PROGRAMY STRATEGICZNE PUBLIKACJE, BADANIA, WYDARZENIA NETWORKING

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAMY STRATEGICZNE PUBLIKACJE, BADANIA, WYDARZENIA NETWORKING"

Transkrypt

1 PROPOZYCJA DLA PARTNERÓW 2014 [kontakt] ośrodek dialogu i analiz BIZNES_IDEE_PAŃSTWO_ROZWÓJ PROGRAMY STRATEGICZNE PUBLIKACJE, BADANIA, WYDARZENIA NETWORKING

2 1 BROSZURA INFORMACYJNA [OD ZARZĄDU] KIM JESTEŚMY? 1 OD ZARZĄDU 2 ZESPÓŁ 3 RADA STRATEGICZNA 4 PROGRAMY STRATEGICZNE THINKTANK 6 Sieć myśli 8 RAPORTY, ANALIZY, DOSSIERS i INNE publikacje 10 BADANIA 12 DEBATY, KONFERENCJE, WYkłady i inne wydarzenia 14 MAGAZYN THINKTANK 16 CO MOŻEMY ZROBIĆ WSPÓLNIE? Szanowni Państwo, instytucje publiczne i firmy nieustannie stoją przed wyzwaniem, by efektywniej zarządzać, sprawniej się komunikować, a także intensywniej ze sobą współpracować. Liderzy i menedżerowie potrzebują zaś nowych idei, by sprostać zadaniom, z którymi mierzą się ich organizacje. Dlatego zapraszamy do współpracy z THINKTANK. To polski ośrodek analityczny i centrum dialogu o najważniejszych sprawach dla państwa i przedsiębiorstw. Jego misją jest inspirowanie polskich decydentów do szerszego, wielowymiarowego spojrzenia na rzeczywistość oraz budowanie mostów między sferami, które zazwyczaj nie mają ze sobą styczności: publiczną i prywatną, teorią i praktyką, badaniami i intuicją. Cele ośrodka to wzmacnianie debaty publicznej w Polsce, tworzenie dla niej nowych form oraz dostarczanie liderom syntetycznej wiedzy pozwalającej podejmować decyzje w szerokiej perspektywie. THINKTANK działa poprzez projekty w ramach programów strategicznych. Prowadzi sieć myśli, opracowuje publikacje, prowadzi badania, organizuje okrągłe stoły, konferencje, debaty i dyskusje. Realizuje też projekty na zlecenie firm i instytucji publicznych. Skupiona wokół ośrodka THINKTANK społeczność liczy ponad 12 tys. decydentów. Są oni głównymi odbiorcami wydawanego co kwartał Magazynu THINKTANK, dostępnego jedynie w subskrypcji pakietowej. Zapraszamy do współpracy dr Małgorzata Bonikowska Paweł Rabiej Partnerzy zarządzający ośrodka THINKTANK

3 [O NAS] 2 3 BROSZURA INFORMACYJNA [O NAS] ZESPÓŁ rada STRATEGICZNA THINKTANK jest networkiem ekspertów; dysponuje prawie stuosobową siecią specjalistów z kilkunastu obszarów wiedzy. Stały zespół liczy ponad 20 menedżerów, kierowników projektów i analityków. Prace ośrodka THINKTANK wspiera 17-osobowa Rada Strategiczna. Jej inicjatorem był laureat Pokojowej Nagrody Nobla z 2006 r. Muhammad Yunus, profesor ekonomii, bankier ubogich, zaliczany do prestiżowego grona stu najważniejszych myślicieli naszej epoki. KONTAKT Dr Małgorzata Bonikowska Partner Paweł Rabiej Partner MICHAŁ SMAGOWICZ Dyrektor wykonawczy JUSTYNA BUDZYŃSKA-WASIAK Kierownik biura, zamawianie publikacji AGNIESZKA OSTROWSKA Koordynator programów strategicznych ANNA CHYCKOWSKA Koordynator wydawnictw MARTA MURAWSKA Koordynator wydarzeń KAZIMIERZ ŻUREK Koordynator badań RAFAŁ SZYC MATEUSZ BARCZYK Koordynator multimediów Koordynator komunikacji THINKTANK Sp. z o.o. ul. Mińska 25 (Soho Factory) Warszawa KRS NIP REGON prof. Muhammad Yunus (inspirator) prof. Andrzej J. Blikle dr Henryka Bochniarz prof. Jerzy Buzek Krzysztof Domarecki prof. Jerzy Hausner prof. Danuta Hübner Marek Kamiński Aleksander Kwaśniewski Sławomir Lachowski prof. Krzysztof Obłój Janusz Reiter Jacek Santorski prof. Łukasz Turski prof. Günter Verheugen Maciej Wandzel Krzysztof Zanussi

4 [PROGRAMY STRATEGICZNE] 4 5 PROGRAMY STRATEGICZNE THINKTANK Ośrodek THINKTANK realizuje działania w ramach programów strategicznych. Każdy program jest złożony z projektów realizowanych z partnerami instytucjonalnymi i przy udziale sieci ekspertów THINKTANK. Obecnie ośrodek prowadzi dziewięć programów strategicznych: Stymuluje kontakty między administracją rządową, samorządową, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi. Szuka nowych płaszczyzn i form dialogu społecznego oraz inicjuje debatę publiczną na temat kluczowych wyzwań związanych ze zmianami w politykach państwa. Popularyzuje wiedzę i dobre przykłady z różnych obszarów zarządzania. Kładzie nacisk na rozwiązania praktyczne i przekazywanie sobie doświadczeń przez polskich menedżerów. Najlepsze praktyki zarządcze z Polski promuje za granicą. Program pomaga przedsiębiorcom i pracownikom administracji poszerzać wiedzę o innych krajach oraz optymalizować system publicznego wsparcia dla polskich firm w ich wychodzeniu za granicę. Podejmuje także tematy związane z budowaniem narracji o Polsce oraz promocją Polski i polskiej gospodarki na innych rynkach. Działania instytutu mają na celu zwiększanie kompetencji przywódczych liderów sfery prywatnej i publicznej. Program koncentruje się na technikach i metodach przywództwa w polskich warunkach oraz popularyzowaniu wiedzy związanej z obszarem przywództwa wśród polskich decydentów. To program adresowany przede wszystkim do samorządów. Tworzy przestrzeń publicznej debaty między władzami polskich miast a organizacjami biznesowymi i pozarządowymi na temat kluczowych wyzwań związanych z rozwojem ośrodków miejskich w Europie. Pomaga także rozwijać formy demokracji partycypacyjnej. Jego celem jest podnoszenie efektywności działania liderów i menedżerów polskiej administracji. Instytut popularyzuje dobre praktyki zarządcze w instytucjach państwowych i samorządowych oraz poszukuje zastosowań rozwiązań menedżerskich z biznesu w sferze publicznej. Celem programu jest stymulowanie dyskusji oraz formułowanie rekomendacji dotyczących różnych wymiarów funkcjonowania Unii Europejskiej, pozycji Europy w świecie, konkurencyjności europejskiego rynku oraz aktywności Polski w UE. Program jest realizowany we współpracy z partnerami z Polski i z zagranicy. Koncentruje się na zagadnieniach wielosektorowej polityki społecznej oraz społecznej odpowiedzialności biznesu, zajmuje się też popularyzacją idei przedsiębiorczości społecznej w Polsce. Jest adresowany do przedstawicieli wszystkich sektorów zainteresowanych tą tematyką. Celem programu jest monitorowanie i analiza zmian zachodzących w mentalności oraz stylu życia współczesnych Polaków w wyniku transformacji ustrojowej, ekonomicznej i społecznej ostatnich dwóch dekad. Program tworzy portrety zbiorowe różnych pokoleń i definiuje elementy wizji Polski przyszłości. Wnioski i rekomendacje dotyczące zagadnień poruszanych w ramach programów strategicznych są publikowane na łamach Magazynu THINKTANK, w raportach oraz w innych wydawnictwach tworzonych przez ośrodek.

