PROGRAMY STRATEGICZNE PUBLIKACJE, BADANIA, WYDARZENIA NETWORKING

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAMY STRATEGICZNE PUBLIKACJE, BADANIA, WYDARZENIA NETWORKING"

Transkrypt

1 PROPOZYCJA DLA PARTNERÓW 2014 [kontakt] ośrodek dialogu i analiz BIZNES_IDEE_PAŃSTWO_ROZWÓJ PROGRAMY STRATEGICZNE PUBLIKACJE, BADANIA, WYDARZENIA NETWORKING

2 1 BROSZURA INFORMACYJNA [OD ZARZĄDU] KIM JESTEŚMY? 1 OD ZARZĄDU 2 ZESPÓŁ 3 RADA STRATEGICZNA 4 PROGRAMY STRATEGICZNE THINKTANK 6 Sieć myśli 8 RAPORTY, ANALIZY, DOSSIERS i INNE publikacje 10 BADANIA 12 DEBATY, KONFERENCJE, WYkłady i inne wydarzenia 14 MAGAZYN THINKTANK 16 CO MOŻEMY ZROBIĆ WSPÓLNIE? Szanowni Państwo, instytucje publiczne i firmy nieustannie stoją przed wyzwaniem, by efektywniej zarządzać, sprawniej się komunikować, a także intensywniej ze sobą współpracować. Liderzy i menedżerowie potrzebują zaś nowych idei, by sprostać zadaniom, z którymi mierzą się ich organizacje. Dlatego zapraszamy do współpracy z THINKTANK. To polski ośrodek analityczny i centrum dialogu o najważniejszych sprawach dla państwa i przedsiębiorstw. Jego misją jest inspirowanie polskich decydentów do szerszego, wielowymiarowego spojrzenia na rzeczywistość oraz budowanie mostów między sferami, które zazwyczaj nie mają ze sobą styczności: publiczną i prywatną, teorią i praktyką, badaniami i intuicją. Cele ośrodka to wzmacnianie debaty publicznej w Polsce, tworzenie dla niej nowych form oraz dostarczanie liderom syntetycznej wiedzy pozwalającej podejmować decyzje w szerokiej perspektywie. THINKTANK działa poprzez projekty w ramach programów strategicznych. Prowadzi sieć myśli, opracowuje publikacje, prowadzi badania, organizuje okrągłe stoły, konferencje, debaty i dyskusje. Realizuje też projekty na zlecenie firm i instytucji publicznych. Skupiona wokół ośrodka THINKTANK społeczność liczy ponad 12 tys. decydentów. Są oni głównymi odbiorcami wydawanego co kwartał Magazynu THINKTANK, dostępnego jedynie w subskrypcji pakietowej. Zapraszamy do współpracy dr Małgorzata Bonikowska Paweł Rabiej Partnerzy zarządzający ośrodka THINKTANK

3 [O NAS] 2 3 BROSZURA INFORMACYJNA [O NAS] ZESPÓŁ rada STRATEGICZNA THINKTANK jest networkiem ekspertów; dysponuje prawie stuosobową siecią specjalistów z kilkunastu obszarów wiedzy. Stały zespół liczy ponad 20 menedżerów, kierowników projektów i analityków. Prace ośrodka THINKTANK wspiera 17-osobowa Rada Strategiczna. Jej inicjatorem był laureat Pokojowej Nagrody Nobla z 2006 r. Muhammad Yunus, profesor ekonomii, bankier ubogich, zaliczany do prestiżowego grona stu najważniejszych myślicieli naszej epoki. KONTAKT Dr Małgorzata Bonikowska Partner Paweł Rabiej Partner MICHAŁ SMAGOWICZ Dyrektor wykonawczy JUSTYNA BUDZYŃSKA-WASIAK Kierownik biura, zamawianie publikacji AGNIESZKA OSTROWSKA Koordynator programów strategicznych ANNA CHYCKOWSKA Koordynator wydawnictw MARTA MURAWSKA Koordynator wydarzeń KAZIMIERZ ŻUREK Koordynator badań RAFAŁ SZYC MATEUSZ BARCZYK Koordynator multimediów Koordynator komunikacji THINKTANK Sp. z o.o. ul. Mińska 25 (Soho Factory) Warszawa KRS NIP REGON prof. Muhammad Yunus (inspirator) prof. Andrzej J. Blikle dr Henryka Bochniarz prof. Jerzy Buzek Krzysztof Domarecki prof. Jerzy Hausner prof. Danuta Hübner Marek Kamiński Aleksander Kwaśniewski Sławomir Lachowski prof. Krzysztof Obłój Janusz Reiter Jacek Santorski prof. Łukasz Turski prof. Günter Verheugen Maciej Wandzel Krzysztof Zanussi

4 [PROGRAMY STRATEGICZNE] 4 5 PROGRAMY STRATEGICZNE THINKTANK Ośrodek THINKTANK realizuje działania w ramach programów strategicznych. Każdy program jest złożony z projektów realizowanych z partnerami instytucjonalnymi i przy udziale sieci ekspertów THINKTANK. Obecnie ośrodek prowadzi dziewięć programów strategicznych: Stymuluje kontakty między administracją rządową, samorządową, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi. Szuka nowych płaszczyzn i form dialogu społecznego oraz inicjuje debatę publiczną na temat kluczowych wyzwań związanych ze zmianami w politykach państwa. Popularyzuje wiedzę i dobre przykłady z różnych obszarów zarządzania. Kładzie nacisk na rozwiązania praktyczne i przekazywanie sobie doświadczeń przez polskich menedżerów. Najlepsze praktyki zarządcze z Polski promuje za granicą. Program pomaga przedsiębiorcom i pracownikom administracji poszerzać wiedzę o innych krajach oraz optymalizować system publicznego wsparcia dla polskich firm w ich wychodzeniu za granicę. Podejmuje także tematy związane z budowaniem narracji o Polsce oraz promocją Polski i polskiej gospodarki na innych rynkach. Działania instytutu mają na celu zwiększanie kompetencji przywódczych liderów sfery prywatnej i publicznej. Program koncentruje się na technikach i metodach przywództwa w polskich warunkach oraz popularyzowaniu wiedzy związanej z obszarem przywództwa wśród polskich decydentów. To program adresowany przede wszystkim do samorządów. Tworzy przestrzeń publicznej debaty między władzami polskich miast a organizacjami biznesowymi i pozarządowymi na temat kluczowych wyzwań związanych z rozwojem ośrodków miejskich w Europie. Pomaga także rozwijać formy demokracji partycypacyjnej. Jego celem jest podnoszenie efektywności działania liderów i menedżerów polskiej administracji. Instytut popularyzuje dobre praktyki zarządcze w instytucjach państwowych i samorządowych oraz poszukuje zastosowań rozwiązań menedżerskich z biznesu w sferze publicznej. Celem programu jest stymulowanie dyskusji oraz formułowanie rekomendacji dotyczących różnych wymiarów funkcjonowania Unii Europejskiej, pozycji Europy w świecie, konkurencyjności europejskiego rynku oraz aktywności Polski w UE. Program jest realizowany we współpracy z partnerami z Polski i z zagranicy. Koncentruje się na zagadnieniach wielosektorowej polityki społecznej oraz społecznej odpowiedzialności biznesu, zajmuje się też popularyzacją idei przedsiębiorczości społecznej w Polsce. Jest adresowany do przedstawicieli wszystkich sektorów zainteresowanych tą tematyką. Celem programu jest monitorowanie i analiza zmian zachodzących w mentalności oraz stylu życia współczesnych Polaków w wyniku transformacji ustrojowej, ekonomicznej i społecznej ostatnich dwóch dekad. Program tworzy portrety zbiorowe różnych pokoleń i definiuje elementy wizji Polski przyszłości. Wnioski i rekomendacje dotyczące zagadnień poruszanych w ramach programów strategicznych są publikowane na łamach Magazynu THINKTANK, w raportach oraz w innych wydawnictwach tworzonych przez ośrodek.

5 [DZIAŁANIA] 6 7 SIEĆ MYśLI raport Ośrodek THINKTANK opracowuje nowe idee, rekomendacje i propozycje rozwiązań dla sfery biznesu oraz administracji publicznej poprzez łączenie w swej sieci myśli potencjału ekspertów i praktyków. Tworzenie i zarządzanie siecią myśli to najważniejszy i stały element pracy THINKTANK. Jest on podstawą wszystkich podejmowanych przez ośrodek projektów, zwłaszcza wówczas, gdy potrzebne jest spojrzenie interdyscyplinarne i systemowe. Do udziału w sieci myśli zapraszani są polscy i międzynarodowi eksperci z różnych dziedzin w zależności od poruszanych tematów i zagadnień. THINKTANK tworzy przestrzeń do dyskusji i wypracowywania nowych idei między sferami biznesu i administracji, administracji centralnej i samorządu, kultury i biznesu, nauki i przedsiębiorczości, stosując podejście crossowe. Zadaniem sieci myśli jest identyfikacja wyzwań związanych z analizowanym zagadnieniem oraz wypracowanie przez interakcję i dialog nowych idei i rekomendacji. Zarządzając siecią myśli, THINKTANK korzysta z narzędzi analitycznych i syntetycznych, technik pracy nad ideami, technik dialogu i metod tworzenia innowacji myślowych. W sieci myśli aktywnie uczestniczyło do tej pory kilkuset najwybitniejszych polskich i zagranicznych ekspertów reprezentujących różne środowiska i podejścia. Na zdjęciach od góry: prof. Jerzy Buzek jako przewodniczący PE podczas dyskusji THINKTANK w Brukseli (2012) konferencja THINKTANK i MSZ Beata Stelmach, podsekretarz stanu w MSZ (2011) okrągły stół THINKTANK z udziałem ministra Michała Boniego, szefa Zespołu Doradców Strategicznych premiera RP Donalda Tuska, i Andrzeja Klesyka, prezesa PZU (2011) dr Małgorzata Bonikowska i Paweł Rabiej z prezydentem RP Bronisławem Komorowskim w Chinach (2012) Lech Wałęsa, były prezydent RP, w dyskusji o wartościach Europy (2013). Strefa nowych idei 256 Tyle projektów zmierzających Tylu do wypracowania nowych idei zrealizował THINKTANK w latach ekspertów wzięło udział w działaniach sieci myśli w latach Tyle interdyscyplinarnych projektów ze styku administracji i biznesu zrealizował THINKTANK w latach

6 [Działania] 8 9 RAPORTY, ANALIZY, DOSSIERS i INNE publikacje raport uwaga! Publikacje ośrodka THINKTANK dostarczają przekrojowego spojrzenia i eksperckiej wiedzy na tematy kluczowe dla administracji i biznesu. Ośrodek THINKTANK regularnie wydaje publikacje własne oraz publikacje powstające na zlecenie firm i instytucji. Należą do nich: Raporty szersze opracowania, kompleksowo opisujące wybrane zagadnienia poruszane w projektach ośrodka Analizy krótsze formy, umożliwiające syntetyczne spojrzenie na omawianie zagadnienia Dossiers opracowania dotyczące relacji Polski z wybranymi krajami pozaeuropejskimi, perspektyw współpracy oraz szans polskich firm na tamtych rynkach (m.in. Chiny, kraje afrykańskie, ASEAN) Rekomendacje i protokoły uzgodnień powstają w wyniku sesji dialogu i dyskusji okrągłego stołu Ekspertyzy i opracowania tematyczne Publikacje specjalne (m.in. seria Kwestie do debaty, albumy, katalogi, przeglądy) Publikacje multimedialne (m.in. Ekspedycje THINKTANK, relacje z misji, audiobooki). Przykładowe tematy poruszane w publikacjach ośrodka THINKTANK: Polska i świat: prognozy trendów gospodarczych i politycznych oraz przegląd sytuacji w ponad 60 krajach kluczowych z punktu widzenia polskiej gospodarki. Polska w Unii Europejskiej: perspektywa biznesu i rekomendacje na przyszłość. Na zdjęciach od góry: raport o sukcesji w firmach rodzinnych Dossier Polska Chiny na konferencję THINKTANK i MSZ Doing business with China Tadeusz Mazowiecki, premier Polski w latach , podczas lektury raportu o zmianach w dyrektywie tytoniowej w czasie debaty zorganizowanej przez THINKTANK (2013) raporty Polska Chiny opracowane na oficjalną wizytę prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w Chinach jedno z dossiers na temat możliwości ekspansji polskich firm na rynkach zagranicznych. Przekrojowe spojrzenie i wiedza praktyków Motywowanie i angażowanie pracowników nowe, skuteczne praktyki. Zarządzanie zmianą najlepsze praktyki i rekomendacje. Cyfrowa organizacja: jak przekształcać firmy i instytucje, by skutecznie działały w modelu cyfrowym. E-commerce i skuteczna e-sprzedaż w firmach: nowe rozwiązania, benchmarki i przykłady. Sukcesja. Lekcje z najlepszych praktyk. Technologie a skuteczne działanie liderów: nowe możliwości i nowe wyzwania. Nowe technologie a efektywność organizacji praktyczne rekomendacje. Execution: nowe podejścia do efektywnego działania. Fuzje i przejęcia lekcje najlepszych polskich firm.

7 [Działania] BADANIA THINKTANK realizuje badania własne oraz zlecone przede wszystkim na grupie decydentów. THINKTANK wykorzystuje różnego rodzaju metody badawcze i analityczne (od metod typu burze mózgu, przez badania ilościowe i jakościowe, po etnograficzne), stosując całościowe podejście do zagadnienia. Prowadzone co trzy lata wraz z Google i Instytutem Monitorowania Mediów badania Kogo słuchają polscy liderzy wyłaniają prestiżową listę autorytetów inspirujących polską elitę. Projekty badawcze dotyczą m.in. różnych aspektów zarządzania (motywowanie, angażowanie, wolontariat, CSR, sprzedaż, komunikacja, marketing) oraz polityk publicznych. uwaga! Projekty badawcze i analityczne są prowadzone przez THINKTANK na własne potrzeby lub na zlecenie firm i instytucji publicznych. Przykładowa tematyka badań ośrodka THINKTANK: System wspierania ekspansji zagranicznej polskich firm: jak zwiększyć jego efektywność. Bariery mentalne, finansowe i technologiczne rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Lęki polskich liderów: czego obawiają się przywódcy i z jakich powodów. THINKTANK realizuje projekty badawcze różnego typu: od spotkań o charakterze okrągłych stołów i burz mózgów po badania jakościowe i ilościowe. Na zdjęciach od góry: dyskusje, których celem była diagnoza stylów życia w Polsce, analiza metod motywowania i angażowania pracowników analiza efektywnej komunikacji w przywództwie, podejścia do zarządzania miastami oraz systemowego podejścia liderów do negocjacji w organizacjach. Pogłębione badania i analizy Smart living: jakie mikrotrendy i trendy kulturowe kształtują poczucie dobrego życia. Technologie a życie obywateli: jak rozwój technologii zmienia zaangażowanie obywateli w życie publiczne. Praktyki polskich firm w zakresie sprzedaży i marketingu online: bariery mentalne, finansowe i technologiczne. 64% Tylu odbiorców THINKTANK bierze udział w podejmowaniu kluczowych decyzji.

8 [Działania] DEBATY, KONFERENCJE, WYkłady i inne wydarzenia uwaga! THINKTANK organizuje wydarzenia własne oraz realizuje wydarzenia na zlecenie firm i instytucji. Wydarzenia organizowane przez ośrodek THINKTANK starają się wzmacniać i inspirować publiczną debatę w Polsce. Ich ważnym elementem jest interdyscyplinarne podejście i łączenie sfer, które się rzadko przenikają: publicznej i prywatnej, teorii i praktyki, badań i intuicji. Ośrodek tworzy nowe formy moderacji (np. dyskusje w formule smart debates) oraz popularyzuje dialog między instytucjami i sektorami, dążąc do uzyskania jak najszerszego spojrzenia na omawiane zagadnienia i zdefiniowania zbieżności. Wydarzenia THINKTANK odbywają się w SOHO Factory, gdzie ośrodek ma swoje biuro, ale także w innych miejscach w Warszawie, m.in. w Klubie Polskiej Rady Biznesu, sali kopułowej Ministerstwa Gospodarki i na Giełdzie Papierów Wartościowych. Niektóre są organizowane w innych miastach Polski i za granicą, m.in. w Brukseli. Rodzaje wydarzeń organizowanych przez ośrodek THINKTANK: Regularne debaty, dyskusje i okrągłe stoły w ramach dziewięciu programów strategicznych THINKTANK. Ośrodek analityczny organizuje zarówno kameralne spotkania, jak i duże wydarzenia i konferencje. Na zdjęciach od góry: inauguracja programu Globalna firma w Ministerstwie Gospodarki (2013) konferencja THINKTANK i MSZ o Chinach (2011) konferencja o znaczeniu designu w ramach programu Zaprojektuj Swój Zysk zorganizowana z Instytutem Wzornictwa Przemysłowego (2010) wykład prof. Leszka Balcerowicza, autora planu zmian gospodarczych w Polsce po 1989 r. (2010) spotkanie z serii THINKTANK Society. Wydarzenia, które dają efekty Sesje dialogu społecznego. Kameralne spotkania z udziałem liderów biznesu i administracji publicznej dotyczące wybranych zagadnień. Spotkania te mogą być sponsorowane przez partnerów. Wykłady THINKTANK z udziałem wybitnych osobistości życia publicznego i korporacyjnego. Forma ta może być współfinansowana przez partnerów. Konferencje odpłatne, dotyczące różnych zagadnień zarządczych (m.in. angażowanie i motywowanie pracowników, skuteczna sprzedaż w polskich warunkach, digitalizacja firmy praktyczne aspekty). Konferencje na zlecenie instytucji publicznych i firm.

9 [Działania] Dobrze przemyślany magazyn jest źródłem idei i inspiracji do lepszego zarządzania dla liderów biznesu oraz administracji publicznej. Magazyn THINKTANK dostępny jest wyłącznie w prenumeracie oraz w pakietach THINKTANK Society, z których mogą skorzystać zarówno firmy i instytucje, jak i menedżerowie oraz liderzy indywidualnie. Ukazuje się co kwartał (marzec, czerwiec, październik, grudzień). Przedstawia analizy i studia przypadków, opinie i rekomendacje w czterech działach: Trendy, Firma, Państwo i Lider. W magazynie swoje analizy i rekomendacje publikują eksperci i praktycy z różnych dziedzin od zarządzania, przez przywództwo, ekonomię, politologię, psychologię, socjologię, po polityki publiczne. Nakład Magazynu THINKTANK wynosi 5,2 tys. egz. uwaga! Główne zagadnienia poruszane na łamach Magazynu THINKTANK : Motywowanie i angażowanie pracowników: nowe doświadczenia, wyzwania i podejścia. Skuteczna sprzedaż i zarządzanie relacjami z klientami kluczowymi. Etyczne i odpowiedzialne przywództwo, pobudzanie postaw odpowiedzialności i przedsiębiorczości w menedżerach. Rekomendacje dotyczące zmian w politykach publicznych. Dialog między biznesem a administracją w praktyce. Tematy i zagadnienia poruszane w ramach dziewięciu programów strategicznych THINKTANK: efektywne zarządzanie, skuteczne przywództwo w polskich warunkach, nowoczesne zarządzanie państwem i miastami, przedsiębiorczość społeczna, dialog, Polska w Europie, trendy i kontrtrendy. Na zdjęciach od góry: Krzysztof Zanussi, reżyser i członek Rady Strategicznej THINKTANK, z wydaniem specjalnym magazynu na temat polskiej wizji Europy spotkanie czytelników z autorami w siedzibie THINKTANK Jerzy Gut i Wojciech Haman, jedni z najwybitniejszych w Polsce doradców w zakresie psychologii liderów i psychologii sprzedaży, podczas spotkania z czytelnikami dyskusja na temat różnorodności i stylów zarządzania. dobrze przemyślany Magazyn 69% 90% 65% 35% mężczyźni kobiety Taki procent odbiorców Magazynu THINKTANK to ludzie biznesu. Tylu odbiorców uważa, że Magazyn THINKTANK inspiruje ich do sięgania po nowe metody zarządzania. Podział procentowy odbiorców Magazynu THINKTANK według płci.

10 [wymiary współpracy] CO MOŻEMY ZROBIĆ WSPÓLNIE? PARTNERZY W RAMACH działań WŁASNYCH THINKTANK Strategiczni: WSPÓŁPRACA NA ZASADACH PARTNERSTWA STRATEGICZNEGO WSPÓŁPRACA PARTNERSKA W RAMACH WYBRANYCH PROGRAMÓW OŚRODKA THINKTANK CZŁONKOSTWO W THINKTANK SOCIETY WSPÓŁPRACA Z Magazynem THINKTANK MERYtoryczni: WSPÓŁPRACA PRZY RAPORTACH, ANALIZACH, DOSSIERS ORAZ INNYCH PUBLIKACJACH OŚRODKA THINKTANK WSPÓŁPRACA PRZY WYDARZENIACH OŚRODKA THINKTANK WSPÓŁPRACA PRZY PROJEKTACH ANALITYCZNO-BADAWCZYCH OŚRODKA THINKTANK organizacyjni: W RAMACH indywidualnych zleceń PROJEKTY DEDYKOWANE OPRACOWANIA DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO PUBLIKACJE ZLECONE MODEROWANIE I ORGANIZACJA WYDARZEŃ ZLECONYCH BADANIA NA ZAMÓWIENIE PROCES DIALOGU SPOŁECZNEGO

11 ośrodek dialogu i analiz THINKTANK Sp. z o.o. ul. Mińska 25, Warszawa tel , faks

BIZNES_IDEE_PAOSTWO_ROZWÓJ THINKTANK P U B L I S H I N G

BIZNES_IDEE_PAOSTWO_ROZWÓJ THINKTANK P U B L I S H I N G BIZNES_IDEE_PAOSTWO_ROZWÓJ THINKTANK P U B L I S H I N G PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY BADANIA THINKTANK OFERTA WSPÓŁPRACY W PROJEKTACH ANALITYCZNYCH I BADAWCZYCH WSPÓLNA REALIZACJA BADAO, ANALIZ I DYSKUSJI THINKTANK:

Bardziej szczegółowo

autentyczne przywództwo efektywne zarządzanie odpowiedzialne życie

autentyczne przywództwo efektywne zarządzanie odpowiedzialne życie pasja inspiracja dialog autentyczne przywództwo efektywne zarządzanie odpowiedzialne życie ZAPRASZAMY DO KLUBU THINKTANK! www.mttp.pl/tts 1 THINKTANK SOCIETY sieć autentycznych inspiracji! Jak to działa?

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ Stowarzyszenie Klon/Jawor to wiodąca polska organizacja zajmująca się badaniami sektora pozarządowego. Naszą

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MIASTO ŚWIADOME

PROGRAM MIASTO ŚWIADOME PROGRAM MIASTO ŚWIADOME PROGRAM "MIASTO ŚWIADOME" BADANIE OGÓLNOPOLSKIE OKRĄGŁE STOŁY POŚWIĘCONE IDEI INTELIGENTNYCH MIAST PUBLIKACJA Miasta to coraz bardziej złożone organizmy. Dziś wielkim wyzwaniem

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Program Bałtyk 2015-2020

Program Bałtyk 2015-2020 Program Bałtyk 2015-2020 Realizowany w ramach Inicjatywy Odpowiedzialny Transport 2014-2020 Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do przystąpienia do Programu Bałtyk. Program stanowi platformę wymiany

Bardziej szczegółowo

BADANIE KOGO SŁUCHA BIZNES? EKONOMIŚCI, LIDERZY, DORADCY, PRZEDSIĘBIORCY KTÓRYCH NAJCHĘTNIEJ SŁUCHAJĄ POLSCY LIDERZY PARTNERZY

BADANIE KOGO SŁUCHA BIZNES? EKONOMIŚCI, LIDERZY, DORADCY, PRZEDSIĘBIORCY KTÓRYCH NAJCHĘTNIEJ SŁUCHAJĄ POLSCY LIDERZY PARTNERZY BADANIE KOGO SŁUCHA BIZNES? EKONOMIŚCI, LIDERZY, DORADCY, PRZEDSIĘBIORCY KTÓRYCH NAJCHĘTNIEJ SŁUCHAJĄ POLSCY LIDERZY PARTNERZY 2009 THINKTANK zbadał, czyj głos, spośród ekonomistów, ekspertów i liderów

Bardziej szczegółowo

Program Żegluga Śródlądowa 2015-2020

Program Żegluga Śródlądowa 2015-2020 Program Żegluga Śródlądowa 2015-2020 Realizowany w ramach Inicjatywy Odpowiedzialny Transport 2014-2020 Przy jedynie 7 procentowym zaangażowaniu dróg wodnych w transport towarów w Unii Europejskiej potrzebne

Bardziej szczegółowo

British American Tobacco Polska. Biznes, Nauka i CSR

British American Tobacco Polska. Biznes, Nauka i CSR British American Tobacco Polska Biznes, Nauka i CSR Akademia Augustowska British American Tobacco Polska Firma obecna w Polsce od 1991 roku a od 1997 pod nazwą British American Tobacco Polska W 2008 roku

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Przedsiębiorczości Dzierżoniowa na lata 2012-2014. Urząd Miasta w Dzierżoniowie

Program Rozwoju Przedsiębiorczości Dzierżoniowa na lata 2012-2014. Urząd Miasta w Dzierżoniowie Program Rozwoju Przedsiębiorczości Dzierżoniowa na lata 2012-2014 Urząd Miasta w Dzierżoniowie Plan Spotkania I. Sprawy organizacyjne i informacyjne (14:00 14:30) 1. Przekazanie informacji z Konferencji

Bardziej szczegółowo

Zostań partnerem spotkań CIO!

Zostań partnerem spotkań CIO! Kontakt: Zostań partnerem spotkań CIO! Ekskluzywne grono menedżerów z największych firm i instytucji, Znaczący efekt PR-owy, spotkania szeroko relacjonowane w materiale redakcyjnym, Aktualna, dobrze dobrana

Bardziej szczegółowo

LETNI UNIWERSYTET LEWIATANA Warszawa, SGGW, 1-4 lipca 2012 r.

LETNI UNIWERSYTET LEWIATANA Warszawa, SGGW, 1-4 lipca 2012 r. LETNI UNIWERSYTET LEWIATANA Warszawa, SGGW, 1-4 lipca 2012 r. PKPP Lewiatan Warszawa, kwiecień 2012 roku Ogólna idea projektu Coroczne, 3-dniowe spotkanie edukacyjno-integracyjne dla właścicieli i menedżerów

Bardziej szczegółowo

Praktyki zarządzania talentami w Polsce. Badanie House of Skills, 2015

Praktyki zarządzania talentami w Polsce. Badanie House of Skills, 2015 Praktyki zarządzania talentami w Polsce Badanie House of Skills, 2015 Co badaliśmy? Jakie zmiany dokonały się w ramach zarządzania talentami na polskim rynku w ciągu ostatnich 10 lat? Jakie praktyki i

Bardziej szczegółowo

organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym

organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym Konferencja Tworzenie i wspieranie porozumień (sieci) organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym Krzysztof Więckiewicz Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwo Pracy

Bardziej szczegółowo

Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP

Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP 2010 Aneta Wilmańska Zastępca Prezesa PARP Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP Wsparcie dla innowacyjnych przedsiębiorstw nowe perspektywy Warszawa, 26 maja 2010 r. PARP na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Współpraca Ministerstwa Spraw Zagranicznych z organizacjami pozarządowymi i samorządami przy realizacji wybranych zadań z zakresu współpracy międzynarodowej Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji

Bardziej szczegółowo

OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU

OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU TRANSFER WIEDZY NA PRZYKŁADZIE WDROŻEŃ WZORNICZYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH Seminarium podsumowujące prace zespołów wdrożeniowych w ramach projektu: Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Budowanie partnerstw- perspektywa socjologiczna i obywatelska dr Grzegorz Kaczmarek (ZMP)

Budowanie partnerstw- perspektywa socjologiczna i obywatelska dr Grzegorz Kaczmarek (ZMP) BUDOWANIE KOMPETENCJI DO WSPÓŁPRACY MIĘDZYSAMORZĄDOWEJ I MIĘDZYSEKTOROWEJ JAKO NARZĘDZI ROZWOJU LOKALNEGO I REGIONALNEGO Budowanie partnerstw- perspektywa socjologiczna i obywatelska dr Grzegorz Kaczmarek

Bardziej szczegółowo

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego 2011 Małgorzata Jelińska CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego Szczecin, 23.11.2011 r. Definicja CSR zgodnie z ISO 26000 Społeczna

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ KOORDYNATOR INICJATOR ANIMATOR WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ W TWOIM REGIONIE! KIELCE 2013 Z przyjemnością zawiadamiamy Państwa, iż decyzją Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Targi Business to Business Innowacyjność i nowe technologie jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo

Targi Business to Business Innowacyjność i nowe technologie jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo Technologiczny Polska Wschód w Suwałkach, ul. Innowacyjna 1 Suwalska Specjalna Strefy Ekonomicznej S.A. i firma Prospects

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Praktyczne podejście do optymalizacji procesów biznesowych

CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Praktyczne podejście do optymalizacji procesów biznesowych zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Praktyczne podejście do optymalizacji procesów biznesowych siedziba MDDP Business Consulting, Warszawa, 6 lutego 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Wspieramy Wielkich Jutra GRUPA KAPITAŁOWA DGA. Prezentacja

Wspieramy Wielkich Jutra GRUPA KAPITAŁOWA DGA. Prezentacja Wspieramy Wielkich Jutra GRUPA KAPITAŁOWA DGA Prezentacja DGA S.A. w kilku słowach DGA jest pierwszą w Polsce grupą konsultingową, która łączy działalność związaną z doradztwem biznesowym, zarządczym,

Bardziej szczegółowo

II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014

II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014 M i ędzynarodo w e Targ i P oznańsk i e II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014 Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego WWW.PEWUKA.PL

Bardziej szczegółowo

Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią cele i założenia funkcjonowania

Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią cele i założenia funkcjonowania Prezentacja projektu współfinansowanego przez Komisję Europejską pn. Utworzenie Powiślańskiej Regionalnej Agencji Zarządzania Energią Program UE Inteligentna Energia dla Europy, umowa nr IEE/08/Agencies/431/S12.529246

Bardziej szczegółowo

TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH

TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH Przykładowy program szkolenia Dzień Sesja 1: Wprowadzenie do zarządzania strategicznego Definicje i podstawowe terminy z zakresu zarządzania strategicznego Interesariusze

Bardziej szczegółowo

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji 2 Plan prezentacji 1. Kontekst transformacji niskoemisyjnej 2. Przykładowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

MARZYCIELE I RZEMIEŚLNICY DOM INNOWACJI SPOŁECZNYCH. październik 2014 - czerwiec 2015

MARZYCIELE I RZEMIEŚLNICY DOM INNOWACJI SPOŁECZNYCH. październik 2014 - czerwiec 2015 październik 2014 - czerwiec 2015 Grzegorz Lewandowski PRZESTRZEŃ FIZYCZNA I INTELEKTUALNA IDEA - wspieramy nowatorskie działania na rzecz społecznej zmiany - wypracowujemy i testujemy rozwiązania związane

Bardziej szczegółowo

Współpraca BRE Banku z Instytutem Naukowym CASE. Warszawa, 7 września 2006 rok

Współpraca BRE Banku z Instytutem Naukowym CASE. Warszawa, 7 września 2006 rok Współpraca BRE Banku z Instytutem Naukowym CASE Warszawa, 7 września 2006 rok Agenda Historia współpracy Przesłanki współpracy Cele współpracy Formy współpracy Wysokość wsparcia finansowego Współpraca

Bardziej szczegółowo

Connecting Business since 1992!

Connecting Business since 1992! Connecting Business since 1992! Z protokołu Polsko Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej do spraw współpracy gospodarczej Warszawa, 29-30.IX.2010 r. Komisja wysoko oceniła rolę organizacji samorządu gospodarczego

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BUDOWNICTWA ORAZ PROGNOZY JEGO ROZWOJU W NOWEJ PERSPEKTYWIE BUDŻETOWEJ UE

WYNIKI BUDOWNICTWA ORAZ PROGNOZY JEGO ROZWOJU W NOWEJ PERSPEKTYWIE BUDŻETOWEJ UE Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU WYNIKI BUDOWNICTWA ORAZ PROGNOZY JEGO ROZWOJU W NOWEJ PERSPEKTYWIE BUDŻETOWEJ UE Beata Tomczak Główny Analityk

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie (Business and economic diplomacy in Europe)

SPECJALNOŚĆ Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie (Business and economic diplomacy in Europe) Przyjdź i przekonaj się, że droga do sukcesu jest krótsza niż Ci się wydaje! SPECJALNOŚĆ Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie (Business and economic diplomacy in Europe) Bachelor s degree

Bardziej szczegółowo

Propozycja współpracy skierowana do. polskich małych przedsiębiorców. Rozwiń skrzydła! Najlepsze praktyki Biznes HR dla małych i najmniejszych

Propozycja współpracy skierowana do. polskich małych przedsiębiorców. Rozwiń skrzydła! Najlepsze praktyki Biznes HR dla małych i najmniejszych Propozycja współpracy skierowana do polskich małych przedsiębiorców Rozwiń skrzydła! Najlepsze praktyki Biznes HR dla małych i najmniejszych Szanowni Państwo! Fundacja Projekt Polacy przygotowała szczególną

Bardziej szczegółowo

oferta dla Marketingu

oferta dla Marketingu ! oferta dla Marketingu Warsztaty współpracy Marketing - Sprzedaż. Szkolenia kompetencyjne dla Działu Marketingu. Doradztwo przetargowe i efektywna współpraca z Agencją.. WARSZTATY WSPÓŁPRACY MARKETING

Bardziej szczegółowo

Program Mentoringu EuropeanPWN-Warsaw

Program Mentoringu EuropeanPWN-Warsaw Program Mentoringu EuropeanPWN-Warsaw 1. Cel i opis programu mentoringowego Mentoring to partnerska relacja między mentorem a uczniem, zorientowana na odkrywanie i rozwijanie potencjału ucznia. Opiera

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MODELU LBG W FUNDACJACH KORPORACYJNYCH Warszawa, 11 września 2014r. Małgorzata Greszta, SGS Polska NASZA EKSPERCKA WIEDZA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Sieci informacyjne Unii Europejskiej w Polsce Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego

Sieci informacyjne Unii Europejskiej w Polsce Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego Sieci informacyjne Unii Europejskiej w Polsce Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego Jacek Safuta Dyrektor Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Polsce Warszawa, 22 listopada 2010 roku Biura

Bardziej szczegółowo

Polish Governance Institute

Polish Governance Institute Polish Governance Institute Akademia Przywódców Rozwoju Lokalnego - unikalny program kształcenia liderów Przywództwo to wzbogacona i pogłębiona samoświadomość, rozwinięte umiejętności i postawa intelektualna,

Bardziej szczegółowo

SPIN MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE

SPIN MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE Dr inż. Konrad Maj Dyrektor Departamentu ds. Rozwoju Fundacji Rozwoju Edukacji i Nauki SPIN MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE Projekt innowacyjny testujący wdrażany

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR. www.polskieforumhr.pl

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR. www.polskieforumhr.pl CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR O POLSKIM FORUM HR HISTORIA I DOKONANIA CZŁONKOWIE POLSKIEGO FORUM HR Polskie Forum HR powstało w 2002 roku z inicjatywy największych agencji zatrudnienia działających wówczas

Bardziej szczegółowo

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów Oferta szkoleniowa CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILIT Y S z k o l e n i a i t r e n i n g i d l a p r a c o w n i k ó w i z a r z ą d ó w PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Logistyka 27 października 2008 r.

Logistyka 27 października 2008 r. www.magazynceo.pl LIPIEC SIERPIEŃ 07-08/2008 INDEKS 200026 Cena 35 zł (w tym 0% VAT) ISSN 1734-9478 mówi Krzysztof Borusowski, prezes giełdowej spółki Best, która wygrała drugą edycję rankingu top TSR

Bardziej szczegółowo

Przyszłość tworzymy dzisiaj! www.akademiaefc.pl

Przyszłość tworzymy dzisiaj! www.akademiaefc.pl Przyszłość tworzymy dzisiaj! 2016 www.akademiaefc.pl Akademia EFC Inicjatywa Europejskiego Kongresu Finansowego skierowana do studentów i młodych absolwentów. Motywuje i inspiruje do podejmowania wyzwań

Bardziej szczegółowo

www.akademiaefc.pl Organizator

www.akademiaefc.pl Organizator 2015 www.akademiaefc.pl Organizator Opis Akademii EFC Inicjatywa Europejskiego Kongresu Finansowego skierowana do studentów i młodych absolwentów. Motywuje i inspiruje do podejmowania wyzwań oraz aktywnego

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa, 27 maja 2009 r.

Działalność badawcza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa, 27 maja 2009 r. 2009 Działalność badawcza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, 27 maja 2009 r. Warszawa, 27 maja 2009 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP jest rządową agencją podległą Ministrowi

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR dla PKN ORLEN

Strategia CSR dla PKN ORLEN Strategia CSR dla PKN ORLEN 3 l u t e g o 2 0 1 5 r. ORLEN. NAPĘDZAMY PRZYSZŁOŚĆ. Fundamentem Strategii CSR dla PKN są WARTOŚCI ORLEN Nasze wartości Odpowiedzialność Szanujemy naszych klientów, akcjonariuszy,

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe studia relacji inwestorskich i komunikacji finansowej

Podyplomowe studia relacji inwestorskich i komunikacji finansowej Podyplomowe studia relacji inwestorskich i komunikacji finansowej Podyplomowe Studia relacji inwestorskich i komunikacji finansowej adresowane są głównie do kadry kierowniczej i specjalistycznej przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Projekt utworzenia Centrum Aktywizacji i Rozwoju Przedsiębiorczości Aktywna Praga

Projekt utworzenia Centrum Aktywizacji i Rozwoju Przedsiębiorczości Aktywna Praga Projekt utworzenia Centrum Aktywizacji i Rozwoju Przedsiębiorczości 1 Czym jest? Pomysł na wielowymiarową rewitalizację warszawskiej Pragi: społeczną, gospodarczą, materialną, w zakresie kultury i sztuki

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. ambas@ambas.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. ambas@ambas.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis nazwa inicjatywy nazwa podmiotu Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet Urszula Ciołeszynska - Fundatorka i Prezes Fundacji

Bardziej szczegółowo

3. WOLONTARIAT PRACOWNICZY A POLITYKA CSR FIRMY

3. WOLONTARIAT PRACOWNICZY A POLITYKA CSR FIRMY 3. WOLONTARIAT PRACOWNICZY A POLITYKA CSR FIRMY CSR BRAKUJĄCE OGNIWO KAPITALIZMU? CSR (Corporate Social Responsiblity) Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Biznes Odpowiedzialny biznes to odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Specjalność międzynarodowe stosunki ekonomiczne skierowana jest do osób, które pragną aktywnie działać na rynkach międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

MOBILNEGO BIURA DORADCZEGO

MOBILNEGO BIURA DORADCZEGO ZAPRASZA DO SKORZYSTANIA Z MOBILNEGO BIURA DORADCZEGO DLA DOLNOŚLĄSKICH NGO PRACUJĄCYCH Z MŁODZIEŻĄ ZGŁOŚ SIĘ I SKORZYSTAJ Z INDYWIDUALNEGO PROGRAMU WSPARCIA! Diagnoza sytuacji i dobranie odpowiednich

Bardziej szczegółowo

Global Compact i Akademia Program: PRME

Global Compact i Akademia Program: PRME Global Compact i Akademia Program: PRME Kamil Wyszkowski Dyrektor Biura Projektowego UNDP w Polsce Krajowy Koordynator Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact Global Compact Największa na

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013 Rola i zadania Komitetu Audytu Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016

ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016 WSTĘP ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016 Projekt założeń projektu ustawy o współpracy rozwojowej nakłada na Ministra Spraw Zagranicznych obowiązek

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Collegium Civitas w partnerstwie z CSRinfo. Studia podyplomowe. Manager CSR. www.civitas.edu.pl/collegium/manager-csr

Studia podyplomowe Collegium Civitas w partnerstwie z CSRinfo. Studia podyplomowe. Manager CSR. www.civitas.edu.pl/collegium/manager-csr Studia podyplomowe Collegium Civitas w partnerstwie z CSRinfo Studia podyplomowe Manager CSR www.civitas.edu.pl/collegium/manager-csr NAJLEPSZY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH CSR W POLSCE Cztery przemyślane

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Misja i wartości Grupy Kapitałowej GPW Misja Grupy Kapitałowej GPW Naszą misją jest rozwijanie efektywnych mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Forum współpracy dla rozwoju innowacji w life science 8 X 2013. Klub Studencki ARKA 31-425 Kraków Uniwersytet Rolniczy Al.

Forum współpracy dla rozwoju innowacji w life science 8 X 2013. Klub Studencki ARKA 31-425 Kraków Uniwersytet Rolniczy Al. Forum współpracy dla rozwoju innowacji w life science 8 X 2013 Klub Studencki ARKA 31-425 Kraków Uniwersytet Rolniczy Al. 29 Listopada 50 STRONA 1 O konferencji Life Science Open Space (LSOS2013) jest

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej

Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej Stowarzyszenie Jeden Świat (SJŚ) i holenderski Oxfam Novib, realizują wspólny projekt pt. E-Motive, który dotyczy transferu wiedzy z Krajów Globalnego

Bardziej szczegółowo

YOUTH BUSINESS POLAND

YOUTH BUSINESS POLAND YOUTH BUSINESS POLAND OPIS IV EDYCJI PROGRAMU MENTORINGOWO-SZKOLENIOWEGO Organizatorzy: Patroni honorowi: PROGRAM YOUTH BUSINESS POLAND Youth Business Poland jest częścią The Prince s Youth Business International,

Bardziej szczegółowo

Zasady działania Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce zainaugurowanego 3 lipca 2013 r.

Zasady działania Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce zainaugurowanego 3 lipca 2013 r. Zasady działania Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce zainaugurowanego 3 lipca 2013 r. Wstęp Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych jest nieformalnym, dobrowolnym

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Szanowni Państwo,

WSTĘP. Szanowni Państwo, WSTĘP Szanowni Państwo, Jesteśmy największym portalem ekologicznym w Polsce. Skupiamy wokół siebie zarówno środowisko biznesowe, jak również użytkowników indywidualnych zainteresowanych tematyką ekologii.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17. Iwona Kłóska... 27

Spis treści. Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17. Iwona Kłóska... 27 CZĘŚĆ I Spis treści Zarządzanie zasobami ludzkimi w dobie kryzysu Rozdział 1 STYMULOWANIE I ZARZĄDZANIE WITALNYM POTENCJAŁEM ZASOBÓW LUDZKICH W ORGANIZACJI Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17 1. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Sukcesja. Jak zapewnić trwały rozwój mojego biznesu? Warszawa, hotel Sheraton, 26 kwietnia 2012 r.

Sukcesja. Jak zapewnić trwały rozwój mojego biznesu? Warszawa, hotel Sheraton, 26 kwietnia 2012 r. Sukcesja. Jak zapewnić trwały rozwój mojego biznesu? Warszawa, hotel Sheraton, 26 kwietnia 2012 r. Alternatywne drogi sukcesji Maciej Richter Partner Zarządzający Grant Thornton Polska Najpopularniejsze

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PODDZIAŁANIE 2.1.1 ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH KONKURS HEROSI ORGANIZACJI Strona 1 z 8 Spis treści 1. Zakres merytoryczny

Bardziej szczegółowo

perspektywy rozwoju sektora Ekonomii Społecznej w Polsce

perspektywy rozwoju sektora Ekonomii Społecznej w Polsce perspektywy rozwoju sektora Ekonomii Społecznej w Polsce Cezary Miżejewski Projekt Promocja ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim realizowany na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU maj-czerwiec, 2013 ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

KO:Operacja Miejska to nowa inicjatywa skierowana do osób w wieku 16-25 lat uczniów i studentów z Warszawy i okolic. Do celów projektu można zaliczyć

KO:Operacja Miejska to nowa inicjatywa skierowana do osób w wieku 16-25 lat uczniów i studentów z Warszawy i okolic. Do celów projektu można zaliczyć KO:Operacja Miejska to nowa inicjatywa skierowana do osób w wieku 16-25 lat uczniów i studentów z Warszawy i okolic. Do celów projektu można zaliczyć promocję Kongresu Obywatelskiego wśród młodzieży, stworzenie

Bardziej szczegółowo

Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE

Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE Panel dyskusyjny: Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE Współpraca mieszkańców i awans gospodarczy gminy PREMIERA PORADNIKA: Jak mieszkańcy i ich gminy mogą skorzystać na OZE Dlaczego warto wziąć

Bardziej szczegółowo

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie profil firmy www.stratex.pl Nasza tożsamość Misja Zmieniamy pomysł w praktyczne działanie Założyliśmy StratEX Strategy Execution w 2008 roku jako konsultanci

Bardziej szczegółowo

Mapa drogowa przygotowania procesu wyłaniania KKK - perspektywa PARP

Mapa drogowa przygotowania procesu wyłaniania KKK - perspektywa PARP 2014 Joanna Podgórska Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Mapa drogowa przygotowania procesu wyłaniania KKK - perspektywa PARP Wsparcie klastrów na poziomie krajowym i regionalnym Konferencja

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE O POLSKIM FORUM HR HISTORIA I DOKONANIA CZŁONKOWIE POLSKIEGO FORUM HR Polskie Forum HR powstało w 2002 roku z

Bardziej szczegółowo

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Zarys projektu Celem projektu, którego pierwszy, opisywany tu etap planujemy zrealizować w okresie od stycznia do sierpnia 2006, jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI.

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Studia menedżerskie WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku,,studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga od menedżerów zdolności do osiągania

Bardziej szczegółowo

Dokąd idziemy? Co osiągamy?

Dokąd idziemy? Co osiągamy? Dokąd idziemy? Co osiągamy? Partnerzy Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych Warszawa, 28 kwietnia 2014 r. Misja spowodowanie trwałej zmiany społecznej, w wyniku której mieszkańcy Polski

Bardziej szczegółowo

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa Cele kluczowe Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest wpisana w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej, a

Bardziej szczegółowo

Standard HRD BP i jego konsekwencje dla sposobu definiowania projektów rozwojowych

Standard HRD BP i jego konsekwencje dla sposobu definiowania projektów rozwojowych Standard HRD BP i jego konsekwencje dla sposobu definiowania projektów rozwojowych Stowarzyszenie PSTD istnieje od 2005 roku i jest organizacją zrzeszającą profesjonalistów zajmujących się obszarem szkoleń.

Bardziej szczegółowo

Biuro w Rzeszowie: Expera Consulting ul. Paderewskiego 2 35-328 Rzeszów, Polska. e-mail: biuro@expera.pl Internet: www.expera.pl

Biuro w Rzeszowie: Expera Consulting ul. Paderewskiego 2 35-328 Rzeszów, Polska. e-mail: biuro@expera.pl Internet: www.expera.pl PREZENTACJA Slajd podsumowania FIRMY Biuro w Rzeszowie: Expera Consulting ul. Paderewskiego 2 35-328 Rzeszów, Polska e-mail: biuro@expera.pl Internet: www.expera.pl Nasza misja Naszą misją jest dostarczanie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klastering Polski 40-010 Katowice ul. Warszawska 36

Stowarzyszenie Klastering Polski 40-010 Katowice ul. Warszawska 36 Stowarzyszenie Klastering Polski platformą współpracy międzyklastrowej Ekoinnowacje w nowej perspektywie finansowej kraju i Europie: Środowisko i energia z czego finansować projekty i z kim współpracować?

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

Bank BGŻ wczoraj i dziś

Bank BGŻ wczoraj i dziś Bank BGŻ wczoraj i dziś Kim jesteśmy dziś Bank lokalnych społeczności, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw Jesteśmy doceniani w obszarze CSR Nagrody 2014 r. Lider Rankingu Odpowiedzialności Społecznej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nowoczesne podejście do zarządzania organizacjami. redakcja naukowa Anna Wasiluk Książka podejmuje aktualną problematykę zarządzania organizacjami w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym. Lubycza Królewska, 19 grudnia 2014 roku

Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym. Lubycza Królewska, 19 grudnia 2014 roku Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym Lubycza Królewska, 19 grudnia 2014 roku Czym jest animacja? Animacja to: - działalność, która ożywia społeczność lokalną, - metoda budowania kapitału

Bardziej szczegółowo

www.inteligentne-miasta.eu

www.inteligentne-miasta.eu ORGANIZATORZY GP Sp. z o.o. oferuje kompleksową organizację eventów, konferencji, spotkań biznesowych, szkoleń tematycznych. Na zlecenie klienta organizujemy również działania marketingowe oraz PR-owe,

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do współpracy. Oferta badań i analiz Stowarzyszenia Klon/Jawor

Zapraszamy do współpracy. Oferta badań i analiz Stowarzyszenia Klon/Jawor Zapraszamy do współpracy Oferta badań i analiz Stowarzyszenia Klon/Jawor badania@klon.org.pl 22 828 91 28 w. 128 fakty.ngo.pl/klon klon.org.pl/badania Stowarzyszenie Klon/Jawor 00-031 Warszawa ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE DOŚWIADCZENIA Z POZYSKIWANIA I REALIZACJI

PIERWSZE DOŚWIADCZENIA Z POZYSKIWANIA I REALIZACJI Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU PIERWSZE DOŚWIADCZENIA Z POZYSKIWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW W H2020 ORAZ RÓŻNICE WZGLĘDEM 7PR Agnieszka Kowalska Senior Project Manager Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze. Forum Sudeckie

Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze. Forum Sudeckie Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze Forum Sudeckie Fundacja od lat wspiera dialog między dolnośląskimi środowiskami Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze 15 dorocznych konferencji; 12 tys.

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych

Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych Rekomendacje z Rady Programową Dolnośląskiego Ośrodka Transferu Wiedzy i Technologii, która

Bardziej szczegółowo

ośrodek dialogu i analiz Nowe idee zarządzania i przywództwa

ośrodek dialogu i analiz Nowe idee zarządzania i przywództwa ośrodek dialogu i analiz Nowe idee zarządzania i przywództwa Inspirujące koncepcje dla liderów administracji i biznesu, które pomagają działać efektywniej 2014 Przywództwo błękitnego oceanu Jak sprzedać

Bardziej szczegółowo