A N T Y K W A R I A T

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "A N T Y K W A R I A T"

Transkrypt

1 ANTYKWARNIA-Ksigarnia NIEZALENA ul. Kopernika 4, tel skr. poczt. 636, Czstochowa Internet: A N T Y K W A R I A T 1 Cz-wa, r. do r. Oferta NR 4/08 Nastpna 5/08 ukae si r., na naszej stronie w internecie i w tym dniu zostanie wysłana Poczt Polsk. Ofert oprac.: T. Pena, Z. Wakiewicz, xtonyx Nakł egz. Niniejszym przesyłam Szanownym Pastwu nasz kolejn ofert. Zamówienia na wybrane pozycje (posiadamy pojedyncze egz.), mona dokonywa poczt (tradycyjn, elektroniczn) lub telefonicznie. Preferujemy jednak zamówienia tel. ze wzgldu na bezporedni kontakt i moliwo natychmiastowego wyjanienia wszelkich zapyta i wtpliwoci. Jednoczenie przypominamy, e zamówienia bd realizowane wg. kolejnoci zgłosze. W swych zamówieniach prosimy podawa nr oferty i nr pozycji oraz swój aktualny adres, aby unikn niepotrzebnych kosztów zwizanych z dostarczeniem przesyłek. Informujemy take, e do ceny zamówionych ksiek doliczamy 5 kosztów przesyłki, natomiast przy zamówieniach powyej 100, jak równie przy przesyłkach dla jednostek budetowych w/w koszty ponosi antykwariat. Osobom, które wyraaj tak ch, przesyłamy ofert drog elektroniczn (w zwizku z licznymi błdami adresowymi prosimy o podawanie tyche). NOWOCI Z ANTYKWARYJSKIEJ PÓŁKI 1.Boniecki A. ułoył-herbarz polski. Tom I- XVI+1 tom (uzupełnienia i sprostowania do czci I).Reprnit wyd. z przez GiW w Warszawie. W. 1987, WAiF, 29,5cm, s. od w t., opr. oryg. tw., c zł/kpl. 2.Chodakiewicz M.J., Gontarczyk P., ebrowski L. opr.-tajne oblicze GL-AL i PPR. Doku-menty. W 3 tomach. W. 1997, Burchard Editon, 20,5 cm, s. t.1-261, t.2-277, t.3-286, opr. oryg. brosz., c Flasza J.-Pierwsi bochescy krajoznawcy. (Pozycja powicona ludziom, którzy stworzyli praktyczne i zorganizowane krajoznawstwo w powiecie bocheskim, dokonali inwentaryzacji zasobów i walorów krajoznawczych tego regionu). Bochnia 2007, Muzeum im. S. Fischera, 17cm, s. 205, opr. oryg. brosz., c Gutkowski J.-Sejm polski. Krótka historia Sejmu w Polsce (od XVw. po dzie dzisiejszy). W. 1996, Wyd. Sejmowe, 16cm, s. 30+ilustr 58, opr. oryg. brosz., c Hałaciski K., Piekarski K. zebr.-sygnety polskich drukarzy, ksigarzy i nakładców. Zbiór podobizn i oryginalnych odbi. Zeszyt I, II, III. Reprint wyd. z 1926r. w Krakowie przez Koło Miłoników Exlibrisu przy Tow. Miłoników Ksiki. W. 1986, WAiF, 42cm, 30 tabl. w kadym zeszycie, opr. oryg. brosz., c. 150 zł/kpl. 6. Jachowicz St.-Bajki i powiastki. Cz-wa 1991, Czstochowskie Wyd. Diecezjalne Regina Poloniae, 20,5cm, s.83, opr.oryg.brosz., c Jaruga A.-Wie Rudniki w powiecie czstochowskim w latach Zarys monograficzny. Cz-wa 2008, Wyd. Karbowscy, 21 cm, s. 162, opr. oryg. brosz., c Kandora Z.-Zarys historii Blachowni. (Koło Czstochowy). Blachownia 2007, Wyd. UMiG, 20,5cm, s. 107, opr. oryg. brosz., c Kapsa J.-Czstochowa i inne opowieci. (Zbiór felietonów na temat historii miasta, jego rozwoju gospodarczego i społecznego). Cz-wa 2008, Czstochowskie Stow. Region 20,5cm, s. 191, opr. oryg. brosz., c Kukiel M.-Wojna 1812 roku. W 2 tomach. Reprint wyd. z 1937r. w Krakowie przez PAU. P. 1999, Wyd. KURPISZ s.c., 24,5cm, s.t.1- XXXVI+44 w tym 6 map i planów, t.2-vii+57 w tym 13 map i planów, opr. oryg. tw.(oba tomy we wspólnym tekturowym etui), c Liszka J.-Pami Powstania Styczniowego 1863 na Ziemi Olkuskiej... (Przedstawiono sylwetki powstaców, szczegółowe informacje o przebiegu powstania i jego kulcie wyraajcym si w rónych formach-w twórczoci plastycznej, literaturze, poezji). Bukowno 1996, Wyd. Barsen, 21cm, s mapki, opr. oryg. tw., c. 30

2 12.Piorun M.-Powiat włoszczowski. Cz.I. (Gmina Włoszczowa, Kluczewsko, Krasocin). Przewodnik turystyczny. Włoszczowa 2007, Wyd. ADREX, 20,5cm, s nlb. (ilustr.), opr. oryg. brosz., c Płachecki P. (red.)-bezczasowy ogród jednoci. Katalog wystawy. Dziewitnastowieczna sztuka dewocyjna ze zbiorów polskich. Szreniawa 2005, Wyd. Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spoywczego, 30 cm, s. 173, opr. oryg. brosz., c Praca zbiorowa-polski słownik biograficzny. Tom I-XII, XIV, XV-reprint wyd. PAU i PAN z lat Wr , Oss., 30cm, opr. oryg. brosz., c. 40 zł/t. 15.Słomczyska O.-Ksiki z kraju J. Lompy, K. Damrota, J. Ligonia. (Dot. regionu Lublica). Opole 1990, I, 24 cm, s. 200, opr. oryg. brosz., c ebrowski L.-opr.-Narodowe Siły Zbrojne. Dokumenty. Struktury. Personalia. Tom I i t. III: NSZ-ONR, W , Burchard Edition, 20,5cm, s.t nlb. (ilustr.), t.3-213, opr. oryg. brosz., c. 20 zł/tom. KSI KI I WYDAWNICTWA WYDNANE DO 1920r. 17.A compilation of the messages and papers of the presidents. Prepared Under the Direction of the Joint Committee on Printing, of the House and Senat, Pursuant to an Act of the Fifty-Second Congress of the United States. (With Additions and Encyclopedic Index by Private Enterprise). Volume IV. Br. m. i r. wyd. (ok. 1920), Published by Bureau of National Literature, 25cm, s , opr. oryg. tw. tłocz. złocenia, c Album pamitkowy budowy nowej wiey na Jasnej Górze w Czstochowie. W. 1906, Tow. Akc. S. Orgelbranda Synów, 21,5 cm, s nlb, opr. intr. tw., c Arcydzieła malarskie w reprodukcjach barwnych. Osiem reprodukcji barwnych. Ł. br. r. wyd. (pocztek XXw.), S-ka Wyd., 20,5cm, s. 79, opr. oryg. tw., c. 40 zł/egz, a) Israels J.- Rembrandt. Przeł. J. Ruffer, b) Hind C. Lewis- Watteau. Przeł. Gilles, c) Bensusan S.L.-Murillo. Przeł. M. lizie. 20.Baedeker K.-L Italie des Alpes a Naples. Manuel abrege du voyageur. Avec 25 cartes, 29 plans de villes, 23 plans d edifices ou de musees. Paris 1909, Paul Ollendorff, 16cm, s. XLIV+455, opr. oryg. tw., c Banszel K. ks.-co myle o sabatystach? Cieszyn 1919, Druk T.D.N. (P.Mitrgi), 19cm, s. 22, opr. oryg. z., c Baranowski M.-Pedagogika. Do uytku seminaryów nauczycielskich i nauczycieli szkół ludowych. Wyd. uzup. o Zarys psychologii wychowawczej Kr. 1902, Nakł. Ksig. D. E. Friedleina, 21,5cm, s.143, opr.intr. tw., c Bourdeau J.-Kierownicy myli współczesnej. Przeł. W. Zarembina. W. br. r. wyd. (ok. 1910), Bibl. Dzieł Wybor., 18cm, s. 130, opr. oryg. tw., c Brzeziski M.-Jak zbudowane jest ciało człowieka i do czego róne czci ciała ludzkiego słu? W. 1920, Skł., gł. Ksigarnia Po-lska, 19,5cm, s. 119, opr. oryg. brosz., c Catlin George L.-A travers les Alpes par le chemin de fer du Saint-Gothard. Zurich 1906, Art. Institut Orell Füssli, 18,5cm, s mapy, opr. oryg. brosz., c Duchowicz B., Winiowski T dr-wiadomo- ci z chemii i mineralogii. Dla niszych szkół rednich. L. 1916, Nakł. K.S. Jakubowski, 23,5cm, s. 133, opr. oryg. tw., c Dusza człowiecza. Nowy i zupełny wykład nauki o duszy, mianowicie: I. O duchowoci duszy, to jest: o własnociach i władzach duszy, i ich przeznaczeniu, II. O niemiertelnoci duszy pojedynczego człowieka odrbnej. W. 1854, Druk. J. Jaworski, 20,5 cm, s , opr. intr. tw., c Dymitnowicz L.-Pamitka z Jasnej Góry. (Katalog kolorowych fot. formatu pocztówek w formie składanej harmonijki), W.1895, Nakł. GiW, 17cm, fot.16, opr.oryg.napr.,(ii), c Dzieła Zygmunta Kaczkowskiego przejrzane i poprawione przez autora. Tom VI. Bajronista (dokoczenie).dziwo- ona.w.1874,nakł. J. Ungra, 22,5 cm, s. 401, opr. intr. tw., c Gondek F. ks.-czyciec, wieczno i czas. W. 1900, Nakł. GiW, 18,5cm, s. 200, opr. intr. tw., c Hej, strzelcy wraz!... piewnik ołnierza polskiego zebrany z pieni dawnych i współczesnych. Kijów br. r. wyd. (ok. 1920), 2

3 Wyd. Wł. Karpiski, 10,5cm, s. 51, opr. oryg. brosz. napr., c Institut de France-Dictionnaire de L Academie Francaise. W 2 tomach. Bruxelles 1835, J. P. Meline, Libraire-Editeur, 25,5 cm, s. t. 1- XXXIII+989, t , opr. oryg. tw. c Jana Kochanowskiego pisma polskie wybrane. W. 1914, E. Wende i S-ka, 17cm, s. 195, opr. intr. tw., c Jezierski E. opr.-napoleon zdobywca wiata. Z licznymi rysunkami. W. 1913, Wyd. M. Arcta, 21cm, s. 297, opr. oryg. tw., c Kant Immanuel-O potdze ducha czyli jak panem chorobliwych uczu przez samo tylko postanowienie. Wstp-A. Stögbauer, C.W. Hufeland. L. br. r. wyd. (ok.1918), Wyd. Kultura i Sztuka, 19cm, s. 84, opr. oryg. brosz. napr., c Kontkiewicz S.-Krótki podrcznik mineralogii. W. 1907, Ksig. E. Wende i S-ka, 21,5 cm,s.viii+226+zał.3,opr.oryg.tw.napr.,c Kraszewski J. I.-Banita. (Czasy Batorego). 3 tomy w 1vol. W. 1904, Nakł. M. Arcta, 18,5 cm, s.t t t.3-154, opr. oryg. tw., b. ładny egz., c Kraszewski J.I.-Masław. Powie z XI wieku. 2 tomy w 1 vol. W. 1899, Nakł. M. Glücksberga, 19 cm, s. t.1-156, t.2-147, opr. intr. tw., c Ksika kalwaryjska zawierajca stacye drogi krzyowej Pana Jezusa, naboestwo przy Gradusach i stacye dróek N.P. Maryi na Kalwaryi u w. Anny. Góra w. Anny 1906, Nakł. Klasztoru oo. Franciszkanów, 15,5cm, s. 175, opr. oryg. tw. do napr., c. 45 zł/egz. Posiadamy równie egz. z 1902r. 40.Lavisse Ernest, Rambaud Alfred-Napoleon I w wietle najnowszych bada. Tłum. A. Gruszecki. Tom I, W. 1901, Bibl. Dzieł Wyborowych, 18cm, s. 137, opr. oryg. tw., c Leniewska B. opr. - Podrcznik naukowy w jzykach: francuzkim, polskim, niemieckim i ruskim ku uytkowi młodziey. (Rozrywka dla dziecka pilnego). W. 1881, Druk S. Orgelbranda i Synów, 23,5 cm, s. 245, opr. oryg. tw. do naprawy, c Lipkowski J. in.-bohaterka Adryanopola. Konda-Gul. (Pczek róy). Ilustr. St. Sawiczewskiego. W. br. r. wyd. (ok. 1920), Nakł. L. Fiszera, 19cm, s.viii+93, opr.oryg.tw., c Łubieski J. zebr.-katolickie naboestwo na wszystkie niedziele, wita uroczyste i kocielne oraz modlitwy po wikszej czci z Pisma witego i ojców Kocioła wyjte... 2 czeci w 1 vol., cz.1.-domowa. s. 556, cz.2.- Ko-cielna. s. 383+XXIV. W. 1865, Nakł. H. Natansona, 14 cm, opr. oryg. tw. sk. tłocz. + zamek okł., b. ładny egz., c Marlicz J.-Łowcy przygód. Powie. Wilnobr. r. wyd. (ok. 1920r.), Nakład KW, 19,5cm, s. 244, opr. intr. tw., c Mohl A.-W pogoni za prawd. Serya druga. P. 1912, KW,18cm, s.328, opr.intr.tw.,c Morawski M. ks.-wieczory nad Lemanem. Kr. 1911, Druk. E.iK. Koziaskich, 20,5cm, s. 261, opr. intr. tw., c Mocicki H. zebr.-kociuszko. Listy, odezwy, wspomnienia. W. 1917, Nakł. GiW, 18,5 cm, s. 140, opr. intr. tw., c Najnowszy samouczek polsko-angielski braci Worzałłów. Dla nauki jzyka angielskiego bez nauczyciela opracowany i ułoony specjalnie dla Polaków w Ameryce. Stevens Point, Vis. 1915, Wyd. Braci Worzałłów, 19,5cm, s. 320, opr. oryg. tw., c Newman J.H.-Przywiadczenia wiary. Przekł. S. Brzozowski. L. 1915, Nakł. Ksig. Polskiej B. Połonieckiego, 16,5 cm, s. 341, opr. intr. tw., c Oraczewski Cz. ks.-rozwój charakteru. W. 1918, Wyd. M. Arcta, 19 cm, s. VIII+192, opr. intr. tw., c Or-Ot-Poezje. W. 1903, Druk. A.T. Jezierskiego, 19 cm, s. 160, opr. intr. tw., c Pacoszyski M.-Podwójna ksikowo kupiecka podług metod amerykaskiej i włoskiej. W. 1913, Nakł. A. Granke, 20 cm, s. 86+tab.1, opr. oryg. brosz., c Pacoszyski M.-Rachunki rolnika-praktyka. Wskazówki do załoenia i prowadzenia uproszczonej ksikowoci rolniczej, obliczenia dochodowoci majtku i zestawienia statystyki. Grudzidz 1922, Nakł. Druk. Pomorskiej, 22cm, s. 100, opr. oryg. brosz., c. 60 3

4 54.Sierosławski S. opr.-balonem do bieguna. Dla młodziey. W 2 tomach. W. 1914, Wyd. Bibl. dla Młodziey, 17,5 cm, s.t.1-90, t.2-93, opr. oryg. tw., b. ładny kompl., c Skarbek F., hr.-pamitniki Seglasa z przedmow Piotra Chmielowskiego. W Druk. Granowskiego i Sikorskiego, 17,5 cm, s. 152, opr. intr., brosz., c Sokołowski A. prof. dr-dzieje Polski ilustrowane. Ze współudziałem Adolfa Inlendera i illustracyami J. Matejki, W. Eljasza, J. Kossaka, H. Rauchingera i innych artystów polskich. Tom II z 36 illustracyami i tabl. genealogiczn. Wiede 1897, Nakł. M. Perlesa, 25 cm, s , opr. oryg. tw., grzbiet uszkodzony, c Sowiski L. opr.-rys dziejów literatury polskiej. T.II, IV i V. Podług notat Aleksandra Zdanowicza. Wilno , Nakł. J. Zawadzki, 24,5cm, s.t.2-viii+501, t.iv-x+837, t.v- VIII+342, opr. oryg. brosz. napr., c. 65 zł/tom. 58.Stara S.-Gdzieindziej. Algerya. Marokko. Tunetania. Hiszpania. W. 1905, Skł. gł. w ksig. E. Wende i S-ka, 25,5cm, s. 184 w tym kilkadz. ryc., opr. oryg. brosz., c Sucheni A.-Zasady chemii nieorganicznej. Cz o solach opr. B. Duchowicz. 65 ryc. i tabela widmowa w tekcie. L. 1908, Nakł. Tow. Nauczycieli Szkół Wyszych, 22cm, s. X+282, opr. oryg. tw. napr., c Syrokomla W. (Ludwik Kondratowicz)- Urodzony Jan Dboróg. Dzieje jego rodu, głowy i serca przez niego samego opowiadane. L. br. r. wyd. (ok. 1920), Nakł. Ksig. W. Zukerkandla, 14 cm, s. 88, opr. intr. tw., c w. Ignacego wiczenia duchowe czyli rekolekcje przez ksidza Alojzego Bellecjusza w jzyku łaciskim ułoone a przez ks. Antoniego Brzescianiego w jzyku włoskim na nowo wydane. Przerobił do uytku wszystkich zastosował i rozmylaniami z Pisma wietego o tajemnicach ywota Chrystusa Pana pomnoył X. ** W. 1899, Nakł. Fr. Czerwiskiego, 15,5cm, s. XXXII+503, opr. oryg. tw., c w. Józef oblubieniec Bogarodzicy. (Naboestwo na marzec). Wielu 1910, Druk P. Nowicki, 14cm, s.454+iv,opr.intr.tw., c Weyberg Z.-Wiadomoci pocztkowe z mineralogii. Podrcznik dla szkół rednich. Z 72 ryc. W. 1907, Nakł. GiW, 23cm, s. 158, opr. oryg. tw., c Winiewski T. prof. dr-zasady mineralogii i geologii dla wyszych szkół rednich. (Z rycinami i mapk geologiczn). L. 1912, Nakł. K.S. Jakubowskiego, 23 cm, s. IV+164+mapka, opr. oryg. tw., c Wybranowski A.-Ongi na dworach i dworkach szlacheckich. W. 1901, Bibl. Dzieł Wybor., 18 cm, s. 159, opr. oryg. tw., c Zaleski J.B.-Wybór poezji. W. 1908, Nakł. GiW, 18,5 cm, s. 78, opr. intr. brosz., c Zieliski T. dr.-idea Polski w dziełach Sienkiewicza. Zamo 1920, Zygmunt Pomaraski i S-ka, 16,5 cm, s. 56, opr. intr. tw., c Znicz-Fałszywe d wiki. Obraz z ycia. W. 1896, Nakł. Ksig. T. Paprockiego i S-ki, 19,5 cm, s. 160, opr. oryg. brosz., (II), c agórski W.-Poezje. Z teki chochlika. W. 1894, Nakł. Ksig. T. Paprockiego i S-ki, 17,5 cm, s. 194+IV, opr. intr. brosz., c ycie Polskie. Pismo ilustrowane powicone literaturze, sztuce i sprawom społecznym pod red. St. Dzikowskiego. Zeszyt pamitkowy. W. 1917, Wyd. L. Fiszer, 25 cm, s. 92, opr. oryg. brosz., zdjcia na wklejkach, c. 60 KSI KI I WYDAWNICTWA WYDANE W LATACH Adamski St. bp - Szkoła wedle nauki Kocioła i uchwał synodu. P. br. r. wyd. (1939), KW, 16,5 cm, s. 64, opr. intr. brosz., c Album z pocztówkami przedstawiajcymi reprodukcje obrazów J. Matejki. Album zawiera 66 pocztówek z ok. 1937r., 14 x 19 cm, opr. oryg. tw. tłocz. (secesja), c Alejchem Szolom-Notatki komiwojaera. Przeł. J. Appenszlak, rys. winiet-i. Tykociski (Tom I Biblioteki Pisarzy ydowskich ) W. 1925, Wyd. Safrus, 21 cm, s. XX+193, opr. intr. tw., c Alighieri Dante-Boska komedja. Przeł. E. Porbowicz. W. 1921, Inst. Wyd. Bibljoteka Polska, 17,5 cm, s. 799, opr. intr. tw., c Archutowski R. ks.-historia Kocioła katolickiego. Podrcznik do nauki religii dla 4

5 uczniów gimnazjum. Klasa III. P. 1938, KW, 22 cm, s. 202, opr. oryg. brosz., c Atlasiki kieszonkowe. W. br. r. wyd. (ok. 1930), Wyd. M. Arcta, 15cm, opr. oryg. brosz., c. 45 zł/egz, a) Minerały. 88 rysunków kolorowych, b) Jaja ptasie. 132 rysunki kolorowe. 77.Autora brak-słowo.kr.1921, Wyd. St. Münnich, 20 cm, s.19, opr. oryg. brosz. c Ayna Tit-Kobieta wród łowców głów. W Wyd. Kurjer Zachodni, 19cm, s.146, opr. oryg. brosz. napr., c Baildon. Stale nierdzewne, kwasoodporne ognioodporne. Cz.II. Stale kwasoodporne. K. 1937, Huta Pokój lskie Zakł. Górn.-Hut. S.A., 21,5cm, s. 43, opr. oryg. brosz., c Barrie J.M.-Przygody Piotrusia Pana. Przeł. Z. Rogoszówna,ilustr.-J. Juriewicz. (Ilustracje na wklejkach). Kr. br. r. wyd. (ok. 1946), Wyd. Ksig. S. Kamiskiego, 22cm, s.133, opr. oryg. brosz., c Bedier J.-Dzieje Tristiana i Izoldy. Opr. T. Boy-eleski, ilustr. M. Jurgielewicz. W. 1949, KiW, 22 cm, s. 204, opr. oryg. brosz., c Benisławska M.-Cud. W. br. r. wyd. (ok. 1930), Bibl. Ksiek Błkitnych,16,5cm,s.117, opr. intr. tw., c Berent W.-Fachowiec. Powie współczesna. Cz-wa 1925, Nakł. Ksig. A. Gmachowskiego, 20,5 cm, s.iv+227, opr. oryg., c Bernhard M.L. dr opr.-sztuka staroytna. Przewodnik po wystawie objazdowej. W. 1949, Wyd. MKiS,20cm,s.55,opr.oryg.brosz.,c Bibljoteka Szkoły Powszechnej. L. 1933, Nakł. PWKS, 18cm, opr. intr. tw., c. 15 zł/egz, a) Zdzitowiecka Jasieska H. - Bibljoteki dawniej i dzisiaj. s. 37, b) Sinko T. - Spór pióra z ołówkiem. s Biblioteczka przewodników i racjonalizatorów w komunikacji. W. 1950, Główny Kom. Współzawodnictwa Pracy przy ZG ZZK, 20,5 cm, opr. oryg. brosz., c. 45 zł/egz, a) nr.3. Zep St.-Moje pomysły i osignicia. s. 28., b) nr.5. Z ycia i praktyki maszynisty Seweryna Michalskiego. s. 31, c) nr. 7.Jak opanowa socjalistyczn metod konserwacji i eksploatacji parowozu. s Bieniasz J.-Turul. Król karpackiej puszczy. Powie dla młodziey. Kr. 1947, T. Gieszczykiewicz, 20,5 cm, s. 118, opr. oryg. brosz. napr., c Borman H. mgr in.-chemia w przemyle metalowym ze szczególnym uwzgldnieniem galwanotechniki. Kr. 1949, Wiedza-Zawód- Kultura T. Zapiór i S-ka, 21,5 cm, s. 160, opr. oryg. brosz., c Boe Narodzenie w pieniach. Cz-wa br. r. wyd. (ok. 1935), Druk Zgrom. w. Pawła, 14,5 cm, s. 31, opr. oryg. brosz., c Brand Max-Alcatraz. Powie. W. 1937, Wyd. J. Przeworskiego, 18,5 cm, s. 258, opr. intr. tw., c Brzeski T. dr-polityka pienina. Br. m. i r. wyd. (ok. 1935), Br. wyd., 23,5 cm, s. 275, opr. intr. tw., c Burdecki F. dr-ycie maszyn. Z 21 ryc. L. br. r. wyd. (ok. 1937), Ksinica-Atlas, 21cm, s. 252, opr. intr. brosz., c Bytomski F. K.-Praktyczny podrcznik laboratoryjny. Cz.I i II. W. 1928, Nakł. J. Czerwiskiego,17cm,s.270,opr.oryg.brosz.,c Carrel Alexis dr-człowiek istota nieznana. Przeł. R. witochowski. W. br. r. wyd. (ok. 1938),TEiM,22cm,s.XVI+272,opr.intr.,c Carter Thomas - Jak powstał Nowy Testament. W. 1928, Wyd. Southern Trade sp. akc., 17 cm, s. 143, opr. intr. tw., c Chojecki E.-Alkhadar. Ustp z dziejów ojców naszych. Wstp W. Hahn. W 4 tomach. Wr. 1949, Oss., 21 cm, s.t.1-xx+360, t.2-361, t.3-306, t.4-273, opr. oryg. brosz., c Ciemniewski J. ks.-poznanie i kształcenie charakteru. Cz pierwsza. P. 1926, KW, 23 cm, s. 243, opr. intr. tw., c Colette (Colette Willy)-Ulubieniec (Cheri). Powie. Przekł. K. Bukowski. L. br. r. wyd. (ok. 1930), Wyd. Globus, 20 cm, s. 159, opr. intr. tw., c Cooper Daff-Talleyrand. W. 1937, Wyd. J. Przeworskiego, 23,5cm, s.375,opr.intr., c Czstochowa-Jasna Góra. (Folder) Cz-wa 1947, Nakł. oo. Paulinów, 20 cm, s. 11, opr. oryg. z., c Czołowski A. dr-marynarka w Polsce. Szkic historyczny. Z 23 ryc. i 3 mapami. L. 1922, Oss., 22,5cm, s.199, opr.intr.tw., c apek K.-Ksiga apokryfów. P.1948, Wyd. Zach., 22cm, s.147, opr. oryg. brosz., c. 45 5

6 103.Daniłowski G.-Lu ne kartki. Nowele. W. 1926, Bibl. Domu Polskiego, 17,5 cm, s. 144, opr. oryg. brosz. napr., c Dawid J. Wł.-Inteligencja, wola i zdolno do pracy. Z rys. w tekcie. Tom III. (R.I nr. 5 Bibl. Dzieł Pedagogicznych). W. 1926, Nakł. Naszej Ksigarni S-ki akc, 20,5 cm, s. 192, opr. intr. tw., c Dbrowski F.-Spółdzielnie uczniowskie. Podrcznik praktyczny z ilust. i wzorami. W. 1925, Wyd. Zw. Polskich Stow. Spoywców, 22,5 cm, s. VII+166, opr. intr. brosz., c de Amicis Edmund-Serce. Pamitnik chłopca. Tłum. L. Sternklar. Kr. 1947, Wyd. Przełom,20,5cm,s.247,opr.oryg.brosz., c Dimnet E.-Sztuka mylenia. Tom 22 Biblioteki Wiedzy. Przeł. Z. Czerniewski. W. br. r. wyd. (ok. 1935), TEiM, 21,5cm, s. XI + 163, opr. intr. tw., c Dorgeles Roland-W wiat. Powie. Tłum. S. Zakrzewska. W. 1927, Dodatek Epoki, 23,5 cm, s. 200, opr. intr. tw., c Duchowicz B.-Wiadomoci z chemji nieorganicznej i organicznej. Podrcznik do programu VII klasy gimnazjów humanistycznych. L. 1929, Nakł. K.S. Jakubowskiego, 23,5 cm, s. 179, opr. oryg. brosz., c Dunajewski M.-Dodatek do pitego wydania (z r.) ksiki pod tytułem: Podatek dochodowy. Wskazówki praktyczne dla płatników podatku dochodowego. W. 1932, Druk P. Pyz i S-ka, 19,5cm, s. 82, opr. oryg., c Fiedler A.-Dywizjon 303. (Brak ostatniej strony tekstu). I wyd. w Polsce, gdzie podano nazwiska lotników. W. 1946, Cz., 22cm, s.150, opr. oryg. brosz., c Flammarion K.-Zagadnienia duszy. Przeł. P. Kozielski. L. br. r. wyd. (ok. 1925), Wyd. Kultura i Sztuka, 18,5 cm, s. 220, opr. intr. tw., c France Anatol-Pogldy ks. Hieronima Coignarda. Zebr. J. Roenek, tłum. F. Mirandola, L. 1922, Nakł. Wyd. Polskiego, 19 cm, s. 241, opr. intr. tw., c Fr L. o.-matka Boska Czstochowska Królowa Polski. Cz-wa 1939, Wyd. o.o. Paulini, 21cm, s. 150, opr. intr. brosz., (II), c Gawalewicz M.-ona. P. br. r. wyd. (ok. 1930), Wyd. Polskie R. Wegner, 17,5 cm, s. 187, opr. intr. tw., c Gazeta Polska w Brazylji. Tygodnik. Przegld spraw polskich w Republice Brazylji, Urugwaju, Argentyny i Paragwaju. Nr. 44 z r., S. Paulo, 56cm, s. 4, c Gimnastyka (temat). c. 45 zł/egz, a) Germanówna M.-Gimnastyka w szkole powszechnej. Podrcznik dla nauczyciela. L. 1926, Nakł. K.S. Jakubowski, 18cm, s. 122, opr. oryg. brosz., b) Gebethnerówna J., Filipowicz A., Majkowski J.-Gimnastyka metodyczna. Dla szkół. Z 91 rys. w tekcie. W. br. r. wyd. (ok. 1930),Nakł.GiW,16,5cm, s.166,opr.oryg. brosz. 118.Godecki M.B. pod red.-program szkoły dla dorosłych i młodocianych. W zakresie 7 klasowej publicznej szkoły powszechnej. W. 1929, Skł. gł. w Inst. Owiaty Dorosłych, 19 cm, s. 82, opr. oryg. brosz., c Goniec Krakowski. Dziennik (tzw. gadzinówka). R. VI: nr. 33 z r, Kr., Wyd. Goniec Krakowski, 47 cm, s. 4, c Górska H. - Nad czarn wod. W. 1936, Tow. Wyd. Rój, 18,5 cm, s. 213, opr. intr. tw., c Grabowski J. in.-pokrój konia. Wykład popularny. Z 55 rys. Rys. St. J. Glass. W. 1929, Wyd. Sekcji Chowu Koni C.T.R., 23cm, s. 125, opr. oryg. brosz., c Groszek L.-Wychwyt Grahama. Konstrukcja i naprawa. P. 1947, Nakł. Autora, 21cm, s. VIII+56 w tym rys. 56, opr.oryg.brosz.,c Grzesikowski A. opr.-maszyna parowa w pytaniach i odpowiedziach. (Rozrzd pary. Jak ustrzec si zepsucia parowozu). Ł. 1945, Nakł. autora, 17 cm, s. 79, opr. oryg. brosz., c Habermann E. in.-przepisy chemicznotechniczne. (T.IV. Bibljoteki młodego technika-wiele ciekawych rad i przepisów na rodki potrzebne w codziennym yciu, gospodarstwie domowym itp.). R. 1925, KW, 19,5cm, s. 176, opr. oryg. brosz., c Harris Frank-W pogoni za pełni ycia. Wstp-P. Hulka-Laskowski. Wr. 1949, Wyd. Dobra Ksika, 25 cm, s. 403, opr. oryg. brosz., c. 45 6

7 126. Hasło Ogrodniczo-Rolnicze. Miesicznik. R.V: nr.1-12 z 1936r. Tarnów 1936, Wyd. A. Chilewski, 23,5cm, s. 36 w nr., wszystkie nr. (rocznik) współopraw.- opr.intr.tw.,c Hauswald Edwin prof.-organizacja i zarzd. Zasady-umiejtna organizacja produkcji i pracy-administracja-dynamika kosztów. Z 52 ryc. L. 1935, Nakł. Kom. Wyd. Kół Nauk i Tow. Bratniej Pomocy Studentów Politechn., 25 cm, s. VII+280, opr. oryg. brosz., c Herzberg E. in.-zarys technologji drewna. Kr. 1924, Nakł. Miejskiego Muzeum Przemysłowego im. dr. A. Baranieckiego, 23 cm, s. 239, opr. oryg. brosz. napr., c Horbay W.-Plan orientacyjny wielkiego Lwowa z przewodnikiem. Reprint wyd. z 1938r. we Lwowie. W. br. r. wyd. (1990), PPWK, 20,5 cm, s plan, opr. oryg. brosz., c Insadowski H. ks.-ustrój prawny Kocioła katolickiego. Lublin 1926, Bibl. Uniw. Lubelskiego, 23 cm, s. 228, opr. intr. tw., c Instrukcja o organizacji ratownictwa sanitarnego w samoobronie przeciwlotniczej i przeciwgazowej. W. 1939, Wyd. Min. Opieki Społecznej, 20cm, s.36,opr.oryg.brosz.,c Iwaszkiewicz B.-Geometrja. Dla IV klasy gimnazjalnej. L. 1936, Oss.,23,5cm, s.161, opr. oryg. brosz., c Jeleski S.-Pod błkitami. Rozpowie. P. br.r.wyd.(ok. 1945),Wielkopolska Ksig. Wyd., 19,5 cm, s. 331, opr. intr. tw., c Jeleski S. in. (zebr.)-lilavati. Rozrywki matematyczne. Z 172 rys. w tekcie i 1 tabl. P. 1945, KW, 23 cm, s. XI+304, opr. intr. brosz. (oryg. okł. zach.), c Jeleski S.-O siódmej godzinie. Opowie ewangeliczna. P. br. r. wyd. (ok. 1935), Nakł. KW, 17,5 cm, s. 159, opr. oryg. tw., c Jeleski Sz.-wiatło tajemnic. Rozmowy dogmatyczne. P. 1945, KW, 21cm, s. VII+284, opr. intr. tw., c Jougan A. ks. dr-słownik kocielny łacisko-polski wedle tekstu kilku słowników a przewanie dra Alberta Sleumera. L. 1938, Wyd. Tow. w. Michała Arch., 24,5 cm, s. VIII + 575, opr. oryg. tw., c Kalendarz działkowca na rok Br. m. wyd. 1936, Nakł. Okr. Zw. Tow. Ogrodów Działkowych Woj. lskiego, 14,5 cm, s. 196, opr. oryg. tw., c Kann M.-Pilot gotów? Proj. okł. K.M. Sopoko, W.1947, Cz., 22cm, s. 138, opr. oryg. brosz., c Kapitaniak L.-Zasady działania i obsługi samochodu. W. 1931, Wyd. M. Arcta, 18,5 cm, s. 317, opr. oryg. tw., ładny egz., c Karłowski K. ks. dr-podró do Ziemi witej. Fakty-przeycia-refleksje. Potulice 1939, Nakł. Seminarium Zagranicznego, 20cm, s. 322, opr. oryg. brosz. napr., c Kasprowicz J.-Krzak dzikiej róy. Kr. 1930, Wyd. W. Meisels, 17,5 cm, s. 144, opr. oryg. tw., c Katalog kociołów i duchowiestwa Diecezji Czstochowskiej na rok 1939r. Cz-wa 1939, Nakł. Kurii Diecezjalnej, 17 cm, s. 159, bez oprawy, c. 55 Posiadamy równie w/w pozycj z 1932r. 144.Klocek. W. br. r. wyd. (ok. 1930), Nakł. Bibl. Groszowej, 17,5 cm, opr. intr. tw., okładki oryg. zachowane, c. 70 zł, a) Wielopolska (Walewska) M.-Jehanne hr.- Kryjaki. O szedziesit trzecim roku opowie z przedmow Stefana eromskiego. s. 164, b) Meisnerówna Z.- Mewy. s Kossak Z.-Skarb lski. P. 1937, Nakł. Przewodnika Katolickiego, 15,5 cm, s. 136, opr. intr. brosz., c Kossak Z.-Bez ora. Powie historyczna. W 2 tomach. P. 1948, Pallottinum, 20,5 cm, s. t.1-316, t.2-292, opr. oryg. brosz., c Kossak Z.-Król trdowaty. Powie historyczna. P. 1939, KW, 18,5cm, s.356,opr. oryg. tw., okł. zach., c Kossak Z.-Z otchłani. Wspom. z lagru. Cz-wa 1946, Wyd. Ksig. Wł. Nagłowskiego, 20 cm, s. 258, opr. oryg. brosz. (II), c Kostrzewa J.-Kultura prapolska. 261 rycin. P. 1947, Instytut Zach., 21,5 cm, s. 605, opr. oryg. brosz., c Kotlarska-Budzyska Z. - My to zagramy. 20 bani i obrazków scenicznych z ilustracj muzyczn dla młodziey szkolnej. Ł. br.r. wyd. (ok. 1930), Ksig. Łódzka Wyd. Czytaj, 16 cm, s. 171, opr. oryg. brosz., c. 30 7

8 151.Kraszewski J.I.-Krzyacy. W. br. r. wyd. (ok. 1935), Wyd. J. Kubicki, 18 cm, s. 343, opr. intr. brosz., c Kubala L.-Oblenie Zbaraa i pokój pod Zborowem. W. br. r. wyd. (ok. 1925), Nakład GiW, 17,5 cm, s. 79, opr. oryg. z., c Kuczyski B.-Starzy ludzie. Powie. W. 1938,Nakł.GiW,19cm,s.264,opr.intr.tw.,c Lidin W.-Syn. Powie. W. 1946, Wyd. S. Cukrowski,18cm, s.246,opr.oryg.brosz.,c London Jack. Klocek. W. 1927, 17,5cm, c. 100 zł, a)meksykanin. Przeł. J.M. Taylor., Bibl. Romansów i Powieci, s. 128., b)wróg wiata. Przeł. R. Celiski. Bibl. Romansów i Powieci, s. 166, c)gra. Przeł. M. Kuncewiczowa. Ksi- ki Ciekawe, s. 139, d)ółwie Tasmana. Przekł. S. Kuszelewska. Nakł. Tow. Wyd. Rój, s. 139, e)pogarda kobiet. Przekł. S. Kuszelewska. Tow. Wyd. Rój, s Lotnictwo sanitarne. W. 1928, Wyd. Komitet Fund. Lotniczej, 30,5 cm, s. 132, opr. oryg. tw., c Łaziski A. o. opr.-cuda i łaski zdziałane za przyczyn Najw. Maryi Panny Czstochowskiej. Cz-wa 1938, Nakł. oo. Paulinów, 19,5 cm, s. 151, opr. oryg. brosz., c Mac Callum T.W.-Nauka angielskiego szybko, łatwo i przyjemnie. Opr. S. Wyszyski, przedm. prof. St. Szober. Z licznymi ilustr. i piosenkami angielskimi. (Na stronie tytułowej dedykacja dla osoby przebywajcej w obozie Bergen-Belzen). Celle-Unterlüss 1946, Wyd. A. Markiewicza. (Przedruk z wydania londyskiego), 18,5cm, s.240,opr.oryg.brosz.,c Makuszyski K.-Skrzydlaty chłopiec. Powie lotnicza dla młodziey. W. 1939, Nakł. GiW, 20,5 cm, s. 232, opr. intr. brosz., c Mały atlas minerałów. Zeszyt 1-szy. W. 1928, Wyd. M. Arcta, 19 cm, s kol. tabl., opr. oryg. brosz., c M.Arcta-Słownik ortograficzny jzyka polskiego. Nowa pisownia, uchwalona przez Ko-mitet Ortograficzny PAU w r W. 1936, Wyd. M.Arcta,24,5cm, s.380,opr.oryg.,c Marriott Charles-Brytyjskie rzemiosło artystyczne. Tł. H. Heitzmanowa. Londyn 1945, Longmans, Green&CO, 22cm, s. 57, opr. oryg. brosz., c Meloch M. - Sprawa włociaska w powstaniu listopadowym. W. 1948, PIW, 20,5cm, s. XVIII cm, opr. intr. tw., c Metale półszlachetne i stopy. W. br. r. wyd. (ok. 1935), Dom Handlowy A. Gepner, 21,5 cm, s. 170, opr. oryg. tw., c Mickiewicz A.-Dziady. Ludowe misterjum zaduszne. W opr. scenicznem St. Iłowskiego. Równe br. r. wyd. (ok. 1925), Nakł. Wołyskiego Zrzeszenia Chórów i Teatrów Ludowych, 18cm, s.36, opr.oryg.brosz.,c Mierzyski Z.-Wybrane ywoty ksit kocioła polskiego w okresie rozbiorowym. W. 1949, KiW, 21,5 cm, s. 147, opr. oryg., c Morand P.-Lewis i Irena. Powie. Tłum. St. Okołow-Podhorska, ilustr. J. Sosnkowski, W. br. r. wyd. (ok. 1930), Ksig. Bibl. Dzieł. Wybor., 18,5cm, s. 152, opr. oryg. tw., c Morcinek G.-Listy spod morwy. (Sachsenhausen-Dachau). K.1946, Wyd. Literatura Po-lska, 21 cm, s. 95, opr. oryg. brosz., c Munthe A.-Ksiga z San Michele. Przekł. Z. Petersowa. W. 1946, Galster, Lauter i Rutkowski, 22cm, s.xxiv+516, opr.oryg., c. 30 Posiadamy równie w/w poz. wyd. w 1948r Nauczyciel Ludowy. Miesicznik. R. IV: nr.5 z V.1925r. L.,Wyd. J.Bałaban, s.16, c Niejaki X. - Dziura w brzuchu. K. 1946, Wyd. AWiR, 20,5cm, s.104, opr.oryg., c Nikodym Otton dr-dydaktyka matematyki czystej w zakresie gimnazjum wyszego i liczby naturalne. L. 1930, Ksinica-Atlas, 21 cm, s. XV+307+tabl. 1, opr. oryg. brosz., c O. Bernard Karmelita Bosy - Papie Pius Dwunasty. Zarys ycia i postaci. Kr. 1939, Druk Powcigliwo i Praca, 24,5 cm, s. 92, opr. oryg. brosz., c O. Kajetan-paulin opr.-w. Paweł pierwszy pustelnik. Patrjarcha Zakonu Paulinów. Lena Podlaska 1930, Nakł. Jasnej Góry, 18,5 cm, s. 140, opr. oryg. brosz., (II), c. 25 8

9 175.Oraczewski Cz. ks.-moje wyznanie. W. 1929, Nakł. Autora, 23,5 cm, s. 149, opr. intr. tw., c O styl zakopiaski w budownictwie Zakopanego i Podhala. Odbitka z IX rocznika Wierchów. Kr. 1931, Nakł. PTT, 24,5 cm, s. 56, opr. oryg. brosz., c Pamitniki ks. Franciszka Jüttnera. Cz-wa 1938, Odbitka z II.t. Ziemi Czstochowskiej, 24 cm, s. 42, opr. oryg. brosz., (II), c Passakas M. prof.-korespodencja kupiecka. Kr. 1925, Nakł. własny, 23cm, s. VIII+352, opr. oryg. brosz., c Pauszer G.-Wolna i sprawiedliwa. Wypisy na klas pit szkoły redniej. Moskwa 1945, Komitet do Spraw Dzieci Polskich w ZSRR przy Ludowym Komisariacie Owiaty RFSRR, 22 cm, s. 352, opr. oryg. tw., c Pelczar J.S. bp-ycie duchowne czyli doskonało chrzecijaska według najcelniejszych mistrzów duchownych. W 2 tomach. Przemyl 1924, Nakł. Zgrom. Słuebnic Najw. Serca Jezusowego, 18 cm, s.t.1-555, t (brak ost. strony), opr. intr. brosz., c Piasecki E. dr-zabawy i gry ruchowe dzieci i młodziey. Ze ródeł dziejowych i ludozna-wczych, przewanie rodzimych i z tradycji ustnej. L. 1922, Nakł. Ksinicy Polskiej Tow. Naucz. Szk. Wy., 16,5 cm, s. 226, opr. oryg. tw., c Pitkowski A.-ywienie krów mlecznych. W. 1936, Wyd. Ksinica dla rolników, 23 cm, s. 117, opr. oryg. brosz., c Podrczniki do geografii. 23cm, opr. oryg. brosz., c. 55 zł/egz, a) Chałubiska A., Janiszewski M.-Geografja Europy. Do II klasy gimnazjum. L. 1934, Oss., s. 268+tabl., b) Pawłowski St-Geografja Polski. Dla I klasy gimnazjalnej. L. 1934, Ksinica-Atlas, s. 216, c) Pawłowski St.-Geografia. Do II klasy gimnazjalnej. L. 1938, Ksinica-Atlas, s. 232, d) Siwak M.-Geografja. Dla II klasy gimnazjów. L. 1934, Nakł. K.S. Jakubowski, s. 183, e) Ko-rbel S., Mochnacki R.-Geografia gospodarcza ogólna. Podrcznik dla klasy 1- szej gimnazjów kupieckich i innych gimnazjów zawodowych. W. 1937, Inst. Wyd. Biblioteka Polska, s Polska. Dziennik. R.I: nr.229 z r.W., Wyd. Dom Prasy Katolickiej Sp. z o.o., 46 cm, s. 4, c Praca zbiorowa-jestemy w Warszawie. Przewodnik literacki po stolicy. Ilustr. m.in. M. Berezowska, M. Bylina, M. eromska, drzeworyt tytułowy St. Ostoja-Chrostowski, drzeworyt odbijany z oryg. deski. W. 1938, Skł. gł. Bibl. Polska,22cm, s.302, opr.oryg.tw.,c Prohaszka Ottokar bp.-słowa ywota. Przeł. E. Machay i R. Olear. Kr. 1932, Nakł. ks. dr F. Machaya, 24 cm, s. 267, opr. oryg. brosz., c Przegld Artyleryjski. Miesicznik. R. XIV: z 2,3,6,7,8,9,10 i 11 z 1936r. W., Wyd. Departament Artylerji M.S. Wojsk, 19,5cm, s.w z. r.-140, opr. oryg. brosz., c. 35 zł/zeszyt Przegld Socjalistyczny. Miesicznik Centralnego Komitetu Wykonawczego PPS, R.I: nr. 1,2 z 1945r, R.II: nr z 1946r, R.III: nr z 1947r. W , Spłdz. Wyd. Wiedza, 29,5cm, s. r. w nr , R.I i R.II stanowi jeden vol, R.III-drugi vol.-opr. intr. tw., c. 200 zł/vol Przegld Turystyczny. Kwartalnik. Organ Polskiego Towarzystwa Tatrzaskiego. R.II: nr. 2 z r. i nr. 4 z r. Kr., Wyd. PTT, 29 cm, s. 16, c. 40 zł/nr. 190.Przepisy dotyczce oblicze statycznych w budownictwie ldowem zatwierdzone przez Ministra Robót Publicznych rozporzdzeniem nr. VII-693/27 z r. W. 1928, Wyd. MSP, 17 cm, s. 65, opr. oryg. brosz., c Puszkin A.-Opowieci. W. 1949, KiW, 21 cm, s. 416, opr. oryg. tw., c Raczyski K. (Paulin)-Cudowny obraz Matki Boskiej na Jasnej Górze w Czstochowie. Poszukiwania -materiały - podania. Cz-wa 1948r., Udziałowa Spłdz. Druk., 20 cm, s. 104, opr. oryg., c Rheinhardt E.A.-Eleonora Duse. Powie biograficzna. Przeł.B.J. Frühling.W.1936,Wyd. Kurjer Poranny,18cm,s.255,opr.oryg.,c Rodziewiczówna M. - Dewajtis. Powie współczesna uwieczona na konkursie Kurjera Warszawskiego. L. br. r. wyd. (ok. 1930), Nakł. Wyd. Polskiego, 21 cm, s. 353, opr. intr. tw. (okł. oryg. zach.), c. 35 9

10 195.RR. Gratte Demaniali di Postumia. (Presso Trieste) (Album czarno-białych ilustracji jaski w płn. Włoszech) Jaskinia Postojna. Mediolan br. r. wyd. (ok. 1930), Fotogravure Cesare Capello, 20,5 cm, 15 fot., opr. oryg. brosz., c Rostworowski J. ks.-.p. hrabia Michał Sobaski. Wspomnienie pomiertne. Kr. br. r. wyd. (ok. 1925), Druk. Przegldu Powszechnego, 18,5 cm, s.27, opr. oryg. brosz., c Rociszewski M.-Pisarz i doradca. Podrcznik praktyczny zawierajcy rozmaite sposoby pisania listów, prowadzenia korespondencji w sprawach urzdowych, prywatnych i kupieckich. K. 1930, Skł. gł. w ksig. L. Fiszera, 22 cm, s. 222, opr. intr. brosz., c Roth J.-Zipper i jego ojciec. Przekł. J. Wittlin. Egz. nr W. 1931, Tow. Wyd. Rój, 18,5 cm, s. 190, opr. intr. tw., c Rozmówki i słownik polsko-niemiecki wraz z wymow. W. 1941, Wyd. Polskie sp. z.o.o, 18 cm, s. LVIII, opr. oryg. brosz., c Scott Walter-Talizman. Powie z czasów wojen krzyowych. Wr. 1948, Ksinica Atlas, 21cm, s.166, opr. intr. tw., (okł. zach.), c Scott Walter - Kwintyn Durward. Powie z czasów Ludwika XI. Opr. T.T. L.1927, Ksi- nica-atlas, 20,5cm, s.284, opr.intr.tw.,c Segałowicz Z.-Noce krymskie. Nowele. Przeł. Rachela Auerbach. W. 1936, Wyd. Ch. Brzoza, 19 cm, s. 152, opr. intr. tw. pł., c Sitarz Cz. in.-chemia techniczna. Wykłady przeznaczone dla studiujcych. Kurs galwanotechników. W. 1948r. -Wyd. na prawach rkopisu, 24cm,s.151,opr.intr.tw.,c Słuba społeczna. Wypisy społeczne zebrane i ułoone staraniem krakowskiego koła Stowarz. Słuba Społeczna. Wilno 1929, Wyd. Wieleskie Koło Stow. Słuba Obywatelska, 22,5cm, s.193, opr.oryg.brosz., c Sokołowski J. - O ptaszkach, gniazdach i piskltach. W. 1949, PZWS, 20,5 cm, s. 30, opr. oryg. brosz., c Sprawozdanie oddziału czstochowskiego PCK za 1933 rok. Cz-wa 1934, Pol. Zakł. Graf. 21,5 cm, s. 75, opr. oryg. brosz. napr., c Statut i regulamin Zwizku Zawodowego Drukarzy i Pokrewnych Zawodów w Polsce. W. 1934, Nakł. ZZD i PZ, 17 cm, s. 35, opr. oryg. brosz., c Stedman J.F. ks.opr.-mój niedzielny mszalnik czyli najłatwiejszy sposób słuchania Mszy w. wraz z wyjanieniem liturgicznym na kad niedziel i wito. Łacisko-polskie wydanie, take Msza w. z dialogiem. New York 1946, Confraternity of the Precious Blood, 13cm, s. 352, opr. oryg. brosz., c Sukertowa E.-Zamek w Ojcowie. Przyczynek do dziejów zamku i rodów starocieskich w Ojcowie. W. 1922, Skł. gł. GiW, 20 cm, s III, opr. oryg. brosz., c Szelburg- Zarembina E.- Rzemielniczek wdrowniczek. W.1947, NK, 20,5cm, s.63, opr. oryg. brosz., c Szmyd W. ks.-praktyczny podrcznik prawa małeskiego. Kr. 1929, Druk. Przegldu Powszechnego, 23cm, s.252, opr. intr.,c Szmyd G. ks. dr-ycie chrzecijanina z Chrystusem w Kociele i liturgii. Podrcznik do nauki religii rzymskokatolickiej dla I klasy gimnazjalnej. L. 1937, Oss.,23,5cm, s.146, opr. oryg. brosz., c Szyller A.J.-Rachunkowo przemysłowa. Ste-nograficzne streszczenie 9 wykładów wygłoszonych na Kursach Wyszej Rachunkowoci dla Buchalterów. W. 1934, Nakł. autora, 24,5 cm, s. 43, opr. oryg. brosz., c wiat Szkolny. Miesicznik wydawany staraniem Samopomocy Mskich Szkół rednich w Czstochowie. R.I.nr. 6 z r, R.II:nr. 2 i 3 z 1927r, R.II:nr. 5,6,7,8 z 1928r., R.III:nr. 1,2,3,5 z 1929r., R.IV:nr. 1,3 z 1929r., R.IV:nr. 4,7 z 1930r., R.V:nr 1 z 1930 r. Czwa, 24,5cm, c. 30 zł/nr. 215.wierczek W. ks.-piewniczek młodziey polskiej zawierajcy dawne i nowsze pieni z muzyk na 1,2 i 3 głosy. 3 zeszyty w 1 vol. Kr. 1924, Nakł. ks. Misyonarzy, 15,5 cm, s.z.1-96, z.2-112, z.3-96, opr. oryg. tw., c Terlikowski F.-ycie publiczne, prywatne i umysłowe staroytnych Greków. Do uytku młodziey szkolnej. L. 1921, Nakł. Polskiego Tow. Pedagogicznego, 21cm, s.200 w tym mapy, ryc., opr. intr. tw., c

11 217. Tcza. Ilustrowany miesicznik. P.,KW, 24 cm, opr. intr. tw. - kady rocznik oddzielnie. R.XII: nr. 2 (br. s. 17,18,73,74), nr. 4 (br. s , 81,82), nr. 5 (br. s ), nr.6, nr. 7 (br. s ), nr. 8 (br. s. 3,4,9-16), nr.9 (br. s. 3,4, 11-16, 75-78), nr.10 (br. s. 5-8), nr.11 (br. s , 79, 80, 89-92) z 1938r., c. 35 zł, R.XIII: nr.1,2 (br. s , 29, 30, 83-86), nr.3 (br. s. 67,68, 79-82), nr. 4 (br. s.13-18, 65-70), nr.5 (br. s. 1-18) z 1939r., c Trbicki S.-Prawo do szczcia.w.1927, Nakł.Autora,22cm, s.iii+59,opr.intr.tw.,c Ustawy i instrukcje dotyczce spółdzielni. Tom 2 Praktycznej Bibljoteki Społem, 1) Ustawa o spółdzielniach z dn r. ze zmianami wg. noweli z dn r, 2) Ustawa o łczeniu si spółdzielni z dn r, 3) Instrukcje Rady Spółdzielczej, 4) Rozporzdzenia ministrów. (Organizacja i rejestr Spółdzielni), 5) Regulamin Rady Spółdzielczej, 6) Uwagi Rady Spółdzielczej. W. 1928, Wyd. Zw. Spłdz. Spo. RP, 22,5 cm, s. 82, opr. oryg. brosz., c Wasilewski A. - Jak si leczy. (Dysertacja w celu uzyskania prawa praktyki lekarskiej w Polsce i za granic), Wilno 1937, Nakł. Autora, 18 cm, s. 79, opr. oryg. brosz., c Wakowski M. i inni (opr.)-zbiór ustaw, rozporzdze i okólników. T.I. Przepisy sanitarne. (W tym: Handel ywym towarem i nierzd). W. 1929, Nakł. Gazety Administracji i Policji Pastwowej, 21,5 cm, s. 248, opr. intr. tw., c Weronicz M.-Płomienie u brzegów. W. br. r. wyd. (ok. 1946), Nakł. GiW, 18,5 cm, s. 217, opr. intr. tw., c Weryho M. zebr.-roboty z papieru. W. br. r. wyd. (ok. 1930), Wyd. M. Arcta, 15 cm, s. 48, opr. oryg. brosz., c Werytus A.-Skarby Jasnogórskie. Opowie zeszłowieczna. W. br. r. wyd. (ok. 1930), K.T.W. Kronika Rodzinna, 17,5 cm, s. 247, opr. intr. tw. (oryg. okł. zach.), c Weyssenhoff J., Białobrzeski Cz., Wertenstein L., Szczeniowski Sz.-Od gwiazdy do atomu. (T.12 Biblioteki Wiedzy ). W. br. r. wyd. (ok. 1935), TEiM, 22 cm, s. VIII+238 (w tym ilustr. 46), opr. oryg. brosz., c Weyssenhoff J.-Noc i wit. Powie historyczna współczesna. W. 1925, Inst. Wyd. Bi-ljoteka Polska,18,5cm, s.480,opr.intr., c Wiech (St. Wiechecki)-Wiadomo-stolica. K.1946,Wyd.AWiR,20cm,s.220,opr.oryg., Wiechecki St. (Wiech)-Spacerkiem przez poniatoszczaka. K. 1946, Wyd. AWiR, 21 cm, s. 221, opr. oryg. brosz., b. ładny egz., c Wola Ludu. Tygodnik. Organ WK PPR. R.I. nr.8 z r., P., Wyd. WK PPR, 46,5 cm, s.4, c Woroniecki J. O.P.-Umiejtno rzdzenia i rozkazywania. P. 1947, KW, 21,5 cm, s. 65, opr. oryg. brosz., c Wróbel P. opr.-naucz si szybko jzyka niemieckiego. Łatwy podrcznik dla samouków. Cz-wa 1940, Wyd. W. Nagłowski i S-ka, 16,5 cm, s. 143, opr. oryg. brosz., c Wróblewski J.T.-Roby i popsuje. Powie współczesna. W. 1922, Nakł. autora, 21 cm, s. 323, opr. intr. tw., c Zarzycka I.-Panna Irka. Powie. W. 1931, Tow. Wyd. Rój, 19cm, s.183, opr. intr. tw.,c Zbiorek modlitw dla czcicieli serca Jezusowego. Kr. 1921, Nakł. Ksiy Jezuitów, 14,5 cm, s. 512, opr. intr. tw., c eromski S.- Utwory epickie, a) Powie o udałym walgierzu. s. 69, b) Aryman mci si godzina. s. 59. Wydane w dziesit rocznic odrodzenia pastwa polskiego. W. 1929, Wyd. J. Mortkowicza, 18,5cm, opr.oryg. tw., c. 60 KSI KI I WYDAWNICTWA WYDANE PO 1950r. 236.Ajdukiewicz K.- Zarys logiki. W. 1959, PZWS, 21 cm, s. 207, opr. oryg. tw., c Auderska H., Ziółek Z. (pod red.)-akcja N. Wspomnienia W. 1972, Cz., 25cm, s. 764, opr. oryg. tw.+obw., c Bartel K.-Perspektywa malarska. W 2 tomach. (2-gi tom pod red. F. Otto). W , PWN, 24,5 cm, s.t.1-viii+343, t (załczone okulary), opr. oryg. tw., c Barwa i Bro (seria). W , Lampart, Fenix editions, 24 cm, opr. oryg. brosz., c. 30 zł/egz, -z 1. Krzywania J.-Wehrmacht w kampanii wrzeniowej Umundurowanie 11

12 i oznaki. s. 99 w tym tabl. XVI, -z 13. Nowakowski T., Skotnicki M.-Jednostki górskie armii niemieckiej. Waffen SS, s. 48 w tym kol. tabl. VIII. 240.Biblioteka Wiedzy Historycznej. W , WP, 20,5cm, opr. oryg. brosz., c. 25 zł/egz, a)dowiat J.-Chrzest Polski, s. 173, b) Łepkowski T. - Archipelagu dzieje niełatwe. Obrazy z przeszłoci Antyli XV-XXw., s mapka. 241.Biełyszew I.-Uparty kotek. Ilustr. Z. Fijałkowska. W. 1960, NK, 26cm, s. 24 nlb., opr. oryg. tw., c Biernacki Z. in.-mój rasowy pies. W. 1956, PWRiL, 21 cm, s. 85, opr. oryg. brosz., c Błaszczyk W.(pod red.)-cmentarzysko kultury łuyckiej w Czstochowie-Rakowie. (Rocznik Muz. w Czstochowie I). Cz-wa 1965, Muzeum Czstochowskie, 25 cm, s. 455, opr. oryg. tw., c Brandstaetter R.-Jezus z Nazaretu. W 2 vol. (4 tomach). W. 1975, PAX, 20cm, s.vol.1 (tom I i II)-526, vol.2 (tom III i IV)-494+tabl.2, opr. tw. + obw., c Broniewski W.-Dla dzieci. Ilustr. Z.E. Fijałkowska. W. 1962, Cz., 29,5 cm, s. 46 nlb., opr. oryg. tw., c Buchner M., Buchner A., Laube J.-Zarys projektowania i historii architektury. Podrcznik dla technikum. W. 1991, WSiP, 22,5cm, s. 371, opr. oryg. tw., c Burchard P.-Z wypraw grotołazów. (Autor zmarł w kwietniu 2008r.) W. 1957, NK, 20,5 cm, s. 83, opr. oryg. brosz., c Byam Michele-Bro i zbroje. (Album). (Historia uzbrojenia od siekier epoki kamiennej do strzelb Dzikiego Zachodu) W. 1991, Arkady, 29cm, s. 63, opr. oryg. tw., c Chrocicki L.-Fajans. Znaki wytwórni europejskich. W. 1989, KAW, 18,5cm, s. 377 w tym ilustr. 71, opr. oryg. tw.+obw., c Czarnecka I.-Polska sztuka ludowa. (Album) W. 1958, Wyd. Polonia, 35 cm, s tabl. 30, opr. oryg. tw., c Czarnota A. red.-politechnika Czstochowska Cz-wa 1974, Wyd. PCz, 24,5 cm, s.207, opr. oryg. tw., (II), c Czstochowa-Jasna Góra. Broszura. Czwa br. r. wyd. (ok. 1960), Nakł. o.o. Paulinów, 20 cm, s. 12. c Dbrowska M.,Nałkowska Z.,Słonimski A. i in.-warszawa naszej młodoci.w.1955, Iskry, 20,5 cm, s. 281, opr. oryg. brosz., c de Amicis Edmund - Serce. Opowiadania miesiczne. Tł. M. Konopnicka. W. 1966, NK, 25,5 cm, s. 79, opr. oryg. tw., c Dederko W.-Jak fotografowa Druhem. Poradnik dla najmłodszych fotoamatorów. W. br. r. wyd. (ok.1965), Warszawskie Zakł. Foto- Optycz., 12cm, s. 67, opr. oryg. brosz., c Długoszewski B.M.-Ludzie za kratami. W. 1954, NK- Bibl. Płomyka, 20 cm, s. 297, opr. oryg. brosz., c Dobrowolski T. - Nowoczesne malarstwo polskie. Tom III. Wr. 1964, Oss., 30,5 cm, s. 503, opr. oryg. tw., c Dobrzaski W., Ignatowski K. i inni (pod red.)-zunifikowana metoda kroju. Krój mski. W. 1955, Wyd. Przem. Lekk. i Spo., 30cm, s. 144, opr. oryg. tw., c Drabek J., Pitkowski F słów o mapach i kartografii. W. 1989, Wyd. MON, 20 cm, s , opr. oryg. tw., c Drda J.-Bajki czeskie. Przeł. J. Waczków. K. 1978, Wyd. lsk, 21cm, s.301, opr. oryg. tw., c Dusza A., Dobrecki K. red.-tu Rozgłonia Polska Radia Wolna Europa. Konin 1995, Wyd. Przegld Koniski, 29,5 cm, s. 77, opr. oryg. brosz., c Działak J.-Beskid lski. W.1953, SiT, 23,5 cm, s. 63, opr. oryg. brosz., c Dziennikarstwo (temat). a) Hanusz T. Z. - Dziennikarstwo. Przedm. prof. T. Hilarowicz. Ł. 1947, St. Jamiołkowski i T.J. Evert sp.z o.o., 20 cm, s. 182, opr. oryg. brosz., c. 50 zł, b) Biblioteka dziennikarza (seria), Wyd. RSW Prasa, 18,5 cm, opr. oryg. brosz. + obw., c. 25 zł/t, -t.ii. Pisarek W.-Retoryka dziennikarska. Kr. 1970, s. 297, -t.v. Garlicki B.-Metodyka dziennikarska. Kr. 1974, s Ehrlich L.-Pisma wybrane Pawła Włodkowica. W 3 tomach. (Tekst w jz. polskim i angielskim). W , PAX, 24 cm, s. t. 1-LXVIII + 271, t.2 -VIII+409, t.3 -VII+263, opr. oryg. tw.+obw., c

13 265.Falniowska-Gradowska A.-Dzieje zamku ojcowskiego. Ojców 1999, Nakł. Ojcowskiego Parku Narod., 17 cm, s nlb, opr. oryg. tw.+obw., c Figlarowicz S., Kwaniewska A., liwka A. opr.-wilno i Wileszczyzna na przełomie wieków w fotografii Stanisława Filiberta Fleury ( ). W. 1999, Wyd. Prószczyski i S-ka, 21cm, s. 172 w tym około 150 fot., opr. oryg. tw., c Fiksum. Miesicznik midzyszkolny. Nr. 1 z XI.1994r. Cz., Wyd. Samorzd Szkol. TZN 30 cm, s. 8, c Filar A., Leyko M.-Palace. Katownia Podhala. Tajemnice lochów gestapowskiej placówki w Zakopanem. W. 1976, Wyd. MON, 20cm, s. 432, opr. oryg. tw.+obw., (II), c Furmanow D.-Czapajew. (dot: I wojny na Ukrainie) W. 1955, Wyd. MON, 21,5 cm, s. 272, opr. oryg. brosz., c Gajewski O.-Modelarstwo lotnicze. W. 1955, Wyd. MON, 21,5cm, s tab. 5, opr. oryg. tw., c Gerhard J.-Zwycistwo. W 3 tomach. T. 1- ołnierze i dyplomaci. s mapki, T. 2- Wielkie intermezzo. s mapki, T. 3- Berlin s mapki. W. 1970, Wyd. MON, 20 cm, opr. oryg. tw., c. 75 Posiadamy równie Łuny w Bieszczadach. 272.Godłowski K., Kozłowski J. K.-Historia staroytna ziem polskich. W , PWN, 24cm, s.191+ilustr. 14, opr.oryg.brosz.,c Gorki M.-Dziecistwo. W. 1953, NK, 21 cm, s. 255, opr. oryg. tw., c Grudziski P.-Przyszło Europy w koncepcjach Franklina D. Roosevelta ( ). Wr. 1980, Oss., 24cm, s.213, opr.oryg.,c Gruszczyski K.-Stare miasto. Ilustr. Zb. Rychlicki. W. 1965, NK, 24 cm, s. 30 nlb, opr. oryg. brosz., c Gruszecki A.-Bastionowe zamki w Małopolsce. W. 1962, Wyd. MON, 25 cm, s. 309, opr. oryg. tw. + obw., c Heyerdahl Thor-Wyprawa Kon-tiki. Przeł. J. Paski. W. 1955, Iskry, 21 cm, s. 228, opr. oryg. tw., c Hohensee H., Turowski A.-Jurajskie okolice Czstochowy. Przewodnik turystyczny. W. 1952, Spłdz. Inst. Wyd. Kraj, 16,5 cm, s. 31, opr. oryg. brosz., c Hoppe St.-Słownik jzyka łowieckiego. W. 1981, PWN, 21,5 cm, s. 360, opr. oryg. tw. + obw., c Idzikowski T.-Twierdza Przemyl. Miniprzewodnik. Przemyl 2005, Wyd. UM., 16 cm, s plan, opr. oryg. brosz., c Indywidualne mistrzostwa wiata na ulu. Stadion lski Chorzów (Programkatalog). K. 1973, Wyd. PZM, 24 cm, s. 31 w tym wiele fot., opr. oryg. brosz., c Jabłonowski L. 23,5cm, opr. intr. tw., c. 45 zł/egz, a) Pamitniki. Opr. K. Lewicki, Kr. 1963, WL., s. 438, b)pamitniki z lat (Wybór) Wyb. J. Fijołek. Wr. 1967, Oss., s. XV Jabłoski T.-Północny trakt Warszawy. O oliborzu, Marymoncie i Bielanach. W. 1959, NK, 24 cm, s. 134, opr. oryg. brosz., c Jaworski K. A. - Serca za drutem. (Wspomnienia z Sachsenhausen). Lublin 1959, LS.W Wyd., 21 cm, s. 162, opr. oryg. brosz., c Je T.T.-Po ciemku. Powie. Kr.1893, Nakł. Bibl. Dom.,19,5cm,s.129,opr.oryg.brosz.,c Jdrzejewicz J.-Noce ukraiskie albo rodowód geniusza. Opowie o Szewczence. W.1970, LSW, 20,5cm, s.618, opr.oryg. tw.+obw.,c Jurkiewicz A.-Podrcznik metod grafiki artystycznej. W. 1975, Arkady, 25cm, s. 293, opr. oryg. tw.+obw., c Kagan Ju-Western European cameos in the Hermitage collection. Leningrad 1973, Aurora Art Publishers, 17,5 cm, s ilustr. 103, opr. oryg. tw. + etui, c Kalendarz budowy Warszawy (Cenne zdjcia np. Bierut z łopat).w.1952,wyd. SFOS,19,5cm,s.160nlb,opr.oryg.brosz.,c Kamieska A.-Dbowa kołyska. Ilustr. A. Kilian. W. 1967, Biuro Wyd. Ruch, 22,5 cm, s. 35, opr. oryg. tw., c Kamieska A.-Słoneczny lizak. Ilustr. J. Srokowski. W. 1960, Cz., 20 cm, s. 46nlb, opr. oryg. tw., c Kant B. ks.-sztygar Boej Kopalni. Obrazki z ycia ks. kard. A. Hlonda. Ł. 1983, Wyd. Salezjaskie, 19,5cm, s. 269, opr.oryg.brosz., c Kirkor A. H.-Przewodnik historyczny po Wilnie i jego okolicach. Reprint wyd. J. Zawadzkiego z 1880r. w Wilnie. Gd. 1991, ZUP 13

14 Zb. Dbrowski, 17 cm, s plany, opr. oryg. brosz., c Kierst J.-Nad potoczkiem. Ilustr. J. Karolak. W. 1958, NK, 30 cm, s. 50 nlb, opr. oryg. tw., ładny egz., c Klekow L. wyb.-z Syren na ty. Z programów warszawskiego teatru Syrena W.1956,Cz.,19,5cm,s.407,opr.oryg.brosz.,c Kluz W. o.-dyktator Romuald Tragutt. Kr. 1986, Wyd. oo. Karmelitów Bosych, 19,5 cm, s. 296, opr. oryg. brosz., c Kłos J. prof. (opr.)-wilno. Przewodnik krajoznawczy. Reprint z 1923 wyd. w Wilnie. Białystok br. r. wyd. (ok. 1990), Wyd. Przeds. Wielobr. Almet, 17 cm, s IX + plan miasta, opr. oryg. tw., c Kmita W.-Cztery lata na hutawce czyli y inaczej. (Relacja z podróy dookoła wiata). Czwa 2002, Wyd. Dom Ksiki, 25cm, s. 91, opr. oryg. tw. + obw., c Knittel J. -Abd-El-Kader. Powie z marokaskich gór Atlasu. Przeł. M. Kłos- Gwizda-lska, P. 1959, WPoz., 20 cm, s. 405, opr. oryg. brosz., c Knothe J.-A tu jest Warszawa.W.1956, Iskry, 21 cm, s. 337, opr. oryg. tw., c Korwin St.A.-Wspomnienia. W 2 tomach. (Z lat 1885 do 1945), T.I. Na przełomie dwóch epok. s. 453, T.II. Wycig z czasem. s. 393, W. 1966, Cz., 20,5cm, opr.oryg.brosz.+obw.,c Kostylew W.-Iwan Gro ny. W 3 tom. (Nagroda stalinowska 2-ego stopnia w 1947r.) W. 1954, PIW, 20,5cm, s.t.1-475, t.2-501, t.3-371, opr. oryg. tw., c. 50 zł/kompl. 303.Kowalewski M.-Blaski i cienie hutnictwa elaza na ziemiach polskich. Refleksje historyczne. Cz.I. Od zarania dziejów do roku Cz-wa 1989, Wyd. P.Cz., 23,5 cm, s. 274, opr. oryg. brosz., c Kowalski J. i in. (red.)-informator Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Matematycy polscy-adresy, specjalizacje. W. 1993, Wyd. PTM, 20,5 cm, s. 124, opr. oryg., c Kownacka M.-Przygody Plastusia. W. 1957, NK (I wydanie), 20,5cm, s. 128, opr. oryg. brosz. napr., c Kraszewski J.I.-Powieci ludowe. W 2 tomach. t.i. Historia Sawki. Ulana. Ostap Bondarczuk. Jaryna. Budnik. s. 541, t.ii. Chata za wsi. Jarmoła. Historia kołka w płocie. s W. 1955, LSW, 21,5 cm, opr. oryg. tw., c. 40 zł/kpl. 307.Krwawicz M.-Walki w obronie polskiego wybrzea w roku 1627 i bitwa pod Oliw. W. 1955, Wyd. MON, 21,5 cm, s. 145, opr. oryg. tw., c Krzemieniecka L.-O Nowym Roku i młynarzu Sylwestrze. Ilustr. Z. Rychlicki. W.1962, NK, 26 cm, s. 24 nlb, opr. oryg. tw., c Krzyanowski J. red.-nowa ksiga przysłów i wyrae przysłowiowych polskich. W oparciu o dzieło Samuela Adalberga. W 3 tomach. W , PIW, 24,5cm, s.t.1-xxxix+881, t , t.3-996, opr. oryg. tw., c. cało Kubiak T.-Taka sobie muzyka. Ilustr. G. Rechowicz. W. 1965, NK, 22cm, s. 35, opr. oryg. tw., c Laskownicki S.-Szpada, bagnet, lancet. Moje wspomnienia. Wr. 1970, Oss., 19 cm, s. 397, opr. oryg. brosz., c Lotnictwo (temat), 20 cm, opr. oryg. brosz., c. 10 zł/egz. a) wirko H.-Franciszek wirko. W. 1988, Wyd. MON, s. 271, b) Jankiewicz Z.-Wodnosamoloty. Historia i nowoczesno. W. 1986, Wyd. MON, s. 387, c) Tarkowski K. A.-Lotnictwo polskie w wojnie z Rosj sowieck W. 1991, WKiŁ, s. 150, d) Subotkin W.-Z kart historii polskiego lotnictwa. Szczecin 1985, KAW, s. 189, e) Olejko A.-Morski dywizjon lotniczy. Pruszków 1992, Of. Wyd. Ajaks, s. 93, f) Vrany Jii, Tyc Pavel-Ilustrowana historie letectvi. Praha 1990, Vydalo: Naše vojsko, s Ludowe wyroby kowalskie regionu czstochowskiego. Katalog. Cz-wa 1972, Muzeum w Cz-wie, 20,5 cm, s. 22 w tym ilustr. 20, opr. oryg. brosz., (III), c Ładygin Z., Pinkwart M. pod red.-wydawnictwo dot. Tatr tzw. seria z szarotk. nr.1-ładygin Z.-Droga do Morskiego oka, nr.2 -Pinkwart M.- Muzeum Karola Szymanowskiego Atma, nr.3- Parma Ch.-Jaskinia Mro na, nr.4-rajwa A. - Kasprowy Wierch, nr. 5-Długołcka L.-Muzyka góralska, nr.6-szymkie-wicz A.-Muzeum Lenina w Poroninie, nr.7-kogutkowa A.-Na Harendzie Kasprowicza, nr. 8- Pinkwart M.- Stary kociół i cmentarz w Zakopanem. Kr. 1988, Wyd. PTTK Kraj, 22cm, s. 12 w nr., c. 20 zł/kpl. 315.Łoziski W.-Prawem i lewem. Obyczaje na Czerwonej Rusi w pierwszej połowie XVII w. W 2 tomach. Kr. 1957, WL, 26cm, s.t.1-xx+361, t.2- XI + 430, opr. oryg. brosz.,c

15 316.Majdecki L.-Historia ogrodów. Przemiany formy i konserwacja. W. 1981, PWN, 24,5 cm, s. 941, opr. oryg. tw. + obw., (II), c Małaszewski A., Piasecka M. opr.-instytut Wydawniczy PAX. Katalog W.1980, PAX, 23 cm, s. 494, opr. oryg. tw., c Maroszek H. in.-elektrotechnika dla zasadniczych szkół górniczych. Cz.II. Maszyny i urzdzenia elektryczne w górnictwie. K. 1966, Wyd. lsk, 20,5 cm, s. 193, opr. oryg., c Maroszek H. opr.-tradycje górnictwa Ziemi Bytomskiej. (Wydano z okazji XX-lecia Zarz. Oddz. SITG w Bytomiu). K. 1967, Zakł. Graf. Przem. Wglowego, 24 cm, s. 254, opr. oryg. tw. + obw., c Mapy. W.1956, Wyd. PPWK, c.egz.15 - a) Plan miasta Łodzi. (Zawiera wykaz ulic), 78x85 cm zło. do form. 13,5x22 cm, b) Mapa komunikacyjna Polski. Skala 1: , 86x 86 cm, zło do form. 15x25,5 cm. 321.Marzec L., Mazurek K., Suchecki T.-Wy-yna Krakowsko-Czstochowska. Przewodnik turystyczny. W. 1986, Wyd. PTTK Kraj (III), 21,5cm, s planów, opr. oryg., c Maszyska E. red.- Haft i zdobienie stroju ludowego. (Album). W. 1955, Wyd. Sztuka, 30cm, s. 71+ ilustr. całostronicowe 139+plansz kol. XXIV, opr. oryg. tw. + obw., c Mickiewicz A.-Bajki. Ilustr. L. Macig. W. 1954, NK, 29,5 cm, s. 42, opr. oryg. tw., c Mielczarek W.-Dzieje twierdzy czstochowskiej na Jasnej Górze. Cz-wa 1987, Wyd. Tow. Przyjaciół Cz-wy, 29 cm, s. 24, opr. oryg., c Mikołajczyk M. ks, Mielczarek J. ks. red.- Archidiecezja Czstochowska. Katalog (Zawiera rys historyczny kadej parafii i liczne personalia), Cz-wa 2000, Kuria Metropolitalna, 25 cm, s. 907, opr. oryg. tw., c Mitkowski J.-Bolesław Krzywousty. W. 1981, WSiP, 17cm, s. 101, opr. oryg. brosz., c Monetarium Liste 63. Numismatische Abteilung. Zurich 1995, Schweizerische Kreditanstalt, 21 cm, s. 130, opr. oryg. brosz., c Mysłek T., Zital Z. (pod red.)-mom i ojcom naszym. (Pozycja powicona pamici zamordowanych w obozach w Ostaszkowie i Starobielsku, Kozielsku i Katyniu. Przedstawiono równie wykaz i biografie osób z regionu czstochowskiego, które zginły w/w miejscach). Cz-wa 2006, Stow. Rodzina Katyska, 24,5 cm, s. 263, opr. oryg. tw., c Nasz wiat. Czasopismo młodziey II Liceum Ogóln. im R. Traugutta w Czstochowie. Numer specjalny powicony zjazdowi absolwentów Gimnazjum im. R. Traugutta, który odbył si r. - R.4: nr. 1 z r., Cz., 29,5 cm, s. 32, opr. oryg. brosz., c Natter M.-Abc dziewiarstwa rcznego. Wzory, techniki i dokładne wskazówki dotyczce ciegów. W. 1991, Agencja MUZA, 21,5 cm, s. 312, opr. oryg. tw., c Niekrasow Andriej-Przygody kapitana Załoganowa. Adaptacja J. Tuwim, ilustr. G. Judin. W. 1986, Wyd. TPPR Współpraca, 25 cm, s. 199, opr. oryg. tw., c Niewidomi w Polsce Ludowej. W. 1955, Wyd. ZG PZN, 29,5 cm, s. 31, opr. oryg., c Orlicki J.-Szkice z dziejów stosunków polsko- ydowskich Szczecin 1983,KAW, 19,5 cm, s. 272, opr. oryg. brosz., c Orzeł St.-Pod Łysic. W. 1951, LSW, 21,5 cm, s. 309, opr. oryg. brosz., c Piechotka M. i K.-Heaven s Gates. Wooden synagogues in the territories of the former polishlithuanian commonwealth. W. 2004, Wyd. Krupski i S-ka, 33,5 cm, s. 416, opr. oryg. tw., uszkodzony grzbiet, c Pierzchała J. - Antykwariat przy ulicy Barbarossy. Opowiadania. K. 1970, Wyd. lsk, 19,5 cm, s. 171, opr. oryg. brosz. + obw., c Pinkwart M., Zdebski J.-Nowy cmentarz w Zakopanem. Przewodnik biograficzny. W. 1988, Wyd. PTTK Kraj, 20,5 cm, s. 137, opr. oryg. brosz., c Pitera Z.-Leksykon reyserów filmowych. Reyserzy zagraniczni. W. 1984, WAiF, 20,5 cm, s. 473, opr. oryg. brosz., (II), c Pochodnia Cz-wa 1956, Wyd. Chór Mski Pochodnia, 29,5 cm, s. 36, opr. oryg. brosz., c Polskie Rzemiosło i Polski Przemysł (cykl) Wr , Oss., 19 cm, opr. oryg. tw.+obw., c. 85 zł/egz, a) Turnau I.-Polskie skórnictwo. s ilustr. 127, b) Kowecka E., Łosiowie M. i J., Winogradow L.-Polska porcelana. s ilustr. 209, c) Siedlecka W.-Polskie zegary. s ilustr. 185, d) Nadolski A.-Polska bro. Bro biała. s ilustr Potocki J.-Rkopis znaleziony w Saragossie. Wstp L. Kukulski. W. 1956, Cz. (II), 21,5 cm, s. 639, opr. oryg. tw., c Praca zbiorowa-bukieciarstwo. W. 1978, PWRiL, 24,5cm, s. 367, opr. oryg. tw., c Puszkin A.-Dzieła wybrane. W 5 tomach. t.i. Wiersze, s. 462, t.ii. Poematy i banie, s. 400, t.iii. Eugeniusz Oniegin, s. 253, t.iv. Utwory 15

16 dramatyczne, s. 273, t.v. Opowieci. s W. 1956, PIW, 20 cm, opr. oryg. tw. czerwone płótno, c. 60 zł/kpl. 344.Rabelais-Gargantua i Pantagruel. W 2 tomach. Przeł. T. eleski (Boy). W. 1955, PIW, 21,5 cm, s. t. 1 XXVII + 547, t , opr. oryg. brosz., c Reportae, wspomnienia, opowiadania (seria). Opr. Z.K. Rogowski. W , SiT, 17 cm, opr. oryg. brosz., c. 10 zł/egz, a) Wołkowski A.-W pogoni za krkiem, s. 76, b) Marusarz St.-Na skoczniach Polski i wiata. Kartki z pamitnika. s Rogalski A.-Kociół katolicki na lsku. Studia nad dziejami diecezji wrocławskiej. W. 1955, PAX, 21cm, s. 287, opr.oryg.brosz.,c Rosset A.-Staroytne drogi i mosty. W. 1970, WKiŁ,21,5cm, s.209,opr.oryg.tw.+obw., c Rudowicz E. opr.-ziemia wita. Album. W. 1957, Ars Christiana, 12,5 cm, s. 95 nlb w tym ilustr. 45, opr. oryg. brosz., c Saysse-Tobiczyk K.-Pod wierchami Tatr. W. 1967, NK, 30 cm, s. 297 w tym wiele fot., opr. oryg. tw., c Siemaszko Z. zdj.-jasna Góra. Duchowa stolica Polski. Album. Rzym 1958, Nakł. Jasnej Góry, 29,5 cm, s. 64, opr. oryg. brosz., c Siemionow A.-Ziemia Wadowicka. Monografia turystyczno-krajoznawcza. Wadowice 1984, Kom. Turystyki Górskiej Oddz. PTTK, 21,5cm, s.627+ilustr.182, opr.oryg. tw., c Seklucjan J.-Wybór pism. Wyboru dokonał, oprac. i wstpem poprzedził Stanisław Rospond. Olsztyn 1979, Wyd. Pojezierze, 20 cm, s. 226, opr. oryg. tw. + obw., c Słowicki St. red.-zagadnienia rodowiska geograficznego w rozwoju gospodarczym woj. cz-stochowskiego. Materiały konferencji naukowej. Cz-wa 1976, Wyd. Polskie Tow. Geogr., 21 cm, s. 88, opr. oryg. brosz., (II), c Smolikowski P. ks.-bóg w historii. Cz.I. Czasy przedchrzecijaskie, s. 227 (3nlb), Cz. II. Niewola Babiloska ( ), s. 248, Cz. III. Wprowadzenie chrzecijastwa, s. 267 (3nlb). W-wa 1995r. (Reprint z 1926r.)-Wyd. T. Radjusza Gutenberg Print, 23cm,opr.oryg.tw.c Snoch B.-Synowie Krzywoustego. Opowie o pocztkach rozbicia dzielnicowego w Polsce. W. 1987, WSiP, 19,5cm, s.141, opr. oryg. brosz., c. 20 Posiadamy równie pozycj Protoplasta ksiek lskich tego autora. 356.Sobaski M.-Słoce nad Wisł. W. 1955, NK, 24cm, s.162, opr. oryg. brosz. napr., c Starnawski J.-O wierzycu Mikołaja Reja z Nagłowic. Wr. 1971, Oss., 24cm, s.158, opr. oryg. brosz., c Streubel Curt-Grawerstwo. W. 1959, Wyd. Przem. Lekkiego i Spo., 24,5 cm, s. 241, opr. oryg. tw., c Strumph W. St.-Wbrew rozkazowi. Wspomnienia oficera prasowego W. 1972, Cz., 21cm, s.370, opr.oryg. brosz.+obw., c Studencki W.-Ze wspomnie. Przygotował do druku i posłowiem opatrzył Z. Piasecki. Nakład 500 egz. Opole 1994r., WSP Opole, 20,5 cm, s. 186, opr. oryg. brosz., c Szafer W. pod red.-szata rolinna Polski. W. 2 tomach. W. 1959, PWN, 24,5 cm, s.t.1 - XIX + 586, t.2 VIII mapki, opr. oryg. tw., c. 100 zł/kompl. 362.Szajnocha K.-Jadwiga i Jagiełło Opowiadanie historyczne. Wstp St. M. Kuczyski. W 4 tomach (2 vol). W. 1969, PIW, 21 cm, s. vol , vol mapka, opr. oryg. tw. + obw., c Szelburg-Zarembina E.-Przygoda misia. Ilustr. J. Jurjewicz, W. 1960, NK, 24 cm, s. 39, opr. oryg. tw., c Szelburg-Zarembina E.-A...a...a... kotki dwa. Ilustr. O. Siemaszko. W. 1960, NK, 29,5 cm, s. 32 nlb, opr. oryg. brosz., c Szuchowa S., Zdzitowiecka H.-Od wiosny do wiosny. Ilustr. B. Truchanowska. W. 1970, NK, 26 cm, s. 137, opr. oryg. tw., c wiat Szkolny.Wydanie specjalne z okazji 80-lecia Gimnazjum i I Liceum im. Henryka Sienkiewicza w Czstochowie z r. Cz-wa 1995, Druk ZP.U Poligraf,24cm, s.27, opr. oryg. brosz.,(xx),c wirko St. wybr.-w krainie Gryfitów. Podania, legendy i banie Pomorza Zachodniego. Ilustr. W. Majchrzak. P. 1986, WPoz., 23 cm, s. 613, opr. oryg. brosz., c Tatrzaski Orzeł. The Tatra Eagle. Kwartalnik. Nr.1 z 1977r., nr.3 z 1979r., nr.3 i 4 z 1982r., nr.3 i 4 z 1986r.,nr.2 z 1987r, nr.2, 3 i 4 z 1988r., nr.1 z 1989r. NJ.USA, Polish Tatra Mou-ntaineers Alliance, 26 cm, s. w nr. 8, c. 40 zł/nr. 369.Tomczak J.-Słownik geograficzny gminy... a)...praszka. s. 89+mapka, b)...rudniki. s

17 mapka. Ł , Wyd. Uł, 24cm, opr. oryg. brosz., c. 35 zł/egz. 370.Tuwim J.-Cicer cum caule, czyli groch z kapust. Panopticum i archiwum kultury. W. 1958, Cz., 19,5cm, s. 318, opr. oryg. brosz. + obw., c Typy broni (seria). W , Wyd. MON, 23,5cm, opr. oryg. brosz., c. 15 zł/egz, -z Szczegłow K.-Bagnet polski wz. 29. s. 16, - z.137. Prószyski M.-Bagnet niemiecki wz. 1871/84. s Walewski W. red.-słownik towaroznawczy (8 tomów). W , Polskie Wyd. Gospodarcze, 24cm, s.t.1-680, t.2-615, t.3-634, t.4-764, t.5-696, t.6-796, t.7-905, t , opr. oryg. tw., c Wakowicz M.-Dwie prawdy. Westerplatte. Hubalczycy. W.1974, PAX, 20,5 cm, s. 220 opr. oryg. + obw., c Wasilkowska A.- Husaria. The Winged Horsmen (Tekst w jz. polskim i angielskim). W. 1988, Wyd. Interpress, 24 cm, s. 108 w tym ilustr. kolor. 104, opr. oryg. tw., c Wiszniewski M.- Charaktery rozumów ludzkich. (Biblioteka klasyków psychologii). W. 1988, PWN, 20cm, s.294, opr.oryg.tw., c Włodarski Sz. ks.-zarys dziejów papiestwa. W. 1961, Wyd. Literatury Religijnej, 24 cm, s. 187, opr. oryg. brosz., c Wojewódzki M.-W tajnych drukarniach Warszawy Wspomnienia. W. 1978, PIW, 20 cm, s. 438, opr. oryg. tw., c ZembrzuskiW.-Przewodnik-informator po Czstochowie i okolicy z planem miasta. Czwa 1958, SiT, 16,5 cm, s spis ulic, opr. oryg. brosz., c Zin W.-Pikno nie dostrzegane. (Z cyklu- Piórkiem i wglem). Rys. autora. W. 1970, Arkady, 22,5cm, s. 117, opr. oryg. tw., c Złobin Stiepan-Stiepan Razin. W 2 tomach. Przeł. J. Wyszomirski. W. 1956, Cz., 21 cm, s.t.1-556, t.2-465, opr. oryg. tw., c Zozula F.-Tace ludowe. (Zawiera m.in. plansze ze strojami ludowymi rónych regionów kraju i innych pastw, opisy i rysunki figur, układów choreograficznych oraz załcznik z nutami do taców ludow.). W. 1952, NK, 24,5cm, s (nuty), opr.oryg.tw.,c Zwoliski T.-Tatry Polskie. Przewodnik po rodkowej czci Tatr Wysokich i Zachodnich w obrbie granic Polski. W. 1953, SiT, 16,5 cm, s zał. 4 (panoramy), opr. oryg. brosz., c Zychowiczowa S., Skrt R. opr.-bibliografia publikacji Wydawnictwa Literackiego. (Od 1953 do 1972). Kr. 1973, WL, 20 cm, s. 380, opr. oryg. tw., c abski T. pod red.-słownik literatury popularnej. Wr. 1997, Tow. Przyjaciół Polonistyki Wrocł.,28,5cm,s.536,opr.oryg.tw.,c bik -Kołaciski W.-Midzy młotem a swastyk. W. 1991, Wyd. Słowo Narodowe, 20,5cm, s.247+ilustr.13,opr.oryg.brosz.,c ołnierz i bro. (Seria). W. 1992, Editions Spotkania, 25cm, s. 48, opr. oryg. brosz., c. 30 zł/egz, a)bukhari Emir-Napoleoscy huzarzy. Barwne tabl.-agnus Mc Bride (8 tabl.), b) Rottman Gordon L. - Niemiecki ekwipunek bojowy tabl. barw. Ron Volstad. 17

Burchard Edition, 20,5cm, s. 191, opr. oryg.

Burchard Edition, 20,5cm, s. 191, opr. oryg. ANTYKWARNIA-Księgarnia NIEZALEŻNA ul. Kopernika 4, tel. 34-324-94-67 skr. poczt. 636, 42-217 Częstochowa e-mail: skrytka636@antykwarnia.com.pl Internet: www.antykwarnia.com.pl A N T Y K W A R I A T Cz-wa,

Bardziej szczegółowo

B i b l i o g r a f i a. Cz I. ródła rkopimienne.

B i b l i o g r a f i a. Cz I. ródła rkopimienne. Witold Suski B i b l i o g r a f i a Do podstawowego wyposaenia warsztatu badacza naley bibliografia. Dokładno udzielanych informacji wpływa na jej poyteczno. Prezenowana praca jest wynikiem wieloletnich

Bardziej szczegółowo

Opracowanie katalogu: Anna Stecka REGULAMIN AUKCJI. Na okładce repr. poz. 517. Krakowski Antykwariat Naukowy, ul. Sławkowska 6, 31-014 Kraków

Opracowanie katalogu: Anna Stecka REGULAMIN AUKCJI. Na okładce repr. poz. 517. Krakowski Antykwariat Naukowy, ul. Sławkowska 6, 31-014 Kraków 2 Opracowanie katalogu: Anna Stecka Na okładce repr. poz. 517 REGULAMIN AUKCJI 1. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania. 2. Prowadzący aukcję ustala tzw. postąpienie w licytacji i ma prawo do dowolnego

Bardziej szczegółowo

LISTA NR 11/2009 DRUKI ZWARTE POLSKIE

LISTA NR 11/2009 DRUKI ZWARTE POLSKIE Anna Jaszkiewicz Książnica Pomorska Oddział Gromadzenia Wymiana i Dary ul. Podgórna 15/16 70-205 Szczecin Tel. 48 91 48 19 146 e-mail: a.jaszkiewicz@ksiaznica.szczecin.pl Zamówienia prosimy składać pocztą

Bardziej szczegółowo

113. ANTOLOGIA polska. Wybór najcelniejszych

113. ANTOLOGIA polska. Wybór najcelniejszych L I T E R A T U R A 111. A WIESZ Ty, co z Polską będzie? Jednodniówka pisarzy polskich. Londyn: J. Rolls Book Co., 1945. 47, [1] s., rys., 25 cm, brosz. wyd. Autograf z epoki. Zbiór utworów literackich

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA. województw: białostockiego łom żyńskiego i suwalskiego

BIBLIOGRAFIA. województw: białostockiego łom żyńskiego i suwalskiego BIBLIOGRAFIA województw: białostockiego łom żyńskiego i suwalskiego WYDANIE PUBLIKACJI DOFINANSOWANE PRZEZ MINISTERSTWO KULTURY I SZTUKI W WARSZAWIE Bibliografia województw: białostockiego, łomżyńskiego

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, czerwiec 2011 r. Nr 25a

R. 67(79) Warszawa, czerwiec 2011 r. Nr 25a R. 67(79) Warszawa, czerwiec 2011 r. Nr 25a Poz. 15514-16037 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Judycki, Tadeusz Skoczek

Zbigniew Judycki, Tadeusz Skoczek Zbigniew Judycki, Tadeusz Skoczek S Ł OW N I K B I O G R A F I C Z N Y Wa r s z a w a 2015 MAZOWIECCY MUZEALNICY S Ł O W N I K B I O G R A F I C Z N Y Zbigniew Judycki, Tadeusz Skoczek MAZOWIECCY MUZEALNICY

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, listopad 2013 r. Nr 48a

R. 69(81) Warszawa, listopad 2013 r. Nr 48a R. 69(81) Warszawa, listopad 2013 r. Nr 48a Poz. 31546-32224 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. EMANUELA SMOLKI W OPOLU

WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. EMANUELA SMOLKI W OPOLU WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. EMANUELA SMOLKI W OPOLU orw \/III md i ioao P o m a q a m i f ó o b i L a w p r a c y u B Opoitf Y PA*'- (a 9. Q r n *J -s/ ZESPÓŁ REDAKCYJNY: WBP Katowice:

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O KSIĄŻCE. BIBLIOFILSTWO. SZTUKA

WIEDZA O KSIĄŻCE. BIBLIOFILSTWO. SZTUKA 418 WIEDZA O KSIĄŻCE. BIBLIOFILSTWO. SZTUKA WIEDZA O KSIĄŻCE. BIBLIOFILSTWO. SZTUKA 1084. Antoniewicz Jan Bołoz. Wojna Artura Grottgera. Kraków 1911. Druk W. L. Anczyca i Spółki, s. 56, tabl. ilustr. 3,

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, 8-14 marca 2009 r. Nr 11

R. 65(77) Warszawa, 8-14 marca 2009 r. Nr 11 R. 65(77) Warszawa, 8-14 marca 2009 r. Nr 11 Poz. 5792-6403 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o treści

Bardziej szczegółowo

CZTERDZIESTA PIERWSZA AUKCJA ANTYKWARSKA 25 kwietnia 2015 WARSZAWA LOGOS. 00-478 Warszawa, Aleje Ujazdowskie 16, tel.

CZTERDZIESTA PIERWSZA AUKCJA ANTYKWARSKA 25 kwietnia 2015 WARSZAWA LOGOS. 00-478 Warszawa, Aleje Ujazdowskie 16, tel. CZTERDZIESTA PIERWSZA AUKCJA ANTYKWARSKA 25 kwietnia 2015 WARSZAWA LOGOS WARSZAWSKI ANTYKWARIAT NAUKOWY LECH WOŹNIAK 00-478 Warszawa, Aleje Ujazdowskie 16, tel./fax 22 621 38 67 www.antykwariatlogos.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Przegl d Polsko-Polonijny * * * * * The Poland-Polonia Review

Przegl d Polsko-Polonijny * * * * * The Poland-Polonia Review Przegl d Polsko-Polonijny Pó rocznik Nr 7 8 * * * * * The Poland-Polonia Review Half-yearly No 7 8 Gorzów Wielkopolski 2014 Stowarzyszenie Naukowe Polska w wiecie w Gorzowie Wielkopolskim przy wspó pracy

Bardziej szczegółowo

im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej

im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej 1 (3) 2007 SESJA JUBILEUSZOWA Materiały sesyjne PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W GDAŃSKU im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej 80-401 Gdańsk, Al. Gen. J. Hallera 14, tel./fax: (0-58) 344-01-68 MATERIAŁY

Bardziej szczegółowo

NOWOSIELSKI linoryt poz. 8

NOWOSIELSKI linoryt poz. 8 NOWOSIELSKI linoryt poz. 8 s z t u k a i r z e m i o s ł o 1. BATOWSKI Zygmunt (1876 1944): Wizerunki Kopernika. Toruń: Tow. Bibljofilów im. Lelewela, 1933. 99, [5] s., [9] k. tabl.: il., 32 cm, brosz.

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, wrzesień 2011 r. Nr 35a

R. 67(79) Warszawa, wrzesień 2011 r. Nr 35a R. 67(79) Warszawa, wrzesień 2011 r. Nr 35a Poz. 22298-22845 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

Ludność Polski w XX w.

Ludność Polski w XX w. BIBLIOGRAFIA Adamczewski Wojciech, 1998, Statystyka w Polsce przed powstaniem Głównego Urzędu Statystycznego. Wiadomości Statystyczne, 43, 11, s. 113 116. Adelson Józef, 1993, W Polsce zwanej Ludową, [w:]

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, 20-26 lutego 2011 r. Nr 8

R. 67(79) Warszawa, 20-26 lutego 2011 r. Nr 8 R. 67(79) Warszawa, 20-26 lutego 2011 r. Nr 8 Poz. 4401-4898 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 31 marca - 6 kwietnia 2013 r. Nr 14

R. 69(81) Warszawa, 31 marca - 6 kwietnia 2013 r. Nr 14 R. 69(81) Warszawa, 31 marca - 6 kwietnia 2013 r. Nr 14 Poz. 9226-9849 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 Poz. 14361-15042 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, 21-27 czerwca 2009 r. Nr 26

R. 65(77) Warszawa, 21-27 czerwca 2009 r. Nr 26 R. 65(77) Warszawa, 21-27 czerwca 2009 r. Nr 26 Poz. 14820-15417 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, 18-24 stycznia 2009 r. Nr 4

R. 65(77) Warszawa, 18-24 stycznia 2009 r. Nr 4 R. 65(77) Warszawa, 18-24 stycznia 2009 r. Nr 4 Poz. 1408-1963 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51

R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51 R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51 Poz. 29565-30138 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

VI Forum Młodych Bibliotekarzy

VI Forum Młodych Bibliotekarzy Szymon Malczewski VI Forum Młodych Bibliotekarzy Kolejne Forum Młodych Bibliotekarzy odbywało si w tym roku w Poznaniu, tym razem pod hasłem OtwarciBibliotekarze.eu. Mo na było odnie wra enie, e w tytule

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, 22-28 lutego 2009 r. Nr 9

R. 65(77) Warszawa, 22-28 lutego 2009 r. Nr 9 R. 65(77) Warszawa, 22-28 lutego 2009 r. Nr 9 Poz. 4607-5274 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

Bibliografia prasy lubelskiej (1800-1939)

Bibliografia prasy lubelskiej (1800-1939) Alina Krystyna Gromek Źródło: Studia i materiały lubelskie T. 6 (1972) Bibliografia prasy lubelskiej (1800-1939) Praca niniejsza zawiera alfabetyczne zestawienie lubelskich periodyków w języku polskim

Bardziej szczegółowo

R. 70(82) Warszawa, 3-9 sierpnia 2014 r. Nr 32

R. 70(82) Warszawa, 3-9 sierpnia 2014 r. Nr 32 R. 70(82) Warszawa, 3-9 sierpnia 2014 r. Nr 32 Poz. 22181-22813 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

ALFABETARIUSZ Svatava Antošová, Agnieszka Aleksandra Archicińska Ryszard Bandosz, Krzysztof J.Barański Jerzy Barczyński Marek Baterowicz

ALFABETARIUSZ Svatava Antošová, Agnieszka Aleksandra Archicińska Ryszard Bandosz, Krzysztof J.Barański Jerzy Barczyński Marek Baterowicz ALFABETARIUSZ Svatava Antošová, ur. 3.06.1957. Poetka i prozaik. Mieszka w Teplicach (Czechy).Wydała tomy poezji: Říkají mi poezie (Mówią mi poezja, 1987), Ta ženská musí být opilá (Ta kobieta musi być

Bardziej szczegółowo

ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA LIBRORUM 15, 2009. Ewa Andrysiak

ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA LIBRORUM 15, 2009. Ewa Andrysiak ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA LIBRORUM 15, 2009 Ewa Andrysiak CEZARY BIERNACKI HISTORYK, BIBLIOFIL I BIBLIOGRAF, WSPÓŁPRACOWNIK REDAKCJI ENCYKLOPEDII POWSZECHNEJ ORGELBRANDA JAKO SYMBOL SWOJEJ EPOKI

Bardziej szczegółowo