Huty. W związku z tym, 27 stycznia Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ISD Huty Częstochowa zdecydowało,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Huty. W związku z tym, 27 stycznia Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ISD Huty Częstochowa zdecydowało,"

Transkrypt

1 Drabik bez konkurencji Sławomir Drabik jest najlepszym w Polsce specjalistą od wyścigów motocyklowych na lodzie. W ubiegłą sobotę wygrał zorganizowaną przez siebie Galę Lodową w Częstochowie, a dzień później triumfował w Toruniu. str. 6 Wędkarskie rocznice Członkowie Koła PZW Okoń przy ISD Hucie Częstochowa podsumowali udany rok 2009 i rozmawiali o planach na najbliższy sezon wędkarski, kiedy to Koło będzie świętowało jubileusz 40-lecia działalności. str. 5 Fotografie, grafiki, obrazy Wnuk pracowników częstochowskiej Huty, 20-letni Tomasz Chadziński wystawia swoje prace w bibliotece przy Al. Pokoju. Utalentowany uczeń Liceum Plastycznego tworzy, zmagając się z ciężką chorobą. str. 2 t y g o d n i k ISD Huty Częstochowa l 29 stycznia 2010 r. l nr 4 (2327) Zmiany w Zarządzie Z Huty do Stoczni Gdańsk Dotychczasowy wiceprezes i dyrektor generalny ISD Huty Częstochowa Andrzej Stokłosa został prezesem Zarządu Stoczni Gdańsk SA. Nowym wiceprezesem Huty będzie Andrzej Jakubow. Decyzję o powołaniu prezesa podjęła obradująca w ubiegłą środę Rada Nadzorcza Stoczni Gdańsk SA. Stanowisko to było od dwóch lat nieobsadzone. 62-letni Andrzej Stokłosa jest z wykształcenia ekonomistą. W 2002 r. został wiceprezesem Huty Stali Częstochowa. Następnie był jej prezesem, a po przyjściu inwestora strategicznego został wiceprezesem i dyrektorem generalnym ISD Huty Częstochowa. Wcześniej pracował m.in. w tyskich zakładach Fiata i był prezesem Regionalnej Agencji Rozwoju Przemysłu w Katowicach. Jako prezes Huty Stali Częstochowa odegrał niezwykle ważną rolę w ratowaniu miejsc pracy w częstochowskiej Hucie oraz jej przekształceniach. Znakomicie rozumiał rolę tak dużego przedsiębiorstwa w życiu społeczno-gospodarczym miasta i regionu mówi Jacek Kasprzyk, doradca Zarządzu Huty. Prezes Stokłosa był m.in. inicjatorem Plenerów Artystycznych ISD Huty Częstochowa, podczas których czołowi plastycy tworzą prace inspirowane tematyką hutniczą. Nowe stanowisko w Gdańsku Andrzej Stokłosa obejmie 1 lutego. Równocześnie przestanie pełnić obowiązki w Zarządzie Huty. W związku z tym, 27 stycznia Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ISD Huty Częstochowa zdecydowało, że nowym wiceprezesem zostanie Andrzej Jakubow, który nadal będzie również Dyrektorem ds. Zarządzania Zasobami Pracy. W 2007 r. udziały w Stoczni Gdańsk SA kupił ukraiński koncern ISD. Obecnie ponad 75 procent akcji należy do ukraińskich akcjonariuszy, a pozostałe do Agencji Rozwoju Przemysłu. N Prezes Andrzej Stokłosa jeszcze w swoim hutniczym gabinecie. Dobrowolne odejścia Uzgodniono Aneks numer 5 do Pakietu Socjalnego Przedstawiciele kierownictwa ISD Huty Częstochowa i związków zawodowych uzgodnili treść Aneksu do Pakietu Socjalnego, dotyczącego dobrowolnych odejść z pracy. Aneks nr 5 dotyczy Pracowników, którzy do końca 2010 r. zechcą odejść z ISD Huty Częstochowa. W przypadku złożenia w formie pisemnej prośby o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, Pracownik otrzymałby odprawę z tytułu ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników i dodatkową rekompensatę z tytułu rezygnacji z Gwarancji Zatrudnienia. Ostateczny tekst uzgodniono w ubiegły piątek w efekcie dyskusji pomiędzy przedstawicielami kierownictwa Huty, związkowcami i prawnikami: Anną Stykowską-Sikorą, reprezentującą ISD oraz Arkadiuszem Sobczykiem, zaproszonym przez stronę związkową. Podczas spotkania wprowadzono kilka poprawek do projektu przedstawionego związkowcom. I tak wysokość rekompensaty dla osób, odchodzących z Huty będzie obliczana według wzoru: O = M x (40% x W) - Z gdzie: O = wysokość rekompensaty; M = liczba miesięcy, jaka pozostała na dzień rozwiązania umowy o pracę z Pracownikiem do końca trwania Gwarancji Zatrudnienia, nie większa jednak niż liczba miesięcy, jaka pozostała Pracownikowi do osiągnięcia normalnego wieku emerytalnego (60 lat - kobiety i 65 lat - mężczyźni) lub wieku przewidzianego dla Pracowników, którzy nabyli uprawnienia do przejścia na emeryturę w obniżonym wieku ze względu na zatrudnienie w szczególnych warunkach; W = wysokość wynagrodzenia Pracownika brutto, liczonego jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, na dzień rozwiązania umowy o pracę, z tym, że obliczenie winno się odbyć przy założeniu, jak gdyby specjalne wynagrodzenie z tytułu Karty Hutnika było wypłacane zgodnie z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy w okresach miesięcznych; Z = wysokość odprawy z tytułu ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników. W przypadku Pracowników, którzy odejdą z Huty po 30 czerwca 2010 r. procent wynagrodzenia określony we wzorze wyniesie 30 procent. Odprawa będzie wypłacana jednorazowo, wraz z wypłatą wynagrodzenia za ostatni miesiąc zatrudnienia. Natomiast rekompensata będzie wypłacana w równych miesięcznych ratach. Liczba rat równa będzie liczbie miesięcy, jakie pozostały na dzień rozwiązania umowy o pracę do końca trwania Gwarancji Zatrudnienia, lub liczbie miesięcy, jakie pozostały do ukończenia przez Pracownika normalnego wieku emerytalnego w okresie Gwarancji Zatrudnienia. Odprawa i rekompensata wyczerpują roszczenia, jakie Pracownik mógłby mieć w związku z rozwiązaniem stosunku pracy. Pracodawca zobowiązuje się do terminowej zapłaty rat. W przypadku opóźnienia w płatności, trwającego dłużej niż 3 miesiące, Pracownik może żądać zapłaty pozostałej kwoty jednorazowo. W przypadku śmierci Pracownika, niewypłacona kwota podlega dziedziczeniu. Postanowienia dotyczą wyłącznie Pracowników objętych Gwarancją Zatrudnienia, z wyłączeniem osób mających uprawnienia do przejścia na wcześniejszą emeryturę i Pracowników, którzy osiągną normalny wiek emerytalny do 31 grudnia 2010 r. Wspomniane kwoty będą wypłacane Pracownikom bez względu na to, co zrobią i czym się będą zajmować po odejściu z ISD Huty Częstochowa. Stracą do nich prawo w przypadku ponownego zatrudnienia w Hucie. Ponieważ odejścia odbędą się na zasadzie porozumienia stron, konieczna jest akceptacja obu stron - zarówno pracownika, jak i pracodawcy, który w niektórych przypadkach może odmówić zgody. Z uzgodnionym tekstem Aneksu nr 5 zapoznają się gremia statutowe związków. Być może w przyszłym tygodniu dokument zostanie podpisany przez wszystkie strony i wejdzie w życie. Pozostałe postanowienia Pakietu Socjalnego nie ulegają zmianie. N Regulamin Zakładowej Działalności Socjalnej w ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. drukujemy na stronach 3-4

2 2 nr 4/2010 W fotograficznym skrócie Sroga zima spowodowała awarię rurociągu nad Al. Pokoju, doprowadzającego zmiękczoną wodę do Stalowni. Usterkę usuwały służby Zakładu Elektroenergetycznego Elsen. Chór Collegium Cantorum Czestochoviensis dał w niedzielę w Bazylice Jasnogórskiej koncert polskich kolęd. Po występie przeprowadzono kwestę charytatywną. Ponad 40 osób wystartowało w II Biegu Narciarskim zorganizowanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na częstochowskiej Promenadzie im. Czesława Niemena. Wystawa na Rakowie Fotografie, grafiki, obrazy... Dzieła Tomasza Chadzińskiego można oglądać na wystawie w Filii nr 7 Biblioteki Publicznej, obok pętli tramwajowej na Rakowie. 20-letni uczeń Liceum Plastycznego tworzy je, zmagając się z ciężką chorobą. Babcia i dziadek Tomka Janina i Marian Chadzińscy, przepracowali wiele lat w częstochowskiej Hucie. Nikt w rodzinie nie zdradzał jednak talentów plastycznych. Tomek jest pierwszy. - Zaczęło się od zainteresowania fotografią w pierwszej klasie gimnazjum. Chodziłem z aparatem po mieście i poznawałem tajniki fotografowania. W Liceum Plastycznym zająłem się też grafiką i malarstwem opowiada. Przyjaciele rodziny, wiedząc o niezwykłym talencie młodego człowieka, pomogli zorganizować mu wystawę w Galerii Młodych Twórców, prowadzonej przez dawną bibliotekę hutniczą. Chcemy prezentować i promować utalentowanych młodych ludzi. Dzieła Tomka na pewno zasługują na taką promocję ocenia Mirosława Więcek z biblioteki. Na ścianach można teraz podziwiać prace Tomasza Chadzińskiego: obrazy, fotografie, m.in. zrobione na terenie obozu Auschwitz, portrety i grafiki, w tym komputerowe. Moją ulubioną techniką jest malowanie sprayem, ale trochę ambitniejsze niż graffiti na murach. Na wystawie chciałem jednak pokazać bardzo różnorodne prace. Pomagała mi je wybrać mama mówi autor. Druga wielka pasja Tomka to muzyka. Gra na perkusji, a niedawno wraz z przyjaciółmi założył zespół jazzowy. Z tego chciałbym w przyszłości żyć mówi. Nie wszystko przychodzi mu jednak łatwo. Tomek cierpi na chorobę Leśniowskiego -Crohna. To rzadkie genetyczne schorzenie jelit i ścianek przewodu pokarmowego. Na co dzień wymaga ścisłej diety i zażywania sporej ilości leków. W przeciwnym razie pojawiają się przewlekłe biegunki, a skutkami ubocznymi może być m.in. osłabienie kości i stawów, zahamowanie wzrostu itp. Zdarza się jednak, że mimo ciągłego leczenia stan chorych pogarsza się. Tak było w wypadku Tomka. Choroba sprawiła, że spędził wiele miesięcy w szpitalu i musiał przerwać naukę. Maturę będzie zdawał dopiero za rok. Potem chciałbym studiować grafikę warsztatową na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i specjalizować się w fotografii mówi. Ekspozycja w bibliotece przy Al. Pokoju to pierwsza wystawa jego prac. Można je oglądać do końca marca. N Tomasz Chadziński na tle swoich prac prezentowanych w bibliotece. Osoby, które chcą pomóc Tomkowi, mogą przekazać 1 procent podatków na rzecz Caritas Archidiecezji Częstochowskiej Organizacja Pożytku Publicznego KRS z dopiskiem Dla Tomasza Chadzińskiego lub wpłacić pieniądze na konto: PKO BP I/O Częstochowa l W HOŁDZIE SCHUMANNOWI Z okazji 200. rocznicy urodzin Roberta Schumanna, w piątek, 29 stycznia, w Filharmonii Częstochowskiej można będzie usłyszeć dwa dzieła tego kompozytora: III Symfonię Es-dur Reńską i Koncert skrzypcowy d-moll. Koncert rozpocznie się o godz. 19. Orkiestrę Symfoniczną poprowadzi dyrektor artystyczny Ukraińskiej Narodowej Orkiestry Symfonicznej w Kijowie Natalia Ponomarczuk, a solistą będzie ukraiński skrzypek Dima Tkaczenko. l PREMIERA PLAŻY W sobotę, 30 stycznia, o godz. 19, na scenie kameralnej Teatru im. A. Mickiewicza odbędzie się premiera sztuki Plaża Petera Asmussena, którą wyreżyserował Andre Hübner-Ochodlo. Po raz drugi zostanie ona pokazana w niedzielę, również o godz. 19, a w przyszłym tygodniu będzie prezentowana od środy do soboty. W lutowym repertuarze są także: Pierwszy raz, Mayday, Igraszki z diabłem, Wilki, Stachura oraz Tajemniczy ogród, Czerwony Kapturek i Koziołek Matołek. Teatr będzie gospodarzem III Festiwalu Dobrej Piosenki im. Kaliny Jędrusik Kalinowe noce, Kalinowe dni ( ). Natomiast już w następną niedzielę (7.2., godz. 19) w teatrze wystąpi z recitalem Michał Bajor. Aktualności kulturalne l DZIWNA PARA I RECITALE W niedzielę, 31 stycznia, na scenie Filharmonii Częstochowskiej odbędą się dwa spektakle komedii Neila Simona Dziwna para (godz i 19.30), w której wystąpią Artur Barciś, Cezary Żak, Viola Arlak, Katarzyna Żak i Wojciech Wysocki. Z kolei w lutym w Filharmonii będzie można usłyszeć i zobaczyć Krzysztofa Krawczyka (7.2.), Macieja Maleńczuka (12.2.), Annę Dereszowską i zespół Machina del Tango (14.2.) i Annę Marię Jopek (18.2.), a także Kabaret Łowcy.B (11.2.). Po raz kolejny zostanie też wystawiona komedia Goło i wesoło (16.2.). l Z KOLĘDĄ PO CZĘSTOCHOWIE Dobiega końca cykl Z kolędą po Częstochowie, przygotowany przez OPK Gaude Mater. Ostatni koncert odbędzie się w niedzielę, 31 stycznia, w Ratuszu, gdzie od godz. 17 można śpiewać kolędy z rodzinami Beliców i Saneckich (Aleksandra Szwejkowska-Belica jest skrzypaczką, a Cezary Sanecki pianistą). Wstęp wolny. W sobotę, 30 bm., o godz. 19, na scenie MDK przy ul. Łukasińskiego rozpocznie się widowisko Doleciały, na które złożą się kolędy z płyty Latały ptaszki latały, a wystąpią zespoły: wokalny Kalokagathos i teatralny Trójkąt. l ORKIESTRA W SALI PAPIESKIEJ W sobotę, 30 stycznia, o godz w Sali Papieskiej klasztoru jasnogórskiego odbędzie się świąteczny koncert Jasnogórskiej Orkiestry Dętej. Poprowadzi ją Marek Piątek, a w programie są utwory Straussa, Bernsteina, Wasowskiego, Krajewskiego, Kolditza i Bocka. l KULTURA I SZTUKA INDIAN W Andach i amazońskiej dżungli. Kultura i sztuka Indian Peru, to tytuł wystawy przygotowanej przez Muzeum Częstochowskie. Zostanie otwarta w środę, 3 lutego, o godz. 14, w Pawilonie Etnograficznym w Parku im. Staszica. Natomiast już w piątek, o godz. 18, w Galerii ArtFoto Regionalnego Ośrodka Kultury (ul. Ogińskiego 13a) odbędzie się wernisaż wystawy fotografii Magdy Hueckel Atrofia/Hipertrofia. l PROPOZYCJE OKF W Kinie Studyjnym Iluzja Ośrodka Kultury Filmowej do 3 lutego będzie wyświetlany nagrodzony Złotą Palmą w Cannes austriacko-francusko-niemiecki dramat Biała wstążka (godz i 20.15) oraz kanadyjska dokumentalna fantazja - Moje Winnipeg (godz ). l Z REPERTUARU MULTIPLEKSÓW Na ekrany częstochowskich kin Cinema City wchodzą dwa nowe filmy: katastroficzna Księga Ocalenia i animowana Planeta 51. Ponadto w multipleksach Wolność i Galeria Jurajska są obecnie wyświetlane: Nine Dziewięć, Wszystko co kocham,, Sherlock Holmes Parnassus. Człowiek, który oszukał diabła, Avatar, Ciacho i Stare wygi. Dla młodszych widzów są przeznaczone: Mikołajek, Księżniczka i Żaba, Alvin i wiewiórki 2, Artur i zemsta Maltazara. Uwaga: niektóre filmy są wyświetlane tylko w jednym ze wspomnianych kin. Komunikacja Nowy rozkład jazdy MPK Od 1 lutego zmieniają się rozkłady jazdy niektórych linii autobusowych. Zmiana obejmie m.in. linie w kierunku Huty: 12 i 32 do dworca PKP Raków oraz 19 i 28 do szpitala na Kucelinie i Walcowni Blach Grubych, a także 21, 26 i 27. Korekty nie dotyczą tras, ale godzin odjazdów z przystanków. Nowe rozkłady są już na stronie Wkrótce powinny pojawić się także przystankach. N Podziękowania dla Koleżanek i Kolegów z Zakładu Transportu za wsparcie okazane po śmierci MAMY składa Piotr Kolasa Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Kolegi MARIUSZA OPALI Składamy serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie Koleżanki i Koledzy ze Związku Zawodowego Juvenia Huty Częstochowa

3 nr 4/2010 REGULAMIN ZAKŁADOWEJ DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ w ISD HUTA CZĘSTOCHOWA Sp. z o.o. 3 CZĘŚĆ PIERWSZA POSTANOWIENIA OGÓLNE Jeżeli w Regulaminie Zakładowej Działalności Socjalnej jest mowa o: 1/ regulaminie rozumie się przez to Regulamin Zakładowej Działalności Socjalnej w ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o., 2/ Hucie rozumie się przez to ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. w Częstochowie oraz byłą Hutę Stali Częstochowa Sp. z o.o., 3/ związkach zawodowych rozumie się przez to zakładowe i międzyzakładowe organizacje związkowe działające w ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o., 4/ Spółce VENA rozumie się przez to Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych VENA Sp. z o.o. w Częstochowie. 1. Przeznaczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1. Środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (zwanego dalej Funduszem) przeznacza się na finansowanie działalności socjalnej, określonej w rocznym planie rzeczowo-finansowym zwanym dalej planem. Plan rzeczowo-finansowy będzie uzgodniony ze związkami zawodowymi działającymi w ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. 2. Środki Funduszu przeznacza się na finansowanie: różnych form wypoczynku, wypoczynku turystycznego (pod gruszą), wycieczek, wypoczynku dzieci i młodzieży, wypoczynku w dniach wolnych od pracy, wypoczynku indywidualnego, bonów towarowych, pomocy socjalnej dla osób uprawnionych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, życiowej, zdrowotnej, losowej, innych wyżej niewymienionych, po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi. 2. Uprawnieni do korzystania z funduszu świadczeń socjalnych 1. Do korzystania ze świadczeń socjalnych uprawnieni są: pracownicy Huty zatrudnieni na podstawie umowy o pracę i ich rodziny, pracownicy Huty przebywający na urlopach wychowawczych i ich rodziny, emeryci, renciści (byli pracownicy Huty) i ich rodziny, członkowie rodzin pobierający rentę rodzinną po zmarłych pracownikach emerytach, rencistach Huty, byli pracownicy Huty przebywający na świadczeniu przedemerytalnym. 2. Za członków rodziny uważa się: współmałżonka, pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci w wieku do lat 18. (dzieci własne, przysposobione, przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej oraz dzieci współmałżonka). W przypadku kontynuowania nauki dzieci pozostające na utrzymaniu do czasu ukończenia szkoły, nie dłużej jednak niż do 25 lat życia. osoby wymienione wyżej całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji bez względu na wiek. 3. W pierwszej kolejności z usług i świadczeń socjalnych powinni korzystać: posiadający niskie dochody w przeliczeniu na członka rodziny, sporadycznie korzystający ze świadczeń socjalnych, zatrudnieni w warunkach uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia, wychowujący samotnie dzieci. 3. Zasady przyznawania ulgowych świadczeń 1. Świadczenia socjalne finansowane z Funduszu nie mają charakteru świadczeń należnych. Oznacza to, że osoby uprawnione, które nie uzyskały dopłaty wówczas, gdy się o nią ubiegały, nie mogą domagać się jakiegokolwiek ekwiwalentu z tego tytułu. 2. Odpłatność ulgowa za świadczenia i usługi socjalne występuje wtedy, kiedy jest dofinansowanie z Funduszu. 3. Osoby uprawnione i ich rodziny mogą korzystać na przestrzeni roku kalendarzowego z następujących świadczeń socjalnych: a) minimum z 7-dniowych, a maksimum z 14-dniowych wczasów organizowanych przez lub za pośrednictwem Spółki VENA, b) minimum 7-dniowych, a maksimum 14-dniowych wczasów zakupionych indywidualnie, c) minimum 7-dniowego, a maksimum 21-dniowego pobytu w sanatoriach połączonego z wypoczynkiem, d) ogólnodostępnego wypoczynku organizowanego przez związki zawodowe dla wszystkich uprawnionych, e) 7 dni wypoczynku w dniach wolnych od pracy, w tym również zorganizowanych pobytów jednodniowych, f) wycieczek organizowanych przez lub za pośrednictwem Spółki VENA oraz związki zawodowe, g) zimowisk, obozów, kolonii, h) wypoczynku turystycznego (pod gruszą). 4. Osoba uprawniona może korzystać raz w roku z dofinansowania do jednej z niżej wymienionych form wypoczynku: zimowisko, kolonie, obóz, wczasy, sanatorium. Ww. zapis dotyczy również małżeństw pracujących w Hucie. Skorzystanie z dwóch ww. form wypoczynku pociąga za sobą pełną opłatę (bez dofinansowania) za drugą formę wypoczynku. Osoba uprawniona może również korzystać z wypoczynku w dni wolne oraz z wycieczek, korzystając z dofinansowania. 5. Pracownik może otrzymać na podstawie złożonego wniosku dofinansowanie do wypoczynku turystycznego (pod gruszą) pod warunkiem, że w br. nie korzystał lub nie będzie korzystał z dofinansowania do kolonii, obozu, zimowiska, wczasów i sanatorium z wyjątkiem pkt 5a). Wysokość dofinansowania będzie zróżnicowana w zależności od dochodów pracownika. Wypłata nastąpi w kasie Huty w ciągu 30 dni od złożenia wniosku w Dziale Spraw Pracowniczych. a/ W przypadku korzystania wyłącznie z 7-dniowych wczasów w Ośrodkach Szkoleniowo-Wypoczynkowych w Jastrzębiu k. Poraja pracownikowi przysługuje dofinansowanie do wypoczynku turystycznego. 6. Do otrzymania świadczeń i usług za odpłatnością ulgową uprawnione są osoby wymienione w 2 pkt Odpłatność ulgowa za świadczenia i usługi dla uprawnionych osób uzależniona jest i liczona od wysokości dochodu na członka rodziny i wartości skierowania zgodnie z tabelą odpłatności uzgodnioną na dany rok. 8. Ceny umowne skierowań za wczasy, sanatoria, zimowiska, kolonie, obozy, wypoczynek w dni wolne od pracy podaje Spółka VENA. Odpłatność ulgową od ww. świadczeń (skierowań) ustalają związki zawodowe i pracodawca na dany rok. 9. Odpłatność za wypoczynek w dni wolne od pracy i wycieczki realizowane przez i za pośrednictwem Spółki VENA pobiera się zgodnie z odpowiednimi zapisami Rozdziału III 6 pkt Dochód na członka rodziny ustala się w oparciu o średni miesięczny dochód z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek z poprzedniego roku obrachunkowego. Obliczany on jest na podstawie udokumentowanych dochodów wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe członków rodziny. W razie osiągania dochodów przez osobę uprawnioną i członków jej rodziny z kilku źródeł, uprawniony obowiązany jest przedłożyć dokumenty o wysokości dochodów z tych tytułów na żądanie tego pracodawcy, z którego funduszu korzysta. Udokumentowanie nie jest wymagane w przypadku określenia się osoby uprawnionej, że dochód na członka rodziny jest najwyższy w przyjętej na dany rok tabeli odpłatności. W oparciu o dochody ustala się wysokość odpłatności ulgowej osoby uprawnionej i członków jej rodziny. 11. Średni dochód w rodzinie obejmuje dochody brutto pomniejszone o: zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, składki na ubezpieczenie społeczne (fundusz emerytalny, rentowy i chorobowy) i zdrowotne, zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, nagrodę jubileuszową wypłaconą jednorazowo. 12. W przypadku świadomego przekazania przez osobę uprawnioną ulgowego skierowania innej osobie uprawnionej lub nieuprawnionej do korzystania ze świadczeń bez zgody pracodawcy, osoba, która otrzymała dopłatę z Funduszu jest zobowiązana do pokrycia pełnego kosztu skierowania zgodnie z wartością skierowania podaną przez Spółkę VENA w okresie 10 dni od chwili ujawnienia zdarzenia. CZĘŚĆ DRUGA ZASADY KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE WYPOCZYNKU ROZDZIAŁ I WYPOCZYNEK PRACOWNIKÓW, BYŁYCH PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN Z dofinansowania do wczasów mogą korzystać osoby wymienione w 2 pkt Członkowie rodziny osób uprawnionych mogą korzystać z dofinansowania do wczasów, wypoczynku w dni wolne od pracy, wycieczek, pod warunkiem równoczesnego korzystania z tego świadczenia przez uprawnionego. 3. W ośrodkach przedstawionych w ofercie przez Spółkę VENA dzieci do lat 3 osób uprawnionych mogą przebywać bez skierowania za ustaloną opłatą ryczałtową. Opłata za pobyt tych dzieci dokonywana będzie zgodnie z cennikiem podanym przez VENĘ. W ośrodkach innych organizatorów w zależności od obowiązujących tam regulaminów i cenników. 4. Jako zasady korzystania z wczasów przyjmuje się: a) pierwszeństwo skorzystania w danym roku mają osoby uprawnione, które w roku 2008 i 2009 i wcześniej nie korzystały z dofinansowania do tej formy wypoczynku, b) przy wczasach zorganizowanych przez lub za pośrednictwem Spółki VENA decyduje kolejność zgłoszeń, aż do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel z uwzględnieniem naliczonego w Hucie odpisu przypadającego na wypoczynek, c) warunkiem otrzymania skierowania przez pracownika jest złożenie wniosku oraz wpłata zaliczki (gotówką) stanowiącej 10 % naliczonej odpłatności ulgowej w kasach Spółki VENA. Pozostałe 90 % odpłatności ulgowej potrącone zostanie z wynagrodzenia przez listę płac maksymalnie w 4 ratach, począwszy od następnego miesiąca po wpłaceniu zaliczki (ilość rat w uzgodnieniu z pracownikiem), nie później niż do 10 listopada danego roku. Podatek dochodowy od dofinansowania do wczasów będzie potrącony w miesiącu korzystania z wczasów przez pracownika, d) pracownicy zatrudnieni w kategorii A lub B od wyliczonej ulgowej odpłatności za wczasy wynikającej z tabeli, otrzymają dodatkowo 15% ulgę w odpłatności (ulga ta pokrywana jest z ZFŚS tylko dla pracownika), e) warunkiem wydania skierowania dla emeryta, rencisty, osoby przebywającej na urlopie wychowawczym jest wpłata naliczonej odpłatności ulgowej maksymalnie w 4 ratach przed wyjazdem w kasach Spółki VENA. Podatek dochodowy od dofinansowania do wczasów od emeryta i rencisty powinien być wpłacony w miesiącu korzystania z wczasów. 5. Osoba uprawniona, która po otrzymaniu skierowania chce z niego zrezygnować, powinna zgłosić się bezpośrednio w Spółce VENA, nie później jednak niż na 21 dni przed datą rozpoczęcia się wypoczynku w przypadku wyjazdów krajowych, a 28 dni przed datą rozpoczęcia się wypoczynku w przypadku wyjazdów zagranicznych. Jeżeli 21 lub 28 dniem będzie sobota lub niedziela, to w pierwszym dniu roboczym po dniu wolnym. W przypadku zgłoszenia tego zamiaru później ponosi ona koszty skierowania ulgowego, chyba że zostanie ono rozdysponowane wśród innych osób. Wyjątek stanowią udokumentowane wypadki losowe. 6. Za pobyt krótszy od przewidywanego nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty ulgowej. Wyjątek stanowią udokumentowane wypadki losowe. 7. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie do wypoczynku turystycznego jest wykorzystanie przez pracownika minimum 10 kolejnych dni zaliczanych, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 pkt 5 i 6 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy ISD Huty Częstochowa Sp. z o.o., do urlopu wypoczynkowego. Wnioski na wczasy turystyczne przyjmowane są od 1 stycznia do 20 listopada danego roku. W przypadku korzystania z urlopu wypoczynkowego związanego z wczasami turystycznymi w miesiącu grudniu, należy kartę urlopową i wniosek o dofinansowanie do wypoczynku turystycznego wypełnić do 20 listopada danego roku w celu potrącenia podatku od dofinansowania od ww. świadczenia. W przypadku, kiedy w Hucie pracuje małżeństwo, dofinansowanie do wypoczynku turystycznego przysługuje obojgu współmałżonkom. W przypadku, kiedy w Hucie pracuje małżeństwo, a jedno z nich otrzymało dofinansowanie do wczasów, kolonii, obozu, zimowiska, sanatorium, to drugi współmałżonek może ubiegać się o dofinansowanie do wypoczynku turystycznego. 8. Osoby uprawnione otrzymujące skierowania na wypoczynek zorganizowany we własnym zakresie załatwiają dobrowolnie ubezpieczenie dla siebie i członków rodziny, ponoszą opłatę klimatyczną i inne opłaty związane z pobytem. ROZDZIAŁ II WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY W koloniach letnich i zimowych mogą uczestniczyć dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów od lat 7 do 15, a w obozach młodzież ucząca się od lat 16 do 18. Dopuszcza się możliwość zorganizowania obozu dla młodzieży uczącej się powyżej 18 roku życia do 25 roku życia. 2. Przez kolonie śródroczne (zieloną szkołę) rozumie się wypoczynek minimum 7-, a maksimum 14-dniowy, dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów w czasie trwania roku szkolnego. 3. Jako zasadę korzystania z wypoczynku dla dzieci i młodzieży przyjmuje się: a) pierwszeństwo skorzystania z kolonii lub obozu mają dzieci tych pracowników, które w poprzednim roku nie korzystały z tej formy wypoczynku, b) przy wypoczynku organizowanym przez lub za pośrednictwem Spółki VENA decyduje kolejność zgłoszeń, aż do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel,

4 4 nr 4/2010 c) warunkiem uzyskania skierowania jest złożenie wniosku przez pracownika oraz wpłata zaliczki (gotówką), stanowiącej 20% naliczonej odpłatności ulgowej w kasach Spółki VENA. Pozostałe 80% odpłatności ulgowej potrącone zostanie z wynagrodzenia przez listę płac maksymalnie w 4 ratach (ilość rat w uzgodnieniu z pracownikiem) począwszy od następnego miesiąca po wpłaceniu zaliczki, nie później niż do 10 listopada danego roku, d) warunkiem uzyskania skierowania dla dziecka przez emeryta, rencistę, osobę przebywającą na urlopie wychowawczym, jest wpłata naliczonej odpłatności ulgowej maksymalnie w 4 ratach przed wyjazdem w kasach Spółki VENA. 4. W przypadku korzystania ze świadczenia przez młodzież, która ukończyła lat 18, kwota dofinansowania podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w miesiącu korzystania ze świadczenia. 5. Istnieje możliwość dofinansowania uczestnictwa dzieci osób uprawnionych do kolonii śródrocznych i kolonii zdrowotnych organizowanych przez innych organizatorów. Sprawy związane z dofinansowaniami załatwiane są w Dziale Spraw Pracowniczych. Przyjmuje się zasadę, że o przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność zgłoszeń i wielkość środków określonych na ten cel. 6. Zwrot ulgowej odpłatności za kolonie, obozy przysługuje w przypadku: udokumentowanego zdarzenia losowego, rezygnacji z uczestnictwa dziecka przynajmniej na 21 dni przed rozpoczęciem turnusu w przypadku wyjazdów krajowych, a 28 dni przed datą rozpoczęcia się turnusu w przypadku wyjazdów zagranicznych. Jeżeli 21 lub 28 dniem będzie sobota lub niedziela, to w pierwszym dniu roboczym po dniu wolnym. W przypadku zgłoszenia tego zamiaru później ponosi on koszty skierowania ulgowego, chyba że zostanie ono rozdysponowane wśród innych osób. ROZDZIAŁ III WYPOCZYNEK W DNIACH WOLNYCH OD PRACY I WYCIECZKI Osoby uprawnione mogą korzystać z wypoczynku w Jastrzębiu k. Poraja oraz w innych ośrodkach w uzgodnionych terminach z uwzględnieniem 6 pkt 3. Dofinansowanie do wypoczynku osoby te mogą otrzymać zgodnie z tabelą nr IV. 2. Przy rezerwacji terminu wypoczynku w okresie letnim dla zgłoszeń indywidualnych pracowników decyduje kolejność zgłoszeń, aż do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. Warunkiem rezerwacji terminu i otrzymania skierowania jest złożenie wniosku i dokonanie wpłaty naliczonej odpłatności ulgowej w kasach Spółki VENA. Rezygnacja z wypoczynku może nastąpić na 14 dni przed ustaloną datą pobytu. Jeżeli 14. dniem będzie sobota lub niedziela, to w pierwszym dniu roboczym po dniu wolnym. W przypadku zgłoszenia rezygnacji w późniejszym terminie pracownik traci wpłaconą dotychczas opłatę, chyba że zostanie zapewniony udział innych osób. Wyjątek stanowią wypadki losowe. 3. Wypoczynek w dniach wolnych od pracy może być realizowany w ośrodkach innych niż Jastrząb k. Poraja pod warunkiem, że będą to wyjazdy ogólnodostępne zorganizowane przez związki zawodowe dla osób uprawnionych. Cena osobodnia przyjęta dla ośrodków w Łebie, Sianożętach i Poraju obowiązuje wtedy również w innych ośrodkach. Gdy cena osobodnia w innych ośrodkach jest niższa od wyżej określonej - obowiązuje wtedy cena innego ośrodka. Sprawy związane z wyjazdem do ośrodków innych niż Jastrząb k. Poraja będą załatwiane w Spółce VENA. Wielkość środków na ten cel jest limitowana i określona w planie rzeczowo-finansowym Huty. 4. Skierowania na wypoczynek wydaje Spółka VENA na podstawie indywidualnych zgłoszeń po dokonaniu wpłaty w kasie Spółki. 5. Osoby uprawnione mogą również korzystać z wycieczek organizowanych przez i za pośrednictwem Spółki VENA oraz związki zawodowe. W planie rzeczowo-finansowym wyodrębnia się na ten cel określone środki. 6. Osoba uprawniona może otrzymać dofinansowanie do wycieczki zgodnie z tabelą nr III. Osoba uprawniona może skorzystać z dofinansowania jednorazowo lub kilkakrotnie zgodnie z tabelą nr III. 7. Przy dokonywaniu zapisów na wycieczki decyduje kolejność zgłoszeń, aż do wyczerpania środków na ten cel. 8. Jeżeli koszt wycieczki liczony na osobę przekracza kwotę dofinansowania różnicę pokrywa uczestnik. ROZDZIAŁ IV ŚWIADCZENIA RZECZOWE I FINANSOWE Dla osób uprawnionych dotkniętych wypadkami losowymi lub znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej bądź życiowej może być przyznana jednorazowo pomoc finansowa. Wielkość pomocy finansowej ustala Komisja Socjalna składająca się z przedstawicieli związków zawodowych i Huty. Środki na ten cel ustalone zostaną w planie rzeczowo-finansowym. 2. W przypadku długotrwałego leczenia, zagrożenia życia ludzkiego, trwałego kalectwa, mogą być tym osobom przyznawane zapomogi z wyodrębnionych w planie na ten cel środków. Propozycje zakresu lub wysokości pomocy ustala Komisja Socjalna składająca się z przedstawicieli związków zawodowych i Huty. Propozycje podlegają zatwierdzeniu przez Dyrektora ds. Zarządzania Zasobami Pracy. 3. Pracownik otrzymuje bon towarowy wg kryteriów dochodowości określonej w Załączniku nr 8 tabela nr VI. Przyjmuje się jako wyjściowe do naliczenia środków przeznaczonych na bony tabelę nr VI. Bon jest opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Częstotliwość wydania bonów i jego wartość jest ustalana w zależności od posiadanych środków finansowych. Bon towarowy nie podlega wymianie na pieniądze. ROZDZIAŁ V POSTANOWIENIA KOŃCOWE Przy realizacji świadczeń, o których mowa w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego właściwe dla danego rodzaju umów oraz przepisy powszechnie obowiązujące. 2. W przypadku wystąpienia kwestii nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub konieczności dokonania nowych ustaleń wynikających z przepisów wydanych po jego uchwaleniu, a także przy rozstrzygnięciu spraw spornych na tle interpretacji Regulaminu wiążącą decyzję podejmują Wiceprezesi Zarządu w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi. 3. Niżej wymienione świadczenia realizowane są przez Spółkę VENA z 30% rocznego odpisu na ZFŚS przekazywanego przez Hutę do Spółki, zgodnie z zasadami określonymi w odrębnej umowie: a) wczasy, dofinansowania do wczasów - zakup indywidualny, b) wycieczki, c) zimowiska, kolonie, obozy, d) wypoczynek w dniach wolnych od pracy. Szczegółowe zasady wydatkowania ZFŚS zostaną określone w planie rzeczowo-finansowym między Hutą a VENĄ, po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi. 4. Niżej wymienione świadczenia realizowane są przez ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. z pozostałej rocznej części odpisu na ZFŚS: a) wczasy turystyczne, b) kolonie śródroczne (tzw. zielone szkoły), c) kolonie zdrowotne, d) zapomogi, e) bony towarowe. 5. Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dofinansowania do świadczeń socjalnych uzyskiwane przez osoby uprawnione z wyjątkiem dofinansowań zwolnionych od podatku na podstawie odrębnych przepisów. 6. Dodatkowe uzgodnienia powinny być sporządzone w formie pisemnej Aneksami. 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku. 8. Obsługa socjalna realizowana przez PUT VENA Spółka z o.o. odbywa się na podstawie Umowy zawartej z ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. na konkurencyjnych warunkach. Organizacje Związkowe Pracodawca Dodatkowa informacja dotycząca wypoczynku wczasowego w 2010 roku Wyciąg z Zarządzenia nr 1 z dnia r. II. 9. Dofinansowanie do wczasów/sanatoriów: 14-dniowych zakupionych w Spółce VENA - do kwoty 1800 zł 7-dniowych zakupionych w Spółce VENA - do kwoty 900 zł 14-dniowych zakupionych indywidualnie - do kwoty 1800 zł 7-dniowych zakupionych indywidualnie - do kwoty 900 zł 21-dniowy pobyt sanatoryjny połączony z wypoczynkiem - do kwoty 1800 zł 7-dniowy pobyt sanatoryjny połączony z wypoczynkiem - do kwoty 900 zł Przy wczasach powyżej 7 dni, a mniej niż 14 dni, obowiązuje zasada proporcjonalnej odpłatności. Przy sanatoriach powyżej 7 dni, a mniej niż 21 dni, obowiązuje zasada proporcjonalnej odpłatności. Różnicę powyżej ustalonego kosztu skierowania pokrywa kupujący. Podstawą wypłaty dofinansowania do wczasów i sanatoriów zakupionych indywidualnie jest faktura - rachunek imienny wystawiony na osobę uprawnioną, który należy złożyć do 20 listopada danego roku w Spółce VENA. Dofinansowanie przysługuje uprawnionym, o których mowa w 2 pkt 1 i 2 Regulaminu Zakładowej Działalności Socjalnej. Wypłata dofinansowania następuje w Spółce VENA w ciągu 30 dni po przedstawieniu rachunku. TABELA ODPŁATNOŚCI ZA WCZASY/SANATORIA KOLONIE OBOZY ZIMOWISKA WYCIECZKI WYPOCZYNEK w roku 2010 I. WCZASY/SANATORIA Lp. Wysokość dochodu na członka rodziny Procent odpłatności 1. do zł 40 % 2. powyżej zł do zł 50 % 3. powyżej zł 60 % Odpłatność liczona od kosztu skierowania. II. ZIMOWISKA, KOLONIE, OBOZY Lp. Wysokość dochodu na członka rodziny Procent odpłatności 1. do zł 20 % 2. powyżej zł do zł 30 % 3. powyżej zł 40 % Odpłatność liczona od kosztu skierowania. III. WYCIECZKA Lp. Wysokość dochodu na członka rodziny Procent odpłatności Dofinansowanie z ZFŚS 1. do zł 40 % 60% - nie więcej niż 300 zł 2. powyżej zł do zł 45 % 55% - nie więcej niż 280 zł 3. powyżej zł 50 % 50% - nie więcej niż 260 zł IV. WYPOCZYNEK Lp. Wysokość dochodu na członka rodziny Procent odpłatności 1. do zł 40 % 2. powyżej zł do zł 45 % 3. powyżej zł 50 % V. WYPOCZYNEK TURYSTYCZNY TABELE DOFINANSOWAŃ z ZFŚS w roku 2010 Lp. Wysokość dochodu na członka rodziny Wysokość dofinansowania 1. do zł 400 zł 2. powyżej zł do zł 350 zł 3. powyżej zł 300 zł VI. BON TOWAROWY Dofinansowanie do wypoczynku turystycznego w podanych wyżej wysokościach przysługuje wyłącznie pracownikowi. Lp. Wysokość dochodu na członka rodziny Wysokość dofinansowania 1. do zł 380 zł 2. powyżej zł do zł 350 zł 3. powyżej zł 320 zł Dofinansowanie do bonu towarowego w podanych wyżej wysokościach przysługuje wyłącznie pracownikowi.

5 nr 4/2010 Koło PZW Okoń Wędkarskie rocznice Udany rok 2009 podsumowali na zebraniu w minioną niedzielę wędkarze z Koła PZW Okoń przy ISD Hucie Częstochowa. Polski Związek Wędkarski, zrzeszający 600 tysięcy osób, w 2010 r. obchodzi jubileusz 60-lecia działalności. Natomiast Koło PZW Okoń, jedno z 2700 w Polsce, świętuje 40-lecie. Jubileuszowe uroczystości planujemy w październiku w Poraju informuje Zbigniew Sobierajski, wiceprezes Okonia. Już teraz zapraszamy wszystkich członków Koła, a w szczególności najstarszych oraz założycieli Okonia. Zapewne zorganizujemy duże zawody z atrakcyjnymi nagrodami. Minione 12 miesięcy było dziesiątym rokiem działania pod przewodnictwem Dariusza Kapinosa. Mimo kryzysu ekonomicznego, władze Koła mają nadzieję, że w bieżącym roku również znajdą fundusze na działalność statutową. W maju ubiegłego roku odwiedziliśmy prezesa Anatolija Fiediajewa, aby podziękować za pomoc przekazaną na rzecz Koła mówi Dariusz Kapinos, prezes Okonia. Prezes Huty pochwalił naszą działalność stwierdzeniem, że organizacja odpoczynku po pracy jest bardzo ważna, a z proponowanych przez nas form czynnego wypoczynku korzysta wielu pracowników, a pośrednio cały zakład. Koło Okoń jest największym w Okręgu Częstochowskim. Na koniec 2009 roku liczyło 1042 członków. W 23 zawodach startowało 823 wędkarzy. Największym zainteresowaniem cieszyły się zawody z okazji Dnia Hutnika, przeprowadzone 3 maja na Michalinie. Wcześniej teren wokół został wysprzątany, a akwen zarybiony karpiami (250 kg) i pstrągami (120 kg). Rywalizowało 72 wędkarzy, w tym 16 dwuosobowych drużyn, reprezentujących jednostki organizacyjne Huty. Mistrzami Koła Okoń w poszczególnych kategoriach zostali: Lód Maciej Szczerbak, Spławik Robert Miniszewski, Spinning Józef Ciastek. Wyniki Grand Prix spławik: 1. Sebastian Kmiecik, 2. Zdzisław Maj, 3. Trusewicz Piotr. Grand Prix spinning: 1. Józef Ciastek, 2. Paweł Ciastek, 3. Robert Chmielarz. Najwszechstronniejszymi wędkarzami byli Mieczysław Zbirek, Mirosław Mielczarek, Zbigniew Sobierajski, Paweł Ciastek, Łukasz Peca, Teodor Kusal, Piotr Trusewicz, Robert Zasuń, Andrzej Smok i Jan Figlarowicz. Od kilku lat, wspólnie z Zarządem Okręgu, organizujemy na zbiorniku zimnym spółki Elsen zawody z okazji Dnia Dziecka przypomina Zbigniew Sobierajski. W ubiegłorocznych wędkowało 76 dzieci, a w zabawie w wędkowanie z koca Hutnicze kalendarium l 65 lat temu W styczniu 1945 r., po zakończeniu działań wojennych, powołany został Tymczasowy Zarząd Państwowy Huty, w skład którego weszli: dyrektor Tomasz Szwejkowski, działacz związkowy Wawrzyniec Masłoń i przedstawiciele Rządu Tymczasowego Piotr Krygier i Zbigniew Szubiński. Głównym buchalterem (księgowym) został Karol Morawski. l 20 lat temu W styczniu 1990 r. rozpoczęto budowę osiedla dla hutników przy ul. Palmowej. Miało ono składać się z pięciu bloków z 230 mieszkaniami. Głównym projektantem był architekt inż. Jarecki z Katowic. l 20 lat temu 26 stycznia 1990 r. w ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym Hutnicza Radość w Poraju zainstalowana została aparatura do odbioru telewizji satelitarnej: antena o średnicy 1800 mm i 33-calowy telewizor. l 15 lat temu 26 stycznia 1995 r. podczas XXX sesji Rady Pracowniczej Huty zaopiniowano decyzję o powołaniu Kazimierza Barana na stanowisko pełniącego obowiązki komendanta Zakładowej Straży Pożarnej. Kieruje on Zakładową Służbą Ratowniczą ISD Huty Częstochowa do dzisiaj. l 5 lat temu W styczniu 2005 r. na stanowisko głównego specjalisty ds. zarządzania jakością w Hucie powołany został Lech Waluga. l Rok temu W styczniu 2009 r. w ISD Hucie Częstochowa utworzona została nowa jednostka: Dział Koordynacji i Monitoringu Systemu Wag. Podlega bezpośrednio Dyrektorowi ds. Zabezpieczenia Majątku i Ochrony Huty, a jej kierownikiem został Igor Dawydkow. Opracował Stefan Sitek Mieczysław Zbirek otrzymał puchar dla najwszechstronniejszego wędkarza Koła PZW Okoń w 2009 roku. uczestniczyło 31 maluchów. Prezes Zarządu Okręgu Maciej Brudziński serdecznie podziękował wszystkim sponsorom za atrakcyjne nagrody oraz dzieciom za sportową rywalizację i wytrwałość. Podobną zabawę zorganizujemy 6 czerwca tego roku. Liczymy na dużą frekwencję. Społeczna Straż Rybacka działająca przy Kole została powołana do pracy w powiecie myszkowskim i Częstochowie. Uprawnienia kontrolne posiada 11 strażników, którzy przeprowadzili 29 kontroli na akwenie Michalina, zbiornikach Elsenu, zbiorniku Poraj i rzece Warcie. 213 wędkarzy przepracowało społecznie 848 godzin na rzecz Koła mówi Dariusz Kapinos. Najwięcej czasu poświęciliśmy łodziom i pomostom w Poraju, bo od ich przygotowania zależy bezpieczeństwo wędkujących. Z własnych funduszy kupiliśmy deski, zaimpregnowaliśmy je i stworzyliśmy nowy mały pomost. Cieszy fakt, że jest grono osób, na których pomoc można zawsze liczyć. Bardzo dziękuję kolegom, którzy ofiarnie pomagali i chciałbym zachęcić szersze grono wędkarzy do prac, bo cały związek opiera działalność na pracy społecznej członków. Dziękujemy również sponsorom, którzy nie zawiedli nas. Koło wsparli: ISD Huta Częstochowa z prezesem Anatolijem Fiediajewem, MZZP z ISD Huty Częstochowa z przewodniczącym Andrzejem Gwiazdą, hutnicza Solidarność z przewodniczącym Markiem Lisowskim, MK NSZZ Solidarność 80 z przewodniczącym Janem Karpowiczem, poseł Krzysztof Matyjaszczyk, radny Marek Balt, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szpitali Częstochowskich reprezentowane przez prezesa Zdzisława Suleję, Zakład Elektroenergetyczny Elsen z prezesem Dariuszem Żółtowskim, PPHU Delite z prezesem Markiem Popiołkiem i Janusz Cubała. BS Ogłoszenia drobne SPRZEDAM nową gitarę klasyczną YAMAHA C 30 na gwarancji, pokrowiec gratis, cena 300 zł. Wiadomość: tel SPRZEDAM Hondę Civic 5D, rocznik 2003, przebieg 86 tys. km, pierwszy właściciel, klimatyzacja, felgi aluminiowe. Wiadomość: tel SPRZEDAM Peugeota 206, 2000 r., silnik 1100, przebieg 93 tys. km, pierwszy właściciel, garażowany, bezwypadkowy. Wiadomość: tel SPRZEDAM wersalkę w b.dobrym stanie. Wiadomość: tel SPRZEDAM sofę dziecięcą, kolor błękitno-stalowy, wymiary 135x76 cm (powierzchnia spania 180x76 cm), stan bardzo dobry, cena: 200 zł do negocjacji. Wiadomość: tel INSTALACJE ELEKTRYCZNE wykonawstwo, serwis, konserwacja, pomiary elektryczne. Na życzenie klienta załatwiamy wszelkie formalności w Rejonie Energetycznym. Posiadamy niezbędne uprawnienia SEP, dozoru i eksploatacji. Wiadomość: tel lub GIPSÓWKI, kartongips, panele tanio, solidnie. Wiadomość: tel lub JUNKERSY, KUCHNIE GAZOWE montaż, naprawa, przeglądy. Wiadomość: tel POSZUKUJĘ do wynajęcia garażu w okolicach ul. Perla. Wiadomość: tel POSZUKUJĘ mieszkania do wynajęcia. Wiadomość: tel MIESZKANIE do wynajęcia (40 m 2 ) przy ul. Palmowej. Wiadomość: tel ODSZKODOWANIA zostałeś poszkodowany w wypadku samochodowym, miałeś wypadek w pracy, w drodze do pracy lub inny masz prawo do odszkodowania. Wiadomość: tel PROFESJONALNE pranie dywanów i tapicerki samochodowej oraz Automyjnia ręczna, ul. Cedrowa 8 dla pracowników huty i spółek za okazaniem przepustki mycie 7,90 zł. Wiadomość: tel lub UKŁADANIE paneli ściennych i podłogowych, sufity podwieszane tanio i solidnie. Wiadomość: tel Sprzedam maty bagażnikowe, dywaniki samochodowe gumowe i welurowe, ponad 700 modeli. Wiadomość: tel SZKOLENIA dające uprawnienia do prowadzenia wózków widłowych (akumulatorowych, gazowych, spalinowych) oraz platform. Wiadomość: tel Nowa książka o Częstochowie Historia na szynach W piątek o godz. 18 w Ratuszu odbędzie się promocja książki Opowieść o częstochowskich tramwajach. Książkę wydało Muezum Częstochowskie w ramach obchodów 50-lecia linii tramwajowej. Autorem jest Tomasz Haładyj, dziennikarz Gazety Wyborczej, zajmujący się na co dzień komunikacją i urbanistyką. Jego hobby jest historia linii tramwajowych w Europie, działa m.in. w Częstochowskim Klubie Miłośników Komunikacji Miejskiej. Na 200 stronach opisał historię częstochowskich tramwajów: od pomysłów budowy linii w czasach carskich, poprzez niezrealizowany projekt przedwojenny, budowę sieci do Huty w latach 50., aż po plany rozbudowy na Błeszno. Albumowe wydawnictwo jest bogato ilustrowane mapami, kopiami dokumentów i w większości niepublikowanymi wcześniej fotografiami. Zawiera także część poświęconą taborowi używanemu na częstochowskich torach, po których jeździły wagony typu 4N, 102 i 105 Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Vena oferuje WCZASY ZDROWOTNE PUT Vena Sp. z o.o. wprowadza ofertę całorocznej sprzedaży wczasów zdrowotnych na turnusach 7 i 14-dniowych w obiektach Zespołu Uzdrowisk Kłodzkich: l Sanatorium Szarotka w Polanicy Zdroju l Sanatorium Jan Kazimierz w Dusznikach Zdroju l Sanatorium Polonia w Kudowie Zdroju. Do 28 marca 2010 r. trwa promocja, która obejmuje: l zakwaterowanie l całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja) l całodobową opiekę pielęgniarską, doraźną opiekę lekarską l jeden rodzaj zabiegu leczniczego dziennie podczas trwania pobytu wg ordynacji lekarza uzdrowiskowego oraz kuracja pitna, od poniedziałku do soboty z wyłączeniem świąt l codzienny, jednorazowy wstęp na basen (1 godz.) - dotyczy wyłącznie gości zakwaterowanych w Sanatorium Szarotka l codzienny, jednorazowy (1 godz.) wstęp na basen lub korzystanie z kortu tenisowego - dotyczy wyłącznie gości zakwaterowanych w Sanatorium Polonia l dwa wejścia na Słoneczną Plażę podczas całego pobytu. Koszt 7-dniowego turnusu wynosi: l Sanatorium Szarotka 720 zł (pokój 2-osobowy) i 610 zł (pokój 3-osobowy). l Sanatorium Jan Kazimierz 740 zł (pokój 2-osobowy) i 630 zł (pokój 3-osobowy). l Sanatorium Polonia 785 zł (pokój 2-osobowy) i 685 zł (pokój 3-osobowy). Istnieje możliwość dofinansowania z ZFŚS. WCZASY REHABILITACYJNE Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo w Szczyrku. Terminy turnusów: marca, czerwca, 5-19 lipca, sierpnia, 8-22 listopada. Ceny: w pokojach 2, 3-osobowych: segment AB - osoba dorosła 1099 zł (dziecko do 14 lat zł), segment C - osoba dorosła 1299 zł (dziecko do 14 lat zł) Dopłata do pokoju 1-osobowego 200 zł, zniżka dla opiekuna bez rehabilitacji 100 zł. W cenie: zakwaterowanie l wyżywienie 3 x dziennie (istnieje możliwość wykupienia diety wg zaleceń lekarza) l dwa zabiegi dziennie fizykoterapii w tym masaż (10 dni zabiegowych) l badanie lekarskie w dniu przyjazdu i po zakończonym turnusie l całodobowa opieka lekarska. Dodatkowo w cenie: wieczorki taneczne l wycieczka do Muzeum Browarnictwa w Żywcu l jedna kolacja grillowa l opłata klimatyczna l całodobowy sejf l plac zabaw dla dzieci l siłownia l basen letni l dostęp do internetu. Szczegółowe Informacje w siedzibie PUT Vena, Al. Pokoju 44 lub pod numerami tel , w różnych odmianach. Nie zabrakło też ciekawostek jak np. opis maszyny do odkurzania torów, skonstruowanej przy użyciu silnika z samolotu odrzutowego typu MiG. Książka powinna zainteresować nie tylko pasjonatów komunikacji, ale wszystkich mieszkańców Częstochowy. Dla wielu tramwaj to codziennie podstawowy środek transportu. Podczas piątkowej promocji będzie można porozmawiać z autorem i kupić książkę. Zaplanowano także pokaz slajdów i makiety tramwajowej. Więcej informacji na stronie N

6 6 nr 4/2010 Sport Żużlowcy na lodzie Drabik poza konkurencją Pomimo kilkunastostopniowego mrozu, kilka tysięcy sympatyków czarnego sportu stawiło się w sobotę na lodowisku częstochowskiego MOSiR-u przy ul. Boya-Żeleńskiego, by zobaczyć w akcji uczestników VIII Gali Lodowej Sławomira Drabika. Nietypowa rywalizacja motocykle żużlowe na lodzie z udziałem dwunastu zawodników zakończyła się sukcesem inicjatora i głównego organizatora imprezy, czyli Sławomira Drabika. Była to już jego piąta wygrana w częstochowskiej Gali Lodowej (na siedem występów, raz nie startował z powodu kontuzji), a po jednym zwycięstwie odnieśli Tomasz Gollob, Adrian Miedziński i Piotr Świderski. Drabik i tym razem, tak jak podczas VII Gali, wygrał wszystkie swoje wyścigi cztery w rundzie zasadniczej oraz finał, w którym pokonał Miedzińskiego oraz Michała Szczepaniaka i Artura Czaję. Sam finałowy wyścig był niezwykle zacięty i na pierwszym łuku doszło w nim do kolizji Drabika z Miedzińskim, po której obaj upadli na lód, a sędzia Jan Banaszak zarządził powtórkę bez wykluczeń. W niej również lepiej wystartował Miedziński, a Drabik dopiero na trzecim okrążeniu wyprzedził Szczepaniaka, zaś torunianina minął dopiero przy wyjściu na ostatnią prostą. Piąte miejsce zajął Mariusz Puszakowski, a szósty był aktualny mistrz Polski Adam Skórnicki, którzy w barażu o finał przegrali Gala Lodowa Sławomira Drabika co roku dostarcza wielu emocji sympatykom sportu motocyklowego. rywalizację ze Świderskim i Kowalczykiem. Szóstka pozostałych zawodników zakończyła swój udział w Gali Lodowej na rundzie zasadniczej. Klasyfikacja Gali po rundzie zasadniczej: 1. Sławomir Drabik 12 (3, 3, 3, 3); 2. Adrian Miedziński 11 (3, 3, 2, 3); 3. Michał Szczepaniak 9 (2, 3, 2, 2); 4. Tomasz Jędrzejak 7 (-, 2, 3, 2); 5. Artur Czaja 7 (2, 2, 1, 2); 6. Cezary Romańczuk 6 (3, u, 0, 3); 7. Marcin Bubel 5 (w, 1, 3, 1); 8. Stanisław Burza 5 (2, 1, 2, 0); Mateusz Szczepaniak 3 (u, 1, 1, 1) i Jacek Rempała 3 (1, d, 1, 1); 11. Grzegorz Walasek 2 (-, 2, d, d); 12. Mirosław Kowalik 0 (u/-, -, -, -). Baraż o finał: 1. Michał Szczepaniak, 2. Czaja, 3. Romańczuk, 4. Jędrzejak. Finał: 1. Sławomir Drabik, 2. Adrian Miedziński, 3. Michał Szczepaniak, 4. Artur Czaja. Powtórka w Toruniu Dzień po częstochowskiej Gali Lodowej, odbyły się VII Mistrzostwa Torunia w Speedwayu na lodzie, gdzie pierwsze trzy miejsca zajęli ci sami zawodnicy co w Częstochowie. W zawodach, które odbywały się według formuły 20-biegowej, uczestniczyło 16 zawodników, a Drabik zgromadził 14 punktów, Miedziński 13, Szczepaniak 12, a czwarte miejsce zajął częstochowski junior Marcin Bubel 10. Drabik co prawda, w II wyścigu przegrał z Miedzińskim, ale ten w X biegu był dopiero trzeci za Emilem Pulczyńskim i Czają. A że obaj wygrali swoje pozostałe biegi, w całym turnieju najlepszy okazał się Drabik. (im) Siatkówka Pucharowe mecze z Iskrą Odincowo Domex Tytan AZS Częstochowa rozegrał w czwartek z Iskrą Odincowo pierwszy ćwierćfinał Pucharu CEV. Wicemistrzowie Rosji wygrali u siebie 3:0 (25:21, 25:14, 25:15). Rewanżowy mecz odbędzie się we wtorek, 2 lutego, o godz. 19 w Hali Polonia. Przypomnijmy, że te dwie drużyny spotkały się już w Pucharze CEV w grudniu 2007 roku. Wówczas zwycięsko z konfrontacji wyszli częstochowianie, chociaż pierwszy mecz Iskra wygrała 3:0. Rewanż wygrał AZS 3:1 (według obecnego regulaminu taki wynik premiowałby rywali), który też okazał się lepszy w złotym secie (15:13). W kadrach obu drużyn nastąpiły od tamtego czasu spore zmiany w Iskrze pozostało czterech zawodników (Alieksiej Kuleszow, Denis Kalinin. Anton Astaszenkow oraz Niemiec Johan Schöps), a w AZSie pięciu (Nowakowski, Gradowski, Wierzbowski, Janeczek i Wrona. który był tylko rezerwowym). W pozostałych parach ćwierćfinałowych Pucharu CEV grają: Tourcoing Lille (Francja) i Bre Banca Lannutti Cuneo (Włochy) w pierwszym meczu 1:3, E. A. Patron i Iraklis Saloniki (obie Grecja) 3:1 oraz Arkas Simir (Turcja) i ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Istnieje od 7 czerwca 1951 r. TYGODNIK ISD Huty Częstochowa Sp. z o.o. Debiut Fina W poprzedni czwartek nasi siatkarze awansem rozegrali mecz PlusLigi, w którym ich przeciwnikiem był zamykający tabelę Neckermann AZS Politechnika Warszawska. Częstochowianie, którzy wyjazdowy mecz z zespołem ze stolicy wygrali dopiero po tie-breaku, przed własną publicznością zainkasowali komplet punktów, zwyciężając 3:0 (25:20, 26:24, 25:20). Warszawscy akademicy, prowadzeni przez byłego trenera gospodarzy Radosława Panasa, przyjechali z nastawieniem na wywalczenie chociaż jednego punktu, który pozwoliłby im się zbliżyć do Jadaru Radom i Pamapolu Wieluń. Trzeba przyznać, że goście bardzo starali się o korzystny rezultat, ale jak po meczu powiedział sam Panas każdy słabszy moment warszawiaków wykorzystywali gospodarze. W pierwszej partii gościom ani razu nie udało się objąć prowadzenia, a częstochowianie przez chwilę prowadzili nawet 6:2, ale rywale nie skapitulowali i kilkakrotnie byli bliscy wyrównania. Sztuka udała się za ósmym razem po ataku Piotra Łuki w taśmę na tablicy pojawił się wynik 18:18. W tej sytuacji trener Grzegorz Wagner poprosił o przerwę, po której jego podopieczni zdobyli trzy punkty z rzędu, na które goście odpowiedzieli tylko jednym i Domex wygrywał 21:19. Rywalom nie pomogła już zmiana rozgrywającego i po chwili Domex prowadził 24:20. Politechnika, za sprawą Serhija Kapelusa obroniła jeszcze setbola, ale Paweł Maciejewicz zaserwował w siatkę i pogrzebał nadzieje na przedłużenie tej partii. Druga odsłona rozpoczęła się od punktu dla Politechniki, ale potem Domex prowadził 4:1. Szybko jednak roztrwonił przewagę i goście wyrównali na 7:7, a po zdobyciu dziewiątego punktu (as Rafała Buszka) objęli prowadzenie. Domex odzyskał je po potrójnym bloku na Radosławie Rybaku i wygrywał 13:12, a potem nawet 20:15. Wydawało się, że losy seta są już przesądzone, choć goście zaczęli niwelować straty. Tymczasem przy stanie 24:22 Łukasz Wiśniewski zaserwował w taśmę, a potem skutecznie zaatakował Rybak i Politechnika wyrównał na 24:24. Jednak po przerwie, o którą znowu poprosił trener Wagner, częstochowianie zdobyli dwa brakujące punkty i wygrali seta do 24. Trzecia partia okazała się ostatnią. Co prawda, goście jeszcze próbowali walczyć i do stanu 4:4 posiadali inicjatywę, to jednak potem gospodarze opanowali sytuację. Przy prowadzeniu 21:16 w zespole częstochowskim zadebiutował Toni Kankaanpää, którego wejście na boisko zostało owacyjnie przyjęte przez kibiców. Podczas kilkuminutowego pobytu na parkiecie, Fin zdobył jeden punkt (blokiem), raz zaatakował w taśmę i wybronił dwie piłki, choć było widać, że brakuje mu zgrania z kolegami. Domex AZS zakończył tę partię i całe spotkanie za drugim meczbolem, a ostatni punkt zdobył Piotr Nowakowski. Za najlepszego zawodnika akademickich derbów uznano rozgrywającego częstochowian Fabiana Drzyzgę. Domex Tytan AZS Częstochowa: Drzyzga, Łuka, Wiśniewski, Janeczek, Gradowski, Nowakowski, Zatorski (libero) oraz Kardoš i Kankaanpää. AZS Politechnika Warszawska: Bednaruk, Buszek, Kłos, Rybak, Kapelus, Szulik, Wojtaszek (libero) oraz Neroj, Maciejewicz, Radomski i Gałązka. W lidze z Jadarem Zwycięstwo nad Politechniką sprawiło, że po dwunastej kolejce niezależnie od wyników pozostałych spotkań Domex Tytan AZS zachowa w tabeli czwartą lokatę. Przypomnijmy, że liderem PlusLigi jest PGE Skra Bełchatów, która ma 27 punktów, a za nią plasują się ZAKSA Kędzierzyn-Koźle i Jastrzębski Węgiel po 24, Domex Tytan AZS Częstochowa 23, Delecta Bydgoszcz 20, Asseco Resovia Rzeszów 19, AZS UWM Olsztyn 12, Pamapol Siatkarz Wieluń i Jadar Radom po 7 oraz Neckermann AZS Politechnika Warszawska 5. W piątek i sobotę, zgodnie z terminarzem, zostaną rozegrane trzy mecze dwunastej serii spotkań, a pojedynek Jadar Radom ZAKSA Kędzierzyn-Koźle został przełożony na 12 lutego. W lidze częstochowianie zagrają ponownie w następną sobotę, 6 lutego, kiedy to o godz. 17 będą podejmować w Hali Polonia drużynę Jadaru. (im) Adres redakcji: Głos Hutnika, ul. Kucelińska 22, Częstochowa, Materiały redaguje i opracowuje zespół redakcyjny w składzie: l redaktor naczelny Jacek Noszczyk, tel l z-ca redaktora naczelnego Iwo Mandrysz, tel l redaktor Bogumił Sobczyk, tel l fotoreporter Artur Młynarczyk, tel Materiały obce oddzielnie sygnowane. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo skracania tekstów, adiustacji, wprowadzania skrótów. Za treść ogłoszeń redakcja i ISD Huta Częstochowa nie odpowiadają. Dla pracowników Huty ogłoszenia są bezpłatne. Ogłoszenia są przyjmowane w godz Druk: Poligraficzno-Wydawnicza Spółdzielnia Pracy JURAPRESS, ul. Ogrodowa 29, Częstochowa, tel Nakład: 4000 egzemplarzy.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. 1. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia nr 120/26/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 30.06.2014r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1. Postanowienia ogólne 1 1. Zasady naliczania Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2003 z dnia 26 lutego 2003 roku Dyrektora DPS w Biskupicach I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHLINIE. Podstawa prawna

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHLINIE. Podstawa prawna REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHLINIE 1 Podstawa prawna 1. Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674). 2. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Szkoły Podstawowej w Gotelpiu

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Szkoły Podstawowej w Gotelpiu REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej w Gotelpiu I. ZASADY OGÓLNE 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Regulaminem, opracowany został na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze Opracowany na podstawie: 1. Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 im. ALOJZEGO SZEWCZYKA W RYBNIKU. Podstawy prawne

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 im. ALOJZEGO SZEWCZYKA W RYBNIKU. Podstawy prawne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 im. ALOJZEGO SZEWCZYKA W RYBNIKU I. Podstawy prawne 1. 1) ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin określa szczegółowe zasady gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na podstawie: Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa szczegółowe zasady gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na podstawie: Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH dla SYNTHOS S.A. SYNTHOS DWORY 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. MIEJSKO - PRZEMYSŁOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Sp. z o.o. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH I. Postanowienia ogólne Podstawy prawne działalności Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określają:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Pabianicach

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Pabianicach Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2016/K Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 21 marca 2016 r. REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Pabianicach 1. Regulamin Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity)

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity) Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity) Podstawa prawna: - na podstawie art.8 ust.1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowych funduszu świadczeń socjalnych( Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania świadczeń socjalnych. Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku

REGULAMIN. przyznawania świadczeń socjalnych. Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych / Dz.U. z 1996 r. Nr 70 poz. 335

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 19/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 maja 2012 r.

Zarządzenie Nr R 19/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 maja 2012 r. Zarządzenie Nr R 19/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu podziału i wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Politechnice Lubelskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku

REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku czerwiec 2010 rok Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE Tekst jednolity z dnia 22.06.2010r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ustala zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu Poniższy regulamin gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych opracowany został

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ nr 2 w RYBNIKU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ nr 2 w RYBNIKU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ nr 2 w RYBNIKU 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych wraz ze zmianami wprowadzanymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. I. Podstawy prawne wydania regulaminu i powołanie Komisji Socjalnej

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. I. Podstawy prawne wydania regulaminu i powołanie Komisji Socjalnej Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych I. Podstawy prawne wydania regulaminu i powołanie Komisji Socjalnej 1. Podstawy prawne Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU I. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU I. Podstawy prawne: Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W REGIONALNYM CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKÓW OBCYCH W OPOLU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W REGIONALNYM CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKÓW OBCYCH W OPOLU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2011 z dnia 28.02.2011 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W REGIONALNYM CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKÓW OBCYCH W OPOLU 1 Regulamin zakładowego funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE. R E G U L A M I N gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE. R E G U L A M I N gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE R E G U L A M I N gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wprowadza się aneks nr 1 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Treść aneksu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

Wprowadza się aneks nr 1 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Treść aneksu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. ZARZĄDZENIE nr 194/2015/2016 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 W RYBNIKU z dnia 01.12.2015 roku w sprawie aneksu nr 1 do regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników. Zespołu Szkół nr 4 w Jarocinie. Regulamin wchodzi do użytku

Regulamin. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników. Zespołu Szkół nr 4 w Jarocinie. Regulamin wchodzi do użytku Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Zespołu Szkół nr 4 w Jarocinie Regulamin wchodzi do użytku z dniem 4 października 2016 r. 1 1 Podstawy prawne 1. Regulamin Zakładowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 w Krakowie

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 w Krakowie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 w Krakowie ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią: 1. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawa prawna: 1 1) Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W ZGIERZU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W ZGIERZU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W ZGIERZU I. Przepisy wstępne. 1. 1.Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określa zasady i warunki korzystania

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 10/2014 Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 20 maja 2014 roku

Komunikat nr 10/2014 Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 20 maja 2014 roku Komunikat nr 10/2014 Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie: zasad korzystania przez pracowników, emerytów i rencistów z rodzinami oraz doktorantów studiów stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r.

Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r. Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r. Regulamin określający zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z zakładowego funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 22 /2015. Dyrektora Generalnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. z dnia 16 lipca 2015 r.

Zarządzenie Nr 22 /2015. Dyrektora Generalnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. z dnia 16 lipca 2015 r. Zarządzenie Nr 22 /2015 Dyrektora Generalnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 16 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie Nr 5/2010 Dyrektora Generalnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku

Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 24 lutego 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 24 lutego 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 9/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY w sprawie ustalenia regulaminu gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. Na podstawie art.10 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Łodzi im. Powstańców Wielkopolskich, ul. Franciszkańska 137 Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej "Regulaminem", opracowany został na podstawie: 1) Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Radomiu

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Radomiu Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Radomiu I. Podstawy opracowania regulaminu 1. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i zasad

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie

R E G U L A M I N. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie Po zmianach w 2011 R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZEDSZKOLA NR 3 W TYCHACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZEDSZKOLA NR 3 W TYCHACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZEDSZKOLA NR 3 W TYCHACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZEDSZKOLA NR 3 W TYCHACH RORDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ART. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIŚNIEWIE

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIŚNIEWIE REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIŚNIEWIE Regulamin został opracowany na podstawie przepisów: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej nr 35 im. Księdza Franciszka Blachnickiego w Rybniku

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej nr 35 im. Księdza Franciszka Blachnickiego w Rybniku MIŁOŚĆ SIŁĄ IM. KS. FRAN C IS ZKA BLAC HNICKI EGO Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej nr 35 im. Księdza Franciszka Blachnickiego w Rybniku Rybnik 2004 PODSTAWY PRAWNE

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY TWORZENIA SCENTRALIZOWANEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZEZNACZENIE SCENTRALIZOWANEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

I. ZASADY TWORZENIA SCENTRALIZOWANEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZEZNACZENIE SCENTRALIZOWANEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1 R E G U L A M I N TWORZENIA I GOSPODAROWANIA SCENTRALIZOWANYM FUNDUSZEM DLA EMERYTÓW-RENCISTÓW W MIEJSKIEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W KOSZALINIE I. ZASADY TWORZENIA SCENTRALIZOWANEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu. (tekst jednolity)

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu. (tekst jednolity) R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu (tekst jednolity) Poniższy regulamin gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r.

PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r. Załącznik nr 1 PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r. Lp. Tytuł wpłaty zwiększenie funduszu Kwota w zł 1. Odpis podstawowy (na pracowników PWSZ w Nysie) 2. Odpis podstawowy (na byłych pracowników PWSZ w Nysie będących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE PODSTAWY OPRACOWANIA REGULAMINU 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KATOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KATOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KATOWICACH Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach

REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach I. Postanowienia ogólne 1. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) ustawa

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

R E G U L A M I N GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH R E G U L A M I N GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OPRACOWANY NA PODSTAWIE : Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ Załącznik nr 3 do zarządzenia Rektora nr 105 /13-14 REGULAMIN ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ (stanowiący załącznik do zarządzenia nr 103 Rektora APS z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 36/2015 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 października 2015 roku

Zarządzenie Nr 36/2015 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 października 2015 roku Zarządzenie Nr 36/2015 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przydzielania świadczeń socjalnych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach Regulamin został opracowany w oparciu o: 1. Ustawy z dnia 4.03.1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej

R E G U L A M I N. gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej R E G U L A M I N gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej I. Regulamin określa tworzenie funduszu świadczeń socjalnych zwanego dalej Funduszem

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Generalnego Nr 23 z dnia 19 maja 2008 r. REGULAMIN korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Ministerstwie Środowiska

Bardziej szczegółowo

2. Projekt planu finansowego przygotowuje Komisja Socjalna w porozumieniu z Kanclerzem a zatwierdza go Rektor.

2. Projekt planu finansowego przygotowuje Komisja Socjalna w porozumieniu z Kanclerzem a zatwierdza go Rektor. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 13/2008 z dn. 31.03.2008 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ im. ANGELUSA SILESIUSA W WAŁBRZYCHU Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie II. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do zarządzenia 17/2010 z dnia 31.12.2010 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie i. PODSTAWY OPRACOWANIA REGULAMINU 1 Zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH z dnia 01.03.2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Wojewódzkim Inspektoracie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zakładu Gospodarki Cieplnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zakładu Gospodarki Cieplnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 01/2009 Kierownika Zakładu Gospodarki Cieplnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zakładu Gospodarki Cieplnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH w Grzybnie Spis treści: I. Podstawy prawne. II. Postanowienia ogólne. III. Osoby uprawnione do korzystania z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 5 w Rybniku. Podstawy prawne funkcjonowania ZFŚS

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 5 w Rybniku. Podstawy prawne funkcjonowania ZFŚS Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1. Podstawy prawne funkcjonowania ZFŚS 1. Kodeks pracy, art. 16, art. 94 pkt. 8; 2. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Rok 2014 Przychody ogółem 392 136,45 zł* - Środki z 2013 r. 85 845,38 zł - Należności z tytułu niespłaconych pożyczek mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2013. Wójta Gminy Chynów. z dnia 8 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 2/2013. Wójta Gminy Chynów. z dnia 8 stycznia 2013 roku Zarządzenie Nr 2/2013 Wójta Gminy Chynów z dnia 8 stycznia 2013 roku w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Chynowie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 33 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie Podstawa prawna: - ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), - ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4.03.1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz. U. z 1996.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 04 marca 1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Funduszu Socjalnego Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 2 w Katowicach

Plan finansowy Funduszu Socjalnego Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 2 w Katowicach Załącznik nr 1 Plan finansowy Funduszu Socjalnego Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 2 w Katowicach Lp. Treść Dochody Koszty 1. Naliczanie Funduszu Dofinansowanie a) Stan Funduszu z roku ubiegłego b) Odpis:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Czemierniki Na podstawie art. 8 ust. 2 oraz

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego

Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego Warszawa, dn.01.04.2011r Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych I. Zasady ogólne 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY KOKSOWNICZE WAŁBRZYCH S.A.

ZAKŁADY KOKSOWNICZE WAŁBRZYCH S.A. ZAKŁADY KOKSOWNICZE WAŁBRZYCH S.A. R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wałbrzych, : 2006 r. 2 I. Podstawy prawne i postanowienia ogólne 1. Regulamin, obowiązujący w Zakładach Koksowniczych

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli

Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w ZDUŃSKIEJ WOLI ul. OKRZEI 11 1 PODSTAWY PRAWNE 1. Niniejszy regulamin opracowano na podstawie: a. Ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU Z OODZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 39 W RYBNIKU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU Z OODZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 39 W RYBNIKU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU Z OODZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 39 W RYBNIKU Spis treści: I. Postanowienia ogólne ( 1-5 ) II. Osoby uprawnione do korzystania z Zakładowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WARCINIE im. ks. prałata Alfreda Osipowicza

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WARCINIE im. ks. prałata Alfreda Osipowicza REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WARCINIE im. ks. prałata Alfreda Osipowicza Regulamin jest ustanowiony na podstawie: Ustawy z dnia 4 marca 1994r. o Zakładowym Funduszu

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 7/2015 Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 4 marca 2015 roku

Komunikat nr 7/2015 Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 4 marca 2015 roku Komunikat nr 7/2015 Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 4 marca 2015 roku w sprawie: zasad korzystania przez pracowników, emerytów i rencistów z rodzinami oraz doktorantów studiów stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. I. Postanowienia Ogólne

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. I. Postanowienia Ogólne Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych I. Postanowienia Ogólne 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Szkoły Podstawowej w Świerzawie (zwanej dalej Funduszem ) ustala zasady

Bardziej szczegółowo

I. Podstawa prawna opracowania regulaminu.

I. Podstawa prawna opracowania regulaminu. I. Podstawa prawna opracowania regulaminu. 1 1. 1. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i zasady gospodarowania jego środkami określają przepisy: - Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKOŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W PAWŁOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKOŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W PAWŁOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKOŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W PAWŁOWICACH Część I Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin obowiązuje w Zespole Szkół Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu Załącznik do Zarządzenia nr 5/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1322 /A/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 grudnia w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zarządzenie Nr 1322 /A/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 grudnia w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zarządzenie Nr 1322 /A/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 grudnia 2013 w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 8 ust.2 i 10 ustawy z dnia 4 marca 1994r.o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNY ZESPÓŁ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH W SOCHOCINIE 2 ROZDZIAŁ I Podstawy prawne działalności Zakładowego Funduszu Świadczeń w oparciu o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Or.0050.95.2013 Wójta Gminy Damasławek z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 86 w Warszawie

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 86 w Warszawie 1 REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 86 w Warszawie I. Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: a) ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W GDYNI

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W GDYNI Załącznik 16D REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W GDYNI podstawa prawna : art. 77² ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (tekst jednolity :

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚNIADOWO

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚNIADOWO Załącznik do Zarządzenia nr 41/10 Wójta Gminy Śniadowo z dnia 5 lipca 2010 r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚNIADOWO I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej Nr 1 w Dobrym Mieście

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej Nr 1 w Dobrym Mieście Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej Nr 1 w Dobrym Mieście I. Podstawy opracowania regulaminu: 1 Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W SICIENKU. I Podstawy opracowania regulaminu

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W SICIENKU. I Podstawy opracowania regulaminu REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W SICIENKU I Podstawy opracowania regulaminu 1 Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-26/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 16 czerwca 2016 r.

Zarządzenie Nr R-26/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 16 czerwca 2016 r. Zarządzenie Nr R-26/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu podziału i wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Politechnice Lubelskiej

Bardziej szczegółowo

PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. ARMII KRAJOWEJ W GLIWICACH 1 maja 2014 r. 1 ROZDZIAŁ I PODSTAWA PRAWNA Zakładowy

Bardziej szczegółowo

6. 1. Funduszem świadczeń socjalnych administruje dyrektor. 2. Dyrektor zespołu powołuje Komisję Socjalną, zwaną dalej Komisją w skład której wchodzą:

6. 1. Funduszem świadczeń socjalnych administruje dyrektor. 2. Dyrektor zespołu powołuje Komisję Socjalną, zwaną dalej Komisją w skład której wchodzą: i 3. Tworzy się Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Funduszem, którego źródłami są: 1) dla nauczycieli - odpis w wysokości ustalonej na podstawie art. 53 Karty Nauczyciela, 2) dla pracowników

Bardziej szczegółowo

(wzór) REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH -

(wzór) REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH - (wzór) REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH - Obowiązujący w... (nazwa placówki) Regulamin określa sposób tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zasady przeznaczenia środków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 W RADOMIU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 W RADOMIU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 W RADOMIU Podstawa prawna: Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) oraz zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH EMERYTÓW I RENCISTÓW NAUCZYCIELI. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH EMERYTÓW I RENCISTÓW NAUCZYCIELI. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH EMERYTÓW I RENCISTÓW NAUCZYCIELI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Podstawę prawną Regulaminu stanowią: 1)Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku- Karta Nauczyciela

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZECŁAWIU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZECŁAWIU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZECŁAWIU I. ZASADY OGÓLNE 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Regulaminem, opracowany został na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (załącznik do zarządzenia nr 16/2004 z dnia 1 lipca 2004 r. Rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu) (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Zasady Organizacji i Finansowania Działalności Socjalnej na rok 2011

Szczegółowe Zasady Organizacji i Finansowania Działalności Socjalnej na rok 2011 KWK Rydułtowy-Anna Szczegółowe Zasady Organizacji i Finansowania Działalności Socjalnej na rok 2011 Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego Rydułtowy - Anna 1 PRZEPISY WSTĘPNE Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W POLICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W POLICACH Załącznik do Zarządzenia Nr 13/A/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach z dnia 16 czerwca 2014 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu

w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu Zarządzenie Nr 41/2013 Starosty Krośnieńskiego z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Starostwie Powiatowym w Krośnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI I FINANSOWANIA ZAKŁADOWEJ DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ W KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. ODDZIAŁ KWK CHWAŁOWICE NA LATA 2013-2014

REGULAMIN ORGANIZACJI I FINANSOWANIA ZAKŁADOWEJ DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ W KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. ODDZIAŁ KWK CHWAŁOWICE NA LATA 2013-2014 REGULAMIN ORGANIZACJI I FINANSOWANIA ZAKŁADOWEJ DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ W KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. ODDZIAŁ KWK CHWAŁOWICE NA LATA 2013-2014 I. PODSTAWY OPRACOWANIA REGULAMINU 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994

Bardziej szczegółowo

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. w lekkostrawnej pigułce

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. w lekkostrawnej pigułce Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w lekkostrawnej pigułce Istota i cel tworzenia Funduszu Kodeks Pracy art. 16, art. 94 pkt. 8 Ustawa z dnia 4 marca 1994 ze zmianami Prowadzenie działalności socjalnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Urzędzie Gminy Czemierniki

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Urzędzie Gminy Czemierniki Załącznik do Zarządzenia Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH I. Przepisy wstępne 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu tworzy się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Gminnej Jednostce Usług Komunalnych w Bobowej.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Gminnej Jednostce Usług Komunalnych w Bobowej. Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2015 z dnia 27 lutego 2015 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1 Zasady tworzenia i zasady gospodarowania jego środkami określają przepisy: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W IBRAMOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W IBRAMOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W IBRAMOWICACH 1 Podstawa prawna: 1) ustawa z dnia 4 marca 1994 r o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. Nr 43, poz.163; nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 29 w Katowicach Podstawy prawne:

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 29 w Katowicach Podstawy prawne: Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 29 w Katowicach Podstawy prawne: 1) ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. nr 70,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir 59 700 Bolesławiec ul.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir 59 700 Bolesławiec ul. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir 59 700 Bolesławiec ul. Bielska 5 1 Postanowienia wstępne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo