Realizacja strategii wzrostu wartości PKN ORLEN S.A. Igor Chalupec, Prezes Zarządu Wrzesień 2006 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Realizacja strategii wzrostu wartości PKN ORLEN S.A. Igor Chalupec, Prezes Zarządu Wrzesień 2006 r."

Transkrypt

1 Realizacja strategii wzrostu wartości PKN ORLEN S.A. Igor Chalupec, Prezes Zarządu Wrzesień 26 r. 1

2 Proces nabycia Mažeikių Nafta aktualizacja PKN ORLEN konsekwentnie realizuje kolejne etapy na drodze do zamknięcia transakcji 2 kw. 26 Yukos International UK B.V., rząd litewski oraz PKN ORLEN podpisały umowę sprzedaży odpowiednio 53,7% (26 maj) i 3,6% (9 czerwca) akcji Mažeikių Nafta Zgoda rządu litewskiego na transakcję z Yukos Int. UK B.V. Działania, już zrealizowane w celu zamknięcia transakcji Zgoda Parlamentu Litewskiego na transakcję z rządem litewskim Zrzeczenie się przez rząd litewski prawa pierwokupu w stosunku do akcji Yukos Int. UK B.V. Zgoda Komisji Antymonopolowej na Ukrainie Zgoda ze strony organów antymonopolowych w USA Działania, do zrealizowania celem zamknięcia transakcji Zgoda Komisji Europejskiej PKN ORLEN złoży aplikację o zgodę na transakcję nabycia większości akcji Mažeikių Nafta Kiedy warunki zamknięcia transakcji zostaną spełnione Równoczesne zamknięcie obydwu transakcji, spodziewane w 4kw br. Po zamknięciu transakcji Ogłoszenie obowiązkowego wezwania na skup 5,64% akcji pozostających w obrocie giełdowym 2

3 Proces nabycia Mažeikių Nafta aktualizacja Aranżacja finansowania na zaawansowanym etapie Źródła finansowania transakcji nabycia Mažeikių Nafta W mln USD Pakiet 1% akcji pozostaje w rękach Rządu Litwy Częściowe wykorzystanie istniejących linii kredytowych Środki własne PKN ORLEN 25 Nowe finansowanie pod akwizycję Zapłata za MN 2 8 ETAP 1: Przygotowanie środków własnych Posiadana gotówka w 3kw 6 ok. 25 mln USD ETAP 2: Aranżacja nowego finansowania Kredyt rewolwingowy 8 mln EUR (5 lat z opcją przedłużenia) Kredyt pomostowy 8 mln EUR (do 12 miesięcy) ETAP 3: Refinansowanie kredytu pomostowego Emisja obligacji na rynku europejskim (4 kwartał 26 lub pierwsze półrocze 27) 3

4 Proces nabycia Mažeikių Nafta aktualizacja Mažeikių Nafta będzie od razu włączona w koncepcję zarządzania segmentowego Wykorzystanie doświadczeń z integracji z Unipetrolem Przejęcie kontroli i jednoczesna integracja MN w struktury zarządzania segmentowego PKN ORLEN w znacznym stopniu przyśpieszy proces, Pozwoli na szybsze tempo tworzenia wartości w MN Stworzy możliwość uruchomienia szeregu zmian w PKN ORLEN Stopniowe podejście do integracji (np. w Unipetrol) Przyśpieszone segmentowe podejście do integracji w Mažeikių Nafta Przejęcie kontroli (~1 rok) Integracja (~1 rok) Realizacja dalszych możliwości wzrostu i zwiększania wartości Natychmiastowa integracja, począwszy od Dnia 1 (1-1,5 roku) Realizacja dalszych możliwości wzrostu i zwiększania wartości 4

5 Integracja PKN ORLEN z Unipetrolem Realizacja Programu Partnerstwo zgodnie z planem EBITDA* Unipetrol w średnich war. makroekonomicznych, 24 w mln EUR Wynik bazowy z roku 24 Efekt programu Partnerstwo Procentowy wzrost EBITDA 45% 34 Ponad 3 mln EUR zostało zrealizowane już w 25 r Efekty Programu Partnerstwa Prawie 4 mln EUR w 1H 26 w war. makroekonomicznych 24 Liderzy Programu Partnerstwo : W mln EUR za okres 1H 6 Uniraf : 16,1 Chemopetrol: 14, ,1 22,6 Wynik operacyjny 24 ** Wynik w 28 *** w warunkach z roku 24 1kw 26 2 kw 26 * Skonsolidowany wskaźnik EBITDA obejmuje Unipetrol, Unipetrol Rafinerie, Paramo, Chemopetrol, Kaučuk, Spolana, Benzina pełna konsolidacja, Česká Rafinérská konsolidacja metodą proporcjonalną, Agrobohemie i Aliachem konsolidacja metodą kapitałową. W kalkulacji wskaźnika EBITDA nie uwzględniono efektów ewentualnej sprzedaży aktywów ** Skorygowane o nakłady jednorazowe oraz wydatki nadzwyczajne i nieoperacyjne *** Prognozowany wskaźnik EBITDA obliczony w stałych warunkach makroekonomicznych z 24 r.: cena ropy Brent 38,2 USD/b, różnica między ceną ropy Brent a Ural 4,1USD/b, marża rafineryjna 3,6 USD/b, kurs wymiany 1 EUR = 31,9 CZK Źródło: Unipetrol 5

6 Integracja PKN ORLEN z Unipetrolem Zaawansowane przygotowanie do wprowadzenia zarządzania segmentowego Finalizacja przygotowań do fazy wdrożenia zarządzania segmentowego czerwiec 6 3kw 6 4kw 6-27 Faza 1 Przyjęcie koncepcji Faza 2 Przygotowanie Faza 3 Wdrożenie Główne działania podjęte w ramach wdrażania zarządzania segmentowego Zdefiniowanie zakresu podziału funkcji produkcyjnych, sprzedażowych oraz funkcji wsparcia Przygotowanie planu powiązania segmentów Unipetrolu i PKN ORLEN Dokonanie centralizacji wszystkich funkcji (korporacyjnych i operacyjnych) Powiązanie segmentów funkcjonalnych (np. zakupy, IT) z menedżerami funkcjonalnymi PKN ORLEN jako wykonawcami Shared Service Center (SSC wspólne centrum usług np. Finanse i Rachunkowość, Podatki, HR, Dział prawny, IT, Zaopatrzenie, Zakupy, Remonty) Wsparcie przy realizacji synergii poprzez stworzenie segmentów funkcjonalnych w Unipetrolu 6

7 Integracja PKN ORLEN z Unipetrolem Podział na funkcje produkcyjne i sprzedażowe w kluczowych spółkach Produkcja/ rafinacja Rafinacja Petrochemia Detal Oleje/Asfalty Česká Rafinerská Produkcja Chemopetrol Rafinacja UNIPETROL działalność oleje/ asfalty* Sprzedaż UniRaf Sprzedaż Chemopetrol ** Benzina UniTrade Hurt Funkcje wsparcia Centrum korporacyjne Shared services: Finanse i rachunkowość, Podatki, HR, Dział prawny, IT, Zaopatrzenie, Zakupy, Remonty UNIPETROL, a.s.: Kontroling, Strategia, Planowanie, Zarządzanie ryzykiem, Zarządzanie zmianą, Audyt Wewnętrzny * Potencjalna integracja sprzedaży paliw w Paramo z UniRaf ** Potencjalna integracja sprzedaży olefin z UniRaf Segmenty PKN ORLEN 7

8 Integracja PKN ORLEN z Unipetrolem Inicjatywy w obszarze zarządzania kadrami Wprowadzenie systemu MBO w Unipetrolu: Celem dalszego powiązania z PKN ORLEN wdrażany jest sytem MBO (Zarządzanie przez cele) Komitet MBO koordynujący i monitorujący cele (finansowe i operacyjne) rozpocznie pracę w 4kw 26. Programem zostaną objęte 224 osoby w 26 r. i kolejne 172 osoby w 27 r. (W całym Koncernie PKN ORLEN programem objęto 83 osoby, a od 27 r. będą to osoby) Nowe narzędzia w zarządzaniu zasobami ludzkimi: Nowe narzędzia umożliwą efektywniejsze wykorzystanie zasobów ludzkich: Projekt Sukcesji Ocena ryzyka dla pracowników z wysokim potencjałem zawodowym Indywidualny Plan Rozwoju 8

9 Otoczenie makroekonomiczne Duże fluktuacje marży i dyferencjału. Dane do 25 września 26 r. Kursy wymiany średnie 1 Marża rafineryjna $4./b średnia w 3QTD 26 3 Spadek o 34% r/r oraz 29% kw/kw 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 PLN/USD 2kw ' 26 PLN/EUR 2kw ' PLN/USD 26E PLN/EUR 26E 3kw ' Q 6 25 września 1 kwi 6 1 maj 6 1 cze 6 1 lip 6 1 sie 6 1 wrz kw ' E 3kw ' 26 3kw 6 25 września 1 kwi 6 1 maj 6 1 cze 6 1 lip 6 1 sie 6 1 wrz 6 Ropa Brent $7,3/b średnia w 3QTD 26 Wzrost o 14.5% r/r oraz 1% kw/kw Dyferencjał Brent/Ural $3.8/b średnia w 3QTD 26 Spadek o 15,5% r/r oraz o 21% kw/kw kw' kw 6 2 kw.6 9 2kw ' E 3kw' E 3kw ' Q kwi 6 1 maj 6 1 cze 6 1 lip 6 1 sie 6 1 wrz 6 25 września kwi 6 1 maj 6 1 cze 6 1 lip 6 1 sie 6 1 wrz 6 25 września 1) Źródło : NBP 2) Założenia PKN ORLEN ze Strategii Koncernu 3) Obliczone jako: Produkty (88.36%) vs. Brent Dtd (1%). Produkty zawierają Premium Unl (25.21%), USLD (23.2%), Naphtha (16.51%), LOO (15.31%), HSFO (5.44%) i Jet (2.69%) (źródło: Notowania na bazie CIF NWE, za wyjątkiem HSFO FOB ARA) 9

10 Rynek petrochemikaliów Poprawa notowań olefin i poliolefin. Dane do 15 września 26 r. Etylen Propylen W EUR/tone 8 W EUR/tone sty-25 1-kwi-25 1-lip-25 1-paź-25 1-sty-26 1-kwi-26 1-lip-26 1-sty kwi lip paź sty kwi lip- 26 Etylen Średni (Etylen-Nafta) Nafta Spread (Etylen-Napfa) Propylen Średni (Propylene-Naphta) Nafta Spread (Prophylen-Nafta) Polyetylen (LDPE) Polypropylen 12 w EUR/tone 12 W EUR/tone sty 5 1 kwi 5 1 lip 5 1 paź 5 1 sty 6 1 kwi 6 1 lip 6 1 sty 5 1 kw i 5 1 lip 5 1 paź 5 1 sty 6 1 kw i 6 1 lip 6 PE Średni (PE-Etylen) Etylen Spread (PE-Etylen) PP Średni (PP-Propylen) Propylen Spread (Prophylen-Nafta) Źródło: Notowania rynkowe 1

11 Wyniki operacyjne po dwóch miesiącach 3 kw. 6 Zdecydowany wzrost wolumenów sprzedaży w Polsce i całej Grupie Kluczowe dane operacyjne Lipiec-Sierpień 25 Lipiec-Sierpień 26 PKN ORLEN jednostka dominująca PKN ORLEN PKN ORLEN jednostka dominująca PKN ORLEN zmiana r/r [%] PKN ORLEN jednostka dominująca zmiana r/r [%] PKN ORLEN Wolumen sprzedaży paliw w hurcie (tys. ton) 1, ,4% 5,6% Wolumen sprzedaży produktów petrochemicznych (tys. ton) ,8% 21,8% Wolumen sprzedaży paliw w detalu (tys. ton) ,1% 6,5% Stopień wykorzystania mocy przerobowych 3 93% 15% 12,5% Przerób ropy naftowej (tys. ton) ,% 12,3% 1) Dotyczy sprzedaży benzyny, oleju napędowego, Jet, LOO 2) Dotyczy sprzedaży detalicznej benzyny, oleju napędowego, LPG 3) W odniesieniu do zdolności głębokiego przerobu ropy PKN ORLEN 13,5 mln ton/rok w 25 r oraz 13,8 mln ton/rok w 26r 4) Dotyczy PKN ORLEN jedn. domin. bez exportu 11

12 Segment detaliczny w Polsce Pomyślna kontynuacja wdrażanych działań rozwojowych Obszar Efekty inicjatyw w segmencie detalicznym Sprzedaż Dynamika sprzedaży utrzymuje się na satysfakcjonującym nas poziomie 6,1% w Polsce (w okresie lipiec-sierpień 26) oraz 6,5% w całej grupie. W przypadku stacji BLISKA dynamika sprzedaży w warunkach porównywalnych wynosi około 3% Średni przelew na stację dla całej naszej sieci wynosi ok. 2,1 ml/l na r. Dynamika wzrostu marży realizowanej w sklepach na produktach pozapaliwowych wzrosła średnio o ok. 12% r/r (w okresie lipiecsierpień 26 r) Jakość obsługi Nowoczesny styl zarządzania, wsparcie marketingowe, nowe inicjatywy i lojalni pracownicy powodują, iż nasze stacje osiągają coraz lepsze rezultaty. Wrasta średnia ilość zawieranych transakcji o ok. 6% kw/kw oraz średnia wartość tych transakcji o ok. 5% kw/kw. Inwestycje Realizacja nakładów inwestycyjnych (Capex) postępuje zgodnie z założonym planem zarówno pod względem ilości jak i wartości zadań inwestycyjnych Obecnie w brandzie ekonomicznym BLISKA sprzedaż realizuje 19 obiektów. Do końca roku ma ich być

13 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Biuro Relacji Inwestorskich tel.: fax:

14 Główne aktywa naftowe w Europie Środkowej oraz infrastruktura logistyczna Główne rynki PKN ORLEN Rostock Holborn (3.8; 6.1) Ingolstadt (5.2; 7.5) Bayernoil (12.8; 8.) Harburg (4.7; 9.6) Leuna (11.; 7.1) Schwedt (1.7; 1.2) Ca 27 Schwechat (1.2; 6.2) Gdansk (9.) (6; 11.1) Triest Rijeka (4.4; 5.7) ADRIA Sisak (3.9; 4.1) Plock (13.8; 9.5) Duna (8.1, 1.6) Novi Sad (4.; 4.6) Mazeikiai (1.; 9.) Novopolotsk (8.3; 7.7) Pancevo (4.8; 4.9) Petrotel (2.6; 7.6) Petrobrazi (3.4; 7.3) Arpechim (3.6; 7.3) Mozyr (15.7; 4.6) Litvinov (5.5, 6.7) Kralupy Trzebinia (,5) Drogobich (3.4; 9.8) Brody IKL Orlen Oil (3.8; 3.) Bratislava Jedlicze (,1) Burghausen (6.; 12.3) DRUZHBA (3.5; 7.3) ADRIA [Ca 3] (49.1) Ventspils Butinge (38.2) [Ca 2] [Ca 13] Tiszaojvaros [Ca 18] DRUZHBA DRUZHBA [Ca 34] [Ca 5] Rafo (3.4; 9.8) (163.7) Primorsk [Ca 34] [Ca 15] Petromidia (5.1; 7.5) Neftochim (5.6; 5.8) [Ca 6] [Ca 25] [Ca 82] Yuzhniy (ex 4) Odessa (3.8; 3.5) (ex 12) Kirishi [Ca 78] [Ca 45] [Ca 12] [ Ca 24] Kremenchug (17.5; 3.5) Kherson (6.7; 3.1) [ Ca 29] Yaroslavi Lisichansk (8.5; 8.2) Novorossiysk (ex 45) Elefsis (4.9; 1.) Thessaloniki (3.2; 5.9) Aspropyrgos (6.6; 8.9) Izmir (1.; 6.4) Izmit (11.5; 6.2) Kirikkale (5.; 5.4) Corinth (4.9; 12.5) Batman (1.1; 1.9) Rafineria (zdolności przerobu w mln ton rocznie; złożoność przerobu Nelsona) Rafineria PKN ORLEN Batman (1.1; 1.9) Port (wartość eksportu) Rurociąg surowcowy Ca (możliwości przesyłowe) Rurociąg surowcowy -projekt Źródło: Oil & Gas Journal (stan na styczeń 25), PKN Orlen, inne, Concawe,Reuters, WMRC, EIA, NEFTE Compass, Transneft.ru 14

Strategia PKN ORLEN na lata 2014-2017

Strategia PKN ORLEN na lata 2014-2017 Strategia PKN ORLEN na lata 2014-2017 Strategia PKN ORLEN na lata 2014-2017 23 lipca 2014 Odkrywając i przetwarzając zasoby naturalne, napędzamy przyszłość 1 Agenda Credo strategiczne Filary wzrostu wartości

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ORLEN prezentacja Spółki. Lipiec 2012

Grupa Kapitałowa ORLEN prezentacja Spółki. Lipiec 2012 Grupa Kapitałowa ORLEN prezentacja Spółki Lipiec 2012 1 Agenda Ogólne informacje Podstawowe segmenty Wydobycie i energetyka Podsumowanie 2 Z krajowego lidera do liczącego się Koncernu w Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN 1 kwartał 2015r.

Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN 1 kwartał 2015r. Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN 1 kwartał 2015r. Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Rafał Warpechowski, Dyrektor Wykonawczy ds. Planowania i Sprawozdawczości Dariusz Grębosz,

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU GRUPY LOTOS S.A. DO WYNIKÓW SKONSOLIDOWANYCH ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU

KOMENTARZ ZARZĄDU GRUPY LOTOS S.A. DO WYNIKÓW SKONSOLIDOWANYCH ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU KOMENTARZ ZARZĄDU GRUPY LOTOS S.A. DO WYNIKÓW SKONSOLIDOWANYCH ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU GRUPA LOTOS S.A. ISIN Warsaw Stock Exchange Thomson Reuters Bloomberg PLLOTOS00025 LTS LTOS.WA LTS PW Spis treści

Bardziej szczegółowo

PKN ORLEN FAKTY, LICZBY, KOMENTARZE 2014

PKN ORLEN FAKTY, LICZBY, KOMENTARZE 2014 2 014 PKN ORLEN FAKTY, LICZBY, KOMENTARZE 2014 MISJA Odkrywając i przetwarzając zasoby naturalne, napędzamy przyszłość. CREDO ORLEN. Napędzamy przyszłość. NASZE WARTOŚCI ODPOWIEDZIALNOŚĆ Szanujemy naszych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy Kapitałowej LOTOS. za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy Kapitałowej LOTOS. za rok 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LOTOS za rok 2014 Spis treści 1. O Grupie Kapitałowej LOTOS... 5 1.1. Organizacja i zarządzanie w Grupie Kapitałowej LOTOS... 6 1.1.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE MEMORANDUM INFORMACYJNE POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN Spółka Akcyjna PROGRAM EMISJI OBLIGACJI Limit Zadłużenia 2.000.000.000 PLN Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. ( Emitent"), będzie mógł wielokrotnie emitować

Bardziej szczegółowo

GRUPA LOTOS S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY LOTOS S.A. ZA ROK 2008

GRUPA LOTOS S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY LOTOS S.A. ZA ROK 2008 GRUPA LOTOS S.A. WSTĘP... 4 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE LOTOS S.A... 4 1.1 STRUKTURA GRUPY LOTOS S.A. ORAZ INFORMACJE O POSIADANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ ODDZIAŁACH (ZAKŁADACH)... 5 1.2 ZMIANY WŁASNOŚCIOWE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku Spis treści 1 Działalność Grupy Kapitałowej 5 1.1 Czynniki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2015 roku Data publikacji raportu: 10 sierpnia 2015 SPIS TREŚCI 1. WYNIKI DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU

Bardziej szczegółowo

Mam przyjemność zaprezentować Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność PKN ORLEN S.A. w 2004 roku.

Mam przyjemność zaprezentować Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność PKN ORLEN S.A. w 2004 roku. List Prezesa Zarządu Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprezentować Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność PKN ORLEN S.A. w 2004 roku. W ubiegłym roku PKN ORLEN osiągnął najlepsze, w swojej pięcioletniej

Bardziej szczegółowo

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wizja, rozsądek i elastyczność podstawą skutecznego działania Grupy Kapitałowej LOTOS.

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wizja, rozsądek i elastyczność podstawą skutecznego działania Grupy Kapitałowej LOTOS. Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011 LOTOS Raport Roczny 2011 / Dokonania i prognozy Dokonania i prognozy Grupa Kapitałowa LOTOS udowodniła w 2011 roku, że mimo trudnej sytuacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy LOTOS S.A. za rok 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy LOTOS S.A. za rok 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2012 SPIS TREŚCI 1. Informacje o Grupie LOTOS S.A.... 4 1.1. Organizacja i zarządzanie w Grupie LOTOS S.A.... 5 1.1.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014 zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Spis treści 1 Opis działalności PGE S.A. 4 1.1 Czynniki istotne dla rozwoju PGE S.A.

Bardziej szczegółowo

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 2 0 1 2 Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O POLSKIM KONCERNIE NAFTOWYM ORLEN S.A. (

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za 2014 rok Przyspieszenie wzrostu i udana transformacja. Warszawa, dnia 16 marca 2015 r.

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za 2014 rok Przyspieszenie wzrostu i udana transformacja. Warszawa, dnia 16 marca 2015 r. Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za 204 rok Przyspieszenie wzrostu i udana transformacja Warszawa, dnia 6 marca 205 r. PKO Bank Polski jest zdecydowanym liderem polskiej bankowości tys. Agencji

Bardziej szczegółowo

LIST PREZESA ZARZĄDU PKN ORLEN... 4 KIM JESTEŚMY?... 6 DLACZEGO ODPOWIEDZIALNIE?... 12 DLACZEGO RAPORTUJEMY?... 16 1. OTOCZENIE RYNKOWE...

LIST PREZESA ZARZĄDU PKN ORLEN... 4 KIM JESTEŚMY?... 6 DLACZEGO ODPOWIEDZIALNIE?... 12 DLACZEGO RAPORTUJEMY?... 16 1. OTOCZENIE RYNKOWE... 1 SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU PKN ORLEN... 4 KIM JESTEŚMY?... 6 DLACZEGO ODPOWIEDZIALNIE?... 12 DLACZEGO RAPORTUJEMY?... 16 1. OTOCZENIE RYNKOWE... 19 1.1. ODPOWIEDZIALNY UCZESTNIK RYNKU... 20 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Dążąc do uzyskania pozycji regionalnego lidera, chcemy zapewnić naszym akcjonariuszom. długofalowy wzrost wartości firmy poprzez oferowanie

Dążąc do uzyskania pozycji regionalnego lidera, chcemy zapewnić naszym akcjonariuszom. długofalowy wzrost wartości firmy poprzez oferowanie [Nasza misja] Dążąc do uzyskania pozycji regionalnego lidera, chcemy zapewnić naszym akcjonariuszom długofalowy wzrost wartości firmy poprzez oferowanie naszym klientom najwyższej jakości produktów i usług.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A...

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2014 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

Pokłady możliwości. Wyniki Grupy za 2014 rok. 16 marca 2015

Pokłady możliwości. Wyniki Grupy za 2014 rok. 16 marca 2015 Pokłady możliwości Wyniki Grupy za 2014 rok 16 marca 2015 Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja została opracowana przez KGHM Polska Miedź S.A. (KGHM). Prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny

Bardziej szczegółowo

1. Spis treści. Strona 2 z 49

1. Spis treści. Strona 2 z 49 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2008 1. Spis treści 1. Informacje ogólne... 5 2. Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe... 8 A. Struktura przychodów... 8 B. Wyniki finansowe... 9 C. Zmiany

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ 2. DZIAŁALNOŚĆ PGE S.A...14

1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ 2. DZIAŁALNOŚĆ PGE S.A...14 2 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE... 6 1.1. ZMIANY W ORGANIZACJI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE... 6 1.2. ZMIANY W ORGANIZACJI SPÓŁKI PO DNIU BILANSOWYM...

Bardziej szczegółowo

BANK BPH RAPORT ROCZNY 2010 BANK BPH I OTOCZENIE STRATEGIA

BANK BPH RAPORT ROCZNY 2010 BANK BPH I OTOCZENIE STRATEGIA Raport Roczny 2010 BANK BPH RAPORT ROCZNY 2010 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPH........................................................... 006 List p.o. Prezesa Zarządu Banku BPH... 010

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2014 roku Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2014 roku Warszawa, 26 sierpnia 2014 Warszawa, 26 sierpnia 2014 r. Spis treści: 1 Wprowadzenie... 4 2 Opis Grupy Kapitałowej Spółki... 4 2.1 Skład Grupy

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy, Klientów i Pracowników

List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy, Klientów i Pracowników List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy, Klientów i Pracowników z pewnością zgodzą się Państwo ze stwierdzeniem, że rok 2000 był najważniejszym okresem w dotychczasowej historii Polskiego Koncernu Naftowego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za 2014 rok Przyspieszenie wzrostu i udana transformacja. Warszawa, dnia 16 marca 2015 r.

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za 2014 rok Przyspieszenie wzrostu i udana transformacja. Warszawa, dnia 16 marca 2015 r. Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za 2014 rok Przyspieszenie wzrostu i udana transformacja Warszawa, dnia 16 marca 2015 r. PKO Bank Polski jest zdecydowanym liderem polskiej bankowości 1 tys.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2013 ROKU 2013 2 SPIS TREŚCI I. Przegląd działalności Banku Zachodniego WBK S.A. w 2013 r... 3 II. Podstawowe informacje... 6 1. Historia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok 2010 Spis treści 1. Informacja o Banku BPH...4 2. Wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Banku BPH S.A....5 3. Sytuacja makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo