ZAMAWIAJĄCY: Sąd Okręgowy w Gliwicach ul. Kościuszki 15, Gliwice

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAMAWIAJĄCY: Sąd Okręgowy w Gliwicach ul. Kościuszki 15, 44-100 Gliwice"

Transkrypt

1 ZAMAWIAJĄCY: Sąd Okręgowy w Gliwicach ul. Kościuszki 15, Gliwice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ================================================================ Zakup sprzętu komputerowego dla Sądu Okręgowego w Gliwicach (o wartości powyżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8) Nr sprawy: ZP-2360/PN/6/12 Sąd Okręgowy w Gliwicach Strona 1 z 21

2 I. Nazwa oraz adres Zamawiającego Sąd Okręgowy w Gliwicach ul. Kościuszki Gliwice WWW: II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony III. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Zakup sprzętu komputerowego dla Sądu Okręgowego w Gliwicach. CPV: urządzenia komputerowe, Wykonawcy są zobowiązani do zaoferowania sprzętu o parametrach nie gorszych niż wymagane. W przypadku parametrów niższych oferta zostanie odrzucona. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony poniżej w specyfikacji technicznej. Zamawiający podał minimalne, wymagane parametry techniczne. Serwer... 1 sztuka Obudowa -Typu Rack, wysokość 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera z szafy rack oraz ramieniem porządkującym ułożenie przewodów w szafie rack; Płyta główna -Dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera; -Minimum 7 złącz PCI Express generacji 3 w tym minimum 2 złącza o prędkości x16 i 5 złącz o prędkości x8; -Zintegrowany czytnik kart microsd; -Możliwość integracji dedykowanej, wewnętrznej pamięci flash przeznaczonej dla wirtualizatora (niezależne od dysków twardych); -Zintegrowany układ TPM 1.2; Procesory -Zainstalowane dwa procesory 6-rdzeniowe, 12-wątkowe w architekturze x86 osiągające w oferowanym serwerze w testach wydajności SPECint_rate2006 min. 393 pkt dla wersji dwuprocesorowej serwera; -Wymagane dołączenie do oferty pełnego protokołu testów SPEC dla oferowanego modelu serwera wyposażonego w oferowane procesory, protokół poświadczony przez producenta serwera; Pamięć RAM -Zainstalowane min 128 GB pamięci RAM DDR3 Registered typu 1600Mhz w kościach o pojemności min 8 GB Registered ECC -Wsparcie dla technologii zabezpieczania pamięci Advanced ECC, Memory Scrubbing, SDDC; -Wsparcie dla konfiguracji pamięci w trybie Rank Sparing ; Sąd Okręgowy w Gliwicach Strona 2 z 21

3 -24 gniazda pamięci RAM na płycie głównej, obsługa do 768GB pamięci RAM, 12 gniazd na procesor, 4 kanały z 3 gniazdami na kanał); -Pamięć zainstalowana w trybie Independent Kontrolery dyskowe, I/O -Zainstalowany kontroler SAS 2.0 RAID 0,1,5,6,50,60, 512MB pamięci podręcznej cache, -Wyposażony w podtrzymanie bateryjne pamięci cache; - oferowany model kontrolera musi umożliwiać opcjonalną instalację wewnętrznego napędu LTO SAS zamiast napędu optycznego Dyski twarde -Zainstalowane min 2 dyski SAS 6G o pojemności 146 GB każdy, 15K RPM dyski Hotplug; -Minimum 8 wnęk dla dysków twardych Hotplug - opcjonalna przebudowa do 16 dysków twardych Kontrolery LAN -2x 1Gb/s LAN, ze wsparciem iscsi i iscsi boot i teamingu, RJ-45; -1x 1Gb/s LAN, do obsługi irmc, RJ-45; -2x 4x1Gb/s LAN, RJ45-1x dwuportowy kontroler 10Gb/s + 2 moduły SFP wielomodowe Kontrolery I/O - dwa, dwukanałowe kontrolery FC 8GB/s LC, musi być również zgodny z FC 4GB/s Porty -zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA; -10x USB 2.0, w tym minimum 2 na panelu przednim, minimum 4 z tyłu; -1x RS-232; - dodatkowy port VGA z przodu obudowy Zasilanie, chłodzenie -Redundantne zasilacze hotplug o sprawności 94% (tzw klasa Platinum) o mocy maksymalnej 800W; -Redundantne wentylatory hotplug; Zarządzanie -Wbudowany panel z diodami informujący o stanie serwera -Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach: Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera; Dedykowana karta LAN 1 Gb/s do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym; Dostęp poprzez przeglądarkę Web (także SSL, SSH) Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP) Sąd Okręgowy w Gliwicach Strona 3 z 21

4 Możliwość przejęcia konsoli tekstowej Opcjonalne przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM) Karta zarządzająca musi sprzętowo wspierać wirtualizację warstwy sieciowej serwera, bez wykorzystania zewnętrznego hardware - wirtualizacja MAC i WWN na wybranych kartach zainstalowanych w serwerze (co najmniej wsparcie dla technologii kart 10Gbit/s Ethernet i kart FC 8Gbit/s oferowanych przez producenta serwera) Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna itd.). Wspierane OS -Windows 2008 R2 Hyper-V, VMWare, Suse SLES11, RHEL 6 Certyfikaty producenta Dokumentacja Akcesoria Gwarancja Certyfikat producenta ISO 9001 w zakresie projektowania, produkcji i serwisu produktów, CE oraz ISO (należy dołączyć do oferty). Karty gwarancyjne, instrukcje, licencje oprogramowania, nośniki ze sterownikami Na wyposażeniu komplet montażowy do szafy Rack umożliwiający wysuwanie serwera wraz z uchwytami oraz ramię do kabli. Serwer musi posiadać pakiet serwisowy oferujący następujące warunki gwarancji. Gwarancja 60 miesięcy na części i robociznę realizowana w miejscu eksploatacji sprzętu Gwarantowany przez producenta czas skutecznej naprawy w następnym dniu roboczym od zgłoszenia awarii W przypadku awarii dysku serwis dostarcza nowy dysk i pozostawia stary Pakiet serwisowy winien być składnikiem serwera oraz ma być przypisany do sprzętu na etapie jego produkcji bez konieczności późniejszego aktywowania, rejestrowania lub innych działań ze strony użytkownika Dostępność części zapasowych do 5 lat od zakupu serwera. Serwer nie będzie posiadał plomb lub innych elementów ograniczających dostęp do wnętrza Udzielona gwarancja nie będzie ograniczała w rozbudowie lub rekonfiguracji serwera o ile będą one wykonywane zgodnie z wymogami technicznymi serwera Możliwość realizacji gwarancji bezpośrednio przez serwis producenta z pominięciem dostawcy Możliwość pobierania dokumentacji i sterowników z jednej lokalizacji w sieci Internet Gwarancja może być realizowana na podstawie wskazań oprogramowania serwisowo-diagnostycznego producenta serwera Możliwość uzyskania pomocy technicznej producenta w języku polskim Serwis realizowany w języku polskim Sąd Okręgowy w Gliwicach Strona 4 z 21

5 Jako potwierdzenie udzielenia wyżej wymienionych warunków serwisowych oferent dołączy do oferty stosowne oświadczenie producenta sprzętu podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. Pozostałe wymagania Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne. Wymagane oświadczenie producenta oferowanego sprzętu podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, że oferowany do przetargu sprzęt spełnia powyższe wymogi. Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu wraz z podaniem numerów katalogowych poszczególnych modułów/podzespołów. Zamawiający wyklucza możliwość jakiegokolwiek przerabiania/rozbudowy lub innego modyfikowania serwera na drodze producent Zamawiający. W szczególności Zamawiający wyklucza możliwość używania jakichkolwiek podzespołów i części, które nie zostały przebadane przez producenta serwera na okoliczność zgodności z oferowanym serwerem i które mogą wpłynąć na warunki gwarancji. W zestawie dwa kable zasilające min 1,5m oraz dwa kable sieciowe RJ45 min 3m. Gwarancje Na dostarczone urządzenia Wykonawca udzieli: pisemnej pełnej gwarancji na okres nie krótszy niż wymieniony w specyfikacji technicznej sprzętu ze zobowiązaniem przystąpienia do naprawy w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili zgłoszenia awarii oraz zagwarantuje dostawę części zamiennych do urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia przez okres co najmniej kolejnych 2 lat po okresie gwarancyjnym (w terminie do 14 dni roboczych od zgłoszenia). Na czas naprawy Wykonawca udostępni sprzęt zastępczy nie gorszy niż zabrany do naprawy. Naprawa sprzętu może się odbywać w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca nie może w ramach gwarancji zabierać dysku twardego, na którym znajdowały się dane. Wykonawca zobowiązuje się do zniszczenia dysku w siedzibie Zamawiającego lub pozostawieniu go (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Wykonawca dostarczy nowy dysk w zamian za uszkodzony. Powyższe dotyczy również sytuacji, w których nie zaistniało uszkodzenie dysku a wymianie gwarancyjnej podlegają całe partie sprzętu (np. wymiana wadliwych egzemplarzy całego urządzenia). Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenie producenta o zapewnieniu gwarancji. Wszystkie urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia powinny być fabrycznie nowe. Umowa gwarancyjna na dostarczane urządzenia nie może zabraniać ani ograniczać Zamawiającego w rozbudowie lub zmianie konfiguracji sprzętowej dostarczonych urządzeń m.in. dostęp do wnętrza stacji roboczych, serwerów i laptopów nie mogą być ograniczone plombami gwarancyjnymi. W ramach dostawy Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia dostarczonego sprzętu do pomieszczenia wskazanego wcześniej przez Zamawiającego. Sąd Okręgowy w Gliwicach Strona 5 z 21

6 Po przekazaniu sprzętu zostanie spisany protokół zdawczo-odbiorczy. Potwierdzeniem dostawy przedmiotu umowy będzie protokół zdawczo - odbiorczy podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Dostawcy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia. Do oferty należy dołączyć oryginalną specyfikację techniczną oferowanego sprzętu podawaną przez producenta (z tłumaczeniem na język polski) wraz z wyszczególnieniem pełnej nazwy i modelu oferowanego sprzętu. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją w całości warunków zawartych w niniejszej specyfikacji jako podstawy przetargu. Od uczestników przetargu oczekuje się starannego zapoznania się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty, a Zamawiający w każdym przypadku nie będzie ponosił zobowiązań ani odpowiedzialności z tym związanych. Dostarczony sprzęt będzie posiadał nie gorsze parametry niż wskazane w SIWZ. Zamawiający: 1. nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, 2. nie przewiduje zamówień uzupełniających, 3. nie dopuszcza składania ofert wariantowych, 4. nie przewiduje rozliczania się w walutach obcych, 5. nie przewiduje aukcji elektronicznej, 6. nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. IV. Termin wykonania zamówienia. Termin wykonania zamówienia: 7 dni od daty podpisania umowy. V. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny spełnienia tych warunków. 1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp oraz spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i określone w punkcie 3 niniejszego rozdziału. 2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale VI, na zasadzie spełnia/ nie spełnia. 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: a. sytuacji ekonomicznej i finansowej: - Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 4. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia: - pisemnej gwarancji, - oświadczenia producenta o zapewnieniu gwarancji, - oryginalnej specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu podawanej przez producenta wraz z wyszczególnieniem pełnej nazwy i modelu oferowanego sprzętu. Sąd Okręgowy w Gliwicach Strona 6 z 21

7 Ocena spełnienia warunków przez Wykonawcę nastąpi na podstawie niżej wymienionych dokumentów. VI. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 1. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć: 1.1 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy wypis z rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 1.2 oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 2a do formularza ofertowego). 1.3 aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 1.4 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4 8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 m-cy przed wyznaczonym terminem składania ofert, 1.5 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 m-cy przed wyznaczonym terminem składania ofert, 2. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy złożyć: 2.1 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do formularza ofertowego), 2.2 opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia. Ubezpieczenie musi opiewać na sumę ubezpieczenia nie niższą niż zaproponowana przez Wykonawcę cena oferty brutto. Jeżeli suma ubezpieczenia opiewać będzie na inną walutę niż złoty polski, wówczas Zamawiający, dla celów ustalenia czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, przeliczy ją na złote polskie według średniego kursu NBP z dnia złożenia oferty. 3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu: 3.1 pisemne zobowiązanie tych podmiotów do zrealizowania części zamówienia, zawierające zakres czynności, które te podmioty zobowiązują się wykonać w przypadku, gdy Sąd Okręgowy w Gliwicach Strona 7 z 21

8 Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, 3.2 pisemne zobowiązanie tych podmiotów do udostępnienia Wykonawcy potencjału technicznego w wykonywaniu zamówienia, zawierające także listę sprzętu, który zostanie przez ten podmiot udostępniony w przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na potencjale technicznym innych podmiotów, 3.3 pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy osób na okres ich udziału w wykonywaniu zamówienia, zawierające także listę osób, które zostaną przez ten podmiot udostępnione w przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i określonych w Rozdziale V pkt 3 polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający żąda wykazania za pomocą dokumentów wymienionych w Rozdziale VI pkt 1, iż w stosunku do tych podmiotów nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia. Jeżeli Wykonawca wykazuje spełnianie warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia w oparciu o zasoby podwykonawców, Zamawiający może dopuścić do ich zmiany na etapie realizacji umowy jedynie pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie gorszym niż dotychczasowy podwykonawca. 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1.1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibą lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 6. Dokument, o którym mowa w pkt 4 lub zastępujący go dokument, o którym mowa w pkt 5, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7. Dokumenty mogą być wystawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na zasobach których polega Wykonawca składający ofertę, kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 9. W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 9.1 dokumenty wymienione w pkt 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, oraz oświadczenie wymienione w pkt 1.2 albo odpowiadające im określone w pkt 4 i 5, powinny być złożone przez każdego Wykonawcę, Sąd Okręgowy w Gliwicach Strona 8 z 21

9 9.2 oświadczenie wymienione w pkt 2.1 powinno być złożone jedno w imieniu wszystkich Wykonawców, 9.3 dokument wymieniony w pkt 2.2 Wykonawcy składają wspólnie lub powinien go złożyć dowolny/dowolni Wykonawca/y spośród Wykonawców składających wspólną ofertę. 10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 11. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda dołączenia do oferty: - pisemnej gwarancji, - oświadczenia producenta o zapewnieniu gwarancji, - oryginalnej specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu podawanej przez producenta wraz z wyszczególnieniem pełnej nazwy i modelu oferowanego sprzętu. 12. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszyscy partnerzy będą ponosić solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami. VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający jak i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem nr (32) Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zostaną przekazane za pomocą faksu każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Nie spełnienie powyższego żądania stworzy domniemanie prawne, że wskazane wiadomości doszły do adresata w sposób pozwalający mu zapoznać się z treścią oświadczenia woli nadawcy o ile składający oświadczenie woli za pomocą faksu dysponować będzie wydrukiem potwierdzającym odebranie przez aparat odbiorcy. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z treścią niniejszej SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, oznaczając je numerem sprawy: ZP-2360/PN/6/12. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz na stronie internetowej. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich wykonawców. VIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami wyznacza się następujące osoby: - w zakresie merytorycznym: Grzegorz Duda tel. (32) , - w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych: Joanna Golińska tel. (32) IX.Wymagania dotyczące wadium. Sąd Okręgowy w Gliwicach Strona 9 z 21

10 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1 300,00 złotych (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych 00/100) Wadium może być wniesione w: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz.. 275) Termin wnoszenia wadium upływa w dniu r., godz. 9: Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać na konto nr: Uwaga. Za datę wniesienia wadium w tej formie, uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Zamawiającego Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy składać do kasy Sądu Okręgowego, pokój nr 026 w siedzibie Zamawiającego W przypadku, gdy oferta będzie zabezpieczona wadium w postaci innej niż wskazana w pkt. 1.1., lub wadium zostanie wniesione niezgodnie ze sposobem wyżej podanym, Zamawiający dokona wykluczenia Wykonawcy Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a ustawy Pzp, któremu wadium zwraca się niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert Wykonawca, którego oferta została wybrana straci wadium (wraz z odsetkami) na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: - odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, - zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Wykonawcy stracą wadium jeżeli w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożą dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. X. Termin związania ofertą. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert tj. od dnia r. XI - Opis sposobu przygotowania ofert. 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę własną lub jako członek konsorcjum. 2. Ofertę mogą złożyć podmioty występujące wspólnie. 3. Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej, w języku polskim i odpowiadać na przedstawione kwestie związane z przetargiem, według kolejności ujętej w SIWZ. Sąd Okręgowy w Gliwicach Strona 10 z 21

11 Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski. 4. Oferta winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela/i Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego) do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez te osoby do tego upoważnione (oryginał lub poświadczony przez notariusza odpis). Naruszenie powyższych wymagań skutkować będzie odrzuceniem oferty. 5. W przypadku, gdy Wykonawca zastrzega informacje w treści oferty, które nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, gdyż stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dokumenty zawierające informacje zastrzeżone powinny zostać: spięte i włożone do oddzielnej i nieprzeźroczystej okładki, specjalnie opisane na okładce, wewnątrz okładki winien znajdować się spis zawartości podpisany przez Wykonawcę. 6. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną całość. Wszystkie strony należy połączyć ze sobą w sposób uniemożliwiający samoczynną dekompletację (np. zszyć, zbindować lub w inny sposób). 7. Poprawki dokonywane w ofercie muszą być jednoznaczne, czytelne i zrozumiałe oraz parafowane przez osobę/y podpisującą całą ofertę - w przeciwnym wypadku informacje poprawione, przekreślone lub nieczytelne będą traktowane jako brak odpowiedzi. 8. Ofertę należy włożyć do nieprzeźroczystej koperty, oznaczonej następująco: Sąd Okręgowy w Gliwicach ul. Kościuszki 15, Gliwice Nr sprawy: ZP-2360/PN/6/12 Oferta na Zakup sprzętu komputerowego dla Sądu Okręgowego w Gliwicach Nie otwierać przed: r. godz. 11:00 Nazwa i adres Wykonawcy Wewnątrz tej koperty ma znajdować się pełna oferta zawierająca wszelkie dokumenty, załączniki i propozycje przetargowe Wykonawcy złożone w następującej kolejności: spis treści oferty, formularz ofertowy wraz załącznikami, oświadczenia i dokumenty, parafowany projekt umowy (załącznik nr 3), zakres prac przewidzianych do wykonania przez podwykonawców (załącznik nr 3a) (jeśli dotyczy). Sąd Okręgowy w Gliwicach Strona 11 z 21

12 dowód wniesienia wadium: kopia przelewu lub kserokopia wniesionego do kasy poręczenia lub gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej czy też poręczenia udzielonego przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275). 9. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma przed upływem terminu składania ofert pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Zmiany te muszą zostać przygotowane i oznaczone tak jak oferta, dodatkowo koperta ta powinna zostać oznaczona określeniami "ZMIANA" lub "WYCOFANIE". Oferty złożone po terminie składania ofert, zostaną zwrócone bez ich otwierania po upływie terminu do wniesienia odwołania. XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1. Oferty należy składać w terminie do dnia r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego, w Biurze Podawczym. W przypadku złożenia oferty drogą pocztową o ważności jej złożenia będzie decydowała data wpływu do Zamawiającego. 2. Wszystkie oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie podanym w punkcie 1, zostaną zwrócone Wykonawcom nie otwarte, po terminie na wniesienie protestu. 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kościuszki 15 w pokoju nr sala narad. XIII. Sposób obliczania ceny ofertowej Cena ofertowa (dla każdej części oddzielnie) powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (transport, montaż, podatek itp.). Należy ją podać w następujący sposób: - cenę bez podatku VAT (netto), - należny VAT, - cenę łącznie z należnym podatkiem VAT (brutto). Cena oferty winna być podana z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, powinna być podana cyframi w złotych polskich. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na realizację zamówienia. Cena ofertowa nie podlega zmianie do końca realizacji przedmiotu zamówienia. XIV. Kryteria oceny. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena 100 % Punkty oblicza się przyjmując za podstawę najniższą cenę ofertową, przyznając jej maksymalną ilość punktów, tj. 100 pkt. Punkty dla pozostałych ofert oblicza się według wzoru: cena najniższa x 100 pkt = ilość punktów dla danej oferty cena danej oferty Sąd Okręgowy w Gliwicach Strona 12 z 21

13 Postępowanie wygrywa oferta, która uzyskała największą ilość punktów. XV. Warunki umowy. 1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony wzór umowy (załącznik nr 3). Na podstawie oferty Wykonawcy Zamawiający przygotuje umowę. 2. Miejsce oraz termin zawarcia umowy, Zamawiający poda Wykonawcy, którego oferta została wybrana, pisemnie. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą jest zobowiązany do podpisania umowy w wyznaczonym terminie. XVI. Pouczenia o środkach ochrony prawnej. 1. Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych przysługują środki ochrony prawnej przewidziane ustawą. 2. Szczegóły dotyczące środków ochrony prawnej określa Dział VI (art. 179 do art. 198g) Środki ochrony prawnej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Gliwice, dnia r. Z upoważnienia Dyrektora Sądu Okręgowego w Gliwicach Monika Tyczyńska Sąd Okręgowy w Gliwicach Strona 13 z 21

14 FORMULARZ OFERTOWY POSTĘPOWANIE NA: Nr sprawy ZP-2360/PN/6/12 "Zakup sprzętu komputerowego dla Sądu Okręgowego w Gliwicach" Wykonawca: 1. Zarejestrowana nazwa firmy: Zarejestrowany adres firmy: miejscowość, ulica województwo 3. Numer telefonu: Numer Fax: Numer konta bankowego: Numer NIP Oświadczam, że...* płatnikiem VAT *) wpisać jestem lub nie jestem 9. REGON Upełnomocniony przedstawiciel... (podpis, pieczęć) Data :... Sąd Okręgowy w Gliwicach Strona 14 z 21

15 FORMULARZ OFERTOWY (pieczęć Wykonawcy) Strona ZAŁĄCZNIK Nr 1 Oferta Nr sprawy ZP-2360/PN/6/12 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Cena ofertowa: Nazwa zadania Nazwa producenta Model Ilość Cena jednostkowa netto [zł] Wartość netto [zł] VAT [zł] Wartość brutto [zł] Serwer 1 2. Oświadczamy, że: - oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ. - udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia w zakresie zgodnym z SIWZ i załącznikami, - zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy zastrzeżeń, - akceptujemy czas związania ofertą wskazany w SIWZ, - zamówienie wykonamy sami/ przy pomocy podwykonawców (zgodnie z załącznikiem 3a do SIWZ). 3. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do: - podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Upełnomocniony przedstawiciel... ( podpis i pieczęć ) Data :... Sąd Okręgowy w Gliwicach Strona 15 z 21

16 FORMULARZ OFERTOWY (pieczęć Wykonawcy) Strona Nr sprawy ZP-2360/PN/6/12 ZAŁĄCZNIK Nr 2: "Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu" Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału określone w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Upełnomocniony przedstawiciel... (podpis, pieczęć) Data :... Sąd Okręgowy w Gliwicach Strona 16 z 21

17 FORMULARZ OFERTOWY (pieczęć Wykonawcy) Strona Nr sprawy ZP-2360/PN/6/12 ZAŁĄCZNIK Nr 2a: "Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Upełnomocniony przedstawiciel... (podpis, pieczęć) Data :... Sąd Okręgowy w Gliwicach Strona 17 z 21

18 FORMULARZ OFERTOWY (pieczęć Wykonawcy) ZAŁĄCZNIK Nr 3 wzór umowy Strona Nr sprawy: ZP-2360/PN/6/12 UMOWA nr. zawarta w dniu., w Gliwicach pomiędzy Sądem Okręgowym w Gliwicach przy ul. Kościuszki 15, Gliwice, NIP: reprezentowanym przez:... zwanym dalej Zamawiającym a.. z siedzibą przy ul... NIP reprezentowanym przez zwanym dalej Wykonawcą. W wyniku przeprowadzonego w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych, postępowania w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa następującej treści: 1 Przedmiotem niniejszej umowy jest Zakup sprzętu komputerowego dla Sądu Okręgowego w Gliwicach, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia Dostawa wraz z wniesieniem sprzętu dokonana będzie do Zamawiającego do wskazanego pomieszczenia oraz potwierdzona protokołem zdawczo odbiorczym podpisanym przez obydwie strony. 2. Dostarczony sprzęt posiada nie gorsze parametry niż wskazane w SIWZ. 3. Terminy dostawy: 7 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca ustanawia jako pełnomocnika: Zamawiający ustanawia jako pełnomocnika: Pełnomocnicy upoważnieni są do uzgadniania bieżących spraw technicznych związanych z realizacją umowy Za dostawę Zamawiający obowiązany jest zapłacić cenę netto do... zł (słownie:...), powiększonej o podatek VAT... zł, co daje cenę brutto do... zł (słownie:...). 2. Zapłata za przedmiot zamówienia nastąpi w formie polecenia przelewu na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie do 30 dni od otrzymania faktury. 3. Podstawą płatności jest faktura, wystawiona na podstawie podpisanego przez obie strony protokołu zdawczo -odbiorczego. 4. Za termin zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego. Sąd Okręgowy w Gliwicach Strona 18 z 21

19 5 1. Na dostarczone urządzenia Wykonawca udzieli: pisemnej pełnej gwarancji na okres nie krótszy niż wymieniony w specyfikacji technicznej sprzętu ze zobowiązaniem przystąpienia do naprawy w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili zgłoszenia awarii oraz zagwarantuje dostawę części zamiennych do urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia przez okres co najmniej kolejnych 2 lat po okresie gwarancyjnym (w terminie do 14 dni roboczych od zgłoszenia). Na czas naprawy Wykonawca udostępni sprzęt zastępczy nie gorszy niż zabrany do naprawy. Naprawa sprzętu może się odbywać w siedzibie Zamawiającego. 2. Wykonawca nie może w ramach gwarancji zabierać dysku twardego, na którym znajdowały się dane. Wykonawca zobowiązuje się do zniszczenia dysku w siedzibie Zamawiającego lub pozostawieniu go (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Wykonawca dostarczy nowy dysk w zamian za uszkodzony. 3. Powyższe dotyczy również sytuacji, w których nie zaistniało uszkodzenie dysku a wymianie gwarancyjnej podlegają całe partie sprzętu (np. wymiana wadliwych egzemplarzy całego urządzenia). 4. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenie producenta o zapewnieniu gwarancji. 5. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1.1. za odstąpienie od umowy z przyczyn obciążających Wykonawcę w wysokości 10% wartości zamówienia, 1.2. w przypadku zwłoki w realizacji umowy w wysokości 0,2% za każdy dzień opóźnienia wartości zamówienia, którego zwłoka dotyczy, 1.3. w przypadku nie przystąpienia do usunięcia lub nie usunięcia usterki w terminach określonych w gwarancji, o której mowa w 5 pkt 1 w wysokości 0,2% wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia, 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 2.2. za odstąpienie od umowy z przyczyn obciążających Zamawiającego w wysokości 10% wartości zamówienia. 3. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 4. Zamawiający jest upoważniony do potrącania kary umownej i ewentualnych odszkodowań uzupełniających z faktury Wykonawcy. 7 W razie wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku dostawca lub wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. Sąd Okręgowy w Gliwicach Strona 19 z 21

20 8 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 9 Sprawy sporne mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 10 Załącznikiem stanowiącym integralną część umowy są: 1. oferta Wykonawcy, 2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 3. pisemna gwarancja. 11 Umowa sporządzona jest w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej dla każdej ze stron. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Sąd Okręgowy w Gliwicach Strona 20 z 21

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Rejonowy w Zabrzu. ul. 3-go Maja 21, 41-800 Zabrze PRZETARG NIEOGRANICZONY

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Rejonowy w Zabrzu. ul. 3-go Maja 21, 41-800 Zabrze PRZETARG NIEOGRANICZONY ZAMAWIAJĄCY: Sąd Rejonowy w Zabrzu ul. 3-go Maja 21, 41-800 Zabrze PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawa switchy dla Sądu Rejonowego w Zabrzu (o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8)

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim ul. Sądowa 3, 44-300 Wodzisław Śląski

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim ul. Sądowa 3, 44-300 Wodzisław Śląski ZAMAWIAJĄCY: Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim ul. Sądowa 3, 44-300 Wodzisław Śląski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ================================================================

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na modernizację istniejącej infrastruktury serwerowej w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawa VII G 2401/16/12

Sprawa VII G 2401/16/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Zamościu ul. Szczebrzeska 47, 22-400 Zamość tel: 84 639 60 91 do 93 ; fax: 84 639 33 25; www.zamosc.po.gov.pl ZAPRASZA DO

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 R01/50/2013 MATERIAŁY PRZETARGOWE Dotyczy: przetargu otwartego pn. Zakup fabrycznie nowych serwerów, macierzy, switchy,

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-10/2012 Tarnobrzeg. 14.11. 2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa sprzętu informatycznego do Sądu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postępowania: WPR.341-31/1/2010 Zatwierdzam: Wójt Gminy Chełmiec Bernard Stawiarski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, 10 045 Olsztyn, tel: 089-522-95-00, fax. 089-522-95-05, www.kwpsp.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

Dostawa 2 szt. zestawów komputerowych - serwerów

Dostawa 2 szt. zestawów komputerowych - serwerów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, 10 045 Olsztyn, tel: 089-522-95-00, fax. 089-522-95-05, www. kwpsp.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pod nazwą: dostawa sprzętu komputerowego i sieciowego dla studiów doktoranckich (tekst ujednolicony po zmianach z dnia 4.08.2011 r.) Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Modyfikacja SIWZ w trybie art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W MIKOŁOWIE 43-190 Mikołów ul. Prof. Hubera 4 32 3246-100, fax. 32 2260-851 ===============================================================================

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zamawiający Województwo Łódzkie al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Prowadzący postępowanie Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. do przetargu w trybie przetargu nieograniczonego. dla. Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. do przetargu w trybie przetargu nieograniczonego. dla. Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Numer sprawy : AZP-381-17/14 Rok założenia 1877 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do przetargu w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę serwerów oraz oprogramowania dla Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Centralne Biuro Antykorupcyjne 00-583 Warszawa Al. Ujazdowskie 9 REGON: 140610454 NIP: 701 00 25-324 ZATWIERDZAM Sprawa nr 42/ZP/CBA/2015/TCz Dyrektor Biura Finansów Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA DZIEKAN ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 104 fax: +48 22 234 66 32, e-mail: zampub@meil.pw.edu.pl Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozbudowa infrastruktury informatycznej MIBMiK Znak sprawy ADZ-23-08/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozbudowa infrastruktury informatycznej MIBMiK Znak sprawy ADZ-23-08/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozbudowa infrastruktury informatycznej MIBMiK Znak sprawy ADZ-23-08/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ 43-190 MIKOŁÓW UL. KOLEJOWA 2 TEL. (32) 324 26 00 ZNAK SPRAWY: ZGL/DzZ/10/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Zakup i dostawa serwerów dla Sądu Rejonowego w Gnieźnie ul. Franciszkańska 9/10, 62-200 Gniezno Wydział Ksiąg Wieczystych.

Zakup i dostawa serwerów dla Sądu Rejonowego w Gnieźnie ul. Franciszkańska 9/10, 62-200 Gniezno Wydział Ksiąg Wieczystych. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Zakup i dostawa serwerów dla Sądu Rejonowego w Gnieźnie ul. Franciszkańska 9/10, 62-200 Gniezno Wydział Ksiąg Wieczystych. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 2/2010 Kraków, 10 marca 2010 r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: AZP 2611 13/14 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: AZP 2611 13/14 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611 13/14 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę jednostek centralnych dla Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę jednostek centralnych dla Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu PROKURATURA OKRĘGOWA WE WROCŁAWIU Wydział VII Budżetowo-Administracyjny ul. Podwale 30 50-950 Wrocław tel. centr. 71/371 81 14-18, fax :71/371 81 52 Wrocław, dnia 27 sierpnia 2013 r. VII.2711/16/13 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zadania:

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zadania: SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na realizację zadania: Dostawa elementów telefonii IP do systemu firmy Cisco użytkowanego przez

Bardziej szczegółowo