Scenariusze lekcji Przekształcenie pomysłu na biznes w firmę Kraj:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Scenariusze lekcji Przekształcenie pomysłu na biznes w firmę Kraj:"

Transkrypt

1 Scenariusze lekcji Przekształcenie pomysłu na biznes w firmę Kraj: Polska Nr lekcji: 1 Tytuł lekcji: Identyfikacja niezbędnych zasobów Zalecana liczba uczniów: uczniów Zalecany czas lekcji: 2 x 45 min Założenia lekcji: Uczniowie będą wiedzieli co jest niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej Uczniowie będą potrafili zaplanować podstawy własnego biznesu Cele dydaktyczne lekcji: Uświadomienie jakie czynniki mają wpływ na powodzenie biznesu Identyfikacja zasobów niezbędnych do rozpoczęcia działalności Praktyczne zaplanowanie podstaw własnej działalności gospodarczej Materiały potrzebne do Kartki do flipczarta przeprowadzenia lekcji: Mazaki Wprowadzenie: Zaprezentuj uczniom temat lekcji. Powiedz, że w trakcie zajęć przyjrzycie się bliżej zasobom, jakie są niezbędne przy podejmowaniu praktycznie każdej działalności gospodarczej. (5 min) Działania nauczyciela: Zaproś uczniów do podawania przykładów biznesu który mogliby w przyszłości poprowadzić. Ich propozycje zapisz na tablicy. Zadbaj by na liście znalazły się pomysły z dziedziny usług, handlu i produkcji. (10 min) Działania Uczniów: 1. Udział w burzy mózgów 2. Praca zespołowa Poproś o zagłosowanie nad każdą z propozycji przez podniesienie ręki, zapisz przy każdej propozycji liczbę głosów. (wyjaśnij że chodzi o wybranie propozycji nad którymi będziecie dalej pracowali). Zapisz na kartkach wybrane tematy (po jednym z usług, handlu i produkcji + ewentualnie kolejne które uzyskały najwięcej punktów tak by każda grupa miała swój temat). (5 min) Podziel uczniów na zespoły (4-6

2 osobowe). a) poprzez zaproszenie osób które chcą pracować właśnie nad tym tematem b) dowolny podział na grupy i przydzielenie grupie wylosowanego tematu poproś wszystkie grupy by przeanalizowały i zapisały na flipczarcie wg wzoru zasoby konieczne do zaplanowania wybranego biznesu: a) ludzie (pracownicy) b) lokalizacja (trzeba uwzględnić takie elementy jak atrakcyjność lokalizacji z punktu widzenia klientów i konkurencji, wygoda dla dostawców, wpływ działalności na otoczenie, dostępność niezbędnych mediów, komunikacja i miejsca parkingowe) c) maszyny i wyposażenie (np. narzędzia, wyposażenie biura, kasy fiskalne, maszyny do produkcji lub urządzenia do świadczenia usług. d) technologia, systemy informatyczne (np. komputery, tablety, specjalistyczne oprogramowanie, bazy danych, telefony itp.) e) pojazdy (samochody dostawcze, samochody do kontaktów z klientami) f) surowce, materiały i zapasy (np. asortyment sklepu, materiały do wytwarzania, ekspozycja itp.) (30 min) Zaproś grupy do zaprezentowania efektów swojej pracy na forum. (30 min) Konkluzja/podsumowanie: Nauczyciel w ramach dyskusji grupowej prosi uczniów o podzielenie się spostrzeżeniami z zajęć (10 min). Co może być oceniane w czasie lekcji: Nauczyciel może oceniać: - aktywne uczestnictwo

3 - umiejętność pracy w grupie - umiejętność prezentacji pracy grupowej - pomysłowość, kreatywność - umiejętność wyszukiwania potrzebnych informacji i kojarzenia faktów

4 Scenariusze lekcji Kraj: Polska Nr lekcji: 2 Tytuł lekcji: Dostawcy Zalecana liczba uczniów: uczniów Zalecany czas lekcji: 45 min Założenia lekcji: Uczniowie będą wiedzieli jakie kryteria trzeba brać pod uwagę przy wyborze dostawców towarów i usług Uczniowie będą potrafili napisać proste zamówienie i przeanalizować oferty Cele dydaktyczne lekcji: Materiały potrzebne do przeprowadzenia lekcji: Wprowadzenie: Zwrócenie uwagi na różne aspekty mające wpływ na końcowy efekt zamówienia (nie tylko cenę). Zdobycie praktycznych umiejętności pisania i analizowania ofert Komputery z dostępem do Internetu Wprowadzamy uczniów w tematykę zajęć krótkim wykładem (zachęcając do podawania przykładów z życia). Warto zwrócić uwagę także na to, że prowadząc działalność sami staniemy się dostawcami towarów lub usług i ta sama wiedza może nam pomóc osiągnąć sukcesy we własnej sprzedaży (zmiana ról). Prowadząc działalność gospodarczą mamy do czynienia z różnego rodzaju dostawcami. Można ich podzielić na kilka głównych grup: 1. Dostawcy wyposażenia i narzędzi potrzebnych do rozpoczęcia działalności 2. Dostawcy materiałów do produkcji (firmy produkcyjne) 3. Dostawcy towarów przeznaczonych do sprzedaży (firmy handlowe) 4. Dostawcy materiałów i części niezbędnych do wykonywania usług (firmy usługowe) 5. Dostawcy materiałów eksploatacyjnych i potrzebnych usług (materiały biurowe, środki czystości, ubezpieczenia, reklama itp.) Często jedynym kryterium które bierze się pod uwagę przy wyborze oferty jest cena, jednak warto zwrócić uwagę także na inne elementy. Jeśli kupimy towar kiepskiej jakości to może się okazać, że po krótkim okresie użytkowania trzeba go będzie wymienić na nowy (i ponownie ponieść koszty zakupu). W przypadku zakupu maszyn i sprzętu elektronicznego z oprogramowaniem ważną rolę odgrywa dostępność serwisu. Przy wyborze dostawców towarów handlowych i materiałów potrzebnych do wykonywania usługi warto ponadto zwrócić uwagę na ciągłość dostaw, upusty i rabaty oferowane przy większych zakupach lub dłuższym okresie współpracy, koszty transportu. Przygotowanie i realizacja zamówienia obejmuje następujące działania: 1. Sprecyzowanie własnych potrzeb (czego potrzebujemy, w jakiej ilości, jakie są nasze minimalne wymagania odnośnie warunków technicznych, terminów dostawy, inne istotne aspekty związane ze specyfiką zamawianego towaru). 2. Przygotowanie zapytania ofertowego

5 3. Wybór kontrahentów do których rozsyłamy zapytania (i ich wysłanie) 4. Analiza nadesłanych ofert 5. Negocjacje z wybranymi oferentami i wybór najkorzystniejszej oferty. Przy wyborze oferty bierzemy pod uwagę nie tylko obecne potrzeby firmy, ale staramy się też przewidzieć te potrzeby w przyszłości (uwzględniając planowany rozwój firmy). Działania nauczyciela: Wprowadzenie w tematykę (wykład z zachęceniem do podawania przykładów) 10 min Podział uczniów na 3- osobowe grupy. Każdej grupie przydzielamy jedno z dwóch zadań: a) określenie kryteriów dotyczących zakupu wybranej kategorii towarów lub usługi. Można wybrać jedną lub dwie działalności (np. handlową i usługową) powiązane z profilem klasy jako punkt wyjścia lub pozwolić by każda grupa swobodnie wybrała jakiś rodzaj działalności który chce przeanalizować i towary z nim związane. b) Wyszukanie w Internecie ofert dotyczących sprzedaży konkretnego urządzenia i przygotowanie analizy porównawczej. Można skorzystać z propozycji zamieszczonych poniżej lub przygotować własną specyfikację dotyczącą np. urządzeń związanych z profilem klasy. Działania Uczniów: 1. Aktywny udział w części wykładowej (podawanie przykładów) 2. Praca zespołowa część uczniów opracowuje kryteria potrzebne do przygotowania zapytania ofertowego, część przygotowuje analizy porównawcze zamawianego towaru z wykorzystaniem ofert z Internetu. 3. Prezentacja efektów pracy Każda grupa prezentuje na forum klasy rezultaty swojej pracy w formie a) zapytania ofertowego b) analizy porównawczej ofert (15 min na przygotowanie min na prezentację) Konkluzja/podsumowanie: Nauczyciel w ramach dyskusji grupowej prosi uczniów o podzielenie się spostrzeżeniami z zajęć. Warto na koniec dodać, że oferty które otrzymamy (czy wyszukamy w Internecie) mogą być przedmiotem dalszych negocjacji mając do wyboru kilku oferentów często można wynegocjować

6 jakieś dodatkowe upusty lub dodatki (często zależne od wartości zamówienia) i warto o to zapytać potencjalnych partnerów. Co może być oceniane w czasie lekcji: Nauczyciel może oceniać: - aktywne uczestnictwo - umiejętność pracy w grupie - umiejętność prezentacji pracy grupowej - pomysłowość, kreatywność - umiejętność wyszukiwania potrzebnych informacji i kojarzenia faktów Materiały źródłowe Analiza porównawcza Rodzaj sprzętu/usługi: Oferta I Oferta II Oferta III Oferta IV Minimalne wymagania: Dodatkowe opcje Serwis Cena (+ koszty transportu) Inne (okres gwarancji, koszt materiałów eksploatacyjnych itp.) Opinie Wybrane oferty do dalszych negocjacji:

7 Przykłady do analizy porównawczej: 1) Rodzaj sprzętu: Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, kopiarka) Oferta I Oferta II Oferta III Oferta IV Minimalne wymagania: Druk czarnobiały i w kolorze Technologia druku (laser/tusz) Skaner i kopiarka Dodatkowe kryteria szybkość drukowania rozdzielczość Serwis Cena (+ koszty transportu) Inne: rozmiary koszt tuszy Opinie użytkowników Wiarygodność sprzedawcy 2) Rodzaj sprzętu/usługi: Abonament telefoniczny Oferta I Oferta II Oferta III Oferta IV Minimalne wymagania: - połączenia bez limitu do wszystkich w pakiecie - sms-y w pakiecie bez limitu - dostęp do Internetu - aparat fotograficzny Dodatkowe kryteria aparat telefoniczny (jaki) zasięg Serwis Cena Inne: Okres obowiązywania umowy Opinie użytkowników

8 Scenariusze lekcji Przekształcenie pomysłu na biznes w firmę Kraj: Polska Nr lekcji: 3 Tytuł lekcji: Źródła finansowania Zalecana liczba uczniów: uczniów Zalecany czas lekcji: 45 min Założenia lekcji: Uczniowie będą wiedzieli gdzie i jak szukać źródeł finansowania biznesu Cele dydaktyczne lekcji: Materiały potrzebne do przeprowadzenia lekcji: Wprowadzenie: Zapoznanie z dostępnymi źródłami finansowania działalności Komputer z dostępem do Internetu Bo rozpocząć działalność niezbędne są fundusze. Są konieczne do nabycia niezbędnych zasobów oraz do finansowania bieżącej działalności (czynsze, opłaty, materiały eksploatacyjne, pensje itp.). Poza takimi źródłami finansowania jak własne oszczędności czy pożyczki od rodziny i przyjaciół jest szereg funduszy, które mogą ułatwić start nowej firmie. Podczas tych zajęć przyjrzymy się komu i na jakich warunkach udzielają wsparcia. Działania nauczyciela: Działania Uczniów: Nauczyciel zaprasza uczniów do podawania gdzie można szukać dofinansowania dla małego biznesu, zapisuje odpowiedzi na tablicy i krótko je omawia w razie potrzeby dopisując te, o których uczniowie nie wiedzieli: 1. Własne oszczędności 2. Pożyczki od rodziny i przyjaciół 3. Finansowanie społecznościowe 4. Programy lokalne i rządowe 5. Pożyczki dla małego biznesu 6. Granty dla rozpoczynających działalność gospodarczą 7. Anioły Biznesu 8. Programy Unii Europejskiej (10 min) 1. Udział w burzy mózgów 2. Praca w grupach wyszukiwanie i opracowanie informacji znalezionych w Internecie 3. Przedstawienie wyników pracy grupy w postaci tabeli Następnie dzieli uczniów na grupy (2-4 osobowe). Zadaniem każdej z grup jest wyszukanie w Internecie informacji na temat źródeł finansowania z pozycji 3-8. (20 min)

9 W czasie gdy uczniowie pracują nauczyciel przygotowuje na tablicy tabelę do której będą wpisywane wyniki poszukiwań. Podsumowanie - uzupełnienie tabeli (15 min) Konkluzja/podsumowanie: Każda z grup przedstawia wyniki swoich poszukiwań wpisując je do przygotowanej przez nauczyciela tabeli. Dodatkowe materiały ,1,crowdfunding-po-polsku.read zukamy/default.aspx Przydatne linki: Co może być oceniane w czasie lekcji: Nauczyciel może oceniać: - umiejętność pracy w grupie - umiejętność prezentacji pracy grupowej - umiejętność wyszukiwania potrzebnych informacji Materiały źródłowe Źródło finansowania Kwota dofinansowania Dla kogo Warunki

10 oszczędności Pożyczki od przyjaciół I rodziny Finansowanie społecznościowe Programy lokalne i rządowe Pożyczki dla małego biznesu Granty dla rozpoczynających działalność gospodarczą Anioły Biznesu Programy Unii Europejskiej

11 Scenariusze lekcji Przekształcenie pomysłu na biznes w firmę Kraj: Polska Nr lekcji: 4 Tytuł lekcji: Forma prawna firmy Zalecana liczba uczniów: uczniów Zalecany czas lekcji: 45 min Założenia lekcji: Uczniowie poznają różne formy prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej Uczniowie będą umieli wskazać różnice dotyczące różnych forma prawnych działalności Uczniowie będą umieli wybrać najkorzystniejszą formę prawną do prowadzenia zaplanowanej działalności Cele dydaktyczne lekcji: Materiały potrzebne do przeprowadzenia lekcji: Zapoznanie uczniów z różnymi formami prawnymi prowadzenia działalności gospodarczej i wskazanie różnic między nimi, tak by samodzielnie potrafili wybrali najkorzystniejszą formułę dla danej działalności oraz potrafili ocenić ryzyko, wady i zalety każdej z form. Komputer z dostępem do Internetu Wprowadzenie w temat lekcji: Działalność gospodarczą można prowadzić samodzielnie (jednoosobowa firma), lub w formie spółek prawa handlowego. Rozróżniamy osobowe i kapitałowe spółki prawa handlowego. Spółki osobowe opierają się na osobistej więzi między wspólnikami, którzy maja takie same prawa i obowiązki oraz solidarnie odpowiadają za zaciągane zobowiązania. Spółka kapitałowa to rodzaj spółki, w której najważniejszym elementem jest majątek spółki (kapitał). Należy do nich spółka akcyjna i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Od spółek osobowych wyróżnia je: zmienny kapitał i skład osobowy, posiadanie osobowości prawnej, skierowanie odpowiedzialności za zobowiązania spółki na samą spółkę, wyodrębnienie majątku spółki, prowadzenie spraw spółki pośrednio przez wspólników i ukształtowanie praw i obowiązków wspólników wobec spółki w sposób zróżnicowany. W prawie polskim jest jeszcze spółka komandytowa, która jest pośrednią formą między spółką osobową a spółką kapitałową. W krajach Unii Europejskiej działalność prywatnych podmiotów gospodarczych prowadzona jest najczęściej w formie: 1) firmy jednoosobowej (angielski odpowiednik - sole trader, niemiecki Einzelunternehmen, francuski enterpreneur indyviduel); 2) spółki osobowej (angielski odpowiednik General Partnership/ Limited Partnership, niemiecki Personengesellschaft (offene Handelsgesellschaft OHG lub Kommanditgesellschaft KG), francuski SNC/ Sociẻtẻ); 3) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ((angielski odpowiednik Limited Liability Company, niemiecki GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung), francuski SARL);

12 4) spółki akcyjnej (angielski odpowiednik Public Limited Company, niemiecki AG (Aktien Gesellschaft), francuski SA). Wśród spotykanych forma prawnych wyróżnia się dodatkowo: 1) spółdzielnie, występujące głównie w rolnictwie; 2) stowarzyszenia i fundacje, charakterystyczne dla działalności non-profit; 3) spółki cywilne, wykorzystywane najczęściej nie do działalności gospodarczej sensu stricte, lecz do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych ludności. Podobnie prawne formy prowadzenia działalności gospodarczej istnieją w Polsce. Sektor prywatny najczęściej wykorzystuje: 1) przedsiębiorstwo osoby fizycznej, będące odpowiednikiem europejskiej firmy jednoosobowej; 2) spółkę cywilną, przy czym w przypadku Polski ta forma prawna ma daleko szersze zastosowanie w działalności gospodarczej niż w krajach UE; Spółka cywilna nie ma osobowości prawnej, jest formą wspólnego prowadzenia biznesu przez wspólników z których każdy jest samodzielnym przedsiębiorcą. 3) spółkę handlową, w tym spółkę jawną i komandytową, które są odpowiednikiem wyszczególnionych w odniesieniu do UE spółek osobowych oraz spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkę akcyjną, które mają takie same odpowiedniki na gruncie UE; Spółka jawna to spółka osobowa mająca zdolność do czynności prawnych. Spółka komandytowa to forma spółki w której część wspólników angażuje się w działania spółki jak w spółce jawnej (i ma takie same prawa i obowiązki), a część inwestuje tylko swój kapitał. Spółki handlowe obejmują także spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne. 4) spółdzielnię, mającą z uwagi na dziedzictwo okresu gospodarki centralnie planowanej znacznie większe znaczenie niż w krajach UE. Oprócz tych form występują stowarzyszenia i fundacje, mające podobnie jak w krajach UE zastosowanie przede wszystkim w działalności non-profit. Popularność podstawowych form prawnych jest różna w różnych krajach UE. Firmy jednoosobowe dominują prawie we wszystkich państwach UE (także w Polsce). Spółki osobowe najpopularniejsze są w takich krajach UE jak Wielka Brytania, Włochy, Finlandia, Austria, Grecja, Szwecja oraz Holandia. Natomiast spółki kapitałowe mają swoją bardzo silną reprezentację w Szwecji, Luksemburgu, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Francji, Finlandii, Belgii i Holandii. Kraje UE charakteryzują się daleko idącym ujednoliceniem podstawowych rozwiązań prawnych dotyczących MSP (charakter prawny, zdolność do czynności prawnych, odpowiedzialność, obowiązek zgłoszenia do rejestru, rachunkowość). Niemniej istnieją pewne różnice dotyczące zasad rejestracji (opisane bliżej w artykule j.html 0 Każda z form prawnych ma swoje wady i zalety i warto bliżej się z nimi zapoznać. Może się przydać nie tylko przy zakładaniu własnej działalności, ale także przy różnych kontaktach handlowych z firmami (warto wiedzieć kto może reprezentować firmę, kto i w jaki sposób odpowiada za zaciągane zobowiązania itp.) Działania nauczyciela: 1. Po krótkim wprowadzeniu do tematu lekcji dzielimy uczniów na 3-4 osobowe grupy i dajemy każdej grupie materiały w postaci 2 pustych tabel z nagłówkami oraz wycięte pola z Działania Uczniów: 1. Praca w grupach 3-4 osobowych układanie danych dotyczących różnych aspektów form prawnych w tabelach z możliwością korzystania z Internetu

13 tabel zamieszczonych poniżej. Zadaniem uczniów jest dopasowanie odpowiednich pól do pustych miejsc w tabeli. Jeśli uczniowie mają problemy z dopasowaniem mogą korzystać z informacji w Internecie lub pomocy nauczyciela. (20 min) 2. Dyskusja w grupie wspólne ustalenie najwłaściwszej formy prawnej dla wybranej działalności i przygotowanie krótkiego uzasadnienia. 3. Prezentacja wyników pracy grupy. 2. Po upływie wyznaczonego czasu pokazujemy uzupełnione prawidłowo tabele uczniowie poprawiają ewentualne błędy. (5 min) 3. Rozdajemy uczniom przygotowane karteczki z opisem działalności każda grupa ma za zadanie dopasować najbardziej korzystną formę prawną do wylosowanej działalności i krótko uzasadnić swój wybór. Można wykorzystać podane poniżej przykłady lub wymyślić własne powiązane z profilem kształcenia (10 min na dopasowanie i 10 min na prezentację uzasadnienia). Przydatne linki: _gospodarcza Co może być oceniane w czasie lekcji: - umiejętność pracy w grupie - umiejętność prezentacji pracy grupowej - umiejętność kojarzenia faktów i wyszukiwania potrzebnych informacji - umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce Materiały źródłowe Opis przykładowych działalności do wyboru formy prawnej: 1. Firma świadcząca usługi u klienta w zakresie czyszczenia dywanów, obić, tapicerki samochodowej. Pierwsza działalność młodego przedsiębiorcy. Korzysta z rodzinnego samochodu i pomieszczenia na sprzęt udostępnionego przez rodziców.

14 2. Niewielki salon fryzjersko kosmetyczny. Świadczy usługi fryzjerskie oraz usługi kosmetyczne na jednym z osiedli mieszkalnych, w wynajmowanym od spółdzielni lokalu w bloku mieszkalnym. 3. Firma prowadząca sklepiki szkolne w 3 szkołach podstawowych w jednej z dzielnic miasta. 4. Warsztat samochodowy. Usługi blacharsko lakiernicze. Właściciel nie dysponuje własnym lokalem, ma do wyboru wynajem (drogo) lub wejście w spółkę ze znajomym który dysponuje lokalizacją w dobrym miejscu ale sam nie chce prowadzić działalności. 5. Niewielka szwalnia zatrudniająca kilkunastu pracowników. Realizuje zlecenia od innych kontrahentów, ale właściciele (dwóch braci) chcieliby stworzyć własną kolekcję ubrań i rozpocząć sprzedaż pod własną marką. Nie mają dość kapitału na rozwój ale mają dobry pomysł jak podbić rynek. 6. Firma produkująca plastikowe elementy do części samochodowych, zatrudnia około 30 osób, musi być wiarygodnym partnerem dl swoich odbiorców. 7. Kilku przyjaciół chce uruchomić sieć restauracji. Jeden jest świetnym kucharzem (praktykował za granicą), drugi ma zdolności organizacyjne, trzeci dysponuje kapitałem który chciałby korzystnie ulokować. 8. Mała firma zajmująca się handlem artykułami elektroinstalacyjnymi chce rozszerzyć swoją działalność, otworzyć sklepy w nowych miastach, zając się także handlem hurtowym. Tabela do ułożenia przez uczniów: Firma jednoosobowa Spółka osobowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka akcyjna Krótki opis Przedsiębiorca wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą. Może korzystać z pomocy członków rodziny, zatrudniać inne osoby lub współpracować z innymi przedsiębiorstwami Prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. Posiada zdolność prawną (może zaciągać zobowiązania i nabywać prawa). Spółkę może reprezentować każdy wspólnik a jej majątek stanowi własność wspólników. Jej założycielami mogą być osoby fizyczne, prawne a także spółki osobowe. Spółka powstaje z chwilą wpisania do rejestru, nabywając jednocześnie osobowość prawną. Współwłaścicielami SA są akcjonariusze Po podpisaniu statutu (zbioru przepisów regulujących strukturę, zadania i funkcjonowanie S.A.) w formie aktu notarialnego wybierają Zarząd spółki, który rejestruje firmę w rejestrze sądowym Liczba założycieli jednosobowo Dowolna liczba (min. 2) W większości krajów UE dowolna liczba (od 1 lub 2). Dowolna liczba akcjonariuszy

15 Wymagania formalne wpis do ewidencji uproszczona księgowość wpis do ewidencji uproszczona księgowość Umowa spółki, wpis do rejestru; pełna sprawozdawczość finansowa Umowa spółki w formie aktu notarialnego, wpis do rejestru; pełna sprawozdawczość finansowa Kapitał zakładowy nie wymagany nie wymagany Zróżnicowane wymagania w różnych krajach UE (od 0 do kilkudziesięciu tys. ECU). Wymagany przed rejestracją spółki (zróżnicowane wymagania w różnych krajach UE) Zarządzanie firmą jednoosobowo wszyscy wspólnicy łącznie Zarząd powołany przez wspólników Zarząd; Rada Nadzorcza; Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Odpowiedzialność za zobowiązania firmy majątkiem firmy i własnym wspólnicy solidarnie ze spółką całym swoim majątkiem tylko spółka tylko spółka Podział zysków całość zgodnie z umową między wspólnikami w postaci dywidendy w postaci dywidendy Zalety szybka rejestracja i likwidacja działalności, duży wybór form opodatkowania; prosta księgowość; możliwość uzyskania dofinansowania na start prostota złączenia pomysłów i zasobów kilku osób; łatwość założenia i proste procedury prowadzenia; zaangażowanie wszystkich wspólników w sprawy spółki; niskie koszty rozpoczęcia działalności odpowiedzialność udziałowców ograniczona tylko do wielkości wkładu (Zarząd może odpowiadać dodatkowo osobistym majątkiem za zaniedbania) Odpowiedzialność akcjonariuszy tylko do wysokości wniesionego kapitału; łatwość pozyskiwania kapitału Wady konieczność samodzielnego zajmowania się wszystkimi aspektami działalności firmy odpowiedzialność własnym majątkiem za własne zobowiązania a także za zobowiązania wspólników; problemy z podziałem kompetencji podwójne opodatkowanie (raz zysk spółki, drugi raz podatek od przychodu w postaci dywidendy) podwójne opodatkowanie (zysk spółki, drugi raz podatek od dywidendy); skomplikowana procedura zakładania, likwidacji; złożona struktura

16 Scenariusze lekcji Przekształcenie pomysłu na biznes w firmę Kraj: Polska Nr lekcji: 5 Tytuł lekcji: Strategie marketingowe Zalecana liczba uczniów: uczniów Zalecany czas lekcji: 2 x 45 min Założenia lekcji: Uczniowie poznają główne elementy strategii marketingowych Uczniowie będą umieli przygotować w zarysie prostą strategię marketingową dla określonego produktu Cele dydaktyczne lekcji: Uświadomienie jakie czynniki mają wpływ na powodzenie biznesu Zapoznanie z głównymi elementami strategii marketingowych Praktyczne zastosowanie poznanej wiedzy Materiały potrzebne do Kartki do flipchartu lub duży papier, flamastry przeprowadzenia lekcji: Wprowadzenie w temat lekcji: Głównym celem przedsiębiorcy jest wypracowanie zysku ze sprzedaży towarów lub usług. Pomocne w osiągnięciu tego celu są strategie marketingowe, których podstawowym zadaniem jest uzyskanie trwałej przewagi konkurencyjnej na rynkach, na których działa przedsiębiorstwo. Aby wybrać odpowiednią strategię należy dokonać analizy możliwości jakimi dysponuje firma oraz jej otoczenia, w szczególności rynku na którym chcemy działać. Wybór odpowiedniej strategii zależy między innymi od takich czynników jak rodzaj produktu lub usługi, docelowa grupa odbiorców, konkurencja, zasoby firmy (finansowe, rzeczowe i osobowe). Przygotowanie strategii zaczynamy od określenia celów jakie chcemy osiągnąć. Cele ekonomiczne to np. określony poziom sprzedaży lub zyskowności, rozszerzenie zasięgu sprzedaży, wprowadzenie na rynek nowego produktu. Oprócz celów ekonomicznych z reguły przyjmuje się także cele związane z kształtowaniem postaw np. podnoszenie poziomu poinformowania nabywców o działalności firmy i jej produktach, zwiększenie skuteczności przekazywania informacji, umacnianie lub zmiana dotychczasowego wizerunku firmy. Kolejna faza strategii marketingowej obejmuje wybór grupy odbiorców, do których będzie kierowana oferta. Wyodrębniając względnie jednorodne grupy nabywców w osobne segmenty, przedsiębiorstwo ma szansę poznania ich potrzeb, preferencji i oczekiwań co umożliwia dostosowanie do nich oferty marketingowej. Do przygotowania strategii marketingowej wygodnie jest posłużyć się cztero- czynnikową kombinacją określaną jako marketing mix. Składa się ona z następujących elementów: - produkt (product) koncentruje decyzje na działaniach zmierzających do przygotowania właściwego dobra, które zaspokaja określoną potrzebą konkretnej grupy odbiorców. Obejmuje ona również asortyment, opakowanie i markę. - cena ( price) opiera się na założeniu, że nie koszty, a popyt jest punktem wyjścia przy jej ustalaniu. Są to ustalenia po jakiej cenie i w jakiej ilości potencjalni nabywcy byliby skłonni nabyć

17 określone dobra. - dystrybucja ( place) stanowi konsekwencję wytwarzania produktów, mają one bowiem wartość tylko wtedy, kiedy konsument może je otrzymać w odpowiednim miejscu i czasie. Oznacza to doprowadzenie towarów z miejsc ich wytworzenia do miejsc ich konsumpcji. Należy dokonać wyboru kanału dystrybucji oraz określić, gdzie towar należy umieścić na rynku. - promocja ( promotion) obejmuje kompleks form i środków mających na celu przekazywanie informacji na rynek. Obejmuje ona wszelkie sposoby komunikowania się z odbiorcą, informuje nabywców o towarach i ich walorach użytkowych, cenach, miejscach nabycia itp. Do podstawowych środków zalicza się reklamę, sprzedaż osobistą, public relations. Między produktem, ceną, dystrybucją i promocją zachodzą liczne związki i wzajemne uwarunkowania - zmiana jednego z instrumentów lub podejmowanych działań wywołuje potrzebę dalszych zmian np.: zmiana ceny może spowodować zmianę rodzaju reklamy, dlatego wszystkie te elementy powinny być rozpatrywane jednocześnie. Kombinacja elementów marketingu określonych w powyższych koncepcjach pozwala zaoferować potencjalnym nabywcom zespół poszukiwanych przez nich korzyści, a tym samym skłonić ich do nabycia oferowanych produktów lub usług. Ostatnia fazę w procesie formułowania strategii stanowi podział i uruchomienie środków, co pozwala przejść z etapu planowania i tworzenia koncepcji do ich realizacji w praktyce. Z marketingowego punktu widzenia istotnym czynnikiem określającym wybór strategii rozwoju przedsiębiorstwa jest jego pozycja rynkowa oraz umiejętności konieczne do zastosowania danej strategii i monitorowania jej wyników. Działania nauczyciela: 1. Wprowadzenie do tematu lekcji (10 min) 2. Ćwiczenie pobudzające kreatywność nauczyciel prosi uczniów o wymyślenie jak najwięcej nietypowych zastosowań jakiegoś przedmiotu codziennego użytku (np. ołówek, butelka plastikowa). Podane odpowiedzi zapisuje na tablicy (bez oceniania czy pomysł jest dobry czy głupi). (5 min) 3. Dzielimy uczniów na grupy 6-8 osobowe. Każda grupa dostaje następujące zadania: a) wymyślić jakiś produkt/ usługę dla którego będzie tworzyć strategię marketingową (burza mózgów 5 min). Najlepiej jeśli będzie to coś w stylu science fikction chodzi o to by uczniowie bawili się przy tym ćwiczeniu i pozwolili działać swojej wyobraźni b) ustalenie grupy docelowej której chcemy oferować dany produkt Działania Uczniów: 1. Udział w ćwiczeniu pobudzającym kreatywność podawanie wymyślonych przykładów 2. Praca w grupach 6-8 osobowych. Wymyślenie produktu lub usługi oraz określenie grupy docelowej i potrzeb które dany produkt ma zaspokajać. Przygotowanie prostego planu strategii marketingowej dla tego produktu. 3. Przygotowanie i prezentacja przed resztą klasy kampanii promocyjnej dla wybranego produktu.

18 oraz potrzeb które ma on zaspokajać (5 min). c) przygotowanie prostego planu kampanii marketingowej (jak chcemy dotrzeć z informacją do potencjalnych klientów, czym ich zachęcić do zakupu, zaplanować dystrybucję i ewentualny serwis dla danego produktu) 20 min 4. Każda grupa przygotowuje i prezentuje kampanię promocyjną wg ustalonego planu przy założeniu że reszta klasy reprezentuje grupę docelowych odbiorców. (na przygotowanie 15 min, 30 minut na prezentację) Przydatne linki: Nietypowe zastosowania zwykłych przedmiotów: https://www.google.pl/search?q=butelki+plastikowe+zas tosowanie&espv=2&biw=801&bih=770&tbm=isch&tbo= u&source=univ&sa=x&ei=wk0rvj6pcuviywptzyio&ved= 0CEoQsAQ miotow_codziennego_uzytku,2159,0,0.html Co może być oceniane w czasie lekcji: Nauczyciel może oceniać: - pomysłowość - umiejętność pracy w grupie - umiejętność prezentacji pracy grupowej - umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce

Autor: Urszula Małek. Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka

Autor: Urszula Małek. Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka Autor: Urszula Małek Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka Konsultacja merytoryczna: Aleksandra Stryjewska, Renata Czarnecka - Orlik Koordynator

Bardziej szczegółowo

Przestrzeganie przepisów prawa i zasad ekonomiki w ochronie zdrowia 322[01].O1.05

Przestrzeganie przepisów prawa i zasad ekonomiki w ochronie zdrowia 322[01].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Elżbieta Zagożdżon-Kuśmirek Przestrzeganie przepisów prawa i zasad ekonomiki w ochronie zdrowia 322[01].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Jak być przedsiębiorczym na rynku pracy?

Jak być przedsiębiorczym na rynku pracy? I 1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2 I Materiały szkoleniowe z zestawami ćwiczeń do pracy własnej dla uczestników szkolenia Materiały

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jadwiga Kaczmarska-Krawczak Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy ABC Biznesu Jak założyć sklep spożywczy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci sklepu spożywczego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie/usłudze

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik dla ucznia

Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik dla ucznia Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie Przewodnik dla ucznia Spis treści str. 1. Wprowadzenie 2 2. Wymagania wstępne 3 3. Cele kształcenia 4 4. Materiał nauczania i zestawy ćwiczeń 5 4.1. Planowanie własnego

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN dla rozpoczynających działalność gospodarczą Motto: Prawo Shapero: Przedsiębiorstwa, które planują,

Bardziej szczegółowo

Moduł III. Podstawy teorii przedsiębiorstwa

Moduł III. Podstawy teorii przedsiębiorstwa Moduł III. Podstawy teorii przedsiębiorstwa Spis treści: Wstęp... 2 1. Pojęcie przedsiębiorstwa. Rodzaje przedsiębiorstw. Cele działalności przedsiębiorstw... 2 2. Majątek, fundusze i wynik finansowy...

Bardziej szczegółowo

Młodzi Przedsiębiorczy program nauczania ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej

Młodzi Przedsiębiorczy program nauczania ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej SCENARIUSZ (16) Autorka: Urszula Małek Temat: Biznesplan- cele działania. Powiązanie z wcześniejszą wiedzą Wiedza o społeczeństwie, III etap edukacyjny Uczeń/uczennica: 5. 5) opracowuje indywidualnie lub

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć kwiaciarnię

ABC Biznesu. Jak założyć kwiaciarnię ABC Biznesu Jak założyć kwiaciarnię Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci kwiaciarni / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie / 4

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jerzy Jon Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05

Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Agata Łuczak Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Planowanie i analiza działalności handlowej 341[03].Z5.01

Planowanie i analiza działalności handlowej 341[03].Z5.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Kielan Planowanie i analiza działalności handlowej 341[03].Z5.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących zgodny z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY

PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY Poradnik PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY do Programu nauczania (DKOS-4015-176/02) i Podręcznika do liceów i techników z Podstaw przedsiębiorczości autorstwa W. J. Jakubowskiego, T. Maja, P. Załęskiego Autor:

Bardziej szczegółowo

Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05

Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Janina Rosiak Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK POCZĄTKUJĄCEGO PRZEDSIĘBIORCY

PRZEWODNIK POCZĄTKUJĄCEGO PRZEDSIĘBIORCY PRZEWODNIK POCZĄTKUJĄCEGO PRZEDSIĘBIORCY Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Pierwsze kroki w biznesie Przewodnik początkującego przedsiębiorcy Stan prawny

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna w praktyce

Ekonomia społeczna w praktyce Spis treści 1. Strategiczne decyzje 5 1.1. Typy działalności NGO 5 1.2. Działalność gospodarcza organizacji 7 2. Planowanie sprzedaży 11 2.1. Określenie profilu działalności biznesowej 11 2.2. Określenie

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy ABC Biznesu Jak założyć warsztat samochodowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci warsztatu samochodowego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 5 3.1. Analiza potencjału firmy i

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2013 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą Poradnik dla nowo powstałych firm Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą Poradnik dla nowo powstałych firm Wydanie IV Stan na grudzień 2013 Publikacja bezpłatna

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak produkować brykiet ze słomy

ABC Biznesu. Jak produkować brykiet ze słomy ABC Biznesu Jak produkować brykiet ze słomy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci firmy produkującej brykiet ze słomy / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 4 3.1. Analiza potencjału

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć punkt. przedszkolny

ABC Biznesu. Jak założyć punkt. przedszkolny ABC Biznesu Jak założyć punkt przedszkolny Spis treści 2 1. Pomysł na firmę /3 1.1. Kim są odbiorcy i klienci punktu przedszkolnego /4 2. Cele i zasoby osobiste /4 3. Produkt/usługa /5 3.1. Analiza potencjału

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną firmę. Motto Największym problemem małej firmy nie jest to, że jest mała, ale to, że jest samotna

Jak założyć własną firmę. Motto Największym problemem małej firmy nie jest to, że jest mała, ale to, że jest samotna Jak założyć własną firmę Motto Największym problemem małej firmy nie jest to, że jest mała, ale to, że jest samotna Copyright 2002-2003, by ABC Praca.pl Wersja II z 25.09.2002 2 Spis treści Wstęp...3 Pojęcia

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Projekt PI Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy siecinwestorowkpt.pl» Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy www.kpt.krakow.pl www.kpt.krakow.pl Kapitał na rozwój perspektywa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04

Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Halina Zwolska Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

III część produktu finalnego. Biznesplan krok po kroku. Poradnik dla uczniów i uczennic

III część produktu finalnego. Biznesplan krok po kroku. Poradnik dla uczniów i uczennic III część produktu finalnego Biznesplan krok po kroku Poradnik dla uczniów i uczennic Warszawa 2012 Autorzy Sławomir Dorocki Wioletta Kilar Tomasz Rachwał Agnieszka Świętek Małgorzata Zdon-Korzeniowska

Bardziej szczegółowo

Research. Symulacyjna gra decyzyjna. Książka dla nauczyciela

Research. Symulacyjna gra decyzyjna. Książka dla nauczyciela Venture Capital Research Symulacyjna gra decyzyjna Książka dla nauczyciela 2013 Opracowanie: Maria Baczyńska Redaktor prowadzący: Sebastian Przybyszewski Skład: Sebastian Przybyszewski Redakcja językowa:

Bardziej szczegółowo