A N T Y K W A R I A T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "A N T Y K W A R I A T"

Transkrypt

1 ANTYKWARNIA-Ksigarnia NIEZALENA ul. Kopernika 4, tel skr. poczt. 636, Czstochowa Internet: A N T Y K W A R I A T 1 Cz-wa, r. do r. Oferta NR 4/08 Nastpna 5/08 ukae si r., na naszej stronie w internecie i w tym dniu zostanie wysłana Poczt Polsk. Ofert oprac.: T. Pena, Z. Wakiewicz, xtonyx Nakł egz. Niniejszym przesyłam Szanownym Pastwu nasz kolejn ofert. Zamówienia na wybrane pozycje (posiadamy pojedyncze egz.), mona dokonywa poczt (tradycyjn, elektroniczn) lub telefonicznie. Preferujemy jednak zamówienia tel. ze wzgldu na bezporedni kontakt i moliwo natychmiastowego wyjanienia wszelkich zapyta i wtpliwoci. Jednoczenie przypominamy, e zamówienia bd realizowane wg. kolejnoci zgłosze. W swych zamówieniach prosimy podawa nr oferty i nr pozycji oraz swój aktualny adres, aby unikn niepotrzebnych kosztów zwizanych z dostarczeniem przesyłek. Informujemy take, e do ceny zamówionych ksiek doliczamy 5 kosztów przesyłki, natomiast przy zamówieniach powyej 100, jak równie przy przesyłkach dla jednostek budetowych w/w koszty ponosi antykwariat. Osobom, które wyraaj tak ch, przesyłamy ofert drog elektroniczn (w zwizku z licznymi błdami adresowymi prosimy o podawanie tyche). NOWOCI Z ANTYKWARYJSKIEJ PÓŁKI 1.Boniecki A. ułoył-herbarz polski. Tom I- XVI+1 tom (uzupełnienia i sprostowania do czci I).Reprnit wyd. z przez GiW w Warszawie. W. 1987, WAiF, 29,5cm, s. od w t., opr. oryg. tw., c zł/kpl. 2.Chodakiewicz M.J., Gontarczyk P., ebrowski L. opr.-tajne oblicze GL-AL i PPR. Doku-menty. W 3 tomach. W. 1997, Burchard Editon, 20,5 cm, s. t.1-261, t.2-277, t.3-286, opr. oryg. brosz., c Flasza J.-Pierwsi bochescy krajoznawcy. (Pozycja powicona ludziom, którzy stworzyli praktyczne i zorganizowane krajoznawstwo w powiecie bocheskim, dokonali inwentaryzacji zasobów i walorów krajoznawczych tego regionu). Bochnia 2007, Muzeum im. S. Fischera, 17cm, s. 205, opr. oryg. brosz., c Gutkowski J.-Sejm polski. Krótka historia Sejmu w Polsce (od XVw. po dzie dzisiejszy). W. 1996, Wyd. Sejmowe, 16cm, s. 30+ilustr 58, opr. oryg. brosz., c Hałaciski K., Piekarski K. zebr.-sygnety polskich drukarzy, ksigarzy i nakładców. Zbiór podobizn i oryginalnych odbi. Zeszyt I, II, III. Reprint wyd. z 1926r. w Krakowie przez Koło Miłoników Exlibrisu przy Tow. Miłoników Ksiki. W. 1986, WAiF, 42cm, 30 tabl. w kadym zeszycie, opr. oryg. brosz., c. 150 zł/kpl. 6. Jachowicz St.-Bajki i powiastki. Cz-wa 1991, Czstochowskie Wyd. Diecezjalne Regina Poloniae, 20,5cm, s.83, opr.oryg.brosz., c Jaruga A.-Wie Rudniki w powiecie czstochowskim w latach Zarys monograficzny. Cz-wa 2008, Wyd. Karbowscy, 21 cm, s. 162, opr. oryg. brosz., c Kandora Z.-Zarys historii Blachowni. (Koło Czstochowy). Blachownia 2007, Wyd. UMiG, 20,5cm, s. 107, opr. oryg. brosz., c Kapsa J.-Czstochowa i inne opowieci. (Zbiór felietonów na temat historii miasta, jego rozwoju gospodarczego i społecznego). Cz-wa 2008, Czstochowskie Stow. Region 20,5cm, s. 191, opr. oryg. brosz., c Kukiel M.-Wojna 1812 roku. W 2 tomach. Reprint wyd. z 1937r. w Krakowie przez PAU. P. 1999, Wyd. KURPISZ s.c., 24,5cm, s.t.1- XXXVI+44 w tym 6 map i planów, t.2-vii+57 w tym 13 map i planów, opr. oryg. tw.(oba tomy we wspólnym tekturowym etui), c Liszka J.-Pami Powstania Styczniowego 1863 na Ziemi Olkuskiej... (Przedstawiono sylwetki powstaców, szczegółowe informacje o przebiegu powstania i jego kulcie wyraajcym si w rónych formach-w twórczoci plastycznej, literaturze, poezji). Bukowno 1996, Wyd. Barsen, 21cm, s mapki, opr. oryg. tw., c. 30

2 12.Piorun M.-Powiat włoszczowski. Cz.I. (Gmina Włoszczowa, Kluczewsko, Krasocin). Przewodnik turystyczny. Włoszczowa 2007, Wyd. ADREX, 20,5cm, s nlb. (ilustr.), opr. oryg. brosz., c Płachecki P. (red.)-bezczasowy ogród jednoci. Katalog wystawy. Dziewitnastowieczna sztuka dewocyjna ze zbiorów polskich. Szreniawa 2005, Wyd. Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spoywczego, 30 cm, s. 173, opr. oryg. brosz., c Praca zbiorowa-polski słownik biograficzny. Tom I-XII, XIV, XV-reprint wyd. PAU i PAN z lat Wr , Oss., 30cm, opr. oryg. brosz., c. 40 zł/t. 15.Słomczyska O.-Ksiki z kraju J. Lompy, K. Damrota, J. Ligonia. (Dot. regionu Lublica). Opole 1990, I, 24 cm, s. 200, opr. oryg. brosz., c ebrowski L.-opr.-Narodowe Siły Zbrojne. Dokumenty. Struktury. Personalia. Tom I i t. III: NSZ-ONR, W , Burchard Edition, 20,5cm, s.t nlb. (ilustr.), t.3-213, opr. oryg. brosz., c. 20 zł/tom. KSI KI I WYDAWNICTWA WYDNANE DO 1920r. 17.A compilation of the messages and papers of the presidents. Prepared Under the Direction of the Joint Committee on Printing, of the House and Senat, Pursuant to an Act of the Fifty-Second Congress of the United States. (With Additions and Encyclopedic Index by Private Enterprise). Volume IV. Br. m. i r. wyd. (ok. 1920), Published by Bureau of National Literature, 25cm, s , opr. oryg. tw. tłocz. złocenia, c Album pamitkowy budowy nowej wiey na Jasnej Górze w Czstochowie. W. 1906, Tow. Akc. S. Orgelbranda Synów, 21,5 cm, s nlb, opr. intr. tw., c Arcydzieła malarskie w reprodukcjach barwnych. Osiem reprodukcji barwnych. Ł. br. r. wyd. (pocztek XXw.), S-ka Wyd., 20,5cm, s. 79, opr. oryg. tw., c. 40 zł/egz, a) Israels J.- Rembrandt. Przeł. J. Ruffer, b) Hind C. Lewis- Watteau. Przeł. Gilles, c) Bensusan S.L.-Murillo. Przeł. M. lizie. 20.Baedeker K.-L Italie des Alpes a Naples. Manuel abrege du voyageur. Avec 25 cartes, 29 plans de villes, 23 plans d edifices ou de musees. Paris 1909, Paul Ollendorff, 16cm, s. XLIV+455, opr. oryg. tw., c Banszel K. ks.-co myle o sabatystach? Cieszyn 1919, Druk T.D.N. (P.Mitrgi), 19cm, s. 22, opr. oryg. z., c Baranowski M.-Pedagogika. Do uytku seminaryów nauczycielskich i nauczycieli szkół ludowych. Wyd. uzup. o Zarys psychologii wychowawczej Kr. 1902, Nakł. Ksig. D. E. Friedleina, 21,5cm, s.143, opr.intr. tw., c Bourdeau J.-Kierownicy myli współczesnej. Przeł. W. Zarembina. W. br. r. wyd. (ok. 1910), Bibl. Dzieł Wybor., 18cm, s. 130, opr. oryg. tw., c Brzeziski M.-Jak zbudowane jest ciało człowieka i do czego róne czci ciała ludzkiego słu? W. 1920, Skł., gł. Ksigarnia Po-lska, 19,5cm, s. 119, opr. oryg. brosz., c Catlin George L.-A travers les Alpes par le chemin de fer du Saint-Gothard. Zurich 1906, Art. Institut Orell Füssli, 18,5cm, s mapy, opr. oryg. brosz., c Duchowicz B., Winiowski T dr-wiadomo- ci z chemii i mineralogii. Dla niszych szkół rednich. L. 1916, Nakł. K.S. Jakubowski, 23,5cm, s. 133, opr. oryg. tw., c Dusza człowiecza. Nowy i zupełny wykład nauki o duszy, mianowicie: I. O duchowoci duszy, to jest: o własnociach i władzach duszy, i ich przeznaczeniu, II. O niemiertelnoci duszy pojedynczego człowieka odrbnej. W. 1854, Druk. J. Jaworski, 20,5 cm, s , opr. intr. tw., c Dymitnowicz L.-Pamitka z Jasnej Góry. (Katalog kolorowych fot. formatu pocztówek w formie składanej harmonijki), W.1895, Nakł. GiW, 17cm, fot.16, opr.oryg.napr.,(ii), c Dzieła Zygmunta Kaczkowskiego przejrzane i poprawione przez autora. Tom VI. Bajronista (dokoczenie).dziwo- ona.w.1874,nakł. J. Ungra, 22,5 cm, s. 401, opr. intr. tw., c Gondek F. ks.-czyciec, wieczno i czas. W. 1900, Nakł. GiW, 18,5cm, s. 200, opr. intr. tw., c Hej, strzelcy wraz!... piewnik ołnierza polskiego zebrany z pieni dawnych i współczesnych. Kijów br. r. wyd. (ok. 1920), 2

3 Wyd. Wł. Karpiski, 10,5cm, s. 51, opr. oryg. brosz. napr., c Institut de France-Dictionnaire de L Academie Francaise. W 2 tomach. Bruxelles 1835, J. P. Meline, Libraire-Editeur, 25,5 cm, s. t. 1- XXXIII+989, t , opr. oryg. tw. c Jana Kochanowskiego pisma polskie wybrane. W. 1914, E. Wende i S-ka, 17cm, s. 195, opr. intr. tw., c Jezierski E. opr.-napoleon zdobywca wiata. Z licznymi rysunkami. W. 1913, Wyd. M. Arcta, 21cm, s. 297, opr. oryg. tw., c Kant Immanuel-O potdze ducha czyli jak panem chorobliwych uczu przez samo tylko postanowienie. Wstp-A. Stögbauer, C.W. Hufeland. L. br. r. wyd. (ok.1918), Wyd. Kultura i Sztuka, 19cm, s. 84, opr. oryg. brosz. napr., c Kontkiewicz S.-Krótki podrcznik mineralogii. W. 1907, Ksig. E. Wende i S-ka, 21,5 cm,s.viii+226+zał.3,opr.oryg.tw.napr.,c Kraszewski J. I.-Banita. (Czasy Batorego). 3 tomy w 1vol. W. 1904, Nakł. M. Arcta, 18,5 cm, s.t t t.3-154, opr. oryg. tw., b. ładny egz., c Kraszewski J.I.-Masław. Powie z XI wieku. 2 tomy w 1 vol. W. 1899, Nakł. M. Glücksberga, 19 cm, s. t.1-156, t.2-147, opr. intr. tw., c Ksika kalwaryjska zawierajca stacye drogi krzyowej Pana Jezusa, naboestwo przy Gradusach i stacye dróek N.P. Maryi na Kalwaryi u w. Anny. Góra w. Anny 1906, Nakł. Klasztoru oo. Franciszkanów, 15,5cm, s. 175, opr. oryg. tw. do napr., c. 45 zł/egz. Posiadamy równie egz. z 1902r. 40.Lavisse Ernest, Rambaud Alfred-Napoleon I w wietle najnowszych bada. Tłum. A. Gruszecki. Tom I, W. 1901, Bibl. Dzieł Wyborowych, 18cm, s. 137, opr. oryg. tw., c Leniewska B. opr. - Podrcznik naukowy w jzykach: francuzkim, polskim, niemieckim i ruskim ku uytkowi młodziey. (Rozrywka dla dziecka pilnego). W. 1881, Druk S. Orgelbranda i Synów, 23,5 cm, s. 245, opr. oryg. tw. do naprawy, c Lipkowski J. in.-bohaterka Adryanopola. Konda-Gul. (Pczek róy). Ilustr. St. Sawiczewskiego. W. br. r. wyd. (ok. 1920), Nakł. L. Fiszera, 19cm, s.viii+93, opr.oryg.tw., c Łubieski J. zebr.-katolickie naboestwo na wszystkie niedziele, wita uroczyste i kocielne oraz modlitwy po wikszej czci z Pisma witego i ojców Kocioła wyjte... 2 czeci w 1 vol., cz.1.-domowa. s. 556, cz.2.- Ko-cielna. s. 383+XXIV. W. 1865, Nakł. H. Natansona, 14 cm, opr. oryg. tw. sk. tłocz. + zamek okł., b. ładny egz., c Marlicz J.-Łowcy przygód. Powie. Wilnobr. r. wyd. (ok. 1920r.), Nakład KW, 19,5cm, s. 244, opr. intr. tw., c Mohl A.-W pogoni za prawd. Serya druga. P. 1912, KW,18cm, s.328, opr.intr.tw.,c Morawski M. ks.-wieczory nad Lemanem. Kr. 1911, Druk. E.iK. Koziaskich, 20,5cm, s. 261, opr. intr. tw., c Mocicki H. zebr.-kociuszko. Listy, odezwy, wspomnienia. W. 1917, Nakł. GiW, 18,5 cm, s. 140, opr. intr. tw., c Najnowszy samouczek polsko-angielski braci Worzałłów. Dla nauki jzyka angielskiego bez nauczyciela opracowany i ułoony specjalnie dla Polaków w Ameryce. Stevens Point, Vis. 1915, Wyd. Braci Worzałłów, 19,5cm, s. 320, opr. oryg. tw., c Newman J.H.-Przywiadczenia wiary. Przekł. S. Brzozowski. L. 1915, Nakł. Ksig. Polskiej B. Połonieckiego, 16,5 cm, s. 341, opr. intr. tw., c Oraczewski Cz. ks.-rozwój charakteru. W. 1918, Wyd. M. Arcta, 19 cm, s. VIII+192, opr. intr. tw., c Or-Ot-Poezje. W. 1903, Druk. A.T. Jezierskiego, 19 cm, s. 160, opr. intr. tw., c Pacoszyski M.-Podwójna ksikowo kupiecka podług metod amerykaskiej i włoskiej. W. 1913, Nakł. A. Granke, 20 cm, s. 86+tab.1, opr. oryg. brosz., c Pacoszyski M.-Rachunki rolnika-praktyka. Wskazówki do załoenia i prowadzenia uproszczonej ksikowoci rolniczej, obliczenia dochodowoci majtku i zestawienia statystyki. Grudzidz 1922, Nakł. Druk. Pomorskiej, 22cm, s. 100, opr. oryg. brosz., c. 60 3

4 54.Sierosławski S. opr.-balonem do bieguna. Dla młodziey. W 2 tomach. W. 1914, Wyd. Bibl. dla Młodziey, 17,5 cm, s.t.1-90, t.2-93, opr. oryg. tw., b. ładny kompl., c Skarbek F., hr.-pamitniki Seglasa z przedmow Piotra Chmielowskiego. W Druk. Granowskiego i Sikorskiego, 17,5 cm, s. 152, opr. intr., brosz., c Sokołowski A. prof. dr-dzieje Polski ilustrowane. Ze współudziałem Adolfa Inlendera i illustracyami J. Matejki, W. Eljasza, J. Kossaka, H. Rauchingera i innych artystów polskich. Tom II z 36 illustracyami i tabl. genealogiczn. Wiede 1897, Nakł. M. Perlesa, 25 cm, s , opr. oryg. tw., grzbiet uszkodzony, c Sowiski L. opr.-rys dziejów literatury polskiej. T.II, IV i V. Podług notat Aleksandra Zdanowicza. Wilno , Nakł. J. Zawadzki, 24,5cm, s.t.2-viii+501, t.iv-x+837, t.v- VIII+342, opr. oryg. brosz. napr., c. 65 zł/tom. 58.Stara S.-Gdzieindziej. Algerya. Marokko. Tunetania. Hiszpania. W. 1905, Skł. gł. w ksig. E. Wende i S-ka, 25,5cm, s. 184 w tym kilkadz. ryc., opr. oryg. brosz., c Sucheni A.-Zasady chemii nieorganicznej. Cz o solach opr. B. Duchowicz. 65 ryc. i tabela widmowa w tekcie. L. 1908, Nakł. Tow. Nauczycieli Szkół Wyszych, 22cm, s. X+282, opr. oryg. tw. napr., c Syrokomla W. (Ludwik Kondratowicz)- Urodzony Jan Dboróg. Dzieje jego rodu, głowy i serca przez niego samego opowiadane. L. br. r. wyd. (ok. 1920), Nakł. Ksig. W. Zukerkandla, 14 cm, s. 88, opr. intr. tw., c w. Ignacego wiczenia duchowe czyli rekolekcje przez ksidza Alojzego Bellecjusza w jzyku łaciskim ułoone a przez ks. Antoniego Brzescianiego w jzyku włoskim na nowo wydane. Przerobił do uytku wszystkich zastosował i rozmylaniami z Pisma wietego o tajemnicach ywota Chrystusa Pana pomnoył X. ** W. 1899, Nakł. Fr. Czerwiskiego, 15,5cm, s. XXXII+503, opr. oryg. tw., c w. Józef oblubieniec Bogarodzicy. (Naboestwo na marzec). Wielu 1910, Druk P. Nowicki, 14cm, s.454+iv,opr.intr.tw., c Weyberg Z.-Wiadomoci pocztkowe z mineralogii. Podrcznik dla szkół rednich. Z 72 ryc. W. 1907, Nakł. GiW, 23cm, s. 158, opr. oryg. tw., c Winiewski T. prof. dr-zasady mineralogii i geologii dla wyszych szkół rednich. (Z rycinami i mapk geologiczn). L. 1912, Nakł. K.S. Jakubowskiego, 23 cm, s. IV+164+mapka, opr. oryg. tw., c Wybranowski A.-Ongi na dworach i dworkach szlacheckich. W. 1901, Bibl. Dzieł Wybor., 18 cm, s. 159, opr. oryg. tw., c Zaleski J.B.-Wybór poezji. W. 1908, Nakł. GiW, 18,5 cm, s. 78, opr. intr. brosz., c Zieliski T. dr.-idea Polski w dziełach Sienkiewicza. Zamo 1920, Zygmunt Pomaraski i S-ka, 16,5 cm, s. 56, opr. intr. tw., c Znicz-Fałszywe d wiki. Obraz z ycia. W. 1896, Nakł. Ksig. T. Paprockiego i S-ki, 19,5 cm, s. 160, opr. oryg. brosz., (II), c agórski W.-Poezje. Z teki chochlika. W. 1894, Nakł. Ksig. T. Paprockiego i S-ki, 17,5 cm, s. 194+IV, opr. intr. brosz., c ycie Polskie. Pismo ilustrowane powicone literaturze, sztuce i sprawom społecznym pod red. St. Dzikowskiego. Zeszyt pamitkowy. W. 1917, Wyd. L. Fiszer, 25 cm, s. 92, opr. oryg. brosz., zdjcia na wklejkach, c. 60 KSI KI I WYDAWNICTWA WYDANE W LATACH Adamski St. bp - Szkoła wedle nauki Kocioła i uchwał synodu. P. br. r. wyd. (1939), KW, 16,5 cm, s. 64, opr. intr. brosz., c Album z pocztówkami przedstawiajcymi reprodukcje obrazów J. Matejki. Album zawiera 66 pocztówek z ok. 1937r., 14 x 19 cm, opr. oryg. tw. tłocz. (secesja), c Alejchem Szolom-Notatki komiwojaera. Przeł. J. Appenszlak, rys. winiet-i. Tykociski (Tom I Biblioteki Pisarzy ydowskich ) W. 1925, Wyd. Safrus, 21 cm, s. XX+193, opr. intr. tw., c Alighieri Dante-Boska komedja. Przeł. E. Porbowicz. W. 1921, Inst. Wyd. Bibljoteka Polska, 17,5 cm, s. 799, opr. intr. tw., c Archutowski R. ks.-historia Kocioła katolickiego. Podrcznik do nauki religii dla 4

5 uczniów gimnazjum. Klasa III. P. 1938, KW, 22 cm, s. 202, opr. oryg. brosz., c Atlasiki kieszonkowe. W. br. r. wyd. (ok. 1930), Wyd. M. Arcta, 15cm, opr. oryg. brosz., c. 45 zł/egz, a) Minerały. 88 rysunków kolorowych, b) Jaja ptasie. 132 rysunki kolorowe. 77.Autora brak-słowo.kr.1921, Wyd. St. Münnich, 20 cm, s.19, opr. oryg. brosz. c Ayna Tit-Kobieta wród łowców głów. W Wyd. Kurjer Zachodni, 19cm, s.146, opr. oryg. brosz. napr., c Baildon. Stale nierdzewne, kwasoodporne ognioodporne. Cz.II. Stale kwasoodporne. K. 1937, Huta Pokój lskie Zakł. Górn.-Hut. S.A., 21,5cm, s. 43, opr. oryg. brosz., c Barrie J.M.-Przygody Piotrusia Pana. Przeł. Z. Rogoszówna,ilustr.-J. Juriewicz. (Ilustracje na wklejkach). Kr. br. r. wyd. (ok. 1946), Wyd. Ksig. S. Kamiskiego, 22cm, s.133, opr. oryg. brosz., c Bedier J.-Dzieje Tristiana i Izoldy. Opr. T. Boy-eleski, ilustr. M. Jurgielewicz. W. 1949, KiW, 22 cm, s. 204, opr. oryg. brosz., c Benisławska M.-Cud. W. br. r. wyd. (ok. 1930), Bibl. Ksiek Błkitnych,16,5cm,s.117, opr. intr. tw., c Berent W.-Fachowiec. Powie współczesna. Cz-wa 1925, Nakł. Ksig. A. Gmachowskiego, 20,5 cm, s.iv+227, opr. oryg., c Bernhard M.L. dr opr.-sztuka staroytna. Przewodnik po wystawie objazdowej. W. 1949, Wyd. MKiS,20cm,s.55,opr.oryg.brosz.,c Bibljoteka Szkoły Powszechnej. L. 1933, Nakł. PWKS, 18cm, opr. intr. tw., c. 15 zł/egz, a) Zdzitowiecka Jasieska H. - Bibljoteki dawniej i dzisiaj. s. 37, b) Sinko T. - Spór pióra z ołówkiem. s Biblioteczka przewodników i racjonalizatorów w komunikacji. W. 1950, Główny Kom. Współzawodnictwa Pracy przy ZG ZZK, 20,5 cm, opr. oryg. brosz., c. 45 zł/egz, a) nr.3. Zep St.-Moje pomysły i osignicia. s. 28., b) nr.5. Z ycia i praktyki maszynisty Seweryna Michalskiego. s. 31, c) nr. 7.Jak opanowa socjalistyczn metod konserwacji i eksploatacji parowozu. s Bieniasz J.-Turul. Król karpackiej puszczy. Powie dla młodziey. Kr. 1947, T. Gieszczykiewicz, 20,5 cm, s. 118, opr. oryg. brosz. napr., c Borman H. mgr in.-chemia w przemyle metalowym ze szczególnym uwzgldnieniem galwanotechniki. Kr. 1949, Wiedza-Zawód- Kultura T. Zapiór i S-ka, 21,5 cm, s. 160, opr. oryg. brosz., c Boe Narodzenie w pieniach. Cz-wa br. r. wyd. (ok. 1935), Druk Zgrom. w. Pawła, 14,5 cm, s. 31, opr. oryg. brosz., c Brand Max-Alcatraz. Powie. W. 1937, Wyd. J. Przeworskiego, 18,5 cm, s. 258, opr. intr. tw., c Brzeski T. dr-polityka pienina. Br. m. i r. wyd. (ok. 1935), Br. wyd., 23,5 cm, s. 275, opr. intr. tw., c Burdecki F. dr-ycie maszyn. Z 21 ryc. L. br. r. wyd. (ok. 1937), Ksinica-Atlas, 21cm, s. 252, opr. intr. brosz., c Bytomski F. K.-Praktyczny podrcznik laboratoryjny. Cz.I i II. W. 1928, Nakł. J. Czerwiskiego,17cm,s.270,opr.oryg.brosz.,c Carrel Alexis dr-człowiek istota nieznana. Przeł. R. witochowski. W. br. r. wyd. (ok. 1938),TEiM,22cm,s.XVI+272,opr.intr.,c Carter Thomas - Jak powstał Nowy Testament. W. 1928, Wyd. Southern Trade sp. akc., 17 cm, s. 143, opr. intr. tw., c Chojecki E.-Alkhadar. Ustp z dziejów ojców naszych. Wstp W. Hahn. W 4 tomach. Wr. 1949, Oss., 21 cm, s.t.1-xx+360, t.2-361, t.3-306, t.4-273, opr. oryg. brosz., c Ciemniewski J. ks.-poznanie i kształcenie charakteru. Cz pierwsza. P. 1926, KW, 23 cm, s. 243, opr. intr. tw., c Colette (Colette Willy)-Ulubieniec (Cheri). Powie. Przekł. K. Bukowski. L. br. r. wyd. (ok. 1930), Wyd. Globus, 20 cm, s. 159, opr. intr. tw., c Cooper Daff-Talleyrand. W. 1937, Wyd. J. Przeworskiego, 23,5cm, s.375,opr.intr., c Czstochowa-Jasna Góra. (Folder) Cz-wa 1947, Nakł. oo. Paulinów, 20 cm, s. 11, opr. oryg. z., c Czołowski A. dr-marynarka w Polsce. Szkic historyczny. Z 23 ryc. i 3 mapami. L. 1922, Oss., 22,5cm, s.199, opr.intr.tw., c apek K.-Ksiga apokryfów. P.1948, Wyd. Zach., 22cm, s.147, opr. oryg. brosz., c. 45 5

6 103.Daniłowski G.-Lu ne kartki. Nowele. W. 1926, Bibl. Domu Polskiego, 17,5 cm, s. 144, opr. oryg. brosz. napr., c Dawid J. Wł.-Inteligencja, wola i zdolno do pracy. Z rys. w tekcie. Tom III. (R.I nr. 5 Bibl. Dzieł Pedagogicznych). W. 1926, Nakł. Naszej Ksigarni S-ki akc, 20,5 cm, s. 192, opr. intr. tw., c Dbrowski F.-Spółdzielnie uczniowskie. Podrcznik praktyczny z ilust. i wzorami. W. 1925, Wyd. Zw. Polskich Stow. Spoywców, 22,5 cm, s. VII+166, opr. intr. brosz., c de Amicis Edmund-Serce. Pamitnik chłopca. Tłum. L. Sternklar. Kr. 1947, Wyd. Przełom,20,5cm,s.247,opr.oryg.brosz., c Dimnet E.-Sztuka mylenia. Tom 22 Biblioteki Wiedzy. Przeł. Z. Czerniewski. W. br. r. wyd. (ok. 1935), TEiM, 21,5cm, s. XI + 163, opr. intr. tw., c Dorgeles Roland-W wiat. Powie. Tłum. S. Zakrzewska. W. 1927, Dodatek Epoki, 23,5 cm, s. 200, opr. intr. tw., c Duchowicz B.-Wiadomoci z chemji nieorganicznej i organicznej. Podrcznik do programu VII klasy gimnazjów humanistycznych. L. 1929, Nakł. K.S. Jakubowskiego, 23,5 cm, s. 179, opr. oryg. brosz., c Dunajewski M.-Dodatek do pitego wydania (z r.) ksiki pod tytułem: Podatek dochodowy. Wskazówki praktyczne dla płatników podatku dochodowego. W. 1932, Druk P. Pyz i S-ka, 19,5cm, s. 82, opr. oryg., c Fiedler A.-Dywizjon 303. (Brak ostatniej strony tekstu). I wyd. w Polsce, gdzie podano nazwiska lotników. W. 1946, Cz., 22cm, s.150, opr. oryg. brosz., c Flammarion K.-Zagadnienia duszy. Przeł. P. Kozielski. L. br. r. wyd. (ok. 1925), Wyd. Kultura i Sztuka, 18,5 cm, s. 220, opr. intr. tw., c France Anatol-Pogldy ks. Hieronima Coignarda. Zebr. J. Roenek, tłum. F. Mirandola, L. 1922, Nakł. Wyd. Polskiego, 19 cm, s. 241, opr. intr. tw., c Fr L. o.-matka Boska Czstochowska Królowa Polski. Cz-wa 1939, Wyd. o.o. Paulini, 21cm, s. 150, opr. intr. brosz., (II), c Gawalewicz M.-ona. P. br. r. wyd. (ok. 1930), Wyd. Polskie R. Wegner, 17,5 cm, s. 187, opr. intr. tw., c Gazeta Polska w Brazylji. Tygodnik. Przegld spraw polskich w Republice Brazylji, Urugwaju, Argentyny i Paragwaju. Nr. 44 z r., S. Paulo, 56cm, s. 4, c Gimnastyka (temat). c. 45 zł/egz, a) Germanówna M.-Gimnastyka w szkole powszechnej. Podrcznik dla nauczyciela. L. 1926, Nakł. K.S. Jakubowski, 18cm, s. 122, opr. oryg. brosz., b) Gebethnerówna J., Filipowicz A., Majkowski J.-Gimnastyka metodyczna. Dla szkół. Z 91 rys. w tekcie. W. br. r. wyd. (ok. 1930),Nakł.GiW,16,5cm, s.166,opr.oryg. brosz. 118.Godecki M.B. pod red.-program szkoły dla dorosłych i młodocianych. W zakresie 7 klasowej publicznej szkoły powszechnej. W. 1929, Skł. gł. w Inst. Owiaty Dorosłych, 19 cm, s. 82, opr. oryg. brosz., c Goniec Krakowski. Dziennik (tzw. gadzinówka). R. VI: nr. 33 z r, Kr., Wyd. Goniec Krakowski, 47 cm, s. 4, c Górska H. - Nad czarn wod. W. 1936, Tow. Wyd. Rój, 18,5 cm, s. 213, opr. intr. tw., c Grabowski J. in.-pokrój konia. Wykład popularny. Z 55 rys. Rys. St. J. Glass. W. 1929, Wyd. Sekcji Chowu Koni C.T.R., 23cm, s. 125, opr. oryg. brosz., c Groszek L.-Wychwyt Grahama. Konstrukcja i naprawa. P. 1947, Nakł. Autora, 21cm, s. VIII+56 w tym rys. 56, opr.oryg.brosz.,c Grzesikowski A. opr.-maszyna parowa w pytaniach i odpowiedziach. (Rozrzd pary. Jak ustrzec si zepsucia parowozu). Ł. 1945, Nakł. autora, 17 cm, s. 79, opr. oryg. brosz., c Habermann E. in.-przepisy chemicznotechniczne. (T.IV. Bibljoteki młodego technika-wiele ciekawych rad i przepisów na rodki potrzebne w codziennym yciu, gospodarstwie domowym itp.). R. 1925, KW, 19,5cm, s. 176, opr. oryg. brosz., c Harris Frank-W pogoni za pełni ycia. Wstp-P. Hulka-Laskowski. Wr. 1949, Wyd. Dobra Ksika, 25 cm, s. 403, opr. oryg. brosz., c. 45 6

7 126. Hasło Ogrodniczo-Rolnicze. Miesicznik. R.V: nr.1-12 z 1936r. Tarnów 1936, Wyd. A. Chilewski, 23,5cm, s. 36 w nr., wszystkie nr. (rocznik) współopraw.- opr.intr.tw.,c Hauswald Edwin prof.-organizacja i zarzd. Zasady-umiejtna organizacja produkcji i pracy-administracja-dynamika kosztów. Z 52 ryc. L. 1935, Nakł. Kom. Wyd. Kół Nauk i Tow. Bratniej Pomocy Studentów Politechn., 25 cm, s. VII+280, opr. oryg. brosz., c Herzberg E. in.-zarys technologji drewna. Kr. 1924, Nakł. Miejskiego Muzeum Przemysłowego im. dr. A. Baranieckiego, 23 cm, s. 239, opr. oryg. brosz. napr., c Horbay W.-Plan orientacyjny wielkiego Lwowa z przewodnikiem. Reprint wyd. z 1938r. we Lwowie. W. br. r. wyd. (1990), PPWK, 20,5 cm, s plan, opr. oryg. brosz., c Insadowski H. ks.-ustrój prawny Kocioła katolickiego. Lublin 1926, Bibl. Uniw. Lubelskiego, 23 cm, s. 228, opr. intr. tw., c Instrukcja o organizacji ratownictwa sanitarnego w samoobronie przeciwlotniczej i przeciwgazowej. W. 1939, Wyd. Min. Opieki Społecznej, 20cm, s.36,opr.oryg.brosz.,c Iwaszkiewicz B.-Geometrja. Dla IV klasy gimnazjalnej. L. 1936, Oss.,23,5cm, s.161, opr. oryg. brosz., c Jeleski S.-Pod błkitami. Rozpowie. P. br.r.wyd.(ok. 1945),Wielkopolska Ksig. Wyd., 19,5 cm, s. 331, opr. intr. tw., c Jeleski S. in. (zebr.)-lilavati. Rozrywki matematyczne. Z 172 rys. w tekcie i 1 tabl. P. 1945, KW, 23 cm, s. XI+304, opr. intr. brosz. (oryg. okł. zach.), c Jeleski S.-O siódmej godzinie. Opowie ewangeliczna. P. br. r. wyd. (ok. 1935), Nakł. KW, 17,5 cm, s. 159, opr. oryg. tw., c Jeleski Sz.-wiatło tajemnic. Rozmowy dogmatyczne. P. 1945, KW, 21cm, s. VII+284, opr. intr. tw., c Jougan A. ks. dr-słownik kocielny łacisko-polski wedle tekstu kilku słowników a przewanie dra Alberta Sleumera. L. 1938, Wyd. Tow. w. Michała Arch., 24,5 cm, s. VIII + 575, opr. oryg. tw., c Kalendarz działkowca na rok Br. m. wyd. 1936, Nakł. Okr. Zw. Tow. Ogrodów Działkowych Woj. lskiego, 14,5 cm, s. 196, opr. oryg. tw., c Kann M.-Pilot gotów? Proj. okł. K.M. Sopoko, W.1947, Cz., 22cm, s. 138, opr. oryg. brosz., c Kapitaniak L.-Zasady działania i obsługi samochodu. W. 1931, Wyd. M. Arcta, 18,5 cm, s. 317, opr. oryg. tw., ładny egz., c Karłowski K. ks. dr-podró do Ziemi witej. Fakty-przeycia-refleksje. Potulice 1939, Nakł. Seminarium Zagranicznego, 20cm, s. 322, opr. oryg. brosz. napr., c Kasprowicz J.-Krzak dzikiej róy. Kr. 1930, Wyd. W. Meisels, 17,5 cm, s. 144, opr. oryg. tw., c Katalog kociołów i duchowiestwa Diecezji Czstochowskiej na rok 1939r. Cz-wa 1939, Nakł. Kurii Diecezjalnej, 17 cm, s. 159, bez oprawy, c. 55 Posiadamy równie w/w pozycj z 1932r. 144.Klocek. W. br. r. wyd. (ok. 1930), Nakł. Bibl. Groszowej, 17,5 cm, opr. intr. tw., okładki oryg. zachowane, c. 70 zł, a) Wielopolska (Walewska) M.-Jehanne hr.- Kryjaki. O szedziesit trzecim roku opowie z przedmow Stefana eromskiego. s. 164, b) Meisnerówna Z.- Mewy. s Kossak Z.-Skarb lski. P. 1937, Nakł. Przewodnika Katolickiego, 15,5 cm, s. 136, opr. intr. brosz., c Kossak Z.-Bez ora. Powie historyczna. W 2 tomach. P. 1948, Pallottinum, 20,5 cm, s. t.1-316, t.2-292, opr. oryg. brosz., c Kossak Z.-Król trdowaty. Powie historyczna. P. 1939, KW, 18,5cm, s.356,opr. oryg. tw., okł. zach., c Kossak Z.-Z otchłani. Wspom. z lagru. Cz-wa 1946, Wyd. Ksig. Wł. Nagłowskiego, 20 cm, s. 258, opr. oryg. brosz. (II), c Kostrzewa J.-Kultura prapolska. 261 rycin. P. 1947, Instytut Zach., 21,5 cm, s. 605, opr. oryg. brosz., c Kotlarska-Budzyska Z. - My to zagramy. 20 bani i obrazków scenicznych z ilustracj muzyczn dla młodziey szkolnej. Ł. br.r. wyd. (ok. 1930), Ksig. Łódzka Wyd. Czytaj, 16 cm, s. 171, opr. oryg. brosz., c. 30 7

8 151.Kraszewski J.I.-Krzyacy. W. br. r. wyd. (ok. 1935), Wyd. J. Kubicki, 18 cm, s. 343, opr. intr. brosz., c Kubala L.-Oblenie Zbaraa i pokój pod Zborowem. W. br. r. wyd. (ok. 1925), Nakład GiW, 17,5 cm, s. 79, opr. oryg. z., c Kuczyski B.-Starzy ludzie. Powie. W. 1938,Nakł.GiW,19cm,s.264,opr.intr.tw.,c Lidin W.-Syn. Powie. W. 1946, Wyd. S. Cukrowski,18cm, s.246,opr.oryg.brosz.,c London Jack. Klocek. W. 1927, 17,5cm, c. 100 zł, a)meksykanin. Przeł. J.M. Taylor., Bibl. Romansów i Powieci, s. 128., b)wróg wiata. Przeł. R. Celiski. Bibl. Romansów i Powieci, s. 166, c)gra. Przeł. M. Kuncewiczowa. Ksi- ki Ciekawe, s. 139, d)ółwie Tasmana. Przekł. S. Kuszelewska. Nakł. Tow. Wyd. Rój, s. 139, e)pogarda kobiet. Przekł. S. Kuszelewska. Tow. Wyd. Rój, s Lotnictwo sanitarne. W. 1928, Wyd. Komitet Fund. Lotniczej, 30,5 cm, s. 132, opr. oryg. tw., c Łaziski A. o. opr.-cuda i łaski zdziałane za przyczyn Najw. Maryi Panny Czstochowskiej. Cz-wa 1938, Nakł. oo. Paulinów, 19,5 cm, s. 151, opr. oryg. brosz., c Mac Callum T.W.-Nauka angielskiego szybko, łatwo i przyjemnie. Opr. S. Wyszyski, przedm. prof. St. Szober. Z licznymi ilustr. i piosenkami angielskimi. (Na stronie tytułowej dedykacja dla osoby przebywajcej w obozie Bergen-Belzen). Celle-Unterlüss 1946, Wyd. A. Markiewicza. (Przedruk z wydania londyskiego), 18,5cm, s.240,opr.oryg.brosz.,c Makuszyski K.-Skrzydlaty chłopiec. Powie lotnicza dla młodziey. W. 1939, Nakł. GiW, 20,5 cm, s. 232, opr. intr. brosz., c Mały atlas minerałów. Zeszyt 1-szy. W. 1928, Wyd. M. Arcta, 19 cm, s kol. tabl., opr. oryg. brosz., c M.Arcta-Słownik ortograficzny jzyka polskiego. Nowa pisownia, uchwalona przez Ko-mitet Ortograficzny PAU w r W. 1936, Wyd. M.Arcta,24,5cm, s.380,opr.oryg.,c Marriott Charles-Brytyjskie rzemiosło artystyczne. Tł. H. Heitzmanowa. Londyn 1945, Longmans, Green&CO, 22cm, s. 57, opr. oryg. brosz., c Meloch M. - Sprawa włociaska w powstaniu listopadowym. W. 1948, PIW, 20,5cm, s. XVIII cm, opr. intr. tw., c Metale półszlachetne i stopy. W. br. r. wyd. (ok. 1935), Dom Handlowy A. Gepner, 21,5 cm, s. 170, opr. oryg. tw., c Mickiewicz A.-Dziady. Ludowe misterjum zaduszne. W opr. scenicznem St. Iłowskiego. Równe br. r. wyd. (ok. 1925), Nakł. Wołyskiego Zrzeszenia Chórów i Teatrów Ludowych, 18cm, s.36, opr.oryg.brosz.,c Mierzyski Z.-Wybrane ywoty ksit kocioła polskiego w okresie rozbiorowym. W. 1949, KiW, 21,5 cm, s. 147, opr. oryg., c Morand P.-Lewis i Irena. Powie. Tłum. St. Okołow-Podhorska, ilustr. J. Sosnkowski, W. br. r. wyd. (ok. 1930), Ksig. Bibl. Dzieł. Wybor., 18,5cm, s. 152, opr. oryg. tw., c Morcinek G.-Listy spod morwy. (Sachsenhausen-Dachau). K.1946, Wyd. Literatura Po-lska, 21 cm, s. 95, opr. oryg. brosz., c Munthe A.-Ksiga z San Michele. Przekł. Z. Petersowa. W. 1946, Galster, Lauter i Rutkowski, 22cm, s.xxiv+516, opr.oryg., c. 30 Posiadamy równie w/w poz. wyd. w 1948r Nauczyciel Ludowy. Miesicznik. R. IV: nr.5 z V.1925r. L.,Wyd. J.Bałaban, s.16, c Niejaki X. - Dziura w brzuchu. K. 1946, Wyd. AWiR, 20,5cm, s.104, opr.oryg., c Nikodym Otton dr-dydaktyka matematyki czystej w zakresie gimnazjum wyszego i liczby naturalne. L. 1930, Ksinica-Atlas, 21 cm, s. XV+307+tabl. 1, opr. oryg. brosz., c O. Bernard Karmelita Bosy - Papie Pius Dwunasty. Zarys ycia i postaci. Kr. 1939, Druk Powcigliwo i Praca, 24,5 cm, s. 92, opr. oryg. brosz., c O. Kajetan-paulin opr.-w. Paweł pierwszy pustelnik. Patrjarcha Zakonu Paulinów. Lena Podlaska 1930, Nakł. Jasnej Góry, 18,5 cm, s. 140, opr. oryg. brosz., (II), c. 25 8

9 175.Oraczewski Cz. ks.-moje wyznanie. W. 1929, Nakł. Autora, 23,5 cm, s. 149, opr. intr. tw., c O styl zakopiaski w budownictwie Zakopanego i Podhala. Odbitka z IX rocznika Wierchów. Kr. 1931, Nakł. PTT, 24,5 cm, s. 56, opr. oryg. brosz., c Pamitniki ks. Franciszka Jüttnera. Cz-wa 1938, Odbitka z II.t. Ziemi Czstochowskiej, 24 cm, s. 42, opr. oryg. brosz., (II), c Passakas M. prof.-korespodencja kupiecka. Kr. 1925, Nakł. własny, 23cm, s. VIII+352, opr. oryg. brosz., c Pauszer G.-Wolna i sprawiedliwa. Wypisy na klas pit szkoły redniej. Moskwa 1945, Komitet do Spraw Dzieci Polskich w ZSRR przy Ludowym Komisariacie Owiaty RFSRR, 22 cm, s. 352, opr. oryg. tw., c Pelczar J.S. bp-ycie duchowne czyli doskonało chrzecijaska według najcelniejszych mistrzów duchownych. W 2 tomach. Przemyl 1924, Nakł. Zgrom. Słuebnic Najw. Serca Jezusowego, 18 cm, s.t.1-555, t (brak ost. strony), opr. intr. brosz., c Piasecki E. dr-zabawy i gry ruchowe dzieci i młodziey. Ze ródeł dziejowych i ludozna-wczych, przewanie rodzimych i z tradycji ustnej. L. 1922, Nakł. Ksinicy Polskiej Tow. Naucz. Szk. Wy., 16,5 cm, s. 226, opr. oryg. tw., c Pitkowski A.-ywienie krów mlecznych. W. 1936, Wyd. Ksinica dla rolników, 23 cm, s. 117, opr. oryg. brosz., c Podrczniki do geografii. 23cm, opr. oryg. brosz., c. 55 zł/egz, a) Chałubiska A., Janiszewski M.-Geografja Europy. Do II klasy gimnazjum. L. 1934, Oss., s. 268+tabl., b) Pawłowski St-Geografja Polski. Dla I klasy gimnazjalnej. L. 1934, Ksinica-Atlas, s. 216, c) Pawłowski St.-Geografia. Do II klasy gimnazjalnej. L. 1938, Ksinica-Atlas, s. 232, d) Siwak M.-Geografja. Dla II klasy gimnazjów. L. 1934, Nakł. K.S. Jakubowski, s. 183, e) Ko-rbel S., Mochnacki R.-Geografia gospodarcza ogólna. Podrcznik dla klasy 1- szej gimnazjów kupieckich i innych gimnazjów zawodowych. W. 1937, Inst. Wyd. Biblioteka Polska, s Polska. Dziennik. R.I: nr.229 z r.W., Wyd. Dom Prasy Katolickiej Sp. z o.o., 46 cm, s. 4, c Praca zbiorowa-jestemy w Warszawie. Przewodnik literacki po stolicy. Ilustr. m.in. M. Berezowska, M. Bylina, M. eromska, drzeworyt tytułowy St. Ostoja-Chrostowski, drzeworyt odbijany z oryg. deski. W. 1938, Skł. gł. Bibl. Polska,22cm, s.302, opr.oryg.tw.,c Prohaszka Ottokar bp.-słowa ywota. Przeł. E. Machay i R. Olear. Kr. 1932, Nakł. ks. dr F. Machaya, 24 cm, s. 267, opr. oryg. brosz., c Przegld Artyleryjski. Miesicznik. R. XIV: z 2,3,6,7,8,9,10 i 11 z 1936r. W., Wyd. Departament Artylerji M.S. Wojsk, 19,5cm, s.w z. r.-140, opr. oryg. brosz., c. 35 zł/zeszyt Przegld Socjalistyczny. Miesicznik Centralnego Komitetu Wykonawczego PPS, R.I: nr. 1,2 z 1945r, R.II: nr z 1946r, R.III: nr z 1947r. W , Spłdz. Wyd. Wiedza, 29,5cm, s. r. w nr , R.I i R.II stanowi jeden vol, R.III-drugi vol.-opr. intr. tw., c. 200 zł/vol Przegld Turystyczny. Kwartalnik. Organ Polskiego Towarzystwa Tatrzaskiego. R.II: nr. 2 z r. i nr. 4 z r. Kr., Wyd. PTT, 29 cm, s. 16, c. 40 zł/nr. 190.Przepisy dotyczce oblicze statycznych w budownictwie ldowem zatwierdzone przez Ministra Robót Publicznych rozporzdzeniem nr. VII-693/27 z r. W. 1928, Wyd. MSP, 17 cm, s. 65, opr. oryg. brosz., c Puszkin A.-Opowieci. W. 1949, KiW, 21 cm, s. 416, opr. oryg. tw., c Raczyski K. (Paulin)-Cudowny obraz Matki Boskiej na Jasnej Górze w Czstochowie. Poszukiwania -materiały - podania. Cz-wa 1948r., Udziałowa Spłdz. Druk., 20 cm, s. 104, opr. oryg., c Rheinhardt E.A.-Eleonora Duse. Powie biograficzna. Przeł.B.J. Frühling.W.1936,Wyd. Kurjer Poranny,18cm,s.255,opr.oryg.,c Rodziewiczówna M. - Dewajtis. Powie współczesna uwieczona na konkursie Kurjera Warszawskiego. L. br. r. wyd. (ok. 1930), Nakł. Wyd. Polskiego, 21 cm, s. 353, opr. intr. tw. (okł. oryg. zach.), c. 35 9

10 195.RR. Gratte Demaniali di Postumia. (Presso Trieste) (Album czarno-białych ilustracji jaski w płn. Włoszech) Jaskinia Postojna. Mediolan br. r. wyd. (ok. 1930), Fotogravure Cesare Capello, 20,5 cm, 15 fot., opr. oryg. brosz., c Rostworowski J. ks.-.p. hrabia Michał Sobaski. Wspomnienie pomiertne. Kr. br. r. wyd. (ok. 1925), Druk. Przegldu Powszechnego, 18,5 cm, s.27, opr. oryg. brosz., c Rociszewski M.-Pisarz i doradca. Podrcznik praktyczny zawierajcy rozmaite sposoby pisania listów, prowadzenia korespondencji w sprawach urzdowych, prywatnych i kupieckich. K. 1930, Skł. gł. w ksig. L. Fiszera, 22 cm, s. 222, opr. intr. brosz., c Roth J.-Zipper i jego ojciec. Przekł. J. Wittlin. Egz. nr W. 1931, Tow. Wyd. Rój, 18,5 cm, s. 190, opr. intr. tw., c Rozmówki i słownik polsko-niemiecki wraz z wymow. W. 1941, Wyd. Polskie sp. z.o.o, 18 cm, s. LVIII, opr. oryg. brosz., c Scott Walter-Talizman. Powie z czasów wojen krzyowych. Wr. 1948, Ksinica Atlas, 21cm, s.166, opr. intr. tw., (okł. zach.), c Scott Walter - Kwintyn Durward. Powie z czasów Ludwika XI. Opr. T.T. L.1927, Ksi- nica-atlas, 20,5cm, s.284, opr.intr.tw.,c Segałowicz Z.-Noce krymskie. Nowele. Przeł. Rachela Auerbach. W. 1936, Wyd. Ch. Brzoza, 19 cm, s. 152, opr. intr. tw. pł., c Sitarz Cz. in.-chemia techniczna. Wykłady przeznaczone dla studiujcych. Kurs galwanotechników. W. 1948r. -Wyd. na prawach rkopisu, 24cm,s.151,opr.intr.tw.,c Słuba społeczna. Wypisy społeczne zebrane i ułoone staraniem krakowskiego koła Stowarz. Słuba Społeczna. Wilno 1929, Wyd. Wieleskie Koło Stow. Słuba Obywatelska, 22,5cm, s.193, opr.oryg.brosz., c Sokołowski J. - O ptaszkach, gniazdach i piskltach. W. 1949, PZWS, 20,5 cm, s. 30, opr. oryg. brosz., c Sprawozdanie oddziału czstochowskiego PCK za 1933 rok. Cz-wa 1934, Pol. Zakł. Graf. 21,5 cm, s. 75, opr. oryg. brosz. napr., c Statut i regulamin Zwizku Zawodowego Drukarzy i Pokrewnych Zawodów w Polsce. W. 1934, Nakł. ZZD i PZ, 17 cm, s. 35, opr. oryg. brosz., c Stedman J.F. ks.opr.-mój niedzielny mszalnik czyli najłatwiejszy sposób słuchania Mszy w. wraz z wyjanieniem liturgicznym na kad niedziel i wito. Łacisko-polskie wydanie, take Msza w. z dialogiem. New York 1946, Confraternity of the Precious Blood, 13cm, s. 352, opr. oryg. brosz., c Sukertowa E.-Zamek w Ojcowie. Przyczynek do dziejów zamku i rodów starocieskich w Ojcowie. W. 1922, Skł. gł. GiW, 20 cm, s III, opr. oryg. brosz., c Szelburg- Zarembina E.- Rzemielniczek wdrowniczek. W.1947, NK, 20,5cm, s.63, opr. oryg. brosz., c Szmyd W. ks.-praktyczny podrcznik prawa małeskiego. Kr. 1929, Druk. Przegldu Powszechnego, 23cm, s.252, opr. intr.,c Szmyd G. ks. dr-ycie chrzecijanina z Chrystusem w Kociele i liturgii. Podrcznik do nauki religii rzymskokatolickiej dla I klasy gimnazjalnej. L. 1937, Oss.,23,5cm, s.146, opr. oryg. brosz., c Szyller A.J.-Rachunkowo przemysłowa. Ste-nograficzne streszczenie 9 wykładów wygłoszonych na Kursach Wyszej Rachunkowoci dla Buchalterów. W. 1934, Nakł. autora, 24,5 cm, s. 43, opr. oryg. brosz., c wiat Szkolny. Miesicznik wydawany staraniem Samopomocy Mskich Szkół rednich w Czstochowie. R.I.nr. 6 z r, R.II:nr. 2 i 3 z 1927r, R.II:nr. 5,6,7,8 z 1928r., R.III:nr. 1,2,3,5 z 1929r., R.IV:nr. 1,3 z 1929r., R.IV:nr. 4,7 z 1930r., R.V:nr 1 z 1930 r. Czwa, 24,5cm, c. 30 zł/nr. 215.wierczek W. ks.-piewniczek młodziey polskiej zawierajcy dawne i nowsze pieni z muzyk na 1,2 i 3 głosy. 3 zeszyty w 1 vol. Kr. 1924, Nakł. ks. Misyonarzy, 15,5 cm, s.z.1-96, z.2-112, z.3-96, opr. oryg. tw., c Terlikowski F.-ycie publiczne, prywatne i umysłowe staroytnych Greków. Do uytku młodziey szkolnej. L. 1921, Nakł. Polskiego Tow. Pedagogicznego, 21cm, s.200 w tym mapy, ryc., opr. intr. tw., c

11 217. Tcza. Ilustrowany miesicznik. P.,KW, 24 cm, opr. intr. tw. - kady rocznik oddzielnie. R.XII: nr. 2 (br. s. 17,18,73,74), nr. 4 (br. s , 81,82), nr. 5 (br. s ), nr.6, nr. 7 (br. s ), nr. 8 (br. s. 3,4,9-16), nr.9 (br. s. 3,4, 11-16, 75-78), nr.10 (br. s. 5-8), nr.11 (br. s , 79, 80, 89-92) z 1938r., c. 35 zł, R.XIII: nr.1,2 (br. s , 29, 30, 83-86), nr.3 (br. s. 67,68, 79-82), nr. 4 (br. s.13-18, 65-70), nr.5 (br. s. 1-18) z 1939r., c Trbicki S.-Prawo do szczcia.w.1927, Nakł.Autora,22cm, s.iii+59,opr.intr.tw.,c Ustawy i instrukcje dotyczce spółdzielni. Tom 2 Praktycznej Bibljoteki Społem, 1) Ustawa o spółdzielniach z dn r. ze zmianami wg. noweli z dn r, 2) Ustawa o łczeniu si spółdzielni z dn r, 3) Instrukcje Rady Spółdzielczej, 4) Rozporzdzenia ministrów. (Organizacja i rejestr Spółdzielni), 5) Regulamin Rady Spółdzielczej, 6) Uwagi Rady Spółdzielczej. W. 1928, Wyd. Zw. Spłdz. Spo. RP, 22,5 cm, s. 82, opr. oryg. brosz., c Wasilewski A. - Jak si leczy. (Dysertacja w celu uzyskania prawa praktyki lekarskiej w Polsce i za granic), Wilno 1937, Nakł. Autora, 18 cm, s. 79, opr. oryg. brosz., c Wakowski M. i inni (opr.)-zbiór ustaw, rozporzdze i okólników. T.I. Przepisy sanitarne. (W tym: Handel ywym towarem i nierzd). W. 1929, Nakł. Gazety Administracji i Policji Pastwowej, 21,5 cm, s. 248, opr. intr. tw., c Weronicz M.-Płomienie u brzegów. W. br. r. wyd. (ok. 1946), Nakł. GiW, 18,5 cm, s. 217, opr. intr. tw., c Weryho M. zebr.-roboty z papieru. W. br. r. wyd. (ok. 1930), Wyd. M. Arcta, 15 cm, s. 48, opr. oryg. brosz., c Werytus A.-Skarby Jasnogórskie. Opowie zeszłowieczna. W. br. r. wyd. (ok. 1930), K.T.W. Kronika Rodzinna, 17,5 cm, s. 247, opr. intr. tw. (oryg. okł. zach.), c Weyssenhoff J., Białobrzeski Cz., Wertenstein L., Szczeniowski Sz.-Od gwiazdy do atomu. (T.12 Biblioteki Wiedzy ). W. br. r. wyd. (ok. 1935), TEiM, 22 cm, s. VIII+238 (w tym ilustr. 46), opr. oryg. brosz., c Weyssenhoff J.-Noc i wit. Powie historyczna współczesna. W. 1925, Inst. Wyd. Bi-ljoteka Polska,18,5cm, s.480,opr.intr., c Wiech (St. Wiechecki)-Wiadomo-stolica. K.1946,Wyd.AWiR,20cm,s.220,opr.oryg., Wiechecki St. (Wiech)-Spacerkiem przez poniatoszczaka. K. 1946, Wyd. AWiR, 21 cm, s. 221, opr. oryg. brosz., b. ładny egz., c Wola Ludu. Tygodnik. Organ WK PPR. R.I. nr.8 z r., P., Wyd. WK PPR, 46,5 cm, s.4, c Woroniecki J. O.P.-Umiejtno rzdzenia i rozkazywania. P. 1947, KW, 21,5 cm, s. 65, opr. oryg. brosz., c Wróbel P. opr.-naucz si szybko jzyka niemieckiego. Łatwy podrcznik dla samouków. Cz-wa 1940, Wyd. W. Nagłowski i S-ka, 16,5 cm, s. 143, opr. oryg. brosz., c Wróblewski J.T.-Roby i popsuje. Powie współczesna. W. 1922, Nakł. autora, 21 cm, s. 323, opr. intr. tw., c Zarzycka I.-Panna Irka. Powie. W. 1931, Tow. Wyd. Rój, 19cm, s.183, opr. intr. tw.,c Zbiorek modlitw dla czcicieli serca Jezusowego. Kr. 1921, Nakł. Ksiy Jezuitów, 14,5 cm, s. 512, opr. intr. tw., c eromski S.- Utwory epickie, a) Powie o udałym walgierzu. s. 69, b) Aryman mci si godzina. s. 59. Wydane w dziesit rocznic odrodzenia pastwa polskiego. W. 1929, Wyd. J. Mortkowicza, 18,5cm, opr.oryg. tw., c. 60 KSI KI I WYDAWNICTWA WYDANE PO 1950r. 236.Ajdukiewicz K.- Zarys logiki. W. 1959, PZWS, 21 cm, s. 207, opr. oryg. tw., c Auderska H., Ziółek Z. (pod red.)-akcja N. Wspomnienia W. 1972, Cz., 25cm, s. 764, opr. oryg. tw.+obw., c Bartel K.-Perspektywa malarska. W 2 tomach. (2-gi tom pod red. F. Otto). W , PWN, 24,5 cm, s.t.1-viii+343, t (załczone okulary), opr. oryg. tw., c Barwa i Bro (seria). W , Lampart, Fenix editions, 24 cm, opr. oryg. brosz., c. 30 zł/egz, -z 1. Krzywania J.-Wehrmacht w kampanii wrzeniowej Umundurowanie 11

12 i oznaki. s. 99 w tym tabl. XVI, -z 13. Nowakowski T., Skotnicki M.-Jednostki górskie armii niemieckiej. Waffen SS, s. 48 w tym kol. tabl. VIII. 240.Biblioteka Wiedzy Historycznej. W , WP, 20,5cm, opr. oryg. brosz., c. 25 zł/egz, a)dowiat J.-Chrzest Polski, s. 173, b) Łepkowski T. - Archipelagu dzieje niełatwe. Obrazy z przeszłoci Antyli XV-XXw., s mapka. 241.Biełyszew I.-Uparty kotek. Ilustr. Z. Fijałkowska. W. 1960, NK, 26cm, s. 24 nlb., opr. oryg. tw., c Biernacki Z. in.-mój rasowy pies. W. 1956, PWRiL, 21 cm, s. 85, opr. oryg. brosz., c Błaszczyk W.(pod red.)-cmentarzysko kultury łuyckiej w Czstochowie-Rakowie. (Rocznik Muz. w Czstochowie I). Cz-wa 1965, Muzeum Czstochowskie, 25 cm, s. 455, opr. oryg. tw., c Brandstaetter R.-Jezus z Nazaretu. W 2 vol. (4 tomach). W. 1975, PAX, 20cm, s.vol.1 (tom I i II)-526, vol.2 (tom III i IV)-494+tabl.2, opr. tw. + obw., c Broniewski W.-Dla dzieci. Ilustr. Z.E. Fijałkowska. W. 1962, Cz., 29,5 cm, s. 46 nlb., opr. oryg. tw., c Buchner M., Buchner A., Laube J.-Zarys projektowania i historii architektury. Podrcznik dla technikum. W. 1991, WSiP, 22,5cm, s. 371, opr. oryg. tw., c Burchard P.-Z wypraw grotołazów. (Autor zmarł w kwietniu 2008r.) W. 1957, NK, 20,5 cm, s. 83, opr. oryg. brosz., c Byam Michele-Bro i zbroje. (Album). (Historia uzbrojenia od siekier epoki kamiennej do strzelb Dzikiego Zachodu) W. 1991, Arkady, 29cm, s. 63, opr. oryg. tw., c Chrocicki L.-Fajans. Znaki wytwórni europejskich. W. 1989, KAW, 18,5cm, s. 377 w tym ilustr. 71, opr. oryg. tw.+obw., c Czarnecka I.-Polska sztuka ludowa. (Album) W. 1958, Wyd. Polonia, 35 cm, s tabl. 30, opr. oryg. tw., c Czarnota A. red.-politechnika Czstochowska Cz-wa 1974, Wyd. PCz, 24,5 cm, s.207, opr. oryg. tw., (II), c Czstochowa-Jasna Góra. Broszura. Czwa br. r. wyd. (ok. 1960), Nakł. o.o. Paulinów, 20 cm, s. 12. c Dbrowska M.,Nałkowska Z.,Słonimski A. i in.-warszawa naszej młodoci.w.1955, Iskry, 20,5 cm, s. 281, opr. oryg. brosz., c de Amicis Edmund - Serce. Opowiadania miesiczne. Tł. M. Konopnicka. W. 1966, NK, 25,5 cm, s. 79, opr. oryg. tw., c Dederko W.-Jak fotografowa Druhem. Poradnik dla najmłodszych fotoamatorów. W. br. r. wyd. (ok.1965), Warszawskie Zakł. Foto- Optycz., 12cm, s. 67, opr. oryg. brosz., c Długoszewski B.M.-Ludzie za kratami. W. 1954, NK- Bibl. Płomyka, 20 cm, s. 297, opr. oryg. brosz., c Dobrowolski T. - Nowoczesne malarstwo polskie. Tom III. Wr. 1964, Oss., 30,5 cm, s. 503, opr. oryg. tw., c Dobrzaski W., Ignatowski K. i inni (pod red.)-zunifikowana metoda kroju. Krój mski. W. 1955, Wyd. Przem. Lekk. i Spo., 30cm, s. 144, opr. oryg. tw., c Drabek J., Pitkowski F słów o mapach i kartografii. W. 1989, Wyd. MON, 20 cm, s , opr. oryg. tw., c Drda J.-Bajki czeskie. Przeł. J. Waczków. K. 1978, Wyd. lsk, 21cm, s.301, opr. oryg. tw., c Dusza A., Dobrecki K. red.-tu Rozgłonia Polska Radia Wolna Europa. Konin 1995, Wyd. Przegld Koniski, 29,5 cm, s. 77, opr. oryg. brosz., c Działak J.-Beskid lski. W.1953, SiT, 23,5 cm, s. 63, opr. oryg. brosz., c Dziennikarstwo (temat). a) Hanusz T. Z. - Dziennikarstwo. Przedm. prof. T. Hilarowicz. Ł. 1947, St. Jamiołkowski i T.J. Evert sp.z o.o., 20 cm, s. 182, opr. oryg. brosz., c. 50 zł, b) Biblioteka dziennikarza (seria), Wyd. RSW Prasa, 18,5 cm, opr. oryg. brosz. + obw., c. 25 zł/t, -t.ii. Pisarek W.-Retoryka dziennikarska. Kr. 1970, s. 297, -t.v. Garlicki B.-Metodyka dziennikarska. Kr. 1974, s Ehrlich L.-Pisma wybrane Pawła Włodkowica. W 3 tomach. (Tekst w jz. polskim i angielskim). W , PAX, 24 cm, s. t. 1-LXVIII + 271, t.2 -VIII+409, t.3 -VII+263, opr. oryg. tw.+obw., c

13 265.Falniowska-Gradowska A.-Dzieje zamku ojcowskiego. Ojców 1999, Nakł. Ojcowskiego Parku Narod., 17 cm, s nlb, opr. oryg. tw.+obw., c Figlarowicz S., Kwaniewska A., liwka A. opr.-wilno i Wileszczyzna na przełomie wieków w fotografii Stanisława Filiberta Fleury ( ). W. 1999, Wyd. Prószczyski i S-ka, 21cm, s. 172 w tym około 150 fot., opr. oryg. tw., c Fiksum. Miesicznik midzyszkolny. Nr. 1 z XI.1994r. Cz., Wyd. Samorzd Szkol. TZN 30 cm, s. 8, c Filar A., Leyko M.-Palace. Katownia Podhala. Tajemnice lochów gestapowskiej placówki w Zakopanem. W. 1976, Wyd. MON, 20cm, s. 432, opr. oryg. tw.+obw., (II), c Furmanow D.-Czapajew. (dot: I wojny na Ukrainie) W. 1955, Wyd. MON, 21,5 cm, s. 272, opr. oryg. brosz., c Gajewski O.-Modelarstwo lotnicze. W. 1955, Wyd. MON, 21,5cm, s tab. 5, opr. oryg. tw., c Gerhard J.-Zwycistwo. W 3 tomach. T. 1- ołnierze i dyplomaci. s mapki, T. 2- Wielkie intermezzo. s mapki, T. 3- Berlin s mapki. W. 1970, Wyd. MON, 20 cm, opr. oryg. tw., c. 75 Posiadamy równie Łuny w Bieszczadach. 272.Godłowski K., Kozłowski J. K.-Historia staroytna ziem polskich. W , PWN, 24cm, s.191+ilustr. 14, opr.oryg.brosz.,c Gorki M.-Dziecistwo. W. 1953, NK, 21 cm, s. 255, opr. oryg. tw., c Grudziski P.-Przyszło Europy w koncepcjach Franklina D. Roosevelta ( ). Wr. 1980, Oss., 24cm, s.213, opr.oryg.,c Gruszczyski K.-Stare miasto. Ilustr. Zb. Rychlicki. W. 1965, NK, 24 cm, s. 30 nlb, opr. oryg. brosz., c Gruszecki A.-Bastionowe zamki w Małopolsce. W. 1962, Wyd. MON, 25 cm, s. 309, opr. oryg. tw. + obw., c Heyerdahl Thor-Wyprawa Kon-tiki. Przeł. J. Paski. W. 1955, Iskry, 21 cm, s. 228, opr. oryg. tw., c Hohensee H., Turowski A.-Jurajskie okolice Czstochowy. Przewodnik turystyczny. W. 1952, Spłdz. Inst. Wyd. Kraj, 16,5 cm, s. 31, opr. oryg. brosz., c Hoppe St.-Słownik jzyka łowieckiego. W. 1981, PWN, 21,5 cm, s. 360, opr. oryg. tw. + obw., c Idzikowski T.-Twierdza Przemyl. Miniprzewodnik. Przemyl 2005, Wyd. UM., 16 cm, s plan, opr. oryg. brosz., c Indywidualne mistrzostwa wiata na ulu. Stadion lski Chorzów (Programkatalog). K. 1973, Wyd. PZM, 24 cm, s. 31 w tym wiele fot., opr. oryg. brosz., c Jabłonowski L. 23,5cm, opr. intr. tw., c. 45 zł/egz, a) Pamitniki. Opr. K. Lewicki, Kr. 1963, WL., s. 438, b)pamitniki z lat (Wybór) Wyb. J. Fijołek. Wr. 1967, Oss., s. XV Jabłoski T.-Północny trakt Warszawy. O oliborzu, Marymoncie i Bielanach. W. 1959, NK, 24 cm, s. 134, opr. oryg. brosz., c Jaworski K. A. - Serca za drutem. (Wspomnienia z Sachsenhausen). Lublin 1959, LS.W Wyd., 21 cm, s. 162, opr. oryg. brosz., c Je T.T.-Po ciemku. Powie. Kr.1893, Nakł. Bibl. Dom.,19,5cm,s.129,opr.oryg.brosz.,c Jdrzejewicz J.-Noce ukraiskie albo rodowód geniusza. Opowie o Szewczence. W.1970, LSW, 20,5cm, s.618, opr.oryg. tw.+obw.,c Jurkiewicz A.-Podrcznik metod grafiki artystycznej. W. 1975, Arkady, 25cm, s. 293, opr. oryg. tw.+obw., c Kagan Ju-Western European cameos in the Hermitage collection. Leningrad 1973, Aurora Art Publishers, 17,5 cm, s ilustr. 103, opr. oryg. tw. + etui, c Kalendarz budowy Warszawy (Cenne zdjcia np. Bierut z łopat).w.1952,wyd. SFOS,19,5cm,s.160nlb,opr.oryg.brosz.,c Kamieska A.-Dbowa kołyska. Ilustr. A. Kilian. W. 1967, Biuro Wyd. Ruch, 22,5 cm, s. 35, opr. oryg. tw., c Kamieska A.-Słoneczny lizak. Ilustr. J. Srokowski. W. 1960, Cz., 20 cm, s. 46nlb, opr. oryg. tw., c Kant B. ks.-sztygar Boej Kopalni. Obrazki z ycia ks. kard. A. Hlonda. Ł. 1983, Wyd. Salezjaskie, 19,5cm, s. 269, opr.oryg.brosz., c Kirkor A. H.-Przewodnik historyczny po Wilnie i jego okolicach. Reprint wyd. J. Zawadzkiego z 1880r. w Wilnie. Gd. 1991, ZUP 13

14 Zb. Dbrowski, 17 cm, s plany, opr. oryg. brosz., c Kierst J.-Nad potoczkiem. Ilustr. J. Karolak. W. 1958, NK, 30 cm, s. 50 nlb, opr. oryg. tw., ładny egz., c Klekow L. wyb.-z Syren na ty. Z programów warszawskiego teatru Syrena W.1956,Cz.,19,5cm,s.407,opr.oryg.brosz.,c Kluz W. o.-dyktator Romuald Tragutt. Kr. 1986, Wyd. oo. Karmelitów Bosych, 19,5 cm, s. 296, opr. oryg. brosz., c Kłos J. prof. (opr.)-wilno. Przewodnik krajoznawczy. Reprint z 1923 wyd. w Wilnie. Białystok br. r. wyd. (ok. 1990), Wyd. Przeds. Wielobr. Almet, 17 cm, s IX + plan miasta, opr. oryg. tw., c Kmita W.-Cztery lata na hutawce czyli y inaczej. (Relacja z podróy dookoła wiata). Czwa 2002, Wyd. Dom Ksiki, 25cm, s. 91, opr. oryg. tw. + obw., c Knittel J. -Abd-El-Kader. Powie z marokaskich gór Atlasu. Przeł. M. Kłos- Gwizda-lska, P. 1959, WPoz., 20 cm, s. 405, opr. oryg. brosz., c Knothe J.-A tu jest Warszawa.W.1956, Iskry, 21 cm, s. 337, opr. oryg. tw., c Korwin St.A.-Wspomnienia. W 2 tomach. (Z lat 1885 do 1945), T.I. Na przełomie dwóch epok. s. 453, T.II. Wycig z czasem. s. 393, W. 1966, Cz., 20,5cm, opr.oryg.brosz.+obw.,c Kostylew W.-Iwan Gro ny. W 3 tom. (Nagroda stalinowska 2-ego stopnia w 1947r.) W. 1954, PIW, 20,5cm, s.t.1-475, t.2-501, t.3-371, opr. oryg. tw., c. 50 zł/kompl. 303.Kowalewski M.-Blaski i cienie hutnictwa elaza na ziemiach polskich. Refleksje historyczne. Cz.I. Od zarania dziejów do roku Cz-wa 1989, Wyd. P.Cz., 23,5 cm, s. 274, opr. oryg. brosz., c Kowalski J. i in. (red.)-informator Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Matematycy polscy-adresy, specjalizacje. W. 1993, Wyd. PTM, 20,5 cm, s. 124, opr. oryg., c Kownacka M.-Przygody Plastusia. W. 1957, NK (I wydanie), 20,5cm, s. 128, opr. oryg. brosz. napr., c Kraszewski J.I.-Powieci ludowe. W 2 tomach. t.i. Historia Sawki. Ulana. Ostap Bondarczuk. Jaryna. Budnik. s. 541, t.ii. Chata za wsi. Jarmoła. Historia kołka w płocie. s W. 1955, LSW, 21,5 cm, opr. oryg. tw., c. 40 zł/kpl. 307.Krwawicz M.-Walki w obronie polskiego wybrzea w roku 1627 i bitwa pod Oliw. W. 1955, Wyd. MON, 21,5 cm, s. 145, opr. oryg. tw., c Krzemieniecka L.-O Nowym Roku i młynarzu Sylwestrze. Ilustr. Z. Rychlicki. W.1962, NK, 26 cm, s. 24 nlb, opr. oryg. tw., c Krzyanowski J. red.-nowa ksiga przysłów i wyrae przysłowiowych polskich. W oparciu o dzieło Samuela Adalberga. W 3 tomach. W , PIW, 24,5cm, s.t.1-xxxix+881, t , t.3-996, opr. oryg. tw., c. cało Kubiak T.-Taka sobie muzyka. Ilustr. G. Rechowicz. W. 1965, NK, 22cm, s. 35, opr. oryg. tw., c Laskownicki S.-Szpada, bagnet, lancet. Moje wspomnienia. Wr. 1970, Oss., 19 cm, s. 397, opr. oryg. brosz., c Lotnictwo (temat), 20 cm, opr. oryg. brosz., c. 10 zł/egz. a) wirko H.-Franciszek wirko. W. 1988, Wyd. MON, s. 271, b) Jankiewicz Z.-Wodnosamoloty. Historia i nowoczesno. W. 1986, Wyd. MON, s. 387, c) Tarkowski K. A.-Lotnictwo polskie w wojnie z Rosj sowieck W. 1991, WKiŁ, s. 150, d) Subotkin W.-Z kart historii polskiego lotnictwa. Szczecin 1985, KAW, s. 189, e) Olejko A.-Morski dywizjon lotniczy. Pruszków 1992, Of. Wyd. Ajaks, s. 93, f) Vrany Jii, Tyc Pavel-Ilustrowana historie letectvi. Praha 1990, Vydalo: Naše vojsko, s Ludowe wyroby kowalskie regionu czstochowskiego. Katalog. Cz-wa 1972, Muzeum w Cz-wie, 20,5 cm, s. 22 w tym ilustr. 20, opr. oryg. brosz., (III), c Ładygin Z., Pinkwart M. pod red.-wydawnictwo dot. Tatr tzw. seria z szarotk. nr.1-ładygin Z.-Droga do Morskiego oka, nr.2 -Pinkwart M.- Muzeum Karola Szymanowskiego Atma, nr.3- Parma Ch.-Jaskinia Mro na, nr.4-rajwa A. - Kasprowy Wierch, nr. 5-Długołcka L.-Muzyka góralska, nr.6-szymkie-wicz A.-Muzeum Lenina w Poroninie, nr.7-kogutkowa A.-Na Harendzie Kasprowicza, nr. 8- Pinkwart M.- Stary kociół i cmentarz w Zakopanem. Kr. 1988, Wyd. PTTK Kraj, 22cm, s. 12 w nr., c. 20 zł/kpl. 315.Łoziski W.-Prawem i lewem. Obyczaje na Czerwonej Rusi w pierwszej połowie XVII w. W 2 tomach. Kr. 1957, WL, 26cm, s.t.1-xx+361, t.2- XI + 430, opr. oryg. brosz.,c

15 316.Majdecki L.-Historia ogrodów. Przemiany formy i konserwacja. W. 1981, PWN, 24,5 cm, s. 941, opr. oryg. tw. + obw., (II), c Małaszewski A., Piasecka M. opr.-instytut Wydawniczy PAX. Katalog W.1980, PAX, 23 cm, s. 494, opr. oryg. tw., c Maroszek H. in.-elektrotechnika dla zasadniczych szkół górniczych. Cz.II. Maszyny i urzdzenia elektryczne w górnictwie. K. 1966, Wyd. lsk, 20,5 cm, s. 193, opr. oryg., c Maroszek H. opr.-tradycje górnictwa Ziemi Bytomskiej. (Wydano z okazji XX-lecia Zarz. Oddz. SITG w Bytomiu). K. 1967, Zakł. Graf. Przem. Wglowego, 24 cm, s. 254, opr. oryg. tw. + obw., c Mapy. W.1956, Wyd. PPWK, c.egz.15 - a) Plan miasta Łodzi. (Zawiera wykaz ulic), 78x85 cm zło. do form. 13,5x22 cm, b) Mapa komunikacyjna Polski. Skala 1: , 86x 86 cm, zło do form. 15x25,5 cm. 321.Marzec L., Mazurek K., Suchecki T.-Wy-yna Krakowsko-Czstochowska. Przewodnik turystyczny. W. 1986, Wyd. PTTK Kraj (III), 21,5cm, s planów, opr. oryg., c Maszyska E. red.- Haft i zdobienie stroju ludowego. (Album). W. 1955, Wyd. Sztuka, 30cm, s. 71+ ilustr. całostronicowe 139+plansz kol. XXIV, opr. oryg. tw. + obw., c Mickiewicz A.-Bajki. Ilustr. L. Macig. W. 1954, NK, 29,5 cm, s. 42, opr. oryg. tw., c Mielczarek W.-Dzieje twierdzy czstochowskiej na Jasnej Górze. Cz-wa 1987, Wyd. Tow. Przyjaciół Cz-wy, 29 cm, s. 24, opr. oryg., c Mikołajczyk M. ks, Mielczarek J. ks. red.- Archidiecezja Czstochowska. Katalog (Zawiera rys historyczny kadej parafii i liczne personalia), Cz-wa 2000, Kuria Metropolitalna, 25 cm, s. 907, opr. oryg. tw., c Mitkowski J.-Bolesław Krzywousty. W. 1981, WSiP, 17cm, s. 101, opr. oryg. brosz., c Monetarium Liste 63. Numismatische Abteilung. Zurich 1995, Schweizerische Kreditanstalt, 21 cm, s. 130, opr. oryg. brosz., c Mysłek T., Zital Z. (pod red.)-mom i ojcom naszym. (Pozycja powicona pamici zamordowanych w obozach w Ostaszkowie i Starobielsku, Kozielsku i Katyniu. Przedstawiono równie wykaz i biografie osób z regionu czstochowskiego, które zginły w/w miejscach). Cz-wa 2006, Stow. Rodzina Katyska, 24,5 cm, s. 263, opr. oryg. tw., c Nasz wiat. Czasopismo młodziey II Liceum Ogóln. im R. Traugutta w Czstochowie. Numer specjalny powicony zjazdowi absolwentów Gimnazjum im. R. Traugutta, który odbył si r. - R.4: nr. 1 z r., Cz., 29,5 cm, s. 32, opr. oryg. brosz., c Natter M.-Abc dziewiarstwa rcznego. Wzory, techniki i dokładne wskazówki dotyczce ciegów. W. 1991, Agencja MUZA, 21,5 cm, s. 312, opr. oryg. tw., c Niekrasow Andriej-Przygody kapitana Załoganowa. Adaptacja J. Tuwim, ilustr. G. Judin. W. 1986, Wyd. TPPR Współpraca, 25 cm, s. 199, opr. oryg. tw., c Niewidomi w Polsce Ludowej. W. 1955, Wyd. ZG PZN, 29,5 cm, s. 31, opr. oryg., c Orlicki J.-Szkice z dziejów stosunków polsko- ydowskich Szczecin 1983,KAW, 19,5 cm, s. 272, opr. oryg. brosz., c Orzeł St.-Pod Łysic. W. 1951, LSW, 21,5 cm, s. 309, opr. oryg. brosz., c Piechotka M. i K.-Heaven s Gates. Wooden synagogues in the territories of the former polishlithuanian commonwealth. W. 2004, Wyd. Krupski i S-ka, 33,5 cm, s. 416, opr. oryg. tw., uszkodzony grzbiet, c Pierzchała J. - Antykwariat przy ulicy Barbarossy. Opowiadania. K. 1970, Wyd. lsk, 19,5 cm, s. 171, opr. oryg. brosz. + obw., c Pinkwart M., Zdebski J.-Nowy cmentarz w Zakopanem. Przewodnik biograficzny. W. 1988, Wyd. PTTK Kraj, 20,5 cm, s. 137, opr. oryg. brosz., c Pitera Z.-Leksykon reyserów filmowych. Reyserzy zagraniczni. W. 1984, WAiF, 20,5 cm, s. 473, opr. oryg. brosz., (II), c Pochodnia Cz-wa 1956, Wyd. Chór Mski Pochodnia, 29,5 cm, s. 36, opr. oryg. brosz., c Polskie Rzemiosło i Polski Przemysł (cykl) Wr , Oss., 19 cm, opr. oryg. tw.+obw., c. 85 zł/egz, a) Turnau I.-Polskie skórnictwo. s ilustr. 127, b) Kowecka E., Łosiowie M. i J., Winogradow L.-Polska porcelana. s ilustr. 209, c) Siedlecka W.-Polskie zegary. s ilustr. 185, d) Nadolski A.-Polska bro. Bro biała. s ilustr Potocki J.-Rkopis znaleziony w Saragossie. Wstp L. Kukulski. W. 1956, Cz. (II), 21,5 cm, s. 639, opr. oryg. tw., c Praca zbiorowa-bukieciarstwo. W. 1978, PWRiL, 24,5cm, s. 367, opr. oryg. tw., c Puszkin A.-Dzieła wybrane. W 5 tomach. t.i. Wiersze, s. 462, t.ii. Poematy i banie, s. 400, t.iii. Eugeniusz Oniegin, s. 253, t.iv. Utwory 15

16 dramatyczne, s. 273, t.v. Opowieci. s W. 1956, PIW, 20 cm, opr. oryg. tw. czerwone płótno, c. 60 zł/kpl. 344.Rabelais-Gargantua i Pantagruel. W 2 tomach. Przeł. T. eleski (Boy). W. 1955, PIW, 21,5 cm, s. t. 1 XXVII + 547, t , opr. oryg. brosz., c Reportae, wspomnienia, opowiadania (seria). Opr. Z.K. Rogowski. W , SiT, 17 cm, opr. oryg. brosz., c. 10 zł/egz, a) Wołkowski A.-W pogoni za krkiem, s. 76, b) Marusarz St.-Na skoczniach Polski i wiata. Kartki z pamitnika. s Rogalski A.-Kociół katolicki na lsku. Studia nad dziejami diecezji wrocławskiej. W. 1955, PAX, 21cm, s. 287, opr.oryg.brosz.,c Rosset A.-Staroytne drogi i mosty. W. 1970, WKiŁ,21,5cm, s.209,opr.oryg.tw.+obw., c Rudowicz E. opr.-ziemia wita. Album. W. 1957, Ars Christiana, 12,5 cm, s. 95 nlb w tym ilustr. 45, opr. oryg. brosz., c Saysse-Tobiczyk K.-Pod wierchami Tatr. W. 1967, NK, 30 cm, s. 297 w tym wiele fot., opr. oryg. tw., c Siemaszko Z. zdj.-jasna Góra. Duchowa stolica Polski. Album. Rzym 1958, Nakł. Jasnej Góry, 29,5 cm, s. 64, opr. oryg. brosz., c Siemionow A.-Ziemia Wadowicka. Monografia turystyczno-krajoznawcza. Wadowice 1984, Kom. Turystyki Górskiej Oddz. PTTK, 21,5cm, s.627+ilustr.182, opr.oryg. tw., c Seklucjan J.-Wybór pism. Wyboru dokonał, oprac. i wstpem poprzedził Stanisław Rospond. Olsztyn 1979, Wyd. Pojezierze, 20 cm, s. 226, opr. oryg. tw. + obw., c Słowicki St. red.-zagadnienia rodowiska geograficznego w rozwoju gospodarczym woj. cz-stochowskiego. Materiały konferencji naukowej. Cz-wa 1976, Wyd. Polskie Tow. Geogr., 21 cm, s. 88, opr. oryg. brosz., (II), c Smolikowski P. ks.-bóg w historii. Cz.I. Czasy przedchrzecijaskie, s. 227 (3nlb), Cz. II. Niewola Babiloska ( ), s. 248, Cz. III. Wprowadzenie chrzecijastwa, s. 267 (3nlb). W-wa 1995r. (Reprint z 1926r.)-Wyd. T. Radjusza Gutenberg Print, 23cm,opr.oryg.tw.c Snoch B.-Synowie Krzywoustego. Opowie o pocztkach rozbicia dzielnicowego w Polsce. W. 1987, WSiP, 19,5cm, s.141, opr. oryg. brosz., c. 20 Posiadamy równie pozycj Protoplasta ksiek lskich tego autora. 356.Sobaski M.-Słoce nad Wisł. W. 1955, NK, 24cm, s.162, opr. oryg. brosz. napr., c Starnawski J.-O wierzycu Mikołaja Reja z Nagłowic. Wr. 1971, Oss., 24cm, s.158, opr. oryg. brosz., c Streubel Curt-Grawerstwo. W. 1959, Wyd. Przem. Lekkiego i Spo., 24,5 cm, s. 241, opr. oryg. tw., c Strumph W. St.-Wbrew rozkazowi. Wspomnienia oficera prasowego W. 1972, Cz., 21cm, s.370, opr.oryg. brosz.+obw., c Studencki W.-Ze wspomnie. Przygotował do druku i posłowiem opatrzył Z. Piasecki. Nakład 500 egz. Opole 1994r., WSP Opole, 20,5 cm, s. 186, opr. oryg. brosz., c Szafer W. pod red.-szata rolinna Polski. W. 2 tomach. W. 1959, PWN, 24,5 cm, s.t.1 - XIX + 586, t.2 VIII mapki, opr. oryg. tw., c. 100 zł/kompl. 362.Szajnocha K.-Jadwiga i Jagiełło Opowiadanie historyczne. Wstp St. M. Kuczyski. W 4 tomach (2 vol). W. 1969, PIW, 21 cm, s. vol , vol mapka, opr. oryg. tw. + obw., c Szelburg-Zarembina E.-Przygoda misia. Ilustr. J. Jurjewicz, W. 1960, NK, 24 cm, s. 39, opr. oryg. tw., c Szelburg-Zarembina E.-A...a...a... kotki dwa. Ilustr. O. Siemaszko. W. 1960, NK, 29,5 cm, s. 32 nlb, opr. oryg. brosz., c Szuchowa S., Zdzitowiecka H.-Od wiosny do wiosny. Ilustr. B. Truchanowska. W. 1970, NK, 26 cm, s. 137, opr. oryg. tw., c wiat Szkolny.Wydanie specjalne z okazji 80-lecia Gimnazjum i I Liceum im. Henryka Sienkiewicza w Czstochowie z r. Cz-wa 1995, Druk ZP.U Poligraf,24cm, s.27, opr. oryg. brosz.,(xx),c wirko St. wybr.-w krainie Gryfitów. Podania, legendy i banie Pomorza Zachodniego. Ilustr. W. Majchrzak. P. 1986, WPoz., 23 cm, s. 613, opr. oryg. brosz., c Tatrzaski Orzeł. The Tatra Eagle. Kwartalnik. Nr.1 z 1977r., nr.3 z 1979r., nr.3 i 4 z 1982r., nr.3 i 4 z 1986r.,nr.2 z 1987r, nr.2, 3 i 4 z 1988r., nr.1 z 1989r. NJ.USA, Polish Tatra Mou-ntaineers Alliance, 26 cm, s. w nr. 8, c. 40 zł/nr. 369.Tomczak J.-Słownik geograficzny gminy... a)...praszka. s. 89+mapka, b)...rudniki. s

17 mapka. Ł , Wyd. Uł, 24cm, opr. oryg. brosz., c. 35 zł/egz. 370.Tuwim J.-Cicer cum caule, czyli groch z kapust. Panopticum i archiwum kultury. W. 1958, Cz., 19,5cm, s. 318, opr. oryg. brosz. + obw., c Typy broni (seria). W , Wyd. MON, 23,5cm, opr. oryg. brosz., c. 15 zł/egz, -z Szczegłow K.-Bagnet polski wz. 29. s. 16, - z.137. Prószyski M.-Bagnet niemiecki wz. 1871/84. s Walewski W. red.-słownik towaroznawczy (8 tomów). W , Polskie Wyd. Gospodarcze, 24cm, s.t.1-680, t.2-615, t.3-634, t.4-764, t.5-696, t.6-796, t.7-905, t , opr. oryg. tw., c Wakowicz M.-Dwie prawdy. Westerplatte. Hubalczycy. W.1974, PAX, 20,5 cm, s. 220 opr. oryg. + obw., c Wasilkowska A.- Husaria. The Winged Horsmen (Tekst w jz. polskim i angielskim). W. 1988, Wyd. Interpress, 24 cm, s. 108 w tym ilustr. kolor. 104, opr. oryg. tw., c Wiszniewski M.- Charaktery rozumów ludzkich. (Biblioteka klasyków psychologii). W. 1988, PWN, 20cm, s.294, opr.oryg.tw., c Włodarski Sz. ks.-zarys dziejów papiestwa. W. 1961, Wyd. Literatury Religijnej, 24 cm, s. 187, opr. oryg. brosz., c Wojewódzki M.-W tajnych drukarniach Warszawy Wspomnienia. W. 1978, PIW, 20 cm, s. 438, opr. oryg. tw., c ZembrzuskiW.-Przewodnik-informator po Czstochowie i okolicy z planem miasta. Czwa 1958, SiT, 16,5 cm, s spis ulic, opr. oryg. brosz., c Zin W.-Pikno nie dostrzegane. (Z cyklu- Piórkiem i wglem). Rys. autora. W. 1970, Arkady, 22,5cm, s. 117, opr. oryg. tw., c Złobin Stiepan-Stiepan Razin. W 2 tomach. Przeł. J. Wyszomirski. W. 1956, Cz., 21 cm, s.t.1-556, t.2-465, opr. oryg. tw., c Zozula F.-Tace ludowe. (Zawiera m.in. plansze ze strojami ludowymi rónych regionów kraju i innych pastw, opisy i rysunki figur, układów choreograficznych oraz załcznik z nutami do taców ludow.). W. 1952, NK, 24,5cm, s (nuty), opr.oryg.tw.,c Zwoliski T.-Tatry Polskie. Przewodnik po rodkowej czci Tatr Wysokich i Zachodnich w obrbie granic Polski. W. 1953, SiT, 16,5 cm, s zał. 4 (panoramy), opr. oryg. brosz., c Zychowiczowa S., Skrt R. opr.-bibliografia publikacji Wydawnictwa Literackiego. (Od 1953 do 1972). Kr. 1973, WL, 20 cm, s. 380, opr. oryg. tw., c abski T. pod red.-słownik literatury popularnej. Wr. 1997, Tow. Przyjaciół Polonistyki Wrocł.,28,5cm,s.536,opr.oryg.tw.,c bik -Kołaciski W.-Midzy młotem a swastyk. W. 1991, Wyd. Słowo Narodowe, 20,5cm, s.247+ilustr.13,opr.oryg.brosz.,c ołnierz i bro. (Seria). W. 1992, Editions Spotkania, 25cm, s. 48, opr. oryg. brosz., c. 30 zł/egz, a)bukhari Emir-Napoleoscy huzarzy. Barwne tabl.-agnus Mc Bride (8 tabl.), b) Rottman Gordon L. - Niemiecki ekwipunek bojowy tabl. barw. Ron Volstad. 17

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość (bibliografia

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIE, ICH RODZAJE, ZASTOSOWANIE

BIBLIOGRAFIE, ICH RODZAJE, ZASTOSOWANIE BIBLIOGRAFIE, ICH RODZAJE, ZASTOSOWANIE Bibliografia z greki biblion książka, graphen pisać Bibliografia uporządkowany spis / wykaz,zestawienie dokumentów / zestawiony wg pewnych kryteriów, spełniający

Bardziej szczegółowo

NUMER(Y) C - 1 Na szlaku. Dwumiesięcznik turystyczno - krajoznawczy Dolnego Śląska 1988 II 5 (11)

NUMER(Y) C - 1 Na szlaku. Dwumiesięcznik turystyczno - krajoznawczy Dolnego Śląska 1988 II 5 (11) SYGN. TYTUŁ ROK ROCZNIK /TOM NUMER(Y) C - 1 Na szlaku. Dwumiesięcznik turystyczno - krajoznawczy Dolnego Śląska 1988 II 5 (11) C - 1 Na szlaku. Góry - Turystyka - Podróże. Czasopismo Polskiego 1998 XII

Bardziej szczegółowo

Klasa I. Wykaz podrczników na rok szkolny 2011/2012 - Wydawnictwo WSiP

Klasa I. Wykaz podrczników na rok szkolny 2011/2012 - Wydawnictwo WSiP Klasa I Szkoła Podstawowa im Janusza Korczaka w Nowogrodzie Bobrzaskim Wykaz podrczników na rok szkolny 2011/2012 - Wydawnictwo WSiP Wydawnictwo WSiP Razem w szkole - komplet Podrcznik komputerowy English

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, Sieradz tel./fax , ,

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, Sieradz tel./fax , , TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE PIOTR SKARGA Oferta Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Oprac. mgr Beata Kuc-Mazurek Wydział Informacji i Instruktażu Metodycznego BIBLIOGRAFIA Wydawnictwa zwarte:

Bardziej szczegółowo

ALFRED WIERUSZ KOWALSKI w 165. rocznicę urodzin

ALFRED WIERUSZ KOWALSKI w 165. rocznicę urodzin 1 BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH ALFRED WIERUSZ KOWALSKI w 165. rocznicę urodzin (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Suwałki, 2014 2 I. WYDAWNICTWA ZWARTE A. Wierusz-Kowalski

Bardziej szczegółowo

Wykaz czasopism archiwalnych dostępnych w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Suwałkach

Wykaz czasopism archiwalnych dostępnych w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Suwałkach Lp. Wykaz czasopism archiwalnych dostępnych w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Suwałkach Tytuł czasopisma Zasób czasopism drukowanych Archiwalnych Bieżących Uwagi o brakujących rocznikach i ich kompletności

Bardziej szczegółowo

STANISŁAW WYSPIAŃSKI WYKAZ BIBLIOGRAFICZNY

STANISŁAW WYSPIAŃSKI WYKAZ BIBLIOGRAFICZNY STANISŁAW WYSPIAŃSKI WYKAZ BIBLIOGRAFICZNY Publikacje zawarte w niniejszym wykazie pochodzą ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu. BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA ACHILLES. Powrót Odysa.- Wrocław:

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki.

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach oferuje w bieżącej prenumeracie bogaty zbiór czasopism metodycznych i fachowych dla nauczycieli, wychowawców oraz bibliotekarzy, psychologów, pedagogów szkolnych

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów. Biuletyn Polonistyczny 31/1-2 ( ), 8-11

Wykaz skrótów. Biuletyn Polonistyczny 31/1-2 ( ), 8-11 Wykaz skrótów. Biuletyn Polonistyczny 31/1-2 (107-108), 8-11 1988 3 tvykaz skrótów Wykaz skrótów nazw instytucji, uczelni i związków oraz tytułów czasopism ANS ASP - Akademia Nauk Społecznych - Akademia

Bardziej szczegółowo

Publikacje autorstwa Jadwigi Miluśkiej Stasiak

Publikacje autorstwa Jadwigi Miluśkiej Stasiak Publikacje autorstwa Jadwigi Miluśkiej Stasiak Gmina Opatówek 1993-1994. Informator Autor: Zebrała i opracowała Jadwiga Bunclerowa Wydawca: Gminna Biblioteka Publiczna; Towarzystwo Przyjaciół Opatówka

Bardziej szczegółowo

Aleksander Połujański (1814-1866) w 150. rocznicę śmierci

Aleksander Połujański (1814-1866) w 150. rocznicę śmierci BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH CZYTELNIA KSIĄŻEK Aleksander Połujański (1814-1866) w 150. rocznicę śmierci zestawienie bibliograficzne w wyborze Suwałki, 2016 2 SPIS TREŚCI Notka

Bardziej szczegółowo

DZIAŁY BIBLIOTEKI. A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska

DZIAŁY BIBLIOTEKI. A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska DZIAŁY BIBLIOTEKI A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska B. Słowniki specjalne i informatory: 1. Słowniki specjalne 2. Ekonomia i statystyka 3. Prawo i naukoznawstwo 4. Nauki polityczne

Bardziej szczegółowo

Publikacje dostępne w Powiatowym Centrum Informacji Turystycznej, Rynek 14, Gniezno

Publikacje dostępne w Powiatowym Centrum Informacji Turystycznej, Rynek 14, Gniezno Publikacje dostępne w Powiatowym Centrum Informacji Turystycznej, Rynek 14, Gniezno Encyklopedia Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej Jednotomowa encyklopedia stanowiąca kompendium wiedzy o Gnieźnie i regionie.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW (ROK SZKOLNY 2011/2012)

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW (ROK SZKOLNY 2011/2012) SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW (ROK SZKOLNY 2011/2012) SZKOŁA PODSTAWOWA NR 60 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna Klasa 1 Wesoła szkoła i przyjaciele H.Dobrowolska, W.Dziabaszewski i in. Podręcznik,

Bardziej szczegółowo

Piecz nagłówkowa Załcznik 3.2 Pozycje wydawnicze

Piecz nagłówkowa Załcznik 3.2 Pozycje wydawnicze .. Data Piecz nagłówkowa Załcznik 3.2 Pozycje wydawnicze Lp. 1 Nazwa wydawnictwa 2 1. ycie Uczelni 2. Informatory o PŁ a) po polsku b) po angielsku Nakład 3 800 egz. x 5 numerów a) 4000 szt. b) 2000 szt.

Bardziej szczegółowo

c. 70 zł. 15.Lileyko J.-ycie codzienne w Warszawie za Wazów. W. 1984, PIW, 24,5cm, s. 391, opr. oryg. tw. + obw.,

c. 70 zł. 15.Lileyko J.-ycie codzienne w Warszawie za Wazów. W. 1984, PIW, 24,5cm, s. 391, opr. oryg. tw. + obw., ANTYKWARNIA-Ksigarnia NIEZALENA ul. Kopernika 4, tel. 34-324-94-67 skr. poczt. 636, 42-217 Czstochowa e-mail: skrytka636@antykwarnia.com.pl Internet: www.antykwarnia.com.pl NOWOCI Z ANTYKWARSKIEJ PÓŁKI

Bardziej szczegółowo

Wykaz czasopism bieżących i wydawnictw ciągłych dostępnych w Czytelni Książnicy Płockiej

Wykaz czasopism bieżących i wydawnictw ciągłych dostępnych w Czytelni Książnicy Płockiej Wykaz czasopism bieżących i wydawnictw ciągłych dostępnych w Czytelni Książnicy Płockiej Akant Aktualności Teatru Płockiego Analiza Wykonania Budżetu... Angora Auto Kurier Płock i Region Auto Świat Biblioteka

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMA DOSTĘPNE W CZYTELNI CDIDN WBP. Tytuł czasopisma Rocznik Sygnatura

CZASOPISMA DOSTĘPNE W CZYTELNI CDIDN WBP. Tytuł czasopisma Rocznik Sygnatura CZASOPISMA DOSTĘPNE W CZYTELNI CDIDN WBP Tytuł czasopisma Rocznik Sygnatura Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji 1970 Pr II 307 1983 1990 Aura 1979 2006 Pr III 115 Auxilium Sociale 2003 2006 Pr

Bardziej szczegółowo

Literatura. Źródła. Dokumenty Publikowane

Literatura. Źródła. Dokumenty Publikowane 1. 2. 3. Źródła Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, t. 4, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996. Prawda Białej Podlaskiej. Organ Tymczasowego Zarządu Miasta i Powiatu Białej Podlaskiej. Rozkaz nr 1 do garnizonu

Bardziej szczegółowo

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2013 Korekta Bożena Lewandowska

Bardziej szczegółowo

ALBUMY, PRZEWODNIKI, ENCYKLOPEDIE

ALBUMY, PRZEWODNIKI, ENCYKLOPEDIE SPIS NOWOŚCI W BIBLIOTECE SZKOLNEJ Zapraszamy do zapoznania się z niektórymi nowościami dostępnymi w bibliotece szkolnej. Są wśród nich między innymi pomoce dla nauczycieli oraz nowości czytelnicze zakupione

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH

BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH 1 BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH OSKAR KOLBERG W 200. ROCZNICĘ URODZIN ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE NA PODSTAWIE ZBIORÓW SUWALSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ Suwałki, 2014 2 I. PRACE

Bardziej szczegółowo

Encyklopedia Katolicka T. VI, VII, VIII, IX, X, XI cena: 50,00 zł/tom

Encyklopedia Katolicka T. VI, VII, VIII, IX, X, XI cena: 50,00 zł/tom Encyklopedia Katolicka T. VI, VII, VIII, IX, X, XI cena: 50,00 zł/tom 1. Graczyk Roman Konstytucja dla Polski Seria: Demokracja. Filozofia i Praktyka Kraków : Znak, 1997 Warszawa : Fundacja im. Stefana

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA TABELA nr 1 ul. Jagielloska 26 1. Rzeczpospolita egz. 6 rok 2. Dziennik Gazeta Prawna egz. 5 rok 3. Gazeta Samorzdu i egz. 2 kwartał Administracji 4. Personel i Zarzdzanie

Bardziej szczegółowo

Opublikowane scenariusze zajęć:

Opublikowane scenariusze zajęć: mgr Magdalena Tomczyk nauczyciel dyplomowany historii, wiedzy o społeczeństwie oraz wychowania do życia w rodzinie w Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie. Naukowo zajmuje się historią XIX i

Bardziej szczegółowo

Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach ,

Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach , Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Lp. Tytuł czasopisma Zasób czasopism drukowanych Uwagi o brakujących rocznikach Archiwalnych Bieżących

Bardziej szczegółowo

Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Zasób czasopism drukowanych Lp. Tytuł czasopisma Archiwalnych Bieżą cych 1. Alkoholizm i Narkomania

Bardziej szczegółowo

K S I Ą Ż K I. Narodowe Święto Niepodległości. 1. Bitwa Warszawska 1920 : materiały edukacyjne. Warszawa, 2011

K S I Ą Ż K I. Narodowe Święto Niepodległości. 1. Bitwa Warszawska 1920 : materiały edukacyjne. Warszawa, 2011 Narodowe Święto Niepodległości K S I Ą Ż K I 1. Bitwa Warszawska 1920 : materiały edukacyjne. Warszawa, 2011 2. Borucki M. / Historia Polski do 2010 roku. Warszawa, 2010. 3. Brzoza Cz. / Historia Polski

Bardziej szczegółowo

Czasopisma muzyczne polskie w okresie zaborów

Czasopisma muzyczne polskie w okresie zaborów Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Czasopisma muzyczne polskie w okresie zaborów zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Kielce 2012 Korekta Bożena Lewandowska

Bardziej szczegółowo

Powstanie Styczniowe 1863 r.

Powstanie Styczniowe 1863 r. PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl Powstanie Styczniowe 1863 r. Zestawienie bibliograficzne

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia dotyczące lokalizacji w Kielcach:

Objaśnienia dotyczące lokalizacji w Kielcach: Zuzanna Rabska - walory edukacyjne twórczości dla dzieci (ujęcie pedagogiczne i literackie) : zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Cena netto 1 egzemp. (PLN) Razem. 5 Biologia w Szkole - wersja elektroniczna

Cena netto 1 egzemp. (PLN) Razem. 5 Biologia w Szkole - wersja elektroniczna Załącznik Nr 2... Pieczęć firmowa FORMULARZ CENOWY..., dnia...... 2013 r Składając ofertę na wykonanie: Dostawę prenumeraty prasy: dzienników lokalnych i ogólnokrajowych oraz czasopism fachowych na rok

Bardziej szczegółowo

Sztuka. Rozrywki. Sport

Sztuka. Rozrywki. Sport Sztuka. Rozrywki. Sport 1. 20th Century = XX wiek = 20. století = 20. század / [text and picture research Violetta Farina ; Pol. text Paweł Cichawa]. - Warszawa : Solis - Andrzej Koper [etc.], cop. 2009.

Bardziej szczegółowo

NOWOCI Z ANTYKWARYJSKIEJ PÓŁKI

NOWOCI Z ANTYKWARYJSKIEJ PÓŁKI ANTYKWARNIA-Ksigarnia NIEZALENA ul. Kopernika 4, tel. 034-324-94-67 skr. poczt. 636, 42-217 Czstochowa e-mail: skrytka636@antykwarnia.com.pl Internet: www.antykwarnia.eu www.antykwarnia.com.pl www.antykwarnia.com

Bardziej szczegółowo

POWSZECHNE DZIEJE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU

POWSZECHNE DZIEJE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU POWSZECHNE DZIEJE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU Ryszard Wroczyński POWSZECHNE DZIEJE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU Przedruk z wydania drugiego /W ydaw nictw o m Wrocław 2003 SPIS TREŚCI Przedmowa...

Bardziej szczegółowo

ZWYCZAJE ETNOGRAFIA FOLKLOR

ZWYCZAJE ETNOGRAFIA FOLKLOR ZWYCZAJE ETNOGRAFIA FOLKLOR 1. Amatorskie badania regionalne / oprac. Franciszek Kotula. - Rzeszów : Muzeum w Rzeszowie, 1958. sygn. WypRz 2380 B, WypRz 6743 B 2. Folklor słowny osobliwy Lasowiaków, Rzeszowiaków

Bardziej szczegółowo

Polonia Maior - Fontes

Polonia Maior - Fontes * KARTOGRAFIA * Bibliografia: Górska Gołaska K., Katalog planów, cz. 1 2, Poznań 1968 n. Historische Pläne und Grundrisse von Städten d Ortschaften in Polen, hrg. A. Jammers, bearb. E. Klemp, Wiesbaden

Bardziej szczegółowo

JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ

JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (28.03-3.04.2014) Powód usunięcia: dublet 1 010 a p 2004519807 150 a Czas pracy x przemysł x badanie Należy stosować hasło nr p

Bardziej szczegółowo

c.40zł. 17. Koran. Z serii: Bibliotheca Mundi. Przeł. J. Bielawski. W. 1986, PIW, 22,5cm, s. 972, opr. oryg. tw.,

c.40zł. 17. Koran. Z serii: Bibliotheca Mundi. Przeł. J. Bielawski. W. 1986, PIW, 22,5cm, s. 972, opr. oryg. tw., ANTYKWARNIA-Ksigarnia NIEZALENA ul. Kopernika 4, tel. 34-324-94-67 skr. poczt. 636, 42-217 Czstochowa e-mail: skrytka636@antykwarnia.com.pl Internet: www.antykwarnia.com.pl NOWOCI Z ANTYKWARSKIEJ PÓŁKI

Bardziej szczegółowo

Zabytki architektury średniowiecznej na Kielecczyźnie zestawienie bibliograficzne wydawnictw zwartych w wyborze

Zabytki architektury średniowiecznej na Kielecczyźnie zestawienie bibliograficzne wydawnictw zwartych w wyborze Zabytki architektury średniowiecznej na Kielecczyźnie zestawienie bibliograficzne wydawnictw zwartych w wyborze Wybór i oprac. 2015 r. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Rozwinięcie

Bardziej szczegółowo

PEREGRYNACJA RELIKWII ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

PEREGRYNACJA RELIKWII ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II PEREGRYNACJA RELIKWII ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W ODDZIALE OKRĘGOWYM W BIAŁYMSTOKU AUGUSTÓW, 4-5 PAŹDZIERNIKA BAZYLIKA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA, UL. KSIĘDZA SKORUPKI 6 4 października 18:00 Eucharystia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zestawienie zamawianych czasopism dla poszczególnych oddziałów: Wykaz czasopism w prenumeracie na 2008 r. (I-IV kwartał 2008) r.

Szczegółowe zestawienie zamawianych czasopism dla poszczególnych oddziałów: Wykaz czasopism w prenumeracie na 2008 r. (I-IV kwartał 2008) r. Szczegółowe zestawienie zamawianych czasopism dla poszczególnych oddziałów: Wykaz czasopism w prenumeracie na 2008 r. (I-IV kwartał 2008) r. Lp. Nazwa placowki TYTUŁ CZASOPISMA Administracja Czytelnia

Bardziej szczegółowo

JÓZEF PIŁSUDSKI (1867-1935)

JÓZEF PIŁSUDSKI (1867-1935) JÓZEF PIŁSUDSKI (1867-1935) 70 ROCZNICA ŚMIERCI (zbiory audiowizualne) Wideokasety 1. A JEDNAK Polska (1918-1921 ) / scen. Wincenty Ronisz. Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych Nauka, 1998. 1 kas. wiz.

Bardziej szczegółowo

A N T Y K W A R I A T

A N T Y K W A R I A T ANTYKWARNIA-Ksigarnia NIEZALENA ul. Kopernika 4, tel. 034-324-94-67 skr. poczt. 636, 42-217 Czstochowa e-mail: skrytka636@antykwarnia.com.pl Internet: www.antykwarnia.com.pl A N T Y K W A R I A T 1 Cz-wa,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW ROK SZKOLNY 2009/2010

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW ROK SZKOLNY 2009/2010 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW ROK SZKOLNY 2009/2010 pion podstawowy I klasa (IV szkoły podstawowej) II klasa (V szkoły podstawowej) historia i społeczeństwo przyroda i społeczeństwo przyroda A.Kania,K.Kwak, J.Majchrzak-Broda

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ W DRETYNIU ROK SZKOLNY 2015/2016 SZKOŁA PODSTAWOWA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY. Lp. Nazwa przedmiotu Tytuł, autor Wydawnictwo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ W DRETYNIU ROK SZKOLNY 2015/2016 SZKOŁA PODSTAWOWA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY. Lp. Nazwa przedmiotu Tytuł, autor Wydawnictwo SZKOŁA PODSTAWOWA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 1. Tropiciele Trzylatek Tropiciele Czterolatek WSiP SZKOŁA PODSTAWOWA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 0 (dzieci pięcioletnie) 1. Tropiciele. Roczne przygotowanie przedszkolne.

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UDZIELONYCH od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

REJESTR ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UDZIELONYCH od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. REJESTR ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UDZIELONYCH od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. Lp. Nr przetargu Tryb procedury i przedmiot przetargu 1. WBP 1-2012 Pn Przetarg nieograniczony na realizacja

Bardziej szczegółowo

Renata Dulian Franciszkańskie Wydawnictwo Św. Antoniego prowincji Św. Jadwigi Braci Mniejszych : strona internetowa

Renata Dulian Franciszkańskie Wydawnictwo Św. Antoniego prowincji Św. Jadwigi Braci Mniejszych : strona internetowa Renata Dulian Franciszkańskie Wydawnictwo Św. Antoniego prowincji Św. Jadwigi Braci Mniejszych : strona internetowa Fides: Biuletyn Bibliotek Kościelnych 1-2 (32-33), 214-217 2011 FIDES Biuletyn Bibliotek

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PODRĘCZNIKÓW R.SZK.2015/2016. SZKOŁA PODSTAWOWA I etap edukacyjny

ZESTAWIENIE PODRĘCZNIKÓW R.SZK.2015/2016. SZKOŁA PODSTAWOWA I etap edukacyjny ZESTAWIENIE PODRĘCZNIKÓW R.SZK.2015/2016 SZKOŁA PODSTAWOWA I etap edukacyjny Klasa Przedmiot Tytuł podręcznika Autor podręcznika Wydawca 0 Oddz.prz. Kraina Przedszkolaka. Roczne przygotowanie przedszkolne

Bardziej szczegółowo

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (18-24.02.2011) 1 010 a p 2004513750 150 a Budownictwo x czasopisma z Polska y 1918-1939 r. 2 010 a p 2004513751 150 a Budownictwo

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw podręczników na lata 2013 2014. VI Liceum Ogólnokształcące Specjalne

Szkolny zestaw podręczników na lata 2013 2014. VI Liceum Ogólnokształcące Specjalne Szkolny zestaw podręczników na lata 2013 2014 Szkolny zestaw podręczników dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych im. Zofii Książek Bregułowej w Dąbrowie

Bardziej szczegółowo

cm, s. 455, opr. oryg. tw.,

cm, s. 455, opr. oryg. tw., ANTYKWARNIA-Ksigarnia NIEZALENA ul. Kopernika 4, tel. 34-324-94-67 skr. poczt. 636, 42-217 Czstochowa e-mail: skrytka636@antykwarnia.com.pl Internet: www.antykwarnia.com.pl A N T Y K W A R I A T Cz-wa,

Bardziej szczegółowo

MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE- GMACH GŁÓWNY. Fot: http://culture.pl/pl/miejsce/muzeum-narodowe-w-krakowie

MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE- GMACH GŁÓWNY. Fot: http://culture.pl/pl/miejsce/muzeum-narodowe-w-krakowie MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE- GMACH GŁÓWNY Fot: http://culture.pl/pl/miejsce/muzeum-narodowe-w-krakowie Kilka słów na temat Muzeum Narodowego w Krakowie Muzeum jest największą instytucją muzealną w Polsce

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA (1) ORAZ PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH (II) OBOWIĄZUJACY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA SZKOŁA PODSTAWOWA

ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA (1) ORAZ PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH (II) OBOWIĄZUJACY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA SZKOŁA PODSTAWOWA ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA (1) ORAZ PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH (II) OBOWIĄZUJACY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA SZKOŁA PODSTAWOWA KLASA I - III L.p. Przedmiot Tytuł i autor programu Nr

Bardziej szczegółowo

13 13 Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori Szkoła Podstawowa nr

13 13 Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori Szkoła Podstawowa nr 0/0 Załącznik nr Załącznik nr Lp. Szkoła Jednostki organizacyjne szkoły/zespołu Liczba oddziałów Liczba oddziałów łącznie liczba wicedyrektorów wymiar godz realizowanych przez dyr. w ramach tygodniowego

Bardziej szczegółowo

Komunikat Kurii Metropolitalnej Szczecińsko-Kamieńskiej (do Księży Proboszczów posługujących w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej)

Komunikat Kurii Metropolitalnej Szczecińsko-Kamieńskiej (do Księży Proboszczów posługujących w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej) KURIA METROPOLITALNA SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKA WYDZIAŁ DUSZPASTERSKI ul. Papieża Pawła VI 4; 71-459 Szczecin tel. 91/454-22-92; fax 91/453-69-08 Szczecin, 30 września 2010 r. Znak: CK 98/2010 Komunikat Kurii

Bardziej szczegółowo

Kard. Stanisław Nagy SCI. Świadkowie wielkiego papieża

Kard. Stanisław Nagy SCI. Świadkowie wielkiego papieża Kard. Stanisław Nagy SCI Świadkowie wielkiego papieża Kard. Stanisław Nagy SCI Świadkowie Wielkiego Papieża CZĘSTOCHOWA 2011 Redaktor serii: ks. Ireneusz Skubiś Redaktor tomu: Anna Srokosz-Sojka Redakcja

Bardziej szczegółowo

1

1 LP. Data Nazwa imprezy Miejsce Organizator 1 03.04 (czwartek) W oczekiwaniu na kanonizację Jana Pawła II zespół Familia HP wykona program "Tłumy serc". Utwory pochodzą z dzieł: Pieśń o Bogu ukrytym oraz

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ 2014 r. 3 odznaka srebrna i złota Dodatkowo: PAŁAC SZTUKI Towarzystwo Przyjaciół 3 wszystkie odznaki

STYCZEŃ 2014 r. 3 odznaka srebrna i złota Dodatkowo: PAŁAC SZTUKI Towarzystwo Przyjaciół 3 wszystkie odznaki STYCZEŃ 2014 r. Załącznik nr 1 Lp. Data Dzień Temat Liczba 1. 25 stycznia Sobota MUZEUM KATEDRALNE 3 odznaka brązowa Zwiedzamy kościół pw. Św. Św. Piotra i Pawła Dodatkowo: PAŁAC SZTUKI Towarzystwo Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kaliszu, ul. Augustyna Kordeckiego 19 SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW Na rok szkolny 2008/ 2009 Szkolny zestaw podręczników obowiązuje w SOSW Szkole Podstawowej Specjalnej

Bardziej szczegółowo

CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze)

CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze) PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze)

Bardziej szczegółowo

Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury

Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury Wybór i opracowanie Magdalena Mularczyk Kielce 2015 Korekta Małgorzata Pronobis Redakcja techniczna opracowanie

Bardziej szczegółowo

Uwielbiajcie Boga Waszym życiem

Uwielbiajcie Boga Waszym życiem II Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Świętym Janie Pawle II pod hasłem Uwielbiajcie Boga Waszym życiem Święty Jan Paweł II Organizator: Zespół Szkolno Przedszkolny w Borownie Borowno Kolonia, ul. Armii Ludowej

Bardziej szczegółowo

Opis wystawy W 90-tą rocznicę Powstania Wielkopolskiego Grupa Leszno

Opis wystawy W 90-tą rocznicę Powstania Wielkopolskiego Grupa Leszno Głównym celem wystawy, zgodnie z koncepcją dr. Eugeniusza Śliwińskiego (Muzeum Okręgowe w Lesznie) i Barbary Ratajewskiej (Archiwum Państwowe w Lesznie) jest ukazanie przyczyn i okoliczności zrywu powstańczego,

Bardziej szczegółowo

W innych szkołach Zestawienie informacji o uczelniach i systemie kształcenia

W innych szkołach Zestawienie informacji o uczelniach i systemie kształcenia Klasa 3LA Liczba uczniów w klasie 36 Liczba uczniów kontynuujących naukę na studiach wyższych W innych szkołach 35 0 Zestawienie informacji o uczelniach i systemie kształcenia Liczba uczniów niekontynuujących

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY I PODRĘCZNIKI DO NAUCZANIA RELIGII OBOWIĄZUJĄCE W ARCHIDIECEZJI SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

PROGRAMY I PODRĘCZNIKI DO NAUCZANIA RELIGII OBOWIĄZUJĄCE W ARCHIDIECEZJI SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 KURIA METROPOLITALNA SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKA Wydział Wychowania Katolickiego ul. Papieża Pawła VI 4 71-459 Szczecin tel. 091/454-22-92 fax. 091/453-69-08 e-mail: wwk@kuria.pl www.wwk.szczecin.kuria.pl Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Franciszek Wójcik (1903-1984)

Franciszek Wójcik (1903-1984) Franciszek Wójcik (1903-1984) wystawa: Pejzaże z Rzymu i Zakopanego 04.03.2011 18.03.2011 Connaisseur Salon Dzieł Sztuki Kraków, Rynek Główny 11 Franciszek Wójcik (1903-1984) Urodzony 2 stycznia 1903 r.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OBOWIĄZUJĄCY W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 im. HENRYKA SIENKIEWICZA W OSTROWCU ŚW. Podręczniki i ćwiczeniówki do klasy I, II i IV zapewnia szkoła.

Bardziej szczegółowo

Podręczniki : Elementarz XXI wieku pod red. Bożeny Gepert. Religia : W domu Bożym i rodzinie Jezusa Księgarnia św. Wojciecha

Podręczniki : Elementarz XXI wieku pod red. Bożeny Gepert. Religia : W domu Bożym i rodzinie Jezusa Księgarnia św. Wojciecha Podręczniki dla klasy pierwszej Podręczniki : Elementarz XXI wieku pod red. Bożeny Gepert W skład pakietu wchodzą : -podręcznik 2 części tzw. elementarz -ćwiczenia zintegrowane 4 zeszyty -ćwiczenia do

Bardziej szczegółowo

KLASA IV PRZEDMIOT TYTUŁ AUTOR WYDAWNICTWO

KLASA IV PRZEDMIOT TYTUŁ AUTOR WYDAWNICTWO LISTA PODRĘCZNIKÓW 2014/2015 Podręczniki do języków zostaną zamówione przez szkołę PODRĘCZNIKI dla klas 0-III można zamówić w szkole po 15 sierpnia. Prosimy o zakupienie podręczników do religii. Numer

Bardziej szczegółowo

Lp nazwa podmiotu tytuł oferty Przyznana dotacja 1. Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenie Księży Marianów z Lublina

Lp nazwa podmiotu tytuł oferty Przyznana dotacja 1. Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenie Księży Marianów z Lublina Zestawienie ofert w Konkursie z dziedziny kultury AD 2010 wraz z przyznanymi dotacjami Lp nazwa podmiotu tytuł oferty Przyznana dotacja 1. Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenie Księży Marianów z Lublina

Bardziej szczegółowo

Zasób czasopism Nadesłał Edyta Dobek

Zasób czasopism Nadesłał Edyta Dobek Zasób czasopism Nadesłał Edyta Dobek ZASÓB CZASOPISM BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W OSTROŁĘCE Drama Lp. Tytuł czasopisma Częstotliwość Zasób Uwagi 1 Alkoholizm i Narkomania Kwartalnik 2006-2010, 2011-2015

Bardziej szczegółowo

- Budynek usługowo-handlowy 08-11.07.2008. - Budynek handlowo-biurowy 08-10.07.2008. - Budynek handlowy 15-16.07.2008

- Budynek usługowo-handlowy 08-11.07.2008. - Budynek handlowo-biurowy 08-10.07.2008. - Budynek handlowy 15-16.07.2008 1. CLARE Sp. z o.o. 2. Osoby fizyczne 3. Antonika Holding S.A. - Budynek usługowo-handlowy 08-11.07.2008 - Budynek handlowo-biurowy 08-10.07.2008 - Budynek handlowy 15-16.07.2008 4. Osoby fizyczne - Budynek

Bardziej szczegółowo

Ruda Śląska. - zestawienie bibliograficzne. ze zbiorów PBW w Rudzie Śląskiej

Ruda Śląska. - zestawienie bibliograficzne. ze zbiorów PBW w Rudzie Śląskiej Ruda Śląska - zestawienie bibliograficzne ze zbiorów PBW w Rudzie Śląskiej 1. 10 [DZIESIĘĆ] lat samorządu lokalnego w Rudzie Śląskiej. - Ruda Śląska : Rada Miejska i Zarząd Miasta Ruda Śląska, 2000 Sygnatura:

Bardziej szczegółowo

Wejherowo. Starogard. Sztum. Tczew. Puck. Gd.

Wejherowo. Starogard. Sztum. Tczew. Puck. Gd. Załącznik Nr 2... Pieczęć firmowa FORMULARZ CENOWY..., dnia...... 2013 r Składając ofertę na wykonanie: Dostawę prenumeraty prasy: dzienników lokalnych i ogólnokrajowych oraz czasopism fachowych na rok

Bardziej szczegółowo

~ TeatrN9wy. ~w Łodzi. Mała Sala ul. Zachodnia 93. Sławomir Mrożek EMIGRANCI. premiera: 7 maja 1977

~ TeatrN9wy. ~w Łodzi. Mała Sala ul. Zachodnia 93. Sławomir Mrożek EMIGRANCI. premiera: 7 maja 1977 ~ TeatrN9wy ~w Łodzi Mała Sala ul. Zachodnia 93 Sławomir Mrożek EMIGRANCI premiera: 7 maja 1977 Sławomir Mrożek EMIGRANCI A A X X Obsada: JAN ZDROJEWSKI BOGUSŁAW SOCHNACKI Reżyseria: Scenografia: WITOLD

Bardziej szczegółowo

Kultura. w województwie małopolskim w 2008 roku

Kultura. w województwie małopolskim w 2008 roku Kultura w województwie małopolskim w 2008 roku Kultura w Małopolsce Wydawca Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków www.

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. I. Droga elazna

Spis treœci. I. Droga elazna Spis treœci Inni romantycy,, inny romantyzm 1. Literatura z przypisów i wykropkowañ... 5 2. Wszyscy i wszystkie inaczej... 41 3. Romantyzm prze-pisany... 75 I. Droga elazna Stanis³aw Janicki, O machinach

Bardziej szczegółowo

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; Pelplin

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; Pelplin Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; 83-130 Pelplin e-mail: ksmdp@o2.pl www.pelplin.ksm.org.pl Nr rachunku: 18 1160 2202 0000 0000 5342 0223 Kalendarz formacyjny

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU. POWSTANIE STYCZNIOWE Zestawienie bibliograficzne w wyborze

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU. POWSTANIE STYCZNIOWE Zestawienie bibliograficzne w wyborze CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU POWSTANIE STYCZNIOWE Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Agnieszka Graczyk Turek, 2013 WYDAWNICTWA

Bardziej szczegółowo

Wykaz podręczników dla klasy I gimnazjum na rok szkolny 2008/2009

Wykaz podręczników dla klasy I gimnazjum na rok szkolny 2008/2009 Załącznik nr 1 Wykaz podręczników dla klasy I gimnazjum na rok szkolny 2008/2009 Przedmiot Tytuł Autor Wydawnictwo Język ojczysty 2. Podręcznik do kształcenia językowego dla klasy pierwszej gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 17 lipca 2012 r. Poz. 3450 UCHWAŁA NR L/654/12 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 27 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 17 lipca 2012 r. Poz. 3450 UCHWAŁA NR L/654/12 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 27 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 lipca 2012 r. Poz. 3450 UCHWAŁA NR L/654/12 RADY MIASTA KRAKOWA w sprawie ustalenia nazw szkół ponadgimnazjalnych i zespołów szkół. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Motyw snu w literaturze

Motyw snu w literaturze Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Motyw snu w literaturze zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2010 2 Materiały ogólne 1. Danek, D. : Sen (marzenie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ KATECHETYCZNY KURII METROPOLITALNEJ GDAŃSKIEJ Gdańsk-Oliwa, ul. Bpa Nowickiego 1, tel. (58) , fax

WYDZIAŁ KATECHETYCZNY KURII METROPOLITALNEJ GDAŃSKIEJ Gdańsk-Oliwa, ul. Bpa Nowickiego 1, tel. (58) , fax WYDZIAŁ KATECHETYCZNY KURII METROPOLITALNEJ GDAŃSKIEJ 80-330 Gdańsk-Oliwa, ul. Bpa Nowickiego 1, tel. (58) 552-43-25, fax 552-51-15 REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO z okazji Roku Brata Alberta, o uczynkach

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPECJALNA 2015. Księga cudów Polski. Cena detal.: 69,95 zł. 49,90 zł. Jolanta Bąk Polska. Cena detal.: 29,95 zł.

OFERTA SPECJALNA 2015. Księga cudów Polski. Cena detal.: 69,95 zł. 49,90 zł. Jolanta Bąk Polska. Cena detal.: 29,95 zł. Dragon Księga cudów Świata Format: 230x330 49,90 zł Dragon Dragon Europa 1000 miejsc, które musisz zobaczyć Dragon Księga cudów Europy Format: 230x330 49,90 zł Dragon Twoja Planeta Polski Stron: 444 Cena

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny pod hasłem Nasza wspólna Europa"

Projekt edukacyjny pod hasłem Nasza wspólna Europa Projekt edukacyjny pod hasłem Nasza wspólna Europa" Obchody 10-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych Cel główny zgodny z ceremoniałem

Bardziej szczegółowo

D&D Marian Dąbrowski oraz WIKR

D&D Marian Dąbrowski oraz WIKR D&D Marian Dąbrowski oraz WIKR ZAPRASZAJĄ DO ZAKUPU OKŁADEK NA PODRĘCZNIKI SZKOLNE. OPIS TECHNICZNY OKŁADEK: Okładki z folii PVC wysoko przezroczystej z kolorową zakładką wykonane metodą wysokiej częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Ankieta czytelników "Biblioteki w Szkole"

Ankieta czytelników Biblioteki w Szkole Raport z badania ankietowego Ankieta czytelników "Biblioteki w Szkole" Strona 1/102 Spis treści Komentarz autora.................................................. 4 1. Twoja główna profesja..............................................

Bardziej szczegółowo

NOWOCI Z ANTYKWARSKIEJ PÓŁKI

NOWOCI Z ANTYKWARSKIEJ PÓŁKI ANTYKWARNIA-Ksigarnia NIEZALENA ul. Kopernika 4, tel. 034-324-94-67 skr. poczt. 636, 42-217 Czstochowa e-mail: skrytka636@antykwarnia.com.pl Internet: www.antykwarnia.eu www.antykwarnia.com.pl www.antykwarnia.com

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23

SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 UWAGA Korekta jęz. angielski kl. 0 oraz kl. III KLASA 0 1. NAUCZANIE ZINTEGROWANE Tropiciele wyd. WSIP autorzy pakietu: Nadarzyńska,

Bardziej szczegółowo

Ziemia świętokrzyska (historia, ludzie, przyroda) w utworach Stefana Żeromskiego

Ziemia świętokrzyska (historia, ludzie, przyroda) w utworach Stefana Żeromskiego Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Ziemia świętokrzyska (historia, ludzie, przyroda) w utworach Stefana Żeromskiego Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2004 2 1. Adamczyk, Zdzisław

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 29 lutego 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

2010/2011 KLASY DRUGIE

2010/2011 KLASY DRUGIE Wykaz podręczników do klas pierwszych zostanie podany w dniu 15 lipca 2010r. Podręczniki do klasy pierwszej, do edukacji wczesnoszkolnej w roku szkolnym 2010/2011 są inne od podręczników w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Trzebnica. Zarys rozwoju miasta na przestrzeni wieków. pod redakcją Leszka Wiatrowskiego. Wrocław Trzebnica 1995 Wydawnictwo DTSK Silesia

Trzebnica. Zarys rozwoju miasta na przestrzeni wieków. pod redakcją Leszka Wiatrowskiego. Wrocław Trzebnica 1995 Wydawnictwo DTSK Silesia Trzebnica Zarys rozwoju miasta na przestrzeni wieków pod redakcją Leszka Wiatrowskiego Wrocław Trzebnica 1995 Wydawnictwo DTSK Silesia Spis treści Przedmowa (Henryk Jacukowicz) 5 Wstęp (Jerzy Kos, Leszek

Bardziej szczegółowo

Julian Tuwim (1894-1953)

Julian Tuwim (1894-1953) Julian Tuwim (1894-1953) Zestawienie bibliograficzne ze zbiorów PBW w Rudzie Śląskiej Oprac. Agnieszka Miczka Ruda Śląska 2013 Wydawnictwa zwarte 1. Krasoń, Katarzyna Malowniczy most do poezji : wiersze

Bardziej szczegółowo

Zasób czasopism Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce Filia w Przasnyszu

Zasób czasopism Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce Filia w Przasnyszu Zasób czasopism Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce Filia w Przasnyszu Lp. Tytuł czasopisma Częstotliwość Zasób Uwagi 1 Alkoholizm i Narkomania 2006-2011 Roczniki niekompletne: 2006 br. nr 1, 2009 br.

Bardziej szczegółowo

03.01. Antropologia 03.02. Demografia

03.01. Antropologia 03.02. Demografia BIBLIOGRAFIA REGIONALNA NOWEJ HUTY - klasyfikacja 01. DZIAŁ OGÓLNY 01.01. Bibliografie 01.01.01. Bibliografie ogólne i dotyczące poszczególnych okręgów i miejscowości 01.01.02. Bibliografie dziedzin i

Bardziej szczegółowo

PODRCZNIKI 2010/2011 Społeczna Szkoła Podstawowa nr 5 STO

PODRCZNIKI 2010/2011 Społeczna Szkoła Podstawowa nr 5 STO PODRCZNIKI 2010/2011 Społeczna Szkoła Podstawowa nr 5 STO KLASA 0 kształcenie Mój kuferek Aleksandra Juka Bonecka Jezus mnie kocha- Ks. ST. Radom podrcznik do religii dla kl.0 Łabendowicz 2008 j. angielski

Bardziej szczegółowo

Czterdzieści lat działalności Zespołu Historii Kartografii... Załącznik 1

Czterdzieści lat działalności Zespołu Historii Kartografii... Załącznik 1 25 Załącznik 1 Sprawozdania z ogólnopolskich konferencji historyków kartografii Ogólnopolska konferencja we Wrocławiu poświęcona historii kartografii Janina E. Piasecka. Polski Przegl. Kartogr., t. 8,

Bardziej szczegółowo