Kraków, 2-3 grudnia 2013 / 2-3 December 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kraków, 2-3 grudnia 2013 / 2-3 December 2013"

Transkrypt

1 Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytut Geografii Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Department of Entrepreneurship and Spatial Management Institute of Geography Pedagogical University of Cracow Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne Industrial Geography Commission Polish Geographical Society Sekcja Gospodarki Przestrzennej Komisji Nauk Ekonomicznych Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Spatial Management Section of the Economic Sciences Commission Polish Academy of Sciences the Kraków Branch z a p r a s z a ją n a / in v it e t o t h e 29. Międzynarodową Konferencję Naukową / 29 th International Scientific Conference Kraków, 2-3 grudnia 2013 / 2-3 December 2013 Kierownictwo naukowe / Scientific Chairs: Prof. dr hab. Zbigniew Zioło Dr Tomasz Rachwał Miejsce obrad / Venue: Audytorium im. Prof. W. Danka (I piętro) / The Prof. W. Danek Auditorium (1 st floor) Sala 532 (V piętro) / Room 532 (5 th floor) Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie / Pedagogical University of Cracow ul. Podchorążych 2 / Podchorążych St. 2 Rozpoczęcie / Beginning: 2 grudnia, / 2 December 10 a.m.

2 Program Konferencji / Conference Programme Poniedziałek, 2 grudnia 2013 r. / Monday, 2 December Rejestracja uczestników konferencji / Registration of participants Otwarcie konferencji (Audytorium im. Prof. W. Danka) / Opening of the Conference* (The Prof. W. Danek Auditorium) JM Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie / Rector of Pedagogical University of Cracow Referat wprowadzający (Audytorium im. Prof. W. Danka) / Keynote speaker* (The Prof. W. Danek Auditorium) Prof. dr hab. Zbigniew Zioło (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Wpływ kryzysu gospodarczego na kształtowanie struktury przestrzennej przemysłu / An influence of economic crisis on the spatial structure of industry Sesja 1 / Session 1* Dr Paweł Brezdeń (Uniwersytet Wrocławski, Polska), Wybrane przejawy kryzysu gospodarczego w polskiej gospodarce w latach ujęcie przestrzenne / Selected symptoms of the economic crisis in the Polish economy in spatial aspect Dr Joanna Dominiak (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska), Zmiany zróżnicowania przestrzennego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce w latach w aspekcie innowacyjnej gospodarki i otoczenia biznesu / Changes in the spatial differentiation of the level of socioeconomic development in Poland in the years in terms of innovative economy and buisiness environment Dr Tomasz Rachwał (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Zmiany strukturalne przemysłu Polski w warunkach kryzysu gospodarczego / Structural changes of the Polish industry under economic crisis Dr Anna Tobolska (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska), Struktura rodzajowa i przestrzenna bezpośrednich inwestycji zagranicznych w przemyśle w Polsce / The sectoral and spatial structure of foreign direct investment in industry in Poland Dr Paweł Czapliński (Akademia Pomorska w Słupsku, Polska), Wpływ kryzysu gospodarczego na przemysł przetwórstwa rybnego w Polsce / The impact of economic crisis on the fish processing industry in Poland Przerwa kawowa / Coffee break Sesja 2 / Session 2* Prof. dr Anatoly Stepanov, dr Alexander Burnasov, dr Maria Ilyushkina, dr Yuri Kovalev (Ural Federal University, Ekaterinburg, Russia), Convergence and divergence processes in regional development Dr Marta Ulbrych (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska), Znaczenie przemysłu w rozwoju regionalnym i polityce regionalnej Unii Europejskiej / The importance of industry in regional development and EU regional policy Prof. UW dr hab. Wojciech Dziemianowicz, mgr Klaudia Peszat (Uniwersytet Warszawski, Polska), Inteligentne specjalizacje województw nowe strategie rozwoju tradycyjnych przemysłów? / Smart specializations in Polish voivodeships new strategies for developing the traditional industries? Mgr Barbara Rubacha (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Polska), Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na kształtowanie polityki regionalnej w Polsce / Impact of the global economic crisis on the development of regional policy in Poland Mgr Dorota Smoleńska (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Polska), Kierunki rozwoju kraju i województw / Development of Poland and its regions Przerwa obiadowa / Lunch Sesja 3 / Session 3* Dr Wioletta Kilar (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Zmiany potencjału ekonomicznego wybranych korporacji informatycznych w warunkach kryzysu gospodarczego / Changes in the economic potential of selected information technology corporations in a context of economic crisis Prof. dr Ágnes Pál (University of Szeged, Hungary), Changes in the structure of industry of Hungary to the present time Prof. dr Dagmar Popjaková, dr Michal Vančura (University of South Bohemia, České Budějovice, Czechia), Czech food industry: how is it influenced by foreign trade with Poland? Dr hab. Zdeněk Szczyrba, doc. dr Václav Toušek, doc. dr Josef Kunc (Palacký University, Olomouc, Czechia), Rozwój systemów franchisingu w Republice Czeskiej: ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju w okresie ostatniego kryzysu gospodarczego / Development of franchise systems in the Czech Republic: focused on the development during the last economic crisis Prof. dr Kadir Temurçin, mgr Yolcu Aldirmaz (Süleyman Demirel University, Isparta, Turkey), The development and structure of industry in the district of Ümraniye, Istanbul

3 Prof. dr Natalia Syssoeva (The Irkutsk Scientific Centre, Siberian Branch of Russian Academy of Science, Russia), Embeddedness of local economy and population migrations Doc. dr Natalia Batsun (Irkutsk State Technical University, Russia), Changes in structural proportions of spatial socio-economic system of Russian Federation Dr Svetlana V. Fedorovа (Irkutsk State Technical University, Russia), Internet-technologies of electronic business Przerwa kawowa / Coffee break Sesja 4 / Session 4* Doc. dr Elena Gafarova (Irkutsk State Technical University, Russia), Problems of forming Russian market of services in the field of culture Prof. dr Anatol Jakobson (Irkutsk State Technical University, Russia), Irkutsk: Changes in geographic position and economic structure Prof. dr Ekaterina A. Antipova, ass. prof. dr Liudmila V. Fakeyeva, ass. prof. dr Tamara A. Fedortsova (Belarusian State University, Minsk, Belarus), Recreational potential and touristic functions of a capital city under the demographic and socioeconomic transformation (the case of Minsk) Dr Andriy Kuzyshyn (National Pedagogical University of Ternopil, Ukraine), Geospatial study of Human Development Index in Ukraine Dr Oksana Smyk (Chernivtsy National University, Ukraine), Current state of the hotel and restaurant complex development in Carpathian Region, Ukraine Dr Inna V. Poplavska (National Pedagogical University of Ternopil, Ukraine), The formation of geospatial model by example of hotel management of Ukraine Dr Luibomir Lopushnyak (Chernivtsy National University, Ukraine), Unemployment destructive social phenomenon (the case of Chernivtsi region Ukraine) Uroczysta kolacja Restauracja Kogel-Mogel, ul. Sienna 12, Kraków / Gala Dinner Kogel-Mogel Restaurant, Sienna St. 12, Cracow Wtorek, 3 grudnia 2013 r. / Tuesday, 3 December Sesja 5A (Audytorium im. Prof. W. Danka) / Session 5A* (The Prof. W. Danek Auditorium) Dr Regina Klimkowska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska), Uwagi o rozwoju, zmianach i rozmieszczeniu przemysłu na przykładzie przemysłu samochodów osobowych na świecie / General consideration on the development, changes and distribution in the world's automotive industry Dr Mirosław Wójtowicz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Zmiany struktury przestrzennej przemysłu samochodowego w Brazylii na przełomie XX i XXI wieku / Changes in the spatial structure of the automotive industry in Brazil at the turn of the 20 th and 21 th century Dr Sławomir Dorocki, mgr Paweł Brzegowy (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Przekształcenia przestrzennego zróżnicowania struktury przemysłu i usług w departamentach Francji niekontynentalnej jako konsekwencja światowego kryzysu gospodarczego / Transformations of the spatial diversity of industry and services in the departments of metropolitan France as a consequence of the global economic crisis Dr inż. Grzegorz Maśloch (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska), Unijne ramy ładu korporacyjnego i społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jako element wzrostu konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw / The EU corporate governance framework and corporate social responsibility as an element of the growth of the European companies competitiveness Dr Piotr Raźniak, dr Anna Winiarczyk-Raźniak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Czy kryzys gospodarczy wpłynął na największe firmy w Europie? / Did an economic crisis affect large firms in Europe? Mgr Michał Becla (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska), Zmiana struktury przestrzennej działalności badawczo-rozwojowej europejskich przedsiębiorstw produkcyjnych w warunkach kryzysu gospodarczego / Change in the spatial structure of R&D activity in European manufacturing enterprises under economic crisis Dr Tomasz Rachwał, mgr Marta Boguś (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Nakłady na inwestycje, działalność innowacyjną i prace badawczo-rozwojowe jako element konkurencyjności polskich przedsiębiorstw przemysłowych w Unii Europejskiej - ujęcie regionalne / Expenditure on investment, innovation activities and R&D as an element of the competitivenes of Polish enterprises in the European Union regional approach Sesja 5B (Sala 532) / Session 5B (Room 532) Mgr Maciej Huculak (Instytut Rozwoju Miast, Kraków, Polska), dr Radosław Uliszak, dr Krzysztof Wiedermann (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Zmiany transportu lotniczego w Polsce w warunkach światowego kryzysu gospodarczego / Changes in the development of air transport in Poland under the economic crisis

4 Dr Renata Rettinger (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Polityka lokalizacyjna wybranych systemów hotelowych na Kubie w warunkach kryzysu gospodarczego / Localization policy of selected hotel systems in Cuba under economic crisis Dr Małgorzata Bajgier-Kowalska (Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego, Polska), dr Renata Rettinger (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Kierunki przemian regionów turystyki wypoczynkowej w warunkach kryzysu gospodarczego na przykładzie Algarve w Portugalii / Trends in leisure tourism regions under the economic crisis on the example of Algarve in Portugal Prof. dr hab. Andrzej Świeca, mgr Bartosz Skrzypek (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Polska), mgr Marcin Semczuk (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Zróżnicowanie turystyki zdrowotnej (segment SPA) w województwie lubelskim / Regional differences of health tourism (spa segment) in Lublin province Dr Diana Dryglas (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Polska), Kierunki zmian w miejscowościach uzdrowiskowych województwa małopolskiego w kontekście strategii zarządzania zmianą gospodarczą / Trends in the health resorts of Małopolska in the context of the economic change management strategy Mgr Monika Widz (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Polska), Ocena wpływu światowego kryzysu gospodarczego na polskie przedsiębiorstwa turystyczne na przykładzie biur podróży / The assessment of the impact of global economic crisis on Polish tourist enterprises Mgr Kamila Ziółkowska-Weiss (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Turystyka w obiektach poprzemysłowych / Tourism in post-industrial area Przerwa kawowa / Coffee break Sesja 6A (Audytorium im. Prof. W. Danka) / Session 6A* (The Prof. W. Danek Auditorium) Mgr Agnieszka Mrozińska (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska), Zmienność struktur przemysłu a jakość kapitału ludzkiego w dużych miastach Polski / Changeability of industrial structures and the quality of human capital in large cities in Poland Dr Danuta Piróg (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Strategie i narzędzia konkurowania uniwersytetów na rynku usług edukacyjnych w warunkach nasilających się trudności procesu tranzycji absolwentów szkół wyższych / Strategies and implementation of competition among universities on the educational services market in the circumstances of increased transition difficulties for higher education graduates Dr hab. Franciszek Kłosowski (Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, Polska), Zmiany struktury przestrzennej usług i jej konsekwencje dla rynku pracy województwa śląskiego / Changes in the spatial structure of services and their implications for the labour market of the Silesian Province Prof. dr hab. Danuta Strahl, dr hab. Małgorzata Markowska (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska), prof. UEK dr hab. Andrzej Sokołowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska), Taksonomia dynamiki zmian struktury zatrudnienia w nowoczesnym przemyśle i usługach w regionach Unii Europejskiej / Dynamics of structural changes of employment in mid- and high-tech industry and services in the European Union regions Prof. UP dr hab. Janina Pach (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Kierunki oddziaływania Krakowskiego Parku Technologicznego na rozwój województwa małopolskiego / The influence of Krakow Technology Park on the development of Małopolska: an impact study Mgr Marek Ciechowski (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska), Zmiany struktury przestrzennej przemysłu w wybranych miastach województwa małopolskiego / Changes in the spatial structure of industry in selected cities of the Małopolska region Sesja 6B (Sala 532) / Session 6B (Room 532) Dr Katarzyna Kowalska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Rola i znaczenie centrów handlowych dla rozwoju rynków lokalnych w Polsce / The role and importance of the shopping centers for the development of local markets in Poland Mgr Bartłomiej Patkowski, mgr inż. Witold Jucha (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Rola procesu sprzedaży bezpośredniej w okresie spowolnienia gospodarczego na przykładzie innowacyjnych produktów / The role of direct sales during economic downturn the case of innovative products Mgr inż. Mateusz Ćwikła (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Stan branży autobusowej oraz jej rola w polskiej gospodarce / Condition of the bus industry and its role in the Polish economy Dr inż. Witold Warcholik, dr Piotr Dolnicki (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), dr Łukasz Gawor (Politechnika Śląska, Gliwice, Polska), Możliwości eksploatacji złóż wtórnych (zwałowisk pogórniczych) jako przykład zmian w sektorze przemysłu wydobywczego / Possibilities of exploitation of secondary deposits (post-mining dumping grounds) as an example of changes in extractive industry Dr Paulina Szyja (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Rola rozwiązań przyjaznych dla środowiska naturalnego w procesach restrukturyzacji przemysłu / The role of environmentally friendly solutions in the industry s restructuring processes Patryk Dunal (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska), dr Monika Płaziak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Wpływ kryzysu gospodarczego na politykę klimatyczną Unii Europejskiej i jej konsekwencje dla polskiego przemysłu energetycznego oraz zagospodarowania przestrzennego Polski / Influence of the economic crisis on the European Union s climate policy and its consequences for the Polish power industry and land use within Poland

5 Dr Agnieszka Pach-Gurgul (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska), Energetyka odnawialna Unii Europejskiej w warunkach kryzysu gospodarczego / Renewable energy in the European Union in the context of economic crisis Sesja specjalna 7 (Audytorium im. Prof. W. Danka) / Special session 7* (The Prof. W. Danek Auditorium) Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa, Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego / Marshal of the Małopolskie Voivodship Marek Sowa, Małopolskie Voivodeship Development Strategy JM Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, prof. dr hab. Michał Śliwa, Wręczenie Medalu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Markowi Sowie, Marszałkowi Województwa Małopolskiego / Ceremony of awarding the Medal of Pedagogical University of Cracow to Marek Sowa, Marshal of the Małopolskie Voivodeship Przerwa obiadowa / Lunch Sesja 8A (Audytorium im. Prof. W. Danka) / Session 8A* (The Prof. W. Danek Auditorium) Dr Mariola Tracz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Zmiany struktury szkolnictwa w warunkach kryzysu gospodarczego / Changes in the structure of educational system under economic crisis Dr Dorota Murzyn, dr Dominika Kasprowicz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Innowacje społeczne skuteczna odpowiedź na kryzys gospodarczy? / Social innovation efficient response to the crisis? Dr Monika Płaziak, dr Anna Irena Szymańska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Rola nowoczesnych czynników w decyzjach lokalizacji przedsiębiorstw / Modern factors of the enterprises location Dr Paweł Nowak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Preferencje podatkowe dla innowacyjnych przedsiębiorstw / Tax preferences for the innovative companies Mgr Rafał Pitera (Invest Bank S.A., Rzeszów, Polska), Ocena wiarygodności prognostycznej modeli dyskryminacyjnych analiza porównawcza / Estimate of credibility of prognostic discriminatory model - comparative analysis Dr Magdalena Buczkowska, dr Małgorzata Trocka, prof. dr hab. Paweł Żukowski (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim, Polska), Kluczowe kompetencje menedżera w zarządzaniu współczesną organizacją / Key skills of manager in the management of contemporary organization Mgr inż. Alina Haczek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Transformacja struktur przemysłowych Bielska-Białej / Transformation of industrial structures in Bielsko-Biała Mgr inż. Agnieszka Łuków (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Procesy suburbanizacyjne w aglomeracji rzeszowskiej / Process of suburbanization in the agglomeration of Rzeszów Sesja studencka 8B (Sala 532) / Student session 8B (Room 532) Rafał Koszek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Chińskie inwestycje w Europie w czasie światowego kryzysu gospodarczego / Chinese investments in Europe during the global economic crisis Monika Kurzeja (Staropolska Wyższa Szkoła w Kielcach, Polska), Wpływ kryzysu na sytuację polskiej gospodarki / Impact of the crisis on the situation of the Polish economy Aleksandra Ptasznik (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Prowincjuszka zatopiona w marzeniach o metropolii. Europa Środkowa w obliczu kryzysu ujęcie interdyscyplinarne / A Provincial absorbed in thought of metropolis. Central Europe in the face of crisis: an interdisciplinary approach Angelika Fajerska (Politechnika Krakowska, Polska), Patryk Dunal (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska), Możliwości rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce i jej wpływ na zagospodarowanie przestrzenne kraju / The possibilities of wind energy development in Poland and its influence on land use of the country Agnieszka Szymańska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Wydmy śródlądowe Polski na przykładzie form Niecki Włoszczowskiej / Polish inland dunes on the example of the forms of Włoszczowa Basin Karol Witkowski, Grzegorz Wysmołek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Wezbraniowe przekształcenia koryta Skawy / Changes in the Skawa river channel under flood flow Dyskusja końcowa podsumowująca Konferencję (Audytorium im. Prof. W. Danka) / Final Conference summary discussion (The Prof. W. Danek Auditorium) * Simultaneous interpreting from English to Polish and Polish to English will be available during opening ceremony and sessions: 1-4, 5A, 6A, 7, 8A. Partner Konferencji / Conference partner: Studenckie Koło Naukowe Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie / Students' Research Group of Geographers of Pedagogical University of Cracow Strona internetowa Konferencji / Conference website: /

Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku

Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku I NSTYTUT GEOGRAFII I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ W YŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI W BYDGOSZCZY Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku Problemy rozwoju, przekształceń strukturalnych i funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Imię i nazwisko (z tytułem i/lub stopniem naukowym oraz zajmowane stanowisko) Dr Joanna Dominiak Adres e-mail oraz strona internetowa (blog, profil na portalu typu ResearchGate itp.) dominiak@amu.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Kraków, 1-2 grudnia 2014 / 1-2 December 2014

Kraków, 1-2 grudnia 2014 / 1-2 December 2014 Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytut Geografii Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Department of Entrepreneurship and Spatial Management Institute

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Międzynarodowej Konferencji Naukowej. international conference

PROGRAM. Międzynarodowej Konferencji Naukowej. international conference PROGRAM Międzynarodowej Konferencji Naukowej international conference Europe in the face of the challenges of the financial crisis. Dilemmas of social and economic policy. Konferencja połączona jest z

Bardziej szczegółowo

Kraków, 5-6 grudnia 2016 / 5-6 December 2016

Kraków, 5-6 grudnia 2016 / 5-6 December 2016 Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytut Geografii Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Department of Entrepreneurship and Spatial Management Institute

Bardziej szczegółowo

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a w perspektywie roku 2020 Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Wrocław 2010 Spis treści Wprowadzenie...7 1. Szanse i zagrożenia dla rozwoju Polski

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI CONFERENCE PROGRAMME. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu. University of Management and Administration in Zamość

PROGRAM KONFERENCJI CONFERENCE PROGRAMME. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu. University of Management and Administration in Zamość Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu University of Management and Administration in Zamość Międzynarodowa Konferencja Naukowa Tufy zeolitowe szansą rozwoju polsko-ukraińskiego obszaru transgranicznego

Bardziej szczegółowo

Consequences of the Military Conflict in Ukraine for the European Security in 21 st Century

Consequences of the Military Conflict in Ukraine for the European Security in 21 st Century Institute of International Relations National Defence Faculty National Defence University http://www.aon.edu.pl Al. Gen. Chruściela 103, 910 Warszawa Invites to the International Scientific Conference

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Imię i nazwisko (ze stopniem naukowym) Lidia Mierzejewska, prof. dr hab. prof. UAM Adres e-mail oraz link do profilu na ResearchGate mierzeja@amu.edu.pl Wykształcenie Geograf - mgr 1994, dr 1999, hab.

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

Dr Tomasz Rachwał doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii, specjalność: geografia ekonomiczna

Dr Tomasz Rachwał doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii, specjalność: geografia ekonomiczna Dr Tomasz Rachwał doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii, specjalność: geografia ekonomiczna Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Geografii Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland OECD Przegląd krajowej polityki miejskiej National Urban Policy Review of Poland 17-19 19 March 2010 ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland Zygmunt Ziobrowski Instytut Rozwoju Miast The

Bardziej szczegółowo

All-Poland Scientific Conference

All-Poland Scientific Conference All- Scientific Conference Creativity in Management of 21st Century: Innovations - Business - Human Capital - Marketing - Logistics, 11 May, 2016, Katowice, World Scientific News 48 (2016) 1-6 Organizing

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Białystok Poznań 2009 3 copyright by: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów

Bardziej szczegółowo

Proposition of a diploma seminar for students of Bachelor s Program in International Business

Proposition of a diploma seminar for students of Bachelor s Program in International Business Faculty of Economic Sciences (academic year of 2014/2015) Proposition of a diploma seminar for students of Bachelor s Program in International Business Departments Department of Economic Policy and European

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Redaktor^, naukowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009

PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Redaktor^, naukowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Redaktor^, naukowi,.'~*i\*\- ::"?' '"''* --f'.'.';-.-v 1 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 Spis treści Wstęp. '... Część

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials Trzeci Sektor budowa pomostów w Europie. Konferencja brytyjsko-polska z udziałem partnerów z państw Europy Wschodniej. Lublin, 17-18 marca 2005 roku Hala Międzynarodowych Targów Lubelskich, ul. Dworcowa

Bardziej szczegółowo

pod honorowym patronatem Dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. inż. Joachima Foltysa Opole, 7. grudnia 2015 roku

pod honorowym patronatem Dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. inż. Joachima Foltysa Opole, 7. grudnia 2015 roku IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Internet a współczesna ekonomia - nowe wyzwania dla społeczeństwa z cyklu Społeczeństwo internautów a kultura globalna pod honorowym patronatem Dziekana Wydziału

Bardziej szczegółowo

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization. Chance or IUusion?

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY MAZOWSZE Globalization. Chance or IUusion? UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization Chance or IUusion? Scientific Editors Zdzisław SIROJĆ Kazimierz PLOTZKE Warsaw 2006 Spis treści Słowo od organizatorów

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Polski 1990-2015. Kapitał ludzki dla innowacyjnej gospodarki i zintegrowanego rozwoju PROGRAM KONFERENCJI

Gospodarka Polski 1990-2015. Kapitał ludzki dla innowacyjnej gospodarki i zintegrowanego rozwoju PROGRAM KONFERENCJI Gospodarka Polski 1990-2015 Kapitał ludzki dla innowacyjnej gospodarki i zintegrowanego rozwoju PROGRAM KONFERENCJI Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 9-10 czerwca 2015 r. 1 Dzień pierwszy wtorek, 9 czerwca,

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT

Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT ON REGIONAL LABOUR MARICETS IN POLAND jt^l Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15

1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15 Wprowadzenie 9 Część I. Zarządzanie marketingowe 1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15 1.1. Różne koncepcje roli marketingu w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Samorządowa jednostka organizacyjna Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Institute for Territorial Development / Climate-Kic 1 PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI LOWER SILESIA COORDINATOR OF REGIONAL ACTIVITY AFFILIATED

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w bezpieczeństwo energetyczne Polski na Pomorzu Zachodnim: ekologia czy ekonomia?

Inwestycje w bezpieczeństwo energetyczne Polski na Pomorzu Zachodnim: ekologia czy ekonomia? PROGRAM KONFERENCJI NAUKOWEJ Terminal LNG w Świnoujściu a bezpieczeństwo energetyczne regionu i Polski Szczecin, 13-14 listopada 2013 roku Dzień 1. 13 listopada 2013 roku środa (miejsce: Sala Rady Wydziału

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Redakcja Robert Karaszewski Anna Paluszek Spis treści Wstęp Janina Ochojska... 7 Robert Karaszewski... 11 I. Pierwsze refleksje Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

MANAGEMENT 2015 PROGRAM XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ. Wiedza i doświadczenie w budowaniu sukcesu organizacji. Siedlce, 8-9 czerwca 2015 r.

MANAGEMENT 2015 PROGRAM XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ. Wiedza i doświadczenie w budowaniu sukcesu organizacji. Siedlce, 8-9 czerwca 2015 r. PROGRAM XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ MANAGEMENT 2015 Wiedza i doświadczenie w budowaniu sukcesu organizacji Siedlce, 8-9 czerwca 2015 r. Instytut Zarządzania i Marketingu Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Kraków, 7-8 grudnia 2015 / 7-8 December 2015

Kraków, 7-8 grudnia 2015 / 7-8 December 2015 Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytut Geografii Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Department of Entrepreneurship and Spatial Management Institute

Bardziej szczegółowo

TAROPAK SCHEDULE 2010. 13 September 2010, Monday

TAROPAK SCHEDULE 2010. 13 September 2010, Monday TAROPAK SCHEDULE 2010 13 September 2010, Monday Spedycja, Used Forklift Market 10.15-15.00 PIO Promotion Showroom Chamber of Packaging, 10.15 Opening ceremony of the Promotion Showroom and the stand of

Bardziej szczegółowo

STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE NR 6/2010

STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE NR 6/2010 STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE NR 6/2010 PRZYGOTOWANY PRZY WSPÓŁPRACY PUNKTU INFORMACYJNEGO KOMISJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT BYDGOSZCZ ORAZ WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI POŚWIĘCONYCH ZAGADNIENIOM ROCZNEJ STRATEGII

Bardziej szczegółowo

Direct contacts. Published on MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (http://www.mostostal.zabrze.pl) Management Board Secretary. Dorota Studzińska

Direct contacts. Published on MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (http://www.mostostal.zabrze.pl) Management Board Secretary. Dorota Studzińska Published on MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (http://www.mostostal.zabrze.pl) Home > Kontakty bezpośrednie Direct contacts Management Board Secretary Dorota Studzińska tel.: +48 (32) 37 34 230 fax.: +48 (32) 271

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA KANCELARIA PREZYDENTA RP KOMITET PROGNOZ POLSKA 2000 PLUS" PRZY PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK A 367491 POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA 2004-2015

Bardziej szczegółowo

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of Independent Trade Unions (CESI) and EU Public Administration

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNE ZARZĄDZANIE Siedlce 28-29 maja 2012

ODPOWIEDZIALNE ZARZĄDZANIE Siedlce 28-29 maja 2012 PROGRAM V I I I M I E D Z Y N A R O D O W E J K O N F E R E N C J I N A U K O W E J MANAGEMENT 2012 ODPOWIEDZIALNE ZARZĄDZANIE Siedlce 28-29 maja 2012 Instytut Zarządzania i Marketingu Wydział Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

MANAGEMENT 2013 EFEKTYWNOŚĆ ORGANIZACJI

MANAGEMENT 2013 EFEKTYWNOŚĆ ORGANIZACJI PROGRAM IX MIEDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ MANAGEMENT 2013 EFEKTYWNOŚĆ ORGANIZACJI Siedlce, 10-11 czerwca 2013 r. Instytut Zarządzania i Marketingu Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Problemy nauki i szkolnictwa wyższego

Problemy nauki i szkolnictwa wyższego Problemy nauki i szkolnictwa wyższego SPIS TREŚCI Ryszard Maciołek, Wiesław Maik, Krzysztof Sikora WPROWADZENIE 11 Część I NAUKA 15 Zbyszko Chojnicki NAUKA JAKO SYSTEM SPOŁECZNO-POZNAWCZY 17 Jan Woleński

Bardziej szczegółowo

Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty:

Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty: Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty: Józef M. Fiszer 1) Zadania i perspektywy Unii Europejskiej w wielobiegunowym świecie; The Future of European Union New forms of internal

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 9. Część 1. Sytuacja rodzin i wyzwania wobec polityki rodzinnej a sytuacja na rynku pracy wybrane aspekty

Wstęp... 9. Część 1. Sytuacja rodzin i wyzwania wobec polityki rodzinnej a sytuacja na rynku pracy wybrane aspekty Spis treści Wstęp... 9 Część 1. Sytuacja rodzin i wyzwania wobec polityki rodzinnej a sytuacja na rynku pracy wybrane aspekty Adam Kubów: Bariery aktywności zawodowej rodziców wychowujących dzieci... 13

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP. Rozdział I. Stan i perspektywy rozwoju teorii innowacji

SPIS TREŚCI WSTĘP. Rozdział I. Stan i perspektywy rozwoju teorii innowacji WSTĘP II Rozdział I. Stan i perspektywy rozwoju teorii innowacji Józef SZABŁOWSKI PROCES ZARZĄDZANIA INNOWACJAMI W ORGANIZACJI... 17 Ewa OKOŃ-HORODYŃSKA FORESIGHT - CZYLI JAK OKREŚLAĆ PRIORYTETY ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach Centre for European Regional and Local Studies EUROREG Warsaw University ul. Krakowskie Przedmieście 30 00-927 Warsaw phone (00 48) 22 55 20 748 Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Autorzy... XIII Wstęp... XVII Wykaz skrótów... XXI Wykaz literatury... XXIX. Część I Internet rzeczy

Spis treści. Autorzy... XIII Wstęp... XVII Wykaz skrótów... XXI Wykaz literatury... XXIX. Część I Internet rzeczy Spis treści Autorzy... XIII Wstęp... XVII Wykaz skrótów... XXI Wykaz literatury... XXIX Część I Internet rzeczy Rozdział 1. Internet of Things. Systemy wbudowane Wacław Iszkowski... 3 Rozdział 2. Internet

Bardziej szczegółowo

Wstęp 11 CZĘŚĆ I. RYNKI FINANSOWE NOWE TRENDY, ZJAWISKA, INNOWACJE

Wstęp 11 CZĘŚĆ I. RYNKI FINANSOWE NOWE TRENDY, ZJAWISKA, INNOWACJE SPIS TREŚCI Wstęp 11 CZĘŚĆ I. RYNKI FINANSOWE NOWE TRENDY, ZJAWISKA, INNOWACJE Miłosz Stanisławski: ROZWÓJ I ZMIANA STRUKTURY ŚWIATOWYCH RYNKÓW FINANSOWYCH 15 Summary 26 Joanna Żabińska: ROLA I MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW alfabetycznie Lp Imię i nazwisko Uczelnia 1 p. Małgorzata Aleksandrzak

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Polityka zagraniczna iii rp

Polityka zagraniczna iii rp Polityka zagraniczna iii rp 20 lat po przełomie Tom II Stosunki polityczne i gospodarcze Pod redakcją Lucyny Czechowskiej, Magdaleny Bierowiec Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Toruń

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce HORIZON 2020 - THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION (2014-2020) 2020) Challenge 5 Climate action, environment, resource efficiency and raw materials INFORMAL DRAFT 1 Copyright KPK PB UE

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Czerwiec 2014 POLSKA* wiodąca destynacja dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2012 roku silny gracz w Europie w 2012 roku 3. miejsce

Bardziej szczegółowo

Szczecin - Świnoujście 21-23 maja 2014 r.

Szczecin - Świnoujście 21-23 maja 2014 r. Szczecin - Świnoujście 21-23 maja 2014 r. VIII edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej organizowanej przez Katedrę Zarządzania Turystyką Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego

Bardziej szczegółowo

Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki Warszawa, 21-22 stycznia 2016 r.

Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki Warszawa, 21-22 stycznia 2016 r. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji ******* Uczelnia Wydział Prawa i Administracji ******* Fundacja Mercatus et Civis Energetyczne Forum Nauki

Bardziej szczegółowo

ASTERN BORDERIAND OF ENLARGED EUROPEAN UNION

ASTERN BORDERIAND OF ENLARGED EUROPEAN UNION ASTERN BORDERIAND OF ENLARGED EUROPEAN UNION COMPETITIUENESS FACTORS Editedby Eufemia Teichmann WARSAW SCHOOL OF ECONOMICS WARSAW 2006 Spis treści Przedmowa 9 Część I CZYNNIKI I OGRANICZENIA KONKURENCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY SZANSĄ ROZWOJU MIAST, GMIN I REGIONÓW

MARKETING TERYTORIALNY SZANSĄ ROZWOJU MIAST, GMIN I REGIONÓW Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97 PROGRAM I KONFERENCJI NAUKOWEJ MARKETING TERYTORIALNY SZANSĄ ROZWOJU MIAST, GMIN I REGIONÓW Biała Podlaska 27-28.01.2011

Bardziej szczegółowo

Zientara, P., New Europe s Old Regions, The Institute of Economic Affairs, London 2009.