5 [DZIAŁANIA] 6 7 SIEĆ MYśLI raport Ośrodek THINKTANK opracowuje nowe idee, rekomendacje i propozycje rozwiązań dla sfery biznesu oraz administracji publicznej poprzez łączenie w swej sieci myśli potencjału ekspertów i praktyków. Tworzenie i zarządzanie siecią myśli to najważniejszy i stały element pracy THINKTANK. Jest on podstawą wszystkich podejmowanych przez ośrodek projektów, zwłaszcza wówczas, gdy potrzebne jest spojrzenie interdyscyplinarne i systemowe. Do udziału w sieci myśli zapraszani są polscy i międzynarodowi eksperci z różnych dziedzin w zależności od poruszanych tematów i zagadnień. THINKTANK tworzy przestrzeń do dyskusji i wypracowywania nowych idei między sferami biznesu i administracji, administracji centralnej i samorządu, kultury i biznesu, nauki i przedsiębiorczości, stosując podejście crossowe. Zadaniem sieci myśli jest identyfikacja wyzwań związanych z analizowanym zagadnieniem oraz wypracowanie przez interakcję i dialog nowych idei i rekomendacji. Zarządzając siecią myśli, THINKTANK korzysta z narzędzi analitycznych i syntetycznych, technik pracy nad ideami, technik dialogu i metod tworzenia innowacji myślowych. W sieci myśli aktywnie uczestniczyło do tej pory kilkuset najwybitniejszych polskich i zagranicznych ekspertów reprezentujących różne środowiska i podejścia. Na zdjęciach od góry: prof. Jerzy Buzek jako przewodniczący PE podczas dyskusji THINKTANK w Brukseli (2012) konferencja THINKTANK i MSZ Beata Stelmach, podsekretarz stanu w MSZ (2011) okrągły stół THINKTANK z udziałem ministra Michała Boniego, szefa Zespołu Doradców Strategicznych premiera RP Donalda Tuska, i Andrzeja Klesyka, prezesa PZU (2011) dr Małgorzata Bonikowska i Paweł Rabiej z prezydentem RP Bronisławem Komorowskim w Chinach (2012) Lech Wałęsa, były prezydent RP, w dyskusji o wartościach Europy (2013). Strefa nowych idei 256 Tyle projektów zmierzających Tylu do wypracowania nowych idei zrealizował THINKTANK w latach ekspertów wzięło udział w działaniach sieci myśli w latach Tyle interdyscyplinarnych projektów ze styku administracji i biznesu zrealizował THINKTANK w latach

6 [Działania] 8 9 RAPORTY, ANALIZY, DOSSIERS i INNE publikacje raport uwaga! Publikacje ośrodka THINKTANK dostarczają przekrojowego spojrzenia i eksperckiej wiedzy na tematy kluczowe dla administracji i biznesu. Ośrodek THINKTANK regularnie wydaje publikacje własne oraz publikacje powstające na zlecenie firm i instytucji. Należą do nich: Raporty szersze opracowania, kompleksowo opisujące wybrane zagadnienia poruszane w projektach ośrodka Analizy krótsze formy, umożliwiające syntetyczne spojrzenie na omawianie zagadnienia Dossiers opracowania dotyczące relacji Polski z wybranymi krajami pozaeuropejskimi, perspektyw współpracy oraz szans polskich firm na tamtych rynkach (m.in. Chiny, kraje afrykańskie, ASEAN) Rekomendacje i protokoły uzgodnień powstają w wyniku sesji dialogu i dyskusji okrągłego stołu Ekspertyzy i opracowania tematyczne Publikacje specjalne (m.in. seria Kwestie do debaty, albumy, katalogi, przeglądy) Publikacje multimedialne (m.in. Ekspedycje THINKTANK, relacje z misji, audiobooki). Przykładowe tematy poruszane w publikacjach ośrodka THINKTANK: Polska i świat: prognozy trendów gospodarczych i politycznych oraz przegląd sytuacji w ponad 60 krajach kluczowych z punktu widzenia polskiej gospodarki. Polska w Unii Europejskiej: perspektywa biznesu i rekomendacje na przyszłość. Na zdjęciach od góry: raport o sukcesji w firmach rodzinnych Dossier Polska Chiny na konferencję THINKTANK i MSZ Doing business with China Tadeusz Mazowiecki, premier Polski w latach , podczas lektury raportu o zmianach w dyrektywie tytoniowej w czasie debaty zorganizowanej przez THINKTANK (2013) raporty Polska Chiny opracowane na oficjalną wizytę prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w Chinach jedno z dossiers na temat możliwości ekspansji polskich firm na rynkach zagranicznych. Przekrojowe spojrzenie i wiedza praktyków Motywowanie i angażowanie pracowników nowe, skuteczne praktyki. Zarządzanie zmianą najlepsze praktyki i rekomendacje. Cyfrowa organizacja: jak przekształcać firmy i instytucje, by skutecznie działały w modelu cyfrowym. E-commerce i skuteczna e-sprzedaż w firmach: nowe rozwiązania, benchmarki i przykłady. Sukcesja. Lekcje z najlepszych praktyk. Technologie a skuteczne działanie liderów: nowe możliwości i nowe wyzwania. Nowe technologie a efektywność organizacji praktyczne rekomendacje. Execution: nowe podejścia do efektywnego działania. Fuzje i przejęcia lekcje najlepszych polskich firm.

7 [Działania] BADANIA THINKTANK realizuje badania własne oraz zlecone przede wszystkim na grupie decydentów. THINKTANK wykorzystuje różnego rodzaju metody badawcze i analityczne (od metod typu burze mózgu, przez badania ilościowe i jakościowe, po etnograficzne), stosując całościowe podejście do zagadnienia. Prowadzone co trzy lata wraz z Google i Instytutem Monitorowania Mediów badania Kogo słuchają polscy liderzy wyłaniają prestiżową listę autorytetów inspirujących polską elitę. Projekty badawcze dotyczą m.in. różnych aspektów zarządzania (motywowanie, angażowanie, wolontariat, CSR, sprzedaż, komunikacja, marketing) oraz polityk publicznych. uwaga! Projekty badawcze i analityczne są prowadzone przez THINKTANK na własne potrzeby lub na zlecenie firm i instytucji publicznych. Przykładowa tematyka badań ośrodka THINKTANK: System wspierania ekspansji zagranicznej polskich firm: jak zwiększyć jego efektywność. Bariery mentalne, finansowe i technologiczne rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Lęki polskich liderów: czego obawiają się przywódcy i z jakich powodów. THINKTANK realizuje projekty badawcze różnego typu: od spotkań o charakterze okrągłych stołów i burz mózgów po badania jakościowe i ilościowe. Na zdjęciach od góry: dyskusje, których celem była diagnoza stylów życia w Polsce, analiza metod motywowania i angażowania pracowników analiza efektywnej komunikacji w przywództwie, podejścia do zarządzania miastami oraz systemowego podejścia liderów do negocjacji w organizacjach. Pogłębione badania i analizy Smart living: jakie mikrotrendy i trendy kulturowe kształtują poczucie dobrego życia. Technologie a życie obywateli: jak rozwój technologii zmienia zaangażowanie obywateli w życie publiczne. Praktyki polskich firm w zakresie sprzedaży i marketingu online: bariery mentalne, finansowe i technologiczne. 64% Tylu odbiorców THINKTANK bierze udział w podejmowaniu kluczowych decyzji.

8 [Działania] DEBATY, KONFERENCJE, WYkłady i inne wydarzenia uwaga! THINKTANK organizuje wydarzenia własne oraz realizuje wydarzenia na zlecenie firm i instytucji. Wydarzenia organizowane przez ośrodek THINKTANK starają się wzmacniać i inspirować publiczną debatę w Polsce. Ich ważnym elementem jest interdyscyplinarne podejście i łączenie sfer, które się rzadko przenikają: publicznej i prywatnej, teorii i praktyki, badań i intuicji. Ośrodek tworzy nowe formy moderacji (np. dyskusje w formule smart debates) oraz popularyzuje dialog między instytucjami i sektorami, dążąc do uzyskania jak najszerszego spojrzenia na omawiane zagadnienia i zdefiniowania zbieżności. Wydarzenia THINKTANK odbywają się w SOHO Factory, gdzie ośrodek ma swoje biuro, ale także w innych miejscach w Warszawie, m.in. w Klubie Polskiej Rady Biznesu, sali kopułowej Ministerstwa Gospodarki i na Giełdzie Papierów Wartościowych. Niektóre są organizowane w innych miastach Polski i za granicą, m.in. w Brukseli. Rodzaje wydarzeń organizowanych przez ośrodek THINKTANK: Regularne debaty, dyskusje i okrągłe stoły w ramach dziewięciu programów strategicznych THINKTANK. Ośrodek analityczny organizuje zarówno kameralne spotkania, jak i duże wydarzenia i konferencje. Na zdjęciach od góry: inauguracja programu Globalna firma w Ministerstwie Gospodarki (2013) konferencja THINKTANK i MSZ o Chinach (2011) konferencja o znaczeniu designu w ramach programu Zaprojektuj Swój Zysk zorganizowana z Instytutem Wzornictwa Przemysłowego (2010) wykład prof. Leszka Balcerowicza, autora planu zmian gospodarczych w Polsce po 1989 r. (2010) spotkanie z serii THINKTANK Society. Wydarzenia, które dają efekty Sesje dialogu społecznego. Kameralne spotkania z udziałem liderów biznesu i administracji publicznej dotyczące wybranych zagadnień. Spotkania te mogą być sponsorowane przez partnerów. Wykłady THINKTANK z udziałem wybitnych osobistości życia publicznego i korporacyjnego. Forma ta może być współfinansowana przez partnerów. Konferencje odpłatne, dotyczące różnych zagadnień zarządczych (m.in. angażowanie i motywowanie pracowników, skuteczna sprzedaż w polskich warunkach, digitalizacja firmy praktyczne aspekty). Konferencje na zlecenie instytucji publicznych i firm.

9 [Działania] Dobrze przemyślany magazyn jest źródłem idei i inspiracji do lepszego zarządzania dla liderów biznesu oraz administracji publicznej. Magazyn THINKTANK dostępny jest wyłącznie w prenumeracie oraz w pakietach THINKTANK Society, z których mogą skorzystać zarówno firmy i instytucje, jak i menedżerowie oraz liderzy indywidualnie. Ukazuje się co kwartał (marzec, czerwiec, październik, grudzień). Przedstawia analizy i studia przypadków, opinie i rekomendacje w czterech działach: Trendy, Firma, Państwo i Lider. W magazynie swoje analizy i rekomendacje publikują eksperci i praktycy z różnych dziedzin od zarządzania, przez przywództwo, ekonomię, politologię, psychologię, socjologię, po polityki publiczne. Nakład Magazynu THINKTANK wynosi 5,2 tys. egz. uwaga! Główne zagadnienia poruszane na łamach Magazynu THINKTANK : Motywowanie i angażowanie pracowników: nowe doświadczenia, wyzwania i podejścia. Skuteczna sprzedaż i zarządzanie relacjami z klientami kluczowymi. Etyczne i odpowiedzialne przywództwo, pobudzanie postaw odpowiedzialności i przedsiębiorczości w menedżerach. Rekomendacje dotyczące zmian w politykach publicznych. Dialog między biznesem a administracją w praktyce. Tematy i zagadnienia poruszane w ramach dziewięciu programów strategicznych THINKTANK: efektywne zarządzanie, skuteczne przywództwo w polskich warunkach, nowoczesne zarządzanie państwem i miastami, przedsiębiorczość społeczna, dialog, Polska w Europie, trendy i kontrtrendy. Na zdjęciach od góry: Krzysztof Zanussi, reżyser i członek Rady Strategicznej THINKTANK, z wydaniem specjalnym magazynu na temat polskiej wizji Europy spotkanie czytelników z autorami w siedzibie THINKTANK Jerzy Gut i Wojciech Haman, jedni z najwybitniejszych w Polsce doradców w zakresie psychologii liderów i psychologii sprzedaży, podczas spotkania z czytelnikami dyskusja na temat różnorodności i stylów zarządzania. dobrze przemyślany Magazyn 69% 90% 65% 35% mężczyźni kobiety Taki procent odbiorców Magazynu THINKTANK to ludzie biznesu. Tylu odbiorców uważa, że Magazyn THINKTANK inspiruje ich do sięgania po nowe metody zarządzania. Podział procentowy odbiorców Magazynu THINKTANK według płci.

10 [wymiary współpracy] CO MOŻEMY ZROBIĆ WSPÓLNIE? PARTNERZY W RAMACH działań WŁASNYCH THINKTANK Strategiczni: WSPÓŁPRACA NA ZASADACH PARTNERSTWA STRATEGICZNEGO WSPÓŁPRACA PARTNERSKA W RAMACH WYBRANYCH PROGRAMÓW OŚRODKA THINKTANK CZŁONKOSTWO W THINKTANK SOCIETY WSPÓŁPRACA Z Magazynem THINKTANK MERYtoryczni: WSPÓŁPRACA PRZY RAPORTACH, ANALIZACH, DOSSIERS ORAZ INNYCH PUBLIKACJACH OŚRODKA THINKTANK WSPÓŁPRACA PRZY WYDARZENIACH OŚRODKA THINKTANK WSPÓŁPRACA PRZY PROJEKTACH ANALITYCZNO-BADAWCZYCH OŚRODKA THINKTANK organizacyjni: W RAMACH indywidualnych zleceń PROJEKTY DEDYKOWANE OPRACOWANIA DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO PUBLIKACJE ZLECONE MODEROWANIE I ORGANIZACJA WYDARZEŃ ZLECONYCH BADANIA NA ZAMÓWIENIE PROCES DIALOGU SPOŁECZNEGO

11 ośrodek dialogu i analiz THINKTANK Sp. z o.o. ul. Mińska 25, Warszawa tel , faks

Przeglad SPRAWNA ADMINISTRACJA NOWOCZESNE. Motywacja i przywództwo w procesie zmiany WYZWANIA MODERNIZACJI

Przeglad SPRAWNA ADMINISTRACJA NOWOCZESNE. Motywacja i przywództwo w procesie zmiany WYZWANIA MODERNIZACJI Przeglad Akademia Zarządzania Instytucjami Publicznymi 2013 SPRAWNA ADMINISTRACJA NOWOCZESNE PAŃSTWO Motywacja i przywództwo w procesie zmiany WYZWANIA MODERNIZACJI 7 obszarów nowych praktyk zarządczych

Bardziej szczegółowo

XXXXX REPRINT THINKTANK: LIDERZY IDEI. Kto ma dziś wpływ na ludzi biznesu? Badanie 2012 WWW.MTTP.PL _ 1

XXXXX REPRINT THINKTANK: LIDERZY IDEI. Kto ma dziś wpływ na ludzi biznesu? Badanie 2012 WWW.MTTP.PL _ 1 _ 1 XXXXX REPRINT THINKTANK: LIDERZY IDEI Kto ma dziś wpływ na ludzi biznesu? Badanie 2012 Artykuł pochodzi z magazynu THINKTANK, jesień 2012 WWW.MTTP.PL KOGO SŁUCHA BIZNES _ TEKST> THINKTANK Kogo słuchają

Bardziej szczegółowo

Polska Przyszłości. Cyfryzacja jako fundament wzrostu. Dialog

Polska Przyszłości. Cyfryzacja jako fundament wzrostu. Dialog Polska Przyszłości Cyfryzacja jako fundament wzrostu Podsumowanie dialogu z interesariuszami. Raport Microsoft Sp. z o.o. (Polska), 2012 r. 2013 r. Polska Przyszłości Cyfryzacja jako fundament wzrostu

Bardziej szczegółowo

Dlaczego potrzebne jest dziś nowe podejście wszystkich interesariuszy

Dlaczego potrzebne jest dziś nowe podejście wszystkich interesariuszy Współodpowiedzialny biznes 1989 2014 Ewolucja odpowiedzialności biznesu w polskich firmach Dlaczego potrzebne jest dziś nowe podejście wszystkich interesariuszy do odpowiedzialności Współodpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Europejski Rok Kreatywności i Innowacji 2009 w Polsce RAPORT

Europejski Rok Kreatywności i Innowacji 2009 w Polsce RAPORT Europejski Rok Kreatywności i Innowacji 2009 w Polsce RAPORT Europejski Rok Kreatywności i Innowacji 2009 w Polsce RAPORT Warszawa 2010 REDAKCJA I OPRACOWANIE TEKSTU: Ewa Kolasińska, Agnieszka Pietrzak,

Bardziej szczegółowo

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia Who is who albo top model Kto jest kim w Projekcie Model, który będzie... modelem Ogłaszamy nabór na szkolenia 4 6 15 32 3 Who is who albo top model Czasy internetu są pod wieloma względami bezlitosne.

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy, kiedy potrzeba

Jesteśmy, kiedy potrzeba Jesteśmy, kiedy potrzeba Raport Społecznej Odpowiedzialności Provident Polska za lata 2012 2013 Podziękowania Spis treści Rozpoczynając pracę nad niniejszym raportem, zapytałem ponad stu ekspertów o to,

Bardziej szczegółowo

Rapor t Roczny 2010. spis treści

Rapor t Roczny 2010. spis treści Raport Roczny 2010 Rapor t Roczny 2010 spis treści 4 8 9 9 19 31 34 46 47 48 51 61 62 List od Kierownictwa Obszary Działania Fundacji Jedenasty Rok Działalności Inicjatywy w zakresie edukacji Rozwój społeczności

Bardziej szczegółowo

Dialog Społeczny. Raport Odpowiedzialności Społecznej

Dialog Społeczny. Raport Odpowiedzialności Społecznej 2006 Dialog Społeczny Raport Odpowiedzialności Społecznej Niniejszy Raport Odpowiedzialności Społecznej został wydany przez British American Tobacco Polska. Znajdą tu Państwo kwestie podniesione przez

Bardziej szczegółowo

Zmianie finansowego i kapitałowego Co dalej? Kluczowe dylematy

Zmianie finansowego i kapitałowego Co dalej? Kluczowe dylematy materiały 25 pokonferencyjne lat 2014 po Wielkiej Zmianie Kamienie milowe przemian Źródła siły sektora finansowego i kapitałowego Co dalej? Kluczowe dylematy Strategiczne pytania rozwojowe: Od planu Balcerowicza

Bardziej szczegółowo

100 MIEJSC. Wizja poprawia jakość przywództwa Strategic Leadership Academy 2016. Nowe tematy, studia przypadków i przykłady sukcesów

100 MIEJSC. Wizja poprawia jakość przywództwa Strategic Leadership Academy 2016. Nowe tematy, studia przypadków i przykłady sukcesów TYLKO 100 MIEJSC ZAJĘCIA I MATERIAŁY W JĘZYKU POLSKIM! (dostępne także materiały źródłowe w języku angielskim) EDYCJA 2016 Wizja poprawia jakość przywództwa Strategic Leadership Academy 2016 Nowe tematy,

Bardziej szczegółowo

raport i zaangażowanie pracowników Jak dziś je skutecznie podnosić?

raport i zaangażowanie pracowników Jak dziś je skutecznie podnosić? raport 2011 Generacja Y: czy pokolenie X potrafi ją skutecznie motywować? Menedżerowie i liderzy: słabe ogniwo motywowania? Inwestować w satysfakcję czy zaangażowanie? Nowe narzędzia motywacji Kompetencje

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

BIZNES_IDEE_PAOSTWO_ROZWÓJ THINKTANK P U B L I S H I N G

BIZNES_IDEE_PAOSTWO_ROZWÓJ THINKTANK P U B L I S H I N G BIZNES_IDEE_PAOSTWO_ROZWÓJ THINKTANK P U B L I S H I N G PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY BADANIA THINKTANK OFERTA WSPÓŁPRACY W PROJEKTACH ANALITYCZNYCH I BADAWCZYCH WSPÓLNA REALIZACJA BADAO, ANALIZ I DYSKUSJI THINKTANK:

Bardziej szczegółowo

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Spis treści Wstęp... 3 Odnowiona Strategia UE 2011 2014 na rzecz Społecznej

Bardziej szczegółowo

Firma w rodzinie czy rodzina w firmie METODOLOGIA WSPARCIA FIRM RODZINNYCH

Firma w rodzinie czy rodzina w firmie METODOLOGIA WSPARCIA FIRM RODZINNYCH Firma w rodzinie czy rodzina w firmie METODOLOGIA WSPARCIA FIRM RODZINNYCH Firma w rodzinie czy rodzina w firmie METODOLOGIA WSPARCIA FIRM RODZINNYCH Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa

Bardziej szczegółowo

I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już za nami Czas na podsumowania. SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP" LAUREACI PROGRAMU "

I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już za nami Czas na podsumowania. SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP LAUREACI PROGRAMU LAUREACI PROGRAMU " SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP" Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Listopad 2011 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już

Bardziej szczegółowo

Raport Perspektywa HR

Raport Perspektywa HR perspektywahr Raport Perspektywa HR Priorytet: rozwój liderów Raport Perspektywa HR 2013 Autorzy raportu: dr Michał Zdziarski adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizuje się

Bardziej szczegółowo

Wieloletni program współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości

Wieloletni program współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości Wieloletni program współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości Założeniem autorów opracowania było stworzenie uniwersalnego narzędzia do pracy członków nowopowstających partnerstw lokalnych.

Bardziej szczegółowo

6KROKÓW KOMPENDIUM CSR. Strategia Europa 2020 oznacza również odpowiedzialność dla przejmującej prezydencję Polski

6KROKÓW KOMPENDIUM CSR. Strategia Europa 2020 oznacza również odpowiedzialność dla przejmującej prezydencję Polski NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z DZIENNIKIEM gazetą prawną Zarządzanie CSR Aktywny udział interesariuszy Łańcuch dostaw Nowy oręż w walce o klientów Konsument W pełni świadomy, czyli

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Opracowanie: Zespół ResPublic sp. z o.o. przy współpracy pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego. Kraków, maj 2011 I. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 Projekt po uzgodnieniach międzyresortowych Warszawa, 21 grudnia 2011r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 2 II. RELACJA STRATEGII ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

Program działania na rok 2012

Program działania na rok 2012 Program działania na rok 2012 (przyjęty uchwałą nr 29/2011 Rady Krajowej Izby Gospodarczej na posiedzeniu 15 grudnia 2011 r.) Warszawa, 15 grudnia 2011 r. Spis treści I. Wstęp...3 II. Działalność statutowa...4

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. Rok 2014 w PSZK. Kalendarz wydarzeń PSZK 2015

Spis treści. Wprowadzenie. Rok 2014 w PSZK. Kalendarz wydarzeń PSZK 2015 RAPORT 2014 Raport 2014 Spis treści Wprowadzenie Rok 2014 w PSZK Kalendarz wydarzeń PSZK 2015 ` Projekty realizowane przez firmy wyróżnione certyfikatem HR Najwyższej Jakości CSR Allianz Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIA PSYCHOLOGII W ZARZĄDZANIU

ZASTOSOWANIA PSYCHOLOGII W ZARZĄDZANIU ZASTOSOWANIA PSYCHOLOGII W ZARZĄDZANIU NR 2789 ZASTOSOWANIA PSYCHOLOGII W ZARZĄDZANIU pod redakcją Barbary Kożusznik przy współudziale Małgorzaty Chrupały-Pniak Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice

Bardziej szczegółowo