TABELA oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie obowiązuje od dn r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TABELA oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie obowiązuje od dn. 04.07.2013r."

Transkrypt

1 Strona 1 z 12 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 90/2013 Zarządu Banku TABELA oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie obowiązuje od dn r. I. RACHUNKI w PLN oprocentowanie stałe 1. Rachunki bieżące: 0,10% 2. Rachunki pomocnicze 0,10% 3. Rachunki specjalnego przeznaczenia 0,10% 4. Rachunki funduszu świadczeń socjalnych 0,10% 5. Wkłady a vista (płatne na każde żądanie) 0,10% 6. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe 0,10% 7. Rachunki DOBRY START 2,00% 8. Rachunki Konto Student 2,00% 9. Rachunki eror 0,10% II. RACHUNKI w USD, EUR, GBP, CHF oprocentowanie stałe 1. Rachunki bieżące 0,10% i wkłady a vista osób fizycznych w USD 2. Rachunki bieżące 0,15% i wkłady a vista osób fizycznych w EUR 3. Rachunki bieżące 0,10% i wkłady a vista osób fizycznych w GBP 4. Rachunki bieżące 0,10% i wkłady a vista osób fizycznych w CHF III. LOKATY ODNAWIALNE STANDARDOWE w PLN oprocentowanie zmienne 1. Terminowe lokaty oszczędnościowe i lokaty terminowe a) 3 dniowe 1,55% b) 7 dniowe 1,65% c) 1 miesięczne 1,65% d) 2 miesięczne 1,75% e) 3 miesięczne 2,20% f) 6 miesięczne 2,50% g) 12 miesięczne 3,69% h) 18 miesięczne 3,75% i) 24 miesięczne 3,80% j) 36 miesięczne 3,80% k) Indywidualne konta emerytalne IKE 3,85% 2. Terminowe lokaty oszczędnościowe i lokaty terminowe zdeponowane od ,00 zł a) 1 miesięczne 2,25% b) 2 miesięczne 2,35% c) 3 miesięczne 2,40% d) 6 miesięczne 2,75%

2 e) 12 miesięczne 3,75% 3. Terminowe lokaty oszczędnościowe i lokaty terminowe zdeponowane przy pomocy KIRI (KORPORACYJNY I INDYWIDUALNY RACHUNEK INTERNETOWY) a) 3 dniowe 1,55% b) 7 dniowe 1,65% c) 1 miesięczne 1,95% d) 3 miesięczne 2,50% e) 6 miesięczne 2.80% IV. LOKATY ODNAWIALNE w USD, EUR, GBP, CHF - oprocentowanie zmienne 1. Terminowe lokaty oszczędnościowe i lokaty USD EUR GBP CHF terminowe a) 1 miesięczne 0,90% 1,00% 1,00% 0,15% b) 3 miesięczne 1,00% 1,20% 1,10% 0,20% c) 6 miesięczne 1,10% 1,30% 1,20% 0,30% d) 12 miesięczne 1,30% 1,50% 1,50% 0,40% V. POZOSTAŁE LOKATY w PLN 1. Lokaty dla jednostek samorządu terytorialnego VI. PARAMETRY DOTYCZĄCE LOKAT I RACHUNKÓW 1. Kapitalizacja odsetek naliczonych, chyba że umowa stanowi inaczej: a) b) c) d) e) od środków zgromadzonych na rachunkach oszczędnościowych płatnych na każde żądanie, IKE, książeczki mieszkaniowe w PLN od rachunków bieżących i rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ROR) w PLN terminowych lokat oszczędnościowych i lokat terminowych w PLN od rachunków bieżących i wkładów a vista osób fizycznych w USD, EUR GBP, CHF terminowych lokat oszczędnościowych i lokat terminowych w USD, EUR GBP, CHF udzielane są w oparciu o zapisy punktu III, chyba że w ramach prowadzonych negocjacji lub w ofercie przetargowej określono inne oprocentowanie rocznie kwartalnie w terminie zapadalności kwartalnie w terminie zapadalności 2. W przypadku niedotrzymania zadeklarowanego terminu, chyba że umowa stanowi inaczej: a) terminowe lokaty oszczędnościowe w PLN b) lokaty terminowej w PLN c) terminowe lokaty oszczędnościowe w USD, EUR GBP, CHF d) lokaty terminowej w USD, EUR GBP, CHF oprocentowanie w wysokości oprocentowania wkładów a vista oprocentowanie w wysokości oprocentowania wkładów a vista oprocentowanie w wysokości 0,5 oprocentowania wkładów a vista w danej walucie oprocentowanie w wysokości 0,5 oprocentowania wkładów a vista w danej walucie Strona 2 z 12

3 Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach w Banku objęte są gwarancjami określonymi w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. VII. KREDYTY KOMERCYJNE - oprocentowanie stałe 1. Kredyty konsumpcyjne: a) Kredyt konsumpcyjny Jesieni Życia udzielony od r. Strona 3 z 12 - posiadacze rachunku ror 8,50% - osoby nie posiadające rachunku ror 10,50% VIII. KREDYTY KOMERCYJNE oprocentowanie zmienne 1. Kredyty na działalność gospodarczą: a) Kredyty udzielane od ze spłatą do 3 miesięcy 10,00% - ze spłatą od 3 do 6 miesięcy 11,00% - ze spłatą od 6 do 12 miesięcy 12,00% - ze spłatą od 12 do 24 miesięcy 13,00% - ze spłatą od 24 do 36 miesięcy 14,00% - ze spłatą od 36 do 60 miesięcy 14,50% - ze spłatą powyżej 60 miesięcy 15,00% b) Kredyty udzielane od w rachunku bieżącym 10,00 % 2. Kredyt konsumpcyjny Szybka Gotówka od r. a) posiadacze rachunku ror lub rachunku bieżącego - ze spłatą do 12 miesięcy 6,00% - ze spłatą do 36 miesięcy 11,00% b) osoby nie posiadające rachunku ror lub rachunku bieżącego - ze spłatą do 12 miesięcy 8,00% - ze spłatą do 36 miesięcy 13,00% 3. Kredyty konsumpcyjne: a) Kredyty udzielane od w ror, debety 13,00% - ze spłatą do 12 miesięcy 12,50% - ze spłatą od 12 do 24 miesięcy 13,50% - ze spłatą od 24 do 36 miesięcy 14,50% - ze spłatą od 36 do 60 miesięcy 15,00% - ze spłatą powyżej 60 miesięcy 15,50% Kredyty na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej ze spłatą do 12 miesięcy udzielone od r. Kredyty na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej ze spłatą do 24 miesięcy udzielone od r. 6,90% 9,99%

4 Kredyty pomostowe na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej na lata udzielone od r. Kredyty dla jednostek samorządu terytorialnego: Kredyty udzielane w ramach konsorcjów bankowych zawieranych z BPS S.A. lub innymi bankami od dnia r.: Kredyty udzielone na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych dla Wspólnot Mieszkaniowych WIBOR 3M + marża (2 8 p.p.) udzielane są w oparciu o cenę zaproponowaną w ofercie przetargowej lub w drodze negocjacji WIBOR 3M + marża (1,7 9 p.p.) WIBOR 1M + marża (0 5 p.p.) oprocentowanie kredytu w trakcie trwania umowy nie może być niższe niż oprocentowanie wynegocjowane w dniu podjęcia decyzji o udzieleniu kredytu 10 Kredyty z dotacją na zakup kolektorów słonecznych 11 Kredyty mieszkaniowe od r Kredyty inwestycyjne na działalność rolniczą na zasadach udzielania kredytów z dopłatą ARiMR - bez preferencji odsetkowych, odsetki płatne w pełnej wysokości przez Kredytobiorców Kredyt obrotowy na działalność gospodarczą Szybki i Wygodny od r. Kredyt w rachunku bieżącym rolnika zabezpieczony hipotecznie AgroLinia od r. Kredyt konsumpcyjny Dobry Kredyt od r. WIBOR 3M + marża 4 p.p. stawka WIBOR 3M obliczona jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania ustalana na okresy 3-miesięczne odpowiadające kwartałom kalendarzowym WIBOR 3M + marża (1,5 5 p.p.) stawka WIBOR 3M obliczona jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania ustalana na okresy 3-miesięczne odpowiadające kwartałom kalendarzowym WIBOR 3M + 3 p.p. WIBOR 3M + 4 p.p. WIBOR 3M + 5,5 p.p. WIBOR 3M + 6,42 p.p. IX. KREDYTY PREFERENCYJNE oprocentowanie zmienne 1. Kredyty udzielone od r. (WSR 1.5 nowe zasady) Kredyty na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach a) specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych oraz na zakup akcji lub udziałów nip b) Kredyty na zakup użytków rolnych nkz c) Kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia nmr Kredyty na realizację inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych oraz na zakup akcji lub udziałów przez grupy producentów d) rolnych utworzone na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw ngp Kredyty na zakup użytków rolnych przeznaczonych na utworzenie lub e) powiększenie gospodarstwa rodzinnego w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego ngr Strona 4 z 12

5 f) g) h) i) j) k) l) Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie Kredyty na realizację inwestycji w zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie zapewniających wysoką jakość produktu nnt Kredyty na realizacje inwestycji w ramach Branżowego programu rozwoju wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych nbr10 Kredyty na realizacje inwestycji w ramach Branżowego programu restrukturyzacji przetwórstwa ziemniaka na skrobię w Polsce nbr13 Kredyty na realizacje inwestycji w ramach Programu wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mięsnego, chłodnictwa składowego, przetwórstwa jaj w Polsce nbr14 Kredyty na realizacje inwestycji w ramach Branżowego programu mleczarskiego nbr15 Kredyty inwestycyjne/obrotowe na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę nkl/01; nkl/02 (z ubezpieczeniem upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich) Kredyty inwestycyjne/obrotowe na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę nkl/01; nkl/02 (bez ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich) 1,5000% 2,8125% X. KREDYTY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU WSI POLSKIEJ Strona 5 z Mikrokredyty (oprocentowanie zmienne): a) kredyty udzielone od r. 4,40% 2. Wiarygodny partner (oprocentowanie zmienne): a) kredyty udzielone od r. 4,40%* 3. Agroturystyka (oprocentowanie zmienne): a) kredyty do zł - kredyty udzielone od r. 4,00% b) kredyty do zł - kredyty udzielone od r. 4,40% XI. KREDYTY/ZADŁUŻENIE PRZETERMINOWANE - oprocentowanie zmienne 1. Kredyty preferencyjne: a) Umowy zawarte do ,1875% b) Umowy zawarte od ,00% 2. Kredyty pozostałe: a) czterokrotność wysokości stopy kredytu lombardowego NBP 16,00% 3. Zadłużenie przeterminowane: a) od kwoty przekroczonego dopuszczalnego salda debetowego - czterokrotność wysokości stopy kredytu lombardowego NBP 16,00% b) od kwoty przekroczonego salda na rachunku

6 - czterokrotność wysokości stopy kredytu lombardowego NBP 16,00% WIBOR (warsaw interbank offered rate) - oprocentowanie po jakim banki udzielą pożyczek innym bankom WIBOR 1M - oprocentowanie po jakim banki udzielą pożyczek innym bankom, dla terminu 1 M WIBOR 3M - oprocentowanie po jakim banki udzielą pożyczek innym bankom, dla terminu 3 M Przy ustalaniu oprocentowanie kredytów lub depozytów, WIBOR 1M lub WIBOR 3M obliczany jest jako średnia arytmetyczna notowań dziennych w poprzednim miesiącu dla terminu 1M lub 3M, chyba że zapisy umowy stanowią inaczej. * Oprocentowanie kredytów od r. do r. 4,80% Strona 6 z 12

