Nr 5 (623) 12 MARCA 2010 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 5 (623) 12 MARCA 2010 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY"

Transkrypt

1 Nr 5 (623) 12 MARCA 2010 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN Fot. K. Elward

2 i n t e r w e n c j a s o l i da r n o ś c i Ponad 17 tysięcy pracowników zagrożonych utratą pracy Brak jednego rozporządzenia zlikwiduje kilkanaście tysięcy miejsc pracy w sferze budżetowej. Janusz Śniadek zwrócił się do premiera Donalda Tuska o interwencję w sprawie wydania rozporządzenia do obowiązującej ustawy o finansach publicznych. Nowa ustawa o finansach publicznych weszła w życie 1 stycznia 2010 r.. Na jej podstawie likwidowane są gospodarstwa pomocnicze zarówno państwowych, jak i samorządowych jednostek budżetowych. Zadania wykonywane przez gospodarstwa nie zostaną jednak zlikwidowane. Miały je przejąć jednostki macierzyste, czyli jednostki, przy których utworzono gospodarstwa, lub nowe jednostki powołane przez samorządy do wykonywania tych samych zadań, które wykonywało gospodarstwo. Niestety chociaż ustawa obowiązuje od 1 stycznia, dotychczas Rada Ministrów nie wydała rozporządzenia, na podstawie którego nowe jednostki mogłyby być tworzone. Dotyczy to kilkunastu tysięcy pracowników, którzy mogą stracić pracę. "Interweniuję w powyższej sprawie, bowiem z powodu braku rozporządzenia wykonawczego rozpoczęły się likwidacje gospodarstw pomocniczych. Pracownicy i ich rodziny zaniepokojeni są utratą pracy i pogłębieniem liczby bezrobotnych. We wszystkich gospodarstwach pomocniczych zatrudnionych jest 17,5 tys. pracowników" - pisze w piśmie do premiera przewodniczący Komisji Krajowej. Dział Informacji KK w n s z z s p o r t u g da ń s k i e g o Wybory w Komisjach Oddziałowych zakończone Przez blisko dwa miesiące (styczeń, luty) trwały wybory w organizacjach oddziałowych NSZZ Solidarność w Porcie Gdańskim. Zostały one zakończone w ostatnich dniach lutego br.. W kilkudziesięciu organizacjach oddziałowych zostali wybrani: przewodniczący i członkowie Komisji Oddziałowych oraz delegaci, którzy będą reprezentować Organizacje Zakładowe i Międzyzakładowe na Walnym Zebraniu Delegatów. Jedno z tych zebrań odbędzie się 20 marca br. w Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność Port Gdański Eksploatacja, na którym spośród 37 delegatów zostanie wybrany przewodniczący, członkowie Komisji Zakładowej, Komisja Rewizyjna oraz delegaci na WZD Regionu Gdańskiego i Sekcji Krajowej Portów Morskich. Już po oddaniu do druku tego nr. Portowca 11 marca odbyło się Walne Zebranie Delegatów Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA. Informacje z tych zebrań oraz kto został wybrany na kolejną czteroletnią ( ) kadencję do władz związkowych opublikujemy 26 marca w następnym wydaniu Portowca. Natomiast w dalszym ciągu trwają jeszcze wybory w Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność Port Północny, które zakończą się pod koniec marca br. Do NSZZ Solidarność w Porcie Gdańskim należy ponad 1000 pracowników. O wyborach czytaj też na str. 4 i 5. I. Leszka W NASZYM OBIEK T Y WIE Delegat Straży Ochrony Portu Gdańsk W poprzednim wydaniu Portowca w informacji o wyborach w Komisji Oddziałowej NSZZ Solidarność Straży Ochrony Portu Gdańsk zostało pominięte imię i nazwisko jednego z wybranych delegatów na Walne Zebranie Dlegatów Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA Bronisława Klawikowskiego. Za tą niezamierzoną nieścisłość Pana Bronisława Klawikowskiego serdecznie przepraszamy. Redakcja Latarnia przy wejściu do Portu Gdańsk (nabieżnikowa lewa). Fot. K. Elward 2 PORTOWIEC 5 (623)

3 w o b r o n i e p r aw p r aco w n i c z yc h Antyspołeczni pracodawcy Dzięki solidarnościowym akcjom udaje się nagłośnić przypadki zwolnień czy szykan za działalność związkową. Wielu poszkodowanych udaje się przywrócić do pracy. Każdego roku NSZZ Solidarność przygotowuje dla Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych raport dotyczący przestrzegania praw związkowych pracowników. Dane zbierane są poprzez regionalne struktury NSZZ Solidarność. W ubiegłym roku 21 osób zwolniono za działalność związkową. Trzynastu pracowników tej samej firmy zostało pobitych za przyłączenie się do strajku, zorganizowanego przez kolegów. Dzięki wspólnym akcjom, np. manifestacjom udaje się sprawy nagłośnić, a także przywrócić do pracy przynajmniej część poszkodowanych. Niestety sprawy w sądach trwają długo, a czasami chociaż sąd uzna wypowiedzenie z pracy za bezzasadne, to nie zdecyduje o przywróceniu pracownika do pracy. Przyczyny zwolnienia z pracy mogą różne. Jedna z ofiar pracodawcy członek Związku zwróciła uwagę, że pracownicy w upale pracują bez okryć głowy i nie mają dostępu do napojów. Niektórzy pracodawcy, nie kryją się i wprost informują, że nie będą tolerować związkowej konspiracji. Dzięki solidarnościowym akcjom udaje się nagłośnić większość takich przypadków. Sprawy kierowane są również do sądów. Najczęściej pracownicy przywracani są do pracy. Tak jak w przypadku dwóch pracownic Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu, które zostały zwolnione z pracy za udział w związkowej manifestacji. W lutym tego roku obie zostały przywrócone do pracy. Dodatkowo sąd zauważył, że umowy na czas określony, jakie pracodawca zawarł z nimi wcześniej już dawno powinny być umowami na czas nieokreślony. Czasami pracowników udaje się przywrócić do Fot. I. Leszka pracy w wyniku mediacji i nacisku na przedstawicieli lokalnego samorządu, jak przewodniczącą S w Urzędzie Pracy w Leżajsku. W styczniu br. Sąd Rejonowy w Żarach skazał wiceprezesa jednej z lokalnych firm za utrudnianie działalności związkowej - nie odprowadzanie składek i nie udostępnienie pomieszczenia. Uzasadniając wyrok, sąd stwierdził, że występki pracodawcy stanowiły zamach na istotne dobro chronione prawem, jakim jest nieskrępowana działalność wolnych i niezależnych związków zawodowych. Prawo pracowników do organizowania się należy do kategorii praw człowieka. Niestety każdego roku w Polsce odnotowujemy przypadki łamania tego prawa. Chodzi nie tylko o zwalnianie z pracy. Pracodawcy stosują również bardziej wyrafinowane metody, na przykład rozsiewane są nieprzychylne plotki, podstawione osoby przychodzą na związkowe spotkania, zastraszana jest rodzina mówi Anna Czerwonka, koordynator NSZZ S ds. Monitorowania Praw Związkowych. Przykładem może być namawianie pracownika przez przedstawiciela pracodawcy do wypisania się ze związku nagranie udostępnione jest na Facebooku -http://www.facebook.com/video/ video.php?v= &ref=mf Wolność organizowania się w związki zawodowe gwarantuje Konstytucja RP. Dyskryminacji ze względu na przynależność związkową zakazuje również kodeks pracy. Nieprzestrzeganie prawa pracowników do organizowania się jest nie tylko niezgodne z prawem. To również działanie antyspołeczne, które zniechęca do jakiegokolwiek wspólnego działania uważa Anna Czerwonka. Dział Informacji KK. 12 MARCA

4 w s e kc j i e m e r y tó w i r e n c i s tó w Z M P G S A Wojciech Nadolny ponownie wybrany na przewodniczącego W poprzednich wydaniach Portowca informowaliśmy o trwających wyborach szczebla podstawowego do Komisji Oddziałowych; przewodniczących, członków Komisji Oddziałowych i Delegatów na Walne Zebrania. Od czasu (zamknięcia) wydania ostatniego Portowca odbyły się kolejne zebrania wyborcze: Jako kolejne, takie zebranie wyborcze odbyło się 24 lutego w Sekcji Emerytów i Rencistów w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk SA. W trakcie tego zebrania przewodniczący Wojciech Nadolny podziękował Zarządowi Sekcji oraz zgromadzonym na zebraniu członkom związku za współpracę w ostatniej kadencji - Mam głębokie przekonanie, że w następnej kadencji ta współpraca nadal będzie się układać jak najlepiej - powiedział na zakończenie swego krótkiego wystąpienia ustępujący przewodniczący Wojciech Nadolny. Sekcja Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność jest aktywnie działającą Sekcją w strukturach Komisji Międzyzakładowej Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA i liczy 119 członków związku. Po wyborze przewodniczącego zebrania i przyjęciu porządku dziennego zebrania wyborczego, rozpoczęła się procedura wyborcza przewodniczącego Sekcji Emerytów i Rencistów. Jako kandydata na przewodniczącego Sekcji zgłoszono Wojciecha Nadolnego (dotychczasowego przewodniczącego). W kilkanaście minut później Komisja Wyborcza w przeprowadzonym głosowaniu, sprawdzeniu i podliczeniu kart do głosowania w odczytanym protokole wyborczym ogłosiła, że przewodniczącym Sekcji Emerytów i Rencistów na kolejną ( ) kadencję został ponownie wybrany Wojciech Nadolny. W kolejnych wyborach wybrano także Zarząd Sekcji w składzie: Helena Rudnicka, Janina Baka- Fot. I. Leszka Fot. I. Leszka larczyk, Jan Dobrowolski i Wacław Lasek. Wybrano także 12 Delegatów na Walne Zebranie Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność ZMPG SA, którymi zostali: Janina Bakalarczyk, Jan Dobrowolski, Józef Kasiulanis, Janusz Kotwica, Stanisław Kwiatkowski, Wacław Lasek, Ireneusz Leszka, Wojciech Nadolny, Felicja Piotrowska, Helena Rudnicka, Sadowska Teresa i Jadwiga Wojsz-Solowe. 4 PORTOWIEC 5 (623)

5 w y b o r y w ko m i s j ac h o d d z i a ło w yc h n s z z s o l i da r n o ś ć Wybrani przewodniczący i komisje oddziałowe Fot. I. Leszka Grzegorz Musielak W spółce El-port, przewodniczącym Komisji Oddziałowej został wybrany Grzegorz Musielak, a w skład Komisji Oddziałowej weszli Andrzej Szandrach i Krzysztof Kołatka, funkcje delegatów powierzono Grzegorzowi Musielakowi i Krzysztofowi Kołatce. Mariusz Gołuński W spółce INŻ-BUD, funkcję przewodniczącego Komisji Oddziałowej nadal będzie pełnił Mariusz Gołuński (po środku zdjęcia wraz z kolegami podczas pracy), natomiast członkiem Komisji będzie Mieczysław Rompa zaś delegatem Mariusz Gołuński. Henryk Sienkiewicz W Aqua- Port na przewodniczącego wybrano Henryka Sienkiewicza, funkcję członków komisji pełnić będą Izabela Gumienny i Ryszard Gemeinert. Na zebraniu delegatów organizację związkową NSZZ Solidarność z Aqua Port reprezentować będą Izabela Gumienny i Henryk Sienkiewicz. Fot. I. Leszka Bożena Polewczyk W PUS Portus, na przewodniczącego Komisji Oddziałowej ponownie wybrano Bożenę Polewczyk, a na członka komisji Włodzimierza Stachowiaka. Bożena Polewczyk jest też delegatem na WZD KM NSZZ Solidarność. Fot. I. Leszka Fot. I. Leszka 12 MARCA

6 RAPORT KOMISJI KRA JOWE J NSZZ SOLIDARNOŚĆ Gospodarka w skali makro W ubiegłym roku pracę straciło ponad 400 tys. pracowników. Niestety z danych GUS na koniec grudnia 2009 roku wynika, że 338 zakładów pracy zadeklarowało zwolnienie w najbliższym czasie ok. 35 tys. pracowników. Przygotowany przez Zespół Ekonomiczny Komisji Krajowej styczniowy raport pokazuje najważniejsze dane makroekonomiczne. Ze wstępnych szacunków GUS wynika, że w roku ubiegłym, PKB wzrósł o 1,7 proc. Kryzys poważnie dotknął naszą gospodarkę, która jeszcze w 2008 r. rozwijała się w tempie 5 proc. Spowolnienie gospodarcze odbiło się również na konsumpcji, która jest głównym motorem wzrostu gospodarczego w Polsce. Wprawdzie spożycie indywidualne wzrosło o ubiegłym roku o 2,3 proc., ale porównaniu z 2008 r. spadło o 3,6 punkta proc. Podobnie znaczący spadek widać w nakładach na środki trwałe (nakłady podnoszące wartość majątku trwałego oraz nakłady ponoszone na remonty środków trwałych i przyrost wartości niematerialnych i prawnych).nakłady brutto na środki trwałe wzrosły w 2008 roku o 8,1 proc., natomiast w 2009 roku spadły o 0,3 proc. Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje wzrost europejskiego Fot. I. Leszka PKB w 2010 na poziomie 1 proc., i jednocześnie ostrzega, że aby utrzymać wzrost gospodarczy rządy poszczególnych państw nie mogą zbyt szybko wycofać pakietów pomocowych oraz opracować strategię wychodzenia z długów. Optymistycznie wygląda wzrost wynagrodzeń. Średnie wynagrodzenie w grudniu ubiegłego roku wzrosło i wynosi obecnie 3648,60 zł. Warto pamiętać, że część podwyżek zjadła inflacja, która w okresie 12 miesięcy 2009 r. wzrosła o 3,5 proc. (wobec 3,3 proc. w 2008 r.). Największy wpływ na wzrost inflacji w 2009 roku miały podwyżki opłat związanych z mieszkaniem. Najbardziej po kieszeni uderzają nas ceny nośników energii - wzrost o 10,4 proc. oraz żywności i napojów bezalkoholowych - 4,1 proc. Spadły natomiast ceny odzieży(-7,4 proc.), transportu (-2,6 proc.) oraz łączności (-0,4 proc.). Mniej optymistycznie wygląda sytuacja na rynku pracy. Z danych GUS na koniec grudnia 2009 roku wynika, że 338 zakładów pracy zadeklarowało zwolnienie w najbliższym czasie ok. 35 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego ok. 13 tys. osób. W 2008 roku było to odpowiednio 361 zakładów, 36,9 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 2 tys. osób. W sumie w ubiegłym roku pracę straciło 418 tys. pracowników a stopa bezrobocia na wynosi 11,9 proc. Zespół Ekonomiczny KK zwraca również uwagę na wyniki badań przeprowadzonych wśród przedsiębiorców przez Narodowy Bank Polski. Badane przez Instytut Ekonomiczny NBP przedsiębiorstwa zasygnalizowały wzrost produkcji w IV kwartale 2009 r. i spodziewają się jeszcze wyraźniejszej poprawy sprzedaży w I kwartale 2010 r.. Zarazem jednak nie planują istotnego wzrostu inwestycji. Rozpocząć nowe inwestycje zamierza 37 proc. firm, tylko o 2 pkt. procentowe więcej niż przed rokiem i o 20 punktów mniej niż dwa lata temu. Mniej inwestycji to zarazem niższe zapotrzebowanie na kredyty bankowe. Więcej przedsiębiorstw zamierza redukować swoje zadłużenie w bankach niż jest chętnych do jego zwiększania, choć banki są teraz bardziej skłonne do pożyczania im pieniędzy niż w 2009 roku. Pocieszające, że jak wynika z analizy NBP 90 proc. firm nie ma żadnego problemu ze spłatą kredytów. Na razie wzrost produkcji nie owocuje wzrostem zatrudnienia. W I kwartale 2010 roku 13,2 proc. firm zamierza zredukować liczbę etatów, a 6,9 proc. chce ją zwiększyć. Dlatego m.in. przedsiębiorstwa zakładają bardziej umiarkowany wzrost płac niż nawet w ostatnich, dość chudych pod tym względem kwartałach. Pytani o bariery rozwoju przedsiębiorcy najczęściej (20 proc.) wskazywali na niski popyt na ich wyroby. Na drugim miejscu, z 13 proc. wskazań, znalazł się niekorzystny, bądź nazbyt wahający się kurs walutowy. Pozostałe bariery wskazywane są przez bardzo niewielki odsetek firm tylko 4,4 proc. skarży się na trudności w otrzymaniu kredytu. Dział Informacji KK 6 PORTOWIEC 5 (623)

7 W 90 ROCZNICĘ POWOŁANIA POLSKIE J SŁUŻBY HYDROGRAFICZNE J Podniosła uroczystość W Gdyni - Oksywiu W drugiej połowie lutego br. w Sali widowiskowej Marynarki Wojennej w Gdyni- Oksywiu odbyła się podniosła uroczystość związana z obchodami 90 rocznicy powołania Polskiej Służby Hydrograficznej. P rzed sympozjum została otwarta bogata wyposażona wystawa pt. Historia i dzień dzisiejszy Służby Hydrograficznej. Wyeksponowano model pierwszego okrętu jaki wszedł do eksploatacji Marynarki Wojennej. Był to słynny Pomorzanin. Właśnie na tym okręcie podjęto prace związane z badaniem dna morskiego, przeszkód nawigacyjnych, sporządzaniem map morskich i różnorodnych sygnałów( do tej pory były tylko wydawnictwa niemieckie). Na początku sympozjum wręczona nagrody i wyróżnienia za ofiarną pracę na rzecz służby hydrograficznej. Następnie odbyła się sesja referatowa, na której przedstawiono historię Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej. Wyeksponowano również technologię prac podwodnych, m.in. projekty badawcze z zakresu badań sprzętu nurkowego, technologii prac podwodnych, wizyjną diagnostykę obiektów podwodnych oraz projektowanie i budowę systemów hiperbarycznych. W szerokim temacie mieszczą się badania aparatów nurkowych, badania sprzętu nurkowego, technologia nurkowań głębokowodnych, poszukiwanie i identyfikacja obiektów podwodnych, ocena jakościowa stany technicznego obiektów podwodnych. Programy badawcze i prace naukowe wykonywane są na rzecz Marynarki Wojennej, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Infrastruktury, a także dla polskiego przemysłu wydobywczego na morzu i lądzie. Wystawie towarzyszyła bogata ekspozycja różnego rodzaju precyzyjnych aparatów badawczych, wiele konstrukcji hydrotechnicznych jak kamery do badań podwodnych. Były też wydawnictwa jak np.: Klif orłowski historia geologiczna, muszle i kamienie polskich plaż. Były też mapy kartograficzne, a nawet takie tematy jak zmiany klimatyczne w rejonie Gdańska. Wszystko to zmierza ku temu, aby przekazać wizyjną informację na temat sytuacji m.in. podwodnej, a wszystko z myślą o bezpieczeństwie żeglugi. Eligiusz Józef Sitek ROSZCZENIA PRACOWNICZE Wniesienie pozwu do sądu pracy Pracownik, który chce na drodze sądowej dochodzić określonych roszczeń od pracodawcy, musi przestrzegać wskazanych w kodeksie pracy terminów. Ich przekroczenie w większości przypadku spowoduje bowiem oddalenie powództwa bez merytorycznego zbadania sprawy. N iektóre roszczenia pracownika wynikające z łączącego go z pracodawcą stosunku pracy dochodzone być mogą w bardzo krótkim czasie. W pewnych przypadkach wniesienie sprawy do sądu poprzedzone być musi postępowaniem wewnętrznym, w trakcie którego pracodawca może uwzględnić żądanie pracownika, co czyni wnoszenie sprawy do sądu bezprzedmiotowym. W trakcie zatrudnienia pracownik może być zmuszony do wniesienia pozwu stanowiącego odwołanie od wymierzonej mu kary porządkowej. Pozew w takiej sprawie poprzedzić musi złożenie sprzeciwu od takiej kary do pracodawcy. Pracownik ma na to siedem dni od dnia zawiadomienia go przez pracodawcę o wymierzeniu kary. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej. Dopiero po wyczerpaniu trybu wewnątrzzakładowego pracownik może wnieść do sądu powództwo o uchylenie kary porządkowej. Na jego złożenie ma 14 dni od zawiadomienia go o odrzuceniu sprzeciwu. Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z jego uwzględnieniem, co oznacza, że pozwu nie trzeba już wnosić. Inf.wł. 12 MARCA 2010

8 ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A. Fot: Dariusz Dulian, ZMPG SA Contenitore necesse est Blisko ćwierć miliona TEU przeładowanych w gdańskim porcie jest faktem, którego jeszcze dwa lata temu nie przewidywano. Przyjęcie w DCT Gdańsk SA oceanicznego kolosa Maersk Taikung, który 4 stycznia zainaugurował oceaniczny serwis kontenerowy AE10 z Dalekiego Wschodu, spotkało się z masą spekulacji żeglugowych analityków: czy Gdańsk jest, czy nie jest kontenerowym hubem dla południowego Bałtyku..? Jaką mamy dzisiaj pewność, że decyzja Maerska o ulokowaniu w Gdańsku bałtyckiego centrum logistycznego przetrwa znaczący okres czasu..? Pora schłodzić emocje. Bijąca z tytułów prasowych komentarzy niepewność, czy nadzieja na kolejny rok jest zbytnim uproszczeniem rzeczywistości, którą rządzi po prostu rachunek ekonomiczny. Właśnie drobiazgowo liczone koszty transportu determinowały w ostatnich dziesięcioleciach budowę coraz większych i coraz szybszych statków. Prosta idea: pieniądz robi pieniądz prowokowała armatorski wyścig o laur najszybszego przewoźnika. Ale i o walor niskiego frachtu. Miesiące kryzysu gospodarczego zweryfikowały te wskaźniki. Kryterium najistotniejszym okazał się koszt transportu. Statki mogące osiągać prędkość podróżną bliską 30 węzłom, pływają dla oszczędności paliwa dwukrotnie wolniej. Ważne za to, by w pełni wykorzystywały w rejsie swą ładowność. Swoje miejsce w systemach transportowych znalazły zatem i oceaniczne olbrzymy, i niewielkie feedery. Większego znaczenia nabrała zasada wożenia towarów bezpośrednio od nadawcy do odbiorcy. Z tej potrzeby wprost wywodzi się refleksja, że i wielkie, i nieduże terminale kontenerowe w morskich portach polskich znajdą zatrudnienie. Wyzbywając się złych emocji można poszukać pozytywów jednoczesnego funkcjonowania sześciu terminali kontenerowych w naszych głównych portach. Można nawet zauważyć dobre strony konkurencji między trzema terminalami Gdyni i dwoma pobliskiego Gdańska. Każdy z nich bowiem, co powszechnie wiadomo, realizuje długoletnie porozumienia z armatorami i firmami spedycyjnymi. Zła konkurencja na podzielonym już rynku jest bardzo trudna. Istniejący od 30 lat gdyński BCT stracił w 2009 roku (w stosunku do roku poprzedniego) połowę obrotów, przy czym 20 % zabrał Maersk do gdańskiego DCT. Ale linie realizowane przez EMC, czy MSC przy tym terminalu zostaną. Wyraźnie też widać, że szereg stałych połączeń żeglugowych sąsiedniego Gdynia Container Terminal, obsługiwanych przez CMACGM lub IMCL przewiduje jednoczesne zawinięcia do obu gdyńskich terminali. Podobnie kontenerowce, cumujące przy pomijanym przez statystyki BTD Gdynia (Transfennica, UPM Kymene Seaways, Finnlines) odwiedzają przecież także pozostałe terminale zarówno w Gdyni, jak i Gdańsku. W Porcie Gdańsk taki podział zarysował się obecnie nieco wyraźniej. Ze statków OOCL, Team Lines, czy Unifedeer A/S zmierzających do GTK zniknęły kontenery Maerska. Jest to jednak nieznaczny procent obrotów tego jedenastolatka (o 8 % łącznie spadły w ubr. obroty GTK w stosunku do roku 2008). I także, jak w przypadku Gdyni, liniowce Team Lines oraz Unifedeer A/S po wyjściu z GTK zawijają do DCT. Trzyletni Głębokowodny Terminal Kontenerowy (DCT), mający jeszcze umowy z Maersk Line i Containerships, będzie się bowiem rozwijał w oparciu o ten sam rynek i te same bałtyckie reguły gry. To przecież nie porty same z siebie generują obroty. To handel i międzynarodowa współpraca gospodarcza zdecydują: ile ładunków ciążyć będzie na Bałtyk, do Polski i zaplecza naszych portów. Nie bez znaczenia wreszcie jest także fakt przesunięcia granic Unii Europejskiej. W łańcuchu transpor- 8 PORTOWIEC 5 (623)

9 ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A. towym, którego uczestnicy szanować muszą szereg ogólnie przyjętych zasad a chcą przy tym także zarobić niezbędna jest unifikacja procedur granicznych, przepisów finansowych, czy zwyczajów portowych. Istotnym argumentem dla spedytorów lokujących swoje obroty w Gdańsku okaże się dysponowanie zarówno przez GTK, jak i DCT nowoczesnymi granicznymi posterunkami kontroli weterynaryjnej. Nie bez wpływu ze względu na dyrektywy UE będzie też niebawem ich doskonałe skomunikowanie kolejowe i drogowe. Im prędzej wreszcie terminale kontenerowe w polskich portach morskich skonsolidują wysiłki na rzecz uproszczenia wszelkich procedur kontrolnych, celnych i podatkowych tym szybciej zaczną konkurować z portami Europy Zachodniej. Wiadomo bowiem, że im dłuższa podróż, im głębiej w Bałtyk wpłynie oceaniczny kontenerowiec tym niższy będzie jednostkowy koszt przewozu standardowego pojemnika. Dobre warunki hydronawigacyjne Gdańska i jego renta geograficzna stają się w świecie coraz bardziej znane. Pewne jest też, że takich decyzji, jaką lokując swe nadzieje w Gdańsku zrealizował Maersk, światowy potentat w żegludze kontenerowej nie podejmuje się na chwilę. Podobnie, jak wcześniej wyeliminował złe emocje konkurujących ze sobą duńskiego Aarhus i szwedzkiego Goeteborga zawijając do obu portów. Rachunek ekonomiczny stał się rozjemcą, a kontener na naszych oczach adwokatem każdego sporu. Contenitore necesse est można by strawestować Pompejusza, gdyby ów rzymski mąż stanu żył z górą dwa tysiące lat później. W ciągu dwudziestu lat od swego debiutu, kontener na pokładzie statku stawał się coraz bardziej zwyczajnym obrazkiem. Przełom naszego wieku przyniósł niebywałe przyspieszenie we wszystkich technikach, również transportowych. Przeładunek worków i palet coraz rzadziej zobaczyć można także w polskich portach. I choć konwencjonalne drobnicowce mają jeszcze zajęcie, mogą niebawem zostać całkowicie wyparte z żeglugowych szlaków przez różnej wielkości kontenerowce. Janusz Kasprowicz JAK PODA JE GUS Wyższy odpis na działalność socjalną Prawie 1050 zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych muszą odpisać w 2010 roku pracodawcy na jedną zatrudnioną osobę. GUS podał już wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim roku, które stanowi podstawę do wyliczenia wysokości odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS). Wyniosło 2716,71 zł, jednak przeciętna pensja w drugim półroczu 2009 r. była wyższa i wyniosła 2794,25 zł. Dlatego zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. nr 70, poz. 335 z późn. zm.) uwzględniana jest wyższa kwota. Odpis podstawowy, w wysokości 37,5 proc. tego wynagrodzenia, wyniesie więc 1047,84 Fot. K. Elward zł i będzie wyższy o 47,80 zł niż w 2009 roku. W przypadku osób pracujących w warunkach szczególnie uciążliwych odpis podstawowy jest zwiększony, a jego podstawą jest 50 proc. przeciętnej płacy. Wyniesie więc 1397,25 zł. ZFŚS jest tworzony obowiązkowo w firmach zatrudniających co najmniej 20 pracowników. Pozostałe mogą tworzyć fundusz socjalny lub wypłacać świadczenie urlopowe. Pieniądze z ZFŚS są przeznaczane na działalność socjalną, np. dofinansowanie wypoczynku dla dzieci, świąteczne bony. Michalina Topolewska 12 MARCA 2010

10 LEGENDARNY KURIER ARMII KRA JOWE J Jan Nowak Jeziorański Osoba Zdzisława Jeziorańskiego jest ogromnie ważna, wpłynęła bowiem na kształtowanie ówczesnego pokolenia rodaków, którzy z uchem wciśniętym w radyjko Pionier słuchali z wypiekami na twarzy audycji nadawanej przez niego z Monachium: - Tu mówi Radio Wolna Europa, głos Wolnej Polski. Audycje były zagłuszane, buczało i wyło, ale wszyscy chcieli znać najnowsze wydarzenia, które komentowali redaktorzy z Zachodu. 10 Twórcą i dyrektorem tego radia był właśnie Jan Nowak Jeziorański. W jego życiorysie portowcy z Gdańska i Gdyni odegrali niebagatelną rolę to oni lokowali go w ładowni statku, by będąc kurierem AK mógł bezpiecznie dotrzeć do Szwecji a potem Anglii. Odchodzą pomnikowe postacie mędrców XX wieku. Już bez ich mądrości idziemy w stulecie pełne różnorodnych zagrożeń. Jan Nowak Jeziorański swoim życiem udowodnił, że polityka może być piękna a jej uprawianie czyste i pożyteczne o ile nadrzędnym celem będzie służba narodowi. Nie trzeba czynić rzeczy wielkich i niezwykłych, wystarczy być prawym i służyć ludziom. To wszystko, proszę panów posłów, senatorów i ministrów.. Zdzisław Jeziorański, przyszły Jan Nowak urodził się 15 czerwca 1913 roku, ale metryka została wypisana 2 października 1914 roku. Urodził się w Warszawie przy ul. Piusa Nr 21, dziś Pięknej. Jego mentorem, nauczycielem, dobrym duchem był Eugeniusz Kwiatkowski z którego synem Janem się zaprzyjaźnił. Późniejszy wicepremier Polski, twórca idei budowy portu w Gdyni, zawsze miał czas, by tłumaczyć chłopcom jakie znaczenie dla rozwoju kraju mają porty i flota morska. Myślę, że właśnie pod wpływem swego mentora Zdzisław Jeziorański po zdaniu matury, udał się do Poznania na studia ekonomiczne, gdzie wykładał wybitny ekonomista owych czasów prof. Edward Taylor. Nad młodocianym studentem roztoczył patronat prof. Taylor, który załatwił mu pracę w kancelarii adwokackiej Józefa Garlińskiego, potem Jan Nowak Jeziorański na spotkaniu w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego, 4 września 1989 r. stypendium a wreszcie zaproponował asystenturę w swojej katedrze. Zdzisław Jeziorański zaczął pracować nad swoim doktoratem, kiedy wszystko diabli wzięli wybuchła wojna. Zmobilizowany plutonowy-podchorąży dotarł na linię Bugu i wziął udział w Walce z Niemcami w baterii dział dowodzonej przez kpt. Witolda Herdegena. Tam dostaje się do niewoli austriackiej. Było to dla niego tragedią po jednym dniu walki stać się jeńcem wojennym. Z perspektywy czasu ten przypadek okazał się zbawienny, w latach późniejszych uchroniło go od wpadki w łapy Rosjan, co dla kpt. Herdegena i jego żołnierzy zakończyło się śmiercią w Katyniu. Ostatecznie w trakcie transportu z Jarosławia do Krakowa, opodal osady Łagiewniki, udało się jemu i innym jeńcom uciec skacząc z pociągu. W cywilnym przebraniu starał się dotrzeć do stolicy, od najbliższych dowiedział się o kapitulacji Warszawy. Warszawa jak i cała Polska zaczynała odczuwać gehennę okupacji; łapanki, rewizje, aresztowania. Nasz bohater pozostaje bez środków utrzymania, aby przeżyć ima się różnych zajęć: handluje naftą, okowitą, papierosami. Na początku 1941r, w Warszawie działa już ZWZ / Związek Walki Zbrojnej/. Działem polityczno-informacyjnym KG ZWZ kieruje Eugeniusz Czarnowski ps. Adam, który wciąga Zdzisława Jeziorańskiego w działalność konspiracyjną. Składa przysięgę ZWZ i przyjmuje pseudonim Janek. Zostaje ulokowany jako buchalter, czyli księgowy w legalnie działającym Zarządzie Zabezpieczeń Nieruchomości. Dzięki temu otrzymuje arbeitskartę i może się swobodnie poruszać po Warszawie. Bierze udział w akcji N polegającej na dezinformacji żołnierzy niemieckich. Pomysłodawcą tej akcji był gen. St. Rowecki, który już w 1940r. wydał płk. Janowi Rzepeckiemu, szefowi Biura Inf. i Propagandy rozkaz uruchomienia tzw. czarnej propagandy. Zadaniem było demoralizacja i zastraszanie okupanta oraz wzniecenie w narodzie polskim ducha oporu. Jan Nowak Jeziorański został zobligowany do zorganizowania siatki przerzutowej materiałów N poza granice Generalnej Guberni do Poznania, Torunia, Bydgoszczy, Łodzi i Gdańska. Wtedy zaczął posługiwać się różnymi pseudonimami: Jan Kwiatkowski, na pamiątkę kolegi który zginął w czasie kampanii wrześniowej, Jan Nowak, Jan Zych. Zadanie dostarczenia materiałów propagandowych było prawie niewykonalne, bo w razie wpadki jak wytłumaczyć polskiego inteligenta wiozącego propagandowe materiały w jęz. niemieckim. Z pomocą przyszedł młody kolejarz Stanisław Witkowski ps. ŻBIK, który okazał się wręcz konspiracyjnym geniuszem. Zaopatrzył Jeziorańskiego we wszystkie niezbędne przepustki graniczne, legitymacje i mundury kolejar- PORTOWIEC 5 (623)

11 LEGENDARNY KURIER ARMII KRA JOWE J skie. Odtąd po GG będzie podróżował Jeziorański : w mundurze Ostbahnu jako Janek Kwiatkowski a drugi mundur Reichsbahnu służył do wprawy na teren Niemiec i wtedy podróżował z legitymacją autentycznego volksdeutscha Alberta Kozłowskiego. Witkowski przyjechał do Gdańska aby w porozumieniu z portowcami organizować punkty przerzutowe na szwedzkie statki a potem do Anglii. Portowcy wnieśli niebagatelny wkład w zorganizowanie szwedzkiego szlaku, był to szlak ekspresowy bowiem kurierzy korzystali przede wszystkim ze szlaku południowego przez Lizbonę i Neapol i często dostarczane wiadomości były już nieaktualne. To portowcy pomagali w organizowaniu przepustek portowych, w rozprowadzaniu bibuły w portach morskich, na okrętach Krigsmarine i szwedzkich statkach handlowych. Odtąd łączność kurierska KG AK z Centralą czyli Londynem odbywała się szlakiem północnym -ekspresowym. Drogę te przetarł Jeziorański. Ucharakteryzowany na robotnika portowego, z szuflą trymerską w ręku dostał się do ładowni szwedzkiego statku. Na pokładzie słuchać było jeszcze głosy gestapo i szczekanie psa. Wreszcie statek odpłynął.. Po kilku godzinach statek dobił do wyspy Gotland, udało się to Szwecja. Tę trasę przyszło mu przekraczać wiele razy. To był skok z piekła do edenu. Był rok Słuchał radia BBC i doznał szoku. Anglia, która miała być opoką dla Polaków, uchyla się od zajęcia stanowiska w sprawie wymordowania przez Rosjan w Katyniu 1o tys, polskich oficerów. Tymczasem następuje huraganowy atak brytyjskich mediów na rząd polski w Londynie. Zrozumiał, że Anglicy chcą za wszelką cenę wygrać wojnę; bez Rosji jej nie wygrają, nic innego, nawet obiektywna prawda się nie liczyła. Od tego czasu staje się Jeziorański emisariuszem KG Armii Krajowej, działa z poruczenia gen. Bora Komorowskiego, jest łącznikiem z Centralą czyli Londynem. Przyjmuje pseudonim Jan Nowak, gdyż Jan Kwiatkowski, po wpadce w Gdańsku, znany był już gestapo. Miał za zadanie od Wodza Uroczystości pogrzebowe. Naczelnego, którym po śmierci gen. Sikorskiego, był Kazimierz Sosnkowski, wydobyć instrukcje jak mają postępować oddziały AK w obliczu wkraczania wojsk sowieckich na terytorium Polski, czy wywołać powstanie warszawskie, wreszcie jeżeli ono wybuchnie na jaką pomoc mogą liczyć powstańcy? Przed obliczem Naczelnego Wodza, - Jeziorański stanął 11 grudnia 1943 roku. Niestety wódz nie wywarł na nim pozytywnego wrażenia. Z jego wypowiedzi nic nie wynikało: takich sformułowań nie powstydziłaby się i Pytia Delficka. Trwały intensywne przygotowanie do Powstania Warszawskiego, a wódz naczelny leciał do Włoch na inspekcję II Korpusu. Bardzo ostro ocenia go Jeziorański: rzucił ster i schował głowę w piasek. Z dokumentacji Pobóg - Malinowskiego wynika jednak, że wódz Naczelny był przeciwny wywoływaniu powstania, twierdząc iż to niepotrzebny przelew krwi. Natomiast inni Polscy politycy w Londynie byli zdania, iż wódz jest oderwany od rzeczywistości, nie zna realiów krajowych, a młodzież pragnie sama wyzwolić stolicę.. Historia przebiegu powstania wykazała, że Sosnkowski miał rację. Nowak Jeziorański spotkał się jeszcze z Churchillem, ale też nic nie osiągnął. Jego kurierska misja zakończyła się kompletnym fiaskiem. Po upadku powstania warszawskiego udało się porucznikowi Janowi Nowakowi wraz niezwykłej wagi materiałami dokumentalnymi, dotyczącymi powstania warszawskiego, opuścić Warszawę przez Bazyleę i Genuę pojechał do Londynu.. Tak zakończył się rozdział życia kuriera emisariusza. W latach roku pracował w Londynie w sekcji BBC. 3 maja 1952 roku obejmuje z rekomendacji polskich środowisk emigracyjnych dyrektorstwo Radia Wolna Europa z siedzibą w Monachium. Choć formalnie uzależniony od Amerykanów jednakże wywalczył sobie autonomię i sam decydował o tym jak komentować aktualne wydarzenia w kraju. To przez 24 lata do nas dochodził przez dźwięk zagłuszanych radiostacji jego głos rzeczowy, rozsądny, podnoszący na duchu. To on ujawnił w 1954 r. tajemnice reżimu w Polsce podając do publicznej wiadomości rewelacje dyrektora X Departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Józefa Swiatły, który uciekł do USA. To z jego relacji dowiadywała się cała Polska o krwawo stłumionych robotniczych demonstracjach w 1956 roku w Poznaniu. To RWE komentowała obchody Millenijne Chrztu Polski, czy wreszcie marzec 1968 rok. Mimo zagłuszeń, zakazów cała Polska słuchała głosu, który przebijał się zza żelaznej kurtyny. Głos, który prostował kłamstwa, kształtował postawy ludzi i dodawał otuchy. W 1975 roku pożegnał się z RWE zamieszkał w Austrii, przygotowywał publikację swojej książki pt. Kurier z Warszawy. W 1976r. Jan Nowak Jeziorański przenosi się do St. Zjednoczonych, gdzie z rekomendacji doradcy prezydenta Zbigniewa Brzezińskiego stał się konsultantem Rady Bezpieczeństwa USA, a w latach był dyrektorem kongresu Polonii Amerykańskiej W roku 2002 wrócił na stałe do Warszawy. Dziennikarze ubiegali się o możliwość przeprowadzenia z nim wywiadów. W 2003 r. udzielił wywiadu Bronisławowi Geremkowi opublikowanemu w Gazecie Wyborczej pt. Mówi o sobie łącznik, St. Krajewskiemu publikującemu w tygodniku Więź artykuł pod znamiennym tytułem Kurier pojednania i w kilku innych pismach, gdzie najczęściej mówił o swoim życiu i działalności. W dniu 20 stycznia 2005r. odszedł od nas, człowiek przyjaciel, żarliwy patriota, który Polsce i jej interesom podporządkował całe swoje życie. /jws/ 12 MARCA

10(528) 12 3 DNI PROTESTÓW. październik 2009 PRAWO INTERCHEM SZKOŁY WYŻSZE. Wiek emerytalny a rozwiązanie umowy o pracę

10(528) 12 3 DNI PROTESTÓW. październik 2009 PRAWO INTERCHEM SZKOŁY WYŻSZE. Wiek emerytalny a rozwiązanie umowy o pracę Numer 1 wydano 23 sierpnia 1980 w Stoczni Gdańskiej ISSN 1232-6984 ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO 10(528) październik 2009 5 10 20 INTERCHEM SZKOŁY WYŻSZE PRAWO Pracodawca znalazł kij Studenci, spodziewajcie

Bardziej szczegółowo

Nr 17 (635) 10 WRZEŚNIA 2010 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Nr 17 (635) 10 WRZEŚNIA 2010 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Nr 17 (635) 10 WRZEŚNIA 2010 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1231-4528 30. ROCZNICA STRAJKU ZRG NSZZ SOLIDARNOŚĆ Uroczysta msza św. pracowników Portu Północnego Zgodnie z wieloletnią tradycją, w pierwszą niedzielę

Bardziej szczegółowo

W Portach Trójmiasta Z Kart Naszej Historii Inwestycje w Porcie Gdańskim Miasto Gdańsk drenuje swój Port

W Portach Trójmiasta Z Kart Naszej Historii Inwestycje w Porcie Gdańskim Miasto Gdańsk drenuje swój Port Nr 11 (653) LISTOPAD 2011 ISSN 1231-4528 UKAZUJE SIĘ OD 1980 ROKU W Portach Trójmiasta Z Kart Naszej Historii Inwestycje w Porcie Gdańskim Miasto Gdańsk drenuje swój Port W SPÓŁCE Z O.O. CHEMIKI Tragiczny

Bardziej szczegółowo

RAPORT AUTORYTETY: EUGENIUSZ KWIATKOWSKI

RAPORT AUTORYTETY: EUGENIUSZ KWIATKOWSKI Numer 1 wydano 23 sierpnia 1980 w Stoczni Gdańskiej ISSN 1232-6984 ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO 5(559) maj 2012 5 12 15 ROZMOWA MAGAZYNU Scenariusz dla rozwoju Związku RAPORT Nielekki byt Pomorzanina AUTORYTETY:

Bardziej szczegółowo

W Delta Trans przestali się bać

W Delta Trans przestali się bać 19 mln złotych tyle są winni pracownikom nieuczciwi pracodawcy z naszego województwa, którzy nie wypłacają na czas wynagrodzeń. WIĘCEJ» STRONA 3 Nr 44 2010 KATOWICE 03.11.2010 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

marzec 2015 ZWIĄZEK Branże w Regionie Gdańskim Czwarta władza Pracodawców RP Nie ma dialogu będzie protest ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO

marzec 2015 ZWIĄZEK Branże w Regionie Gdańskim Czwarta władza Pracodawców RP Nie ma dialogu będzie protest ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO Numer 1 wydano 23 sierpnia 1980 w Stoczni Gdańskiej ISSN 1232-6984 ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO 3(592) marzec 2015 6 RAPORT MAGAZYNU 11 SPOŁECZEŃSTWO 12 ZWIĄZEK Nie ma dialogu będzie protest Czwarta władza

Bardziej szczegółowo

3(545) 4 STOCZNIA MARYNARKI 5 12 TEMAT MIESIĄCA. marzec 2011 HISTORIA ZWIĄZEK. WOJENNEJ Pracodawca chce zwolnić 40 procent załogi

3(545) 4 STOCZNIA MARYNARKI 5 12 TEMAT MIESIĄCA. marzec 2011 HISTORIA ZWIĄZEK. WOJENNEJ Pracodawca chce zwolnić 40 procent załogi Numer 1 wydano 23 sierpnia 1980 w Stoczni Gdańskiej ISSN 1232-6984 ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO 3(545) marzec 2011 4 STOCZNIA MARYNARKI 5 15 WOJENNEJ Pracodawca chce zwolnić 40 procent załogi ZWIĄZEK Uniewinnieni

Bardziej szczegółowo

Związki w PKP Cargo gotowe do konsultacji str. 4 5

Związki w PKP Cargo gotowe do konsultacji str. 4 5 NIECH NAS ŁĄCZY HONOR I WIĘŹ ZAWODOWA ISSN 1896 2181 www.zzm.org.pl Nr 1/53 STYCZEŃ 2009 Związki w PKP Cargo gotowe do konsultacji str. 4 5 Przysłowia mądrością narodu Murzyn zrobił swoje, to stare, dziś

Bardziej szczegółowo

Wielka demonstracja w ArcelorMittal Poland

Wielka demonstracja w ArcelorMittal Poland 7 tylko tylu europosłów odpowiedziało na apel Solidarności w sprawie drugiego pakietu klimatycznoenergetycznego. WIĘCEJ» STRONA 3 Ksenia Ulanowicz: Warto brać sprawy w swoje ręce. Najgorzej jest wtedy,

Bardziej szczegółowo

NSZZ SOLIDARNOŚĆ NR 2 (60) KWIECIEŃ-MAJ-CZERWIEC 2011 ISSN

NSZZ SOLIDARNOŚĆ NR 2 (60) KWIECIEŃ-MAJ-CZERWIEC 2011 ISSN Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOŚĆ NR 2 (60) KWIECIEŃ-MAJ-CZERWIEC 2011 ISSN 1426-1006 Motto: Należy czynić wszystko najlepiej jak to możliwe, kochać wolność i nigdy

Bardziej szczegółowo

Dyskryminowani związkowcy pikietowali siedzibę właściciela Biedronek. Sekcji Krajowej Pracowników Handlu NSZZ Solidarność.

Dyskryminowani związkowcy pikietowali siedzibę właściciela Biedronek. Sekcji Krajowej Pracowników Handlu NSZZ Solidarność. 5 tylko tyle dni urlopu wystarczy wykorzystać, aby zafundować sobie aż 11- dniowy wypoczynek. WIĘCEJ» STRONA 8 Nr 1 2011 KATOWICE 05.01.2011 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Tygodnik bezpłatny ISSN 1732-3940

Bardziej szczegółowo

Zaprasza. na koncerty w sezonie artystycznym 2013/2014. www.filharmonia.rzeszow.pl. Joanna Ławrynowicz. Edyta Piasecka-Durlak.

Zaprasza. na koncerty w sezonie artystycznym 2013/2014. www.filharmonia.rzeszow.pl. Joanna Ławrynowicz. Edyta Piasecka-Durlak. Daniel Stabrawa Joanna Ławrynowicz Janusz Wawrowski Edyta Piasecka-Durlak Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie Zaprasza na koncerty w sezonie artystycznym 2013/2014 Roby Lakatos Zespół

Bardziej szczegółowo

9(515) wrzesień 2008 STOCZNIE HISTORIA SPORT. XIV Maraton Solidarności. Strajki 1988. Zegar tyka... ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO

9(515) wrzesień 2008 STOCZNIE HISTORIA SPORT. XIV Maraton Solidarności. Strajki 1988. Zegar tyka... ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO Numer 1 wydano 23 sierpnia 1980 w Stoczni Gdańskiej ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO ISSN 1232-6984 9(515) wrzesień 2008 6 9 19 STOCZNIE HISTORIA SPORT Zegar tyka... ANDRZEJ SOWIŃSKI Strajki 1988 XIV Maraton

Bardziej szczegółowo

Albo rząd zmieni politykę, albo trzeba zmienić rząd Celem komitetu jest

Albo rząd zmieni politykę, albo trzeba zmienić rząd Celem komitetu jest 3 tys. tylu kolejarzy protestowało w Warszawie domagając się utrzymania swoich uprawnień. WIĘCEJ» STRONA 3 Nr 42 2012 KATOWICE 24.10.2012 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Tygodnik bezpłatny ISSN 1732-3940

Bardziej szczegółowo

wrzesień - październik 2012 nr 9-10 [130-131] Euro - Trans 2012 Park w Gryfinie ZUS bliżej biznesu wrzesień - październik 2012 Zew morza

wrzesień - październik 2012 nr 9-10 [130-131] Euro - Trans 2012 Park w Gryfinie ZUS bliżej biznesu wrzesień - październik 2012 Zew morza wrzesień - październik 2012 nr 9-10 [130-131] Euro - Trans 2012 Park w Gryfinie ZUS bliżej biznesu wrzesień - październik 2012 Zew morza 1 2 wrzesień - październik 2012 Od wydawcy Szanowni Czytelnicy!

Bardziej szczegółowo

Numer 135 Marzec 2013. Quo vadis edukacjo prawnicza? Układ zamknięty Witajcie w sądzie. Jaka aplikacja? Grzechy przeszłości

Numer 135 Marzec 2013. Quo vadis edukacjo prawnicza? Układ zamknięty Witajcie w sądzie. Jaka aplikacja? Grzechy przeszłości Numer 135 Marzec 2013 Quo vadis edukacjo prawnicza? Jaka aplikacja? Grzechy przeszłości Układ zamknięty Witajcie w sądzie Komisja ds. Integracji Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie organizuje od

Bardziej szczegółowo

Nowy lider Solidarności

Nowy lider Solidarności 166 delegatów poparło Piotra Dudę w głosowaniu na szefa Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. WIĘCEJ» STRONA 3 Nr 43 2010 KATOWICE 27.10.2010 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Tygodnik bezpłatny ISSN 1732-3940

Bardziej szczegółowo

Kwiecień Katyń, Smoleńsk i co dalej?

Kwiecień Katyń, Smoleńsk i co dalej? 4 CH EMICY SZKLARZE CERA MICY PAPIERNICY FARMACEUCI KWIECIEŃ 2014 GÓRNICY NAFTY I GAZOWNICY PRACOWNICY PRZEMYS U LEKKIEGO PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY PALIW SEKRETARIAT PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO SEKRETARIAT

Bardziej szczegółowo

następna strona pełen ekran powiększ zmniejsz

następna strona pełen ekran powiększ zmniejsz DO ŚWIATA z Aspirantem Fortuną FINANSÓW Jak czytać dane finansowe? Nr 1 luty 2015 Czy te liczby mogą kłamać? Większość z nich jest dla nas zupełnie niezrozumiała. Nie wiemy, czy są prawdziwe ani też co

Bardziej szczegółowo

Business. Crowley. More. Przepis na sukces. Balcerowicz Droga do euro prowadzi przez reformy. Innowacje są jak zastrzyk

Business. Crowley. More. Przepis na sukces. Balcerowicz Droga do euro prowadzi przez reformy. Innowacje są jak zastrzyk Business Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 1 / lato 2010& More Balcerowicz Droga do euro prowadzi przez reformy Innowacje są jak zastrzyk Crowley Przepis na sukces business ludzie 06 Rozmowa

Bardziej szczegółowo

redaktor naczelny Ryszard Gałczyński

redaktor naczelny Ryszard Gałczyński OD REDAKCJI Szanowni Państwo, Najbliższe miesiące pokażą, jak dalece deklaracje polityczne rządu znajdą swoje odzwierciedlenie w aktach prawnych. Przedstawiciele organizacji przewoźników, w tym oczywiście

Bardziej szczegółowo

Prawie 100 proc. za strajkiem str. 2 Podwyżki w SKM i WKD str. 6

Prawie 100 proc. za strajkiem str. 2 Podwyżki w SKM i WKD str. 6 NIECH NAS ŁĄCZY HONOR I WIĘŹ ZAWODOWA ISSN 1896 2181 www.zzm.org.pl Nr 5/81 MAJ 2011 Prawie 100 proc. za strajkiem str. 2 Podwyżki w SKM i WKD str. 6 Przygniatająca większość za strajkiem W referendum

Bardziej szczegółowo

Ludzie, nie systemy. Rozmawiamy z Heleną Dołęgowską, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu. Magazyn Grupy BPS

Ludzie, nie systemy. Rozmawiamy z Heleną Dołęgowską, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu. Magazyn Grupy BPS Wyniki finansowe Banków Spółdzielczych z Grupy BPS Dofinansowanie na spójne oznakowanie Sukces z Bankiem Spółdzielczym Inwestuję tu, gdzie mieszkam str. 24 str. 16 str. 36 Magazyn Grupy BPS Ludzie, nie

Bardziej szczegółowo

Nr 4 (40) /2007. Cena 9 zł PAŹDZIERNIK GRUDZIEŃ 2007. budownictwo technologie architektura

Nr 4 (40) /2007. Cena 9 zł PAŹDZIERNIK GRUDZIEŃ 2007. budownictwo technologie architektura Nr 4 (40) /2007 Cena 9 zł PAŹDZIERNIK GRUDZIEŃ 2007 1 budownictwo technologie architektura 2 październik grudzień 2007 3 budownictwo technologie architektura w numerze ARCHITEKTURA Autonomia w architekturze

Bardziej szczegółowo

ZAGRANICZNY. Raport specjalny Ustawa śmieciowa. ponadto w numerze: The foreign lipiec 2013

ZAGRANICZNY. Raport specjalny Ustawa śmieciowa. ponadto w numerze: The foreign lipiec 2013 inwestor Inwestor The foreign lipiec 2013 ZAGRANICZNY Raport specjalny Ustawa śmieciowa pod lupą ponadto w numerze: Wektory rozdane Energetyczny Kongres Gospodarczy Powstała Ekokoalicja od wydawcy Robert

Bardziej szczegółowo

Nadszedł czas, by promować

Nadszedł czas, by promować NAFTA I GAZ 12 CHEMIA FARMACJA PAPIER PALIWA 295 ROK XXIII CERAMIKA GRUDZIEŃ SZK O 2014 SEKRETARIAT PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO Rada SPCH w II rocznicę śmierci Andrzeja Koneckiego Duda: jesteśmy niewolnikami!

Bardziej szczegółowo

PANOPA od 13 lat w Polsce. PROJEKT INWESTOR pierwszy raz w Poznaniu. Wywiad: ANDRZEJ BYRT, Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich

PANOPA od 13 lat w Polsce. PROJEKT INWESTOR pierwszy raz w Poznaniu. Wywiad: ANDRZEJ BYRT, Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich NUMER 2 (96) GRUDZIEŃ 2013 ISSN 1505-9359 MAGAZYN WIELKOPOLSKICH ŚRODOWISK GOSPODARCZYCH UKAZUJE SIĘ NIEPRZERWANIE OD 1998 R. PANOPA od 13 lat w Polsce PROJEKT INWESTOR pierwszy raz w Poznaniu Wywiad:

Bardziej szczegółowo

Choć po szczycie pojawił się umiarkowany optymizm, to górnicy mają świadomość, że muszą być gotowi na każdy scenariusz

Choć po szczycie pojawił się umiarkowany optymizm, to górnicy mają świadomość, że muszą być gotowi na każdy scenariusz 315 tylu pracowników zginęło w wypadkach w pracy w Polsce w 2013 roku. WIĘCEJ» STRONA 6 Piotr Duda: Jako społeczeństwo musimy doprowadzić do sytuacji, że politycy będą bardziej bali się wyborców, niż szefa

Bardziej szczegółowo

Dajcie nam zielone światło. Rozmawiamy z Adamem Dudkiem, nowym Przewodniczącym Rady Nadzorczej Banku BPS. Magazyn Grupy BPS

Dajcie nam zielone światło. Rozmawiamy z Adamem Dudkiem, nowym Przewodniczącym Rady Nadzorczej Banku BPS. Magazyn Grupy BPS Prezentacja członków V kadencji Rady Nadzorczej Banku BPS S.A. Debata bankowców Koszty regulacji Sukces z Bankiem Spółdzielczym Malinowy biznes str. 15 str. 21 str. 35 Magazyn Grupy BPS str. 12 Dajcie

Bardziej szczegółowo

Krok do porozumienia. 2 listopada prezydent Bytomia. że dołoży wszelkich starań, aby konflikt dotyczący

Krok do porozumienia. 2 listopada prezydent Bytomia. że dołoży wszelkich starań, aby konflikt dotyczący 800 zł nawet tyle wynosi dysproporcja płacowa pomiędzy pracownikami wykonującymi te same obowiązki w Nitroerg S.A. WIĘCEJ» STRONA 3 Nr 44 2011 KATOWICE 09.11.2011 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Tygodnik

Bardziej szczegółowo