Rebranding Grupy Eiffage w Polsce Eiffage potwierdza swoją pozycję Od Mitex do Eiffage Polska Szlak czerwonej kostki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rebranding Grupy Eiffage w Polsce Eiffage potwierdza swoją pozycję Od Mitex do Eiffage Polska Szlak czerwonej kostki"

Transkrypt

1 Rebranding Grupy Eiffage w Polsce Eiffage potwierdza swoją pozycję Od Mitex do Eiffage Polska Szlak czerwonej kostki Changement de raison sociale du Groupe Eiffage en Pologne Eiffage confirme sa position De Mitex à Eiffage Polska Suivez le dé rouge WYDANIE SPECJALNE 2013

2 Szanowni Państwo Uroczystość zmiany nazwy to historyczna chwila w dziejach każdej firmy. Sfinalizowany na początku lipca br. rebranding stał się sygnałem dla naszej konkurencji, Partnerów i Klientów, że Grupa Eiffage w Polsce rozpoczyna nowy etap. Wdraża jednolitą, opartą na synergii strategię między spółkami w naszym kraju, a także nawiązuje ściślejszą współpracę z naszymi Właścicielami. Dąży do stałego doskonalenia poziomu oferowanych usług oraz rozszerza swoją ofertę w nowych sektorach rynku budowlanego. Patrząc w przyszłość i pisząc nowy rozdział w historii Eiffage w Polsce warto pamiętać o korzeniach naszej Organizacji, jej dorobku oraz dotychczasowych sukcesach. A nasza Firma ma się czym pochwalić. Eiffage Polska Budownictwo zrealizowało ponad 500 obiektów w całej Polsce, wśród nich inwestycje tak unikalne jak Zepter Business Center w Warszawie, Europejskiej Centrum Bajki w Pacanowie czy wreszcie obsypane nagrodami apartamentowiec Thespian we Wrocławiu i Galeria Echo w Kielcach. Dwanaście nagród Budowa Roku przyznanych nam przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, nagroda MAPIC, nominacja do World Building of the Year oraz szereg innych trofeów ma swoją wymowę i stanowi o naszej przynależności do elity generalnych wykonawców w Polsce. Eiffage Polska Koleje ma aż 150 dużych projektów kolejowych na swoim koncie, a Eiffage Polska Instalacje to ponad 170 inwestycji od początku działalności. Każdy z tych projektów ma swoją historię, swoich bohaterów, o których warto pamiętać. Mamy się czym szczycić, mamy z czego być dumni. Dlatego korzystając z tej uroczystej chwili zapraszamy Państwa do krótkiej podróży w czasie i przestrzeni. Przypomnimy sobie, jak rosła nasza Firma oraz przywołamy najwspanialsze, najciekawsze i najbardziej charakterystyczne inwestycje zrealizowane przez naszą Grupę. Zwieńczeniem tej wędrówki będzie relacja z imprezy rebrandingowej, która odbyła się w lipcu w Holiday Inn. Zapraszamy do świata Eiffage! Zarząd Eiffage Polska Budownictwo Chers amis, Un changement de nom est toujours un fait marquant dans l histoire d une entreprise. En changeant son nom, début juillet 2013, le Groupe Eiffage en Pologne a signalé à ses concurrents, partenaires et clients qu il démarrait une nouvelle étape. Il met en œuvre une stratégie homogène basée sur la synergie de ses sociétés et renforce la collaboration avec ses propriétaires. Il vise à perfectionner la qualité de ses services et à étendre son offre à de nouveaux secteurs de la construction. Se tourner vers l avenir et écrire un nouveau chapitre dans l histoire d Eiffage en Pologne, ne signifie pas oublier les origines de notre entreprise, ni son patrimoine ou ses succès. Notre entreprise a, en effet, de bonnes raisons d afficher sa satisfaction. La société Eiffage Polska Budownictwo a réalisé plus de 500 ouvrages dans toute la Pologne, parmi eux : le Zepter Bussiness Center à Varsovie, le Centre Européen du Conte à Pacanów ou encore Thespian à Wrocław (un immeuble d appartements de standing) et la Galerie Echo à Kielce, tous les deux maintes fois récompensés. Elle a obtenu à douze reprises le prix du "Chantier de l année, attribué par l Association des Ingénieurs et Techniciens du Bâtiment en Pologne, le prix MAPIC, une nomination au prix World Building of the Year et bien d autres récompenses, ce qui la place parmi l élite des entreprises en Pologne. La société Eiffage Polska Koleje a déjà réalisé 150 grands projets ferroviaires et la société Eiffage Polska Instalacje peut se vanter de 170 réalisations depuis le début de son activité. Chaque projet a son histoire, ses héros, qu il faut garder en mémoire. Nous pouvons vraiment être fiers! Aussi, je profite de cet instant solennel pour vous inviter à un court voyage dans le temps et dans l espace. Nous allons revenir sur le développement de notre société et sur ses réalisations les plus prestigieuses et relaterons la cérémonie de lancement du nouveau nom qui a eu lieu au Holiday Inn en juillet dernier. Soyez les bienvenus dans le monde d Eiffage! Directoire d Eiffage Polska Budownictwo Redakcja: Dział Komunikacji i Marketingu Eiffage Polska Budownictwo SA, Marek Pawlukiewicz Adres: ul. Postępu 5a, Warszawa, Tel: , Faks: ,

3 Z okazji rebrandingu do podwarszawskiego kompleksu hotelowego zawitali przedstawiciele kadry zarządzającej Eiffage,m.in. Dyrektor Generalny Eiffage Pierre Berger. À la céremonie sont arrivés les membres de la direction d Eiffage : le Président - Directeur Général d Eiffage M. Pierre Berger Uroczysty rebranding w Holiday Inn Cérémonie du lancement de la nouvelle dénomination à Holiday Inn Dyrektor Generalny Eiffage Président-Directeur Général d Eiffage Pierre Berger

4 WYDANIE SPECJALNE n o 26 październik Eiffage na świecie Eiffage dans le monde Eiffage potwierdza swoją pozycję Eiffage confirme sa position 8-15 Wydarzenie Evènement Rebranding Grupy Eiffage w Polsce Cérémonie de lancement du nouveau nom au Holiday Inn Analizy Analyses Godzina R L heure est au changement Eiffage w Polsce Eiffage en Pologne Szlak czerwonej kostki Suivez le dé rouge Od Mitex do Eiffage Polska De Mitex à Eiffage Polska Eiffage w Warszawie Eiffage à Varsovie Śladami Eiffage w Warszawie Sur les traces d Eiffage à Varsovie Zrównoważony rozwój Développement durable Liczy się równowaga Développement durable CSR Responsabilité sociétale Płyniemy dla Patryka Nous nageons pour Patryk prasa o nas Okiem gościa Point de vue de l invité Sztuka, espirit, wino i śpiew Interview Prestiżowa inwestycja Ouvrage prestigieux Na szerokich wodach kultury Philharmonie de Kaszuby magazyn grupy Eiffage

5 Eiffage na świecie Eiffage dans le monde entier Grupa Eiffage potwierdza swoją pozycję w Polsce Eiffage europejski lider na rynku firm budowlanych i koncesji informuje o zmianie nazwy niektórych swoich jednostek oraz o zmianie swojej struktury organizacyjnej w Polsce. Zmiany te mają na celu wzmocnienie strategii rozwoju Firmy oraz udostępnienie Klientom i Partnerom Eiffage pełnej oferty uwzględniającej uzupełniające się kompetencje poszczególnych jednostek. Eiffage Budownictwo Mitex S.A., znany i liczący się na rynku usług budowlanych generalny wykonawca, zmienia nazwę na Eiffage Polska Budownictwo S.A. Spółka Eiffage Instalacje Techelimp, specjalizująca się w realizacji robót instalacyjnych, zmienia z kolei nazwę na Eiffage Polska Instalacje. Eiffage Polska Koleje, firma specjalizująca się w wykonywaniu robót kolejowych, zachowuje swoją obecną nazwę. Zmiany nazw spółek są elementem działań konsolidacyjnych mających na celu ujednolicenie wizerunku grupy Eiffage w Polsce: nazwy trzech podmiotów w sposób klarowny nawiązują i odzwierciedlają trzy kategorie specjalności, z których Grupa Eiffage znana jest na całym świecie. W obliczu silnej konkurencji na terenie kraju, Eiffage potwierdza w ten sposób, iż jest liczącą się firmą, oferującą pełny zakres usług świadczonych przez podmioty o uzupełniających się kompetencjach. Spółka Eiffage Polska Budownictwo, jako główny podmiot koncernu, zapewnia od tej pory funkcje zarządzania, kontroli i koordynacji spółek powiązanych: Eiffage Polska Instalacje i Eiffage Polska Koleje. Nowa struktura organizacyjna usprawni relacje pomiędzy poszczególnymi jednostkami i umożliwi im skuteczniejsze współdziałanie i podejmowanie wyzwań, z jakimi przyjdzie się zmierzyć na współczesnym, zmieniającym się polskim rynku budownictwa, infrastruktury kolejowej i instalacyjnej. Synergia tych jednostek zapewni poszczególnym partnerom dostęp do najnowszych technologii oraz możliwość korzystania z wymiany wzajemnych doświadczeń. Zwiększy ona ich konkurencyjność w obliczu Le groupe Eiffage affirme son positionnement en Pologne Eiffage - major européen de la construction et des concessions - annonce le changement de nom de certaines de ses structures et revoit son organisation en Pologne afin de renforcer sa stratégie de développement et proposer à ses clients et partenaires une offre globale reposant sur la synergie de ses métiers. Eiffage Budownictwo Mitex S.A., entreprise générale connue et incontournable sur le marché de la construction, devient Eiffage Polska Budownictwo S.A. Eiffage Instalacje Techelimp, société spécialisée sur le marché de l énergie, prend quant à elle le nom d Eiffage Polska Instalacje. Eiffage Polska Koleje, société spécialisée dans les travaux de génie ferroviaire, garde la même dénomination. Les changements de nom participent à la consolidation de la visibilité du groupe Eiffage en Pologne, le nom des trois entités faisant écho aux savoir-faire portés par le Groupe dans le monde. Eiffage s affirme ainsi, face à une concurrence accrue dans le pays, comme un acteur incontournable aux entités complémentaires. La société Eiffage Polska Budownictwo, en tant que structure de tête, assure désormais les fonctions de gestion, de contrôle et d animation des sociétés affiliées : Eiffage Polska Instalacje et Eiffage Polska Koleje. Cette nouvelle organisation vient faciliter la transversalité entre les différentes entités et leur permet de faire des réponses conjointes face aux enjeux de l évolution du marché polonais dans le domaine de la construction, des infrastructures ferroviaires et de l énergie. La synergie de ces entités vient garantir l accès aux technologies les plus récentes et un échange d expériences entre partenaires. Elle renforce leur compétitivité sur des projets de plus en plus ambitieux et complexes dans un marché à fort potentiel. «Le changement de dénomination sociale a pour objet d améliorer le niveau des prestations proposées, développer la coopération avec les clients et sous-traitants et réaliser des projets innovants. Nous sommes convaincus que l unification des structures du Groupe portant le logo Eiffage nous permettra d atteindre un avantage concurrentiel durable sur le październik

6 Historia Grupy Eiffage w Polsce Na przełomie lat 80. i 90. w Polsce kształtowały się podstawy wolnego rynku. Wiele firm rozpoczynało swoją działalność, podobnie Mitex założony w Kielcach w 1989 roku. W latach 90. Mitex przechodził wiele zmian organizacyjnych debiutując na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w roku Rok później inwestorem strategicznym w spółce Mitex został francuski koncern budowlany Eiffage Construction. W roku 2004 Mitex opuścił GPW, a w 2007 roku dokonano zmiany nazwy na Eiffage Budownictwo Mitex SA. Galeria Echo w Kielcach Galeries Echo de Kielce Eiffage, czwarta europejska firma budowlana i robót publicznych, prowadzi swoją działalność w 5 sektorach: koncesje i partnerstwo sektora publicznego i prywatnego, budownictwo, roboty publiczne, energetyka i konstrukcje stalowe. Eiffage zatrudnia blisko pracowników, a jej obroty przekraczają 14 miliardów euro, w tym 15% poza Francją, jest obecna w ok. 15 krajach. coraz bardziej ambitnych i złożonych projektów na rynku charakteryzującym się wielkim potencjałem. Celem zmiany nazwy jest doskonalenie poziomu oferowanych usług generalnego wykonawstwa, rozwój partnerskiej współpracy z klientami i podwykonawcami oraz realizacja innowacyjnych projektów. Jesteśmy przekonani, że ujednolicenie struktur Grupy noszących logo Eiffage pozwoli nam osiągnąć trwałą przewagę konkurencyjną na polskim rynku budowlanym. Wprowadzenie nowej marki jest w pewnym sensie rynkową obietnicą i wierzymy, że tej obietnicy dotrzymamy podkreśla Zarząd Eiffage Polska Budownictwo. Charakterystyka działalności i perspektywy dla poszczególnych spółek Eiffage Polska Budownictwo (100 milionów euro obrotu w roku 2012): Eiffage Polska Budownictwo, firma specjalizująca się w realizacji projektów budowlanych pod klucz, działa w głównych sektorach budownictwa: mieszkaniowym, obiektów biurowych i usługowych, centrów handlowych, hoteli, obiektów sportowych, oświatowych, kulturalnych i przemysłowych. Firma obecna jest w wielu rejonach kraju, przede wszystkim w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu oraz Kielcach. Występując zarówno w charakterze generalnego wykonawcy jak i wykonawcy zamówień typu projektuj i buduj, spółka zrealizowała około 500 projektów w całej Polsce, w tym: 120 basenów i sal sportowych, 90 kompleksów mieszkaniowych, 80 obiektów oświatowych i kulturalnych, 60 biurowców, 50 zakładów przemysłowych i energetycznych, 40 hoteli oraz 30 centrów handlowych. Dzięki doświadczeniu zdobytemu w ramach wieloletniej współpracy z różnymi Klientami z całej Europy, dzięki stałemu poszerzaniu oferty dotyczącej realizacji inwestycji typu projektuj i buduj i umocnieniu pozycji Firmy w tradycyjnych sektorach, a także dzięki udostępnieniu Klientom pełnej oferty wykorzystującej uzupełniające się kompetencje poszczególnych jednostek organizacyjnych, Eiffage Polska Budownictwo jest w stanie podjąć się realizacji coraz bardziej ambitnych projektów. Firma zajmuje silną pozycję na rynku budownictwa mieszkaniowego i zamierza obecnie utrzymać swój udział w realizacji projektów publicznych. Spółka planuje również rozwinąć działalność deweloperską. Eiffage Polska Koleje (25 milionów euro obrotu w roku 2012): Spółka specjalizująca się w robotach kolejowych i tramwajowych. Zakres jej działalności obejmuje m.in.: budowę i modernizację linii kolejowych, roboty ziemne i podtorzowe, odwodnienie, budowę peronów, budowę i modernizację torów tramwajowych, wraz z robotami towarzyszącymi, a także budowę, naprawę i utrzymanie bocznic kolejowych. W ciągu najbliższych dwóch lat spółka Eiffage Polska Koleje planuje podwojenie swoich obrotów. Uczestnicząc w projekcie modernizacji km linii kolejnowych w Polsce, Firma chce dążyć do dalszego rozwoju. Eiffage Polska Instalacje (10 milionów euro obrotu w roku 2012): Spółka specjalizująca się w projektowaniu, montażu i utrzymaniu instalacji sanitarnych i wentylacyjnych, elektroenergetycznych, instalacji słaboprądowych oraz instalacji techniki basenowej. Eiffage Polska Instalacje zamierza rozwijać swoją działalność głównie poprzez jej dywersyfikację, angażując się w projekty utylizacji odpadów oraz w projekty instalacji wytwarzających czystą energię, w tym farmy wiatrowe. 6 magazyn grupy Eiffage

7 marché polonais de la construction. La mise en place de la nouvelle marque est dans un certain sens une promesse d affaires et nous croyons que nous serons capables de tenir cette promesse» affirment les représentants du directoire d Eiffage Polska Budownictwo. Retour sur l activité et les perspectives de chaque société. Eiffage Polska Budownictwo (100 millions d euros de CA en 2012) : Eiffage Polska Budownictwo, spécialisée dans la réalisation clés en mains de projets de construction, est présente dans les secteurs phares du bâtiment : logements, tertiaire, centres commerciaux, hôtels, établissements sportifs, scolaires, culturels et industriels. La société exerce son activité dans toute la Pologne, en particulier à Varsovie, Cracovie, Poznan, Wrocław et Kielce. Que ce soit dans le cadre d opérations réalisées en entreprise générale ou en conception/construction, la société a réalisé environ 500 projets dans toute la Pologne : 120 piscines et salles de sports, 90 ensembles d habitation, 80 établissements éducatifs et de culture, 60 immeubles de bureaux, 50 sites industriels et du secteur énergétique, 40 hôtels et 30 sites commerciaux. Diversification de sa clientèle au sein de la sphère européenne, développement de ses offres de conception-construction, consolidation de son positionnement dans les domaines traditionnels, Eiffage Polska Budownictwo grâce à des réponses globales reposant sur les expertises métiers du Groupe, s oriente vers des marchés plus importants. Très présente dans le secteur du logement, la société va accentuer sa croissance dans le domaine des équipements publics. Autre levier de développement, la volonté de lancer une activité de promotion immobilière. Historique du Groupe Eiffage en Pologne A la charnière des années 1980 et 1990, en Pologne, les fondements du marché libre se constituaient. De nombreuses sociétés nouvelles commençaient leur activité, et parmi elles la société Mitex, établie en Au cours des années 1990, l organisation de Mitex a beaucoup évolué, et en 2000 la Société est entrée à la Bourse de Varsovie. Un an après, le groupe de construction français Eiffage Construction est devenu l investisseur stratégique de la société Mitex. En 2004, Mitex a quitté la Bourse de Varsovie, et en 2007 la société a changé de raison sociale pour devenir Eiffage Budownictwo Mitex SA. Eiffage Polska Koleje (25 millions d euros de CA en 2012) : Société spécialisée dans les travaux de génie ferroviaire et de tramways. Le périmètre de son activité inclut notamment : la construction et la modernisation de lignes ferrées, les terrassements et travaux de plate-forme, le drainage, la construction de quais, la construction et la modernisation de voies de tramway, avec travaux associés et la construction, la rénovation et la maintenance de voies de branchement. Eiffage Polska Koleje prévoit un doublement de son chiffre d affaires d ici deux ans. Elle souhaite inscrire son développement dans le projet de rénovation des km de voies du réseau ferroviaire devenues obsolètes. Eiffage Polska Instalacje (10 millions d euros de CA en 2012) : Société spécialisée dans l étude, le montage et la maintenance d installations sanitaires et de ventilation, électriques (production, transport et distribution d électricité), de courants faibles, et les installations techniques de piscine. Eiffage Polska Instalacje axe le développement de son chiffre d affaires notamment sur la diversification de ses activités dans le domaine du traitement des déchets et celui des énergies propres avec les parcs éoliens. Pływalnia Floating Arena w Szczecinie Piscine Floating Arena de Szczecin Numéro 4 européen du BTP et des concessions, Eiffage exerce ses activités à travers 5 métiers : concessions et partenariats public privé (PPP), construction, travaux publics, énergie et métal. Eiffage s appuie sur l expérience de quelques collaborateurs et enregistre un chiffre d affaires de plus de 14 milliards d euros, dont 15 % à l étranger, dans une quinzaine de pays. październik

8 wydarzenie Evènement Uroczysty rebranding w Holiday Inn Cérémonie de lancement du nouveau nom Au Holiday Inn 3 lipca 2013 r. w hotelu wzniesionym przez Eiffage Budownictwo Mitex w 2007 r. odbyła się oficjalna uroczystość z okazji zmiany nazw wszystkich spółek Eiffage w Polsce. Rebranding ma jednak nie tylko wymiar symboliczny. To również bardzo konkretne cele w ramach nowej strategii nakreślonej firmom przez Właściciela. Le 3 juillet 2013, dans un hôtel édifié par la société Eiffage Budownictwo Mitex en 2007, s est tenue la cérémonie de lancement du nouveau nom des sociétés du groupe Eiffage en Pologne. Le changement de raison sociale n a pas seulement une dimension symbolique, il incarne une nouvelle stratégie commerciale définie par le Groupe. 8 magazyn grupy Eiffage

9 Ten dzień to historyczna chwila dla Grupy Eiffage w Polsce. W hotelu Holiday Inn w Józefowie odbyła się uroczystość zmiany nazw wszystkich spółek francuskiego koncernu w Polsce. Z okazji rebrandingu do podwarszawskiego kompleksu hotelowego zawitali przedstawiciele kadry zarządzającej Eiffage, m.in. Dyrektor Generalny Eiffage Pierre Berger, Dyrektor Generalny Eiffage Construction Michel Gostoli, Zastępca Dyrektora Generalnego Eiffage Construction François Jullemier, Przedstawiciele Rady Nadzorczej Hervé Duchatel oraz Jean-Lou Roy, a także wielu menedżerów najwyższego szczebla z najważniejszych działów Grupy. Swoją obecnością uświetnili imprezę także reprezentanci kluczowych partnerów biznesowych i klientów Eiffage w Polsce, dziennikarze z Polski i z Francji oraz dyrekcja i pracownicy polskich spółek Eiffage. Honory gospodarzy pełnili członkowie zarządów spółek Eiffage Polska Budownictwo, Prezes Zbigniew Zajączkowski, Prezes Eiffage Polska Koleje Leszek Kaczorek, Prezes Eiffage Polska Instalacje Marek Dakowski oraz członek zarządów wszystkich trzech spółek i Sekretarz Generalny EPB Janusz Buława. Spotkanie rozpoczął Pan Zbigniew Zajączkowski. Rok 2013 to dla rodziny spółek Eiffage w Polsce niezwykle ważna data. Zmiana nazwy, której Państwo jesteście świadkami, oznacza pełną identyfikację, ze spółką wła- Dziś wieczór chciałbym podzielić się z Państwem swoją radością i dumą, że Eiffage łączy w sobie synergię naszych dwóch krajów. Od 12 lat Eiffage jest polską firmą, a dzisiaj świętując 20-lecie nazwy Eiffage, przyjmujemy nazwę Eiffage Polska. François Jullemier Ce fut un moment historique pour le groupe Eiffage de Pologne. À l hôtel Holiday Inn de Józefów a eu lieu le lancement du nouveau nom de toutes les sociétés du groupe Eiffage de Pologne. Les membres de la direction d Eiffage ont assisté à la céremonie : le Président-Directeur Général d Eiffage, Pierre Berger, le Président d Eiffage Construction, Michel Gostoli, le Directeur Général Adjoint, François Jullemier, les membres du Conseil de Surveillance, Henry Duchatel et Jean-Lou Roy et beaucoup d autres directeurs du Groupe, des partenaires commerciaux et des clients d Eiffage Polska, des journalistes polonais et français ainsi que des membres du Directoire et des salariés des sociétés Eiffage Polska. Les membres des directoires des sociétés d Eiffage de Pologne ont été nos hôtes : Zbigniew Zajączkowski, président d Eiffage Polska Budownictwo, Leszek Kaczorek, président d Eiffage Polska Koleje, Marek Dakowski, président d Eiffage Polska Instalacje et Janusz Buława, membre des directoires de ces trois sociétés et secrétaire général d Eiffage Polska Budownictwo. M. Zajączkowski a pris, le premier, la parole : 2013 est une année très importante pour la famille des sociétés Eiffage de Pologne. Le changement de raison sociale dont vous êtes témoins signifie que nous nous identifions totalement à la société-propriétaire, c est en même temps un grand honneur et un grand défi. M. Zajączkowski a aussi presenté les travaux du Groupe et de son leader en Pologne, la société Eiffage Polska Budownictwo. Leszek Kaczorek et Marek Dakowski ont ensuite pris la parole pour présenter leur société, enfin Janusz Buława a résumé les travaux du Groupe en présentant les chiffres clés. Les invités les plus importants se sont également exprimés avant la projection des films. październik

10 ścicielską. To ogromny zaszczyt, ale również wyzwanie na przyszłość - mówił Prezes Eiffage Polska Budownictwo, prezentując dokonania Grupy oraz jej lidera w Polsce, Eiffage Polska Budownictwo. Następnie swoje spółki przedstawili Pan Leszek Kaczorek oraz Pan Marek Dakowski. Działalność Eiffage w Polsce podsumował w ramach krótkiego sprawozdania finansowego Pan Janusz Buława. Dalsza część programu łączyła prezentacje filmowe Grupy z przemówieniami naszych najważniejszych gości. współpracy polsko-francuskiej mówił Wiceprezes O Francuskiej Izby Przemysłowo Handlowej w Polsce, Bertrand Jannet. Następnie uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznania się z kulisami budowy największej M. Bertrand Jannet, vice-président de la Chambre de Commerce et d Industrie Française en Pologne a parlé de la collaboration polono-française. Puis, les invités ont pu voir les coulisses du plus grand chantier de la société, la Galerie Echo à Kielce. François Jullemier, Directeur Général Adjoint d Eiffage Construction, a parlé de l importance des sociétés polonaises et de la synergie : "Ce soir, je voudrais vous dire à quel point je suis heureux et fier qu Eiffage soit un lieu de synergie entre nos deux pays. Depuis 12 ans, Eiffage est une société polonaise et aujourd hui, alors que nous fêtons les 20 ans d existence de la marque Eiffage nous prenons la dénomination Eiffage Polska. C est avec vous et grâce à vous que la marque Eiffage accentue son fort positionnement sur le marché." Alors que l ambiance prenait une tournure 10 magazyn grupy Eiffage

11 Wspólnie z Wami i dzięki Wam od 20 lat marka EIFFAGE akcentuje swoją silną pozycję na rynku. François Jullemier październik

12 inwestycji w historii Firmy nagradzanej na międzynarodowych targach specjalistycznych kieleckiej Galerii Echo. Później o znaczeniu polskich spółek i wieloletniej synergii działań powiedział Zastępca Dyrektora Generalnego Eiffage Construction François Jullemier: Dziś wieczór chciałbym podzielić się z Państwem swoją radością i dumą, że Eiffage łączy w sobie synergię naszych dwóch krajów. Od 12 lat Eiffage jest polską firmą, a dzisiaj świętując 20-lecie nazwy Eiffage, przyjmujemy nazwę Eiffage Polska. Wspólnie z Wami i dzięki Wam od 20 lat marka EIFFAGE akcentuje swoją silną pozycję na rynku. Wczuwając się w podniosły nastrój uroczystości Pan Jullemier zdecydował się na krok niezwykły swoje przemówienie wygłosił w dwóch językach, w tym po polsku. O uznaniu, jakim cieszył się ten gest, najlepiej świadczyły brawa, które raz po raz przerywały jego wystąpienie. Widzowie mieli również możliwość obejrzenia jubileuszowego filmu Grupy Eiffage, przygotowanego z okazji 20-lecia Grupy. Puntem kulminacyjnym całej uroczystości była przemowa Dyrektora Generalnego, Pierre a Berger, który podkreślił znaczenie polskich spółek w ogólnoświatowej strategii organizacji, jak również zapowiedział dalsze zacieśnianie współpracy i pogłębianie praktyk dzielenia się doświadczeniami, zasobami oraz know-how pomiędzy spółkami branżowymi w ramach Eiffage. Oficjalną część spotkania zakończył niezwykły pokaz laserowy. Obecni mieli możliwość obejrzenia historii Eiffage w pigułce w formie kolorowych obrazów, a następnie wzięli udział w efektownym laserowym widowisku typu światło i dźwięk. Po części oficjalnej imprezy rebrandingowej zarząd Grupy Eiffage udał się na konferencję prasową, reszta gości została zaproszona na aperitif we foyer. Spotkanie zakończyło się uroczystą kolacją na świeżym powietrzu i rozmowami w kuluarach. W ramach programu artystycznego dla pracowników i gości Eiffage wystąpiła z francuskim repertuarem piosenkarka Justyna Bacz oraz akompaniujący jej zespół jazzowy. solennelle, M. François Jullemier a surpris l assistance en faisant son discours en français et en polonais. Les invités, ravis, l ont interrompu à plusieurs reprises pour l applaudir. A l occasion des 20 ans d existence du groupe Eiffage, les invités ont eu droit à la projection d un film présentant son histoire et ses réalisations. la fin, Pierre Berger, Président-Directeur Général d Eiffage, A a pris la parole. Il a souligné l importance des sociétés polonaises dans la stratégie mondiale du Groupe et a annoncé une collaboration plus étroite et un échange d expériences, de ressources et de savoir-faire entre les sociétés du groupe Eiffage. U n spectacle laser inoubliable a mis fin à la partie officielle de la cérémonie : les invités ont pu voir l histoire d Eiffage sous la forme d un film d animation et d un spectacle laser son et lumière. La direction du groupe Eiffage s est ensuite rendue à la conférence de presse pendant que les invités étaient invités à prendre l apéritif au foyer. La rencontre s est achevée par un dîner officiel en plein air et un concert de chansons françaises interprétées par Justyna Bacz et son groupe de jazz. 12 magazyn grupy Eiffage

13 Oficjalną część spotkania zakończył niezwykły pokaz laserowy. Obecni mieli możliwość obejrzenia historii Eiffage w pigułce w formie kolorowych obrazów, a następnie wzięli udział w efektownym laserowym widowisku typu światło i dźwięk. październik

14 wydarzenie Evènement 14 magazyn grupy Eiffage

15 Nowa strategia Eiffage w Polsce Nouvelle stratégie d Eiffage en Pologne Dokonując rebrandingu Eiffage w Polsce wysyła czytelny komunikat do swoich Partnerów, Klientów i konkurentów na rynku. Grupa planuje dalszy rozwój w dotychczasowych sektorach rynkowych oraz ekspansję w dotąd nieeksplorowanych obszarach. Zgodnie z nową strategią wskazaną przez Właściciela Eiffage wkracza odważnie na rynek budownictwa kolejowego, a także przygotowuje się do wzmożonej aktywności na rynku deweloperskim. Polskie biura projektowe funkcjonują niezależnie od firm wykonawczych. Optymalizacja nie jest ich celem. Dlatego chcemy zaoferować Klientom w Polsce znacznie szerszy wachlarz usług niż tylko budowa mówi Dyrektor Generalny Eiffage, Pierre Berger. Podobnie przedstawia plany Grupy Michel Gostoli, Dyrektor Eiffage Construction: Chodzi nam o kompleksowe realizowanie projektów: kreowanie idei, projektowanie, finansowanie, realizację oraz użytkowanie. Wszystko przeprowadzone w ramach grupy naszych firm. A zacząć chcemy od Warszawy, ponieważ jest dynamicznym, ważnym europejskim miastem. Tym samym spółki Eiffage Polska Budownictwo, Eiffage Polska Koleje i Eiffage Polska Instalacje rozpoczynają zupełnie nowy rozdział w historii Eiffage w Polsce. Bardzo ważnym elementem tej układanki będzie ponadnarodowa synergia w ramach istniejących w Grupie struktur. Współpraca ma dotyczyć nie tylko wymiany doświadczeń i know-how, ale także korzystania z parku maszynowego zagranicznych spółek oraz tworzenia polsko-francuskich zespołów projektowych. Te założenia już są realizowane. Specjaliści z Polski i Francji pracują wspólnie nad ofertą budowy dużej inwestycji w Poznaniu. Zarządzający polskimi spółkami uważnie przyglądają się także innym rozwiązaniom stosowanym we Francji, np. w dziedzinie zarządzania kapitałem ludzkim. Aż 80% udziałów w Eiffage Construction należy do pracowników firmy, o czym z dumą wspomina Michel Gostoli: To ponad 20-letnia tradycja. Uważamy, że odpowiedzialne jest, żeby wszyscy uczestniczyli w rozwoju spółki. Prezes Eiffage Polska Budownictwo, Zbigniew Zajączkowski chciałby podobne praktyki przenieść do Polski. En changeant de nom, la société Eiffage a voulu communiquer à ses partenaires, ses clients et ses concurrents qu elle entendait développer son activité non seulement dans les secteurs où elle était déjà présente depuis des années mais aussi dans les secteurs encore à conquérir. En accord avec la nouvelle stratégie de la direction, la société Eiffage veut se positionner sur les marchés de la construction ferrovaire et de l immobilier. Les bureaux d étude polonais exercent leur activité indépendamment des entreprises de construction. Ils ne sont pas dans une démarche d optimisation. Nous voulons donc offrir à nos clients un plus large éventail de services - a dit Pierre Berger, le Président- Directeur Général d Eiffage. Le Président d Eiffage Construction, Michel Gostoli a quant à lui, précisé les projets du Groupe : Nous souhaitons proposer à nos clients une réalisation de leurs projets de A à Z : du projet initial à l exploitation en passant par le projet définitif, le financement et l exécution. Le tout réalisé par les sociétés de notre Groupe. C est à Varsovie que nous voulons démarrer, car c est une grande ville dynamique au cœur de l Europe. Les sociétés Eiffage Polska Budownictwo, Eiffage Polska Koleje et Eiffage Polska Instalacje ouvrent un nouveau chapitre dans l histoire d Eiffage en Pologne. Un des éléments clés de ce nouveau schéma sera une synergie par-delà les frontières entre les sociétés du Groupe. La collaboration concernera plusiers domaines : l échange d expériences et de savoir-faire, la possibilité de disposer du parc de machines des sociétés étrangères et la création de bureaux d étude polono-français. Elle a dejà commencé à prendre forme puisqu une équipe de spécialistes polonais et français est en train de travailler sur un grand projet à Poznań. Les directions des sociétés polonaises portent une attention particulière aux solutions appliquées en France, en ce qui concerne, par exemple, la gestion des ressources humaines. Les salariés d Eiffage Construction détiennent 80% du capital en actions. Michel Gostoli ajoute avec fierté : c est une tradition vieille de 20 ans, nous considérons qu il est important que tous contribuent au développement de la société. M. Zajączkowski, le Président d Eiffage Polska Budownictwo aimerait transférer de telles pratiques en Pologne. październik

16 ANALIZY Analyses Godzina R L heure est au changement Każda firma, jeśli aspiruje do zajęcia wiodącej pozycji na rynku, potrzebuje wyróżniającego się od innych niepowtarzalnego i indywidulanego wizerunku. W obecnym świecie, dzięki środkom masowego przekazu, odbiorcy komunikatów Firmy potrafią świadomie i krytycznie odbierać informacje, jakie chcemy im przekazać. Wybór usługi nie zawsze oparty jest o kryterium jakości. Coraz bardziej liczy się wizerunek, na który składają się: zaufanie, reputacja oraz obietnice dotyczące produktu. Celem naszego rebrandingu jest nadanie nasze marce indywidualnego wyrazu, prestiżu i unikatowego wizerunku wśród coraz bardziej wymagających Klientów i trudnego otoczenia rynkowego. Chcemy zakomunikować naszym Partnerom, Klientom, obecnym i przyszłym, że chcemy przejąć inicjatywę rynkową oraz że mamy ku temu odpowiednie środki, dobrze przygotowaną kadrę i wsparcie Właściciela. Będziemy jeszcze skuteczniej budować przewagę konkurencyjną na polskim rynku budowlanym. Uznana marka ma gwarantować świetnej jakości produkt i usługi. Marka jest obietnicą i od nas wszystkich w Grupie Eiffage w Polsce zależy, czy tej obietnicy dotrzymamy. maja w Krajowym Rejestrze Sądowym została wpisana nowa nazwa Eiffage Polska Budownictwo. 10 Kilka dni wcześniej dokonano zmiany nazwy naszej drugiej spółki Eiffage Instalacje Techelimp na Eiffage Polska Instalacje. Toute société qui aspire à se positionner en tant que leader sur le marché a besoin d une image de marque individuelle et originale. Dans le monde actuel, grâce aux médias, les clients sont en mesure de juger les informations qu ils reçoivent. La qualité n est pas toujours le seul critère de choix d un service. L image de marque prend de plus en plus d importance. Celle-ci repose sur la confiance, la réputation et les promesses relatives au produit. Notre changement de nom a pour but de rendre notre marque plus prestigieuse, de lui donner un caractère individuel et une image unique facilement identifiable sur un marché où la concurrence est forte et les clients de plus en plus exigeants. Nous avons l honneur d informer nos Partenaires et nos Clients actuels et futurs que nous voulons nous positionner en tant que leader sur le marché et que nous pouvons compter, pour cela, sur un personnel bien préparé, des moyens suffisants et le soutien du Groupe. Nous serons encore plus efficaces pour distancer nos concurrents sur le marché polonais de la construction. Une marque reconnue est garante de bons produits et de services d excellente qualité. Une marque, c est une promesse et il appartient à tous les employés du groupe Eiffage Polska de faire en sorte qu elle soit tenue. Le 10 mai 2013, la nouvelle raison sociale Eiffage Polska Budownictwo a été inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés. Quelques jours avant, nous avions changé la raison sociale de notre deuxième société: Eiffage Instalacje Techelimp devenait Eiffage Polska Instalacje. 16 magazyn grupy Eiffage

17 dniach 14/17 maja wysłaliśmy prawie tysiąc listów W do naszych Klientów, Podwykonawców oraz Partnerów Biznesowych z informacją o zmianie nazwy oraz uzasadnieniem, które zostało podpisane przez Zarząd Eiffage Polska Budownictwo. Zmieniliśmy oznakowanie Biura w Warszawie, Poznaniu i Kielcach. Nowe logo zostało umieszczone w recepcji, na pylonach przy wjeździe do budynku, flagach, obrazach z inwestycjami i tabliczkach przy drzwiach. Nowe budowy znakujemy już wyłącznie nowym logo. Obecnie nową identyfikację otrzymuje nasza firmowa flota samochodowa. Wszyscy pracownicy grupy Eiffage w Polsce dostali również nowe identyfikatory z logo i zdjęciem. zakresie komunikacji wewnętrznej został przekazany Pracownikom list od Zarządu, w którym wyja- W śniono cel i założenia rebrandingu. Nasza sieć komunikacji wewnętrznej INTRANET również otrzymała szatę graficzną z nową identyfikacją. Został przygotowany nowy katalog Grupy Eiffage w Polsce, którego premiera miała miejsce podczas uroczystości z okazji zmiany nazwy w Holiday Inn. Na uroczystość z okazji zmiany nazwy, która odbyła się w obecności Pana Pierra Berger Dyrektora Generalnego Eiffage oraz Dyrekcji Generalnej Eiffage Construction, przybyło blisko 170 gości z Polski i Francji, w tym Partnerzy Biznesowi, Klienci, Podwykonawcy oraz dziennikarze. Podczas spotkania zaprezentowaliśmy spółki Grupy Eiffage w Polsce, swoje przemówienia wygłosili m.in. Dyrektor Generalny Eiffage, Pana Pierre Berger, Zastępca Dyrektora Generalnego Eiffage Construction, Pan François Jullemier. Podczas imprezy zostały po raz pierwszy pokazane filmy - 20 lat Eiffage, budowa Galerii Echo oraz nowe logo w hologramie. Imprezę uświetnił też wyjątkowy pokaz laserowy z filmem animowanym - historia Grupy Eiffage. Podczas spotkania odbyła się konferencja prasowa. Obecnie rozpoczęliśmy prace nad korporacyjną stroną www dla 3 spółek Grupy w Polsce. Wkrótce nową szatę graficzna otrzymają prezentacje handlowe. Wszystkie te narzędzia są przygotowywane w uzgodnieniu z Dyrekcją Komunikacji Eiffage Construction. Praca nad tymi projektami jest procesem czasochłonnym, wymagająca wielu uzgodnień. Chcielibyśmy uzyskać nowoczesne, funkcjonalne narzędzia, zgodne z polityką marketingową Grupy Eiffage. Chciałbym podziękować Działowi Administracji i Nieruchomości, IT, Pracownikom Biura Zarządu oraz wszystkim innym zaangażowanym osobom za pomoc i wsparcie w procesie rebrandingu oraz w organizacji uroczystości z okazji zmiany nazwy w Hotelu Holiday Inn. Entre le 14 et 17 mai 2013, un millier de lettres a été envoyé par le Directoire d Eiffage Polska Budownictwo à nos Clients, à nos Sous-traitants et à nos Partenaires commerciaux pour les informer du changement de nom de la société et leur faire connaître l origine de cette décision. Nous avons changé les enseignes dans nos bureaux de Varsovie, Poznań et Kielce. Le nouveau logo figure à la réception, sur le totem à l entrée des bâtiments, sur les drapeaux, sur les photos présentant nos ouvrages et sur les portes d entrée. Le nouveau nom figure d ores et déjà sur les panneaux d affichage des nouveaux chantiers. Le marquage de notre flotte de voitures professionnelles est en cours. Tous les salariés d Eiffage en Pologne ont reçu des nouveaux badges avec logo et photo. Dans le cadre de la communication interne, le Directoire a adressé une lettre aux salariés dans laquelle il a expliqué les objectifs et les principes du changement de raison sociale. Le nouveau nom est déjà repris sur notre réseau Intranet. Nous avons également rédigé le nouveau catalogue d Eiffage en Pologne. Celui-ci a été présenté pour la première fois lors de la cérémonie d inauguration au Holiday Inn. La cérémonie de présentation du nouveau nom s est tenue en présence de M. Pierre Berger, Président-Directeur Général d Eiffage, des membres de la Direction Générale d Eiffage Construction et de presque 170 invités venus de Pologne et de France : Partenaires commerciaux, Clients, Sous-traitants et Journalistes. Nous avons présenté les sociétés du groupe Eiffage qui exercent leurs activités en Pologne. Le Président-Directeur Général d Eiffage, M. Pierre Berger et le Directeur adjoint d Eiffage Construction, M. François Jullemier ont prononcé une allocution, puis ont été dévoilés au public des films sur les 20 ans d Eiffage Construction, le chantier de la Galeries Echo et le nouveau logo holographique. Les invités ont aussi pu voir un magnifique spectacle laser avec la projection du film d animation sur l histoire du groupe Eiffage. Une conférence de presse est venue clore la cérémonie. Le site Internet dédié à nos 3 sociétés en Pologne est en cours de création. La charte graphique de nos supports commerciaux sera bientôt modifiée. Ces changements se font avec l accord et le soutien de la Direction de la Communication d Eiffage Construction. La réalisation de ces projets est compliquée et demande beaucoup de temps, mais nous tenons à nous doter d outils modernes, performants et conformes à la politique commerciale du groupe Eiffage. Je souhaite remercier tout le personnel du Service Administration et Immobilier, du Service Informatique, du Directoire ainsi que toutes les personnes qui m ont aidé et soutenu pendant cette étape cruciale du changement de nom et pendant l organisation de la cérémonie au Holiday Inn. Marek Pawlukiewicz październik

18 Eiffage w PolSCE Eiffage en Pologne Szlak czerwonej kostki Suivez le dé rouge Budownictwo jest nudne? Portfolio Eiffage Polska Budownictwo obala ten stereotyp. Polski lider Grupy Eiffage od lat wznosi obiekty prestiżowe, charakterystyczne i unikatowe w skali naszego kraju. Grupa Eiffage szczyci się tym, że bierze udział w projektach, które przekraczają granicę wyobraźni i ustanawiają nowe standardy jakości wykonania, zastosowania nowoczes-nych technologii oraz architektonicznego smaku. Będąc spadkobiercą biura projektowego Gustawa Eiffela oraz twórców tak niezwykłych obiektów jak budynek opery w Sydney, piramidy Luwru czy wreszcie najwyższego na świecie wiaduktu w Millau, Eiffage w Polsce zawsze wysoko zawiesza poprzeczkę. Szlachectwo zobowiązuje. A specjaliści i użytkownicy doceniają to dążenie do doskonałości. Realizacje Eiffage rok rocznie zdobywają cenne nagrody w kraju i zagranicą. La construction est ennuyeuse? Le portfolio d Eiffage Polska Budownictwo met à mal ce stéréotype. Le leader polonais du groupe Eiffage réalise depuis des années des ouvrages prestigieux, particuliers et uniques à l échelle de notre pays. Le groupe Eiffage est fier d avoir réalisé des projets qui dépassent les limites de l imagination et établi de nouveaustandards - qualité d exécution, mise en œuvre de nouvelles techniques, architecture. Reprenant le flambeau de Gustave Eiffel et des auteurs d ouvrages exceptionnels comme l opéra de Sydney, la pyramide du Louvre et le viaduc de Millau, la société Eiffage en Pologne est toujours à la hauteur. Noblesse oblige! Les spécialistes et les usagers apprécient cette aspiration à la perfection. Les ouvrages réalisés par la société Eiffage sont récompensés tous les ans, en Pologne comme à l étranger. 18 magazyn grupy Eiffage

19 październik

20 Eiffage w PolSCE Eiffage en Pologne Apartamentowiec Thespian we Wrocławiu Budynek składa się z sześciokondygnacyjnej niższej części oraz dziewięciokondygnacyjnej wieży. Parter i pierwsze piętro budynku w całości zaprojektowano jako biurowo- -usługowe. W pozostałej części obiektu zlokalizowano 38 apartamentów o powierzchniach od 60 m 2 do 150 m 2. Obiekt znalazł się w gronie 100 najciekawszych architektonicznie obiektów na świecie. Thespian à Wrocław Le bâtiment est constitué d une partie basse sur 6 niveaux et d une tour de neuf étages. Le rez-de-chaussée et le premier étage ont été prévus pour contenir bureaux et locaux commerciaux. La seconde partie du bâtiment comprend 38 appartements de standing d une surface unitaire comprise entre 60 et 150m 2. L immeuble a été classé parmi les 100 meilleurs immeubles au monde du point de vue architectural. 20 magazyn grupy Eiffage

, a. wa o. Délégation Wallonie-Bruxelles à Varsovie Przedstawicielstwo Walonia-Bruksela w Warszawie. om m. Juin 2014/No21 Czerwiec 2014/Nr 21

, a. wa o. Délégation Wallonie-Bruxelles à Varsovie Przedstawicielstwo Walonia-Bruksela w Warszawie. om m. Juin 2014/No21 Czerwiec 2014/Nr 21 Juin 2014/No21 Czerwiec 2014/Nr 21 né An Pierwsza, a x Sa Ar ne anné ed den es... U n ec es «a wa o to wa 1914-18, bit a wi aś ojn W k o R Sa 4-18, Ba 1, x t ed ill e Délégation Wallonie-Bruxelles à Varsovie

Bardziej szczegółowo

Umiemy się wyróżnić Making all the difference

Umiemy się wyróżnić Making all the difference Umiemy się wyróżnić Making all the difference Eiffage na świecie Wiadukt Millau Millau Viaduct Grupa Eiffage jest jedną z największych grup budowlanych i operatorów koncesji w Europie. Firma zrealizowała

Bardziej szczegółowo

TV5MONDE, Pologne, les chemins du renouveau Momatiuk / Eastcoot / Corbis MIĘDZYNARODOWY KANAŁ FRANCUSKOJĘZYCZNY Z POLSKIMI NAPISAMI

TV5MONDE, Pologne, les chemins du renouveau Momatiuk / Eastcoot / Corbis MIĘDZYNARODOWY KANAŁ FRANCUSKOJĘZYCZNY Z POLSKIMI NAPISAMI TV5MONDE, Pologne, les chemins du renouveau Momatiuk / Eastcoot / Corbis MIĘDZYNARODOWY KANAŁ FRANCUSKOJĘZYCZNY Z POLSKIMI NAPISAMI ÉDITO La Pologne est dans nos cœurs. Depuis toujours. Et la Pologne nous

Bardziej szczegółowo

ACCES AU MARCHE DU TRAVAIL EN FRANCE POUR LES CITOYENS POLONAIS

ACCES AU MARCHE DU TRAVAIL EN FRANCE POUR LES CITOYENS POLONAIS Ambassade de Pologne en France Service Economique ACCES AU MARCHE DU TRAVAIL EN FRANCE POUR LES CITOYENS POLONAIS GUIDE La présente publication a été rédigée en utilisant des informations disponibles,

Bardziej szczegółowo

Jean Paul II. 16 octobre 1978-2 avril 2005

Jean Paul II. 16 octobre 1978-2 avril 2005 110 grudzień 2013-styczeń 2014 Magazine décembre 2013-janvier 2014 240, rue de Rivoli - 75001-PARIS 01 47 03 90 00 www.dziendobry.fr annonce-dziendobry@gmail.com Tél 09 54 02 30 10 EKSPERT KSIĘGOWY Zakładanie

Bardziej szczegółowo

La Pologne vous attend

La Pologne vous attend 92 grudzień - décembre 2011 Magazine 240, rue de Rivoli - 75001 Paris 01 47 03 90 00 Fax : 01 47 03 90 03 www.wirtualnafrancja.com www.dziendobry.fr adwokat Małgorzata LaUrICHESSE 11, Bld de Sébastopol

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Izabela Oleksiewicz Prawo do nauki jako podstawa rozwoju polskiego szkolnictwa wyższego 43

SPIS TREŚCI. Izabela Oleksiewicz Prawo do nauki jako podstawa rozwoju polskiego szkolnictwa wyższego 43 SPIS TREŚCI Karolina Marchlewska 11 Wstęp Grzegorz Zając 17 Rozwój europejskiego systemu radionawigacji satelitarnej Galileo Katarzyna Krzywińska Rozwój infrastruktury przestrzennej Unii Europejskiej 29

Bardziej szczegółowo

STRONA 61 STRONA 72 STRONA 65. REDAKCJA redaktor naczelny - Piotr Ruszewski, sekretarz redakcji - Waldemar Gabis

STRONA 61 STRONA 72 STRONA 65. REDAKCJA redaktor naczelny - Piotr Ruszewski, sekretarz redakcji - Waldemar Gabis EXPRESS BIZNESU 1 2 EXPRESS BIZNESU Po wakacyjnych urlopach wracamy do pracy uśmiechnięci i wypoczęci, by ze zdwojoną siłą podbijać świat. Zanim jednak ruszycie Państwo na ten podbój, zapraszam do poczytania

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka francuskiego

Egzamin maturalny z języka francuskiego Biuletyn maturalny Anna Jędrzejewska Egzamin maturalny z języka francuskiego Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Autor broszury: Anna Jędrzejewska

Bardziej szczegółowo

La Lituanie vous invite!

La Lituanie vous invite! 101 grudzień - décembre 2012 Magazine styczeń - janvier 2013 240, rue de Rivoli - 75001-PARIS 01 47 03 90 00 www.dziendobryfrancja.eu www.dziendobry-mag.com fax : 01 47 03 90 03 Adwokat Małgorzata LAURICHESSE

Bardziej szczegółowo

Biuranet.pl. Rusza budowa kompleksu Sobieski Business Park. Jones Lang LaSalle GTC. e-magazyn. Nr 2. Europlan

Biuranet.pl. Rusza budowa kompleksu Sobieski Business Park. Jones Lang LaSalle GTC. e-magazyn. Nr 2. Europlan Biuranet.pl e-magazyn 05/2013 - Nr 2 Rusza budowa kompleksu Sobieski Business Park Europlan e-magazyn biuranet.pl Nr 2 05/2013 Jones Lang LaSalle Jones Lang LaSalle podsumowuje sytuację na polskim rynky

Bardziej szczegółowo

PRESTIŻ I PEWNOŚĆ INWESTYCJI BUDUJĄ ZAUFANIE

PRESTIŻ I PEWNOŚĆ INWESTYCJI BUDUJĄ ZAUFANIE PRESTIŻ I PEWNOŚĆ INWESTYCJI BUDUJĄ ZAUFANIE DEWELOPER BUDOWLANA INWESTYCJA PRODUKT Dyrektor Programowy CBCK Marcin Andrzejewski Statuetka Polish Exclusive Rozmowa z Marcinem Andrzejewskim, dyrektorem

Bardziej szczegółowo

Więcej informacji na temat programu rabatowego i poszczególnych zniżek znajdziecie Państwo na stronie www.ccifp.pl.

Więcej informacji na temat programu rabatowego i poszczególnych zniżek znajdziecie Państwo na stronie www.ccifp.pl. WARUNKI PROGRAMU RABATOWEGO CCIFP Szanowni Państwo! Z przyjemnością przekazujemy Państwu zaktualizowany, uzupełniony o nowych, interesujących Partnerów program rabatowy PRIVILÈGES CCIFP. Program jest przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Koniak, czyli historia legendarnego alkoholu

Koniak, czyli historia legendarnego alkoholu 107 sierpień - wrzesień 2013 Magazine août - septembre 2013 240, rue de Rivoli - 75001-PARIS 01 47 03 90 00 www.dziendobryfrancja.eu www.dziendobry-mag.com fax : 01 47 03 90 03 Koniak, czyli historia legendarnego

Bardziej szczegółowo

ŚWIATOWY DZIEŃ JAKOŚCI

ŚWIATOWY DZIEŃ JAKOŚCI ŚWIATOWY DZIEŃ JAKOŚCI str. 80 NR INDEKSU 344583 Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 6 (60) Listopad/Grudzień 2012 W OBLICZU KRYZYSU str. 40 ZARZĄDZANIE POD ZNAKIEM JAKOŚCI str. 71 PODNOSZENIE WARTOŚCI MARKI

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWA DOKTORSKA. przedstawiona na. POLITECHNICE BIAŁOSTOCKIEJ i. UNIVERSITÉ DE RENNES 1 (thèse en cotutelle)

ROZPRAWA DOKTORSKA. przedstawiona na. POLITECHNICE BIAŁOSTOCKIEJ i. UNIVERSITÉ DE RENNES 1 (thèse en cotutelle) Numer pracy: WI 4 ROZPRAWA DOKTORSKA przedstawiona na POLITECHNICE BIAŁOSTOCKIEJ i UNIVERSITÉ DE RENNES 1 (thèse en cotutelle) w celu uzyskania stopnia : Doktor nauk technicznych w zakresie informatyki

Bardziej szczegółowo

Magazine. Wakacje na Tahiti. Claire di Crescenzo adwokat mówiàcy po polsku. PeTiTeS annonces et PUbLiCiTé : 01 47 03 90 01 - FaX : 01 47 03 90 02

Magazine. Wakacje na Tahiti. Claire di Crescenzo adwokat mówiàcy po polsku. PeTiTeS annonces et PUbLiCiTé : 01 47 03 90 01 - FaX : 01 47 03 90 02 96 maj - mai 2012 Magazine 240, rue de Rivoli - 75001-PARIS 01 47 03 90 00 www.dziendobryfrancja.eu www.dziendobry-mag.com fax : 01 47 03 90 03 adwokat Małgorzata LaUrIChESSE 8, rue d'uz s - 75002 ParIS

Bardziej szczegółowo

Metrem na Bielany strona 3 Mieszkania z widokiem strony 4-5 Na Trakcie Królewskim strona 6 W drodze do Europy strony 8-9 Drogowa lokomotywa strona 10

Metrem na Bielany strona 3 Mieszkania z widokiem strony 4-5 Na Trakcie Królewskim strona 6 W drodze do Europy strony 8-9 Drogowa lokomotywa strona 10 03/ 2 0 0 6 ( W R Z E S I E Ń ) Metrem na Bielany strona 3 Mieszkania z widokiem strony 4-5 Na Trakcie Królewskim strona 6 W drodze do Europy strony 8-9 Drogowa lokomotywa strona 10 Międzynarodowe Targi

Bardziej szczegółowo

Firma nie może istnieć sama dla siebie...

Firma nie może istnieć sama dla siebie... DODATEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY www.grupamediapartner.com NR 5 (109) 30 maja 2008 r. Firma nie może istnieć sama dla siebie... Rozmawiamy ze Zbigniewem Raconiem prezesem zarządu Przedsiębiorstwa Robót

Bardziej szczegółowo

DOJRZAŁOŚĆ I UMIEJĘTNOŚĆ. POLSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2013 str. 77 POLSKA WŚRÓD LIDERÓW BADAŃ NAD GRAFENEM Z CZYM ZMAGA SIĘ POLSKI PRZEDSIĘBIORCA NA BOOM

DOJRZAŁOŚĆ I UMIEJĘTNOŚĆ. POLSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2013 str. 77 POLSKA WŚRÓD LIDERÓW BADAŃ NAD GRAFENEM Z CZYM ZMAGA SIĘ POLSKI PRZEDSIĘBIORCA NA BOOM POLSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2013 str. 77 Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 1 (67) Styczeń/Luty 2014 NR INDEKSU 344583 POLSKA WŚRÓD LIDERÓW BADAŃ NAD GRAFENEM str. 47 Z CZYM ZMAGA SIĘ POLSKI PRZEDSIĘBIORCA str.

Bardziej szczegółowo

Biuranet.pl CBRE. Jones Lang LaSalle. e-magazyn. Q22 nowy projekt biurowy Echo Investment w Warszawie. Nr 3. Echo Investment

Biuranet.pl CBRE. Jones Lang LaSalle. e-magazyn. Q22 nowy projekt biurowy Echo Investment w Warszawie. Nr 3. Echo Investment Biuranet.pl e-magazyn 07/2013 - Nr 3 Q22 nowy projekt biurowy Echo Investment w Warszawie Echo Investment e-magazyn biuranet.pl Nr 3 07/2013 CBRE Raport - TRÓJMIASTO PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW Jones Lang

Bardziej szczegółowo

Syndykaty Aniołów Biznesu moc inwestycji w grupie

Syndykaty Aniołów Biznesu moc inwestycji w grupie Magazyn dystrybuowany jest bezpłatnie nr 3/2011 ISSN 1897-1539 Syndykaty Aniołów Biznesu moc inwestycji w grupie Anioł Biznesu z Finlandii Inwestycje w ekologiczne budownictwo Sztuka inwestycja wzbogacająca

Bardziej szczegółowo

maj / 24 / 2015 www. eventmanagernews.pl Aby chciało się chcieć Deregulacja dostępu do zawodów / 28 Eventem / 18 / 16

maj / 24 / 2015 www. eventmanagernews.pl Aby chciało się chcieć Deregulacja dostępu do zawodów / 28 Eventem / 18 / 16 www. eventmanagernews.pl maj / 24 / 2015 Na temat Na Temat prawo w eventach Aby chciało się chcieć / 16 Zarządzanie Eventem / 18 Deregulacja dostępu do zawodów / 28 EVENT MANAGER TRAINING GROUP OGARNIJ

Bardziej szczegółowo

Biuranet.pl. Jones Lang LaSalle. Jak znaleźć powierzchnię biurową. Brochocki Dobra końcówka roku w Kancelarii Brochocki. Warsaw Spire.

Biuranet.pl. Jones Lang LaSalle. Jak znaleźć powierzchnię biurową. Brochocki Dobra końcówka roku w Kancelarii Brochocki. Warsaw Spire. Biuranet.pl e-magazyn Marca 2013 - Nr 1 Jak znaleźć powierzchnię biurową przewodnik krok po kroku Jones Lang LaSalle Jones Lang LaSalle podsumowuje polski rynek nieruchomości biurowych na koniec IV kw.

Bardziej szczegółowo

0 2 / 2 0 0 9 (15) (M A J) Drogi i ludzie str. 4. Zgrany duet str. 5. Gramy w otwarte karty str. 6

0 2 / 2 0 0 9 (15) (M A J) Drogi i ludzie str. 4. Zgrany duet str. 5. Gramy w otwarte karty str. 6 0 2 / 2 0 0 9 (15) (M A J) Drogi i ludzie str. 4 Zgrany duet str. 5 Gramy w otwarte karty str. 6 Wrocławski stadion dla Mostostalu Studia szyte na miarę Inżynierowie Mostostalu Warszawa ponownie usiedli

Bardziej szczegółowo

EDYCJA 2013 ISSN 2081-898X. roku. tytuł poleca miesięcznik Inżynier budownictwa

EDYCJA 2013 ISSN 2081-898X. roku. tytuł poleca miesięcznik Inżynier budownictwa EDYCJA 2013 ISSN 2081-898X roku 2013 tytuł poleca miesięcznik Inżynier budownictwa Kreatorzy budownictwa Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Sp. z o.o. 2013 OOddajemy w Państwa ręce kolejną,

Bardziej szczegółowo

DODATEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY NR 1 (81) 28 stycznia 2010 r.

DODATEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY NR 1 (81) 28 stycznia 2010 r. Forum Biznesu Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice NR 1 (81) 28 stycznia 2010 r. Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe redakcja@forumbiznesu.pl tel.

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie eksternistycznym. od 2007 roku JĘZYK FRANCUSKI. Liceum ogólnokształcące

Informator o egzaminie eksternistycznym. od 2007 roku JĘZYK FRANCUSKI. Liceum ogólnokształcące Informator o egzaminie eksternistycznym od 2007 roku JĘZYK FRANCUSKI Liceum ogólnokształcące Warszawa 2007 Opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną

Bardziej szczegółowo

DOSTĘP DO RYNKU PRACY WE FRANCJI DLA OBYWATELI POLSKICH

DOSTĘP DO RYNKU PRACY WE FRANCJI DLA OBYWATELI POLSKICH Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej we Francji Wydział Ekonomiczny DOSTĘP DO RYNKU PRACY WE FRANCJI DLA OBYWATELI POLSKICH PRZEWODNIK Niniejsza publikacja została opracowana między innymi przy wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

04/2009 (17) (PAŹDZIERNIK) Dla nauki str. 4. Nie widać ich, a roboty ubywa str. 8. Historia warta zapamiętania str. 10

04/2009 (17) (PAŹDZIERNIK) Dla nauki str. 4. Nie widać ich, a roboty ubywa str. 8. Historia warta zapamiętania str. 10 04/2009 (17) (PAŹDZIERNIK) Dla nauki str. 4 Nie widać ich, a roboty ubywa str. 8 Historia warta zapamiętania str. 10 Wiadukt nad Radzymińską zakończony Mostostal Warszawa w sierpniu zakończył budowę wiaduktu

Bardziej szczegółowo