Zientara, P., New Europe s Old Regions, The Institute of Economic Affairs, London 2009. Lista publikacji naukowych Monografie Zientara, P., Międzynarodowe migracje o charakterze ekonomicznym: przyczyny, mechanizmy, konsekwencje, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012. Zientara,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 13 Spis treści Wprowadzenie... 13 Rozdział I. Przedsiębiorstwo turystyczne we współczesnej gospodarce rynkowej... 17 1.1. Współczesna gospodarka rynkowa i społeczeństwo konsumpcyjne jako środowiska przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy

Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy 20 listopada 2014 r. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości WSNHiD, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10,

Bardziej szczegółowo

Numer 3 (67) 2013 Warszawa 2013

Numer 3 (67) 2013 Warszawa 2013 Numer 3 (67) 2013 Warszawa 2013 Sto dwudziesta dziewiàta publikacja Programu Wydawniczego Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego Redaktor naczelny: prof. dr hab. Dariusz Milczarek Zast pca redaktora

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej

Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej 28-29 listopada 2012 r. Instytut Geografii Uniwersytetu Gdańskiego ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk Sala

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI. Czwartek 4 grudnia 2014

PROGRAM KONFERENCJI. Czwartek 4 grudnia 2014 PROGRAM KONFERENCJI Czwartek 4 grudnia 2014 13.00 13.45- Rejestracja gości / Registration 14-15 obiad / lunch 15.00 15. 30 Uroczyste otwarcie / Welcoming the participants Prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Dr Wioletta Kilar doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii, specjalność: geografia ekonomiczna

Dr Wioletta Kilar doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii, specjalność: geografia ekonomiczna Dr Wioletta Kilar doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii, specjalność: geografia ekonomiczna Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytut Geografii Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Turystyka w Rozwoju Lokalnym i Regionalnym

Turystyka w Rozwoju Lokalnym i Regionalnym KOMUNIKAT 3 UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI KATEDRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I TURYZMU POLSKIE TOWARZYSTWO GEOGRAFICZNE ODDZIAŁ TORUŃSKI KUJAWSKO-POMORSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA Pod

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZENNE ZRÓśNICOWANIE PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH. Redakcja naukowa BoŜena Balcerzak-Paradowska i Andrzej Rączaszek

PRZESTRZENNE ZRÓśNICOWANIE PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH. Redakcja naukowa BoŜena Balcerzak-Paradowska i Andrzej Rączaszek PRZESTRZENNE ZRÓśNICOWANIE PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH Redakcja naukowa BoŜena Balcerzak-Paradowska i Andrzej Rączaszek Warszawa-Katowice 2011 SPIS TREŚCI WSTĘP... 11 Część I PROBLEMY TEORETYCZNE I METODOLOGICZNE

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 1 Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM Monografia redakcja naukowa Oksana SEROKA-STOLKA Częstochowa 2014 2 Recenzenci: Prof. PCz dr hab. Agata

Bardziej szczegółowo

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Gospodarstwo domowe jako przedmiot badań ekonomicznych

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Gospodarstwo domowe jako przedmiot badań ekonomicznych Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Gospodarstwo domowe jako przedmiot badań ekonomicznych TERMIN KONFERENCJI: 24-25 kwietnia 2014 r. MIEJSCE KONFERENCJI: Sala Caritas,

Bardziej szczegółowo

Budowanie marki narodowej - teoria i praktyka dr Krzysztof Kasprzyk 13.15-14.45 konwersatorium

Budowanie marki narodowej - teoria i praktyka dr Krzysztof Kasprzyk 13.15-14.45 konwersatorium PONIEDZIAŁEK Nazwa przedmiotu wykładowca godzina rodzaj zajęć Budowanie marki narodowej - teoria i praktyka dr Krzysztof Kasprzyk 13.15-14.45 konwersatorium Media w stosunkach międzynarodowych amb. Grzegorz

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA RYNKU EDUKACYJNEGO WOBEC RYNKU PRACY - WYMIARY LOKALNE, REGIONALNE I PONADREGIONALNE

WYZWANIA RYNKU EDUKACYJNEGO WOBEC RYNKU PRACY - WYMIARY LOKALNE, REGIONALNE I PONADREGIONALNE Ogólnopolska Konferencja Naukowa WYZWANIA RYNKU EDUKACYJNEGO WOBEC RYNKU PRACY - WYMIARY LOKALNE, REGIONALNE I PONADREGIONALNE 9-10 października 2014, WROCŁAW Organizator: Zakład Socjologii Edukacji, Instytut

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015

WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015 WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015 Rada Naukowa Andrzej Antoszewski (Uniwersytet Wrocławski) Wiesław Bokajło (Uniwersytet Wrocławski) Nebojša Blanuša (Uniwersytet w Zagrzebiu) Zbigniew Czachór (UAM

Bardziej szczegółowo

STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE

STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE Zygmunt Jaworski STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE Programy i podmioty propozycje standardów Tourism and recreation studies in Poland Syllabuses and subjects propositions of standards Warszawa 2008

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji Naukowej

Program Konferencji Naukowej Program Konferencji Naukowej Firmy Rodzinne Determinanty funkcjonowania i rozwoju Łódź, 10-11 maja 2011 Zakład Przedsiębiorczości i Firm Rodzinnych Katedry Zarządzania Instytut Badań nad Przedsiębiorczością

Bardziej szczegółowo

VIII Zjazd Kanalizatorów Polskich

VIII Zjazd Kanalizatorów Polskich Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Łodzi Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych Politechniki Łódzkiej Komunikat nr 3 VIII Zjazd Kanalizatorów Polskich PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński I. Książki naukowe (60 pkt l. Kryzysy walutowe, bankowe i zadłużeniowe w gospodarce światowej, CeDeWu 2013, 240 stron (20 pkt 2.

Bardziej szczegółowo

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING ZESZYTY NAUKOWE Szko y G ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SCIENTIFIC JOURNALS Warsaw University of Life Sciences SGGW POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING NR 1 (50) 2009 EUROPEAN POLICIES,

Bardziej szczegółowo

Geografia miast i turystyki. Specjalność prowadzona przez: Zakład Geografii Miast i Organizacji Przestrzeni Zakład Geografii Turyzmu i Rekreacji

Geografia miast i turystyki. Specjalność prowadzona przez: Zakład Geografii Miast i Organizacji Przestrzeni Zakład Geografii Turyzmu i Rekreacji Specjalność prowadzona przez: Zakład Geografii Miast i Organizacji Przestrzeni Zakład Geografii Turyzmu i Rekreacji Polityka turystyczna w krajach UE Planowanie i zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

"Strategic management in organizations XXI Century"

Strategic management in organizations XXI Century INTERNATIONAL CONFERENCE "Strategic management in organizations XXI Century" On the days:15 th -17 th of September 2016 in Gdansk POLAND Organizator: Groupivg.com e-mail: biuro@groupivg.com www.groupivg.com

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 Introduction... 11

Spis treści. Wstęp... 9 Introduction... 11 Spis treści Wstęp... 9 Introduction... 11 CZĘŚĆ I Obszar filozoficzno-antropologiczny... 13 Zuzana Chanasová Antropologické výzvy súčasného pedagóga primárneho vzdelávania........ 15 Grzegorz Hołub Od

Bardziej szczegółowo

Wiejskie organizacje pozarządowe

Wiejskie organizacje pozarządowe Wiejskie organizacje pozarządowe Rural Non-Governmental Organisations Editor Maria Halamska Institute of Rural and Agricultural Development Polish Academy of Sciences Warsaw 2008 Wiejskie organizacje pozarządowe

Bardziej szczegółowo

HORYZONT 2020 nowy program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji

HORYZONT 2020 nowy program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji Politechnika Śląska 28 luty 2014 rok HORYZONT 2020 nowy program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji Mobilność naukowców Akcje Marie Skłodowska-Curie oraz ERC Renata Downar-Zapolska Regionalny

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

International Business - studia licencjackie i magisterskie

International Business - studia licencjackie i magisterskie International Business - studia licencjackie i magisterskie Wydział Zarządzania Agenda 1. Trochęhistorii 2. Inspiracje i wzorce 3. Program studiów i sylwetka absolwenta 4. Formy prowadzenia i organizacja

Bardziej szczegółowo

Recenzja: dr hab. prof. Uniwersytetu Warszawskiego Tomasz Grzegorz Grosse. Redaktor prowadząca: Anna Raciborska. Redakcja: Dorota Kassjanowicz

Recenzja: dr hab. prof. Uniwersytetu Warszawskiego Tomasz Grzegorz Grosse. Redaktor prowadząca: Anna Raciborska. Redakcja: Dorota Kassjanowicz Recenzja: dr hab. prof. Uniwersytetu Warszawskiego Tomasz Grzegorz Grosse Redaktor prowadząca: Anna Raciborska Redakcja: Dorota Kassjanowicz Korekta: Dorota Kassjanowicz, Joanna Barska, Monika Tacikowska

Bardziej szczegółowo

Polsko-Czeskie Forum Rozwoju Transportu budujmy przyszłość!

Polsko-Czeskie Forum Rozwoju Transportu budujmy przyszłość! Tekst jest przedstawiony po polsku/czesku/angielsku; Tento text je uveden v polském / čeština / angličtina; This text is provided in Polish/Czech/English Polsko-Czeskie Forum Rozwoju Transportu budujmy

Bardziej szczegółowo

2010 Prace licencjackie. 2011 Prace magisterskie. Złote Pióro PZF: Agnieszka Dąbrowska Szkoła Głowna Handlowa, Katedra finansów

2010 Prace licencjackie. 2011 Prace magisterskie. Złote Pióro PZF: Agnieszka Dąbrowska Szkoła Głowna Handlowa, Katedra finansów 2010 2011 Agnieszka Dąbrowska Joanna Haczek Paweł Sztelmach Agata Wasielewska Agnieszka Lewestam Uniwersytet Wrocławski, Wydział prawa, administracji i ekonomii Katarzyna Dzida Malwina Łączyńska Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

pod redakcjg Marka Baranskiego, Natalii Rudakiewicz, Macieja Guzy

pod redakcjg Marka Baranskiego, Natalii Rudakiewicz, Macieja Guzy Doswiadczenia transformacji systemowej w panstwach Europy Srodkowej i Wschodniej pod redakcjg Marka Baranskiego, Natalii Rudakiewicz, Macieja Guzy Wydawnictwo Uniwersytetu Sl^skiego Katowice 2015 Spis

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo