Scenariusze lekcji Przekształcenie pomysłu na biznes w firmę Kraj:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Scenariusze lekcji Przekształcenie pomysłu na biznes w firmę Kraj:"

Transkrypt

1 Scenariusze lekcji Przekształcenie pomysłu na biznes w firmę Kraj: Polska Nr lekcji: 1 Tytuł lekcji: Identyfikacja niezbędnych zasobów Zalecana liczba uczniów: uczniów Zalecany czas lekcji: 2 x 45 min Założenia lekcji: Uczniowie będą wiedzieli co jest niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej Uczniowie będą potrafili zaplanować podstawy własnego biznesu Cele dydaktyczne lekcji: Uświadomienie jakie czynniki mają wpływ na powodzenie biznesu Identyfikacja zasobów niezbędnych do rozpoczęcia działalności Praktyczne zaplanowanie podstaw własnej działalności gospodarczej Materiały potrzebne do Kartki do flipczarta przeprowadzenia lekcji: Mazaki Wprowadzenie: Zaprezentuj uczniom temat lekcji. Powiedz, że w trakcie zajęć przyjrzycie się bliżej zasobom, jakie są niezbędne przy podejmowaniu praktycznie każdej działalności gospodarczej. (5 min) Działania nauczyciela: Zaproś uczniów do podawania przykładów biznesu który mogliby w przyszłości poprowadzić. Ich propozycje zapisz na tablicy. Zadbaj by na liście znalazły się pomysły z dziedziny usług, handlu i produkcji. (10 min) Działania Uczniów: 1. Udział w burzy mózgów 2. Praca zespołowa Poproś o zagłosowanie nad każdą z propozycji przez podniesienie ręki, zapisz przy każdej propozycji liczbę głosów. (wyjaśnij że chodzi o wybranie propozycji nad którymi będziecie dalej pracowali). Zapisz na kartkach wybrane tematy (po jednym z usług, handlu i produkcji + ewentualnie kolejne które uzyskały najwięcej punktów tak by każda grupa miała swój temat). (5 min) Podziel uczniów na zespoły (4-6

2 osobowe). a) poprzez zaproszenie osób które chcą pracować właśnie nad tym tematem b) dowolny podział na grupy i przydzielenie grupie wylosowanego tematu poproś wszystkie grupy by przeanalizowały i zapisały na flipczarcie wg wzoru zasoby konieczne do zaplanowania wybranego biznesu: a) ludzie (pracownicy) b) lokalizacja (trzeba uwzględnić takie elementy jak atrakcyjność lokalizacji z punktu widzenia klientów i konkurencji, wygoda dla dostawców, wpływ działalności na otoczenie, dostępność niezbędnych mediów, komunikacja i miejsca parkingowe) c) maszyny i wyposażenie (np. narzędzia, wyposażenie biura, kasy fiskalne, maszyny do produkcji lub urządzenia do świadczenia usług. d) technologia, systemy informatyczne (np. komputery, tablety, specjalistyczne oprogramowanie, bazy danych, telefony itp.) e) pojazdy (samochody dostawcze, samochody do kontaktów z klientami) f) surowce, materiały i zapasy (np. asortyment sklepu, materiały do wytwarzania, ekspozycja itp.) (30 min) Zaproś grupy do zaprezentowania efektów swojej pracy na forum. (30 min) Konkluzja/podsumowanie: Nauczyciel w ramach dyskusji grupowej prosi uczniów o podzielenie się spostrzeżeniami z zajęć (10 min). Co może być oceniane w czasie lekcji: Nauczyciel może oceniać: - aktywne uczestnictwo

3 - umiejętność pracy w grupie - umiejętność prezentacji pracy grupowej - pomysłowość, kreatywność - umiejętność wyszukiwania potrzebnych informacji i kojarzenia faktów

4 Scenariusze lekcji Kraj: Polska Nr lekcji: 2 Tytuł lekcji: Dostawcy Zalecana liczba uczniów: uczniów Zalecany czas lekcji: 45 min Założenia lekcji: Uczniowie będą wiedzieli jakie kryteria trzeba brać pod uwagę przy wyborze dostawców towarów i usług Uczniowie będą potrafili napisać proste zamówienie i przeanalizować oferty Cele dydaktyczne lekcji: Materiały potrzebne do przeprowadzenia lekcji: Wprowadzenie: Zwrócenie uwagi na różne aspekty mające wpływ na końcowy efekt zamówienia (nie tylko cenę). Zdobycie praktycznych umiejętności pisania i analizowania ofert Komputery z dostępem do Internetu Wprowadzamy uczniów w tematykę zajęć krótkim wykładem (zachęcając do podawania przykładów z życia). Warto zwrócić uwagę także na to, że prowadząc działalność sami staniemy się dostawcami towarów lub usług i ta sama wiedza może nam pomóc osiągnąć sukcesy we własnej sprzedaży (zmiana ról). Prowadząc działalność gospodarczą mamy do czynienia z różnego rodzaju dostawcami. Można ich podzielić na kilka głównych grup: 1. Dostawcy wyposażenia i narzędzi potrzebnych do rozpoczęcia działalności 2. Dostawcy materiałów do produkcji (firmy produkcyjne) 3. Dostawcy towarów przeznaczonych do sprzedaży (firmy handlowe) 4. Dostawcy materiałów i części niezbędnych do wykonywania usług (firmy usługowe) 5. Dostawcy materiałów eksploatacyjnych i potrzebnych usług (materiały biurowe, środki czystości, ubezpieczenia, reklama itp.) Często jedynym kryterium które bierze się pod uwagę przy wyborze oferty jest cena, jednak warto zwrócić uwagę także na inne elementy. Jeśli kupimy towar kiepskiej jakości to może się okazać, że po krótkim okresie użytkowania trzeba go będzie wymienić na nowy (i ponownie ponieść koszty zakupu). W przypadku zakupu maszyn i sprzętu elektronicznego z oprogramowaniem ważną rolę odgrywa dostępność serwisu. Przy wyborze dostawców towarów handlowych i materiałów potrzebnych do wykonywania usługi warto ponadto zwrócić uwagę na ciągłość dostaw, upusty i rabaty oferowane przy większych zakupach lub dłuższym okresie współpracy, koszty transportu. Przygotowanie i realizacja zamówienia obejmuje następujące działania: 1. Sprecyzowanie własnych potrzeb (czego potrzebujemy, w jakiej ilości, jakie są nasze minimalne wymagania odnośnie warunków technicznych, terminów dostawy, inne istotne aspekty związane ze specyfiką zamawianego towaru). 2. Przygotowanie zapytania ofertowego

5 3. Wybór kontrahentów do których rozsyłamy zapytania (i ich wysłanie) 4. Analiza nadesłanych ofert 5. Negocjacje z wybranymi oferentami i wybór najkorzystniejszej oferty. Przy wyborze oferty bierzemy pod uwagę nie tylko obecne potrzeby firmy, ale staramy się też przewidzieć te potrzeby w przyszłości (uwzględniając planowany rozwój firmy). Działania nauczyciela: Wprowadzenie w tematykę (wykład z zachęceniem do podawania przykładów) 10 min Podział uczniów na 3- osobowe grupy. Każdej grupie przydzielamy jedno z dwóch zadań: a) określenie kryteriów dotyczących zakupu wybranej kategorii towarów lub usługi. Można wybrać jedną lub dwie działalności (np. handlową i usługową) powiązane z profilem klasy jako punkt wyjścia lub pozwolić by każda grupa swobodnie wybrała jakiś rodzaj działalności który chce przeanalizować i towary z nim związane. b) Wyszukanie w Internecie ofert dotyczących sprzedaży konkretnego urządzenia i przygotowanie analizy porównawczej. Można skorzystać z propozycji zamieszczonych poniżej lub przygotować własną specyfikację dotyczącą np. urządzeń związanych z profilem klasy. Działania Uczniów: 1. Aktywny udział w części wykładowej (podawanie przykładów) 2. Praca zespołowa część uczniów opracowuje kryteria potrzebne do przygotowania zapytania ofertowego, część przygotowuje analizy porównawcze zamawianego towaru z wykorzystaniem ofert z Internetu. 3. Prezentacja efektów pracy Każda grupa prezentuje na forum klasy rezultaty swojej pracy w formie a) zapytania ofertowego b) analizy porównawczej ofert (15 min na przygotowanie min na prezentację) Konkluzja/podsumowanie: Nauczyciel w ramach dyskusji grupowej prosi uczniów o podzielenie się spostrzeżeniami z zajęć. Warto na koniec dodać, że oferty które otrzymamy (czy wyszukamy w Internecie) mogą być przedmiotem dalszych negocjacji mając do wyboru kilku oferentów często można wynegocjować

6 jakieś dodatkowe upusty lub dodatki (często zależne od wartości zamówienia) i warto o to zapytać potencjalnych partnerów. Co może być oceniane w czasie lekcji: Nauczyciel może oceniać: - aktywne uczestnictwo - umiejętność pracy w grupie - umiejętność prezentacji pracy grupowej - pomysłowość, kreatywność - umiejętność wyszukiwania potrzebnych informacji i kojarzenia faktów Materiały źródłowe Analiza porównawcza Rodzaj sprzętu/usługi: Oferta I Oferta II Oferta III Oferta IV Minimalne wymagania: Dodatkowe opcje Serwis Cena (+ koszty transportu) Inne (okres gwarancji, koszt materiałów eksploatacyjnych itp.) Opinie Wybrane oferty do dalszych negocjacji:

7 Przykłady do analizy porównawczej: 1) Rodzaj sprzętu: Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, kopiarka) Oferta I Oferta II Oferta III Oferta IV Minimalne wymagania: Druk czarnobiały i w kolorze Technologia druku (laser/tusz) Skaner i kopiarka Dodatkowe kryteria szybkość drukowania rozdzielczość Serwis Cena (+ koszty transportu) Inne: rozmiary koszt tuszy Opinie użytkowników Wiarygodność sprzedawcy 2) Rodzaj sprzętu/usługi: Abonament telefoniczny Oferta I Oferta II Oferta III Oferta IV Minimalne wymagania: - połączenia bez limitu do wszystkich w pakiecie - sms-y w pakiecie bez limitu - dostęp do Internetu - aparat fotograficzny Dodatkowe kryteria aparat telefoniczny (jaki) zasięg Serwis Cena Inne: Okres obowiązywania umowy Opinie użytkowników

8 Scenariusze lekcji Przekształcenie pomysłu na biznes w firmę Kraj: Polska Nr lekcji: 3 Tytuł lekcji: Źródła finansowania Zalecana liczba uczniów: uczniów Zalecany czas lekcji: 45 min Założenia lekcji: Uczniowie będą wiedzieli gdzie i jak szukać źródeł finansowania biznesu Cele dydaktyczne lekcji: Materiały potrzebne do przeprowadzenia lekcji: Wprowadzenie: Zapoznanie z dostępnymi źródłami finansowania działalności Komputer z dostępem do Internetu Bo rozpocząć działalność niezbędne są fundusze. Są konieczne do nabycia niezbędnych zasobów oraz do finansowania bieżącej działalności (czynsze, opłaty, materiały eksploatacyjne, pensje itp.). Poza takimi źródłami finansowania jak własne oszczędności czy pożyczki od rodziny i przyjaciół jest szereg funduszy, które mogą ułatwić start nowej firmie. Podczas tych zajęć przyjrzymy się komu i na jakich warunkach udzielają wsparcia. Działania nauczyciela: Działania Uczniów: Nauczyciel zaprasza uczniów do podawania gdzie można szukać dofinansowania dla małego biznesu, zapisuje odpowiedzi na tablicy i krótko je omawia w razie potrzeby dopisując te, o których uczniowie nie wiedzieli: 1. Własne oszczędności 2. Pożyczki od rodziny i przyjaciół 3. Finansowanie społecznościowe 4. Programy lokalne i rządowe 5. Pożyczki dla małego biznesu 6. Granty dla rozpoczynających działalność gospodarczą 7. Anioły Biznesu 8. Programy Unii Europejskiej (10 min) 1. Udział w burzy mózgów 2. Praca w grupach wyszukiwanie i opracowanie informacji znalezionych w Internecie 3. Przedstawienie wyników pracy grupy w postaci tabeli Następnie dzieli uczniów na grupy (2-4 osobowe). Zadaniem każdej z grup jest wyszukanie w Internecie informacji na temat źródeł finansowania z pozycji 3-8. (20 min)

9 W czasie gdy uczniowie pracują nauczyciel przygotowuje na tablicy tabelę do której będą wpisywane wyniki poszukiwań. Podsumowanie - uzupełnienie tabeli (15 min) Konkluzja/podsumowanie: Każda z grup przedstawia wyniki swoich poszukiwań wpisując je do przygotowanej przez nauczyciela tabeli. Dodatkowe materiały ,1,crowdfunding-po-polsku.read zukamy/default.aspx Przydatne linki: Co może być oceniane w czasie lekcji: Nauczyciel może oceniać: - umiejętność pracy w grupie - umiejętność prezentacji pracy grupowej - umiejętność wyszukiwania potrzebnych informacji Materiały źródłowe Źródło finansowania Kwota dofinansowania Dla kogo Warunki

10 oszczędności Pożyczki od przyjaciół I rodziny Finansowanie społecznościowe Programy lokalne i rządowe Pożyczki dla małego biznesu Granty dla rozpoczynających działalność gospodarczą Anioły Biznesu Programy Unii Europejskiej

11 Scenariusze lekcji Przekształcenie pomysłu na biznes w firmę Kraj: Polska Nr lekcji: 4 Tytuł lekcji: Forma prawna firmy Zalecana liczba uczniów: uczniów Zalecany czas lekcji: 45 min Założenia lekcji: Uczniowie poznają różne formy prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej Uczniowie będą umieli wskazać różnice dotyczące różnych forma prawnych działalności Uczniowie będą umieli wybrać najkorzystniejszą formę prawną do prowadzenia zaplanowanej działalności Cele dydaktyczne lekcji: Materiały potrzebne do przeprowadzenia lekcji: Zapoznanie uczniów z różnymi formami prawnymi prowadzenia działalności gospodarczej i wskazanie różnic między nimi, tak by samodzielnie potrafili wybrali najkorzystniejszą formułę dla danej działalności oraz potrafili ocenić ryzyko, wady i zalety każdej z form. Komputer z dostępem do Internetu Wprowadzenie w temat lekcji: Działalność gospodarczą można prowadzić samodzielnie (jednoosobowa firma), lub w formie spółek prawa handlowego. Rozróżniamy osobowe i kapitałowe spółki prawa handlowego. Spółki osobowe opierają się na osobistej więzi między wspólnikami, którzy maja takie same prawa i obowiązki oraz solidarnie odpowiadają za zaciągane zobowiązania. Spółka kapitałowa to rodzaj spółki, w której najważniejszym elementem jest majątek spółki (kapitał). Należy do nich spółka akcyjna i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Od spółek osobowych wyróżnia je: zmienny kapitał i skład osobowy, posiadanie osobowości prawnej, skierowanie odpowiedzialności za zobowiązania spółki na samą spółkę, wyodrębnienie majątku spółki, prowadzenie spraw spółki pośrednio przez wspólników i ukształtowanie praw i obowiązków wspólników wobec spółki w sposób zróżnicowany. W prawie polskim jest jeszcze spółka komandytowa, która jest pośrednią formą między spółką osobową a spółką kapitałową. W krajach Unii Europejskiej działalność prywatnych podmiotów gospodarczych prowadzona jest najczęściej w formie: 1) firmy jednoosobowej (angielski odpowiednik - sole trader, niemiecki Einzelunternehmen, francuski enterpreneur indyviduel); 2) spółki osobowej (angielski odpowiednik General Partnership/ Limited Partnership, niemiecki Personengesellschaft (offene Handelsgesellschaft OHG lub Kommanditgesellschaft KG), francuski SNC/ Sociẻtẻ); 3) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ((angielski odpowiednik Limited Liability Company, niemiecki GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung), francuski SARL);

12 4) spółki akcyjnej (angielski odpowiednik Public Limited Company, niemiecki AG (Aktien Gesellschaft), francuski SA). Wśród spotykanych forma prawnych wyróżnia się dodatkowo: 1) spółdzielnie, występujące głównie w rolnictwie; 2) stowarzyszenia i fundacje, charakterystyczne dla działalności non-profit; 3) spółki cywilne, wykorzystywane najczęściej nie do działalności gospodarczej sensu stricte, lecz do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych ludności. Podobnie prawne formy prowadzenia działalności gospodarczej istnieją w Polsce. Sektor prywatny najczęściej wykorzystuje: 1) przedsiębiorstwo osoby fizycznej, będące odpowiednikiem europejskiej firmy jednoosobowej; 2) spółkę cywilną, przy czym w przypadku Polski ta forma prawna ma daleko szersze zastosowanie w działalności gospodarczej niż w krajach UE; Spółka cywilna nie ma osobowości prawnej, jest formą wspólnego prowadzenia biznesu przez wspólników z których każdy jest samodzielnym przedsiębiorcą. 3) spółkę handlową, w tym spółkę jawną i komandytową, które są odpowiednikiem wyszczególnionych w odniesieniu do UE spółek osobowych oraz spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkę akcyjną, które mają takie same odpowiedniki na gruncie UE; Spółka jawna to spółka osobowa mająca zdolność do czynności prawnych. Spółka komandytowa to forma spółki w której część wspólników angażuje się w działania spółki jak w spółce jawnej (i ma takie same prawa i obowiązki), a część inwestuje tylko swój kapitał. Spółki handlowe obejmują także spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne. 4) spółdzielnię, mającą z uwagi na dziedzictwo okresu gospodarki centralnie planowanej znacznie większe znaczenie niż w krajach UE. Oprócz tych form występują stowarzyszenia i fundacje, mające podobnie jak w krajach UE zastosowanie przede wszystkim w działalności non-profit. Popularność podstawowych form prawnych jest różna w różnych krajach UE. Firmy jednoosobowe dominują prawie we wszystkich państwach UE (także w Polsce). Spółki osobowe najpopularniejsze są w takich krajach UE jak Wielka Brytania, Włochy, Finlandia, Austria, Grecja, Szwecja oraz Holandia. Natomiast spółki kapitałowe mają swoją bardzo silną reprezentację w Szwecji, Luksemburgu, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Francji, Finlandii, Belgii i Holandii. Kraje UE charakteryzują się daleko idącym ujednoliceniem podstawowych rozwiązań prawnych dotyczących MSP (charakter prawny, zdolność do czynności prawnych, odpowiedzialność, obowiązek zgłoszenia do rejestru, rachunkowość). Niemniej istnieją pewne różnice dotyczące zasad rejestracji (opisane bliżej w artykule j.html 0 Każda z form prawnych ma swoje wady i zalety i warto bliżej się z nimi zapoznać. Może się przydać nie tylko przy zakładaniu własnej działalności, ale także przy różnych kontaktach handlowych z firmami (warto wiedzieć kto może reprezentować firmę, kto i w jaki sposób odpowiada za zaciągane zobowiązania itp.) Działania nauczyciela: 1. Po krótkim wprowadzeniu do tematu lekcji dzielimy uczniów na 3-4 osobowe grupy i dajemy każdej grupie materiały w postaci 2 pustych tabel z nagłówkami oraz wycięte pola z Działania Uczniów: 1. Praca w grupach 3-4 osobowych układanie danych dotyczących różnych aspektów form prawnych w tabelach z możliwością korzystania z Internetu

13 tabel zamieszczonych poniżej. Zadaniem uczniów jest dopasowanie odpowiednich pól do pustych miejsc w tabeli. Jeśli uczniowie mają problemy z dopasowaniem mogą korzystać z informacji w Internecie lub pomocy nauczyciela. (20 min) 2. Dyskusja w grupie wspólne ustalenie najwłaściwszej formy prawnej dla wybranej działalności i przygotowanie krótkiego uzasadnienia. 3. Prezentacja wyników pracy grupy. 2. Po upływie wyznaczonego czasu pokazujemy uzupełnione prawidłowo tabele uczniowie poprawiają ewentualne błędy. (5 min) 3. Rozdajemy uczniom przygotowane karteczki z opisem działalności każda grupa ma za zadanie dopasować najbardziej korzystną formę prawną do wylosowanej działalności i krótko uzasadnić swój wybór. Można wykorzystać podane poniżej przykłady lub wymyślić własne powiązane z profilem kształcenia (10 min na dopasowanie i 10 min na prezentację uzasadnienia). Przydatne linki: _gospodarcza Co może być oceniane w czasie lekcji: - umiejętność pracy w grupie - umiejętność prezentacji pracy grupowej - umiejętność kojarzenia faktów i wyszukiwania potrzebnych informacji - umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce Materiały źródłowe Opis przykładowych działalności do wyboru formy prawnej: 1. Firma świadcząca usługi u klienta w zakresie czyszczenia dywanów, obić, tapicerki samochodowej. Pierwsza działalność młodego przedsiębiorcy. Korzysta z rodzinnego samochodu i pomieszczenia na sprzęt udostępnionego przez rodziców.

14 2. Niewielki salon fryzjersko kosmetyczny. Świadczy usługi fryzjerskie oraz usługi kosmetyczne na jednym z osiedli mieszkalnych, w wynajmowanym od spółdzielni lokalu w bloku mieszkalnym. 3. Firma prowadząca sklepiki szkolne w 3 szkołach podstawowych w jednej z dzielnic miasta. 4. Warsztat samochodowy. Usługi blacharsko lakiernicze. Właściciel nie dysponuje własnym lokalem, ma do wyboru wynajem (drogo) lub wejście w spółkę ze znajomym który dysponuje lokalizacją w dobrym miejscu ale sam nie chce prowadzić działalności. 5. Niewielka szwalnia zatrudniająca kilkunastu pracowników. Realizuje zlecenia od innych kontrahentów, ale właściciele (dwóch braci) chcieliby stworzyć własną kolekcję ubrań i rozpocząć sprzedaż pod własną marką. Nie mają dość kapitału na rozwój ale mają dobry pomysł jak podbić rynek. 6. Firma produkująca plastikowe elementy do części samochodowych, zatrudnia około 30 osób, musi być wiarygodnym partnerem dl swoich odbiorców. 7. Kilku przyjaciół chce uruchomić sieć restauracji. Jeden jest świetnym kucharzem (praktykował za granicą), drugi ma zdolności organizacyjne, trzeci dysponuje kapitałem który chciałby korzystnie ulokować. 8. Mała firma zajmująca się handlem artykułami elektroinstalacyjnymi chce rozszerzyć swoją działalność, otworzyć sklepy w nowych miastach, zając się także handlem hurtowym. Tabela do ułożenia przez uczniów: Firma jednoosobowa Spółka osobowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka akcyjna Krótki opis Przedsiębiorca wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą. Może korzystać z pomocy członków rodziny, zatrudniać inne osoby lub współpracować z innymi przedsiębiorstwami Prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. Posiada zdolność prawną (może zaciągać zobowiązania i nabywać prawa). Spółkę może reprezentować każdy wspólnik a jej majątek stanowi własność wspólników. Jej założycielami mogą być osoby fizyczne, prawne a także spółki osobowe. Spółka powstaje z chwilą wpisania do rejestru, nabywając jednocześnie osobowość prawną. Współwłaścicielami SA są akcjonariusze Po podpisaniu statutu (zbioru przepisów regulujących strukturę, zadania i funkcjonowanie S.A.) w formie aktu notarialnego wybierają Zarząd spółki, który rejestruje firmę w rejestrze sądowym Liczba założycieli jednosobowo Dowolna liczba (min. 2) W większości krajów UE dowolna liczba (od 1 lub 2). Dowolna liczba akcjonariuszy

15 Wymagania formalne wpis do ewidencji uproszczona księgowość wpis do ewidencji uproszczona księgowość Umowa spółki, wpis do rejestru; pełna sprawozdawczość finansowa Umowa spółki w formie aktu notarialnego, wpis do rejestru; pełna sprawozdawczość finansowa Kapitał zakładowy nie wymagany nie wymagany Zróżnicowane wymagania w różnych krajach UE (od 0 do kilkudziesięciu tys. ECU). Wymagany przed rejestracją spółki (zróżnicowane wymagania w różnych krajach UE) Zarządzanie firmą jednoosobowo wszyscy wspólnicy łącznie Zarząd powołany przez wspólników Zarząd; Rada Nadzorcza; Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Odpowiedzialność za zobowiązania firmy majątkiem firmy i własnym wspólnicy solidarnie ze spółką całym swoim majątkiem tylko spółka tylko spółka Podział zysków całość zgodnie z umową między wspólnikami w postaci dywidendy w postaci dywidendy Zalety szybka rejestracja i likwidacja działalności, duży wybór form opodatkowania; prosta księgowość; możliwość uzyskania dofinansowania na start prostota złączenia pomysłów i zasobów kilku osób; łatwość założenia i proste procedury prowadzenia; zaangażowanie wszystkich wspólników w sprawy spółki; niskie koszty rozpoczęcia działalności odpowiedzialność udziałowców ograniczona tylko do wielkości wkładu (Zarząd może odpowiadać dodatkowo osobistym majątkiem za zaniedbania) Odpowiedzialność akcjonariuszy tylko do wysokości wniesionego kapitału; łatwość pozyskiwania kapitału Wady konieczność samodzielnego zajmowania się wszystkimi aspektami działalności firmy odpowiedzialność własnym majątkiem za własne zobowiązania a także za zobowiązania wspólników; problemy z podziałem kompetencji podwójne opodatkowanie (raz zysk spółki, drugi raz podatek od przychodu w postaci dywidendy) podwójne opodatkowanie (zysk spółki, drugi raz podatek od dywidendy); skomplikowana procedura zakładania, likwidacji; złożona struktura

16 Scenariusze lekcji Przekształcenie pomysłu na biznes w firmę Kraj: Polska Nr lekcji: 5 Tytuł lekcji: Strategie marketingowe Zalecana liczba uczniów: uczniów Zalecany czas lekcji: 2 x 45 min Założenia lekcji: Uczniowie poznają główne elementy strategii marketingowych Uczniowie będą umieli przygotować w zarysie prostą strategię marketingową dla określonego produktu Cele dydaktyczne lekcji: Uświadomienie jakie czynniki mają wpływ na powodzenie biznesu Zapoznanie z głównymi elementami strategii marketingowych Praktyczne zastosowanie poznanej wiedzy Materiały potrzebne do Kartki do flipchartu lub duży papier, flamastry przeprowadzenia lekcji: Wprowadzenie w temat lekcji: Głównym celem przedsiębiorcy jest wypracowanie zysku ze sprzedaży towarów lub usług. Pomocne w osiągnięciu tego celu są strategie marketingowe, których podstawowym zadaniem jest uzyskanie trwałej przewagi konkurencyjnej na rynkach, na których działa przedsiębiorstwo. Aby wybrać odpowiednią strategię należy dokonać analizy możliwości jakimi dysponuje firma oraz jej otoczenia, w szczególności rynku na którym chcemy działać. Wybór odpowiedniej strategii zależy między innymi od takich czynników jak rodzaj produktu lub usługi, docelowa grupa odbiorców, konkurencja, zasoby firmy (finansowe, rzeczowe i osobowe). Przygotowanie strategii zaczynamy od określenia celów jakie chcemy osiągnąć. Cele ekonomiczne to np. określony poziom sprzedaży lub zyskowności, rozszerzenie zasięgu sprzedaży, wprowadzenie na rynek nowego produktu. Oprócz celów ekonomicznych z reguły przyjmuje się także cele związane z kształtowaniem postaw np. podnoszenie poziomu poinformowania nabywców o działalności firmy i jej produktach, zwiększenie skuteczności przekazywania informacji, umacnianie lub zmiana dotychczasowego wizerunku firmy. Kolejna faza strategii marketingowej obejmuje wybór grupy odbiorców, do których będzie kierowana oferta. Wyodrębniając względnie jednorodne grupy nabywców w osobne segmenty, przedsiębiorstwo ma szansę poznania ich potrzeb, preferencji i oczekiwań co umożliwia dostosowanie do nich oferty marketingowej. Do przygotowania strategii marketingowej wygodnie jest posłużyć się cztero- czynnikową kombinacją określaną jako marketing mix. Składa się ona z następujących elementów: - produkt (product) koncentruje decyzje na działaniach zmierzających do przygotowania właściwego dobra, które zaspokaja określoną potrzebą konkretnej grupy odbiorców. Obejmuje ona również asortyment, opakowanie i markę. - cena ( price) opiera się na założeniu, że nie koszty, a popyt jest punktem wyjścia przy jej ustalaniu. Są to ustalenia po jakiej cenie i w jakiej ilości potencjalni nabywcy byliby skłonni nabyć

17 określone dobra. - dystrybucja ( place) stanowi konsekwencję wytwarzania produktów, mają one bowiem wartość tylko wtedy, kiedy konsument może je otrzymać w odpowiednim miejscu i czasie. Oznacza to doprowadzenie towarów z miejsc ich wytworzenia do miejsc ich konsumpcji. Należy dokonać wyboru kanału dystrybucji oraz określić, gdzie towar należy umieścić na rynku. - promocja ( promotion) obejmuje kompleks form i środków mających na celu przekazywanie informacji na rynek. Obejmuje ona wszelkie sposoby komunikowania się z odbiorcą, informuje nabywców o towarach i ich walorach użytkowych, cenach, miejscach nabycia itp. Do podstawowych środków zalicza się reklamę, sprzedaż osobistą, public relations. Między produktem, ceną, dystrybucją i promocją zachodzą liczne związki i wzajemne uwarunkowania - zmiana jednego z instrumentów lub podejmowanych działań wywołuje potrzebę dalszych zmian np.: zmiana ceny może spowodować zmianę rodzaju reklamy, dlatego wszystkie te elementy powinny być rozpatrywane jednocześnie. Kombinacja elementów marketingu określonych w powyższych koncepcjach pozwala zaoferować potencjalnym nabywcom zespół poszukiwanych przez nich korzyści, a tym samym skłonić ich do nabycia oferowanych produktów lub usług. Ostatnia fazę w procesie formułowania strategii stanowi podział i uruchomienie środków, co pozwala przejść z etapu planowania i tworzenia koncepcji do ich realizacji w praktyce. Z marketingowego punktu widzenia istotnym czynnikiem określającym wybór strategii rozwoju przedsiębiorstwa jest jego pozycja rynkowa oraz umiejętności konieczne do zastosowania danej strategii i monitorowania jej wyników. Działania nauczyciela: 1. Wprowadzenie do tematu lekcji (10 min) 2. Ćwiczenie pobudzające kreatywność nauczyciel prosi uczniów o wymyślenie jak najwięcej nietypowych zastosowań jakiegoś przedmiotu codziennego użytku (np. ołówek, butelka plastikowa). Podane odpowiedzi zapisuje na tablicy (bez oceniania czy pomysł jest dobry czy głupi). (5 min) 3. Dzielimy uczniów na grupy 6-8 osobowe. Każda grupa dostaje następujące zadania: a) wymyślić jakiś produkt/ usługę dla którego będzie tworzyć strategię marketingową (burza mózgów 5 min). Najlepiej jeśli będzie to coś w stylu science fikction chodzi o to by uczniowie bawili się przy tym ćwiczeniu i pozwolili działać swojej wyobraźni b) ustalenie grupy docelowej której chcemy oferować dany produkt Działania Uczniów: 1. Udział w ćwiczeniu pobudzającym kreatywność podawanie wymyślonych przykładów 2. Praca w grupach 6-8 osobowych. Wymyślenie produktu lub usługi oraz określenie grupy docelowej i potrzeb które dany produkt ma zaspokajać. Przygotowanie prostego planu strategii marketingowej dla tego produktu. 3. Przygotowanie i prezentacja przed resztą klasy kampanii promocyjnej dla wybranego produktu.

18 oraz potrzeb które ma on zaspokajać (5 min). c) przygotowanie prostego planu kampanii marketingowej (jak chcemy dotrzeć z informacją do potencjalnych klientów, czym ich zachęcić do zakupu, zaplanować dystrybucję i ewentualny serwis dla danego produktu) 20 min 4. Każda grupa przygotowuje i prezentuje kampanię promocyjną wg ustalonego planu przy założeniu że reszta klasy reprezentuje grupę docelowych odbiorców. (na przygotowanie 15 min, 30 minut na prezentację) Przydatne linki: Nietypowe zastosowania zwykłych przedmiotów: https://www.google.pl/search?q=butelki+plastikowe+zas tosowanie&espv=2&biw=801&bih=770&tbm=isch&tbo= u&source=univ&sa=x&ei=wk0rvj6pcuviywptzyio&ved= 0CEoQsAQ miotow_codziennego_uzytku,2159,0,0.html Co może być oceniane w czasie lekcji: Nauczyciel może oceniać: - pomysłowość - umiejętność pracy w grupie - umiejętność prezentacji pracy grupowej - umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy 1 Wykład metodyczny Platforma internetowa osią projektu

Bardziej szczegółowo

Forma własności. własność mieszana

Forma własności. własność mieszana Lekcja 39. Temat: Klasyfikowanie przedsiębiorstw Temat w podręczniku: Klasyfikacja przedsiębiorstw Podmiotem gospodarczym jest każdy, niezależnie od jego formy organizacyjnej, aktywny uczestnik procesów

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nazwa innowacji: Ekonomia i finanse - innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości Rodzaj innowacji: programowa

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ BIZNESPLAN MAŁEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 1

PLANOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ BIZNESPLAN MAŁEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 1 Agnieszka Mikina Ośrodek Doradztwa Zawodowego ŁCDNiKP PLANOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ BIZNESPLAN MAŁEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 1 IV etap edukacji Cele kształcenia Cel ogólny: przygotowanie uczniów/uczennic

Bardziej szczegółowo

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą 2012 Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą Usługi PK KSU jako pierwowzór nowych usług PK DIAGNOZA POTRZEB KLIENTA

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Agnieszka Świętek Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 5.7 Temat zajęć: Struktura biznesplanu 1. Cele lekcji: Uczeń: zna pojęcie biznesplan, rozumie potrzebę pisania biznesplanu dla celów wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: Działalność gospodarcza w jednostkach organizacyjnych. CEL OGÓLNY: Zapoznanie uczniów z celami oraz zasadami normalizacji

PRZEDMIOT: Działalność gospodarcza w jednostkach organizacyjnych. CEL OGÓLNY: Zapoznanie uczniów z celami oraz zasadami normalizacji Beata Cendrowicz Nauczyciel w SOSW nr 6 w Łodzi Scenariusz lekcji TEMAT: Normalizacja dlaczego uczeń powinien o niej wiedzieć? TYP SZKOŁY/KLASA: Klasa 1 Policealna Administrcji PRZEDMIOT: Działalność gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2012 Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 6.9 Temat zajęć: Jak przyciągniemy klientów? Działania marketingowe (2)

Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 6.9 Temat zajęć: Jak przyciągniemy klientów? Działania marketingowe (2) Strona1 Anna Irena Szymańska Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 6.9 Temat zajęć: Jak przyciągniemy klientów? Działania marketingowe (2) 1. Cele lekcji: Uczeń: wyjaśnia znaczenie pojęć: marketing, marketing-mix,

Bardziej szczegółowo

Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej

Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej Załącznik nr 2c do umowy o udzielnie wsparcia Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej Wsparcie na prowadzenie punktu konsultacyjnego jest przeznaczone na finansowanie

Bardziej szczegółowo

adanie własnej asnej firmy multimedialne materiały y pomocnicze Zakładanie ponadgimnazjalnych Plan prezentacji 1

adanie własnej asnej firmy multimedialne materiały y pomocnicze Zakładanie ponadgimnazjalnych Plan prezentacji 1 Zakładanie adanie własnej asnej firmy multimedialne materiały y pomocnicze dla uczniów w szkół ponadgimnazjalnych 1 Wstęp Podstawy prawne podejmowania działalności gospodarczej Rodzaje działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING E-MARKETING Skuteczny marketing = skuteczna sprzedaż. Nasi klienci coraz więcej czasu spędzają w internecie i to tu szukają produktów i usług. Siła oddziaływania informacji umieszczonej w sieci jest ogromna.

Bardziej szczegółowo

Podstawy finansów i inwestowania w biznesie. Wykład 4

Podstawy finansów i inwestowania w biznesie. Wykład 4 Podstawy finansów i inwestowania w biznesie Wykład 4 Działalność gospodarcza zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż,

Bardziej szczegółowo

Bilans przedsiębiorstwa co to takiego? Autor: mgr Gabriela Jagsz

Bilans przedsiębiorstwa co to takiego? Autor: mgr Gabriela Jagsz Bilans przedsiębiorstwa co to takiego? Autor: mgr Gabriela Jagsz Cele lekcji W trakcie zajęć uczeń powinien: ćwiczyć umiejętności pracy w grupie, ćwiczyć umiejętności autoprezentacji, prezentować efekty

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ. Cel ogólny kształcenia: usystematyzowanie wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw prawnych i form prawnych działalności gospodarczej.

KONSPEKT ZAJĘĆ. Cel ogólny kształcenia: usystematyzowanie wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw prawnych i form prawnych działalności gospodarczej. KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Kryteria wyboru formy prawnej Cel ogólny kształcenia: usystematyzowanie wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw prawnych i form prawnych działalności gospodarczej. Cele szczegółowe

Bardziej szczegółowo

i inwestowania w biznesie

i inwestowania w biznesie Podstawy finansów i inwestowania w biznesie Wykład 4 Plan wykładu Pojęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorcy Formy prawne przedsiębiorstw 2014-11-05 2 Działalność gospodarcza Zarobkowa działalność

Bardziej szczegółowo

Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjna alternatywa dla biznesu

Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjna alternatywa dla biznesu Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjna alternatywa dla biznesu Strona 1 Wśród wielu prawnych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce warto przyjrzeć się bliżej mało znanej przez przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Charakterystyka form działalności gospodarczej. FORMY PRAWNE PRZEDSIĘBIORCÓW

Załącznik nr 2. Charakterystyka form działalności gospodarczej. FORMY PRAWNE PRZEDSIĘBIORCÓW Podstawa prawna Status prawny Charakter Cel; przeznaczenie 7 2 lipca 2004 r. o swobodzie 1 posiada zdolność do czynności prawnych (pełną) 4 w małym zakresie cywilna 23 kwietnia 1967 r. Kodeks cywilny 2

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 )

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) USTAWA z dnia 15 września 2000 r. KODEKS

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej ul. Rejtana 3b 45-334 Opole tel.:77 442-06-53 us1671@op.mofnet.gov.pl Działalność rolnicza Działalność

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej Po przeczytaniu poniższego tekstu przygotujcie w dowolnej formie graficznej schemat przedstawiający różne formy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce

Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce Temat (rozumiany jako lekcja) 1. Etapy projektu 2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) wie na

Bardziej szczegółowo

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena to pieniądze lub inne środki wymienialne na własność lub użytkowanie produktu lub usługi Dla konsumenta cena to wyznacznik wartości

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza Działalność gospodarcza dr Aleksandra Gąsior Katedra Mikroekonomii Gorzów Wielkopolski Sprawy formalne Sylabus Zaliczenie Kontakt: olag@wneiz.pl Slajd nr 2 POJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Slajd nr 3

Bardziej szczegółowo

ABC przedsiębiorcy - zakładam własny biznes - czyli co, gdzie, kiedy?

ABC przedsiębiorcy - zakładam własny biznes - czyli co, gdzie, kiedy? ABC przedsiębiorcy - zakładam własny biznes - czyli co, gdzie, kiedy? Zakładam własny biznes Jak otworzyć działalność gospodarczą? Jakie wybrać formy opodatkowania? Jakie koszty nas czekają? Jakie niebezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca

Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca 1.1. Etapy projektu 1.2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie wie na czym polega metoda projektu? wymienia etapy

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce dla klas szkół ponadgimnazjalnych autor mgr inż. Jolanta Kijakowska ROK SZKOLNY 2014/15 (klasa II d) Temat (rozumiany

Bardziej szczegółowo

EASY BUSINESS SYMULACJA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WARSZTAT OPARTY O SYMULACJĘ BIZNESU EASY BUSINESS

EASY BUSINESS SYMULACJA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WARSZTAT OPARTY O SYMULACJĘ BIZNESU EASY BUSINESS EASY BUSINESS SYMULACJA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WARSZTAT OPARTY O SYMULACJĘ BIZNESU EASY BUSINESS Na bazie symulacji EASY BUSINESS może być prowadzone szkolenie lub cykl szkoleń z tematyki

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl BIZNESPLAN Każda działalność gospodarcza, nawet najmniejsza, musi zostać skrupulatnie zaplanowana. Plan przedsięwzięcia gospodarczego konstruuje się zazwyczaj w formie biznesplanu. Biznesplan 1 (ang. business

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Zagadnienia 1.1. Etapy projektu 1.2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie Konieczny (2) wie na czym polega metoda projektu?

Bardziej szczegółowo

Spółki handlowe z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych

Spółki handlowe z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych Spółki handlowe z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych Informacje o usłudze Numer usługi 2016/09/05/5061/16550 Cena netto 880,00 zł Cena brutto 1 082,00 zł Cena

Bardziej szczegółowo

Formy prowadzenia działalności gospodarczej 2015-11-06 10:53:00

Formy prowadzenia działalności gospodarczej 2015-11-06 10:53:00 Formy prowadzenia działalności gospodarczej 2015-11-06 10:53:00 2 Firmy zagraniczne chcące prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Szwajcarii mają m.in. następujące możliwości : Założenie spółki

Bardziej szczegółowo

Szkolenie pt.: Dotacja na założenie firmy oraz studia dofinansowane z Funduszy Europejskich, Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach

Szkolenie pt.: Dotacja na założenie firmy oraz studia dofinansowane z Funduszy Europejskich, Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach Akademia Biznesu - III edycja (23-26.04.2012) Harmonogram: Dotacja na założenie firmy oraz studia dofinansowane z Funduszy Europejskich, Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach: 23.04.2012

Bardziej szczegółowo

FORMY WŁASNOŚCI JK WZ UW 44

FORMY WŁASNOŚCI JK WZ UW 44 JK WZ UW 43 FORMY WŁASNOŚCI JK WZ UW 44 RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI JK WZ UW 45 JK WZ UW 46 Kategoria przedsiębiorstwa RJR (liczba zatrudnionych) Roczny obrót Całkowity bilans roczny ŚREDNIE < 250

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU I. STRESZCZENIE to krótkie, zwięzłe i rzeczowe podsumowanie całego dokumentu, które powinno zawierać odpowiedzi na następujące tezy: Cel opracowania planu (np. założenie

Bardziej szczegółowo

Zaróbmy na swoje. Autor: Maria Białasz

Zaróbmy na swoje. Autor: Maria Białasz Autor: Maria Białasz Scenariusz powstał na zajęciach warsztatowych "Jak uczyć ekonomii?" Skrócony opis lekcji Zajęcia zaplanowano dla uczniów gimnazjum realizujących moduł przygotowanie do aktywnego udziału

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza Spółki

Rada Nadzorcza Spółki Rada Nadzorcza Spółki AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego KWATERA Sp. z o.o. ul. Starościńska 1 02-516 Warszawa tel. 22 379-45-45, fax. 22 379-45-44 zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania

Bardziej szczegółowo

Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej

Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3c do umowy o udzielenie wsparcia Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności

Bardziej szczegółowo

Niniejszy ebook jest własnością prywatną.

Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Niniejsza publikacja, ani żadna jej część, nie może być kopiowana, ani w jakikolwiek inny sposób reprodukowana, powielana, ani odczytywana w środkach publicznego

Bardziej szczegółowo

WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR

WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR (rozpoczęcie działalności gospodarczej) SPIS TREŚCI Streszczenie 1. Charakterystyka realizatora przedsięwzięcia. Opis planowanego przedsięwzięcia.

Bardziej szczegółowo

O OSZ MATERIA Y DLA NAUCZYCIELI. Gimnazju m. konto bankowe?

O OSZ MATERIA Y DLA NAUCZYCIELI. Gimnazju m. konto bankowe? O OSZ MATERIA Y DLA NAUCZYCIELI Gimnazju m konto bankowe? ZAJĘCIA 2: Czy warto mieć konto bankowe? Grupa wiekowa: gimnazjum Czas zajęć: 1,5 godziny Wprowadzenie Obecnie posiadanie konta bankowego jest

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w Niemczech: Praktyczny Przewodnik dla polskich inwestorów Część 4. Osobliwości niemieckiego prawa: partycypacja pracownicza

Inwestycje w Niemczech: Praktyczny Przewodnik dla polskich inwestorów Część 4. Osobliwości niemieckiego prawa: partycypacja pracownicza Autor: Dr. Igor Stenzel Inwestycje w Niemczech: Praktyczny Przewodnik dla polskich inwestorów Część 4 Osobliwości niemieckiego prawa: partycypacja pracownicza Jedną z podstawowych decyzji, które musi podjąć

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną dr Izabela Michalska-Dudek MARKETING Program zajęć Konsultacje: piątki

Bardziej szczegółowo

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści:

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści: Tytuł: Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach europejskich. Vademecum małego i średniego przedsiębiorcy (wyd. V poprawione) Autorzy: Przemysław Mućko, Aneta Sokół

Bardziej szczegółowo

spółki komandytowo-akcyjnej... 102 72. Wskaż zalety i wady organizacji i funkcjonowania

spółki komandytowo-akcyjnej... 102 72. Wskaż zalety i wady organizacji i funkcjonowania SPIS TREŚCI 1. Czym jest prawo gospodarcze i jakie jest jego miejsce w systemie prawa polskiego?... 15 2. Wyjaśnij istotę źródeł prawa gospodarczego.... 16 3. Wskaż i omów podstawowe zasady prawa gospodarczego....

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń Kierunek przedsiębiorczość oraz Pozyskiwanie źródeł finansowania dla uczestników projektu

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń Kierunek przedsiębiorczość oraz Pozyskiwanie źródeł finansowania dla uczestników projektu . Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń Kierunek przedsiębiorczość oraz Pozyskiwanie źródeł finansowania dla uczestników projektu Data dodania: 28.02.2014 / Autor: Mateusz Kania Kategoria: Zapytania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po biznesie SPIS TREŚCI

Przewodnik po biznesie SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. Podstawy działalności gospodarczej 1. Zasady Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 8 2. Wymogi ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym 25 3. Obowiązki ustawowe Przepisy wprowadzające

Bardziej szczegółowo

Zakładanie działalności gospodarczej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Niemczech: Aspekty prawne oraz zagrożenia

Zakładanie działalności gospodarczej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Niemczech: Aspekty prawne oraz zagrożenia Rechtsanwalt Wirtschaftsprüfer Steuerberater Partnerschaftsgesellschaft Zakładanie działalności gospodarczej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Niemczech: Aspekty prawne oraz zagrożenia Jolanta

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI edycja III eliminacje szkolne test z kluczem odpowiedzi Organizator Olimpiady: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych Patronat honorowy: Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ SABINA GŁOMBIK - MODRZYŃSKA. Wymieni instrumenty marketingowego oddziaływania na rynek

PLAN WYNIKOWY Z MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ SABINA GŁOMBIK - MODRZYŃSKA. Wymieni instrumenty marketingowego oddziaływania na rynek PLAN WYNIKOWY Z MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ SABINA GŁOMBIK - MODRZYŃSKA Lp Dział i tematy lekcji Wymagania Podstawowe Ponadpodstawowe 1 Marketing jako forma działania firmy na rynku Zdefiniuje

Bardziej szczegółowo

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji.

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Future Advert Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Nasza Agencja Profesjonalna obsługa Public Relations dla Twojej firmy. Posiadamy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO w REPUBLICE CZESKIEJ

PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO w REPUBLICE CZESKIEJ PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO w REPUBLICE CZESKIEJ Podstawowe formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Republice Czeskiej to: (Ustawa Nr 513/1991 Kodeks handlowy (Obchodní

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN BIZNESPLAN Dokument wypełniają osoby, które uczestniczyły w module szkoleniowym, ubiegające się o udział w doradztwie indywidualnym w ramach projektu SPINAKER WIEDZY II Regionalny program wsparcia przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Scenariusze zajęć edukacyjnych nr 6.7 Temat zajęć: Czym będziemy się zajmować? Przygotowanie oferty

Scenariusze zajęć edukacyjnych nr 6.7 Temat zajęć: Czym będziemy się zajmować? Przygotowanie oferty Strona1 Anna Irena Szymańska Scenariusze zajęć edukacyjnych nr 6.7 Temat zajęć: Czym będziemy się zajmować? Przygotowanie oferty 1. Cele lekcji: Uczeń: wyjaśnia pojęcie produkt i dokonuje klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

2. Zakładanie własnej firmy

2. Zakładanie własnej firmy 1. 2. Zakładanie własnej firmy Uczeń zna: a. 1. Cele lekcji pojęcie biznesplanu, i. a) Wiadomości procedurę zakładania firmy, Uczeń potrafi: ii. b) Umiejętności przeprowadzić analizę SWOT, zastosować procedurę

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo- samodzielna, samofinansująca się jednostka organizacyjna prowadząca działalność gospodarczą.

Przedsiębiorstwo- samodzielna, samofinansująca się jednostka organizacyjna prowadząca działalność gospodarczą. Przedsiębiorstwo- samodzielna, samofinansująca się jednostka organizacyjna prowadząca działalność gospodarczą. Przedsiębiorca- osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

Działania marketingowe

Działania marketingowe Działania marketingowe Czyli jak sprzedać produkt Urszula Kazalska 1 Marketing Nazwa- od słowa market- rynek. Czyli marketing związany jest z wszelkiego rodzaju interakcjami jakie zachodzą pomiędzy kupującymi

Bardziej szczegółowo

1. Dokładny opis planowanej działalności gospodarczej, rolniczej (rozwinąć według punktów, przedstawiając konkretne i wymierne informacje:

1. Dokładny opis planowanej działalności gospodarczej, rolniczej (rozwinąć według punktów, przedstawiając konkretne i wymierne informacje: I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 2 1. Dokładny opis planowanej działalności gospodarczej, rolniczej (rozwinąć według punktów, przedstawiając konkretne i wymierne informacje: - przedmiot

Bardziej szczegółowo

IMIĘ I NAZWISKO KURSANTA- MICHAŁ SIEK FORMA PRZCY- SCENARIUSZ ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH WYKORZYSTANIE ITC W PLANOWANIU INWESTYCJI FINANSOWYCH

IMIĘ I NAZWISKO KURSANTA- MICHAŁ SIEK FORMA PRZCY- SCENARIUSZ ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH WYKORZYSTANIE ITC W PLANOWANIU INWESTYCJI FINANSOWYCH PRACA ZALICZENIOWA IMIĘ I NAZWISKO KURSANTA- MICHAŁ SIEK FORMA PRZCY- SCENARIUSZ ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH TEMAT: WYKORZYSTANIE ITC W PLANOWANIU INWESTYCJI FINANSOWYCH CEL OGÓLNY: Przekazanie uczniom wiedzy

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe- to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1 Wstęp... Wykaz skrótów... XI XIII DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1 Część I. Uwagi ogólne... 3 Rozdział 1. Klasyfikacja spółek... 3 Rozdział 2. Obliczanie głosów... 6 Rozdział 3. Wzorzec umowy...

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych)

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych) Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA

PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA METRYCZKA PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Imię i nazwisko osoby zakładającej firmę, nazwa firmy Adres siedziby i miejsc wykonywania działalności Telefony e-mail CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, marzec 2011 r. Dane rejestrowe spółki Power Price S.A. ul. Rosy Bailly 36 01-494 Warszawa tel./fax (22) 25 01 700 www.powerprice.pl e-mail: biuro@powerprice.pl

Bardziej szczegółowo

PR to nie potwór. Po co firmie PR?

PR to nie potwór. Po co firmie PR? Oferta W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w budowaniu dobrego wizerunku i wzmocnieniu pozycji marki. Staramy się wykorzystać jak najwięcej dostępnych form i narzędzi komunikacji, aby dotrzeć z informacją

Bardziej szczegółowo

Prawo gospodarcze zespół norm zajmujących się obrotem gospodarczym:

Prawo gospodarcze zespół norm zajmujących się obrotem gospodarczym: Prawo gospodarcze zespół norm zajmujących się obrotem gospodarczym: - publiczne reguluje funkcje państwa w gospodarce; adresatami norm są podmioty gospodarcze; -prywatne- reguluje stosunki prawne pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:.. Priorytet

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości

Scenariusz zajęć z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości Scenariusz zajęć z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości Temat: Dochody z kapitału Opracowała Grażyna Drożdżowska Uwagi realizacyjne Lekcja jest przewidziana jako jednostka 2- godzinna stanowiąca utrwalenie

Bardziej szczegółowo

Promocja w marketingu mix

Promocja w marketingu mix Promocja w marketingu mix Promocja Promocja- jest procesem komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem i obejmuje zespół środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje charakteryzujące

Bardziej szczegółowo

Rejestracja obu spółek trwa do 5 dni roboczych!! Rachunki bankowe dla obu spółek można otworzyć w Polsce

Rejestracja obu spółek trwa do 5 dni roboczych!! Rachunki bankowe dla obu spółek można otworzyć w Polsce ADVICE & CONSULTING DEZI LTD Biuro rachunkowe obsługujące naszych Klientów, świadczy usługi z zakresu otwierania różnych form działalności i prowadzenia ich księgowości. W poniższych, wybranych pakietach

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa Autorzy scenariusza: SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Prawo spółek polski Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza Spółki

Rada Nadzorcza Spółki Rada Nadzorcza Spółki Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego KWATERA Sp. z o.o. ul. Starościńska 1 02-516 Warszawa tel. 22 379-45-45, fax. 22 379-45-44 zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Ekologiczny smak sukcesu.

Ekologiczny smak sukcesu. www.ecropolis.eu Ekologiczny smak sukcesu. Walory sensoryczne i ich znaczenie w działalności przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku żywności ekologicznej. Dr inż. Mariusz Maciejczak Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Rozdział 1. Rodzaje spółek osobowych

Spis treści: Rozdział 1. Rodzaje spółek osobowych Spółki osobowe. Prawo spółek. Prawo podatkowe i bilansowe. Sebastian Kuros, Monika Toczek, Anna Kuraś Spółki osobowe stają się coraz popularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej. Wynika to

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

Spółki handlowe z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych

Spółki handlowe z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych Spółki handlowe z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych Informacje o usłudze Numer usługi 2016/02/11/5061/3390 Cena netto 880,00 zł Cena brutto 1 082,00 zł Cena netto

Bardziej szczegółowo

Odwrócona lekcja odwrócona klasa lub odwrócone nauczanie

Odwrócona lekcja odwrócona klasa lub odwrócone nauczanie Odwrócona lekcja odwrócona klasa lub odwrócone nauczanie Odwrócona lekcja odwrócona klasa lub odwrócone nauczanie Odwrócona lekcja to propozycja na potwierdzone naukowo teorie dotyczące nauczania wyprzedzającego

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczno-finansowej

Analiza ekonomiczno-finansowej Analiza ekonomiczno-finansowej Formy prowadzenia działalności gospodarczej Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej. osoba fizyczna inne jednostki organizacyjne - prowadząca samodzielnie 1) spółdzielnie

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Załącznik nr 8.6 Wzór biznes planu BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek Przedmowa Wykaz skrótów V XV Rozdział I Systematyka i źródła prawa spółek 1 1 Pojęcie i systematyka prawa spółek 3 I Spółka i prawo spółek 3 II Regulacje ogólne prawa spółek 10 III Regulacje szczególne

Bardziej szczegółowo

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską. w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską. w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Konspekt projektu K-81 Temat: O myśleniu na przyszłość czyli dlaczego przezorny zawsze ubezpieczony? Cel główny projektu Kształtowanie postawy odpowiedzialności za przyszłość własną i swoich najbliższych

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej. Temat szkolenia:

Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej. Temat szkolenia: Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej Temat szkolenia: Edukacyjne aspekty korzystania z portali społecznościowych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2013 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Czym jest marketing? Marka. Podstawowe narzędzia marketingowe. Marketing-Mix dr Mirosława Malinowska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 27 kwietnia 2015 r. Pytania na

Bardziej szczegółowo

Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw

Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw Przedsiębiorstwo jest to zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych. Przedsiębiorstwa charakteryzuje:

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu

Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa Kod przedmiotu 04.7-WZ-ZarzD-IMPP-Ć-S15_pNadGenTJS7H Wydział

Bardziej szczegółowo

Spółka cywilna i spółka jawna. Wykonanie: Wilkosz Justyna I MSU, GI

Spółka cywilna i spółka jawna. Wykonanie: Wilkosz Justyna I MSU, GI Spółka cywilna i spółka jawna Wykonanie: Wilkosz Justyna I MSU, GI Forma prawna przedsiębiorstw determinuje: tryb i warunki załoŝenia przedsiębiorstwa; zakres odpowiedzialności właściciela(i) za zobowiązania

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Niskiej emisji mówimy NIE!

TEMAT: Niskiej emisji mówimy NIE! Scenariusz lekcji geografii dla klasy III gimnazjum TEMAT: Niskiej emisji mówimy NIE! Hasło programowe: zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego. Zakres treści: zanieczyszczenia powietrza, działania

Bardziej szczegółowo

ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1)

ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1) ISTOTA MARKETINGU ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1) MARKETING - to proces kreowania wartości na rynku Klient kupuje to co stanowi dla niego wartość. Marketing ma stworzyć takie wartości (np. renomę marki,

Bardziej szczegółowo

Marketing sieciowy łączy więc w sobie niezależność i współpracę, sprzedaż bezpośrednią z budowaniem relacji pośrednich, reprezentuje sprzedaż

Marketing sieciowy łączy więc w sobie niezależność i współpracę, sprzedaż bezpośrednią z budowaniem relacji pośrednich, reprezentuje sprzedaż Marketing sieciowy Marketing sieciowy zwany również marketingiem wielopoziomowym jest formą dystrybucji towarów i usług, która nie korzysta z tradycyjnych miejsc zakupu i powszechnej reklamy. Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu

BIZNES PLAN. NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu Załącznik nr 2 : Wzór biznesplanu na okres 3 lat działalności przedsiębiorstwa BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

Spółki korporacyjne/kapitałowe 2015-06-17 10:21:33

Spółki korporacyjne/kapitałowe 2015-06-17 10:21:33 Spółki korporacyjne/kapitałowe 2015-06-17 10:21:33 2 W spółkach korporacyjnych i kapitałowych udziałowcami mogą być osoby prawne lub fizyczne. W większości przypadków to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe - to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

Spółki osobowe. Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna 2015-03-27

Spółki osobowe. Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna 2015-03-27 SPÓŁKI OSOBOWE Spółki osobowe 2 Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna dr Marcin Podleś Definicja 3 Spółką jawną jest spółka osobowa,

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO GASTRONOMICZNE. Anna Grontkowska SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDZIAŁ I. PODSTAWY EKONOMII. 1.1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne

PRZEDSIĘBIORSTWO GASTRONOMICZNE. Anna Grontkowska SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDZIAŁ I. PODSTAWY EKONOMII. 1.1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne PRZEDSIĘBIORSTWO GASTRONOMICZNE Anna Grontkowska SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDZIAŁ I. PODSTAWY EKONOMII 1.1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne 1.2. Rynek i mechanizmy rynkowe 1.3. Funkcje cen i ich rodzaje 1.4.

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI edycja I eliminacje centralne 14 maja 2015 r. 9. Strategia polegająca na zaspokajaniu potrzeb klientów mało wrażliwych na

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo