Projekt ustawy o pomostowych nie do przyjęcia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt ustawy o pomostowych nie do przyjęcia"

Transkrypt

1 33 okradających hutę w rękach Prokuratury JuŜ 33 osoby usłyszały od Prokuratora Okręgowego w Katowicach zarzut udziału w oszustwie polegającym na dostarczaniu do Huty Katowice złomu o złej jakości i sprzedawaniu go po wysokich cenach. 18 CZERWCA - PIKIETA POD MINISTERSTWEM PRACY Projekt ustawy o pomostowych nie do przyjęcia W proteście uczestniczyli m. in. związkowcy z Mittal Steel Poland, z ArcelorMittal Huta Warszawa, Celsa - Huta Ostrowiec, CMC Zawiercie, Pokój", Buczek, Łaziska", oraz Stoczni z Trójmiasta: Gdańskiej im. J. Piłsudskiego, Północnej i Remontowej. Około 400 związkowców przemysłu hutniczego, stoczniowego, maszynowego i zbrojeniowego demonstrowało w poniedziałek 18 czerwca przed Ministerstwem Pracy. Domagali się od rządu, uwzględnienia w projekcie ustawy o emeryturach pomostowych wykazu stanowisk na których występują szczególnie trudne warunki i zagroŝenia, a takŝe by prawo do przejścia na wcześniejszą emeryturę w przemyśle metalowym przysługiwało kobietom w wieku 55 lat i męŝczyznom w wieku 60 lat. Gmach resortu pracy strzegł kordon policji a manifestujący głośnymi okrzykami skandowali swoje niezadowolenie z przewidywanych zmian u projekcie ustawy, Ŝe o prawie do wcześniejszego zakończenia aktywności zawodowej w tych branŝach będą stanowiły wyłącznie moŝliwości finansowe budŝetu Państwa, a nie kryteria zdrowotne i moŝliwości fizyczne pracowników do wykonywania pracy w warunkach szkodliwych i niebezpiecznych. Do mikrofonu podchodzili kolejno szefowie branŝ i organizacji zakładowych. W swych wystąpieniach krytyczkowali rząd, Ŝe niekonsultuje a wręcz unika rozmów w tej sprawie ze stroną społeczną. Więcej strona 3 W ostatnich dniach policja zatrzymała kolejne 5 osób z podejrzeniem dokonania oszustwa, bądź udziału w nim na szkodę Huty Katowice. W tym samym czasie przeprowadzono rewizję w domach podejrzanych. Według Prokuratury, strata jaką poniosła huta z tego tytułu wyniosła co najmniej 27 mln zł. Zorganizowaną grupę stanowili współpracujący ze sobą: dostawcy złomu i kontrolerzy jakości z huty tzw. klasyfikatorzy złomu. Więcej str. 4 Uzgodnienie o uruchomieniu PPE W czwartek 21 czerwca br. przedstawiciele Pracodawcy zawarli z organizacjami związkowymi Mittal Steel Poland S.A. uzgodnienie o uruchomieniu w spółce Pracowniczego Programu Emerytalnego - w formie wnoszenia przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. Jest to wypełnienie zapisu 28 Pakietu Socjalnego z 25 lutego 2004r., w którym strony ustaliły, Ŝe w grudniu 2006r. przystąpią do rozmów na temat moŝliwości utworzenia pracowniczego programu emerytalnego w PHS S.A., w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i moŝliwości finansowe Spółki. Formalne podpisanie Zakładowej Umowy Emerytalnej przewidywane jest na połowę lipca br. Wkrótce podobne rozmowy dotyczące uruchomienia PPE będą prowadzone takŝe w spółkach. Jest zapewnienie PZU, Ŝe oferta TFI w ramach PPE będzie dla tych podmiotów taka sama jak dla Mittal Steel Poland S.A. NA POSIEDZENIU MIĘDZYZAKŁADOWEJ OstrzeŜenie z wydziałów gorących - Czekamy do 15 lipca a później przystępujemy do akcji - takie ostrzeŝenie przekazali przewodniczący wydziałów na posiedzeniu Międzyzakładowej Komisji S dąbrowskiego oddziału Mittal Steel Poland w środę 20 czerwca. To stanowisko zdesperowanych pracowników Zakładu Wielkopiecowego i Walcowni Gorących, zatrudnionych w warunkach szczególnie szkodliwych i niebezpiecznych dla zdrowia, którzy mimo wielokrotnych obietnic pracodawcy, nie mogą doczekać się na wyrównania przysługujących im podwyŝszonych dodatków grupy szkodliwości. Zaległości te sięgają września ub. roku. - Jak kaŝą nam zostawać w nadgodzinach nikt nie odmawia, a oni prostej sprawy nie potrafią załatwić przez pół roku. Nie było to jedyne ostrzeŝenie, jakie pojawiło się na ostatnim posiedzeniu Międzyzakładowej Komisji S - Znów mamy sygnały, Ŝe kierownictwo niektórych jednostek zatrudnia w godzinach nadliczbowych a zapłatę reguluje premią motywacyjną. Jeszcze dobrze z huty nie wyjechała Państwowa Inspekcja Pracy a juŝ naleŝałoby ją ponownie wezwać mówiła część przewodniczących. To ewidentne wykroczenie. Czy nie moŝna, jeśli zachodzi taka potrzeba legalnie wystąpić do pracodawcy o dodatkowe środki na ten cel? Więcej str. 4

2 Karoshi - to w terminie medycznym śmierć z przepracowania. W ubiegłym roku odnotowano w Japonii rekordową liczbę 355 przypadków osób, które powaŝnie zachorowały lub zmarły głównie na zawał serca albo udar. Cechą wspólną dla przypadków karōshi jest zbyt duŝo pracy i stres. W Japonii popularna jest praca wielogodzinna. Rząd Japonii zapowiedział walkę z karōshi, lecz w społeczeństwie śmierć z przepracowania staje się dowodem na bycie człowiekiem sukcesu. We wszystkich przeanalizowanych przypadkach śmierć dotykała osób pracujących ponad sześćdziesiąt godzin w tygodniu, mających ponad pięćdziesiąt nadgodzin w miesiącu. Krytycy obecnej sytuacji ekonomicznej utrzymują, Ŝe z powodu utrzymującej się ekspansji gospodarczej wielu ludzi. Chcąc pokazać swoje moŝliwości i skłonność do poświęceń, nie umieją się powstrzymać od pracowania ponad miarę. Watykan postanowił w nietypowy sposób promować bezpieczną jazdę, publikując listę 10 motoprzykazań,. W dokumencie Duszpasterskie wskazówki na drodze duchowni zalecają, by przestrzegać ograniczeń prędkości, nie przeklinać i zasiadając za kółkiem, nie pić alkoholu. Przypominają teŝ, by przed rozpoczęciem jazdy przeŝegnać się. Duchowni uwaŝają, Ŝe samochód moŝe ułatwiać popełnienie grzechu. Do takich sytuacji zaliczono, np.: niebezpieczne wyprzedzanie (skojarzone z utratą poczucia odpowiedzialności za siebie i innych), uprawianie w aucie prostytucji oraz korzystanie w nim z tego typu usług. W samym Watykanie dopuszczalną prędkość ograniczono do 30 km/h. Do ostatniego wypadku doszło tam 1,5 roku temu. Na terenie minipaństewka jeździ 1000 samochodów. Popularny dodatek spoŝywczy i konserwujący benzoesan sodu (E211) jest szkodliwy dla kodu genetycznego - twierdzi Peter Peiper, biolog molekularny z Sheffield University. Ten związek chemiczny jest w stanie doprowadzić do znacznej degeneracji komórek, a z czasem do choroby Parkinsona czy marskości wątroby. Piper ostrzega, Ŝe typ uszkodzenia powodowany przez benzoesan sodu jest powiązany z wieloma chorobami neurodegeneracyjnymi, które pojawiają się w późniejszym wieku. Co więcej, w połączeniu z witaminą C tworzy benzen, związek rakotwórczy. Uczony wskazuje na potrzebę przeprowadzenia badań w tym zakresie. Ostatnie nadania nad benzoesanem sodu były przeprowadzane w UE i USA w latach 80. Poziom naturalnego promieniowania radu i polonu w tytoniu moŝe być tysiąc razy większy niŝ promieniowania cezu 137 w roślinach z okolic Czernobyla twierdzi Constantin Papastefanou z Uniwersytetu w Tesalonikach. Grecki naukowiec zbadał liście tytoniu uprawiane w jego kraju i oszacował przeciętną dawkę promieniowania dla osoby wypalającej 30 papierosów dziennie. Okazało się, Ŝe w ciągu roku przyjęta dawka wynosi 251 mikrosiwertów. W porównaniu do 0,199 mikrosiwertów jakie zawierają rośliny pochodzące z Czernobyla. To jedynie 10% rocznego naturalnego promieniowania, na które naraŝony jest kaŝdy z nas, ale, jak twierdzi naukowiec - nowotwory związane z paleniem tytoniu nie są powodowane wyłącznie przez nikotynę i smołę, ale takŝe przez zawarte w liściach substancje radioaktywne. Wolny Związkowiec str. 2 z Mittal Steel - w świecie, w Europie Konflikt pracowniczy w Mittal Steel Canada Kanadyjscy związkowcy Steelworkers Steel Mittal Steel Contrecoeur- Ouest skrytykowali decyzję zarządu firmy o zamiarze wprowadzenia indywidualnych kwartalnych premii dla pracowników za bezwypadkową pracę. Zdaniem związkowców pracodawca zamierza zastosować podstępną metodę zachęty do nieujawniania wypadków w pracy i uzyskania efektu - wizerunku Mittal Steel, jako firmy bezpiecznej, w której nie występują zagroŝenia. - Zaapelowaliśmy do pracodawcy o spotkanie, by w ramach wspólnych rozmów wypracować program, którego celem będzie rzeczywiste a nie pozorowane eliminowanie zagroŝeń w firmie mówi działacz związkowy Frank Beaudin. UwaŜam, Ŝe kierownictwo chce odejść od inwestowania w poprawę warunków pracy. Jak powiedział szef lokalnego związku USWA 6951 Dominic Lemieux otrzymuje sygnały od pracowników stalowni i walcowni, którzy uwaŝają, Ŝe pracodawca próbuje zantagonizować ich środowiska. To metoda, tak naprawdę zmierza do niezdrowej rywalizacji - mówią. Co istotne, są stanowiska, na których stopień zagroŝenia jest niewielki i takie, gdzie pracuje się w ciągłym zagroŝeniu. - Próby nawiązania rozmów z pracodawcą zostały odrzucone mówi Dominic Lemieux. Szkoda, bo uwa- Ŝamy, Ŝe przed podjęciem tak waŝnej decyzji naleŝy ją skonsultować ze stroną społeczną. Seria wypadków w zakładach Mittal Steel Prywatyzacje upadających hut na świecie przyniosły Lakshmi Mittalowi pierwszoplanowe miejsce wśród potęg produkujących stali. Nie zawsze jednak za przywróceniem dobrej kondycji tych zakładów szła poprawa warunków pracy i dbałość o podstawowe kwestie bezpieczeństwa pracujących. Liczne przykłady pokazują, Ŝe pod tym względem, czas dla nich zatrzymał się w pierwszej połowie ub. wieku. Hojny w przekazywaniu milionowych dotacji w jak np. na brytyjską Partię Pracy Tony ego Blaira, Lakshmi Mittal nie jest juŝ taki szczodry w inwestowanie eliminowania zagroŝeń tam, gdzie w pocie czoła wypracowywane są jego zyski. Świadczy o tym duŝa liczna wypadków, do których doszło niedawno w Kazachstanie, Rumunii, USA, Trynidad Tobago i Algerii. W rumuńskim Mittal Steel Galati w okresie kilku miesięcy odnotowano 5 wypadków ze skutkiem śmiertelnym i kilkanaście z trwałym uszkodzeniem ciała. Od czasu przejęcia Galati w 2001 roku śmierć w tym zakładzie poniosło ponad 30 osób a cięŝkie uszkodzenia ciała odniosło ponad 260 pracowników. Przed tygodniem prasa doniosła o 3 wypadkach ze skutkiem śmiertelnym w jego amerykańskich spółkach. Niechlubną statystykę wypadkową ma teŝ kombinat Lakshmi Mittala w Kazachstanie. Tylko w samych kopalniach w Mittal Steel Temirtau od 2004 roku Ŝycie straciło 91 górników. Czy Mittal powalczy o brytyjski klub Birmingham City Czy oprócz walki o stal i ropę dojdzie do pojedynku Lakshmi Mittala o klub piłkarski. Od przeszło tygodnia zachodnia prasa spekuluje, czy właścicielem Birmingham City zostanie hinduski miliarder. Czy pozazdrościł rosyjskiemu miliarderowi Romanowi Abramowiczowi, który kupił londyński klub FC Chelsea? Nie od dziś wiadomo, Ŝe Inwestycja w dobrą druŝynę przynosi medialny sukces. Dobrze wie o tym Abramowicz, który jest rozpoznawalny przez fanów piłki noŝnej na świecie. Mittal jest sponsorem szeregu instytucji sportowych tam gdzie ma swoje huty. W koszulkach z jego nazwiskiem występują m. in. zawodnicy Hutnika Kraków i czeskiego klubu Ostrawa. Do najbardziej znanych naleŝy jednak I ligowy CSKA Sofia, który kupił od najbogatszego Bułgara Wasyla BoŜkowa za 14 mln euro. Niedawno mogliśmy zobaczyć naszego właściciela podczas transmisji wyścigów Formuły 1 w Monte Carlo. Mittal jest teŝ sponsorem narodowej reprezentacji Indii w olimpijskich rozgrywkach hokeju na trawie. Wszystko wskazuje, Ŝe będzie teŝ sponsorem piłkarskich mistrzostw Europy EURO 2012 rozgrywanych w Polsce i na Ukrainie. Będzie to doskonała okazja do promocji koncernu i zarobienia duŝych pieniędzy na sprzedaŝy stali wykonawcom przyszłej infrastruktury: stadionów, dróg i wiaduktów. Jak donosi z ostatniej chwili zachodnia prasa, w walce o klub niebieskich wyrósł mu niespodziewanie inny miliarder Carson Yeung z Hong Kongu. Ktoś wygra? Na pokonanego czekają inne wystawione na sprzedaŝ, nie mniej znane brytyjskie kluby: Bolton, Everton, Tottenham Hotspur i Southampton. Mówi się, Yeung gotowy jest zapłacić za Birmingham cenę wyŝszą od oferowanej tj. za 98,5 dolarów. Wyrazy serdecznego współczucia Romanowi Piątkowiakowi z powodu śmierci śony składają przyjaciele z MK NSZZ Solidarność Mittal Steel Poland oraz współpracownicy z Zakładu Stali i Półwyrobów Wszystkim, którzy wzięli udział w ceremonii pogrzebowej Mojej śony i wspomagali mnie duchowo w trudnych dla mnie chwilach serdecznie dziękuję Roman Piątkowiak

3 18 CZERWCA - PIKIETA POD MINISTERSTWEM PRACY Projekt ustawy o pomostowych nie do przyjęcia - U nas mówi się o tzw. syndromie jednego roku - mówił związkowiec Solidarności Gdańskiej Stoczni Remontowej. Mało który z naszych pracowników po odejściu na wcześniejszą emeryturę w wieku 60 lat przeŝywa dłuŝej niŝ rok. Jest u nas cmentarz, na którym leŝą nasi koledzy z pracy. Wielu zdąŝyło wziąć zaledwie jedną wypłatę i poszli do piachu. Czy ktoś z rządu, wie w jakich warunkach pracowali i utracili zdrowie? Jedna z pań ze stoczni zaapelowała, by tych, którzy przy ministerialnych biurkach twierdzą, Ŝe nowe technologie zmieniły warunki pracy i w większości nie juŝ tak szkodliwa, jak to miało miejsce 20 lat temu: - by zaprosić m. in. do stoczni i hut, by mogli skonfrontować czysto teoretyczne rozwaŝania o warunkach szkodliwych i niebezpiecznych z faktami na stanowiskach pracy. Zatrudnionych w przemyśle cięŝkim zbulwersowała informacja, Ŝe rządowy projekt o emeryturach pomostowych zawiera zaledwie 54 rodzaje takich prac. To tyle ile występuje w samej tylko branŝy hutniczej. Związkowcy sprzeciwili się teŝ zamiarom wprowadzenia zmian w ustawie, za pomocą rozporządzenia, które zgodnie z ustawą o związkach zawodowych moŝna jedynie opiniować, a nie negocjować. - Nie moŝemy zgodzić się, aby kluczowym aktem prawnym decydującym o prawie do świadczenia było rozporządzenie, którego nie znamy napisali w petycji do minister pracy Anny Kalaty. śądamy, by prace nad nowymi przepisami odbywały się tylko i wyłącznie w ramach Komisji Trójstronnej. Podczas godzinnego spotkania delegacji związkowców z przedstawicielami resortu pracy, Anna Katata zapewniła o poparciu dla zachowania uprawnień w branŝach, które reprezentowali protestujący. Jak powiedział przewodniczący Solidarności dąbrowskiego oddziału Mittal Steel Poland - Jerzy Goiński, minister Anna Kalata wniosła o przedstawienie w moŝliwie krótkim terminie pełnego wykazu zawodów w szczególnych warunkach i szczególnym charakterze występujących w branŝy metalowej. TuŜ po przyjeździe taki wykaz został zrobiony i przesłany w tym samym dniu. Otrzymaliśmy zapewnienie, Ŝe do końca czerwca będą gotowe uzgodnione miedzyresortowe wszystkich stanowisk. Zgodnie z deklaracją - rozmowy będą prowadzone w ramach Komisji Trójstronnej. Chcemy w nich uczestniczyć. Jeśli chodzi o ocenę akcji protestacyjnej - byliśmy tam we własnej sprawie. Ten wyjazd były potrzebny, dla pokazania, Ŝe nie pozwolimy, by w przyszłej ustawie wśród stanowisk uprawniającymi do przejścia na wcześniejszą emeryturę kobiety w wieku 55 lat i 60 dla męŝczyzn pominięto te. które występują w Mittal Steel Poland - powiedział Jerzy Goinski. (jz) 33 okradających hutę w rękach Prokuratury cd. Przekupieni pracownicy huty wiedzieli doskonale, kiedy nadchodził transport, który mają przyjąć. W zamian za zaliczenie złej jakości złomu na surowiec o wysokich parametrach, otrzymywali wysokie łapówki. Huta płaciła duŝe pieniądze, a do pieców trafiały ziemi, piasek i gruz w metalowych beczkach zgniecionych specjalnym urządzeniem. Pisaliśmy o tym w Wolnym Związkowcu z 2004 roku w art. pt. Złom dla ogrodnika. Śledztwo toczy się od 2004 roku. Nielegalny proceder trwał od 2000 do 2004 roku. Od początku swojej działalności kaŝdy z kontrolerów zarobił w ten sposób co najmniej ok. 300 tys. zł. Rekordzista miał wziąć aŝ trzy razy tyle. Kilkunastu klasyfikatorom udowodniono przyjęcie łapówek na łączną kwotę ponad 2,8 mln zł. 12 oskarŝonych to przedstawiciele firm handlujących złomem. Na poczet przyszłych kar wszystkim oskarŝonym zabezpieczono pieniądze, nieruchomości i samochody łącznej wartości około 5 mln. złotych. Za ten czyn, sprawom grozi nawet 15 lat więzienia. Proceder handlu złomem i kradzieŝy stali funkcjonuje w hucie od czasu jej powstania. Wszystkie wcześniejsze wszczęte sprawy były jednak umarzane z powodu braku dostatecznych dowodów lub znikomego stopnia społecznej szkodliwości czynu. Jeśli juŝ stawiano komuś zarzuty to dotyczyły wyłącznie szczebla pracowniczego. Nigdy aktem oskarŝenia nie objęto, nikogo z władzy kierowniczej wydziałów lub huty, choć tajemnicą poliszynela jest, Ŝe bez koordynacji osób z tego szczebla, taka działalność i w takim zakresie nie byłaby moŝliwa. Aktualnie oprócz wymienionej, toczy się inna - sprawa z 2004r. Policja i prokuratura rozpracowały grupę pracowników i ochroniarzy huty, której udowodniono kradzieŝ co najmniej 50 cięŝarówek stali i złomu. Sprawa ta ślimaczy się przed Sądem Rejonowym w Dąbrowie Górniczej i trudno określić kiedy dojdzie do jej zakończenia. WYBORY DO RADY NADZORCZEJ HK ZAKŁAD AUTOMATYZACJI Lech Majchrzak został wybrany na członka Rady Nadzorczej z wyboru pracowników w Spółce HK Zakład Automatyzacji. W szranki stanęło trzech kandydatów: wspólny kandydat Solidarności" w dąbrowskim i krakowskim Oddziale Mittal Steel Poland - Lech Majchrzak, Jerzy Bartoszek z NSZZ Pracowników oddział Kraków oraz Krzysztof Walczak z NSZZ Pracowników O/DG, W dwudniowych wyborach czerwca br. na 651 uprawnionych do głosowania do urn poszło 408 pracowników. Przy 62,67 proc. frekwencji największą liczbę głosów otrzymał 1. Lech Majchrzak głosów (w tym 60 w Oddziale krakowskim), 2. Jerzy Bartoszek głosów (z tego 98 w oddziale krakowskim spółki), 3. Krzysztof Walczak - 83 głosy (wszystkie oddane w dąbrowskim Oddziale Spółki My ze swej strony gratulujemy pracownikom wyboru a Lechowi Ŝyczymy konsekwencji w pracach Rady Nadzorczej Zakładu Automatyzacji. Szanowni Państwo! Składam serdeczne podziękowania wszystkim Pracownikom Spółki HK Zakład Automatyzacji, którzy obdarzyli mnie zaufaniem i oddali swój głos na moją kandydaturę w wyborach do Rady Nadzorczej Spółki. Dziękuję równieŝ wszystkim Pracownikom Spółki, którzy wzięli udział w głosowaniu dając w ten sposób wyraz swojemu zainteresowaniu i zaangaŝowaniu w waŝne sprawy dla naszej Spółki. Doceniając zaszczyt, jakim jest reprezentowanie Pracowników Spółki w Radzie Nadzorczej, w pełni zdaję sobie sprawę z ciąŝącej na mnie odpowiedzialności. Dlatego dołoŝę wszelkich starań, aby tę funkcję wypełniać jak najlepiej, przede wszystkim dla dobra Pracowników i Spółki. Jeszcze raz deklaruję, Ŝe na forum Rady Nadzorczej będę reprezentował interesy wszystkich Pracowników Spółki bez względu na lokalizację, zajmowane stanowisko, wykonywany zawód i przynaleŝność związkową oraz potwierdzam gotowość do bezpośrednich spotkań z Pracownikami, a takŝe otwartość na wszelkie wnioski, pytania i postulaty dotyczące spraw pracowniczych oraz funkcjonowania i rozwoju Spółki HK Zakład Automatyzacji. Łączę wyrazy szacunku Lech Majchrzak Wolny Związkowiec str. 3

4 NA POSIEDZENIU MIĘDZYZAKŁADOWEJ OstrzeŜenie z wydziałów gorących - Przychodzą do nas pracownicy mówią, Ŝe z nadzieją liczyli, Ŝe staną się posiadaczami mieszkań zakładowych z tzw. odzysku relacjonowali przewodniczący wydziałów. Zdawali sobie sprawę, Ŝe nie są to nowe mieszkania, ale to co zobaczyli, przeszło ich wyobraŝenie. Tak zdewastowanych w Ŝyciu nie widzieliśmy mówią, a niektóre w ogóle nie nadają się nawet do remontu. Ich zdaniem pracodawca powinien wystąpić do nadzoru budowlanego o sprawdzenie i wydanie opinii - czy stan techniczny kwalifikuje te lokale do bezpiecznego zamieszkania. Inny problem, który sygnalizują pracownicy to zastrzeŝenia do pasków wypłat. Z jednej strony jakość druku nie pozwala na ich odczytanie - z drugiej, są przypadki niezgodności nazewnictwa kodów na paskach ze stanem faktycznym. Np. osobom, które przebywały na badaniach okresowych, wpisano urlop okolicznościowy. Przykładów, błędnych zapisów jest więcej Uczestniczącego w posiedzeniu MK - Bogdana Mikołajczyka, dyrektora dąbrowskiego oddziału Mittal Steel Poland poproszono o przedstawienie aktualnej sytuacji ekonomiczno-produkcyjnej i perspektywicznych planów firmy. Jak powiedział gość dzięki dobrej koniunkturze na stal, przewidywany jest dalszy wzrost produkcji oraz dalszy inwestycyjny rozwój firmy. Np. w dąbrowskim oddziale na walcowniach średniej i duŝej, w ramach modernizacji zainstalowany zostanie system online śledzenia profili, polegający na automatycznym monitorowaniu przebiegu procesu technologicznego z równoległym wykonywaniem pomiarów produktów. Zmiany te wpłyną nie tylko na poprawę warunków pracy osób zatrudnionych w procesie walcowniczym, ale teŝ odejdzie się od niedoskonałej regulacji profilów metodą: prób i błędów. Ze względu na oczekiwania rynku przygotowujemy się do produkcji długich - 75 metrowych szyn, mówił dyr. Mikołajczyk. Będzie to skomplikowany proces adaptacyjny, polegający m. in. na zmianach w konstrukcji hal i w której takie szyny będą wytwarzane. Odnosząc się uwag o rosnącej wydajności pracy w Mittal Steel Poland i potrzeby właściwego, lepszego wynagradzania pracowników - stwierdził, Ŝe decyzje w tej kwestii zaleŝą wyłącznie od właściciela. W kompetencji kierownictwa Mittal Steel Poland pozostawiono jedynie i w ograniczonym zakresie moŝliwość przeszeregowań indywidualnych. Związkowcy krytykowali niektórych szefów za lekcewaŝący stosunek do spraw bezpieczeństwa w podległych im jednostkach. Wśród nie realizowanych zaleceń i wniosków pokontrolnych słuŝb bhp i SIP wskazywano m. in. na fatalny stan techniczny łaźni i sanitariatów na walcowniach. Dyrektor zapewnił, Ŝe podejmie interwencję w tej sprawie. W relacji członków Prezydium - wiceprzewodniczący S ds. spraw socjalnych Jan Czajkowski mówił na temat zaopatrzenia w środki ochrony osobistej zatrudnionych w Mittal Steel Poland. - W ramach Głównej Komisji BHP przyjęto kierunek zakupu najlepszych jakościowo środków ochronnych, takich które skutecznie zabezpieczą pracowników przed zagroŝeniami na stanowiskach pracy. SłuŜą temu przeglądy i prezentacje ofert producentów i dostawców współpracujących z Mittal Steel. Podczas ostatniego pokazu w którym uczestniczyli przedstawiciele wydziałów, Społecznej Inspekcji Pracy, słuŝb BHP i central związkowych, zaprezentowali całą gamę lekkich kurtek, ubrań, fartuchów oraz obuwia. Część tych które wybrano jest obecnie testowana w ekstremalnych warunkach wysokich temperatur na wydziałach stalowni, wielkich pieców i walcowni. SłuŜą temu karty oceny, na których uŝytkownicy dokonują stosownych wpisów - mówił Jan Czajkowski. Po zebraniu wszystkich opinii, podjęta zostanie decyzja o wyborze najlepszych środków ochrony osobistej. Mam nadzieję, Ŝe w niedługim czasie zostaną zakupione i znajdą się w magazynach odzieŝowych w Mittal Steel Poland. Cd. relacji z posiedzenia MK w następnym wydaniu WZ (jz) BEZ TARYFY ULGOWEJ Krajówka grozi protestami Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" postanowiła rozpocząć przygotowania do ogólnozwiązkowych akcji protestacyjnych. Na posiedzeniu w środę 20 czerwca, członkowie Komisji Krajowej zdecydowali o powołaniu Krajowego Sztabu Protestacyjnego. NSZZ "Solidarność" oczekuje realizacji swoich postulatów dotyczących: uwzględnienia realnego wzrostu płacy minimalnej co najmniej do 42 proc. płacy przeciętnej w roku 2008 z jednoczesnym określeniem "ścieŝki" wzrostu płacy minimalnej do 60 proc. płacy przeciętnej; ustalenia przyszłorocznych wskaźników wzrostu płac w sferze budŝetowej na poziomie co najmniej 10 proc. uchylenia ustawy o negocjacyjnym wskaźniku wzrostu wynagrodzeń w sferze przedsiębiorstw uniemoŝliwiającym wzrost płac w wielu zakładach pracy; przyjęcia kryteriów medycznych w rozwiązaniach ustawowych dotyczących emerytur dla pracowników pracujących w warunkach szczególnych bądź o szczególnym charakterze; porozumień zawartych z NSZZ "Solidarność" w ostatnich miesiącach, JeŜeli do 15 sierpnia nie zostaną wynegocjowane satysfakcjonujące związek rozwiązania, Komisja Krajowa postanowiła przeprowadzić w dniu 22 sierpnia manifestacje w wybranych miastach wojewódzkich poprzedzone trwającą od 15 sierpnia kampanią informacyjną. W przypadku dalszego braku reakcji strony rządowej, KK zaostrzy formy protestu i zorganizuje ogólnozwiązkową manifestację w Warszawie we wrześniu br. GŁÓWNY INSPEKTOR PRACY APELUJE: MoŜna skracać czas pracy napoje na stanowiskach W związku z falą wysokich temperatur w Polsce, Główny inspektor pracy - BoŜena Borys-Szopa zaapelowała do pracodawców, o dostarczanie pracownikom napojów orzeźwiających a takŝe, jeśli jest to moŝliwe skracanie czasu pracy. Minister apeluje o przestrzeganie obowiązku zapewnienia pracownikom bezpłatnych napojów podczas upałów. Napojów ma być tyle, ile pracownik potrzebuje - podkreśla Borys Szopa. Dodaje, Ŝe pracodawca powinien dostarczać napoje przy temperaturze przekraczającej 25 stopni Celsjusza przy pracach na otwartej przestrzeni oraz 28 stopni Celsjusza w pomieszczeniach. Napoje mają być ogólnie dostępne w ciągu całej zmiany pracowników oraz ilościowo zaspokajać ich pragnienie. Pracodawcy muszą teŝ pamiętać o zapewnieniu co najmniej 90 litrów wody dziennie do celów higienicznych dla tych pracowników, którzy wykonują prace brudzące na otwartej przestrzeni. Minister zaznaczyła teŝ, Ŝe nie ma Ŝadnych prawnych przeszkód, by skróceniu uległ czas pracy. MoŜna to zrobić na dwa sposoby: - zezwolić pracownikom na wcześniejsze zakończenie pracy, miałoby to obejmować zwłaszcza pracowników pracujących więcej niŝ 8 godzin dziennie, albo - wprowadzić dodatkowe przerwy w pracy, w czasie najwyŝszej temperatury, Pracodawcy muszą pamiętać, Ŝe skracanie czasu pracy z powodu upałów nie moŝe spowodować obniŝenia wynagrodzenia za pracę. Pracownicy pracujący w warunkach zagraŝających ich Ŝyciu i wymagających wysokiej sprawności psychofizycznej, oraz kobiety w ciąŝy i karmiące piersią, powinni być objęci przez pracodawcę dogodniejszymi warunkami pracy. Gdy pracodawca mimo nakazu GIP o dostarczeniu pracownikom napojów chłodzących nie zastosuje się do tego polecenia, pracownicy mogą ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów zakupionych napojów. Niestosowanie przez pracodawców wymienionych zasad jest naruszeniem prawa przeciwko prawom pracownika i grozi karze grzywny. Wolny Związkowiec str. 4

5 Gorący okres dla wędkarzy 30 młodych adeptów wędkarstwa spotkało się w niedzielę 3 czerwca, na zbiorniku w Łośniu na zawodach z okazji Dnia Dziecka. Organizatorem było Koło Wędkarskie nr 16 działające przy dąbrowskim oddziale Mittal Steel Poland. TuŜ za nim 2 miejsce zajęły siostry Paulina i Klaudia Lasota. W kategorii wiekowej od lat najwięcej punktów zdobył Bartosz Szlęk. a wśród młodzieŝy od lat zwycięŝył Adam Suszek, z największą ilością ok. 1 kg złowionych ryb. Uczestników podzielono według trzech grup wiekowych. TuŜ przed rozpoczęciem zawodów rozlosowano miejsca startowe. Najmłodszym dzielnie sekundowali opiekunowie, pomagając dobrać cięŝarki, spławiki a nawet załoŝyć robaka na haczyk bądź przynętę roślinną. W zawodach dzielnie walczyło teŝ 5 dziewcząt. Okrzyki radości przy kaŝdej złowionej rybie świadczyły o zaciętej rywalizacji. I choć aura nie dopisywała tego dnia, wszyscy uczestnicy wytrwali do końca zawodów. Po zakończeniu połowów i waŝeniu ryb ogłoszono wyniki zawodów. W grupie najmłodszych do lat 10 zwycięŝył Łukasz Dziurawiec. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, a zwycięzców uhonorowano cennym sprzętem wędkarskim. Były to juŝ piąte awody zorganizowane w tym roku przez Koł nr 16. Sezon wędkarski Koła zainaugurowano zawodami na zbiorniku Łosień 28 kwietnia. 19 maja na akwenie Pogoria I rozegrano Wędkarskie Mistrzostwa Polski Hutników. 26 maja na zbiorniku Poręba walczono w spławikowych Mistrzostwach Koła a 2 czerwca w spinningowych Mistrzostwach na Wiśle w Jankowicach. Organizatorzy juŝ dziś zapraszają na zawody spławikowe o Puchar Prezesa, które rozegrane zostaną w niedzielę 30 czerwca o godz. 7:00 na zbiorniku Łosień. Uczestników zawodów i zainteresowanych zapraszamy do galerii zdjęć z zawodów na naszą stronę (dział Sport i rekreacja wędkarstwo). NA KOMISJI S ZWG Fatalny stan łaźni i sanitariatów Sprawy nierealizowanych wniosków dotyczących zagro- Ŝeń na wydziałach były tematem poniedziałkowego spotkania - 11 czerwca br., przewodniczących komisji Solidarności Zakładu Walcowni Gorących. W przededniu posiedzenia Terenowej Komisji BHP, jej uczestnicy poddali weryfikacji zakres tematów, które mimo wielokrotnej interwencji u kierownictwa firmy nie mogą doczekać się realizacji. - Nasza łaźnia w budynku ZWG/S jest ewenementem w skali całej huty - mówił Jakub Słomczyński. Bardzo zły stan techniczny urządzeń, stałe usterki z natryskami, niewłaściwie wyprofilowane kafelki podłogowe - wszystko to odbiega od obowiązujących standardów i stanowi potencjalne zagroŝenie dla pracowników. Przekazane kierownictwu wnioski z poprzedniego posiedzenia - obligujące do wymiany mat antypoślizgowych, kafelkowania podłóg kabin natryskowych i wymiany zaworów w bateriach prysznicowych nie są realizowane. Jerzy Parafiniuk wskazywał na trudne i uciąŝliwe warunki pracy na mostkach walcowniczych i potrzebę doposaŝenia tych stanowisk w klimatyzatory i saturatory z wodą mineralną. Przewodniczący Komisji Wydziałowej S Walcowni Półwyrobów Mirosław Nowak po raz kolejny odniósł się do wydziałowych sanitariatów i skandalicznych warunków w nich panujących. Szczególny nacisk połoŝył na stan ubikacji dla kierowców - brak remontów i konserwacji tych pomieszczeń przyczyniły się do fatalnego ich stanu. Czy podobne zaniedbania tolerowałaby dyrekcja w swoich sanitariatach - zastanawiali się uczestnicy spotkania. Sygnalizowano teŝ problem niewłaściwego stanu ubrań trudnopalnych i obuwia, ich złej jakości a nawet zdarzających się wybraków. W podsumowaniu zebrania, przewodniczący liczą, Ŝe tym razem uwagi i wnioski ujęte w kolejnym juŝ protokole zostaną powaŝnie potraktowane a zalecenia w nim zawarte doczekają się pełnej realizacji przez odpowiedzialne osoby. Robert Winkler Wyprawa z Komisją Wydziałową NSZZ Solidarność"- NJ Dzień Dziecka w Międzybrodziu W tym roku z okazji "Dnia Dziecka "udaliśmy się na wycieczkę do Międzybrodzia Bialskiego. Sobota i niedziela 2-3 czerwca dni ciepłe, z przelotnymi opadami deszczu. Autokar udekorowany balonikami z logo Solidarności". Międzybrodzie Bialskie - to wieś połoŝona w województwie śląskim, w powiecie Ŝywieckim, w gminie Czernichów, na zachodnim brzegu Jeziora Międzybrodzkiego - na lewym brzegu Soły, w dolinach potoków: Ponikiew, DuŜa i Mała śarnówka, na stokach Rogacza, Magurki Wilkowickiej i Hrobaczej Łąki. Ośrodek sportów wodnych, miejscowość o charakterze turystyczno-wczasowym. Bezpośrednio nad nią wznosi się góra śar - na jej szczycie (i w jej wnętrzu) znajduje się najstarsza w Polsce podziemna elektrownia szczytowo-pompowa Porąbka-śar. Foto Teresa Krzemieniecka Na południowych stokach góry śar zlokalizowana jest kolejka linowo-terenowa - najmłodsza tego typu kolejka w Polsce. Góra śar słynie teŝ ze zjawiska uznawanego przez niektórych za paranormalne - na pewnym odcinku drogi prowadzącej w stronę góry siła grawitacji wydaje się oddziaływać w przeciwnym kierunku a przedmioty, w tym samochody, "same toczą się pod górę". Bardzo chcieliśmy sprawdzić to dziwne miejsce". Nasz autokar sam toczył się pod górę, podobnie jak butelki i piłki. Było takŝe wielu chętnych do zwiedzenia elektrowni. Rozgrywane konkurencje dla dzieci przebiegały z dopingiem rodziców. Były nagrody, niespodzianki i dyplomy. Były takŝe atrakcje dla dorosłych - zgodnie z Ŝyczeniem najstarszych dzieci" odbył się bankiet. Czas upłynął bardzo szybko, a wszyscy uczestnicy z nowymi siłami wracali do domów. Dziękuję MOZ NSZZ Solidarność" za pomoc i sfinansowanie upominków dzieciom, a koleŝankom z Komisji Wydziałowej za sprawne zorganizowanie zabawy. Szczególnie dziękuję uczestnikom za dobrą atmosferę, jaka panowała podczas wyjazdu. Do zobaczenia za rok w innym zakątku Polski. Jadwiga Szewczyk Wolny Związkowiec str. 5

6 Projekty, nowelizacje... Wzrosną wynagrodzenia - ulga podatkowa dla rodzin Senat przyjął wcześniej przyjęty przez Sejm rządowy projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach społecznych zakładający obniŝenie składki rentowej o 3 punkty procentowe od lipca br. W drugim etapie od 1 stycznia 2008 r. składka zostanie obniŝona o kolejne 4 pkt. proc. - po 2 pkt. po stronie pracowników i pracodawców. Obecnie składka rentowa wynosi 13 proc. Od 1 stycznia po redukcji pracownicy będą płacić składkę rentową w wysokości 1,5 proc., przedsiębiorcy 4,5 proc. Do Sejmu trafił teŝ projekt nowelizacji podatku PIT, zakładający wprowadzenie ulgi prorodzinnej w wysokości pełnej kwoty wolnej od podatku (w 2007 r. będzie to 3 tys. 15 zł) na kaŝde dziecko w rodzinie. Taką kwotę będzie moŝna odliczyć od podstawy opodatkowania. Ulga ma przysługiwać rodzinom mającym trójkę dzieci (2007r.). W 2008r. ulga obejmie rodziny z dwojgiem dzieci a w 2009 r. rodziny takŝe z jednym dzieckiem. Na kaŝde dziecko będzie moŝna odpisać kwotę wolną od podatku (w 2007r. 572,54 zł). Przy trójce dzieci 1717,62 zł. USTAWA O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH Spółdzielcze na własność Sejm przyjął nowelizację ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Głównym jej załoŝeniem jest umoŝliwienie jej członkom uzyskania pełnego prawa własności do zajmowanych lokali, stopniowe likwidowanie prawa spółdzielczo-własnościowego do lokalu oraz wykupu mieszkań po niskich cenach. Nowelizacja wprowadza kilkadziesiąt zmian w zakresie funkcjonowania spółdzielni oraz ułatwień w nabywaniu odrębnej własności lokali. Np. w radach nadzorczych nie będą mogli zasiadać pracownicy spółdzielni, a lokatorzy będą mieli pełen dostęp do regulaminów i dokumentacji dotyczącej nieruchomości. Raz na trzy lata spółdzielnie będą poddawane działaniom lustracyjnym, pod względem legalności i gospodarności. Przed 1989 rokiem spółdzielnie budowały domy na kredyt, który lokatorzy spłacali w czynszu. Część kredytów została umorzona przez państwo ale tylko względem spółdzielni. Aby przejąć lokal na własność lokator będzie musiał spłacić część umorzonego kredytu po cenie nominalnej, czyli takiej, po której spółdzielnia spłacała kredyt. Osoby, które wykupiły mieszkanie wcześniej będą mogły przeznaczyć część zapłaconej kwoty na konto przyszłego funduszu remontowego pod warunkiem, Ŝe walne zgromadzenie członków spółdzielni zdecyduje, Ŝe spółdzielnię stać na takie rozwiązanie. Spółdzielnie, które w dniu 5 grudnia 1990 posiadały tereny naleŝące do Skarbu Państwa lub gminy otrzymają je na własność poprzez zasiedzenie. Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wchodzi w Ŝycie z dniem 31 lipca. Pełna informacja na naszej stronie { WyŜszy dodatek dla rodzin wielodzietnych Senatorowie chcą, aby rodzice mogli wybrać: jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia dziecka czy nieco wyŝsze świadczenie z tytułu ciąŝy i połogu. Projekt Senatu zakłada, Ŝe rodzice poczętych dzieci będą mogli wybrać, czy dopiero po urodzeniu dziecka otrzymać 1 tys. zł dodatku do zasiłku rodzinnego czy jeszcze przed porodem ubiegać się o świadczenie z tytułu ciąŝy i połogu. Ma ono wynosić 160 zł i być wypłacane przez dziewięć miesięcy - od trzeciego miesiąca ciąŝy do trzeciego miesiąca po urodzeniu dziecka. Zarówno jedno, jak i drugie świadczenie jest adresowane do rodzin, w których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 504 lub 583 zł (jeśli wychowuje się w niej dziecko niepełnosprawne). Kobieta, która zdecyduje się na pomoc rozłoŝoną w czasie, zyskałaby na takim rozwiązaniu 540 zł. Jednak aby ją otrzymać, będzie musiała spełniać wymóg pozostawania pod opieką lekarską, czyli przedstawić w gminie kartę przebiegu ciąŝy. Autorzy projektu chcą, by jak największa liczba kobiet była pod stałą opieką lekarską i umoŝliwić im korzystanie z pomocy juŝ w okresie ciąŝy, kiedy rosną wydatki rodziny. Proponują teŝ, aby od września br. podwyŝszyć dodatek do zasiłku rodzinnego wypłacany rodzinom wielodzietnym. Obecnie wynosi on 80 zł na kaŝde trzecie i następne dziecko w rodzinie. Senatorowie chcą, aby dodatek wyniósł 100 zł. Proponują teŝ przesunięcie o miesiąc tzw. okresu zasiłkowego, by rozpoczynał się w październiku i kończył we wrześniu. Ma to ułatwić ośrodkom pomocy społecznej i świadczeniobiorcom starania o świadczenia, bo wnioski i inne potrzebne dokumenty będzie moŝna składać we wrześniu, a nie w okresie wakacji. Więcej praw pacjenta przed sądem lekarskim Ministerstwo Zdrowia przygotowało nowelizacji ustawy o izbach lekarskich, który zwiększenia prawa pacjentów przed sądem lekarskim. Będą mogli oni np. powoływać swoich pełnomocników. Obecnie obowiązujące przepisy ograniczają rolę pacjentów wyłącznie do złoŝenia skargi na lekarza i występowania jedynie w charakterze świadka w sądzie I instancji. Według projektu ustawy, pokrzywdzony miałby prawo powoływania swoich pełnomocników oraz brania udziału w postępowaniu przed sądem lekarskim - obecnie są one jawne tylko dla członków samorządu lekarskiego. Rozszerzeniu ma ulec równieŝ katalog kar, jakie mogą być stosowane przez sąd lekarski. Obecnie ma on moŝliwość ukarania lekarza upomnieniem, naganą, czasowym zawieszeniem prawa wykonywania zawodu oraz całkowitym pozbawieniem go prawa pracy w zawodzie. Ministerstwo Zdrowia, proponuje rozszerzenie tego katalogu o dodatkowe trzy kary (karę pienięŝną oraz kary ograniczające zakres wykonywania przez ukaranego lekarza czynności administracyjnych: zakaz pełnienia funkcji kierowniczych lub pewnych czynności zawodowych). W ten sposób sądy lekarskie uzyskują znacznie lepszą moŝliwość dostosowania kary do stopnia przewinienia. Wolny Związkowiec str. 6 USTAWA O UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH { PROJEKT ZMIAN W ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH PROJEKT USTAWY O IZBACH LEKARSKICH Interwencja rzecznika W obronie sprowadzających samochody Rzecznik Praw Obywatelskich domaga się od ministra transportu wyjaśnienia, dlaczego nie uregulowano dotąd w Polsce zasad rejestracji pojazdów, które wcześniej juŝ przeszły w innym kraju związane z tym procedury. Zdaniem rzecznika, przy powtórnej rejestracji samochodu wcześniej wyrejestrowanego i zarejestrowanego za granicą przez tego samego właściciela, musi on ponosić koszty, które juŝ raz zapłacił. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej i przyznaniu obywatelom polskim prawa do pracy w krajach członkowskich jest potrzeba zdaniem rzecznika - dokonania zmian w tym zakresie. To juŝ drugi problem, jaki polski rząd ma z samochodami przywoŝonymi z krajów Unii Europejskiej. Komisja Europejska ma Polsce za złe zmuszanie nabywców uŝywanych samochodów, które posiadają waŝne badanie techniczne z jednego z krajów UE, do ponownego zgłaszania ich do przeglądu w naszym kraju. W sprawie emerytur pomostowych Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Premiera RP o wyjaśnienie kwestii regulacji prawnych we wdraŝanej od 1999r. reformy systemu emerytalnego. Zdaniem prof. Janusza Kochanowskiego - zapisy ustawy nie są kompletne, poniewaŝ brakuje ustaw dotyczących emerytur pomostowych przysługujących ubezpieczonym, urodzonym po dniu 31 grudnia 1948r., zatrudnionym w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze oraz ustawy regulującej zasady wypłaty świadczeń ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych. Pierwsze emerytury pomostowe powinny zostać wypłacone w 2008r., gdyŝ do końca 2007r. przedłuŝono termin wygaszania dotychczasowych uprawnień do emerytury w wieku niŝszym niŝ powszechnie obowiązujący z tytułu pracy w szczególnym warunkach lub w szczególnym charakterze. Natomiast pierwsze wypłaty świadczeń ze środków zgromadzonych w funduszach emerytalnych powinny być realizowane w 2009r. Oznacza to konieczność maksymalnego skrócenia okresu pracy nad ich przygotowaniem, a przecieŝ potrzebny będzie jeszcze czas na uzgodnienia w ramach rządu i konsultacje społeczne. Przyspieszenie uchwalenia tych ustaw podyktowane powinno być takŝe koniecznością stworzenia odpowiedniego okresu dostawczego instytucjom powołanym do realizacji tych ustaw, w szczególności Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Zdaniem rzecznika - niezbędny jest co najmniej roczny okres na dostosowanie systemu informatycznego do nowych regulacji prawnych.

7 BliŜej prawa Orzecznictwo CZYM JEST, A CZYM NIE JEST Wypadek przy pracy cz. I Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. Nr 199, poz. 1673, za wypadek w pracy uwaŝa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą: podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przeło- Ŝonych; podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia; w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedziba pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy. Za śmiertelny wypadek przy pracy uznaje się taki, w wyniku którego nastąpiła śmierć w okresie nie przekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku. Na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń określonych w ustawie, traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ: w czasie podróŝy słuŝbowej, chyba Ŝe wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań; podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony; przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe. Wypadkiem przy pracy jest więc kaŝde nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną i pozostające w związku czasowym, miejscowym i funkcjonalnym z wykonywaną pracą, natomiast cechy pojęciowej wypadku przy pracy nie stanowi powstanie uszczerbku na zdrowiu (wyrok SN z r., II UKN 616/99, OSNP Nr 1/2002, poz. 25, oraz wyrok SN z r., II UKN 734/99, OSNP Nr 8/2002, poz. 193). Zewnętrzną przyczyną sprawczą wypadku przy pracy moŝe być kaŝdy czynnik pozostający poza wolą i świadomością pracownika, a więc pochodzący spoza organizmu poszkodowanego, zdolny wywołać w istniejących warunkach szkodliwe skutki (wyrok SA w Krakowie z r., III APr 41/94, OSA Nr 2/1995, poz. 16, oraz wyrok SN z r., III URN 26/78, PiZS Nr 7/1980). RównieŜ pozostające w związku z wykonywaniem pracy zdarzenie zewnętrzne, które było sprawczym czynnikiem nagłego i gwałtownego pogorszenia samoistnych schorzeń pracownika, wyczerpuje przesłanki prawne uznania go za wypadek przy pracy (wyrok SN z r., II UKN 130/97, OSNP Nr 7/1998, poz. 219). Przy kwalifikacji konkretnej okoliczności jako przyczyny zewnętrznej waŝne jest, aby stanowiła ona przyczynę sprawczą zdarzenia, natomiast nie musi być to przyczyna wyłączna (wyrok SN z r., II UKN 380/98, OSNP Nr 4/2000, poz. 150, oraz wyrok SN z r., II UKN 282/99; OSNP Nr 8/2001, poz. 289). Działania wykraczające poza zwykłe obowiązki pracownika mogą być uznane za podejmowane w interesie pracodawcy tylko wówczas, gdy mieszczą się w sferze uprawnień i obowiązków pracodawcy (wyrok SN z r., II UKN 374/00, OSNP Nr 4/2003, poz. 104). Nie moŝna bowiem uznać zdarzenia za wypadek przy pracy, jeśli pracownik wykonuje czynności niezwiązane z jego obowiązkami słuŝbowymi, nawet gdy czyni to na terenie zakładu i w godzinach pracy (wyrok SA w Lublinie z r., II APr 8/96, Apel.-Lub. Nr 2/1997, poz. 9). Ciąg dalszy w następnym wydaniu WZ Dodatki i przywileje za represje w PRL Ministerstwo Pracy i Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, pracują nad projektem nowej ustawy o kombatantach, dzięki której działacze podziemnej opozycji w PRL znajdujący się w złej sytuacji materialnej, będą mogli otrzymać specjalne dodatki - do 400 zł. miesięcznie. Dla rodzin byłych działaczy opozycyjnych przysługiwać ma 526 złotych na osobę w rodzinie, a w przypadku osoby samotnej 715 złotych. Ustawa obejmie teŝ członków organizacji "Ruch", KOR, ROPCiO, podziemnej "Solidarności", KPN i Wolnych Związków Zawodowych. Z ustawy będą mogli skorzystać teŝ wszyscy represjonowani za działalność antykomunistyczną, nie tylko osoby skazane na więzienie, ale teŝ internowane, pobite albo wyrzucone z pracy. Takie osoby będą mogli korzystać ze zniŝek komunikacyjnych, refundacji leków i łatwiejszego dostępu do słuŝby zdrowia. Koniec pozorowanej medycyny pracy Sejm pracuje nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o słuŝbie medycyny pracy z propozycjami zmian, które mają zwiększyć bezpieczeństwo pracy i poprawić stan zdrowia pracowników podczas pracy. W przeciwieństwie do obecnie obowiązujących rozwiązań projekt zakłada obowiązek zawierania umowa na świadczenie profilaktycznej opieki zdrowotnej w formie pisemnej. Takie rozwiązanie ma przyczynić się do wyeliminowania fikcyjnych umów zawieranych między pracodawcami a podstawowymi jednostkami słuŝby medycyny pracy. Podmiot, który będzie prowadził badania pracowników na rzecz pracodawcy, będzie miał obowiązek informowania inspekcji pracy m. in. o nieprawidłowościach w zakresie niewywiązywanie się pracodawcy z obowiązku przekazywania informacji o występowaniu w zakładzie czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciąŝliwych z aktualnymi wynikami badań i pomiarów na stanowiskach pracy. Dopłaty do zakupu podręczników Zgodnie z rządowym programem dofinansowania do zakupu podręczników szkolnych w tym roku rodzice dzieci z klas zerowych i I-III szkoły podstawowej otrzymają na ten cel pieniądze. Dostaną je tylko te rodziny, w których dochód na jednego jej członka nie przekracza minimum socjalnego w wysokości 351 zł. Dotacja do zakupu podręczników będzie wynosić maksymalnie 70 zł - dla uczniów rozpoczynających naukę w zerówce 130 zł - dla uczniów pierwszej klasy szkoły podstawowej 150 zł - dla uczniów drugiej klasy szkoły podstawowej 170 zł - dla uczniów trzec iej klasy szkoły podstawowej. Rodzice, zainteresowani dofinansowaniem do zakupu podręczników, będą musieli złoŝyć wniosek do szkoły, w której uczy się dziecko. Dyrektor szkoły sporządzi listę osób uprawnionych do wypłaty dotacji i przekaŝe ją prezydentowi miasta. Zarządy gmin przekaŝą je do urzędów wojewódzkich i na tej podstawie wojewoda będzie musiał wypłacić gminom dotację do zakupu ksiąŝek. Rodzice otrzymają zwrot kosztów zakupionych juŝ podręczników. Dokona tego dyrektor szkoły po okazaniu dowodu kupna ksiąŝek. W latach z pomocy na zakup podręcznika skorzystało ponad 523 tys. dzieci. Prawo na co dzień Pyt. - Kupiłem po okazyjnej cenie samochód. Chciałbym mieć pewność, Ŝe nie jest kradziony. Jak sprawdzić legalność jego pochodzenia? Odp. - Warunkiem sprawdzenia jest osobiste stawienie się w jednostce policji z dowodem rejestracyjnym pojazdu oraz własnym dowodem osobistym. W szczególnej sytuacji, kiedy nie posiada Pan Ŝadnego dokumentu mogącego potwierdzić, Ŝe sprawdzany pojazd jest Pana własnością, jedynym moŝliwym rozwiązaniem będzie dokonanie sprawdzenia na podstawie zawartej umowy kupna-sprzedaŝy, między Panem a nowym właścicielem. Ze sporządzoną umowę naleŝy udać się do jednostki Policji, gdzie po sprawdzeniu danych personalnych dyŝurny dokona sprawdzenia pojazdu. Pyt. - W jakich przypadkach podczas kolizji drogowej naleŝy wezwać policję, a kiedy nie? Odp. - Obowiązkowe wezwanie policji kodeks nakazuje, gdy: - jedna z osób odniosła obraŝenia, - istnieją wątpliwości co do sprawcy zdarzenia, - zachodzi podejrzenie, Ŝe jeden z uczestników zdarzenia jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, - jeŝeli w zdarzeniu uczestniczy obcokrajowiec, - gdy kierujący pojazdem nie posiada przy sobie OC, prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego. W kaŝdym innym przypadku nie zachodzi potrzeba wzywania drogówki. Nie wiesz? Pytaj! Przewodniczący MOZ NSZZ S MSP - Jerzy Goinski tel Interwencje, prawo pracy, płace - Lech Majchrzak tel Sprawy socjalne, bhp - Jan Czajkowski tel Sprawy organizacyjne, sport - Stanisław Szrek tel Sprawy finansowe - Katarzyna Kulik tel Porady prawne - Ewa Kobus DyŜury prawne DAMM 4 pok. 5 poniedziałek i czwartek 12:00-15:00 po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty w sekretariacie związku tel Kasa związku czynna we wtorki i czwartki w godz. 7:00-15:00 Wolny Związkowiec str. 7

8 14-25 sierpnia Komisja Zakładowa NSZZ "S" ZWP zaprasza na wycieczkę: do Władysławowa - 10 dni nad morze Organizator zapewnia: przejazd autokarem, opłatę klimatyczną, przewodnika, ubezpieczenie NNW, 9 noclegów w OW "Lidia", posiłki 2x dziennie, pokoje 2, 3, 4 i 5 osobowe z TV. W programie: wieczorek taneczny, wycieczka krajoznawcza, wycieczka statkiem po morzu Wyjazd: 14 sierpnia - 22:00 z parkingu ZOZ Powrót: 25 sierpnia godz. 6:00 Cena: 550 zł od osoby, dzieci 3-10 lat 450 zł, do 3 lat 50 zł. (z marŝą dla spółki "Partner"). Emeryci i renciści płacą 10 proc. podatku. Zaliczka 100 zł do 1 sierpnia. Informacja: Andrzej Chrzanowski kom , Alojzy Lorek tel września Komisja Zakładowa S spółki Zakład Automatyzacji zaprasza BIESZCZADY W JESIENNYCH BARWACH Wyjazd godz. 22:00 spod WieŜowca w Gołonogu (u zbiegu ulic Wybickiego i Prusa. Organizator zapewnia: przejazd autokarem z klimatyzacją, ubezpieczenie NNW, 3 noclegi, posiłki, pokoje 2-osob. z węzłem sanitarnym. W programie: Tarnica, Bukowe Berdo, Wetlina Rawki oraz Cisna, Zapora na Solinie Cena: 200zł Informacja: Sł. Wierzbicki Bud. Teletechniki pok.25 /parter/ tel. Huta 44/6484, Spółki: 6484, kom Zapisy: po uzgodnieniu telefonicznym sierpnia WYCIECZKA NAD MORZE DO JASTRZĘBIEJ GÓRY Zakwaterowanie w OW HELIOS ok. 40 m do morza - 7 noclegów w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym. WyŜywienie 8 śniadań, 8 obiadokolacji. Wyjazd 17 piątek o godz. 22:00 spod wieŝowca spod WieŜowca w Gołonogu (zbieg ulic Wybickiego i Prusa. Powrót 26 (niedziela) w godzinach rannych. Cena 400 zł. z wyŝywieniem 2x dziennie. Organizator i informacja jw. 28 lipca Komisja Zakładowa NSZZ "S" ZWP zaprasza na zaległą wycieczkę: do Szczawnicy Wyjazd: 28 lipca, 5:30, parking ZOZ, powrót 28 lipca - ok. 22:00 Cena: 12 zł/os. Informacja: Andrzej Chrzanowski kom września Komisja Zakładowa "S" Sp. KOLPREM zaprasza na wycieczkę: do Narodowego Parku Roztocze Ośrodek Wypoczynkowy SUSIEC W programie: - jednodniowa wycieczka integracyjna do Lwowa (obowiązkowe paszporty) - wycieczka z przewodnikiem do Zamościa Cena: osoba dorosła zł. Dzieci do lat zł, dzieci do lat zł. W cenie: pokoje z łazienkami, - wyŝywienie - wycieczki po Roztoczańskim Parku z przewodnikiem, - grzybobranie, - grill na Ośrodku Roztocze z muzyką. Wyjazd 21 września, godz. 6:00 parking HK Powrót 25 września, godz. 22:00 Całkowity koszt wycieczki z dofinansowaniem z ZFŚS zł. Prowadzący wycieczkę opłaca za wycieczkę marŝę i ubezpieczenie uczestników. Wpłata zaliczki 100 zł do 20 lipca br. Zapisy: Krzysztof Brzeziński, tel kom września września 25 sierpnia - 3 września Komisja Zakładowa S Sp. Kolprem zaprasza na wycieczkę: do Ustronia Morskiego Zakwaterowanie w Pensjonacie DANA. Pokoje z łazienkami, wyŝywienie: śniadania + stół szwedzki i obiadokolacje. Wyjazd - 25 sierpnia godz. 6:00 parking HK Powrót - 3 września godz. 6:00 parking HK Cena zł. dorośli, dzieci 4-10 lat zł, dzieci do 3 lat bez świadczeń 60 zł. Zaliczka 100 zł do 20 lipca br. Całkowity koszt wycieczki z dofinansowaniem do transportu i noclegu 740 zł. W programie jednodniowa wycieczka autokarem z przewodnikiem po Kołobrzegu + rejs statkiem po Morzu Bałtyckim. Zapisy: Krzysztof Brzeziński tel , kom Komisja Zakładowa NSZZ "S" ZWG/S zaprasza na wycieczkę: do Międzywodzia nad morze Organizator zapewnia: przejazd autokarem z klimatyzacją, ubezpieczenie NNW, 8 noclegów w OW "Morski", posiłki 2x dziennie, Zakwaterowanie - domki parterowe 2 pokojowe, łazienka, WC, natryski, umywalka, TV. Wszystkie domki wyposaŝone są w czajnik bezprzewodowy, naczynia kuchenne, parawan, leŝak, koc plaŝowy, Cena zł członkowie związku ZWG/S, pozostali 490 zł./osoby. W cenę wliczone: ognisko - kiełbaski, kaszanki, Ŝurek, wino grzane + oprawa muzyczna i konkursy, 2 zabawy ze stołem biesiadnym, od 18:30-19:30 bezpłatny serwis kawowy w kawiarni. W planie 2 wycieczki Wyjazd: 1 września (sobota) godz. 6:00 z parkingu ZOZ Powrót: 9 września (niedziela) w godz. wieczornych Informacja: wpłaty do końca czerwca po 100 zł. Zaliczka nie podlega zwrotowi. Do końca lipca po 165 zł/ os. Do końca sierpnia 165 zł/os. Zapisy przyjmują: Jerzy Parafiniuk kom i Stanisław Szrek tel sierpnia Komisja Zakładowa NSZZ "S" IPS GS zaprasza na wycieczkę: do Szczawnicy Organizator zapewnia: przejazd autokarem, ubezpieczenie NW W programie: do wyboru: Trzy Korony, spływ Dunajcem, Wąwóz Homole, spacer po Szczawnicy. Cena wycieczki: 10 zł. informacja i zapisy: kol. Karol Jabłoński, kom ZPK. ElŜbieta Wiśniewska 65-85, Kazimierz Załawka 94-05, WP Alojzy Lorek i Ireneusz Płocha tel dla IPS GS Komisja Wydziałowa "S" ZWG/W zaprasza na 9-dniowy wypoczynek: do Świnoujścia Organizator zapewnia: przejazd autokarem ubezpieczenie zakwaterowanie w D.W. TRYTON w 2 i 3 os. pokojach z łazienkami TV wyŝywienie: śniadania i obiadokolacje, kolacja bankietowa z muzyką. Ośrodek z promenadą mieści się 50 m od morza. W programie: Międzyzdroje - aleja gwiazd Kamień Pomorski lub Szczecin z przewodnikiem inne atrakcje do ustalenia. Wyjazd: 14 września (piątek) o godz. 22:00 z parkingu ZOZ. Powrót: 23 września w godz. wieczornych. Koszt wycieczki: 530 zł./osoby dla korzystających z ZFŚS MSP O/DG. (w tym opłata klimatyczna. Zapisy: Eugeniusz Gerke tel , kom , ZWG/W. Przy zapisie: adres. Pesel, nr ewid. Wydawca: Międzyzakładowa Organizacja Związkowa (MOZ) NSZZ Solidarność Mittal Steel Poland Dąbrowa Górnicza. Foto i redakcja: Jacek Zommer tel. fax , Adres redakcji: Al. J. Piłsudskiego Dąbrowa Górnicza Druk: Unimed Sp. z o.o. Poligrafia Nakład 3500 Egzemplarz bezpłatny.

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej dokona wyboru 34 ławników:

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej dokona wyboru 34 ławników: OGŁOSZENIE w sprawie naboru kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach oraz do Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej na kadencję 2012 2015 w wyborach uzupełniających Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

wypadki przy pracy i choroby zawodowe Szczecin 25.04.2013r

wypadki przy pracy i choroby zawodowe Szczecin 25.04.2013r wypadki przy pracy i choroby zawodowe Szczecin 25.04.2013r Podstawa prawna ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

WYPADKI PRZY PRACY JAK JE STWIERDZIĆ I UDOKUMENTOWAĆ. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 93

WYPADKI PRZY PRACY JAK JE STWIERDZIĆ I UDOKUMENTOWAĆ. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 93 WYPADKI PRZY PRACY JAK JE STWIERDZIĆ I UDOKUMENTOWAĆ Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 93 Definicja wypadku przy pracy Za wypadek przy pracy uwaŝa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

USTAWA O ZATRUDNIANIU PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH

USTAWA O ZATRUDNIANIU PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH USTAWA O ZATRUDNIANIU PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH Dz.U. 2003r nr 166, 1608/95 Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawcę będącego agencją

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok. Załącznik Nr.2 do Zarządzenia Nr.FN/5/2013 Wójta Gminy Serniki z dnia 26 marca 2013r. SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok. Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Przyczyny odmowy wypłaty świadczeń z wypadkowego ubezpieczenia społecznego. Szczecin 08.05.2014r

Przyczyny odmowy wypłaty świadczeń z wypadkowego ubezpieczenia społecznego. Szczecin 08.05.2014r Przyczyny odmowy wypłaty świadczeń z wypadkowego ubezpieczenia społecznego Szczecin 08.05.2014r Podstawa prawna ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY 990 PLN + 23% VAT TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KRAKÓW DOM POLONII Rynek Główny 14 PROMOCJA!!! DO 05.09.2014.

ZAPRASZAMY 990 PLN + 23% VAT TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KRAKÓW DOM POLONII Rynek Główny 14 PROMOCJA!!! DO 05.09.2014. PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 5.09.2014 UPOMINEK DLA KAśDEGO UCZESTNIKA KURS KADROWO PŁACOWY 4 spotkania (od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy, najnowsze interpretacje przepisów prawa pracy, orzecznictwo

Bardziej szczegółowo

PORADNIK RODZICA PRAWA I OBOWIĄZKI PRACUJĄCEGO RODZICA

PORADNIK RODZICA PRAWA I OBOWIĄZKI PRACUJĄCEGO RODZICA PORADNIK RODZICA PRAWA I OBOWIĄZKI PRACUJĄCEGO RODZICA SPIS TREŚCI I. PRZED NARODZINAMI DZIECKA... 4 PRAWA RODZICÓW... 4 OBOWIĄZKI RODZICÓW... 4 II. NARODZINY DZIECKA... 7 PRAWA RODZICÓW... 7 OBOWIĄZKI

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Kolegium Pracowników SłuŜb Społecznych w Warszawie

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Kolegium Pracowników SłuŜb Społecznych w Warszawie Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Kolegium Pracowników SłuŜb Społecznych w Warszawie 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz pozostałe świadczenia

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 54/09 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 16 czerwca 2009r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 54/09 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 16 czerwca 2009r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 54/09 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie warunków i sposobu wynagradzania pracowników samorządowych, zatrudnionych w Urzędzie Miasta Józefowa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 87/2004/IV. Prezydenta Miasta Pabianic. na podstawie art pkt 1 k. p Ustala się: z dnia 1 czerwca 2004 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 87/2004/IV. Prezydenta Miasta Pabianic. na podstawie art pkt 1 k. p Ustala się: z dnia 1 czerwca 2004 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA Na podstawie art. 77 2 Kodeksu pracy zarządzam, co następuje: 1. Niniejszy regulamin wynagradzania ustala warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń zwianych

Bardziej szczegółowo

Zalety umowy o pracę: Należy ci się płatny urlop. Niezależnie od tego czy jesteś zatrudniony na umowę terminową, czy też bezterminową,

Zalety umowy o pracę: Należy ci się płatny urlop. Niezależnie od tego czy jesteś zatrudniony na umowę terminową, czy też bezterminową, Aby pracować w okresie wakacji, możesz podpisać jedną z następujących umów: umowę o pracę: na czas określony, na czas wykonania określonej pracy, na zastępstwo, umowę z agencją pracy tymczasowej, umowę

Bardziej szczegółowo

6. Pracownik, który otrzymał odprawę nie moŝe ponownie nabyć do niej prawa.

6. Pracownik, który otrzymał odprawę nie moŝe ponownie nabyć do niej prawa. Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem, ustala się na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, ze zm.) oraz na podstawie:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy

USTAWA. z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy Kancelaria Sejmu s. 1/9 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 567 USTAWA z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy W trosce o systematyczną poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy

USTAWA z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy W trosce o systematyczną poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w celu zapewnienia związkom zawodowym niezbędnych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA Pracowników w Urzędzie Gminy Łaskarzew

R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA Pracowników w Urzędzie Gminy Łaskarzew Załącznik do Zarządzenia Nr 104/09 Wójta Gminy Łaskarzew z dnia 18 maja 2009 r. R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA Pracowników w Urzędzie Gminy Łaskarzew I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 1. Regulamin wynagradzania zwany

Bardziej szczegółowo

1) dane identyfikacyjne straŝaka (imię i nazwisko, imię ojca, datę i miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania);

1) dane identyfikacyjne straŝaka (imię i nazwisko, imię ojca, datę i miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania); Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji1) z dnia...2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a takŝe zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Zespołu Szkół w Izabelinie

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Zespołu Szkół w Izabelinie Załącznik nr 10 do statutów szkół połączonych w Zespół REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Zespołu Szkół w Izabelinie Na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BĘDZINIE w dniu 16 grudnia 2009 r.

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BĘDZINIE w dniu 16 grudnia 2009 r. Egzemplarz Nr1 K-PS.1.DK/0932/ /09 P R O T O K Ó Ł Jednostka kontrolowana: z kontroli problemowej przeprowadzonej W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BĘDZINIE w dniu 16 grudnia 2009 r. Adres: 76-037

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 czerwca 2016 r. Poz. 929 USTAWA z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych 1) Art. 1. Ustawa określa zadania, kompetencje i organizację

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa Warszawa, dnia 16 marca 2009 r. Rada Związków Zawodowych Polskiej Grupy Energetycznej ul. Łucka 15/2101 00-842 Warszawa Do Prokuratora Rejonowego w Lublinie ul. Chmielna 10 20-950 Lublin Zawiadomienie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych...

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych... WYKAZ SKRÓTÓW... WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH... WYKAZ TABEL... WYKAZ WZORÓW... XIII XVII XIX XXI ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Art. 1.

USTAWA z dnia r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Art. 1. PROJEKT USTAWA z dnia... 2010 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW PSZCZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY

R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW PSZCZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY - tekst jednolity regulaminu ( z uwzględnieniem aneksów nr 1-10) R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW PSZCZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY Na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

ORZECZNICTWO LEKARSKIE w RESORCIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI

ORZECZNICTWO LEKARSKIE w RESORCIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI ORZECZNICTWO LEKARSKIE w RESORCIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI Orzecznictwo lekarskie w resorcie spraw wewnętrznych istnieje od zakończenia działań wojennych. Konieczność powołania odrębnego od powszechnego

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60 POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60 Definicja wypadku przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie: nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące

Bardziej szczegółowo

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO 13 WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO Z dniem 1 stycznia 2003 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy. (Dz. U. z dnia 30 czerwca 1983 r.)

USTAWA z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy. (Dz. U. z dnia 30 czerwca 1983 r.) Dz.U.83.35.163 1985-08-10 zm. Dz.U.85.35.162 art.3 1996-06-02 zm. Dz.U.96.24.110 art.34 1998-09-01 zm. Dz.U.98.113.717 art.7 2002-01-01 zm. Dz.U.01.128.1405 art.3 USTAWA z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 3/2012 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr 3/2012 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy z dnia r. ZARZĄDZENIE Nr 3/2012 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy z dnia 11.01.2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku Na podstawie art. 77

Bardziej szczegółowo

Wolontariat. Unormowania kwestii wolontariatu w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o. wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873)

Wolontariat. Unormowania kwestii wolontariatu w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o. wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) Wolontariat Unormowania kwestii wolontariatu w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno alności poŝytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) Prawo dot. wolontariatu przed wejściem

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/174/2004 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 października 2004 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWOI

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/174/2004 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 października 2004 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWOI Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/174/2004 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 października 2004 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWOI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE : 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Inwestuj. w bezpieczeństwo. WYPADKOZNAWSTWO. Ireneusz Pawlik

Inwestuj. w bezpieczeństwo. WYPADKOZNAWSTWO. Ireneusz Pawlik Inwestuj w bezpieczeństwo. WYPADKOZNAWSTWO Ireneusz Pawlik RODZAJE WYPADKÓW wypadek przy pracy wypadek traktowany na równi z wypadkiem przy pracy wypadek do lub z pracy WYPADKI PRZY PRACY Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 1446 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 1446 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 1446 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zakładu Gospodarki Cieplnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zakładu Gospodarki Cieplnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 01/2009 Kierownika Zakładu Gospodarki Cieplnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zakładu Gospodarki Cieplnej

Bardziej szczegółowo

22. Społeczna inspekcja pracy

22. Społeczna inspekcja pracy 22.1. Struktura SIP w zakładzie pracy 22. Społeczna inspekcja pracy 22.2. Podstawowe prawa i obowiązki społecznych inspektorów pracy Informacja: Rozwinięcie powyższej tematyki w książce Poradnik społecznego

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161 POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161 Definicja wypadku przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie: nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy. (Dz. U. z dnia 30 czerwca 1983 r.)

USTAWA. z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy. (Dz. U. z dnia 30 czerwca 1983 r.) Dz.U.1983.35.163 USTAWA z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy. (Dz. U. z dnia 30 czerwca 1983 r.) W trosce o systematyczną poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w celu zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski Wiele osób może nie zdawać sobie sprawy z tego, że proces

Bardziej szczegółowo

BHP i podstawy ergonomii. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

BHP i podstawy ergonomii. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe BHP i podstawy ergonomii Wypadki przy pracy i choroby zawodowe Wypadki przy pracy i choroby zawodowe Wypadek przy pracy - definicja Wypadek przy pracy - definicja Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia Warszawa, dnia grudnia 2009 r. Pan Jacek Paszkiewicz Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia KPZ-410-14-03/2009 P/09/095 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy

Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy Zespół powypadkowy Okoliczności i przyczyny wypadków ustala, powoływany przez pracodawcę, zespół powypadkowy, w którego skład wchodzi pracownik służby

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA SOPOTU

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA SOPOTU Zarządzenie Nr 768 /09 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników Urzędu Miasta Sopotu. Na podstawie art. 39 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

System Ubezpieczeń Społecznych- wprowadzenie

System Ubezpieczeń Społecznych- wprowadzenie System Ubezpieczeń Społecznych- wprowadzenie ORGANIZACJA POLSKIEGO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Ustawa z dnia 4 września 1997 roku o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2007 r. nr 65, poz. 437

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 8/2009 Wójta Gminy Czarnia z dnia 23 lutego 2009r.

ZARZĄDZENIE Nr 8/2009 Wójta Gminy Czarnia z dnia 23 lutego 2009r. ZARZĄDZENIE Nr 8/2009 Wójta Gminy Czarnia z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie nadania Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Czarnia. Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 11 Wstęp 13

Spis treści. Wykaz skrótów 11 Wstęp 13 Spis treści Wykaz skrótów 11 Wstęp 13 Rozdział 1. Czynności poprzedzające zatrudnienie pracownika 15 1.1. Proces rekrutacyjny - ochrona danych osobowych 15 1.1.1. Zgromadzenie dokumentów w formie papierowej

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO NR 1 XXIII WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW KRAJOWEJ SEKCJI BRANŻY METALOWCÓW NSZZ SOLIDARNOŚĆ Z DNIA 15.05.2013

STANOWISKO NR 1 XXIII WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW KRAJOWEJ SEKCJI BRANŻY METALOWCÓW NSZZ SOLIDARNOŚĆ Z DNIA 15.05.2013 STANOWISKO NR 1 W sprawie: przywrócenia ustawy o negocjacyjnym kształtowaniu wynagrodzeń Solidarność ponownie zwracają się do Komisji Krajowej NSZZ Solidarność z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej,

Bardziej szczegółowo

Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych

Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Kod szkolenia: 578116 Miejsce: Katowice, Centrum miasta Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYNAGRADZANIA Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w BliŜynie

ZASADY WYNAGRADZANIA Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w BliŜynie Załącznik do Zarządzenia Nr 22 /2008 Wójta Gminy BliŜyn z dnia 25 sierpnia 2008 roku ZASADY WYNAGRADZANIA Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w BliŜynie I. Przepisy wstępne: 1.

Bardziej szczegółowo

I. Art. 29 6 kodeksu pracy:

I. Art. 29 6 kodeksu pracy: PROPOZYCJE ZMIAN KODEKSU PRACY DLA MŚP ZESPOŁU PRZEDSTAWICIELI ZARZĄDÓW Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność, Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej, Wielkopolskiego Zrzeszenia Handlu i Usług i Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie pracy

Zmiany w prawie pracy Zmiany w prawie pracy Monika Błońska, radca prawny Warszawa, dn. 13 grudnia 2016 r. Zmiany, które już weszły w życie Zmiany, które weszły w życie 3 sierpnia 2016 r. Zmiana w zakresie zakazu zatrudniania

Bardziej szczegółowo

R O Z D Z I A Ł 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

R O Z D Z I A Ł 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE załącznik do zarządzenia Nr 276/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 czerwca 2009 r. R O Z D Z I A Ł 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Szczecin zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Iławie, ul. 1 Maja 8b, 14-200 Iława, tel./fax. (89) 649 55 02 www.pup.ilawa.pl,urzad@pup.ilawa.pl

Bardziej szczegółowo

ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek)

ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek) .................................... Pieczątka płatnika składek [1] ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek) DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 71/2010 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 kwietnia 2010r.

Zarządzenie Nr 71/2010 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 kwietnia 2010r. Zarządzenie Nr 71/2010 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie : wprowadzenia procedury Identyfikacji zagroŝeń oraz oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Miasta

Bardziej szczegółowo

Protokół. Zachodniopomorski Urząd Egz. Nr 2 Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie

Protokół. Zachodniopomorski Urząd Egz. Nr 2 Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie Zachodniopomorski Urząd Egz. Nr 2 Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 17-19 listopada 2009 r. w Centrum Integracji Społecznej w Białogardzie,

Bardziej szczegółowo

Vademecum Prawa pracy i czasu pracy w 2016r. z uwzględnieniem planowanych zmian od 2017r.

Vademecum Prawa pracy i czasu pracy w 2016r. z uwzględnieniem planowanych zmian od 2017r. Vademecum Prawa pracy i czasu pracy w 2016r. z uwzględnieniem planowanych zmian od 2017r. Kod szkolenia: 870716 Miejsce: Łódź, Łódź, Centrum miasta Koszt szkolenia: 900.00 zł Program Dzień I I. Poprawne

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Z kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dolicach, w dniu 9 marca 2009 r. Jednostka kontrolowana:

PROTOKÓŁ. Z kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dolicach, w dniu 9 marca 2009 r. Jednostka kontrolowana: PROTOKÓŁ Egz. Nr 1 Z kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dolicach, w dniu 9 marca 2009 r. Jednostka kontrolowana: Adres: Podmiot prowadzący: Gminny Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

USTAWA. z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych USTAWA z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. Nr 166, poz. 1608 z 22 września 2003 r., zmiany: Dz.U. z 2004r., Nr 96, poz. 959) Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej osobami uprawnionymi, jeżeli wysokość tych świadczeń nie przekracza, na dzień 30 czerwca 2017 r., kwoty 2000,00 zł miesięcznie.

zwanym dalej osobami uprawnionymi, jeżeli wysokość tych świadczeń nie przekracza, na dzień 30 czerwca 2017 r., kwoty 2000,00 zł miesięcznie. Projekt USTAWA z dnia.. 2017 r. o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo

Bardziej szczegółowo

IX MISTRZOSTWA POLSKI ENERGETYKÓW W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM KROŚCIENKO 8 12 STYCZNIA 2008 r.

IX MISTRZOSTWA POLSKI ENERGETYKÓW W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM KROŚCIENKO 8 12 STYCZNIA 2008 r. Szanowni Państwo!!! Mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić na IX MISTRZOSTWA POLSKI ENERGETYKÓW W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM KROŚCIENKO 8 12 STYCZNIA 2008 r. Organizatorami Mistrzostw są: Rada Główna Federacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 26/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31 maja 2013 roku

Zarządzenie Nr 26/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31 maja 2013 roku Zarządzenie Nr 26/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie: wdrożenia procedury postępowania w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH CZĘŚĆ 2

SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH CZĘŚĆ 2 SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH CZĘŚĆ 2 II. SKUTKI EKONOMICZNE NIEWŁAŚCIWYCH WARUNKÓW PRACY. ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKÓW

Bardziej szczegółowo

Kodeks pracy. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy** Dział IX Zatrudnianie młodocianych

Kodeks pracy. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy** Dział IX Zatrudnianie młodocianych Rozdział I Przepisy ogólne Art. 190. Kodeks pracy Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy** Dział IX Zatrudnianie młodocianych 1. Młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 16 lat,

Bardziej szczegółowo

3) Jak określić sposób wypłacania diet u danego pracodawcy?

3) Jak określić sposób wypłacania diet u danego pracodawcy? DIETY W TRANSPORCIE DROGOWYM Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców. 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

Andrzej Radzisław. Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych i członków zarządu.

Andrzej Radzisław. Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych i członków zarządu. Andrzej Radzisław Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych i członków zarządu. 1 Zasady ogólne Aktem prawnym regulujacym zasady opłacania składek jest ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZYJAśŃ W TARNOWSKICH GÓRACH

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZYJAśŃ W TARNOWSKICH GÓRACH REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZYJAśŃ W TARNOWSKICH GÓRACH I. POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE 1 Regulamin wynagradzania pracowników Domu Pomocy Społecznej Przyjaźń w Tarnowskich

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania Starostwa Powiatowego w Zgierzu

Regulamin wynagradzania Starostwa Powiatowego w Zgierzu Regulamin wynagradzania Starostwa Powiatowego w Zgierzu I. Przepisy wstępne 1 1. Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem określa: a) wymagania kwalifikacyjne pracowników, b) szczegółowe warunki

Bardziej szczegółowo

Nieuznanie wypadku przy pracy przez ZUS

Nieuznanie wypadku przy pracy przez ZUS Nieuznanie wypadku przy pracy przez ZUS 1 Podstawowe regulacje prawne ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip 1 z 5 2013-03-08 16:42 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip Warszawa: Pełnienie opieki zdrowotnej w zakresie medycyny

Bardziej szczegółowo

Projekt ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 2009 r.

Projekt ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 2009 r. Projekt ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu oddelegowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do wykonywania zadań

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY PAWNE POZYSKANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO. Prelegent: Marcin Arciszewski

ASPEKTY PAWNE POZYSKANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO. Prelegent: Marcin Arciszewski ASPEKTY PAWNE POZYSKANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO Prelegent: Marcin Arciszewski Pozyskanie środków z KFS umoŝliwia zindywidualizowanie tematyki szkoleń do specyfiki prowadzonej działalności.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Wrocław: Przygotowanie i przeprowadzenie szkolnych wycieczek edukacyjnych na potrzeby realizacji projektu 9.1.2. dla Dolnośląskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi N r

Bardziej szczegółowo

Statut ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

Statut ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Statut Związku Zawodowego Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Nowoczesny ZUS ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Związek Zawodowy Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Nowoczesny ZUS, zwany

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE Stosunki słuŝbowe funkcjonariuszy celnych, analogicznie jak stosunki słuŝbowe funkcjonariuszy innych słuŝb mundurowych mają charakter

UZASADNIENIE Stosunki słuŝbowe funkcjonariuszy celnych, analogicznie jak stosunki słuŝbowe funkcjonariuszy innych słuŝb mundurowych mają charakter UZASADNIENIE Stosunki słuŝbowe funkcjonariuszy celnych, analogicznie jak stosunki słuŝbowe funkcjonariuszy innych słuŝb mundurowych mają charakter stosunków administracyjnoprawnych, powstających w drodze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE

ZARZĄDZENIE NR 7/2015R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE ZARZĄDZENIE NR 7/2015R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE Z DNIA 1 KWIETNIA 2015R. zmieniające zarządzenie nr 8/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie

Bardziej szczegółowo

Informacja o dodatkach mieszkaniowych

Informacja o dodatkach mieszkaniowych Informacja o dodatkach mieszkaniowych Dodatek mieszkaniowy stanowi różnicę pomiędzy wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego ( bądź wydatkami ponoszonymi

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY Podstawowym aktem prawnym regulującym działalność sip jest ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy. CELE DZIAŁANIA SIP Art. 1. ustawy o sip Społeczna inspekcja

Bardziej szczegółowo

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r.

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. SPIS TREŚCI Prawo do zasiłku macierzyńskiego.... 3 Wymiar zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka w czasie

Bardziej szczegółowo

przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki: otrzymała skierowanie z Powiatowego Urzędu Pracy, nie została skierowana do odbywania

przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki: otrzymała skierowanie z Powiatowego Urzędu Pracy, nie została skierowana do odbywania Regulamin w sprawie zwrotu kosztów przejazdu do miejsca zatrudnienia i zakwaterowania z Funduszu Pracy osobom, które podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, odbywają u pracodawcy staż, szkolenie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA

WYDATKI FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA WYDATKI BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU (Objaśnienia do Załącznika Nr 6) WYDATKI OGÓŁEM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OZORKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OZORKOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OZORKOWIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ozorkowie, zwany dalej regulaminem,

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą 1) Prowadziłem działalność gospodarczą do 30.11.2006 r. Od 2 listopada br.

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne POROZUMIENIE w sprawie rozwiązywania umów o pracę z pracownikami Zakładów Koksowniczych Zdzieszowice Spółka z o.o. z przyczyn niedotyczących pracowników, zawarte w dniu 27.01.2009 r. I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja 8 września 2016r. str. 1 AKTY PRAWNE OBOWIĄZUJĄCE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja: 8 września 2016r. Lp. ROZPORZĄDZENIA: NR AKT: 1996 r. 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina

Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina Na podstawie art. 77² 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1971 r. Kodeks pracy (z 1974 r. Dz.U. Nr 24, poz. 114 z późn. zmianami) ustala się co następuje.

Bardziej szczegółowo

Komentarz. do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Komentarz. do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Komentarz do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.) - wybrane zagadnienia Spis

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy. Kancelaria Adwokacka M.Supera. 022 854 08 40 Adwokat Warszawa supera@super.pl www.supera.pl

Prawo pracy. Kancelaria Adwokacka M.Supera. 022 854 08 40 Adwokat Warszawa supera@super.pl www.supera.pl Prawo pracy 022 854 08 40 Adwokat Warszawa supera@super.pl www.supera.pl Korzystanie z niniejszej prezentacji nie daje prawa do wysuwania jakichkolwiek roszczeń wobec autorów Definicja prawa pracy Prawo

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MALECHOWIE w dniu 27 listopada 2009 r.

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MALECHOWIE w dniu 27 listopada 2009 r. Egzemplarz Nr 1 K-PS.1.DK/0932/ /09 P R O T O K Ó Ł Jednostka kontrolowana: Adres: z kontroli problemowej przeprowadzonej W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MALECHOWIE w dniu 27 listopada 2009 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10/2007 Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 08 lutego 2007 r.

Zarządzenie Nr 10/2007 Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 08 lutego 2007 r. Zarządzenie Nr 10/2007 Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 08 lutego 2007 r. w sprawie: przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu

Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu Załącznik do Zarządzenia Nr 4/MOSiR/09 Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół STO na Bemowie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół STO na Bemowie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół STO na Bemowie I. Podstawy prawne oraz zakres 1 1. Niniejszy Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej Regulamin) Zespołu

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla partnerów społecznych

Szkolenie dla partnerów społecznych Szkolenie dla partnerów społecznych 24.05.2016r Moduł II Prowadzący: Jerzy Kończewski St.Insp. specjalista Zasady współdziałania Państwowej Inspekcji Pracy ze Związkami Zawodowymi Status prawny ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY SĘDZIEJOWICE I. PRZEPISY WSTĘPNE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY SĘDZIEJOWICE I. PRZEPISY WSTĘPNE Załącznik do zarządzenia Nr 186/09 Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 20 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY SĘDZIEJOWICE I. PRZEPISY WSTĘPNE 1.1. Regulamin wynagradzania, zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU I. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym to: A) umowa zlecenie B) umowa o dzieło C) umowa o pracę.

pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym to: A) umowa zlecenie B) umowa o dzieło C) umowa o pracę. Etap regionalny Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o prawie pracy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Poznaj swoje prawa w pracy Łódź, 28 stycznia 2015 r. 1. Jakie podmioty podlegają kontroli Państwowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 11/UG/09 Wójta Gminy Chybie z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Chybiu

Zarządzenie Nr 11/UG/09 Wójta Gminy Chybie z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Chybiu Zarządzenie Nr 11/UG/09 Wójta Gminy Chybie z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Chybiu Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo