REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "multilampy.pl" ważny do r. Sklep internetowy pod adresem prowadzony jest przez Firmę:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "multilampy.pl" ważny do 24.12.2014 r. Sklep internetowy pod adresem www.multilampy.pl prowadzony jest przez Firmę:"

Transkrypt

1 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "multilampy.pl" ważny do r. Sklep internetowy pod adresem prowadzony jest przez Firmę: LEMIR Wosik i Wesołek Sp.j. Libidza k/częstochowy, ul. Olszyńskiego 18, Kamyk wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS NIP: , REGON: zwanym dalej multilampy.pl Konto bankowe: mbank tel. kom fax I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Sklep internetowy, działający pod adresem prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową lamp za pośrednictwem sieci Internet. 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: multilampy.pl należy przez to rozumieć sprzedawcę, którym jest LEMIR Wosik i Wesołek Sp.j. Kliencie należy przez to rozumieć osobę fizyczną bądź osobę prawną dokonującą zakupów w sklepie internetowym, konsumencie należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej z jej działalnością gospodarczą lub zawodową 3. Niniejszy Regulamin określą zasady dokonywania przez multilampy.pl sprzedaży towarów znajdujących się na stronie internetowej pod adresem 4. Przed każdorazowym złożeniem zamówienia na stronie wyświetla się checkbox z możliwością zaznaczenia opcji zapoznania się przez klienta z regulaminem. 5. Ceny towarów jak również wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury a także informacje zawarte na stronie kierowane przez multilampy.pl do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a są wyłącznie zaproszeniem do składania ofert. Charakter wiążący na potrzeby zawarcia konkretnej umowy zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez multilampy.pl. II. REJESTRACJA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1. Rejestracja w sklepie internetowym nie jest koniecznym warunkiem do złożenia zamówienia w sklepie. 2. Możliwie jest dokonanie jednorazowego zakupu bez rejestracji. 3. Podane przez klienta dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji i obsługi zamówień przez multilampy.pl, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami

2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe znajdujące się w bazie danych multilampy.pl nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia. 4. Klient zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawienia. multilampy.pl zapewnia każdemu użytkownikowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek konieczne do realizacji zamówienia. Brak podania danych uniemożliwi lub utrudni realizację zamówienia. 6. Przesyłanie przez multilampy.pl korespondencji handlowej i marketingowej, w tym również w rozumieniu przepisów ustawy z dnia r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz z późn. zm.), SMS-em lub na adres Klienta, wymaga jego odrębnej zgody. III. CENY 1. Wszystkie ceny prezentowanych towarów w sklepie internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i wyrażone są w złotych polskich (PLN). 2. Cena podana przy każdym prezentowanym produkcie jest wiążąca dla obu stron, w chwili złożenia przez Klienta zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji przez multilampy.pl. 3. Cena podana przy każdym produkcie nie zawiera kosztów przesyłki. 4. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w wartości zamówienia po dokonaniu wyboru formy i sposobu dostarczenia zamówienia. IV. ZAMÓWIENIA 1. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę 2. Zamówienia są przyjmowane w kolejności ich składania za pomocą formularza z koszykiem zakupów na stronie finalizacji zamówienia. Nieprawidłowo wypełniony formularz zamówień utrudni lub uniemożliwi realizację zamówień. 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz , w soboty oraz w niedziele i święta realizowane będą od rana następnego dnia pracy. 4. Informacja udzielona przez multilampy.pl o przyjęciu zamówienia do realizacji i warunkach realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysłana pocztą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres, jest równoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży wiążącej obie strony transakcji. Wraz z potwierdzeniem Klient otrzymuje informację o możliwości odstąpienia od umowy. Aby realizacja zamówienia przebiegła możliwie szybko i sprawnie należy dokładnie sprawdzić warunki zamówienia, dane adresowe, termin realizacji zamówienia, cenę i potwierdzić je przez kliknięcie linku z potwierdzeniem zmówienia. 5. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu lub wycofać zamówienie telefonicznie: tel. kom ; faksem (34) lub em: do momentu wysłania towaru ze sklepu. 6. Przystąpienie do realizacji zamówienia następuje w momencie: otrzymania przez multilampy.pl od Klienta a z potwierdzeniem warunków zamówienia dotyczy zamówień płatnych przy odbiorze, otrzymania przez multilampy.pl od Klienta a z potwierdzeniem warunków złożonego zamówienia oraz wpływu kwoty na konto dotyczy zamówień płatnych przelewem.

3 7. Razem z przesyłką dostarczane są: instrukcja użytkowania przypięta do lampy, paragon. Na prośbę zamawiającego wystawiamy fakturę VAT. 8. W przypadku zamówień niestandardowych, każdorazowo warunki zamówienia uzgadniane są z Klientem indywidualnie. W szczególności dotyczy to form dostawy w przypadku dużych zamówień oraz form płatności tj. preferowana forma zaliczki w wysokości 30%. 9. Istnieje możliwość dokonywania drobnych przeróbek czyli dodawanie włącznika łańcuszka w kinkiecie (dodatkowy koszt 10 zł), lub zamiana kloszy. V. DOSTAWA 1. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Polski, za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. 2. Zamówienia spoza Polski będą realizowane tylko po wcześniejszym owym ustaleniu warunków, w tym kosztów dostawy. 3. Termin realizacji zamówienia towarów wynosi od 24 godzin do 21 dni roboczych (nie licząc soboty, niedzieli i świąt). W przypadku ewentualnych zmian w przedmiocie terminu realizacji zamówienia multilampy.pl poinformuje o tym Klienta. Klient ma prawo anulowania zamówienia. 4. Jeżeli multilampy.pl nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną (dotyczy przedpłaty). 5. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. 6. Koszty dostawy wyszczególnione są podczas składania zamówienia oraz w Regulaminie. 7. Po uiszczeniu opłaty Klient ma prawo sprawdzenia zawartości paczki w obecności kuriera w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy. Obowiązkiem firm kurierskich jest dbanie o paczki, oznakowane specjalnymi naklejkami tj. UWAGA SZKŁO oraz GÓRA DÓŁ. 8. Niezależnie od spisania protokołu szkody z kurierem prosimy o niezwłoczne zawiadomienie o tym fakcie multilampy.pl: tel w godz VI. FORMY PŁATNOŚCI ORAZ KOSZTY I TERMIN DOSTAWY 1. Metody płatności dostępne w multilampy.pl: przelew (przedpłata) na konto sklepu przy pomocy platform bezpiecznych transakcji internetowych DotPay.pl (przelew z różnych banków on-line, opłata kartą kredytową itp.) pobranie u kuriera 2. Koszt dostarczenia zamówionego towaru wynosi w zależności od wybranej metody płatności: a. przelew (przedpłata) na konto sklepu, DotPay: do 349 zł brutto koszt wysyłki - 15 zł brutto powyżej 349 zł brutto koszt przesyłki gratis. b. pobranie u kuriera: do 349 zł brutto koszt wysyłki - 20 zł brutto powyżej 349 zł brutto koszt przesyłki gratis

4 3. Termin realizacji zamówienia wynosi od 24 godzin do 21 dni. VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY dotyczy wyłącznie konsumentów. 1. Jeżeli Klient jest konsumentem to na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy zgodnie z ust Klient może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru. Klient nie musi podawać przyczyn odstąpienia. Odstąpienie winno nastąpić przez złożenie pisemnego oświadczenia, które należy przesłać na adres: Libidza k/częstochowy, ul. Olszyńskiego 18, Kamyk. Wzór oświadczenia do pobrania - pkt W razie skutecznego wykonania prawa odstąpienia umowę uważa się za niezawartą, a Klient jest wolny od wszelkich zobowiązań. Świadczenia Klienta oraz multilampy.pl podlegają zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot winien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odesłanie towaru przez Klienta do multilampy.pl za pobraniem nie będzie akceptowane. Zwrot pieniędzy następuje na wskazane przez Klienta konto bankowe lub przekazem pocztowym, wedle wyboru Klienta. 4. Towar powinien być zapakowany w taki sposób, aby nie uległ uszkodzeniu podczas transportu. Zaleca się powiadomienie kuriera o zawartości paczki. Do towaru powinny zostać dołączone gratisy - w miarę możliwości - oraz oryginał dowodu zakupu. 5. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w następujących wypadkach: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 1, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (tj. gdy towar na życzenie Klienta został przerobiony np. do kinkietu został dodany włącznik lub zamienione zostały klosze), świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług w zakresie gier hazardowych Wzór oświadczenia do pobrania - oświadczenie o odstąpieniu umowy VIII. GWARANCJA ORAZ MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA REKLAMACJI (ZGŁOSZENIE NIEZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ) dotyczy wyłącznie konsumentów 1. Multilampy.pl oświadcza, iż sprzedawane towary są nowe i objęte 2 letnią gwarancją. 2. Warunki gwarancji określone są każdorazowo w karcie gwarancyjnej produktu. 3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych. 4. W ramach gwarancji multilampy.pl usunie bezpłatnie usterki w terminie do 21 dni od daty dostarczenia towaru do sklepu. 5. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi jednocześnie konsumentami

5 w rozumieniu art Kodeksu Cywilnego,sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta przed upływem 2 lat od dnia dostawy. Klient obowiązany jest do zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności towaru z umową w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności. 6. W przypadku ewentualnych reklamacji, w tym niezgodności towaru z umową prosimy skontaktować się ze sklepem multilampy.pl: lub telefonicznie: opisując szczegółowo przyczyny reklamacji i ustalając sposób dostarczenia reklamowanego towaru do multilampy.pl: osobiście do siedziby sklepu multilampy.pl : Libidza k/częstochowy ul. Olszyńskiego 18, Kamyk (od poniedziałku do piątku w godz. 9-16) wysłanie produktu do sklepu na wyżej wymieniony adres wraz z opisem przyczyny reklamacji oraz - jeśli to możliwe -z oryginałem dowodu zakupu 7. Reklamacja powinna określać zakres działań, których wykonania Klient oczekuje od multilampy.pl. zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego. 8. Multilampy.pl odpowie na zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni od daty jego otrzymania. 9. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z niezgodności towaru z umową. IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem: regulamin sklepu oraz w siedzibie multilampy.pl. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą nastąpić po uprzednim poinformowaniu Klientów o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie. 2. Wszelkie spory rozstrzygane będą w pierwszej kolejności polubownie. Gdy strony nie dojdą do porozumienia sprawy rozstrzygane będą przez właściwe sądy powszechne. W sprawach gdzie stroną jest Klient będący przedsiębiorcą lub osobą prawną sądem właściwym jest sąd siedziby multilampy.pl. 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy. 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy: kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.telmobile.pl. Sprzedającym jest Tel Mobile Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

Zakupy przez Internet

Zakupy przez Internet Zakupy przez Internet Zakupy dokonywane przez Internet cieszą się coraz większą popularnością wśród polskich konsumentów. Pozwalają zaoszczędzić czas, a często także pieniądze. Warto zatem poznać prawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO FASHION. 1.Przedmiot regulaminu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO FASHION. 1.Przedmiot regulaminu REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO FASHION 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za pośrednictwem sklepu internetowego EURO FASHION dostępnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RANAILS 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RANAILS 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RANAILS 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za pośrednictwem sklepu internetowego RANAILS dostępnego pod adresem:

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży Produktów przez ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 Constraco Sp. z o.o. 80-298 Gdańsk, ul. Bysewska 47 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 1 POSTANOWIENIE OGÓLNE 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS ) określają zasady zawierania umów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 I. Postanowienia ogólne 1. Ogólne Warunki Handlowe dla umów zawieranych z Konsumentami (zwane dalej Warunkami ) określają zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ z 25-12-2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EYESITY.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I WARUNKI DOSTAW zakupów na telefon

REGULAMIN I WARUNKI DOSTAW zakupów na telefon REGULAMIN I WARUNKI DOSTAW zakupów na telefon I. REGULAMIN "zakupów na telefon" REGULAMIN niniejszy określa zasady procesu zawierania umowy przez Klienta ze sklepem na dostarczanie zakupów pod wskazany

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 1)

USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 1) Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 1) Opracowano na podstawie: Dz.U.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Promocji pod hasłem Rabat 13% (zwanej dalej Akcją promocyjną ) jest Media Saturn Online

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. 1), 2) o prawach konsumenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa prawa przysługujące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dostawy

Ogólne Warunki Dostawy Strona 1 z 8 Ogólne Warunki Dostawy obowiązujące dla Klientów Ambient System sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1 Definicje Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają: 1.1 OWD Ogólne Warunki Dostawy,

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni. 1. Określenie Organizatora

Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni. 1. Określenie Organizatora Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni 1. Określenie Organizatora Organizatorem programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni ("Promocja"

Bardziej szczegółowo

1. Określenie Organizatora

1. Określenie Organizatora Regulamin programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni 1. Określenie Organizatora Organizatorem programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni ("Promocja" lub "Program")

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o.

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o. Reda dnia 23.03.2009r. Obowiązuje od dnia 23.03.2009r. Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o. 1. Definicje 1. Sprzedający Logistal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A.

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. I. Zakres i przesłanki stosowania ogólnych warunków umów 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej w skrócie OWS) określają prawa i obowiązki stron

Bardziej szczegółowo

Kupujący - osoba dokonująca zapłaty na rzecz Akceptanta za pośrednictwem Serwisu,

Kupujący - osoba dokonująca zapłaty na rzecz Akceptanta za pośrednictwem Serwisu, Regulamin dokonywania wpłat w Serwisie Dotpay Tekst jednolity z dnia 23 grudnia 2014 r. DEFINICJE Dotpay - Spółka pod firmą Dotpay Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków,

Bardziej szczegółowo

ZASADY SKŁADANIA REKLAMACJI

ZASADY SKŁADANIA REKLAMACJI ZASADY SKŁADANIA REKLAMACJI I. SŁOWNIK: Przez użyte poniżej określenia należy rozumieć: 1) FM GROUP Polska Firmę FM GROUP Polska Artur Trawiński, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo