śmieciowych Edwin Górnicki, Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego SGH w Warszawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "śmieciowych Edwin Górnicki, Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego SGH w Warszawie"

Transkrypt

1 VIII Spotkanie Forum Dobre praktyki w gospodarce odpadami Systemy opłat w gospodarki odpadami komunalnymi Warszawa 26 stycznia 2012 r Plusy i minusy nowego systemu opłat śmieciowych Edwin Górnicki, Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego SGH w Warszawie

2 Wprowadzenie

3 Piramida docelowa UE Unikanie Wykorzystanie ponowne Recykling Spalanie Składowanie

4 Piramida docelowa UE Piramida realna RP Unikanie Składowanie Wykorzystanie ponowne Wykorzystanie ponowne Recykling Recykling Spalanie Spalanie Składowanie Unikanie

5 Podstawy naukowe systemu gospodarki odpadami komunalnymi Wiedza i praktyka

6 Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego SGH Ekonomika Gospodarki Komunalnej

7 Model bilansowy strumienia odpadów komunalny Odpady wytworzone Odpady pozyskane Odpady przetworzone

8 Transformacja strumienia odpadów na poziomie gminy Wytwarzanie odpadów komunalnych w gosp. domowych i podmiotach gospodarczych FAZA 1: WYTWARZANIE FAZA 2:POZYSK Dekompozycja strumienia recykling, biorecykling, i inne Logistyka : gromadz. i transport Destrukcja: anomalie Pomiar (ważenie) Sortowanie Utylizacja termiczna Paliwa alternatywne Inne technologie Składowanie balastu FAZA 3: PRZETWARZANIE

9 Modele ilościowe Założenia do modelu pomiaru ekonomicznego transformacji lokalnego strumienia odpadów komunalnych Gdzie: K = f ( K k j = f K koszty łączne Kzm: koszty zmienne, Kst: koszty stałe Zm ; K St ) ( k ; K, VM j Zm kj: koszt jednostkowy wolumenu masy strumienia VM Kjzm: koszt jednostkowy zmienny VM VM: wolumen masy strumienia odpadów komunalnych St )

10 Strategiczny dylemat samorządu lokalnego Lokalny system gospodarki odpadami komunalnymi Deficyt? (Pszczyna) Samofinansowanie?

11 Następstwa strategicznego wyboru przez gminę: 1 Deficyt Opłata od gospodarstw domowych Opłata od liczby mieszkańców?

12 Następstwa strategicznego wyboru przez gminę: 2 Samofinansowanie Opłata pow. mieszkaniowej Opłata od zużycia wody Opłata od liczby pojemników

13 Mapa drogowa lokalnego systemu GOK Ścieżka CEL: Start

14 Systemy sterowania: przez organizację, technologię i ekonomikę Ręczne (ryczałt) Ster mechaniczny (morfologiczny pomiar strumienia ) Kompas (opłaty zryczałtowane) Automatyka (taryfa) Autopilot (ekonomiczny pomiar strumienia) Żyroskop (opłaty taryfowe)

15 Systemy sterowania: przez konflikt wartości Sprawiedliwy proporcjonalny Równy Rynek Rozwój Kapitał społeczny Stagnacja

16 DROGA okrętu MS Gmina MS Gmina Pola lodowe Biegun Północny

17 Opłaty

18 Funkcje opłat STRATEGICZNA Pozysk 100% Dekompozycja strumienia: recykling, biodegradowalne EKONOMICZNA Pokrycie uzasadnionych kosztów Pokrycie uzasadnionych marż Unikanie strat SPOŁECZNA Przyłączenie możliwie wszystkich grup mieszkańców ROZWOJOWA Realizacja polityki ekologicznej państwa (dyrekt.ue) REGULACYJNA Pokrycie należności i zobowiązań z tytułu usług i opłat 18

19 Opłata mechanizm baza OPŁATA stawka

20 Dylematy wyboru bazy BAZA OPŁATY Stała Zmienna Powierzchnia mieszkalna Ryczałt na gosp. Zużycie wody w GD Liczba osób w GD Pojemniki: vol. i częst. wywozu Ważona masa odpadów 20

21 Dylematy wyboru stawki STAWKA Stała (roczna) Zmienna (krótsza jak rok) Odpady komunalne (uchwała Rady Gminy Woda i ścieki Gaz, paliwa 21

22 Dylematy wyboru stawki c.d. STAWKA proces kształtowania Koszt pozyskania i przetworzenia odpadów (ekonomika) Ryczałt (prawo) Pomiar ilości wytworzonych Szacunek ilości wytworzonych Zasada (bez pomiaru) odbierzemy każdą ilość Stawka: gmina bierze pod uwagę koszt itd. 22

23 Systemy opłat Ekonomika gospodarki odpadami Modele opłat Ustawodawca Roma locuta causa finita Ryczałtowa Taryfowa Gmina, PGOK, RIPOK Definicja prawna opłaty Formuła naliczania: USTAWA!!! Pomiar ilości dla gosp. Domowego Koszt jedn. Strumienia (m3,t)

24 Struktura opłaty: gmina Koszty własne gminnego systemu Koszty pozysku i przetworzenia odpadów PGOK Administracja Sprzęt, IT, prawa niematerialne Cena PGOK koszty stałe i zmienne (przejęcie nieleg. utylizacji) Cena RIPOK Koszty operacyjne, Koszty finansowe: amortyzacja, kredyty,ubezpieczenia od ryzyk itp., Pozostałe Podatki Inne

25 Struktura ceny: PGOK Koszty własne operacyjne koszty stałe i zmienne (morfologiczne logistyki strumienia odpadów, destrukcja strumienia Koszty adaptacji do nowych warunków gromadzenia, transportu i rozliczeń z RIPOK i Gminą, Godziwa marża zysku (rozwój: inwestycje,) Cena RIPOK Koszty operacyjne, Koszty finansowe: kredyty, amortyzacja, ubezpieczenia od ryzyk itp., Koszt jednostkowy gminnego strumienia odpadów Koszty zmienne Koszty stałe

26 Schemat Naliczanie - Rozliczanie GMINA PGOK RIPOK

27 Modele opłat: baza wg. zużycia wody

28 Opłata wodna : model opłaty sprzężonej Woda stawka za m3 Nieruchomość (gospod.domowe) Stawka m3 ścieki stawka m3 wody Stawka odpady = % stawka woda Stawka za odpady = f(stawki za wodę)

29 Opłata wodna : model opłaty wskaźnikowej Woda wolumen 100% Nieruchomość (gospod.domowe) > Ścieki: wolumen 1:1 wolumen wodyz z Odpady: wskaźnik 8,5% wolumenu H2O Wolumen odpadów jest f(wolumenu wody, constans)

30 Opłata wodna : model opłaty zintegrowanej Woda wolumen 100% Nieruchomość (gospod.domowe) > Ścieki: wolumen 1:1 wolumen wody Odpady: wskaźnik 8,5% wolumenu H2O Wolumen odpadów jest f(vh2o, øh2o, Wng, Wkor,) Recykling

31 Modele opłat: : baza wg. Innych kryteriów

32 Model opłaty od liczby osób ( pogłówna ) 1. Masa odpadów wytworzonych 2. Koszty Nieruchomość (gospod.domowe) liczba osób Liczba mieszkańców w nieruchomości Stawka opłaty ustalona przez gminę Opłata = Liczba mieszk.(n) x stawka (zł/n)

33 Model opłaty od pow. mieszkalnej ( powierzchniowa ) 1. Masa odpadów wytworzonych 2. Koszty Nieruchomość (gospod.domowe) powierzchnia mieszkalna Powierzchnia mieszkania ind. (Pw) Stawka opłaty ustalona przez gminę zł/m2 Opłata = Pw (m2) x stawka (zł/m2)

34 Model opłaty od liczby gospodarstw ( podymna ) 1. Masa odpadów wytworzonych 2. Koszty bez znaczenia Gospodarstwa domowe ich liczba Liczba gospodarstw dymów Stawka opłaty ustalona przez gminę Opłata = Liczba nieruchom(n) x stawka (zł/n)

