Kompleksowe doradztwo prawne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kompleksowe doradztwo prawne"

Transkrypt

1 Kompleksowe doradztwo prawne

2

3 O nas kim jesteśmy? Kancelaria Foryś Wojciechowski powstała w 2004 roku w Krakowie i jest prowadzona przez radców prawnych: Agnieszkę Wojciechowską, Radosława Wojciechowskiego oraz Arkadiusza Forysia. Długoletnie doświadczenie zawodowe w pracy, zarówno w kancelariach prawnych jak i w charakterze in house lawyers pozwoliło nam stworzyć model współpracy z naszymi Klientami oparty na zaufaniu, znajomości biznesu naszych Klientów, indywidualnym podejściu i partnerstwie biznesowym. Jesteśmy zorientowaną na Klienta, nowocześnie zarządzaną i dynamiczną kancelarią prawną, która zapewnia efektywną i terminową obsługę w zakresie kompleksowego doradztwa prawnego. Naszym podstawowym zadaniem jest obsługa korporacyjna spółek, doradzając przy tym Klientom z zakresu niemal wszystkich dziedzin prawa gospodarczego. Jesteśmy otwarci na młodych i utalentowanych ludzi, regularnie gościmy praktykantów studentów prawa, w ramach realizowanego przez nas projektu współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA. Posługujemy się biegle językiem angielskim, bowiem większość naszych Klientów prowadzi także działalność eksportową lub utrzymuje stałe relacje z przedsiębiorstwami zagranicznymi. Współpracujemy także z kancelariami z różnych krajów Unii Europejskiej dzięki czemu służymy naszym Klientom kompleksową pomocą i wsparciem w rozwoju ich biznesu za granicą. Naszymi Klientami są zarówno mali i średni przedsiębiorcy, jak i spółki giełdowe oraz zagraniczne korporacje. Zaufali nam m.in.: Bank BPH SA i GE Money Bank SA, spółka inwestora międzynarodowego Bonarka City Center w Krakowie, spółka giełdowa ES SYSTEM S.A. czy Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z grupy kapitałowej PGNiG. Zapraszamy do współpracy.

4 Nasze wartości co nas wyróżnia? jesteśmy partnerem biznesowym naszych klientów wspieramy rozwój ich biznesu, doradzamy zarządzając ryzykiem prawnym oraz kreujemy korzystne biznesowo rozwiązania znamy branże i specyfikę działalności naszych Klientów rozumiemy uwarunkowania działalności Klientów co umożliwia nam proponowanie optymalnych rozwiązań szytych na miarę budujemy zaufanie oparte na bliskich relacjach i indywidualnym podejściu do każdej powierzonej nam sprawy nasze usługi oparte są na rzetelnej wiedzy fachowej i doświadczeniu zawodowym, a jakość obsługi i komunikacji z Klientami są dla nas priorytetem ś w i a d c z y m y k o m p l e k s o w e u s ł u g i p r a w n e dla Klientów, włączając w to analizę skutków podatkowych. Współpracujemy z notariuszami, doradcami podatkowymi, rzecznikami patentowymi, rzeczoznawcami majątkowymi, analitykami finansowymi i tłumaczami przysięgłymi posiadamy unikalne doświadczenie w zakładaniu spółek prawa cypryjskiego oraz reprezentowaniu Klientów (inwestorów tzw. beneficial owners) w tych spółkach, a od ponad 5 lat współpracujemy z prawnikami i doradcami cypryjskimi stosujemy elastyczne formy rozliczania naszego wynagrodzenia. Dzielimy ryzyko biznesowe z Klientami, dlatego tam, gdzie jest to możliwe stosujemy alternatywne metody rozliczania wynagrodzenia, takie jak success fee czy ryczałt

5 Nasze specjalizacje - czym się zajmujemy? Wiodącą dziedziną naszej działalności jest prawo gospodarcze, w tym przede wszystkim prawo kontraktów gospodarczych. Opracowujemy umowy w obrocie gospodarczym, począwszy od standardowych umów, wykorzystywanych w bieżącej działalności a skończywszy na specjalistycznych kontraktach dotyczących skomplikowanych procesów inwestycyjnych. Każda opracowywana czy opiniowana przez nas umowa uwzględnia również analizę podatkową jej skutków. Ponadto optymalizacja opodatkowania może być celem opracowania konkretnej umowy. Rozwinęliśmy praktykę prawa nieruchomości. Świadczymy doradztwo przy zawieraniu umów sprzedaży nieruchomości, które niejednokrotnie połączone są z opracowaniem kompleksowego badania stanu prawnego nieruchomości (audyt nieruchomości). Przygotowujemy projekty umów dla deweloperów. Jako doradcy prawni uczestniczymy w procesach budowlano-inwestycyjnych, w tym w prowadzeniu rozliczeń postinwestycyjnych w związku z kompleksowymi przedsięwzięciami. Wspieramy naszych Klientów w zakresie prawa korporacyjnego od wyboru optymalnej formy prowadzenia w Polsce działalności, zakładania spółek, ich przekształceń do bieżącego doradztwa w zakresie funkcjonowania spółek. Reprezentujemy Klientów w trakcie zgromadzeń wspólników, przygotowujemy dokumenty na posiedzenia organów spółek handlowych. Uczestniczymy również w projektach z zakresu M&A opracowując umowy inwestycyjne, przeprowadzając procesy audytu i reprezentując Zleceniodawców w negocjacjach dotyczących inwestycji kapitałowych. Nasze doświadczenie w zakładaniu spółek prawa cypryjskiego obejmuje wszelkie aspekty, od ukształtowania struktury korporacyjnej do osiągnięcia zamierzonego efektu optymalizacji podatkowej. Nasza specjalizacja obejmuje także indywidualne i zbiorowe prawo pracy, prawo zamówień publicznych oraz prawo energetyczne. Nasza praktyka procesowa dotyczy reprezentowania Klientów przed sądami powszechnymi oraz arbitrażowymi. Posiadamy poparte sukcesami doświadczenie w zakresie polubownego rozwiązywania sporów, prowadzenia mediacji oraz zawierania ugód. P R AWO C Y W I L N E UMOW Y H A N D LOW E P R AWO PRAC Y P R AWO W Ł A S N O Ś C I I N T E L E K T UA L N E J PR AWO ADMINISTR AC YJNE PR AWO ENERGET YCZNE P R AWO NIERUCHOMOŚCI P R AWO SPÓŁEK D O R A D Z T WO KORPOR AC YJNE P R AWO Z AMÓW I E Ń P U B L I C Z N YC H PR AWO PODATKOWE P R O C E S Y I P O LU B OW N E ROZWIĄ Z Y WANIE SPORÓW

6 Nasze doświadczenie i klienci, którzy nam zaufali Nasi Klienci to zarówno polscy, jak i zagraniczni przedsiębiorcy. Przykładowe projekty, jakie zrealizowała nasza kancelaria: reprezentowanie przed sądem rejestrowym i doradztwo prawne na rzecz banków: Banku BPH S.A. i GE Money Bank S.A. uczestniczących w procesie fuzji prowadzenie negocjacji, zawieranie ugód, reprezentowanie przed sądem arbitrażowym w związku z rozliczeniem inwestycji budowlanej Centrum Handlowe Bonarka City Center w Krakowie spółka inwestora głównego kompleksowa i bieżąca obsługa prawna: sześciu spółek z grupy deweloperskiej UNIVERS, spółki Arch Development Group Sp. z o.o. opracowanie dla Halcash CEE Sp. z o.o., spółki z sektora usług finansowych, modelu współpracy z podmiotem zagranicznym dysponującym prawami do systemu Hal- CASH obsługującego wypłaty pieniędzy z bankomatów przy użyciu kodu otrzymanego sms-emprzygotowanie koncepcji pozyskania inwestorów finansowych, bieżące doradztwo korporacyjne i w zakresie kontraktów handlowych opracowanie dla spółki giełdowej ES SYSTEM S.A. kompleksowych rozwiązań w zakresie sprzedaży sprzętu oświetleniowego dla potrzeb dużych inwestycji (budynki użyteczności publicznej, inwestycje infrastrukturalne, modernizacje oświetlenia, centra handlowe i logistyczne), w tym także dedykowanych modeli zabezpieczeń transakcji dla spółki AMC Polska Sp. z o.o. przygotowanie i opiniowanie umów o pozyskania finansowania zagranicznych inwestycji (Project finance, inżynieria finansowa), opracowanie koncepcji optymalnych zabezpieczeń kontraktowych, bieżące doradztwo korporacyjne dla Albert Polska Sp. z o.o. - dystrybutora parafarmaceutyków, artykułów medycznych i rehabilitacyjnych, opracowywaliśmy umowy dystrybucyjne i handlowe, reprezentowaliśmy Spółkę w procedurze rejestracji i zgłoszeń kosmetyków, świadczymy doradztwo w zakresie prawa pracy dla Segafredo Zanetti Poland Sp. z o.o. będącej spółką córką międzynarodowego koncernu działającego w branży kawowej doradztwo w zakresie prawa pracy (projekty kontraktów oraz umów o pracę, projekty Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania; restrukturyzacja zatrudnienia oraz reprezentacja w postępowaniach sądowych w sprawach pracowniczych) bieżące doradztwo dla Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z grupy kapitałowej Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG), głównie w zakresie nowych inwestycji w infrastrukturę do przesyłu gazu ziemne-

7 go, w tym także przygotowanie opracowań dotyczących produkcji z gazu ziemnego energii elektrycznej w skojarzeniu z ciepłem (kogeneracja) bieżąca obsługa spółki ES- SYSTEM NT Sp. z o.o., rozpoczynającej działalność w specjalnej strefie ekonomicznej w zakresie produkcji m.in. paneli fotowoltaicznych, obejmująca zarówno nabycie gruntu w SSE, uzyskanie zezwolenia na działalność w SSE, przygotowanie i negocjacje umów o roboty budowlane jak i umowy dotyczące zakupu linii technologicznych oraz urządzeń i wyposażenia zakładu produkcyjnego założenie spółki cypryjskiej celem optymalizacji podatkowej z uwzględnieniem istniejącej struktury korporacyjnej grupa spółek powiązanych z inwestorem finansowym z branży IT i rynku nieruchomości łączenie spółek prawa cypryjskiego koordynowanie tego procesu na zlecenie spółki córki działającej na rynku Europy Środkowej i Wschodniej Solidex S.A. - doradztwo w ramach kontraktu wdrażania i budowy sieci informatycznej Kujawsko Pomorska Sieć Informatyczna; doradztwo w ramach wynajmu ekskluzywnej powierzchni biurowej dla warszawskiego oddziału Spółki oraz doradztwo w zakresie spraw korporacyjnych dla spółki z sektora gospodarowania odpadami doradztwo w postępowaniach o uzyskanie zamówienia, przygotowujemy protesty i odwołania, reprezentacja przed Zespołem Arbitrów przy Urzędzie Zamówień Publicznych sądowe odzyskiwanie nieruchomości (kamienicy) w Krakowie wraz z ustalaniem stanu prawnego (kwestie zarządu, najmu) na zlecenie klienta indywidualnego zagranicznego sądowe odzyskiwanie mienia zagarniętego po II wojnie światowej na zlecenie osób prywatnych spadkobierców właściciela nieruchomości pomoc prawna w zakresie prowadzenia sporów po zakończeniu inwestycji dla Hochtief Polska Sp. z o.o. Oddział w Krakowie D e w e lo p e r z y G E N E R A L N I W Y K O N AW C Y I A R C H I T E K C I U s łu g i pa r a - f i n a n s o w e K o n s u lt i n g P r o j e c t f i n a n c e T E L E I N F O R M AT Y K A D Y S T R Y B U C J A A G D P R O D U K C J A I D Y S T R Y B U C J A Ż Y W N O Ś C I N I E R U C H O M O Ś C I P R O D U K C J A I D Y S T R Y B U C J A O Ś W I E T L E N I A P R O D U K C J A I D Y S T R Y B U C J A K AW Y S P R Z E D A Ż S A M O C H O D Ó W I N W E S TO R Z Y P R Y WAT N I P R O D U K C J A I D Y S T R Y B U C J A W Y R O B Ó W PA R A FA R M A C E U T YC Z N YC H

8 Kim są wspólnicy? Radosław Wojciechowski radca prawny Agnieszka Wojciechowska radca prawny Arkadiusz Foryś radca prawny Absolwent prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Praktykował w warszawskim oddziale amerykańskiej kancelarii prawnej. Obsługą prawną zajmuje się od 1999 roku początkowo pracując w dziale prawnym dużego przedsiębiorstwa z branży motoryzacyjnej, a następnie współpracując ze spółką giełdową z sektora technologii oświetleniowych. Reprezentował polskich przedsiębiorców w sporach z zagranicznymi kontrahentami, m.in. w zakresie nieuczciwej konkurencji i prawa własności intelektualnej. Był odpowiedzialny za konstruowanie taryf i regulaminów z zakresu prawa energetycznego. Był autorem wielu projektów restrukturyzacji przedsiębiorstw, w tym także mających na celu optymalizację podatkową. Odpowiada za opracowywanie rozwiązań mających na celu efektywne korzystanie przez spółki i ich udziałowców z wypracowanego zysku, w tym także z udziałem podmiotów zagranicznych. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, w szczególności z zakresu prawa podatkowego. Zajmuje się także prawem pracy, ze szczególnym uwzględnieniem motywacyjnych systemów wynagrodzeń, restrukturyzacji zatrudnienia oraz sporów ze związkami zawodowymi. Uczestnik licznych szkoleń, warsztatów i konferencji dotyczących cypryjskich i luksemburskich narzędzi strukturyzacji podatkowej. W kancelarii odpowiedzialny za praktykę cywilną i gospodarczą oraz doradztwo podatkowe. Od 2006 członek Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A. Absolwent prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła kursy prawa międzynarodowego organizowane przez Catholic University of America. Jest autorem monografii z zakresu prawa spółek Proces zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Obsługą prawną zajmuje się od 1999 roku początkowo współpracując z dużą krakowską kancelarią prawną, a następnie pracując w dziale prawnym spółki z sektora IT. Koordynowała i uczestniczyła w projektach kapitałowych związanych z wejściem inwestorów zagranicznych do polskich spółek z branży chemicznej, gospodarki komunalnej oraz sektora IT. Reprezentowała Klientów w licznych negocjacjach z udziałem kontrahentów zagranicznych. Dla Klientów negocjowała wiele umów dotyczących współpracy z uznanymi światowymi producentami oprogramowania oraz sprzętu komputerowego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie reprezentowania klientów w toku postępowań o uzyskanie zamówienia publicznego. Prowadzi sprawy związane z odzyskiwaniem mienia zagarniętego po II wojnie światowej, pożydowskiego. W kancelarii odpowiedzialna za opiniowanie umów gospodarczych, reprezentowanie klientów w negocjacjach handlowych, kontakty z doradcami cypryjskimi, projekty związane z rynkiem zamówień publicznych oraz obsługę Klientów z branży IT oraz działalność pro bono. Od 2006 r. członek Rady Nadzorczej Solidex S.A., a od 2010 Przewodnicząca Rady Nadzorczej; od 2009 r. Przewodnicząca Rady Nadzorczej Halcash CEE Sp. z o.o. Absolwent prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości. Obsługą prawną zajmuje się od 1997 roku. Współpracował przez okres ośmiu lat z jedną z większych krakowskich kancelarii prawnych. Przeprowadzał audyty prawne przedsiębiorstw, brał udział w przygotowaniu prospektów emisyjnych oraz umów inwestycyjnych, prowadził stałą obsługę prawną przedsiębiorstwa energetycznego. Specjalizuje się w umowach oraz sporach sądowych z zakresu prawa konkurencji oraz własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony znaków towarowych. Zajmuje się również sprawami z zakresu prawa pracy w tym, w szczególności problematyką zbiorowego prawa pracy. Dodatkowo w zakresie jego specjalizacji znajduje się szeroko rozumiana problematyka prawna rynku nieruchomości, w tym w zakresie ochrony przed naruszeniami prawa własności, jak również przygotowanie umów oraz reprezentowanie klienta wobec kontrahentów oraz przed organami administracyjnymi w procesie inwestycyjnym. Posiada bogate doświadczenie procesowe, zastępował Klientów przed sądem arbitrażowym. W kancelarii odpowiedzialny jest za sektor rynku nieruchomości i praktykę procesową.

9

10 Kontakt ze wspólnikami Agnieszka Wojciechowska Arkadiusz Foryś Radosław Wojciechowski Foryś Wojciechowski Spółka Komandytowa Plac Lasoty 3/ Kraków Tel. +48 (12) Fax +48 (12)

OFERTA USŁUG PRAWNYCH

OFERTA USŁUG PRAWNYCH OFERTA USŁUG PRAWNYCH Kancelaria Michalak Kosicka Zawolski i Partnerzy Radcowie Prawni to zespół ponad 20 prawników wyspecjalizowanych we wszystkich dziedzinach prawa. Klienci doceniają nasze interdyscyplinarne

Bardziej szczegółowo

{ Doradzamy przedsiębiorcom }

{ Doradzamy przedsiębiorcom } { Doradzamy przedsiębiorcom } 04 06 08 10 Biznes to nasza domena Bezpieczeństwo prawne wpisane jest w mądrą strategię Kancelaria prawna Twój czas to pieniądz Księgi rachunkowe i podatkowe Wyróżnia nas

Bardziej szczegółowo

BCC2014 Edycja 12. Firmy doradcze i kancelarie prawnicze

BCC2014 Edycja 12. Firmy doradcze i kancelarie prawnicze BCC2014 Edycja 12 Firmy doradcze i kancelarie prawnicze BCC Firmy doradcze i kancelarie prawnicze Wydawnictwa Business Centre Club: GAZETA BCC Klubowy miesięcznik BCC o sprawach najważniejszych dla polskich

Bardziej szczegółowo

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych 28-29 maja 2012 roku Hotel OSSA, Ossa CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Szanowni Państwo, Pragnę Państwa serdecznie

Bardziej szczegółowo

broszura informacyjna kancelaria-lbc.pl

broszura informacyjna kancelaria-lbc.pl broszura informacyjna kancelaria-lbc.pl O KANCELARII O KANCELARII Działamy po to, aby Twoja firma mogła zająć się już tylko biznesem... 1 Stanowimy kancelarię radców prawnych zajmującą się kompleksowym

Bardziej szczegółowo

KPS V KONGRES. 4-5 marca 2014 roku. Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance PRAWNIKÓW SEG 2014. www.seg.org.

KPS V KONGRES. 4-5 marca 2014 roku. Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance PRAWNIKÓW SEG 2014. www.seg.org. 4-5 marca 2014 roku Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance Szanowni Państwo, W imieniu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych pragnę Państwa zaprosić na V Kongres Prawników Spółek

Bardziej szczegółowo

Łączymy znajomość prawa oraz praktyczną wiedzę o biznesie

Łączymy znajomość prawa oraz praktyczną wiedzę o biznesie Łączymy znajomość prawa oraz praktyczną wiedzę o biznesie Skuteczność naszych rozwiązań opiera się zarówno na prawniczej wiedzy, jak i znajomości zasad prowadzenia biznesu O nas Kancelaria Dubiński Fabrycki

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE BIURA. Finanse IP / IT Spory Sądowe / Arbitraż / Mediacje Podatki Prawo upadłościowe Prawo umów Zamówienia publiczne

O FIRMIE BIURA. Finanse IP / IT Spory Sądowe / Arbitraż / Mediacje Podatki Prawo upadłościowe Prawo umów Zamówienia publiczne O FIRMIE Kancelaria Prawnicza Windmill Gąsiewski & Roman została utworzona jako firma prawnicza specjalizująca się w prawie korporacyjnym i gospodarczym w listopadzie 1996 roku. W latach 1997-1999 Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne aspekty

Prawne i praktyczne aspekty ZAGADNIENIA GŁÓWNE PRELEGENCI Problematyczne kwestie realizacji polityki organizacyjnej spółki matki w kontekście ograniczeń wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych Wyznaczanie wspólnych celów interes

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne aspekty

Prawne i praktyczne aspekty ZAGADNIENIA GŁÓWNE PRELEGENCI Problematyczne kwestie realizacji polityki organizacyjnej spółki matki w kontekście ograniczeń wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych Wyznaczanie wspólnych celów interes

Bardziej szczegółowo

Ramowa oferta współpracy w zakresie obsługi prawnej.

Ramowa oferta współpracy w zakresie obsługi prawnej. Ramowa oferta współpracy w zakresie obsługi prawnej. Wrocław Prezentowana oferta składa się z następujących części: I. Prezentacja Kancelarii CASUS, ZARZYCKA & Wspólnicy. II. Prezentacja prawników Kancelarii.

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia Główne. Prelegenci. 1 2 października 2014 r. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl. Hotel Marriott, Warszawa

Zagadnienia Główne. Prelegenci. 1 2 października 2014 r. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl. Hotel Marriott, Warszawa Zagadnienia Główne Prelegenci Obowiązki na strony procesu budowlanego nakładane przez prawo budowlane oraz prawo cywilne Zasady wykładni klauzul FIDIC Dokumentowanie roszczeń na etapie realizacji inwestycji

Bardziej szczegółowo

C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8

C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8 C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Instytut Rachunkowości i Podatków Sp. z o.o. ul. Szpitalna 1, 00-020 Warszawa tel. 022 464 97 05, 022 464 97 17, faks 022 537 01 90 NIP: 525-22-54-518 Kim

Bardziej szczegółowo

PARTNER WYDANIA WSCHODZĄCYCH GWIAZD PRAWA

PARTNER WYDANIA WSCHODZĄCYCH GWIAZD PRAWA PARTNER WYDANIA WCHODZĄCYCH GWIAZD PRAWA D2 30 wschodzących gwiazd prawa zamiast wstępu PAJA POMAGA TALENTOWI Jadwiga ztabińska redaktor naczelna Dziennika Gazety Prawnej Być gwiazdą prawniczego świata!

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUG PRAWNICZYCH

OFERTA USŁUG PRAWNICZYCH WHERE LAW MEETS BUSINESS Ł. Kulicki, N. Młynarczyk Spółka Cywilna ul. Bracka 11/13 lok. 93, 00-501 Warszawa NIP: 7010403565, REGON: 146969096 www.km-legal.com.pl KONTAKT: biuro@km-legal.com.pl OFERTA USŁUG

Bardziej szczegółowo

Corporate Legal Counsel 2011

Corporate Legal Counsel 2011 II Forum 8-9 lutego 2011 Radisson BLU Centrum Hotel, Warszawa Corporate Legal Counsel 2011 Prawo i Biznes najważniejsze spotkanie Branży Prawniczej! unikalna możliwość osobistego spotkania najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia Główne. Prelegenci. 1 2 października 2014 r. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl. Hotel Marriott, Warszawa

Zagadnienia Główne. Prelegenci. 1 2 października 2014 r. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl. Hotel Marriott, Warszawa Zagadnienia Główne Prelegenci Obowiązki na strony procesu budowlanego nakładane przez prawo budowlane oraz prawo cywilne Zasady wykładni klauzul FIDIC Dokumentowanie roszczeń na etapie realizacji inwestycji

Bardziej szczegółowo

OFERTA KANCELARII SQLEGAL ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI JACEK REPS, PAWEŁ MARCINKIEWICZ, KRZYSZTOF WAWRZYNIAK, JACEK CZARNOHORSKI SPÓŁKA PARTNERSKA

OFERTA KANCELARII SQLEGAL ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI JACEK REPS, PAWEŁ MARCINKIEWICZ, KRZYSZTOF WAWRZYNIAK, JACEK CZARNOHORSKI SPÓŁKA PARTNERSKA OFERTA KANCELARII SQLEGAL ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI JACEK REPS, PAWEŁ MARCINKIEWICZ, KRZYSZTOF WAWRZYNIAK, JACEK CZARNOHORSKI SPÓŁKA PARTNERSKA WSTĘP I. INFORMACJE OGÓLNE O KANCELARII II. ZAKRES USŁUG

Bardziej szczegółowo

KPS IV KONGRES. 12-13 lutego 2013 roku. Hotel OSSA w Ossie PRAWNIKÓW SEG 2013

KPS IV KONGRES. 12-13 lutego 2013 roku. Hotel OSSA w Ossie PRAWNIKÓW SEG 2013 KPS IV KONGRES PRAWNIKÓW SEG 2013 12-13 lutego 2013 roku Hotel OSSA w Ossie KPS IV KONGRES PRAWNIKÓW SEG 2013 Szanowni Państwo, W imieniu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych pragnę Państwa zaprosić na

Bardziej szczegółowo

Implementacja Dyrektywy UCITS V - kluczowe zmiany dla TFI i depozytariuszy

Implementacja Dyrektywy UCITS V - kluczowe zmiany dla TFI i depozytariuszy 26-27 listopada 2014 r., Hotel Marriott, Warszawa Główne Zagadnienia Biorąc udział w warsztatach otrzymują Państwo 10 punktów szkoleniowych do przedstawienia w Krajowej Radzie Radców Prawnych Problematyczne

Bardziej szczegółowo

Prelegenci: 42 Praktyków Prezesów,

Prelegenci: 42 Praktyków Prezesów, 28-29 lutego 2012 Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa III Forum Corporate Legal Counsel 2012 Doroczne, najważniejsze spotkanie Branży Prawniczej! 42 Prelegentów: Prezesów, Dyrektorów Działów Prawnych

Bardziej szczegółowo

Dzielimy się wiedzą. Zapraszam do zapoznania się z Ernst & Young, naszymi ludźmi i projektami. Nasza wiedza jest do Państwa dyspozycji.

Dzielimy się wiedzą. Zapraszam do zapoznania się z Ernst & Young, naszymi ludźmi i projektami. Nasza wiedza jest do Państwa dyspozycji. Najlepsze strony Dzielimy się wiedzą Dzielimy się wiedzą Firma Ernst & Young obecna jest na polskim rynku już od ponad dwudziestu lat. W tym czasie wielokrotnie dostosowywaliśmy naszą ofertę do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o. ul. Głogowska 100/6; 60-263 Poznań kancelaria@kdadp.pl; www.kdadp.pl,

Bardziej szczegółowo

Wzajemna relacja odpowiedzialności w procesie budowlanym

Wzajemna relacja odpowiedzialności w procesie budowlanym Warszawa GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI Nowe zasady gwarancji i rękojmi Problematyka solidarnej odpowiedzialności uczestników procesu budowlanego Posługiwanie się podwykonawcami w procesie inwestycyjno-budowlanym

Bardziej szczegółowo

KONTRAKTY MENEDŻERSKIE

KONTRAKTY MENEDŻERSKIE Strona tytułowa Główne zagadnienia Biorąc udział w warsztatach otrzymają Państwo 12 punktów do przedstawienia w KRRP. Wybór formy zatrudnienia menedżera optymalny sposób współpracy Zasady zawierania kontraktów

Bardziej szczegółowo

www.grupastrategia.com Grupa Strategia

www.grupastrategia.com Grupa Strategia www.grupastrategia.com Grupa Strategia Strategic Planning Corporate Governance Business Development Corporate Finance Audit Tax Legal Services Real Estate Civil Engineering Expertise IT Consulting Training

Bardziej szczegółowo

Konferencja portalu TaxFin.pl. Podatki CIT i VAT. - istotne zmiany w praktyce. 15 16 maja 2012 r., hotel Marriott, Warszawa. Sponsorzy Konferencji:

Konferencja portalu TaxFin.pl. Podatki CIT i VAT. - istotne zmiany w praktyce. 15 16 maja 2012 r., hotel Marriott, Warszawa. Sponsorzy Konferencji: Konferencja portalu TaxFin.pl Podatki CIT i VAT - istotne zmiany w praktyce 15 16 maja 2012 r., hotel Marriott, Warszawa Sponsorzy Konferencji: Partnerzy merytoryczni: Partnerzy: Patroni medialni: Prowadzący:

Bardziej szczegółowo

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa.

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa. Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa.pl RAPORT ROCZNY 2013 Jesteś odpowiedzialny wyłącznie za zapłatę

Bardziej szczegółowo

Obsługa prawna sektora IT

Obsługa prawna sektora IT Obsługa prawna sektora IT KANCELARIA GESSEL Kancelaria GESSEL oferuje wyspecjalizowaną pomoc prawną dla spółek z branży IT. Oferujemy usługi doradztwa prawnego wszelkiego rodzaju podmiotom branży IT, w

Bardziej szczegółowo

5-6 listopada 2014 roku, Ekspansja zagraniczna spółek giełdowych. Hotel Narvil Conference & Spa w Serocku

5-6 listopada 2014 roku, Ekspansja zagraniczna spółek giełdowych. Hotel Narvil Conference & Spa w Serocku ORGANIZATOR IX 2014 Ekspansja zagraniczna spółek giełdowych 5-6 listopada 2014 roku, Hotel Narvil Conference & Spa w Serocku PATRONAT HONOROWY Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego IX 2014 Szanowni

Bardziej szczegółowo