Kraków, 2-3 grudnia 2013 / 2-3 December 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kraków, 2-3 grudnia 2013 / 2-3 December 2013"

Transkrypt

1 Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytut Geografii Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Department of Entrepreneurship and Spatial Management Institute of Geography Pedagogical University of Cracow Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne Industrial Geography Commission Polish Geographical Society Sekcja Gospodarki Przestrzennej Komisji Nauk Ekonomicznych Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Spatial Management Section of the Economic Sciences Commission Polish Academy of Sciences the Kraków Branch z a p r a s z a ją n a / in v it e t o t h e 29. Międzynarodową Konferencję Naukową / 29 th International Scientific Conference Kraków, 2-3 grudnia 2013 / 2-3 December 2013 Kierownictwo naukowe / Scientific Chairs: Prof. dr hab. Zbigniew Zioło Dr Tomasz Rachwał Miejsce obrad / Venue: Audytorium im. Prof. W. Danka (I piętro) / The Prof. W. Danek Auditorium (1 st floor) Sala 532 (V piętro) / Room 532 (5 th floor) Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie / Pedagogical University of Cracow ul. Podchorążych 2 / Podchorążych St. 2 Rozpoczęcie / Beginning: 2 grudnia, / 2 December 10 a.m.

2 Program Konferencji / Conference Programme Poniedziałek, 2 grudnia 2013 r. / Monday, 2 December Rejestracja uczestników konferencji / Registration of participants Otwarcie konferencji (Audytorium im. Prof. W. Danka) / Opening of the Conference* (The Prof. W. Danek Auditorium) JM Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie / Rector of Pedagogical University of Cracow Referat wprowadzający (Audytorium im. Prof. W. Danka) / Keynote speaker* (The Prof. W. Danek Auditorium) Prof. dr hab. Zbigniew Zioło (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Wpływ kryzysu gospodarczego na kształtowanie struktury przestrzennej przemysłu / An influence of economic crisis on the spatial structure of industry Sesja 1 / Session 1* Dr Paweł Brezdeń (Uniwersytet Wrocławski, Polska), Wybrane przejawy kryzysu gospodarczego w polskiej gospodarce w latach ujęcie przestrzenne / Selected symptoms of the economic crisis in the Polish economy in spatial aspect Dr Joanna Dominiak (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska), Zmiany zróżnicowania przestrzennego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce w latach w aspekcie innowacyjnej gospodarki i otoczenia biznesu / Changes in the spatial differentiation of the level of socioeconomic development in Poland in the years in terms of innovative economy and buisiness environment Dr Tomasz Rachwał (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Zmiany strukturalne przemysłu Polski w warunkach kryzysu gospodarczego / Structural changes of the Polish industry under economic crisis Dr Anna Tobolska (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska), Struktura rodzajowa i przestrzenna bezpośrednich inwestycji zagranicznych w przemyśle w Polsce / The sectoral and spatial structure of foreign direct investment in industry in Poland Dr Paweł Czapliński (Akademia Pomorska w Słupsku, Polska), Wpływ kryzysu gospodarczego na przemysł przetwórstwa rybnego w Polsce / The impact of economic crisis on the fish processing industry in Poland Przerwa kawowa / Coffee break Sesja 2 / Session 2* Prof. dr Anatoly Stepanov, dr Alexander Burnasov, dr Maria Ilyushkina, dr Yuri Kovalev (Ural Federal University, Ekaterinburg, Russia), Convergence and divergence processes in regional development Dr Marta Ulbrych (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska), Znaczenie przemysłu w rozwoju regionalnym i polityce regionalnej Unii Europejskiej / The importance of industry in regional development and EU regional policy Prof. UW dr hab. Wojciech Dziemianowicz, mgr Klaudia Peszat (Uniwersytet Warszawski, Polska), Inteligentne specjalizacje województw nowe strategie rozwoju tradycyjnych przemysłów? / Smart specializations in Polish voivodeships new strategies for developing the traditional industries? Mgr Barbara Rubacha (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Polska), Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na kształtowanie polityki regionalnej w Polsce / Impact of the global economic crisis on the development of regional policy in Poland Mgr Dorota Smoleńska (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Polska), Kierunki rozwoju kraju i województw / Development of Poland and its regions Przerwa obiadowa / Lunch Sesja 3 / Session 3* Dr Wioletta Kilar (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Zmiany potencjału ekonomicznego wybranych korporacji informatycznych w warunkach kryzysu gospodarczego / Changes in the economic potential of selected information technology corporations in a context of economic crisis Prof. dr Ágnes Pál (University of Szeged, Hungary), Changes in the structure of industry of Hungary to the present time Prof. dr Dagmar Popjaková, dr Michal Vančura (University of South Bohemia, České Budějovice, Czechia), Czech food industry: how is it influenced by foreign trade with Poland? Dr hab. Zdeněk Szczyrba, doc. dr Václav Toušek, doc. dr Josef Kunc (Palacký University, Olomouc, Czechia), Rozwój systemów franchisingu w Republice Czeskiej: ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju w okresie ostatniego kryzysu gospodarczego / Development of franchise systems in the Czech Republic: focused on the development during the last economic crisis Prof. dr Kadir Temurçin, mgr Yolcu Aldirmaz (Süleyman Demirel University, Isparta, Turkey), The development and structure of industry in the district of Ümraniye, Istanbul

3 Prof. dr Natalia Syssoeva (The Irkutsk Scientific Centre, Siberian Branch of Russian Academy of Science, Russia), Embeddedness of local economy and population migrations Doc. dr Natalia Batsun (Irkutsk State Technical University, Russia), Changes in structural proportions of spatial socio-economic system of Russian Federation Dr Svetlana V. Fedorovа (Irkutsk State Technical University, Russia), Internet-technologies of electronic business Przerwa kawowa / Coffee break Sesja 4 / Session 4* Doc. dr Elena Gafarova (Irkutsk State Technical University, Russia), Problems of forming Russian market of services in the field of culture Prof. dr Anatol Jakobson (Irkutsk State Technical University, Russia), Irkutsk: Changes in geographic position and economic structure Prof. dr Ekaterina A. Antipova, ass. prof. dr Liudmila V. Fakeyeva, ass. prof. dr Tamara A. Fedortsova (Belarusian State University, Minsk, Belarus), Recreational potential and touristic functions of a capital city under the demographic and socioeconomic transformation (the case of Minsk) Dr Andriy Kuzyshyn (National Pedagogical University of Ternopil, Ukraine), Geospatial study of Human Development Index in Ukraine Dr Oksana Smyk (Chernivtsy National University, Ukraine), Current state of the hotel and restaurant complex development in Carpathian Region, Ukraine Dr Inna V. Poplavska (National Pedagogical University of Ternopil, Ukraine), The formation of geospatial model by example of hotel management of Ukraine Dr Luibomir Lopushnyak (Chernivtsy National University, Ukraine), Unemployment destructive social phenomenon (the case of Chernivtsi region Ukraine) Uroczysta kolacja Restauracja Kogel-Mogel, ul. Sienna 12, Kraków / Gala Dinner Kogel-Mogel Restaurant, Sienna St. 12, Cracow Wtorek, 3 grudnia 2013 r. / Tuesday, 3 December Sesja 5A (Audytorium im. Prof. W. Danka) / Session 5A* (The Prof. W. Danek Auditorium) Dr Regina Klimkowska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska), Uwagi o rozwoju, zmianach i rozmieszczeniu przemysłu na przykładzie przemysłu samochodów osobowych na świecie / General consideration on the development, changes and distribution in the world's automotive industry Dr Mirosław Wójtowicz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Zmiany struktury przestrzennej przemysłu samochodowego w Brazylii na przełomie XX i XXI wieku / Changes in the spatial structure of the automotive industry in Brazil at the turn of the 20 th and 21 th century Dr Sławomir Dorocki, mgr Paweł Brzegowy (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Przekształcenia przestrzennego zróżnicowania struktury przemysłu i usług w departamentach Francji niekontynentalnej jako konsekwencja światowego kryzysu gospodarczego / Transformations of the spatial diversity of industry and services in the departments of metropolitan France as a consequence of the global economic crisis Dr inż. Grzegorz Maśloch (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska), Unijne ramy ładu korporacyjnego i społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jako element wzrostu konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw / The EU corporate governance framework and corporate social responsibility as an element of the growth of the European companies competitiveness Dr Piotr Raźniak, dr Anna Winiarczyk-Raźniak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Czy kryzys gospodarczy wpłynął na największe firmy w Europie? / Did an economic crisis affect large firms in Europe? Mgr Michał Becla (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska), Zmiana struktury przestrzennej działalności badawczo-rozwojowej europejskich przedsiębiorstw produkcyjnych w warunkach kryzysu gospodarczego / Change in the spatial structure of R&D activity in European manufacturing enterprises under economic crisis Dr Tomasz Rachwał, mgr Marta Boguś (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Nakłady na inwestycje, działalność innowacyjną i prace badawczo-rozwojowe jako element konkurencyjności polskich przedsiębiorstw przemysłowych w Unii Europejskiej - ujęcie regionalne / Expenditure on investment, innovation activities and R&D as an element of the competitivenes of Polish enterprises in the European Union regional approach Sesja 5B (Sala 532) / Session 5B (Room 532) Mgr Maciej Huculak (Instytut Rozwoju Miast, Kraków, Polska), dr Radosław Uliszak, dr Krzysztof Wiedermann (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Zmiany transportu lotniczego w Polsce w warunkach światowego kryzysu gospodarczego / Changes in the development of air transport in Poland under the economic crisis

4 Dr Renata Rettinger (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Polityka lokalizacyjna wybranych systemów hotelowych na Kubie w warunkach kryzysu gospodarczego / Localization policy of selected hotel systems in Cuba under economic crisis Dr Małgorzata Bajgier-Kowalska (Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego, Polska), dr Renata Rettinger (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Kierunki przemian regionów turystyki wypoczynkowej w warunkach kryzysu gospodarczego na przykładzie Algarve w Portugalii / Trends in leisure tourism regions under the economic crisis on the example of Algarve in Portugal Prof. dr hab. Andrzej Świeca, mgr Bartosz Skrzypek (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Polska), mgr Marcin Semczuk (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Zróżnicowanie turystyki zdrowotnej (segment SPA) w województwie lubelskim / Regional differences of health tourism (spa segment) in Lublin province Dr Diana Dryglas (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Polska), Kierunki zmian w miejscowościach uzdrowiskowych województwa małopolskiego w kontekście strategii zarządzania zmianą gospodarczą / Trends in the health resorts of Małopolska in the context of the economic change management strategy Mgr Monika Widz (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Polska), Ocena wpływu światowego kryzysu gospodarczego na polskie przedsiębiorstwa turystyczne na przykładzie biur podróży / The assessment of the impact of global economic crisis on Polish tourist enterprises Mgr Kamila Ziółkowska-Weiss (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Turystyka w obiektach poprzemysłowych / Tourism in post-industrial area Przerwa kawowa / Coffee break Sesja 6A (Audytorium im. Prof. W. Danka) / Session 6A* (The Prof. W. Danek Auditorium) Mgr Agnieszka Mrozińska (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska), Zmienność struktur przemysłu a jakość kapitału ludzkiego w dużych miastach Polski / Changeability of industrial structures and the quality of human capital in large cities in Poland Dr Danuta Piróg (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Strategie i narzędzia konkurowania uniwersytetów na rynku usług edukacyjnych w warunkach nasilających się trudności procesu tranzycji absolwentów szkół wyższych / Strategies and implementation of competition among universities on the educational services market in the circumstances of increased transition difficulties for higher education graduates Dr hab. Franciszek Kłosowski (Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, Polska), Zmiany struktury przestrzennej usług i jej konsekwencje dla rynku pracy województwa śląskiego / Changes in the spatial structure of services and their implications for the labour market of the Silesian Province Prof. dr hab. Danuta Strahl, dr hab. Małgorzata Markowska (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska), prof. UEK dr hab. Andrzej Sokołowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska), Taksonomia dynamiki zmian struktury zatrudnienia w nowoczesnym przemyśle i usługach w regionach Unii Europejskiej / Dynamics of structural changes of employment in mid- and high-tech industry and services in the European Union regions Prof. UP dr hab. Janina Pach (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Kierunki oddziaływania Krakowskiego Parku Technologicznego na rozwój województwa małopolskiego / The influence of Krakow Technology Park on the development of Małopolska: an impact study Mgr Marek Ciechowski (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska), Zmiany struktury przestrzennej przemysłu w wybranych miastach województwa małopolskiego / Changes in the spatial structure of industry in selected cities of the Małopolska region Sesja 6B (Sala 532) / Session 6B (Room 532) Dr Katarzyna Kowalska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Rola i znaczenie centrów handlowych dla rozwoju rynków lokalnych w Polsce / The role and importance of the shopping centers for the development of local markets in Poland Mgr Bartłomiej Patkowski, mgr inż. Witold Jucha (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Rola procesu sprzedaży bezpośredniej w okresie spowolnienia gospodarczego na przykładzie innowacyjnych produktów / The role of direct sales during economic downturn the case of innovative products Mgr inż. Mateusz Ćwikła (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Stan branży autobusowej oraz jej rola w polskiej gospodarce / Condition of the bus industry and its role in the Polish economy Dr inż. Witold Warcholik, dr Piotr Dolnicki (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), dr Łukasz Gawor (Politechnika Śląska, Gliwice, Polska), Możliwości eksploatacji złóż wtórnych (zwałowisk pogórniczych) jako przykład zmian w sektorze przemysłu wydobywczego / Possibilities of exploitation of secondary deposits (post-mining dumping grounds) as an example of changes in extractive industry Dr Paulina Szyja (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Rola rozwiązań przyjaznych dla środowiska naturalnego w procesach restrukturyzacji przemysłu / The role of environmentally friendly solutions in the industry s restructuring processes Patryk Dunal (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska), dr Monika Płaziak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Wpływ kryzysu gospodarczego na politykę klimatyczną Unii Europejskiej i jej konsekwencje dla polskiego przemysłu energetycznego oraz zagospodarowania przestrzennego Polski / Influence of the economic crisis on the European Union s climate policy and its consequences for the Polish power industry and land use within Poland

5 Dr Agnieszka Pach-Gurgul (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska), Energetyka odnawialna Unii Europejskiej w warunkach kryzysu gospodarczego / Renewable energy in the European Union in the context of economic crisis Sesja specjalna 7 (Audytorium im. Prof. W. Danka) / Special session 7* (The Prof. W. Danek Auditorium) Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa, Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego / Marshal of the Małopolskie Voivodship Marek Sowa, Małopolskie Voivodeship Development Strategy JM Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, prof. dr hab. Michał Śliwa, Wręczenie Medalu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Markowi Sowie, Marszałkowi Województwa Małopolskiego / Ceremony of awarding the Medal of Pedagogical University of Cracow to Marek Sowa, Marshal of the Małopolskie Voivodeship Przerwa obiadowa / Lunch Sesja 8A (Audytorium im. Prof. W. Danka) / Session 8A* (The Prof. W. Danek Auditorium) Dr Mariola Tracz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Zmiany struktury szkolnictwa w warunkach kryzysu gospodarczego / Changes in the structure of educational system under economic crisis Dr Dorota Murzyn, dr Dominika Kasprowicz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Innowacje społeczne skuteczna odpowiedź na kryzys gospodarczy? / Social innovation efficient response to the crisis? Dr Monika Płaziak, dr Anna Irena Szymańska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Rola nowoczesnych czynników w decyzjach lokalizacji przedsiębiorstw / Modern factors of the enterprises location Dr Paweł Nowak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Preferencje podatkowe dla innowacyjnych przedsiębiorstw / Tax preferences for the innovative companies Mgr Rafał Pitera (Invest Bank S.A., Rzeszów, Polska), Ocena wiarygodności prognostycznej modeli dyskryminacyjnych analiza porównawcza / Estimate of credibility of prognostic discriminatory model - comparative analysis Dr Magdalena Buczkowska, dr Małgorzata Trocka, prof. dr hab. Paweł Żukowski (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim, Polska), Kluczowe kompetencje menedżera w zarządzaniu współczesną organizacją / Key skills of manager in the management of contemporary organization Mgr inż. Alina Haczek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Transformacja struktur przemysłowych Bielska-Białej / Transformation of industrial structures in Bielsko-Biała Mgr inż. Agnieszka Łuków (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Procesy suburbanizacyjne w aglomeracji rzeszowskiej / Process of suburbanization in the agglomeration of Rzeszów Sesja studencka 8B (Sala 532) / Student session 8B (Room 532) Rafał Koszek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Chińskie inwestycje w Europie w czasie światowego kryzysu gospodarczego / Chinese investments in Europe during the global economic crisis Monika Kurzeja (Staropolska Wyższa Szkoła w Kielcach, Polska), Wpływ kryzysu na sytuację polskiej gospodarki / Impact of the crisis on the situation of the Polish economy Aleksandra Ptasznik (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Prowincjuszka zatopiona w marzeniach o metropolii. Europa Środkowa w obliczu kryzysu ujęcie interdyscyplinarne / A Provincial absorbed in thought of metropolis. Central Europe in the face of crisis: an interdisciplinary approach Angelika Fajerska (Politechnika Krakowska, Polska), Patryk Dunal (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska), Możliwości rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce i jej wpływ na zagospodarowanie przestrzenne kraju / The possibilities of wind energy development in Poland and its influence on land use of the country Agnieszka Szymańska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Wydmy śródlądowe Polski na przykładzie form Niecki Włoszczowskiej / Polish inland dunes on the example of the forms of Włoszczowa Basin Karol Witkowski, Grzegorz Wysmołek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Wezbraniowe przekształcenia koryta Skawy / Changes in the Skawa river channel under flood flow Dyskusja końcowa podsumowująca Konferencję (Audytorium im. Prof. W. Danka) / Final Conference summary discussion (The Prof. W. Danek Auditorium) * Simultaneous interpreting from English to Polish and Polish to English will be available during opening ceremony and sessions: 1-4, 5A, 6A, 7, 8A. Partner Konferencji / Conference partner: Studenckie Koło Naukowe Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie / Students' Research Group of Geographers of Pedagogical University of Cracow Strona internetowa Konferencji / Conference website: /

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF CRACOW INSTITUTE

Bardziej szczegółowo

Problematyka 28. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Przemysł i usługi w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy

Problematyka 28. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Przemysł i usługi w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy Problematyka 28. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Przemysł i usługi w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF CRACOW INSTITUTE OF GEOGRAPHY DEPARTMENT OF ENTREPRENEURSHIP

Bardziej szczegółowo

Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 25 2014

Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 25 2014 Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 25 2014 Zbigniew Zioło Pedagogical University of Cracow, Poland Development of Enterprises in the Spatial Structure of Industry (Based

Bardziej szczegółowo

Entrepreneurship in geographical research

Entrepreneurship in geographical research Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał Department of Entrepreneurship and Spatial Management Institute of Geography Pedagogical University of Cracow ziolo@up.krakow.pl, T.Rachwal@up.krakow.pl Entrepreneurship

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 17. Część I Przedsiębiorstwo turystyczne na rynku

Wstęp... 17. Część I Przedsiębiorstwo turystyczne na rynku Spis treści Wstęp... 17 Część I Przedsiębiorstwo turystyczne na rynku Olga Adach, Joanna Ryszkiewicz: Strona internetowa stacji narciarskiej jako źródło informacji dla potencjalnych klientów... 21 Marlena

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu Entrepreneurial Cities Project Directory 1 Badania stanu potrzeb firm dynamicznych, kreatywnych i innowacyjnych Studies on the needs of dynamic, creative and

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI NAUKOWE. Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Tom XVI Zeszyt 6

ROCZNIKI NAUKOWE. Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Tom XVI Zeszyt 6 ROCZNIKI NAUKOWE Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu Tom XVI Zeszyt 6 Warszawa Poznań Lublin 2014 2 ANNALS of The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists Vol. XVI

Bardziej szczegółowo

MARKETING I RYNEK 10/2014

MARKETING I RYNEK 10/2014 MARKETING I RYNEK 10/2014 Adres redakcji 00-099 Warszawa, ul. Canaletta 4, p. 301 tel. (22) 827 80 01, w. 314 faks (22) 827 55 67 e-mail: mir@pwe.com.pl strona internetowa: www.marketingirynek.pl Wersja

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE December 2012

CURRICULUM VITAE December 2012 CURRICULUM VITAE December 2012 Personalia Name: Piotr Matczak Work Address: Institute of Sociology, Adam Mickiewicz University Szamarzewskiego 89c 60-568 Poznań, Poland Work Phone: +48 61 8292 263 E-mail:

Bardziej szczegółowo

RACE NAUKOWE. Problemy gospodarki światowej. Redaktorzy naukowi. Marian Noga Magdalena Stawicka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej

RACE NAUKOWE. Problemy gospodarki światowej. Redaktorzy naukowi. Marian Noga Magdalena Stawicka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Nr 1191 RACE NAUKOWE Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu Problemy gospodarki światowej Redaktorzy naukowi Marian Noga Magdalena Stawicka Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. WSPÓŁCZESNE TEORIE, KONCEPCJE ORAZ PROBLEMY MARKETINGU, HANDLU I KONSUMPCJI Krzysztof Andruszkiewicz, Lech Nieżurawski, Krzysztof Śmiatacz, Role i satysfakcja interesariuszy przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona Spis treści 2014 Rocznik LXVI NR 1 12 Autor Tytuł nr strona Artykuły Bentkowska-Senator Krystyna, Zdzisław Kordel Zdzisław, Wilk Tadeusz Problematyka opłat drogowych 9 6 The issue of road charges Bielas

Bardziej szczegółowo

Działalność naukowo-dydaktyczna Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w 2011 roku

Działalność naukowo-dydaktyczna Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w 2011 roku Działalność naukowo-dydaktyczna Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w 2011 roku INSTYTUT GEOGRAFII Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Działalność

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

CONFERENCE PROGRAMME Presentations Schedule

CONFERENCE PROGRAMME Presentations Schedule Wednesday, 4 June 2014 CONFERENCE PROGRAMME Presentations Schedule 10.00 Conference opening Sport-Didactic hall (building S ), room 9: - Paweł Lula Dean of the Faculty of Management of the Cracow University

Bardziej szczegółowo

Konferencja jest wydarzeniem towarzyszącym Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej

Konferencja jest wydarzeniem towarzyszącym Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej Konferencja jest wydarzeniem towarzyszącym Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej Patronat nad konferencją objęli Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek oraz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Plan wspólnych działań. Joint Action Plan. Metodologia i praktyka. Methodology and praxis. Marcin Baron, Artur Ochojski

Plan wspólnych działań. Joint Action Plan. Metodologia i praktyka. Methodology and praxis. Marcin Baron, Artur Ochojski Plan wspólnych działań Metodologia i praktyka Joint Action Plan Methodology and praxis Marcin Baron, Artur Ochojski Recenzent: Florian Kuźnik CERADA (Central European Research and Development Area) Środkowoeuropejska

Bardziej szczegółowo

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Konferencyjne Book of abstracts

Zeszyty Konferencyjne Book of abstracts Zeszyty Konferencyjne Book of abstracts Międzynarodowa Konferencja Naukowa Inwestycje i nieruchomości w warunkach zrównoważonego rozwoju Investments and real estate in sustainable development Katedra Inwestycji

Bardziej szczegółowo

Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Analiza zapotrzebowania gospodarki na absolwentów kierunków

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND SUPPORT FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY WWW.EUCENTRUM.GLT.PL

EUROPEJSKIE CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY WWW.EUCENTRUM.GLT.PL DOROBEK PUBLIKACYJNY CZŁONKÓW EUROPEJSKIEGO CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY (1997-2006) Tomasz Bernat, Podmioty gospodarcze w strategii marketingowej firm finansowych, Agencja Marketingowa IPH, Szczecin

Bardziej szczegółowo

Promocja Polski jako kraju atrakcyjnego i przyjaznego dla nawiązywania kontaktów gospodarczych i handlowych oraz o dużych możliwosciach inwestycyjnych

Promocja Polski jako kraju atrakcyjnego i przyjaznego dla nawiązywania kontaktów gospodarczych i handlowych oraz o dużych możliwosciach inwestycyjnych Promocja Polski jako kraju atrakcyjnego i przyjaznego dla nawiązywania kontaktów gospodarczych i handlowych oraz o dużych możliwosciach inwestycyjnych Promotion of Poland as an atractive and buisness-friendly

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł).

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Zawartość tomu: Rozdział I: Funkcjonowanie współczesnego

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYWOJEWÓDZKIE NIERÓWNOŚCI PŁACOWE W BRANśACH USŁUGOWYCH

MIĘDZYWOJEWÓDZKIE NIERÓWNOŚCI PŁACOWE W BRANśACH USŁUGOWYCH Humanities and Social Sciences 2013 HSS, vol. XVIII, 20 (4/2013) October December STRESZCZENIA Magdalena CYREK 1 MIĘDZYWOJEWÓDZKIE NIERÓWNOŚCI PŁACOWE W BRANśACH USŁUGOWYCH W opracowaniu zaprezentowano

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Śląskim

Klastry w Województwie Śląskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Śląskim województwo śląskie / Śląskie Voivodeship Clusters in the Śląskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo śląskie

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. Magdalena Rękas Jerzy Sokołowski. PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics

Ekonomia. Magdalena Rękas Jerzy Sokołowski. PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics 305 Ekonomia Redaktorzy naukowi Magdalena Rękas Jerzy Sokołowski Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013

ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 PLENARY SESSIONS PLENARY SESSIONS PLENARY SESSIONS BRANCH BRANCHSALONS SALONS BRANCH SALONS ACCOMPANYING ACCOMPANYINGEVENTS

Bardziej szczegółowo