Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele"

Transkrypt

1 Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele Służenie innym bez uczucia pokory jest jedynie zaspokajaniem egoizmu: zapatrzeniem się wyłącznie we własną osobę. Te słowa wypowiedziane przez Mahatmę Gandhiego są i będą dla mnie najważniejszymi w wypełnianiu misji, którą powierzyli mi moi Wyborcy. Kiedy 24 czerwca 2009 roku składałem ślubowanie i zostałem posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wiedziałem, że stoją przede mną ogromne wyzwania. Po pierwsze w parlamencie zastąpiłem Elżbietę Łukacijewską, liderkę podkarpackich struktur Platformy Obywatelskiej, obecną Europosłankę. Bez wątpienia osobę o wielkiej charyzmie, niezwykle znaną i cenioną za pracę poselską. W drugim przypadku moja motywacja do działań musi być podwójna, gdyż pracę poselską rozpocząłem w połowie VI kadencji Sejmu. Uważam, że osiemnaście miesięcy, które upłynęły od momentu mojego ślubowania poselskiego to okres, który skłania do kolejnych podsumowań mojej działalności i poddania się Państwa ocenie. Wiele istotnych informacji znajduje się w różnych zakładkach na stronie internetowej, jednak dla ogólnego zobrazowania dotychczasowej działalności przedstawiam niniejsze sprawozdanie. Będę wdzięczny za wszelkie uwagi, opinie i komentarze. Liczę również na dalszą współpracę z Państwem. Z poważaniem, Marek Rząsa

2 18 MIESIĘCY PRACY POSELSKIEJ Czerwiec 2009 Grudzień 2010 r. W PARLAMENCIE 1. Udział w pracach Sejmu RP: Udział w 36 plenarnych posiedzeniach Sejmu RP, Udział w 73 posiedzeniach Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich, Udział w 95 posiedzeniach Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Udział w 7 posiedzeniach Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. 2. Przynależność do komisji i podkomisji: Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich, Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży. 3. Przynależność do stałych delegacji parlamentarnych i grup bilateralnych: Polsko-Izraelska Grupa Parlamentarna, Polsko-Ukraińska Grupa Parlamentarna, Polsko-Portugalska Grupa Parlamentarna. 4. Przynależność do zespołów parlamentarnych: Parlamentarna Grupa Uśmiechu, Parlamentarny Zespół ds. Innowacyjności i Informatyzacji, Parlamentarny Zespół ds. Ratownictwa Górskiego i Wodnego, Parlamentarny Zespół Sportowy, Parlamentarny Zespół Sportu Akademickiego, którego jestem Przewodniczącym utworzony z mojej inicjatywy.

3 5. Aktywność poselska: Interpelacje 25, Zapytania 19, Pytania w sprawach bieżących 5, Oświadczenia 13, Wystąpienia podczas posiedzeń Sejmu 45, Inicjatywy Ustawodawcze 14. NA PODKARPACIU 1. Dyżury poselskie: Sanok, Lesko 16 dyżurów w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, Krosno, Jasło 16 dyżurów w każdy drugi poniedziałek miesiąca, W gminach (Bircza, Fredropol, Orły, Żurawica, Stubno, Medyka, Dubiecko, Krzywcza, Krasiczyn, Laszki, Pruchnik, Wiązownica) dyżury w każdy trzeci poniedziałek miesiąca, Przemyśl dyżury w każdy czwarty poniedziałek miesiąca, W każdym innym dniu na prośbę osoby zainteresowanej. Łącznie podczas ww. dyżurów przyjąłem ponad 350 osób. 2. Interwencje: 240, m.in. w Ministerstwie Infrastruktury, Ministerstwie Sprawiedliwości, Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwie Sportu i Turystyki, Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwie Zdrowia, Urzędzie Marszałkowskim, Urzędzie Wojewódzkim, Narodowym Funduszu Zdrowia, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie,

4 Zarządzie Dróg Miejskich w Przemyślu, Ministerstwie Skarbu Państwa, Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Krakowie. Interwencje poselskie podejmowane są przeze mnie wskutek licznych skarg zgłaszających się do mnie mieszkańców Podkarpacia, problemów zgłaszanych przez samorządy oraz własnych spostrzeżeń i obserwacji. Cel przedmiotowych interwencji jest bardzo prosty - pomoc ludziom, samorządom, instytucjom. W tym miejscu wspomnieć należy, iż Poseł na Sejm RP opiera swoje działania na podstawie kilku aktów normatywnych tj. ustawy o wykonywaniu mandatu Posła i Senatora, Regulaminu Sejmu RP oraz kilku niższych normach prawnych. Artykuły powyższych przepisów jednoznacznie określają ramy prawne w możliwościach pomocy wszystkim zgłaszającym się do mnie zainteresowanym. W ramach swojej pracy poselskiej ponad 240 razy interweniowałem w różnych instytucjach rządowych, samorządowych czy też prywatnych przedsiębiorstwach. Wśród moich bardzo licznych interwencji ogromna większość miała bardzo pozytywne zakończenie. Wielu by spytało co dają, jaki odnoszą skutek przedmiotowe interwencje? Odpowiedź jest bardzo prosta. Sukcesów jest wiele, wśród nich najbardziej cieszy zapewnienie dofinansowania przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego budowy Sali koncertowej przy ZSM w Przemyślu, czy dofinansowanie przez Ministerstwo Sportu i Turystyki rewitalizacji hali sportowej w Przemyślu. Nie mały udział miałem także przy działaniach mających na celu przyspieszenie remontu Drogi Krajowej nr 4 biegnącej w kierunku granicy państwa, czy interwencjach w Podkarpackim Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia w celu zwiększenia kwoty umowy dla Szpitala w Brzozowie. Chciałbym podkreślić, iż w ramach wykonywania mandatu poselskiego interweniowałem także, a pewnie znacznie częściej w prywatnych sprawach pojedynczych osób, których pozytywne zakończenie również

5 bardzo cieszą. Doskonałym przykładem mogą być interwencje w sprawach np. zgłaszanych przez Stowarzyszenie Lokatorów w Obronie Prawa, czy dyrekcję Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach, które zakończyły się zgodnie z oczekiwaniami zainteresowanych. We wszystkich sprawach zgłaszanych przez Państwa starałem się interweniować możliwie najskuteczniej, na ile pozwala mi wypełnianie mandatu poselskiego. 3. Spotkania: Spotkania z samorządowcami m.in. z: Piotrem Przytockim Prezydentem Krosna, Tadeuszem Ferencem Prezydentem Rzeszowa, Robertem Chomą Prezydentem Przemyśla, Barbarą Jankiewicz Burmistrzem Leska i Barbarą Krasulak Zastępcą Burmistrza Leska, Adamem Wosiem Burmistrzem Sieniawy, Janem Rajchelem Burmistrzem Rymanowa, Józefem Rzepką Burmistrzem Brzozowa, Janem Pączkiem Starostą Przemyskim, Markiem Sceliną Starostą Leskim, Adamem Krzysztoniem Starostą Łańcuckim, Andrzejem Guzikiem Wicestarostą Krośnieńskim, Renatą Szczepańską Wójtem Cisnej, Józefem Żydownikiem Wójtem Birczy, Zbigniewem Żakiem Wójtem Fredropola, Ryszardem Cząstką Wójtem Orłów, Januszem Szabagą Wójtem Żurawicy, Januszem Słabickim Wójtem Stubna, Markiem Iwasieczko Wójtem Medyki, Witoldem Szpytmanem Wójtem Krzywczy, Zbigniewem Blecharczykiem Wójtem Dubiecka,

6 Jerzym Kowalskim Wójtem Krasiczyna, Markiem Klarą Wójtem Miejsca Piastowego, Andrzejem Konieckim Wójtem Chorkówki, Bogusławem Wójcikiem Wójtem Tarnowca, Krzysztofem Augustynem Wójtem Nowego Żmigrodu, Zenonem Szurą Wójtem Skołyszyna, Ryszardem Papciakiem Wójtem Gminy Brzyska, Antonim Gromalą Wójtem Nozdrzca, Jerzym Adamskim Wójtem Dydni, Adamem Grendą Wójtem Gminy Laszki, Wacławem Krawczykiem Starostą Sanockim, Robertem Grządzielem Sekretarzem Gminy Pruchnik, Marianem Ryznarem Wójtem Gminy Wiązownica, Wojciechem Blecharczykiem Burmistrzem Sanoka, Mariuszem Szmydem Wójtem Gminy Sanok, Agatą Pomykałą Wójtem Baligrodu, Sebastianem Niżnikiem obecnym Starostą Sanockim. Okolicznościowe m.in. Obchody 91 Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Przemyślu i Sieniawie, Inauguracja roku akademickiego w PWSZ w Krośnie, II Przegląd Piosenki Kresowej w Jarosławiu, Spotkania Otwarte w ramach programu PO Rozwój Obszarów Wiejskich, Otwarcie nowych obiektów sportowych, w tym: hali sportowej w Medyce, boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 6 w Przemyślu, Obchody 70. Rocznicy Deportacji na Sybir Na nieludzką ziemię w Przemyślu, Dzień Myśli Braterskiej, Uroczystość opłatkowa członków Forum Biznesu w Przemyślu, Noworoczna sesja Rady Gminy w Dubiecku, Dzień Wigilijny w Szkole Podstawowej w Wojtkowej, Koncert Noworoczny w Trójczycach, Zjazd Delegatów Podkarpackiej Izby Aptekarskiej, Bieszczadzka Biesiada Filmowa, Dni Strażaka w Jabłonce, Koncert Jubileuszowy Zespołu Pieśni i Tańca Przemyśl, Obchody Święta

7 Konstytucji 3-go Maja, 13-lecie Stowarzyszenia Metalowych Serc, Uroczystości Katyńskie w Bolestraszycach, Otwarcie Orlika 2012 w Jaśle, Turniej unihokeja dziewcząt i chłopców w Przemyślu, Obchody Święta Straży Granicznej w Przemyślu, Otwarcie Orlika 2012 w Prusieku, Otwarcie Świetlicy Środowiskowej w Przemyślu, Obchody Dni Rodzicielstwa Zastępczego w Kotani, Obchody XXlecia samorządu przemyskiego, Przemyska Olimpiada Przedszkolaków, Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę przejścia granicznego w Budomierzu, Otwarcie Orlika 2012 we Fredropolu, IX Wielki Piknik Charytatywny Życia Podkarpackiego, IV Powiatowe Święto Chleba w Przeworsku, IX Festiwal Kultury Japońskiej w Krasiczynie, Uroczyste poświęcenie i nadanie sztandaru Przemyskiej Kongregacji Kupieckiej, Obchody Święta Straży Miejskiej w Przemyślu, Uroczyste poświęcenie i przekazanie sztandaru Szkole Podstawowej w Rudce k. Sieniawy, Jubileusz 120-lecia działalności społecznej członków TPPiR, Inauguracja roku akademickiego w PWSZ w Krośnie i Jarosławiu, Obchody Dnia Służby Celnej w Przemyślu, Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Podkarpackiej Szkole Wyższej w Jaśle, Dzień Seniora w Przemyślu, Turniej ORLIKA w Przemyślu i Fredropolu, Obchody Święta Niepodległości w Przemyślu. 4. Pomoc instytucjom, osobom prywatnym, samorządom, stowarzyszeniom, placówkom oświatowym, m.in.: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaśle, Dzieci i młodzież ze Świetlicy Nadzieja i Klubu Niezapominajka, Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 w Przemyślu, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej, Organizatorzy X Międzyświetlicowej Olimpiady Sportowej, Uczestnicy II Przeglądu Piosenki Kresowej w Jarosławiu, UKS Tempo 5 POSiR Przemyśl, Gmina Dydnia,

8 Przemyska Kongregacja Kupiecka, UKS Śródmieście Przemyśl, Fundacja Życia Podkarpackiego, Organizatorzy VIII edycji konkursu Przemyśl moja mała Ojczyzna, MOPS w Radymnie, SP nr 11 w Przemyślu, SP nr 14 w Przemyślu, Organizatorzy Turnieju ORLIKA we Fredropolu, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci/ koło w Przeworsku. BIURO PORAD 1. Euro - porady: Udzielono kilkadziesiąt porad w sprawie pozyskiwania funduszy unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego. 2. Porady prawne: Udzielono ponad trzystu porad głównie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a także prawa cywilnego i postępowania administracyjnego. 3. Porady psychologiczno-pedagogiczne Udzielono kilkanaście porad w zakresie rozwiązywania trudności wychowawczych wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych.

5/2011 (118) rok XII ISSN 1508-5082

5/2011 (118) rok XII ISSN 1508-5082 5/2011 (118) rok XII ISSN 1508-5082 InfoRegion Fot. Archiwum Nowe Podkarpacie Fot. Archiwum Miasta Przemyśla Tygrysy biznesu Podkarpackiego Trójmiasta Najprężniej działające firmy z południa regionu otrzymały

Bardziej szczegółowo

Kurier. Poselski. na pó³metku VI kadencji. Poseł Jarosław Zieliński. Jarosława Zielińskiego. Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (2007-2009)

Kurier. Poselski. na pó³metku VI kadencji. Poseł Jarosław Zieliński. Jarosława Zielińskiego. Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (2007-2009) Kurier Poselski ISSN 1732-033X Jarosława Zielińskiego BIULETYN INFORMACYJNY POSŁA NA SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ JAROSŁAWA ZIELIŃSKIEGO STYCZEŃ 2010 NR 3(13)/2010 Augustów Białystok Poseł Jarosław Zieliński

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNOTA. małopolska. Liderzy Małopolski 2014. Kalendarium SGiPM Projekty SGiPM Małopolska Akademia Samorządowa Małopolska Lokalnie

WSPÓLNOTA. małopolska. Liderzy Małopolski 2014. Kalendarium SGiPM Projekty SGiPM Małopolska Akademia Samorządowa Małopolska Lokalnie WSPÓLNOTA małopolska PISMO MARSZAŁKÓW, PREZYDENTÓW, STAROSTÓW, BURMISTRZÓW, WÓJTÓW I RADNYCH ISSN 1428-4162 Nr 1/2015 marzec 2015 Rok XXIII Liderzy Małopolski 2014 Tauron ARENA Kraków wyróżnienie specjalne

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Legnicy. Raport o stanie miasta

Urząd Miasta Legnicy. Raport o stanie miasta Urząd Miasta Legnicy Raport o stanie miasta Legnica 2002-2006 Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Szanowni Państwo! Oddajemy do rąk Państwa opracowanie, ukazujące Legnicę w latach 2002 2006. Głównym jego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski za okres od lipca 2006 r. do lipca 2007 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski za okres od lipca 2006 r. do lipca 2007 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski za okres od lipca 2006 r. do lipca 2007 r. Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski przedkłada Państwu sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Powołanie samorządu można uznać za jeden z największych sukcesów okresu transformacji. Srebrne gody samorządu

Strzegom. Powołanie samorządu można uznać za jeden z największych sukcesów okresu transformacji. Srebrne gody samorządu Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 65; 26.05.2015 r. Rok IV ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 09.06.2015 r. w numerze: STRZEGOM Remonty dróg i chodników Jakie inwestycje drogowe przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Elblągu

Starostwo Powiatowe w Elblągu 15-LECIE POWIATU ELBLĄSKIEGO 1999-2014 Starostwo Powiatowe w Elblągu 2 Biuletyn Informacyjny 15 lat Powiatu Elbląskiego 26 września podczas uroczystej XXXII sesji Rady Powiatu przy licznym udziale zaproszonych

Bardziej szczegółowo

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 10/107 Grudzień 2012 numer bezpłatny.: BRZOZÓW. DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC :. ISSN 1642-8420 W ciszy wyczekiwania na wigilijną gwiazdę składamy Czytelnikom

Bardziej szczegółowo

1/2008 czasopismo samorządu powiatu bialskiego

1/2008 czasopismo samorządu powiatu bialskiego 1/2008 czasopismo samorządu powiatu bialskiego Leszek Szczerbicki Galeria gościńca ADAM TROCHIMIUK Urodził się w 1953 roku w Stoczku Łukowskim. Ukończył Instytut Wychowania Fizycznego i Sportu AWF oraz

Bardziej szczegółowo

POWIAT DRAWSKI 2006-2010. Kadencja pod znakiem inwestycji

POWIAT DRAWSKI 2006-2010. Kadencja pod znakiem inwestycji POWIAT DRAWSKI 2006-2010 Kadencja pod znakiem inwestycji Przewodniczący Rady Stanisław Mikołajczyk Szanowni Państwo, pod koniec 2006 roku odbyły się wybory do wszystkich szczebli samorządów w Polsce. W

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI Z zaszczytem wypełnialiśmy powierzony nam społeczny mandat zaufania (wywiad) str. 7 Burmistrz Mszczonowa jednym z najlepszych burmistrzów w Polsce w 2014 roku str. 13 Nietuzinkowe Lato w Mieście str. 19

Bardziej szczegółowo

Częstochowskie. Nr 15 czerwiec / lipiec 2008. Boisko w Kamienicy Polskiej Słoneczniki w okolicach Siedlca, fot. Krzysztof Parkitny

Częstochowskie. Nr 15 czerwiec / lipiec 2008. Boisko w Kamienicy Polskiej Słoneczniki w okolicach Siedlca, fot. Krzysztof Parkitny Częstochowskie Nr 15 czerwiec / lipiec 2008 Str. 2...................................... 63 rocznica zakończenia wojny Str. 2.......................... Region częstochowski - moja mała ojczyzna Str. 2...................................

Bardziej szczegółowo

Wiwat maj! Florian 2005 za nami. Komu stypendium? Absolutorium na 102. Mieszkańcy mówią. 5 MAJ 2005 Nr 9/2005 (183) cena 1,00 zł. str.

Wiwat maj! Florian 2005 za nami. Komu stypendium? Absolutorium na 102. Mieszkańcy mówią. 5 MAJ 2005 Nr 9/2005 (183) cena 1,00 zł. str. Absolutorium na 102 Komu stypendium? Mieszkańcy mówią DOŚĆ!!! str. 4 str. 2 str. 10 5 MAJ 2005 Nr 9/2005 cena 1,00 zł (183) Zgodnie z tradycją, obchody Święta Zakładowego Florian 2005, które tym razem

Bardziej szczegółowo

Od roku 1972 do czasów współczesnych

Od roku 1972 do czasów współczesnych Od roku 1972 do czasów współczesnych Jedno z osuwisk na terenie gminy Czchów w roku 2010 Czas Czchowa z pamiętnego lipca 2010 roku w Piaskach-Drużkowie. Zablokowana została droga K-75 w Czchowie, gdzie

Bardziej szczegółowo

Budowa tunelu rozpoczęta!

Budowa tunelu rozpoczęta! INFORMATOR POWIATU LEGIONOWSKIEGO ukazuje się w: Jabłonnie Nieporęcie Wieliszewie Serocku Legionowie www.powiat-legionowski.pl listopad nr 18/2010 Przystań w sercu Mazowsza Budowa tunelu rozpoczęta! W

Bardziej szczegółowo

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 10/97 Listopad / Grudzień 2011 numer bezpłatny.: BRZOZÓW. DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC :. 10lat ISSN 1642-8420 Konkurs Potraw Wigilijnych Ziemi Brzozowskiej

Bardziej szczegółowo

POWIAT k r a k o w s k i. Powiat Krakowski. egzemplarz bezpłatny. biuletyn samorządowy

POWIAT k r a k o w s k i. Powiat Krakowski. egzemplarz bezpłatny. biuletyn samorządowy Powiat Krakowski Nr 1/08 biuletyn samorządowy Czernichów - Igołomia-Wawrzeńczyce - Iwanowice - Jerzmanowice-Przeginia - Kocmyrzów-Luborzyca - Krzeszowice - Liszki Michałowice - Mogilany - Skała - Skawina

Bardziej szczegółowo

BRZOZOWSKA. Gazeta Powiatowa. INAUGURACYJNA sesja Rady Powiatu w Brzozowie. Nr 10 (127) Listopad / Grudzień 2014 egzemplarz bezpłatny ISSN 1642-8420

BRZOZOWSKA. Gazeta Powiatowa. INAUGURACYJNA sesja Rady Powiatu w Brzozowie. Nr 10 (127) Listopad / Grudzień 2014 egzemplarz bezpłatny ISSN 1642-8420 BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 10 (127) Listopad / Grudzień 2014 egzemplarz bezpłatny ISSN 1642-8420 Domaradz Jasienica Rosielna Nozdrzec Haczów BRZOZÓW Dydnia INAUGURACYJNA sesja Rady Powiatu w Brzozowie

Bardziej szczegółowo

Finał WOŚP 2014 w Bielawie

Finał WOŚP 2014 w Bielawie INFORMATOR SAMORZĄDU BIELAWSKIEGO ROK WYDANIA XXII 2 (393) Bielawa, 1-28 lutego 2014 r. ISSN 1508-1362 Bielawscy radni powiatu dzierżoniowskiego Jacek Grzebieluch i Piotr Łyżwa przeciwko inwestycji w swoim

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. informacyjny. Miasta Jarosławia. Kwesta na ratowanie. jarosławskich nekropolii. październik/listopad 2013

BIULETYN. informacyjny. Miasta Jarosławia. Kwesta na ratowanie. jarosławskich nekropolii. październik/listopad 2013 W NUMERZE: PARTNERSTWO ZE SVIDNIKIEM - str. 6 EDUKACJA JEST NASZYM PRIORYTETEM - str. 14-15» REMONTY DRÓG, RENOWACJE ZABYTKÓW - str. 9-11» PAMIĘCI POETY JERZEGO HORDYŃSKIEGO str. 24-25 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Bardziej szczegółowo

Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica

Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica Nasza Gazeta Nowiny ISSN 1232-4922 z Gminy Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica Nr 63 2013 EGZ. BEZPŁATNY Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy, aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła i ciepła

Bardziej szczegółowo

PISMO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI

PISMO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI PISMO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI NR 1-6 (640-645) 2012 W NUMERZE: * Przeciw wykluczeniu społecznemu Rozmowa z prezesem ZG TPD Wiesławem Kołakiem * Osiągnięcia i problemy Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

4/2009 czasopismo samorządu powiatu bialskiego

4/2009 czasopismo samorządu powiatu bialskiego 4/2009 czasopismo samorządu powiatu bialskiego 1 Galeria gościńca Fotografią interesuje się całe życie. Już jako kilkuletni chłopiec podglądał starszych kolegów, którzy w zaciemnionym pokoju próbowali

Bardziej szczegółowo

Tytułem wstępu. Drodzy Młodzi Przyjaciele,

Tytułem wstępu. Drodzy Młodzi Przyjaciele, Tytułem wstępu Cokolwiek zamierzasz zrobić, o czymkolwiek marzysz, zacznij działać! Śmiałość zawiera w sobie geniusz, siłę i magię. Johann Wolfgang Goethe Drodzy Młodzi Przyjaciele, Związek Młodzieży Wiejskiej

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w rodzinę. Kandydaci na Prezydentów RP Nr. 3 4/2015 WŁADYSŁAW KOSINIAK-KAMYSZ. minister pracy i polityki społecznej

Inwestycje w rodzinę. Kandydaci na Prezydentów RP Nr. 3 4/2015 WŁADYSŁAW KOSINIAK-KAMYSZ. minister pracy i polityki społecznej POLITYKA GOSPODARKA DYPLOMACJA KULTURA NUMER 3 4/2015 (123) Cena promocyjna 5 zł (w tym 8% VAT) ISSN 1643-5729 Indeks 24340X Ilona Antoniszyn-Klik wiceminister gospodarki Wspomagamy przedsiębiorców Kandydaci

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI W MSZCZONOWIE ponownie ROZSTRZELANO - PROBOSZCZA, BURMISTRZA I LEKARZA str. 37 Ojciec Pio chce z wami być str. 22 Złota drużyna z Mszczonowa str. 16 MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI październik 2013 / nr 9-10 (214-215)

Bardziej szczegółowo

WIEŚCI KŁOBUCKIEGO. w numerze. Nr7/2014. o powiecie. aktualności. czytaj także BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY

WIEŚCI KŁOBUCKIEGO. w numerze. Nr7/2014. o powiecie. aktualności. czytaj także BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY Nr7/2014 WIEŚCI POWIATU KŁOBUCKIEGO ISSN 2300-4770 BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY w numerze o powiecie Podsumowanie kadencji samorządu powiatowego 2010 2014 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Ułani

Bardziej szczegółowo

Nr 11/437; listopad 2007

Nr 11/437; listopad 2007 Nr 11/437; listopad 2007 Święto Niepodległości... Czytaj na stronie 10 11 Drodzy Rybniczanie! Okładka: Jeszcze do niedawna charakterystyczne drzewo w Orzepowicach miało jesienne barwy... Zdj.: Dominika

Bardziej szczegółowo

Słowem wstępu. W numerze:

Słowem wstępu. W numerze: Słowem wstępu Szanowni Państwo, 13 grudnia 2012 roku minęły dwa lata od dnia, w którym zostałem zaprzysiężony na Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki. Ten czas, będący również połową kadencji Rady Miasta,

Bardziej szczegółowo