35 Model opłaty pojemnikowej 1. Masa odpadów wytworzonych 2. Koszty Podmioty gospodarcze i inne nieruchom niezamieszkałe Pojemność pojemnika (m3) Stawka opłaty za 1 wywóz Opłata = liczba wywoz/m-c x staw. za 1 wywóz

36 Stan wyjściowy: kryzys anomalii ilościowych Gminy gdzie panuje: Wysoki poziom nielegalnej dystrybucji Wysoki poziom nielegalnej utylizacji ( dzikie wysypiska - wysoka pozycja w budżecie gminy) W związku z powyższym: 1. Niskie ceny 2. Niski poziom recyklingu 3. Ucieczka w ryczałt podymny (Art. 6j ust.2) Stan docelowy: kryzys nadprodukcji odpadów Zagrożenia: Gwałtowny przyrost masy odpadów z nielegalnej dystrybucji Silny przyrost masy z nielegalnej utylizacji Bardzo silny wzrost kosztów Pozysku Zakład budżetowy: wysoka dotacja Przetarg: pułapka niskiej stawki Pułapki opłaty podymnej 36

37 Zalety systemów opłat KRYTERIA według Liczby mieszkańców Powierzchn i mieszkalnej Zużycia Wody Liczby gospodarst w domowych ZALETY Prostota wdrożenia i niskie koszty tej operacji Początkowo silny wzrost ilości surowc. Wtórnych Niskie koszty wdrożenia, B. przydatna we wspólnotach mieszkaniowych Silny impuls rozwojowy dla recyklingu Silny wzrost przychodów z tyt. eliminacji strat, Indywidual. szacunek ilościowy wytwarzanych odpadów, Niskie koszty wdrożenia Brak oporu społecznego Szybki przyrost masy pozyskiwanych odpadów Uwzględnienie dynamiki wytwarzania Najlepsza baza dla systemu opłaty taryfowej 37

38 Wady systemów opłat KRYTERIA według Liczby mieszkańców Powierzchn i mieszkalnej Zużycia Wody Liczby gospodarst w domowych WADY Łatwa manipulacja liczbą mieszkańców Niemożliwe określenie ind. Ilości wytworz. odpadów, Silny wzrost stawek rekompensata wysokich strat Silna podatność na podrzucanie z zewnątrz (niel. dystrybucja) Możliwy początkowo opór społeczny Mimo wysokiej przydatności nie może być stosowany do podm. gospod. Stosunkowo wysokie koszty wdrożenia, Początkowo możliwy spory opór społeczny z obawy przed nowym vide opłata powierzchniowa Zerwanie z zasadą liczenia kosztów Eliminuje w przyszłości taryfę opłat Demoralizacja świadomości ekonomicznej mieszkańców 38

39 Skutki ekonomiczne opłaty ryczałtowej

40 Bilans rozliczeń PGOK RIPOK PGOK RIPOK Przychód od gminy wg. opłaty ryczałt, (baza, stawka) Przychód od PGOK wg ryczałtu Zobowiązanie wobec RIPOK wg ceny RIPOK (masa odpadów) Należność wobec PGOK wg masy odpadów PLUS MINUS?? PLUS MINUS??

41 Finansowanie rozliczeń PGOK RIPOK PGOK RIPOK STRATA na bieżących obrotach z RIPOK: kredyt, dopłata z gminy, rozliczenia okresowe, renegocjacje umowy?? STRATA na bieżących obrotach: kredyt pomostowy (BOŚ?) OPŁATA: zmiana stawki, zmiana opłaty??? CENA: obniżka, poprawa efektywności, dochody z recyklingu??

42 RIPOK: masy odpadów a zobowiązania PGOK 12 RIPOK Odpady Należności I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

43 PGOK (stawka minimalna): należności a płatności wobec RIPOK Należności Platnosci PGKO

44 RIPOK, PGOK - deficyt należności przy stawce minimalnej I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Należności Platnosci PGKO Deficyt obrotow m-c 4 6 8

45 Kanibalizacja ceny PGOK przez RIPOK RIPOK: 50-70%? Gmina: 5-10%? 70%? PGOK: 45-20%?

46 Kanibalizacja ceny PGOK przez RIPOK Cena PGOK + Gmina Cena RIPOK 50-30% 50-70%

47 Laboratorium Białystok: Grudniowa rewolucja (lekcja) opłat 1. Podwyżki opłat w Białymstoku w zasobach spółdzielczych i komunalnych: najwyższa 220% (!) średnia z tą najwyższą 92% średnia 50% 2. Trzy spółdzielnie ( Słoneczny Stok,30 tys lokatorów )oraz Zarząd Mienia Komunalnego. Pomimo ogłaszanych przetargów nie ma niższej skali podwyżek jak 50%. Zarząd Mienia Komunalnego po rokowaniach uzyskał obniżkę do 60%. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, podnosząc opłaty, firmy gromadzą kapitał, który będzie im potrzebny podczas przyszłorocznych przetargów.( ). Ta, która przez dłuższy czas nie będzie brała udziału w przetargach, przestanie istnieć nieoficjalnie informator Gazety Wyborczej, Wniosek: budowanie stawki wg. oceny czynników ryzyka pod przetargi: wybór bazy, rozliczanie deficyty z RIPOK, kanibalizacja ceny PGOK przez cenę RIPOK (spalarnia), niepewność interpretacji prawa (casus dr. Krzywoń), obawy przed destabilizacją, cdn = 90%(!)

48 Podsumowanie: 1 Krok we właściwym kierunku: koncepcja opłaty ryczałtowej, na której oparty jest system ekonomiczny UCZiP stanowi warunek konieczny, ale niewystarczający do opracowania i wdrożenia opłaty taryfowej opartej na ekonomicznym pomiarze transformacji lokalnego strumienia odpadów komunalnych. Opłata ryczałtowa nie uwzględnia kwestii zagospodarowania nielegalnej utylizacji i nielegalnej dystrybucji odpadów szacowanych na ok. 3 mln ton (2 mln nieleg. utylizacja (GUS) i 1 mln ton nieleg. dystrybucja. Koszty tego zagospodarowania poniosą przedsiębiorstwa: pojemniki, pojazdy, zatrudnienie i muszą to wliczyć w prognozę stawki opłat i mieszkańcy. Warto śledzić ten proces urealniania kosztów, marż i cen. Finansowanie bieżącego deficytu: jednym ze skutków formuły opłaty ryczałtowej opartej na szacunku wielkości, a nie pomiarze strumienia, jest problem z finansowaniem rozliczeń (różnic i strat) na bieżącym rachunku pomiędzy PGOK a RIPOK.

49 Podsumowanie: 2 Rozporządzenie fakultatywne MŚ: zagadnienia te, a także zasygnalizowane wątpliwości związane z blokiem opłat w noweli UCZiP wymagają opracowania rozporządzenia fakultatywnego wyjaśniającego i precyzującego rozwiązania zawarte w tekście ustawy w celu rozwiania obaw samorządów, przedsiębiorców, inwestorów i wytwórców odpadów związanych z zastosowaniem systemu opłat, Lekcja z białostockiego laboratorium: wystąpiły pierwsze poważne ruchy cenowe ze strony PGOK w Białymstoku: Logiczne następstwa niejasności i wątpliwości w systemie opłat ustawy. Im szybsze wyjaśnienia (koniec 2012 nowe regulaminy CZiPG) tym mniejsze napięcia powstaną pomiędzy aktorami lokalnego systemu GOK: samorządami, przedsiębiorcami, inwestorami oraz wytwórcami odpadów: podmiotami prawnymi i mieszkańcami, jedynymi i ostatecznymi płatnikami całego systemu: zgodnie z dewizą Unii Europejskiej: to zaśmiecający płaci. Dodajmy za wszystko!

50 Dziękuję za uwagę tel

Rewolucja śmieciowa a kalkulacja kosztów w gospodarce odpadami komunalnymi

Rewolucja śmieciowa a kalkulacja kosztów w gospodarce odpadami komunalnymi Rewolucja śmieciowa a kalkulacja kosztów w gospodarce odpadami komunalnymi Edwin Górnicki SGH Warszawa Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego XXXIX Zjazd Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI ***

STUDIUM WYKONALNOŚCI *** Urząd Miasta Bydgoszczy Urząd Miasta Torunia ` STUDIUM WYKONALNOŚCI Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego *** lipiec 2009 rok

Bardziej szczegółowo

Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030

Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030 INSTYTUT SOBIESKIEGO Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030 Tomasz Styś Robert Foks T W O R Z Y M Y I D E E D L A P O L S K I Instytut Sobieskiego ul. Nowy Świat 27 00-029

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje wprowadzenia białych certyfikatów jako instrumentu poprawy efektywności energetycznej. Autor: dr hab. inż.

Konsekwencje wprowadzenia białych certyfikatów jako instrumentu poprawy efektywności energetycznej. Autor: dr hab. inż. Konsekwencje wprowadzenia białych certyfikatów jako instrumentu poprawy efektywności energetycznej Autor: dr hab. inż. Krzysztof Berbeka Warszawa 2010 Projekt graficzny okładki: CeDeWu, Agnieszka Natalia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Finansowania inwestycji doświadczenie Miasta Poznania

Finansowania inwestycji doświadczenie Miasta Poznania Studia BAS Nr 3(39) 2014, s. 181 212 www.bas.sejm.gov.pl Barbara Sajnaj* Finansowania inwestycji doświadczenie Miasta Poznania Investment financing the case of Poznań: The aim of this article is to in-

Bardziej szczegółowo

The Reverse Logistics Times

The Reverse Logistics Times Wydanie specjalne na Targi POLEKO 2014 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY The Reverse Logistics Times Poznań 14-17 września 2014 r. Serdecznie zapraszamy 15 października 2014 r. do uczestnictwa w Salonie Logistyki Odzysku.

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

e-finanse : finansowy kwartalnik internetowy Nr 4/2005

e-finanse : finansowy kwartalnik internetowy Nr 4/2005 e-finanse : finansowy kwartalnik internetowy Nr 4/2005 www.e-finanse.com dr Jan Szczepanik Katedra Finansów i Rachunkowości Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 Załącznik do uchwały nr XXIV/616/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 Wrocław, czerwiec 2012 r. Nadzór

Bardziej szczegółowo

Konfederacja Lewiatan. BIAŁA KSIĘGA bis. 13 rekomendacji dla rządu na ostatni rok działalności

Konfederacja Lewiatan. BIAŁA KSIĘGA bis. 13 rekomendacji dla rządu na ostatni rok działalności Konfederacja Lewiatan BIAŁA KSIĘGA bis 13 rekomendacji dla rządu na ostatni rok działalności WARSZAWA listopad 2014 Partner Strategiczny: BIAŁA KSIĘGA bis 13 rekomendacji dla rządu na ostatni rok działalności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM PROTOKÓŁ XVI/2012 Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim kadencji 2010 2014, odbytej 16 lutego 2012 roku w godzinach 16 30 20 30 w sali konferencyjnej UMiG w Solcu Kujawskim. Otwarcia sesji

Bardziej szczegółowo

Koszty cyklu życia (LCC) w gospodarce odpadami komunalnymi. Dr Joanna Kulczycka, IGSMiE PAN, Kraków

Koszty cyklu życia (LCC) w gospodarce odpadami komunalnymi. Dr Joanna Kulczycka, IGSMiE PAN, Kraków Koszty cyklu życia (LCC) w gospodarce odpadami komunalnymi Dr Joanna Kulczycka, IGSMiE PAN, Kraków Zarządzanie odpadami Zarządzanie odpadami stanowi jeden z najtrudniejszych problemów środowiskowych i

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju. Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na lata 2011-2013. Marzec 2011 r.

Strategia rozwoju. Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na lata 2011-2013. Marzec 2011 r. Strategia rozwoju Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na lata 2011-2013 Marzec 2011 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp oraz filary perspektywy strategicznej Banku... 7 2. Informacje o Banku BPS S.A...11 2.1. Usytuowanie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PODSTAWY WYCENY WYCENY. nieruchomoœci. nieruchomoœci przedsiêbiorstw. przedsiêbiorstw organizacji. organizacji i zasobów.

PODSTAWY PODSTAWY WYCENY WYCENY. nieruchomoœci. nieruchomoœci przedsiêbiorstw. przedsiêbiorstw organizacji. organizacji i zasobów. Dariusz Łaguna Teresa Maria Łaguna PODSTAWY WYCENY PODSTAWY PODSTAWY WYCENY WYCENY nieruchomoœci nieruchomoœci przedsiêbiorstw przedsiêbiorstw organizacji organizacji i zasobów i zasobów Dariusz Łaguna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Warszawa, sierpień 2014 roku SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A.... 4 I. CZYNNIKI

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim.

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Dr Jacek Sierak 1. Pojęcie i cechy inwestycji samorządowych. Inwestowanie to jeden z podstawowych rodzajów działalności

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Rozdział 4 str. 1 ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Spis treści: 4.1. Finansowanie ochrony środowiska w gminie i w powiecie... 3

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 500/C/2014. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2014 roku

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 500/C/2014. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2014 roku Załącznik do Uchwały Zarządu nr 500/C/2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2014 roku Data publikacji raportu: 1 września 2014 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2005 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2005 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2005 ROKU Warszawa, wrzesień 2005 r. SPIS TREŚCI: Rozdział I. Grupa Kapitałowa BOŚ S.A....4 I. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp

Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp Grudzień 2013 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została opracowana w celu zachęcenia jednostek

Bardziej szczegółowo

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI KONFERENCJA EKOLOGIA W MOIM GOSPODARSTWIE 24.02.2012, NOWOGRÓD TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZAGADNIENIA: 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO STAROSTWO POWIATOWE W JANOWIE LUBELSKIM PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO Janów Lubelski 2003 rok SPIS TREŚCI Streszczenie....10 1. Wprowadzenie....18 1.1 Cel opracowania.....18 1.2 Pojęcia

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12 ANALIZA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNYCH MIASTA LESZNO Opracował: Adrian Nowak Usługi Prawnicze i Audyt Wewnętrzny - Michał Pruski, ul. Mogileńska 4d/24, 61-052 Poznań, NIP

Bardziej szczegółowo

Analiza efektywności inwestycji w budynki o zużyciu energii bliskim zeru

Analiza efektywności inwestycji w budynki o zużyciu energii bliskim zeru Analiza efektywności inwestycji w budynki o zużyciu energii bliskim zeru - zgodnie z Dyrektywą RECAST EPBD Opracowanie: Energia Polska Sp. z o.o. Współtwórcy: Ewaryst Hille, Marek Bryx, Alan Beroud Warszawa

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia Bydgoszczy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do 2025 roku

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia Bydgoszczy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do 2025 roku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/30/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 stycznia 2015r. Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia Bydgoszczy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do 2025 roku Projekt

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta ŁÓDŹ 2020+

Strategia Rozwoju Miasta ŁÓDŹ 2020+ Strategia Rozwoju Miasta ŁÓDŹ 2020+ Diagnoza strategiczna opracowana przez: Oddział Strategii Rozwoju Miasta Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora UMŁ pod nadzorem metodologicznym prof.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 15 stycznia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia... 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo

ANALIZA OPŁACALNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH TYPU LAND

ANALIZA OPŁACALNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH TYPU LAND Artykuł wygłoszony na konferencji naukowej: Teoretyczne i Praktyczne Aspekty Rozwoju Regionalnego, Słupsk 06 listopada 2009 r., Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 582, Ekonomiczne problemy usług

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siedlce Na podstawie

Bardziej szczegółowo