Nowa polityka rolna UE kontynuacja czy rewolucja? nr 99

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowa polityka rolna UE kontynuacja czy rewolucja? nr 99"

Transkrypt

1 Nowa polityka rolna UE kontynuacja czy rewolucja? nr

2 Nowa polityka rolna UE kontynuacja czy rewolucja?

3

4 Nowa polityka rolna UE kontynuacja czy rewolucja? Redakcja naukowa: prof. dr hab. Andrzej Kowalski dr Marek Wigier mgr Michał Dudek 2014

5 Publikacj zrealizowano w ramach Programu Wieloletniego Konkurencyjno polskiej gospodarki ywnociowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej Celem opracowania jest analiza skutków rozwiza WPR dla sektorów rolno-ywnociowych i obszarów wiejskich wybranych pastw czonkowskich UE oraz krajów trzecich. Recenzent dr hab. Aleksander Grzelak, prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Opracowanie komputerowe Micha Dudek Korekta Krzysztof Kossakowski Krystyna Mirkowska Barbara Pawowska Barbara Walkiewicz Redakcja techniczna Leszek lipski Projekt okadki AKME Projekty Sp. z o.o. Rozdziay z czci pierwszej nr 2, 3, 5, 6, 7 oraz nr 1, 2, 3 z czci trzeciej zostay przetumaczone z jzyka angielskiego na jzyk polski przez Summa Linguae S.A. Jzykiem ródowym pozostaych rozdziaów by jzyk polski. Za zamieszczone treci odpowiadaj autorzy poszczególnych opracowa. ISBN Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ywnociowej Pastwowy Instytut Badawczy ul. witokrzyska 20, Warszawa tel.: (22) faks: (22)

6 Wprowadzenie 9 I. Nowa Wspólna Polityka Rolna perspektywa ekonomiczna Ocena potencjału polskiego rolnictwa oraz wpływu nowych programów Wspólnej Polityki Rolnej w latach na zwiększenie jego konkurencyjności w Unii Europejskiej i na świecie dr hab. Piotr Chechelski 2. Alokacyjne i dochodowe efekty płatności bezpośrednich w kontekście nowej reformy Wspólnej Polityki Rolnej: przykład Niemiec prof. Werner Kleinhanss 3. Wpływ nowej polityki rolnej na wyspecjalizowany region rolniczy Meklemburgia-Pomorze Przednie dr Peter Sanftleben 4. Nowa WPR a konkurencyjność przedsiębiorstw rolnych i przemysłu spożywczego dr Pierre-Yves Lelong, dr inż. Joanna Pawłowska-Tyszko i mgr Sebastian Filipek-Kaźmierczak 5. Zmiany strukturalne w produkcji zwierzęcej jako wyzwanie dla nowej Wspólnej Polityki Rolnej: przypadek Litwy mgr Artiom Volkov

7 6. Wpływ obecnej i nowej polityki rolnej na rozwój najważniejszych upraw w Bułgarii dr Bożydar Ivanov 7. Konkurencyjność rumuńskiego handlu produktami rolno-spożywczymi oraz nowa polityka rolna 97 dr Camelia Gavrilescu, dr Dan Marius Voicilaş II. Nowa Wspólna Polityka Rolna zrównoważenie i cele społeczno-środowiskowe Finansowe aspekty zrównoważenia rolnictwa 110 prof. dr hab. Jacek Kulawik, dr Michał Soliwoda oraz dr Joanna Pawłowska-Tyszko vs 2. Zmiany w strukturze społeczno-demograficznej mieszkańców wsi i zatrudnieniu w rolnictwie indywidualnym 120 dr inż. Paweł Chmieliński, dr inż. Bożena Karwat-Woźniak

8 3. Rolnictwo wobec zmian klimatu dr Konrad Prandecki 4. Renta polityczna a inwestycje producentów rolnych 145 prof. Włodzimierz Rembisz i mgr Agata Sielska III. Nowa Wspólna Polityka Rolna z perspektywy krajów trzecich Rola rządu w budowaniu konkurencyjności obszarów wiejskich w Serbii 158 prof. Drago Cvijanovica, dr Vesna Paraušić i mgr Predrag Vuković 2. Niektóre kwestie dotyczące zarządzania zasobami w świetle niedoborów żywności i luki energetycznej 168 dr Oleksandr Zhemoyda 3. Analiza powiązań między Wspólną Polityką Rolną a bezpieczeństwem 186 żywnościowym w regionie śródziemnomorskim dr Noureddin Driouech, dr Hamid El Bilali, dr Roberto Capone, mgr Luigi Sisto, mgr Sinisa Berjan, dr Izabela H. Lipińska

9

10 Wprowadzenie

11 manager

12 greening

13

14

15

16

17 I. Nowa Wspólna Polityka Rolna perspektywa ekonomiczna 1. Ocena potencjału polskiego rolnictwa oraz wpływu nowych programów Wspólnej Polityki Rolnej w latach na zwiększenie jego konkurencyjności w Unii Europejskiej i na świecie 1.1. Wprowadzenie

18 1.2. Zmiany w rozwoju polskiego rolnictwa na tle innych krajów Unii Europejskiej w pierwszej dekadzie XXI wieku Zasoby ziemi

19 Zasoby pracy

20 . 32,2 Polska 17,8 15,6-12,4 7270,0 5658,0-22,2 3763,0 2960,0-21,3. 6,5 Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2011, 2012].

21 Zasoby kapitałowe

22 Struktura obszarowa gospodarstw rolnych

23

24 Polska 2391,0 1637,0 629,0 101,0 23,6-3,43-6,51 3,45 4,34 14, ,5 26,3 4,2 1,0 Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Rocznika Statystycznego Rolnictwa 2011, 2012].

25 1.3. Wpływ nowych programów Wspólnej Polityki Rolnej w latach na zwiększenie konkurencyjności polskiego rolnictwa w Unii Europejskiej i na świecie Małe gospodarstwa rolne

26 Płatności bezpośrednie

27 płatność proekologiczna

28 Środki realizacji Ocena Źródło: opracowanie własne na podstawie: [COM 2011]. uproszczony system płatności dla małych gospodarstw

29 Płatności ONW Wsparcie dla młodych rolników Wsparcie związane z produkcją

30

31 Środki realizacji działania Artykuł rozp. dot. EFRROW Ocena Źródło: opracowanie własne na podstawie: [COM 2011].

32 ,,Tworzenie grup producenckich rolnictwo ekologiczne,systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych tworzenia siatki bezpieczeństwa

33 współpracę,,transfer wiedzy oraz działania informacyjne,,usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i zastępstw,,usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym

34 1.4. Podsumowanie

35

36 Literatura Czy WPR wesprze rolników? Rozdysponowanie środków finansowych wynikających z mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej na rozwój modelu rolnictwa industrialnego i zrównoważonego w Polsce Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym

37 Nowe płatności i nowy PROW są nierozwojowe WPR się obroni (chyba)? Finansowe uwarunkowania konkurencyjności rolnictwa Propozycje rozwiązań WPR a konkurencyjność gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich WPR z perspektywy rolnictwa światowego Propozycje rozwiązań WPR a konkurencyjność gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich Czynniki konkurencyjności sektora rolno-spożywczego we współczesnym świecie Przemiany w rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem przemian strukturalnych Konkurencyjność rolnictwa polskiego po przystąpieniu do Unii Europejskiej Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2011 Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2012 PROW a rozwój polskiej gospodarki żywnościowejpropozycje rozwiązań WPR a konkurencyjność gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich Farm land rent in the European Union Zmiany w rolnictwie przebiegają za wolno Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej w perspektywie finansowej Kontynuacja dotychczasowych założeń czy zmiana priorytetów rozwoju? analiza stanowiska Polski Perspektywy rozwoju Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r Zmiany w WPR na lata a modernizacja polskiej Wsi i Rolnictwa

38 Propozycja instrumentów wsparcia w polskim PROW na lata Model rozwoju rolnictwa polskiego w świetle efektów realizacji WPR Konkurencyjność rolnictwa zrównoważonego Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym

39 2. Alokacyjne i dochodowe efekty płatności bezpośrednich w kontekście nowej reformy Wspólnej Polityki Rolnej: przykład Niemiec 2.1. Wprowadzenie Health Check 2.2. Model, dane i scenariusze

40 okresie referencyjnym nowej WPR Die Agrarministerkonferenz propozycji AMK

41 uzgodnieniach AMK Budżet Okres referencyjny 2013 Nowa WPR i propozycja AMK Uzgodnienie AMK Płatności bezpośrednie Zazielenienie Płatność podstawowa Schematy (X) Źródło: opracowanie własne.

42 2.3. Efekty wdrażania systemu płatności jednolitych na szczeblu regionalnym w Niemczech od 2005 roku 1 Źródło: [Salhofer i in. 2009]. OECD Workshop on the Disaggregated Impacts of CAP Reforms,

43 Źródło: [Salhofer i in. 2009].

44 2.4. Częściowe skutki nowej WPR dla płatności z pierwszego filara Źródło: [Kleinhanns 2013] Płatności za pierwsze hektary

45 propozycji AMK Źródło: [Kleinhanns 2013]

46 Źródło: [Kleinhanns 2013] Program dla młodych rolników trwałych użytków zielonych na ONW płatność za zwierzęta trawożerne

47 Źródło: [Kleinhanns 2013] uzgodnień AMK

48 Źródło: [Kleinhanns 2013] Źródło: [Kleinhanns 2013]

49 efekty dochodowe płatności bezpośrednie Źródło: [Kleinhanns 2013]

50 Względne zmiany Źródło: [Kleinhanns 2013]

51 2.5. Podsumowanie i wnioski

52 Literatura Analyse der Vorschläge der EU-Kommission vom 12. Oktober 2011 zur künftigen Gestaltung der Direktzahlungen im Rahmen der GAP nach 2013 Wer soll das bezahlen? und wer bekommt es? Märkte für Zahlungsansprüche (Rynki uprawnień do płatności) Agrarökonomen: Die EU-Agrarpolitik ist ihr Geld nicht wert

53 3. Wpływ nowej polityki rolnej na wyspecjalizowany region rolniczy Meklemburgia-Pomorze Przednie 3.1. Wprowadzenie 3.2. Uwarunkowania rozwoju rolnictwa w regionie

54 Źródło: opracowanie własne.

55 Źródło: opracowanie własne. Źródło: opracowanie własne.

56 3.3. Wspólna Polityka Rolna propozycje legislacyjne 3.4. Omówienie skutków dla regionu rolniczego Meklemburgia Pomorze Przednie

57 Źródło: opracowanie własne.

58 Źródło: opracowanie własne. Źródło: opracowanie własne Wnioski

59 Literatura Situationsbericht 2012/13, Trends und Fakten zur Landwirtschaft Statistische Berichte, Bodennutzung und Ernte in Mecklenburg-Vorpommern 2012

60 4. Nowa WPR a konkurencyjność przedsiębiorstw rolnych i przemysłu spożywczego 4.1. Wstęp

61 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komisji Europejskiej Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej we Francji

62

63 4.3. Kierunki zmian Wspólnej Polityki Rolnej we Francji

64

65 4.4. Priorytety nowej Wspólnej Polityki Rolnej

66 ambition bio 4.5. Wnioski

67

68 5. Zmiany strukturalne w produkcji zwierzęcej jako wyzwanie dla nowej Wspólnej Polityki Rolnej: przypadek Litwy 5.1. Wprowadzenie

69 5.2. Wpływ płatności bezpośrednich Wspólnej Polityki Rolnej na produkcję zwierzęcą w państwach członkowskich Unii Europejskiej

70 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komisji Europejskiej.

71 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.

72 Źródło: opracowanie LIAE na podstawie danych Eurostatu Znaczenie płatności bezpośrednich na produkcję zwierzęcą w latach na przykładzie Litwy

73 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Rolnictwa (MR) i Centrum Informacji Rolniczej i Biznesu na Obszarach Wiejskich (AIRBC).

74

75 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych FADN Symulacja zapotrzebowania na płatności bezpośrednie dla gospodarstw z produkcją zwierzęcą na Litwie w 2014 roku

76 5.5. Stosowanie systemu płatności bezpośrednich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej na lata na Litwie

77 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komisji Europejskiej 2013.

78 Wyszczególnienie Źródło: szacunki LIAE Wnioski

79 Literatura Consequences of increased global meat consumption on the global environment, trade in virtual water, energy & nutrients Rising Meat Consumption Takes Big Bite out of Grain Harvest

80 50 years of Common Agricultural Policy. Ready for the future. A partnership between Europe and farmers Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos schemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės Pirmininkaujančios valstybės narės parengta reglamento projekto konsoliduota redakcija Recent evolution of the EU Common Agricultural Policy (CAP): state of play and environmental potential Interrelationships of animal agriculture, the environment, and rural communities Recouple support to boost production Food Sovereignty and Trade. Europe: The CAP is in danger unless it is socially legitimate! Intelligence calls for a flexible CAP 2014 with countercyclical payments The future for national envelopes and Member State flexibility in Pillar 1 Lietuvos Respublikos ilgalaikės gyvulininkystės plėtros strategijos iki 2020 metų koncepcija. Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas The impact of EU Common agricultural policy decoupling on farm households: income vs. Investment effects Прикладные методы оптимизации

81 6. Wpływ obecnej i nowej polityki rolnej na rozwój najważniejszych upraw w Bułgarii 6.1. Wprowadzenie

82

83 status quo 6.2. Metodyka badań grainsoilseedlivestockdairy America for Bulgaria Foundation Food and Agriculture Policy Research Institute,

84 Źródło: projekt CAPA.

85

86 6.3. Wpływ wsparcia publicznego w okresie

87 Źródło: opracowanie własne na podstawie Komisji Europejskiej.

88 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komisji Europejskiej Zmiany w strukturze i powierzchni upraw status quo

89 Źródło: opracowanie własne na podstawie CAPA.

90 Źródło: opracowanie własne na podstawie CAPA.

91 Wyszczególnienie tys. ha Źródło: opracowanie własne na podstawie CAPA.

92 Wyszczególnienie tys. ton Źródło: opracowanie własne na podstawie CAPA Wpływ polityki rolnej na różne grupy gospodarstw rolnych

93 Źródło: opracowanie CAPA na podstawie danych Komisji Europejskiej i agencji płatniczej.

94 Źródło: opracowanie CAPA na podstawie danych KE i agencji płatniczej.

95 6.6. Wnioski

96 Literatura A FAPRI modelling. System of CARD. Documentary Summary Impact assessment. Common Agricultural Policy toward 2020 Proposal for Regulation of the European Parliament and the Council Indicative figures on the distribution of the direct aid to farmers The EU GOLD MODEL 2.1: An introductory manual How to create aviable and competitive agriculture: assessing the optimal CAP policy measure mix for the case of Bulgaria Development trends of the main crops from the cereal sector. Baseline projections State and competitiveness of the cereal and oilseed crop productions in Bulgaria The FA- PRI global modeling system and outlook process

97 Agrarian Reports Report for the activity of State Fund Agriculture and Payment Agency Analysis and assessment of the impact of the CAP and national agricultural policy on the oilseed crop sectors Effects and impact of the CAP on the agriculture and food industry Bulgarian agriculture and expected results from the proposed changes in CAP Mid-term priorities of the agricultural policy in Bulgaria

98 7. Konkurencyjność rumuńskiego handlu produktami rolno-spożywczymi oraz nowa polityka rolna 7.1. Wstęp

99 lejtmotyw 7.2. Materiały i metody 7.3. Wyniki i ich omówienie

100 Ogólny rozwój rumuńskiego handlu produktami rolno-spożywczymi w okresie przed przystąpieniem do UE

101 Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Eurostatu.

102 Poakcesyjne trendy w rumuńskim handlu produktami rolno-spożywczymi

103 Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Eurostatu. Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Eurostatu.

104 Pozycja Kraj % Kraj % Kraj % Kraje przeznaczenia eksportu Kraje pochodzenia importu Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Eurostatu.

105 Wyniki rumuńskiego handlu produktami rolno-spożywczymi na runku wewnątrzunijnym

106 Produkt Kod HS Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Eurostatu.

107 Produkt Kod HS Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Eurostatu.

108 7.4. Wnioski

109 Podziękowania

110 Literatura Recent trends in the Romanian agri-food trade with Hungary Territorial competitiveness Creating a territorial development strategy in light of the LEADER experience Sixth Periodic Report on the Social and Economic Situation of Regions in the EU Romanian agricultural products competitive advantages and disadvantages in the external commercial relations Landscape as a driver for competitiveness Supporting the role of the Common agricultural policy in Landscape valorization: Improving the knowledge base of the contribution of landscape management to the rural economy Rural Areas and Regional Competitiveness Gains and losses of Romanian agri-food products on EU intra-trade market Competitiveness of agrofood and environmental economy

111 II. Nowa Wspólna Polityka Rolna zrównoważenie i cele społeczno-środowiskowe 1. Finansowe aspekty zrównoważenia rolnictwa 1.1. Wstęp 1.2. Opodatkowanie vs efektywność i sprawiedliwość

112 trade-off Źródło: [Grądalski 2004]. Źródło: opracowanie własne na podstawie [Mankiw, Taylor 2009].

113 1.3. Instrumenty zrównoważenia rolnictwa wybrane kategorie Rodzaje podatków Francja Włochy Anglia Irlandia Niemcy USA Polska aa a Źródło: opracowanie własne na podstawie [Dziemianowicz 2007].

114 [%] 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych FADN

115 Źródło: opracowanie własne. additional windfall additional

116 additionalwindfall Źródło: [Chabé-Ferret, Subervie 2012] Rynkowe i pozarynkowe instrumenty łagodzenia efektów zewnętrznych

117 Źródło: opracowanie własne. know-how

118 know-how Źródło: opracowanie własne na podstawie [Lippert i in. 1997].

119 1.5. Wnioski Literatura Econometric Methods for Estimating the Additional Effects of Agro-Environmental Schemes on Farmers' Practices Evaluation of Agri-Environmental Policies: Selected Methodological Issues and Case Studies Efektywność systemu opodatkowania rolnictwa Wstęp do teorii opodatkowania

120 The Significance of Institutions for the Design and Formation of Agro-Environmental Policy Ökonomische und pflanzenbauliche Optimierung des Anbaus von Nahrungs-, Futter- und Energiepflanzen mit Unterstützung eines Linearen Programmierungsmodells Mikroekonomia Collective approaches to agri-environmental problemseu Policy for agriculture, food and rural areas

121 2. Zmiany w strukturze społeczno-demograficznej mieszkańców wsi i zatrudnieniu w rolnictwie indywidualnym 2.1. Wprowadzenie

122 2.2. Liczebność i struktura społeczno-ekonomiczna ludności wiejskiej

123 Wyszczególnienie Rok Ogółem Ludność w wieku * Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

124 Odsetek osób z wykształceniem Lata średnim zasadniczym gimnazjalnym wyższym i pomaturalnym zawodowym i podstawowym Wieś Miasto Źródło: opracowano na podstawie danych GUS.

125 Źródło: ankieta IERiGŻ-PIB 1988, 1992, 1996, 2000, 2005 i 2011.

126 2.3. Zmiany w zatrudnieniu i nakładach pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych

127 Źródło: ankieta IERiGŻ-PIB 2005 i 2011.

128 2.4. Struktura demograficzna osób kierujących indywidualnymi gospodarstwami rolnymi

129 Źródło: Eurostat 2007, IERiGŻ-PIB 2011.

130 ,2 48,1 53, ,9 24,3 24, rolniczym nierolniczym Źródło: ankieta IERiGŻ-PIB 2011.

131 Źródło: Eurostat Wnioski

132 Literatura Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education Education, Training and Labour Market Outcomes in Europe Zmiany zasobów pracy w rolnictwie indywidualnym w latach Rola czynnika ludzkiego w rolnictwie indywidualnym na przykładzie gospodarstw emerytów i młodych rolników Generational renewal in EU agriculture: statistical background ), International Encyclopedia of Social Policy Migracje ludności wiejskiej w latach Przeobrażenia w cechach społecznodemograficznych kierowników rodzinnych gospodarstw rolnych w Polsce w warunkach nasilającej się konkurencji w świetle badań terenowych Cechy społeczno-demograficzne i aktywność ekonomiczna kierowników gospodarstw rolnych Znaczenie wiedzy i wykształcenia w rozwoju rolnictwa

133 Czynniki produkcji w agrobiznesieencyklopedia Agrobiznesu Procesy przekształceń strukturalnych w wiejskiej społeczności i chłopskim rolnictwie Zmiany strukturalne na wsi i w rolnictwie w latach a wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich Zmiany w wielkości badanych wsi oraz mobilność rodzin Przemiany strukturalne we wsiach objętych badaniem IERiGŻ w latach

134 3. Rolnictwo wobec zmian klimatu 3.1. Wprowadzenie 3.2. Zmiany klimatyczne na świecie

135

136 Okres grudzień luty czerwiec sierpień Europa Europa Europa Europa Obszar Polska Polska Zachodnia Północna Zachodnia Północna Lata Lata Źródło: opracowanie własne na podstawie [IPCC 2013] Zmiany klimatyczne a rolnictwo

137

138 3.4. Rolnictwo w Polsce wobec zmian klimatu

139

140

141

142 3.5. Wnioski

143 Literatura Out of water: from abundance to scarcity and how to solve the world s water problems Zmiany klimatyczne. Przyczyny, przebieg i skutki dla człowieka Economic Challenges Facing Agricultural Access to Carbon MarketsClimate Change Mitigation and Agriculture Coping with uncertainty in climate policy making: (Mis)understanding scenario studies Wpływ zmian klimatu na rolnictwo, [w:] Czy Polsce grożą katastrofy klimatyczne? Polacy o zmianach klimatu World Energy Outlook 2013 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories Agriculture, Forestry and Other Land Use Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability, Intergovernmental Panel on Climate Change

144 Climate Change 2013 The Physical Science Basis Wpływ zmian klimatu na gospodarkę wodną:] Czy Polsce grożą katastrofy klimatyczne? Tendencje zmian klimatu Global carbon budget 2013 Trends in the sources and sinks of carbon dioxide Water scarcity now bigger threat than financial crisis Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 Water and Climate Change Adaptation. Policies to Navigate Uncharted Waters Trends in Global CO 2 Emissions Access to Water in Developing Countries A globally coherent fingerprint of climate change im-pacts across natural systems Międzynarodowa ewolucja ochrony środowiska 2052 A Global Forecast for the Next Forty Years Fingerprints of global warming on wild animals and plants

145 Water scarcity by 2030: True for every second person on earth Climate change adaptation: Is there a role for intervention research? The world in 2050: four forces shaping civilization s northern future The Economics of Climate Change (The Stern Review) Trophic level asynchrony in rates of phenological change for marine, freshwater and terrestrial environments Abrupt Shifts in Horn of Africa Hydroclimate Since the Last Glacial Maximum The Emissions Gap Report 2013 Energy transition: not for the faint-hearted Warming experiments underpredict plant phenological responses to climate change

146 4. Renta polityczna a inwestycje producentów rolnych 4.1. Zarysowanie problemu Renta polityczna a inwestycje producentów rolnych rent-seeking

147 B Źródło: opracowanie własne. EP

148 I Źródło: opracowanie własne. Relacje oszczędności, inwestycji i dochodów B

149 ex-post ex-ante ex-postex-ante

150 Renta polityczna źródłem dodatkowego dochodu, oszczędności i inwestycji

151 Model zależności oszczędności renty politycznej i dochodów

152 Statystyczne ujęcie omawianych relacji inwestycji i dochodów

153 4.2. Empiryczna analiza związku między rentą polityczną a inwestycjami )

154 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych FADN.

155 m Im Źródło: opracowanie własne na podstawie danych FADN.

156 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych FADN.

157 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych FADN Podsumowanie

158 Literatura Wybór polityki i jej wpływ na decyzje producentów rolnych w ujęciu analitycznym z elementami weryfikacji empirycznej Wpływ polityki rolnej na decyzje producentów rolnych odnośnie dochodów i inwestycji Substytucyjność źródeł dochodu producenta rolnego Decoupled Payments: Household Income Transfers in Contemporary U.S. Agriculture Free-riding on rent seeking: an empirical analysis Koncepcje reform Wspólnej Polityki Rolnej. Unii Europejskiej po 2013 roku Ekonomiczny mechanizm kształtowania dochodów producentów rolnych Agricultural Policy, Agribusiness, and Rent-seeking Behavior Farmer Decision-Making with Conflicting Goals: A Recursive Strategic Programming Analysis Comparative Analysis of Investment Models for New York Dairy Farms Pogoń za rentą przy pomocy mechanizmów politycznych Teoria wyboru publicznego: Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery publicznej

159 III. Nowa Wspólna Polityka Rolna z perspektywy krajów trzecich 1. Rola rządu w budowaniu konkurencyjności obszarów wiejskich w Serbii Wprowadzenie Zrównoważone rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich w realizacji celów strategicznych Republiki Serbskiej w ramach regionu Dunaju

160

161 1.2. Nierówność między regionami oraz między miastami a obszarami wiejskimi w Serbii

162

163 Nierówności regionalne

164 Wyszczególnienie mln dinarów serbskich (RSD) PKB ogółem udział (w %) tys. dinarów serbskich (RSD) PKB per capita wskaźnik, serbia= Źródło: Serbski Urząd Statystyczny Środki i działania w celu poprawy rozwoju regionalnego oraz zmniejszenia różnic regionalnych w Republice Serbskiej

165

166

167 1.4. Podsumowanie stworzenie stymulującego i wspierającego otoczenia biznesowego dla przedsiębiorstw, stowarzyszeń, rodzinnych gospodarstw rolnych

168 Literatura Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth Analysis of Business Support Infrastructure in the Republic of Serbia Regionalne razlike u Srbiji, Ekonomika preduzeća Factor Advantages of the Republic of Serbia in Agricultural Production and a Need for Accomplishment of Sustainable Competitive Advantage in the Market, u monografiji: Sustainable Technologies, Policies, and Constraints in the Green Economy Anketa o potrošnji domaćinstava. Siromaštvo u R. Srbiji Opinion of the European Economic and Social Committee on Rural development and employment in the Western Balkans Budućnost sela u Srbiji, Tim za socijalno uklјučivanje i smanjenje siromaštva, Kabinet potpredsednice Vlade za evropske integracije Preduzetnici u poslovnim inkubatorima The views of employers on the business environment Social Exclusionn in Rural Areas in Serbia

169 2. Niektóre kwestie dotyczące zarządzania zasobami w świetle niedoborów żywności i luki energetycznej

170

171

172

173

174

175

176

177 KRAJ tys. USD Źródło: [FAO Statistical Yearbook 2010].

178 KRAJ tys. USD Źródło: [FAO Statistical Yearbook 2010].

179 Uprawa 2006 % całości 2007 % całości 2008 % całości 2009 % całości Źródło: [FAO Statistical Yearbook 2010].

180 Wyszczególnienie Powierzchnia całkowita Potencjalna powierzchnia gruntów ornych Faktyczna powierzchnia gruntów ornych % potencjalnej powierzchni gruntów ornych faktycznie w użyciu Źródło:

181 Literatura Food security: concepts and measurement Practical Guide: Basic Concepts of Food Security Food Security in the United States: Measuring Household Food Security Specialization and (geographic) concentration of European manufacturing Impact de la dévaluation du franc CFA sur la consommation alimentaire à Abidjan Food for the Cities: Urban Nutrition Policy in Developing Countries, Approaches and Actors in Urban Food Security in Developing Countries La sécurité alimentaire en Afrique L ajustement structurel en Afrique, réformes, résultats et chemin à parcourir Les mutations dans les pays en développement: autosuffisance et/ou internationalisation? Le blé en Algérie Structural Adjustment and Trade Liberalization, its Effect on Marketing Institutions and Social Life Organisation alimentaire de Cotonou Cadre conceptuel sur l analyse de la dynamique de la consommation alimentaire urbaine en Afrique

182 Growing Alike or Growing Apart? Industrial Specialisation in EU Countries'The Impact of EMU on Europe and the Developing Countries Bulletin semestriel d information sur le marché céréalier du Burkina Faso Destructuration productive et recomposition sociale en Centrafrique Community Based Strategies for Coping with Food Scarcity; a Rôle in Africa Early Warning Systems in Sahel and Horn of Africa, A review of the literature Redistribution et croissance Les pratiques d approvisionnement alimentaire des consommateurs de Ouagadougou The Impact of Stabilization and Structural Adjustment Policies on the Rural Sector: Case-Studies of Côte-d ivoire Analyse démo-économique rétrospective et esquisse d image démo-économique à long terme de la région Afrique de l ouest Libéralisation et ajustement structurel Réseau National de marchés de gros. Définition du programme national et termes de référence pour le choix de la localisation, la conception Les changements des habitudes et des politiques alimentaires en Afrique: aspects des sciences humaines, naturelles et sociales The role of local authorities in food supply in Ghana Urbanisation, demande alimentaire et production agricole: interrelations et implications Multilatéralisme et organisation économique régionale en Afrique francophone

183 The Geographic Distribution of Production Activity in the UK La lutte contre la pauvreté à Dakar Nourrir les métropoles d Amérique Latine: approvisionnement et distribution Le comportement alimentaire des consommateurs urbains défavorisés en Afrique francophone: un rôle pour les SADA? L Afrique peut-elle se nourrir?les problèmes alimentaires dans le monde Petites entreprises en Afrique: clés du changement. Centre de recherches pour le développement international Etude sur la connaissance du marché céréalier Amélioration de la sécurité alimentaire des ménages La chaîne alimentaire et la dévaluation en Centrafrique Guida metodológica para la elaboración del diagnóstico del sistema de distribución de alimentos en centros urbanos Pour une approche renouvelée et intégrée de la sécurité alimentaire Le rôle des autorités locales dans les systèmes d approvisionnement et de distribution alimentaires d Abidjan Le franc CFA, pourquoi la dévaluation a tout changé Grands commerçants d Afrique de l ouest: logiques et pratiques d un groupe d hommes d affaires contemporains Eviter le pire

184 Les politiques agricoles et alimentaires en Afrique, méthodes et outils d analyse et d aide à la décision The Politics of Food and Nutrition Planning in Nutrition Planning. The state of the art The Impact of Free Trade Agreements in Asia RIETI Feeding the World s Cities Contraintes des acteurs Short and Long Term Food Security Geography and Trade Increasing returns and economic geography Le plan nutritionnel, solution pour demain? Les facteurs de sécurité alimentaire Initiation à l économie agroalimentaire L économie agroalimentaire: une discipline en développement Household Food Security: Concepts, Indicators, Measurements. A technical review The Location of European Industry, Economic Papers no. 142 Report prepared for the Directorate General for Economic and Financial Affairs The challenge of Organizing City Food Marketing Systems in Developing Countries

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce HORIZON 2020 - THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION (2014-2020) 2020) Challenge 5 Climate action, environment, resource efficiency and raw materials INFORMAL DRAFT 1 Copyright KPK PB UE

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT

Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT ON REGIONAL LABOUR MARICETS IN POLAND jt^l Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Białystok Poznań 2009 3 copyright by: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a w perspektywie roku 2020 Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Wrocław 2010 Spis treści Wprowadzenie...7 1. Szanse i zagrożenia dla rozwoju Polski

Bardziej szczegółowo

Leszek Klank. Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce

Leszek Klank. Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce Leszek Klank Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2006 SPIS TREŚCI Wstęp 9 Rozdział 1. Sukcesja gospodarstw rolnych. Zagadnienia ogólne

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

PRZYRODNICZE UWARUNKOWANIA ROZWOJU MONGOLII

PRZYRODNICZE UWARUNKOWANIA ROZWOJU MONGOLII Ekonomia i Środowisko 2 (49) 2014 Khaliunaa Erdenekhuu PRZYRODNICZE UWARUNKOWANIA ROZWOJU MONGOLII Khaliunaa Erdenekhuu, mgr Katedra Ekonomii Rozwoju Uniwersytet Łódzki, doktorantka adres korespondencyjny:

Bardziej szczegółowo

Wiejskie organizacje pozarządowe

Wiejskie organizacje pozarządowe Wiejskie organizacje pozarządowe Rural Non-Governmental Organisations Editor Maria Halamska Institute of Rural and Agricultural Development Polish Academy of Sciences Warsaw 2008 Wiejskie organizacje pozarządowe

Bardziej szczegółowo

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Iwona Nurzyńska Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2011 Iwona Nurzyńska European

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE

NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE Maria Staniszewska Polski Klub Ekologiczny NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE BAŁTYCKI PLAN DZIAŁANIA Nasze zobowiązania:

Bardziej szczegółowo

shale gas do economics and regulation change at the German-Polish border Pawe Poprawa Polish Geological Institute BSEC, Berlin,

shale gas do economics and regulation change at the German-Polish border Pawe Poprawa Polish Geological Institute BSEC, Berlin, shale gas do economics and regulation change at the German-Polish border Pawe Poprawa Polish Geological Institute BSEC, Berlin, 01.12.20011 North America gas shale basins increase of shale gas supply to

Bardziej szczegółowo

Warunki poprawy pozycji innowacyjnej kraju Globalizacja działalności badawczej i rozwojowej: próba oceny miejsca Polski

Warunki poprawy pozycji innowacyjnej kraju Globalizacja działalności badawczej i rozwojowej: próba oceny miejsca Polski Warunki poprawy pozycji innowacyjnej kraju Globalizacja działalności badawczej i rozwojowej: próba oceny miejsca Polski Wojciech Burzyński Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur Warszawa, 8 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Recenzja: dr hab. prof. Uniwersytetu Warszawskiego Tomasz Grzegorz Grosse. Redaktor prowadząca: Anna Raciborska. Redakcja: Dorota Kassjanowicz

Recenzja: dr hab. prof. Uniwersytetu Warszawskiego Tomasz Grzegorz Grosse. Redaktor prowadząca: Anna Raciborska. Redakcja: Dorota Kassjanowicz Recenzja: dr hab. prof. Uniwersytetu Warszawskiego Tomasz Grzegorz Grosse Redaktor prowadząca: Anna Raciborska Redakcja: Dorota Kassjanowicz Korekta: Dorota Kassjanowicz, Joanna Barska, Monika Tacikowska

Bardziej szczegółowo

Przyszłość rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich dr hab. Julian T. Krzyżanowski SGGW

Przyszłość rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich dr hab. Julian T. Krzyżanowski SGGW Przyszłość rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich dr hab. Julian T. Krzyżanowski SGGW Konferencja Rolnictwo, gospodarka żywnościowa, obszary wiejskie 10 lat w UE SGGW, 11.04.2014r. Znaczenie

Bardziej szczegółowo

Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną

Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną Plan prezentacji Wybrane efekty realizacji instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce. Oczekiwania co do przyszłej perspektywy

Bardziej szczegółowo

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization. Chance or IUusion?

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY MAZOWSZE Globalization. Chance or IUusion? UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization Chance or IUusion? Scientific Editors Zdzisław SIROJĆ Kazimierz PLOTZKE Warsaw 2006 Spis treści Słowo od organizatorów

Bardziej szczegółowo

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Samorządowa jednostka organizacyjna Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Institute for Territorial Development / Climate-Kic 1 PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI LOWER SILESIA COORDINATOR OF REGIONAL ACTIVITY AFFILIATED

Bardziej szczegółowo

STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE NR 6/2010

STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE NR 6/2010 STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE NR 6/2010 PRZYGOTOWANY PRZY WSPÓŁPRACY PUNKTU INFORMACYJNEGO KOMISJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT BYDGOSZCZ ORAZ WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI POŚWIĘCONYCH ZAGADNIENIOM ROCZNEJ STRATEGII

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju rolnictwa Unii Europejskiej Janusz Rowiński Katarzyna Chmurzyńska

Strategia rozwoju rolnictwa Unii Europejskiej Janusz Rowiński Katarzyna Chmurzyńska Strategia rozwoju rolnictwa Unii Europejskiej Janusz Rowiński Katarzyna Chmurzyńska Warszawa, 7 grudnia 2012 roku 1 Plan prezentacji /zakres opracowania/ 1. Wstęp definicja strategii, hipoteza badawcza

Bardziej szczegółowo

Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE

Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE Rozwój obszarów wiejskich Działania rynkowe Płatności bezpośrednie Wieloletnie Ramy Finansowe 2014-2020: WPR stanowi 38,9% wydatków z budżetu UE Wspólna

Bardziej szczegółowo

EUROPA W PERSPEKTYWIE ROKU 2050

EUROPA W PERSPEKTYWIE ROKU 2050 POLSKA AKADEMIA NAUK KANCELARIA PAN KOMITET PROGNOZ POLSKA 2000 PLUS' EUROPA W PERSPEKTYWIE ROKU 2050 EUROPĘ IN THE PERSPECTIVE TO 2050 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI Uwagi wstępne 10 EUROPA 2050 - WYZWANIA

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej

Konkurencyjność gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej INSTYTUT EKONOMIKI! ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY Konkurencyjność gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej Redakcja naukowa: prof. dr

Bardziej szczegółowo

Implikacje zmian Wspólnej Polityki Rolnej dla bezpieczeństwa żywnościowego -cel badań i założenia metodyczne

Implikacje zmian Wspólnej Polityki Rolnej dla bezpieczeństwa żywnościowego -cel badań i założenia metodyczne Renata Grochowska Implikacje zmian Wspólnej Polityki Rolnej dla bezpieczeństwa żywnościowego -cel badań i założenia metodyczne Seminarium IERiGZ-PIB, Warszawa, 22 lutego 2013 r. 1 Cel seminarium Nowe zadanie

Bardziej szczegółowo

Proposition of a diploma seminar for students of Bachelor s Program in International Business

Proposition of a diploma seminar for students of Bachelor s Program in International Business Faculty of Economic Sciences (academic year of 2014/2015) Proposition of a diploma seminar for students of Bachelor s Program in International Business Departments Department of Economic Policy and European

Bardziej szczegółowo

Zientara, P., New Europe s Old Regions, The Institute of Economic Affairs, London 2009.

Zientara, P., New Europe s Old Regions, The Institute of Economic Affairs, London 2009. Lista publikacji naukowych Monografie Zientara, P., Międzynarodowe migracje o charakterze ekonomicznym: przyczyny, mechanizmy, konsekwencje, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012. Zientara,

Bardziej szczegółowo

Polityka zagraniczna iii rp

Polityka zagraniczna iii rp Polityka zagraniczna iii rp 20 lat po przełomie Tom II Stosunki polityczne i gospodarcze Pod redakcją Lucyny Czechowskiej, Magdaleny Bierowiec Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Toruń

Bardziej szczegółowo

Rozwój krajowych przedsiębiorstw rolnych osób fizycznych w świetle idei spirali wzrostu

Rozwój krajowych przedsiębiorstw rolnych osób fizycznych w świetle idei spirali wzrostu Rozwój krajowych przedsiębiorstw rolnych osób fizycznych w świetle idei spirali wzrostu Rozwój krajowych przedsiębiorstw rolnych osób fizycznych w świetle idei spirali wzrostu Autor prof. dr hab. Wojciech

Bardziej szczegółowo

ZAPEWNIENIE EKONOMICZNEJ SAMOWYSTARCZALNOŚCI ŻYWNOŚCIOWEJ GŁÓWNYM ZADANIEM POLSKIEGO ROLNICTWA NA CAŁY XXI w.

ZAPEWNIENIE EKONOMICZNEJ SAMOWYSTARCZALNOŚCI ŻYWNOŚCIOWEJ GŁÓWNYM ZADANIEM POLSKIEGO ROLNICTWA NA CAŁY XXI w. VI PROF. DR HAB. INŻ. WALDEMAR MICHNA MGRINŻ. DANUTA LIDKĘ DR INŻ. DOMINIK ZALEWSKI ZAPEWNIENIE EKONOMICZNEJ SAMOWYSTARCZALNOŚCI ŻYWNOŚCIOWEJ GŁÓWNYM ZADANIEM POLSKIEGO ROLNICTWA NA CAŁY XXI w. Redakcja

Bardziej szczegółowo

The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average number of persons per household

The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average number of persons per household CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average

Bardziej szczegółowo

Proposition of a diploma seminar for students of Bachelor s Program in International Business

Proposition of a diploma seminar for students of Bachelor s Program in International Business Faculty of Economic Sciences (academic year of 2015/2016) Proposition of a diploma seminar for students of Bachelor s Program in International Business Departments Department of Economic Policy and European

Bardziej szczegółowo

Wojciech Budzianowski Consulting Services

Wojciech Budzianowski Consulting Services From the SelectedWorks of Wojciech Budzianowski 2017 Wojciech M. Budzianowski Available at: https://works.bepress.com/wojciech_budzianowski/114/ is the at, Wrocław, Poland. He is also an Associate Professor

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW )

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW ) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Polityka rozwoju obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

Kurczące się znaczenie rolnictwa w życiu wsi i co może je zastąpić?

Kurczące się znaczenie rolnictwa w życiu wsi i co może je zastąpić? Kurczące się znaczenie rolnictwa w życiu wsi i co może je zastąpić? Jerzy Wilkin Wydział Nauk Ekonomicznych UW oraz Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN Rolnictwo wieś obszary wiejskie Rolnictwo: dział

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Numer 3 (67) 2013 Warszawa 2013

Numer 3 (67) 2013 Warszawa 2013 Numer 3 (67) 2013 Warszawa 2013 Sto dwudziesta dziewiàta publikacja Programu Wydawniczego Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego Redaktor naczelny: prof. dr hab. Dariusz Milczarek Zast pca redaktora

Bardziej szczegółowo

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of Independent Trade Unions (CESI) and EU Public Administration

Bardziej szczegółowo

http://ec.europa.eu/dgs/clima/mission/index_en.htm

http://ec.europa.eu/dgs/clima/mission/index_en.htm Nazwa Komisja Europejska European Commission strona pl European Commission Directorate-General for Energy European Commission Directorate-General for the Environment European Commission Directorate-General

Bardziej szczegółowo

Zasady przygotowywania prac dyplomowych w Katedrze Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej

Zasady przygotowywania prac dyplomowych w Katedrze Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej Zasady przygotowywania prac dyplomowych w Katedrze Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej 1) Zasady stosowania przypisów NaleŜy powoływać się na wszystkie cytowane materiały. Przypisy powinny być

Bardziej szczegółowo

Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne w Polsce

Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne w Polsce Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne w Polsce Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań 2010 Spis treści 1. Wprowadzenie 9 1.1. Cel i zakres analizy 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 Dr inż. Dariusz Nieć Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa 28 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu

Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI I KONIUNKTUR Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu Kraje Azji Korea Południowa, Malezja, Wietnam WARSZAWA 2011 3 Spis treści Wstęp... Rozdział 1 Wybrane kraje Azji krótka

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING ZESZYTY NAUKOWE Szko y G ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SCIENTIFIC JOURNALS Warsaw University of Life Sciences SGGW POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING NR 1 (50) 2009 EUROPEAN POLICIES,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie WPR w latach Konsekwencje dla Polski. Barbara Wieliczko 7 grudnia 2011 r.

Finansowanie WPR w latach Konsekwencje dla Polski. Barbara Wieliczko 7 grudnia 2011 r. Finansowanie WPR w latach 2014-2020. 2020. Konsekwencje dla Polski. Barbara Wieliczko Pułtusk, 5-75 7 grudnia 2011 r. Plan wystąpienia 1. Budżet całej UE. 2. Finansowanie WPR. 3. Konsekwencje dla Polski.

Bardziej szczegółowo

Projekcja zmian wielkości plonów pszenicy w Polsce i Unii Europejskiej w latach 2030 i 2050 na podstawie modelu CAPRI

Projekcja zmian wielkości plonów pszenicy w Polsce i Unii Europejskiej w latach 2030 i 2050 na podstawie modelu CAPRI Alina Syp Projekcja zmian wielkości plonów pszenicy w Polsce i Unii Europejskiej w latach 2030 i 2050 na podstawie modelu CAPRI XXII Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu Kołobrzeg

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w programach Unii Europejskiej 2014 2020. COSME i Horyzont 2020. Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w programach Unii Europejskiej 2014 2020. COSME i Horyzont 2020. Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w programach Unii Europejskiej 2014 2020 COSME i Horyzont 2020 Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. COSME small and medium sized enterprises Program na rzecz konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 1 Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 2007-2013 Wspólna Polityka Rolna I filar Płatności bezpośrednie Płatności rynkowe Europejski Fundusz Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 9. Część 1. Sytuacja rodzin i wyzwania wobec polityki rodzinnej a sytuacja na rynku pracy wybrane aspekty

Wstęp... 9. Część 1. Sytuacja rodzin i wyzwania wobec polityki rodzinnej a sytuacja na rynku pracy wybrane aspekty Spis treści Wstęp... 9 Część 1. Sytuacja rodzin i wyzwania wobec polityki rodzinnej a sytuacja na rynku pracy wybrane aspekty Adam Kubów: Bariery aktywności zawodowej rodziców wychowujących dzieci... 13

Bardziej szczegółowo

Polityka klastrowa i klastry perspektywa Komisji Europejskiej

Polityka klastrowa i klastry perspektywa Komisji Europejskiej Piotr Kryjom Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polityka klastrowa i klastry perspektywa Komisji Europejskiej Kraków, 03 czerwca 2013 r. Spis treści: 1. Trendy, 2. Działania Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 13 Spis treści Wprowadzenie... 13 Rozdział I. Przedsiębiorstwo turystyczne we współczesnej gospodarce rynkowej... 17 1.1. Współczesna gospodarka rynkowa i społeczeństwo konsumpcyjne jako środowiska przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej Budżet WPR

Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej Budżet WPR Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej Budżet WPR Przyczyny reformy WPR Wyzwania: Gospodarcze -Bezpieczeństwo żywnościowe (UE i globalnie), zmienność cen, kryzys gospodarczy; FAO Populacja na świecie wzrośnie

Bardziej szczegółowo

Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną

Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną Plan prezentacji Wybrane efekty realizacji instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce. Oczekiwania co do przyszłej perspektywy

Bardziej szczegółowo

Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organisation Polish Academy of Sciences Warszawa, Twarda 51/55

Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organisation Polish Academy of Sciences Warszawa, Twarda 51/55 Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organisation Polish Academy of Sciences 00-818 Warszawa, Twarda 51/55 www.igipz.pan.pl Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE 1 (45) 2007

ZESZYTY NAUKOWE 1 (45) 2007 ZESZYTY NAUKOWE 1 (45) 2007 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI I. Z ZAGADNIEŃ GLOBALIZACJI Jacek Kulawik GLOBALIZACJA FINANSOWA ISTOTA, POMIAR I NASTĘPSTWA...... 9 Cezary Tomasz Szyjko INTERESY I SPRZECZNOŚCI GLOBALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Oddziaływanie dopłat bezpośrednich. na wyniki ekonomiczne gospodarstw. rolniczych. Justyna Góral

Oddziaływanie dopłat bezpośrednich. na wyniki ekonomiczne gospodarstw. rolniczych. Justyna Góral Oddziaływanie dopłat bezpośrednich na wyniki ekonomiczne gospodarstw rolniczych Justyna Góral Seminarium IERiGŻ-PIB, 4.12.2015 Cel główny Określenie kierunku oddziaływania dopłat bezpośrednich na wybrane

Bardziej szczegółowo

PROW jako źródło środków finansowych umożliwiających rozwój obszarów wiejskich

PROW jako źródło środków finansowych umożliwiających rozwój obszarów wiejskich Piotr Bórawski Katedra Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie PROW jako źródło środków finansowych umożliwiających rozwój obszarów wiejskich Wstęp Na obszarach wiejskich

Bardziej szczegółowo

AWG grupa robocza ds. starzenia się ludności

AWG grupa robocza ds. starzenia się ludności Polish Ministry of Finance AWG grupa robocza ds. starzenia się ludności Joanna Stachura Departament WU 26.06.2013 Prezentacja AWG zakres kompetencji, proces powstawania raportu Wyniki projekcji dla Polski

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zasady programu Potencjał badawczy w 7.PR

Zasady programu Potencjał badawczy w 7.PR Zasady programu Potencjał badawczy w 7.PR Work Programme 2012-13 Call identifier: FP7-REGPOT-2012-2013-1 Call title: Unlocking and developing the research potential of research entitis in the EU s Convergence

Bardziej szczegółowo

Kongres Rozwoju Edukacji

Kongres Rozwoju Edukacji Irena E.Kotowska Agnieszka Chłoń-Domińczak Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa O roli wykształcenia wyższego w warunkach nowej demografii Europy Kongres Rozwoju Edukacji 18-19 listopada

Bardziej szczegółowo

DOSTĘP MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ DO SZKÓŁ ZAWODOWYCH, LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I WYŻSZYCH UCZELNI

DOSTĘP MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ DO SZKÓŁ ZAWODOWYCH, LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I WYŻSZYCH UCZELNI WALDEMAR MICHNA DOSTĘP MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ DO SZKÓŁ ZAWODOWYCH, LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I WYŻSZYCH UCZELNI STUDIA I MONOGRAFIE ISSN 0239-7102 148 WARSZAWA 2009 PROF. DR HAB. WALDEMAR MICHNA DOSTĘP MŁODZIEŻY

Bardziej szczegółowo

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Konferencja Wiejska Polska 25 26 maja 2013 r. Konin/Licheń Krajowe podstawy strategiczne polityki

Bardziej szczegółowo

Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku

Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku I NSTYTUT GEOGRAFII I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ W YŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI W BYDGOSZCZY Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku Problemy rozwoju, przekształceń strukturalnych i funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania i skutki opodatkowania dochodów w rolnictwie. Lech Goraj IERiGŻ-PIB Warszawa; 1 lutego 2013

Uwarunkowania i skutki opodatkowania dochodów w rolnictwie. Lech Goraj IERiGŻ-PIB Warszawa; 1 lutego 2013 Uwarunkowania i skutki opodatkowania dochodów w rolnictwie Lech Goraj goraj@fadn.pl IERiGŻ-PIB Warszawa; 1 lutego 2013 1 1. Cele wprowadzenia podatku od dochodów z gospodarstw rolnych. 2. Struktura i dochody

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 25.10.2004 COM(2004) 710 końcowy 2004/0253 (CNS) Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA RADY zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne

Bardziej szczegółowo

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla Polski i polskiego sektora rolnego w perspektywie 2014-2020

Fundusze unijne dla Polski i polskiego sektora rolnego w perspektywie 2014-2020 Prof. dr hab. Andrzej Czyżewski, dr Sebastian Stępień Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Fundusze unijne dla Polski i polskiego sektora rolnego w perspektywie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie programów w Unii Europejskiej

Tworzenie programów w Unii Europejskiej Tworzenie programów w Unii Europejskiej Fundusze unijne w okresie programowania 2007-2013 Plan Programowanie na poziomie Unii Europejskiej Strategiczne Wytyczne Wspólnoty Cele polityki spójności Wymagania

Bardziej szczegółowo

Wspólne Polityki Unii Europejskiej Wspólna Polityka Rolna

Wspólne Polityki Unii Europejskiej Wspólna Polityka Rolna Wspólne Polityki Unii Europejskiej Wspólna Polityka Rolna Dominika Milczarek Zajęcia 1 Ekonomiczna i polityczna specyfika sektora rolnego Zasady funkcjonowania wspólnej polityki rolnej - wstęp Plan zajęć

Bardziej szczegółowo

Unijna polityka wsparcia sektora żywnościowego po 2013 roku

Unijna polityka wsparcia sektora żywnościowego po 2013 roku Renata Grochowska Unijna polityka wsparcia sektora żywnościowego po 2013 roku Przemysł spożywczy otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja zagraniczna Kraków, 25 października 2013 r. 1 Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA KANCELARIA PREZYDENTA RP KOMITET PROGNOZ POLSKA 2000 PLUS" PRZY PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK A 367491 POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA 2004-2015

Bardziej szczegółowo

Wspólna polityka rolna a konkurencyjność. rolnictwa unijnego i krajowego. Szczepan Figiel. Pułtusk, 5 grudzień 2011

Wspólna polityka rolna a konkurencyjność. rolnictwa unijnego i krajowego. Szczepan Figiel. Pułtusk, 5 grudzień 2011 Wspólna polityka rolna a konkurencyjność rolnictwa unijnego i krajowego Szczepan Figiel Pułtusk, grudzień Główne zagadnienia Istota WPR i jej główne instrumenty Krótka charakterystyka ewolucji WPR Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie rozwoju wsi i rolnictwa środkami publicznymi

Finansowanie rozwoju wsi i rolnictwa środkami publicznymi Justyna Kołyska Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Finansowanie rozwoju wsi i rolnictwa środkami publicznymi Wstęp Realizowany przez państwo program

Bardziej szczegółowo

Parlament Europejski na UEP - zostań europosłem. SKN Gospodarki Żywnościowej

Parlament Europejski na UEP - zostań europosłem. SKN Gospodarki Żywnościowej Parlament Europejski na UEP - zostań europosłem SKN Gospodarki Żywnościowej Ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej (1962-2014) Wydatki na WPR jako % budżetu UE 100 90 80 70 70 90 80 73 66 60 50 40 40 50 46

Bardziej szczegółowo

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński I. Książki naukowe (60 pkt l. Kryzysy walutowe, bankowe i zadłużeniowe w gospodarce światowej, CeDeWu 2013, 240 stron (20 pkt 2.

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo i Obszary Wiejskie 5 lat po akcesji Polski do Unii Europejskiej- najważniejsze wnioski z pierwszego dnia konferencji

Rolnictwo i Obszary Wiejskie 5 lat po akcesji Polski do Unii Europejskiej- najważniejsze wnioski z pierwszego dnia konferencji Rolnictwo i Obszary Wiejskie 5 lat po akcesji Polski do Unii Europejskiej- najważniejsze wnioski z pierwszego dnia konferencji Andrzej Kowalski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej -PIB

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r.

rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r. Stan i główne g wyzwania rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r. 1 Cele konferencji Ocena stanu i głównych wyzwań rozwoju obszarów wiejskich w Polsce Ocena wpływu reform

Bardziej szczegółowo

Nowe relacje cen a kierunki przekszta³ceñ struktury wspó³czesnego handlu miêdzynarodowego

Nowe relacje cen a kierunki przekszta³ceñ struktury wspó³czesnego handlu miêdzynarodowego Wyzwania gospodarki globalnej Prace i Materia³y Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdañskiego 2012, nr 31 Challenges of the global economy Working Papers Institute of International Business University

Bardziej szczegółowo

Wspólna Polityka Rolna a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Polski

Wspólna Polityka Rolna a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Polski Rozprawa habilitacyjna Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wojciech Knieć Wspólna Polityka Rolna a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Polski Analiza socjologiczna Toruń 2012 Spis treści Wstęp... 9 Uwagi

Bardziej szczegółowo

Udział polityki spójności stale rośnie: - w 1965r. wynosił 6% - w 1988 r. wynosił 17% - w 2013r. wyniesie 36%

Udział polityki spójności stale rośnie: - w 1965r. wynosił 6% - w 1988 r. wynosił 17% - w 2013r. wyniesie 36% Jakie zmiany mogą czekać rolników po 2013? Czy będą to zmiany gruntowne czy jedynie kosmetyczne? Czy poszczególne instrumenty WPR będą ewaluować czy też zostaną uzupełnione o nowe elementy? Reforma WPR

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział I. Rozdział II. Rozdział III

SPIS TREŚCI. Rozdział I. Rozdział II. Rozdział III SPIS TREŚCI Wykaz skrótów i akronimów... 12 Foreword... 15 Wprowadzenie... 17 Rozdział I WEWNĘTRZNE UWARUNKOWANIA SZWAJCARSKIEJ POLITYKI INTEGRACYJNEJ... 23 1.1. Demokracja bezpośrednia... 24 1.2. Federalizm...

Bardziej szczegółowo

1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15

1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15 Wprowadzenie 9 Część I. Zarządzanie marketingowe 1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15 1.1. Różne koncepcje roli marketingu w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010

PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010 Problemy Inżynierii Rolniczej nr 3/2011 Jan Pawlak Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach Oddział w Warszawie PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010 Streszczenie W

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

30 15 E/Z Instytut Nauk Ekonomicznych

30 15 E/Z Instytut Nauk Ekonomicznych suma godzin EKONOMIA - studia stacjonarne II stopnia Uchwała nr 87/V/2013 Rady ydziału z dnia 27.0.2013 r. I ROK SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) RAZEM Nazwa przedmiotu (modułu) Punkty 1 Makroekonomia

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Spójność społeczną, gospodarcza i terytorialna w polityce Unii Europejskiej.

PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Spójność społeczną, gospodarcza i terytorialna w polityce Unii Europejskiej. Nr21 PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Spójność społeczną, gospodarcza i terytorialna w polityce Unii Europejskiej Redaktor naukowy Ewa Pancer-Cybulska Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Zróżnicowanie strategii rozwoju rolnictwa kraje OECD, BRICS i Ukraina

Zróżnicowanie strategii rozwoju rolnictwa kraje OECD, BRICS i Ukraina Renata Grochowska Janusz Rowiński Zróżnicowanie strategii rozwoju rolnictwa kraje OECD, BRICS i Ukraina Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy Warszawa, 28 października

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka w Polsce na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej

Agroturystyka w Polsce na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej dr Lucyna Przezbórska-Skobiej Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie Agroturystyka w Polsce na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

pogłębianie wiedzy o instrumentach finansowych EFSI Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Instrumenty finansowe

pogłębianie wiedzy o instrumentach finansowych EFSI Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Instrumenty finansowe pogłębianie wiedzy o instrumentach finansowych EFSI Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich , współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Imię i nazwisko (z tytułem i/lub stopniem naukowym oraz zajmowane stanowisko) Dr Joanna Dominiak Adres e-mail oraz strona internetowa (blog, profil na portalu typu ResearchGate itp.) dominiak@amu.edu.pl

Bardziej szczegółowo