W numerze m. in.: Zapraszamy do lektury Zapraszamy do lektury

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W numerze m. in.: Zapraszamy do lektury Zapraszamy do lektury"

Transkrypt

1 W numerze m. in.: W numerze miedzy innymi: List Burmistrza w sprawie rewitalizacji centrum Kowala Nie będzie podwyżki opłat za odpady O zakończeniu bardzo udanego roku szkolnego 2014/2015 O Jarmarku Kazimierzowskim i innych imprezach kulturalnych Zapraszamy do lektury Zapraszamy do lektury

2 Radni udzielili Burmistrzowi absolutorium bowe kolegium złożone z pracowników RIO wystąpiło do Rady Miasta Kowala z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Kowala za rok Podkreślając prawidłowość gospodarki finansowej prowadzonej przez Burmistrza RIO, podobnie jak to było na etapie opiniowania projektu budżetu na rok 2015, wskazało jednak Na czerwcowej sesji Rady Miasta Kowala radni rozpatrywali sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kowala w roku 2014 wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Burmistrza. Zgodnie z przyjętą procedurą sprawozdanie z budżetu było szczegółowo rozpatrywane najpierw przez Komisję Rewizyjną, a następnie opiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy. W swojej opinii trzyosona konieczność zachowania ostrożności przy zaciąganiu nowych zobowiązań pożyczkowo-kytowych, ze względu na małą nadwyżkę operacyjną, którą charakteryzuje się nasz budżet. Nadwyżka operacyjna jest tą, w gruncie rzeczy najważniejszą częścią budżetu, która pozostaje po sfinansowaniu wszystkich wydatków bieżących. W trakcie sesji Skarbnik poinformował, że w stosunku do końca ubiegłego roku inwestycyjne zobowiązania miasta zostały zmniejszone z 5,8 mln zł do 4,1 mln zł, co nastąpiło dzięki temu, że do budżetu miasta wpłynęły dotacje unijne za inwestycje zrealizowane w roku ubiegłym. Zabierając głos w dyskusji Burmistrz podkreślił, że wzrost zobowiązań budżetu miasta o około 700 tys. zł, co nastąpiło w ostatnich kilkunastu miesiącach, został spowodowany wieloma inwestycjami, zwłaszcza z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, które zostały zrealizowane w tym czasie. Wartość inwestycji zrealizowanych w 2014 r. to astronomiczna w stosunku do naszych dochodów kwota ponad 4 mln zł. Inwestycji tych nigdy nie udałoby się zrealizować, gdyby nie dotacje unijne. Burmistrz powiedział też, że jego liczne wypowiedzi na temat stanu finansów Kowala nie tylko na forum Rady Miasta, ale także w trakcie otwartych zebrań z mieszkańcami, w licznych publikacjach w Informatorze Kowalskim, czy w Liście do Podatników stanowią jednoznaczne potwierdzenie, że problem bezpieczeństwa finansowego jest zawsze dla niego jednym z priorytetów funkcjonowania samorządu miasta. W trakcie sesji głos zabierali także: Joachim Bieniek - przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz Cezary Piątek - przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, którzy wnieśli o przyjęcie sprawozdania i udzielenia absolutorium Burmistrzowi. Za powyższymi wnioskami opowiedzieli się wszyscy obecni na sesji radni (13 osób). Radni podziękowali Burmistrzowi za pracę nie tylko poprzez jednomyślne głosowanie, ale także wręczając mu wiązankę kwiatów. Burmistrz z kolei podziękował radnym za wynik głosowania i kwiaty stwierdzając, że osiągnięcia minionego roku nie byłyby możliwe, gdyby nie cały zespół podległych mu pracowników Urzędu Miasta, wszystkich miejskich szkół i instytucji. Burmistrz wiceprezesem Unii Miasteczek Polskich W trakcie kongresu z okazji 25-lecia Samorządu Terytorialnego w Polsce, który w dniach 5-6 marca 2015 r. odbył się w Poznaniu, miało także miejsce zebranie sprawozdawczo- -wyborcze Unii Miasteczek Polskich. W jej trakcie wybrano na kolejne 4 lata władze tego stowarzyszenia, które wraz ze Związkiem Gmin Wiejskich, Związkiem Miast Polskich, Unią Metropolii Polskich, Związkiem Powiatów Polskich oraz Związkiem Województw RP, stanowi oficjalną reprezentację polskiego samorządu. W trakcie tego zebrania Eugeniusz Gołembiewski, podobnie jak 4 lata temu, został wybrany wiceprezesem tej organizacji. 2

3 Jasnogórskie spotkanie samorządowców W niedzielę 17 maja 2015 r. w klasztorze na Jasnej Górze w sali o. Augustyna Kordeckiego odbyło się Ogólnopolskie Samorządowe Spotkanie Jasnogórskie z okazji 25. rocznicy restytuowania samorządu terytorialnego w Polsce. W trakcie spotkania, z licznym udziałem samorządowców z całej Polski, w tym wybitnych działaczy, naukowców i współtwórców samorządu terytorialnego przypomniano dorobek minionych 25 lat oraz dyskutowano nad kierunkami zmian w funkcjonowaniu systemu samorządności w naszym kraju. W trakcie spotkania odbyły się cztery panele dyskusyjne: Historia, Ludzie, Problemy oraz Kierunki rozwoju. Do udziału w tym ostatnim panelu zaproszony został burmistrz Eugeniusz Gołembiewski, wraz z Władysławem Ortylem - marszałkiem woj. podkarpackiego, Andrzejem Porawskim sekretarzem Strony Samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu oraz Mieczysławem Janowskim - Senatorem RP, b. posłem Parlamentu Europejskiego. W swoim wystąpieniu burmistrz Eugeniusz Gołembiewski skoncentrował się na potrzebie zmian w finansowaniu działalności wszystkich jednostek samorządowych, w celu umożliwienia dalszego rozwoju małych Ojczyzn, a także przeciwdziałania kryzysowi nadmiernego zadłużenia spowodowanego niedofinansowaniem JST, zwłaszcza w wyniku nakładania nowych zadań bez przekazywania wystarczających środków na ich realizację. Spotkanie zakończyło się przyjęciem uroczystego posłania, w którym napisano m.in. Samorząd terytorialny jest jedną z pierwszych szkół dobra wspólnego; szkołą prowadzącą do upodmiotowienia społeczności lokalnych, a u podstaw jej funkcjonowania jest nauczanie św. Jana Pawła II. (...) Życzymy, aby każdy samorząd terytorialny miał radość z umacniania polskiej wolności, która tak głęboko zakorzeniona jest na Jasnej Górze. Po zakończeniu konferencji jej uczestnicy udali się na uroczystą mszę św. odprawioną przed obrazem Matki Boskiej Jasnogórskiej przez o. Mariana Waligórę Przeora Jasnej Góry. Szefowie finansów gmin z wizytą w Kowalu Forum Skarbników Województwa Kujawsko- -Pomorskiego działa od dwóch lat i skupia kilkudziesięciu skarbników z jednostek samorządu terytorialnego całego naszego województwa. Forum jest dla skarbników miejscem wymiany poglądów oraz poszerzania wiedzy na temat ciągle zmieniającej się specyfiki finansów samorządowych. Odbywające się, co 1-2 miesiące spotkania pozwalają także na wypracowywanie stanowisk w kwestiach finansów publicznych, które są następnie przesyłane do odpowiednich instytucji. W założeniu forum ma usprawnić pracę skarbników i podległych im służb finansowych. 20 maja br. na zaproszenie burmistrza Eugeniusza Gołembiewskiego kolejne Forum odbyło się w Kowalu. W pierwszej części spotkania skarbnicy mieli okazję poznać nasze miasto. Odwiedzili m.in. kościół parafialny, gdzie roli przewodnika podjął się ks. proboszcz dr Piotr Głowacki. Na trasie małej wycieczki był także Młodzieżowy Klub Puchatek oraz parki miejskie. Objazd miasteczka, uzupełniony komentarzem Grażyny Snopkowskiej, pozwolił gościom lepiej poznać Kowal. Spotkaliśmy się z bardzo pozytywnymi opiniami wszystkich naszych gości, którzy wyrażali swój podziw dla czystości Kowala i jego pięknej zieleni. W dalszej części spotkania w zastępstwie Burmistrza, który nie mógł być obecny na Forum, skarbnik Kowala Karol Bednarek dokonał omówienia głównych postulatów zmian w systemie finansów samorządowych. Orędownikiem tych zmian jest w ramach prac Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego Unia Miasteczek Polskich, której wiceprezesem jest Burmistrz Kowala. Ostatnią częścią spotkania stanowiło omówienie zagadnień dotyczących kontroli podatkowej dokonane przez zaproszonego eksperta Jacka Górnego. W spotkaniu wzięły także udział panie Katarzyna Reszczyńska i Beata Orłowicz, które reprezentowały Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, pod której patronatem funkcjonuje Forum Skarbników. 3

4 Magdalena Ogórek i Adam Jarubas odwiedzili Kowal 4 Z inicjatywy włocławskich przedstawicieli swojego sztabu wyborczego kandydatka do Urzędu Prezydenta RP dr Magdalena Ogórek w poniedziałek 16 marca 2015 r. - w drodze do Włocławka - zatrzymała się na kilkadziesiąt minut w Kowalu. Powiadomiony w piątkowe popołudnie o tej wizycie Burmistrz zadeklarował jej organizatorom, że jako gospodarz miasta przywita dr Magdalenę Ogórek osobiście. Gość przyjechał do naszego miasta z niewielkim, kilkunastominutowym opóźnieniem. Burmistrz powitał ją wiązanką kwiatów, a następnie - poproszony o to - przedstawił nasze miasto. Mówił o osiągnięciach samorządu, ale przede wszystkim o problemach społecznych, w tym zwłaszcza o bezrobociu. Rozmowa - przerywana wywiadami, jakich udzielała dr Magdalena Ogórek lokalnym mediom - trwała w trakcie spaceru ul. Matejki, przez Pl. Rejtana, ul. Kazimierza Wielkiego, aż pod pomnik Króla. Z tej racji, że przyjazd kandydatki do Urzędu Prezydenta RP nie był szerzej nagłaśniany w Kowalu, wizycie towarzyszyło umiarkowane zainteresowanie mieszkańców. W czwartek 26 marca 2015 r. odwiedził Kowal kolejny kandydat w wyborach na Prezydenta RP Adam Jarubas reprezentujący Polskie Stronnictwo Ludowe. Przed spotkaniem, które odbyło się w sali kameralnej remizy OSP, Adam Jarubas wraz z posłem Zbigniewem Sosonowskim i burmistrzem Eugeniuszem Gołembiewskim odbyli krótką wycieczkę ulicami Kowala. W spotkaniu, które rozpoczęło się o godzinie 09:00, wzięło udział około 50 osób, głównie członków i sympatyków PSL z terenu Kowala i Powiatu Włocławskiego. Oprócz posła Zbigniewa Sosonowskiego, Adamowi Jarubasowi towarzyszyli również: członek zarządu Województwa Kujawsko- -Pomorskiego Aneta Jędrzejewska, radny wojewódzki, aktor Piotr Pręgowski (znany z serialu Ranczo ) oraz prezes PSL w powiecie włocławskim Roman Gołębiewski, który był organizatorem spotkania w Kowalu. Zgodnie z ustaleniami jako pierwszy zabrał głos burmistrz Eugeniusz Gołembiewski, który przedstawił prezentację nt. Problemów finansowych samorządów w Polsce. Po wystąpieniu burmistrza głos zabrał kandydat na Prezydenta RP Adam Jarubas, który przed- stawił założenia swojej kampanii wyborczej. Mówił o problemie bezrobocia i o związanej z tym emigracji młodych ludzi, o potrzebie dalszego wspierania rodzin, co jest konieczne ze względu na narastające problemy demograficzne, o zabezpieczeniu polskiej ziemi przed spekulacyjnym wykupem oraz o tworzeniu lepszych warunków dla rozwoju całej gospodarki. Mówił też o konieczności współpracy różnych sił politycznych w Polsce. Całe wystąpienie było interesujące i bardzo wyważone w formie i treści. Po zakończeniu spotkania w remizie jego uczestnicy udali się pod pomnik króla Kazimierza Wielkiego, pod którym Adam Jarubas złożył wiązankę kwiatów. Po pobycie w Kowalu Adam Jarubas udał się na kolejne spotkanie, z których pierwsze wyznaczone zostało na tamie we Włocławku. PS Kandydaci, którzy odwiedzili Kowal nie odnieśli sukcesu wyborczego, ale ich obecność w naszym mieście spowodowała jego promocję. Zwłaszcza przyjazd Magdaleny Ogórek prezentowany był wielokrotnie w różnych ogólnopolskich kanałach telewizyjnych.

