Realizacja strategii wzrostu wartości PKN ORLEN S.A. Igor Chalupec, Prezes Zarządu Wrzesień 2006 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Realizacja strategii wzrostu wartości PKN ORLEN S.A. Igor Chalupec, Prezes Zarządu Wrzesień 2006 r."

Transkrypt

1 Realizacja strategii wzrostu wartości PKN ORLEN S.A. Igor Chalupec, Prezes Zarządu Wrzesień 26 r. 1

2 Proces nabycia Mažeikių Nafta aktualizacja PKN ORLEN konsekwentnie realizuje kolejne etapy na drodze do zamknięcia transakcji 2 kw. 26 Yukos International UK B.V., rząd litewski oraz PKN ORLEN podpisały umowę sprzedaży odpowiednio 53,7% (26 maj) i 3,6% (9 czerwca) akcji Mažeikių Nafta Zgoda rządu litewskiego na transakcję z Yukos Int. UK B.V. Działania, już zrealizowane w celu zamknięcia transakcji Zgoda Parlamentu Litewskiego na transakcję z rządem litewskim Zrzeczenie się przez rząd litewski prawa pierwokupu w stosunku do akcji Yukos Int. UK B.V. Zgoda Komisji Antymonopolowej na Ukrainie Zgoda ze strony organów antymonopolowych w USA Działania, do zrealizowania celem zamknięcia transakcji Zgoda Komisji Europejskiej PKN ORLEN złoży aplikację o zgodę na transakcję nabycia większości akcji Mažeikių Nafta Kiedy warunki zamknięcia transakcji zostaną spełnione Równoczesne zamknięcie obydwu transakcji, spodziewane w 4kw br. Po zamknięciu transakcji Ogłoszenie obowiązkowego wezwania na skup 5,64% akcji pozostających w obrocie giełdowym 2

3 Proces nabycia Mažeikių Nafta aktualizacja Aranżacja finansowania na zaawansowanym etapie Źródła finansowania transakcji nabycia Mažeikių Nafta W mln USD Pakiet 1% akcji pozostaje w rękach Rządu Litwy Częściowe wykorzystanie istniejących linii kredytowych Środki własne PKN ORLEN 25 Nowe finansowanie pod akwizycję Zapłata za MN 2 8 ETAP 1: Przygotowanie środków własnych Posiadana gotówka w 3kw 6 ok. 25 mln USD ETAP 2: Aranżacja nowego finansowania Kredyt rewolwingowy 8 mln EUR (5 lat z opcją przedłużenia) Kredyt pomostowy 8 mln EUR (do 12 miesięcy) ETAP 3: Refinansowanie kredytu pomostowego Emisja obligacji na rynku europejskim (4 kwartał 26 lub pierwsze półrocze 27) 3

4 Proces nabycia Mažeikių Nafta aktualizacja Mažeikių Nafta będzie od razu włączona w koncepcję zarządzania segmentowego Wykorzystanie doświadczeń z integracji z Unipetrolem Przejęcie kontroli i jednoczesna integracja MN w struktury zarządzania segmentowego PKN ORLEN w znacznym stopniu przyśpieszy proces, Pozwoli na szybsze tempo tworzenia wartości w MN Stworzy możliwość uruchomienia szeregu zmian w PKN ORLEN Stopniowe podejście do integracji (np. w Unipetrol) Przyśpieszone segmentowe podejście do integracji w Mažeikių Nafta Przejęcie kontroli (~1 rok) Integracja (~1 rok) Realizacja dalszych możliwości wzrostu i zwiększania wartości Natychmiastowa integracja, począwszy od Dnia 1 (1-1,5 roku) Realizacja dalszych możliwości wzrostu i zwiększania wartości 4

5 Integracja PKN ORLEN z Unipetrolem Realizacja Programu Partnerstwo zgodnie z planem EBITDA* Unipetrol w średnich war. makroekonomicznych, 24 w mln EUR Wynik bazowy z roku 24 Efekt programu Partnerstwo Procentowy wzrost EBITDA 45% 34 Ponad 3 mln EUR zostało zrealizowane już w 25 r Efekty Programu Partnerstwa Prawie 4 mln EUR w 1H 26 w war. makroekonomicznych 24 Liderzy Programu Partnerstwo : W mln EUR za okres 1H 6 Uniraf : 16,1 Chemopetrol: 14, ,1 22,6 Wynik operacyjny 24 ** Wynik w 28 *** w warunkach z roku 24 1kw 26 2 kw 26 * Skonsolidowany wskaźnik EBITDA obejmuje Unipetrol, Unipetrol Rafinerie, Paramo, Chemopetrol, Kaučuk, Spolana, Benzina pełna konsolidacja, Česká Rafinérská konsolidacja metodą proporcjonalną, Agrobohemie i Aliachem konsolidacja metodą kapitałową. W kalkulacji wskaźnika EBITDA nie uwzględniono efektów ewentualnej sprzedaży aktywów ** Skorygowane o nakłady jednorazowe oraz wydatki nadzwyczajne i nieoperacyjne *** Prognozowany wskaźnik EBITDA obliczony w stałych warunkach makroekonomicznych z 24 r.: cena ropy Brent 38,2 USD/b, różnica między ceną ropy Brent a Ural 4,1USD/b, marża rafineryjna 3,6 USD/b, kurs wymiany 1 EUR = 31,9 CZK Źródło: Unipetrol 5

6 Integracja PKN ORLEN z Unipetrolem Zaawansowane przygotowanie do wprowadzenia zarządzania segmentowego Finalizacja przygotowań do fazy wdrożenia zarządzania segmentowego czerwiec 6 3kw 6 4kw 6-27 Faza 1 Przyjęcie koncepcji Faza 2 Przygotowanie Faza 3 Wdrożenie Główne działania podjęte w ramach wdrażania zarządzania segmentowego Zdefiniowanie zakresu podziału funkcji produkcyjnych, sprzedażowych oraz funkcji wsparcia Przygotowanie planu powiązania segmentów Unipetrolu i PKN ORLEN Dokonanie centralizacji wszystkich funkcji (korporacyjnych i operacyjnych) Powiązanie segmentów funkcjonalnych (np. zakupy, IT) z menedżerami funkcjonalnymi PKN ORLEN jako wykonawcami Shared Service Center (SSC wspólne centrum usług np. Finanse i Rachunkowość, Podatki, HR, Dział prawny, IT, Zaopatrzenie, Zakupy, Remonty) Wsparcie przy realizacji synergii poprzez stworzenie segmentów funkcjonalnych w Unipetrolu 6

7 Integracja PKN ORLEN z Unipetrolem Podział na funkcje produkcyjne i sprzedażowe w kluczowych spółkach Produkcja/ rafinacja Rafinacja Petrochemia Detal Oleje/Asfalty Česká Rafinerská Produkcja Chemopetrol Rafinacja UNIPETROL działalność oleje/ asfalty* Sprzedaż UniRaf Sprzedaż Chemopetrol ** Benzina UniTrade Hurt Funkcje wsparcia Centrum korporacyjne Shared services: Finanse i rachunkowość, Podatki, HR, Dział prawny, IT, Zaopatrzenie, Zakupy, Remonty UNIPETROL, a.s.: Kontroling, Strategia, Planowanie, Zarządzanie ryzykiem, Zarządzanie zmianą, Audyt Wewnętrzny * Potencjalna integracja sprzedaży paliw w Paramo z UniRaf ** Potencjalna integracja sprzedaży olefin z UniRaf Segmenty PKN ORLEN 7

