sprężone powietrze do wyłączników DLF. Wymiana wyłączników na wyłączniki SF6 oraz uzupełnienia w zakresie systemu SSiN oraz obwodów wtórnych pozwoli w pełni dostosować stację do pracy bez stałej obsługi ruchowej Urządzenia objęte programem wymiany Tabela 1. Urządzenia objęte programem wymiany: szafki kablowe Lp. Obiekt Rok budowy Rok ostatniej modernizacji/remontu Zalecenia 1. R-220 kv Pola nr 1, 6, 8, pola pomiaru napięcia Wymiana /utylizacja Tabela 2. Urządzenia objęte programem wymiany: napisy i oznaczenia informacyjno-ostrzegawcze Lp. Obiekt Rok budowy Rok ostatniej modernizacji/remontu 1. R-220 kv Zalecenia Wymiana tablic opisowych /utylizacja Tabela 3. Obwody pierwotne objęte programem wymiany: wyłączniki Lp. Typ Rok produkcji Rozdz. Lokalizacja Pole Zalecenia 1. DLF245nc kv 1 Wymiana/ magazyn 2. DLF245nc kv 3 Wymiana/ magazyn 3. DLF245nc kv 4 Wymiana/ magazyn 4. DLF245nc kv 5-6 Wymiana/ magazyn 5. DLF245nc kv 7 Wymiana/ magazyn 6. DLF245nc kv 8 Wymiana/ magazyn Strona 6 z 34

7 Tabela 4. Obwody pierwotne objęte programem wymiany: odłączniki i uziemniki Lokalizacja Lp. Typ Rok produkcji Rozdzielnia Pole Faza Miejsce zainst. w polu Zalecenia 1. ONI220w/16U P kv 1 L1,L2, L3, Q31 Wymiana/ magazyn 2. ONI220w/16 P kv 1 L1,L2, L3, Q32 Wymiana/ magazyn 3. ONI220w/16U P kv 1 L1,L2, L3, Q32 Wymiana/ magazyn 4. ONI220z/16U P kv 4 L1,L2, L3, Q31 Wymiana/ magazyn 5. ONI220z/16P kv 5 L1,L2, L3 Q324 Wymiana/ magazyn 6. ONI 220z/16UP kv 5 L1,L2, L3 Q314 Wymiana/ magazyn 7. ONI220z/16P kv 6 L1,L2, L3 Q326 Wymiana/ magazyn 8. ONI 220z/16UP kv 6 L1,L2, L3 Q316 Wymiana/ magazyn 9. ONI 220z/16U kv 8 L1,L2, L3, Q31 Wymiana/ magazyn 10. ONI 220z/16UP kv 8 L1,L2, L3, Q32 Wymiana/ magazyn 11. ONI 220z/16UP kv 9 L1,L2, L3, Q31 Wymiana/ magazyn 12. UNI220W kv 1A L1,L2, L3, Q41 Wymiana/ magazyn 13. UNI220W kv 1B L1,L2, L3, Q41 Wymiana/ magazyn 14. UNI220W kv 2 L1,L2, L3, Q42 Wymiana/ magazyn Strona 7 z 34

8 Tabela 5. Obwody pierwotne objęte programem wymiany: przekładniki prądowe Lp. Typ Rok produkcji Lokalizacja Rozdzielnia Pole Faza Zalecenia 1. I kv 1 L1,L3 Utylizacja 2. I kv 1 L2 Utylizacja 3. I kv 4 L1,L2 Utylizacja 4. I kv 4 L3 Utylizacja 5. I kv 5 L1 Utylizacja 6. I kv 5 L2 Utylizacja 7. I kv 5 L3 Utylizacja 8. I kv 6 L1,L2 Utylizacja 9. I kv 6 L3 Utylizacja 10. I kv 7 L1,L2,L3, Utylizacja 11. I kv 8 L1, L3 Utylizacja 12. I kv 8 L2 Utylizacja Tabela 6. Obwody pierwotne objęte programem wymiany: ograniczniki przepięć Lp. Typ Rok produkcji Lokalizacja Rozdzielnia Pole Faza Zalecenia 1. GZSMW kv 3 L1,L2 Utylizacja 2. GZSMW kv 3 L3 Utylizacja 3. GZSMW kv 4 L1,L2 Utylizacja 4. GZSMW kv 4 L3 Utylizacja 5. GZSMW kv 7 L1,L2,L3 Utylizacja 6. GZSMW kv 8 L1,L2,L3 Utylizacja Strona 8 z 34

9 Tabela 7. Obwody pierwotne objęte programem wymiany: dławiki Lp. Typ Rok produkcji Lokalizacja Rozdzielnia Pole Faza Zalecenia 1. 1 mh, 1250 A HAEFELY 1978 (szacunkowo) 220 kv 1 L2,L3 Utylizacja 2. 1 mh, 1250 A HAEFELY 1978 (szacunkowo) 220 kv 8 L2,L3 Utylizacja 3. FGP FGP (szacunkowo) 1978 (szacunkowo) 220 kv 1 L2,L3 Utylizacja 220 kv 8 L2,L3 Utylizacja Tabela 8. Urządzenia sprężonego powietrza objęte programem wymiany: sprężarki, zbiorniki, instalacja, rozprężacz kondensatu Lp. Typ Rok produkcji Lokalizacja Zalecenia A4HV1 100/ 140:EG160 Zbiornik 4,4l 16Mpa Zbiornik 380l 16Mpa Zbiornik 500l 3,2Mpa Zbiornik 500L 3,2Mpa 1980 Rozdz. 220kV 3 szt. magazyn 1976 Rozdz. 220kV 6 szt. magazyn 1976 Rozdz. 220kV 4 szt. magazyn 1976 Rozdz. 220kV 1 szt. magazyn 1974 Rozdz. 220kV 2 szt. magazyn 6. Instalacja ISP 1974 Rozdz. 220kV Strona 9 z 34

10 Tabela 9. Rozdzielnica SN objęte programem wymiany Lp. Typ Rok produkcji Lokalizacja Zalecenia 1. Rozdzielnica 30KV w izolacji powietrznej 1999 Budynek potrzeb własnych Utylizacja 2. Rozdzielnica 15KV w izolacji powietrznej 1999 Budynek potrzeb własnych Utylizacja 3. Rozdzielnica 6KV w izolacji powietrznej 1999 Budynek potrzeb własnych Utylizacja Tabela 10. Transformatory potrzeb własnych objęte programem wymiany Lp. Typ Rok produkcji Lokalizacja Zalecenia TAOb 250/6 6/04kV TAOa 250/30 30/04kV TAOa 250/15 15/04kV 1978 Budynek potrzeb własnych Utylizacja 1977 Budynek potrzeb własnych Utylizacja 1978 Budynek potrzeb własnych Utylizacja Tabela 11. Rozdzielnica 400/230 V AC objęta programem wymiany Lp. Typ Rok produkcji Lokalizacja Zalecenia 1. Celki typu otwartego 1976 Budynek nastawni Utylizacja Strona 10 z 34

11 Tabela 12. Rozdzielnice 220 V DC, 48 V DC objęte programem wymiany Lp. Typ Rok produkcji Lokalizacja Zalecenia 1. Celki typu otwartego 1976 Budynek nastawni Utylizacja Tabela 13. Prostowniki 220 V DC, 48 V DC, przetwornice DC/DC objęte programem wymiany Lp. Typ Rok produkcji Lokalizacja Zalecenia 1. ZB220DC Budynek nastawni Utylizacja 2. ZB220DC Budynek nastawni Utylizacja 3. ZB24DC Budynek nastawni Utylizacja 4. ZB220DC Budynek nastawni Utylizacja Tabela 14. Urządzenia UPS i falowniki objęte programem wymiany Lp. Typ Rok produkcji Lokalizacja Zalecenia 1. UPS Swiftguard 1999 Pomieszczenie przetwornic Utylizacja Tabela 15. Obwody wtórne objęte programem wymiany: łączność Lp. Typ Rok produkcji Lokalizacja Zalecenia ETN4w.cz. kierunek Byczyna ETN4w.cz. kierunek Komorowice 1977 Pomieszczenie TEN Utylizacja 1984 Pomieszczenie TEN Utylizacja Strona 11 z 34

12 Lp. Typ Rok produkcji Lokalizacja Zalecenia 3. ETN4m.cz. Kierunek Porąbka - Żar 1978 Pomieszczenie TEN Utylizacja Tabela 16. Obwody wtórne objęte programem wymiany: zabezpieczenia Lp. Typ Rok produkcji Lokalizacja Zalecenia 1. SRZ-AMP 2001 SE Bujaków 220 kv Utylizacja 2. PCM-OCH 3. 7SD512 ver SD512 ver SD512 ver SD512 ver SD512 ver SD512 ver SD512 ver SD512 ver SE Bujaków L220kV Liskovec SE Bujaków L220kV Komorowice SE Komorowice L220kV Bujaków SE Bujaków L220kV Żar1 El. Żar L220kV Bujaków1 SE Bujaków L220kV Żar2 El. Żar L220kV Bujaków2 SE Bujaków L220kV Byczyna SE Byczyna L220kV Bujaków Magazyn Magazyn Magazyn Magazyn Magazyn Magazyn Magazyn Magazyn Magazyn Strona 12 z 34

13 Tabela 17. Obwody wtórne objęte programem wymiany: pomiar energii Lp. Typ Rok produkcji Lokalizacja Zalecenia 1. ZMD405CT SE Bujaków potrz. wł. 0,4kV TR1 Magazyn 2. ZMD405CT SE Bujaków potrz. wł. 0,4kV TR2 Magazyn 3. ZMD405CT SE Bujaków potrz. wł. 0,4kV TR3 Magazyn Stan techniczny wymienionych powyżej aparatów i urządzeń wymaga ich wymiany. Podejmując decyzje o proponowanych typach aparatury należy uwzględnić fakt, że stacja jest stacją przyelektrownianą i do niej przyłączone są bloki z Elektrowni Szczytowo-Pompowej Porąbka Żar. Stacja będzie sterowana zdalnie z ODM i KDM natomiast nadzór realizowany będzie z poziomu RCN i CN. 3. OPIS WYMAGAŃ W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W celu zapewnienia realizacji przedmiotu zamówienia oraz realizacji wymaganych funkcji należy zaprojektować i zrealizować odpowiedni zakres prac dostaw i usług zgodnie z zakresem przedmiotu zamówienia. Wykonawca przed wykonaniem projektu winien uzgodnić z Zamawiającym aparaturę która będzie dostarczona i zainstalowana w stacji. W wyniku wykonywanych prac nie ulega zmianie schemat powiązań stacji Standardy i wymagania Wszystkie instalacje oraz ich składowe, przebudowywane oraz modernizowane powinny spełniać wymagania aktualnych przepisów prawnych i wymogów projektowych, obowiązujących standardów PSE S.A. oraz aktualnych norm międzynarodowych i krajowych na dzień ogłoszenia przetargu. Standardowe specyfikacje funkcjonalne i techniczne oraz Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej IRiESP PSE S.A. znajdują się na stronie internetowej Standardy załączone zostały na płycie CD. Wykaz standardowych specyfikacji, wymagań i wytycznych PSE S.A. stanowi załącznik nr 3. Standardy obejmują podstawowe wymagania funkcjonalne i techniczne dotyczące projektowania i budowy stacji elektroenergetycznych NN i ich elementów oraz podstawowe wymagania funkcjonalne i techniczne stosowanej aparatury i urządzeń. Jeżeli wymagania zawarte w niniejszej dokumentacji są ostrzejsze od wymagań zawartych w standardowych specyfikacjach funkcjonalnych i technicznych, w IRiESP lub w normach decydują wymagania zawarte w PF-U Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje Uzgodnienie z Zamawiającym wykazu aparatury będącej dostawą Wykonawcy. Wykonanie kompletnego projektu wykonawczego, dla etapu demontaży i projektowanego, dla całości przedmiotu zamówienia. Uzyskanie akceptacji Zamawiającego na całość wykonywanych prac. Strona 13 z 34

14 Opracowanie harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia wraz z uzgodnieniem i uzyskaniem akceptacji Zamawiającego. Dostawa kompletu wymaganych urządzeń, oraz innych materiałów i osprzętu niezbędnych dla kompletnego zrealizowania przedmiotu zamówienia. Wykonanie wszelkich prac budowlano montażowych, konstrukcyjnych i instalacyjnych zgodnie z projektem wykonawczym i programem realizacji w zakresie wymaganym dla zrealizowania przedmiotu zamówienia. Wykonanie wszelkich innych niezbędnych prac i usług związanych z przedmiotem zamówienia, np. demontaży, utylizacji urządzeń i materiałów, przewiezienie demontowanych urządzeń do magazynu PSE S.A. wskazanego na etapie realizacji itp. Wykonanie prób technicznych, sprawdzeń pomontażowych, pomiarów, badań i testów urządzeń ujętych przedmiotem zamówienia zgodnie z wymaganiami niniejszego PF-U. Wykonanie prób funkcjonalnych urządzeń i systemów związanych z przedmiotem zamówienia oraz prac uruchomieniowych, niezbędnych pomiarów na stacji potwierdzających spełnienie wymagań poprawnej pracy wszystkich urządzeń. Przekazanie do odbioru przedmiotu zamówienia po pozytywnym zakończeniu prób technicznych, funkcjonalnych i ich uruchomieniu. Dostarczenie wszystkich niezbędnych dokumentów (projekt powykonawczy, dokumentacja urządzeń DTR, wyniki badań odbiorczych, atesty, gwarancje) obejmujących przedmiot zamówienia i zawartych w umowie na realizację przedmiotu zamówienia. Przeprowadzenie niezbędnych instruktaży dla personelu eksploatacyjnego Zamawiającego w zakresie eksploatacji urządzeń będących przedmiotem zamówienia. Realizacja zobowiązań gwarancyjnych. Aktualizacja instrukcji eksploatacji stacji oraz instrukcji SSiN w zakresie zmian objętych przedmiotem zamówienia Zakres prac budowlano montażowych, konstrukcyjnych i instalacyjnych Wykonanie napraw, uzupełnień ubytków i konserwacji istniejących fundamentów i konstrukcji wsporczych związanych z przedmiotem zamówienia. Wymiana fundamentów i konstrukcji wsporczych wyłączników. Wykonanie uzupełnień w kanalizacji kablowej, podejścia do aparatów, wymiana uszkodzonych pokryć kanałów kablowych, przystosowanie kanałów i ich konstrukcji do ułożenia nowych kabli, wykonanie zabezpieczeń p.poż. Montaż aparatury pierwotnej w szczególności: przekładników prądowych i przekładników napięciowych, odłączników, ograniczników przepięć, wyłączników. Ułożenie kompletów kabli pomiędzy aparaturą pierwotną, a szafką kablową i nastawnią oraz kabli pomiarowych dla przekładników prądowych i napięciowych. Izolacja i warstwa osłonowa kabli powinna być z PCW lub z materiałów ekwiwalentnych zaaprobowanych przez Zamawiającego i powinny spełniać wymagania norm IEC do 4. Niebezpieczeństwo pożarowe powinno być ograniczone poprzez odpowiedni dobór przekroju kabli oraz odpowiednią organizację ich ułożenia w ciągach kablowych. Wszystkie przejścia kabli oraz ich wprowadzenia do szaf, szafek kablowych i skrzynek przyłączeniowych powinny być uszczelnione. Kable wysokonapięciowe, niskonapięciowe i sterownicze powinny leżeć na osobnych półkach z zachowaniem odpowiednich odległości. Należy stosować kable z żyłami miedzianymi. Dopuszczalne są nie większe niż następujące spadki napięć w kablach obwodów pomiarowych podłączonych do przekładników napięciowych: Strona 14 z 34

15 pomiary energii 0,05%, pomiary pozostałe 0,2 %. Podniesienie szafek kablowych poprzez wymianę fundamentów na wyższe (30 cm). Wymianę szafek kablowych w polach nr 1, 6, 8 oraz polach pomiarów napięcia. Uszczelnienie wszystkich szafek masą wodoszczelną i równocześnie zapewnić wentylację w górnej części szafki. Wymiana listew zaciskowych w szafach kablowych w niezbędnym zakresie wynikającym z przedmiotu zamówienia. Szafki powinny posiadać izolację termiczną i być wyposażone w automatyczny układ ogrzewania spełniający również rolę ogrzewania antykondensacyjnego. Wszelkie oznaczenia powinny być łatwo widoczne i czytelne. Zaciski powinny być tak zamontowane i zorganizowane, aby był łatwy dostęp w trakcie sprawdzań obwodów i usuwania usterek. Nie należy podłączać więcej niż jedną żyłę kabla lub więcej niż jeden przewód pod zacisk z jego jednej strony. Wykonanie innych prac wymaganych dla kompletnego i poprawnego zrealizowania przedmiotu zamówienia zapewniającego bezpieczną eksploatację i niezawodną pracę oraz spełniającego wymagane parametry modernizowanych układów Zakres prac w rozdzielni 220 kv SE Bujaków W ramach zakresu przedmiotu zamówienia w rozdzielni 220 kv należy wykonać następujące podstawowe prace montażowe i związane dostawy: W zakresie obwodów pierwotnych Wymiana wyłączników typu DLF-245nc2 rozdzielni 220 kv wraz z fundamentami i konstrukcjami na wyłączniki z SF6, 4000A, 40kA z napędem elektrycznym - 6 kpl. Zdemontowane wyłączniki należy dostarczyć do magazynu PSE S.A. Z nowych wyłączników należy dostarczyć do systemu SSiN niezbędne informacje o stanie technicznym wyłącznika oraz dwubitowe jego odwzorowanie. Z wymianą związany jest demontaż instalacji sprężonego powietrza w tym sprężarek. Sprężarki należy dostarczyć do magazynu PSE S.A. Pozostałe elementy instalacji sprężonego powietrza należy zutylizować. 1. Odłączniki typu ONI i uziemniki typu UNI. a) wymiana odłączników z jednym nożem uziemiającym ONI 220W/16U - 3 kpl. oraz ONI 220W/16UP- 1-4 kpl, b) wymiana odłączników bez noży uziemiających ONI 220/16-4 kpl, c) wymiana uziemników UNI 220W- 3 kpl, d) zabudowa uziemnika systemu 2 szyn zbiorczych rozdzielni 220kV- 1 kpl. Zdemontowane odłączniki należy przekazać do magazynu PSE S.A. 2. Przekładniki prądowe typu J220. Wymiana przekładników prądowych 220kV typu J220-4 na przekładniki pięciordzeniowe - 6 kpl. (18 szt.). Zdemontowane przekładniki należy utylizować. 3. Odgromniki GZSMW. Wymiana odgromników GZSMW-198 na ograniczniki przepięć zainstalowanych w polach linii 220kV Komorowice, Liskovec, Żar 2, Żar 1 i Byczyna - 5 kpl. (15 szt.). Zdemontowane odgromniki należy utylizować. Strona 15 z 34

16 Ponadto w zakresie obwodów pierwotnych należy zdemontować dławiki w.cz. i przekazać je do magazynu PSE S.A. Należy wymienić oszynowanie wraz z izolacją w zakresie wymienianej aparatury. Elementy zdemontowane należy utylizować. Wymienić tablice informacyjno-ostrzegawcze na terenie całej stacji W zakresie obwodów wtórnych Modernizacja obwodów wtórnych wynikająca z zakresu modernizacji wymagań PSE S.A. odnośnie odpowiednich rozwiązań w tym: aparatury pierwotnej oraz zmian Wymiana części kabli sterowniczych, dotyczy pól 1, 6, 8, odległość między polem i nastawnią ok. 200 m. Zastosować identyczne listy zaciskowe jak na części stacji nie podlegającej modernizacji, które powinny być odpowiednio oznaczone. Każdy przewód na obu końcach musi być zaopatrzony w końcówki adresowe z trwałym nadrukiem. Nie dopuszcza się ręcznie wpisywanych lub poprawianych kostek adresowych. Kolorystykę zacisków uzgodnić na etapie projektu. Metoda połączeń poprzez lutowane lub owijane może być zastosowana fabrycznie jedynie w wewnętrznych układach elektronicznych. Te ostatnie powinny normie być zgodne z normą PN-EN Konwencjonalne okablowanie wewnątrz szaf powinno być wykonane z zastosowaniem wielodrutowych przewodów miedzianych pobielanych z izolacją PCV o kolorystyce zgodnej z Polską Normą. Każdy przewód zakończyć odpowiednią końcówką z opisem. Nie należy podłączać więcej niż jednej żyły kabla lub więcej niż jeden przewód pod zacisk z jego jednej strony. Wszystkie obudowy metalowe aparatów i innych osłon metalowych powinny być podłączone do szyny uziemiającej zgodnie z zaleceniami dostawców aparatów i po wykonaniu odpowiednich obliczeń. Należy zapewnić minimum 10% rezerwy zacisków w każdej szafie, dla każdej grupy obwodów (prądowe, napięciowe, sterownicze, itd.) oraz przynajmniej 20% wolnego miejsca na ewentualną rozbudowę. Dostosowanie obwodów wtórnych do nowej aparatury pierwotnej. Podczas modernizacji należy nawiązywać do istniejących, sprawdzonych na stacji rozwiązań, jednak ostateczny dobór aparatury i rozwiązań wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiającego na etapie projektu wykonawczego. Wymiana rejestratora zakłóceń, obecny rejestrator posiada odpowiednie podłączenia, które mają być wykorzystane do nowego rejestratora, rejestrator winien spełniać wymagania PSE S.A. Rejestrację zakłóceń uzupełnić w zakresie wynikającym z odpowiednich funkcjonalnych specyfikacji standardowych. Rejestrator przyłączyć do koncentratora zabezpieczeń i węzła WAN BB. Uruchomić komunikację zdalną. Dostawa i instalacja koncentratora zabezpieczeń. Podłączenie do niego wszystkich nowych i istniejących zabezpieczeń cyfrowych oraz telezabezpieczeń oraz istniejących automatyk. Instalacja licencjonowanego oprogramowania dostarczanego wraz z nowymi zabezpieczeniami oraz dostarczonego przez Wykonawcę do istniejących zabezpieczeń. Realizację łącza inżynierskiego dla komunikacji z terminalami zabezpieczeniowymi i urządzeniami ID należy zrealizować w oparciu o funkcjonalność WEB Serwera i wydzieloną sieć LAN. WEB Serwer powinien umożliwiać zainstalowanie i pracę aplikacji firmowych dla parametryzacji, nastawiania i podglądu zabezpieczeń pracujących w środowisku Windows. To samo wymaganie należy zrealizować dla pozostałych urządzeń ID. Dostarczyć, zainstalować i uruchomić koncentrator zabezpieczeń. Urządzenia IED nowe i istniejące nie posiadające funkcji WEB serwera przyłączyć za pośrednictwem sieci światłowodowej do koncentratora. Koncentrator przyłączyć do sieci WAN BB Strona 16 z 34

17 i uruchomić zdalny dostęp. Zrealizowana komunikacja winna umożliwiać przesyłanie plików konfiguracyjnych do zabezpieczeń. Wszystkie elementy przekaźnika pomocniczego tzn. jego zestyki, elementy sygnalizacyjne itp. muszą działać przy tym samym poziomie napięcia. Nie dopuszcza się różnic czasowych w zamykaniu poszczególnych zestyków tego samego przekaźnika. Wykonawca, zgodnie z wymaganiami technicznymi, dostarczy dokumentację techniczno-ruchową, instrukcje instalacji i obsługi, katalogi, opisy, schematy logiczne, diagramy przyłączeń i schematy aplikacyjne (w języku polskim) oraz oprogramowanie niezbędne do uruchomienia, konfiguracji, testowania. System wtykowych przekaźników pomocniczych dostarcza Wykonawca. Nowo instalowane przekaźniki powinny posiadać optyczną sygnalizacją zaniku napięcia. Nie dopuszcza się stosowania jako przekaźniki bistabilne przekaźników pomocniczych z rodziny typu D i KDN firmy Smitt. Nie należy stosować przekaźników, które są nieakceptowane przez laboratorium PSE-Centrum S.A. Wszystkie przekaźniki powinny być jednego producenta. Licencje WEB Serwera powinny umożliwiać różne poziomy dostępu: podglądu, sterowań, parametryzacji z podziałem na grupy uprawnień w zależności od typu urządzeń. Komunikacja z WEB Serwerem możliwa tylko z wykorzystaniem węzła WAN BB oraz po stacyjnej sieci LAN. WEB Serwer powinien umożliwiać rejestrację sesji zdalnych, umożliwiać archiwizację połączeń lokalnych oraz dostęp do archiwum z zapisami zasobów takich jak: konfiguracja i nastawienia zabezpieczeń, rejestracja zakłóceń, rejestracja zdarzeń itp. Sieć LAN stacji elektroenergetycznej powinna umożliwiać separację segmentu interfejsów inżynierskich stworzonych dla komunikacji z terminalami zabezpieczeń od pozostałych segmentów sieciowych. Wprowadzenie do SSiN informacji z nowych instalowanych urządzeń i aparatów informacyjnych o stanie technicznym urządzeń, sygnałów odwzorowania, sygnałów pomiarowych, alarmowych i sterowniczych. Wprowadzenie do SSiN informacji z telezabezpieczeń linii 220kV Bujaków Komorowice oraz uruchomienie zdalnego odstawiania telezabezpieczeń wszystkich linii. Rozbudowa systemu SSiN stacji o potrzeby własne poprzez instalację sterowników oraz edycję paneli sterowania rezerwowego umożliwiających zdalny nadzór nad potrzebami własnymi AC i DC oraz sterowanie i potrzebami własnymi AC zgodnie ze standardami PSE S.A. Potrzeby własne AC i DC muszą być wyedytowane w systemie stacyjnym oraz w systemie WindEx. Doposażenie SSiN o elementy do obsługi nowych oraz modernizowanych pól oraz urządzeń, wykonanie niezbędnych modyfikacji w elementach istniejących oraz rozbudowa innych systemów stacyjnych m.in.: RSA, WEB Serwer. Wprowadzenie do SSiN i udostępnienie dla systemów nadrzędnych Dyster, WindEx sygnałów wynikających z zakresu niniejszego zadania oraz aktualizacja SSiN wynikająca ze zmian w obowiązujących standardach, w tym między innymi zmiana algorytmów blokad i sekwencji łączeniowych, aktualizacja list sygnałów, wprowadzenie wymaganych timeoutów dla operacji sterowniczych, umożliwienie zdalnego odstawiania automatyk i urządzeń, wprowadzenie blokady w SSiN dla sterowań na elementy zablokowane przez CN/RCN, reakcji systemu na nieudane sterowanie, zaktualizowanie funkcjonalności uprawnień sterowniczych, wymiana kart PJC sterowników centralnych na najnowszą wersję, upgrade oprogramowania SSiN do najnowszej oraz zatwierdzonej przez PSE S.A. wersji. Zmiana sposobu komunikacji SSiN z systemem nadrzędnym Dyster z protokołu DNP3 na protokół IEC Wymagane jest, aby komunikacja z centralnych sterowników SSiN do systemu Dyster zrealizowana została za pomocą dedykowanych (niezależnych względem komunikacji do systemu WindEX) redundantnych interfejsów sieciowych. Interfejsy komunikacyjne systemu Dyster muszą być podłączone do dedykowanych urządzeń sieciowych wskazanych w rozdziale 8.2 Wymagania dotyczące sieci LAN/WAN. Strona 17 z 34

