SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MODERNIZACJA OBWODÓW PIERWOTNYCH W STACJI 220 KV BUJAKÓW WRAZ Z DOSTOSOWANIEM OBWODÓW WTÓRNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MODERNIZACJA OBWODÓW PIERWOTNYCH W STACJI 220 KV BUJAKÓW WRAZ Z DOSTOSOWANIEM OBWODÓW WTÓRNYCH"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MODERNIZACJA OBWODÓW PIERWOTNYCH W STACJI 220 KV BUJAKÓW WRAZ Z DOSTOSOWANIEM OBWODÓW WTÓRNYCH CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PF-U) Wersja aktualizowana z dnia r. Strona 1 z 34

2 SPIS TREŚCI 1. STRONA TYTUŁOWA OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Podstawowe elementy zakresu zamówienia Charakterystyczne informacje i parametry określające obiekty przedmiotu zamówienia 5 3. OPIS WYMAGAŃ W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Standardy i wymagania Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje Zakres prac budowlano montażowych, konstrukcyjnych i instalacyjnych Zakres prac w rozdzielni 220 kv SE Bujaków WYMAGANIA W ZAKRESIE PROGRAMU REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA W ZAKRESIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO Część budowlana Część technologiczna ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy Zabezpieczenie interesów osób trzecich Warunki bezpieczeństwa pracy Zasady ogólne dla wykonawstwa i dostaw WYMAGANIA PODSTAWOWE DLA OBWODÓW PIERWOTNYCH Instalowane urządzenia Wymagany zakres prac montażowych Demontaże Uziemienia aparatury Wymagania ogólne Konstrukcje wsporcze pod aparaturę Zabezpieczenie przed korozją Wymagania dotyczące technologii montażu i programów realizacji WYMAGANIA DLA TELEKOMUNIKACJI Okablowanie strukturalne Wymagania dotyczące sieci LAN/WAN Wymagania dotyczące Systemu Klimatyzacji WYMAGANIA DOTYCZĄCE BADAŃ ODBIORCZYCH I PRZEKAZANIA DO EKSPLOATACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Badania odbiorcze fabryczne aparatury i urządzeń Badania odbiorcze końcowe i przekazanie do eksploatacji przedmiotu zamówienia Instruktaże Strona 2 z 34

3 SPIS TABEL Tabela 1. Urządzenia objęte programem wymiany: szafki kablowe... 6 Tabela 2. Urządzenia objęte programem wymiany: napisy i oznaczenia informacyjno-ostrzegawcze 6 Tabela 3. Obwody pierwotne objęte programem wymiany: wyłączniki... 6 Tabela 4. Obwody pierwotne objęte programem wymiany: odłączniki i uziemniki... 7 Tabela 5. Obwody pierwotne objęte programem wymiany: przekładniki prądowe... 8 Tabela 6. Obwody pierwotne objęte programem wymiany: ograniczniki przepięć... 8 Tabela 7. Obwody pierwotne objęte programem wymiany: dławiki... 9 Tabela 8. Urządzenia sprężonego powietrza objęte programem wymiany: sprężarki, zbiorniki, instalacja, rozprężacz kondensatu... 9 Tabela 9. Rozdzielnica SN objęte programem wymiany Tabela 10. Transformatory potrzeb własnych objęte programem wymiany Tabela 11. Rozdzielnica 400/230 V AC objęta programem wymiany Tabela 12. Rozdzielnice 220 V DC, 48 V DC objęte programem wymiany Tabela 13. Prostowniki 220 V DC, 48 V DC, przetwornice DC/DC objęte programem wymiany Tabela 14. Urządzenia UPS i falowniki objęte programem wymiany Tabela 15. Obwody wtórne objęte programem wymiany: łączność Tabela 16. Obwody wtórne objęte programem wymiany: zabezpieczenia Tabela 18. Badania odbiorcze fabryczne aparatury i urządzeń Tabela 19. Instruktaże SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 1. Schemat zasadniczy stacji 220 kv Bujaków. 2. Schemat potrzeb własnych. 3. Wykaz standardowych specyfikacji, wymagań i wytycznych PSE S.A. Strona 3 z 34

4 1. STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego Modernizacja obwodów pierwotnych w stacji 220 kv Bujaków wraz z dostosowaniem obwodów wtórnych 2. Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy dokumentacja decyzyjna Stacja 220 kv Bujaków ul. Mokra Kobiernice 3. Nazwa Zamawiającego oraz jego adres Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska Konstancin-Jeziorna Strona 4 z 34

5 2. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2.1. Podstawowe elementy zakresu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wymiana aparatury pierwotnej na stacji 220 kv Bujaków wraz z dostosowaniem jej obwodów wtórnych. Stacja Bujaków w całości jest własnością PSE S.A. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie kompletu dostaw i prac umożliwiających podniesienie stanu technicznego stacji oraz w pełni przystosowanie do pracy bez stałej obsługi ruchowej. W ramach wykonywanych prac wymieniane będą urządzenia w zakresie aparatury pierwotnej, zabezpieczeń technicznych, łączności oraz potrzeb własnych oraz prowadzone będą prace dostosowawcze w obwodach wtórnych. Wykonawca powinien zrealizować przedmiot zamówienia metodą kompleksową, w następującym zakresie: a) zakup i dostawa urządzeń zgodnie z zakresem zamówienia, b) wykonanie projektu wykonawczego dla całości przedmiotu zamówienia. Uzyskanie akceptacji Zamawiającego, c) przeprowadzenie niezbędnych demontaży w zakresie modernizowanych urządzeń, d) zrealizowanie całości prac budowlano montażowych wraz z niezbędnymi dostawami materiałów, konstrukcji, urządzeń, itp. oraz wykonanie wymaganych badań i sprawdzeń pomontażowych i prac rozruchowych na stacjach dotyczących niniejszego zadania, e) wykonanie dokumentacji powykonawczej, f) aktualizacji instrukcji eksploatacji stacji, g) uzyskanie właściwych dokumentów wynikających z Ustawy o odpadach z dnia r. (Dz. U. z 2013 poz. 21) w związku z koniecznością unieszkodliwienia materiałów i odpadów powstałych w trakcie prowadzonych prac. W rozumieniu ww. ustawy, Art.3, pkt.13 Wykonawca stanie się posiadaczem odpadów. Przedmiot zamówienia należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i standardami oraz przepisami prawa Charakterystyczne informacje i parametry określające obiekty przedmiotu zamówienia Stan istniejący stacji Stacja 220/110 kv Bujaków jest zlokalizowana w południowym rejonie kraju (obszar PSE-Południe S.A. adres: Kobiernice, Mokra 13), została zbudowana jako jednorozdzielniowa stacja węzłowa. Na poziomie 220 kv jest połączona dwiema liniami 220 kv ze stacją Żar (ZAP) oraz pojedynczymi liniami ze stacjami Byczyna (BYC), Komorowice (KOM) i Liskovec (LIS). Schemat rozdzielni 220 kv przedstawiono w załączniku 1 na rys Rozdzielnia 220 kv została wybudowana jako napowietrzna w układzie 2S i obejmuje 9 pól. Stacja nie posiada rozdzielni 110 kv. W stacji były prowadzone prace modernizacyjne i między innymi wymieniono część odłączników, zabezpieczenia, przeprowadzono modernizację ogrodzenia oraz zainstalowano w roku 2008r. system SSiN prod. Mikronika. Strona 5 z 34

6 Obecnie na stacji eksploatowane jest sprężone powietrze do wyłączników DLF. Wymiana wyłączników na wyłączniki SF6 oraz uzupełnienia w zakresie systemu SSiN oraz obwodów wtórnych pozwoli w pełni dostosować stację do pracy bez stałej obsługi ruchowej Urządzenia objęte programem wymiany Tabela 1. Urządzenia objęte programem wymiany: szafki kablowe Lp. Obiekt Rok budowy Rok ostatniej modernizacji/remontu Zalecenia 1. R-220 kv Pola nr 1, 6, 8, pola pomiaru napięcia Wymiana /utylizacja Tabela 2. Urządzenia objęte programem wymiany: napisy i oznaczenia informacyjno-ostrzegawcze Lp. Obiekt Rok budowy Rok ostatniej modernizacji/remontu 1. R-220 kv Zalecenia Wymiana tablic opisowych /utylizacja Tabela 3. Obwody pierwotne objęte programem wymiany: wyłączniki Lp. Typ Rok produkcji Rozdz. Lokalizacja Pole Zalecenia 1. DLF245nc kv 1 Wymiana/ magazyn 2. DLF245nc kv 3 Wymiana/ magazyn 3. DLF245nc kv 4 Wymiana/ magazyn 4. DLF245nc kv 5-6 Wymiana/ magazyn 5. DLF245nc kv 7 Wymiana/ magazyn 6. DLF245nc kv 8 Wymiana/ magazyn Strona 6 z 34

7 Tabela 4. Obwody pierwotne objęte programem wymiany: odłączniki i uziemniki Lokalizacja Lp. Typ Rok produkcji Rozdzielnia Pole Faza Miejsce zainst. w polu Zalecenia 1. ONI220w/16U P kv 1 L1,L2, L3, Q31 Wymiana/ magazyn 2. ONI220w/16 P kv 1 L1,L2, L3, Q32 Wymiana/ magazyn 3. ONI220w/16U P kv 1 L1,L2, L3, Q32 Wymiana/ magazyn 4. ONI220z/16U P kv 4 L1,L2, L3, Q31 Wymiana/ magazyn 5. ONI220z/16P kv 5 L1,L2, L3 Q324 Wymiana/ magazyn 6. ONI 220z/16UP kv 5 L1,L2, L3 Q314 Wymiana/ magazyn 7. ONI220z/16P kv 6 L1,L2, L3 Q326 Wymiana/ magazyn 8. ONI 220z/16UP kv 6 L1,L2, L3 Q316 Wymiana/ magazyn 9. ONI 220z/16U kv 8 L1,L2, L3, Q31 Wymiana/ magazyn 10. ONI 220z/16UP kv 8 L1,L2, L3, Q32 Wymiana/ magazyn 11. ONI 220z/16UP kv 9 L1,L2, L3, Q31 Wymiana/ magazyn 12. UNI220W kv 1A L1,L2, L3, Q41 Wymiana/ magazyn 13. UNI220W kv 1B L1,L2, L3, Q41 Wymiana/ magazyn 14. UNI220W kv 2 L1,L2, L3, Q42 Wymiana/ magazyn Strona 7 z 34

8 Tabela 5. Obwody pierwotne objęte programem wymiany: przekładniki prądowe Lp. Typ Rok produkcji Lokalizacja Rozdzielnia Pole Faza Zalecenia 1. I kv 1 L1,L3 Utylizacja 2. I kv 1 L2 Utylizacja 3. I kv 4 L1,L2 Utylizacja 4. I kv 4 L3 Utylizacja 5. I kv 5 L1 Utylizacja 6. I kv 5 L2 Utylizacja 7. I kv 5 L3 Utylizacja 8. I kv 6 L1,L2 Utylizacja 9. I kv 6 L3 Utylizacja 10. I kv 7 L1,L2,L3, Utylizacja 11. I kv 8 L1, L3 Utylizacja 12. I kv 8 L2 Utylizacja Tabela 6. Obwody pierwotne objęte programem wymiany: ograniczniki przepięć Lp. Typ Rok produkcji Lokalizacja Rozdzielnia Pole Faza Zalecenia 1. GZSMW kv 3 L1,L2 Utylizacja 2. GZSMW kv 3 L3 Utylizacja 3. GZSMW kv 4 L1,L2 Utylizacja 4. GZSMW kv 4 L3 Utylizacja 5. GZSMW kv 7 L1,L2,L3 Utylizacja 6. GZSMW kv 8 L1,L2,L3 Utylizacja Strona 8 z 34

9 Tabela 7. Obwody pierwotne objęte programem wymiany: dławiki Lp. Typ Rok produkcji Lokalizacja Rozdzielnia Pole Faza Zalecenia 1. 1 mh, 1250 A HAEFELY 1978 (szacunkowo) 220 kv 1 L2,L3 Utylizacja 2. 1 mh, 1250 A HAEFELY 1978 (szacunkowo) 220 kv 8 L2,L3 Utylizacja 3. FGP FGP (szacunkowo) 1978 (szacunkowo) 220 kv 1 L2,L3 Utylizacja 220 kv 8 L2,L3 Utylizacja Tabela 8. Urządzenia sprężonego powietrza objęte programem wymiany: sprężarki, zbiorniki, instalacja, rozprężacz kondensatu Lp. Typ Rok produkcji Lokalizacja Zalecenia A4HV1 100/ 140:EG160 Zbiornik 4,4l 16Mpa Zbiornik 380l 16Mpa Zbiornik 500l 3,2Mpa Zbiornik 500L 3,2Mpa 1980 Rozdz. 220kV 3 szt. magazyn 1976 Rozdz. 220kV 6 szt. magazyn 1976 Rozdz. 220kV 4 szt. magazyn 1976 Rozdz. 220kV 1 szt. magazyn 1974 Rozdz. 220kV 2 szt. magazyn 6. Instalacja ISP 1974 Rozdz. 220kV Strona 9 z 34

10 Tabela 9. Rozdzielnica SN objęte programem wymiany Lp. Typ Rok produkcji Lokalizacja Zalecenia 1. Rozdzielnica 30KV w izolacji powietrznej 1999 Budynek potrzeb własnych Utylizacja 2. Rozdzielnica 15KV w izolacji powietrznej 1999 Budynek potrzeb własnych Utylizacja 3. Rozdzielnica 6KV w izolacji powietrznej 1999 Budynek potrzeb własnych Utylizacja Tabela 10. Transformatory potrzeb własnych objęte programem wymiany Lp. Typ Rok produkcji Lokalizacja Zalecenia TAOb 250/6 6/04kV TAOa 250/30 30/04kV TAOa 250/15 15/04kV 1978 Budynek potrzeb własnych Utylizacja 1977 Budynek potrzeb własnych Utylizacja 1978 Budynek potrzeb własnych Utylizacja Tabela 11. Rozdzielnica 400/230 V AC objęta programem wymiany Lp. Typ Rok produkcji Lokalizacja Zalecenia 1. Celki typu otwartego 1976 Budynek nastawni Utylizacja Strona 10 z 34

11 Tabela 12. Rozdzielnice 220 V DC, 48 V DC objęte programem wymiany Lp. Typ Rok produkcji Lokalizacja Zalecenia 1. Celki typu otwartego 1976 Budynek nastawni Utylizacja Tabela 13. Prostowniki 220 V DC, 48 V DC, przetwornice DC/DC objęte programem wymiany Lp. Typ Rok produkcji Lokalizacja Zalecenia 1. ZB220DC Budynek nastawni Utylizacja 2. ZB220DC Budynek nastawni Utylizacja 3. ZB24DC Budynek nastawni Utylizacja 4. ZB220DC Budynek nastawni Utylizacja Tabela 14. Urządzenia UPS i falowniki objęte programem wymiany Lp. Typ Rok produkcji Lokalizacja Zalecenia 1. UPS Swiftguard 1999 Pomieszczenie przetwornic Utylizacja Tabela 15. Obwody wtórne objęte programem wymiany: łączność Lp. Typ Rok produkcji Lokalizacja Zalecenia ETN4w.cz. kierunek Byczyna ETN4w.cz. kierunek Komorowice 1977 Pomieszczenie TEN Utylizacja 1984 Pomieszczenie TEN Utylizacja Strona 11 z 34

12 Lp. Typ Rok produkcji Lokalizacja Zalecenia 3. ETN4m.cz. Kierunek Porąbka - Żar 1978 Pomieszczenie TEN Utylizacja Tabela 16. Obwody wtórne objęte programem wymiany: zabezpieczenia Lp. Typ Rok produkcji Lokalizacja Zalecenia 1. SRZ-AMP 2001 SE Bujaków 220 kv Utylizacja 2. PCM-OCH 3. 7SD512 ver SD512 ver SD512 ver SD512 ver SD512 ver SD512 ver SD512 ver SD512 ver SE Bujaków L220kV Liskovec SE Bujaków L220kV Komorowice SE Komorowice L220kV Bujaków SE Bujaków L220kV Żar1 El. Żar L220kV Bujaków1 SE Bujaków L220kV Żar2 El. Żar L220kV Bujaków2 SE Bujaków L220kV Byczyna SE Byczyna L220kV Bujaków Magazyn Magazyn Magazyn Magazyn Magazyn Magazyn Magazyn Magazyn Magazyn Strona 12 z 34

13 Tabela 17. Obwody wtórne objęte programem wymiany: pomiar energii Lp. Typ Rok produkcji Lokalizacja Zalecenia 1. ZMD405CT SE Bujaków potrz. wł. 0,4kV TR1 Magazyn 2. ZMD405CT SE Bujaków potrz. wł. 0,4kV TR2 Magazyn 3. ZMD405CT SE Bujaków potrz. wł. 0,4kV TR3 Magazyn Stan techniczny wymienionych powyżej aparatów i urządzeń wymaga ich wymiany. Podejmując decyzje o proponowanych typach aparatury należy uwzględnić fakt, że stacja jest stacją przyelektrownianą i do niej przyłączone są bloki z Elektrowni Szczytowo-Pompowej Porąbka Żar. Stacja będzie sterowana zdalnie z ODM i KDM natomiast nadzór realizowany będzie z poziomu RCN i CN. 3. OPIS WYMAGAŃ W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W celu zapewnienia realizacji przedmiotu zamówienia oraz realizacji wymaganych funkcji należy zaprojektować i zrealizować odpowiedni zakres prac dostaw i usług zgodnie z zakresem przedmiotu zamówienia. Wykonawca przed wykonaniem projektu winien uzgodnić z Zamawiającym aparaturę która będzie dostarczona i zainstalowana w stacji. W wyniku wykonywanych prac nie ulega zmianie schemat powiązań stacji Standardy i wymagania Wszystkie instalacje oraz ich składowe, przebudowywane oraz modernizowane powinny spełniać wymagania aktualnych przepisów prawnych i wymogów projektowych, obowiązujących standardów PSE S.A. oraz aktualnych norm międzynarodowych i krajowych na dzień ogłoszenia przetargu. Standardowe specyfikacje funkcjonalne i techniczne oraz Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej IRiESP PSE S.A. znajdują się na stronie internetowej Standardy załączone zostały na płycie CD. Wykaz standardowych specyfikacji, wymagań i wytycznych PSE S.A. stanowi załącznik nr 3. Standardy obejmują podstawowe wymagania funkcjonalne i techniczne dotyczące projektowania i budowy stacji elektroenergetycznych NN i ich elementów oraz podstawowe wymagania funkcjonalne i techniczne stosowanej aparatury i urządzeń. Jeżeli wymagania zawarte w niniejszej dokumentacji są ostrzejsze od wymagań zawartych w standardowych specyfikacjach funkcjonalnych i technicznych, w IRiESP lub w normach decydują wymagania zawarte w PF-U Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje Uzgodnienie z Zamawiającym wykazu aparatury będącej dostawą Wykonawcy. Wykonanie kompletnego projektu wykonawczego, dla etapu demontaży i projektowanego, dla całości przedmiotu zamówienia. Uzyskanie akceptacji Zamawiającego na całość wykonywanych prac. Strona 13 z 34

14 Opracowanie harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia wraz z uzgodnieniem i uzyskaniem akceptacji Zamawiającego. Dostawa kompletu wymaganych urządzeń, oraz innych materiałów i osprzętu niezbędnych dla kompletnego zrealizowania przedmiotu zamówienia. Wykonanie wszelkich prac budowlano montażowych, konstrukcyjnych i instalacyjnych zgodnie z projektem wykonawczym i programem realizacji w zakresie wymaganym dla zrealizowania przedmiotu zamówienia. Wykonanie wszelkich innych niezbędnych prac i usług związanych z przedmiotem zamówienia, np. demontaży, utylizacji urządzeń i materiałów, przewiezienie demontowanych urządzeń do magazynu PSE S.A. wskazanego na etapie realizacji itp. Wykonanie prób technicznych, sprawdzeń pomontażowych, pomiarów, badań i testów urządzeń ujętych przedmiotem zamówienia zgodnie z wymaganiami niniejszego PF-U. Wykonanie prób funkcjonalnych urządzeń i systemów związanych z przedmiotem zamówienia oraz prac uruchomieniowych, niezbędnych pomiarów na stacji potwierdzających spełnienie wymagań poprawnej pracy wszystkich urządzeń. Przekazanie do odbioru przedmiotu zamówienia po pozytywnym zakończeniu prób technicznych, funkcjonalnych i ich uruchomieniu. Dostarczenie wszystkich niezbędnych dokumentów (projekt powykonawczy, dokumentacja urządzeń DTR, wyniki badań odbiorczych, atesty, gwarancje) obejmujących przedmiot zamówienia i zawartych w umowie na realizację przedmiotu zamówienia. Przeprowadzenie niezbędnych instruktaży dla personelu eksploatacyjnego Zamawiającego w zakresie eksploatacji urządzeń będących przedmiotem zamówienia. Realizacja zobowiązań gwarancyjnych. Aktualizacja instrukcji eksploatacji stacji oraz instrukcji SSiN w zakresie zmian objętych przedmiotem zamówienia Zakres prac budowlano montażowych, konstrukcyjnych i instalacyjnych Wykonanie napraw, uzupełnień ubytków i konserwacji istniejących fundamentów i konstrukcji wsporczych związanych z przedmiotem zamówienia. Wymiana fundamentów i konstrukcji wsporczych wyłączników. Wykonanie uzupełnień w kanalizacji kablowej, podejścia do aparatów, wymiana uszkodzonych pokryć kanałów kablowych, przystosowanie kanałów i ich konstrukcji do ułożenia nowych kabli, wykonanie zabezpieczeń p.poż. Montaż aparatury pierwotnej w szczególności: przekładników prądowych i przekładników napięciowych, odłączników, ograniczników przepięć, wyłączników. Ułożenie kompletów kabli pomiędzy aparaturą pierwotną, a szafką kablową i nastawnią oraz kabli pomiarowych dla przekładników prądowych i napięciowych. Izolacja i warstwa osłonowa kabli powinna być z PCW lub z materiałów ekwiwalentnych zaaprobowanych przez Zamawiającego i powinny spełniać wymagania norm IEC do 4. Niebezpieczeństwo pożarowe powinno być ograniczone poprzez odpowiedni dobór przekroju kabli oraz odpowiednią organizację ich ułożenia w ciągach kablowych. Wszystkie przejścia kabli oraz ich wprowadzenia do szaf, szafek kablowych i skrzynek przyłączeniowych powinny być uszczelnione. Kable wysokonapięciowe, niskonapięciowe i sterownicze powinny leżeć na osobnych półkach z zachowaniem odpowiednich odległości. Należy stosować kable z żyłami miedzianymi. Dopuszczalne są nie większe niż następujące spadki napięć w kablach obwodów pomiarowych podłączonych do przekładników napięciowych: Strona 14 z 34

15 pomiary energii 0,05%, pomiary pozostałe 0,2 %. Podniesienie szafek kablowych poprzez wymianę fundamentów na wyższe (30 cm). Wymianę szafek kablowych w polach nr 1, 6, 8 oraz polach pomiarów napięcia. Uszczelnienie wszystkich szafek masą wodoszczelną i równocześnie zapewnić wentylację w górnej części szafki. Wymiana listew zaciskowych w szafach kablowych w niezbędnym zakresie wynikającym z przedmiotu zamówienia. Szafki powinny posiadać izolację termiczną i być wyposażone w automatyczny układ ogrzewania spełniający również rolę ogrzewania antykondensacyjnego. Wszelkie oznaczenia powinny być łatwo widoczne i czytelne. Zaciski powinny być tak zamontowane i zorganizowane, aby był łatwy dostęp w trakcie sprawdzań obwodów i usuwania usterek. Nie należy podłączać więcej niż jedną żyłę kabla lub więcej niż jeden przewód pod zacisk z jego jednej strony. Wykonanie innych prac wymaganych dla kompletnego i poprawnego zrealizowania przedmiotu zamówienia zapewniającego bezpieczną eksploatację i niezawodną pracę oraz spełniającego wymagane parametry modernizowanych układów Zakres prac w rozdzielni 220 kv SE Bujaków W ramach zakresu przedmiotu zamówienia w rozdzielni 220 kv należy wykonać następujące podstawowe prace montażowe i związane dostawy: W zakresie obwodów pierwotnych Wymiana wyłączników typu DLF-245nc2 rozdzielni 220 kv wraz z fundamentami i konstrukcjami na wyłączniki z SF6, 4000A, 40kA z napędem elektrycznym - 6 kpl. Zdemontowane wyłączniki należy dostarczyć do magazynu PSE S.A. Z nowych wyłączników należy dostarczyć do systemu SSiN niezbędne informacje o stanie technicznym wyłącznika oraz dwubitowe jego odwzorowanie. Z wymianą związany jest demontaż instalacji sprężonego powietrza w tym sprężarek. Sprężarki należy dostarczyć do magazynu PSE S.A. Pozostałe elementy instalacji sprężonego powietrza należy zutylizować. 1. Odłączniki typu ONI i uziemniki typu UNI. a) wymiana odłączników z jednym nożem uziemiającym ONI 220W/16U - 3 kpl. oraz ONI 220W/16UP- 1-4 kpl, b) wymiana odłączników bez noży uziemiających ONI 220/16-4 kpl, c) wymiana uziemników UNI 220W- 3 kpl, d) zabudowa uziemnika systemu 2 szyn zbiorczych rozdzielni 220kV- 1 kpl. Zdemontowane odłączniki należy przekazać do magazynu PSE S.A. 2. Przekładniki prądowe typu J220. Wymiana przekładników prądowych 220kV typu J220-4 na przekładniki pięciordzeniowe - 6 kpl. (18 szt.). Zdemontowane przekładniki należy utylizować. 3. Odgromniki GZSMW. Wymiana odgromników GZSMW-198 na ograniczniki przepięć zainstalowanych w polach linii 220kV Komorowice, Liskovec, Żar 2, Żar 1 i Byczyna - 5 kpl. (15 szt.). Zdemontowane odgromniki należy utylizować. Strona 15 z 34

16 Ponadto w zakresie obwodów pierwotnych należy zdemontować dławiki w.cz. i przekazać je do magazynu PSE S.A. Należy wymienić oszynowanie wraz z izolacją w zakresie wymienianej aparatury. Elementy zdemontowane należy utylizować. Wymienić tablice informacyjno-ostrzegawcze na terenie całej stacji W zakresie obwodów wtórnych Modernizacja obwodów wtórnych wynikająca z zakresu modernizacji wymagań PSE S.A. odnośnie odpowiednich rozwiązań w tym: aparatury pierwotnej oraz zmian Wymiana części kabli sterowniczych, dotyczy pól 1, 6, 8, odległość między polem i nastawnią ok. 200 m. Zastosować identyczne listy zaciskowe jak na części stacji nie podlegającej modernizacji, które powinny być odpowiednio oznaczone. Każdy przewód na obu końcach musi być zaopatrzony w końcówki adresowe z trwałym nadrukiem. Nie dopuszcza się ręcznie wpisywanych lub poprawianych kostek adresowych. Kolorystykę zacisków uzgodnić na etapie projektu. Metoda połączeń poprzez lutowane lub owijane może być zastosowana fabrycznie jedynie w wewnętrznych układach elektronicznych. Te ostatnie powinny normie być zgodne z normą PN-EN Konwencjonalne okablowanie wewnątrz szaf powinno być wykonane z zastosowaniem wielodrutowych przewodów miedzianych pobielanych z izolacją PCV o kolorystyce zgodnej z Polską Normą. Każdy przewód zakończyć odpowiednią końcówką z opisem. Nie należy podłączać więcej niż jednej żyły kabla lub więcej niż jeden przewód pod zacisk z jego jednej strony. Wszystkie obudowy metalowe aparatów i innych osłon metalowych powinny być podłączone do szyny uziemiającej zgodnie z zaleceniami dostawców aparatów i po wykonaniu odpowiednich obliczeń. Należy zapewnić minimum 10% rezerwy zacisków w każdej szafie, dla każdej grupy obwodów (prądowe, napięciowe, sterownicze, itd.) oraz przynajmniej 20% wolnego miejsca na ewentualną rozbudowę. Dostosowanie obwodów wtórnych do nowej aparatury pierwotnej. Podczas modernizacji należy nawiązywać do istniejących, sprawdzonych na stacji rozwiązań, jednak ostateczny dobór aparatury i rozwiązań wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiającego na etapie projektu wykonawczego. Wymiana rejestratora zakłóceń, obecny rejestrator posiada odpowiednie podłączenia, które mają być wykorzystane do nowego rejestratora, rejestrator winien spełniać wymagania PSE S.A. Rejestrację zakłóceń uzupełnić w zakresie wynikającym z odpowiednich funkcjonalnych specyfikacji standardowych. Rejestrator przyłączyć do koncentratora zabezpieczeń i węzła WAN BB. Uruchomić komunikację zdalną. Dostawa i instalacja koncentratora zabezpieczeń. Podłączenie do niego wszystkich nowych i istniejących zabezpieczeń cyfrowych oraz telezabezpieczeń oraz istniejących automatyk. Instalacja licencjonowanego oprogramowania dostarczanego wraz z nowymi zabezpieczeniami oraz dostarczonego przez Wykonawcę do istniejących zabezpieczeń. Realizację łącza inżynierskiego dla komunikacji z terminalami zabezpieczeniowymi i urządzeniami ID należy zrealizować w oparciu o funkcjonalność WEB Serwera i wydzieloną sieć LAN. WEB Serwer powinien umożliwiać zainstalowanie i pracę aplikacji firmowych dla parametryzacji, nastawiania i podglądu zabezpieczeń pracujących w środowisku Windows. To samo wymaganie należy zrealizować dla pozostałych urządzeń ID. Dostarczyć, zainstalować i uruchomić koncentrator zabezpieczeń. Urządzenia IED nowe i istniejące nie posiadające funkcji WEB serwera przyłączyć za pośrednictwem sieci światłowodowej do koncentratora. Koncentrator przyłączyć do sieci WAN BB Strona 16 z 34

17 i uruchomić zdalny dostęp. Zrealizowana komunikacja winna umożliwiać przesyłanie plików konfiguracyjnych do zabezpieczeń. Wszystkie elementy przekaźnika pomocniczego tzn. jego zestyki, elementy sygnalizacyjne itp. muszą działać przy tym samym poziomie napięcia. Nie dopuszcza się różnic czasowych w zamykaniu poszczególnych zestyków tego samego przekaźnika. Wykonawca, zgodnie z wymaganiami technicznymi, dostarczy dokumentację techniczno-ruchową, instrukcje instalacji i obsługi, katalogi, opisy, schematy logiczne, diagramy przyłączeń i schematy aplikacyjne (w języku polskim) oraz oprogramowanie niezbędne do uruchomienia, konfiguracji, testowania. System wtykowych przekaźników pomocniczych dostarcza Wykonawca. Nowo instalowane przekaźniki powinny posiadać optyczną sygnalizacją zaniku napięcia. Nie dopuszcza się stosowania jako przekaźniki bistabilne przekaźników pomocniczych z rodziny typu D i KDN firmy Smitt. Nie należy stosować przekaźników, które są nieakceptowane przez laboratorium PSE-Centrum S.A. Wszystkie przekaźniki powinny być jednego producenta. Licencje WEB Serwera powinny umożliwiać różne poziomy dostępu: podglądu, sterowań, parametryzacji z podziałem na grupy uprawnień w zależności od typu urządzeń. Komunikacja z WEB Serwerem możliwa tylko z wykorzystaniem węzła WAN BB oraz po stacyjnej sieci LAN. WEB Serwer powinien umożliwiać rejestrację sesji zdalnych, umożliwiać archiwizację połączeń lokalnych oraz dostęp do archiwum z zapisami zasobów takich jak: konfiguracja i nastawienia zabezpieczeń, rejestracja zakłóceń, rejestracja zdarzeń itp. Sieć LAN stacji elektroenergetycznej powinna umożliwiać separację segmentu interfejsów inżynierskich stworzonych dla komunikacji z terminalami zabezpieczeń od pozostałych segmentów sieciowych. Wprowadzenie do SSiN informacji z nowych instalowanych urządzeń i aparatów informacyjnych o stanie technicznym urządzeń, sygnałów odwzorowania, sygnałów pomiarowych, alarmowych i sterowniczych. Wprowadzenie do SSiN informacji z telezabezpieczeń linii 220kV Bujaków Komorowice oraz uruchomienie zdalnego odstawiania telezabezpieczeń wszystkich linii. Rozbudowa systemu SSiN stacji o potrzeby własne poprzez instalację sterowników oraz edycję paneli sterowania rezerwowego umożliwiających zdalny nadzór nad potrzebami własnymi AC i DC oraz sterowanie i potrzebami własnymi AC zgodnie ze standardami PSE S.A. Potrzeby własne AC i DC muszą być wyedytowane w systemie stacyjnym oraz w systemie WindEx. Doposażenie SSiN o elementy do obsługi nowych oraz modernizowanych pól oraz urządzeń, wykonanie niezbędnych modyfikacji w elementach istniejących oraz rozbudowa innych systemów stacyjnych m.in.: RSA, WEB Serwer. Wprowadzenie do SSiN i udostępnienie dla systemów nadrzędnych Dyster, WindEx sygnałów wynikających z zakresu niniejszego zadania oraz aktualizacja SSiN wynikająca ze zmian w obowiązujących standardach, w tym między innymi zmiana algorytmów blokad i sekwencji łączeniowych, aktualizacja list sygnałów, wprowadzenie wymaganych timeoutów dla operacji sterowniczych, umożliwienie zdalnego odstawiania automatyk i urządzeń, wprowadzenie blokady w SSiN dla sterowań na elementy zablokowane przez CN/RCN, reakcji systemu na nieudane sterowanie, zaktualizowanie funkcjonalności uprawnień sterowniczych, wymiana kart PJC sterowników centralnych na najnowszą wersję, upgrade oprogramowania SSiN do najnowszej oraz zatwierdzonej przez PSE S.A. wersji. Zmiana sposobu komunikacji SSiN z systemem nadrzędnym Dyster z protokołu DNP3 na protokół IEC Wymagane jest, aby komunikacja z centralnych sterowników SSiN do systemu Dyster zrealizowana została za pomocą dedykowanych (niezależnych względem komunikacji do systemu WindEX) redundantnych interfejsów sieciowych. Interfejsy komunikacyjne systemu Dyster muszą być podłączone do dedykowanych urządzeń sieciowych wskazanych w rozdziale 8.2 Wymagania dotyczące sieci LAN/WAN. Strona 17 z 34

18 Zmiana układu zasilania szaf SSiN odrębne zasilanie każdej szafy z obu sekcji nowej rozdzielnicy PW220VDC. Wprowadzić do SSiN pomiarów temperatur: zewnętrznej, w pomieszczeniu TEN, pomieszczeń obwodów wtórnych i zrealizować alarmy do systemu WindEx CN i RCN o przekroczeniach wartości granicznych. Wprowadzenie zmian w oprogramowaniu SSiN i EAZ w celu zapewnienia współpracy SSiN z przekaźnikami EAZ w sposób zapewniający właściwą sygnalizację pobudzenia i wyłączeń aparatury EAZ. Podłączenie nowych urządzeń EAZ do SSiN stykowo i na drodze cyfrowej. Poprawa funkcjonalności przełączników wyboru trybu sterowania łącznikami pól 220 kv oraz przełączników trybu pracy zabezpieczeń w polu sprzęgła. Poprawa funkcjonalności procesu kontroli synchronizmu, przeniesienie funkcji kontroli synchronizmu z SSiN do zabezpieczeń, dostawa i zainstalowanie synchronizatora stacyjnego i umożliwienie wyboru urządzenia do synchronizacji lub odstawienia poprzez system SSiN i z tablicy sterowania rezerwowego, wdrożenie w systemie stacyjnym lub instalacja urządzenia umożliwiającego podgląd zdalny procesu synchronizacji. Dostawa, wymiana, montaż i uruchomienie zabezpieczeń różnicowych linii 220kV Komorowice, Żar1, Żar2 i Byczyna na obu końcach linii oraz edycja sygnałów w systemie SSiN w stacji Bujaków oraz w systemie RTU w stacji Komorowice. Nowe zabezpieczenia różnicowe mają posiadać funkcję napięciowego lokalizatora miejsca zwarcia na dwa końce linii uwidocznioną w SSiN. Należy zastosować istniejące drogi łączności w celu połączenia półkompletów zabezpieczeń różnicowych. Demontaż i przewiezienie istniejących urządzeń do magazynu PSE S.A. wskazanego na etapie realizacji zadania. Wszystkie terminale zabezpieczeniowe przeznaczone do zainstalowania na stacji przed ich montażem muszą być poddane badaniom w Laboratorium EAZ PSE Centrum S.A. Program badań opracowywany będzie każdorazowo specjalnie dla danego typu terminala w oparciu o wyniki badań pełnych. Ich zadaniem jest sprawdzenie poprawności działania terminala przy założonej konfiguracji wewnętrznej i nastawieniach, weryfikacja kształtu otrzymanych charakterystyk oraz badanie urządzenia mające na celu stwierdzenie, czy dany terminal nie wykazuje wad fabrycznych. Terminale zabezpieczeniowe powinny być wyposażone w trzy niezależne porty komunikacyjne (łącze inżynierskie, SSiN, serwis). Wraz z terminalami zabezpieczeniowymi powinno być dostarczone oprogramowanie dla umożliwienia pełnej konfiguracji terminali, wykonywania nastaw i testowania oraz dostęp do pamięci rejestratora zdarzeń i zakłóceń wraz z możliwością odczytu danych w trybie lokalnym za pomocą komputera klasy PC jak i zdalnie. Każde dostarczane oprogramowanie powinno posiadać licencję. Jeżeli licencje są na stanowisko co najmniej na trzy stanowiska. PSE S.A. pokrywa koszty badań przeprowadzonych w laboratorium PSE - Centrum S.A. łącznie z kosztami związanymi z dostawą, ubezpieczeniem i czasem trwania badań dostarczonej aparatury. Edycja sygnałów w ośrodkach nadrzędnych jest po stronie Zamawiającego. Po stronie Wykonawcy jest opracowanie programów i przeprowadzenie wszystkich etapów testów SSiN (FAT dla nowych elementów, SAT w tym administracyjnych z ośrodkami nadrzędnymi, końcowych), w tym udział w testach końcowych stacji warunkujących wpisanie jej do zestawienia stacji zdalnie sterowanych i nadzorowanych. Opracowanie szczegółowej instrukcji obsługi i eksploatacji SSiN stacji Bujaków. Modernizacja szafy pomiarowej FQ3 w zakresie wymiany rejestratora zdarzeń ZRZ-25 (rozliczeniowy podstawowy układ pomiarowy wymiany międzynarodowej) wraz z podpięciem do sieci WAN BB. W polach nr: 1, 4, 7 i 8 zaprojektować oddzielne szafki pośredniczące na konstrukcji wsporczej przekładników napięciowych wyłącznie dla celów pomiarów energii. W szafkach tych zabudować listwy pomiarowe Ska, aparaturę zabezpieczająca obwody napięciowe oraz ewentualnie rezystory dociążające obwody prądowe i napięciowe. Sygnalizację zadziałania zabezpieczeń obwodów wprowadzić indywidualnie do SSiN oraz zbiorczo na centralną sygnalizację. Obwody wtórne prądowe i napięciowe mają być poprowadzono bezpośrednio z szafek pośredniczących do szafy pomiarowej w nastawni, z pominięciem szafek kablowych. Dostosować obwody centralnej sygnalizacji stacji do zmian realizowanych w obiekcie. Strona 18 z 34

19 Opracowanie nowej instrukcji eksploatacji stacji Bujaków. Opracowanie programów i wykonanie wszystkich etapów testów SSiN i stacji zapewniających funkcjonalność zdalnego sterowania i nadzorowania stacji W zakresie telekomunikacji Reorganizacja podłączenia węzła WAN BB do sieci IT PSE S.A. Modernizacja węzła WAN BB. Wykonanie instalacji okablowania strukturalnego. Podłączenie urządzeń WAN BB do napięcia gwarantowanego 48V. Wymiana klimatyzatora w pomieszczeniu TEN na system split przedstawione są w pkt W zakresie potrzeb własnych Budowa nowych potrzeb własnych zasilających obwody wtórne, w tym: Wymiana transformatorów potrzeb własnych SN/nn - 3 szt na transformatory niskostratne z izolacją żywiczną. Wymiana rozdzielnic 400/230V AC. Dostawa, montaż i uruchomienie czterosekcyjnej rozdzielnicy potrzeb własnych 400/230V AC. Rozdzielnie wyposażyć w automatykę SZR. Automatyka SZR powinna uruchamiać agregat. Wymiana baterii akumulatorów 220V. Zastosować kwasowe baterie akumulatorów o ogniwach zamkniętych wyposażonych w rekombinacje gazu z płyta dodatnią wielko powierzchniową. Pojemność baterii dostosować do zapotrzebowania aparatury stacji przy założeniu podtrzymania zasilania przez co najmniej 5 godzin. Dostawa, montaż i uruchomienie dwusekcyjnej rozdzielnicy potrzeb własnych 220 V DC. Obwody sterownicze oraz SSiN każdego pola zasilić z różnych sekcji rozdzielni. Zlikwidować obwody okrężne napięć sterowniczych w szafach SSiN. Zastosować układy lokalizacji doziemienia i objąć nimi wszystkie odejścia. Układ lokalizacji doziemienia wyposażyć w funkcję serwera WWW i uruchomić zdalną komunikację. Uruchomić zdalną komunikację z PSE-Południe S.A. i wprowadzić do systemu WindCN. Do SSiN wprowadzić sygnalizację, pomiary oraz stan położenia łączników PW220VDC. Do sygnalizacji centralnej wprowadzić indywidualne sygnały obniżenia napięcia, doziemienia, uszkodzenia prostownika i braku ciągłości baterii z każdej sekcji. Wymiana prostowników. Prostowniki współpracujące z bateriami akumulatorów wyposażyć w tryb regulacji ręcznej oraz tryb pracy buforowej. Należy zaprojektować, dostarczyć, zabudować i uruchomić nowe układy pomiarowe po stronie SN transformatorów potrzeb własnych SN/nn. Wykonawca w ramach realizacji zadania powinien uzyskać uzgodnione z TAURON Dystrybucja S.A. na nowe warunki przyłączeniowe oraz projekt techniczny dla zasilania potrzeb własnych z sieci SN. Układy pomiarowe potrzeb własnych należy zabudować w nowej szafie pomiaru energii, uruchomić transmisję danych pomiarowych do systemu odczytowego PSE S.A., oraz wprowadzić sygnały alarmowe do SSiN. Po uruchomieniu nowych układów pomiaru energii na SN, należy zdemontować układy pomiarowe zabudowane po stronie 0,4kV transformatorów potrzeb własnych. Wykonanie synchronizacji czasu układów pomiarowych potrzeb własnych. Uruchomienie współpracy z SSiN. Strona 19 z 34

20 Malowanie pomieszczeń: budynku Potrzeb Własnych, akumulatorni oraz pomieszczenie potrzeb własnych w budynku nastawni W zakresie infrastruktury W zakresie infrastruktury stacyjnej przewidzieć modernizację infrastruktury stacji w zakresie wynikającym z modernizacji wraz z dostosowaniem do obowiązujących standardów PSE S.A., w tym: System Ochrony Technicznej należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną Standard zabezpieczenia technicznego obiektów elektroenergetycznych PSE S.A. oraz zgodnie z wytycznymi Wytyczne w zakresie organizacji ochrony obiektów elektroenergetycznych PSE S.A.. W ramach wykonania Systemu Ochrony technicznej wykonawca zapewni okresowe przeglądy systemu w zakresie zapewniającym zachowanie warunków gwarancji przez cały okres obowiązywania gwarancji. PSE S.A. zastrzega sobie prawo do uszczegółowienia zakresu prac montażowych SOT, na etapie uzgodnień pomiędzy wybranym Wykonawcą a PSE S.A. prowadzonych w ramach opiniowania projektu wykonawczego. Zakres uszczegółowienia wynikać będzie z oceny analizy zagrożeń i oferowanych rozwiązań techniczno-funkcjonalnych dokonanej przez PSE S.A. Analiza stanowić powinna element (rozdział) każdego projektu wykonawczego SOT. Projekty wykonawcze i powykonawcze SOT obiektów elektroenergetycznych PSE S.A. stanowią tajemnicę i nie mogą być udostępniane osobom trzecim zgodnie z klauzulą o zachowaniu tajemnicy informacji, oraz wzorem oświadczenia osób niezatrudnionych w PSE S.A. o nie ujawnianiu informacji stanowiących tajemnic PSE S.A., które uzyskali w trakcie czynności związanych z realizacją umowy, stanowiących załączniki do projektu umowy, z wybranym Wykonawcą. Projektowanie SOT (systemów alarmowych) wymaga od Projektanta uprawnień pracownika ochrony technicznej II stopnia, oraz uprawnień projektowych nadanych przez uznane stowarzyszenie techniczne, działające w branży zabezpieczeń technicznych. Montaż SOT wymaga od Wykonawcy posiadania koncesji MSWiA w zakresie prowadzenia usług ochrony osób i mienia, oraz posiadania pracowników dysponujących świadectwami kwalifikacyjnymi kategorii D lub E. Zakres stosowania Systemów Ochrony Technicznej (SOT) obiektów elektroenergetycznych powinien obejmować: 1. System Telewizji Dozorowej (CCTV) z oświetlaczami IR LED (wielkość obiektu na ekranie operatora systemu powinna zapewniać rozpoznanie osób i pojazdów poruszających się po terenie obiektu). 2. System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) z ochroną obwodową powinien obejmować budynki i pomieszczenia technologiczne (za wyjątkiem kontenerów ppoż), ochrona obwodowa: detekcja intruza w pasie terenu na całej długości ogrodzenia zewnętrznego obiektu. Główne cechy systemu: wysoka skuteczność detekcji intruza w każdych warunkach środowiskowych, przez całą dobę, przy jednoczesnym ograniczeniu (eliminacji) alarmów fałszywych. 3. System Kontroli Dostępu (ACC): a) Czytniki w standardzie 13,56 MHz. b) ACC powinien współpracować z SSP w zakresie awaryjnego, automatycznego zwalniania rygli/zwór elektromagnetycznych w przejściach kontrolowanych oraz z SSWiN w zakresie rozbrajania/uzbrajania stref chronionych systemem alarmowym. c) System należy zintegrować na poziomie RCN w zakresie wizualizacji i zdalnego zarządzania dostępem, 4. System Sygnalizacji Pożarowej (SSP): Strona 20 z 34

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SPZ) Demontaż szafy pomiarowej i instalacja nowej wraz z licznikami w SE ZAMOŚĆ

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SPZ) Demontaż szafy pomiarowej i instalacja nowej wraz z licznikami w SE ZAMOŚĆ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SPZ) NA REALIZACJĘ ZADANIA PN. Demontaż szafy pomiarowej i instalacja nowej wraz z licznikami w SE ZAMOŚĆ Strona 1 z 7 Spis treści 1 Przedmiot zamówienia.... 3 2 Szafa

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest praca p.n. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy maksymalnej. I. Zakres pracy 1. Zakres pracy

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Radom, styczeń 2015 r. 1. Przedmiot i zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu oświetlenia terenu rozdzielni napowietrznych 400

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY

PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY ZADANIE: INWESTOR: Projekt, zakup, dostawa, montaż rozdzielni SN w budynku Instytutu Zoologii UJ w Krakowie przy ul. Gronostajowej 9 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI UL. GOŁĘBIA 24

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA. Rafał PASUGA ZPBE Energopomiar-Elektryka

ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA. Rafał PASUGA ZPBE Energopomiar-Elektryka ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA Rafał PASUGA ZPBE Energopomiar-Elektryka Zabezpieczenia elektroenergetyczne dzieli się na dwie podstawowe grupy: Zabezpieczenia urządzeń maszynowych:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Radom, grudzień 2015 r. Część II SIWZ Wymiana uszkodzonego rejestratora zakłóceń R-400 kv w SE Krosno Iskrzynia Strona 1 z 8 1. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

1.2. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania szafek pomiaru bilansującego.

1.2. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania szafek pomiaru bilansującego. Załącznik nr 5 do wniosku Standardowe rozwiązania techniczne 1. Szafki pomiaru bilansującego 1.1. Zabudowa szafek pomiaru bilansującego. 1.1.1. Szafka pomiaru bilansującego stacji SN/nN zawiera urządzenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB POLANICA-ZDRÓJ, LIPIEC 2012R. 1 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Standard techniczny nr 2/DTS/2015 - sygnały przesyłane z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA. w TAURON Dystrybucja S.A.

Standard techniczny nr 2/DTS/2015 - sygnały przesyłane z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA. w TAURON Dystrybucja S.A. nr /DMN/ d obiektów e Standard techniczny nr 2/DTS/2015 - sygnały przesyłane z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA w TAURON Dystrybucja S.A. Załącznik do Zarządzenia nr 13/2015 Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Prace instalacyjne oraz specyfikacja wymagań związanych z usługą instalacji dostarczanych zasilaczy UPS w sieci energetycznej CI TASK

Prace instalacyjne oraz specyfikacja wymagań związanych z usługą instalacji dostarczanych zasilaczy UPS w sieci energetycznej CI TASK Prace instalacyjne oraz specyfikacja wymagań związanych z usługą instalacji dostarczanych zasilaczy UPS w sieci energetycznej CI TASK Przed dostarczeniem zasilaczy UPS należy zaplanować oraz wykonać następujące

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji technicznej dla wymiany aparatury łączeniowej oraz modernizacji instalacji odgromowej i zabezpieczenia przed przepięciami rozdzielni 220kV ESP Porąbka-Żar

Bardziej szczegółowo

Standard techniczny nr 3/DTS/ oznaczenia projektowe obiektów i urządzeń zabudowanych w stacjach elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A.

Standard techniczny nr 3/DTS/ oznaczenia projektowe obiektów i urządzeń zabudowanych w stacjach elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Standard techniczny nr 3/DTS/2015 - oznaczenia projektowe obiektów i urządzeń zabudowanych w stacjach elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Załącznik do Zarządzenia nr 5/2015 Obowiązuje od 3 lutego

Bardziej szczegółowo

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Spis treści 1 Informacje ogólne...2 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej...2 1.2 Zakres stosowania ST...2 1.3 Zakres robót objętych ST...2 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA

INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA Katowice, 2011r. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA Spis treści. 1 Informacje ogólne..str. 1 1.1 Przedmiot Specyfikacji..str. 1 1.2 Zakres stosowania Specyfikacji..str.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot i zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu we wszystkich niezbędnych branżach wraz z uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 2 do SIWZ nr Nr EZA2o6-901-150/2016 stanowiący jednocześnie Załącznik nr 2 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na dostawę wraz z montażem i uruchomieniem 3 kontenerowych stacji transformatorowych

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa, zakres opracowania

1. Podstawa, zakres opracowania Spis treści 1.Podstawa, zakres opracowania...3 1.1.Podstawa opracowania...3 1.2.Zakres opracowania...3 2.Opis techniczny...4 2.1.Stan istniejący...4 2.2.Punkty kamerowe...4 2.3.Transmisja sygnału...4 2.4.Zasilanie

Bardziej szczegółowo

Automatyka SZR. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Sepam. Sepam B83 ZASTOSOWANIE UKŁADY PRACY SZR

Automatyka SZR. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Sepam. Sepam B83 ZASTOSOWANIE UKŁADY PRACY SZR 1 Automatyka SZR Sepam B83 ZASTOSOWANIE Sepam B83 standard / UMI Konieczność zachowania ciągłości dostaw energii elektrycznej do odbiorców wymusza na jej dostawcy stosowania specjalizowanych automatów

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Program funkcjonalno-użytkowy Nazwa zadania: Doposażenie pól rezerwowych nr 9 i 15 rozdzielnicy 15kV w GPZ Kleszczów w komplet obwodów pierwotnych i wtórnych. Adres obiektu budowlanego: Stacja elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA WENTYLACJA KUCHNI 03-418 Warszawa ul. Równa 2 PB-W Instalacje Elektryczne INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA 1 OPIS TECHNICZNY... 2 1.1 Przedmiot opracowania...2 1.2 Podstawa opracowania...2 1.3

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania

Spis treści. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania Spis treści 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania 2. Opis techniczny 2.1. Stan istniejący 2.2. Projektowane zmiany 3. Zestawienie materiałów 4. Rysunki rys.

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki zwarcia z komunikacją do systemu SCADA

Wskaźniki zwarcia z komunikacją do systemu SCADA Wskaźniki zwarcia z komunikacją do systemu SCADA Wymagania techniczne Strona 1 z 6 SPIS TREŚCI 1. WYMAGANIA OGÓLNE.... 4 2. NORMY I DOKUMENTY ZWIĄZANE.... 4 3. PARAMETRY ZNAMIONOWE I DANE GWARANTOWANE...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 22 października 2013 r. EH21d-9000-32-20/72/RW/13. do wszystkich Wykonawców

Warszawa, 22 października 2013 r. EH21d-9000-32-20/72/RW/13. do wszystkich Wykonawców Warszawa, 22 października 2013 r. EH21d-9000-32-20/72/RW/13 do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: Dostawa rozdzielni 110 kv dla PT Łachów ; nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Stacja paliw montaż zbiornika paliwa. Lublin, (Marzec, 2014) Strona 1 z 6 Zawartość 1. Przedmiot zamówienia... 3 2. Opis stanu istniejącego... 3 3. Szczegółowy zakres

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych dla pompowni w Zielonce ul. Mazurska 1. OPIS ZAKRES PRAC...

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych dla pompowni w Zielonce ul. Mazurska 1. OPIS ZAKRES PRAC... Spis treści 1. OPIS...3 2. ZAKRES PRAC...3 3. MATERIAŁY I URZADZENIA...4 4. SPRZĘT...4 5. TRANSPORT...4 6. WYKONANIE ROBÓT...5 7.KONTROLA JAKOSCI ROBÓT...6 8. ODBIÓR ROBÓT...7 9. PŁATNOSCI...7 001 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Sr. - -' Polskie Sieci "--=

Sr. - -' Polskie Sieci --= Sr. - -' Polskie Sieci "--= Elektroenergetyczne Departament Eksploatacji Numer kodowy STANDARDOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE PSE-ST.FSK SSINPU2014V I TYTUŁ : STANDARD REALIZACJI TESTÓW FAT, SAT i KOŃCOWYCH

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje: Rozbudowa systemu kontroli dostępu w jednym z obiektów Uniwersytetu Śląskiego". 2. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Modernizacja istniejącej stacji transformatorowej ST-2

Modernizacja istniejącej stacji transformatorowej ST-2 PROJEKT WYKONAWCZY zaplecza technicznego - Port Lotniczy Rzeszów Jasionka Temat: Rozbudowa Zaplecza Technicznego Portu Lotniczego Rzeszów - Jasionka Zakres: PROJEKT WYKONAWCZY Branża ELEKTRYCZNA Część

Bardziej szczegółowo

Przed dostarczeniem zasilaczy UPS należy zaprojektować i wykonać następujące prace instalacyjne:

Przed dostarczeniem zasilaczy UPS należy zaprojektować i wykonać następujące prace instalacyjne: Załącznik nr 3 do SIWZ Założenia projektowe i specyfikacja wymagań dla prac projektowych i instalacyjnych związanych z rozbudową instalacji elektrycznej w nowym budynku Wydziału ETI PG związaną z podłączeniem

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Kompleksowa ochrona odgromowa i przed przepięciami zapory i elektrowni szczytowo-pompowej Solina

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Kompleksowa ochrona odgromowa i przed przepięciami zapory i elektrowni szczytowo-pompowej Solina ZAMAWIAJĄCY: PGE Energia Odnawialna S.A. ul. Ogrodowa 59a 00-876 Warszawa WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Kompleksowa ochrona odgromowa i przed przepięciami zapory i elektrowni szczytowo-pompowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY I. Nazwa zamówienia: Przebudowa linii energetycznej SN-15 kv zasilającej VOR2, DME i ACC w miejscowości Sudół, gmina Jędrzejów. II. III. Adres obiektu budowlanego, którego

Bardziej szczegółowo

Praca przy obsłudze i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych

Praca przy obsłudze i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych Program praktyki zawodowej typ szkoły: zawód: Technikum Elektryczne technik elektryk nr programu:311[08]/t-5/men/improve/1999 czas praktyki: 4 tygodnie Praca przy obsłudze i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych CVP45315700-5 -Instalowanie tablic elektrycznych CVP 45311100-1 -Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Nazwa Obiektu: Archiwum

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego Spis zawartości. Strona tytułowa Spis treści Opis techniczny Informacja do Bioz Rysunki: - Projekt instalacji elektrycznej rzut parteru E-1 Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych CVP45315700-5 -Instalowanie tablic elektrycznych CVP 45311100-1 -Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Nazwa Obiektu: Budynek

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorstwo wielobranżowe M E G A MAREK SKIERSKI Oddział operacyjny w płocku Marek Skierski ul. antolka gradowskiego 11

przedsiębiorstwo wielobranżowe M E G A MAREK SKIERSKI Oddział operacyjny w płocku Marek Skierski ul. antolka gradowskiego 11 Załącznik Nr 1 do SIWZ OC.341-2/08 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 1. Nazwa zamówienia Wykonanie Systemów zabezpieczenia Elektronicznego obejmujących System telewizji Dozorowej na terenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec BRANŻA : OBIEKT : ELEKTRYCZNA Budynek remizy OSP ADRES : Brożec dz. 266/1, 266/3, 267 INWESTOR : Gmina Strzelin, ul. Ząbkowicka

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 2. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora - podkłady architektoniczne, sanitarne - obowiązujące przepisy i normy

OPIS TECHNICZNY. 2. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora - podkłady architektoniczne, sanitarne - obowiązujące przepisy i normy OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny rozbudowy wewnętrznej instalacji elektrycznej w kotłowni w Budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SM/ST/2009/02 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Aparatura pierwotna rozdzielni 15 kv w stacjach WN/SN rozdzielnica w izolacji gazowej SF6 I. Normy i przepisy. Pola wnętrzowe rozdzielni 15kV muszą spełniać poniższe

Bardziej szczegółowo

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h PROJEKTOWANIE NADZORY POMIARY ELEKTRYCZNE OBIEKT INWESTOR DOM MAŁEGO DZIECKA nr 16 00-208 WARSZAWA ul. Międzyparkowa

Bardziej szczegółowo

(wersja druga) Załącznik do Zarządzenia nr 35/2015. Obowiązuje od dnia 29 maja 2015 r.

(wersja druga) Załącznik do Zarządzenia nr 35/2015. Obowiązuje od dnia 29 maja 2015 r. Wytyczne dla przebudowy\rozbudowy \modernizacji\remontu stacji SN/nN w zakresie bilansujących układów pomiarowych oraz dostosowania ich do wymogów AMI na obszarze działania TAURON Dystrybucja S.A. (wersja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji instalacji elektrycznej. (propozycja)

Instrukcja eksploatacji instalacji elektrycznej. (propozycja) Instrukcja eksploatacji instalacji elektrycznej (propozycja) 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Instrukcji Dokument dotyczy zmodernizowanej instalacji elektrycznej w budynku firmy w.. przy ul.. Instrukcja określa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: PARAMETRY ŚRODOWISKOWE PODLEGAJĄCE KONTROLI 1. sygnalizacja przekroczenia wartości progowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Program funkcjonalno użytkowy: budowa stacji 400/110 kv SE Pelplin SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MONTAŻ AUTOTRANSFORMATORA 220/110 kv W SE PELPLIN CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. Nazwa inwestycji: Dostawa i montaż klimatyzacji dla pomieszczenia Sali Widowiskowej Centrum Kultury w Knurowie przy ulicy Niepodległości

Bardziej szczegółowo

Dok. Nr PLPN006 Wersja:

Dok. Nr PLPN006 Wersja: ELEKTROWNIE WODNE Dok. Nr PLPN006 Wersja: 21-06-2006 ASKOM to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe bądź towarowe są zastrzeżonymi znakami ich właścicieli.

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego:

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego: Wykonywanie usług utrzymania i obsługi, tj. okresowych przeglądów i konserwacji systemu gwarantowanego zasilania i klimatyzacji, w tym z UPS i systemem wizualizacji i sterowania (BMS) I. Wykonywanie przeglądów

Bardziej szczegółowo

Gmina Kampinos ul. Niepokalanowska 3, Kampinos

Gmina Kampinos ul. Niepokalanowska 3, Kampinos AGEL Agnieszka Stachura- Andrzejewska Sochaczew, Al.600-lecia 42a/7 Tytuł opracowania: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych Inwestor: Gmina Kampinos ul. Niepokalanowska

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie rozbudowy i modernizacji infrastruktury sieciowej sieci technologicznej w Zakładzie Wytwarzania NOWA w Dąbrowie Górniczej. 1. Skrócony opis 1.1. Wykonanie projektu

Bardziej szczegółowo

Normy i dokumenty związane. Normy elektryczne:

Normy i dokumenty związane. Normy elektryczne: Normy i dokumenty związane Normy elektryczne: [NE1] [NE2] [NE3] PN-EN-61936-1:2011 - Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1kV. Część 1: Postanowienia ogólne. PN-E-05115:2002

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE. Powiatowy Urząd Pracy w Piszu Pisz ul. Zagłoby 2

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE. Powiatowy Urząd Pracy w Piszu Pisz ul. Zagłoby 2 STADIUM PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA NAZWA PROJEKTU INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE INWESTOR TEMAT PROJEKTANT: Powiatowy Urząd Pracy w Piszu 12-200 Pisz ul. Zagłoby 2 Koncepcja wymiany opraw

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE CPV - 45310000 1.0 WSTĘP 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYPOSAŻENIE PÓL 110 KV STACJI MOŚCISKA I MORY W ZABEZPIECZENIA ODCINKOWE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYPOSAŻENIE PÓL 110 KV STACJI MOŚCISKA I MORY W ZABEZPIECZENIA ODCINKOWE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł zadania inwestycyjnego: WYPOSAŻENIE PÓL 110 KV STACJI MOŚCISKA I MORY W ZABEZPIECZENIA ODCINKOWE CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PF-U) Wersja

Bardziej szczegółowo

zaproponować materiały innej marki, posiadające te same charakterystyki. Ale taka propozycja wymaga zatwierdzenia przez Inżyniera. 1.2 Sprzęt, Narzędz

zaproponować materiały innej marki, posiadające te same charakterystyki. Ale taka propozycja wymaga zatwierdzenia przez Inżyniera. 1.2 Sprzęt, Narzędz 1. WYMAGANIA WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH ST zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi standardami, normami obligatoryjnymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

E-2 Instalacje gniazd ogólnych i dedykowanych rzut pomieszczeń. E-3 Schemat strukturalny instalacji gniazd ogólnych. Projektowana tablica TO.

E-2 Instalacje gniazd ogólnych i dedykowanych rzut pomieszczeń. E-3 Schemat strukturalny instalacji gniazd ogólnych. Projektowana tablica TO. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: E-1 Inwentaryzacja istniejącej

Bardziej szczegółowo

BAUREN Renke Piotr Rybnik, ul. Świerklańska /94. Pawilony A i B łóżkowe Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu TEMAT UMOWY:

BAUREN Renke Piotr Rybnik, ul. Świerklańska /94. Pawilony A i B łóżkowe Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu TEMAT UMOWY: www.bauren.pl BAUREN Renke Piotr 44 200 Rybnik, ul. Świerklańska 12 NIP: 642-151-81-63 REGON: 277913020 Tel./Fax. 032 4225137 Tel. 032 7500603 e_mail : bauren@bauren.pl PROJEKT WYKONAWCZY Termomodernizacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Roboty elektroenergetyczne i elektroinstalacyjne układ pomiarowo rozliczeniowy w K-14/E

PRZEDMIAR ROBÓT. Roboty elektroenergetyczne i elektroinstalacyjne układ pomiarowo rozliczeniowy w K-14/E PRZEDMIAR ROBÓT Budowa : Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Kiekrzu realizacja w ramach zadania "Modernizacja sieci elektrycznej Ośrodka" Obiekt : Realizacja projektu układu pomiarowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM Adres: 15-888 Białystok, ul. K.S. Wyszyńskiego 1 Obiekt: Część niska archiwum i pomieszczenia biurowe parteru Inwestor:

Bardziej szczegółowo

E-1 Schemat rozdzielni przyziemia RP E-2 Instalacja oświetlenia, instalacja 230/400V gniazd wydzielonych oraz okablowania strukturalnego

E-1 Schemat rozdzielni przyziemia RP E-2 Instalacja oświetlenia, instalacja 230/400V gniazd wydzielonych oraz okablowania strukturalnego Zawartość teczki : Spis treści: 1.0. Wstęp ; 2.0. Opis techniczny ; 3.0 Załączniki: - Uprawnienia projektowe - Zaświadczenia LOIIB 4.0 Rysunki : E-1 Schemat rozdzielni przyziemia RP E-2 Instalacja oświetlenia,

Bardziej szczegółowo

Zadanie : Wykonanie rozdzielnic potrzeb własnych

Zadanie : Wykonanie rozdzielnic potrzeb własnych Zadanie : Wykonanie rozdzielnic potrzeb własnych 1. Usługa polega na wyprodukowaniu oraz dostarczeniu rozdzielnic potrzeb własnych dla obiektów typu RPZ Zakres umowy obejmuje : 1.1. Wyprodukowanie urządzeń

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH ( SST )

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH ( SST ) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH ( SST ) Montaż instalacji elektrycznej w lokalu społeczno - oświatowym przy ul. Piaskowej 7 Inwestor: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY

TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe do przetargu FZ-Z/P386/15: Budowa połączenia linii Mory - ZMW i ZMW-Koło.

Wymagania szczegółowe do przetargu FZ-Z/P386/15: Budowa połączenia linii Mory - ZMW i ZMW-Koło. Wymagania szczegółowe do przetargu FZ-Z/P386/15: Budowa połączenia linii Mory - ZMW i ZMW-Koło. 1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest budowa połączenia linii napowietrznej relacji

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem Zamówienia, jest dostawa, instalacja infrastruktury IT: serwerów, macierzy, urządzeń sieciowych oraz pozostałego sprzętu IT, wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Pytanie 4. Czy dla linii kablowo-napowietrznych WN wypełniamy oddzielnie kartę dla odcinka napowietrznego i oddzielne kabla 110 kv?

Pytanie 4. Czy dla linii kablowo-napowietrznych WN wypełniamy oddzielnie kartę dla odcinka napowietrznego i oddzielne kabla 110 kv? Konstancin-Jeziorna, 2 listopada 2011 roku Odpowiedzi na pytania dotyczące uściślenia wymagań określonych w Wytycznych odnośnie zasad oceny stanu technicznego stacji i linii elektroenergetycznych Pytanie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Roboty elektroenergetyczne i elektroinstalacyjne układ pomiarowo rozliczeniowy w K-14/E

KOSZTORYS OFERTOWY. Roboty elektroenergetyczne i elektroinstalacyjne układ pomiarowo rozliczeniowy w K-14/E KOSZTORYS OFERTOWY Budowa : Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Kiekrzu realizacja w ramach zadania "Modernizacja sieci elektrycznej Ośrodka" Obiekt : Realizacja projektu układu pomiarowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SM/ST/2009/01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Aparatura pierwotna rozdzielni 15 kv w stacjach WN/SN rozdzielnica w izolacji powietrznej I. Normy i przepisy. Pola wnętrzowe rozdzielni 15kV muszą spełniać poniższe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Zawartość opracowania: Spis treści: 1. RYSUNKI... 2 2.WSTĘP... 2 2.1 Przedmiot i zakres opracowania... 2 2.2 Podstawy opracowania... 2 2.3 Projekty związane z opracowaniem...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW. str. 1

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW. str. 1 SPIS TREŚCI 1 DANE OGÓLNE 2 1.1 INWESTOR, INWESTYCJA 2 1.2 PODSTAWA i AUTOR OPRACOWANIA, 2 1.3 ZAKRES PROJEKTU 2 1.4 MATERIAŁY WYJŚCIOWE 2 2 PARAMETRY TECHNICZNE 3 2.1 UKŁAD OPRACOWANIA 3 2.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. grudzień, 2012r OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Bardziej szczegółowo

A P L I K A C Y J N A

A P L I K A C Y J N A N O T A A P L I K A C Y J N A E L E K T R O W N I E W O D N E NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Dok. Nr PLPN006 Wersja: 17-03-2006 ASKOM to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY SYGNALIZACJA ŚWIETLNA CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPOLE UL. KORFANTEGO

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY SYGNALIZACJA ŚWIETLNA CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPOLE UL. KORFANTEGO PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY SYGNALIZACJA ŚWIETLNA CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPOLE UL. KORFANTEGO Projektował: inż. Zbigniew Śleziona Opracował: inż. Tomasz Śleziona 11.2012 Instalacja sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: I. WSTĘP...3 II. OPIS TECHNICZNY...4 III. OBLICZENIA TECHNICZNE...6 IV. WYKAZ MATERIAŁÓW...7 V. WYKAZ RYSUNKÓW...8 Rys 1. Rys 2. Rys 3. Rys 4. Schemat instalacji sygnalizacji pożaru.

Bardziej szczegółowo

I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki:

I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki: I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki: 1. Trasa kabli energetycznych i oświetlenia zewnętrznego. Sektor III. ETAP II. 2. Trasa kabli energetycznych i oświetlenia zewnętrznego.

Bardziej szczegółowo

Normy i dokumenty związane

Normy i dokumenty związane Normy i dokumenty związane Normy elektryczne: [NE1] PN-EN-61936-1:2011, PN-EN-61936-1:2011/A1:2014-10 - Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1kV. Część 1: Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm.

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm. 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Umożliwia wizualizację i powielenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) REMONT I WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU NR.22 KOMPLES 1964 ul.

Bardziej szczegółowo

- SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa

- SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa PRACE POLEGAJĄCE NA ODNOWIENIU POMIESZCZEŃ I DOSTOSOWANIU DO POTRZEB PRACOWNIKÓW - SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU INWESTOR OBIEKTU: INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D ADRES OBIEKTU: UL.KOLEKTORSKA

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (data i podpis Inicjatora Postępowania lub osoby upoważnionej) Część II SIWZ Specyfikacje Przedmiotu Zamówienia WYMIANA 6 SZTUK PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH Nr spr. Cior 4/120/2011 Nazwa Lokalizacja zadania adres: TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH Węzeł Ekspedycyjno-Rozdzielczy Kraków, ul. Prokocimska 6 w Krakowie Załącznik nr 5 DO SIWZ Zaprojektowanie i wykonanie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Bydgoszcz 14.01.2008r. KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Inwestor: Urząd Miasta i Gminy w Nakle n/notecią Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Autor

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna. ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie

Specyfikacja techniczna. ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie Specyfikacja techniczna ST - 05.02.01.00 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU ST 05.02.01.01 Montaż koryt i kabli ST 05.02.01.02 Montaż urządzeń ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Montaż słupów oświetlenia ulicznego. 2. Montaż wysięgników i opraw oświetlenia Obiekt: Linia niskiego napięcia oświetlenia ulicznego W Hrubieszowie ul. Ludna+ Prosta,

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI

WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI INWESTOR: POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISK UL.

Bardziej szczegółowo

Modernizacja rozdzielni elektrycznych w Grupie EDF ZAŁĄCZNIK 2.6 Instrukcji Zarządzania Dokumentacja INZ/INZ/10/0045AA DO SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Modernizacja rozdzielni elektrycznych w Grupie EDF ZAŁĄCZNIK 2.6 Instrukcji Zarządzania Dokumentacja INZ/INZ/10/0045AA DO SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ Modernizacja rozdzielni elektrycznych w Grupie EDF ZAŁĄCZNIK 2.6 Instrukcji Zarządzania Dokumentacja INZ/INZ/10/0045AA DO SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ZASADY ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ Numer identyfikacyjny:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Projekt klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach biurowych budynku Urzędu Miasta w Legionowie przy ul. Piłsudskiego 41 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Inwestor: Gmina Miejska Legionowo ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne a. obiekt: Instytut Łączności budynek C b. adres Wrocław ul. Swojczycka 38 c. temat: przebudowa części budynku C d. stadium: projekt budowlany e.

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Rysunki

Zawartość opracowania. Rysunki Zawartość opracowania I. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW:... 3 I.1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA... 3 I.2 PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA... 4 II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 5 III. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 IV. INWESTOR...

Bardziej szczegółowo

Opracował: inż. Szymon Wróbel

Opracował: inż. Szymon Wróbel Opracował: inż. Szymon Wróbel Warszawa, styczeń 2013 Spis treści 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 2. Podstawa opracowania Specyfikacji Technicznej 3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. Przekaźnik ziemnozwarciowy nadprądowo - czasowy ZEG-E EE

KARTA KATALOGOWA. Przekaźnik ziemnozwarciowy nadprądowo - czasowy ZEG-E EE Przekaźnik ziemnozwarciowy nadprądowo - czasowy ZEG-E EE426007.01 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Przekaźnik ziemnozwarciowy, nadprądowo-czasowy, typu RIoT-400, przeznaczony jest do stosowania w układach

Bardziej szczegółowo

Telemechanika Wymiana transformatorów mocy TOM W5 PROJEKT WYKONAWCZY. RPZ Grochów ul. Zamieniecka Warszawa

Telemechanika Wymiana transformatorów mocy TOM W5 PROJEKT WYKONAWCZY. RPZ Grochów ul. Zamieniecka Warszawa Strona nr 1 PROJEKT WYKONAWCZY ZADANIE ADRES OBIEKTU Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji stacji RPZ Gdańska, RPZ Bemowo, RPZ Wola, RPZ Koło, RPZ Kaliszówka, RPZ Grochów RPZ Grochów ul. Zamieniecka

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Zakres prac Wykonanie projektu, modernizacja komór, przygotowanie do demontażu i montażu transformatorów WN/SN w stacji RPZ Stegny

Załącznik 2 Zakres prac Wykonanie projektu, modernizacja komór, przygotowanie do demontażu i montażu transformatorów WN/SN w stacji RPZ Stegny Załącznik 2 Zakres prac Wykonanie projektu, modernizacja komór, przygotowanie do demontażu i montażu transformatorów WN/SN w stacji RPZ Stegny 1. Wymagania ogólne Przedmiotem postępowania przetargowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Zaprojektowanie i wykonanie instalacji grzewczej nadmuchowej w budynku Sali gimnastycznej przy Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy ul.wojska Polskiego 17 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Zakres dostaw. Część 2, pozycja 1

Zakres dostaw. Część 2, pozycja 1 nr postępowania GEK/FZR-ELB/03072/204 Zakres dostaw Część 2, pozycja Przedmiot zamówienia: dostawa rozdzielnic wykonanych zgodnie z projektem: Rozdzielnie wykonane zgodnie z projektem wykonawczym układu

Bardziej szczegółowo