Życie muzyczne Wrocławia i Dolnego Śląska z perspektywy telewizyjnego magazynu muzycznego Tuba ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Życie muzyczne Wrocławia i Dolnego Śląska z perspektywy telewizyjnego magazynu muzycznego Tuba (1989 1999)"

Transkrypt

1 IZABELLA STARZEC-KOSOWSKA Wrocław Życie muzyczne Wrocławia i Dolnego Śląska z perspektywy telewizyjnego magazynu muzycznego Tuba ( ) Zamiast wstępu Dzisiaj, żegnając się z Państwem, nie powiemy tak jak przez prawie 10 lat Do następnego spotkania za dwa tygodnie. Decyzją kierownictwa Telewizji Wrocławskiej Tuba przestaje się ukazywać na naszej antenie regionalnej. Za minione lata chcemy podzię kować Państwu, wszystkim muzykom i kompozytorom, uczniom muzycznych szkół i muzycznym instytucjom, zespołom, piosenkarzom, krytykom, muzykologom i pedagogom słowem wszystkim tym, dzięki którym słowo MUZYKA nabiera blasku i treści 1. Tymi słowami twórcy telewizyjnego Magazynu Aktualności Muzycznych Tuba pożegnali się ze swoimi widzami 31 marca 1999 roku. Decyzją ówczesnego kierownictwa ośrodka telewizyjnego od kwietnia zlikwidowane zostało pasmo muzyczne, a co za tym idzie wiele programów o tym profilu, w tym i Tuba. Zamknięty został istotny rozdział zarówno dla dziennikarstwa muzycznego w regionalnej telewizji, jak i dla środowiska artystycznego. Zakończyło się bieżące, systematyczne relacjonowanie życia muzycznego miasta i regionu. Przestał istnieć profesjonalnie redagowany magazyn muzyczny, w którym było miejsce na relację i krytykę, na portrety artystów, twórców, kompozytorów, na recenzję operową, baletową i koncertową, na folklor i zespoły amatorskie, na prezentację utalentowanej 1 Magazyn Aktualności Muzycznych Tuba, tekst lektorski autorstwa Bogusława Klimsy, wydawcy i autora magazynu. Archiwum Ośrodka Telewizji Polskiej Wrocław (dalej: OTV Wrocław). Nr sygn. BT 09393, emisja: 31 III 1999.

2 388 Izabella Starzec-Kosowska młodzieży muzycznej, na jazz, rozrywkę i piosenkę aktorską jedyny taki magazyn w datującej się od grudnia 1962 roku historii Ośrodka Telewizji Polskiej Wrocław. Cel. Materiał badawczy Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie i zanalizowanie zawartości oraz zastanowienie się nad rolą, jaką Magazyn Aktualności Muzycznych Tuba pełnił przez lata swojego istnienia dla Wrocławia i Dolnego Śląska. Ponadto skrótowe przedstawienie jego historii. Materiałem badawczym są zachowane na taśmach telewizyjnych poszczególne odcinki Tuby i konspekty, znajdujące się w archiwum nadawcy regionalnego OTV Wrocław, oraz wywiady, jakie autorka przeprowadziła z twórcami magazynu: Beatą Smolińską i Bogusławem Klimsą w 2009 roku. Także dokumenty i korespondencja z prywatnego archiwum Bogusława Klimsy oraz artykuły prasowe. Zebrany materiał pozwala na retrospektywę tematu, dostarcza informacji dotyczących kształtu i zawartości programu. Nie jest jednak kompletny. Problemy z gromadzeniem, weryfikacją i analizą informacji o programie wynikały z kilku czynników. Należą do nich: zmiana nośników/zmiana technologii telewizyjnej wycofanie z początkiem lat dziewięćdziesiątych XX wieku taśm typu BCN na nowsze BTC (betacamy) oraz zlikwidowanie maszyn do przeglądów starych taśm 2, technologia programu montowanie kolejnych odcinków audycji na tej samej taśmie emisyjnej i tym samym kasowanie poprzednich, procedury archiwizacyjne niesystematyczne archiwizowanie programów w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych oraz braki w archiwum akt 3, rodzaj oprogramowania w komputerach archiwum przestarzały system MAK uniemożliwiający jednoznaczną weryfikację zasobów 4. 2 Wprawdzie nadawca regionalny stara się w miarę systematycznie przekopiowywać audycje z nośników BCN (oraz wcześniejszych taśm filmowych) na nowe, ale jest to czasochłonna i kosztowna procedura. 3 Taki stan mógł wynikać na przykład z niedostarczenia przez dziennikarza pełnej dokumentacji programu, możliwych zaniedbań na szczeblu kierownika produkcji danej audycji albo też pracowników archiwum. 4 Dla przykładu: magazyn Tuba można znaleźć w bazie stary reportaż po wpisaniu słowa kluczowego w zakładkach: tytuł, cykle, tytuł oryginalny, tytuł odcinka (co też nie wyczerpuje wszystkich możliwości). Słów kluczowych jest wiele: magazyn, magazyn muzyczny, magazyn aktualności muzycznych, tuba, muzyka, muzyka poważna, jazz itp. Zdarza się, że pod archiwalnymi numerami sygnatur szukanego tytułu są nagrane inne programy, o czym można przekonać się dopiero podczas uważnego przeglądu każdej z wypożyczonych taśm. Czasem okazuje się też, że program figuruje tylko wirtualnie w bazie danych, natomiast taśma została wycofana z powodów technicznych.

3 Życie muzyczne Wrocławia i Dolnego Śląska 389 Reasumując nie było możliwe dotarcie do wszystkich odcinków i stwierdzenie, ile ostatecznie wydań Tuby pojawiło się na antenie 5. Należy przypuszczać, że udało się odtworzyć prawie wszystkie: 160 odcinków można udokumentować taśmami lub/i konspektami, 99 odcinków zachowało się na taśmach, 95 odcinków na nośnikach typu BTC możliwych jest do przejrzenia, 3 odcinki utrwalone są na taśmie typu BCN 6, 1 odcinek na nośniku BTC został wypożyczony w 1999 roku przez osobę, która już w OTV Wrocław nie pracuje, a taśma nie została zwrócona do archiwum 7. Cykl emisyjny programu Pierwszy odcinek Tuby wyemitowano 11 listopada 1989 roku, ostatni 31 marca 1999 roku 8. Magazyn nie ukazywał się od lipca 1990 do grudnia 1991 roku. Prawdopodobną przyczyną było tymczasowe zawieszenie jego emisji przez ówczesnych decydentów: Ten czas przerwy mógł wynikać z tego, że któremuś dyrektorowi coś się nie spodobało albo nie był muzykalny. Decydenci przeważnie kierowali się swoimi sympatiami i antypatiami. Zawartość merytoryczna najczęściej nie miała tu większego znaczenia 9. Od stycznia 1992 roku Tuba ukazywała się już regularnie, z możliwą przerwą wakacyjną 10, aż do marca 1999 roku. Pierwszy cykl emisyjny (listopad 1989 czerwiec 1990) wskazuje na regularność comiesięczną. Czas trwania każdego z wydań wynosił około 15 minut 11. Po wznowieniu Tuba ukazywała się z niewielkimi odstępstwami jako dwutygodnik. Czas trwania odcinka oscylował między 20 a 30 minutami, najczęściej było to około minut. Nie jest możliwe odtworzenie wszystkich dat emisji magazynu. Poniższe zestawienie (wykres 1) obejmuje zweryfikowane odcinki Tuby. 5 Odcinki nie były numerowane, co również uniemożliwiało ostateczną weryfikację ich liczby. 6 Nr sygn. BN Archiwum OTV Wrocław. 7 Nr sygn. BT Archiwum OTV Wrocław. 8 Program telewizyjny. Wieczór Wrocławia 1999 nr Źródło: Rozmowa autorki z Bogusławem Klimsą przeprowadzona dnia 29 XII W roku 1993 przerwa w emisji trwała prawdopodobnie od lipca do września włącznie, w 1995 roku od połowy sierpnia do końca września. W pozostałych latach (pomijając pierwszy okres emisyjny) magazyn ukazywał się również w okresie letnim, bez przerw, zachowując prawie zawsze dwutygodniową cykliczność. 11 Brakuje jedynie jakiejkolwiek informacji (zarówno utrwalenia na taśmie, jak i konspektu) na temat odcinka marcowego w 1989 roku.

4 390 Izabella Starzec-Kosowska liczba zachowanych wydań n=160 Wykres 1. Liczba wydań magazynu Tuba w poszczególnych latach emisji programu (opracowanie własne) Twórcy i współpracownicy Magazynu Aktualności Muzycznych Tuba Magazyn powstał z inicjatywy dwojga muzycznych dziennikarzy telewizyjnych Beaty Smolińskiej i Bogusława Klimsy, którzy stworzyli jego autorską koncepcję, zaproponowali nazwę i złożyli u ówczesnych przełożonych eksplikację: Koncepcja została absolutnie od początku do końca stworzona we Wrocławiu przez zespół redakcji muzycznej. Przemyśleliśmy wszystko od budowy, od tematów, od dżingli 12 muzycznych i graficznych, które miały wywoływać pewne zagadnienia, po konstrukcję i zawartość merytoryczną. Chodziło nam o różnorodną tematykę felietonów, które miały dotyczyć ogólnie życia muzycznego, a w szczegółach np. festiwali, szkolnictwa muzycznego itd. 13. Założenie było jeszcze jedno magazyn miał być redagowany i współtworzony przez specjalizujących się w tematyce dziennikarzy muzycznych 14. O początkach Tuby i profesjonalnym podejściu do tematyki muzycznej Bogusław Klimsa wypowiada się następująco: 12 Dżingiel (ang. jingle dzwonić, brzęczeć ) w żargonie radiowym oznacza sygnał, przerywnik. W żargonie telewizyjnym termin ten wiąże się z przerywnikiem dźwiękowo-obrazowym. 13 Źródło: Rozmowa autorki z Beatą Smolińską przeprowadzona dnia 22 VI Należeli do nich: Wojciech Dzieduszycki, Lidia Geringer d Oedenberg, Maciej Kieres, Bogusław Klimsa, Beata Smolińska oraz Izabella Starzec.

5 Życie muzyczne Wrocławia i Dolnego Śląska 391 Zaproponowana forma telewizyjnego magazynu nie była nowatorska. Jednak w Telewizji Wrocław taki program muzyczny, zwłaszcza z animowanymi planszami, które wywoływały tematykę poszczególnych felietonów, był nowością. Złożyliśmy projekt profesjonalnego magazynu muzycznego, który miałby się zajmować wyłącznie muzyką. Prezentowane fragmenty muzyczne miały być nieprzypadkowe (typu: wpada newsowa ekipa, coś tam na początku koncertu nagrywa i w nogi ), ale starannie wybrane i w montażu nie przykrywane głosem lektora. W magazynie miały być przedstawiane wybrane i znaczące muzyczne cytaty 15. Sporadyczna współpraca innych autorów wynikała z kilku czynników. Na przykład dziennikarz realizował w terenie temat do własnego programu (reportażu, cyklu itp.) i proponował go wydawcy Tuby. Można było zatem skorzystać z gotowych zdjęć, oszczędzając tym samym na kosztach produkcji felietonu, zyskując natomiast atrakcyjny temat. Możliwa była też inna sytuacja z jakichś powodów dziennikarz muzyczny nie mógł zrealizować felietonu i wtedy zapraszano do współpracy innych autorów najczęściej z pokrewnych redakcji (np. kulturalnej, teatralnej, rozrywki). Rzemiosło dziennikarskie nie podlegało tutaj weryfikacji, natomiast tekst lektorski był zawsze adiustowany, więc kwestie merytoryczne można było fachowo sprawdzić i ewentualnie skorygować. Na przestrzeni prawie 10 lat funkcjonowania magazynu muzycznego zrealizowano kilkaset felietonów 16. Poniższe zestawienie obejmuje najważniejsze nazwiska ich twórców oraz obrazuje przybliżony procentowy udział poszczególnych autorów w przygotowywaniu tematów do Tuby (zob. wykres 2). Niewymienieni twórcy inni (18 autorów) Elżbieta Sitek Beata Smolińska Wojciech Dzieduszycki Maciej Kieres Izabella Starzec Lidia Geringer d Oedenberg Bogusław Klimsa 5,0% 1,6% 4,1% 6,6% 8,9% 12,7% 14,7% 46,4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% procent felietonów n~700 Wykres 2. Autorzy felietonów magazynu Tuba w latach (opracowanie własne) 15 Źródło: Rozmowa autorki z Bogusławem Klimsą, dz. cyt. 16 Ustalenie ich dokładnej liczby nie jest możliwe. Zweryfikowane dane obejmują w przybliżeniu 700 felietonów.

6 392 Izabella Starzec-Kosowska pojedynczych felietonów to: Mirosława Adamczak, Beata Bogusławska, Marcin Bradke, Paweł Czuma, Marek Dyżewski, Barbara Folta, Paweł Krotoski, Stanisław Kubiak, Krzysztof Mironowicz, Stanisław Pater, Grażyna Pieczuro, Wojciech Popkiewicz, Paulina Sitko, Danuta Szumska, Jacek Wenzel, Wojciech Zając, Wanda Ziembicka i Maciej Żurawski. Przygotowania, idea, odbiorca magazynu Tuba Przypuszczać należy, że zgoda na wprowadzenie do produkcji magazynu muzycznego zapadła wczesną jesienią 1989 roku. Pierwsze wydanie Tuby, jak już wspomniano, pojawiło się na antenie Telewizji Wrocław 11 listopada 17, a przecież musiało być poprzedzone fazą przygotowawczą obejmującą m.in. stworzenie odpowiedniej oprawy graficznej i muzycznej (czołówki i dżingli) oraz realizację pierwszych felietonów. O tym, że tak było w istocie, dowiadujemy się pośrednio z prasy, z tekstu dotyczącego nowych propozycji kulturalnych w ramówce regionalnej telewizji: TUBA pod wodzą Beaty Smolińskiej i Bogusława Klimsy wystartuje 11 listopada [ ] i będzie magazynem muzycznym. Bardzo efektowną czołówkę zaprojektował dla niej Jerzy Potyrała, a ożywił ją na komputerze Wojciech Wójcik. [ ] Co się w tej TUBIE zmieści? Nie bardzo wiem, co się nie zmieści 18. Najbardziej istotna była jednak nie tyle konkretna zawartość tematyczna, ile sama koncepcja oraz odbiorca, do którego twórcy Tuby chcieli skierować swój magazyn: Założenie było takie jest to program opiniotwórczy, który informuje, relacjonuje i recenzuje. Pokazuje i prezentuje także sylwetki muzyków, zdolnych uczniów, pedagogów. Zależało mi na tym, żeby krytyki były wygłaszane przez ludzi wiarygodnych. Odbiorcą miał być człowiek inteligentny, meloman, hobbysta 19. Propozycja nazwy wynikała z wieloznaczności słowa tuba, które można odnieść zarówno do instrumentu, jak i do donośnego brzmienia oraz rozgłosu. Ponadto tytuł był atrakcyjny z punktu widzenia telewizyjnego krótki, zwarty, czytelny i dający możliwość wyraźnego wyeksponowania na ekranie. Pomysł na oprawę graficzną opierał się na animowanym ludziku, który w czołówce gra na różnych instrumentach, a w dżinglach pojawia się statycznie, w odpowiednim kontekście 17 Datę emisji potwierdza informacja w codziennej gazecie z programem telewizyjnym. Por. Program telewizyjny. Gazeta Robotnicza wydanie magazynowe, 1989 nr K. Kucharski, Kulturalna sztafeta. Gazeta Robotnicza 1989 nr Źródło: Rozmowa autorki z Bogusławem Klimsą, dz. cyt.

7 Życie muzyczne Wrocławia i Dolnego Śląska 393 tematycznym i z charakterystycznym atrybutem (np. folklor czapka krakowska z wstążkami, szkolnictwo tornister). Jedyny zabieg animacyjny w dżinglach polegał na pojedynczym ruchu jakiegoś detalu 20. Wraz z nazwą stworzona została przez Bogusława Klimsę adekwatna oprawa muzyczna czołówki, tyłówki oraz przerywników. Charakterystyczny kilkudźwiękowy motyw przeprowadzony przez brzmienia różnych instrumentów głównie dętych (imitowanych przez syntezator) obniża się, rozrasta, nasyca i gęstnieje, przechodząc od barwy fletowej do tuby. Dżingle, które graficznie i dźwiękowo miały oddzielać kolejne tematy magazynu, nawiązywały do wywoływanego zagadnienia. Rysownik przygotował 16 plansz, wiele mówiących o tematycznych założeniach magazynu 21. Pisze o tym szczegółowo Krzysztof Kucharski: [ ] będą wieści z sal koncertowych, teatrów muzycznych, wszelkich festiwali od moniuszkowskiego po jazzowanie nad Odrą, będą nowe piosenki wrocławskich twórców, ale będą też teleklipy i lista przebojów. Mają szansę na promocję w TUBIE wszelkie muzyczne zespoły amatorskie. Czasem coś nam zagra na ludową nutę, czasem spec poradzi, jak się obchodzić z coraz bardziej skomplikowanym sprzętem do odtwarzania. Swoje miejsce znajdzie taniec od klasycznego baletu do tańca towarzyskiego; nowych, przyszłych gwiazd autorzy TUBY będą szukać w szkołach muzycznych wszystkich szczebli. Trwają pertraktacje z Markiem Dyżewskim, który miałby swój stały felieton, gawędę 22. Prawie wszystkie z anonsowanych wątków tematycznych znalazły swoje urzeczywistnienie w Tubie. Natomiast nigdy nie było listy przebojów, a i planowane, czy też zapowiadane, regularne gawędy-felietony Marka Dyżewskiego pojawiły się tylko w pierwszych paru odcinkach. Technologia programu W pracy nad programem o charakterze muzycznym ważny był dobór dziennikarzy- -współpracowników oraz ekipy technicznej. Praca z operatorami, którzy wyczuleni byli nie tylko na obraz, ale i dźwięk, przynosiła wiele korzyści i była ogromnym ułatwieniem podczas realizacji tematu. Również etap postprodukcji 23 miał wpływ 20 Na przykład w dżinglu szkolnictwo z tornistra wysypywały się nuty. 21 Były to następujące plansze: aktualności, z sal koncertowych, muzyczne premiery, piosenka aktorska, audio video hobby, folklor, lekcja piosenki, teatry muzyczne, taniec, zespoły amatorskie, szkolnictwo, dolnośląskie festiwale, aktualny komentarz, anegdoty i gawędy muzyczne, jazz, rozrywka. 22 K. Kucharski, dz. cyt. 23 W terminologii telewizyjnej przez postprodukcję rozumie się montaż programu, a szerzej wszelkie działania, które następują po nakręceniu materiału wyjściowego (po etapie realizacji zdjęć).

8 394 Izabella Starzec-Kosowska na kształt programu, co w ostateczności przekładało się na profesjonalny kształt magazynu: Po czasie dorobiliśmy się stałej ekipy. Najczęściej jeździł z nami operator Piotr Gorzkowicz i Tadeusz Owsianko. Montażyści też byli stali. Sprawdzały się te osoby, dlatego że były z natury muzykalne, wyczulone na frazę, dynamikę i formy muzyczne. Robienie tego rodzaju telewizyjnych materiałów sprawiało im nie tylko przyjemność, ale i satysfakcję 24. Budżet programu jednak nie pozwalał na stosowanie efektownych (kosztownych) zabiegów montażowych i w rezultacie zdecydowana większość programów opierała się na prostym montażu liniowym bez efektów komputerowych. Ponadto naczelną zasadą twórców felietonów było skoncentrowanie się na aspekcie muzycznym tematu, a nie na uatrakcyjnianiu obrazu. Celem była treść merytoryczna. W przekazie dominowała rejestracja wizyjna ze statywu spokojna praca kamerą, bez gwałtownych zwrotów, tzw. szwenków. Cechą formalną zmontowanych felietonów była najczęściej sekwencja: cytat muzyczny zrealizowany i przycięty podczas montażu z maksymalnym wyczuciem frazy, następnie wypowiedź (czyli tzw. setka ), ponownie cytat muzyczny itd. Ta prostota bywała negatywnie oceniana i przez decydentów, i w raportach przygotowywanych na zlecenie ośrodka regionalnego 25. W analizie programu Tuba znalazło się następujące stwierdzenie: Czasami ma się wrażenie, że niektóre programy montowane są bez głębiej przemyślanej koncepcji kompozycyjnej. Zachęcalibyśmy także do śmielszych ruchów kamery i mniej konwencjonalnego montażu 26. Zważywszy na to, że opiniujący nie byli medioznawcami i specjalistami od przekazu telewizyjnego 27, takie sformułowanie mogło budzić uzasadnione zdziwienie twórców felietonów i autora Tuby. Tym bardziej że w ocenie pojawiło się inne, mocno enigmatyczne i świadczące o braku zrozumienia materii stwierdzenie: brakuje większej dbałości o jakąś harmonię między poszczególnymi gatunkami muzycznymi 28. Komentując specyfikę programu, Bogusław Klimsa powiedział: Uważałem i nadal uważam, że tego rodzaju magazyny nie potrzebują zabiegów upiększających, jakiegoś pudrowania. Zresztą, ile pieniędzy tyle techniki. W stosunku do dzisiejszych trendów, obowiązkowego gibania kamerą (którego zresztą nie jestem zwolennikiem) czy 24 Źródło: Rozmowa autorki z Bogusławem Klimsą, dz. cyt. 25 Zob. Raport o stanie wrocławskiego Ośrodka Telewizji Publicznej [ ] wrzesień 1996 kwiecień Red. S. Srokowski. Instytut Wincentego Witosa. Wrocław Tamże, s Opiniujący w Raporcie to m.in. Stanisław Srokowski poeta, literat i tłumacz, oraz Edward Kozera polityk związany z PSL (późniejszy sekretarz Zarządu Wojewódzkiego PSL). 28 Słowa S. Srokowskiego w: Raport, s. 10.

9 Życie muzyczne Wrocławia i Dolnego Śląska 395 też obecnych elektronicznych upiększaczy to wiadomo, że to było przaśne. Ale takie były warunki techniczne i przede wszystkim budżet programu 29. Dodać należy, że o narracji felietonów stanowił też tekst lektorski, który był odautorską informacją i komentarzem do danego tematu. Charakterystyka Tuby, tematy wrocławskie Idea magazynu opierała się na bogatym spektrum tematycznym, rzetelnej realizacji, profesjonalnie skonstruowanym przekazie wizyjnym, kompetentnym komentarzu i celnym doborze rozmówców: artystów, krytyków, organizatorów etc. Dominowały relacje najczęściej z pojedynczych koncertów, które odbywały się w filharmoniach, różnego rodzaju salach koncertowych, Dużym Studiu Polskiego Radia, Studiu S-1 Telewizji Wrocław, w muzeach i obiektach zabytkowych, ośrodkach i domach kultury, kościołach, klubach jazzowych, klubach studenckich i teatrach. Tu odnotowywano lub/i recenzowano: inauguracje kolejnych sezonów lub cykli tematycznych, jak np. Filharmonia dla Młodych, koncerty okolicznościowe (w tym jubileusze artystów oraz koncerty dedykowane pamięci wybitnych muzyków), koncerty charytatywne, prawykonania utworów, występy gwiazd rozrywki, piosenki aktorskiej, poezji śpiewanej, muzyki folkowej i jazzu, gościnne występy wybitnych instrumentalistów, wokalistów i dyrygentów z Polski, Europy i świata, wspólne projekty muzyków polskich i zagranicznych. Systematycznie odwiedzano z kamerą wrocławską Operę i Operetkę (Teatr Muzyczny). Zasadniczym przedmiotem uwagi były premiery (operowe, baletowe, operetkowe, musicalowe i rewiowe), ale mówiono też o interesujących wznowieniach i gościnnych występach zespołów oraz śpiewaków innych teatrów (także z zagranicy). Regularnie relacjonowany były cykl Poniedziałki w Operze (do czasu rozpoczęcia remontu przez tę instytucję w 1997 roku). Omawiano również spektakle muzyczne realizowane w innych instytucjach: Teatrze Współczesnym i Kalamburze. Z dużym oddźwiękiem w Tubie spotykała się aktywność koncertowa oraz dydaktyczna (kursy) Towarzystwa Lisztowskiego, działalność zespołu Collegio di 29 Źródło: Rozmowa autorki z Bogusławem Klimsą, dz. cyt.

10 396 Izabella Starzec-Kosowska Musica Sacra (Koncerty w Ratuszu) oraz środowiska jazzowego. Bogate życie jazzowe miasta znalazło swoje odzwierciedlenie w prawie każdym wydaniu Tuby. Autorzy felietonów pojawiali się w klubie Rura, na Czwartkach Jazzowych w Czarnym Salonie Klubu Związku Twórczych, koncertach w Imparcie, Hali Stulecia czy w studiu radiowym. Prezentowali ambitne projekty artystów i organizatorów, występy znakomitych wrocławskich, polskich i zagranicznych jazzmanów. Promowano młodych artystów solistów i różnego rodzaju formacje. Omawiano ich najnowsze dokonania płytowe. Również wszystkie ważniejsze festiwale wrocławskie i dolnośląskie (muzyka klasyczna, jazzowa, folkowa) znalazły swoje odzwierciedlenie w Tubie w krótkich anonsach, relacjach lub podsumowaniach. Z wrocławskich wydarzeń były to przede wszystkim: festiwal Wratislavia Cantans, Przegląd Piosenki Aktorskiej, Jazz nad Odrą, Dni Muzyki Ryszarda Bukowskiego, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Wiedeńskiej, festiwal Studencka Jesień, Festiwal Barbórkowy Chórów Studenckich, Maj z Muzyką Dawną, Festiwal Polskiej Muzyki Współczesnej (obecnie: Musica Polonica Nova). Wszelkie nowości były zauważone i skrupulatnie odnotowane, np. powstanie orkiestr Wratislavia i Dolnośląskiej Orkiestry Barokowej, Chóru Filharmonii Wrocławskiej, Towarzystwa im. Józefa Hofmanna, kwartetu jazzowego Akademii Muzycznej Sound Office, otwarcie nowego klubu muzycznego Samo Życie. Świętowano jubileusze i z tej okazji gratulowano instytucjom, stowarzyszeniom, szkołom, placówkom kulturalnym (m.in. szkołom muzycznym I oraz II stopnia, Akademii Muzycznej, Dolnośląskiemu Towarzystwu Muzycznemu, SPAM-owi), zespołom (m.in. chórowi Gaudium) i poszczególnym artystom (np. Tadeuszowi Prochowskiemu, Zbigniewowi Czwojdzie). W Tubie przypomniano też postacie życia muzycznego, m.in. Andrzeja Panufnika, Adama Schmara, Zbigniewa Seiferta i Jerzego Zabłockiego. Bardzo ważne miejsce w Tubie zajmowała działalność artystyczna i pedagogiczna środowiska szkolnego oraz akademickiego. Kamera była obecna podczas koncertów końcoworocznych uczniów szkół muzycznych I oraz II stopnia, a także towarzyszyła wielu maturzystom podczas ich dyplomów. Zarejestrowano uczniowską inicjatywę Karolek i koncert z rockowymi, jazzowymi i rapowanymi kolędami (Państwowe Liceum Muzyczne we Wrocławiu), koncerty karnawałowe, wiosenne, koncerty z okazji Dnia Dziecka (Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia we Wrocławiu.). Relacjonowano spektakle Wydziału Wokalno-Aktorskiego (obecnie: Wokalnego) oraz życie koncertowe Akademii Muzycznej (występy w Filharmonii, Klubie Muzyki i Literatury, koncerty poza Wrocławiem) i w Akademii (recitale, koncerty kameralne, jazzowe, warsztaty i kursy mistrzowskie, gościnne występy wykonawców z Polski i zagranicy), które w dużej części odbywały się w ramach Wtorków Muzycznych.

11 Życie muzyczne Wrocławia i Dolnego Śląska 397 Młodym instrumentalistom i wokalistom gratulowano laurów zdobytych na konkursach i przesłuchaniach. Często podsumowywano konkursy wokalne w Akademii Muzycznej, konkursy zespołów kameralnych szkół muzycznych II stopnia (PSM II stopnia im. R. Bukowskiego) i podobne np. organowe (PLM). Wiele uwagi poświęcano debiutującym artystom, przedstawiając ich sylwetki właśnie w kontekście zdobytych nagród. Kibicowano podczas przygotowań do Konkursu Chopinowskiego wrocławianom: Michałowi Ferberowi i Pawłowi Zawadzkiemu (1995). Natomiast ruch amatorski dostrzeżono wielokrotnie w felietonach dotyczących: orkiestry dętej MPK, dziecięcego zespołu Zgraja, zespołu baletowego Arabeska, formacji tanecznych przy Domach Kultury i wielu innych. Przedstawiano także sylwetki pedagogów (m.in. Olgi Rusiny, Tadeusza Pszonki, Ireny Olkiewicz, Marka Zielińskiego) poprzez ich własne dokonania artystyczne lub poprzez sukcesy ich wychowanków. Niekiedy odwiedzano z kamerą muzyków, aby zapytać co słychać i porozmawiać o dokonaniach i planach (Jerzy Mrozik, Zbigniew Karnecki, Jan Walczyński, Tadeusz Nestorowicz). Tego rodzaju felietony wkraczały już na grunt publicystyki, niezmiernie pojemnej formy, w której można było w nieco inny sposób niż poprzez życie koncertowe odnieść się do zjawisk muzycznych i okołomuzycznych. Mieściły się więc tutaj tematy prezentujące osoby lub zdarzenia w wielu kontekstach, np. prof. Marię Zduniak jako laureatkę nagrody im. Brata Alberta, czy artystę plastyka Jacka Dworskiego twórcę medali nawiązujących do wątków muzycznych. Przedstawiono ponadto księgarnię muzyczną Meloman oraz różne ekspozycje: kolekcję batut Tadeusza Strugały, wystawę instrumentów indiańskich w Muzeum Archeologicznym i wystawę instrumentów firmy Yamaha, a także nowe wrocławskie pismo Obszary Dźwięku ; zrelacjonowano również spotkanie ze Stefanem Riegerem. Poruszane były też tematy interwencyjne lub problemowe: remont nowej siedziby Akademii Muzycznej (1992), a następnie przeprowadzka uczelni (1993), akcja protestacyjna studentów (1995), kłopoty lokalowe szkoły muzycznej przy ul. Łowieckiej (1993), troski środowiska jazzowego dotyczące klubu Rura (zamknięcie siedziby, wieloletni remont). Kilka felietonów miało charakter wyłącznie komentujący i objęło m.in. refleksje Marka Dyżewskiego nad repertuarem filharmonii, nad mecenatem muzycznym, nad działalnością i znaczeniem Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków (1989/1990), Rafała Augustyna na temat Festiwalu Polskiej Muzyki Współczesnej AD 1990 oraz ogólnie kondycji polskich festiwali (1995), Kazimierza Kościukiewicza na temat festiwalu Wratislavia Cantans (1993). Nawet ta pobieżna charakterystyka ukazuje bogactwo tematyczne Tuby. Cechą zasadniczą formy magazynu była różnorodność, choć nie wszystko mogło się tu znaleźć lub/i miało swoje uzasadnienie. Na przykład teledyski były stosunkowo prostym uzupełnieniem programu, podyktowanym częściowo modą, a częściowo sugestiami decydentów: Decydenci mocno naciskali, żeby dawać klipy, więc trzeba

12 398 Izabella Starzec-Kosowska było zapłacić ten rodzaj serwitutu. Zespoły nakręcały własne teledyski i przynosiły je do redakcji z prawem do eksploatacji 30. Wprawdzie odpowiedni komentarz lektorski tłumaczył ich prezentację, tym bardziej że były to też teledyski lokalnych artystów (np. Romana Kołakowskiego, Mieczysława Mechanika Jureckiego), jednak wydaje się, że spora część nie miała podstaw, aby zaistnieć w magazynie relacjonującym życie regionu i miasta 31. Niemniej teledyski prezentowane były w Tubie dość regularnie, zwłaszcza w latach Nie sprawdziły się natomiast konkursy dla widzów, które miały pełnić rolę kontaktu z odbiorcami. Wprowadzone zostały pod naciskiem decydentów od jesieni 1994 roku i przetrwały do początku 1995 roku. Zastrzeżenia autora Tuby przeważyły: Uważałem, że należało z tego zrezygnować, bo zbyt wiele wiązało się z tym problemów. Na przykład, czy trywializować pytania, skoro miały być one kierowane do masowego odbiorcy? Trzeba byłoby robić zabiegi, z którymi się nie zgadzałem. Powiedzmy, przejść na jakieś ówczesne Dody czy tego typu muzykę. Nie wszystko może i musi w magazynie być. To nie jest śmietnik 32. Pozawrocławskie tematy w Tubie Relacje życia muzycznego poza Wrocławiem objęły 37 miejscowości z terenów dawnych województw: wrocławskiego, jeleniogórskiego, kaliskiego, legnickiego, opolskiego i wałbrzyskiego 33. O realizacji felietonu w regionie decydowały różne względy. Najczęściej wiązało się to z jakąś nadzwyczajną okazją, atrakcyjnym tematem, udziałem wrocławskich muzyków czy też wynikało z nagrywania innego autorskiego programu w danej miejscowości. Niebagatelny wpływ miały też sprawy finansowe: Wyjazdowych felietonów było mniej, bo wynikało to z większych kosztów realizacji. Na samym początku istnienia Tuby dysponowałem budżetem redakcji i wtedy można było więcej robić, przede wszystkim rozsądnie planować. Później ta wolność została szybko ukrócona i wielkiego wpływu na budżet nie miałem, albo był on minimalny Tamże. 31 Przykładem może być teledysk Tiny Turner wyemitowany w Tubie 29 V Źródło: archiwum taśm OTV Wrocław, nr sygn. BT Źródło: Rozmowa autorki z Bogusławem Klimsą, dz. cyt. 33 Piątka, dawna nazwa telewizji regionalnej we Wrocławiu, miała swoje źródło w zasięgu nadawania, które obejmowało pięć województw: wrocławskie, legnickie, wałbrzyskie, jeleniogórskie i kaliskie. Nie pokrywało się to jednak z realną możliwością odbioru. Sygnał stacji często nie docierał do miejscowości podgórskich. Nawet i większe aglomeracje miały problem z oglądaniem programu regionalnego. Z kolei Piątka była odbierana w części województwa opolskiego, czym można uzasadnić realizację tematów na tym terenie. 34 Źródło: Rozmowa autorki z Bogusławem Klimsą, dz. cyt.

13 Życie muzyczne Wrocławia i Dolnego Śląska 399 Wiele tematów z regionu zaistniało w Tubie właśnie dzięki łączeniu wyjazdu na nagranie dużego programu muzycznego czy reportażowego z relacją felietonową 35. W ten sposób wiele cennych inicjatyw regionalnych zostało przedstawionych w magazynie 36. Dziennikarskie peregrynacje objęły nawet odległą Krynicę Górską oraz niemieckie Görlitz. Krynicki Festiwal im. Jana Kiepury był pretekstem do zauważenia występu wrocławskiego śpiewaka z tutejszej Operetki Ryszarda Klanieckiego. Z kolei temat realizowany w Görlitz wiązał się z bogatą tradycją muzyczną Dolnego Śląska. W 1996 roku odnotowano w Tubie 27. edycję Śląskiego Festiwalu Muzycznego. W felietonie przypomniano skrótowo dzieje festiwalu i jego znaczenie dla kultury muzycznej regionu oraz przedstawiono fragmenty jednego z koncertów festiwalowych, w którym udział wzięli niemieccy i polscy muzycy 37. O kontaktach z Görlitz mówi Bogusław Klimsa: Nawiązałem współpracę z najbliższym Wrocławiowi operowym teatrem jego intendentem prof. Ludwigiem i organizacją EUROPERA. Powstały felietony i reportaże poświęcone działalności Teatru w Görlitz (w orkiestrze grali polscy muzycy), realizacji opery Hansa Krasa, szkole kościelnych organistów i muzycznej szkole w Görlitz oraz reaktywowanemu w Stadthalle historycznemu Śląskiemu Festiwalowi Muzycznemu 38. Z nowych inicjatyw muzycznych regionu odnotowywano w Tubie m.in. festiwale i cykle koncertowe. W 1992 roku relacjonowano z Jeleniej Góry I Festiwal Muzyki Wiedeńskiej. Rok później podsumowano I Dni Jazzowe w Oleśnicy. W 1994 roku kamera Tuby odwiedziła Trzebnicę, aby przedstawić widzom I Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej. W 1996 roku entuzjastycznie informowano o koncercie nowo powstałej orkiestry kameralnej Sinfonietta Świdnica, kierowanej przez Ashrafa Benyamina. Doceniono też pomysłodawców (świdnic- 35 Tak było np. z tematem kluczborskim (1993), dotyczącym występu niemieckiego chóru Kleine Kantorei oraz wrocławskiej organistki Jadwigi Czerskiej podczas Wieczorów Muzyki Organowej i Kameralnej w tamtejszym kościele ewangelickim. Z koncertu powstały dwa około półgodzinne programy muzyczne oraz informacyjny felieton do Tuby, w którym autor przedstawiał kluczborską inicjatywę, dotychczasowe dokonania i dalsze plany koncertowe. Źródło: Archiwum taśm OTV Wrocław, nr sygn. BT 01702, poz.1 Kleine Kantorei, poz. 2 Recital organowy. 36 Podobna sytuacja wystąpiła w związku z tematem dotyczącym XII Święta Kwitnących Azalii w Mosznej, relacją z festiwalu Andyjska Fiesta w Ząbkowicach Śląskich, z Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Uzdrowiskowej w Polanicy, z Sokołowska (wielkanocne śpiewy prawosławne w wykonaniu zespołu Oktoich przygotowywane na antenę ogólnopolską), z festiwalu Blues nad Bobrem w Bolesławcu, z festiwali w Dusznikach i Kudowie, czy wreszcie dotyczącym życia muzycznego Görlitz. 37 Śląski Festiwal Muzyczny wraz z Festiwalem Porozumienie znalazł się również w monotematycznym wydaniu Tuby. 38 Źródło: Rozmowa autorki z Bogusławem Klimsą, dz. cyt.

14 400 Izabella Starzec-Kosowska kich rajców i tamtejszy Ośrodek Kultury) i walory artystyczne koncertu, podczas którego z orkiestrą występowała Wanda Wiłkomirska. Komentując bogate życie festiwalowe Dolnego Śląska, dostrzeżono w 1998 roku I Ogólnopolski Festiwal Muzyki Uzdrowiskowej w Polanicy. Zdecydowanie najwięcej tematów regionalnych odnosiło się do życia festiwalowego. Czołowe miejsce zajmował tu Festiwal Chopinowski w Dusznikach, relacjonowany niemal rokrocznie, i Festiwal Moniuszkowski w Kudowie. Kilkakrotnie pojawiały się doniesienia z Festiwalu im. Henryka Wieniawskiego w Szczawnie oraz cyklu Gwiazdy Promują, organizowanego przez Filharmonię Dolnośląską w Jeleniej Górze. W krótkiej felietonowej formie trudno jednak było dać pełne świadectwo tych wielodniowych zdarzeń. Autorzy z konieczności ograniczali się w swoim komentarzu do faktografii, do zaakcentowania wybranych aspektów muzycznych, zasadniczej idei festiwalu w danym roku i prezentacji kilku artystów bądź zespołów. Dobór dwóch, maksymalnie trzech cytatów muzycznych, miał najcelniej zilustrować treść tekstu lektorskiego. Rzadko pojawiały się dodatkowe wypowiedzi recenzentów. Podobną formę miały relacje z festiwalu Andyjska Fiesta w Ząbkowicach Śląskich, imprez jazzowych w Oleśnicy, Świdnicy i Głogowie, festiwali organowych w Kłodzku, z Międzynarodowego Majowego Festiwalu Muzycznego w Brzegu Opolskim (i późniejszej jego odmianie festiwalu Porozumienie), festiwalu Chopin w Barwach Jesieni w Antoninie. Trzeba zaznaczyć, że tematy z kilkudniowych imprez, realizowane podczas jednego tylko dnia zdjęciowego, opierały się na mocno wybiórczym materiale. Rolą dziennikarza było więc zgromadzenie wielu informacji i opinii, tak aby przeformułowane na tekst lektorski dały widzowi pełniejszy obraz zdarzenia. Odautorski komentarz zastępował w takich sytuacjach oczywisty brak ilustracji wizyjnej wszystkich koncertów. Czasami niezbędny był głos zaproszonego przed kamerę krytyka, który uczestniczył w całym festiwalu/imprezie, aby uwiarygodnić taki przekaz 39. Często wypowiadał się ktoś z ramienia organizatorów. Jednak treść miała wyłącznie charakter opisujący oraz informacyjny, a dla widza pozbawiony co naturalne waloru oceny i obiektywizmu. Przy okazji różnych jubileuszy autorzy Tuby podkreślali znaczenie instytucji dla rozwoju kulturalnego i upowszechniania muzyki w regionie. W takim tonie utrzymane były felietony z 15-lecia i 20-lecia Filharmonii Wałbrzyskiej (1993 i 1998). Zwrócono także uwagę na program jubileuszowych wieczorów, prezentując np. w 1998 roku fragment utworu Romualda Twardowskiego Concerto breve, skomponowanego specjalnie na tę okazję. W 1996 roku pamiętano o 20-leciu jeleniogórskich symfoników. Z uroczystego koncertu w kościele garnizonowym 39 Np. w materiale na temat Festiwalu im. Wieniawskiego w Szczawnie w 1992 roku wypowiadał się Jan Weber. Tuba, emisja 26 VI 1992, brak taśmy w archiwum.

15 Życie muzyczne Wrocławia i Dolnego Śląska 401 powstał okolicznościowy i wspominkowy felieton. Przyjęto również zaproszenie w 1995 roku na uroczystości 50-lecia PSM I stopnia w Kłodzku, doceniając rolę tej placówki w edukacji muzycznej dzieci w regionie. Aspekty dydaktyczne pojawiły się podczas realizacji tematów z świdnickiego Tygodnia Organowego połączonego z kursem interpretacji (1994), Ogólnopolskiego Mistrzowskiego Kursu Wykonawstwa Muzyki Fortepianowej (Bystrzyca Kłodzka/ Kłodzko, 1996), dusznickich kursów SPAM-u (1996, 1997), warsztatów dudziarzy w Srebrnej Górze (1997), Przeglądu Zespołów Kameralnych Euroregionu Nysa w Jaworze (1998), Konfrontacji Instrumentów Dętych w Oławie (1998), Ogólnopolskich Warsztatów Skrzypcowych w Oleśnicy (1998), Międzynarodowego Kontrabasowego Kursu Mistrzowskiego w Wojnowicach (1998), Ogólnopolskiej Dziecięcej Konferencji Chopinowskiej w Kłodzku (1999). Wątki dydaktyczne pojawiały się również w relacjach z festiwali Gwiazdy Promują w Jeleniej Górze. Tego rodzaju zagadnienia miały również znaczenie dla promocji młodych wykonawców wymienionych w felietonach z nazwiska lub przedstawionych w urywku z koncertu, kursu, warsztatów. Miały znaczenie dla organizatorów przedsięwzięć zauważonych i docenionych medialnie, co przekładało się na skuteczniejsze pozyskiwanie funduszy na kolejne tego rodzaju inicjatywy. Argument zaistnienia w telewizji był niebagatelnym dla władz samorządowych i sponsorów w dofinansowywaniu projektów. Relacjonowano także pojedyncze koncerty występy wybitnych śpiewaków, instrumentalistów, zespołów i orkiestr, jazzmanów. Tematyczne wydania Tuby Wiele aspektów życia muzycznego Wrocławia i regionu zasługiwało na pogłębioną relację, która nie mieściła się w kilkuminutowej felietonowej formie. Oczywiście dziennikarze zgłaszali decydentom obszerne tematy np. z Festiwalu Moniuszkowskiego w Kudowie czy Chopinowskiego w Dusznikach, ale nie zawsze spotykały się one z akceptacją skutkującą wdrożeniem do produkcji. Wyjściem z tej sytuacji było poświęcenie całego wydania magazynu muzycznego Tuba jednemu zagadnieniu. Ponad 20 minut emisyjnych, a nierzadko prawie 30, gwarantowało bardziej wnikliwe ujęcie tematu 40. Taka relacja była już de facto reportażem o zwartej konstrukcji, w której rezygnowano z dżingli na rzecz płynnej narracji opartej na wypowiedziach, 40 B. Klimsa: Monotematyczne»Tuby«wynikały z dwóch rzeczy. Albo dotyczyły na tyle reprezentatywnej imprezy, że pozwalała ona zapełnić pół godziny programu, albo nie było innego czasu antenowego i pieniędzy, by ciekawy muzyczny temat został zaakceptowany. Jeżeli koszt wyprodukowania takiego programu czy koncertu równał się jednej Tubie, to w ramach magazynu można było taki temat»sprzedać«. Źródło: Rozmowa autorki z Bogusławem Klimsą, dz. cyt.

16 402 Izabella Starzec-Kosowska wywiadach, obszernych cytatach muzycznych 41 i przebitkach utrwalających poprzez obraz np. atmosferę festiwalową, publiczność oraz ikonografię, co zdecydowanie ubarwiało przekaz. W rozbudowanej formie było miejsce na kronikarskie odnotowanie większości zdarzeń, recenzję i głębszą refleksję. Warto też zwrócić uwagę, że reportaż był już dziełem jednego lub dwojga autorów, którzy odpowiadali w całości za koncepcję, scenariusz i realizację. Monotematyczne wydania były jednak zjawiskiem sporadycznym, ponieważ zabierały cenny czas antenowy, który należało poświęcić na bieżące relacje, co przecież było zasadniczym celem Tuby. Tematykę 31 udokumentowanych, monograficznych magazynów ilustruje tabela 1. Tabela 1. Zestawienie monotematycznych wydań magazynu Tuba (opracowanie własne) TEMATYKA EMISJA AUTORZY Bogusław Klimsa Październik 1992 Beata Smolińska Targi muzyczne Intermedia Październik 1995 Listopad 1996 Bogusław Klimsa Listopad 1997 Dni Muzyki Organowej i Klawesynowej Listopad 1992 Lidia Geringer d Oedenberg Blues nad Bobrem Październik 1993 Lidia Geringer d Oedenberg Wspomnienie o Ryszardzie Bukowskim Grudzień 1993 Lidia Geringer d Oedenberg Bogusław Klimsa Instytucje muzyczne i kulturalne Styczeń 1993 Beata Smolińska (podsumowanie roku i plany Bogusław Klimsa na kolejny) Styczeń 1994 Lidia Geringer d Oedenberg Wydanie poświęcone muzyce rozrywkowej Lidia Geringer d Oedenberg Bogusław Klimsa Wrzesień 1994 Lipiec 1994 Lidia Geringer d Oedenberg Festiwal Moniuszkowski w Kudowie (reportaże) Lipiec 1995 Lipiec 1996 Lipiec 1997 Bogusław Klimsa Festiwal Moniuszkowski w Kudowie (koncert Mistrzowie pieśni ) Sierpień 1997 Bogusław Klimsa Tematyka gitarowa Styczeń 1997 Bogusław Klimsa 41 Atutem formy reportażowej była możliwość zaprezentowania wybranych fragmentów muzycznych w dłuższym wymiarze. W przypadku pieśni czy miniatury instrumentalnej możliwe było nawet zacytowanie całego utworu, a nie tylko wybranych fraz. Taki sposób ilustracji muzycznej pozwalał na ukazanie w pełni sztuki wykonawczej i interpretacji artystów.

17 Życie muzyczne Wrocławia i Dolnego Śląska 403 TEMATYKA EMISJA AUTORZY Bogusław Klimsa Sierpień 1994 Festiwal Chopinowski w Dusznikach Lidia Geringer d Oedenberg Wrzesień 1997 Bogusław Klimsa Festiwal Chopinowski w Dusznikach (recital Dmitrija Baszkirowa) Wrzesień 1998 Bogusław Klimsa Kursy SPAM w Dusznikach Sierpień 1996 Bogusław Klimsa Sierpień 1997 Izabella Starzec Festiwal Jazz nad Odrą Maj 1995 Maj 1996 Maj 1998 Bogusław Klimsa Śląskie festiwale (Porozumienie oraz Śląski Festiwal Muzyczny w Görlitz) Lipiec 1996 Bogusław Klimsa Wratislavia Cantans Wrzesień 1996 Festiwal Folk Fiesta w Ząbkowicach Bogusław Klimsa Lipiec 1998 Śląskich Festiwal Gaudeamus Październik 1997 Izabella Starzec Podsumowanie jazzowe roku wydanie sylwestrowe Grudzień 1997 Bogusław Klimsa Muzyka dzwonów koncert Sierpień 1998 Festiwal Gitarowy Gitara+ Październik 1998 Zdecydowana większość przedstawionych przykładów miała formę reportażową. Do interesujących wyjątków należy m.in. program zatytułowany Muzyka dzwonów, który wyemitowano pod szyldem Tuby choć bez charakterystycznych atrybutów magazynu (czołówki i tyłówki) 42. Całkowicie muzyczny charakter miało także specjalne wydanie z sierpnia 1997 roku. Oprócz kronikarskiej relacji z Festiwalu Moniuszkowskiego w Kudowie emitowanej miesiąc wcześniej autor zmontował program oparty wyłącznie na pieśniach Moniuszki i Schuberta 43. Powyższe przykłady wyraźnie ilustrują dużą swobodę formalną monotematycznych wydań. Bogusław Klimsa, jako autor i wydawca Tuby, mógł dowolnie dysponować jego 42 Był to koncert Bell Ensemble z Instytutu Moody ego w Chicago, zespołu specjalizującego się w grze na dzwonach. Prawdopodobnie emisja programu w takim kształcie wynikała z wcześniejszych zobowiązań autora wobec artystów, a ponieważ mogło nie znaleźć się na to odrębne okienko antenowe, twórca zdecydował się na umieszczenie koncertu w czasie emisyjnym Tuby. Informację, że program ten z pewnością przynależy do Tuby, zaczerpnięto z konspektu autora (Bogusław Klimsa) i zweryfikowano w archiwum. Źródło: archiwum taśm OTV Wrocław, nr sygn. BT Mistrzowie pieśni. Źródło: archiwum taśm OTV Wrocław, nr sygn. BT

18 404 Izabella Starzec-Kosowska zawartością oraz sposobem przekazu i zapewne w wyjątkowych sytuacjach zadecydować o takim, a nie innym kształcie magazynu 44. Również Wspomnienie o Ryszardzie Bukowskim, które znalazło swoje miejsce w Tubie w kontekście II Dni Muzyki Ryszarda Bukowskiego (1993), wykracza poza reportażową formę. De facto stworzony został program o cechach paradokumentu, rodzaj portretu bohatera, którego wspominają zaproszeni rozmówcy 45. Festiwal jest tu tylko pretekstem i źródłem trzech cytatów muzycznych utworów Bukowskiego. Ważniejsze są wypowiedzi, które dominują nad materiałem dźwiękowym i które zostały bogato zilustrowane materiałem ikonograficznym (nuty, afisze, fotografie). Innym niż reportażowe ujęciem monotematycznym były również dwa programy wyemitowane w styczniu 1993 i 1994 roku. Opierały się na wypowiedziach dyrektorów placówek muzycznych i kulturalnych, którzy dokonywali podsumowania minionego roku i przedstawiali plany na kolejny. Informowali o nowościach, zmianach, kształcie programowym, wybitnych artystach mających gościć na ich zaproszenie, premierach, koncertach i ogólnej działalności. W 1993 roku wypowiadali się: Marek Pijarowski (Filharmonia Wrocławska), Marek Rostecki i Jan Szurmiej (Operetka), Ruben Silva (Opera), Andrzej Kuryło (Przegląd Piosenki Aktorskiej), Kazimierz Kościukiewicz (Wratislavia Cantans), Andrzej Pluszcz i Wojciech Siwek (Jazz nad Odrą), Maciej Partyka (agencja Interart), Tadeusz Płaza (Impart). W 1994 roku ponownie gościli tylko: Marek Pijarowski, Kazimierz Kościukiewicz, Andrzej Kuryło i Tadeusz Płaza. Do udziału w programie zaproszono też Bronisława Kowalewskiego (OKiS) oraz Marka Dyżewskiego (Akademia Muzyczna). Ilustracją muzyczną w obu Tubach były fragmenty koncertów utrwalonych przez telewizję wrocławską podczas imprez organizowanych przez wymienione instytucje. Charakter podsumowania miało wydanie sylwestrowe w roku Nie było jednak przeglądem najważniejszych wydarzeń z różnych obszarów muzycznych, lecz koncentrowało się wyłącznie na tematyce jazzowej. Można to zapewne wyjaśnić chęcią zaproponowania widzom bardziej rozrywkowej tematyki w tym wyjątkowym dniu lub/i subiektywnym wyborem tematyki przez autora Tuby. Problematyka gitarowa dominowała z kolei w magazynie styczniowym w 1997 roku. Znalazły się tu felietony obrazujące różne oblicza gitary: od brzmień klasycznych w prezentacji nagrań kompozycji Jorge Morela zrealizowanych w studiu S-1 Telewizji Wrocław, 44 Podobny kształt miała Tuba emitowana 2 IX Została w całości poświęcona recitalowi Dmitrija Baszkirowa, jaki odbył się podczas 53. Festiwalu Chopinowskiego w Dusznikach. Program (bez czołówki i tyłówki Tuby ) opierał się na utworach Bacha, Chopina, Griega i Liszta. Źródło: archiwum taśm OTV Wrocław, nr sygn. BT Wypowiedzi udzielili: Maria Magdalena Janowska-Bukowska, Grażyna Pstrokońska-Nawratil, Urszula Dobesz, Dorota Kanafa, Rafał Augustyn, Wojciech Dzieduszycki. Tuba, emisja 26 XII Źródło: archiwum taśm OTV Wrocław, nr sygn. BT

19 Życie muzyczne Wrocławia i Dolnego Śląska 405 poprzez jazzowe (wrocławscy gitarzyści z grupy Funky Groove), balladowe (Alosza Awdiejew) i bluesowe (amerykański gitarzysta Kenny Carr), po dydaktykę, czyli osiągnięcia uczniów PLM z klasy Marka Zielińskiego. Jednolitym muzycznie wydaniem był również magazyn z września 1994 roku. Z informacji w konspekcie audycji wynika, że opierał się w całości na siedmiu teledyskach nowych (debiutujących) zespołów rozrywkowych i grup o ugruntowanej już pozycji na rynku muzycznym. Z wrocławsko-regionalnych przedstawiono tylko zespół Mancu 46. Zauważyć jednak można, że w zakres monotematycznych wydań Tuby wchodziły przede wszystkim obszerne tematy festiwalowe, okołofestiwalowe lub relacje z kilkudniowych targów muzycznych Intermedia. Wszystkie miały niewątpliwie ogromny walor dokumentacyjny. Reportażowo zaprezentowano nowe inicjatywy animowany przez gitarzystów Krzysztofa Pełecha i Jana Schneidera festiwal Gitara+ (1998) i tryptyk festiwalowy Gaudeamus (1997), którego pomysłodawcą był Marek Dyżewski. W 1992 roku dostrzeżono reaktywację po 16 latach cennych dla wykonawstwa historycznego Dni Muzyki Organowej i Klawesynowej. Reportaż nie tylko przedstawiał aspekty artystyczne, ale również koncentrował uwagę na instrumentarium i organizacji festiwalu, które należało zawdzięczać wrocławskiej Akademii Muzycznej. Z kolei w dwóch wakacyjnych programach z roku 1996 i 1997 autorzy przedstawili działalność Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków, w którego gestii leżały m.in. dusznickie kursy dla młodych wykonawców instrumentalistów i wokalistów. Przy tej sposobności promowano obiecujące nazwiska 47, rozmawiano z Ryszardem Drobaczyńskim (ówczesnym prezesem SPAM), zastanawiano się nad praktyką wykonawczą oraz prezentowano fragmenty koncertów wieńczących kursy mistrzowskie. Blues nad Bobrem ciekawa inicjatywa z Bolesławca została udokumentowana w reportażu z 1993 roku. Autorka skoncentrowała się tu na aspekcie dydaktycznym, prezentując przede wszystkim warsztaty, lekcje gry na instrumentach, akcentując problemy techniczne, jakie stoją przed adeptami, a nawet dostrzegając znaczenie pomocy naukowych i dostępnej literatury, która może być niezbędna dla chętnych w kształceniu się w grze bluesowej. Program został bogato zilustrowany różnymi cytatami muzycznymi z koncertów uczestników warsztatów oraz gwiazd bluesa Tadeusza Nalepy, Leszka Cichońskiego i Janusza Blecharza. Interesującym pomysłem twórcy reportażu Muzyka na Śląsku (1997) było przywołanie w jednym programie dwóch festiwali o regionalnym, ale i też ponadregionalnym charakterze. Festiwal Porozumienie był okazją do przypomnienia idei imprezy, podkreślenia związków ze Śląskiem wybitnego dyrygenta Kurta Masura i zaprezentowania fragmentów koncertu lipskiego Gewandhausu pod jego dyrekcją, jaki odbył się Brzegu Opolskim. Śląski Festiwal Muzyczny w Görlitz stał się 46 Strona internetowa stan w dniu 13 II W 1996 r. przedstawiono m.in. sylwetkę wiolonczelisty Rafała Kwiatkowskiego i basa Jacka Janiszewskiego. W 1997 r. pianistów Michała Szczepańskiego, Piotra Klajna i Vesny Cenič.

20 406 Izabella Starzec-Kosowska natomiast pretekstem do obszernego przedstawienia w kontekście historycznym bogatych tradycji muzycznych Dolnego Śląska oraz nawiązania do współpracy polsko-niemieckich muzyków. Przedstawiono także sylwetkę mało znanego wrocławskiego kompozytora żyjącego w latach Edmunda von Borcka. Reportaże z czołowych festiwali w regionie Chopinowskiego w Dusznikach i Moniuszkowskiego w Kudowie były w zasadzie kroniką relacją, a w niewielkim stopniu recenzją. Twórcy tych programów starali się przede wszystkim przedstawić najciekawszych wykonawców, oraz o ile był ku temu powód podkreślić udział wrocławskich lub dolnośląskich artystów. W oprawie muzycznej pojawiały się najbardziej wartościowe przykłady, prawykonania i oryginalne, rzadko prezentowane utwory 48. Kluczem doboru było również dopasowanie cytatów do idei festiwalu w danym roku, a nierzadko popularność i atrakcyjność muzyczna dzieła, które np. świetnie nadawało się do rozpoczęcia lub spointowania reportażu 49. Specjalne wydanie Tuby z września 1996 roku poświęcono Wratislavii Cantans na zasadzie podsumowania oraz dopełnienia wcześniejszych relacji w studiach festiwalowych. Pokazano zatem przede wszystkim koncerty z ostatniego dnia festiwalu, które nie mogły już zmieścić się w bieżących komentarzach. Ponadto w reportażu znalazły się fragmenty najlepszych koncertów powiązane komentarzem w tekście lektorskim. Autor nie tylko opisywał wybrane zdarzenia, ale również dał wyraz głębszej refleksji nad stroną wykonawczą, artystyczną i wreszcie podsumowując cały festiwal organizacyjną. Opisująco-prezentujący charakter miały reportaże z festiwali Jazz nad Odrą oraz Andyjska Fiesta. Intensywna obsługa reporterska pozwalała na bogate cytowanie fragmentów różnych koncertów. Dla widza, który nie uczestniczył w festiwalu (lub tylko w jego części), taka retrospektywa umożliwiała dobry ogląd imprezy wysłuchanie co ciekawszych występów, poznanie wykonawców. Autor relacji zawsze dokładnie prezentował artystów w tekście lektorskim. Omawiał ich dotychczasową drogę artystyczną, osiągnięcia, specyfikę stylu wykonawczego, nagrania, program. Reportaż był więc rodzajem bardzo aktualnego kompendium wiedzy na dany temat, co jest zjawiskiem nie do przecenienia w edukacji odbiorcy. Jedynie w kronice festiwalu Jazz nad Odrą z 1998 roku zmieniła się nieco konstrukcja przekazu. 48 W relacji z 34. Festiwalu Moniuszkowskiego (1995) dostrzeżono np. rzadko wykonywaną Mszę Piotrowińską Moniuszki w interpretacji wrocławskiego zespołu Collegio di Musica Sacra pod dyrekcją Andrzeja Kosendiaka. Rok później, w reportażu z 35. festiwalu, zacytowano fragment inscenizowanej kantaty Widma w reżyserii Roberta Skolmowskiego i wykonaniu wrocławskich artystów operowych kierowanych przez Mieczysława Dondajewskiego. W reportażu z 52. Festiwalu Chopinowskiego (1997) przedstawiono m.in. zapomniany utwór Bizeta Pieśni Renu, który wykonał francuski pianista Jean-Marc Luisada. 49 Reportaż z 52. Festiwalu Chopinowskiego (1997) kończyła orkiestrowa transkrypcja Arii na strunie G J.S. Bacha, wykonana przez Śląską Orkiestrę Kameralną pod dyrekcją Jana Wincentego Hawela.

Program wyspecjalizowany nadawany w DAB+ pn. Radio Wrocław Kultura, koncesja nr 588/2014-TK godzinach 6:00-23:00)

Program wyspecjalizowany nadawany w DAB+ pn. Radio Wrocław Kultura, koncesja nr 588/2014-TK godzinach 6:00-23:00) Nr audycji (tak jak w załączniku nr 1) Program wyspecjalizowany nadawany w DAB+ pn. Radio Wrocław Kultura, koncesja nr 588/214-TK (liczba godzin) 8784:: godzinach 6:-23:) 6222:: UWAGA: Jeśli dana audycja

Bardziej szczegółowo

ARTYSTA REZYDENT I EDYCJA WPROWADZENIE DO PROGRAMU

ARTYSTA REZYDENT I EDYCJA WPROWADZENIE DO PROGRAMU ARTYSTA REZYDENT I EDYCJA WPROWADZENIE DO PROGRAMU Idea i cele programu Program Artysta rezydent powstał, aby wspierać młodych polskich artystówwykonawców oraz zachęcić polskie zespoły oraz instytucje

Bardziej szczegółowo

Organizator: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Organizator: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie XX MIĘDZYNARODOWE MŁODZIEŻOWE WARSZTATY MUZYCZNE 8-21 lipca 2013r. Organizator: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie Projekt współfinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do udziału. IV Festiwalu Piosenki Rozdźwięki KUTNO 2014

Zapraszamy do udziału. IV Festiwalu Piosenki Rozdźwięki KUTNO 2014 ORGANIZATORZY: KUTNOWSKI DOM KULTURY REGIONALNE TOWARZYSTWO MUZYCZNE oraz EUROPEJSKA FUNDACJA WSPIERANIA TALENTÓW DZIECI I MŁODZIEŻY MŁODZI ARTYŚCI Zapraszamy do udziału w IV Festiwalu Piosenki Rozdźwięki

Bardziej szczegółowo

KRONIKA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II st. im. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA w KATOWICACH. ROK SZKOLNY 2013/2014 cz. IV

KRONIKA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II st. im. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA w KATOWICACH. ROK SZKOLNY 2013/2014 cz. IV KRONIKA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II st. im. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA w KATOWICACH ROK SZKOLNY 2013/2014 cz. IV Koncert uczniów w hospicjum CORDIS 1 kwietnia 2014 r. Szkolną tradycją stały się koncerty

Bardziej szczegółowo

2

2 Anna Kutkowska-Kass Śpiew solowy studiowała pod kierunkiem wybitnej polskiej śpiewaczki operowej Marii Fołtyn. Ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie. Śpiewa recitale, arie, pieśni oraz repertuar oratoryjno-kantatowy

Bardziej szczegółowo

Instytucja kultury z misją edukacji. www.amuz.edu.pl

Instytucja kultury z misją edukacji. www.amuz.edu.pl Instytucja kultury z misją edukacji www.amuz.edu.pl AKADEMIA MUZYCZNA W POZNANIU MA 95 LAT Jesteśmy jedną z dziewięciu uczelni muzycznych w Polsce, a jedyną w kraju, która prowadzi studia z zakresu lutnictwa.

Bardziej szczegółowo

Program Kompozytor - rezydent 3. edycja

Program Kompozytor - rezydent 3. edycja PROGRAM NR 5(2)/M/2013 Program Kompozytor - rezydent 3. edycja Departament Muzyki IMIT 23 listopada 2012 Cel programu: Prezentacja twórczości polskich kompozytorów i animacja twórczości 1. Skrótowy opis:

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2014/2015. Część 3

ROK SZKOLNY 2014/2015. Część 3 ROK SZKOLNY 2014/2015 Część 3 W roku 2014 przypada 300 rocznica urodzin Christopha Willibalda Glucka. Tę okazję uświetniliśmy koncertem podczas którego zabrzmiały kompozycje instrumentalne i wokalne tego

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE ROKU 2015

PODSUMOWANIE ROKU 2015 PODSUMOWANIE ROKU 2015 Copyright @ by Czerwone Gitry Group Rok 2015 można zaliczyć do wyjątkowych w historii Zespołu, zarówno ze względu na jubileusz 50 lecia marki Czerwone Gitary, jak i wydarzenia, które

Bardziej szczegółowo

Program Kompozytor rezydent V edycja

Program Kompozytor rezydent V edycja PROGRAM NR 4(2)/M/2015 Program Kompozytor rezydent V edycja Departament Muzyki IMIT 12 listopada 2014 1. Cel programu: Prezentacja twórczości polskich kompozytorów i animacja twórczości 2. Skrótowy opis:

Bardziej szczegółowo

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Nasza inicjatywa to przykład szerokiego myślenia o edukacji artystycznej i perspektywicznego myślenia o szkole, jako społeczności

Bardziej szczegółowo

Chopinowskie inspiracje w muzyce, plastyce i teatrze

Chopinowskie inspiracje w muzyce, plastyce i teatrze Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Chopinowskie inspiracje w muzyce, plastyce i teatrze Wojewódzki Dom Kultury im.

Bardziej szczegółowo

XXII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL PRZYSTAŃ DLA TAŃCA 2 6 lipca GORZÓW 2015

XXII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL PRZYSTAŃ DLA TAŃCA 2 6 lipca GORZÓW 2015 Organizator Młodzieżowy Dom Kultury w Gorzowie Wlkp. oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Artystycznego Buziaki Stowarzyszenie Promocji Wychowania Przez Taniec Aluzja Współorganizator Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do udziału w III Festiwalu Piosenki Rozdźwięki KUTNO 2013

Zapraszamy do udziału w III Festiwalu Piosenki Rozdźwięki KUTNO 2013 ORGANIZATORZY: MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W KUTNIE oraz EUROPEJSKA FUNDACJA WSPIERANIA TALENTÓW DZIECI I MŁODZIEŻY MŁODZI ARTYŚCI Zapraszamy do udziału w III Festiwalu Piosenki Rozdźwięki KUTNO 2013 Festiwal

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa. Agencja Artystyczna Jama-Art Jarosław Zawartko. Agencja Artystyczna Jama-Art Jarosław Zawartko. Ul. Białowieska 26/7, 54-235 Wrocław

Oferta handlowa. Agencja Artystyczna Jama-Art Jarosław Zawartko. Agencja Artystyczna Jama-Art Jarosław Zawartko. Ul. Białowieska 26/7, 54-235 Wrocław Oferta handlowa Agencja Artystyczna Jama-Art Jarosław Zawartko Agencja Artystyczna Jama-Art Jarosław Zawartko Ul. Białowieska 26/7, 54-235 Wrocław Tel: +48 601298447 Fax: 713507670 Szanowni Państwo! Agencja

Bardziej szczegółowo

Radio Zachód SA - Program miejski w Zielonej Górze - Radio Zielona Góra 97,1 fm Plany programowe na 2016 r.

Radio Zachód SA - Program miejski w Zielonej Górze - Radio Zielona Góra 97,1 fm Plany programowe na 2016 r. Nr (tak jak w załączniku nr 1) Roczny czas emisji programu (liczba godzin) INFORMACJA Tytuły / Nazwy planowanych miesiącach audycja będzie (np. I-XII, II- VI, VII-VIII itd.) Godziny rozpowszechnian ia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 5 (9)/M/2015. Program Dyrygent - rezydent. III edycja. Departament Muzyki IMIT 13 listopada 2014

PROGRAM NR 5 (9)/M/2015. Program Dyrygent - rezydent. III edycja. Departament Muzyki IMIT 13 listopada 2014 PROGRAM NR 5 (9)/M/2015 Program Dyrygent - rezydent III edycja Departament Muzyki IMIT 13 listopada 2014 1. Cel programu Prezentacja i promocja młodych polskich dyrygentów. Umożliwienie młodym dyrygentom

Bardziej szczegółowo

There are no translations available.

There are no translations available. There are no translations available. Akademia Muzyczna w Łodzi zaprasza na bezpłatne, 2-letnie (2009-2011), niestacjonarne "P odyplomowe studia muzyki filmowej, komputerowej i twórczości audiowizualnej",

Bardziej szczegółowo

IV KONKURSU WOKALNEGO im. JANA, EDWARDA i JÓZEFINY RESZKÓW CZĘSTOCHOWA

IV KONKURSU WOKALNEGO im. JANA, EDWARDA i JÓZEFINY RESZKÓW CZĘSTOCHOWA REGULAMIN IV KONKURSU WOKALNEGO im. JANA, EDWARDA i JÓZEFINY RESZKÓW CZĘSTOCHOWA 23 27 lutego 2015 roku I 1. IV Konkurs Wokalny im. Jana, Edwarda i Józefiny Reszków odbędzie się w Częstochowie w dniach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH)

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH) WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH) Ocena niedostateczna Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna nie zdobył podstawowych wiadomości i umiejętności;

Bardziej szczegółowo

Kariera. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. M. Karłowicza. w Zielonej Górze

Kariera. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. M. Karłowicza. w Zielonej Górze Kariera w zasięgu ręki Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. M. Karłowicza w Zielonej Górze Szkoła Podstawowa nr 10 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Ligia Hnidec Kształcenie nauczycieli w specjalności edukacji artystycznej szkolnej. Projekt praktyk pedagogicznych

Ligia Hnidec Kształcenie nauczycieli w specjalności edukacji artystycznej szkolnej. Projekt praktyk pedagogicznych Ligia Hnidec Kształcenie nauczycieli w specjalności edukacji artystycznej szkolnej. Projekt praktyk pedagogicznych Przedstawione niŝej rozwaŝania są przedmiotem stałej troski i tematem dyskusji pedagogów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 5(9)/M/2016. Program Dyrygent rezydent. IV edycja. Departament Muzyki IMiT 29 lutego 2016

PROGRAM NR 5(9)/M/2016. Program Dyrygent rezydent. IV edycja. Departament Muzyki IMiT 29 lutego 2016 PROGRAM NR 5(9)/M/2016 Program Dyrygent rezydent IV edycja Departament Muzyki IMiT 29 lutego 2016 1. Cel programu Prezentacja i promocja młodych polskich dyrygentów. Umożliwienie młodym dyrygentom debiutu

Bardziej szczegółowo

Festiwale muzyczne w Polsce

Festiwale muzyczne w Polsce Festiwale muzyczne w Polsce Opracowały: Aleksandra Olszar Magdalena Stec Katarzyna Kapusta 2015 1. Mapa myśli. Wypisz wyrazy, które kojarzą się z podanym słowem. - MUZYKA - 2. Zapoznaj się z tabelką. Informacje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z I semestru roku szkolnego 2014/2015

Sprawozdanie z I semestru roku szkolnego 2014/2015 Sprawozdanie z I semestru roku szkolnego 2014/2015 1. Imprezy zorganizowane na terenie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej z udziałem uczniów klas I i II stopnia. 01.10.2014 Koncert z okazji Międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

Rafał Augusiewicz wokalista, konferansjer,

Rafał Augusiewicz wokalista, konferansjer, Rafał Augusiewicz wokalista, konferansjer, prezenter. Współzałożyciel i Lider popularnego zespołu NIENEGATYWNI. Wraz z zespołem Nienegatywni, którego działalność zapoczątkowana została przed czterema laty

Bardziej szczegółowo

POLAND CO TO JEST IMAGINE?

POLAND CO TO JEST IMAGINE? POLAND CO TO JEST IMAGINE? Imagine Poland to polska edycja międzynarodowego młodzieżowego przeglądu i konkursu muzycznego, organizowana przez doświadczonych partnerów, wykorzystująca i sieciująca istniejące

Bardziej szczegółowo

XI WOJEWÓDZKI FESTIWAL PIOSENKI I TAŃCA KUŹNIA 2013

XI WOJEWÓDZKI FESTIWAL PIOSENKI I TAŃCA KUŹNIA 2013 XI WOJEWÓDZKI FESTIWAL PIOSENKI I TAŃCA KUŹNIA 2013 I. ORGANIZATOR FESTIWALU: Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki w Zawadzkiem II. PATRONAT FESTIWALU: Burmistrz Zawadzkiego Mieczysław Orgacki III. TERMIN

Bardziej szczegółowo

Koncerty. Towarzystwa Przyjaciół Chóru Uniwersytetu Warszawskiego i Chóru Amici Canentes. Cz. I

Koncerty. Towarzystwa Przyjaciół Chóru Uniwersytetu Warszawskiego i Chóru Amici Canentes. Cz. I Koncerty Towarzystwa Przyjaciół Chóru Uniwersytetu Warszawskiego i Chóru Amici Canentes Cz. I maj 2001 kwiecień 2005 Opracowanie: Maria Laskowska Maria Piotrkiewicz Autorzy zdjęć: Marzena Grabiszewska-Gryka

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ ELIEZER MIZRACHI ETHNO JEWISH ORIENTAL MYSTIC MUSIC

ZESPÓŁ ELIEZER MIZRACHI ETHNO JEWISH ORIENTAL MYSTIC MUSIC Dwaj panowie w czarnych kapeluszach przeprowadzili zebranych słuchaczy przez multum niemal mistycznych dla duszy dźwięków.(...) Od początku koncertu ze sceny ku publiczności zaczęły płynąć pieśni pełne

Bardziej szczegółowo

Placówka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie. ŚLĄSKIE CENTRUM MUZYCZNE MUZYKA i RUCH z siedzibą w Rybniku

Placówka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie. ŚLĄSKIE CENTRUM MUZYCZNE MUZYKA i RUCH z siedzibą w Rybniku Placówka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie ŚLĄSKIE CENTRUM MUZYCZNE MUZYKA i RUCH z siedzibą w Rybniku zaprasza na: XVI RYBNICKI FESTIWAL MŁODYCH TALENTÓW im. Ireneusza Jeszki RYBNIK

Bardziej szczegółowo

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach - rozszczepienie na Bielsko i subregion bielski Plany programowe na 2016 r.

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach - rozszczepienie na Bielsko i subregion bielski Plany programowe na 2016 r. Nr (tak jak w załączniku nr 1) Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach - rozszczepienie na Bielsko i subregion bielski Plany programowe na 2016 r. Roczny czas emisji programu (liczba godzin) 175:15:00

Bardziej szczegółowo

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie - rozszczepienie Elbląg. Plany programowe na 2017 r.

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie - rozszczepienie Elbląg. Plany programowe na 2017 r. Nr (tak jak w załączniku nr 1) Roczny emisji programu (liczba godzin) UWAGA: Jeśli dana audycja będzie zbudowana z elementów należących do różnych kategorii, należy każdą jej część zaliczyć do właściwej

Bardziej szczegółowo

Wokaliści Instrumentaliści Harcerska orkiestra dęta Kwartet gitarowy Zespół wokalno-instrumentalny CONSONANS Zespoły taneczne

Wokaliści Instrumentaliści Harcerska orkiestra dęta Kwartet gitarowy Zespół wokalno-instrumentalny CONSONANS Zespoły taneczne MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY Ul. Kozia 10 a 25-514 Kielce tel/fax:(41)344 34 23 (41)343 64 20 mail: poczta@mdkkielce.pl OFERTA ARTYSTYCZNA Wokaliści Instrumentaliści Harcerska orkiestra dęta Kwartet gitarowy

Bardziej szczegółowo

POLSKIE RADIO S.A., program POLSKIE RADIO RYTM, konc. Nr 535/2013-R Plany programowe na 2016 r.

POLSKIE RADIO S.A., program POLSKIE RADIO RYTM, konc. Nr 535/2013-R Plany programowe na 2016 r. Nr audycji (tak jak w załączniku nr 1) PR Rytm - Arkusz zbiorczy - str. 1 Roczny czas emisji programu (liczba godzin) Roczny czas emisji specjalizacji (liczba godzin programu w 8784:: 6222:: godzinach

Bardziej szczegółowo

STYPENDIALNY PROGRAM WSPARCIA OTWARTA FILHARMONIA AGRAFKI MUZYCZNEJ

STYPENDIALNY PROGRAM WSPARCIA OTWARTA FILHARMONIA AGRAFKI MUZYCZNEJ STYPENDIALNY PROGRAM WSPARCIA OTWARTA FILHARMONIA AGRAFKI MUZYCZNEJ 1 OTWARTA FILHARMONIA AGRAFKI MUZYCZNEJ ORGANIZATOR I FUNDATOR PROGRAMU: FUNDACJA J&S PRO BONO POLONIAE DZIAŁALNOŚC PROGRAMOWA W CZTERECH

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ Z MUZYKI ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ

KRYTERIA WYMAGAŃ Z MUZYKI ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KRYTERIA WYMAGAŃ Z MUZYKI ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Na ocenę dobrą uczeń powinien: czynnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, zaśpiewać w grupie poprawną dykcją z pamięci pieśni obowiązkowe,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. XI Konkurs Piosenki Poetyckiej. Mimozami jesień się zaczyna

REGULAMIN. XI Konkurs Piosenki Poetyckiej. Mimozami jesień się zaczyna REGULAMIN XI Konkurs Piosenki Poetyckiej Mimozami jesień się zaczyna Organizatorzy: III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Świdnicy Studio Trójki Patroni: arte Artur Janicki Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

XI Międzynarodowy KROKUS JAZZ FESTIWAL Jelenia Góra Bautzen

XI Międzynarodowy KROKUS JAZZ FESTIWAL Jelenia Góra Bautzen XI Międzynarodowy KROKUS JAZZ FESTIWAL Jelenia Góra Bautzen 19 28 października 2012 www.jeleniagora-bautzen.eu www.krokusjazzfestiwal.pl al.pl Konkurs o nagrodę "Złotego Krokusa" 20. 21. października 2012

Bardziej szczegółowo

Program Dyrygent-rezydent

Program Dyrygent-rezydent PROGRAM NR 6 (9)/M/2014 Program Dyrygent-rezydent 2. edycja Departament Muzyki IMIT 25 listopada 2013 1. Cel programu Prezentacja i promocja młodych polskich dyrygentów. Umożliwienie młodym dyrygentom

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 6 (11)/M/2016. Program Artysta rezydent. II edycja. Departament Muzyki IMIT 29 lutego 2016

PROGRAM NR 6 (11)/M/2016. Program Artysta rezydent. II edycja. Departament Muzyki IMIT 29 lutego 2016 PROGRAM NR 6 (11)/M/2016 Program Artysta rezydent II edycja Departament Muzyki IMIT 29 lutego 2016 1. Cel programu Prezentacja i promocja młodych polskich artystów. Zachęcenie polskich instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

1. KONCERT TAŃCA 2. WYSTAWA FOTOGRAFII TANIEC OBRAZÓW OBRAZ TAŃCA 3. PUBLIKACJA TOMIKU POEZJI ZATAŃCZONA PRZESTRZEŃ

1. KONCERT TAŃCA 2. WYSTAWA FOTOGRAFII TANIEC OBRAZÓW OBRAZ TAŃCA 3. PUBLIKACJA TOMIKU POEZJI ZATAŃCZONA PRZESTRZEŃ PROMOCJA TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO POPRZEZ RÓśNORODNE DZIAŁANIA: 1. KONCERT TAŃCA 2. WYSTAWA FOTOGRAFII TANIEC OBRAZÓW OBRAZ TAŃCA 3. PUBLIKACJA TOMIKU POEZJI ZATAŃCZONA PRZESTRZEŃ Nazwa placówki: Państwowe

Bardziej szczegółowo

Mam przyjemność przedstawić Państwu ofertę koncertową jednego z najlepszych w Polsce zespołu koncertowego Royal Sound, w skład którego wchodzą

Mam przyjemność przedstawić Państwu ofertę koncertową jednego z najlepszych w Polsce zespołu koncertowego Royal Sound, w skład którego wchodzą Mam przyjemność przedstawić Państwu ofertę koncertową jednego z najlepszych w Polsce zespołu koncertowego Royal Sound, w skład którego wchodzą czołowi muzycy Wrocławskiej Sceny Muzycznej. Projekt ten zrodził

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na koncerty organizowane w ramach kursów i seminariów wokalnych i orkiestwoych, które odbywają sie od sierpnia w Suwałkach.

Zapraszamy na koncerty organizowane w ramach kursów i seminariów wokalnych i orkiestwoych, które odbywają sie od sierpnia w Suwałkach. Kursy Wokalne i Orkiestowe oraz seminarium Barokowe w Suwałkach Zapraszamy na koncerty organizowane w ramach kursów i seminariów wokalnych i orkiestwoych, które odbywają sie od 22-29 sierpnia w Suwałkach.

Bardziej szczegółowo

MUZYKA. szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego, wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych

MUZYKA. szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego, wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ZAJĘCIA EDUKACYJNE: MUZYKA szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego, wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Opracował:

Bardziej szczegółowo

Warszawa r.

Warszawa r. VI Ogólnopolski Festiwal Muzyki Kameralnej dla uczniów Szkół Muzycznych I i II stopnia pod artystycznym patronatem Grupy MoCarta Warszawa 1-3.06.2016r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Centrum

Bardziej szczegółowo

Działalność dydaktyczna lipca 1995 IV Międzynarodowa Akademia Muzyki Dawnej Warszawa Wilanów W kręgu muzyki H.

Działalność dydaktyczna lipca 1995 IV Międzynarodowa Akademia Muzyki Dawnej Warszawa Wilanów W kręgu muzyki H. Działalność dydaktyczna 1993-2015 26-31 lipca 1993 II Kurs Interpretacji Muzyki Dawnej Basso Contiunuo 4-10 lipca 1994 III Kurs Interpretacji Muzyki Dawnej Retoryka 3-9 lipca 1995 IV Międzynarodowa Akademia

Bardziej szczegółowo

Terminarz do planu pracy Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie w II semestrze roku szkolnego 2013/2014

Terminarz do planu pracy Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie w II semestrze roku szkolnego 2013/2014 Terminarz do planu pracy Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie w II semestrze roku szkolnego 2013/2014 Data Treść Odpowiedzialny 7. II. 2014 r. Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Harmonogram imprez szkolnych PSM w Łomży w roku szkolnym 2011/2012 (audycje koncerty, egzaminy i przesłuchania plan może podlegać zmianom)

Harmonogram imprez szkolnych PSM w Łomży w roku szkolnym 2011/2012 (audycje koncerty, egzaminy i przesłuchania plan może podlegać zmianom) Harmonogram imprez szkolnych PSM w Łomży w roku szkolnym 2011/2012 (audycje koncerty, egzaminy i przesłuchania plan może podlegać zmianom) Dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych: 31.10, 30.04, 02.05,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotów: MUZYKA oraz ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

Wymagania edukacyjne z przedmiotów: MUZYKA oraz ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE Wymagania edukacyjne z przedmiotów: MUZYKA oraz ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE Aby uzyskać poszczególne oceny, uczeń powinien: I. Na ocenę celującą: spełniać wymagania uzyskania oceny bardzo dobrej oraz dodatkowo

Bardziej szczegółowo

Podczas każdego ze swoich występów spotyka się z niezwykłym uznaniem wśród publiczności i krytyków muzycznych.

Podczas każdego ze swoich występów spotyka się z niezwykłym uznaniem wśród publiczności i krytyków muzycznych. 2 OCTAVA ensemble szybko uzyskał wiodącą pozycję wśród polskich zespołów kameralnych, zostając uznanym przez krytyków muzycznych za jeden z najciekawszych polskich zespołów wokalnych młodego pokolenia.

Bardziej szczegółowo

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu "Radio Merkury" S.A. - rozszczepienie Piła Plany programowe na 2015 r.

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu Radio Merkury S.A. - rozszczepienie Piła Plany programowe na 2015 r. Nr (tak jak w załączniku nr 1) Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu "Radio Merkury" S.A. - rozszczepienie Piła Plany programowe na 2015 r. Roczny czas emisji programu (liczba godzin) 98:40:00

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 29 stycznia 2016 r. Poz. 463 UCHWAŁA NR XX/414/16 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 21 stycznia 2016 r.

Wrocław, dnia 29 stycznia 2016 r. Poz. 463 UCHWAŁA NR XX/414/16 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 21 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 stycznia 2016 r. Poz. 463 UCHWAŁA NR XX/414/16 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 21 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę nr LVII/1478/14 Rady

Bardziej szczegółowo

PATRONAT HONOROWY / HONORARY PATRONAGE: Marjana Kiepury

PATRONAT HONOROWY / HONORARY PATRONAGE: Marjana Kiepury Krynickie Towarzystwo Kulturalne im. Jana Kiepury w Krynicy-Zdrój Cultural Association of Jan Kiepura in Krynica-Zdrój ul. Pułaskiego 35, 33-380 Krynica-Zdrój, Poland www.jankiepura.pl PATRONAT HONOROWY

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYNAJMU POMIESZCZEŃ MIEJSKIE CENTRUM KULTURY IM. HENRYKA BISTY

OFERTA WYNAJMU POMIESZCZEŃ MIEJSKIE CENTRUM KULTURY IM. HENRYKA BISTY OFERTA WYNAJMU POMIESZCZEŃ MIEJSKIE CENTRUM KULTURY IM. HENRYKA BISTY Rocznie, w Miejskim Centrum Kultury im. Henryka Bisty, odbywa się ponad 150 imprez, w których uczestniczy ponad trzydzieści tysięcy

Bardziej szczegółowo

I półrocze

I półrocze I półrocze 01.09.2016-13.01.2017 Wrzesień 1. 01.09.2016r. - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017. 2. 13.09.2016r. - Posiedzenie Rady Pedagogicznej. 3. 14.09.2016r. - Udział uczniów w Dniach Otwartych

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Efekty kształcenia dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Wstępna analiza potrzeb młodzieży z powiatów suwalskiego, suwalskiego grodzkiego, sejneńskiego

Wstępna analiza potrzeb młodzieży z powiatów suwalskiego, suwalskiego grodzkiego, sejneńskiego Wstępna analiza potrzeb młodzieży z powiatów suwalskiego, suwalskiego grodzkiego, sejneńskiego I. Potrzeba adekwatności oferty do oczekiwań młodych ludzi. Poniżej wymieniono przykłady działań będących

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia I i II stopnia w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w roku akademickim 2014/2015

Warunki i tryb rekrutacji na studia I i II stopnia w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w roku akademickim 2014/2015 Warunki i tryb rekrutacji na studia I i II stopnia w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w roku akademickim 2014/2015 EGZAMINY WSTĘPNE 2014/2015 Egzaminy wstępne do Akademii

Bardziej szczegółowo

Znajomość ogólnej wiedzy historii, teorii i estetyki muzyki, wykonawstwa. Znajomość szeroko pojętej kultury muzycznej i życia społeczno-kulturalnego

Znajomość ogólnej wiedzy historii, teorii i estetyki muzyki, wykonawstwa. Znajomość szeroko pojętej kultury muzycznej i życia społeczno-kulturalnego AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Seminarium Krytyki Kod modułu: Koordynator modułu: Stefan Drajewski Punkty ECTS: 2 Status przedmiotu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA Uchwała nr 17 / 48/2013 z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki w Regulaminie Studiów Na podstawie 38 p. 4 b Statutu UMFC z dnia

Bardziej szczegółowo

[FILM] Rock Opole - dobra rozgrzewka przed festiwalem

[FILM] Rock Opole - dobra rozgrzewka przed festiwalem [FILM] Rock Opole - dobra rozgrzewka przed festiwalem Na początek reggae, a później polski rock - na błoniach Politechniki Opolskiej trwa koncert Rock Opole, zorganizowany w ramach imprez towarzyszących

Bardziej szczegółowo

L.dz. PSM-0231/111/w/2011 Lubaczów 05.11.2013 r.

L.dz. PSM-0231/111/w/2011 Lubaczów 05.11.2013 r. L.dz. PSM-0231/111/w/2011 Lubaczów 05.11.2013 r. Szanowni Państwo Dziekani Wydziałów Instrumentalnych i Wokalnych Dyrektorzy Szkół Muzycznych I i II stopnia Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Krzysztofa

Bardziej szczegółowo

SUMA w cyklu 1 Przedmiot główny - wg specjalizacji

SUMA w cyklu 1 Przedmiot główny - wg specjalizacji PSM II st. im. Fryderyka Chopina i OSM II st. im. Jadwigi Kaliszewskiej w ZSM w Poznaniu Szkolny plan nauczania - INSTRUMENTALISTYKA; CYKL SZEŚCIOLETNI Poz. OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE I II III IV V

Bardziej szczegółowo

GATUNKI DZIENNIKARSKIE

GATUNKI DZIENNIKARSKIE GATUNKI DZIENNIKARSKIE GATUNKI INFORMACYJNE CZ.1 RODZAJE DZIENNIKARSKIE RODZAJE DZIENNIKARSKIE RODZAJ INFORMACYJNY RODZAJ PUBLICYSTYCZNY GATUNKI POGRANICZA Wzmianka (flash,news) Notatka Infografia Zapowiedź

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI Głównym celem przedmiotu "muzyka" jest zaznajomienie uczniów z zagadnieniami teorii muzyki i dorobkiem kultury muzycznej oraz wykształcenie podstawowych umiejętności

Bardziej szczegółowo

Kolory lata oraz Concertino Janusza Bieleckiego w Operze i Filharmonii Podlaskiej w wykonaniu Kwartetu im. Aleksandra Tansmana.

Kolory lata oraz Concertino Janusza Bieleckiego w Operze i Filharmonii Podlaskiej w wykonaniu Kwartetu im. Aleksandra Tansmana. Najnowsze kompozycje Janusza Bieleckiego w OiFP Kolory lata oraz Concertino Janusza Bieleckiego w Operze i Filharmonii Podlaskiej w wykonaniu Kwartetu im. Aleksandra Tansmana. Dwie najnowsze kompozycje

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do uczestnictwa wszystkich młodych artystów, także osoby niebędące członkami Związku Harcerstwa Polskiego.

Zapraszamy do uczestnictwa wszystkich młodych artystów, także osoby niebędące członkami Związku Harcerstwa Polskiego. ORGANIZATOR Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka im. Stefana Żeromskiego ul. Pańska 1a, 25-811 Kielce NIP 657-038-65-25; KRS 0000281349 tel. + 48 41 344 65 55 www.kielecka.zhp.pl; biuro@kielecka.zhp.pl

Bardziej szczegółowo

MDK 1 - BYDGOSZCZ

MDK 1 - BYDGOSZCZ ORGANIZATOR: MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 1 w Bydgoszczy, ul. Baczyńskiego 3 WSPÓŁORGANIZATORZY: URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY WYDZIAŁ EDUKACJI I SPORTU 2009 PATRONAT MEDIALNY: EXPRESS BYDGOSKI 26-27.11.2014 MDK

Bardziej szczegółowo

Ś L Ą S K I T E A T R T A Ń C A TANECZNY MOST. Realizacja projektu

Ś L Ą S K I T E A T R T A Ń C A TANECZNY MOST. Realizacja projektu TANECZNY MOST Realizacja projektu Lipiec 2009 - Listopad 2010 Spis treści O ŚTT 3 Opis projektu 4 Partnerzy projektu 5 Nadchodzące wydarzenia 6 Kontakt 7 Str. 2 O ŚTT Cele Śląski Teatr Tańca został załoŝony

Bardziej szczegółowo

Program nauczania zajęcia artystyczne (muzyka) klasy II gimnazjum w Końskowoli

Program nauczania zajęcia artystyczne (muzyka) klasy II gimnazjum w Końskowoli Program nauczania zajęcia artystyczne (muzyka) klasy II gimnazjum w Końskowoli Paweł Pytlak Końskowola 2010 Spis treści; I Ogólna charakterystyka programu II Cel zajęć artystycznych Cele główne Cele szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Polskie Radio RDC - rozszczepienie Siedlce Plany programowe na 2016 r.

Polskie Radio RDC - rozszczepienie Siedlce Plany programowe na 2016 r. Nr (tak jak w załączniku nr 1) Polskie Radio RDC - rozszczepienie Siedlce Plany programowe na 2016 r. Roczny czas emisji programu (liczba godzin) 383:30:00 UWAGA: Jeśli dana audycja będzie zbudowana z

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 99 5818 Poz. 580 ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 27 kwietnia 2011 r.

Dziennik Ustaw Nr 99 5818 Poz. 580 ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 27 kwietnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 99 5818 Poz. 580 Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226 i Nr 85, poz. 459) zarządza się, co następuje:

Bardziej szczegółowo

Nazwa modułu kształcenia Badania nad dziedzictwem kulturowym w naukach humanistycznych I Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Historii Sztuki

Nazwa modułu kształcenia Badania nad dziedzictwem kulturowym w naukach humanistycznych I Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Historii Sztuki Nazwa modułu kształcenia Badania nad dziedzictwem kulturowym w naukach humanistycznych I moduł Kod modułu ODK-I-04 Efekty kształcenia dla modułu WIEDZA kształcenia K_W05 ma podstawową wiedzę o dziedzinach

Bardziej szczegółowo

TERMINARZ SZKOLNY 2015/2016

TERMINARZ SZKOLNY 2015/2016 TERMINARZ SZKOLNY 2015/2016 DATA SALA GODZINA LUTY 01.02.2016 r. Ferie zimowe 02.02.2016 r. 03.02.2016 r. 04.02.2016 r. 05.02.2016 r. 06.02.2016 r. 07.02.2016 r. 08.02.2016 r. Ferie zimowe 09.02.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez 2017 NAZWA IMPREZY I JEJ ZASIĘG CHARAKTER IMPREZY DATA I MIEJSCE IMPREZY ORGANIZATOR IMPREZY 1 / 28

Kalendarz imprez 2017 NAZWA IMPREZY I JEJ ZASIĘG CHARAKTER IMPREZY DATA I MIEJSCE IMPREZY ORGANIZATOR IMPREZY 1 / 28 NAZWA IMPREZY I JEJ ZASIĘG CHARAKTER IMPREZY DATA I MIEJSCE IMPREZY ORGANIZATOR IMPREZY 1 / 28 WSPÓŁORG. IMPREZY OSOBA ODPOWIEDZIALNA KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA IMPREZY Koncert Kolęd i pastorałek Orszak Trzech

Bardziej szczegółowo

CELE KONKURSU POŚWIĘCONEGO TWÓRCZOŚCI

CELE KONKURSU POŚWIĘCONEGO TWÓRCZOŚCI Szanowni Państwo! Już po raz siódmy poloniści Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nysie organizują Powiatowy Konkurs Recytatorski. Dobierając jego tematykę, odwołujemy się zawsze do aktualnych rocznic związanych

Bardziej szczegółowo

Treści nauczania - wymagania szczegółowe

Treści nauczania - wymagania szczegółowe PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO - MUZYKA - IV-VI Cele kształcenia - wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń poznaje podstawowe pojęcia i terminy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XX JUBILEUSZOWEGO FESTIWALU PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ I RELIGIJNEJ WOJSKA POLSKIEGO HRUBIESZÓW 2015

REGULAMIN XX JUBILEUSZOWEGO FESTIWALU PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ I RELIGIJNEJ WOJSKA POLSKIEGO HRUBIESZÓW 2015 Załącznik nr 1 REGULAMIN XX JUBILEUSZOWEGO FESTIWALU PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ I RELIGIJNEJ WOJSKA POLSKIEGO HRUBIESZÓW 2015 I ORGANIZATORZY: Dowódca Garnizonu Hrubieszów; Związek Gmin Lubelszczyzny; Związek

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY PUDEŁKO ZWANE WYOBRAŹNIĄ XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL.

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY PUDEŁKO ZWANE WYOBRAŹNIĄ XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY PUDEŁKO ZWANE WYOBRAŹNIĄ XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 15-17 kwietnia 2008 r. Nawiązując do kilkuletniej tradycji, zapraszamy

Bardziej szczegółowo

I Międzynarodowy Konkurs Muzyki Kameralnej im. Ludwiga van Beethovena

I Międzynarodowy Konkurs Muzyki Kameralnej im. Ludwiga van Beethovena 07. - 13. Września 2015 Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego Lusławice Organizatorzy: Internationale Beethoven Gesellschaft z Berlina oraz Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego

Bardziej szczegółowo

"W kręgu Straussów" - koncert sylwestrowy w OiFP

W kręgu Straussów - koncert sylwestrowy w OiFP "W kręgu Straussów" - koncert sylwestrowy w OiFP Opera i Filharmonia Podlaska zaprasza 31 grudnia na niezapomniany koncert sylwester "W kręgu Straussów" i powitanie Nowego Roku z artystami OiFP. Początek

Bardziej szczegółowo

1. Konkurs odbywa się w trzech etapach: 2. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przygotowania i prezentacji utworów według

1. Konkurs odbywa się w trzech etapach: 2. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przygotowania i prezentacji utworów według 34. Przegląd Piosenki Aktorskiej Wrocław, marzec 2013 Konkurs Aktorskiej Interpretacji Piosenki REGULAMIN KONKURSU Teatr Muzyczny CAPITOL, organizator 34. Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, zaprasza

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Limanowa REGULAMIN

Burmistrz Miasta Limanowa REGULAMIN Burmistrz Miasta Limanowa REGULAMIN DZIECIĘCA TRIADA ARTYSTYCZNA Limanowa 2017 ORGANIZATOR: Limanowski Dom Kultury, ul. Bronisława Czecha 4, 34-600 Limanowa, tel. 18/337 16 03 www.ldk.limanowa.pl, www.fb.com/limanowskidomkultury

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Organizatorzy: 1.Celem konkursu jest przygotowanie radiowego festiwalu nowych słuchowisk zrealizowanych przez

REGULAMIN KONKURSU. Organizatorzy: 1.Celem konkursu jest przygotowanie radiowego festiwalu nowych słuchowisk zrealizowanych przez REGULAMIN KONKURSU Organizatorzy: 1.Celem konkursu jest przygotowanie radiowego festiwalu nowych słuchowisk zrealizowanych przez zaproszonych do współzawodnictwa uczestników. 2. Uczestnikami konkursu mogą

Bardziej szczegółowo

XVIII Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej

XVIII Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej XVIII Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej 3 MAJA 2014 XVIII OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ I. Organizator: Miasto Kraśnik, Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku Biuro Organizacyjne Festiwalu:

Bardziej szczegółowo

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu "Radio Merkury" S.A. - rozszczepienie Leszno Plany programowe na 2015 r.

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu Radio Merkury S.A. - rozszczepienie Leszno Plany programowe na 2015 r. Nr (tak jak w załączniku nr 1) Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu "Radio Merkury" S.A. - rozszczepienie Leszno Plany programowe na 2015 r. Roczny czas emisji programu (liczba godzin) UWAGA:

Bardziej szczegółowo

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu - rozszczepienie Konin Plany programowe na 2016 r.

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu - rozszczepienie Konin Plany programowe na 2016 r. Nr audycji (tak jak w załączniku nr 1) Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu - rozszczepienie Konin Plany programowe na 2016 r. UWAGA: Jeśli dana audycja będzie zbudowana z elementów należących

Bardziej szczegółowo

A. TURNIEJ RECYTATORSKI

A. TURNIEJ RECYTATORSKI 62. OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI, POEZJI ŚPIEWANEJ I TEATRU JEDNEGO AKTORA Warunki uczestnictwa Konkurs jest imprezą otwartą adresowaną do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych. Warunkiem

Bardziej szczegółowo

ANDRZEJ PODREZ kompleksowa oprawa muzyczna imprez

ANDRZEJ PODREZ kompleksowa oprawa muzyczna imprez ANDRZEJ PODREZ kompleksowa oprawa muzyczna imprez Muzyka do tańca Śluby, wesela Imprezy karaoke Bale dla dzieci Imprezy plenerowe Dj, discjockey One man band Człowiek orkiestra Podrez Band DUO Podrez Band

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. CELE PROGRAMU

REGULAMIN I. CELE PROGRAMU REGULAMIN Lubuski Festiwal Piosenki jest częścią Programu Promocji Twórczości Dzieci i Młodzieży PRO ARTE 2017 realizowanego w województwie lubuskim. Operatorem programu jest Regionalne Centrum Animacji

Bardziej szczegółowo

G upa Laokoona. Obsada. Tadeusz Różewicz. Premiera: 17 marca Scena Malarnia Czas trwania: 1 godzina 30 minut (bez przerw) Tylko dla dorosłych

G upa Laokoona. Obsada. Tadeusz Różewicz. Premiera: 17 marca Scena Malarnia Czas trwania: 1 godzina 30 minut (bez przerw) Tylko dla dorosłych G upa Laokoona Tadeusz Różewicz Opowieść o sztuce, polityce i głupocie, a wszystko to w popkulturowej oprawie. Zremasterowana oraz zaktualizowana wersja spektaklu z 2007 roku. Nowa przestrzeń, nowe obrazki,

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY. Spotkania na krańcach baśni

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY. Spotkania na krańcach baśni MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 17-19 lutego 2009 r. Zapraszamy serdecznie młodzież najstarszych klas

Bardziej szczegółowo

FRYDERYKI 2013 Nowa odsłona

FRYDERYKI 2013 Nowa odsłona FRYDERYKI 2013 Nowa odsłona Od dziś można zgłaszać kandydatów do Fryderyków 2013. Organizatorzy nagród podnoszą poprzeczkę i dostosowują kategorie nagród do multigatunkowej rzeczywistości współczesnego

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPONSORSKA REDAKCJA RADIOWA MITTENDRIN

OFERTA SPONSORSKA REDAKCJA RADIOWA MITTENDRIN OFERTA SPONSORSKA REDAKCJA RADIOWA MITTENDRIN O nas Polsko- Niemiecka Redakcja Radiowa Mittendrin powstała w 1997 roku na życzenie Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców woj. Śląskiego w Raciborzu,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z muzyki dla klasy 5

Wymagania edukacyjne z muzyki dla klasy 5 Wymagania edukacyjne z muzyki dla klasy 5 Uzyskanie oceny wyższej jest możliwe po spełnieniu wymagań pozwalających wystawić każdą z ocen poniżej. Oceną niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia

Bardziej szczegółowo

ZAI ZA NT N E T RESOWA SOW N A I N E SPORT

ZAI ZA NT N E T RESOWA SOW N A I N E SPORT OFERTA SPONSORSKA (ważna od 1 stycznia 2017 r.) ZAINTERESOWANIE SPORTEM Sportem interesuje się ponad 70% respondentów, z czego 21% deklaruje duże zainteresowanie. Sportem interesują się częściej mężczyźni(84,8%)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Uwaga Talent

Regulamin Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Uwaga Talent Regulamin Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Uwaga Talent 1. Organizatorzy: Siemianowickie Centrum Kultury, ul. Niepodległości 45, 41-106 Siemianowice Śląskie 2. Cel: a) prezentacja

Bardziej szczegółowo