MODELOWA WSPÓŁPRACA W POWIECIE SĘPOLEŃSKIM. Przewodnik po projekcie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MODELOWA WSPÓŁPRACA W POWIECIE SĘPOLEŃSKIM. Przewodnik po projekcie"

Transkrypt

1

2 MODELOWA WSPÓŁPRACA W POWIECIE SĘPOLEŃSKIM Przewodnik po projekcie styczeń 2014 marzec 2015

3 Witamy w projekcie Modelowa współpraca w Powiecie Sępoleńskim Szanowni Państwo Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce Przewodnik po projekcie MODELOWA WSPÓŁPRACA W POWIECIE SĘPOLEŃSKIM. Jest to projekt, którego głównym zadaniem będzie wzmocnienie w gminach Powiatu Sępoleńskiego w okresie do r. jakości współpracy pomiędzy NGO i JST poprzez wdrożenie standardów współpracy międzysektorowej opartych o Model Współpracy. W ramach projektu planowane jest pogłębienie zaangażowania przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego we wdrażanie standardów współpracy pomiędzy NGO i JST, zapewnienie odbiorcom wybranych elementów Modelu Współpracy wsparcia poprzez wypracowanie narzędzi wspierających wdrażanie standardów, zwiększenie kompetencji uczestników w zakresie wdrażania wybranych standardów współpracy poprzez działania na rzecz stanowienia lokalnego prawa i wspierania lokalnej infrastruktury rozwoju NGO, propagowanie i rozpowszechnianie idei wprowadzania standardów do pracy NGO i JST oraz współpracy międzysektorowej poprzez wspieranie lokalnych inicjatyw oddolnych oraz wzrost efektywności i jakości międzysektorowej współpracy finansowej i pozafinansowej w gminach powiatu sępoleńskiego dzięki wdrożeniu standardów współpracy opartych o Model Współpracy. Aby mogli Państwo jak najefektywniej korzystać z oferty projektu, proponujemy zapoznać się z przewodnikiem oraz na bieżąco śledzić informacje zamieszczane na stronie internetowej oraz na stronach internetowych wszystkich samorządów powiatu sępoleńskiego współpracujących przy realizacji projektu Zapraszamy również do kontaktu z pracownikami Stowarzyszenia Dorośli-Dzieciom realizującego projekt: Sławomir Jaskulski: kierownik projektu, tel Arleta Kamińska: asystentka kierownika projektu, tel Natalia Wenda: obsługa punktu informacyjnego dla organizacji pozarządowych, tel Kontakt z biurem projektu: Stowarzyszenie Dorośli-Dzieciom ul. Szkolna 8/ Sępólno Kraj. kom tel./fax: 52/ Kontakt z punktem informacji dla organizacji pozarządowych: ul. Jeziorna Sępólno Kraj. kom tel./fax: 52/

4 Spis treści I. Seminaria...6 II. Szkolenia i warsztaty...6 III. Doradztwo i usługi...8 Doradztwo prawne...8 Doradztwo finansowe...10 Doradztwo marketingowe IV. Mapa aktywności społecznej...12 V. Punkt doradczy...12 VI. Trenerzy...13 Danuta Daszkiewicz...13 Katarzyna Duńska...13 Joanna Kalińska...14 Zbigniew Mamys...14 Jarosław Niemyjski...15 Marcin Supracownicz...15 Maciej Witkowiak

5 Zapraszamy do skorzystania z szerokiej gamy wsparcia oferowanego w projekcie: I. Seminaria Seminaria dla organów zarządzających JST i NGO, przedstawienie założeń Modelu Współpracy oraz wyników badań met. Samooceny Współpracy JST i NGO. Przedstawiciele lokalnych organizacji i samorządów zapoznają się z Modelem Współpracy - poznanie pojęć, filozofii modelu, dobre praktyki w poszczególnych obszarach i korzyści płynących z jego wdrożenia, przedstawienie oferowanych form wsparcia. Dwudniowe seminaria wprowadzające do tematu: Zajazd Fojutowo, Fojutowo 7A, Legbąd Seminaria i wykłady otwarte - Inkubowanie aktywności obywatelskiej realizowane poprzez działania edukacyjne i informacyjne w zakresie m.in. tworzenia nowych podmiotów III sektora, bieżącego funkcjonowania organizacji, współpracy lokalnej, możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność organizacji. Zakres tematyczny seminariów będzie dopasowany do Państwa potrzeb, będziemy organizować je systematycznie w każdej gminie objętej projektem. Tematyka seminariów będzie zamieszczona na stronie internetowej projektu II. Szkolenia i warsztaty W ramach projektu oferujemy szkolenia i warsztaty praktyczne dla NGO i JST z gmin powiatu sępoleńskiego. Realizowane będą następujące bloki szkoleniowe: 1. Modelowe konsultacje społeczne w powiecie sępoleńskim Cykl edukacyjny skierowany do pracowników samorządowych, liderów organizacji pozarządowych obejmujący 4 zjazdy dwudniowe (48 godzin szkoleniowych), podczas których uczestnicy będą mogli przekonać się jak ważne dla rozwoju lokalnego są konsultacje społeczne i aktywny udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji, zapoznać się z metodami i narzędziami prowadzenia konsultacji społecznych, dowiedzieć się jak mówić o konsultacjach społecznych oraz współuczestniczyć w procesie przygotowania modelowych konsultacji dopasowanych do potrzeb konkretnych społeczności. 2. Poznaj miejsce, w którym działasz - diagnoza lokalna Cykl szkoleń, celem których będzie zachęcenie pracowników JST i członków organizacji do prowadzenia diagnozy lokalnej w swoim środowisku pracy. Uczestnicy poznają narzędzia badawcze wykorzystywane w diagnozie lokalnej, będą umieli je wykorzystać w swojej codziennej pracy. Nabyte podczas szkoleń umiejętności pozwolą planować skuteczniejsze działania skierowane do społeczności lokalnej. Wypracowane przez uczestników narzędzia badawcze, odrębne dla JST i NGO zamieszczone będą na stronach internetowych Lidera i Partnera celem ich upowszechnienia wśród zainteresowanych podmiotów w gminach. 6 Szkolenia z diagnozy lokalnej zaplanowane są na 4 zjazdy dwudniowe, łącznie 48 godzin wsparcia. Miejsce realizacji szkoleń: Zajazd Fojutowo

6 3. Zimno, ciepło, gorąco, czyli poznaj wskaźniki aktywności obywatelskiej w swoim środowisku Szkolenia, podczas których uczestnicy wypracują wspólnie z trenerem wskaźniki aktywności lokalnej na podstawie których JST i NGO będą mogły samodzielnie oceniać zaangażowanie społeczności lokalnych gmin i powiatu. Zaplanowane są 4 zjazdy dwudniowe, łącznie 48 godzin wsparcia. Realizacja: Zajazd Fojutowo. 4. Pieniądze to nie wszystko czyli współpraca finansowa i pozafinansowa pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a organizacjami pozarządowymi Cykl szkoleń dla organizacji pozarządowych i pracowników samorządu poświęcony nawiązywaniu współpracy międzysektorowej, wykorzystywaniu zasobów materialnych i niematerialnych należących do JST i NGO przy realizacji projektów realizowanych lokalnie jak i tych o zasięgu ponadregionalnym. Zaplanowane są 3 zjazdy dwudniowe, łącznie 36 godzin wsparcia w formie szkoleń o charakterze warsztatowym. Realizacja: Zajazd Fojutowo. 5. Wsparcie na starcie Cykl szkoleń dla podmiotów III sektora, które nie działają dłużej niż trzy lata oraz osób, które chcą założyć organizacje pozarządową. Zakres tematyczny nastawiony na rozwijanie kompetencji liderskie, rozwój młodych organizacji, pozyskiwanie nowych członków NGO, marketing i promocje działań nowopowstałych lub młodych organizacji. Zaplanowanych jest 6 zjazdów dwudniowych, łącznie wsparcie obejmuje 72 godziny szkoleniowe. Realizacja: Zajazd Fojutowo. 6. Wsparcie po starcie Szkolenia dla podmiotów III sektora (fundacje, stowarzyszenia, kluby sportowe, OSP i inne), które działają dłużej niż 3 lata. Zakres tematyczny szkoleń związany jest z rozwojem organizacji, samorozwojem członków organizacji, planowaniem strategicznym, przeciwdziałaniem wypaleniu zawodowemu, rozwijaniu kadr, ekonomizacji III sektora. Zaplanowanych jest 6 zjazdów dwudniowych, łącznie wsparcie obejmuje 72 godziny szkoleniowe. Realizacja: Zajazd Fojutowo Coaching/doradztwo wdrożeniowe Modelu Współpracy Każda organizacja, która rozpocznie wdrażanie u siebie wybranych elementów Modelu Współpracy do pomocy otrzyma wsparcie Konsultanta Merytorycznego, lub/i specjalistę, który wesprze podmiot w specyficznych działaniach, np. przy tworzeniu rocznego programu współpracy, tworzeniu narzędzi badawczych, dokumentów, wdrażaniu standardów, organizacji lokalnego przedsięwzięcia. 7

7 III. Doradztwo i usługi Nawet najbardziej zaangażowani członkowie organizacji potrzebują profesjonalnego wsparcia specjalistów zwłaszcza w dziedzinach tak ważkich jak prawo, finanse czy marketing. Zapraszamy do skorzystania z doradztwa i usług w ramach projektu MODELOWA WSPÓŁPRACA W POWIECIE SĘPOLEŃSKIM. Organizacja uczestnicząca w Projekcie otrzymuje możliwość skorzystania z: doradztwa prawnego, doradztwa rachunkowego, doradztwa marketingowego Doradztwo na rzecz organizacji będzie świadczone w indywidualny sposób tak, aby było efektywne i skuteczne dla organizacji. Uczestnik Projektu zainteresowany skorzystaniem z godzin doradczych będzie zobowiązany do wypełnienia formularza zgłoszeniowego na godziny doradcze i przekazać go asystentowi kierownika projektu formularz jest dostępny na stronie Godziny doradcze są oferowane przez cały czas trwania projektu do momentu wyczerpania puli godzin doradczych. Doradztwo prawne Wykaz doradztwa i usług prawnych skierowanych do organizacji pozarządowych: 1. Podstawowe obowiązki prawne coroczne sprawozdanie finansowe w postaci skompletowania pod względem formalno - prawnym dokumentacji niezbędnej do przedłożenia do KRS, nadzór nad postępowaniem w przedmiocie złożenia dokumentów do KRS posiedzenia organów organizacji - korekta zaproszeń i materiałów na posiedzenie pod względem formalno -prawnym obsługa prawna podczas posiedzenia korekta protokołu z posiedzenia przygotowanie dokumentacji i nadzór nad postępowaniem w przypadku wynikającej z decyzji podjętych podczas posiedzenia konieczności wnioskowania do KRS sprawozdania z działań organizacji 8

8 3. Status OPP: przygotowanie wniosków do sądu wraz z formularzami i załącznikami przygotowanie wniosku o zmianę w KRS przygotowanie wniosku o zwolnienie z opłat sądowych w KRS 4. Obowiązki rejestracyjne: rejestracja podmiotu - analiza pod względem formalno - prawnym statutów i dokumentów rejestracyjnych zmiany rejestrowe - analiza pod względem formalno - prawnym dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania zmiany zmiany/korekty statutu analiza pod względem formalno - prawnym dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania zmiany 5. Działalność gospodarcza: przygotowanie podmiotu do prowadzenia działalności gospodarczej zmiany rejestrowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą analiza pod względem formalno - prawnym dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania zmiany 6. Obsługa administracyjno - prawna: weryfikacja umów w tym umowy cywilno prawne (np. umowa zlecenia, umowa o roboty budowlane, umowa dzierżawy, umowa najmu, umowa konsorcjum, umowa darowizny, umowa pożyczki, umowa kredytu bankowego, umowa sprzedaży z wyłączeniem umów związanych ze stosunkiem pracy, umów dot. realizacji zamówienia publicznego oraz umów dot. przeniesienia praw autorskich itp.) sporządzenie protestu i skargi - w trybie administracyjnym oraz w trybach szczególnych z wyłączeniem trybu zamówień publicznych nadzór na postępowaniem administracyjnymi (etap przedsądowy) wszczętym z inicjatywy organizacji lub prowadzonym wobec organizacji w tym sporządzenie wniosku o wszczęcie postępowania, wniosku o zawieszenie postępowania, weryfikacja przekazanych przez organizację akt danej sprawy, sporządzenie zażaleń oraz odwołań 7. Zarządzanie zasobami ludzkimi: sporządzenie umowy o pracę, sporządzenie dokumentu rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia oraz za porozumieniem stron, zmiana umowy o pracę w zakresie zmiany warunków pracy i płacy, 9

9 umowa o odpowiedzialności materialnej, umowa o używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, sporządzenie umowy/porozumienia o współpracy z wolontariuszami, 8. Zamówienia publiczne (dotyczy zasady konkurencyjności) 9. Nadzór formalno prawny nad dokumentacją konieczną do przeprowadzenia zbiórki publicznej 10. Użyczenie wizeruku, sprawy związane z prawami autorskimi sporządzenie umowy o przeniesienie praw autorskich opracowanie indywidualnej opinii dot. przedstawionego zagadnienia w powyższym przedmiocie 11. Ochrona danych osobowych - sporządzenie zgłoszenia do GIODO 12. Inne usługi określone przez organizację Doradztwo finansowe Zakres usług i doradztwa z zakresu księgowości świadczonych na rzecz organizacji pozarządowych: Księgowość podstawowe obowiązki prawne Opracowanie zasad (polityki) rachunkowości. Opracowanie planu kont, w tym: przede wszystkim, dostosowanie planu kont do potrzeb jednostki w zakresie pozyskiwania informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zarządczych (takie ustawienie kont, żeby łatwo uzyskać potrzebne informacje), Doradztwo w zakresie wyboru narzędzi do prowadzenia księgowości, w tym: doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniego oprogramowania księgowego, doradztwo przy zmianie metody księgowania z ręcznej na komputerową, doradztwo w zakresie jak największego zautomatyzowania pracy; Środki trwałe: założenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ustalenie planów amortyzacji; ewentualnie weryfikacja prowadzonej już ewidencji i prawidłowości naliczania amortyzacji; Weryfikacja zapisów na kontach księgowych (zgodnie z zasadami rachunkowości, polityką rachunkowości przyjętą w jednostce, prawem podatkowym) Sporządzenie (lub weryfikacja) sprawozdania finansowego za rok obrotowy na podstawie zapisów na kontach księgowych jw. ) Sporządzenie (lub weryfikacja) zeznania podatkowego (CIT-8) 10

10 Kadry i płace: - Wolontariat - Obowiązki związane z zatrudnieniem pracownika (akta osobowe, sporządzanie umów, obowiązek badań, szkoleń bhp, zgłaszanie do ZUS itp., karty wynagrodzeń, prawa pracownika) - Jak kalkulować koszty wynagrodzeń (co wchodzi w skład wynagrodzenia, jakie są dodatkowe obciążenia itp.) - Sporządzanie deklaracji PIT-11, PIT-4R - Sporządzanie listy płac Obsługa ZUS - Zgłaszanie, wyrejestrowywanie z ubezpieczeń społecznych - Sporządzanie deklaracji miesięcznych - Sporządzanie dokumentów związanych z wynagrodzeniami, zasiłkami chorobowymi - wg ilości godzin - Sporządzanie dokumentów RMUA Podróże służbowe definicja, zasady rozliczania Harmonogramy rzeczowo finansowe do wniosków o udzielenie dotacji z JST Rozliczanie dotacji z JST i innych instytucji finansujących Inne wg zapotrzebowania organizacji Doradztwo marketingowe Wykaz doradztwa i usług marketingowych skierowanych do organizacji pozarządowych: Identyfikacja wizualna logo organizacji, realizowanych projektów, opracowywanie logotypu organizacji Tworzenie materiałów promocyjnych np. ulotka, folder, katalog Ssprawdzanie treści materiałów promocyjnych Reklama zewnętrzna banery, billbordy, itp. Wybór gadżetów reklamowych do realizowanych projektów Układ treści na stronie internetowej 11

11 Kształtowanie pozytywnych relacji z samorządem Współpraca z mediami Kształtowanie pozytywnego wizerunku Promocja organizowanych przedsięwzięć Przygotowywanie ogłoszeń o pzekazanie 1% podatku W sprawie zgłoszeń na doradztwo i usługi prosimy o kontakt z asystentką kierownika projektu: Arletą Kamińską tel IV. Mapa aktywności społecznej W ramach projektu przygotowaliśmy Mapę Aktywności Lokalnej w gminach powiatu sępoleńskiego jest to podstrona internetowa na serwisie Wnioskodawcy do umieszczenia na stronach JST uczestniczących w projekcie, na której zamieszczane będą wydarzenia społeczne w gminach. Strona z różnorodnymi funkcjonalnościami, tj. kalendarzem, newsletterem, bazami danych i innymi wg potrzeb. Dzięki Mapie Aktywności Lokalnej będzie można śledzić bieżące wydarzenia w gminach powiatu sępoleńskiego, włączać się w działania, promować swoja organizację. V. Punkt doradczy W ramach projektu MODELOWA WSPÓŁPRACA W POWIECIE SĘPOLEŃSKIM uruchomiony został punkt doradczy dla organizacji pozarządowych. Jest w nim możliwość skorzystania ze stanowisk komputerowych, małej sali na szkolenia, porady realizowane w formie doradztwa dla III sektora (księgowe, prawne, marketingowe), wspierającego działalność podstawową oraz w zakresie współpracy międzysektorowej. Organizacje mogą wykorzystać salę na spotkania, fora organizacji pozarządowych lub inne spotkania, które przyczynia się do integracji środowiska organizacji pozarządowych. 12

12 VI. Trenerzy W ramach projektu MODELOWA WSPÓLPRACA W POWIECIE SĘPOLEŃSKIM do współpracy do dnia dzisiejszego pozyskaliśmy następujących trenerów (sylwetki kolejnych osób będą systematycznie uzupełniane podczas realizacji poszczególnych zadań): Sylwetki trenerów Danuta Daszkiewicz trener, coach, konsultant merytoryczny. Trenerka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (nr rekomendacji 317), absolwentka Szkoły Trenerów Sieć J. Jakubowskiego, Edukator MEN, certyfikowany trener twórczości, trener projektów PO KL, trener Stowarzyszenia Dorośli-Dzieciom, współautorka i trener projektu modelowego Programu RS Centrum Aktywności Gimnazjalisty, wykładowca studiów podyplomowych Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, trener i superwizor szkoły trenerów, coach w projektach PO KL, współtwórca wielu programów szkoleniowych w zakresie komunikacji, budowania zespołu, wspierania rozwoju dzieci, młodzieży oraz dorosłych, posiada 20-letnie doświadczenie w organizacji obozów terapeutycznych, współautorka filmu Imago-jak profesjonalnie pracować z dziećmi i młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym. Katarzyna Duńska Projektant szkoleń i trener z kilkunastoletnim doświadczeniem w prowadzeniu działalności marketingowej, szkoleniowej, treningowej, dydaktycznej i doradczej. Psycholog, licencjonowany praktyk NLP, doradca ds. kariery. Od 2006 roku współwłaścicielka firmy konsultingowoszkoleniowej Gendera-Duńska s.c. Współpracuje m.in. z Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. Jako wykładowca współpracuje z Wyższą Szkołą Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Jako doradca i trener specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń, treningów oraz warsztatów w obszarach takich jak: budowanie wizerunku indywidualnego i wizerunku instytucji, autoprezentacja oraz przygotowywanie prezentacji i sztuka wystąpień publicznych, tworzenie strategii marketingowej i promocyjnej. Realizowała projekty szkoleniowodoradcze skierowane do oświaty oraz administracji samorządowej. 13

13 Joanna Kalińska Absolwentka Akademii Medycznej w Poznaniu, ukończyła studia podyplomowe pt: Prawo Gospodarcze Unii Europejskiej na UAM w Poznaniu oraz studia podyplomowe Ekonomia społeczna na Uniwersytecie Warszawskim oraz ma ukończoną Szkołę Trenerów biznesu Stowarzyszenia Organizacji Pozarządowych STOP w Warszawie oraz Szkołę Trenerów Biznesu Grupy SET. Obecnie pracuje w Stowarzyszeniu Instytut Zachodni na stanowisku dyrektora biura i koordynatora projektów europejskich skierowanych do podmiotów ekonomii społecznej oraz JST. Od 2006 roku koordynuje projekty realizowane przez Stowarzyszenie Instytut Zachodni. Jest autorką 9 dużych projektów skierowanych do uczniów szkół zawodowych, osób powracających na rynek pracy oraz społeczności lokalnych i samorządu: Ponadto pracuje, jako Konsultant Merytoryczny w kilku projektach wspierających współpracę pomiędzy samorządem terytorialnym a organizacjami pozarządowymi w obszarze konsultacji społecznych. Od 2010 r prowadzi działalność także jako trener, wykładowca i konsultant ds. funduszy europejskich. Dzięki pracy, jako koordynator i Konsultant Merytoryczny posiada teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat procesu zarzadzania projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej. Zbigniew Mamys - marketing w NGO. Współpraca z mediami w kontekście budowania wizerunku i relacji z lokalną społecznością Absolwent Wydziału Nauk Społecznych UAM w Poznaniu. Psycholog, dziennikarz, trener i doradca. Swoją karierę zawodową rozwijał w mediach (m.in. Gazeta Wyborcza, miesięcznik LOGO, TVP). Opracowywał i realizował projekty kampanii społecznych, edukacyjnych i prozdrowotnych. Współtworzył, a potem pracował jako szef redakcyjny projektów specjalnych Agory. Wykładał dziennikarstwo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza i w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Współpracował z TVP jako komentator wydarzeń społecznych i politycznych. Od czterech lat, jako konsultant i trener, prowadzi szkolenia na terenie całego kraju. Specjalizuje się w projektach dotyczących działań promocyjnych, marketingowych, PR, a także z zakresu budowania relacji z mediami, wiedzy o zarządzaniu informacją, sztuki komunikacji, negocjacji i autoprezentacji w kontakcie z audytorium. Pracuje m.in. dla organizacji pozarządowych, biznesowych oraz administracji publicznej. 14

14 Jarosław Niemyjski terapeuta, pedagog, oligofrenopedagog, socjoterapeuta, absolwent szkoły trenerów grupowego treningu psychologicznego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany trener twórczości, certyfikowany specjalista terapii uzależnień numer Certyfikatu SP/0384/2009, trener projektów PO KL, trener Stowarzyszenia Dorośli-Dzieciom. Autor i współautor wielu projektów modelowych, kampanii społecznych, współtwórca programów szkoleniowych w zakresie komunikacji, negocjacji, profilaktyki narkotykowej, budowania zespołu, wspierania rozwoju dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Marcin Supracownicz Fundraising Trener, coach, konsultant, pasjonat zarządzania i fundraisingu. Twórca pionierskich wdrożeń systemów wspomagających zarządzanie rozproszonymi zespołami z wykorzystaniem środowiska MS SharePoint. Optymalizuje procesy dzięki narzędziom Lean Six Sigma (Green Belt). Autor standardów kwalifikacji zawodowych branży hotelarskiej opracowanych dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Regularnie szkoli przyszłych adeptów sztuki trenerskiej. Dzieli się ponad 6-letnim doświadczeniem w branży HORECA konsultując nowe projekty hoteli: od pomysłu do realizacji. Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Prelegent na konferencjach związanych ze środowiskiem jakości i fundraisingu. Członek PSF od początku istnienia Stowarzyszenia. Ukończył szkołę trenerów zarządzania Matrik i obecnie pracuje nad uzyskaniem Międzynarodowego Certyfikatu Trenera w zakresie treningu, uczenia się i rozwoju wydawanego przez Edexcel i BTEC Professional Qualifications. Ukończył Szkołę Trenerów Fundraisingu, realizowaną Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu wg standardów EFA (European Fundraising Association). Studiował psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim, w programie MOST. Magister pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej na Uniwersytecie w Białymstoku. Prywatnie zwolennik zdrowego trybu życia, trenował trójbój siłowy, zapalony motocyklista, dwukrotny wicemistrz kraju w cymbergaja grzebieniowego. Gra na cajonie i gitarze basowej. W swojej praktyce zawodowej nieustannie szuka nowych dróg rozwoju człowieka. Maciej Witkowiak - prawo dla NGO Radca prawny. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i prawa organizacji pozarządowych, jest doświadczonym i cenionym trenerem oraz wykładowcą w tych dziedzinach (ponad 350 godzin szkoleniowych). Doradza w m in. w punkcie Konsultacyjnym dla Organizacji Pozarządowych działającym przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, w którym na bieżąco spotyka się z problematyką prawnego funkcjonowania organizacji pozarządowych (od założenia aż po jej likwidację). 15

15 GMINA SÊPÓLNO KRAJEÑSKIE Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

powiat jeleniogórski

powiat jeleniogórski powiat jeleniogórski Rozwój uzdrowisk szansą rozwoju organizacji pozarządowych w powiatach jeleniogórskim, kłodzkim i wałbrzyskim To projekt, którego głównym celem jest wzmocnienie potencjału organizacji

Bardziej szczegółowo

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE O NAS Działalność naszego stowarzyszenia skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych profilaktyką oraz promocją zdrowego i aktywnego

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kaliszu

Urząd Miejski w Kaliszu Urząd Miejski w Kaliszu Jak skutecznie korzystać z możliwości współpracy wdrożenie Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Kaliszu Barbara Bocheńska Biuro Obsługi Inwestora

Bardziej szczegółowo

Projekt Kadry Ekonomii Społecznej bezpłatne formy wsparcia dla beneficjentów I SZKOLENIA

Projekt Kadry Ekonomii Społecznej bezpłatne formy wsparcia dla beneficjentów I SZKOLENIA Projekt Kadry Ekonomii Społecznej bezpłatne formy wsparcia dla beneficjentów I SZKOLENIA Uczestnicy: 100 osób z terenu Wielkopolski przynależących do którejś ze wskazanych poniżej grup: a) Podmioty ekonomii

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szanowni Państwo,. Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety, której celem jest rozpoznanie potrzeb uczestników projektu. Zapewniamy poufność w zakresie uzyskanych od Pani/Pana informacji i tym samym prosimy

Bardziej szczegółowo

Bezpłatne usługi dla podmiotów ekonomii społecznej!

Bezpłatne usługi dla podmiotów ekonomii społecznej! Bezpłatne usługi dla podmiotów ekonomii społecznej! Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej zaprasza do skorzystania z oferty bezpłatnych usług skierowanych do podmiotów ekonomii społecznej zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2010 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

OPIS FORM WSPARCIA. Załącznik nr 2. I. Formy wsparcia

OPIS FORM WSPARCIA. Załącznik nr 2. I. Formy wsparcia Załącznik nr 2 OPIS FORM WSPARCIA I. Formy wsparcia 1. W ramach Projektu można skorzystać z następujących form wsparcia: a) Usług prawnych, księgowych i marketingowych skierowanych do podmiotów ekonomii

Bardziej szczegółowo

Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego

Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego Cele strategiczne projektu zbudowanie silnej, wrośniętej w lokalne społeczności struktury współpracujących ze sobą Punktów Konsultacyjno-Doradczych animacja i integracja

Bardziej szczegółowo

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL Podyplomowe Studia ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI BAZ DANYCH Celem studiów jest przekazanie

Bardziej szczegółowo

OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ Centrum Aktywności Lokalnej to projekt oferujący kompleksowe wsparcie dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych działających na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

OPIS FORM WSPARCIA. Załącznik nr 2. I. Formy wsparcia

OPIS FORM WSPARCIA. Załącznik nr 2. I. Formy wsparcia Załącznik nr 2 OPIS FORM WSPARCIA I. Formy wsparcia 1. W ramach Projektu moŝna skorzystać z następujących form wsparcia: a) Usług prawnych, księgowych i marketingowych skierowanych do podmiotów ekonomii

Bardziej szczegółowo

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim 1 Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej raport z działalności 2010-2011 Toruń, maj 2011 roku Projekt jest współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 19 grudnia 2014 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy www.leszno.roefs.pl Leszno Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy Już od 2004 roku wielkopolskie organizacje i instytucje mogą korzystać ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

OFERTA OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W REGIONIE STARGARDZKIM

OFERTA OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W REGIONIE STARGARDZKIM dobrze jest mieć ludzi, z którymi można robić rzeczy niezwykłe OFERTA OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W REGIONIE STARGARDZKIM powiaty: stargardzki, pyrzycki, choszczeński, gryfiński, myśliborski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kadry i płace

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kadry i płace Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kadry i płace WSB Gdańsk - Studia podyplomowe Opis kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kadry i płace - studia w WSB w Gdańsku. Absolwenci kierunku Zarządzanie Zasobami

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE. Informacje o projekcie "Liderzy Akademii Nauk Społecznych"

AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE. Informacje o projekcie Liderzy Akademii Nauk Społecznych Informacje o projekcie "Liderzy Akademii Nauk Społecznych" SŁOWO WSTĘPU Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie to najstarsza, publiczna uczelnia pedagogiczna w Polsce. APS

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zarządzanie oświatą

Organizacja i zarządzanie oświatą Organizacja i zarządzanie oświatą Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7768 Cena netto 1 250,00 zł Cena brutto 1 250,00 zł Cena netto za godzinę 12,25 zł Cena brutto za godzinę 12,25 Możliwe

Bardziej szczegółowo

Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi

Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi TEMAT SZKOLENIA Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych Perspektywa organizacji i rynku pracy (obszar 1) Polityka kadrowa i kompetencje trenerskie

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach pt.: PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PO WER PRZY WYKORZYSTANIU PLATFORMY SOWA

Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach pt.: PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PO WER PRZY WYKORZYSTANIU PLATFORMY SOWA Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach pt.: PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PO WER PRZY WYKORZYSTANIU PLATFORMY SOWA ADRESACI WARSZTATÓW DO UDZIAŁU W WARSZTATACH ZAPRASZAMY: wszystkie

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY Działalność Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Bydgoszczy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy Obszar działalności Oddział PTE w

Bardziej szczegółowo

Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Razem

Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Razem Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Razem Okres realizacji projektu: 01.01.2012 30.06.2014 Obszar: powiat złotoryjski, kamiennogórski, dzierżoniowski Raport potrzeb i możliwości podmiotów integracyjno-społecznych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2011 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 1 lutego 2013 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Miłki ZAPROSZENIE

Do wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Miłki ZAPROSZENIE SK.523.3.2015 Miłki, dnia 05 lutego 2015 r. Do wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Miłki ZAPROSZENIE Zapraszam wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH. Działalność komercyjna i misyjna

SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH. Działalność komercyjna i misyjna SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH Działalność komercyjna i misyjna INSTYTUT SOBIESKIEGO Instytut Sobieskiego jest niezależnym think tankiem, powstałym w 2004 r., który działa w formie fundacji. Misją Instytutu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CYKLU SZKOLENIOWEGO W RAMACH PROJEKTU MAŁOPOLSKA SIEĆ CENTRÓW WOLONTARIATU

PROGRAM CYKLU SZKOLENIOWEGO W RAMACH PROJEKTU MAŁOPOLSKA SIEĆ CENTRÓW WOLONTARIATU PROGRAM CYKLU SZKOLENIOWEGO W RAMACH PROJEKTU MAŁOPOLSKA SIEĆ CENTRÓW WOLONTARIATU ZJAZD I Zarządzanie wolontariatem Przygotowanie placówki do współpracy z wolontariuszami 21-22 listopada 2014 Wolontariat

Bardziej szczegółowo

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA GRUPA DOCELOWA Przedstawiciele Publicznych Służb Zatrudnienia/PSZ, instytucji edukacyjnych i szkoleniowych,

Bardziej szczegółowo

STARTEGIA DZIAŁANIA NA LATA

STARTEGIA DZIAŁANIA NA LATA STARTEGIA DZIAŁANIA NA LATA 2017-2020 2020 Niniejszy dokument przedstawia proponowaną przez Partnerstwo na Rzecz Edukacji Finansowej strategię działania na lata 2017-2020. em strategii jest zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Na terenie miasta aktywnie działa ok. 150 organizacji pozarządowych z czego 26 ma status organizacji pożytku publicznego 1. 1 Dane z marca 2015 r.

Na terenie miasta aktywnie działa ok. 150 organizacji pozarządowych z czego 26 ma status organizacji pożytku publicznego 1. 1 Dane z marca 2015 r. Sprawozdanie z realizacji przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na rzecz ekonomii społecznej w latach 2014 2015. Katowice 31 marca 2015

Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na rzecz ekonomii społecznej w latach 2014 2015. Katowice 31 marca 2015 Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na rzecz ekonomii społecznej w latach 2014 2015 Katowice 31 marca 2015 Koordynacja ekonomii społecznej w ustawie o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ELEMENTY KSZTAŁCENIA ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY RYNKU PRACY PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

PRAKTYCZNE ELEMENTY KSZTAŁCENIA ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY RYNKU PRACY PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO Uniwersytet DZKI w w w. w z. u n i. l o d z. p l Zaproszenie do współpracy w ramach realizacji projektu pt.: PRAKTYCZNE ELEMENTY KSZTAŁCENIA ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY RYNKU PRACY PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego tylko w poprzednim roku przeszkoliła prawie 500 osób z regionu płockiego.

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego tylko w poprzednim roku przeszkoliła prawie 500 osób z regionu płockiego. OFERTA SZKOLENIOWA Izba Gospodarcza Regionu Płockiego to niezależna organizacja powołana, by chronić i reprezentować interesy przedsiębiorców. Została powołana, z inicjatywy 67 przedsiębiorców z regionu

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław Celem projektu było: przygotowanie grupy przyszłych liderów społecznych (wykształconych, młodych ludzi) do wejścia na rynek pracy w ramach III sektora

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012

Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012 Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012 Ze wszystkich usług oferowanych przez SWPPG w 2012 roku skorzystało łącznie

Bardziej szczegółowo

SYMFONIA Mała Księgowość Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

SYMFONIA Mała Księgowość Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów SYMFONIA Mała Księgowość Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/08/7100/10545 Cena netto 410,00 zł Cena brutto 410,00 zł Cena netto za godzinę 51,25 zł Cena brutto za godzinę 51,25 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2011 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

NOWE OBOWIĄZKI BIUR RACHUNKOWYCH W KONTEKŚCIE ZNOWELIZOWANYCH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH GIODO, GIIF ORAZ PODATKOWYCH

NOWE OBOWIĄZKI BIUR RACHUNKOWYCH W KONTEKŚCIE ZNOWELIZOWANYCH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH GIODO, GIIF ORAZ PODATKOWYCH NOWE OBOWIĄZKI BIUR RACHUNKOWYCH W KONTEKŚCIE ZNOWELIZOWANYCH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH GIODO, GIIF ORAZ PODATKOWYCH Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/02/8058/10109 Cena netto 599,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POLSKIE STOWARZYSZENIE FUNDRAISINGU:

OFERTA SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POLSKIE STOWARZYSZENIE FUNDRAISINGU: OFERTA SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POLSKIE STOWARZYSZENIE FUNDRAISINGU: Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu. Pokazujemy jak skutecznie pozyskać

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010

S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010 S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010 S T O W A R Z Y S Z E N I A I N I C J A T Y W S P O Ł E C Z N O G O S P O D A R C Z Y C H W Ś W I D W I N I E I. Informacje ogólne:

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNA AKADEMIA ABC Lidera Ekonomii Społecznej W RAMACH PROJEKTU

BEZPŁATNA AKADEMIA ABC Lidera Ekonomii Społecznej W RAMACH PROJEKTU BEZPŁATNA AKADEMIA ABC Lidera Ekonomii Społecznej W RAMACH PROJEKTU Sieć MOWES Małopolskie Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej na rzecz wzmocnienia potencjału i rozwoju sektora ES w regionie DLA ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

kursy finansowo-księgowe

kursy finansowo-księgowe kursy finansowo-księgowe 20 lat tradycji i doświadczenia na rynku szkoleniowym. Zaufało nam ponad 40 tys. osób, w tym 4 tys. firm. Wydaliśmy ponad 10 tys. Cedoz sp. z o.o. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Six sigma - optymalizacja procesów

Six sigma - optymalizacja procesów Six sigma - optymalizacja procesów WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Six sigma - optymalizacja procesów - studia podyplomowe w WSB w Szczecinie Satysfakcja klienta i efektywność operacyjna

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE:

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE: Z ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE: WSPARCIE ROZWOJU PRACOWNIKÓW W FIRMIE RODZIN- NEJ: ABC DORADZTWA, MENTORINGU Zespół Projektu Firmy Rodzinne ma przyjemność zaprosić na szkolenie: Wsparcie rozwoju pracowników

Bardziej szczegółowo

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu 3. Efektywna współpraca z klientem urzędu 2. Dane o rynku i ich wykorzystywanie 1. Rola i zadania służb zatrudnienia Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i studia dla organizacji pozarządowych z województwa wielkopolskiego dofinansowane w 100% z EFS

Szkolenia i studia dla organizacji pozarządowych z województwa wielkopolskiego dofinansowane w 100% z EFS Szkolenia i studia dla organizacji pozarządowych z województwa wielkopolskiego dofinansowane w 100% z EFS Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu i Centrum Innowacji Społecznej SIC! zapraszają do udziału w studium

Bardziej szczegółowo

OPIS STANOWISK. Dyrektor Biura. Komórka organizacyjna. Biuro Stowarzyszenia. Wymiar czasu pracy. 1/1 etatu - umowa o pracę. Zarządowi Stowarzyszenia

OPIS STANOWISK. Dyrektor Biura. Komórka organizacyjna. Biuro Stowarzyszenia. Wymiar czasu pracy. 1/1 etatu - umowa o pracę. Zarządowi Stowarzyszenia OPIS STANOWISK Dyrektor Biura 1/1 etatu - umowa o pracę Zarządowi Stowarzyszenia Do Dyrektora Biura należy w szczególności realizacja następujących zadań: 1) wykonywanie uchwał organów Stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie i korzystania ze wsparcia projektu CSR Celuj w Swój Rozwój!

Regulamin uczestnictwa w projekcie i korzystania ze wsparcia projektu CSR Celuj w Swój Rozwój! Regulamin uczestnictwa w projekcie i korzystania ze wsparcia projektu CSR Celuj w Swój Rozwój! realizowanego i współfinansowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich przez Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 SEKTOR EKONOMII SPOŁECZNEJ W MAŁOPOLSCE 1. Małopolska jest uznawana za lidera ekonomii społecznej:

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe i psychospołeczne z e-doradztwem (3 semestry)

Doradztwo zawodowe i psychospołeczne z e-doradztwem (3 semestry) Doradztwo zawodowe i psychospołeczne z e-doradztwem (3 semestry) WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Doradztwo zawodowe i psychospołeczne z e-doradztwem studia podyplomowe w WSB w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Kwiatkowska

Agnieszka Kwiatkowska Warsztat: PR-owiec - dziennikarzem. Rola mediów w PR Warsztat: PR - ostatnia szansa w kryzysie Opis warsztatów: Warsztaty wprowadzą słuchaczy w jedną z dziedzin PR - Media Relations Uczestnicy dowiedzą

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI. Szczecin 12.06.2014 r.

WSPÓŁPRACA GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI. Szczecin 12.06.2014 r. WSPÓŁPRACA GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Szczecin 12.06.2014 r. MIASTO WAŁCZ: Miasto Wałcz jest największym miastem w obrębie powiatu wałeckiego, położonego w południowo-wschodniej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie organizacją pozarządową aspekty prawne, finansowe i społeczne

Zarządzanie organizacją pozarządową aspekty prawne, finansowe i społeczne Zarządzanie organizacją pozarządową aspekty prawne, finansowe i społeczne 1. Podstawy zarządzania organizacjami non-profit Prowadzący: prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet Celem tego modułu jest wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Nasza współpraca to lepszy rozwój lokalny gminy Brzeg

Nasza współpraca to lepszy rozwój lokalny gminy Brzeg REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Nasza współpraca to lepszy rozwój lokalny gminy Brzeg POKL.05.04.02-00-G24/13 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa oraz formy wsparcia

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I OBRÓT TOWARAMI - ZASADY ROZLICZANIA VAT

TRANSPORT I OBRÓT TOWARAMI - ZASADY ROZLICZANIA VAT TRANSPORT I OBRÓT TOWARAMI - ZASADY ROZLICZANIA VAT Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/983 Cena netto 799,00 zł Cena brutto 799,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe lider ekonomii społecznej. Program wykładów szkoleniowych dla organizacji pozarządowych

Organizacje pozarządowe lider ekonomii społecznej. Program wykładów szkoleniowych dla organizacji pozarządowych Program wykładów szkoleniowych dla L.p. Temat wykładu Ogólny zarys merytoryczny wykładu Liczba godzin wykładowych Wykładowca Moduł I: Zagadnienia społeczne Wykluczenie społeczne podstawowe zagadnienia

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH

FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH Sprawozdanie z działalności Fundacji Inicjatyw Menedżerskich za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 r. na podstawie: wzoru sprawozdania określonego przez Ministra Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014 Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014 Zgłaszający: Towarzystwo Miłośników Czarnej Białostockiej i Okolic Lp. Zapis w projekcie Programu Współpracy Propozycja zapisu Uzasadnienie Opinia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Projekt "Lokalne partnerstwa na rzecz rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo

NABÓR NA STANOWISKA W CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

NABÓR NA STANOWISKA W CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH Strona znajduje się w archiwum. NABÓR NA STANOWISKA W CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH Dyrektor instytucji gospodarki budżetowej "Centrum Usług Logistycznych" konkurs na stanowiska: głównego księgowego, kierownika

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ZA ROK 2012 OŚRODEK STUDIÓW NAD CYFROWYM PAŃSTWEM WWW.CYFROWEPANSTWO.PL, BIURO@CYFROWEPASTWO.PL

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ZA ROK 2012 OŚRODEK STUDIÓW NAD CYFROWYM PAŃSTWEM WWW.CYFROWEPANSTWO.PL, BIURO@CYFROWEPASTWO.PL SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ZA ROK 2012 OŚRODEK STUDIÓW NAD CYFROWYM PAŃSTWEM WWW.CYFROWEPANSTWO.PL, BIURO@CYFROWEPASTWO.PL 1 DANE FUNDACJI Pełna nazwa: Adres: Fundacja Ośrodek Studiów nad Cyfrowym

Bardziej szczegółowo

WIĘCEJ. MOCNIEJ. BARDZIEJ. Unikatowy warsztat dla trenerów i coachów.

WIĘCEJ. MOCNIEJ. BARDZIEJ. Unikatowy warsztat dla trenerów i coachów. Projekt Bo chcę! WIĘCEJ. MOCNIEJ. BARDZIEJ. Unikatowy warsztat dla trenerów i coachów. AUTORSKI PROJEKT stworzony i prowadzony z pasją przez: Katarzyna DUJANOWICZ Gabriela BOROWCZYK WARSZAWA, 21-22.02.2015

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, 28.01.2014 r. CRZL.052.13.2014

Zielona Góra, 28.01.2014 r. CRZL.052.13.2014 Zielona Góra, 28.01.2014 r. CRZL.052.13.2014 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze realizujący od 01.02.2014 r. do 30.11.2014 r. Projekt pod nazwą: Żywe kultury ulicy ogłasza nabór na nw.

Bardziej szczegółowo

Izabela Krzyszycha. Portfolio zawodowe. T: +48 664 020 064 Blog: krzyszychaonline.pl W: nowetrendy.com.pl @: izabela.krzyszycha@nowetrendy.com.

Izabela Krzyszycha. Portfolio zawodowe. T: +48 664 020 064 Blog: krzyszychaonline.pl W: nowetrendy.com.pl @: izabela.krzyszycha@nowetrendy.com. KREATYWNOŚĆ JAKOŚĆ HUMOR Izabela Krzyszycha Portfolio zawodowe T: +48 664 020 064 Blog: krzyszychaonline.pl W: nowetrendy.com.pl @: izabela.krzyszycha@nowetrendy.com.pl KWALIFIKACJE PROFESJONALIZM NIEZAWODNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla uczestników III edycji wsparcia dotacyjnego w ramach projektu Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej. 7 sierpnia 2012 r.

Spotkanie informacyjne dla uczestników III edycji wsparcia dotacyjnego w ramach projektu Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej. 7 sierpnia 2012 r. Spotkanie informacyjne dla uczestników III edycji wsparcia dotacyjnego w ramach projektu Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej 7 sierpnia 2012 r. Ścieżka uczestnika wsparcia dotacyjnego w projekcie ARES:

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie...1 Przedmiot działania...2 I. Kryteria i standardy normatywne...3 II. Kryteria i standardy pozanormatywne...3 Podsumowanie...

Wprowadzenie...1 Przedmiot działania...2 I. Kryteria i standardy normatywne...3 II. Kryteria i standardy pozanormatywne...3 Podsumowanie... Raport z realizacji planu działania przy wdrażaniu standardów współpracy w płaszczyźnie 3: Infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do społecznej aktywności, w obszarze 2: Wspieranie procesów integracji

Bardziej szczegółowo

Trenerzy biznesu Badanie PARP 2014

Trenerzy biznesu Badanie PARP 2014 2014 Trenerzy biznesu Badanie PARP 2014 2 O badaniu ankietowanie internetowe (CAWI) beneficjenci 2.2.2 POKL n=3025 TRENERZY niebędący beneficjentami 2.2.2 PO KL N=327 realizacja badania sierpień-wrzesień

Bardziej szczegółowo

Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu

Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Kujawsko-Pomorskim Znaczenie Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki a wspieranie procesu integracji społecznej Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011. Rozdział I Postanowienia ogólne

Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr Rady Powiatu w Lublińcu z dnia.2010 roku Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawą Programu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konsultujmy bo warto. Projekt upowszechniania i wdrażania mechanizmów konsultacji społecznych w gminie miejskiej Ciechanów realizacja projektu: 01.09.2013 31.03.2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Wolontariatu CENTERKO (do niedawna Punkt Pośrednictwa. Pracy Wolontarystycznej CENTERKO ) od 2008 roku działa przy Stowarzyszeniu

Regionalne Centrum Wolontariatu CENTERKO (do niedawna Punkt Pośrednictwa. Pracy Wolontarystycznej CENTERKO ) od 2008 roku działa przy Stowarzyszeniu 1 DLACZEGO MY? Regionalne Centrum Wolontariatu CENTERKO (do niedawna Punkt Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej CENTERKO ) od 2008 roku działa przy Stowarzyszeniu Pomost promując ideę wolontariatu jako

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IN POSTERUM ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IN POSTERUM ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IN POSTERUM ZA ROK 2012 I. Fundacja IN POSTERUM ul. Strzegomska 7 53-611 Wrocław telefon: 071 359 09 50 - forma prawna Organizacja Pożytku Publicznego - numer w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Podatkowa Consiliator II A. Kurczewska Z. Dzwonkowska

Kancelaria Podatkowa Consiliator II A. Kurczewska Z. Dzwonkowska Kancelaria Podatkowa Consiliator II A. Kurczewska Z. Dzwonkowska Witamy w Kancelarii Consiliator Nasza Kancelaria to doradcy podatkowi, prawnicy i księgowi posiadający długoletnie doświadczenie. Od kilkunastu

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE RYNKU Szacowanie wartości zamówienia

ROZEZNANIE RYNKU Szacowanie wartości zamówienia Szczecin, 10 styczeń 2017r. ROZEZNANIE RYNKU Szacowanie wartości zamówienia I. INFORMACJE OGÓLNE O ZAMAWIAJĄCYM Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. Al. Powstańców Wielkopolskich 33 70 111 Szczecin

Bardziej szczegółowo

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Beneficjent projektu: Miasto Chełm Projekt : realizowany w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Bardziej szczegółowo

Nowe. zatrudnienia. perspektywy. -outplacement na Mazowszu

Nowe. zatrudnienia. perspektywy. -outplacement na Mazowszu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nowe perspektywy zatrudnienia -outplacement na Mazowszu Szanowni Państwo, informacja zawarta w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Umowa o Współpracy w ramach Klastra FOSS4G

Umowa o Współpracy w ramach Klastra FOSS4G Umowa o Współpracy w ramach Klastra FOSS4G zawarta w dniu [...] 2015 r. w Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością non-profit przez FOSS4G CLUSTER z siedzibą w Łodzi, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

W ramach cyklu każdy uczestnik weźmie udział w 96h szkoleń Podczas szkoleń uczestnicy będą pracować na programie księgowym REWIZOR GT

W ramach cyklu każdy uczestnik weźmie udział w 96h szkoleń Podczas szkoleń uczestnicy będą pracować na programie księgowym REWIZOR GT ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W CYKLU SZKOLEŃ, JEŚLI CHCESZ: nauczyć się lub pogłębić swoją wiedzę z zakresu prowadzenia księgowości w NGO, samodzielnie prowadzić księgowość w swojej organizacji, stworzyć lub

Bardziej szczegółowo

Realizator projektu: Partner projektu: Subregionalny Punkt OWES (Punkt Informacyjny): Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim

Realizator projektu: Partner projektu: Subregionalny Punkt OWES (Punkt Informacyjny): Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim Realizator projektu: Stowarzyszenie ETAP ul. Wachowiaka 8A, 60-681 Poznań tel. +48 61 656 99 71, www.owesetap.pl Partner projektu: Usługi Szkoleniowe Maciej Perzyński ul. Kasztanowa 51, 64-930 Dolaszewo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2012 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego URZĄD MARSZAŁKOWSKI KUJAWSKO-POMORSKIEGO WOJEWÓDZTWA Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego DEPARTAMENT PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I GOSPODARCZEGO Regionalny Ośrodka Rozwoju

Bardziej szczegółowo

OFERTA OŚRODKA WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA REGIONU KOSZALIOSKIEGO (OWES KOSZALIN)

OFERTA OŚRODKA WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA REGIONU KOSZALIOSKIEGO (OWES KOSZALIN) Strona1 OFERTA OŚRODKA WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA REGIONU KOSZALIOSKIEGO (OWES KOSZALIN) I. INFORMACJE OGÓLNE Strona 2 II. KLIENCI OWES KOSZALIN Strona 3 III. OFERTA OWES KOSZALIN Strona 4 1. SZKOLENIA

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku

UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Lubomierz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonych na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2008 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34 data wpisu w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie czasem pracy w branży energetycznej Warsztaty w Warszawie - 15 listopada 2011 r.

Zarządzanie czasem pracy w branży energetycznej Warsztaty w Warszawie - 15 listopada 2011 r. Organizator: Patron honorowy: 20 lecie konferencje GDZIE I KIEDY: 15 listopada 2011 roku, Warszawa, ul. Świeradowska 43, wejście F, piętro VI. NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: definicja czasu pracy, pojecie

Bardziej szczegółowo

Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa

Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Deklaracja Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji została

Bardziej szczegółowo

XV Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych Ekonomia społeczna perspektywy rozwoju podmiotów ekonomii społecznej w Małopolsce

XV Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych Ekonomia społeczna perspektywy rozwoju podmiotów ekonomii społecznej w Małopolsce Ekonomia społeczna perspektywy rozwoju podmiotów ekonomii społecznej w Małopolsce 1 UMIEJSCOWIENIE WIELOLETNIEGO PLANU W KONTEKŚCIE DOKUMENTÓW WYŻSZEGO RZĘDU Strategia Rozwoju Kraju 2020, Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość od podstaw

Rachunkowość od podstaw Rachunkowość od podstaw WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Rachunkowość od podstaw - studia na WSB w Szczecinie Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z najnowszą wiedzą teoretyczną i praktyczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Centrala Kultury

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Centrala Kultury REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Centrala Kultury 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Centrala Kultury jest realizowany przez Polską Fundację Komunikacji z siedzibą w Warszawie wraz z Partnerami - firmą

Bardziej szczegółowo

Kurs Trenerski I stopnia Szkoły Trenerów

Kurs Trenerski I stopnia Szkoły Trenerów Kurs Trenerski I stopnia Szkoły Trenerów Nasza Szkoła Trenerów to praktyczne kursy podnoszące kompetencje pracy z grupami. Jeśli stoisz przed zadaniem prowadzenia spotkań grupowych, warsztatów, zebrań,

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej w praktyce

Zewnętrzne źródła finansowania pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej w praktyce Zewnętrzne źródła finansowania pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej w praktyce Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7731 Cena netto 3 800,00 zł Cena brutto 3 800,00 zł Cena netto za godzinę

Bardziej szczegółowo