INFORMACJA O PRACY BURMISTRZA MICHAŁOWA W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM. od 24 kwietnia 2015 roku do 17 czerwca 2015 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O PRACY BURMISTRZA MICHAŁOWA W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM. od 24 kwietnia 2015 roku do 17 czerwca 2015 roku"

Transkrypt

1 INFORMACJA O PRACY BURMISTRZA MICHAŁOWA W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM od 24 kwietnia 2015 roku do 17 czerwca 2015 roku 1. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH Podpisano akty notarialne: Sprzedaż w drodze przetargu: Michałowo: dz. 616/5 i 618 o łącznej pow. 0,0978ha ,00 zł netto; Barszczewo: dz. 155 o pow. 2,86ha ,00 zł netto; Ogłoszono przetargi na sprzedaż nieruchomości: 1) drugi przetarg: Michałowo: dz. 895/9 o pow. 0,1133ha; 2) trzeci przetarg: Michałowo: dz. 895/10 o pow. 0,1147 ha; 2. W ZAKRESIE SPRAW INWESTYCYJNYCH A. Zakończono inwestycje - prace związane z budową sieci wodociągowej w ul. Białostockiej - zakończono budowę łącznika między targowicą a ulicą 11 Listopada w Michałowie - wykonanie wjazdów indywidualnych na 11 Listopada w Michałowie B. Inwestycje trwające - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 686 na odcinku Michałowo Juszkowy Gród - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 686 na odcinku Michałowo Żednia - przebudowa drogi wojewódzkiej ulica Białostocka w Michałowie - remont drogi we wsi Ciwoniuki - remont dróg w Michałowie: ul. Wyręby, ul. Wierzbowa, droga gminna od drogi wojewódzkiej 686 do drogi powiatowej ul. Hieronimowskiej na terenie Michałowa. - trwają prace związane z projektem przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu (Internet) - trwają prace budowlane związane z budową boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół w Michałowie ul. Leśna - budowa sieci wodociągowej na terenie Michałowo Kolonia 1. Wybrano wykonawcę na zadanie,,modernizację rolniczej drogi dojazdowej we wsi Topolany, najkorzystniejszą ofertę przedstawiła: Spółdzielnia Kółek Rolniczych, ul. Zastawie I/22, Choroszcz, za cenę ,94 zł brutto. 2. Ogłoszono przetarg na,budowę Gminnego Przedszkola w Michałowie. C. Inwestycje planowane (przygotowanie dokumentacji) - przebudowa mostków na rzekach w miejscowościach Sokole i Pieńki 1

2 - sieć wodociągowa i kanalizacyjna ul. Sosnowa i Jaworowa oraz rozbiórka oczyszczalni ścieków w Michałowie - przejście sieci wodociągowej w drodze wojewódzkiej Kazimierowo - trwają prace projektowe nad budową kanalizacji sanitarnej w Nowej Woli - trwają prace projektowe nad rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Fabrycznej w Michałowie - wykonanie dokumentacji projektowej na studnie chłonne w ul. Piaskowej w Michałowie (koło cmentarza) - wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji oraz wodociągowej na terenie starego rynku w Michałowie D. 1 czerwca Gmina Michałowo przystąpiła do do konkursu Modelowa Rewitalizacja Miast, ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Nasz projekt dotyczy rewitalizacji Michałowa i zakłada ożywienie gospodarcze gminy m.in. poprzez tworzenie podstrefy SSE, a także odnowę zabudowy wokół parku w ramach partnerstwa publicznoprywatnego oraz na podobnych zasadach rewitalizację zdegradowanych obszarów popegeerowskich w Michałowie i Hieronimowie. Maksymalny termin realizacji projektów w tym konkursie 31 grudnia 2018 r. minimalna wartość projektu to 100 tys. zł maksymalna wartość projektu to 5 mln zł wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego, który stanowi minimum 10 proc. kosztów kwalifikowalnych zgłoszonego projektu W konkursie zostaną przyznane dotacje dla 50 miast w Polsce. Bez względu na wynik Gmina Michałowo będzie czynić starania pozyskania na ten cel środków z innych funduszy, przede wszystkim unijnych. 3. W RAMACH BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI URZĘDU MIEJSKIEGO Wydano 36 decyzji na wycinkę drzew, 9 decyzji o warunkach zabudowy MAJA ODBYŁY SIĘ WYBORY PREZYDENTA RP startujący kandydaci na terenie naszej Gminy otrzymali : Komorowski Duda Kukiz Ogórek Korwin Mikke - 68 Jarubas - 46 Palikot - 44 Kowalski - 21 Braun - 17 Wilk - 16 Tanajno - 2 2

3 5. OGŁOSIŁEM ZAPYTANIE OFERTOWE NA wykonanie zewnętrznego audytu finansowego Urzędu Miejskiego w Michałowie oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Michałowie. Zgłosiły się dwie firmy: 1) Konsorcjum Grupa Gomułka Audyt Spółka z o.o. Spółka k. Katowice oraz Grupa Gomułka Audyt spółka z o.o., 2) Kancelaria Księgowo-Audytorska Buchalteria Spółka z o.o Spółka Doradztwa Podatkowego Białystok, Trzecia zgłosiła się po terminie (oferta została odesłana). Została wybrana oferta przedstawiona przez Kancelarię Księgowo-Audytorską z Białegostoku z najniższą ceną MAJA ODBYŁA SIĘ II TURA WYBORÓW PREZYDENTA RP Na terenie naszej gminy wybory na Prezydenta RP wygrał urzędujący prezydent Bronisław Komorowski. W naszej gminie głosowano w 12 Obwodowych Komisjach wyborczych. Na kandydatów oddano następującą ilość głosów: Duda Andrzej Sebastian 1046 Komorowski Maria Bronisław MAJA 2015 ROKU ODBYŁY SIĘ WYBORY DO IZB ROLNICZYCH z terenu gminy Michałowo byli wybierani dwaj przedstawiciele. Na przedstawicieli Izby Rolniczej w Białymstoku, z terenu Michałowa zgłosili się pani Anna Wowk, Włodzimierz Samojlik, Stanisław Szczepańczuk, Feliks Kazberuk. Zostali wybrani Włodzimierz Samojlik i Stanisław Szczepańczuk 8. ZARZĄDZENIEM NR 76 Z DNIA 9 CZERWCA WOJEWODA PODLASKI ZARZĄDZIŁ na niedzielę 30 sierpnia wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Michałowie - w związku z rezygnacją radnego Jarosława Symko 9. UCZESTNICZYŁEM: 23 kwietnia w PDF podejmowaliśmy delegację naukowców z USA. 24 kwietnia spotkałem się z Komendantem Miejskiej Policji w Białymstoku i marszałkiem Województwa Podlaskiego. 27 kwietnia na zaproszenie Burmistrza Supraśla uczestniczyłem w spotkaniu Wójtów i Burmistrzów, dotyczącym porozumienia międzygminnego ośmiu okołobiałostockich gmin. 28 kwietnia wziąłem udział w naradzie zorganizowanej przez RIO Prezentacja RPOW na lata Program przedstawiono szczegółowo przedsiębiorcom, samorządowcom, urzędnikom i przedstawicielom organizacji pozarządowych. Latem zostaną ogłoszone pierwsze konkursy na unijne dotacje z PROW na lata Region ma z tego programu ok. 5 mld zł, Niektóre z najważniejszych priorytetów nowego podlaskiego RPO to wspieranie przedsiębiorczości, nowe miejsca pracy, wykorzystanie położenia geograficznego regionu, podnoszenie kwalifikacji i kompetencji mieszkańców, by lepiej radzili sobie na rynku pracy, 3

4 energetyka ze źródeł odnawialnych, produkowana przez mieszkańców, a nie zewnętrzne firmy, e-podlaskie Najwięcej pieniędzy łącznie 250 mln euro trafi na wsparcie przedsiębiorczości. 30 kwietnia spotkałem się z dyrektorem departamentu ochrony środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa podlaskiego 3 maja obchodziliśmy Święto Konstytucji wspólnie z delegacjami radnych Rady Miejskiej, jednostek oświatowych, gminnych instytucji kultury, zakładów budżetowych, zakładów pracy z terenu gminy, przedstawicieli Sybiraków, uczniów złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze przed pomnikiem i krzyżem. 8 maja, z okazji 70 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej, wspomnieliśmy pomordowanych i złożyliśmy hołd żyjącym, czynnym uczestnikom tamtych zdarzeń, także w tym dniu na zaproszenie Fundacji Księcia Ostrogskiego i Przeglądu Prawosławnego uczestniczyłem w obchodach 100 rocznicy bieżeństwa i 30 lecia przeglądu Prawosławnego W dniach od 8-10 maja na zaproszenie Rejonowego Komitetu Wykonawczego Wołkowyska z-ca Burmistrza Jerzy Chmielewski, Dyrektor Zespołu Szkół Jan Łuksza, p. o. Kierownika Biblioteki Mikołaj Greś i pracownik Urzędu Miejskiego A. Apiecionek uczestniczyli w obchodach 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej. W programie wizyty był udział w odsłonięciu pomnika i cmentarza ofiar faszyzmu, złożenie kwiatów pod pomnikiem ofiar faszyzmu i uczestników wojny w Afganistanie. W imieniu władz Michałowa oficjalne przemówienie wygłosił wiceburmistrz Jerzy Chmielewski. Na prośbę mieszkańców odwiedziłem sołectwo Kazimierowo. Mieszkańcy chcieli bezpośrednio przedstawić trapiące ich problemy. 15 maja w ramach XXXIV Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej Hajnówka 2015 w Michałowie w cerkwi św. Mikołaja wystąpiły chóry z Rostowa i Mińska, zaś 23 maja w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie wystąpił Męski Chór Simwoł Wiery z Woroneża z Rosji. 19 maja uczestniczyłem w spotkaniu z Prezydentem Białegostoku panem Tadeuszem Truskolaskim 22 maja nasza reprezentacja po kilku latach przerwy wzięła udział w XII Spartakiadzie Pracowników Samorządowych Powiatu Białostockiego w Tykocinie. W klasyfikacji generalnej zajęliśmy 8 miejsce, wygrali gospodarze. Mieliśmy też swoich liderów, którzy stawali na podium. Zwyciężyliśmy w trzech konkurencjach: pchnięciu kulą kobiet, skoku w dal z miejsca mężczyzn i w drużynowym torze przeszkód. Drugie miejsce zajęliśmy w rzucie piłką do kosza mężczyzn, a trzecie w strzale piłką do bramki kobiet. 23 maja na zaproszenie Nadleśniczego Andrzeja Gołembiewskiego brałem udział w uroczystości I-szej rocznicy nadania sztandaru Nadleśnictwu Żednia. 26 maja uczestniczyłem w spotkaniu członków Konwentu Białostockiego Obszaru Metropolitarnego, które odbyło się w Juchnowcu Kościelnym, oraz na zaproszenie 4

5 Prezydenta Białegostoku p. Tadeusza Truskolaskiego uczestniczyłem w obchodach 25 rocznicy wolnych wyborów do odrodzonego samorządu terytorialnego pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego maja odbył się Kongres XXV-lecia Samorządu Terytorialnego w Województwie Podlaskim, organizowany przez Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego we współpracy z Wojewodą Podlaskim, Marszałkiem Województwa Podlaskiego i Prezydentem Miasta Białegostoku. Pierwszego dnia w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczysta kongresowa konferencja, na której pokazano 25-letnią samorządową pracę, jej znaczenie dla regionu i kraju oraz przemiany społeczne, infrastrukturalne, wizerunkowe i obywatelskie, które dzięki temu się dokonały. Drugiego dnia zorganizowano imprezę plenerową pn. Podlaskie Gminy 25 urodziny na Rynku Kościuszki, podczas której odbyła się prezentacja gmin: oferty inwestycyjne, turystyczne, atrakcje, produkty regionalne wystawa i kiermasz produktów, prezentacje artystyczne: śpiew, muzyka i taniec w wykonaniu regionalnych zespołów. Wśród gmin, które wzięły udział w prezentacji było też Michałowo. Obok gminnego namiotu promocyjnego rękodzieło (wyszywanki, hafty) prezentowała też mieszkanka Michałowa, p. Maria Kuźma. 29 maja również na zaproszenie Prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego uczestniczyłem w spotykaniu okolicznościowym z okazji prezentacji podlaskich gmin w B- stoku w 25. rocznicę wolnych wyborów. 30 maja uczestniczyłem w V rajdzie Rowerowym Dla Hospicjum Dla Życia na trasie Nowa Wola,Suszcza Odnoga-Kuźmy, Planty,Nowa Wola około 18,5 km. V Podlaski rajd Rowerowy został zorganizowany w celu promowania idei hospicjów domowych. Ponadto przy budynku w Nowej Woli odbywały się gry, zabawy integracyjne konkursy, występy muzyczne wspólne ognisko. 8 czerwca na zaproszenie Izby Przemysłowo Handlowej w Białymstoku uczestniczyłem w konferencji pt. Mediacja gospodarcza w biznesie i administracji która była skierowana do administracji państwowej, samorządowej i przedsiębiorców. 10 czerwca na zaproszenie Burmistrza Supraśla uczestniczyłem w spotkaniu wójtów i burmistrzów, dotyczącego porozumień międzygminnych zawartych z Miastem Białystok w sprawie powierzenia Miastu zadania w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 13 czerwca na zaproszenie Proboszcza Parafii katolickiej w Jałówce uczestniczyłem w Święcie Parafialnym świętego Antoniego 15 czerwca spotkałem się z przedstawicielem firmy Energia Polska w sprawie modernizacji kotłowni. 17 czerwca Urząd Miejski w Michałowie odwiedziła delegacja z miasteczka Kamieniuki w Białorusi. Została podpisana umowa o współpracy turystycznej z Białoruskim Parkiem Narodowym Puszcza Białowieska. Michałowo, 18 czerwca 2015 r. Włodzimierz Konończuk 5

6 Burmistrz Michałowa 6

Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie między sesjami

Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie między sesjami Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie między sesjami 1. W okresie od 30 czerwca do dnia 29 września Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka wydał następujące zarządzenia: 1)

Bardziej szczegółowo

biuletyn informacyjny Gminy Czyżew Nr 31/14 październik egzemplarz bezpłatny ISSN 1899-198X Uroczyste otwarcie Muzeum Ziemi Czyżewskiej W :

biuletyn informacyjny Gminy Czyżew Nr 31/14 październik egzemplarz bezpłatny ISSN 1899-198X Uroczyste otwarcie Muzeum Ziemi Czyżewskiej W : Gazeta Czyżewska biuletyn informacyjny Gminy Czyżew Nr 31/14 październik egzemplarz bezpłatny ISSN 1899-198X Uroczyste otwarcie Muzeum Ziemi Czyżewskiej Czyżew wśród laureatów konkursu Grunt na medal W

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z działalności między Sesjami Rady Miejskiej w okresie od dnia 25 czerwca do dnia 26

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z działalności między Sesjami Rady Miejskiej w okresie od dnia 25 czerwca do dnia 26 Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z działalności między Sesjami Rady Miejskiej w okresie od dnia 25 czerwca do dnia 26 sierpnia 2010 roku. 25 czerwca 2010 roku 1. Uczestniczyłem

Bardziej szczegółowo

WIEŚCI KŁOBUCKIEGO. w numerze. Nr7/2014. o powiecie. aktualności. czytaj także BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY

WIEŚCI KŁOBUCKIEGO. w numerze. Nr7/2014. o powiecie. aktualności. czytaj także BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY Nr7/2014 WIEŚCI POWIATU KŁOBUCKIEGO ISSN 2300-4770 BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY w numerze o powiecie Podsumowanie kadencji samorządu powiatowego 2010 2014 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Ułani

Bardziej szczegółowo

Najrarośniejszy odpust na Mazowszu str. 21

Najrarośniejszy odpust na Mazowszu str. 21 Jesteśmy stabilną i wiarygodną gminą (wywiad) str. 9 Mszczonowskie święto muzyki poważnej str. 18 Mszczonów po raz kolejny w czołówce ogólnopolskiego Rankingu Rzeczpospolitej str. 9 Pierwszy i już z pewnością

Bardziej szczegółowo

Finał WOŚP 2014 w Bielawie

Finał WOŚP 2014 w Bielawie INFORMATOR SAMORZĄDU BIELAWSKIEGO ROK WYDANIA XXII 2 (393) Bielawa, 1-28 lutego 2014 r. ISSN 1508-1362 Bielawscy radni powiatu dzierżoniowskiego Jacek Grzebieluch i Piotr Łyżwa przeciwko inwestycji w swoim

Bardziej szczegółowo

Kolneńskie uroczystości 3 Maja

Kolneńskie uroczystości 3 Maja MAJ 2015/5 (183) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Kolneńskie uroczystości 3 Maja 1 Wyniki I tury wyborów: WYBORY 2015 WYBORY PREZYDENCKIE 2015 Zestawienie wyników w mieście

Bardziej szczegółowo

CZAS INWESTOWANIA W NUMERZE. Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych. 21 listopada wybieramy radnych i prezydenta Tczewa

CZAS INWESTOWANIA W NUMERZE. Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych. 21 listopada wybieramy radnych i prezydenta Tczewa www.bip.tczew.pl www. tczew.pl NR 9/236 Październik NR 1/228 2010 r. ISSN: Styczeń 1234-5911 2010 r. ISSN: 1234-5911 W NUMERZE Tczew 2006-2010 CZAS INWESTOWANIA Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

W ROCZNICĘ WRZEŚNIA MINISTER GRATULOWAŁ DARII WIESŁAWIE JASIŃSKIEJ S Y N A PANORAMA ŁASKA

W ROCZNICĘ WRZEŚNIA MINISTER GRATULOWAŁ DARII WIESŁAWIE JASIŃSKIEJ S Y N A PANORAMA ŁASKA MINISTER GRATULOWAŁ DARII Fot. Mirosław Wójtowicz Na zaproszenie dowódcy Sił Powietrznych w sierpniowych obchodach Święta Lotnictwa w Warszawie uczestniczyła Daria Brozińska uczestniczka zajęć plastycznych

Bardziej szczegółowo

Jubileuszowy Kongres Regionów w Świdnicy

Jubileuszowy Kongres Regionów w Świdnicy NR 24 LIPIEC 2014 ISSN 2299-14-17 Aglomeracja na podium Nasza wspólnota samorządowa została laureatem konkursu Samorządowy Lider Zarządzania Razem dla Rozwoju. Aglomeracja zajęła drugie miejsce w kategorii

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu związanego z przebudową i uporządkowaniem centralnego miejsca jakim jest rynek w Urzędowie

Realizacja projektu związanego z przebudową i uporządkowaniem centralnego miejsca jakim jest rynek w Urzędowie Realizacja zadań samorządowych w okresie 2006-2010 Gmina Urzędów Realizacja projektu związanego z przebudową i uporządkowaniem centralnego miejsca jakim jest rynek w Urzędowie Na przełomie stycznia lutego

Bardziej szczegółowo

I. ZARZĄDZANIE MIASTEM

I. ZARZĄDZANIE MIASTEM Szanowni Państwo! Okres objęty niniejszym sprawozdaniem był pierwszym pełnym rokiem kalendarzowym prezydentury Tadeusza Krzakowskiego. Prezydent w pełni realizował już określone swym programem wyborczym,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr ORN.0002.6.2014 Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 27 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku

Protokół Nr ORN.0002.6.2014 Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 27 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku Protokół Nr ORN.0002.6.2014 Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 27 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku Sesję rozpoczęto o godzinie 11.00 zakończono o godzinie 14.05

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Gminy Bardo. Aktywność mieszkańców. Podsumowanie VI kadencji. Finansowanie inwestycji w Gminie Bardo

Inwestycje Gminy Bardo. Aktywność mieszkańców. Podsumowanie VI kadencji. Finansowanie inwestycji w Gminie Bardo Koniecznie przeczytaj Podsumowanie VI kadencji Lata 2010-2014 www.bardo.pl ( 6 ) PAŹDZIERNIK 2014 Nakład: 1500 sztuk r Egzemplarz bezpłatny Strony 2-27 Inwestycje Gminy Bardo Strony 4-13 Aktywność mieszkańców

Bardziej szczegółowo

czerwiec 2010 nr 2 (87)

czerwiec 2010 nr 2 (87) ISSN 1731-8408 czerwiec 2010 nr 2 (87) Słońce, lato, wakacje taka energetyczna aura sprzyja licznym wydarzeniom kulturalnym i nie tylko. W powiecie konińskim zaroi się od wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych

Bardziej szczegółowo

Najważniejsza umowa podpisana (str. 5)

Najważniejsza umowa podpisana (str. 5) 20 sierpnia 2011 r. Nr 176 Najważniejsza umowa podpisana (str. 5) Bieg Jagiełły (str. 21) Mamy mistrzynię świata (str. 22) Jarmark Piastowski 2011 (str. 22) INFORMACJE UMiG Sprawozdanie Burmistrza z pracy

Bardziej szczegółowo

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny)

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) styczeń/2014 2 Wiadomości z Grodu Łokietka STYCZEŃ 2014 Inwestycje Nowy Rok jest czasem, kiedy pełni nadziei spoglądamy

Bardziej szczegółowo

Z prac Rady Gminy. Otwarcie stadionu sportowego w Chlebowie. Wrzesień 2011

Z prac Rady Gminy. Otwarcie stadionu sportowego w Chlebowie. Wrzesień 2011 Otwarcie stadionu sportowego w Chlebowie 18 września uroczyście otwarto nowy stadion w Chlebowie. W styczniu wójt Paweł Szczepankiewicz podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie jego budowy

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny Urząd Miejski w Kleszczelach ul. 1 Maja 4 17-250 Kleszczele 2/2011 Biuletyn informacyjny Grudzień 2011 r. biuletyn bezpłatny W numerze nr strony Inwestycje w naszej gminie 2 Remont cerkwi w Sakach 6 Co

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI W MSZCZONOWIE ponownie ROZSTRZELANO - PROBOSZCZA, BURMISTRZA I LEKARZA str. 37 Ojciec Pio chce z wami być str. 22 Złota drużyna z Mszczonowa str. 16 MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI październik 2013 / nr 9-10 (214-215)

Bardziej szczegółowo

PAŹDZIERNIK 2011/10 (140) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Blok operacyjny na miarę XXI wieku MIESIĘCZNIK

PAŹDZIERNIK 2011/10 (140) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Blok operacyjny na miarę XXI wieku MIESIĘCZNIK PAŹDZIERNIK 2011/10 (140) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Blok operacyjny na miarę XXI wieku 1 WYDARZENIA Udana inwestycja Nowoczesne, klimatyzowane pomieszczenia, dwie

Bardziej szczegółowo

VIII Dni Obornik Śląskich

VIII Dni Obornik Śląskich Urzędu Miejskiego Redakcja: Artur Olszewski, Paulina Kurzejewska, Bartosz Malec 55-120 Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka 1 tel. +48 71 310 35 19 e-mail: redakcja@oborniki-slaskie. pl nakład: 3000 egz. www.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z XXIV SESJI RADY GMINY KOBIÓR z dnia 6 czerwca 2013r.

PROTOKÓŁ z XXIV SESJI RADY GMINY KOBIÓR z dnia 6 czerwca 2013r. PROTOKÓŁ z XXIV SESJI RADY GMINY KOBIÓR z dnia 6 czerwca 2013r. Obrady prowadził Przewodniczący Rady Jerzy Mazur. Otworzył on sesję, przywitał zebranych i stwierdził prawomocność obrad obecnych 15 radnych.

Bardziej szczegółowo

PROCHOWICE - KWIECIEŃ

PROCHOWICE - KWIECIEŃ PROCHOWICE - KWIECIEŃ 2015 C zy wiecie, że w Polsce istnieje takie święto jak Dzień Dobrej Wiadomości. Proklamowano je 8 września 2001 w Warszawie. Inicjatywa ta powstała w środowisku artystyczno-literackim

Bardziej szczegółowo

MIASTO JASŁO. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym od 27 kwietnia do 28 maja 2012 roku

MIASTO JASŁO. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym od 27 kwietnia do 28 maja 2012 roku Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym od 27 kwietnia do 28 maja 2012 roku Andrzej Czernecki Burmistrz Jasła Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej 1 DECYZJE I

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2015

PROTOKÓŁ Nr VII/2015 1 PROTOKÓŁ Nr VII/2015 z obrad VII Sesji Rady Miejskiej Leszna VII kadencji, odbytej w dniu 30 kwietnia 2015 roku w sali obrad Urzędu Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia nr 15 w Lesznie, w godzinach od

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie VI kadencji samorządu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2010-2014:

Podsumowanie VI kadencji samorządu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2010-2014: BIULETYN www.podkowalesna.pl ISSN 2083-019X dwumiesięcznik nr 5/62/ listopad 2014 Cztery lata temu powierzyliście mi Państwo funkcję burmistrza miasta Podkowa Leśna. Teraz, na koniec upływającej kadencji,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SAMORZĄDU BIELAWSKIEGO

INFORMATOR SAMORZĄDU BIELAWSKIEGO INFORMATOR SAMORZĄDU BIELAWSKIEGO ROK WYDANIA XIX 2 (342) Bielawa, 1-15 lutego 2011 r. ISSN 1508-1362 Noworoczne spotkania Burmistrza Jak co roku w styczniu, tak i w roku 2011, burmistrz Ryszard Dźwiniel

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA ne raficz nt onfro kie K ńcuc otog acje F IV Ła wa, zjerst cji y r f z Poka u i styliza jaż

Bardziej szczegółowo