5 Samorządowcy z Kowala w Pałacu Prezydenckim W środę 27 maja 2015 r. w całej Polsce ponad 46 tys. radnych oraz ponad 250 tys. pracowników samorządowych obchodziło swoje święto - Dzień Samorządu Terytorialnego. Jest on obchodzony zawsze w kolejną rocznicę restytucji samorządu terytorialnego w naszym kraju. W tym roku była to dokładnie 25 rocznica odrodzenia samorządu. Od wielu lat uroczystości związane z tym świętem organizowane są przez Kancelarię Prezydenta RP. Także i w tym roku około 1 tys. osób z całej Polski zostało wyróżnionych zaproszeniem do Pałacu Prezydenckiego. W tej grupie, oprócz burmistrza Eugeniusza Gołembiewskiego, który z racji swojej działalności w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, co roku uczestniczy w organizowanych w Warszawie obchodach Dnia Samorządu Terytorialnego, wśród zaproszonych dzięki staraniom Burmistrza, znaleźli się również wszyscy przewodniczący Rady Miasta Kowala obecnej i poprzednich kadencji, a także była, wieloletnia skarbnik Wiesława Skowrońska oraz sekretarz Bożena Wyżykowska. Nie wszyscy mogli skorzystać z tego zaszczytnego zaproszenia stąd też - oprócz Burmistrza - do Warszawy pojechali: Wiesława Skowrońska oraz przewodniczący: Andrzej Janicki, Andrzej Lewandowski, Marek Pieńkowski, Marek Giergielewicz i Krzysztof Pasiecki. Pierwsza część uroczystości miała miejsce w Pałacu Prezydenckim. W jej trakcie prezydent Bronisław Komorowski udekorował odznaczeniami państwowymi grupę samorządowców, a także uhonorował dyplomami kilka samorządów, które włączyły się w akcję Majówka z Polską. Ponadto 3 samorządy zostały uhonorowane przez Prezydenta Nagrodą Obywatelską. W końcowej części uroczystości Pierwsza i druga tura wyborów prezydenckich w Kowalu wygrał Bronisław Komorowski Pierwsza i druga tura wyborów prezydenckich - w Kowalu wygrał Bronisław Komorowski W Kowalu w pierwszej turze wyborów prezydenckich na uprawnione 2953 osoby - w wyborach udział wzięło 1311 wyborców, co stanowi tylko 44,4%. Dla porównania: w wyborach prezydenckich w roku 2010 w pierwszej turze w Kowalu frekwencja była wyższa i wyniosła 52,4 %. Jeśli natomiast porównać frekwencję w niedzielnych wyborach prezydenckich z ostatnimi wyborami samorządowymi (69,9%), to była ona niższa, aż o ponad 25 %. Poszczególni kandydaci uzyskali następującą ilość głosów: Bronisław Komorowski (39,3%), Andrzej Duda (29,1%), Paweł Kukiz (20,7%), Magdalena Ogórek w Pałacu Namiestnikowskim głos zabrał Prezydent, który mówił o wielkiej roli odrodzonego samorządu terytorialnego w naszym kraju i o jego wielkich osiągnięciach, które odmieniły Polskę. Mówił też o czekającym w Sejmie od 2013 r. projekcie ustawy jego autorstwa, który zakłada dalszy rozwój samorządu, zwłaszcza poprzez rozszerzenie instytucji referendów lokalnych. Powiedział też, że dalszym krokiem służącym umocnieniu samorządu terytorialnego, który miał zamiar zrobić zaraz po uchwaleniu przez parlament pierwszej ustawy, miało być skierowanie do Sejmu gotowego projektu kolejnej ustawy, której zadaniem miało być ustabilizowanie finansów samorządowych poprzez wprowadzenie tzw. PIT-u komunalnego. PIT komunalny nie miał być nowym podatkiem, a jedynie wydzieloną dla samorządów stałą częścią PIT-u, który obecnie płacą wszyscy pracujący. Ze względu na wynik wyborów Prezydent powiedział, że zrezygnował z przesłania tego projektu do Sejmu. Swoje wystąpienie zakończył życzeniami dalszych sukcesów dla wszystkich samorządowców. Odpowiedzią była spontaniczna, długo trwająca owacja na stojąco. Druga część uroczystości miała charakter towarzyskiego spotkania, którego miejscem były szczególnie piękne o tej porze roku ogrody przylegające do pałacu prezydenckiego. 41 (3,1%), Janusz Korwin - Mikke 35 (2,7%), Adam Jarubas 26 (2%), Janusz Palikot 15 (1,1%), Marian Kowalski 8, Grzegorz Braun 7, Jacek Wilk 2, Paweł Tanajno 0 głosów. Fakt, że niektórzy kandydaci uzyskali tylko pojedyncze głosy, lub nie uzyskali ich wcale jest o tyle dziwny, że mieli oni swoich przedstawicieli we wszystkich komisjach wyborczych w naszym mieście. W drugiej turze wyborów prezydenckich, która odbyła się w niedzielę 24 maja 2015 r., na uprawnionych do głosowania 2905 osób, wzięło w nich udział 1548 wyborców, co stanowi 53%. Na Bronisława Komorowskiego głosowało 788 wyborców, co stanowi 52,1%, a na Andrzeja Dudę 725, co stanowi 47,9%. Głosów nieważnych oddano 35. 5

6 Ważne spotkanie z Ministrem Finansów W poniedziałek 15 czerwca 2015 r. w sali prezydialnej Ministerstwa Finansów odbyło się długo oczekiwane przez przedstawicieli ogólnopolskich organizacji samorządowych spotkanie z Ministrem Finansów. Jednym z powodów tego spotkania był wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł konieczność zmiany przepisów dotyczących tzw. janosikowego, czyli systemu przymusowych wpłat do budżetu państwa części dochodów przez najbogatsze 104 gminy, 57 powiatów i 2 województwa. Samorządy zmuszone oddawać część swoich dochodów do budżetu państwa, które następnie są przekazywane gminom, powiatom i województwom o niskich dochodach, od wielu lat intensywnie zabiegają o zmianę istniejącego stanu rzeczy. Każdy ma swoje racje, ale nie sposób nie zauważyć, że rozpiętość dochodów samorządów w Polsce jest bardzo duża i w przypadku gmin wynosi od 344 zł na 1 mieszkańca w gminie Przytuły do zł w najbogatszej gminie Kleszczów. Faktem jest też, że w obecnym systemie finansowania działalności samorządów w Polsce pomoc ze strony państwa z tytułu niskich dochodów na 2478 samorządów gmin i miast otrzymuje ponad 2 tys., w tym np. wszystkie samorządy naszego powiatu. W trakcie spotkania Minister Finansów Mateusz Szczurek poinformował, że w ministerstwie trwają od wielu miesięcy prace nad nową ustawą, która - oprócz uporządkowania spraw dotyczących tzw. janosikowego - wprowadzi także szereg zmian dotyczących całego systemu pomocy finansowej państwa dla samorządów. Zmiany te mają polegać na tym, że w miejsce dwóch subwencji: wyrównawczej i równoważącej, będzie obowiązywać tylko jedna - subwencja wyrównawcza. Ma to uprościć i uczynić bardziej przejrzystym i sprawiedliwym system finansowego wspierania samorządów. Obecnie bowiem system ten powoduje, że niektóre samorządy o niskich dochodach własnych, w wyniku otrzymywania wsparcia z dwóch różnych subwencji, stają się zamożniejsze, nawet od niektórych z tych samorządów, które wpłacają na janosikowe. Według zmienionych zasad finansowa pomoc państwa w dalszym ciągu ma być uzależniona od zamożności danego samorządu w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Zakłada się jednak wprowadzenie dodatkowych kryteriów, takich jak: wielkość bezrobocia i związanych z tym wydatków socjalnych, gęstość zaludnienia, a także wielkość samej gminy. Ze względu na tzw. efekt skali mają być wprowadzone preferencje finansowe dla małych gmin, zwłaszcza tych do 5 tys. mieszkańców, o co wielokrotnie w swoich publikacjach, a także na forum Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zabiegał burmistrz Eugeniusz Gołembiewski. Uzasadnieniem tych preferencji jest fakt, że w gminie mającej mało mieszkańców koszty utrzymania jej administracji w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są w sposób nieunikniony wyższe niż w większych ośrodkach. Z tego rodzaju problemami boryka się ponad 600 polskich samorządów, liczących mniej niż 5 tys. mieszkańców, a w części z nich problem ten nasila się z uwagi na zjawisko spadku zamieszkałych osób. Dużą zmianą dla finansów polskich samorządów ma być wprowadzenie w miejsce udziałów w podatku CIT (podatek dochodowy od osób prawnych) udziału w podatku VAT, który jest o wiele bardziej stabilny i pewny niż podatek CIT, który często ulega wahaniom w zależności od koniunktury gospodarczej. Wszyscy uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele samorządów udzielili poparcia dla przedstawionej koncepcji zmian w finansach JST. Burmistrz Eugeniusz Gołembiewski wyraził pogląd, że oprócz proponowanych zmian w systemie wspierania budżetów samorządowych przez państwo należy także zmienić przepisy dotyczące podatków i opłat lokalnych. Ich ustawowe stawki są w wielu przypadkach zbyt wysokie, a przez to nierealne i niemożliwe do zastosowania, zwłaszcza na polskiej prowincji. Te samorządy, które zmuszone są obniżać ustawowe stawki podatków lokalnych, obniżają swoje dochody w skali roku na kwotę około 4 mld zł. W podsumowaniu tej części spotkania zdecydowano o powołaniu zespołu roboczego składającego się z przedstawicieli samorządów oraz Ministerstwa Finansów, który będzie pracował nad szczegółami nowej ustawy. Czy prace te uda się zakończyć do końca obecnej kadencji Parlamentu? Prawdopodobnie zabraknie na to czasu. Z tej racji jednak, że nad ustawą pracują nie politycy partyjni, ale samorządowcy i urzędnicy Ministerstwa Finansów, trzeba mieć nadzieję, że efekty tej pracy nie pójdą na marne i znajdą swój finał w postaci ustawy uchwalonej przez parlament, jeśli nie tej, to kolejnej kadencji. Od lewej na zdjęciu stoją: Jarosław Neneman - Wiceminister Finansów, Mirosław Czekaj - Skarbnik m. st. Warszawy, Eugeniusz Gołembiewski - Wiceprezes Unii Miasteczek Polskich, Jacek Protas - Prezes Zarządu Województw RP, Ludwik Węgrzyn - Prezes Związku Powiatów Polskich, Andrzej Porawski - Sekretarz Strony Samorządowej KWRiST, Mateusz Szczurek - Minister Finansów, Zygmunt Frankiewicz - Prezes Związku Miast Polskich, Marek Olszewski - Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich, Hanna Majszczyk - Wiceminister Finansów 6

7 Ministerstwo Finansów odpowiada burmistrzowi W czasie spotkania z ministrem finansów Mateuszem Szczurkiem, jakie miało miejsce w siedzibie Ministerstwa Finansów 15 czerwca, a potem na piśmie burmistrz Eugeniusz Gołembiewski ze względu na to, że podatek PIT w połowie stanowi dochód samorządów, spytał o skutki dla finansów samorządowych w Polsce zapowiedzi podwyższenia kwoty wolnej od podatku PIT z 3093 do 8000 zł. Odpowiedział mu odpowiedzialny za podatkowe dochody budżetu państwa Wiceminister Finansów Jarosław Neneman. Z odpowiedzi tej wynika, że w przypadku zapowiadanego podwyższenia kwoty wolnej od podatku do 8 tys. zł szacowane wpływy z tytułu podatku PIT spadłyby o 17,6 mld zł, z tego 8,7 mld zł nie trafiłoby do budżetów samorządowych. Spowodowałoby to, że 255 samorządów nie byłoby w stanie domknąć swoich budżetów, w tym 25 dużych miast na prawach powiatu, a wśród nich m.in. Wrocław, Lublin, Zielona Góra, Przemyśl, Koszalin i tak bogate miasto, jak Gdynia. Jak wyliczył skarbnik Karol Bednarek, w przypadku Kowala taka decyzja oznaczać będzie spadek dochodów, w skali roku o bardzo dużą Z ministrem Markiem Sawickim o budowie hali sportowej w Kowalu Poseł Zbigniew Sosonowski - na prośbę Burmistrza Kowala - zorganizował spotkanie z Ministrem Rolnictwa Markiem Sawickim, które odbyło się 15 czerwca 2015 r. w Warszawie. Oprócz samego Posła i Burmistrza, w spotkaniu, wzięli również udział dyrektor Zespołu Szkół CKR w Kowalu Wojciech Rudziński oraz prezes Zarządu Powiatowego PSL Roman Gołębiewski. Spotkanie poświęcone było poszukiwaniu możliwości sfinansowania na potrzeby Zespołu Szkół CKR dla naszego budżetu kwotę 420 tys. zł dla przykładu jest to wartość wszystkich prac remontowo-modernizacyjnych prowadzonych w skali roku przez samorząd, albo roczne koszty utrzymania przedszkola. Budżet państwa bez trudu zrekompensuje sobie mniejsze wpływy z tytułu podatku PIT, bo podwyższenie kwoty wolnej od podatku spowoduje, że więcej pieniędzy trafi do wszystkich pracujących Polaków, a to przełoży się na większe zakupy i wydatki. Z ich tytułu budżet państwa będzie miał większe dochody z podatku VAT, albo akcyzy. W tym stanie rzeczy wszystkie ogólnopolskie organizacje samorządowe, popierając zamiar podwyższenia kwoty wolnej od podatku PIT, żądają jednocześnie pełnej finansowej rekompensaty z budżetu państwa skutków tej decyzji dla całego sektora samorządowego. Na ostatnim posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu strona samorządowa przedstawiła projekt ustawy w tej sprawie. Brak rekompensaty spowoduje katastrofę finansową wielu samorządów i uniemożliwi wielu spośród nich absorpcję środków unijnych z budżetu UE na lata ,bowiem z tytułu unijnych inwestycji w ostatnich latach samorządy zmuszone były zadłużyć się na 72 mld zł. Bez rekompensaty z budżetu państwa samorządy będą zmuszone, albo podnieść podatki i opłaty lokalne dla swoich mieszkańców, albo zrezygnować z części wydatków. budowy w Kowalu przy ul. Konopnickiej nie tylko hali sportowej, ale także zaplecza dydaktyczno-warsztatowego. Kosztorysowa wartość tej inwestycji to niebagatelna kwota około 9 mln zł. Było to już drugie - po ubiegłorocznym - spotkanie z ministrem Sawickim w tej właśnie sprawie. Rok temu się nie udało, pomimo dobrej woli Ministra, a stało się tak dlatego, bo koszt inwestycji okazał się o wiele wyższy, niż to pierwotnie zakładano. Z powodów prawnych niemożliwym okazało się również dofinansowanie inwestycji w Kowalu przez Marszałka naszego województwa z puli środków pochodzących z totalizatora sportowego. Przepisy prawne stanowią bowiem, że środkami totalizatora sportowego nie można finansować inwestycji jednostek i instytucji stanowiących własność skarbu państwa, do których zalicza się szkoła rolnicza w Kowalu. W podsumowaniu spotkania Minister raz jeszcze zadeklarował wolę wpisania tej inwestycji do budżetu Ministerstwa Rolnictwa, które jest organem prowadzącym dla Zespołu Szkół CKR w Kowalu. Aby inwestycja doszła do skutku, konieczne jest jednak znalezienie jeszcze innych, niż tylko ministerialne źródeł sfinansowania całego przedsięwzięcia. Minister Sawicki wydał uczestniczącym w spotkaniu swoim współpracownikom polecenie sprawdzenia możliwości w tym zakresie i umówił się na kolejne spotkanie w najbliższym czasie. Jeśli zapadnie długo oczekiwana decyzja o budowie hali sportowej niezwłocznie poinformujemy o tym wszystkich zainteresowanych. 7

8 8 Album Kowal wczoraj i dziś trafił do rąk czytelników W piątek 3 kwietnia 2015 r. burmistrz Eugeniusz Gołembiewski w reprezentacyjnej sali Urzędu Miasta Kowala wręczył pięciu osobom pierwsze egzemplarze albumu Kowal wczoraj i dziś. Wybór obdarowanych nie był przypadkowy. Jako pierwszy albumem obdarowany został Jan Nowicki, który otrzymał go wraz z wpisem: Panu Janowi Nowickiemu pierwszemu z racji zasług Honorowemu Obywatelowi Miasta Kowala, z najserdeczniejszymi podziękowaniami za miłość do rodzinnego Miasta, za jego rozsławianie w Polsce i po za jej granicami, za hymn i hejnał, za wzbogacającą duchowo i intelektualnie obecność w życiu społeczno-kulturalnym naszej Wspólnoty. Album z osobistą dedykacją otrzymali również jego główni, obok Burmistrza, współautorzy: Jerzy Giergielewicz, Anna Marcinkowska, Arkadiusz Ciechalski i Grażyna Snopkowska. Zaraz potem w gabinecie Burmistrza odbyło się pierwsze przeglądanie jego ponad 250 stron i 600 umieszczonych na nich zdjęć. Pierwotnie miało to trwać małą chwilę, która przedłużyła się do blisko dwóch godzin. Zwłaszcza historyczne zdjęcia były komentowane i okraszane wieloma anegdotami Jana Nowickiego i Jerzego Giergielewicza. Pierwszym jego odbiorcom album bardzo się spodobał, a Mistrz Nowicki kilkakrotnie powiedział o nim: rewelacja. Warto podkreślić, że oprócz zdjęć dużym walorem tej niezwykle starannie wydanej publikacji są zamieszczone w niej interesujące dokumenty, wycinki prasowe i charakterystyczne dla czasów ich powstawania wpisy z kronik. Czy równie pozytywną ocenę podzielą wszyscy odbiorcy albumu? Czas pokaże. Uroczysta promocja albumu odbyła się w czwartek 30 kwietnia br. w remizie OSP, a więc w 705 rocznicę urodzin króla Kazimierza Wielkiego. Zaproszenie na promocję otrzymali Honorowi i Zasłużeni Obywatele Miasta Kowala, radni Rady Miasta wszystkich dotychczasowych kadencji, wieloletni pracownicy samorządowi, szefowie organizacji społecznych oraz instytucji miejskich. Na promocję zostały też oczywiście zaproszone osoby zaangażowane w powstanie albumu, zwłaszcza ci Mieszkańcy i Przyjaciele naszego Miasta, którzy przekazali zdjęcia swojego autorstwa lub pochodzące z rodzinnych archiwów. To właśnie do nich zwrócił się z serdecznymi podziękowaniami burmistrz Eugeniusz Gołembiewski, a wśród nich do p. Jerzego Giergielewicza - Honorowego Obywatela naszego Miasta, który jest autorem wielu cennych zdjęć z Kowala z lat PRL oraz bardzo interesującego wstępu historycznego. Burmistrz wyraził też słowa uznania dla p. Anny Marcinkowskiej, która pięknie zaprojektowała album od strony plastycznej. Podziękował też p. Arkadiuszowi Ciechalskiemu za wiele zdjęć i dokonanie korekty tekstu, a p. Grażynie Snopkowskiej pracownicy Urzędu Miasta - za wysiłek włożony w zbieranie zdjęć i ich selekcję. Słowa wdzięczności skierował również pod adresem p. Anny Gontarek, która szczególnie mocno zaangażowała się w tworzenie albumu przekazując wiele cennych sugestii i inspiracji, a także wiele interesujących zdjęć. Burmistrz powiedział, że myślał o tym albumie i przygotowywał się do jego opublikowania przez wiele lat. Dzięki pozyskaniu dotacji unijnej książka jest tak pięknie wydana i może być ofiarowana gratis wszystkim kowalskim rodzinom, które wywiązują się ze swoich obowiązków wobec Miasta. Album mógł się już ukazać jesienią ubiegłego roku, ale ze względu na termin wyborów samorządowych, byłoby to potraktowane zapewne, jako element kampanii wyborczej z wielką stratą dla jego szczególnie ważnej roli w życiu społecznym Kowala. Decyzja o przełożeniu terminu wydania albumu, była - zdaniem Burmistrza - dla niego osobiście ryzykowna, ale - dzięki uzyskanemu poparciu mieszkańców w ostatnich wyborach samorządowych słuszna. Po podziękowaniach Burmistrz przystąpił do multimedialnej prezentacji albumu, opatrzonej osobistym komentarzem do szczególnie interesujących zdjęć. Po zakończeniu prezentacji Burmistrz wręczył albumy, wraz z osobistą dedykacją wszystkim zaproszonym gościom. Zaraz potem choć nie było tego w scenariuszu o głos poprosił ks. proboszcz dr Piotr Głowacki, który wyraził swoje uznanie dla pomysłodawców i twórców albumu. Po nim wystąpił związany od wielu lat z Kowalem, znany włocławski filatelista, Zbigniew Kurpiński, który przekazał Burmistrzowi wydane na swój koszt znaczki z Kowala. Następnie przed sceną pojawili się Jerzy Giergielewicz, Anna Marcinkowska, Arkadiusz Ciechalski i Grażyna Snopkowska, wręczając Burmistrzowi

9 kwiaty oraz album z dedykacją o treści: Panu Burmistrzowi - Eugeniuszowi Gołembiewskiemu Inicjatorowi powstania niniejszego albumu i głównemu jego Autorowi, niestrudzonemu kolekcjonerowi kowalianów, potrafiącemu wokół idei miłości do naszego Miasta skupić liczne grono jego przyjaciół. Jesteśmy głęboko przekonani, że bez Pana ogromnego zaangażowania w to przedsięwzięcie i wielkie serce dla wszystkiego tego, co wiąże się z królewskim Miastem Kowalem, publikacja ta na pewno nie byłaby tak wartościowa i piękna. Serdecznie Panu dziękujemy. Niech książka ta dobrze służy następnym pokoleniom mieszkańców naszego Miasta i okolicy. Z wyrazami szacunku. Jerzy Giergielewicz, Anna Marcinkowska, Grażyna Snopkowska, Arkadiusz Ciechalski. Na zakończenie spotkania wszyscy jego uczestnicy otrzymali oprócz albumów także nowe widokówki promujące Kowal. PS Do chwili zamknięcia tego nr.informatora Kowalskiego - na 1080 rodzin uprawnionych z racji niezalegania z podatkami i opłatami na rzecz Miasta do darmowego otrzymania albumu - w Urzędzie Miasta odebrało go 800 rodzin. Z naszych wyliczeń wynika, że prawo to przysługuje jeszcze ponad 100 rodzinom. W formie promocji, nagród i podziękowań za pracę społeczną rozdano 270 egzemplarzy, a 143 albumów zostało sprzedanych. Miasto dorobiło się nowych widokówek Od dłuższego już czasu do Urzędu Miasta z różnych stron napływały sygnały o potrzebie wydania nowych widokówek promujących Kowal. Prosili o nie turyści, ale także uczestnicy turnusów rehabilitacyjnych w Domu Pomocy Społecznej. Miło jest nam poinformować, że na zlecenie Urzędu Miasta firma Lumak z Kowala wydrukowała (gratis) pięć rodzajów widokówek w nakładzie po tysiąc egzemplarzy każda. Widokówki zaprojektowała mieszkanka Kowala Anna Marcinkowska. Z tego miejsca chcemy podziękować też panu Janowi Nowickiemu za kolejne już bezinteresowne użyczenie swojego wizerunku do promocji Kowala. 9

10 List Burmistrza w sprawie REWITALIZACJI CENTRUM KOWALA zaproszenie do dyskusji 10 Szanowni Państwo, Mieszkańcy Kowala! Historyczne, wywodzące się z czasów śniowiecza centrum Kowala to obszar o powierzchni ok.11,5 ha, położony pomiędzy ulicami: Kołłątaja, częścią ulicy Kościuszki - od kościoła do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego oraz fragment ulicy Piłsudskiego - od w/w skrzyżowania aż do skrzyżowania z ul. Kołłątaja. Najważniejszą jego częścią jest Plac Rejtana. Obszar ten do tej pory nie został zrewitalizowany z budżetu unijnego na lata , bowiem w województwie kujawsko-pomorskim, inaczej niż w innych województwach, postanowiono o dofinansowaniu środkami unijnymi rewitalizacji miast mających więcej niż 7 tys. mieszkańców. To, że centrum naszego Miasta wygląda po większej części całkiem dobrze, to przede wszystkim zasługa właścicieli domów, ale także naszego samorządu, który zadbał o wygląd budynków komunalnych, o nowe, ułożone w latach 90-tych chodniki z kostki betonowej oraz o remont asfaltowych nawierzchni jezdni, z których większość była wykonana pod koniec lat 60-tych, co dobrze świadczy o jakości i trwałości produkowanego wtedy asfaltu. Wiele wskazuje na to, że w najbliższych latach z nowego budżetu unijnego dla naszego województwa będą możliwe do pozyskania dotacje na rewitalizację nie tylko dużych miast, ale także takich małych miasteczek, jak Kowal. Rewitalizacja ma obejmować nie tylko powierzchnie dróg i chodników, ale także np. elewacje budynków, również prywatnych. Stanowi o tym, uchwalona w ostatnich dniach ustawa o rewitalizacji. Zgodnie z tym aktem prawnym rewitalizacja to: kompleksowe, zaplanowane przy udziale mieszkańców różnorodne działania, których celem jest poprawa jakości życia na obszarach rewitalizowanych. Inicjatorem rewitalizacji jest samorząd gminny, który zobowiązany jest wyznaczyć obszar rewitalizacji i uchwalić przy udziale mieszkańców program działań. Aby mówić o szczegółach potrzebne są do ustawy także akty wykonawcze. Już teraz zapraszam do udziału w szerokich konsultacjach społecznych, które chcemy przeprowadzić w najbliższych miesiącach. O tym, że samorząd naszego miasta, po wykonaniu najważniejszych zadań z zakresu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i drogowej, zamierza przystąpić do rewitalizacji centrum informowałem opinię publiczną wielokrotnie, także za pośnictwem Informatora Kowalskiego oraz internetowej strony miasta, na której umieszczono koncepcję rewitalizacji centrum Kowala autorstwa p. Aleksandra Zbonikowskiego. Czy wyprowadzić samochody z centrum Kowala? Rewitalizacja centrum, z którego korzystają wszyscy mieszkańcy Kowala i okolic, wymaga do rozstrzygnięcia szeregu dylematów. Zasadniczy z nich polega na tym, czy ograniczyć ruch samochodów w tej części miasta poprzez wprowadzenie systemu zakazów lub płatnego parkowania? W samorządzie miasta jednoznacznie przeważa bliski mi pogląd, aby pozostawić ruch samochodowy w tej części miasta. Zmiana tego stanu rzeczy spowodowałaby uśmiercenie wielu sklepów i placówek usługowych, co stało się w tych miastach, które wyprowadziły ruch samochodowy z centrum lub wprowadziły tam płatne parkowanie. Konsekwencją takiego założenia jest jednak brak możliwości urządzenia ścieżek rowerowych w centrum, co jest obecnie powszechnym standardem. Jedynym bowiem miejscem, gdzie ścieżkę taką można byłoby urządzić, to pas wzdłuż krawężników w ulicach: Matejki i Kazimierza Wielkiego, który od wielu lat służy klientom sklepów i placówek usługowych jako miejsce do parkowania. Ten największy parking w centrum Kowala powstał samoistnie i nie powoduje - jak do tej pory kolizji i większych utrudnień w ruchu samochodowym, bowiem obok stojących pojazdów mogą w miarę swobodnie przejeżdżać samochody w obu kierunkach. Problemy zdarzają się jedynie zimą, kiedy to zalegający przy krawężnikach śnieg zwęża szerokość jezdni. Chcąc temu przeciwdziałać władze Miasta, w oparciu o koncep-

11 cję rewitalizacji p. Aleksandra Zbonikowskiego, rozważają poszerzenie jezdni w ulicy Matejki i Kazimierza Wielkiego o cm, co pozwoli też wygospodarować miejsce na wykonanie cieków odprowadzających wody powierzchniowe. Pomimo tego, że stanie się to kosztem chodników, nie powinno to stanowić utrudnienia dla pieszych. Nawet niewielkie poszerzenie jezdni tego najważniejszego ciągu komunikacyjnego w centrum Kowala ma też i taką zaletę, że jeśli za jakiś czas ktoś uzna, że ścieżka rowerowa jest ważniejsza od miejsca do parkowania samochodów, to będzie można bez kłopotu przeznaczyć część pasa drogowego pod ścieżkę. Skoro o głównym ciągu ulicznym w centrum Kowala mowa, to warto podkreślić, że zgodnie z koncepcją p. Aleksandra Zbonikowskiego w ulicy Kazimierza Wielkiego urządzona będzie platforma widokowa na park Leona Stankiewicza, z której można będzie podziwiać jego urodę i odpocząć na ustawionych tam ławeczkach. Jak zagospodarować Plac Rejtana? Kolejnym, szczególnie ważnym dylematem rewitalizacji jest sprawa układu komunikacyjnego w centrum Kowala, a zwłaszcza sposobu zagospodarowania Placu Rejtana. Możliwe są następujące warianty: wariant pierwszy zachowawczy polegający jedynie na wymianie nawierzchni jezdni i chodników oraz istniejącego parkingu; bez zmiany wielkości i układu terenów zielonych, których obecna powierzchnia wynosi nieco ponad 800 m 2 ; wariant drugi - historyczny - polegający na wymianie nawierzchni jezdni i chodników oraz wybrukowaniu całości terenów zielonych, przy jednoczesnym ozdobieniu Placu Rejtana gazonami z zielenią oraz elementami małej architektury, czyli tak, jak jest to pokazane w koncepcji p. Aleksandra Zbonikowskiego, nawiązującej do historycznego sposobu urządzenia rynku w Kowalu, który aż do II wojny światowej był w całości wybrukowany tak, jak to widać na załączonej ilustracji; 11

12 wariant trzeci - polegający na wymianie nawierzchni jezdni, chodników i istniejącego od strony zachodniej parkingu oraz urządzenia - kosztem terenów zielonych (ubytek o ok. 150 m 2 ) - 13 nowych miejsc do parkowania od strony południowej i północnej, czyli tak, jak jest to pokazane na mapce Nr 1; - wariant czwarty polegający na wymianie nawierzchni jezdni i chodników oraz na niewielkim powiększeniu istniejącego od strony zachodniej parkingu, a także urządzeniu 33 nowych miejsc do parkowania dla samochodów: od południowej, północnej i wschodniej strony Placu Rejtana, kosztem zmniejszenia o ok. 300 m 2 powierzchni terenów zielonych. W koncepcji tej wybrukowany byłby w całości przebiegający przez środek rynku pas o szerokości 10 m, który obecnie w ok. 60% przeznaczony jest pod chodniki i Pomnik Wdzięczności - mapka Nr 2. Na wybrukowanej nawierzchni można byłoby zamontować zestaw wodotrysków, bijących bezpośnio z utwardzonej nawierzchni, często obecnie spotykanych w wielu miastach i miasteczkach, np. we włocławskiej Wzorcowni, ale także w Lubrańcu. Pozostałą części utwardzonej nawierzchni można będzie wykorzystać do ustawienia elementów małej architektury, np. ozdobnej studni miejskiej lub preferowanej przez p. Aleksandra Zbonikowskiego tzw. wieży ratuszowej z zegarem. Byłyby tam oczywiście ławki, a jeśli zajdzie taka potrzeba to dałoby się pewnie także wygospodarować miejsce pod letnią kawiarenkę. Projektując te zmiany trzeba mieć na uwadze, że nie robimy ich tylko dla współczesnych, ale także dla przyszłych pokoleń. Koncepcję tę konsultowałem z kierownikiem Biura Konserwatora Zabytków we Włocławku, któremu najbardziej podoba się ta ostatnia koncepcja, ale bez wieży zegarowej. Konserwator nie stawiałby także sprzeciwu w przypadku zamiaru przeniesienia w inne miejsce Pomnika Wdzięczności. Co zrobić z Pomnikiem Wdzięczności? Przy okazji rewitalizacji centrum naszego Miasta należałoby bowiem, moim zdaniem, rozważyć przemieszczenie go w inne, godne miejsce, np. obok kwatery żołnierskiej na cmentarzu. Ten wzniesiony w połowie lat osiemdziesiątych betonowy pomnik zamiast zdobić zdaniem wielu mieszkańców i naszych gości - szpeci rynek, a ponadto co może każdy stwierdzić gołym okiem z roku na rok niebezpiecznie przechyla się w kierunku południowowschodnim. Mapka nr 1 Mapka nr 2 Pamiętając o uwagach internautów po umieszczeniu na internetowej stronie miasta koncepcji zagospodarowania Placu Rejtana poprzez wybrukowanie całej jego powierzchni, wiem, że wielu spośród nich kwestionowało likwidację terenów zielonych w rynku. Jeśliby więc uznać, że przy okazji rewitalizacji Placu Rejtana rzeczą szczególnie ważną jest nie tylko wygospodarowanie możliwie wielu miejsc do parkowania, ale także zachowanie możliwie największej części terenów zielonych (ok. 500 m 2 ) to wariant czwarty łączący historię Kowala z wymogami współczesności wydaje się być najlepszy. Jak zagospodarować działkę u zbiegu ulic: Matejki i Kopernika? Praktycznie rzecz biorąc możliwe są trzy decyzje: 1. Pozostawić istniejący stan rzeczy, (tak jak to widać na zdjęciu obok) wymieniając jedynie na nową nawierzchnię istniejącego parkingu i chodników; 2. Pozostawić większą część wybudowanego blisko 10 lat temu parkingu dla samochodów i przeznaczyć dużą część zielonego terenu sąsiadującej z parkingiem miejskiej działki pod nowe miejsca do parkowania, co pozwoli na zaparkowanie w tym miejscu łącznie ok. 20 samochodów - tak jak jest to pokazane na mapce Nr 3; 3. Uczynić priorytetem ruch pieszych wzdłuż ulicy Matejki, poprzez przeniesienie istniejącego parkingu o kilka metrów w kierunku zachodnim i urządzenie tam dużego parkingu dla samochodów. Ten sposób zagospodarowania, pozwala na pozostawienie kilkumetrowej szerokości pasa zieleni okalającego parking ze wszystkich stron. 12

13 Mapka nr 3 Mapka nr 4 Wybór tej, najlepszej moim zdaniem koncepcji, ma także i tę zaletę, że dzięki niej zlikwidowana będzie istniejąca teraz konieczność cofania się samochodów wyjeżdżających z istniejącego parkingu, co utrudnia płynność ruchu i grozi kolizjami drogowymi wariant ten pokazany jest na mapce Nr 4. Jeśli ktoś przy tej okazji spyta, co stanie się z kostką betonową, którą wyłożone są obecnie chodniki i parkingi w centrum miasta, informuję materiały te nie będą zmarnowane. Będą sprzedane zainteresowanym mieszkańcom, albo zostaną wbudowane w inne miejsca. Z jakich materiałów wykonać nawierzchnię dróg i chodników w centrum? Nie mając jeszcze wiedzy, jakimi środkami będzie można dysponować na rewitalizację, trudno jest dziś pisać o materiałach, z jakich nowe kowalskie bruki mają być wykonane. Ważne jest, żeby nie popełnić błędów włodarzy wielu miast i gmin, w których nawierzchnie dróg i chodników wykonano z kiepskiej jakości granitu, co stanowi prawdziwą zmorę, zwłaszcza dla pań chodzących w butach na obcasach. Jeśli środków na rewitalizację nie będzie wystarczająco wiele, zamiarem władz miasta jest, aby z możliwie najlepszych materiałów, na jakie będzie nas stać wykonany był przede wszystkim Plac Rejtana, a więc historyczne serce Kowala. Jeśli nie będzie odpowiednich środków na dobrej jakości kostkę granitową, to w pozostałych ulicach, dotyczy to zwłaszcza chodników, użyte będą materiały podobne do tych, z jakich są wykonane alejki w parku Kazimierza Wielkiego, tj. ozdobne prefabrykaty betonowe uszlachetnione granitową posypką, ze wstawkami z kostki granitowej. Ich kolorystyka powinna być spokojna. Zamiarem samorządu Miasta jest, aby we wszystkich rewitalizowanych ulicach były wbudowane granitowe krawężniki, które winny służyć na zawsze. Oprócz wysokiej jakości granitowych krawężników, priorytetem jest także trwałość nawierzchni jezdni. Chodniki są także bardzo ważne, ale łatwiej jest je modernizować, bo potrzeba na to mniej pieniędzy, a ponadto można to robić fragmentami, także z wykorzystaniem własnego potencjału wykonawczego. Gdyby więc tak się stało, że nie będzie nas stać na dobrej jakości granitową nawierzchnię, zwłaszcza chodników, to lepiej jest wyłożyć je najwyższej jakości materiałami betonowymi, niż potykać się o nierówny granit. Co zrobić z ruchem w ulicy Słowackiego? Przy projektowaniu rewitalizacji centrum Kowala wiele uwagi poświęca się ulicy Słowackiego. Trudno jest bez końca tolerować bezładnie parkujące na każdym, wolnym kawałku jezdni i chodnika pojazdy, dodajmy, że w wielu przypadkach z naruszeniem przepisów ruchu drogowego. Biorąc pod uwagę istniejący stan rzeczy oraz liczne głosy mieszkańców rozważane jest wprowadzenie w tej ulicy ruchu jednokierunkowego, wraz z urządzeniem parkingu po jednej stronie tej ulicy. Niestety, niewielka szerokość pasa drogowego nie pozwala na stworzenie możliwości parkowania z ukosa, a tym bardziej pod kątem prostym. Po niewielkim poszerzeniu jezdni, co będzie mogło nastąpić po likwidacji starych słupów energetycznych i wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego, można będzie urządzić parking dla 14 samochodów osobowych - po południowej stronie ulicy, tak jak jest to pokazane na mapce Nr 5. Wyznaczenie parkingu po drugiej stronie ulicy jest niemożliwe, a to dlatego, że znajdują się tu bardzo wąskie działki, a każda z nich musi mieć swój wjazd. W tym stanie rzeczy wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w ulicy Słowackiego nie spowoduje powstania wielu miejsc do parkowania, a o to przecież głównie chodzi. Nie ukrywam, że jestem sceptycznie ustosunkowany do tego pomysłu, bo widzę, co spowodowało wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w centrum wielu okolicznych miasteczek, gdzie samochody - zamiast dojechać do punktu docelowego najkrótszą drogą - zmuszone są kręcić się w kółko, emitując przy tym dużo więcej spalin. Jednokierunkowy ruch w centrum Brześcia Kuj., Lubrańca jest tam konieczny, bo przez środek tych miasteczek przebiega nie tylko ruch lokalny, ale także tranzytowy. W Kowalu na szczęście tak nie jest. Pomimo swojego sceptycyzmu w sprawie ruchu jednokierunkowego w ulicy Słowackiego uważam, że w tej sprawie decydujący głos powinni mieć mieszkańcy tej ulicy i im właśnie zamierzam pozostawić decyzję w tej sprawie. My tam tylko jeździmy, a oni tam mieszkają. 13

14 Problemy z parkowaniem w centrum miasta Parkowanie w centrum Kowala, podobnie jak we wszystkich miastach i miejscowościach naszego kraju, z roku na rok staje się coraz trudniejsze, bo samochodów przybywa o wiele więcej i szybciej, niż miejsc parkingowych. Istota problemu polega na tym, że według najnowszych danych Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego we Włocławku mieszkańcy Kowala choć w to trudno uwierzyć - mają zarejestrowanych aż pojazdów, w tym samochodów osobowych. Jeśli do tego dodać samochody, które nie są zarejestrowane na naszym terenie, bowiem są leasingowane i uwzględnić samochody przyjeżdżających do Kowala mieszkańców okolic bliższych i dalszych, to wówczas widać, jak dużym problem jest wyznaczenie wystarczającej ilości miejsc do parkowania. Dane przekazane Burmistrzowi przez Starostwo Powiatowe pokazują nie tylko aktualną liczbę pojazdów będących własnością mieszkańców Kowala. Ciekawe też są dane historyczne pokazujące w jakim tempie przybywa w Kowalu nowych samochodów. W 2004r. było ich 363, w 2005r. 504, w 2008r. 1049, w , a w roku Nikt nie zagwarantuje, że obecna liczba pojazdów w Kowalu już nie wzrośnie. W ostatnich kilkunastu latach w naszym mieście, praktycznie wszędzie tam, gdzie było na to miejsce, wybudowano parkingi, także i w centrum. Przedstawione w tej korespondencji propozycje nowego zagospodarowania Placu Rejtana oraz działki u zbiegu ulic: Kopernika i Matejki, które przewidują utworzenie 43 nowych miejsc do parkowania w samym centrum Kowala, to kolejna próba łagodzenia tego problemu, którego nie da się jednak całkowicie rozwiązać bez płatnego parkowania. A o płatnym parkowaniu, co warto bardzo mocno podkreślić, władze miasta nie myślą. Centrum Kowala w znacznej mierze dałoby się odkorkować, gdyby część naszych mieszkańców przestała traktować ulice i parkingi miejskie, jak swoją własność. Chodzi tu np. o pozostawianie samochodów na ulicach i parkingach, czasem na wiele dni i tygodni. Niektórzy wykorzystują je także jako darmowy autokomis pod chmurką, wystawiając w tych miejscach na sprzedaż swoje, a także sprowadzone z zagranicy auta. Do rozważenia pozostaje też kwestia: czy właściciele i pracownicy zlokalizowanych w centrum Kowala sklepów, instytucji i firm powinni zajmować w czasie swojej pracy miejsca parkingowe przeznaczone przecież dla ich klientów? Pisząc o tym, mam jedynie na uwadze publiczne parkingi oraz miejsca do parkowania w następujących, zarządzanych przez Miasto ulicach w najbliższym centrum Kowala, tj.: Matejki, Słowackiego, Reja, Śniadeckich, Kopernika (część), Zamkowa, Kilińskiego i Plac Rejtana. Może warto byłoby urządzić zbiorowy, bezpłatny parking dla tej dużej grupy posiadaczy samochodów, np. na targowisku miejskim, które wykorzystywany jest tylko przez jeden dzień w tygodniu? Czy przejście co najwyżej kilkuset metrów z takiego zbiorowego parkingu do miejsca pracy byłoby takim wielkim problemem? Piszę o tym wszystkim dlatego, bo uważam to za swoją powinność, choć zdaję sobie sprawę z tego, że taki pomysł nie przyniesie mi poklasku ze strony zainteresowanych. Z rozmów, jakie przeprowadziłem ostatnio na ten temat z kilkoma pracodawcami wiem, że w chwili obecnej nie ma zrozumienia dla takiej koncepcji, a w związku z tym i szans na jej realizację. Zamysł ten jednak uważam za słuszny i dlatego poruszam ten temat. Po to przecież mieszkańcy wybierają i utrzymują burmistrza, aby myślał nie tylko o dniu dzisiejszym, ale także o przyszłości naszego Miasta. Jak będzie urządzone centrum Kowala, to sprawa ważna dla nas wszystkich. Stąd też piszę do Państwa ten list chcąc stworzyć każdemu możliwość wypowiedzenia się w tej bardzo ważnej sprawie. Zarówno ja, jak i Radni Rady Miasta czekają na Państwa uwagi i opinie nie tylko na tematy poruszone w tym liście. Eugeniusz Gołembiewski Burmistrz Kowala 14

15 IV Turniej Szachowy im. króla Kazimierza Wielkiego 1 maja 2015 r., w dniu Jarmarku Kazimierzowskiego, odbył się czwarty już Turniej Szachowy im. króla Kazimierza Wielkiego. W tym roku miejscem zawodów była aula Zespołu Szkół CKR w Kowalu. Rozgrywki przeprowadzono systemem szwajcarskim, 9 rund w grze szybkiej (15 minut dla zawodnika). W turnieju wzięło udział 65 szachistów, reprezentujących miasta i gminy z województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego. W zawodach startowało 14 szachistów z Kowala. Sędzią Głównym turnieju był p. Janusz Augustowski, a sędzią pomocniczym p. Anna Kosakowska. Organizatorami turnieju byli: Burmistrz Kowala, Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego oraz Komitet Organizacyjny Turnieju na czele z przewodniczącym Piotrem Ptaszyńskim i Wiesławem Matusiakiem z Kowala. O wysokim poziomie kowalskiego turnieju świadczy fakt, że 31 zawodników legitymowało się miejscem w międzynarodowym rankingu Elo. Zwycięzcą turnieju okazał się mistrz FIDE Marcin Steczek (TS-R Hetman Konin), który zdobył 7,5 pkt, drugie miejsce przypadło Jarosławowi Paprockiemu (PKS Wiatrak Bydgoszcz), który wywalczył 7 pkt, a trzecie Krzysztofowi Kulińskiemu (WKSz 1938 Włocławek), który również zdobył 7 pkt. Kolejne lokaty przypadły następującym zawodnikom: Paweł Kukuła (7 pkt), Karol Jaroch (6,5 pkt), Paweł Flak (6 pkt), Paweł Jaroch (6 pkt), Andrzej Świątnicki (6 pkt), Przemysław Wiśniewski (6 pkt), Andrzej Rakowiecki (6 pkt). Najlepszym zawodnikiem z Kowala został Marcin Matusiak. W nieoficjalnej klasyfikacji kowalskich szachistów kolejne miejsca w turnieju zajęli: Tadeusz Malinowski, Wiesław Matusiak, Stefan Mazierski, Krzysztof Naraziński, Łukasz Mirowski, Loretta Czarniak, Szymon Barański, Norbert Mechuła, Oskar Czarniak, Szymon Dorsz, Maciej Kaniewski, Patryk Markuszewski i Kacper Garlicki. Najlepszym juniorem turnieju został Marcin Matusiak z Kowala, który zgromadził na swoim koncie 5,5 pkt, drugie miejsce, zajęła Oliwia Więckowska z Włocławka z dorobkiem 5 pkt, a na trzecim miejscu uplasowała się Julia Waligóra z Konina z wynikiem 4,5 pkt. Nagrody otrzymali również trzej najlepsi szachiści ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Kowalu: Sebastian Szarzyński, Łukasz Mirowski i Paweł Wałęsa oraz najlepsza kobieta turnieju Oliwia Więckowska. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w tegorocznym turnieju wystartowało aż ośmioro uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kowalu (Patryk Markuszewski, Oskar Czarniak, Loretta Czarniak, Kacper Garlicki, Maciej Kaniewski, Szymon Dorsz, Szymon Barański, Norbert Mechuła), którzy mimo młodego wieku i niewielkiego doświadczenia w turniejach szachowych, mięli odwagę stawić czoła wytrawnym szachistom. Zawodnicy otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy. Fundatorami większości nagród był Burmistrz Kowala Eugeniusz Gołembiewski, który ufundował m.in. nagrodę dla najlepszego zawodnika turnieju oraz nagrodę dla najlepszego zawodnika z Miasta Kowal. Nagrody dla zawodników ufundowali również: Krzysztof Pasiecki - przewodniczący Rady Miasta Kowal, Roman Kamiński - Firma Manro, Mirosław Bińkowski - Kancelaria Podatkowa, Zdzisław Szadkowski i Piotr Pędrakowski - Zakład Profilowania Blachy, Kazimierz Kaca - Starosta Włocławski, Stefan Kozłowski - Auto Serwis, Tadeusz Pietrzak - PHU Agroted, Andrzej Alabrudziński - Alik Group. Wszystkim sponsorom serdecznie dziękujemy. Obchody Dnia Dziecka w Kowalu w nowej formie Od kilku lat z okazji Dnia Dziecka władze Miasta i Gminy Kowal organizowały wspólne obchody Dnia Dziecka, na które zapraszane były dzieci z niepełnosprawnością i ich opiekunowie z terenu miasta i gminy Kowal. W tym roku samorząd Gminy Kowal zorganizował obchody Dnia Dziecka we własnym zakresie. W tej sytuacji Burmistrz postanowił odstąpić od organizacji imprezy w remizie, fundując zamiast tego 21 paczek dla 15 dzieci z niepełnosprawnością zamieszkałych na terenie Kowala oraz 6 paczek dla pochodzących z naszego miasta dzieci, które przebywają w dwóch domach dziecka. Czy ta forma pamięci o tej grupie naszych najmłodszych w dniu ich święta zastąpi już na stałe dotychczasową imprezę z okazji Dnia Dziecka? Pokaże to czas, a zwłaszcza reakcja obdarowanych dzieci i ich opiekunów, a ta okazała się bardzo pozytywna. Faktem jest, że z imprezy w remizie, mającej formę kinderbalu ze słodkim i owocowym poczęstunkiem, nie korzystały dzieci z domów dziecka oraz część z tych, które borykają się z niepełnosprawnością. PS Paczki dla każdego dzieci o wartości 50 zł zostały dostarczone przez pracownice z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalu. 15

16 Jarmark Kazimierzowski AD 2015 Uczciliśmy 705 rocznicę urodzin króla Kazimierza Wielkiego W piątek 1 maja 2015 r. uczciliśmy 705 rocznicę urodzin w Kowalu króla Kazimierza Wielkiego. Pogoda tego dnia była kapryśna. Przed południem było chłodno i deszczowo. Pogoda poprawiła się wraz z rozpoczęciem korowodu historycznego, który o godzinie 13:30 ruszył spod szkoły pod pomnik Króla. W przemarszu wzięło udział kilkaset osób, spośród których wielu było przebranych w historyczne stroje. Przebrali się nie tylko uczniowie i nauczyciele, ale także urzędnicy miejscy, przedstawiciele organizacji społecznych, klubowicze z Puchatka oraz wiele innych osób. W tym miejscu chcielibyśmy wyróżnić i pochwalić p. Emilię Pułanecką, która własnoręcznie, niezwykle misternie przygotowała strój śniowiecznej białogłowy, a towarzyszący jej syn Paweł miał na sobie strój małego rycerza, ozdobiony herbem Kowala. Uczestnicy przemarszu złożyli pod pomnikiem króla Kazimierza Wielkiego urodzinową wiązankę kwiatów, a zaraz potem dwie salwy armatnie na cześć jubilata oddali bracia z Bractwa Kurkowego z Włocławka, którego jednym z liderów od niedawna jest nasz mieszkaniec p. Aleksander Zbonikowski. Warto podkreślić wystrzał z drugiej, szczególnie okazałej armaty, który stanowił jej publiczny debiut. Króla Kazimierza uczcili też hodowcy gołębi pocztowych z Kowala, którzy wypuścili na tę okoliczność swoje piękne ptaki. Spod pomnika uczestnicy jarmarku udali się na główne miejsce obchodów, czyli pod Centrum Społecz- 16

17 kalizowana była na dworcu, stąd też często rozlegał się odgłos nadjeżdżającego parowozu. Zabawne popisy artystów okraszone były wpadającą w ucho muzyką. Po artystach z Rosji na scenie pojawili się piosenkarze z Wrocławia, którzy zaprezentowali największe przeboje legendarnego zespołu Abba. Uczynili to znakomicie. Warto podkreślić, że nie śpiewali no-kulturalne Miasta Kowala, gdzie usytuowana była scena. Prowadząca tę część jarmarku nasza mieszkanka Izabela Piotrowska (serdecznie dziękujemy) poprosiła na scenę przewodniczącego Rady Miasta Krzysztofa Pasieckiego, burmistrza Eugeniusza Gołembiewskiego oraz ucznia liceum Patryka Nakonowskiego, który po raz drugi w ostatnich latach wcielił się w postać króla Kazimierza Wielkiego. Na jego ręce Burmistrz przekazał atrybuty swojej władzy: symboliczny klucz do bram miasta oraz burmistrzowski łańcuch. Następnie na blisko dwie godziny sceną zawładnęli: przedszkolaki, uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum. Było barwnie, wesoło i zabawnie. Po artystach szkolnych na scenie pojawili się uzbrojeni rycerze z Torunia. Kolejną atrakcją jarmarku był występ rosyjskiego teatru Nikoli, który zaprezentował mające charakter pantomimy przedstawienie Maruczella. Akcja przedstawienia zlo- 17

18 z tzw. playbacku tylko na żywo. Podkreślił to na koniec ich występu Burmistrz, który poprosił ich o to, aby zaśpiewali jedną z piosenek zespołu Abba a cappella, tak jak to można zobaczyć na jednym z ich filmików umieszczonych w internecie na portalu youtube. Artyści nie dali się długo prosić i znakomicie zaśpiewali bez muzycznego podkładu jedną z piosenek Abby, za co publiczność nagrodziła ich gromkimi brawami. Artystycznym finałem jarmarku był koncert Do grającej szafy grosik wrzuć w wykonaniu 11 artystów scen warszawskich, wrocławskich i krakowskich. Wykonali oni dwadzieścia kilka największych przebojów polskiej muzyki rozrywkowej z ostatnich kilkudziesięciu lat. Na scenie śpiewały trzy solistki na czele z Anną Sokołowską-Alabrudzińską oraz trzech wokalistów. Atrakcją ich występów były pokazy grupy baletowej. Warto bardzo mocno podkreślić, że artyści nie tylko pięknie śpiewali, ale także do każdego utworu zmieniali stroje. Panie występowały w pięknych sukniach, a panowie w eleganckich garniturach i smokingach. Prowadzący koncert krakowski aktor Łukasz Lech nie tylko znakomicie śpiewał, opowiadał dowcipy i szmoncesy, ale także wywołał niekłamaną radość całej publiczności kiedy w przebraniu baletnicy śpiewał i przezabawnie tańczył utwór z repertuaru legendarnej aktorki Ireny Kwiatkowskiej Nogi roztańczone. Cały koncert bardzo podobał się licznie zgromadzonej publiczności, która nagrodziła go długo trwającą owacją na stojąco, nagrodzoną bisem w wykonaniu Anny Sokołowskiej-Alabrudzińskiej. Jarmark Kazimierzowski AD 2015 za nami. Impreza mogła się odbyć dzięki wielkiemu zaangażowaniu pracowników samorządowych, którzy napracowali się nie tylko przy przygotowaniu całej imprezy, ale także w trakcie jej trwania. Urzędnicy miejscy oraz panie z KGW, dzięki środkom pochodzącym od sponsorów przez cały dzień serwowali uczestnikom jarmarku pyszną grochówkę, kiełbaski, ciasta, chleb ze smalcem. W przygotowanie jarmarku włączyli się również pracownicy Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, Poczty Polskiej, Zespołu Szkół CKR w Kowalu, (którego nauczyciele i uczniowie serwowali naleśniki, gofry i gorące napoje) oraz zespół Melodia z Kowala, Kapela Spod Kowala, ATH Moto Club Włocławek i Klub Karate Tradycyjnego z Kowala. Serdeczne podziękowania składamy też uczestniczkom zajęć szydełkowania i origami, które wystawiły stoisko ze swoimi pracami. Bywalcy jarmarku zauważyli zapewne, że nowa była dekoracja sceny zaprojektowana przez p. Annę Marcinkowską, a wykonana przez Grażynę Śpiewakowską. Dodatkowymi atrakcjami jarmarku była parada szczudlarzy, pokazy cyrkowców, malowanie buziek, oraz tzw. żywe rzeźby - Złota Pantomima, która przyjechała do nas z Krakowa. Z tego miejsca dziękujemy: dyrekcji, nauczycielom i uczniom Zespołu Szkół Samorządowych i Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, przedszkolakom i ich opiekunom, paniom z Koła Gospodyń Wiejskich, paniom które upiekły pyszne ciasta do Puchatkowej Kawiarenki tj.: Mariannie Braun, Ilonie Majewskiej, Renacie Majewskiej, Elżbiecie Nakonowskiej, Jolancie Nakonowskiej, Teodorze Perlińskiej, Janinie Pędrakowskiej, Halinie Stolarczyk i Alinie Ziółkowskiej. Za finansowe wsparcie wyrażamy wdzięczność: firmie Dubimex z Gostynina, Bankowi Spółdzielczemu w Kowalu, Wspólnocie Leśnej Rolników Miasta Kowal, Kółku Rolniczemu z Kowala, p. Danucie Dmitrzak, Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa w Baruchowie, Krzysztofowi Pasieckiemu Przewodniczącemu Rady Miasta Kowal. Słowa podziękowań kierujemy też do Zarządu naszej OSP - nie tylko za udział w korowodzie, ale także za udostępnienie remizy na potrzeby Jarmarku Kazimierzowskiego, za użyczenie kuchni polowej, a także za możliwość bezpłatnego skorzystania z podnośnika przez wielu uczestników jarmarku, którzy dzięki temu mieli okazję podziwiać Kowal z wysokości ok. 30 m. Naszym strażakom, policjantom, a także obsłudze karetki pogotowia dziękujemy za zabezpieczenie imprezy. Podziękowania kierujemy też do wystawców i organizatorów promocyjnych stoisk i stanowisk. 18

19 Święto Województwa i Dzień Dziecka w Kowalu W niedzielę 31 maja 2015 r. na scenie Centrum Społeczno-Kulturalnego przy parku im. Leona Stankiewicza odbyła się nieplanowana wcześniej impreza plenerowa z okazji Dnia Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Dnia Dziecka. Jej inicjatorem i głównym sponsorem był Urząd Marszałkowski w Toruniu, wspomagany przez pracowników Urzędu Miasta i Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. W organizację imprezy włączyli się także dyrekcja i nauczyciele przedszkola i szkoły podstawowej. Jej uczniowie zaprezentowali bardzo ciekawe, barwne widowisko o tematyce ekologicznej Żyj z przyrodą w zgodzie. Zaraz po nich sceną zawładnął, liczący około 50 tancerzy zespół folklorystyczny, składający się z uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum z Solca w gm. Gostynin. Zespół ten cieszy się od wielu lat wielkim uznaniem, czego potwierdzeniem są występy nie tylko w kraju, ale także za granicą. Chociaż z wieloletnich obserwacji wynika, że występy folklorystyczne nie spotykają się w Kowalu z dużym zainteresowaniem naszej publiczności, to tym razem było inaczej. Pięknie ubrani i pięknie tańczący młodzi artyści z gm. Gostynin byli oglądani i oklaskiwani przez bardzo wielu widzów. Kolejnym punktem imprezy był brawurowy pokaz tańca breakdance w wykonaniu grupy No Name z Włocławka. Ekwilibrystyczne popisy taneczne były nagradzane rzęsistymi brawami nie tylko najmłodszej części publiczności. Imprezę zamykał występ zdobywającego coraz większą popularność discopolowego zespołu Selfie. Żywiołowa reakcja publiczności, z którą wykonawcy znaleźli znakomity kontakt, tańce przed sceną i na scenie świadczyły najlepiej o tym, że Selfie w Kowalu bardzo się podobał. Całą imprezę, sądząc chociażby po frekwencji, można uznać za udaną, na co niewątpliwy wpływ miała bardzo ładna tego dnia pogoda. Naszych milusińskich ucieszył wielkich rozmiarów dmuchany zamek, po którego wnętrzu mogli się poruszać (gratis) wszyscy chętni, a także możliwość zrobienia sobie zdjęcia z żywymi maskotkami : tygryskiem i smerfem. Organizatorzy rozdali wśród dzieci 400 lodów i ponad 200 kręciołków przygotowanych przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu (podziękowania!). Bardzo ważną częścią tej imprezy były też liczne konkursy o tematyce ekologicznej, do udziału, w których zachęcały atrakcyjne nagrody ufundowane przez Urząd Marszałkowski. Najcenniejszą z nich - rower górski - zdobył Adrian Dybowski z Rakutowa. Nagrodę tę oraz pozostałe wręczył w imieniu fundatora członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Sławomir Kopyść. 19

20 Stadion miejski z nawodnieniem automatyki sterującej pracą całej instalacji. W świetle reflektorów stadionowych pracująca instalacja nawadniająca prezentuje się bardzo efektownie. Widać już jej pierwsze efekty. Instalacja kosztowała 45 tys. zł, choć miała kosztować 10 tys. zł mniej, ale na wniosek władz klubu za zgodą Rady Miasta - poszerzony i nieco zmieniony został zakres prac. W wyniku tej zmiany, oprócz płyty boiska piłkarskiego, nawadniany będzie także pas zieleni pomiędzy bieżnią i ogródkami działkowymi. Ponadto zastosowano inną, droższą automatykę, pozwalającą w przyszłości rozbudować instalację nawadniającą w taki sposób, aby - oprócz płyty głównej - podlewane było też boisko rezerwowe. W poniedziałek wieczorem 20 lipca br. nastąpił komisyjny odbiór instalacji nawadniającej płytę boiska piłkarskiego na stadionie miejskim im. Kazimierza Górskiego, przy ul. Dobiegniewskiej. Odbioru dokonali: wykonawca prac firma F.U.H. Świat Ogrodów z Włocławka, burmistrz Eugeniusz Gołembiewski oraz przedstawiciele klubu: honorowy prezes Tadeusz Proszkiewicz, obecny prezes Grzegorz Szefler oraz wieloletni piłkarz i trener Kujawiaka Kowal Jan Kwiatkowski. Instalacja, oprócz rur nawadniających o śnicy 63 mm, składa się: z 6 pełnoobrotowych zraszaczy, 11 zraszaczy sektorowych oraz Koncert carillonowy w Kowalu W niedzielę 28 czerwca 2015 r. o godzinie 15:00 w okolicach Centrum Społeczno-Kulturalnego Miasta Kowala odbył się niezwykły koncert, który był częścią obchodów Święta Województwa Kujawsko- -Pomorskiego. Około 60 mieszkańców naszego miasta, którzy zechcieli skorzystać z zaproszenia, mogło zapoznać się z niezwykłym instrumentem carillonem. Instrument ten składa się z kilkudziesięciu, różnych rozmiarów dzwonów i dzwonków, uruchamianych ręcznie za pomocą klawiatury. Sam instrument - często spotykany w zachodniej Europie - jest jednym z trzech znajdujących się w Polsce i jedynym - dzięki temu, że umieszczono go na specjalnej platformie na kołach - który może przemieszczać się w różne miejsca. W trakcie koncertu zaprezentowano wiele utworów muzyki klasycznej, a także musicalowej. Koncert na tyle się podobał, że publiczność poprosiła grającą na carillonie Magdalenę Cynk o bis. Warto dodać, że koncert w całości został sfinansowany ze środków samorządu województwa. 20

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

Finanse małych miast: stan obecny, zagrożenia i propozycje zmian

Finanse małych miast: stan obecny, zagrożenia i propozycje zmian Finanse małych miast: stan obecny, zagrożenia i propozycje zmian Dochody samorządów reguluje ustawa o dochodach JST z 2003 r. Na jej podstawie budżety samorządów gminnych składają się z: - dotacji rządowych

Bardziej szczegółowo

Spotkanie działkowców z władzami miasta Częstochowy.

Spotkanie działkowców z władzami miasta Częstochowy. Spotkanie działkowców z władzami miasta Częstochowy. W dniu 22 marca 2016 roku z inicjatywy Okręgowego Zarządu i Radnego Dariusza Kapinosa odbyło się spotkanie władz miasta z aktywem rodzinnych ogrodów

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów 10 11 października 2012 roku Warszawa, Hotel Sofitel Victoria ul. Królewska 11 zaprasza X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów Szanowni Państwo Przed nami jubileuszowa,

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r.

Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r. VI kadencja Porządek obrad:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r.

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Rada Miejska w Polkowicach Komisja Rewizyjna Polkowice, dnia 23 maja 2011 r. Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Posiedzenie odbyło

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXIV/451/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXIV/451/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXIV/451/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 30 października 2014 r. w sprawie upamiętnienia postaci gen. Kazimierza Sosnkowskiego poprzez wzniesienie poświęconego mu pomnika popiersia Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku Przewodniczący Rady Gminy Janusz Konieczny o godzinie 11-tej otworzył obrady XVII Sesji Rady Gminy. Po powitaniu radnych

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJE UCZESTNICTWA I PREFERENCJE W WYBORACH PREZYDENCKICH NA NIESPEŁNA DWA MIESIĄCE PRZED GŁOSOWANIEM NR 40/2015

DEKLARACJE UCZESTNICTWA I PREFERENCJE W WYBORACH PREZYDENCKICH NA NIESPEŁNA DWA MIESIĄCE PRZED GŁOSOWANIEM NR 40/2015 Warszawa, marzec 2015 ISSN 2353-5822 NR 40/2015 DEKLARACJE UCZESTNICTWA I PREFERENCJE W WYBORACH PREZYDENCKICH NA NIESPEŁNA DWA MIESIĄCE PRZED GŁOSOWANIEM Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. Protokół nr V/15 obrad sesji zwyczajnej Rady Powiatu Sulęcińskiego w świetlicy Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych

Bardziej szczegółowo

Wolne wnioski i zapytania (punkt 7 tematyki posiedzenia komisji). Wolnych wniosków i zapytań nie było. Na tym obrady Komisji zakończono.

Wolne wnioski i zapytania (punkt 7 tematyki posiedzenia komisji). Wolnych wniosków i zapytań nie było. Na tym obrady Komisji zakończono. Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Mienia Powiatu Rady Powiatu Bydgoskiego w dniu 6 czerwca 2014 r. w sali 408 Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący pan Andrzej

Bardziej szczegółowo

Młodzi Głosują W Y B O R Y P R E Z Y D E N C K I E

Młodzi Głosują W Y B O R Y P R E Z Y D E N C K I E Młodzi Głosują W Y B O R Y P R E Z Y D E N C K I E 2 0 1 5 Uprawnienia prezydenta Współprowadzi politykę zagraniczną Posiada prawo weta do ustaw sejmowych Zwierzchnik sił zbrojnych Zarządza wybory parlamentarne

Bardziej szczegółowo

Owocny początek kampanii PSLu

Owocny początek kampanii PSLu Owocny początek kampanii PSLu Napisano dnia: 2014-10-19 18:38:44 W sobotę 18 października we Lwówku Śląskim Polskie Stronnictwo Ludowe oficjalnie rozpoczęło kampanię wyborczą. W samo południe, Mariola

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 69/2009 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 października 2009r.

Protokół Nr 69/2009 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 października 2009r. Protokół Nr 69/2009 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 października 2009r. Obecni: 1. Grażyna Rek - Przewodnicząca Komisji 2. Waldemar Sikora - Zastępca Przewodniczącego 3. Halina Jusińska - Członek

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 5/2015. Proponuję, aby w przesłanym wraz z materiałami na komisję porządku obrad zamienić kolejność omawiania tematów.

Protokół nr 5/2015. Proponuję, aby w przesłanym wraz z materiałami na komisję porządku obrad zamienić kolejność omawiania tematów. BRM.0012.4.4.2015 Protokół nr 5/2015 posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Inowrocławia, odbytego w dniu 21 kwietnia 2015 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. OR.0002.9.2013.WD4 P R O T O K Ó Ł z XXXIII sesji Rady N R XXXIII/2013 Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 20 grudnia 2013r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. W obradach sesji uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta w Łańcucie na rok 2017 przyjęty na XXVI Sesji Rady Miasta Łańcuta w dniu 26 stycznia 2017 r.

PLAN PRACY Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta w Łańcucie na rok 2017 przyjęty na XXVI Sesji Rady Miasta Łańcuta w dniu 26 stycznia 2017 r. Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta w Łańcucie przyjęty na XXVI Sesji w dniu 26 stycznia 2017 r. I kwartał 1. Inwestycje w gminie - informacja z realizacji oraz planów 2. Informacja o stanie realizacji

Bardziej szczegółowo

Szacunkowy koszt realizacji obu stref uspokojonego ruchu wynosi 1 mln zł.

Szacunkowy koszt realizacji obu stref uspokojonego ruchu wynosi 1 mln zł. Szczecin, 13.12.2014 r. Szanowny Pan Piotr Krzystek Prezydent Miasta Szczecin Wnoszę o uwzględnienie w budżecie Miasta Szczecin na 2015 rok funduszy na zrealizowanie koncepcji uspokojenia ruchu opracowanych

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie kadencji samorządowców 2010 2014 Kwestionariusz Radnych Gminy Dopiewo

Podsumowanie kadencji samorządowców 2010 2014 Kwestionariusz Radnych Gminy Dopiewo Podsumowanie kadencji samorządowców 2010 2014 Kwestionariusz Radnych Gminy Dopiewo Dane podstawowe Imię (imiona): Sławomir Marek Nazwisko: Kurpiewski Wiek: 48 Miejsce zamieszkania: Reprezentowany w Radzie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r.

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Przewodnicząca Rady Powiatu Bożena Worek o godzinie 13:00 otworzyła XXXII sesję Rady Powiatu. Po powitaniu radnych i

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul.

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24 W sesji, której przewodniczył Tadeusz Kunaj Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

FIGURA PRZEKAZANA. Ta pieśnią zakończona została uroczystość.

FIGURA PRZEKAZANA. Ta pieśnią zakończona została uroczystość. FIGURA PRZEKAZANA O godzinie 10-00 w dniu 10.10.2016 r. została oficjalnie przekazana Społeczności Śremu oraz Władzom Samorządowym i Duchownym Figura Matki Bożej Wniebowziętej, która została odnowiona

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

IX WALNE ZEBANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO. Łęczyca, 27 czerwca 2015 r.

IX WALNE ZEBANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO. Łęczyca, 27 czerwca 2015 r. IX WALNE ZEBANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO Łęczyca, 27 czerwca 2015 r. Przedsięwzięcia zrealizowane lub współrealizowane przez Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego w okresie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta w Łańcucie na rok 2015 przyjęty na IV Sesji Rady Miasta Łańcuta w dniu 29 stycznia 2015 r.

PLAN PRACY Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta w Łańcucie na rok 2015 przyjęty na IV Sesji Rady Miasta Łańcuta w dniu 29 stycznia 2015 r. Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta w Łańcucie na rok 2015 przyjęty na IV Sesji w dniu 29 stycznia 2015 r. I kwartał 1. Inwestycje w gminie - informacja z realizacji oraz planów. 2. Informacja o stanie

Bardziej szczegółowo

VII KONGRES REGIONÓW WRZEŚNIA 2016 WROCŁAW

VII KONGRES REGIONÓW WRZEŚNIA 2016 WROCŁAW VII KONGRES REGIONÓW 26-27 WRZEŚNIA 2016 WROCŁAW Agenda 12:00 12:05 12:05 12:08 12:09 12:10 12:10 12:20 Rozpoczęcie konferencji prasowej. Roman Młodkowski, Dyrektor Programowy VII Kongresu Regionów Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

wtorek, 22 stycznia 2013 15/13

wtorek, 22 stycznia 2013 15/13 wtorek, 22 stycznia 2013 15/13 AKTUALNOŚCI: SESJA SPRZEDANA NA AUKCJI Dziś (22 stycznia) o godz. 13:54:03 zakończyła się internetowa, charytatywna aukcja zaproszenia na uroczystą sesję Rady Stołecznego

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER 04/2014. Zielona Góra

NEWSLETTER 04/2014. Zielona Góra NEWSLETTER 04/2014 Zielona Góra MSZ POSZUKUJE WYKONAWCY PROJEKTU STATUETKI NAGRODY SOLIDARNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ Ministerstwo Spraw Zagranicznych wraz z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie serdecznie zapraszają

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych

USTAWA z dnia r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych PROJEKT USTAWA z dnia... 2017 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych Art. 1. W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Kto wygra drugą turę wyborów prezydenckich 2015 r.?

Kto wygra drugą turę wyborów prezydenckich 2015 r.? Kto wygra drugą turę wyborów prezydenckich 2015 r.? Spróbujmy odpowiedzieć na to pytanie korzystając jedynie z oficjalnych wyników wyborów z pierwszej tury w podziale na województwa. Opieramy się zatem

Bardziej szczegółowo

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach JST

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach JST Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach JST Komitet Inicjatywy Ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

P u n k t 1. P u n k t 2

P u n k t 1. P u n k t 2 P R O T O K Ó Ł Nr 1/06 z posiedzenia KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW, ROLNICTWA I ROZWOJU GOSPODARCZEGO RADY GMINY JEŻÓW odbytego w dniu 4 grudnia 2006r. W posiedzeniu uczestniczyli: 1. Członkowie Komisji

Bardziej szczegółowo

Od 2003 roku w Jadachach działa Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju i Promocji Wsi Jadachy

Od 2003 roku w Jadachach działa Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju i Promocji Wsi Jadachy Witamy w Jadachach Jadachy to niewielka wieś należąca do gminy Nowa Dęba w województwie podkarpackim. Działa tutaj Zespół Szkół, Ludowy Zespół Sportowy i Ochotnicza Straż Pożarna. Słynie z pięknych o każdej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności

Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności ZESPÓŁ SZKÓL NR 7 IM. SZCZEPANA BOŃKOWSKIEGO W WARSZAWIE ZAPRASZA DO UDZIAŁU W MIĘDZYWOJEWÓDZKIM KONKURSIE CZUJĘ SIĘ OBYWATELEM RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 38. posiedzeniu Senatu do

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku Załącznik do Zarządzenia Nr 1658/2009 Burmistrza Krotoszyna z dnia 17 grudnia 2009 r. HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI ZAPROSZONE OSOBY,

Bardziej szczegółowo

III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Katowice, września 2013 roku III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP

III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Katowice, września 2013 roku III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP Strona1 III EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW KATOWICE, 16-18 WRZEŚNIA 2013 III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP www.kongresmsp.eu Strona2 ORGANIZATOR Regionalna Izba Gospodarcza

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I/10. Z I Sesji Rady Gminy w Słaboszowie odbytej w dniu 01 grudnia 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 oo i trwałą do godz. 13 oo.

PROTOKÓŁ Nr I/10. Z I Sesji Rady Gminy w Słaboszowie odbytej w dniu 01 grudnia 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 oo i trwałą do godz. 13 oo. PROTOKÓŁ Nr I/10 Z I Sesji Rady Gminy w Słaboszowie odbytej w dniu 01 grudnia 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 oo i trwałą do godz. 13 oo. Obradom przewodniczył Pan Józef Michta najstarszy wiekiem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W 2 0 1 5 R O K U Rada Powiatu Piaseczyńskiego uchwaliła budżet powiatu na 2015 rok w dniu 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Uroczystość 93 rocznicy powołania Służby Weterynaryjnej Państwa Polskiego 22 listopada 2011r.

Uroczystość 93 rocznicy powołania Służby Weterynaryjnej Państwa Polskiego 22 listopada 2011r. Uroczystość 93 rocznicy powołania Służby Weterynaryjnej Państwa Polskiego 22 listopada 2011r. W dniu 22.11.2011 w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się Uroczystość

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GOSTYNIA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GOSTYNIA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GOSTYNIA SPRAWOZDANIE BURMISTRZA SESJA RADY MIEJSKIEJ 29.01.2015 100 lat pani Antoniny 100 urodziny obchodziła w piątek 16 stycznia 2015 r. pani Antonina Ignaszewska

Bardziej szczegółowo

Szanowny Panie Premierze!

Szanowny Panie Premierze! Szanowny Panie Premierze! w związku z wydaniem przez Trybunał Konstytucyjny wyroku, stwierdzającego niezgodność z Konstytucją części przepisów, które określają system wpłat janosikowych dla samorządów

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie pod nazwą POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

Centrum Integracji Społecznej im. Jacka Kuronia w Bydgoszczy

Centrum Integracji Społecznej im. Jacka Kuronia w Bydgoszczy MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ im. Jacka Kuronia tel./fax.: 052 348-61-74 ul. Smoleńska 43, 85-871 Bydgoszcz e-mail: cis@cis.bydgoszcz.pl www.cis.bydgoszcz.pl

Bardziej szczegółowo

Protokół Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Stowarzyszenia Go w dniu 28.06.2014 r.

Protokół Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Stowarzyszenia Go w dniu 28.06.2014 r. Protokół Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Stowarzyszenia Go w dniu 28.06.2014 r. Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Stowarzyszenia Go zostało zwołane z inicjatywy Zarządu, zgodnie z 20 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Wszystko, co warto wiedzieć o samorządowych pieniądzach. Wpisany przez

Wszystko, co warto wiedzieć o samorządowych pieniądzach. Wpisany przez Stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie porządkowania budżetów samorządowych, w odpowiedzi na pytania Gminy", przedstawia Zofia Ogińska - Zastępca Dyrektora Biura Ministra Finansów. Jaka jest ocena

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15 Protokół nr 11/2015 Dnia 15 października 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 15 października 2015 r. Budżetowa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

Samorząd Równych Szans

Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans jest organizowany rokrocznie od 2009 r. Dotychczas zrealizowano: -7 edycji ogólnopolskich konkursu, -5 regionalnych edycji małopolskich,

Bardziej szczegółowo

Wiosenny finał IX Młodzieżowego Forum Śladami Łukasiewicza

Wiosenny finał IX Młodzieżowego Forum Śladami Łukasiewicza Wiosenny finał IX Młodzieżowego Forum Śladami Łukasiewicza Od szeregu lat marcowe Święto Patrona Szkoły obchodzone jest jako integralna część Młodzieżowego Forum Śladami Łukasiewicza. Wzorem lat ubiegłych

Bardziej szczegółowo

Geneza i główne założenia projektu. Anna Piaskowska Koordynator Projektu Instytut Studiów Energetycznych Sp. z o.o.

Geneza i główne założenia projektu. Anna Piaskowska Koordynator Projektu Instytut Studiów Energetycznych Sp. z o.o. Geneza i główne założenia projektu Anna Piaskowska Koordynator Projektu Instytut Studiów Energetycznych Sp. z o.o. Krótko o projekcie Projekt realizowany jest przez Instytut Studiów Energetycznych Sp.

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Oskar dla Mirosława Lecha, wójta gminy Korycin

Samorządowy Oskar dla Mirosława Lecha, wójta gminy Korycin Samorządowy Oskar dla Mirosława Lecha, wójta gminy Korycin Po raz 18. wręczono w Warszawie samorządowe Oskary, czyli nagrody im. Grzegorza Palki, nadawane przez Ligę Krajową za wybitne zasługi dla samorządu

Bardziej szczegółowo

Statut. Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem

Statut. Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem Statut Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem Statut Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem str 1 / 10 1 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40

PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40 PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40 Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Potrzeby młodzieży w moim powiecie

Potrzeby młodzieży w moim powiecie Potrzeby młodzieży w moim powiecie Raport z dyskusji o r g a n i z a t o r : p a r t n e r : P a t r o n a t y h o n o r o w e : Projekt finansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Społecznych

Bardziej szczegółowo

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego.

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dnia 26. września 2009r. odbyła się uroczystość nadania naszej szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dzień ten był dla nas dniem szczególnym,

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

Podziękowania naszych podopiecznych:

Podziękowania naszych podopiecznych: Podziękowania naszych podopiecznych: W imieniu swoim jak i moich rodziców składam ogromne podziękowanie Stowarzyszeniu za pomoc finansową. Dzięki działaniu właśnie tego Stowarzyszenia osoby niepełnosprawne

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

Analiza stron internetowych urzędów miast poświęconych konsultacjom społecznym w województwach: lubuskim, podlaski, pomorskim i warmińsko-mazurskim

Analiza stron internetowych urzędów miast poświęconych konsultacjom społecznym w województwach: lubuskim, podlaski, pomorskim i warmińsko-mazurskim Analiza stron internetowych urzędów miast poświęconych w województwach: lubuskim, podlaski, pomorskim i warmińsko-mazurskim Katarzyna Misiak Analiza, którą dokonałam, obejmuje cztery województwa: lubuskie,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2015 ISSN NR 63/2015 DECYZJE WYBORCZE POLAKÓW W EWENTUALNEJ II TURZE WYBORÓW PREZYDENCKICH

Warszawa, maj 2015 ISSN NR 63/2015 DECYZJE WYBORCZE POLAKÓW W EWENTUALNEJ II TURZE WYBORÓW PREZYDENCKICH Warszawa, maj 2015 ISSN 2353-5822 NR 63/2015 DECYZJE WYBORCZE POLAKÓW W EWENTUALNEJ II TURZE WYBORÓW PREZYDENCKICH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 9 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 144/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 16 października 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 144/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 16 października 2013 roku. P R O T O K Ó Ł NR 144/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 16 października 2013 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Związków Zawodowych

Przewodniczący Związków Zawodowych PROTOKÓŁ Nr 2/2008 z zebrania Rady Osiedla Na Skarpie z dnia 12 lutego 2008r. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Miejsce

Bardziej szczegółowo

PUNKT 1 Przyjęcie Protokołu Nr 16-1/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 27 stycznia 2016r.

PUNKT 1 Przyjęcie Protokołu Nr 16-1/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 27 stycznia 2016r. 1 BRMG-0012/KR-I/02/2016 PROTOKÓŁ NR 17-2/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 2 marca 2016 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa.

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2011 2014. Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Kraków, sierpień 2015 Polski Instytut Credit Management KRS 0000540469

Bardziej szczegółowo

1.2. Ordynacja większościowa (w zasadzie jednomandatowe okręgi wyborcze) w wyborach organów stanowiących JST.

1.2. Ordynacja większościowa (w zasadzie jednomandatowe okręgi wyborcze) w wyborach organów stanowiących JST. Ważna deklaracja przewodniczących ogólnopolskich organizacji gmin, powiatów i województw dotyczy problemów ustrojowych, finansowych, majątkowych oraz związanych z pozycją samorządu terytorialnego w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia z inauguracji projektu, która odbyła się 7 kwietnia 2010 r. w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Krotoszynie.

Wybrane zagadnienia z inauguracji projektu, która odbyła się 7 kwietnia 2010 r. w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Krotoszynie. Wybrane zagadnienia z inauguracji projektu, która odbyła się 7 kwietnia 2010 r. w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Krotoszynie. Inaugurację projektu nr WND-RPWP.02.02.02-30-089/08 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Tu powstała Polska upowszechnianie wiedzy i poprawa świadomości Polaków na temat rodowodu historycznego państwa polskiego

Tu powstała Polska upowszechnianie wiedzy i poprawa świadomości Polaków na temat rodowodu historycznego państwa polskiego Tu powstała Polska upowszechnianie wiedzy i poprawa świadomości Polaków na temat rodowodu historycznego państwa polskiego Kandydat do nagrody i tytułu Strażnik Dziedzictwa Rzeczypospolitej Custos Monumentorum

Bardziej szczegółowo

Janusz Gromek, Prezes Zarządu Narodowego. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

Janusz Gromek, Prezes Zarządu Narodowego. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ORGANIZATOR PARTNER MERYTORYCZNY ORGANIZATOR PARTNER MERYTORYCZNY I Międzynarodowe Forum Ekologiczne W dniach 16-18 września 2014 r. odbyło się I Międzynarodowe Forum Ekologiczne w Kołobrzegu. W Forum

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIM GARNIZONIE

ŚWIĘTO POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIM GARNIZONIE POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/129707,swieto-policji-w-kujawsko-pomorskim-garnizonie.html Wygenerowano: Sobota, 4 marca 2017, 18:27 Strona znajduje się w archiwum. ŚWIĘTO POLICJI

Bardziej szczegółowo

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 Tradycyjnie, 2 września młodzież Publicznego Gimnazjum im Papieża Jana Pawła II w Chorzelach rozpoczęła swoją wędrówkę przez kolejny rok szkolny 2013/2014.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.7.2015 PROTOKÓŁ z IX Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 11 sierpnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. Radna Pani

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 1/14. Komisja dokonała w dniu 16.01.2014 r. kontroli finansowej i statutowej Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej za 2013 rok.

PROTOKÓŁ nr 1/14. Komisja dokonała w dniu 16.01.2014 r. kontroli finansowej i statutowej Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej za 2013 rok. PROTOKÓŁ nr 1/14 Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w Dobrzyniu nad Wisłą z przeprowadzonej kontroli Rady i Zarządu Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej za rok 2013 sporządzony

Bardziej szczegółowo

Drogi samorządowe 12 lat po reformie

Drogi samorządowe 12 lat po reformie V Forum Polskiego Kongresu Drogowego Drogi samorządowe 12 lat po reformie Zbigniew Tabor Warszawa, 14 listopad 2011 Reforma administracji publicznej W dniu 13 października 1998 roku Sejm uchwalił ustawę

Bardziej szczegółowo

Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym Dla szkół Gimnazjalnych III edycja Instrukcje dla uczestnika 1. Przed przystąpieniem do rozwiązywania testu sprawdź, czy składa się on z 9 stron. Jeśli nie, zgłoś

Bardziej szczegółowo

CENTRUM SZKOLENIA POLICJI JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI. Strona znajduje się w archiwum.

CENTRUM SZKOLENIA POLICJI JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI. Strona znajduje się w archiwum. CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Źródło: http://csp.edu.pl/csp/aktualnosci/2719,jubileuszowe-uroczystosci.html Wygenerowano: Poniedziałek, 20 marca 2017, 14:20 Strona znajduje się w archiwum. JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych i Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 27.11.2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowe Rady Sołeckie

Młodzieżowe Rady Sołeckie Młodzieżowe Rady Sołeckie Projekt Nic o nas bez nas, nasz udział w demokracji Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Oświatowych w Widomej Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VIII/15 sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha VII kadencji, która odbyła się 25 maja 2015 roku

Protokół Nr VIII/15 sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha VII kadencji, która odbyła się 25 maja 2015 roku Protokół Nr VIII/15 sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha VII kadencji, która odbyła się 25 maja 2015 roku 25 maja 2015 roku sesja Rady Miejskiej Wałbrzycha rozpoczęła się o godz. 11 00, a zakończyła o godz.

Bardziej szczegółowo