STATYSTYKA. Zbiór zadań do ćwiczeń. Maciej Wolny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATYSTYKA. Zbiór zadań do ćwiczeń. Maciej Wolny"

Transkrypt

1 STATYSTYKA Zbiór zadań do ćwiczeń Maciej Wolny Literatura: [1] Aczel A.D.: Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa [2] Gajek L.: Kałuszka M., Wnioskowanie statystyczne, WNT, Warszawa [3] Hellwig Z.: Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej, PWN, Warszawa [4] Ignatczyk W., Chromińska M.: Statystyka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań, [5] Jóźwiak J.: Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa [ ] Kowalski J.: [6] Krzysztofiak M., Urbanek D., Metody statystyczne, PWN, Warszawa [7] Kukuła K.: Elementy statystyki w zadaniach, PWN, Warszawa [8] Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U.: Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław [9] Pawłowski Z.: Statystyka matematyczna, PWN, Warszawa 1980; [10] Rao C. R.: Statystyka i prawda, PWN, Warszawa 1994; [11] Sobczyk M.: Statystyka, PWN, Warszawa 1995; [12] Statystyka. Zbiór zadań, red. H. Kassyk-Rokicka, PWE, Warszawa 1997; [13] Trybuła S.: Statystyka matematyczna z elementami teorii, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2001; SPIS TREŚCI RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA... 2 STATYSTYKA OPISOWA... 7 BADANIE WSPÓŁZALEŻNOŚCI ZJAWISK BADANIE DYNAMIKI ZJAWISK ZMIENNA LOSOWA I JEJ ROZKŁADY BUDOWA PRZEDZIAŁÓW UFNOŚCI WERYFIKACJA HIPOTEZ TABLICE... 32

2 RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA Zadanie 1. W urnie jest 1000 kartoników będących losami loterii pieniężnej. Cztery z kartoników wygrywają po 100 zł i szesnaście po 10 zł. Reszta kartoników to losy puste. Pierwszy z uczestników zakupił jeden los. Jakie jest prawdopodobieństwo, że wyciągnął: a) los wygrywający, b) los pusty, c) los dający wygraną 100 zł? Zadanie 2. Jaka powinna być cena losu w zadaniu 1, aby organizatorzy loterii osiągnęli przychód z loterii w wysokości: a) 1000 zł, b) przynajmniej 1000 zł. Zakładamy, że wszystkie losy zostaną sprzedane. Zadanie 3. Jaka powinna być cena losu w zadaniu 2, aby organizatorzy loterii osiągnęli przychód z loterii w wysokości przynajmniej 1000 zł, zakładając, że sprzedadzą tylko 30 % losów? Zadanie 4. Z talii złożonej z 32 kart losujemy jedną. Obliczyć prawdopodobieństwo, że wylosowana karta jest siódemką. Zadanie 5. Z talii złożonej z 52 kart losujemy jedną. Obliczyć prawdopodobieństwo, że wylosowana karta jest figurą (asem, królem, damą lub waletem)? Zadanie 6. Rzucamy symetryczną kostką do gry. Jakie jest prawdopodobieństwo, że w jednym rzucie uzyskamy liczbę oczek podzielną przez dwa lub trzy? Zadanie 7. Rzucamy symetryczną kostką do gry. Jakie jest prawdopodobieństwo, że wyrzucona liczba oczek jest liczbą pierwszą? Zadanie 8. Na loterię przygotowano 100 losów, z których 5 wygrywa. Jakie jest prawdopodobieństwo, że wśród czterech zakupionych losów jest: -jeden wygrywający, -są dwa wygrywające, -jest przynajmniej jeden wygrywający, -są przynajmniej dwa wygrywające? Zadanie 9. Dwaj strzelcy oddali po jednym strzale do tarczy. Pierwszy trafia w tarczę z prawdopodobieństwem 0,7, drugi 0,8. Obliczyć prawdopodobieństwo, że obaj trafią w tarczę. Zadanie 10. Trzej strzelcy oddali po trzy strzały do tarczy. Każdy z nich trafia w tarczę z prawdopodobieństwem równym 0,6. Obliczyć jakie jest prawdopodobieństwo, że: -wszyscy trafili w tarczę, -dwóch trafiło w tarczę, -żaden nie trafił. Zadanie 11. Dwaj strzelcy wyborowi oddali po dwa strzały do ruchomego celu. Wiedząc, że prawdopodobieństwo trafienie strzelca pierwszego wynosi 0,8, a drugiego 0,9, oblicz prawdopodobieństwo tego, że:

3 a) przynajmniej jeden trafi w cel, b) żaden nie trafi w cel. Zadanie 12. W urnie znajdują się dwie kule czerwone i trzy kule białe. Wyciągamy losowo jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że nie będzie to kula biała? Zadanie 13. W urnie znajdują się dwie kule czerwone i trzy kule białe. Wyciągamy losowo jedną kulę i odkładamy ją, a następnie losujemy następną kulę. Obliczyć prawdopodobieństwo, że: a) wyciągniemy dwie kule białe, b) wyciągniemy dwie kule czerwone, c) wyciągniemy jedną kule białą i jedną czerwoną. Zadanie 14. W urnie znajdują się dwie kule czerwone i trzy kule białe. Wyciągamy losowo jedną kulę i zwracamy ją do urny, a następnie losujemy następną kulę. Obliczyć prawdopodobieństwo, że: a) wyciągniemy dwie kule białe, b) wyciągniemy dwie kule czerwone, c) wyciągniemy jedną kule białą i jedną czerwoną. Zadanie 15. Z talii liczącej 52 karty losujemy po kolei dwie karty. Jakie jest prawdopodobieństwo, że wylosowana po raz drugi karta nie jest asem? Jakie jest prawdopodobieństwo, że wylosowane karty są figurami (asem, królem, damą lub waletem)? Zadanie 16. Z talii liczącej 52 karty losujemy jedną kartę i zwracamy ją do talii, tasujemy i losujemy kolejną kartę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że wylosowana po raz drugi karta nie jest asem? Jakie jest prawdopodobieństwo, że wylosowane karty są figurami (asem, królem, damą lub waletem)? Zadanie 17. Jakie jest prawdopodobieństwo, że trzy losowo wybrane wierzchołki sześcianu tworzą trójkąt równoboczny? Zadanie 18. Ruletka ma ponumerowane pola od 0 do 36. Jakie jest prawdopodobieństwo, że wygramy stawiając na nieparzyste grając jednokrotnie? Zadanie 19. Jakie jest prawdopodobieństwo wygrania w zadaniu 18, przy założeniu, że zagramy: a) dwa razy, b) pięć razy? Zadanie 20. Grupę złożoną z 28 studentów, wśród których jest Zofia i Albert podzielono w sposób losowy na dwie równoliczne grupy laboratoryjne. Jakie jest prawdopodobieństwo, że Zofia i Albert będą w jednej grupie? Zadanie 21. W urnie są 4 kule białe i trzy czerwone. Losujemy dwie kule. Jakie jest prawdopodobieństwo, że: a) żadna z wylosowanych kul nie jest czerwona, b) przynajmniej jedna jest czerwona, c) obie są czerwone? Zadanie 22. W partii złożonej ze 150 żarówek kontrola wykazała, że 3 żarówki nie spełniają normy jakości. Jakie jest prawdopodobieństwo, że spośród dwóch losowo wybranych żarówek przynajmniej jedna nie spełnia normy jakości?

4 Zadanie 23. W partii złożonej ze 250 żarówek kontrola wykazała, że 3% żarówek nie spełnia normy jakości. Jakie jest prawdopodobieństwo, że spośród pięciu losowo wybranych żarówek: a) przynajmniej jedna nie spełnia normy jakości, b) dokładnie jedna nie spełnia normy jakości, c) dokładnie trzy nie spełniają normy jakości, d) wszystkie żarówki spełniają normy jakości? Zadanie 24. W urnie jest n kul, w tym 20 białych. Jakie musi być n, aby przy losowaniu z urny dwóch kul bez zwracania prawdopodobieństwo wylosowania dwóch kul białych było nie mniejsze niż 0,4? Zadanie 25. W urnie znajduje się 10 kul w tym pewna liczba kul czerwonych. Jaka najmniejsza liczba kul czerwonych zapewnia w losowaniu bez zwracania prawdopodobieństwo dwukrotnego wylosowania kuli czerwonej przynajmniej 0,2? Zadanie 26. W urnie jest 115 losów, z których 16 wygrywa. Obliczyć prawdopodobieństwo, że nabywca trzech losów nabył: a) przynajmniej jeden los wygrywający, b) dokładnie jeden los wygrywający. Zadanie 27. Rzucono trzema symetrycznymi kostkami naraz. Obliczyć prawdopodobieństwo tego, że: a) suma oczek na trzech kostkach jest równa 12, b) suma oczek na trzech kostkach jest równa przynajmniej 12, c) suma oczek na trzech kostkach jest nie większa niż 12, d) suma oczek na trzech kostkach wynosi co najwyżej 12. Zadanie 28. Student zna odpowiedzi na 20 spośród 50 pytań przygotowanych przez profesora. Na egzaminie otrzymuje pięć pytań. Wiadomo, że liczba pytań, na które odpowie poprawnie jest oceną z egzaminu. Obliczyć prawdopodobieństwo tego, że student zda egzamin. Zadanie 29. Student zna odpowiedzi na 20 spośród 50 pytań przygotowanych przez profesora. Na egzaminie otrzymuje pięć pytań. Wiadomo, że liczba pytań, na które odpowie poprawnie jest oceną z egzaminu. Obliczyć prawdopodobieństwo tego, że student zda egzamin na piątkę. Zadanie 30. Na egzaminie ze statystyki student otrzymuje pięć pytań spośród 50 przygotowanych przez profesora. Wiadomo, że liczba pytań, na które odpowie poprawnie jest oceną z egzaminu. Ile odpowiedzi powinien znać student przed egzaminem, aby zdać egzamin z prawdopodobieństwem przynajmniej 0,5? Zadanie 31. Obliczyć prawdopodobieństwo trafienia szóski w Dużego Lotka. Zadanie 32. Obliczyć prawdopodobieństwo trafienia przynajmniej trójki w Dużego Lotka. Zadanie 33. Obliczyć prawdopodobieństwo trafienia czwórki w Dużego Lotka. Zadanie 34. Obliczyć prawdopodobieństwo trafienia trójki w Dużego Lotka. Zadanie 35. Rzucamy monetą tak długo, dopóki dwa razy pod rząd nie upadnie orzeł. Obliczyć prawdopodobieństwo, że doświadczenie zakończy się po trzech rzutach.

5 Zadanie 36. Spośród liczb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 losujemy kolejno dwie bez zwracania. Jakie jest prawdopodobieństwo, że suma wylosowanych liczb jest równa 14? Zadanie 37. Spośród liczb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, losujemy kolejno dwie bez zwracania. Jakie jest prawdopodobieństwo, że suma wylosowanych liczb jest nie większa niż 12? Zadanie 38. Z siedmiu odcinków o długościach: 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 wybieramy losowo trzy. Jakie jest prawdopodobieństwo, ze z wybranych odcinków można skonstruować trójkąt? Zadanie 39. W sklepie znajdują się żarówki wyprodukowane przez dwa zakłady Z 1 i Z 2. Wiadomo, że zakład Z 2 dostarcza dwa razy tyle żarówek co zakład Z 1. W produkcji zakładu Z 1 żarówki wadliwe stanowią 6%, zaś w produkcji zakładu Z 2 odsetek ten wynosi 4%. Zakłada się, ze w magazynie w czasie pakowania żarówki wymieszano. Jakie jest prawdopodobieństwo, że kupujący jedną żarówkę kupi dobrą żarówkę? Zadanie 40. Z talii 52 kart wyciągamy losowo jedną. Jakie jest prawdopodobieństwo, że będzie to: a) as, b) trefl? Zadanie 41. W urnie jest 5 kul białych i 7 czarnych. Z urny wyjmujemy losowo jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że będzie to kula biała? Zadanie 42. Rzucamy 5 razy symetryczną kostką do gry. Jakie jest prawdopodobieństwo, że choć raz wypadnie szóstka? Zadanie 43. Obliczyć prawdopodobieństwo wylosowania w totolotku a) szóstki b) piątki lub szóstki. Zadanie 44. W urnie jest 9 kul numerowanych cyframi od 1 do 9. Losujemy kolejno dwie kule, nie zwracając ich do urny. Z cyfr na wylosowanych kulach tworzymy liczbę dwucyfrową: cyfra wylosowana na pierwszej kuli jest cyfrą jedności, druga cyfrą dziesiątek. Zakładamy, że rezultaty losowania są jednakowo prawdopodobne. Obliczyć prawdopodobieństwo zdarzenia, że a) otrzymana liczba jest parzysta, b) obie cyfry są nieparzyste. Zadanie 45. W urnie znajduje się 5 kul; 3 z nich są czarne, a 2 białe. Losujemy z urny kulę, zwracamy ją do urny i dosypujemy jeszcze dwie kule tego samego koloru. Następnie losujemy kulę z urny. Jakie jest prawdopodobieństwo, że za drugim razem wylosujemy kulę czarną? Zadanie 46. Trzy elementy można połączyć na trzy sposoby według poniższych schematów: a) b) c)

6 Obliczyć prawdopodobieństwa awarii każdego z układów, jeśli prawdopodobieństwo bezawaryjnej pracy każdego z elementów jest jednakowe i równe 0,2. Który z układów ma największe prawdopodobieństwo awarii? Zadanie 47. Średnio 10% produkcji danego wydziału to braki. Każdy z detali przechodzi przez serię stanowisk kontroli jakości pracujących niezależnie od siebie i przepuszczających wyrób dobry z prawdopodobieństwem 0,9, a wyrób wadliwy z prawdopodobieństwem 0,2. Podać najmniejszą liczbę stanowisk potrzebną do tego, by w partii, która przejdzie przez wszystkie stanowiska kontroli z wynikiem pozytywnym, prawdopodobieństwo znalezienia braku było 4 mniejsze niż Zadanie 48. Strzelec strzela do tarczy podzielonej na trzy pola. Prawdopodobieństwo trafienia w pierwsze pole wynosi 0,45, a w drugie 0,40. Obliczyć prawdopodobieństwo tego, że strzelec w jednym strzale trafi w pierwsze, albo drugie pole. Zadanie 49. Zakłady metalowe kooperują z trzema odlewniami. Z poszczególnych odlewni pochodzi odpowiednio: 20%, 30% i 50% odlewów. Na podstawie obserwacji wiadomo, ze odlewy dostarczane z pierwszej odlewni zawierają 2% odlewów z ukrytymi wadami, z drugiej 9%, a z trzeciej 3%. Stwierdzono, że pewien odlew posiada ukrytą wadę. Z której odlewni najprawdopodobniej pochodzi? Zadanie 50. Na 10 klockach są wyrzeźbione litery: a, a, k, s, s, t, t, t, y, y. Bawiące się nimi dziecko układa je w rząd. Jakie jest prawdopodobieństwo, że ułoży ono słowo statystyka? Zadanie 51. Zapotrzebowanie przemysłu na czółenka tkackie pokrywane jest w 40% przez zakład Z 1, w 35% przez Z 2 w 25% przez Z 3. Wiadomo, że w produkcji Z 1 braki stanowią 0,8%, w Z 2 1,2%, w Z 3 1,5%. Zakupione jedno czółenko okazało się brakiem. Oblicz prawdopodobieństwo, że zostało ono wyprodukowane przez Z 2. Zadanie 52. Obliczyć prawdopodobieństwo, że wybrany w sposób losowy punkt kwadratu 2 2 {( x, y ) : x 1, y 1} jest punktem leżącym wewnątrz okręgu {( x, y ) : x + y = 1}.

7 STATYSTYKA OPISOWA Zadanie 53. Wzrost [cm] pewnej grupy dziewcząt przedstawia się następująco: 150, 151, 151, 151, 152, 152, 152, 152, 153, 153, 153, 153,, 155, 155, 155, 155, 155, 155, 156, 156, 156, 156, 156, 157, 157, 157, 157, 158, 158, 158, 159, 159, 160, 161. Na podstawie danych utworzyć szereg rozdzielczy punktowy oraz szeregi rozdzielcze przedziałowe o interwale 1 cm oraz 2 cm, w dwóch wersjach: gdy przedziały klasowe mają wspólne granice oraz gdy nie mają wspólnych granic. Zadanie 54. Wzrost [cm] pewnej grupy chłopców przedstawia się następująco: 170, 171, 171, 171, 172, 172, 172, 172, 173, 173, 173, 173,, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 176, 176, 176, 176, 176, 177, 177, 177, 177, 178, 178, 178, 179, 179, 180, 181, 217. Jaki jest przeciętny wzrost w badanej grupie? Jaką miarę położenia powinniśmy zastosować i dlaczego? Zadanie 55. W czteroosobowej rodzinie średnia miesięczna płaca wynosi 1300 zł. Jakie wynagrodzenie otrzymuje mama, jeżeli ojciec miesięcznie zarabia 1500 zł, syn 1300 zł, a córka 1200 zł? Zadanie 56. W małej prywatnej firmie zarobki pięciu zatrudnionych pracowników produkcyjnych wyniosły po 500 zł, kierownik i księgowa dostali po zł, natomiast właściciel: zł. Wyznacz średnią płacę w firmie. Ile osób zarabia poniżej średniej? Zadanie 57. Wysokość najważniejszych 11 szczytów w najwyższym pasmach górskich w Polsce przedstawia się następująco: 1315, 1333, 1346, 1557, 1723, 1894, 1987, 2064, 2301, 2438, Jaka jest średnia wysokość wymienionych szczytów? Zadanie 58. Rozkład braków w 50 partiach samochodów dostarczonych w ciągu trzech kwartałów do salonu Fiata przedstawiono w poniższej tabeli. x i n i Obliczyć średnią, dominantę, medianę, kwartyle oraz zinterpretować otrzymane wyniki. Zadanie 59. Średni wiek w n-osobowej grupie uczniów wynosi 11 lat. Najstarszy członek grupy ma 17 lat, a średnia wieku pozostałych wynosi 10 lat. Ilu uczniów liczy ta grupa? Zadanie 60. Przeprowadzone wśród 200 studentów badania ankietowe dotyczące ich sytuacji rodzinnej dostarczyły informacji na temat liczby posiadanego przez nich rodzeństwa. Okazało się, że 30% studentów nie miało rodzeństwa, a 90% miało nie więcej niż jednego brata lub siostrę. Natomiast 97% ogółu studentów posiadało nie więcej niż dwoje rodzeństwa oraz w badanej grupie studentów nie było ani jednego, który miałby więcej niż troje rodzeństwa. a) Na podstawie powyższych informacji ustalić postać rozkładu studentów według liczby posiadanego rodzeństwa. b) Określić i zinterpretować średnią, dominantę, kwartyle (oraz odpowiednio wybrane kwantyle). Zadanie 61. Współczynnik zmienności rozkładu płac w pewnym przedsiębiorstwie wynosi 10%, najwięcej pracowników otrzymuje pensję 1200 zł netto, połowa otrzymuje nie więcej niż 1300 zł. Zakładając, że rozkład płac jest umiarkowanie asymetryczny, jak kształtuje się typowa pensja (netto) w tym przedsiębiorstwie?

8 Zadanie 62. W zakładzie produkującym obuwie sportowe zbadano pracowników pod względem wieku rozpoczęcia pracy w tym zakładzie. Okazało się, że 25% rozpoczęło pracę przed ukończeniem 20 roku życia. Połowa między 20. a 23. Zakładając, że wartości pozycyjnych współczynników zmienności są identyczne, podaj w jakim wieku najczęściej rozpoczynał pracę statystyczny pracownik, a jaki wiek rozpoczęcia pracy charakteryzuje przeciętnego pracownika. Uzasadnić rozwiązanie. Zadanie 63. W punkcie skupu makulatury studenci wykonali projekt ze statystyki badając pewną losowo wybraną próbę z populacji wagi oddawanej makulatury. Obliczono, że mediana wynosi 12 kg i umiejscowiona jest w przedziale od 10 kg do 15 kg, którego liczebność wynosi 35. Jaka jest liczebność badanej próby, jeśli 30 osób z tej próby oddało makulaturę o wadzę mniejszej niż 10 kg? Zadanie 64. Rozkład liczby spóźnień na zajęcia 100 losowo wybranych studentów w ostatnim roku kształtował się w następujący sposób: Liczba spóźnień i więcej Liczba pracowników Wiedząc dodatkowo, że średnia liczba spóźnień w ostatnim przedziale wynosiła 6,2 scharakteryzować przeciętną liczbę spóźnień pracowników oraz jej zmienność w badanym okresie. Zadanie 65. Zbadano zużycie wody w gospodarstwach domowych w pewnym wieżowcu i otrzymano następujące dane: Zużycie w m 3 /os 2,5 i mniej 2,5-2,7 2,7-2,9 2,9-3,1 3,1-3,3 3,3 i więcej Liczba osób Obliczyć: a) przeciętne zużycie wody przez osobę w tym wieżowcu, b) medianę, c) dominantę, d) kwartyle, e) wyznaczyć typowy obszar zmienności, f) określić stopień asymetrii, g) czy rozkład jest lepto- czy platokurtyczny? Zadanie 66. Wzrost [w cm] 50 uczniów w pewnej szkole przedstawia się następująco: 160; 161; 161; 162; 162; 163; ; 163; 163; 164; 164; 164; 164; 164; 165; 165; 165; 165; 166; 166; 166; 167; 167; 167; 168; 168; ; 169; 170; 170; 170; 171; 171; 171; 172; 172; 173; 173; 174; 174; 175; 176; 176; 177; 178; 178; Informacje o wadze [w kg] tych uczniów zawarto w tabeli: Waga Odsetek uczennic

9 a) Utworzyć z szeregu szczegółowego szeregi rozdzielcze o rozpiętości równej 5, przyjmując za dolną granicę pierwszego przedziału wartość 160. b) Obliczyć średni wzrost uczennic wykorzystując dane z wszystkich szeregów. Uzasadnić przyczynę różnic w otrzymanych wartościach. c) Który z rozkładów cechuje większe zróżnicowanie, który większa asymetria, a który większe skupienie wartości wokół średniej? Zadanie 67. Skoczek narciarski A uzyskał na obiekcie o punkcie konstrukcyjnym 120 następujące wyniki (w metrach): 117; 117,5; 117,5; 118; 118; 119; 121,5; 121,5; 122; 123. Przeciętny skok skoczka B na tym samym obiekcie wynosił 119,7 m., natomiast suma kwadratów długości skoków wyniosła (m. kw.). Obaj sportowcy oddali taką samą liczbę skoków. Który z nich skakał równiej? Zadanie 68. Analiza długości dziennych rozmów telefonicznych przyjętych do realizacji w ciągu jednego dnia w centrali pewnej firmy dostarczyła następujących informacji: [w min] Czas trwania rozmów Poniżej Dystrybuanta empiryczna , , , , , , , ,00 Wiedząc, że najkrótszy czas trwania dziennych rozmów wynosił 2600 min, za pomocą klasycznych miar określić przeciętny poziom i zróżnicowanie czasu trwania dziennych rozmów. Zadanie 69. Dokonać wszechstronnej analizy porównawczej struktury wzrostu uczniów w dwóch klasach na podstawie danych zawartych w poniższej tablicy (wzrost w cm): Od Do Liczba uczniów w klasie B Liczba uczniów w klasie A Zadanie 70.

10 Obliczyć średnią prędkość pociągu między stacjami A i F, jeżeli na trasie są stacje B, C, D i E. Dane podane są w tabeli. Odcinek trasy Odległość między stacjami [w km] Średnia prędkość na odcinku [w km/h] A B B C C D D E E F a) Czy większą część drogi pociąg jechał z prędkością większą od przeciętnej na trasie? Odpowiedź uzasadnić. b) Czy dłużej pociąg jechał z prędkością większą od średniej? Odpowiedź uzasadnić. Zadanie 71. Zbadano wiek pracowników cywilnych WKU na Śląsku. Okazało się, że 25% pracowników ma mniej niż 30 lat. Połowa jest między 30. a 40. rokiem życia. Zakładając, że rozkład jest symetryczny podaj jak kształtuje się typowy wiek pracownika, wiedząc, że współczynnik zmienności wynosi 20%. Zadanie 72. W oddziale pewnego banku największa liczba klientów instytucjonalnych zaciągnęła kredyt w wysokości 200 tys. złotych. Połowa zaciągnęła kredyt poniżej 500 tys. zł. Określ kierunek asymetrii. Zadanie 73. W oddziale stat-banku co czwarty klient instytucjonalny zaciągnął kredyt nie większy nić 150 tys. zł. Połowa klientów zaciągnęła więcej niż 150 tys. zł. i mniej niż 600 tys. zł, a co drugi klient więcej niż 500 tys. zł. Natomiast w oddziale math-banku połowa zaciągnęła kredyt wysokości 450 tys. zł. Co czwarty zaciągnął więcej niż 200 tys. zł., a trzech klientów z czterech zaciągnęło kredyt mniejszy niż 550 tys. zł. Który z rozkładów udzielonych kredytów cechuje silniejsza asymetria? Zadanie 74. Dane są rozkłady wieku dzieci w dwóch wieżowcach przedstawione w poniższych tabelach. Wiek dzieci w latach Liczba dzieci w wieżowcu A i więcej 5

11 Wiek dzieci w latach Liczba dzieci w wieżowcu B a) Czy można porównać siłę asymetrii tych rozkładów? Uzasadnić odpowiedź jeśli nie można, a w przeciwnym przypadku podać, który rozkład cechuje silniejsza asymetria b) W którym wieżowcu jest większe 12 i więcej 4 zróżnicowanie wieku dzieci? Odpowiedź uzasadnić. Zadanie 75. W oddziale math-banku najwięcej pracowników zarabia netto 1800 zł. Połowa zarabia przynajmniej 1900 zł. Jeżeli współczynnik zmienności pensji w tym oddziale banku wynosi 10% oraz asymetria jest umiarkowana, podaj jak kształtuje się typowa pensja netto w tym oddziale math-banku. Zadanie 76. Oblicz średnią prędkość samochodu, jeśli wiadomo, że: a) samochód jechał 30 minut z prędkością 100 km/h i 45 minut z prędkością 60 km/h. b) samochód jechał 50 km z prędkością 100 km/h i 45 km z prędkością 60 km/h. Jakie średnie należy zastosować i dlaczego? Zadanie 77. Gęstość zaludnienia w dwóch pięćdziesięciotysięcznych miastach wynosiła: w pierwszym 1500 os./km 2, a w drugim: 500 os./km 2. Oblicz średnią gęstość zaludnienia obu tych miast. Zadanie 78. W Statlandii wyprodukowano pewien materiał w trakcie kilku procesów. W pierwszym procesie otrzymano 2 kg materii o gęstości 10 g/cm 3, w drugim 3 kg materii o gęstości 20 g/cm 3, a w trzecim 1 kg materii o gęstości 15 g/cm 3. W ostatnim procesie zmieszano tak otrzymaną matrię i uzyskano 6kg gotowego materiału. Jaka jest średnia gęstość otrzymanego matriału? Jaką ma objetość uzyskany materiał? Zadanie 79. Wydajność pracy pewnej grupy robotników podana w sztukach wyprodukowanych podczas zmiany kształtuje się następująco: Z powyższych danych utworzyć szeregi rozdzielczy punktowy i rozdzielczy przedziałowy (o interwale równym 2) i na ich podstawie określić średnia arytmetyczną, dominantę i kwartyle. Zadanie 80. Zbadano 50 wyrobów pewnej firmy pod względem ilości braków i otrzymano następujące dane: x i n i Jakie wyroby przeważają w badanej produkcji: o ilości braków wyższej czy niższej od średniej? Zadanie 81. Płace pewnej firmy podlegają następującemu rozkładowi: Płace w setkach zł Liczba osób

12 Wokół jakiej kwoty skupiają się płace najliczniejszej grupy pracowników? Jakie osoby przeważają: z płacą niższą, czy wyższą od średniej? Zadanie 82. Zbadano staż pracy w pewnym zakładzie, dane przedstawiono w tabeli: Grupa wiekowa Staż w latach Liczba pracowników Najstarsi Średni Najmłodsi Przyjmuje się, że należy zwolnić 25% pracowników, jako kryterium przyjęto staż pracy i zwalniani są pracownicy o najniższym stażu pracy. Wyznacz staż pracy, do którego należy zwolnić pracownika. Zadanie 83. W pewnej prywatnej firmie wypłacono miesięczne premie uznaniowe wg następującego klucza: 5% ogółu zatrudnionych pracowników otrzymało po 200 zł, 60% dostało po 300 zł, 25% po 400 zł i 10% po 500 zł Obliczyć średnią premię przypadającą na jednego zatrudnionego w firmie. Zadanie 84. Dany jest uporządkowany zbiór wartości zmiennej X={21, 35, 49, 63, 77, 93, 100}. Które z hipotetycznych wartości średniej należy od razu (bez liczenia) wykluczyć? Hipotetyczne wartości średniej: 14, 15, 19, 25, 34, 54, 60, 100, 104, 105. Odpowiedź uzasadnić. Zadanie 85. W firmie pracuje 25 osób. Cztery osoby zarabiają nie więcej niż 400 zł, osiem zarabia nie więcej niż 800 zł, piętnaście otrzymuje nie więcej niż 1200 zł oraz dwadzieścia jeden dostaje nie więcej niż 1600 zł. Pozostałe osoby stanowią ścisłe kierownictwo firmy, jednak żadna z nich nie zarabia więcej niż 3000 zł. Jaka jest wysokość przeciętnej płacy miesięcznej w przedsiębiorstwie? Zadanie 86. Zbadano rozkład średnich ocen ze statystyki na przestrzeni 10 lat na pewnym wydziale jednej z polskich uczelni. Wyniki przedstawiono w tabeli: Lata Średnia ocena 3,1 3,2 3,2 3,5 3,4 3,4 3,0 3,2 3,3 3,3 Liczba studentów Jaka jest średnia ocen ze statystyki z 10 lat? Jaka jest średnia ze statystyki z ostatnich 5 lat? Zadanie 87. W przedsiębiorstwie Statexport pracuje 100 pracowników fizycznych i 25 umysłowych. Typowy wiek pracownika fizycznego kształtuje się w przedziale od 30 do 40 lat. Średnia wieku pracowników umysłowych wynosi 25 lat. Typowy wiek wszystkich pracowników kształtuje się od 27 do 39 lat. Co można powiedzieć o wieku pana Heńka, który jest pracownikiem umysłowym?

13 Zadanie 88. Uzupełnić dane dotyczące wzrostu (w cm) w dwóch klasach. Średnia 160 Typowy obszar zmienności (157;165) Współczynnik zmienności Dominanta 160 Współczynnik asymetrii -0,2 Wariancja 25 Zadanie 89. Przeprowadzono analizę statystyczną przedsiębiorstwa przemysłowego Statprod pod względem stażu pracy i wieku pracowników. Na podstawie wpisanych danych uzupełnij pozostałe. Wiek Średnia 40 Staż Typowy obszar zmienności Wariancja 49 Zadanie 90. W punkcie skupu zwierząt rzeźnych przeprowadzono badania próbne wagi cieląt. Wiadomo, że mediana wagi cieląt wynosi 46 kg i jest umiejscowiona w przedziale [40 kg, 50 kg], do którego należy 30 cieląt. Ponadto wiadomo, że w badanej zbiorowości jest 40 cieląt o wadze poniżej 40 kg. Ile liczy cała zbiorowość próbna? Zadanie 91. Czternastoosobowa grupa studentów pisała pracę kontrolną z matematyki. Wyniki sprawdzianu przedstawiają się następująco: 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5. Podaj średnią ocenę ze sprawdzianu ora wskaż dominantę. Oceń stopień zróżnicowania wyników sprawdzianu. Zadanie 92. Wydajność pracy pewnej grupy robotników podana w sztukach wyprodukowanych podczas zmiany kształtuje się następująco: Z powyższych danych utworzyć szeregi rozdzielcze punktowy i przedziałowy (o interwale równym 2) i na ich podstawie określić średnią arytmetyczną, dominantę i kwartyle. Przy obliczaniu przeciętnych pozycyjnych wykorzystać również metodę graficzną. Zadanie 93. Czas rozwiązania pewnego zadania (w minutach) przez grupę 220 uczniów charakteryzuje poniższy rozkład: Czas rozwiązania zadania Liczba uczniów

14 Wyznaczyć liczbowe granice obszaru zmienności dla typowych jednostek badanej zbiorowości. Zadanie 94. Zbadano 100 małżeństw pod względem liczby dzieci (cecha X) i czasu trwania małżeństwa (cecha Y). Wiedząc, że średnia arytmetyczna wartości kwadratów cechy Y wynosi 116 oraz x = 2, y = 10, S x = 1. Ocenić pod względem, której cechy badane małżeństwa są bardziej zróżnicowane. Zadanie 95. W pewnym sklepie dokonano obserwacji wielkości zakupów dokonywanych przez poszczególnych klientów. Okazało się, że każdy zakup był wyższy od 5 zł, 25% ogółu zakupów nie przekraczało sumy 50 zł, a 75% było niższe od 150 zł, na klienta. Jednocześnie wiadomo, że żaden zakup nie przekraczał sumy 300 zł. Wyznaczyć pozycyjny współczynnik zmienności. Zadanie 96. W dwóch przedsiębiorstwach przeprowadzono badanie robotników pod względem stażu pracy w zakładzie. Otrzymano następujące dane: Przedsiębiorstwo I x 1 = 15 lat V 1 = 20% Przedsiębiorstwo II x 2 = 10 lat V 2 = 25% Obliczyć x, S i V dla całej zbiorowości pracowników wiedząc, że liczba robotników w przedsiębiorstwie I wynosiła 120 osób a w drugim 80 osób. Zadanie 97. Określ kierunek skośności (asymetrii) rozkładu zmiennej X, której obserwacje przedstawia szereg: 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 11. Zadanie 98. Na podstawie poniższych danych dotyczących pensji otrzymywanych w dwóch przedsiębiorstwach A i B oceń który rozkład cechuje silniejsza asymetria. Pensja w j.p. Przedsiębiorstwo A Przedsiębiorstwo B Zadanie 99. Stu pracowników pewnego przedsiębiorstwa (60 mężczyzn i 40 kobiet) zbadano pod względem wieku, otrzymując następujące informacje: mężczyźni: x = 40 lat, D=35 lat A S = + 0,5 kobiety: x = 30 lat, D=33 lata A S = - 0,5 Obliczyć x,s i V dla całej zbiorowości 100 pracowników. Zadanie 100. Dokonać analizy porównawczej rozkładu wieku studentów studiów dziennych i zaocznych mając następujące dane: studia dzienne D = 19 lat, x = 20 lat, V = 10% studia wieczorowe M e = D = 25 lat, S = 2 lata

15 Zadanie 101. W dwóch grupach pracowników liczących po 50 osób każda, zbadano przeciętne miesięczne wydatki na papierosy. Otrzymano następujące dane: grupa I: M e = 2800 zł. V Q = 24% Q 1 = 1500 zł grupa II: Q 3 = 3100 zł V Q = 25% M e = 2300 zł. Porównać dyspersję wydatków w obu grupach. Porównać siłę i kierunek asymetrii. Zadanie 102. Badano w zakładzie staż zatrudnionych pracowników. Całą społeczność podzielono na dwie grupy pracowników: umysłowych i fizycznych. Pracowników umysłowych było 50 a fizycznych 4 razy tyle, co umysłowych. Średni staż pracy pracowników umysłowych wyniósł 15 lat, a fizycznych 12. Odchylenie standardowe dla staży pracowników fizycznych wynosi 4 lata, a dla umysłowych 5 lat. Obliczyć średni staż pracy i odchylenie standardowe dla ogółu pracowników. Zadanie 103. W przedsiębiorstwie A ma miejsce następujący rozkład płac: Płace z zł Fundusz płac w zł W przedsiębiorstwie B płaca przeciętna wynosi 755 zł, bezwzględne zróżnicowanie płac wynosi ±99,50 zł. Najliczniejsza grupa pracowników ma płacę 730,50 zł. W którym przedsiębiorstwie chciałbyś pracować w A czy B? Odpowiedź uzasadnić. BADANIE WSPÓŁZALEŻNOŚCI ZJAWISK Zadanie 104. W celu zbadania zależności stażu pracy, a wydajnością pracownika w dużym przedsiębiorstwie wylosowano w sposób niezależny stu pracowników. Wyniki podaje tabela: Staż Liczba sztuk na godzinę Wyznaczyć równanie regresji II rodzaju. Wykreślić empiryczną linie regresji I i funkcję regresji II rodzaju. Czy zasadne jest przyjęcie liniowej zależności między badanymi cechami. Zadanie 105.

16 Przeprowadzono analizę statystyczną przedsiębiorstwa przemysłowego Statprod pod względem stażu pracy i wieku pracowników. Na podstawie wpisanych danych uzupełnij pozostałe. Wiek Średnia 40 Typowy obszar zmienności Wariancja 49 Wiedząc, że średnia iloczynu wieku i stażu pracy wynosi 807 oblicz współczynnik korelacji liniowej Pearsona oraz napisz równanie regresji stażu pracy do wieku pracowników. Zadanie 106. Typowa płaca w pewnym przedsiębiorstwie kształtuje się między 1800 zł a 2200 zł. Typowy miesięczny przychód firmy kształtuje się między 780 tys. zł. a 1780 tys. zł. 81% informacji o miesięcznej pensji pracownika jest wyjaśnianych przez zmienną opisującą miesięczny przychód firmy. Ile wynosi kowariancja między płacą w firmie, a jej przychodem? Zadanie 107. Dla pewnej grupy gospodarstw domowych zbadano roczne spożycie na osobę artykułów spożywczych ( w kg): ziemniaki A i buraki B. Otrzymano następujące wyniki: Spożycie A Spożycie B a) Wyznaczyć proste regresji spożycia wymienionych artykułów metoda najmniejszych kwadratów. b) Obliczyć współczynnik korelacji między tymi zmiennymi. Zadanie studentów rozwiązywało 2 testy ze statystyki. Wyniki testów (w punktach) kształtowały się następująco: Test A Test B Czy istnieje silna zależność między wynikami testów? Zadanie 109. Dana jest tablica korelacyjna stażu pracy (Y) pracowników w pewnym zakładzie oraz liczby pobranych przez nich pożyczek (X) z kasy zapomogowo-pożyczkowej. Liczba pożyczek Staż pracy w latach a) Porównać zmienność cechy X ze zmiennością cechy Y. b) Obliczyć współczynnik korelacji między stażem pracy pracowników a liczbą pobranych pożyczek. c) Wyznaczyć empiryczne linie regresji i przedstawić je na wykresie. Staż

17 d) Wyznaczyć parametry regresji liniowej stażu pracy względem liczby pożyczek i ocenić dokładność dopasowania danych do linii regresji. Zadanie 110. Związek korelacyjny dwóch zmiennych określają następujące wielkości: r xy = 0,8 e xy 2 = 0,82 S 2 (x) = 81 S 2 ( j) = 60 Czy korelacja miedzy zmiennymi ma charakter prostoliniowy czy krzywoliniowy? Zadanie 111. W fabryce zbadano, jak kształtuje się średnia wydajność pracowników w zależności od czasu nieprzerwanej pracy Czas pracy w godz Wydajność w szt./godz a) Określić rodzaj zależności korelacyjnej na podstawie wykresu rozrzutu i obliczyć współczynnik korelacji. b) Oszacować, ile sztuk na godziną może przeciętnie wyprodukować robotnik pracujący nieprzerwanie osiem godzin. Zadanie 112. Dana jest tablica korelacyjna: Waga ucznia [kg] Wzrost ucznia [cm] i więcej i więcej a) Jaka jest średnia waga, a jaki średni wzrost uczniów? Wyznaczyć równanie regresji II rodzaju. b) Czy zasadne jest przyjęcie liniowego modelu regresji? Wykreślić linię regresji I rodzaju. Zadanie 113. W fabryce zbadano jak kształtuje się średnia wydajność pracowników w zależności od czasu nieprzerwanej pracy. Czas pracy [h] Wydajność [szt/h] a) określ rodzaj badanej zależności korelacyjnej na podstawie wykresu rozrzutu i oblicz współczynnik korelacji b) jakiej wydajności należy oczekiwać od pracownika pracującego nieprzerwanie 9 godzin? w jakim stopniu wydajność pracownika zależy od czasu nieprzerwanej pracy a w jakim od innych czynników? Zadanie 114. Przeprowadzono w wybranej grupie studenckiej badania statystyczne dotyczące wyniku egzaminu końcowego ze statystyki (Y- w punktach), ilorazu inteligencji (X- w jednostkach IQ) i liczby godzin poświęconych na naukę przedmiotu (Z- w godzinach). Uzyskane dane przedstawia tablica

18 Y X Z a) ustal, które z cech wykazują największą wewnętrzną zmienność b) oblicz współczynniki korelacji liniowej Pearsona między cechami X i Y, X i Z oraz Y i Z zbadaj współzależność cech za pomocą współczynnika Spearmana Zadanie 115. Zbadano wykształcenie małżonków w 9 rodzinach. Otrzymano następujące wyniki (Wwykształcenie wyższe, S-średnie, N- niższe) Żona W W Ś Ś W Ś Ś Ś W Mąż Ś W Ś Ś Ś Ś W Ś W Jak silna jest zależność między poziomem wykształcenia męża i żony? Zadanie 116. Porównaj współczynnik korelacji wyznaczony wg miary Pearsona ze współczynnikiem korelacji Spearmana dla następujących danych: X Y Zadanie 117. Jeżeli współczynnik determinacji liczby łóżek i liczby pokoi w 22 hotelach warszawskich wyniósł 94,5%, to na jakim poziomie oszacowano współczynnik korelacji tych zmiennych? Zadanie 118. Badając zależność korelacyjną pomiędzy liczbą godzin spędzonych na oglądaniu kreskówek (X) i liczbą godzin poświęconą na oglądanie Wiadomości (Y) Bolek i Lolek stwierdzili, że cov(x,y)=-2, Sx=1, y =4, Sy=1. Tola przyjaciółka chłopców jest zdania, że popełnili oni błąd. Kto ma rację i dlaczego? Zadanie 119. Producent napojów chłodzących zgromadził dane o ilości zamówień (tys. l] i średniej temperaturze dobowej (w o C) w ciągu 10 wybranych dni. Wyniki przedstawia tabelka Średnie temperatury dobowe Wielkość zamówienia a) czy istnieje zależność między ilością zamówień i temperaturą dobową. Jeśli tak jaka jest jej siła i kierunek? b) zbudować odpowiedni model regresji liniowej i ocenić poziom jego dopasowania do danych c) określić w jakim stopniu ilość zamówienia zależy od temperatury w jakim stopniu wzrośnie ilość zamówień, gdy temperatura wzrośnie o 1 o C? Zadanie 120. Wyznacz reszty równania x*=-2y+8. Czy może to być równanie oszacowane KMNK? Zadanie 121. x i y j

19 Zbadano zależność między ilością reklam pewnego wyrobu emitowanych dziennie w TV (X), a wysokością obrotu [10 tys. zł] ze sprzedaży rozważanego wyrobu (Y). Dane przedstawia poniższa tablica X\Y a) wyznacz rachunkowo i graficznie funkcje regresji I-go rodzaju dla obu zmiennych b) oceń siłę związków korelacyjnych między zmiennymi i zinterpretuj otrzymane wyniki Zadanie 122. Tablica przedstawia średnie dzienne wydatki [zł]na słodycze i inne przekąski 80 dzieci w wieku od 11 do 16 lat. Wiek\wydatki a) oblicz współczynnik korelacji pomiędzy zbadanymi wielkościami b) wyznacz parametry regresji liniowej stażu pracy względem liczby pożyczek i oceń dokładność dopasowania danych do linii regresji Zadanie 123. Analiza spożycia artykułu C zależnie od dochodu w losowej próbie gospodarstw domowych dostarczyła następujących informacji: średnie spożycie artykułu C na jedną osobę wynosi 2,5 [kg] średni miesięczny dochód na 1 osobę wynosi 540 [tys. zł] współczynnik zmienności dochodu wynosi 15%, a spożycia 20% poziom kowariancji równa się 27 a) wypowiedzieć się na temat siły i kierunku zależności b) oszacować parametry funkcji regresji spożycia względem wielkości dochodów c) obliczyć poziom spożycia dla rodzin o dochodach średnich wynoszących 600[tys. zł] d) czy wysokość dochodu wpływa na poziom spożycia silniej niż inne czynniki? Zadanie 124. W badaniu zależności między wielkością opłat za zużycie energii elektrycznej (Y) a wielkością gospodarstw domowych (X) dla 80 wylosowanych wynika, ze cov(x,y)=32, x =4 [osoby], Sx=0,8, y =300 [zł], Sy=150 [zł]. a) oszacować parametry liniowej funkcji regresji wysokości opłat za zużycie energii elektryczne j względem wielkości gospodarstw domowych. b) jaka jest siła tej zależności? Zadanie 125. W pewnym zakładzie pracy przeprowadzono badanie zależności między stażem pracy (X) i odsetkiem braków w produkcji (Y) wykonywanej przez 135 robotników i otrzymano następujące wyniki: x =8 [lat], y =10 Vx=30%, Vy=25%

20 Współczynnik regresji odsetka braków względem stażu pracy wynosi -0,62 Co można powiedzieć o kierunku i sile korelacji między tymi zmiennymi Zadanie 126. Właściciel zakładu badał zależność między płacą (X), a liczbą braków (Y). W styczniu na podstawie losowo wybranej próby 20 pracowników, u których zaobserwowano liczbę elementów wadliwych od 20 do 60 i zarobki od 1,5 [mln. zł] do 4,2 [mln. zł] wyznaczono równania regresji: y=-12,79x-62,19 i x=-0,059y+4,28 a) wykreślić przedstawione linie regresji b) obliczyć i zinterpretować współczynnik korelacji oraz określić jakiego poziomu braków można się spodziewać u pracowników mających wynagrodzenie na poziomie 5 [mln. zł] c) w jakim stopniu liczba braków jest zależna od wysokości wynagrodzenia? d) jak zmieni się wynagrodzenia jeśli liczba braków wzrośnie o 1 e) jak zmieni się liczba braków, gdy wynagrodzenia wzrosną o 1 [mln. zł] Zadanie 127. Liczba dzieci (X) oraz wysokość wydatków [w 100 zł] (Y) dla 20 wybranych rodzin kształtowały się następująco: X\Y a) Na podstawie diagramu korelacyjnego dokonaj wzrokowej oceny charakteru zależności X i Y. b) Zbadaj siłę zależności krzywoliniowej zmiennych Zadanie 128. Dwa zakłady produkują identyczny wyrób. Modele kosztów miesięcznych są następujące (Xwielkość produkcji [tys. sztuk], Y- koszty [tys. zł]) I: y=0,4x+15,5 II: y=0,58x+15,5 Który z tych zakładów produkuje oszczędniej? Uzasadnij odpowiedź. Zadanie 129. W zakładach odzieżowych przeprowadzono badania w celu ustalenia zależności między długością serii produkcji [tys. sztuk] (X), a jednostkowym kosztem produkcji wyrobu [tys. zł] (Y). W rezultacie otrzymano następujące równania regresji: x=-0,003y+1,7, y=-270x+5160 a) podać interpretację współczynników regresji a 1, b 1 b) co można powiedzieć o kierunku i sile zależności pomiędzy tymi cechami? c) jaki jest teoretyczny poziom kosztu jednostkowego przy długości serii 10 [tys. sztuk] d) jak zmieni się koszt jednostkowy jeśli długość serii wydłużymy o 1 [tys. sztuk] Zadanie 130. Mamy dane : a 1 =1,6, Sx=6, Sy=10. Oblicz współczynnik determinacji. Zadanie 131. Które z poniższych wyników są niewiarygodne i dlaczego? a 1 =-0,2, r xy =0,8 a 1 =0,75, b 1 =2,5 r xy =-0,75, b 1 =-0,23 Zadanie 132.

Zbiór zadań z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej

Zbiór zadań z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej Zbiór zadań z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej Wojciech Młocek wojciech.mlocek@ur.krakow.pl Kamila Piwowarczyk kamila.piwowarczyk@ur.krakow.pl Agnieszka Rutkowska rmrutkow@cyf-kr.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Marta Zalewska Wojciech Zieliński Stanisław Jaworski Konrad Furmańczyk. Zbiór zadań z podstaw statystyki

Marta Zalewska Wojciech Zieliński Stanisław Jaworski Konrad Furmańczyk. Zbiór zadań z podstaw statystyki Marta Zalewska Wojciech Zieliński Stanisław Jaworski Konrad Furmańczyk Zbiór zadań z podstaw statystyki Spis treści Przedmowa 3 1 Analiza danych 4 2 Elementy rachunku prawdopodobieństwa 15 3 Rozkład dwumianowy

Bardziej szczegółowo

Statystyka opisowa. dr inż. Aleksandra Czupryna-Nowak 1

Statystyka opisowa. dr inż. Aleksandra Czupryna-Nowak 1 Statystyka opisowa Zad 1 Obliczyć średnią wydajność robotnika, jeżeli wiadomo że: a) pracował 40 minut z wydajnością 90 szt/h oraz 20 minut z wydajnością 120 szt/h, b) wyprodukował 30 detali z wydajnością

Bardziej szczegółowo

Statystyka opisowa Opracował: dr hab. Eugeniusz Gatnar, prof. WSBiF

Statystyka opisowa Opracował: dr hab. Eugeniusz Gatnar, prof. WSBiF Statystyka opisowa Opracował: dr hab. Eugeniusz Gatnar, prof. WSBiF 120 I. Ogólne informacje o przedmiocie Cel przedmiotu: Opanowanie podstaw teoretycznych, poznanie przykładów zastosowań metod statystycznych.

Bardziej szczegółowo

50 zadań ze statystyki matematycznej dla studentów ZARZĄDZANIA z rozwiązaniami

50 zadań ze statystyki matematycznej dla studentów ZARZĄDZANIA z rozwiązaniami Jan Rusinek 50 zadań ze statystyki matematycznej dla studentów ZARZĄDZANIA z rozwiązaniami UWAGA! Ten tekst jest w trakcie przygotowania i sprawdzania. Może zawierać błędy. Jest sukcesywnie poprawiany

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE. Jerzy Ombach. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE. Jerzy Ombach. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE Jerzy Ombach Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Nowy Sącz 2006 Rada Naukowa Zdzisława Zacłona, Leszek Rudnicki, Jarosław Frączek, Zdzisław

Bardziej szczegółowo

Metody analizy i prezentacji danych statystycznych Materiały do wykładu

Metody analizy i prezentacji danych statystycznych Materiały do wykładu Metody analizy i prezentacji danych statystycznych Materiały do wykładu Dr Adam Kucharski Spis treści 1 Podstawowe pojęcia statystyczne 2 1.1 Populacja i zbiorowość................................. 2 1.2

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PRZYGOTOWAWCZE DO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI

ZADANIA PRZYGOTOWAWCZE DO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI ZADANIA PRZYGOTOWAWCZE DO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Liczby rzeczywiste Własności funkcji Funkcja liniowa Trygonometria Planimetria Geometria analityczna

Bardziej szczegółowo

Statystyczne metody analizy danych

Statystyczne metody analizy danych Statystyczne metody analizy danych Statystyka opisowa Wykład I-III Agnieszka Nowak - Brzezioska Podstawowe pojęcia STATYSTYKA - nauka traktująca o metodach ilościowych badania prawidłowości zjawisk (procesów)

Bardziej szczegółowo

Wydział Badań i Ewaluacji CKE. Warszawa, listopad 2007. Wydanie 2., uzupełnione

Wydział Badań i Ewaluacji CKE. Warszawa, listopad 2007. Wydanie 2., uzupełnione ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW OCENIANIA I EGZAMINOWANIA Wydział Badań i Ewaluacji CKE Warszawa, listopad 7 Wydanie., uzupełnione ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW OCENIANIA I EGZAMINOWANIA Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Zmienność w procesach

Zmienność w procesach MODUŁ IV Zmienność w procesach i jej odmiany. Podstawy statystycznego nadzorowanie procesów. Zdatność jakościowa procesu. Elementy koncepcji Six Sigma 1 Zmienność w procesach Zmienność jest naturalnym

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja hipotez. Etap I. Formułowanie hipotezy zerowej H 0 oraz związanej z nią hipotezy alternatywnej H 1.

Weryfikacja hipotez. Etap I. Formułowanie hipotezy zerowej H 0 oraz związanej z nią hipotezy alternatywnej H 1. Weryfikacja hipotez Każde badanie naukowe rozpoczyna się od sformułowania problemu badawczego oraz najbardziej prawdopodobnego (na gruncie wiedzy badającego) ogólnego rozwiązania, czyli hipotezy badawczej.

Bardziej szczegółowo

Statystyka. opisowa. Mieczys aw Sobczyk

Statystyka. opisowa. Mieczys aw Sobczyk Statystyka opisowa Mieczys aw Sobczyk Statystyka opisowa Statystyka opisowa Mieczys aw Sobczyk WYDAWNICTWO C.H. BECK WARSZAWA 2010 Wydawca: Dorota Ostrowska-Furmanek Redakcja merytoryczna: Beata Kurcz

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 1 Inwestycje, środowisko inwestycyjne, proces inwestycyjny

WYKŁAD 1 Inwestycje, środowisko inwestycyjne, proces inwestycyjny WYKŁD 1 Inwestycje, środowisko inwestycyjne, proces inwestycyjny I. Pojęcie i rodzaje inwestycji Istnieje wiele definicji pojęcia inwestycja. Najbardziej ogólna jest następująca definicja: Definicja: inwestycja

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe - podstawy. Ewa Więcek-Janka Agnieszka Kujawińska

Badania marketingowe - podstawy. Ewa Więcek-Janka Agnieszka Kujawińska Badania marketingowe - podstawy Ewa Więcek-Janka Agnieszka Kujawińska Istota, cele, rodzaje i zakres badań marketingowych St. Kaczmarczyk Zbiór technik i zasad systematycznego gromadzenia, zapisywania,

Bardziej szczegółowo

Modelowanie ekonometryczne

Modelowanie ekonometryczne Barbara Gładysz Jacek Mercik Modelowanie ekonometryczne Studium przypadku Wydanie II Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 007 Recenzent Paweł DITTMANN Opracowanie redakcyjne i korekta Alina

Bardziej szczegółowo

RAPORT V ZRÓŻNICOWANIE WPŁYWU ŚWIATOWEJ KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ W UKŁADZIE OBSZARÓW WZROSTU I OBSZARÓW STAGNACJI

RAPORT V ZRÓŻNICOWANIE WPŁYWU ŚWIATOWEJ KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ W UKŁADZIE OBSZARÓW WZROSTU I OBSZARÓW STAGNACJI RAPORT V ZRÓŻNICOWANIE WPŁYWU ŚWIATOWEJ KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ W UKŁADZIE OBSZARÓW WZROSTU I OBSZARÓW STAGNACJI ZADANIA VII - WYNIKI Badanie wpływu światowej koniunktury gospodarczej (w tym zjawiska

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU Krzysztof Cichy BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO PRACA MAGISTERSKA Wydział Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i

Bardziej szczegółowo

procenty podstawowa 1 % tańszy od biletu normalnego. Oblicz, ile zapłacono za bilety ulgowe. Irek.edu.pl 1

procenty podstawowa 1 % tańszy od biletu normalnego. Oblicz, ile zapłacono za bilety ulgowe. Irek.edu.pl 1 procenty podstawowa maj 2003 Zadanie 8. (3 pkt ) Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest równa 7,5% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne

Bardziej szczegółowo

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Praca magisterska Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Anna Węgrzynkiewicz Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: Modelowanie

Bardziej szczegółowo

STUDIUM RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ I CONTROLLINGU RACHUNEK KOSZTÓW DR TOMASZ WNUK-PEL KATEDRA RACHUNKOWOŚCI, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, UNIWERSYTET ŁÓDZKI

STUDIUM RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ I CONTROLLINGU RACHUNEK KOSZTÓW DR TOMASZ WNUK-PEL KATEDRA RACHUNKOWOŚCI, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, UNIWERSYTET ŁÓDZKI STUDIUM RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ I CONTROLLINGU RACHUNEK KOSZTÓW DR TOMASZ WNUK-PEL KATEDRA RACHUNKOWOŚCI, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, UNIWERSYTET ŁÓDZKI WYKŁAD 1 (C) Tomasz Wnuk-Pel 1 (C) Tomasz Wnuk-Pel 2 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

1. Opis tabelaryczny. 2. Graficzna prezentacja wyników. Do technik statystyki opisowej można zaliczyć:

1. Opis tabelaryczny. 2. Graficzna prezentacja wyników. Do technik statystyki opisowej można zaliczyć: Wprowadzenie Statystyka opisowa to dział statystyki zajmujący się metodami opisu danych statystycznych (np. środowiskowych) uzyskanych podczas badania statystycznego (np. badań terenowych, laboratoryjnych).

Bardziej szczegółowo

METODOLOGIA BADANIA BUDŻETÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH

METODOLOGIA BADANIA BUDŻETÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT WARUNKÓW ŻYCIA METODOLOGIA BADANIA BUDŻETÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH Zeszyt metodologiczny zaopiniowany przez Komisję Metodologiczną GUS WARSZAWA 2011 Opracowanie publikacji:

Bardziej szczegółowo

Zbiór zadań z badań operacyjnych Wydanie drugie

Zbiór zadań z badań operacyjnych Wydanie drugie Adam Kucharski Zbiór zadań z badań operacyjnych Wydanie drugie Łódź 2012 ISBN 978-83-934591-1-7 Spis treści 1. Programowanie liniowe....................................... 3 2. Programowanie liniowe w

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PROBABILISTYKI Z PRZYKŁADAMI ZASTOSOWAŃ W INFORMATYCE

PODSTAWY PROBABILISTYKI Z PRZYKŁADAMI ZASTOSOWAŃ W INFORMATYCE Marek Cieciura, Janusz Zacharski PODSTAWY PROBABILISTYKI Z PRZYKŁADAMI ZASTOSOWAŃ W INFORMATYCE CZĘŚĆ III RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA Na prawach rękopisu Warszawa, wrzesień 0 RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki?

Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki? Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki? Poradnik dla bibliotekarzy Satysfakcja klienta to stan pozytywnego odbioru usługi, który pośrednio świadczy o akceptacji jakości usługi, jak

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE ROZWOJU RYNKU UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH I OSOBOWYCH W POLSCE NA PODSTAWIE ZMIAN W BUDŻETACH GOSPODARSTW DOMOWYCH

PROGNOZOWANIE ROZWOJU RYNKU UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH I OSOBOWYCH W POLSCE NA PODSTAWIE ZMIAN W BUDŻETACH GOSPODARSTW DOMOWYCH PROGNOZOWANIE ROZWOJU RYNKU UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH I OSOBOWYCH W POLSCE NA PODSTAWIE ZMIAN W BUDŻETACH GOSPODARSTW DOMOWYCH Robert Lisowski Katedra Mikroekonomii, Wydział Zarządzania, Akademia Górniczo-Hutnicza

Bardziej szczegółowo

Ocena ex-ante instrumentów inżynierii finansowej dla RPO WP 2014-2020. Załączniki do raportu

Ocena ex-ante instrumentów inżynierii finansowej dla RPO WP 2014-2020. Załączniki do raportu Ocena ex-ante instrumentów inżynierii finansowej dla RPO WP 2014-2020 Załączniki do raportu 1 TUTAJ MOŻNA PISAĆ 2 Spis treści 1. METODOLOGIA... 4 2. METODOLOGIA SZACOWANIA LUKI FINANSOWEJ W DOSTĘPIE PRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ Wybrane zagadnienia logistyki w przykładach redakcja

Bardziej szczegółowo

Planowanie i analiza działalności handlowej 341[03].Z5.01

Planowanie i analiza działalności handlowej 341[03].Z5.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Kielan Planowanie i analiza działalności handlowej 341[03].Z5.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo