MODELOWA WSPÓŁPRACA W POWIECIE SĘPOLEŃSKIM. Przewodnik po projekcie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MODELOWA WSPÓŁPRACA W POWIECIE SĘPOLEŃSKIM. Przewodnik po projekcie"

Transkrypt

1

2 MODELOWA WSPÓŁPRACA W POWIECIE SĘPOLEŃSKIM Przewodnik po projekcie styczeń 2014 marzec 2015

3 Witamy w projekcie Modelowa współpraca w Powiecie Sępoleńskim Szanowni Państwo Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce Przewodnik po projekcie MODELOWA WSPÓŁPRACA W POWIECIE SĘPOLEŃSKIM. Jest to projekt, którego głównym zadaniem będzie wzmocnienie w gminach Powiatu Sępoleńskiego w okresie do r. jakości współpracy pomiędzy NGO i JST poprzez wdrożenie standardów współpracy międzysektorowej opartych o Model Współpracy. W ramach projektu planowane jest pogłębienie zaangażowania przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego we wdrażanie standardów współpracy pomiędzy NGO i JST, zapewnienie odbiorcom wybranych elementów Modelu Współpracy wsparcia poprzez wypracowanie narzędzi wspierających wdrażanie standardów, zwiększenie kompetencji uczestników w zakresie wdrażania wybranych standardów współpracy poprzez działania na rzecz stanowienia lokalnego prawa i wspierania lokalnej infrastruktury rozwoju NGO, propagowanie i rozpowszechnianie idei wprowadzania standardów do pracy NGO i JST oraz współpracy międzysektorowej poprzez wspieranie lokalnych inicjatyw oddolnych oraz wzrost efektywności i jakości międzysektorowej współpracy finansowej i pozafinansowej w gminach powiatu sępoleńskiego dzięki wdrożeniu standardów współpracy opartych o Model Współpracy. Aby mogli Państwo jak najefektywniej korzystać z oferty projektu, proponujemy zapoznać się z przewodnikiem oraz na bieżąco śledzić informacje zamieszczane na stronie internetowej oraz na stronach internetowych wszystkich samorządów powiatu sępoleńskiego współpracujących przy realizacji projektu Zapraszamy również do kontaktu z pracownikami Stowarzyszenia Dorośli-Dzieciom realizującego projekt: Sławomir Jaskulski: kierownik projektu, tel Arleta Kamińska: asystentka kierownika projektu, tel Natalia Wenda: obsługa punktu informacyjnego dla organizacji pozarządowych, tel Kontakt z biurem projektu: Stowarzyszenie Dorośli-Dzieciom ul. Szkolna 8/ Sępólno Kraj. kom tel./fax: 52/ Kontakt z punktem informacji dla organizacji pozarządowych: ul. Jeziorna Sępólno Kraj. kom tel./fax: 52/

4 Spis treści I. Seminaria...6 II. Szkolenia i warsztaty...6 III. Doradztwo i usługi...8 Doradztwo prawne...8 Doradztwo finansowe...10 Doradztwo marketingowe IV. Mapa aktywności społecznej...12 V. Punkt doradczy...12 VI. Trenerzy...13 Danuta Daszkiewicz...13 Katarzyna Duńska...13 Joanna Kalińska...14 Zbigniew Mamys...14 Jarosław Niemyjski...15 Marcin Supracownicz...15 Maciej Witkowiak

5 Zapraszamy do skorzystania z szerokiej gamy wsparcia oferowanego w projekcie: I. Seminaria Seminaria dla organów zarządzających JST i NGO, przedstawienie założeń Modelu Współpracy oraz wyników badań met. Samooceny Współpracy JST i NGO. Przedstawiciele lokalnych organizacji i samorządów zapoznają się z Modelem Współpracy - poznanie pojęć, filozofii modelu, dobre praktyki w poszczególnych obszarach i korzyści płynących z jego wdrożenia, przedstawienie oferowanych form wsparcia. Dwudniowe seminaria wprowadzające do tematu: Zajazd Fojutowo, Fojutowo 7A, Legbąd Seminaria i wykłady otwarte - Inkubowanie aktywności obywatelskiej realizowane poprzez działania edukacyjne i informacyjne w zakresie m.in. tworzenia nowych podmiotów III sektora, bieżącego funkcjonowania organizacji, współpracy lokalnej, możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność organizacji. Zakres tematyczny seminariów będzie dopasowany do Państwa potrzeb, będziemy organizować je systematycznie w każdej gminie objętej projektem. Tematyka seminariów będzie zamieszczona na stronie internetowej projektu II. Szkolenia i warsztaty W ramach projektu oferujemy szkolenia i warsztaty praktyczne dla NGO i JST z gmin powiatu sępoleńskiego. Realizowane będą następujące bloki szkoleniowe: 1. Modelowe konsultacje społeczne w powiecie sępoleńskim Cykl edukacyjny skierowany do pracowników samorządowych, liderów organizacji pozarządowych obejmujący 4 zjazdy dwudniowe (48 godzin szkoleniowych), podczas których uczestnicy będą mogli przekonać się jak ważne dla rozwoju lokalnego są konsultacje społeczne i aktywny udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji, zapoznać się z metodami i narzędziami prowadzenia konsultacji społecznych, dowiedzieć się jak mówić o konsultacjach społecznych oraz współuczestniczyć w procesie przygotowania modelowych konsultacji dopasowanych do potrzeb konkretnych społeczności. 2. Poznaj miejsce, w którym działasz - diagnoza lokalna Cykl szkoleń, celem których będzie zachęcenie pracowników JST i członków organizacji do prowadzenia diagnozy lokalnej w swoim środowisku pracy. Uczestnicy poznają narzędzia badawcze wykorzystywane w diagnozie lokalnej, będą umieli je wykorzystać w swojej codziennej pracy. Nabyte podczas szkoleń umiejętności pozwolą planować skuteczniejsze działania skierowane do społeczności lokalnej. Wypracowane przez uczestników narzędzia badawcze, odrębne dla JST i NGO zamieszczone będą na stronach internetowych Lidera i Partnera celem ich upowszechnienia wśród zainteresowanych podmiotów w gminach. 6 Szkolenia z diagnozy lokalnej zaplanowane są na 4 zjazdy dwudniowe, łącznie 48 godzin wsparcia. Miejsce realizacji szkoleń: Zajazd Fojutowo

6 3. Zimno, ciepło, gorąco, czyli poznaj wskaźniki aktywności obywatelskiej w swoim środowisku Szkolenia, podczas których uczestnicy wypracują wspólnie z trenerem wskaźniki aktywności lokalnej na podstawie których JST i NGO będą mogły samodzielnie oceniać zaangażowanie społeczności lokalnych gmin i powiatu. Zaplanowane są 4 zjazdy dwudniowe, łącznie 48 godzin wsparcia. Realizacja: Zajazd Fojutowo. 4. Pieniądze to nie wszystko czyli współpraca finansowa i pozafinansowa pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a organizacjami pozarządowymi Cykl szkoleń dla organizacji pozarządowych i pracowników samorządu poświęcony nawiązywaniu współpracy międzysektorowej, wykorzystywaniu zasobów materialnych i niematerialnych należących do JST i NGO przy realizacji projektów realizowanych lokalnie jak i tych o zasięgu ponadregionalnym. Zaplanowane są 3 zjazdy dwudniowe, łącznie 36 godzin wsparcia w formie szkoleń o charakterze warsztatowym. Realizacja: Zajazd Fojutowo. 5. Wsparcie na starcie Cykl szkoleń dla podmiotów III sektora, które nie działają dłużej niż trzy lata oraz osób, które chcą założyć organizacje pozarządową. Zakres tematyczny nastawiony na rozwijanie kompetencji liderskie, rozwój młodych organizacji, pozyskiwanie nowych członków NGO, marketing i promocje działań nowopowstałych lub młodych organizacji. Zaplanowanych jest 6 zjazdów dwudniowych, łącznie wsparcie obejmuje 72 godziny szkoleniowe. Realizacja: Zajazd Fojutowo. 6. Wsparcie po starcie Szkolenia dla podmiotów III sektora (fundacje, stowarzyszenia, kluby sportowe, OSP i inne), które działają dłużej niż 3 lata. Zakres tematyczny szkoleń związany jest z rozwojem organizacji, samorozwojem członków organizacji, planowaniem strategicznym, przeciwdziałaniem wypaleniu zawodowemu, rozwijaniu kadr, ekonomizacji III sektora. Zaplanowanych jest 6 zjazdów dwudniowych, łącznie wsparcie obejmuje 72 godziny szkoleniowe. Realizacja: Zajazd Fojutowo Coaching/doradztwo wdrożeniowe Modelu Współpracy Każda organizacja, która rozpocznie wdrażanie u siebie wybranych elementów Modelu Współpracy do pomocy otrzyma wsparcie Konsultanta Merytorycznego, lub/i specjalistę, który wesprze podmiot w specyficznych działaniach, np. przy tworzeniu rocznego programu współpracy, tworzeniu narzędzi badawczych, dokumentów, wdrażaniu standardów, organizacji lokalnego przedsięwzięcia. 7

7 III. Doradztwo i usługi Nawet najbardziej zaangażowani członkowie organizacji potrzebują profesjonalnego wsparcia specjalistów zwłaszcza w dziedzinach tak ważkich jak prawo, finanse czy marketing. Zapraszamy do skorzystania z doradztwa i usług w ramach projektu MODELOWA WSPÓŁPRACA W POWIECIE SĘPOLEŃSKIM. Organizacja uczestnicząca w Projekcie otrzymuje możliwość skorzystania z: doradztwa prawnego, doradztwa rachunkowego, doradztwa marketingowego Doradztwo na rzecz organizacji będzie świadczone w indywidualny sposób tak, aby było efektywne i skuteczne dla organizacji. Uczestnik Projektu zainteresowany skorzystaniem z godzin doradczych będzie zobowiązany do wypełnienia formularza zgłoszeniowego na godziny doradcze i przekazać go asystentowi kierownika projektu formularz jest dostępny na stronie Godziny doradcze są oferowane przez cały czas trwania projektu do momentu wyczerpania puli godzin doradczych. Doradztwo prawne Wykaz doradztwa i usług prawnych skierowanych do organizacji pozarządowych: 1. Podstawowe obowiązki prawne coroczne sprawozdanie finansowe w postaci skompletowania pod względem formalno - prawnym dokumentacji niezbędnej do przedłożenia do KRS, nadzór nad postępowaniem w przedmiocie złożenia dokumentów do KRS posiedzenia organów organizacji - korekta zaproszeń i materiałów na posiedzenie pod względem formalno -prawnym obsługa prawna podczas posiedzenia korekta protokołu z posiedzenia przygotowanie dokumentacji i nadzór nad postępowaniem w przypadku wynikającej z decyzji podjętych podczas posiedzenia konieczności wnioskowania do KRS sprawozdania z działań organizacji 8

8 3. Status OPP: przygotowanie wniosków do sądu wraz z formularzami i załącznikami przygotowanie wniosku o zmianę w KRS przygotowanie wniosku o zwolnienie z opłat sądowych w KRS 4. Obowiązki rejestracyjne: rejestracja podmiotu - analiza pod względem formalno - prawnym statutów i dokumentów rejestracyjnych zmiany rejestrowe - analiza pod względem formalno - prawnym dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania zmiany zmiany/korekty statutu analiza pod względem formalno - prawnym dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania zmiany 5. Działalność gospodarcza: przygotowanie podmiotu do prowadzenia działalności gospodarczej zmiany rejestrowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą analiza pod względem formalno - prawnym dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania zmiany 6. Obsługa administracyjno - prawna: weryfikacja umów w tym umowy cywilno prawne (np. umowa zlecenia, umowa o roboty budowlane, umowa dzierżawy, umowa najmu, umowa konsorcjum, umowa darowizny, umowa pożyczki, umowa kredytu bankowego, umowa sprzedaży z wyłączeniem umów związanych ze stosunkiem pracy, umów dot. realizacji zamówienia publicznego oraz umów dot. przeniesienia praw autorskich itp.) sporządzenie protestu i skargi - w trybie administracyjnym oraz w trybach szczególnych z wyłączeniem trybu zamówień publicznych nadzór na postępowaniem administracyjnymi (etap przedsądowy) wszczętym z inicjatywy organizacji lub prowadzonym wobec organizacji w tym sporządzenie wniosku o wszczęcie postępowania, wniosku o zawieszenie postępowania, weryfikacja przekazanych przez organizację akt danej sprawy, sporządzenie zażaleń oraz odwołań 7. Zarządzanie zasobami ludzkimi: sporządzenie umowy o pracę, sporządzenie dokumentu rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia oraz za porozumieniem stron, zmiana umowy o pracę w zakresie zmiany warunków pracy i płacy, 9

9 umowa o odpowiedzialności materialnej, umowa o używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, sporządzenie umowy/porozumienia o współpracy z wolontariuszami, 8. Zamówienia publiczne (dotyczy zasady konkurencyjności) 9. Nadzór formalno prawny nad dokumentacją konieczną do przeprowadzenia zbiórki publicznej 10. Użyczenie wizeruku, sprawy związane z prawami autorskimi sporządzenie umowy o przeniesienie praw autorskich opracowanie indywidualnej opinii dot. przedstawionego zagadnienia w powyższym przedmiocie 11. Ochrona danych osobowych - sporządzenie zgłoszenia do GIODO 12. Inne usługi określone przez organizację Doradztwo finansowe Zakres usług i doradztwa z zakresu księgowości świadczonych na rzecz organizacji pozarządowych: Księgowość podstawowe obowiązki prawne Opracowanie zasad (polityki) rachunkowości. Opracowanie planu kont, w tym: przede wszystkim, dostosowanie planu kont do potrzeb jednostki w zakresie pozyskiwania informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zarządczych (takie ustawienie kont, żeby łatwo uzyskać potrzebne informacje), Doradztwo w zakresie wyboru narzędzi do prowadzenia księgowości, w tym: doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniego oprogramowania księgowego, doradztwo przy zmianie metody księgowania z ręcznej na komputerową, doradztwo w zakresie jak największego zautomatyzowania pracy; Środki trwałe: założenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ustalenie planów amortyzacji; ewentualnie weryfikacja prowadzonej już ewidencji i prawidłowości naliczania amortyzacji; Weryfikacja zapisów na kontach księgowych (zgodnie z zasadami rachunkowości, polityką rachunkowości przyjętą w jednostce, prawem podatkowym) Sporządzenie (lub weryfikacja) sprawozdania finansowego za rok obrotowy na podstawie zapisów na kontach księgowych jw. ) Sporządzenie (lub weryfikacja) zeznania podatkowego (CIT-8) 10

10 Kadry i płace: - Wolontariat - Obowiązki związane z zatrudnieniem pracownika (akta osobowe, sporządzanie umów, obowiązek badań, szkoleń bhp, zgłaszanie do ZUS itp., karty wynagrodzeń, prawa pracownika) - Jak kalkulować koszty wynagrodzeń (co wchodzi w skład wynagrodzenia, jakie są dodatkowe obciążenia itp.) - Sporządzanie deklaracji PIT-11, PIT-4R - Sporządzanie listy płac Obsługa ZUS - Zgłaszanie, wyrejestrowywanie z ubezpieczeń społecznych - Sporządzanie deklaracji miesięcznych - Sporządzanie dokumentów związanych z wynagrodzeniami, zasiłkami chorobowymi - wg ilości godzin - Sporządzanie dokumentów RMUA Podróże służbowe definicja, zasady rozliczania Harmonogramy rzeczowo finansowe do wniosków o udzielenie dotacji z JST Rozliczanie dotacji z JST i innych instytucji finansujących Inne wg zapotrzebowania organizacji Doradztwo marketingowe Wykaz doradztwa i usług marketingowych skierowanych do organizacji pozarządowych: Identyfikacja wizualna logo organizacji, realizowanych projektów, opracowywanie logotypu organizacji Tworzenie materiałów promocyjnych np. ulotka, folder, katalog Ssprawdzanie treści materiałów promocyjnych Reklama zewnętrzna banery, billbordy, itp. Wybór gadżetów reklamowych do realizowanych projektów Układ treści na stronie internetowej 11

11 Kształtowanie pozytywnych relacji z samorządem Współpraca z mediami Kształtowanie pozytywnego wizerunku Promocja organizowanych przedsięwzięć Przygotowywanie ogłoszeń o pzekazanie 1% podatku W sprawie zgłoszeń na doradztwo i usługi prosimy o kontakt z asystentką kierownika projektu: Arletą Kamińską tel IV. Mapa aktywności społecznej W ramach projektu przygotowaliśmy Mapę Aktywności Lokalnej w gminach powiatu sępoleńskiego jest to podstrona internetowa na serwisie Wnioskodawcy do umieszczenia na stronach JST uczestniczących w projekcie, na której zamieszczane będą wydarzenia społeczne w gminach. Strona z różnorodnymi funkcjonalnościami, tj. kalendarzem, newsletterem, bazami danych i innymi wg potrzeb. Dzięki Mapie Aktywności Lokalnej będzie można śledzić bieżące wydarzenia w gminach powiatu sępoleńskiego, włączać się w działania, promować swoja organizację. V. Punkt doradczy W ramach projektu MODELOWA WSPÓŁPRACA W POWIECIE SĘPOLEŃSKIM uruchomiony został punkt doradczy dla organizacji pozarządowych. Jest w nim możliwość skorzystania ze stanowisk komputerowych, małej sali na szkolenia, porady realizowane w formie doradztwa dla III sektora (księgowe, prawne, marketingowe), wspierającego działalność podstawową oraz w zakresie współpracy międzysektorowej. Organizacje mogą wykorzystać salę na spotkania, fora organizacji pozarządowych lub inne spotkania, które przyczynia się do integracji środowiska organizacji pozarządowych. 12

12 VI. Trenerzy W ramach projektu MODELOWA WSPÓLPRACA W POWIECIE SĘPOLEŃSKIM do współpracy do dnia dzisiejszego pozyskaliśmy następujących trenerów (sylwetki kolejnych osób będą systematycznie uzupełniane podczas realizacji poszczególnych zadań): Sylwetki trenerów Danuta Daszkiewicz trener, coach, konsultant merytoryczny. Trenerka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (nr rekomendacji 317), absolwentka Szkoły Trenerów Sieć J. Jakubowskiego, Edukator MEN, certyfikowany trener twórczości, trener projektów PO KL, trener Stowarzyszenia Dorośli-Dzieciom, współautorka i trener projektu modelowego Programu RS Centrum Aktywności Gimnazjalisty, wykładowca studiów podyplomowych Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, trener i superwizor szkoły trenerów, coach w projektach PO KL, współtwórca wielu programów szkoleniowych w zakresie komunikacji, budowania zespołu, wspierania rozwoju dzieci, młodzieży oraz dorosłych, posiada 20-letnie doświadczenie w organizacji obozów terapeutycznych, współautorka filmu Imago-jak profesjonalnie pracować z dziećmi i młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym. Katarzyna Duńska Projektant szkoleń i trener z kilkunastoletnim doświadczeniem w prowadzeniu działalności marketingowej, szkoleniowej, treningowej, dydaktycznej i doradczej. Psycholog, licencjonowany praktyk NLP, doradca ds. kariery. Od 2006 roku współwłaścicielka firmy konsultingowoszkoleniowej Gendera-Duńska s.c. Współpracuje m.in. z Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. Jako wykładowca współpracuje z Wyższą Szkołą Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Jako doradca i trener specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń, treningów oraz warsztatów w obszarach takich jak: budowanie wizerunku indywidualnego i wizerunku instytucji, autoprezentacja oraz przygotowywanie prezentacji i sztuka wystąpień publicznych, tworzenie strategii marketingowej i promocyjnej. Realizowała projekty szkoleniowodoradcze skierowane do oświaty oraz administracji samorządowej. 13

13 Joanna Kalińska Absolwentka Akademii Medycznej w Poznaniu, ukończyła studia podyplomowe pt: Prawo Gospodarcze Unii Europejskiej na UAM w Poznaniu oraz studia podyplomowe Ekonomia społeczna na Uniwersytecie Warszawskim oraz ma ukończoną Szkołę Trenerów biznesu Stowarzyszenia Organizacji Pozarządowych STOP w Warszawie oraz Szkołę Trenerów Biznesu Grupy SET. Obecnie pracuje w Stowarzyszeniu Instytut Zachodni na stanowisku dyrektora biura i koordynatora projektów europejskich skierowanych do podmiotów ekonomii społecznej oraz JST. Od 2006 roku koordynuje projekty realizowane przez Stowarzyszenie Instytut Zachodni. Jest autorką 9 dużych projektów skierowanych do uczniów szkół zawodowych, osób powracających na rynek pracy oraz społeczności lokalnych i samorządu: Ponadto pracuje, jako Konsultant Merytoryczny w kilku projektach wspierających współpracę pomiędzy samorządem terytorialnym a organizacjami pozarządowymi w obszarze konsultacji społecznych. Od 2010 r prowadzi działalność także jako trener, wykładowca i konsultant ds. funduszy europejskich. Dzięki pracy, jako koordynator i Konsultant Merytoryczny posiada teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat procesu zarzadzania projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej. Zbigniew Mamys - marketing w NGO. Współpraca z mediami w kontekście budowania wizerunku i relacji z lokalną społecznością Absolwent Wydziału Nauk Społecznych UAM w Poznaniu. Psycholog, dziennikarz, trener i doradca. Swoją karierę zawodową rozwijał w mediach (m.in. Gazeta Wyborcza, miesięcznik LOGO, TVP). Opracowywał i realizował projekty kampanii społecznych, edukacyjnych i prozdrowotnych. Współtworzył, a potem pracował jako szef redakcyjny projektów specjalnych Agory. Wykładał dziennikarstwo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza i w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Współpracował z TVP jako komentator wydarzeń społecznych i politycznych. Od czterech lat, jako konsultant i trener, prowadzi szkolenia na terenie całego kraju. Specjalizuje się w projektach dotyczących działań promocyjnych, marketingowych, PR, a także z zakresu budowania relacji z mediami, wiedzy o zarządzaniu informacją, sztuki komunikacji, negocjacji i autoprezentacji w kontakcie z audytorium. Pracuje m.in. dla organizacji pozarządowych, biznesowych oraz administracji publicznej. 14

14 Jarosław Niemyjski terapeuta, pedagog, oligofrenopedagog, socjoterapeuta, absolwent szkoły trenerów grupowego treningu psychologicznego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany trener twórczości, certyfikowany specjalista terapii uzależnień numer Certyfikatu SP/0384/2009, trener projektów PO KL, trener Stowarzyszenia Dorośli-Dzieciom. Autor i współautor wielu projektów modelowych, kampanii społecznych, współtwórca programów szkoleniowych w zakresie komunikacji, negocjacji, profilaktyki narkotykowej, budowania zespołu, wspierania rozwoju dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Marcin Supracownicz Fundraising Trener, coach, konsultant, pasjonat zarządzania i fundraisingu. Twórca pionierskich wdrożeń systemów wspomagających zarządzanie rozproszonymi zespołami z wykorzystaniem środowiska MS SharePoint. Optymalizuje procesy dzięki narzędziom Lean Six Sigma (Green Belt). Autor standardów kwalifikacji zawodowych branży hotelarskiej opracowanych dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Regularnie szkoli przyszłych adeptów sztuki trenerskiej. Dzieli się ponad 6-letnim doświadczeniem w branży HORECA konsultując nowe projekty hoteli: od pomysłu do realizacji. Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Prelegent na konferencjach związanych ze środowiskiem jakości i fundraisingu. Członek PSF od początku istnienia Stowarzyszenia. Ukończył szkołę trenerów zarządzania Matrik i obecnie pracuje nad uzyskaniem Międzynarodowego Certyfikatu Trenera w zakresie treningu, uczenia się i rozwoju wydawanego przez Edexcel i BTEC Professional Qualifications. Ukończył Szkołę Trenerów Fundraisingu, realizowaną Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu wg standardów EFA (European Fundraising Association). Studiował psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim, w programie MOST. Magister pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej na Uniwersytecie w Białymstoku. Prywatnie zwolennik zdrowego trybu życia, trenował trójbój siłowy, zapalony motocyklista, dwukrotny wicemistrz kraju w cymbergaja grzebieniowego. Gra na cajonie i gitarze basowej. W swojej praktyce zawodowej nieustannie szuka nowych dróg rozwoju człowieka. Maciej Witkowiak - prawo dla NGO Radca prawny. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i prawa organizacji pozarządowych, jest doświadczonym i cenionym trenerem oraz wykładowcą w tych dziedzinach (ponad 350 godzin szkoleniowych). Doradza w m in. w punkcie Konsultacyjnym dla Organizacji Pozarządowych działającym przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, w którym na bieżąco spotyka się z problematyką prawnego funkcjonowania organizacji pozarządowych (od założenia aż po jej likwidację). 15

15 GMINA SÊPÓLNO KRAJEÑSKIE Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

Działamy Razem 3. Przewodnik po projekcie. Edycja III. Strona 1

Działamy Razem 3. Przewodnik po projekcie. Edycja III. Strona 1 Działamy Razem 3 Strona 1 Edycja III Przewodnik po projekcie luty grudzień 2014 Witamy w projekcie Działamy razem 3 Szanowni Państwo, Strona 2 Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce Przewodnik po III

Bardziej szczegółowo

Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Informator o instytucjach wspierających przedsiębiorczość województwo wielkopolskie 2012 rok Spis treści Subregion poznański...3 1.

Bardziej szczegółowo

Wieloletni program współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości

Wieloletni program współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości Wieloletni program współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości Założeniem autorów opracowania było stworzenie uniwersalnego narzędzia do pracy członków nowopowstających partnerstw lokalnych.

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zakresie standardów działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt 2015 Świętokrzyskie centra rozwoju sektora pozarządowego Gdzie

Bardziej szczegółowo

DORADCA BIZNESOWY PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

DORADCA BIZNESOWY PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ Serdecznie zachęcamy do udziału w studiach podyplomowych pt.: DORADCA BIZNESOWY PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ ADRESACI STUDIÓW DO UDZIAŁU W STUDIACH PODYPLOMOWYCH ZAPRASZAMY: Studia kierowane są do obecnych

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ WSPARCIE 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ PUBLIKACJA RAPORT BADAWCZY PODSUMOWUJE REALIZACJĘ ROJEKTU PT.: Audyt Marketingowy Młodej Firmy (AMMF)

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Projekt Radom siła współpracy

Projekt Radom siła współpracy Projekt Radom siła współpracy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V, Dobre rządzenie, Działanie: 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie: 5.4.2. Rozwój dialogu

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne. dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego. Numer 15 wrzesień 2013. Człowiek najlepsza inwestycja

Fundusze unijne. dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego. Numer 15 wrzesień 2013. Człowiek najlepsza inwestycja dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 15 wrzesień 2013 Fundusze unijne Wpływ funduszy unijnych na podnoszenie kwalifikacji pracowników Gdzie szukać unijnych szkoleń

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu za rok 2011. Bytom, luty 2014 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu za rok 2011. Bytom, luty 2014 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu za rok 2011 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BYTOMIU ZA 2013 ROK Bytom, luty 2014 r. Wstęp 3 1. STATYSTYKA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia SPYTKOWICE ZATOR PRZECISZÓW POLANKA WIELKA OSIEK BRZEŹNICA TOMICE Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Cieszyn, 2008

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo. ko@starostwo.nowy-sacz.pl

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo. ko@starostwo.nowy-sacz.pl OPIS DOBREJ PRAKTYKI Dane dotyczące gminy/powiatu nazwa inicjatywy WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI nazwa gminy/powiatu POWIAT NOWOSĄDECKI dokładny adres UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO ŚREMSKI OŚRODEK WSPIERANIA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...

STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO ŚREMSKI OŚRODEK WSPIERANIA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. OGÓLNE INFORMACJE O STOWARZYSZENIU UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO... 5 2.1. Geneza powstania Stowarzyszenia i jego członkowie... 5 2.2. Władze i kadra Stowarzyszenia...

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie.

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie. Spis treści Psychologia i psychoprofilaktyka Psychologia transportu 29 Informacje ogólne\rekrutacja 2 Centrum Studiów Podyplomowych 3 Organizacja i zarządzanie Przygotowanie projektów i zarządzanie funduszami

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI. Kapitał. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki. K a p i t a ł L u d z k i r o z p ę d z a Ł ó d z k i e

ŁÓDZKI. Kapitał. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki. K a p i t a ł L u d z k i r o z p ę d z a Ł ó d z k i e ŁÓDZKI K a p i t a ł L u d z k i r o z p ę d z a Ł ó d z k i e Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Realizacja działań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie łódzkim w

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 ELBLĄG 2013

RAPORT ROCZNY 2013 ELBLĄG 2013 ELBLĄG 2013 RAPORT ROCZNY 2013 STOWARZYSZENIE ESWIP SIEDZIBA W ELBLĄGU ul. Związku Jaszczurczego 17 82-300 Elbląg tel./faks 55 236 27 16, 55 235 33 88 e-mail: eswip@eswip.pl, www.eswip.pl SIEDZIBA W OLSZTYNIE

Bardziej szczegółowo

SYSTEM CERTYFIKACJI KLUBÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W STRONĘ PODNOSZENIA JAKOŚCI USŁUG REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ

SYSTEM CERTYFIKACJI KLUBÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W STRONĘ PODNOSZENIA JAKOŚCI USŁUG REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ SYSTEM CERTYFIKACJI KLUBÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W STRONĘ PODNOSZENIA JAKOŚCI USŁUG REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ raport końcowy Warszawa 2014 SYSTEM CERTYFIKACJI KLUBÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W STRONĘ

Bardziej szczegółowo

Realizatorzy projektu

Realizatorzy projektu 1 Realizatorzy projektu Lider Projektu: Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej ul. Warszawska 28a/2 40-008 Katowice www.swr.pl Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej powstało w 2002 roku. To organizacja

Bardziej szczegółowo

Poznaoski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznaoski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznaoski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

efektywne zlecanie zadań publicznych

efektywne zlecanie zadań publicznych RAZEM W KIERUNKU PROFESJONALIZACJI DZIAŁAŃ efektywne zlecanie zadań publicznych 1 podręcznik realizacji modelu efektywnej kontraktacji usług społecznych w powiatach Podręcznik opisujący model efektywnej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH...

SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH... SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH... 7 ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA I ROZWÓJ REGIONALNY... 7 AUDYT ENERGETYCZNY... 7 AUDYT ŚRODOWISKOWY ORAZ SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM... 10 AUDYT

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 42 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2015/2016

Bardziej szczegółowo