SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MODERNIZACJA OBWODÓW PIERWOTNYCH W STACJI 220 KV BUJAKÓW WRAZ Z DOSTOSOWANIEM OBWODÓW WTÓRNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MODERNIZACJA OBWODÓW PIERWOTNYCH W STACJI 220 KV BUJAKÓW WRAZ Z DOSTOSOWANIEM OBWODÓW WTÓRNYCH"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MODERNIZACJA OBWODÓW PIERWOTNYCH W STACJI 220 KV BUJAKÓW WRAZ Z DOSTOSOWANIEM OBWODÓW WTÓRNYCH CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PF-U) Wersja aktualizowana z dnia r. Strona 1 z 34

2 SPIS TREŚCI 1. STRONA TYTUŁOWA OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Podstawowe elementy zakresu zamówienia Charakterystyczne informacje i parametry określające obiekty przedmiotu zamówienia 5 3. OPIS WYMAGAŃ W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Standardy i wymagania Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje Zakres prac budowlano montażowych, konstrukcyjnych i instalacyjnych Zakres prac w rozdzielni 220 kv SE Bujaków WYMAGANIA W ZAKRESIE PROGRAMU REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA W ZAKRESIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO Część budowlana Część technologiczna ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy Zabezpieczenie interesów osób trzecich Warunki bezpieczeństwa pracy Zasady ogólne dla wykonawstwa i dostaw WYMAGANIA PODSTAWOWE DLA OBWODÓW PIERWOTNYCH Instalowane urządzenia Wymagany zakres prac montażowych Demontaże Uziemienia aparatury Wymagania ogólne Konstrukcje wsporcze pod aparaturę Zabezpieczenie przed korozją Wymagania dotyczące technologii montażu i programów realizacji WYMAGANIA DLA TELEKOMUNIKACJI Okablowanie strukturalne Wymagania dotyczące sieci LAN/WAN Wymagania dotyczące Systemu Klimatyzacji WYMAGANIA DOTYCZĄCE BADAŃ ODBIORCZYCH I PRZEKAZANIA DO EKSPLOATACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Badania odbiorcze fabryczne aparatury i urządzeń Badania odbiorcze końcowe i przekazanie do eksploatacji przedmiotu zamówienia Instruktaże Strona 2 z 34

3 SPIS TABEL Tabela 1. Urządzenia objęte programem wymiany: szafki kablowe... 6 Tabela 2. Urządzenia objęte programem wymiany: napisy i oznaczenia informacyjno-ostrzegawcze 6 Tabela 3. Obwody pierwotne objęte programem wymiany: wyłączniki... 6 Tabela 4. Obwody pierwotne objęte programem wymiany: odłączniki i uziemniki... 7 Tabela 5. Obwody pierwotne objęte programem wymiany: przekładniki prądowe... 8 Tabela 6. Obwody pierwotne objęte programem wymiany: ograniczniki przepięć... 8 Tabela 7. Obwody pierwotne objęte programem wymiany: dławiki... 9 Tabela 8. Urządzenia sprężonego powietrza objęte programem wymiany: sprężarki, zbiorniki, instalacja, rozprężacz kondensatu... 9 Tabela 9. Rozdzielnica SN objęte programem wymiany Tabela 10. Transformatory potrzeb własnych objęte programem wymiany Tabela 11. Rozdzielnica 400/230 V AC objęta programem wymiany Tabela 12. Rozdzielnice 220 V DC, 48 V DC objęte programem wymiany Tabela 13. Prostowniki 220 V DC, 48 V DC, przetwornice DC/DC objęte programem wymiany Tabela 14. Urządzenia UPS i falowniki objęte programem wymiany Tabela 15. Obwody wtórne objęte programem wymiany: łączność Tabela 16. Obwody wtórne objęte programem wymiany: zabezpieczenia Tabela 18. Badania odbiorcze fabryczne aparatury i urządzeń Tabela 19. Instruktaże SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 1. Schemat zasadniczy stacji 220 kv Bujaków. 2. Schemat potrzeb własnych. 3. Wykaz standardowych specyfikacji, wymagań i wytycznych PSE S.A. Strona 3 z 34

4 1. STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego Modernizacja obwodów pierwotnych w stacji 220 kv Bujaków wraz z dostosowaniem obwodów wtórnych 2. Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy dokumentacja decyzyjna Stacja 220 kv Bujaków ul. Mokra Kobiernice 3. Nazwa Zamawiającego oraz jego adres Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska Konstancin-Jeziorna Strona 4 z 34

5 2. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2.1. Podstawowe elementy zakresu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wymiana aparatury pierwotnej na stacji 220 kv Bujaków wraz z dostosowaniem jej obwodów wtórnych. Stacja Bujaków w całości jest własnością PSE S.A. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie kompletu dostaw i prac umożliwiających podniesienie stanu technicznego stacji oraz w pełni przystosowanie do pracy bez stałej obsługi ruchowej. W ramach wykonywanych prac wymieniane będą urządzenia w zakresie aparatury pierwotnej, zabezpieczeń technicznych, łączności oraz potrzeb własnych oraz prowadzone będą prace dostosowawcze w obwodach wtórnych. Wykonawca powinien zrealizować przedmiot zamówienia metodą kompleksową, w następującym zakresie: a) zakup i dostawa urządzeń zgodnie z zakresem zamówienia, b) wykonanie projektu wykonawczego dla całości przedmiotu zamówienia. Uzyskanie akceptacji Zamawiającego, c) przeprowadzenie niezbędnych demontaży w zakresie modernizowanych urządzeń, d) zrealizowanie całości prac budowlano montażowych wraz z niezbędnymi dostawami materiałów, konstrukcji, urządzeń, itp. oraz wykonanie wymaganych badań i sprawdzeń pomontażowych i prac rozruchowych na stacjach dotyczących niniejszego zadania, e) wykonanie dokumentacji powykonawczej, f) aktualizacji instrukcji eksploatacji stacji, g) uzyskanie właściwych dokumentów wynikających z Ustawy o odpadach z dnia r. (Dz. U. z 2013 poz. 21) w związku z koniecznością unieszkodliwienia materiałów i odpadów powstałych w trakcie prowadzonych prac. W rozumieniu ww. ustawy, Art.3, pkt.13 Wykonawca stanie się posiadaczem odpadów. Przedmiot zamówienia należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i standardami oraz przepisami prawa Charakterystyczne informacje i parametry określające obiekty przedmiotu zamówienia Stan istniejący stacji Stacja 220/110 kv Bujaków jest zlokalizowana w południowym rejonie kraju (obszar PSE-Południe S.A. adres: Kobiernice, Mokra 13), została zbudowana jako jednorozdzielniowa stacja węzłowa. Na poziomie 220 kv jest połączona dwiema liniami 220 kv ze stacją Żar (ZAP) oraz pojedynczymi liniami ze stacjami Byczyna (BYC), Komorowice (KOM) i Liskovec (LIS). Schemat rozdzielni 220 kv przedstawiono w załączniku 1 na rys Rozdzielnia 220 kv została wybudowana jako napowietrzna w układzie 2S i obejmuje 9 pól. Stacja nie posiada rozdzielni 110 kv. W stacji były prowadzone prace modernizacyjne i między innymi wymieniono część odłączników, zabezpieczenia, przeprowadzono modernizację ogrodzenia oraz zainstalowano w roku 2008r. system SSiN prod. Mikronika. Strona 5 z 34

6 Obecnie na stacji eksploatowane jest sprężone powietrze do wyłączników DLF. Wymiana wyłączników na wyłączniki SF6 oraz uzupełnienia w zakresie systemu SSiN oraz obwodów wtórnych pozwoli w pełni dostosować stację do pracy bez stałej obsługi ruchowej Urządzenia objęte programem wymiany Tabela 1. Urządzenia objęte programem wymiany: szafki kablowe Lp. Obiekt Rok budowy Rok ostatniej modernizacji/remontu Zalecenia 1. R-220 kv Pola nr 1, 6, 8, pola pomiaru napięcia Wymiana /utylizacja Tabela 2. Urządzenia objęte programem wymiany: napisy i oznaczenia informacyjno-ostrzegawcze Lp. Obiekt Rok budowy Rok ostatniej modernizacji/remontu 1. R-220 kv Zalecenia Wymiana tablic opisowych /utylizacja Tabela 3. Obwody pierwotne objęte programem wymiany: wyłączniki Lp. Typ Rok produkcji Rozdz. Lokalizacja Pole Zalecenia 1. DLF245nc kv 1 Wymiana/ magazyn 2. DLF245nc kv 3 Wymiana/ magazyn 3. DLF245nc kv 4 Wymiana/ magazyn 4. DLF245nc kv 5-6 Wymiana/ magazyn 5. DLF245nc kv 7 Wymiana/ magazyn 6. DLF245nc kv 8 Wymiana/ magazyn Strona 6 z 34

7 Tabela 4. Obwody pierwotne objęte programem wymiany: odłączniki i uziemniki Lokalizacja Lp. Typ Rok produkcji Rozdzielnia Pole Faza Miejsce zainst. w polu Zalecenia 1. ONI220w/16U P kv 1 L1,L2, L3, Q31 Wymiana/ magazyn 2. ONI220w/16 P kv 1 L1,L2, L3, Q32 Wymiana/ magazyn 3. ONI220w/16U P kv 1 L1,L2, L3, Q32 Wymiana/ magazyn 4. ONI220z/16U P kv 4 L1,L2, L3, Q31 Wymiana/ magazyn 5. ONI220z/16P kv 5 L1,L2, L3 Q324 Wymiana/ magazyn 6. ONI 220z/16UP kv 5 L1,L2, L3 Q314 Wymiana/ magazyn 7. ONI220z/16P kv 6 L1,L2, L3 Q326 Wymiana/ magazyn 8. ONI 220z/16UP kv 6 L1,L2, L3 Q316 Wymiana/ magazyn 9. ONI 220z/16U kv 8 L1,L2, L3, Q31 Wymiana/ magazyn 10. ONI 220z/16UP kv 8 L1,L2, L3, Q32 Wymiana/ magazyn 11. ONI 220z/16UP kv 9 L1,L2, L3, Q31 Wymiana/ magazyn 12. UNI220W kv 1A L1,L2, L3, Q41 Wymiana/ magazyn 13. UNI220W kv 1B L1,L2, L3, Q41 Wymiana/ magazyn 14. UNI220W kv 2 L1,L2, L3, Q42 Wymiana/ magazyn Strona 7 z 34

8 Tabela 5. Obwody pierwotne objęte programem wymiany: przekładniki prądowe Lp. Typ Rok produkcji Lokalizacja Rozdzielnia Pole Faza Zalecenia 1. I kv 1 L1,L3 Utylizacja 2. I kv 1 L2 Utylizacja 3. I kv 4 L1,L2 Utylizacja 4. I kv 4 L3 Utylizacja 5. I kv 5 L1 Utylizacja 6. I kv 5 L2 Utylizacja 7. I kv 5 L3 Utylizacja 8. I kv 6 L1,L2 Utylizacja 9. I kv 6 L3 Utylizacja 10. I kv 7 L1,L2,L3, Utylizacja 11. I kv 8 L1, L3 Utylizacja 12. I kv 8 L2 Utylizacja Tabela 6. Obwody pierwotne objęte programem wymiany: ograniczniki przepięć Lp. Typ Rok produkcji Lokalizacja Rozdzielnia Pole Faza Zalecenia 1. GZSMW kv 3 L1,L2 Utylizacja 2. GZSMW kv 3 L3 Utylizacja 3. GZSMW kv 4 L1,L2 Utylizacja 4. GZSMW kv 4 L3 Utylizacja 5. GZSMW kv 7 L1,L2,L3 Utylizacja 6. GZSMW kv 8 L1,L2,L3 Utylizacja Strona 8 z 34

9 Tabela 7. Obwody pierwotne objęte programem wymiany: dławiki Lp. Typ Rok produkcji Lokalizacja Rozdzielnia Pole Faza Zalecenia 1. 1 mh, 1250 A HAEFELY 1978 (szacunkowo) 220 kv 1 L2,L3 Utylizacja 2. 1 mh, 1250 A HAEFELY 1978 (szacunkowo) 220 kv 8 L2,L3 Utylizacja 3. FGP FGP (szacunkowo) 1978 (szacunkowo) 220 kv 1 L2,L3 Utylizacja 220 kv 8 L2,L3 Utylizacja Tabela 8. Urządzenia sprężonego powietrza objęte programem wymiany: sprężarki, zbiorniki, instalacja, rozprężacz kondensatu Lp. Typ Rok produkcji Lokalizacja Zalecenia A4HV1 100/ 140:EG160 Zbiornik 4,4l 16Mpa Zbiornik 380l 16Mpa Zbiornik 500l 3,2Mpa Zbiornik 500L 3,2Mpa 1980 Rozdz. 220kV 3 szt. magazyn 1976 Rozdz. 220kV 6 szt. magazyn 1976 Rozdz. 220kV 4 szt. magazyn 1976 Rozdz. 220kV 1 szt. magazyn 1974 Rozdz. 220kV 2 szt. magazyn 6. Instalacja ISP 1974 Rozdz. 220kV Strona 9 z 34

10 Tabela 9. Rozdzielnica SN objęte programem wymiany Lp. Typ Rok produkcji Lokalizacja Zalecenia 1. Rozdzielnica 30KV w izolacji powietrznej 1999 Budynek potrzeb własnych Utylizacja 2. Rozdzielnica 15KV w izolacji powietrznej 1999 Budynek potrzeb własnych Utylizacja 3. Rozdzielnica 6KV w izolacji powietrznej 1999 Budynek potrzeb własnych Utylizacja Tabela 10. Transformatory potrzeb własnych objęte programem wymiany Lp. Typ Rok produkcji Lokalizacja Zalecenia TAOb 250/6 6/04kV TAOa 250/30 30/04kV TAOa 250/15 15/04kV 1978 Budynek potrzeb własnych Utylizacja 1977 Budynek potrzeb własnych Utylizacja 1978 Budynek potrzeb własnych Utylizacja Tabela 11. Rozdzielnica 400/230 V AC objęta programem wymiany Lp. Typ Rok produkcji Lokalizacja Zalecenia 1. Celki typu otwartego 1976 Budynek nastawni Utylizacja Strona 10 z 34

11 Tabela 12. Rozdzielnice 220 V DC, 48 V DC objęte programem wymiany Lp. Typ Rok produkcji Lokalizacja Zalecenia 1. Celki typu otwartego 1976 Budynek nastawni Utylizacja Tabela 13. Prostowniki 220 V DC, 48 V DC, przetwornice DC/DC objęte programem wymiany Lp. Typ Rok produkcji Lokalizacja Zalecenia 1. ZB220DC Budynek nastawni Utylizacja 2. ZB220DC Budynek nastawni Utylizacja 3. ZB24DC Budynek nastawni Utylizacja 4. ZB220DC Budynek nastawni Utylizacja Tabela 14. Urządzenia UPS i falowniki objęte programem wymiany Lp. Typ Rok produkcji Lokalizacja Zalecenia 1. UPS Swiftguard 1999 Pomieszczenie przetwornic Utylizacja Tabela 15. Obwody wtórne objęte programem wymiany: łączność Lp. Typ Rok produkcji Lokalizacja Zalecenia ETN4w.cz. kierunek Byczyna ETN4w.cz. kierunek Komorowice 1977 Pomieszczenie TEN Utylizacja 1984 Pomieszczenie TEN Utylizacja Strona 11 z 34

12 Lp. Typ Rok produkcji Lokalizacja Zalecenia 3. ETN4m.cz. Kierunek Porąbka - Żar 1978 Pomieszczenie TEN Utylizacja Tabela 16. Obwody wtórne objęte programem wymiany: zabezpieczenia Lp. Typ Rok produkcji Lokalizacja Zalecenia 1. SRZ-AMP 2001 SE Bujaków 220 kv Utylizacja 2. PCM-OCH 3. 7SD512 ver SD512 ver SD512 ver SD512 ver SD512 ver SD512 ver SD512 ver SD512 ver SE Bujaków L220kV Liskovec SE Bujaków L220kV Komorowice SE Komorowice L220kV Bujaków SE Bujaków L220kV Żar1 El. Żar L220kV Bujaków1 SE Bujaków L220kV Żar2 El. Żar L220kV Bujaków2 SE Bujaków L220kV Byczyna SE Byczyna L220kV Bujaków Magazyn Magazyn Magazyn Magazyn Magazyn Magazyn Magazyn Magazyn Magazyn Strona 12 z 34

13 Tabela 17. Obwody wtórne objęte programem wymiany: pomiar energii Lp. Typ Rok produkcji Lokalizacja Zalecenia 1. ZMD405CT SE Bujaków potrz. wł. 0,4kV TR1 Magazyn 2. ZMD405CT SE Bujaków potrz. wł. 0,4kV TR2 Magazyn 3. ZMD405CT SE Bujaków potrz. wł. 0,4kV TR3 Magazyn Stan techniczny wymienionych powyżej aparatów i urządzeń wymaga ich wymiany. Podejmując decyzje o proponowanych typach aparatury należy uwzględnić fakt, że stacja jest stacją przyelektrownianą i do niej przyłączone są bloki z Elektrowni Szczytowo-Pompowej Porąbka Żar. Stacja będzie sterowana zdalnie z ODM i KDM natomiast nadzór realizowany będzie z poziomu RCN i CN. 3. OPIS WYMAGAŃ W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W celu zapewnienia realizacji przedmiotu zamówienia oraz realizacji wymaganych funkcji należy zaprojektować i zrealizować odpowiedni zakres prac dostaw i usług zgodnie z zakresem przedmiotu zamówienia. Wykonawca przed wykonaniem projektu winien uzgodnić z Zamawiającym aparaturę która będzie dostarczona i zainstalowana w stacji. W wyniku wykonywanych prac nie ulega zmianie schemat powiązań stacji Standardy i wymagania Wszystkie instalacje oraz ich składowe, przebudowywane oraz modernizowane powinny spełniać wymagania aktualnych przepisów prawnych i wymogów projektowych, obowiązujących standardów PSE S.A. oraz aktualnych norm międzynarodowych i krajowych na dzień ogłoszenia przetargu. Standardowe specyfikacje funkcjonalne i techniczne oraz Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej IRiESP PSE S.A. znajdują się na stronie internetowej Standardy załączone zostały na płycie CD. Wykaz standardowych specyfikacji, wymagań i wytycznych PSE S.A. stanowi załącznik nr 3. Standardy obejmują podstawowe wymagania funkcjonalne i techniczne dotyczące projektowania i budowy stacji elektroenergetycznych NN i ich elementów oraz podstawowe wymagania funkcjonalne i techniczne stosowanej aparatury i urządzeń. Jeżeli wymagania zawarte w niniejszej dokumentacji są ostrzejsze od wymagań zawartych w standardowych specyfikacjach funkcjonalnych i technicznych, w IRiESP lub w normach decydują wymagania zawarte w PF-U Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje Uzgodnienie z Zamawiającym wykazu aparatury będącej dostawą Wykonawcy. Wykonanie kompletnego projektu wykonawczego, dla etapu demontaży i projektowanego, dla całości przedmiotu zamówienia. Uzyskanie akceptacji Zamawiającego na całość wykonywanych prac. Strona 13 z 34

14 Opracowanie harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia wraz z uzgodnieniem i uzyskaniem akceptacji Zamawiającego. Dostawa kompletu wymaganych urządzeń, oraz innych materiałów i osprzętu niezbędnych dla kompletnego zrealizowania przedmiotu zamówienia. Wykonanie wszelkich prac budowlano montażowych, konstrukcyjnych i instalacyjnych zgodnie z projektem wykonawczym i programem realizacji w zakresie wymaganym dla zrealizowania przedmiotu zamówienia. Wykonanie wszelkich innych niezbędnych prac i usług związanych z przedmiotem zamówienia, np. demontaży, utylizacji urządzeń i materiałów, przewiezienie demontowanych urządzeń do magazynu PSE S.A. wskazanego na etapie realizacji itp. Wykonanie prób technicznych, sprawdzeń pomontażowych, pomiarów, badań i testów urządzeń ujętych przedmiotem zamówienia zgodnie z wymaganiami niniejszego PF-U. Wykonanie prób funkcjonalnych urządzeń i systemów związanych z przedmiotem zamówienia oraz prac uruchomieniowych, niezbędnych pomiarów na stacji potwierdzających spełnienie wymagań poprawnej pracy wszystkich urządzeń. Przekazanie do odbioru przedmiotu zamówienia po pozytywnym zakończeniu prób technicznych, funkcjonalnych i ich uruchomieniu. Dostarczenie wszystkich niezbędnych dokumentów (projekt powykonawczy, dokumentacja urządzeń DTR, wyniki badań odbiorczych, atesty, gwarancje) obejmujących przedmiot zamówienia i zawartych w umowie na realizację przedmiotu zamówienia. Przeprowadzenie niezbędnych instruktaży dla personelu eksploatacyjnego Zamawiającego w zakresie eksploatacji urządzeń będących przedmiotem zamówienia. Realizacja zobowiązań gwarancyjnych. Aktualizacja instrukcji eksploatacji stacji oraz instrukcji SSiN w zakresie zmian objętych przedmiotem zamówienia Zakres prac budowlano montażowych, konstrukcyjnych i instalacyjnych Wykonanie napraw, uzupełnień ubytków i konserwacji istniejących fundamentów i konstrukcji wsporczych związanych z przedmiotem zamówienia. Wymiana fundamentów i konstrukcji wsporczych wyłączników. Wykonanie uzupełnień w kanalizacji kablowej, podejścia do aparatów, wymiana uszkodzonych pokryć kanałów kablowych, przystosowanie kanałów i ich konstrukcji do ułożenia nowych kabli, wykonanie zabezpieczeń p.poż. Montaż aparatury pierwotnej w szczególności: przekładników prądowych i przekładników napięciowych, odłączników, ograniczników przepięć, wyłączników. Ułożenie kompletów kabli pomiędzy aparaturą pierwotną, a szafką kablową i nastawnią oraz kabli pomiarowych dla przekładników prądowych i napięciowych. Izolacja i warstwa osłonowa kabli powinna być z PCW lub z materiałów ekwiwalentnych zaaprobowanych przez Zamawiającego i powinny spełniać wymagania norm IEC do 4. Niebezpieczeństwo pożarowe powinno być ograniczone poprzez odpowiedni dobór przekroju kabli oraz odpowiednią organizację ich ułożenia w ciągach kablowych. Wszystkie przejścia kabli oraz ich wprowadzenia do szaf, szafek kablowych i skrzynek przyłączeniowych powinny być uszczelnione. Kable wysokonapięciowe, niskonapięciowe i sterownicze powinny leżeć na osobnych półkach z zachowaniem odpowiednich odległości. Należy stosować kable z żyłami miedzianymi. Dopuszczalne są nie większe niż następujące spadki napięć w kablach obwodów pomiarowych podłączonych do przekładników napięciowych: Strona 14 z 34

15 pomiary energii 0,05%, pomiary pozostałe 0,2 %. Podniesienie szafek kablowych poprzez wymianę fundamentów na wyższe (30 cm). Wymianę szafek kablowych w polach nr 1, 6, 8 oraz polach pomiarów napięcia. Uszczelnienie wszystkich szafek masą wodoszczelną i równocześnie zapewnić wentylację w górnej części szafki. Wymiana listew zaciskowych w szafach kablowych w niezbędnym zakresie wynikającym z przedmiotu zamówienia. Szafki powinny posiadać izolację termiczną i być wyposażone w automatyczny układ ogrzewania spełniający również rolę ogrzewania antykondensacyjnego. Wszelkie oznaczenia powinny być łatwo widoczne i czytelne. Zaciski powinny być tak zamontowane i zorganizowane, aby był łatwy dostęp w trakcie sprawdzań obwodów i usuwania usterek. Nie należy podłączać więcej niż jedną żyłę kabla lub więcej niż jeden przewód pod zacisk z jego jednej strony. Wykonanie innych prac wymaganych dla kompletnego i poprawnego zrealizowania przedmiotu zamówienia zapewniającego bezpieczną eksploatację i niezawodną pracę oraz spełniającego wymagane parametry modernizowanych układów Zakres prac w rozdzielni 220 kv SE Bujaków W ramach zakresu przedmiotu zamówienia w rozdzielni 220 kv należy wykonać następujące podstawowe prace montażowe i związane dostawy: W zakresie obwodów pierwotnych Wymiana wyłączników typu DLF-245nc2 rozdzielni 220 kv wraz z fundamentami i konstrukcjami na wyłączniki z SF6, 4000A, 40kA z napędem elektrycznym - 6 kpl. Zdemontowane wyłączniki należy dostarczyć do magazynu PSE S.A. Z nowych wyłączników należy dostarczyć do systemu SSiN niezbędne informacje o stanie technicznym wyłącznika oraz dwubitowe jego odwzorowanie. Z wymianą związany jest demontaż instalacji sprężonego powietrza w tym sprężarek. Sprężarki należy dostarczyć do magazynu PSE S.A. Pozostałe elementy instalacji sprężonego powietrza należy zutylizować. 1. Odłączniki typu ONI i uziemniki typu UNI. a) wymiana odłączników z jednym nożem uziemiającym ONI 220W/16U - 3 kpl. oraz ONI 220W/16UP- 1-4 kpl, b) wymiana odłączników bez noży uziemiających ONI 220/16-4 kpl, c) wymiana uziemników UNI 220W- 3 kpl, d) zabudowa uziemnika systemu 2 szyn zbiorczych rozdzielni 220kV- 1 kpl. Zdemontowane odłączniki należy przekazać do magazynu PSE S.A. 2. Przekładniki prądowe typu J220. Wymiana przekładników prądowych 220kV typu J220-4 na przekładniki pięciordzeniowe - 6 kpl. (18 szt.). Zdemontowane przekładniki należy utylizować. 3. Odgromniki GZSMW. Wymiana odgromników GZSMW-198 na ograniczniki przepięć zainstalowanych w polach linii 220kV Komorowice, Liskovec, Żar 2, Żar 1 i Byczyna - 5 kpl. (15 szt.). Zdemontowane odgromniki należy utylizować. Strona 15 z 34

16 Ponadto w zakresie obwodów pierwotnych należy zdemontować dławiki w.cz. i przekazać je do magazynu PSE S.A. Należy wymienić oszynowanie wraz z izolacją w zakresie wymienianej aparatury. Elementy zdemontowane należy utylizować. Wymienić tablice informacyjno-ostrzegawcze na terenie całej stacji W zakresie obwodów wtórnych Modernizacja obwodów wtórnych wynikająca z zakresu modernizacji wymagań PSE S.A. odnośnie odpowiednich rozwiązań w tym: aparatury pierwotnej oraz zmian Wymiana części kabli sterowniczych, dotyczy pól 1, 6, 8, odległość między polem i nastawnią ok. 200 m. Zastosować identyczne listy zaciskowe jak na części stacji nie podlegającej modernizacji, które powinny być odpowiednio oznaczone. Każdy przewód na obu końcach musi być zaopatrzony w końcówki adresowe z trwałym nadrukiem. Nie dopuszcza się ręcznie wpisywanych lub poprawianych kostek adresowych. Kolorystykę zacisków uzgodnić na etapie projektu. Metoda połączeń poprzez lutowane lub owijane może być zastosowana fabrycznie jedynie w wewnętrznych układach elektronicznych. Te ostatnie powinny normie być zgodne z normą PN-EN Konwencjonalne okablowanie wewnątrz szaf powinno być wykonane z zastosowaniem wielodrutowych przewodów miedzianych pobielanych z izolacją PCV o kolorystyce zgodnej z Polską Normą. Każdy przewód zakończyć odpowiednią końcówką z opisem. Nie należy podłączać więcej niż jednej żyły kabla lub więcej niż jeden przewód pod zacisk z jego jednej strony. Wszystkie obudowy metalowe aparatów i innych osłon metalowych powinny być podłączone do szyny uziemiającej zgodnie z zaleceniami dostawców aparatów i po wykonaniu odpowiednich obliczeń. Należy zapewnić minimum 10% rezerwy zacisków w każdej szafie, dla każdej grupy obwodów (prądowe, napięciowe, sterownicze, itd.) oraz przynajmniej 20% wolnego miejsca na ewentualną rozbudowę. Dostosowanie obwodów wtórnych do nowej aparatury pierwotnej. Podczas modernizacji należy nawiązywać do istniejących, sprawdzonych na stacji rozwiązań, jednak ostateczny dobór aparatury i rozwiązań wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiającego na etapie projektu wykonawczego. Wymiana rejestratora zakłóceń, obecny rejestrator posiada odpowiednie podłączenia, które mają być wykorzystane do nowego rejestratora, rejestrator winien spełniać wymagania PSE S.A. Rejestrację zakłóceń uzupełnić w zakresie wynikającym z odpowiednich funkcjonalnych specyfikacji standardowych. Rejestrator przyłączyć do koncentratora zabezpieczeń i węzła WAN BB. Uruchomić komunikację zdalną. Dostawa i instalacja koncentratora zabezpieczeń. Podłączenie do niego wszystkich nowych i istniejących zabezpieczeń cyfrowych oraz telezabezpieczeń oraz istniejących automatyk. Instalacja licencjonowanego oprogramowania dostarczanego wraz z nowymi zabezpieczeniami oraz dostarczonego przez Wykonawcę do istniejących zabezpieczeń. Realizację łącza inżynierskiego dla komunikacji z terminalami zabezpieczeniowymi i urządzeniami ID należy zrealizować w oparciu o funkcjonalność WEB Serwera i wydzieloną sieć LAN. WEB Serwer powinien umożliwiać zainstalowanie i pracę aplikacji firmowych dla parametryzacji, nastawiania i podglądu zabezpieczeń pracujących w środowisku Windows. To samo wymaganie należy zrealizować dla pozostałych urządzeń ID. Dostarczyć, zainstalować i uruchomić koncentrator zabezpieczeń. Urządzenia IED nowe i istniejące nie posiadające funkcji WEB serwera przyłączyć za pośrednictwem sieci światłowodowej do koncentratora. Koncentrator przyłączyć do sieci WAN BB Strona 16 z 34

17 i uruchomić zdalny dostęp. Zrealizowana komunikacja winna umożliwiać przesyłanie plików konfiguracyjnych do zabezpieczeń. Wszystkie elementy przekaźnika pomocniczego tzn. jego zestyki, elementy sygnalizacyjne itp. muszą działać przy tym samym poziomie napięcia. Nie dopuszcza się różnic czasowych w zamykaniu poszczególnych zestyków tego samego przekaźnika. Wykonawca, zgodnie z wymaganiami technicznymi, dostarczy dokumentację techniczno-ruchową, instrukcje instalacji i obsługi, katalogi, opisy, schematy logiczne, diagramy przyłączeń i schematy aplikacyjne (w języku polskim) oraz oprogramowanie niezbędne do uruchomienia, konfiguracji, testowania. System wtykowych przekaźników pomocniczych dostarcza Wykonawca. Nowo instalowane przekaźniki powinny posiadać optyczną sygnalizacją zaniku napięcia. Nie dopuszcza się stosowania jako przekaźniki bistabilne przekaźników pomocniczych z rodziny typu D i KDN firmy Smitt. Nie należy stosować przekaźników, które są nieakceptowane przez laboratorium PSE-Centrum S.A. Wszystkie przekaźniki powinny być jednego producenta. Licencje WEB Serwera powinny umożliwiać różne poziomy dostępu: podglądu, sterowań, parametryzacji z podziałem na grupy uprawnień w zależności od typu urządzeń. Komunikacja z WEB Serwerem możliwa tylko z wykorzystaniem węzła WAN BB oraz po stacyjnej sieci LAN. WEB Serwer powinien umożliwiać rejestrację sesji zdalnych, umożliwiać archiwizację połączeń lokalnych oraz dostęp do archiwum z zapisami zasobów takich jak: konfiguracja i nastawienia zabezpieczeń, rejestracja zakłóceń, rejestracja zdarzeń itp. Sieć LAN stacji elektroenergetycznej powinna umożliwiać separację segmentu interfejsów inżynierskich stworzonych dla komunikacji z terminalami zabezpieczeń od pozostałych segmentów sieciowych. Wprowadzenie do SSiN informacji z nowych instalowanych urządzeń i aparatów informacyjnych o stanie technicznym urządzeń, sygnałów odwzorowania, sygnałów pomiarowych, alarmowych i sterowniczych. Wprowadzenie do SSiN informacji z telezabezpieczeń linii 220kV Bujaków Komorowice oraz uruchomienie zdalnego odstawiania telezabezpieczeń wszystkich linii. Rozbudowa systemu SSiN stacji o potrzeby własne poprzez instalację sterowników oraz edycję paneli sterowania rezerwowego umożliwiających zdalny nadzór nad potrzebami własnymi AC i DC oraz sterowanie i potrzebami własnymi AC zgodnie ze standardami PSE S.A. Potrzeby własne AC i DC muszą być wyedytowane w systemie stacyjnym oraz w systemie WindEx. Doposażenie SSiN o elementy do obsługi nowych oraz modernizowanych pól oraz urządzeń, wykonanie niezbędnych modyfikacji w elementach istniejących oraz rozbudowa innych systemów stacyjnych m.in.: RSA, WEB Serwer. Wprowadzenie do SSiN i udostępnienie dla systemów nadrzędnych Dyster, WindEx sygnałów wynikających z zakresu niniejszego zadania oraz aktualizacja SSiN wynikająca ze zmian w obowiązujących standardach, w tym między innymi zmiana algorytmów blokad i sekwencji łączeniowych, aktualizacja list sygnałów, wprowadzenie wymaganych timeoutów dla operacji sterowniczych, umożliwienie zdalnego odstawiania automatyk i urządzeń, wprowadzenie blokady w SSiN dla sterowań na elementy zablokowane przez CN/RCN, reakcji systemu na nieudane sterowanie, zaktualizowanie funkcjonalności uprawnień sterowniczych, wymiana kart PJC sterowników centralnych na najnowszą wersję, upgrade oprogramowania SSiN do najnowszej oraz zatwierdzonej przez PSE S.A. wersji. Zmiana sposobu komunikacji SSiN z systemem nadrzędnym Dyster z protokołu DNP3 na protokół IEC Wymagane jest, aby komunikacja z centralnych sterowników SSiN do systemu Dyster zrealizowana została za pomocą dedykowanych (niezależnych względem komunikacji do systemu WindEX) redundantnych interfejsów sieciowych. Interfejsy komunikacyjne systemu Dyster muszą być podłączone do dedykowanych urządzeń sieciowych wskazanych w rozdziale 8.2 Wymagania dotyczące sieci LAN/WAN. Strona 17 z 34

18 Zmiana układu zasilania szaf SSiN odrębne zasilanie każdej szafy z obu sekcji nowej rozdzielnicy PW220VDC. Wprowadzić do SSiN pomiarów temperatur: zewnętrznej, w pomieszczeniu TEN, pomieszczeń obwodów wtórnych i zrealizować alarmy do systemu WindEx CN i RCN o przekroczeniach wartości granicznych. Wprowadzenie zmian w oprogramowaniu SSiN i EAZ w celu zapewnienia współpracy SSiN z przekaźnikami EAZ w sposób zapewniający właściwą sygnalizację pobudzenia i wyłączeń aparatury EAZ. Podłączenie nowych urządzeń EAZ do SSiN stykowo i na drodze cyfrowej. Poprawa funkcjonalności przełączników wyboru trybu sterowania łącznikami pól 220 kv oraz przełączników trybu pracy zabezpieczeń w polu sprzęgła. Poprawa funkcjonalności procesu kontroli synchronizmu, przeniesienie funkcji kontroli synchronizmu z SSiN do zabezpieczeń, dostawa i zainstalowanie synchronizatora stacyjnego i umożliwienie wyboru urządzenia do synchronizacji lub odstawienia poprzez system SSiN i z tablicy sterowania rezerwowego, wdrożenie w systemie stacyjnym lub instalacja urządzenia umożliwiającego podgląd zdalny procesu synchronizacji. Dostawa, wymiana, montaż i uruchomienie zabezpieczeń różnicowych linii 220kV Komorowice, Żar1, Żar2 i Byczyna na obu końcach linii oraz edycja sygnałów w systemie SSiN w stacji Bujaków oraz w systemie RTU w stacji Komorowice. Nowe zabezpieczenia różnicowe mają posiadać funkcję napięciowego lokalizatora miejsca zwarcia na dwa końce linii uwidocznioną w SSiN. Należy zastosować istniejące drogi łączności w celu połączenia półkompletów zabezpieczeń różnicowych. Demontaż i przewiezienie istniejących urządzeń do magazynu PSE S.A. wskazanego na etapie realizacji zadania. Wszystkie terminale zabezpieczeniowe przeznaczone do zainstalowania na stacji przed ich montażem muszą być poddane badaniom w Laboratorium EAZ PSE Centrum S.A. Program badań opracowywany będzie każdorazowo specjalnie dla danego typu terminala w oparciu o wyniki badań pełnych. Ich zadaniem jest sprawdzenie poprawności działania terminala przy założonej konfiguracji wewnętrznej i nastawieniach, weryfikacja kształtu otrzymanych charakterystyk oraz badanie urządzenia mające na celu stwierdzenie, czy dany terminal nie wykazuje wad fabrycznych. Terminale zabezpieczeniowe powinny być wyposażone w trzy niezależne porty komunikacyjne (łącze inżynierskie, SSiN, serwis). Wraz z terminalami zabezpieczeniowymi powinno być dostarczone oprogramowanie dla umożliwienia pełnej konfiguracji terminali, wykonywania nastaw i testowania oraz dostęp do pamięci rejestratora zdarzeń i zakłóceń wraz z możliwością odczytu danych w trybie lokalnym za pomocą komputera klasy PC jak i zdalnie. Każde dostarczane oprogramowanie powinno posiadać licencję. Jeżeli licencje są na stanowisko co najmniej na trzy stanowiska. PSE S.A. pokrywa koszty badań przeprowadzonych w laboratorium PSE - Centrum S.A. łącznie z kosztami związanymi z dostawą, ubezpieczeniem i czasem trwania badań dostarczonej aparatury. Edycja sygnałów w ośrodkach nadrzędnych jest po stronie Zamawiającego. Po stronie Wykonawcy jest opracowanie programów i przeprowadzenie wszystkich etapów testów SSiN (FAT dla nowych elementów, SAT w tym administracyjnych z ośrodkami nadrzędnymi, końcowych), w tym udział w testach końcowych stacji warunkujących wpisanie jej do zestawienia stacji zdalnie sterowanych i nadzorowanych. Opracowanie szczegółowej instrukcji obsługi i eksploatacji SSiN stacji Bujaków. Modernizacja szafy pomiarowej FQ3 w zakresie wymiany rejestratora zdarzeń ZRZ-25 (rozliczeniowy podstawowy układ pomiarowy wymiany międzynarodowej) wraz z podpięciem do sieci WAN BB. W polach nr: 1, 4, 7 i 8 zaprojektować oddzielne szafki pośredniczące na konstrukcji wsporczej przekładników napięciowych wyłącznie dla celów pomiarów energii. W szafkach tych zabudować listwy pomiarowe Ska, aparaturę zabezpieczająca obwody napięciowe oraz ewentualnie rezystory dociążające obwody prądowe i napięciowe. Sygnalizację zadziałania zabezpieczeń obwodów wprowadzić indywidualnie do SSiN oraz zbiorczo na centralną sygnalizację. Obwody wtórne prądowe i napięciowe mają być poprowadzono bezpośrednio z szafek pośredniczących do szafy pomiarowej w nastawni, z pominięciem szafek kablowych. Dostosować obwody centralnej sygnalizacji stacji do zmian realizowanych w obiekcie. Strona 18 z 34

19 Opracowanie nowej instrukcji eksploatacji stacji Bujaków. Opracowanie programów i wykonanie wszystkich etapów testów SSiN i stacji zapewniających funkcjonalność zdalnego sterowania i nadzorowania stacji W zakresie telekomunikacji Reorganizacja podłączenia węzła WAN BB do sieci IT PSE S.A. Modernizacja węzła WAN BB. Wykonanie instalacji okablowania strukturalnego. Podłączenie urządzeń WAN BB do napięcia gwarantowanego 48V. Wymiana klimatyzatora w pomieszczeniu TEN na system split przedstawione są w pkt W zakresie potrzeb własnych Budowa nowych potrzeb własnych zasilających obwody wtórne, w tym: Wymiana transformatorów potrzeb własnych SN/nn - 3 szt na transformatory niskostratne z izolacją żywiczną. Wymiana rozdzielnic 400/230V AC. Dostawa, montaż i uruchomienie czterosekcyjnej rozdzielnicy potrzeb własnych 400/230V AC. Rozdzielnie wyposażyć w automatykę SZR. Automatyka SZR powinna uruchamiać agregat. Wymiana baterii akumulatorów 220V. Zastosować kwasowe baterie akumulatorów o ogniwach zamkniętych wyposażonych w rekombinacje gazu z płyta dodatnią wielko powierzchniową. Pojemność baterii dostosować do zapotrzebowania aparatury stacji przy założeniu podtrzymania zasilania przez co najmniej 5 godzin. Dostawa, montaż i uruchomienie dwusekcyjnej rozdzielnicy potrzeb własnych 220 V DC. Obwody sterownicze oraz SSiN każdego pola zasilić z różnych sekcji rozdzielni. Zlikwidować obwody okrężne napięć sterowniczych w szafach SSiN. Zastosować układy lokalizacji doziemienia i objąć nimi wszystkie odejścia. Układ lokalizacji doziemienia wyposażyć w funkcję serwera WWW i uruchomić zdalną komunikację. Uruchomić zdalną komunikację z PSE-Południe S.A. i wprowadzić do systemu WindCN. Do SSiN wprowadzić sygnalizację, pomiary oraz stan położenia łączników PW220VDC. Do sygnalizacji centralnej wprowadzić indywidualne sygnały obniżenia napięcia, doziemienia, uszkodzenia prostownika i braku ciągłości baterii z każdej sekcji. Wymiana prostowników. Prostowniki współpracujące z bateriami akumulatorów wyposażyć w tryb regulacji ręcznej oraz tryb pracy buforowej. Należy zaprojektować, dostarczyć, zabudować i uruchomić nowe układy pomiarowe po stronie SN transformatorów potrzeb własnych SN/nn. Wykonawca w ramach realizacji zadania powinien uzyskać uzgodnione z TAURON Dystrybucja S.A. na nowe warunki przyłączeniowe oraz projekt techniczny dla zasilania potrzeb własnych z sieci SN. Układy pomiarowe potrzeb własnych należy zabudować w nowej szafie pomiaru energii, uruchomić transmisję danych pomiarowych do systemu odczytowego PSE S.A., oraz wprowadzić sygnały alarmowe do SSiN. Po uruchomieniu nowych układów pomiaru energii na SN, należy zdemontować układy pomiarowe zabudowane po stronie 0,4kV transformatorów potrzeb własnych. Wykonanie synchronizacji czasu układów pomiarowych potrzeb własnych. Uruchomienie współpracy z SSiN. Strona 19 z 34

20 Malowanie pomieszczeń: budynku Potrzeb Własnych, akumulatorni oraz pomieszczenie potrzeb własnych w budynku nastawni W zakresie infrastruktury W zakresie infrastruktury stacyjnej przewidzieć modernizację infrastruktury stacji w zakresie wynikającym z modernizacji wraz z dostosowaniem do obowiązujących standardów PSE S.A., w tym: System Ochrony Technicznej należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną Standard zabezpieczenia technicznego obiektów elektroenergetycznych PSE S.A. oraz zgodnie z wytycznymi Wytyczne w zakresie organizacji ochrony obiektów elektroenergetycznych PSE S.A.. W ramach wykonania Systemu Ochrony technicznej wykonawca zapewni okresowe przeglądy systemu w zakresie zapewniającym zachowanie warunków gwarancji przez cały okres obowiązywania gwarancji. PSE S.A. zastrzega sobie prawo do uszczegółowienia zakresu prac montażowych SOT, na etapie uzgodnień pomiędzy wybranym Wykonawcą a PSE S.A. prowadzonych w ramach opiniowania projektu wykonawczego. Zakres uszczegółowienia wynikać będzie z oceny analizy zagrożeń i oferowanych rozwiązań techniczno-funkcjonalnych dokonanej przez PSE S.A. Analiza stanowić powinna element (rozdział) każdego projektu wykonawczego SOT. Projekty wykonawcze i powykonawcze SOT obiektów elektroenergetycznych PSE S.A. stanowią tajemnicę i nie mogą być udostępniane osobom trzecim zgodnie z klauzulą o zachowaniu tajemnicy informacji, oraz wzorem oświadczenia osób niezatrudnionych w PSE S.A. o nie ujawnianiu informacji stanowiących tajemnic PSE S.A., które uzyskali w trakcie czynności związanych z realizacją umowy, stanowiących załączniki do projektu umowy, z wybranym Wykonawcą. Projektowanie SOT (systemów alarmowych) wymaga od Projektanta uprawnień pracownika ochrony technicznej II stopnia, oraz uprawnień projektowych nadanych przez uznane stowarzyszenie techniczne, działające w branży zabezpieczeń technicznych. Montaż SOT wymaga od Wykonawcy posiadania koncesji MSWiA w zakresie prowadzenia usług ochrony osób i mienia, oraz posiadania pracowników dysponujących świadectwami kwalifikacyjnymi kategorii D lub E. Zakres stosowania Systemów Ochrony Technicznej (SOT) obiektów elektroenergetycznych powinien obejmować: 1. System Telewizji Dozorowej (CCTV) z oświetlaczami IR LED (wielkość obiektu na ekranie operatora systemu powinna zapewniać rozpoznanie osób i pojazdów poruszających się po terenie obiektu). 2. System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) z ochroną obwodową powinien obejmować budynki i pomieszczenia technologiczne (za wyjątkiem kontenerów ppoż), ochrona obwodowa: detekcja intruza w pasie terenu na całej długości ogrodzenia zewnętrznego obiektu. Główne cechy systemu: wysoka skuteczność detekcji intruza w każdych warunkach środowiskowych, przez całą dobę, przy jednoczesnym ograniczeniu (eliminacji) alarmów fałszywych. 3. System Kontroli Dostępu (ACC): a) Czytniki w standardzie 13,56 MHz. b) ACC powinien współpracować z SSP w zakresie awaryjnego, automatycznego zwalniania rygli/zwór elektromagnetycznych w przejściach kontrolowanych oraz z SSWiN w zakresie rozbrajania/uzbrajania stref chronionych systemem alarmowym. c) System należy zintegrować na poziomie RCN w zakresie wizualizacji i zdalnego zarządzania dostępem, 4. System Sygnalizacji Pożarowej (SSP): Strona 20 z 34

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SPZ) Demontaż szafy pomiarowej i instalacja nowej wraz z licznikami w SE ZAMOŚĆ

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SPZ) Demontaż szafy pomiarowej i instalacja nowej wraz z licznikami w SE ZAMOŚĆ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SPZ) NA REALIZACJĘ ZADANIA PN. Demontaż szafy pomiarowej i instalacja nowej wraz z licznikami w SE ZAMOŚĆ Strona 1 z 7 Spis treści 1 Przedmiot zamówienia.... 3 2 Szafa

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Radom, styczeń 2015 r. 1. Przedmiot i zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu oświetlenia terenu rozdzielni napowietrznych 400

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Spis treści 1 Informacje ogólne...2 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej...2 1.2 Zakres stosowania ST...2 1.3 Zakres robót objętych ST...2 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

1.2. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania szafek pomiaru bilansującego.

1.2. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania szafek pomiaru bilansującego. Załącznik nr 5 do wniosku Standardowe rozwiązania techniczne 1. Szafki pomiaru bilansującego 1.1. Zabudowa szafek pomiaru bilansującego. 1.1.1. Szafka pomiaru bilansującego stacji SN/nN zawiera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Standard techniczny nr 2/DTS/2015 - sygnały przesyłane z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA. w TAURON Dystrybucja S.A.

Standard techniczny nr 2/DTS/2015 - sygnały przesyłane z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA. w TAURON Dystrybucja S.A. nr /DMN/ d obiektów e Standard techniczny nr 2/DTS/2015 - sygnały przesyłane z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA w TAURON Dystrybucja S.A. Załącznik do Zarządzenia nr 13/2015 Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA

INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA Katowice, 2011r. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA Spis treści. 1 Informacje ogólne..str. 1 1.1 Przedmiot Specyfikacji..str. 1 1.2 Zakres stosowania Specyfikacji..str.

Bardziej szczegółowo

Automatyka SZR. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Sepam. Sepam B83 ZASTOSOWANIE UKŁADY PRACY SZR

Automatyka SZR. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Sepam. Sepam B83 ZASTOSOWANIE UKŁADY PRACY SZR 1 Automatyka SZR Sepam B83 ZASTOSOWANIE Sepam B83 standard / UMI Konieczność zachowania ciągłości dostaw energii elektrycznej do odbiorców wymusza na jej dostawcy stosowania specjalizowanych automatów

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Program funkcjonalno-użytkowy Nazwa zadania: Doposażenie pól rezerwowych nr 9 i 15 rozdzielnicy 15kV w GPZ Kleszczów w komplet obwodów pierwotnych i wtórnych. Adres obiektu budowlanego: Stacja elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 22 października 2013 r. EH21d-9000-32-20/72/RW/13. do wszystkich Wykonawców

Warszawa, 22 października 2013 r. EH21d-9000-32-20/72/RW/13. do wszystkich Wykonawców Warszawa, 22 października 2013 r. EH21d-9000-32-20/72/RW/13 do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: Dostawa rozdzielni 110 kv dla PT Łachów ; nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA WENTYLACJA KUCHNI 03-418 Warszawa ul. Równa 2 PB-W Instalacje Elektryczne INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA 1 OPIS TECHNICZNY... 2 1.1 Przedmiot opracowania...2 1.2 Podstawa opracowania...2 1.3

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Stacja paliw montaż zbiornika paliwa. Lublin, (Marzec, 2014) Strona 1 z 6 Zawartość 1. Przedmiot zamówienia... 3 2. Opis stanu istniejącego... 3 3. Szczegółowy zakres

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych CVP45315700-5 -Instalowanie tablic elektrycznych CVP 45311100-1 -Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Nazwa Obiektu: Budynek

Bardziej szczegółowo

Modernizacja istniejącej stacji transformatorowej ST-2

Modernizacja istniejącej stacji transformatorowej ST-2 PROJEKT WYKONAWCZY zaplecza technicznego - Port Lotniczy Rzeszów Jasionka Temat: Rozbudowa Zaplecza Technicznego Portu Lotniczego Rzeszów - Jasionka Zakres: PROJEKT WYKONAWCZY Branża ELEKTRYCZNA Część

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Kompleksowa ochrona odgromowa i przed przepięciami zapory i elektrowni szczytowo-pompowej Solina

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Kompleksowa ochrona odgromowa i przed przepięciami zapory i elektrowni szczytowo-pompowej Solina ZAMAWIAJĄCY: PGE Energia Odnawialna S.A. ul. Ogrodowa 59a 00-876 Warszawa WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Kompleksowa ochrona odgromowa i przed przepięciami zapory i elektrowni szczytowo-pompowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji instalacji elektrycznej. (propozycja)

Instrukcja eksploatacji instalacji elektrycznej. (propozycja) Instrukcja eksploatacji instalacji elektrycznej (propozycja) 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Instrukcji Dokument dotyczy zmodernizowanej instalacji elektrycznej w budynku firmy w.. przy ul.. Instrukcja określa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SM/ST/2009/02 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Aparatura pierwotna rozdzielni 15 kv w stacjach WN/SN rozdzielnica w izolacji gazowej SF6 I. Normy i przepisy. Pola wnętrzowe rozdzielni 15kV muszą spełniać poniższe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Program funkcjonalno użytkowy: budowa stacji 400/110 kv SE Pelplin SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MONTAŻ AUTOTRANSFORMATORA 220/110 kv W SE PELPLIN CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h PROJEKTOWANIE NADZORY POMIARY ELEKTRYCZNE OBIEKT INWESTOR DOM MAŁEGO DZIECKA nr 16 00-208 WARSZAWA ul. Międzyparkowa

Bardziej szczegółowo

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego:

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego: Wykonywanie usług utrzymania i obsługi, tj. okresowych przeglądów i konserwacji systemu gwarantowanego zasilania i klimatyzacji, w tym z UPS i systemem wizualizacji i sterowania (BMS) I. Wykonywanie przeglądów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. Nazwa inwestycji: Dostawa i montaż klimatyzacji dla pomieszczenia Sali Widowiskowej Centrum Kultury w Knurowie przy ulicy Niepodległości

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH ( SST )

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH ( SST ) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH ( SST ) Montaż instalacji elektrycznej w lokalu społeczno - oświatowym przy ul. Piaskowej 7 Inwestor: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE CPV - 45310000 1.0 WSTĘP 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: PARAMETRY ŚRODOWISKOWE PODLEGAJĄCE KONTROLI 1. sygnalizacja przekroczenia wartości progowej

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem Zamówienia, jest dostawa, instalacja infrastruktury IT: serwerów, macierzy, urządzeń sieciowych oraz pozostałego sprzętu IT, wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

E-2 Instalacje gniazd ogólnych i dedykowanych rzut pomieszczeń. E-3 Schemat strukturalny instalacji gniazd ogólnych. Projektowana tablica TO.

E-2 Instalacje gniazd ogólnych i dedykowanych rzut pomieszczeń. E-3 Schemat strukturalny instalacji gniazd ogólnych. Projektowana tablica TO. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: E-1 Inwentaryzacja istniejącej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM Adres: 15-888 Białystok, ul. K.S. Wyszyńskiego 1 Obiekt: Część niska archiwum i pomieszczenia biurowe parteru Inwestor:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie rozbudowy i modernizacji infrastruktury sieciowej sieci technologicznej w Zakładzie Wytwarzania NOWA w Dąbrowie Górniczej. 1. Skrócony opis 1.1. Wykonanie projektu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Bydgoszcz 14.01.2008r. KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Inwestor: Urząd Miasta i Gminy w Nakle n/notecią Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Autor

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW. str. 1

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW. str. 1 SPIS TREŚCI 1 DANE OGÓLNE 2 1.1 INWESTOR, INWESTYCJA 2 1.2 PODSTAWA i AUTOR OPRACOWANIA, 2 1.3 ZAKRES PROJEKTU 2 1.4 MATERIAŁY WYJŚCIOWE 2 2 PARAMETRY TECHNICZNE 3 2.1 UKŁAD OPRACOWANIA 3 2.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) REMONT I WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU NR.22 KOMPLES 1964 ul.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna. ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie

Specyfikacja techniczna. ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie Specyfikacja techniczna ST - 05.02.01.00 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU ST 05.02.01.01 Montaż koryt i kabli ST 05.02.01.02 Montaż urządzeń ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku WYTYCZNE PROGRAMOWE

ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku WYTYCZNE PROGRAMOWE v 1.0 ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku REJON DYSTRYBUCJI PŁOCK UL. WYSZOGRODZKA 106 09-400 PŁOCK WYTYCZNE PROGRAMOWE Dostawa i montaż platform bocianich na słupach w linii nn - Płock DOSTAWA, MONTAŻ

Bardziej szczegółowo

- SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa

- SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa PRACE POLEGAJĄCE NA ODNOWIENIU POMIESZCZEŃ I DOSTOSOWANIU DO POTRZEB PRACOWNIKÓW - SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU INWESTOR OBIEKTU: INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D ADRES OBIEKTU: UL.KOLEKTORSKA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH e-1 Inwestor : Dom Kultury w Kętach ul. Żwirki i Wigury 2a 32-650 Kęty Adres inwestycji : Dom Kultury w Kętach ul. Zwirki i Wigury 2a 32-650

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI 220/110 KV GORZÓW DLA PRZYŁĄCZENIA BLOKU GAZOWO-PAROWEGO EC GORZÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI 220/110 KV GORZÓW DLA PRZYŁĄCZENIA BLOKU GAZOWO-PAROWEGO EC GORZÓW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI 220/110 KV GORZÓW DLA PRZYŁĄCZENIA BLOKU GAZOWO-PAROWEGO EC GORZÓW CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, lipiec

Bardziej szczegółowo

Modernizacja rozdzielni elektrycznych w Grupie EDF ZAŁĄCZNIK 2.6 Instrukcji Zarządzania Dokumentacja INZ/INZ/10/0045AA DO SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Modernizacja rozdzielni elektrycznych w Grupie EDF ZAŁĄCZNIK 2.6 Instrukcji Zarządzania Dokumentacja INZ/INZ/10/0045AA DO SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ Modernizacja rozdzielni elektrycznych w Grupie EDF ZAŁĄCZNIK 2.6 Instrukcji Zarządzania Dokumentacja INZ/INZ/10/0045AA DO SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ZASADY ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ Numer identyfikacyjny:

Bardziej szczegółowo

ELRO - LUBLIN USŁUGI PROJEKTOWE - ROBERT KOSZEL ul. Krasińskiego 3/61, 20-709 Lublin tel./fax 81 525 66 48 NIP 712-111-51-77 tel.

ELRO - LUBLIN USŁUGI PROJEKTOWE - ROBERT KOSZEL ul. Krasińskiego 3/61, 20-709 Lublin tel./fax 81 525 66 48 NIP 712-111-51-77 tel. ELRO - LUBLIN USŁUGI PROJEKTOWE - ROBERT KOSZEL ul. Krasińskiego 3/61, 20-709 Lublin tel./fax 81 525 66 48 NIP 712-111-51-77 tel. 606-123-917 PROJEKT WLZ NN I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH OBIEKT:

Bardziej szczegółowo

TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY

TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. Adres: Al. J. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Dostosowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Lekcja 6. Temat: Zasady eksploatacji instalacji elektrycznych

Lekcja 6. Temat: Zasady eksploatacji instalacji elektrycznych Lekcja 6 Temat: Zasady eksploatacji instalacji elektrycznych Ogólne wymagania eksploatacji. Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [Dz.U.06.156.1118] obowiązek zapewnienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWLANYCH OBIEKT: BUDYNEK BIUROWY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 21/23, W WARSZAWIE OPRACOWANIE: KOD CPV: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMU KLIMATYZACJI DLA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA PODDASZU BUDYNKU 45331220-4

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Prace stanowiące przedmiot zamówienia I. Podstawowe informacje o przedmiocie zamówienia a. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacji,

Bardziej szczegółowo

Część II Opis przedmiotu zamówienia

Część II Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Wymagania na dostawę, instalację, uruchomienie i integrację z istniejącym systemem zarządzania, redundantnego zestawu urządzeń DWDM w relacji CPD Konstancin-

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Montaż słupów oświetlenia ulicznego. 2. Montaż wysięgników i opraw oświetlenia Obiekt: Linia niskiego napięcia oświetlenia ulicznego W Hrubieszowie ul. Ludna+ Prosta,

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI

WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI INWESTOR: POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISK UL.

Bardziej szczegółowo

Program praktyk zawodowych dla klasy trzeciej Technikum Elektrycznego

Program praktyk zawodowych dla klasy trzeciej Technikum Elektrycznego Praca przy obsłudze i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych (w zakładach wytwarzających lub przesyłających energię elektryczną) przygotować osprzęt elektroenergetyczny do budowy sieci i rozdzielni,

Bardziej szczegółowo

Nazwa Obiektu: Publiczny Specjalistyczny Zespól Opieki Zdrowotnej budynek D ul. Poznańska 97 Inowrocław

Nazwa Obiektu: Publiczny Specjalistyczny Zespól Opieki Zdrowotnej budynek D ul. Poznańska 97 Inowrocław Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych CVP 45315700-5 - Instalowanie tablic elektrycznych CVP 45311100-1 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Nazwa Obiektu:

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 1 do Umowy TE.2022/70/21/ /2013

Zał. Nr 1 do Umowy TE.2022/70/21/ /2013 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia są - Przeglądy techniczne i konserwacja oraz świadczenie usług naprawczych instalacji sygnalizacji pożarowej Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozbudowa rozdzielni 400 kv w stacji 400/110 kv Ostrów wraz z instalacją urządzeń do kompensacji mocy biernej Program funkcjonalno-użytkowy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł zadania inwestycyjnego:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SPZ) SIWZ - Postępowanie nr ORHR/6/2015/ŁJ Strona 1 z 12

CZĘŚĆ II SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SPZ) SIWZ - Postępowanie nr ORHR/6/2015/ŁJ Strona 1 z 12 CZĘŚĆ II SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SPZ) Strona 1 z 12 Spis treści 1 Przedmiot zamówienia.... 3 2 Lokalizacja stacji.... 3 3 Potrzeby własne 220 V DC, stan istniejący.... 3 4 Zakres prac.... 5

Bardziej szczegółowo

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO W LUBACZOWIE.

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO W LUBACZOWIE. Nr: 894/06/09 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.4. Ogólne wymagania

Bardziej szczegółowo

REMONT I PRZEBUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ. BUDYNEK WYDZIAŁU MATEMATYCZNO PRZYRODNICZEGO Kielce, ul. Świętokrzyska 15

REMONT I PRZEBUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ. BUDYNEK WYDZIAŁU MATEMATYCZNO PRZYRODNICZEGO Kielce, ul. Świętokrzyska 15 JEDNOSTKA PROJEKTOWA : BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI Robert Rydz 25-362 KIELCE ul. Cedzyńska 20b tel. 509 439 779 fax 509 88 439 779 e-mail: boi. pracownia@gmail.com REGON 29831743; NIP 959-095-72-28 Konto

Bardziej szczegółowo

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna Rejonowy Zakład Energetyczny Końskie

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna Rejonowy Zakład Energetyczny Końskie Załącznik nr 3 Zasady współpracy pomiędzy: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna Rejonowy Zakład Energetyczny Końskie reprezentowanym przez: Dyrektor RZE Końskie: mgr inż Henryka Ludwikowska

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Remont i modernizacja budynków Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie budynek D. ᖧ剗Ć ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗 ᖧ剗 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania 3. Charakterystyka elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ ZASILANIA UKŁADU KLIMATYZACJI

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ ZASILANIA UKŁADU KLIMATYZACJI SYSTHERM Danuta Gazińska S. J. 61-003 Poznań ul. Św. Wincentego 7 Tel. 61/85 07 550 Fax. 61/85 07 555 e-mail: serwis@systherm.pl www.systherm.pl Konto: Raiffeisen Bank Polska S.A. Nr 08 1750 1019 0000

Bardziej szczegółowo

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1.

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1. Spis treści: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 1 3. OPIS TECHNICZNY... 1 3.1. ZASILANIE PROJEKTOWANYCH INSTALACJI... 1 3.2. OSPRZĘT INSTALACYJNY... 1 3.3. INSTALACJE OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO...

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U)

CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) SPIS TREŚCI STRONA TYTUŁOWA...5 1. WYKAZ SKRÓTÓW I DEFINICJI UŻYTYCH W DOKUMENTACJI...6 2. CZĘŚĆ OPISOWA...7 2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia... 7 2.2.

Bardziej szczegółowo

NADZORY PROJEKTOWANIE I POMIARY ELEKTRYCZNE 66 200 ŚWIEBODZIN UL.WILLOWA 8/1

NADZORY PROJEKTOWANIE I POMIARY ELEKTRYCZNE 66 200 ŚWIEBODZIN UL.WILLOWA 8/1 NADZORY PROJEKTOWANIE I POMIARY ELEKTRYCZNE INŻ.KONSTANTY ROMPALSKI 66 200 ŚWIEBODZIN UL.WILLOWA 8/1 P R O J E K T B U D O W L A N Y OBIEKT : ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO NA BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. POLITECHNIKA POZNAŃSKA pl. Marii Skłodowskiej Curie 5, 60-965 Poznań. nazwa opracowania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU)

Zamawiający. POLITECHNIKA POZNAŃSKA pl. Marii Skłodowskiej Curie 5, 60-965 Poznań. nazwa opracowania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) Zamawiający POLITECHNIKA POZNAŃSKA pl. Marii Skłodowskiej Curie 5, 60-965 Poznań nazwa opracowania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) nazwa zamówienia INSTALACJE POZOSTAŁE 2 OPRACOWANIE SZCZEGÓŁOWE INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INWESTOR: Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ul. Wołoska 7 02-675 WARSZAWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA zasilana urządzeń instalacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO - EWAKUACYJNEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO - EWAKUACYJNEGO SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO - EWAKUACYJNEGO Spis treści: 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Przedmiot ST 1.2 Zakres stosowania ST 2 OŚWIETLENIE AWARYJNE - WYMAGANIA 3 OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ

Bardziej szczegółowo

Pałac Kultury i Nauki Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

Pałac Kultury i Nauki Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa 00 855 Warszawa, ul.grzybowska 39/817, tel. /fax/: (22) 729 70 31, 0 604 43 76 70 e mail: buba_warszawa@poczta.onet.pl INWESTOR: Pałac Kultury i Nauki Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa OBIEKT: REMONT NEONU

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna STADION ŻUŻLOWY W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM ADRES INWESTYCJI: DZIAŁKI NR: ul. Piłsudskiego 102 INWESTOR: Miasto Ostrów Wielkopolski aleja Powstańców Wielkopolskich

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. POZIOMKOWEJ I WIOSENNEJ W GMINIE

Bardziej szczegółowo

Adres inwestycji: SP nr 94 ul. Cietrzewia 22 Warszawa woj. mazowieckie

Adres inwestycji: SP nr 94 ul. Cietrzewia 22 Warszawa woj. mazowieckie Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Modernizowanej Instalacji Teletechnicznej w Budynku Szkoły Podstawowej nr 94 przy ul. Cietrzewia 22 w Warszawie Adres inwestycji: SP nr 94 ul. Cietrzewia 22

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TEMAT: WYKONANIE NOWEJ SIECI LAN I DEDYKOWANEJ INSTALACJI 230V, PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SIECI LAN I DEDYKOWANEJ INSTALACJI 230V, PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANIE:

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANIE: ROK ZAŁOŻENIA 1987 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. 15-879 Białystok, ul. Stołeczna 15 tel. /Fax: (0-85) 744 17 26, tel. (0-85) 742 69 43, e-mail: profil@zetobi.com.pl

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Załącznik nr 8... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Dostawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Wyznaczenie przejścia dla pieszych na ul. Podwale przy skrzyżowaniu z ul. Sikorskiego i jego integracja z istniejącą sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu wraz z opracowaniem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B

ZAPYTANIE OFERTOWE. Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z prośba o przedstawienie oferty na dostawę,montaż i uruchomienie instalacji

Bardziej szczegółowo

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Tytuł opracowania: Wymiana armatury regulacyjnej, odcinającej i zabezpieczającej

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Tytuł opracowania: Wymiana armatury regulacyjnej, odcinającej i zabezpieczającej INSTYTUT Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy Tel. 081 473 14 00, fax. 081 473 14 10 e-mail: ins@ins.pulawy.pl, www.ins.pulawy.pl Regon: 000041619, NIP: 716-000-20-98 Nr projektu /zadania

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU LEŚNICZÓWKI PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE Obiekt: Budynek mieszkalny. Lokalizacja: Zagórze, gm. Drezdenko, nr ew. gruntu 366.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU I WARUNKÓW WYKONANIA ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU I WARUNKÓW WYKONANIA ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU I WARUNKÓW WYKONANIA ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 SPIS TREŚCI: 1. Postanowienia ogólne 2. Charakterystyka prac i wymagania Zamawiającego 3. Zakres odpowiedzialności Wykonawcy oraz

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA 1. Temat. Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń na potrzeby remontu kompleksowego szatni

Bardziej szczegółowo

Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia.

Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia. Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia. 3. Zawartość dokumentacji 4. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

Warunki zgody i procedury wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem Najemcy

Warunki zgody i procedury wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem Najemcy Załącznik nr 4 do SIWZ Warunki zgody i procedury wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem Najemcy 1. Wstęp. Wszystkie roboty budowlane określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Wykonanie ekspertyzy technicznej oraz opracowanie dokumentacji projektowej remontu i wzmocnienia stropo-dachu nad pomieszczeniem byłej kotłowni wraz z wykonaniem remontu wewnątrz

Bardziej szczegółowo

PB wymiany układu pomiarowych budynków. Projekt Budowlany z elementami wykonawczymi

PB wymiany układu pomiarowych budynków. Projekt Budowlany z elementami wykonawczymi ETA spółka z o.o. 33-300 Nowy Sącz ul. Śniadeckich 8 tel/fax (0-18) 444-26-05 e-mail:etabiuroprojektow@poczta.onet.pl Krajowy Rejestr Sądowy nr. 0000 193545 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia XII

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy Rezerwowe Źródło Ciepła ZOZ Skarżysku-Kamiennej ul. Szpitalna 1 26-110 Skarżysko-Kam.

Program Funkcjonalno Użytkowy Rezerwowe Źródło Ciepła ZOZ Skarżysku-Kamiennej ul. Szpitalna 1 26-110 Skarżysko-Kam. Strona1 Data opracowania: 2012-12-10 Nr opracowania: 2/12/2012 INWESTOR Powiat Skarżyski ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko-Kamienna OBIEKT Szpital Powiatowy w Skarżysku-Kamiennej ul. Szpitalna 1 26-110

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) REMONT I WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH w PAWILONIE GIMNAZJUM ZESPOŁU SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Załącznik nr 5 do SIWZ. Nazwa zamówienia :

OPIS TECHNICZNY. Załącznik nr 5 do SIWZ. Nazwa zamówienia : Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY Nazwa zamówienia : Wykonanie prac modernizacyjnych mających na celu poprawienie współczynnika mocy biernej. Modernizacja obejmuje wykonanie następujących prac: wymiany

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZAPLECZA KUCHENNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZAPLECZA KUCHENNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZAPLECZA KUCHENNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 29, Gdynia ul. Unruga 53. 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZASILANIA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ. BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA INSTALACJE 230/400V

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZASILANIA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ. BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA INSTALACJE 230/400V SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZASILANIA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ. BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA INSTALACJE 230/400V Zakres prac zgodny z katalogiem CPV CPV: 45310000-3 Roboty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA MODERNIZACJI SE 220/110 KV SE KONIN SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł zadania inwestycyjnego: MODERNIZACJA STACJI 220/110 KV KONIN CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Przedmiot zamówienia 2. Parametry techniczne urządzenia i akcesoria 3. Gwarancja 4.

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Przedmiot zamówienia 2. Parametry techniczne urządzenia i akcesoria 3. Gwarancja 4. CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia 2. Parametry techniczne urządzenia i akcesoria 3. Gwarancja 4. Termin realizacji 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1.1. Przedmiotem zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją. urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku:

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją. urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: DOZORU w zakresie elektroenergetycznym 1. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY TOM II JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo