Nr 5 (623) 12 MARCA 2010 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 5 (623) 12 MARCA 2010 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY"

Transkrypt

1 Nr 5 (623) 12 MARCA 2010 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN Fot. K. Elward

2 i n t e r w e n c j a s o l i da r n o ś c i Ponad 17 tysięcy pracowników zagrożonych utratą pracy Brak jednego rozporządzenia zlikwiduje kilkanaście tysięcy miejsc pracy w sferze budżetowej. Janusz Śniadek zwrócił się do premiera Donalda Tuska o interwencję w sprawie wydania rozporządzenia do obowiązującej ustawy o finansach publicznych. Nowa ustawa o finansach publicznych weszła w życie 1 stycznia 2010 r.. Na jej podstawie likwidowane są gospodarstwa pomocnicze zarówno państwowych, jak i samorządowych jednostek budżetowych. Zadania wykonywane przez gospodarstwa nie zostaną jednak zlikwidowane. Miały je przejąć jednostki macierzyste, czyli jednostki, przy których utworzono gospodarstwa, lub nowe jednostki powołane przez samorządy do wykonywania tych samych zadań, które wykonywało gospodarstwo. Niestety chociaż ustawa obowiązuje od 1 stycznia, dotychczas Rada Ministrów nie wydała rozporządzenia, na podstawie którego nowe jednostki mogłyby być tworzone. Dotyczy to kilkunastu tysięcy pracowników, którzy mogą stracić pracę. "Interweniuję w powyższej sprawie, bowiem z powodu braku rozporządzenia wykonawczego rozpoczęły się likwidacje gospodarstw pomocniczych. Pracownicy i ich rodziny zaniepokojeni są utratą pracy i pogłębieniem liczby bezrobotnych. We wszystkich gospodarstwach pomocniczych zatrudnionych jest 17,5 tys. pracowników" - pisze w piśmie do premiera przewodniczący Komisji Krajowej. Dział Informacji KK w n s z z s p o r t u g da ń s k i e g o Wybory w Komisjach Oddziałowych zakończone Przez blisko dwa miesiące (styczeń, luty) trwały wybory w organizacjach oddziałowych NSZZ Solidarność w Porcie Gdańskim. Zostały one zakończone w ostatnich dniach lutego br.. W kilkudziesięciu organizacjach oddziałowych zostali wybrani: przewodniczący i członkowie Komisji Oddziałowych oraz delegaci, którzy będą reprezentować Organizacje Zakładowe i Międzyzakładowe na Walnym Zebraniu Delegatów. Jedno z tych zebrań odbędzie się 20 marca br. w Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność Port Gdański Eksploatacja, na którym spośród 37 delegatów zostanie wybrany przewodniczący, członkowie Komisji Zakładowej, Komisja Rewizyjna oraz delegaci na WZD Regionu Gdańskiego i Sekcji Krajowej Portów Morskich. Już po oddaniu do druku tego nr. Portowca 11 marca odbyło się Walne Zebranie Delegatów Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA. Informacje z tych zebrań oraz kto został wybrany na kolejną czteroletnią ( ) kadencję do władz związkowych opublikujemy 26 marca w następnym wydaniu Portowca. Natomiast w dalszym ciągu trwają jeszcze wybory w Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność Port Północny, które zakończą się pod koniec marca br. Do NSZZ Solidarność w Porcie Gdańskim należy ponad 1000 pracowników. O wyborach czytaj też na str. 4 i 5. I. Leszka W NASZYM OBIEK T Y WIE Delegat Straży Ochrony Portu Gdańsk W poprzednim wydaniu Portowca w informacji o wyborach w Komisji Oddziałowej NSZZ Solidarność Straży Ochrony Portu Gdańsk zostało pominięte imię i nazwisko jednego z wybranych delegatów na Walne Zebranie Dlegatów Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA Bronisława Klawikowskiego. Za tą niezamierzoną nieścisłość Pana Bronisława Klawikowskiego serdecznie przepraszamy. Redakcja Latarnia przy wejściu do Portu Gdańsk (nabieżnikowa lewa). Fot. K. Elward 2 PORTOWIEC 5 (623)

3 w o b r o n i e p r aw p r aco w n i c z yc h Antyspołeczni pracodawcy Dzięki solidarnościowym akcjom udaje się nagłośnić przypadki zwolnień czy szykan za działalność związkową. Wielu poszkodowanych udaje się przywrócić do pracy. Każdego roku NSZZ Solidarność przygotowuje dla Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych raport dotyczący przestrzegania praw związkowych pracowników. Dane zbierane są poprzez regionalne struktury NSZZ Solidarność. W ubiegłym roku 21 osób zwolniono za działalność związkową. Trzynastu pracowników tej samej firmy zostało pobitych za przyłączenie się do strajku, zorganizowanego przez kolegów. Dzięki wspólnym akcjom, np. manifestacjom udaje się sprawy nagłośnić, a także przywrócić do pracy przynajmniej część poszkodowanych. Niestety sprawy w sądach trwają długo, a czasami chociaż sąd uzna wypowiedzenie z pracy za bezzasadne, to nie zdecyduje o przywróceniu pracownika do pracy. Przyczyny zwolnienia z pracy mogą różne. Jedna z ofiar pracodawcy członek Związku zwróciła uwagę, że pracownicy w upale pracują bez okryć głowy i nie mają dostępu do napojów. Niektórzy pracodawcy, nie kryją się i wprost informują, że nie będą tolerować związkowej konspiracji. Dzięki solidarnościowym akcjom udaje się nagłośnić większość takich przypadków. Sprawy kierowane są również do sądów. Najczęściej pracownicy przywracani są do pracy. Tak jak w przypadku dwóch pracownic Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu, które zostały zwolnione z pracy za udział w związkowej manifestacji. W lutym tego roku obie zostały przywrócone do pracy. Dodatkowo sąd zauważył, że umowy na czas określony, jakie pracodawca zawarł z nimi wcześniej już dawno powinny być umowami na czas nieokreślony. Czasami pracowników udaje się przywrócić do Fot. I. Leszka pracy w wyniku mediacji i nacisku na przedstawicieli lokalnego samorządu, jak przewodniczącą S w Urzędzie Pracy w Leżajsku. W styczniu br. Sąd Rejonowy w Żarach skazał wiceprezesa jednej z lokalnych firm za utrudnianie działalności związkowej - nie odprowadzanie składek i nie udostępnienie pomieszczenia. Uzasadniając wyrok, sąd stwierdził, że występki pracodawcy stanowiły zamach na istotne dobro chronione prawem, jakim jest nieskrępowana działalność wolnych i niezależnych związków zawodowych. Prawo pracowników do organizowania się należy do kategorii praw człowieka. Niestety każdego roku w Polsce odnotowujemy przypadki łamania tego prawa. Chodzi nie tylko o zwalnianie z pracy. Pracodawcy stosują również bardziej wyrafinowane metody, na przykład rozsiewane są nieprzychylne plotki, podstawione osoby przychodzą na związkowe spotkania, zastraszana jest rodzina mówi Anna Czerwonka, koordynator NSZZ S ds. Monitorowania Praw Związkowych. Przykładem może być namawianie pracownika przez przedstawiciela pracodawcy do wypisania się ze związku nagranie udostępnione jest na Facebooku -http://www.facebook.com/video/ video.php?v= &ref=mf Wolność organizowania się w związki zawodowe gwarantuje Konstytucja RP. Dyskryminacji ze względu na przynależność związkową zakazuje również kodeks pracy. Nieprzestrzeganie prawa pracowników do organizowania się jest nie tylko niezgodne z prawem. To również działanie antyspołeczne, które zniechęca do jakiegokolwiek wspólnego działania uważa Anna Czerwonka. Dział Informacji KK. 12 MARCA

4 w s e kc j i e m e r y tó w i r e n c i s tó w Z M P G S A Wojciech Nadolny ponownie wybrany na przewodniczącego W poprzednich wydaniach Portowca informowaliśmy o trwających wyborach szczebla podstawowego do Komisji Oddziałowych; przewodniczących, członków Komisji Oddziałowych i Delegatów na Walne Zebrania. Od czasu (zamknięcia) wydania ostatniego Portowca odbyły się kolejne zebrania wyborcze: Jako kolejne, takie zebranie wyborcze odbyło się 24 lutego w Sekcji Emerytów i Rencistów w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk SA. W trakcie tego zebrania przewodniczący Wojciech Nadolny podziękował Zarządowi Sekcji oraz zgromadzonym na zebraniu członkom związku za współpracę w ostatniej kadencji - Mam głębokie przekonanie, że w następnej kadencji ta współpraca nadal będzie się układać jak najlepiej - powiedział na zakończenie swego krótkiego wystąpienia ustępujący przewodniczący Wojciech Nadolny. Sekcja Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność jest aktywnie działającą Sekcją w strukturach Komisji Międzyzakładowej Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA i liczy 119 członków związku. Po wyborze przewodniczącego zebrania i przyjęciu porządku dziennego zebrania wyborczego, rozpoczęła się procedura wyborcza przewodniczącego Sekcji Emerytów i Rencistów. Jako kandydata na przewodniczącego Sekcji zgłoszono Wojciecha Nadolnego (dotychczasowego przewodniczącego). W kilkanaście minut później Komisja Wyborcza w przeprowadzonym głosowaniu, sprawdzeniu i podliczeniu kart do głosowania w odczytanym protokole wyborczym ogłosiła, że przewodniczącym Sekcji Emerytów i Rencistów na kolejną ( ) kadencję został ponownie wybrany Wojciech Nadolny. W kolejnych wyborach wybrano także Zarząd Sekcji w składzie: Helena Rudnicka, Janina Baka- Fot. I. Leszka Fot. I. Leszka larczyk, Jan Dobrowolski i Wacław Lasek. Wybrano także 12 Delegatów na Walne Zebranie Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność ZMPG SA, którymi zostali: Janina Bakalarczyk, Jan Dobrowolski, Józef Kasiulanis, Janusz Kotwica, Stanisław Kwiatkowski, Wacław Lasek, Ireneusz Leszka, Wojciech Nadolny, Felicja Piotrowska, Helena Rudnicka, Sadowska Teresa i Jadwiga Wojsz-Solowe. 4 PORTOWIEC 5 (623)

5 w y b o r y w ko m i s j ac h o d d z i a ło w yc h n s z z s o l i da r n o ś ć Wybrani przewodniczący i komisje oddziałowe Fot. I. Leszka Grzegorz Musielak W spółce El-port, przewodniczącym Komisji Oddziałowej został wybrany Grzegorz Musielak, a w skład Komisji Oddziałowej weszli Andrzej Szandrach i Krzysztof Kołatka, funkcje delegatów powierzono Grzegorzowi Musielakowi i Krzysztofowi Kołatce. Mariusz Gołuński W spółce INŻ-BUD, funkcję przewodniczącego Komisji Oddziałowej nadal będzie pełnił Mariusz Gołuński (po środku zdjęcia wraz z kolegami podczas pracy), natomiast członkiem Komisji będzie Mieczysław Rompa zaś delegatem Mariusz Gołuński. Henryk Sienkiewicz W Aqua- Port na przewodniczącego wybrano Henryka Sienkiewicza, funkcję członków komisji pełnić będą Izabela Gumienny i Ryszard Gemeinert. Na zebraniu delegatów organizację związkową NSZZ Solidarność z Aqua Port reprezentować będą Izabela Gumienny i Henryk Sienkiewicz. Fot. I. Leszka Bożena Polewczyk W PUS Portus, na przewodniczącego Komisji Oddziałowej ponownie wybrano Bożenę Polewczyk, a na członka komisji Włodzimierza Stachowiaka. Bożena Polewczyk jest też delegatem na WZD KM NSZZ Solidarność. Fot. I. Leszka Fot. I. Leszka 12 MARCA

6 RAPORT KOMISJI KRA JOWE J NSZZ SOLIDARNOŚĆ Gospodarka w skali makro W ubiegłym roku pracę straciło ponad 400 tys. pracowników. Niestety z danych GUS na koniec grudnia 2009 roku wynika, że 338 zakładów pracy zadeklarowało zwolnienie w najbliższym czasie ok. 35 tys. pracowników. Przygotowany przez Zespół Ekonomiczny Komisji Krajowej styczniowy raport pokazuje najważniejsze dane makroekonomiczne. Ze wstępnych szacunków GUS wynika, że w roku ubiegłym, PKB wzrósł o 1,7 proc. Kryzys poważnie dotknął naszą gospodarkę, która jeszcze w 2008 r. rozwijała się w tempie 5 proc. Spowolnienie gospodarcze odbiło się również na konsumpcji, która jest głównym motorem wzrostu gospodarczego w Polsce. Wprawdzie spożycie indywidualne wzrosło o ubiegłym roku o 2,3 proc., ale porównaniu z 2008 r. spadło o 3,6 punkta proc. Podobnie znaczący spadek widać w nakładach na środki trwałe (nakłady podnoszące wartość majątku trwałego oraz nakłady ponoszone na remonty środków trwałych i przyrost wartości niematerialnych i prawnych).nakłady brutto na środki trwałe wzrosły w 2008 roku o 8,1 proc., natomiast w 2009 roku spadły o 0,3 proc. Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje wzrost europejskiego Fot. I. Leszka PKB w 2010 na poziomie 1 proc., i jednocześnie ostrzega, że aby utrzymać wzrost gospodarczy rządy poszczególnych państw nie mogą zbyt szybko wycofać pakietów pomocowych oraz opracować strategię wychodzenia z długów. Optymistycznie wygląda wzrost wynagrodzeń. Średnie wynagrodzenie w grudniu ubiegłego roku wzrosło i wynosi obecnie 3648,60 zł. Warto pamiętać, że część podwyżek zjadła inflacja, która w okresie 12 miesięcy 2009 r. wzrosła o 3,5 proc. (wobec 3,3 proc. w 2008 r.). Największy wpływ na wzrost inflacji w 2009 roku miały podwyżki opłat związanych z mieszkaniem. Najbardziej po kieszeni uderzają nas ceny nośników energii - wzrost o 10,4 proc. oraz żywności i napojów bezalkoholowych - 4,1 proc. Spadły natomiast ceny odzieży(-7,4 proc.), transportu (-2,6 proc.) oraz łączności (-0,4 proc.). Mniej optymistycznie wygląda sytuacja na rynku pracy. Z danych GUS na koniec grudnia 2009 roku wynika, że 338 zakładów pracy zadeklarowało zwolnienie w najbliższym czasie ok. 35 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego ok. 13 tys. osób. W 2008 roku było to odpowiednio 361 zakładów, 36,9 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 2 tys. osób. W sumie w ubiegłym roku pracę straciło 418 tys. pracowników a stopa bezrobocia na wynosi 11,9 proc. Zespół Ekonomiczny KK zwraca również uwagę na wyniki badań przeprowadzonych wśród przedsiębiorców przez Narodowy Bank Polski. Badane przez Instytut Ekonomiczny NBP przedsiębiorstwa zasygnalizowały wzrost produkcji w IV kwartale 2009 r. i spodziewają się jeszcze wyraźniejszej poprawy sprzedaży w I kwartale 2010 r.. Zarazem jednak nie planują istotnego wzrostu inwestycji. Rozpocząć nowe inwestycje zamierza 37 proc. firm, tylko o 2 pkt. procentowe więcej niż przed rokiem i o 20 punktów mniej niż dwa lata temu. Mniej inwestycji to zarazem niższe zapotrzebowanie na kredyty bankowe. Więcej przedsiębiorstw zamierza redukować swoje zadłużenie w bankach niż jest chętnych do jego zwiększania, choć banki są teraz bardziej skłonne do pożyczania im pieniędzy niż w 2009 roku. Pocieszające, że jak wynika z analizy NBP 90 proc. firm nie ma żadnego problemu ze spłatą kredytów. Na razie wzrost produkcji nie owocuje wzrostem zatrudnienia. W I kwartale 2010 roku 13,2 proc. firm zamierza zredukować liczbę etatów, a 6,9 proc. chce ją zwiększyć. Dlatego m.in. przedsiębiorstwa zakładają bardziej umiarkowany wzrost płac niż nawet w ostatnich, dość chudych pod tym względem kwartałach. Pytani o bariery rozwoju przedsiębiorcy najczęściej (20 proc.) wskazywali na niski popyt na ich wyroby. Na drugim miejscu, z 13 proc. wskazań, znalazł się niekorzystny, bądź nazbyt wahający się kurs walutowy. Pozostałe bariery wskazywane są przez bardzo niewielki odsetek firm tylko 4,4 proc. skarży się na trudności w otrzymaniu kredytu. Dział Informacji KK 6 PORTOWIEC 5 (623)

7 W 90 ROCZNICĘ POWOŁANIA POLSKIE J SŁUŻBY HYDROGRAFICZNE J Podniosła uroczystość W Gdyni - Oksywiu W drugiej połowie lutego br. w Sali widowiskowej Marynarki Wojennej w Gdyni- Oksywiu odbyła się podniosła uroczystość związana z obchodami 90 rocznicy powołania Polskiej Służby Hydrograficznej. P rzed sympozjum została otwarta bogata wyposażona wystawa pt. Historia i dzień dzisiejszy Służby Hydrograficznej. Wyeksponowano model pierwszego okrętu jaki wszedł do eksploatacji Marynarki Wojennej. Był to słynny Pomorzanin. Właśnie na tym okręcie podjęto prace związane z badaniem dna morskiego, przeszkód nawigacyjnych, sporządzaniem map morskich i różnorodnych sygnałów( do tej pory były tylko wydawnictwa niemieckie). Na początku sympozjum wręczona nagrody i wyróżnienia za ofiarną pracę na rzecz służby hydrograficznej. Następnie odbyła się sesja referatowa, na której przedstawiono historię Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej. Wyeksponowano również technologię prac podwodnych, m.in. projekty badawcze z zakresu badań sprzętu nurkowego, technologii prac podwodnych, wizyjną diagnostykę obiektów podwodnych oraz projektowanie i budowę systemów hiperbarycznych. W szerokim temacie mieszczą się badania aparatów nurkowych, badania sprzętu nurkowego, technologia nurkowań głębokowodnych, poszukiwanie i identyfikacja obiektów podwodnych, ocena jakościowa stany technicznego obiektów podwodnych. Programy badawcze i prace naukowe wykonywane są na rzecz Marynarki Wojennej, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Infrastruktury, a także dla polskiego przemysłu wydobywczego na morzu i lądzie. Wystawie towarzyszyła bogata ekspozycja różnego rodzaju precyzyjnych aparatów badawczych, wiele konstrukcji hydrotechnicznych jak kamery do badań podwodnych. Były też wydawnictwa jak np.: Klif orłowski historia geologiczna, muszle i kamienie polskich plaż. Były też mapy kartograficzne, a nawet takie tematy jak zmiany klimatyczne w rejonie Gdańska. Wszystko to zmierza ku temu, aby przekazać wizyjną informację na temat sytuacji m.in. podwodnej, a wszystko z myślą o bezpieczeństwie żeglugi. Eligiusz Józef Sitek ROSZCZENIA PRACOWNICZE Wniesienie pozwu do sądu pracy Pracownik, który chce na drodze sądowej dochodzić określonych roszczeń od pracodawcy, musi przestrzegać wskazanych w kodeksie pracy terminów. Ich przekroczenie w większości przypadku spowoduje bowiem oddalenie powództwa bez merytorycznego zbadania sprawy. N iektóre roszczenia pracownika wynikające z łączącego go z pracodawcą stosunku pracy dochodzone być mogą w bardzo krótkim czasie. W pewnych przypadkach wniesienie sprawy do sądu poprzedzone być musi postępowaniem wewnętrznym, w trakcie którego pracodawca może uwzględnić żądanie pracownika, co czyni wnoszenie sprawy do sądu bezprzedmiotowym. W trakcie zatrudnienia pracownik może być zmuszony do wniesienia pozwu stanowiącego odwołanie od wymierzonej mu kary porządkowej. Pozew w takiej sprawie poprzedzić musi złożenie sprzeciwu od takiej kary do pracodawcy. Pracownik ma na to siedem dni od dnia zawiadomienia go przez pracodawcę o wymierzeniu kary. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej. Dopiero po wyczerpaniu trybu wewnątrzzakładowego pracownik może wnieść do sądu powództwo o uchylenie kary porządkowej. Na jego złożenie ma 14 dni od zawiadomienia go o odrzuceniu sprzeciwu. Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z jego uwzględnieniem, co oznacza, że pozwu nie trzeba już wnosić. Inf.wł. 12 MARCA 2010

8 ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A. Fot: Dariusz Dulian, ZMPG SA Contenitore necesse est Blisko ćwierć miliona TEU przeładowanych w gdańskim porcie jest faktem, którego jeszcze dwa lata temu nie przewidywano. Przyjęcie w DCT Gdańsk SA oceanicznego kolosa Maersk Taikung, który 4 stycznia zainaugurował oceaniczny serwis kontenerowy AE10 z Dalekiego Wschodu, spotkało się z masą spekulacji żeglugowych analityków: czy Gdańsk jest, czy nie jest kontenerowym hubem dla południowego Bałtyku..? Jaką mamy dzisiaj pewność, że decyzja Maerska o ulokowaniu w Gdańsku bałtyckiego centrum logistycznego przetrwa znaczący okres czasu..? Pora schłodzić emocje. Bijąca z tytułów prasowych komentarzy niepewność, czy nadzieja na kolejny rok jest zbytnim uproszczeniem rzeczywistości, którą rządzi po prostu rachunek ekonomiczny. Właśnie drobiazgowo liczone koszty transportu determinowały w ostatnich dziesięcioleciach budowę coraz większych i coraz szybszych statków. Prosta idea: pieniądz robi pieniądz prowokowała armatorski wyścig o laur najszybszego przewoźnika. Ale i o walor niskiego frachtu. Miesiące kryzysu gospodarczego zweryfikowały te wskaźniki. Kryterium najistotniejszym okazał się koszt transportu. Statki mogące osiągać prędkość podróżną bliską 30 węzłom, pływają dla oszczędności paliwa dwukrotnie wolniej. Ważne za to, by w pełni wykorzystywały w rejsie swą ładowność. Swoje miejsce w systemach transportowych znalazły zatem i oceaniczne olbrzymy, i niewielkie feedery. Większego znaczenia nabrała zasada wożenia towarów bezpośrednio od nadawcy do odbiorcy. Z tej potrzeby wprost wywodzi się refleksja, że i wielkie, i nieduże terminale kontenerowe w morskich portach polskich znajdą zatrudnienie. Wyzbywając się złych emocji można poszukać pozytywów jednoczesnego funkcjonowania sześciu terminali kontenerowych w naszych głównych portach. Można nawet zauważyć dobre strony konkurencji między trzema terminalami Gdyni i dwoma pobliskiego Gdańska. Każdy z nich bowiem, co powszechnie wiadomo, realizuje długoletnie porozumienia z armatorami i firmami spedycyjnymi. Zła konkurencja na podzielonym już rynku jest bardzo trudna. Istniejący od 30 lat gdyński BCT stracił w 2009 roku (w stosunku do roku poprzedniego) połowę obrotów, przy czym 20 % zabrał Maersk do gdańskiego DCT. Ale linie realizowane przez EMC, czy MSC przy tym terminalu zostaną. Wyraźnie też widać, że szereg stałych połączeń żeglugowych sąsiedniego Gdynia Container Terminal, obsługiwanych przez CMACGM lub IMCL przewiduje jednoczesne zawinięcia do obu gdyńskich terminali. Podobnie kontenerowce, cumujące przy pomijanym przez statystyki BTD Gdynia (Transfennica, UPM Kymene Seaways, Finnlines) odwiedzają przecież także pozostałe terminale zarówno w Gdyni, jak i Gdańsku. W Porcie Gdańsk taki podział zarysował się obecnie nieco wyraźniej. Ze statków OOCL, Team Lines, czy Unifedeer A/S zmierzających do GTK zniknęły kontenery Maerska. Jest to jednak nieznaczny procent obrotów tego jedenastolatka (o 8 % łącznie spadły w ubr. obroty GTK w stosunku do roku 2008). I także, jak w przypadku Gdyni, liniowce Team Lines oraz Unifedeer A/S po wyjściu z GTK zawijają do DCT. Trzyletni Głębokowodny Terminal Kontenerowy (DCT), mający jeszcze umowy z Maersk Line i Containerships, będzie się bowiem rozwijał w oparciu o ten sam rynek i te same bałtyckie reguły gry. To przecież nie porty same z siebie generują obroty. To handel i międzynarodowa współpraca gospodarcza zdecydują: ile ładunków ciążyć będzie na Bałtyk, do Polski i zaplecza naszych portów. Nie bez znaczenia wreszcie jest także fakt przesunięcia granic Unii Europejskiej. W łańcuchu transpor- 8 PORTOWIEC 5 (623)

9 ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A. towym, którego uczestnicy szanować muszą szereg ogólnie przyjętych zasad a chcą przy tym także zarobić niezbędna jest unifikacja procedur granicznych, przepisów finansowych, czy zwyczajów portowych. Istotnym argumentem dla spedytorów lokujących swoje obroty w Gdańsku okaże się dysponowanie zarówno przez GTK, jak i DCT nowoczesnymi granicznymi posterunkami kontroli weterynaryjnej. Nie bez wpływu ze względu na dyrektywy UE będzie też niebawem ich doskonałe skomunikowanie kolejowe i drogowe. Im prędzej wreszcie terminale kontenerowe w polskich portach morskich skonsolidują wysiłki na rzecz uproszczenia wszelkich procedur kontrolnych, celnych i podatkowych tym szybciej zaczną konkurować z portami Europy Zachodniej. Wiadomo bowiem, że im dłuższa podróż, im głębiej w Bałtyk wpłynie oceaniczny kontenerowiec tym niższy będzie jednostkowy koszt przewozu standardowego pojemnika. Dobre warunki hydronawigacyjne Gdańska i jego renta geograficzna stają się w świecie coraz bardziej znane. Pewne jest też, że takich decyzji, jaką lokując swe nadzieje w Gdańsku zrealizował Maersk, światowy potentat w żegludze kontenerowej nie podejmuje się na chwilę. Podobnie, jak wcześniej wyeliminował złe emocje konkurujących ze sobą duńskiego Aarhus i szwedzkiego Goeteborga zawijając do obu portów. Rachunek ekonomiczny stał się rozjemcą, a kontener na naszych oczach adwokatem każdego sporu. Contenitore necesse est można by strawestować Pompejusza, gdyby ów rzymski mąż stanu żył z górą dwa tysiące lat później. W ciągu dwudziestu lat od swego debiutu, kontener na pokładzie statku stawał się coraz bardziej zwyczajnym obrazkiem. Przełom naszego wieku przyniósł niebywałe przyspieszenie we wszystkich technikach, również transportowych. Przeładunek worków i palet coraz rzadziej zobaczyć można także w polskich portach. I choć konwencjonalne drobnicowce mają jeszcze zajęcie, mogą niebawem zostać całkowicie wyparte z żeglugowych szlaków przez różnej wielkości kontenerowce. Janusz Kasprowicz JAK PODA JE GUS Wyższy odpis na działalność socjalną Prawie 1050 zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych muszą odpisać w 2010 roku pracodawcy na jedną zatrudnioną osobę. GUS podał już wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim roku, które stanowi podstawę do wyliczenia wysokości odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS). Wyniosło 2716,71 zł, jednak przeciętna pensja w drugim półroczu 2009 r. była wyższa i wyniosła 2794,25 zł. Dlatego zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. nr 70, poz. 335 z późn. zm.) uwzględniana jest wyższa kwota. Odpis podstawowy, w wysokości 37,5 proc. tego wynagrodzenia, wyniesie więc 1047,84 Fot. K. Elward zł i będzie wyższy o 47,80 zł niż w 2009 roku. W przypadku osób pracujących w warunkach szczególnie uciążliwych odpis podstawowy jest zwiększony, a jego podstawą jest 50 proc. przeciętnej płacy. Wyniesie więc 1397,25 zł. ZFŚS jest tworzony obowiązkowo w firmach zatrudniających co najmniej 20 pracowników. Pozostałe mogą tworzyć fundusz socjalny lub wypłacać świadczenie urlopowe. Pieniądze z ZFŚS są przeznaczane na działalność socjalną, np. dofinansowanie wypoczynku dla dzieci, świąteczne bony. Michalina Topolewska 12 MARCA 2010

10 LEGENDARNY KURIER ARMII KRA JOWE J Jan Nowak Jeziorański Osoba Zdzisława Jeziorańskiego jest ogromnie ważna, wpłynęła bowiem na kształtowanie ówczesnego pokolenia rodaków, którzy z uchem wciśniętym w radyjko Pionier słuchali z wypiekami na twarzy audycji nadawanej przez niego z Monachium: - Tu mówi Radio Wolna Europa, głos Wolnej Polski. Audycje były zagłuszane, buczało i wyło, ale wszyscy chcieli znać najnowsze wydarzenia, które komentowali redaktorzy z Zachodu. 10 Twórcą i dyrektorem tego radia był właśnie Jan Nowak Jeziorański. W jego życiorysie portowcy z Gdańska i Gdyni odegrali niebagatelną rolę to oni lokowali go w ładowni statku, by będąc kurierem AK mógł bezpiecznie dotrzeć do Szwecji a potem Anglii. Odchodzą pomnikowe postacie mędrców XX wieku. Już bez ich mądrości idziemy w stulecie pełne różnorodnych zagrożeń. Jan Nowak Jeziorański swoim życiem udowodnił, że polityka może być piękna a jej uprawianie czyste i pożyteczne o ile nadrzędnym celem będzie służba narodowi. Nie trzeba czynić rzeczy wielkich i niezwykłych, wystarczy być prawym i służyć ludziom. To wszystko, proszę panów posłów, senatorów i ministrów.. Zdzisław Jeziorański, przyszły Jan Nowak urodził się 15 czerwca 1913 roku, ale metryka została wypisana 2 października 1914 roku. Urodził się w Warszawie przy ul. Piusa Nr 21, dziś Pięknej. Jego mentorem, nauczycielem, dobrym duchem był Eugeniusz Kwiatkowski z którego synem Janem się zaprzyjaźnił. Późniejszy wicepremier Polski, twórca idei budowy portu w Gdyni, zawsze miał czas, by tłumaczyć chłopcom jakie znaczenie dla rozwoju kraju mają porty i flota morska. Myślę, że właśnie pod wpływem swego mentora Zdzisław Jeziorański po zdaniu matury, udał się do Poznania na studia ekonomiczne, gdzie wykładał wybitny ekonomista owych czasów prof. Edward Taylor. Nad młodocianym studentem roztoczył patronat prof. Taylor, który załatwił mu pracę w kancelarii adwokackiej Józefa Garlińskiego, potem Jan Nowak Jeziorański na spotkaniu w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego, 4 września 1989 r. stypendium a wreszcie zaproponował asystenturę w swojej katedrze. Zdzisław Jeziorański zaczął pracować nad swoim doktoratem, kiedy wszystko diabli wzięli wybuchła wojna. Zmobilizowany plutonowy-podchorąży dotarł na linię Bugu i wziął udział w Walce z Niemcami w baterii dział dowodzonej przez kpt. Witolda Herdegena. Tam dostaje się do niewoli austriackiej. Było to dla niego tragedią po jednym dniu walki stać się jeńcem wojennym. Z perspektywy czasu ten przypadek okazał się zbawienny, w latach późniejszych uchroniło go od wpadki w łapy Rosjan, co dla kpt. Herdegena i jego żołnierzy zakończyło się śmiercią w Katyniu. Ostatecznie w trakcie transportu z Jarosławia do Krakowa, opodal osady Łagiewniki, udało się jemu i innym jeńcom uciec skacząc z pociągu. W cywilnym przebraniu starał się dotrzeć do stolicy, od najbliższych dowiedział się o kapitulacji Warszawy. Warszawa jak i cała Polska zaczynała odczuwać gehennę okupacji; łapanki, rewizje, aresztowania. Nasz bohater pozostaje bez środków utrzymania, aby przeżyć ima się różnych zajęć: handluje naftą, okowitą, papierosami. Na początku 1941r, w Warszawie działa już ZWZ / Związek Walki Zbrojnej/. Działem polityczno-informacyjnym KG ZWZ kieruje Eugeniusz Czarnowski ps. Adam, który wciąga Zdzisława Jeziorańskiego w działalność konspiracyjną. Składa przysięgę ZWZ i przyjmuje pseudonim Janek. Zostaje ulokowany jako buchalter, czyli księgowy w legalnie działającym Zarządzie Zabezpieczeń Nieruchomości. Dzięki temu otrzymuje arbeitskartę i może się swobodnie poruszać po Warszawie. Bierze udział w akcji N polegającej na dezinformacji żołnierzy niemieckich. Pomysłodawcą tej akcji był gen. St. Rowecki, który już w 1940r. wydał płk. Janowi Rzepeckiemu, szefowi Biura Inf. i Propagandy rozkaz uruchomienia tzw. czarnej propagandy. Zadaniem było demoralizacja i zastraszanie okupanta oraz wzniecenie w narodzie polskim ducha oporu. Jan Nowak Jeziorański został zobligowany do zorganizowania siatki przerzutowej materiałów N poza granice Generalnej Guberni do Poznania, Torunia, Bydgoszczy, Łodzi i Gdańska. Wtedy zaczął posługiwać się różnymi pseudonimami: Jan Kwiatkowski, na pamiątkę kolegi który zginął w czasie kampanii wrześniowej, Jan Nowak, Jan Zych. Zadanie dostarczenia materiałów propagandowych było prawie niewykonalne, bo w razie wpadki jak wytłumaczyć polskiego inteligenta wiozącego propagandowe materiały w jęz. niemieckim. Z pomocą przyszedł młody kolejarz Stanisław Witkowski ps. ŻBIK, który okazał się wręcz konspiracyjnym geniuszem. Zaopatrzył Jeziorańskiego we wszystkie niezbędne przepustki graniczne, legitymacje i mundury kolejar- PORTOWIEC 5 (623)

11 LEGENDARNY KURIER ARMII KRA JOWE J skie. Odtąd po GG będzie podróżował Jeziorański : w mundurze Ostbahnu jako Janek Kwiatkowski a drugi mundur Reichsbahnu służył do wprawy na teren Niemiec i wtedy podróżował z legitymacją autentycznego volksdeutscha Alberta Kozłowskiego. Witkowski przyjechał do Gdańska aby w porozumieniu z portowcami organizować punkty przerzutowe na szwedzkie statki a potem do Anglii. Portowcy wnieśli niebagatelny wkład w zorganizowanie szwedzkiego szlaku, był to szlak ekspresowy bowiem kurierzy korzystali przede wszystkim ze szlaku południowego przez Lizbonę i Neapol i często dostarczane wiadomości były już nieaktualne. To portowcy pomagali w organizowaniu przepustek portowych, w rozprowadzaniu bibuły w portach morskich, na okrętach Krigsmarine i szwedzkich statkach handlowych. Odtąd łączność kurierska KG AK z Centralą czyli Londynem odbywała się szlakiem północnym -ekspresowym. Drogę te przetarł Jeziorański. Ucharakteryzowany na robotnika portowego, z szuflą trymerską w ręku dostał się do ładowni szwedzkiego statku. Na pokładzie słuchać było jeszcze głosy gestapo i szczekanie psa. Wreszcie statek odpłynął.. Po kilku godzinach statek dobił do wyspy Gotland, udało się to Szwecja. Tę trasę przyszło mu przekraczać wiele razy. To był skok z piekła do edenu. Był rok Słuchał radia BBC i doznał szoku. Anglia, która miała być opoką dla Polaków, uchyla się od zajęcia stanowiska w sprawie wymordowania przez Rosjan w Katyniu 1o tys, polskich oficerów. Tymczasem następuje huraganowy atak brytyjskich mediów na rząd polski w Londynie. Zrozumiał, że Anglicy chcą za wszelką cenę wygrać wojnę; bez Rosji jej nie wygrają, nic innego, nawet obiektywna prawda się nie liczyła. Od tego czasu staje się Jeziorański emisariuszem KG Armii Krajowej, działa z poruczenia gen. Bora Komorowskiego, jest łącznikiem z Centralą czyli Londynem. Przyjmuje pseudonim Jan Nowak, gdyż Jan Kwiatkowski, po wpadce w Gdańsku, znany był już gestapo. Miał za zadanie od Wodza Uroczystości pogrzebowe. Naczelnego, którym po śmierci gen. Sikorskiego, był Kazimierz Sosnkowski, wydobyć instrukcje jak mają postępować oddziały AK w obliczu wkraczania wojsk sowieckich na terytorium Polski, czy wywołać powstanie warszawskie, wreszcie jeżeli ono wybuchnie na jaką pomoc mogą liczyć powstańcy? Przed obliczem Naczelnego Wodza, - Jeziorański stanął 11 grudnia 1943 roku. Niestety wódz nie wywarł na nim pozytywnego wrażenia. Z jego wypowiedzi nic nie wynikało: takich sformułowań nie powstydziłaby się i Pytia Delficka. Trwały intensywne przygotowanie do Powstania Warszawskiego, a wódz naczelny leciał do Włoch na inspekcję II Korpusu. Bardzo ostro ocenia go Jeziorański: rzucił ster i schował głowę w piasek. Z dokumentacji Pobóg - Malinowskiego wynika jednak, że wódz Naczelny był przeciwny wywoływaniu powstania, twierdząc iż to niepotrzebny przelew krwi. Natomiast inni Polscy politycy w Londynie byli zdania, iż wódz jest oderwany od rzeczywistości, nie zna realiów krajowych, a młodzież pragnie sama wyzwolić stolicę.. Historia przebiegu powstania wykazała, że Sosnkowski miał rację. Nowak Jeziorański spotkał się jeszcze z Churchillem, ale też nic nie osiągnął. Jego kurierska misja zakończyła się kompletnym fiaskiem. Po upadku powstania warszawskiego udało się porucznikowi Janowi Nowakowi wraz niezwykłej wagi materiałami dokumentalnymi, dotyczącymi powstania warszawskiego, opuścić Warszawę przez Bazyleę i Genuę pojechał do Londynu.. Tak zakończył się rozdział życia kuriera emisariusza. W latach roku pracował w Londynie w sekcji BBC. 3 maja 1952 roku obejmuje z rekomendacji polskich środowisk emigracyjnych dyrektorstwo Radia Wolna Europa z siedzibą w Monachium. Choć formalnie uzależniony od Amerykanów jednakże wywalczył sobie autonomię i sam decydował o tym jak komentować aktualne wydarzenia w kraju. To przez 24 lata do nas dochodził przez dźwięk zagłuszanych radiostacji jego głos rzeczowy, rozsądny, podnoszący na duchu. To on ujawnił w 1954 r. tajemnice reżimu w Polsce podając do publicznej wiadomości rewelacje dyrektora X Departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Józefa Swiatły, który uciekł do USA. To z jego relacji dowiadywała się cała Polska o krwawo stłumionych robotniczych demonstracjach w 1956 roku w Poznaniu. To RWE komentowała obchody Millenijne Chrztu Polski, czy wreszcie marzec 1968 rok. Mimo zagłuszeń, zakazów cała Polska słuchała głosu, który przebijał się zza żelaznej kurtyny. Głos, który prostował kłamstwa, kształtował postawy ludzi i dodawał otuchy. W 1975 roku pożegnał się z RWE zamieszkał w Austrii, przygotowywał publikację swojej książki pt. Kurier z Warszawy. W 1976r. Jan Nowak Jeziorański przenosi się do St. Zjednoczonych, gdzie z rekomendacji doradcy prezydenta Zbigniewa Brzezińskiego stał się konsultantem Rady Bezpieczeństwa USA, a w latach był dyrektorem kongresu Polonii Amerykańskiej W roku 2002 wrócił na stałe do Warszawy. Dziennikarze ubiegali się o możliwość przeprowadzenia z nim wywiadów. W 2003 r. udzielił wywiadu Bronisławowi Geremkowi opublikowanemu w Gazecie Wyborczej pt. Mówi o sobie łącznik, St. Krajewskiemu publikującemu w tygodniku Więź artykuł pod znamiennym tytułem Kurier pojednania i w kilku innych pismach, gdzie najczęściej mówił o swoim życiu i działalności. W dniu 20 stycznia 2005r. odszedł od nas, człowiek przyjaciel, żarliwy patriota, który Polsce i jej interesom podporządkował całe swoje życie. /jws/ 12 MARCA

12 j a k to w i d z ę Nasza społeczność portowa Jest w wielu z nas coś, co ogranicza nawiązanie bezpośredniego kontaktu z drugą stroną. Wynika ono z prostego pytania: jak zacząć? Słynny francuski mąż stanu Georges Pompidou mawiał: dziób rozbity, skrzydła się ledwo trzymają, ogon odpada startujemy. Ja oczywiście nie mam takiej odwagi. Jestem przecież świadomy, że Portowca czytają osoby związane z portem niemal od zawsze, które często, niezależnie od barw i przekonań łączyła - i mam nadzieję, że nadal łączy - wspólna troska o jakość i rangę ich miejsc pracy. Zacznę więc, od bardziej przyziemnego porzekadła: Jeśli nie wiesz od czego zacząć, zacznij od siebie. Właśnie minął piętnasty rok mojej pracy w porcie branży, której nigdy wcześniej nie znałem. W styczniu 1995 r., jako inżynier elektryk, z kilkuletnim stażem przemysłowym i długoletnim doświadczeniem naukowobadawczym oraz kilkuletnią praktyką w dziedzinie projektowania przedsięwzięć gospodarczych, najpierw zagraniczną, a następnie krajową, podjąłem pracę w ówczesnym Zarządzie Portu Gdańsk, na stanowisku głównego specjalisty ds. marketingu. Od tego momentu zaczęło się moje małżeństwo z ekonomiką transportu i portów morskich, i mam nadzieję, że związek ten już się nie rozpadnie. Nie będę odkrywczy stwierdzając, że okres ostatnich dwudziestu lat w branży usług portowych obfitował w wiele wstrząsów i zakrętów, takich jak restrukturyzacja portów i wejście w życie nowej ustawy portowej w 1996 r., przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, a następnie jej znaczne rozszerzenie i związana z tym zasadnicza zmiana kierunków handlu zagranicznego, kryzysy gospodarcze w kraju i na świecie itd. Wszystko to nie sprzyjało podejmowaniu racjonalnych i wyważonych decyzji w polskich portach oraz rzetelnej ocenie ich rezultatów. Obawiam się, że jeszcze mniej uwagi poświecono działaniom zapobiegającym powtórzeniu się tych samych błędów. Nic też nie wskazuje na to, że burzliwość wód, po których zdają się dryfować nasze porty, szybko się zakończy. Raczej przynosić ona będzie nowe wyzwania, a nawet zaskoczenia. Błędów zapewne się nie Dr inż. Artur Pawłowski - Kierownik Zespołu Badań Rynku Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. Fot. I. Leszka uniknie, ale czy będzie nas na nie stać? Czy też któregoś pięknego dnia nie otworzą przed nami szeroko bram i nie powiedzą jesteście wolni? Ci, którzy mieli okazję przyjrzeć się bliżej funkcjonowaniu przedsiębiorstw portowych i portów jako całość w rozwiniętych krajach Europy łatwo zauważą, że dzielące nas różnice nie polegają jedynie na pomalowanych ogrodzeniach i dobrych drogach. Porty w Antwerpii i w Zeebrugge przechodziły na nowoczesny system zarządzania land lord niemal w tym sam czasie, co porty polskie, ale skutki procesu zwijania centralnego parasola nad portami i wewnątrz portów są diametralnie różne. Polegają one głównie na tym, że przedsiębiorstwa w portach zachodnich potrafiły wykorzystać pozytywne strony pobudzania w ten sposób konkurencji, a jednocześnie zdołały wzmocnić wzajemne więzy poprzez zwiększenie świadomości istnienia tzw. społeczności portowej (port community). W wielu przypadkach zadziwić też może stopień i sposób uprawiania tzw. społecznej odpowiedzialności w dużych i małych przedsiębiorstwach prywatnych. Oczywiście, szanse osiągnięcia takiego stanu nie były równe. Restrukturyzacje portów zachodnich odbywały się na gruncie zakorzenionych już tradycji i praktyk gospodarki rynkowej, a w tworzeniu nowych relacji między przedsiębiorstwami niemałą rolę odegrały zarządy portów. W Polsce zaś, przybrały formę dość żywiołowego zrzucania więzów dawnego, centralistycznego systemu gospodarczego, dając raczej dobry grunt dla porewolucyjnych karier niż do zmiany sposobu myślenia i tworzenia nowych kultur przedsiębiorczości. Dowodem na to, jest żargonowy język, używany nawet w oficjalnych dokumentach dotyczących ważnych spraw portu (strategie, plany, regulaminy), zupełnie nie przystający do istniejącej już od wielu lat rzeczywistości prawnej i własnościowej. Wciąż jeszcze, na przykład używamy słowo port, mając na myśli spółkę zarządu portu, podczas gdy nasi zachodni koledzy rozumieją je jako zespół niezależnych przedsiębiorstw, których współpraca, konkurencja i współodpowiedzialność upoważnia nazywać go społecznością. Ten świat nie jest jakimś wymarzonym edenem, ale zwykłym rynkiem, który musi ulegać zmianom stosownie do stawianych mu wymagań. Intensywnie szuka się bardziej efektywnych form funkcjonowania i zarządzania portami, kładąc podwaliny portów czwartej generacji portów prywatnych. Krytykuje się stopień przystosowania portów typu land lord do potrzeb i oczekiwań animatorów współczesnych sposobów produkcji i dystrybucji. Nikt sobie przy tym nie pozwala na wymachiwanie szabelką. Każda próba krytyki, choć odważna, zwykle poprzedzana jest przynajmniej miarodajnym materiałem badawczym, często też poważnym materiałem analitycznym. Zatem, porty kształtują swoją tożsamość drogą informacji i dyskusji, która przede wszystkim wymaga otwartości i wzajemnej odpowiedzialności. W ten sposób właśnie tworzą 12 PORTOWIEC 5 (623)

13 j a k to w i d z ę się społeczności portowe, czyli kompleksy przedsiębiorstw, o specyficznej dla każdego z portów kulturze relacji i uprawiania przedsiębiorczości. Z tym obrazem, mocno kontrastuje nasza rzeczywistość, ziejąca brakiem wymiany informacji i badań oraz rzetelnej dyskusji. Złe rezultaty takiej sytuacji są widoczne na każdym kroku. Niewiedza o funkcjonowaniu naszych portów jest powszechna, na wszystkich szczeblach, od ministerstw po robotników portowych. Czy można się dziwić operatorowi dźwigu, który zastanawia się, po co jest taka firma jak zarząd portu, jeśli minister gratuluje prezesowi tej instytucji dodatkowego miliona przeładowanego w porcie węgla, który został przeładowany właśnie przez owego operatora - pracownika zupełnie innego przedsiębiorstwa? Jaki stosunek może mieć prezes zarządu portu do strategii portowej rządu, która zakłada roczne rozliczanie tegoż prezesa za obroty przeładunkowe w porcie. Przecież nawet w Rosji karzą synoptyków tylko za złe prognozy, a nie za złą pogodę. Co pewien czas pojawiają się tu i ówdzie bardziej lub mniej przemyślane idee, żywo dotykające spraw portowych do oceny których nie jesteśmy przygotowani. Na ubiegłorocznej konferencji zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury, której tytuł brzmiał: Zarządzanie dużymi portami morskimi w kontekście uprawnień wspólnoty samorządowej próbowano rozsądzić Kto powinien zarządzać portami w Polsce: państwo, gmina, region? Na szczęście, dzięki głosom znawców tematu, prof. Z. Brodeckiego, prof. M. Kuleszy i prof. A. Grzelakowskiego udało się ostudzić gorące głowy samorządowców, zachęcając ich do większego wysiłku w wypełnianiu postanowień istniejącej ustawy, niż wycofywanie się z niej, do przestarzałych i nieskutecznych już dziś rozwiązań. Jednak, to nie temat tej dyskusji powinien wzbudzać niepokój, ale fakt, że nie zajął w niej głosu nikt, kto reprezentowałby same porty. Czy zawsze będziemy mieć szczęcie do dobrych mentorów? Obawiam się, że nawet tak spektakularne zdarzenia, jak włączenie się w obsługę oceanicznego ruchu kontenerowego nie uczynią z portu dobrze funkcjonującego organizmu. Porty, które pod tym względem można uważać za wzorcowe, mimo o wiele dalej zaawansowanych procesów prywatyzacji, nie stały się przecież zbiorem odseparowanych od siebie twierdz. Myślę, że istnieje dzisiaj pilna potrzeba integracji wewnątrz i między naszymi portami, która prowadziłaby do większej świadomości wartości jakie dla siebie stanowią przedsiębiorstwa portowe i możliwości jej zwiększania. Droga do tego celu prowadzi przez szerszą wymianę informacji, opartą o ukierunkowaną i pogłębioną statystykę oraz o wyniki prowadzonych wspólnie badań, natomiast odpowiedzialność za uruchomienie i przebieg tych procesów spoczywać powinna na zarządach portów instytucjach zaufania portowego. Artur Pawłowski P R Z E K A Ż S W Ó J P R O C E N T Z P O DAT K U d l a P OT R Z E B U J ĄC E J p o m o c y Elżbieta Piotrowska Witam! T rzy lata temu lekarze zdiagnozowali u mnie SM stwardnienie rozsiane. Jest to nieuleczalna choroba neurologiczna, która, atakuje i uszkadza osłonki nerwów w mózgu, co w konsekwencji utrudnia komunikowanie się mózgu z organami ruchu. Nie leczona po latach całkowicie unieruchamia chorego. Generalnie jest to choroba ludzi młodych, w wieku lat, której nie da się wyleczyć ale można zahamować jej rozwój. Niestety takie kuracje trwają wiele lat i są bardzo drogie. W związku z tym NFZ pomaga tylko nielicznym i młodym ludziom. W moim wieku nie mam żadnych szans na leczenie w Polsce. Mimo zapewnień lekarzy, co do rokowań i łagodnego przebiegu choroby, coraz bardziej odczuwam jej skutki. Mam 56 lat i wciąż wiele życiowych planów i marzeń, Chcę walczyć o siebie. W ubiegłym roku odbyłam badania w jednej z klinik neurologicznych w Lille we Francji, w celu ustalenia sposobu leczenia i leków, jakie będą najkorzystniejsze przy mojej odmianie SM. W tym roku rozpocznę leczenie. Lekarzem prowadzącym będzie lekarz z kliniki w Lille. Wiąże się to z ogromnymi kosztami wynikającymi z cen leków oraz kosztów konsultacji. Ponadto pod koniec ubiegłego roku pojawiła się informacja o nowatorskim podejściu do SMa, uznająca za przyczynę choroby niedrożne (zwężone) żyły szyjne. Chorzy poddawani są leczeniu operacyjnemu. Metoda jest nie potwierdzona naukowo i nie uznawana przez NFZ. Jestem zdecydowana poddać się operacji w klinice w Katowicach(jedynej w Polsce realizującej tę metodę). Wiążę z tym ogromne nadzieje. Oczywiście wszelkie koszty związane z konsultacjami i operacjami muszę pokryć osobiście. W związku z możliwością jaką daje mi ustawa o podatku dochodowym, zwracam się do Was, Waszych rodzin, przyjaciół, ludzi życzliwych, byście przeznaczyli 1 % swojego podatku na moje leczenie. Każda kwota zebrana w ramach darowizn od Was ułatwi mi i przyspieszy moje leczenie Darowiznę można przekazać przy rozliczaniu swojego podatku wpisując do odpowiedniej rubryki PIT-u nazwę fundacji: MAREK KAMIŃSKI FUNDATION oraz KRS W rubryce "Informacje uzupełniające" należy wpisać DLA ELŻBIETY PIOTROWSKIEJ Z góry dziękuję za najmniejszą nawet pomoc.. Jednocześnie z całego serca dziękuję wszystkim, którzy wsparli mnie w roku ubiegłym. Wasza pomoc jest nieoceniona. Elżbieta Piotrowska 12 MARCA

14 NA TRASIE BRZEŹNO JELITKOWO Super Maraton na 100 km Już po raz kolejny nasz portowy maratończyk Przemysław Torłop zorganizował 28 lutego br. bieg Gdańskiego Maratonu Morsów Króla Neptuna na trasie 100 kilometrów. Swój start w tym biegu zapowiedziało 9 zawodników w tym jedna kobieta. Ostatecznie do super maratonu wystartowało 4 zawodników. Fot. M. Zawada Po przebiegnięciu pierwszych 10 km nasz maratończyk Przemysław Torłop był na prowadzeniu musiał jednak zwolnić by pokazać trasę biegu pozostałym zawodnikom. To kosztowało go sporo sił, gdyż przez następne 20 km musiał nadrabiać stracony czas. Na kolejnych kilometrach maratonu udało mu się jednak nadrobić stracony czas i nawet wyprzedzić (z przewagą 4 minut) pozostałych zawodników. Na 30 kilome- NEKROLOGI Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia Agnieszce i Piotrowi Awramiec z powodu śmierci Teściowej i Mamy składają: Komisja Oddziałowa NSZZ Solidarność ZMPG SA oraz koleżanki i koledzy Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia Ewie Burakowskiej z powodu śmierci Mamy składają: koleżanki i koledzy z Działu Planowania i Analiz ZMPG SA Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia Ewie Burakowskiej z powodu śmierci Mamy składa: NSZZ Solidarność Portu Gdańsk Przemysław Torłop na trasie 100 kilometrowego maratonu trze do biegu dołączył jeszcze jeden zawodnik Andrzej Cechman, który biegł tylko na dystansie 50 km dla uczenia swych 50 urodzin. Na 60 km przewaga Przemka Torłopa nad pozostałymi zawodnikami zaczęła maleć. Zwiększający się z każdą godziną na deptaku tłum ludzi nie pozwalał rozwinąć szybkości i bieg na kolejnych kilometrach był coraz wolniejszy. Pomimo tych utrudnień na 80 kilometrze nasz maratończyk miał 7 minutową przewagę nad drugim zawodnikiem Wojsławem Rubiszem. Po przebiegnięciu 80 kilometrów zaczęło jednak Przemkowi brakować sił i mocno zwolnił. Jednak kilkuminutowa przewaga uzyskana na wcześniejszych kilometrach biegu pozwoliła Torłopowi (Grupa Trójmiasto) w ostatnich 20 kilometrach zachować przewagę i jako pierwszy z czasem 9:20,14 minut dobiegł do mety. Drugim na mecie był Wojsław Rubisz (Lechicie Zielonka) z czasem 9:22,17 minut a trzecie miejsce z czasem 11:50,55 zajęła Danuta Kozłowska (Sierpc). Puchar dla zwycięzcy maratonu oraz dwóch kolejnych zawodników ufundował NSZZ Solidarność Port Gdańsk. Inf. wł. 14 PORTOWIEC 5 (623)

15 NA WESOŁO W PORCIE GDAŃSKIM Trzech facetów użala się na swoje niewierne żony. Pierwszy: moja to mnie chyba zdradza ze stolarzem, znalazłem trociny pod łóżkiem. Drugi: a moja to z hydraulikiem, znalazłem pakuły pod łóżkiem. Trzeci: te wasze to przynajmniej nie zboczone. Moja zdradza mnie z koniem, znalazłem pod łóżkiem dżokeja. Kolejny statek z owocami cytrusowymi przy nabrzeżu w strefie wolnocłowej - WOC. Fot. I. Leszka K R Z Y Ż Ó W K A K r z y ż ó w k ę s p o n s o r u j e SKOK STEFCZYKA Oddział Zielony Trójkąt POZIOMO: 1/ dodaje wzrostu, 7/ pierwsza powojenna komedia polska, 10/ niewielki okręt oczyszczający akweny z min, 11/ nie pożyczy ani grosza, 12/ wyspa, która niedawno przeżyła trzęsienie ziemi, 13/ biały kołnierzyk u księdza, 14/ australijska papuga, 17/ za traktorem z zębami, 20/ rodzina owadów z rzędu muchówek, 21/ potocznie o 100 zł, 22/ torbiel, 23/ słoneczne cętki, 24/ wysokie kwiaty ogrodowe, 25/ tytułowy bohater powieści J. I. Kraszewskiego z czasów Kazimierza Sprawiedliwego, 26/ trasa dla turysty, 32/ fruwający amator czereśni, 35/ zbiór przepisów dot. wyborów w NSZZ S, 36/ państwo z Bejrutem, 37/ Ferenc, wielki pianista i kompozytor węgierski, 38/ przewóz, 39/ owoc z Indii, 40/ bez niego nie ma dymu. PIONOWO: 1/ drzewo z rodziny brzozowatych; szara, czarna lub zielona, 2/ błogosławiony stan kobiety, 3/ współtwórca Panoramy Racławickiej, 4/ Clark, ekranowy bohater z Przeminęło z wiatrem, 5/ antonim zła, 6/ sposób żywienia, 7/ ulubione mięso Polaków, 8/ pocztowe zawiadomienie, 9/ placek drożdżowy z kuchni rosyjskiej, 15/ do lakieru lub pistolet maszynowy z czasów okupacji, 16/ polska wojskowa czapka, 18/ ranga Witolda Pileckiego, skazanego przez władze komunistyczne Polski Ludowej w 1948 r. na śmierć, 19/ nauka o sposobach prowadzenia statku lub samolotu, 26/ amerykańskie miasto czarownic, 27/ ośrodek zagłębia miedziowego, 28/ rachunek klienta w banku, 29/ resztka z produkcji, 30/ zakonnicy, 31/ bok wyrobiska, 32/ niebezpieczny skok akrobatyczny, 33/ przenikliwe dźwięki, 34/ miejsce zw. Golgotą Wschodu, gdzie w 1940 r. rozstrzeliwano polskich jeńców. Litery z pól ponumerowanych w dolnym prawym rogu kratki od 1 do 26 utworzą rozwiązanie. Rozwiązanie krzyżówki prosimy przesyłać wyłącznie na kartkach pocztowych pod adresem redakcji w ciągu 12 dni od ukazania się numeru. Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki czeka nagroda. Rozwiązanie krzyżówki nr 4 (622) - POZIOMO: 6/ kuter, 7/ parowiec, 8/ holownik, 9/ prom, 10/ bark, 11/ tankowiec, 12/ baza, 14/ korweta, 15/ lodołamacz. PIONOWO: 1/ hippika, 2/ pirs, 3/ Chełmiec, 4/ bufonada, 5/ Serock, 9/ proteza, 11/ Tokio, 13/ Amor. HASŁO: TRAWLER Nagrodę z krzyżówki nr 3 (621) wylosowała pani Danuta Waszczuk, zamieszkała Gdańsk. Nagroda do odebrania w siedzibie NSZZ Solidarność przy ul. Zamkniętej 31, Gdańsk-Nowy Port. Wydawca: NSZZ Solidarność, Port Gdańsk Adres redakcji: Gdańsk, ul. Zamknięta 18, tel , , fax Redaguje zespół: Ireneusz Leszka (red. naczelny), Jadwiga Wojsz-Solowe, Michał Michałowski. Stali współpracownicy: Jarosław Baczewski, Mirosław Begger, Eligiusz Sitek Skład, druk: Drukarnia MISIURO, Gdańsk-Brzeźno, ul. Gdańska 29, tel./fax: , , Artykułów niezamówionych nie zwracamy, zastrzegamy sobie prawo do skracania i adjustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. 12 MARCA

16

Zapis stenograficzny (630) 38. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 21 lutego 2007 r.

Zapis stenograficzny (630) 38. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 21 lutego 2007 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (630) 38. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 21 lutego 2007 r. VI kadencja Porządek obrad: 1.Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 28.

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Kongres Morski. Szczecin 2016 GDYNIA

Kongres Morski. Szczecin 2016 GDYNIA Kongres Morski Szczecin 2016 GDYNIA POLSKIE PORTY W EUROPIE 4 porty o podstawowym znaczeniu dla gospodarki: Gdańsk Gdynia Szczecin Świnoujście należą do bazowych portów europejskich (razem około 100 portów)

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (228) 31. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 16 maja 2006 r.

Zapis stenograficzny (228) 31. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 16 maja 2006 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (228) 31. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 16 maja 2006 r. VI kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie

Bardziej szczegółowo

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Warszawa, 18 kwietnia 2011 r. OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2011 roku Przybywa ofert pracy. W I kwartale 2011 ogłoszeń w serwisie Pracuj.pl

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Polski rynek hotelowy w 2013 r. ciężka konkurencja na rynku

Polski rynek hotelowy w 2013 r. ciężka konkurencja na rynku Polski rynek hotelowy w 2013 r. ciężka konkurencja na rynku Rok 2012 rynek w rozkwicie Liczba hoteli w Polsce szybko rośnie z każdym rokiem. Według danych GUS w 2012 r. było w Polsce 2014 hoteli, wobec

Bardziej szczegółowo

98 283 tys. - tyle ofert pracy opublikowały firmy w serwisie Pracuj.pl w I kwartale 2014 roku

98 283 tys. - tyle ofert pracy opublikowały firmy w serwisie Pracuj.pl w I kwartale 2014 roku Warszawa, 8 kwietnia 2014 r. Firmy znów szukają więcej osób do pracy Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2014 Jak wynika z kwartalnego raportu Pracuj.pl, znów jest nieco lepiej na rynku

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2017 2018

Bardziej szczegółowo

Gratuluję wszystkim absolwentom! Dzięki wytężonej pracy i. wielu poświęceniom otrzymujecie dziś dyplom Master of

Gratuluję wszystkim absolwentom! Dzięki wytężonej pracy i. wielu poświęceniom otrzymujecie dziś dyplom Master of Przemówienie Ambasadora Stephena D. Mulla Ceremonia wręczenia dyplomów WIEMBA Uniwersytet Warszawski 29 czerwca 2013r. Gratuluję wszystkim absolwentom! Dzięki wytężonej pracy i wielu poświęceniom otrzymujecie

Bardziej szczegółowo

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Komisja Europejska - Komunikat prasowy Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Bruksela, 04 listopad 2014 Zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników 18. edycji badania Plany Pracodawców 18 czerwca 2013r.

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników 18. edycji badania Plany Pracodawców 18 czerwca 2013r. Instytut Badawczy Randstad Prezentacja wyników 18. edycji badania Plany Pracodawców 18 czerwca 2013r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 18. edycji badania -zmiany na rynku pracy w ostatnim

Bardziej szczegółowo

Sektor Gospodarstw Domowych. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE. Warszawa

Sektor Gospodarstw Domowych. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE. Warszawa Sektor Gospodarstw Domowych Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE Raport nr 12 maj 2008 Warszawa 1 Gospodarka Polski Prognozy i opinie Raport Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów - II kwartał 2017 w liczbach Wzrost całkowitej liczby ofert pracy o 4% w porównaniu do II kwartału 2016 r. Najwięcej

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (334) 18. posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w dniu 10 lipca 2008 r.

Zapis stenograficzny (334) 18. posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w dniu 10 lipca 2008 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (334) 18. posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w dniu 10 lipca 2008 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych

Bardziej szczegółowo

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG Raport bieżący nr 139/2005 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG Warszawa, 13 grudzień 2005 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ("PGNiG") informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ SEKCJI PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO, MŁYNARSKIEGO I PIEKARNICZEGO NSZZ SOLIDARNOŚĆ

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ SEKCJI PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO, MŁYNARSKIEGO I PIEKARNICZEGO NSZZ SOLIDARNOŚĆ REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ SEKCJI PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO, MŁYNARSKIEGO I PIEKARNICZEGO NSZZ SOLIDARNOŚĆ 1. Celem działalności Sekcji jest obrona godności, praw i interesów pracowniczych (zawodowych

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE "PRZED 75 LATY, 27 WRZEŚNIA 1939 R., ROZPOCZĘTO TWORZENIE STRUKTUR POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO. BYŁO ONO FENOMENEM NA SKALĘ ŚWIATOWĄ. TAJNE STRUKTURY PAŃSTWA POLSKIEGO, PODLEGŁE

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa. Lepsze wieści z rynku pracy. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w Warszawa, 14 stycznia 2014 r.

Informacja prasowa. Lepsze wieści z rynku pracy. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w Warszawa, 14 stycznia 2014 r. Warszawa, 14 stycznia 2014 r. Lepsze wieści z rynku pracy Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w 2013 Dane największego portalu pracy w Polsce - Pracuj.pl nie pozostawiają wątpliwości: rok 2013 był

Bardziej szczegółowo

Perspektywy dla polskiego eksportu w 2012 roku

Perspektywy dla polskiego eksportu w 2012 roku Perspektywy dla polskiego eksportu w 20 roku Rok 20 był bardzo udany dla polskiego eksportu Polski eksport w 20 roku osiągnął wartość 135,8 mld euro i był wyższy o,8 proc. niż rok wcześniej wynika z opracowania

Bardziej szczegółowo

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 2 Bank of America Merrill Lynch podniósł prognozy wzrostu PKB dla Polski - z 3,3 do 3,5 proc. w 2015 r. i z 3,4 do 3,7 proc. w 2016 r. W raporcie o gospodarce

Bardziej szczegółowo

Mniej przedsiębiorców będzie prowadzić pełną księgowość

Mniej przedsiębiorców będzie prowadzić pełną księgowość EWIDENCJE Propozycja podwyższenia limitu przychodów Mniej przedsiębiorców będzie prowadzić pełną księgowość ZMIANA PRAWA - Z 800 tys. do 1,2 mln euro ma zwiększyć się limit do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Bardziej szczegółowo

Świadczenie urlopowe i wynagrodzenie za wakacje 2014

Świadczenie urlopowe i wynagrodzenie za wakacje 2014 Świadczenie urlopowe i wynagrodzenie za wakacje 2014 Wydanie II Świadczenie urlopowe i wynagrodzenie za wakacje 2014 Autorzy: Dariusz Dwojewski doradca prawny Anna Trochimiuk prawnik, specjalista prawa

Bardziej szczegółowo

Sektor Gospodarstw Domowych. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE. Warszawa

Sektor Gospodarstw Domowych. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE. Warszawa Sektor Gospodarstw Domowych Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE Raport nr 13 LIStopad 2008 Warszawa 1 Gospodarka Polski Prognozy i opinie Raport Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (2153) 191. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 13 kwietnia 2011 r.

Zapis stenograficzny (2153) 191. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 13 kwietnia 2011 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (2153) 191. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 13 kwietnia 2011 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie

Bardziej szczegółowo

Zrównoważone podejście do rozwoju przedsiębiorstw

Zrównoważone podejście do rozwoju przedsiębiorstw Konferencja naukowa: Zrównoważony rozwój w polityce spójności w latach 2014-2020. Istota, znaczenie oraz zakres monitorowania prof. zw. dr hab. Henryk Wnorowski Zrównoważone podejście do rozwoju przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W II KWARTALE 2009 ROKU. Dane za raportu opracowanego przez konsultantów portalu pracuj.pl

RYNEK PRACY W II KWARTALE 2009 ROKU. Dane za raportu opracowanego przez konsultantów portalu pracuj.pl RYNEK PRACY W II KWARTALE 2009 ROKU Dane za raportu opracowanego przez konsultantów portalu pracuj.pl W II kwartale 2009 w portalu Pracuj.pl pracodawcy opublikowali 38261 ofert o 3% więcej niŝ minionym

Bardziej szczegółowo

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Michał Kuszyk Wiceprezes Związku Pracodawców Polska Miedź Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Czym jest Związek Pracodawców? Samorządną ORGANIZACJĄ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. MIĘDZYZAKŁADOWEJ ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ NSZZ "Solidarność" W TAURON Wytwarzanie S.A. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. MIĘDZYZAKŁADOWEJ ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ NSZZ Solidarność W TAURON Wytwarzanie S.A. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN MIĘDZYZAKŁADOWEJ ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ NSZZ "Solidarność" W TAURON Wytwarzanie S.A. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zgodnie ze Statutem NSZZ Solidarność oraz Uchwałami Zakładowych Zebrań Delegatów

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

:29. MRPiPS: 2016 rok rodziny (komunikat) - MRPiPS informuje:

:29. MRPiPS: 2016 rok rodziny (komunikat) - MRPiPS informuje: 2016-12-30 11:29 MRPiPS: 2016 rok rodziny (komunikat) - MRPiPS informuje: Wprowadzenie rządowego programu Rodzina 500 plus, minimalna stawka godzinowa, wzrost płacy minimalnej, likwidacja tzw. syndromu

Bardziej szczegółowo

Prognoza zapotrzebowania na kadry z wyższym wykształceniem

Prognoza zapotrzebowania na kadry z wyższym wykształceniem Prognoza zapotrzebowania na kadry z wyższym wykształceniem w województwie kujawskopomorskim do roku 2020 Seminarium podsumowujące projekt Rynek Pracy pod Lupą Toruń, 17 grudnia 2013 Informacja o badaniu

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. I. Postanowienia Ogólne

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. I. Postanowienia Ogólne Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych I. Postanowienia Ogólne 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Szkoły Podstawowej w Świerzawie (zwanej dalej Funduszem ) ustala zasady

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społecznogospodarcza

Sytuacja społecznogospodarcza Sytuacja społecznogospodarcza w regionie Włodzimierz Szordykowski Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Gdańsk, dnia 30 listopada 2011 roku Sytuacja gospodarcza na świecie Narastający dług publiczny

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013

GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013 dr Elżbieta Marszałek Wiceprezes Ligii Morskiej i Rzecznej Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydz. Ekonomiczny w Szczecinie GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013 Artykuł oparty jest o materiały statystyczne, opracowane

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY W PRAKTYCE. Działalność. socjalna pracodawcy (2010 R.) z uwzględnieniem zmian. w w w.kadr yonline.pl

PRAWO PRACY W PRAKTYCE. Działalność. socjalna pracodawcy (2010 R.) z uwzględnieniem zmian. w w w.kadr yonline.pl PRAWO PRACY W PRAKTYCE Działalność socjalna pracodawcy (2010 R.) z uwzględnieniem zmian w w w.kadr yonline.pl Materiał został dobrany spośród porad udzielonych przez specjalistów z zakresu działalności

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2000 Nr 26 poz. 306 USTAWA. z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi

Dz.U. 2000 Nr 26 poz. 306 USTAWA. z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi Kancelaria Sejmu s. 1/10 Dz.U. 2000 Nr 26 poz. 306 USTAWA z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2013 r. poz. 254, 1645,

Bardziej szczegółowo

Raport KRN.pl: Kupować czy wynajmować? Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości KRN.pl.

Raport KRN.pl: Kupować czy wynajmować? Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości KRN.pl. Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości KRN.pl. Raport KRN.pl: Kupować czy wynajmować? Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

RAPORT NT. SYTUACJI GOSPODARCZEJ REGIONU

RAPORT NT. SYTUACJI GOSPODARCZEJ REGIONU RAPORT NT. SYTUACJI GOSPODARCZEJ REGIONU Wstęp Przedstawiamy wyniki badania ankietowego nt. sytuacji gospodarczej w regionie, które zostało przygotowane na podstawie rozmów z przedsiębiorcami z powiatów:

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa: - Fundacja Edukacji Europejskiej

1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa: - Fundacja Edukacji Europejskiej Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacji Europejskiej w 2004r (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r Dz.U. nr 50 poz. 529) 1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa:

Bardziej szczegółowo

Prospects in Dolnośląskie. Dariusz Ostrowski

Prospects in Dolnośląskie. Dariusz Ostrowski Wrocław, 13 maja 2010 Prospects in Dolnośląskie Inwestycje infrastrukturalne aglomeracji jako impuls do dalszego rozwoju gospodarczego nowe kierunki na regionalnym rynku Dariusz Ostrowski Czy inwestycje

Bardziej szczegółowo

Akt Notarialny. Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Akt Notarialny. Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Repertorium A Nr 17979/2013 Akt Notarialny W dniu dwudziestego dziewiątego października dwa tysiące trzynastego roku (29-10-2013r.) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy Mosiężniczej nr 3, na

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 2017 ROK

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 2017 ROK 07.06.206 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: tel. 509 509 56 media@sedlak.pl PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 207 ROK Jak wynika z prognoz Komisji Europejskiej na 207 rok, dynamika realnego

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33 Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku 2015-10-21 14:38:33 2 Rumunia jest krajem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku. Rumunia jest dużym krajem o dynamicznie

Bardziej szczegółowo

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014 Aleksander Łaszek Wzrost gospodarczy I Źródło: Komisja Europejska Komisja Europejska prognozuje w 2014 i 2015 roku przyspieszenie tempa

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą 1) Prowadziłem działalność gospodarczą do 30.11.2006 r. Od 2 listopada br.

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Projekt Ustawa z dnia.. 2016 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Art. 1 W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

TRZYNASTKI PO WYROKU TK

TRZYNASTKI PO WYROKU TK E-PORADNIK TRZYNASTKI PO WYROKU TK Stan prawny na 1 stycznia 2013 r. Autorzy Cz. I: Jarosław Marciniak, Joanna Lesińska Cz. II: Michał Culepa, Małgorzata Skibińska, Paulina Zawadzka-Filipczyk Redaktor

Bardziej szczegółowo

Chcesz efektywnie inwestować? Zwróć uwagę na wskaźnik CPI, który bardzo wiele znaczy w praktyce

Chcesz efektywnie inwestować? Zwróć uwagę na wskaźnik CPI, który bardzo wiele znaczy w praktyce Chciałbyś wiedzieć, czy twoja lokata bankowa rzeczywiście na siebie zarabia? Albo czy warto brać teraz kredyt w tej lub innej walucie? Wreszcie, czy warto w ogóle inwestować w danym momencie w akcje? Odpowiedź

Bardziej szczegółowo

Mieszkania: kolejny miesiąc wyraźnego spadku cen

Mieszkania: kolejny miesiąc wyraźnego spadku cen KOMENTARZ Open Finance, 07.09.2011 r. Mieszkania: kolejny miesiąc wyraźnego spadku cen Sierpniowy indeks cen transakcyjnych mieszkań, po spadku o 0,8 proc., osiągnął najniższy poziom w swojej ponad trzyipółletniej

Bardziej szczegółowo

Współpraca ze wschodnimi partnerami Polski jak działać pomimo trudnej sytuacji politycznej

Współpraca ze wschodnimi partnerami Polski jak działać pomimo trudnej sytuacji politycznej Współpraca ze wschodnimi partnerami Polski jak działać pomimo trudnej sytuacji politycznej Pierwsza dyskusja na II Wschodnim Kongresie Gospodarczym dotyczyła sprawy dla gospodarki Podlaskiego, ale i pozostałych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KOSZTÓW ŚRODOWISKOWYCH W GOSPODARCE NARODOWEJ

ANALIZA KOSZTÓW ŚRODOWISKOWYCH W GOSPODARCE NARODOWEJ ANALIZA KOSZTÓW ŚRODOWISKOWYCH W GOSPODARCE NARODOWEJ prof. dr hab. KAZIMIERZ GÓRKA UNIWERSYTET EKONOMICZNY KRAKÓW III Konferencja PF ISO 14000 Zarządzanie kosztami środowiskowymi Warszawa 24 25.04.2014

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć prawa pacjenta

Zrozumieć prawa pacjenta Zrozumieć prawa pacjenta Historia praw dziecka w pigułce 1819 r. - Wielka Brytania, Robert Owen proponuje prawem zagwarantowany zakaz zatrudnienia małych dzieci w kopalniach i fabrykach; 1908 r. zakaz

Bardziej szczegółowo

W UE PRACY OBLIGACJE W LATACH 2014-2020 ROCZNIE W CIĄGU 3 LAT 582 MLD NA ZIELONE INWESTYCJE, TWORZĄCE 5 MLN MIEJSC PRACY W CIĄGU PIERWSZYCH 3.

W UE PRACY OBLIGACJE W LATACH 2014-2020 ROCZNIE W CIĄGU 3 LAT 582 MLD NA ZIELONE INWESTYCJE, TWORZĄCE 5 MLN MIEJSC PRACY W CIĄGU PIERWSZYCH 3. NOWE POROZUMIENIE NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ EUROPY 582 MLD NA ZIELONE INWESTYCJE, TWORZĄCE 5 MLN MIEJSC PRACY W CIĄGU PIERWSZYCH 3. LAT plan INWESTYCYJNY W WYS. 194 MLD ROCZNIE INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

Firmy bardziej aktywne na rynku pracy. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2014

Firmy bardziej aktywne na rynku pracy. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2014 Warszawa, 8 lipca 2014 r. Firmy bardziej aktywne na rynku pracy Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2014 Jak wynika z kwartalnego raportu Pracuj.pl, sytuacja na rynku pracy w II kwartale

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 38. posiedzeniu Senatu do

Bardziej szczegółowo

Transformacja systemowa w Polsce Plan L.Balcerowicza Dr Gabriela Przesławska

Transformacja systemowa w Polsce Plan L.Balcerowicza Dr Gabriela Przesławska Transformacja systemowa w Polsce Plan L.Balcerowicza Dr Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Polityki Gospodarczej Sytuacja gospodarcza Polski w 1989 r. W 1989

Bardziej szczegółowo

POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW INFORMACJA SYGNALNA PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna 1 PORTFEL NALEŻNOŚCI

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego MKS KARKONOSZE Sporty Zimowe w Jeleniej Górze w dniu 18 stycznia 2011

PROTOKÓŁ. z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego MKS KARKONOSZE Sporty Zimowe w Jeleniej Górze w dniu 18 stycznia 2011 Jelenia Góra, 18.01.2011r PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego MKS KARKONOSZE Sporty Zimowe w Jeleniej Górze w dniu 18 stycznia 2011 Miejsce zebrania: bursa POTOK ul. Sądowa 9, 58-570 Jelenia

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce kontekst regionalny

Wybrane problemy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce kontekst regionalny INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ-PIB Wybrane problemy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce kontekst regionalny Barbara Chmielewska Dochody i wydatki ludności wiejskiej oraz rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Międzynarodowe warsztaty Zatrudnienie, równouprawnienie, bezpieczeństwo socjalne (nestor) Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Nikogo nie wolno pozostawić samemu sobie pomysły działań i

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy Kodeks pracy

o zmianie ustawy Kodeks pracy Warszawa, dn. 30.10.2012 r. Grupa Posłów na Sejm RP Klubu Poselskiego Ruch Palikota Szanowna Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu RP Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

Niedorzeczna likwidacja

Niedorzeczna likwidacja Zgodnie z ekspertyzą Związku Banków Polskich, likwidacja Funduszu Poręczeń Unijnych i Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych przyniosłaby negatywne skutki przede wszystkim dla jednostek samorządu terytorialnego.

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc luty 2015. 13 marca 2015

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc luty 2015. 13 marca 2015 za miesiąc luty 2015 3 13 marca 2015 RAPORT MIESIĘCZNY ZA LUTY 2015 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH PROGRAM KONFERENCJI

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH PROGRAM KONFERENCJI AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH PROGRAM KONFERENCJI Konferencja organizowana jest pod patronatem honorowym REKTORA KOMENDANTA AMW kmdr.

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA PRACODAWCY ZE ZWIĄZKIEM ZAWODOWYM. aktualny stan prawny oraz planowane zmiany

WSPÓŁPRACA PRACODAWCY ZE ZWIĄZKIEM ZAWODOWYM. aktualny stan prawny oraz planowane zmiany 18 listopada Warszawa 19-20 maja Warszawa 13 maja Poznań Miejsce: Warsaw Trade Tower ul. Chłodna 51, Warszawa WSPÓŁPRACA PRACODAWCY ZE ZWIĄZKIEM ZAWODOWYM Procedury zwolnień grupowych i indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Klub Seniora Politechniki Poznańskiej S T A T U T

Klub Seniora Politechniki Poznańskiej S T A T U T Klub Seniora Politechniki Poznańskiej S T A T U T Poznań, 29 kwietnia 2004 STATUT KLUBU SENIORA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ przyjęty Uchwałą Konferencji Delegatów Klubu w dniu 29 kwietnia 2004 roku Rozdział

Bardziej szczegółowo

Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku

Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku Rok 2012 czas stopniowego i umiarkowanego pogorszenia sytuacji na rynku pracy Warunki na

Bardziej szczegółowo

Druk nr 4145 Warszawa, 27 kwietnia 2011 r.

Druk nr 4145 Warszawa, 27 kwietnia 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-124-10 Druk nr 4145 Warszawa, 27 kwietnia 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Realizacja: MillwardBrown SMG/KRC Warszawa, ul. Nowoursynowska 154A

Realizacja: MillwardBrown SMG/KRC Warszawa, ul. Nowoursynowska 154A Badanie specyfiki bezrobocia w wybranych powiatach województwa mazowieckiego, w zakresie stanu obecnego, perspektyw rozwoju sytuacji na lokalnych rynkach pracy oraz wniosków dla polityki rynku pracy. Wyniki

Bardziej szczegółowo

TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej

TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej Klauzule społeczne - wprowadzenie do tematu Tomasz Schimanek 2 1. Klauzule społeczne 2. Podstawy prawne 3. Możliwe zastosowania

Bardziej szczegółowo

Zagrożona korona, czyli za i przeciw wprowadzaniu euro. Autor: Marzena Hausman, Dariusz Stasik

Zagrożona korona, czyli za i przeciw wprowadzaniu euro. Autor: Marzena Hausman, Dariusz Stasik Zagrożona korona, czyli za i przeciw wprowadzaniu euro Autor: Marzena Hausman, Dariusz Stasik Proponowany przebieg zajęć Po wykonaniu tego ćwiczenia będziesz znał obawy i nadzieje, jakie wiązali Szwedzi

Bardziej szczegółowo

FUNDACJI EDUKACJI EUROPEJSKIEJ

FUNDACJI EDUKACJI EUROPEJSKIEJ S T A T U T FUNDACJI EDUKACJI EUROPEJSKIEJ Wałbrzych, dnia 15 kwietnia 2002r. Tekst jednolity z dnia 15 maja 2006r. Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny Art. 1 Fundacja Edukacji

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO NR 1 XXIII WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW KRAJOWEJ SEKCJI BRANŻY METALOWCÓW NSZZ SOLIDARNOŚĆ Z DNIA 15.05.2013

STANOWISKO NR 1 XXIII WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW KRAJOWEJ SEKCJI BRANŻY METALOWCÓW NSZZ SOLIDARNOŚĆ Z DNIA 15.05.2013 STANOWISKO NR 1 W sprawie: przywrócenia ustawy o negocjacyjnym kształtowaniu wynagrodzeń Solidarność ponownie zwracają się do Komisji Krajowej NSZZ Solidarność z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej,

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa: RANKING NAJWOLNIEJSZYCH MIAST

Informacja prasowa: RANKING NAJWOLNIEJSZYCH MIAST Informacja prasowa: 28-12-2012 RANKING NAJWOLNIEJSZYCH MIAST Czas na drogowe podsumowanie mijającego roku. Specjaliści z serwisu Korkowo.pl po raz kolejny prezentują ranking najwolniejszych miast. Które

Bardziej szczegółowo

Stanowisko. Rady Regionalnej Sekcji Branży Metalowców NSZZ Solidarność. z dnia 7 października 2015

Stanowisko. Rady Regionalnej Sekcji Branży Metalowców NSZZ Solidarność. z dnia 7 października 2015 w sprawie: poparcia kandydatury Stanisława Szweda w wyborach do Sejmu RP Rada Regionalna Regionu Podbeskidzie Sekcji Branży Metalowców NSZZ,, Solidarność wyraża swoje poparcie dla Kolegi Stanisława Szweda,

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ ORAZ POLITYKA GOSPODARCZA POLSKI

ROZWÓJ ORAZ POLITYKA GOSPODARCZA POLSKI ROZWÓJ ORAZ POLITYKA GOSPODARCZA POLSKI ogólnopolskie badanie ankietowe opinii ekonomistów wstępne wyniki Od stycznia do kwietnia 0 roku Zakład Polityki Gospodarczej SGH wraz z Instytutem Wiedzy i Innowacji

Bardziej szczegółowo

Bariery rozwoju sektora MSP

Bariery rozwoju sektora MSP 1 Wrocław, grudzień 2008 2 Co czwarty właściciel firmy już czuje się dotknięty przez kryzys, kolejne 40 procent przedsiębiorców liczy się z jego konsekwencjami. Dla sektora MSP największy problem to dziś

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 22 /2015. Dyrektora Generalnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. z dnia 16 lipca 2015 r.

Zarządzenie Nr 22 /2015. Dyrektora Generalnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. z dnia 16 lipca 2015 r. Zarządzenie Nr 22 /2015 Dyrektora Generalnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 16 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie Nr 5/2010 Dyrektora Generalnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Seminarium informacyjno naukowe

Seminarium informacyjno naukowe Seminarium informacyjno naukowe Budownictwo na Lubelszczyźnie w statystyce perspektywy dla nauki Przemiany budownictwa ostatniej dekady w woj. lubelskim na tle kraju w świetle badań statystycznych Zofia

Bardziej szczegółowo

Praca socjalna jest wielkim nieobecnym systemu pomocy społecznej mówi Marek Rymsza.

Praca socjalna jest wielkim nieobecnym systemu pomocy społecznej mówi Marek Rymsza. Resort pracy nie zamierza przygotować ustawy o zawodzie pracownika socjalnego. Zamiast pracą z podopiecznymi pracownicy socjalni wypełniają dokumenty. Zawód pracownika socjalnego nie jest doceniany mimo

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej. Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy

Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej. Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy Od 2004 roku Polska jest członkiem Unii Europejskiej, w wyniku możliwości podjęcia

Bardziej szczegółowo

Ustawa o pożyczkach i kredytach studenckich z dnia 17 lipca 1998 r. (Dz.U. Nr 108, poz. 685)

Ustawa o pożyczkach i kredytach studenckich z dnia 17 lipca 1998 r. (Dz.U. Nr 108, poz. 685) Data generacji: 2009-5-13 13:21 ID aktu: 25251 brzmienie od 2005-09-01 Ustawa o pożyczkach i kredytach studenckich z dnia 17 lipca 1998 r. (Dz.U. Nr 108, poz. 685) Art. 1. [Prawo do otrzymania pożyczki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwietnia 2012

Warszawa, kwietnia 2012 Warszawa, 20-22 kwietnia 2012 Skutki płacy minimalnej Andrzej Rzońca Warszawa, 20 kwietnia 2012 r. Płaca minimalna w Polsce jest wysoka Na początku br. najniższe wynagrodzenie wzrosło o 8,2 proc., choć

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1795) Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (204.) oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych(116.)

Bardziej szczegółowo

Zestawienie ocen minionego roku w latach 1963-2013

Zestawienie ocen minionego roku w latach 1963-2013 1963-2013 ocena netto mijającego roku Niemal od początków swojej działalności badawczej OBOP teraz TNS Polska zwykle pod koniec roku zwracał się do Polaków z prośbą o podsumowanie starego roku. Pytaliśmy,

Bardziej szczegółowo

Kara porządkowa - Kodeks pracy

Kara porządkowa - Kodeks pracy Kara porządkowa - Kodeks pracy Opracowanie: Maria Węglowska - Wojt Pracownik czyli kto? Osoba fizyczna zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Bardziej szczegółowo

Rozmowa ze Zbigniewem Derdziukiem, prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Rozmowa ze Zbigniewem Derdziukiem, prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Rozmowa ze Zbigniewem Derdziukiem, prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. - Polskie emerytury są i będą bezpieczne, a finanse Polski zostały uratowane przed narastającym długiem publicznym - powiedział

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty czwarty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Luty 2014 issn 2391-5781 nr 5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Praktyczne porady Instrukcje krok po kroku Wzory Ochrona danych dotyczy także informacji publicznych Tajemnica bankowa w świecie Big data Ochrona

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Wspólne posiedzenie Komisji Środowiska (33.) oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (47.) w dniu 12 grudnia 2012 r.

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Wspólne posiedzenie Komisji Środowiska (33.) oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (47.) w dniu 12 grudnia 2012 r. ZAPIS STENOGRAFICZNY Wspólne posiedzenie Komisji Środowiska (33.) oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (47.) w dniu 12 grudnia 2012 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie

Bardziej szczegółowo

Od 2017 roku nowe przepisy Kodeksu pracy. Główne zmiany w prawie

Od 2017 roku nowe przepisy Kodeksu pracy. Główne zmiany w prawie Od 2017 roku nowe przepisy Kodeksu pracy. Główne zmiany w prawie W 2017 roku zmieniły się przepisy w Kodeksie pracy. Nowe regulacje dotyczą m.in. świadectw pracy, regulaminu wynagradzania, a także terminu

Bardziej szczegółowo