8 Integracja PKN ORLEN z Unipetrolem Inicjatywy w obszarze zarządzania kadrami Wprowadzenie systemu MBO w Unipetrolu: Celem dalszego powiązania z PKN ORLEN wdrażany jest sytem MBO (Zarządzanie przez cele) Komitet MBO koordynujący i monitorujący cele (finansowe i operacyjne) rozpocznie pracę w 4kw 26. Programem zostaną objęte 224 osoby w 26 r. i kolejne 172 osoby w 27 r. (W całym Koncernie PKN ORLEN programem objęto 83 osoby, a od 27 r. będą to osoby) Nowe narzędzia w zarządzaniu zasobami ludzkimi: Nowe narzędzia umożliwą efektywniejsze wykorzystanie zasobów ludzkich: Projekt Sukcesji Ocena ryzyka dla pracowników z wysokim potencjałem zawodowym Indywidualny Plan Rozwoju 8

9 Otoczenie makroekonomiczne Duże fluktuacje marży i dyferencjału. Dane do 25 września 26 r. Kursy wymiany średnie 1 Marża rafineryjna $4./b średnia w 3QTD 26 3 Spadek o 34% r/r oraz 29% kw/kw 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 PLN/USD 2kw ' 26 PLN/EUR 2kw ' PLN/USD 26E PLN/EUR 26E 3kw ' Q 6 25 września 1 kwi 6 1 maj 6 1 cze 6 1 lip 6 1 sie 6 1 wrz kw ' E 3kw ' 26 3kw 6 25 września 1 kwi 6 1 maj 6 1 cze 6 1 lip 6 1 sie 6 1 wrz 6 Ropa Brent $7,3/b średnia w 3QTD 26 Wzrost o 14.5% r/r oraz 1% kw/kw Dyferencjał Brent/Ural $3.8/b średnia w 3QTD 26 Spadek o 15,5% r/r oraz o 21% kw/kw kw' kw 6 2 kw.6 9 2kw ' E 3kw' E 3kw ' Q kwi 6 1 maj 6 1 cze 6 1 lip 6 1 sie 6 1 wrz 6 25 września kwi 6 1 maj 6 1 cze 6 1 lip 6 1 sie 6 1 wrz 6 25 września 1) Źródło : NBP 2) Założenia PKN ORLEN ze Strategii Koncernu 3) Obliczone jako: Produkty (88.36%) vs. Brent Dtd (1%). Produkty zawierają Premium Unl (25.21%), USLD (23.2%), Naphtha (16.51%), LOO (15.31%), HSFO (5.44%) i Jet (2.69%) (źródło: Notowania na bazie CIF NWE, za wyjątkiem HSFO FOB ARA) 9

10 Rynek petrochemikaliów Poprawa notowań olefin i poliolefin. Dane do 15 września 26 r. Etylen Propylen W EUR/tone 8 W EUR/tone sty-25 1-kwi-25 1-lip-25 1-paź-25 1-sty-26 1-kwi-26 1-lip-26 1-sty kwi lip paź sty kwi lip- 26 Etylen Średni (Etylen-Nafta) Nafta Spread (Etylen-Napfa) Propylen Średni (Propylene-Naphta) Nafta Spread (Prophylen-Nafta) Polyetylen (LDPE) Polypropylen 12 w EUR/tone 12 W EUR/tone sty 5 1 kwi 5 1 lip 5 1 paź 5 1 sty 6 1 kwi 6 1 lip 6 1 sty 5 1 kw i 5 1 lip 5 1 paź 5 1 sty 6 1 kw i 6 1 lip 6 PE Średni (PE-Etylen) Etylen Spread (PE-Etylen) PP Średni (PP-Propylen) Propylen Spread (Prophylen-Nafta) Źródło: Notowania rynkowe 1

11 Wyniki operacyjne po dwóch miesiącach 3 kw. 6 Zdecydowany wzrost wolumenów sprzedaży w Polsce i całej Grupie Kluczowe dane operacyjne Lipiec-Sierpień 25 Lipiec-Sierpień 26 PKN ORLEN jednostka dominująca PKN ORLEN PKN ORLEN jednostka dominująca PKN ORLEN zmiana r/r [%] PKN ORLEN jednostka dominująca zmiana r/r [%] PKN ORLEN Wolumen sprzedaży paliw w hurcie (tys. ton) 1, ,4% 5,6% Wolumen sprzedaży produktów petrochemicznych (tys. ton) ,8% 21,8% Wolumen sprzedaży paliw w detalu (tys. ton) ,1% 6,5% Stopień wykorzystania mocy przerobowych 3 93% 15% 12,5% Przerób ropy naftowej (tys. ton) ,% 12,3% 1) Dotyczy sprzedaży benzyny, oleju napędowego, Jet, LOO 2) Dotyczy sprzedaży detalicznej benzyny, oleju napędowego, LPG 3) W odniesieniu do zdolności głębokiego przerobu ropy PKN ORLEN 13,5 mln ton/rok w 25 r oraz 13,8 mln ton/rok w 26r 4) Dotyczy PKN ORLEN jedn. domin. bez exportu 11

12 Segment detaliczny w Polsce Pomyślna kontynuacja wdrażanych działań rozwojowych Obszar Efekty inicjatyw w segmencie detalicznym Sprzedaż Dynamika sprzedaży utrzymuje się na satysfakcjonującym nas poziomie 6,1% w Polsce (w okresie lipiec-sierpień 26) oraz 6,5% w całej grupie. W przypadku stacji BLISKA dynamika sprzedaży w warunkach porównywalnych wynosi około 3% Średni przelew na stację dla całej naszej sieci wynosi ok. 2,1 ml/l na r. Dynamika wzrostu marży realizowanej w sklepach na produktach pozapaliwowych wzrosła średnio o ok. 12% r/r (w okresie lipiecsierpień 26 r) Jakość obsługi Nowoczesny styl zarządzania, wsparcie marketingowe, nowe inicjatywy i lojalni pracownicy powodują, iż nasze stacje osiągają coraz lepsze rezultaty. Wrasta średnia ilość zawieranych transakcji o ok. 6% kw/kw oraz średnia wartość tych transakcji o ok. 5% kw/kw. Inwestycje Realizacja nakładów inwestycyjnych (Capex) postępuje zgodnie z założonym planem zarówno pod względem ilości jak i wartości zadań inwestycyjnych Obecnie w brandzie ekonomicznym BLISKA sprzedaż realizuje 19 obiektów. Do końca roku ma ich być

13 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Biuro Relacji Inwestorskich tel.: fax:

14 Główne aktywa naftowe w Europie Środkowej oraz infrastruktura logistyczna Główne rynki PKN ORLEN Rostock Holborn (3.8; 6.1) Ingolstadt (5.2; 7.5) Bayernoil (12.8; 8.) Harburg (4.7; 9.6) Leuna (11.; 7.1) Schwedt (1.7; 1.2) Ca 27 Schwechat (1.2; 6.2) Gdansk (9.) (6; 11.1) Triest Rijeka (4.4; 5.7) ADRIA Sisak (3.9; 4.1) Plock (13.8; 9.5) Duna (8.1, 1.6) Novi Sad (4.; 4.6) Mazeikiai (1.; 9.) Novopolotsk (8.3; 7.7) Pancevo (4.8; 4.9) Petrotel (2.6; 7.6) Petrobrazi (3.4; 7.3) Arpechim (3.6; 7.3) Mozyr (15.7; 4.6) Litvinov (5.5, 6.7) Kralupy Trzebinia (,5) Drogobich (3.4; 9.8) Brody IKL Orlen Oil (3.8; 3.) Bratislava Jedlicze (,1) Burghausen (6.; 12.3) DRUZHBA (3.5; 7.3) ADRIA [Ca 3] (49.1) Ventspils Butinge (38.2) [Ca 2] [Ca 13] Tiszaojvaros [Ca 18] DRUZHBA DRUZHBA [Ca 34] [Ca 5] Rafo (3.4; 9.8) (163.7) Primorsk [Ca 34] [Ca 15] Petromidia (5.1; 7.5) Neftochim (5.6; 5.8) [Ca 6] [Ca 25] [Ca 82] Yuzhniy (ex 4) Odessa (3.8; 3.5) (ex 12) Kirishi [Ca 78] [Ca 45] [Ca 12] [ Ca 24] Kremenchug (17.5; 3.5) Kherson (6.7; 3.1) [ Ca 29] Yaroslavi Lisichansk (8.5; 8.2) Novorossiysk (ex 45) Elefsis (4.9; 1.) Thessaloniki (3.2; 5.9) Aspropyrgos (6.6; 8.9) Izmir (1.; 6.4) Izmit (11.5; 6.2) Kirikkale (5.; 5.4) Corinth (4.9; 12.5) Batman (1.1; 1.9) Rafineria (zdolności przerobu w mln ton rocznie; złożoność przerobu Nelsona) Rafineria PKN ORLEN Batman (1.1; 1.9) Port (wartość eksportu) Rurociąg surowcowy Ca (możliwości przesyłowe) Rurociąg surowcowy -projekt Źródło: Oil & Gas Journal (stan na styczeń 25), PKN Orlen, inne, Concawe,Reuters, WMRC, EIA, NEFTE Compass, Transneft.ru 14

Zobacz Raport Roczny 2013 w wersji on-line www.raportroczny.orlen.pl 2013 www.orlen.pl PKN ORLEN

Zobacz Raport Roczny 2013 w wersji on-line www.raportroczny.orlen.pl 2013 www.orlen.pl PKN ORLEN 2013 PKN ORLEN 2013 Spis treści Kim jesteśmy... 4 PKN ORLEN w regionie, mapa z głównymi aktywami rafineryjnymi... 5 Podstawowe dane finansowe w latach 2003 2013 wg MSSF... 6 Wskaźniki... 7 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Grupa PKN ORLEN oferta euroobligacji 2007

Grupa PKN ORLEN oferta euroobligacji 2007 Grupa PKN ORLEN oferta euroobligacji 2007 Paweł Szymański, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Mateusz Markiewicz, Dyrektor Biura Zarządzania Finansami Dariusz Grębosz, Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich

Bardziej szczegółowo

Strategia PKN ORLEN na lata 2014-2017

Strategia PKN ORLEN na lata 2014-2017 Strategia PKN ORLEN na lata 2014-2017 Strategia PKN ORLEN na lata 2014-2017 23 lipca 2014 Odkrywając i przetwarzając zasoby naturalne, napędzamy przyszłość 1 Agenda Credo strategiczne Filary wzrostu wartości

Bardziej szczegółowo

Wyniki 3Q 2003 Widoczne efekty restrukturyzacji. Listopad 2003

Wyniki 3Q 2003 Widoczne efekty restrukturyzacji. Listopad 2003 Wyniki 3Q 2003 Widoczne efekty restrukturyzacji Listopad 2003 Podstawowe dane finansowe Cash flow operacyjny ~ 1 mld zł wg MSSF w mln zł 3Q 03 3Q 02 zmiana Przychody 6 609 4 691 40,9% EBIT 350 285 22,8%

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za 1 kwartał 2003. maj 2003

Prezentacja wyników za 1 kwartał 2003. maj 2003 Prezentacja wyników za 1 kwartał 2003 maj 2003 1 2 Otoczenie rynkowe sprzyjające warunki w sektorze mające wpływ na wynik PKN ORLEN S.A. 35,00 32,00 29,00 26,00 23,00 20,00 17,00 31.5 21.1 + 49.3 % 02.01

Bardziej szczegółowo

Wyniki po 4 kwartałach 2003 Rekordowy poziom zysku netto

Wyniki po 4 kwartałach 2003 Rekordowy poziom zysku netto Wyniki po 4 kwartałach 2003 Rekordowy poziom zysku netto Luty 2004 1 Historyczny rok dla Spółki ROACE 8,6%* WACC 9,0% Zysk netto najwyższy w historii spółki -> 1 041 mln zł 144 mln zł oszczędności po 6

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ORLEN prezentacja Spółki. Lipiec 2012

Grupa Kapitałowa ORLEN prezentacja Spółki. Lipiec 2012 Grupa Kapitałowa ORLEN prezentacja Spółki Lipiec 2012 1 Agenda Ogólne informacje Podstawowe segmenty Wydobycie i energetyka Podsumowanie 2 Z krajowego lidera do liczącego się Koncernu w Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na polskim rynku paliw i jej konsekwencje dla branŝy

Aktualna sytuacja na polskim rynku paliw i jej konsekwencje dla branŝy Aktualna sytuacja na polskim rynku paliw i jej konsekwencje dla branŝy Jacek Wroblewski Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego III Kongres What s going on in the automotive Industry?! Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Grupa PKN ORLEN prezentacja Spółki. Listopad 2010

Grupa PKN ORLEN prezentacja Spółki. Listopad 2010 Grupa PKN ORLEN prezentacja Spółki Listopad 2010 1 Agenda Historia PKN ORLEN dziś PKN ORLEN jutro Podsumowanie Slajdy pomocnicze 2 Od krajowego lidera do liczącego się przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Gazy rafineryjne w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN SA w Płocku gospodarka gazami rafineryjnymi

Gazy rafineryjne w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN SA w Płocku gospodarka gazami rafineryjnymi Gazy rafineryjne w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN SA w Płocku gospodarka gazami rafineryjnymi Wrzesień 2012 1 PKN ORLEN SA informacje ogólne PKN ORLEN Jesteśmy jedną z największych korporacji przemysłu

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN 3 kwartał 2015r. 22 października 2015r. #ORLEN3Q15@PKN_ORLEN

Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN 3 kwartał 2015r. 22 października 2015r. #ORLEN3Q15@PKN_ORLEN Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN 3 kwartał 2015r. 22 października 2015r. #ORLEN3Q15@PKN_ORLEN Agenda Najważniejsze wydarzenia 3kw.2015r. Otoczenie makroekonomiczne Wyniki finansowe i operacyjne

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN 2 kwartał 2015r.

Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN 2 kwartał 2015r. Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN 2 kwartał 2015r. Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Rafał Warpechowski, Dyrektor Wykonawczy ds. Planowania i Sprawozdawczości Dariusz Grębosz,

Bardziej szczegółowo

Rekordowe wyniki finansowe i operacyjne Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN za 4 kwartał 2010r.

Rekordowe wyniki finansowe i operacyjne Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN za 4 kwartał 2010r. Rekordowe wyniki finansowe i operacyjne Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN za 4 kwartał 2010r. Jacek Krawiec, Prezes Zarządu Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych 10 lutego 2011r.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN 1 kwartał 2015r.

Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN 1 kwartał 2015r. Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN 1 kwartał 2015r. Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Rafał Warpechowski, Dyrektor Wykonawczy ds. Planowania i Sprawozdawczości Dariusz Grębosz,

Bardziej szczegółowo

Wykaz informacji przekazanych przez PKN ORLEN S.A. do publicznej wiadomości w 2009 roku.

Wykaz informacji przekazanych przez PKN ORLEN S.A. do publicznej wiadomości w 2009 roku. Wykaz informacji przekazanych przez PKN ORLEN do publicznej wiadomości w 2009 roku. (Określonych w art. 56 ust 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN. 2kw.2012r.

Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN. 2kw.2012r. Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN 2kw.2012r. Jacek Krawiec, Prezes Zarządu Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych 26 lipca 2012r. Agenda Osiągnięcia w 2kw.2012r. Sytuacja makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Grupa LOTOS S.A. GRUPA LOTOS. Październik 2011. Kajetan Szelesny (Kierownik Biura Relacji Inwestorskich) 1/26

Grupa LOTOS S.A. GRUPA LOTOS. Październik 2011. Kajetan Szelesny (Kierownik Biura Relacji Inwestorskich) 1/26 GRUPA LOTOS Październik 2011 Kajetan Szelesny (Kierownik Biura Relacji Inwestorskich) 1/26 1 O Spółce 2 Segment wydobywczy 3 Segment produkcji i handlu 4 Wyniki finansowe Kajetan Szelesny (Kierownik Biura

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5=(4-2) / 2 6 = (4-3) / 3 7 8 9 = (8-7) / 7

1 2 3 4 5=(4-2) / 2 6 = (4-3) / 3 7 8 9 = (8-7) / 7 Podsumowanie wyników Kluczowe dane finansowe, w mln PLN 3 kw. 2006 2 kw. 2007 3 kw. 2007 zmiana % r/r zmiana % kw/kw 2006 2007 Zmiana % 1 2 3 4 5=(4-2) / 2 6 = (4-3) / 3 7 8 9 = (8-7) / 7 Przychody 14

Bardziej szczegółowo

ORLEN w liczbach 2001

ORLEN w liczbach 2001 ORLEN w liczbach 2001 Spis treści Kim jesteśmy ORLEN w liczbach 2001 Kim jesteśmy, Analiza SWOT..................3 1. Podstawowe dane finansowe.................4 2. Wybrane dane operacyjne....................5

Bardziej szczegółowo

Mam przyjemność zaprezentować Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność PKN ORLEN S.A. w 2004 roku.

Mam przyjemność zaprezentować Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność PKN ORLEN S.A. w 2004 roku. List Prezesa Zarządu Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprezentować Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność PKN ORLEN S.A. w 2004 roku. W ubiegłym roku PKN ORLEN osiągnął najlepsze, w swojej pięcioletniej

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2013 PRZYSPIESZENIE W REALIZACJI AMBITNEGO PLANU

WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2013 PRZYSPIESZENIE W REALIZACJI AMBITNEGO PLANU WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2013 PRZYSPIESZENIE W REALIZACJI AMBITNEGO PLANU Warszawa, 6 sierpnia 2013 r. ZYSK NETTO ZYSK NETTO (MLN ZŁ) -0.5% 5.3% +11.5% 1 415 1 407 704 666 742 1 Poł. 12 1 Poł. 13

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I półrocze 2015. 14 sierpnia 2015r.

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I półrocze 2015. 14 sierpnia 2015r. Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I półrocze 2015 14 sierpnia 2015r. W 1H mimo dużego spadku cen ropy wzrost wyniku EBITDA w Grupie PGNiG 24% 25% 15% 20% 23% 20 390 16 381 4,9 mld PLN - eliminacje pro forma

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN. 3kw.2013

Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN. 3kw.2013 Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN 3kw.2013 Jacek Krawiec, Prezes Zarządu Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych 23 października 2013r. 1 Agenda Najważniejsze wydarzenia 3kw.2013

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2014

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2014 WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2014 Realizujemy strategię wzrostu Warszawa, 12 maja 2014 r. Agenda Wyniki finansowe Nasze priorytety i inicjatywy Załącznik 1 Kredyty Kredyty (mln zł) +9,3% + ~10 mld zł

Bardziej szczegółowo

WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r.

WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r. WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r. Zarząd Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Libet S.A. 2 Agenda LIBET

Bardziej szczegółowo

Program Bezpieczny ANWIL Program Opieka nad Produktem

Program Bezpieczny ANWIL Program Opieka nad Produktem Program Bezpieczny ANWIL Program Opieka nad Produktem Witold Chmielewski Specjalista ds. Technicznych Bezpieczeństwo Instalacji Przemysłowych 27-28 listopad Warszawa 1 PKN ORLEN - wiodący koncern rafineryjno-petrochemiczny

Bardziej szczegółowo

Wykaz informacji przekazanych przez PKN ORLEN S.A. do publicznej wiadomości w 2008 roku.

Wykaz informacji przekazanych przez PKN ORLEN S.A. do publicznej wiadomości w 2008 roku. Wykaz informacji przekazanych przez PKN do publicznej wiadomości w 2008 roku. (Określonych w art. 56 ust 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego

Bardziej szczegółowo

Program EFRA. Zawarcie umów finansowania Programu oraz kontraktu na projektowanie techniczne, dostawy i budowę głównych instalacji

Program EFRA. Zawarcie umów finansowania Programu oraz kontraktu na projektowanie techniczne, dostawy i budowę głównych instalacji Program EFRA Zawarcie umów finansowania Programu oraz kontraktu na projektowanie techniczne, dostawy i budowę głównych instalacji Charakterystyka programu EFRA ZAKRES Budowa instalacji opóźnionego koksowania

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny MOMO S.A. za luty 2015 r.