7 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 90/2013 Zarządu Banku TABELA oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie obowiązuje od dn r. I. LOKATY ODNAWIALNE STANDARDOWE w PLN oprocentowanie zmienne 1. Terminowe lokaty oszczędnościowe i lokaty terminowe a) 14 dniowe 2,25% b) 28 dniowe 1,65% c) 4 miesięczne 2,25% d) 5 miesięczne 3,05 % e) 9 miesięczne 3,20% e) Książeczki mieszkaniowe 3,35% 3. Terminowe lokaty oszczędnościowe i lokaty terminowe zdeponowane przy pomocy KIRI (KORPORACYJNY I INDYWIDUALNY RACHUNEK INTERNETOWY) a) 14 dniowe 2,75% II.LOKATY PROMOCYJNE Oddział Krasnystaw Oddział Gorzków PK Rudnik Pozostałe Oddziały 1. Terminowa lokata oszczędnościowa DOBRA 3 miesięczna założona w okresie od r. do r. od 1.000,00 - dla pierwszego okresu przetrzymania 5,00% - dla kolejnych okresów przetrzymania zg. z zał. Nr 1 Rozdział III pkt 1 jak dla okresu 3-miesięcznego 2. Terminowa lokata oszczędnościowa NOWA i lokata terminowa NOWA założona od 300,00 zł oprocentowanie zmienne, lokata odnawialna, założona do 03 lipca 2010r. a) 6 miesięczne 4,50% b) 12 miesięczne 5,00% Oprocentowanie dla lokat odnowionych: a) 6 miesięczne zg. z zał. Nr 1 Rozdział III pkt 1 jak dla okresu 6-miesięcznego b) 12 miesięczne zg. z zał. Nr 1 Rozdział III pkt 1 jak dla okresu 12-miesięcznego 3. Terminowa lokata oszczędnościowa DOBRY ZYSK **- 18 miesięczna założona od r. do 03 lipca 2010r., oprocentowanie zmienne, lokata odnawialna a) od 300,00 5,50% - Termin wycofania lokaty* od dnia założenia do 28 października 2010r. 0,10% od 29 października 2010r. do 21 kwietnia 2011r. 3,00% od 22 kwietnia 2011r. do dnia poprzedzającego 3,50% termin przetrzymania 4. Terminowe lokaty oszczędnościowe i lokaty terminowe założone na okres 12 miesięcy (oprocentowanie stałe w terminie pierwszych 12 miesięcy od dnia założenia) a) od 300 zł założona do 03 lipca 2010r. 5,30% - Termin wycofania lokaty* od dnia złożenia w ciągu pierwszych 6 miesięcy 0,10% Strona 7 z 12

8 5. Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie po 6 miesiącach do dnia poprzedzającego termin przetrzymania 3,00% Oprocentowanie dla lokat odnowionych: a) 12 miesięczne zg. z zał. Nr 1 Rozdział III pkt 1 jak dla okresu 12-miesiecznego b) od 300 zł założona od 05 lipca 2010r. 5,05% - Termin wycofania lokaty* od dnia złożenia w ciągu pierwszych 6 miesięcy 0,10% po 6 miesiącach do dnia poprzedzającego termin przetrzymania 3,00% Oprocentowanie dla lokat odnowionych: a) 12 miesięczne zg. z zał. Nr 1 Rozdział III pkt 1 jak dla okresu 12-miesiecznego Terminowa lokata oszczędnościowa 4 i 4-4 miesięczna lokata odnawialna, założona od r. a) od 300,00zł - dla pierwszego okresu przetrzymania 4,40% - dla kolejnych okresów przetrzymania 2,25% W przypadku zerwania umowy i podjęcia środków z lokaty przed upływem zadeklarowanego okresu przetrzymania Bank nalicza opłatę w wysokości oprocentowania wkładów a vista 6. Terminowa lokata oszczędnościowa Progresywna - oprocentowanie efektywne 5,55% Lokata nieodnawialna, 12 miesięczna, od 1 000,00 zł założona od r. do r. oprocentowanie stałe w skali roku w poszczególnych miesiącach wynosi: 1 m-c 2 m-c 3 m-c 4 m-c 5 m-c 6 m-c 7 m-c 8 m-c 9 m-c 10 m-c 11 m-c 12 m-c 3,30% 3,35% 3,65% 3,70% 3,75% 3,80% 3,85% 3,87% 3,90% 9,45% 11,00% 13,00% W przypadku zerwania umowy i podjęcia środków z lokaty przed upływem zadeklarowanego terminu Bank nalicza odsetki oddzielnie za każdy zakończony pełen okres miesięczny według stopy procentowej ustalonej dla danego okresu (według oprocentowania powyżej), przy czym Bank nie nalicza odsetek za ostatni niepełny okres miesięczny, w którym nastąpiła wypłata. 7. Terminowa lokata oszczędnościowa progresywna DYNAMICZNA - oprocentowanie efektywne 6,00% Lokata nieodnawialna, 24 miesięczna, od 1 000,00 zł założona od r. do r. oprocentowanie stałe w skali roku w poszczególnych okresach wynosi: I II III IV 4,66% 5,44% 6,40% 7,50% W przypadku zerwania umowy i podjęcia środków z lokaty przed upływem zadeklarowanego terminu Bank nalicza odsetki oddzielnie za każdy zakończony pełen okres sześciomiesięczny według stopy procentowej ustalonej dla danego okresu (według oprocentowania powyżej), przy czym Bank nie nalicza odsetek za ostatni niepełny okres sześciomiesięczny, w którym nastąpiła wypłata. 8. Terminowa lokata oszczędnościowa ATRAKCYJNA założona od 300,00 zł oprocentowanie zmienne, lokata odnawialna, założona od r. do r. 9. a) 3 miesięczne 2,70% Terminowa lokata oszczędnościowa Atrakcyjna II - 3 miesięczna lokata odnawialna, założona od r. do r. a) od 300,00zł - dla pierwszego okresu przetrzymania 4,55% - oprocentowanie stałe - dla kolejnych okresów przetrzymania zg z zał. Nr 1 Rozdział III pkt 1 jak dla okresu 3-miesiecznego W przypadku zerwania umowy i podjęcia środków z lokaty przed upływem zadeklarowanego okresu przetrzymania Bank nalicza opłatę w wysokości oprocentowania wkładów a vista Strona 8 z 12

9 10 Terminowa lokata oszczędnościowa progresywna Efektywna - oprocentowanie efektywne 5,00% Lokata nieodnawialna, 24 miesięczna, od 300,00 zł założona od r. do r. oprocentowanie stałe w skali roku w poszczególnych miesiącach wynosi: 1 m-c 2 m-c 3 m-c 4 m-c 5 m-c 6 m-c 7 m-c 8 m-c 9 m-c 10 m-c 11 m-c 12 m-c 2,00% 2,20% 2,30% 2,60% 2,80% 3,00% 3,20% 3,40% 3,60% 4,00% 4,20% 4,40% 13m-c 14 m-c 15 m-c 16 m-c 17m-c 18m-c 19m-c 20 m-c 21 m-c 22 m-c 23 m-c 24m-c 4,60% 5,00% 5,20% 5,40% 5,60% 6,00% 6,20% 6,40% 7,40% 8,50% 10,00% 12,00% W przypadku zerwania umowy i podjęcia środków z lokaty przed upływem zadeklarowanego terminu Bank nalicza odsetki oddzielnie za każdy zakończony pełen okres miesięczny według stopy procentowej ustalonej dla danego okresu (według oprocentowania powyżej), przy czym Bank nie nalicza odsetek za ostatni niepełny okres miesięczny, w którym nastąpiła wypłata. 11 Terminowa lokata oszczędnościowa Atrakcyjna II - 3 miesięczna lokata odnawialna, założona od r. do r. a) od 300,00zł - dla pierwszego okresu przetrzymania 4,05% - oprocentowanie stałe - dla kolejnych okresów przetrzymania zg z zał. Nr 1 Rozdział III pkt 1 jak dla okresu 3-miesięcznego W przypadku zerwania umowy i podjęcia środków z lokaty przed upływem zadeklarowanego okresu przetrzymania Bank nalicza opłatę w wysokości oprocentowania wkładów a vista * W przypadku wycofania lokaty przed upływem terminu jej zakończenia Bank nalicza oprocentowanie od dnia założenia do dnia wycofania lokaty wg stawki właściwej dla okresu, w którym nastąpiło wycofanie lokaty. ** Lokata zakładana jest jako odnawialna. Dla pierwszego okresu tzn. w ciągu 18 miesięcy od daty założenia oprocentowanie lokaty jest zmienne i wynosi 5,50% w skali roku. Natomiast po odnowieniu się lokaty na każdy kolejny okres oprocentowanie lokaty będzie zmienne zgodnie z obowiązującym oprocentowaniem w dniu odnowienia lokaty dla standardowego terminu osiemnastomiesięcznego zał. Nr 1 Rozdział II pkt 1 ppkt. i). III. KREDYTY KOMERCYJNE - oprocentowanie stałe 1. Kredyty konsumpcyjne: a) Kredyt Jesieni Życia udzielony do r. - ze spłatą do 12 miesięcy 10,00% - ze spłatą od 12 do 24 miesięcy IV. KREDYTY KOMERCYJNE oprocentowanie zmienne 1. Kredyt konsumencki: Strona 9 z 12 a) Kredyt i 30 od r. do r. - ze spłatą do 15 miesięcy 9,00% - ze spłatą do 30 miesięcy 12,00% 2. Kredyty na działalność gospodarczą: a) Kredyty udzielane do ze spłatą powyżej 60 miesięcy 17,50% b) Kredyty udzielone od do w rachunku bieżącym 12,00 % 3. Kredyty konsumpcyjne: a) Kredyty udzielane do

10 - ze spłatą powyżej 60 miesięcy 18,00% 4. Kredyty na cele mieszkaniowe do r. WIBOR 1M + marża (0 5 p.p.) Kredyty na cele mieszkaniowe od r. do r. WIBOR 1M + marża (1 7 p.p.) 6. Kredyty na cele mieszkaniowe od r. WIBOR 1M + marża (3 7 p.p.) Kredyty mieszkaniowe od r. do WIBOR 3M + marża (2,5 7 p.p.) 8. Kredyty pomostowe związane z programem SAPARD: WIBOR 1M + marża (1 4 p.p.) Kredyty pomostowe w ramach Funduszy 9. Strukturalnych: WIBOR 1M + marża (1 4 p.p.) 10. Kredyty pomostowe na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej na lata udzielone do r. 11. Kredyty udzielane w ramach konsorcjum do r: WIBOR 1M + marża (2 6 p.p.) oprocentowanie kredytów w ramach konsorcjum ustala się w drodze negocjacji stron 12. Kredyty konsolidacyjne udzielone do r. WIBOR 3M + marża (4 8 p.p.) 13. Kredyt obrotowy na działalność gospodarczą Szybki i Wygodny do r. V. KREDYTY PREFERENCYJNE oprocentowanie zmienne WIBOR 3M + 3 p.p. 1. Kredyty udzielone do r. a) na zakup ziemi KZ 0,6875% b) utworzenie i urządzenie gospodarstwa przez młodych rolników MR 0,6875% 2. Kredyty udzielone od r. do r. a) na realizację programów branżowych BR 2,0000% b) na zakup ziemi KZ 1,2000% c) utworzenie i urządzenie gospodarstwa przez młodych rolników MR 1,2000% d) na modernizację rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego IP 2,0000% 3. Kredyty udzielone od r a) na realizację programów branżowych BR 2,0000% b) na zakup ziemi KZ 1,2000% c) utworzenie i urządzenie gospodarstwa przez młodych rolników MR 1,2000% d) na modernizację rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego IP 2,0000% e) na utworzenie lub modernizację gospodarstwa rolnego GR 1,2000% f) na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie nowych technologii w rolnictwie NT 1,0000% g) kredyty klęskowe KL 1,2000% 4. Kredyty udzielone od r. (nowe zasady) a) Kredyty na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych nip 2,0625% b) Kredyty na zakup gruntów rolnych nkz 1,0313% c) Kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia nmr 1,0313% Strona 10 z 12

11 d) Kredyty inwestycyjne/obrotowe na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach, gdzie szkody powstały w związku z klęską suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, 1,0313% wymarznięcia, powodzi, huraganu, pożaru spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym lub osuwisk ziemi nkl/01; nkl/02 5. Kredyty udzielone od r. do r. (nowe zasady) a) Kredyty na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych nip 2,0625% b) Kredyty na zakup gruntów rolnych nkz 2,0000% c) Kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia nmr 2,0000% d) Kredyty inwestycyjne/obrotowe na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach, gdzie szkody powstały w związku z klęską suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, 2,0000% wymarznięcia, powodzi, huraganu, pożaru spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym lub osuwisk ziemi nkl/01; nkl/02 e) Kredyty na realizację inwestycji w zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie zapewniających wysoką jakość produktu nnt 2,0000% VI. KREDYTY PREFERENCYJNE oprocentowanie zmienne 1. Kredyty udzielone od r. do r. (WSR 1.6 nowe zasady) a) Kredyty na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych nip 2,2000% b) Kredyty na zakup gruntów rolnych nkz 2,0000% c) Kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia nmr 2,0000% d) Kredyty na realizacje inwestycji w ramach Branżowego programu mleczarskiego nbr15 2,0000% e) Kredyty inwestycyjne/obrotowe na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach, gdzie szkody powstały w związku z klęską suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi, huraganu, pożaru spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym lub osuwisk ziemi nkl/01; nkl/02 (z ubezpieczeniem upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich) 0,1000% f) Kredyty inwestycyjne/obrotowe na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach, gdzie szkody powstały w związku z klęską suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi, huraganu, pożaru spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym lub osuwisk ziemi nkl/01; nkl/02 (bez ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich) 2,2500% VII. KREDYTY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU WSI POLSKIEJ 1. Mikrokredyty (oprocentowanie zmienne): b) kredyty udzielone od r. do r. 4,62% 2. Wiarygodny partner (oprocentowanie stałe): Strona 11 z 12

12 a) kredyty udzielone w 2007r 5,94% b) kredyty udzielone od r. do r. 7,04% d) kredyty udzielone od r. do r. 7,68% f) kredyty udzielone od r. do r. 8,69% i) kredyty udzielone od r. do r. 7,78% l) kredyty udzielone od r. do r. 5,53% m) kredyty udzielone od r. do r. 6,30% 2A. Wiarygodny partner (oprocentowanie zmienne): a) kredyty udzielone od r. do r. 4,62% VIII. KREDYTY/ZADŁUŻENIE PRZETERMINOWANE - oprocentowanie zmienne 1. Kredyty preferencyjne: a) Umowy zawarte do ,1875% b) Umowy zawarte od ,00% 2. Kredyty pozostałe: a) czterokrotność wysokości stopy kredytu lombardowego NBP 16,00% 3. Zadłużenie przeterminowane: a) od kwoty przekroczonego dopuszczalnego salda debetowego - czterokrotność wysokości stopy kredytu lombardowego NBP 16,00% b) od kwoty przekroczonego salda na rachunku - czterokrotność wysokości stopy kredytu lombardowego NBP 16,00% WIBOR (warsaw interbank offered rate) - oprocentowanie po jakim banki udzielą pożyczek innym bankom WIBOR 1M - oprocentowanie po jakim banki udzielą pożyczek innym bankom, dla terminu 1 M WIBOR 3M - oprocentowanie po jakim banki udzielą pożyczek innym bankom, dla terminu 3 M Przy ustalaniu oprocentowanie kredytów lub depozytów, WIBOR 1M lub WIBOR 3M obliczany jest jako średnia arytmetyczna notowań dziennych w poprzednim miesiącu dla terminu 1M lub 3M, chyba że zapisy umowy stanowią inaczej. Strona 12 z 12

TABELA oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie obowiązuje od dn. 17.05.2013r.

TABELA oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie obowiązuje od dn. 17.05.2013r. Strona 1 z 6 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 63/2013 Zarządu Banku TABELA oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie obowiązuje od dn. 17.05.2013r. I. RACHUNKI w PLN oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

III. LOKATY ODNAWIALNE STANDARDOWE

III. LOKATY ODNAWIALNE STANDARDOWE TABELA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 104/2015 Zarządu Banku oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie obowiązuje od dnia 01.08.2015r. za wyjątkiem oprocentowania kredytów,

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W IŁŻY JEGO ODDZIAŁACH I FILIACH

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W IŁŻY JEGO ODDZIAŁACH I FILIACH Załącznik Nr 1 do Uchwały 56/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłży z dnia 08.10.2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W IŁŻY JEGO ODDZIAŁACH

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W IŁŻY JEGO ODDZIAŁACH I FILIACH

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W IŁŻY JEGO ODDZIAŁACH I FILIACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 93/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłży z dnia 23.12.2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W IŁŻY JEGO ODDZIAŁACH

Bardziej szczegółowo

I. KLIENCI DETALICZNI 1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, oszczędnościowe, płatne na każde żądanie w złotych

I. KLIENCI DETALICZNI 1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, oszczędnościowe, płatne na każde żądanie w złotych Załącznik nr 3 do uchwały nr 1/17/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31 sierpnia 2015 r. Stawki oprocentowania rachunków w stosunku rocznym obowiązujące od dnia 01 września 2015 roku I. KLIENCI DETALICZNI

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Zatwierdzona: Uchwała Zarządu Nr 67/2015 z dnia 10-06-2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH *Biała czerwiec 2011 r. * *TEKST JEDNOLITY Czerwiec 2015 rok* SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Zatwierdzona: Uchwała Zarządu Nr 19/2015 z dnia 04-03-2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH *Biała czerwiec 2011 r. * *TEKST JEDNOLITY Marzec 2015 rok* SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy Załącznik do Uchwały Nr 6/05 Zarządu Banku Spółdzielczego w Izbicy z dnia 08.07.05r. Tabela produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy TEKST JEDNOLITY Izbica, 05 Część I. Postanowienia ogólne.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE Załącznik do Uchwały Nr 90/RB/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 10 lipca 2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE Szczytno, lipiec 2015 r. Spis

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 14/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 16.06.2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Obowiązuje od 1 lipca 2015 r. Limanowa, 2015 r. CZĘŚĆ A.

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 36.1/2012 Banku Spółdzielczego w Andrespolu z dnia 010. 2012 r. z późn. zmianami Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Andrespol,

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PŁOŃSKU

OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PŁOŃSKU AD wer. 25.0 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 41/Z/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku z dnia 30.04.2015 r. Obowiązuje od 04.05.2015 r. OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK W BANKU

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PŁOŃSKU

OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PŁOŃSKU AD wer. 26.0 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 55/Z/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku z dnia 30.06.2015 r. Obowiązuje od 07.07.2015 r. OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK W BANKU

Bardziej szczegółowo

Bank. Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

Bank. Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Załącznik nr 1 do Uchwały 36/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 29.04..2015r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W IŁŻY JEGO ODDZIAŁACH I FILIACH

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W IŁŻY JEGO ODDZIAŁACH I FILIACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 27/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłży z dnia 29.04.2015r BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W IŁŻY JEGO ODDZIAŁACH

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 12/1/2015 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 06.03.2015 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów bankowych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1/19/769/2015 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 09.03.2015 (obowiązuje od 11.03.2015 r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Piątnica,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 01/III/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 04 marca 2015r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 19/4/2015 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 29.04.2015 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów bankowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 21/05/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 1 kwietnia 2014r.

Załącznik do Uchwały Nr 21/05/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 1 kwietnia 2014r. Załącznik do Uchwały Nr 21/05/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 1 kwietnia 2014r. Warszawa, kwiecień 2014 1 Spis treści CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI... 4 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe...

Bardziej szczegółowo

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Zał. Nr 1 do Uchwały Nr 3/12 /2012 Zarządu Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie z dnia 09 maj 2012r. Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Bychawa, czerwiec 2012 Strona 1 z 8 SPIS TREŚCI Spis

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Obowiązuje od 02 stycznia 2015 r. Sokołów Podlaski, grudzień

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 44/18/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 31 lipca 2014r.

Załącznik do Uchwały Nr 44/18/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 31 lipca 2014r. Załącznik do Uchwały Nr 44/18/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 31 lipca 2014r. Warszawa, listopad 2014 1 Spis treści CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI... 4 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe...

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW Załącznik do uchwały Nr 26/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zwoleniu z dnia 18.03.2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW TABELA 1 OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych BSZK w Kraśniku

Tabela oprocentowania produktów bankowych BSZK w Kraśniku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 66/2014 Zarządu Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej z dnia 13.10.2014 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych BSZK Kraśnik, marzec 2015 r. Spis treści: Spis treści:... 2

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MIKOŁAJKACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MIKOŁAJKACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Mikołajkach Nr 40 /2015 z dnia 29.05.2015r. Tekst jednolity TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MIKOŁAJKACH DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 13/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia 302013r. TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH Banku Spółdzielczego w Zambrowie Zambrów, 2013 Część

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1/13/606/2013 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 19.03.2013 (obowiązuje od 22.03.2013 r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Piątnica,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 93/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia 27.12. 2011r. TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH Banku Spółdzielczego w Zambrowie Zambrów, 2011 Część

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu ROZDZIAŁ I Kędzierzyn Koźle, 05 marca 2015r. SPIS TREŚCI: Rozdział Wyszczególnienie Str. Rozdział I depozytów

Bardziej szczegółowo