18 Zmiana układu zasilania szaf SSiN odrębne zasilanie każdej szafy z obu sekcji nowej rozdzielnicy PW220VDC. Wprowadzić do SSiN pomiarów temperatur: zewnętrznej, w pomieszczeniu TEN, pomieszczeń obwodów wtórnych i zrealizować alarmy do systemu WindEx CN i RCN o przekroczeniach wartości granicznych. Wprowadzenie zmian w oprogramowaniu SSiN i EAZ w celu zapewnienia współpracy SSiN z przekaźnikami EAZ w sposób zapewniający właściwą sygnalizację pobudzenia i wyłączeń aparatury EAZ. Podłączenie nowych urządzeń EAZ do SSiN stykowo i na drodze cyfrowej. Poprawa funkcjonalności przełączników wyboru trybu sterowania łącznikami pól 220 kv oraz przełączników trybu pracy zabezpieczeń w polu sprzęgła. Poprawa funkcjonalności procesu kontroli synchronizmu, przeniesienie funkcji kontroli synchronizmu z SSiN do zabezpieczeń, dostawa i zainstalowanie synchronizatora stacyjnego i umożliwienie wyboru urządzenia do synchronizacji lub odstawienia poprzez system SSiN i z tablicy sterowania rezerwowego, wdrożenie w systemie stacyjnym lub instalacja urządzenia umożliwiającego podgląd zdalny procesu synchronizacji. Dostawa, wymiana, montaż i uruchomienie zabezpieczeń różnicowych linii 220kV Komorowice, Żar1, Żar2 i Byczyna na obu końcach linii oraz edycja sygnałów w systemie SSiN w stacji Bujaków oraz w systemie RTU w stacji Komorowice. Nowe zabezpieczenia różnicowe mają posiadać funkcję napięciowego lokalizatora miejsca zwarcia na dwa końce linii uwidocznioną w SSiN. Należy zastosować istniejące drogi łączności w celu połączenia półkompletów zabezpieczeń różnicowych. Demontaż i przewiezienie istniejących urządzeń do magazynu PSE S.A. wskazanego na etapie realizacji zadania. Wszystkie terminale zabezpieczeniowe przeznaczone do zainstalowania na stacji przed ich montażem muszą być poddane badaniom w Laboratorium EAZ PSE Centrum S.A. Program badań opracowywany będzie każdorazowo specjalnie dla danego typu terminala w oparciu o wyniki badań pełnych. Ich zadaniem jest sprawdzenie poprawności działania terminala przy założonej konfiguracji wewnętrznej i nastawieniach, weryfikacja kształtu otrzymanych charakterystyk oraz badanie urządzenia mające na celu stwierdzenie, czy dany terminal nie wykazuje wad fabrycznych. Terminale zabezpieczeniowe powinny być wyposażone w trzy niezależne porty komunikacyjne (łącze inżynierskie, SSiN, serwis). Wraz z terminalami zabezpieczeniowymi powinno być dostarczone oprogramowanie dla umożliwienia pełnej konfiguracji terminali, wykonywania nastaw i testowania oraz dostęp do pamięci rejestratora zdarzeń i zakłóceń wraz z możliwością odczytu danych w trybie lokalnym za pomocą komputera klasy PC jak i zdalnie. Każde dostarczane oprogramowanie powinno posiadać licencję. Jeżeli licencje są na stanowisko co najmniej na trzy stanowiska. PSE S.A. pokrywa koszty badań przeprowadzonych w laboratorium PSE - Centrum S.A. łącznie z kosztami związanymi z dostawą, ubezpieczeniem i czasem trwania badań dostarczonej aparatury. Edycja sygnałów w ośrodkach nadrzędnych jest po stronie Zamawiającego. Po stronie Wykonawcy jest opracowanie programów i przeprowadzenie wszystkich etapów testów SSiN (FAT dla nowych elementów, SAT w tym administracyjnych z ośrodkami nadrzędnymi, końcowych), w tym udział w testach końcowych stacji warunkujących wpisanie jej do zestawienia stacji zdalnie sterowanych i nadzorowanych. Opracowanie szczegółowej instrukcji obsługi i eksploatacji SSiN stacji Bujaków. Modernizacja szafy pomiarowej FQ3 w zakresie wymiany rejestratora zdarzeń ZRZ-25 (rozliczeniowy podstawowy układ pomiarowy wymiany międzynarodowej) wraz z podpięciem do sieci WAN BB. W polach nr: 1, 4, 7 i 8 zaprojektować oddzielne szafki pośredniczące na konstrukcji wsporczej przekładników napięciowych wyłącznie dla celów pomiarów energii. W szafkach tych zabudować listwy pomiarowe Ska, aparaturę zabezpieczająca obwody napięciowe oraz ewentualnie rezystory dociążające obwody prądowe i napięciowe. Sygnalizację zadziałania zabezpieczeń obwodów wprowadzić indywidualnie do SSiN oraz zbiorczo na centralną sygnalizację. Obwody wtórne prądowe i napięciowe mają być poprowadzono bezpośrednio z szafek pośredniczących do szafy pomiarowej w nastawni, z pominięciem szafek kablowych. Dostosować obwody centralnej sygnalizacji stacji do zmian realizowanych w obiekcie. Strona 18 z 34

19 Opracowanie nowej instrukcji eksploatacji stacji Bujaków. Opracowanie programów i wykonanie wszystkich etapów testów SSiN i stacji zapewniających funkcjonalność zdalnego sterowania i nadzorowania stacji W zakresie telekomunikacji Reorganizacja podłączenia węzła WAN BB do sieci IT PSE S.A. Modernizacja węzła WAN BB. Wykonanie instalacji okablowania strukturalnego. Podłączenie urządzeń WAN BB do napięcia gwarantowanego 48V. Wymiana klimatyzatora w pomieszczeniu TEN na system split przedstawione są w pkt W zakresie potrzeb własnych Budowa nowych potrzeb własnych zasilających obwody wtórne, w tym: Wymiana transformatorów potrzeb własnych SN/nn - 3 szt na transformatory niskostratne z izolacją żywiczną. Wymiana rozdzielnic 400/230V AC. Dostawa, montaż i uruchomienie czterosekcyjnej rozdzielnicy potrzeb własnych 400/230V AC. Rozdzielnie wyposażyć w automatykę SZR. Automatyka SZR powinna uruchamiać agregat. Wymiana baterii akumulatorów 220V. Zastosować kwasowe baterie akumulatorów o ogniwach zamkniętych wyposażonych w rekombinacje gazu z płyta dodatnią wielko powierzchniową. Pojemność baterii dostosować do zapotrzebowania aparatury stacji przy założeniu podtrzymania zasilania przez co najmniej 5 godzin. Dostawa, montaż i uruchomienie dwusekcyjnej rozdzielnicy potrzeb własnych 220 V DC. Obwody sterownicze oraz SSiN każdego pola zasilić z różnych sekcji rozdzielni. Zlikwidować obwody okrężne napięć sterowniczych w szafach SSiN. Zastosować układy lokalizacji doziemienia i objąć nimi wszystkie odejścia. Układ lokalizacji doziemienia wyposażyć w funkcję serwera WWW i uruchomić zdalną komunikację. Uruchomić zdalną komunikację z PSE-Południe S.A. i wprowadzić do systemu WindCN. Do SSiN wprowadzić sygnalizację, pomiary oraz stan położenia łączników PW220VDC. Do sygnalizacji centralnej wprowadzić indywidualne sygnały obniżenia napięcia, doziemienia, uszkodzenia prostownika i braku ciągłości baterii z każdej sekcji. Wymiana prostowników. Prostowniki współpracujące z bateriami akumulatorów wyposażyć w tryb regulacji ręcznej oraz tryb pracy buforowej. Należy zaprojektować, dostarczyć, zabudować i uruchomić nowe układy pomiarowe po stronie SN transformatorów potrzeb własnych SN/nn. Wykonawca w ramach realizacji zadania powinien uzyskać uzgodnione z TAURON Dystrybucja S.A. na nowe warunki przyłączeniowe oraz projekt techniczny dla zasilania potrzeb własnych z sieci SN. Układy pomiarowe potrzeb własnych należy zabudować w nowej szafie pomiaru energii, uruchomić transmisję danych pomiarowych do systemu odczytowego PSE S.A., oraz wprowadzić sygnały alarmowe do SSiN. Po uruchomieniu nowych układów pomiaru energii na SN, należy zdemontować układy pomiarowe zabudowane po stronie 0,4kV transformatorów potrzeb własnych. Wykonanie synchronizacji czasu układów pomiarowych potrzeb własnych. Uruchomienie współpracy z SSiN. Strona 19 z 34

20 Malowanie pomieszczeń: budynku Potrzeb Własnych, akumulatorni oraz pomieszczenie potrzeb własnych w budynku nastawni W zakresie infrastruktury W zakresie infrastruktury stacyjnej przewidzieć modernizację infrastruktury stacji w zakresie wynikającym z modernizacji wraz z dostosowaniem do obowiązujących standardów PSE S.A., w tym: System Ochrony Technicznej należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną Standard zabezpieczenia technicznego obiektów elektroenergetycznych PSE S.A. oraz zgodnie z wytycznymi Wytyczne w zakresie organizacji ochrony obiektów elektroenergetycznych PSE S.A.. W ramach wykonania Systemu Ochrony technicznej wykonawca zapewni okresowe przeglądy systemu w zakresie zapewniającym zachowanie warunków gwarancji przez cały okres obowiązywania gwarancji. PSE S.A. zastrzega sobie prawo do uszczegółowienia zakresu prac montażowych SOT, na etapie uzgodnień pomiędzy wybranym Wykonawcą a PSE S.A. prowadzonych w ramach opiniowania projektu wykonawczego. Zakres uszczegółowienia wynikać będzie z oceny analizy zagrożeń i oferowanych rozwiązań techniczno-funkcjonalnych dokonanej przez PSE S.A. Analiza stanowić powinna element (rozdział) każdego projektu wykonawczego SOT. Projekty wykonawcze i powykonawcze SOT obiektów elektroenergetycznych PSE S.A. stanowią tajemnicę i nie mogą być udostępniane osobom trzecim zgodnie z klauzulą o zachowaniu tajemnicy informacji, oraz wzorem oświadczenia osób niezatrudnionych w PSE S.A. o nie ujawnianiu informacji stanowiących tajemnic PSE S.A., które uzyskali w trakcie czynności związanych z realizacją umowy, stanowiących załączniki do projektu umowy, z wybranym Wykonawcą. Projektowanie SOT (systemów alarmowych) wymaga od Projektanta uprawnień pracownika ochrony technicznej II stopnia, oraz uprawnień projektowych nadanych przez uznane stowarzyszenie techniczne, działające w branży zabezpieczeń technicznych. Montaż SOT wymaga od Wykonawcy posiadania koncesji MSWiA w zakresie prowadzenia usług ochrony osób i mienia, oraz posiadania pracowników dysponujących świadectwami kwalifikacyjnymi kategorii D lub E. Zakres stosowania Systemów Ochrony Technicznej (SOT) obiektów elektroenergetycznych powinien obejmować: 1. System Telewizji Dozorowej (CCTV) z oświetlaczami IR LED (wielkość obiektu na ekranie operatora systemu powinna zapewniać rozpoznanie osób i pojazdów poruszających się po terenie obiektu). 2. System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) z ochroną obwodową powinien obejmować budynki i pomieszczenia technologiczne (za wyjątkiem kontenerów ppoż), ochrona obwodowa: detekcja intruza w pasie terenu na całej długości ogrodzenia zewnętrznego obiektu. Główne cechy systemu: wysoka skuteczność detekcji intruza w każdych warunkach środowiskowych, przez całą dobę, przy jednoczesnym ograniczeniu (eliminacji) alarmów fałszywych. 3. System Kontroli Dostępu (ACC): a) Czytniki w standardzie 13,56 MHz. b) ACC powinien współpracować z SSP w zakresie awaryjnego, automatycznego zwalniania rygli/zwór elektromagnetycznych w przejściach kontrolowanych oraz z SSWiN w zakresie rozbrajania/uzbrajania stref chronionych systemem alarmowym. c) System należy zintegrować na poziomie RCN w zakresie wizualizacji i zdalnego zarządzania dostępem, 4. System Sygnalizacji Pożarowej (SSP): Strona 20 z 34

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW CZĘŚĆ II.A. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, kwiecień 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna NIP: 526-27-48-966, REGON 015668195, Nr KRS 0000197596 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Sanitarna Pracownia Projektowa mgr inż. Gerard Pobłocki 8 7-1 0 0 T o r u ń, u l. W ł o c ł a w s k a 2 8 7 N I P 9 5 6-1 0 1-1 8-0 4 R e g o n 8 7 1 2 0 6 3 4 2 tel. : 0048 56 654 61 47 e-mail : gerard@sappgp.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego Tom Modernizacja systemu sterowania transportu i załadunku osadu odwodnionego na stacji pras wraz z układem synoptyki w centralnej dyspozytorni w oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nr projektu Branża Zakres projektu E01-PW/276/14 Elektryczna Zwiększenie mocy oświetleniowej w sali sportowej SP 16 w Płocku ul. Piasta Kołodzieja 7 z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła, tel. +48 / 67 215 16 01, fax +48 / 67 215 16 44, mecpila@mecpila.pl Załącznik nr 3 do SIWZ i NR 1 do umowy o roboty budowlane,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5c do SIWZ

Załącznik nr 5c do SIWZ Załącznik nr 5c do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowy i modernizacji sieci LAN oraz Modernizacji serwerowni w budynku szpitala MSW w Białymstoku w projekcie Rozbudowa infrastruktury i systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE SST IN Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE Dla obiektu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach Dokumentację opracowali: Krzysztof Duda Przemysław Marek Adam Wiej Katowice,

Bardziej szczegółowo

0. Uzgodnienia i zatwierdzenia

0. Uzgodnienia i zatwierdzenia Spis treści 0. Uzgodnienia i zatwierdzenia... 3 1. Przedmiot opracowania... 4 2. Podstawa opracowania... 4 3. Zakres opracowania... 4 4. Podłączenie systemu automatyki urządzeń klimatyzacji i wentylacji

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH ST-E-01 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE I OŚWIETLENIA TERENU Kod CPV 45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych 45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI STACJI TRANSFORMATOROWYCH SN/NN

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI STACJI TRANSFORMATOROWYCH SN/NN INSTRUKCJA EKSPLOATACJI STACJI TRANSFORMATOROWYCH SN/NN ENERGA GDAŃSKA KOMPANIA ENERGETYCZNA SA GDAŃSK, GRUDZIEŃ 2001R. Podpisem stwierdzamy, że zapoznaliśmy się z niniejszą instrukcją i zobowiązujemy

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 1/61 Rev:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 10/4-POP-4/05/2011 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 10/4-POP-4/05/2011 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Strona 1/3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania polegającego na zaprojektowaniu, wykonaniu, dostawie, montaŝu, uruchomieniu, optymalizacji, wykonaniu pomiarów gwarancyjnych

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy ZAKŁAD BUDOWLANO - INSTALACYJNY "DOMET" 18-404 Łomża; ul. Księżnej Anny 2 086/2185696 Program funkcjonalno-użytkowy I. Nazwa zamówienia: Modernizacja kotłowni opalanej drewnem na kotłownię opalaną paliwem

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.:

Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.: Załącznik nr 9 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.: Utworzenie Centrum Usług Wspólnych jako samorządowej platformy świadczenia dojrzałych e-usług publicznych oraz digitalizacji zasobów

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Program funkcjonalno-użytkowy Nazwa zamówienia: Przebudowa kotłowni opalanej paliwem stałym (węglem) na kocioł opalany miałem i groszkiem na potrzeby cwu i ogrzewania budynku OKSiT zlokalizowanego w miejscowości

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-10 Rozruch oczyszczalni ścieków, Wyposażenie BHP, PPOŻ, Szkolenia Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45252200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków 45252100-9 Roboty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM INPRO Przedsiębiorstwo Usług Projektowo Inwestycyjnych Robert Wdowiak 20-826 Lublin, ul. Motylowa 31, NIP 712-135-95-25, REGON 060623310 Tel. 605 23 22 11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Projekt Podłączeni_Niewykluczeni. Działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru stacji gazowych w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.

Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru stacji gazowych w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru stacji gazowych w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. GSG-01-48 Strona 1/33 Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru stacji gazowych w Górnośląskiej

Bardziej szczegółowo

STWIORB ROBOTY W ZAKRESIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH

STWIORB ROBOTY W ZAKRESIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH Strona 2 ROBOTY W ZAKRESIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH Spis treści: 1 CZĘŚĆ OGÓLNA... 3 1.1 NAZWA ZADANIA... 3 1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH... 3 1.3 OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH str. 1 SPIS TREŚCI 1. Część ogólna 2. Właściwości wyrobów budowlanych 3. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA LINIA KABLOWA NN WRAZ Z KANALIZACJĄ KABLOWĄ ORAZ UKŁADEM ZASILANIA dz. nr 6/2, 6/4, AM-16, obręb Zalesie, Wrocław

ABONENCKA LINIA KABLOWA NN WRAZ Z KANALIZACJĄ KABLOWĄ ORAZ UKŁADEM ZASILANIA dz. nr 6/2, 6/4, AM-16, obręb Zalesie, Wrocław SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Strona 2 Spis treści: ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI I SIECI ELEKTRYCZNYCH 1 CZĘŚĆ OGÓLNA... 3 1.1 NAZWA ZADANIA... 3 1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIE Internet dla mieszkańców Gminy Lesznowola INWESTOR Gmina Lesznowola FORMA DOKUMENTACJI Program funkcjonalno-użytkowy ZAKRES OPRACOWANIA Opis wymagań funkcjonalnych,

Bardziej szczegółowo