Raport miesięczny MOMO S.A. za luty 2015 r. Raport miesięczny MOMO S.A. za luty 2015 r. Warszawa, dn. 15 marca 2015 roku 1/7 1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta. Brak zdarzeń. 2) Zestawienie raportów bieżących udostępnionych od

Bardziej szczegółowo

Komentarz Zarządu Grupy LOTOS S.A. do wyników skonsolidowanych za 1 kwartał 2016 roku

Komentarz Zarządu Grupy LOTOS S.A. do wyników skonsolidowanych za 1 kwartał 2016 roku Komentarz Zarządu Grupy LOTOS S.A. do wyników skonsolidowanych za 1 kwartał 2016 roku GRUPA LOTOS S.A. ISIN Giełda Papierów Wartościowych Thomson Reuters Bloomberg PLLOTOS00025 LTS LTSP.WA LTS PW 1 Otoczenie

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU GRUPY LOTOS S.A. DO WYNIKÓW SKONSOLIDOWANYCH ZA 3 KWARTAŁ 2013 ROKU

KOMENTARZ ZARZĄDU GRUPY LOTOS S.A. DO WYNIKÓW SKONSOLIDOWANYCH ZA 3 KWARTAŁ 2013 ROKU KOMENTARZ ZARZĄDU GRUPY LOTOS S.A. DO WYNIKÓW SKONSOLIDOWANYCH ZA 3 KWARTAŁ 2013 ROKU GRUPA LOTOS S.A. ISIN Giełda Papierów Wartościowych Thomson Reuters Bloomberg PLLOTOS00025 LTS LTSP.WA LTS PW Spis

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN 4 kwartał 2015r. 28 stycznia 2016r. #ORLEN4Q15@PKN_ORLEN

Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN 4 kwartał 2015r. 28 stycznia 2016r. #ORLEN4Q15@PKN_ORLEN Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN 4 kwartał 2015r. 28 stycznia 2016r. #ORLEN@PKN_ORLEN Agenda Najważniejsze wydarzenia 2015r. Otoczenie makroekonomiczne Wyniki finansowe i operacyjne Płynność i

Bardziej szczegółowo

Dobry wynik detalu Postoje remontowe wpływają na wynik downstream

Dobry wynik detalu Postoje remontowe wpływają na wynik downstream Dobry wynik detalu Postoje remontowe wpływają na wynik downstream Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN za 2 kwartał 2014r. Jacek Krawiec, Prezes Zarządu Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes Zarządu ds.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I kwartał 2016 roku. 9 maja 2016 r.

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I kwartał 2016 roku. 9 maja 2016 r. Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I kwartał 2016 roku 9 maja 2016 r. Wysokie wolumeny sprzedaży we wszystkich segmentach oraz spadek cen ropy i gazu ziemnego 12 495 10 980 10 169 8 587 2 326 2 393 1 662

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN za 2011 rok

Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN za 2011 rok Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN za 2011 rok Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Rafał Warpechowski, Dyrektor Wykonawczy ds. Planowania i Sprawozdawczości Dariusz Grębosz,

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU GRUPY LOTOS S.A. DO WYNIKÓW SKONSOLIDOWANYCH ZA 4 KWARTAŁ 2013 ROKU

KOMENTARZ ZARZĄDU GRUPY LOTOS S.A. DO WYNIKÓW SKONSOLIDOWANYCH ZA 4 KWARTAŁ 2013 ROKU KOMENTARZ ZARZĄDU GRUPY LOTOS S.A. DO WYNIKÓW SKONSOLIDOWANYCH ZA 4 KWARTAŁ 2013 ROKU GRUPA LOTOS S.A. ISIN Giełda Papierów Wartościowych Thomson Reuters Bloomberg PLLOTOS00025 LTS LTOS.WA LTS PW Spis

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników. Wyniki Grupy PKN ORLEN za I kwartał 2007 roku wg MSSF

Podsumowanie wyników. Wyniki Grupy PKN ORLEN za I kwartał 2007 roku wg MSSF Podsumowanie wyników Rafineria i Detal Wzrost przerobu ropy o 40,4% oraz objęcie konsolidacją sprzedaży Rafinerii w Możejkach umożliwił 48,9% wzrost sprzedaży benzyn i 45,9% olejów napędowych. Spadek dyferencjału

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU GRUPY LOTOS S.A. DO WYNIKÓW SKONSOLIDOWANYCH ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU

KOMENTARZ ZARZĄDU GRUPY LOTOS S.A. DO WYNIKÓW SKONSOLIDOWANYCH ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU KOMENTARZ ZARZĄDU GRUPY LOTOS S.A. DO WYNIKÓW SKONSOLIDOWANYCH ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU GRUPA LOTOS S.A. ISIN Warsaw Stock Exchange Thomson Reuters Bloomberg PLLOTOS00025 LTS LTOS.WA LTS PW Spis treści

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU GRUPY LOTOS S.A. DO WYNIKÓW SKONSOLIDOWANYCH ZA 1 KWARTAŁ 2014 ROKU

KOMENTARZ ZARZĄDU GRUPY LOTOS S.A. DO WYNIKÓW SKONSOLIDOWANYCH ZA 1 KWARTAŁ 2014 ROKU KOMENTARZ ZARZĄDU GRUPY LOTOS S.A. DO WYNIKÓW SKONSOLIDOWANYCH ZA 1 KWARTAŁ 2014 ROKU GRUPA LOTOS S.A. ISIN Giełda Papierów Wartościowych Thomson Reuters Bloomberg PLLOTOS00025 LTS LTOS.WA LTS PW Spis

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU GRUPY LOTOS S.A. DO WYNIKÓW SKONSOLIDOWANYCH ZA 1 KWARTAŁ 2015 ROKU

KOMENTARZ ZARZĄDU GRUPY LOTOS S.A. DO WYNIKÓW SKONSOLIDOWANYCH ZA 1 KWARTAŁ 2015 ROKU KOMENTARZ ZARZĄDU GRUPY LOTOS S.A. DO WYNIKÓW SKONSOLIDOWANYCH ZA 1 KWARTAŁ 2015 ROKU GRUPA LOTOS S.A. ISIN Giełda Papierów Wartościowych Thomson Reuters Bloomberg PLLOTOS00025 LTS LTSP.WA LTS PW 1 Otoczenie

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU GRUPY LOTOS S.A. DO WYNIKÓW SKONSOLIDOWANYCH ZA 3 KWARTAŁ 2014 ROKU

KOMENTARZ ZARZĄDU GRUPY LOTOS S.A. DO WYNIKÓW SKONSOLIDOWANYCH ZA 3 KWARTAŁ 2014 ROKU KOMENTARZ ZARZĄDU GRUPY LOTOS S.A. DO WYNIKÓW SKONSOLIDOWANYCH ZA 3 KWARTAŁ 2014 ROKU GRUPA LOTOS S.A. ISIN Giełda Papierów Wartościowych Thomson Reuters Bloomberg PLLOTOS00025 LTS LTOS.WA LTS PW 1 Otoczenie

Bardziej szczegółowo

Wykaz informacji przekazanych przez PKN ORLEN S.A. do publicznej wiadomości w 2012 roku.

Wykaz informacji przekazanych przez PKN ORLEN S.A. do publicznej wiadomości w 2012 roku. Wykaz informacji przekazanych przez PKN ORLEN S.A. do publicznej wiadomości w 2012 roku. (Określonych w art. 56 ust 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2011. 6 czerwiec 2012 1

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2011. 6 czerwiec 2012 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2011. 6 czerwiec 2012 1 W 2011 r. światowa produkcja stali osiągnęła wzrost (o 7%). W 2011 Polska wyprodukowała 8,8 mln ton stali, odnotowując

Bardziej szczegółowo

Segment detaliczny. Segment detaliczny Grupy ORLEN. osiągnęły wysokie wzrosty sprzedaży paliw i produktów pozapaliwowych.

Segment detaliczny. Segment detaliczny Grupy ORLEN. osiągnęły wysokie wzrosty sprzedaży paliw i produktów pozapaliwowych. PKN ORLEN RAPORT ROCZNY 2007 Segment detaliczny Segment detaliczny Grupy ORLEN W 2007 roku Grupa ORLEN prowadziła sprzedaż detaliczną w Polsce, Niemczech, Czechach i na Litwie. Podmiotami zarządzającymi

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU GRUPY LOTOS S.A. DO WYNIKÓW SKONSOLIDOWANYCH ZA 4 KWARTAŁ 2014 ROKU

KOMENTARZ ZARZĄDU GRUPY LOTOS S.A. DO WYNIKÓW SKONSOLIDOWANYCH ZA 4 KWARTAŁ 2014 ROKU KOMENTARZ ZARZĄDU GRUPY LOTOS S.A. DO WYNIKÓW SKONSOLIDOWANYCH ZA 4 KWARTAŁ 2014 ROKU GRUPA LOTOS S.A. ISIN Giełda Papierów Wartościowych Thomson Reuters Bloomberg PLLOTOS00025 LTS LTSP.WA LTS PW 1 Otoczenie

Bardziej szczegółowo

PKP CARGO kupuje ORLEN KolTrans i ZCP Euronaft Trzebinia. Copyright PKP CARGO S.A.

PKP CARGO kupuje ORLEN KolTrans i ZCP Euronaft Trzebinia. Copyright PKP CARGO S.A. PKP CARGO kupuje ORLEN KolTrans i ZCP Euronaft Trzebinia AGENDA Podsumowanie transakcji Rynek paliw płynnych Logistyka produktów rafineryjnych Dane finansowe oraz operacyjne Powrót PKP CARGO na atrakcyjny

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN. 4kw.2013

Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN. 4kw.2013 Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN 4kw.2013 Jacek Krawiec, Prezes Zarządu Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych 24 stycznia 2014r. 1 Agenda Najważniejsze wydarzenia 2013 Otoczenie

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA SPÓŁKI MURAPOL S.A. EMISJA OBLIGACJI SERII B WPROWADZONYCH DO OBROTU NA RYNKU CATALYST GPW

PREZENTACJA SPÓŁKI MURAPOL S.A. EMISJA OBLIGACJI SERII B WPROWADZONYCH DO OBROTU NA RYNKU CATALYST GPW PREZENTACJA SPÓŁKI MURAPOL S.A. EMISJA OBLIGACJI SERII B WPROWADZONYCH DO OBROTU NA RYNKU CATALYST GPW 18 SIERPNIA 2010 PROFIL SPÓŁKI Jeden z czołowych deweloperów mieszkaniowych w Polsce Południowej.

Bardziej szczegółowo

Komentarz Zarządu Grupy LOTOS S.A. do wyników skonsolidowanych za 2 kwartał 2015 roku

Komentarz Zarządu Grupy LOTOS S.A. do wyników skonsolidowanych za 2 kwartał 2015 roku Komentarz Zarządu Grupy LOTOS S.A. do wyników skonsolidowanych za 2 kwartał 2015 roku GRUPA LOTOS S.A. ISIN Giełda Papierów Wartościowych Thomson Reuters Bloomberg PLLOTOS00025 LTS LTSP.WA LTS PW 1 Otoczenie

Bardziej szczegółowo

STRON: 5 ERNEST PYTLARCZYK TEL. 0 22 829 0166 MARCIN MAZUREK TEL. 0 22 829 0183 E-MAIL: research@brebank.com.pl

STRON: 5 ERNEST PYTLARCZYK TEL. 0 22 829 0166 MARCIN MAZUREK TEL. 0 22 829 0183 E-MAIL: research@brebank.com.pl DEPARTAMENT RYNKÓW FINANSOWYCH BRE BANKU ERNEST PYTLARCZYK TEL. 0 22 829 0166 MARCIN MAZUREK TEL. 0 22 829 0183 E-MAIL: STRON: 5 research@brebank.com.pl Daily Letter piątek, 15 października 2010 Dzisiejsze

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO 3 KWARTALE 2015

WYNIKI FINANSOWE PO 3 KWARTALE 2015 WYNIKI FINANSOWE PO 3 KWARTALE 2015 Realizujemy strategię wzrostu Warszawa, 10 listopada 2015 r. Agenda Główne osiągnięcia Kredyty Inicjatywy Siła kapitału Załącznik 1 Kolejny kwartał wzrostu Zysk netto

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 2012

WYNIKI FINANSOWE 2012 WYNIKI FINANSOWE 2012 DOBRE ZAKOŃCZENIE DOBREGO ROKU Warszawa, 15 marca 2013 ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) +1,9% +4,5% 2 899 2 956 711 704 798 743 1kw 12 2kw 12 3kw 12 4kw 12 18,9% 18,9% 22,3% 19,6% 2011

Bardziej szczegółowo

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Wyniki po III kwartałach 2014 r. Podsumowanie III kwartałów Wzrost poziomu

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE - 1 PÓŁROCZE 2015

WYNIKI FINANSOWE - 1 PÓŁROCZE 2015 WYNIKI FINANSOWE - 1 PÓŁROCZE 2015 Wzrost dzięki kredytom Warszawa, 4 sierpnia 2015 r. Agenda Główne osiągnięcia Kredyty i depozyty Realizacja planu i nowa inicjatywa Siła kapitału Załącznik 2 Kolejny

Bardziej szczegółowo

Wyniki Q3 2014. 12 listopada 2014

Wyniki Q3 2014. 12 listopada 2014 Wyniki Q3 2014 12 listopada 2014 Agenda 01 Wyniki finansowe 3 kwartały 2014 02 Prognoza 2014 03 Program skupu akcji 04 Planowana emisja obligacji 2 01 Wyniki finansowe 3 kwartały 2014 Parametry finansowe

Bardziej szczegółowo

12 miesięcy zakończone 31 grudnia 2003

12 miesięcy zakończone 31 grudnia 2003 Podstawowe dane finansowe Grupa PKN ORLEN grudnia grudnia Wyniki wg MSSF zł zł zł zł zł zł Przychody ze sprzedaży 30 535 8 369 8 313 2 544 24 412 6 276 6 908 1 777 25,1% 33,3% 20,3% 43,2% EBITDA 2 4 011

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA LIBET S.A. 21 LISTOPADA 2013 R.

PREZENTACJA LIBET S.A. 21 LISTOPADA 2013 R. PREZENTACJA LIBET S.A. 21 LISTOPADA 2013 R. Skuteczne zarządzanie Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Udział w rynku Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Libet

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 26 maj 2011 26 maj 2011 1 Wzrost produkcji stali surowej w roku 2010. Dynamika produkcji stali surowej 2010/2009: Polska +12% UE 27 +25%

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wyniki finansowe GK PGNiG MSSF () Przychody ze sprzedaży EBIT Zysk brutto Zysk netto EBITDA (leasing) * 1 4 1 2 1 8 6 4 2 1171 1296 1Q 26 1

Podstawowe wyniki finansowe GK PGNiG MSSF () Przychody ze sprzedaży EBIT Zysk brutto Zysk netto EBITDA (leasing) * 1 4 1 2 1 8 6 4 2 1171 1296 1Q 26 1 Wyniki finansowe PGNiG S.A. I kwartał 27 r. 1 Podstawowe wyniki finansowe GK PGNiG MSSF () Przychody ze sprzedaży EBIT Zysk brutto Zysk netto EBITDA (leasing) * 1 4 1 2 1 8 6 4 2 1171 1296 1Q 26 1Q 27

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników 2015r.

Podsumowanie wyników 2015r. Podsumowanie wyników 2015r. Agenda Podsumowanie 2015 Otoczenie rynkowe Wyniki finansowe 2015 Nowe segmenty Plany na 2016 Oktawave Najważniejsze wskaźniki roku 2015 87,6 mln PLN Najwyższe w historii K2

Bardziej szczegółowo

Praktyka inżynierii finansowej. Założenia projektu

Praktyka inżynierii finansowej. Założenia projektu Praktyka inżynierii finansowej Założenia projektu Cel projektu Celem projektu jest analiza czynników ryzyka stopy procentowej związanych z nowo oferowanym produktem finansowym Kredytem MiŚ. Zakres prac

Bardziej szczegółowo

Komentarz Zarządu Grupy LOTOS S.A. do wyników skonsolidowanych za 4 kwartał 2015 roku

Komentarz Zarządu Grupy LOTOS S.A. do wyników skonsolidowanych za 4 kwartał 2015 roku Komentarz Zarządu Grupy LOTOS S.A. do wyników skonsolidowanych za 4 kwartał 2015 roku GRUPA LOTOS S.A. ISIN Giełda Papierów Wartościowych Thomson Reuters Bloomberg PLLOTOS00025 LTS LTSP.WA LTS PW 1 Otoczenie

Bardziej szczegółowo

Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku

Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku Plan prezentacji Wyniki po II kwartale 2006 roku Koszty Wskaźniki rentowności i EBITDA Plany inwestycyjne Zasoby Wybrane dane finansowe 2 Warunki

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 2014 Owocny rok wzrost, innowacje i dywidenda

WYNIKI FINANSOWE 2014 Owocny rok wzrost, innowacje i dywidenda WYNIKI FINANSOWE 2014 Owocny rok wzrost, innowacje i dywidenda Warszawa, 11 lutego 2015 r. Agenda Główne osiągnięcia Wyniki finansowe Inicjatywy strategiczne 2015 Załącznik 1 Wzrost Wzrost kredytów ~11

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku Sierpień 2011 MODEL BIZNESOWY II kwartał 2011 roku podsumowanie Przychody () 689-16% 576 Rachunki bieżące korporacyjnesalda

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w II kwartale 29 r. Stopniowa poprawa produkcji przemysłowej dzięki słabszemu PLN Szybszy spadek

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea 9 listopada 2015 r. Wybrane inicjatywy biznesowe w III

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2009 R.

WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2009 R. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 20 R. POTWIERDZENIE SIŁY RYNKOWEJ Warszawa, 4 sierpnia 20 r. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 20 R. Działalność kontynuowana (*) ZYSK NETTO (mln zł) ROE (%) 1H 20 1H 20 Zmiana

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I półrocze 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 29 sierpnia 2014 r.

Wyniki za I półrocze 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 29 sierpnia 2014 r. Wyniki za I półrocze 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. r. Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w I półroczu 2014 r. Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. w I półroczu 2014 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Dalszy rozwój biznesu i stabilne dochody

Dalszy rozwój biznesu i stabilne dochody Dalszy rozwój biznesu i stabilne dochody Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2013 r. Warszawa, 25 marca 2014 r. Agenda 1. Kontynuacja rozwoju biznesu w 2013 r. 2. Wzrost dochodów i dyscyplina kosztowa w trudnym

Bardziej szczegółowo

Budując największe Centrum Oprogramowania w Europie Środkowo-Wschodniej. Zakopane, 1 czerwca 2007 rok

Budując największe Centrum Oprogramowania w Europie Środkowo-Wschodniej. Zakopane, 1 czerwca 2007 rok Budując największe Centrum Oprogramowania w Europie Środkowo-Wschodniej Zakopane, 1 czerwca 2007 rok AGENDA Podstawowe informacje Fuzja Asseco Poland i Softbanku Wyniki finansowe Grupa Kapitałowa Ekspansja

Bardziej szczegółowo

www.apator.com Wyniki finansowe GK Apator 25 listopada 2015 r.

www.apator.com Wyniki finansowe GK Apator 25 listopada 2015 r. Wyniki finansowe GK Apator 25 listopada 215 r. 1 Wyniki finansowe GK Apator 215 PLN (') 9M 215 9M 214 Zmiana r/r Sprzedaż 556 91 517 48 7,5% Zysk brutto na sprzedaży 151 857 154 627-1,8% Marża 27,3% 29,9%

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

2012-0,4% 2,3% 1,8% 7,8% 3,4% 3,4% 2013 0,1% 2,2% 1,6% 7,8% 1,3% 3,4% 2014E 1,4% 2,4% -0,1% 7,4% 0,6% 3,4%

2012-0,4% 2,3% 1,8% 7,8% 3,4% 3,4% 2013 0,1% 2,2% 1,6% 7,8% 1,3% 3,4% 2014E 1,4% 2,4% -0,1% 7,4% 0,6% 3,4% Otoczenie biznesowe Rozwój globalnej gospodarki w 2014 r. kształtował się poniżej oczekiwań rynku. Główne gospodarki świata utrzymały wzrost gospodarczy, często jednak poniżej zakładanego tempa zmian.

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2010 roku Sierpień 2010-1- Citi Handlowy realizuje założoną strategię wzrostu Poprawa efektywności Kierunki wzrostu Innowacje Przychody:

Bardziej szczegółowo

Plany rozwoju na lata 2010-2012 realizowane w ramach nowej struktury Grupy Kapitałowej. Warszawa, 10 lutego 2010 r.

Plany rozwoju na lata 2010-2012 realizowane w ramach nowej struktury Grupy Kapitałowej. Warszawa, 10 lutego 2010 r. Plany rozwoju na lata 2010-2012 realizowane w ramach nowej struktury Grupy Kapitałowej Warszawa, 10 lutego 2010 r. 2000 2005 Dynamiczny rozwój niekonkurowanie ze swoimi klientami brak własnych aptek wzrost

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013 WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013 WIĘKSZA STABILNOŚĆ, WYJĄTKOWY POTENCJAŁ Warszawa, 10 maja 2013 ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) -6.3% 710,6 665,5 1kw 12 1kw 13 ROE Znormalizowane 18.9% 17.3% Początek

Bardziej szczegółowo

R A D A N A D Z O R C Z A P K N O R L E N S A * D a r i u s z D ą b s k i. A n d r z e j O l e c h o w s k i. M a c i e j M a t a c z y ń s k i

R A D A N A D Z O R C Z A P K N O R L E N S A * D a r i u s z D ą b s k i. A n d r z e j O l e c h o w s k i. M a c i e j M a t a c z y ń s k i R A D A N A D Z O R C Z A P K N O R L E N S A * D a r i u s z D ą b s k i Przewodniczący Rady Nadzorczej A n d r z e j O l e c h o w s k i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 4R ADA NASZE NADZORCZ R E L

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 2013 Wzrost i wysoka dywidenda

WYNIKI FINANSOWE 2013 Wzrost i wysoka dywidenda WYNIKI FINANSOWE 2013 Wzrost i wysoka dywidenda Warszawa, 11 marca 2014 r. Doskonały kwartał + 13,4% wzrostu zysku netto PLN mln 3Kw 13 4Kw 13 kw/kw PRZYCHODY OPERACYJNE 1 841 1 894 2,9% KOSZTY OPERACYJNE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2006 ROK SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2006 ROK Spis treści I. ZMIANY W ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIU SPÓŁKĄ... 3 II. AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA

Bardziej szczegółowo

10 lat realizacji Programu Odpowiedzialności i Troska przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Waldemar Tuszewicki Toruń 3-5 październik 2007r.

10 lat realizacji Programu Odpowiedzialności i Troska przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Waldemar Tuszewicki Toruń 3-5 październik 2007r. 10 lat realizacji Programu Odpowiedzialności i Troska przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A Waldemar Tuszewicki Toruń 3-5 październik 2007r. Spis treści 1. Informacje ogólne o PKN ORLEN S.A. 2. Realizatorzy

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie finansowe III kwartał 2012 r. Warszawa, 22 listopada 2012 r.

Podsumowanie finansowe III kwartał 2012 r. Warszawa, 22 listopada 2012 r. Podsumowanie finansowe III kwartał 2012 r. Warszawa, 22 listopada 2012 r. Struktura właścicielska i operacyjna ok. 5% ING OFE Zygmunt Solorz-Żak* ok. 66% ok. 29% Pozostali akcjonariusze 100% 100% Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń 4. Polski rynek paliw 2006 9. Jakość paliw 11

Kalendarium wydarzeń 4. Polski rynek paliw 2006 9. Jakość paliw 11 Raport Polski Rynek Paliw Wstęp 3 Wydarzenia i aktualności w roku 4 Kalendarium wydarzeń 4 Rynek paliw 9 Polski rynek paliw 9 Rynek hurtowy 9 Rynek detaliczny 9 Jakość paliw 11 Ceny ropy i paliw 12 Średnie

Bardziej szczegółowo

Nowa obligacja oszczędnościowa

Nowa obligacja oszczędnościowa Nowa obligacja oszczędnościowa ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 50 00 fax :+48 22 694 50 08 www.mf.gov.pl Ocena wyników sprzedaży obligacji detalicznych w listopadzie i grudniu 2013

Bardziej szczegółowo

Narodowy Cel Redukcyjny z perspektywy podmiotu zobligowanego do jego realizacji

Narodowy Cel Redukcyjny z perspektywy podmiotu zobligowanego do jego realizacji Narodowy Cel Redukcyjny z perspektywy podmiotu zobligowanego do jego realizacji Piotr Szpakowski Dyrektor Biura Zarządzania Ryzykiem Regulacyjnym PKN ORLEN S.A. Konferencja Biopaliwa rozwój czy stagnacja?

Bardziej szczegółowo

Segment detaliczny. Strategia

Segment detaliczny. Strategia P K N O R L E N R A P O R T R O C Z N Y 2 0 0 6 Segment detaliczny Dzia alnoêç detaliczna Grupy ORLEN obejmowa a rynki Polski, Niemiec oraz Republiki Czeskiej. Wraz z przej ciem AB Mažeikiu Nafta pod koniec

Bardziej szczegółowo

Nowa struktura finansowania działalności Grupy Polsat

Nowa struktura finansowania działalności Grupy Polsat Nowa struktura finansowania działalności Grupy Polsat 22 września 2015 r. Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat S.A. Oświadczenie Informacje zawarte w niniejszej prezentacji mogą zawierać stwierdzenia odnoszące

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Wyniki I IV I IV kw. 2010 r. 2 marca 2011

Prezentacja Wyniki I IV I IV kw. 2010 r. 2 marca 2011 Prezentacja Wyniki I IV I IV kw. 2010 r. 2 marca 2011 Agenda I. Informacje ogólne o PKM Duda II. Wyniki I IV kw. 2010 r. III. Realizacja strategii PKM Duda Wyniki I IV kw. 2010 Część I Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Struktura działalności GH Emperia

Struktura działalności GH Emperia I kwartał 2014 roku Struktura działalności GH Emperia Działalność detaliczna Stokrotka Supermarkety Działalność developerska Elpro Development S.A. i inne spółki Zarządzanie nieruchomościami i działalność

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE PROWADZENIA PRAC WIERTNICZYCH - ETAP POSZUKIWAŃ

DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE PROWADZENIA PRAC WIERTNICZYCH - ETAP POSZUKIWAŃ DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE PROWADZENIA PRAC WIERTNICZYCH - ETAP POSZUKIWAŃ Magdalena Piątkowska Dyrektor Biura Operacji, ORLEN Upstream Warszawa, 4 marca 2014 r. JESTEŚMY CZĘŚ ĘŚCIĄ GRUPY PKN ORLEN Siedem

Bardziej szczegółowo

Otoczenie rynkowe. Otoczenie międzynarodowe. Grupa LOTOS w 2008 roku Otoczenie rynkowe

Otoczenie rynkowe. Otoczenie międzynarodowe. Grupa LOTOS w 2008 roku Otoczenie rynkowe Otoczenie międzynarodowe Globalne wskaźniki ekonomiczne pokazują, że rok 2008 był kolejnym okresem wzrostu gospodarczego. Jednak charakter tego wzrostu nie był jednolity - już na początku roku wystąpiły

Bardziej szczegółowo

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r.

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. 30 maja 2007 r. PEGAS NONWOVENS S.A. ma przyjemność przedstawić niezbadane skonsolidowane dane dotyczące wyników za pierwszy kwartał

Bardziej szczegółowo

S E G M E N T D E T A L I C Z N Y

S E G M E N T D E T A L I C Z N Y S E G M E N T D E T A L I C Z N Y Wzrost cen surowca w 2005 roku miał bezpośredni wpływ na ogólny spadek konsumpcji paliw silnikowych w Polsce. W odniesieniu do 2004 roku szczególnie zauważalny okazał

Bardziej szczegółowo

Produkcja propylenu metodą PDH Warszawa, 27 marca 2015

Produkcja propylenu metodą PDH Warszawa, 27 marca 2015 Produkcja propylenu metodą PDH Warszawa, 27 marca 2015 Polska jest importerem netto propylenu. Rocznie sprowadzamy około 150 tys. ton tego surowca, z czego większość trafia do Kędzierzyna na potrzeby produkcji

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku 1 GK najważniejsze dane finansowe na dzień 30.09.2012 PRZYCHODY NETTO ze sprzedaży: 116 327 tys. zł spadek o 3,15 r/r ZYSK NETTO 233 tys. zł spadek o 97,46

Bardziej szczegółowo

Tworząc chemię, napędzamy przyszłość. ANWIL w liczbach 2013

Tworząc chemię, napędzamy przyszłość. ANWIL w liczbach 2013 Tworząc chemię, napędzamy przyszłość. ANWIL w liczbach 2013 ANWIL W LICZBACH 2008-2013 Tworząc chemię, napędzamy przyszłość. PKN ORLEN WIODĄCY GRACZ W REGIONIE STRUKTURA AKCJONARIATU PKN ORLEN PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo