PROTOKÓŁ NR 6 /2011. z posiedzenia Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2011 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ NR 6 /2011. z posiedzenia Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2011 r."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ NR 6 /2011 z posiedzenia Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2011 r. Skład posiedzenia Senatu: 27 profesorów i doktorów habilitowanych 22 - obecnych 11 przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich 7 - obecnych 2 przedstawicieli pracowników adm-tech. 2 - obecnych 11 przedstawicieli studentów i doktorantów 1 - obecny 3 przedstawicieli związków zawodowych 2 - obecnych 5 osób z głosem doradczym 3 - obecne 32 5 Obecni: 1. prof. dr hab. Marek Bojarski 2. prof. dr hab. Adam Jezierski 3. prof. dr hab. Ryszard Cach 4. prof. dr hab. Władysław Dynak 5. prof. dr hab. Teresa Łoś-Nowak 6. dr hab. prof. nadzw. Michał Sarnowski 7. dr hab. prof. nadzw. Włodzimierz Gromski 8. prof. dr hab. Robert Olkiewicz 9. dr hab. prof. nadzw. Jerzy Juchnowski 10. prof. dr hab. Leszek Ciunik 11. prof. dr hab. Piotr Biler 12. prof. dr hab. Stanisław Staśko 13. prof. dr hab. Anna Dąbrowska 14. dr hab. prof. nadzw. Teresa Szostek 15. prof. dr hab. Krzysztof Wachowski 16. prof. dr hab. Józef Frąckowiak 17. prof. dr hab. Antoni Ciszewski 18. dr hab. prof. nadzw. Stanisław Kłopot 19. prof. dr hab. Jacek Gliński 20. prof. dr hab. Leszek Pacholski 21. prof. dr hab. Hanna Jańska 22. prof. dr hab. Jacek Puziewicz 23. dr Włodzimierz Wysoczański 24. dr Małgorzata Prokosz 25. dr Jacek Przygodzki 26. dr Andrzej Dybczyński 27. dr Marcin Bieńkowski 28. dr Dorota Nowak 29. mgr Aleksandra Matkowska 30. Aleksander Zuchowski 31. mgr Alicja Konik 32. mgr Monika Stańczyk 33. mgr Ryszard Żukowski 34. mgr Jadwiga Gizowska 35. mgr inż. Grażyna Piotrowicz 36. dr Leszek Ryk 37. dr Andrzej Dąbrowski Nieobecni: 1. dr hab. prof. nadzw. Elżbieta Kościk (wz. dr hab. prof. nadzw. Jan Burdukiewicz) 2. prof. dr hab. Wiesław Fałtynowicz (wz prof. dr hab. Anna Okulewicz) 3. prof. dr hab. Krzysztof Nawotka 4. prof. dr hab. Andrzej Witkowski 5. dr Janusz Przesławski 6. dr Robert Maślak 7. dr Sławomir Berski 8. dr Mieczysław Sobik (nieob. uspr.) 9. mgr Marcin Soboń 10. Sylwia Motylińska 11. Łukasz Koncewicz 12. Adam Zawada 13. Joanna Gacek 14. Ewelina Stawiska 15. Michał Milczarczyk 16. Arkadiusz Pacha 17. Maciej Jabłoński 18. Anna Jarząb 19. dr Sebastian Jakubowski 20. mgr Karol Szulc 21. Marek Czachara Przewodniczył: JM Rektor prof. dr hab. Marek Bojarski Protokołowała: mgr Agata Walczak-Kaszuba Lista obecności w załączeniu

2 Porządek obrad: 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Komunikaty i informacje. 3. Wnioski w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony od dnia 1 lipca 2011 r.: a. prof. dr hab. Marii Grzeszczuk na Wydziale Chemii, b. prof. dr. hab. Jacka Świątkowskiego w Instytucie Matematycznym. 4. Wnioski w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony od dnia 1 lipca 2011 r.: a. dr. hab. Waldemara Żarskiego w Instytucie Filologii Polskiej, b. dr hab. Jadwigi Daszyńskiej-Daszkiewicz w Instytucie Astronomicznym, c. dr. hab. Tomasza Jurdzińskiego w Instytucie Informatyki, d. dr hab. Janiny Fras w Instytucie Politologii, e. dr. hab. Tadeusza Lebiody w Instytucie Studiów Międzynarodowych, f. dr. hab. Piotra Żuka w Instytucie Socjologii. 5. Wnioski w sprawie przyznania Złotego Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego: a. prof. Ernstowi Bauerowi, b. prof. Janinie Gajdzie-Krynickiej, c. prof. Marianowi Wolańskiemu, d. prof. Leszkowi Pacholskiemu. 6. Wniosek w sprawie utworzenia trzysemestralnych stacjonarnych studiów II stopnia na kierunku chemia dla absolwentów studiów inżynierskich. 7. Wniosek w sprawie zasad przyjęć laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2012/2013, 2013/2014, 2014/ Wniosek w sprawie określenia zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne rozpoczynające się w roku akademickim 2012/2013 dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), posiadaczy Karty Polaka lub prawa osiedlenia na terenie RP, legitymujących się świadectwem dojrzałości lub dyplomem wydanym poza granicami Polski. 8a. Wniosek w sprawie uchwalenia Kodeksu wskazań etycznych. 9. Wniosek w sprawie zmiany Uchwały Nr 64/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości jako zabezpieczenie kredytu bankowego na realizację inwestycji pod nazwą Budowa Kompleksu Edukacyjno-Badawczego Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego. 10. Wnioski w sprawie: a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010, b. przeznaczenia zysku netto za rok 2010, c. przyjęcia wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2010, d. uchwalenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2011, e. określenia środków na wynagrodzenia w roku Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Uniwersyteckiego Sklepu Promocyjnego. 12. Wolne wnioski. 13. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w dniu 25 maja 2011 r ad 1. Przyjęcie porządku obrad. Rektor zaproponował zmianę do porządku obrad poprzez dodanie punktu 8a: wniosku w sprawie uchwalenia Kodeksu wskazań etycznych. Więcej uwag nie zgłoszono. Senat w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zaakceptował zmieniony porządek obrad. ad 2. Komunikaty i informacje. 2 Rektor poinformował o następujących sprawach: - o zmarłym Panu Profesorze Antonim Kellerze z Wydziału Chemii. Senat chwilą ciszy uczcił pamięć Zmarłego; - o wydarzeniach sportowych, które szczegółowo przedstawił Kanclerz mgr Ryszard Żukowski. Poinformował, że w ubiegłą środę uczestniczył w imieniu Rektora i Prorektora ds. Studenckich na corocznym podsumowaniu dolnośląskiej ligi uczelnianej. Nie byłoby to wydarzenie szczególne, gdyż jak powiedział odbywa się ono co roku, gdyby nie osiągnięcia Uniwersytetu Wrocławskiego. Otóż po raz pierwszy od dłuższego czasu w klasyfikacji generalnej UWr zajął pierwsze miejsce pokonując Akademię Wychowania Fizycznego. Bez wątpienia twórcą tych sukcesów jest dr Włodzimierz Reczko. Prowadzona przez niego sekcja tenisa ziemnego jest jedną z najlepszych sekcji w Polsce; zajęła 4. miejsce w grupie mężczyzn wśród wszystkich uniwersytetów i 2. miejsce w grupie kobiet wśród wszystkich szkół akademickich. Ponadto co roku w imieniu Prorektora Cacha organizuje turnieje dla studentów i pracowników Uczelni; w tym roku taki turniej odbył się po raz szósty. W tym miejscu poprosił o zabranie głosu dr. Reczkę, który opowiedział w kilku słowach o osiągnięciach sportowych studentów Uczelni; - o sprawach obronnych, o których krótko opowiedział Kierownik Działu Spraw Obronnych inż. Marek Sielski. Wspomniał o liście, który wpłynął w dniu 3 czerwca br. do JM Rektora, w którym przesłano koncepcję przygotowania i przeprowadzenia gry decyzyjnej w ramach szkolenia obronnego w jednostkach podległych Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Gra decyzyjna to kolejne przedsięwzięcie jakie zostało zaplanowane i zatwierdzone przez MNiSW. Z uwagi na przejęcie przewodnictwa Polski w Unii Europejskiej zdecydowano o organizacji tego szkolenia w czerwcu (6-30 czerwca br.).

3 ad 3a. Wniosek w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony od dnia 1 lipca 2011 r. prof. dr hab. Marii Grzeszczuk na Wydziale Chemii. Dziekan Wydziału Chemii prof. Leszek Ciunik przedstawił wniosek; zał. nr 1. Senat głosował tajnie: oddano 32 głosy, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 57/2011. ad 3b. Wniosek w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony od dnia 1 lipca 2011 r. prof. dr. hab. Jacka Świątkowskiego w Instytucie Matematycznym. Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki prof. Piotr Biler przedstawił wniosek; zał. nr 2. Senat głosował tajnie: oddano 32 głosy, z tego 30 za wnioskiem i 1 wstrzymujący się; 1 głos nieważny; uchwała Nr 58/2011. ad 4a. Wniosek w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony od dnia 1 lipca 2011 r. dr. hab. Waldemara Żarskiego w Instytucie Filologii Polskiej. Dziekan Wydziału Filologicznego prof. Michał Sarnowski przedstawił wniosek; zał. nr 3. Senat głosował tajnie: oddano 32 głosy, z tego 30 za wnioskiem i 2 wstrzymujące się; uchwała Nr 59/2011. ad 4b. Wniosek w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony od dnia 1 lipca 2011 r. dr hab. Jadwigi Daszyńskiej-Daszkiewicz w Instytucie Astronomicznym. Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii prof. Robert Olkiewicz przedstawił wniosek; zał. nr 4. Senat głosował tajnie: oddano 32 głosy, z tego 31 za wnioskiem i 1 przeciw; uchwała Nr 60/2011. ad 4c. Wniosek w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony od dnia 1 lipca 2011 r. dr. hab. Tomasza Jurdzińskiego w Instytucie Informatyki. Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki prof. Piotr Biler przedstawił wniosek; zał. nr 5. Senat głosował tajnie: oddano 32 głosy, z tego 30 za wnioskiem i 2 wstrzymujące się; uchwała Nr 61/2011. ad 4d. Wniosek w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony od dnia 1 lipca 2011 r. dr hab. Janiny Fras w Instytucie Politologii. Dziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. Jerzy Juchnowski przedstawił wniosek; zał. nr 6. Dodał, że dr hab. Janina Fras jest liczącym się na rynku polskim znawcą z zakresu komunikowania społecznego. Senat głosował tajnie: oddano 32 głosy, z tego 29 za wnioskiem i 3 wstrzymujące się; uchwała Nr 62/2011. ad 4e. Wniosek w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony od dnia 1 lipca 2011 r. dr. hab. Tadeusza Lebiody w Instytucie Studiów Międzynarodowych. Dziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. Jerzy Juchnowski przedstawił wniosek; zał. nr 7. Dodał, że sprawa awansu dr. hab. Lebiody pojawia się po raz drugi na posiedzeniu Senatu. Zgodnie z sugestią Rektora wniosek w sprawie mianowania na to stanowisko dr. hab. Lebiody został poddany ponownie pod głosowanie na komisji konkursowej w rozszerzonym składzie i bez udziału zainteresowanego. Prorektor prof. Ryszard Cach podał, że we wniosku w pozycji 2. i 3. - o ile się nie myli - są podane książki, których autorem nie jest dr hab. Tadeusz Lebioda, ale które redagował. Rozumie, że w tej pierwszej na pewno ma swój udział jako autor, ponieważ jest to wykazane w pozycji 5. Domyśla się, że w tej drugiej książce też ma swój udział, chociaż to jasno z wniosku nie wynika. Zapytał, czy tego typu działalność liczy się do działalności publikacyjnej? Ze swojej dziedziny wyniósł inne doświadczenia. Redaktorzy naukowi nawet poważnych zeszytów konferencyjnych wpisują to do dorobku naukowego, ale nie do publikacyjnego. Drugie pytanie dotyczy wyników głosowania na Radzie Wydziału. Prosiłby o komentarz Dziekana w tej sprawie. Jest to już drugie głosowanie, którego wynik jest równie zły jak wynik tego pierwszego. Jakby spojrzeć na pozostałych kandydatów z Wydziału Nauk Społecznych, których kandydatury były dzisiaj głosowane, są tam pojedyncze głosy sprzeciwu, co jest sprawą dość naturalną. Natomiast w tym przypadku na to głosowanie można popatrzeć tak, że jednak 23 osoby nie poparły tej kandydatury na Wydziale, a aż 14 było zdecydowanie przeciw. W poprzednim głosowaniu było 20 takich osób, przy czym 17 było przeciwko. Przyznał, że taki wynik budzi wątpliwości. Dziekan prof. Jerzy Juchnowski podziękował za pytania i dociekliwość ze strony Pana Prorektora. Powiedział, że być może przejęzyczył się mówiąc, że dr hab. Lebioda jest autorem, rzeczywiście jest redaktorem. Jest taka zasada na Wydziale, nie wie jak to jest gdzie indziej, że jeżeli jest się redaktorem naukowym to musi się mieć swój udział w redagowanej publikacji. Przeprosił, jeśli niedokładnie to sprecyzował. Zwrócił uwagę na to, że po habilitacji p. Lebioda opublikował monografię i to jest warte podkreślenia. Jeżeli natomiast chodzi o sprawę głosowania na Radzie Wydziału to w tym przypadku musiałby przedstawić wszystkie kontrowersje jakie miały miejsce w Instytucie Studiów Międzynarodowych pomiędzy prodziekanem Lebiodą a prof. Ociepką, prof. Ociepką a prof. Gellesem, a nie chciałby tego tutaj robić, chociaż już w tym momencie zaczął o tym mówić. Nie były to kontrowersje natury merytorycznej lecz personalnej. W związku z tym bardzo by prosił, żeby nie brać tego pod uwagę przy ocenie tego wniosku. Tak jest niestety w tej społeczności i tak będzie; nie można kierować się sprawami, które wychodzą poza sferę merytoryczną. 3

4 Prof. Stanisław Kłopot podał, że trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, że pierwsze podejście dr. hab. Lebiody było związane, w jego przekonaniu, ze złamaniem pewnych zasad i dobrych obyczajów, i Senat bardzo wyraźnie dał sygnał w głosowaniu, że takich praktyk być nie może. Trzeba również wyraźnie powiedzieć, że nie został ogłoszony nowy konkurs, skład komisji został rozszerzony o trzy osoby i dzięki, że się tak wyrazi, uprzejmości Rektora, zaistniała taka sytuacja, że po prostu pozostał tylko jeden kandydat na to stanowisko. Ta druga osoba, która startowała wcześniej w tym konkursie, wycofała się. Nie będzie wnikał w powody z jakich osoba ta zrezygnowała, wie tylko, że znalazła zatrudnienie w innej uczelni, ale czy impulsem do wycofania się było całe to zawirowanie wokół konkursu, nie będzie w to wnikał. Podkreślił wyraźnie, że jego wypowiedź nie jest wypowiedzią przeciwko p. Lebiodzie i jego zasługom dla Wydziału i pracy naukowej, ale jeśli podejmuje się jakieś działania to nie powinny być to działania pozorowane. Może okazać się, że efekt głosowań jest przeciwskuteczny czyli, że wszystko idzie po staremu. Nie ma nad czym w tej chwili deliberować, ponieważ kandydat był jeden, głosowanie było pozytywne, mleko się rozlało. Jednak należy pilnować pewnych kwestii, aby takich rzeczy już nie powtarzać. Jeśli są zastrzeżenia co do procedur to należy przynajmniej pilnować, aby nie było pozorów, że coś się zmienia skoro tak się nie dzieje. Senat głosował tajnie: oddano 32 głosy, z tego 15 za wnioskiem, 6 przeciw i 10 wstrzymujących się; 1 głos nieważny; wniosek nie uzyskał wymaganej większości głosów. ad 4f. Wniosek w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony od dnia 1 lipca 2011 r. dr. hab. Piotra Żuka w Instytucie Socjologii. Dziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. Jerzy Juchnowski przedstawił wniosek; zał. nr 8. Rektor prof. Marek Bojarski dodał, że dr hab. Piotr Żuk jest przewodniczącym Komisji Kultury, Nauki i Edukacji przy Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i dosyć często porusza tam problemy z jakimi boryka się Uniwersytet Wrocławski. Wczoraj odbyło się wspólne posiedzenie rektorów uczelni akademickich Wrocławia i Komisji Kultury, Nauki i Edukacji, na którym dyskutowano o tym w jaki sposób Komisja i Sejmik mogą pomóc szkołom wyższym. Senat głosował tajnie: oddano 32 głosy, z tego 30 za wnioskiem i 2 wstrzymujące się; uchwała Nr 63/2011. ad 5a. Wniosek w sprawie przyznania Złotego Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Ernstowi Bauerowi. Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii prof. Robert Olkiewicz powiedział, że wniosek ten zasadza się na dwóch bardzo mocnych filarach: pierwszy filar to wybitne osiągnięcia naukowe Profesora, a drugi to owocna współpraca z Instytutem Fizyki Doświadczalnej. Jeśli chodzi o osiągnięcia naukowe prof. Bauer jest autorem 400 publikacji, które cytowane były razy; indeks Hirscha Profesora wynosi 50, czyli jest bardzo wysoki. Najbardziej poczytna jego praca ma ponad 1000 cytowań. Prof. Bauer po odbyciu stażu i kierowaniu Laboratorium Fizyki Kryształów w Stanach Zjednoczonych wrócił do RFN i został dyrektorem Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu w Clausthal. W tym czasie rozbudował laboratoria naukowe i stworzył jedno z najlepszych miejsc do badań fizyki powierzchni w całej Europie. Laboratorium to udostępniał również pracownikom Wydziału Fizyki i Astronomii UWr. Wynikiem tej współpracy było ponad 60 publikacji, które trafiły na listę filadelfijską. Warto podkreślić, że w tym czasie była to jedna z niewielu możliwości pracy na tak zaawansowanym sprzęcie dla pracowników Wydziału. Nadarza się bardzo dobra okazja do wręczenia tego odznaczenia. Instytut Fizyki Doświadczalnej organizuje na przełomie sierpnia i września dużą konferencję międzynarodową z fizyki powierzchni; będzie na tej konferencji specjalna sesja poświęcona prof. Bauerowi. Byłby to doskonały moment na uhonorowanie zarówno zasług Profesora jak i wieloletniej współpracy z Wydziałem Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego. *** Sekretarz Konwentu Godności Honorowych prof. Michał Sarnowski dodał, że Kandydatura ta była omawiana na posiedzeniu Konwentu Godności Honorowych w dniu 14 czerwca br.; wniosek został poparty jednomyślnie. Senat głosował tajnie: oddano 31 głosów, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 64/2011. ad 5b. Wniosek w sprawie przyznania Złotego Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Janinie Gajdzie- Krynickiej. Dziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. Jerzy Juchnowski podał, że prof. Gajda-Krynicka należy do najwybitniejszych polskich badaczy myśli antycznej. W Instytucie Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego stworzyła znaczący ośrodek badań nad filozofią starożytną i średniowieczną. Współpracuje z wieloma placówkami w kraju i za granicą. Cała jej kariera związana jest z Uniwersytetem Wrocławskim. Opublikowała 8 monografii oraz blisko 200 artykułów dotyczących tak różnorodnych dziedzin jak: filozofia prosokratejska, filozofia Platona, historia filozofii hellenistycznej i wczesnochrześcijańskiej czy filozofia języka. Z działalnością dydaktyczną wiąże się opublikowanie trzech skryptów na bazie których uczą się nie tylko studenci Uniwersytetu Wrocławskiego, ale również studenci innych uczelni w kraju, a są to: Myśl filozoficzna; Główne stanowiska myśli filozoficznej starożytności. Filozofia archaiczna. Szkoła jońska. Eleaci. Pitagorejczycy; Filozofia starożytna wiek V-IV p.n.e. Demokryt, Sokrates, Platon, Arystoteles. Została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. 4 ***

5 Sekretarz Konwentu Godności Honorowych prof. Michał Sarnowski dodał, że w dniu 14 czerwca br. wniosek ten był omawiany szczegółowo na posiedzeniu Konwentu i uzyskał jednomyślne poparcie. Senat głosował tajnie: oddano 31 głosów, z tego 28 za wnioskiem, 2 przeciw i 1 wstrzymujący się; uchwała Nr 64/2011. ad 5c. Wniosek w sprawie przyznania Złotego Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Marianowi Wolańskiemu. Dziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. Jerzy Juchnowski podał, że prof. Wolański całą swoją karierę związał z Uniwersytetem Wrocławskim i przeszedł obecne na emeryturę. W latach 90-tych był prodziekanem Wydziału. Był jednym z twórców Instytutu Studiów Międzynarodowych, wieloletnim zastępcą, a później dyrektorem tego Instytutu. Działał aktywne na polu kształcenia nauczycieli. Opracował specjalny program w ramach wiedzy o Polsce i świecie współczesnym. Jest nie tylko twórcą tego programu, ale również opublikował wiele materiałów związanych z kształceniem nauczycieli w tym zakresie. Prof. Wolański opublikował 8 monografii, przy czym dwie z nich zostały wydane w języku angielskim (wspólnie z prof. T. Lane). Prof. Wolański został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi w 2002 roku, wcześniej otrzymał nagrodę zespołową Ministra. Otrzymał również nagrodę Rady Porozumiewawczej Badań nad Polonią za osiągnięcia w badaniach polonijnych. *** Sekretarz Konwentu Godności Honorowych prof. Michał Sarnowski dodał, że również ta sprawa była omawiana na Konwencie w dniu 14 czerwca br. i uzyskała jednomyślne poparcie. Senat głosował tajnie: oddano 31 głosów, z tego 27 za wnioskiem, 2 przeciw i 2 wstrzymujące się; uchwała Nr 64/2011. ad 5d. Wniosek w sprawie przyznania Złotego Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Leszkowi Pacholskiemu. JM Rektor prof. Marek Bojarski powiedział, że prof. Leszek Pacholski urodził się w Osnabrück w Niemczech w 1945 r. W 1967 r. obronił pracę magisterską z matematyki na ówczesnym Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Karierę naukową rozpoczął w Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk, gdzie pracował w latach Tam też obronił pracę doktorską z matematyki oraz uzyskał habilitację. W 1974 r. został laureatem Nagrody im. Stefana Banacha Polskiego Towarzystwa Matematycznego, zaś w 1994 r. otrzymał Nagrodę Fundacji Jurzykowskiego, przyznawaną w Nowym Jorku za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury i nauki. Od końca lat 70. prof. Pacholski jest nieprzerwanie związany z Uniwersytetem Wrocławskim. Tu, w roku 1993, uzyskał tytuł profesorski. W latach społeczność akademicka powierzyła mu pełnienie funkcji rektora. Zainteresowania badawcze prof. Pacholskiego obejmują teorię modeli, więzy mnogościowe, równania na słowach, prawa zerojedynkowe, logiki z dwiema zmiennymi, programowanie w logice itp. Wyniki jego badań w tych dziedzinach przyniosły mu międzynarodowe uznanie, co przejawia się licznymi zaproszeniami do wygłoszenia odczytu lub udziału w konferencjach o zasięgu międzynarodowym. Profesor prowadzi ożywione kontakty z placówkami naukowymi za granicą. Współpraca ta rozpoczęła się już w latach 70., kiedy to spędził rok na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Dzięki jego staraniom kierowany przez niego Instytut Informatyki gości światowej klasy naukowców oraz ściśle współpracuje z firmami z branży informatycznej i telekomunikacyjnej. Prace naukowe i artykuły Profesora publikowane są w prestiżowych czasopismach o międzynarodowym zasięgu. Prof. Pacholski wywarł ogromny wpływ na rozwój naukowy Instytutu Informatyki, a przez to również na rozwój całego Uniwersytetu Wrocławskiego. Przygotowuje doskonale wykształcone kadry dla przemysłu informatycznego, wspiera i promuje zdolnych, młodych naukowców oraz prowadzi badania naukowe na światowym poziomie. Jeszcze w latach, gdy polska informatyka dopiero zaczynała się rozwijać, Profesor stworzył we Wrocławiu niezwykle aktywny zespół młodych matematyków, których uzdolnienia w sposób szczególny wyróżniały się - i wciąż wyróżniają - w polskim środowisku informatyki teoretycznej. Jako dyrektor Instytutu Informatyki prof. Pacholski przeprowadził szereg daleko idących reform. Starania organizacyjne i dydaktyczne Profesora doceniła w marcu bieżącego roku Państwowa Komisja Akredytacyjna uznając, że kształcenie prowadzone na kierunku informatyka zasługuje na ocenę wyróżniającą. Zdaniem Państwowej Komisji Akredytacyjnej Instytut Informatyki jest jednym z najważniejszych ośrodków kształcenia w tej dziedzinie w Polsce, wyznaczającym standardy w działalności dydaktycznej i naukowej. *** Sekretarz Konwentu Godności Honorowych prof. Michał Sarnowski dodał, że Konwent również rozpatrywał tę Kandydaturę w dniu 14 czerwca br.: na 13 osób głosujących, 12 było za wnioskiem, a 1 głos był nieważny. Wniosek uzyskał więc poparcie Konwentu. Senat głosował tajnie: oddano 31 głosów, z tego 26 za wnioskiem, 4 przeciw i 1 wstrzymujący się; uchwała Nr 64/

6 ad 6. Wniosek w sprawie utworzenia trzysemestralnych stacjonarnych studiów II stopnia na kierunku chemia dla absolwentów studiów inżynierskich. Dziekan Wydziału Chemii prof. Leszek Ciunik podał, że wniosek ten jest związany z tym, że Wydział chce otworzyć się na studentów, którzy studiują na studiach inżynierskich. Jest to dosyć ważne, ponieważ następuje ciągła wymiana studentów pomiędzy uczelniami, szczególnie po ukończeniu studiów licencjackich lub inżynierskich. Wydział Chemii nie mógł do tej pory uczestniczyć w tej wymianie, ponieważ istnieje różnica: studia licencjackie trwają sześć semestrów, natomiast inżynierskie siedem. Stąd zdecydowano o utworzeniu studiów specjalnie dla inżynierów, które będą trwać trzy semestry i będą miały odpowiednio zmodyfikowany do tych studiów program. Planuje się uruchomienie studiów od najbliższego semestru letniego roku 2012 i tylko na jednej specjalności na chemii ogólnej. Spowodowane jest to faktem, że uruchomienie tych studiów traktowane jest jako pewnego rodzaju próba. Prorektor prof. Ryszard Cach dodał, że utworzenie tych studiów łączy się z koniecznością wprowadzenia zmian w uchwałach rekrutacyjnych, czyli w uchwałach Nr 39/2010 oraz Nr 54/2011. Zmiany polegałyby na dodaniu zasad rekrutacji na te studia w brzmieniu: O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które posiadają dyplom ukończenia siedmiosemestralnych studiów inżynierskich następujących kierunków: chemia, technologia chemiczna, inżynieria chemiczna i procesowa, biotechnologia, technologia żywności i żywienie człowieka, zarządzanie i inżynieria produkcji. Kandydaci przyjmowani będą na podstawie złożonych dokumentów.. Senat głosował jawnie: oddano 32 głosy, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 65/2011. ad 7. Wniosek w sprawie zasad przyjęć laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015. Prorektor ds. Nauczania prof. Ryszard Cach powiedział, że zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym uczelnie powinny przynajmniej raz na 3 lata podjąć uchwałę dotyczącą warunków przyjmowania na studia laureatów olimpiad centralnych. Taka uchwała została przyjęta przez Senat 3 lata temu, teraz zwraca się z prośbą o zaakceptowanie uchwały olimpijskiej na rok akademicki 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015. Ustawa pozwala na przyjęcie takiej uchwały na okres dłuższy, jednak senacka Komisja Nauczania stanęła na stanowisku, że bezpieczniej jest podjąć taką uchwałę na okres trzyletni. W uchwale tej wymienione są kierunki studiów i poszczególne olimpiady, których laureaci będą honorowani przyjmowaniem na studia bez postępowania rekrutacyjnego. W uchwale uwzględnione zostały olimpiady o zasięgu ogólnopolskim, i te mające trzy stopnie kwalifikacji. Prof. Jacek Gliński zauważył, że w uchwale tej jest pewna dysproporcja, która go zaniepokoiła, a mianowicie niderlandystyka z niejasnych przyczyn pobiera, że się tak wyrazi, wszystkich możliwych laureatów olimpiad, podczas gdy wszyscy inni dostosowują olimpiady do swojego profilu zainteresowań. Nie bardzo wie dlaczego tak jest. Prorektor prof. Ryszard Cach odparł, że widocznie niderlandyści uważają, że np. dobry chemik poradzi sobie również na niderlandystyce. Nie wie do końca skąd się to bierze, zapewne Dziekan mógłby to lepiej wytłumaczyć. Prof. Teresa Szostek powiedziała, że zapewne wynika to również z faktu, że niderlandystom zależy na wykształceniu współpracowników w wielu dziedzinach. Niderlandystyki nie ma w żadnej szkole i stosunkowo mała jest szansa na to, że absolwenci będą pracowali tam gdzie pracują pozostali neofilologowie. Natomiast w najrozmaitszych spółkach, które powiązane są również z przemysłem mają szansę na zatrudnienie. Przypuszcza, że w tym przypadku może być podobnie jak to jest na drugim stopniu dziennikarstwa: jeśli ktoś ma być dobrym dziennikarzem w swej dziedzinie, to dobrze byłoby, gdyby poznał tę dziedzinę wcześniej. Prof. Leszek Pacholski poinformował, że niektóre firmy usługowe jak np. Hewlett-Packard, która zatrudnia już w tej chwili ponad 3 tysiące ludzi, poszukują ludzi wykształconych minimalnie w jakiejś dziedzinie konkretnej ze znajomością niepopularnych języków obcych. Senat głosował jawnie: oddano 32 głosy, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 66/2011. ad 8. Wniosek w sprawie określenia zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne rozpoczynające się w roku akademickim 2012/2013 dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), posiadaczy Karty Polaka lub prawa osiedlenia na terenie RP, legitymujących się świadectwem dojrzałości lub dyplomem wydanym poza granicami Polski. Prorektor ds. Nauczania prof. Ryszard Cach zwrócił się z prośbą o zaakceptowanie przedstawionych warunków rekrutacji. Są one podobne do tych, które obowiązywały w roku ubiegłym. Osoby, których dotyczy ta uchwała nie mogą być brane pod uwagę w rankingu maturzystów, ponieważ mają matury nietypowe i w związku z tym każdy wydział przygotował pewną procedurę rekrutacji tych osób na studia w Uniwersytecie Wrocławskim. W skali Uczelni nie jest to duży problem, niemniej jednak zdarzają się kandydaci, których trzeba rekrutować na studia inną ścieżką. Zwykle są to rozmowy kwalifikacyjne, bądź - jak na Wydziale Nauk Społecznych - są to testy z zakresu tematyki, która na ogół jest podana. Senat głosował jawnie: oddano 32 głosy, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 67/2011. ad 8a. Wniosek w sprawie uchwalenia Kodeksu wskazań etycznych. Przewodnicząca Komisji Etyki prof. Teresa Szostek podała, że Komisja pracowała nad Kodeksem wskazań etycznych poczynając od jego nazwy, żeby nie nazywał się on kodeksem etyki ani kodeksem etycznym. Komisja starała się zmieścić wszystko na mniej więcej jednej stronie, aby było to obejmowalne. Podstawą dla zachowań etycznych pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego są również Dobre obyczaje w nauce opracowane przez Komitet Etyki w Nauce przy Polskiej Akademii Nauk. To, co otrzymali senatorowie nie ma zastąpić zasad opracowanych przez PAN-owski Komitet Etyki w Nauce, lecz ma nadać ramy ewentualnym pytaniom, z którymi zwracają się do Komisji pracownicy Uniwersytetu. Komisja będzie starała się w najbliższym czasie przedstawić 6

7 Rektorowi kompetencje Komisji, ponieważ trudno jest wydawać decyzje oraz podejmować rozmowy z ludźmi, którzy zwracają się do Komisji ze swoimi problemami, kiedy tak naprawdę nie wiadomo jakie kompetencje ma Komisja. Jest to w pewnej fazie wstępnej i ma nadzieję, że na posiedzeniu Senatu po wakacjach zostanie to przedstawione. Opracowany przez Komisję Kodeks wskazań etycznych składa się z jedenastu punktów, wskazań. Na prośbę prof. Turki zaznaczyła, że w punkcie 2 część zdania: a nie doraźny cel osobisty lub komercyjny, została przegłosowana przy votum separatum prof. Turki. Pozostałe punkty zostały przegłosowane jednomyślnie. Przewodnicząca zwróciła się o zaakceptowanie tego Kodeksu, ponieważ to w zasadniczy sposób ułatwi działania Komisji. Rektor prof. Marek Bojarski dodał, że to jest pierwszy krok; dalsze działania Komisja podejmie po wakacjach. Powiedział, że nie chciałby, aby Uniwersytet kierował się zasadami etycznymi wyłącznie w relacji i odniesieniu do nauczycieli akademickich. Myśli, że należałoby pomyśleć teraz nad drugą częścią tego Kodeksu, czy też jego uzupełnieniem, w stosunku do pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Prof. Teresa Szotek powiedziała, że Komisja na swoich posiedzeniach oparła się już o pewien dylemat polegający na tym, że spora część członków Komisji uważa, że nie będzie pisała kodeksu dla pracowników, którzy nie są nauczycielami akademickimi. W związku z tym, trzeba jasno powiedzieć, że Kodeks ma dotyczyć wszystkich. Prof. Anna Dąbrowska podała, że cieszy się z tego, że coś takiego w Uniwersytecie Wrocławskim powstaje, jednak ma kilka uwag co do treści: jedną merytoryczną i kilka stylistycznych. O stylistycznych nie będzie mówić, natomiast uwaga merytoryczna dotyczy par. 4, w którym mowa jest o kradzieży intelektualnej i fałszowaniu wyników badań. Zapytała czy to jest ta sama prawda? W par. 4 jest mowa, że: Przyjmując, że prawda jest nadrzędną wartością poznawczą, przeciwstawia się wszelkim próbom przywłaszczania sobie cudzych dokonań oraz fałszowania wyników badań naukowych. Zaproponowała, aby zmienić brzmienie tego zdania na: Przyjmując, że prawda jest nadrzędną wartością poznawczą, przeciwstawia się wszelkim próbom fałszowania wyników badań naukowych i nie przywłaszcza sobie cudzych dokonań. Przy takim zapisie tego zdania te dwie prawdy są rozdzielone. Rektor prof. Marek Bojarski zapytał, czy Przewodnicząca Komisji Etyki prof. Teresa Szostek akceptuje zaproponowaną zmianę? Prof. Teresa Szostek odparła, że w jej opinii jest to korzystna zamiana. Prof. Anna Dąbrowska wskazała, że w par. 7 zapisane jest: ( ) zabiegając o to, by procedury mające wpływ na życie Uczelni były legalne i przejrzyste. ; zaproponowała, aby słowo legalne zastąpić słowami zgodne z prawem. Zauważyła także, że w par. 8 jest mowa o tym, że nauczyciel przeciwstawia się wszelkim formom dyskryminacji i mobbingu, natomiast w par. 9 z kolei podane jest, że: Nauczyciel akademicki nie nadużywa stosunku zależności służbowej. Zapytała czy to nie jest to samo? Nie jest przekonana o tym, że to nie jest powtórzenie. Rektor prof. Marek Bojarski wyjaśnił, że zapis w par. 9 jest szerszy. Prof. Anna Dąbrowska przytoczyła par. 11 Kodeksu: Do zasad obowiązujących Uniwersytet Wrocławski należy stwarzanie członkom wspólnoty instytucjonalnych warunków sprzyjających realizacji etosu akademickiego. Każdy przypadek naruszenia etosu akademickiego winien spotykać się ze zdecydowaną reakcją władz Uczelni. Zauważyła, że w zdaniu tym Uniwersytet Wrocławski jest spersonifikowany. W Kodeksie wszędzie jest mowa o ludziach, natomiast w ostatnim paragrafie jest mowa o instytucji. Prof. Teresa Szostek podała, że Kodeks rozpoczyna się zdaniem, w którym jest mowa o Uniwersytecie i zamyka go zdanie-klamra, w którym też jest mowa o Uniwersytecie. Intencją twórcy tego punktu było to, że pracownicy Uczelni, żeby mogli spełniać zasady postępowania etycznego, powinni mieć przez pracodawcę, jakim jest Uniwersytet, stworzone odpowiednie do tego warunki. Prof. Anna Dąbrowska zauważyła, że nie chodzi tu więc o władze rektorskie lecz o Uniwersytet Wrocławski, który jest uosabiany przez te osoby, czy tak? Prof. Teresa Szostek odparła, że dotyczy to wszystkich pracujących w Uniwersytecie Wrocławskim, także władz rektorskich. Rektor prof. Marek Bojarski podkreślił, że Kodeks będzie poddany pod głosowanie ze zgłoszonymi do tej pory poprawkami. Dziekan prof. Leszek Ciunik zauważył, że poza dokumentem opracowanym przez Komitet Etyki w Nauce PAN jest jeszcze jeden dokument, całkiem świeżej daty, a stworzony przez analogiczny komitet w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest to zbiór zasad, w którym sugeruje się, aby stosować je przy wszystkich procedurach przeprowadzanych na uczelniach wyższych, przy wyborach do różnych ciał kolegialnych, przy awansach naukowych. Jest to długi zbiór różnorodnych zasad, które być może będą w najbliższym czasie wręcz egzekwowane np. przez Centralną Komisję. Widoczne są już pierwsze tego objawy np. powołując komisję ds. habilitacji jest wręcz sugestia, aby nie znajdował się w tym gronie kierownik zespołu czy zakładu dydaktycznego. Są to więc pewne zasady, które powinny być w Uczelni stosowane, ponieważ może to później rzutować na procedury uczelniane. Dziekan myśli, że powinien być odnośnik do tego zbioru zasad również w tym dokumencie, który opracowała uniwersytecka Komisja Etyki. Prorektor prof. Ryszard Cach zapytał o to, co prof. Turko proponował w par. 2 Kodeksu nie godząc się na zapis mówiący o doraźnym celu osobistym lub komercyjnym? Pyta o to z ciekawości, ale i z faktu, że jeżeli ten fragment miałby zostać usunięty wiązałoby się to również ze zmianą ślubowania doktorskiego. Dziekan prof. Robert Olkiewicz zauważył, że w par. 1 napisane jest, że: Autorytet i ranga Uniwersytetu Wrocławskiego zasadzają się na ochronie tradycyjnych wartości akademickich ; czy nie lepiej byłoby napisać, że płyną z poszanowania tradycyjnych wartości akademickich. Druga uwaga dotyczy par. 11 i zdania: Każdy przypadek naruszenia etosu akademickiego winien spotykać się ze zdecydowaną reakcją władz Uczelni. ; otóż wzmocniłby to zdanie. Powinno być wprost napisane, że wskazaniem etycznym dla organów jednoosobowych (rektorów, dziekanów) jest podjęcie działań zmierzających do wyjaśnienia sytuacji, w których jest podejrzenie o naruszenie etosu etycznego i podjęcia działań dyscyplinarnych. Chodzi mu tutaj o taką sytuację, jaka miała miejsce na jednej z wrocławskich uczelni, gdzie pojawiło się podejrzenie o plagiat, a dziekan przez półtora roku nie zrobił w tej sprawie nic. Powinno być zatem w tym Kodeksie wyraźnie powiedziane, że obowiązkiem etycznym organów 7

8 jednoosobowych jest podjęcie działań zmierzających do wyjaśnienia sprawy, a następnie podjęcie odpowiednich kroków. Prof. Teresa Szostek odpowiadając Dziekanowi Olkiewiczowi podała, że w sytuacji w jakiej znajdują się teraz uczelnie, ustawa odbiera wszystkim prawo decydowania w kwestii plagiatu i nakazuje podejmowanie decyzji w tych sprawach organom, o których Dziekan powiedział; stąd plagiat został w tym Kodeksie łagodnie potraktowany. Od dnia 1 października br. Komisja Etyki nie będzie mogła więc zajmować się sprawami plagiatu, ponieważ tym będą musiały zająć się organa jednoosobowe. Jeśli chodzi o zaproponowaną przez Dziekana zmianę poprosiłaby to na piśmie. Natomiast jeśli chodzi o propozycję Dziekana Ciunika odnośnie zasad etycznych opracowanych przez PAN i MNiSW, problem polega na tym, że wpisując je do Kodeksu wskazań etycznych należałoby wpisać również Statut Uniwersytetu Wrocławskiego. To, czego dotyczą wskazania etyczne są to te sytuacje, w których ani rzecznik dyscyplinarny, ani sąd pracy, ani żadne inne procedury nie znajdują zastosowania. To o czym mówił Dziekan Ciunik jest niejako obowiązkiem nie do ominięcia. Jeżeli są wskazania Ministerstwa dotyczące tego jak mają wyglądać składy komisji, to oczywiście można się odwołać do Komisji Etyki jeśli te zasady zostały złamane. W ten sposób jednak Kodeks nie zostanie nigdy zamknięty. Jeśli chodzi o pytanie Prorektora Cacha odnośnie stanowiska prof. Turki to wyjaśniła, że Profesor proponował w tym miejscu kropkę. Dr Andrzej Dybczyński zauważył, że skoro na poziomie ogólnopolskim są dokumenty definiujące i określające funkcjonowanie zasad etyki w środowisku akademickim, to co wskazuje na potrzebę, konieczność tworzenia szczególnego, indywidulanego kodeksu w Uniwersytecie Wrocławskim? Rektor prof. Marek Bojarski odparł, że to wynika z zaleceń audytu. Prof. Teresa Szostek dodała, że inne uczelnie również mają własne kodeksy; znakomity ma np. Politechnika Wrocławska. Prorektor prof. Ryszard Cach zasugerował, że to prawdopodobnie wynika z ustawy. Studenci i doktoranci będą musieli również dla siebie stworzyć taki kodeks postępowania. Rektor prof. Marek Bojarski zarządził głosowanie nad Kodeksem wskazań etycznych wraz ze zgłoszonymi i uwzględnionymi uwagami. Senat głosował jawnie: oddano 32 głosy, z tego 31 za wnioskiem i 1 wstrzymujący się; uchwała Nr 68/2011. ad 9. Wniosek w sprawie zmiany Uchwały Nr 64/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości jako zabezpieczenie kredytu bankowego na realizację inwestycji pod nazwą Budowa Kompleksu Edukacyjno- Badawczego Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Kanclerz mgr Ryszard Żukowski powiedział, że we wrześniu ubr. Senat zabierał głos w tej sprawie i podjął stosowną uchwałę o ustanowieniu hipoteki na zabezpieczenie płatności na budowę budynku dla biotechnologów. Wniosek ten wyniknął z rozbieżności pomiędzy kwotą wynikającą z kosztorysu, a tym co Uczelnia otrzyma jako środki unijne. Dlaczego sprawa ta staje na posiedzeniu po raz drugi? Po pierwsze, Uczelnia znajduje się na trochę innym etapie jeśli chodzi o wiedzę związaną z potrzebami finansowymi, po drugie, na potrzebę realizacji tej inwestycji dokonany został podział geodezyjny i wydzielona została działka pod budowę tego budynku, po trzecie wreszcie, przystąpiono do procedury przetargowej, do której zgłosiło się pięć poważnych banków i dopiero teraz wiadomo, czego te banki od Uczelni oczekują i co należy im przedstawić jako zabezpieczenie kredytu. W związku ze zmianą warunków, o których mówił, jest prośba o podjęcie jednak nowej uchwały w tej sprawie, a nie dokonywanie zmian w uchwale już podjętej. Wynika to z kliku powodów: po pierwsze, będzie ona przedstawiana bankom, więc powinna być czytelna i jednoznaczna, a po drugie trafi ona do Ministra Skarbu, gdyż to on wyraża zgodę na obciążanie majątku w takim zakresie w jakim chce to uczynić Uczelnia. Istotnej zmianie ulega wysokość kredytu, którego kwota określona została na ,95 zł, podczas gdy poprzednio była to kwota zł. Jeśli tylko tak popatrzeć na tę sprawę to w zakłopotanie można wpaść natychmiast, ponieważ kwota jest wielokrotnie wyższa od poprzedniej. Skąd to wynika? Kwota kredytu podstawowego, która potrzebna jest jako wyrównanie różnicy pomiędzy posiadaną kwotą, a kwotą pożądaną jest taka sama i wynosi zł. Ta zapisana w uchwale kwota jest powiększona o tzw. kredyt pomostowy, który będzie zabezpieczał możliwość płatności między wystawieniem faktury i potrzebą zapłaty wykonawcy, a odzyskaniem tej kwoty ze środków unijnych. Terminy płatności są krótkie, wyznaczone w zawartej umowie z wykonawcą, natomiast refinansowanie środków unijnych trwa około trzech miesięcy lub dłużej. Uczelnia nie może się więc narażać na płacenie odsetek, stąd mając możliwość wzięcia taniego kredytu zabezpiecza kwotę prawie zł na tzw. kredyt pomostowy, który może być wykorzystany, a prawdopodobnie nie zostanie wykorzystany w całości, więc Uczelnia nie będzie za ten kredyt płacić. Koszty tego kredytu szacowane są na około zł. Reasumując: kredyt faktyczny to około zł, kredyt, który potrzebny jest na bieżące płatności tj zł (może być wykorzystany lub nie), koszty kredytu to trochę ponad zł. Prof. Jacek Gliński podał, że trochę zmroziła go kwota dotycząca kosztów tego kredytu. To stanowi około 20 proc. kwoty kredytu. Zapytał, na jaki okres jest brany ten kredyt? Kwestor mgr Jadwiga Gizowska odparła, że kredyt jest brany na 7 lat tj. 2 lata na czas realizacji inwestycji i 5 lat po okresie inwestycyjnym. Kanclerz mgr Ryszard Żukowski dodał, że bank żąda zabezpieczenia o 50 proc. wyższego niż wynosi kwota kredytu. Jeśli doda się zł i zł tego kredytu refinansowego to daje około zł. Skąd zatem kwota zł? Na kwotę tę składają się koszty powiększone i 60 proc. od tej kwoty, ponieważ w tym przypadku banki żądają 160 proc. zabezpieczenia. Prof. Leszek Pacholski zapytał, jak wygląda sposób płacenia za tę inwestycję, czy to jest płacone jednym rachunkiem po zakończeniu budowy, czy w transzach? Jeśli w transzach, to czy po każdej z nich można spodziewać się refundacji? Ile takich transz jest przewidzianych? Kanclerz mgr Ryszard Żukowski potwierdził, że płatności będą dokonywane w transzach. Plan tych płatności jest opracowany; nie pamięta jednak ile jest przewidzianych takich transz. Istotna jest w przypadku tej inwestycji końcówka i wyposażenie tego budynku, co będzie dużym obciążeniem finansowym następującym w krótkim czasie. W 8

9 tym miejscu będą potrzebne Uczelni pieniądze, aby zapłacić, rozliczyć i odebrać budynek. Należy zwrócić uwagę na to, że wcześniejsze zapłacenie faktury, wcześniejsze rozliczenie z wykonawcą, warunkuje wcześniejsze otrzymanie pieniędzy, które należą się ze środków unijnych. Prof. Józef Frąckowiak zapytał, jakie jest oprocentowanie tego kredytu i czy jest ono stałe czy zmienne? Kanclerz mgr Ryszard Żukowski odparł, że Uczelnia jest na etapie przetargu, jednak z tego co wiadomo po wnioskach, które wpłynęły z banków, oprocentowanie jest dobre, ponieważ wynosi 5 proc. i jest stałe. Prof. Leszek Pacholski zapytał, czy umowa ta jest tak sporządzona, że jeżeli w międzyczasie pojawi się rachunek dotyczący Biblioteki, będzie można z tego kredytu w tym przypadku skorzystać? Rektor prof. Marek Bojarski odpowiedział, że nie. Senat głosował jawnie: oddano 32 głosy, z tego 31 za wnioskiem i 1 przeciw; uchwała Nr 69/2011. ad 10a. Wniosek w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok Kwestor mgr Jadwiga Gizowska omówiła sprawozdanie finansowe za rok 2010; zał. nr 9. Powiedziała, że zgodnie z ustawą o rachunkowości sprawozdanie to zostało przedstawione biegłym rewidentom do oceny. Ich opinia jest pozytywna. Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny majątkowej i finansowej Uczelni. Rok 2010 zakończony został wynikiem dodatnim. Obserwowany jest spadek środków pieniężnych na poziomie zł, co jest wynikiem zmiany stanu funduszu pomocy materialnej dla studentów w trakcie roku oraz fakturą inwestycyjną na Bibliotekę. Uspokoiła, że biegli rewidenci ocenili płynność finansową Uczelni pozytywnie. Przewodniczący senackiej Komisji Finansów prof. Leszek Pacholski podał, że senacka Komisja Statutowa zarekomendowała zatwierdzenie przedstawionego sprawozdania. Senat głosował jawnie: oddano 32 głosy, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 70/2011. ad 10b. Wniosek w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok Przewodniczący senackiej Komisji Finansów prof. Leszek Pacholski powiedział, że tutaj Uczelnia nie ma możliwości manewru, ponieważ prawo narzuca przyjęcie takiej uchwały i przeznaczenia zysku netto na zwiększenie funduszu zasadniczego Uczelni. Senat głosował jawnie: oddano 32 głosy, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 71/2011. ad 10c. Wniosek w sprawie przyjęcia wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok Kwestor mgr Jadwiga Gizowska przedstawiła sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok Podała, że sprawozdanie składa się z czterech działów i są to: rachunek zysków i strat, fundusze, zatrudnienie i wynagrodzenia oraz informacje uzupełniające; zał. nr 10. Sprawozdanie jest sporządzone technicznie poprawnie, zgodnie z przepisami. Zwróciła szczególną uwagę na informację dotyczącą liczby studentów niestacjonarnych. Jeżeli porówna się tę liczbę w roku 2010 i 2009 to widać spadek o 1900 osób. Rok wcześniej kiedy porównywano rok 2009 w stosunku do roku 2008 spadek ten wynosił 700 osób. Widoczna jest więc wyraźna tendencja spadkowa. Ministerstwo poprosiło po raz pierwszy o dołączenie do tego sprawozdania informacji o kształtowaniu wynagrodzeń i przeciętnego zatrudnienia w roku 2010, co jest nowością jeśli chodzi o to sprawozdanie. Na koniec poinformowała, że znacząco wzrosły również koszty mediów. Przewodniczący senackiej Komisji Finansów prof. Leszek Pacholski powiedział, że senacka Komisja Finansów zapoznała się z tym sprawozdaniem i zarekomendowała jego przyjęcie. Dodał, że te dodatkowe informacje, które podała p. Kwestor nie są może koniecznie do sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego, jednak po omówieniu wszystkich wniosków finansowych chciałby jeszcze zabrać głos i zaproponować przyjęcie jeszcze jednej uchwały związanej właśnie z tym o czym mówiła p. Kwestor. Senat głosował jawnie: oddano 31 głosów, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 72/2011. ad 10d. Wniosek w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego na rok Kwestor mgr Jadwiga Gizowska przedstawiła plan rzeczowo-finansowy na rok 2011; zał. nr 11. Podała, że nie ma już przychodów na projekty celowe i rozwojowe; zostały one umieszczone w środkach na realizację projektów przez NCN i NCBiR. Zniknęły z planu badania własne i w związku z tym zwróciła się z prośbą o dołożenie wszelkich starań i wydanie tych środków do końca roku, aby Uczelnia nie musiała ich w styczniu zwracać. Jeśli chodzi o założenia do planu to koszty i przychody w planie zaprojektowano tak, żeby osiągnąć wynik zerowy. Po stronie przychodów ujęto określone w decyzjach Ministra dotacje: dydaktyczną (na poziomie wykonania roku poprzedniego), dla studentów niepełnosprawnych, na pomoc materialną dla studentów i doktorantów oraz na działalność statutową. W działalności badawczej przyjęto kwoty zaplanowane przez jednostki merytoryczne Uczelni na podstawie już zawartych i realizowanych umów. Pozostałe przychody przyjęto na poziomie wykonania roku poprzedniego z wyjątkiem opłat za świadczone usługi edukacyjne, które zostały zaplanowane na poziomie wyższym niż w roku ubiegłym, co wynika ze wzrostu odpłatności za studia. Przewodniczący senackiej Komisji Finansów prof. Leszek Pacholski podał, że senacka Komisja Finansów analizowała plan rzeczowo-finansowy na rok 2011 i jednomyślnie zaproponowała przyjęcie uchwały w tej sprawie. Senat głosował jawnie: oddano 31 głosów, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 73/

10 ad 10e. Wniosek w sprawie określenia środków na wynagrodzenia w roku Kwestor mgr Jadwiga Gizowska podała, że kwoty te są określone w planie rzeczowo-finansowym. Na wynagrodzenia w roku 2011 zaplanowano zł. Kwota ta nie obejmuje żadnych podwyżek. Nastąpiło jednak zwiększenie, które wynika wyłącznie z realizowanych przez Uczelnię umów w ramach środków unijnych. Przewodniczący senackiej Komisji Finansów prof. Leszek Pacholski powiedział, że również w tym przypadku Komisja jednomyślnie zaleca przyjęcie stosownej uchwały w tej sprawie. Senat głosował jawnie: oddano 32 głosy, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 74/2011. *** Prof. Leszek Pacholski podał, że z tego co p. Kwestor mówiła referując sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2010 wynika, że sytuacja Uniwersytetu Wrocławskiego wymaga podjęcia rozsądnych działań. Spada liczba studentów niestacjonarnych, rosną koszty wynagrodzeń oraz koszty mediów, o 1 proc. uległ zmianie podatek VAT. Dochody nie wzrastają, ale wzrastają wydatki. Dziekani wiedzą, że wyniki finansowe wydziałów były różne, dlatego też w tym roku należy bardzo starannie patrzeć na wydatki. W związku z tym, senacka Komisja Finansów zaproponowała przyjęcie uchwały, która przypominałaby Rektorowi, że zarządzenie z dnia 13 maja 2002 roku w sprawie zasad gospodarki finansowej Uniwersytetu Wrocławskiego daje mu prawo dyscyplinowania wydziałów, które mało starannie dbają o wydatki. Profesor przytoczył tekst proponowanej uchwały: Senat Uniwersytetu Wrocławskiego zobowiązuje wszystkie jednostki rozliczeniowe Uczelni do obniżenia o 2% kosztów w roku 2011 w stosunku do wykonania za rok 2010 lub do zwiększenia w takim stosunku przychodów. Wobec jednostek, które nie wykonają uchwały, Senat zaleca Rektorowi wyciągnięcie sankcji przewidzianych w Zarządzeniu Nr 25/2002 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 maja 2002 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Uniwersytetu Wrocławskiego - rozdział II 18. Rektor prof. Marek Bojarski powiedział, że otrzymał wcześniej od prof. Pacholskiego projekt tej uchwały i zadał pytanie w Dziale Organizacyjnym, czy może być użyte w tej uchwale słowo zobowiązuje. Poprosił o podanie odpowiedzi na to pytanie Kierownika Działu Organizacyjnego mgr. Rafała Musiała. Mgr Rafał Musiał w odpowiedzi podał, że skonsultował projekt tej uchwały z radcami prawnymi Uczelni, którzy stwierdzili, że w tym przypadku Senat nie ma kompetencji do zobowiązywania, to Rektor może zobowiązać, dlatego też zaproponowano inną formę tej uchwały oraz zastąpienie słowa zobowiązuje np. przez zaleca lub apeluje. Rektor prof. Marek Bojarski podziękował Komisji Finansów za całą pracę jaką Komisja wykonała. Jednak z drugiej strony zastanawiał się nad tym, czy rzeczywiście uchwała ta powinna brzmieć tak mocno. W związku z tym pozwolił sobie przygotować łagodniejszą formę tej uchwały: W związku ze spadającą liczbą studentów niestacjonarnych, podwyższeniem stawki podatku VAT oraz otrzymaniem dotacji dydaktycznej nie większej niż w roku poprzednim powstaje konieczność podjęcia środków zaradczych. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego apeluje o ograniczenie kosztów jednostek rozliczeniowych w roku 2011 nie mniej niż do poziomu wykonania kosztów w roku Prorektor prof. Władysław Dynak powiedział, że w dniach czerwca br. uczestniczył w spotkaniu prorektorów do spraw ogólnych, finansowych, na którym deliberowano nad dokumentacją przygotowaną przez specjalny zespół powołany przez KRASP do bieżącego analizowania oraz projektowania zachowań decyzyjnych dla rektorów uczelni polskich. Dokument ten pt. Analiza ekonomiczna uniwersytetów polskich w latach przywiózł ze sobą i może go udostępnić do wglądu. Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Michał du Vall przedstawił serię decyzji Senatu UJ na rok przyszły, które mają wpłynąć na obniżenie o kilkanaście milionów złotych kosztów funkcjonowania Uniwersytetu Jagiellońskiego. Choć zamknęli rok 2010 zyskiem w wysokości zł to z roku na rok koszty w stosunku do przychodów dramatycznie rosną. Prof. Józef Frąckowiak podał, że warto jest wziąć pod uwagę to co jest robione w Uniwersytecie Jagiellońskim, tym bardziej, że prof. Michał du Vall jest specjalistą w zakresie finansów. UJ jest trochę do przodu w stosunku do UWr pod tym względem, ponieważ ma wyliczone to ile mu braknie w przyszłym roku, natomiast Uniwersytet Wrocławski raczej się tego spodziewa. Dlatego też trzeba zacząć oszczędzać. Uniwersytet Wrocławski w połowie lat 90-tych przeżył już taki moment kiedy brakowało pieniędzy. To, co wyliczono na Uniwersytecie Jagiellońskim obserwuje się w UWr na razie we wskaźnikach; z roku na rok maleją przychody, a koszty rosną. W opinii Profesora należałoby w tej chwili rozpocząć od działań podstawowych. Ma wrażenie, że nie wszyscy Dziekani mają bilans swojej jednostki, który pozwoliłby im jasno i wyraźne odpowiedzieć na pytanie, czy dana decyzja oznacza oszczędność czy zwiększenie wydatków. W tym obszarze władze Uczelni powinny wykonać poważny wysiłek, żeby wspomóc służby na wydziałach. Jeżeli Dziekan będzie wiedział jakie decyzje podjąć wówczas jest szansa, że będą one trafne. Natomiast jeśli podejmuje je jedynie na wyczucie to niewiele z tego prawdopodobnie uda się zrobić. Trzeba sobie postawić cel bardziej wyraźny. Apelowałby w tym miejscu o to, aby Senat nie poprał jednak propozycji uchwały zgłoszonej przez JM Rektora, ponieważ tak naprawdę te 2 proc., które przewiduje Komisja Finansów jest również za mało tyle, że minęło pół roku i trudno Dziekanom narzucić 5 proc. tak jak to zrobił Uniwersytet Jagielloński, ponieważ z góry wiadomo, że byłoby to niewykonalne. Natomiast jest szansa na 2 proc. Dyskusja na posiedzeniu senackiej Komisji Finansów pokazała, że są Wydziały, które mają bardzo ciekawe propozycje przygotowane w tym zakresie. Dziekan Ciunik przedstawił propozycje dotyczące stałych oszczędności. Jeżeli np. na audyt budynku zostaną raz wyłożone pieniądze i okaże się, że nakład inwestycyjny powoduje to, że co roku wydawane jest 0,5 mln zł mniej na energię to są to oszczędności, na które warto zwrócić uwagę. Pierwszą ważną rzeczą jest otoczenie materialne jednostek; tutaj należy szukać oszczędności w pierwszej kolejności. Otwiera się konkurencja pomiędzy dostawcami energii. Na tym polu Uczelnia również może poszukać oszczędności wybierając najkorzystniejszą ofertę. Podobnie ma 10

11 się rzecz na rynku telefonów. Dobrze byłoby, żeby w tym kierunku uruchomić myślenie kreatywne. Ważne jest, aby Uczelnia sama próbowała dostosować się do zaistniałej sytuacji, elastycznie i mądrze. Te 2 proc., o których mowa w projekcie uchwały nie jest czymś co spowoduje natychmiastowe sankcje, to Rektor ma rozważyć wspólnie z Dziekanami jak się nie uda tego zrobić, co dalej. Jest zarządzenie, które pozwala na zastosowanie różnych środków i uważa, że warto spróbować, warto podjąć ryzyko. Prawda jest taka, że największe oszczędności leżą w programach nauczania. Jeżeli zostaną one sformułowane tak, żeby po pierwsze, stały się konkurencyjne w stosunku do tych uczelni, które zabierają UWr potencjalnych studentów, a po drugie, żeby nie były przeładowane pod nadmiernie rozbudowane zatrudnienie. W jakimś rozsądnym czasie da się zaoszczędzić wiele. Nie chodzi tutaj o żadne radykalne rozwiązania. Jest przekonany o tym, że jeżeli rozpocznie się od takich właśnie działań, a każdy kierownik jednostki będzie wiedział co ma zrobić i będzie mógł liczyć na wsparcie UWr w tym zakresie, to się na pewno uda. Być może należałoby zastanowić się również nad wyprowadzeniem pewnych rzeczy na zewnątrz Uczelni decydując się np. na outsourcing finansowy, tak jak to zostało zrobione wcześniej, z sukcesem, z usługami na sprzątnie. Rektor prof. Marek Bojarski powiedział, że dopadły go wcześniej wątpliwości czy Dziekani będą skłonni przyjąć taką surową i restrykcyjną uchwałę, ale wobec rekomendacji prof. Pacholskiego i prof. Frąckowiaka wycofuje zgłoszony przez siebie projekt uchwały i stawia pod głosowanie projekt przygotowany przez senacką Komisję Finansów z uwzględnieniem zgłoszonej wcześniej poprawki, czyli zastąpienia słowa zobowiązuje słowem apeluje. Senat głosował jawnie: oddano 31 głosów, z tego 30 za wnioskiem i 1 wstrzymujący się; uchwała Nr 75/2011. ad 11. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Uniwersyteckiego Sklepu Promocyjnego. JM Rektor prof. Marek Bojarski powiedział, że sprawa dotyczy bardzo prostej rzeczy, a mianowicie chodzi o to, że pojawił się pomysł powołania sekcji, która prowadziłaby sprzedaż materiałów promocyjnych Uczelni każdemu zainteresowanemu zakupem. Zakupu będzie można dokonać w siedzibie Biura Promocji i Informacji. Planowane rozwiązanie jest zgodne ze Statutem Uniwersytetu Wrocławskiego, a koncepcja została przedstawiona i pozytywnie zaopiniowana przez senacką Komisję Statutową. Utworzenie sekcji miałoby charakter reorganizacyjny bez potrzeby tworzenia nowych etatów. Jeżeli Senat wyrazi dzisiaj zgodę na utworzenie tej jednostki będzie możliwość nabycia w tym sklepiku nowego albumu o Uniwersytecie Wrocławskim w cenie 30 zł. Prof. Anna Dąbrowska podała, że bardzo chciałaby, aby materiały promocyjne były lepszej jakości. To jest jej apel. Oczywiście jest za tym, aby taki sklepik powstał. Rektor prof. Marek Bojarski odparł, że teraz będzie to możliwe, ponieważ Biuro będzie mogło wreszcie zarabiać, co nie było możliwe do tej pory. Senat głosował jawnie: oddano 31 głosów, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 76/2011. ad 12. Wolne wnioski. Wolnych wniosków nie zgłoszono. ad 13. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w dniu 25 maja 2011 r. Protokół został przyjęty w głosowaniu jawnym, bez uwag. Na tym posiedzenie zakończono. Przewodniczący Senatu Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Marek Bojarski Protokół sporządziła: Agata Walczak-Kaszuba 11

P ROTOKÓŁ N R 10/2014 z posiedzenia Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w dniu 17 grudnia 2014 r.

P ROTOKÓŁ N R 10/2014 z posiedzenia Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w dniu 17 grudnia 2014 r. P ROTOKÓŁ N R 10/2014 z posiedzenia Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w dniu 17 grudnia 2014 r. Skład posiedzenia Senatu: 27 profesorów i doktorów habilitowanych 25 - obecnych 11 przedstawicieli pozostałych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 33/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2017 roku

Uchwała Nr 33/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2017 roku Uchwała Nr 33/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie: kierunków i zasad polityki zatrudniania w grupie nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 8 /2011. z posiedzenia Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego, które odbyło się w dniu 26 października 2011 r.

PROTOKÓŁ NR 8 /2011. z posiedzenia Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego, które odbyło się w dniu 26 października 2011 r. PROTOKÓŁ NR 8 /2011 z posiedzenia Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego, które odbyło się w dniu 26 października 2011 r. Skład posiedzenia Senatu: 27 profesorów i doktorów habilitowanych 19 - obecnych 11 przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/2012 posiedzenia Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, odbytego 28 września 2012 r.

Protokół Nr 5/2012 posiedzenia Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, odbytego 28 września 2012 r. (projekt) Protokół Nr 5/2012 posiedzenia Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, odbytego 28 września 2012 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Wydziału Humanistycznego UMK

Regulamin Rady Wydziału Humanistycznego UMK Regulamin Rady Wydziału Humanistycznego UMK z dnia 24 września 1996 roku znowelizowany uchwałami Rady: z dnia 12 października 1999 roku z dnia 8 października 2002 roku z dnia 11 grudnia 2007 roku (tekst

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Na podstawie art. 49 ust. 2

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI. na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2013/2014

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI. na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2013/2014 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2013/2014 1 W roku akademickim 2013/2014 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, zwana dalej PWSZ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 31/2009/2010 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 maja 2010 roku

Zarządzenie Nr 31/2009/2010 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 maja 2010 roku Zarządzenie Nr 31/2009/2010 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie: zasad tworzenia, organizacji i finansowania studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 4 /2010. z posiedzenia Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego, które odbyło się w dniu 28 kwietnia 2010 r.

PROTOKÓŁ NR 4 /2010. z posiedzenia Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego, które odbyło się w dniu 28 kwietnia 2010 r. PROTOKÓŁ NR 4 /2010 z posiedzenia Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego, które odbyło się w dniu 28 kwietnia 2010 r. Skład Senatu: 27 profesorów i doktorów habilitowanych 24 - obecnych 11 przedstawicieli pozostałych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 87 (2014/2015) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 22 maja 2015 roku

Uchwała nr 87 (2014/2015) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 22 maja 2015 roku Uchwała nr 87 (2014/2015) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego oraz drugiego stopnia od semestru

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009

Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009 Załącznik nr 1 do uchwały nr 405 Senatu UZ z dn. 28.05.2008r. Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009 1 1. Na studia doktoranckie może być przyjęta

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ Księga jakości kształcenia przygotowana przez Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia Zatwierdzona przez Dziekana Wydziału

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 63 (2016/2017) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wykaz zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 63 (2016/2017) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wykaz zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 63 (2016/2017) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wykaz zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 1. W 6 ust. 2, 3 i 4 otrzymują brzmienie następujące:

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii w dniu roku

P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii w dniu roku Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII Kraków, dnia 03.07.2016 r. P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii w dniu 23.06.2016 roku

Bardziej szczegółowo

P ROTOKÓŁ N R 1 /2015 z posiedzenia Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w dniu 28 stycznia 2015 r.

P ROTOKÓŁ N R 1 /2015 z posiedzenia Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w dniu 28 stycznia 2015 r. P ROTOKÓŁ N R 1 /2015 z posiedzenia Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w dniu 28 stycznia 2015 r. Skład posiedzenia Senatu: 27 profesorów i doktorów habilitowanych 23 - obecnych 11 przedstawicieli pozostałych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r.

Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r. Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

W dniu 9 listopada br. odbyło się pierwsze w kadencji posiedzenie Senackiej Komisji ds. Polityki Kadrowej. W posiedzeniu wzięli udział:

W dniu 9 listopada br. odbyło się pierwsze w kadencji posiedzenie Senackiej Komisji ds. Polityki Kadrowej. W posiedzeniu wzięli udział: PROTOKÓŁ nr 1 z posiedzenia Senackiej Komisji ds. Polityki Kadrowej w dniu 9 listopada 2016 r. W dniu 9 listopada br. odbyło się pierwsze w kadencji 2016-2020 posiedzenie Senackiej Komisji ds. Polityki

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 26 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 sierpnia 2015 roku

Komunikat nr 26 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 sierpnia 2015 roku 75.0203.25.2015 Komunikat nr 26 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 sierpnia 2015 roku w sprawie: nagród Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących

Bardziej szczegółowo

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (676/II/9).

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (676/II/9). Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Modelu regulaminu organizacyjnego instytutu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana

Bardziej szczegółowo

1. Nawiązanie stosunku pracy w wymiarze większym niż pół etatu z nauczycielem akademickim musi nastąpić w drodze otwartego konkursu w przypadku

1. Nawiązanie stosunku pracy w wymiarze większym niż pół etatu z nauczycielem akademickim musi nastąpić w drodze otwartego konkursu w przypadku 1 Zarządzenie nr 2/2017 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie procedur związanych z zatrudnieniem i awansowaniem pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 462/03/2015 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

1. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach: granty doktorskie,

1. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach: granty doktorskie, Konkurs grantów doktorskich i habilitacyjnych w roku 2015 na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu finansowanych z dotacji celowej na prowadzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 62/2017 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ NR

UCHWAŁA NR 62/2017 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ NR UCHWAŁA NR 62/2017 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ NR z dnia 25 maja 2017r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych dotyczących budżetu Uczelni na 2017r Senat Politechniki

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 32/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Załącznik do Uchwały nr 32/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE Załącznik do Uchwały nr 32/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 35/2016 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. z dnia 19 maja 2016r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych

UCHWAŁA NR 35/2016 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. z dnia 19 maja 2016r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych UCHWAŁA NR 35/2016 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ z dnia 19 maja 2016r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych dotyczących budżetu Uczelni na 2016r Senat Politechniki

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1 1 /2012

PROTOKÓŁ NR 1 1 /2012 PROTOKÓŁ NR 1 1 /2012 z posiedzenia Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w dniu 19 grudnia 2012 r. Skład posiedzenia Senatu: 27 profesorów i doktorów habilitowanych 20 - obecnych 11 przedstawicieli pozostałych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 101/2006 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2006 r.

Uchwała nr 101/2006 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2006 r. Uchwała nr 101/2006 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na studia wyższe na rok akademicki 2017/2018 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Zasady rekrutacji do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na studia wyższe na rok akademicki 2017/2018 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady rekrutacji do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na studia wyższe na rok akademicki 2017/2018 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zasady rekrutacji określają warunki i tryb rekrutacji obywateli polskich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/2017 Senatu Akademii im Jana Długosza w Cz

UCHWAŁA NR 46/2017 Senatu Akademii im Jana Długosza w Cz UCHWAŁA NR 46/2017 Senatu Akademii im Jana Długosza w Częstochowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie i nie w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY SENATU

REGULAMIN PRACY SENATU Strona 1 z 6 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN PRACY SENATU POZNAŃ 2006 Strona 2 z 6 Rozdział 1 SPIS TREŚCI: strona Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Praca Senatu.... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W KRAKOWIE

REGULAMIN WYBORCZY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W KRAKOWIE REGULAMIN WYBORCZY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W KRAKOWIE I. Uczelniana komisja wyborcza 1. Uczelnianą Komisję Wyborczą (UKW) powołuje Senat Uczelni na wniosek rektora w terminie i składzie przewidzianym w

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH

ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII KARTA PROCEDURY ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH Zespół Opracował Wydziałowy Zespół ds. Wdrożenia Procedur Sprawdził Wydziałowa Komisja ds. Kadr Naukowych Zatwierdził

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1075/05/V/2015 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 maja 2015 roku

Uchwała Nr 1075/05/V/2015 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 maja 2015 roku Uchwała Nr 1075/05/V/2015 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie zasad przyjęć do Akademii Techniczno-Humanistycznej w roku akademickim 2016/2017 na I rok studiów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr VIII/79/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku

UCHWAŁA nr VIII/79/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku UCHWAŁA nr VIII/79/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studiach doktoranckich oraz ich formy w roku akademickim 2017/2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała numer 12/15 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 25 kwietnia 2015 roku

Uchwała numer 12/15 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 25 kwietnia 2015 roku Uchwała numer 12/15 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 25 kwietnia 2015 roku w sprawie warunków i trybu przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich Wydziałów.

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich Wydziałów. Uchwała Nr 149/2015 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Pomorskim Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie utworzenia kierunku genetyka i biologia eksperymentalna - studia pierwszego stopnia oraz zmieniająca uchwałę w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1 /2013. z posiedzenia Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w dniu 30 stycznia 2013 r.

PROTOKÓŁ NR 1 /2013. z posiedzenia Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w dniu 30 stycznia 2013 r. PROTOKÓŁ NR 1 /2013 z posiedzenia Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w dniu 30 stycznia 2013 r. Skład posiedzenia Senatu: 27 profesorów i doktorów habilitowanych 24 - obecnych 11 przedstawicieli pozostałych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 23 listopada 2012 r.

Uchwała Nr../2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 23 listopada 2012 r. K. 301-1/12 Uchwała Nr../2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia założeń do planu rzeczowo - finansowego na 2013 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr DII/2016 Senatu UM w Lublinie z dnia 30 czerwca 2016 roku

Załącznik do Uchwały Nr DII/2016 Senatu UM w Lublinie z dnia 30 czerwca 2016 roku W Uchwale Nr CDXIV/2015 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wprowadza się następujące zmiany: 1) W 47 skreśla

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr /2012 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 27 czerwca 2012 roku

Uchwała nr /2012 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 27 czerwca 2012 roku PROJEKT ad pkt 9 Uchwała nr...2011/2012 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie: zasad i trybu rozliczania pensum dydaktycznego i godzin ponadwymiarowych w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy prawne, kierownictwo, organizacja i nadzór nad Studiami Doktoranckimi

I. Podstawy prawne, kierownictwo, organizacja i nadzór nad Studiami Doktoranckimi 1 Regulamin niestacjonarnych studiów doktoranckich h i s t o r i i n a u k i i k u l t u r y Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk I. Podstawy prawne, kierownictwo,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku

Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie Regulaminu stypendium doktoranckiego Na podstawie art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Doktorantów UW

Regulamin Samorządu Doktorantów UW Regulamin Samorządu Doktorantów UW 1 Postanowienia ogólne 1. Samorząd Doktorantów, zwany dalej Samorządem tworzą wszyscy uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim, zwanym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu PG nr 228/2014/XXIII z 19 listopada 2014 r.

Uchwała Senatu PG nr 228/2014/XXIII z 19 listopada 2014 r. Uchwała Senatu PG nr 228/2014/XXIII z 19 listopada 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się. Senat Politechniki Gdańskiej, na podstawie art. 170f. ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

REKTOR PISMO OKÓLNE 38/2014. w sprawie stypendiów naukowych z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015

REKTOR PISMO OKÓLNE 38/2014. w sprawie stypendiów naukowych z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015 REKTOR PISMO OKÓLNE 38/2014 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie stypendiów naukowych z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015 Zgodnie z 5 Zarządzenia Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Załącznik nr 1 do uchwały nr 102 Senatu UZ z dn. 18.04.2013 r. Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Studia doktoranckie na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. Realizowany program posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2.Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 6/2009

Postanowienia ogólne. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 6/2009 Załącznik r 1 do Uchwały r 6/2009 Załącznik do Uchwały r 72/2008 Senatu Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie z dnia 28 maja 2008 r. Zasady i tryb przyjmowania na studia stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku UCHWAŁA NR 46/2014 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie: planu posiedzeń Senatu AMW w roku akademickim 2014/2015 1 Na podstawie 26 Statutu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 8/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 października 2013 r.

Załącznik do Uchwały nr 8/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 października 2013 r. Załącznik do Uchwały nr 8/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 października 2013 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA PIĘCIOLETNIE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE, KIERUNEK - PSYCHOLOGIA W WYDZIALE

Bardziej szczegółowo

- tak jak na studia stacjonarne lecz z dodatkowym sprawdzeniem znajomości języka angielskiego, - wg przepisów dotyczących obcokrajowców.

- tak jak na studia stacjonarne lecz z dodatkowym sprawdzeniem znajomości języka angielskiego, - wg przepisów dotyczących obcokrajowców. Uchwała Senatu Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2007/2008, podjęta w dniu 13 kwietnia 2006 r. i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 48/2017 REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 14 czerwca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 48/2017 REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 14 czerwca 2017 r. R-DOP.014.1.48.2017 ZARZĄDZENIE NR 48/2017 REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 54/2012 z dnia 26 lipca 2012 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1 /2011. z posiedzenia Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego, które odbyło się w dniu 26 stycznia 2011 r. Skład posiedzenia Senatu:

PROTOKÓŁ NR 1 /2011. z posiedzenia Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego, które odbyło się w dniu 26 stycznia 2011 r. Skład posiedzenia Senatu: PROTOKÓŁ NR 1 /2011 z posiedzenia Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego, które odbyło się w dniu 26 stycznia 2011 r. Skład posiedzenia Senatu: 27 profesorów i doktorów habilitowanych 23 - obecnych 11 przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

3 Warunki prowadzenia studiów na określonym kierunku studiów i poziomie kształcenia

3 Warunki prowadzenia studiów na określonym kierunku studiów i poziomie kształcenia ZARZĄDZENIE Nr 5/2017 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania oraz likwidacji studiów

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej w dniu roku

Protokół z posiedzenia Rady Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej w dniu roku Protokół z posiedzenia Rady Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej w dniu 20.05.2016 roku Obecni według załączonej listy. Dziekan powitał członków Rady Wydziału. Nie wniesiono uwag do porządku

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin Regulamin przyznawania doktoranckich stypendiów naukowych oraz stypendiów stażowych dla młodych doktorów (wprowadzony Zarządzeniem Rektora z dnia 28. 01. 2010 r. Nr 6/2010) przyznawanych ze środków projektu

Bardziej szczegółowo

8 1. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia doktoranckie składają: a. podanie, b. kwestionariusz osobowy, c. zaświadczenie lekarskie

8 1. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia doktoranckie składają: a. podanie, b. kwestionariusz osobowy, c. zaświadczenie lekarskie Uchwała nr 48-2010/2011 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia trzeciego stopnia (studia doktoranckie stacjonarne

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI POLITYKI KADROWEJ W UMK

KIERUNKI POLITYKI KADROWEJ W UMK Załącznik nr 1 do uchwały Nr 13 Senatu UMK z dnia 27 lutego 2007 r. KIERUNKI POLITYKI KADROWEJ W UMK 1 Do zajmowania stanowisk naukowo-dydaktycznych w Uniwersytecie niezbędne są udokumentowane osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik Nr 9 ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM 1. 1. Okresowa ocena pracy nauczyciela akademickiego obejmuje ocenę wykonywania obowiązków

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 10/2010. z posiedzenia Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego, które odbyło się w dniu 22 grudnia 2010 r. Skład posiedzenia Senatu:

PROTOKÓŁ NR 10/2010. z posiedzenia Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego, które odbyło się w dniu 22 grudnia 2010 r. Skład posiedzenia Senatu: PROTOKÓŁ NR 10/2010 z posiedzenia Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego, które odbyło się w dniu 22 grudnia 2010 r. Skład posiedzenia Senatu: 27 profesorów i doktorów habilitowanych 21 - obecnych 11 przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia

ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia R /DOP-014/53/06 REKTOR ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia zasad okresowej oceny nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 26 lipca 2012 roku w sprawie zatrudniania nauczycieli akademickich

ZARZĄDZENIE NR 54/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 26 lipca 2012 roku w sprawie zatrudniania nauczycieli akademickich R/DOP-014-1-54/12 ZARZĄDZENIE NR 54/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 26 lipca 2012 roku w sprawie zatrudniania nauczycieli akademickich I. Ogólne zasady zatrudniania nauczycieli

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY SZKOŁY nr 3 / 2015. Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki im. H. Konopackiej w Pruszkowie z dnia 30 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA RADY SZKOŁY nr 3 / 2015. Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki im. H. Konopackiej w Pruszkowie z dnia 30 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA RADY SZKOŁY nr 3 / 2015 Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki im. H. Konopackiej w Pruszkowie z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji oraz formy studiów w roku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego

Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego Załącznik do uchwały Nr 000-2/9/2011 Senatu PRad. z dnia 24.03.2011r. Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Instytutu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 28/2011 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 3 października 2011 roku

ZARZĄDZENIE Nr 28/2011 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 3 października 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 28/2011 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 3 października 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji nauki języków obcych prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Uchwała nr 433 Senatu SGH z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych doktoranckich (trzeciego stopnia) w języku polskim w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 19/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2013 roku

Zarządzenie nr 19/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2013 roku Zarządzenie nr 19/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie: zasad zatrudniania nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Naukowej Instytutu Historii im. T. Manteuffla Polskiej Akademii Nauk. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Naukowej Instytutu Historii im. T. Manteuffla Polskiej Akademii Nauk. I. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Naukowej Instytutu Historii im. T. Manteuffla Polskiej Akademii Nauk I. Postanowienia ogólne 1 Rada Naukowa Instytutu Historii PAN, zwana dalej Radą Naukową, sprawuje bieŝący nadzór nad

Bardziej szczegółowo

IMiIP - Informatyka Stosowana - opis kierunku 1 / 5

IMiIP - Informatyka Stosowana - opis kierunku 1 / 5 IMiIP Informatyka Stosowana opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Kandydat na studia I stopnia na kierunku Informatyka Stosowana powinien posiadać kompetencje

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Senacką Komisję ds. Nauczania

Bardziej szczegółowo

UMOWA o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych

UMOWA o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych UMOWA o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych W dniu.. zawarta została umowa o świadczenie usług edukacyjnych, której stronami są: Akademia Morska w Gdyni przy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 34/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 34/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. Zarządzenie Nr 34/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2012/2013 Na podstawie art. 66 ust. 2. oraz art. 99 ust. 2, w związku

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 Załącznik do Uchwały Nr XXVII/221/14/15 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 1 1. Na studia doktoranckie może być

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 23/2013/2014 Rady Wydziału Pedagogicznego z dnia 6 maja 2014 roku WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INSTYTUTU NAUK O ZDROWIU

REGULAMIN INSTYTUTU NAUK O ZDROWIU REGULAMIN INSTYTUTU NAUK O ZDROWIU I. Słownik użytych w regulaminie skrótów i określeń 1 Użyte w Regulaminie skróty i określenia oznaczają: 1) ustawa ustawę z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r. w sprawie: kompetencji prorektorów Politechniki Gdańskiej w kadencji 2016-2020. Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 6 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 19/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 r.

Zarządzenie Nr 19/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 r. Zarządzenie Nr 19/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Regulaminu zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej Na podstawie art. 200a

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Na podstawie Uchwały nr 302 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dn. 14.11.2007 oraz Uchwały nr 398 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dn. 15.06.2011 REGULAMIN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH TEKST UJEDNOLICONY

Bardziej szczegółowo

Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI

Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI Rozdział 1 Wydziały 35 1. Podstawową jednostką organizacyjną Uczelni jest wydział. Poza siedzibą Uczelni mogą być tworzone wydziały zamiejscowe. 2. Wydziały tworzy,

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia:

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia: PROTOKÓŁ Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2015 roku Lista obecności radnych w załączeniu. Posiedzenie otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015 Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji określają warunki przyjęć na następujące rodzaje studiów: - stacjonarne: pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI DLA OBCOKRAJOWCÓW I OSÓB POSIADAJĄCYCH ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI ORAZ DYPLOMY ZAGRANICZNE UPRAWNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2015/16

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 83 Senatu SGH z dnia 24 kwietnia 2013 r.

Uchwała nr 83 Senatu SGH z dnia 24 kwietnia 2013 r. Uchwała nr 83 Senatu SGH z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych doktoranckich (trzeciego stopnia) w języku polskim w Szkole

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia w roku akademickim 2014/2015 w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku Senat Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE Nr 28/15/16 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 marca 2016 roku

PISMO OKÓLNE Nr 28/15/16 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 marca 2016 roku PISMO OKÓLNE Nr 28/15/16 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów oraz formy studiów doktoranckich na Politechnice Śląskiej w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej

Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej Załącznik do zarządzenia nr 59/2013 Rektora PO Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej Niniejszy dokument określa założenia i cele Systemu zapewnienia jakości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r.

Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r. Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania stypendium doktoranckiego Na podstawie art. 66 ust. 2,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 80/2014. Senatu AGH z dnia 3 lipca 2014r.

Uchwała nr 80/2014. Senatu AGH z dnia 3 lipca 2014r. Uchwała nr 80/2014 Senatu AGH z dnia 3 lipca 2014r. w sprawie Regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY I TRYB PRZYZNAWANIA

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 90 (2008/2009) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2009 roku

Uchwała nr 90 (2008/2009) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2009 roku Uchwała nr 90 (2008/2009) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2009 roku ================================================================================ Członkowie Senatu w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Przepisy ogólne 1 Wydział Zarządzania UW prowadzi stacjonarne i niestacjonarne Studia Doktoranckie zgodnie z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Wybór przepisów wyborczych

Wybór przepisów wyborczych Dz.U.2012.572 2015.09.11 zm. Dz.U.2015.1240 art. 74 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity) Wybór przepisów wyborczych DZIAŁ II USTRÓJ UCZELNI Rozdział 2 Organy uczelni

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA MAGISTERSKIE STUDIA UZUPEŁ NIAJĄ CE W AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA MAGISTERSKIE STUDIA UZUPEŁ NIAJĄ CE W AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA MAGISTERSKIE STUDIA UZUPEŁ NIAJĄ CE W AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU w roku akademickim 2004/2005 i 2005/2006 Uchwała nr 6/03/04 Senatu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z

Bardziej szczegółowo

Dział V ZARZĄDZANIE MIENIEM I FINANSAMI UCZELNI. ADMINISTRACJA UCZELNI. Rozdział 1 Mienie, przychody Uczelni. Oddział 1 Mienie Uczelni

Dział V ZARZĄDZANIE MIENIEM I FINANSAMI UCZELNI. ADMINISTRACJA UCZELNI. Rozdział 1 Mienie, przychody Uczelni. Oddział 1 Mienie Uczelni Dział V ZARZĄDZANIE MIENIEM I FINANSAMI UCZELNI. ADMINISTRACJA UCZELNI Rozdział 1 Mienie, przychody Uczelni Oddział 1 Mienie Uczelni 50 1. Mienie Uczelni obejmuje własność i inne prawa majątkowe. 2. Nazwa

Bardziej szczegółowo